Banner Watamula

AA   AA  
       
 

VRIJMETSELARIJ 300 jaar

   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 
VrijmetselarijVrijmetselarij pakt uit

In het weekeind van 30 sept 1 okt 2017 werden er 2 pagina's besteed in het dagblad Stadspers van en rond de streek Bilthoven en Zeist. Het is namelijk een jubileum van deze Landelijke "club". Maar zoals altijd deze mensen praten in terminologieën en stellen zich graag boven alles wat er op deze aarde leeft en woont.

Het Jubileum 300 jaar.
Vandaar 2 gehele pagina's met vele stukjes en uitnodigingen.
Men praat over "broederschap" maar ook om een plaats te hebben waar "vrije gedachten" welkom zijn.
Opmerkelijk als je deze uitspraken naast hun ritualen legt en ziet waar men het over mag hebben en vooral dat het niet toegestaan is om in discussie te gaan met leden die 2 graden hoger zijn dan jij!
Je mag alleen maar met één graad boven en één graad onder je discussiëren. Als reden wordt dan aangevoerd dat men, hoe hoger men komt des te wijzer men is!

Dan praat men over "persoonlijke ontwikkeling" wat niets meer is dan, men dieper en dieper gaat geloven in het superieure van deze groep. Men moet gaan inzien dat men, hoe hoger men is op de ladder des te meer men zich boven het geheel moet voelen! Men noemt zich dan ook superieur! Zij zijn de allesweters en zij zijn die personen die de absolute weg weten in de huidige tijd, zich verheven voelend boven het zogenaamde "normale". Precies zoals het in de ritualen over en over herhaald wordt.

Men praat over symbolen omdat men meent dat de ware kracht achter deze symbolen schuilt. Het is een alsmaar herhalend patroon en voorhouden wat symbolen zeggen maar ook voor staan. Dat is de reden dat deze groep zich zo vastklampt aan deze symbolen.
Stuk Nr 3

Vrij3

Klik op image om het te lezen

 

Broederschap op wielen
Een tak die me niet zo bekend is maar zoals in elk "geloof" zal men alles aangrijpen om hun wil op te leggen. Door maçonniek werk te verrichten zouden zienswijze en verrijking zich verder gaan verbreden via ook zulke groepen.
Stuk Nr 4

Vrij 4

Klik op image om het te lezen

 

Het antwoord in een verdeelde wereld
De hoogmoed van deze groep kun je duidelijk uit dit stukje halen.
De verdeelde wereld!
Wie verdeelt hem en waarom?
Er worden vele zaken genoemd waar zij zelf aan ten grondslag staan dat samen met de personen uit het Vaticaan waar ze een deal mee gesloten hebben in de eerste jaren van hun bestaan 300 jaren geleden.

Dan gaat men schrijven over het praten over onderwerpen en de dan ontstaande ruzies!
Werkelijk het hypocritische ten top want als we alleen kijken wat ik persoonlijk mee maak via een sociale media met deze mensen en de vieze smerige aanvallen, persoonlijke bedreigingen van mensen uit deze club, dan is het werkelijk de wereld omdraaien.

Het zijn die mensen die om kinderen vragen voor hun "hobbies".
Het waren deze mensen die bij mij thuis om kinderen kwamen vragen! Het zijn die mensen die me aanvallen keer op keer en bedreigingen uiten als ik mij niet ga terugtrekken.
Het zijn die mensen die me aanhouden en bedreigen dat ze me het leven zullen ontnemen of onmogelijk maken omdat ik zaken naar buiten breng waar zij als aangever voor staan.
Praten we nog niet over de vieze bedreigingen en valse beschuldigingen die ze anderen opleggen naar mij toe!

Het zijn zij die hun eigen symbolen verkeerd interpreteren en zelfs misbruiken. Hun zogenaamde "betere" samenleving is juist NIET om samen verder te gaan en elkaar te respecteren, maar juist om onrust pijn en verderf te zaaien zodat mensen tegenover elkaar staan.

Dan heeft men de meest hypocriete zin in het geheel " De vrijmetselarij zoekt dat wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat mensen scheidt"!
Het meest hypocriete wat je maar kunt stellen en juist het tegenovergestelde uitvoert!
"Men staat open voor andere gedachtes en andere zienswijze".
Okay, en waarom wordt dan simpel mijn zienswijze niet bekeken en kunnen we daar niet over praten heren vrijmetselaars?

Nog een hypocriete zin
"De vrijmetselarij zet de mens aan tot zelfstandig denken"!
Ongelofelijk als je gaat zien wat de ritualen zeggen en wat deze zin hier zegt!
Overigens zelfstandig denken in deze groep is taboe en is werkelijk uit den boze gesteld volgens hun eigen ritualen!
Stuk Nr 5

Vrij 5

Klik op image om het te lezen

 

Historische verbinding
Vreemd, want zeggen hun ritualen en hun handelen niets iets anders?
Dus de bron van de Nederlandse vrijmetselarij is duidelijk Bilthoven.

En daar gaan we weer, de tegenstelling met hun ritualen over het vrij denken, humaan zijn en vrijzinnig zijn, het open staan voor meningen en gevoelens voor anderen.
Over de top van hypocritisch en laatdunkend denken en juist anders handelen.
Weer een tegenstelling van hun eigen ritualen!
Wie heeft dit allemaal geschreven, het lijkt wel een gespleten vrijmetselaar die zijn "geloof" naar buiten moest brengen.
Stuk Nr 6

Vrij6

Klik op image om het te lezen

 

De monumenten
Rond de wereld worden er monumenten gezet afkomstig vanuit de vrijmetselarij, direct of indirect verbonden aan deze club. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Aruba die zoveel tekenen, beelden en pleintjes heeft die allemaal een verbinding hebben met hun loge.

Het indoctrineren via kunst is al een zeer oude weg en is nu nog blijkbaar een bekende weg die gegaan wordt. Gaan we weer zaken uit de grond trekken en dan connectie makend.
Deze "elementen" blijven op de gemeenschap inwerken en men gelooft werkelijk de energie die hier achter zit.
Stuk Nr 7

Vrij7

Klik op image om het te lezen

 

De steen en zijn "houwer"
Een zogenaamd krachtig plaatje wat via mijn energie zegt, dit is de afbraak van de mensheid! Het werken aan een ruwe steen staat voor de mensen zo bij te schaven dat ze als slaven verder alles nemen en uitvoeren. Vrij denken niet waar?
Stuk Nr 8

Vrij8

Klik op image om het te lezen

 

Woord, beeld en gesprek
Na vele gesprekken en vele woorden en veel beeldmateriaal aan deze groep overlegd te hebben is duidelijk dat wat men pretendeert te zijn juist het tegenovergestelde is. Zoals ik al eerder aanhaalde is het in deze groep niet de vrijheid van mening, niet de vrijheid van woorden en beeld, daar deze uit ervaring allemaal afgebroken worden als het deze groep niet aan staat.

Uit ervaring van 63 jaren (ben geboren naast een loge, Smits van Ooyen, Waalre NBr) en vele aanvaringen met deze groep en de weet van de vele ritualen waarvan ik er zelf gezien heb als buitenstaander, is het duidelijk dat wat er gepretendeerd wordt via film, video en voordrachten NIET is wat de groep werkelijk is! Daarnaast wil je lid worden is duidelijk dat je al wat strepen moet hebben in de gemeenschap en passen in het doel wat elk lokale groep zich voor ogen heeft gesteld.

Via boeken van de vrijmetselarij, filosofie, esoterie, zingeving en levensbeschouwingen word je al snel geduwd in een weg die maar te volgen is. Dat blijkt ook uit de ritualen die, welke je ook neemt waar te wereld, duidelijk stellen wat er gedaan moet worden wil je de trede in deze piramide kunnen bestijgen naar de 33ste top positie waarvan dus 31 treden NIET mag interacten met deze absolute top en ook niet weet wat deze top doet, uitspookt en vastzet.

Men zet alles onder "persoonlijke ontwikkeling" maar is het niet persoonlijke indoctrinatie en energie vrij geven voor de top?
Stuk Nr 9

Vrij9

Klik op image om het te lezen

 

Uitleg broederschap
"Mesonic talks" en elkaar aan horen als zijnde "broeder" van elkaar.
Uit ervaring kan ik zeggen dat je niet alles open en bloot in deze talks kunt gooien daar het dan aangepakt wordt om elkaar in de tang te krijgen. De openheid is meer het aftasten en genoeg van elkaar weten om zo elkaars energie te kennen. In eerste instantie wordt deze informatie "gebruikt" en later tegen je "misbruikt", dat naargelang je stijgende bent op de ladder van de loge waar je toe behoort.

"Compareren" noemt men het met een mooi woord waar men doelt op woord wederwoord!
Doch compareren is ook het verschijnen voor een rechter (meerdere) en daar je woordje doen.
En zo sta je dus alsmaar je te verantwoorden en je leven bloot te geven zodat er misbruik gemaakt kan worden voor waar ze jou in die groep hebben genomen.

Nogmaals een stratenmaker die geen macht heeft in zijn omgeving is echt niet welkom in deze groep. Een stratenmaker die steden bouwt en daar een dikke vinger in heeft maakt een kans.
Een architect is altijd welkom en zo ook een bankdirecteur of succesvolle zakenman.

Geloof maar niet dat een winkelbediende ooit binnen zal kunnen komen in deze club ondanks deze meer energie kan bevatten dan alles hierboven genoemd.
Stuk Nr 10

Vrij10

Klik op image om het te lezen

 

De werkelijkheid
Dat is de vrijmetselarij zoals ik hem al 63 jaren ken en nu nog dagelijks meemaak.

Nu nog komen er van deze gasten op mijn pad en nu nog, na vele gevechten zijn zij het die willen hebben dat ik met mijn bevindingen over hen stop. Net zoals ik niet verder vrij mag geven wat er met de lokale kinderen gebeurt en hoeveel leed deze groep vele kinderen al aangedaan heeft.

Doch ik zal blijven rapporteren en zeker de mensen laten weten wie zij werkelijk zijn.

Lokaal is er al een omwenteling aan het komen daar ze te ver bloot zijn gelegd. 300 jaar vrijmetselarij met de Nederlandse kroon en de connectie onder de Engelse kroon, dat in dienst van het Vaticaan, is nu een compleet plaatje van wat er duidelijk gaande is op deze wereld.

Geen begrip, oorlog, haat en nijd is het resultaat van 300 jaar.

John H Baselmans-Oracle

 

 

Lees de boeken "De matrix van het systeem"
Deze boeken beschrijven wat er achter de vrijmetselarij zit:
Title: De MATRIX van het systeem deel 1.
ISBN 978-1-291-88840-9 
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Matrix1_download.pdf
File size 2.8 MB
Title: De MATRIX van het systeem deel 2.
ISBN 978-1-291-88841-6        
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Matrix2_download.pdf 
File size 3.7 MB 

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.