Banner Watamula

AA   AA  
       
 
DE SCHRIKBARENDE CORRUPTIE VAN BESTUURDERS IN NEDERLAND
   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

DE SCHRIKBARENDE CORRUPTIE VAN BESTUURDERS IN NEDERLAND

In de Nederlandse politiek is de neiging groot om het bestaan van corruptie en fraude te bagatelliseren. Die ogenschijnlijk naïeve reactie zou wel eens gevoed kunnen worden door het feit dat op het onderwerp een zwaar taboe rust. Tot nu toe is de overheid tekort geschoten in het nemen van maatregelen om mogelijke corruptie, fraude en machtsbederf tegen te gaan

Naar aanleiding van de diefstal, gepleegd door PvdA-gemeenteraadslid Bert van der Roest in Utrecht van de Daklozenkrant, las ik dat hij hiervoor hoogstwaarschijnlijk niet vervolgd zal worden! Dit is de meest verwerpelijke diefstal, omdat dit om de financieel meest kwetsbaren gaat! Zoals altijd wordt corruptie bij de overheid met de mantel der liefde bedekt. Dit soort smerige doofpotspelletjes ben ik, en hopelijk velen met mij, spuugzat!

Ik heb op Google gezocht naar artikelen waar dit soort criminele handelingen bij bestuurders, ambtenaren en politici in Nederland vermeld worden. De hoeveelheid is schrikbarend! Op slechts 1 van de tientallen pagina’s vond ik onderstaande artikelen:

http://www.sp.nl/overheid/opinies/3/Corruptie_in_Nederland.html

Het topje van de ijsberg!


Nederland fraudeland? Na alle berichtgeving over affaires en schandalen rond bestuurders zou je gaan denken dat deze stelling juist is. Onderzoekers aan de Vrije
Universiteit verzamelden gegevens over corruptie- en fraudeonderzoeken bij gemeenten. De resultaten van het onderzoek laten een opmerkelijk beeld zien en tonen aan dat cijfers alleen niet genoeg zijn om conclusies te trekken.
http://www.kennislink.nl/publicaties/het-topje-van-de-ijsberg.pdf

Uniek zelfs voor Banana-fraude Nederland: Heel College Vlissingen corrupt.

Nieuw: Komend seizoen komt Volksnieuws uit Amsterdam-Noir met een verborgen camera programma over Burgemeesters en Wethouders in Banana-fraude Nederland.

Amsterdam-Noir- De Untergang van Banana Fraude-Nederland.
Het topje van de ijsberg”? “Geen één van de 10.000 ‘Bankier-gangsters’ of ‘Bestuur-Gangsters’ in de bak.
De fractievoorzitters in de gemeenteraad van Vlissingen hebben donderdag overleg gevoerd over het declaratie Fraude-gedrag van hun gemeente Bestuurs-Gangsters. In het kort: het hele College corrupt en dat was zelfs even schrikken voor onze redactie. Maar niet voor Boublog, die toevallig net een artikel heeft geplaatst over de Boekhoud fraude bij nagenoeg alle Gemeenten in Banana-Fraude-Nederland.

Het College Vlissingen volgen met een Verborgen Camera
Zou het niet een idee zijn om de Nederlandse Burgemeesters en Wethouders te gaan volgen met een verborgen Camera in plaats van die paar wanhopige Bijstands gerechtigden. Wij zij er van overtuigd dat er dan op zeker miljoenen, zo niet miljarden aan Vastgoed, Zorg en persoonlijke fraude wordt boven gehaald en niet in de minste plaats zeer komische en hilarische beelden zal gaan opleveren van dronkelappen in Sexhuizen met hun Maffia-Vastgoed fraude freunden, minnaressen, zwarte verbouwingen, enz.

Burgemeester-Gangster René Roep heeft hoge pension-en huisvestingskosten in rekening gebracht en eist geen onderzoek van justitie. Verder declareerde hij onder meer een duur bed en andere huisraad en eist geen onderzoek van zijn politie. Ook bij declaraties van andere (oud) collegeleden zijn vraagtekens gezet. Als verweer stelden zij allemaal hard op te treden tegen de radeloze Bijstand gerechtigden, die om te kunnen eten gedwongen zijn om voor een paar tientjes zwart juist bij dergelijke hiervoor genoemde Bestuurs-Gangsters en hun aanverwante familie en freunden de toilet te boenen.

Het onderzoek dat donderdag werd besproken, was een zogenaamde quickscan. Die is uitgevoerd door het ‘Misdaad-accountantskantoor Deloitte”. Maandag bespreekt de gemeenteraad of er een vervolgonderzoek moet komen. „In principe is de SP voorstander van een vervolgonderzoek”, zegt Sem Stroosnijder, fractievoorzitter van de SP. „In de quickscan ontbreekt nog zo veel informatie dat we niet kunnen concluderen of wel of niet volgens de regels is gefraudeerd-gedeclareerd.”

Ook de fractievoorzitters PvdA Jan Koopman en Coen van Dalen (ChristenUnie) neigen naar een vervolgonderzoek. Van Dalen wil wel dat zo’n onderzoek beperkt wordt tot de huidige collegeleden, omdat de kosten anders te hoog worden en er anders zo veel vuiligheid naar boven komt dat wie weet er dan allemaal de gevangenis in draait. „Als het aan mij ligt, lossen we deze kwestie zo snel mogelijk op, zodat we verder kunnen met onze zakken te vullen”, laat Van Dalen weten. „Wat ten onrechte is gedeclareerd, moet worden terugbetaald en daarna kan iedereen weer stiletjes verder gaan met fraude-plegen.” Wij wachten het onderzoek nog af voordat wij beslissen of als eerste een heel College op ons ‘Elite-Gangster Billboard’ worden geplaats.

Opmerking: Wij hebben dit artikel voorgelegd aan B&W en de Gemeente raadsleden in het kader van hoor en wederhoor en met de vraag waarom niet gewoon justitie en de politie zijn ingeschakeld er zijn immers gewoon misdaden gepleegd.

http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/08/02/uniek-
zelfs-voor-banana-fraude-nederland-heel-college-vlissingen-
corrupt/

Noodklok over fraude in Nederland


http://www.youtube.com/watch?v=Oj9om9gqJlY&feature=youtu.be

Ambtenaar A'dam pleegde fraude

Een ambtenaar van het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost heeft zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik en plichtsverzuim. Dat concludeert het Bureau Integriteit Amsterdam na onderzoek.

De ambtenaar, die werkte bij de dienst Uitvoering, was in januari op non-actief gesteld. Daarvoor waren in een anonieme brief beschuldigingen tegen de medewerker geuit.
Aangifte

De ambtenaar zou onder meer aannemers die door het stadsdeel worden betaald, voor privédoeleinden hebben ingeschakeld. Tegen de medewerker is aangifte gedaan van ambtelijke omkoping. De banden met de betrokken bedrijven zijn verbroken.

Vijf andere ambtenaren, die ook van fraude werden beschuldigd, zijn door het Bureau Integriteit vrijgepleit. Zij zijn inmiddels weer aan het werk.
http://nos.nl/artikel/516340-ambtenaar-adam-pleegde-
fraude.html

Ambtenaar Leerdam gearresteerd voor fraude en corruptie.


Een ambtenaar van de gemeente Zuidwest-Friesland wordt strafrechtelijk vervolgd voor valsheid in geschrifte. Hij zou een contract rondom een uitbreidingsplan in Sneek hebben vervalst. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De ambtenaar is ontslagen. Volgens het OM heeft de vervalsing de ambtenaar geen geldelijk gewin opgeleverd en is de gemeente ook niet benadeeld. De partijen die betrokken zijn bij het project worden niet vervolgd, omdat bij geen van hen strafrechtelijke betrokkenheid is gebleken. De gemeente constateerde in juni vorig jaar dat op het contract van de aannemer 14,1 miljoen.
http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2012/7/Ambtenaar-
Leerdam-gearresteerd-voor-fraude-en-corruptie-
ELSEVIER343011W/

Ambtenaar vervolgd voor fraude bouwproject Sneek


Een ambtenaar van de gemeente Zuidwest-Friesland wordt strafrechtelijk vervolgd voor valsheid in geschrifte. Hij zou een contract rondom een uitbreidingsplan in Sneek hebben vervalst.
http://www.nd.nl/artikelen/2013/mei/03/ambtenaar-
vervolgd-voor-fraude-bouwproject-sneek

‘Een op twintig zorgbestuurders fraudeert bewust’

Ongeveer vijf procent van de bestuurders in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg pleegt bewust fraude. Nog eens vijf procent zou fraude hebben overwogen, maar zijn afgeschrikt door mogelijke sancties. Die schattingen staan in een risicoanalyse die het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De onderzoekers noemen de gebrekkige integriteit van zorgbestuurders 'het grootste risico' wat betreft zorgfraude. De bestuurders plegen fraude door bijvoorbeeld het opschroeven van de zorgindicatie van patiënten en meer te declareren dan wordt geleverd. Omdat diegene die de zorg nodig hebben vaak beperkte kennis hebben en kwetsbaar zijn, kan de niet-integere bestuurder 'zijn slag slaan', aldus de onderzoekers.

De risicoanalyse werd meegestuurd naar de Kamer bij de aankondiging van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) en staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) om meer inspecteurs tegen zorgfraude aan te stellen. Daarvoor is volgend jaar vijf miljoen euro vrijgemaakt. De jaren daarna is tien miljoen euro beschikbaar.


http://www.nieuws.nl/algemeen/20130917/Een-op-twintig
-zorgbestuurders-fraudeert-bewust

Eind 2008 stelde de Inspectie voor het Onderwijs vast dat bij vijftien schoolbesturen (samen 43 scholen) tussen 2004 en 2008 voor minstens 4,6 miljoen euro is verduisterd of ‘onrechtmatig besteed’, maar tot nu toe is geen enkele bestuurder hiervoor berecht.
http://www.binnenlandsbestuur.nl/islamscholen

Bestuurders school Amsterdam gepakt om fraude

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/
3361701/2012/12/11/Bestuurders-school-Amsterdam-gepakt
-om-fraude.dhtml

Utrecht onderzoekt fraude ambtenaren

update Een extern bureau gaat onderzoek doen naar vermeende misstanden in de vastgoedorganisatie van de gemeente Utrecht, de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO). Twee ambtenaren zijn zolang het onderzoek loopt al geschorst, zo maakte de gemeente donderdag bekend.

De gemeente kreeg signalen van fraude met een aanbestedingsprocedure voor werkzaamheden aan vier welzijnspanden in de stad. Om wat voor misstanden het gaat en welke bedragen daarmee zijn gemoeid, kon een woordvoerder van de gemeente donderdagochtend niet zeggen. Daarover wordt gezwegen zolang het onderzoek loopt.

De misstanden kwamen aan het licht door een melding uit de aannemerswereld. Ook kwam het een en ander aan het licht bij de reorganisatie van de vastgoedorganisatie, aldus de gemeentelijke woordvoerder.

Binnen enkele weken verwacht de gemeente duidelijkheid. Verantwoordelijk wethouder Jeroen Kreijkamp zei geschrokken te zijn. Hij 'neemt de zaak hoog op'.

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/
3520647/2013/10/03/Utrecht-onderzoekt-fraude-ambtenaren.dhtml

Fraude en diefstal de gewoonste zaak voor politici! ‘Nederland staat stijf van de fraude’

De fraudeproblematiek in Nederland wordt alleen maar erger en de pakkans is laag omdat politie en justitie geen plan van aanpak hebben. In ZEMBLA geven twee belangrijke fraudebestrijders een inkijkje in hoe de overheid fraude aanpakt. Volgens hen staan fraudeslachtoffers in de kou omdat er een gebrek is aan prioriteit en capaciteit. Ze pleiten voor een commissie die gaat onderzoeken welke mogelijkheden slachtoffers hebben om hun geld terug te halen.
Voormalig landelijke fraudeofficier F. Speijers uit vrijdagavond in ZEMBLA zijn frustratie. "Met aangiftes gebeurt niets", zegt hij terwijl de fraudeproblematiek "alleen maar erger is geworden". Ook D. Steenhuis, voormalig procureur-generaal verantwoordelijk voor fraudebestrijding is sceptisch: "Nederland staat stijf van de fraude."

http://www.nujij.nl/politiek/nederland-staat-stijf-van-de-
fraude.20502790.lynkx

Fraude en diefstal de gewoonste zaak voor politici!

Oud Tweede-Kamerlid Patricia Remak heeft zes maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, opgelegd gekregen door het gerechtshof in Amsterdam.
Bovendien moet de voormalig VVD politica een werkstraf van 240 uur uitvoeren, liet een woordvoerder van het hof donderdag weten naar aanleiding van een bericht in Het Parool.
Remak heeft zich volgens het gerechtshof schuldig gemaakt aan uitkeringsfraude. Ze heeft het nagelaten inkomsten van haar werk bij het ministerie van Financiën en bij de Provinciale Staten te melden. Die hadden namelijk invloed op de wachtgelduitkering die zij voor haar werk in de Tweede kamer (1998- 2000) ontving.

De straf valt lager uit dan die van de rechtbank. Die veroordeelde haar begin vorig jaar tot een celstraf van 12 maanden, waarvan drie voorwaardelijk. De advocaat-generaal had in hoger beroep, dat Remak had aangetekend, een even hoge straf geëist als de rechtbank had opgelegd.
De ex-politica verklaarde tijdens de zitting dat ze niet wist dat ze haar bijverdienste moest opgeven. Ze verklaarde dat een financieel specialist van de uitkeringsinstanties UWV haar had verzekerd dat ze dat niet hoefde te doen omdat het alleen maar tot administratieve rompslomp zou leiden. De medewerker verklaarde later bij het hof dat hij dat nooit heeft gezegd.
Tot zover de media.
Dit is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt en zal beslist ook niet de laatste keer zijn.
Opmerkelijk is echter dat er blijkbaar onderscheid wordt gemaakt tussen uitkeringsfraude en subsidie fraude. Ondanks dat Eveline Herfkens zich $ 280.000,00 aan subsidie toeeigende is het zover ik weet niet tot een rechtszaak gekomen. (Wordt dit soms bepaald aan de hand van welke partijen er in de regering zitten?)
Nog opmerkelijker is dat beide ex-volksvertegenwoordigers zich op onwetendheid beroepen. Namelijk dat ze niet op de hoogte waren van de regels met betrekking tot de uitkering- en de subsidie verstrekking.
Volgens mij geven zij dus indirect toe dat er zo een grote hoeveelheid wetten en regels zijn dat het voor een “normaal” mens onmogelijk is deze te kennen.
Of weerspiegelen deze dames de arrogantie van de macht?
Namelijk wat voor de “gewone” burger geldt, is niet op mij van toepassing.

.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/02/fraude-en-diefstal-
de-gewoonste-zaak-voor-politici/

En hier een voorbeeld hoe criminele politici, behalve dat zij niet worden vervolgd, gewoon hun post kunnen blijven vervullen!

Van fraude verdachte politicus houdt belangrijke VVD-post.

De van fraude verdachte Berthold Ziengs speelt nog altijd een belangrijke rol bij een lobby-club van de VVD. Dat schrijft het Financieele Dagblad vrijdag. Pijnlijk voor premier Rutte die onlangs beloofde dat zijn partij een streng integriteitsbeleid zou voeren.

Ziengs zou met belastingen hebben gesjoemeld met zijn vastgoedbedrijf Tecumseh. Hij zou tientallen valse facturen hebben geschreven met een buit van ruim 600 duizend euro, schrijft het FD. Bovendien zou hij geld witwassen via zijn bedrijven. Het oud-Statenlid moet dinsdag voor de rechter verschijnen.

Ziengs trad naar aanleiding van de verdenkingen af als lid van de Provinciale Staten in Drenthe, maar hij bleef aan als bestuurder van de nauw aan de VVD gelieerde ‘Club van 100’. De lobbyclub werft fondsen voor de partij. Ziengs doet de ledenwerving.

De Club van 100 wil niet reageren op de aantijgingen. Ziengs zelf zegt tegen het FD:

Hetgeen ten laste is gelegd, wordt door mij betwist. (..) De liberale Club van 100 is een zelfstandige stichting en zie ik, alsmede het bestuur, niet als een politieke functie.

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/22722_van_fraude_
verdachte_politicus_houdt_belangrijke_vvd_post/

Het aantal frauduleuze handelingen in de politiek lijkt haast positief gecorreleerd te zijn aan de economische crisis. Logisch? In sommige gevallen wellicht psychologisch verklaarbaar, maar binnen de politiek mogen we toch echt wel ander gedrag verwachten. Tijd om zwaarder te gaan straffen.

Van medisch specialisten tot scholieren in hun examenjaar, en van wielrenners tot politici, frauderen lijkt inmiddels een structurele bezigheid geworden. Vooral fraude van politici stuit mij erg tegen de borst. Ik kan mij er niet aan onttrekken dat juist zij die een belangrijke voorbeeldfunctie hebben en mede bepalen wat ‘goed’ handelen is voor de burger, zich volledig binnen de gecreëerde spelregels van de maatschappij dienen te begeven.
'ANP'
René Roep

De laatste casus die mij bereikte is die van CDA burgemeester René Roep. De burgervader van Vlissingen bracht onder meer hoge pension- en huisvestingskosten in rekening en declareerde verder een duur bed en andere huisraad.

http://www.elsevier.nl/Politiek/blogs/2013/8/Frauderende-
politici-moeten-zwaarder-worden-gestraft-1331712W/

CONCLUSIE:

Wij worden bestuurd en gemanipuleerd door een stel Criminelen (dieven en plunderaars) van het ergste soort! En nu wordt er waarschijnlijk weer geroepen dat niet iedereen corrupt is, maar het als regel tolereren van fraude en de “Cover-up” hiervan door onze regering, maakt al onze landbestuurders medeplichtig!
Bovendien worden de kosten van de gedupeerde staatsinstellingen weer op het volk afgeschoven via de door onze strot geduwde “Bezuinigingsmaatregelen”!

Als onze justitie hier niets aan doet dan kunnen wij, als slachtoffers van deze criminelen, de hele clan met z’n allen aanklagen! Waarom doen wij dat dan niet?

 

CDA-burgemeester Vlissingen moet declaraties terugbetalen

Tijdens het lezen herinnerde ik mij de uitspraken van een van zijn CDA-collega’s tijdens een politiek filosofische zomerschool waaraan ik deelnam: ‘Het CDA baseert zich op de bijbel en hanteert in hun doen en laten de tien geboden’. Ik ben benieuwd waar deze acties van Roep onder te scharen zijn.

Dergelijk gedrag gebeurt natuurlijk niet alleen bij het CDA en is zeker niet alleen stuitend bij religieuze partijen. De afgelopen jaren zien we veelvuldig politici die hun persoonlijke leven verrijken middels het geld van anderen. En of dit nu creatief boekhouden betreft of het laakbaar maximaliseren van wachtgelden, het onintegere gedrag is diep triest en simpelweg onacceptabel.
Zwarte piet

Het onderwerp van fraude wordt in de politiek veelvuldig behandeld. Bulgaren die hun zakken vullen, medici die onverrichte behandelingen declareren en ga zo maar door. Frauderen is steevast een dankbaar onderwerp, waarbij de nodige media-aandacht graag strategisch wordt ingezet.

Politici hoeven elkaar echter niet uitvoerig voor de camera de zwarte piet toe te spelen. Deze verkapte marketingstrategie levert namelijk niets op ? er is allang consensus over de slechtheid van fraude, zeker door politici. Laten we daarom vooral kijken naar oplossingen.
Straffen

Bij het straffen van misdaden kijken we vanuit de rechtspraak vooral naar de zwaarte van de overtreding. De sanctie is maatwerk, waarbij eveneens rekening wordt gehouden voor de gevolgen van het delict voor de maatschappij. Zo zal een winkeldiefstal anders worden bestraft dan zware mishandeling. In dit licht bezien lijkt een ongeoorloofde declaratie wellicht een laag vergrijp, echter daar valt over te twisten.


Met een speciale dank aan
https://ejbron.wordpress.com/2013/10/13/de-schrikbarende
-corruptie-van-bestuurders-in-nederland/

 

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.