Banner Watamula

AA   AA  
       
 
AUGUST 2015 01/15
   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

August 15 at 06:32am

Een goede vraag

Bouman is ‘persona non grata’
Minister van Justitie Richardson van Sint Maarten is ‘not amused’

,,Als dat waar is, waarom heeft het RST deze maffioso dan niet gearresteerd? Ze zijn hier al jaren. En wie is de maffioso eigenlijk?”

Want laten we eerlijk zijn welke regering verzwijgt alles wat maffia is op deze eilanden?

OM

 

August 15 at 06:09am

Waar zou het grote geld vandaan gekomen zijn wie is de ware "don"

Financing major projects Marriott and CAP ready

WILLEMSTAD – The financing of two major projects here on the island is ready. It involves the construction of the four-star Marriott Courtyard and an expansion of Curaçao Airport Partners, CAP.

The new Marriott will be constructed in the Rif area located in Otrabanda. The construction will begin in the last quarter of this year and will cost about 64 million guilders. CAP also plans to invest 64 million guilders in the airport. This includes going to the expansion and upgrading of airport facilities, expansion of the terminal building and new stores.

Also the implementation of parts of the long-term plan, which was agreed with the government, will start. The beginning of this comprehensive project is January next year. The two major investments were announced during the debate on the economy at the University of Curaçao last weekend.

Hato

 

August 15 at 05:59am

De medische wereld is een geld vergaren.

Van deze doktoren in die kliniek weten we dat ze vele operaties deden puur om geld binnen te krijgen. Voorkort werden ze nog beschermd door de medische wereld en zelfs destijds heer Huurman had er geen sancties tegen. Nu schijnt eindelijk wat goden aangepakt worden en kwam er deze berisping.

Orthopedisch chirurg berispt
Een orthopedisch chirurg, in 2003 werkzaam in de Taams Kliniek op
Curaçao, heeft in april van dit jaar een berisping gekregen van het Medisch
Tuchtcollege omdat hij bij een patiënt een linkerkunstknie in de rechterknie had geplaatst.

Taams

 

August 15 at 05:56am

Two ways to get rid of Cancer

Inhaling Hydrogen Peroxide for Cancer

Fighting Advance Stage 4 Esophageal Cancer, Ron LaSalle, RN BSN MBA CHPCA, Hospice President & CEO, inhales hydrogen peroxide to fight cancer.

Cure1


https://youtu.be/LdlA7kjK-4o

 

August 15 at 05:36am

STOP one of the biggest drugs

We know coffee sucks and is a trouble in our life.
So probably the biggest coffee store know this also.

Coffee sucks

 

August 15 at 05:26am


The Gerson Miracle

The Gerson Miracle introduces us to the physician who developed The Gerson Therapy more than 75 years ago, a therapy that has proven to cure cancer and most other chronic and degenerative diseases. Through his own painful struggle with migraines, Dr. Max Gerson conceived a treatment based entirely on nutrition and the body's own ability to heal itself.

Cure 2


https://youtu.be/y6l84pQ1Pxk

For the complete articles click here

 

August 15 at 05:15am

Hoe maakt men een mens psychisch dood.


Men heeft het over levenslang in Nederland maar wat erger is is dat men in Nederland en onze eilanden mensen psychisch dood maken. Door eindeloze pesterijen en door te blijven veroordelen, gek verklaren op laten sluiten in psychiatrische inrichtingen, en dat door de corrupte rechters en justitie, maken ze zo mensen hun levens een hel. We hebben diverse voorbeelden alleen al op ons eiland en niemand herkend dit vieze spel van de rechterlijke macht. Buiten dat hebben we dus het leven lang opsluiten wat nu wat aandacht krijgt.

Alleen in Nederland is levenslang ook echt levenslang

Tegen de manier waarop Nederland omgaat met de levenslange gevangenisstraf valt nogal wat in te brengen.
Mart de Jong

In tegenstelling tot de andere landen die tot deze groep behoren wordt gratie vrijwel nooit daadwerkelijk verleend in Nederland

Afgelopen jaar werden Adil A. en Anouar B. veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Beiden waren betrokken bij schietpartijen in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Bij deze liquidatie werden twee mannen vermoord en moesten de politieagenten die de achtervolging hadden ingezet vrezen voor hun leven. Het gebruik van ongekend geweld met zwaar geschut, het lijkt net het script van een Amerikaanse actiefilm, kwam Adil A. en Anouar B. op een levenslange gevangenisstraf te staan. Hoe lang is deze straf nou eigenlijk?

Vaak wordt er gedacht dat de levenslange gevangenisstraf in werkelijkheid zo'n 20 tot 25 jaar is. Maar dat gaat niet op voor het Nederlandse rechtsstelsel. Het idee dat een levenslange straf rond de 20 jaar inhoudt komt waarschijnlijk door de vele films, series en muziek die uit de Angelsaksische wereld overwaait naar de Nederlandse buis. In deze films en series gaat het regelmatig over termen als '25 to life', hetgeen in Amerika wordt opgelegd bij moord, of 'parole', hetgeen de mogelijkheid inhoudt dat de veroordeelde voorwaardelijk vrij kan komen. In Nederland is hier echter geen sprake van, en is levenslang ook daadwerkelijk levenslang.

Hiermee onderscheidt Nederland zich van de rest van Europa. Elk land in Europa heeft zijn eigen visie op de levenslange gevangenisstraf maar geen ander land heeft zo'n strenge uitvoering van deze straf als Nederland. Zo hebben veel landen in Europa de mogelijkheid tot voorwaardelijke invrijheidstelling, de mogelijkheid tot gratie of bestaat de levenslange gevangenisstraf überhaupt niet. Nederland behoort tot de landen waar bij de levenslange straf gratie kan worden verleend. In tegenstelling tot de andere landen die tot deze groep behoren wordt gratie echter vrijwel nooit verleend in Nederland.

Hoe is het mogelijk om de gevangene te resocialiseren als het perspectief tot vrijheid ontbreekt?

Tegen de manier waarop Nederland omgaat met de levenslange gevangenisstraf valt nogal wat in te brengen. Zo behoort een straf te dienen als vergelding maar ook om de gevangene klaar te maken voor een terugkeer naar de samenleving. Hoe is het mogelijk om de gevangene te resocialiseren als het perspectief op vrijheid ontbreekt?

Hiermee lijkt het Nederlands recht in strijd te zijn met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Hierin staat namelijk vermeld dat er bij de uitvoering van een straf geen sprake mag zijn van een uitzichtloze situatie. De uitzichtloze situatie wordt in Nederland in theorie opgeheven doordat er een mogelijkheid bestaat tot het verlenen van gratie. In de praktijk doet deze mogelijkheid echter niks af aan het feit dat de straf uitzichtloos is, aangezien gratie vrijwel nooit verleend wordt.

Door deze gang van zaken komt het recht op resocialisatie in gevaar en wordt het Europese recht geschonden. Daarnaast kost het, groeiende, aantal levenslang gestraften de overheid ook nog eens bakken met geld.
Waarom blijft Nederland de levenslange gevangenisstraf dan zo letterlijk uitvoeren?

Het steeds vaker opleggen van de levenslange gevangenisstraf past in de trend van de laatste decennia, waarin steeds meer een op straf gerichte maatschappij lijkt te ontstaan waarbij de straffen steeds hoger worden en het aantal langgestraften steeds verder toeneemt. Misschien wordt het eens tijd om gratie te verlenen of om de levenslange gevangenisstraf onder de loep te nemen? Een ding is zeker, de kans op recidive bij de levenslanggestraften is nul.

Levenslang

http://www.volkskrant.nl/opinie/alleen-in-nederland-is-levenslang-ook-echt-levenslang~a4119008/

 

August 14 at 05:59am

Hoe corrupt is OM en hoever kan je hun omkopen.

Schikking inzake olielek


OM en Isla treffen schikking om kans herhaling olielek te verkleinen

Refineria Isla heeft in het geval van het olielek
van augustus 2012 een schikking met het Openbaar Ministerie getroffen, zo heeft hoofdofficier van justitie
Heiko de Jong tegenover deze krant verklaard.
Na ongeveer een jaar van onderhandelen hebben de partijen deze week een handtekening geplaatst onder het akkoord.
Nu het OM afziet van vervolging, omdat er een schikking is getroffen, komt het dus niet meer tot een strafrechtelijke zaak over de vraag wie er schuldig was aan het olielek.

Openbaar Ministerie

 

August 14 at 05:50am

De politieke maffia steunt maffia

Motie tegen Marvelyne Wiels haalt meerderheid in Staten niet


Een motie van wantrouwen tegen Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels haalde gisteren de meerderheid in de Staten niet.

Motie van ontslag van mevrouw Marvelyne Wiels.

Zie hier de namen uit de politiek die zwaar onder de maffia staat.

Voor:
Gerrit Schotte
Gilmar Pisas
Charles Cooper
Amerigo Thodé
Hensley Felix Koeiman
Jasinta Constancia
Zita Jesus-Leito

Tegen:
Humphrey A Davelaar
Sherwin Leonora
Marilyn Moses
Wini Raveneau
Eugene Cleopa
Glenn Sulvaran
Alex Rosaria
Jaime Cordoba
Elmer Wilsoe
Marcolino (Mike) Franco

Wie had anders verwacht, de maffia heeft momenteel zijn beste tijd en de moord op broertje Helmin moet beschermd worden kost wat kost.

Asjes-Wiels

 

August 14 at 05:43am

CIA - ISIS - Bilderberg

En zo zit CIA (annex ISIS) overal in met hun tengels

CIA -ISIS

 

August 14 at 05:21am

It's the beginning of the end of our freedom

California to throw adults in JAIL if they refuse government-mandated vaccines

(NaturalNews) In case you haven't noticed, there's an incremental push right now by the controlling elite to force vaccinations on all Americans, both young and old. And this agenda is gaining considerable traction in California, where legislators are now moving forward with plans to force childhood vaccines on all adults who work in daycare centers, both private and public.

Senate Bill 792, also known as the "Day care facilities: immunizations: exemptions" act, was presented quietly alongside SB 277, which eliminates personal, philosophical and religious vaccine exemptions for children who attend both private and public schools in the Golden State. The bill, as recently heard by the California Assembly Human Services Committee, reads as follows:

This bill, commencing September 1, 2016, would prohibit a day care center or a family day care home from employing any person who has not been immunized against influenza, pertussis, and measles.

If passed, SB 792 would represent the first adult vaccine mandate in the U.S. that disallows exemptions for personal reasons, and that threatens criminal penalties for those who fail or refuse to comply. Here's how Vaccine Impact describes SB 792:

SB 792, would eliminate an adult's right to exempt themselves from one, some, or all vaccines, a risk-laden medical procedure.

This bill would make California the first state to require mandated vaccinations for all childcare workers, including all private and public school early childhood education programs (Headstart, Private preK and preschools), family daycares, and daycare centers.

SB 792 represents medical violence against adults
An affront to both medical and religious liberty, SB 792 appears to be the wave of the future in New America, where the perceived health of the "herd" is now more important than the health of the individual. Never before in the history of the United States have legislators pushed this hard to literally force vaccine injections on the public under duress.

But why do they feel the need to do this if vaccines really work and are truly safe as claimed? The answer is that vaccines aren't safe and effective, and more people than ever are acknowledging this truth and opting out of the "requirements" of the system through vaccine exemptions, hence the rush to eliminate these exemptions as quickly as possible, starting with California.

"This bill eliminates medical autonomy, crushes religious freedom, undermines personal freedom, and burdens quality providers with a non-optional series of medical interventions in the form of mandated vaccines that are not even 100% effective," adds Vaccine Impact.

Contact California legislators and say NO to SB 792
As of this writing, SB 792 awaits a hearing by California's Committee on Appropriations, having recently passed through the Assembly Human Services Committee with a 6-1 vote. The official vote tally reveals that the following members of this committee voted in FAVOR of passing SB 792:

You can contact the above individuals here and let them know how you feel about their betrayal of medical freedom in California.

You can also contact the individual members of the Committee on Appropriations and tell them to vote AGAINST SB 792 by visiting: pro.assembly.ca.gov

If Americans sit idly by while corrupt legislators pass incremental bills like SB 277 and SB 792, it will only be a matter of time before even stricter bills come along mandating vaccinations for additional groups of people, until eventually everyone is forced into being vaccinated by the state for the benefit of "public health."

"Laws like these are forging a burden of responsibility that is collectively shared by everyone," writes Joshua Krause for GlobalResearch.ca.

"It won't be long before they try to force vaccines on every adult and child in California. And if they pull it off there, legislators in other states will try to see if they can use the sheepish tyranny of majority rule to force vaccines on their citizens as well."

jail

 

August 14 at 05:12am

People are infected and eated by a bacteria after swimming in our ocean.

Reported 10 deaths in Florida by the bacterium "eat meat".

We note that some images are strong
At least 10 people of the 19 affected have died after contagiarse with the so-called bacteria "comercarne".

Swimming

Bacteria 1

 

August 14 at 05:03am

How To Stop A Migraine Instantly With Salt

People thatsuffer from Migraine are often anxious to get rid of the terrible and annoying pain characterizing this condition. There is a common thinking that a migraine is not a big deal, but a really bad migraine can pretty much handicap and take you down for the rest of the day. In worst cases, there are some migraines that can’t be defeated with your usual pain killers. So, here is the best thing to you use in those cases! Salt.How To Stop A Migraine Instantly With Salt

How to get ridof the Migraine Instantly with Salt?

Having quite a past with migraines i have literally used everything i could find to stop them. Migraines are the types of things that can simply ruin your life for the rest of the day. However, searching and trying all kind of stuff eventually, I did find a method that worked for me! I am very happy and relieved and plus Itwasn’t something from the conventional medicine.

Also, this method is very easy.

If you want to relieve migraines make sure that you use high quality salt for example the Himalayan crystal salt. That is the most complete salt in the world. Containing 84 minerals, elements and electrolytes – makes it so fascinating if we take in consideration that there are only 118 elements known to science until today. This salt will reduce the severity of your migraine headaches, it will strengthen your immune system, increase your energy levels, and balance the serotonin levels in your bloodstream, it will restore the body’s electrolyte and alkaline balance and much much more.

In a glass mix a high concentration of Himalayan crystal salt with lemon juice and drink it. You will feel the magic.

In a glass mix a high concentration of Himalayan crystal salt (2 teaspoons) with cup of lemon juice, together with the lemon zest (use organic lemons) and cup of water. You will feel instant migraine relief.

Migraine

http://www.healthyfoodteam.com/how-to-stop-a-migraine-instantly-with-salt/#sthash.yXziArKM.dpuf

 

August 13 at 06:54am

En het blijft vreseijk rommelen bij ABN-AMRO bank

Wat weet mevr Wiels hier van?

ABN-bankier verdachte belastingontduiking
AMSTERDAM -

Een bankier van ABN Amro Clearing Bank (AACB) wordt ervan verdacht voor miljoenen euro's belasting te hebben ontdoken. Het Openbaar Ministerie heeft voor 9,6 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed dat aan de 52-jarige Willem V. wordt gelinkt.

Het hoofdkantoor van ABN Amro op de Amsterdamse Zuidas Het hoofdkantoor van ABN Amro op de Amsterdamse Zuidas Foto: ANP

Dat meldt het Financieele Dagblad dinsdag op basis van eigen onderzoek.

V. zou ook een belangrijke rol hebben gespeeld bij het piramidefonds Partrust. V. heeft een volmacht om namens AACB - een belangrijke schakel in de wereldwijde effectenhandel - zaken te doen.

ABN-AMRO

 

August 13 at 06:36am

Biggest crackdown on trade unions for 30 years launched by Conservatives

Business secretary Sajid Javid to criminalise unlawful picketing, and make it harder for workers to strike legally and for Labour to get union funding

The biggest crackdown on trade union rights for 30 years will be unveiled on Wednesday, including new plans to criminalise picketing, permit employers to hire strike-breaking agency staff and choke off the flow of union funds to the Labour party.

It is clear the Tory ??party ?high ?command intend to make Labour bankrupt by cutting off the main source of funding
Paul Kenny, GMB

The scale of the reforms goes far wider than the previously trailed plan for strikes to be made unlawful unless 50% of those being asked to strike vote in the ballot.

In a set of proposals on a par with those introduced by Norman Tebbit in 1985, Sajid Javid, the business secretary, is also to require that at least 40% of those asked to vote support the strike in most key public services. In the case of 100 teachers asked to strike, the action would only be lawful if at least 50 teachers voted and 40 of them backed the strike.

The double threshold would have to be met in any strike called in health, education, fire, transport, border security and energy sectors – including the Border Force and nuclear decommissioning.

In further changes, Javid will:

• Require all unions, not just those affiliated to Labour, to ask each existing union member whether they wish to pay the political levy and then repeat the question every five years. The £25m annual political fund income from 4.5 million political levy payers funds a wide range of political campaigning including being a chief source of funding for Labour.

• Propose that unlawful or intimidatory picketing should become a criminal as opposed to civil offence and new protections should be available for those workers unwilling to strike. A named official will be required to be available at all times to the police to oversee the picket including the numbers on the line, currently set at six, in an existing code of conduct.

• Compel unions to renew any strike mandate with a fresh ballot within four months of the first ballot and give employers the right to hire strike-breaking agency staff as well as require a union to give the employer at least a fortnight’s notice before the industrial action starts.

• Empower the government to set a limit on the proportion of working time any public sector worker can spend on trade union duties.

• Give the government certification officer powers to fine trade unions as much as £20,000 for breaches of reporting rules including an annual audit on its protests and pickets. The certification officer will also have power to initiate investigations and will in future be funded by a joint levy of unions and employers

• Require a clear description of the trade dispute and the planned industrial action on the ballot paper, so that all union members are clear what they are voting for.

The number of working days lost due to strikes was 704,000 in the 12 months to April 2015, but this is a far cry from the near 13m days lost through strike action on average in the 70s, the heyday of union militancy.

The government says it feels forced to act due to the number of strikes called on the London underground, railways or in schools based on small turnouts or two-year-old ballot mandates.

The leader of the train drivers’ union Aslef, Mick Whelan, has already likened the attack on union rights as resonant of fascist Germany.

The changes to the current system of contracting out of paying the political levy are also likely to be equally controversial since there had been an unwritten understanding at Westminster that no party would introduce partisan reforms to party funding without cross party consensus.

Repeated attempts, notably by the former Liberal Democrat leader Nick Clegg, to reach cross party consensus on funding reform foundered when the Conservatives refused to accept a new lower individual donation cap and Labour resisted major changes to the political levy.

The Javid plans, which were not clearly set out in the Conservative manifesto, are likely to blow a hole in Labour party funding because the number of union members who will proactively support paying the political levy will be much lower than those who pay the political levy through inertia.

Kenny said: “It is clear the Tory party high command intend to make the Labour party bankrupt by cutting off the main source of funding that they have relied on since the 1930s. This is aimed at undermining political campaigning by unions on behalf of their members and communities.”

He said the proposals were one sided since there were no parallel proposals to insert more democratic requirements on company donations to parties.

Javid said: “Trade unions have a constructive role to play in representing their members’ interests but our one-nation government will balance their rights with those of working people and business.

“These changes are being introduced so that strikes only happen when a clear majority of those entitled to vote have done so and all other possibilities have been explored.

“This will deliver a key commitment we made in our manifesto.”

The employment minister, Nick Boles, said: “People have the right to expect that services on which they and their families rely are not going to be disrupted at short notice by strikes that have the support of only a small proportion of union members.

“These are sensible and fair reforms that balance the right to strike with the right of millions of people to go about their daily lives without last minute disruption.”

Staken


http://www.theguardian.com/politics/2015/jul/15/trade-unions-
conservative-offensive-decades-strikes-labour


August 13 at 06:21am

Illuminati symbool in beeld op 1 vandaag

Tijdens de uitzending van 1 Vandaag op 6 augustus 2015 komt gedurende een halve seconde het illuminati symbool in beeld zonder dat de uitzending aan dit onderwerp gewijd wordt. Dit is een voorbeeld van subliminaal adverteren, dat wil zeggen een manier om ons onderbewuste te beïnvloeden.

1 vandaag

Zie ook deze video
https://youtu.be/bKwO1onXAaI

 

August 13 at 05:53am

Question

Child

 

August 13 at 05:32am

New Fusion Engine Could Cut Travel Time To Mars Down To Six Weeks

Brace yourselves: Researchers at University of Huntsville in Alabama say they are using "Dilithium Crystals" in a new fusion impulse engine that could cut the travel time to Mars down to as little as six weeks, not the six months it takes now.

Txchnologist, an online magazine sponsored by General Electric, talked to team member and aerospace engineering PH.D. candidate Ross Cortez, he said "The fusion fuel we're focusing on is deuterium [a stable isotope of hydrogen] and Li6 [a stable isotope of the metal lithium] in a crystal structure."

"That's basically dilithium crystals we're using," he said.

Trekkies everywhere shudder in delight.

The researchers say that this type of engine is what NASA needs to propel human beings outside low-Earth orbit, out to places like Mars and even beyond.

Not so fast though, the military will probably get first dibs.

The whole projects is only possible from repurposing military nuclear testing equipment, essentially stuff America used to test nuclear weapons.

From UHA Public Affairs:

[The team is] busy putting together a strange looking machine they’re calling the “Charger-1 Pulsed Power Generator. The huge apparatus, known as the Decade Module Two (DM2) in its earlier life, was used on a contract with the Defense Threat Reduction Agency (DTRA) for research into the effects of nuclear weapons explosions.

Also, the sponsors of the fusion engine project have ties to military funding—the Aerophysics Research Center on Redstone Arsenal, UAHuntsville’s Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Boeing and Marshall Space Flight Center’s Propulsion Engineering Lab.

The unit may cut down travel time from Earth to Mars, but it will also cut down travel time of a military payload to any particular spot on the planet.

There's still a few kinks to work out though, as CNET points out:

Plenty of obstacles will need to be overcome during the development process. The issue of harnessing fusion is prominent, but there is also the question of turning the power generated by fusion into thrust for an engine. The craft using the impulse drive would also need to be assembled in space, much like the International Space Station.

Finally, of course, the technology has applications far beyond military or space exploration.

“This has been the Holy Grail of energy propulsion technology. The massive payoff is that energy gain, where we get more energy out of the reaction than we put in. This is what everyone has pursued since the time we first started thinking about this,” said Cortez.

He noted, however, that they are far from achieving a "break even" energy propulsion system.

Fusion

http://www.businessinsider.com/newest-fusion-engine-is-
powered-on-star-trek-like-dilithium-crystals-2012-10#ixzz3iWOGklVp


August 13 at 05:13am

Mind control via electronic manipulation

Because mind control is a classified topic, it is impossible to nail the subject dead on. However, this article was revealing enough to have created a very strong response from the powers that be. I will soon post an updated video which better explains how Windows 7 and the new LCD display chipsets may be configured for mind control.

For the complete article go to this page

 

August 12 at 06:33am

Martelingen die ook op dit eiland gaande zijn.

Tekening1

Een tekening waarop de martelingen worden uitgebeeld Liu Renwang

"Ik wil laten zien hoe de politie verdachten bij ondervragingen martelt." Een 53-jarige Chinees die onterecht in de cel heeft gezeten, publiceert schokkende tekeningen over hoe hij gemarteld werd.

Liu Renwang werd in 2008 gearresteerd voor een moord op een ambtenaar. In 2010 kreeg hij de doodstraf, maar een paar jaar later werd in hoger beroep het vonnis vernietigd. Er was geen bewijs tegen de man.

Zijn verhaal: de politie wilde door te martelen een bekentenis afdwingen. Hij kreeg elektroshocks, werd geslagen, gestoken en hij kreeg heet water over zijn hoofd gegoten. Ook moest hij een dag aan het plafond hangen.

ZIE OOK: Australiër veroordeeld voor martelen Nederlandse toeriste

Om te laten zien wat hem is aangedaan, publiceert de Chinees tekeningen van de gruwelijkheden. Ook wil hij aandacht voor zijn zaak zodat hij meer kans maakt op een schadevergoeding. Hij was vrachtwagenchauffeur en door zijn arrestatie staan hij en zijn familie er financieel slecht voor.

Liu zegt een tijdlang te hebben gezocht naar iemand die de tekeningen voor hem wilde maken. Maar veel mensen haakten af uit angst voor de politie. Uiteindelijk is het toch gelukt.

'Ik ben niet bang'
Tegen de New York Times zegt de Chinees dat hij niet bang is voor de politie: "Mijn leven in de cel was erger dan de dood, ik dacht voortdurend aan zelfmoord. Ik ben daar al een paar keer gestorven. Ik vertel de waarheid, dus ben niet bang."

Dat China de mensenrechten schendt, is geen geheim. Maar opmerkelijk is wel dat een Chinese nieuwssite, The Paper, over de zaak van Liu Renwang schrijft.

Liu Renwang

Voor de tekeningen klik hier.

 

August 12 at 06:11am

De slaven die zich militairen noemen

Je moet toch werkelijk gehersenspoeld zijn als je je leven laat vernietigen door deze militaire club. Wetende dat hun de eerste zijn die deze eilanden verlaten als Venezuela "POEF" zegt!

Generaal

 

August 12 at 06:02am

The Combination That Saves Lives: Lemon And Baking Soda!

There are have been many studies that confirmed the power of baking soda and lemon and how mixing them together may be of great benefit for your body.

Did you know that lemon and baking soda may have an effect greater than chemotherapies?

A combination of lemon and baking soda is proved to be stronger in the process of killing cancer than chemotherapies, to be precise around 10.000 times stronger! Why is this kept as a secret from us? Well there is no profit if everybody is healthy. The pharmaceutical industry will be losing billions and billions of dollars each year.

Lemon is proved to be anti-carcinogen. Also it has strong effect on cysts and tumors. The fact that this tropical fruit may kill cancer especially when its core is rich with terpenes such as d-limonene. D-limonene and related trepenes (organic compounds) in experiments carried on animals have proven that they have great utility in the fight against wide specter of cancers.

Lemon and baking soda are alkaline by nature which means that they would normalize the pH value of

A recent study established that consuming four or more 150 g portions of this tropic fruit every week decreases the risk of cancer of the colon for 18%, stomach 18%, lips 53% and throat 58%!

“Lemon destroys the cells of 12 different types of cancer. It prevents the cells to spread and has 10.000 times stronger effect on drugs such as adriamycin, chemotherapy and other drugs.”

Chemotherapy affects the body in the inside and on the outside. This kills everything except cancer. Having this in mind try with this natural therapy which won’t make you sicker and sicker.

All you need to do is mix two tbsp of organic lemon with half tbsp baking soda!

Not to mention the importance of healthy nutrition and physical activity!

bakingsoda

 

August 12 at 05:59am

De mens heeft in Nederland geen toegang tot rechtspraak.

De toegang tot rechtspraak voor de mens wordt in Nederland onmogelijk gemaakt, omdat de rechtbank alleen toegang geeft aan de ‘Natuurlijk Persoon’. De Natuurlijk Persoon is een fictieve constructie van de Staat, een juridische entiteit die ieder mens krijgt toegewezen zodra zijn ouders hem of haar hebben aangemeld bij het bevolkingsregister.

Wij zijn echter geen Natuurlijke Persoon. Wij zijn mensen van vlees en bloed. Als Natuurlijk Persoon heb je allemaal privileges en plichten. Ze schenden onze rechten als mens systematisch. Als je je dus in de rechtbank meldt als mens en je recht baseert op de mensenrechten, dan kom je erachter de rechter deze aan zijn laars lapt. De rechtbank zegt ronduit dat deze niet van toepassing zijn op jou! Je hebt je rechten als mens onder voorwaarden! Rechten onder voorwaarden zijn privileges, die jou worden verleend.

Bestudeer de zaken die het Volkstribunaal voert met de Staat.

https://youtu.be/-pOLHA8L5lg

Volkstribunaal

 

August 12 at 05:52am

Een godheid op het eiland Curaçao.


Op dit moment is heer Gregory Elias een godheid op het eiland Curaçao, als we tenminste zijn volgers moeten geloven. Toch lezen we meer en meer over de schaduwkant van deze man. Laatst stond er ruim beschreven over de beleggingen en het vele geld wat omgaat en hier en daar gestationeerd wordt op dit eiland en elders (KKC: "privé gelden van trustkoning Gregory Elias" - AMIGOE "United Bank eigenaar Gregory Elias" ). Verhalen, roddels och wat doet het er toe, deze man is nu in de zevende hemel.


Nu is een algemeen gegeven dat, als een persoon zich voor gaat doen als de goedheid zelve, veelal gespeeld door de omstanders, is er wat mis en zijn er zaken die verzwegen moeten worden. Nu is het een kwestie van tijd en ook dat zal in zijn werkelijke proporties naar buiten komen. Net zoals de vele voorgangers die met mega projecten op Curaçao kwamen en met veel tam tam met veel geld speelden. Dan, plotsklaps verdwijnen deze mensen van het toneel of wordt er achterhaald wat er werkelijk spelende is. Maar dat wordt dan wel gedaan door bepaalde instanties die hiermee belast worden.

Mijn persoonlijke mening is dan ook:
Laat ze hun gang maar gaan. Zo hoog als ze denken te klimmen, elke godheid valt vanzelf eens naar beneden terug op aarde en dan is het de zoveelste bevestiging van wat er alsmaar hier gaande is.

"What goes up, comes down."

Elias


August 12 at 05:33am

Watamula daily over 4000 visitors!


Watamula mostly read by people from the Netherlands, Aruba and USA!!
The Netherlands Antilles (read Curacao) is far beyond!
How it comes?
Because we live on an island full of cowards and people who are totally brainwashed.

Watamula

 

August 11 at 07:52am

Stelen van de pastoor maar what about de bisschop?

Pastoor

Maar waarom deze man niet die veel geld wegsluist naar het Vatikaan?

Sedcco

 

August 11 at 07:34am

Legalizing drugs

For years I write about legalization about drugs. And see here our minister of justice comes with an option:


Legalizing could be a solution to the drug problem

Nelson NavarroWILLEMSTAD – Legalization of drugs is an option to combat drug trafficking and its consequences. This is according to the Minister of Justice Nelson Navarro.

He also shares the view that the Netherlands must bear responsibility and must do more to combat drugs domestically.

The Minister has discussed this issue with his Dutch counterpart in the Netherlands during his recent working visit there. It is a global problem and the demand for drugs in the Netherlands and Europe is large and because Curaçao is a hub for drug trafficking in those countries, the Minister finds that the Netherlands and other European countries should contribute to the fight against drugs.

“It is also a responsibility of the Netherlands and that means that they have to act. I am confident that they will. I also believe that they will take additional measures in Eindhoven relating to the expansion of flights to and from our country,” said the Minister of Justice.

The minister added that legalization of drugs is also an option. Navarro could still remember that legalizing alcohol years back led to a reduction in crime.

“Maybe the same thing will happen with drugs, but all countries should have their noses in the same direction, otherwise will not. The United Nations has already begun discussions about this.”

Navarro


August 11 at 06:24am

Hoe dom zijn de lezers?

Je moet toch werkelijk dom zijn om dit Telegraaf verhaal te geloven. Deze meneer is kennelijk door de mand gevallen.

Foto Marco Kroon misbruikt bij datingfraude

De foto van majoor Marco Kroon is op misbruikt bij datingfraude op Facebook. De foto van Kroon is gebruikt bij verschillende nep-accounts waarmee criminelen zich voordeden als een ideale liefdespartner om op die manier vrouwen te bestelen, meldt de Fraudehelpdesk.

"Criminelen doen zich voor als de ideale liefdespartner en troggelen op die manier veel geld af van slachtoffers", meldt de website. In dit geval zijn foto’s van Kroon gebruikt onder de naam Howard Nadler, maar ook onder andere namen werden zijn foto’s misbruikt.

Datingfraude maakt jaarlijks talloze slachtoffers waarbij het schadebedrag soms oploopt tot tienduizenden euro’s, weet de helpdesk.

Kroon is drager van de militaire Willemsorde, de hoogste onderscheiding voor militairen. Hij kwam in opspraak vanwege het bezit van stroomstootwapens.

Kroon

 

August 11 at 06:11am


31 Long-Forgotten Native American Medical Cures

When it comes to herbal remedies, many of us are familiar with the benefits of Echinacea or purple cone flower as an antibiotic, willow bark as a pain killer and aloe as a topical anesthetic and treatment for skin conditions.

But that’s common knowledge compared to the insights and treatments that Native American medicine men discovered and used.

Native American medicine men developed a wheel very similar to the yin/yang of Asian medicine. The use of herbal remedies and other alternative forms of treatment was the cutting-edge medicine of their day. This was a holistic approach to medical treatment that relied heavily on plants and their unique benefits.

What follows is list of indigenous plants, trees, fruits and flowers unique to North America that have surprising benefits as defined by Native American tribes.


If and when times are tough, it might be good to keep some of these ancient cures in mind. They also are good for everyday needs when you consider how effective some of them can be.

Licorice tea for a sore throat is a good example. It’s also interesting that many of these natural cures are still in use today, including beeswax and bee pollen, chamomile and others. It’s a good demonstration of the benefit of wisdom developed over centuries.

It’s hard to know how Native Americans determined which plants might have medicinal properties, although trial and error was probably one approach. It’s also thought that they observed sick animals eating certain plants and determined that those plants must have a certain property worth exploring.

Since that time, scientific studies have verified the medicinal value of many plants. In fact, common aspirin is derived from salicin, a chemical in the inner bark of willow trees that was used in ancient times for fever and pain.

These medicines were usually administered via teas or pastes that were either ingested or applied externally. Sometimes the plants were eaten as food or added to food or water. On occasion, a salve or poultice was applied to open wounds. I would strongly recommend that you avoid the latter, given the risk of infection from wild sources.

I’ve omitted many of the natural remedies. There was a use for mistletoe that I came across, but mistletoe is essentially poisonous and if not used properly the results could be counter-productive, if not deadly.

I’ve also found a great deal of redundancy. It seems like everything is good for a cough or diarrhea. Rather than endlessly list plants that cure the same conditions over and over, I’ve tried to isolate this grouping to the most prevalent plants that you may find and recognize.

As always, if you are pregnant, check with your doctor and do plenty of research before using any of these.

Here’s the list:

1. Alfalfa: Relieves digestion and is used to aid blood clotting. Contemporary uses included treatment of arthritis, bladder and kidney conditions and bone strength. Enhances the immune system.

2. Aloe: A cactus-like plant. The thick leaves can be squeezed to extrude a thick sap that can be used to treat burns, insect bites and wounds.

3. Aspen: The inner bark or xylem is used in a tea to treat fever, coughs and pain. It contains salicin, which also is found in willow trees and is the foundation ingredient for aspirin.

4. Bee pollen: When mixed with food it can boost energy, aid digestion and enhance the immune system. If you’re allergic to bee stings you will most likely be allergic to bee pollen.

5. Beeswax: Used as a salve for burns and insect bites, including bee stings. Intended to only be used externally.

6. Blackberry: The root, bark and leaves when crushed and infused in a tea are used to treat diarrhea, reduce inflammation and stimulate the metabolism. As a gargle it treats sore throats, mouth ulcers and inflammation of the gums.

7. Black Raspberry: The roots of this plant are crushed and used as a tea or boiled and chewed to relieve coughs, diarrhea and general intestinal distress.

8. Buckwheat: The seeds are used in soups and as porridge to lower blood pressure, help with blood clotting and relieve diarrhea.

9. Cayenne: The pods are used as a pain reliever when taken with food or drunk in a tea. Also used to threat arthritis and digestive distress. It is sometimes applied to wounds as a powder to increase blood flow and act as an antiseptic and anesthetic to numb the pain.

10. Chamomile: The leaves and flowers are used as a tea to treat intestinal problems and nausea.

11. Chokecherry: Considered by Native American tribes as an all-purpose medicinal treatment, the berries were pitted, dried and crushed into a tea or a poultice to treat a variety of ailments. These include coughs, colds, flu, nausea, inflammation and diarrhea.

As a salve or poultice it is used to treat burns and wounds. The pit of the chokecherry – much like apple seeds – are poisonous in high concentrations. Be sure to pit the cherries if you’re considering this for any use.

12. Echinacea: Also known as purple coneflower, this is a classic Native American medicine that is used to strengthen the immune system, fight infections and fever. It also is used as an antiseptic and general treatment for colds, coughs and flu.

13. Eucalyptus: The oil from the leaves and roots is a common treatment when infused in a tea to treat coughs, sore-throat, flu and fever. It’s used to this day as an ingredient in cough drops.

14. Fennel: A plant with a licorice flavor, this is used in a tea or chewed to relieve coughs, sore-throat, aid digestion, offer relief to diarrhea and was a general treatment for colds. It also is used as a poultice for eye relief and headaches.

15. Feverfew: Used to this day as a natural relief for fever and headaches – including severe headaches like migraines – it also can be used for digestive problems, asthma and muscle and joint pains.

16. Feverwort: Another fever remedy that also is used for general pain, itching and joint stiffness. It can be ingested as a tea or chewed, or crushed to a paste as a salve or poultice.

17. Ginger root: Another super plant in Native American medicine, the root was crushed and consumed with food, as a tea or a salve or poultice. Known to this day for its ability to aid digestive health, it also is anti-inflammatory, aids circulation and can relieve colds, coughs and flu, in addition to bronchitis and joint pain.

18. Ginseng: This is another contemporary herb that has a history that goes back across cultures for millennia.

The roots were used by Native Americans as a food additive, a tea and a poultice to treat fatigue, boost energy, enhance the immune system and help with overall liver and lung function. The leaves and stems also were used, but the root has the most concentration of active ingredients.

19. Goldenrod: Commonly thought of today as a source of allergies and sneezing, it was actually considered another all-in-one medicine by Native Americans.

As a tea, an addition to food and a topical salve, it is used to treat conditions from bronchitis and chest congestion to colds, flu, inflammation, sore throats and as an antiseptic for cuts and abrasions.

20. Honeysuckle: The berries, stems, flowers and leaves are used to topically treat bee stings and skin infections. As a tea, it is used to treat colds, headaches and sore throat. It also has anti-inflammatory properties.

21. Hops: As a tea it is used to treat digestive problems and often mixed with other herbs or plants, such as aloe, to soothe muscles. It also is used to soothe toothaches and sore throat.

22. Licorice: Roots and leaves can be used for coughs, colds, sore throats. The root also can be chewed to relieve toothaches.

23. Mullein: As an infusion in tea or added to a salad or other food, this is a plant that has been used by Native Americans to treat inflammation, coughs and congestion and general lung afflictions. It is quite common and you probably have it growing in your backyard or somewhere close.

24. Passion flower: The leaves and roots are used to make a tea to treat anxiety and muscle pain. A poultice for injuries to the skin such as burns, insect bites and boils also can be made from passion flower.

25. Red clover: It grows everywhere and the flowers, leaves and roots are usually infused in a tea or are used to top food. It is used to manage inflammation, improve circulation and treat respiratory conditions.

26. Rose hip: This is the red to orange berry that is the fruit of wild roses. It is already known to be a massive source of vitamin C and when eaten whole, crushed into a tea or added to food it is used to treat colds and coughs, intestinal distress, as an antiseptic and to treat inflammation.

27. Rosemary: A member of the pine family and used in food and as a tea to treat muscle pain, improve circulation and as a general cleanser for the metabolism.

28. Sage: A far-reaching shrub across much of North America, it is a natural insect repellent and can be used for the standard list of digestive disorders, colds and sore throat.

29. Spearmint: Used consistently by Native American tribes for treatment of coughs, colds, respiratory distress and as a cure for diarrhea and a stimulant for blood circulation.

30. Valerian: The root as an infusion in a tea relieves muscle aches, pain and is said to have a calming effect.

31. White Pine: Ubiquitous and the needles and the inner bark can be infused in a tea. Used as a standard treatment for respiratory distress and chest congestion.

Native

http://www.offthegridnews.com/alternative-health/31-long-
forgotten-native-american-medical-cures/

 

August 11 at 06:11am

Medical files on local landfill


Last I went to our local landfill. I dumped some trash and looked around after I was done. Near me I found a lot of files from my old dentist who left this island. I called him and asked him why he dumped all those files? The answer was this: After I left the clinic they made a clean-up and dumped all old files. When I asked him if he knew of a shredder. He laughed and told me: They can do nothing with these files!

Database


Boots, Tesco and Superdrug to get access to NHS medical records
Privacy campaigners fear plans to give Boots and Tesco access to NHS data could be used to push sales to the vulnerable


High street pharmacies such as Boots, Tesco and Superdrug will be given access to NHS medical records, under a national scheme which privacy campaigners fear could expose patients to “hard sell” tactics.

Health officials have drawn up plans to send sensitive data from GP surgeries to pharmacies across the country, starting this autumn, without considering the views of patients.

NHS England says the scheme will ease pressures on family doctors, and improve the care given to patients in the High Street.

But campaigners fear major commercial chains will be able to exploit the valuable data, and use it to push the sales of their products.

Officials have now ordered the national rollout of the scheme, on the basis of an evaluation of pilots in 140 pharmacies which they say showed “significant benefits”.

But the official report, seen by The Daily Telegraph, shows that the research garnered responses from just 15 patients – a sample so small that their views were discarded from the research.

The scheme got the green light, after the pharmacists involved in the pilots gave it their backing.

Privacy campaigners described the revelations as “extraordinary”. They said the scheme could leave the public exposed to heavy marketing tactics, from firms with inside information about their health.

Phil Booth, from campaign group medConfidential, said the valuable data would prove “irresistible” to the commercial firms which could exploit it.

“This approach to medical confidentiality is corroding trust in the NHS,” he said.

“It is just extraordinary: to roll out a national programme on the basis of 15 responses from patients, some of whom are very likely to have been negative about it. Fifteen people out of 60 million? That’s not an evidence base for a national policy; that is an exercise in manipulation,” he said.

NHS England says the scheme will ease pressures on family doctors

Mr Booth said the data held in the “summary care records” – which set out details of previously prescribed medications taken – would allow companies to target patients for sales.

“These are commercial organisations, large chains, who are looking for opportunities to make money,” he said. “If you give them access to all this medical information it is irresistible to them to use it, it doesn’t matter if you try to ban it,” he said.

Summary care records are held on all NHS patients, unless they specifically opt out.

The data from them will be sent on to all pharmacies, starting this autumn, but pharmacists have to ask patient’s for “permission to view” the record during any encounter

Latest figures show such records are held on 96 per cent of patients in England.

They include all medication prescribed over the last six to 12 months, and any personal information, such as diagnoses or patient preferences added to the file by GPs.

The scheme is a forerunner to a controversial, and much delayed, national scheme which will see fuller details from GP consultations held on a central database, unless patients opt out.

Firms such as Boots, Lloyds and Superdrug will be told that the summary record can only be accessed by pharmacists during interactions about patient care, such as prescription requests and “MOT” health checks.

Patients are supposed to be asked permission before their records are accessed.

The pilot schemes, which took place in Somerset, Northampton, North Derbyshire, Sheffield and West Yorkshire, between September 2014 and March of this year, involved independent pharmacists, chains and supermarket pharmacies.

In total, almost 2,000 summary records were accessed, the report on the scheme says.

A “benefits audit” by health officials found 92 per cent of pharmacists thought access to records improved their service to patients, and 96 per cent said it helped them to meet patients’ needs.

But patients’ surveys, which were supposed to be administered by pharmacists at 10 of the sites, gathered just 15 responses.

The report by the Health and Social Care Information Centre states: “For the patient questionnaire, very few results have been received (15). As a consequence they have not been taken into account in the high level benefits results.”

It goes on to conclude that the use of the records “proved extremely beneficial”.

However, it notes that pharmacy staff were confused about getting consent from patients before accessing sensitive data.

“The principles around asking patients for permission to view their summary care record and its practical application for some prevalent patient groups in the pharmacy setting caused confusion and uncertainty,” the report notes.

Kiron Kurian, a volunteer patient advocate from London for people with long-term health conditions, said: “When I talk to patients about this they are very worried – one of their biggest fears is that loyalty cards for Boots or Tesco could end up linked up with their medical information. We know there are supposed to be safeguards, but how many security breaches have we seen in the past?”

“We have seen insurers get hold of information, we have seen personal information sold at a profit, there is a lot of concern about the way data ends up being used,” she said.

A spokesman for NHS England said: “Pharmacies and Pharmacists can only use information for the offering of clinical service to patients. They are bound by the same terms of service and regulations as with their access to any other information. Pharmacists are regulated by the General Pharmaceutical Society and must comply with the Data Protection Act.”

A Tesco spokesman said: “Our pharmacies are regulated by the General Pharmaceutical Council and comply with the Data Protection Act. We would never use summary care records or prescription data to market to customers.”

A Superdrug spokesman said: "At Superdrug, patient care is our highest priority. All team members who work in our pharmacies have completed enhanced data protection training to ensure sensitive personal data is handled appropriately.

We do not subject patients to sales pressure based on prescription records and this will not change when the Summary Care Record is rolled out."

http://www.telegraph.co.uk/news/health/11790711/Boots-Tesco-
and-Superdrug-to-get-access-to-NHS-medical-records.html


August 11 at 05:56am


Turmeric Does what Chemotherapy Can’t: Naturally Blocks Cancer Growth

Turmeric is an ancient ayurvedic medicine that has been used for centuries throughout Indonesia and Southeast Asia. It is a powerful anti-inflammatory and antioxidant. Therefore, it can help fight a number of chronic health conditions from heart disease and diabetes to dementia. Turmeric has been found to reduce the cellular inflammation and oxidative stress that causes degenerative disease. It improves blood flow, leading to improved cognitive function and speeds wound healing.

Did you know that less than a teaspoon a day of turmeric appears to significantly lower the DNA mutating ability of cancer-causing substances?

Researchers at UCLA found that curcumin (the primary component in turmeric) proved these cancer-blocking properties during a study which involved 21 participants suffering from head and neck cancers. The participants were given two chewable curcumin tablets containing 1,000 milligrams of the substance each. After evaluating the results, the lab found that the enzymes in the patients’ mouths responsible for promoting cancer spread and growth were inhibited by the curcumin supplementation. Thus, curcumin intake halted the spread of the malignant cells.

A recent study published in the Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, for instance, found that a dose-dependent administration of curcumin effectively activated apoptosis of liver cancer cells, meaning it prompted these harmful cells to die.

A study back in 1987 studied the effects of curcumin on the mutagenicity (DNA mutating ability) of several toxins and found that curcumin was an effective antimutagen against several environmental and standard mutagenic and cancer-causing substances.

Just remember that to get maximum benefits, it needs to be high quality turmeric or curcumin in such a form that can optimize curcuminoid absorption.Turmeric is fat-soluble, that means it dissolves in fat. Without fat, the active component in turmeric, curcumin, has a hard time making it past the stomach, into the small intestine, and into the blood where it can provide the greatest benefits. Thus, turmeric is traditionally mixed with a healthy fat and heated. You can optimize turmeric absorption with this traditional “Golden Milk” recipe.

Turmeric


http://www.getholistichealth.com/41708/turmeric-does-what-
chemotherapy-cant-naturally-blocks-cancer-growth/

 

August 11 at 05:43am

Verbijsterende ontullingen werden Bill Coopers’s dood

Doodgeschoten voor eigen huis

Recentelijk kwam het buitenaardsen-thema weer eens in het (mainstream-) nieuws zoals op 23 juli op RT-news en in de Engelse ‘metro’ stond te lezen op 6 juli ‘Government to release Britain’s UFO ‘X-Files’ – which could prove aliens exist’. Het begint er echt naar uit te zien dat er binnenkort veel informatie vrijgegeven gaat worden en dan heb ik het nog maar niet over de documenten van Edward Snowden die nu nog ´on hold´ staan. Hij werkte voor de NSA en die is, zoals je verderop kunt horen hier zeer nauw bij betrokken. Het lijkt heel ver van ons bed en dus verwerpen we al snel dit soort informatie.

Onlangs verwees ik al naar een bewaard gebleven video van William ‘Bill Cooper’, en nu heb ik deze ondertiteld in de afgelopen dagen. Veronica en ik hebben deze vertaald omdat deze informatie ons belangrijk genoeg lijkt om dit nu te delen en er gewoon eens met een open mind ernaar te luisteren. Zoals Cooper onder andere zei: Er ligt een ongelooflijke macht in kennis, er is ook een ongelooflijke macht in geheimhouding. Neem die geheimhouding weg, zorg ervoor dat u bent geïnformeerd.

Cooper zei ook aan het einde van zijn lezing dat hij een enorme opluchting voelde dat hij deze informatie naar buiten had gebracht en dat het hem niet uitmaakte wat er daarna met hem zou gebeuren. Hij wist waarschijnlijk al dat hij dood geschoten zou worden, hetgeen helaas ook zo is gegaan. Hij was 58 jaar toen dat gebeurde voor zijn eigen huis.

Hij stond vanzelfsprekend bekend als een zogeheten Amerikaanse conspiracy theorist, was een radioman en auteur en werd het meest bekend om zijn boek uit 1991 ´Behold a Pale Horse´, waarin hij waarschuwt voor diverse wereldwijde complotten en sommige betreffen de buitenaardsen, voor de meesten wel bekend uit het nog altijd zeer geheime gebied Area 51.
Hij werkte voor de Marine, had dienst in Vietnam waar hij twee medailles voor kreeg. Hij diende bij de luchtmacht, ook bij de inlichtingendienst tot 1975.
Hij komt met feiten, data en documenten en vertelt over Truman, Kennedy, Eisenhower, Area 51 waar Eisenhower ook niet mocht komen, over de gevangen genomen alien EBE die uiteindelijk in gevangenschap is gestorven, en hoe Eisenhower met alle goede bedoelingen een zeer cruciale fout maakte door zijn studiegenoot Rockefeller te vragen om het probleem rond de geheimhouding van buitenaardsen en de UFO-crash bij Roswell te helpen oplossen. Daarmee gaf hij de macht van de Amerikaanse politiek en alle presidenten definitief uit handen aan de schaduwregering en hij noemt dat een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Kennedy wilde deze informatie vrijgeven en ook zijn lot kennen we. Zie ook dit artikel in de Engelse mainstream ´Mail Online´ uit 2012 over Eisenhower en de buitenaardsen volgens een bron van het Pentagon.

Daar zijn we inmiddels zelf met velen ook al achter dat we ons in een zeer gevaarlijke fase bevinden. Als je dit serieus durft te nemen, valt alles waar we nu mee te maken hebben op z´n plek. Ergens tijdens de lezing wordt een vrouw heel boos als hij over het project op Mars vertelt: ze kan en wil het niet geloven. Cooper zegt op dat moment dat hij beseft dat het zeer ´disturbing information´ is, maar dat hij de plicht voelt om het toch naar buiten te brengen. Cooper eindigt op deze video met deze woorden:

Het maakt mij niet uit wat u van mij denkt, het maakt mij niet uit hoe u mij noemt, het maakt mij wel uit wat u doet met deze informatie, want het is belangrijk voor ons overleven als soort.
Het is belangrijk voor onze planeet, het is belangrijk voor de wereld. Wat met mij gebeurt is niet van belang, en ik wist dat toen ik hiermee begon.
Gedurende de laatste 17 jaar wist ik dat ik dit op enig moment moest zeggen.
Of ik dat nu wilde of niet, of ik nu bang was of niet.Nu ben ik hier, en nu is het gebeurd. En ik voel een overweldigende opluchting.
U heeft nu de informatie, u kunt erom lachen, u kunt het in de prullenbak gooien.
U kunt mijn huis afbranden als u dat wilt.
Maar ik vertel u nu, uw toekomst, de toekomst van uw kinderen, de toekomst van uw kleinkinderen, hangt af van wat u doet met deze informatie.
Uw eigen regering verkoopt drugs aan uw kinderen, en het lijkt u niet uit te maken.
Uw eigen regering heeft de macht van de mensen weggegeven, en het lijkt u niet uit te maken.
Er is een apathie die rondwaart in dit land die dodelijk is.

Of er wel of niet buitenaardsen zijn.
Wij zijn werkelijk nu op dit moment een natie van schapen, en, dames en heren, ik verzeker u dat schapen altijd
naar de slachtbank worden geleid.
Maar het hoeft niet zo te zijn. Er ligt een ongelooflijke macht in kennis, er is ook een ongelooflijke macht in geheimhouding.
Neem die geheimhouding weg, zorg ervoor dat u bent geïnformeerd,
en u kunt dingen veranderen, u kunt stoppen om met elkaar te vechten.
Dank u!

Kijk zelf maar en zoek eventueel verder naar informatie, zoals hij zelf telkens adviseert. En trek daarmee je eigen conclusie. Zoals het overigens hoort te zijn in de media. Een ongeïnformeerd mens kan nooit een eigen mening vormen en loopt voor hij het weet in de massa schapen mee naar de slachtbank!

Cooper

William Cooper, klokkenluider over politiek en UFO's en buitenaardsen
https://youtu.be/7H0xhtWEYHU

 

August 10 at 08:24am

Chemotherapy and how it is a waste of money

Dr. Peter Glidden - speaks out about the doctors that use chemotherapy and how it is a waste of money "97% of the time chemotherapy doesn't work, so why do we still do it?"

 

 

August 10 at 08:04am

Cell phones are linked to cancer, Alzheimer’s and Parkinson’s disease, study claims

Radiation from wireless devices such as cell phones and tablets are being linked to cancer, Alzheimer’s, Parkinson’s, headaches and skin irritation, according to a new Meta study. Scientists claim radiation initiates a damaging process in the body thought to be closely linked to degenerative diseases called oxidative stress.

This new study, published in the journal Electromagnetic Biology and Medicine, from The National Academy of Sciences of Ukraine, is a review of experimental data on the effects of radiofrequency radiation in living cells. Researchers looked at how cell phones may damage a person’s DNA.
Wireless technology increases your risk of cancer

For complete article

Cell phone

 

August 10 at 07:54am

Chem trails, Wat maak je je toch druk.

Chem trails

 

 

August 10 at 07:37am

Why the man has to be killed?


Refuse

 

 

August 10 at 06:44am

No words needed

All terrorism is made, protected by and comes from the United States!

ISIS

 

 

August 10 at 06:36am

Now we for sure they get the message

CIA Admits Full Monitoring of Facebook and Social Networks

FB-CIA

Most people use social media like Facebook and Twitter to share photos of friends and family, chat with friends and strangers about random and amusing diversions, or follow their favorite websites, bands and television shows.

But what does the US military use those same networks for? Well, we can’t tell you: That’s “classified,” a CENTCOM spokesman recently informed Raw Story.

One use that’s confirmed, however, is the manipulation of social media through the use of fake online “personas” managed by the military. Recently the US Air Force had solicited private sector vendors for something called “persona management software.” Such a technology would allow single individuals to command virtual armies of fake, digital “people” across numerous social media portals.

These “personas” were to have detailed, fictionalized backgrounds, to make them believable to outside observers, and a sophisticated identity protection service was to back them up, preventing suspicious readers from uncovering the real person behind the account. They even worked out ways to game geolocating services, so these “personas” could be virtually inserted anywhere in the world, providing ostensibly live commentary on real events, even while the operator was not really present.

When Raw Story first reported on the contract for this software, it was unclear what the Air Force wanted with it or even if it had been acquired. The potential for misuse, however, was abundantly clear.

A fake virtual army of people could be used to help create the impression of consensus opinion in online comment threads, or manipulate social media to the point where valuable stories are suppressed.

Ultimately, this can have the effect of causing a net change to the public’s opinions and understanding of key world events.

Wired.com published an article how US spies are making investments in the Company In-Q-Tel in order to monitor your blogs and read your tweets.

In-Q-Tel, the investment arm of the CIA and the wider intelligence community, is putting cash into Visible Technologies, a software firm that specializes in monitoring social media. It’s part of a larger movement within the spy services to get better at using “open source intelligence” – information that’s publicly available, but often hidden in the flood of TV shows, newspaper articles, blog posts, online videos and radio reports generated every day.

Visible crawls over half a million web 2.0 sites a day, scraping more than a million posts and conversations taking place on blogs, online forums, Flickr, YouTube, Twitter and Amazon. (It doesn’t touch closed social networks, like Facebook, at the moment.) Customers get customized, real-time feeds of what’s being said on these sites, based on a series of keywords.

“That’s kind of the basic step – get in and monitor,” says company senior vice president Blake Cahill.

Then Visible “scores” each post, labeling it as positive or negative, mixed or neutral. It examines how influential a conversation or an author is. (“Trying to determine who really matters,” as Cahill puts it.) Finally, Visible gives users a chance to tag posts, forward them to colleagues and allow them to response through a web interface.

In-Q-Tel says it wants Visible to keep track of foreign social media, and give spooks “early-warning detection on how issues are playing internationally,” spokesperson Donald Tighe tells Danger Room.

Of course, such a tool can also be pointed inward, at domestic bloggers or tweeters. Visible already keeps tabs on web 2.0 sites for Dell, AT&T and Verizon. For Microsoft, the company is monitoring the buzz on its Windows 7 rollout. For Spam-maker Hormel, Visible is tracking animal-right activists’ online campaigns against the company.

“Anything that is out in the open is fair game for collection,” says Steven Aftergood, who tracks intelligence issues at the Federation of American Scientists. But “even if information is openly gathered by intelligence agencies it would still be problematic if it were used for unauthorized domestic investigations or operations. Intelligence agencies or employees might be tempted to use the tools at their disposal to compile information on political figures, critics, journalists or others, and to exploit such information for political advantage. That is not permissible even if all of the information in question is technically ‘open source.'”

Visible chief executive officer Dan Vetras says the CIA is now an “end customer,” thanks to the In-Q-Tel investment. And more government clients are now on the horizon. “We just got awarded another one in the last few days,” Vetras adds.

Tighe disputes this – sort of. “This contract, this deal, this investment has nothing to do with any agency of government and this company,” he says. But Tighe quickly notes that In-Q-Tel does have “an interested end customer” in the intelligence community for Visibile. And if all goes well, the company’s software will be used in pilot programs at that agency. “In pilots, we use real data. And during the adoption phase, we use it real missions.”

Neither party would disclose the size of In-Q-Tel’s investment in Visible, a 90-person company with expected revenues of about $20 million in 2010. But a source familiar with the deal says the In-Q-Tel cash will be used to boost Visible’s foreign languages capabilities, which already include Arabic, French, Spanish and nine other languages.

Visible has been trying for nearly a year to break into the government field. In late 2008, the company teamed up with the Washington, DC, consulting firm Concepts & Strategies, which has handled media monitoring and translation services for U.S. Strategic Command and the Joint Chiefs of Staff, among others. On its website, Concepts & Strategies is recruiting “social media engagement specialists” with Defense Department experience and a high proficiency in Arabic, Farsi, French, Urdu or Russian. The company is also looking for an “information system security engineer” who already has a “Top Secret SCI [Sensitive Compartmentalized Information] with NSA Full Scope Polygraph” security clearance.

The intelligence community has been interested in social media for years. In-Q-Tel has sunk money into companies like Attensity, which recently announced its own web 2.0-monitoring service. The agencies have their own, password-protected blogs and wikis – even a MySpace for spooks. The Office of the Director of National Intelligence maintains an Open Source Center, which combs publicly available information, including web 2.0 sites. Doug Naquin, the Center’s Director, told an audience of intelligence professionals in October 2007 that “we’re looking now at YouTube, which carries some unique and honest-to-goodness intelligence…. We have groups looking at what they call ‘citizens media': people taking pictures with their cell phones and posting them on the internet. Then there’s social media, phenomena like MySpace and blogs.”

But, “the CIA specifically needs the help of innovative tech firms to keep up with the pace of innovation in social media. Experienced IC [intelligence community] analysts may not be the best at detecting the incessant shift in popularity of social-networking sites. They need help in following young international internet user-herds as they move their allegiance from one site to another,” Lewis Shepherd, the former senior technology officer at the Defense Intelligence Agency, says in an e-mail. “Facebook says that more than 70 percent of its users are outside the U.S., in more than 180 countries. There are more than 200 non-U.S., non-English-language microblogging Twitter-clone sites today. If the intelligence community ignored that tsunami of real-time information, we’d call them incompetent.”

 

August 9 at 08:04am

Ziekelijke lokale wereld


We wonen op een zogenaamd democratisch eiland en ondertussen gaan alle zaken door om ons meer en meer te binden en te controleren. Buiten steeds meer regels zien we dat we dag en nacht in de gaten worden gehouden. Zo worden al onze belgegevens vrijgegeven aan onze "bewakers" maar ook onze manier van betalen via credit- en bankkaarten. Men weet precies waanneer men gaat, maar ook wat men koopt en uit geeft in de kroeg! Ons hele gedrag is op straat bekend zeker hier met de corrupte justitie en hun politiekorps.

We gaan nu een stapje verder met camera's en zo kunnen we voortaan alle bewegingen van elk persoon vastleggen. Via bankpassen en de telefoon zijn er binnenkort ook beelden! En wat doen we er tegen? We kijken er naar en lachen eens want niemand weet dat de chip de volgende stap zal zijn! En dan bent u geheel eigendom van de staat en is er geen eigen leven meer. De tijd zal het bewijzen.


Surveillancecamera's onderweg

CURAÇAO – De surveillancecamera's zijn onderweg. Dat maakte minister Navarro van Justitie donderdag bekend naar aanleiding van vragen daarover van Radio Hoyer 2 tijdens de persconferentie van de ministerraad. “Alles is ingepakt, de containers zijn onderweg”.

“Volgende week komen al een aantal containers aan”, aldus Navarro.

Vergadering cameratoezicht
Volgende week is ook de week waarin de vergadering in de Staten over het cameratoezicht wordt hervat. Op 19 juni werd die vergadering geschorst. Navarro zal op dinsdag 11 augustus vanaf 14.00 uur uitleg geven over de wijze waarop de beslissing is genomen om tot aanschaf van de camera’s te komen.

Tijdschema
Vergadering of niet, het contract is getekend en het cameratoezicht gaat volgens Navarro gewoon door. Wanneer de eerste camera’s geïnstalleerd gaan worden, kan Navarro niet exact zeggen. “Inspur heeft een tijdschema opgesteld en we verwachten binnen een maand met de implementatie van de camera’s te kunnen beginnen en het is een project van ongeveer drie tot vier maanden”, zegt Navarro.

Monitoringroom
De ‘monitoringroom’ moet nog worden geïnstalleerd en het personeel daarvoor moet ook getraind worden. De minister wil voor het einde van het jaar voldoende mensen hebben om de ‘monitoringroom’ te bemensen, zodat het cameratoezicht ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

Camera

 

August 9 at 07:53am

So Saddam Hussein was also CIA

One small detail ISIS is CIA and how became them all officers from Saddam Hussein

The secret to ISIS's success: Over 100 former Saddam Hussein-era officers run jihadi group's military and intelligence operations in Iraq and Syria

Intelligence source said 100 to 160 former Iraqi army officers with ISIS
The 2003 US led invasion of Iraq led Saddam Hussein to allow foreign fighters to join the resistance against the invaders
ISIS's deputy leader Abu Muslim al-Turkmani was an Iraqi army major


http://www.dailymail.co.uk/news/article-3190314/The-secret-ISIS-s-
success-100-former-Saddam-Hussein-era-officers-run-jihadi-group-
s-military-intelligence-operations-Iraq-Syria.html#ixzz3iFRVmr77

 

August 9 at 07:44am

KKC Partijfinanciering for Dummies

Ik wil hierbij 2 opmerkelijke stukken uit de KKC Blog over partijfinanciering uitlichten die meer zeggen als dat er geschreven staat!

KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: Partijfinanciering for Dummies

Kerken: sponsoring van lonen en gunsten in ruil voor stemadvies. Een bijzondere manier van partijfinanciering is de kerk. In Curaçao worden de lonen van de geestelijken van de Rooms Katholieke en Protestantse kerk betaald door de overheid. Dat geldt overigens niet voor andere religies zoals Pinkstergemeente,
Monseigneur Luis Secco stuurde Pastoor Simon Wilson gedwongen op studieverlof

Secco 2

Foto Antilliaans Dagblad

Bisschop Luigi Secco laat zijn dienaren sponsoren in ruil voor stemadvies

Adventisten, Jehova’s ed, die moeten zichzelf behelpen zonder overheid. Hoe dan ook, rond verkiezingstijd geeft Secco al dan niet via zijn geestelijken stilletjes ‘stemadviezen’. Andere vormen van Roomse invloeden: recent riep een roedel pastoors Schotte terug over een partijlid die zich terughoudend positief uitliet over de homogemeenschap. Schotte werd terstond hierop aangesproken en teruggefloten. Schotte beloofde vroom MFK zwijgen, zijn eigen bi-sexuele aard ontkennend. Recenter lobbyden rubberpartij PAIS en zieltogende Pueblo Soberano nog om de gunst van de Italiaanse bisdomchief Luigi Antonio Secco. Maar toen PAIS het sexueel misbruik in de kerken binnen het maatschappelijk debat bespreekbaar trachtte te stellen, dreigde Luigi met intrekking kerkenstem en -geld steun waarop PAIS zich schoorvoetend terugtrok. De in het nauw gedreven Minister President Asjes reist volgende maand gezellig saampjes met Secco naar Rome om de invloed na de gehavende kerkimago op Curaçao te bestendigen en zich de stemmen van de parochies toe te delen. Om de Paus vervolgens uit te nodigen op Curaçao. E.e.a uiteraard allemaal ongegeneerd op kosten van de belastingbetalers. Feit is dat op Curaçao de scheiding van kerk, een van de grondbeginselen van een democratie, niet bestaat. Bisschop Secco wordt derhalve ook wel de ongekroonde koning van Curaçao genoemd. Niet alleen op kosten van het hele volk inclusief atheïsten, maar vooral ook ten koste van andere kerkgemeenschappen, die niet door het eiland worden gesubsidieerd en wél moeten sappelen om hun geloofsuitdragers te betalen, dus concurrentie-wise zwaar worden benadeeld. Maar dat zal Asjes en Secco een crucifix zijn.

 

KPMG: sponsoring van (ex)politici en overheidscommissarissen.

Een stille, maar goede derde in het geheel is accountants- en advieskantoor KPMG tegenwoordig ook wel Bearing Point genoemd. Partners Peter Grootens en Raymond Begina zijn koningen in het binnenhalen van lucratieve contracten.

Grootens

Peter Grootens, opperhoofd KPMG en Bearing Point

op het gebied van advies en accountancy contracten. Doorgaans gebeurd dit via Grupo Sopi, een man-only vrijdagsoep vereniging, opgericht door KPMG partner Raymond Begina, met daarin (o.a.) (ex) politici als Stanley Betrian, Franklin ‘Chebo’ Sluis, Etiene van der Horst, Paul de Geus, Earl Balborda en Etienne Eis. Elmer Wilsoe komt er tegenwoordig meer. Buiten de Unoxclub wordt nader handig gebruik gemaakt van derden zoals ex-KPMG-er Suzy Romer en Charles Cooper plus de dan zittende commissariaten van enkele overheids NV’s. Deze slijten de KPMG contracten aan betreffende bedrijven, en dus geheel op kosten van belastingbetalers. De grootste KMPG/Bearing Point contracten zitten momenteel in cruciale overheidsnutsbedrijven zoals telecomnv UTS, raffinaderijverhuurder RdK, water en elektriciteitsbedrijf Aqualectra, posterijen CPost NV en brandstofdistributeur Curoil NV. Niet geheel toevallig de meest gesloten overheids NV’s van Curaçao, waar zelfs het College Financieel Toezicht haar handen niet aan brandt.

Voor het gehele interessante artikel
http://www.knipselkrant-curacao.com/kkc-blog-machtsstrijd-curacao-ontbrandt-partijfinanciering-for-dummies/

 

August 9 at 07:32am

Nick Gordon, the men who killed mother and daughter!

Nick Gordon is sued for 'giving Bobbi Kristina a lethal cocktail and putting her face down in a cold bath before laying next to mystery female guest and saying "I want a pretty little white girl like you"'

Illuminati

Amended lawsuit claims Nick Gordon fed Bobbi Kristina 'lethal cocktail'
It is the first time prosecutors have offered a detailed outline of the night
They say a white female guest was with Brown, Gordon and Max Lomas
Brown and Gordon 'had a screaming fight, he accused her of cheating'
The fight 'moved from kitchen up to the bathroom then all went quiet'
After 'feeding Brown the cocktail' Gordon 'came out in different clothes'
Fifteen minutes later 'a friend found Brown in bath with tooth hanging out'
She was taken to hospital, put in a medically-induced coma, never awoke
Bobbi Kristina died on Sunday July 26

Bobbi

The whole article
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3189921/Nick-Gordon-
sued-giving-Bobbi-Kristina-lethal-cocktail-placing-body-face-bath-
cold-water-night-hospitalized.html#ixzz3iDxhAY6d

 

August 9 at 07:11am

Baking Soda – True Enemy of the Pharmaceutical Industry

Cancer is an acid i.e. lactic acid, which is a waste product of the fungus and mold and lives in environment that has low concentration of oxygen. If we bring high concentration of oxygen molecules to the cancer cells they will die.

Everyone will strongly resist the idea that something so simple and cheap such as sodium bicarbonate (Baking Soda) can surpass the most expensive pharmaceutical drugs. There are compelling evidence that are supporting the multitude of theories that suggest that sodium bicarbonate should be the primary and universal medicament for a wide range of diseases, including diabetes and cancer, also all therapists and medical professionals should include it in the medical treatment.

When it comes to sodium bicarbonate, we must say that it is well understood and studied substance. It is widely used for decades, even by oncologists. Sodium bicarbonate must be administered routinely in order to prevent from damaging the kidneys from toxicity of chemotherapy and radiation.

Worldwide millions of people consume bicarbonate ions with the drinking water with purpose of prevention or treating of clinical acidosis as well as in a variety of other conditions, in clinics, hospitals or emergency departments. Every day that helps to be saved countless lives. When baking soda is combined with other basic and strong natural substances like iodine and magnesium chloride, we have a trinity of medical super heroes.

The problem with acidic pH value ??(relative lack of bicarbonate ions) is a big part of the human physiology. Every biochemical reactions are sensitive to the pH value because the enzymes are very sensitive to this balance.

Very important role in maintaining a favorable pH value in our body plays our diet. A large part of the modern diet results in a decrease of the pH value towards acidic. The imbalance of the pH value interferes with cellular activities and functions, especially if the pH value continues to decrease. Very high acidic pH value leads to deterioration of the cells, which at the end leads to serious health problems, such as gastritis, diabetes, osteoporosis, cardiovascular diseases and cancer. The fact that biological life has better function in a non-acidic (alkaline) environment clearly supports the usefulness of baking soda.

Sodium bicarbonate is responsible for the transport of oxygen: dilates the blood vessels and release the oxygen into the tissue, which means that increases the pH value. Elevated pH value of the urine prevents crystallization in the urinary tract.

It has been established that uric acid cause kidney stones, diabetes, heart attack, heart disease, heart attack and gouty. Also it creates a toxic compound named alloxan which is produced by fungi, that means that also creates diabetes and cancer cells. Oral administration of baking soda prevents arthritis, infection, gout, fever, and assist the activity of the pancreas for which is known that produces the most of the bicarbonate and also is responsible for the production of insulin.

Regardless of whether someone has neurological or cardiac diseases, cancer or severe form of the flu if sodium bicarbonate is taken together with magnesium chloride is provided the safest and the best treatment. Their common action effectively removes all the toxins and acids from all tissues, cells and organs.

Baking soda

http://www.bestherbalhealth.com/baking-soda-true-enemy-
pharmaceutical-industry/#

 

August 9 at 06:34am

De vergeten moord

Waarom loofde justitie nooit een beloning uit?’

De moord op de 8-jarige Manon Seijkens had vreemd genoeg nooit de brede maatschappelijke belangstelling die de net zo trieste dood van Marianne Vaatstra of Nicky Verstappen kreeg. Het lichaam van het Helmondse meisje werd in 1995 als oud vuil achtergelaten, pal bij haar ouderlijk huis. Overmorgen is het twintig jaar geleden dat Manon werd vermoord. Haar vader Karel en halfzusje Naomy vinden het onverteerbaar dat de moordenaar onbestraft blijft.

„De verjaardag van mijn dochtertje Manon is nog veel moeilijker. Dan denk ik terug aan haar vrolijke lach en de blijheid van die kleine meid als ze haar cadeautjes uitpakte.” Diepe groeven in zijn gezicht en een doffe, haast wanhopige blik verraden door welk diep dal Karel Seijkens al jaren gaat, sinds zijn oogappeltje Manon op 10 augustus 1995 spoorloos verdween. „Sommige herinneringen vervagen door de tijd”, beseft de vader van het meisje. „Maar de pijn van verdriet is nooit weg. De rouw is niet te verwerken, zolang de daders straffeloos blijven. Zo veel vragen, zo veel mysteries, er is haast niet mee te leven."

Naomy is ook de drijvende kracht achter voortdurende pogingen de kindermoord onder de aandacht te houden. „Van mijn vader hoeft het eigenlijk allemaal niet meer”, zegt ze. Karel knikt bevestigend. Haast grommend: „Ik weet verdorie wie de dader is. Die vent is tot vijftien jaar veroordeeld, maar in hoger beroep vrijgesproken. Bij de rechtbank bleek hij zo veel over de dood van Manon te weten, dat hij in mijn ogen betrokken móét zijn bij haar dood. Maar”, een diepe zucht en een haal van zijn shagje volgen, „in hoger beroep oordeelden rechters dat er naast zijn verklaring niet voldoende bewijs was. Dan ben je uitgepraat. Ik heb alle hoop verloren dat hij ooit nog achter de tralies belandt. Dat is wat anders dan te veronderstellen dat deze kerel ermee wegkomt. Vroeg of laat wordt duidelijk wat zijn rol precies is geweest en zal hij alsnog verantwoording afleggen.”
Familierelaties

Karel Seijkens is niet een man van alleen woorden. Hij zat al eens zeven maanden achter de tralies omdat hij volgens justitie naar de hoofdverdachte toe eigen rechter speelde. De vader van Manon wil er verder niet te veel meer over kwijt. Naomy maant hem tot kalmte. De opgekropte woede kan zo maar tot uitbarsting komen, lijkt ze te willen zeggen. De moord op Manon maakte meer stuk dan alleen haar leven. Toch al moeizame familierelaties verscheurden verder. De boosheid van Karel in de richting van zijn ex-vrouw, de moeder van Manon, is nog altijd groot. Een verdieping in de achtergronden van het gezin leert dat het vermoorde meisje ook voor haar dood weinig geluk kende. Ze groeide op in een gebroken gezin, waar moeder door verslavingsproblematiek niet de zorg kon geven die nodig is. De oudere broer van Manon, William, was in 1995 al door Jeugdzorg uit huis geplaatst. „Ik ben indertijd bewust in de buurt van onze Manon gaan wonen om een oogje in het zeil te houden”, zegt vader Karel. „Dat kind liep gewoon blootsvoets over straat en kreeg amper genoeg te eten. Daarom kwam ze tussen de middag meestal bij ons thuis een boterhammetje eten.”
Politieonderzoek

Ook op de fatale dag van de verdwijning liep Manon zonder schoeisel over straat. Toen ze een halfjaar later op een paar honderd meter van het ouderlijk huis dood werd aangetroffen (zie kader), droeg ze vreemd genoeg wél schoentjes. Een langdurig politieonderzoek voerde niet naar de dader. „In eerste instantie pakte de Eindhovense recherche de zaak op. Daar was ik erg blij mee, want het team had specialisten op het gebied van dit soort misdrijven en ik werd keurig op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Maar na de verdwijning van een ander meisje, Nicole van den Hurk, ging het onderzoek naar de moord op Manon over naar de recherche in Helmond. Toen was het meteen gedaan met het goede contact. Ik kreeg niets meer te horen. Dat sterkt me in het gevoel dat de recherche vanaf dat moment veel steken heeft laten vallen.”

Naomy knikt: „We hebben het idee dat Manon nooit de aandacht kreeg zoals de recherche die wel gaf aan andere vermoorde kinderen. Dat doet pijn. Waarom is nooit goed onderzoek gedaan naar kringen van verslaafden, waarin Manons moeder in die tijd verkeerde? Waarom loofde justitie nooit een beloning uit?” Wat tijdens de rechtszaak wél bekend werd, is dat op het lichaam van Manon een lange haar werd aangetroffen die mogelijk van de dader afkomstig is. Uit het spoor kon een dna-profiel worden gemaakt. Tot op heden leidde het spoor niet tot een match met profielen in de dna-databank van het Nederlands Forensisch Instituut.

 

Naomie

http://www.telegraaf.nl/avond/24352465/__De_vergeten_moord__.html

Antwoorden die ik gaf op de moord op Manon

Onze vraag aan jou is eigenlijk: kun je door haar foto, welke volop op internet te vinden is, na te tekenen wellicht meer te weten komen over wat haar overkomen is en wie de daders waren. Voor ons zou dat mogelijk een boel ophelderen en/of gerust stellen. Een van de daders van het misbruik van onze dochter woont nog steeds bij ons in de buurt waar hij veel met kinderen om gaat. Wellicht kunnen we er dan ook voor zorgen dat hij niet langer een gevaar voor andere kinderen kan zijn.

Ik ben naar de fotos van Manon geweest maar ze zijn erg wazig. Ook heb ik uitzending gemist gezien die over Manon gaat en over het stelen van de urn.

Wat ik zover door kreeg was dat ze inderdaad met jou contact aan het zoeken is L.

Als ze weer komt ga met haar praten, stel haar vragen en zet je gevoel open. Het is niets voor niets dat Manon je opzoekt. Praat met haar en er zal zeker wat los komen.

De as is gestolen omdat de moordenaar bang was dat ze via resten nog sporen konden vinden. En de urn moet ergens in het water liggen (leeg overigens). De persoon die je vlak bij jullie woont is zover ik doorkrijg ook de dader van de moord en het lastigvallen van jullie dochter. Hij opereert alleen en heeft bij sommige sexspelletjes wat vrienden die dan "mee spelen". Is hij een pedofiel overigens want daar lijkt het op!

Maar L. vraag dat aan Manon ze wil jullie alleen waarschuwen dat is duidelijk.

Dit is wat nu net binnen kwam ik weet niet of je er iets aan hebt maar laat het geheel over aan Manon zij gaat jullie de weg wijzen.


Over de foto
Ik kan en mag niet veel zeggen, het enige is dat deze man ernstig ziek is en een zeer zwaar verleden heeft. Het is zo dat ik niet zo maar andermans leven mag beïnvloeden of in gaan wroeten. Met het tekenen krijg ik bij sommige mensen totaal geen toestemming om wat dan ook naar buiten te brengen. Veelal beschermen ze zich dan geheel af en is het niet aan mij om toch in hun energie te gaan wroeten. Dat is ook met genezen, wat nooit door een ander gedaan kan worden! Genezen kan je je alleen jezelf en kunnen andere energieën mee helpen mits dat wordt toegelaten. Daarom lopen vele genezingen slecht af of komen dubbel weer terug. Het wroeten in andermans leven kan niet/ mag niet omdat iedereen een pad te gaan heeft. Door de voorvallen door de plussen en de minnen in het leven word je die persoon, die energie. die je moet worden/uitstralen. Ik kan je een andere weg geven maar de lessen komen toch op je pad.


Dat is ook bij kinderen die op een gegevenmoment een eigen weg gaan en waar je als ouder niets anders kan doen als loslaten en het kind laten gaan wat hun energie bepaald. Het is niet te sturen, te behoeden of om te buigen. De les moet geleerd worden in de tijd die er nu is.


Soms is dat heel zwaar om als buitenstaander te zien. Zelf heb ik daar de meeste moeite me. Ik zie de energieën en ik zie de wegen en ik gun iedereen het beste en ik mag daar niets aan doen! Heel rot en ik voel dan ook soms de gehele wereld op mijn nek. Maar langzaam maar zeker leer ik ook en voel ik dat dingen moeten gaan zoals ze voor iedereen moeten gaan.


De link bij jullie ligt bij Manon en die kan je gewoon vragen in die tijden dat ze bij jullie is, Vraag en vertrouw en handel daarna en de weg zal zichzelf openen.Deze man heeft bescherming van hogerhand en men weet wie deze man is.


August 8 at 09:01am

Foto ware moordenaar heer Wiels

De twee mannen waarvan men alsmaar aanneemt dat deze achter de moord van heer H Wiels zitten maar er niets mee te maken hebben.
De derde man op deze foto is de man vanwaar men weet dat hij het brein is.

 

August 8 at 08:45am

Bangladeshi blogger who criticised Islam hacked to death


Niloy Chowdhury reportedly becomes fourth opponent of religious extremism to be killed in Bangladesh this year

Police say assailants entered an apartment building posing as potential tenants and killed a secular blogger in Bangladesh's capital, in the fourth such deadly attack this year.

Police official Mustafizur Rahman said 40-year-old Niloy Chowdhury was killed in his apartment on Friday. The motive was not immediately clear and no one claimed responsibility for the death.

Mr Chowdhury's friends said he was a secular blogger and had a Facebook account with the name "Niloy Neel" in which he criticised radical Islamists at home and abroad.

The killing is the fourth of a secular blogger since February, when a Bangladeshi-American who was also critical of Islam was hacked to death on a street in Dhaka.

 

August 8 at 08:25am


Anonymous Hacker Who Exposed the Steubenville Rapists May Get More Prison Time Than Rapists

Deric Lostutter, the 26-year-old “hacktivist” who leaked the evidence that led to the conviction of two of the Steubenville, Ohio rapists is now facing more time behind bars than the rapists he exposed. The Steubenville Rape Case made national headlines when a video made by the rapists themselves, and their friends, proved that their victim was unconscious and unable to consent.

Instead of giving Lostutter thanks for exposing these criminals, however, the FBI raided his house last April. At first, Lostutter had denied that he was the man in the video, but he decided to come forward after the appalling reaction of the rapists after they were exposed.

Lostutter is now facing ten years behind bars if indicted for obtaining tweets and social media posts which revealed the details of the rape as well as for threatening action against the Steubenville rapists and school officials who helped to cover up the crime. Lostutter posted the video to the Steubenville High School football team website, bringing national attention to the case and the cover-up.

Word of Lostutter’s 10-years comes just as one of the rapists themselves, Ma’Lik Richomond, 16, was just released from prison for “good behavior.”

The Richomond family released a statement, following the release, which focused on how hard the past 16 months have been for Ma’Lik. The attorney for Ma’Lik’s rape victim noted there was no apology made to her in that statement.

“Although everyone hopes convicted criminals are rehabilitated, it is disheartening that this convicted rapist’s press release does not make a single reference to the victim and her family — whom he and his co-defendant scarred for life. One would expect to see the defendant publicly apologize for all the pain he caused rather than make statements about himself. Rape is about victims, not defendants. Obviously, the people writing his press release have yet to learn this important lesson,” attorney Robert Fitzsimmons said.

http://countercurrentnews.com/2014/01/anonymous-hacker-
who-exposed-the-steubenville-rapists-may-get-more-prison-
time-than-rapists/

 

August 8 at 07:15am

Tatoeage en piercing, hoe ziek is de mens?

Zolang de mens op de wereld is, meent deze zich te moeten opschilderen of versieringen aan te brengen voor de buitenwereld. Is het niet om indruk te maken bij een ander geslacht dan is het wel om beter te kunnen jagen of dat men gelooft in de kracht van een of ander ritueel.

Momenteel zitten we met zeer veel ziektes onder de mensheid en men wijdt dat meestal aan slecht eten, slechte lucht of slechte leefomstandigheden. Is het geen stress dan is het wel een of andere stof. Maar wat we steeds meer zien opkomen, zijn de ziekelijke piercingen en tatoeages. Mensen takelen zichzelf vreselijk toe omdat het mode is of omdat ze op die manier op willen vallen in de massa. Men boort gaten overal in hun lichaam en vindt dat ze allemaal een schilderij op hun lichaam moeten hebben. Zowel piercing als tatoeages zijn taboe voor het lichaam en breken de gehele energie van een lichaam af.

Piercing

We weten dat de Chinese geneeskunde punten van een lichaam activeren om zo weer een balans te creëren. En wat doet de huidige massa met hun laatste restje verstand? Die bewerkt hun lichaam door overal maar gaten te boren en de opperhuid te beschadigen met giftige inkt en vreselijke verminkingen.

En dan maar klagen na verloop van tijd dat ze zich zwak voelen, vreemde ziektebeelden of dat er vreemde zaken om hen heen gebeuren. Zolang als deze ons lichaam verminken zijn ze gedoemd voor ondergang, agressie en veel ziektes. Wat zien we in de huidige wereld? Mensen die geen mensen meer zijn! Het zijn niet alleen de grote gaten in het lijf die problemen veroorzaken maar ook uw oorpiercing en uw tatoeage waar dan ook op uw lichaam. Het is uw keuze, klopt. Het is uw keuze voor ziek en oncontroleerbaar te zijn voor je zelf en dat ten koste van de hele mensheid.

John H Baselmans-Oracle

Tatoo


August 8 at 06:55am

Living without Money

Think you couldn’t live without money? Irishman Mark Boyle challenged this notion and here’s how he finds life with no financial income, bank balance, and no spending.

“If someone told me seven years ago, in my final year of a business and economics degree, that I’d now be living without money, I’d have probably choked on my microwaved ready meal.” According to Boyle, the plan back then was to ‘get a good job’, make as much money as possible, and buy the stuff that would show society he was successful.

Like most individuals raised in a consumer-driven society, he never second guessed those goals. For a while he had a fantastic job managing a big organic food company and even had a yacht in the harbor. If it hadn’t have been for the chance purchase of a video called Gandhi, he’d still be pursuing the same life. “I’d still be doing it today. Instead, for the last fifteen months, I haven’t spent or received a single penny. Zilch”.

The change in life path came one evening on the yacht while philosophizing with a friend over a glass of Merlot. “Whilst I had been significantly influenced by Mahatma’s quote “be the change you want to see in the world”, I had no idea what that change was up until then.”

The two friends began talking about all the major issues in the world – environmental destruction, resource wars, factory farms, sweatshop labor – and wondered which of the issues they could best devote their time to. Mark didn’t feel he could really make any difference, however “being two small drops in a highly polluted ocean”.

That evening, though, a revelation came through: “These issues weren’t as unrelated as I had previously thought – they had a common root cause. I believe the fact that we no longer see the direct repercussions our purchases have on the people, environment, and animals they affect is the factor that unites these problems.”

Boyle believes that the degrees of separation between the consumer and the consumed have increased so much that it now means most people are completely unaware of the levels of destruction and suffering embodied in the ‘stuff’ they buy.

It can be agreed that few people actually want to cause suffering to others; most just don’t have any idea that they directly are. The tool that has enabled this separation is money, especially in its globalized format.

“If we grew our own food, we wouldn’t waste a third of it today” is one of Mark’s examples as to why it’s important a reconnection with natural/source living is established. “If we made our own tables and chairs, we wouldn’t throw them out the moment we changed the interior décor. If we had to clean our own water, we probably wouldn’t shit in it”.

The above arguments all honestly assess the undervalue most objects now have. With convenience at our fingertips, most don’t consider where their trash product or unwanted items go.

Deciding to be the change, this then spurred Mark to fully dive into his new viewpoint and give up money, which he only planned on doing for a year. “I made a list of the basics I’d need to survive. I adore food, so it was at the top. There are four legs to the food-for-free table: foraging wild food, growing your own, bartering and using waste grub, of which there are far more”.

On his first day, he fed 150 people a three-course meal with waste and foraged food. For himself, however, he ate his own crops and waste only made up about 5% of his diet. “I cooked outside – rain or shine – on a rocket stove”.

The next concern was shelter. He found himself a caravan from Freecycle, parked it on an organic farm he volunteered with, and renovated it out to be off the electricity grid. I’d use wood I either coppiced or scavenged to heat my humble abode in a wood burner made from an old gas bottle, and I had a compost loo to make ‘humanure’ for my veggies”. Up front and to the point, Boyle clearly understood the necessity of using every available resource to be most sustainable.

“I bathed in a river, and for toothpaste I used washed up cuttlefish bone with wild fennel seeds, an oddity for a vegan. For loo I’d relieve the local newsagent of its papers (Once I wiped my arse with a story about myself); it wasn’t double quilted but it quickly became normal”. For transportation, Mark used his bike and trailer, using the 55 km commute to the city as an alternative solution for the gym. Beeswax candles served as his lighting.

Humorously inspiring to some, deluded and anti-capitalist to others, Mark had this to say about his radical lifestyle: “Many people label me as anti-capitalist. Whilst I do believe capitalism is fundamentally flawed, requiring infinite growth on a finite planet, I am not anti anything.” More than anything, Boyle claims to be pro-nature, pro-community, and pro-happiness. How often is that a city dweller’s life philosophy?

“And that’s the thing I don’t get – if all this consumerism and environmental destruction brought happiness, it would make some sense. But all the key indicators of unhappiness – depression, crime, mental illness, obesity, suicide and so on are on the increase.” More money, it seems, does not equate to more happiness. (See Documentary: Happy)

Another positive effect of Mark’s unique lifestyle is the joy he has created for himself. “Ironically, I have found this year to be the happiest of my life. I’ve more friends in my community than ever, I haven’t been ill since I began, and I’ve never been fitter. I’ve found that friendship, not money, is real security. That most western poverty is spiritual, and that independence is really interdependent.”

Mark’s example certainly stands as inspiration for those seeking freedom from the fast-paced modern age; most alternative media sources would agree that the more one reconnects to nature, the better their mental, physical, and spiritual health is. However, could everyone live like this? According to Mark, no.

“It would be a catastrophe, we are too addicted to both it and cheap energy, and have managed to build an entire global infrastructure around the abundance of both.”

The prospect of gradually transitioning to re-localized, small communities is a possibility, though. With greener energy sources and healthier communities being implemented at a growing rate, natural living is already a reality, but may be made much more mainstream in the future to come.

“For over 90 percent of our time on the planet, a period when we lived much more ecologically, we lived without money. Now we are the only species to use it, probably because we are the species most out of touch with nature.”

Asked what was missing from his old world of lucre and business, Mark replied “Stress. Traffic-jams. Bank statements. Utility bills. Oh yeah, and the odd pint of organic ale with my mates down at the local”.

It just goes to show, if you are passionate about anything, you can be that change you’d like to see in the world.

Sources:

World Observer

The Guardian


Read More:
http://www.trueactivist.com/the-man-who-lives-
without-money/?utm_source=fb&utm_medium=fb&utm_
campaign=antimedia

 

August 8 at 06:44am

Confessions of a Cardiologist – Treat the Inflammation not the Cholesterol

Dr. Dwight Lundell, former Chief of Staff and Chief of Surgery at Banner Heart Hospital in Arizona told the world not to take statin drugs. “We physicians with all our training, knowledge and authority often acquire a rather large ego that tends to make it difficult to admit we are wrong. So, here it is. I freely admit to being wrong. As a heart surgeon with 25 years experience, having performed over 5,000 open-heart surgeries, today is my day to right the wrong with medical and scientific fact.

His frontal attack on the field of cardiology tears apart the practice of prescribing medications to lower cholesterol and a diet that severely restricted fat intake. Doctors in this field have been continually bombarded with scientific literature, continually attending education seminars, all of which insisted heart disease resulted from the simple fact of elevated blood cholesterol. They were wrong. Unfortunately for too many people—dead wrong.

Dr. David Brownstein has debated publically about this issue and many people do recognize how off base the world of cardiology actually is. I have gone as far as writing an essay telling people to run from their statin prescribing cardiologist. And I have written an essay about The Statin Disaster and the recent increasing recommendation and prescription of this quite useless drug.

We know that inflammation in the artery wall is the real cause of heart disease. Simply stated, without inflammation being present in the body, there is no way that cholesterol can accumulate in the wall of the blood vessel and cause heart disease and strokes. Without sufficient magnesium in the body inflammation results and it is the inflammation that causes cholesterol to become trapped.

Magnesium, not statin drugs should be the foundation drug of for the prevention and treatment of heart disease, diabetes, and arteriosclerosis; it serves as a natural calcium antagonist, normalizes blood pressure and irregular heartbeat. Magnesium is The Ultimate Heart Medicine!

What are the biggest culprits of chronic inflammation? Quite simply, they are the overload of simple, highly processed carbohydrates (sugar, flour and all the products made from them) and the excess consumption of omega-6 vegetable oils like soybean, corn and sunflower that are found in many processed foods. Low magnesium though is the most basic culprit as is excessive irregular breathing, which reduces both CO2 and O2 levels in the body, both of which cause systemic inflammation.

Magnesium is the perfect medicine for cardiologists. It is the nutritional medicinal with pharmaceutical properties that no allopathic drug can hope to equal, yet doctors routinely ignore it. Worse, they use calcium channel blockers, statin drugs and other questionable substances with nightmarish side effects, which include suppressing already low magnesium levels.

Though magnesium is safe and easy to use and is available for immediate use in emergency departments, rarely is its full potential appreciated or harnessed.[1] The two forms of magnesium I recommend are magnesium chloride and magnesium bicarbonate. The magnesium bicarbonate is for oral use with all of one’s water, and the magnesium chloride (oil) can be used both orally and topically.
Low Magnesium Hardens Arteries

Dr. Russell Blaylock says, “There is evidence that magnesium deficiency may play a role in atherosclerosis, also called hardening of the arteries. In one study that used experimental animals, magnesium supplementation inhibited the deposit of lipids in the walls of the aorta ­ that is, it inhibited plaque formation, a major factor in atherosclerosis.

“To see if there was a relation between ionized magnesium and blood lipids (such as cholesterol), researchers examined 29 men with an average age of 72.5 years, who had impaired insulin sensitivity, a common condition in the elderly. They found that the level of blood-ionized magnesium ­ but not total blood magnesium ­ correlated closely with levels of LDL (potentially harmful) cholesterol and total cholesterol. Because magnesium is a powerful anti-inflammatory element, it would be expected to help prevent cholesterol from oxidizing; this may explain why it reduces atherosclerotic plaque in experimental animals.”

Dr. Blaylock continues saying, “In my research, I came across a study from 1959 that demonstrated some remarkable findings concerning the interrelationship between calcium and magnesium and atherosclerosis. Researchers knew from previous studies that feeding animals large doses of magnesium markedly reduced the amounts of lipids deposited in the heart valves of the left side of the heart and in the aorta. This study looked not only at lipid deposits in the wall and valves of the heart, but also calcium deposits in the kidneys, which are common in people with kidney disease associated with atherosclerosis.”
More on Nutrition

Dr. Lundell also points out that by consuming excessive omega-6, the cell membrane produces chemicals called cytokines that directly cause inflammation. Today’s mainstream American diet has produced an extreme imbalance of omega-6 vs. omega-3s. The ratio of imbalance ranges from 15:1 to as high as 30:1 in favor of omega-6. That’s a tremendous amount of cytokines causing inflammation. In today’s food environment, a 3:1 ratio would be optimal and healthy.

Dr. Lundel

 

August 7 at 09:54am

Amerika bedreigt via ISIS de Duitse bondskanselier!

We weten allemaal dat de ISIS oftewel IS een groep gefrustreerde CIA gasten zijn.
Ze hebben weer een nieuwe manier gevonden om aandacht te krijgen, we gaan bekende mensen bedreigen.
Hoe ver gaat Amerika nog en wanneer gaat de massa dit ziekelijk land met geesteszieke top aanpakken?

Merkel bedreigd in jihadvideo IS (Telegraaf)

In een videoboodschap van westerse aanhangers van Islamitische Staat (IS) wordt de Duitse bondskanselier Angela Merkel bedreigd. Ook wordt gedreigd met aanslagen in Oostenrijk en Duitsland. Dat meldde het Duitse blad Die Welt donderdag. Het blad heeft de video in bezit.

Merkel

 

August 7 at 06:07am

Ministerie blundert met plattegrond bajes op site

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft pijnlijk geblunderd door per ongeluk plattegronden van een gevangenis op Bonaire op de website van het ministerie te plaatsen. Deze informatie is een goudmijn voor criminelen: zij kunnen de gegevens gebruiken bij de bevrijding van handlangers of bij ontsnappingen.

De misser werd woensdag ontdekt. Het ministerie haalde de documenten daarna van de site. Het is niet te achterhalen of de plattegronden zijn verspreid.

De fout is extra pijnlijk omdat het gaat om plattegronden van een justitiële inrichting die in aanbouw is. Deze moet de oude voorzieningen juist vervangen om het gevangeniswezen op Bonaire 'te versterken'. De gevangenissen op de Carïbische eilanden hebben al eerder met ontsnappingen van doen gehad.

Hoe het kan dat de documenten op de site terechtkwamen, wordt nog onderzocht.

Gevang Bonaire


August 7 at 05:59am

Toevalligheden bestaan niet! Premier Asjes nodigt paus uit!

Tijdens een persoonlijk onderhoud met paus Franciscus op 16 september, zal premier Ivar Asjes in Rome het hoofd van de katholieke kerk uitnodigen om Curaçao te bezoeken, zo heeft het bisdom bekendgemaakt.
Asjes wordt bij het bezoek vergezeld door monseigneur Secco en pastoor Curtis Meris.,,Monseigneur Secco begreep dat premier Asjes in september van dit jaar op werkbezoek is in Europa”, zo legt pastoor Meris uit. ,,

In mei 2015 heb ik het boek :"Geloof en het geloven" uitgebracht en kwamen er al geluiden vanuit het vatikaan over de aangifte die ik bij de twee pauzen en wat kardinalen had gedoponeerd.
Lokaal was het vreselijk stil want vele misstanden zijn in dat boek met rapport beschreven.
Nu ongeveer 3 maanden verder lezen we dat onze premiers Asjes de paus zal ontmoeten! Ja,ja en het is toevallig natuurlijk dat heer Asjes net nu wel een audientiie krijgt!
Ook zijn er meerdere toevalligheden want we gaan de paus zelfs uitnodigen!

Heerlijk hoe de bisschop en zijn slaven waaronder heer Asjes zich alle moeite nemen wat vreselijk krom is weer recht te trekken. Of is er wat meer gaande?

Secco - Asjes


August 7 at 05:48am

Finse rechter/diplomaat:

‘t hele MH17-onderzoek is een farce..!!

De Finse rechter/diplomaat Peter Iiskola is er duidelijk over en steekt zijn mening niet onder stoelen of banken..! “We hebben te maken met een grote internationale legale farçe en heftig onrecht, voor alle 298 slachtoffers van de ramp met de MH17 in juli 2014. Door het feit dat de Nederlanders en Oekraieners het juridisch basisuitgangspunt lijken te zijn vergeten, dat niemand zichzelf zou moeten onderzoeken noch beoordelen en/of veroordelen in een zaak waarbij hij/zij zelf betrokken is. En wat het allemaal nóg erger maakt, is dat de Nederlanders beter zouden moéten weten! Het land geeft immers ruimte aan tenminste 8 internationale tribunalen.”

Peter Iiskola is er duidelijk over in zijn artikel op zijn Facebook-pagina. Het MH17-onderzoek wordt gedaan door de Nederlanders, waardoor het per definitie en bij voorbaat al een bias oplevert, een vertekening, ten opzichte als wereldwijd als uitgangspunten voor algehele Justitiele basis wordt beschouwd. Daarom alleen al, aldus Iiskola zou het hele onderzoek nu al dienen te worden verworpen, vóórdat er üerhaupt sprake is van conclusies en overgeheveld moeten worden naar een onpartijdige, neutrale en ‘faire’ partij. Anders zullen de familieleden van de 298 slachtoffers van de ramp, nooit achter de juridische, noch de feitelijke waarheid komen. En hun recht halen..!!

Oekraine vluchtpad MH17Op de wijze waarop nu het onderzoek is opgezet en voortgang vindt, zullen de fundamentele mensenrechten en juridische rechten, ontkend en in gevaar gebracht worden, en heftig ondermijnd. Peter Iiskola is een Finse rechter en internationaal diplomaat, die zijn werk had in Den Haag, toen Iran en de Verenigde Staten overhoop lagen over het neerschieten door de Amerikanen, van een Iraans passagiersvliegtuig. Hiernaast werkte hij aan projecten voor juridische mensenrechten in de ‘United Nations and Council of Europe’ en is hij gespecialiseerd in international lucht- en ruimtevaartrecht. Niet de eerste de beste dus..

Malaysia Airlines Flight 17 was een internationale verkeersvlucht tussen Amsterdam en Kuala Lumpur en boven Oekraïne werd neergehaald en alle 283 passagiers en 15 bemanningsleden doodde. Peter Iiskola over deze vlucht:

“Wat het allemaal nogal verdacht maakt, is dat het vluchtplan van dit toestel op 2 nogal opvallende manieren werd gewijzigd. In de eerste plaats heeft Malysia Airways bevestigd, dat de piloot van de MH17 de opdracht had gekregen om lager te gaan vliegen. Dit gebeurde in opdracht van.. de verkeerstoren in Kiev!
In de tweede plaats blijkt uit alle data, dat het gevlogen vliegpad, niet het normale goedgekeurde vluchtpad was; het was veranderd. En deze verandering was niet ingegeven door Eurocontrol, dat boven Europa alle vluchten coördineert. De simpele vraag is derhalve, wie verantwoordelijk is geweest voor dit gewijzigde vluchtpad. Een route die het vliegtuig precies in de oorlogszone deed belanden, met als resultaat de 298 doden. En totdat de tapes van de verkeerstoren in Kiev zijn vrijgegeven, zullen we dit niet weten! Als we het ooit te weten zullen komen!”

nemo ludex in causa sua‘Nemo iudex in causa sua’
Peter Iiskola wijst ons met name op het wereldwijd geaccepteerde juridische basisuitgangspunt, dat in het Latijn luidt: ‘Nemo iudex in causa sua’. Het betekent heel simpel, dat niemand zijn eigen zaak zou moeten beoordelen. Noch zou hij zijn eigen ‘zaak’ dienen onderzoeken, zéker daar waar deze partij belang heeft bij de uitkomst van de betreffende zaak. Het lijkt een simpel uitgangspunt, een juridische basis, maar de regering Rutte had kennelijk in haar haast om het onderzoek naar zich toe te trekken, dit simpele punt even ‘vergeten’..?

Het blijkt dat deze regel heel strikt wordt toegepast bij ook maar de geringste verwachting op vertekening van het onderzoek en onderzoeksresultaat, zelfs als er feitelijk geen sprake van is. “Het recht dient niet alleen zijn beloop te krijgen, maar dient te worden ondersteund om gedaan te worden. Volgens internationale luchtvaartwetten, volgens de ‘Convention on International Civil Aviation’, is het land waar het ongeluk is gebeurd, verantwoordelijk voor het onderzoek naar dit incident”, aldus Peter Iiskola.

Maar zo zegt hij verder, dit specifieke land mag het onderzoek aan een ander land delegeren. In dit geval heeft Oekraïne het onderzoek gedelegeerd aan Nederland, zowel het technische, als het strafrechtelijke onderzoek, omdat de vlucht in Amsterdam was vertrokken en omdat de meeste slachtoffers de Nederlandse nationaliteit hebben. Maar het probleem hierbij in dit onderzoek is, dat de meeste NAVO-landen en EU-landen, zelfs al na enige uren ná de crash, lieten weten dat ze Vladimir Poetin verantwoordelijk houden, of de pro-Russische seperatisten, voor het neerhalen van het toestel, de MH17.

“En precies dát is de reden dat we niet kunnen verwachten, dat de beide onderzoeken, die dus geleid worden door de Nederlanders, tot niet-vertekende conclusies zullen komen. Nederland is zowel lid van de NAVO als van de EU, die beiden serieuze tegenstrevers zijn van de Russen, waarbij inmiddels al sancties en andere maatregelen zijn genomen, zonder nog maar één centje bewijs”, aldus Iiskola..

En eigenlijk is het pure ironie dat juist de Nederlanders het beter zouden moeten weten, zo zegt hij. “Nederland is gastheer van maar minimaal 8 internationale tribunalen, zoals het ‘Internationale Gerechtshof’, het ‘International Criminal Court’, het ‘International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia’, het ‘Permanent Court of Arbitration’, het ‘Special Court for Sierra Leone at the premises of the International Criminal Court in The Hague’, het ‘Special Tribunal for Lebanon’ en de ‘Appeals Chamber of International Criminal Tribunal for Rwanda’.”

Peter Liskola

Bron: http://www.wanttoknow.nl/politiek/finse-rechterdiplomaat-
hele-mh17-onderzoek-farce/

 

August 7 at 05:37am

Eén van de belangrijkste wetenschappers ter wereld:

“Meeste kankeronderzoek berust op fraude”


(Health Bytes) Iedereen moet weten dat het meeste kankeronderzoek grotendeels berust op fraude en dat de vooraanstaande organisaties die onderzoek doen naar kanker nalatig zijn jegens de mensen die hen ondersteunen. Dat is één van de uitspraken geweest van tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling (1901-1994). De bron is een presentatie van professor geneeskunde en oncologie John Marshall van de Universiteit van Georgetown.

Pauling wordt gezien als één van de belangrijkste wetenschappers in de geschiedenis. Hij gebruikte de kwantummechanica om vraagstukken over chemische verbindingen op te lossen en deed mee aan het onderzoek naar eiwitten, aminozuren en het DNA. In 1953 stelde hij een drievoudige spiraal voor als DNA-model. Later bleek dat het correcte model te zijn.

Hem werd gevraagd deel te nemen aan het Manhattanproject, maar hij weigerde. Pauling keerde zich tegen de in zijn ogen gevaarlijke testen die de vijf grootmachten na de Tweede Wereldoorlog meer dan twee decennia lang in de atmosfeer en onder water uitvoerden.

In 1954 won hij de Nobelprijs voor de Scheikunde wegens zijn onderzoek naar de aard van de chemische binding en de toepassing daarvan op het ophelderen van de structuur van complexe verbindingen. In 1962 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede.

Mislukking
Ook dr. Marcia Angell, arts en lange tijd hoofdredacteur van het New England Medical Journal (NEMJ), heeft zich uitgesproken over wetenschapsfraude en manipulatie. “Het is eenvoudigweg niet langer mogelijk om de klinische onderzoeken die worden gepubliceerd te geloven of te vertrouwen op het oordeel van artsen en medische richtlijnen. Ik heb deze conclusie met tegenzin getrokken na meer dan twee decennia redacteur van het New England Journal of Medicine te zijn geweest.”

Dr. John Bailer, die twintig jaar lang werkzaam was voor het Amerikaanse National Cancer Institute, zei tijdens een bijeenkomst van de American Association for the Advancement of Science: “Het nationale kankerprogramma moet worden gezien als een mislukking. Al ons kankeronderzoek van de afgelopen twintig jaar is een totale mislukking geweest.”

Het meeste geld dat wordt gedoneerd voor kankeronderzoek, wordt geïnvesteerd in onderzoek met dieren. Velen zien weinig nut in dergelijk onderzoek. Dr. Irwin Bross, voormalig directeur van Sloan-Kettering, het grootste kankeronderzoeksinstituut ter wereld, zei dat vrijwel alle chemotherapeutische stoffen die worden gebruikt bij de behandeling van kanker bij mensen zijn ontdekt in een klinische context en niet door middel van dierstudies.

Kanker

Verzinsels
Dr. Dean Burk (1904-1988), een Amerikaanse biochemicus en hoofdchemicus van het National Cancer Institute, schreef in één van zijn papers: “Als je machtig bent, hoef je de waarheid niet te vertellen. Dat is een regel die op deze wereld al generaties lang geldt. En er zijn zeer veel mensen die ervoor kiezen om niet de waarheid te vertellen als ze een hoge positie bekleden.”

In 2009 publiceerde het kankercentrum van de Universiteit van Michigan een analyse waaruit bleek dat populaire kankerstudies zijn gebaseerd op verzinsels en dat de onderzoeksgegevens waren gefabriceerd om de belangen van de medicijnmakers te dienen. Zij financieren immers een groot deel van het onderzoek naar kanker.

Er is buitengewoon veel informatie beschikbaar. Er zijn genoeg mensen met kennis van zaken die ervoor uit durven te komen dat we leven in een wereld van wetenschappelijke fraude en manipulatie. (Bron artikel: Collective Evolution)

 

August 7 at 05:12am

And this is going on over the whole world!

Don't forget ISIS is CIA and this is only to put Islamic countries into dirth!
See the trade in Europe an the United States and you see the same patern.

Slaves2

Islamic State sex slave price list authentic, $165 for a child

After circulating for almost a year, the UN has finally confirmed the authenticity of the Islamic State Sex Price list being offered to their fighters and other men trying to purchase sex slaves as young as one for $165.

Originally published online in November, the UN got hold of the actual hard copy in April, but was reluctant to confirm its authenticity. Now Zainab Bangura, the UN's Special Representative of the Secretary-General for Sexual Violence in Conflict, said the sex menu choices are real.

“The girls get peddled like barrels of petrol,” Bangura told Bloomberg. “One girl can be sold and bought by five or six different men. Sometimes these fighters sell the girls back to their families for thousands of dollars of ransom.”

READ MORE: ISIS releases horrifying sex slave pamphlet, justifies child rape

The price tariff is simple – the older they are the cheaper they are. All prices are quoted in Iraqi Dinars but US dollar equivalent shows that radical fighters can get children aged 1 to 9 for about $165, prices for adolescent girls are $124 and it’s less for women over 20. Women over 40 cost as little as $41.

Purchasing and bidding is based on hierarchy and how much you can afford. Islamic State (IS, formerly ISIS/ISIL) militia commanders are offered the first choice of their victims. Then wealthy foreign civilian perverts from the region are permitted to offer their bids that could fetch thousands of dollars, Bangura said. The remainder is offered to the fighters at prices prescribed by the Sex Slave list.

Breaking the sex trade in IS-controlled territory is almost impossible, Bangura believes.

“They have a machinery, they have a program,” she said. “They have a manual on how you treat these women. They have a marriage bureau which organizes all of these ‘marriages’ and the sale of women. They have a price list.”

“It’s not an ordinary rebel group,” she said. “When you dismiss them as such, then you are using the tools you are used to. This is different. They have the combination of a conventional military and a well-run organized state.”

Thousands of Iraqi women have already been forced into sex slavery, with as many as 3,000 women and girls having been taken captive from the Yazidi tribe in Iraq over the course of the militants’ offensive across the region. IS also managed to capture and enslave other minorities in the territory they control. At the end of last year, Islamic State released a pamphlet on rules about how female slaves, women and children should be treated by its fighters.

The jihadists argue that capturing women because they are unbelievers in Islam is justified. According to the pamphlet, IS members are permitted to have sex with the women, and is permitted as soon as a woman is captured if she is a virgin. If she is not, the manual reads, “her uterus must be purified" before intercourse.

The pamphlet also says that a female slave can have a “disciplinary beating,” with only her face left untouched. However IS forbids its fighters to beat the slaves for the purpose of achieving gratification or for torture.

Slaves

 

August 6 at 06:12am

The weekly biggest drugsdeals

The biggest drugs smuggling will be done weekly by containers from curacao to Amsterdam/Antwerp. And even OM does not take action because the biggest people from the former Antilles and Netherlands are in this deal.

Tweedekamer


Dutch politicians request numbers on drug smuggling from Venezuela

Dutch ParliamentTHE HAGUE, WILLEMSTAD – The Dutch political party VVD is concerned about the smuggling of drugs from Venezuela to Curaçao and Aruba. “Do the authorities of Aruba and Curacao have sufficient capacity to adequately fight drug trafficking from Venezuela,” ask VVD MPs Han ten Broeke and André Bosman.

The reason for the request is the news that the Aruban authorities intercepted 125 kilos of cocaine last Monday. The drugs were transported on a Venezuelan motorboat.

The four Venezuelan and two Colombian crew members were arrested, according to a report from the news site El Nacional. Ten Broeke and Bosman also want to know how many drugs are estimated to be trafficked annually from Venezuela to the Leeward Islands.

The Coast Guard publishes overall figures on drug seizures, but gives no specifications for each country and no estimates on the extent of drug smuggling.
http://curacaochronicle.com/main/dutch-politicians-request-
numbers-on-drug-smuggling-from-venezuela/

 

August 6 at 06:08am

Do you believe this?

Benjamin Gout a policemen in st Martin is shot.
They tell us because of a robbery.
Do you believe this?
This is an inside job and the robbers are, looks like, coming from the policeforce branch.

Benjamin Gout

 

August 6 at 06:00am

Niet een derde keer!

Dr. Rath, oproep aan de mensen in Europa.

 

 

 

 

August 6 at 05:59am

Minister van Justitie Aruba op het matje geroepen


Als medewerkers duizenden guldens extra per maand verdienen aan zwarte handel binnen de gevangenismuren is dat onacceptabel, zegt René Herde, AVP-fractievoorzitter. “Reces of geen reces, minister Arthur Dowers van Justitie moet zich hierover verantwoorden.”

En wat gaat men er op Curacao aan deze handel doen (oude prijslijst in mijn bezit). Men laat alles toe zelfs het vermoorden van gevangenen op ons eiland.

Minjus Aruba

 

August 6 at 05:51am

Meer en meer gaan bedrijven het door krijgen

Netflix

Jaar ouderschapsverlof voor Netflix-personeel

Medewerkers van streamingdienst Netflix mogen het eerste jaar na de geboorte of adoptie van hun kind zo vaak als gewenst thuisblijven en worden volledig doorbetaald. Dit geldt voor zowel vaders als moeders.

Alles is mogelijk: parttime werken, maar ook tijdelijk fulltime om vervolgens weer een paar maanden verlof op te nemen.

Het Amerikaanse bedrijf bood deze service al aan met betrekking tot vakantie en ziekteverzuim. ,,Het succes van Netflix is erbij gebaat om getalenteerd personeel aan boord te houden. De ervaring leert dat men beter presteert op het werk als er geen zorgen zijn over de thuissituatie'', schrijft personeelsmanager Tawni Cranz dinsdag op het blog van Netflix.

Ook bij ander techbedrijven zijn de arbeidsvoorwaarden met betrekking tot ouderschapsverlof goed: Facebook-personeel krijgt vier maanden vrij, kersverse Apple-moeders mogen veertien weken thuisblijven en de vaders zes.

 

August 6 at 05:46am

How A Root Canal Could Be Making You Sick

Root canal1

Read complete article

 

August 6 at 05:32am

Problem for many black people solved

A Russian Laboratory Has Invented A Way To Remove The Black Layer Of Skin Of Black People

VIA| This is unbelievable and yet real. According to a publication of the Moscow Faculty of Sciences , researchers have developed a chemical process to « whiten » quickly a person.

With a mixture that includes oxytane and benzodiazepine. It would suffice to stay for 6 hours in a bath consisting of 50grams per liter of water.

Black skin1

Then the skin peels off naturally. This is in fact the upper skin layer responsible for the color that can be removed.

The laboratory at the origin of the discovery has already announced 254 people have been treated by this method. The Russian government may soon allow the reimbursement of this treatment.

Black skin 2


August 6 at 05:22am

The Saturn Agenda EXPOSED! BREAKING THE MATRIX

 

Black cube

https://youtu.be/dQOavJMvzjs

 

August 6 at 05:19am

For many years I write about the 3th World War.


Many people smiling if they read this.
But more and more we read and hear about this war.

Please read and see this

Noel Edmonds: Death doesn't exist - the planet's biggest problem is electrosmog

The Deal Or No Deal presenter opens up in an exclusive interview about his spiritual beliefs, the BBC, Top Gear and Cecil the Lion

It's hard to think of much in life that’s more down to earth than the comfy jumpers that Noel Edmonds became famous for.

But when he’s not hosting Ch4 show Deal or No Deal , he is operating on a far more, well, spiritual plane.

In the past he talked about having two orbs of energy bouncing on his shoulders containing the souls of his dead parents.

And he spoke about how he got his life under control using cosmic ordering, after asking the planets for help.

His latest alternative take on life involves electro-magnetism and how we’re messing up the world with all the electricity, phone signals and Wi-Fi wafting around our ears.

In an extraordinary interview, the 66-year-old puts many of the planet’s woes down to an electro-magnetic imbalance around us.

“Everything is about energy,” says the former king of Saturday night TV.

“We’re surrounded by electro mist, fog and smog. We’re covering ourselves in the wrong sorts of electro-magnetism.

“These idiot politicians who talk about climate change, for goodness sake, do they really think little us can do anything about it? No, of course not.

“The biggest problem we have is not Ebola, it’s not Aids, it’s electro smog.

"The Wi-Fi and all of the systems that we are introducing into our lives are destroying our own natural electro-magnetic fields. All you are is energy, remember that.”

The TV star is so concerned, he has splashed out £2,000 on a gadget based on research by NASA to fix the problem.

“There is a device called an EMPpad and I use it eight minutes a day – it has changed my life,” says Noel.

“It recalibrates all the blood cells and readjusts the electro-magnetism in your body. Think of a yoga mat, connected to a computer – it provides you with pulsed electro-magnetism.

“It’s a brilliant technology, it is not cheap, it costs £2,000. It removes pain and reduces stress and people tell me I don’t look 66.”

Noel is giving a rare interview to promote his new online radio service – called Positively Happy – which he says will help people with insomnia and assist others to remain upbeat.

Happiness and positivity fascinate him and he is planning to publish a book next year on the subject, which even goes so far as explaining death.

Noel says: “A lot of the mind, body and spirit brigade think you can think your way to being positive, you can’t. It is an important element but if you are physically in a negative energy situation you cannot possibly be healthy.

“If you want to be happy you need to think of yourself as a container of energy. There is a universal energy, yes of course, it embraces us.

“When you appreciate this, life becomes a lot more exciting. You don’t live life, life lives you. There isn’t such a thing as death, it’s just departure. You cannot die. It’s been known for a very long time.

“The energy leaves your container but it has to go somewhere. You cannot destroy energy. My energy will return to where it came from – part of a massive, incomprehensible universal web of energy.”

http://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/noel-edmonds-
death-doesnt-exist-6194153

Edmonds


How To Be Positive By Noel Edmonds
https://youtu.be/eLwl7o6ye1c

 

August 5 at 08:52am

Extreme heat in Iran

And you believe this is mother nature doing?

No Foreseeable Relief After Iran City Feels Like Exceptional 163 F

The air felt like an exceptional 163 F (73 C) in Bandar Mahshahr, Iran, on Friday, and no relief is expected in the foreseeable future.

Due to extreme heat and humidity, Bandar Mahshahr registered an apparent temperature of 154 F (68 C) on Thursday. "That was one of the most incredible temperature observations I have ever seen and it is one of the most extreme readings ever in the world," stated AccuWeather Meteorologist Anthony Sagliani.

However, such an exceptional apparent temperature outdid itself on Friday.

The combination of an actual temperature of 115 F (46 C) and a dew point temperature of 90 F (32 C) pushed the apparent temperature to 163 F (73 C) Friday afternoon local time. This reading would have been even higher if a breeze was not blowing, a factor in the calculation of the apparent temperature.

"A strong ridge of high pressure has persisted over the Middle East through much of July, resulting in the extreme heat wave in what many would consider one of the hottest places in the world," stated Sagliani.

Amid this heat wave, Baghdad experienced its all-time record high on Thursday when temperatures soared to 124 F (51 C).

"Around the Persian Gulf, where water temperatures are in the lower to middle 90s (30s C), the extreme heat combines with incredibly high humidity to produce astounding apparent temperatures," Sagliani continued in regards to the exceptional feeling heat around Bandar Mahshahr.

Heath

 

August 5 at 07:34am

Chemie-farmaceutische kartels, WWII en hun financiers!

Duitse metaalmagnaten als Thyssen hielpen Hitler financieren

Zie alle video's en de gehele documentaire op deze pagina

Chemie-farmaceutische kartels, WWII en hun financiers!

Hakenkruis

 

August 5 at 06:59am


Vladimir Putin: Russia owns the NORTH POLE - and the UN needs to give it back to us!

VLADIMIR PUTIN has made his most audacious land grab bid yet after claiming that Russia owns the NORTH POLE.

Vladimir Putin ArcticGETTY

Not content with just spreading his power base into Ukraine, the eccentric president has now submitted a bold claim to a large portion of the Arctic.

Russia has long had eyes on the Arctic ice, which it is thought could contain vast reserves of oil, precious gems and minerals.

Putin recently announced plans to bolster the country's naval presence in the region, sparking fears that the country could attempt a military-led land grab.

Now Russia has submitted a claim to the UN for a large swathe of Arctic ice covering an astonishing 500,000 square miles, parts of which have already been claimed by Denmark.

Russian officials claim tectonic plate maps show that the disputed territory is part of Russia's "continental character".

However, the claim will spark fears that Putin has further expansionist plans following the annexation of Crimea and his country's meddling in the Ukrainian conflict.

Russia has also become increasingly threatening towards NATO powers in recent months, with the number of excursions by its fighter and bomber planes into allied airspace rocketing.

In a statement outlining the claim, the Russian government stated: "The outer borders of the continental shelf in the Arctic Ocean is based on the scientific understanding that the central Arctic underwater ridges…have a continental character."

Moscow will now ask the UN Commission on the Limits and the Continental Shelf (CLCS) to rule on the boundaries of the contintental shelf in the Arctic Ocean.

Denmark’s submission to the commission, made on behalf of Greenland, was the first attempt to claim outright ownership of the North Pole.

That has provoked the response from Putin, who would be unwilling to see potentially lucrative lands falling into western hands.

Putin

 

August 5 at 06:42am

Weer een politicus die weggewerkt moet worden!

Kleindochters en hun vriendinnetjes misbruikt door kandidaat-Statenlid PvdA uit Zoetermeer

ZOETERMEER - René van B. uit Zoetermeer, begin dit jaar nog kandidaat-Statenlid voor de PvdA, heeft zijn kleindochters en hun vriendinnetjes seksueel misbruikt. Dat schrijft het AD. Volgens zijn advocaat heeft hij bekend en spijt betuigd.
De Zoetermeerse opa van 63 jaar zou zeven kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud hebben misbruikt. Hij deed dat tussen 1 januari 2013 en 7 mei 2015. Van B. is zzp'er en had de afgelopen jaren weinig werk. 'Daardoor had hij genoeg tijd om op te passen', zegt zijn advocaat Ramsoedh.

Ook zou het kandidaat-Statenlid kinderporno op zijn computer hebben gedownload en zelf kinderporno hebben gemaakt. Of de zeven slachtoffertjes op die beelden staan wordt nog onderzocht. Ook wordt nog gekeken of de beelden van kinderporno op het internet zijn verschenen.

Geen PvdA-lid meer

De PvdA laat aan het AD weten dat Van B. geen lid meer is van de politieke partij. Zij willen verder niet ingaan op de zaak. Wel zegt een woordvoerder: 'Wij waren hiervan niet op de hoogte.' Van B. was ook lid van Mixed Hockeyclub Zoetermeer. De club laat echter weten dat hij daar al jaren niet meer actief was.

Van B. verschijnt donderdag voor de rechter. Zijn advocaat zegt dat hij schuld erkent en dat hij vindt dat hij straf verdient.

Read more at http://www.omroepwest.nl/nieuws/01-08-2015/
kleindochters-en-hun-vriendinnetjes-misbruikt-door-kandidaat-
statenlid-pvda-uit-zo#B2lbaHELJFvp3WSO.99

Kinderleed PVDA

 

August 5 at 06:27am

The solution of everything

As much as you would like to think differently; you, in your eternal light, are never separate from The Universal Love that created all.

solution

 

August 5 at 06:22am


Opnieuw bewijs! Rechtspraak door en door Corrupt

Corrupte Zwarte Toga Maffia bewijst het opnieuw:

Procederen voor Jan met de Pet absoluut volstrekt zinloos!

Zoals dat bij de Nederlandse Rechtspraak van te voren al vaststaat: Wrakingsverzoek afgewezen.
Het bepaalde in wetsartikelen zoals gewoonlijk volledig genegeerd!

Criminele rechters gaan in opdracht van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar kliek door met beestachtige jarenlange '40 '45 vervolging van
Nico van den Ham en blijven hem in
verschillende procedures berechten voor hetzelfde feit.
Het publiceren van misdrijven van de Criminele Organisatie Woningcorporatie Stadgenoot en haar Kliek.

Wetsartikelen
Opnieuw en zoals gewoonlijk vegen criminele rechters hun corrupte justitiële reet af, in het voordeel van Misdaadgroep Stadgenoot, met datgene wat in wetsartikelen is bepaald en licht verankerd.
Het wrakingsverzoek van klokkenluider Nico van den Ham wat op 24 juli jl. werd behandeld, was in eerste instantie voornamelijk gegrond op het weigeren van het verstrekken van het >>> verplichte proces verbaal van de wrakingszitting op 12 juni 2015 waarvan hier de beelden (video) in dit >>> artikel.

Zwarte Toga Maffia
Het wrakingsverzoek is afgewezen. Als motivering en onderbouwing, verwijzen de tot op het bot corrupte klassen-rechters de mrs. A.W.J. Ros (voorzitter), H.C. Hoogeveen en C.W.M. Giesen, (leden) gewetenloos, schaamteloos naar wetsartikelen en suggereren daarbij valselijk, dat in die wetsartikelen is bepaald dat een proces-verbaal opmaken en uitreiken van een zitting niet verplicht is. In die artikelen is echter duidelijk het tegenovergestelde bepaald. Zie het >>> vonnis

Verplicht!
Een proces-verbaal van een rechtszitting is altijd >>> verplicht! Maar omdat als er geen proces-verbaal is, niet meer kan worden geverifieerd wat er zich ter terechtzitting heeft voorgedaan, hebben de justitiële smeerpijpen er alle belang bij, om het opmaken en het verstrekken van een proces verbaal aan het klootjesvolk zo veel mogelijk te vermijden. Misdaad in de de Nederlandse rechtbanken, open en bloot, zonder schaamte!

Proces-Verbaal
Het opmaken en verstrekken van een proces-verbaal is niet verplicht, zo stellen de criminele veel leed en ellende veroorzakende meesters in de rechten die bij deze kwestie betrokken zijn. Waarom zat er dan toch uiteindelijk een proces-verbaal van de zitting op 12 juni bijgesloten bij de oproep voor de zitting van 24 juli? Waarom is er nu, van de onderhavige zitting, ook weer een >>> proces-verbaal verstrekt. Nederlandse rechtspraak is willekeur ten voordele van de heersende klasse.
Het gepeupel, op een enkele uitzondering na, accepteert en accepteert! Staats-NOS en het gesubsidieerde Amnesty Nederland zwijgen!

Criminele rechters en griffier
De criminele rechters van de gewraakte wrakingskamer de mrs. mrs. P.B. Martens. A.W.C.M. van Emmerik en M.G. Tarlavski — Reurslag en de -valsheid in geschrifte- griffier mr. M. van Looy hebben in gezamenlijkheid, Nico van den Ham in opdracht van Misdaadgroep Woningcorporatie Stadgenoot en haar Kliek, valselijk neer trachten te zetten als een psychopaat, zoals dat vrijwel altijd gebeurd met klokkenluiders. Dit, door het ambtshalve valselijk opstellen van het proces-verbaal van de zitting. In dat proces verbaal is valselijk opgeschreven dat Nico van den Ham verklaard zou hebben dwangverpleging te hebben ondergaan. Hoe vuil, gemeen en corrupt kunnen rechters en een griffier zijn, want dit gaat natuurlijk zijn eigen leven lijden!

Nog meer criminele meesters
In het proces-verbaal van de laatste wrakingszitting is, inzake de dwangverpleging, op pagina 2 eerste alinea, het een en ander heel summier beschreven. Gelet op dat feit en het feit dat over die dwangverpleging in de beslissing met geen woord wordt gerept, terwijl Nico van den Ham daar tijdens de zitting wel de nadruk op heeft gelegd, kan worden gesteld dat ook de rechters mr. A.W.J. Ros, H.C. Hoogeveen, C.W.M. Giesen en griffier M. Nieuwenhuijs regelrechte criminelen zijn. Criminelen die voor Misdaadgroep Stadgenoot en haar Kliek bereid zijn Klokkenluider Nico van den Ham meedogenloos de dood in te jagen.

Volgens de >>> Natuurwet hoef niet vriendelijk en beleefd te zijn tegen mijn huurmoordenaars. Ook niet als het rechters of ander justitieel tuig betreft.

Bezoek ook de 2e Nationale Zelfmoordherdenking op 19 september 2015 voor het Paleis van Justitie Den Haag. Meer dan 400 zelfmoorden per jaar ten gevolge van vuile oneerlijke beslissingen van de overheid en rechtspraak. Aanvang plechtige herdenking 14.00 uur. De herdenking die voor de 2e keer wordt georganiseerd, is een initiatief van de politieke beweging >>> Wil Nu.

http://nicovandenham2.blogspot.nl/2015/08/opnieuw-bewijs-rechtspraak-
door-en-door_4.html

Ham

 

August 4 at 07:12am

Werkloze straatveger moet voor uitkering straten vegen

Door bezuinigingen verloor Hagenaar Harry (53) 3 jaar geleden zijn baan als straatveger. Nu hanteert hij als werkloze opnieuw de bezem en de prikker, in ruil voor een bijstandsuitkering. 'Ik krijg 400 euro per maand minder dan vroeger,' verzucht hij in het AD. 'Ik voel me uitgebuit, als een slaaf.'

De Hagenaar begrijpt er niets van dat hij geen gewoon contract kan krijgen, zoals destijds. 'Ik doe precies hetzelfde werk, werk dat hoognodig moet worden gedaan in de stad. Dan wil ik daar ook net als voorheen naar worden betaald.'

De Haagse wethouder Henk Kool (PvdA, sociale zaken) benadrukt dat er geen sprake is van een tegenprestatie voor de bijstand. 'Dit zijn re-integratietrajecten,' zegt zijn woordvoerder. 'Het is goed dat werklozen werkritme en -ervaring opdoen."

'Ik dacht dat ik gek werd toen ze me dat vertelden,' reageert Harry. 'Werkervaring opdoen? Ik heb dit werk toch al jaren gedaan?'

http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/
3457369/2013/06/12/Werkloze-straatveger-moet-voor-
uitkering-straten-vegen.dhtml

Harry

 

August 4 at 07:03am


Native American Woman Dies in Jail, Begging for Help. Officers Told Her to “Quit Faking”

Aberdeen, SD — Earlier this month, Sarah Lee Circle Bear, a Lakota woman, was jailed on an alleged bond violation over a suspected DUI charge. Circle Bear was booked into jail on July 6th, and would not leave alive.

According to authorities, Circle Bear was found unconscious and not breathing in her Brown County holding cell on Sunday, July 12.

According to KELO,

Brown County Coroner Mike Carlsen says the results of an autopsy conducted Monday were inconclusive. He says he’s waiting on toxicology and tissue results to determine Circle Bear’s cause of death.

Carlsen says Circle Bear had minor injuries after a minor car crash Friday. He says those injuries would not have caused her death.

In a report on Tuesday, a reporter for Indian Country Today, Sarah Sunshine Manning, spoke with the family about the death of their beloved Circle Bear.

According to Indian Country Today, witnesses said that Circle Bear was pleading with jailers that she was in excruciating pain. Manning Reports:

Jail staff responded by dismissing her cries for help, telling her to “knock it off,” and “quit faking.” Inmates cried out for the jail staff to help Circle Bear, to which they eventually responded by picking her up off of the floor, dragging her out of the cell, and transferring her to a holding cell. Circle Bear was later found unresponsive in the holding cell.

Circle Bear’s death comes at a time when special attention is being given to in-custody deaths of inmates. Sandra Bland’s unfortunate death has shed light on the brutal reality that exists inside and outside the US justice system.

Another Native American, Rexdale W. Henry, 53, was arrested for failure to pay a traffic fine on July 9. Five days later, on July 14, Henry would be found dead in a Neshoba County, Mississippi jail cell.

The deaths of Henry and Circle Bear haven’t gotten near the attention they should. If no one knows about them, justice will likely never be served.

Circle Bear’s alleged driving record should not have been a death sentence. Please help to spread this story by sharing it with your family and friends so that we can prevent further similarly tragic deaths in the future.

Justice for Circle Bear


Read more at http://thefreethoughtproject.com/native-
american-woman-dies/#qW27Qf3C0iJqYQg7.99

Circle Bear

 

August 4 at 06:48am

De leugens vanuit justitie

Een venezulaanse man heeft zichzelf van het leven berooft.

En dat moeten wij als domme burgers blijven geloven.
Wanneer gaat OM op onze eilanden eens uitzoeken welke ziekelijke groep hier achter zit?
Kroongetuigen verdwijnen, verhangen zich en zijn uit het leven gestapt en wij burger blijven deze onzin geloven
http://www.boletinextra.com/homber-venezolano-ta-comete-
suicidio-den-huis-van-bewaring-ela-yega-aruba-ayera-
diadomingo-sin-placa/

Gevang Aruba

 

August 4 at 06:43am


Man Who Broke Into the Watergate Hotel Just Dropped a BOMBSHELL About Hillary

With the exception of Richard Nixon, there’s no face more closely associated with the Watergate scandal than G. Gordon Liddy. Liddy, who helped organize the Watergate break-in, was convicted of conspiracy, burglary and illegal wiretapping.

However, Liddy says that what he and other members of the Nixon White House did pales in comparison to Hillary Clinton’s actions over Benghazi.

“Bear in mind that nobody even caught a cold at the Watergate office building,” Liddy said in a radio interview, “but four devoted American citizens, including an ambassador, were left to die in Benghazi.”

“It’s obvious what she has done,” Liddy said of Hillary’s private email server.

“She has cherry picked information to go public. Destroyed and or concealed the rest.

“The woman is a flat out liar,” he continued. “She’s a woman who is devoted to the dollar rather the country. And I think her election would be a disaster to the American people.”

Liddy said that Hillary “has been getting away with it” since the “American press has been protecting her by sort of omission, if you know what I mean.”

He also criticized the response of the Obama administration to the attacks on the Libyan embassy.

“It’s incredible to me that they let those people die,” Liddy said. “You know, it’s like in World War II, on June 6th 1944, when we invaded Europe. Nobody wanted to wake up Adolph Hitler and tell him what was happening. It’s sort of akin to that. Nobody wanted to wake up anybody who can do anything.

“So they just hoped that they could skate through it,” he continued. “Well, people died because of that attitude.” (H/T WND)

Say what you will about Liddy, he’s done his time and is willing to stick up for those who serve his country. Hillary views our soldiers and diplomatic corps as disposable and is willing to obstruct justice for as long as possible to keep the truth from coming out.

When even a Watergate burglar is far more patriotic and law-abiding than Hillary Clinton, you know that she deserves to be in the hoosegow, not the White House.

http://conservativetribune.com/watergate-dropped-hillary/?utm_source=Facebook&utm_medium=Western
Journalism&utm_content=2015-08-03

Cliton

 

August 4 at 06:27am

Hoe maken we onze jeugd hersendood?

Nachtwacht

 

August 4 at 06:27am


'Hijsplan Alphen had niet goedgekeurd mogen worden'


Hoeveel geld is hier weer gestoken in steekpenningen om deze achterlijke truck uit te halen waarbij je zoveel mensen in gevaar brengt?
Wie is de persoon die dit "hijsplan" heeft goedgekeurd?

nos.nl/artikel/2050274-hijsplan-alphen-had-niet-goedgekeurd-
mogen-worden.html

Alphen

 

August 4 at 05:47am

Heer Gavier Hernandez


De man die eens directeur was van de raffinaderij ISLA op dit eiland.
Na vele jaren elders actief te zijn geweest wordt hij in een keer weer ingezet bij dezelfde ISLA. Net toen er grote veranderingen aan komen en dat een deel de raffinaderij weg wil hebben of verplaatst.
Deze man heeft een zware opdracht want hij zal moeten werken tussen de geldende Venezolaanse wetten en het slappe Antilliaans recht. De juiste man op de juiste plaats en vele zullen van een koude douche terug komen.

Hernandez

 

August 4 at 05:32am

Autoriteiten verbieden al 30 jaar succesvolle kankerbehandeling

Dit is het schokkende relaas van een Duitse internist die ondanks keihard bewijs van zijn succesvolle manier om kanker te bestrijden zijn vergunning verloor omdat hij weigerde zijn ontdekkingen over kanker te herroepen. En ook nog eens twee maal een gevangenisstraf kreeg.

De arts verloor niet alleen zijtuebingenn medische vergunning, maar ook zijn vrijheid in 1997 toen Dr. Hamer werd veroordeeld tot 19 maanden gevangenis omdat hij drie mensen, zonder artsenvergunning, gratis medische informatie had gegeven. Maar dat vonden de autoriteiten niet genoeg. Op 9 september 2004 werd dr. Hamer in zijn woning in Spanje gearresteerd. Op basis van een Europees uitleveringsbevel werd hij uitgeleverd aan Frankrijk en daar veroordeeld tot drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij werd veroordeeld en verantwoordelijk bevonden aan de dood van Franse burgers omdat zijn publicaties in het Frans te verkrijgen waren. Hij had nooit een van deze personen gesproken.

Hamer ging echter onverdroten met zijn levenswerk door. Hij heeft meer dan 40.000 gevallen geanalyseerd. Ondertussen is zijn werk bekend geworden als Germaanse Nieuwe Geneeskunde (GNG).

De pers en het medisch establishment deinsden er niet voor terug om hem en zijn werk aan te vallen. Journalisten van de roddelpers en medische “deskundigen” schilderen Dr. Hamer af als charlatan, als zelf verheerlijkte wonderheler, een sekteleider, een onzinnig buitenstaander of een dwaze crimineel, die kankerpatiënten de ‘levensreddende’ conventionele behandelingen ontzegde.
Dr. Hamer ontdekte dat elke ziekte ontstaat door een shock of trauma die ons volledig verrast. Op het moment dat het onverwachte conflict ontstaat, slaat de schok in een specifiek hersengebied. De hersencellen die de conflictinslag ontvangen, zenden een biochemisch signaal naar de bijhorende lichaamscellen en veroorzaken de groei van een tumor (weefseltoename) of een weefselafname of functieverlies, afhankelijk in welk deel van de hersenen de schok ‘inslaat’.

Elke ziekte verloopt in twee fasen:
1. een conflict-actieve fase, die wordt gekenmerkt door emotionele stress, koude extremiteiten, geen eetlust en slapeloosheid en dan, vooropgesteld dat wij het conflict oplossen,
2. een genezingsfase, dit is de periode waarin de psyche, de hersenen en het overeenkomstige orgaan de herstelfase doorstaat, een vaak moeilijk proces met vermoeidheid, koorts, ontsteking, infectie en pijn.
Dr. Hamer benoemde op deze manier “De Vijf Biologische Wetten van de Germeense Nieuwe Geneeskunde”. In de loop der jaren was hij in staat zijn ontdekkingen te staven a.h.v. meer dan 40.000 casussen. Het resultaat van zijn wetenschappelijke werprogrammaverloopk is de opstelling van een “Psyche-Hersenen-Orgaan” tabel, die de ziekte aangeeft, de inhoud van het biologische conflict die haar veroorzaakt, waar de overeenkomstige laesie kan worden gezien op een hersenscan, hoe de ziekte zich manifesteert in de conflict-actieve fase en wat men in de genezingsfase kan verwachten.
Ziekten zoals kanker verliezen hun angstaanjagende imago en worden erkend als wat Hamer noemt ‘zinvolle speciale biologische overlevingsprogramma’s’ waarmee ieder mens wordt geboren. Het is het lichaam dat zichzelf geneest, echter wat de conventionele geneeskunde (CG) ziet als ziekte is voor Hamer in feite het genezingsproces. Hij werkt in tegenstelling tot de CG met oorzaak en gevolg, waarbij de analyse van de oorzaak ook daadwerkelijk van belang is. De CG is meer symptoom gericht.

Elke ziekte maakt deel uit van onze biologische overlevingsprogramma’s. Alles in onze biologische natuur is gericht op behoud van leven. We zijn niet uitgerust met programma’s die ons willen vernietigen. Ook kanker vormt daarop geen uitzondering.

“Alleen de patiënt kan zijn symptomen ‘behandelen’, omdat alleen hij zijn conflict kan oplossen en alleen hij genezing teweeg kan brengen!”
Dr. Hamer: “Een persoon, die gezond eet, heeft minder kans op biologische conflicten. Dat spreekt vanzelf. Dat komt veel overeen met het feit dat rijke mensen minder kankers krijgen dan arme, omdat de rijken vele conflicten kunnen oplossen door eenvoudigweg hun chequeboek te pakken en een cheque uit te schrijven.
Maar het is onmogelijk kanker (of enige andere ziekte) door een dieet te voorkomen,omdat zelfs een gezond dieet conflicten niet kan verhinderen. In de Natuur zal een sterk, gezond dier natuurlijk minder kankers krijgen dan een zwak of oud dier. Maar dat betekent niet dat ouderdom dus kanker veroorzaakt.”

Hippocrates
De Germaanse Nieuwe Geneeskunde (GNG) van Hamer verwerpt de ideeën over kwaadaardige kankercellen of destructieve microben en identificeert “infectieziekten” en kankertumoren als natuurlijke biologische noodmaatregelen die al miljoenen jaren in de praktijk plaatsvinden, bedoeld om het organisme te redden en niet, zoals wordt geleerd, om het te vernietigen.
De angst van de medische wetenschap en de farmacie voor de ontdekkingen van Hamer is enorm. Kijk naar de manier waarop Hamer het leven onmogelijk gemaakt wordt en de weigering om zijn werk te toetsen.
tot op heden (zie document 12 maart 2008) weigert de Universiteit van Tübingen, ondanks uitspraken van de rechtbank in 1986 en 1994, om Dr. Hamer’s wetenschappelijke werk te toetsen. Ook de reguliere geneeskunde weigert om de GNG te bevestigen, ondanks de vele verificaties door zowel artsen als beroepsverenigingen.

De GNG is een nieuwe zienswijze in de geneeskunde, maar ook een nieuwe filosofie van het bewustzijn. Het is het besef dat ons organisme een onuitputtelijke creativiteit bezit en opmerkelijke zelfgenezende vermogens. Het is ook de erkenning dat elke lichaamscel een biologische wijsheid in zich draagt, die wij met alle levende wezens delen. Generaties lang hebben de medische autoriteiten het menselijke denken tot slaaf gemaakt en gevangen gehouden met angst voor ziekten.
De Vijf Biologische Wetten geven ons de kans, ons opnieuw met de Natuur te verbinden en ons vertrouwen te herwinnen in haar creatieve, intelligente kracht. Dankzij Dr. Hamer’s onfeilbare integriteit en zijn toegewijd onderzoek tijdens de afgelopen dertig jaar, kunnen wij ons nu van deze angst bevrijden. (Bron)

GNG in een notendop

De allereerste stap in de GNG therapie is de patiënt de biologische betekenis van een symptoom,
bijvoorbeeld kanker, leren begrijpen in relatie met de psychische oorzaak. Een hersenscan en een
grondige medische voorgeschiedenis zijn noodzakelijk om te bepalen of een patiënt nog in de conflict-fase (conflictactief)
is of al in de genezingsfase zit.
Als de patiënt nog conflictactief is dan ligt de focus op het vinden van het oorspronkelijke conflict en op het vinden van een strategie om dit op te lossen. Vervolgens wordt de patiënt voorbereid op de symptomen van de genezing en eventuele complicaties. Deze symptomen zijn heel voorspelbaar! Voor het eerst in de geschiedenis van de geneeskunde geven de ontdekkingen van Hamer ons een betrouwbaar systeem dat ons in staat stelt om de ontwikkeling en de symptomen van elke ziekte te begrijpen en te voorspellen.

hamerDr. Ryke Geerd Hamer, geboren in 1935 in Friesland (Duitsland), studeerde geneeskunde en theologie aan de Universiteit van Tübingen. Op zijn 22e behaalde hij zijn academische graad in de theologie en kreeg vier jaar later zijn diploma als arts. De daarop volgende jaren werkte hij aan verschillende universiteitsklinieken in Duitsland. In 1972 voltooide dr. Hamer zijn specialisatie in de interne geneeskunde en begon aan de Universiteitskliniek in Tübingen te werken als internist voor kankerpatiënten. Tegelijkertijd runde hij een privépraktijk, samen met zijn vrouw dr. Sigrid Hamer die hij tijdens zijn studies in Tübingen had ontmoet. Hij bleek ook een buitengewoon talent te hebben voor het uitvinden van medische hulpmiddelen. Hij woont tegenwoordig in Noorwegen.

Geerd Hamer

http://delangemars.nl/2015/08/03/autoriteiten-verbieden-al-
30-jaar-succesvolle-kankerbehandeling/

 

August 3 at 11:11am

Doping its in all sports!!

"Without doping there is no top sport"

I wrote several times about dope in the top sport and wrote to several news agencies about that even I went to the Prosecutor but noting happened because drugs in sport is legal!
See now test are made and the complete sports world is one big drugs world!
What I can say "I know this over 45 years when they told me to use drugs in the sports I did"!!

Doping leak: Over 12,000 blood tests reveal scores of ‘dirty’ sporting medals

The data of over 5,000 athletes who participated in the Olympics and world championships has fallen into the hands of British and German reporters, who say that suspicious test results haven’t led to the withdrawal of medals.

According to the “biggest leak of blood-test data in sporting history,” one-third of medals won in the Olympics and World Championships between 2001 and 2012, including 55 gold medals, were suspicious.


The database of the International Association of Athletics Federations (IAAF) was obtained by The Sunday Times newspaper and the German broadcaster ARD/WDR though a whistleblower, who reported that none of the cheating athletes were stripped of their medals.

“Never have I seen such an alarmingly abnormal set of blood values,” anti-doping expert Robin Parisotto told The Sunday Times. “So many athletes appear to have doped with impunity, and it is damning that the IAAF appears to have idly sat by and let this happen.”

The president of the World Anti-Doping Agency (WADA), Sir Craig Reedie, said his organization was "very disturbed by these new allegations... which will, once again, shake the foundation of clean athletes worldwide."


Until Friday, the IAAF was threatening the newspaper to prevent its publishing of the “IAAF’s entire blood-testing database … or at least a very substantial part of it,” which was “in unlawful possession.”

Commenting on the revelation, the IAAF said in a statement that it was "aware of serious allegations made against the integrity and competence of its anti-doping programme."

It added: "The IAAF is now preparing a detailed response to both media outlets and will reserve the right to take any follow-up action necessary to protect the rights of the IAAF and its athletes.”


Earlier, the association stated that the introduction of its biological passport in 2009 has eased the systematic investigation of all “atypical” results. It said that the spending on combating cheating reaches $2 million a year, “as a percentage of overall annual budget, this is the highest of any sport.”

The Sunday Times called Russia “the blood-doping center of the world,” and claimed it was responsible for over 80 percent of the undeserved medals. Kenya, the motherland of great runners, has turned out to be another “doping hotbed,” the paper said.

“This scandal doesn’t concern Russia, it concerns the global system of athletics,” Russian Sports Minister Vitaly Mutko told TASS news agency. “The situation is difficult, but there’s no need to dramatize it.”

“Russia has taken and will take harsh measures against the cheaters. But we have to deal with the situation in a calm manner, not going to extremes because of a film,” Mutko added.


Athletic Kenya (AK) said in a statement: "We cannot fail to point out that the documentary is an attempt to smear our runners with unwarranted suspicion as they prepare to undertake duty for their country in Beijing, China," Reuters reported.

In two weeks’ time, the IAAF is to elect a new president, and the candidates are British Conservative politician and former athlete Lord Sebastian Coe and Ukraine’s Olympic athlete Sergey Bubka.

Following the publication, Coe said on Twitter: "In response to today's media reports, I know that the IAAF takes these allegations extremely seriously and it will issue a robust and detailed response to them and continue to work closely, as it has always done, with WADA.”

http://www.rt.com/news/311397-doping-leak-iaaf-scandal/

Dope

 

August 3 at 9:52am

Wise

 

August 3 at 9:48am

Are they not supposed enemies from each other?


China, Russia, America.
Why they come together in a secret Freemason Grand Lodge meeting?
Everything is just a game and we have to believe this crap.
They all ONE. They al mason.

Freemasons


August 3 at 8:32am

Is this not happening also on our islands?

Fake Mobile Phone Towers Logging Innocent People’s Phone Calls

Rogue mobile phone towers which are able to snoop on people’s phone calls without their knowledge, have been discovered in the UK by Sky News.

IMSI catchers, or ‘Stingrays’, mimic mobile phone masts and trick mobile phones into logging on. Once logged on, the fake phone towers are able to snoop on the phone data without the person realizing.

The technology is being used by the Police and other agencies worldwide to target criminals, however civil rights groups are concerned that the technology allows organizations to snoop on innocent people’s communications as well.

Sky News reports:

“With IMSI catchers, it’s very difficult for them to be used in a targeted manner,” Eric King, deputy director of Privacy International, told Sky News.

“In an urban space, thousands of people’s mobile phones would be swept up in that dragnet. What they do with that data, we don’t know.

“We know police have been using them for years, but this is the first time that it’s been shown that they’re being deployed in the UK,” Mr King said.

Sky News used software made by GMSK Cryptophone, a German security company, to look for the tell-tale signs of Stingray activity.

Over three weeks, Sky News discovered more than 20 instances in London.

The CEO of Cryptophone, Bjoern Rupp, said: “The abnormal events that Sky News had encountered can clearly be categorised as strong indicators for the presence of IMSI catchers in multiple locations.”

Sky News has published its complete data logs here. This is believed to be the first direct evidence of Stingray use in the UK.

In November, The Times reported that the Metropolitan Police Service, the UK’s largest police force, was using Stingray technology, citing anonymous sources.

And according to The Guardian, the Metropolitan Police paid £143,455 for the surveillance equipment in 2009.

Despite repeated Freedom of Information requests, including by Sky News, the Met neither confirms nor denies that the force uses IMSI catchers.

Asked directly about the force’s use of stingrays by Sky News, Bernard Hogan-Howe, the Met commissioner and the UK’s most senior police officer, said: “We’re not going to talk about it, because the only people who benefit are the other side, and I see no reason in giving away that sort of thing.

“If people imagine that we’ve got the resources to do as much intrusion as they worry about, I would reassure them that it’s impossible.”

Keith Bristow, the director-general of the National Crime Agency, also told Sky News: “Some of what we would like to talk about to get the debate informed and logical, we can’t, because it would defeat the purpose of having the tactics in the first place.

“Frankly, some of what we need to do is intrusive, it is uncomfortable, and the important thing is we set that out openly and recognise there are difficult choices to be made.”

The police’s refusal to comment on IMSI catchers means the legal framework that governs their use is unclear.

Tim Johnston, a barrister who specialises in the law of surveillance at Brick Court Chambers, told Sky News: “Because it’s neither confirmed nor denied, we simply don’t know on what basis they are being used – if they are being used.

“We don’t know how they’re being overseen. There are a whole suite of commissioners that oversee communications, that oversee surveillance, and because we don’t know the statutory basis that’s being relied on, as a consequence we don’t know who – if anyone – is overseeing that use.”

IMSI catchers are nowadays available to buy on the internet for around £1,000. This raises the possibility that they might be by used foreign governments, private enterprises, or criminals to steal UK citizens’ personal data.

Because the police neither confirm nor deny that they use stingrays, it is impossible to say exactly who is operating the stingrays detected by Sky News.

Mobil phones

 

August 3 at 5:56am

The Edward Snowden Interview the US Media Blacked Out But You Need To See


"If I am traitor, who did I betray?" he asked. "I gave all my information to the American public, to American journalists who are reporting on American issues. If they see that as treason, I think people really need to consider who they think they're working for. The public is supposed to be their boss, not their enemy. Beyond that as far as my personal safety, I'll never be fully safe until these systems have changed."

Not only has the media been in bed with the Obama administration to attempt to paint Snowden in a bad light, while virtually ignoring the criminal law breaking of the federal government, specifically the Fourth Amendment, but apparently many in government has said they would be more than willing to assassinate Snowden, which is something he feared.

Benny Johnson reported:

"In a world where I would not be restricted from killing an American, I personally would go and kill him myself," a current NSA analyst told BuzzFeed. "A lot of people share this sentiment."

"I would love to put a bullet in his head," one Pentagon official, a former special forces officer, said bluntly. "I do not take pleasure in taking another human beings life, having to do it in uniform, but he is single-handedly the greatest traitor in American history."

"His name is cursed every day over here," a defense contractor told BuzzFeed, speaking from an overseas intelligence collections base. "Most everyone I talk to says he needs to be tried and hung, forget the trial and just hang him."

One Army intelligence officer even offered BuzzFeed a chillingly detailed fantasy.

"I think if we had the chance, we would end it very quickly," he said. "Just casually walking on the streets of Moscow, coming back from buying his groceries. Going back to his flat and he is casually poked by a passerby. He thinks nothing of it at the time starts to feel a little woozy and thinks it's a parasite from the local water. He goes home very innocently and next thing you know he dies in the shower."

I'd say we have a lot more to fear from a tyrannical federal government than Edward Snowden. It's an amazing thing when traitors occupy positions of power, while those that simply expose their criminal conduct are said to be guilty of the same.

Read more at

http://freedomoutpost.com/2014/02/edward-snowden-interview-
us-media-blacked-need-see/#rozr4QRImt61t6HW.99

August 2 at 8:31am

De enige journalist die zijn mond durft open te doen.


Jammer Yves dat het in het papiamentu is en vele mensen rond de wereld dit niet begrijpen.
(ondertiteling zou veel meer bereiken)
Yves Cooper..den Radio progama "Konta nos"

https://youtu.be/zFmqMT0q0hw

Yves Cooper

 

August 2 at 7:44am

Een man die tenminste er geen doekjes omheen draait

Enver Panka
July 29 at 4:02pm ·

Geachte Nederlanders,

Wanneer gasten uit jullie land komen rondzwerven hier in Suriname, jonge meisjes chanten en ze met opzet besmetten met het H.I.V. virus, zegt niemand iets... Niet jullie, want t maakt jullie geen moer uit, en de Surinamer ook niet, want in de ogen van de mensen hier blijven jullie goden...

Wanneer gasten uit jullie land komen en die jongetjes verkrachten, zegt niemand iets... Niet jullie, want t maakt jullie geen moer uit, en de Surinamer ook niet, want in de ogen van de mensen hier blijven jullie goden...

Wanneer het hier politiek niet goed gaat in jullie ogen, waardoor jullie sh*t praten, zegt niemand iets... Niet jullie, want t maakt jullie geen moer uit, en de Surinamer ook niet, want in de ogen van de mensen hier blijven jullie goden...

Wanneer jullie hier naartoe moeten komen, betalen jullie gewoon op de luchthaven voor een visum, terwijl ik hier €60 moet betalen om te wachten op een antwoord... Bevalt mijn naam of uitstraling je niet, blijf ik lekkertjes hier en k word niet vergoed... Gebeurt dat, dan zegt niemand iets... Niet jullie, want t maakt jullie geen moer uit, en de Surinamer ook niet, want in de ogen van de mensen hier blijven jullie goden...

MAAR!!!

Kijk hoe Surinamers worden behandeld in jullie land! Als BEESTEN! Één fout, direct de bak in of het land uit, ossenpoep in het nieuws, boycott en sh*t!

Waarom?

Omdat het gewoon zit in jullie!
Jullie willen boven ons staan...
Weet alleen dat jullie niet boven deze blaka boi zullen staan... NOOIT!!!

Kijk hoe vrij jullie hier kunnen wandelen... Jullie genieten meer van ONS binnenland dan wij zelf... NIEMAND die jullie stoort... En kijk dan weer naar de manier waarop jullie met ons omgaan... Niet eens dat jullie dom land evenmooi is als dat van ons... Daar rennen jullie voor de regen, hier baden we erin...
Hier hebben we zon in overvloed... Daar is de zon moe van jullie achterlijkheid, want hij bezoekt jullie nauwelijks...

Eerlijk, Nederlanders, lag t niet aan mijn familie en vrienden daar, had het bestaan van jullie land mij nooit geïnterresseerd...
Misschien klinkt t een beetje cru, maar iemand moet t jullie kenbaar gaan maken nu... Als het je bevalt, prima, maar het is ook jouw zaak als je er een vervelend gevoel van krijgt...

En Surinamers, jullie mogen af van jullie Kermit- en billikkerig imago... S'ma fu dorosey o figi a dagupoepe ondro den s'su pur' na un' tapu, ef' na so...
?#?MijnMening?...

Orde...

Ik schreef Enver de volgende mail

Enver
Goede tekst en het is waar.
Ooit heb ik in nederlander gewoond (ben er geboren) maar schaam me als ze me een nederlander noemen.
Het is het meest hypocriete volk. Doordat ik dit beschreef in mijn boeken heeft zowel de Nederlandse als de Curacaosche veiligheidsdienst (woon op dat eiland nu) me onder curatele gezet.
De koningin is een zonder enkel druppeltje blauw bloed net zoals haar opvolger die een zoon is zonder enig oranje in hem. Alleen al deze farce bewijst je stelling. Praten we nog niet over hun handel.

Ga door, mensen moeten het weten en jij bent er een van die dit verder kan brengen.

Enver

 

August 2 at 6:32am


What Happens When A Kid Leaves Traditional Education?
by JOE MARTINO

Logan Laplante is a 13 year-old boy who was taken out of the education system to be home schooled instead. Not only was he home schooled, but Logan had the ability to tailor his education to his interests and also his style of learning, something traditional education does not offer. As Logan has mentioned, when he grows up he wants to be happy and healthy. At a TEDx talk in 2013, he discussed how hacking his education is helping him achieve that goal.

Logan’s story can be seen in a similar light as Jacob Barnett‘s story who was first put in Special Ed by his school until he was pulled out of standard education and is now seen as an incredibly intelligent young person who is on track to winning a Nobel Prize one day.

Education is often considered the foundation for creating a well rounded and productive society, but this belief usually stems from being sure that those coming out of the education system are able to keep the cogs of society turning in order to maintain profit margins of large companies in a system that requires constant growth. Instead of having creative and out-of-the-box-thinking people, the current style of education creates more submissive, obedient and trained graduates so the current system is always maintained.

What this means is that standard education is focused less on each individual and their growth and more on creating a supply of worker bees that can go out into the world and follow within the confines the system sets out. Sir Ken Robinson gave a famous TED talk in 2007 where he discussed his beliefs about how education kills creativity. This TED talk is one of the most viewed TED talks of all time and has inspired many to re-think the way we are educating our children. Since traditional education is still taking its time with adjusting, many are turning to homeschooling as a solution as it allows children to explore education much like Logan did.

Currently about 3.8% of children ages 5 – 17 are home schooled in the US. In Canada, that number drops to about 1%. This is a number that is expected to continue growing in both countries as more see the limitations of our current education system. Also, studies done in the US and Canada show that home schooled children out perform their peers from both private and public schools.

In my view, home schooling is much more likely to create a creative, adaptive, and forward thinking person who is less conditioned to think only within the small confines of a crumbling system. Does this mean it is for everyone and that one can’t turn out that way through standard education? No, I simply feel the chances are far greater with homeschooling.

My decision to leave school behind when I was in college came from the same beliefs I hold today about education. I felt confined within the system and I felt it wasn’t going to lead me somewhere I wanted to be. It didn’t matter whether I was studying business, engineering, marketing or music, I did not enjoy the methods and couldn’t see a way to change things except by leaving. Aside from what society would make us think, leaving education and a diploma behind was one of the greatest decisions I have ever made as I was then able to explore and learn anything I wanted without having to worry about a rigid structure which promotes memorization and useless testing. I believe we will be OK if we leave the current education system behind and choose other methods. This isn’t to say homeschool is for everyone, but I truly believe that a drastic, and I mean drastic, change in the way our education system functions needs to happen, and soon.

http://www.realfarmacy.com/what-happens-when-a-
kid-leaves-traditional-education/

Freekid

Hackschooling makes me happy | Logan LaPlante | TEDxUniversityofNevada
https://youtu.be/h11u3vtcpaY

 

August 2 at 6:12am

Hebben we hier op dit eiland ook niet zo'n doctors?

More Doctors Confessing To Intentionally Diagnosing Healthy People With Cancer To Make Money

It happens more often than you can imagine, but more Doctors are finally getting caught in the act of misrepresenting their oath and fraudulently diagnosing healthy patients with cancer to turn a quick buck from kickbacks on chemotherapy poisons.

Is it any wonder that cancer societies worldwide put a far greater financial initiative on chemotherapy and radiation research than disease prevention techniques? Preventing disease doesn’t make money, but treating disease certainly does.

Take Dr. Farid Fata, a prominent cancer doctor in Michigan who admitted in court one year ago to intentionally and wrongfully diagnosing healthy people with cancer. Fata also admitted to giving them chemotherapy drugs for the purpose of making a profit.

Who would ever suspect a Doctor of faking a diagnosis to collect money. It’s unconscionable, but yet it happens with cancer and almost every disease that medical doctors can generate income through kickbacks and commissions based on the volume of patients treated with specific pharmaceuticals.

“Many of these unscrupulous Physicians are like businessmen without a conscience. The only difference is they have your health and trust in their hands–a very dangerous combination when money is involved,” said Dr. Sayed Mohammed, a retired Oncologist who admits seeing the trend more than a decade ago.

“It is my choice,” Fata said on Tuesday of his surprise guilty plea, which included rattling off the names of numerous drugs he prescribed for his patients over the years. In each admission, he uttered these words: “I knew that it was medically unnecessary.”

Fata was charged with running a $35-million Medicare fraud scheme that involved billing the government for medically unnecessary oncology and hematology treatments. The government says Fata ran the scheme from 2009 to the present, through his medical businesses, including Michigan Hematology-Oncology Centers, with offices in Clarkston, Bloomfield Hills, Lapeer, Sterling Heights, Troy and Oak Park.

According to the government, Fata had a patient load of 1,200 people and received $62 million from Medicare; he billed for more than $150 million.

U.S. Attorney Barbara McQuade said she plans to seek life in prison for Fata, calling his case is “the most egregious” health care fraud case her office has seen. She said Fata not only bilked the government — which is typical in such cases — but he also harmed patients.

As we continue playing this charade of making the public believe that poisons treat cancer, people will continue to die, and Doctors will continue to make money up to the day of their patient’s death. Occasionally, we may catch a few (of the many) like Dr. Fata, who self-destruct due to their own greed.

We will claim they are outlaws, banish them and tarnish their reputations based on a perception that a healthy person should never be unnecessarily subjected to chemotherapy for money. So we can harshly judge and legally prosecute the Doctor, who falsely prescribes poison to a healthy person for money, but we proudly accept the Doctor who prescribes poison to an unhealthy person for money.

“Many of these unscrupulous Physicians are like businessmen without a conscience. The only difference is they have your health and trust in their hands–a very dangerous combination when money is involved,” said Dr. Sayed Mohammed.

Doctors have found a way to lie through the statistics. Prostate cancer is a prime example; A blood test for prostate cancer looks for prostate-specific antigen, a protein produced by the prostate gland. High levels supposedly mean cancer, the problem is this association is not always correct when It is it does not always mean that it is deadly. More than 90% of doctors who encourage cancer treatment for the prostate cancer generate a commission off of each patient.

Breast cancer is another prime example the screenings result in an increase in breast cancer mortality and fail to address prevention. There is no actual evidence to support any recommendations made for regular periodic screening and mammography at any age. The rate of advanced breast cancer almost doubled from 1976 to 2009. Not to mention the fact that there is a number of studies that show the fact that mammography has actually caused more harm than it has good!

How do people not realize that it is all about the money, it is high time to recognize the trend!


August 2 at 5:54am

We know cancer can be cured


Sometimes by following very easy steps.
But the pharmaceutical world want to make money from cancer and tells us the lie that only chemo and radiation are helping.
ITS A LIE and NEVER do that to your body. Don't let a doctor do chirurgery to your body.
I wrote for years yes also I can cure you but is you need more prove and people who have other alternatives see this perfect video.

cancer - the forbidden cures met ned ondertiteling
https://youtu.be/xSJFPJvqJq8

Cancer


August 2 at 5:23am

My newest book in 66 languages

It's from now possible to read my newest book "Geloof en het geloven" in 66 different languages.
Please visit the link:

http://www.place4free.com/Geloof_en_geloven/Geloven_index.htm

Geloof en het geloven

 

August 2 at 5:17am

'Over nadelen vaccinatie wordt veelal gezwegen'

We laten onze kinderen inspuiten zonder dat we weten met wat. De overheid moet veel transparanter worden, betoogt Janneke Bazelmans.

Het vaccinatieprogramma plaatst kritische ouders voor een dilemma

In de discussie omtrent vaccinaties mist het standpunt van een steeds groter wordende groep ouders die weloverwogen de beslissing neemt hun kinderen niet tegen (alle) ziekten te laten vaccineren. Ouders die geen fervente tegenstanders van vaccinaties zijn, maar kritisch en doordrongen van de mogelijke gevolgen ervan.

Het is duidelijk dat vaccineren een steeds grotere rol speelt in de geneeskunde. Wat ooit begonnen is als een vaccinatie tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio werd uitgebreid tot de bof, mazelen, rode hond en ook Hib. Het wachten is op een vaccin tegen waterpokken.

Gelukkig leven we in een vrij land en hebben ouders het recht hun kinderen wel, niet of gedeeltelijk te laten vaccineren. Als ouder moet je echter sterk in je schoenen staan om geen gebruik te maken van dit recht. Bovendien, hoe kun je als ouder een gedegen beslissing nemen als de informatie die vanuit overheid en consultatiebureau wordt gegeven zo eenzijdig is. Waarom krijgen ouders niet automatisch de bijsluiter van de vaccinatie (en wel die van elk doosje aspirine gekocht bij de drogist op de hoek)? De overheid en de consultatiebureaus spreken over de voordelen van vaccineren. Over de nadelen wordt veelal gezwegen.

Vaccinatieschade
Toch komt vaccinatieschade regelmatig voor. Er zijn veel kinderen bij wie effecten van een vaccinatie nog lang blijven bestaan. Zo zijn sommige kinderen vaker verkouden, krijgen eczeem, eet- of slaapproblemen. Deze effecten worden vaak niet erkend en geaccepteerd als gevolg van een vaccinatie. Immers, bijverschijnselen komen niet voor. Hiermee gaat men voorbij aan het feit dat ieder mens anders reageert op een invasie van vreemde bacteriën en virussen. Daarentegen wordt wel algemeen erkend dat vaccinaties bij sommige kinderen niet aanslaan en ze alsnog de ziekte waartegen ze gevaccineerd zijn, krijgen. Hoe kan dat dan? En waarom wordt er zo weinig voorlichting gegeven over de schadelijke stoffen in vaccins?

Het vaccinatieprogramma van de overheid plaatst de kritische ouder voor een dilemma. Aan de ene kant voelt vaccineren niet goed. Naast ziektekiemen zitten er immers ook giftige hulpstoffen in de vaccins. Wie spuit er gifstoffen in een baby van amper twee maanden oud? En dan niet een keer, nee voordat een kind veertien maanden is, heeft het al vijf keer een cocktail ziektekiemen, chemische en giftige stoffen ingespoten gekregen. Een baby krijgt niet eens de kans om zelf een afweersysteem op te bouwen. Sterker nog, er wordt het afweersysteem iets opgelegd dat in normale situaties nooit zou voorkomen. En beschermen deze vaccins het kind of is het juist de conditie van het individuele immuunsysteem waar het om gaat? Misschien is het juist beter voor een kind om een ziekte door te maken en daarna levenslang immuun te zijn.

Industrietak
Aan de andere kant voelt niet vaccineren ook niet goed. Je wil niet dat je kind een ziekte krijgt met mogelijk ernstige gevolgen. Je wilt ook niet dat jij daar verantwoordelijk voor bent. En je gelooft de autoriteiten. De experts zullen het wel beter weten. Je verschuilt je achter de rug van de overheid. De overheid die precies weet wat gevaarlijk is en wat niet. Een overheid die voor de vaccinaties betaalt. Maar ook een overheid die banden heeft met farmaceuten. Wereldwijde vaccinatieprogramma's zijn uitgegroeid tot een industrietak met miljarden winsten. Welk belang heeft een industrie bij een goede gezondheid als zij haar geld verdient aan ziekten?

Mijn ogen werden geopend tijdens de Mexicaanse griepperiode een paar jaar geleden. Angst overheerste en kleine kinderen werden opgeroepen voor een in allerhaast ingevoerde griepprik. Een vaccinatie die nadrukkelijk niet op lange termijn was getest en al helemaal niet op jonge kinderen. Dit stond gewoon in de door mij opgevraagde bijsluiters vermeld. Ook bevatte het vaccin giftige hulpstoffen. Daarnaast werden de farmaceuten die de vaccinaties leverden geheel ontslagen voor eventuele aansprakelijkheden. Het kon wat mij betreft niet duidelijker: niet vaccineren met dit vaccin!

De kritiek op het niet laten vaccineren richt zich er met name op dat ouders hiermee niet alleen hun eigen kinderen, maar ook de kinderen van anderen in gevaar brengen. Gepleit wordt zelfs voor het van overheidswege verplicht laten stellen van vaccinaties. Van recht naar plicht. Een plicht die botst met het recht op lichamelijk integriteit.

Het gaat in onze westerse samenleving niet om de infectieziekten zelf, maar om de angst voor deze ziekten. En we zijn zo bang dat we onze kinderen laten vaccineren zonder dat we precies weten wat en hoeveel we nou eigenlijk precies in hun lichamen spuiten.

Transparanter
De enige manier voor ouders om uit te vinden wat waar is, is vragen te stellen en zelf na te blijven denken. Want als we ons niet bewust zijn van wat we bij onze kinderen inspuiten, weten we natuurlijk ook niet wat de gevolgen kunnen zijn. De overheid kan ons hier behulpzamer in zijn door het vaccinatieprogramma veel transparanter te maken.

Als ouder heb je een eigen verantwoordelijkheid en doe je wat jou het beste lijkt, ook al druist dat in tegen de mening van een andere ouder. En daarom mag de ene ouder besluiten een kind niet te laten vaccineren en de andere ouder wel.

vaccinatie

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/-over-nadelen-vaccinatie-
wordt-veelal-gezwegen~a3479775/

 

August 1 at 7:08am

Curaçao middelpunt van mensenhandel

Vanaf mijn eerst geschreven boek heb ik het gehad over lokale mensenhandel. Buiten kinderen worden ook tieners en volwassenen alsmaar verhandeld en uitgebuit. Maar ook het rondelen van kinderen zonder ouders is normaal om deze dan voor zogenaamde "heropvoeding" de kans te geven.
Persoonlijk werden wij benaderd door de vrijmetselarij om deze kinderen te leveren. Kinderen zonder verdere band meer met ouders of familie en die zouden dan deze kans krijgen. Toen we vragen stelde en er achter kwamen wat er werkelijk gaande was waren plotsklaps de "goede vrijmetselarij vrienden" verdwenen en hun business werd in een keer op hold gezet in deze organisatie.
Buiten het uitbuiten door vele winkeliers en o zo machtige families die slaven als zijnde inwonende werksters of werkers hebben wordt er NIETS gedaan door OM en justitie. Juist omdat hun NIET mogen doen omdat het om hun "meerdere" gaat die hun in de tang hebben.

Mensenhandel komt vaker voor niet alleen in illegale seksindustrie
AD zat. 1 augustus

Niet alleen de illegale seksindustrie op Curaçao is gevoelig voor mensenhandel.
Ook het droogdok, de bouw,\landscaping, minimarkten, detailhandel, restaurants en industrieën zijn plekken waar vaak migranten gedwongen arbeid
verrichten omdat zij illegaal op het eiland zijn en mogelijk via mensenhandel hier gekomen zijn. Het gaat dan om mensen uit andere Caribische landen, Zuid-Amerika, China en India.
Dat staat in het deze week gepubliceerde Trafficking in Persons’ (TIP)-rapport, uitgebracht door de consul-generaal van de Verenigde Staten (VS), waarin Curaçao als Tier-2 land gecategoriseerd wordt.

Mensenhandel

 

August 1 at 6:59am

Politietop vreest nieuwe wet: Criminelen gaan vaker vrijuit

Door: Deborah Jongejan

Criminelen gaan vaker hun straf ontlopen door een nieuwe wet die de rechten van verdachten verstevigt. Daarvoor waarschuwt de hoogste politiebaas Gerard Bouman. Advocaten zorgen ervoor dat verdachten minder vaak meewerken aan het politieonderzoek, is de vrees.

Het verhoor als opsporingsmiddel verliest zijn kracht

Nu al mag een verdachte een advocaat advies vragen voordat hij de verhoorkamer in moet. Dankzij een nieuwe wet, die momenteel wordt behandeld in de Tweede Kamer, mag de raadsman binnenkort ook naast de verdachte gaan zitten tijdens het verhoor. De advocaat mag dan zeggen dat de verhorende politieagent zijn verdachte te veel onder druk zet of dat de verdachte de vragen niet begrijpt.

Daarnaast mag hij om een time-out vragen, zodat hij vertrouwelijk met zijn cliënt kan spreken. Dit gaat het politiewerk helemaal op zijn kop zetten, voorspelt Bouman. Hij vreest dat verdachten met een advocaat naast zich minder snel meewerken aan het politieonderzoek, waardoor het lastiger wordt om feiten boven tafel te krijgen.
Zwijgrecht

Advocaten zitten er niet om agenten te vriend te houden

Strafrechtadvocaat Bert Fibbe

,,Het verhoor als opsporingsmiddel verliest zijn kracht,'' schrijft de korpschef in een brief aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Nu al beroepen veel verdachten zich op hun zwijgrecht als ze vooraf met een advocaat hebben gesproken. Daardoor moet de politie meer leunen op forensisch bewijs, zoals dna, maar dat is duur en de menskracht ervoor ontbreekt. Verdachten zullen vaker vrijuit gaan door een gebrek aan bewijs, vreest Bouman. ,,Het is te verwachten dat dit wetsvoorstel in de praktijk gaat leiden tot meer sepots.''

Bekentenissen
Een woordvoerder van de korpsleiding bevestigt de zorgen, maar geeft geen toelichting. Strafrechtadvocaat Bert Fibbe van de Nederlandse Orde van Advocaten noemt de kritiek 'niet productief'. ,,Advocaten zitten er niet om agenten te vriend te houden en soms geef je een advies waar de politie niet blij mee is. Maar van rechterlijke dwalingen met valse bekentenissen wordt de politie ook niet blij. We moeten elkaar scherp houden.''

De Tweede Kamer moet zich nog uitspreken over de wet, maar van tafel zal hij niet gaan. De wet vloeit voort uit een Europese richtlijn: uiterlijk november volgend jaar moet de advocaat van Brussel worden toegelaten tot de verhoorkamer.

Politie

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/
4111644/2015/08/01/Politietop-vreest-voor-gevolgen-
nieuwe-wet.dhtml

 

August 1 at 6:32am


The Aaron Swartz FBI Files Have Been Obtained

The website Firedoglake has obtained 21 out of the 23 pages in the Aaron Swartz FBI file. The two pages that were withheld according to the FBI, due to privacy (U.S.C Section 552 (b)(7)(C)), sources and methods (U.S.C Section 552 (b)(7)(E)) putting someone’s life in danger (U.S.C Section 552 (b)(7)(F)). heh.

The records show that the FBI was investigating Aaron Swartz for his role in accessing the Public Access to Court Electronic Records (PACER) database managed by the Administrative Office of the United States Courts.. Swartz was fully aware of this investigation and had actually sent a Freedom of Information Act (FOIA) request to acquire his own FBI file.

Firedoglake also points out a 4/16/2009 meeting that was apparently with Swartz’s lawyer, Andrew Good, who refused to talk to the FBI unless an assurance was given that his client, Aaron Swartz, would not be hurt. No assurance was ever given by the FBI, so no further conversation took place.

You can review the 21 pages on this PDF.

Aaron

 

August 1 at 5:57am

De wereld wordt geregeerd en gedomineerd door pedofielen (video)

Er is een wereldwijd web waarmee in dit geval niet het internet wordt bedoeld, maar het wereldwijde web van pedofielen.

Het is als een ziekelijk gezwel dat zich heeft genesteld in vooral de hoge kringen zoals de "koninklijken" en invloedrijke overheidsfunctionarissen.

Klik hier voor het gehele artikel

PedofielieD

 

August 1 at 5:54am


Het was geen porno maar we veranderen wel.

Al was het dan een jongen volgens de mail van heer Voges Daags daarna verwisselde men de advertentie.

Nieuwe advertentie

Kinderporno2

Oude advertentie

kinderporno1

 

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
     
 

 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.