Banner Watamula

AA   AA  
       
 

April 2016 15/31

   
       
 

Wake up
Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

April 30at 05:00am

Eind April 2016 zijn alle gegevens van dit deel van deze maand zowel op de webserver maar ook op mijn Back-ups gewist door de AIVD. Er is toen namelijk door hun ingebroken in het systeem die op dat moment zowel lokaal als internationaal aan elkaar verbonden waren. We hebben dit ondertussen ook veranderd maar de schade is reeds aangebracht!

Tot op heden hebben we nog niets terug gevonden van deze maand April 2016.

Mijn excuus hier voor.

Het is duidelijk dat er informatie stond die men niet graag wilde zien.
Zodra die weer op duikt zullen we deze restoren.

 


Images

De images zijn ondertussen restored en zie voor u zelf waar het in dat deel van de maand ging!

Mensen rechten

We hebben het al enkele dagen eerder geplaatst; 17 rechters hebben eindelijk vastgesteld dat Nederland WELDEGELIJK de verantwoording heeft over onze eilanden. Zowel bestuurlijk als gezien mensenrechten.
Deze uitspraak kwam tegelijk met de brief die ik aan de heren Plasterk en Rutte heb geschreven over dat ze eens duidelijk moeten maken wie nu werkelijk verantwoordelijk is in de zaken die spelen op deze eilanden. Uiteindelijk kan Nederland zich niet meer onttrekken aan wat er hier gaande is en zal eens in moeten gaan zien dat zij bestuurlijk moeten zorgen dat wij als burger beschermd worden tegen de vele misstanden op deze eilanden.
Ik plaats hier nogmaals de uitspraak want die is voor ons allemaal zeer belangrijk en zal zeker in de toekomst door MKK voorgelegd worden.

April 2016

Dossier Murray

Waaruit blijkt dat het gehele statuur door het Europeesche hof naast zich neer is gelegd!
Zie hier PDF

April 2016

Dossier Holleeder
Zie hier gehele dossier

 

De ingezonden stukken

Opinion

Curaçao 26 april 2016

Betreft: Eindverantwoordelijkheid overzeese gebiedsdelen.

Open brief aan heer Rutte, Minister President en heer Plasterk, Minister Koninkrijkszaken Nederland

Heren

Ondergetekende John H Baselmans-Oracle wilt u als wereldburger in het bezit van een Nederlands paspoort en Wereldpaspoort een vraag stellen waar men nog nooit een duidelijk antwoord op heeft gegeven.

Sinds vele jaren signaleert en rapporteert ondergetekende vele misstanden samen met de groep Movimentu Kontra Korupshon Curaçao (MKK) naar zowel de lokale politici, Openbaar Ministerie, Gouverneur Curaçao als naar de Nederlandse politiek. Vele zaken rond corruptie, drugs en financiële misstanden worden doorgegeven die in het verleden nog wel eens aangepakt werden en in andere gevallen pas na 5-7 jaren worden uitgezocht. Maar we houden het er maar op dat je beter laat dan nooit mensen wakker krijgt.

Nu hebben we als MKK afgelopen jaar weer enkele brieven van uw ministeries mogen ontvangen en dan valt het op dat er alsmaar aangehaald wordt dat we een "autonoom land" zijn in het Koninkrijk der Nederlanden. Uw vorige collega's omschreven het als zijnde "interne aangelegenheid". Als men weer zo'n brief ontvangt is het duidelijk dat u als Nederlandse politiek er maar een eigen interpretatie aan geeft wat het statuut inhoudt en wat uw oud-collega's getekend hebben.

Zoals u weet vallen onze 6 eilanden, tot de dag van vandaag, onder de Staat der Nederlanden en alle geboren personen op deze eilanden en Nederland hebben hetzelfde paspoort. Nu wil dat nog niet alles zeggen want we hebben ons statuut wat ons per 10-10-2010 zogenaamd autonoom maakt en ons, volgens enkele personen, meer vrijheden heeft gegeven.

Maar heer Rutte en heer Plasterk als alles in handen is van onze lokale bestuurders vragen wij ons af de volgende punten:
- Waarom wordt er elke dag gecodeerde berichten verstuurd via het Kabinet van de Gouverneur naar het Kabinet van de Koning? Deze berichten gaan over wat er dagelijks hier bestuurlijk gebeurt.
- Waarom blijft Nederland ontkennen dat er geen gevoelige informatie gegaan is naar de Colombiaanse en Italiaanse maffia? Terwijl duidelijk is gebleken dat de gehele database van de lokale VDC inclusief informatie van de Nederlandse AIVD gekopieerd is en in handen is gekomen van de twee genoemde maffia groepen.
- Waarom was er tijdens de bespreking, ongeveer 4 weken voor het tekenen van de verklaring 10-10-2010 achter gesloten deuren, de deal beklonken dat de lokale gasopbrengsten grotendeels naar Nederland gaan en dat u als Nederland overeengekomen bent dat de lokale olie opbrengst grotendeels naar Venezuela gaat?
- Dan rijst de vraag: Is het de olie afspraak met Venezuela die maakt dat Nederland NIET kan ingrijpen in het conflict met de ISLA raffinaderij die onze lokale mensen bewust uitmoordt? Overigens, nog nooit is er zoveel uitstoot geweest van chemicaliën in onze lucht, bodem en zee.
- Als wij autonoom zijn waarom grijpt Nederlandse politiek wel in bij zaken die gemakkelijk te controleren zijn maar laten alles op hun beloop wat negatieve publiciteit zou kunnen opleveren voor Nederland?


- Als wij als eilanden autonoom zijn waarom heeft, in de tijd van minister Bijleveld, de Verenigde Naties Nederland aangesproken over de verantwoordelijkheid die u als regeerders hebben omtrent bijvoorbeeld de gevangenis en de daaraan gekoppelde misstanden? Het is echter duidelijk dat de Verenigde Naties nu nog Nederland aan kan spreken over dit soort misstanden. U heeft als Nederlandse regering zelf dat laten weten door te verklaren dat alle 6 de eilanden onder de vleugels vallen van Nederland betreffende de regels en richtlijnen van de Verenigde Naties. U liet zelfs heer Eman van Aruba als afgevaardigde een VN document tekenen namens het Koninkrijk!
- Het blijkt ook dat u als Nederlandse regering momenteel een offensief aan het ontpoppen is tegen de lokale maffia. Maar waarom wordt dan niet de harde kern, wonend in Nederland, aangepakt? Praten we hier misschien over het selectief, politiek getint inmengen in bepaalde zaken?
- Waarom grijpt de Nederlandse regering niet in bij de lokale corrupte justitie die veelal door een bepaalde Nederlandse groep hier op cruciale plaatsen gezet zijn?
- Als wij als Curaçao, Aruba en st Maarten autonoom zijn waarom bemoeit Nederland zich dan met bepaalde zaken op onze eilanden? U als afgevaardigden van Nederland zorgen wel dat bepaalde zaken veilig gesteld zijn (olie, gas en eigen financiën) maar de Nederlandse regering gaat erg licht om met de rechten van de burgers op deze eilanden. Burgers die WEL beschermd zijn via de verdragen van de Verenigde Naties en onder de Nederlandse vlag geregistreerd!

Heren, het zou u en uw regering sieren als u simpel de consequenties en de verantwoordelijkheid gaan nemen waar we allemaal voor getekend hebben. Wij zijn een Koninkrijk en vele zaken zoals boven genoemde punten zijn duidelijk in het statuut beschreven. Hoe u de zaken ook wil draaien of keren, u bent als Nederland WEL verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de martelingen en verkrachtingen in de gevangenis en het uitmoorden op onze eilanden via ISLA.

We hopen als MKK eens een keer een duidelijk antwoord van u te mogen ontvangen over wat wel en niet onder Nederlandse verantwoordelijkheid valt zodat wij als MKK dit kunnen laten toetsen door de Verenigde Naties. Dat om voorgoed alle twijfels uit de wereld te helpen.

Vanuit gaande op een duidelijk antwoord uwerzijds, teken ik namens MKK Curaçao met een vriendelijke zonnige groet;

Movimentu Kontra Korupshon
John H Baselmans-OracleOpinion

De grootste leugens vanuit SDKK gevangenis

In de rapportage die de Nederlandse Ministers/Kamerleden mochten ontvangen 18 januari 2016 blijken nog wat leugens te staan omtrent de vorderingen over het aanpassen van de SDKK gevangenis. De Kamerleden en Ministers trapten met grote voeten in dit rapport en minister Navarro kreeg zelfs een pluimpje omdat alles zo goed verliep in deze strafgevangenis.

Niets is minder waar en ik wil een zeer belangrijk punt even uitlichten uit deze niet naar waarheid opgesteld rapport. We gaan naar een aangifte en dan praten we over bijlage A van het rapport pagina 9 en dan wordt er gezegd; ik citeer; "Brandslanghaspels en nooddeuren. De brandslanghaspels zijn geleverd en geplaatst. De brandleidingen ontbreken nog op sommige plaatsen. De uitbreiding van de brandleiding zal worden opgenomen in het waterproject. DE MEESTE NOODDEUREN ZIJN GEPLAATST. Een passend slot ontbreekt nog. Dit zal worden opgenomen in fase 2 van het sluitplan".

Wat is er werkelijk gebeurd:
De brandslang haspels zijn NIET geplaatst en dat zien we in de aangifte onder bijlage B kenmerk bhv/sdkk2016-02 15 maart 2016 waar het bedrijf die dit allemaal moet verrichten de gevangenis uitdrukkelijk laat weten in het rubriek "Geconstateerd werd". Daar zijn 10 punten vernoemd onder andere; slangen doorgesneden, niet te openen kranen en slecht onderhouden brandkasten en zelfs brandkasten die op slot zijn en geen sleutel meer van is! Maar ook andere kasten die onbruikbaar waren daar ze voor andere doeleinden worden gebruikt. Wat ook bleek dat de weinige brandslangen totaal GEEN waterdruk hebben!

Maar nu komt het ergste en dat zijn de nooddeuren. De nooddeuren zijn ONMOGELIJK te openen omdat ze dichtgelast zijn! Dat wil zeggen dat we een "Schiphol situatie" hebben waar, als er brand uit breekt, men niet kan vluchten uit het gebouw. Dat omdat zowel de brandinstallatie (zoals gemeld door het bedrijf) als de branddeuren, gelogen in de rapportage, NIET aan de eisen voldoen!

Het is te hopen dat er geen grote brand uit gaat breken in de heren en dames afdelingen daar we dan vele mensenlevens zullen verliezen door schuld en van leugens verkopen in rapportages en slecht controleren en ingrijpen vanuit de top van de SDKK gevangenis.

Hoeveel moet er nog naar buiten komen eer dat een minister van justitie wakker gaat worden en juist die verantwoordelijke mensen die deze leugens verkondigen en vele mensenlevens in gevaar brengen, ontslagen worden van deze job? Waar is Nederland die simpele leugens accepteert en zelf niet op informatie uit gaat en veelal alles zet onder "interne aangelegenheid", dat terwijl de VN al in de tijd van Mevr Bijleveld aangegeven heeft dat dit allemaal WEL onder de Nederlandse vlag gebeurt.

Wie gaat deze leugens stoppen en waar is controle van de brandweer?


John H Baselmans-Oracle
MKK Curacao

 

Opinion

Conspiracy

Afgelopen zaterdag werd er in de Nederlandse pers aandacht besteed aan het fenomeen "Conspiracy". Er werden "experts" bijgehaald en er werd gesproken dat de jeugd te goed of te veel geïnformeerd was en dat ze achter alles een theorie zagen en dezelfde spelers. Op scholen worden er al lessen besteed aan Conspiracy en er wordt alles aan gedaan om zaken "relatief" in te zien.

Het woord "Conspiracy" volgt mij al vanaf de dag dat ik mijn duidelijke mening naar buiten bracht. Ik kwam met diverse stukken waar ik lokaal zaken aan haalde die weldegelijk met elkaar te maken hadden. "Moderne slavernij van het systeem" was het boekje wat aangaf dat er op ons eiland slavernij is. Ik werd aan een schandpaal genageld en ik deed het eiland schande. Enkele jaren later kwam onder andere het proces van de DOK medewerkers en moeten er miljoenen betaald worden aan deze ex slaven.

Er kwam daarna het boekje "Pech gehad" waar het complete juridisch systeem als een corrupte bende werd beschreven. Ook hier werd ik door justitie op het matje geroepen en later bleek wel dat het zeer goed mis was met de vonnissen die ik beschreven had. Zogenaamde moordenaars werden in een keer vrijgesproken!

Ik vervolgde met het boekje "Geboren voor één cent". Het eiland was te klein voor wat daar beschreven werd, het misbruiken van kinderen en zelfs kinderen verhandelen werd hier aan de kaak gesteld. Ook hier, enkele jaren later kwamen de eerste meldingen naar boven van zowel de kerk en de kinderen die ook in hun dagelijks leven misbruikt zijn geweest in de maatschappij door pedofielen.

Ondertussen schreef ik verder en we kregen het boek "Curaçao maffia eiland". Het boek wat verboden werd en me vele boze mensen op de hals gaf. Ondanks dat alles werden enkele jaren later de eerste maffialeden verhoord en de zaken daarna zijn nu nog gaande! Wel 10 jaar later.

Nu ging ik meer internationaal te werk want wat bleek; de lokale politiek draaide toch, zelfs al waren er geen politieke leiders zoals in de tijden, Godeth, Schotte en later Wiels. Het boek "De missende link" legde bloot wie de ware leiders waren. Ik werd in die tijd werkelijk compleet de grond in gewerkt wat samen ging met de curatele na een tip aan de Gouverneur over mega drugstransporten waar later bleek het koninklijkhuis achter zat. Ook dat is nu naar buiten aan het komen en het was kennelijk mijn beste zet want vanuit de Nederlandse vrijmetselarij orde werd er direct ingegrepen en bepaalde sleutelpersonen op non actief gezet en verbannen van de vrijmetselarij club. Dat werd ook pas na jaren van het publiceren daarover bevestigd en kon ik zelf nog eens de bevestiging zien bij een ceremonie van UNICEF.

Als vervolg op "De missende link" schreef ik "Curaçao achter gesloten deuren" waar ik naar buiten bracht wie de bewuste groep was maar ook wat er was gebeurd in de 10-10-10 besprekingen en wie werkelijk de touwtjes in handen heeft. Ook hier werd weinig aandacht aan besteed omdat mijn naam besmet was met "conspiracy onzin" en dat ik rijp was voor het gesticht. Wonderwel zag ik ook hier enkele mensen van de bewuste club weer verschijnen en gingen mij zelfs bedreigen. Dat met de bevestiging dat ik wel goed zat maar dat ik me er niet mee moest bemoeien!

Na dit alles was het de tijd om het gehele plaatje te publiceren en dat werden de boeken "De matrix van het systeem" met als vertaling "The Hidden World". Deze boeken werden internationaal bijna net zoveel gedownload als de beste downloader "Curaçao maffia eiland" die naar 12 miljoen gaat! In deze boeken staat het gehele plaatje en was lokaal niet meer te begrijpen.

Om lokaal zaken beter uit te leggen heb ik toen nog het boek "Geloof en het geloven" geschreven wat geboycot wordt door zowel de kerk als lokale pers. Dat omdat er daarin compleet uitgelegd staat wie en wat werkelijk gaande is op deze eilanden.
Nadien werd ik als een "conspiracy gek" gezien en lokaal zetten vele lokale mensen, let wel die mensen die wat te vrezen hebben, een vraagteken bij mijn boeken. Het gaat zo ver dat bibliotheken zelfs mijn boeken verwijderen of weigeren te plaatsen!

Internationaal ligt alles anders en zijn vele zaken in mijn boeken beschreven al aardig uit aan het komen. Dan praten we onder andere over:

INTERNATIONAAL

- 9/11 was zogenaamd een terroristische aanslag nu verklaren 2.351 experts dat 9/11 een complot is en men zelfs weet wie de ware daders zijn.
- Chemtrails, eerst ontkennen nu worden er openlijk aankondigingen gemaakt in de pers.
- Dat NOS (pers) beelden worden gemanipuleerd is er nu uitgekomen.
- Het ontkennen van de planeet Niburu. Nu later werden er wel meldingen gemaakt door NASA en andere bureaus.
- Na genoeg meldingen werd officieel naar buiten gebracht dat de bekende families 90% van al het geld bezit.
- Wat ik meldde over de vuile medicijnenwereld en nu film Vaxxed!
- Wat we kunnen lezen over de vieze financiële markt en nu het vrijgeven van vele documenten die dat bevestigen.
- Uitspraken van astronauten dat men nooit op de maan is geweest en het vrijkomen van documenten dat er werkelijk UFO's zijn. Dat was iets waar in het verleden mensen zelfs gek op verklaard zijn!
- Door het lezen van de ritualen en daarin aangegeven werd van kindermisbruik en kinderen offeren!

LOKAAL
- Drugstransporten Curaçao - Nederland. Zie momenteel acties Nederland.
- Corruptie onder de top. Een verhaal wat nu dagelijks aan de orde is gezien de vele processen.
- De rol van de kerk, het bedreigen vanuit de kerk naar mij toe maar ook naar slachtoffers.
- De absolute macht van de vrijmetselarij. Na het melden werden er wel leden op non actief gezet.
- Na publiceren over Holloway kwamen ex onderzoekers met de gegevens dat het inderdaad zo is gebeurd als door mij beschreven en zelfs vanuit Amerika werd er alles aan gedaan mijn mond te snoeren.
- Het verhandelen van volwassenen en kinderen, zie DOK processen en het bezoek bij mij thuis van vrijmetselarij leden.
- Het offeren van baby's, zie bezoek koning.

Dit zijn enkele zaken die door mij in het verleden beschreven waren en waar men alsmaar naar mijn hoofd heeft gesmeten dat ik ze verzon. Nu jaren later komen vele andere bewijzen via andere kanalen naar boven. Inderdaad, er zijn ook zaken waar je vraagtekens bij moet zetten als je ze leest en als je gaat uitzoeken zal je zelf wel eens tot andere conclusies komen en dat is waar kennelijk het systeem niet werkelijk wil. Zelfdenkende kinderen (personen) is niet gewenst en dat maakt dat er nu dit soort stellingen verschijnen in de reguliere pers. Het is nu overduidelijk dat er dus werkelijk meer is dan dat we niet mogen weten. Maar met dit soort documentaires ben ik altijd blij te zien in welke bochten men wringt om zaken anders te zetten als wat het is.

Wilt u de kronkels zien en horen bezoek deze link.
http://www.npo.nl/eenvandaag/16-04-2016/AT_2047518

 

Opinion

De harde waarheid

Zelfs die mensen die zich totaal niet druk maken over de politiek merken het; vanuit de politiek horen we boeken vol met beloftes en zodra ze in die heerlijke stoel zitten zijn deze personen nergens meer te vinden. Zolang ze bezig om zo'n stoel te vergaren begeven deze figuren zich tussen het volk en beweren voor het volk te zijn. Maar zodra het volk deze mensen gekozen heeft, al dan niet op een democratische manier, verdwijnen al deze hoogzangers achter gesloten deuren. Het is daarna een onmogelijke zaak hen nog ooit te ontmoeten, laat staan de hand te schudden of een conversatie met hen aan te gaan. Een duidelijk vaststaand gegeven wat we zien in de lokale maar ook in de internationale politiek.

Het is alsmaar hetzelfde patroon wat je ziet en erger nog, we kunnen het als volk wel schudden met alle beloftes en zaken die opgelost gaan worden tijdens verkiezingstijd en waar je dan niets meer van hoort als de kaarten zijn geschud. Veelal zie je dat de eens zo toffe gast na verloop van tijd volgevreten zit in een aircokamer en afgesloten van de werkelijkheid. Dan komen de onpopulaire maatregelen die opgelegd worden door diezelfde gasten die het volk hebben overspoeld met loze beloftes. Onpopulaire zaken worden er zonder democratie doorgedrukt en dat allemaal onder het mom dat het volk flexibel en begripvol moet zijn. Ellende stapelt zich op en mensen worden letterlijk en figuurlijk vermoord door hun eigen politiek gekozen personen. Doch de mensen blijven relatief rustig want men beseft niet wat er werkelijk gaande is. Men wil niet weten en men wil nog niet meer ellende aanhoren. Men wil "vrij" zijn en men wil met rust gelaten worden.

Maar welke vrijheid welke rust?

De belastingen rijzen de pan uit en de criminaliteit is in de wereldgeschiedenis nog nooit zo hoog geweest. We hebben nog nooit zo veel meer arme mensen gehad dan nog mensen die het kunnen redden met wat ze binnenhalen. De kloof tussen arm en rijk is nog nooit zo groot geweest. Het eten wordt schaars en we worden dagelijks vergiftigd. Is het niet via het drinkwater dan wel via de lucht of via frequenties. Fatsoenlijk onbespoten voedsel is een wonder als je het kan bemachtigen en de mensen worden voorgehouden dat al dat kant en klaar of fastfood troep gezond is. Een dak boven je hoofd is iets wat een gunst aan het worden is en geen must. Via de liegende media doet men de bevolking laten geloven dat de top iets om je geeft maar ondertussen wordt deze top betaald door de farmaceutische wereld die zich alleen druk maakt om nog meer bestralingen uit te voeren en meer chemicaliën in de mensen hun lichaam te pompen. Kinderen worden systematisch vergiftigd via injecties en zo heeft de farmaceutische maffia veel in handen. We zagen dat bij het verbieden van de rapporten van die wetenschappers die deze kankersoap open gooiden. Rapporten en wetenschappers verdwenen van deze wereld. Ooit gehoord van de documentaire Vaxxed? De film die aan toont dat via inentingen kinderen systematisch ziek worden gespoten. Film werd verboden en zelfs grote mensen als Robert de Niro droop af als een klein kind. Praten we nog niet over de simpele kuren die er zijn om welke kanker dan ook te genezen.

Mensen zijn gehersenspoeld, geloven wat de god uit de TV of op internet hen voorhoudt. Het volk is moe gevochten en dat zien we ook wereldwijd waar weinig tegengas is tegen de vele oorlogen die geregistreerd worden en dat, 90% via Amerika. Zie het referendum in Nederland, mensen kiezen voor nee en wat doet de politiek? Men gaat door met wat ze willen. Het volk toekijkend als lamme schaapjes en als slaven van een systeem alles pikkend. We kunnen het ook terugzien op onze eilanden. Het volk van Bonaire laat haar stem horen en toen..... iedereen ging weer slapen en alles gaat door. Curaçao; de meest corrupte politici zitten wel hier. Gesteund door een corrupt juridisch systeem en enkele ziekelijke maffiabazen die alle 6 de eilanden besturen. Gisteren was er een inval, jaren geleden zijn er al meldingen gemaakt over de vieze handel in de olie en benzine. Mensen die het naar buiten brachten zijn vermoord denkende aan heer Wedervoort en heer Brekelmans. Mensen die de bewijzen hadden! Maar de lokale politie beschermde alles. In het laatste geval, deze man werd simpel door de politie opgeruimd en zijn gehuurde appartement werd netjes gecleaned!

We zien het bij de loze beloftes rond een ISLA waar zelfs politieke partijen nu zeggen een oplossing te hebben! Een regelrechte leugen want men kan het niet oplossen omdat het in handen is van Venezuela en Nederland. Die hebben alles geregeld voor zolang ZIJ denken het uit te kunnen buiten. Het gaat om miljarden en wat maken die paar schreeuwlelijkerds nu uit! Die snoeren we gewoon de mond en laten hen processen voeren die geen zin hebben want de twee genoemde staan boven de wet. Mooier nog, de wet is niet geldend op dat stuk land, dat is ook vastgelegd!

Praten we nog niet over het vele gesjoemel in de casino's, de vrijstellingen die deze maffiabazen hebben. Ze staan geen controles toe, doen hun eigen toezicht en belastingen worden ontdoken. Dan nog maar niet denkende aan het illegaal gokken via internet waar de grootste lijnen ter wereld wel gaan via onze Hato freezone, gesteund door onze data centers! Denkende aan de mega projecten die allemaal opgezet zijn met zwart geld en dat gewassen via de lokale banken, afgeschermd en goedgekeurd door de lokale accountants die hier allemaal megabedrijven hebben op dit eiland Curaçao. Praten we nog niet over de offshore waarbij men praat over contracten van honderden miljoenen en er even naar de andere kant van de wereld wordt gevlogen in privé jets om een akte te tekenen! En als snoepje hebben we de mega drugshandel via onze zeeën en haven, dat samen met de wapens die vanuit onze haven doorgevoerd worden naar oorlogsgebieden (veelal Arabische landen)!

Ondertussen geloven we de beloftes, simpele loze beloftes, beloftes van gebakken lucht! We blijven blind en goedgelovig, we pikken het en we doen niets. We kijken liever naar een novela en we pakken liever een pilsje achter de hoge muren van de peperdure resorts. We zijn hersendood. Zolang men maar niet teveel aan hun eigen ikke komt, is het wel goed. Nog nooit is het menselijk ras zo lamgeslagen en apathisch. De indoctrinaties en het hersenspoelen van een massa zijn nog nooit zo succesvol geweest.

Wanneer worden we wakker en gaat de massa deze rommel aanpakken. NEE is het woord! Geef de momenteel heersers geen kansen meer, laat de politiek doodbloeden door, dat wij niet meer uitvoeren wat zij ons opleggen. Ga wakker worden en laten we zeker niet meer hun loze beloftes geloven. LEUGENS zijn het en dat wordt dagelijks bewezen alleen we zien deze leugens niet meer.

We moeten wakker worden willen wij als mens nog de laatste rechten die we bezitten, beschermen. Het gaat niet meer om ikke en mijn maatjes, het gaat om het voortbestaan van ons, mensen, en de wil om samen een toekomst te bouwen voor onze kinderen. U weet wel die kinderen die u nu laat bakken in een economische chaos en een hel die geen toekomst meer bieden. Als we nu niet snel NEE gaan zeggen is dat wat wij achter laten.

NEE, we geloven jullie beloftes niet meer, het is tijd dat wij, het volk, het gaan overnemen.

John H Baselmans-oracle


April 2016

Telegraaf1

Telegraaf2

voor leesbaar klik op image

SDDK

SDKK onder de Nederlandse vlag.

Eerst wil ik mijn dank uitspreken aan de heer Floran voor de uitgebreide aanvullende informatie die gaat over de veiligheid van onze gevangenis.

Wat wij als MKK in het stuk van 23 april naar buiten brachten, kwam vanuit uw eigen mensen heer Floran. Het was uw personeel die bang is slachtoffer te worden zoals de mensen in de Nederlandse Schipholbrand. U geeft zelf toe in uw stuk dat de deuren dichtgelast zijn en dat het een stappenplan is wat al jaren lopende is. Dat stappenplan hebben wij als MKK in bezit. Alleen de rapportage naar Nederland is volgens uw eigen werknemers niet juist. Dat gaven deze mensen duidelijk aan met een brief die zowel u als de minister van justitie, overigens laatstgenoemde vindt dat ik uit mijn nek praat zie stuk in telegraaf 28 maart 2016, in uw bezit heeft als referentie bhv/sddkk2016-02. Dan praten we inderdaad nog niet over de melding van de dichtgelaste deuren waar sleutels van "gevonden" moeten worden in een ander project. U kunt dat dan twee verschillende rapportages noemen maar de gevangenis met als capaciteit, volgens uw gegevens, 585 gevangenen voldoet NIET aan de eisen betreffende de veiligheid voor uw medewerkers en uw gevangenen. U kunt wel 100 plannen opstellen en de minister kan alles beweren wat hij wil maar u heeft afgelopen weken wel 2 verschillende branden gehad in uw gevangenis. Dan praten we nog niet over de mogelijke uitbraak die gepland staat en waar het wapen (misschien bewust, want de bewaarders weten waar het is) niet gevonden is bij de laatste razzia! Er kunnen vele commissies zijn maar als uw medewerkers niet allemaal te vertrouwen zijn en als plannen maar plannen blijven en schoorvoetend afgewerkt worden, dat terwijl er onrust is, dan praten we weldegelijk over een groot gevaar.

Maar er is licht in het duister en volgens het vonnis van afgelopen week (CASE OF MURRAY v. THE NETHERLANDS Application no. 10511/10) STRASBOURG, 26 April 2016) vanuit het Europees hof unaniem uitgesproken door 17 rechters, is bekrachtigd dat Nederland verantwoordelijk is voor zaken omtrent onder andere mensenrechten op onze eilanden. Daarom gaan wij als MKK niet verder touwtrekken met een lokale minister van justitie en commissies daar het kennelijk, gezien de tegenwerking en ontkenningen, geen zin heeft. We hebben ondertussen de Nederlandse regering aansprakelijk gesteld voor de zaken die nu spelen in uw gevangenis. Zie open brief 26 april 2016 aan minister president Rutte en heer Plasterk te Nederland.

Laten we hopen dat zowel uw personeel als uw gevangenen op een humane manier worden behandeld en dat de onveilige situatie in de gebouwen verleden tijd gaan worden. En verder hopen we dat de corruptie, martelingen, verkrachtingen en vele misstanden in uw gevangenis niet behoren tot een of andere stappenplan, waar het overigens wel op lijkt. Ik wens u veel sterkte met deze zware taak.


John H Baselmans-Oracle

911

Autisme

Directeur

Het is normaal kennelijk als je voor een stichting werkt dat je steelt van de stichting of je gaat rotzooien met kinderen! Ook is dit alles uitvoerig beschreven in mijn boek "Geboren voor een cent" en we zien duidelijk dat Nederland en onze eilanden niets verschillen in dit soort zaken.

Jeroen Pauw

Even nog een keer een stuk wat gaat over de fraude bij goede doelen. Het is ongelofelijk dat mensen nog geld sturen naar dit soort instanties. Of je moet te veel geld hebben en je wilt je ziel schonen, of je hebt een werkelijke plank voor je hoofd en bent al levenslang blind. Anders kan ik deze Nederlandse mentaliteit niet verklaren.


Eman


Twee maten meten

"Minister-president Mike Eman is door de Nederlandse regering gevraagd om morgen bij de Verenigde Naties (VN) in New York namens het Koninkrijk het klimaatakkoord, dat in december in Parijs werd bereikt, te ondertekenen.
De Arubaanse premier is daarvoor benaderd omdat minister Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu vanwege het Nederlandse EU-voorzitterschap aanwezig is om namens de Europese Unie te tekenen."
Foto Eman

"Representatives of 175 countries are at the UN in New York to sign the historic document, breaking the record for the number of signatories on the opening day of any international treaty."
Foto UN

En dan denk ik aan het volgende:
Hoe is het mogelijk dat onze eilanden, die dus wel degelijk onder Nederland vallen, kunnen vertegenwoordigen VOOR Nederland (het Koninkrijk) en dan beweert de Nederlandse regering dat ze NIETS kunnen doen aan het vergiftigen van de gehele bevolking via water en het uitroken van een gedeelte van de bevolking via de ISLA. Hoe is het mogelijk dat dus we wel goed zijn om als pias op te draven voor een handtekening maar als er ingegrepen moet worden, blijft Nederland schuilen onder het mom dat het een interne aangelegenheid is.
Wat zijn de belangen in het vermoorden van lokaal wonende mensen? En hoe is het dat United Nations dit toe laat? Hoe kan Koninkrijk der Nederlanden onder verdragen uitkomen en die links laten liggen?

Huisarts


De medische wereld doet er alles aan om zaken naar hun hand te zetten. Eindelijk zijn er mensen die naar buiten komen met zaken en zo ook dit grote schandaal rond Johnson & Johnson.
Jammer dat het nog te sporadisch is dat insiders praten, al zijn er al wat deuren opengegaan. Het is vreemd dat in deze hoek nog geen grote data lekken zijn geweest terwijl je denkt dat het interessanter zou zijn dan een dode vis als het gouvernement. De tijd zal komen en het is wachten op die gegevens.

Demmink

We hebben als Watamula er al eerder melding van gemaakt maar de berichten blijven steeds weer opkomen. Hoe is het mogelijk dat nu nog kinderen verhandeld worden voor de pedofiele wereld. En dat terwijl in Nederland onder de heren Demmink en Teeven beweerd was dat het iets "legaals" was vroeger! Het is dus niet VROEGER maar NU dat dit alles doorgaat. Nu zijn het geen kinderen meer van weeshuizen, nu zijn het kinderen van vluchtelingen en mensen in nood. Hoe schofterig kan de mensheid en hun land nog dalen?

Bilderberg


Het blijft een duistere zaak, de Bilderberg groep en we worden alsmaar voorgehouden dat het gewoon een select groepje is van hooggeplaatste personen die even wat door willen nemen om de "zaak" in goede banen te leiden. In werkelijkheid is de Bilderberg groep een zijarm van de Freemasons en die willen hebben dat de wereld draait zoals zij dat in hun ritualen hebben bepaald. Dat blijkt wel, nu een Zwitserse oud-bankdirecteur zijn verhaal deed en dat er ook hierover gesproken wordt via de huidige media. Dat is interessant want we weten dat, dat de spreekbuis is van de Freemasons. En zo komen langzaam maar zeker zaken naar buiten waar wij, als gewone burger, vele jaren geleden niets van mochten weten. Het voordeel daarvan is dat ze niet alle burgers kunnen vermoorden die hun mond open doen, dus er zit niets anders op dan een andere weg te vinden om de wereld te regeren.
Die weg, wat is die? We weten ondertussen ook dat deze elitegroepen zich nu aan het terugtrekken zijn onder de aardbodem. Ondertussen leven er nog wel "loopjongens" van deze elite boven de grond. Wanneer gaan we werkelijk deze elite wereld aanpakken want al zijn het zwaarbewaakte bunkers, alles heeft een zwak punt en zo ook deze ondergrondse verblijfplaatsen.

Moslim

Teeven

Beatrix

Beatrix

Het is onderhand een afgezaagd gegeven; de vuile praktijken van de oranjes. Deze mensen zijn werkelijk het slijk van de wereld samen met de Engelse garde. Het is dan ook niet verwonderlijk wie en wat hun vrienden zijn, zeker niet als men al geruime tijd weet dat de oranjes diep in de drugs- en wapenhandel zitten. Wil je er meer over lezen? Download dan deze boeken (matrix 1 en 2). Wil je er wat over horen? Luister naar dit interview (Link naar Johan)

kind


Het zal Zwitserland niet zijn als ze weer een stap verder zijn dan bijna alle landen op de wereld. Waarom is het altijd dat land dat met revolutionaire zaken naar buiten komt? In ieder geval is het begin gemaakt en zullen nu wel andere landen gaan volgen, zeker als patiënten gaan "vluchten" naar dit land om op een natuurlijke manier geholpen te worden.

Erdogan

Dalai-lama

China

China neemt het recht in eigen handen. Dat kunnen ze doen omdat ze de wereldeconomie al jaren lang in handen hebben en zij bepalen wat er moet gebeuren. Zoals jaren geleden beschreven in mijn boeken, meeste patenten en vele zaken zijn in handen van Chinezen en zo ook de Amerikaanse financiële wereld. Door de astronomische schulden die Amerika heeft bij China is er niets waar China geen vinger in heeft. Dit is simpel de volgende stap.

Drugs

Megavangst cocaïne in Rotterdamse haven.

Na de meldingen in 2010 werd het vreselijk stil. Het enige wat duidelijk was dat ik persoonlijk door de VDC en AIVD onder curatele werd geplaatst en dat de updates die ik deed veelal verdwenen via coderingen. Doch ik bleef regelmatig melding maken zowel in de pers maar ook bij justitie en beide waren verrassend stil. Nu 5 1/2 jaar later is de eerste werkelijke drugsvangst gedaan en let wel, hij gaat naar Duitsland en dat past precies in waar de verzender mee bezig is. Het Duitse verzekeringsschandaal van mevrouw Merkel, ja de bondskanselier in samenwerking met ons lokale project is dus bij deze bewezen. In hoeverre men nu de mensen gaat aanpakken inclusief het lokale vervoersbedrijf is even nog de vraag want als er een zuiver onderzoek gaat beginnen zal men al snel stuiten op de oranje familie die goede vrienden zijn van deze projectleider.

De wereld van drugs

Waar zijn geen drugs op dit eiland en wie wil geen gokje wagen om wat aan de andere kant van de plas te krijgen? En zo ook deze kermis die nu wel even kan rusten. Want wat is niet opvallender dat een paar roestige attracties verscheept worden naar Nederland waar de kermis een ware attractie is en niet bestaat uit afgekeurde installatie vanuit een Zuid Amerika. Te opvallend heren en de volgende keer een betere smoes vinden om deze coke in Europa te krijgen. En dan misschien ook nog een tip. Als je coke stuurt, doe dat niet via Rotterdam of Antwerpen want dan kom je in het vaarwater van de wekelijkse cokelijn die al jaren uitgevoerd wordt vanuit Curaçao naar Rotterdam. Voortaan even nagaan zodat je niet de "Royal coke" in de weg zit.

ISLA

Brussel

Lagarde

Protection

Rechter

Opmerkelijk deze uitspraak van een rechter.

En er is duidelijk bij deze man wat gaan werken in de duistere hersenmassa. Dit is een van de zeldzame keren dat een rechter zijn eigen club niet beschermt en kennelijk gewetenswroegingen heeft. Nu is het met de wet altijd zo dat alles wat staat beschreven 2 kanten heeft en in dit geval heeft deze jongedame het goed aangepakt en goed gehandeld. Zeker een doorbraak en hopelijk is dit niet een incident maar een nieuwe weg die de rechterlijke macht gaat inslaan. Lokaal zullen we daar nog lang op moeten wachten daar de pedofielenclub in justitie nog steeds de overhand heeft.

Breivik

Breivik, vele mensen haten hem en hij is zeker geen lieverdje.

Doch het is een man van ongekende kennis. Hij weet wat de wet is en hij is zeer goed geïnformeerd. Het is goed dat dit soort mensen dan het systeem ook steeds weer onder druk zet en het huidige systeem pakt op hun eigen regels. Zoals hij dat nu wederom doet en op een subtiele manier. Kijk, een moordenaar blijft hij maar hij zet ook vele vragentekens bij het huidige rechtssysteem en hij toetst alles wat er om zich heen gebeurt en dat maakt het voor een systeem, wat aan het vergaan is, nog moeilijker en geeft de criminelen of moordenaars steeds meer de kans om de dans te ontspringen. Iets wat we duidelijk zien in het lokale rechtssysteem wat duidelijk faalt en in werkelijkheid alles wat recht is weet om te buigen naar krom. Recht is niet recht en wil je recht halen moet je krom handelen. Complimenten Breivik, weer een stapje verder.

Elisabeth

Yes... even a queen gets older and for sure she does not always know what she is saying. And sometimes she talks too much and lets things loose what is in her mind, and not meant for us to know. And so a small piece is now into the world and proves what is going on behind closed doors. Mrs. Queen, are the 4 people Mick Jagger, Elton John, Paul mcCartney and Madonna?

Margeret

Delft

Deze rechter doet er nog alles aan om zaken vanuit de technische onderwereld tegen te houden. Hij beseft kennelijk niet dat alles wat elektronisch is, gemaakt is om het open te gooien. Een waterdicht systeem bestaat er niet op deze wereld en dat bewijzen alsmaar deze jongens.
Kan je de jongens niet aan dan pak je de mensen er omheen, moet deze rechter gedacht hebben. Ondertussen heer de rechter zitten ze al lang en breed op uw computer!

Elias

Bandabou

Bandabou protest

Er waren enkele lokale mensen die deze actie door het slijk haalden en dit was mijn antwoord:
Ruben, waarom hebben we geen fatsoenlijke winkels op Banda abou en alles wat gouvernement is is verdwenen. Vele wegen zijn een gatenkaas. Ook moeten wij dubbel betalen als we hier iets gedaan willen krijgen want Banda abou is 3de district! Waarom hebben we geen fatsoenlijke waterdruk en valt de stroom wekelijks uit! Ook vallen de palen spontaan om en is er geen geld zogenaamd om een nieuw electranet te maken. Waarom gaan de sportvelden niet door en waar blijft onze geplande waterfabriek. Waarom is er geen fatsoenlijke dokter en moeten onze kinderen met uitschot leerkrachten doen? Leerkrachten die problemen hebben in de stad? Waarom leven hier mensen nog onder karton! Geen water, geen Electra? Je kan wel lachen maar je zet je eigen mensen voor schut en kennelijk ben je niet geïnformeerd.

Basman

Uitspraak Bosman

De uitspraak van heer Andre Bosman "Hoe eerder we dit gemankeerde Statuut ten grave dragen de beter!" doet me herinneren aan een ontmoeting in Avila Beach met heer Brinkman die mij benaderde om de politiek in te gaan en zoveel rotzooi te maken als mogelijk om zo de PVV de toenmalige Antillen uit het koninkrijk te laten schoppen!! Dit zou gefinancierd worden uit de PVV partijkas! Toen ik weigerde werd heer Wiels voor het karretje gespannen en het wilde maar niet lukken om de Antillen eruit te gooien (reden moet u kennen). Wie er uitgegooid werd was heer Brinkman! Nu lees ik hierboven als commentaar van u, dezelfde weg als die heer Brinkman ingeslagen had. TOEVAL?
En toen werd heer Bosman boos en ging me persoonlijk aanvallen.

Terrorists

Human

The naked truth
Wat zijn wij als mensheid ver gedaald. Precies zoals het beschreven staat in geschriften die nu nageleefd worden. Wat zijn we? Wat doen we? En dit plaatje zegt heel veel

Idiots

Steeds meer gaat opkomen dat men wegblijft van de reguliere scholen. We weten al vele jaren dat het huidige schoolsysteem niets meer is dan het dom houden en het manipuleren van kinderen. Zeker de eerste jaren zien we dat het kind zich niet ontwikkelt en alles af moet leren wat zelfstandigheid is. Gelukkig zijn er steeds meer mogelijkheden om het onderwijs aan je kind zelf in de hand te nemen. En de voordelen zien we duidelijk; zelfstudie en kinderen die buiten het systeem om studeren komen allemaal zwaar boven het gemiddelde te zitten. Kinderen willen leren maar dan wel de weg die zij in gedachten hebben. Geef hen de vrijheid en zie wat een verschil het maakt en hoe ver je kind boven de andere uit komt.

FB

UN

We zien dat over en over en deze bescherming komt omdat al deze personen verbonden zijn of afgeperst worden door de Freemasons. Vele van hun ZIJN mason en zo worden vele zaken verborgen die het daglicht niet mogen zien.

De pedofelie bij UN

Justin

Vanmorgen werden we overspoeld met een foto waar een held op stond genaamd Justin.
Een jongen die de strijd met kanker aan ging. Wat mij ziek maakte was de manier hoe deze jongen naar buiten werd gebracht. Er bleef alsmaar door mijn hoofd spoken: Waar waren de ouders? Want hoe is het mogelijk dat de ouders niets wisten van de alternatieven en toelieten dat deze jongen vergif toegediend kreeg in de vorm van chemo en bestralingen? Hoe is het mogelijk dat de ouders zo slaafs de vieze medische heren geloofden terwijl er reële kansen zijn dat men van kanker kan genezen welke deze ook is! Kanker is te genezen maar je moet je wel even inspannen om de methodes langs elkaar te leggen en waar men dan de volle 100% voor gaat. Alle vormen van kanker, welk stadium dan ook, is aan te werken en is een vol leven nog mee te behalen. Blijkbaar is Justin slachtoffer geworden van de vieze medische wereld zoals er veel verdwijnen op deze aarde door toedoen van de medici die alleen maar aan een zeer oud achterhaalde methode blijven staan.
Duizenden vinden nog deze onnodige dood en als je je niet laat informeren over deze reële kansen ben je voor mij geen held of een geweldig persoon. Soms lijkt het er op dat het niet om de ziekte gaat maar om de aandacht. Hoe pijnlijk het ook klinkt, Justin is ten prooi gevallen aan de vieze doctoren die alleen aan geld denken. Want diverse kankerkuren zijn zelfs goedkoop en zelfs gratis als men wel de goede instelling heeft en weet zaken aan te pakken.

 

HAARP


We werden er al eerder op geattendeerd; de mega aardbeving in Japan was niet normaal en niet eentje die door moeder natuur aangewakkerd is. Lang bleven de bewijzen weg maar nu duiken er grafieken op en verklaringen over die bewuste dag en die bewuste plaats.
Het is toch ongelofelijk welk recht Amerika zich toe eigent om alles te bepalen op de wereld en het gaat tijd worden dat men Amerika voorgoed de mond snoert op hun eigen praktijken. Terrorisme is geboren in Amerika en terrorisme zal ook de ondergang worden van dit land, hoe dit land ook nu probeert Europa en andere landen er bij te betrekken. Alles zal terugkomen naar die plaats op de wereldbol wat (nu nog) Amerika heet!

Interpol

Kermis

Prince

Prince video

The other side of Prince
It's not my kind of music and for sure not the public person who is an example for the world. But one side of him was for sure great and that was this.
Sadly enough drugs and his mind took his life.

 

Politie

Kim

Queen

Koning

Koningspaar bij de paus.


In het boek "Geloof en het geloven" heb ik de bewijzen geleverd dat de paus de persoon is die alles op de wereld dirigeert. Men haalt het ook in het stuk aan "hij zelf volgens de Oranje-traditie Nederlands Hervormd is opgevoed" en dat zien we ook bij de vele andere wereldleiders die allemaal op auditie moeten bij de paus. Het maakt niet uit welk geloof je vertegenwoordigt, hij is de persoon waar men zich altijd moet melden als er wat gaande is! Juist en er is wat gaande in Nederland. Maar wat zeer interessant is, is dat dit een cover is van wat er werkelijk gebeurt. Want de ware machtshebber van de wereld is de "zwarte paus" en daar zijn deze twee personen ook die morgen geweest maar daar wordt geen melding van gemaakt. De zwarte paus genaamd Adolfo Nicolas is hoofd van de Jezuïeten. De Jezuïeten zijn de ware heersers en besturen ook de clubjes zoals Freemasons, Illuminatie en onder andere Bilderberg om enkele bekende groepen te noemen. Ik heb alle documenten hierover in mijn boek "De matrix van het systeem" staan en heb dat, zoals net al aangehaald, verder beschreven in mijn boek "Geloof en het geloven".

Doctors

De artsen zijn niets meer dan een verlengde van de farmaceutische wereld. Er zijn zoveel meldingen binnen maar er kan blijkbaar niets gedaan worden tegen deze ziekelijke tak. Mensen worden als proefkonijnen gebruikt puur om medicijnen te testen waarvan men niet weet wat de gevolgen zijn en naar horen zeggen van lokale artsenbezoeksters, worden er jaarlijks grote bedragen aan artsen gegeven als ze maar werken met dit soort producten. Dan praten we nog niet over de bedreigingen naar artsen en specialisten toe als men maar iets los laat over de "verzoeken" die zij krijgen. Dit is gaande overal op deze wereld maar als je alleen al de verhalen van deze eilanden hoort, trek je je tenen bij elkaar en is het ongelofelijk dat iedereen dit toelaat. Duidelijk is lokaal dat het departement voor gezondheid die zogenaamd op moet komen voor de patiënten naar men mij vertelde, niets meer is als een omgekochte groep, die deze farmaceutische groep beschermt.
Wanneer gaan mensen beseffen dat ze niets meer zijn dan een speelbal, een geldobject! Iets wat we ook duidelijk zien bij de lokale "zogenaamde" kankerpreventie waar deze bekende professor alsmaar geld maakt over de kanker ellende op deze eilanden. Vreemd is dan dat zijn ex werkgever juist heeft gepubliceerd dat ruim de helft van de borstkanker niet meer op de ouderwetse manier behandeld moet worden en dat er in het verleden (is nu hier heden) vele fouten zijn gemaakt en onnodige amputaties en chemotherapie zijn gegeven!
Kan je zien hoe vuil geld is en er gespeeld wordt met angsten van de gewone mensen.

Nervous system manipulation

It's no longer a speculation or a conspiracy. No it's the truth! Nervous system manipulation is claimed June 1st 2001 and we found the claim and patent on the name Hendricus G. Loos.
We know that the mainstream is manipulating our minds and as you can read not alone by watching movies or TV but everything what is coming from monitors! And so how far this is really going? What do the system and its governments with us people? Think and read the complete article.

The world of energy

Why is it so difficult to accept this world? Why do people everything to cover this strength which can give us all the solutions of our problems in this present time.

Dan heeft deze persoon weinig begrepen van wat de krachten zijn die beschreven staan in diverse oude geschriften en die door een selecte groep dagelijks gebruikt worden om ons te doen geloven dat we machteloos zijn.
Simpele vraag aan deze videomaker;
Hoe kan het dat een selecte groep wel de absolute macht heeft over 7 miljard mensen. Wat heeft deze selecte groep wat wij niet hebben?

Stemmachines


Toen ik jaren geleden publiceerde dat de elektronische stemmachines niet te vertrouwen waren werd er alles bijgehaald om door te gaan met dit zogenaamde apparaat. Sinds lang worden stemmen gemanipuleerd en is er niets democratisch meer aan. Sinds de invoering van deze machine is het nog gemakkelijker te verdoezelen want zoals het op de oude manier ging was altijd nog het verhaal van ongeldige stemmen en niet uitgebrachte stemmen met mensen die turfden of je wel of niet kwam.
De eilandelijke en op andere plaatsen zogenaamde democratie is een farce en het volk blijft er aan mee doen. Zie als voorbeeld het laatste referendum in Nederland waar duidelijk een NEE is gekozen en de politiek door gaat met wat hen opgedragen is! Waar is dan de zogenaamde democratie?

Invoeren

Het invoeren in Nederland is soms werkelijk een puinhoop en zelfs diverse ambtenaren weten niet wat de regels zijn. Vandaar bij deze, de pagina waar al deze regels staan voor diegenen die hier mee te maken hebben.

UN

We weten de United Nations zijn niet zo zuiver als ze zich voordoen en dat lezen we ook weer eens uitgebreid in dit artikel. Langzaam maar zeker ontwaken de mensen en dan doet het me even laten denken aan Muammar Gaddafi die werkelijk de trekker was om deze organisaties aan de tand te voelen. Moeten we toch maar eens gaan kijken of er mogelijkheden zijn om mijn boek Utopia te verwezenlijken.
Link boek

12 tips

Gewoon een geinig stukje wat je laat zien wat er duidelijk niet moet gebeuren. Maar het is bewezen dat wat je de huidige jeugd oplegt dat ze dat juist niet doen! Laten we hopen dat dit stuk werkt.

Aftappen

Plasterk is een speelbal van de elite en dat waren zijn voorlopers en collega's ook. En zo zal hij steeds meer de vrijheden die er nog zijn indammen in Nederland en dit is nog maar een begin. Men praat over de invasie van de Islam maar men heeft niet door dat hun eigen Nederlands geloof een stapje verder is! Maar het is een kwestie van tijd en dan worden er ogen geopend.

 


 

 

 

 

 

HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.