Banner Watamula

AA   AA  
       
 

Ingezonden / Public opinion

   
       
 

Hand

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       

7 April 2017

 

De Aqualectra leugen is bewezen


Stroomuitval mogelijk Technische problemen Aqualectra


Vier productiemachines bij Aqualectra zijn door technische manke-menten uit de roula-tie gehaald. Deze ma-chines hebben totaal een capaciteit van 30 megawatt. Als er nog een machine uitvalt kan de stroomlevering kritisch worden, al-dus Aqualectra in een persbericht. Het nutsbedrijf waar-schuwt voor mogelijke stroomuitval. De vraag naar elektriciteit is na-melijk hoger dan gebrui-kelijk in deze periode. Om het tekort op te van-gen is het nutsbedrijf in gesprek met de BOO-energiecentrale. De tijd die het gaat kos-ten om de kapotte machines te repareren varieert van twee tot twintig we-ken. Niet alle onderdelen kun-nen op het eiland worden gerepareerd. Zo moet een specifiek onderdeel van een generator naar Frankrijk voor reparatie. Verder werken de tech-nici van Aqualectra in samenwerking met per-soneel van de bedrijven Burmeister and Wain Scandinavian Contrac-tor (BWSC) en W.rtsiM aan de overige defecte machines. Verder heeft het bedrijf een nieuwe generator gekocht en zijn er gesprekken gaande met een verzekeraar en W.rtsil om een nieuwe productiemachine te ko-pen en de productie-een-heden op de Dokweg uit te breiden.


Kunt u zich dit artikel nog herrinneren?

March 23 2017at 05:09am

Wat we niet mogen weten vanuit Aqualectra

Afgelopen weekeinde kwam ik wat mensen tegen met wie ik een zeer interessant gesprek kreeg. Ze bleken de buitenlandse experts te zijn die hier onze generatoren op de Dokweg moeten reviseren.
“We zijn dure krachten” vertelde een van hen. “Het is niet te begrijpen dat we de eerste dagen niets konden doen omdat domweg de materialen er niet allemaal waren. Verder was het vreemd dat de eerste 2-3 jaren er wel onderhoud was, omdat dat onder de garantie viel, maar daarna blijkbaar er weinig onderhoud gepleegd werd op deze machines”.

Men vervolgde “Het is ook frappant dat bij het constateren van een defect ventiel er meteen 12 van die peperdure dingen gekocht werden! Normaal neem je er drie en dan heb je voor jaren lang een reserve”.
Het gesprek ging door en buiten dat het financieel voor hen onbegrijpelijk was en dat ons water en electra astronomische bedragen kosten, vervolgden zij met een verhaal wat werkelijk alle oren laat klapperen.

“Weet je, bij onderhoudsbeurten wordt bijna alles gedemonteerd en dan weer stapsgewijs gemonteerd. Jullie hebben een van de meest geavanceerde / duurste apparaten daar staan die ons bedrijf verkoopt en ze zouden lang mee kunnen gaan mits het onderhoud goed gedaan wordt. Maar wat maakten wij mee? We waren een van de generatoren aan het demonteren en we kwamen wat onderdelen tegen die vervangen moesten worden. Nu, veel van de onderdelen waren er maar wat bleek, de aandrijfas bleek grote slijtage te hebben ondergaan en deze slijtage mag op zijn hoogst maar 0,55 millimeter zijn maar deze as bleek al 1,2 millimeter (al meende ik te horen het getal zelfs 12.2 m/m) te zijn ingesleten. Dat wil zeggen dat hij dan totaal opnieuw bewerkt moet worden. Iets wat een aardige cent kost maar wel hoognodig is. Na het vertellen dat de stang bewerkt moest worden en de directie de prijs hoorde, werd ons opdracht gegeven deze as niet te laten reviseren en dat hij maar weer gemonteerd moest worden! Een vreemde beslissing, want bij een nog grotere slijtage kunnen er zware ongelukken gebeuren en de kosten astronomisch”

De mannen waren duidelijk onder de indruk dat zij als experts naar Curaçao worden gehaald en zeer veel geld gestopt wordt in onnodige zaken en dat een main onderdeel het nog maar even uit moet houden!
“Ik garandeer u, binnen de kortste tijden zal Aqualectra weer moeten gaan schakelen omdat de generatoren het zullen begeven en verder hopen we dat er geen grote ongelukken gaan gebeuren.”
Ik hoorde het verhaal aan en mijn gedachten waren steeds van “Dit is werkelijk zoals men hier te werk gaat, namelijk lappen en niet werkelijk onderhouden”.

Na nog wat over het eiland gesproken te hebben ging ik weg en gaan we wachten op de grote boem op de Dokweg omdat blijkbaar het onderhoud niet uitgevoerd is zoals het behoort te zijn en dat allemaal om en rond geld. Wat dan ook frappant is, wie zal dan aangewezen worden als zijnde de schuldige? Voor mij is het na dit gesprek duidelijk; het management van Aqualectra maakt er werkelijk een potje van.

John H Baselmans-Oracle
MKK Curacao

 

Voor verdere artikelen Klik HIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOME- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- WATAMULA BLOG

- WATAMULA VIDEO'S

       
 

THE HIDDEN WORLD vertaling van:"De matrix van het systeem"


The hidden world

 

Title: The hidden world part 1. ISBN 978-1-326-03644-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Hidden1_download.pdf
File size 2.9 MB

 

 

Title: The hidden world part 2. ISBN 978-1-326-03645-4
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Hidden2_download.pdf
File size 3.6 MB

 

LATEST BOOK

Dimensies. De andere kant van de wereld

Dimensies

Title: Dimensies-De andere kant van de wereld ISBN 978-1-365-87087-3
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Dimensies_Download.pdf
File size 1.1 MB

 

   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.