Banner Watamula

AA   AA  
       
 

July 2017 01/15

   
       
 

Wake up
Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
 


   
       

July 15at 05:09am

Wilt u eens weten met welke maffia groepen ook u te maken heeft?

Klik hier

Maffia

 

July 15at 05:08am

Journalisten likken de kont van de elite

Dit is waarom de krant vol leugens staat en je maar beter iets anders kunt lezen

Bob Woodward is één van de bekendste journalisten in de Verenigde Staten. Hij wordt door sommigen in de media nog steeds gezien als het grote boegbeeld van de kritische onderzoeksjournalistiek.
Woodward schreef in een boek over George W. Bush dat de oud-president het echt goed voor had met het Amerikaanse volk.
Later gaf hij toe dat hij het boek had geschreven in de hoop primeurs te kunnen krijgen van het Witte Huis, aldus journalist Willy Van Damme tijdens een debat in De Balie in Amsterdam afgelopen donderdag.

Corruptie
“Dat toont perfect de corruptie aan die er heerst binnen de journalistiek,” zei Van Damme. “Men likt de kont van de machthebbers in de hoop zo nieuws te krijgen.”
Tijdens het debat werd besproken welke rol de mainstream media spelen bij het verkopen van oorlogen.
Onder meer werd gekeken naar de manier waarop de oorlogen in Irak, Afghanistan en Libië aan de man zijn gebracht.

Reuters
Journalisten die op een redactie zitten moeten nieuws produceren, merkte Van Damme op. “Het liefst zoveel mogelijk en het liefst zo sensationeel mogelijk.”
Hij voegde toe dat kranten altijd oorlogen hebben gepropageerd en verdedigd. Vooral Reuters weet de waarheid volgens hem op een meesterlijke manier te verdraaien.

Pr-bureaus
Van Damme zei dat de meeste nieuwsberichten over Syrië worden geschreven door Amerikaanse en Britse pr-bureaus.
“Die maken de teksten en verhalen over gefolterde kinderen, over chemische aanvallen met sarin, over de White Helmets, enzovoorts,” zei de journalist.
“Het Twitter-account van de rebellen wordt gewoon in Amerika beheerd,” zei hij nog.

Point

Steeds meer gaan mensen inzien dat de gehele pers een corrupte groep is gestuurd en in handen van de elite. Het heeft niets te maken om verslag te doen van het leven maar het is het hersenspoelen van de massa en hun hersenen.

Pers

 

July 15at 05:06am

Ook Eerste Kamer stemt in met ’aftapwet’

De veelbesproken ’aftapwet’ waar de inlichtingendiensten ruimere toegang mee krijgen tot de kabel is een feit. De Eerste Kamer stemde er dinsdag tegen middernacht mee in. Het maakt het voor de AIVD en MIVD straks mogelijk om grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel af te tappen.

Een ruime meerderheid van VVD, PVV, CDA, SGP, PvdA, 50PLUS en OSF stemde voor. De PvdA was wel kritisch, maar toonde zich tevreden met enkele toezeggingen van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken). Die beloofde dat de zogeheten Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) eerder geëvalueerd wordt. Die commissie moet vooraf toetsen of bevoegdheden mogen worden ingezet.

Point

Schijnheilig want het werd al lang gedaan.
Zelf heb ik daar de bewijzen van toen me bepaalde zaken gevraagd werden die nergens als door de tel waren verteld.
Ook internet is een open boek en via poort 80 is heel veel binnen te halen.

Aftapwet

 

July 15at 05:04am

Protocol van Sion deel 44

Sion

 

PROTOCOL 17 (Machtsmisbruik) deel2

6. Zolang wij de jeugd nog niet in de leerstellingen van het geloof, die na een overgangstijd tot onze geloofsleer zullen leiden, onderwezen hebben, zullen wij de bestaande kerken niet openlijk vervolgen, maar ze door kritiek en opleiding tot twijfel aan het geloof bestrijden. In het algemeen zal onze pers over alle regeringszaken en over godsdienst vraagstukken en over de onbekwaamheid der volkeren onthullingen brengen en wel in de meest verachtelijke uitdrukkingen om alles op zo'n manier omlaag te halen, zoals alleen wij in staat zijn dat te doen.

21ste eeuw
Het in twijfel brengen van zaken is iets wat alsmaar gaande is in deze tijd. Deze strategie wordt overal gebruikt en we zien overal in berichtgevingen, social media, radio en TV deze tactiek. Het openlijk aan een schandpaal nagelen maar ook het keihard ontkennen en met leugens overgieten, is duidelijk bezig en lijkt op volle toeren te draaien. Toen ik bepaalde zaken aankaartte over de vrijmetselarij en over politieke zaken heb ik deze beerput ook over me heen gekregen. Helaas is het geheel te doorzien en begraven ze zichzelf in hun eigen stront, dat door hun leugens en tegenstrijdige verklaringen. Zo slim zijn dus deze masons niet die dit uit moeten voeren. Duidelijk niet van goddelijke komaf!

7. Onze heerschappij zal gelijken op die van de Indische god Vischnu. Honderd armen zullen de veren van de sociale machine vasthouden. We zullen alles zien zonder de hulp van de officiële politie, die, zoals wij haar voor het volk hebben uitgezocht, tegenwoordig de regeringen het zien belet. Volgens ons program zal een derde van de onderdanen over de anderen waken, uit zuiver plichtsgevoel, om de staat vrijwillige diensten te bewijzen. Het zal dan niet meer eerloos zijn om een spion of aangever te zijn. Ongegronde aanklachten zullen echter streng gestraft worden, opdat van dit recht geen misbruik wordt gemaakt

21ste eeuw
We gaan er god maar weer eens bijhalen want in de moderne tijd willen deze verschijningen kennelijk niet helemaal werken zoals men het gepland had. Kan ook niet anders, als je je eigen ritualen niet weet te hanteren en te interpreteren. Want het plichtsgevoel en het aangeven is niet in het voordeel van de elite uitgevallen maar in het voordeel van de massa. De klokkenluiders, hackers en aangevers zijn publiekelijk gegaan en hebben niet de kant gekozen van het systeem.

8. Onze vertrouwenslieden zullen we uit de hoogste en de laagste klassen van de maatschappij kiezen, uit genotzieke ambtenaren, uit uitgevers, drukkerij-eigenaars, boekhandelaren, winkelbedienden, arbeiders, koetsiers, dienstbode enz. Deze politie zal niet het recht hebben zelfstandig te handelen, maar heeft tot enige taak als getuigen te diensten, te bewijzen en berichten te verstrekken. Het toetsen van hun verklaringen en de daarop berustende arrestaties zullen de taak van een groep verantwoordelijke politie-organen zijn. De arrestaties zelf zullen door de gendarmerie en door de plaatselijke politie worden uitgevoerd.

21ste eeuw
De vertrouwelingen zijn nu leden van veiligheidsdiensten die niet meer weten waar te beginnen. De massa informatie is ook voor hen niet meer te filteren en de informatie wordt alsmaar via andere elektronische kanalen naar buiten gebracht! Ingekomen informatie bij deze diensten zijn niet meer de up to date data en de massa begint de structuren te zien van het bepalen, opleggen en afdwingen van zaken. Zo vist de politie naast vele zaken en zijn grotere diensten als de CIA, FBA enzovoorts niets anders dan slaven van de elite die bang aan het worden zijn.

9. Wie over datgene, wat bij over politieke dingen ziet of hoort, niets bericht, zal wegens medeplichtigheid worden gestraft. Evenals onze geloof broeders reeds thans verplicht zijn uit eigen beweging allen uit hun gemeente bekend te maken, die van het geloof afvallen of in strijd met de gemeente handelen, evenzo zullen in ons wereldrijk alle onderdanen verplicht zijn de staat op de
aangegeven manier te dienen.

21ste eeuw
De kronkel in de gedachtegang van het systeem. Helaas voor de elite is dit achterhaald en de wetten en regels zijn absoluut niet toereikend om boven gestelde op te leggen. Eerder nog; het volk ziet, rapporteert en publiceert en heeft lak aan de regels die men geschreven heeft om deze de mensen op te leggen.

10. Zulk een organisatie zal alle misbruiken van de ambtelijke macht, elke omkoopbaarheid, kortom alle fouten verwijderen, zoals onze theorieën die de niet-ingewijde tot gewoonte hebben gemaakt. Hoe zoude wij anders ons doel - de regeringen tot wanorde te brengen - kunnen bereiken? Een van de belangrijkste middelen vormen de ambtenaren. Hun moet men het mogelijk maken hun slechte gevoelens te ontwikkelen, hun ambtelijke macht te misbruiken en de omkoopbaarheid te laten domineren om daarmee anderen aan te steken.

21ste eeuw
Het signaleren en het rapporteren was een mooie tool die ik kon gebruiken tegen het systeem. Ik heb de kanalen overladen met zaken die hun eigen mensen aangaan. Tot de koning toe, die in de cocaïnehandel zit via onder andere het eiland Curaçao! En zo wist men werkelijk niet meer wat men moest doen. Zeer veel inside information is in mijn bezit. Niemand weet waar ik het vandaan haal. Niemand weet de bronnen en deze staan ook nergens beschreven. De kracht van de energie is daar gelegd en is nu zijn vruchten aan het uitzaaien. Het virus is gepland nu gaat het zijn eigen weg. Hun eigen systeem wordt aangepakt door hun eigen gestelde wetten en regels!

Morgen Hoofdstuk18

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 14at 05:07am

Public

Pers vandaag (13july2017)

“Abdelhak Nouri heeft ernstige en blijvende hersenschade. Een groot deel van zijn hersenen functioneert niet meer en de kans op herstel van die cruciale hersenfuncties is nihil, meldt zijn club Ajax donderdag.”

IS NOURI HET ZOVEELSTE DOPING SLACHTOFFER

Hoe lang moet dit nog doorgaan in het voetbal waar wekelijks jonge talenten maar ook al volop spelende voetballers onderworpen en verplicht aan de doping worden gezet zogenaamd in het belang van de club maar vul dat woordje maar in met het woordje "GELD". Dagelijks wordt er gespoten, ingenomen en ingebracht om aan de topverwachtingen te kunnen voldoen!

Dagelijks vallen er wereldwijd spelers af door mismanagement met doping of zien zij dat hun gezondheid belangrijker is dan een "clubbelang". Dat allemaal voor de miljoenen, of beter gezegd voor de bonden miljarden, die op het spel staan. Hoelang pikt men nog dat jongeren verslaafd worden gemaakt aan gevaarlijke middelen voor hun sport? Waar is de pers die zoals men zegt zo ondernemend is en alles wil weten? Waar zijn de controleurs en de toeziende sportartsen die zelf mee doen aan deze vieze mensen mishandeling?

Personen, die zoals blijkbaar in het geval Nouri, wel de schuldigen zijn voor deze levensbedreigende gevolgen. Er zijn vele slachtoffers desalniettemin zwijgt de pers! Ook financiële belangen? De vele slachtoffers staan onder een levenscontract en moeten zwijgen!

Getekend
John H Baselmans-Oracle
Zelf benaderd geweest door deze vieze clubs en getuige van vele dopingzaken.

 

July 14at 05:05am

Woorden blijven staan

Woorden

 

July 14at 05:03am


Out of 20 G20 leaders 19 are fraud endorsing bankster slaves.

G20


July 14at 05:02am

Protocol van Sion deel 43

Sion

 

PROTOCOL 17 (Machtsmisbruik)

1. Het beroep van advocaat kweekt koude, wrede koppige mensen zonder principes. Die zich bij iedere gelegenheid op een onpersoonlijk, zuiver wettelijk standpunt stellen. Zij zijn gewend bij hun verdediging alles slechts vanuit het gezichtspunt van hun voordeel en niet vanuit dat van het publieke welzijn te beoordelen. Ze slaan over het algemeen geen enkele verdediging af en proberen de vrijspraak tot elke prijs door te drijven, waarbij zij zich van juridische draaierijen bedienen. Daardoor bederven zij de zede van de rechtspleging. We zullen daarom het arbeidsveld van dit beroep beperken en zijn leden tot ambtenaren van de overheid maken. De advocaten zullen evenals de rechters het recht hebben met de partijen in verbinding te staan. De rechtszaken zullen hun toegewezen worden en zij zullen ze aan de bepalingen moeten toetsen; zij zullen hun cliënten op grond van de resultaten van een vooronderzoek verdedigen. Zij zullen hun honorarium bepalen zonder acht te slaan op het resultaat van de verdediging. Op deze manier zullen wij een fatsoenlijke onpartijdige verdediging verkrijgen, die niet geleid wordt door het loeren op voordeel, maar uit overtuiging. Dat zal ook de thans gebruikelijke omkoping wegnemen, waardoor hij wint, die meer betaalt.

21ste eeuw
Al zijn de juristen en advocaten niet allemaal in dienst van de overheid ze staan wel allemaal onder de vleugels van de vrijmetselarij en hun elite. Doordat ze duidelijk allemaal chantabel zijn moeten ze op een of andere manier de zaken zo behartigen dat het goed uitkomt voor de elite. We zien dat zeer duidelijk in wereldrechtszaken. We hebben bijvoorbeeld nu in deze tijd de rechtszaak Cosby die voor kindermisbruik is aangeklaagd puur omdat deze niet meer naar de pijpen danste van de elites en hun club. Jackson en Simpson zijn ook enkele voorbeelden van rechterlijke dwalingen ten gunste van de freemasons. Praten we niet over de zeer vele lokale dwalingen en het sjoemelen in zaken, denkende aan Wiels, vd Sloot enz. Ook de vele uitspraken die totaal gebaseerd zijn op verklaringen die vervalst zijn of door marteling zijn verkregen, bijvoorbeeld bij de zaak Spelonk.

2. Wij hebben er al grote zorg aan besteed de christelijke geestelijkheid in de ogen van het volk omlaag te halen en haar werkzaamheid, die ons anders ernstige hinderpalen in de weg zou kunnen leggen, te ondermijnen. Haar invloed op het volk vermindert van dag tot dag.

21ste eeuw
Dat kerken en geloven omlaag gehaald worden, wordt wereldwijd niet bestreden en niet ontkend. Het is zelfs toegestaan om welk geloof dan ook te kleineren maar wel op EEN geloof na! Dat geloof is het Joodse geloof waar men niets over mag zeggen en niet tegen in mag gaan. Doe je dat wel word je aan de galg gehangen. Opvallend, niet waar? Want hiermee wordt duidelijk bewezen door wie het recht wordt aangestuurd en bepaald. Het heeft niets te maken met rechters, wetten of bepalingen, het is het ongeschreven woord van een machtige club en hun joodse geldschieters!

3. Tegenwoordig wordt overal de geloofsvrijheid erkend. Daaruit vloeit voort, dat ons nog slechts weinige jaren scheidden van het tijdstip, waarop de christelijke godsdienst volkomen ineen zal storten. Met de andere godsdiensten zullen wij nog gemakkelijker tot hetzelfde doel geraken, maar het is nog te vroeg om daarover te spreken. We zullen de geestelijkheid met zulke nauwe grenzen omgeven, dat zij in vergelijking met haar vroegere invloed in de toekomst zo goed als helemaal geen invloed meer zal hebben.

21ste eeuw
En hier komen we wederom op het punt welk geloof onschendbaar is en de joodse gelovigen kost wat kost beschermd worden ondanks hun vuile praktijken maar ook de vuile leugens. Niet dat de andere geloven zo heilig zijn! Want elk geloof is er alleen maar om mensen als onderdanen te krijgen en zoveel mogelijk van hen te nemen. Geloof is een menselijk uitvinding om de massa te onderdrukken.

4. Wanneer het ogenblik gekomen is om het Pausdom definitief vernietigen, zal de vinger van een onzichtbare hand de volkeren op de Pauselijke stoel wijzen. Als de volkeren zich echter op de Paus zouden storten, dan zullen wij als de schijnbare beschermer optreden om bloedvergieten te verhinderen. Door deze afleidingsmanoeuvre zullen wij tot in het binnenste van het Vaticaan doordringen, vanwaar we niet eerder zullen wijken voordat we zijn macht volledig vernietigd hebben.

21ste eeuw
Van deze daad is men afgestapt daar de Jezuïeten reeds lang het Vaticaan en de kerk in handen hebben. De Jezuïeten zijn nu die groep die de Joden zelfs binnengehaald hebben en wachten totdat ze het mes in hun rug kunnen plaatsen! De kaarten zijn nu iets anders geschud en het zal een strijd zijn waar men elkaar de handen schudt en via de andere hand het leven wil ontnemen. Twee gelijke partijen waar van de uitslag nog niet helemaal duidelijk is.

5. De koning van Israël zal de ware Paus van de wereld en de patriarch van de internationale kerk zijn.

21ste eeuw
En zie hier, de ware paus, Israël en de Joden die dit alles via list en bedrog via hun freemason club in gedachten hebben. Ondertussen is Israël vreselijk aan het afbrokkelen en zijn er grotere obstakels gekomen maar duidelijk is dat de Joodse gemeenschap niets goeds voor heeft met de mensheid. Nu kan men zeggen dat dit document een ophitserij is tegen het Jodendom en de Joden maar wat alsmaar blijkt, ook in deze huidige eeuw zijn er deze zaken weldegelijk gaande en dat is niet meer te ontkennen. Of dit document nu een ophitserij is of niet, de zaken lopen dan wel zoals hier beschreven.

Morgen Hoofdstuk17 deel2

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 13at 05:08am

Paspoort fraude

Er zijn er nog meer hoofden die moeten gaan vallen!

Bijna alle Chinezen op Curaçao hebben een tijdelijk vergunning met Nederlandse paspoort die ze op Curaçao gekregen hebben!

Twee ex-Ministers van Justitie en een ex-Minister van Financiën!
ex-Ministers!
1. Justitie : Nelson Navarro
2. Financiën: Jose Jardim
3. Justitie : Ornelio Kid Martina
En ook bij het Bevolking Register (Kranshi) op Curcao en in Buitenlandse Betrekkingen in Fort Amsterdam is er corruptie met afgeven of tekenen van paspoorten.

Navarro

 

July 13at 05:06am

Het verschil tussen hennep, wiet en cannabis en de verwarring van de overheid

By Tom Kiel In Cannabis, CBD, Hennepteelt, Legaliteit, Nieuws, THCComments
De woorden hennep, wiet en cannabis worden regelmatig verkeerd gebruikt. De meeste mensen denken ten onrechte dat het allemaal namen zijn voor dezelfde plant. Toch zit er een groot verschil in: van wiet beland je in de gevangenis en hennep is legaal.

Cannabis
Hennep, wiet en cannabis zijn allemaal woorden voor dezelfde plantensoort: cannabis sativa. De soort werd voor het eerst beschreven door Carl Linnaeus. Hij ging er destijds vanuit dat er maar één variëteit van cannabis bestond. Inmiddels weten we dat er drie verschillende ondersoorten bestaan: sativa, indica en ruderalis.

Cannabis is dus het juiste woord voor de plantensoort in al haar facetten. Als je twijfelt of je over hennep of wiet moet praten, dan is het woord cannabis altijd een goede uitweg. Je kan er allemaal variaties op bedenken: cannabisproduct, cannabisbladeren, cannabishars, cannabisbloemen en ga zo maar door.

Wiet
Wiet is een woord voor vrouwelijke bloemen van de cannabisplant. Je kan het kopen in coffeeshops, of soms bij een dealer. Nederlandse coffeeshops zijn al tientallen jaren op zoek naar de lekkerste wiet om te roken. De beste wiet bevat over het algemeen veel THC. Als je veel van die stof binnenkrijgt word je stoned. Wietkwekers proberen dus cannabisplanten met zoveel mogelijk THC te laten groeien.

Nederlandse wietkwekers hebben tientallen jaren lang hun rassen veredeld. Planten met de beste eigenschappen werden gekruist met andere planten die het erg goed deden. Een ras dat in Nederland is veredeld noemen we Nederwiet. Daar zitten een paar officieuze eisen aan: het ras moet minimaal drie generaties in Nederland zijn gekweekt. Elke keer moeten de beste individuen worden geselecteerd, die daarna weer gekruist worden.

Hennep
Hennep is een woord voor cannabisplanten die industriële doeleinden dienen. Van cannabis kan je namelijk vanalles maken: touw, jute, veevoer, isolatiemateriaal, medicijnen en ga zo maar door. De cannabisplant heeft honderden mogelijke toepassingen. In het noorden van het land groeit daarom ongeveer 6000 hectare aan hennep. Boeren gebruiken hennep met name als goedkoop alternatief voor geïmporteerd veevoer.

Net als bij nederwiet speelt THC een belangrijke rol bij henneprassen. Maar boeren willen -in tegenstelling tot wietkwekers- juist geen THC in hun planten. Omdat de rassen van boeren zo weinig psychoactieve stoffen bevatten, maakt de overheid geen probleem van hun henneppercelen.

Wiet

 

July 13at 05:04am

Het vuile spel wat men speelde in Hamburg

Een filmpje waar je kan zien dat politie zich omkleedde en als betogers uit de bosjes kwamen!

Hoe ziekelijk is het systeem.

Film Hamburg

Hamburg

 

July 13at 05:02am

Protocol van Sion deel 42

Sion

PROTOCOL 16 (Hersenspoeling) deel2

5. Het onderwijs zal voor ieder beroep anders zijn en mag in geen geval uniform worden gemaakt. Deze wijze van behandeling van het vraagstuk is van bijzonder belang. Elke stand moet een streng omlijnde opvoeding krijgen al naar zijn taak en arbeidsveld. Sterke geesten hebben altijd de kunst verstaan en zullen haar altijd verstaan zich tot een hogere positie op te werpen; maar afgezien van zulke op zichzelf staande uitzonderingen zou het dwaas zijn de mensen in hogere klassen te laten komen, die anderen de posities wegnemen, waarop dezen volgens geboorte en beroep recht op hebben. Gij, mijne heren weet zelf, welk een onheil het voor de mensheid werd, dat zij deze onzinnigheid toelieten.

21ste eeuw
Alles gekoppeld aan arbeid en omzetten in het belang van … nee, niet het volk maar de rijkdommen van de elite! Scholen zijn niets meer dan hersenspoelfabrieken en moeten goedkope werkkrachten voortbrengen. Zelf denkende wezens en dan ook nog een eigen weg gaande, zijn uit den boze. Ook dat zien we nu nog, al zijn er steeds meer doorbraken van personen die lak hebben aan welke opgelegde weg dan ook. Deze personen maken veranderingen en zullen later zeker deel maken van een geheel andere wereld.

6. Opdat de vorst de harten van zijn onderdanen zal veroveren, moet gedurende zijn heerschappij het gehele volk zowel in de scholen als op de openbare pleinen over zijn betekenis, zijn handelingen en zijn goede bedoelingen onderwezen worden.

21ste eeuw
Door valse informatie te blijven uitdragen krijg je mensen zoals we ze onder andere in Nederland zien. Het volk draagt een oranje huis nog op handen terwijl alles wijst dat deze "monsters" niet eens koninklijk bloed bezitten. Ze weigeren DNA af te staan om dat te controleren, maar ook dat zij in mensenhandel zitten, offeren van kinderen en in de drugshandel al eeuwen bezig zijn! Allemaal informatie die de laatste jaren naar buiten is gekomen en de aanwijzingen steeds sterker worden dat het allemaal zo is. Ondanks deze list en bedrog blijft het gehersenspoelde volk deze mensen steunen dat terwijl zij grote criminelen zijn. Door deze hersenspoelen is dus een geheel volk slaafs aan de onderwereld zonder dat ze het weten.

7. We zullen iedere manier van vrijheid van onderwijs wegnemen. De scholieren zullen het recht hebben zich met hun ouders in de schoolgebouwen als in een club te verzamelen; in deze bijeenkomsten zullen de professoren in hun vrije tijd zogenaamde vrije lezingen houden over de betrekkingen van de mensen onderling, over de principes van het goede voorbeeld, over de nadelen van onbeperkte concurrentie en over de filosofie van nieuwe, de wereld tot nu toe onbekende leerstellingen zullen wij verheffen tot artikelen des geloof en ons er van bedienen om de mensen tot onze godsdienst te bekeren. Na de beëindiging van mijn uiteenzettingen over ons tegenwoordig en toekomstig program zal ik u de grondslagen van mijn theorieën bekend maken.

21ste eeuw
Hersenspoelen gaat nu niet meer zozeer via lezingen. De methodes eerst via radio later TV en nu computer zijn erg uitgebreid en effectief. Nu nog zie je sterk vele mensen die blindelings zaken geloven en gaan we weer terug naar de holle aarde en platte aarde als leefomgeving. Hoe ver kun je een mens zijn hersenen ontnemen? Nu, dat kan tot waanzin toe tot zelfs zittend als een plantje achter een raam!

8. We weten door de ervaring van verscheidene eeuwen, dat de mensen voor hun ideeën leven en zich door deze laten leiden, dat zij deze ideeën alleen door de opvoeding in zich opgenomen hebben en dat zij zich op iedere leeftijd onder toepassing van verschillende middelen niet met hetzelfde succes laten opvoeden. In het besef van deze feiten zullen wij tot ons voordeel het laatste zweempje van zelfstandige denken uitwissen, dat wij al sinds lang in de voor ons noodzakelijke richting hebben geleid. De onderdrukking van het denkvermogen uit zich reeds in het zogenaamde aanschouwelijk onderwijs, dat van de mensen leerzame dieren zal maken, die niet denken, maar een aanschouwelijke voorstelling nodig hebben om een zaak te begrijpen.

21ste eeuw
Manipulatie is waar men in de vrijmetselarij club mee werkt en zeker gaat dat op in het onderwijs waar veel van deze laag gekwalificeerde masons zitten als leerkrachten! Het systeem van onderwijs zit vernuftig in elkaar want zelfs de leraren weten niet waar ze mee bezig zijn. Door de leerkrachten vast te pinnen aan schema's, boeken en regels kunnen ze geen kant op. Wel hoor je alsmaar, zeker in het lokaal onderwijs, dat het peil steeds lager wordt en de kinderen expres dom gehouden worden. Het aantal laagafgestudeerde leerlingen is nog nooit zo hoog geweest. Men is zelfs in vele gevallen te dom om nog zelf te denken. Goed voor hoeren en drugskoeriers die zich niet afvragen waarom ze het doen maar gevleid zijn van het geld dat ze maken.

Het is duidelijk aan het lukken dat het onderwijs niets meer is dan dieren creëren die geen vragen stellen, niet denken en puur uitvoeren wat hen gezegd wordt! Zit nu! Sta nu! Mond houden en uitvoeren!

Morgen Hoofdstuk17

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 12at 05:12am

Interesting

Herschreven wetboek

Ik weet nog dat ik gisteren aangevallen werd omdat ik vertelde dat de wetboeken herschreven waren en wat zien we vandaag

Wet

 

July 12at 05:09am

Topic

De ziekelijke akties rond een Tijn

Wat hier boven in dit bericht staat is de pure waarheid geschreven en dat doet pijn bij veel hersengespoelde personen die geloven aan de zielige kanker oplichters.

Het is een miljarden industrie en daar komt nog bij dat pa en ma Tijn de media hype rond een stervend zoontje levende hield puur voor het geld.
Want over welk onderzoek moet het gaan als de antwoorden er al zijn
De kuur is er en kanker is geen ongeneselijke ziekte maar een speelbal van de farmaceutische wereld waar deze ouders zich voor laten gebruiken.

Tijm

 

July 12at 05:08am

Catholic Church: Raping Children Is Religious Freedom For Pedophile Priests

Another case of rape from a catholic priest has surfaced. In a depraved and disturbing statement by the Archdiocese of Milwaukee, a high-ranking cleric from the Catholic Church, he claimed that pedophilia is granted by God for priests. The vile comment was made by Cardinal Timothy Dolan after being found to have transferred church finances into a trust to keep them from being sued for clergy child abuse. Catholic Church: Raping Children Is Religious Freedom For Pedophile Priests The Catholic Archdiocese of Milwaukee kept $55 million dollars in church funds from lawsuits started by victims of priestly sexual abuse, and transferred the money to a separate trust to take care of the archdiocese's cemeteries and mausoleums, stated a letter by Timothy Dolan, the then-Archbishop of Milwaukee. When victims came forward to seek compensation in a bankruptcy proceeding, the archdiocese made claims that their ability to sexually molest children is a right of religious liberty and that no money should be compensated to victims of clergy child sex abuse. Church and State finds the allegations against the Archdiocese in Milwaukee to be shocking and it involved 45 priests that had been accused of molesting around 200 deaf boys. Think Progress reports that the $55 million from the bankruptcy proceedings went into a trust for mausoleums and cemeteries. They then used their religious freedom as a defense against victims. It worked when a court ruled that religious freedom ensured their right to not compensate the victims in 2013. The first court was overruled by the Seventh Circuit Court, yet it doesn't imply that victims will be compensated, but an appeal will follow. The church states the money is needed to fund mausoleums and cemeteries, and if they have to compensate victims, their obligations to service the deceased will be unfulfilled. Religious freedom has become quite an issue after the archdiocese says it had a Canonical obligation to “properly maintain in perpetuity” the mausoleums and cemeteries that rely on funding from the trust. If victims of sexual abuse and creditors are compensated, the archdiocese states, “there will be no funds or, at best, insufficient funds, for the perpetual care of the Milwaukee Catholic Cemeteries,” therefore the archdiocese claims it won't be able to complete its religious obligation. With the rejection of this claim that the archdiocese having the religious right to transfer trust funds on burial places and only there, the 7th Circuit explained many reasons why religious freedom can't over sway the rights of victims of clergy sex abuse and the archdiocese's creditors. The court ruled the archdiocese's claim for religious liberty would fail under constitutional scrutiny. The court ruled churches do not have the right to be exempt from paying taxes into Social Security, and that public interest can replace religious freedom: Drawing a comparison to a Supreme Court decision holding that religious objectors may not opt out of Social Security taxes, the court notes that federal bankruptcy law, like Social Security, “serves the public interest by providing a comprehensive... system with a variety of benefits available to all participants’ nationwide.” Just as Social Security “aids those who have reached a certain age or are disabled, the Code aids those who have reached a certain financial condition and who need assistance repaying or recovering a debt.” It was warned by the court that if this becomes a precedent, there will be no way to predict where it will end up. Anyone at any time can join or create a cult to “gain economic advantage” or businesses can rely on their religious beliefs, no matter what the case, to violate or discriminate laws in ways the Catholic Church has justified pedophilia

Point

Het blijft maar door gaan ook op onze eilanden en de schijnheilige boontjes maken alsmaar slachtoffers. Misschien is kastratie een oplossing bij deze kerk.

Catholic

 

July 12at 05:06am

Protocol van Sion deel 41

Sion

PROTOCOL 16 (Hersenspoeling) deel1

1. In het streven elke aaneensluiting van krachten buiten de onze te vernietigen, zullen wij voor alles de hogescholen geheel veranderen en ze op nieuwe grondslagen opbouwen. Hun rectoren en professoren zullen volgens nauwkeurige geheime plannen worden voorbereid, waarvan ze niet mogen afwijken. Ze zullen met bijzondere zorg worden uitgekozen en volledig van de regering afhankelijk zijn.

21ste eeuw
Het is mooi dit hier te lezen. We zien duidelijk dat er alles aan gedaan wordt om een richting te denken en al het andere te ontkennen of af te breken. We hebben gezien dat het gehele schoolsysteem niets meer is dan hersenspoelen. In de loop van de jaren duiken er nu scholen op die geheel anders te werk gaan en inderdaad allemaal kinderen afleveren die genieën zijn en compleet anders denken.

2. Uit het onderricht zullen we het staatsrecht en alle politieke vraagstukken weren. Deze dingen zullen alleen aan een klein aantal bekwame mannen worden onderwezen die uit de kring der ingewijde zullen worden gekozen. Uit de hogescholen mogen geen onervaren mensen voortkomen, die staatsrechtelijke vraagstukken behandelen alsof het blij- of treurspelen zijn en zich met politieke vraagstukken bemoeien, waarvan hun vaders al niets begrepen hebben.

21ste eeuw
Ook in dit onderwijs is men geheel een andere weg ingeslagen. Het is zelfs zo dat mensen zonder enig extra staatkundige kennis toch de politiek in gaan en zelfs zich weten te handhaven! Wel is het dat deze eenlingen (nog) geen ommezwaai kunnen maken maar er zijn duidelijk mensen die wel deze weg kiezen om iets te veranderen.

3. Het verkeerde inzicht van de meeste mensen in politieke vraagstukken kweekt alleen utopisten en slechte staatsburgers. U kunt dit aan de opvoeding van de volkeren merken. Wij moesten in hun opvoeding alle principes leggen, waarmee we de orde van hun maatschappij en van haar krachten beroofde. Zodra wij echter tot de macht gekomen zijn, zullen wij uit hun opvoeding alle onderwijs objecten weghalen welke verwarrend zouden kunnen werken. We zullen de jeugd tot gehoorzame kinderen van de overheid maken, die voor hun koning als steunpilaren zijn en de hoop op vrede en rust liefhebben

21ste eeuw
Het hersenspoelen is wel nu op een andere manier gaande. Via de draadloze telefonie en draadloos internet en de vele zendmasten die daar voor nodig zijn, weet men de mens totaal zijn hersenen te bespelen. Het werken met frequenties maar ook met diverse golven maakt dat vele jongeren maar ook volwassenen de weg kwijt raken. De wereld van de zombies is gecreëerd en is in volle gang samen met de drugs en met de nodige chemicaliën in de lucht.

4. In plaats van het onderwijs in de klassieken en de oude geschiedenis, welke meer slechte dan goede voorbeelden biedt, zullen wij de studie van de problemen der toekomst stellen. We zullen uit de gedachten van de mensen alle gebeurtenissen van het verleden bannen, die ons onaangenaam zijn en slechts die bewaren, welke de fouten van de regeringen uit het verleden aantonen. Vraagstukken van het praktische leven, van de maatschappelijke ordening, van de onderlinge betrekkingen der mensen, de strijd tegen het egoïsme, dat het zaad van het kwaad zaait, en soortgelijke vraagstukken in de opvoeding zullen in ons leerplan de eerste plaats innemen.

21ste eeuw
Was het niemand opgevallen de valse geschiedenisverhalen die we alsmaar voorgeschoteld kregen? Verhalen totaal niet gebaseerd op werkelijkheid maar ons wel moesten verklaren wat bijvoorbeeld de Romeinen en Grieken deden honderden jaren geleden. Ook wordt er heel hard aan gewerkt dat ware verhalen niet naar buiten komen, want ja, ook nu nog is deze geschiedvervalsing nog gaande. Een actueel verhaal is het zogenaamd 6 miljoen joden vergassen in de tijd van Hitler! Deze leugen is zelfs via cijfers door het rode kruis aangetoond maar wordt door de joodse gemeenschap aangehouden omdat het hen goed uit komt! Leugens worden er nu nog over en weer verkondigd. Zie 9/11 aanslagen en de zogenaamde terroristen die eigen CIA mensen zijn!

Morgen Hoofdstuk16 deel2

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 11at 05:10am

Alle commissarissen CBCS worden verzocht om af te treden

Alle vijf commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) zijn verzocht om hun functie ter beschikking te stellen. Dat verklaart minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha, tegenover het Antilliaans Dagblad. Zij worden verzocht om zelf af te treden of zij zullen worden ontslagen in overeenstemming met besluiten van de Raad van Ministers van beide landen. Robert Pietersz en Hubert Lopez hadden eerder zelf hun ontslag al ingediend, juist om het te verwachten min of meer afgedwongen ontslag opgelegd door beide landen vóór te zijn. De andere 3 commissarissen bleven echter zitten. De reden voor de ontslagen is onder andere de onderlinge vertrouwensbreuk en het geen uitvoering geven aan verzoeken van vermogensgerechtigden.

Point

Wat is hier werkelijk gaande bij onze nationale bank?

De nationale banken, overal ter wereld, zijn allemaal een verlengde van de Wereldbank. De Wereldbank bepaalt wat kan en niet kan in de financiële wereld en zij bepalen de koersen en de richting die er financieel gegaan moet worden. Alle jaren is de koers bepaald op onze eilanden grotendeels via de Italiaanse maffia. De leden die in de nationale bank zaten moesten vele zaken regelen die de Wereldbank niet direct mocht weten. Dit gedrag gaat tot vandaag door en Tromp kon dat op een zeer ingenieuze manier allemaal afdekken en voorliegen aan de Wereldbank. Nu men Tromp bewust aan de kant heeft gezet is er een zware kink in de kabel gekomen. Er zijn zaken naar buiten gekomen die de Wereldbank liever niet in het openbaar had gezien. Door daarnaast het stelen van alle informatie bij de veiligheidsdienst zijn er ook nog vele gevallen bloot komen te liggen die door de maffia, justitie en de centrale bank afgedekt werden en zo niemand weet van had.

De oude generatie Italiaanse maffia is te veel bloot komen te liggen en hebben de afgelopen jaren, na openvallen van alle veiligheidsrapporten, alles totaal gereorganiseerd. De gehele oude garde is op de achtergrond gezet en minder bekenden voor het eiland hebben de macht nu in handen. Zo gaat dat ook nu bij de Nationale bank die te veel in de kijker was toen de sleutelhouder Tromp werd afgezet. De “nieuwe Italiaanse” generatie heeft de touwtjes nu in handen. Dat via een regering en een nationale bank die gesteund wordt door een corrupte justitie! Zij allen dienen deze nieuwe Italiaanse generatie sinds ongeveer 3 jaren. De namen van deze “nieuwe weg” zijn langzaam maar zeker aan het opduiken via de politiek maar ook via de posten die verdeeld worden. Let wel! Het zijn niet de nieuwe “dons” die daar gaan zitten daar zij veilig vanuit hun koffieshop, hotels en casino’s opereren af en toe bijgestuurd door de oude garde die veelal in het buitenland hun tengels nog eens steken waar de zoons het nog niet zo feilloos aanpakken.

De Wereldbank is gerustgesteld en de handel kan doorgaan.

BAnk

 

July 11at 05:08am

Justitie geeft Charles Cooper zijn geld terug

Charles Cooper heeft zijn geld terug. Begin april nam Justitie 50.000 piek in beslag op verdenking van witwassen. De echtgenote van de MFK-politicus was daarna uitgenodigd om uitleg te komen geven over de grote som geld die in beider woning was gevonden. Maar de Landsrecherche zegt nu dat het daarvoor verder geen aanwijzingen heeft gevonden. Zelf verklaarden zij na de inval, dat het geld afkomstig was van de artsenpraktijk van de vrouw van Cooper.

Point

Het is ongelofelijk dat justitie en hun corrupte Openbaar Ministerie zo kunnen blunderen zonder enige consequenties!
Men beschuldigt mensen vals en dan is het van "hier is je geld terug" dat zonder degelijk bewijs.

Men hoopt dan dat je zwicht voor hun vieze maffia praktijken.
Het Openbaar Ministerie is niets meer dan een vieze vuile dwalende justitie clan die compleet losgeslagen is en denkt god te zijn. Een instantie die allemaal achter valse aangiften aanhobbelt en gelooft de enkele "onderzoeksjournalisten" die geld maken met deze valse zaken.
Maar dat justitie deze zaken gelooft is het bewijs dat ze geen onafhankelijke organisatie zijn maar een corrupte maffiagroep.

Cooper

 

July 11at 05:06am

Verstappen pech of sabotage

Voor Max Verstappen betekende het drama in Oostenrijk na Bahrein (remdefect), Spanje (crash), Canada (accu) en Azerbeidzjan (oliedruk) alweer zijn vijfde uitvalbeurt in de laatste zeven races. Verschillende oorzaken met één gemene deler. Namelijk dat hem geen blaam treft. Pech in de overtreffende trap, zo lijkt het. Of toch niet?
"Na de race denk je bij jezelf: hoe lang gaat dit door? Hoe moet het verder? Het lijkt me redelijk logisch dat je op een gegeven moment vertrouwen in de situatie verliest. Dit moet een keer ophouden. Ik weet ook wel dat het team keihard werkt en z’n best doet, maar het is ook steeds iets anders dat stuk gaat", aldus Verstappen.

Point

Hier is meer aan de hand! Dit is geen pech meer en het was overigens al eerder duidelijk dat het om sabotage gaat.
De zaken die mis gaan zijn op een na allemaal technische zaken en die dan net gebeuren na de trainingen.
Je moet toch naíef zijn als je dan nog over pech praat en Verstappen moet meer weten wat er werkelijk gaande is in zijn renstal.

De tijd zal het laten zien en eens gaat men praten.

Verstappen

 

July 11at 05:04am

Alles over sportdoping

Klik hier

Hart4

 

July 11at 05:02am

Protocol van Sion deel 40

Sion

PROTOCOL 15 (Meedogenloze onderdrukking) deel6

26. Ons absolutisme zal in al zijn handelingen consequent zijn. Daarom zal onze opperste wil worden geëerbiedigd en zonder tegenspraak worden doorgezet. We zullen noch van mopperen noch van ontevredenheid nota nemen; elk verzet tegen ons zal, tot afschrik van anderen, gestraft worden.

21ste eeuw
Ja, dictators dulden geen tegenspraak en dat is wat er komen gaat als het aan de club ligt.

Als ik dit allemaal lees vraag ik me af of deze wijsheden misschien van een voorloper zijn van Hitler? Maar dit document is al ouder en Hitler moet dit ook allemaal geweten hebben. Duidelijk is dat in zijn boek "Mein kampf" te lezen dat hij deze zaken juist tegen de club heeft gebruikt. Daarom dat de vrijmetselarij en de Joodse gemeenschap alles rond dit gegeven proberen af te dekken en te ontkennen.

27. Het recht van beroep behouden wij ons slechts voor onze eigen doeleinden. Voor het overige echter zullen wij het afschaffen, want bij het volk mag de gedachte niet opkomen, dat de door ons benoemde rechters een onjuist oordeel hebben geveld. Zou zo iets voorkomen, dan zullen wij zelf het vonnis vernietigen, gelijktijdig echter met de rechter, die tegen zijn taak niet opgewassen was, en zo voorbeeldig straffen, dat zo'n geval niet meer zal voorkomen. Ik herhaal nog eenmaal, dat wij over iedere stap van onze ambtenaren zullen waken, opdat het volk met ons tevreden zal zijn.

21ste eeuw
Recht voor een doel, de mensen als slaven dicteren en regeren! We zien het al links en rechts en het is aan het uitbreiden maar het is een weg die niet de wereld zal beheersen mits we in gaan zien wat hier gaande is. Wetten en regels zijn niet voor het volk en recht halen doet men NIET via een rechtbank met hun corrupte rechters. Wat ook een mooi gegeven is, hoe men de rechters aan pakt die niet mee doen aan dit spel. Men vernietigt het vonnis maar ook de rechter! Een beeld wat we al enkele malen hebben mogen zien. Wat men dan doet is dat de vuile was van die rechter op straat komt en het volk moet dan de rest doen. Men zal de gehele familie vernietigen en zorgen dat deze persoon nergens een leven meer kan opbouwen. Een beeld wat we al enkele malen zelf hebben mogen zien.

28. Onze regering zal de schijn wekken van een patriarchale, vaderlijke voogdij, die onze vorst uitoefent. Ons volk en onze onderdanen zullen in hem een vader aanschouwen, die zich om alle behoeften, alle handelingen en alle betrekkingen tussen de onderdanen onderling en in verhouding tot de regering zal bekommeren. Dan zullen zij van de gedachte zijn, dat men deze voogdij en heerschappij niet kan ontberen, als men in vrede en rust wil leven, daar zodanig van doordrongen zijn, dat zij de alleenheerschappij van onze regering met een aan verafgoding grenzende verering zullen erkennen, in het bijzonder als zij er zich van overtuigd hebben, dat onze ambtenaren de bevelen van de vorst slechts blindelings zullen uitvoeren. Zij zullen gelukkig zijn, dat wij hun gehele bestaan hebben geregeld zoals wijze ouders doen, die hun kinderen in plichtsgevoel en gehoorzaamheid opvoeden. Want de volkeren zullen evenals hun regeringen in de geheimen van onze politiek voor eeuwig onmondig blijven

21ste eeuw
Een deel wat dus duidelijk (nog) niet tot stand is gekomen en juist de andere kant aan het overslaan is. Er is een miscalculatie geweest tussen de goddelijke elite. Er is duidelijk nu voor een iets andere weg gekozen.

29. Zoals U ziet, grondvest ik ons despotisme op het recht en op de plicht. Het recht om plichtsvervulling te eisen is de voornaamste plicht van een regering, die voor haar onderdanen een dader wil zijn. Gelijktijdig bezit zij het recht van de sterkere, opdat zij de mensheid naar de door de natuur gewilde ordening, d.i. gehoorzaamheid leiden kan. Alles op deze wereld bevindt zich in een verhouding van ondergeschiktheid, alles is onderworpen hetzij aan een mens, hetzij aan de omstandigheden, hetzij aan de eigen aanleg, maar in ieder geval aan een sterkere. Wij moeten zonder dralen afzonderlijke personen kunnen offeren, als zij de bestaande orde schenden, want in de voorbeeldige bestraffing van het kwaad ligt een grote opvoedende kracht.

21ste eeuw
Het recht van de sterken is ook een opvatting die verkeerd opgevat wordt. Was het vroeger de best vechtende personen die almachtig waren, zijn we nu beland bij de slimme/geslepen mensen die door te manipuleren en afpersen weten mensen onder zich te houden! Dat is de status van deze club. Maar de ware sterken onder de natuurwetten zijn totaal andere wezens en dat zijn de sterken die werken met de regels van de natuur. De natuur laat dagelijks zien wie de sterkste is en in de wereld van de energie is deze weg zeer duidelijk te herkennen. Nu, de machtigen der aarde interpreteren de sterken der aarde nog steeds verkeerd en men bedeelt deze nog steeds toe aan de zwakkeren die niet weten met energie om te gaan!

30. Wanneer de koning van Israël (antichrist) op zijn geheiligd hoofd de kroon zet die heel Europa hem zal aanbieden, zal hij de patriarch van de wereld zijn. Het getal der onvermijdbare offers, die hiervoor werden gebracht, zal nooit zo groot worden als het aantal offers dat in de loop der eeuwen door de vorsten van de staten uit zucht naar macht en strijdlust werd gebracht.

21ste eeuw
Jodendom, Joden, Vrijmetselarij en Israël zijn dus de sleutel van de kromme gedachten van de elite! Veel gaat om dit gegeven en de werelddominantie draait om deze gedachtegang. Het kan al niet meer zo gaan daar de energiewereld duidelijk heeft laten zien dat het niet kan en toegelaten wordt. De nieuwe weg zal zich openbaren waar geen clubjes meer nodig zijn.

31. Onze koning zal met het volk steeds in verbinding staan. Hij zal redevoeringen houden, waarvan de roem zich terstond over de gehele wereld zal verbreiden.

21ste eeuw
"Wishful thinking" en een uitspraak van een dom, gehersenspoelde mason die verstrengeld is in ritualen die hij duidelijk niet begrepen heeft. Al zijn de ritualen veelal vanuit de oude tijd, er zit een zeer moderne gedachtegang achter, alleen de masons interpreteren deze geheel verkeerd en weet men niet de ware kracht uit deze geschriften te halen. Men blijft in de tijd hangen van koningen en hun dienaren, wat een lachwekkend uitgangspunt is.

Morgen Hoofdstuk16

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 10at 05:07am

Chemotherapie verspreidt kanker en veroorzaakt meer agressieve tumoren

Dit nieuwe onderzoek bewijst het

Chemotherapie stelt kanker in staat om zich in het lichaam te verspreiden en kan op die manier meer agressieve tumoren voortbrengen, zo blijkt uit een nieuwe studie.

Amerikaanse onderzoekers bestudeerden de invloed van medicijnen op patiënten met borstkanker.

Ze kwamen tot de ontdekking dat kankercellen door chemotherapie meer kans hebben om zich naar andere delen van het lichaam te verspreiden, waar ze vrijwel altijd dodelijk zijn.
Reparatiemechanisme

Borstkanker is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. Ongeveer 75 procent van de vrouwen is 50 jaar of ouder.

Veel van hen krijgen voor een operatie chemotherapie. Het nieuwe onderzoek toont aan dat dergelijke medicijnen tumoren op de korte termijn doen krimpen, maar kankercellen op de lange termijn in staat stellen om uit te zaaien.

Chemotherapie blijkt een reparatiemechanisme in het lichaam te activeren dat ervoor zorgt dat tumoren sterker terug kunnen komen.
Stijgen

Het leidt er ook toe dat kankercellen zich gemakkelijker via het bloed naar de rest van het lichaam kunnen verspreiden.

Dr. George Karagiannis van de Yeshiva University in New York ontdekte dat chemotherapie het aantal kankercellen in het lichaam en in de longen bij muizen doet stijgen.
Andere soorten

Hij is van plan uitgebreider onderzoek te gaan doen. Zo willen de onderzoekers ook andere soorten kanker bestuderen om te kijken of er soortgelijke effecten optreden.

Chemo

 

July 10at 05:05am

RELSCHOPPERS EN POLITIE DRAGEN DEZELFDE SCHOENEN !!!!!!

Kijk goed en beoordeel zelf de foto...
Toeval bestaat niet? De politie - nou, laten we het 'krachten' noemen "... we moeten voorzichtig en scherp zijn... en relschoppers met dezelfde jumper...

Voor degenen die niet willen begrijpen!
Hamburg is nog maar het begin!

Een burgeroorlog wordt in scene gezet. Spelers en tegenstanders, de werkgever is altijd hetzelfde!

Schoenen

 

July 10at 05:03am

Eerste holografische smartphone

De Amerikaanse fabrikant van camera's en digitale camera's donderdag onthulde haar eerste smartphone, een holografisch model zonder scherm dat augmented reality, virtuele en gemengde geprojecteerd. Een product beschikbaar in 2018.

Vergeet de iPhone en de Galaxy Note 8 8. RED, een bedrijf dat bekend staat om zijn professionele camera's begunstigd door Hollywood, heeft ontwierp een "holografische" smartphone die kunnen denigreren zwaargewichten Apple, Samsung en anderen. Aangekondigd als "de eerste holografische apparaat," de Hydrogen "vergt geen scherm om te werken en brengen hologrammen, zoals in" Star Wars ".
14 centimeter lang, loopt Android. Het is beschikbaar voor pre-order in twee modellen: de high-end Titanium in 1595 dollars en aluminium tegen de laagste prijs 1195 dollar - die niet is gegeven. Beide moeten in het eerste kwartaal 2018 worden gebracht.
Volgens de verklaring vrijgegeven donderdag 6 juli door ROOD, de Waterstof heeft een "professionele waterstof holografische scherm" die "goed te laten verlopen traditionele 2D content naar 3D-inhoud en interactieve games."
Concreet, deze telefoon van de toekomst is in staat om de "4-View (H4V)" van de "3D Stereo", de "virtual reality", de "augmented reality" of de "mixed reality" projecteren. Het belooft een geluid van uitstekende kwaliteit dankzij een algoritme dat stereogeluid omzet in 5.1 surround sound.

RED1

"Hij brengt 2D content naar 3D en interactieve games"
Net als filmcamera's verkocht door RED, zal deze smartphone modulair zijn. Accessoires ontworpen voor Waterstof kan worden bevestigd. Ze zullen echter niet direct beschikbaar op het moment van de commercialisering van de smartphone. De Waterstof kan echter worden verbonden met Scarlett camera's, EPIC en Weapon al beschikbaar.

Een industrieel ontwerp
Het blijft dat er geen informatie werd verstrekt over de opslagcapaciteit, RAM, processor of camera (er zal hij een foto sensor om selfie?).
Het ene beeld wordt weergegeven door RED, echter, laat zien een aansluiting, een USB-C-poort en een opvallende camera aan de achterkant. Merk op dat op zijn website, zegt dat de RED Waterstof zal ook worden uitgerust met een micro SD-slot.
Er is ook dat grote rode opnameknop op de zijkant en een soort inkepingen verondersteld om het makkelijker om de greep van de inrichting te maken. Esthetische wat werk als geheel zou kunnen gebruiken, het ontwerp is ultra-industrie, in het filmbeeld's door RED.

RED2

 

July 10at 05:01am

Protocol van Sion deel 39

Sion

PROTOCOL 15 (Meedogenloze onderdrukking) deel5

21. Onze rechters zullen slechts tot hun 55 jaar in functie blijven en wel om de volgende twee redenen: In de eerste plaats omdat oude mensen hardnekkiger aan hun dogma's vasthouden en minder bekwaam zijn om zich aan nieuwe beschikkingen te onderwerpen.
In de tweede plaats, omdat daardoor een snellere mutatie van de rechters mogelijk wordt en dezen zich meer naar ons zullen schikken. Wie zijn functie behouden wil, zal ons blindelings moeten gehoorzamen. In het algemeen zullen wij onze rechters kiezen uit diegenen, die weten, dat het hun plicht is te straffen en de wetten toe te passen, maar niet tot schade van de staat en liberale ideeën huldigen, zoals men tegenwoordig denkt dat goed is.

21ste eeuw
Een rechter die een gehersenspoeld vrijmetselarij club moet gehoorzamen! Lees ik dat goed! Ook staat er duidelijk dat ze uitspraken moeten doen in dienst van de staat! Zo niet, is men rechter af! Nu, waar is recht dan? Zijn de boeken dus geschreven om zo een verhaaltje op te hangen dat men aangewezen personen altijd kan berechten?

Het staat hier dus duidelijk dat recht en hun rechters niets meer is als een bescherming van de elite! Men manipuleert deze mensen en zet ze onder enorme druk. Een rechter is er niet om recht te spreken maar om uit de vele geschreven regeltjes zo de personen te kunnen veroordelen die te dicht bij de bron komen! Hoe men het ook went of keert dat staat hier dus duidelijk bepaald. En het wordt duidelijk gehanteerd door het huidig systeem. Bewijzen zijn er ten over als men de rechtspraken door gaat nemen.

22. De uitwisseling van ambtenaren zal er ook toe bijdragen om de korpsgeest te vernietigen en hen toegewijd maken aan de regering, van wie hun lot afhangt. De nieuwe generatie van rechters zal zijn opgevoed in het bewustzijn, dat handelingen, welke de bestaande orde in de wederzijdse betrekkingen tussen onze onderdanen zouden kunnen verstoren, niet geduld mogen worden.

21ste eeuw
Zie de macht die via de rechters opgelegd wordt. Iets wat we zeer duidelijk zien zeker bij de vele bedenkelijke uitspraken. Maar wat ook mooi is, is het lezen over de onderlinge band in de ambtenaarswereld alsmaar te onderdrukken en af te breken. De ambtenarenkliek mag geen hecht team worden! Nu, wat zien we in deze tijd? Haat en nijd onder vele collega's en de een gunt de andere niet de plaats die men verworven heeft. Men gaat over lijken en men misgunt veelal de collega's weinig of niets. Een weg die we nu duidelijk zien in deze ambtenaren molen.

23. Heden ten dage zijn de rechters tegenover alle misdaden inschikkelijk, omdat zij van hun plichten geen juiste voorstelling hebben en de regeringen er bij de benoeming van rechters er te weinig op letten, hun dat plichtsgevoel in te prenten en hun op de betekenis van hun taak te wijzen. Zoals het dier zijn jongen op roof uitstuurt, zo geven de overheden aan hun onderdanen winstgevende posities, zonder hen over het doel van hun posities in te lichten. Daarom zullen hun regeringen zichzelf vernietigen door haar eigen ambtenaren.

21ste eeuw
Hier voeg ik niets meer aan toe omdat we dat overduidelijk zien in deze tijd. Uitspraken zijn lachwekkende kronkels van een scheef gerecht maar ook van een ziekelijk ambtenarenapparaat.

24. We zullen uit deze feiten verdere lering trekken voor onze regering. We zullen het liberalisme verdrijven uit alle belangrijke posten in de regering waarvan de sociale opvoeding van onze onderdanen afhangt. Op zulke plaatsen zullen wij uitsluitend slechts die personen inzetten, die wij voor onze regering speciaal opgeleid hebben.

21ste eeuw
Het manipuleren van politici en regeringen is overduidelijk wereldwijd te zien en mee te maken. Het volk kiest voor partij A en men maakt een regering met partij B en C! Er is duidelijk geen vrijheden van kiezen! Dat maakt dat politiek niets anders is dan het manipuleren van het volk. Dat is de reden dat mensen niet meer moeten gaan stemmen. Het stemrecht is een nodeloos en walgelijk slaafs zogenaamd recht. Maar recht bestaat niet dus zo ook niet het stemrecht! Wat men steeds weer ziet in vele landen.

25. Op de tegenwerping, dat het ontijdig ontslag van oudere ambtenaren de staat veel geld kost, antwoorden wij, dat wij allereerst zullen proberen voor hen een particuliere betrekking te vinden als vergoeding voor het verlies en dat in de tweede plaats al het geld van de wereld in ons bezit zal zijn, zodat wij uitgaven niet behoeven te schuwen.

21ste eeuw
Zaakjes onderling regelen dan afdwingen via geld en dan de strop om de nek. Het overduidelijke vrijmetselarij beeld.


Morgen Hoofdstuk15 deel 6

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 09at 05:06am

Public

Schuilende/bange mensen

Al eens eerder heb ik het gehad over de mensen die met een boog om me heen lopen of die zelfs weglopen als ik te dicht, volgens hen, in hun buurt kom. Bij een receptie van de UNEP was het duidelijk dat de personen die mij eens benaderden voor kinderen te leveren, ver weg bleven en geen woord loslieten met mij in hun naaste omgeving. Maar het gaat verder. Officiële aangetekende stukken naar lokale officiële instanties, personen, justitie en politici, worden teruggestuurd en die stukken die niet terug komen, worden niet beantwoord!

Een huidige regering en hun justitie en Openbaar Ministerie denken dat ze god zijn maar men heeft zich wel te houden aan de vastgestelde regels en zo ook aan het recht wat elke burger heeft. Nu weet ik dat sinds 2010 de wereld rond mij veranderd is als soeverein persoon maar als ik de diverse internationale regels er op na sla, zie je dat men lokaal zeker niet transparant en zeer zeker niet volgens verdragen handelt. Klopt, de regeringen vallen onder de maffia en deze hebben duidelijk eigen regels en we weten ook dat justitie valt onder een cult groep die nog hoger op de maffia ladder staat. Dat alles wordt nu bewezen en elke niet beantwoord officieel stuk wordt dan ook netjes gefiled en klaar gemaakt om het hogerop aan te tonen dat lokaal onder de Nederlandse vlag en een niet erkend statuut, volgens een Europees hof, dat bepaalde uitspraak dat deze boevenbende meent boven wetten, regels en behoorlijk bestuur te staan.

Maar wat hoorde ik tot mijn grootste verbazing in de wandelgangen via intern zittende personen; men is bang van mij, bang om nog een woord te reageren of op papier vast te leggen!! Welke macht beschik ik dan dat deze politieke en justitiële maffia hun mond houdt, weg loopt, stukken weigert en geen gesprek durft aan te gaan? Het is blijkbaar de macht die er is omdat deze mensen openlijk, via hun gedrag en handelen, toegeven dat ze niet pluis zijn en inderdaad werken en handelen in opdracht van een lokale maffia gestuurd door een vieze vrijmetselarij groep die de touwtjes in handen heeft en uitvoert wat er in de protocollen beschreven staat. Protocollen die zij duidelijk hanteren gezien hun manier van handelen en negeren.

Hoeveel meer bewijs hebben we nog nodig?

Via mijn jarenlang schrijven en signaleren en rapporteren is de ware elite bloot komen te liggen en hebben ze door diverse zaken te weigeren en te ontwijken, een volmondig JA gegeven zoals ik het gesteld heb. U weet heren, de waarheid openbaart zich ook zonder uw woorden en of leugens, uw energie heeft alles vrijgegeven.

John H Baselmans-Oracle

 

July 09at 05:04am

Het zoveelste geval van doping

Abdelhak Nouri is tijdens het oefenduel van Ajax tegen Werder Bremen in elkaar gezakt. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is met de 20-jarige Nouri. Spelers en staf staan langs de kant van het veld.

Op het veld zijn twee ambulances. Zowel de medische staf van Ajax als de staf van Werder Bremen is met de Ajacied bezig.

Point

Weer een geval van te veel doping en/of pepmiddelen.
Wanneer gaat men elke voetballer onderwerpen aan dopingscontrole?

DOPING IN HET VOETBAL

Zie deze pagina

Hart

 

July 09at 05:02am

Getuige verzon verklaring over aanslag Holleeder

De man die vorig jaar aan de politie verklaarde dat Willem Holleeder een aanslag op zijn zussen Sonja en Astrid beraamde heeft onder ede bij de rechter-commissaris gezegd dat hij dit verzonnen heeft. Dat bleek vrijdag op de twaalfde pro forma-zitting in de Zaak-Holleeder.

Een jaar geleden was het nog groot nieuws. Het Openbaar Ministerie bracht het verhaal op een zitting demonstratief naar buiten. Het was onderdeel van een publicitaire waterval aan negatieve berichten over Holleeder.

Zelfs vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zou de lange arm van Holleeder een dodelijke bedreiging vormen voor de zussen Astrid en Sonja en Peter R. de Vries.

Point

En zo ook hier, zwetsverhalen die WEL "toevallig" door OM als waar aangenomen worden net zoals de Wiels en Schotte zaken.

Holleeder

 

July 09at 05:00am

Protocol van Sion deel 38

Sion

PROTOCOL 15 (Meedogenloze onderdrukking) deel4

16. Zodra de tijd van onze openlijke heerschappij gekomen is en op de zegeningen van onze regering kunnen wijzen, zullen wij alle wetten veranderen. Onze wetten zullen kort, duidelijk en onveranderlijk zijn en geen enkele interpretatie nodig hebben zodat iedereen ze begrijpen kan.

21ste eeuw
De wetten zijn inderdaad herschreven in de Quantum Syntax Grammar maar of ze begrijpelijker zijn is nog de vraag. Het begrijpen zal nog moeten blijken zodra officieel naar buiten gaat komen welk deel wij mogen weten van deze wetten. Duidelijk is dat er nu nog zeer geheimzinnig over gedaan wordt en dat zeer vele niet eens het bestaan ervan weten. Of ze ooit vrijgegeven worden is een andere vraag daar ze al lang gehanteerd worden zonder enige kennis van vele juristen, rechters en verdere leden van justitie. Deze wetten zullen eerst naar buiten moeten komen.

17. De meest in het oog springende eigenschap van deze wetten zal de gehoorzaamheid tegenover de overheid zijn, die wij tot de hoogste graad zullen ontwikkelen. Dan zal ten gevolge van de verantwoordelijkheid van allen tegenover de oppersten vertegenwoordigen der macht ieder misbruik van de wetten ophouden.

21ste eeuw
De wetten van afpersen, opleggen en misbruiken in het voordeel van de absolute macht. Wetten zijn geschreven door mensen en zijn nooit de weg die gevolgd moet worden in de energiewereld. Men is dus blijkbaar nog niet zeker van deze nieuwe wetten en daar komt nog bij, er zullen eerst zaken gespeeld moeten worden zodat het volk gaan inzien dat de zogenaamde vernieuwing nodig is.

18. Het machtsmisbruik door de lagere ambtenaren zal zo streng gestraft worden, dat iedereen de lust zal verliezen, zijn kracht in deze richting te beproeven. Wij zullen alle handelingen van onze regeringsambtenaren, van wie de gang der staatsmachine afhankelijk is, met de grootste aandacht nagaan, want tuchteloosheid in de regering leidt tot algemene wanorde. Elk geval van onrechtmatigheid of misbruik zal tot afschrik van anderen gestraft worden. Iedere heling, iedere ongeoorloofde verstandhouding der ambtenaren zal na de eerste voorbeelden van strenge bestraffing verdwijnen.

21ste eeuw
Hier staat het weer, een nieuw geloof is geboren en ISIS is gecreëerd door deze manier van denken. ISIS, wat een verlengde van de CIA is, laat er duidelijk geen gras over groeien hoe ze zaken willen zien. Men verwoest alles, gedraagt zich als beesten en terroriseert alles wat niet in hun weg past. Het verwoestend spoor van een Amerikaanse elite club totaal zonder hersenen en vol frustraties! Sommige delen zijn dus vol in werking al is de wereld nog niet onder één heerser! Maar we zien ook duidelijk deze zaken terug komen in het ambtenarenapparaat alhoewel er ambtenaren zijn die zonder erg te veel weten en toch machtiger zijn dan dat men gehoopt had.

19. Het aanzien van onze heerschappij vereist afdoende, d.w.z. harde straffen bij de geringste overtreding, die het aanzien van de overheid zou kunnen schade. Zou iemand voor zijn fout al te streng gestraft zijn, dan zal hij niet zijn als een soldaat, die op het slagveld van de regering in dienst van de overheid, de grondwet en de wetten is gevallen; want deze laten niet toe, dat zij, die het schip van staat besturen, persoonlijke voordelen hoger stellen dan hun publieke plichten.

21ste eeuw
De gedachten van een gehersenspoelde club. En dan durft men te praten over een Hitler die zogenaamd niet goed bij zijn hoofd was? De vrijmetselarij is de sleutel die aangepakt moet worden met de kern in de Joodse gelederen en hun "geloof". Daar zitten de "menselijke" rotte appels!

20. Onze rechters zullen weten, dat zij wanneer zij met dwaze goedertierenheid te werk gaan, het beginsel van het recht schenden volgens het welk begane fouten streng moeten worden gestraft en toegevendheid niet is toegestaan. Mildheid kan men in het privéleven uitoefenen, maar niet in de openbaren dienst, die de opvoedende grondslag in het staats-leven is.

21ste eeuw
Wederom haalt men er de gehersenspoelde rechters bij omdat zij de directe sleutel en kracht zijn van deze club.


Morgen Hoofdstuk15 deel 5

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 08at 05:09am

UTS en Kotwica?

The Kotwica Polish for "Anchor") was a World War II emblem of the Polish Underground State and Armia Krajowa (Home Army, or AK).
It was created in 1942 by members of the AK Wawer Minor sabotage unit, as an easily usable emblem for the Polish struggle to regain independence.
The initial meaning of the initials PW was Pomscimy Wawer ("We shall avenge Wawer"). This was a reference to the Wawer massacre (26–27 December 1939), which was considered to be one of the first large scale massacres of Polish civilians by German troops in occupied Poland.

Point

Wat is hier gaande en waarom deze UTS logo deels een kopie van een Pools embleem?

Kotwica

 

July 08at 05:07am

Matrix is changing

Interesting

Een persoon kan met de juiste tools de totale matrix veranderen.
Speel niet het spel wat het systeem je wil opleggen maar werk met de kracht die hun vrezen.

Speel niet via de boxen van de matrix maar werk buiten mazen om van dit net en verander waar jij veranderingen wil zien!

Matrix

 

July 08at 05:05am

Is DNA een farce

Eeneiige drieling is stomverbaasd wanneer ze horen dat hun DNA niet overeenkomt – tests onthullen de verontrustende waarheid

Een drieling ging er vanuit dat hun DNA een perfecte match zou opleveren, maar ze kregen schokkend nieuws. Om te zien in hoeverre hun DNA overeenkwam, besloot de drieling de zogenoemde Ancestry DNA Kits, een doe-het-zelf DNA test voor het testen van je afkomst, uit te proberen.
Ze waren echter niet de enigen die nieuwsgierig waren naar de resultaten. Drie verschillende drielingen en één vierling, deden de test. Eén van de deelnemers, Erica, is de schoondochter van Dr. Phil McGraw, en vrouw van Jay, uitvoerend producent van het tv-programma The Doctors. Vol vertrouwen zei ze over de DNA-test, “Ik denk dat de resultaten hetzelfde zullen zijn.”

Erica was niet de enige die ervan uitging dat hun DNA overeen zou komen. Dit was immers ook te verwachten, omdat het om een eeneiige drieling ging.
Voor de test was slechts een speekselmonster nodig. Dit werd naar het lab verzonden voor onderzoek. Toen de resultaten van de drieling Erica, Nicole en Jaclyn bekend waren, werden ze uitgenodigd bij The Doctors om de resultaten met Dr. Travis te bespreken.

Tot hun grote verbazing kwam hun DNA niet overeen. Hoewel de zussen antwoord kregen op bepaalde vragen, bleven veel vragen onbeantwoord. Daarom besloten ze op onderzoek uit te gaan. Ze deden de test opnieuw, maar deze keer gebruikten ze een test van een ander merk. Toen bleek dat het probleem niet aan de drieling lag, maar aan de testkits.

Onderzoekers namen vervolgens dezelfde test af bij andere meerlingen, en de resultaten waren nog verwarrender. Ontdek de echte reden waarom hun DNA niet overeenkwam in onderstaande video en hoor hoe dit ook jou kan beïnvloeden.

Point

En dan maar zeggen dat de DNA test betrouwbaar is en zelfs mensen op veroordeeld worden. Tot op de dag van vandaag is DNA een farce en is simpel een manier om mensen snel veroordeeld te krijgen.

Drieling


July 08at 05:03am

Protocol van Sion deel 37

Sion

PROTOCOL 15 (Meedogenloze onderdrukking) deel3

11. Wij hebben hun een stokpaardje gegeven namelijk de droom, dat de afzonderlijke persoonlijkheid in een symbolische eenheid, in het collectivisme, moet opgaan. Zij hebben niet begrepen en zullen nooit begrijpen, dat deze droom in tegenspraak is met de grondwetten der natuur, die van de schepping der wereld af alleen van elkander verschillende, wezens heeft voortgebracht om iedereen zijn bijzondere persoonlijkheid te verlenen. Bewijst niet het feit dat wij de mensheid tot zulk een waanidee brachten, met verbluffende duidelijkheid, hoe weinig hun verstand in vergelijking met het onze ontwikkeld is? Dit is de zekerste waarborg voor ons succes.

21ste eeuw
Oei oei wat een arrogantie want wat weet een mason meer dan de reguliere mens? Men heeft voorkennis zoals ik al schreef maar men heeft niet meer kennis van het leven. Als men zo ontwikkeld was, waarom heeft elke mason de eerste 20 graden doorlopen zonder het grote plaatje te zien? Als je de ritualen leest, zie je hoe je gehersenspoeld wordt en hoe men onderdanen nodig heeft om hun energie te lurken! Het succes blijft ook uit omdat hun superieur denken duidelijk gefaald heeft en vele delen van het leven niet hebben kunnen misbruiken. De weg van afpersen, voorkennis en opleggen heeft zeker de ware kracht beschreven in hun ritualen, vrijgegeven en afgeleverd aan deze vrijmetselarij groep. Ik ben blij dat ik de ritualen allemaal heb kunnen lezen. Gezien door een heldere bril en de kracht van de energie wetende. De weg is nu duidelijk en als eenling is er nu veel aan te pakken zonder enige vrees voor deze satanische groep.

12. Hoe scherpzinnig waren toch onze oude 'Wijzen' toen zij zeiden, dat men, om een doel te bereiken, voor geen middel zouden mogen terugschrikken en de offers niet zouden mogen tellen. Wij hebben de offers van deze beesten van niet ingewijde nooit geteld en, ofschoon wij velen van de onzen moesten offeren, hebben wij ons een zo'n machtige positie in de wereld verschaft, waarvan het nooit zou hebben durven dromen. De naar verhouding geringe offers van de onzen hebben ons voor de ondergang bewaard.

21ste eeuw
De oude wijzen hadden gelijk maar de vrijmetselarij vergeet in welke vorm deze wijzen dit gezegd hebben. Dat is het probleem met het dom opleggen van teksten die men niet begrijpt en zeker niet aanvoelt. Vele teksten zijn geschreven om de klank, het gevoel, de energie en daar ligt de weg der ware machtigen en wijzen.

13. De dood is het onvermijdelijke einde van alle mensen. Het is beter het einde te verhaasten van hen, die zich tegen ons werk verzetten dan ons einde, daar wij de scheppers van dit werk zijn. In de vrijmetselaarsloges vellen wij doodvonnissen op een manier, dat niemand buiten de loges ook maar de geringste verdenking kan opvatten. Niet eens de slachtoffers zelf vernemen hun veroordeling. Zij allen sterven, zodra het noodzakelijk is, schijnbaar een natuurlijke dood. Daar dit de logebroeders bekend is, durven zij daar niet tegen op te treden. Door deze maatregelen hebben wij in de vrijmetselarij iedere tegenspraak in de kiem gesmoord. Terwijl wij voor de massa's het liberalisme prediken, houden wij ons volk en onze vertrouwenslieden als onvoorwaardelijk gehoorzaam.

21ste eeuw
Dit moorden van mensen die te lastig zijn is duidelijk terug te brengen naar de loge. Zie deze regel: "Het is beter het einde te verhaasten van hen, die zich tegen ons werk verzetten dan ons einde, daar wij de scheppers van dit werk zijn". Deze doden zijn allemaal via een vast patroon. Dat is werkelijk dom voor een club die meent superieur te zijn. De manier van doodgaan en in welke toestand verraadt de vele moorden van deze club. Ook op onze eilanden is dit patroon duidelijk te zien en je weet precies wat en wie er achter zit. Als bewijs zie je dan hoe een justitie en de corrupte Openbaar Ministerie (waar sleutelfiguren van de vrijmetselarij zitten) stuntelen en er alles aan doen de bewijzen te manipuleren en te vernietigen. Moord Wiels, moord Croes, moord Wathey om maar enkele te noemen! De opdrachtgever van Wiels is duidelijk een mason en bezit een miljardenbedrijf!

14. Onder onzen invloed werd de handhaving der wetten van diegene die niet tot onze gelederen behoren tot een minimum beperkt. Het aanzien der wetten werd door het liberalisme, dat wij ook op dit gebied tot aanzien brachten, ondermijnd. In alle politieke en grondwettelijke twistpunten beslissen de rechtbanken volgens onze aanwijzingen - en zien de dingen in het licht, zoals het ons belieft. Wij maken hiervoor gebruik van de bemiddeling van personen, van wie niemand vermoedt dat zij met ons in relatie staan, van krantenberichten en van andere middelen. Zelfs de leden van het Senaat en van het staatsbestuur volgens onze adviezen blindelings op.

21ste eeuw
"…. beslissen de rechtbanken volgens onze aanwijzingen - en zien de dingen in het licht, zoals het ons belieft." Dat kan alleen als de rechters afgeperst zijn door deze club! Men werkt zeer duidelijk via afpersing want rechters zijn allemaal af te persen via het spelen en offeren van kinderen. Dat werd me eens verteld door een oud-rechter die niets meer te vrezen had. Door in de hogere graden te komen van de club moet men offers doen maar moet men ook "voorstellingen" bijwonen van kinderen verkrachten en met kinderen seks hebben. Eenmaal meegemaakt zal het je leven blijven volgen en de club heeft alle informatie haarfijn gedocumenteerd voor als het nodig blijkt te zijn.

15. Het zuiver dierlijke verstand van de volkeren is tot ontleding van een begrip en tot waarneming onbekwaam; en nog minder kunnen zij van te voren zien, waartoe een bepaalde manier om een zaak voor te stellen dient. In dit onderscheid van de geestelijken aanleg tussen hun en ons kunnen wij het teken van onze uitverkiezing door god en onze boven de anderen uitstekende natuur herkennen. De niet-ingewijde laten zich alleen door een dierlijk instinct leiden. Zij zien wel, maar zij zien niet vooruit, zij kunnen niets uitvinden, behalve zuiver materiële dingen. Daaruit blijkt duidelijk, dat de natuur zelf ons tot de heerschappij over de wereld voorbestemd heeft.

21ste eeuw
Ja, wat arrogantie niet allemaal kan doen! Men is door god uitverkoren, men staat boven de natuur en dan denk je; beste masons wie zijn hier nu gehersenspoeld? Want ik zonder een god zonder uw ritualen en zonder enige band met welke macht dan ook, daagt u uit om de wetten van de natuur te gaan hanteren, de wet van de energie! U heeft uw eigen ritualen zeer duidelijk niet begrepen en erger nog, ze hebben u blind en arrogant gemaakt. De momenteel gehanteerde arrogantie is zeker in deze eeuw de grootste tekortkoming van de mensheid. Zo plaatst u zichzelf onder de mens onder de dieren en plantenwereld en bent u niets meer dan een korreltje zand in een lege woestijn.

Morgen Hoofdstuk15 deel 4

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen


July 07at 05:05am

Waarom slaapt het kind in de armen van de bedelaarster altijd?

Ik staarde naar diezelfde baby en besefte dat er iets niet klopte. Het is zo fout om steeds diezelfde baby van ’s ochtends tot ’s avonds in de schoot van een bedelende vrouw nabij het metrostation te zien slapen. De baby sliep altijd. Nooit huilde of krijste hij, en steeds met het hoofdje begraven in de schoot van zijn MOEDER.

Heeft iemand van jullie kinderen? Denk eens hoe vaak baby’s van 1-2-3 jaar oud slapen? Een uurtje of twee, drie tijdens de dag? Het voorbije jaar heb ik niet een kind van een bedelaar wakker gezien. Dus vroeg ik de vrouw: “Waarom slaapt hij altijd?”

De bedelaarster deed of ze me niet gehoord had. Ik herhaalde de vraag. De vrouw keek opnieuw op en staarde in het ijle achter me. Haar blik leek wel van iemand van een buitenaards wezen. Ik herhaalde nogmaals mijn vraag: “Waarom slaapt hij?” Ik moest bijna huilen …

Ik voelde een hand op mijn schouder. Ik draaide me om en zag hoe een oudere man me afkeurend in de ogen keek:

“Wat wil je van haar? Zie je niet dat ze het al hard genoeg heeft in haar leven?”

Hij haalde wat muntstukken uit zijn zakken en gooide ze in de zak en verdween daarop in de metro.

De volgende dag belde ik een vriend. Het was een grappige man van Roemeense nationaliteit met ogen als olijfjes. Hij was maar drie of vier jaar naar school geweest. Dit totaal gebrek aan onderwijs weerhoudt hem er echter niet van om in dure auto’s rond te rijden en in de meest riante huizen te wonen. Via deze vriend kreeg ik de bevestiging dat de bedelaarsindustrie geleid wordt door meedogenloze criminelen. De kinderen worden “gehuurd” van arme families of alcoholisten, of gewoon gestolen. Ik moest het antwoord kennen op de vraag: “Waarom slapen die baby’s altijd?” en dat kreeg ik. Zijn antwoord sloeg in als een bom: “Ze zitten op de heroïne of de wodka …”

Ik stond aan de grond genageld: “Wie zit er aan de heroïne? Wodka – wie?” Hij antwoordde: “Zo huilt het kind niet. De vrouw moet de hele dag daar met hen zitten. Om de baby kalm te houden, worden ze vol heroïne of wodka gepompt.” Uiteraard zijn de lichamen van kinderen daar niet tegen bestand. Soms sterven kinderen ook gewoon tijdens een “werkdag”. Een ingebeelde moeder moet dan tot de avond het dode kind in haar armen houden. Dat zijn de regels. En dan gooien de voorbijgangers geld in de zak en denken ze dat ze “moreel” zijn. Dat ze een “alleenstaande moeder” hebben geholpen …

Als je dus de volgende keer een bedelaar met een kind ziet, denk dan twee keer na voor je geld geeft. Denk eraan dat zonder al dat geld dat gegeven wordt, deze industrie niet zou bestaan of al lang uitgestorven was. De industrie zou doodgaan en niet het met wodka of heroïne volgepompte kind. Kijk niet naar het slapende kind met medelevende ogen. Zie de horror … Nu je dit artikel hebt gelezen, weet je waarom die kinderen altijd slapen.”

Bedelaar

 

July 07at 05:03am

Duizenden Nederlanders op gelekte zwarte lijst

De door herintredende huismoeders ingevulde lijst World-Check groeide uit tot de wereldwijde ‘industry standard’ ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme. OneWorld en Argos kregen de database in handen en schrokken zich rot. Honderdduizenden mensen worden extra gescreend. Bij sommigen wordt ten onrechte de bankrekening gesloten.

Onderzoek –
‘Pas op: risico op terrorisme’. Dat krijgen banken te zien als milieuactivist Sunny Ofehe een rekening wil openen of een lening wil afsluiten. Dat krijgen makelaars te zien als Ofehe een bod doet op een huis, en autodealers als hij een nieuwe wagen wil kopen.
Ofehe wordt verdacht van links met terroristen in de Niger Delta. […] Februari 2011: gearresteerd. September 2011: aangeklaagd wegens het beramen van een bomaanslag op een oliepijpleiding en fraude. Zaak uitgesteld.

WAT IS WORLDCHECK?
World-Check is de grootste en belangrijkste internationale database met mensen die een (verborgen) risico vormen van klanten en bedrijven. Een kwart van de informatie komt uit officiële sanctielijsten, de rest is door medewerkers van World-Check zelf bij elkaar gesprokkeld uit openbare bronnen. Elke maand worden 25.000 nieuwe namen toegevoegd en 40.000 profielen aangepast.
Volgens Thomson Reuters, de eigenaar van World-Check, wordt de database gebruikt door meer dan 300 overheidsinstanties en inlichtingendiensten wereldwijd. De abonnementskosten lopen op tot een miljoen dollar per jaar.
Banken en overheidsinstanties werken ook met andere databases, die volgens hen vergelijkbaar zijn met World-Check. Dit zijn onder andere FircoSoft (Reed Elsevier), Dow Jones Risk & Compliance en Acuity.
Dat is de complete uitleg van de verdenkingen tegen Ofehe in World-Check. De door mediabedrijf Thomson Reuters beheerde database baseert zich op vier online artikelen. Drie daarvan zijn niet meer te raadplegen.
“Ik ben geschokt”, zegt Ofehe als we hem bellen. Ja, het Openbaar Ministerie heeft hem beschuldig van terrorisme, maar die aanklacht hebben ze eind 2012 al laten vallen. “Die aanklacht was vals”, zegt Ofehe. Een tapgesprek was verkeerd vertaald, en de samenvatting daarvan was de enige basis voor de hele verdenking.
Maar nu staat Ofehe dus nog steeds als terrorist in World-Check, en dus ook zo in de systemen van banken en verschillende overheidsorganisaties. “ABN Amro heeft een overmaking van een vriend in Nigeria geweigerd”, vertelt Ofehe. “Ik moest drie maanden met hen ruziemaken. Nu ben ik overgestapt naar een andere bank.”
Komt het door World-Check? Een woordvoerder van ABN Amro bevestigt dat de bank de database gebruikt. “Maar over klanten doen wij geen mededelingen, ook niet als die klant er zelf toestemming voor geeft.”

The Blacklist Project
Ofehe is niet de enige Nederlander op de World Check-lijst. OneWorld en het radioprogramma Argos legden de hand op een kopie van de zwarte lijst van eind 2014. Daarop prijkten in totaal meer dan 2,2 miljoen mensen en organisaties, waarvan 12.267 met een link met Nederland.
Mensen zijn ten onrechte gebrandmerkt als criminelen of terroristen
We kregen de World-Check-lijst te pakken via de Britse online security-specialist Chris Vickery. Journalisten in zes landen hebben de data vijf maanden lang samen onderzocht. Vandaag publiceert OneWorld de resultaten samen met Argos (NPO Radio 1), The Times (VK), The Intercept (VS), De Tijd (België), La Repubblica (Italië) en NDR/Süddeutsche Zeitung (Duitsland), met steun van Journalismfund.eu.
Bij het doorploegen van de lijst ontdekten we dat heel wat mensen ten onrechte of op basis van foute informatie zijn gebrandmerkt, zelfs als criminelen of terroristen. Zonder dat ze het zelf weten.

Miss Mummypenny
Na de dood van de Nigeriaanse dictator Sani Abacha werd ontdekt dat hij miljarden uit de staatskas had geroofd en had weggesluisd naar verschillende rekeningen in het buitenland. Rumoer bij de Zwitserse banken waar hij een deel van de buit had gestald: moeten ze nu aan meer regels gaan voldoen om te voorkomen dat het geld op hun rekeningen afkomstig is van criminele activiteiten?
De in Zuid-Afrika geboren ondernemer David Leppan sprong in dit gat. Hij bedacht een ‘early warning system’ voor financiële instituties. Hij en zijn vrouw investeerden £ 40.000,- spaargeld, waarvan ze hun eerste medewerker betaalden: Leppans gepensioneerde moeder. In 2000 was World-Check een feit.
‘Mijn moeder is de snelste typiste die ik ken’, zei Leppan in 2014 in een interview met tijdschrift The Edge Singapore. ‘Ze is enorm nieuwsgierig.’
Herintredende huisvrouwen zijn ontzettend gedreven om de bad guys te vinden
Met de terroristische aanslag van 9/11 in Amerika kreeg World-Check een enorme boost. Het bedrijf bundelde alle sanctielijsten wereldwijd, zodat banken met één druk op de knop konden checken van wie ze de rekeningen moesten bevriezen. World-Check wilde nog wat extra’s bieden, en dus voerden ze ook de namen in van personen die in de media werden gelinkt aan terrorisme.
Miss Mummypenny, zoals de moeder van Leppan gekscherend werd genoemd, stuurde de steeds groter wordende researchafdeling aan. In 2011 telde World-Check 500 werknemers die gegevens invoerden over 240 landen. Vooral herintredende moeders, aldus Leppan in The Edge Singapore, ‘Vrouwen tussen de 45 en 65 die terugkeren op de werkvloer. Dat zijn formidabele werkkrachten, ontzettend gedreven om informatie over de bad guys te vinden.’ Met 400.000 namen in de database werd World-Check verkocht aan Thomson Reuters.

“Better safe than sorry”
Anno 2017 wordt World-Check gebruikt door 6.000 bedrijven, organisaties en overheidsdiensten in meer dan 170 landen. 49 van de 50 grootste banken ter wereld hebben een abonnement op World-Check, waaronder ING, de Rabobank en ABN Amro. Nog maar een kwart van de personen is toegevoegd naar aanleiding van vermelding op een sanctielijst. De rest is door World-Check zelf bij elkaar gesprokkeld.
49 van de 50 grootste banken ter wereld gebruiken World-Check, waaronder ING, de Rabobank en ABN Amro
Banken moeten al sinds 1994 melding maken van verdachte transacties, vertelt Yvonne Willemsen, hoofd veiligheidszaken van de Nederlandse Vereniging van Banken. “Maar de reikwijdte van de wet is steeds breder geworden. “Nu gelden de regels ook voor verzekeraars, notarissen, advocaten, casino’s, creditcardorganisaties, handelaren in grote waren... En ook de inhoud is uitgewaaierd. Vroeger lag de focus op mensen die zich met een grote zak contant geld bij de balie meldden. Tegenwoordig is er een all-crime-benadering.”
Twee wetten zijn van toepassing: de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, en de sanctiewet. “Die eerste wet komt erop neer dat je je klanten heel goed moet kennen, en dat je allerlei checks moet doen om in te schatten welke risico’s die klant met zich mee brengt”, aldus Willemsen. “De tweede wet stelt dat je moet zorgen dat de rekeningen van personen die als terrorist vermeld staan op sanctielijst, moeten worden bevroren.”
Screenshot powerpoint WorldCheckUit een powerpointpresentatie over World-Check, gepubliceerd op Wikileaks


“World-Check helpt de financiële industrie om aan die wettelijke verplichtingen te voldoen”, zegt politicoloog Marieke de Goede. Zij doet sinds 2001 onderzoek naar regelgeving op het gebied van terrorismefinanciering. “Het lastige is dat het onduidelijk is wie er toezicht houdt op World-Check. De banken vallen onder het toezicht van de Nederlandse bank. Maar World-Check?” Iedereen wijst naar elkaar, concludeert De Goede.
World-Check heeft in de kleine lettertjes staan dat banken en andere klanten zélf ook onderzoek moeten doen. De banken zeggen dat zij geen onderzoeksorganisaties zijn, en wijzen naar de overheid, en naar de klant. Als er onjuiste informatie in World-Check staat, moet-ie daar maar aankloppen om dat te laten corrigeren. De overheid wijst erop dat banken transparant moeten zijn naar hun klanten toe, en moeten vertellen op welke informatie zij hun keuzes baseren.
“Wij moeten een risico-afweging maken”, zegt Willemsen van de Nederlandse Vereniging van Banken. Rekeningen van personen die in World-Check staan vermeld als PEP – politically exposed person, worden extra vaak gecheckt. “Onze toezichthouder kijkt heel goed hoe wij risico’s inschatten”, vervolgt ze. “Ik moet wel een heel goed verhaal hebben als ik een betaling laat doorgaan aan iemand die door World-Check bestempeld wordt als terrorist.”

Baby’s, een misdaadverslaggever en een aardappelboer
Zo kan het dus gebeuren dat banken betalingen weigeren en rekeningen blokkeren op basis van een commerciële lijst.
Wij bestudeerden de afgelopen vijf maanden de Nederlandse vermeldingen op de lijst en we schrokken ons rot. De database barst van de obscure bronnen en verouderde informatie.
Ten eerste is er de categorie met PEPs, politically exposed persons. Dat zijn hoge politici en – omdat is gebleken dat dictators rekeningen van naasten gebruiken om geld weg te sluizen – hun familieleden. Daarom staat de moeder van premier Mark Rutte op de lijst, en de echtgenoot van staatssecretaris Sharon Dijksma. Maar ook de vader van Mark Rutte stat op de lijst, terwijl die al in 1988 is overleden. En we zien dat een enthousiasteling op één dag ook een lading kinderen heeft toegevoegd. De bron: de website Baby’s van bekende Nederlanders en Vlamingen.
De moeder van Mark Rutte staat op de lijst, en meerdere baby's van Tweede Kamerleden
En niet alleen landelijke politici staan op de lijst. Bestuurders van zelfs de allerkleinste gemeentes van ons land zijn op de lijst geplaatst. Ook de volledige familie van Jan-Eric Geersing, handelaar in aardappelpoten, staat in WorldCheck, omdat hij in 2004 statenlid werd in Flevoland voor de ChristenUnie. “Ik? Van al die Nederlanders? Dan sta ik wel erg hoog in de ranking, terwijl dat totaal onzinnig is.”
Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is ook een PEP. Omdat hij in 2005, samen met Klaas Wilting en Jan Nagel (ook op de lijst), de Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Vooruitgang oprichtte. De Tweede Kamer hebben ze nooit gehaald, maar World-Check heeft nooit de moeite genomen om ze van de lijst te verwijderen.

Politiek gekleurd
Minder onschuldig is de categorie ‘CRIME’. Daarop staan de echte criminelen, zoals Willem Holleeder, Dino Soerel en een lading maffiabazen. Maar ook ene Petrus van Wanrooij staat erop, omdat hij in 2004 twee XTC-pillen kocht in een chique nachtclub in Singapore. Niet slim, maar is hij dan net zo’n risico voor de bank als de hoofdrolspelers in het liquidatieproces? En hoe zou Guus Hiddink het vinden, als hij ontdekt dat hij ook in die categorie is ingedeeld?

310 Nederlanders zijn bestempeld als terrorist
En dan zijn er nog de 310 Nederlanders die bestempeld zijn als terrorist, onder wie milieuactivist Sunny Ofehe. De Nederlandse staat merkt maar 118 personen aan als terrorist, en 99 daarvan zijn ná 2014 toegevoegd (en staan dus niet in de kopie van de World-Check-lijst die wij hebben bekeken).
Personen worden toegevoegd op basis van nieuwsberichten, bijvoorbeeld als er een grote arrestatieactie is geweest. Als blijkt dat personen daarbij ten onrechte zijn opgepakt, wordt niet de moeite genomen om ze uit de World-Check-database te verwijderen.
Anderen zijn toegevoegd op basis van gepolitiseerde informatie. Allerlei mensen van Sri Lankaanse komaf zijn bijvoorbeeld toegevoegd als Tamil-terroristen na meldingen vanuit de Sri Lankaanse overheid. Terroristische PKK’ers belandden in de lijst na berichten uit Turkije. En terwijl de president van Eritrea en zijn rechterhand (die worden beticht van misdaden tegen de menselijkheid) enkel worden genoemd als ‘politici’, staan oppositiepartijen in het systeem als Terrorist. Daarbij de tekst: ‘Zij willen het regime van Eritrea destabiliseren en een transitieregering installeren.’

Impact op de moslimgemeenschap
De journalisten uit de andere landen die meewerkten aan The Blacklist Project stuitten op vergelijkbare resultaten. Zo meldt De Tijd dat de Belg Pascal C. is aangemerkt als mogelijk lid van een groep die Jihadstrijders naar Irak stuurde. ‘Nergens staat te lezen dat hij al in maart 2010 werd vrijgesproken door de correctionele rechtbank van Brussel.’ De bron: een obscure anti-terrorismeblog.

Hulporganisaties en activisten
Opvallend is de hoeveelheid hulporganisaties op de World-Check-list. We vinden onder meer Greenpeace, Artsen zonder Grenzen, PETA, Rainforest Action Network, Tibetan Youth Congress, Human Rights Watch, Cordaid en Stichting Doen op de lijst.

Ook activisten worden extra in de gaten gehouden. Iedereen rondom Wikileaks staat op de lijst.
Klokkenluider Chelsea Manning is ingedeeld in de categorie CRIME. Occupy Wall Street staat vermeld vanwege de link met de hackergroep Anonymous.
We hebben indicaties dat met name hulporganisaties problemen kunnen ondervinden met het overmaken van hulpgeld aan partnerorganisaties. Is dit inderdaad het geval?

We worden graag getipt over concrete voorbeelden, zodat we een vervolgonderzoek kunnen starten.
Ook twee Afghanen die onterecht naar de Guantanamo-gevangenis werden gestuurd, staan op de lijst. Haji Faiz Mohammed was 70 jaar toen hij werd gearresteerd, en dement. Naqib Hullah was 14 jaar toen hij werd gekidnapped en verkracht door de Taliban, om vervolgens in Guantanamo te belanden. En na al die ellende staan ze nu op de World-Check-lijst, meldt La Repubblica.
The Intercept ontdekte dat Ihsan Bagbi, hoogleraar Islam Studies, als terrorist wordt aangemerkt op basis van een extreemrechtse website. ‘De World-Check-lijst doet me denken aan de eerste jaren na 9/11, toen iedere moslim die actief was binnen de gemeenschap op een of andere lijst belandde en daardoor steeds werd aangehouden en gefouilleerd.’ Dat er nu nog zo’n lijst is, wereldwijd, vindt hij ‘zeer zorgwekkend. Ik weet niet wat de impact hiervan is op andere Moslims. Worden er bankaccounts geweigerd of gesloten? Leningen geweigerd? Dit is heel verontrustend.’
In de VS zijn 1300 inwoners door World-Check aangeduid als terrorist. Gaat het om moslims, dan zijn rechts-extremistische websites veelal de enige bron.

World-check: “We hebben een privacy-statement”
“World-Check heeft een duidelijke privacy statement op de website. Daarop staat ook hoe je ons kunt benaderen als je denkt dat de informatie in onze database niet accuraat is”, dat zegt David Crundwell, senior vice-president corporate affairs van Thomson Reuters in antwoord op de lange lijst met vragen en bevindingen die we aan de organisatie hebben voorgelegd. “Helaas kunnen we vanwege Data Privacy Rules niet alle vragen beantwoorden, […] maar als we informatie uit blogs gebruiken dan zetten we dat er duidelijk bij. Dit wordt gedaan door researchers die gespecialiseerd zijn in onderwerpen zoals sancties, terrorisme en georganiseerde misdaad.”
Volgens Crundwell is het belangrijk om te vermelden dat “opname in World-Check niet betekent dat iemand schuldig is aan een misdaad. Daarom staat bij elk profiel dat de accuraatheid van de informatie geverifieerd moet worden met de persoon in kwestie, voordat actie (zoals het sluiten van een bankaccount, red.) wordt ondernomen.”

Finsbury Park Moskee vs. World-Check
Mag dit allemaal? Nee, zo blijkt uit een recente rechtszaak in Engeland. De Finsbury Park Moskee (helaas bekend door de aanslag op moskeegangers van een week geleden) spande afgelopen jaar een rechtszaak aan tegen World-Check. In 2014 werden de rekeningen van de moskee ineens bevroren. Ze hadden geen idee waarom. Al in 2005 onderging de moskee een grondige reorganisatie. Alle contacten met jihadistische predikers werden verbroken. Sterker nog: de moskee investeerde bewust in goed contact met de buurt. Er worden maaltijden aangeboden aan daklozen en bijeenkomsten georganiseerd tegen racisme. Bij de laatste bijeenkomst waren ook een Joodse Rabbijn en een voorvechter van homorechten aanwezig.
Nieuwszender BBC onthulde dat de moskee, ondanks al deze veranderingen, nog altijd onder de noemer ‘terrorist’ in de database van World-Check stond. Daarom had HSBC de bankrekening gesloten, en daarom weigerden ook andere banken de moskee als klant.
“We hebben World-Check eerst een sommatie gestuurd”, vertelt Farooq Bawja, advocaat van de moskee. “World-Check ontkende iets fout te hebben gedaan. ‘Wij staan achter onze bronnen’. Uiteindelijk boden ze ons een kleine correctie aan.” Daarmee ging de moskee niet akkoord. Ze brachten de zaak naar High Court. “Het ging niet om het geld. Het ging niet om hun ego, maar om het feit dat ze onterecht werden beschuldigd van misstanden.” World-Check schikte en betaalde £ 10.000,-. Belangrijker waren de excuses.

Kleine lettertjes
“Mensen staan er niet dagelijks bij stil, maar een bankrekening is zó belangrijk voor je functioneren aan de maatschappij”, zegt hoogleraar Marieke de Goede. “Zonder bankrekening kun je geen salaris ontvangen en ook geen uitkering. Je kunt geen verzekering afsluiten.” En als je geen betalingen kunt doen, kunnen zelfs basisdiensten zoals gas, licht en water worden afgesloten.
Er komen ongeveer 20 rechtszaken tegen World-Check aan
“Finsbury Park Mosque tegen World-Check was een testcase”, zegt advocaat Bawja. “De eerste zaak van deze soort. Nu de winst zijn we meteen gaan werken aan vergelijkbare casussen. Er komen ongeveer 20 rechtszaken tegen World-Check aan.”
“Een probleem van World-Check is dat de lijst geheim is”, zegt De Goede. Mensen weten niet dat ze in World-Check staan. In de kleine lettertjes van het contract is opgenomen dat banken mensen niet mogen vertellen dat ze op de lijst staan. En als banken een ongebruikelijke transactie doorgeven aan de Financial Intelligence Unit van de politie, moet dit – in het kader van eventueel opsporingsonderzoek – geheim blijven. De Goede: “Je kunt eigenlijk geen inzage krijgen, tenzij je een hele goede advocaat hebt. Het is niet altijd helder op basis waarvan World-Check mensen op de lijst zet, of hoe ze omgaan met klachten.” Een ding is duidelijk: je komt er niet zomaar vanaf.

Help, hoe kom ik van de lijst?
Wil je weten of je op de lijst van World-Check staat, of vragen of Thomson Reuters je gegevens aanpast?

‘Request details’ via het formulier op de World-Check-website.
Actie ondernemen? Aleid Wolfsen is het hoofd van de Autoriteit Persoonsregistratie, de instantie die in Nederland toezicht houdt op privacy van de burgers. “Ik had nog nooit gehoord van World-Check”, zegt hij in een eerste reactie. “Ik wist niet dat deze commerciële database wordt gebruikt door banken in Nederland.” Ook al zit World-Check officieel in Engeland, in mei 2018 wordt een nieuwe Europese privacywet van kracht die maakt dat de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens ook klachten kan behandelen of doorgeven.“Iedereen heeft het recht om te weten wat een instantie over je heeft, of het nou de overheid is of een privaat bedrijf. Banken moeten transparant zijn, vraag het gewoon!”
Pas als Wolfsen concrete meldingen krijgt, kan hij een onderzoek naar World-Check opstarten. Heb je problemen met je bank, en denk je dat dat veroorzaakt is door informatie die niet klopt, of die illegaal is verkregen? Meld je dan vooral bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wolfsen: “Wij houden zeer aanbevolen. Het gaat niet om kleine dingen: dit gaat om fundamentele rechten. Wij staan pal voor de grondrechten van burgers.”

“Aanslagen zijn goedkoop”
In de strijd tegen terrorisme nemen we veel voor lief: extra surveillance, soms zelfs een onterechte arrestatie. Maar wat nou als al die maatregelen niet eens helpen?
“World-Check bestaat vooral uit heel veel verzamelde krantenberichten”, zegt terrorismeonderzoeker Jelle van Buuren van Universiteit Leiden. “Het is de vraag wat de waarde van die informatie is.”
Met hulp van de researchdesk van de VPRO hebben we geanalyseerd wanneer bekende terroristen op de World-Check-lijst zijn gezet. Dit was pas nádat ze een aanslag hadden gepleegd. Als het doel is om aanslagen te voorkomen, dan komt de waarschuwing in World-Check dus te laat, concludeert Van Buuren. “Het is gebakken lucht verkopen.”

Zo’n aanslag als in Nice of Berlijn is niet te voorkomen door transacties te monitoren
Bovendien zijn de terroristische aanslagen die de laatste jaren werden gepleegd, heel goedkoop, zegt Van Buuren. “Voor een aanslag met een gehuurde vrachtwagen – denk aan Nice of Berlijn – hoef je niet eerst heel veel geld bij elkaar te halen.” Zo’n aanslag is niet te voorkomen door transacties te monitoren.
“Al die extra meldingen door World-Check creëren vooral veel overbodig werk”, zegt researcher Tom Keatinge van de onafhankelijke security-denktank RUSI. “Allemaal valse meldingen vanuit de banken naar de autoriteiten die op zoek zijn naar terroristische activiteiten.” Daar zien ze door de bomen het bos niet meer.

World

 

July 07at 05:01am

Protocol van Sion deel 36

Sion

PROTOCOL 15 (Meedogenloze onderdrukking) deel2

6. Voordat wij echter tot de macht zijn gekomen zullen wij in alle lande der wereld vrijmetselaarsloges oprichten en vermeerderen. Wij zullen in deze loges allen halen, die in het openbare leven een vooraanstaande rol spelen of kunnen spelen. Deze loges zullen het voortreffelijkste middel zijn om inlichtingen te verkrijgen en invloed uit te oefenen.

21ste eeuw
Dit is dus gebeurd en in volle werking. Wel zijn er loges die er een andere kijk op na houden en zelfs denken zelf de machtigste te zijn. De hoogmoedswaanzin is duidelijk in deze groep ingeslopen en de ritualen zijn zeer zeker niet begrepen door de huidige orde. Het is nu wel overduidelijk waar de vrijmetselarij loges mee bezig zijn. Het is dan ook lachwekkend als men open dagen heeft waar men de loge voordoet als zijnde een welzijnsplaats waar begrip en samenwerking is. Dit alles is werkelijk een farce en je ziet zelfs al bij de laagste trede van masons dat er de hoogmoedswaanzin erin zit. Men wordt beloond als "tegenstanders" buitenspel wordt gezet. Het infiltreren in de bestuurlijke top is zaak nummer een en het dan afdwingen en afpersen van die top is de meest belangrijke zaak van deze groep.

7. Wij zullen alle loges in een hoofdleiding samenvatten die alleen aan ons bekend zal zijn en uit onze 'wijzen' zal bestaan. De loges zullen haar voorzitters hebben om de eigenlijke leidende personen te verbergen. Slechts dezen hebben het recht het wachtwoord uit te geven. In deze loges zullen wij alle revolutionaire en vrijzinnige elementen verenigen. Zij zullen uit alle lagen van de maatschappij zijn samengesteld. De meest geheime politieke plannen zullen ons reeds op de dag van hun ontstaan bekend zijn en tot onze beschikking staan. Bijna alle politie -autoriteiten, zowel van de staat als ook van de internationale politie, zullen leden van de loges zijn, omdat hun diensten voor ons onontbeerlijk zijn, want de politie is in de gelegenheid niet alleen slechts maatregelen tegen weerspannigheid te nemen, maar ook onze eigen handelingen te verbergen en de voorwendsels tot ontevredenheid te scheppen. De meesten, die tot geheime genootschappen toetreden, zijn gewoonlijk eerzuchtige avonturiers en in het algemeen mensen, die voor alles te krijgen zijn, bij wie het ons niet veel moeite zal kosten hen voor onze plannen te winnen.

21ste eeuw
Interessant dat men de vrijmetselarijleden in eerste instantie onder de politie zocht maar dan ook nog plaatst! Hier is dus ook een wijziging gekomen al zullen op sommige strategische plaatsen zeker nog leden rondhangen. Maar men is duidelijk de leden gaan plaatsen in Justitie en haar rechters. Deze zijn nog machtiger en ook zeer zeker eerzuchtig. Ze zijn, door met kinderen te rommelen, gemakkelijk af te persen als dat nodig blijkt en een politie is niets meer dan de pias in dit deel van het systeem. Ook lokaal is deze lijn duidelijk te zien en dan hoeven we alleen de lijst pedofielen erbij te halen.

8. Wanneer het tot onlusten komt dan betekent dat, dat wij er behoefte aan hadden ze op te wekken, om een al te grote eensgezindheid te vernietigen. Komt het tot de een of andere samenzwering. Dan zal het hoofd er van niemand anders zijn dan een van onze trouwste dienaren.

21ste eeuw
Dus de denkwijze is hetzelfde gebleven en de kracht die men dacht te bewerkstelligen is niet geschoeid op de krachten van de energie maar door middel van afpersen en opleggen. Deze kracht heeft dan toch niet het behaalde resultaat gegeven al blijft men op deze voet doorgaan. Dat is omdat de club masons niet direct zo creatief zijn als hun vroegere meesters. De ware kracht weten zij niet meer te vinden en zeker niet mee te werken. Daarom lijkt het steeds meer een groepje maffia gangsters als nog intellectuelen met bepaalde krachten.

9. Het is natuurlijk, dat alleen wij de werkzaamheid van de vrijmetselarij kunnen leiden, omdat alleen wij weten, waarheen wij haar leiden en wat het einddoel van elke handeling is. De niet ingewijde daarentegen weten niets, niet eens de onmiddellijke resultaten. Zij zijn gewoonlijk met de ogenblikkelijke bevrediging van hun eigenliefde bij de doorvoering van hun plannen tevreden en merkten niet, dat deze plannen niet van hen afkomstig zijn, maar hun door ons werden ingegeven.

21ste eeuw
De kracht van de vrijmetselarij is macht, afpersen en opleggen, niets meer! Er is geen ware kracht daar zij die niet bezitten. Doordat ze de sleutelpersonen kunnen afpersen en opleggen lijkt het dat ze alles bezitten en over kunnen oordelen. Door de voorkennis weet men de stappen die de tegenstander gaat nemen. Denk ik even aan de verplichte rapportage die dagelijks gedaan wordt aan het kabinet van de gouverneur die dat weer doorspeelt aan het kabinet van de koning! Men is het verplicht te melden en zo weet de top van Nederland precies wat er gaande is op deze eilanden. Verder is wel opmerkelijk dat hier beschreven wordt dat de onderlinge rangen niet weten waar ze werkelijk bezig mee zijn. Alleen de absolute top weet welke weg ze moeten volgen en alle 32 treden onder hen zijn niets anders dan robotten die hun opdrachten volgen.

10. Veel niet-ingewijde trede tot de loges toe uit louter nieuwsgierigheid of in de hoop een voordeel te verkrijgen of vanwege hun onvervulbare dromen om voor een publiek te kunnen spreken. Ze smachten naar uiterlijk succes en bijval, waarmee we steeds vrijgevig zijn. Wij gunnen hun gaarne dit succes om hun zelfvoldaanheid uit te buiten. Dan nemen de mensen onze inblazingen in zich op zonder zich daarvan bewust te zijn; zij zijn in hun ingebeelde onkwetsbaarheid er ten volle van overtuigd, alleen hun eigen gedachten en niet die van anderen te hebben geuit. Gij, mijne heren, kunt U in het geheel niet voorstellen, tot welk een belachelijke graad van onnozelheid men zelfs de intelligentste mensen brengen kan, wanneer men hun ijdelheid streelt en hoe gemakkelijk het aan de anderen kant is om hen door de geringste tegenslag - zij het ook slechts door het uitblijven van bijval - te ontmoedigen en hen tot onderdanige gehoorzaamheid te brengen, zodra ze daarvan maar weer resultaat verwachten. Evenals de onzen ieder succes, dat hen niet tot doel leidt, geringschatten, evenzo zijn de niet-ingewijde ter wille van een uiterlijk succes bereid al hun plannen op te offeren. Deze karakteristieke trek van de niet-ingewijde verlicht ons buitengewoon in onze taak hen af te leiden. Deze tijgers hebben zielen als lammetjes en door hun schedels waait de wind.

21ste eeuw
De eerste 20 graden in de loge zijn niets meer dan kinderlijk spel en een wereld van indoctrineren en manipuleren. Doordat men denkt macht te hebben, iets wat in hun ritualen alsmaar wordt herhaald, meent men zo ook in de maatschappij de kracht te hebben over andere. Deze kracht berust simpel op het opleggen en afpersen. Iets wat ik zelf heb mogen meemaken toen we weigerden kinderen te leveren. Door dat weigeren werd de wereld om je heen totaal verwoest, althans dat probeerde men. Het spel van deze club is erg doorzichtig en staat in dit deel dan ook heel goed omschreven.

Ook hier is weer wat opmerkelijks gezet en dat is de manier hoe de masons onderling elkaar voor de gek houden, dan weer ophemelen en dan weer neerhalen en afbreken. Wat zij dus doen met het volk is dus ook de tool die ze hanteren in hun eigen club. Het superieure wordt gebruikt maar ook misbruikt en daar gaat het duidelijk mis mee. Door wat ik zelf heb mogen meemaken, waren er gasten in die club die werkelijk dachten god te zijn en toen kwam de oppergod uit Nederland en die zorgde dat er niets meer van hen over bleef! Het is opmerkelijk hoe men te werk gaat. Maar men beseft kennelijk niet hoe doorzichtig de zaken gaan in deze tijd.

Morgen Hoofdstuk15 deel 3

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 06at 05:08am

Curacaose premier, Rhuggenaath reist stiekum naar Nederland af voor overleg

Premier, Rhuggenaath zegt dat de PAR nauwer wenst te gaan samenwerken met Nederland. Curacao moest haar verloren autonome status al vaker inleveren, omdat politiek gezien, Den Haag al meerdere malen wist in te grijpen.

Tijdens de laatste parlementaire verkeizingen werd de democratie op Curacao al ondermijnd om een Nederlands gezinde kabinets formatie te kunnen blijven garanderen. Nu worden nog meer Nederlanders op cruciale posities geplaatst, om de verkapte dictatuur verder te versterken.

De tekorten op de Eilandsbegroting wordt zonder enige vorm van motivatie in de schoenen van de vorige regeringen geschoven, terwijl het CfT de touwtjes in handen heeft? De PAR landsverrader en ‘Public Enemy #1?, vertrok onlangs stiekum naar Nederland om met demisionnair premier Mark Rutte informeel in overleg te treden over hoe de kaarten geschudt moeten worden.

Het her-kolonisatie proces wordt ondersteund door zwaar bewapende entitieiten en gemaskerde ‘veiligheids’ agenten. De soldaten van de Nederlandse Landmacht, manschappen van de Koninklijke Marine en het zogenaamde Rijks Samenwerking Team (RST) controleren de invasie en bezetting van de autonome nep status.

Nederlandse ondernemers krijgen voorrang en beschikken over de middelen om Curacao letterlijk en figuurlijk onder de voet te lopen. Sinds de NL’se kwartiermakers zich vestigden op de Antillen steeg de werkeloosheid en nam de criminaliteit toe wat allemaal het gevolg was ongelijke onderwijs kansen.

Deze tot stand gekomen ellende wordt nu door de Nederlandse staat gebruikt om te touwtjes verder aan te trekken en het politieke vangnet verder af te sluiten. Volgens de Nederlandse plannologen ligt het in de bedoeling om de bevolking te verdubbelen van 150.000 naar 300.000 bewoners. Op deze wijze worden de kiesverhoudingen verder beinvloed en hebben de lokalen straks helemaan niks meer in de pap te brokkelen als het zo doorgaat!

Goed nieuws voor de gastarbeiders, die door mensensmokkelaars worden aangeleverd en zonder slag of stoot de benodigde vergunningen (Dos Mundos) toebedeeld krijgen. De toeristen fabrieken draaien op volle toeren, maar de centen worden door de reisburo’s in het buitenland afgerekend. Een zeer kleine fractie stroomt uiteindelijk naar Curacao terug. Hiervoor werden afspraken gemaakt met de Centrale Bank.

Door over de afgelopen jaren de omzet belasting vrij te stellen voor deze sector, konden er honderden miljoenen uit de boeken weggesluisd worden, terwijl de hoge kosten voor de infrastructuur door de kleine man moest worden opgehoest. De landsverraders in de regering tekenden alle eigendommen, onder het motto ‘ontwikkeling’, van de bevolking weg. Het CTB kreeg de “Room Tax” in handen die door de kleine ondernemers werd afgedragen.

Alsof het allemaal nog niet genoeg was, wil Rhuggenaath van de PAR nu met NL’se gemeentes en NGO’s gaan samenwerken. De NGO’s zullen dan de laatste bezittingen van Curacao toeeigenen. De premier zegt dat hij wenst dat het eiland haar eigen verantwoording wil dragen. In de praktijk betekend dit dat de regering en de bevolking van Curacao de verantwoordelijkheid zal blijven dragen, terwijl de plunderaars hun vak verder uit kunnen oefenen.

De partij voor gerestructeerde Antillen (PAR) prostitueert de Landsbelangen en de Democratie in de meest extreme vorm van het woord. De corrupte nep media houdt de feiten angstvallig verborgen voor het publiek, zodat de bezoekende misdadigers hun buikje rond kunnen eten, ten koste van de belasting betalende, maar vooral noodlijdende ingezetenen op Curacao.

Ruim 250.000 Nederlanders vluchten uit het Kikkerland ieder jaar, met name om de beroerde levensstandaard om te zetten in meer levenskwaliteit. Nederland kampt op het ogenblik met 5 zelfmoorden en 18 huisuitzettingen per dag!

Point

Een perfecte analyse van de vuile PAR praktijken. Het is goed te lezen via BHZM dat er meerdere mensen zijn die de vuile manier van werken van deze zwaar corrupte politici door hebben.
Vergeet niet de PAR is kost wat kost neergezet op deze plaats met bescherming van de Italiaanse maffia.

Fort

July 06at 05:06am

The best TV ad

Klik hier

TV

 

July 06at 05:04am

Activity @ CERN and the earthquake

I don’t know if there is a link between the activity @ CERN and the earthquake swarm that is currently hitting Château d’Oex…

But it is strange, really strange!
earthquake switzerland cern activity, earthquake swarm june 2017, earthquake chteau d'oex jul 2017
A swarm of earthquake hit Chateau d’Oex in Switzerland on July 1 2017. Is it linked to Cern enhanced actiity?

More than one hundred earthquakes are shaking Switzerland since the CERN ramp up over last 48 hours. Only today, about 73 earthquakes shook Château d’Oex, with a M4.2 quake that was felt over a large part of Switzerland.

Following the M4.2 earthquake, some people reported noises and booms after the shaking that lasted between 2 and 10 seconds depending on the location.
earthquake switzerland cern activity, earthquake swarm june 2017, earthquake chateau d'oex july 2017
The epicenter of the M4.2 earthquake that hit Chateau d’Oex on July 1, 2017.

On June 28, 2017, the CERN broke a new luminosity record for the LHC, in other words, the number of potential collisions per second and per unit of area.
Did this enhanced activity at CERN trigger this quake swarm?

The LHC, run by the European Organisation for Nuclear Research (CERN), is the world’s largest and most powerful machine and used to collide particles at close to the speed of light in a bid to discover more about physics and the possibility of parallel universes.

Some have already hpothesized that new super high-energy experiments at the CERN Large Hadron Collider (LCH) could have been responsible for the huge earthquakes that struck in Italy in August and this month.

Point

Er is momenteel veel gaande rond de CERN en ze hebben hem momenteel ook stil gelegd om duistere redenen.

CERN

 

July 06at 05:02am

Protocol van Sion deel 35

Sion

PROTOCOL 15 (Meedogenloze onderdrukking) deel1

1. Wanneer wij met behulp van de door ons overal op dezelfde dag voorbereide revoluties - en nadat alle regeringen haar onbekwaamheid hebben erkend - eindelijk aan de macht zijn gekomen (het zal misschien nog een eeuw duren) - dan zullen er voor zorgen, dat tegen ons geen samenzweringen worden gericht.

21ste eeuw
De eeuw zijn we gepasseerd en het is duidelijk wat er gaande is. Toch is het nog niet helemaal gelukt om de totale macht en regeringen totaal te onderdrukken en daar is zeker het internet een van de schuldige. Mensen lezen meer, zien meer en gaan vragen stellen. Maar ook bepaalde regeringen zie je terugtrekken en een andere weg aan het volgen zijn. Men heeft door wat men aan het spelen is en de grootmachten China en Rusland hebben duidelijk een ander plan voor ogen. Ze zijn niet zo gecharmeerd van de joodse invasie en dictatuur.

2. Tot dit doel zullen wij allen ter dood laten brengen, die de komst van onze regering met de wapens in de hand begroeten. Iedere nieuwe oprichting van het een of andere geheime genootschap zal eveneens met de dood worden gestraft. De thans bestaande ons bekende geheime genootschappen, die ons goede diensten bewezen hebben en nog bewijzen zullen wij opheffen. Hun leden zullen naar ver van Europa gelegen delen der aarde worden gezonden.

21ste eeuw
Okay, het spel wat nu aan het spelen is. Veel verderf, vele verdwijningen en vele doden zien we maar blijkbaar helpt dat niet om de totale macht in handen te krijgen. China met 1.4 miljard inwoners en Rusland met een kleine 145 miljoen inwoners hebben andere plannen. De Chinezen hebben duidelijk een plan en hebben in elk dorp en stad van de wereld wel bewoners zitten. Zelfs de eilanden waar we op wonen zijn overspoeld met Chinezen! Steeds meer kopen ze op want geld is niet het probleem. Voedsel is nu hun probleem nummer één maar door overal ter wereld hun agenten te hebben zitten, zal vanuit de gehele wereld wel voedsel aangevoerd gaan worden. Daar gaat het plan van de joodse elite, dat steeds duidelijker aan het worden is. Want de elites vergeten kennelijk dat China ook het meeste geld in handen heeft en zij zo die macht ook aan het verliezen zijn.

3. Op deze manier zullen we handelen met hen die tot vrijmetselaarsloges behoren en daarvan te veel weten. Diegenen, die wij om de een of andere reden zullen sparen, zullen onder de voortdurende druk staan van te worden uitgewezen. We zullen een wet uitvaardigen, volgens welke alle oud-leden van de geheime genootschappen uit Europa, de zetel van onze regering, verbannen zullen worden. De besluiten van onze regering zullen definitief zijn en zonder mogelijkheid tot hoger beroep.

21ste eeuw
Nu, hier staat het dan precies wat er met mij is gebeurd! Al heb ik me nooit aangesloten bij een van die genootschappen toch heeft men mij op deze manier behandeld. Namelijk door het nee zeggen tegen het leveren van kinderen aan de koninklijke loge en het tegenwerken door boekjes uit te brengen over de vrijmetselarij maar ook het kinderleed, heeft men mij op de lijst van ongewenste gast gezet en onder curatele gezet van de veiligheidsdienst! Precies zoals het hier "bevolen" wordt. Het bewijs heb ik duidelijk in handen en is mooi in deze oude protocollen terug te vinden en bevestigd te zien!

4. De samenleving, waarin wij de kiemen van de tweedracht en de tegenstrijdigheid hebben gelegd, kan alleen door onbarmhartige maatregelen, die van onbuigzame kracht zijn, weer in orde worden gebracht. Daarbij mag het op het aantal offers, dat voor het toekomstig welzijn gebracht moet worden, niet kijken. Het is de plicht van iedere regering, die zich op haar bestaansrecht beroept, niet alleen haar voorrechten te genieten, maar ook haar taak te vervullen, al kost dit ook nog zoveel offers.

21ste eeuw
Ja, wat is een mensenleven? Niets en onbelangrijk als het gaat om die ziel die tegen de draad ingaat. Het afslachten van mensen is in alle geloven, sektes en clubjes de normaalste zaak. Dit zien we in de huidige tijd, niets anders en is blijkbaar aangescherpt gezien het vele wat er om ons gebeurt.

5. Wil een regering onwrikbaar staan, dan moet zij het aanzien van haar macht versterken en dit aanzien wordt slechts door een alles overtreffende onbuigzaamheid van de macht bereikt; die het teken moet dragen van een geheimzinnige onkwetsbaarheid, de uitverkorenheid door onze god. Zo was tot in de laatsten tijd de onbeperkte heerschappij van de Russische tsaren ingesteld, onze enige vijand in de gehele wereld naast het Pausdom. Herinnert U zich het voorbeeld van het in bloed gedrenkte Italië, dat Sulla - die dit bloed vergoot - geen haar krenkte; het volk, dat hij gepijnigd had, verafgode hem en zijn onverschrokken terugkeer naar Italië maakte hem onkwetsbaar. Het volk vergrijpt zich niet aan hem, die het door zijn moed en zijn geestkracht in de ban doet.

21ste eeuw
Het uitroepen van goden blijft een belangrijke zaak al weet men ook dat het schijn is wat er naar buiten wordt gebracht. De innerlijke kracht die individueel is, is de ware kracht maar die wordt nog steeds niet beheerst, gezien het alsmaar vormen van clubjes. Dat wil zeggen zolang er clubjes zijn, is er geen waar gevaar. Zodra die opgeheven worden dan is het oppassen want dan is de kracht bij één persoon.

Morgen Hoofdstuk15 deel 2

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 05at 05:11am

Why we find this egg around the world?

The birth of the new world.

Egg

 

July 05at 05:08am

How to Hack a Car

In this episode of VICE’s “Phreaked Out,” we met some of the top security researchers at the center of the car hacking world. The goal isn’t to make people crash: They highlight security holes in order to highlight flaws in car technology, intended to pressure auto manufacturers to be a few steps ahead of their friendly foes.

Information security researcher Mathew Solnik gave us a first-hand demonstration on how to wirelessly send commands to the car and remotely tell it what to do. With a little over a grand and about a month of work, Solnik found time outside of his full-time job to reverse-engineer a car’s computer system to make it ready for a takeover.

From his laptop, he was able to manipulate the car’s engine, brakes and security systems by wirelessly tapping into the Controller Area Network, or CAN bus, network. Without getting too deep into the details—both for legal reasons and due to my own training-wheel knowledge of such things—he was able to do so by implementing some off-the-shelf chips, a third party telematic control unit, a GSM-powered wireless transmitter/receiver setup, and a significant amount of know-how he’s accrued over the years.

The reason for such additional hardware was to make our older, mid-sized sedan function like a newer—and arguably more vulnerable—stock vehicle, which these days often come with data connections. (We would have loved to tinker with the latest, most connected car on the market, but since we were on a shoestring budget and it’s incredibly hard to find a friend who’s willing to lend their car for a hacking experiment, our pickings were slim.)

With that said, a car whose network system is connected to a cloud server and accessible by Bluetooth, cell networks, or wi-fi is potentially vulnerable to intrusion.

Point

Interesting, zeker met de huidige electronica is dus overal in te komen. Wie weet wat er nu al gaande is zonder dat er melding van gemaakt wordt!

Car hacking

 

July 05at 05:06am

Ex-CIA Agent Admits In Court “We Run Afghan Opium Trade”

An ex-CIA agent has admitted in court that the U.S. government and the CIA have been smuggling drugs for the past 60 years, and control the Afghan opium trade.

John F. Abbotsford was in court over charges of possession of child pornography, but he says the allegations are false and an attempt to silence him to prevent him from “blowing the lid off the CIA’s drug smuggling operations in Afghanistan“.

“This is a desperate attempt by the US government to shut me up” he told the court. “If I’m going to face jail time, I want the truth to be known before they try to get rid of me in prison“.

During the court session, Abbotsford announced, “I’m ashamed to say that I have participated in these drug smuggling operations on many occasions. For a long time, I tried to convince myself that we were doing it for the right cause, but this burden is destroying me inside and I just can’t stand it anymore“.

“The CIA has been dealing drugs since its creation. They’ve been smuggling drugs everywhere in the world for the past 60 years, in Taiwan in 1949 to support General Chiang Kai-shek against the Chinese commies, in Vietnam, in Nicaragua, and that’s just the tip of the iceberg” he launched out during the court trial. “We helped the Mujahideen develop poppy cultivation to fight the Soviets, but we took back matters in our own hands in 2001 when we invaded Afghanistan under Bush” he pleaded.

9/11: A pretext to invade Afghanistan

The Cheyenne Herald also reports that the man’s website, that was shut down by family members hours after the conviction, claimed that the 9/11 terrorist attacks where in fact staged by his own government and a “pretext” to invade Afghanistan.

He also believed that the Islamic State is presently financed by the CIA’s alleged heroin smuggling operations with the purpose of “destabilizing governments of the Middle East” and “toppling non-US allied country leaders, such as Bachar Al-Assad in Syria” to “secure beneficial oil deals for the US and allied countries”.

In 2010, Abbotsford, 33, was diagnosed with post-traumatic stress disorder, and a year later he received a medical discharge.

Point

En dan wetend dat we op ons eiland ook zo'n ex CIA man rond hebben lopen en grote vriend is van het koninklijkhuis! Volgens meldingen vanuit zijn project praat je hier over een wekelijkse levering coke per week naar Rotterdam of Antwerpen! Doorgeven aan justitie en de andere nodige meldpunten heeft tot niets geleid daar deze persoon bescherming geniet van de oranjes.

CIA

 

July 05at 05:04am

Protocol van Sion deel 34

Sion


PROTOCOL 14 (Aanval op religie)

1. Zodra wij de wereldheerschappij verkregen hebben zullen wij geen ander geloof dulden dan dat aan onzen enen god (satan), met wiens ons lot verbonden is, omdat wij het ingewijde en 'geïllumineerde' volk zijn en omdat door onzen God ons lot met dat van de gehele wereld samenhangt. Op dezen grond moeten wij alle andere religies vernietigen. Wanneer ook het aantal der goddelozen zich zou vermeerderen dan zal deze overgangstoestand onze plannen toch niet in de war sturen, maar veel meer de toekomstige generaties tot vermaning dienen. Wij zullen de geheimzinnige waarheid bewijzen, waarop de gehele kracht van onzen godsdienst berust.

21ste eeuw
Is dat ene geloof misschien het Jodendom? Is het nu zo dat, door de Islam hun gang te laten gaan dat we welk geloof ook moeten opgeven om zo weer aan dit oudste geloof aan te sluiten? Al het moorden en al de onrust lijken duidelijk uit deze hoek te komen! Het geloof is nog steeds de grootste speelbal van de vele partijen al heeft de elite de touwtjes in handen, veel wordt er gedirigeerd vanuit de joodse hoek en hun vrijmetselarij club die goede maatjes zijn met de heersers in het Vaticaan.

2. Dan zullen wij bij iedere gelegenheid verhandelingen publiceren, waarin onze zegenrijke regering met die van het verleden zullen vergelijken. De voordelen van de vrede, veroverd door eeuwen van onrust, zullen het zegenrijke karakter van onze heerschappij doen uitkomen. De fouten van de regeringen uit het verleden zullen wij in de felste kleuren afschilderen. Wij zullen zo'n afkeer tegen ze verwekken, dat de volkeren de lijfeigenschap zullen verkiezen boven de rechten van die veelgeroemde vrijheid, welke hen slechts heeft gekweld en de bronnen van het menselijk bestaan heeft uitgeput en die alleen door een troep avonturiers werd uitgebuit, die niet wisten hoe zij haar moesten gebruiken. De nutteloze revoluties waartoe wij de menigten dreven om hun regeringen te ondermijnen zullen hen dermate vermoeien, dat zij er de voorkeur aan zullen geven om van ons alles te verdragen, alleen om geen nieuwe onrust te moeten doormaken. Speciaal zullen wij de historische fouten van de regeringen uit het verleden onderstrepen, die, tegen, alle beter weten in, de mensheid zoveel eeuwen lang gekweld hebben, daarbij vage plannen van sociaal verkregen vrijheden najoegen zonder te merken, dat deze plannen de algemene verhoudingen van de menselijke samenleving niet verbeterde, alleen maar verslechterde.

21ste eeuw
Het slimme Joodse spel wat al eeuwen aan het spelen is. Listig achter de rug om en met veel venijn wordt het volk gedwongen de opgelegde kant op te gaan. Nu wil het plan Israël niet werkelijk lukken maar daarom nu de sterke opkomst van de Islam. Want het is die religie die het Jodendom aan de macht zal helpen als de plannen lukken. Waar men ook hier weer over spreekt is het uitmatten en bezighouden van het volk met oorlogen, ruzies en onderling geweld. Dat alles om hen alleen daar maar op te laten focussen. En zie heden ten dage, de mensen zetten miljarden berichten op hun internet die alleen maar gaan over onlusten en verkeerde zaken maar ze vergeten wat er achter hun rug gaande is en welke kant ze uitgeduwd worden. Te druk met ruzies en filmpjes plaatsen en niet meer oplettend wat er werkelijk om hen heen gebeurt.

3. De gehele kracht van onze beginselen en maatregelen zal daarin bestaan dat we ze in de lichtende tegenstelling zullen stellen tegenover het gevallen systeem van de oude 'sociëteit verhoudingen'

21ste eeuw
Dat "goed" versus "kwaad" is wat we alsmaar zien in de politiek. Maar we zien het ook duidelijk bij de leden van de club die alles aanstuurt. Het ondertussen doorzichtig spel heeft een adder en die adder is ook duidelijk naar boven aan het komen. We zagen het al in het hoofdstuk van de pers en is ook een leidraad onder de Jezuïeten. Het meedoen en infiltreren en dan alles laten klappen is wat we overal om ons heen zien. Grote bedrijven vallen weer, minuscule zaken worden wereldconcerns en dan, pats boem ook deze verdwijnen of worden opgeslokt. De wereld is verhard en menselijkheid is er niet meer. Geweten en begrip zijn vieze woorden en dat maakt dat deze elites hun spel kunnen spelen.

4. Onze filosofen zullen alle gebreken van de Christelijken godsdienst bespreken. Nooit zal iemand echter onzen godsdienst vanuit zijn ware gezichtspunten aan een beoordeling onderwerpen omdat niemand hem ooit begrijpen zal, uitgezonderd de onzen, die nooit zijn geheim zullen verraden.

21ste eeuw
Weer zo'n arrogante opmerking vanuit het Joodse geloof. Er is weldegelijk veel beschreven de afgelopen jaren. De meeste religieuze Joden volgen niet alleen de Thora, maar ook de Misjna, de mondelinge wet, die inmiddels wel is vastgelegd. Ook is de mentaliteit en werkwijze steeds duidelijker aan het worden van deze joodse gemeenschap. Een groep die van leugens en bedrog aan elkaar hangt.

5. In de zogenaamde vooruitstrevende landen hebben wij een onbeduidende, smerige, afschuwwekkende literatuur geschapen. Deze literatuur zullen wij nog enigen tijd na de instelling van onze heerschappij onderhouden om de tegenstelling tot onze uiteenzettingen en leerstellingen te laten uitkomen. Onze 'Wijzen' zullen redevoeringen, plannen, verhandelingen en opstellen ontwerpen met behulp waarvan wij de geesten beïnvloeden en in de richting van die ideeën zullen leiden die wij hun willen ingieten.

21ste eeuw
"onbeduidende, smerige, afschuwwekkende literatuur geschapen". Wat hier gezegd wordt is dat het woordje literatuur vervangen moet worden door het woordje "geld" want door het geld te introduceren met het aangekoppelde belastingsysteem heeft men alle vooruitstrevende landen in hun greep. Nu is dus ook helemaal duidelijk waar zogenaamde "uitgevers" voor staan dat samen met de managers en de vele productie maatschappijen zijn ze niets anders dan manipulerende instituten en personen in dienst van de vuile elite en hun club. Maar zoals ik al eerder aanhaalde, macht via geld is aan het afnemen daar er alternatieven zijn! Ook hier is men door de arrogantie en in hun ogen onfeilbaar systeem, de macht door de vingers aan het glippen. Men kan deze macht omzeilen alleen moeten we het volk weer het denken en het leren handelen bijbrengen. Iets wat we de laatste 15 jaren weer zien opkomen. Ook door het massaal opkomen van de vele bijzondere kinderen die scholen niet meer als hun databank zien, krijgt men een totaal andere inbreng van het systeem en ook een hoek waar het joodse oude vrijmetselaars systeem geen antwoord op heeft en terrein aan het verliezen is. De superkinderen gaan zaken geheel omgooien.

Morgen Hoofdstuk15

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

July 04at 05:09am

Interesting

Venezolaanse oorlogsverklaring?

Dat door met een oorlogschip op de dag van de vlag en een mega Venezolaanse vlag binnen varen!
Alles was volgens de regels in zeerecht maar de provokatie was er heel duidelijk.

Het is duidelijk een teken naar Amerika en Nederland.

Venezuela

 

July 04at 05:07am

Rechtvaardigheid is juist en eerlijk handelen

Dit begrip uit de ethiek, het recht en de politieke filosofie was bij de Grieken en in het katholicisme vooral een ethische deugd.

Bij de Romeinen werd het ook de grondslag van het recht.

Bij het Openbare Ministerie BES dient het ook zo te zijn!

Point

Recht is een illusie en mensen blijven zich daar aan vasthouden en geloven. Net zoals een geloof.

Recht

 

July 04at 05:05am

Curaçaose premier wil zakendoen met Nederland

De nieuwe regering van Curaçao wil nauwer gaan samenwerken met Nederland. Die boodschap gaf premier Eugene Rhuggenaath vrijdag mee aan demissionair premier Mark Rutte in een persoonlijk gesprek.

Politiek gezien stond de relatie tussen Den Haag en Curaçao de afgelopen jaren op gespannen voet. Nederland heeft meermaals ingegrepen in het autonome bestuur van het eiland. Bijvoorbeeld om de parlementaire verkiezingen te kunnen garanderen en de begroting van het eiland op orde te krijgen.
Hulp uit Nederland.........
Bezoek aan de koning...........

Point

Duidelijk is dat de huidige regering neergezet is door Nederland en dat heer Rhuggenaath nu moet kruipen als dank voor deze plaatsing.
De man slijmt en kruipt net zoals het van hem verwacht wordt en zie hier hij gaat samenwerken omdat olie, gas en de witwaslijn inclusief de koninklijke coke lijn veiliggesteld moeten worden.

Rhuggenaath

 

July 04at 05:03am

Protocol van Sion deel 33

Sion

PROTOCOL 13 (Afleidingen)

1. De zorg voor het dagelijkse brood legt de mensen het zwijgen op en maakt hen tot onze toegewijde dienaren. Diegenen van hen, die we bij onze pers aanstellen, zullen volgens de voorschriften en over alles schrijven wat wij in de officiële bladen niet openlijk kunnen bespreken. Tijdens de hierdoor ontstane opwinding zullen wij de ons nuttig lijkende maatregelen doorvoeren en het publiek voor, een voldongen feit stellen. Niemand zal het terugnemen van zo'n maatregel durven eisen vooral niet, als wij hem als een verbetering van de huidige toestand zullen voorstellen. Overigens zal de pers de aandacht direct op nieuwe vraagstukken richten omdat wij immers, zoals u weet, de mensen, er aan gewend hebben voortdurend naar iets nieuws te zoeken. Enige hersenloze politieke avonturiers zullen zich op deze nieuwe vraagstukken storten, zonder te beseffen, dat zij geen flauw begrip hebben van datgene waarover zij willen spreken. De vraagstukken van de hogere politiek zijn voor niemand begrijpelijk, uitgezonderd voor diegenen, die ze al sinds eeuwen hebben voortgebracht en beïnvloed.

21ste eeuw
Over hoogmoedswaanzin gesproken. Uit dit stukje kun je duidelijk opmaken dat het mis zal gaan met alles wat men van plan is. Men is te verzekerd en in deze woorden zijn al mazen waar men kennelijk niet aan gedacht heeft. We praten even over internet en de grote groep hackers die hele systemen open kunnen trekken. We zien het via de vele banken die geklapt zijn maar ook Xirtam wat zijn weg aan het vinden is. Dit zeer intelligent zelflerend "virus" programma is nu duidelijk overal in aan het sluipen. Het probleem bij de vrijmetselarij en de elite is dat ze te log zijn en weinig werkelijk begrijpen van de zeer oude teksten waaraan zij vasthouden maar (gelukkig) niet de volle betekenis meer van weten. "Meer" schrijf ik omdat het zo verbasterd is en hun kennis is zover gedaald dat ze niet meer de kracht kunnen ontvangen die er werkelijk aan gekoppeld is.

2. Uit dit alles zult U begrijpen dat wij slechts daarom de publieke opinie voor ons willen winnen om het werk van onze staatsmachine te verlichten. En U zult daaruit eveneens leren dat wij bij deze of gene gelegenheid slechts de goedkeuring van onze woorden binnenhalen, niet echter van onze daden. Ononderbroken verkondigen wij, dat steeds alleen de hoop en de zekerheid om het 'algemeen welzijn' te dienen, de maatstaf is bij al onze maatregelen.

21ste eeuw
Erg zeker is men van de zaak en dat maakt dat er fouten al gemaakt zijn. Men zal zeker uit een andere hoek zaken moeten gaan benaderen daar deze hoogmoedswaanzin anders de zaak kan laten klappen. We zien deze instelling duidelijk onder de masons die ik zelf heb mogen spreken en toen ik ze stuk voor stuk met zaken confronteerde waren ze niet meer zo zeker. Men draaide om, begon te dreigen en begon uit een ander vaatje te tappen. Men is duidelijk kwetsbaar en men heeft dit blijkbaar in de club nog niet helemaal door.

3. Om de al te onrustige mensen van de politieke vraagstukken af te leiden, zullen we schijnbaar nieuwe vraagstukken op de voorgrond stellen: economische vraagstukken. Laten zij hun woede op dit gebied maar uitrazen. De massa's stemmen er in toe werkloos te blijven en uit te rusten van hun voorgewende politieke activiteit - waartoe wij hen overigens slechts opgevoed hebben om met hun hulp de regeringen te bestrijden - wanneer men hun nieuwe bezigheden verschaft, welke zij voor politiek belangrijk houden.

21ste eeuw
Om alles via werkgelegenheid te koppelen is ook geen optie meer. Er is een parallel systeem ontstaan via de elektronische weg waar ook veel geld in om gaat maar daarnaast maken jongeren veel geld en macht via het internet. Men is niet meer zo happig op een conventioneel baantje van 8 tot 5 bij een baas. Men reist de wereld af, doet werk via de elektronische snelwegen en men verwisselt gemakkelijk van baan. Het afdwingen via werk en onrust is nu zeker weer gaande maar men is er dus kennelijk in al die jaren nog niet in geslaagd het volk op een lijn te krijgen. Dat op een lijn krijgen zal moeilijker worden daar het volk nog nooit zoveel verdeeld is en het systeem te dealen heeft met vele kleine groepjes wat zeker veel energie en tijd zal vergen voor het systeem.

4. Opdat de volkeren niet tot rustig nadenken komen, zullen wij ze door verstrooiing, spelen en ontspanning van hartstochten afleiden. Spoedig zullen wij alle mogelijke wedstrijden uitschrijven op het gebied van de kunst en van de sport. De belangstelling voor deze dingen zal hen dan definitief afleiden van de vraagstukken, waarin onze belangen tegenstrijdig zijn aan de hunne. Terwijl de mensen langzamerhand het zelfstandige denken afleren zullen zij ten slotte geheel in de lijn van onze ideeën spreken, omdat wij de enigen zullen zijn, die nieuwe denkrichtingen naar voren brengen. Vanzelfsprekend alleen door bemiddeling van zulke personen, die er niet van verdacht worden niet ons in verstandhouding te staan.

21ste eeuw
Het was Julius Caesar al die het volk via brood en spelen zoet hield. Ook dat zien we duidelijk en er worden kapitalen uitgegeven in de spelenindustrie. Maar ook het feesten en het gokken zijn de dragers van de vele mensen die het leven als een feest zien. Men maakt zich niet druk over welke zaken dan ook en door roven en drugs is er toch een bestaan op te bouwen. Al is het maar van korte duur maar daar maakt men zich niet zo druk om. Wat hier duidelijk gesteld wordt is dat het volk niet zelf mag denken. Iets wat we terugvinden in de maatschappij en de werkgevers die dat alsmaar roepen en opleggen. Denken is uit den boze en men mag ook duidelijk geen andere weg nemen als die je verteld wordt.

5. Elke rol van de liberale dwepers zal definitief zijn uitgespeeld, zodra onze heerschappij erkend is. Tot dat moment zullen zij ons goede diensten bewijzen Daarom zullen wij de gedachten van de volkeren ook verder afleiden op fantastische theorieën die nieuwerwets en schijnbaar vooruitstrevend zijn; want niet het slagwoord 'vooruitgang' hebben wij deze domkoppen van 'niet ingewijde' het hoofd op hol gebracht en er is onder hen geen een, die zal begrijpen, dat dit woord altijd onwaar is, als het niet om materiële behoeften gaat, omdat er slechts één waarheid is, die lijnrecht tegenover het woord vooruitgang staat. Evenals iedere verkeerde gedachte dient de vooruitgang er toe de waarheid te verduisteren opdat niemand ze zal onderscheiden dan de beschermers der waarheid.

21ste eeuw
De arrogantie werkt weer ten top en het woordje domkoppen is dus werkelijk zoals men vanuit de top over het volk denkt. Maar wie is dom? Want praten en denken over je medemens maakt dat je onvoorzichtig bent en denkt de absolute macht te hebben. Dat zien we ook wel duidelijk want deze "domkoppen" vinden dan toch wel manieren om een andere weg te gaan. Ook komt er steeds meer informatie naar buiten die dan voor het volk eigenlijk niet geschikt is. Daar proberen ze nu toch misbruik van te maken door valse informatie er tussendoor te gooien.

6. Wanneer onze heerschappij gevestigd zal zijn, zullen onze sprekers over de grote vraagstukken van de mensheid spreken, die de hele wereld hebben bewogen, totdat zij tenslotte onder onze weldadige leiding kwam. Wie zou dan argwaan koesteren, dat al deze vraagstukken door ons volgens een politiek plan werden uitgedacht dat door zoveel eeuwen heen niemand geraden heeft?

21ste eeuw
Is het zo? Want het plan is al lang naar boven gekomen en vele tentakels van het plan hebben niet in zijn geheel door kunnen dringen. Het "domme" volk heeft al antwoorden op diverse zaken. Helaas, het volk gelooft nog in de mythe vrijheid en in de kracht van politiek voeren. Daarin is nog een lange weg te gaan. Mensen moeten gaan zien dat politiek de weg is die de mensheid beperkingen oplegt. Veel ellende begint juist in de kamers van politici daar zij de marionetten zijn van de elite. Het is dus zaak de politiek geheel plat te leggen en de elites te laten verstikken in hun eigen vuil spel.

Morgen Hoofdstuk14

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 03at 05:08am

Mensenhandel en Mensensmokkel effectief aangepakt in Caribisch Nederland

Mensenhandel is een gruwelijk misdrijf. Het wordt vaak aangeduid als de moderne vorm van slavernij en is een schending van de mensenrechten. Mensenhandel is de uitbuiting/exploitatie van mannen, vrouwen en kinderen door ze onder dwang of door misleiding te laten werken. In de Caribische regio treffen we slachtoffers meestal aan in de prostitutie, de horeca, de bouw of in de huishoudelijke hulp.
Mensensmokkel is het illegaal over de grens heenbrengen van migranten. Vaak gaat dit gepaard met het smokkelen van drugs en vuurwapens. Smokkel kan het efficiëntst aangepakt worden door samenwerking tussen de diensten. Daarom slaan de ketenpartners van de werkgroep Mensenhandel en Mensensmokkel; Politie (opsporing en Bureau voor Slachtofferhulp), IND, Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee, Voogdijraad, het Openbaar Lichaam en Sociale Zaken en de handen ineen om een extra impuls te geven aan de gezamenlijke aanpak van menshandel. In de werkgroep is een Integraal Plan van Aanpak tegen mensenhandel opgesteld met hieraan gekoppeld het Convenant Themaregister Mensenhandel en Mensensmokkel en het Draaiboek Slachtoffers. Beide documenten zijn gisteren ondertekend door de betrokken partners.
Het doel van het Convenant Themaregister is om de preventie en de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel effectief aan te pakken. Dit betekent dat signalen beter kunnen worden geregistreerd bij de politie. Meerdere meldingen kunnen uiteindelijk leiden tot een opsporingsonderzoek tegen een of meerdere verdachten. Het draaiboek is bedoeld om zo efficiënt en effectief mogelijk op te treden door de ketenpartners als er sprake is van een mogelijk slachtoffer.
Slachtoffers moeten zo snel mogelijk uit de uitbuitingssituatie worden gehaald, daders moeten zo snel mogelijk worden vervolgd. Maar uiteraard moeten we alles doen om de misdrijven te voorkomen. Daarom hebben alle eilanden en landen in het Koninkrijk (inclusief Caribisch Nederland) op verzoek van de ministers van Justitie een Integraal Plan van Aanpak gemaakt tegen mensenhandel. De werkgroep mensenhandel en mensensmokkel heeft door de jaren heen al veel gedaan. In het plan worden enkele nieuwe accenten gelegd. Het plan van aanpak bevat onder andere activiteiten op het terrein van voorlichting. Zo zal er meer voorlichting gegeven worden, bijvoorbeeld aan werkgevers en werknemers in de bouw en in de horeca.

Afgesproken is om met meerdere diensten samen vaker te gaan controleren. Het OLB gaat controleren op de naleving van de vergunningsvoorwaarden van bedrijven, de IND kijkt naar de verblijfspapieren en Sociale Zaken naar de arbeidsomstandigheden.
Vanuit de strafrechtelijke hoek gaat de focus liggen op het afpakken van crimineel vermogen. Winst is uiteindelijk de belangrijkste drijfveer van de handelaren en de smokkelaars.

Point

Gaan ze de vrijmetselarij aanpakken? Heb al wat namen voor hen.
Wat een belachelijk stuk en denken ze werkelijk dat ze de ware top kunnen aanpakken.
Nee!! Want het zullen de eenlingen zijn die gepakt worden die zich vergrijpen aan kinderen. De ritualen gaan gewoon door en daar zijn kinderen voor nodig.

Mensenhandel

 

July 03at 05:06am

De Demmink doofpot

Voor die mensen die meer over de zaak willen weten
De Demmink doofpot
De-Demmink-Doofpot.pdf

Zie ook de pagina's in deze blog:
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Demmink_Dutroux.htm
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Demmink2.htm

Demmink1

 

July 03at 05:04am

Hoe Amerikanen hun landgenoten doden.

Amerikanen


July 03at 05:01am

Protocol van Sion deel 32

Sion

PROTOCOL 12 (Controle over de pers) deel4

16. Deze aanvallen zullen tegelijkertijd daartoe dienen, het volk te doen geloven. dat het vrijheid van spreken bezit. Op deze manier zullen onze vertegenwoordigers kunnen beweren dat de vijandelijke pers slechts kletst, omdat ze geen zakelijke argumenten tegen onze maatregelen kan aanvoeren.

21ste eeuw
Dit fenomeen vind je nu duidelijk op internet waar klokkenluiders en kritische mensen als dorpsgekken of gevaarlijke personen worden neergezet en men zelfs zo ver gaat dat deze openlijk bedreigd worden door bijvoorbeeld een PG of een Openbaar Ministerie! Het eeuwenoude spel is verplaatst naar de elektronische hoek.

17. Door deze voor de openbare mening niet te onderscheiden methode, zullen wij haar aandacht en haar vertrouwen winnen. Met behulp van deze methode zullen wij de openbare mening in alle politieke vraagstukken naar believen opwinden of kalmeren. overtuigen of verwarren, terwijl wij nu eens ware dan weer valse berichten publiceren, nu eens dingen beweren, dan weer recht zetten, al naar hun indruk op het publiek. Steeds zullen de grond voorzichtig betasten, alvorens er de voet op te zetten. Wij zullen onze tegenstanders zeker overwinnen, omdat hun als gevolg van onze maatregelen geen kranten ter beschikking staan, waarin zij hun mening vrij zoude kunnen verdedigen. Wij zullen niet eens gedwongen zijn ze definitief te weerleggen. Tegen de proef ballonnetjes van onze semi-officiële kranten zullen wij zo nodig in de kranten van een derde groep energiek optreden.

21ste eeuw
Het duidelijke elektronische beeld.

18. De tegenwoordige journalistiek is een soort vrijmetselarij. Alle leden van de pers zijn onder elkaar door het beroepsgeheim verbonden. Evenals bij de waarzeggers in de oudheid geeft geen van deze leden het geheim prijs, wanneer zij hiervoor geen opdracht krijgen. Geen krantenschrijver zal het wagen het geheim te verraden, want niemand wordt tot dit beroep toegelaten, wanneer hij in zijn verleden geen duister plekje heeft. Dit zou direct aan de dag gebracht worden. Zolang deze smet slechts aan enkelen bekend is, trekt het aanzien van de journalist de meeste mensen aan en men volgt hem met verrukking.

21ste eeuw
Mooi, dus hier wordt duidelijk gesteld dat de vrijmetselarij werkt met geheimen. En het was toch zo'n open en eerlijke groep? Wat interessant is, is de stelling dat je tot een bepaalde club moet behoren om journalist te zijn. Laat deze journalistenclub inderdaad verbonden zijn aan deze vrijmetselarij! We zien lokaal dit verschijnsel ook al zal men het niet openlijk toegeven. Wat nog een mooi detail is, is "het geheim" onderling bij de journalisten. Dat geheim is niets meer en minder dan dat deze personen hun leven kwijtraken als ze te veel loslaten of te veel tegen het systeem schrijven. We zien dat de afgelopen 100 jaar al heel veel gebeuren. Zogenaamd oorlogsslachtoffer of heengegaan via een "ongeluk" beroepsmatig natuurlijk! Maar het geheim is duidelijk en erg herkenbaar.

19. Wij houden bijzonder sterk rekening met de provincie. Het is voor ons noodzakelijk, dat we daar verwachtingen wekken, die lijnrecht tegenover die van de grote stad staan. De grote steden zullen we wijs maken, dat het daarbij zou gaan om zelf bedachte, met beïnvloede ideeën van de provincie. Het is duidelijk, dat de bron van deze ideeën altijd dezelfde zal zijn, ze zal de onze zijn. Zolang we nog niet de volle macht bezitten, zal het voor ons noodzakelijk zijn, d.w.z. van de mening der meerderheid, die door onze vertrouwensmannen gemaakt wordt. Op beslissende ogenblikken mogen de grote steden dan de voldongen feiten niet meer bespreken, omdat ze reeds door de meerderheid in de provincies werden goedgekeurd.

21ste eeuw
Het manipuleren van het nieuws is duidelijk hier beschreven en duidelijk de weg die we alsmaar zien. Men zegt hier dus duidelijk dat veel valse berichtgeving is en dat veel in een leugen is gehuld. Niets nieuws, en we zien dat tot en met deze eeuw nog steeds overduidelijk. Wel komen de leugens nu druppelsgewijs naar buiten daar er andere kanalen zijn die berichtgeving vanuit een ander oogpunt belichten en verslaan.

20. Wanneer we het tijdperk van onze nieuwe heerschappij zullen binnentreden, zullen wij de pers niet meer toestaan berichten over misdaden te publiceren. Het volk moet geloven, dat de nieuwe leiding iedereen zo volkomen bevredigt, dat zelfs de misdrijven hebben opgehouden. Aan het daglicht gebrachte misdrijven zullen slechts aan de slachtoffers en aan de toevallige getuigen bekend zijn.

21ste eeuw
Zie hier de toekomst! Zoveel als we nu lezen onder de zogenaamde slechte regeringen wat er mis is. Zo weinig gaan we later lezen over de vuile zaken van deze regeringen. Let eens lokaal op, als een tegenpartij de macht krijgt leest men dag en nacht de maffia praktijken en over de vele zaken die mis zijn. Als de vrijmetselarij groep PAR aan de macht is dan praat men over rust, weinig negatieve zaken en alles is onder controle! Vreemd genoeg is er net zoveel rotzooi als het niet meer is maar onder de PAR is het verboden slecht nieuws alsmaar te publiceren! Deze zaken heb ik zelf meegemaakt toen een van deze PAR leden mij benaderde en dit uitlegde!

Nieuws is politiek gebonden en wordt gestuurd van hogerhand. Het ware nieuws is te lezen en te zien zodra men daar voor open staat en werkt met de energie waarmee de elite ook denkt te werken.

Morgen Hoofdstuk13

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 02at 05:07am

Opinion

Juridische/rechterlijke dumpplaats

We weten het allemaal, onze 6 eilanden zijn een dumpplaats van alles wat in het Nederlands systeem niet past! Dat zien we niet alleen onder de burgers maar ook in de bestuurlijke maar zeer zeker ook in de rechterlijke en juridische macht.

In het verleden hebben we al rechercheurs , politie en juridische mensen gehad die in Nederland van de rails waren gevallen en waar het systeem geen weg meer wist. De oplossing was dan vrijwel altijd “dumpen” op een van de Caribische eilanden die onder de Nederlandse vlag vallen ver weg van hun eigen landje!

We hebben ook rechters meegemaakt die nog wel eens ontspoorden en ook op onze eilanden een golf van onbegrip en kwaad bloed achter lieten met hun bedenkelijke uitspraken. Ook hebben we bij de OM en ook in de vorm van PG’s gezien dat het niet altijd de zuiverste personen waren met een schone lei die hier op de eilanden een aanstelling kregen.

Heer Bos is weer zo'n "dump" persoon vanuit Nederland en is een persoon die in Limburg (zijn vroegere werkgever OM) een schrikbewind voerde bij datzelfde OM. Als men het onderzoek naar hem mogen geloven is hij een van de weinige die zelfs door zijn eigen OM onderzocht is! Volgens het interview te zien op deze link is dat een Nederlandse zeldzaamheid!

Men wist kennelijk duidelijk geen raad met deze heer Bos en dus is er maar een oplossing; we dumpen hem op het Wilhelminaplein te Curaçao! Het is kennelijk de enige oplossing die Nederland en haar stinkend systeem als oplossing heeft! Worden onze eilanden alleen maar gebruikt om afgeschreven personen op te vangen? Of is het om bepaalde zaken veilig te stellen en is er nu deze schijnbare tiran nodig bij justitie?

Duidelijk is dat wij de juridische vuilnisbak zijn van Nederland. Men functioneert slecht of totaal niet, pak je koffers en ga naar de tropen!

John H Baselmans

http://www.place4free.com/Films_RAW/Angstcultuur.mp4

Naar aanleiding van dit stuk

Benoeming Roger Bos als nieuwe PG

Vandaag, vrijdag 30 juni 2017, heeft de Rijksministerraad (RMR) op voordracht van de ministers van (Veiligheid en) Justitie, de heer Roger Bos benoemd tot nieuwe Procureur-generaal (PG) van Curaçao, van Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius (BES-eilanden).
De heer Bos is sinds 2012 Hoofdofficier van Justitie (HOvJ) van het Parket in Limburg en sinds 1999 in diverse leidinggevende functies werkzaam bij het Openbaar Ministerie in Nederland. Hij heeft een ruime ervaring binnen het OM en is zeer gericht op interne en externe samenwerking. Zijn brede kennis en ervaring komt in de positie van PG goed van pas.
De heer Bos zal op 1 september als nieuwe Procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden beginnen.

Enkele verdere bewijzen over deze man
https://www.1limburg.nl/angstcultuur-binnen-om-limburg

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/03/top-van-openbaar-ministerie-
moet-ingrijpen-bij-parket-limburg-6007826-a1539508

http://www.limburger.nl/cnt/dmf20170103_00033949/veertig-procent-
noemt-arbeidsverhouding-met-parketleiding-om-limburg-verziekt

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
13&ved=0ahUKEwiGlq2NyOjUAhUD2yYKHUmDDcI4ChAWCDAwAg&url=
https%3A%2F%2Fwww.onderzoeksraadintegriteitoverheid.nl%2Fdownloads%
2Fadviezen%2F02012017_advies_Onderzoeksraad_melding_OM_
GEANONIMISEERD.pdf&usg=AFQjCNFb3pbmtaUmqoBiA_CI0gRVdQ
Mo7A&cad=rja


Het advies van de Commissie

Hand

 

July 02at 05:04am

Opinion

HET IS NU GENOEG GEWEEST!

De uitspraak waar heel internet vol gegooid wordt en waarvan je gaat denken dat de wereld een andere wending gaat krijgen. Maar wat zien we als we verder gaan lezen bij al deze strijders, klokkenluiders en beltrekkers? Ze gaan ten strijde met de tools die juist hun tegenstander gebruikt tegen hen! Opmerkelijk dat je je juist laat leiden door een tegenstander, iets wat je niet wil!

Wat is de tool die men overal maar weer op ziet komen? Vrijwel alle strijders denken dat de wereld veranderd kan worden via een rechtbank! WIJ GAAN ONS RECHT HALEN! HET RECHT ZAL ZEGEVIEREN! Weer wat van die loze onzinnige leuzen die we almaar lezen. Want waarom bevecht je je tegenstander via een gerecht terwijl het recht een creatie is van het systeem? Waarom je vijand proberen te pakken op iets wat ze zelf hebben gecreëerd en nog creëren?

Ik schrijf mijn vingers bont en blauw om aan te tonen dat de rechtsgang juist is wat het systeem en de elite willen. We zien het in alle zaken en ook grote zaken als een Demmink waar het gerecht gewoon een spel aan het spelen is met de burger. Mensen die die gang maken worden voor gek verklaard, worden ontoerekeningsvatbaar verklaard en worden zelfs zo bedreigd dat de meeste klokkenluiders en activisten het land zijn moeten vluchten, anders worden ze als een debiel vastgezet in een of andere inrichting!

IS DAT RECHT?

Mijn tijd vul ik 15 uren per dag om te lezen in geschriften om te kijken hoe het systeem denkt en de elites menen de zaken te controleren. Een van hun grootste wapens is het gerecht! Juist het “wapen” waar de meeste hardschreeuwers en alternatieve personen intrappen en gaan volgen. Klopt… je kunt zaken winnen en jaren rekken maar wordt er een zaak werkelijk ooit uitgevoerd door het gerecht cq elite? Is er werkelijk iets veranderd of is het in een ander jasje gegoten?

Bij de laatste geschriften die ik las bemerkte ik dat zelfs ik was getrapt in de vallen van het systeem. Ik ben zo geschrokken dat ik per direct die gaten dichtte waar ik toch nog ingetrapt was. Maar al vele jaren weet ik, juist van oud-rechters en PG’s, dat recht er niet is en dat het gehele “boek der recht” gekoppeld is aan een niet bestaande oude grondwet! Vanuit hun monden moest ik horen hoe ik het gerecht juist moest mijden en zorgen dat er geen rechtsgang is! Van hen hoorde ik, uit de diepste kern, verhalen aan en de wegen die men bewandelt om mensen via een legale weg (de wet) te onderdrukken.

Weer later kwam ik gasten tegen vanuit de vrijmetselarij en merkte waarom zij mij benaderden en probeerden mij voor het gerecht te krijgen. Dat alles natuurlijk buiten hen om.

De zaak Demmink was afgelopen week weer gaande en is een geweldig voorbeeld hoe recht werkt. Ondanks de getuigen ondanks de papieren en de verklaringen gaat de zoveelste pedofiel vrijuit! Dat omdat de rechtsgang de pedofiele gang is! JUIST deze club bezit de rechterlijke macht die zo goed als alleen af te persen is door de elite door het lid zijn van bepaalde clubjes of geweest te zijn bij bijeenkomsten en of “feesten” (lees offeringen). Valse hoop over en weer op internet en weer allemaal grote leuze die mensen moeten geloven dat er recht is.

Van een hoogste graad mason (uitspraak oud-PG) hoorde ik eens deze passage:
“Vecht je tegenstander niet aan met de tools die hij zelf gemaakt heeft en op elke omweg is er weer een rechterlijke tussenweg”.
Het is overduidelijk ook beschreven;
Pak je vijand aan wat hij het meest vreest! Het systeem met haar elite en haar vrijmetselarij club vrezen een ding, zeer duidelijk en beschreven in veel van hun ritualen en geschriften, namelijk de energie van een eenling.

Daarom leef ik nog MIJN leven en zie ik de zaken vanuit een geheel. Niet in een fragment, maar in een geheel! De weg die het meest gevreesd is.

John H Baselmans-Oracle

Hand

July 02at 05:02am

Vlees bij Dricoma goed

De hoeveelheid van 22.000 kilo vlees die in mei bij Dricoma werd geconfisqueerd vanwege problemen met de etikettering, is alsnog goed bevonden.

Uit onderzoek en contacten met de Spaanse exporteur, is gebleken dat er in het buitenland per ongeluk verkeerde etiketten op het vlees zijn aangebracht.

Point

Welke pias gaat dit verhaal geloven?
Of is het zo gegaan?
Telefoontje vanuit Curaçao naar Spanje:
"Heer exporteur maak een brief waar in u zegt dat er een foutje was met de etiketten, anders nemen we geen vlees meer van u af?"
Als inspectie deze onzin gelooft, is het tijd dat we inspectie opheffen!!
Of is er nog veel ergers gaande in deze gelederen?


July 02at 05:00am

Protocol van Sion deel 31

Sion

PROTOCOL 12 (Controle over de pers) deel3

11. Op de tweede plaats zullen er semi-officiële bladen komen, die de onverschillige en de lauwe voor ons zullen winnen.

21ste eeuw
De duidelijke opzet die we de laatste eeuw hebben gezien. Nu zijn deze bladen en kranten en bureaus zich bij elkaar aan het voegen en is duidelijk dat alles onder een paraplu werkt. Het is duidelijk dat deze opzet al voltooid is en op zijn einde loopt. Men concentreert zich duidelijk nu op het medium internet met hun kranten, blogs en filmkanalen.

12. Op de derde plaats zullen de bladen van de voorgewende oppositie staan. Minstens één blad moet scherp tegenover ons staan. Onze tegenstanders zullen dit schijnbare verzet voor echt houden en hun kaarten voor ons openleggen.

21ste eeuw
Een wereldbeeld en zeer herkenbaar. Helaas voor hen is dat zo overduidelijk, hè heer Cooper? Om er maar een te noemen. Een man die zo overduidelijk een publieksliefje moet spelen en zo de politieke en sociale berichtgeving moet intimideren en bespelen.

13. Onze kranten zullen tot de meest uiteenlopende richtingen behoren. Er zullen aristocratische, republikeinse, ja zelfs anarchistische bladen zijn, natuurlijk slechts, zolang de huidige staatsregelingen nog bestaan. Evenals de Indische God Wischnu zullen deze bladen honderd handen hebben, waarvan elke hand afzonderlijk de wisselende polsslag van de openbare mening zal betasten. Met iedere polsslag zullen zij de publieke opinie leiden in de richting, die ons welgevallig is, want een opgewonden mens verliest gemakkelijk zijn vermogen tot oordelen en is onderhevig aan iedere soort van beïnvloeding. Deze domkoppen, die geloven de krant hun mening verdedigd, zullen in werkelijkheid slechts onze mening weergeven, of in ieder geval één, die ons welgevallig is. Zij zullen geloven, dat zij hun partijblad volgen en zullen in werkelijkheid slechts de vlag volgen die wij voor het heil laten wapperen.

21ste eeuw
Kranten, bladen en publicaties via papier is verleden tijd maar de structuur is elektronisch ook terug te voeren. Zie welke grote kranten vrij op internet staan! Zie welke je moet betalen! Streep en verwonder u.

14. Om ons leger van kranten in dezen zin te leiden, zullen wij de organisatie niet grote zorgvuldigheid moeten regelen. Onder de aanduiding persgenootschap zullen wij de verenigingen van auteurs samenvoegen tot één geheel, waarin onze vertegenwoordigers ongemerkt, wachtwoord en strijdkreet zullen vaststellen.

21ste eeuw
Dat is allemaal via de centrale en wereldwijde persbureaus die lange tijd bepaald hebben hoe het nieuws is. Nu nog zie je duidelijk dat 50 verschillende nieuwskanalen hetzelfde nieuws afratelen en zelf niet een woord anders gezeggen! Als slaven van de grote persbureaus ratelen ze dag in dag uit de gemanipuleerde berichten uit hun mond! Zo wordt Jantje publiek dagelijks geïndoctrineerd en in een massahypnose gehouden. Zie de aanslagen die nu spelende zijn. Mensen reageren als apen zonder verstand op de berichtgeving. Als slaven plaatsen ze kransen en kaarsjes en staan vooraan te janken en te bidden. Niet willen weten dat ze alsmaar trappen in een toneelspel van het systeem. En als mooiste domme actie zie je dan ook nog dat deze slaven ook geld storten voor de nabestaande of slachtoffers. Geld wat gaat belanden in de staatskas en geen cent ergens zal komen omdat men niet weet wie de ware slachtoffers zijn!

15. Onze bladen zullen over onze politiek oppervlakkig zijn - zonder ooit op de diepere zin in te gaan - over en weer schrijven met de officiële bladen polemische schermutselingen voeren om ons daardoor in staat te stellen, ons over datgene, wat we in de eerste publicaties niet duidelijker konden zeggen, nu duidelijker uit te drukken. Natuurlijk zullen we dat echter alleen doen, wanneer het voor ons voordelig is.

21ste eeuw
Nieuws is altijd al oppervlakkig geweest. Niet één onderwerp wordt werkelijk diep belicht en vervolg op gebeurtenissen wordt na enkele weken ook niet meer gedaan. Niemand krijgt ooit te horen hoe de gehele afloop is geweest! Natuurlijk niet want het kan een geheel andere wending hebben gekregen. Mooi is de allereerste interviews waar men nog aan het gissen is. Daar vind je de informatie naar de waarheid toe. Alsmaar wordt dat bewezen in de zogenaamde terroristische aanslagen die allemaal in scene zijn gezet!

Morgen Hoofdstuk12 deel4

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen


July 01at 05:14am

OM wil stoppen met vervolging Demmink

Het Openbaar Ministerie heeft het gerechtshof in Arnhem vrijdag achter gesloten deuren formeel verzocht te mogen stoppen met de vervolging van voormalig justitieambtenaar Joris Demmink.
Het OM heeft in opdracht van het hof nader onderzoek gedaan naar Demmink en concludeert ,,dat er geen redelijk vermoeden bestaat dat Demmink zich in de jaren 1995-1997 heeft schuldig gemaakt aan de verkrachtingen waar twee - destijds - minderjarige Turkse jongens aangifte van deden''.
Volgens het OM ,,is al het noodzakelijke onderzoek diepgaand en uitputtend uitgevoerd''. Daarom heeft het OM in een besloten zitting gevraagd te mogen stoppen met verdere vervolging. Na een zogenoemde artikel 12-procedure had het hof het OM opdracht gegeven de beschuldigingen nader te onderzoeken.

Turkije
Demmink, voormalig secretaris-generaal op het departement van Veiligheid en Justitie, ligt al jaren onder vuur vanwege beschuldigingen van seksuele misdrijven.
Volgens het OM werd het onderzoek bemoeilijkt door het gebrek aan medewerking vanuit Turkije. Aan dat land zijn meerdere rechtshulpverzoeken gedaan, onder meer om de vermeende slachtoffers als getuigen te horen.
De rechter-commissaris en de officier van justitie zijn verscheidene keren naar Turkije gereisd om de rechtshulpverzoeken kracht bij te zetten. ,,Alle inspanningen van de Nederlands autoriteiten ten spijt konden de onderzoekshandelingen in Turkije niet worden uitgevoerd'', zegt het OM in een verklaring. Volgens Turkije staat de Turkse wetgeving dat niet toe.

Point

Momenteel hebben we internet helden die menen deze heer Demmink voor het gerecht te krijgen. Helaas snappen deze helden niet dat ze juist veel schade aanrichten in het werk achter de gesloten deuren om en dat ze juist dit soort mensen helpen en zichzelf de goot in werken. Micha Kat is al moeten vluchten. Termici al meerdere malen voor het gerecht geweest en al vast gezeten door deze elite en een v Well die men nu psychisch aan het pakken is.

Men heeft niet door wat voor een spel de club speelt en daarom vallen al die internethelden in een niets en draaien allemaal door.

Demmink

 

July 01at 05:10am

Opmerkelijke discussie

"Mensenhandel en Mensensmokkel effectief aangepakt in Caribisch Nederland"

John H Baselmans Gaan ze de vrijmetselarij aanpakken heb al wat namen voor hun.
Rene Caderius Wat moet die jaloerse opmerking over vrijmetselarij hier in dit verband?
Johanna Leonarda
Johanna Leonarda Rene Caderius,jij bent toch niet zonder reden vertrokken bij club,of vergis ik me!??
Rene Caderius
Rene Caderius Dat maakt nog niet dat ik verdacht makende opmerkingen zou maken. De doelstellingen zijn gewoon idealistisch alleen de samenstelling van een loge kan teleurstellend zijn. Zelfreflectie en bouwen aan jezelf blijven prima. Wat sommige mensen ervan maken is een ander verhaal. Een gereformeerde broeder die het in zijn kop haalde om een joodse broeder te zeggen dat vrijmetselarij toch eigenlijk iets voor christenen was, maakte mij woedend juist omdat de vrijmetselarij open wil staan voor alle religies. Uit solidariteit met mijn joodse vriend heb ik toen bedankt. Maar ik was ook al teleurgesteld dat zo weinig broeders zo slecht waren in zelfreflectie.
John H Baselmans
John H Baselmans Rene Caderius het waren die mensen die mijn vrouw en mij kwamen vragen om kinderen te leveren voor hun ritualen en hun spelletjes. Ze wilde kinderen zonder ouders en weinig of geen fam op de eilanden! Vertel mij niet wat deze vuilakken uitspoken en alle bewijzen en geluidsopname's zijn in mijn bezit
Rene Caderius
Rene Caderius Alleen volwassenen mogen vrijmetselaar worden en rituelen met kinderen zijn onbestaanbaar. Klaag deze mensen aan want zij noemen zich ten onrechte vrijmetselaar. Klaag ze aan bij de internationale vrijmetselaars organisatie maar klaag ze zeker ook aan bij justitie!
John H Baselmans
John H Baselmans Rene Caderius Wat denkt u wat we gedaan hebben? Aanklachten / aangiftes zijn bij justitie en OM gedaan. Hadden totaal geen zin! Toen hebben we de 3 aangegeven bij de grootmeester van nederland! En wat gebeurde er een kleine schorsing en de personen zitten weer op hun plaats met hun vuile wereld. Wat blijkt nu de 3 zijn verbonden aan de loge waar Beatrix ook toe behoord nu dan moet u nu genoeg weten. Ik heb persoonlijk heeeeeeel veel meegemaakt met de bovenste graden van deze club en veel ellende komt vanuit deze top.
Rene Caderius
Rene Caderius Zeker helpt aanklagen. Zelfs bij de RK kerk. Maar een organisatie als de vrijmetselaren is veel kwetsbaarder. Stel je voor dat mensen zich uitgeven als lid van het Humanistisch Verbond ... Dan zou je toch ook ingrijpen in zo' n verdacht gebruik / misbruik van kinderen?!?
Rene Caderius
Rene Caderius Een van de redenen waarom ik eruit gestapt ben was de idiotie van jaarlijkse bijeenkomsten in Schotland.
Dat er drie graden zijn: leerling om jezelf te leren kennen, gezel om samen te werken met je broeders en meester omdat je dan je gaat inzetten voor de gemeenschap
Rene Caderius
Rene Caderius Gewone vrijmetselarij is alleen toegankelijk voor mannen. Er is een apart soort opgericht waarvan ook vrouwen lid kunnen zijn zoals dus kennelijk Beatrix.
Hoe meer ik hoor hoe meer ik blij ben zo'n 40 jaar geleden eruit gestapt te zijn
Rene Caderius
Rene Caderius Ik bedoelde aanklagen bij bijvoorbeeld die Grootmeester in Nederland.
Maar ... deze drie mensen zijn waarschijnlijk ook lid van een of andere kerk of religie en inderdaad ook via die weg zijn ze aan te pakken.
John H Baselmans
John H Baselmans Rene Caderius Natuurlijk duikt u hier niet verder in omdat u totaal dwalende bent. Een vraag welke graad was u in deze "sekte"? Verder in dit geval waren er geen kerkelijke acties nodig want die waren er niet en ja er zijn vele klachten gegaan naar zowel Nederland als de Antillen. Alles werd afgeschermd door het koninklijkhuis.
Rene Caderius
Rene Caderius John H Baselmans ik was meester want ik ben iets meer dan drie jaar lid geweest. Dat was in de periode 1972 tot 1976.
Uw opmerking dat ik "dwalende" ben laat ik voor uw rekening.
Gezien uw opmerkingen over justitie en koninklijke bescherming en diverse andere heb ik mijn ernstige twijfels over het waarheidsgehalte van uw mededelingen en beëindig ik deze discussie.
John H Baselmans
John H Baselmans Rene Caderius Juist en hier zijn we op het punt waar ik wilde komen want alle bewijzen kunt u zo bij me in zien inclusief de aangiftes van bedreigingen, omkopen en de brief zelfs van de koningin beatrix. Ik vroeg welke graad (1 tot voor u 33) u was niet welke titel. Maar u weet ook dat u uw leven slaaf blijft van deze groep ONDANKS u uw lidmaatschap heeft opgezegd en dat staat in uw ritualen. En werd me verteld in schrift door uw grootmeester. Maar natuurlijk sluit u nu de discussie daar u niet verder mag praten en zeker niet de zaak mag openen! De geluidsopnames zijn in mijn bezit waar duidelijk gevraagd wordt voor kinderen te leveren in een kamp in Indonesie en een afdeling hier op Curacao parera en let wel allemaal met bescherming van militairen (parera is nl een miltaire basis)!! Maar goed discussie gesloten. De weg van de freemasons maar niet mijn weg want alles staat met bewijzen in mijn boeken beschreven.

Point

Een duidelijk mason die zich verpraat heeft en daarom maar snel alles delete en mij blokte zodat ik geen vragen meer kon stellen.

 

July 01at 05:08am

Amnestiewet maakt mogelijke straf voor Bouterse niet uitvoerbaar

Mocht de Surinaamse krijgsraad de strafeis van twintig jaar gevangenisstraf tegen president Desi Bouterse (71) voor zijn aandeel in de Decembermoorden overnemen, dan is die straf niet uitvoerbaar.

Dat komt door een amnestiewet die voorschrijft dat alle verdachten van de Decembermoorden van 1982 vrijuit gaan. Dit zei de fractieleider van de partij van Bouterse, de Nationale Democratische Partij (NDP) donderdag, zo melden lokale media.

Volgens fractieleider Andre Misiekaba had de krijgsraad de amnestiewet die in 2012 door het parlement is aangenomen nooit terzijde mogen schuiven.

Hij zegt dat de rechterlijke macht weliswaar het hoogste orgaan is binnen de rechtszaal, maar dat daarbuiten de wet geldt. "Iedere uitspraak zal daarom niet legitiem zijn en als zodanig onuitvoerbaar."

Point

En zo beschermt de wet de ware criminelen. We zien dat in deze zaak, de zaken tegen Demmink en ga zo maar door.
Recht is krom en recht is voor die domme die er nog in geloven.

Bouterse

 

July 01at 05:05am

Protocol van Sion deel 31

Sion

PROTOCOL 12 (Controle over de pers) deel2

6. Keren wij tot de toekomst van de pers terug. Wie uitgever, drukker of boekhandelaar wil worden, moet een vergunning hiertoe hebben, welke in geval van twijfel onmiddellijk wordt ingetrokken.

21ste eeuw
De absolute controle die ik 2 maal heb mee mogen maken bij 2 verschillende radiostations die na mijn interviews de zendvergunning werd ingetrokken! Zo weet men iedereen te beheersen en te bepalen wat wel en niet naar buiten mag komen. Ook is dat duidelijk te merken vanuit de journalistenwereld, kranten en TV. In alle gevallen is er een verbod opgelegd dat ik nog gehoord word door hen of dat er enig contact is. Ik had het laatst bij RTL waar de uitzending verbroken werd en de heer M. Mastenbroek mij na het gesprek niet meer durfde te spreken. Luguber en zeer ernstig maar de controle op de reguliere pers is enorm. Brandpunt Nederland deed ook een interview. De dag van de uitzending werd van hogerhand opgedragen mijn aandeel in het interview te schrappen en zo zijn over de honderd gevallen alleen door mijzelf meegemaakt!

7. Door zulke maatregelen wordt het instrument als een middel tot opvoeding in de hand van onze regering, die het niet meer zal toestaan, dat de massa over de zegeningen van de vooruitgang vals wordt ingelicht. Wie van u zou niet weten, dat deze bedrieglijke zegeningen regelrecht tot dromerijen leiden, waaruit de anarchistische verhoudingen van de mensen onder elkaar en tegenover de overheid geboren worden, omdat de vooruitgang of liever de gedachte van de vooruitgang de meest verschillende voorstellingen van de zelfstandigheid heeft voortgebracht zonder haar grenzen vast te stellen. Alle zogenaamde liberalen zijn anarchisten, zij het dan niet in hun handelwijze, dan toch in hun denken. Ieder van hen jaagt het drogbeeld van de vrijheid na en komt in de willekeur terecht, waarbij hij slechts protesteert ter wille van het protesteren.

21ste eeuw
Hier is dus waar de elite en hun club bang voor zijn en nu duidelijk via het internet aan het voltrekken is. De algehele controle is er niet meer en men verliest dagelijks terrein. Daarom zijn ze overgestapt naar andere middelen om mensen op internet tegen elkaar op te zetten, af te persen en te bedreigen! Trollen en spammers zijn veelal mensen die werken in opdracht van een macht die zij schijnbaar zelf niet weten wie ze zijn. Het ontkennen en belachelijk maken van berichten is nu een full time job en wordt goed betaald. De oorlog in de pers is nu op andere plaatsen en de reguliere kranten, TV en radio hebben hun positie verloren.

8. Thans zullen wij ons met de boeken bezighouden. Wij zullen ze, evenals alle drukwerk, met zegelbelasting naar het aantal bladzijde belasten en waarborgsommen eisen. Boeken met minder dan dertig bladzijde worden dubbel belast. Deze zullen we rangschikken onder de brochures om enerzijds, het aantal van deze geschriften, die het ergste gif uitstrooien in te perken. Anderzijds om de schrijvers er toe te brengen zulke omvangrijke geschriften te produceren, dat men ze alleen reeds door de hogere prijs weinig zal lezen, Wat wij daarentegen zullen uitgeven om de mensen in de door ons gewenste richting op te voeden, zal heel goedkoop zijn en door iedereen gelezen worden. De belasting zal de ijdele schrijfwoede tot zwijgen brengen en door de vrees voor bestraffing worden de auteurs van ons afhankelijk. Wanneer mensen tegen ons willen schrijven, zullen ze geen uitgever vinden. Voordat een werk wordt aangenomen, moet de uitgever of drukker zich tot de overheid wende om de druk vergunning te verkrijgen. Op deze wijze zullen wij van te voren van iedere tegen ons gerichte aanval op de hoogte komen en wij zullen hem daardoor onschadelijk maken door over het betreffende onderwerp een verklaring te publiceren.

21ste eeuw
"Wanneer mensen tegen ons willen schrijven, zullen ze geen uitgever vinden. Voordat een werk wordt aangenomen, moet de uitgever of drukker zich tot de overheid wende om de druk vergunning te verkrijgen." Een regel die er lang geweest is en ondertussen te omzeilen is. De uitgevers waren niets anders dan een censuur bureau en je ware verhaal mocht niet naar buiten komen. Daarom zijn vele boeken niets anders dan zielige romannetjes en worden nu mijn boeken verslonden dagelijks door duizenden lezers. Bijvoorbeeld het boek Curaçao maffia eiland heeft al de 12 miljoen downloads gepasseerd! De stap hierboven is reeds achterhaald en heeft geen zin meer. Het was in die tijd nog een 'hot item' maar sinds de nieuwe technieken is dit niet meer van toepassing.

9. Daar boeken en kranten de twee belangrijkste middelen tot opvoeding zijn, zal onze regering van het merendeel der bladen eigenaresse zijn. Daardoor wordt de schadelijke invloed van de pers uitgeschakeld en wij verschaffen ons een buitengewone invloed op de stemming onder het volk. Wanneer we de vestiging van tien kranten toestaan, zullen we zelf dertig kranten uitgeven, enz. Het publiek mag daarvan niets vermoede. Onze kranten moeten daarom schijnbaar de meest tegenstrijdige richtingen en meningen vertegenwoordigen om vertrouwen te wekken en de tegenstanders tot zich te trekken. Dezen zullen dan in de val lopen en onschadelijk zijn.

21ste eeuw
Deze strategie hanteert men nu ook op internet en wat dat betreft zijn ze niet erg speels in hun manier van zaken aanpakken. Helaas voor de elite en hun groep, is dat voor internet en de vele technieken niet de ware strategie en werkt hij dus duidelijk niet. Maar het is mooi te zien dat de elites hun kracht verliezen maar ook blijkbaar blind zijn geraakt door hun eigen ego. Het is inderdaad duidelijk gebleken dat kranten, TV en Radio allemaal in het bezit zijn van vriendjes van de vrijmetselarij club! Lokaal is dat heel goed te zien en zelfs diverse zogenaamde vrije nieuwsgroepen en journalisten op internet worden angstvallig gefinancierd door de lokale vrienden van de club. Voorbeelden zijn Cooper en een knipselkrant.

10. Op de eerste plaats zullen de officiële kranten staan, die de opdracht zullen krijgen steeds onze belangen te vertegenwoordigen. Hun invloed zal daarom naar verhouding onbeduidend zijn.

21ste eeuw
Nu, dat zien we dus lokaal duidelijk bij enkele zogenaamde vrije kranten. Zelfs vrije kranten zijn in de tang van de elite en wordt er alles aan gedaan om het nieuws bepaald door de staat te publiceren. Onze lokale o zogenaamd onafhankelijke journalist is zelf slaaf van de politie en Openbaar Ministerie! En zo zien we duidelijk hoe het volk belazerd wordt en zelfs deze journalisten nog betalen voor hun gemanipuleerd nieuws. Zie hun adverteerders en de rest zegt genoeg. Werkelijk onafhankelijk wil zeggen geen adverteerders en geen geld en goederen aannemen, van niemand!

Morgen Hoofdstuk12 deel3

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 

 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.