Banner Watamula

AA   AA  
       
 

JANUARI 2016 1/15

   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

Januari 15at 05:-37am

Nederland koploper kinderporno

Bij het Nederlandse Meldpunt Kinderporno is vorig jaar een recordaantal meldingen van kinderporno op internet binnengekomen: 23.278, een toename van bijna 20 procent. Volgens een woordvoerder is Nederland in Europees verband zelfs koploper.

Belangrijkste oorzaak is de goede infrastructuur: er zijn veel snelle internetverbindingen en daardoor wordt er ook meer kinderpornografisch materiaal gehost.

Particulieren kunnen bij het meldpunt aankloppen als ze online op verdachte foto's en video's stuiten. In 60 procent van de gevallen is het materiaal als strafbaar aangemerkt. Voor het overgrote deel (77 procent) staan er meisjes op het materiaal, 64 procent van de kinderen is jonger dan de puberleeftijd.

Het Meldpunt geeft alle meldingen door aan de politie. Na 24 uur wordt de eigenaar van de computer waarop het materiaal staat ingeseind en gesommeerd om het materiaal van internet te halen. Het komt volgens de woordvoerder zelden tot vervolging: veelal gaat het om afbeeldingen en video's die al jarenlang circuleren.

Kinderporno

 

Januari 15at 05:-25am


RBS: 2016 wordt catastrofaal. Verkoop alles

De Royal Bank of Scotland waarschuwt voor een catastrofaal jaar op de beurzen. In ongewoon harde bewoordingen adviseert de bank klanten om 'alles te verkopen'.

Dat blijkt uit een memo aan zakelijke klanten van de bank dat in handen is van RTL Z. RBS waarschuwt dat de beurskoersen dit jaar 20 procent in waarde kunnen dalen en de olieprijs kan zakken tot een schamele 16 dollar per vat.

In het bericht adviseert de bank dan ook om "alles te verkopen behalve hoogwaardige staatsobligaties. Het draait nu om het terugkrijgen van kapitaal, niet om winst op kapitaal. In een drukke kamer zijn de nooduitgangen smal."

Paniek
Daarmee doelt de bank op de paniek die kan ontstaan als beleggers massaal van hun aandelen af willen. Als veel partijen tegelijkertijd van hun aandelen willen verkopen, kunnen de koersen extreem snel dalen.

De aanstichter van de potentiële ellende is China. RBS verwacht dat de grote correctie op de beurs van Sjanghai voor een sneeuwbaleffect kan zorgen. De beurs in Londen zou nog het meeste gevaar lopen, doordat er veel energie- en oliebedrijven aan genoteerd staan.

RBS signaleert verder dat de wereld "veel te veel schulden heeft opgebouwd om goed te kunnen groeien."

Minder staatsobligaties op de markt
Om de vooruitzichten voor beleggers nog wat slechter te maken: vluchten in staatsobligaties wordt er niet bepaald makkelijker op. RBS verwacht dat Europese landen 65 miljard minder aan staatsobligaties gaan uitgeven.

Nederland wordt specifiek genoemd als een van de landen met het grootste aandeel hierin. Wij zouden dit jaar 22 miljard minder hoeven lenen op de kapitaalmarkt. Daarbij zijn de opbrengsten van de beursgang van ABN Amro nog niet eens meegenomen.

Commentaar
De beurzen zijn al lang verleden tijd en het geld is nog maar toiletpapier.
Dat het nu naar buiten komt is omdat de rijken der rijken alles al veiliggesteld hebben en alles omgezet hebben in edele metalen en in stenen. Verder zijn er enkele niet beursgangers hun heil aan het zoeken in Bitcoins maar dat is een kwestie van tijd dat ook deze waardeloos is. Want is er geen beurs is er geen metalen of stenen dan is een fantasie ook niet staande te houden.


Beurs

 

Januari 15at 05:-13am


Ecoloog ziet verband tussen vreemde geluiden en stranding potvissen

Ecoloog Ruben Smit ziet een verband tussen de vreemde geluiden in West-Nederland en de stranding van de potvissen. In gesprek met de collega's van Telstar-Online licht hij zijn 'flinterdunne' hypothese toe.

Ook Bouwe Kuipers uit Den Burg weet het één en ander over de stranding uit te leggen wat hij graag met met de lezer wil delen.

Als de onderzoekers deze week zouden kunnen vaststellen dat de vijf dode potvissen ernstig ziek zijn geweest, zou dat hun stranding kunnen verklaren, maar.. ook kerngezond kunnen ze stranden zonder dat ze er zelf maar iets tegen kunnen doen. Om dat uit te leggen moet ik terugkeren naar het zoologisch laboratorium in Amsterdam begin jaren zestig, naar de colleges van de beroemde walvisdeskundige Prof. Slijper. Nog maar hoogst zelden kom ik iemand tegen die toen ook een jaar lang de walviscolleges (capita selecta) heeft gevolgd.

Engels onderzoek had toen aangetoond, dat walvisachtigen altijd de diepte weten van het water waarin ze zwemmen, en dat ze dat doen met een orgaan dat volgens precies hetzelfde principe werkt als het echolood op onze schepen. Menig Texelaar zal wel eens zo'n ding aan boord hebben zien werken, en degenen die ermee omgaan zullen het verschijnsel van de dubbele of zelfs driedubbele bodem goed kennen; de eerste terugkaatsing van de uitgezonden geluidspuls komt van de bodem (de diepte wordt berekend uit de tijdsduur tussen de puls en de eerste echo), de tweede is omhoog gekomen, tegen het wateroppervlak of de bodem van het schip teruggekaatst en daarna nog een keer naar de bodem geweest en terug, de derde heeft dat allemaal twee keer gedaan. De tweede en derde echo zijn uiteraard zwakker, en daardoor gemakkelijk van het echobeeld weg te filteren maar, dat laatste kunnen walvissen helaas niet.

Normaal op diep water is dat geen punt voor ze maar, eenmaal in slechts een paar meter water, komen die echos zo razendsnel terug, dat ze in de war raken. Zo zwemmen ze de ondiepte op inplaats van de andere kant op, in de waan dat ze juist naar dieper water gaan.. iets dieper was het nog de eerste echo, ondieper is die niet meer te onderscheiden en gaat het orgaan de tweede, derde, enz. echo gebruiken en komt tot de verkeerde conclusie dat het daar veel dieper is .… en zo komt het dat ze, zoals op de razende bol, keihard weer het strand opzwemmen nadat ze met veel moeite vlot geduwd zijn. Ze zitten als het ware als ratten in de val. Ze hadden nooit zover de zuidelijke Noordzee in moeten zwemmen, zonde van die mooie beesten, maar weinig aan te doen.. en geen enkele afwijking aan ze te vinden ook.

Commentaar
Deze man wil iets duidelijk maken en dan moeten we denken aan de invloeden van H.A.A.R.P. en de CERN

Texel

 

Januari 15at 05:-07am

KANKER IS AL 100JAAR TE GENEZEN

De relatie tussen Kanker, Suiker en Zuurstof (gebrek)

Nobelprijs winnaar Otto Warburg ontdekte dat: Kankercellen eigenlijk nauwelijks zuurstof gebruiken. Verder is de verzuring van het lichaam de belangrijkste manier waarop kanker zich uitbreidt, doordat het zuur de kankercellen een `competitief voordeel geeft bij uitgroei en uitzaaiing.

Kankercellen kunnen het goed kunnen vinden in een omgeving zonder zuurstof en met verhoogde anaërobe glycolyse. Bovendien bleek uit labexperimenten ook voor het allereerst dat wanneer de glycolyse in kankercellen wordt geremd, de `kankercellen effectief gedood’ worden met als gevolg `massale celdood’. De speculatie onder experts luidt nu dat de `trek in zoet’ wellicht de Achilleshiel van de ziekte kanker is.

Is kanker nu al te genezen met simpelweg uitsluitend voeding?

In 1931 ontving Otto Warburg een Nobel Prijs voor Physiology and medicine. De ontdekking waarvoor de prijs werd toegekend betreft wat men heden ten dage noemt ‘intracellulaire verbranding’. Het is een fundamenteel en vitaal proces waarbij substanties die direct worden aangeboden aan de cellen, of daarin worden opgeslagen, worden afgebroken in kleinere simpele elementen met gebruikmaking van zuurstof. Het is door dit proces dat de energie die voor andere essentiële processen wordt vereist van de cellen in een vorm geschikt voor direct gebruik ter beschikking wordt gesteld.

MOMENTEEL DOET EEN OUDE, LANG OPGEGEVEN THEORIE OVER KANKER WEEK OPGANG. DAT GEEFT HOOP OP EEN GROOT AANTAL NIET-TOXISCHE BEHANDELINGEN.

Naar ons idee bestaat de medische vooruitgang enkel uit vooruitzien naar de toekomst, maar momenteel gonst in de wereld van het onderzoek naar kanker de naam rond van een man die grotendeels in de jaren dertig werkzaam was. Die naam is van Otto Warburg, een Duitse biochemicus die twee keer de Nobelprijsvoor geneeskunde ontving. Bij zijn overlijden in 1970 was zijn baanbrekende theorie over kanker echter in diskrediet geraakt en zo goed als vergeten.

Vandaag de dag zijn de wetenschappers echter weer actief aan het terugkijken naar zijn werk en erkennen ze dat het belangrijke inzichten in het proces van kanker bevat. Zou het zo kunnen zijn dat een eenvoudige vooroorlogse hypothese het antwoord biedt op een probleem dat inmiddels duizenden experts op het gebied van kanker, met hun miljarden aan onderzoeksgeld, ontgaan is? De ontdekkingen van Warburg Tegenwoordig bestaat er rond de ziekte kanker een enorme medische industrie, maar toen Otto Warburg zijn theorie over kanker in 1924 voor het eerst naar voren bracht, kwam de aandoening relatief zelden voor. Er was nog nauwelijks onderzoek naar kanker verricht. Toen Warburg, die was opgeleid in natuurkunde én scheikunde, eind dertig was, voerde hij enkele gedetailleerde onderzoeken uit naar de assimilatie van kooldioxide met zuurstof in plant- en diercellen. Hij merkte op dat er bij kankercellen iets vreemds optrad: de zuurstof werd daar niet op dezelfde wijze gebruikt als in normale cellen. Kankercellen, zo ontdekte hij, gebruiken eigenlijk nauwelijks zuurstof.

Normale cellen nemen zuurstof op via hun mitochondriën. Dat zijn kleine `energiefabriekjes’ in de cel, die afstammen van bacteriën en zich in de oorspronkelijke eencellige voorouders van planten en dieren vestigden. In deze minuscule organellen wordt zuurstof gebruikt om koolhydraten (glucose) af te breken waarbij energie vrijkomt. Warburg ontdekte echter dat kankercellen de mitochondriën kennelijk passeren en in plaats daarvan hun energie halen uit een proces dat hij `fermentatie’ noemde. Daarbij wordt energie uit glucose gehaald zonder dat er enige zuurstof aan te pas komt. Voor de meeste tijdgenoten van Warburg was deze ontdekking niet meer dan een curiositeit, maar zelf beschouwde hij hem als fundamenteel. Die opvatting heeft hij zijn leven lang volgehouden. `De primaire oorzaak van kanker is de overgang van verbranding van suiker met zuurstof in normale lichaamscellen naar fermentatie van suiker,’ zo vertelde hij zijn collega-wetenschappers enkele jaren voor zijn dood.

`Vanuit het oogpunt van de biofysica en de biochemie is er geen groter verschil denkbaar dan dit verschil tussen normale en kankercellen. Zuurstofverbranding is de energiemotor voor alle planten en dieren. In kankercellen wordt hij van die troon afgezet en vervangen door de energievormende reactie van de laagste levensvormen, namelijk de fermentatie van glucose,’ aldus Warburg bij zijn lezing voor de bijeenkomst voor Nobelprijswinnaars in Lindau van 30 juni 1966. Zijn theorie bewees Warburg door middel van `de eenvoudigst denkbare experimentele procedure’. Hij kweekte dierlijke cellen in een reageerbuis en liet ze onder verlaagde zuurstofdruk groeien; na 48 uur waren het kankercellen geworden. Zelfs nadat vervolgens de zuurstofdruk weer normaal was gemaakt, bleven de kunstmatig ontstane kankercellen zich vermenigvuldigen als kankercellen. Als eenmaal het fermentatieproces in elke cel de overhand had, bleek het proces `onomkeerbaar’, aldus Warburg.

Destijds werd er fors gedebatteerd over de hypothese van Warburg. Volgens sommigen was hij paradoxaal. Waarom zouden bijvoorbeeld juist kankercellen, waarvan we toch wisten dat ze zich snel vermenigvuldigen en dus een enorme energiebehoefte moesten hebben, afhankelijk worden van anaërobe glycolyse, een proces dat relatief inefficiënt energie oplevert ten opzichte van de efficiëntere respiratoire glucoseverbranding met zuurstof? Het antwoord daarop heeft te maken met de manier waarop kanker in het lichaam voet aan de grond krijgt, aldus Warburg.

Het is bekend dat kanker in stand blijft doordat hij zich doelbewust afsluit van de normale lichaamsprocessen (een van de redenen waarom conventionele chemotherapie zo vaak faalt bij solide tumoren). Dat gebeurt omdat de tumor zichzelf moet beschermen tegen de mitochondriën in gezonde cellen, die als primaire taak hebben afwijkende cellen te doden door middel van een proces genaamd `apoptose’ (geprogrammeerde celdood). Om zich te kunnen vermenigvuldigen moet de kanker dus wel een productiesysteem voor energie vinden waarvoor geen zuurstof nodig is. Ook in de jaren dertig was dit al een onorthodoxe theorie. Het zal dankzij zijn Nobelprijzen zijn (die hij kreeg voor zijn werk op andere medische vlakken) dat Warburg niet acuut uit de gratie raakte. In plaats daarvan werd hij geleidelijk naar de zijlijn gezwegen en uiteindelijk vergeten. Het onderzoek naar kanker zette zich voort in de richting van de genetica, die geleidelijk dominant werd onder de theorieën ter verklaring van kanker.

Met nieuwe ogen kijken Pas in 2002 deden onderzoekers in het laboratorium van de afdeling Moleculaire Bic’ bic aan de Universiteit van Madrid uitgebreid onderzoek naar de stofwisselingsprocessen die plaatsvinden bij kanker van de lever, nier en dikke darm. Een van hun bevindingen was dat er twee afzonderlijke mechanismen waren die de groei van deze vormen van kanker bevorderden.

Beide waren wel gebaseerd op hetzelfde principe, de remming van mitochondriën in de normale cellen. Warburg had nog niet de beschikking over de technologie om die mechanismen te ontdekken en te beschrijven, maar ze vormden de eerste bewijzen van het feit dat hij wel eens gelijk zou kunnen hebben. De Spaanse onderzoekers erkenden al vrij snel dat hun bevindingen een, sterke ondersteuning vormen voor de hypothese van Warburg. Sindsdien heeft datzelfde onderzoeksteam in Madrid soortgelijke mechanismen ontdekt bij long- en borstkanker.

Het stokje werd snel opgepakt door andere onderzoekers. Twee radiologen van de Universiteit van Arizona wezen erop dat hun hele branche (de radiologie) al jaren gebruikmaakte van het `Warburgeffect’, namelijk bij de lichaamsscans. Bij de PET scans (positron-emissie tomografie) die in ziekenhuizen gemaakt worden, wordt standaard de glycolyse in tumorcellen gemeten om het `stadium’ van de kanker vast te stellen. Hoe meer anaërobe glycolyse, des te kwaadaardiger (maligne) is de tumor. Verhoogde glucoseafbraak, zo herinnerden ze iedereen, is een `bijna universele eigenschap’ van kanker. Op deze observatie volgde al snel een bevestiging van een team van moleculair biologen van de Universiteit van Texas, dat kankercellen het goed kunnen vinden in een omgeving zonder zuurstof en met verhoogde anaërobe glycolyse. Bovendien bleek uit hun labexperimenten ook voor het allereerst dat wanneer de glycolyse in kankercellen wordt geremd, de `kankercellen effectief gedood’ worden met als gevolg `massale celdood’-

Stuart Schreiber, heeft uitvoerig gekeken naar alle stadia die een cel doorloopt van normale cel tot kankercel. Ze richtten zich vooral op de stofwisseling in de cellen en herontdekten exact wat Warburg zeventig jaar tevoren reeds gepostuleerd had. Naarmate een cel meer ontaardt, stapt hij steeds verder over van energieproductie in de mitochondriën op glycolyse daarbuiten en wordt hij geleidelijk dus anaëroob en hypoxisch (zuurstofarm). Bovendien bleek dit proces een genetische component te bevatten, waarmee de theorie van Warburg meteen een plaats in de gangbare wetenschappelijke opvatting over kanker kreeg. `We hebben meer inzicht gekregen in het verband tussen twee modellen voor carcinogenese (het ontstaan van kanker). De ene (de hypothese van Warburg) is gebaseerd op de relatief hogere energieproductie door anaërobe glycolyse in kankercellen … en de andere op kankerveroorzakende genen,’ aldus het onderzoeksrapport. In plaats van dat ze elkaar tegenspreken blijken de twee modellen dus in elkaar te hakend.

De hypothese van Warburg ondersteunt ook de minder algemeen geaccepteerde theorie dat er een verband is tussen kanker en zuurgraad. In de alternatieve sector wordt al jaren geadviseerd een basisch dieet in te zetten in de strijd tegen kanker. Het Warburgeffect biedt nu mogelijk een wetenschappelijke uitleg daarvoor, want het belangrijkste bijproduct van anaërobe alycolyse is melkzuur. Volgens de recentste speculaties is het zelfs zo dat de productie van melkzuur de belangrijkste manier is waarop kanker zich uitbreidt, doordat het zuur de kankercellen een `competitief voordeel geeft bij uitgroei en uitzaaiing ‘. Behandelingen op basis van het Warburgeffect Heden ten dage gonst het in de wereld der oncologie van het `Warburgeffect’. Het eenvoudigste aanknopingspunt is dat het verklaart waardoor kankerpatiënten zo vermageren. Dat komt niet alleen doordat hun immuunsysteem zo aangetast is, maar ook doordat anaërobe glycolyse zo’n inefficiënte energieproductie is dat kankercellen veel glucose nodig hebben om te groeien en te vermenigvuldigen. Op deze manier gebruiken ze de voorraad koolhydraten van het lichaam langzaam op.

Ooit werd gedacht dat deze honger naar glucose enkel een bijproduct was van de groeiende tumor, maar in het recente onderzoek is herontdekt dat het juist fundamenteel is voor het hele ziekteproces. En nu is het zaak te ontdekken welke onderdelen het proces kunnen blokkeren of zelfs keren.

De speculatie onder experts luidt nu dat de `trek in zoet’ wellicht de Achilleshiel van de ziekte kanker is.

Stilletjes kunnen we ervan uitgaan dat de farmaceutische industrie al een heel eind gevorderd is binnen de suikertheorie. De hoofdprijs is enorm: het Warburgeffect biedt een unieke manier om kankercellen aan te vallen terwijl gezonde cellen volledig intact blijven. En dat niet vanwege een onbekend genetisch verschil, maar door een fundamenteel basaal verschil in de twee manieren waarop de cellen zorgen voor hun eigen kracht: kankercellen door anaërobe glycolyse en normale cellen door oxidatie (verbranding met zuurstof). Zoals Warburg al stelde kan het verschil niet groter zijn.

Bestaan er al behandelingen waarbij gebruikgemaakt wordt van het Warburgeffect? Enigszins veelbelovend zijn al de therapieën met waterstofperoxide en die met ozon. Maar op het gebied van voedingsstoffen, dieet of supplementen blijkt er geen onderzoek te zijn die het verband onderzoekt tussen deze nieuwe ontdekkingen en, bijvoorbeeld, bestaande behandelingen zoals met vitamine C.

Het actiefste voedingsonderzoek vindt plaats in het geboorteland van Warburg aan de universiteit van Jena. Daar gaat een team onder leiding van dr. Michael Ristow terug naar de allereerste principes om te kijken of Warburg gelijk had. Zij controleren met name zijn pessimistische aanname dat als kanker eenmaal in gang gezet is, het onomkeerbaar is. De groep van Ristow toont aan dat de Nobelprijswinnaar het wellicht bij het verkeerde eind had. Zij hebben een natuurlijk voorkomend menselijk eiwit onderzocht genaamd `frataxine’, waarvan we weten dat het mitochondriën stimuleert. Ze hebben aangetoond dat kankercellen kunnen worden `gedwongen tot een mitochondriale stofwisseling’ waardoor `de groei van kanker efficiënt kan worden onderdrukt’, aldus Rístow.

Zijn ultieme wens is dat er een behandeling van kanker gevonden wordt die geheel op voeding is gebaseerd.

Afgelopen zomer verkondigde een Amerikaanse voedingsdeskundige echter dat hij een voedingskundige doorbraak had gevonden op basis van het Warburgeffect waarbij hij gebruikmaakte van essentiële vetzuren. Zijn naam is Brian S. Peskin, directeur van Swing Aerobics Licensing in Houston, Texas. Samen met Amid Habib schreef hij een boek, getiteld The Hidden Storm of Cancers. Het zorgde voor veel ophef in de sector van de alternatieve geneeswijzen. Het idee verkeert nog in een vroeg stadium en voor een bredere acceptatie moet Peskin zijn wetenschappelijke bewijsvoering flink uitbreiden.

Momenteel is er veel meer aandacht voor de ontdekkingen die gedaan worden in Edmonton, Canada. Begin dit jaar publiceerden onderzoekers aan de universiteit van Alberta de resultaten van de eerste trial met een geneesmiddel dat specifiek gebruikmaakt van het Warburgeffect.

Getest werd de verbinding dichlooracetaat (DCA), die al decennia gebruikt wordt tegen zowel stapeling van melkzuur als zeldzame stoornissen bij kinderen waarbij de mitochondriën in de cel betrokken zijn. DCA stimuleert de mitochondriën zodat ze meer zuurstof innemen om de glucose af te breken. De Canadese onderzoekers besloten het voor het eerst uit te proberen op kankercellen in een laboratoriumonderzoek. Ze kweekten menselijke borst-, hersen- en longkankercellen om ze vervolgens bloot te stellen aan DCA. Binnen vijf minuten begonnen de kankercellen zich al meer te gedragen als normale cellen in de zin dat ze meer zuurstof verbrandden en minder melkzuur produceerden. De onderzoekers geven toe dat ze enorm veel aan Warburg te danken hebben, maar gaan er tegelijk vanuit dat hij het op een punt verkeerd heeft:

Kanker is niet onomkeerbaar.

Vervolgens gingen ze DCA testen op ratten. De dieren werden geïnjecteerd met virulente kankercellen zodat ze tumoren kregen. Vervolgens kregen enkele geïnjecteerde ratten DCA in hun drinkwater. Binnen enkele weken trad er een groot verschil op. De ratten die met DCA behandeld waren, kregen veel kleinere tumoren (gemiddeld ongeveer 40 procent kleiner) en er waren zelfs tekenen dat er kankercellen gedood waren door normale gezonde cellen van het immuunsysteem. `DCA kan selectief tegen kanker werken, omdat het een fundamenteel proces aanvalt in de ontwikkeling van kanker, dat uniek is voor kankercellen,’ aldus de leider van het onderzoeksteam in Alberta, dr. Evangelos Michelakis. `Wat echt uniek is aan deze stof, is dat hij waarschijnlijk tegen veel verschillende vormen van kanker zal werken. ‘Maar dichlooracetaat is een bijproduct van chloor en dus potentieel giftig.

Bij onderzoeken is gebleken dat bij relatief hoge doseringen DCA zelfs kanker kan veroorzaken, althans bij ratten; dus of het bij mensen zo is moet nog blijken. Het goede nieuws is dat het bij de doseringen die reeds gebruikt worden bij celziekten op de kinderleeftijd, geen belangrijke bijwerkingen heeft”. Aangezien het een oudmiddel is en er geen patent op kan worden genomen, is het bovendien niet duur.Dan treedt er echter ook een paradox op. Om een geneesmiddel als zodanig op de markt te brengen zijn er dure klinische trials nodig om te bewijzen dat het werkt. Dat onderzoek wordt vrijwel altijd gefinancierd door farmaceutische bedrijven, maar niet als die geen lucratief patent in het vooruitzicht hebben.

Michelakis probeert nu fondsen te werven om klinische trials te financieren. Dat verklaart deels de ophef rond DCA die momenteel speelt. Aarzel niet diep in de buidel te tasten, maar realiseert u zich wel dat nog niet te voorspellen is wat de bevindingen bij mensen zijn. De publicaties van de Albertagroep zijn gebaseerd op trials met minder dan vijftig ratten. De erfenis die Warburg ons heeft nagelaten, verdient meer.

Bron: Uit de novemberuitgave (2007) van ‘Wat artsen je niet vertellen’ een artikel van Tony Edwards.

Dr. Johanna Budwig is een Duitse wetenschapster die leefde van 1909 tot 2003. Ze was apothekeres en biochemicus. Ze werkte aan het onderzoek van Nobelprijswinnaar Otto Warburg (1883-1970) dat ging over kanker en celademhaling. Volgens Warburg onderscheiden kankercellen zich van normale cellen in hun ontoereikende zuurstofwerking: gewone gezonde cellen veranderen in kankercellen als ze geen zuurstof meer krijgen, dus als ze geen adem kunnen halen. In 1949 slaagt Johanna Budwig er als eerste in om vetten te analyseren en verschillende vetzuren te onderscheiden. Ze ontdekt dat onverzadigde vetzuren in het celmembraan zorgen voor de celademhaling. Het blijkt de ontbrekende schakel te zijn in het onderzoek van Warburg. Ze ontdekt tevens dat vetzuren wateroplosbaar worden in combinatie met eiwitten (zwavelhoudende aminozuren ). Zodra zij dit inziet begint ze met de ontwikkeling van een dieet en voedingsvoorschriften om kanker te genezen. Ze ontwerpt een recept voor een olie-eiwitpapje. Nu is dit recept, in het Nederlands, bekend onder de naam Budwigpapje.

Ingrediënten:

Neem 150 ml biogarde yoghurt of (biogarde) kwark, en meng daar doorheen:
2 eetlepels lijnzaad,
2 eetlepels tarwekiemen,
2 eetlepels haverzemelen,
2 theelepels ongeraffineerde lijnolie,
1 capsule met Lactobacillus Acidophilius.

Bereidingswijze:
Meng de ingrediënten door elkaar heen en voeg eventueel wat fruit naar smaak toe.

Kanker

 

Januari 14at 05:-03am

Grote politiecontrole Hato leidt vooral tot lege vliegtuigstoelen

De uitgebreide politiecontrole op de luchthaven Hato heeft vooral geleid tot een groot aantal lege vliegtuigstoelen. Dat valt op te maken uit gesprekken met de politie ter plaatse.

Men vraagt de namen van de lege stoelen op en men heeft een groepje drugs couriers!
Maar men is bang dat er uit gaat komen dat deze veelal samenwerken juist met justitie en zelfs "brothers" erbij zitten van deze hoek.
Dus maar niet de namen opvragen en geen verdere controle op dat.

Wat een lachwekkende vertoning

Hato controle

 

Januari 13at 05:28am

Sta je op laat je mail binnenkomen en daar staan weer de rij gekverklaringen in je inbox.

Wat vreemder was waren de reacties van juist twee personen die zelf in de zooi zitten die zonodig dit weer moesten schrijven

Reactie van babaloo — 12 januari 2016 @ 19:10
Fantasten zoals Baselmans zijn de kluts volslagen kwijt, hij ziet in elke scheur, spleet en boomstam één of andere mafiose groep of geheime dienst. Ik heb eigenlijk al te veel woorden vuilgemaakt aan gasten die in een fantasiewereldje van mafia, crime en 007 agenten hun dag doorbrengen. Zelf zitten ze thuis fantastische boeken te schrijven die door vrijwel niemand gelezen worden. Tis toch lachuuu ?

Reactie van Klaas — 13 januari 2016 @ 02:50
Het serieus nemen van iemand als John Bazelmans als maakt deze website niet betrouwbaarder of geloofwaardiger. De goede man is ziek, iedereen op Curacao weet dat, alleen John niet. Erg sneu figuur met psychotische wanen.

En als reactie kreeg Klaas van Hendrik Jan dit te horen:
Beste Klaas,
Serieus nemen doet iedereen zelf, of niet. Moet ik zijn reacties weigeren?
Hendrik Jan

Zo mensen, als je me wil laten weigeren zet me ter discussie en de meerderheid zal winnen.
Heb als antwoord naar Hendrik Jan dit geschreven

Hendrik Jan
Maak je niet druk deze gek zal niet meer reageren (hoef je me ook niet te weigeren)want om alsmaar voor gek uitgemaakt te worden, juist door criminelen die zelf zeer veel te verbergen hebben, ga ik niet verder meer mijn tijd aan verdoen. De informatie over waar ik mee bezig ben en wat er werkelijk gaande is is te vinden op mijn blog zoals je weet en de aangiftes zullen doorgaan. Ik wens je veel sterkte en je weet me te vinden.

HJK
http://www.misdaadjournalist.nl/

 

Januari 13at 05:21am
OOK OP CURACAO GAANDE

Duikboot met ruimte voor acht ton coke

Mexico-Stad - De Mexicaan Joaquín Guzmán Loera, beter bekend als drugsbaron ‘El Chapo’, schepte erover op tijdens zijn ontmoeting met de Amerikaanse acteur
Sean Penn: hij zou een vloot duikboten tot zijn beschikking hebben waarmee hij drugs naar de Verenigde Staten smokkelt.

Er was al jaren geleden een melding bij de Gouverneur over coke handel via duikboten hier lokaal op ons eiland.
Er werd niets gedaan met deze melding daar deze zou leiden naar een weg die tot het koninklijkhuis. Wel is duidelijk dat deze lijn nu nog bestaat beschermd door justitie, bank.

Duikboot

 

Januari 13at 05:14am

Een van de bladen met lef.
Danki Xclusivo

Xclusivo1
Xclusivo2

 

Januari 13at 05:02am

WANNEER O WANNEER gaat men de waarheid publiceren?

Vanmorgen weer een kogelregen op ons eiland of het nu vrouwen, kinderen of oudere mensen zijn, we knallen ze simpel neer. Dat onder het mom dat het onze Straatsoldaten zijn die een oorlog verklaard hebben.

Maar waarom werkelijk deze golf van geweld?
Ten eerste: We zitten duidelijk met een zwaar corrupt politiekorps en met een even zo corrupt Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht! De enige houwvast als burger zijn de regels van de maffia en men moet toelaten wat er nu gaande is.

De Colombiaanse drugsmaffia pakt het anders aan dan de Italiaanse drugsmaffia. Laatst genoemde had lange tijd het alleenrecht op onze eilanden maar dat is de laatste jaren veranderd. Met het leegroven van de Veiligheidsdienst enkele jaren geleden is alle informatie in handen gekomen van de Colombiaanse maffia en zij weten nu precies wie de "spelers" zijn op onze eilanden. Zo hebben ze voet op deze eilanden gekregen en zijn nu met grof geschut hun plaats aan het verwerven.

Daarnaast is de Colombiaanse methode compleet anders dan de Italiaanse methode van drugs distribueren. Heb je schulden bij de Italianen dan zal er nog gekeken worden hoe men die schulden kan innen. Is er een schuld bij de Colombianen word je koud gemaakt.

Wat kunnen we als burgers nog doen?
Weinig, want zolang we met een corrupt systeem zitten, zullen deze eilanden een prooi blijven van de maffia zoals ik reeds in 2010 beschreef in het boek "Curaçao maffia eiland".

John H Baselmans-Oracle

 

Januari 12at 05:13am

Elke dag minimaal een afrekening. De colombiaanse maffia maakt geen grapjes niet betalen de kogel. De derde lachende is de Italiaanse drugsmaffia

Title: Curacao maffia eiland ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_
download.pdf

File size 1.3 MB

Het is nu echt oorlog op Curaçao: NLS wil iedereen van Buena Vista City uitroeien

“Goeiemorgen, ‘t eiland wordt wakker met dit: Het hoofd van NLS heeft vet geld op tafel gezet om elk lid van Buena Vista City om te leggen.”

Meldt onze Curaçaose correspondent. Dat is de kop van de krant van gisteren (Vigilante). In het bericht staat dat de NLS tussen de 300.000 en 500.000 (Antilliaanse guldens) zou hebben uitgetrokken om af te rekenen met de concurrentie. De bendeoorlog is in een stroomversnelling gekomen na de aanslag op rapper Small V en kort daarna op de Rotterdamse Janisairah Jano.

Volgens een anonieme bron bij justitie zijn de twee leiders van NLS in het buitenland om geld in te zamelen voor de liquidaties.

Dat het geen loos dreigement is, blijkt.

Vanmorgen vroeg werd het eiland opgeschrikt door 75 kogels uit een machinegeweer. Er werd in het wilde weg geschoten in de buurt Buena Vista. Kinderen onderweg naar school en hun ouders: iedereen moest plat op de grond, voor de kogelregen. Eén man die zijn kind naar school bracht werd door een kogel geraakt, maar niet dodelijk.

“Het is triest, echt triest. ’t Eiland is bang.”

Dit alles met de moordaanslag op Gado en Janisairah, van 30 december, nog vers in het geheugen. Een zwangere vrouw dood, kinderen gewond.

http://www.misdaadjournalist.nl/2016/01/het-is-nu-echt-oorlog-
op-curacao-nls-wil-iedereen-van-buena-vista-uitroeien/#comment-79765

 

Januari 12at 05:04am

Het gaat tijd worden dat we deze lijst over onze lokale OM ook gaan publiceren

Vechtende en zuipende OM’ers

Bij het Openbaar Ministerie (OM) zijn de afgelopen vier jaar 117 medewerkers in de fout gegaan. Ze werden ontslagen of berispt. De Telegraaf heeft de complete lijst met overtredingen in handen. Die gaan van vechtpartijen en drankmisbruik tot corruptie en het verzwijgen van een crimineel verleden.

Klik hieronder om te downloaden:
PDF Lijst met foute medewerkers.pdf

Sinds 2012 houdt het Bureau Integriteit Openbaar Ministerie alle misstanden bij. Het bontst maakte misschien nog wel de stagiair het die werd aangehouden voor een overval en vervolgens zijn strafdossier raadpleegde in het OM-systeem. Maar ook met vaste medewerkers kan van alles misgaan. Zo blijken veel ambtenaren werk en privé maar moeilijk te kunnen scheiden. Veel betrapte medewerkers hadden ongeoorloofd in het computersysteem informatie opgevraagd over strafzaken of over familieleden. Of ze gebruikten hun dienstauto voor privéritten.

Ook zijn er ambtenaren die hun handen niet thuis kunnen houden. Zo was er de rijksambtenaar die werd ontslagen omdat hij ook na eerdere waarschuwingen grensoverschrijdend gedrag bleef vertonen tegen collega’s. Een andere OM’ er raakte buiten werktijd betrokken bij een vechtpartij. Toen de politie arriveerde, schermde hij met zijn werk bij het OM en zijn vele contacten binnen de politie. Deze ambtenaar koos eieren voor zijn geld en nam zelf ontslag.

Het blijkt wel vaker moeilijk om het goede voorbeeld te geven. Niet alleen in het geval van de OM’er die de fles niet kon laten staan. Zo was er de ambtenaar die zelf zijn spullen inleverde nadat tijdens een strafrechtelijk onderzoek een grote hoeveelheid contant geld bij hem thuis werd gevonden. De ambtenaar kon de herkomst daarvan niet verklaren. Een andere rijksambtenaar nam ontslag nadat bij hem thuis een wietplantage werd opgerold.

Voor kritiek op het OM lijkt intern overigens weinig plaats. Medewerkers die op Facebook, internetfora of in mailtjes hun beklag doen over de gang van zaken op hun afdeling, worden onherroepelijk op het matje geroepen.

 

Januari 11at 05:21am

Bowie and his rituals

Bowie2

Bowie3

Bowie4

David Bowie’s “Blackstar”, Nibiru And King Tut Connections

David Bowie who seems to have insider connections, with a special connection to space themes, now comes out with a song and video, “Blackstar”… with a potential hidden reference to Nibiru, aka, Planet X. While I do not agree that Nibiru when it comes by will bring an apolcalypse, but it certainly is going to bring big changes that will seem like the world is ending.

David Bowie’s new album may contain coded warning of coming apocalypse

Kameran Failey – a Kurdish Brit who claims to have worked as an Illuminati banker in the City of London for many years – says the shadowy organisation has sent Bowie to warn the astral rendezvous is scheduled for August 2016. Nibiru believers claim …
A few connections to check out:

david-bowie-darkstar-nibiru-planet-x-484020

1 The picture of Bowie holding a book with a black star on the cover is interesting… add in the earth sky as a background… and could it be that Bowie is telling us that, that “Blackstar” may be seen in our sky?

david_38

2. The lyric, “In the villa of Amen”… hmmm…. Amen is a connection to King Tut… so there is an Egyptian connection… but that is not all… I found this!

Tutankhamun – Wikipedia, the free encyclopedia

Wikipedia

Tutankhamun (/?tu?t?nk??'mu?n/; alternatively spelled with Tutenkh-, –amen, -amon) was an Egyptian pharaoh of the 18th dynasty (ruled ca. 1332–1323 …

3. King Tut and European DNA connection… “COMMON ANCESTOR”!
Planet X Nibiru and the Anunnaki

King Tut’s DNA shows that the Pharaoh belonged to a genetic profile group, known as haplogroup R1b1a2, to which 50-70% of all European men belong, indicating that they share a common ancestor. Among modern-day Egyptians this haplogroup contingent is below 1% atlanteangardens.blogspot.com/2014/05/royal-blood-king-tuts-dna-results.html

4. Video symbology: Jewel-encrusted skull in space suit…. could this be a reference to the Anunnaki, who mined for gold, or King Tut connection to Blackstar aka Nibiru?
Sacred Nubian Teachings – The Anunnaki

The Anunnaki were sent out on a mission to find different minerals; gold, plutonium, uranium, etc. They mined several planets in our solar systems including …
Gold and the importance to the Anunnaki – Ancient Code

Mar 24, 2015 – On Earth, gold is one of the most important resources society knows of. We use it in a lot of things. It is used in electrical components and in …

5. Lyrics: ”On the day of execution, on the day of execution, Only women kneel and smile”.
This is a bit curious… I found this video (below) on this same subject, that mentions at 7:30… that women are affected by a Nibiru passby? Why would women be more affected? Could this have something to do with magnetics affecting the menstrual cycle? First the men, then the woman dancing like zombies… separately, while they show a skeleton moving towards the sun… could this be a reference to dead sperm swimming to the egg? Or perhaps a reference to King Tut’s skeleton?
Stripped of all its jewels, the mummy of Tutankhamun remains in the Valley of the Kings in his KV62 chamber.

6. King Tut knew of Nibiru?
Ancient Egyptians Knew of Binary Star 3200 Years Ago
Examiner.com-Dec 21, 2015
The Ancient Egyptian papyrus Cairo 86637 calendar is the oldest preserved historical document of naked eye observations of a variable star, …

King Tut as around during that time:
King Tut – King – Biography.com

King Tut is chiefly known for his intact tomb, discovered in Egypt’s Valley of the Kingsin 1922. … Born circa 1341 B.C.E., King Tut was the 12th king of the 18th Egyptian dynasty, in power from approximately 1332 to 1323 B.C.E. … Probably one of the best known pharaohs of ancient …

7. Zombie reference? The strange dancing in the video… it could be a reference to the zombification that the Zetas said would happen during Nibiru passby:
Nibiru And Zombie Apocalypse Connection, What Will YOU …

May 19, 2015 – Nibiru And Zombie Apocalypse Connection, What Will YOU Eat When … ZetaTalk Insight 5/17/2014: We have addressed what the US …
Madonna’s “Ghosttown”, “Zombie Apocolypse” And Nibiru …

Apr 7, 2015 – Dec 16, 2014 – These two clips are narrated by Nancy Leider from Zeta Talk. … Planet X/Nibiru is causing the Earth to wobble the earth’s core …

8. Bowie spends part of the video singing in a room that appears to be symbolism for a pyramid with a bunch of objects… perhaps king tuts tomb, which when discovered was said to have many personal objects…. and then there is the window that symbolizes the sun.

9. The lyrics: “Something happened on the day he died
Spirit rose a metre and stepped aside
Somebody else took his place, and bravely cried
(I’m a blackstar, I’m a blackstar)”
Could this a reference towards either King Tut’s death (being replaced by predecessor) or the dark star passing in front of the sun, for a few days of darkness?

10. In the video… the coverings that the men wear on the crosses, does it refer to a mummy… and even the bandage that Bowie wears… geez, is he writing this song, as King Tut, telling humanity about Nibiru?

11. Going down the rabbit hole… is there references to Blackstar being King Tut… referring to the idea that King Tut had black skin?
Ancient Egyptian race controversy – Wikipedia, the free …
Wikipedia

3.1 Tutankhamun; 3.2 Cleopatra VII; 3.3 Great Sphinx of Giza; 3.4 Kemet; 3.5 Ancient….. The claim that the Ancient Egyptians had black skin has become a …

12. Near the end of the song, it does start to sound more Egyptian!

13. In the video, as David Bowie takes his blackstar book and ‘passes it across the sky’… a bit of chaos ensues… and that is how the video ends. Is David Bowie singing the song as King Tut, warning the future kin who have their eyes covered, about Nibiru?
Now going beyond this song and video…would you be surprised to know that there is lots of info. in the news, about binary star systems… coincidence?
Why Tatooine is plausible: the orbital mechanics of binary star systems
ExtremeTech-Dec 1, 2015
Binary star systems are common throughout the observable universe; of the stars nearest our sun, about half are part of binary systems.
Ancient Egyptians Knew of Binary Star 3200 Years Ago
Examiner.com-Dec 21, 2015
The Ancient Egyptian papyrus Cairo 86637 calendar is the oldest preserved historical document of naked eye observations of a variable star, …
53ce8c6898a4b86abf2a3fa8955adace
Superflares and Our Sun. What a Binary Star is Telling Researchers
News Ledge-Dec 8, 2015
That’s what new research found from KIC9655129, a binary starlocated in the Milky Way. Your average solar flare produces the energy …
Sun Could Unleash Devastating ‘Superflare’
Highly Cited-Discovery News-Dec 8, 2015
Blue Straggler Stars are Stellar Vampires
Discovery News-Dec 9, 2015
From our understanding of closely-orbiting binary stars, it’s apparent that the blue straggler was the more massive of the two and started …
Vampire blue straggler stars stay young by feeding off their neighbours
Daily Mail-Dec 9, 2015

14. Lots of hinting in the news these days about Nibiru!
High Alert! Last Week Yahoo Says, No Planet X, This Week Yahoo Reports Possible Discovery Of Planetary-Sized Object At Edge Of Solar System… “A Possible Dramatic Moment That May Change Our Understanding Of Solar System, Forever”
Planet X Set To Affect Stock Market?! Forbes Reports Super-Earth In Our Solar System
“Planet X Mode” In Mainstream Media… Archangel Michael, St. Germain And Sananda Comment On Planet X, And Their Answers May Surprise You!

15. An interesting Kolbrin Bible connection…
Kolbrin Bible mentions the LAST TIME NIBIRU PASSED BY EARTH:
“The dark days began with the last visitation of the Destroyer and they were foretold by strange omens in the skies. All men were silent and went about with pale faces. Fear walked the land and woman became barren with terror, they could not conceive, and those with child aborted.”
MORE Envision A World That Survives Nibiru! Here Is What Is …
I find it intriguing that the mainstream media is already GUSHING over this album that has yet to be released… my first few listens of Blackstar, are that is okay, but nothing catchy or spirit uplifting… although very deep and symbolic… but I do sense a man who likes to be vague, and in his latest role perhaps as a prophet for the elite, telling humanity in subliminal code, to prepare for Nibiru? Sure seems like something like that and for that, it is quite an accomplishment… well done David!

Bowie5

 

Januari 11at 05:07am

David Bowie, his path

He was a man who was closely involved in freemasonry. His songs directly and indirectly were about Satan and the many rituals of the freemason. He made no secret of glorifying these rituals . This man was one of the pioneers who brought the word of freemasonry among youth. The youth are indoctrinated and started to believe in the rituals. Now that this master in indoctrination is deceased his work goes on and they at many casualties will glorify him, his voice and his work.

David Robert Jones, known professionally as David Bowie, was an English singer, songwriter, multi-instrumentalist, record producer, arranger, painter and actor.

Bowie

 

Januari 10at 05:05am

Spreuk

 

Januari 09at 05:09am

Jammer dat Judith niet de eerste is. Zelf zit ik al vanaf 2010 gevangen op het eiland Curacao omdat ook Nederland mij weigert

Judith Roumou; een politieke vluchteling in het Koninkrijk

Ons Koninkrijk kent sinds kort een politieke vluchteling. Judith Roumou, een blogger op Sint Maarten, is haar eiland ontvlucht. Deze journaliste bericht ongezouten – en met gevoel voor humor – over de onverholen corruptie en de schaamteloze vriendjespolitiek op Sint Maarten. In juli vroeg ik voor het eerst aandacht voor de positie van Roumou, toen zij op Sint Maarten werd opgepakt. In augustus deed de toenmalige premier in het openbaar suggesties hoe zij volgens hem het beste zelfmoord zou kunnen plegen. Een belangrijke reden voor de boosheid van politici zijn de stukken die Roumou schrijft over de verbondenheid tussen de politiek en de onderwereld, vooral over de invloed van (illegale) gokindustrie.
De klotsende miljoenen

Deze week bezocht ik met een commissie van de Tweede Kamer Sint Maarten. Dit kleine eiland – 35.000 officiële inwoners – heeft 16 grote casino’s, die meestal erg leeg zijn, maar waar toch vele miljoenen worden omgezet. In de havens klotsen de miljoenen-jachten met honderden tegelijk tegen de kust. Samen met de dure hotels en de goedkope bordelen wordt in de casino’s massaal geld witgewassen. Binnenkort start een grootschalig onderzoek naar de verbondenheid tussen de politiek en de onderwereld op Sint Maarten. Aanleiding voor dit onderzoek is een motie die ik in april vorig jaar samen met VVD-Kamerlid Bosman heb ingediend – en die door alle partijen in de Tweede Kamer werd gesteund. Een onderzoek in het bijzonder naar de invloed van (illegale) gokindustrie.
Volg het foute geld

De Verenigde Staten hebben ongetwijfeld veel interesse in dit onderzoek, in hun strijd tegen de internationale drugshandel. Interesse zal er ook zijn vanuit Italië, door de banden die vooraanstaande figuren uit de gokindustrie mogelijk hebben met de Italiaanse maffia. Door het foute geld te volgen moet duidelijk worden welke figuren uit de onderwereld welke politici hebben gefinancierd en welke gunsten zij daarvoor hebben ontvangen. Deze verbondenheid is er niet alleen op Sint Maarten, maar zeker ook op Curaçao. Daar loopt onder meer een proces tegen oud-premier Gerrit Schotte, die grote bedragen zou hebben ontvangen vanuit de (illegale) gokindustrie. Hij is niet de enige.
Een ongemakkelijke bijeenkomst

De vergadering deze week met politici van Aruba, Curaçao en Sint Maarten had iets onwerkelijks. Dit Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) was een ongemakkelijke bijeenkomst. Aan tafel zaten politici uit Nederland, die het initiatief hebben genomen tot een groot crimineel onderzoek, waarvan een aantal politici aan de andere kant van de tafel mogelijk onderwerp zullen worden. Een paar jaar geleden zaten we voor een soortgelijk overleg aan tafel met een parlementariër van Sint Maarten, die was betrapt toen hij in een bordeel geld kwam ophalen voor vergunningen voor prostituees. Deze politicus werd in maart veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf, wegens corruptie, illegaal wapenbezit en vrouwenhandel.
Bevrijden van foute politiek

Sint Maarten is een rijk land, met veel armoede. Tegenover de bulkende rijkdom, vooral langs de kust, staat de schrijnende armoede, dieper in het binnenland. Waar kinderen opgroeien zonder perspectief en jongeren in de handen vallen van criminelen. Op 10 oktober 2010 werd Sint Maarten een autonoom land binnen het Koninkrijk. Kort daarop werd op het eiland de onderwereld de baas. Ik wil niet dat de vele mensen – waaronder ook politici – op Sint Maarten die willen werken aan een betere toekomst door boeven aan de kant worden gezet. En ik wil niet dat journalisten die kritiek hebben op deze gang van zaken het land moeten ontvluchten. Ik hoop dat het onderzoek naar de onderwereld kan helpen om de mensen op het eiland te bevrijden. Van het foute geld en de foute politiek.
Een opmerkelijk debat

In de voorbereiding op het bezoek aan Sint Maarten keek ik nog eens het debat terug dat in 2010 in de Tweede Kamer over de nieuwe staatkundige verhoudingen werd gevoerd. Ik was toen tegen, omdat Sint Maarten en Curaçao volgens mij nog niet klaar waren om autonome landen te worden. Een grote meerderheid van de Kamer stemde toen echter voor. Aan dat debat namen destijds ook politici deel uit de Antillen. Het debat laat goed zien waarom discussies binnen het Koninkrijk vaak zo moeilijk verlopen. In dit fragment word ik ondervraagd door de Curaçaose politicus Glenn Sulvaran, die nog altijd in het parlement zit. De discussie gaat over de belastingontwijking op de eilanden en Sulvaran wil weten waar ik mijn beschuldigingen op baseer.

 

Januari 09at 05:01am

Was het niet Nederland die mij aan viel toen ik hierover schreef 8 jaar geleden?

Veel Nederlandse kinderen slachtoffer seksueel geweld

Elk jaar worden 62.000 kinderen voor de eerste keer slachtoffer van een vorm van seksueel geweld. Eén op de drie kinderen maakt ooit een vorm van seksueel geweld mee.

Dat staat in een rapport over de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen, opgesteld door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, dat dinsdag is overhandigd aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Meisjes worden relatief vaker slachtoffer van seksueel geweld dan jongens: 41 procent van hen krijgt ermee te maken, tegenover 23 procent van de jongens. Het gaat om allerlei vormen van seksueel misbruik, van schennis tot verkrachting.

De gevolgen die slachtoffers ondervinden lopen uiteen. Sommigen ervaren nagenoeg geen problemen. Bij velen heersen echter gevoelens van schaamte, nachtmerries of langdurige psychische, medische of seksuele gevolgen.
Schrik

Net als Dettmeijer noemde Opstelten het aantal gevallen van misbruik heel ernstig. ''Ik schrik er altijd van, juist omdat het is gericht tegen kinderen'', zei Opstelten. Uit de cijfers blijkt ook dat slechts drie op de tien meldingen leidt tot een aangifte. ''Dat is schokkend weinig en duidt erop dat de drempel te hoog is en omlaag moet. Want dit betekent ook dat daders niet aangepakt worden'', zei Dettmeijer, die wil dat meer meldingen moeten worden onderzocht.

Opstelten gaat hierover met de politie overleggen. De rapporteur wees erop dat maar 1 procent van de aangiftes vals is ''dus dat mag de politie er niet van weerhouden om de melding serieus te nemen.'' De crux van haar rapport vindt ze juist dat het zowel moet gaan om de slachtoffers als om de daders, die in beeld moeten komen om in te kunnen zetten op het voorkomen van zedendelicten en -misdrijven.

Bekijk de reactie van Opstelten:

Het is onbekend hoeveel mensen dader zijn van seksueel geweld tegen kinderen. De verdachten die bekend zijn, zijn vrijwel altijd mannen. van hen is 20 procent pedofiel.

Een kwart van de verdachten is zelf ook minderjarig. Meer dan een kwart heeft een verstandelijke beperking. In driekwart van de bij de politie gemelde gevallen is de beschuldigde een bekende van het kind, in een vijfde is het een familielid.
Aangifte

Slechts 9 procent van de kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld durft aangifte te doen of een vertrouwenspersoon in te schakelen. Slachtoffers schamen zich of voelen zich schuldig. Het overwinnen van die schroom betekent de eerste stap op weg naar een oplossing, zegt Saskia Daru, werkzaam bij Movisie, kennisinstituut voor sociale vraagstukken.

''Het blijft voor slachtoffers en hun omgeving moeilijk over dit onderwerp te praten. Toch is dat de enige manier voor een structurele oplossing", aldus Daru. Zij onderschrijft de conclusie van nationaal rapporteur Corinne Dettmeijer, die heeft vastgesteld dat veel te weinig van de 62.000 slachtoffers per jaar in de hulpverlening terechtkomen.
Vertrouwingspersonen

Alle scholen hebben volgens Daru inmiddels vertrouwenspersonen. Daarnaast is sinds 1 juli 2013 de wet meldcode van kracht. Deze wet verplicht professionals uit onderwijs, zorg en welzijn om bij een vermoeden van seksueel geweld melding te doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

Scholen, opvoeders en hulpverleners hebben desondanks moeite de juiste toon te vinden. Er is volgens Daru soms sprake van zogenoemde handelingsverlegenheid. ''Want wat is normaal experimenteergedrag en wat is seksueel misbruik? Experimenteren is gezond, maar alleen als sprake is van vrijwilligheid, toestemming en gelijkwaardigheid.''

Januari 08at 05:18am

How many people have died from chemotherapy, not cancer?

If you cripple your immunity, what have you got? If you wipe out all of your good bacteria in your gut, what's left? Did you know that if you survive with chemotherapy and cancer for five years you are statistically entered in the "cancer books" as a survivor, even if you drop dead the next day due to chemo-overload, organ strangulation or total lack of immunity? The chemotherapy and radiation treatments are leading to death stemming from the simple common cold or the flu. That's right, then pneumonia takes over, because you have no more white blood cells to fight off infections. Who knew?

Of course, we can't count up all the chemo deaths, because the hospitals and oncologists will always simply say that "the cancer spread" and that was the cause of termination. That's what goes "on the books."

If you're taking chemo treatments and you have no immunity, because chemotherapy demolishes it (even medical doctors admit this), any common infection can become your demise. The next flu could be the end of you. For example, a staff infection from handling raw chicken could be the culprit of the beginning of the end for a cancer survivor who continues taking chemo. The next infection from GM E. coli or Salmonella and you're done for. Simple food poisoning from fast food and you're six feet under. Where are those statistics? They're nowhere -- because you "can't prove it."

Being shot up with antibiotics and viruses by a medical doctor and nurses who agree that you need mercury, aluminum and formaldehyde to "create immunity" or beat back bacteria/viruses -- that could be the straw the breaks the camel's back (meaning you).

Catching a superbug at the hospital, meaning a virus and/or bacterium that's immune to antibiotics, is quite common nowadays, so that bed with blue sheets they've made for you in the "recovery room" is really the lion's den of infectious pathogens that enter your system and NEVER leave again. Again, no statistics.

How can someone die from chemotherapy overdose?
It's simple. First of all, many people who are fighting cancer don't really have cancer. Doctors, X-ray technicians and oncologists misread (purposely or on accident) lab results, and people go under the knife, get chemo and radiation for NO reason but to pad the pockets of the billion-dollar cancer machine. Second of all, many people who are fighting cancer ARE WEAK, and the last thing they need is to kill their good bacteria and poison their pineal gland in their brain. Then, at the hospital, they are fed 100% GMO toxic food, toxic beverages, toxic sugar water (via the IV), and toxic gluten, MSG and aspartame at the hospital cafeteria. Cancer victims are being "processed," and they don't even know that chemotherapy was first thought up by Nazis.

People die from chemotherapy overdose because they are already weak and consume all the wrong foods. Cancer can be reversed. Organic sulfur, hemp seed oil, chaga mushrooms, reishi mushrooms, baking soda, 35% food-grade hydrogen peroxide, Cannabis sativa, organic raw coconut oil, aloe and actual fluoride-free spring water could all be your ticket to a cancer-free world, but who's saying what? Are the medical doctors telling you this? Heck no. They can't. They would lose their license and make no money.

You can overdose from chemotherapy, but the results of the tests won't show it. Every cell in your body will be SCREAMING IT, but the crooked, Western Medicine regime that controls the cancer industry will never allow it to hit the "peer-reviewed" medical journals, that are all as biased as the day they were "born." Yes, we've all read JAMA, the Journal of the American Medical Association, and we've seen the ads in the back for cigarettes and pharmaceutical manufacturers that pay top dollar for that AMA "seal of approval."

Don't "overdose." Watch cancer and its "spider web" of mutated cells in animation while you think about organic food and ALL of your choices -- because it is always your choice to live healthy.

And now it's time for the scary statistics of cancer
Cancer is America's leading cause of death for people under the age of 85. Think about that for a second. Approximately 40% of men and women will be diagnosed with some form of cancer in their lifetime. There are an estimated 13,000,000 people living with cancer right now in the U.S. Approximately 66% of people survive after five years of being diagnosed with cancer. These are estimated new U.S. cancer cases for 2015 -- based off similar 2014 statistics. (http://seer.cancer.gov/statfacts/html/all.html)

Lung and Bronchus Cancer: 225,000; Resulting Deaths: 160,000
Colon and Rectum Cancer: 136,000; Resulting Deaths: 50,000
Breast Cancer: 230,000; Resulting Deaths: 40,000
Prostate Cancer: 230,000; Resulting Deaths: 30,000
Non-Hodgkin's Lymphoma: 70,000; Resulting Deaths: 19,000
All types of cancer this year: 1,665,000; Resulting Deaths: 585,000

Last thing to consider: Seventy-five percent of all physicians in the world refuse chemotherapy for themselves! Look into natural remedies and NEVER AGAIN let the cancer business make you second guess the power of organic food to heal.

Cancer

 

Januari 08at 05:04am

The power of a large group

With the raping in Germany you see how powerful it is to work in groups.
The same we see by mafia groups where police and the complete juridical crap is standing there and watch

Justice can be done if we organize


 

Januari 07at 05:18am

Curaçaoënaar dreigt Bonaire uitgezet te worden

KRALENDIJK - De Curaçaoënaar Sherrel Hansen is persona-non-grata op Bonaire. De man zit momenteel in de cel vanwege wat akkefietjes.

Maar Bonaire wil hem nu uitzetten naar Nederland. Daar is de Curaçaoënaar ook geboren. Volgens de IND, de Nederlandse Immigratiedienst, is hij illegaal.

12 januari dient een kort geding om uitzetting te voorkomen. Mocht de rechter daar niets in zien, dan opent dat de weg om Nederlanders van Antilliaanse afkomst ook Nederland uit te zetten. Volgens de advocaat van Hansen is uitzetting binnen het Koninkrijk ongrondwettelijk.

Ooooooooooooo is dat nu wel nieuws!!!! Denk even aan de curatele die mij opgelegd is sinds 2010 en er mij een enkel ticket werd aangeboden door de veiligheidsdiensten curacao en nederland en de pers als de dood is om hier over te schrijven.

Gevangenis Bonaire

 

Januari 07at 05:11am

We weten al jaren dat justitie onder de maffia valt.
Hun doen wat ze opgedragen wordt vanuit deze groepen
Heer Bijkerk heeft dat kennelijk nog niet door.

‘Rechter wil vingers niet branden’
Kralendijk - De rechterlijke macht heeft last van koudwatervrees.
Dat zegt PHU leider en advocaat Michiel Bijkerk in een open brief aan de rechterlijke macht.Bijkerk stelt dat rechters zich vaak opzettelijk niet uitspreken over bepaalde zaken omdat deze gevoelig liggen of verstrekkende consequenties zouden kunnen hebben.
Volgens Bijkerk wil de rechterlijke macht haar vingers liever niet branden aan bepaalde zaken.

 

Januari 07at 05:04am

Natuurlijk wil de centrale bank niet dat er in metalen geinvesteerd wordt.

Hun weten ook dat geld en obligaties niets meer waard zijn en dat het niets meer is om zodadelijk de stop uit het gehele geldweze te halen. Bitcoin is een alternatief maar metalen zijn het veiligste en nu voor weinig geld te bemachtigen.

Waarschuwing van CBCS

Tegen EmGoldex en piramideconstructies in het algemeen

- De Centrale Bank CBCS waarschuwt het publiek en beleggers voor EmGoldEx, die investeringen in goud aanbiedt, maar niet over de vereiste vergunning en toestemming beschikt.

 

Januari 06at 05:24am

Open brief van Duitse schrijfster over aanrandingen in Keulen

In het hoofdstation van Keulen werden op oudejaar tientallen vrouwen het slachtoffer van diefstal en seksuele aanranding. Minstens 40 mannen van Arabische en Noord-Afrikaanse origine zouden in verschillende groepen hun slachtoffers hebben omsingeld, betast en bestolen. De politie kon er niet rap genoeg bij zijn, omdat ze door jonge mannen op het stationsplein met vuurwerkpijlen werden belaagd.

De Duitse schrijfster Katja Schneidt plaatste naar aanleiding van de bijzonder onfeestelijke gebeurtenissen een open brief aan haar regering op facebook. Het bericht wordt massaal opgepikt en gedeeld.

Vertaalde haar kwade brief:

‘Geachte Duitse Bondsregering,

Ik moet iets toegeven, jullie hebben schitterend werk verricht! Jullie pogingen om elke terechte kritiek over de houding van vluchtelingen onmiddellijk met het naziverwijt de kop in te drukken, heeft zijn vruchten afgeworpen.

We zijn ondertussen in Duitsland zo ver gekomen dat ontelbare vrouwen al een klacht ingediend hebben (35, maar volgens de politie ligt het feitelijke aantal veel hoger) over het feit dat ze op oudejaarsnacht door een horde wilde asielzoekers beledigd en op de zwaarst mogelijke manier seksueel lastig gevallen werden (ja, het waren asielzoekers, want de politie heeft bij controles de voorgeschreven asielformulieren onder ogen gehad). Slechts de regionale kranten schrijven hierover.

Ze hebben deze vrouwen bepoteld, hun vingers in alle lichaamsopeningen gestoken en soms ook de kleren van hun lichaam getrokken. Dit alles begeleid van ‘ficki – ficki’ en ‘Schlampen’-kreten. De politie kon deze vrouwen niet beschermen omdat ze door de razende asielzoekers met vuurwerk bekogeld werden. Een schande voor ons land!

Waar zijn nu de grootste media? Tv-nieuws? Nergens! Bild? Nergens! Waar is jullie in het Arabisch ondertitelde oproep aan de gewelddadige asielzoekers, waarin jullie duidelijk maken dat vrouwen in dit land geen vrij wild zijn? Waar is meneer Gabriel (SPD) die deze daden scherp veroordeelt en de zwaarste verwensingen uit? Niets! Geen woord!

Nee, we zijn intussen zover gekomen dat we zulke gebeurtenissen doodzwijgen, nationaliteit niet durven benoemen en stilletjes in onze hoofdkussens wenen omwille van de vele seksuele misdrijven door asielzoekers. Het gaat niet langer om enkele gevallen. Ik alleen al verzorg zeven vrouwen die gedurende de laatste zes maanden het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld door ‘vluchtelingen’. Dat mag men echter niet zeggen. Dan is men namelijk een opruier! Een vreemdelingenhater! Een nazi!

Dat deze gebeurtenis doodzwijgen een verdere slag is in het gezicht van de slachtoffers, nemen we er goedkeurend bij. Zelfs ik heb nagedacht of ik wel over de verschrikkelijke gebeurtenissen in Keulen mag schrijven. Ja, ik mag dat! Ik strijd al zoveel jaren tegen huiselijk en seksueel geweld en als ik uitsluitend de gevallen waarbij een Duitser de dader is publiekelijk mag maken, dan ben ik inderdaad een racist.

Maar dat ben ik niet! Ik hou van iedereen, zolang zij maar met respect met hun medemensen omgaan. Mij kan het niet schelen of iemand moslim, christen of jood is. Ik beoordeel mensen naar hun daden, en niet volgens hun afkomst of geloof. Dat in vele moslimlanden een ander vrouwenbeeld heerst en emancipatie een woord uit een vreemde taal is, is niet mijn schuld. Dat er nu vele mensen naar ons land komen met een verouderd vrouwenbeeld, is evenmin mijn schuld.

Als ik echter geweld, dat door een aantal van deze mensen bedreven wordt, goed zou praten, dood zou zwijgen of zou verontschuldigen, dan ben ik wél verantwoordelijk. Ik geef hen dan het idee dat ik het goedkeur dat zij vrouwen discrimineren, domineren en seksueel misbruiken. Dat zou fout zijn. Daarom ga ik niet zwijgen, want ik zou ook mijn mond niet houden als de daders Duitsers waren. Ieder die een beetje kan denken weet dat een groot gedeelte van de mensen die hierheen komen niet gewelddadig zijn. Maar bij een miljoen vluchtelingen is 10% die seksueel geweld plegen al genoeg om 100.000 vrouwen een slachtoffer van seksueel geweld te maken.

Ik zal ook niet stoppen de hier bescherming zoekende mannen duidelijk te maken dat ik van hen verwacht dat zij Duitse vrouwen niet als vrij wild beschouwen en dat ik evenzeer verwacht dat zij de integratie van hun vrouwen, zusters en dochters niet met verouderde waardepatronen verhinderen! Wie hier wil wonen, moet onze cultuur volledig respecteren, zonder discussie! Wij, Duitse vrouwen, willen niet ‘ficki – ficki’ doen en we zijn ook geen ‘Schlampen’ (sletten) die erop wachten eens een grondige beurt te krijgen. Wij beslissen zelf wie ons waar aanraakt en dat moet zo blijven!

En nu, beste regering, verwacht ik dat jullie eindelijk jullie verantwoordelijkheid nemen en de daders duidelijk maken dat we genoeg Duitse verkrachters hebben. We zijn niet van plan om dit aantal nog te doen stijgen.’

Keulen

 

Januari 06at 05:17am

How to stop terrorists, mafia and criminal activities.

Simple, take the complete legal system down and put most of the judges, lawyers, office of public prosecution and counselors-at-law behind bars! They are the people who protect and are part of all terrorists, mafia and criminal activities.

Terrorist

 

Januari 06at 05:05am

Long time the group who was the middlepoint of the freemasons

Paul McCartney’s Death in 1966 Goes Much Deeper Than an MI5 Replacement Operation

Years prior to the The Millennium Report website going online one of our writers conducted exhaustive research into the “Paul McCartney is Dead” conspiracy. It is, in fact, a real conspiracy because of the number of willing participants who, by necessity, had to participate in it in order for it to be successful for almost fifty years.macca_66_67_comp

However, only one element has been missing over the past 49 years. And that is a member of The BEATLES stepping forward to tell the unvarnished truth. It now appears that this little secret has been finally told by Ringo Starr. Certainly, with the death of his band mates, except ‘Paul’ of course, the burden of this secret became greater for him to carry alone as the years wore on.

An Exclusive You Have To See: The Last Frontier of Free Press Is Here! No More Censorship, Unlike YouTube and Others!

The newsprint piece shown above well captures the respective roles of the four BEATLES. What it fails to point out is that Ringo Starr was not only the drummer, he was also the heartbeat of the band as all drummers are. It now appears that the true story about Paul is Ringo’s to tell or else the heartbeat would become increasingly labored by the sheer weight of the harder-to-hide truth (The internet has a way of doing that, yes?). There is no one else who has the authority, by virtue of his firsthand experience with the whole wild and crazy affair, like Ringo Starr.

The “exhaustive research” conducted over several years did produce an extraordinary amount of evidence pointing to the great likelihood that the original Paul McCartney did leave The BEATLES circa 1966. There is now a massive body of forensic proof, anecdotal testimony, scientific photograph assessment, comparative voice analysis, circumstantial evidence, etc. on the internet which supports Ringo Starr’s ‘alleged’ revelations.

An Exclusive You Have To See: The Last Frontier of Free Press Is Here! No More Censorship, Unlike YouTube and Others!

The following article appears to be correct in stating all the primary facts with the exception of the very last paragraph as follows:

“The British MI5 also announced an investigation to determine if an imposter could have indeed posed for 48 years as the Member of the Order of the British Empire, Sir James Paul McCartney, during official ceremonies involving Queen Elizabeth II.”

Surely, it was MI5 which coordinated the entire cover up, since they were best positioned to ensure that the conspiracy of silence would stick for so many years.

Paul1
As for why The BEATLES agreed to go along with the cover up scheme since 1966 — the answer, especially if you were living during the 1960s and had sisters who could sing every single BEATLES song with perfection, is quite obvious. Paul McCartney’s death would have triggered an unprecedented shock to his millions of young and often delirious female fans around the entire world.

An Exclusive You Have To See: The Last Frontier of Free Press Is Here! No More Censorship, Unlike YouTube and Others!

For a much better explanation of just how traumatic such a shocking revelation would have been in 1966, the following true story is presented for the reader’s edification.

“During The BEATLES performance at Shea Stadium, which kicked off their 1965 US Tour, the massive contingent of New York City policemen who were assigned to crowd control reported “rivers of urine” which flowed from the girls and young women in attendance, they were in such genuinely altered states. They were so excited and beside themselves that they were literally ‘unconscious’ to controlling their bodily functions.”

Here’s another take on the fans’ out-of-body excitement and uncontrollable urges:
Did Beatle fans wet their pants at concerts??

Fans at Shea Stadium in 1965Fans at Shea Stadium in 1965

Clearly, MI5, MI6, together with the British Monarchy and Parliament had to make a very swift command decision to hide the death of Paul McCartney. The following quote from Guitar World’s article titled “Did Paul McCartney Actually Die in 1966?” reveals more of the inside story.

An Exclusive You Have To See: The Last Frontier of Free Press Is Here! No More Censorship, Unlike YouTube and Others!

The Replacement Of Paul McCartney — Why? And by Whom?

The article below, as it turns out, was published by a tabloid-styled, faux-journalism website by the name of World News Daily Report. However, it contains a general narrative regarding the Paul McCartney story which could actually be true … right down to the exact dates and details.

That the real Paul McCartney left the ‘world scene’ on November 9th of 1966 is an absolute certainty for those initiated into this particular line of inquiry and investigation. Their only questions relate to why MI5 (Military Intelligence, Section 5) arranged for his removal. And, exactly who did they replace him with?

Their underlying theory goes like this: Paul McCartney’s 1966 death was the result of an MI5* Black Operation overseen by the Tavistock Institute. The BEATLES, it was understood, had way too much POWER AND INFLUENCE for the British Intelligence Services not to take advantage of it. How to practically harness such power and influence, however, remained a very difficult task, especially given the indomitable John Lennon and deeply spiritual George Harrison.

*The Security Service, commonly known as MI5 (Military Intelligence, Section 5), is the United Kingdom’s domestic counter-intelligence and security agency and is part of its intelligence machinery alongside the Secret Intelligence Service (SIS; also known as MI6) focused on foreign threats, Government Communications Headquarters (GCHQ) and Defence Intelligence (DI).
(Source: MI5)

The ‘drug overdose’ death of their first manager — Brian Epstein — in 1967 devastated The BEATLES, as it was meant to. His knowledge of Paul’s death led to serious personal problems, as well as posed a hugely unpredictable public issue. That George Harrison lost his bouts with throat cancer, lung cancer and a brain tumor at the age of 58 are also considered suspect by many. Then there was John Lennon’s shocking assassination at 40 years old by “Manchurian Candidate” Mark David Chapman which was the direct result of his ardent anti-war stance and incessant world peace message.

The BEATLES Lead The British Invasion Bands

The key piece of this ongoing and originally British musical phenomenon, known as the British Invasion, revolves around the BEATLES, and especially the original Macca — Paul McCartney. For it was Paul who was the premier singer for the first and most famous of all the British Invasion Bands to invade North America. In that very special and unique capacity did Paul exert an inordinate degree of influence over a musical era defined as the “Golden Age of Rock” (sometimes labeled the “Golden Age of Modern Music“).

Starting in the early 1960’s, The BEATLES arrival in New York City on February 7, 1964 marked the beginning of a worldwide musical revolution that would continue until the mid-1980’s. Sometimes known as the “Rock and Roll Revolution“, this global movement respected no boundaries and utilized the universal language of music (and English) to transform the entire planetary civilization. British rock groups have consistently occupied the top 7 or 8 positions of the “TOP 10 Rock ‘n’ Roll Bands Of All Times” lists with The BEATLES always at the #1 spot.

What is not very well known is that throughout the development and evolution of the Rock and Roll Revolution, there were always two sides operating in the background trying hard — VERY hard — to influence the direction … and the content … and the spirit of the movement. Only by comprehending his role as the mega-Macca[1] in this often covert, multi-decade, Anglo-American operation will the real back story of Paul McCartney be properly understood. So will the true conspiracy behind his death and cover up, as well as his purposeful replacement.

[1] Macca:

“A person possessing extremely large sex appeal in spite of being a care bear. Possibly the most gorgeous and sexy and cute thing ever invented, better than The Beatles and Darius put together. Also has good taste in music and smells nice.”
(Source: Macca)

______________________________________________________

One last series of revelations about the 1966 death of Paul McCartney comes in the form of a book by author Dr. Nick Kollerstrom who is featured in the following video titled:
Who is Paul McCartney? Published in September,2015, The Life and Death of Paul McCartney 1942 – 1966: A very English Mystery offers a riveting account of the true history of the Beatles and in particular Paul’s untimely death.

______________________________________________________


Did Ringo Starr Admit Paul McCartney Died In 1966, Replaced With Look-Alike?

An Exclusive You Have To See: The Last Frontier of Free Press Is Here! No More Censorship, Unlike YouTube and Others!

The following article appeared on a site that is often used to leak truths into the public domain. While the exact facts surrounding Ringo Starr’s involvement may or may not be true, the background Beatles material certainly fits with the most likely historical narrative.
Facebook.com Removes Original Reference To Paul’s Death On Google Which Appeared On Ringo Starr’s Personal Facebook Page


FORMER BEATLE RINGO STARR CLAIMS THE “REAL” PAUL MCCARTNEY DIED IN 1966 AND WAS REPLACED BY LOOKALIKE.

Paul2

An Exclusive You Have To See: The Last Frontier of Free Press Is Here! No More Censorship, Unlike YouTube and Others!

Beverly Hills| The former drummer of the Beatles, Ringo Starr, surprised the world this morning during an interview in his luxurious Californian residence, when he admitted that the 45-year old rumors about the alleged death of Paul McCartney in 1966 were actually true.

In an exclusive interview with the Hollywood Inquirer, Mr. Starr explained that the “real” Paul McCartney had died in a car crash on November 9 1966, after an argument during a Beatles’ recording session. To spare the public from grief, the Beatles replaced him with a man named William Shears Campbell, who was the winner of a McCartney look-alike contest and who happened to have the same kind of jovial personality as Paul.

“When Paul died, we all panicked!” claims Ringo, obviously very emotional. “We didn’t know what to do, and Brian Epstein, our manager, suggested that we hire Billy Shears as a temporary solution. It was supposed to last only a week or two, but time went by and nobody seemed to notice, so we kept playing along. Billy turned out to be a pretty good musician and he was able to perform almost better than Paul. The only problem was that he couldn’t get along with John, at all.”

William Shears Campbell, better known as Billy Shears, does indeed “disappear ” from records in 1966 and no traces of him can be found after Paul’s alleged death.

An Exclusive You Have To See: The Last Frontier of Free Press Is Here! No More Censorship, Unlike YouTube and Others!

Paul3

Mr. Starr alleges that the group did send out a lot of hidden messages through the years to prepare the population for the truth.

He notably says that the entire Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band album was awash with Paul-is-dead clues: the Beatles had indeed officially formed a “new” band featuring a “fictional” member named Billy Shears, which happened to be the actual name of Paul’s replacement.

“We felt guilty about the deception” added Ringo Starr. “We wanted to tell the world the truth, but we were afraid of the reactions it would provoke. We thought the whole planet was going to hate us for all the lies we had told, so we kept lying but sending subtle clues to relieve our consciousness. When the first rumors finally began about the whole thing, we felt very nervous and started fighting a lot with each other. At some point, it was too much for John and he decided to leave the band.”

Ringo Starr claims that he finally decided to tell the truth, because he was afraid that it was going to die with him. At age 74, he is the only other surviving member of the famous band besides Paul McCartney, and he was afraid the deception would never be revealed.

The rumors of Paul’s death began more than 45 years ago, but had always been dismissed as nonsense by the band and its entourage. In September 1969, American college students published a series of articles in which they claimed that clues to McCartney’s death could be found among the lyrics and artwork of the Beatles’ recordings. Clue-hunting rapidly proved infectious, and within a few weeks, it had become an international phenomenon. Rumours only declined after a contemporary interview with McCartney was published in Life magazine in November 1969.

Neither Paul McCartney nor anyone from his entourage have commented on Ringo Starr’s declaration yet, but the interview has already provoked a lot of reactions around the world. Journalists and paparazzis from around the world have surrounded the residence of the musician only minutes after the interview was broadcasted and are awaiting for the star to comment on the allegations.

The British MI5 also announced an investigation to determine if an imposter could have indeed posed for 48 years as the Member of the Order of the British Empire, Sir James Paul McCartney, during official ceremonies involving Queen Elizabeth II.

 

Januari 06at 05:05am

George Maat maakt zijn eigen rapport openbaar
Anatoom:'Politieonderzoek pleit mij vrij'

George Maat schreef met potlood het rapport over, dat door minister Van der Steur eindelijk ter inzage was vrijgegeven. 'Ik wil nog steeds excuses van die man.'

Na zware politieke druk mocht anatoom George Maat eindelijk het omstreden politierapport over zijn MH17-lezing inzien. Hij nam een potlood en blocnote mee en schreef het in zes uur over. Nu maakt hij het via Mare openbaar. Zijn conclusie: ‘De politie schreef wat de minister wilde horen.’

‘Ik wil dat anderen ook kunnen lezen wat er achter “vijftig tinten zwart” schuilgaat’, zegt de Leidse anatoom George Maat, die onlangs na veel gedoe het ongecensureerde politieonderzoek naar zijn MH17-lezing mocht inzien.

‘Het wordt mij aangerekend dat ik nabestaanden pijn heb gedaan met de lezing en dat ik gevoelige informatie over MH17 naar buiten heb gebracht. Dat is gewoon niet waar en het feitenonderzoek van de politie pleit mij ook vrij. Het is duidelijk dat de documenten die volgen op het onderzoek steeds verder verwijderd raken van de feiten. De stukken worden steeds meer naar de uitspraken van de minister van Veiligheid en Justitie toegeschreven.’

‘Buitengewoon onsmakelijk en ongepast’, oordeelde minister Van der Steur in april nadat RTL Nieuws had bericht dat Maat aan de Universiteit van Maastricht foto’s had vertoond van slachtoffers van MH17. Twee RTL-journalisten hadden heimelijk opnamen gemaakt bij een lezing voor de studievereniging gezondheidswetenschappen. Daarnaast zou de emeritus hoogleraar fysische antropologie gevoelige informatie uit het strafrechtelijk onderzoek over de oorzaak van de ramp hebben onthuld. Hij ging onder andere in op specifieke schade die een raketexplosie veroorzaakt. In de Kamer kwalificeerde Van der Steur de uitspraken van Maat als ‘speculatief, onjuist en gedeeltelijk buiten zijn terrein van expertise’. Ook zou Maat uit het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) zijn gezet.

‘Ik ben echter helemaal niet ontslagen of op non-actief gesteld’, zegt Maat. ‘Ik heb daar ook nooit een bericht over ontvangen van het LTFO. Ik heb alleen niet meer meegewerkt aan het staartje van het MH17-onderzoek.’

Er volgde een politieonderzoek naar de lezing, maar dat bleef geheim. Pas na lang aandringen van de Tweede Kamer beloofde Van der Steur dit onderzoek en de onderliggende stukken openbaar te maken. Er viel echter nauwelijks iets te lezen: zo’n 85 procent van de inhoud was namelijk zwartgelakt. Vandaar de term: vijftig tinten zwart.

Na nieuwe politieke druk is het rapport twee weken vertrouwelijk ter inzage geweest in de Tweede Kamer. Ook Maat mocht het onderzoek lezen. ‘Ik ben op 17 december naar het hoofdkantoor van politie in Den Haag gegaan en heb daar inzage gekregen. Ik had een blocnote, potlood en een gum bij me en heb zes uur geschreven. Er zat een politieman tegenover me, die me een beetje in de gaten hield. Af en toe kwam er ook een andere medewerker polshoogte nemen.’ Lachend: 'Maar ja, een potlood kun je niet hacken.'

Waarom heeft hij ervoor gekozen het via Mare te delen? ‘Dan kan iedereen de stukken lezen en een oordeel vellen. En Tweede Kamerleden kunnen aan de hand van deze documenten opnieuw vragen stellen aan minister Van der Steur.'

Maar mag hij de inhoud zomaar openbaar maken? Maat: ‘Ik heb geen brief gekregen met daarin instructies met wat ik wel en niet mocht doen. Ik heb ook geen geheimhoudingsplicht, dat heeft de minister aan de Kamer geschreven. Ik hoefde geen papier te tekenen met betrekking tot vertrouwelijkheid. Dat zou ik uiteraard ook niet gedaan hebben. Er is mij alleen verteld dat ik geen kopieën mocht maken. Ik heb maar niet gevraagd waarom dat niet was toegestaan. Er wordt al zo belachelijk krampachtig gedaan over het inzien van het dossier, dat ik besloot daar maar geen punt van te maken.’

Zo zag het onderzoek eruit toen het half oktober werd vrijgegeven aan de Tweede Kamer. Foto Mare

Maat2

Vijftig tinten zwart worden wit
Het Rapport volgens George Maat

Het door George Maat overgeschreven rapport staat hier. Op zijn uitdrukkelijke verzoek zijn de namen van de andere getuigen en betrokkenen zwart gemaakt. Hieronder per onderdeel Maats commentaar. 'Dit is volledig uit de duim gezogen.'

.

Deel 1: Niets lelijks

Het eerste stuk dat de politie heeft opgesteld, het zogeheten rapport van relaas, is een neutrale opsomming van feiten. ‘Daar is geen lelijk woord over te zeggen’, aldus Maat. ‘Er staat ook niets lelijks in over mij. Uit het feitenonderzoek blijkt dat er niets aan de hand is. Er wordt nadrukkelijk niet op de man gespeeld.’

Deel 2: Nog steeds feiten

Daarop volgt het zogeheten relaas naar aanleiding van het feitenonderzoek. ‘In het eerste deel van dit stuk worden de feiten weer goed weergegeven.' Maat had niet expliciet toestemming gevraagd aan het hoofd van het LTFO om de presentatie te geven. ‘Maar dat was ook niet nodig. Ik heb al veel van dit soort lezingen gegeven. Ik weet dat het mag. Ook andere medewerkers van het team gaven deze lezing.’ Het is een gewoonterecht geworden, constateert de politie.

Daarnaast had een collega die vergelijkbare lezing gaf al wel om toestemming gevraagd en ook gekregen. ‘Er was eigenlijk sprake van dubbele toestemming. Ook de foto’s van slachtoffers mogen worden gebruikt. Uiteraard zijn die geanonimiseerd. Bij een van de foto’s was een nummer niet verwijderd. Het ging om een potje met resten, geen lichaamsdeel of een lichaam. Maar ook zo’n nummer is heel lastig te herleiden naar een slachtoffer.’

Maat wist ook niet beter dan dat het om een besloten lezing ging. De studievereniging nodigde haar eigen leden uit, maar zette later op Facebook de oproep ‘ook voor studenten van andere studies; aarzel niet om vrienden uit te nodigen die dit ook interessant vinden’. Maat: ‘Maar daar wist ik niets van. Ik verkeerde in de veronderstelling dat ik de presentatie gaf aan studenten gezondheidswetenschappen.’ In de rapportage wordt dit ook geconcludeerd.

Het onderzoek gaat ook in op de opmerkingen die Maat maakte over het neerhalen van MH17 met een raket. ‘Ik heb absoluut niet uit het strafrechtelijk onderzoek geput. Ik heb vragen van studenten beantwoord zoals dat gebruikelijk is bij een college. Ik ben helemaal niet bekend met het strafrechtelijk onderzoek. Ik heb zelfs helemaal geen contact met de mensen die dat onderzoek doen. Wat ik over een raket zei, kwam uit de media. Ik heb ook alleen in medische context over deze zaken gesproken. Bijvoorbeeld over de effecten van plotselinge decompressie op lichamen.’

En dan: opeens een oordeel

Maar in het tweede deel van het stuk verandert de toon. ‘Onder het kopje “oordeelsvorming” begint de politie met interpreteren. Er wordt gesteld dat de “gewraakte” presentatie achteraf gezien niet gehouden had moeten worden voor deze doelgroep. En dat dat mij ook is aan te rekenen. Dat is volledig uit de duim gezogen. De politie moet bovendien niet oordelen. Dat doet een rechter.

‘En vervolgens schrijven ze ook nog eens dat een deel van mijn uitspraken onjuist waren en dat ik daar mijn excuses voor heb aangeboden. Ik weet wel waar die excuses vandaan komen. Er was op de dag van de RTL-uitzending een telefonisch crisisoverleg met onder andere iemand van het ministerie van Justitie. Dat was een paniekerig en chaotisch conference. Een soort van overvalsituatie. Er werd mij gezegd dat ik onjuiste uitspraken had gedaan. Ik ging er van uit dat hun verhaal klopte, want ik ben dus helemaal niet bekend met het strafrechtelijk onderzoek. Uiteraard wilde ik daar wel mijn excuses voor aanbieden. Daar ben ik gewoon ingelopen. Ze hebben me een oor aangenaaid. Maar achteraf blijkt dat ik geen onjuiste dingen heb gezegd.

‘Er staat ook nog dat wat er die avond is gebeurd niet alleen aan mij te wijten is. Het is echter helemaal niet aan mij te wijten. Het is te wijten aan RTL.’

Brief 1: Nog verder van de waarheid

De brief van chef nationale politie Gerard Bouman die volgt op het relaas naar aanleiding van het feitenonderzoek drijft wéér verder af van de waarheid, vindt Maat. ‘Er staat gewoon in dat ik buiten mijn vakgebied ben getreden. En dat ik niet de “zorgvuldigheid en discretie” heb betracht die mag worden verwacht van een wetenschapper die politie en justitie over identificatie adviseert. Wat een onzin!’

Brief 2: Wat de minister wil

Patricia Zorko, de politiechef Landelijke Eenheid neemt dat oordeel over. ‘Ze schrijft dat “mijn handelen een grote impact heeft gehad op de nabestaanden”. Nota bene staat in dezelfde brief dat het een gewoonte is dat deze lezingen worden gegeven aan vakgenoten. Het ligt dán weer aan het systeem en vervolgens weer aan het individu. Ze spreken zichzelf in hun brieven tegen.

‘Maar goed: Zorko schrijft wat de minister wil en die kopieert haar tekst grotendeels in de brief aan de Kamer, van 15 juni. Uiteindelijk is de politie dus steeds dichter naar Van der Steur gekropen. Hij schrijft dat bijvoorbeeld dat ik geen toestemming had voor de lezing, zonder daar enige uitleg bij te geven. En hij herhaalt dat ik niet heb gehandeld als een wetenschapper. Dat is heel kwalijk.

'De minister heeft inmiddels gezegd dat er weer een beroep op mij kan worden gedaan: ik heb dus wel een soort eerherstel gekregen. Maar dat is niet voldoende. Ik wil nog steeds excuses van de man.’

Bron: http://www.mareonline.nl/archive/2016/01/04/george-maat-
openbaart-eigen-rapport

Maat1

 

Januari 05at 05:16am


Former VP At Pfizer Turns Pharma Whistleblower

Dr.f Peter Rost is the former Vice President at Pfizer, one of the largest pharmaceutical companies in the world. In this interview, he explains how multi-national corporations are able to buy studies and influence and perpetuate lies to the masses.

Pharmaceutical companies are literally controlling the masses through not only funneling bribes through the system but by also overmedicating our society. When we speak of drug addiction, we often have this picture of a cocaine user or a meth user, but the fact is, prescription medicine addiction is a much larger monster. People can’t just quit. So the cycle continues to break us all down. One medication leads to another medication which leads to another medication. The Pharmaceutical companies quite literally invent illness for the sake of treating it with their own made up products.

The entire spectacle is largely criminal, but coveted and protected by those who are bribed by the pharmaceutical companies, including our very own Government. We have focused literally no time or energy on natural cures. Doctors often suggest statins over dietary changes. The entire base of the system is tainted, penetrated by pharmaceutical bribes that most people are simply unwilling to give up.

 

 

Januari 5at 05:03am


Hoe de maffia tomaten vergiftigd

De meeste Italiaanse tomaten en broccoli die worden gekweekt voor de Nederlandse markt (ook tomaten in blik) komen uit Campanië, de streek rond Napels. Maar de groenten worden op grond verbouwd die vol zit met chemisch afval.

De Camorra, de lokale tak van de maffia, heeft de handel in chemisch afval ontdekt als lucratieve bron van inkomsten. Daarom dumpen ze in Campanië industrieel afval, waardoor de streek is verworden tot de grootste illegale stortplaats van chemisch afval in Europa.

Chemisch afval wordt volgens filmmaker Wilfried Koomen regelmatig begraven in landbouwakkers. Dat wordt afgedekt met schone grond waar vervolgens tomaten, broccoli en kool worden gekweekt. Onderzoek wijst uit dat de giftige stoffen ook in de producten terecht komen, aldus Koomen.

Voor de inwoners van Campanië is er geen ontsnappen aan het gif. Het zit in de lucht, in het grondwater, in hun groenten, in hun vlees en in het fruit dat ze eten. Hierdoor ligt het aantal gevallen van kanker er viermaal hoger dan in de rest van Italië.

Rotterdam speelt als een van de grootste westerse havens een sleutelrol bij het controleren van deze illegale praktijken, ontdekte Koomen. De havenpolitie en douane kunnen per jaar maar een paar honderd containers controleren. De rest, zo’n 12 miljoen containers, passeert de haven. Hierdoor komt veel chemisch restmateriaal niet alleen in Campanië. Het meeste wordt in de Derde Wereld gedumpt, maar ook in Europese landen met een zwakke centrale regering, die gevoelig zijn voor corruptie.


Tomaten

 

Januari 04at 05:21am

Afgrijselijk bloedbad op Curaçao vannacht: man, zwangere vrouw en kinderen getroffen

Dit bericht over de Antillenmaffia, van 30 december, is meer dan 20.000 keer bekeken. Alsof er iets broeide. Nu hoor ik dat er vannacht weer een bloedbad is aangericht op Curaçao. “Ze hebben de broer vermoord van de schutter, van die afrekening laatst in Buenavista,” meldt onze correspondent.

Het gaat om Gado. Beschoten met meer dan 30 kogels. Hij zat in de auto met zijn zes maanden zwangere vriendin. Zij was op slag dood, de baby is uit haar buik gehaald.

Er is nog een kind van vijf dood, dat ook in de auto zat. Een kind van drie werd ook geraakt door een kogel en vecht nog voor d’r leven.

Gado heeft de aanslag overleefd. Met een kogel in zijn hoofd. De verwachting is dat hij verder zal leven als kasplant.

Eigenlijk was het niet bestemd voor Gado, maar voor zijn broer (de vermeende schutter). Die konden ze niet vinden.

Het is allemaal nog erg vers, wellicht aanstonds meer. Vorig bericht, over de moord op Rapper Small V en achtergronden,

Mijn reactie

Toen ik jaren geleden het boek uit bracht “Curaçao maffia eiland” was het eiland te klein voor me. Ik werd bedreigt, onder curatele gezet door de veiligheidsdienst en iedereen sprak er schande over.
Deze afrekeningen zijn er altijd geweest maar werden verscholen en snel weggepoetst. Nu is het openlijk en zonder enig pardon worden mensen in de drugswereld neergeschoten of verdwijnen.
Wat we (nog) niet lezen zijn de onderlinge oorlogen van de maffia groepen die nu nog alleen zichtbaar zijn als zijnde afbranden van elkaars magazijnen. En zeker is nog weinig naar buiten gekomen over de ware groep achter dit alles (beschreven in het boek “Achter gesloten deuren). Curaçao staat op het punt te klappen het is gewoon een kwestie van tijd.

Title: Curacao maffia eiland ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_
download.pdf

File size 1.3 MB

Title:Curaçao achter gesloten deuren. ISBN 978-1-4717-9319-6
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Gesloten_deuren_
download.pdf

File size 1.4 MB

Afrekening


Januari 04at 05:13am

Hoofdredacteur NOS Journaal geeft politieke agenda toe

Vandaag in NRC Handelsblad een interview met de hoofdredacteur van het NOS Journaal, Marcel Gelauff. Het is een interview in het NRC en dus kritiekloos. Tussen het NOS Journaal en NRC Handelsblad is geen licht: het zijn beiden doorgeefluiken van de politieke en culturele elite in dit land. Geen woord daarom over het PVV bashen bij het NOS Journaal. Onlangs gaf ik nog een voorbeeld ervan.

Interessant waren in dat interview wel twee dingen.

Het NOS Journaal had niet de foto laten zien van het bloedbad in de Bataclan. Daarop zagen we de lijken en het bloed in de zaal. Gelauff zei dat er een zekere willekeur zat in het wel of niet tonen van gruwelen van moslim geweld. Zijn argument dat het NOS Journaal deze foto niet liet zien, en bijvoorbeeld wel de beelden van het neerschieten van de agent in Parijs, was dat die agent een ‘anonieme functionaris’ was, maar in zo’n concertzaal als de Bataclan kwam het wel heel dichtbij, want we komen allemaal wel eens in zo’n concertzaal:

Maar jij en ik zitten ook weleens bij een concert. Dan vind ik zo’n verschrikkelijke foto te confronterend

Zelf vind ik de bewegende beelden van een agent die hulpeloos op de grond ligt, nog een half afwerend gebaar maakt en dan wordt afgemaakt, veel confronterender dan de foto van lijken in een zaal met veel bloed. Maar wat me vooral niet bevalt is dat zo’n hoofdredacteur voor mij wel eventjes uitmaakt wat ik geacht wordt confronterend te vinden. Op dus volstrekt subjectieve basis. Een gevoel.

Althans, zo doet hij het voor. Maar ik geloof het niet. Laat ik daarom een ander voorbeeld aanhalen van dit jaar, dat veel spraakmakender was, maar waarover in NRC gezwegen werd: Waarom ging het NOS Journaal kritiekloos mee in de emoporno van het jongetje Aylan Kurdi, en werd er niet de moeite genomen uit te zoeken wat er waar was van de cynische achtergrond bij die ‘iconische’ foto?

Dat wel of niet ‘confronteren’ met beelden is kennelijk iets waarachter een politieke agenda schuilt. Een agent die wordt doodgeschoten door moslims, dat mag getoond worden, maar het bloedbad in een zaal waar jij hadden kunnen gestaan, dat mag niet. En natuurlijk al helemaal niet als de daders de ‘vluchtelingen’ blijken te zijn die met dezelfde bootjes overkwamen als de zielige, ‘iconische’ Aylan. Dat dode jongetje op het strand mocht wel getoond, want dat was ineens ‘iconisch.’

Dat is natuurlijk helemaal geen willekeur, zoals Gelauff wil voordoen. Dat is politiek bedrijven.

Dan het tweede voorbeeld dat langskwam in het NRC interview. De berichtgeving over MH17. Daarbij ging het Gelauff maar om één ding: De Russen de schuld geven. Gelauff geeft het gewoon toe. Het is bij hem niets anders dan Russenhaat, ingegeven tijdens de Koude Oorlog:

Er zat ook duidelijk een element van Koude Oorlog in. Dat bracht het voor mijzelf heel dichtbij. Mijn vader zei altijd: ‘bedenk wel dat de Amerikanen ons gered hebben van de Russen’.

NOS

 

Januari 04at 05:01am

Oud-NOS-journalist over verkrachting van ál het nieuws!

Topjournalist Dr. Udo Ulfkotte: ‘Veel van de artikelen die je van me las, zijn door omkoping tot stand gekomen”..!

We schreven hier de afgelopen maanden al verschillende artikel over de invloed van de ‘krachten-achter-de-schermen’ op de vrije journalistiek. Die invloed is heftig en van dien aard, dat je simpel en zonder overdrijven kunt stellen, dat het nieuws dat je te zien krijgt, leugens zijn, halve waarheden of een mix van waarheid en toegevoegde verzinsels. Maar vooral het wegsnijden van stukken commentaar of interview zijn een specialiteit aan het worden van de media.

Waar is het oude vertrouwde motief van de journalistiek om het volk te helpen om de Waarheid te helpen steunen. Nu lijkt het erop dat journalisten, inclusief de ‘onvolprezen’ Mathijsen van Nieuwkerken en Jeroen Pauw’s, elke waarheidsvinding uit de weg gaan, en hun ‘journalistieke programma’s’ ten dienste stellen van overheidspropaganda en woordvoerders van ministeries en ministers.. Welke journalisten gaan er in 2016 nou eens opstaan, zoals dr. Udo Ulfkotte, sterreporter van de kwaliteitskrant Frankfurter Algemeine dat deed met zijn indrukwekkende klokkenluidersboek?
De wereldberoemde krant waar het NRC nog een puntje aan kan zuigen. Althans, vóórdat Ulfkotte met zijn uitlatingen kwam..

De wereldberoemde krant waar het NRC nog een puntje aan kan zuigen. Althans, vóórdat Ulfkotte met zijn uitlatingen kwam..

Journalist Udo Ulfkotte werkte maar liefst 17 jaar voor de ‘Frankfurter Algemeine Zeitung’, ‘Frankfurter Algemeine’ of ‘FAZ’, zoals deze in de volksmond wordt genoemd en is inmiddels de corruptie zat. Hij schaamt zich diep voor de omkopingen waar ook hij zich, net als alle westerse media, schuldig aan heeft gemaakt en schreef een boek dat een bestseller is. Hij hoopt dat meerdere journalisten zich nu gaan beraden om naar buiten te treden en hiermee te stoppen, in het belang van de mensheid. Want Ulfkotte laat ook duidelijk doorschemeren, dat hij niet de enige is…!!

Want niemand minder dan de CIA zit achter dit soort nieuwsverkrachtingen..! Ulfkotte onthult hoe journalisten worden ingepakt en omgekocht worden door o.a. de CIA en daarmee hun onafhankelijkheid aan de wilgen hebben gehangen. Hij noemt in zijn boek man en paard en het boek doet nog steeds veel stof opwaaien..!

Het artikel over dit boek, vind je HIER op de site. Vertaalster Irma Schiffers meldde erbij: “Zoals ik al vaker schreef: het is de tijd van de waarheid en voordat we in allesvernietigende oorlogen terechtkomen die gedicteerd zijn door de machtige elite, zouden we in ieder geval dit boek maar eens moeten lezen. En het is niet de bevolking die al deze oorlogen wil! Wie dan wel? Naam en toenamen worden in dit boek genoemd..!”
Marcel Glauf is hoofdredacteur van het NOS-journaal en reageerde direct op de publicatie van GeenStijl, waarin ze de vloer aanveegden met de journaal-redactie.

Marcel Glauf is hoofdredacteur van het NOS-journaal en reageerde direct op de publicatie van GeenStijl, waarin ze de vloer aanveegden met de journaal-redactie.

En dan de NOS.. Tja, het viel ons de laatste jaren al bijzonder op: het lijkt erop alsof de NOS een verlengstuk is geworden van de Nederlandse politiek. Hoofdredacteur Marcel Gelauff is één van de gladde mannetjes, die het nieuws bepaalt, door vooral éénzijdig heftige onderwerpen te behandelen, zoals de Palestijnse politiek, waarbij van de moordpartijen door het Israëlische leger geen of nauwelijks melding wordt gemaakt. Bij de inval in juli 2014 bijvoorbeeld, waarbij meer dan 350 onschuldige kinderen werden afgeslacht, hield de NOS-journaal zich op de vlakte..

En ook bij de ramp met de MH17, werd ‘stercorrespondent’ David Jan Godfroid al snel een spreekbuis voor de regering Rutte.. Niets moesten ze meer hebben van Poetin, daar waar ze een halfjaar ervoor nog vrolijk de ‘Koning’ in beeld brachten met president Poetin, gezellig aan een Heineken bier, bij de Olympische Spelen in Sotchi..! Of wat te denken van het half uitzenden van een interview van de BBC met Poetin, waardoor PRECIES HET TEGENOVERGESTELDE werd gepresenteerd, dan wat zich had afgespeeld..!!! Poetin nam WEL de tijd voor de vragen van de BBC en ‘vluchtte niet weg’.. Zoals ‘Meneer Marcel Gelauff en zijn nieuwsclub’ eerst het land hadden ingeslingerd..
marcel gelauff voor de camera

Hoofdredacteur Marcel Gelauff voor de camera. Lees het verhaal, het interview van de NRC met de man-achter-het-journaal, waarin Gelauff rustig vertelt (met bedekte zinnen) dat de NOS-Journaal gewoon politiek bedrijft.. Bijvoorbeeld met de berichtgeving over de MH17-ramp, waarbij het Gelauff maar om één ding ging: De Russen de schuld geven…! Gelauff geeft het gewoon toe; het is bij hem niets anders dan Russenhaat, ingegeven tijdens de Koude Oorlog: ” Er zat ook duidelijk een element van Koude Oorlog in de verslaggeving. Dat bracht het voor mijzelf heel dichtbij. Mijn vader zei altijd: ‘bedenk wel dat de Amerikanen ons gered hebben van de Russen’.” (klik op illustratie)

Steeds weer blijken het vooral de bezuinigingen te zijn geweest, die de intensieve onderzoeksjournalistiek de nek om heeft gedraaid. De meeste kranten en andere nieuwsmedia, doen tegenwoordig niets anders, dan min of meer de grote persbureaus napapegaaien..! (HIER) En ja, dat komt dan natuurlijk weer preciés in het straatje van de grote propaganda-apparaten in de wereld, die ‘dus’ alleen nog deze -in private handen zijnde- persbureau’s dienen te voorzien van nieuws-dat-jij-dient-te-vreten-als-nieuws..
De onvolprezen Irma Schiffers interviewt Janneke Monshauer.

De onvolprezen Irma Schiffers interviewt Janneke Monshauer.

Janneke Monshauer..
En ja, dan is er ineens Janneke Monshauer. Ze werkte bij het NOS-journaal en was daarnaast documentairemaker. Ook zij heeft nu een boek gepubliceerd, dat elke Nederlandse journaliste zou moéten lezen; maar ook iedereen die zich in waarheidsvinding wil begeven. Het is werkelijk ongelooflijk wat deze vrouw uiterst oprecht en onthullend beschrijft. En dat op uiterst correcte wijze, zoals een journalist betaamt.. Met feiten, foto’s, gebeurtenissen van vroeger en van nu; volgens haar is dit het eerste boek in een serie van vele..!

Janneke Monshauer beschrijft hoe zaken worden verdraaid, waarom, voor en door wie..! Je hebt, kortom, al snel het gevoel dat je aan het lezen bent in een geschiedenisboek, maar dan boek dat de geschiedenis nu WEL correct beschrijft en vooral ook de manipulaties in de andere geschiedenisboeken..! Dat is ‘herkennen’ en vooral ‘thuiskomen’.

Irma Schiffers, die het onderstaande interview met Janneke had, vind -net als wij- dat het verplichte literatuur moeten worden in de nabije toekomst. Janneke schrijft in dit boek o.a. over de moord op Kennedy, pedofilie, Skull & Bones, CIA-operaties, Vietnam-oorlog, Agent Orange, BCCI Crimibank, de Safari-club, de grote leugen van 11 september, etc. En dat is nog maar een kleine greep…

Oud-NOS-journalist over verkrachting al het nieuws!!

BBC want you to thinkVoor mij was het boek van Janneke Monshauer en wat ik tot dusver van haar te weten was gekomen, aanleiding de telefoon te pakken en met haar in gesprek te gaan. Naast het feit dat we dezelfde drijfveer hebben, dezelfde liefde voelen voor de mensheid en de natuur, blijken we ook allebei een Jungiaanse achtergrond te hebben en maken we beiden kunst.. Dat bleek een goede basis en impuls te zijn voor dit interview. Ik heb haar een aantal vragen voorgelegd en die heeft ze beantwoord. Kijk en lees mee in de interessante keuken van deze ‘klokkenluidster’. Hoewel ze zichzelf meer beschouwt als ‘waarschuwend journalist’..!

Irma: Wanneer kwam het idee bij je op om een boek te schrijven –en nu zelfs meerdere- over de misleidende, manipulerende en propagandistische nieuwsvoorziening?

Janneke: In 2010 had ik een boek over mijn eigen leven geschreven (maar nog niet uitgegeven), ter afronding van een intensief transformatieproces. Dat schrijven bracht mij nog dieper in de materie, waardoor ik nog meer inzichten kreeg en meer puntjes op de i kon zetten. En opeens zag ik parallellen met wat er in de (buitenland-)politiek gebeurde. Ik ben toen vanzelf gaan doorschrijven als een zoektocht naar antwoorden op vragen die ik al heel lang had over het nieuws en over onze geschiedenis.

Dat heeft dus te maken gehad met je eigen ontwikkeling; alsof je ineens het grotere plaatje ziet. Zoals we zo vaak zien bij het ‘individuatie’-proces waar C.G.Jung over schreef. Mag ik dat zo vertalen?

Ja mooi dat je dat zo zegt, dat is helemaal waar. En ik voel steeds dat het te maken heeft met mijn eigen ontwikkeling. Tegelijk besef ik dat het ook te maken heeft met de ontwikkeling van ons allemaal omdat het ons Westerse collectieve onderbewuste betreft – we hebben er allemaal direct mee te maken en we knappen allemaal op van de waarheid als je het goed verwerkt.

Wanneer begon jij het gevoel te krijgen dat de zaken die je kreeg aangeleverd op het journaal niet klopten met de werkelijkheid?

Ik was net 21 toen ik als productie assistente op 1 januari 1965 bij het Journaal kwam. Ik was een van de jongsten. Ik heb daar genoten. Ik raakte bevriend met mensen van alle afdelingen: nieuwsdienst, redactie, films maken en montage (alles ging nog op film). Er was toen een zeer goede teamgeest en er heerste een strak bewind onder een strenge niet vrouw-vriendelijke hoofdredacteur. Op het Journaal werkte ik dus niet op de redactie, maar deed ik productie. Daar was ik een spin in het web voor alle afdelingen plus de contacten met het NOS-bestuur en andere omroepen.

Op mijn Internationale perskaart van 2001 van de International Federation of Journalists staat: “Respect for thruth and for the right of the public to truth is the first duty of the journalist”. ‘Respect voor de waarheid en respect voor het recht van het publiek om de waarheid te horen is de eerste plicht van de journalist’.

Dus ja, dat is mijn werk.

Na 3 jaar stapte ik over naar IKON-TV omdat ik genoeg had van het nieuws, want alles herhaalde zich, vond ik, er was geen onderzoeksjournalistiek, ik wilde documentaires leren maken, meer de diepte in. En al gauw deed ik freelance werk voor wel 3 omroepen tegelijk. Al doende leerde ik journalistiek, filmen, monteren, presenteren, regisseren, studio programma’s maken, reportages maken, documentaires maken, enz. En steeds als het Journaal me nodig had dan vroegen ze me of ik wilde invallen, dat bleef ik zo’n 25 jaar lang doen t/m de Golfoorlog in 1990.

Het gevoel dat iets niet klopte, dat had ik wel, zoals bij de moord op de Kennedy’s en de burgerrechtenbeweging in de VS met de dood van Martin Luther King Jr en Malcolm X (die valselijk als een groot misdadiger was afgeschilderd), de verschrikkelijke Vietnamoorlog waar steeds meer mensen tegen in opstand kwamen, en ja die 6-daagse oorlog in Israel. Ik hoorde toen bij een generatie en een groep die overal vraagtekens bij zette: de tijd van de flower power, krakers en provo’s. Dat was een zeer belangrijke tijd waarbij er voor het eerst vragen werden gesteld en mensen in opstand kwamen.

malcom x kranten

Heb jij meegemaakt dat je een persbericht binnen zag komen, en dat het na verwerking gecensureerd werd?

In de begintijd was het Journaal nog klein en we waren een hecht team. Daardoor maakte ik het hele proces op alle afdelingen mee. Alles was in die tijd al voor-gecensureerd omdat het Journaal toen alleen geabonneerd was op bepaalde Westerse persbureaus: de RVD (overheid en koningshuis), Algemeen Nederlands Persbureau ANP (binnenlands nieuws), UPI United Press International Washington, AP Associated Press New York, VIS-News, BBC en Reuters Londen. Alle nieuws was dus pro-VS, pro-NAVO (lobby), pro-Europa (lobby), anti-Sovjet (lobby), militaristisch (lobby), pro-Israël.

Uit al die voorgeselecteerde berichtgeving werd door het Journaal geselecteerd, waardoor het de schijn had dat het Journaal zelf kon kiezen en objectief was/is. Een paar keer per week kwam een hoge militair -een heel aardige man met wie ik goed kon opschieten- koffie drinken en vertellen wat het leger nu weer voor nieuwtjes had.. Pas veel later drong tot me door dat dit bewuste lobby was vóór het leger en vóór de NAVO (de kijker/belastingbetaler bereid maken om meer overheidsgeld uit te geven aan Defensie).

In mijn werk voor de omroepen en in de periode dat ik met mijn ex-man een eigen filmbedrijf runde, (70-er jaren) maakte ik veel censuur mee in andere vorm: ieder item van welke omroep dan ook uit alle ‘achter-het-nieuws-rubrieken’, moest voor uitzending eerst getoetst worden door de eindredacteur of zelfs wel het hoofd van de omroep. Ik heb veel van die gesprekken in montagekamers (bij mij thuis) bijgewoond. En weer iets anders: lange tijd gold bij IKON-TV dat de naam van de directeur bijna op alle titelrollen stond, als eindredacteur. Ik zei dan: “Dat wil ik niet, want hij heeft hier niets aan gedaan”…

Alsof die eindredacteur dus op TV zijn ‘toestemming’ kenbaar moest maken, zichtbaar zijn fiat moest geven? Dan is de vraag dus ‘voor wie’?

Ik heb me dat vaak afgevraagd. Helaas heb ik het hem niet gevraagd en nu leeft hij niet meer. Het gebeurde meer, ook bij andere omroepen. Ik kan er alleen naar gissen: hij was als hoofd verantwoordelijk voor wat er werd uitgezonden.
De cover van het boek van journalist Udo Ulfkotte

De cover van het boek van journalist Udo Ulfkotte

We kennen Udo Ulfkotte, de klokkenluidende journalist uit Duitsland waar ik eerder over schreef. Ik wil jou zeker vergelijken met zijn gedrevenheid om de waarheid te brengen. Al is het grote verschil tussen jullie waarschijnlijk wel dat hij zich jarenlang bewust heeft laten omkopen door o.a. de CIA, waar hij nu enorm veel spijt van heeft. Zie jij jezelf ook als klokkenluider?

Ja nu besef ik wel dat ik (voor anderen) een soort klokkenluider ben, op mijn manier, maar ik voel mij eigenlijk meer een waarschuwend journalist. Op mijn Internationale perskaart van 2001 van de International Federation of Journalists staat: “Respect for thruth and for the right of the public to truth is the first duty of the journalist”. Dus: Respect voor de waarheid en respect voor het recht van het publiek om de waarheid te horen is de eerste plicht van de journalist”. Dus ja, dat is mijn werk.

Ben je nooit bang voor represaille-maatregelen uit de hoek van de machtselite? Of sterker, ben je weleens onder druk gezet door wat je nu doet?

Ik voel een collectieve druk van iedereen die niet wil dat er feiten naar buiten komen. Er bestaat een soort collectief gedachtegoed dat mensen is ‘opgelegd’ door anderen, via opvoeding, school, de media, enz. Dat is een soort collectieve hypnose. Daarom is zelf (leren) voelen en denken een eenzaam proces: je maakt je dan los van een groep. Mensen van die groep worden soms wel boos, zelfs agressief… Ja ik ben wel aangevallen en ik voel me wel eens bang, natuurlijk, ik ben ook een mens… Maar ik ben altijd in ontwikkeling en ik werk er hard aan om me niet te laten overheersen door angst. Voor mij is het belangrijk dat ik de bronnen vermeld en niet andere mensen na-praat.

Het is inderdaad heel belangrijk dat je je eigen angst leert overwinnen. We zijn allemaal zo veel‘groter’ en echt niet voorbestemd om ons zo te laten overheersen en te onderdrukken. Denk je ook niet dat het belangrijkste is in deze tijd dat we ons daarom met elkaar moeten verbinden en zoveel mogelijk samen gaan werken in dat proces?

Ja dat zie ik ook zo.

poetin alexander biertjeWe kennen de anti-Poetin propaganda die zeer ergerlijk is. Ik neem aan dat je het ‘onverkwikkelijke verhaal’ hebt meegekregen -dat gelukkig is uitgelekt- dat Poetin de BBC verslaggever John Sweeney genegeerd zou hebben terwijl laatstgenoemde hem vragen stelde. Dat heeft het NOS-journaal bewust zo ‘verknipt’. Een slap excuus van Marcel Gelauf ‘dat het niet zo handig was’ kon niet meer verhinderen dat op grotere schaal bekend werd dat de propaganda-molen op volle toeren draait. Als ik jouw boek zo lees is dit geen incident. Kun je een soortgelijk concreet voorbeeld geven van het bewust ‘verknippen’ van nieuwsfeiten of video’s wat je nog levend voor de geest staat?

In mijn tijd waren buitenlandse nieuwsitems al ‘ruw voorgemonteerd’ en kwamen ze via de sluis van westerse, grote nieuwsmedia en de Eurovisie het Journaal binnen. Nu komen nieuwsitems ook via satellieten, ‘the cloud’, via internet en andere kanalen binnen en wordt het, getuige het Poetin-item, aangepast- en zelfs nog op een klunzige manier ook. Goed dat dit bekend is geworden! Het zet een mens wel aan het denken, mijn vraag is nu: is het Nederlandse nieuws nog ‘gekleurder’ dan in de rest van Europa?

Die vraag kan ik uiteraard ook niet voor je beantwoorden, maar gezien de berichtgeving in Nederland doet mij dat het ernstigste vermoeden… Je hoort vaak: Nederland wil in vele gevallen het ‘braafste jongetje van de klas’ zijn, als ‘lapdog’ van de VS. Zou dat er niet mee te maken kunnen hebben?

Balkenende_BushIk beschrijf dat in mijn boek. Het is te zien aan foto’s van Nederlandse bewindslieden op bezoek in de VS. Ik heb dat vooral in de Balkenende-periode extra goed gevoeld en nu voel ik het weer als Rutte ons pusht om het groothandelsverdrag met de VS snel te tekenen: TTIP en CETA. Nederland als schoothondje van de VS is natuurlijk al zo lang als ik leef. Om uit te zoeken precies hoe en wat, en dat boven tafel te krijgen, schrijf ik mijn boeken.

Zo lang als ik leef is Rusland al zwart gemaakt door het Westen. Vijandvorming. Momenteel is Poetin de boosdoener. En kijk eens naar Assad in Syrië? Al die zwartmakerij, en dan steeds herhaald, via de media is hypnose en komt diep in onze genen… (krijg dat er maar eens uit) en door harde stemmen wordt verkondigd dat die personen weg moeten. … Terwijl het belangrijker is dat we eerst eens gaan onderzoeken wat er allemaal op die manier in onze genen terecht is gekomen en eerst die angel eruit halen, voor we een situatie op een neutrale manier kunnen uitzoeken en bekijken.

Net als al die vaccinaties. We worden bang gemaakt (ik noem het media-hypnose) en alles wordt herhaald en herhaald en ja, dan gaan mensen uit angst denken dat ze een vaccinatie nodig hebben… Aan de andere kant laten mensen zich ook verleiden, reclame is een andere manier van hypnose. Ik houd van eerlijke informatie en voorlichting.

Welke grote ‘machten’ trekken er op dit moment werkelijk wereldwijd aan de touwtjes? En in Nederland? Ik denk o.a. aan Rothschild en Rockefeller, maar zijn dat werkelijk de grootste machten of zit ook daar weer een kwade genius achter volgens jou?

Ik houd het bij de namen die je noemde, naar mijn idee zijn zij de krachten achter ‘The City’ en ‘Wall Street’ en ook achter Israël.

We ‘wisten’ dat inderdaad al; jij bevestigt het! Ben je in de hoedanigheid als documentairemaker na je periode bij het NOS-journaal bewust op zoek gegaan naar de waarheid achter het nieuws dat wij te horen kregen?

rothschild-tolkien-lord-of-the-ringsIk wist altijd al dat er veel gemanipuleerd wordt, op alle gebied. Daarom kwam ik in mijn TV-werk op voor ontwikkelingshulp, inspirerend onderwijs, mens- en natuurlijk-vriendelijk bouwen, bomen planten, biologische en fair trade voeding, natuurgeneeskunde. Ik vond dat daar veel meer aandacht voor moest komen. Maar uiteindelijk kreeg ik het inzicht en moest ik tot mijn grote verdriet bekennen dat initiatieven op die gebieden steeds meer onderuit werden gehaald.

En opeens zei ik: “En nu is het afgelopen. Nu wil ik weten wat er achter de schermen speelt, want anders ga ik als een kip-zonder-kop door en val ik steeds in dezelfde valkuil en wordt mijn werk en dat van anderen onderuit gehaald.” Ik ben ervan overtuigd dat als we weten wat onze kracht is en wat de valkuilen zijn, dat alles dan veel realistischer is, ik bedoel hiermee: bewuster. Ik zie het als een overgang van een ‘romantisch’ naar een ‘realistisch’ tijdperk. Zo’n overgang is een pijnlijk proces, het haalt eigenlijk de grond onder de voeten weg, omdat je erachter komt dat de geschiedenis en veel andere dingen toch anders in elkaar zitten dan je dacht. De waarheid is de échte grond onder de voeten.

ander nieuws janneke monshauerHelemaal mee eens, maar die grond is vaak nog koud en hard voor de meeste mensen; een zogeheten gespreid bedje is vaak veel warmer. Zie je zelf die overgang, die overigens al langer bezig is, snel gerealiseerd door alles wat er nu in sneltreinvaart naar boven komt?

Ik weet het niet. Eerst hoopte ik dat het snel zou gebeuren, mijn eigen ongeduld misschien, maar nu denk ik dat geleidelijkheid misschien beter is. Een plantje heeft tijd nodig om te wortelen en te groeien.

Heb je nog contact met vroegere collega’s van de journaal-redactie? Hoe reageren die op jouw onthullingen?

Ik heb regelmatig contact met de Journaalploeg uit de vroege periode (de oldtimers), we komen jaarlijks bij elkaar voor een lunch. De laatste keer bracht ik mijn boek ‘Ander Nieuws’ mee. Ik kreeg verrassende reacties: “Interessant Janneke”. Een aantal hebben het boek gekocht en bij de boekpresentatie was oud-journaallezeres Noraly Beyer de gastvrouw.

Dat werd een erg prettige, besloten bijeenkomst, waar nog een andere journaalcollega bij was en prof. Cees Hamelink en Arnold Karskens. Ik heb dat toen bewust klein gehouden, omdat ik het zie als het gooien van een steen in het water en als ik mijn werk goed doe, wat ik hoop, dan worden die kringen in het water steeds wijder..!

En heb je ook contact met andere journalisten die nog steeds voor de mainstream media werken? Zo ja, wat krijg je daarvan te horen en krijg je ook negatieve reacties of zelfs vijandige?

Het is een wonder, maar ik heb nog geen enkele negatieve reactie op mijn boek ontvangen. Ik heb wel 30 present-exemplaren gestuurd naar redacties van TV- en radioprogramma’s Buitenhof, VARA/VPRO/HUMAN ARGOS, Jeroen Pauw, Knevel & Van den Brink, VARA DWDD, VPRO programma Boeken, KRO Brandpunt en kranten als: Groene Amsterdammer, NRC/Handelsblad, Telegraaf (prof. Smalhout), Trouw, Volkskrant, Vrij Nederland.

Ook stuurde ik presentexemplaren naar mijn oud collega’s Wibo van de Linde en Pim Reijntjes en ook naar een paar advocaten onder wie mr. Gerard Spong. Van sommigen kreeg ik geen reactie, van de meesten wel en de reacties die ik wel kreeg, waren kort en krachtig: Interessant. Dat vind ik een leuke en open reactie. Ook stuurde ik boeken naar mensen in Suriname: onder wie Desi Bouterse en ook naar Ronnie Brunswijk en nog 2 Surinamers.

Goed van je om het rond te sturen!
Skull & Bones en Illuminatie-sign?


Vanaf het moment in 2000 dat Bill Clinton aankondigde dat hij Kosovo wilde bombarderen, kon ik niet meer slapen. Toen schreef ik een open brief naar Bill Clinton met het dringend verzoek om een diplomatieke manier te vinden om verder bloedvergieten en een oorlog te voorkomen. Die brief faxte ik naar het Witte Huis en naar alle grote kranten in de wereld. Dat was veel werk. Toen ik daarmee klaar was kon ik weer slapen. Later heb ik begrepen dat ik niet de enige was die dit had gedaan…

Wat betreft de geld- en bankencrisis kreeg ik van journalisten uit de VS in 2000 al mails hoe de situatie ervoor stond. Die informatie zond ik door naar nieuwsrubrieken, zoals Eén Vandaag, waar indertijd een hoofdredacteur en ook een redacteur zat die ik goed kende, ook stuurde ik mails naar andere oud-collega’s bij andere programma’s. Maar het bleef altijd stil. Nooit een reactie. Toch bleef ik die mails doorsturen. En in 2008 klapte de geld-luchtballon uit elkaar en in 2008 brak die verschrikkelijke crisis uit.

Die stilte herken ik… Toch blijven doorgaan, maar dat is duidelijk wat jij ook doet! Je zou toch mogen verwachten dat de presentatoren van het journaal niet op hun achterhoofd zijn gevallen en echt wel weten wat er in werkelijkheid speelt. Hebben zij dan geen geweten?

Het Journaal is een nieuws-fabriek, die niet altijd uitzoekt of iets klopt, maar vaak het nieuws “volgt” en daarbij is het van groot belang dat het leuk ‘kijkvoer’ is: Wie het presenteert. Hoe het wordt gepresenteerd. “Hoe kom ik ‘over’? Het gaat allemaal om indrukwekkend, snel, mooi, veel en groot. Zie ook dit filmpje waarin over het NOS Journaal wordt gezegd: “grootste onafhankelijke nieuwsgarer in Nederland…”. Het is wonderlijk dat ze zoiets zeggen: het Journaal is niet objectief en ook niet onafhankelijk. (WTK: lees het interview met Marcel Gelauff in NRC, klik boven op z’n foto en constateer het zelf ‘tussen de regels door’..!)

Ik vind dat niet alleen wonderlijk, maar vooral storend; nieuws als “kijkvoer”! Dat moet echt veranderen. We zijn volwassen mensen en het woord ‘samenleving’ moet ervoor zorgen dat we allemaal onze bijdrage kunnen en mogen leveren. Dat kan pas als je goed geïnformeerd bent over wat er werkelijk speelt…

Helemaal mee eens.

Goed dus, zoals ik al zei, dat je je boek rondstuurt. Stilte of niet; ik merk ook vaak dat het toch wel aankomt…

Wat mij nu opvalt is dat nieuwsrubrieken/journalisten als Buitenhof en KRO-Brandpunt mijn boek wel degelijk hebben gelezen. Dat merk ik nu steeds meer aan veel onderwerpen en de vraagstelling. Dan maakt mijn hart een sprongetje van plezier en dankbaarheid.

Zojuist hoorde ik Hans Hillen in KRO-Brandpunt 13 dec. 2015, ook een oud-collega van het Journaal, later voorlichter en zelfs minister van Defensie, dat hij de moed had om te zeggen dat hij en het hele Westen een grote fout maaken om indertijd Libië binnen te vallen… En dat het Westen incl. Nederland daar de weg hebben vrij gemaakt voor I.S. Geef jezelf en anderen altijd de tijd voor voortschrijdend inzicht…

Dat is inderdaad al heel wat. Het zou toch mooi zijn als ze hetzelfde zouden zeggen over de andere landen als Afghanistan, Irak, Syrië, etc. Kortom, dat aanvallen alleen maar eenzelfde antwoord uitlokken. Met wie of welke ‘organisatie’ of ‘krachten achter de schermen’ had jij te maken als het ging om censuur?

Twee opvallende dingen:
news mediaIn de 70er jaren had mijn toenmalige echtgenoot gefilmd in de burgeroorlog in Angola. Maar het Journaal (de hoofdredacteur) wilde er geen shotje van uitzenden, omdat het volgens hem ‘links’ was. Alles werd afgedaan met ‘links’ of ‘communistisch’ terwijl het mij gaat om ‘humaan en eerlijk’. Eind 80-er jaren had ik in eigen beheer een prachtige film gemaakt over het eerste grote, echt duurzame kantoorgebouw in de wereld: het ING hoofdkantoor in de Bijlmer, Dat gebouw had geen dure zonnepanelen, maar veel goedkopere passieve zonne-energie.
Met die film liep ik keihard tegen alle deuren op. Het was absurd: van de RVU-directeur kreeg ik een jaar lang een assistente om me te helpen en hij had een uitzenddatum genoteerd. Maar hij werd ontslagen… door een nieuwe directeur die plotseling boven hem was gezet. Sindsdien moest een ‘commissie’ alles goedkeuren. De uitzenddatum werd doorgestreept.

Het tweede voorbeeld:
In de 90er jaren maakte ik bij Teleac hetzelfde mee: het uitzendcontract was bijna getekend, maar ook die artistiek directeur moest snel met vervroegd pensioen, weggestuurd door een nieuwe economisch directeur. Kortom alles werd snel zeer ‘economisch’. En ik wist niet wat ik zag: opeens kwam er een ING-directeur die plotseling hoofd NOS werd. Ik dacht nog: wat doet die man daar? Een nieuw tijdperk was aangebroken.

De opkomst van de ‘Net-managers’ volgde en omroepen werden in een ‘Net’ geperst: Net 1, Net 2 en Net 3. Er kwamen zelfs nieuwe grote gebouwen voor één net. (AKN, VARA/VPRO enz.) Alweer een nieuwe ‘sluis’, ik noemde de Netmanagers ‘Big Brothers’, die moesten goedkeuren of iets werd uitgezonden. De rol van omroepen wordt steeds kleiner en alles wordt op die manier gecontroleerd. Ik praat nu over het publieke bestel. Commerciële omroepen zitten vanaf begin af aan al in dat ‘economische’ circuit. Politiek en commercie gaan steeds meer samen, lopen in elkaar over en de grenzen zijn voor niemand meer bekend..

Ik weet het. Ik werkte bij de KRO en dat werd ineens AKN: AVRO, KRO en NCRV en er kwam zelfs één heel nieuw gebouw voor die drie omroepen, alsof dat allemaal niets kost. Later moest dat ineens weer uit elkaar en moest ieder weer op zichzelf gaan staan. Nu is het ineens weer AVRO/TROS. Het is één soep geworden en het wordt de omroepen gewoon opgelegd!
Ik weet uiteraard zelf hoe zwaar het is om ‘achter het nieuws’ te kunnen kijken en jezelf een weg te (moeten) banen door het oerwoud van leugens, teneinde bij te dragen aan een nieuw tijdperk waarin alle levende wezens worden gerespecteerd. Voel jij dat ook als jouw missie?

Nu zie ik dit als mijn missie, mijn heilige plicht.

En hoe verwerk jij dat voor jezelf?

revolution televisedIk verwerk het zoals je trauma’s verwerkt. Om uit de ‘hypnose’ te raken en alles goed te kunnen verwerken moet je een goede therapeut zien te vinden. Want het zijn gewoon zware trauma’s die we (onbewust) krijgen door, zoals jij het noemt, het oerwoud van leugens, en manipulatie -voeg ik eraan toe. Dat is misbruik van de burger/consument. Daarom is het tijd dat de burger/consument beseft wat er aan de hand is en alles goed verwerkt. Het is belangrijk dat we niet vast komen te zitten met woede, haat en wrok. In feite gaat het om onze eigen evolutie -geen revolutie maar evolutie-, dat wij zelf veranderen, dat is punt één. Eerst je eigen tuintje wieden.

Absoluut met je eens. Woede, haat en wrok leidt alleen maar tot eenzelfde antwoord! Ontdekken, verwerken, aanvaarden en dan de handen uit de mouwen om het te gaan veranderen, met elkaar! Ik vind je heel dapper als ik dit eerste deel zo lees, en ik wil je volgende boeken ook zeker gaan lezen.

Dank je. Jij ook!

Zijn er momenteel al veel feiten die aan het licht komen en die ook jou nieuwe informatie verschaffen, dan wel iets in een hele andere context plaatsen?

Ja, er komen al wel feiten aan het licht, vaak gedeelten van feiten, nog niet helemaal… Zoals nu de rol van Turkije ten opzichte van I.S. door sommige journalisten nader wordt bekeken.

Wanneer komt je tweede boek uit? En je derde?

Ik was bezig met mijn 2e boek en 3e boek maar die boeken werden te dik. Nu heb ik daar onderwerpen uit gehaald, dat worden aparte boeken. Het boek dat ik nu als 2e uitbreng gaat over Voeding, Gezondheid en Politiek. Ik hoopte dat voor kerst uit te brengen maar dat haal ik niet meer. Dat wordt het 1e kwartaal van 2016. Houdt hiervoor svp de website ‘Ander Nieuws‘ in de gaten.

Ik had deel 2 en deel 3 al zo goed als af. Maar dankzij voortschrijdend inzicht van mijzelf en een groeiende berg nieuwe informatie op het internet en nieuwe boeken die afgelopen jaar zijn verschenen kan ik er nu nog dieper op ingaan. Zo vullen schrijvende mensen elkaar aan en inspireren elkaar…

Het is absoluut een feit dat we elkaar –zeker ook in de alternatieve media- moeten ondersteunen, aanvullen en verwijzingen zouden moeten blijven plaatsen. Dat maakt ons werk veel krachtiger. Individueel, maar toch ook samenwerken.

Daarom ben ik ook blij met dit interview Irma, dank voor de samenwerking.

Bron: http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/oud-nos-journalist-over-
verkrachting-van-al-het-nieuws/

janneke

 

Januari 03at 05:19am

Wat zit werkelijk achter het failliete V&D

 

 

 

Januari 03at 05:11am

Osama Bin Laden Is Still Alive – Edward Snowden

Former CIA employee, Edward Snowden has said that he has evidence showing that Osama bin Laden, who was supposedly killed in Pakistan in 2011 by U.S. special forces, is still alive and well.

In an interview with the Moscow Tribune, Snowden said Osama was living in the Bahamas, on the payroll of the CIA.

He told the newspaper, "I have documents showing that Bin Laden is still on the CIA's payroll. He is still receiving more than $100,000 a month, which is being transferred through some front businesses and organizations, directly to his Nassau bank account. I am not certain where he is now, but in 2013, he was living quietly in his villa with five of his wives and many children."

Snowden, who now lives as a fugitive in Russia, fled the U.S. after leaking documents about the NSA's mass surveillance programs to the media in 2013.

The report also said that Snowden previously too made some unreported allegations about Osama bin Laden.

Snowden goes on to say that the CIA orchestrated the fake death of the former leader of Al-Qaeda.

He claims that Osama was transported with his family to an undisclosed location in the Bahamas.

The report further quotes him as follows – "Osama bin Laden was one of the CIA's most efficient operatives for a long time. What kind of message would it send their other operatives if they were to let the SEALs kill him? They organized his fake death with the collaboration of the Pakistani Secret Services, and he simply abandoned his cover. Since everyone believes he is dead, nobody's looking for him, so it was pretty easy to disappear. Without the beard and the military jacket, nobody recognizes him."

Not only this, Snowden categorically states that he will talk about the documents which prove Bin Laden is alive in his soon-to-be-released book.

However, Snowden's claims have not been substantiated or confirmed by any other source.

The US government has filed espionage charges against Snowden for revealing classified NSA documents to journalists.

Snowden


Januari 03at 05:02am

In 1899 Tesla gave this interview which has rarely ever been published for over 100 years.
In it Tesla’s pulls no punches and reveals the great conspiracy of science that was well under way, the suppress the ether and the introduce a new fake science to conceal it as well as suppress the work of Tesla Himself.


Once, in 1899, Nikola Tesla had an interview with a certain journalist John Smith, when Tesla said “Everything is the Light“. In one of its rays is the fate of nations, each nation has its own ray in that great light source, which we see as the Sun. In this interview this greatest inventor and seer of modern time unravels a new vision of humanity which we, the light warriors of the first and the last hour have created a century later. A must read for every Ascended Master from the PAT.Part of this interview is dedicated to Tesla’s critics on Einstein’s theory of relativity that discards the ether as energy. I have proved in the new Theory of the Universal Law why Einstein’s theory of relativity is entirely wrong and why there is no vacuum (void), and that everything is energy. Thus I confirm Tesla’s ideas as expressed in this interview.

For the complete interview click here

Tesla interview

Read complete interview in the newspaper

 

Januari 02at 05:09am

Scientists are Making a Thorium Engine That Can Run for 100 Years Without Refueling

If your car was powered by thorium, you would never have to refuel it. The vehicle would burn out long before the chemical did. The thorium would last so long, actually, it would perhaps outlive you.

That's why a company called Laser Power Systems has made a model for a thorium-powered car engine. The element is radioactive, and the team utilizes bits of it to construct a laser beam that heats water, yields steam, and powers an energy-producing turbine.

Thorium is one of the densest materials on the planet. A small sample of it packs 20 million times more energy than a same-sized sample of coal, making it a perfect energy source.

The thing is, Dr. Charles Stevens, the CEO of Laser Power Systems, told Mashable that thorium engines won't be in cars anytime soon.

"Cars are not our primary concern," Stevens said. "The automakers do not want to buy them."

He said too much of the automobile industry is attentive to making money off of gas engines, and it will take at least a couple decades for thorium technology to be used enough in other industries that vehicle builders will start to consider refurbishing the way they think about engines.


"We're building this to power the rest of the world," Stevens said. He considers a thorium turbine about the size of an air conditioning unit could more deliver cheap power for whole restaurants, hotels, office buildings, even small towns in areas of the world without electricity. At some point, thorium could power singular homes.

Stevens understands that people may be wary of Thorium as it is radioactive — but any such worry would be groundless.

"The radiation that we develop off of one of these things can be isolated by a single sheet off of aluminum foil," Stevens said." "You will get more radiation from one of those dental X-rays than this."

Thorium

 

Januari 01at 05:05am

Physicists Send Particles Of Light Into The Past, Proving Time Travel Is Possible?

Scientists from the University of Queensland, Australia, have used single particles of light (photons) to simulate quantum particles travelling through time.

They showed that one photon can pass through a wormhole and then interact with its older self. Their findings were published in Nature Communications.

The source of this time travel conundrum comes from what are called “closed timelike curves” (CTC). CTCs are used to simulate extremely powerful gravitational fields, like the ones produced by a spinning black hole, and could, theoretically (based on Einstein’s theory of general relativity), warp the fabric of existence so that spacetime bends back on itself – thus creating a CTC, almost like a path that could be used to travel back in time.

travel-600x400

According to Scientific American, many physicists find CTCs “abhorrent, because any macroscopic object traveling through one would inevitably create paradoxes where cause and effect break down.” Others disagree with this assessment, however; in 1991, physicist David Deutsch showed that these paradoxes (created by CTCs) could be avoided at the quantum scale because of the weird behaviour of these fundamental particles that make up what we call matter.

It’s well known that at the quantum scale, these particles do not follow the rules that govern classical mechanics, but behave in strange and unexpected ways that really shouldn’t even be possible.

Welcome to the world of Quantum physics, where pioneering Physicist Niels Bohr once said, “if quantum mechanics hasn’t profoundly shocked you, you haven’t understood it yet.”

“We choose to examine a phenomenon which is impossible, absolutely impossible, to explain in any classical way, and which has in it the heart of quantum mechanics. In reality, it contains the only mystery.” – Richard Feynman, a Nobel laureate of the twentieth century (Radin, Dean. Entangled Minds: Extrasensory Experiences In A Quantum Reality. New York, Paraview Pocket Books, 2006.)

In the quantum world, paradoxes that we don’t understand are common findings, but this should not deter people from taking this science seriously. Even Einstein didn’t believe a lot of quantum theory, but I’d like to think that if he were alive today, he would definitely be having some fun, given all of the recent breakthroughs.

“It’s intriguing that you’ve got general relativity predicting these paradoxes, but then you consider them in quantum mechanical terms and the paradoxes go away.” – University of Queensland physicist Tim Ralph (source)
The Experiment

Tim Ralph (quoted above) and his PhD student Martin Ringbauer simulated a Deutsch’s model of CTCs, according to Scientific American, “testing and confirming many aspects of the two-decades-old theory.” Although it’s just a mathematical simulation, the researchers (and their team/colleagues) emphasize that their model is mathematically equivalent to a single photon traveling through a CTC. Nothing has actually been sent back through time though; to do that, scientists would have to find a real CTC, which has yet to happen as far as we know. Of course, there always remains the possibility that black budgetscience has.

Think in terms of the ‘grandfather paradox,’ a hypothetical scenario where someone uses a CTC to travel back through time to cause harm to their grandfather, thus preventing their later birth. Now imagine a particle going back in time to flip a switch on the particle-generating machine that created it – this is a possibility that these physicists say they have shown through their simulation.

You can read the specifics of the experiment here.
Why This Is A High Probability

In my opinion, there is no doubt time travel is possible. Why do I believe this? Well, it’s because we know one hundred percent that superposition is real on a quantum scale.

“The maddening part of that problem is that the ability of particles to exist in two places at once is not a mere theoretical abstraction. It is a very real aspect of how the subatomic world works, and it has been experimentally confirmed many times over.” (source)

“One of the supreme mysteries of nature… is the ability, according to the quantum mechanic laws that govern subatomic affairs, of a particle like an electron to exist in a murky state of possibility — to be anywhere, everywhere or nowhere at all — until clicked into substantiality by a laboratory detector or an eyeball.” (New York Times)

This means that one particle can exist in multiple states at one time. This is best demonstrated by thequantum double slit experiment. Recent experiments have also confirmed quantum entanglement, showing that space is really just a construct that gives the illusion of separation. One thing that suggests there is a high probably of time travel, in conjunction with the experiment mentioned in this article, is the fact that there are experiments showing that particles can actually be entangled through time.

This is illustrated by what is called the ‘delayed choice experiment.’

Like the quantum double slit experiment, the delayed choice/quantum eraser has been demonstrated and repeated time and time again. For example, physicists at The Australian National University (ANU) have successfully conducted John Wheeler’s delayed-choice thought experiment. Their findings were recently published in the journal Nature Physics. (source)

In 2007 (Science 315, 966, 2007), scientists in France shot photons into an apparatus and showed that their actions could retroactively change something which had already happened.

This particular experiment illustrates how what happens in the present can change what happened in the past. It also shows how time can go backwards, how cause and effect can be reversed, and how the future caused the past.

“If we attempt to attribute an objective meaning to the quantum state of a single system, curious paradoxes appear: quantum effects mimic not only instantaneous action-at-a-distance, but also, as seen here, influence of future actions on past events, even after these events have been irrevocably recorded.” – Asher Peres, pioneer in quantum information theory (source)(source)(source)

Although we do not have access to a CTC quite yet, there are good reasons to believe that this type of time travel is possible at the quantum mechanical level, and that is why I chose to mention these other experiments, to show that ‘time’ doesn’t even really exist as we think it does.

You can access an excellent description of the delayed choice experiment using a cosmic scale explanation here, which makes it easier to understand.

Why these same quantum mechanical laws have not been observed on the macroscopic level is yet to be understood, but physicists are working on the problem. For example, in 2012 physicists David Wineland and Serge Haroche received the Nobel Prize in physics for demonstrating how “quantum weirdness” could not only exist at the subatomic micro-world level, but also show itself in the macro-world. At one time, superposition was only thought to exist in the inaccessible quantum world, but not anymore. We know it’s possible, we just haven’t figured out how. We do, however, seem to be getting closer to finding out. (source) (source)

Perhaps one day, we will have determined the key to this puzzle and be able to observe large objects like cars, humans, apples, and oranges behave in the ways that matter does on a subatomic level, and perhaps one day we will find a wormhole, or a CTC in space, to conduct actual experiments that go beyond theory. That being said, a lot of what used to be considered theoretical in quantum physics is no longer theoretical, like quantum entanglement.

Time travel

 

Januari 01at 05:03am

If an Electron Can Be in Two Places at Once, Why Can't You?

Electrons do it. Photons do it. Physics legend Roger Penrose thinks he finally knows why you and I can't do it too

Sir Roger Penrose—Knight of the Realm, Emeritus Rouse Ball Professor of Mathematics at Oxford University, controversial author, and polymath extraordinaire—is worried that his car might be towed. It is parked in a temporary space beside Oxford’s Mathematical Institute, where we’ve arranged to have the first of our meetings. So before settling down to discuss his solution to one of the greatest mysteries in physics, he hustles out a couple of times to make sure the car is still there, displaying impressive bursts of speed for a 73-year-old.

I am sure that he would like to be in two places at once: here in an otherwise empty conference room with me and outside in the chill autumn rain, keeping an eye out for the bobbies. That’s impossible, of course, and therein lies the mystery that consumes Penrose.

About 80 years ago, scientists discovered that it is possible to be in two locations at the same time—at least for an atom or a subatomic particle, such as an electron. For such tiny objects, the world is governed by a madhouse set of physical laws known as quantum mechanics. At that size range, every bit of matter and energy exists in a state of blurry flux, allowing it to occupy not just two locations but an infinite number of them simultaneously. The world we see follows a totally different set of rules, of course: There’s just one Oxford University, just one car, just one Penrose. What nobody can explain is why the universe seems split into these two separate and irreconcilable realities. If everything in the universe is made of quantum things, why don’t we see quantum effects in everyday life? Why can’t Penrose, made of quantum particles, materialize here, there, and everywhere he chooses?

Many physicists find this issue so vexing that they ignore it entirely. Instead, they focus on what does work about their theories. The equations of quantum mechanics do a fantastic job describing the behavior of particles in an atom smasher, the nuclear reactions that make the sun shine, and the chemical processes that underlie biology. For Penrose, that is not nearly enough. “Quantum mechanics gives us wonderful predictions and experimental confirmations for small-scale scenarios, but it gives us nonsense at ordinary scales,” he says, relaxed now that a receptionist has assured him of his car’s safety. “If you just follow the equations, you get a mess. So you have to ask: What leads to this world?”

He has an answer, which, if correct, will lead to the first quantum theory that makes as much sense for people as for particles. Penrose believes he has identified the secret that keeps the quantum genie tightly bottled up in the atomic world, a secret that was right in front of us all along: gravity. In his novel view, the same force that keeps us pinned to the ground also keeps us locked in a reality in which everything is tidy, unitary, and—for better and for worse—rooted in one place only.

Aside from a frustrating inability to manifest in any number of places simultaneously, Penrose qualifies as something of a quantum phenomenon himself. There do indeed seem to be many Penroses; they just all happen to occupy the same body.

There is Sir Roger the physicist, knighted in 1994 for his contributions to science, among them pioneering efforts to reconcile Albert Einstein’s general theory of relativity with quantum mechanics. There is Penrose the puzzle master, creator of geometric illusions that M. C. Escher incorporated into some of his most famous works. There is Penrose the neuroscientist, who developed a controversial theory linking consciousness to quantum processes in the brain. And there is Penrose the author, most recently of a 1,049-page tome called The Road to Reality, which is modestly subtitled A Complete Guide to the Laws of the Universe. It’s an impressive résumé for someone who was demoted a grade in elementary school because he couldn’t master arithmetic.

On our second meeting, all of those Penroses are slumped on a sofa in the living room of his spacious home a few miles outside Oxford. A coffee cup and a plate of cookies rest on his chest, which, since he is sunk so deeply into the sofa, is almost perfectly horizontal. Tall windows look out on a lush green yard, damp from the rain. In this pensive setting, he looks back on the events that convinced him that quantum theory has serious problems, a view that would be heresy for a young physicist entering academia today.

Penrose’s faith began to waver while he was a graduate student at Cambridge. The crucial moment came during a lecture by Paul Dirac, one of the legendary early thinkers in quantum mechanics. “He was talking about the superposition principle, whereby objects could be in two places at the same time. To illustrate, he broke a piece of chalk in two and then tried to explain why you never saw superpositions in real life. My mind may have wandered briefly, because I never heard his explanation!” Penrose says, laughing. “But when I think about it, I’m not sure it did wander, because it’s not possible to explain why you don’t see objects in two places at once on the basis of present-day quantum mechanics. It’s a big problem. It’s what I’ve worried about ever since.”

The maddening part of that problem is that the ability of particles to exist in two places at once is not a mere theoretical abstraction. It is a very real aspect of how the subatomic world works, and it has been experimentally confirmed many times over. One of the clearest demonstrations comes from a classic physics setup called the double-slit experiment.

Fast File: Roger Penrose
Parents: Margaret Leathes Penrose, a physician, and Lionel Penrose, a medical geneticist
Undergraduate major: Mathematics. Penrose graduated with first-class honors from University College London in 1952
Ph.D. thesis title: Tensor Methods in Algebraic Geometry at St. John's College, Cambridge.
Number of published papers: 200 and counting
Mentor: Astronomer Dennis Sciama, a leading 1950s advocate of the steady-state theory, which held that the universe is eternal
Alternative career: While at University College London, Penrose was forced to choose between biology and mathematics. "My parents were rather annoyed when I got home; my medical career had disappeared in one stroke."

 

Penrose

 

 

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.