Banner Watamula

AA   AA  
       
 

December 2017 01/15

   
       
 

Wake up
Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
 


   
       

December 15 at 05:05am

Corrupte politicus Sint-Maarten veroordeeld

Op Sint-Maarten is oud-parlementariër en staatssecretaris Patrick Illidge woensdag in hoger beroep veroordeeld voor omkoping. Hij kreeg 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk.
Tevens mag Illidge vijf jaar lang geen publieke functie vervullen en heeft hij zijn passieve kiesrecht verloren. Hij mag dus niet aan verkiezingen meedoen.

In 2013 verscheen een video-opname van Illidge in sexclub Bada Bing op Sint-Maarten. Daarop was te zien hoe de politicus geld aannam van de Nederlandse nachtclubeigenaar Jaap van den Heuvel. Het geld was voor het verkrijgen van een vergunning voor danseressen.

Van den Heuvel is dinsdag veroordeeld tot 32 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan onder meer witwassen van geld en belastingontduiking. Hij is vrijgesproken van vrouwenhandel.

View

Zouden ze hier op Curacao het merendeel moeten veroordelen maar dat gebeurt niet omdat de rechterlijke macht mee doet in de vele corrupte zaken.

Illidge

 

December 15 at 05:04am

Artificial Intelligence Machine Can Identify 2 Billion People in Seconds

Yitu Technology has made an AI algorithm that can connect to millions of surveillance cameras and instantly recognise people.
The company – based in Shanghai, China – developed Dragonfly Eye to scan through millions of photographs that have been logged in the country’s national database.
This means it has a collection of 1.8 billion photos on file, including visitors to the country and those taken at ports and airports.
It may also have access to the photos of every one of Hong Kong’s identity card holders, although Yitu has refused to confirm this.
The cutting-edge technology is now being used to track down criminals, which has been hugely successful.
“Our machines can very easily recognise you among at least 2 billion people in a matter of seconds,” Yitu chief executive and co-founder, Zhu Long, told the South China Morning Post.

“Which would have been unbelievable just three years ago.”
The first day Dragonfly Eye was put into service survielling Shanghai’s Metro, it was able to track a criminal and send police to his exact location.
A further 567 suspected criminals were nabbed on the city’s subway system.

Zhu continued: “Let’s say that we live in Shanghai, a city of 24 million people.
“It’s challenging for the government to police such a large population. And it would be impossible without technology. Even when we have many cameras installed, it’s a hard task.
“You can’t watch all the videos, and doing a search is very time-consuming and requires too many resources to get meaningful results from such a huge amount of data. But artificial intelligence can do it easily, and by using existing infrastructure.”

And the future of the Dragonfly technology doesn’t stop at catching criminals.
It is thought it could be used to identify people at ATM machines in the future, making carrying a bank card a thing of the past.
He added: “People waste time discussing whether it’s all hype or the real thing, but facial recognition already shows how real it can get. In 2015, AI had already beaten humans in face-verification tasks.
“Our algorithm is more accurate than customs officials at telling whether two images show the same person. It can even find a subject among millions of others using a 25 or 30-year-old image.
“And in the past two years, the performance of machines has increased by 1,000 times.”

Identiteit

 

December 15 at 05:02am

Miljoenen euro’s verstopt in bevroren kiprollades

Via het vleesbedrijf Castimex in Roermond, van de broer van de omstreden politicus Jos van Rey, zou 9,8 miljoen euro aan contanten naar de Antillen zijn vervoerd. Het geld zat verpakt in kiprollades en was waarschijnlijk afkomstig van illegale praktijken. Hoofdverdachte is de 76-jarige Hennie van R.. Hij wordt verdacht van het witwassen van dat bedrag, bleek dinsdag bij de behandeling van de zaak, die de naam ’kipcash’ meekreeg.
Hennie zei tegen de rechters in Zwolle spijt te hebben. „Ik heb stommiteiten begaan. Waarom het gebeurd is, weet ik nog steeds niet.”
In juni 2015 werd een lading bevroren rollades op Aruba onderschept. In het vlees zat 2,8 miljoen euro verstopt. In 2014 zou al een bedrag van 4,5 miljoen euro op die manier vervoerd zijn, zo bracht het Openbaar Ministerie (OM) naar voren.
De verdediging heeft twijfels over het strafdossier. Zo zouden bij een advocaat, die ook de belastingadviseur van Van R. was, geheime stukken in beslag zijn genomen. Die mochten niet gebruikt worden maar dat is wel gebeurd, menen de advocaten. Ook zijn getuigen, onder wie een op Aruba al veroordeelde verdachte, niet nader gehoord. De verdediging wil dat dit alsnog gebeurt. De rechtbank beslist daar woensdag over.
Hennie van R. begon naar eigen zeggen in de jaren zeventig met ondernemen op de Antillen. Later zette hij ook bedrijven op in Nederland en in België, waar hij nu woont. De rechtbank in Zwolle heeft vier dagen voor het proces uitgetrokken.
Broer Jos van Rey werd vorig jaar veroordeeld voor onder meer stembusfraude. Het hoger beroep in deze zaak loopt nog.

View

Er is dus onderling een afspraak gemaakt wat wel en niet in de strafzaak aangevoerd mocht worden!!

Het is dus duidelijk dat justitie dubbel spel speelt en zorgt dat bepaalde groepen buiten schot blijven.

Hierbij dus het bewijs van een corrupte justitie!
Iets wat wij ook mee maakten in de zaak Spelonk.

Vlees

 

December 15 at 05:01am

Aan Mevrouw B.W.A. van Amsberg- zur Lippe Biesterfeld

Noordeinde 68Postbus 3041 22500 GK Den Haag Aan de heer M. RutteKorte Voorhout 72514 CW Den HaagGeachte mevrouw Van Amsberg, geachte heer Rutte,Deze brief schrijven wij u om u te informeren over een zeer belangrijke kwestie, die de hele mensheidop deze planeet op dit moment raakt.Wij staan hier voor u, zonder oneerbiedigheid, kwade wil of frivoliteit. Het doel van ons verzoek aan ukomt voort uit ons diepe menselijke verlangen om de waarheid aan het licht te brengen en om helingen hoop te bewerkstelligen voor al onze terneergeslagen broeders en zusters.Onlangs is ons ter ore gekomen dat wij, het volk, de mensen van dit mooie land, een corporatieveregering hebben. Dit houdt in dat we eigenlijk geen regering hebben ten dienste van de behoeftenvan de mensen, maar een corporatie, handelend als een regering.Het verschil tussen een echte, actieve, wettige regering en een corporatieve regering die regeert inplaats daarvan, is enorm. Wij, het volk zijn door deze misleiding handelsficties ofwel handelsartikelengeworden. Ons leven had een in geld uitgedrukte waarde voor die corporatie en we werdenbeschouwd als (scheeps)lading of bezit. Onze persoonlijke bezittingen konden ons zomaar afgenomenworden, evenals onze kinderen, we konden zomaar ons leven verliezen en van onze dromen beroofdworden.We waren in bezit van de CORPORATIE: we waren slaven!Dit is zeer belangrijke informatie voor ons allemaal, informatie waarover wij de mensen van dezeplaneet aan het wakker worden zijn.Op 25 december 2012 is de wereld veranderd. Niet zoals het ons voorgehouden was: geen rampen,geen vernietiging, geen wereldwijde omwenteling, geen ‘einde van de wereld’-voorspeling kwam uit.Toch is de verandering groter dan wie ook van ons zich had kunnen voorstellen of van had kunnendromen!Na jaren van juridisch onderzoek en middels het deponeren van een reeks UCC-dossiers en eenuitgebreide lijst van juridische kennisgevingen is op alle corporatieve entiteiten op de hele wereldbeslag gelegd. Alle genoemde entiteiten zijn hiervan op 25 december 2012 naar behoren en tijdig inkennis gesteld door de ONE PEOPLES PUBLIC TRUST (OPPT). Aangezien de enige wet die onze juridische en wettige systemen regelt de corporatieve Maritieme Wetis (Wet van het Water ofwel Wet van de Handel) en niet de in Nederland geldende Burgerlijke Wet,zijn deze genoemde juridische systemen ook ongeldig verklaard.Sinds eind december 2012 zijn miljoenen mensen over de hele wereld geïnformeerd over de nieuweTrust. Wij allemaal, inclusief u, zijn de begunstigden van deze Trust. De fondsen die ‘veiliggesteld’ zijnvoor alle mensen op deze wereld door de corporatieve commerciële entiteiten worden nu beheerdvoor en namens ons allen door de ONE PEOPLES PUBLIC TRUST (OPPT).Elk(e) man, vrouw en kind van deze wereld kan nu uit het slavensysteem stappen! Het slavensysteem


dat ons behoeftig, onwetend, in angst en onrechtmatig gehouden heeft. Eindelijk kunnen we eennieuw tijdperk betreden van persoonlijke vrijheid, overvloed, liefde en mededogen!Wij kennen nauwelijks iemand die blij was met het oude systeem van onderdrukking, controle,armoede en oorlog; een wereld waarin de meeste regeringen juist de grootste bedreiging vormdenvoor welzijn en vrijheid van de mensen; een wereld waarin een zelfbenoemde kleine groep mensen demacht naar zich had toegetrokken om te heersen over de mensheid door middel van het bewustverspreiden van angst, intimidatie, diefstal, moord en marteling, in plaats van het beschermen, dienenen helpen van de mensheid.De laatste uren zijn nu geslagen voor deze wereld … en dat is maar beter zo!We hebben het sluitstuk bereikt van deze krankzinnige, vernietigende en wrede parodie. Voor heteerst ooit zijn we wettelijk en onvoorwaardelijk vrij, als de Goddelijke wezens die we waarlijk zijn. Wezijn bevrijd van de commerciële fictie die, oftewel het handelsartikel dat van ons gemaakt was, alsgevolg van de misleiding door een kleine groep.Met vreugde in ons hart brengen wij u vandaag op de hoogte van heit feit dat de slavernij en blindegehoorzaamheid aan welke vorm van ‘autoriteit’ dan ook voorbij is. Dit geldt ook voor elke vorm vandwang om mensen te controleren, in financiële, spirituele, fysieke zin of welke vorm van repressie danook, met als doel geldelijk gewin, macht en overheersing te verkrijgen ten koste van onze Goddelijkeen Universele Rechten; het is voorbij!Wij, de bewoners van deze aarde, dit land en deze zeeën zijn nu wettig vrij, gelijk en rijk!U, samen met ons allemaal, staat voor een historisch momentum: stel het u eens voor …!In het leven van elk(e) vrouw en man komt er een moment dat de belangrijkste keuze van dat levengemaakt moet worden; de keuze die bepalend is voor de definitieve richting van de rest van je leven.Wij weten wanneer dat moment daar is. Wij vinden hierin onze betekenis en kracht.Soms beseffen we niet onmiddellijk de macht, kracht en gevolgen hiervan en kan het een langzaamproces van bewust worden zijn. Maar uiteindelijk manifesteert het zich als een complete transformatieen de volledige openbaring van wie je werkelijk bent, van je essentie.Dit moment is nu aangebroken, voor ons allemaal. Wij zijn de generatie met voldoende moed, kennis,compassie, liefde en begrip om deze historische sprong te maken: uit het duister naar het licht, van ‘verstand’ naar ‘hart’, van egoïsme naar dienstbaarheid aan de ander.Met deze brief laten wij u weten dat dit historische moment ook voor u aangebroken is. Wij zijn vanaf nu bevrijd van onze collectieve gevangenschap, zowel fysiek, spiritueel, intellectueel, financieel alsmoreel.Wij nodigen u uit om de hele mensheid te vergezellen op dit pad naar liefde, compassie, vrijheid,overvloed en eindeloze co-creatie. Kijk nauwkeurig naar uzelf, naar ons en uw persoonlijke strijd vooronze mooie, maar kwetsbare wereld. Laten we haar mooier maken! Zie de toekomst die nu voor onsstaat!Is die niet geweldig?!Kom met ons mee!De wereld ontwaakt en hervindt haar ware natuur en grenzeloze mogelijkheden. Er is niemand buitenonszelf die ons en onze ervaringen waarde kan geven.


Wij staan nu in ons onweerlegbare en wettige recht en hebben ons afgekeerd van hetslavernijsysteem. Wij, het volk, de mensheid, de prachtige wezens met ongelooflijk potentieel engratie, gaan eindelijk onze dromen waarmaken en bouwen aan een wereld, zoals we die willenachterlaten voor de generaties die na ons komen. Dit doen we met een gevoel van trots en involmaaktheid!Een golf van vrijheid wordt zichtbaar aan de horizon. De sluiers van de treurige, donkere en wredeillusie die ons duizenden jaren beheerst hebben, worden verwijderd. Het heldere ochtendlicht van eennieuw tijdperk schijnt op ons! Voor het eerst in onze geschiedenis wordt onze droom bewaarheid.Het corporatieve systeem, waarin een Goddelijk Wezen behandeld werd als commerciële fictie /handelsartikel bestaat niet meer. De oude corrupte organisaties vallen om en hun belachelijkesymboliek wordt weggevaagd.Geschiedenisstudenten zullen de waanzin en de wreedheid die heersten gedurende eeuwen van lijdenen bloedvergieten proberen te verklaren. Zij zullen proberen te begrijpen waarom de mensheid zoveelmisbruik van de zwakkeren door de heersende elite toestond. Zij zullen geen bevredigendeantwoorden vinden voor zoveel waanzin.U mag nu een keuze maken, samen met ons. Deze keuze heeft evenveel betekenis voor u als voorons.Wij vragen u vriendelijk tijd hiervoor te nemen en goed te luisteren naar uw innerlijke stem. Vraaguzelf met welk recht u nu handelt en onder wiens en welke ‘ autoriteit’. Welke ‘wetten’ wilt u nuuitvaardigen en uit wiens naam? Aan welke ‘autoriteit’ bent u dienstbaar en wie vertegenwoordigt u?Het einde van dit verhaal wordt nu duidelijk en gekend door steeds meer van ons. Wij hopen dat debeslissingen die u en wij allen vanaf nu in het licht van de handelingen door de ONE PEOPLES PUBLICTRUST 1776 (OPPT) gaan nemen in overeenstemming zijn met de door de ONE PEOPLES PUBLICTRUST 1776 (OPPT) namens de hele wereldbevolking juridisch en wettelijk bekrachtigde handeling. Vanaf nu worden uw handelingen en die van ons allen, levend op deze planeet, nu en in de toekomst,uitgevoerd in volledige persoonlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, omdat we gaanhandelen vanuit ABSOLUTE WAARHEID, bewust van wie we werkelijk zijn: Goddelijke Wezens metgelijke rechten en verantwoordelijkheden ten opzichte van elkaar, in eeuwigdurende vrijheid om tecreëren.Eindeloos en voor altijd!Wij nodigen u nogmaals uit om deze historische stap samen met ons te zetten. Wij reiken u de handen nodigen u uit om deel te worden van de oplossing, deel van dit momentum om een nieuwe wereldte creëren.In eerbied, respect en liefde staan wij hier voor u en groeten u.Met de meeste hoogachting,

View

Misschien de moeite waard u zich eens te gaan verdiepen in de OPPT en de vrijemens.
http://www.place4free.com/Soeverein/soeverein.htm

 

December 14 at 05:06am

OM verhoogt boetes voor bellen en gordel

De politie gaat rijden zonder gordel aanpakken. Wie gesnapt wordt moet vanaf 1 januari 250 piek betalen. Dat is nu nog 75 gulden. Betaal je niet en laat je het voorkomen, dan eist de officier 300 piek. Ook bellen achter het stuur wordt aangepakt: 250 piek en bij de rechter 300 piek. Volgens het OM loopt het de spuigaten uit met bellen en gordel.

View

Ook voor de justitiele vriendjes?
En al maak je het 5 maal hoger, als men de boetes niet betaalt zal niemand het iets schelen!

Laat OM eerst maar eens in eigen gelederen gaan kijken en zorgen dat zij zich aan de regels houden en dan heren OM gaat de boetes ook innen bij en rond uw vriendenkring.

 

December 14 at 05:05am

Dick Drayer kan fluiten

Vanaf de uitspraak schreef ik heer Drayer dat er groepen staan die boven de wet werken.

Ultimo Noticia is er een van (en niet de enige).
En dan denk je via een rechter een ton te kunnen vorderen die een krant niet heeft!
Hoe kan je als Nederlands denkende dit klaar te krijgen.
We blijven lachen op deze rots.


Drayer

 

December 14 at 05:04am

Eiertekort op Curaçao

Curaçao heeft een eiertekort. In verschillende supermarkten zijn de rekken leeg. Op het eiland is het invoeren van eieren verboden om de eigen markt te beschermen. Het probleem doet zich vaker voor aan het eind van het jaar. Er is inmiddels ontheffing gevraagd van het verbod. Zodra het ministerie die goedkeurt kunnen buitenlandse eieren het probleem oplossen.

View

Is Cova zijn schuld want de kippen zijn WEL aan het staken!!
Zij zijn de enige die deze man nog geloven!

Eieren

 

December 14 at 05:03am

US Surgeon, Who Exposed Clinton Foundation Corruption In Haiti, Found Dead

Dr. Dean Lorich, an orthopedic surgeon who volunteered in Haiti and exposed Clinton Foundation corruption and malpractice on the island, has been found dead in New York. He was 54.

Dr. Lorich was found by his 11-year-old daughter on the bathroom floor of his tony Upper East Side apartment with a knife in his chest at around 1pm on Monday.
The knife missed the surgeon’s heart, leaving him to bleed out and be found by his daughter. Despite the fact police were called to the property regarding an “assault“, they instantly registered the death as “suicide” and closed the case.
One of the United States’ leading surgeons, Dr. Lorich was part of the relief effort sent by the U.S. to assist the relief effort led by the Clinton Foundation in Haiti after the devastating 2010 earthquake. However Dr. Lorich was disgusted by the “shameful” Clinton Foundation operation, and voiced his concerns to Hillary Clinton directly.
Unsatisfied with her response, he went public, writing an article published by CNN, accusing the Clinton Foundation of widespread corruption and malpractice in Haiti that cost the lives of thousands of children.

CNN article co-authored by Dr. Lorich exposing the extent of Clinton Foundation malpractice and corruption in Haiti.
Billions of dollars were raised by the Clinton Foundation to help the Haitians, but the vast bulk of this money was funneled to Clinton friends and associates, according to Dr. Lorich, who described in harrowing detail what this meant for the children of Haiti.
Dr. Lorich argued that, in essence, Clinton greed left Haitian children to die painful deaths:
“We expected many amputations. But we thought we could save limbs that were salvageable, particularly those of children. We recognized that in an underdeveloped country, a limb amputation may be a death sentence. It does not have to be so.“

“Shameful”
Considering billions of dollars had been donated to the Clinton Foundation with the express purpose of helping the Haitians, Dr Lorich and his team expected to have full support when their plane touched down.
Instead, Dr. Lorich described the situation on the ground as “shameful” and he witnessed Clinton Foundation corruption in action. The Haitians were receiving no help whatsoever.
According to Dr. Lorich, a paltry 0.6% of donations granted by international donors to the Clinton Foundation with the express purpose of directly assisting Haitians actually ended up helping citizens of Haiti. 9.6% ended up with the Haitian government. The remaining 89.8% – or $5.4 billion – was funneled to non-Haitian organizations.

Dr. Lorich’s WikiLeaks emails
Unable to perform his duties – and disgusted by the rampant corruption – Dr. Lorich sent an email to then-Secretary of State Hillary Clinton’s Chief of Staff Cheryl D. Mills to report what he had seen. The email was then forwarded to Hillary Clinton which meant it eventually found its way into WikiLeaks’ possession and can be read here.
Dr. Dean Lorich on the ground in Haiti where he was disgusted to witness Clinton Foundation corruption first hand.
Unsatisfied with the lack of response from Hillary Clinton, Dr. Lorich went public, co-authored the CNN article that exposed the Clinton Foundation’s corruption and malpractice in Haiti:
“We found scores of patients with pus dripping out of open extremity fractures and crush injuries,” reported Dr. Lorich.
“Some wounds were already ridden with maggots.“
“About a third of these victims were children.“
“The entire hospital smelled of infected, rotting limbs and death.“
“Later on, we would judge our surgical progress by the diminishment of the stench.”
“As we got up and running and organized the patients for surgery, we told our contacts in the United States [the Clintons] what we needed.“

Unfortunately the Clinton Foundation did not provide that help, despite pocketing billions of dollars from donors with the express purpose of providing medical support to desperate Haitians.
“We left feeling as if we abandoned these patients, the country, and its people, and we feel terrible,” Dr. Lorich wrote, adding: “Our flight of critical medical equipment and personnel had been canceled.“
The father of three girls, Dr. Lorich was the associate director of the Orthopedic Trauma Service at the Hospital for Special Surgery in New York City, as well as the Chief of the Orthopedic Trauma Service at New York Presbyterian Hospital.

View

En zo ruimen we alles op wat maar te veel naar buiten brengt.

Surgeon

 

 

December 13 at 05:09am

Michael Joseph Jackson (August 29, 1958 - June 25, 2009)

In 2016 startte ik een nieuwe tekening van ongeveer 35 bij 50 cm en zette deze op een stuk papier.
Bij het opzetten was er al meteen een vreemde wereld die open ging en bij het plaatsen van de achtergrond klapte ik helemaal in. Ik had net de zware tekening "People with another vision" klaar en dacht me af te kunnen reageren op deze nieuwe tekening. Dat starten mislukte totaal en ik kwam geheel in de knoop met mijn tekenen. Maanden gingen voorbij en het was ruim een jaar dat ik noch pen noch potlood aanraakte. De tekening van Michael werd opzij geschoven en startte na ruim een jaar van niet tekenen met een andere tekening van een oude man. Ik had namelijk zin om een totaal andere techniek in pentekenen uit te proberen. Probleemloos maakte ik die tekening en ben wel tevreden met het resultaat.
Na het einde van die tekening piepte de tekening van Michael weer naar buiten en legde deze voor de zoveelste keer weer op mijn tekentafel. Ik keek ernaar en pakte mijn pen en ik begon met zijn ogen. Het gevreesde gebeurde natuurlijk en ik kwam terecht in deze persoon zijn leven. Bij het tekenen van de ogen bleken het vrouwenogen te zijn en hoe dieper ik in deze ziel kwam, werd het duidelijk dat het een "haar ziel" was. Michael Jackson, getekend van een foto van dat jaar, was van een vrouw!
Het ging nog veel verder in de reis van deze ziel want het werd duidelijk dat de jongeman Michael kort voordat zijn stem veranderde, verdween van het aardoppervlak en dat er een omgebouwde vrouw met een hoge stem was die de plaats innam van hem. De operaties, huid veranderingen waren niets anders dan een metamorfose naar de nieuwe Michael Jackson!
Ik was compleet van slag, de vele informatie die te zien was en hoe ze deze jonge jongen uitgeschakeld hebben om de hoge stem te behouden en het aan te passen aan de node van showbusiness! Want op een verschrikkelijke manier is de jongen Michael vervangen door een vrouwelijke speler. Na vele schokkende beelden kwam er nog iets naar boven wat moeilijk te plaatsen is want Michael leeft nog! Ja, dat zeggen ze wel meer van artiesten die verdwenen zijn maar zijn energie is er nog duidelijk! Nu kan dat niets anders betekenen dan dat de vrouwelijke oudere Michael (de stand in) vermoord is maar de jongen van geslacht Michael leeft nog! Hij is nog altijd actief in de muziek en stukken komen naar buiten via vreemde kanalen.
Bij deze ontdekking kwam in een keer de verklaring waar Michael is en dan kom ik op de grot die voorkomt op deze tekening. Nee, hij leeft niet direct in een hol maar hij leeft wel onder de grond en beschermd door onze wereldorganisatie die zeer bekende en belangrijke zielen in hun ogen, beschermen tot het laatst. We praten hier over de mannelijke Michael en NIET de vrouwelijke die zijn rol heeft overgenomen en daarvoor is moeten sterven!
Bij het aftekenen van de achtergrond kwam de duidelijke bevestiging dat de jongen Michael nog duidelijk leeft en wel ergens ondergedoken in een onderwereld (grot). De vrouwelijke Michael is vermoord daar deze te veel een eigen leven ging leiden. Dat was de reden dat de vrouwelijke Michael opgeruimd moest worden toen het gehele proces van kindermisbruik en kinderen "gebruiken" mislukte.
De werkelijke Michael Joseph Jackson is dus nog in leven maar we zullen nooit meer iets van hem horen en niets meer van hem direct zien. De meest machtige club vanuit het Vatikaan heeft deze zaken goed in de hand en er zijn geen mogelijkheden om tussen deze twee werelden nog te switchen.
De tekening heeft voor mij veel vrijgemaakt en wat er in de achtergrond verwerkt is, zegt genoeg. Al denkt men dat er veel los komt in deze tijd, de geheimen zijn des te groter. Geheimen, niet voor de normale mens maar voorbehouden voor die "choosen ones".

http://www.johnbaselmans.com/Stepbystep/Step_by_step_Portrait_Michael.htm

Michael

 

December 13 at 05:08am

GZE BESCHIKT NIET OVER BENODIGDE FINANCIËLE EN TECHNISCHE CAPACITEIT

The Myanmar Times meldde gisteren dat de bouw van de nieuwe raffinaderij in het zuiden van Myanmar in november van dit jaar is stopgezet vanwege financiële problemen van de Chinese investeerder Guangdong Zhenrong Energy, GZE. Het Antilliaans Dagblad schrijft hierover. Het nieuws bevestigt volgens premier Rhuggenaath hetgeen al eerder naar voren is gekomen uit de bevindingen van de due diligence en deskresearch van Curaçao, namelijk dat GZE niet over de financiële en technische capaciteit beschikt voor het moderniseringsproject van de Isla-raffinaderij. Voormalig PAIS-leider Alex Rosaria is naar aanleiding van dit nieuws van mening dat het aan de regering is om te voorkomen dat zoiets op Curaçao gebeurt.

View

Van dag een was het duidelijk dat het om oplichters ging en dat er omgekocht werd via personen op dit eiland.
Men wilde toch doorgaan met deze groep.
De vraag is worden de lokale personen ook aangepakt die via gemeenschapsgeld dit door wilden voeren?

GDZR

 

December 13 at 05:06am

Should texting while walking be banned?

In Canada, under the proposed “Phones Down, Heads Up Act," police would fine pedestrians crossing the road while holding and using a phone.

Will Rogers famously wrote, "You can't legislate intelligence and common sense into people." And yet, several cities and states are considering doing just that when it comes to people who walk while texting.

A recent law in Honolulu allows police officers to fine pedestrians between $15 and $99 for staring at their phone while crossing a street. The Hawaiian capital is believed to be the first major U.S. city to ban so-called distracted walking (though the town of Fort Lee, New Jersey, banned the practice a few years ago).

View

Geen gek idee want de zombies die we nu zien lopen zijn werkelijk een gevaar op de weg.

crosswalk

 

December 13 at 05:03am

Oud Facebook-bestuurder waarschuwt:

‘Facebook is gevaar voor de samenleving’

Chamath Palihapitiya, de man die tot 2011 verantwoordelijk was voor de gebruikersgroei bij Facebook, heeft tijdens een bijeenkomst van Stanford Graduate School of Business flink uitgehaald naar alle vormen van sociale media en Facebook in het bijzonder. “We hebben een instrumentarium ontwikkeld dat de sociale cohesie in onze samenleving verscheurt”, waarschuwt Palihapitiya. Volgens hem wordt de werking van de samenleving vernietigt door de continue hang naar feedback onder gebruikers. De gebruikers zijn volgens hem hun waarderingen op de sociale media belangrijker gaan vinden dat het werkelijke, offline, leven.

Jullie hebben het zelf niet door, maar jullie worden geprogrammeerd. Jullie moeten een besluit nemen hoeveel je wilt opgeven, hoeveel je wilt inleveren van je intellectuele onafhankelijkheid.
Zelf gebruikt hij Facebook zo min mogelijk, zegt hij. Zijn kinderen gebruiken het helemaal niet. De hang naar likes, hartjes en andere vormen van waardering, zijn volgens Palihapitiya niet het enige probleem, ook de verspreiding van onwaarheden kaart hij aan. “En dit is geen Amerikaans probleem – dit gaat niet over Russische advertenties. Het is een wereldwijd probleem.” Als voorbeeld haalt hij het lynchen van zeven onschuldige mensen aan in India. Via WhatsApp werd een hoax over kidnappers verspreid, waarna zeven mensen die – onterecht dus – ervan werden verdacht de ontvoerders te zijn gelyncht. Facebook is de eigenaar van WhatsApp.

Met dat soort voorvallen hebben we nu te maken. Mensen die het slecht met ons voor hebben kunnen grote groepen mensen manipuleren en hen hun wil opleggen. Dat is een afschuwelijke stand van zaken […] Het is een probleem dat de hele wereld aangaat. De fundamenten van hoe mensen met elkaar omgaan verkruimelen.

View

Alles waar een "TE" voor staat moet je voor oppassen

Facebook

 

December 12 at 05:05am


Doping

En dan wordt Rusland geschorst als 19de!
What about de 18 landen voor Rusland?

Doping

 

December 12 at 05:03am

Meldingen kindermisbruik op Aruba vervijfvoudigd na dood Rishandro

Sinds de dood van de 5-jarige Rishandro Anastacia op Aruba is het aantal meldingen van kindermishandeling op het eiland vervijfvoudigd. "De zaak heeft Aruba met de neus op de feiten gedrukt", zegt correspondent Dick Drayer in het NOS Radio 1 Journaal. Hij ziet dat de zaak een aanjager is om verdenkingen van misbruik te melden.
Eind november overleed Rishandro na stelselmatige zware mishandeling. Zijn moeder en stiefvader werden gearresteerd op beschuldiging van kindermishandeling. Na de dood van Rishandro bleek dat zijn 3-jarige broertje Roshandrick Frans al maanden werd vermist. De stiefvader bekende een paar dagen na zijn arrestatie de peuter te hebben omgebracht en begraven.

Roshandrick Frans bleek om het leven te zijn gebracht door zijn stiefvader POLITIE ARUBA
Kindermishandeling is op Aruba een wijdverbreid probleem. Een op de vijftien kinderen op het eiland heeft te maken met huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing, staat in een recent onderzoek van de Arubaanse Task Force Kinderrechten. Het is een schatting, want een meldcode voor kindermishandeling ontbreekt op het eiland.
Volgens Drayer trekken hulpverleners al jaren aan de bel over kindermisbruik en -mishandeling, maar leek de politiek er tot nu toe doof voor. "De dramatische dood van de twee jongetjes heeft een momentum geschapen. Het onderwerp is op de politieke agenda gezet en mensen hebben iets meer het gevoel gekregen dat ze gevallen van kindermisbruik of mishandeling kunnen melden", aldus Drayer.

Beschermen bij aangifte
De correspondent sprak met hulpverleners die gevallen van misbruik zijn tegengekomen waar vooraanstaande Arubaanse politici bij zijn betrokken. Daarom vinden de hulpverleners het belangrijk dat er een meldcode komt. "Die is nodig om hulpverleners, docenten of medici - al die mensen die misbruik zien - te beschermen als ze aangifte doen."
Premier Evelyn Wever-Croes heeft onlangs gezegd dat die meldcode er nu komt en dat haar kabinet maatregelen neemt. Of dit zoden aan de dijk zet, blijft de vraag. "Het is niet voor het eerst dat ik dit hoor", zegt Drayer.
"Bovendien zijn er geen maatregelen aangekondigd die de kern van het probleem aanpakken. Veel instanties werken niet met elkaar samen, daders worden niet aangepakt en veel kinderen groeien op zonder volwassene. Aruba is er nog lang niet wat dat betreft."


View

Het getal op Curacao is hoger dan op Aruba al worden die allemaal verscholen door de instanties en kerk. De kerkelijke clubjes die met kinderen handelen en werken is vreselijk en wordt beschermd door de plaatselijke Justitie. Aruba is een beerput maar Curacao is de stront!

Het ergste is dat de genoemde heer Drayer die woont op Curacao daar alles in de doofpot wil stoppen!

Kindermissbruik

 

December 12 at 05:01am

Wietteelt

Bij de ministerpresident van Nederland is op zolder een wietplantage gevonden!
Het kwam aan het daglicht toen de eerste sneuuw dit jaar viel.
Hoe lang deze ministerpresident moet zitten is nog onduidelijk omdat er kennelijk een deal op tafel ligt!

Torentje

 

December 12 at 05:00am

Frankrijk verbiedt mobiele telefoons op scholen

Franse scholieren mogen vanaf volgend schooljaar niet langer mobiele telefoons gebruiken op school.
Dat heeft minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer bekendgemaakt, schrijft The Local.
Het is in Frankrijk al langer niet toegestaan om een telefoon in de klas te gebruiken. Met het nieuwe verbod zijn de telefoons ook verbannen tijdens de pauzes en tussenuren.

Niet spelen
"Kinderen spelen inmiddels niet meer in de pauzes", aldus Blanquer. "Ze zitten alleen maar op hun smartphones te kijken. Dat is vanuit onderwijsperspectief een probleem."
Het nieuwe verbod wordt volgens de minister in september 2018 ingevoerd. Er wordt op het moment gewerkt aan de uitvoering van het initiatief. "Telefoons zullen soms nog nodig zijn voor noodgevallen of specifieke leermomenten", aldus de minister.

Macron
Blanquer zei eerder afsluitbare kastjes te overwegen, waarin leerlingen hun telefoons kunnen bewaren. Hij noemt telefoongebruik op school "een kwestie van publieke gezondheid".
Het telefoonverbod was één van de verkiezingsbeloften van president Emmanuel Macron.

View

Eindelijk een land dat aan haar kinderen denkt.

Telefon

 

December 11 at 05:08am

De leugen van AUSCHWITZ

Zie deze foto's en de hetze en leugens die door de joodse gemeenschap alsmaar in stand wordt gehouden.

Mevr Haverbeck kan je niets anders dan gelijk geven.

Zie ook deze pagina

auschwitz1

auschwitz2

auschwitz3

 

December 11 at 05:06am

Van Stanley Hillis tot Hamas

Aruba biedt nog steeds gelegenheid om ongezien geld te laten stromen. Bij trustkantoor AMTR komt alles samen: Russische oliemiljardairs, Oekraïense vliegtuigeigenaren en zakenrelaties van Hamas.
‘Tssss!’ klinkt het ergens vanaf de voorste rijen. Opeens overstemt geroezemoes de airco in het zaaltje van hotel Aruba Surfside Marina in Oranjestad. Tot dan toe hebben de toehoorders in stilte geluisterd naar de witwas-anekdotes over Nederlandse criminelen in Hongkong, Luxemburg en Zwitsersland. Maar plots, halverwege de ochtend, komt het verhaal dichter bij huis. Dan verschijnt een geelgemarkeerde naam op het presentatiescherm. Een naam die ze allemaal kennen. Iemand uit eigen gelederen. Een eilandbewoner.

Stanley Looman. Tweede secretaris van de Aruba Financial Center Association, actief lid van de Rotary Club, penningmeester van de Dutch Caribbean Golf Association, maar eerst en vooral eigenaar van AMTR, het grootste trustkantoor van het eiland. Loomans bedrijf werft cliënten met de slogan ‘A Little Trust is all you need’ en had tot een paar jaar geleden een van Nederlands beruchtste criminelen als klant: drugshandelaar Stanley ‘de Ouwe’ Hillis, die in februari 2011 werd vermoord.
Premier Mike Eman van Aruba ging in hongerstaking, uit protest tegen de Nederlandse weigerachtigheid

AMTR-directeur Loomans bemoeide zich met verschillende overzeese vastgoeddeals van Hillis, zaken waar de Nederlandse overheid geen weet van had. Het voorbeeld van Looman was onderdeel van een presentatie die ondergetekende eind vorig jaar gaf op de Dag van het Vastgoed. Gastheer was de Arubaanse Financial Intelligence Unit (FIU). Onder de ruim honderd aanwezigen waren vooral lokale dienstverleners: notarissen, bankiers en makelaars.

Daarnaast zaten er financieel rechercheurs en medewerkers van het Openbaar Ministerie in de zaal. En helemaal vooraan was Juan David Yrausquin neergevlijd, de boomlange minister van Financiën van Aruba.

Hoewel die dag verscheidene sprekers wezen op het gemak waarmee – ook op Aruba – vastgoed kan worden misbruikt om fout geld wit te wassen, was de teneur na afloop positief: we hebben het hier onder controle, de Bank van Aruba kijkt streng toe, de FIU probeert zoveel mogelijk verdachte transacties te traceren en de lokale dienstverleners doen hun best om hun organisatie in overeenstemming te krijgen met wet- en regelgeving. De Arubanen krijgen daarbij steun van Nederlandse professionals die zijn uitgezonden om de eilandbewoners bij te staan in hun strijd tegen crimineel geld.

Maar na afloop bij de borrel – de minister van Financiën was toen allang vertrokken – klonk een ander geluid. ‘Nieuwe wetgeving is mooi, maar zonder effectief objectief toezicht werkt het eerder contraproductief,’ bromde een van de aanwezigen. ‘Het is schone schijn om zo misbruik te bestrijden. Op papier lijkt het streng, maar in de praktijk gebeurt er nauwelijks iets. Iedereen weet het, staat er bij en kijkt toe.’ De financieel expert wilde anoniem blijven. ‘Als ik kritiek spui, gaat mijn kop er af. Het is een kleine gemeenschap van ons-kent-ons.’

Driekwart jaar later, in de zomer van 2014, is bewindsman Yrausquin afgetreden en vult nieuws over Aruba de Nederlandse krantenkolommen. Niet vanwege discussie over het toezicht op de financiële sector. Nee, het eilandbestuur ligt zélf onder vuur. Het land heeft een enorme staatsschuld en een buitensporig begrotingstekort van 6 procent. De situatie is zo slecht, dat de gouverneur van het eiland de begroting voor 2014 niet wil goedkeuren. Volgens de Arubanen zit Nederland daarachter. Vanwege die ongewenste bemoeienis trad de gepikeerde minister van Financiën terug. Een week later ging premier Mike Eman in hongerstaking, uit protest tegen de Nederlandse weigerachtigheid.
Op papier lijkt het streng, maar in de praktijk gebeurt er nauwelijks iets.

Het politieke relletje binnen het Koninkrijk der Nederlanden is bij het schrijven van dit stuk nog niet opgelost. Wat daar ook van zij, Aruba heeft aantoonbaar zijn huishoudboekje niet onder controle. En dat roept de vraag op of een land dan wél in staat is om dubieuze geldstromen te ontdekken bij financiële dienstverleners en vervolgens maatregelen te nemen.

Vrij Nederland zocht het antwoord in de trustpraktijk van Stanley Looman. Wat staat er nu precies geregistreerd op Belgiëstraat 36 in Oranjestad, het adres waar AMTR is gehuisvest? Heeft het bedrijf wat te verbergen? En zo ja, wat doet Aruba daartegen? Een onderzoek naar een kantoortje op Aruba waar de halve internationale zakenwereld samenkomt.

Nachtmerrie voor bestrijders
2 januari 2006. Een Hawker 700-privéjet die is vertrokken vanuit Moskou stort neer op het bevroren oppervlak van het Komsomolskoje-meer bij de Oekraïense stad Charkov. De drie bemanningsleden, twee piloten en een stewardess, komen om het leven bij de crash. Het vliegtuig staat geregistreerd als eigendom van Evolga AVV. ‘De feitelijke, maar niet-officiële gebruiker is vermoedelijk luchtvaartbedrijf Avcom uit Moskou,’ post een bezoeker van een vliegtuigsite kort daarop.

‘De Arubaanse registratie is gedaan om interne heffingen en belastingen te vermijden, en om uit te komen onder de eis om gekwalificeerd personeel te gebruiken.’ Evolga AVV is officieel gevestigd op het adres van AMTR. Later dat jaar, in oktober 2006, laat directeur Looman de registratie uitschrijven.
Stanley Looman, actief lid van de Rotary Club op Aruba en belangenbehartiger van Nederlandse criminelenStanley Looman, actief lid van de Rotary Club op Aruba en belangenbehartiger van Nederlandse criminelen

Het kleine Aruba registreert relatief veel vliegtuigen. Voornamelijk van Europese bedrijven, maar ook privéjets van rijke zakenlieden, opvallend vaak afkomstig uit landen als Rusland of Kazachstan. Bij trustkantoor AMTR bestaat de clientèle zeker voor een kwart uit vliegtuigbezitters. Volgens het Arubaanse Statenlid en advocaat Andin Bikker is zijn eiland aantrekkelijk voor buitenlandse luchtvaartinvesteerders omdat ‘de Directie Luchtvaart goed toezicht uitoefent’ en omdat Aruba allerlei internationale verdragen heeft ondertekend ‘die aan financiers meer zekerheid verschaffen’. Het advocatenkantoor van Bikker begeleidt registraties en werkt samen met AMTR.

Ook de Aruba Financial Center Association (AFCA, met Looman als tweede secretaris) wijst graag op de voordelen. Volgens AFCA voldoet Aruba aan zowel de strenge Europese luchtvaartstandaard als aan die van de nabijgelegen Verenigde Staten. Daardoor biedt het vliegtuigeigenaren ‘de hoogste graad van veiligheid, bezitsbescherming en compliance (controle of een bedrijf aan de wet- en regelgeving voldoet, HL),’ klinkt het ronkend op de website van de organisatie.

Dat oogt allemaal heel koosjer, maar de vliegtuigen zijn ondergebracht in een Arubaanse Vrijgestelde Vennootschap, een zogeheten ‘AVV’. En daar begint het gedonder. Deze rechtsvorm, die in 1988 op het eiland werd geïntroduceerd, is vanaf het begin bekritiseerd. Het is een zogenoemde financiële offshore-constructie, bedoeld voor ondernemingen buiten Aruba en met een minimum aan formele verplichtingen.
Het Aruba-netwerk van Stanley Looman. Klik voor grootHet Aruba-netwerk van Stanley Looman. Klik voor groot

Daarmee kan de feitelijke eigenaar naar believen met geld schuiven; een ware nachtmerrie voor witwas- en terrorismebestrijders. Op Aruba zelf is een trustmaatschappij de wettelijke vertegenwoordiger. Die dient wel eerst na te gaan wie er feitelijk achter de onderneming zit, wie de ultimate benefical owner (ubo) is, maar dat is in de praktijk vaak een wassen neus gebleken. De Arubaanse overheid zag lange tijd nauwelijks toe op naleving van de voorwaarden. Kortom, een mooi instrument voor wie onzichtbaar wil blijven en zijn criminele geld toch wil investeren.

Tik op de vingers
‘De AVV is per definitie niet transparant. De feitelijke eigenaar krijgt van de trustee een volmacht waarmee hij bankrekeningen in het buitenland kan openen,’ zegt de eerder ge-noemde Arubaanse financieel expert. Hij neemt als voorbeeld de vliegtuigregistraties. ‘Bij de exploitatie van het vliegtuig elders in de wereld blijven bepaalde geldstromen en de herkomst daarvan buiten het zicht. Bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden die moeten worden betaald.

Daardoor ontstaan substantiële rekening courant-verhoudingen met de AVV. Dat zijn niet de gebruikelijke en controleerbare op- en neergaande geldstromen zoals in een reguliere concernstructuur. Nee, ineens komt er een vordering vanaf de zijkant. Daarvan krijgt een accountant het koud om het hart. Maar in Aruba wordt dat niet op dossierniveau gecontroleerd.’
Het advies is simpel: de FATF raadt Aruba aan om de AVV volledig af te schaffen

Internationale onderzoeken lijken die beweringen te staven. Geen wonder dat Aruba slecht scoorde toen de Financial Action Task Force (FATF) het eiland in 2009 onder de loep nam. De intergouvernementele FATF moet er voor zorgen dat landen met hun wetgeving en beleid voldoende doen aan terrorisme- en witwasbestrijding. Aruba kreeg een dikke onvoldoende; er was te weinig gereguleerd en nauwelijks toezicht op de financiële sector.

Over AVV’s waren de onderzoekers helder: ‘AVV’s lijken vooral te zijn opgezet om zo weinig mogelijk transparant te zijn,’ schrijven ze in hun rapportage. ‘Niet alleen waar het om de achterliggende eigenaars gaat, maar ook met betrekking tot basale boekhouding en andere controlemechanismen.’ Het advies is simpel: de FATF raadt Aruba aan om de AVV ‘volledig af te schaffen’. Na die harde tik op de vingers paste de Arubaanse overheid de wetgeving aan en verscherpte de controle geleidelijk.

Zo kon het gebeuren dat AMTR bezoek kreeg van de Centrale Bank van Aruba (CBA). Die screening leidde in mei 2011 tot een vernietigende brief aan eigenaar Looman. Vrij Nederland kreeg inzage in het document. De bank bleek AMTR binnenstebuiten te hebben gekeerd en had daarna geconstateerd dat Looman trustwerkzaamheden deed voor zo’n tweehonderd ‘actieve cliënten’, gevestigd in landen als Cyprus, Dubai, Oekraïne, Rusland, Kazachstan, België, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Palestijnse gebieden.

Maar van veel van die cliëntdossiers bleek de administratie niet te kloppen, waren er geen gegevens over de herkomst van het vermogen van de belanghebbenden, was er geen informatie over het doel van de vennootschapsstructuur, noch over de identiteit van de eigenaren. Van sommige klanten was volgens de rapporteur helemaal niets te vinden.

Vermoedelijk probeerde Bennett, een Amerikaanse producer van online porno, met een AVV zijn miljoenen veilig te stellen

AMTR kreeg een zogenaamde ‘aanwijzing’ van de CBA: Looman moest zijn zaken zo snel mogelijk op orde zien te krijgen. Om daar rekenschap van af te leggen, diende hij wekelijks elke vrijdag de vorderingen te overleggen aan de toezichthouder. Het was een gele kaart en nog niet de zwaarste straf. De CBA had ook de trustvergunning van AMTR kunnen intrekken, maar blijkbaar gunde de bank hem nog een tweede kans.

Hoe is het drie jaar later met de vooruitgang? De Centrale Bank laat weten niet te willen reageren op vragen over individuele cases. Ook Looman zelf reageert niet op herhaalde mail- en telefoonverzoeken van Vrij Nederland. Om toch enig inzicht te krijgen, probeerden we te achterhalen welke bedrijven staan of stonden geregistreerd bij het turquoise gebouwtje aan de Belgiëstraat en wie van die vennootschappen de uiteindelijke eigenaar, de ‘ubo’, is. Met behulp van informatie uit de Arubaanse Kamer van Koophandel en andere bronnen – sommige open, sommige gesloten – konden we van enkele tientallen AVV’s de achterliggende partij traceren (zie illustratie).

Daarbij valt op dat er veel lijnen naar oligarchen in Rusland en Kazachstan lopen, zakentycoons die na de val van de Sovjet-Unie miljarden hebben verdiend in de olie- en gasindustrie. Twee er van, Vladimir Dzhangirov (Avandgard Aviation AVV) en Arkady Rotenberg (Olpon Aviation AVV), staan op de sanctielijst van de Europese Unie vanwege hun banden met Poetin.

Henk de Vries, eigenaar van het Amsterdamse coffeeshopimperium The Bulldog: ‘Ik heb niks te verbergen’

Daarnaast zijn er meer van origine Israëlische ondernemers die gebruikmaken van de diensten van Looman. Dat is op zijn minst ironisch, daar er tegelijkertijd twee vennootschappen bij AMTR staan geregistreerd die een link hebben met de Palestijnse Autoriteit en Hamas. Die laatste organisatie wordt door Amerika en Europa als ‘terroristisch’ omschreven en zou een grondige compliance-toets vermoedelijk niet doorstaan.

Spam-affaire
Een andere opvallende aanwezige is de Amerikaanse John Joseph Bennett, eigenaar van een immense offshore structuur, waarvan belangrijke onderdelen tot 2012 bij Looman stonden geregistreerd. Vermoedelijk probeerde Bennett, een Amerikaanse producer van online porno, op die manier zijn miljoenen veilig te stellen. Dat deed de seksondernemer nadat hij verwikkeld was geraakt in een spam-affaire en vermoedelijk het onderspit zou delven in een juridisch geschil met internetaanbieder America Online.

AMTR herbergt ook twee andere prominente landgenoten van Bennett, maar dan afkomstig van een heel ander speelveld: de tv-evangelisten William Horan en Ernest Angely, beiden verwoede en vooral steenrijke zieltjeswinners met een discutabele staat van dienst. Verder zijn er veel Nederlanders van de partij. Dat is uiteraard minder bevreemdend, gezien de historische band met Aruba. Wel is de vraag welke functie een AVV voor een Nederlandse ingezetene heeft.

Enkelen van hen reageerden op een verzoek om uitleg. Zoals Henk de Vries, eigenaar van het Amsterdamse coffeeshopimperium The Bulldog. ‘Ik heb niks te verbergen. Die AVV stamt nog uit de tijd dat ik participeerde in een online gokbedrijf van Maarten Lamers op Curaçao,’ laat De Vries weten. Lamers was ooit de uitbater van de Nederlandse Satanskerk, een verkapt prostitutiebedrijf op de Wallen, waar hij uiteindelijk een veroordeling voor fraude aan overhield.
Hoe krakkemikkig en onvolledig de registratie is, laat zich slechts raden

Later verkaste Lamers naar de Antillen, waar hij met behulp van overheidssubsidies een ‘telecomonderneming’ opzette. ‘Hij heeft mij gevraagd om mee te doen, dat was een lucratieve investering,’ zegt coffeeshopmiljonair De Vries. ‘Op Lamers’ advies ben ik naar Stanley Looman gegaan en heb ik die AVV opgericht. Uiteindelijk heb ik dat geld eruit gehaald en de vennootschap een paar jaar geleden laten opheffen.’

Een andere Nederlandse ondernemer die gebruikmaakte van de diensten van AMTR is de Monnickendammer Maarten Leek. ‘Ik heb daar niets meer geregistreerd staan,’ reageert de horecaman. ‘En wat daar stond, had ik zelf niet opgezet, dat was via iemand anders. Ik ben daar zijdelings bij betrokken geweest.

Ik weet niet meer precies hoe het zat, maar dat was iemand die woonachtig was op Aruba. Ja, ik heb wel veel gebruik gemaakt van Engelse limiteds. Maar dat is wat anders. Dat was uit de tijd dat het oprichten van een BV nog vijfduizend euro kostte en een ltd. was voor tweehonderd euro binnen één dag opgericht.’

Tenslotte belt de Bredase zakenman Jan Schouten terug, wiens vehikels Zuiderwindlelie AVV en Hortensia AVV volgens de Arubaanse Kamer van Koophandel nog steeds bij AMTR staan geregistreerd. ‘Nou, dat is wel dertig jaar geleden dat we die vennootschappen hebben opgericht,’ laat Schouten weten. ‘Mijn vrouw en ik hebben dat ooit gedaan als oudedagsvoorziening. Maar na vier jaar leek het ons toch niet zo’n goed idee en hebben we die bv’s naar Nederland verhuisd. Ik probeer nu al jaren van die registratie af te komen, maar dat is niet eenvoudig. We krijgen geen contact met die meneer Looman.’
Krakkemikkig en onvolledig
Verzoeken om reacties aan andere eigenaren van AVV’s blijven onbeantwoord. Of het hier gaat om dezelfde vennootschappen als die waar de Arubaanse toezichthouder in 2011 zo van schrok toen die de boeken van AMTR bestudeerde, is ongewis. Maar de landen waar de eigenaren uit ons onderzoek zijn gevestigd, komen in elk geval grotendeels overeen met het lijstje uit de brief van het CBA. Inzage in de bedrijfsvoering van AMTR hebben we niet.
Hoe krakkemikkig en onvolledig de registratie is, laat zich slechts raden. De vraag is of het trustkantoor inmiddels de beoogde beterschap heeft waargemaakt. Een aantal van de vennootschappen die we bekeken, is de afgelopen jaren uitgeschreven of geliquideerd – na de aanwijzing van de Centrale Bank in 2011. Andere staan nog steeds geregistreerd in Oranjestad.

Het maakt AMTR in elk geval tot een heldere illustratie bij het eerdere harde oordeel van de FATF over Aruba. Toch is de situatie op het eiland ten goede veranderd, beweert de Arubaanse advocaat en politicus Andin Bikker. Hij wil niet oordelen over de bedrijfsvoering bij zijn zakenrelatie AMTR, maar verwerpt wel de aanhoudende kritiek op de AVV. ‘Naar aanleiding van aanbevelingen van onder andere de FATF is de wetgeving verscheidene keren aangepast aan compliance-eisen. Helaas is er een onjuiste perceptie overgebleven.’

De Al Capone van Peru
Het heeft iets ongemakkelijks om Aruba neer te zetten als een Caribisch roversnest. Zeker vanuit Nederland, dat de afgelopen jaren blijk heeft gegeven van een flinke hoeveelheid boter op het hoofd. Veel buitenlandse bedrijven hebben zich hier gevestigd. Daar zitten ook lieden bij met een dubieus trackrecord, waaronder Russische roofkapitalisten die hun buit veiligstelden buiten de eigen landsgrenzen.

Onder meer in Nederland. Bij de recente vliegtuigramp met het toestel van Malaysian Arlines bleek bijvoorbeeld dat de producent van de raketten waarmee MH17 uit de lucht zou zijn geschoten zijn belangen heeft ondergebracht in Amsterdam. Maar toch blijft de vraag hoe een facilitator als AMTR zo lang ongemoeid is gelaten – en ogenschijnlijk nog steeds zijn gang kan gaan.
Zevallos belandde in de gevangenis; voor Looman lijkt de verdenking tot op heden geen consequenties te hebben gehad

Ook zonder de uiterst kritische analyse van de CBA is het niet zo moeilijk om een voor Looman belastend curriculum samen te stellen. Het staat onomstotelijk vast dat hij diensten verleende aan criminelen van naam en faam en het is een feit dat Looman niet alleen opereert vanuit Aruba. Een simpele zoektocht op internet levert verwijzingen op naar belangen in belastingparadijzen als Anguilla en Panama, oorden waar het voor opsporingsinstanties – en journalisten – veel lastiger is om informatie boven tafel te krijgen.

Loomans naam duikt bijvoorbeeld op in een Peruviaans rechtshulpverzoek aan de Verenigde Staten uit 2008. Het gaat om een onderzoek naar Fernando Zevallos, een prominente zakenman uit Peru die met zijn vliegtuigmaatschappij Aerocontinente miljoenen witwaste voor de drugskartels en daar zijn bijnaam ‘de Al Capone van Peru’ aan dankt.

In de daarvoor gebruikte offshore-structuur zou Stanley Looman een rol hebben gespeeld, althans dat staat te lezen in officiële Amerikaanse justitiedocumenten. Zevallos belandde in de gevangenis; voor Looman lijkt de verdenking tot op heden geen consequenties te hebben gehad. Tien jaar eerder figureerde Looman al in een Canadese oplichtingszaak. Potentiële werknemers van een cruisebedrijf moesten honderden dollars storten om kans te maken op een baan.

Het bleek een scam; de sollicitanten konden naar hun geld fluiten. Het betrokken bedrijf, Sea Cruise Enterprises, was geregistreerd op Aruba, met de lokale trustbeheerder als bestuurder. ‘We beheren de vennootschap namens de beneficial owner,’ zei Looman in 1998 tegen een Canadese journalist. Hij weigerde de identiteit van de eigenaar bekend te maken.

Spaanse villa
Zomaar twee zaken, eentje in 1998 en eentje in 2008. In de tussenliggende periode speelde de Arubaanse ondernemer in elk geval een rol als belangenbehartiger van Nederlandse criminelen. Zo staat hij genoemd in een verkoopcontract, waarbij een Spaanse villa van de ene crimineel (Jan ‘de Snor’ Femer) naar de andere wordt doorgeschoven (Stanley ‘de Ouwe’ Hillis). In de bijbehorende documenten wordt het bedrijf Arrowplus Holdings SA uit Panama genoemd, een offshore vennootschap die toebehoorde aan Hillis en waarvan Looman de bestuurder was.

Arrowplus dook eind jaren negentig ook op in een civiel geschil. Beroepscrimineel Hillis had op Aruba, waar hij deels woonde, ruzie gekregen met zijn voormalige partner in crime Randy Habibe, een veroordeelde lokale witwasser die banden had met de drugsmaffiosi van het Colombiaanse Cartel de la Costa. Habibe had bijna 2 miljoen Arubaanse florijnen (1 miljoen euro) in cash geleend van Hillis en weigerde dat geld terug te betalen.

Het geschil tussen de ruziënde vrienden eindigde in een minnelijke schikking waarbij Hillis via zijn vennootschap Arrowplus SA de Arubaanse woning van Habibe kreeg toebedeeld. Bij de onderhandelingen kreeg Looman steun van een Amsterdamse advocaat. Consigliere Evert Hingst, de Nederlandse raadsman van Hillis die in 2005 werd vermoord, was er speciaal voor afgereisd naar Oranjestad.
Oude koek? Afgelopen juli veroordeelde de Arubaanse rechter de Panamese vennootschap Arrowplus Holdings SA wegens witwassen van crimineel vermogen

Het zijn vingerwijzingen, fragmenten die the big picture inkleuren. Zoals de huiszoeking die de Nederlandse recherche op 19 juli 2005 deed in Amsterdam-Zuid. Het ging om een woning van drugshandelaar Dino Soerel, vermeend zakenpartner van Stanley Hillis. Op de salontafel lag een visitekaartje van AMTR, met de naam Stanley Looman. ‘Die hele club rond Stan had belangen op Aruba,’ bevestigt een Nederlandse kennis van Hillis.

Oude koek? Helemaal niet. Afgelopen juli, vijftien jaar nadat de criminelen Hillis en Habibe de deal sloten, veroordeelde de Arubaanse rechter de Panamese vennootschap Arrowplus Holdings SA wegens witwassen van crimineel vermogen. Het gewraakte pand, waarin tot op heden de Arubaanse vriendin van Hillis woont, is verbeurd verklaard.

‘Het was in die zaak moeilijk om aan te tonen dat het om misdaadgeld ging, er lag geen misdrijf aan ten grondslag. We hadden slechts de reputatie van Hillis, maar dat was niet genoeg,’ vertelde zaaksofficier Bart Schmitz eind 2013, na afloop van de Dag van het Vastgoed. Hij had zich eerder vastgebeten in de zaak Hillis en diens vennootschap Arrowplus.

‘Uiteindelijk hebben we een uitspraak van het hof in Amsterdam gebruikt, een belastingzaak waarin Hillis zelf had beweerd dat hij nauwelijks inkomen genoot. Dus die twee miljoen Arubaanse florijnen konden alleen maar uit misdrijf afkomstig zijn.’
Zolang er geen wereldwijd bindende afspraken zijn over witwasbestrijding, blijft het drukken op een waterbed

Het recente vonnis in die zaak heeft overigens geen consequenties voor Stanley Looman. Hij was al geen bestuurder meer van Arrowplus Holding SA. Wie dat wel is, wilde officier van justitie Schmitz niet zeggen, maar uiteindelijk had hij de noodzakelijke informatie losgepeuterd in Panama. ‘Het was heel moeilijk om een dagvaarding in Panama te betekenen,’ zei de openbaar aanklager. Om daar met een ironisch lachje aan toe te voegen: ‘Als je geld wilt witwassen, moet je eigenlijk meteen een Panamese vennootschap aanschaffen.’

Daarmee legde Schmitz onbedoeld de vinger op de zere plek. Zolang er geen wereldwijd bindende afspraken zijn over witwasbestrijding en het lucratief blijft voor afzonderlijke landen om financiële diensten te verlenen aan schaduwspelers, blijft het drukken op een waterbed. Ondertussen studeert de Arubaanse overheid op het instellen van een aparte screeningsautoriteit voor klanten van trustkantoren.

Logisch, en vermoedelijk goed voor het internationaal aanzien van het eiland. Maar wie zich niet meer veilig waant op Aruba, verhuist zijn papieren nering simpelweg naar een andere vrijhaven. Dat is een fluitje van een cent, met dank aan mensen als Stanley Looman.

Looman

Voor leesbare versie klik op image

 

December 11 at 05:05am

Putin To Launch ‘Independent Internet’ Without ‘New World Order Censorship’

Russian President Vladimir Putin has announced that Russia is launching a new ‘independent Internet’ that will be free from the shackles of the New World Order.
Putin and the Security Council are developing the new Internet initially for BRICS nations, which will be totally independent of global elite corporations and governments and will continue to work in the event of global internet outages.
The new initiative was brought forward at the October meeting of the Security Council, with Putin setting a deadline of August 1, 2018.

It is believed the new independent Internet will be free from censorship, with the likes of Google and Facebook barred from monopolising key functions such as search results and social media communications.

Rt.com reports: While discussing the issue, members of the council noted that “the increased capabilities of western nations to conduct offensive operations in the informational space as well as the increased readiness to exercise these capabilities pose a serious threat to Russia’s security.”
They decided that the problem should be addressed by creating a separate backup system of Domain Name Servers (DNS), which would not be subject to control by international organizations. This system would be used by countries of the BRICS bloc – Brazil, Russia, India, China and South Africa.
The issue of excessive dependency on global DNS has previously been addressed by Russia. In 2014, the Russian Communications Ministry conducted a major exercise in which it simulated the “switching off” of global internet services and used a Russian backup system to successfully support web operations inside the country.

However, when reporters asked Vladimir Putin’s Press Secretary Dmitry Peskov if the country’s authorities had been considering disconnecting from the global internet in 2014, Peskov dismissed these allegations as false.
“Russia’s disconnection from the global internet is of course out of the question,” Peskov told the Interfax news agency. However, the official also emphasized that “recently, a fair share of unpredictability is present in the actions of our partners both in the US and the EU, and we [Russia] must be prepared for any turn of events.”

“We all know who the chief administrator of the global internet is. And due to its volatility, we have to think about how to ensure our national security,” said Peskov. It’s not about disconnecting Russia from the World Wide Web, he added, but about “protecting it from possible external influence.”

Putin

 

December 10 at 05:06am

"VREEMDE" branden

We zien in en rond Amerika vreemde branden. Heftig en soms onverklaarbaar. IJzer smelt alsof het om ijs gaat!

Men beweert ook dat er bepaalde wapens gebruikt worden die "getest" worden.
Is het niet zo dat er misschien satalieten zijn die niet meer controleerbaar zijn en nu te pas en te onpas overal branden veroorzaken?

Ik geloof meer in die theorie en alleen zullen we dat nooit te horen krijgen.

Branden

 

December 10 at 05:04am

Tijden veranderen

Tijden veranderen en zo ook de dansen.
Werkelijk, als dit dansen is dan zijn we werkelijk ver afgedwaald!
Voor mijn zijn het 2 wezens zonder hersenen

Zie film Geen Hersenen

Hersenen

 

December 10 at 05:02am

Lookalike’ Angelina Jolie loog alles bij elkaar

De Iraanse Sahar Tabar zou eerder - volgens Turkse media - minstens vijftig operaties hebben laten uitvoeren om op Angelina Jolie te lijken. Nu heeft ze toegegeven dat dit hele verhaal een leugen is. En waarom? ,,Om mijzelf te amuseren.”

View

Een grap die geweldig gelukt is. Ja photoshop is een ware tegenstander van de mensheid!!

Jolie

 

December 10 at 05:01am

10 meest actieve maffia groepen

10. Yardie (Jamaica)
De term ‘Yardie’ (of ‘Yawdie’) is afkomstig uit het Jamaicaanse slang. Het woord duidt hier de bewoners aan van de zogenaamde ‘Government Yards’, een project voor sociale huisvesting in Trenchtown, een buurt in West-Kingston. Het project werd opgestart naar aanleiding van de vernielingen aangericht door Orkaan Charlie (1951). Trenchtown werd echter al snel een broedplaats voor armoede, misdaad en bendegeweld. De term Yardie’ werd een stigma, dat ook meereist met Caribische arbeidsimmigranten naar Canada, Amerika of het Verenigd Koninkrijk.
Yardie gangs (de ‘Jamaican Posses’) zijn berucht voor hun betrokkenheid bij wapenmisdaad en illegale drugshandel – met name marihuana en crack. Door de grote (politieke) verdeeldheid tussen Yardie gangs is het moeilijk Yardie-misdaad als ‘georganiseerde misdaad’ te beschouwen. Er zit immers weinig structuur in de bendes zelf en nog minder tussen de bendes op zich, die slechts af en toe los samenwerken. Ook ondernamen Yardies tot nog toe geen poging om hun illegale praktijken gezamenlijk uit te bouwen. De grootste tegenstelling binnen de Yardies is die tussen de ‘progressieve’, Amerikaaans gezinde ‘Showers’ en de nationalistische, Cubaans gezinde ‘Spranglers’.

9. Mexicaanse Maffia
In tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden is de ‘Mafia Mexicana’ of ‘La Eme’ (‘De M’) niet afkomstig uit Mexico, maar wel uit de Amerikaanse gevangeniswereld. Zogenaamde ‘Sureños’ gebruiken het nummer ’13’ om hun affiliatie aan te duiden: MS-13, Florencia 13, et cetera. Binnen het Californische gevangenissysteem is La Eme de machtigste misdaadfamilie va het moment. Ze zou tussen de 155 en de 300 ‘officiële’ leden tellen en een kleine duizend soldaten, die het veldwerk verrichten in de hoop ooit lid te worden.
De Mexicaanse maffia ontstaat in 1957 door de samenwerking tussen dertien Spaanse straatbendeleden uit verschillende buurten in Los Angeles. Indertijd zaten zij alle dertien gevangen in de ‘Deuel Vocational Institution’, een Californische jeugdgevangenis. Zij besloten er zichzelf te verenigen om zich zo beter te kunnen verdedigen tegen rivaliserende gevangenisbendes en – als gevolg daarvan – ook controle te houden over het zwarte gevangeniscircuit. De stichter van La Eme is Luis Flores (‘Huero Buff’). Bij hun intrede in het gevangenissysteem slaagde hij erin de dertien rivalen te laten samenwerken, iets wat onmogelijk werd geacht in het agressieve, Spaanse bendeklimaat van de jaren 1950 en 1960.

8. Servische Maffia
De Servische maffia is voornamelijk actief in de (sigaretten-)smokkel, de drugshandel, de wapenhandel, afpersing en illegale gok-circuits. De organisatie is samengesteld uit verschillende, grote, georganiseerde groepen, die elk hun breder netwerk hebben doorheen Europa, tot in de Verenigde Staten. De Servische organisatie verschilt van anderen door zijn horizontale structuur. Die houdt in dat alle leden van de organisatie haast in rechtstreeks contact staan. ‘Hoger’ gerangschikte elementen worden daarbij niet noodzakelijk gecoördineerd door een ‘baas’ of leider.
De ‘doorbraak’ van de Servische maffia heeft wortels in het Joegoslavisch conflict van 1991, wanneer er etnische oorlogen uitbraken in Bosnië-Herzegovina en Kroatië. Terwijl Serviërs, Bosniërs en Kroaten daar voor territorium vochten, werden internationale sancties opgelegd aan Servië. De republiek raakte economisch geïsoleerd. Deze economische ramp inspireerde de onderbetaalde, Servische militairen en jeugd om hun leven aan de lucratievere misdaad te wijden. Op hun beurt penetreerde criminele elementen, zoals de Legija, ook de staatsapparaten – niet in het minst de veiligheidsdiensten.

7. Colombiaanse Kartels
Tot 2011 was Columbia ’s werelds grootste cocaïne-producent. In 2012 bracht een stevige anti-narcotica strategie daar echter verandering in. Vandaag laat Columbia alvast Peru en Bolivië voorgaan. De tijd van de grote kartels – Cali, Medellin, North Coast, Norte del Valle, AUC – lijkt voorbij. En ook modernere kartels zoals ELN, FARC en EPL werden door de recente acties uit 2012 sterk verzwakt of (deels) gedemobiliseerd.
Als een gevolg daarvan is het Colombiaanse misdaadlandschap nu zeer versplinterd en moeilijk controleerbaar. Desalniettemin geeft deze situatie ook aanleiding tot een vorm van hergroepering. Zo werkt het oude UAC-netwerk vandaag bijvoorbeeld door in de zogenaamde ‘Bandas Criminales’ (BACRIM). Het zijn neo-paramilitaire, criminele groepen, die zich structureren als gangs. Ondertussen zouden zij zo’n 40% tot zelfs 50% van de Columbiaanse cocaïne-export in handen hebben. Volgens de nationale politie telden deze gangs in 2010 zo’n 3,749 leden en zo’n 6,000 gewapende krachten. Voorname groepen zijn: ‘The Black Eagles’, ‘Los Rastrojos’, ‘Los Urabeños’, ‘Los Paisas’, ‘Los Machos’, ‘Renacer’, ‘Los Gaitanistas’, ‘Nueva Generación’, ‘Bloque Meta’, ‘Libertadores del Vichada’, ‘ERPAC’ en ‘The Office of Envigado’.

6. Albanese Maffia
‘Mafia Shqiptare’ is de Albanese term voor de criminele organisaties gebaseerd in Albanië of samengesteld door etnische Albanezen. De Albanese maffia is actief in Albanië, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Daar participeert de organisatie in een uiterst gediversifieerd gamma van misdaden waaronder drugshandel, mensenhandel en wapenhandel. Het is net die diversificatie en de complexiteit van de opgezette criminele scenario’s die de Albanezen onderscheid van andere misdaadsyndicaten. Zij laten tegelijk vermoeden dat de Albanese maffia intrinsiek tot de meest vermogende ter wereld behoort. In Albanië alleen al zijn er zoveel als vijftien families nodig om de organisatie te controleren.
Maar ook internationaal gezien is de Albanese maffia één van de voornaamste criminele factoren van het moment. De organisatie combineert hiervoor een aantal traditionele karakteristieken met modernere, innovatieve elementen. Zo is er tegelijk een rigide clan-structuur (met een strikte interne discipline en zwijgplicht), die doet denken aan de Italiaanse misdaadfamilies; maar ook trans-nationaliteit, commercialisering en crimineel dienstbetoon. Het eerste zorgt ervoor dat de Albanese maffia extreem moeilijk te penetreren is, intern betrouwbaar en extern solide. Het tweede maakte het mogelijk voor de organisatie om optimaal te profiteren van de globalisering via verankering in de lokale, criminele structuren buiten het moederland. Dit heeft immers een enorm, internationaal logistiek netwerk gecreëerd.

5. Israëlische Maffia
Voor zover men weet zijn er zestien grote misdaadfamilies werkzaam in en vanuit Israël. Vijf daarvan zijn nationaal actief, elf kleinere organisaties zoeken hun brood ook internationaal. Hieronder zouden zich onder andere zes joodse en drie Arabische misdaadfamilies bevinden. De grote syndicaten betreffen de families Abergil, Abutbul, Alperon, Dumrani, Shirazi, Amir Molnar en Zeev Rosenstein. Zij hebben een brede interesse: casino’s, gokken, autodiefstal, autosmokkel, prostitutie, drugshandel, mensenhandel, witwas-praktijken, afpersing, woekerleningen, wapenhandel, heling en diamantsmokkel.
Uniek aan de Israëlische maffia is hun grote verscheidenheid qua samenstelling. Families hebben naast de joodse veelal immers ook een tweede nationaliteit: joods Russisch, joods Georgisch, joods Marokkaans. Er zijn Palestijnse families, ex-Sovjet families, en zo verder enzovoort. Een goed voorbeeld van hoe groepen in werking treden is het ontstaan van deze laatste maffia, de ex-Sovjet maffia, in 1989. Toen was er namelijk een massale instroom van Russische joden naar Israël. Aangezien het Israëlitische financieel systeem gericht is op en zelfs ontwikkeld werd voor de aanmoediging van immigrerende joden (het zogenaamde ‘aliyah’, het ‘naar Israël gaan’ na de diaspora), kreeg de Russische maffia het beloofde land al snel in het vizier als witwas-paradijs. Deze interesse nam alleen nog toe aangezien de Israëlitische wetgeving geen echte wetten kent om het witwassen van illegaal verkregen geld effectief te bestrijden.

4. Yakuza (Japan)
‘Yakuza’ of ‘gokudo’ zijn leden van transnationale misdaadsyndicaten (‘boryokudan’, geweldgroepen) met origine in Japan. Zij staan bekend voor hun strikte (‘ridderlijke’) gedragscodes en hun extreem georganiseerde manier van werken. De Yakuza hebben een ferme greep op de Japanse media en zouden een interne structuur van meer dan 103.000 leden hebben. Die structuur is gebaseerd op de traditionele, Japanse ‘oyabun-kobun’ hiërarchie. Hij houdt in dat elk pleegkind (kobun) in alliantie met zijn pleegouder (oyabun) moet opereren. De relatie werd later ook aangevuld met de code van ‘jingi’ (‘rechtvaardigheid en plicht’). Hierin worden loyauteit en respect als een manier van leven beschreven. De oyabun-kobun relatie wordt geformaliseerd door het delen van sake uit hetzelfde glas (‘sakazuki’), zoals ook gebeurt tijdens de huwelijksfeesten van de Shinto.
Yakuza hebben een zeer complexe, hiërarchische structuur. Elk syndicaat heeft een algemene baas, de ‘kumicho’, die wordt bijgestaan door verschillende, oudere adviseurs (‘saiko komon’) en chefs per hoofdkwartier (‘so-honbucho’). Onder deze leidende ‘raad’ bevinden zich de ‘wakagashira’, die aanvoering geven aan alle gangs in een bepaalde regio. Deze gangs worden op zich geleid door een ‘fuku-honbucho’ en nog eens apart gegroepeerd in kleinere regio’s, aangevoerd door lokale leiders, de ‘shateigashira’.

3. Triads (China)
Het wordt aangenomen dat de term ‘triad’ werd gecreëerd door de Britse autoriteiten in het koloniale Hong Kong. De Triads hebben immers een ruime traditie in de Chinese onderwereld, zeker in tijden van repressie van het Chinese volk. In hun revolutionaire strijd gebruikten deze (vele) splintergroepen al vroeg en vaak triangulaire beeldentaal. Vandaag duidt ‘Triad’ de vele takken aan van de ‘Chinese maffia’, een transnationale misdaadorganisatie met wortels in Hong Kong, Macau en Taiwan; maar ook in landen met een significante Chinese bevolkingsgroep zoals de Filippijnen of Indonesië, Australië of USA.
Triads laten zich voornamelijk in met afpersing, witwas-praktijken, smokkel en prostitutie. Voor wat het smokkelaspect betreft zijn zij vooral bekend vanwege hun grote handel in ‘namaak’: van muziek, video’s en software; maar ook van kleren, horloges en geld. In recente jaren viel ook een toename van sociale fraude op, via het misbruik van gezondheidszorgsystemen.
De traditionele triads structuur maakt gebruik van een numerieke code om rangen en posities aan te duiden. De gebruikte getallen zijn geïnspireerd op de ‘I Ching’ (een Chinese numerologie). Het hoogste getal is ‘489’, dat verwijst naar de ‘Berg’, de ‘Drakenmeester’ of het ‘Drakenhoofd’. Zijn rechterhand is nummer ‘438’, de ‘Hulp van de Bergmeester’. Een gewone soldaat krijgt nummer ’49’. De laagste rangen in de structuur, de ‘Blauwe Lantaarns’, zijn vergelijkbaar meet maffia-associés en krijgen geen nummer.

2. Russische Maffia
De Russische maffia stamt uit de tijd van het Russische Keizerrijk (de jaren 1700). Hij komt voort uit Robin Hood-achtige dievenbenden die stalen van de rijke overheden ter voorziening van de uitgebuite boeren. Vandaag zijn er zoveel als zesduizend verschillende maffiagroepen, waarvan er meer dan tweehonderd globaal actief zijn. Het bestaan van de groepen zelf, en dan met name de graad waarin zij georganiseerd zijn, is echter voer voor debat. Sommigen ontkennen deze algemene structuur totaal, anderen speken van een haast militaire operatie.
Vermoedelijk geldt het tweede, zeker sinds de doorgedreven internationalisering die de Russische maffia sinds de val van de Sovjetunie systematisch heeft doorgevoerd. De structuur van de Russische maffia is echter veel losser en minder doorzichtig dan die van, bijvoorbeeld, de Italiaanse maffia of een leger, zeker naarmate de groepen verder en verder van hun thuisland verwijderd geraken. Net zoals de Italiaanse maffia is er echter ook een ‘Pakhan’ of ‘peetvader’ (‘Krestnii Otets’), die de boel controleert voor maximaal vier verschillende ‘cellen’. Hij werkt daarvoor via een ‘Brigadier’. Twee spionnen (‘Sovietnik’ en ‘Obshchak’, ondersteuning en veiligheid) controleren de brigadier. Zij zijn respectievelijk de rechterhand en de boekhouder van de Pakhan.

1. Cosa Nostra
Cosa Nostra
Dit is de enige echte ‘maffia’, in de puurste zin van het woord. De term ‘maffia’ is immers ontstaan op Sicilië en duidt in de meest strikte zin enkel die Siciliaanse families aan die zich verenigd hebben in de ‘Cosa Nostra’ (‘Onze Zaak’, ‘Onze Belangen’). Cosa Nostra is de eerste, bekende ‘losse associatie’ van verschillende criminele groepen met gelijklopende belangen, soortgelijke structuren en een verbindende gedragscode (gebaseerd op eer en trouw). Hun basisactiviteit en de eerste reden voor hun groei was beschermingsafpersing.
Als structuur is de Cosa Nostra opgebouwd uit verschillende ‘families’, ‘clans’ of ‘cosca’. Elk van deze families claimt – op Sicilië – een welbepaald territorium. Meestal is dit een stad, een dorp of een buurt (‘borgata’) in een grotere stad. Leden van de familie zijn ‘mannen van eer’ of, in de volksmond ‘mafiosi’. De clan wordt daarbij geleid door de ‘capo’ of de ‘baas’ van de familie. Hij heeft een raadsman (‘consigliere’) en een onderbaas die op zijn beurt weer verschillende regiment-kapiteins (‘caporegime’) onder zich heeft. Deze kapiteins sturen ‘soldaten’ aan die ‘associés’ (niet-leden) aansturen.


December 09 at 05:08am

Alle aapjes op een rijtje

Geef ze een sterretje of een streepje en ze denken werkelijk dat men machtig is.
Triest om zo tegenover burgers te gaan staan terwijl er niets aan de hand is.
Een teken van veel tekortkomingen en een zieke geest

Aapjes

 

December 09 at 05:07am

De kracht van een wil

Langs deze weg verklaar ik dat de ware moordenaars en de Nederlandse opdrachtgever, in het geval van de moord heer Wiels, veroordeeld gaan worden.
Het is een belofte die ik heer Wiels heb gegeven.

Wat duidelijk is:
- Peggy Oerajakana
- Ernest Virginie
Twee namen die duidelijk valsheid in de zaak Wiels willen bewerkstelligen.December 09 at 05:06am

Slavery

Zijn het niet wij die dat in stand houden?

Slavery

 

December 09 at 05:04am

Senior Saudi prince freed in $1 billion settlement agreement: official

Senior Saudi Arabian prince Miteb bin Abdullah, once seen as a leading contender to the throne, has been freed after agreeing to pay over $1 billion to settle corruption allegations against him, a Saudi official said on Wednesday.

Miteb, 65, son of the late King Abdullah and former head of the elite National Guard, was among dozens of royal family members, high officials and senior businessmen rounded up this month in a crackdown on graft that has strengthened the power of Crown Prince Mohammed bin Salman.
The official, who is involved in the crackdown and spoke on condition of anonymity, said Miteb was released on Tuesday after reaching “an acceptable settlement agreement”. The official said he believed the agreed sum to be the equivalent of over $1 billion.
“It is understood that the settlement included admitting corruption involving known cases,” the official said, without giving details.
According to the official, Prince Miteb was accused of embezzlement, hiring ghost employees and awarding contracts to his own firms, including a deal for walkie talkies and bulletproof military gear.
Prince Miteb is the first senior figure known to be released among those detained. Around 200 people in total have been questioned in the crackdown, authorities said earlier this month.
The allegations, which include kickbacks, inflating government contracts, extortion and bribery, could not be independently verified.
Saudi authorities, who estimate they could eventually recover around $100 billion of illicit funds, have been working on reaching agreements with suspects detained at Riyadh’s luxurious Ritz Carlton hotel, asking them to hand over assets and cash in return for their freedom.
Apart from Miteb, the Saudi official said that at least three other suspects had finalised settlement agreements and that the public prosecutor had decided to release several individuals.
The prosecutor has decided to put at least five people on trial, the official said without disclosing their identities.
The fate of billionaire Prince Alwaleed bin Talal, chairman of investment firm Kingdom Holding 4280.SE and one of Saudi Arabia’s most prominent international businessmen, was not known.

Kingdom issued a statement earlier this month saying it was continuing to operate normally but has not responded to queries about his status since he was detained early this month.
Two Saudi sources told Reuters that Prince Alwaleed has so far refused to reach a settlement and had asked for access to his lawyer in order to fight allegations against him.

Relatives, his lawyer and officials in his office could not be contacted to comment.

STOCK MARKET RISES
Saudi Arabia’s stock market .TASI, where many investors have been alarmed by the corruption probe, rose after news of the settlements by Prince Miteb and others. The main index was trading 0.4 percent higher around midday on Wednesday.
The settlements may mean authorities can soon wind down parts of the probe, reducing the risk of damage to the economy through the freezing of hundreds of bank accounts, and easing the danger that firms linked to detainees could be affected.
Officials from Prince Miteb’s office could not be reached for comment about his release, and it was unclear if he was able to move freely or whether he would be put under house arrest.
An acquaintance of the family said earlier on his Twitter account that Prince Miteb was receiving brothers and sons at his palace in Riyadh.
The arrests of royals and top businessmen have been welcomed by many Saudis who are frustrated by corruption, but the crackdown is also seen by many people as a pre-emptive step by Prince Mohammed to remove any possible challenge to his control over the world’s top oil exporting country.
The round-up follows a meticulously planned palace coup in June through which Prince Mohammed ousted his elder cousin Prince Mohammed bin Nayef as heir to the throne.
Prince Miteb, as overlord of the 100,000-strong National Guard, represented the last great competing power center left after the toppling of Prince Mohammed bin Nayef. In September, religious and intellectual critics of the government were jailed.

reuters

View

Geld doet wonderen.

Prins

 

December 08 at 05:06am

Identity roof

Gisteren werd ik er op attent gemaakt dat een of ander ziekelijk figuur mijn profiel foto op Facebook gebruikt als zijnde zijn foto.

Na het aangeven dan deze zeer achterlijke zet van deze Glenroy Davis (https://www.facebook.com/glenroy.davis.73) kreeg ik dit bericht van FB

"In this case, we reviewed the profile you reported and found that it doesn't go against our Community Standards."

Met andere woorden neem de Identity over van Mark Zuckenberg en ze doen niets!

BIJ DEZE. IK BEN NIET DEZE ZIEKELIJKE GEEST EN STA NIET ACHTER ZIJN POSTINGS!!

Davis

 

December 08 at 05:05am

Drugshandel in Europese Unie goed voor 24 miljard euro

Drugshandel is de grootste illegale markt binnen de EU. Criminelen strijken jaarlijks meer dan 24 miljard euro op aan de handel, dat staat in een woensdag gepubliceerd rapport van de Europese politieorganisatie Europol.
Ruim een derde van de criminele bendes in de Europese Unie doet aan handel in en productie van drugs. Marihuana en cocaïne zijn nog steeds de meest verhandelde drugs.
Volgens de onderzoekers veranderen binnen de handel in synthetische drugs de substanties snel van samenstelling. De afgelopen vijf jaar werden 620 nieuwe samenstellingen geregistreerd.
Drugs met het opiaat fentanyl als bestanddeel zijn sterk in opmars. Het gevaarlijke middel, vele malen sterker dan morfine, kostte in Groot-Brittannië dit jaar al aan zestig mensen het leven.
Fentanyl wordt in de gezondheidszorg gebruikt als pijnstiller. De Amerikaanse artiest Prince overleed vorig jaar april aan een overdosis fentanyl.

View

Heel veel gaat via het Nederlands koninklijkhuis en hun aanvoerders via de antilliaanse eilanden.

drugs

 

December 08 at 05:04am

Murdered by the elite

Murder

 

December 08 at 05:03am

CIA Agent Confesses On Deathbed: ‘I Killed Bob Marley’

Former CIA agent Bill Oxley has confessed on his deathbed to assassinating Bob Marley on behalf of the government.

A 79-year-old retired officer of the CIA, Bill Oxley, has made a series of stunning confessions since he was admitted to the Mercy Hospital in Maine on Monday and told he has weeks to live. He claims he committed 17 assassinations for the American government between 1974 and 1985, including the music icon Bob Marley.

Mr. Oxley, who worked for the CIA for 29 years as an operative with top-level security clearances, claims he was often used as a hitman by the organization, to assassinate individuals who could represent a threat to the goals of the agency.

Trained as a sniper and marksman, Mr. Oxley also has significant experience with more unconventional methods of inflicting harm upon others, like poisons, explosives, induced heart attacks and cancer.

The 79-year-old operative claims he committed the assassinations between March 1974 and August 1985, at a time when he says the CIA “was a law unto itself.” He says he was part of an operative cell of three members which carried out political assassinations across the country and occasionally in foreign countries.

Most of their victims were political activists, journalists, and union leaders, but he also confesses to assassinating a few scientists, medical researchers, artists and musicians whose ideas and influence “represented a threat to the interests of the United States.”

He claims he had no problem with going through with the assassination of Bob Marley, because “I was a patriot, I believed in the CIA, and I didn’t question the motivation of the agency. I’ve always understood that sometimes sacrifices have to be made for the greater good.”

But Mr. Oxley confesses that Bob Marley remains unique among his victims, as he was the only victim he “felt anything for.”

“The others were assholes. Bob Marley was Bob Marley. I was no closer to being a long-haired hippy back then than I am now, but I must admit Bob’s music did move me. It held some power over me.”

He claims to have “mixed feelings” about Bob Marley’s death. On the one hand, Marley was “a good man, a beautiful soul” with “profound artistic gifts” who did not deserve to have his life cut short. But according to Mr. Oxley, Bob Marley was also placing the goals of the CIA in jeopardy and threatening the existence of the United States:

“He was succeeding in creating a revolution that used music as a more powerful tool than bullets and bombs. Bob Marley in 1976 was a very serious threat to the global status quo and to the hidden power brokers implementing their plan for a new world order. As far as the agency was concerned, Bob Marley was too successful, too famous, too influential… A Jamaican Rastaman who started using his funds and fame to support causes around the world that were in direct conflict with the CIA… To be honest, he signed his own death warrant.”

“It’s not like we didn’t warn him. We sent a few guys to shoot up his house in Kingston,” Mr Oxley says, referring to a shooting in the Marley residence that left the singer with an injured arm and chest. “We had a message for him. We impressed upon him the gravity of the situation he found himself in. He didn’t listen.”

“Two days later, in the mountains, I stuck him with the pin.“

How Bob Marley was murdered by the CIA

Two days after Bob Marley was shot in the left arm by one of three gunmen who ambushed the singer and some of his crew in his house in Kingston, and after a brief stint in hospital, Bob Marley travelled to the protective hills of the Blue Mountains and spent time at the highest point in Jamaica, rehearsing for an upcoming concert.

According to Mr. Oxley, he used press credentials to gain access to Bob Marley during his Blue Mountains retreat. He introduced himself as a famous photographer working for the New York Times, and gave Bob Marley a gift.

“I gave him a pair of Converse All Stars. Size 10. When he tried on the right shoe, he screamed out ‘OUUUCH.‘

“That was it. His life was over right there and then. The nail in the shoe was tainted with cancer viruses and bacteria. If it pierced his skin, which it did, it was goodnight nurse.”

“There had been a series of high-profile assassinations of counter-culture figures in the United States in the late sixties, early seventies. By the time Bob Marley’s time came around, we thought subtlety was the order of the day. No more bullets and splattered brains.”

Mr. Oxley says he kept close contact with Marley during the final years of his life, ensuring the medical advice he received in Paris, London and the United States “would hasten his demise rather than cure him.” He died from cancer in May 1981. He was just 36 years old.

bob-marley-death
The final photo of Bob Marley, days before his death.
“The last time I saw Bob before he died he had removed the dreadlocks, and his weight was dropping like a stone,” he says.

“He was very withdrawn, unbelievably small. He was shrinking in front of us. The cancer had done it’s job.”

“The day he died in Miami was definitely one of the most difficult moments in my career. I felt real bad. For a long time I wasn’t comfortable with my part in his death. But eventually I came to realize it had to be done, for America.”

View

Later werd dit bericht afgedaan als zijnde fake nieuws maar toch waar rook is is.......

Marley

 

December 07 at 05:09am

Opinion

De grootste leugen van de maatschappij

We worden geboren en voor vele kinderen is het dan, in het begin van hun prille leven, al terecht komen in een crèche en wat later peuter/kleuteropvang om klaargestoomd te worden voor het lager en weer later hoger onderwijs.

Het onderwijs is de grootste leugen van de mensheid. Het onderwijs is er niet om kinderen een maatschappelijke kans te geven, zoals men dat voorhoudt, maar simpel om kinderen in een bepaald hokje te duwen en ze daar hun leven lang in vast te pinnen.

Het onderwijs, zoals het al vele jaren gaat, is al vele malen achterhaald door zowel de leerkrachten zelf als die “studenten” die midden in het onderwijscirkel zitten. Men schreeuwt om vernieuwingen en men schreeuwt om een eerlijke kans. Helaas dat is tot de dag van vandaag nauwelijks mogelijk. Er zijn enkele uitzonderingen rond de wereld maar het schoolsysteem in het algemeen is verplicht net zoals je verplicht naar een gevang gaat als je niet in de rij mee loopt.

Het onderwijs is niets anders dan het afstompen van de kinderen. Er mag niet zelf gedacht worden. Lastige vragen zijn niet welkom want dan sta je op de black list van die leraar en gaan er bewust punten af van je eindeloze proefwerken, testen, examens.

We zijn in een nieuw tijdperk beland, een tijdperk waar het kind zelf kan ontdekken en zelf kan bepalen welke kant uit te gaan. Uiteindelijk heeft elk kind vanaf de geboorte deze gave en die moeten we aan gaan pakken en verder gaan uitbreiden.

Dat men op een “basisschool” de basics leert van onder andere lezen en schrijven is in mijn ogen het enige vereiste van het geheel. Een taal is nodig om je zo verder te kunnen ontwikkelen maar vele zaken die nu op scholen behoren tot een must zijn niets anders dan het hersendood maken van diegenen die het allemaal maar moeten slikken. Het gaat tijd worden dat de kinderen op gaan staan en massaal de huidige scholen weren en vertikken nog dit soort onderwijs te volgen. Men kan geen miljoenen kinderen tegelijk opsluiten en miljoenen ouders tegelijk beboeten want er is geen systeem wat bestand is tegen deze manier van tegenwerken. De mooiste optie is dat de leerlingen zelf vertikken nog iets te doen in hun klassen. Weiger die stof waar jij van vindt dat deze niets doet aan jouw groeien, jouw weg! Als ze aan blok het schoolsysteem laten voor wat ze zijn wat kan het systeem dan nog doen. Ben je volgens hen een afvaller, nietsnut en ongemotiveerd persoon laat ze gaar koken in hun eigen circus.

Wel is het zaak als je al die onzin weigert te leren dat je wel werkt aan je eigen kennis. In de huidige wereld van internet is alles te vinden waar je interesse is. Het vergooien van je leven aan spelletjes en een portable telefoon is in mijn ogen niet de juiste keuze. Al zijn ook in die werelden jongeren zeer ver gekomen. Het is zaak dat jij je droom gaat volgen. Laat dat achterlijk gedoe op school voor wat het is. Zit je tijd uit als je niet weg wilt blijven en die doffe ellende aan wilt gaan van het gerecht. Zit je tijd uit en laat die punten voor wat ze zijn. NIEMAND zal ooit nog eens vragen naar die cijfers! En vergeet niet de meest succesvolle mensen op deze aarde en zo ook de meest rijke mensen op deze planeet zijn vrijwel allemaal eenlingen geweest die de school, de school hebben gelaten en simpel hun dromen zijn gaan volgen.

LET WEL, zelf educatie is niet de gemakkelijkste weg maar het brengt je wel op die weg waar jij van droomt.
Ik weet dat vele ouders nu boos op mij zijn en vele zullen dit bericht proberen te verdoezelen. Maar jongeren rond de wereld, stuur deze boodschap rond naar je vrienden/vriendinnen en ga het inzien waar je mee bezig bent. Maak van dit bericht een attachment of een noodroep! Het moet afgelopen zijn om 20 jaren van jullie leven weg te gooien aan een achterhaald verziekt onderwijssysteem waar we geen nieuwe wereld mee kunnen draaien. Zie hoeveel domme wezens na het afstuderen om je heen zijn. Zie vele gehersenspoelde zombies en totaal niet meer zelfdenkend, afhankelijk van een ondergaand systeem.

Volg je dromen en pak op van wat je om je heen hebt om je doel te bereiken. Volg je eigen onderwijs en maak ervan een eigen leven!

Sta op, vergeet school en ga aan je dromen werken!

Succes,

John H Baselmans-Oracle

 

December 07 at 05:08am

Morgen regiezitting Fonseca

Morgenochtend is de tweede regiezitting in het hoger beroep van Nini Fonseca. De man die eerder veroordeeld werd tot 25 jaar cel voor zijn rol in de moord op Helmin Wiels. Zijn mogelijke opdrachtgever, George Jamaloodin zit nog vast in Venezuela. Het Hoger Gerechtshof daar heeft toestemming gegeven voor zijn uitlevering, maar door de bureaucratie is dat nog steeds niet gebeurd. Hij kan daarom vooralsnog niet getuigen in de zaak Fonseca.

View

De man die NIETS te maken heeft in de moord Wiels.
Evenzo Jamaloodin die veel uitgehaald heeft maar niet de opdrachtgever is.
Hoe vies is deze wereld terwijl ik al van de tweede week de ware moordenaars en opdrachtgever door heb gegeven en OM als de dood is deze mensen aan de schandpaal te nagelen.

Fonseca

 

December 07 at 05:06am

Superhuman Abilities of Himalayan Monks Stun Harvard Scientists

Most of us have a fairly good idea that brains of Buddhist monks function far beyond most humans’ capabilities and that the monks can actually rewire their brains. While there is no question that Buddhist monks possess superhuman powers, how they do some really incredible out-of-this-world kind of stuff continues to fascinate and show scientists what we – ‘normal human beings’ – can all do.
Professor Herbert Benson and his team of researchers from the Harvard School Of Medicine went to remote monasteries in the Himalayan mountains in the 1980's to discover, decode, and document the subtle ways through which the monks manipulate their bodies – like raising the temperatures of their fingers and toes by as much as 17 degrees, and lowering their body’s metabolic rate by up to 64% – using a stress reduction yoga technique called ‘g Tum-mo’.

The Harvard research team also recorded monks drying cold, wet sheets with body heat. They also documented monks spending a winter night – when temperatures reached zero degrees F – on a rocky ledge 15,000 feet high in the Himalayas — wearing only woolen or cotton shawls. These remarkable feats, the Harvard research team observed, were achieved by intense daily meditations, guided exercises and spiritual conditioning. They noted:
“In a monastery in northern India, thinly clad Tibetan monks sat quietly in a room where the temperature was a chilly 40 degrees Fahrenheit. Using a yoga technique known as g Tum-mo, they entered a state of deep meditation. Other monks soaked 3-by-6-foot sheets in cold water (49 degrees) and placed them over the meditators’ shoulders.
“For untrained people, such frigid wrappings would produce uncontrolled shivering. If body temperatures continue to drop under these conditions, death can result. But it was not long before steam began rising from the sheets. As a result of body heat produced by the monks during meditation, the sheets dried in about an hour.”

Based on his experiments and experience, Benson stressed that a better understanding of advanced mediation could lead to better treatments for stress-related illnesses. He noted:
“More than 60 percent of visits to physicians in the United States are due to stress-related problems, most of which are poorly treated by drugs, surgery, or other medical procedures. If such an easy-to-master practice can bring about the remarkable changes we observe, I want to investigate what advanced forms of meditation can do to help the mind control physical processes once thought to be uncontrollable.
“My hope is that self-care will stand equal with medical drugs, surgery, and other therapies that are now used to alleviate mental and physical suffering. Along with nutrition and exercise, mind/body approaches can be part of self-care practices that could save millions of dollars annually in medical costs.”

In 2011, Zoran Josipovic, a research scientist and adjunct professor at New York University and a Buddhist monk himself, placed the minds and bodies of prominent Buddhist monks into functional magnetic resonance imaging (fMRI) machines to track the blood flow to their brains while they were meditating. Josipovic told BBC:
“The brain appears to be organized into two networks: the extrinsic network and the intrinsic, or default, network. The extrinsic portion of the brain becomes active when individuals are focused on external tasks, like playing sports or pouring a cup of coffee. The default network churns when people reflect on matters that involve themselves and their emotions. But the networks are rarely fully active at the same time. And like a seesaw, when one rises, the other one dips down. This neural set-up allows individuals to concentrate more easily on one task at any given time, without being consumed by distractions like daydreaming.
“[But] Some Buddhist monks and other experienced meditators have the ability to keep both neural networks active at the same time during meditation – that is to say, they have found a way to lift both sides of the seesaw simultaneously. This ability to churn both the internal and external networks in the brain concurrently may lead the monks to experience a harmonious feeling of oneness with their environment.”
Buddhist Monks have known for thousands of years what science is just now learning

Science Just Confirmed One Of Buddhism's Main Ideas


Buddhist Monks have known for thousands of years what science is just now learning: the mind can be changed by training it.
good.is
In 2008, neuroscientist Richard J. Davidson conducted a research on Tibetan Buddhist monks at the University of Wisconsin-Madison to find out how meditation makes Buddhist monks’ brains superhuman. He discovered that “over the course of meditating for tens of thousands of hours, the long-term practitioners could dramatically increase neuroplasticity and had actually altered the structure and function of their brains”.

View

Weinig mensen beseffen dat de kracht in jezelf zit.

Deze moeten eerst duizenden kilometers reizen om die bevestiging te krijgen.

Monk

 

December 07 at 05:04am

THIS GUY DESTROYS TRANSGENDER ARGUMENTS

Een geweldige discussie die duidelijk maakt wat er met de modegrill aan de hand is van deze tijd van waar mannen menen vrouw te zijn en vrouwen man en dat alles een potje is.

De main is dat ik NIET hoef te nemen dat ik je anders gaat zien als dat je geboren bent. Het spel hoef ik niet te spelen omdat het mode is en aandacht vragen is.
In de dieren-planten-mensenwereld is het verschil man vrouw voor een doel "je vermenigvuldigen" en al het andere is aandacht en moeite hebben met je zelf.
Vandaar ook de hoge zelfmoorden in deze groepen puur omdat ze vreselijk in de knoop zitten en hun identiteit niet willen aanvaarden.

Zie film

View

Zeer goed verwoord en zegt precies wat er gaande is in deze tijd.

 

December 06 at 05:05am

Veiligheid ISLA is in gedrang

Over de veiligheid heb ik al jaren over geschreven maar alsmaar werd het ontkend maar wat erger is is deze foto waar een drone illegaal over de ISLA heeft gevlogen!

Dat het mogelijk is is al een gevaar op zich en zo'n drone kan gemakkelijk de zaak saboteren.

Hier praat men over terroristische gevaren

ISLA

 

December 06 at 05:04am

CIA, Coke, Curacao, Nederland

Nu kan heer Trump niet zeggen "ik wist het niet"

TrumpDecember 06 at 05:03am

Dengue vaccine DANGEROUS!!!

Filippijnen maken zich op voor “het ergste” nu blijkt dat 733.000 kinderen slecht vaccin hebben gekregen

Een groot vaccinatieprogramma van de Filipijnse overheid is stopgezet nadat bleek dat het vaccin tegen knokkelkoorts de ziekte alleen maar erger maakt bij mensen die de ziekte nog nooit gehad hebben. Meer dan 733.000 kinderen hebben het wel al gekregen, dus wordt gevreesd voor het ergste.

Knokkelkoorts is een virusinfectie die vooral voorkomt in tropische en subtropische gebieden. Ze wordt overgebracht door de overdag stekende Aedes-mug. Wie eraan lijdt, klaagt over hoge koorts, hoofd-, gewrichts- en spierpijn, misselijkheid en braken, uitslag en een trage hartslag. De ziekte doet denken aan griep, maar heeft ook een levensbedreigende vorm. Die is de voorbije twintig jaar merkbaar meer aanwezig. Vorig jaar zijn minstens 1.000 mensen gestorven aan de ziekte in de Filipijnen, terwijl er 211.000 mensen de ziekte hadden.

Om te vermijden dat de ziekte levensbedreigende proporties aanneemt, is de Filipijnse overheid met een groot vaccinatieprogramma begonnen. Het focust zich op scholen, war de voorbije dagen al 733.000 kinderen het vaccin Dengvaxia toegediend kregen.

Goed nieuws, zou je dan denken, maar de Franse farmareus Sanofi Pasteur heeft nu toegegeven dat het vaccin de ziekte net erger kan maken bij mensen die nog nooit knokkelkoorts gehad hebben. Omdat de kans bij kinderen veel kleiner is dat ze de ziekte al eens gehad hebben, zit de Filipijnse overheid met de handen in het haar.

“We zijn klaar voor een worst case scenario”, zegt Eric Tayag, woordvoerder van het ministerie van Gezondheid, aan ABS-CBN. “Het vaccin werd alleen gegeven aan kinderen van 9 jaar en ouder in gebieden waar knokkelkoorts vaak voorkomt en de kans dus groter is dat ze het al eens gehad hebben. Maar we volgen alle gevaccineerden op om te kijken of er geen vervelende neveneffecten zijn.”

Volgens Sanofi is de kans reëel dat de versterkte symptomen, door het vaccin, echt zichtbaar worden. Het programma wordt nu meteen stopgezet en de overheid beraadt zich over een nieuw programma.

View

Om geinformeerd te blijven want men moet weten dat vele injecties er niet zijn om je te beschermen.

Dengue

 

December 06 at 05:02am

Snap maar niet...

waarom er geen mensen spontaan even binnen komen

Welkom


December 05 at 05:09am

Hoe dom kan je zijn?

Gisteren 4 december waren er enkele imbecielen die meenden dat ze een kleine 25.000 mensen af moesten zonderen van de stad. Mensen zonder hersenen en personen die niet weten wat ze vele mensen aan hebben gedaan.

Het lijkt steeds meer de gewoonte dat enkele imbecielen zo maar wegen kunnen afsluiten en dat met medewerking van de politie. In plaats van dat men deze mensen arresteert gaat men ze ook nog eens beschermen! Een omgekeerde wereld.

Wettelijk gezien zijn deze mensen allemaal te vervolgen en dan praten we over ordeverstoring, gijzeling het afnemen van vrijheid en het afsluiten van de twee toevoer aders van een half eiland. Wie gaat deze aangifte doen?

Staking

foto FB

 

December 05 at 05:07am

Italie home of the freemasons?

In Italie zien we op verschillende plaatsen deze kerstversiering opduiken
Hoe meer bewijs met je hebben om aan te tonen dat het Vaticaan de core is van deze vuile freemasons

Vaticaan

 

December 05 at 05:05am

Curaçao kan alle stroom uit zee halen

Curaçao kan volledig draaien op zee-energie. Dat zegt Remi Blokker van energiebedrijf Bluerise, opgezet door de Technische Universiteit in Delft. Maar eerst gaat zijn bedrijf een project diepzeekoeling starten op ons eiland. Die moet in 2019 500 kilowatt produceren. Goed voor 3000 huizen. De techniek is duur, maar aansluitingen maken is relatief goedkoop.

View

Al ruim 10 jaar ligt er een plan klaar om een mega centrale nabij Hato in zee te maken.

Al deze jaren is het Aqualectra die deze ontwikkeling tegenhoudt.
Er is een veel goedkopere techniek die werkt via de deining van de golven en die het gehele eiland kan voorzien van stroom.

Helaas politiek en alleenrecht maakt het dat we afhankelijk zijn van de enige tiran op het eiland die werkt met oude apparatuur en vertikt om het nodig onderhoud te doen aan de generatoren.

Otec

 

December 05 at 05:03am

View

Wat is er in ons hoofd?

Steeds meer lezen we over de mensen die niet meer weten of ze een mannetje of een vrouwtje zijn.

De wetenschap gooit het onder een “mental disorder” en weer anderen willen het gooien over het vrije denken.
Wat het ook is je bent niets voor niets geboren met een piemeltje of een latere hobbels.

Voor mij blijft het dat de mensheid zijn identiteit is verloren en verloochent wat deze is.

Dat zien we ook bij de vele mutaties die men nu aan het maken zijn.
We hebben ons doel verloren, voorbij gestreefd en het is tijd dat er een bezinning komt.

Is dan toch de zuivering van de NWO een goed idee?


Mental


December 05 at 05:02am

Als er geen god is.....

Een perfect antwoord van een atheist


Zie hier film Atheist

 

December 04 at 05:06am

Opinion

Luis Benjamin Pinedo, Luigi Pinedo (1926-2007)

Luigi, jij was de man die altijd wijze woorden had als je weer bij een van mijn exposities kwam kijken. Niet een van mijn exposities sloeg je over en we hadden dan altijd volop te praten. Het was jij die achter mijn tekeningen kon zien en wat ik werkelijk wilde vertellen. Veelal zag ik dan soortgelijke afbeeldingen dan ook bij jou verschijnen en was je duidelijk bezig met het onderwerp wat er gelanceerd was.

Jij was de man die open stond voor vele richtingen. Zo weet ik nog de expositie in Gallery Sentro Bolivar y Bello waar ik alleen modern werk liet zien. Lang hebben we gepraat en later kwamen we elkaar tegen en je vertelde trots dat je de stoute schoenen had aangetrokken en modern werk had gemaakt waar jij jouw gevoel in had gelegd. Niets werd er begrepen en door een simpele titel werd je modern afgedaan als zijnde “abstract”.

Ook legden we vele steegjes samen vast en in die tijd vertelde je me trots over de opdracht van het Ennia gebouw. Een werk vol details wat we later bespraken.

Op een dag hield je me staande en je vertelde me over je miniatuurtjes en het “gefriemel” op enkele vierkante centimeters passend in een luciferdoosje. Man je was apentrots. Je wist precies hoe je de aandacht moest vragen op die paar vierkante centimeters. Helaas niemand heeft er later nog over gehad laat staan laten zien! Ik ben nu blij dat ik dat geweldig moment met je mocht delen.

De dag dat je geëerd had moeten worden, werd een morgen van ego en zelf ophemelen. Je was duidelijk vergeten en je werk werd misbruikt door anderen die hun verhaal wilden doen. Het deed me dan ook pijn om te zien en te horen dat er via jouw werk ego’s drukdoende waren om de energie te nemen wat aan jou toebehoort.

Het ergste was het verhaal van de blauwe lucht en de boom zonder blaadjes. Ik herinner het gesprek nog op de muur van Alma Blou waar wij lang zaten en je vertelde over de oplichterij van je laatste expositie waar de belasting je kaalplukte omdat ze meende dat je een goudmijn had verkocht. Je had een goede verkoop maar je werd “kaal geplukt” door de belastingen en “Ik zal geen exposities meer organiseren” waren je letterlijke woorden. Wel liet je toen je bedoeling van een van je laatste werken doorschemeren namelijk een kaalgeplukte boom staande in het niets en de blauwe lucht en tafereel van ons eiland wat we beiden liefhadden. Dit werk was toen geboren en al vastgelegd in je mind.

Luigi we hebben samen heel veel vastgelegd van ons geliefd eiland.

We hebben er veel over gehad dat er steeds meer rommel aangeboden wordt waar alleen maar geld mee gemoeid is maar geen kunst meer is. Je letterlijke woorden waren dan ook “John, we moeten ook gaan kladden en stempeltjes zetten dan worden we gewaardeerd in deze huidige maatschappij”. En juist een van die personen die deze “rommel” levert, stond nu voorop om jou zogenaamd de hemel in te prijzen. Helaas dat werd ook niet gedaan want men had het allemaal te druk met zichzelf en ze vergaten allemaal jou als kunstenaar in bloed en nieren voor te dragen. Een kunstenaar die vanuit zijn hart alsmaar bezig was om zo zijn liefde voor het eiland voor eeuwig vast te leggen.

Luigi, ik heb veel geleerd en jij was mijn vaste fan die zorgde dat ik doorging in de kunst ondanks de vele tegenwerking. Het was jij die mij altijd weer die moed gaf en het was jij die wist wat er achter mijn werk zat. Langs deze weg Luigi wil ik toch even jouw in het zonnetje zetten want dat heb jij verdiend.

Luigi Pinedo, mijn vriend in de kunst, dank je voor de geweldige tijd en energie.

John H Baselmans-Oracle

boom

 

December 04 at 05:05am

Select publiek

OP=OP VOORDEELSHDP OFFICIEEL GEOPEND

De allereerste Op=Op vestiging op Curacao is een feit. Afgelopen donderdag opende de Winkel voor het eerst de deuren aan de Caracasbaaiweg voor een select publiek en leden van de pers.

Managing director Lennert van der Poel opende de zaak of?cieel in het bijzijn van minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina (MAN).

View

Veel succes met uw "select publiek"
Krijgen we ook te zien bij uw deur "verboden voor donkere mensen"?

op=op


December 04 at 05:03am

Willem-Alexander en Máxima troosten kinderen Sint-Maarten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben op Sint-Maarten met lokale kinderen gepraat over hoe zij orkaan Irma hebben beleefd. Een koninklijke, bemoedigende aai over de rug was even nodig bij die enge verhalen.
Het koningspaar is vandaag hun bezoek aan Sint-Maarten begonnen. Ze bekijken er hoe het met de bevolking en de natuur gaat, bijna drie maanden na orkaan Irma.
Het koningspaar bezocht zojuist een project van het Rode Kruis in een deels verwoeste school. De organisatie geeft dagelijks circa 4.000 kinderen ontbijt en lunch. Menig ouder kan na orkaan Irma namelijk niet genoeg voedzaam eten betalen. En dat is wel nodig om goed op te letten.
Verzamelde kinderen vertelden Willem-Alexander en Máxima dat ze blij zijn met het eten. Al was er soms wat aansporing nodig. Dat moet je opeten he, daar wordt je sterk van, sprak Maxima een meisje toe.
Tijdens het eten spraken de kinderen ook over de orkaan zelf. De koning vroeg ze wat ze het ergst vonden. „De wind, dat was zo eng”, zei een meisje. Dat kon de koning zich wel voorstellen. Het geluid is net als alsof er een vliegtuig naast je opstijg hé, vroeg Willem-Alexander. Een ander jongetje vertelde hem dat hij tijdens Irma in de badkamer schuilde. De koning: ja, dat is de veiligste plek.
Máxima vroeg aan een meisje naast haar: Jij was aan het schreeuwen? Dat kan ik me voorstellen hoor, zei de koningin. Máxima hield het meisje even vast en aaide haar over de rug. Maar er was ook vrolijkheid. Tijdens een eerdere presentatie had Máxima gehoord dat de kinderen om gezondheidsredenen een keer per week chocopasta bij het ontbijt mogen. Dat vinden jullie zeker het lekkerst, vroeg Máxima. Er werd driftig geknikt.
Het koningspaar bezocht vandaag ook een middelbare school die momenteel in een noodgebouw zit. Ook kregen ze uitleg over de verwoeste natuur op het eiland. Mangrovebossen moeten weer worden aangeplant en onderwater is er ook veel verwoest. Doordat er zand over het koraal rond het eiland is geklotst, is naar schatting 30 procent van het koraal afgestorven en minstens 50 procent beschadigd. Als duikers weten de koning en koningin hoe belangrijk het onderwaterleven is, ook voor het toerisme. Rondom Saba hebben ze zelf tijdens een diepzeeduik de gevolgen van Irma op het zeeleven kunnen zien.

View

Hoe is het mogelijk dat je bij kinderen zo kan zitten terwijl je op andere tijden van de dag kinderen misbruikt en offert voor je eigen energie.
Je moet werkelijk van de duivel zijn om dit te kunnen doen met een uitgestreken gezicht.

Kinderen

 

December 04 at 05:01am

De ondergang van de mensheid

Ik denk dat deze foto alles weergeeft wat er mis is met de mensheid.
De hersenen van de mens zijn zo gespoeld dat ze niet meer weten waar ze mee bezig zijn.

Ondergang

 

December 03 at 05:09am

Teleurgesteld kwam ik terug van de boek presentatie.

Luigi Pinedo, de man waarmee ik veel samen heb beleefd en we als beiden kunstenaars diep in de wereld van de kunst bevonden, werd afgebroken door ego en zelf ophemeling.

Luigi die niet een expositie van me miste en we vele tijden doorbrachten om tekeningen van mij te bespreken was nu het middelpunt van een groep die met de veren wilde pronken.

Luigi de man die zeer trots me eens zijn miniatuurtjes liet zien gemaakt onder een vergrootglas maar niet een van terug te vinden was op de dag van eren.

Ik kwam thuis met een zware hoofdpijn en zware teleurstelling want Luigi had veel beters verdiend.

He meester ik was blij je levend langs mij gehad te hebben en schaam me voor wat ze je aangedaan hebben.

We zien elkaar zeer binnenkort en dan gaan we door met ons werk ons doel komend vanuit onze ziel.

John H Baselmans-Oracle

Luigi

 

December 03 at 05:08am

De pedofielen zijn te machtig op Aruba

Het verschrikkelijke verhaal over de 5-jarige Rishandro Anastacia op Aruba staat niet op zichzelf. Het jongetje overleed afgelopen vrijdag na stelselmatige zware mishandeling. Hij had onbehandelde botbreuken en was onder invloed van marihuana. Rishandro's 3-jarige broertje wordt al een paar maanden vermist. Kindermishandeling is wijdverbreid op het eiland. Een op de vijftien kinderen op Aruba heeft namelijk te maken met huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing.

Het is een schatting, want een meldcode voor kindermishandeling ontbreekt op het eiland. In het radioprogramma Nieuws & Co vertelt kinderpsychiater Rita Zecher-Enahoro over haar twee jaar op het eiland. Tussen 2008 en 2010 had ze veel misbruikte patiëntjes in haar praktijk. "De meeste daders zijn familieleden; ooms, opa's of vaders. Ze zijn meestal zelf ook misbruikt en komen uit generaties van misbruikte en getraumatiseerde mensen."

Toeristen
Nergens anders dan op Aruba zag de psychiater zoveel misbruikte jonge kinderen. En er is zelfs een markt voor, zegt ze. "Er zijn toeristen die speciaal naar het eiland komen om kinderen te misbruiken. "Ze weten dat ze daar vrijuit gaan. En er zijn zelfs mensen die zich er speciaal om die reden vestigen. Ik heb daar geen statistieken van, maar wel voorbeelden."
Meerdere keren deed Zecher-Enahoro aangifte naar aanleiding van de hartverscheurende verhalen die ze te horen kreeg. "Met het gevolg dat ik zelf in gevaar kwam, want ook politie en justitie zijn besmet met daders. Dus als je daar aangifte doet en vrijuit praat, kom je zelf in gevaar." Hoewel er op Aruba Nederlandse officieren van justitie en rechters werken, werd er volgens haar geen onafhankelijk onderzoek gedaan. "Een officier van justitie heeft zelfs gezegd dat ze geen aangifte kunnen doen omdat de pedofielen te machtig zijn en teveel invloed hebben. Die man was zelf ook bang voor sancties."

Niets concreets
Na twee jaar kreeg ze zelf ook te maken met bedreigingen: "Ik heb het ter sprake gebracht bij verschillende ministers, maar zij konden mijn veiligheid niet garanderen. Toen ben ik van het eiland gegaan."
Zecher-Enahoro schreef daarna een boek over het kindermisbruik op Aruba, dat kwam uit in 2012.
Ze heeft altijd contact gehouden met mensen op het eiland en merkt dat er sinds die tijd meer bewustwording op het eiland is gekomen. "Er zijn stichtingen opgericht en zelfs een partij voor het kind, maar ik heb niet de indruk dat de veiligheid voor kinderen groter is geworden. Als ik maatschappelijk werkers en psychologen van daar spreek, dan merk ik dat ze kapot zijn omdat ze niets concreet teweegbrengen."
De kinderpsychiater denkt dat alleen mensen van buiten met voldoende politiebescherming daadwerkelijk iets kunnen veranderen op het eiland. "Nu blijft het kindermisbruik plaatsvinden en dat daar iemand voor wordt gestraft is nog altijd een uitzondering."
Met de vermissing van het 3-jarig Arubaanse jochie Roshandrick Frans en de dood van zijn 5-jarige broer Rishandro Anastacia wordt volgens verschillende hulpverleners pijnlijk zichtbaar hoe groot het probleem van kindermisbruik is op Aruba.

Sociale problematiek
Enid de Kort is gezinstherapeut en ziet veel (kinder)ellende van dichtbij. “Aruba staat op nummer twee in de top 10 van echtscheidingslanden. We kennen geen traditioneel gezin. Vaders zijn niet betrokken bij de opvoeding. Moeder heeft twee of drie baantjes om het hoofd boven water te houden en heeft geen tijd voor de kinderen. Oma werkt ook.
Je ziet in veel gezinnen dat oudere broertjes of zusjes de jongere kinderen verzorgen. En worden ze ouder dan zijn de meisjes snel zwanger en de jongens vroeg schoolverlater. 44 procent van de jongeren is werkloos.

Crisisgevallen
De Kort maakt elke week minstens één, maar vaak meer crisisgevallen mee. Bij het meldpunt komen elke maand rond de 25 meldingen binnen. “Maar al die gevallen bij elkaar leiden nog niet tot een coherente samenwerking met partners in de hulpverlening, zoals bijvoorbeeld politie en justitie. Laat staan dat er beleid is.”
De zaak van de twee broertjes is volgens De Kort wel een groot signaal. “Ik hoop dat Aruba dit probleem nu oppakt.

Dick Drayer

View

Praten we nog niet over Curacao waar de justitie in de tang zit van pedofielen en waar op strategische posten juist deze pedofielen zitten.

Dat maakt ook dat kinderleed niet werkelijk aangepakt wordt en wat je ook doet in de doofpot wordt gestopt. Kan ook niet anders, anders was de baby offering voor het inzweren van de nieuwe koning hier niet gebeurd.

Ook duidelijk was met die offering dat de bekende vrijmetselarij club alsmaar om deze jonge koning hing en zorgde dat alles goed verliep.

Iets wat op Aruba ook duidelijk te zien is namelijk de invloed van de vrijmetselarij.
Het is niet verwonderlijk de pedofielenbescherming en zeker niet het misbruik van deze vieze club.

Pedofiel

 

December 03 at 05:07am

Appen onmogelijk maken in de auto

Kamerlid Maurits von Martels wil dat de overheid telecombedrijven vraagt te zorgen voor techniek die appen onmogelijk maakt tijdens het rijden. Ook moet er een nieuwe campagne komen die waarschuwt voor de gevaren.

View

Eindelijk!!!
De mens kan zelf niet de verantwoordelijkheid nemen dus moet er wel ingegrepen worden met al die telefoon verslaafden.

Appen

 

December 03 at 05:05am

Oud-korpschef Gerard Bouman (64) overleden

Oud-korpschef van de Nationale Politie Gerard Bouman (Rhoon, 27 augustus 1952) is vandaag overleden aan de gevolgen van een hartaanval in New Orleans eind juni. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Bouman begon als agent op de straat, bij de politie waarvan hij uiteindelijk de baas zou worden.
De hartaanval trof hem uitgerekend vlak voordat het rapport naar de ‘geldsmijtrel’ bij de politie zou worden gepresenteerd. Het was Bouman die de Centrale Ondernemingsraad (COR) een torenhoog budget van 1,6 miljoen euro gaf, dat onder meer werd opgemaakt aan reizen naar de Antillen en een feest met champagneontbijt in het Amstel Hotel.
Daardoor ontstond het idee dat hij bij de COR steun kocht voor de vorming van de Nationale Politie. Steun die onontbeerlijk was, bij de grootste overheidsreorganisatie ooit. Maar hoewel het rapport volgens bronnen zeer kritisch is over de rol van de oud-korpschef, kon de commissie-Ruys voor omkoping geen bewijs vinden. De openbaarmaking van het rapport is tot nader order uitgesteld.

Bouman overleed thuis waar hij in een kunstmatige coma werd gehouden. Hij was op vakantie met zijn partner Marjolijn, de zus van zijn in 2013 overleden echtgenote Heleen. Bouman voelde zich tijdens de vakantie niet lekker. Hij besloot vroeg naar bed te gaan. Daar trof Marjolijn hem later aan. Mogelijk zat de oud-politiebaas meer dan een kwartier zonder zuurstof.
Huidige korpschef: Bouman verdient respect
De huidige korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom, is aangeslagen door de dood van zijn voorganger Gerard Bouman.

Albert Springer van de Nederlandse Politiebond (NPB) noemde Bouman een bevlogen man. Akerboom zegt in een verklaring: ,,In het hele korps wordt met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Gerard Bouman. Zijn hele leven heeft in het teken gestaan van de publieke dienst en de politie in het bijzonder. Hij heeft met enorm veel energie en collegialiteit, ook met veel strijd en tegenwind, de Nationale Politie neergezet. Daar verdient hij veel respect voor. Namens de collega's wens ik zijn familieleden alle sterkte. Zij kunnen op ons rekenen bij het verwerken van hun grote verdriet.''
Bijzondere plek
New Orleans was voor Bouman een bijzondere plek. Eind 2012 maakte hij met zijn vrouw Heleen een rondreis door de zuidelijke Verenigde Staten. In een jeep reisden ze langs New Orleans, Graceland en Nashville. Nog geen drie maanden later overleed Heleen. Aan hartfalen, net als Bouman nu.
De ‘geldsmijtrel’ rond de COR vormt nu het sluitstuk van de carrière van Bouman, die als broekie in de jaren ’70 bij de politie begon. Op de ruigste straten van Rotterdam werd hij niet alleen volwassen, maar ontstond ook een onlosmakelijke band met de politie. Bouman was verzot op het kameraadschap en de afwisseling in het werk. Ook toen hij er de allerhoogste baas werd, bleef de straat lonken. Als het even kon, draaide Bouman mee met de mannen en vrouwen aan wie hij leiding gaf. De straat, dat was de plek waar hij werd geboren, zei Bouman zelf.
Toch onderbrak hij zijn carrière bij de politie om aan de slag te gaan bij het Openbaar Ministerie, waar hij als officier van justitie de verdachten vervolgde die hij voorheen in de boeien sloeg. Die overstap zorgde ervoor dat hij de liefde van zijn leven ontmoette: Heleen. Zij werd het willekeurige slachtoffer van een man die in Rotterdam om zich heen stak. Als door een wonder overleefde ze, waar drie andere vrouwen overleden. Op haar werd Bouman verliefd. Sprak hij over haar, dan glommen zijn ogen.

Koelkast
Bouman was net begonnen aan de monsterreorganisatie om één Nationale Politie te vormen, toen Heleen onverwachts overleed. Haar dood vormde een omslagpunt in het leven van de stoere Bouman. Sprak hij over Heleen, dan oogde Bouman als een kwetsbare man. Na haar dood verloor hij van verdriet vele kilo’s. Zijn kinderen vulden zijn koelkast, zorgden dat Bouman bleef eten.
Hij pakte al snel zijn werk weer op, waarna de kritiek op het functioneren van de politie steeds verder aanzwol. Dat raakte Bouman, vooral als er werd gezegd dat hij het contact met de werkvloer kwijt was. Hij zag zichzelf er als onlosmakelijk mee verbonden. Toch rekende de commissie-Ruys het hem zwaar aan dat hij onvoldoende toezicht hield op de financiën van het korps.
Bouman kreeg de kans het kritische rapport van de commissie-Ruys van tevoren in te zien, maar liet die mogelijkheid aan zich voorbijgaan.

Politiebonden treuren om Bouman
De Nederlandse politievakbonden hebben met verslagenheid gereageerd op het overlijden van voormalig korpschef Gerard Bouman.
Albert Springer van de Nederlandse Politiebond (NPB) noemde Bouman een bevlogen man. ,,Hij kwam op voor een veilig en rechtvaardig Nederland.'',,Bouman was altijd recht voor zijn raap'', aldus Sprenger. ,,Hoewel we als vakbond kritisch waren en ook wel eens lijnrecht tegenover elkaar stonden, was Bouman altijd duidelijk in zijn keuzes. Dat heb ik in hem gewaardeerd.''
Vakbond ACP sprak in een tweet over ,,triest nieuws'' en wenst de nabestaanden veel sterkte en troost toe.

AD

View

Gerards hartfalen werd door de kroonklussers een beetje geholpen:
zodra ontmaskering, wie ons werkelijk regeert, dreigt, worden deze
kroonklussers namens rechtstaatinfiltrerende criminelen altijd
ingehuurd door een koninklijk wanende familie, die zo aan het Haagse
Videla-schrikbewind hier te lande blijft.

Het was deze man die ook het doodvonnis over zich gesproken kreeg en moest wijken voor gerechtigheid.

Bosman

 

 

December 02 at 05:06am

Soms is de druk hoog en dan vraag ik me af "waar ben ik mee bezig"

reward

December 02 at 05:06am

Bezoek koningspaar aan Bovenwinden is begonnen.

Eerste dag: Statia.
Om drie uur kwam het koninklijk paar aan op de F.D. Roosevelt Airport. Daarna volgde een bezoek aan het nieuwe Solar Park.
Het paar heeft het eerste huis dat met hulp van Nederlandse steun gerepareerd wordt bezocht. Daarna volgde gesprekken in de bibliotheek van Sint Eustatius met vertegenwoordigers van:
- Sint Eustatius Care Center
- Sports Association
- Mega D Foundation
- The New Green House

View

In een korte tijd wederom naar de bovenwinden.
Iets is er niet goed aan het gaan in de "handel"
Hoe lang weet men dit alles nog te verzwijgen en af te schermen

Alexander

 

December 02 at 05:05am

OM laat zaak te lang liggen

De 58-jarige man J.E.S. krijgt een voorwaardelijks straf opgelegd van drie maanden, een proeftijd van twee jaar en een te betalen schadevergoedingsbedrag van 500 gulden voor het plegen van ontuchtige handelingen met een jongen die in 2012-2013, toen dit gebeurde, onder de 16 jaar oud was. Het slachtoffer R.M., geboren in oktober 1999, stelt getraumatiseerd te zijn door het misbruik.
De man komt er goed vanaf omdat de zaak veel te lang op de plank heeft gelegen.
In het vonnis staat: ,,Het gerecht zal deze straf voorwaardelijk opeggen omdat het OM, blijkens de verklaring van de officier van justitie ter terechtzitting, deze oude zaak bij het leegmaken van de kasten eerst na meer dan drie jaren na het eind-proces-verbaal van de politie is gaan dagvaarden en voorts teneinde verdachte in te scherpen zich gedurende de proeftijd niet weer aan misdrijf schuldig te maken.”
AD

View

En zo laat OM alsmaar hun "maatjes' door de mazen van de wet glippen.
Dit is niet per ongeluk zo gelopen maar het is OM die al vele malen zo zeker ontucht en desgelijke zaken laat schieten.

De ontucht en kindermishandeling is een speeltje voor vele gasten in de justitiele industrie en dat is zo alsmaar mooi af te schermen.

Dit gebeurt er als je geen "vriendjes" hebt bij justitie

Pedophile Sentenced to 1000 Years in Prison by Judge Who Sends Warning to Others

Federal judge sends clear message to other child abusers in unprecedented trial
A Texas judge has sent a stark warning to child abusers after sentencing a pedophile to over 1000 years in prison.39-year-old Robert Benjamin Franks was sentenced to two consecutive life sentences plus another 1,011 years in prison by a jury.

Justitie


December 02 at 05:04am

Eigen wereld eigen dimensie

Al heb ik er al boeken aan besteed toch lijkt het voor vele moeilijk om te zien wat het leven werkelijk is en hoe een leven geleefd wordt.

Ondertussen is er een zeer duidelijk geval naar buiten gekomen hoe men in de spiegel kijkt en de wereld ziet die men wil zien.

Sahar Tabar is bezeten van Angelina Jolie en heeft kosten noch moeite gespaard om op haar idool te lijken. Het reseltaat is verbluffend en na 50 operaties is ze in haar ogen in de huid gekropen van Jolie.
Hier ziet men Angelina Jolie

Jolie

Hier ziet men hoe Sahar zich ziet als deze ster.

Jolie1

Let wel voor haar is ze nu Jolie en in haar wereld is ze een evenbeeld.
Dit heeft niets te maken met waanzinnig zijn maar het beleven van een andere wereld en een andere dimensie waar men zich projecteerd in andermans huid ondanks dat het weer voor anderen totaal geen evenbeeld is.
En zo, De wereld zoals jij deze ziet is NIET de wereld zoals een ander het beleeft een ervaart.

"Het leven is een illusie.
De werkelijkheid maak jij."

 

December 02 at 05:02am

Rechter oordeelt: Geen auteursrecht op stockfoto

Einde verhaal voor agressieve partijen die het internet afstruinen en websitehouders torenhoge rekeningen presenteren?

In een vonnis dat gisteren (28 november 2017) is gepubliceerd, deed de Rechtbank Noord-Holland een interessante uitspraak met betrekking tot gebruik van een foto door (de houder van) een website. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van auteursrecht op de foto, een oordeel dat in dit verband weinig voorkomt. Voor iedereen die een website houdt is dit een zeer gunstige uitspraak.

Gang van zaken
Iedereen kent ze inmiddels wel, partijen als Getty Images en Masterfile die namens fotografen websites sommeren om gebruik van een foto te staken. Vaak gebeurt dit bij monde van een advocaat die per brief, naast het verbod tot gebruik van de foto (auteursrecht), een hoge licentievergoeding (schade) vordert samen met de gemaakte advocaatkosten (buitengerechtelijke kosten). In praktijk wordt de foto veelal verwijderd en ontstaat er discussie over de hoogte van de vergoeding die de websitehouder zou moeten afdragen. Een rechthebbende op een foto heeft namelijk in het geval er sprake is van onrechtmatig gebruik van een foto recht op de volledige advocaatkosten (behoudens de redelijkheidstoets). Het is een eenvoudig businessmodel, want tegenwoordig zoek je tamelijk simpel het internet af om te controleren of een foto door een ander wordt gebruikt. Hiervoor is geen ingewikkelde software (meer) nodig, zie bijvoorbeeld Google Image Search.

Auteursrechtinbreuk?
Bij dit soort kwesties wordt vaak voorbijgegaan aan de materiële (rechts)vraag. De websitehouder verkeert meestal in de veronderstelling dat de fotograaf auteursrecht heeft op de foto, omdat hij de foto immers niet zelf heeft gemaakt en de foto ergens van het internet heeft geplukt. Echter, op lang niet alle foto’s hoeft auteursrecht te rusten. Om een foto in aanmerking te laten komen voor auteursrechtelijke bescherming moet er sprake zijn van een zogenoemd “eigen, oorspronkelijk karakter” en dient de foto een “persoonlijke stempel van de maker” te dragen. Dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt kort gezegd in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk (het mag niet te veel lijken op een ouder werk). De persoonlijke stempel zit hem in het gegeven dat er sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes.

Geen sprake van auteursrecht
Op laatstgenoemd punt strandde het betoog van Masterfile. Zij spande een juridische procedure aan tegen een websitehouder die een foto had gebruikt van een temperatuurmeter van een auto. Uit de rechterlijke uitspraak volgt niet eenduidig of de foto was gemaakt door een fotograaf van Masterfile, maar de websitehouder lijkt dit niet te ontkennen. De foto betreft een duidelijke close-up. Hierbij kan de fotograaf lang niet altijd voldoende creatief te werk gaan (wat aldus wel een vereiste is om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming). De rechter oordeelt dan ook als volgt:

“De foto betreft een natuurgetrouwe zo duidelijk en correct mogelijke close-up van een temperatuurmeter in een auto. Dat daarbij variaties mogelijk zijn in de belichting, afstand en hoek, zoals door Masterfile en Mediapro ter zitting naar voren is gebracht, is naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende om te kunnen spreken van een oorspronkelijk werk. Daarvoor is meer nodig. Bij vrijwel iedere foto zal iemand, voor zover dat niet door de camera automatisch wordt gedaan, de belichting, afstand en hoek moeten instellen, maar daarmee draagt de foto nog niet het persoonlijk stempel van de fotograaf. Dat is pas het geval als de keuzes die worden gemaakt in een foto resulteren, die zich zodanig van andere foto’s onderscheidt, dat daaraan is af te zien dat de fotograaf persoonlijke keuzes heeft gemaakt. Desgevraagd hebben Masterfile en Mediapro ter zitting niet concreet gesteld en/of onderbouwd in welke aspecten - die op een persoonlijk stempel van de maker zouden kunnen duiden - de onderhavige foto zich onderscheidt van andere, door andere fotografen gemaakte foto’s van een dashboard of meer specifiek een temperatuurmeter in een auto.”

Met andere woorden: de foto is onvoldoende creatief! Dat geldt naar mijn begrip voor veel meer stockfoto’s van willekeurige voorwerpen waaraan weinig creativiteit is af te zien. Vergelijk het werk van een reproductiefotograaf die een kunstwerk zo getrouw en objectief mogelijk dient weer te geven en dus zo min mogelijk eigens toevoegt.

Beoordeel de foto
Wanneer een websitehouder wordt aangesproken door een fotograaf doet hij er goed aan om allereerst te bezien of er niet soortgelijke foto’s op het internet zijn gepubliceerd van eerdere datum. Dit kan zoals opgemerkt door gebruik van Google Image Search. Indien men een oudere foto vindt, strandt het beroep op het auteursrecht van een fotograaf (omdat het eigen oorspronkelijk karakter ontbreekt). Mocht die zoektocht geen positieve uitweg bieden, dan zal moeten worden gekeken naar de mate van creativiteit die gemoeid is met het maken van de foto. Het enkel aanpassen van belichting, afstand en hoek van de camera is volgens de Noord-Hollandse rechtbank onvoldoende om creativiteit in auteursrechtelijke zin aan te tonen; zo leert deze uitspraak. Opgemerkt dient te worden dat Masterfile nog hoger beroep kan instellen tegen deze uitspraak. Dan wordt er opnieuw gekeken naar de zaak en zou een rechter anders kunnen oordelen, nu het oordeel bij dit soort kwesties subjectief is van aard.

De websitehouder in deze zaak mag de foto gewoon blijven gebruiken en zijn advocaatkosten à 7.294,92 euro dienen te worden betaald door Masterfile.

Michiel Coops is media-advocaat bij ABC Legal

View

Het wordt steeds duidelijker dat men niet volgens de wet zaken claimt maar het ziet als een melkkoe waar mensen afgeperst worden met onwettelijke claims.

Recht

December 01 at 05:08am

Opinion

Cirkel

Na het boek over dimensies werd ook voor mij veel meer duidelijker en het totaal beeld werd ook begrijpelijk en overzichtelijk. Het bewegen tussen diverse dimensies was al lang geen belemmering meer maar het totale plaatje was nog niet geheel te zien. Tot voor kort was ik opzoek naar het antwoord op het leven en ook wat het leven is. In een keer kwam er een duidelijke poort voor me en de ingang was, wat later bleek, ook weer het einde.

Ik werd geïntroduceerd in de kern van het leven en er werd me beelden voorgehouden die ook alsmaar in de vele oude beelden en afbeeldingen te zien waren. De cirkel van het leven werd me uitgelegd en er werd duidelijk een beeld gegeven wat het leven is.

Laat ik het zo uitleggen.
Overal zien we de cirkel opduiken wel of niet met vele tekens en betekenissen. Maar de meest indrukwekkende cirkel wordt gebruikt in de Japanse vlag die werkelijk alle dimensies en het gehele leven laat zien.

We worden verwekt vanuit het niets en we gaan dood en we worden weer teruggenomen naar dat niets. Tussen deze twee punten heeft elk leven een eindeloze cyclus van alsmaar terugkomende handelingen en lijkt het er op dat dag één niets anders is dan de laatste dag van je leven. Alle dagen lijken kopieën te zijn van elkaar en met af en toe een kleine aanpassing maar de kern van elk leven is een kopie van het andere.

In de wereld van de cirkel is geen tijd, geen afstand en er is niets wat niet behoort in dat veld. De cirkel kan een kringetje zijn op papier maar ook een grote open ring op land, lucht of in zee. De cirkel zien we bij de gehele aarde maar ook de vele planetenstelsels en alles wat er in de ruimte om ons heen is. De cirkel bepaalt ons leven, is ons leven en is de herhaling die we zien 10, 100, 1000 of miljoenen jaren lang! De dimensies spelen zich af in dezelfde cirkel alszijnde leven en we zien de energie die alsmaar zich opvolgt en alsmaar zichzelf opneemt en keer op keer dezelfde zaken laat herhalen.

Na diverse voorbeelden werd me duidelijk wat het leven is en wat het leven doet. En toen kwam het plaatje waar ik zag dat die ene wereld alle dimensies omvat en dat die ene cirkel het geheel is waar alles in draait en beweegt. De cirkel die we alsmaar op stenen, oude boeken en geschriften zien is het oneindig leven die zich herhaalt voor elk object in een eigen tijdsvorm. Want het zijn wij die tijd koppelen aan leven en daardoor zo afstand creëren. In werkelijkheid is het een cirkel die zich alsmaar herhaalt als je er niets aan doet om in een andere energieveld terecht te komen en andere frequenties op roept.

De Japanners hebben het geweldig vastgelegd en zijn blijkbaar de enige die door hadden wat dimensies en het leven is. Het is nu zaak om dieper te gaan in die wereld, die dimensie die het leven maakt zoals hij nu gaat. In de cirkel in het absolute geheel is alles mogelijk en alles verbonden en eenmaal in die wereld zijn er geen zaken meer die niet aangepakt kunnen worden. De angst van vele hooggeplaatsten en de angst voor de absolute freemason club. De angst voor de ongekende kracht van de cirkel.

John H Baselmans-Oracle

 

December 01 at 05:08am

Deal in Nederland onder de radar

Een administratiekantoor in Den Haag blijkt afgelopen zomer medeaandeelhouder te zijn geworden van een reusachtig olieveld in Venezuela.

,,De omstreden deal trekt internationaal de aandacht: opnieuw wordt duidelijk hoe Nederlandse belastingadviseurs de soepele wetgeving gebruiken om bezittingen van discutabele buitenlandse regimes en personen af te schermen.”
Zo begint Dennis Mijnheer zijn artikel ‘Nederlands administratiekantoor spil in omstreden Venezolaanse oliedeal’ op de website van Follow The Money (ftm.com). In het bericht ook uitvoerige aandacht voor Aruba en de Citgo-deal, de Amerikaans dochteronderneming van PdVSA, waarbij de gesloten raffinaderij te San Nicolas werd overgenomen.
Het internationale Persbureau Reuters wijdde begin november een kort nieuwsbericht aan de mega-oliedeal en wees daarbij op de Nederlandse link. ,,In Nederland bleef de transactie vooralsnog echter onder de radar”, aldus de auteur. In Spaanstalige media als El Mundo heeft de deal wél al tot ophef geleid. De reden daarvoor is het feit dat de Venezolaanse president Nicolás Maduro het olieveld op eigen houtje – tegen de grondwet in – aan de Nederlandse vennootschap heeft verkocht.
Dat zit zo, legt Mijnheer uit: volgens de grondwet moeten alle oliedeals door het parlement – op dit moment in handen van de oppositie in Venezuela – goedgekeurd worden. Eerder dit jaar zette president Maduro het parlement echter buitenspel. De transactie heeft dan ook geen goedkeuring verkregen.
John Willekes MacDonald is bestuurder van een eind augustus opgezette Nederlandse bv die de directie voert over het Venezolaanse olieveld.
De bv, Inversiones Petroleras Iberoamericanas geheten, is op haar beurt weer in handen van een in Den Haag gevestigde Stichting Administratiekantoor (StAk) met dezelfde naam. Wie de eigenaren van de StAk – en daarmee in feite van het olieveld – zijn, is vooralsnog onduidelijk: ,,Ze zijn vakkundig afgeschermd en gaan verder schuil achter bedrijven op de Britse Maagdeneilanden en Cyprus”. Het Haagse belastingadvieskantoor Broers & MacDonald speelde een cruciale faciliterende rol. MacDonald kreeg afgelopen zomer de bestuurlijke leiding over een gigantisch Venezolaans olieveld aan de Orinoco-rivier. ,,Althans, op papier”, schrijft Follow The Money.
Afgelopen juli ging de stichting een 25-jarige samenwerking aan met het Venezolaanse staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela SA (PdVSA) – ook actief op Curaçao met de Isla-raffinaderij en de olieterminal bij Bullenbaai en op Bonaire eveneens met de Bopec-terminal – voor de exploitatie van het Junín 10-olieveld. Dit olieveld is gelegen in een van ’s werelds grootste oliegebieden: de zogeheten Orinoco Belt. De Nederlandse stichting kreeg 40 procent van de aandelen in de joint venture genaamd Petrosur in handen; de rest behoort toe aan een dochteronderneming van het staatsoliebedrijf.
Een hoge medewerker van Julio Borges, de voorzitter van het Venezolaanse parlement, bestempelde de joint venture als ‘illegaal en ongrondwettelijk’. Tegen het olievakblad Argus Media ging hij nog een stap verder: ,,Alle investeringen en leningen die via Petrosur met geheime buitenlandse partners gemaakt worden, zullen worden verworpen”.
AD

View

Al vele jaren schrijf ik over de akkoorden gesloten voor 10-10-10 waar Nederland samenwerkt met Venezuela in de olie en gas. Nu beginnen zaken naar buiten te komen. Gaat men nu ook de vele aanvallen op mij rechttrekken?

PDVSA

 

December 01 at 05:08am

Julio Poch vrijgesproken voor Argentijnse dodenvluchten

In de rechtbank in Buenos Aires worden de vonnissen gewezen voor de betrokkenheid van de verdachten bij de dodenvluchten.
De Nederlandse Transavia-piloot Julio Poch is vrijgesproken voor betrokkenheid bij de dodenvluchten van de Argentijnse regering in de jaren 70 en 80. Het vonnis werd uitgesproken tijdens een grote strafzaak in de rechtbank van Buenos Aires tegen in totaal 54 mensen. Tientallen anderen kregen wel levenslange gevangenisstraffen.

De zaken waarin de rechter woensdagavond laat uitspraak deed, draaiden om in totaal 789 slachtoffers van de zogenoemde dodenvluchten, of vuelos de la muerte. Daarbij werden tegenstanders van de junta gedrogeerd uit vliegtuigen geworpen.
Bij de zitting van woensdag waren de zus, vrouw, zoon en dochter van Poch aanwezig. Zij barstten op de publieke tribune in tranen uit, vertelt NRC-verslaggever Marcel Haenen die bij de uitspraak aanwezig was.
Poch heeft bijna drieduizend dagen in voorarrest gezeten. Hij werd in 2009 opgepakt nadat hij zich in het jaar ervoor tijdens een etentje met Transavia-collega’s lovend over de vluchten had uitgelaten. Volgens aanwezigen zou hij gezegd hebben: “We hebben ze in zee gegooid.”
Het Argentijnse OM eiste in december 2015 een levenslange gevangenisstraf. Waarom de rechter uiteindelijk toch besloot hem vrij te spreken, wordt pas in maart gemotiveerd.
NRC

View

8 jaren procuderen en dan is men er achter dat er toch iets fout is gegaan. Het rechterlijk systeem is niets meer dan een politiek verlengde en heeft niets met recht te maken.

POCH

 

December 01 at 05:08am

Birthplace of the Illuminati

Founders Finally Exposed Location of the first secret society gathering has been revealed

The location of the first Illuminati meetings has finally been exposed For more than 200 years since it was founded, the Illuminati has been shrouded in secrecy.The secret society is widely believed to have a major in hand in most world events include wars, global economies, banking and even the media and entertainment industries.Membership of the exclusive club is a closely guarded secret, with members suspected to be in powerful positions in politics, media, Hollywood, and mega-corporations.Now, I researcher has discovered the "birthplace" of the Illuminati and location the temple where the first gatherings were held.“I have heard there are some meetings here, but where and when I have no idea,” Sister Anna told investigative journalist Matthew Vickery, taking some time to open up on the subject. “I think they come from France, England, all over, but Ingolstadt is the meeting place in Europe.” Working in the church bookshop opposite Ingolstadt’s colossal Gothic Liebfrauenmünster church, Sister Anna sees, and speaks to, a lot of people. But some remain shrouded in mystery to her: Illuminati pilgrims, who she believes may still carry out secret meetings in the Bavarian city.The idea that clandestine Illuminati gatherings could be taking place in the small Bavarian city may seem far-fetched, but Ingolstadt does have a history of them. The city is the birthplace of the infamous secret society that has become part myth, part historical truth, and the foundation of countless conspiracy theories.It was on 1 May 1776 that Adam Weishaupt, a professor of law at the University of Ingolstadt, founded the Order of the Illuminati, a secret organization formed to oppose religious influence on society and the abuse of power by the state by fostering a safe space for critique, debate and free speech. Inspired by the Freemasons and French Enlightenment philosophers, Weishaupt believed that society should no longer be dictated by religious virtues; instead, he wanted to create a state of liberty and moral equality where knowledge was not restricted by religious prejudices. However religious and political conservatism ruled in Ingolstadt at that time, and subject matter taught at the Jesuit-controlled university where Weishaupt lectured was strictly monitored.After initially handpicking his five most talented law students to join, the network rapidly expanded, its members disseminating Weishaupt’s goals of enlightenment with radical teachings, while at the same time creating an elaborate network of informants who reported on the behaviour of state and religious figures in an effort to build up a wealth of information that the Illuminati could potentially exploit their teachings. With the help of prominent German diplomat Baron Adolf Franz Friedrich, Freiherr von Knigge – who helped recruit Freemason lodges to the Illuminati cause – the clandestine group grew to more than 2,000 members throughout Bavaria, France, Hungary, Italy, and Poland, among other places.Yet in the city where it all began, this peculiar legacy remains little known among residents.“Not so many people know about it. But the Illuminati are part of the history of Ingolstadt,” local journalist Michael Klarner explained as we stood outside the old University of Ingolstadt, an unassuming, church-like building just a short stroll from Sister Anna’s bookshop. © Julie Ovgaard A small plaque outside Weishaupt’s former home marks the building as an old Illuminati meeting place “Weishaupt was in many ways a revolutionary,” Klarner continued. “He liked the idea of teaching people to be better human beings. He wanted to change society, he was dreaming of a better world, of a better government. He started the Illuminati with the idea that everything known to humankind should be taught – something that was not allowed here at the university.” Entering the old university building, I was on the lookout for any sign that Weishaupt’s organization started within these thick medieval walls, but clues were noticeably absent.But maybe that shouldn’t be so surprising – the Illuminati, after all, was never meant to be noticed.The organization didn’t evade the establishment for long, however. Just a decade after its creation, the secret society was infiltrated by Bavarian authorities after its radical anti-state writings were intercepted by government authorities. The Illuminati was shut down and Weishaupt was banished from Ingolstadt to live the rest of his life in the German city of Gotha, 300km to the north.Yet the idea of a secret society revolting against the state has captured imaginations ever since, encapsulated in conspiracy theories cooked up by those who believe the Illuminati was never actually disbanded – a claim that has been widely debunked by historians.Even still, conspiracy theorists say that the organization has been covertly working behind the scenes to subvert authority. The Illuminati has been suggested as the party responsible for the French Revolution, the assassination of US president John F Kennedy and even the 11 September 2001 terror attacks, and has become famous through books and films like Dan Brown’s Angels and Demons.“The Illuminati conspiracy theory is what we call a ‘superconspiracy’, or basically a conspiracy that controls smaller conspiracies,” said Dr Michael Wood of the University of Winchester, an expert in the psychology of conspiracy theories. “People do talk about the Illuminati, but a lot of the time it's in a joking or self-aware kind of way, almost making fun of the idea of a global conspiracy.”And all of this began in a modest Bavarian city that’s better known as the setting of Mary Shelley’s novel Frankenstein than anything else.Little points to the secret society’s creation in Ingolstadt, except perhaps a small, easily missed plaque outside Weishaupt’s former home, a light blue building on Theresienstrasse street, that marks it as an Illuminati meeting place in the late 18th Century. Yet delve a little deeper, and signs can be found of Ingolstadt’s unlikely role in history.Tucked behind two sets of metal doors at the Stadtmuseum Ingolstadt (City Museum) I found city archivist Maria Eppelsheimer sifting through row upon row of centuries-old books in search of Ingolstadt’s Illuminati past, written in the words of the founder himself. The thick smell of aging paper filled the narrow spaces between each bookcase, from which precious archaic hardbacks and delicate manuscripts jutted out.“I think it’s one of the most interesting topics we look at here,” Eppelsheimer said as she studied the dusty spines in a section dedicated solely to Ingolstadt’s history. She delicately pulled out one of the smallest books on the shelf. It was Apologie der Illuminaten, a 1786 work written by Weishaupt in which he defended the creation of the Illuminati shortly after his exile from the city.“It’s crazy what the Illuminati has been made into,” the archivist said as she leafed through the pages of the well-worn manuscript. “What it’s been made into has nothing to do with the real Illuminati.” More of Weishaupt’s words can be found in small, unassuming volumes hidden among the city’s vast archive. It’s as though more than two centuries after its formation, Weishaupt’s Illuminati has continued to remain as elusive as possible.However, there are some people in Ingolstadt, such as Klarner, who are actively trying to bring this unusual historical legacy to light.“You know Frankenstein is believed to have been based in the city because of the Illuminati,” Klarner said enthusiastically as he took me on a short tour of Ingolstadt’s historical and religious landmarks. “By the French Revolution, there were already theories that the revolution began in Ingolstadt and that the Illuminati were the intellectual fathers of the revolution. This is why many literary theorists believe Mary Shelley knew about Ingolstadt, and why Frankenstein was then set here.” Klarner regularly leads Illuminati-themed walking tours to educate visitors on the group’s relationship to the city.As we passed the large green, orange and yellow painted buildings of the old city, Klarner reeled off significant Illuminati dates, individuals, and information, taking us back to 16th-Century Ingolstadt and the role of 15th-Century university professor Johann Eck in helping to cement the city, and the university in particular, as a bastion for the Catholic faith – something Weishaupt looked to counter two centuries later.“Of course we get some conspiracy theorists on the tours I do,” Klarner admitted. “But we can educate them to what is the real truth and what is conspiracy.”Back at Sister Anna's bookshop, however, the mystery around the Illuminati continues to catch the imagination of the shy nun – despite what the history books may say.“Some people have come here and asked me about the meetings,” the nun said, leaning over the table as though disclosing a secret. “I think there is something here, but what exactly, in what houses, I don’t know.”
Neon Nettle

View

Steeds meer komt er naar buiten maar hier gaat men niet naar de kern van deze organisatie die veel meer jaren terug ligt.

Illimunati


 
HOME


- De laatste post

2017

- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.