Banner place 4 free 

 
 - HOME PAGE


 Menu Presentations

 - ART LESSONS

 - ART PRESENTATIONS

 - GUESTARTISTS

 - PERSONAL WORK LOBA Productions

 - LoBa productions Blogs

 - WATAMULA

 - ENERGIENIAAL

 - BLACK PAGE

 - JUAN LANKAMP

 - CASE HOLLOWAY / HOGAN

 - CASE SPEELONK

 - COVID-19


 Other Pages

 - FREE BOOKS

 - BOOKS ON THIS SITE

 - SOEVEREIN/SOVEREIGN

 - TO PBV PAGE

 - TO StuMoLe PAGE


 Files

 - DOWNLOADS MKK Menu Rules

 - RULES / FORMATS

 - SUBMIT YOUR WORK

 - SPONSORING THIS SITE

 

1

 

 
 
 
 
HOME
 
In deze pagina geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer.
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk:
Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum.

In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde:
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde:
Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 
 
 

 

56Welkom op de COVID-19 pagina

en de waarheid rond dit "virus"
en zijn veroorzaker 5GIk laat u alleen mijn visie zien
en het is aan u wat u met deze informatie doet!

 

Door klikken op de pagina's hieronder
u kunt lezen wat er werkelijk achter de schermen bezig is.

 
VOOR MEER INFORMATIE GA NAAR DE VOLGENDE LINKS
 
 
Brain control
https://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Braincontrol.htm

Brainwash
https://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Brainwash.htm

CELLTOWERS and CHEMTRAILS
https://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Celltowers.htm

Chemie-farmaceutische kartels
https://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Chemische_kartels.htm

DNA
https://www.place4free.com/Watamula/Watamula_DNA.htm

FREQUENCY
https://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Frequency.htm

MIND WEAPONS
https://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Mind.htm

RADIATION
https://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Radiation.htm

Remove an RFID IMPLANT
https://www.place4free.com/Watamula/Watamula_RFID.htm

Vaccine
https://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Vaccine.htm

VeriChip
THE COMPLETE CONTROL OF HUMAN KIND
https://www.place4free.com/Watamula/Watamula_VERICHIP.htm

UPDATES
https://t.me/joinchat/arETWb9arWNjYWVi
https://mewe.com/i/johnbaselmans
https://www.linkedin.com/in/johnbaselmans/

 
 
 
Mijn Boek online

Klik op deze link
 


 
   

 

 


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.