Banner Watamula

AA   AA  
       
 

Januari 2017 01/15

   
       
 

Wake up
Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       

Januari 15at 05:10am

Het boek wordt gesloten

Na 35 jaren ingezonden stukken geschreven te hebben denk ik wel dat het tijd is, en zeker na het gedrag het laatste jaar, om de afgeperste reguliere nieuwsmedia vaarwel te zeggen.

Het is duidelijk gebleken dat men, zeker op deze eilanden, niet aan vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geschrift gedaan wordt. Afgeperst door enkele personen hoog aan de macht is de huidige pers niets meer dan een gemanipuleerde roddelclub hangend aan wat touwtjes. Duidelijk is gebleken dat men geld boven eerlijk nieuws zet en dat de laatste jaren nauwelijks nog zaken uitgezocht worden door de journalistiek. Het is copy past of een vodje papier in een brievenbus wat de waarheid volgen hen is! “Als het stuk maar verkoopt, de inhoud is niet belangrijk” is duidelijk hun motto.

Al enkele jaren was ik mijn ingezonden brieven aan het publiceren via zowel mijn boeken, die geweldig gedownload worden, maar ook via mijn blog “Watamula”. Laatstgenoemde heeft de laatste tijd zo’n explosie meegemaakt in lezers dat nu dagelijks rond de 20 duizend geïnteresseerden de blog bezoeken en lezen. Het is ook wel te merken aan de reacties die er dagelijks binnen komen.

Deze blog samen met de verzamelbundels van mijn ingezonden stukken zullen de enige manier zijn hoe ik vanaf nu de waarheid naar buiten breng. Ik stop met het sturen van mijn stukken naar de lokale pers en ze zullen niet meer verder aangeboden worden. Het is genoeg geweest en het bewijs is ondertussen geleverd. Door hun acties tegen mij persoonlijk heb ik wel een geweldige database aan kunnen leggen wat aantoont wat er precies onder de pers gaande is. Zodra ik alle namen en omkopingen (via afpersing, aannemen van cadeaus en reclames) van alle pers duidelijk in een stuk kan zetten, zal dat te zijner tijd zeker ook gepubliceerd worden.

Mijn “Public opinion” stukken zullen dus vanaf heden alleen nog te lezen zijn op mijn Watamula blog
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula.htm
en de volgende 5 facebook groepen, Twitter en You Tube

Privé
https://www.facebook.com/john.baselmans.oracle
Klokkenluiders Curaçao groep
https://www.facebook.com/groups/282618275226570/?ref=bookmarks
Fan page :John-H: Baselmans.
https://www.facebook.com/groups/375388222560045/?ref=bookmarks
Free download books
https://www.facebook.com/groups/booksjohnbaselmans/
Zakelijke pagina
https://www.facebook.com/johnhbaselmans/
Twitter
https://twitter.com/johnbaselmans
You Tube
https://www.youtube.com/channel/UCC5PAmigBI6sOFj2_KOeClQ

Ik bedank de trouwe lezers van mijn stukken via de gemanipuleerde/omgekochte pers en vanaf 2017 is er een mogelijkheid de waarheid te blijven volgen via bovengenoemde internet links.

De weg naar vrijheid en eerlijkheid wordt steeds breder.

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 864-3595

 

Januari 15at 05:08am

Sona luistert niet naar minister

Stichting Sona, namens de landsregering gedelegeerd opdrachtgever van de bouw van het nieuwe ziekenhuis, lijkt zich niet veel aan te trekken van wat minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Gezondheid, Natuur en Milieu (GNM) vraagt.

Point

Keer op keer lezen we dat er niet geluisterd wordt naar de opdrachten van politici.
Wie luistert er wel naar regeerders? Dat kan ook niet want zij hebben geen macht en ook niets te zeggen. De ware groep is beschreven door mij al jaren geleden maar kennelijk beseffen weinige wie de ware "regeerders" zijn.

 

Januari 15at 05:06am

Hoe belazert men mensen?

Voorbeeld 1
Al jaren weten we dat alle kankersoorten te genezen zijn. Sommige in zeer korte tijd. En alsmaar blijft men veel geld wegsluizen naar clubjes zoals deze die evenementen organiseren om mensen bang te maken maar ook veel geld los te peuteren!

Roses

Voorbeeld 2
Het is voor de zotte:
"Fundashon Prevenshon kan het jaar zonder geldzorgen verder.
De Curacaose overheid geeft 1,9 miljoen subsidie en zal bovendien de laatste tranche van 700.000, die de stichting nog voor 2016 tegoed had, overmaken."

Pinedo

Mensen laat je informeren kanker is simpel te genezen als men wil en niet een slachtoffer wil zijn, Klik hier

 

Januari 15at 05:04am

Kim Jong-Un en Obama kennen dezelfde propagandatrucs

De foto's van Witte Huis-fotograaf Pete Souza zijn deze weken alomtegenwoordig in de media. Ook de Volkskrant staat er vol mee.

Als we aan Volkskrant-fotoredacteur en beeldverzamelaar Frank Schallmaier zijn mening vragen over de foto's van Souza, is hij niet mals: 'Potsierlijke, kleffe shit. Er is nauwelijks verschil met bijvoorbeeld de propagandafoto's van het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. De leider staat er altijd goed op, lacht, geeft aanwijzingen, laat zich informeren en toejuichen. Het zijn zoete broodjes.' Het gebruikte beeldtype is eeuwenoud en al vaak door leiders ingezet om positievere beeldvorming te creëren.

Hierbij presenteert Schallmaier 30 tweeluiken, door hem geselecteerd uit de fotostroom van het Witte huis en Korea Central News Agency. Oordeel zelf.

Kim Obama

For large image klick on image above

 

Januari 15at 05:02am

Burger mag niet weten hoeveel giftig vliegas in beton zit

Zeer giftig vliegas is een restproduct van onder andere afvalverbrandingsinstallaties en kolencentrales. Wat moet je ermee? Sinds enkele tientallen jaren wordt vliegas verwerkt in cement en beton. Levensgevaarlijk. De burger mag van de rechter niet weten hoeveel vliegas er in beton zit.

Mebin in Nijmegen, producent van betonmortel

Wij produceren tientallen miljoenen tonnen afval per jaar. Jarenlang werd dit afval in de grond gestort. Toen dat door verontreiniging niet meer mocht ,en opslag te duur werd, ging men op zoek naar alternatieven. Men ging het afval verbranden. Ook dit was niet zonder gevolgen. De industrie bleef na verbranding zitten met giftig afval zoals vliegas. In vliegas zitten zware metalen en andere giftige stoffen die simpelweg niet meer verbrand kunnen worden. Ook de opslag van vliegas ging steeds meer geld kosten.

Een tiental jaar geleden begon men te kijken of vliegas niet ergens in verwerkt kon worden. Dat kon: het bleek mogelijk om het door ons cement heen te mengen. Het leek dé oplossing voor een milieuprobleem.

Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde aan Universiteit van Amsterdam, maakt zich al heel lang grote zorgen over de milieueffecten en gezondheidsrisico's op de lange termijn. "Het cement en beton is verwerkt in nieuwbouwwoningen, wegen, flatgebouwen, kantoren en zeeweringen. Als je gaat boren in die muren, of ze op een andere manier gaat verwerken, dan komen die stoffen vrij en adem ze je in. De kans is groot dat ze in je longen schade aanrichten. Je ziet het ook in het radonprobleem, een gas dat vrijkomt uit de muren. Dat zit al natuurlijk in bakstenen, maar door met vliegas in bakstenen te werken, neemt de uitstoot van radon in huizen toe. Gemiddeld zijn er per jaar in Nederland 700 mensen die longkanker krijgen door radon," aldus Reijnders.

"Hergebruik van afval" noemt men dit. Er zijn grote economische belangen in het geding. Bedrijven zijn natuurljk blij dat ze niet hoeven te betalen voor het vliegas- afval dat ze kwijt moeten. Ze krijgen er zelfs geld voor, omdat het ineens een "grondstof" wordt genoemd.

In schimmige achterafkamertjes is vastgesteld hoeveel vliegas en ook andere afvalstoffen in de betonmortel mogen worden gegooid. Vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven hebben het hierover op een akkoordje gegooid.

Dit soort praktijken wordt ook wel collusie genoemd. De overheid dient niet het algemeen belang, maar het belang van bedrijven. Hierover is al in 1998 een interessante rede uitgesproken door hoogleraar criminologie Prof. Dr. G.A.A.J. van den Heuvel, getiteld: Collusie tussen overheid en bedrijf.

Deze gifmengpraktijken zijn zo geheim, dat zelfs de provincie Gelderland van de rechter niet mag weten hoeveel vliegas het bedrijf Mebin verwerkt in betonmortel.

APN

 

Januari 14at 05:10am

Een stuk uit het hart

Curacao gaat financieel ten onder door een opeenstapeling van inconsequente politieke blunders,malversaties ,corruptie en dit wordt veroorzaakt door een slecht controlesysteem.
En het is ongekend triest en teleurstellend hoe onze politieke leiders en bestuurders met gemaak en zonder enig moreel besef een groot gedeelte van de bruto nationale
Inkomsten stelen of over de balk gooien.
De mythe dat wij Curaçaoënaars erg sociaal geëngageerd zijn en dat wij dushi hende zijn kan naar het land der fabelen verwezen worden .
De Curaçaose bevolking moet nu eens een keer gaan beseffen dat ze een grote puinhoop van hun land aan het maken zijn en dat het de hoogste tijd is om de bezem door het land te halen.
En dat moet de YDK zelf gaan doen want niemand anders is bereid om voor ons deze klus te klaren.
Ik heb dit stuk geschreven naar aanleiding van een aanklacht van de journalist Phyllis Hernández aan het adres van de nieuwe regeringsleider de heer Koeiman in verband met de grote puinhoop bij Aqualectra ,ik was onder de indruk van haar verhaal en ik denk dat deze vrouw een heleboel gaat losmaken waardoor de Curaçaose bevolking die ogenschijnlijk alles pikt van de slechte bestuurders wakker wordt en eisen gaan stellen .
Ulysses Locadia

Point

illegale handel die de elite in de handen heeft!
Vergeldingsacties zijn er dagelijks en men doet er alles om mensen die hun mond open doen de mond te snoeren (zie bij mij). Ga je toch door ben je ongewenste bewoner. Ga je dan nog verder word je als crimineel behandeld en voorgedragen naar de massa toe.

Vergeet niet de economie van dit eiland berust opdrugs, wapens, gokken en veel geld wassen en dan zijn de dons die bepalen wat je als klootjesvolk mag bezitten en niet. Wat je mag zeggen, doen en hoe je mag leven. Het is niet je mond open maken en ook Phyllis weet het en heeft het al met interviews met mij meegemaakt toen de stroom afgesneden werd terwijl ik bij haar voor de radio was aan het praten!

Je doet mee met de maffia anders ben je vijand en vijanden hebben geen recht van leven. De piassen van de politiek zijn niets meer dan poppen die dansen naar de noden van de maffia. En zo ook deze regering die EEN doel heeft; het schaduwbankieren voor de gokindustrie legaliseren!
En op de vraag wat er wel gedaan kan worden?

We zijn bezig om met 3 grootmachten zo ver te krijgen om in te gaan grijpen in deze maffia. 1 is al bezig en de eerste arrestaties zijn gedaan. Het wachten is op de top aan te pakken om zo (tijdelijk) hun handel te ontwrichten. Ik schrijf tijdelijk omdat er nu al "jongeren" van de huidige top zich aan het installeren zijn om de handel van hun vader dons veilig te stellen. Ook dat is in kaart en wordt hopelijk meegenomen in de gehele aanpak.

Dan is het aan de lokale bevolking of ze willen doorgaan met deze onderwereld of een eerlijker economie opzetten waarbij gewerkt moet worden en niet gestolen.

 

Januari 14at 05:08am

Precies hoe het eiland Curacao met hun bewoners omgaat

Afbreken die hap!

Flag


Januari 14at 05:06am

POSITIEF, GELEIDELIJK VALLEN DE MEDIA DOOR DE MAND

Met alle valse verhalen die de ronde deden de laatste maanden en recentelijk nog deze week werd duidelijk dat Trump niets meer te maken wenste te hebben met Nep Nieuws media. Hij bleef nog netjes door geen namen te noemen. Toen een reporter van CNN een vraag stelde en meende het recht te hebben op een antwoord omdat Trump CNN had aangevallen / beschuldigd en de journalist bleef aandringen was hij meer dan duidelijk: "No: You Are Fake News". zie korte video hieronder.
https://www.youtube.com/watch?v=pfau6rLkzLw
Volledige speech van Trump hieronder, de moeite waard :-)
https://www.youtube.com/watch?v=fAkumy7_Pbc

CNN

Januari 14at 05:04am

Here's How Many Bombs Obama Dropped In 2016

Seven years after being awarded the Nobel Peace Prize for his "extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples," despite having been in office for less than one year and having pretty much no actual, tangible foreign diplomacy accomplishments at the time, President Obama will depart the White House having dropped 26,171 bombs on foreign countries around the world in 2016, 3,027 more than 2015.

According to an analysis of Defense Department data from the Council on Foreign Relations, a non-partisan think tank, the majority of Obama's 2016 bombs were dropped on Syria and Iraq. Meanwhile, Afghanistan, a country President Obama vowed U.S. troops would evacuate completely by the end of his Presidency, was also bombed over 1,300 times, a 40% increase over 2015. Per McClatchy DC:

The U.S. dropped 79 percent of the anti-Islamic State group coalition bombs in Syria and Iraq, totaling 24,287. That figure, along with others analyzed by CFR, is likely lower than the actual number dropped because one airstrike can involved multiple bombs.

Obama did authorize a troop surge in Afghanistan — a conflict he pledged to end during his campaign — where the U.S. dropped 1,337 bombs in 2016. There are currently 8,400 U.S. troops left in the country, more than Obama initially wanted to keep there at the end of his term. The U.S. only dropped 947 bombs in Afghanistan in 2015.

The U.S. also dropped more bombs in Libya in 2016 than it did in 2015. Nearly 500 bombs were dropped in the North African country that has essentially been ungoverned since the fall of dictator Muammar Gaddafi in 2011. He was captured and killed during the Libyan Civil War, kicked off by the Arab Spring protests that also began the Syrian conflict.

Nothing like releasing Gitmo detainees back to the battlefield so that we can just bomb them all over again.

Bombs

 

Januari 14at 05:02am

Disappearance of people with Down syndrome

Dutch Minister of Health: if National screening program leads to disappearance of people with Down syndrome, society has to accept that

Health officials decide which people are expendable in Dutch society

The introduction of standard prenatal screening into public healthcare has lead to the (near) elimination of Down syndrome in some countries. In Iceland, for a number of years, hundred percent (100%) of babies diagnosed with Down syndrome were aborted. In Denmark this number is 98 percent. In 2017 the Netherlands will make NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) available to all Dutch pregnant women. NIPT can detect a range of chromosomal and genetic variations in the unborn child simply by testing the blood of the mother. Last week members of the opposition party SGP asked the Dutch Minister of Health, Mrs. Schippers, if she planned to take any measures to prevent the Danish and Icelandic scenario from happening in the Netherlands. Mrs. Schippers answered: “If freedom of choice results in a situation that nearly no children with Down syndrome are being born, society should accept that”. She said withholding information from parents about the health of their future children is‘undesirable’ and that participation in the National population screening program is an individual decision.

While participation in the screening program may be voluntary; Dutch women are not free to choose for which conditions they want to screen their pregnancy. NIPT can potentially detect hundreds of conditions, but a small group of experts have determined Down syndrome to be it’s single primary goal. In fact, if NIPT ‘accidentally’ detects conditions that fall outside this determined scope of NIPT, these ancillary findings are purposely withheld from parents. So much for ‘withholding information from parents’.
The focus on Down syndrome is to keep screening intelligible and cost efficient

Science platform ‘Nemo’ reports that the reasons for offering the very limited screening options include costs (of the screening and selection program), to keep screening options ‘intelligible’ for parents and to ensure the right to an open future for potential children. A right that is obviously denied to children with Down syndrome.

With selective abortion for conditions outside the scope of screening being discouraged, gender-selection is banned in the Netherlands. Dutch Health officials have called sex-selective abortion discriminatory and an ‘undesirable use of NIPT’. Dutch politicians have implemented measures to prevent this practice.
The existence of a group of people is made entirely dependent upon the value judgment of others

Minister Schippers asks society to respect those who judge a life with Down syndrome unworthy. But what about those who find themselves on the other side, those who are judged by their genetic disposition? People with Down contribute to our communities and are celebrated by their families. They should not be reduced to disposable humans. They deserve respect too.

I happen to have two kids with Down syndrome. Their continued existence as a group is made entirely dependent upon the value judgment of others. If a government encourages the idea that certain people should be considered unworthy of life, that message doesn’t magically disappear at the time of birth. That negative stigmatization continues after birth and takes root in all aspects of society. The discussion in a morally and socially responsible society should not be about how to eradicate a group and ‘legally’ get away with it. It should be about how to create equality and better opportunities for everyone.

Many people with Down syndrome live happy and healthy lives. NIPT says nothing about the quality of life that can be expected for a baby born Down syndrome today. For a great part this depends upon factors like education, lifestyle, healthcare, and the unconditional love of a family. Ironically, the science that Dutch Health officials uses to defend their publicly funded elimination program proves that 99% of people with Down syndrome are happy with their lives.
Down syndrome......a naturally occurring part of the human condition

It is time to stop portraying Down syndrome as an illness or suffering that should be prevented by a National population screening program. Down syndrome is a naturally occurring chromosome arrangement that has always been part of the human condition.....naturally occurring. Not an abnormality. Not a disorder. Not a “What’s wrong with him?” Not a 90% abortion rate.

Renate Lindeman is the spokesperson for Downpride and representative of Saving Down syndrome. Together with Lejeune Foundation they have taken the Dutch screening policy to the UN, calling prenatal screening to enable selective abortion discriminatory.

Down

 

Januari 13at 05:09am

1. De leugens van Aqualectra

Zie hier de leugens van Aqualectra, 90 procent productiekosten niet gedekt

Aqualectra betaalt geen cent aan CRU

Nutsbedrijf Aqualectra moet, als het stroom van Curacao Refinery Utilities (CRU) wil blijven ontvangen, een eerlijke prijs gaan betalen.
Nu is 90 procent van de productiekosten van de CRU niet gedekt.
Aqualectra betaalt namel?k slechts 2 cent per kilowattuur (kWh), wat overigens direct aan Refineria Isla wordt betaald en niet aan de CRU.

Point

En dan maar zeggen "B.O.O. levert niet" maar men betaalt niet en daarom geen levering!
Als we een maand de rekening niet betalen van Aqualectra worden we afgesloten maar zij zijn zelf wanbetalers die ons deze 2 cent stroom duur verkopen!

De vele beloftes vanuit de politiek, lees dit rapport maar eens

2. José van den Wall-Arneman: Aqualectra kan goedkoper energie krijgen

Volgens directeur van de Refineria di Korsou José van den Wall-Arneman kan Aqualectra goedkoper energie krijgen. Van den Wall-Arneman wil een akkoord met Aqualectra sluiten over de levering van elektriciteit door de voormalige BOO-centrale. Nu levert de CRU ook energie aan Aqualectra, maar krijgen ze er niets voor. Als Aqualectra gaat betalen, gaat CRU investeren en zal de elektriciteitsrekening voor de consument flink in prijs dalen, zo zegt Van den Wall-Arneman.

Point

Noemen ze zoiets niet "afpersen"?
Eerst de kraan dichtdraaien en dan zeggen bij betalen zullen we leveren!

Aqualectra

 

Januari 13at 05:07am

Blue NAP Americas (Ctex) toont zich Financieele Dagblad

Waarin een klein eiland groot kan zijn
Curaçao is de digitale ‘Gateway to Latin America’. Niets meer en niets minder, zegt een trotse Ton van den Berg.
Hij is general manager van het datacentrum Blue NAP Americas en is naar de gadgetbeurs CES van de Consumer Technology Association (CTA) in Las Vegas afgereisd om zijn paradepaardje aan de wereld te presenteren.

Point

De link tussen de maffia en de data.
De moderne maffia concentreert zich steeds meer op technologie omdat internet gokken en bankieren alles over gaat nemen.
Nu, heeft de maffia dat ook in handen en kan men werken vanuit voorkennis. Het is al algemeen bekend dat de Italiaanse maffia zeer diep in deze datacenter heeft genesteld.
Want alles online gaat wel via deze kabels en deze technologie. Een beetje hacker kan de maffia werkelijk van dienst zijn.

Blue

 

Januari 13at 05:04am

Spionagerel Trump slaat in als een bom

Rusland heeft compromitterende financiële en persoonlijke informatie over de Amerikaanse president-elect Donald Trump. De FBI heeft zowel Trump als president Obama op de hoogte gesteld van beschuldigingen die hem chantabel zouden maken. Dat meldt CNN dinsdagavond. Trump zelf spreekt van 'nepnieuws'.

Klik hieronder om te downloaden:
PDF Trump-Intelligence-Allegations.pdf

De nieuwssite heeft een rapport in handen dat deels zou zijn samengesteld door een voormalig MI6-agent. De voormalige medewerker van de Britse inlichtingendienst, die tegenwoordig een eigen bedrijf heeft, liet zich door politieke tegenstanders van Trump inhuren om belastende informatie te vinden over hun rivaal.

In het dossier staan verschillende - onbevestigde - aantijgingen aan het adres van Trump. Zo zou de Russische overheid de Republikein al jaren steunen en assisteren.

Prostituées

Passages in het dossier reppen bovendien over ‘perverse seksuele acties’ van Trump. De Russische geheime dienst zou deze ‘acties’ hebben geregeld en gemonitord. Het rapport beschrijft hoe Trump in Moskou een aantal prostituées zou hebben gehuurd in de presidentiële suite van het Ritz Carlton Hotel, de kamer waar ook Barack en Michelle Obama hebben geslapen. De Republikein zou volgens het rapport een dusdanig grote hekel aan het presidentskoppel hebben dat hij wilde dat het bed bevuild werd. Er zouden videobeelden van het incident zijn gemaakt.

Het verslag, dat dinsdag openbaar is gemaakt door Buzzfeed, is niet geverifieerd. De aantijgingen worden nog onderzocht. CNN zegt daarom - in tegenstelling tot Buzzfeed - nog niet in te kunnen gaan op de inhoud van het dossier.

Trump woedend: nepnieuws

De aankomend president reageerde woensdag woedend op het nieuws. Hij sprak op Twitter over ,,nepnieuws'' en ,,een politieke heksenjacht''. Zijn overgangsteam heeft nog niet gereageerd.

Het verslag circuleert al enige tijd in de wandelgangen van Washington en ook journalisten hebben het ingezien. Sommigen van hen zijn kritisch dat Buzzfeed het epistel zomaar online heeft gezet. Zo schrijft David Corn, een journalist die over delen van de verslagen heeft gepubliceerd, dat hij niet alles heeft vrijgegeven, omdat hij veel informatie niet kon natrekken.
'Geloofwaardig'

Een Amerikaanse overheidsfunctionaris zei tegen persbureau Reuters dat inderdaad nog moet blijken of de beschuldigingen kloppen.

Sommige informatie van de voormalige Britse inlichtingenfunctionaris zou onjuist zijn gebleken, maar over het algemeen zou zijn eerdere werk geloofwaardig zijn.

Point

Het rapport is een werkelijke farce en er zijn veel tegenstrijdigheden. Duidelijk is dat dit vodje papier de laatste stuiptrekkingen zijn vanuit het Clinton kamp.
Hoe laag bij de grond zal dit kamp in de komende tijd verder gaan. Dat Trump geen heilige is, is duidelijk maar het zou de oppositie sieren als ze zich niet zo verlagen en met pertinente leugens proberen zaken kapot te maken. De nieuwe wereld is duidelijk gaande maar in hoeverre doen wij daar aan mee?

Trump

 

Januari 13at 05:02am

GEVAREN VAN MRI
en zeker MET CONTRAST VLOEISTOF bij de Ziekte van Lyme en co-infecties

Verstoring hersenen bv
De werking van de oren en ook de hersenen kunnen na MRI op ingrijpende wijze verstoord raken. Soms rapporteert een patiënt na een MRI duizeligheid en evenwichtsstoornissen die maandenlang kunnen aanhouden, ook zijn er patiënten die wekenlang nachtmerries, geheugenverlies en concentratieverlies melden na het ondergaan van een MRI die als hels werd ervaren. Wat MRI op de lange termijn voor schade aanricht aan zowel brein als andere lichaamsdelen is voorlopig nog niet duidelijk.

voor meer info :
http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/10872-de-gevaren-van-mri.html

MET CONTRASTVLOEISTOF, krijg je naast alle toxines van Lyme ook die toxines er nog eens bij te verwerken en af te voeren........dan ga je echt "door de hel "

MRI

 

Januari 12at 05:06am

Opinion

Een belangrijke les

Soms krijg je tekenen, gevoel of stuit je op iets wat indruk op je maakt of je zegt “dat wist ik maar waarom voer ik het niet uit”? en dat zijn ook zo de wijze woorden van een heer die op mijn pad kwam genaamd Ricardo Semler. Een man die zich niet aan regels houdt en zaken omgooit.

Zijn denken is als volgt:

1. Bevrijd jezelf
2. Beheer van de kwestie van ego
3. Zoek uw definitie van succes
4. Deel op de manier het gaat
5. Laat je verleden los
6. Doe de dingen die je interesseren
7. Heb de moed nu
8. Stop met alles te controleren
9. Ken je beperkingen
10. Vraag drie waaroms op een rij met als laatste vraag “Waar doe ik het voor”.

Wijsheden die een leven beïnvloeden maar ook kunnen sturen naar een totaal leven. Het zette me tot denken en het was duidelijk dat ik deze top tien niet voor niets weer eens te lezen kreeg. Mijn leven zal veranderen dat is zeker en ik ben blij te werken met tekenen, gevoel en energie van dit moment.

John H Baselmans-Oracle

 

Januari 12at 05:04am

Schorsing Berry na dood patiënt

De schorsing van specialist Michel Berry is het gevolg van slechte patiëntenzorg waardoor een van zijn patiënten is komen te overlijden. Het voorval gebeurde zo’n drie weken terug in het Sehos. Een patiënt werd na een hartaanval op de EHBO gestabiliseerd en daarna naar de intensive care gebracht. Daar werd-ie overgedragen aan cardioloog Michel Berry. Maar die kwam nooit opdagen. Drie dagen later overleed de patiënt.

Point

Zelf heb ik enkele aangiftes lopen maar de specialisten die dik geld wilden maken op mijn vrouws dood werden alsmaar beschermd door de toen zittende tuchtcommissie.
- Specialisten die materiaal plaatsten terwijl er allergie daarvoor was aangetoond.
- Specialist die een schoonheidsoperatie van 25.000 gulden wilde doen op de dag voor haar sterven
- Specialist die mijn vrouw 7 dagen in bloed liet liggen omdat hij niet een andere specialist de zaak had overgedragen na weglopen uit de operatiekamer en zo een andere specialist niet mocht beslissen.
En de ziekenhuizen zwijgen en coveren veel van deze onmenselijke zaken.
Wanneer komt de dag dat deze specialisten uit hun werk gezet worden en vervolgd voor moord?

Helaas men blijft beschermen.

Sheos

 

Januari 12at 05:02am

Point

Aqualectra is BEWUST de economie van het eiland aan het afbreken!

En is het u niet opgevallen dat de politiek heeeeeeeeeeeeel erg stil is de afgelopen jaren!!!
Iemand zich al eens afgevraagd wie hier werkelijk achter zit?
Kijk welke bedrijven, wijken, gebouwen gespaard blijven en u vindt het antwoord.

 

Januari 12at 05:01am

Mass killer Breivik makes Nazi salute at rights appeal case

Mass killer Anders Behring Breivik made a Nazi salute at the start of a court case on Tuesday at which Norway is trying to overturn a ruling that it has violated his human rights by keeping him isolated since he massacred 77 people in 2011.

Breivik, wearing a black suit and tie, raised his right arm to make the flat-handed Nazi-style salute as he entered the court in a converted gym at the jail where he lives in a three-room cell.
Anders Behring Breivik raises his right hand during the appeal case in Borgarting Court of Appeal at Telemark prison in Skien, Norway, 10 January 2017. NTB Scanpix/Lise Aaserud via REUTERS
It was similar to the salute he gave at a lower court in March, when the judge ended up agreeing that the Norwegian state had violated a ban on "inhuman and degrading" treatment under the European Convention on Human Rights by keeping him too isolated.

Point

The man who knows what is behind this sick system

Breivik

 

Januari 12at 05:00am

Een pakkend verhaal

Anderhalf jaar geleden raakte hij in een diepe psychose waardoor hij gedwongen opgenomen moest worden. Hij heeft verschillende medicatie moeten slikken, om zo proberen uit die psychose te komen. Geen enkele medicatie sloeg aan, er waren erge bijwerkingen zoals gigantische tremoren, en kwijlen, kon niet meer praten hierdoor. Dus dosis weer verlaagd, waardoor niet werzaam. Andere antipsychotica werkte weer op zijn QT-tijd (verlenging), wat ervoor kan zorgen dat je een hartstilstand kunt krijgen. Werkte dus ook niet. Kreeg de zwaarste medicatie om te slapen (Dormicum) wordt ingezet bij eutanasie om mensen langzaam de dood in te laten glijden. Maar hij bleef wakker. 3 maanden lang, ten einde raad, opgesloten in de separeeruimte, angsten, komt hij hier ooit nog uit...Zei Florian tegen mij, mam, zullen we eens CBD proberen? Ik in overleg met arts, vond dit geen goed idee. De artsen wisten het zelf ook niet, en vroegen hoe we over electroshock dachten. Omdat we geen uitweg zagen hadden we ingestemd. Tot ik dacht, NEE, we gaan toch die CBD proberen. Omdat ik toch 4 keer per dag nar hem toe ging, heb ik dit buiten de artsen om naar binnen gesmokkeld, en dit gegeven. Na de eerste druppels werd hij al rustiger. Begon meteen goed te slapen. Na 2 dagen was hij uit zijn psychose!! De artsen wisten niet wat ze zagen, want hoe kon dit ineens?? Later heb ik het wel verteld, maar daar deden ze niet veel op uit. Voor hem is dit zijn redding geweest, ik zou niet weten hoe het hem nu vergaan zou zijn. Hij is al een jaar zonder medicatie, meteen afgebouwd natuurlijk, ook al was de psychiater het hier niet echt mee eens. Het gaat nu super met hem!!
Wie weet kun jij iemand met dit verhaal ook helpen!

CBD


Januari 11at 05:05am

Opinion

De leugens afschuiven op andere

Aqualectra gaat komende dagen schakelen.

Nutsbedrijf Aqualectra moet de komende dagen gaan schakelen vanwege een capaciteitstekort.

In een bericht meldt het bedrijf diverse redenen voor het tekort en stelt dat er geen oplossing op korte termijn is voor het capaciteitsprobleem. Hierdoor moet het bedrijf gaan schakelen. Dit betekent dat sommige wijken de komende dagen tijdelijk geen stroom zullen hebben.

“Sinds zaterdagochtend is een stroomproductiemachine onverwachts uitgevallen, waardoor op sommige plekken de stroom is uitgevallen.
- VOOR DE ZOVEELSTE KEER VALT ER UNITS UIT!

Het gebroken onderdeel van de stroommachine kon niet meteen worden vervangen”, aldus Aqualectra.
- GEBROKEN? IS ER GEEN ONDERHOUD OF IS HET ZOALS HET PERSONEEL ZELF AAN GEEFT ER GESJOEMELD MET DE DOKWEG INSTALLATIE?

Deze stelt dat er bovendien weinig wind is, waardoor de windmolens te weinig stroom produceren.
- KOMT U WEL UIT UW AIRCO KAMER? DE MOLENS VAN TERA CORA DRAAIEN VOLOP EN DE METEO GEEFT WAARSCHUWINGEN!

Een andere factor die volgens Aqualectra meetelt is het feit dat BOO/CRU niet voldoet aan de contractuele leveringsovereenkomsten die deze heeft met Aqualectra.
- NATUURLIJK HET LIGT NIET AAN ONS WIJZEN NAAR DIE ANDER HET STERKE PUNT VAN DIT BEDRIJF OOK DAAR IS TOCH VRESELIJK VEEL GESJOEMELD EN GELD WEGGESLUISD!

Volgens Aqualectra zal dit capaciteitsprobleem tot eind deze maand duren.
- EEN MAAND VOOR EEN ONDERDEEL? ZIJN ER GEEN VLIEGTUIGEN?

“Op het moment worden er vier machines van Aqualectra zelf gerepareerd en men hoopt dat deze eind januari weer operationeel zijn.
- VIER MACHINES!! NOEMT MEN DAT PLANNEN OF ZIJN ZE ALLEMAAL DOOR MISMANAGEMENT EN GEBREK AAN KENNIS LAM GELEGD!

Het is overduidelijk dat deze firma een zinkend schip is en het tijd gaat worden dat er mensen met kennis van zaken de zaak over gaan nemen en die mensen verantwoordelijk gaan stellen die veel geld hebben laten verdwijnen!

John H Baselmans-Oracle

aqualectra

 

Januari 11at 05:03am

Corrupt bastards

If you think you can delete them you are wrong.
It’s not about deleting people it’s about how we all together act against these people!


delete

 

Januari 11at 05:01am

Zwitserland mag moslimmeisjes verplichten tot gemengd zwemmen

Ouders van moslimmeisjes in Zwitserland mogen verplicht worden hun dochter naar het gemengd schoolzwemmen te sturen. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vandaag bepaald in een zaak waarbij moslimouders weigerden hun dochters, die nog niet in de puberteit waren, naar de zwemles te laten gaan.

Het hof vindt het feit dat migrantenkinderen betrokken blijven bij het integratieproces, belangrijker dan de vrijheid van godsdienst

De Zwitserse overheid weigerde een uitzondering te maken. Het hof stelt dat dit weliswaar op gespannen voet staat met de vrijheid van godsdienst, maar vindt het belangrijker dat migrantenkinderen betrokken blijven bij het integratieproces.

School speelt daarin een belangrijke rol, aldus het hof, dus dienen ze overal aan mee te doen. Bovendien doet de overheid niet moeilijk over bijvoorbeeld het dragen van een boerkini tijdens de zwemles, aldus het hof. De zaak was aangespannen door een Zwitsers echtpaar in Basel met een Turkse achtergrond. In 2010 werd het echtpaar veroordeeld tot een boete van 1.300 euro omdat ze hun 'ouderlijke plicht' verzaakten.

De ouders vonden echter dat de veroordeling in strijd was met artikel 9 van de Europese Conventie voor de Mensenrechten, waarin het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van godsdienst worden gewaarborgd. Ze stapten daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Boerkaverbod

In Duitsland speelde de afgelopen jaren een soortgelijke kwestie. Het Constitutioneel Hof van Duitsland bepaalde vorige maand dat ultraconservatieve islamitische meisjes moeten meedoen aan gemengde zwemlessen op school. De Duitse zaak draaide om een 11-jarig meisje dat betoogde dat zelfs het dragen van een boerkini, een zwempak dat het hele lijf bedekt, in strijd is met de islamitische kledingvoorschriften.

Volgens het meisje zouden de vormen van haar lichaam in een natte boerkini te zien zijn. Dat klopt niet, aldus het hof. Het meisje was naar de rechter gestapt nadat ze wegens haar weigering om aan de zwemlessen mee te doen een onvoldoende had gekregen. Na eindeloos procederen kwam de zaak uiteindelijk bij het hoogste gerechtshof van Duitsland terecht.

Opvallend was dat het hof zijn uitspraak voornamelijk motiveerde met de vaststelling dat er in de islam 'geen bindende regels' zijn die bepalen wat gepaste kleding is. Die constatering van het Hof zal ongetwijfeld een rol gaan spelen in de discussie in Duitsland over een verbod op het dragen van boerka's.

Lees vonnis gerecht

zwemmen

 

Januari 11at 05:00am

Waarschuwing voor peace-teken op selfie

De Japanse hoogleraar Isao Echizu waarschuwt dat mensen op moeten passen met het maken van het vredesteken met de vingers op een selfie. Volgens hem kunnen met dit soort foto's eenvoudig vingerafdrukken worden 'gestolen'.

Echizu werkt voor het Japanse Nationale Instituut voor Informatica. Volgens hem kunnen vingerafdrukken zelfs worden gestolen als een foto op drie meter afstand wordt genomen. En dat is een groot risico, omdat steeds meer diensten werken met biometrische informatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontgrendelen van een telefoon of laptop.

Dit geldt niet alleen voor vingerafdrukken, maar ook voor de iris. Met een irisscan kan bijvoorbeeld op een luchthaven het inchecken sneller verlopen.

Volgens Echizu was deze vorm van misbruik voorheen nog niet gebruikelijk. Inmiddels is dit soort biometrische informatie steeds vaker via internet terug te vinden en kunnen criminelen steeds makkelijker aan deze informatie komen. "Biometrische informatie zoals vingerafdrukken veranderen niet in een mensenleven. Ik wil mensen waarschuwen hoe ze deze gegevens kunnen beschermen."

Point

Het gaat ver in deze tijd en vergeet niet de camera's met vele megapixels pakken elke informatie op.

vingers

Januari 10at 05:07am

Schout bij nacht weg afgezet

Het is toch van de zotte dat een hele weg wordt afgezet omdat heer Capriles is gestorven.
Het is werkelijk ongelofelijk wat er mogelijk is op dit eiland.

Capriles

 

Januari 10at 05:05am

Grote drugsvangst op Franse Antillen

Op het Franse Caribische eiland Guadeloupe zijn in het weekeinde 800 kilo cocaïne gevonden in een container. De lading was onderweg van een Zuid-Amerikaans land naar een grote Europese haven, meldden Franse media maandag.

Het is niet bekendgemaakt uit welk land de drugs kwamen en welke bestemming die hadden. Afgelopen maand werden in dezelfde haven op Guadeloupe in twee containers bijna 150 kilo cocaïne gevonden. Deze lading kwam uit Suriname en zou naar Zeebrugge gaan.

Het Caribisch gebied wordt steeds intensiever door drugsmokkelaars gebruikt vooral om cocaïne naar Europa te vervoeren. Eind november hebben Franse douaniers uit het departement Frans-Guyana in Suriname ruim 550 kilo cocaïne gevonden in een Nederlandse zeilboot. De boot zette koers om de Atlantische Oceaan over te steken en zou voor de kust van Frans-Guyana worden geënterd, maar de zeilboot week op het laatste moment uit naar Suriname.

Coke

 

Januari 10at 05:03am

The school of the future has opened in Finland

Child psychologists have long argued that changing the approach we take to education would help many children learn to love school rather than hate it. We’ve all heard pre-schoolers talk about how they can’t wait to sit at their school desk and run to their next lesson with their rucksack over their shoulder. In fact, we probably remember that feeling of excitement ourselves the first time we went. But right from the first days of school, many children feel a huge sense of disappointment with what they encounter.

At the Saunalahti school in the city of Espoo, Finland, they’ve found a brilliant way to overcome this problem. Starting just with the school building itself, you’d look at it and never think it was a school. Instead, it’s more a like modern art museum — wonderfully light and airy. Experts from VERSTAS Architects made sure they moved well away from the typical dour design for a public school which we all can’t stand:

For the complete article about Semler click here

School1

 

Januari 10at 05:01am

Venezuela closes border with Colombia 'to destroy mafia'

Image caption The main crossing links Cucuta in Colombia to San Antonio de Tachira in Venezuela

Venezuela has closed its border with Colombia for 72 hours in the latest measure to combat smuggling gangs.

President Nicolas Maduro says the "mafia" operating in border areas is causing huge damage to the economy.

Many items subsidised by Venezuela's socialist government, including diesel and petrol, are sold at a huge profit over the border in Colombia.

On Sunday, he announced that the country's highest denomination bank note would be taken out of circulation.

'Destroy the mafia'

President Maduro said the move would stop gangs hoarding the currency.

"Let's destroy the mafia before the mafias destroy our country and our economy," he said on national television.

"This measure was inevitable, it was necessary," he added. "The mafias will go bust."

What's behind the crisis in Venezuela?
Venezuela: The most expensive Nutella in the world

Venezuela last closed most border crossings with Colombia in August 2015. The border was partially reopened a year later.

In 2015, the Colombian government complained that it had not been consulted or informed.

But both sides eventually reached an agreement to cooperate on tackling crime and smuggling along the 2,200km (1,370 miles) border.

The measure caused huge disruption for the people who live and work in border cities.

This time, Mr Maduro said the border would be reopened after 72 hours, once the 100-bolivar notes ceased to be valid.

Maffia

'Warehouses full of notes'

Central bank data suggests there are more than six billion 100-bolivar notes in circulation, making up almost half of all currency.

Venezuelans will then have 10 days to exchange the notes for coins and new, higher-value bills, but only at the Central Bank.

In India, a similar move scrapping high-value bank notes last month has caused major disruption.

Mr Maduro said the gangs held more than 300bn bolivares worth of currency, most of it in 100-bolivar notes.

President Maduro said there were "entire warehouses full of 100-bolivar notes in the [Colombian cities of] Cucuta, Cartagena, Maicao and Buaramanga".

"I have given the orders to close all land, maritime and air possibilities so those bills taken out can't be returned and they're stuck with their fraud abroad," he said on Sunday.

Critics of Mr Maduro have predicted chaos and doubt that the facilities will be in place for people to exchange all their 100-bolivar notes.

Point

And what is Venezuela doing against its own mafia boss Hugo Carvijal?

The man who is the biggest drugs dealer in complete South America.

With lines to, as reported; Curacao mr Pizziolo, Aruba mr de Veer and mr Corallo st Martin. And that all to Rotterdam Netherlands and its King.

Hugo Carvijal

 

Januari 09at 05:06am


Déjà vu reguliere pers

Jodenplaag 1941 De misthoorn 1941
Asielplaag 2017 De Telegraaf

Vergeet niet "De misthoorn" was een krant die gekoppeld was aan de Duitse SS. Blijkbaar heeft de Telegraaf dezelfde gedachtegang.

Misthoorn

Telegraaf
klik op image voor leesbare image

 

Point

De historie herhaalt zich en geleerd hebben de vele gehersenspoelde mensen niet. Keer op keer dezelfde blauwdruk, hetzelfde verhaaltje en dan maar blijven promoten dat we allemaal onze studies moeten volbrengen. Frappant is dat de Telegraaf dicht naar de Duitse SS neigt.

 

Januari 09at 05:04am

The numbers of the Holocaust

Point

En dan afvragen hoe je tot 6 miljoen joden komt die vergast zijn?
De hele holocaust farce is hier te lezen
.


Januari 09at 05:02am

Vroeger had je dat "Groene gedoe" niet..

Vanochtend bij de kassa van een supermarkt stelt een jonge caissière mij voor, dat ik voortaan mijn eigen boodschappentas meebrengt, in plaats van een plastic tas te kopen.
"Want plastic tassen zijn niet goed voor het milieu", zo zegt ze.

Ik verontschuldig me en leg haar uit:
"Wij hadden dat groene gedoe niet toen ik jong was!"

De caissière antwoordt:
"Ja, en dat is nou juist ONS PROBLEEM vandaag-de-dag: JULLIE generatie maakte zich niet druk om het milieu te sparen voor de toekomstige generaties!"

Ze heeft gelijk, onze generatie had dat groene gedoe niet in onze dagen.
Toen hadden we melk in flessen, frisdrank in flessen en bier in flessen, die we leeg en omgespoeld terug brachten naar de winkel.
De winkel stuurde deze dan terug naar de fabriek en in de fabriek werden deze flessen gesteriliseerd en opnieuw gevuld.

Wij deden echt aan recycling.Maar we deden niet aan dat groene gedoe in die tijd!

Wij liepen trappen, omdat we niet over roltrappen en liften beschikten in elk gebouw.

Wij liepen naar de supermarkt en verplaatsten ons zelf niet iedere keer in een auto, als we 2 straten verder moesten zijn.

Maar ze heeft gelijk: wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd!
Strontluiers deed moeders in de kookwas, omdat Pampers niet bestonden.

De gewassen kleren aan de drooglijn in de tuin en niet in een energieverslindende wasdroger. Wind- en zonnen energie droogden onze kleren echt - vroeger, in onze dagen.

Onze kinderen droegen de afdankertjes van de oudste en kregen niet altijd gloednieuwe kleren.

Maar de jonge dame heeft gelijk! Wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.

In die tijd hadden we één tv en radio in huis en zeker niet een op elke kamer.
De tv had een klein schermpje, ter grootte van een zakdoek en niet een scherm ter grootte van een kamer wand.

In de keuken werden gerechten gemengd en geroerd met de hand, omdat we geen elektrische apparaten hadden die alles voor ons deden.

Wanneer we een breekbaar object moesten versturen per post, dan verpakten we dat in een oude krant ter bescherming en niet in piepschuim of plastic bubbeltjes folie.

In die tijd gebruikten ik geen motor maai apparaat op benzine als ik het gras ging maaien. Ik gebruikte daarvoor een maaier die geduwd moest worden en functioneerde op menselijke kracht.

Wij sportten door te werken, zodat we niet naar een fitnessclub hoefden te gaan om op ronddraaiende loopbanden te gaan rennen, die werken op elektriciteit.

Maar ze heeft gelijk. Wij hadden dat groene gedoe toen niet.

Wij dronken uit de kraan wanneer we dorst hadden, in plaats van uit een plastic fles, die na 30 slokken wordt weggegooid.

Wij vulden zelf onze pennen met inkt, in plaats van elke keer een nieuwe pen te kopen.

Wij vervingen de mesjes van een scheermes, in plaats van het hele ding weg te gooien alleen omdat het mesje bot is.


Maar, wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.

Onze kinderen liepen of fietsten naar school of het zwembad in plaats van hun moeder als 24-uurs taxi servicedienst te gebruiken.

Wij hadden 1 stopcontact per kamer en niet een heel arsenaal aan stekkerdozen en verlengsnoeren om een dozijn apparaten van stroom te voorzien.

En wij hadden geen smart telefoon nodig die een signaal moet op te vangen van een satelliet, die honderden kilometers verderop in de ruimte hangt, zodat de huidige generatie de hele dag bereikbaar is of om uit te zoeken waar dichtstbijzijnde pizzatent zich bevindt.

Maar is het niet in-en-in triest dat vele van de huidige generatie klaagt over hoe verspillend wij 'oudere mensen' waren, gewoon omdat wij 'dat groene gedoe' niet hadden in onze tijd?

En nu gaat oma koffie drinken.

Point

De jeugd die meent te weten wat er vroeger wel en niet was. Slecht geinformeerd krijg je deze stomme opmerkingen vanuit de nietswetende gehersenspoelde jeugd. De manier van lesgeven is zijn vruchten aan het afwerpen. Slaven van deze tijd.

Wassen

 

Januari 09at 05:00am

‘Asbestos of the Sky’ – The Aviation Industry’s Darkest Coverup

The aviation industry hangs its hat on air travel being “the safest way to travel.” The truth, however, is that it has harbored a dark secret since its inception: it’s poisoning its passengers and crew due to deeply flawed aircraft design, de-prioritizing safety in favor of profit.

In flight, every crew member and passenger relies on an air supply. The assumption, of course, is that this air is filtered if not fresh. Perhaps you have sensed (and promptly dismissed) that there may be quality control issues around cabin air. The problem goes further than that, however, and astoundingly, this is not by accident but by design.

What’s more concerning is the fact that the industry has known about this completely preventable health hazard for at least 40 years, but no attempts have been made to filter this cocktail of hundreds of chemicals (including organophosphates in the same category as toxic nerve agents like Sarin) out of the cabin air before travelers are forced to breath them in. Nor has the root cause of the problem — unsafe aircraft design and the deprioritization of human safety — been effectively addressed.

A History of Cabin Air Supply

Essentially, the problem comes from the need to supply the jet airliners with warm compressed air while flying at high altitudes. In order to do so, all planes used by commercial airlines since 1963 inject the cabin with air directly from the compressors of their jet engines in what is known as ‘bleed air.’ In the 50’s, engineers designed airplanes which pulled fresh air into the cabin, but this “modification” was deemed too costly by decision-makers at the time. As a result of poor design, every breath that the crew and passengers take today, consists of a 50/50 mix of recirculated cabin air and bleed air, the latter of which can contains a wide range of synthetic chemicals, such as tricresyl phosphate (TCP or TOCP), an organophosphate which is highly neurotoxic to humans. In fact, the World Health Organisation stated in 1990 that “Because of considerable variation among individuals in sensitivity to TOCP, it is not possible to establish a safe level of exposure” and “TOCP are therefore considered major hazards to human health.”1

And so, with the exception of single aircraft — the new Boeing 787, where cabin air is taken directly from the atmosphere with electrically powered compressors — all flights today involve a high risk of exposure to these neurotoxic chemicals. When you consider there are about 100,000 flights a day (only 5% of which occur on “safe” Boeing 787’s, with at least 1 in 100 flights experiencing a major ‘fume event,’ this amounts to the health endangerment of millions of daily passengers. Entire advocacy organizations exist which are dedicated to exposing the truth about the dangers of toxic airplane air, and pressuring the industry to initiate reform.

One such group Aerotoxic Association, discusses the bleed air problem in greater detail on its website:

“Bleed air comes from the compressor section of the jet engine, which has to be lubricated. Jet engines mostly have “wet seals” to keep the oil and air apart, which cannot be 100% effective. Furthermore these seals, like any mechanical component, slowly wear out and their effectiveness gradually declines. This wear can occur more rapidly when the engine is working hard, such as climbing under full throttle. They may also fail suddenly and will then let a significant amount of oil into the very hot compressed bleed air, resulting in fumes and/or smoke entering the cabin. This is known as a “fume event”.

There are no filters in the bleed air supply to stop this happening.

Note that the oil used to lubricate jet engines is not based on petroleum hydrocarbons, as are lubricants for internal combustion engines used in motor cars, outboard motors, tractors etc. Jet engines operate at much higher temperatures and, therefore, use special synthetic chemicals as oil. They also contain organophosphate additives as antiwear agents and other aromatic hydrocarbons as antioxidants. Some of the oil gets partially decomposed, i.e. chemically altered (‘pyrolysed’) due to the high temperatures in the engine.”

Watch the teaser for the new documentary Unflitered Breathed In – The Truth about Aerotoxic Syndrome:

Purchase access to the full film here [not an affiliate link]
A Complex Toxicological Assault

Since at least 1977, with the first documented case of a C-130 Hercules navigator becoming incapacitated after breathing contaminated cabin air, the aviation industry’s secret has remained hidden…

One thing that has worked in their favor is the common belief that the fatigue, malaise, and similar complaints experienced after a flight are caused by “jet lag”; presumably solely a byproduct of ‘disrupted circadian rhythms,’ (medically referred to as desynchronosis) and not the 800lb gorilla of neurotoxic organophosphate exposures sitting next to every passenger on each flight.

This is not to say alterations in bodily rhythms and other ‘natural’ factors like cosmic radiation, dehydration, and the fact that the cabin is pressurized at between 6,000-8,000 feet (which keeps oxygen levels dangerously low), do not play a significant role. They certainly do. But the problem is that the chemical exposures are rarely if ever identified as a problem. When you also figure in the routine use of pesticides in planes, and the subsequent “toxic soup” of hydrocarbons and synthetic chemicals created, the toxicological synergy amplifies the exposure problem far beyond what would be expected if one focuses only on one chemical.

One can only imagine the cumulative role these exposures have had on the notoriously poor health of airline crew, as well. Clearly, there are highly practical justifications for the industry “cover-up,” as the legal liability for the damage already done to the health and well-being of aircrew alone would be astronomical.
What are the Symptoms of Aerotoxicosis?

In October 2000, the truth started to emerge with the publication of a seminal study titled, “Aerotoxic Syndrome: Adverse health effects following exposure to jet oil mist during commercial flights,” authored by Dr Harry Hoffman, Professor Chris Winder and Jean Christophe Balouet, Ph.D . In the study, the researchers introduce aerotoxic syndrome as a newly identified occupational health condition. They focused on 10 case reports of airline crew who experienced a so-called “fume event,” and subsequent health problems.

The following basic symptoms were identified following single or short term exposures:

“Blurred or tunnel vision, disorientation, memory impairment, shaking and tremors, nausea/vomiting, paresthesias, loss of balance and vertigo, seizures, loss of consciousness, headache, lightheadedness, dizziness, confusion and feeling intoxicated, breathing difficulties (shortness of breath, tightness in chest, respiratory failure), increased heart rate and palpitations, nystagmus, irritation (eyes, nose and upper airways).”

Symptoms from long term low level exposure or residual symptoms from short term exposures include:

“memory impairment, forgetfulness, lack of coordination, nausea/vomiting, diarrhoea, respiratory problems, chest pain, severe headaches, dizziness and feeling intoxicated, weakness and fatigue (leading to chronic fatigue), exhaustion, increased heart rate and palpitations, numbness (fingers, lips, limbs), hot flashes, joint pain, muscle weakness and pain, salivation, irritation (eyes, nose and upper airways), skin itching and rashes, skin blisters (on uncovered body parts), signs of immunosupression, hair loss, chemical sensitivity leading to acquired or multiple chemical sensitivity.”

Clearly, if these symptoms are indeed caused by exposure to “bleed air,” or exaggerated ‘fume events,’ these chemicals have the ability to cause profound damage to the human body, particularly the nervous and immune systems.

A 40-Year Long Cover Up Now Exposed

Considering aircraft pilots are continually exposed to jet engine chemicals that can even be found in their blood, the industry lacks any reasonable justification for continuing to ignore the problem. Compromising the neurological fitness of pilots should be taken as seriously as a mechanical defect in the plane. Pilots, after all, are essential to keeping the plane safely in the air.

And significant exposures are not a rare occurrence. A 2007 report by the UK Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment (COT) accepts that fume events occur on 1 flight in 100. The Aerotoxic Association offers a qualification of this statistic, indicating the problem is likely even worse: “However, on some aircraft types crews report that they experience fumes to some degree on every flight and as the definition of “fume event” is not agreed upon, it makes it impossible to give a true figure.”

Under-reporting is epidemic, due to the fact that modern jet aircraft have no chemical sensors installed, and only visible smoke is officially reported in the flight log. Technically, the noses of aircrew are the only detectors being used, and background levels of contamination may not be detectable by smell at all. Likely the most toxic of the hundreds of chemicals present in the bleed air, the organophosphate TCOP, in fact, is odorless. It’s a sad fact, but a U.S. Attorney Alisa Brodkowitz and aerotoxic syndrome expert once correctly opined:

“…the only thing filtering this toxic soup out of the cabin are the lungs of the passenger and crew.”

60-minutes obtained an internal memo from the Boeing aircraft company dated 2007 [watch minute 13:00 of the 60 minutes episode below]. It’s all about toxic air. Excerpts from the report written by a frustrated senior Boeing inspector reveal a well recognized problem within the company:

“Some of the events have been significant, in that the crew reported blue smoke with defined waves in smoke.”

“Who knows what the by-products are in hot synthetic turbine oil? The data sheeet has warnings about breathing the fumes.”

60 minutes describes the most startling passage, which “ends on a chilling note. That lives need to be lost before Boeing will act.”:

That tombstone, unfortunately, already exists. Richard Westgate, British Airlines pilot, died at 43 after constantly being exposed to fume events. Doubtlessly, many other aircrew and passengers have suffered a similar fate.

Want Things To Change? It’s Up To You and Me

As we mentioned above, the only exception is Boeing’s new 787, a long haul aircraft serving non-stop, inter-continental travel, with few exceptions. [see list of routes] [another website that keeps track of routes] Not surprisingly, Boeing does not feature the “clean air” design of these planes in its marketing copy. Bringing attention to this feature would also bring attention to the widespread problem, which all of its other aircraft participate in. Despite this, advocacy organizations have publicly congratulated Boeing on its decision to create a non-toxic alternative. For instance, in 2014, The Global Cabin Air Quality Executive (GCAQE) which represents more than 800,000 airline staff and consumers, put out a press release titled, “Only The Boeing 787 Provides Passengers And Crews With Clean Breathing Air.”

The development and existence of the Boeing 787 represents a tacit acknowledgment of the industry wide problem discussed in this article, and is a wonderful step towards a permanent solution. But the vast majority of planes are still in the technological dark ages, with awareness of the extent of the problem and danger only starting to trickle into consciousness.

It will be consumers and non-governmental advocacy organizations that will force the industry and its regulators to make this issue a priority. If only one airline in this country made the step of addressing the problem, it would see huge support by an increasingly educated consumer base [that’s you and who you share this article with!]

Short of redesigning existing aircraft, the following solutions, offered by the Aerotoxic Association, could also be implemented:

As bleed air is not presently filtered, installation of bleed air filtration systems would eliminate the problem, although a technically efficient system does not yet seem to have been developed.
A less toxic oil formulation could lead to significant improvement. The French oil company NYCO is continuously developing such oils.
Chemical sensors to detect contaminated air in the bleed air supplies – instead of human noses – would alert pilots to problems, allowing prompt preventive action.

As discussed in the conclusion of the seminal paper on aerotoxic syndrome referenced above, the aviation industry is reluctant to acknowledge the problem and reform:

“It has become apparent that the primary safety consideration of the airlines is to keep airplanes flying – the safety of workers appears to have a very low priority to operational safety. Further, the regulatory agency involved in aviation safety (the Civil Aviation Safety Authority) admitted in evidence to the Senate Aviation Inquiry that its area of responsibility is airplane safety, not occupational health and safety.

Monitoring studies conducted by aircraft manufacturers and the airlines have failed to detect any major contaminants, although to date most monitoring studies have used inappropriate sampling techniques (such as air collection of poorly volatile contaminants) or inadequate methodologies (such as sample collection time, sample volume, storage of samples, not taking account of altitude). No monitoring has been conducted during a leak incident

Attempts by airlines to address this problem through design, maintenance and operational improvements and through staff support and medical care have not been successful, and in the main, continue to be reactive and piecemeal. Obviously, in some cases, options such as improving engine design are not within the sphere of activity of the operators. The efficacy of recent modifications to the aircraft remains unknown, and leaks are still occurring, albeit at a reduced rate.

An admission was grudgingly made by one airline in 1998 that adverse exposures had been occurring, and that such exposures might cause irritation and transient effects. However, the development of long term symptoms is vigorously denied.

Civil aviation regulations clearly state that “the ventilation system must be designed to provide a sufficient amount of uncontaminated air to enable the crew members to perform their duties without undue discomfort or fatigue and to provide reasonable passenger comfort.” The admission that irritation and transient symptoms can occur demonstrates non-compliance with the above rules.

Further, the adversarial and acrimonious manner in which some airlines have pursued workers compensation cases brought by staff with aerotoxic syndrome indicates a confrontational approach which is unlikely to be beneficial to all parties in the long term.”

The good news is the internet, social media, and consumer-driven platforms like ours have demonstrated how we can all engage the system to change the world. Join our online movement by subscribing to our newsletter if you haven’t already.

First, watch the new documentary on aerotoxic syndrome: UNFILTERED BREATHED IN – The Truth about Aerotoxic Syndrome.

Second, if you are a Facebook user, join the group Angel Fleet, which has almost 9,000 members discussing the problem, and working on solutions together.

Third, get yourself a mask with the capability to greatly mitigate exposures in the case of a leak or “fume event.” This is an affordable one with a charcoal filter that we are presently investigating.

[Note: we have not yet had the opportunity to extensively evaluate the different masks on the market, but will be following up with a research report once we get better inform you. This will also include strategies to mitigate toxicity].

Point

En zo worden we dag in dag uit voor de gek gehouden. Vele informatie blijft men achterhouden bang dat de bom gaat barsten. Dat kan allemaal omdat de mens van nature een goedgelovig volkje is en plezier en eten boven kwaliteit van het leven zet.

Asbestos

 

Januari 08at 05:09am

Do you teach drawing

Over 133 pages step by step drawings and over 104 video's how to make Pen Drawings
and 9 books about drawing and still people ask me "Do you teach drawing?"
People I did my best but what do you want more than this, my soul my heart?
This last drawing was my ultimate drawing with a complete message!
And it seems that nobody understands the message (so I failed this life).
See my last work here:

 

It took me 12 months
to finish this 50X70 cm pendrawing of
27 people the system wants us to believe they are dictators/war criminals.
After this drawing for sure I know better.

 

Januari 08at 05:06am

Een salaris in geld en een in punten, goed idee?

De directie van BNP Paribas Fortis wil de brutolonen plafonneren op 4.700 euro bruto. Wie meer verdient, krijgt dat in punten. Die kunnen omgeruild worden voor vakantiedagen, cash of bankproducten. Een goed plan, menen experten.

De details zijn nog niet helemaal bekend. En het gaat bij BNP ook enkel om de hogere lonen, wat toch wel vragen oproept. Maar volgens de bank gaat het hier toch om een groot deel van haar personeel.

Ecolo-parlementslid Georges Gilkinet reageert in Le Soir dat het volgens hem om een soort van 'sociale rulings' gaat, waarbij vooral de schatkist schade zal ondervinden. Minder loon uitbetalen, betekent ook dat er minder belastingen op betaald moeten worden. Zowel door de werkgever als door de werknemer.

Maar dat mag volgens Jan Denys van Randstad geen reden zijn om het principe van de keuzevrijheid in het loonpakket zomaar van tafel te vegen. "Het is een evolutie die bezig is en die ook veel voordelen heeft voor de werknemers. Het klopt dat de sociale zekerheid de gevolgen hiervan zal voelen, maar we zien de evolutie aankomen en de wetgever moet dan maar in staat zijn om zich aan te passen."

Point

Het is begonnen, geld gaat verdwijnen en men krijgt niets zeggende punten er voor terug.
Doet me denken aan de film "In time" waar mensen tijd verdienen.
Is je tijd op dan sterf je.
Het begin is gemaakt.
Algehele controle is een feit geworden.

Punten

 

Januari 08at 05:03am

Why 'Fake' Snow 'Doesn't Melt'--Because It's Real

It's just science, guys.

Snow way!

Real snow shows char marks when a flame is put to it.

After a snowstorm hit Atlanta and a good portion of the Eastern Seaboard last week, snarling traffic and stranding many, rumors circulated that it wasn't snow. Some said that it was FAKE snow, either deposited via chemtrails, or made up of psychoactive substances, or nanobots. (If I had nanobots, I wouldn't waste them by spreading them haphazardly over Atlanta. I'd pick Bavaria, so I could infiltrate the Illuminati.)

A strange conspiracy, to say the least. Some viewers, especially those who have not encountered snow before, could possibly be forgiven for believing the idea had some merit. A rash of videos showed people torching snow, only to see it (apparently) not melt, leaving a black char mark on the exterior of the white stuff... as if it were synthetic, and not just made of frozen water.

Fed up with these misleading videos and dumb theory, astronomer and science writer Phil Plait took a lighter to snow in Boulder, Colo., and got a similar result. But this is merely how real snow behaves. As Maggie Koerth-Baker wrote at BoingBoing, Plait takes advantage of the situation to explain the science behind what is going on in, in this video:

As he says, when snow melts, the water is absorbed by the remaining loosely packed snow. This is how snowcones hold onto their delicious sugary water, and explains why they are so delicious. And the black char marks are traces of soot from the lighter fluid.

Snow


Januari 08at 05:01am

Doodzieke Fabiën (11) viert feestje bij 100ste chemo

Het is voor de 11-jarige Fabiën het moeilijkste moment van de week, toch wilde het meisje uit het Gelderse Elst er op een positieve manier bij stilstaan dat ze in het ziekenhuis werd verwacht voor haar honderdste chemo.

Al sinds 2009 moet Fabiën vaker dan haar lief is naar het ziekenhuis omdat ze maar liefst drie tumoren met zich mee draagt, toch is ze blij dat ze zoveel jaar later dankzij de chemo’s nog steeds in leven is. Een prima reden dan ook, vindt ze samen met haar moeder, om het leven goed te vieren!

Point

Moet je werkelijk gehersenspoeld zijn wetende dat via de wetenschappelijk is bewezen dat juist chemo de killer is in kankergevallen!

Wat voor ouder ben je als je dit toe laat?

Fabien

 

Januari 07at 05:06am

Oppositie vindt beëdiging Statenleden illegaal

De oppositie in het parlement willen de vergadering van vandaag uitstellen. Zij vinden dat de zeven nieuwe parlementsleden illegaal zijn beëdigd door de gouverneur. Een brief met die strekking is naar parlementsvoorzitter Davelaar gestuurd. Volgens de oppositie moet het parlement de geloofsbrieven van nieuwe Statenleden goedkeuren ‘en dat is niet gebeurd’.
Staatsrechtdeskundige Douwe Boersema zei eerder dat de behandeling van geloofsbrieven een routinekwestie is en geen onderdeel van debat.

Point

En de oppositie heeft gelijk!

Zie opinie van gisteren "Gentlemen’s agreement"

 

Januari 07at 05:04am

"Geef hen brood en spelen"

Niets is er veranderd en de massa blijf blind

Brood en spelen

 

Januari 07at 05:02am

Hitlers good plan

Hitler have good plan, bring good cookies to all, but then plan failed because he cut out some bakers because of their ingredients, and then all things went sour milk. This is why any good cookie is a cookie worth eating. Do not turn away your fellow cookie lover because they no make same cookie as you.

Hitler

 

Januari 07at 05:00am

Titanic zonk door brand

Niet de botsing met een ijsberg, maar een brand was de oorzaak van de ramp met de Titanic. Uit Iers onderzoek kwam nieuw bewijs voor het zinken van het onzinkbaar geachte passagiersschip naar boven.

In april 1912 kwamen meer dan 1500 mensen om het leven toen de Titanic op haar reis van Southampton naar New York zonk. Feit is dat de boot met een ijsberg in botsing kwam en dat de romp daardoor openscheurde.

Maar dat zou bij de onzinkbaar geachte Titanic, destijds het grootste passagiersschip ter wereld, eigenlijk niet kunnen. Op onlangs bestudeerde foto’s is bewijs gevonden voor een grote brand die voorafgaand aan de botsing oncontroleerbaar zou hebben gewoed.

Door temperaturen tot 1000 graden Celsius zou het staal van de Titanic zodanig verzwakt zijn, dat de botsing met de ijsberg het schip fataal werd.

De Ierse journalist Senan Molony deed meer dan 30 jaar onderzoek naar de ondergang van de Titanic. Hij bestudeerde foto’s die door de hoofd boordwerktuigkundige voor het vertrek vanaf de werf in Belfast waren gemaakt. Daar zag hij negen meter lange zwarte strepen aan de stuurboordkant van het schip, precies op de plek waar de ijsberg later voor een enorme scheur zou zorgen.

Deskundigen zeggen dat deze strepen waarschijnlijk door een brand in de kolenvoorraad achter de ketelruimte van de boot zijn veroorzaakt. Al in 2008 gaf expert Ray Boston aan dat er een brand tijdens de testfase tien dagen voor vertrek uit Southampton zou zijn ontstaan. Deze brand is door de directie van de rederij altijd onder de pet gehouden.

In een nieuwe Channel 4 documentaire genaamd ‘Titanic, het nieuwe bewijs’, zegt Molony dat het schip omgekeerd (aan de bakboordzijde) was afgemeerd in Southampton zodat de passagiers de schade door de brand niet zouden opmerken.

Molony: “Het zinken van de Titanic kwam door een zeldzame combinatie van bijzondere feiten: vuur, ijs en misdadige onachtzaamheid. Niemand heeft deze feiten eerder boven water gekregen, maar het bewijs voor de brand verandert het hele beeld van de ramp.

Metallurgische experts melden dat een dergelijke brand het metaal tot 75 % zwakker kan maken. Men wist van de brand, maar door alle druk werd het genegeerd. Dit schip had nooit de zee op mogen gaan.”

Volgens de officiële lezing die in 1912 aan het Britse parlement werd gepresenteerd, werd de ramp veroorzaakt doordat de Titanic met hoge snelheid door gevaarlijk water met ijsbergen voer. Dat gaf de bemanning weinig kans om de fatale botsing te vermijden.

Titanic

 

Januari 06at 05:09am

Opinion

Gentlemen’s agreement

Boze ogen kijken alsmaar naar heer Schotte en de oppositie maar wat is er werkelijk gaande? Want waarom mag het kabinet Schotte wel via een staatsgreep overgenomen worden door onder andere de PAR clan en mag bij een werkelijke minderheid heer Schotte niet zeggen dat het niet klopt wat er gaande is in het huidige parlement? Waarom is de ene keer de regel wel van toepassing en de andere keer niet? Wat geven de partijen PAR, MAN en hun slaven het recht om fouten te maken, volgens experts, en mogen zij sjoemelen met de regels en wetten en politieke zaken doen buiten het boekje om? Zelfs de expert heer Boersema haalde tussen de regels door dat er wel wat foutjes zijn gemaakt en ja, dan kun je die als een “Gentleman” oplossen of je kunt er gebruik van maken zoals er al in het verleden vele malen is gebeurd in de politiek.

Het woordje is dus “Gentlemen’s agreement”. Helaas zijn er geen “Gentlemen” meer en leven we in de wereld van de ordinaire maffia.

Democratie kunnen we wel vergeten want het kabinet wat er nu zit is maar voor één doel in het leven geroepen, namelijk om het schaduwbankieren te legaliseren en te realiseren wereldwijd. Dat kan nu want het vorige kabinet heeft gezorgd dat de moord Wiels geschoven wordt op valse bewijzen en verkeerde namen. Zo blijven de grote der groten ver van de bron en mooi schoon en kunnen nu geïnstalleerd worden. Zo heeft elk kabinet kennelijk haar eigen doel en het is nu, na de voorvallen tot heden, de beurt aan dit kabinet. Een kabinet gezet door de maffia, de financiële maffia gestuurd vanuit de hoogste don P.

John H Baselmans-Oracle

Schotte

 

Januari 06at 05:08am

De macht van de reguliere pers

PErs

 

Januari 06at 05:06am

Wat doet België op de Zuidpool?

Mogendheden die zich over de Zuidpool ontfermen, gaan een onderzoek instellen naar wat België er allemaal uitspookt.

De Belgische poolreiziger Alain Hubert zorgt er rond de Belgische Zuidpoolbasis Prinses Elisabeth voor zo veel ophef, dat de internationale gemeenschap onder leiding van Noorwegen een onderzoek instelt, meldden Belgische media donderdag.

De staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Elke Sleurs, heeft bevestigd dat de landen die het internationale verdrag hebben getekend dat Antarctica beschermt (ATCM) ,,al lange tijd erg ongerust zijn over de Belgische activiteiten op de Zuidpool''. Ze zei ook dat er dit jaar door het geruzie tussen Brussel en Hubert voor het eerst sinds lang geen wetenschappelijke missie naar de Zuidpool gaat.

Poolreizen

Hubert, die op de basis zou wonen, zou er toeristische poolreizen organiseren en een landingsbaan willen aanleggen. De Belg is oprichter van de inmiddels vijftien jaar oude International Polar Foundation (IPF), een stichting in Brussel die volgens de website een nieuwe link wil leggen ,,tussen wetenschap en samenleving''. Op de website staat ook dat de de Prinses Elisabethbasis een creatie van de IPF is die door deze stichting wordt geëxploiteerd. De Belgische overheid heeft de IPF aan de kant geschoven, maar de stichting heeft in verscheidene rechtszaken over de vraag of dat wettig was, gelijk gekregen.

Ruzie

Hubert en de Belgische overheid hebben al jaren ruzie over wie het op de basis voor het zeggen heeft. In 2015 bepaalde een rechter in België dat Hubert er niet meer mocht komen. Later kreeg hij toch toestemming om er de boel te inventariseren, maar Sleurs stelde vervolgens dat Hubert, bijgenaamd Kuifje van de Gletsjers, de basis had geplunderd. Afgelopen jaar boekte Hubert een aantal belangrijke overwinningen in de slepende juridische strijd om 'Belgisch Antarctica', die met naar schatting twaalf procedures wordt uitgevochten.

Pool

 

Januari 06at 05:03am

CIA-ondervrager Saddam Hoessin: VS zat fout

LONDEN - De Verenigde Staten moeten zich schamen over hun inval in Irak. Dat zegt John Nixon tegen de BBC. Hij was in 2003 de CIA-specialist die dictator Saddam Hoessein dagenlang ondervroeg.

Tijdens de verhoren werd volgens Nixon duidelijk dat Hoessein nooit plannen heeft gehad aanvallen met chemische wapens uit te voeren. Ook bleek uit de ondervragingen dat Irak geen massavernietigingswapens meer had.

John Nixon heeft een boek geschreven over zijn ervaringen. In Debriefing the President: The Interrogation of Saddam Hussein beschrijft Nixon dat de Amerikaanse regering alles behalve blij was met zijn bevindingen. „We werden gezien als een mislukking.”

Nixon trekt in zijn boek fel van leer tegen de toenmalige president George W. Bush. De president hoorde alleen maar wat hij wilde horen, zegt Nixon. Bush stond buiten de realiteit en werd omringd door jaknikkers, aldus Nixon.

De CIA-ondervrager vertelde verder tegen de BBC dat Hoessein een man van ongelofelijke tegenstellingen was. „Hij had humor, was charmant en heel beleefd, maar kon ook in woede uitbarsten en was extreem argwanend

Hoessin

 

Januari 05at 05:05am

Verdwenen stukken

Wiels is vermoord in opdracht van een man en die is zelfs nog niet in beeld bij OM omdat deze groep beschermd is.
De man G is een zeer machtige man en staat aan de top van een wereldbedrijf wat ook op curacao de lakens uitdeelt! Dit bedrijf zit in alle overheidsbedrijven en deze man en hun kliek werden bang toen heer Wiels te hard ging schreeuwen over UTS
Jammer dat er geen recht is en dat de onderzoekers incl OM bang zijn voor deze elite. En daarom wijzen we maar wat loopjongens aan.

Wiels

 

Januari 05at 05:03am

Wat maakt het vatikaan onschendbaar?

Rond de wereld lezen en horen we over de bloederige aanslagen en moordpartijen. Maar dan vraag ik me af waarom een plaats op deze wereld alsmaar gespaard wordt. Waarom wordt deze plaats gespaard en wie is het die hun beschermen? Ligt hier het bewijs van waaruit de vele bloederige aanslagen geregisseerd worden?

Wat maakt het vatikaan onschendbaar?

 

Januari 05at 05:02am

Zo deed Duitsland dat in de tweede wereldoorlog.

Alles lijkt er op dat ook hier lokaal nu de censuur op de sociale en lokale media bepaald wordt door de elite...

Duitsland

 

Januari 05at 05:00am

A story what makes you think

I was not going to post anything today but my friend Jamie Rous sent me a link about George Michael. I was never a fan. Nevertheless I was shocked to hear he’d died at 53. This link, however, focused on what we weren’t told about him & it sure knocked me bandy. I’ve always been a free-thinker. I felt religion was baloney at 10. I risked expulsion from school at 14 when I was the only pupil who refused to go to morning prayer. Around this time I was also convinced what I was hearing about Israel in the media didn’t add up. Yet I’ll admit - I had absolutely no idea about this.

Even though I was mystified as to why in the last 25 years or so George Michael didn’t rake it in when seemingly all he had to do was walk into a recording studio, should I have known better? I merely assumed he’d either made his whack & couldn’t be bothered or he’d lost his touch. Since my foray into social media & the Internet began in 2011, long after the censorship & vilification of the singer/songwriter, how was I supposed to know? So, what this clearly indicates once again is the enormous power of the media. Not only can they suppress the truth but they then character assassinate anyone brave enough to speak out.

It sickens me no end: I realise now all these lewd stories about George Michael may well have been total fabrications by the Zionist media. It really is a case of ‘don’t mess with us. We’re bastards & we will screw you’ & this most definitely applies to stars & celebrities. I mean they deliberately lied about Iraq, Libya & a host of countries. Millions have died as a result. No sorry; no nothing & THEY STILL LIE THEIR ARSES OFF! Therefore, one has no option but to conclude they’ve no scruples whatsoever. Worse still, while they’ve the audacity to brand those who dare to speak out sexual deviants, they pull out all the stops to protect the real pedophiles & perverts! The entire mass-media is placed on clam up alert so the public remains largely unaware our corridors of power are riddled with child molesters, while behind closed doors sufficient pressure is applied on the Police to drop, what are, open & shut cases of child molestation.

Case in point: How many people know about Tony Blair’s prosecution in 1983 in Lewes Crown Court where he was convicted of performing an improper sexual act in a men’s public toilet? He was fined £500 but for some reason allowed to commit perjury by only giving his middle names in court - Charles Lynton. To this very day the media have kept this astonishing piece of news out of the headlines. It goes without saying - had the truth been known, Blair’s political career would have hit a brick wall. Instead he went on to become war-monger extraordinaire & the perfect Zionist puppet by dutifully perpetuating media falsehoods in order to go to war. Now read this piece by Asghar Bukhari & Nina Saddique & tell me you don’t feel somewhat perturbed.

"Not many people know this but, George Michael was Pro-Palestinian & against the Iraq War.

BBC banned the single he sang for Gaza & the powers that be absolutely assassinated his character/reputation & his credibility. When addressing Blair's decision to go to war he said....
One of the central issues is being lessened in the British media and the American media, which is the importance of sorting out the problems in Palestine.....

.....and the worldwide perspective is that America is about to attack Saddam Hussein for oil and (Israeli Premier Ariel) Sharon is left to get on with his own business in Israel and that those two things show an absolute double standard....."

George Michael RIP - researched and written by Nina Saddique
'Now you have probably never heard of this, and that is how the pro Israel media works. All they ever told you about George Michael after his comments were designed to destroy his public image. They turned him into an out-of-control freak show. Sex and drugs - that's all the headlines were about.

Buried was the story they didn't want people talking about. He was so against the neoconservative Iraq war he dedicated his album to it. As a result SONY refused to publicise it. A clue as to why was found in WikiLeaks when an alleged hack by a North Korean showed that powerful Jewish Zionist executives at the top of Sony Entertainment were fuming that certain artists had shown their support for the Palestinians and were discussing how to stop it.

The split between him and Sony over this ended his career as he promised never to sing for them again. Their refusal to terminate his contract meant he lost hundreds of millions of pounds in lost album sales - which suited them fine. They had destroyed another pro-Palestinian voice.

He continued to speak out after this which was the last straw for the establishment who vilified him. He was blacklisted by the music industry in the USA according to an interview he gave years later and had to flee America due to threats of violence against him due to his opposition to the neocon war and the Media hate campaign. He lapsed into drink and depression and would never be the same again.'

I'd just like to add this cannot be mere coincidence. The list is simply too long. There is a finite number of people in the public eye. Only a small percentage have the balls to speak out against war, yet an inordinate number of these well known figures end up suffering premature deaths. How can it possibly be? The late great George Carlin touched on this..... (click caption below for my website & other captions)

There are many, many more - Aaron Russo, Bill Hicks, Jimi Hendrix, a host of journalists - I could go on forever adding to the list of famous people opposed to war, dying in mysterious circumstances. For now I'll simply mention John Smith - the Labour Leader who was all set to become Prime Minister & so crucially would never have colluded with GW Bush & the lies of Wolfowitz, Perle & Feith in order to attack Iraq. His untimely 'death', when he was full of beans, opened the way for Blair to become Labour leader & thus pursue a course of action Smith would never have even contemplated. Add the sudden deaths of Robin Cook, Blair's Foreign Secretary, who due to his opposition to the Iraq war had resigned & the out-&-out murder of Dr Kelly, UK's chief weapons inspector to Iraq, who'd flat out stated Blair & the media was lying about Saddam's alleged weapons of mass destruction, what the hell are we supposed to think?

Now ask yourself - how many war-mongering, mass-murdering vermin die prematurely? I can't think of one! What I do know is some of the greatest scumbags in history like Dick Cheney & David Rockefeller receive the kind of medical treatment most ordinary folk have little or no idea even exists! I'll say it one more time - we really do live in a sick world.

RIP George. I'm sorry. At least I realise now you were a man who stood up for what was right.

George

 

Januari 04at 05:06am

Immigration horror at Hato Airport or how to become something like a stray dog!

Never travel anywhere on a Sunday I would readily advise anyone. Still, I found myself some weeks ago arriving on a Sunday afternoon at Hato Airport. The flight with Westjet out of Toronto was a wonderful one. A talkative intelligent young man was sitting next to me. He was fearful to get lost in Curaçao. Although he had studied the road map for weeks, he couldn't remember one single name of a road. Why are those names so unspeakable, he asked? Those were much easier to pronounce and remember just some years ago, I explained to him. But then a wave of nationalistic pride and hate of foreigners took hold on the island and gave birth to the idea of changing most names. Most locals liked it a great deal. Not very smart, he meant and shook his head in disbelieve.

Our landing went smooth and most of my fellow passengers looked forward to a week-long sunny stay. But being still on the upper level of the building we were stopped without any explanation. Military style, no one further – stay here! It's incredible what we all accept without a single question. A fat uniformed lady grim looking was holding us in check. It took quite a while until the first ones were allowed to step on the escalator leading down. Getting the first glimpse of the hall made clear that most passengers of the previous flight were still waiting in lines there. So it took for all of us much too long to reach the immigration boots. Those were mainly occupied with overeaten hateful looking ladies treating every single passenger like an enemy. Checking all passports carefully is a real good idea but nowadays one shouldn't forget that all data is exchanged already when someone buys a ticket and with all the pre-checks at other airports, one can easily say, that a wanted criminal would be already spotted long before he enters an airplane.

However, the immigration ladies were taking their time as every single passport would be a faked one. Never before have I observed so much incompetence on a Sunday afternoon. Finally, it was my turn and it was time because I needed to go to the toilet since quite a while but didn't spot a restroom while waiting in line. “You can't enter here”, the immigration lady yelled at me after she had checked my passport (issued by the Governor of Curacao) and her computer with extreme slowness. “So why is that?”, I asked politely. “If I would do the same as you are doing here in The Netherlands, I would be deported”, she explained now even louder. “So what am I doing?” I asked not knowing what the hell was going on but realizing that this lady is motivated by racism and abusing me. “You were here already this year”, she said caustically. “And what's wrong with that?” I asked in disbelief, “...you dislike the money I spend here frequently or what?” She kept on talking to me as I would be a street dog she dislikes. One must know that I'm the most inconspicuous person one can ever meet, no makeup, no high heel shoes, no fancy dress and petite. Starting to be grey haired I'm no competition to no one but for her, I was just simply too white! She hated me upon seeing my passport, just simply Nazi style, I would say.

“You have to buy a return ticket and you can only stay for one month”, she was finally spitting into my face. I started smiling and just wanted to ask for her boss as another uniformed lady was all of a sudden standing behind me and took over. “You won't get your passport back”, she said right away. “Why, what's wrong with my passport?” “You can't come and go as you want over here?”, she yelled out. Realizing that all this will take a bit longer I asked her if I could go outside and inform the lady who picks us up that it will take some time. “No”, she replied, “no one can leave the hall without a passport!” So I just turned around saying that I go now and use the toilet. In the same time, I informed my husband which was waiting already for a long time at the luggage belt not knowing what was going on. He is already registered as a citizen of Curacao since some years and of course, didn't believe what he heard. “Don't worry”, I said to him and looked for the paper I had somewhere which I had gotten some years ago from the immigration as proof that I had asked for “toelating van rechtswege” and yes I found it.

“It's old”, the immigration officer said, “you can be denied since long”. “You have a computer”, I answered promptly, “go ahead and check if I'm denied!” “We are not connected with them”, she answered. With this answer, it was very clear that she enjoyed the game they had ready for me and that she was nothing else than a pure racist enjoying her discriminatory and unlawful actions. I told her right away that I wouldn't buy a return ticket to nowhere. Finally she decided she would give me a copy of my passport stapled it with my “Bewijs van aanvrag Verblijfvergunning” and wrote on it: “Need to go to immigration office for an appointment to pick up her resident paper or need to buy a ticket back to Amsterdam” (scratched “Amsterdam) and replaced it with “go back”. So she clearly did not even know where I came from. With this, she sent me out the building where no one can leave without as passport as she just had said earlier!

I had stopped going to the immigration office years ago which was then located near Gosie Weg as it had become clear to me that they service which was delivered there was a very discriminatory one. The ladies there were sitting behind thick glass and were most of the time I came busy with their makeup using big brushes I only need for painting the walls. Or showed each other their newest acrylic nails. By any definition, they didn't work. But plenty of people were spending their days there hoping to get their papers done. Mainly poor labourers paid by the hour and losing money they urgently needed whenever they had to be there while the taxpayer paid a horde of people which had stalled all work since long and were just sitting there. In general, an appointment was arranged with the Security Guard (so never overlook the importance of Security Guards in Curacao!). And it happened to me that I came to an appointment and the very same Security Guard who had arranged it couldn't find it anymore in his book because he was unable to read his very own handwriting. Soon after that, I read in the newspaper that the Minister (at that time a woman) gave notice that no one has to go to the Immigration Service anymore because everyone which had applied for residency would get a notice in writing. That was the onliest time ever in my long life that I became really happy by reading the newspaper! And believe it or not, I felt content that I didn't have to go there anymore.

From time to time my husband asked if I have gotten any information from the immigration but no I didn't. The years went by. And once I even wrote an registered letter. Three times the mail tried to deliver it to the Immigration office but they denied to accept it. Each attempt precisely stamped and noted by the mail deliverer. I still have it on my desk. But anyway I don't want to keep you too long with a real lousy Curacao Immigration Service story. Of course, I couldn't go to the bank for money because I had no passport anymore. Believe me, I really felt like a stray dog.

I went to the Immigration Office at Punda and I would never have believed this but the service there has totally changed to the better! I told a friendly and competent employee - the Chinese looking lady working at the reception - my story. She couldn't really believe it but acted swiftly. A gentleman called Rick tried to phone the immigration service at Hato but couldn't reach anyone knowing anything about my case. He just shook his head as I asked him why did they do that? It wasn't normal for him and of course, they can look into the secrets of our computer files, he meant. He supplied me with everything necessary and said: “Go back there they have to give you back your passport and then come back to us and we stamp it for you!” Kudos to all who were involved in the Immigration at Punda!! I didn't know anyone but they simply helped me out of my misery in the fastest and competent way.

But wait you need to know what else happened. Of course, I didn't know where to wait as I went back to the airport. So I asked the officer which is checking all departing passengers and showed her the copy of my passport and supplied her with my story. She also just shook her head and said: “But you have a valid passport from the Governor!” She also didn't understand it. But she phoned and I had to wait at the Arrival area for quite some time. Finally, another female Immigration officer came out and I gave her my residency paper I just got in Punda. She checked it up and down and said while she was holding my passport very firm in her hand: “This paper doesn't look as the one's I know. There is no photo on it. You know, I can send you back and for as often as I want!” “What do you think you are”, I said now quite loudly. Of course, she didn't wear a badge. She pointed to my husband who was standing a bit aside and asked: “Is this your husband? What kind of language he speaks?” He is born in the Alps as well as I am but I said to her: “He is as local as you are!” Upon she became furious and instantly fuming like a Cuban cigar and yelled: “Which kind of papers he has?' “The same as you have!” I answered. She now became very emotional almost finding herself in a kind of distress of finding the right words and repeated: “The same as I have?” “Yes”, I said, “the same as you have. The very same Sedula as you have he has. As there is just one, isn't it?” “I can keep your passport as long as I want”, she answered yelling, “you don't speak like this with me!” “You know what”, I said to her, “you can keep it! Because I stay here anyway and I will start a “kortgeding” at court to get it back! You understand me?” Upon this, she looked as someone would have hit her ass. While I slowly turned around she let fall my passport into my hands and walked away without any further word.

Upon reading in the Amigoe that two women have attacked an immigration officer I must state, as peaceful as I am, I do understand the action of the two women.

By Marry Simpson

Point

Immigratie is een ziekelijke tak van ons ambtenaren apparaat.
Ze menen werkelijk macht te hebben met hun apenpakkies aan.
Gelukkig heb ik als soeverein mens niets meer met hen te maken. Het gaat tijd worden dat deze machtsmisbruikers eens aangepakt gaan worden.
Er is een werkelijk verschil heren en dames immigratie tussen "je werk doen" en jullie macht misbruiken.
Er zijn regels, veel regels en de beambte moet een reden geven. Wat helpt is eventueel een gang naar de rechter want men kan je niet zomaar als een crimineel neerzetten en je hebt de plicht het paspoort bij je te houden.
zie deze wetten maar eens
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005212/2014-03-09

 

Januari 04at 05:05am

Ik keer terug. Mag dat?

Voor Nederlanders die in het buitenland wonen is het soms een ingewikkelde kwestie om weer terug te keren. Het gebeurt dat ze hun Nederlandse nationaliteit kwijt raken zonder dat ze dat weten. In 2014 vertelden we in Argos het verhaal van Carla Brienen die met haar man en twee kinderen in Mauritius woont. Voor het kopen van een huis nam ze de Mauritiaanse nationaliteit aan. Met als gevolg dat ze, zonder dat ze dat wist, geen Nederlandse meer is. Sindsdien doet ze allerlei pogingen haar Nederlanderschap terug te krijgen. Tevergeefs. Voor de Nationale Ombudsman aanleiding voor een groot onderzoek. Na een oproep kreeg de Ombudsman meer dan 500 meldingen. Ook als je gaat leven in een camper en je huis verkoopt kun je in de problemen komen. De familie Matthijsse uit Apeldoorn kreeg van de gemeente te horen dat ze haar briefadres bij hun dochter kwijtraakten. Met grote gevolgen. Ook die zaak is door de Ombudsman onderzocht.

Nederlander

 

Januari 04at 05:03am

Mind Control: New System Allows Pilots to Fly Planes Using Their Brainwaves

A new system developed at Honeywell Aerospace makes it possible for a pilot to control a working airplane with his or her mind.
The system working in itself is a revelation; if this is the beginning of actual mind control, there is no telling where the tech will lead us.

Getting your head in it

There’s been much research done to perfect mind control technology — and no, not the brainwashing kind. Recent developments include a car that could be moved using a person’s thoughts, and several competitions involving mind-controlled drones and robots.

Now, mind control has made its way into airplanes. Santosh Mathan, a neurotechnology researcher from Honeywell Aerospace, developed a system that allows a pilot to control a Beechcraft King Air C90 with just the mind. “We saw control of an aircraft as a nice target in order to develop, refine, and test our neurotechnology,” Mathan says.

Mathan and his team developed the system over 12 years, and successfully tested it on a simulator. The actual performance, however, still has some issues. Apparently, the amount of noise and distraction that a pilot is exposed to — air traffic control operators occasionally buzzing the radio, engine noise, the usual air turbulence, etc. — can make it difficult to concentrate on what command you want the plane to do on the interface.

All of this meant that the pilot had to pour tremendous amounts of concentration on the interface, or at least Stewart did. There also isn’t any feedback, apart from the plane actually moving, that the computer has received your commands correctly.

In any case, the fact that a successful flight was accomplished using this system already is a big deal. This technology, once it’s perfected and produced, can facilitate pilots by working as an extra layer of control. “I wouldn’t depend on this to fly a plane in a fast-paced scenario where you’re trying to dodge cliffs or other planes, but it’s definitely an interesting example—how often will it do the right thing within a reasonable amount of time?” says Beata Jarosiewicz, a neuroscientist who worked on the project at Brown and Stanford Universities.

For Mathan, it was enough to see the system working during an actual flight.

Mind

 

Januari 04at 05:01am

Illuminati's Grand Wizard Albert Pike: 'We will use islam to spark World War III

There has been quite a bit of interest which has surrounded Albert Pike’s prediction of the
three world wars. Pike, who was a notorious free mason and Luciferian, was also a General
for the Confederacy in the Civil War, and what he has to say will rock you to your core.

In the 1880’s Pike openly stated that he felt that Islam would be a major component in the
beginning of World War 3. Going further, he stated that the Illuminati would lead Islam to
directly confront the Western world. Many of us have watched over the years and saw
exactly what the New World Order has done with Islam.

In their endeavors, they have used Islam to create crisis after crisis, and now things are
spiraling out of control.

Pike

Pike was a 33rd-degree freemason and a recorded occultist grand master. In his work, he
created the Southern Jurisdiction of the Masonic Scottish Rite Order. Pike's letter to
Giuseppe Mazzini states specifically how the three world wars have been planned for
generations.

In his own words, "I' he First World War must be brought about in order to permit the
Illuminati to overthrow the power of the Czars in Russia and of making that country a
fortress of atheistic Communism. The divergences caused by the "agentur" (agents) of the
Illuminati between the British and Germanic Empires will be used to foment this war. At the
end of the war, Communism will be built and used in order to destroy the other
governments and in order to weaken the religions.

"The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between
the Fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is
destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of
Israel in Palestine. During the Second World War, International Communism must become
strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held
in check until the time when we would need it for the ?nal social cataclysm.”

"The Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by
the "agentur" of the "Illuminati" between the political Zionists and the leaders of Islamic
World. The war must be conducted in such a way that Islam (the Moslem Arabic World) and
political Zionism (the State of Israel) mutually destroy each other.

Meanwhile, the other nations, once more divided on this issue will be constrained to fight to
the point of complete physical, moral, spiritual and economical exhaustion... We shall
unleash the Nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm
which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, the
origin of savagery and of the most bloody turmoil.

Then everywhere, the citizens, obliged to defend themselves against the world minority of
revolutionaries, will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude,
disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without
compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its
adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure
doctrine of Lucifer, brought ?nally out in the public view.

This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the
destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time."

Haat

 

Januari 03at 05:09am

No Gravity, No Dark Matter

Remarkable New Theory Says There's No Gravity, No Dark Matter, and Einstein Was Wrong

Gravity is something all of us are familiar with from our first childhood experiences. You drop something - it falls. And the way physicists have described gravity has also been pretty consistent - it’s considered one of the four main forces or “interactions” of nature and how it works has been described by Albert Einstein’s general theory of relativity all the way back in 1915.

But Professor Erik Verlinde, an expert in string theory from the University of Amsterdam and the Delta Institute of Theoretical Physics, thinks that gravity is not a fundamental force of nature because it's not always there. Instead it’s “emergent” - coming into existence from changes in microscopic bits of information in the structure of spacetime.

Verlinde first articulated this groundbreaking theory in his 2010 paper, which took on the laws of Newton and argued that gravity is “an entropic force caused by changes in the information associated with the positions of material bodies”. He famously stated then that "gravity is an illusion," elaborating further that:

"Well, of course gravity is not an illusion in the sense that we know that things fall. Most people, certainly in physics, think we can describe gravity perfectly adequately using Einstein’s General Relativity. But it now seems that we can also start from a microscopic formulation where there is no gravity to begin with, but you can derive it. This is called ‘emergence’."

What’s more, the Dutch professor now published an elaboration of his previous work in “Emergent Gravity and the Dark Universe”, which argues there’s no “dark matter” - a mysterious kind of matter that along with dark energy theoretically makes up 95% of the universe, but has not really been discovered yet. Dark matter alone is thought to account for nearly 27% of the universe's mass-energy.

There has undoubtedly been something scientifically disconcerting about giving so much significance to a force that’s never been detected directly. It’s existence has only been inferred through gravitational effects. Interestingly, it’s existence has been first suggested by another Dutch scientist - the astronomer Jacobus Kapteyn in 1922.

https://youtu.be/ynRVnIh6wq4

One way the existence of dark matter was used was to explain why stars in outer regions of space seem to rotate faster around the center of their galaxy than theory suggested. What Verlinde proposes is that gravity just works differently from how we previously understood it, and creating the concept of dark matter is irrelevant. He is able to predict the velocity of outer-rim stars and their “excess gravity” within his new theory.

"We have evidence that this new view of gravity actually agrees with the observations," said Verlinde. "At large scales, it seems, gravity just doesn't behave the way Einstein's theory predicts."

This aspect of Verlinde's theory was actually tested recently with success by a team of Dutch scientists.

One great outcome of Verlinde’s work is that it pushes us further towards reconciling quantum physics with general relativity.

"Many theoretical physicists like me are working on a revision of the theory, and some major advancements have been made. We might be standing on the brink of a new scientific revolution that will radically change our views on the very nature of space, time and gravity, “ explained Verlinde.

Gravity

 

Januari 03at 05:07am

Adward Snowden Leaks Top Secret Aircraft Built From Alien Technology

This photograph began circulating the internet, and allegedly was “leaked” by Edward Snowden. The text associated with the image, disseminated online by Keith Thomson Books, read as follows:

According to an anonymous Internet source, you are looking at a classified photo of a secret space plane, leaked by Edward Snowden.

Adds the source, “These ships were created from technology taken from Alien spacecraft that have been confiscated since the Truman Administration and reverse engineered at Area 51, Los Alamos, and The Dulce’s N.M. Deep Underground Military Base. They are launched into space from the top secret Base on Diego Garcia Island in the Philippines [sic]. Expect Full Disclosure in the coming weeks.”

I’m a bit skeptical because the photo is blurry, but then again most alien/UFO photos are. Also our source misreported the location of Diego Garcia, the atoll in the Indian Ocean, but that may have been a function of haste, perhaps with CIA assassins on his heels. The other thing is, it sort of looks like a computer render, but if the aliens have intergalactic travel capability, they could probably create that effect. What do you think?

It took all of about 2 minutes to show that this is not connected to Edward Snowden and it is not an aircraft.

Artist Alex J. Brady has released many different concept art sketches. Living in England, Mr. Brady has worked on different projects as a freelancer, creating images such as these.

It appears someone took his artwork, and began disseminating it, alleging it was an top secret aircraft, buit by alien technology, and leaked by Edward Snowden.

This one can easily be put to rest as a provable hoax, but for the record, NOT of the doing by the artist. On a personal note, he does some amazing work! Please don’t associate him with this hoax, however, as it appears it was someone else entirely who perpetrated it.

Plain

 

Januari 03at 05:04am

Sharing fake news

Fake news

 

Januari 03at 05:03am

Leaked: Windows 10 Build 14997 Appears Online With Many Updated Features

It's an unofficial Windows 10 build.

Short Bytes: It has come to light that the Windows 10 Build 14997 has been leaked online. The build comes from the internal release channel rs_onecore_base and brings new features in the Settings app, Edge browser, etc.
It’s less a than a week since Microsoft released the Windows 10 Build 14986 officially — the last Windows update for 2016 — in the market and a leaked version of the yet-to-be-launched Build 14997 has appeared online.

The Windows 10 Build 14997.1001, i.e. Creator’s Update or Redstone 2, leak is announced in a BetaArchive thread.

The updated build comes with improvements in the Themes section, Settings app. Edge browser, etc. Microsoft, through its Windows Insider Program, facilitates preview builds originating out of the rs_prerelease branch.

The thing that sets Build 14997 apart is that the build has originated from rs_onecore_base, an internal development branch.

Here is a hands-on video of the Windows 10 Build 14997 from Windows Central:
https://youtu.be/fNOr0FN79YU

Windows10

 

Januari 02at 05:07am

Opinion

Onkunde of oplichterij Aqualectra

We lezen zeer regelmatig dat peperdure apparatuur kapot gaat (lees bv bericht MRI) en ook in het bedrijfsleven wordt er regelmatig gesproken over elektronische apparatuur die het begeeft. Men is verplicht vele beschermapparatuur te plaatsen om zo de pieken en de dalen van de Aqualectra stroomtoevoer te regelen. Helaas, dan nog bezwijken vele elektronische apparaten of branden deze mysterieus door.

In de tijd dat ik mijn reclamebureaus had, moesten we op Curaçao altijd van alles regelen om de computers, plotters, scanners aan de praat te houden. Nu had ik het geluk dat ik technici had die ook de vele gevoelige elektronische apparaten in lokale klinieken, ziekenhuizen en bedrijven aan de praat moesten houden. Maar deze personen hadden allen een opmerkelijk verhaal. “Het zijn niet alleen de pieken en dalen van de stroom die de gevoelige apparaten laten springen en doorbranden maar het is veelal de “harmonische stroom” (Frequentie verschillen) die de apparatuur na verloop van tijd laat “inslapen”. Nee, was het antwoord op de vraag van mij over de stroomregelaars en systemen. Nee, want de harmonische stroom knalt daar ook gewoon doorheen volgens deze diverse experts “De meeste problemen met gevoelige apparatuur is simpel de harmonische stroom” was alsmaar hun antwoord.

Nadat ik meer informatie kreeg van enkele experts over deze harmonische stroom, ben ik me gaan verder verdiepen in deze materie. Daarna heb ik zelfs metingen kunnen laten doen door mensen van Aqualectra zelf. Mensen die wel het goed voorhebben met de klanten en willend zijn om mensen te helpen. Inderdaad, er waren vreselijke frequentie verschillen maar ook volgens deze werknemers van Aqualectra, zal Aqualectra er weinig of niets aan doen. “Al is het inderdaad verkeerd hier buiten bij de hoofdleidingen, Aqualectra zal het nooit toegeven” was het antwoord van hun eigen mensen.

Inderdaad in de tijd van mijn werk werd een keer wel alle apparaten vergoed die kapot knalden maar er werd niets aangepast aan de lijn. Nu woon ik al geruime tijd op bandabou en heb dezelfde problemen met stroom.

Heer Jonis, directeur Aqualectra, had me maanden geleden uitgenodigd voor een gesprek en een rondleiding in de meldkamer op de nieuwenhavenweg. In die meldkamer werd mij gezegd dat er vreselijke stroomproblemen zijn op bandabou, maar er niets aan gedaan kon worden. “De mensen hebben gewoon pech”! Ik liet kort daarna Aqualectra via heer Jonis een stroommeting doen. Een week lang werd ons huis gemonitord. U voelt het al aankomen, Aqualectra wist me na 4 weken te vertellen dat het aan onze huisinstallatie lag! U moet even weten dat de elektriciteit in ons huis totaal opnieuw is aangelegd, nieuwe pijpen, nieuwe draden en dat door een eigen installateur van Aqualectra en gekeurd door Aqualectra! Nog vreemder was dat ik de meetgegevens NIET in mocht zien die zij hadden! Het is kennelijk normaal dat Aqualectra wel een bewoner valselijk mag beschuldigen maar men de zgn. bewijzen niet mag inzien!

Ik liet wederom door mijn bevriende Aqualectra medewerkers metingen doen en de uitslag was vreselijk. Er was duidelijk harmonische stroom en er klopte niets van de stroomtoevoer via Aqualectra! Een van de medewerkers was zo nieuwsgierig wat er mis was en ging alle huizen na die op onze gezamenlijke aanvoerlijn zitten. We maakten een totaal rapport met de diverse verkeerde aansluitingen, open kasten, aftappen enz. inclusief foto’s van wat er allemaal verder mis is met de elektra buitenleiding / trafo van Aqualectra.

Nu, maanden later en het rapport gestuurd te hebben naar de raad van bestuur, directie van Aqualectra plus naar heer Jonis, is Aqualectra vreselijk stil. Bellen naar bedrijfsnummers, persoonlijke nummers en messages zijn zinloos en zelfs de PR mevrouw Bikker is onbereikbaar en totaal van de aardbodem verdwenen! Natuurlijk want er is iets heel goed fout!

Duidelijk is namelijk dat Aqualectra zich niet kan houden aan hun eigen leveringsvoorwaarden en daarvoor in de plaats mensen aanwijzen als schuldigen wanneer het helemaal goed mis gaat. Van hun eigen personeel moet je horen en bevestigd krijgen dat deze harmonische stroom op vele plaatsen gaande is op het eiland en veelal de reden is van het laten klappen van uw apparatuur ondanks dat die achter allerlei regelaars zitten. Het werd zelfs toegegeven door heer Jonis persoonlijk maar kennelijk mag het niet openbaar worden gemaakt omdat men dan in de knoei komt met hun eigen leveringsvoorwaarden en de onkunde die naar buiten gaat komen. Of moeten we zeggen laksheid?

Verdiep u zich er maar eens in en zoek het maar eens op “harmonische stroom”. De “geest” die een MRI, scanners, computers en gevoelige apparatuur kapot maakt is eindelijk zichtbaar geworden! En dat alleen omdat Aqualectra er een potje van maakt en maar wat aanrommelt ten koste van hun klanten.

Wanneer zal het alleenrecht van deze firma eens verdwijnen en gaan ze ware concurrentie krijgen?

John H. Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 864-3595

Aqualectra

 

Januari 02at 05:05am

Het is officieel, China neemt curacao over.

Ze hebben meteen de vlag aangepast.

China

 

Januari 02at 05:03am

En toen was er god

God

 

Januari 02at 05:01am

Bilderberg Website Hacked

‘We Will Find You and We Will Hack You’

Hackers have compromised the website of the Bilderberg group and defaced its homepage.

Bilderberg

Click image to enlarge

Bilderbergmeetings.org, the official website of the secretive forum, which hosts annual closed-door discussions between leading figures in politics, finance and academia, remained altered Friday with the hackers’ manifesto.

The hackers, who identified as members of Anonymous, relayed messages both to the public as well as the wealthy “1%.”

“Dear Bilderberg members, from now on, each one of you have 1 year (365 days) to truly work in favor of humans and not your private interests,” the hackers wrote. “Each topic you discuss or work you achieve through your uber private meetings should from now benefit world population and not X or Y group of people.”

“Otherwise, we will find you and we will hack you.”

The message ended with praise for Phineas Fisher, a renowned hacker who, among other things, completely compromised the notorious Italian security firm “Hacking Team” last year.

Earlier this year Fisher hacked the Catalan police Mossos D’Esquadra and released a 39-minute video revealing how it was done in an attempt to spark a “Hack Back” political movement.

It currently remains unclear how long the Bilderberg website has been under the control of the hackers. A tweet from Guardian journalist Charlie Skelton reveals the manifesto was present on December 22. A snapshot of the site hosted on archive.org displays an unaltered homepage on December 19.

 

 

GEZOND 2017

Januari 01at 05:06am

Opinion

Vannacht 2016 - 2017

Dan vraag ik me af;
- Hoe heeft de heer die opdracht gegeven heer Wiels te vermoorden zich vannacht gevoeld in zijn super de lux huis?
- Hoe hebben de maffia bazen hun eigen kinderen vannacht in de ogen aangekeken, wetend van alle moorden in hun opdracht en die nog gaan komen?
- Hoe hebben de drugsdealers, die vele kinderen aanzetten om deze troep te gebruiken, vannacht doorgekomen?
- Hoe zal het gegaan zijn met al die lokale elite die de lagere bevolking alles wat geld afpakken via feesten, festivals en louche bankzaken?

Laten we gezond blijven ondanks deze moordenaars en oplichters op deze eilanden.
Er komt een tijd dat ze vallen en in 2017 zal er veel gebeuren lokaal.

John H Baselmans-Oracle

 

Januari 01at 05:04am

Nieuw paspoort

Mogen we hier op ons eiland helemaal niet klagen of............

Paspoort

 

Januari 01at 05:03am

Kunnen 'helderzienden' praten met de doden?

Deze Noor zocht het uit door voor zijn dood in 2015 een brief te schrijven, waarvan je als medium de inhoud mocht raden. Vandaag ging die brief open.
Rolf Erik is dood en probeert contact met je te leggen

Mediums over de hele wereld doen het en verdienen er aardig geld mee: praten met mensen in het hiernamaals. Maar kloppen hun claims? Het Noorse tv-programma Folkeopplysningen (publieke opheldering) nam de proef op de som.

"We hadden dit idee al jaren", vertelt eindredacteur Lasse Nederhoed. "Bij toeval vonden we een krantenartikel over Rolf Erik Eikemo, een man in de bloei van zijn leven, die ziek was. We hebben hem gemaild en hij was meteen heel enthousiast."

De 40-jarige Rolf Erik had kanker en wilde zijn dood graag inzetten voor een experiment. "Hij geloofde niet in mediums, maar was wel erg nieuwsgierig", zegt de eindredacteur.
Vlak voor zijn dood in 2015 schreef Rolf Erik een geheime tekst op een briefje, dat hij aan niemand liet lezen. Hij verzegelde het en deed het in een kluis.

Toen hij gestorven was, riep het tv-programma met dit filmpje mediums en helderzienden op om in contact te treden met hem en aan de redactie door te geven wat er op het briefje stond.

De brieven en e-mails stroomden binnen. Tweeduizend mensen uit 26 landen claimden de tekst te kennen. "Veel van hen hadden Rolf Erik duidelijk gegoogeld", vertelt Nederhoed. "Ze schreven iets over zijn familie of de kinderen die hij had achtergelaten. Anderen gokten op spreuken zoals carpe diem."

Gisteravond was het moment suprême. Het briefje werd voorgelezen op Noorse tv en er werd gekeken of iemand het goed had. En wat bleek? Niemand had het goed. Of kwam er zelfs maar bij in de buurt.
Het briefje van Rolf Erik NRK TV

De tekst was: 'Twee ME 110 Messerschmitt-vliegtuigen vliegen over het Gandsfjord op 9 april, draaien naar het westen en beschieten Sola Airport.'

Waarom heeft Rolf Erik die tekst gekozen? Nederhoed heeft geen idee. "Zijn vrouw vertelde ons dat hij erg geïnteresseerd was in de Tweede Wereldoorlog. We hebben Rolf gevraagd iets specifieks te kiezen wat mensen niet makkelijk zouden raden."

Nederhoed is erg tevreden met de onthulling in de show. "We hebben veel positieve reacties gehad."

nos.nl/l/2136267

Dead

 

Januari 01at 05:01am

California Democrats legalize child prostitution

Starting January 1, child prostitution will be legal in the People’s Democratic Republic state of California, the Washington Examiner reported on Thursday.

According to Travis Allen:

SB 1322 bars law enforcement from arresting sex workers who are under the age of 18 for soliciting or engaging in prostitution, or loitering with the intent to do so. So teenage girls (and boys) in California will soon be free to have sex in exchange for money without fear of arrest or prosecution.

This terribly destructive legislation was written and passed by the progressive Democrats who control California’s state government with a two-thirds “supermajority.” To their credit, they are sincere in their belief that decriminalizing underage prostitution is good public policy that will help victims of sex trafficking. Unfortunately, the reality is that the legalization of underage prostitution suffers from the fatal defect endemic to progressive-left policymaking: it ignores experience, common sense and most of all human nature — especially its darker side.

The unintended but predictable consequence of how the real villains — pimps and other traffickers in human misery — will respond to this new law isn’t difficult to foresee. Pimping and pandering will still be against the law whether it involves running adult women or young girls. But legalizing child prostitution will only incentivize the increased exploitation of underage girls. Immunity from arrest means law enforcement can’t interfere with minors engaging in prostitution — which translates into bigger and better cash flow for the pimps. Simply put, more time on the street and less time in jail means more money for pimps, and more victims for them to exploit.

“It just opens up the door for traffickers to use these kids to commit crimes and exploit them even worse,” said Alameda County District Attorney Nancy O’Malley, a national leader on human trafficking issues.

This new law, Allen said, isn’t an “outlier.” Other measures roll back proven reforms in the state and threaten to increase the youth unemployment rate by raising the minimum wage.

“And the list goes on,” Allen said. “Thanks to other new Democratic-sponsored bills, an estimated 50,000 felons will be voting in the next state election, many from their jail cells; if you go hunting with a buddy and lend him your shotgun, you’ll be breaking the law; state employees will be forbidden from traveling on business to states which prohibit transgender bathrooms. The parade of inane and idiotic legislation in California is virtually unending.”

Brown

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 

 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.