Banner Watamula

AA   AA  
       
 
JORIS DEMMINK - MARC DUTROUX
   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

Pedofielen1

 

Een elitair pedofielennetwerk?

Pedofielen2

Pedofiel

Joris Demmink wordt al jarenlang beschuldigd van pedofilie. Voor veel mensen is het simpelweg ondenkbaar dat een hooggeplaatste ambtenaar zich met dit soort verderfelijke zaken bezig houdt. Aanvankelijk werden de aantijgingen tegen Demmink afgedaan als samenzweringstheoriëen of mediahetze. Wanneer we de Demmink-affaire echter nauwkeurig bestuderen, komen er een aantal zeer opvallende zaken aan het licht. Het is namelijk niet de eerste keer dat er wordt gespeculeerd over een pedofiel netwerk waarbij hoge ambtenaren betrokken zouden zijn. Bovendien is er in het Verenigd Koninkrijk onlangs een gigantische beerput opengegaan. Aldaar is er een grootschalig onderzoek gaande naar een elitair pedofielennetwerk, waarbij politici, zakenlui en bekende artiesten betrokken waren.

De affaire-Demmink

De aantijgingen tegen Demmink gaan zo ver terug als 1980. Er zijn verschillende getuigen die beweren dat hij bevriend was met de Haagse crimineel Dick Willard. Willard was een pooier die niet schroomde minderjarige jongens te werk te stellen als prostituee. Volgens de getuigen pikte Demmink regelmatig jongetjes op met zijn dienstauto. Willard zelf werd vermoord in 1991 door twee van zijn voormalige ‘seksslaven’. Zij omschreven hem als een “beest dat teerde op andermans menselijk leed.” Dit klinkt niet direct als iemand waar een topambtenaar van justitie mee dient om te gaan.

In 1998 besteedde het tv-programma Netwerk twee afleveringen aan kinderprostitutie in Nederland. Lothar Glandorf, een beruchte Duitse pedofiel, stond aan het hoofd van een internationaal netwerk dat kinderprostitutie faciliteerde en kinderporno produceerde . Het programma bevat een geregistreerd telefoongesprek tussen Glandorf en ene ‘Joris’ die een topfunctie bekleedde binnen de Nederlandse overheid. Glandorf geeft deze Joris instructies hoe hij het best een Pools kind Duitsland binnen kan smokkelen.

Hoewel de achternaam van Joris niet wordt vermeld, is het natuurlijk wel erg toevallig. Bij de bovenstaande aantijgingen blijft het echter niet. Verschillende getuigen hebben verklaard dat Demmink een vaste bezoeker was van de homobar Pinocchio in Praag. Het was bekend dat er in deze bar minderjarige jongens werkzaam waren als prostituee. Daarnaast wordt de voormalig topambtenaar ervan beschuldigd twee Turkse jongens verkracht te hebben in de badplaats Bodrum.

Demmink

Joris Demmink

Toch is er wel degelijk onderzoek uitgevoerd door justitie. Eind jaren ‘90 vond het zogenaamde Rolodex-onderzoek plaats, dat trachtte te achterhalen of er sprake was van betrokkenheid van topambtenaren bij seksueel misbruik van minderjarige jongens. Hierbij kwamen al snel een aantal namen naar voren: Joris Demmink, Hans Holthuis, Henk Wooldrik, Jan Wolter Wabeke en Ger van Roon.

Het zijn niet de minste namen. Holthuis was een belangrijke jurist die tevens hoofdgriffier was van het Joegoslavië-tribunaal. Wooldrik was raadsheer bij het Amsterdamse Hof. Wabeke is topambtenaar geweest bij het Openbaar Ministerie, de Ombudsman en instanties verbonden aan de Europese Unie. Van Roon was hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In het huis van professor van Roon zouden seksorgies worden georganiseerd waar minderjarige jongens aan meededen. Hierbij zouden ook de andere topambtenaren aanwezig zijn. Van Roon onderhield telefonisch contact met pooiers die de jongens aan zijn huis afleverden. De professor werd gezien als de spil in een elitair pedofielennetwerk.

Het Rolodex-onderzoek flopte echter door een lek binnen de organisatie. De verdachten waren nu op de hoogte van het geheime onderzoek en konden daardoor hun handelwijze aanpassen en zich eventueel voorbereiden op vervolging. Niet lang daarna werd het onderzoek gestaakt. Geen enkele verdachte is ooit vervolgd. De pooiers waar van Roon mee in contact stond kwamen er vanaf met relatief lage straffen.

Het is niet de eerste keer dat gezaghebbende personen verdacht worden van pedofilie, zoals de onderstaande lijst aantoont:

- Theo Rueb:

Wijlen Haagse kinderrechter. Misbruikte jongens uit een tehuis uit Driebergen. Hoewel de rechtbank op de hoogte was van zijn ‘escapades’, hebben zij hem 14 jaar lang zijn gang laten gaan.

- Thomas van der Ven:

Oud-kinderrechter in Arnhem. Veroordeeld voor seksueel misbruik van meerdere kinderen. De zaak is bijna geheel in de doofpot beland waardoor er bijna geen informatie meer over te vinden is.

- Cornelis Stolk:

Voormalig vicepresident van de rechtbank in Den Haag. Stolk was een pedofiel die tevens een seksuele relatie had met kindermoordenaar Koos Hertogs. De rechter zag regelmatig af van veroordeling van Hertogs, waardoor deze zijn moordpraktijken voort kon zetten. Deze zaak is uitgebreid behandeld door misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

- Fokke Fernhout:

Rechter aan de rechtbank van Maastricht tot 2001. Fernhout werd in 2001 gearresteerd voor het bezit van kinderporno.

- Joost Tonino:

Officier van Justitie tot 2004. Op de privécomputer van Tonino werd kinderporno aangetroffen, waardoor hij zijn baan verloor.

- Fons Spooren:

Oud-directeur van de voetbalclub PSV. Spooren verloor zijn baan nadat hij gearresteerd werd in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven, waar hij onzedelijke handelingen verrichte met minderjarige schandknapen.

- Gijs Ketelaar:

Raadslid voor GroenLinks die tevens actief was voor de pedofiele vereniging Martijn.

- Edward Brongersma:

Wijlen PvdA-politicus die zich sterk maakte voor de acceptatie van pedofielen. Een groep waar hij overigens zelf ook toe behoorde.

- Daniel Cohn-Bendit:

Voormalig leider van De Groenen binnen het Europees Parlement. Cohn-Bendit schreef in de jaren 70 en 80 enkele stukken die de acceptatie van pedofielen moest bevorderen. De politicus staat tegenwoordig aan het hoofd van de Spinelli Groep, die een federaal Europa willen verwezenlijken.

De zaak-Dutroux

De affaire Demmink vertoont veel overeenkomsten met de zaak-Dutroux. Vlak na de arrestatie van Dutroux in 1996 meldden een aantal anonieme slachtoffers zich bij de politie. Deze anonieme slachtoffers zouden de geschiedenisboeken ingaan als de zogenaamde ‘X-dossiers’. De X-dossiers bevatten de documentatie van een grootschalig onderzoek naar het bestaan van een elitair pedofielennetwerk, net zoals dat het geval was ten tijde van het Nederlandse Rolodex-onderzoek.

De zaak bleek omvangrijker dan men aanvankelijk aannam. De X-getuigen spraken van een pedofiel netwerk dat al actief moet zijn geweest sinds de vroege jaren ’70. De anonieme slachtoffers omschreven grootschalige seksorgies waarbij invloedrijke personen aanwezig waren, zoals politici, bankiers en de Belgische adel. Sterker nog, Dutroux zou slechts een faciliterende rol spelen. Volgens de getuigen was hij slechts een pion in een georganiseerd netwerk.

Dutroux

Marc Dutroux

Hoewel dergelijke aantijgingen aanvankelijk onrealistisch klonken, werden de verklaringen desalniettemin onderzocht. De Belgische rechercheurs stonden perplex: vele namen die de getuigen noemden waren inderdaad eerder veroordeeld voor seksueel misbruik van kinderen. Daarnaast wisten de slachtoffers uiterst nauwkeurig de locaties te beschrijven waar het misbruik zich had afgespeeld.

Enkele X-getuigen hielden het netwerk verantwoordelijk voor moord. Volgens hen zijn er verscheidene kinderen doelbewust vermoord gedurende sadomasochistische seks. Het zou gaan om Christine van Hees (16), Carine Dellaert (16) en Katrien de Cuyper (15). De drie meisjes werden allen vermoord gevonden in respectievelijk 1984, 1985 en 1992.

Net als bij het Rolodex-onderzoek werd de zaak-Dutroux intern gesaboteerd. Allereerst werd de populaire onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte van de zaak afgehaald. Vervolgens werd plotseling besloten dat de getuigenissen van de X-dossiers niet langer als legitiem konden worden beschouwd. Het zou allemaal op fantasie berust zijn. Kort daarna werden de X-dossiers voorgoed gesloten.

Een ander omstreden aspect van de zaak-Dutroux is het verdacht grote aantal getuigen dat ‘toevalligerwijs’ overleed vlak voordat zij een verklaring konden afleggen. Maar liefst 25 getuigen zijn omgekomen door auto-ongelukken, zelfmoord en zelfs vergiftiging. Wisten deze getuigen soms te veel?

Ondanks het feit dat de zaak-Dutroux wordt omringd door controverse, is er een gebrek aan hard bewijs en de wil om de zaak te heropenen. Desalniettemin beweert Dutroux zelf dat hij niet alleen gehandeld heeft. Ook de ouders van een van de slachtoffers van Dutroux, Eefje Lambrecks, spreken van “ontelbare aanwijzingen dat Dutroux onderdeel was van een netwerk dat niet alleen in België opereerde”.

Westminster

Het schandaal van Westminster

In 2014 kondigde de Britse overheid een nieuw onderzoek aan naar een vermeend pedofiel netwerk dat gevestigd was in het hart van de Britse democratie: Westminster. Het onderzoek concentreert zich op de bevindingen van Geoffrey Dickens, die beweerde een pedofiel netwerk te hebben ontdekt waarbij zeer invloedrijke individuen betrokken waren. Dickens leverde zijn documentatie in bij de voormalig minister van Binnenlandse Zaken Leon Brittan in 1984. Sindsdien is het dossier verdwenen. Vanaf dat moment werd Dickens het doelwit van doodsbedreigingen. Er werd meerdere malen ingebroken in zijn huis en zijn naam zou teruggevonden zijn op een dodenlijst.

Westminster Peadophile

De Engelse media spreken over een elitair pedofielennetwerk dat in de vroege jaren ’70 werd opgericht. Het netwerk omvat(te) politici, diplomaten, rechters, personeel van de veiligheidsdiensten en bekende artiesten. Honderden kinderen, sommigen zelfs jonger dan acht jaar (!), zijn slachtoffer geworden. Net zoals in België wordt het netwerk tevens in verband gebracht met moord. De volgende personen worden er van verdacht deel te hebben uitgemaakt van het netwerk, alle namen zijn afkomstig uit de Britse mainstream media, zoals The Guardian, The Independent en The Daily Telegraph.

- Leon Brittan

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken. Dickens overhandigde uitgerekend Brittan zijn dossier. Het is daarom geen verassing dat er nooit een serieus onderzoek was uitgevoerd.

- Peter Morrison

Kabinetschef ten tijde van de regering van Margeret Thatcher. Morisson wordt verantwoordelijk gehouden voor de verkrachting van 14-jarige meisjes.

- William van Straubenzee

Politicus voor de Conservative Party.

- Peter Hayman

Diplomaat en adjunct-directeur van MI6, de Britse veiligheidsdienst. In 1978 deed de politie een inval in een huis en trof daar massa’s kinderpornografisch materiaal aan. Het huis bleek in het bezit te zijn van Hayman. Bovendien vond de politie dagboeken waarin de meest obscene fantasieën omtrent seks met kinderen werd beschreven. Hayman werd hier nooit voor gearresteerd.

- Anthony Blunt:

Dubbelspion die zowel voor MI6 als de Sovjet-Unie werkzaam was.

- Cyril Smith

Politicus voor de Liberal Democrats. De laatste jaren zijn er meerdere slachtoffers in de openbaarheid getreden die Smith van seksueel misbruik beschuldigen. Dit misbruik zou met veel geweld gepaard zijn gegaan.

- Greville Janner

Politicus voor Labour. Britse rechercheurs stonden op het punt Janner te arresteren, maar werden tegengehouden door hun superieuren. Tegenwoordig beweert Janner te lijden aan dementie, waardoor hij wordt ontzien van ondervraging door de politie.

- Thomas George Thomas:

Voorzitter van het Britse Lagerhuis.

- Leopold Abse:

Advocaat, politicus en homorechtenactivist uit Wales.

- Nicholas Fairbairn

Politicus voor de Conservative Party.

- Colin Peters

Jurist werkzaam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Werd gezien als een leidend figuur binnen het netwerk.

- Peter Righton

Senior overheidsadviseur op het gebied van kinderontwikkeling (!). Righton maakte deel uit van de Peadophile Information Exchange, een groep die zich inzette voor de legalisatie van seks tussen volwassenen en kinderen.

- Jimmy Savile

Britse DJ en radio- en tv-persoonlijkheid.

Pedofielen

Westminster Peado Ring

De zaken Demmink, Dutroux en het schandaal van Westminster hebben een aantal belangrijke overeenkomsten. Bij alle affaires is er sprake van een pedofiel netwerk dat wordt georkestreerd door de elite van het land. Deze netwerken hebben decennia lang stand kunnen houden door betrokkenheid van hoge ambtenaren, corruptie of zelfs moord. Toch kunnen de slachtoffers eindelijk positief gestemd zijn. De Britse overheid lijkt de slachtoffers en getuigen eindelijk serieus te nemen en voert nu een grootschalig onderzoek uit. Hopelijk bewegen de recente ontwikkelingen in Groot-Brittanië de Nederlandse en Belgische overheid er toe oude zaken te heropenen.

http://curiales.nl/2015/07/24/pedofiel-netwerk/

 

Antwoorden op kamervragen

Antwoorden1

Antwoorden2

En zo worden de elite beschermd door zowel politiek als justitie.

Huge scandal in Belgium: Anonymous publish a list of people involved in the network of the Dutroux affair.

MP Laurent Louis relayed a message that the anonymous group has sent to all parliamentarians from Belgium. It contains a list of all politicians, businessmen and judges involved meadows or later in criminal and pedophile Dutroux network of businessmen, even members of the royal family are explicitly mentioned.

Of course, Louis Laurent became treated as a madman, talking to lift his parliamentary immunity and sue, which is not surprising when we know that Belgium activist Marcel Vervloesem was thrown in jail for exposing the pedophile belge.Cette case illustrates perfectly how a corrupt elite to the core manages to hold on to power by taking advantage of the weakness of the network population. People without a start, individual initiative is doomed to failure.
_______________________________________________

A Mr. Flahaut, President of the Chamber
A Gentlemen Members of the House
Members of the Senate

In all honest men responsible for a country that wants to be a rule of law, become dictatorship.

All Belgian citizens wish to bring to your attention the following facts, found in 1235 pages File Bis Dutroux recovered in various media, newspapers, books and television news .
The facts listed are just noted, the judiciary, the state security have evidence but obscure and , since 1996.

We acknowledge these characters, of which paedocriminality that fake , forgery , theft, insider trading which all acts punishable convictions. We do not want men responsible for a state behind their immunity to perpetrate gross negligence consequences since they are wobbling the country leading to the brink of ruin , impoverishing citizens by government decisions and shameful anti social, stealing our children to satisfy sexual needs , blackmail and shops.

Since the Dutroux case we see amplify crime , that's enough !
This list , by his denunciations of facts is only the visible part of the iceberg of child crime in our country , nobility, clergy, judiciary and politics are heavily involved .

We call for the reopening of Bi Dutroux dossier , the resignation of all persons implicated and members of their families , believing rightly that they are not worthy to be , nor political , nor justice , nor to administrative positions of public institutions.

The current system is composed of criminal pedophile , characters with high risk features but otherwise highly paid and / or handled.

We ask that a special commission be established to combat pedophile field preferably networks on the Internet, is as it seems obvious that a single network at the state exists , with many branches and whose members (including the French Community) are known to the initiated few .

We require a particularly severe control of all institutions for children , some of which are the crucible of practice pedophiles and associations of subsidized child protection which serve as informants.

We denounce here the members of the Board and an honorary member of the Irsa Institute , School of deaf - blind floor of Waterloo , which are responsible for the Belgian pedophile network .
And management and some members of staff of the boarding necessarily involved.

We demand the immediate and unconditional release of Marcel Vervloesem, political prisoner , deprived of freedom while denouncing pedophile networks before the Dutroux affair .

We ask members of Parliament to address these issues urgently , drop everything . Being clear that all measures are taken to a broadcast to citizens, a referendum call .

Do not underestimate us , we are legion.

Anonymous

Agnessens judge Mons, involved in sex cases does not condemn pedophiles or released very quickly. Condemns Dutroux , Martin and Van Peteghem for misdemeanors while he is with rape recidivism - February 1986 - The magistrate appeared in the case of roses alongside Prince Albert ballets, and child suppliers.

King Albert II attended the Dolo , alias club Atrébates . Denounced by Nihoul himself Antonino Costa. Insider trading for Fortis. Protected by Albert Raes former director of the State Security , recently worried. Most likely involved in a pedophile network with girls a home where Antonini working father children Fiona and Milla themselves in this network ( girls dressed as brides )
X3 recognized as participating in the evenings. Solicited Operation Kipofor , during which he was entrusted seven CD -ROMs of Zandvoort. The investigation was closed due to " unknown perpetrators " , after which the CD -ROMS were stolen. King responded not to intervene on the flight CD-ROMs that have been entrusted because of the "separation of powers ".
He has not conceded more to a royal pardon for a conviction - Marcel Vervloesem - based on an incomplete record . Involved in some bankruptcies, which , with certainty , Fortis, he held shares that were sold by Maurice Lippens (in addition to his own equity). From there, the purchase of a villa with jetty on the sea for his yacht and which one gives a value of 25 million euros, and the Belgian Congo (former ) where he bought the villa Mobutu.
His list of appointment of Ministers of State and other noble titles includes a majority of pedophile .

Prince Alexander , son of King Leopold III and Liliane de Réthy , Argenteuil castle. X2 went there to keep company with Levy, known Jewish Eindhoven , X2 says he has never had anything there (?) But his wife , the Princess of Paris , says in an interview that he had strange habits . Committed suicide leaving a note with 29 names of pedophiles and other Dejemeppe , his two deputies, Alain lemasson , colonel commandant of the gendarmerie of Charleroi itself and the Austrian Princess Stephanie of Windisch - Graetz . He was convicted for the rape of two young boys. Castle sold by the Belgian State in 2002 to an individual, Jean Marie Delwart .

Bernard Anselme , politician involved in Inusop and Sotegec case , forgery and use of forgery. Mayor of Namur.

Antoine Joseph . Director of Public Instruction and Fine Arts published in 1989 a complaint for pedophilia to school Eburons on children 6 to 12 years. It was he who organized these parts ... with Thielemans, mayor of Brussels today ... It will be understood that the 25.05.1992 . Blackmailed others: Hurtmans , Monens ....

Roberto Antonini largest pedophile father children Fiona and Milla , which has high coverage of the region of Mons borinage . Trafficker fake paintings , and other . A successful convictions of small mom and separate from (Maria Pia Maoloni ) Has put his granddaughters in a pedophile network classified state secret .

Rocco Antonini father children Fiona and Milla , social worker in a children's home mentally retarded some of which are in the same network. Other members of this family are in this traffic as a woman director of an association of children of judges investments ...

Michael Aquino , lieutenant -colonel, militarily important role for psychological warfare , pedophile , brainwashing , Satanism , Nazism , homo and a murderer . Inventor of the " Monarch " program whose base is the use of subjects by use of excessive sex , Satanism , murder , causing multiple identities. Western European advisor to the Joint Chiefs of Staff U.S. .

Royal Belgian insurance involved in the Dutroux and Dohy for traffic of cars they were recovering roughly over € 50,000 a year.
They covered the pedophiles to stifle these facts in favor of their shenanigans insurance .

Baert prosecutor, pedophile protector Van Den Bossche , in exchange for minor ....

Bats René born 30 pedophile , General of the Army . - Regina Louf - friend JP Dumont , two cases dependent on the military prosecutor .

Bayens Christian magistrate in Nivelles , born in 28 , pedophile , friend Castiaux , participate in orgies with minors at the notary Nassaux Waterloo.

Vincent Baert , prosecutor condemns Biefnot just 10 months suspended for possession and disclosure of k7 pedophiles ! Protectionism !

Beaupain judge who put children at home " children mamy " - pedophilia

General Beaurir gendarmerie case involved Pinon ( Ballets Roses) Fortunato Israel and Eurosystèmre Hospital . Opus Dei . Involved Killers of Brabant . And lesser-known names involved as well : Poncelet, Marbaix , Depaus , Gombert , Mievis , Maquet , Pattyn , Trotsaert , Galetta , Fiévez , Fastrez Gerard Lhost old former police colonel , Chang and Grigniez .
To our knowledge, an important issue is deposited with the president Londers (resigned ) and his successor , De Jonghe of Ardoye for this case and others are adjacent .

Beneux Philippe , Police Commissioner , distorts pv hearings of the family who saw Nihoul at the swimming pool Bertrix and never withdrew . Threatened.

Berghmans Jean Pierre Baron , Lhoist Group Limelette . Member of the Tripartite Commission. (see when knighted ? Cercle de Lorraine ? Front National? Bilderberg ?)

Béroudiaux Dominique , born 54 lives in Castle Valmont is 2 kms 5 home Michelle Martin ! Satanic ceremonies attended by the Di Rupo and Jean Pierre Grafe Walloon former minister between 80/81 castle. Ferbus owner . Now Bosquion David was born in 75 .

Bervoets Bert Socialist mayor of Mechelen. Smothered the case of the episcopal ring Danneels . None for the boy thief.

Bettens doctor , lover of the wife of psychiatrist André Pinon , Josiane Jeuniau .
This is the 8/30/1979 , by the confession of the woman that the story of the Ballets Roses is discovered. Important personalities , including a high-ranking security of the State.

Billot Jeanine born 38 ran a children's home floor Auderghem 223 "Children Mamy " President Philippe Delleuze . Three judges are placed children : Kennes Waeterschoot and Beaupain .

Blondeel Paul advisor Court of Appeal of Brussels, Fortisgate involved in the case.

Roger Boas case Eurosystem Hospitalier and Fortunato Israel, arms dealer ( not sure Pinon ) one finds administrator Asco in Zaventem ( zoning ) place recognized for Louf snufmovies filmed. Outside guests filmed contracts with Boas . Pigeons. This man gets a defense contract for 24 billion armored Vanden Boeynants is Defence Minister , Xavier Magnée is the " third thief of this transaction. He will defend Boas .

Jacques Boel associated with all families related Lippens ( see) In 1968 , his first wife gave birth to Delphine Boel , daughter of Albert II. This allows to understand the links with royalty pedophile . The Walloon region intervenes to "clean up" brownfields created by Boëls .
150 million. ( In La Louviere )

Boel Micky Gotha , appears in 62-74 involved in crimes against children . Frequent Opus Dei and Baron Daniel Janssen . Related to Lippens

Boel Raspberry Optimistan administrator

Bonmariage wife Paula Georis Michel , both pedophiles. President of a group of missionaries ACRF . ( Human Trafficking ? ) Sister pedophile magistrate Jean Hubert Bonmariage .

Bonmariage Jean Hubert, pedophile magistrate Sister Paule Bonmariage - Georis contact France and Protégé. Magistrate Verviers or Herve . Would lay a flourishing trade sales cassettes pedophiles and probably movies.

Paul Bonacci neo nazi, pedophile and other Satanism in relation to the Monarch program

Bonvoisin Marie Cécile wife of Count d'Ursel and pedophile scammer.

Bonvoisin Benedict Baron , born 39 See Bonvoisin case in connection with the Slaughters Brabant He will stand against De Baets , investigator Neuchâteau . Nihoul was his right arm. Recognized Louf , pedophile , band Nihoul . Orgies , murders, especially in hunting (game, children) - works to Sabena - Eindhoven frequent the castle. Called the Black Baron .
A very well known for VDB have been placed by his head CEPIC
He stood up against the safety of the Belgian State, the only secret service to be managed by independent Albert Raes former magistrate moment. Known X2 .

Bonvoisin Pierre Alexandre paedocriminality Opus Dei ?

Jacques de Borchgrave , nobility, baron , husband of Sheri Heller, Swinger . Psychopath. Castle Trieu to Courrières near Namur.

Bourlée Paul lawyer Nivelles, Acting Judge peace , born in 29 , pedophile , frequent Castle Eindhoven, was at a party with minors at the notary Nassaux Waterloo. Owns a second home in Faulx Graves near the castle Seilles , husband of Francoise Delhaye . Participates in hunting parties Profondeville side . Lives in Gesves .

Brabant Jean Marie , lieutenant colonel of the BSR , boss De Baets , the brakes and it puts a spoke in the wheels during its investigation into Dutroux . Ment at all . At the time of the Dutroux affair , replacing the commander of the BSR . Responsible for the disappearance of 5,000 ecstasy pills found in the hands of Nihoul and Lelievre, Dutroux . Representing half a million sold on day after the kidnapping of Laetitia Delhez ...

Braecq said Baron Braecq former juvenile court in Bruges , head of the " Home Carolientje " and responsible for fundraising for the Protection of
Children.

Broqueville of Thierry , Count , forgery and use of forged documents (wife = Alcantara )

Brose Raymond Head of the Judicial Police of Liège , responsible for cell Cools maneuvering against Connerotte for Investigation stolen securities and the murder of Minister André Cools. Two of its inspectors accompany Connerotte Sicily for questioning two witnesses who seek to preserve their identity . Back in Belgium these two inspectors directly give their names in the media.

Bruynooghe Annie Lawyer and judge, always protects and frees pedophiles.

Bulthé Bruno, prosecutor Brussels Involved in Tueche and Dutroux affair .

Burstin Francis , Chief of Staff to the European Parliament invited by Serge Moureaux pedophiles orgies at Castle Faulx Graves

Philippe Busquin Minister (6 times) Commissioner , arrested in connection with the case Inusop

Vincent Cambier , prosecutor requested a non bis folder instead of Dutroux . Pedophile or manipulated because this folder is a bomb at the notables and nobles implicated by witnesses. The prosecutor spoke of the protectionist Bourlet network idea not followed by Jacques Langlois, judge the shenanigans more or less problems.

Daniel Cardon de Lichtbuer , baron, in the honorary committee of Irsa institute deaf dumb and blind . The institute has purchased the adjoining castle. It seems that it is he who has made ??Child Focus , he is the president. Her daughter looked after children who have been found they suffered abuse (traces of torture). He then hand Child Focus Jean Louis Lejeune, as director. Is currently President of the ARDH who buys castles paedocriminal connotations ( see)

This is Richard Carlier 500,000 fb he touched the Smap (aka Ethias ) to intervene in a lawsuit in 2004.

Philippe Carpentier former sworn translator at the court in Brussels , founder of CRIES , depending UNICEF international pedophile network affecting 18 countries ex-lover of murdered pastor Doucé .

Castiaux Olivier was born in 53, lawyer Nivelles, pedophile lover X2 ; organizes parties in a large villa near the Woluwe with pool, member of the Rotary Club. Meet Wilfried Martens . Maintains his secretary and daughter thereof . In 88 he went to Lyon , USA, Singapore, said sociologist at CONT . Also in Australia .

Caters , family after the famous Belgian aviator, one of whose members live in the castle Schilde , the whole family is a member of the band recognized by pédocriminelle Louf and Somers . Are the Cercle de Lorraine ! It is said Bailiff

Caters Philip , owner of Castle Kattenhof

Caters Patrick , Baron , Castle Kattenhof , pedophile , member, vice president of the Circle of Lorraine, buddy Davignon , Philippe de Chimay , Prince, Jean Pierre de Launoit , Elio Di Rupo and Aldo Vastapane .

Cerexhe Etienne Professor , Doctor of Laws was born in 31 , made ??a Baron by King in 2009, the seat of arbitration and court judge emeritus and senator . Chief of Staff PS . Honorary Consul in Namur. Father Benedict Cerexhe , current minister, who is the friend of Charles Piqué . In the so-called pedophile .

Charles Prince of Belgium pedophile , participates in the evenings , recognized by X3

Kamiel Charlier , Director cipal , " Computer Centre provinces of Antwerp and Limburg " government agency in charge of public services via the internet. Organized with Saca , pimps , prostitutes delivery 2 to € 3,000 each, and young children.

Olivier Chastel , Minister implies Justice Michel and Martine Taminiaux then withdraws . Threats, manipulation? If this is the case , the network is Michel . Responsible for the De Paepe Jimmy involved in drug trafficking and murder .

Chevallerie (from ) Amaury born 33 substitute Nivelles, pedophile friend Castiaux known X2

Philippe de Chimay , Count and Countess , pedophiles , participate in evening Castiaux in Woluwe St Lambert . Hunts human prey ( children) in their property.

Chomé lawyer brown , probably in the system. His wife Nicole Galand, Mons court judge , the cabinet Galand (?)

Willy Claes Minister , born in Hasselt 38 , Secretary of mutuality , pedophile , politics, X3 recognized as participating parties. Musician and conductor at the outset, policy , member of the Flemish Socialist Party Minister of State in 1983, Minister of Economic Affairs , Secretary General of NATO in 94 and 95, resigned in the corruption case he or Agusta will be sentenced to 3 years probation. In 2007 Minister consulted by the king out of the crisis.

Cleeren prosecutor shall, without following the accusation of pedophilia issue, among others, Palms President of the Court of Hasselt, accused of pedophilia

Cléthy of Clement crooked lawyer , fort in court, his uncle Van Ypersele , Head of Cabinet of the King.

Guy Coëme defense minister involved in Agusta , all those involved are pedophile case . No trace of this practice among Coëme curiously . A deeper .

Guy Collignon member PJ Brussels , frequented the club swinger The Dolo, the presence of children. Alfa Romeo car . Handled the case of Christine Van Hees murder of peaceful Mushroom parents and was quickly promoted .

Pierre Colson police inspector Brussels knew about caches and Dutroux , accuses judge Doutrew neglect. Quid ?

Assistant Commissioner of Knokke 83 pedophile .

André Cools , Minister assassinated. Involved in the case Agusta Connerotte and Bourlet have heard the case and were discarded. (1994) In the case of Nihoul network. Many people in his office were suspected of having ordered the murder , including Van Der Biest which is (or was ) suicide.

Arthur Cools pédopsy doctor who wanted to ignore the problems of children treated in his clinic " Good Engels " and ended up in brothels in Holland.

Bob Cools , mayor of Antwerp banning pamphlets and other information in Antwerp lorsqu'éclate the case of the clinic " Good Engels "

Coppieters't Wallant Roland Magistrate , born 36 tampers with Raemaekers , admits to being a pedophile. Member of "The Company of LIBIKI ' association would have its activities in Zaire and Ghana. Bats know . PS member and Circle of Nations , member of the Rotary and Lion's Club. Frequent Patrick Meeus d'Argenteuil , a company associated with Montoyerstraat 35.

Courard Philippe , a member of the House of Representatives , Secretary of State for Social Affairs, André Flahaut and Willy Taminiau firm involved in the case of Carolorégienne , near Di Rupo .

Paul Cosyns Physician clinical psy Good Engels denounced by Marcel Vervloesem for denying the abuse clinic .

Creteur Philippe Nihoul friend , journalist of the Last Hour , friend of Eric Van de Weghe . Did x months in prison with that friend . If a friend of Nihoul , pedophile , at least in the system .

Crokaert doctor Waterloo denounced by the woman for her participation in Pinon Ballets Roses. His wife committed suicide , Christine Doret said that it was a murder.

Croy , Princess. Activists accuse honest as Glatz ( CIDE) Lavachery ( Dignaction ) and many others, openly and publicly claimed that some people have the K7 Zandvoort to discredit and endanger them . Protects the nobility and royalty , in fact, never a word about this pedophile sector. Passed away Marcel has Vervloessem and has all the records of the latter. Contact with pedophiles in the system .

Bi Guy Cudell see Folder . Received by the Karawizan Leignon Castle , which share the castle with Defosset - Pedophile and Dead FM .

Dalons judge, protector of the family Tagliafferro ( scrap , trafficking with Dutroux )

Baron Daniel Cardon de Lichtbuer banker BBL , Chief of Staff of the Economic Community , and other securities, Child Focus , a director in 1999 already . Made a baron in 1998. Order of Leopold II. Husband of Marina Solvay.

Cardinal Danneels , Bishop . Searches are made at home and at church playing the innocent, however the results of autopsies of Julie and Melissa and the Dutroux affair was in his hands ! Seems chummy with Lichtbuer ! Director of the Institute IRSA (with Davignon )
In September 1996 primate of the kingdom , he made an apology to victims of pedophile priests and on television . We know that he himself is involved , it seems , in the death of Julie and Melissa Small and complaints of pedophilia were brought against him. Bleached. What is less well known : in 1990 he lost his episcopal ring . A young man tries to sell it in a jewelry store in Mechelen, police tankard . He would have found the ring in the private apartments of Danneels . Case stifled any further . Bert Bervoets is mayor of Mechelen (?)
Danneels asked that King Baudouin I of Belgium is high holiness (?)
Both are Opus Dei .
Accused by Mahieu - MP - having witnessed the death of Julie and Mélissa small . Mahieu is part of a Lodge of Ghent who wanted to prevent Danneels put in line to be Pope . If this story is not true , why is it Mahieu went to Rome to meet Ratzinger ? Baron Bonvoisin accompanied him to better monitor and counter his statements against Danneels . One of the twelve people who attended the death of Julie and Mélissa small .

Danze Marcel magistrate pedophile

José Daras Walloon Minister for Transport, protector Vincent Georis who intervenes in court. ( Against wife Ronit Bitton ) .

Viscount Etienne Davignon , knighted by the king. Opus Dei , Cercle de Lorraine , Bilderberg , director ( with Danneels of Launoit and others) IRSA , floor Uccle Waterloo . Appears in the folder bis probably Grey Street , clandestine prostitution . In connection with Geneva lawyer who appears in Benaissa case. Also available in orgies with minors Cromwell Hotel in Knokke with Delvoie , Karel de Gucht, Lippens, Van Geluwe (Court of Appeal of Brussels) . Vice President of the European community, director of the General Bank , representative of the European Community in Belgium , diplomatic immunity.
Was director of Kissinger Associates and friend of Henry Kissinger.
Present at orgies Cromwell hotel in Knokke . Also at the hotel Memling Knokke with 2 Lippens, Karel . Common Castle Eindhoven. 2.000fb per person. Probably the castle Amerois which belongs to Solvay. Ert Company creates larger 49 Belgian commercial enterprises. Extreme right .
Member of the Tripartite Commission , to the direction of Suez Electrabel ( Co who do not pay taxes and Brussels Airligne threatening to emigrate headquartered whether to continue paying taxes.

Stefaan De Clerck Minister of Justice covers the case Cindy , abducted and abused for a month. In 1998 he received Rainer Wolf, redneck Manuel Schadewald disappeared in Germany - Wold has since owned a brothel sadomasochistic in Berlin -
A protected Dutroux . Resigned during his flight . Denial of networks.

Willy De Clerck minister of state recognized by X 2 and X 3, knighted in 2006 by Count Albert II. Meeting between him and Bouhouche , Gol , Philippe Moureaux , Wilfried Martens , Vanden Boeynants , Jean Michel Nihoul , Delvoye and Karel .

Of Cockere woman Nihoul , pedophile , already appears at the time of pedophilia in school Eburons with Nihoul and Deleuze Philippe , a lawyer . Was secretary at Roxanne . ( Shemale )

Patrick De Coster judge for problems of pedophilia in some schools in Brussels rejects any control despite complaints .

Peter De Crem Minister of National Defence denounced by Louis de Jonghe

Herman De Croo Minister of State Inusop involved . In the system .

Dedoncker Pierre , notary , pedophile , alderman PS Brussels covers pedophile acts of school Eburons . VDB friend .

Francis Xavier de Donnea Minister of State , Mayor , stifles pedophilia scandal in the school Eburons . The woman Bultot worked in his office. Denounced by Nihoul in the case of Julie and Melissa. Pedophile , attended the orgies Castle Faulx Graves . In his office was also working woman Pinon , blue ballet with children led by a juvenile court of Nivelles.

Defosset Leon , Minister co -owner of Castle Leignon , currently owned Karaziwan . It is also mayor of the municipality of Etterbeek and manages the castle Faulx -les- Graves ... Creating a SPRL directed by Michel Timmermans brother alderman of social action. Serge Moureaux administrator before SPRL 1973-1986 , roses castle ballets. his nephew, Didier has Jonaert Radio Activity occupying Nihoul . Invited by Serge Moureaux to orgies to pedophiles connotations
Recognized by Nathalie W. Died .

Galan Magda Justice

Lawyer and barrister Gavre in pedophile circuit defended Van der Elst in the trial Haemers Jean Paul Dumont ( as pedophile )

De Haan J. Nihoul releases in the scandal SOS Sahel.

Jean Luc Dehaene Minister , trafficking , embezzlement . Responsible for the failure of Dexia which he was a director, he left with the modest sum of six hundred thousand euros.

Dehalu Sandrine Mons substitute king refused the Maoloni grandparents see their grandchildren, Fiona and Milla . Followed in this by the Harvengt judge. Protectionism.

Jean Maurice Dehousse This is 500,000 fb he touched the Smap (aka Ethias ) to intervene in a lawsuit in 2004.

Dehoux Véronique lawyer born in Nivelles 51 pedophile , wife of notary Nassaux . Waterloo , organizes parties with minors in her home.

De Graeve Felip direct collaborator of the Minister of the Interior Patrick Dewaele and commanded reserved Moldovan children € 1,000 the night office .
The Minister has been moved but rose in rank and replaced Van Rompuy when he was appointed to the EU.

Of Gryse Claire magistrate in the case of Mirano, drug , death of a son to overdose magistrate said that there is nothing on the video input , while the owner of the box was filming its customers with children in order to make them sing . Convicted of drug , not pedophilia.

Karel De Gucht , (preferably Van Miert ) pedophile magistrate , currently at the European Community level with financial problems . Seen throughout Folder bis Dutroux . Hilton seen with Bouhouche , Gol , Philippe Moureaux , Wilfried Martens , Vanden Boeynants , Willy de Clerck , Jean Michel Nihoul .

Delchevalerie Eric , warden of Namur pedophile . This is when he was director of the jail that Andenne Alexander Varga committed suicide (?)
( He had attacked a van silver booty was not found. Then killed his rival. ) Coincidence ? He refuses Loriaux being switched in a cell with Marc Dutroux .

Guy Delvoie magistrate Brussels, received by the pedophile pedophile Karel de Gucht, magistrate .. Impiqué in the Fortis case , protected by diplomatic immunity .
Ex brother in law Patrick Dewael . It is he who has authority over Salmon Mireille Schurmans Christine and Paul Blondeel , judges and advisors to Fortis case.

Dejemeppe Benedict judge and / or prosecutor involved in the Bazaar Institute brothel strip Haemers . Smothered the case. Takes a moment Van Hees case . Denial.
Then the case Benaïssa Lubna victim Derochette .
This Bazaar Institute received phone calls from the Federation of Catholic Scouts , ONE , a parents' association for children with autism , an educational center for the deaf and dumb, probably of Irsa , the secretariat of the administration of physical education, sports and outdoor life ( association is the castle Karaziwan ) a number of doctors and a number of embassies. Die pedophile . Friend consular judge pedophile Raymond Desmet . Both in the association SAJ "Otherwise " as pedophilia.
Prosecutor for the case Inusop he entrusts the first substitute Cambier .
Marc Verwilghen , the new Minister of Justice and his deputy Dejemeppe met the investigator Baets in 1996, about the murder of Mushroom and suggesting that he should not stick his nose in this case.
Case as suicide Count Yann de Meeus d'Argenteuil in 1999 that left a list of 29 names of pedophiles , including seven people who will be mentioned in the Dutroux affair .'De hele pedoprostitutie werd in die tijd gewoon gedoogd'

Jongensprostituee stelt overheid aansprakelijk voor misbruik
Voormalig jongensprostituee Bart van Well (r) met zijn advocaat Martin de Witte

live In de rechtbank in Amsterdam is een begin gemaakt met het horen van negen getuigen over een omvangrijk netwerk van jongensbordelen in de jaren '80. Getuigen stellen dat justitiemedewerkers bij het netwerk betrokken waren, waaronder de gepensioneerde Justitietopman Joris Demmink. Verslaggever Koen Voskuil zit live bij de verhoren.

We willen bewijzen dat de overheid op de hoogte was van de jeugdprostitutie in die tijd, maar het liet begaan

Martin de Witte, advocaat

De eerste getuige in de zaak, Koos van Woudenberg, stelt op jonge leeftijd misbruikt te zijn in een appartement in Amsterdam. Het zou gaan om de woning van professor Ger van Roon. In het huis ontmoette hij naar eigen zeggen onder meer oud burgemeester Ed van Thijn, prins Claus en voormalig minister Onno Ruding. Volgens Van Woudenberg moest hij Ruding oraal bevredigen. Prins Claus zou hij ook in een horeca-gelegenheid hebben gezien 'in relatie tot jonge jongens'.

Honderden jongens
De tweede getuige in de zaak hield eind jaren '80 een lijst bij van jonge jongens die in de prostitutie werkten in Amsterdam. De voormalige medewerker van de toenmalige GG&GD Raphael Beth (70) kwam bij een eerste telling tot 350. Volgens de officiële cijfers zou het gaan om 'slechts' 35 jongens. Beth komt echter tot het tienvoudige, hij stelt dat de jongens elkaar ronselden. Ze hadden allemaal lijsten bij zich met de namen van mannen die ze konden bezoeken. Beth had naar eigen zeggen een goed overzicht op de groep omdat ze bij problemen bij haar kwamen. Bovendien bezocht ze één keer per week de zes of zeven jongensbordelen in Amsterdam om te praten met de eigenaar. Beth stelt dat de 'hele pedoprostitutie' in die tijd gedoogd werd, er was geen repressief beleid. Opvallend genoeg stelt ze de door getuige Van Woudenberg als 'spin in het web' genoemde Ger van Roon niet te kennen.

Hoofdrol
De hoofdrol in de zaak is voor de 43-jarige jongensprostituee Bart van Well. Hij kampt nog steeds met posttraumatische stress en stemmingswisselingen. Daarvoor houdt hij de staat, die volgens hem harder had moeten optreden tegen jeugdprostitutie, verantwoordelijk. ,,We willen bewijzen dat de overheid op de hoogte was van de jeugdprostitutie in die tijd, maar het liet begaan," legt Martin de Witte, Van Wells advocaat, uit. Een van de getuigen is Karel Maasdam, die jarenlang een jongensbordeel in Amsterdam-Oost bestierde. Maasdam werd in 1998 veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Tegenover het AD, dat hem de afgelopen jaren regelmatig bezocht, liet Maasdam weten zich een zondebok te voelen. ,,Jarenlang werd mijn bordeel gedoogd. Agenten, sociaal werkers kwamen over de vloer. En ineens mocht het niet meer?"

Vrijplaats
Amsterdam leek in de jaren '80 wel een vrijplaats voor pedofielen. Er waren jongensbordelen en cafés waar minderjarige jongens werden opgepikt. Er waren zelfs georganiseerde pedoreizen naar Amsterdam. Voormalig GG&GD-veldwerker Raphaël Beth, die veel met jongensprostituees werkte, verklaarde in kranten dat honderden minderjarige jongens uit Nederland, Roemenië en Tsjechië als hoer werkten in Amsterdam. De vraag is wat er met die constatering is gebeurd.

Pooiers
Beth bleek 2 jaar geleden zijn veldwerk nog niet vergeten te zijn. In zijn kantoortje in Amsterdam liet hij een database zien waarin hij honderden namen van jongenshoeren, pooiers en klanten had opgeslagen. Met hun bijnamen erbij. 'Ziektekiem' bijvoorbeeld, een weinig hygiënische jongen die een klant een mes in zijn ribben stak.

De getuigenverhoren zullen wellicht meer duidelijkheid geven over een uitgelekt politieonderzoek in de jaren '90. Het zogeheten Rolodexonderzoek werd in het geheim opgestart, nadat informanten vertelden dat justitiemedewerkers en officieren van justitie ook klant waren geweest.

Psychopaat
Huidig VVD-Kamerlid Fred Teeven was destijds als officier van justitie betrokken bij het Rolodexonderzoek. Mogelijk kan hij verduidelijken waarom het onderzoek voor het goed en wel was opgestart, bekend was bij de verdachten.

Een aangifte van Jetty Bruggenwirth, die woensdag getuigt, was een van de aanleidingen om het Rolodexonderzoek te starten. Zij stapte naar de politie nadat haar vriend Nico L. haar dochter had misbruikt. Een voormalig zedenrechercheur noemde L., chauffeur voor jongensbordelen, de 'gevaarlijkste psychopaat' die hij ooit had ontmoet. Hij werd veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs.

Oud topman Joris Demmink zou volgens een getuige klant zijn geweest van het netwerk

Demmink
Opvallende afwezige in de stoet getuigen is Joris Demmink, de oud-Justitieambtenaar die meermaals is beschuldigd van kindermisbruik. ,,Demmink heeft aangegeven de hele week verhinderd te zijn," zegt advocaat De Witte. Hij zal op een later moment worden gehoord. Wel verschijnt een voormalig AIVD-medewerkster, die in 2002 een veiligheidsonderzoek naar Demmink heeft verricht.

Een voorlopig getuigenverhoor is bedoeld ter voorbereiding op een rechtszaak. Van Well kan zo zijn juridische positie bepalen in een mogelijke procedure tegen de staat. Er zal geen vonnis volgen.

Tegen Demmink loopt ook nog een individueel straftraject. Er liggen diverse aangiftes van misbruik tegen hem. Het Openbaar Ministerie heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat er geen duidelijk bewijs ligt tegen de man, maar onder druk van het Gerechtshof in Arnhem is nu toch een onderzoek gestart. Het OM is afhankelijk van de Turkse autoriteiten voor meer informatie. Twee aangevers zouden in Turkije zijn misbruikt door Demmink. Een gespecialiseerd team oordeelde eerder dat de aangifte van één van hen niet betrouwbaar is. Turkije seponeerde de zaak. Demmink zelf zegt onschuldig te zijn. Hij was naar eigen zeggen niet eens in Turkije toen het misbruik plaats zou hebben gevonden.
Bron AD nederland

 


Henk Krol gooit pornofilm op tafel in Demminks zaak

Oud-hoofdredacteur Gaykrant: Hij had jong vriendje

De reputatie van Joris Demmink kreeg gisteren opnieuw een knauw. Henk Krol, die voor de Gaykrant ooit schreef over Demminks vermeende kindermisbruik, mocht in de rechtszaal zijn verhaal doen. Hij vertelde hoe de partner van de topambtenaar als pornoacteur furore maakte en Demmink trots een pornofilm uitdeelde.

Het mag dan allemaal in 'een vorig leven' als journalist zijn gebeurd, het staat de 50Plus-politicus Henk Krol nog helder voor de geest.

Hij is er eens goed voor gaan zitten, hier in het getuigenbankje van de Utrechtse rechtbank. Krol is de achtste getuige in een civiele zaak die opheldering moet geven over beschuldigingen van kindermisbruik aan het adres van voormalig topambtenaar Joris Demmink.

Na een reeks van rechercheurs en ambtenaren die hun verhaal hebben gedaan, mag nu Krol verklaren over 2003. Dat jaar doet hij voor de GayKrant onderzoek naar 'hoge omes' die seks zouden hebben met 'hele jonge jongens' in het Eindhovense Anne Frankplantsoen. In die tijd is PSV-directeur Fons Spooren ontmaskerd als klant van jongensprostitués en op de redactie druppelen tips binnen over andere 'hooggeplaatsten'.

Zo komt ook Joris Demmink in beeld. Andere homo's noemen hem als 'hoerenloper' én volgens Krol wordt zelfs Demminks rijkspasje van het ministerie daar in het gras gevonden. Wanneer Krol met vrienden praat over Demmink, gebeurt er volgens hem iets opmerkelijks. Een vriend van Krol, Jan Wolter Wabeke, geeft hem een video. Die heeft Wabeke op zijn beurt gekregen van Demmink als 'cadeautje' voor hem en zijn vriend, zo vertelt Krol in de rechtbank. Het blijkt een pornofilm te zijn waarin volgens Krol de toenmalige Tsjechische vriend van Demmink een hoofdrol speelde. 'De titel was Das Fickende Klassenzimmer,' herinnert Krol zich. 'Of het minderjarige jongens waren weet ik niet. Maar zijn vriendje was jong, de kinderen in de klas nog jonger.'

Complot
Voor de aanwezigen in de rechtbank is het allemaal een bevestiging van Het Grote Complot. Halverwege de zitting staat waxinelichthoudergooier Erwin L. op met een boodschappentas, die volgens hem vol zit met aanvullend bewijsmateriaal dat de koninklijke familie wordt gechanteerd door Demmink. De rechter wil er niets van weten en L. levert zijn spullen mopperend in bij een bode.

Ondertussen vertelt Krol onverstoorbaar verder hoe hij samen met weekblad Panorama verder speurt naar Demminks vermeende seksuele escapades. Zeker als ze een verklaring optekenen van een portier en een chauffeur van een Praagse seksclub, waar seks met jonge mannen mogelijk was. Zij vertellen dat Demmink een vaste gast was die kwam voorrijden met de dienstauto van de ambassade.

Uiteindelijk komt het allemaal te staan in het Gaykrant-artikel Het dubieuze dubbelleven van een topambtenaar op justitie'. Demmink belt met Krol en het komt tot een 'kopje thee'.

Demmink zou Krol hebben bezworen dat 'alles al bekend en onderzocht was door de BVD'. 'De verhalen waren volgens hem ingestoken omdat hij homoseksueel was.' Krol bood hem een interview aan, maar tot publicatie daarvan komt het niet. Krol wordt zelfs gedwongen om een hoofdredactioneel commentaar te schrijven waarin hij afstand neemt van enkele bronnen. 'Ik had daar nooit mee moeten instemmen.'

 

'Turkije chanteerde justitietop met Demmink'

In ruil voor een Nederlandse veroordeling van de Koerd Baybasin met vals bewijs, houdt Turkije informatie over misbruik van minderjarige jongens door voormalig topambtenaar Joris Demmink voor zich.

Zo chanteerde Turkije de Nederlandse justitietop. Daarvan is ex-politieman Klaas Langendoen overtuigd, zo verklaarde hij maandag als getuige voor de rechtbank in Utrecht.

In Utrecht wordt een reeks getuigen gehoord op verzoek van stichting De Roestige Spijker. Die onderzoekt het vermoeden dat jongensmisbruik door de toen hoogste baas van justitie Demmink actief in de doofpot is gestopt.

Voormalig chef van de Criminele Inlichtingendienst (CID) Langendoen baseert zijn conclusie op eigen speurwerk in Turkije. Hij deed onderzoek op verzoek van de advocate van twee Turkse slachtoffers die zeggen door Demmink te zijn misbruikt. Langendoen sprak de twee jongens. Ze vertelden hoe ze door Demmink werden misbruikt en wezen hem aan in een fotoboek van Langendoen.

Andere hints voor zijn conclusie kreeg Langendoen van een Turkse journalist. Die toonde een video-interview met een chauffeur die jongens moest ronselen voor Demmink. Ook verstrekte hij een rapport waaruit de chantagedeal tussen de Turkse oud-premier Tansu Çiller en toenmalig minister van justitie Winnie Sorgdrager zou blijken.
Systeem

Volgens Langendoen kunnen ex-bordeeljongens bevestigen hoe 'het systeem’ uit het Rolodex-onderzoek werkte, waarin hooggeplaatste pedofielen jongens konden misbruiken.

Demminks advocaten haalden aan dat op de betrouwbaarheid van Langendoens onderzoek valt af te dingen. Hij wordt betaald door het advocatenkantoor van Baybasin, die munitie verzamelt voor een herziening van zijn levenslange straf. Het is ook het advocatenkantoor van de Turkse slachtoffers.

Langendoen beaamde dat hij richtlijnen voor fotoconfrontaties niet heeft toegepast. Maar rechercheurs die dat wél doen, schitteren door afwezigheid in onderzoeken naar de doofpotaffaire.

Rechtbank

 


Teeven gehoord in onderzoek pedo’s

Hij is inmiddels 43 jaar, maar het verleden is voor voormalig jongensprostituee Bart van Well nog springlevend. Een verleden waarin hij naar eigen zeggen seksueel werd misbruikt door hooggeplaatste mannen, terwijl de Staat daarvan wist maar niets deed om hem en andere jongens te beschermen. Zegt Van Well.

Vanaf vandaag doet hij een poging om dat te bewijzen door middel van tien zogenoemde voorlopige getuigenverhoren bij de rechter-commissaris, een onderzoeksrechter, in Amsterdam. De bekendste getuigen die worden gehoord zijn oud-staatssecretaris en Kamerlid Fred Teeven, en de voormalig hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie, Joris Demmink. Teeven leidde in 1998 als officier van justitie het zogenoemde Rolodex-onderzoek naar een pedofielennetwerk, waar onder anderen Demmink deel van zou hebben uitgemaakt.

In 2014 vonden er ook al voorlopige getuigenverhoren in een civiele procedure plaats bij de rechtbank in Utrecht. Die werd aangespannen door de stichting De Roestige Spijker, dat de Amerikaanse documentaire Dutch Injustice over Demmink verder wilde verspreiden, maar zich volgens de ex-ambtenaar daarmee schuldig zou maken aan smaad.
Joris Demmink

Bart van Well liep op 14-jarige leeftijd weg van huis en belandde in de prostitutie in Amsterdam. In 1988 werd hij naar eigen zeggen misbruikt door ene ‘Joris’, in diens dienstauto. Hij kreeg 250 gulden. De tweede keer kreeg Van Well ruzie met zijn klant en stapte uit de auto. Pas vijftien jaar later zegt hij ‘Joris’ te hebben herkend op een foto bij een artikel in Panorama over jongensprostitutie in het Eindhovense Anne Frankplantsoen.

Van Well werd als getuige gehoord in 2014. Zijn herinnering bleek niet meer haarscherp. Door de traumatische ervaringen in zijn jeugd kampt hij met een bipolaire en een post-traumatische stress stoornis.
Hooggeplaatste pedofielen

De verhoren van deze week richten zich niet op Demmink, maar op de Staat, die hooggeplaatste pedofielen hun lusten zou hebben laten botvieren op tientallen jongens. Tijdens de verhoren in 2014 verklaarden twee ex-politiemensen dat het onderzoek naar het netwerk ,,van hogerhand kapot werd gemaakt.” Het politieteam kreeg van de Rijksrecherche vier namen van mogelijke verdachten: Demmink en drie officieren van justitie. Maar vanaf het moment dat het onderzoek startte vielen alle telefoonlijnen dood, en bleken de huizen die werden doorzocht ‘schoon’.

Volgens Van Wells advocaat Martin de Witte komt er vanaf vandaag ’een rariteitenkabinet van getuigen’ langs. Onder hen onder anderen een ex-GG&GD-medewerker, die van zijn werkgever alleen toezicht mocht houden op de hygiëne en op het gevaar van geslachtsziekten, maar niet op andere misstanden. Ook gehoord worden voormalige agenten van jeugd- en zedenzaken, een streetcornerwerker, en een ex-AIVD’er. Getuigen zijn verplicht om te verschijnen. Demmink is deze week verhinderd. Er wordt voor hem naar een andere datum gezocht. Fred Teeven komt donderdagochtend.

Teeven

 


Koningshuis vuistdiep in de PEDOCRATIE

De Demmink verhoren zijn op Twitter omgedoopt tot #pedoverhoor. De omvang van deze zaak laat zich nog raden maar, de macht wankelt in de pedocratie van Nederland, dat is de meest voordehandliggende conclusie die je voorlopig moet trekken. De naam Demmink was door de Telegraaf in 1993 al met pedofilie in verband gebracht en ook de naam van Joris Demmink kwam kwam voor in de Rolodex waaraan het politieonderzoek in 1997 zijn naam dankte. Ondanks dat de gevonden feiten er niet om logen is het gehele onderzoek abrupt beëindigd. De hele zaak werd van hogerhand gefrustreerd en is vervolgens in de doofpot beland.
De alternatieve media kon die doofpot echter niet ongemoeid laten en dus bleef het rumoerig omtrent de persoon Demmink. Steeds meer werd duidelijk dat de Nederlands justitie werd geleid door minstens één crimineel, maar het kwam nooit tot een hoorzitting en, zonder veroordeling blijft enig daderschap onbewezen. Het daderschap van Demmink kon dus nooit worden aangetoond zolang hij secretaris generaal van justitie was. De positie van Demmink is door de ministers en staatsecretarissen van justitie altijd beschermd met het excuus dat de aantijgingen meerdere malen zijn onderzocht en dat er nooit iets gevonden is. Ondanks alle rumoer rond Demmink werd dit door de kamer nooit serieus onderzocht en nu komen de harde feiten naar boven.

In de media is de zaak Demmink altijd afgeschilderd als het materiaal van complotdenkers. Dat blijkt volledig terecht. Nederland is ten prooi gevallen aan een elitaire club die van seks met kinderen houdt. Dit gebeurd al decennia lang en, als je kijkt wat er met dit land gebeurt, dan lijkt het nu te worden bewezen in een rechtszaal dat bestuurlijk Nederland absoluut geen plek heeft in de volksvertegenwoordiging verdient. Nederland is een PEDOCRATIE. Dit land wordt bestuurd door pedofielen die mekaars seksuele activiteiten allemaal als een soort zwaard van Damocles boven het hoofd hangen. Het beleid in dit land komt mede tot stand door de afpersing die dit strafbare gedrag automatisch in de hand werkt.
Ook het koningshuis komt niet ongeschonden uit de strijd. Prins Claus en zijn zoon Friso zijn vandaag in de rechtszaal opgegraven, zodat we konden leren over de hobby die zij deelden met de rest van de PEDO-LIGA. De gehele Nederlandse staat is chantabel en, dat is ook al eerder gebleken toen Claus in het begin van de jaren 80 in de VS was geweest. Het artikel “Linksgestrickt” laat geen spaan heel van de illusie dat Claus een aardige, zachte, hetero Prinz was. Nu blijkt Claus met die vriendelijke glimlach kinderen misbruikt te hebben en, dat toont aan dat dit land al heel lang in grote bestuurlijke problemen verkeert. Het kabinet heeft hemel en aarde moeten bewegen om de toen vermeende homoseksuele praktijken van Claus in de doofpot te krijgen en, deze affaire wordt in verband gebracht met CIA chantage en de plaatsing van kruisraketten in Nederland. Iedereen raakt besmeurd met de pedofilie van de staat.

Dit land is plotseling te smerig om aan te pakken omdat deze smet zich als een olievlek gaat uitbreiden. Er is nooit iets gedaan aan de handel in kinderen, dit was een elitaire hobby en we hebben geen idee hoeveel kinderen het leven hiervoor hebben moeten laten. Van één kind weten we bijna zeker dat hij het niet heeft overleefd. Manuel Schadwald is geronseld in Berlijn en naar Nederland gebracht. Hij is in Nederland verdwenen en, als je de verhalen mag geloven, aan boord van een zeilboot, net buiten de Nederlandse kust gestikt in het lid van een Nederlandse politieke figuur. Dat soort ongelukjes gebeuren als en stelletje hooggeplaatste pedo’s zich klem zuipen en vol snuiven. Manuel Schadwald is op 12 jarige leeftijd uit Berlijn verdwenen, gestikt in de lul van een lul en opgeruimd. NEXT!!!!
Dit soort daden zijn zo immoreel dat niemand zich kan voorstellen dat het nog erger kan. Het kan nog veel erger, als je alleen maar kijkt naar de wereldwijd opduikende verhalen van wat Satanistische sekten met kinderen doen. We leven in een wereld waar kinderen worden verbruikt door groepen volwassenen op de meest sadistische wijzen. De bewijzen bevinden zich in de getuigenverslagen van de slachtoffers die dit soort avonturen overleeft hebben, we kunnen ons alleen niet voorstellen dat het ook echt gebeurt. Het staat ook niet in de krant, de omroepen doen geen onderzoek en Hollywood maakt er weleens een film over. Dan behoren dit soort verhalen plotseling tot de realiteit van de fictie en is de wereld gelukkig beter. Als iemand dit voor een film kan bedenken, dan kun je er gerust op zijn dat het in een ernstigere vorm echt bestaat.

De verhalen die als complottheorie worden weggezet blijken plotseling meer waarheid te bevatten dan de geaccepteerde informatiekanalen ons ooit hebben laten weten. Onder druk van de alternatieve media is Demmink nu aan het vallen. De alternatieve media heeft nooit opgegeven dit onrecht aan de kaak te stellen. De journalisten met budgetten hebben nooit meer aangedurfd te kijken naar de zaak Demmink en hebben meegeholpen het lid op de doofpot te houden. Die deksel is vandaag open gegaan en, die pot moeten we ondersteboven houden tot het laatste eruit is. Deze zaak is slechts het begin van een serie processen waaruit uiteindelijk zal blijken hoe ontzettend corrupt dit land is.
Vandaag hebben we gehoord dat pedofilie als een ziekte zich heeft genesteld in het centrale zenuwstelsel van dit land. Het is niet alleen Demmink, er zijn heel wat kopstukken genoemd maar, er zullen er nog veel meer namen volgen. De namen die niet zullen worden genoemd, die verdienen nog steeds onze aandacht want, men heeft dit geweten. In de wandelgangen van het Binnenhof zal bekend zijn geweest wie wat op zijn kerfstok had en hoe je daar politiek beter van kon worden. Zeker als je Demmink de hand boven het hoofd gaat houden ben je vrij je aan de wet te onttrekken en de gevolgen daarvan zijn zichtbaar in Nederland.

De politiek heeft het misbruik van kinderen binnen eigen gelederen gedoogd en, dat maakt ze medeplichtig aan de gepleegde vergrijpen. Deze mensen zijn stuk voor stuk niet te vertrouwen in het bestuur van dit land. Alle besluiten die deze mensen hebben genomen zijn met een andere motivatie tot tand gekomen dan men van de volksvertegenwoordiging verwacht. Het is dus uit voor de politiek. Het zijn kindermisbruikers, ook al hebben ze niet actief deelgenomen. Ze hebben hiervan geweten en niets gedaan. Ze hebben niet hun achterban geïnformeerd, uit persoonlijke motieven waar zelfs angst een motivatie kan zijn. Als je bang bent om dood te gaan, dan moet je niet doen alsof je voor je achterban je kop op het hakblok zou leggen en, daarmee diskwalificeert iedere politieke partij zich van het mogen produceren van volksvertegenwoordigers.
Nu kunnen we misschien ook iets beter begrijpen waarom we in de Euro zijn belandt en vervolgens direct bestolen zijn. Nu kunnen we makkelijk zien waarom we stapje voor stapje de controle over eigen land verliezen aan de EU. We zijn niet vertegenwoordigd maar verkocht als vee binnen de pedocratie, aangevoerd door het koningshuis. Daarom wordt er ook zo voorzichtig met de Oranjes omgegaan. Daarom krijg je geen boete voor het gooien van een waxinelichthoudertje maar twee en een half jaar opsluiting. Daarom moeten de complottheorieën uit het klaslokaal bestreden worden want, als die kinderen al meer weten dan de leraar kan vertellen, dan is er iets heel erg mis in Nederland.

Kinderen die op school te horen krijgen dat Osama Bin Laden verantwoordelijk is voor het instorten van de ‘Twin Towers’, die raadplegen met gemak het internet en komen met vragen terug waar nog geen enkel officieel kanaal een antwoord op heeft. Gebouw 7 is door geen vliegtuig geraakt en was zelfs extra stevig omdat hier diensten in gehuisvest waren die van daaruit zouden opereren in het geval van crisis. Je hoeft niet lang te zoeken op “Building 7”, om de BBC reporter met het gebouw nog op de achtergrond, te zien en horen vermelden dat dit gebouw is ingestort. 10 minuten later stortte het gebouw plotseling in elkaar terwijl het door geen vliegtuig was geraakt. Kinderen weten dat het officiële rapport de complottheorie is en, dat wil men in het onderwijs tegen gaan.
Voor de elite breekt een tijd van enorme crisis aan. Ze kunnen dit niet meer onder de pet houden maar, ze kunnen ook niet toegeven. Een volksopstand zou het gevolg kunnen zijn. Hoe dieper je nadenkt over al die mensen die kapot zijn gemaakt door de staat, met de wetenschap dat dit soort lieden daar de aanjagers van zijn van, iets dat zo crimineel is dat met 1000 jaar gevangenisstraf niet te betalen is, hoe beter je je kunt voorstellen in wat voor een toestand we terechtgekomen zijn dankzij de getuigenissen van Koos van Woudenberg en Raphael Beth.

Dus Nederland, we zitten in een crisis. We moeten ons verzetten tegen de regelgever die de door hem gemaakte regel aan zijn laars lapt. We moeten onderkennen dat we worden geregeerd door criminelen van het smerigste soort en daar iets aan doen. De getuigenissen waren schokkend en live te volgen via Twitter @WeAreChangeRdam. Dat gaat de rest van de week nog door, nog vier dagen #pedoverhoren krijgen we voor onze kiezen en daarna zal iemand in Den Haag moeten reageren.
De volksvertegenwoordiging blijkt in ieder geval helemaal geen recht van spreken te hebben als het juist en onjuist gaat. Ondanks dat we dit al jaren weten, heeft Den Haag zich nu als zo ontzettend fout bewezen. We moeten nu eerst het totale ontslag van de tweede kamer accepteren en de paspoorten van alle hooggeplaatste ambtenaren innemen.
Deze hele zaak moet nu tot op de bodem worden uitgezocht middels een volkstribunaal want, nu moeten alle lijken uit de kast en het is na deze zaak niet meer wenselijk om daar de ambtelijke wegen voor te bewandelen. De zaak Demmink is het einde van de politieke elite, het einde van een EU-lidmaatschap en misschien een opstart naar een referendum democratie zoals de Zwitsers hebben in de republiek der Nederlanden. En ja, natuurlijk gaat Nederland zijn eigen geld uitgeven dat door het volk gemaakt, gebruikt en beheerd moet worden. Op weg naar betere tijden met de laatste nekslag voor de nog steeds heersende aristocratie.

Beatrix rutte

Voor deel 2 Demmink klik hier

 

 

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.