Banner Watamula

AA   AA  
       
 

NO BAY VOTA
GA NIET STEMMEN

   
       
 

Wake up
Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

 

 

 

 

HET MOET NU ONDERHAND DUIDELIJK ZIJN!!!!!!


IEDEREEN die gaat stemmen as 28 april is deel / medeplichtig aan de vieze maffia praktijken op dit eiland.

IEDEREEN die naar de stembus gaat, wil op de een of andere manier profiteren van deze maffia.

Het is nu toch duidelijk dat de huidige politiek of de Nederlandse/Italiaanse maffia is OF aan de andere kant de Zuid-Amerikaanse maffia is!

Gaat u stemmen, u stemt op een van deze maffia groepen!!

 

 

NO BAI VOTA
GA NIET STEMMEN

Een slogan die u al geruime tijd ziet en waar u misschien van denkt;
"wat moet ik ermee?"


Daarom gaan we hier even uitleggen wat wij als MKK (Movimentu Kontra Korupshon) al jaren geleden achter zijn gekomen. Namelijk dat het lokale kiessysteem tegen de internationale verdragen in handelt en niets meer is dan een ordinaire politieke maffiadictatuur.

Internationale regels en wetten
Internationaal en in alle regels van de wet staat duidelijk beschreven dat 51% de meerderheid is en dat deze beslist over de zaak waar het op dat moment over gaat. 51% kan zijn aandelen maar ook het aantal stemgerechtigden. In de diverse verdragen is dat allemaal zeer goed en duidelijk omschreven, vernoemd en bekrachtigd in diverse wetsartikelen. De juristen die voor MKK werken zijn er zo achter gekomen dat dus het huidig kiessysteem niet geldend is, al doet men voor dat het volgens de regels gaat.

Wat er nu gebeurt
Wat er gebeurt, is dat er coalities gevormd kunnen worden waar meerdere partijen samen gaan en dan alsnog het voor het zeggen hebben over die partij die de meerderheid aan stemmen had gekregen. Ook dat gaat tegen bepaalde internationale regels in en is aan te vechten. De partij met de meeste stemmen is de partij die moet gaan zitten. Zo simpel staat dat beschreven. Er kan geen "blok" gevormd worden tegen een partij! Dat "blokvormen" is dan omschreven als zijnde de macht overnemen via een onrechtmatige manier. Men heeft hier vele versies op en men zal dit ten aller tijde afschermen, maar de internationale regels kennen deze blokvorming geen rechtmatig handelen toe.

51%
Nu, dat alles kunnen we aanvechten als 51% absoluut niet gaat stemmen. Absoluut houdt in dat u NIET uw sedula af gaat geven bij het stembureau! Want zodra u uw sedula afgeeft aan een van de medewerkers van het bureau en deze uw naam aan streept, zit uw naam al in het kiesregister. Daarom is het belangrijk om NIET naar het stembureau te gaan en zeker niet uw oproep en sedula te tonen!
Zo stemt u uiteindelijk niet en is het een "no show".

Wat gaat er gebeuren
Wat gaat er gebeuren als er 51% van de stemgerechtigden niet verschijnt?
Dan gaan wij als MKK aan de slag en gaan eerst de verkiezing ongeldig laten verklaren op diverse gronden. De bevolking heeft duidelijk aangegeven dat zij geen keuze wil maken uit deze corrupte en door maffia gestuurde politici die momenteel op de vele lijsten staan. Er zal eerst een totale screening moeten komen en alleen zuivere politici en de nieuwe garde kunnen dan een nieuwe verkiezing uit laten schrijven.

Het doel
Het doel van MKK is dat de politiek gezuiverd gaat worden van de machten die de maffia en de vele criminele groepen momenteel hebben. Het land zou bijvoorbeeld ook geregeerd kunnen worden door een zakenkabinet; mensen die geen verdere verbinding hebben met de maffia en allemaal werken vanuit een zuiver geweten. We zien dat bijvoorbeeld in Zwitserland, IJsland en zo nog enkele andere landen.

Besef
Kiezers moeten beseffen dat zij bepalen, volgens de internationale verdragen, wie hen vertegenwoordigen. Nu is het zo dat de politiek zelf BUITEN de kiezers om bepaalt wie wat waar gaan zitten.

Het is juridisch allemaal mogelijk en dat weten de lokale partijen ook. Dat is de reden waarom de actie "NO BAI VOTA" overal geboycot wordt en zoveel mogelijk verzwegen wordt. Maar ondanks dat blijven we doorgaan want de bevolking heeft recht op een democratie en deze democratie is nu niets meer dan een politieke maffiadictatuur.

NO BAI VOTA
GA NIET STEMMEN

Dat voor onze democratische toekomst en die voor onze kinderen die niet hoeven te leven onder dit vieze systeem.

 


 

Movimentu Kontra Korupshon
Dokterstuin 237
Curaçao
Tel: +599-864-3595
Port: +599-560-3914

 

Lokale dagbladen weigeren MKK advertentie.

Het moet niet gekker worden.
Afgelopen vrijdag beslisten we als MKK om een eenmalige advertentie te plaatsen in alle dagbladen van Curaçao genaamd; No bai vota. Ik maakte een nette mail met de vraag wat een 10 x 10 cm full color advertentie zou gaan kosten en dat geplaatst woensdag of donderdag en verzond deze naar alle kranten die een email adres hebben op dit eiland.

Het bleef akelig stil maar uiteindelijk kwam de krant Ultimo Noticia die even belde en hoorde dat het ging over "No bai vota"! Er werd Jezus bijgehaald en toen was het stil. Tegelijkertijd was er een mail van de Extra en werd me verteld wat de kosten waren en het een aangepaste formaat moest zijn. Ik reageerde dat ik het hierbij het aangepaste formaat naar hen opstuurde en dat ik het maandag morgen zou komen betalen.

Maandagmorgen van Bandabou naar de stad. Puur alleen voor de Extra want niet één krant heeft verder iets van zich laten horen! Kunt u nagaan dat de pers die pretendeert zo onafhankelijk te zijn die dus uiteindelijk zo zich laat afpersen door de politiek maffia? Aangekomen bij de Extra duurde het ongeveer 3 kwartier eer dat de lieve dame alles in haar computer had gevonden en dat het geplaatst kon worden. Het kon niet donderdag of woensdag maar dinsdag was vrij. Okay, dan dinsdag en we betaalden de advertentie en gingen weg. We waren nog niet bij de oprit van de brug of we werden gebeld. Het was Extra, we konden ons geld op komen halen want de jurist van Extra heeft aangegeven dat de advertentie "No bai vota" juridisch niet geplaatst kan worden! (zie bijgevoegde image) Ja, u leest het goed de leugen van een zogenaamde jurist die beweert dat een advertentie niet mag!

We hadden deze mogelijkheid al besproken en juridisch gezien is er absoluut geen probleem met de sticker noch met de tekst "No bai vota". Maar een van de politiek getinte zogenaamde juristen van de Extra ziet liever dit dus niet op de voorpagina staan en doet dus openlijk aan inbreuk van de rechten van de mens en vrijheid van meningsuiting! Praten we nog niet over de vele internationale artikelnummers waar deze krant en blijkbaar de andere dagbladen zich ook schuldig aan maken.

Elk mens op deze wereld heeft volgens de vele internationale verdragen het recht om een mening te uiten en deze eventueel te publiceren. Maar dan is er een lokale maffia clan die aan blok mensen blokkeren die de waarheid over het lokale illegale kiessysteem naar buiten willen brengen.

Het bewijs is geleverd en we hebben alles geregistreerd. Dat alles past precies in de bewijzen die we nodig hebben om als MKK internationaal aan te tonen dat we in een lokaal verziekt systeem leven waar de lokale maar ook internationale maffia een grote rol spelen. Het gaat om veel geld in deze maffia die de politiek alsmaar beschermt, omkoopt en daar helpt justitie en de lokale pers heel erg hard aan mee.

NO BAI VOTA zal doorgaan tot de dag dat men in gaat zien hoe ziek men hier werkt. Nu is het zaak de bewijzen internationaal te deponeren om zo een zeer sterke case te maken tegen deze lokale maffiawereld.

Dank je Extra, u was net wat we nodig hadden, want de uitspraak dat het juridisch niet kan is de grootste onzin die ooit voor onze voeten is gegooid. Bedankt Extra voor uw leugen.

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
MKK Curaçao

NO bai vota

 

Fundamenteel recht

Uw fundamenteel recht is het beste voor de samenleving en uw kinderen te doen.
Door massaal NIET STEMMEN kan de huidige corrupte en maffia politici via internationale regels voor goed langs de kant gezet worden! 51% is een meerderheid en wordt internationaal via verdragen erkent als zijnde het stem van het volk.
Dat mensen blijven schuilen achter een fundamenteel recht is omdat
1. Men is vreselijk bang voor veranderingen.
2. Men plukt zelf mee van deze politieke maffia'
Waar we voor moeten vechten is ons internationaal recht en dat zijn eerlijke verkiezingen zonder maffia en zonder corruptie!! Want laten we eerlijk zijn wat geven wij onze kinderen mee?

 

Bij stemmen

Bij stemmen stemt u op de maffia en er is momenteel NIET EEN partij die niet op een of andere manier is omgekocht door de maffia!!!
Bij 51% niet stemmers (GEEN BLANKO MAAR NIET GAAN) kunnen we de verkiezingen ongeldig verklaren en eisen dat er integere politici zich kiesbaar stellen!! Internationaal is dat aan te vechten maar dan moet het volk duidelijk zeggen dat ze niet geregeerd willen worden door de huidige maffia!

 

Hoe bang is de lokale politiek?

De verkiezingen zijn uitgesteld voor onbepaalde tijd! (update 5 oktober)

Als reden is de storm die ruim 250 kilometer langs ons eiland gaat.
Men is als de dood dat er één kiezer te weinig komt en dat MKK zijn 51% zou kunnen behalen om zo de lokale politiek aan te kaarten bij de internationale organisaties.

Men doet er alles aan om elk persoon te lokken om maar in ieder geval te verschijnen in het stemlokaal. Doch steeds meer mensen beseffen dat men niet meer afhankelijk wil zijn van deze politieke maffia en men wil ook een betere toekomst voor onze kinderen.

Jammer dat mensen nog steeds meedoen, al is het via een lotje te kopen of naar een van de vele feesten / bijeenkomsten te komen van deze maffia gesteunde politieke partijen. Men beseft niet dat door te verschijnen bij deze bijeenkomsten of manifestaties, men de maffia steunt!
Men kan geldelijke problemen hebben maar je bent wel een vrij mens. Je kan het bloedgeld aannemen van de vele politieke partijen en je bent je leven slaaf van deze vuile manier van politiek!

NO BAI VOTA heeft zijn eerste overwinning, gesteund door een onafhankelijk medium en dat is moeder natuur. Nu gaan we een stap verder en gaan we zorgen dat we de corrupte politiek aan gaan pakken, mits we de 51% no shows halen! Ondanks alle boycotten en al het zwijgen van de pers begrijpen meer en meer mensen dat we dagelijks vreselijk voorgelogen worden. Dat tot zelfs het kiesraad toe. Helaas de maffia heeft (nog) de touwtjes in handen maar het is aan u voor hoe lang nog.

Ik wens iedereen een veilige tijd en laten we een groot feest organiseren samen als we de 51% gaan halen en dan gaat MKK aan het werk om Curaçao te verlossen van deze maffia politiek en de daar aan gekoppelde corrupte politici.

Take care en NO BAI VOTA.
John H Baselmans-Oracle
MKK Curaçao

 

Stem op GEEN van deze partijen:

- Movementu Futuro Korsou
- Democratische Partij
- Forsa Kòrsou
- Partido Laboral Krusada Popular
- Lista Niun Paso Atras
- Nationale Volkspartij / Partido Nashonal di Pueblo
- Movishon Antia Nobo
- Partido Antiá Restrukturá
- Frente Obrero Liberashon 30 Di Mei 1969
- Pueblo Soberano
- Pais

Blijkbaar hebben alle partijen connecties direct of indirect met de maffia en vele halen hun geld vanuit criminele organisaties !
Daarom adviseren wij als MKK:
GA NIET STEMMEN/ NO BAI VOTA
Geef uw cedula NIET af bij het stembureau want daar begint het stemmen al mee.
Bij het behalen van 51% van niet stemmers kunnen wij MKK internationaal het bedrog en de maffia politiek aanpakken.

GA NIET STEMMEN/ NO BAI VOTA

Wij wensen u veel wijsheid toe en dat we samen naar een maffia /crimineel vrij eiland kunnen komen.
En dat voor onze toekomst onze kinderen!
MKK curacao

50% - 1

50% plus 1 stem en dan is een referendum geldig!!
LET WEL
50% MIN 1 stem zijn verkiezingen ook ongeldig en moeten over gedaan worden!
Al beweert men anders maar is men wel bang als er over de 50% niet stemmers zullen zijn!
Volgens internationale regels en verdragen:
50% plus 1 is pas een meerderheid en dan heeft de daadwerkelijk de meerderheid ook gesproken!

Lees AD vandaag

"Te lage opkomst referendum Hongarije
Aan het referendum nam rond de 45 procent van de 8 miljoen stemgerechtigden deel. Vijftig procent plus één stem was nodig om het referendum geldig te verklaren."

Stemt u ook op de maffia?

Door een stem uit te brengen (te verschijnen bij een stemlokaal) gaat u mee akkoord met de huidige maffia politiek!
Ook u maakt u dan schuldig aan de huidige situatie!
GA NIET STEMMEN en we kunnen bij 51% no show internationaal deze vuile maffia politiek aanpakken.

Bedankt voor het niet stemmen

MKK Curacao

MMK is helemaal klaar als de bevolking van Curaçao laat zien dat ze niet achter de huidige politieke maffia staan door met 51% of meer stemgerechtigden. weg te blijven.
Alle papieren zijn gereed om direct verzonden te worden zodra de bevolking met 51% wegblijft bij de verkiezing.
De nodige mensen en instanties internationaal zijn geïnformeerd om direct de verkiezingen ongeldig te verklaren.
Mensen geloof niet wat u voorgehouden wordt als u uw oproepkaart af gaat geven bij een van de kantoren doet u al mee an de maffia praktijken van deze politiek.
51% no shows en wij als MKK doen de rest.

 

HET VOLK IS AKKOORD GEGAAN MET:

Door te gaan stemmen of door u te hebben laten zien bij een van de stemlokalen bent u akkoord gegaan met:
- U openlijk toe geeft dat u voor de maffia bent.
- U niets om de toekomst van uw kinderen geeft.
- U akkoord bent gegaan met het verdelen van drugs en uitmoorden van uw kinderen.
- U akkoord bent gegaan met het vergiftigen van uw kinderen en medemensen (door oa de ISLA)
- U akkoord bent gegaan dat onze zuurverdiende geld verdwijnt bij de maffia en gebruikt wordt voor wapen- cokaine handel en gokken'
- U akkoord bent gegaan met het verkopen van uw kinderen.

Stemmen

Bedankt

Bedankt voor die mensen die het vertrouwen hebben in MKK en niet zijn gaan stemmen.
Het is jammer dat het volk weer gekozen heeft voor de maffia. Iets wat niets verwonderlijk is omdat vele verbonden zijn met die groepen en de giften aannemen. Want u bent wel naar hun feestjes gegaan, optredens bezocht en zelfs giften aangenomen!

Och wat maakt het uit als we toch niet aan onze kinderen denken.
Wat maakt het uit dat er geen toekomst is.
Als we maar lol en feesten hebben en dan zien we morgen wel verder.

Doch voor alle niet stemmers, we gaan de goede kant op en geef de moed niet op. We gaan dit eiland nog een schoonvegen maar voorlopig is het weer doorgaan met een corrupte en maffia politiek.

Uitslagen verkiezingen 2016

MAN 12,822
MFK 12,676
PAR 11,945
KdNT 8,250
PNP 6,992
PS 5,293
UKH 4,822
MP 4,137
PAIS 3,651
PAS 3,445
DP 1,966
MKP 1,924
Pro Korsou 1,137

MAN 4 seats
MFK 4 seats
PAR 4 seats
KDNT Korsou di Nos Tur 3 seats
PNP 2 seats
PS 2 seats
UKH Un Korsou Hustu 1 seat
MP Movementu Progresivo 1 seat

Opkomst 66%
Duidelijk heeft het volk gekozen voor de maffia.
Men zal later beseffen wat het voor gevolgen hebben.
Zet uw wapens maar klaar en stuur uw kinderen ver van dit eiland.

Voor de mensen die van cijfers houden

We kunnen zien dat MKK zeker succes geboekt heeft ondaks de algehele boycot en alle tegenwerking van de pers, kranten en tV.
Ondanks dat zijn er veel meer mensen wegggebleven en zijn er jammer genoeg nog te veel blanco of verkeerd stemmers.
Maar we winnen terrein en het mooie is dat er nog een grote verrassing te wachten staat voor de kiezers. Want vergeet niet, democratie is een fata morgana en dat gaat men de komende tijd zien.
Kijk goed wat u zelf heeft aangericht en bedenk maar vast een smoes aan uw kinderen waarom u zo dom heeft kunnen zijn.

Cijfers

 

EEN ZEGE VOOR MKK

Steeds meer mensen beseffen dat het niet langer kan in deze corrupte politiek. Waren er in 2012 nog 76.1 % mensen die gingen stemmen nu waren er nog maar 66.5% stemmers Dat wil zeggen dat we 11.513 meer mensen hebben bereikt ondanks alle tegenwerking van de pers.
De volgende verkiezingen gaan we de gehele politieke maffia verrassen want na deze politieke blunder gaat iedereen genoeg krijgen van deze show.
Of het nog op tijd is is de vraag want onze kinderen worden dommer en dommer gemaakt en we worden vergiftigd dag in dag uit via diverse kanalen. Maar de kiezer heeft hier (nog) voor gekozen dat is duidelijk.

Opkomst

 

 

Verkiezingen

 

Een interessant artikel vanuit Nederland

De schapenkudde die gaat stemmen:
Zes redenen om nooit meer te stemmen (en over wat dan wél te doen)

Na iedere verkiezingen zitten we met hetzelfde verhaal: de zetelverdeling is bepaald en dat was het dan weer. Klaar met onze ‘invloed’. We mogen weer allemaal langs de zijlijn plaatsnemen. Om te kijken naar… Ja, waarnaar eigenlijk? Invloed hebben we in ieder geval niet meer. Niet op wat er gebeurt, niet op wat er geagendeerd wordt, laat staan op wat er besloten wordt.
“If voting changed anything, they`d make it illegal” – Emma Goldman

In dit artikel ga ik in op de illusie van de politiek. Alvast een waarschuwing vooraf: er bestaat een kans dat je na het lezen nooit meer gaat stemmen. Na De Onzichtbare Hand en Laat je Stem horen, Stem dus niet! wilde ik eigenlijk niet nóg een keer over schrijven over de politiek. Maar er ontbrak nog iets heel belangrijks, namelijk een concreet alternatief voor niet stemmen. Daarom kom ik in deze blog met een antwoord waar je wat aan hebt. Zo kan je de verkiezingen voortaan met een gerust hart aan je voorbij laten gaan.
Een gerust hart is belangrijk. De prangende vraag (“wat moeten we dan?”) dringt zich altijd op als je tot de conclusie komt dat stemmen zinloos is. Het leidt tot zoveel hoofdbrekens dat velen, bij gebreke van een bevredigend antwoord, maar niettemin heel paradoxaal, uiteindelijk toch maar stemmen. De redenering is dan meestal dat niet stemmen ook niks oplost. Maar het is omgekeerd: stemmen lost juist niks op. Maar ik pleit niet voor zomaar niet stemmen. Ik heb het over bewust niet stemmen. Na de volgende zes redenen om nooit meer te stemmen, licht ik het toe.

1. De redenen om wel te gaan te stemmen zijn niet valide.
Toelichting: zie mijn vorige artikel over de mythes omtrent stemmen. Ik heb ze doorgeprikt. Geen mens is in staat ze weer recht te breien. We geloven in de mythes omdat we ons onvoldoende hebben verdiept in de materie, in hoe het werkt. Lees alsjeblieft de mythes + de ontkrachting ervan nog eens door.

2. De politiek is met van alles en nog wat bezig, maar niet – beter: nooit – met de kernvragen.
Toelichting: In de kern blijft alles bij hetzelfde. Links of rechts, of wat dan ook gaat regeren, het maakt niet uit. Alle poeha / circus / show gaat over symptomen van symptomen. Ze lijken ontzettend belangrijk, maar ze zijn het niet écht. Daar waar het over zou moeten gaan, de kernvragen, daar houdt niemand in de politiek zich mee bezig, gek genoeg.
Wat zijn dan de kernvragen? Een paar voorbeelden:

Waarom houden we een economisch systeem in stand dat intrinsiek leidt tot schaarste, armoede, strijd en ellende?
Waarom focust gezondheidszorg niet op de oorzaak van ziekte? Waarom accepteren we dit systeem dat zelf niet is gebaat bij onze gezondheid?
Waarom vervuilen we onze planeet met onze industrie en transportmiddelen, terwijl dat helemaal niet hoeft?
Waarom zijn er gewelddadige conflicten en gooien we bommen waarbij mensen sterven?
Waarom is er nog steeds armoede in grote delen van de wereld?
Waarom is onderwijs niet vrij?
Waarom zijn de media niet onafhankelijk?
Waarom beschikken we niet over voedsel zonder schadelijke additieven?
Waarom geven we onze kinderen niet wat ze nodig hebben?
Waarom geven we onze ouderen niet wat ze nodig hebben?
Etc.

En wat doen onze politici hieraan? Zij zijn toch juist in de positie om aan dit soort waanzin onmiddellijk een einde te maken. Of misschien zijn ze dat toch niet?

3. De politiek heeft de macht helemaal niet.
Precies!
Toelichting: de macht zit achter de schermen van de politiek. Achter de schermen zitten de bankierfamilies, de grote corporaties, de koninklijke families, de geheime genootschappen, de Bilderberg-conferenties, de Trilaterale Commissie, de Club van Rome, de andere clubjes van The Round Table. En vergeet alle ‘G8 / G20 / G-nog wat’-besprekingen niet. Déze netwerken bepalen wat er gebeurt in de wereld en zorgen dat wij ons met symptomen bezighouden in plaats van met de kern. Niet die honderdvijftig ‘volksvertegenwoordigers’ in Den Haag (zie volgende punt). “Brussel” bepaalt het ook niet werkelijk trouwens en daarvan vinden we al dat het democratisch gehalte zo laag is.
Maar goed, de vraag is dus: waar stem je eigenlijk op? Een poppenkast. Bijna letterlijk, als je bedenkt dat onze politici de puppets zijn in de handen van de elite. We kijken naar een theaterstuk. Nee, we doen er zelfs aan mee door te stemmen en politiek actief te zijn, en erover te discussiëren en ertegen te demonstreren! Keken we er maar naar, dan zouden we zien hoe groot het bedrog was! Al dat theater leidt alleen maar af. Van de waarheid dat er nog steeds oorlogen zijn, dat er nog steeds armoede is; dat voedsel ons zieker maakt en de gezondheidszorg ons niet gezond maakt; dat onze planeet steeds meer vervuild raakt; dat de media afhankelijk zijn; vrije energie niet beschikbaar is, etc.
Sta eens stil bij deze twee vragen:
Als de politiek echt macht had, dan kon het deze problemen toch zonder al te veel moeite oplossen?
En als democratie echt betekenis had, dan konden wij de politiek daartoe toch heel gemakkelijk dwingen?

4. Volksvertegenwoordigers bestaan niet.
Toelichting: die honderdvijftig mensen dragen die naam wel, maar als je gaat kijken vertegenwoordigen ze:
1. zichzelf (eigen belangen),
2. hun partij (partijbelangen),
3. de sterkste lobby (financiële belangen).

‘Het volk’ staat dus in ieder geval niet in de top drie.

Politiek gaat in wezen over geld en de verdeling ervan. Volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen het volk niet, maar (vooral financiële) belangen. En vooral niet die van jou. Hoe kunnen ze ook? En waarom zouden ze ook? Honderdvijftig mensen moeten bijna zeventien miljoen burgers vertegenwoordigen? Jouw privébelangen zijn totaal oninteressant voor een politicus. Het gaat om de miljarden van de banken, de wapenindustrie, de farmaceutische industrie, de voedingsindustrie etc. Daar je oor laten hangen biedt uiteindelijk meer zekerheid voor je toekomst als politicus.
Geen wonder dus ook dat conflicten voortbestaan en niet allang uit de wereld zijn verdreven door de heren en dames politici. Geen wonder dus ook dat de politiek niet allang een oplossing heeft geregeld voor bijvoorbeeld de bizarre situatie die Wendell Berry in de quote hierboven (zie afbeelding, red.) blootlegt. Geen wonder dat de kernvragen, zoals onder twee opgesomd, niet gesteld worden.
Kijk ook maar eens naar hoe politici komen bovendrijven. Ik vraag me altijd weer af hoe die gezichten er ineens zijn. Hebben ze bewezen zo goed te zijn in het volk te vertegenwoordigen? Of hebben ze eerder een enorm flink ego en hebben ze zich binnen hun partij keurig omhoog gewerkt? Altijd is het het laatste.
Helaas is het woord volksvertegenwoordiger zo ingebakken dat we uit het oog zijn verloren wat ze echt doen.

5. Politiek is geen instrument van het volk om een goede samenleving te creëren, maar van de elite om ons af te leiden.
Toelichting: we denken dat we invloed hebben door te stemmen, maar dat is niet zo. Als gezegd: ‘Den Haag’ heeft geen invloed, zelfs Brussel heeft dat niet werkelijk. We stemmen dus op een grote illusie. De invloed van onze stem rijkt niet verder dan de zetelverdeling. That`s it! Wat er daarna gebeurt is in feite weer volledig in handen van de elite achter de schermen.
Ja, de politiek mag zich buigen over symptomen van symptomen. En dat doet het met veel bravoure. Maar het zal zich verre houden van de kernvragen. Het is lastig om zo een goede samenleving te creëren. En dat zien we dan ook om ons heen. Als het al een instrument was om een goede samenleving te creëren, dan faalt het compleet. Dit kunnen we onmogelijk in verband brengen met dat heilige woord ‘democratie’.
Het is eigenlijk ongelooflijk dat we zo massaal geloven in ‘de democratie’ als het dat overduidelijk niet is. Kennelijk hebben we zoveel zand in onze ogen. Maar o ja, dat is waar ook: de democratie is precies bedoeld om ons zand in de ogen te strooien! Een rookgordijn is het. Een kolossale afleidingsmanoeuvre van wat er werkelijk aan de hand is. En het werkt: we kijken massaal in de verkeerde richting.

6. Politiek vloeit direct voort uit het principe ‘verdeel en heers’.
Dát is de essentie van de politiek: het volk verdelen. En door alle strijd, discussie en commotie ziet het volk niet meer dat er een stille kracht achter de schermen gewoon doorgaat op dezelfde koers. We zijn te druk met elkaar bevechten. Over de symptomen dus ook nog, niet eens over de kernvragen.
Het is belangrijk dat we dit niet langer voeden. En dus nooit meer gaan stemmen. Met jouw stem versterk je verder de afgescheidenheid van elkaar. Hoe meer mensen gaan inzien wat er werkelijk speelt, hoe meer mensen de energie op verbinding kunnen richten en niet op de verdeling die de politiek nastreeft.
We mogen de politiek met een gerust hart laten zijn voor wat het is: een systeem dat niet dient, nooit heeft gediend, en nooit zal dienen. En er vervolgens geen enkele aandacht meer aan besteden. Dus ook niet van binnenuit gaan proberen te veranderen, want het is al een leeg huls. En ook niet demonstreren, want “what you fight, you become”. Gewoon, geen aandacht. Er is zoveel mooiers dat je aandacht wél verdient, waarover zometeen meer.

Oké, en wat nu?

We zijn op een belangrijk punt aangekomen. De zes punten om nooit meer te stemmen zijn besproken. Misschien voel je nu ook: ja, stemmen heeft inderdaad geen zin. Of misschien was je daar allang van overtuigd. Het gaat erom dat je echt van binnen kan voelen: stemmen heeft geen zin. Het is namelijk een point of no return.
Ga voor jezelf nu na welke van de volgende drie mogelijkheden op jou van toepassing is:

Je voelt van binnen dat stemmen geen zin heeft en kan met 100% overgave besluiten nooit meer te stemmen. Is dit het geval, dan is de blog klaar voor je.
Je hebt nog twijfels en denkt dat stemmen wel degelijk zin kan hebben. Ook dan is de blog klaar voor je. Ga dan stemmen.
Je hebt er weliswaar geen twijfels meer over, maar je hoofd slaat op hol. “Ja maar, hoe moet het dan? En wat gaat er dan gebeuren? Die politiek gaat toch wel door als ik niet stem. Dit heeft alleen maar zin als we het massaal doen en dat gaat toch niet gebeuren”. Enzovoort. Je schrikt van de gedachte: ik ga dus nooit meer stemmen. Je voelt een angst om de daad bij het woord te voegen. En je gaat misschien toch weer twijfelen. Val je onder deze categorie, lees dan nog even door.

Het is echt belangrijk de laatste twee niet met elkaar te verwarren. Kijk dus nog even goed. Bij de laatste heb je intern een cruciale stap gezet waardoor je eigenlijk niet meer terug kan. Je hebt gewoon gezien en gevoeld: stemmen heeft geen zin. Politiek is een illusie. Je kunt alleen de gevolgen niet overzien, je schrikt ervan, waardoor je misschien weer gaat twijfelen. Bij de tweede categorie heb je die interne stap nog niet gezet. Daar denk je nog: nee, mijn stem heeft wel invloed.
Verwar de angst om nooit meer te stemmen niet met twijfelen over het nut van stemmen. Je kan niet eerst vol overgave zeggen: “inderdaad, stemmen heeft geen zin”, en vervolgens toch gaan stemmen. Zo`n innerlijke tegenstrijdigheid kan nooit uit gezond verstand voortvloeien. Alleen als je denkt dat stemmen zin kan hebben, ga je stemmen.
De rest van dit artikel gaat over die innerlijke tegenstrijdigheid – die nog vaak voorkomt – en over hoe ermee om te gaan.

Een vrije keuze bestaat niet als je bang bent.

Veel mensen komen tot de conclusie dat stemmen geen zin heeft, maar ze zijn bang om daadwerkelijk niet te gaan stemmen. Er ontstaat paniek in de hoofden en vandaaruit gaan ze toch stemmen. Ze zeggen: “ja, en hoe moet het dan? Wat lost niet stemmen op? Dan stemmen alleen die onbewuste burgers en wordt het alleen maar nog erger.” Ze gaan weer twijfelen. In al deze reacties en in deze twijfels zit een diepe angst verstopt. Angst om te staan voor je zelf. Angst om echt verantwoordelijkheid te nemen voor je innerlijke wereld. Angst voor overgave aan het onbekende, aan het leven zelf.
Dit is echt cruciaal. Want dit gaat uiteindelijk over vrije keuze. Vrije keuze komt namelijk van twee kanten: van buiten en van binnen.
1. Krijgen we een werkelijk vrije keuze van buitenaf?
2. En als dat al zo zou zijn, is jouw keuze vervolgens van binnenuit helemaal vrij gemaakt?
Helaas is in onze schijndemocratie de keuze van buitenaf, zoals ik heb laten zien, al niet vrij:
Maar even belangrijk is de vraag hoe vrij je keuze uiteindelijk van binnenuit is. Als je drijfveer de angst is, is je keuze allesbehalve vrij. Angst verkrampt, stresshormonen gaan door je lijf en je waarneming vernauwt erdoor. Onbewuste patronen nemen het over. Toch maar gaan stemmen vanuit angst is dus nooit vrij. In feite ben je – al dan niet bewust – aan het recht lullen wat krom is. Dit is wat ze in de psychologie ‘cognitieve dissonantie’ noemen. Belangrijk fenomeen om door te krijgen bij jezelf. Het is namelijk een universele wetmatigheid dat je vanuit angst altijd precies creëert waar je bang voor bent. Laat dit alsjeblieft goed tot je doordringen als je jezelf net schaarde onder categorie drie!

Bewust niet stemmen

Ik had het in de inleiding ook al over bewust niet stemmen. Dat is wezenlijk wat anders dat uit protest niet stemmen, of uit onverschilligheid. Bewust niet stemmen is een keuze voorbij de angst, vanuit een innerlijke vrijheid. Door bewust niet te stemmen voed je niet langer een leugenachtig, niet dienend, illusoir mechanisme. Voeden bedoel ik energetisch. Je energetisch losmaken van een niet dienend systeem bevrijdt je ervan. En het maakt tegelijkertijd de kracht van dat systeem minder sterk. Dat heeft jouw energie, jouw stem, jouw protest, jouw geloof erin namelijk nodig om te bestaan.
Exact!
Je kunt onze blinde overgave aan de politiek ook vergelijken met een schapenkudde: de herder en de hond hebben precies zoveel macht als ze krijgen van de schapen.
Als alle schapen in de kudde gewoon hun eigen gang zouden gaan, zouden de herder en z`n hond het snel moeten opgeven. Maar de schapen zijn bang en luisteren voor de zekerheid maar naar de blaf en de glimmende tanden van de hond. Al zou maar een deeltje van de kudde besluiten om de macht van de herder en de hond ter discussie te stellen, dan zouden ze heel snel inzien dat die hond en die herder helemaal niks te vertellen hebben over ze. Die hond zet het echt op een rennen als zelfs maar tien schapen achter hem aan gaan. De schapen zullen ontdekken dat ze niet afhankelijk zijn voor hun overleving van de herder en de hond. Ze zullen ontdekken dat ze zelf ook weiden kunnen vinden en begrazen en dat die eventuele wolf hun, als ze samenwerken, niet kan pakken.
Maar het is dus de angst die de schapen belet in vrijheid te leven.
Als we leren onze keuzes steeds minder op angst te baseren, zal de samenleving vanzelf gevormd worden door structuren die daarbij passen. Het is juist onze collectieve angst die maakt dat we een farce als de politiek maar blijven accepteren.
We zijn bang voor chaos, terreur, macht van de sterkste, dood en verderf als we ons politieke systeem zouden opgeven. Maar moet je eens kijken waar we zijn mét ons politieke systeem: een wereld vol chaos, terreur, macht van de sterkste, dood en verderf.Het kan (en moet) echt anders. Stop in ieder geval met nog langer recht lullen wat krom is en hou op nog langer de politiek jouw energie te geven.

Bewust niet stemmen is namelijk buitengewoon effectief, juist op het meest fundamentele niveau

Alles is energie, dat ontdekken nu ook de wetenschappers. Zelfs gedachten en emoties hebben een trilling. Angst trilt (veeeeel!) lager dan liefde. Leugen (veeeeel!) lager dan waarheid. En wij kunnen onze trilling verhogen. Als de collectieve trilling hoog genoeg is, kunnen de op lagere trilling bestaande systemen (zoals de van leugen doordrenkte politiek) simpelweg niet bestaan. Zo werkt dat met energie. Nieuwe, bij die hogere energie passende samenlevingsvormen zullen vanzelf ontstaan. Maak je daar maar geen zorgen over. Het kan niet anders, ik leg het zo uit.
Eerst nog dit. Hoe verhogen we onze trilling? Eigenlijk simpel. Namelijk door je keuzes te onderzoeken en zo nodig te veranderen. Onderzoek je keuzes: zijn ze op angst gegrond? Op onwetendheid? Op onbewustzijn? Op leugen? Doe het dan niet! Stel je telkens deze vraag. Onderzoek, onderzoek, onderzoek. Want uiteindelijk zijn het onze keuzes die de wereld maken, of breken. It`s all about choice.
Zo simpel is het dus in wezen. Door op onderzoek uit te gaan, heb ik ook een keer tot de keuze kunnen komen om niet meer te stemmen. Ik stemde altijd, maar zonder goed te begrijpen waarom. Ik kreeg er last van niet te begrijpen hoe het kan bestaan dat we als mensheid eraan toe zijn, zoals we eraan toe zijn terwijl de politiek zo hard bezig is voor ons. Ik ben gaan onderzoeken en een sluier werd opgetrokken. Ik zag ineens de (weliswaar schokkende) waarheid over de politiek, maar het zeurende gevoel, de vragen, de frustraties waren weg. En dat leeft stukken prettiger. En het opende keuzes. Vrije keuzes.
Door met dit bewustzijn niet te stemmen, verhoog je de collectieve trilling. Omdat het fundament bewustzijn en waarheid is. En je voedt niet langer het onbewustzijn, de illusie. Het werkt dus twee kanten op: meer hogere trilling én minder lagere. In één klap! Als we het samen doen, kan het hard gaan.

Stop met de politiek te voeden en begin jezelf te voeden.

Politiek is een laag trillend systeem. Het verdeelt en houdt zich niet bezig met waarheid. In plaats van je energie hierop te richten (op welke wijze dan ook) kunnen we beter onze tijd en energie stoppen in een veel boeiender iets, namelijk jezelf.
Hoezo?
Om te werken aan vrede in de wereld , zullen we moeten werken aan vrede in onszelf. Om leugen en bedrog uit de wereld te krijgen, moeten we zelf stoppen met liegen en bedriegen. Dit met jezelf aangaan is een pittige reis met grote uitdagingen. Maar wel een heel vervullende reis met onmiddellijk een duurzaam effect op de wereld buiten ons. Hierin zit ‘m namelijk de crux: de wereld om ons heen is slechts een reflectie van onze innerlijke wereld. Wij zijn de wereld. We maken (of breken) de wereld met iedere keuze in het hier en nu.
Het resultaat van al onze keuzes bij elkaar is wat we in de wereld buiten ons waarnemen. We zijn ongelooflijk machtig in die zin. En daarmee gepaard gaat een giga verantwoordelijkheid. De enige relevante vraag is dus: Waarop baseer jij je keuzes? Liefde of angst? Waarheid of leugen? Etcetera. En vervolgens: wat weerhoudt je ervan te kiezen op basis van liefde en waarheid? We moeten in onszelf zoeken naar de antwoorden. Ook ik lieg, ben wel eens gewelddadig (in woorden), jaloers, heb de neiging te controleren, etcetera. Waarom doe ik dat? Alles wat ik doe heeft onmiskenbaar een effect op de wereld om mij heen. IK kies wat ik doe en hoe ik het doe. Ieder moment opnieuw. Jij ook.
It`s all about choice…
Laat het eens bezinken. Met ons verstand komen we niet verder dan een zekere mate van intelligentie. Met ons hart bereiken we het niveau van wijsheid. We moeten dus de verbinding met het hart herstellen. Er zit een hoop rotzooi in ons die de weg naar ons hart blokkeert. Laten we die opruimen en de wereld om ons heen wordt vanzelf schoner en liefdevoller. Er bestaan vele manieren om de troep op te ruimen. Ikzelf gebruik PRI om de illusies in mezelf te ontmantelen. Maar het maakt niet uit hoe je het doet. Ieder kiest z`n eigen weg daarin. Als we het maar gaan doen!
Echt, dáár moet al onze energie ingestopt gaan worden. Niet in het bizarre circus van de politiek. Bewust kiezen om de politiek de politiek te laten en de weg naar binnen te gaan bewandelen is een héél bewuste keuze. De kracht die daarmee gepaard gaat brengt – op energetisch niveau – fundamentele verandering teweeg. Ik kies. Jij kiest. Wat ik al zei, we zijn zo ongelooflijk machtig! Neem dus nu verantwoordelijkheid voor jezelf en de wereld. En ga op reis naar je ware zelf.

Stem

 

 

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.