Banner Watamula

AA   AA  
       
 
PUBLIEKE OPINIE
   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

Hier vind u alle antwoorden van mij geplaats door Amigoe als zijnde "Burger Panel"
John (60), man, gepensioneerd:


AAN 'T WOORD!

Aan 't woord

 

In het kader van de strijd tegen de criminaliteit heeft Justitieminister Nelson Navarro aangegeven dat hij overweegt winkeliers de mogelijkheid te geven zich te bewapenen. Wat vindt u hiervan?

 

RONDE 1

1. Zouden ondernemers (bijvoorbeeld winkeliers, sneks, restauranteigenaren)de mogelijkheid moeten krijgen zich legaal te bewapenen? Zo ja.. waarom wel? En zo nee… waarom niet?

Een belachelijk idee. Hier geeft minister Navarro duidelijk mee aan dat hij niet bij machte is zijn taak uit te voeren als zijnde minister van justitie en dat zijn korps niet de kwaliteiten heeft om zaken in de hand te houden. Elke vorm van geweld uitlokken (dit geval burgers bewapenen) zal geweld creëren. Men lost niets op om met geweren tegenover elkaar te staan. Daarnaast komt er nog bij dat de huidige wetgeving zeer veel tekort schiet als men zichzelf gaat verdedigen met behulp van wapens. Nu al worden er justitieel grote fouten begaan als het gaat om de wet zelfverdediging. Ook blijkt dat er vele illegale acties uitgevoerd worden door politie en justitie. Bijvoorbeeld burgers op de openbare weg; stoppen, ondervragen en hun wagen doorzoeken. Deze zogenaamde preventieve acties zijn juridisch niet mogelijk. Er is geen wet die deze acties legaliseert en zijn tegen de rechten van de mens.


Regelmatig wordt er gestaakt op Curaçao.
2. Wat vindt u van daarvan?

Om het recht van staken te verkrijgen zijn er in het verleden vele mensen gestorven. Het trieste is dat men op Curaçao niet beseft dat staken alleen zin heeft als een volk één is. Staken met kleinere groepen heeft absoluut geen zin. Deze zullen alleen onbegrip teweeg brengen onder de bevolking. Wat we zien op ons eiland is niets meer dan onmacht en verdeeldheid. We missen op Curaçao; eenheid, begrip en wederzijds respect. Natuurlijk zul je offers moeten brengen als er gestaakt wordt, je vecht voor een algeheel doel. Als men met z'n allen achter een staking zouden staan, solidair zouden zijn, voor de belang van het land en haar burgers, zullen er resultaten behaald worden. Helaas Curaçao is verdeeld en heeft staken op dit eiland alleen maar een negatieve uitwerking. Dat komt omdat vele stakingen alleen gaan voor eigen belang en portemonnee, niet voor een land, niet voor een vooruitgang.


RONDE 2

1. Omayra Leeflang is met een nieuwe politieke partij begonnen. Eerder al ontstond ook al de partij PUK. En nog wat eerder de partij KLA. Een vraag aan u: Is er eigenlijk wel ruimte voor nieuwe politieke partijen op Curacao? Wat vindt u ervan?

Door alsmaar nieuwe politieke partijen op te richten zal er niets opgelost worden. Het is alleen het versplinteren en het volk verdeeld maken, wat overigens een politieke opzet is. We zien hiermee dat de politiek een grote farce is en dat blijkt overduidelijk bij bijvoorbeeld mevrouw Leeflang.
Toen mevrouw Leeflang minister was van onderwijs en gezondheid kwam er bitter weinig uit haar handen. Het was een doelloos schip. Nu dat ze met een eigen partij komt weet ze precies hoe alles moet en probeert ze met enkele vragen of moties de harten te winnen van de toekomstige stemmer die je moet vinden onder de jongeren en oudere bevolking die jammer genoeg veelal niet zo kritisch zijn.
In de vele jaren van de politiek zien we dat politiek niets meer is dan proberen zo lang mogelijk op die heerlijke stoel te blijven zitten, gekoppeld aan een riant salaris en ego strelende zaken.

 

2. Minister Etienne Van der Horst van Bestuur Planning en Dienstverlening werd onlangs op Facebook beledigd door een ambtenaar en zal daartegen stappen ondernemen. Steeds vaker hebben ‘postings’ in de sociale media consequenties die zelfs tot ontslag kunnen leiden. Wat is uw mening over de vrijheid van meningsuiting in de sociale media?

Als een werknemer zijn meerdere afvalt (veelal ook nog eens onder valse namen) is het niets dan normaal dat deze ontslagen wordt. Uiteindelijk geeft deze persoon zelf aan dat hij niet past in dat team. Dat maakt dat in deze vraag het weinig te maken heeft met vrijheid van meningsuiting.
Verder is het zo dat deze manier van meningsuiting nogal eens gepaard gaat met publiekelijk persoonlijke ongenuanceerde aanvallen naar een persoon toe. Zelf vind ik dat er geen werkelijke vrijheid van meningsuiting is. Bij een bepaalde mening gaat men deze persoon direct aanvallen, bedreigen of het leven onmogelijk maken.
Zo lang men kritiek levert op de manier hoe een persoon zijn werk (niet) doet, en dat met wederzijds respect, kan men niet praten over belediging. Helaas wordt er op onze eilanden zeer snel gegrepen naar het middel rechtbank die nog steeds geen duidelijke lijn kan stellen in dit soort zaken.


RONDE 3

1. De nieuwe politiekorpschef Mauricio Sambo is deze week geinstalleerd. Het zal tot een van zijn taken behoren om de ingezette reorganisatie van het korps politie verder door te voeren in een veranderde omgeving waarbij sociaal maatschappelijke problemen ook steeds vaker op het bordje van de politie terecht komen. Een van de kernvragen die de nieuwe korpschef in dit proces beantwoord wil zien is: Wat valt nu onder de verantwoordelijkheid van de politie en wat onder die van anderen. Oftewel: wat is nu de taak van de politie anno 2015… Hoe denkt u daarover?

De simpele taak van de politie :
Niet met twee maten meten, niet corrupt zijn, zorgen dat de wet nageleefd wordt volgens de regels die beschreven zijn in de rechten van de mens.
De politie is al geruime tijd geen voorbeeld en schiet in vele gevallen te kort. Zij zijn het die zich veelal niet aan de wetten houden beschermd door hun meerdere. Aangiftes worden in zeer slechte taal opgemaakt wat elke crimineel de kans geeft om bij de rechtbank een vrijheid te bedingen. Dan bestaat er in het korps vriendjes politiek en connecties met de maffia. Aangiftes van drugstransporten via dezelfde politie verdwijnen en zal men nooit iets van horen. Kortom, de politie is veelal de wortel van het verziekte criminele klimaat.
Laat heer Sambo beginnen met het gehele politieapparaat schoon te vegen en waardige oprechte personen plaatsen om ons en onze kinderen een betere toekomst te bieden.


2. De sport op Curaçao is momenteel verwikkeld in een vervelend parket. De oude stichtingen moeten overgaan in het nieuwe sportinstituut van de overheid maar de daadwerkelijke overdracht loopt moeizaam waardoor de sporters met name in het gebruik maken van de sportfaciliteiten gedupeerd raken. Wat is uw mening hierover?

Het is in en in triest dat via de politiek sporters in de kou gezet worden. Die politici en mensen die hieraan schuldig zijn moeten zich diep schamen. Zulke zaken vecht je als volwassenen uit binnen de muren en niet via de sporters. Dat nu complexen van miljoenen guldens als oud vuil onbeheerd staan is onaanvaardbaar.
Deze kinderachtige acties van zowel de politici als de diverse besturen getuigen dat zij totaal niet geschikt zijn om over sport te beslissen. Het zou goed zijn als deze personen hun conclusie trekken zodat er op die plaatsen mensen gaan zitten die opkomen voor onze kinderen (sporters). Dat met een hart en ziel voor een betere sportieve toekomst.
Kortom, dit is vreselijk onprofessioneel en kinderachtig gedrag. Ga samen werken en niet elkaar dwarsliggen. Verder zou het de politici sieren als ze eens wat meer betrokken waren en niet alleen de sport gebruiken om politiek te voeren.


3. Welke vraag zou u het burgerpanel zelf willen voorleggen?

Onze politiek pretendeert dat ze democratisch te werk gaan en dat ze gekozen worden door het volk. Niets is minder waar. Het huidige politieke stelsel bewijst dat diegene met het meeste geld en de beste steun van de maffia voor 4 jaren op de stoel mag gaan zitten. Daarnaast bewijzen ze ook dat ze na de verkiezingen de burger totaal negeren.
Wat zou u er van vinden als we het Zwitserse systeem gaan invoeren waar in elke politieke termijn zakenlieden voorgesteld worden die zich beschikbaar stellen als politicus en waarbij elke grote beslissing via een referendum door het volk beslist wordt?

 

RONDE 4

1. Curacao doet veelvuldig mee aan missverkiezingen. En ook met Carnaval wordt er weer volop gekeken wie de mooiste, de leukste en de beste is. Er lijkt ook altijd geld te zijn voor deelname aan schoonheidswedstrijden. Sommigen menen dat het belangrijk is dat Curacao zich laat zien bij internationale evenementen, anderen vinden het weggegooid geld. Wat is uw mening over deelname aan schoonheidswedstrijden?

Dit soort "wedstrijden" lijkt meer op vleesware keuring dan op schoonheid. De mensen die dit soort "wedstrijden" propageren en alsmaar jonge dames zo gek krijgen om zich daarvoor te lenen, denken echt niet aan een land. Ze denken veelal aan hun eigen verdiensten en ego. Het lijkt erop dat van het vele geld, wat in dit soort competities gestoken wordt, altijd wel wat moet blijven hangen.
Als al het geld wat hier "verkwist" en "verdeeld" wordt werkelijk in een deugdelijke reclame campagne op de juiste plaatsen gestopt zou worden, hadden we veel meer kans dat er mensen gingen denken om het vliegtuig te nemen naar ons veel te bieden prachtig eiland. Vele landen maken klappers op de toeristische markt door een goede marketing te voeren en niet door een jongedame op een podium te laten flaneren in een belachelijke jurk met een fles op haar buik hangend.

 

2. Wat zou de toekomstige rol van Nederland moeten zijn in de ontwikkeling van Curacao gezien het recente ingrijpen op Sint Maarten. Moet Nederland nou meer (blijven) controleren zoals bv. oud-premier Ys voorstaat met de rol van het CFT en een min of meer zelfstandige rol voor lokaal bestuur, of moet Nederland zich ver blijven houden, of moet het door PS zo gewenste pad van (uiteindelijke) onafhankelijkheid gevolgd worden? Hoe denkt u hierover?

Het eiland Curaçao is per 10-10 voor enkele miljarden verkocht aan Nederland die hiermee de ziel van het eiland definitief in handen kreeg. Daar komt bij dat Nederland verplicht is om de eilanden te blijven besturen van hun grote baas Amerika die zelf aangegeven heeft in te zullen grijpen als Nederland de grip over de eilanden zou gaan verliezen. In diverse "cables" van het Amerikaans consulaat is dat terug te lezen.
Nederland wil niet af van deze eilanden en wil op de wereld niet bekend staan als zijnde "kolonisator". Dat past niet in hun zogenaamde "goede naam" die ze hebben. Daarnaast zien we in getekende contracten dat men er zeker van is dat er olie en gas onder de eilanden zit. Nederland kan niets anders dan blijven regeren achter de schermen. Daar was zelfs heer Wiels achter gekomen die op een bepaalde tijd de onafhankelijkheid naar een langere termijn schoof.

 

RONDE 5

1. Overgewicht is een groot probleem op Curacao. De (behandeling van) klachten die gerelateerd zijn aan overgewicht worden genoemd als oorzaak waardoor de kosten van de gezondheidzorg in ons land stijgen en die er zelfs de reden van kunnen gaan zijn dat de zorg onbetaalbaar wordt. Overgewicht zal aangepakt moeten worden, is de conclusie. Wat zou er gedaan kunnen worden om overgewicht tegen te gaan? Welke oplossingen kan het burgerpanel hiervoor aandragen?

Obesitas is een wereldprobleem omdat de mensen niet meer weten met mate te eten. Daarbij komt dat veel voedsel zo gemanipuleerd is dat men er van blijft eten. We kennen allemaal het spreekwoord "Elk pondje gaat door het mondje" en dat is in de meeste gevallen ook zo.
Op ons eiland heeft elke hoek van de straat wel een snack. In plaats van zelf eten klaar te maken wordt het prakkie opgehaald bij de snack. We weten allemaal dat er aan deze prakkies niets gezonds aanzit en ook al die ongezonde fast food ketens doen daar vrolijk aan mee. Wat er gedaan kan worden is dat per wet opgelegd wordt dat voedsel wat men verkoopt een bepaalde voedingswaarde heeft. Er zijn al verschillende landen waar bijvoorbeeld de grote M wordt geweerd en waar een vaste voedselnorm is. Vanuit dat kan men de mensen op gaan voeden en leren gezond te eten.


2. Elk jaar weer sturen de (ei)landen hun intellect na het afronden van het voortgezet onderwijs de wijde wereld in om verder te studeren. Velen gaan, weinigen komen terug om het geleerde in de praktijk te brengen in het land van oorsprong. De investeringen worden elk jaar weer gedaan, de return on investment blijft toch elk jaar weer uit. Wat zou er gedaan kunnen worden om afgestudeerden terug te krijgen naar Curacao?

Ik kan niet begrijpen dat men niet door heeft waarom studenten na hun opleiding niet terug willen keren (of is het onwil vanuit de politiek). Laten we wat punten noemen.
- Het salaris is ver onder elk peil op ons eiland en men kan sneller van zijn studieschulden afkomen als men een welbetaalde job neemt waar dan ook ter wereld.
- Curaçao is absoluut niet vriendelijk voor afgestudeerden. Men wordt op plaatsen gezet die, of niets met zijn opleiding te maken hebben of elk initiatief wordt de grond ingeboord (bewust afstompen).
- Curaçao heeft één groot probleem en dat is dat men de verkeerde mensen op de verkeerde plaatsen heeft zitten. Men kent banen toe niet naar kennis maar puur op politieke/vriendschapsbasis.
Het is aan de overheid en het bedrijfsleven om afgestudeerden te gaan plaatsen en waarderen (ook financieel) naar de waarde, kennis en studie die ze genoten hebben.

 

RONDE 6

1. Van een panellid: De ziekteverzekering SVB, die zomaar uit de lucht kwam vallen, tot verbijstering van velen en ons in de maag werd gesplitst (politieke daad). Alleen de ambtenaren schijnen bijzonder te zijn en kunnen de boel ophouden. Ziekenhuizen gaan failliet of bijna en de specialisten waarom we hier op het eiland zitten te springen, die aan de lopende band komen en gaan, niemand kan het hier volhouden, door HET BELEID. De bedrijven die half particulier zijn en half van de Staat, die er slecht tot zeer slecht voorstaan. Met andere woorden overal waar de Staat (politiek) zich in roert loopt het slecht. Wat denkt u hiervan en wat kunnen wij als burgers hieraan doen?

De vele wanprestaties van de politiek worden in de hand geholpen omdat de politici onschendbaar zijn. Wat we kunnen doen is, niet meer mee doen aan dit circus. Als de grootste meerderheid niet stemt, wil zeggen dat er geen verkiezing is geweest en wij hen niet wensen als onze vertegenwoordigers. Daarnaast moet de burger afdwingen dat de staat geen aandeel heeft in de diverse bedrijven. We zien duidelijk persoonlijke vetes bij bijvoorbeeld heer Whiteman die zijn eigen frustraties aan het botvieren is in de medische wereld en heer Schotte in de financiële wereld. Zo zien we alsmaar dat persoonlijke vetes uitgevochten worden via de politiek. De oplossing is simpel; introduceer het Zwitsers politiek systeem en zet zakenlieden voor 4 jaren op de hoogste plaats van ons land. Als er dan sprake is van eigen gewin kunnen deze personen veroordeeld worden net zoals de burgers want deze functie is niet langer onschendbaar.


2. Buiten Curacao is er ook genoeg gaande. En velen van ons hebben banden die over de grenzen van ons eigen land reiken. Familieleden, vrienden of kennissen wonen verspreid over de wereld. In die wereld buiten ons speelt op dit moment de extremistische beweging IS een rol die de gemoederen flink bezighoudt. Wat is hierover uw mening? En in hoeverre denkt u dat wij op Curacao met IS te maken kunnen krijgen?

Het gehele media circus rond de IS oftewel ISIS is niets anders dan paniek zaaien. Dat had de oplettende lezer al lang moeten merken door de vele valse beelden. Mensen vergeten snel en willen kennelijk niet weten dat de IS (ISIS) een zijtak is van de Amerikaanse CIA! Dat hebben we al vanuit verschillende bronnen mogen vernemen. Het hele circus gaat er gewoon om, om nog meer oorlogen te voeren en mensen bang te maken terwijl er in principe niets nieuws aan de hand is. Het is haat zaaien tegen de Islam en geloven tegen elkaar opzetten. Dit is de hoofdopdracht van de CIA sinds hun oprichting. Mensen hoeven werkelijk niet bang te zijn en er is niets wat interessant is hier op onze kale rots. Het is zelfs frappant dat juist extremisten hier vredig naast elkaar leven omdat veel geld en vele wapens in deze handel via ons eiland gaan.


3. Vraag van panellid: Wat zou u er van vinden als we het Zwitserse systeem gaan invoeren waarin elke politieke termijn zakenlieden voorgesteld worden die zich beschikbaar stellen als politicus en waarbij elke grote beslissing via een referendum door het volk beslist wordt?

Al jaren lang is bewezen dat ons kiessysteem absoluut niet democratisch is en zeker niet geschapen om de burger rechten en vrijheden te geven. Een burger wordt vals voorgelicht dat als men niet stemt het een verloren stem is. De grootste leugen aller tijden! We zien dat steeds minder kiezers opdraven en vele de gladde praatjes van politici niet meer geloven. Ondanks dat doen er nog ongeveer de helft van de burgers mee aan dit circus. Dat is puur omdat men hier lokaal hoopt dat er dan wat voor hem persoonlijk aan de strijkstok blijft hangen als een bepaalde persoon gewonnen heeft. Door het Zwitsers systeem in te voeren is elke stem een werkelijke stem en is het verder zo dat elke burger mee beslist in de grote beslissingen voor hun land. Ik zou zeggen, invoeren liefst vandaag en al die baantjespikkers die we nu hebben snel voor het gerecht gooien.

 

RONDE 7

1. Al een langere tijd is de regering van Curacao bezig met het formuleren van een visie voor Curacao. In het regeerakkoord is een van de speerpunten een plan nashonal en de uitvoering daarvan. Een visie is een korte krachtige formulering van een richting naar een doel over een bepaalde periode van tijd. Wat is de visie voor Curacao van het burgerpanel?

De visie kan zeer kort en krachtig zijn. " We ontslaan al die personen in de top en de politiek die niet meewerken en handelen voor het algemeen belang." We moeten een krachtige bestuurlijke kern vormen die het eiland tot een hogere standaard brengt. Het gehele onderwijs moet aangepast worden naar de behoefte wat de toekomst ons brengt en alles wat schadelijk is voor de burger (voeding, techniek, verslavingen) moet geëlimineerd worden. Zo zal de medische wereld totaal moeten gaan veranderen en zal het geldverslindend systeem, nu gehanteerd, verledentijd zijn. Er moet een "visie" komen waar alle bestuurders zich daar aan hebben te houden. Een plan voor onze kinderen onze toekomst. Het leven op dit eiland kan een paradijs zijn mits eigen belangen, ego en maffia op een zijspoor gezet gaan worden. Gebaseerd op kennis van onze jonge generatie kunnen we een perfecte samenleving creëren. Maar willen we dat?


2. Nog altijd worden we op het eiland geconfronteerd met loslopende honden die al dan niet eerst bij mensen thuishoorden. Er zijn inmiddels meerdere organisaties die zich het lot van deze dieren aantrekken maar nog altijd lijkt het probleem niet opgelost. Getuige dat de opvang van straathonden die veelal overbelast is. Wat zou er nog meer gedaan kunnen worden hieraan?

Voor vele jaren gewerkt te hebben bij het Asiel en Dierenbescherming is gebleken dat wetgeving en geld het grootste probleem is. Het vangen van dieren moet op een humane manier gebeuren maar is een zeer moeilijke en bewerkelijke taak. Dat wil zeggen dat vele medewerkers overtime moeten draaien en dat is weer veel geld. Geld, wat er niet is en waar een overheid geen cent in wil steken. Dat terwijl het ten goede zou komen aan ons eiland en de toeristische industrie, waar men denkt een wereldrol in te spelen. Er zou een betere wetgeving moeten komen die dierenleed, waaronder zwerfhonden, onder valt. Chippen van alle honden zou het kunnen oplossen. Honden die niet gechipt zijn, worden opgepakt en in uiterste nood laten inslapen. Hard maar de enige oplossing. Men zal moeten beseffen dat de vele zwerfhonden niet alleen een last zijn maar ook ziekteverspreiders zijn.


3. Heeft u zelf een vraag voor uw panelleden?

1ste vraag
Wat denkt het panel over de huidige gezondheidszorg en het agressief en destructief aanpakken van onze minister Whiteman?

2de vraag
In alle jaren kunnen we zien dat het eiland geregeerd wordt niet door de politiek maar door een andere macht. We zien dat als oncapabele politici zich in het fort nestelen het eilandje Curaçao toch blijft draaien. Weet het panel wie die mach(ten) zijn en wat hun invloeden zijn op de eilandelijke politiek en economie?

 

RONDE 8

1. Van een panellid: Onlangs heerste er grote verontwaardiging over enkele foto’s die in de media zijn verschenen waarop te zien is hoe ladingen paprika’s en pompoenen nog in uitstekende staat worden vernietigd bij Malpais. Volgens de douane werden deze groentes voorheen verdeeld onder verschillende instanties, maar zijn ze hiermee gestopt na klachten van boeren die anders met hun groenten bleven zitten. Wat vindt u van deze situatie?

Het vernietigen van groente en fruit is "normaal" over de gehele wereld. Men doet dat om de prijzen kunstmatig hoog te houden. Natuurlijk gaan lokale verkopers en boeren tegen het weggeven van groente en fruit in. Lokaal is het gewoon belachelijk wat deze mensen voor hun waren krijgen en wel veel moeite moeten doen om iets uit de grond te krijgen. In plaats van de eigen markt te helpen wordt nog even een schop na gegeven om gratis uit te gaan delen. Aan de andere kant is het niet goed te keuren dat eten wordt vernietigd. Ik zou het een beter idee vinden om ingenomen goederen voor een redelijke prijs aan te bieden aan de diverse instanties. Het daarmee vrijgekomen geld zou in de lokale landbouw gestoken kunnen worden.


2. Van een panellid: Hoe tevreden bent u over de media op Curaçao? Hoe geloofwaardig vindt u de berichtgeving in de kranten en op de radio? Is er behoefte aan meer onafhankelijke onderzoeksjournalisten en zo ja, is daar ruimte voor in onze kleine samenleving? Wat vindt u hiervan?

Op deze vraag kun je een hele krant vullen. De journalistiek op ons eiland, een tendens over de gehele wereld, is belabberd. De huidige journalist zit achter zijn scherm, pikt wat gegevens links en rechts en dat is zijn artikel. Daarnaast is hij/zij niet vrij in wat zij brengen en heb van verschillende lokale journalisten gehoord dat zaken die te prikkelend zijn of te "gevaarlijk", geschrapt moeten worden. Er moet een uitgeperst artikel komen. De geloofwaardigheid is ver te zoeken. De meeste zaken zijn veelal dagen van te voren te lezen op internet en dan vaak uitgebreider. Kennelijk heeft het eiland alleen nog maar Facebook journalisten. Voor echt nieuws kun je beter voortaan gewoon op internet kijken. Daar kun je ook nog de verschillende versies lezen en niet een eenzijdig denken van onze Facebookjournalisten. Over de radio heb ik weinig informatie omdat ik persoonlijk niet naar deze schreeuwlelijkerds luister.


3. Van een panellid: De openbare bibliotheek kampt met een tekort aan boeken en vooral kinderboeken doordat de leden de boeken niet terugbrengen. Heeft het Burgerpanel een aantal ideeën om dit euvel op te lossen?

De openbare bibliotheek is een achterhaalde instantie die absoluut niet meegaat met hun tijd. We weten al te goed dat deze lokale bibliotheek niet meer gerund wordt door mensen die verstand van zaken hebben. In het verleden hadden we nog bibliothecarissen en mensen met kennis, nu heb je alleen nog maar wat "computer experts" en mensen die niet weten hoe zo'n instantie moet draaien. Dat er dan steeds meer problemen komen is logisch. Het niet terugbrengen van boeken is al een eeuwenoud gegeven op dit eiland en dat is omdat er nauwelijks sancties zijn. Ik herinner dat mijn vrouw eens 3 van de 10 boeken (had 2 abonnementen) niet terug had gebracht, na 3 jaren kreeg ze een kaartje dat er boeken misten!! Dan vraag je toch om problemen! Simpel, je brengt een boek niet terug, je kunt geen nieuwe lenen en krijgt een hoge boete. Dan zal het zeker stoppen.

 

RONDE 9

1. Van een panellid: Ik zou graag de mening willen weten over het abortus problematiek. Veel meer jongeren zetten hun leven in gevaar door andere levensbedreigende abortus methoden uit te oefenen omdat er geen andere oplossing is. Wordt het geen tijd dat er een realistische beslissing komt anno 2015 over abortus? Wat is uw mening over abortus?

Abortus is een over en weer geklets van voor- en tegenstanders. Maar als men gewoon zaken op een rijtje zet, zijn er de volgende punten:
-Men brengt de persoon in gevaar.
-Men brengt het kind in gevaar.
-Men maakt van de gemeenschap een losse seksverslaafde samenleving waar geen normen en waarden meer zijn.

Persoonlijk vind ik dat het beëindigen van een leven nooit goed te praten is. Er zijn in de huidige tijd vele middelen te verkrijgen om een zwangerschap te voorkomen. Doch, mocht er toch een "ongeluk" zoals verkrachting gebeuren dan moet men op een legale manier dit kunnen afbreken.
Het trieste is dat in de landen die vrije abortus kennen, men er onbeperkt op los sekst en er gewoon een regelrechte liederige troep van maakt. Het is in deze landen een "free for all" en het respect naar het jonge leven is er helaas niet meer.


2. Drugs zijn niet meer weg te krijgen uit samenlevingen. Ook niet uit de Curaçaose samenleving. Onlangs bleek uit een fenomeenonderzoek onder studenten dat er cocaine, extasy en marihuana ‘horen’ bij uitgaan. Een en ander duidt erop dat het gebruik van geestverruimende middelen niet meer vreemd of uitzonderlijk zijn. Welke plek denkt u dat deze middelen in onze samenleving hebben? Hoe geintegreerd zijn drugs eigenlijk op Curacao? Wat denkt u?

Drugs is de economische peiler/drager van onze eilanden. Het pretenderen van dat we een heiligland zijn is alleen voor de domme weggelegd. Drugs zie je bij kinderen (zelfs baby's) tot aan de hoogste top van de maatschappij. Men heeft drugs over alle eilanden geaccepteerd maar dat geld alleen voor bepaalde personen. We konden in het verleden lezen in vele internationale tijdschriften over reportages van coke party's en van welig gebruik van vele soorten drugs bij de jetset. Het meest vreemde is, dat bijvoorbeeld hennep een geweldig middel is tegen pijnen en kanker en wordt dan ook al in vele landen gebruikt tegen deze kwalen maar op onze eilanden zetten we hennep onder harddrugs. Het is duidelijk dat men alles tolereert zolang je in de top zit maar voor de burger is veel onmogelijk en zelf zwaar verboden. Dat noemt men vreselijke kortzichtigheid om zo hun eigen toko te beschermen.


3. Wat is u opgevallen in het nieuws?

De uitspraak betreffende de Zambezi-zaak te Bonaire waar duidelijk werd dat de advocatuur sterk onder de duim zit van de maffia op onze eilanden. Zelfs gerenommeerde advocaten zoals heer Knoops laten zich misleiden door de maffia. De hele zaak was gebaseerd om fouten in het proces aan te vechten maar niet dat deze personen geen strafbare feiten hebben gepleegd.


RONDE 10

1. Deze keer een vraag iets verder van huis richting onze overburen: Wat is uw mening over de situatie in Venezuela? En in hoeverre denkt u dat de situatie daar invloed heeft op onze situatie?

Er wordt veel geschreven in de pers over onze Venezolaanse buren. Helaas zijn dat veelal verwrongen beelden en geen ware berichtgevingen. Amerika is er alles aan het doen om Venezuela in een kwaad daglicht te zetten om zo controle te krijgen over het land wat alles bezit en lak heeft aan de Amerikaanse wereldwijde spelletjes. In de tijd van Chavez was er geen speld tussen te krijgen, nu probeert Amerika macht te krijgen in dat land met een zwakkere Maduro. Of dat gaat lukken is ook aan die landen die Venezuela steunen. Het zal moeilijker gaan worden als Rusland werkelijk deze steun gaat bieden. Wij lokaal hebben ons duidelijk achter Amerika geschaard om de vele spionnen/militair personeel toegang te geven via onze eilanden. Waar het ons gaat brengen? Venezuela zal het zeker niet bij laten zitten, wij gaan de ondergang in samen met de leugens van Amerika. Toch onze keuze gemaakt door Nederland?

 

RONDE 11

1. De Katholieke Kerk was de afgelopen week volop in het nieuws. En dan in het bijzonder het seksueel misbruik door religieuzen op Curacao naar voren gebracht middels een documentaire van de EO. De top van de katholieke kerk reageerde afgelopen dinsdag op deze uitzending van ‘Dit is de Dag Onderzoek’ Wat is uw mening over de houding van de Kerk op Curacao ten aanzien van deze zaak?


Bisschop Secco en bisdom Willemstad moeten zich diep schamen dat ze deze zaken blijven ontkennen. Erger is dat ze personen bedreigen als zij met meldingen naar hun toe komen. In het verleden en heden is vele malen gebleken dat fraters en pastoors per direct (liefst 's nachts) het eiland verlaten. Erg is ook dat OM, via hun woordvoerder, ook nog eens gaat beweren dat er geen aangiftes bij OM te vinden zijn over misbruik door geestelijken. Een permanente leugen die aantoont dat justitie dit allemaal in de doofpot probeert te stoppen. Uit verklaringen van een oud hoofd kinder- en zeden politie bleek dat bij het wegsturen van geestelijken de vele aangiftes in opdracht van hogerhand werden vernietigd! Zeer ernstig is dat de bisschop blijkbaar de gaande aangiftes als "vals" bestempelt, dat terwijl er door de Nederlandse commissie al een geval afgehandeld is en uitbetaald! Criminele acties kunnen we dit alles noemen.


2. Nationaal voetbal, carnaval, tumbafestival… betaald kijken? Zoals we inmiddels gewend zijn met betrekking tot nationale evenementen laait steeds de discussie op dat ze gratis te zien moeten zijn terwijl de organiserende groepen steevast proberen aan de uitzendrechten geld te verdienen. Met als uiteindelijk resultaat, vaak, dat onder politieke of publieke druk de uitzending op het laatste moment alsnog gratis wordt uitgezonden.


We zien keer op keer bij het voetballen of grote evenementen dat inderdaad op het laatste moment de wedstrijd via Tele Curaçao toch gratis wordt aangeboden. Wat ik niet begrijp is dat mensen bereid zijn aan deze oplichterij nog mee te doen. Als we allemaal zouden weigeren uit te geven voor dit soort uitzendingen zouden deze zaken niet meer gebeuren. Triester is dat onze sportverenigingen/organisatoren daar zelf veelal achter zitten en in deze zaken allemaal het gouden ei zien. Men denkt niet aan de bevolking maar aan de dikke buidel. Helaas blijven deze zaken alsmaar gebeuren en er is nog geen wet/regel die gaat bepalen dat deze nationale zaken niet als een melkkoe gebruikt mogen worden. Dus we mogen voorzichtig aannemen dat er heel wat mensen meeplukken in deze vieze handel. Maar wie, ja wie gaat dit nu eens voorgoed en altijd aanpakken? Wie plukt er niet mee in deze sportieve vetpot?

 

RONDE 12


1. In navolging op het bezoek van prinses Laurentien vragen we het burgerpanel een antwoord te geven op een vraag van een iets andere orde. Laurentien vroeg aan de kinderen: Als je in het buitenland bent, waar denk je dan aan als je aan Curacao denkt? De vraag aan het burgerpanel is dan ook deze zelfde.

Deze cliché vraag is werkelijk dubbelzinnig want men wil hebben dat je gaat zeggen; Ik denk aan de blauwe zee, zon , baaien samen met gezellige en vrolijke mensen. Inderdaad een fractie zijn deze je gedachten. Dan trekt het rookgordijn zich op en je ziet een eiland waar alleen zaken gaande zijn als; "vriendjes' inschakelen en waar weinig zaken succes hebben door jaloezie en een ander niets gunnen, simpel de afgunst. Dan slaat de schrik je toe; je ziet een eiland zwaar onder de vleugels van de maffia en daarbij behorende criminaliteit, afrekeningen en hooglopende ruzies. Dan valt er op dat er weinig mensen zijn die werkelijk iets durven aan te pakken, puur omdat de vergeldingsacties niet mis zijn. Dan, in een keer, slaat alles weer om en denkt men; wat een heerlijke zon, blauwe zee en gezellige mensen. We zitten zo slecht hier nog niet met al onze vrijheden.

 

2. Wat u opgevallen in het nieuws?

Wat mij het meeste is opgevallen is het nieuws wat er niet was en waar vele kranten, radio stations en TV over zwijgen. Het nieuws dat geestelijken vrijspel hebben om te blijven rommelen met onze kinderen. Wat duidelijk was, waren de zogenaamde vragen van heer Rosaria die als een pakje boter smolt toen enkele van zijn kiezers hem zwaar onder druk zette omdat hij de kerk niet mocht aanvallen. De staat van Curaçao (onze belastingcenten) betalen deze geestelijke criminelen. Deze politicus spreekt nu weer over een "dialoog". Hij weet beter, het is de aandacht van het geheel weghalen. Ouders anno 2015 kan het kennelijk niets schelen wat er met hun kinderen NU NOG gebeurt! Het is te triest voor woorden dat een religie alles bepaalt en dat niemand in de politiek of buiten de politiek actie durft te ondernemen tegen deze duidelijke criminele praktijken. Waarom zwijgt justitie, OM en politici?

 

RONDE 13

1. Steeds vaker wordt er gesproken over het verval van waarden en normen. In algemene zin en in meer specifieke zin met betrekking tot bijvoorbeeld de Curaçaose jeugd of de toenemende criminaliteit in ons land. Maar wat zijn die waarden en normen? En waaraan verbinden wij of waarop beoordelen we die? Kortom: Wat is uw mening over onze waarden en normen?


Waarden en normen worden bepaald en neergezet door de gehele gemeenschap. Dat begint vanuit de absolute top van de piramide tot aan de absolute laagste trede. Als ik het verval moet omschrijven om me heen in de 61 jaren dat ik hier rondhang, is dat men alsmaar meer en meer tolereert en steeds zich zo, wat men noemt, "vrijer" en "losser" meent te moeten gedragen in de totale gemeenschap. Helaas is vrijheid niet mogelijk bij de mens die niet begrijpen wat werkelijk hun plaats is in het geheel. Een mens heeft kennelijk leiding nodig en moet/wil een slavenrol spelen. Keer op keer zien we in de oude geschiedenis boeken dezelfde curve. Een losse gemeenschap die instort en weer opgepakt wordt door een vorm van dictatuur. De mens kent nog steeds zijn eigen verantwoordelijkheid niet. Momenteel zijn we weer beland in een absolute chaos, wachtend op de complete ommezwaai.


2. De economische ontwikkeling van Curacao en het beleid daaromtrent is deze dagen volop in het vizier en het gesprek van de dag. Met name in de staten is er deze week uitgebreid gedebatteerd over de haven maar ook over de airport. Minister Palm heeft aardig wat uren door moeten brengen in het parlement om vragen over tal van issues moeten beantwoorden. Dat de economie impulsen nodig heeft is bekend en een alom aanvaard idee. Vaak lijkt dit echter slechts bij woorden te blijven. We praten erover maar doen we er ook wat aan? De vraag aan het panel is dan ook deze: heeft u ideëen van praktische uitvoerbare aard die de economie van ons land zouden kunnen stuwen?

De economie zou op een simpele manier omgezet kunnen worden als men alle persoonlijke belangen en belangen van selecte clubjes zou afschaffen. Alles staat en valt omdat er vele mensen zich met zaken bemoeien waar ze absoluut geen verstand van hebben. De politiek is geen zakeninstituut maar een instituut die een land draaiend moet houden. De politiek moet per direct alles afstoten wat met zaken te maken heeft. Daarnaast moeten allerlei soorten "vriendjes" en "belanghebbenden" uitgesloten worden. Het moeten eenvoudig zakenlui zijn die een bedrijf gaan runnen om zo winsten en continuïteit te creëren.
De eerste stap;
- Maak schoonschip en zet kundige mensen op de vele plaatsen.
- Maak de bedrijven commercieel.
- Geen bemoeienissen van de politiek.
- Luchthaven, haven en levensaders van het land Curaçao moeten onder toezicht en veilig gesteld worden bij een landelijk orgaan van experts.
Nu is namelijk zo dat deze levensaders in handen zijn van een en dezelfde maffia persoon.

 

LAATSTE RONDE

De vraag was of wij als panel nog iets kwijt willen aan de lezers

Vandaag kreeg ik als panellid de laatste vraag toegestuurd De vraag was of wij als panel nog iets kwijt willen aan de lezers. Ja... ik wil via deze weg de redactie en staf van de Amigoe bedanken dat ik als panellid mijn gedachte op papier mocht zetten en dat die integraal zonder enig censuur geplaatst werden. Een voorbeeld voor vele collega's en misschien een start van een nieuw tijdperk van de journalistiek.
Voor de lezers heb ik de volgende boodschap; We leven in een zeepbel die elke minuut kan klappen, het systeem is een atoombom, zekerheden zijn er niet en toekomst is een droom. Toch kunnen wij als mensen van vlees en bloed veel veranderen. We kunnen mondiger worden, zaken signaleren en rapporteren en zaken aan de kaak stellen. Als we allemaal vanuit ons hart en ziel samen zouden gaan werken aan een toekomst waarvan onze kinderen de vruchten zouden kunnen plukken dan is het aan u nu uw mond open te maken en niet meer bang te zijn voor een systeem wat u nu loze beloftes voorschotelt. Wordt wakker, staat op en doet uw mond open.


 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 

 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.