Banner Watamula

AA   AA  
       
 

July 2017 16/31

   
       
 

Wake up
Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
 


   
       

July 31at 05:07am

Modern slavery

Plaatjes zeggen meer dan woorden.

Slavery

 

July 31at 05:07am

Geklist na chats met undercover agent

Duitser (55) opgepakt die speciaal naar Florida reisde om meisje (13) te verkrachten én te martelen

“Na 38 jaar in de ordehandhaving denk je ongeveer alles gezien te hebben, maar vanavond werd ik toch nog even misselijk.” Dat schreef een Amerikaanse sheriff eerder deze maand op Facebook nadat zijn agenten Meinrad Kopp hadden opgepakt. De 55-jarige Duitser was naar Florida gereisd om er een kind te misbruiken en te martelen.

Het onderzoek naar de man begon al in april 2017. Twee maanden later was Kopp actief in een chatroom: hij probeerde om een kind te overtuigen tot seksuele, zelfs sadomasochistische handelingen. Kopp vermeldde er nog bij dat hij naar de VS zou reizen om het meisje te mishandelen en pijn te doen. “Wat de 55-jarige in Zwitserland wonende Duitser niet wist, was dat hij eigenlijk met een undercover agent aan het chatten was”, aldus Wayne Ivey, sheriff van Brevard County in Florida.

Enkele dagen na de chat vloog Kopp daadwerkelijk naar Orlando. Daar werd hij opgepakt door agenten van de Amerikaanse Binnenlandse Veiligheid. “In zijn bagage werden onder meer gewichten, touw, plakband en een zaklamp gevonden. Allemaal spullen die hij wilde gebruiken bij het kind.”

De Duitser zou al bekend hebben dat hij niet aan zijn proefstuk toe was. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. “Ik wil tot slot alle agenten bedanken die deze arrestatie mogelijk hebben gemaakt”, besluit de sheriff. “Zij werken de klok rond om onze kinderen te beschermen. Deze zaak is een perfect voorbeeld van het feit dat er geen grenzen zijn voor diegenen die onze meest dierbare burgers viseren.”

Point

En dan blijft er de vraag; waarom worden de elite niet gepakt?

Duitser

 

July 31at 05:07am

“Onze parlementaire pers is corrupt”

Ik heb zo’n zeven jaar in de Tweede Kamer rondgelopen. Vijf jaar bij PowNed als verslaggever, een jaar bij Geenstijl als filmpjesmaker en een jaartje als politicus, nou ja, wannabe politicus. We kunnen in ieder geval wel zeggen dat ik er lang genoeg heb rondgelopen om te weten hoe het er zo’n beetje werkt.

Nu verwacht je waarschijnlijk een tirade over hoe waardeloos onze politici zijn, maar dat doe ik wel een andere keer. Van de 150 Kamerleden zijn er zo’n 10 bezig met het landsbelang, de rest met eigenbelang. Maar daar gaat het dus nu niet over. Ik wil het hebben over één van de meeste corrupte groepen die in Den Haag rondloopt: parlementaire journalisten.

Op een paar na hebben ze vrijwel allemaal een dubbele agenda. En als je een dubbele agenda hebt kan je nooit meer het journalistieke werk goed uitvoeren, wat namelijk inhoudt dat je de macht controleert. De meeste journalisten in Nederland zijn uitgesproken links. Uit onderzoek is gebleken dat nog geen 1% zich rechts voelt, terwijl meer dan driekwart zich met links identificeert. Dan is het ook niet zo gek dat de meeste journalisten uitgesproken voorstander van linkse hobby’s zijn zoals het knuffelen van allochtonen, het ophemelen van de multiculturele samenleving of bijvoorbeeld voornamelijk de positieve kanten van de massa-immigratie onderstrepen, zoals het sprookje dat we overspoeld worden met hoogopgeleide apothekers en architecten. Het propaganderen van eigen denkbeelden moet voorbehouden blijven aan opiniemakers, niet aan, ik noem maar wat, het NOS Journaal.

Objectieve journalistiek is natuurlijk onmogelijk, als je over politiek schrijft is een mening hebben natuurlijk niet te voorkomen, maar doe in ieder geval je best om de schijn van partijdigheid te voorkomen. En dat lukt meestal heel erg slecht. Dat kan je ook zien als je naar de meeste kranten en journaals kijkt. Het is allemaal hetzelfde politiek correcte praatje. Journalisten die daar niet aan meedoen, ik noem een Wierd Duk, moeten stuk. Een andere mening is blijkbaar gevaarlijk voor de beroepsgroep.

Is de corruptie dan alleen maar het kiezen om voor eigen parochie te schrijven? Nee, ik heb voorbeelden genoeg. Journalisten die politici helpen de juiste woorden te vinden, journalisten die net zo lang een quote opnemen van een hakkelende minister totdat ‘ie wel goed uit zijn woorden komt, journalisten die expres onderwerpen niet wensen te behandelen (bijvoorbeeld de aanloop naar het Oekraïnereferendum) omdat het niet in hun agenda past of journalisten die alleen maar negatief kunnen doen over mensen die ze niet leuk vinden (bijvoorbeeld Baudet of Trump).

Allemaal corrupt, maar zijn dit de ergste? Nee, het ergste zijn de “overlopers”. Journalisten die nooit kritisch zijn op de macht, wat hun werk zou moeten inhouden, en dan op een dag een baan krijgen bij de overheid als voorlichter. Ik heb dat zo vaak gezien. De lafste vragenstellers, de grootste EU-lovers, de engste slijmballen krijgen een goed betaald baantje. Dus hoe minder goed je je werk doet in Den Haag, hoe beter het voor je portemonnee is.

Column Jan Roos

Point

De pers is een corrupt zooitje en wordt veelal betaald of door de onderwereld of die personen die hun opgekocht hebben.

Roos

 

July 31at 05:07am

Protocol van Sion deel 60

Sion

 

PROTOCOL 24 (Kwaliteiten van de heerser)

1. Ik ga nu over tot de middelen, waardoor het 'Huis David' voor de eeuwigheid gewaarborgd zal zijn. Onze methode zal op dezelfde principes berusten, die voor onze wijzen in alle wereld vraagstukken beslissend waren hetgeen betekent, dat wij de gedachtegang van de gehele mensheid bepalen.

21ste eeuw
Zie hier, men praat over "huis David" terwijl het over de koning gaat die het koninkrijk van Israël moet zijn! Door zeer verkapt en dubbelzijdig te hebben over koninkrijken en koningen is duidelijk dat men alles ziet in hun eigen totale wereldorder gestuurd vanuit de staat Israël! Men noemde het eens het nieuwe Babylonische rijk en is later geworden de nieuwe wereld. Al vele duizenden jaren is men vanuit de joodse gemeenschap bezig om alleenheerser te zijn over deze aarde. De geschiedenis laat dat over en weer zien. Men probeerde het via geweld, legers en overmacht maar dat werd meer list en bedrog! Men nam de weg aan van de Jezuïeten en men stak de dolk voortaan achter in de rug. Met slimme constructies van onder andere door geld in te voeren, is men nog steeds in deze 21ste eeuw bezig om de heerschappij over de aarde te verkrijgen. Men wordt beschermd door hun geschreven wetten en regels en men mag nog steeds niet deze vieze weg openlijk aanvallen of beschrijven. De god wat we alsmaar lezen en die ons dagelijks voorgehouden wordt, is de duivel van macht en bedrog. God is duidelijk satan als we de vele oude geschriften naast elkaar leggen en dat wordt bevestigd door bijvoorbeeld de ritualen van de vrijmetselarij en door de vele kerken! De geschreven bijbel en vele andere heilige geschriften waarschuwen ons keer op keer voor god en zien god als de kern van het totale wereldprobleem en dat is de leer van de joodse gemeenschap.

2. Verscheidene medeleden van het 'Huis David' zullen de koningen en hun opvolgers op hun ambt voorbereiden, waarbij de laatsten niet volgens het recht van de erfopvolging, maar volgens hun bijzondere bekwaamheid uitverkoren worden. Zij zullen hen in de diepste geheimen van de staatskunst en van onze plannen inwijden, waarbij wij alle voorzichtigheidsmaatregelen zullen treffen, dat niemand anders van deze geheimen iets te weten komt. Hierdoor zal bereikt worden, dat ieder de overtuiging krijgt, dat de regering alleen aan hen kan worden toevertrouwd, die in de geheimen van de staatskunst zijn ingewijd.

21ste eeuw
Zie hier wederom huis David genoemd worden samen met zijn ster en zijn opgeleide onderdanen. Laten die opgeleide onderdanen nu allemaal van joodse komaf zijn! Men kijkt niet naar je ware kunnen, men kijkt naar in welke club je zit en tot welke familie je behoort. Hiermee zijn de protocollen een waar bewijs van de joodse gedachtegang en hun club. Het is niets voor niets dat deze protocollen totaal omstreden worden door deze gemeenschap en zelfs verboden zijn geweest ze zelfs te lezen omdat het een zogenaamde anti joodse propaganda was! Maar dat zien we ook bij de leugen over de holocaust en de fictie verhalen over Hitler en vele andere zogenaamde beesten. O ja, die beesten hier zo duidelijk beschreven.

3. Alleen deze uitverkorenen zullen in de uitvoering van onze - op de ervaring van eeuwen berustende - plannen, in onze kennis van de politieke. economische en sociale verhoudingen en in de geest van de wetten onderricht zijn, die de natuur zelf heeft opgesteld om de betrekkingen van de mensen te regelen.

21ste eeuw
Zie deze eeuw: Banken zijn allemaal in handen van de joodse gemeenschap. Social media in handen van de joodse gemeenschap. Nieuws agentschappen, wereld firma's en de farmaceutische wereld allemaal in handen van een club! Hoe duidelijk moet het nog gemaakt worden? Of bent u zo gehersenspoeld dat u het allemaal wel gelooft wat "god" u zegt?

4. De onmiddellijke nakomelingen van de koning worden van de troonopvolging uitgesloten, als zij gedurende hun opvoeding lichtzinnigheid, weekhartigheid en soortgelijke eigenschappen vertonen, die hen voor de regering onbekwaam maken of het aanzien van de troon kunnen schaden.

21ste eeuw
Zie Engeland waar Charles het wel kan schudden! Maar deze deinen er zelfs niet voor terug om Diana te vermoorden en die mensen die hen in de weg liggen! Maar dan zie je dat het in de absolute groep er zeer ziekelijk aan toe gaat! Men is tot alles in staat en niets kan in de weg staan om hun opgelegde ziekelijke gedachtes uit te voeren. Gesteund door het Vaticaan en absolute top kan alles gedaan worden zolang het maar meer macht, rijkdom en ego op brengt.

5. Onze wijzen zullen de teugels der regering alleen aan hen toevertrouwen, die de bekwaamheid bezitten met onvoorwaardelijke standvastigheid, ja, zo nodig zelfs met wreedheid te regeren.

21ste eeuw
Zie de twee manieren die god in de vorm van de joodse wetten en regels bepaald heeft en nu spelende zijn. We hebben de koninkrijken en we hebben de presidenten die beide vanuit een club werken die gestuurd wordt vanuit het Vaticaan! Zij moeten regeren volgens de regels gesteld door de ziekelijke club van David. ALLE regeringsleiders en leiders van welk land dan ook op de wereld moet hun opdracht ophalen tussen de muren van dat Vaticaan. Ook daar wordt een bepaald ritueel afgehandeld en een gelofte gedaan naar de absolute heerser van de aarde aangeduid als zijnde "God". Duidelijk is dat de zwarte paus meer krachten en rechten bezit dan de paus die de show op moet voeren onder het mom van de Katholieke kerk.

6. In geval van ziek worden of van verlies der wilskracht moet de koning de teugels der regering in andere, meer bekwame handen leggen.

21ste eeuw
Een lachertje want men weet allemaal wie de ware regeerders zijn. Men bedoelt hier te zeggen dat de juiste marionetten dan geplaatst worden die dan ook onvoorwaardelijk hun monden gaan houden! Het heeft niets met kennis, opleiding of wat dan ook te maken. Met moet doen wat er opgedragen wordt en uitvoeren wat nodig is. Regeren is niet bij de regeerders maar via de club van David.

Morgen Hoofdstuk 24 deel2

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 30at 05:07am

EEN DOORBRAAK

EU-hof: Vaccin kan ziekte veroorzaken

Het Hof van Justitie van de Europese Unie stelt in een woensdag bekend geworden uitspraak dat vaccins oorzaak kunnen zijn van ziekte, ook zonder dat dit wetenschappelijk is bewezen.

Dat meldde de Belgische krant De Morgen donderdag. De opmerkelijke uitspraak houdt in dat de link tussen een vaccin en een ziekte voor de rechter aangetoond kan worden door een reeks ernstige aanwijzingen, zelfs als daarvoor geen wetenschappelijk bewijs is. De uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben. Vaccinproducenten en wetenschappers hebben al bezorgd gereageerd.

Het hof boog zich over de zaak van een Fransman met multiple sclerose (MS). De man, die voordien geen medische problemen had, liep de ziekte op in 1999, een jaar nadat hij een vaccin tegen hepatitis B van farmabedrijf Sanofi toegediend kreeg. Hij spande in 2006 een rechtszaak aan tegen de farmaceut. De man stierf in 2011.

Een Franse rechter oordeelde eerder dat er geen wetenschappelijke consensus bestaat over een oorzakelijk verband tussen het vaccin en de ziekte, en verwierp de zaak. De familie van de man ging in beroep, waarop het Franse Hof van Cassatie om advies vroeg aan het Europese hof.

Dat besliste woensdag dat de rechter ook zonder een dergelijke consensus kan overwegen om het verband tussen het vaccin en de ziekte te erkennen. „Deze reeks aanwijzingen laat ons toe om er met waarschijnlijkheid vanuit te gaan dat een dergelijke conclusie overeenkomt met de realiteit”, aldus het hof.

Als een ziekte zich ontwikkelt kort na het toedienen van een vaccin, de patiënt voordien gezond was, de ziekte in zijn familie niet voorkomt, en een aanzienlijk aantal gevallen gemeld wordt, kan dat volgens het hof dienen als voldoende bewijs.

Deze beslissing is geen vonnis dat alleen geldt voor de gang van zaken bij de Franse MS-patiënt, maar een richtlijn voor alle Europese rechtbanken die met een zelfde soort zaak te maken krijgen.

Fabrikant Sanofi-Aventis wil niet reageren op de uitspraak, maar stelt wel „dat onze vaccins veilig en effectief zijn en beschermen tegen infectieziekten. Ze zijn goedgekeurd door de gezondheidsautoriteiten en zijn al meer dan 30 jaar op de markt.”

De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van nieuwe medicatie, zo waarschuwen deskundigen. Peter Openshaw, voorzitter van de British Society for Immunology, spreekt op CNN van „een zorgwekkende beslissing”. „Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een link tussen het hepatitis B-vaccin –of wat voor vaccin dan ook– en MS.”

Spuit

 

July 30at 05:05am

Even om toch maar wat te lachen

Trans

 

July 30at 05:03am

Europees Gerechtshof: Lidstaten niet verplicht asielzoekers op te nemen

Asielzoekers die uit ander EU-land komen zijn en blijven illegaal

Het Europese Gerechtshof heeft het zo’n 20 jaar geleden in werking getreden Verdrag van Dublin bevestigd: de lidstaten van de EU zijn niet verplicht om asielzoekers die reeds door een ander veilig land zijn gereisd op te nemen. Bovendien staan deze lidstaten volkomen in hun recht als ze deze illegale asielzoekers terugsturen. De uitspraak gaat daarmee rechtstreeks in tegen wat ook de meeste Nederlandse politieke partijen, hun leiders en de media nog altijd blijven beweren, namelijk dat het sluiten van de grenzen ‘geen optie’, en het opnemen van asielzoekers ‘alternativlos’ is.

Asielzoekers terecht Oostenrijk en Slovenië uitgezet

De rechters in Luxemburg kwamen tot hun uitspraak naar aanleiding van de situatie in Kroatië in 2015 en 2016. Omdat het land overspoelt dreigde te worden door een enorme migrantenstroom, werden velen van hen met bussen naar de grenzen met Slovenië en Oostenrijk gebracht, zodat ze daar asiel konden aanvragen.

Deze landen bleven er echter bij dat deze asielzoekers volgens het Verdrag van Dublin illegaal waren, omdat ze reeds in een andere EU-staat, Kroatië, waren geweest. Een Syriër in Slovenië en een Afghaans gezin in Oostenrijk dienden echter een klacht in tegen hun uitzetting naar Kroatië.

Het Europese Gerechtshof heeft nu geconstateerd dat Kroatië hun doorreis weliswaar mogelijk heeft gemaakt, maar dat dit niet kan worden opgevat als een recht op een visum voor de hele EU, ‘ook als dit op de buitengewone, door een massale toestroom van vluchtelingen gekenmerkte omstandigheden is terug te voeren.’ Dus ook in die omstandigheden gelden de bestaande regels dat het besluit van één lidstaat om asielzoekers op humanitaire gronden op te nemen, enkel voor dat land geldt, en niet voor de hele EU.

Afspraken zijn vrijwillig, landen niet verplicht asielzoekers op te nemen

Oostenrijk en Slovenië stonden dan ook in hun recht toen ze besloten asielzoekers naar Kroatië terug te sturen. Deze waren en blijven automatisch illegaal omdat ze uit een andere lidstaat afkomstig waren. Wel mogen lidstaten ‘eenzijdig of onderling afgestemd’ besluiten om ‘in de geest van solidariteit’ asielzoekers uit een ander EU-land toch toe te laten, ook al zijn zij daar door het Verdrag van Dublin niet toe verplicht.

Uitzondering is als deze illegale asielzoekers een ‘onmenselijke’ of ‘vernederende’ behandeling te wachten staat, wat volgens het Gerechtshof op dit moment in Italië het geval is (1).

Daarmee kiest het Gerechtshof er duidelijk voor om de Europese Commissie, die blijft eisen dat alle lidstaten meewerken aan de quota om migranten over de EU te verdelen, niet in de wielen te rijden. Probleem hierbij is: wie bepaalt wat een ‘onmenselijke’ behandeling is? Want ook in Italië hoeven asielzoekers –ondanks de vaak overvolle AZC’s- niet op straat te slapen, en krijgen zij dagelijks voldoende voedsel en geld.

Kortom: deze uitspraak biedt ieder EU-land meer dan genoeg rechtsgrond om te zeggen ‘genoeg is genoeg, we sluiten de grenzen’. Geen enkele politieke partij(leider) kan nog beweren dat het land geen andere keus heeft zoveel economische migranten –immers, het aandeel echte vluchtelingen onder hen bedraagt ook volgens officiële VN cijfers slechts 2,5%- op te nemen. Indien dat toch gebeurt, zoals in Nederland en Duitsland, is dat enkel en alleen een puur politieke en ideologische keuze.

Hof

 

July 30at 05:01am

Protocol van Sion deel 59

Sion

 

PROTOCOL 23 (Indoctrinatie van respect) deel2

5. De volkeren, ik herhaal het nog eens, gehoorzamen alleen maar blindelings aan een sterke, volkomen onafhankelijke macht, die zich met zwaard in de hand tegen iedere sociale opstand verdedigt. Waarom zouden de mensen een koning met een engelen ziel nodig hebben? Ze moeten in hem de belichaming van de kracht en de macht zien.

21ste eeuw
Het heeft de bewuste groep dus echt dwars gezeten, de koninklijke huizen en hun rijkdommen. Ondanks dat ze ook weten dat deze huizen afhankelijk zijn van hun geldsysteem. Men heeft langzaam maar zeker wel de touwtjes in handen gekregen al is dat dan nog niet doordat ze het geld afhandig hebben kunnen maken. Wel is duidelijk de tendens dat men niet meer zo koninklijk gezind is en de groep van het fake blauwe bloed terrein aan het verliezen is. De enige kracht dat deze gezinnen hebben is dat ze onschendbaar zijn en dat is tijd dat deze middeleeuwse regels terneer worden geslagen en gaan verdwijnen. Dan kunnen al deze huizen gepakt worden op drugshandel en misbruik van kinderen, en het gebruiken van mensen als slaven. Het zal gaan komen daar de grote groep inziet dat deze structuur tegen alle natuurlijke regels is.

6. De tegenwoordige regeringen leiden haar bestaan te midden van een door ons zedeloos gemaakte maatschappij, die zelfs de macht van God loochent en waar de vlam van de anarchie uitslaat. Onze vorst moet daarom voor alles dit verterende vuur blussen en tot dit doel de huidige samenleving, zij het ook door verdrinking in eigen bloed opheffen om haar dan in de gedaante van een goed georganiseerd leger weer te laten opstaan, die elke het staatslichaam bedreigende besmetting bewust zal bestrijden.

21ste eeuw
De moraal ridders in actie. Dat terwijl zij met hun club en hun leden kinderen verkrachten, offeren en van vele mensen het leven afnemen. Vreemd dat juist uit deze hoek deze zeer vreemde uitspraken komen. Dan vraag je je af in hoeverre menen ze het om koninkrijken en landen te laten vallen als ze zelf aan de top staan van deze satanachtige zaken? Geloof me maar, niet één heilige uit een kerk of een mason zal door de staat berecht worden voor ontucht of het zogenaamd zedeloos maken van de mensheid! Het is werkelijk schuilen achter je eigen praktijken. Deze luchtbel is om zogenaamd zichzelf als goedheden neer te zetten. Iets wat je alsmaar ziet als je deze mensen ontmoet of mee te maken krijgt. Er is een financiële pot in de vrijmetselarij waar de hoogste graden mogen delen om mensen om te kopen. Ook dat heb ik persoonlijk mee mogen maken toen we bezig waren met sponsering van een groep sporters. Grote bedragen worden in omkoopzaken gestopt puur om mensen te binden en later af te persen met hun zogenaamde hulp.

7. Onze vorst zal door onze God zijn uitverkoren de zinloze krachten te vernietigen, die geleid worden door een dierlijk drijven en niet door het verstand, door de ruwheid en niet door de menselijkheid. Deze krachten vieren thans overwinning, terwijl zij onder de schijn van het recht en de vrijheid roof en gewelddadigheden uitoefenen. Ze hebben iedere maatschappelijke orde vernietigd om nu op haar puinhopen de troon van de 'koning der joden op te richten. Maar haar rol zal uitgespeeld zijn, zodra onze vorst de regering overneemt. Dan moeten zij van zijn pad weggevaagd worden, opdat geen hindernis overblijft.

21ste eeuw
Blijkbaar hebben de elite groepen en hun clubjes een god die precies ingaat met wat zij stellen. Macht en vernietigen van het zogenaamde onzinnige! Met hun hoogmoed blijft men zich beroepen op zogenaamd verstand dat terwijl men weet dat alles draait via energie en niet via menselijk denken. Hun eigen oude geschriften komen daar steeds op terug. Desondanks wil men alles bepalen via denken en het verstand en daar zal het fout gaan. Men is duidelijk bang en men denkt zelfs in deze tijd zaken met geweld af te kunnen dwingen. Geweld is geen optie meer in deze tijd en geweld maakt alleen dat de mens immuun wordt en een andere weg gaat kiezen. Juist de weg die de elite zo vrezen.


8. Dan zullen wij de volkeren kunnen zeggen: Dankt God en buigt U voor hem, die op zijn voorhoofd het teken der voorzienigheid draagt en wiens ster God zelf leidt opdat niemand buiten hem de mensheid van al het kwaad verlossen.

21ste eeuw
Nu praten we weer duidelijk over de god van de joodse gemeenschap zeker door de ster aan te halen die al veel bloed vergoten heeft op deze aardbol. Dit voor macht, bloedgeld en bezittingen. Want dat is de enige god die men aanbidt! Het gaat niet om het mens zijn, het gaat om indoctrineren, hersenspoelen en bezitten wat hier duidelijk in deze protocollen uitgewerkt zijn. Iets wat we ruim 100 jaren later duidelijk terug kunnen plaatsen in de tijd en allemaal gebeurd is of nu nog gaande is. De mensen zijn nu pas wakker aan het worden. Al is het moeilijk na vele jaren gespoeld te zijn en afgeleerd te zijn het grote plaatje te zien.

Het gevecht om (Z)Sion is eindeloos en het gaat om bloed! Israël, het bedrog van het jodendom en het snakken naar macht en absolute heerschappij is allemaal terug te lezen in hun gebruiksaanwijzingen. Lees de boeken en geschriften maar eens na en je ziet dat we allemaal slaaf zijn van een vreselijk geloofsmonster wat men nog durft te noemen "god".

Morgen Hoofdstuk 24

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 29at 05:08am

opinion

De leugens van BTP

“De nieuwe prijs voor elektriciteit is 47,04 cent per kWh. Dat is 0,24 cent minder dan deze maand …..
Water wordt tot een gebruik van 9 kubieke meter 7,37 per kubieke meter. Dat is 33 cent meer dan het huidige tarief……
De aanpassingen van de stroom- en watertarieven worden volgens BTP veroorzaakt door een wijziging in de toerekening van inkoopkosten.”

SNAPT U HET NOG
Electra gaat omlaag en water enorm omhoog!!
Electra gebruikt brandstof en zo ook bij het produceren van water. De ene zakt, de andere stijgt!

Wat is hier gaande BTP? U bent de zaak duidelijk aan het belazeren/oplichten en u zakt weg in de leugen tussen twee regels in uw verklaring voor deze berekening.

Als men eerlijk was zou men zeggen dat de grote hoeveelheid fluoride die weg staat te rotten de ware reden is (misinkoop en contractuele verplichtingen). Na het niet meer hanteren van het doseren van fluoride per 1 augustus, moet dit verlies doorberekend gaan worden aan de klant!! Deze grote verliespost wordt nu in zijn geheel als straf naar de klant toe doorberekend!

Hoe slaafs zijn de klanten van Aqualectra die de gebruiker misbruikt en uitkleedt met het duurste watertarief ter wereld? Water ons eerste levensbehoefte!

John H Baselmans-Oracle

 

July 29at 05:06am

Closing money laundery?

By December 31, 2018, Curacao's offshore money services will close down. World's largest money laundering machine, as it was labeled by some local politicians, will no longer exist. What will remain of Curacao; just another, backward, corrupt Caribbean vacation island with a lot of cocaine dealers

Point

Do you think this will really happen?
There are many ways to get round and all these possibilities are here on this island.

geld

 

July 29at 05:04am

Nederland gaat ten onder aan hun eigen gestelde regels

Het systeem is uit elkaar aan het scheuren.

gender

 

July 29at 05:02am

Protocol van Sion deel 58

Sion

 

PROTOCOL 23 (Indoctrinatie van respect)

1. Om de volkeren aan gehoorzaamheid te wennen moet men ze tot bescheidenheid opvoeden. Daarom moet de productie van luxe artikelen ingekrompen worden. Daardoor zullen we de moraal verbeteren, die door den wedijver in pronkzucht bedorven werd.

21ste eeuw
Vanuit het oogpunt van regels en absolute heerschappij praat men ook nog over respect! Maar men heeft het in dit geval over luxe artikelen en het inkrimpen van deze. Iets wat ongelofelijk is bij een joods geloof wat totaal van luxe aan elkaar hangt! Men zal in de joodse gemeenschap het verkregene nooit los laten en het wordt overgedragen van de ene naar de andere generatie. Alles staat in het familiebezit vast tot de kleinste tierelantijntjes! Dus hoe kan een geloof met hun vrijmetselarijclub deze regel stellen? Dat is puur om zelf nog meer te bezitten! De meest grote kunstschatten zijn in handen van de joodse gemeenschap! De meest waardevolle zaken zijn grotendeels in handen van deze personen en hun families! Maar "het volk" mag zich niet binden aan luxe artikelen! Dat om de moraal te verbeteren. Mooi, dan mogen we dus duidelijk stellen dat de moraal van die personen die dit opleggen wel heel erg ver gedaald is! Als men nog over moraal kan spreken.

2. We zullen den handenarbeid weer bevorderen om de grootindustrie te benadelen; dit is ook daarom noodzakelijk, omdat de fabriekseigenaren dikwijls, zij het ook onbewust hun arbeiders in staatsvijandige zin beïnvloeden.

21ste eeuw
Men verbiedt eerst en dan stelt men de robot in de plaats van de arbeider. Heel interessant en deze zienswijze is duidelijk een begin van de opzet om zaken totaal uit de hand te laten lopen. Inderdaad zie je in deze eeuw buiten de industrialisatie ook dat kleinbedrijf oftewel eenmanszaak weer sterk opkomen. Natuurlijk allemaal weer gefinancierd door de elite banken. Dat dit spelende is, is duidelijk want waren het niet die banken die nog geen 30 jaar geleden alle eenmanszaken en kleinbedrijf de zeep om hielpen door vreselijke voorwaarden te stellen? Weer wordt de enkele persoon gebruikt om grootmachten aan te pakken. Zie je ook de angst?

3. Een volk, dat zich alleen met kleinbedrijf bezighoudt kent geen werkloosheid; het is aan de bestaande maatschappelijke orde vast verknocht en ondersteunt daarom de regering. Werkloosheid is het grootste gevaar voor de regering voor ons zal de werkloosheid haar rol uitgespeeld hebben, zodra de macht in onze handen is.

21ste eeuw
Men vreesde duidelijk grote industrieën waar men via het geldsysteem kennelijk toch vat op heeft gekregen! Waren het eerst dus de kleine bedrijven die men propageerde nu zijn het de multinationals waarvan men weet dat deze werelden in werelden zijn maar wel allemaal vallen onder één groep. Nu zijn we weer op het punt dat de grote moeten vallen en de kleintjes het weer mogen proberen. Het is duidelijk wat het systeem doet en het is duidelijk wie er achter zitten. Ga simpel maar eens de belangen op een rijtje zetten en vlieg eens over het geheel zonder naar de details te kijken. Verschiet niet wat je dan ziet.

4. De drankzucht zal eveneens wettelijk worden verboden en als misdaad tegen de mensheid gestraft worden, omdat de mens onder invloed van den alcohol tot een wild dier wordt.

21ste eeuw
Ja, dat is dus ook duidelijk herzien en drank, drugs en pepmiddelen inclusief medicijnen zijn nu de speeltjes van de elite. Wilde men in de top van het geldstroom zitten moest men wel aan deze handel meedoen. Lokaal zien we dat alle banken veel geld maken met deze handel en dat is echt niet alleen lokaal maar over de gehele wereld zo. De onderwereld met hun maffia staat in dienst van de kerken en de kerken worden gestuurd door het joodse geloof en hun banken.

Morgen Hoofdstuk 23 deel 2

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 28at 05:09am

Nederlandse kolonie wordt gebruikt voor genetische experimenten!

Weet men wel wat hier werkelijk gaande is?
Alles wat men genetisch manipuleert in de natuur gaat later tegen ons werken. Nederland laat toe om experimenten uit te voeren op hun eigen Nederlandse burgers! Erger nog Nederland is duidelijk bezig om mee te toen aan genetische manipulatie en men weet niet wat het voor gevolgen heeft op de mens. Met een smoes dat er minder muggen op den duur gaan komen weet men niet wat voor muggen er gecreëerd worden. Moeder natuur heeft overal een antwoord op ook op deze ziekelijke actie!

Het is in en in triest dat Nederland zijn koloniën gebruikt voor experimenten die niet alleen op Saba gaande zijn maar ook op Aruba en Curaçao. Maar dat zijn hele andere experimenten die al geruime tijd gaande zijn.

Lees dit verontrustend bericht:

Op Saba gaan 15 miljoen muggen zichzelf uitroeien

Het kleinste eiland in het Caribische deel van het Koninkrijk, Saba, wil 15 miljoen genetisch gemodificeerde muggen uitzetten in de natuur. Het gaat om een eerste aanzet bedoeld om ziektes als dengue en zika te bestrijden.
De kans dat mensen nu lek gestoken gaan worden nu er plotseling 15 miljoen muggenbroeders bijkomen is klein. Het gaat uitsluitend om mannetjes en die prikken niet, of eigenlijk: die bijten niet. De exemplaren die wel bijten, dat zijn de vrouwtjes; die hebben bloed nodig om hun eitjes te kunnen voeden. Er zijn wel heel veel vrouwtjes op Saba, deskundigen hebben berekend dat 15 miljoen mannetjes precies genoeg is om de bijtende vrouwtjes binnen een jaar aan te pakken.

Genetisch aangepaste muggen
Het gaat hier niet om zomaar mannetjes, maar om genetisch gemanipuleerde broeders. Die zijn zo verbouwd dat ze geen vruchtbaar nageslacht meer produceren. Eerdere studies met genetisch gemodificeerde insecten hebben aangetoond dat een muggenpopulatie op deze manier tot negentig procent kan worden teruggedrongen. De bedoeling is dus dat de mug vanzelf uitsterft, waardoor ook ziektes niet meer verspreid kunnen worden.
Het Nederlandse RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft - op verzoek van Saba zelf - onderzocht of daar gevaren aankleven. Want wat als je zulke muggen inslikt, of als die gemodificeerde beestjes in ons voedselketen terechtkomen?
Nou dat blijkt allemaal reuze mee te vallen. Verwaarloosbaar risico. En dus heeft het RIVM deze maand feitelijk groen licht gegeven om de strijd met de mug op deze manier aan te gaan.

Ideaal
De bedoeling is om na politieke goedkeuring op Saba de eerste gemanipuleerde muggen zo snel mogelijk de natuur in te vliegen. In gebieden die daarvoor aangewezen zijn (zie foto). Dat gaat niet met 15 miljoen tegelijk, maar verspreid over een jaar. Muggen leven gemiddeld twee tot vier weken en het RIVM heeft in een model uitgerekend hoe dat moet, zodat er in de loop van het jaar al resultaat kan zijn.
Saba is een interessant gebied om te testen of deze methodiek ook werkt. De klassieke muggenaanpak op onze eilanden is vaak met gebruik van giftige pesticiden - waardoor ook andere insecten dood gaan - en het opruimen van spullen waarin stilstaand water staat, zodat muggen niet kunnen broeden.
Maar Saba is voor een groot gedeelte van haar watervoorziening afhankelijk van regen en regen-opslagbakken, de zogenaamde cisterns. Die blijken een ideale broedplaats voor muggen te zijn. En wegdoen van die bakken, dat kan natuurlijk niet.

Maar bovenal is Saba een klein eiland, een mooi afgebakend gebied waar met relatief weinig middelen, juist deze aanpak van muggenbestrijding effect zou kunnen hebben. De kans dat nieuwe muggen nadien binnenkomen is kleiner.

Einde bericht

Het rapport

Risico’s van mogelijke inzet genetisch gemodificeerde muggen geëvalueerd
Publicatiedatum: 06 juli 2017
Wijzigingsdatum: 06 juli 2017

Op Saba, een eiland in Caribisch Nederland gebied, kunnen ziekten als dengue, chikungunya en zika worden bestreden met behulp van genetisch gemodificeerde muggen. Door de modificatie is de mug zodanig aangepast dat lokale muggenpopulaties die deze ziekten overbrengen teruggedrongen worden. Mogelijke toepassing van genetische gemodificeerde muggen blijkt verwaarloosbaar kleine risico’s voor mens en milieu met zich mee te brengen.

Het Bureau GGO (Genetisch Gemodificeerde Organismen) van het RIVM heeft in opdracht van het bestuur van Saba de mogelijke risico’s van deze toepassing geëvalueerd. Hierbij is onder andere gekeken naar de volgende aspecten: is de mug door de genetische modificatie beter in staat is om ziekten over te brengen of is het ongezond als mensen per ongeluk een genetisch gemodificeerde mug inslikken? Ook de eventuele gevolgen voor de voedselketen zijn onderzocht. Uit de evaluatie blijkt dat risico’s van mogelijke toepassing van de genetische gemodificeerde mug op Saba verwaarloosbaar klein zijn.

De Aedes aegypti mug brengt virussen over die ziekten zoals dengue, chikungunya en zika kunnen veroorzaken. De mug wordt bestreden omdat deze infectieziekten een groot gezondheidsprobleem vormen. Om deze ziekten te kunnen bestrijden heeft een Brits bedrijf met behulp van genetische modificatie de mug zodanig aangepast dat het nageslacht van de Aedes aegypti mug vroegtijdig sterft.

In deze beoordeling is de effectiviteit van de inzet van de genetisch gemodificeerde muggen niet onderzocht. Dat geldt ook voor de sociaaleconomische effecten of de wenselijkheid van de inzet van genetisch gemodificeerde muggen. Het bestuur van Saba beslist uiteindelijk of deze muggen ingezet gaan worden.

Misschien goed nieuws

Saba zoekt alternatieven om muggenziektes te bestrijden

THE BOTTOM – Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, gezamenlijke de BES-eilanden, bundelen hun krachten om door muggen overgebrachte ziektes te bestrijden in Caribisch Nederland. De eilanden starten samen het Mocobon-programma, (Mosquito-borne disease control), met ondersteuning van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Terwijl er berichten zijn dat Saba genetisch gemanipuleerde muggen gaat importeren om de denguemug (Aedes Aegypti) te bestrijden, is dit nog niet zeker. Het Bestuurscollege van Saba bevestigt dat er een evaluatie is uitgevoerd door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). “De eilandsraad is op de hoogte van de berichten dat er muggen geïmporteerd zouden worden door Saba. Maar er is nog geen besluit hiertoe genomen.”

Mug

 

July 28at 05:07am

KPMG sluit deuren in Suriname

Het accountants- en belastingadvieskantoor van KPMG en Meijburg in Suriname heeft het kantoor gesloten per 1 juli 2017. Uit de sector verneemt Suriname Herald dat KPMG in stilte is vertrokken uit Suriname.

Sommige klanten wachten nog op een jaarrekening of adviesdiensten en krijgen nu geen gehoor meer van het KPMG-kantoor aan de Gravenberchstraat. Uit andere bronnen verneemt Suriname Herald dat het internationale accountants- en belastingadvieskantoor Ernst & Young zijn terugtrede doet in Suriname met opening van een kantoor.

Het Ernst & Young-kantoor in Suriname zal onder leiding van Siegfried Kenswil worden opgezet. Het vacuum dat door KPMG wordt achtergelaten, zal vermoedelijk door Ernst & Young worden opgevuld.

Point

De oplichting komt naar boven en een mega bedrijf is aan het wankelen.
Hoe lang worden de leugens op ons eiland nog in stand gehouden bij KPMG/Bearingpoint?

KPMG

 

July 28at 05:05am

Mega-hacker gepakt om miljardenroof

Met de arrestatie van de Russische hacker Alexander Vinnik in Griekenland lijkt justitie het brein achter grote digitale hacks en miljoenendiefstallen op internet in handen te hebben.

In totaal zou de 38-jarige Rus via zijn illegale transacties voor $4 miljard aan crimineel geld hebben witgewassen via een netwerk van bedrijfjes.
Vinnik werd al jaren gezocht. Hij zou door Europa reizen. De Rus verschuilde zich in een badplaats nabij Thessaloniki. Zijn arrestatie volgde op internationaal onderzoek en recent een concrete tip.
Vinnik is volgens de Griekse politie het 'meesterbrein' achter het internetplatform BTC-e, dat sinds dinsdag uit de lucht is. Dat zou door de onderwereld veelvuldig gebruikt zijn voor de handel in bitcoinmunten voor transacties, onder andere in wapens en drugs.

Miljoenendiefstal
Inmiddels is de sinds zijn arrestatie zwijgende Rus in de Verenigde Staten aangeklaagd voor witwasoperaties. Hem wachten 21 aanklachten, goed voor in totaal twintig jaar gevangenisstraf.
De Grieken onderhandelen nog over de voorwaarden van zijn uitlevering.
Vinnik is volgens de Amerikaanse justitie de leider bij de diefstal van sinds 2011 ruim $250 miljoen aan waarde in cryptomunten van bitcoinplatform MtGox. Dat ging daarop failliet. De Rus kaapte de digitale sleutels van het netwerk, drong binnen en sluisde in enkele jaren 630.000 munten weg.

Brein
Vinnik is volgens de Amerikanen vooral interessant als het hoofd van een veel groter criminele organisatie zijn die sinds 2011 wereldwijd actief is met soortgelijke aanvallen.
Kort na zijn arrestatie in Griekenland verdwenen meerdere aan BTC-e gelinkte websites uit de lucht.

Gijzelsoftware
Volgens bitcoin-experts is het opvallend hoeveel munten Vinnik door de jaren heen kon verzamelen en ruilen via BTC-e. Via dezelfde portefeuilles van Vinnik zijn in 2011 en 2012 ook gestolen munten van de platforms Bitcoinica en Bitfloor witgewassen, luidt de cliam. Bitcoins en andere cryptomunten kunnen eenvoudig via smartphones of pc's worden verhandeld.
Criminelen boden Vinnik volgens justitie jaren lang digitale betalingen aan, die BTC-e omzette in vooral dollars. Hij sluisde dat naar een serie opgezette bedrijfjes die later leeg bleken. In totaal heeft de Rus zo $4 miljard witgewassen, van de digitale onderwereld naar de legae bovenwereld.
Justitie keek al langer naar BTCE-e. Via dit online platform werd geschat 95% van alle recente betalingen als losgeld betaald na een massale aanval met 'gijzelsoftware' Locky. Pas na betaling van losgeld in cryptomunten maakten de hackers de geblokkeerde pc's van particulieren en bedrijven weer beschikbaar.

Point

Wat een show om een man die zogenaamd de grootste is en het om miljarden gaat!

Lachwekkend want de xirtam is niet te ontleden want alleen voor hem zijn er al 5 terug gekomen!

Men zal informatie niet loskrijgen en hij zal zwijgen. De kracht van een ware hacker.

Vinnek

 

July 28at 05:03am

Protocol van Sion deel 57

Sion


PROTOCOL 22 (De macht van het goud)

1. In alles wat ik U tot nu toe uiteengezet heb, deed ik moeite U een indruk van de vroegere en de tegenwoordige gebeurtenissen te geven en U aan te tonen hoe alles in de stroom van het lot mee golft. Spoedig zult U de gevolgen herkennen. Ik heb U bekend gemaakt met de geheimen van onze verhoudingen tot de niet tot ons behorende kringen en van onze financiële politiek. Ik heb er slechts weinig aan toe te voegen.

21ste eeuw
Deze weg is duidelijk gaande en is niet eentje die niet voor onwaar aangemerkt kan worden. Duidelijk is te zien wat er besloten is en welke weg gevolgd wordt en al zijn er enkele zaken die niet geheel volgens dit plan lopen, het is voor het grotendeels wel het verhaal wat we tot de dag van vandaag mee zitten en verder uitgewerkt wordt. Natuurlijk zijn er aanpassingen. Men praat hier over een "uitgezet" lot en de gevolgen maar ik denk dat het een beetje een misopvatting is van de ritualen van waar men uit werkt. Lot is een deel van de zogenaamde vele dimensies die in werkelijkheid een dimensie is maar die alles langs elkaar heeft lopen omdat er geen tijd en afstand is! Door dat gegeven kan ik bepalen en nu zien wat er duizendjaar vanaf nu gaat gebeuren omdat het nu in deze lijn gebeurt. Het is geen lot het is geen karma maar het is het opleggen van een bepaalde energie.

2. In onze handen bevindt zich de grootste macht van den tegenwoordige tijd! Het geld: Binnen twee dagen kunnen wij ieder gewenst bedrag terugtrekken, Moeten wij dan nog bewijzen, dat onze heerschappij door God (satan) voorzien is? Zouden wij bij zulk een rijkdom niet in staat zijn het bewijs te leveren, dat al het kwade, dat wij in den loop van zoveel eeuwen moesten doen, ten slotte toch tot de ware welvaart en tot de alomvattende orde geleid heeft? Misschien zullen er nog enige geweldige maatregelen nodig zijn, maar uiteindelijk zal de 'orde' worden ingesteld.

21ste eeuw
Geld is lang een grote macht geweest maar we hebben sinds de komst van internet ook de elektronische weg van betalen buiten de reguliere banken om. Natuurlijk worden die van alle kanten afgewezen maar ondertussen zijn de koersen zo hoog dat het reguliere systeem aan het kelderen is en niet meer geloofd wordt. Het stokpaardje geld is dus verdwenen met de komst van de Ethereum en Bitcoin.

Wat angstvallig is, is de arrogantie dat men denkt god te spelen en dat men kan bepalen binnen 2 dagen wat men wil. Ook hier zie je dat men niet veel begrijpt van de ritualen en geschriften. Doordat er geen tijd is, zijn er geen 2 dagen nodig om wat te doen! Verder het denken dat zij het goede doen, is werkelijk de top van arrogantie want hun goed is duidelijk gezien door duivelse ogen. Goed is er niet ook geen kwaad en ook dat is een zeepbel waarvan men uit de vele geschriften kan opmaken. Het zijn de geloven die dit gesteld hebben want een god kan alleen maar schitteren als er een duivel langs staat! En daar zien we weer dat alles uit geloof wordt beslist en bedacht. Men neemt woorden en regels vanuit wijze boeken en geschriften en denkt dan de kracht te kunnen beheren en uit te dragen. Men vergeet dat geschriften meer zijn dan woorden van zwarte letters op wit papier. Woorden zijn een klank, een energie, en zolang je deze niet aan kunt voelen en kunt interpreteren zijn het loze tekens zonder enige kracht.

3. We zullen bewijzen, dat wij de weldoeners zijn, die de gekwelde wereld vrede en vrijheid hebben gegeven. We zullen haar gelegenheid geven zich in de rust en den vrede te verheugen, maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat onze wetten worden gerespecteerd. Gelijktijdig zullen wij allen opheldering geven. dat de vrijheid niet in zedeloosheid en teugelloosheid en dat 's mensen kracht en waardigheid nooit in de verkondiging van revolutionaire principes, zoals b.v., de gewetensvrijheid en de algemene gelijkheid, kan bestaan, evenzo ook dat de persoonlijke vrijheid nooit het recht geeft, zichzelf of anderen door opruiende redevoeringen op te winden. De ware vrijheid bestaat in de onschendbaarheid van de persoon. De waardigheid van de mensen bestaat in de erkenning van hun rechten, maar niet in fantastische ideeën over de betekenis van hun ik.

21ste eeuw
Mooi is hier te zien dat men praat over "vrijheid" maar dan wel de vrijheid zoals de elite hem wil! Regels en wetten worden gezien als vrijheden en zijn nodig om de beesten van een volk te sturen naar de weg zoals deze bepaald is. Wat ook frappant is, is dat men voor de dood is als een persoon zelf gaat denken en dat lees je duidelijk in het laatste stukje van het protocol. Men moet recht erkennen maar mag niet gaan denken over fantasie ideeën! Dat wijst op dat je geen eigen gedachtes er op na mag houden en domweg moet volgen wat er opgedragen wordt. Vrijheid is een schijn woordje zonder gevoel zonder enige betekenis voor het leven. Men zal moeten gaan leren voelen en de energie weer gaan zien eer men werkelijk over vrijheid kan beschikken. De dag dat je op dat punt beland bent, praat je niet meer over vrijheid want dan hoeft het niet meer daar je los boven alles staat wat de elite en hun club proberen door te voeren. Vergeet niet, zij zijn het niet die je vrijheden afnemen het is jezelf!

4. Onze heerschappij zal roemrijk zijn, omdat zij machtig zal zijn en regeren en leiden zal; ze zal zich niet op sleeptouw laten nemen door partijleiders en volksredenaars, die holle woorden uitschreeuwen, die ze voor hun principes uitgeven, maar die zuiver utopieën zijn. Onze heerschappij zal de gebiedster zijn over de orde, die het hele geluk van de mensen uitmaakt. Het hoge aanzien van deze heerschappij zal bij het volk mystieke aanbidding en verering opwekken. Ware macht mag voor geen recht, niet eens voor goddelijk recht, terugwijken; niemand mag het wagen haar te na te komen om haar ook maar het kleinste stukje te ontroven.

21ste eeuw
Men gebiedt men heerst en het enige wat je mag doen is volgen. Volgen als een slaaf en een zombie vastgeketend aan geld die alles bepaalt en alles stuurt. Men gaat zelfs zo ver hier dat men denkt te kunnen bepalen wat geluk is! Door het geld in te korten moet je ongelukkig zijn. Heb je meer geld moet je gelukkig zijn! Deze koppeling is teweeg gekomen uit een zeer slechte interpretatie van de ritualen en het denken van een zeer dom geloof. Want als een geloof gaat denken dat geld geluk is dan is men zeer ver afgedwaald. Doch we zien zeker in het joodse geloof dat alles gekoppeld is aan geld en dat geld bepaalt in welke klasse en welke rang je valt! Daarvoor hebben ze het banksysteem opgezet en van daar kunnen ze bepalen wie wel en wie niet gelukkig mag zijn. Dat geluk heeft niets te maken met de ware betekenis van het woord geluk. Het is een absolute leugen vanuit deze kringen en bij vele mensen zo ingestampt via hersenspoelingen dat men er zelfs in is gaan geloven.

Morgen Hoofdstuk 23

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 27at 05:08am

Hacker Allegedly Steals $7.4 Million in Ethereum with Incredibly Simple Trick

Someone tricked would be investors during an ethereum ICO into sending their cryptocurrency to the wrong address.
A hacker has allegedly just stolen around $7.4 million dollars worth of ether, the cryptocurrency that underpins the app platform ethereum, by tricking victims into sending money to the wrong address during an Initial Coin Offering, or ICO. This is according to a company called Coindash that says its investors were sending their funds to a hacker.
On Monday, Coindash, which offers a trading platform for ether, was slated to launch its Initial Coin Offering. These are essentially crowdfunding drives that allow investors to own a stake in the app by buying digital assets called tokens. Initial Coin Offerings are an incredibly popular method of funding an app on ethereum, and some ICOs have raked in millions of dollars within minutes of going live. Even the silliest apps have been able to raise thousands of dollars in token investments during recent ICOs.
Coindash's ICO, like many others, launched simply by posting a string of text representing an ethereum address for investors to send money to on the app's website. However, mere minutes into what was supposed to be another successful ICO, Coindash warned that its website had been hacked and asked people not to send ethereum to the posted address.
It's still unclear exactly what happened, but it seems like the hack was incredibly simple: The hacker allegedly took control of the Coindash official website and changed the text on the site, publishing their own ether wallet address instead of Coindash's. When people went to "invest" in Coindash, they actually sent their ether to the hacker, not the company.
Even though Coindash noticed the hack and warned investors quickly—just three minutes after the ICO launch—the damage was done.
A screenshot of the official Coindash channel on the chat app Slack.

"WEBSITE HACKED," Emmanuel Gimenez, an employee of Coindash, wrote in the company's official Slack account, which Motherboard obtained access to.

"GUYS WEBSITE IS HACKED! Don't send your ETH!!!," the Coindash account on the popular Bitcointalk forum wrote at roughly 9:06 AM EDT, six minutes after the ICO launch.

"The Token Sale is done, do not send any ETH to any address," Coindash announced on Twitter on Monday morning.

At the time of writing, would-be investors have sent 43,438.45 ether (around $7.4 million USD at the current exchange rate) to the Coindash address that the company says belongs to a hacker. Etherscan, a web tool for tracking ethereum transactions, is warning that "there are reports that the Coindash Crowdsale address has been compromised."

"All we know now is that an outside attacker changed the address right after the sale started," Ram Avissar, the marketing director of Coindash, told Motherboard via Slack. "We have halted the Token Sale contract and trying to understand the best way to compensate those who were affected."

In a statement published in the company's Slack channel, Coindash said that it "suffered a hacking attack" where an "unknown perpetrator" or hacker "maliciously placed" a fraudulent ethereum address on its website.
A screenshot of the official Coindash channel on the chat app Slack.
In response, some users on social media are crying foul. On Reddit, for example, users are speculating that the hack was really an "inside job" that allowed Coindash's creators to run off with millions of dollars while blaming an anonymous hacker who will likely never be found. There's no proof of any foul play on Coindash's part, however, and Occam's Razor may favour Coindash's own explanation: A hacker simply took advantage of the weakest security link in the ICO. That is, the Coindash website itself.

Hacker

 

July 27at 05:06am

An ancient matrix was discovered at Sarmizegetusa Regia

A 2000 year-old matrix has been discovered at Sarmizegetusa Regia, the capital of Dacia, and it has become the center piece at the Museum of Dacian and Roman Civilization in the city of Deva.

The Ancient Matrix discovered at Sarmizegetusa Regia

The discovery took place in 2013 after a storm that pulled a tree from the ground. In the hole left by the uprooted tree lay the bronze matrix, which was found by Vladimir Brilinsky, the person who administers the monument. The piece is unique and very valuable as it can tell us about the way our ancestors lived. It came from a jewelry designer and was used to create matrixes that helped mold precious metals into jewelry. It is the only piece of this kind discovered on the territory of ancient Dacia.
The matrix has a hexagonal shape and is inlaid with the shapes of various animals, imaginary (gryphons) and real (lion, tiger, leopard, rhinoceros, hippopotamus, bear, wild boar, wolf, bull, aurochs, dog, deer, goat, antelope and rabbit). Such a piece was very expensive and, as such, all of its sides must have been used. It weighs about 8 kilograms, it is 5 centimeters wide and has 8 sides. What the discovery of this piece shows is that the Dacian aristocracy was interested in the type of art that dealt with animal representations. This art was well developed especially in the Mediterranean area and the North Pontic space. The theme of animals fighting was also very popular and existed in many cultural spaces.

The gryphon appeared in the East in the 4th century B.C. and was a very frequent symbol in ancient art. The matrix has three types of gryphons engraved on it: the eagle-gryphon, the lion-gryphon and the wolf-gryphon. While the first two were very common in Antiquity, the wolf-gryphon was particular to the North Pontic space.
Of the real animals that are depicted on the matrix, the elephant was quite common, but the rhinoceros and the hippopotamus are surprising, because such animals could only be seen, in those times, in amphitheater games. Another peculiar detail is that vegetal and anthropomorphic symbols are completely absent from the piece.
According to historians, the matrix was created and used in the 1st century B.C. and the fact that it was found in Dacia shows that this space was well connected with the artistic trends of the Antiquity.

Matrix


July 27at 05:04am

Natuurlijke pesticiden

Pesticide

July 27at 05:02am

Protocol van Sion deel 56

Sion

PROTOCOL 21 (Leningen & Krediet) deel2

5. Dan komt de tijd van de conversie, waardoor echter alleen de rentevoet wordt verlaagd en niet de schuld wordt gedelgd. Bovendien is zij alleen met toestemming van de schuldeisers door te voeren. Bij de aankondiging van een conversie moet men de schuldeisers vrijlaten of er in toe te stemmen of hun geld terug te vorderen. Als iedereen zijn geld terugeist, zou de staat in zijn eigen net gevangen worden en zou niet in staat zijn de vorderingen op terugbetaling na te komen.

Gelukkig zijn de staten in geldzaken weinig bedreven en hebben zij nog altijd aan koersverliezen en renteverlagingen de voorkeur gegeven boven de onzekerheid van nieuwe beleggingen. Daardoor gaf men de regeringen meer dan één keer de gelegenheid zich van een schuld van enige miljoenen te ontdoen. Bij buitenlandse leningen wordt op deze wijze niet gehandeld, daar men wel weet, dat wij onze gelden gezamenlijk zouden terugtrekken, wat het staatsbankroet ten gevolge zou hebben; de verklaring van de onmacht tot betalen van de staat zou tevens de volkeren bewijzen, dat tussen hen en hun regeringen iedere gemeenschappelijke band ontbreekt.

21ste eeuw
Vieze bancaire spelletjes die we iedere keer ook in deze tijd herkennen. De schulden zijn zo hoog dat alleen een totaal ineenvallen van het systeem er nog onderuit gekomen kan worden. Daarom worden de laatste centen gestoken in veelal projecten van waar wij geen weet van mogen hebben. Het uitzuigen van alle resources en plunderen van alles wat gemeenschap is, zijn spelletjes die al langere tijd spelen. Momenteel houdt men nog alles in stand door de leugens die er verteld zijn en men durft deze leugens niet te weerleggen daar men dan allemaal ten onder gaat. Het is het spel meespelen of verdrinken en dat laatste zien we nu wel erg veel gebeuren.

6. Ik vestig Uw aandacht op dit feit en ook op het volgende: tegenwoordig zijn alle binnenlandse leningen in zogenaamde zwevende schulden omgezet, dat zijn schulden, die binnen een korter of langer tijdsverloop afbetaald moeten worden. Deze leningen worden onder absorbering van de in de staatsbanken of de spaarbanken liggende gelden opgenomen.

Daar deze gelden de regering lang genoeg ter beschikking staan, worden zij tot betaling van de rente der buitenlandse leningen gebruikt en in de plaats daarvan deponeert de regering een zelfde bedrag in schuldbrieven. Niet zulke pandbrieven worden alle verliezen in de schatkisten der staten goedgemaakt.

21ste eeuw
Het zogenaamde WC papier. Duistere praktijken die je als burger niet mag uithalen maar als staat toegestaan is. Men wil niet weten hoeveel triljoenen hier op deze manier "gewassen" worden en verdwijnen in de speeltjes van de elite. Doch we gaan steeds meer zien wat er allemaal gebeurt en diverse zaken zijn al niet meer af te schermen. De vraag is wanneer laat men de zeepbel klappen?

7. Zodra wij de wereldheerschappij verkregen zullen hebben, zullen al deze zwendelpraktijken ophouden, omdat zij onze belangen niet dienen. Eveneens zullen wij alle effectenbeurzen sluiten, omdat wij niet zullen dulden, dat het aanzien van onze heerschappij door koersschommelingen van onze staatspapieren geschokt wordt. Door een wet zal worden vastgesteld, dat de nominale waarde tegelijkertijd de koerswaarde is en dat er geen schommelingen mogen zijn. Iedere koersstijging heeft een koersdaling ten gevolge en wij hebben daarom koersstijgingen in het leven geroepen om de koers der waardepapieren omlaag te kunnen drukken.

21ste eeuw
"Zodra wij de wereldheerschappij verkregen zullen hebben, zullen al deze zwendelpraktijken ophouden" Een regel die alles zegt waar men nu nog mee bezig is. Legale zwendel, die mag omdat je bij de juiste club zit met het juiste geloof. Het is wel mooi te lezen in deze protocollen en in de zaken waar we nu in verwikkeld zijn en nu spelen. De zwendel is ten top want men weet een compleet failliet systeem draaiende te houden! Of is dit het bewijs dat geld niet het ware middel is waar men een wereld regeert? Muammar Gaddafi was iemand die alles in goud om wilde zetten. Hij bezat genoeg goud om iedereen dit toe te wijzen. En toen werd hij vermoord en het goud verdween.

8. We zullen de beurzen vervangen door machtige staatskredietinstellingen, welker taak het zal zijn de koers van de industriepapieren al naar de wensen van de regering te bepalen. Deze instellingen zullen in staat zijn op een enkele dag industriepapieren tot een waarde van vijfhonderd miljoen op de markt te werpen of aan te kopen. Op deze wijze zullen alle industriële ondernemingen afhankelijk van ons worden. U kunt zich voorstellen, welk een macht wij ons daardoor zullen verschaffen.

21ste eeuw
Dit is dus nog toekomstmuziek en er is kennelijk een andere koers gekozen door via de nieuwe Quantum Syntax Grammar alles nietig te verklaren en alles te schrappen. Op deze manier denkt men van alles af te komen en zo de troep over te laten aan het volk en zelf met een schone lei te beginnen. Het lijkt er op dat deze weg de weg is die nu als de absolute weg naar de wereldheerschappij moet leiden. Opmerkelijk is wel het deel waar men als staat alle grote bedrijven in handen wil krijgen. Dit is toch via een andere financiële constructie uitgewerkt. Veelal in een verkapte vorm en veelal weten diverse bedrijven zelf niet wie de werkelijk geldschieters zijn. Duidelijk is dat alles gaat om en rond geld en macht en dat is frappant want geld heeft geen waarde en is blijkbaar volgens hun eigen regels dus macht waar het om gaat. En macht denkt men af te dwingen via dat geld. Kom ik even bij een natuurlijk gegeven: Er is geen tijd, afstand en zo zijn we bezig in een lijn in de wereld van dimensie. Wat weet deze club en elite werkelijk van dat gegeven af?

Morgen Hoofdstuk 22

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 26at 05:05am

Duidelijke aanwijsbare argumenten

De advocaten van Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs, Geert-jan Knoops en Marije Vaders gaan ervan uit dat de cassatie in de zaak Babel zal slagen. Dit na het bestuderen van de vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Dit meldt het Antilliaans Dagblad. In een persbericht wordt verklaard dat meerdere experts menen dat er duidelijke aanwijsbare argumenten bestaan voor het vernietigingen van de vonnissen van de Hoge Raad. Volgens de experts heeft het Hof procedurele fundamentele rechtsvragen op onjuiste wijze beoordeeld. Schotte en Van der Dijs zijn ervan overtuigd dat de vonnissen in de huidige vorm niet in stand kunnen worden gehandhaafd.

Point

Heer Knoops weet wat hij doet en wist dat het hoger beroep een farce is.
Nu men hogerop gaat, wordt ook meteen aangetoond de dwaling die OM en justitie in stand houden en daar ging het om!
De zaak Babel is een mooie gelegenheid daarvoor en tot zover de gehele corrupte justitie speelt mee.

Knoops

 

July 26at 05:03am

KPMG wilde projectontwikkelaar zijn en dat doet nu pijn

Hoe een accountants- en advieskantoor verzeild raakte in een kwestie die het zelf zou hebben afgekeurd
Het leek ooit een buitengewoon slim plan. Accountantskantoor KPMG besloot in 2004 om te verhuizen naar een nieuw hoofdkantoor, en om de bouw daarvan in eigen beheer voor te bereiden.
Maar het werd een hoofdpijndossier. Niet alleen bleef het oude kantoor leeg achter, maar het nieuwe kantoor bleek al gauw veel te groot. Vanwege een belastingconstructie bij de bouw van het nieuwe kantoor kreeg KPMG vorige week een boete opgelegd door het Openbaar Ministerie van € 8 mln. Eerder al heeft KPMG het belastingvoordeel, inclusief strafverhoging, terug moeten betalen.

Het dossier is daarmee nog niet afgerond. De reputatieschade die de verwikkelingen rond hoofdkantoor hebben veroorzaakt is al groot, maar kan nog groter worden als de mensen die het OM gaat vervolgen, voor de rechter komen. Het KPMG van nu is niet meer het KPMG van de periode 2004 tot 2014, maar de rechtszaken zullen opnieuw de schijnwerper zetten op een pijnlijk verleden.
Aanvullend verdienmodel
Hoe is het zover gekomen? In een feitenoverzicht van het OM valt te lezen dat KPMG voor ontwikkeling in eigen beheer koos om zo veel mogelijk controle te houden over het project en de eisen waaraan het moest voldoen. Wat het OM niet vermeldt, maar wat ongetwijfeld heeft meegespeeld, is dat eigen projectontwikkeling ook een aanvullend verdienmodel was voor KPMG. De marge die projectontwikkelaars rekenen, kon KPMG in eigen zak steken.
KPMG was daarmee niet uniek. Hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer schreef vorige week in het FD over de andere accountants, advocaten, en consultants die periodiek van het ene naar het andere kantoor verhuizen en daarbij soms pochen dat zij met dergelijke vastgoedtransacties meer verdienen dan met hun gewone werk.
Verhuizen en het in eigen beheer ontwikkelen van een vastgoedproject is natuurlijk niet tegen de wet. Probleem is alleen dat vastgoedontwikkeling niet het vak is van accountants. Zo ontstond een verhaal van schoenmaker blijft bij je leest, zoals Jurgen van Breukelen, de bestuursvoorzitter van KPMG die in 2014 moest opstappen, vlak voor zijn vertrek erkende.

Onvoorziene ontwikkelingen
KPMG werd stapsgewijs veel verder in het kantoorproject gezogen dan het oorspronkelijk van plan was. Eigenlijk had KPMG alleen de ontwikkelfase zelf willen doen, het voorbereidende werk. Het project moest voor de aankoop van de grond en voor aanvang van de bouw verkocht worden aan een belegger. Die belegger bleek echter alleen bereid het pand te kopen als het kant en klaar werd opgeleverd.
Bovendien was KPMG bij verwerving van de grond tegen een ondernemer aangelopen, die een deel van de beoogde locatie in bezit had. In plaats van de grond gewoon te verkopen wilde de ondernemer zelf in het project meedoen. Zo kreeg hij een belang van 30% in het door KPMG opgerichte ontwikkelbedrijf, KPMG-gebouw Amstelveen II bv (KPMG II), en een directiezetel.

Belastingontduiking
Die lasten manifesteerden zich vanaf het boekjaar 2014-15 toen KPMG alsnog € 18,5 mln moest betalen aan de Belastingdienst. Dat is overigens niet het bedrag dat KPMG per saldo kwijt is aan belasting. Na de correctie van de belastingaangifte geniet KPMG nog steeds aftrek, zij het minder dan eerst.
Nu is er nog een boete van € 8 mln bijgekomen. Uitgesmeerd over de huidige 132 partners zo'n € 60.000 per persoon, ongeveer een instapmodel uit de BMW 5-klasse. Een woordvoerder van KPMG laat weten dat deze pijn al is genomen in de vorm van een voorziening ten laste van jaarrekening 2015-16. Maar alle partners hebben daaraan meebetaald, ook degenen die na afloop van het kantoorproject zijn binnengekomen.
Pas echt in troebel water belandde KPMG, toen het ontwikkelbedrijf besloot dat ook dat de inrichtingskosten van het gebouw (vloerbedekking, de balie van de receptie, restaurant) ten laste zouden worden gebracht van de winst die met de uiteindelijke verkoop van het pand zou worden gemaakt.
Een bijzondere beslissing. Het is gebruikelijk dat de huurder, in dit geval moederbedrijf KPMG zelf, de inrichtingskosten voor zijn rekening neemt, en die over de looptijd van het huurcontract afschrijft. Dat levert ook belastingkorting op, maar veel minder dan wanneer de kosten in één keer van de verkoopwinst worden afgetrokken.
En daarmee raakte KPMG in het vizier van het Openbaar Ministerie. De constructie met de inrichtingskosten leverde KPMG een belastingvoordeel van €13,5 mln op. Belastingontduiking, volgens het OM.
Bovendien pleegde KPMG valsheid in geschrifte. Als gevolg van de constructie met de inrichtingskosten maakte het ontwikkelbedrijf namelijk minder winst. Daarvoor moest KPMG zijn mede-aandeelhouder, de naamloze ondernemer, compenseren. Het accountantskantoor betaalde hem €12,9 mln voor zijn werkzaamheden bij de bouw van het kantoor. Werk dat volgens het OM in geen verhouding staat tot het betaalde geld.

Troebel water
Waarom KPMG tot de belastingconstructie besloot blijft gissen, een constructie waarvan de kans bestaat dat eigen accountants en belastingadviseurs haar nooit hadden goedgekeurd als ze haar bij een klant waren tegengekomen. Het kan zijn dat het een bewuste poging was om de Belastingdienst te tillen, het kan ook zijn dat de betrokken KPMG-ers vonden dat het wel een verdedigbare constructie was. KPMG zegt in een verklaring afgelopen week zelf dat het nooit de bedoeling was om de Belastingdienst tekort te doen.
Maar wel zeker is wel dat de pijnlijke conclusie van Van Breukelen klopt: het is beter als accountants zich concentreren op het controleren van jaarrekeningen en zich niet bezig houden met branchevreemde activiteiten zoals vastgoedontwikkeling.

Point

En de vraag blijft; Waarom wordt de lokale KPMG annex Bearingpoint niet eens opengelicht?
De beerput stinkt vreselijk en vergeet niet de woorden van heer Wiels:
- Projectontwikkelaars
- Banken
- Accountants
De uitspraak die heer Wiels liet vermoorden.

KPMG

 

July 26at 05:01am

How to remove an RFID IMPLANT

Topic

Please be sure to visit the comment section when you are finished reading the article for advice from other TI’s.
RFID technology could lead to political repression as governments could use implants to track and target human rights activists, labor activists, civil dissidents, and political opponents; criminals and domestic abusers could use them to stalk and harass their victims; slaveholders could use them to prevent captives from escaping; and child abusers could use them to locate and abduct children. So what do we do about this?

Most of the TI’s that I have spoken have similar concerns when it comes to implant devices; the removal of an RFID implant is complicated whether you are a pet or a human. First you have to find a practitioner who can detect the chip.This is usually not so easy to do as some of the chips do not show up on X-rays, ultrasound machines, or scanners.Once you have successfully determined that you do have an implant ,you better hope the chip stays in one location, 90% of the time they tend to move around the body. Secondly, you must find a surgeon who is willing to remove the chip, or find a technician who can erase the chip and stop it from transmitting data. The following is sure to help those of you who may have strong implications of chip implantation. This article is to aid you in your search for either chip detection and or chip removal.

For the complete article click here

RFID

 

July 26at 05:00am

Protocol van Sion deel 55

Sion

PROTOCOL 21 (Leningen & Krediet)

1. Aan mijn laatste beschouwing wil ik nu een uitvoerige uiteenzetting over de binnenlandse leningen toevoegen. Over de buitenlandse leningen zal ik niet meer spreken; ze hebben onze zakken met het geld van de volkeren volgepropt; in onzen staat echter zullen er geen buitenlandse leningen meer zijn.

21ste eeuw
Nu, deze buitenlandse leningen zijn zo ver gegaan dat de schulden van de zogenaamde rijke landen ver boven de baten staan. Is dat de reden waarom men al ruim 100 jaar geleden er al niet meer over durft te spreken? Het uitzetten van lenen is een goede stap geweest om mensen slaaf te maken. Slaafs aan het systeem maar ook slaafs aan het geld. Maar datzelfde systeem van lenen heeft de lener verstrengeld in zijn eigen tentakels en dat is dat de lener nu anno 21ste eeuw slaaf is van andere grootmachten. Vandaar dat men er alles aan doet om geld te elimineren en over te gaan naar papier en loze afspraken.

2. Wij hebben de omkoopbaarheid van de staatsambtenaren en de nalatigheid van de vorsten gebruikt om onze gelden twee-, drie- en meervoudig terug te krijgen, terwijl wij de regeringen meer geld leenden dan zij onvoorwaardelijk nodig hadden. Wie zou ons dat kunnen nadoen? Ik zal mij nu met de bijzonderheden van de binnenlandse leningen bezig houden.

21ste eeuw
Niemand kon het nadoen omdat de joodse gemeenschap gesteund door de vrijmetselarij een tirannieke bewind voert wat niets toelaat! Nu nog worden andersdenkende personen die op andere manieren willen werken vermoord en de das omgedaan. Men duldt geen andere systemen laat staan andere manieren van betalen of afrekenen. Dus hoe kun je stellen dat wie dit na had kunnen doen? Het is simpel slavernij aanvaarden of anders sterven. Hoeveel mensen zouden vermoord zijn door bovengenoemde groepen puur om geld?

3. Als een staat een lening wil aangaan, dan stelt hij intekenlijsten op. Opdat de uitgegeven staatspapieren door iedereen genomen kunnen worden, wordt de nominale waarde van honderd tot duizend gulden vastgesteld. De eerste intekenaren wordt voorgehouden, dat ze niet alles toegewezen krijgen. De volgende dag komt het tot een prijsstijging; naar men voorgeeft, wegens grotere vraag. Na enige dagen maakt men bekend, dat de staatskas overvol is en dat men niet meer weet wat met het geld aan te vangen. Waarom neemt men het dan aan? De intekening overschrijdt nu het gevraagde bedrag meermalen, en hierin ligt het bijzondere succes, want het publiek heeft daarmee zijn vertrouwen in de regering te kennen gegeven.

21ste eeuw
Het is de zogenaamde obligaties oplichting die al vele eeuwen gaande is. En is het werkelijk een vertrouwen van het volk, of is het zo dat het volk hoopt ook een slag te kunnen slaan? Hoe is het mogelijk dat de vrijmetselarij en hun arrogante joodse gemeenschap dit zichzelf zo voorhouden. Wie is hier nu blind? Het gaat er steeds meer naar uitzien dat de club zijn weg is verloren! Of is het zo dat men moet geloven dat het goed mis is boven in die kamers?

4. Maar als de komedie afgelopen is, staat men voor een ongehoorde schuld. Om de rente te kunnen betalen, neemt de staat zijn toevlucht tot een nieuwe lening die de tot nu toe bestaande schuld niet wegneemt, maar integendeel vermeerdert. Als het vertrouwen in de staat dan eindelijk uitgeput is, moet men door nieuwe belastingen niet eens de leningen, maar alleen de rente van de leningen dekken. Deze belastingen veroorzaken dus een schuld, waarmee men een andere schuld betaalt.

21ste eeuw
Lening op lening en obligatie op obligatie, precies waar het nu stuk op aan het lopen is. Niet erg want dit was men duidelijk van plan en maakt dat de mensen met al die waardeloze papieren van rijke naar arme sloebers vallen! Het is een vuile opzet die men mag doen van een gerecht dat deze zaken steunt en afdekt want natuurlijk is alles via de wetten en regels geregeld en gedekt! Het spel van het geld is nu pas werkelijk in volle gang. Doch als men ziet hoe andere mogendheden het aanpakken dan zie je dat ze verder denken en door een slinkse manier beetje voor beetje land veroveren van landen rond de wereld. Dat zonder oorlog en zonder bloedvergieten maar simpel door schulden te claimen. Trouwens dit gebeurde ook lokaal door families waarvan de vaders artsen waren. Arme mensen werden wel geholpen maar men moest afstand doen van land en of huis maar het kon ook zijn antiek of waardevolle zaken. Zo zijn de meeste groot grondbezitters op ons eiland aan de grond en bezittingen gekomen. Dat ze er beter van geworden zijn, is nog de vraag want bezittingen vergaren op die manier is niet iets wat stand houdt.

Morgen Hoofdstuk 21 deel 2

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 25at 05:08am

'Nederland dé sluis naar belastingparadijzen'

Nederland is het belangrijkste land ter wereld voor multinationals om geld naar belastingparadijzen te sluizen. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam vloeit bijna een kwart (23 procent) van de kapitaalstromen via Nederland richting belastingparadijzen.
Daarna volgen Groot-Brittannië (14 procent), Zwitserland (6 procent), Singapore (2 procent) en Ierland (1 procent). Die vijf landen zijn daarmee wereldwijd verantwoordelijk voor het kanaliseren van bijna de helft van alle waardestromen richting belastingparadijzen.
De onderzoekers stellen dat die landen de rol van sluiswachter vervullen vanwege hun goede reputatie, politieke stabiliteit, goed ontwikkelde rechtsstaat en vele belastingverdragen die ze hebben met andere landen.

Brievenbusfirma’s
In het onderzoek wordt verder gemeld dat er 24 belastingparadijzen zijn, waaronder bekende namen als Luxemburg, de Britse Maagdeneilanden, Bermuda, Jersey en de Kaaimaneilanden. Door gebruik te maken van brievenbusfirma's in die landen proberen grote internationale bedrijven hun belastingdruk zoveel mogelijk te verlagen.
Onlangs werd in de Tweede Kamer een mini-enquête naar belastingontwijking gehouden. Daaruit kwam ook al naar voren dat Nederland een belangrijke rol speelt in internationale fiscale constructies. Naar schatting stroomt jaarlijks zo'n 4000 miljard euro door Nederland via brievenbusmaatschappijen.

Point

Denk even waarom KPMG/BearingPoint groot zijn geworden!

Dollar

 

July 25at 05:06am

Pedophile Ring Found in a Truck

8 dead and 30 rescued but hospitalized - discovered en route to Washington DC

The children found in the back of the truck are in serious to critical condition A gruesome discovery has been made in the back of a truck trailer after a suspicious Wallmart employee alerted authorities to a vehicle on the store's parking lot on Sunday morning. Police arrived and surrounded the truck on the Wallmart parking lot in San Antonio Texas and found 8 dead bodies in the back along with 30 children in serious to critical condition. The truck was heading to Washington D.C. and is believed to be part of an "Elite" child trafficking network, according to San Antonio Police Chief William McManus. The police were only made aware by chance when a man who inside the truck got out and asked the Wallmart employee for water. The employee brought water for the man, then called the police and asked them to conduct a welfare check whilst the truck was parked in the parking lot, McManus said. Fox59 reports: When police arrived at the trailer, they found eight dead and 30 suffering from various injuries, according to Fire spokesman Joe Arrington. Seventeen are critical while 13 are in serious condition, he said. The air conditioner in the trailer was not working, officials said. Police are searching the area to find anyone who fled the scene. Authorities don’t know how long it was parked at Walmart, but they are reviewing surveillance video. The driver was arrested, but police did not provide any information on him. “The driver and whoever else we find is involved in this will be facing state and federal charges,” McManus said. Once the victims undergo treatment, the case will be turned over to US Immigration and Customs Enforcement, according to the police chief. McManus said such incidents are not isolated. "Fortunately, we came across this one and fortunately there are people who survived but this happens all the time," he said. "You can see that it happens late at night under darkness because they don’t want to be discovered."

Point

En dan maar net doen of men hier niets van weet!
Wie speelt hier nu de domme?

Children

 

July 25at 05:04am

Om over na te denken

In de buik van een moeder zitten twee baby’s. Zegt de één tegen de ander: “Geloof jij in een leven na de bevalling?”
“Waarom vraag je dat? Natuurlijk!”, zegt de ander. “Er moet iets zijn na de bevalling. Misschien zijn we hier wel om onszelf voor te bereiden op dat wat we later zullen zijn.”
“Onzin”, zegt de één. “Er is geen leven na de bevalling. Wat voor soort leven zou dat zijn?”
Zegt de ander: “Ik weet het niet, maar ik denk dat er meer licht zal zijn dan hier. Misschien kunnen we daar wel lopen met onze benen en eten met onze monden. Misschien dat we meer zintuigen hebben om dingen te begrijpen die we nu niet begrijpen.”
Zegt de één: “Dat is absurd. Lopen is onmogelijk. En eten met onze monden? Belachelijk. De navelstreng geeft ons alles wat we nodig hebben. Maar de navelstreng is heel kort. Dus leven na de geboorte is sowieso uitgesloten.”
De ander staat erop. “Nou, ik denk dat er iets is en misschien is het anders dan hier. Misschien hebben we die navelstreng wel helemaal niet meer nodig.”
“Onzin. En trouwens, wat als er nog leven is, waarom is er dan nooit iemand uit dat leven teruggekomen? Bevalling is het einde van het leven. Daarna is er niets dan duisternis, stilte en vergetelheid. Het brengt ons nergens.”
“Nou, dat weet ik nog niet. Wat ik wel weet, is dat we moeder ontmoeten en dat ze voor ons zal zorgen.”
“Moeder? Geloof je echt in moeder? Dat is om te lachen! Als moeder bestaat, waar is ze nu dan?”
De ander antwoordt: “Ze is overal om ons heen. We zijn omringd door haar. We zijn van haar. In haar leven we. Zonder haar zou en kan er geen leven zijn.”
Zegt de één: “Nou, ik zie haar niet en ik merk niks van haar, dus het is alleen maar logisch dat ze niet bestaat.”
Waarop de ander zegt: “Soms, als je stil bent en je echt luistert, kan je haar aanwezigheid voelen en kan je haar liefhebbende stem horen, die ons roept van boven.”


July 25at 05:02am

Protocol van Sion deel 54

Sion

PROTOCOL, 20 (Financieel programma) Deel 8

36. De onbekwaamheid van de zuiver dierlijke gedachtegang van de overheden ligt duidelijk voor de hand; ze leenden bij ons geld tegen rente en dachten er niet aan, dat zij hetzelfde bedrag, vermeerderd met de rente, uit de schatkist moesten nemen om de schuld aan ons in te lossen. Zou het niet veel eenvoudiger geweest zijn, het geld door de belastingbetalers te doen opbrengen, aan wie zij geen rente moeten betalen? Dat juist bewijst het overwicht van onze geest, dat wij er in geslaagd zijn de staten de betekenis van de staatsleningen zo voor te stellen dat zij daarin zelfs voordeel voor zichzelf zagen.

21ste eeuw
Het voordeel is nu bij anderen gevallen en er is hier in deze gehele financiële beerput wat zaken gaande die het geheel binnenkort moeten laten klappen. Alles is op zijn plaats en via de elektronische weg is al enkele malen bewezen dat men gehele banksystemen kan hacken en al het kapitaal kan laten verdwijnen. Het moet allemaal nog "fine tuned" worden en dan kan de zaak springen.

37. Gesteund door eeuwenlange ervaringen, waarvan de grondslagen door de staten zijn gelegd, zullen onze instellingen zich van de hunne door duidelijkheid en doelbewustheid onderscheiden en iedereen van de nuttigheid van onze veranderingen overtuigen. Zij zullen een einde maken aan de misstanden, met behulp waarvan wij de overheden in onze macht hielden, maar die in ons koninkrijk niet meer geduld zullen worden.

21ste eeuw
De bankiersgroep heeft duidelijk hier een steek laten vallen want in de financiële markt is het toch wel wat anders aan het lopen. Men kan wel eeuwen ervaringen hebben en dan komen we weer op de arrogantie, men heeft dus ook hier niet van geleerd. Het koninkrijk van de machtige financiële persoon zal niet op deze manier zich laten herrijzen en het gaat zeer zeker al nu een andere kant op.

38. We zullen een zodanige wijze van verrekening instellen, dat noch de vorst, noch de geringste ambtenaar ook maar het kleinste bedrag ongemerkt aan zijn bestemming kan onttrekken of voor een ander dan het door ons voorgeschreven doel kan gebruiken.

21ste eeuw
We moeten ze wel even wat credit geven want de controle is inderdaad erg scherp en door elk persoon aan een nummer te koppelen is veel te achterhalen. Doch het domme beest, wat volk heet, heeft toch wat zaken geleerd en daar komen de elites nu wel achter. De constructies die rond de wereld mogelijk zijn en de elektronica hebben gemaakt dat men buiten het zwaar verouderde systeem kan leven en bestaan. De wereld van de drugs, gokken en de elektronica hebben nieuwe werelden geschapen. Een drugsdealer kan onwijs veel geld onttrekken van het dagelijks geldverkeer en grote gaten vallen in het geldsysteem van de elite. En op dat punt zijn we nu beland.

39. Men kan niet regeren zonder een vast plan. Zelfs helden gaan te gronde, als zij niet weten waarheen hun weg hen voert en als ze niet evenredig uitgerust zijn.

21ste eeuw
Zelfkennis of een uitspraak die men zelf niet begrijpt? Want men gaat ten onder aan arrogantie en ego en die blijven we teruglezen in de clubjes van de elite. Natuurlijk worden er nu nog veel fouten gemaakt in de nieuwe weg achter de schermen maar dat komt omdat men zich toch nog te veel vast houdt aan de oude constructies. Doch de nieuwe constructies werken al volop en zullen niet vallen door ego en overmoedigheid. Achter de financiële schermen is al veel gaande en dat allemaal zonder veel ophef en veel grootdoenerij.

40. De vorsten van deze wereld, die wij door representatieve plichten, feesten en besprekingen van de vervulling van hun vorstelijke plichten afhouden, dienden onzen vorst slechts als afscherming. De rapporten van de hovelingen en ambtenaren, die de vorst in het openbaar vertegenwoordigen, werden in werkelijkheid door onze vertrouwenslieden samengesteld. Ze bevatten voornamelijk blote beloften op bezuinigingen van de staat en op verbeteringen, waardoor de kortzichtige massa ten volle werd tevreden gesteld. De lezers van onze rapporten zouden wel hebben kunnen vragen: "Hoe moeten bezuinigingen bereikt worden? Soms door nieuwe belastingen?" Maar zij stelde zulke vragen niet. Gij, mijne heren, weet, waartoe deze zorgeloosheid heeft geleid en in welk een financieel warnet de staten zijn geraakt, trots de wonderbaarlijke arbeidskracht van hun volken.

21ste eeuw
Men heeft het nodig maar de huidige eeuw heeft duidelijk de klad gebracht in deze hoogmoedswaanzin van een vrijmetselarij club en hun joodse heersers. Maar men blijft doorgaan en inderdaad ze hebben zich wat aangepast om zo toch het gezette doel proberen te bereiken. Heren, de ritualen zeggen alles maar je neus steken in eeuwenoude geschriften, die verkeerd gelezen worden, brengen deze fouten duidelijk naar buiten. Het goddelijke van waar u denkt te handelen heeft dus toch wat hiaten en het "beestelijke" domme volk heeft toch kennelijk iets opgepakt wat u niet verwacht had. U weet wel de energie van een eenling.

Morgen Hoofdstuk 21

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 24at 05:12am

Important

Heer Bosman en zijn leugens

Naar aanleiding van de veroordeling van heer Schotte

John H Baselmans
De corrupte justitie (OM en de rechterlijke macht) zijn duidelijk een speelbal van hogerhand.
Het is duidelijk dat ze zich wringen via de vele mogelijkheden, om personen uit te sluiten die niet gewild zijn. Nu het eindelijk eens iemand is die meer bekendheid heeft komt dat eindelijk eens naar buiten.
Tot voor kort waren het de kleine man met een te grote mond die slachtoffers waren.

· Reply
Andre Bosman
Dus Gerrit Schotte is een "slachtoffer" volgens jou John H Baselmans?

· Reply
John H Baselmans
Andre Bosman Zoals ik al meerdere malen heb geschreven ik zeg niet dat heer Schotte clean is maar dan is de vraag wie dan wel in de politiek? En als men heer Schotte gaat pakken op "geruchten" en "krantenknipsels" en laat men getuigen angstvallig weg van de verhoren dan is OM en hun Jusitie en rechters schuldig aaneen politiek proces voeren. Gezien de uitspraak van de laatste 3 rechters is dat overduidelijk!
Men heeft heer Schotte aangewezen en men zal kost wat kost deze man hangen. Als er werkelijk recht was dan zouden alle politici daar moeten staan voor hun veroordeling en samenwerken met zeer discutabele "geldschieters, raadsheren en de maffia". U weet wat ik bedoel he heer Bosman?

· Reply
Andre Bosman
John H Baselmans u bazelt! De veroordeling is op basis van harde en verifieerbare feiten. U komt met geruchten en kwaadsprekerij. Ik heb nog geen hard bewijs van u mogen zien of ontvangen. Alles wat u aangeeft is op basis van wat u er van vind... mocht u harde bewijzen hebben stel ik voor om die aan het OM aan te bieden. Maar ik hoor u natuurlijk al weer zeggen: dat heb ik gedaan maar het OM neemt het niet serieus of stopt het in een doofpot... net zoals Gerrit Schotte uitgaat van een "complot vanuit Nederland". Kom met harde feiten in de openbaarheid, noem namen en dan pakken we het aan.

· Reply
John H Baselmans
Heer Andre Bosman Het is zeer kwalijk dat u al begint met de woorden "u bazelt!" Want dat wil zeggen dat u zelf blijkbaar ook woorden te kort schiet in deze zaak (en zo in vele).
Bewijzen?? Die zijn er ten overvloede en ja die zijn zoals alle zaken die wij als MKK aankaarten inderdaad gedeponeerd bij OM, min jus en Gouverneur! Ik kan u alle kopieën en nummers geven van deze aangiftes.
U komt zelf met aantijgingen want alle namen zijn genoemd (zie boek names) en ook alle aangiftes zijn veelal door mij openbaar gemaakt in de vele boeken die ik gepubliceerd heb. Ook u en u politieke vriend heer Raak heb ik veel zaken toegestuurd maar u gaf altijd nul op uw rekest omdat het politiek veel te gevoelig was en u bang bent voor uw eigen hachje! Vele zaken (ook die van heer Schotte als ik heer Knoops mag geloven) zijn gebaseerd op krantenknipsels.u vergeet dat vele van uw kamervragen opgesteld zijn via uw "toespeler" mevrouw Cramm die mij dan belde wat in de vragen te zetten!
U bent dat kennelijk vergeten net zoals uw collega heer Ronald van Raak waar vele ware informatie wel vandaan komt! Vergeten door u en uw collega kamervragen! Uw kamervragen waren vragen opgesteld door mevrouw Cramm en grotendeels van mij afkomstig! Waar denkt u waar mevr Cramm haar werkelijke informatie vandaan haalt? Waar denkt u wie er dan ooit 8 keer op een dag gecontact werd? Als u de mails en gesprekken wil horen u bent welkom op mijn huis adres want de opgenomen gesprekken en mailwisseling is wel erg veel.
Voordat u zich voortaan als Kamerlid zo laag uitspreekt is het goed dat u eerst gaat uitzoeken waar uw informatie vandaan komt Heer Andre Bosman!

· Reply
Andre Bosman
John H Baselmans mijn kamervragen zijn NOOIT door mvr Cramm opgesteld! Dus daarmee geeft u weer aan dat u informatie heeft, maar dat die informatie weer niet klopt... en als alle info in de openbaarheid is, is er kennelijk niks strafbaars of bewijsbaar in die info...

· Reply
John H Baselmans
Andre Bosman Bij deze een van de mails van mevr Cramm ter verbetering van de kamervragen

MIME-Version: 1.0
Received: by 10.112.21.136 with HTTP; Sun, 6 Mar 2016 05:43:43 -0800 (PST)
In-Reply-To: <43327421-B07B-4DF7-A60A-B6F8AF512D27@gmail.com>
References: <CACEu3t_OTRSsnV6=ZbJRe+HVW6vrJ7GH0ph00U
WVvCMmNWXekQ@mail.gmail.com> <43327421-B07B-4DF7-A60A-B6F8AF512D27@gmail.com>
Date: Sun, 6 Mar 2016 09:43:43 -0400
Delivered-To: john.baselmans@gmail.com
Message-ID: <CACEu3t8UijYwr2KPMyMn9K-mVzOF28qcNtbo8Tj7b2R1FeHhbQ@mail.gmail.com>
Subject: Re: Zet het in je file
From: John Baselmans <john.baselmans@gmail.com>
To: "N.L. Cramm" <nardycramm@gmail.com>
Content-Type: multipart/alternative; boundary=089e011828466393fe052d61899d

--089e011828466393fe052d61899d
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Was er mee bezig bij deze

Vragen van de leden Bosman (VVD) en Van Raak (SP) aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en
Justitie over mogelijke betrokkenheid van KPMG bij (illegale) gokpraktijken
op Cura=C3=A7ao

1 Kent u de berichten over mogelijk illegale gokpraktijken op Cura=C3=A7ao,

gericht op digitale sports betting?

ZIE DE DATUM EN DE VRAGEN DIE VOOR UW GESTELDE INDIENEN ZIJN!
Dit toont aan dat u van leugens in elkaar zit en u afgaat op krantenartikelen!
Ik kan hier niet uw "vertrouwelijk" stuk zetten naar mevr Cramm daar u dan aanleiding heeft om te gaan schreeuwen en trappen.
Maar ook die kan ik allemaal naar u prive voor uw geheugen op te vijzelen.

· Reply
John H Baselmans
Andre Bosman Nog een mailtje van mevr Cramm over UW kamervragen die ik moest corrigeren!!

Delivered-To: john.baselmans@gmail.com
Received: by 10.112.60.97 with SMTP id g1csp961563lbr;
Sun, 6 Mar 2016 05:23:22 -0800 (PST)
X-Received: by 10.28.211.1 with SMTP id k1mr8513022wmg.93.1457270602039;
Sun, 06 Mar 2016 05:23:22 -0800 (PST)
Return-Path: <nardycramm@gmail.com>
Received: from mail-wm0-x22d.google.com (mail-wm0-x22d.google.com. [2a00:1450:400c:c09::22d])
by mx.google.com with ESMTPS id 193si5430105wmf.95.2016.03.06.05.23.21
for <john.baselmans@gmail.com>
(version=TLS1_2 cipher=ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128/128);
Sun, 06 Mar 2016 05:23:22 -0800 (PST)
Received-SPF: pass (google.com: domain of nardycramm@gmail.com designates 2a00:1450:400c:c09::22d as permitted sender) client-ip=2a00:1450:400c:c09::22d;
Authentication-Results: mx.google.com;
spf=pass (google.com: domain of nardycramm@gmail.com designates 2a00:1450:400c:c09::22d as permitted sender) smtp.mailfrom=nardycramm@gmail.com;
dkim=pass header.i=@gmail.com;
dmarc=pass (p=NONE dis=NONE) header.from=gmail.com
Received: by mail-wm0-x22d.google.com with SMTP id l68so28637062wml.1
for <john.baselmans@gmail.com>; Sun, 06 Mar 2016 05:23:21 -0800 (PST)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=gmail.com; s=20120113;
h=mime-version:subject:from:in-reply-to:date
:content-transfer-encoding:message-id:references:to;
bh=hJ2pWTEgsE3TBHEutJCpl1RLrc8v8wou/Cpfjsu/CwY=;
b=PSCLm8HcFgNvxRmKYo7UastbHJhFuv1c
ZQ7/VvE06/iy4ZvX7VqzIpnVlI1Q6BOCsm
gZFbJ+7HS361la1UkPaSV2lSR/VpuDaFgmmlZ
OhcMb3JlOokX7s9Kacy+tplLLssSq+E
z/kd4N/aZS9MykvOOxG0iTKbfrfKh2oFhozPKjgO
OwvLuUbaoJgAVxoFJineRNMEnLfT
NWZYiF5y1a0D8laop4Kt3S95OYDbFqvFd5Qhk
ZdtHEc2G5JIdzn7KkoXq+gDW9KR0tCE
gmpajrnwg9YQA07aVtqnPbZ8MNy3aY+8q+rDyPR
d5jLR8Ne4C9+oT5xfIYCIplwYUCj5
RYSw==
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=1e100.net; s=20130820;
h=x-gm-message-state:mime-version:subject:from:in-reply-to:date
:content-transfer-encoding:message-id:references:to;
bh=hJ2pWTEgsE3TBHEutJCpl1RLrc8v8wou/Cpfjsu/CwY=;
b=Y7SewLRpg3YjUCttMQMfk/ZZ2xhpkAAft42Yl
dtk1IQK9e7ZR6URjl4KdekMTCE9ko
7BtU91xCV8UO+WBfwhU/3FMEa5J8eO7LTlLk
4tW+oi5C2GX9dCL0YXOq4h0/vFdL65Zn
AQ/Z96Ss8pXQSuKg968P4OZlLphWzzst2k3vfwo
7ygEe3Mo/7BUbKgPU1Bjse/sk8rTC
jEGPS5nBSMZDX/7Ww9hZcEblw3ShHjCX9co5oz
Op525bSN80hzdYWJXkRp9hTeL73Zak
OGMUQN9gfKgKrcuMKOIE0f3WTWA+CUYJZaH7
sHNBTw1CTzKM53ioItnIOIvr8LnWmxfu
BURQ==
X-Gm-Message-State: AD7BkJI7Fo7OPmLgAUMjiHhhi5pXMlE2UOPK5aI2bqv
HICvb511Eba50Eb58Eu2lLuT67A==
X-Received: by 10.28.135.4 with SMTP id j4mr8284663wmd.80.1457270601795;
Sun, 06 Mar 2016 05:23:21 -0800 (PST)
Return-Path: <nardycramm@gmail.com>
Received: from [192.168.0.16] (i154252.upc-i.chello.nl. [62.195.154.252])
by smtp.gmail.com with ESMTPSA id hu1sm12911407wjb.36.2016.03.06.05.23.20
for <john.baselmans@gmail.com>
(version=TLS1 cipher=ECDHE-RSA-AES128-SHA bits=128/128);
Sun, 06 Mar 2016 05:23:21 -0800 (PST)
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Mime-Version: 1.0 (Mac OS X Mail 8.2 \(2104\))
Subject: Re: Zet het in je file
From: "N.L. Cramm" <nardycramm@gmail.com>
In-Reply-To: <CACEu3t_OTRSsnV6=ZbJRe+HVW6vrJ7GH0ph00U
WVvCMmNWXekQ@mail.gmail.com>
Date: Sun, 6 Mar 2016 14:23:20 +0100
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Message-Id: <43327421-B07B-4DF7-A60A-B6F8AF512D27@gmail.com>
References: <CACEu3t_OTRSsnV6=ZbJRe+HVW6vrJ7GH0ph00U
WVvCMmNWXekQ@mail.gmail.com>
To: John Baselmans <john.baselmans@gmail.com>
X-Mailer: Apple Mail (2.2104)

fantastisch, dank je wel, opgeslagen!

Wil je nog even naar de kamervragen kijken? ik skype je later

· Reply
heer Andre Bosman zie uw prive mail even met de mail van mevrouw Cramm naar mij toe met het officieel stuk dat me gestuurd werd.
Laten we hopen dat u en uw politiek maatje ook zo de corruptie aan pakt in uw eigen gelederen dan hebben wij als burger niets meer te vrezen.

· Reply
Andre Bosman
John H Baselmans vragen waren dus al gemaakt. Dat Nardy ze aan u voorlegt is haar keuze en niet de mijne. Ik maak mijn eigen Kamervragen. Dat is dus ook duidelijk.

· Reply
John H Baselmans
Andre Bosman jaja u weet beter en valt van de ene in de andere leugen. U kunt uit de mail opmaken die naar u privé is gestuurd dat de vragen van mevr Cramm kwamen ver voordat u ze indiende door ons geschreven zijn. Wat waren dan alle zaken rond KPMG en Pizziolo? Weet u die conversaties nog? Of moet ik soms alle mails en correspondentie ook hier plaatsen!
Zie even hoe de vragenstalling is opgemaakt en dat alles gelinkt is aan krantenknipsels en bedrog.
Heer Bosman u bent een duidelijke leugenaar en dat is nu wel bewezen en u wilt via een vuile weg uw politieke carrière opbouwen net zoals toentertijd een heer Brinkman die ook gebruik maakte van mijn diensten en door zijn eigen leider de goot is ingeschopt werd nadat men er achter kwam waar hij mee bezig was.
Misschien toch eens goed om eens te gaan kijken in uw eigen Nederlandse politieke club wat er allemaal mis is voordat u mij als leugenaar uit maakt en mij aan gaat spreken als zijnde "Bazel"


Een antwoord op een prive message

Heer Bosman
Je verteld halve waarheden John en dat is nog wel schadelijker dan een hele leugen. En ik blijf mij verbazen dat je het voor Schotte blijft opnemen. Geeft mij te denken...

John Baselmans
Heer Bosman
Vertel mij dan eens waar ik de halve leugen vertel?
Ik kom voor recht op!
Of het nu Hitler, Stalin, Alexander of Schotte is gaat het mij niet om.
Schotte is erin geluisd.
Want zoals ik al vele malen schreef veroordeel dan alle politici die hetzelfde doen als heer Schotte.
Ik bemoei me niet met politiek wel de vieze leugen spelletjes die u en uw collega's spelen want dat is onrecht en vieze handel!

U weet beter en ik heb alle bewijzen in handen heren.

Zonnige groet
John H Baselmans-Oracle

Bosman

 

July 24at 05:10am

Guangdong Zhenrong wil nieuwbouw

Guangdong Zhenrong wil de oude raffinaderij op het Isla terrein niet overnemen. In plaats daarvan wil het Chinese bedrijf een nieuwe raffinaderij bouwen bij Bullenbaai. Daarmee komen ze tegenover regering en parlement te staan, die voorkeur hebben voor modernisering van de oude raffinaderij. Haalbaarheidsstudies over beide locaties moeten duidelijk maken wat het beste is.

Point

Men gaat eisen!! Natuurlijk het geld is machtig!
Langzaam maar zeker zullen het de Chinezen zijn die over gaan nemen.
Zij hebben geduld EN het geld!

Regenerator

 

July 24at 05:08am

Many Elite Headed to Prison for Child Sex Trafficking

Did you know that in Trump’s first 30 days in office, his people, mainly Attorney General Jeff Sessions, prosecuted 1,500 sex traffickers? To date, Trump/Sessions have prosecuted 3,500 child-sex-traffickers.

“This should be one of the biggest stories in the national news. Instead, the mainstream media has barely, if at all, covered any of these mass pedophile arrests. This begs the question – why?” Liz Crokin wrote for Townhall.com on February 25th.

The numbers are “staggering” when compared to the less than 400 sex trafficking-related arrests made in 2014 according to the FBI.

President Donald Trump issued an executive order giving the FBI extra power to crack down on human trafficking offenses.
My guest from this previous Sunday night was fired by Townhall, shortly after running this piece on Trump and his intent on going after pedophiles. Liz told me in a private conversation that she was told by Townhall officials that they would never cover the subject again even if the President made it a news item. This opens up a whole can of worms about this publication. What is Townhall hiding? Liz Crokin felt compelled to flee the country for her safety.

I covered this same topic on the same date as Liz Crokin. The day before, President Trump announced that he was initiating a bold new initiative to go after child-sex-traffickers. I ran a video of the announcement on my Feb. 25th article. However, the video, a major announcement by the President of the United States has been scrubbed from the Internet. Any questions?
RELATED: Statement from President Donald J. Trump on the Passage of H.R. 2664, H.R. 2480, and H.R. 2200

There Is Collusion Between the US and Russia- The NYT Is Correct
I tried to meet Liz Crokin for a long time and could not figure out why I could not reach her. The people that we know in common spoke of her professionalism and cooperative spirit. Then one day, my phone rings and it’s Liz Crokin. She had been in hiding as she revealed in the phone call. Why? Because her life was in danger for covering child-sex-trafficking and the involvement of the elite. In other words, she was treading on very thin ground, the kind thin ice that got Nancy.
I have had a paradigm shift in my thinking regarding the establishment’s incessant and ridiculous Russian-collusion allegations against Trump. There is indeed collusion between Trump and Putin. On a previous interview with Liz Crokin, she stated that she was aware of a clear intent for Trump and Putin to work together to exterminate pedophilia from their respective countries. The previous evidence presented in this article speaks to this clear intent with regard to the direction both leaders are taking. There is the collusion, it is just that the mainstream media will never tell you the truth of what is really behind this collusion. The obvious goal of Deep State establishment is to keep the two world leaders apart on this issue because it exposes the raw evil that permeates our Deep State. Putin knows it, Trump knows, Liz Crokin knows it and now you know it.
The clear intent of the Deep State is not to just get Donald Trump impeached over the Russian collusion allegation, but to keep the 2 men apart.

Point

En dan hoort men niemand en is het begrijpelijk dat heer Trump zo door het slijk gehaald wordt.

Cabal

 

July 24at 05:06am

Protocol van Sion deel 53

Sion

PROTOCOL, 20 (Financieel programma) Deel 7

31. Hieruit volgt, dat de staat langs de weg van de belastingheffing de armen de laatsten cent ontneemt, alleen om aan vreemde kapitalisten, van wie hij het geld leende, de rente te betalen, in plaats van de benodigde bedragen door middel van een belasting, die geen rente kost, uit het eigen volksvermogen bijeen te brengen.

21ste eeuw
En zie hier het verdere spel wat we nu nog steeds ondervinden en wat toegepast wordt. Het uitkleden via belasting is dus de enige troef die men nog kan uitspelen! Opmerkelijk en heel goed te weten dat men verder niet erg creatief is geweest.

32. Zolang de leningen in het binnenland werden opgenomen lieten de overheden eenvoudig het geld uit de zak van de armen in die van de rijken vloeien. Toen wij echter door omkoping personen kregen om in het buitenland geld op te nemen, verdwenen alle rijkdommen van de staten in onze kassen en de mensen werden aan ons schatplichtig.

21ste eeuw
Het deel waar we nu in beland zijn en waar het volk en haar regeringen aan vast zitten. De wereld is nu een geldkist en wie gaat deze verder beheren? Tot op heden maken de Chinezen een goede kans daar zij heel slim via de vele economieën van de diverse landen hebben binnen kunnen sluipen. Nu is het pay day aan het worden en hoe wil men dat gaan oplossen als er geen geld meer is? Het zal dan land worden of bezittingen. China lacht en lacht heel hard
.

33. Door de nalatigheid in de leiding der staatszaken, door de omkoopbaarheid van de ministers, door de onbekwaamheid in economische vraagstukken hebben de regeringen hun lande dermate in de schuld slavernij van onze banken gebracht, dat zij hun schulden nooit zullen kunnen betalen. Gij, mijne heren, zult begrijpen, welke moeite en geldelijke offers ons het veroorzaken van dezen toestand heeft gekost.

21ste eeuw
En zo wordt er gewezen van bovenaf wie de schuldigen zijn! Het mooie is dat nu duidelijk naar boven komt dat alles gedirigeerd is vanuit de bovenste kamer en zo de schuld geschoven kan worden naar hun slaven! Ondertussen zijn het de elite en de absolute top die dit dus allemaal opgezet hebben en van elke schuld veel geld uit hebben kunnen trekken.

34. Storingen in het geldverkeer zullen wij niet dulden. Daarom zullen er geen verschillende staatsschuldverbintenissen meer zijn, een enkele uitgezonderd, die één, procent rente zal geven; deze lage rente zal de staat niet meer de aderlating door bloedzuigers doen ondergaan. Het recht tot uitgifte van waardepapieren zal uitsluitend worden toegestaan aan de industriële maatschappijen welke het niet zwaar zal vallen uit haar winst de rente te betalen, terwijl de staat uit zijn leningen geen winst kan trekken, daar hij die alleen opneemt om zijn uitgaven te bestrijden, maar niet om zaken te doen.

21ste eeuw
En zo gaat het geld verdwijnen en hangt de financiële markt sinds geruime tijd vast aan waardeloos toiletpapier en plastic kaarten, die op die manier zeer gemakkelijk na te gaan zijn wat de personen uitvoeren met hun geld.

35. Zulke industriële papieren zal de staat ook kopen op deze manier verandert hij van een rente betalende schuldenaar, die hij tegenwoordig is, in een schuldeiser. Deze maatregel zal storingen in het geldverkeer, klaploperij en gemeenheid onmogelijk maken, die ons de tijd der heerschappij niet wenselijk voorkomen.

21ste eeuw
Waar men dacht om via waardepapieren alles te controleren is er juist een parallel markt gekomen van zogenaamde "banken" die buiten het gehele joodse systeem om werken. Ondertussen zijn er al wat meerdere mogelijkheden opgedoken die zich niet meer storen aan het slaven gekoppeld geldsysteem en haar beurzen.

Morgen Hoofdstuk 20 deel 8

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 23at 05:11am

Oud-premier Schotte direct in cassatie na uitspraak hoger beroep

Het Curaçaose Gerechtshof heeft oud-premier Gerrit Schotte in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel. Ook mag Schotte de komende vijf jaar niet in het parlement verkozen worden. Zijn partner Cicely van der Dijs kreeg vijftien maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk.
Samen met hun advocaat Marije Vaders vulden Schotte en Van der Dijs gelijk de papieren voor cassatie in, en zworen ‘te blijven strijden tot het einde’. De oud-premier en zijn levenspartner blijven op vrije voeten in afwachting van het cassatieverzoek.
Schotte en Van der Dijs zijn veroordeeld wegens valsheid in geschrifte, het witwassen van geld en corruptie. Het Hof acht bewezen dat Schotte geld heeft aangenomen van de omstreden Italiaanse casinobaas Francesco Corallo.

‘Nederlands systeem’
In de rechtszaal liet het duo geen reactie zien toen het vonnis uitgesproken werd, maar eenmaal buiten uitten ze hun teleurstelling en ongenoegen. “Deze uitspraak moet onze gemeenschap bangmaken. Het laat zien hoe Justitie Curaçaoënaars beheerst, die niet in het systeem passen dat de Nederlanders voor dit land willen”, aldus Schotte.
Tijdens de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep Babel vorige maand richtte het topadvocatenteam Geert-Jan en Carry Knoops zich op de start van het onderzoek. Volgens de advocaten was er geen ‘geen grondslag voor een justitieel onderzoek naar Schotte’. Het Gerechtshof oordeelde daar vandaag anders over.
Schotte is in het hoger beroep wel vrijgesproken van het verliezen van zijn diplomatieke paspoort, maar kreeg geen strafvermindering. Van der Dijs is vrijgegesproken van valsheid in geschrifte en kreeg een strafvermindering van drie maanden.

Contact met OM in Italië
De betrokkenheid van Ton van der Schans als waarnemend advocaat-generaal is voor Schotte en Van der Dijs ook een strijdpunt. Ze beschuldigden Van der Schans ervan dat hij loog over de correspondentie met de Italiaanse officier van Justitie Roberto Pelicano. Het contact met het OM in Milaan zou een belangrijke aanleiding zijn geweest om het onderzoek Babel naar Schotte en Van der Dijs te starten.
De woordvoerder van het Openbaar Ministerie, Norman Serphos: “het vonnis is volledig in overeenstemming met wat er was geëist, maar dit is geen reden is om te juichen.” Nu Schotte en Van der Dijs gekozen hebben om in cassatie te gaan, kan het zes tot twaalf maanden duren voor er een eindoordeel in de zaak komt.

‘Klassejustitie’
Schotte’s partijgenoten Charles Cooper en Gilmar Pisas waren ook aanwezig in de rechtszaal. “Deze zaak is een politieke vervolging om Schotte uit te schakelen in de politiek. Dit land is in de greep van klassejustitie”, vindt parlementariër Cooper. Volgens Pisas blijft hun partij MFK duidelijk aanwezig in de Curaçaose politiek. “Het feit dat Schotte nog vrij is, zal hem uitgebreid de kans geven om de beste beslissingen te nemen voor de MFK.”

Point

De corrupte justitie (OM en de rechterlijke macht) zijn duidelijk een speelbal van hogerhand.

Het is duidelijk dat ze zich wringen via de vele mogelijkheden, om personen uit te sluiten die niet gewild zijn. Nu het eindelijk eens iemand is die meer bekendheid heeft komt dat eindelijk eens naar buiten.
Tot voor kort waren het de kleine man met een te grote mond die slachtoffers waren.

Nogmaals ik zeg niet dat heer Schotte geen zaken heeft gedaan die niet door de beugel kunnen maar veroordeel hem dan op die zaken die wel zijn gebeurd en ga niet af op krantenknipsels en van horen zeggen.

Schotte

 

July 23at 05:09am

Ex-medewerkers: ‘Veel geld verdwijnt bij Refineria di Korsou’

Gisteren hebben twee prominente ex-medewerkers van de Refineria di Korsou tijdens een persconferentie beweerd dat er binnen het bedrijf veel mis is. Er gaat veel geld om in de RdK en veel mensen plukken daar persoonlijk de vruchten van. De voormalige medewerkers zijn financieel expert Shenil Isidora, en raffinaderijdeskundtige Eugene Angelica. De Extra meldt dat mevrouw Isidora goed gedocumenteerd heeft toegelicht wat er zoal mis is binnen het bedrijf en hoe de regels van Good Governance aan de laars worden gelapt. Zo worden lucratieve contracten gegeven aan bepaalde personen en bedrijven. Ze krijgen geld zonder dat duidelijk is waarvoor ze betaald worden. De huidige directeur van de Refineria. José van der Wall-Arneman zou daarbij een dubieuze rol spelen. Sinds hij aan het bewind is zou er op grote schaal gesjoemeld worden. Isidora zei dat zij en Angelica meerdere malen de premier en parlementariërs hebben gewezen op de misstanden, maar zonder resultaat. Vandaar dat men besloot de persconferentie te houden.

Point

En dit gaat nog alleen maar over Refineria di Korsou.
Praten we nog niet over andere semioverheids clubjes.

Isidora

 

July 23at 05:07am

MALIA AND SASHA’S REAL PARENTS IDENTIFIED
Emigrate While You Still Can!

Click here

Obama.

 

July 23at 05:05am

Protocol van Sion deel 52

Sion

PROTOCOL, 20 (Financieel programma) Deel 6

26. De voorlopige ramingen van de staatsinkomsten en uitgaven zullen naast elkaar gelegd worden, opdat men beide niet elkander vergelijken kan.

21ste eeuw
Regels, wetten en weer regels om zo zand in elkaars ogen te strooien. Controle op controle en wie controleert nu wie ook al weer? Onzinnig en zonder enig werkelijk doel als alleen zaken complex maken voor het volk.

27. Hervormingen, die wij in de financiële instellingen willen invoeren, zullen op een manier voorstellen, die niemand verontrust. We zullen de noodzakelijkheid van deze veranderingen voorstellen als gevolgen van de chaos waarin de financiële huishouding van de staten terecht is gekomen.

We zullen bewijzen dat de hoofdoorzaak van dezen ongezonde toestand daarin is gelegen, dat men aan het begin van ieder jaar een begroting opstelt, die van jaar tot jaar aangroeit. Dan verlangt men een supplement, dat al na drie maanden uitgegeven is; hierop wordt een aanvulling budget gesloten en ten slotte begeert men nog een verder krediet om de eindafrekening te kunnen opmaken.

Daar de begroting voor het daaropvolgende jaar naar de totale rekening van het afgelopen jaar wordt opgesteld, bedraagt het jaarlijkse verlies vijftig procent en de begroting verdrievoudigt zich alle tien jaren.

Dank zij dezen gang van zaken, welke de regeringen in haar zorgeloosheid hebben toegepast, zijn hun schatkisten leeg. De daarop volgende leningen hebben het restant opgeslokt en alle staten tot het bankroet gebracht.

21ste eeuw
Zie hier de manier van bekonkelen, schuiven en dat allemaal onder het woord "hervormen". Als men al in deze tijd aan het hervormen was waarom is dat dan nu nog gaande in deze eeuw? Is het hervormen niet meer dan een alsmaar schuiven en manipuleren van het financiële geheel? Duidelijk staat hier dat hervormen een mislukking is maar deze mislukking is nu nog steeds aan de gang. Iemand maakt dus grof geld bij het mislukken van het regeren van een land!

28. U zult wel begrijpen, dat wij zo'n economie, zoals we haar aanbevalen, bij ons niet zullen dulden.

21ste eeuw
Als "ons" dat niet dulden waarom is dat dan nu nog gaande? Zijn de inzichten anders geworden of zijn de kaarten anders gaan vallen? Duidelijk is er nog geen alleen heersen en geld moet nog gedeeld worden. Ook is duidelijk dat de joodse absolute geldheersers niet meer de touwtjes in handen hebben via hun failliete banken en beleggingssysteem!

29. Iedere staatslening bewijst zwakte en gebrek aan begrip voor de rechten van de staat. De leningen hangen als het zwaard van Damocles boven het hoofd der vorsten, die, in plaats van de benodigde gelden rechtstreeks bij de onderdanen te halen in de vorm van een belasting, met uitgestrekte handen bij onze banken komen bedelen. Buitenlandse leningen zijn als bloedzuigers, die men van het staatslichaam niet kan verwijderen of het zou moeten zijn dat zij vanzelf afvallen of dat de staat ze met geweld afschudt. Maar de staten schudde deze bloedzuigers niet van zich af, integendeel, zij vermeerderen nog haar aantal, zodat zij aan deze vrijwillige aderlating ten slotte te gronde moeten gaan.

21ste eeuw
Dus de opzet is duidelijk, men moet ten onder gaan ten koste van de staat en hun koningen. Het spel is dus duidelijk dubbel en toen heeft men dus als joodse gemeenschap, gesteund door de vrijmetselarij, gekozen voor de jezuïeten methode!

30. Wat is in werkelijkheid een lening, vooral een buitenlandse, anders dan een aderlating? Een lening bestaat uit staatsschuldverbintenissen, die de verplichting inhouden tot het betalen van een bepaalde rente, in verhouding tot de grootte van het opgenomen kapitaal. Bedraagt de rente vijf procent, dan heeft de staat in de loop van twintig jaar ten overvloede alleen aan rente een bedrag betaald, gelijk aan het bedrag der lening, in veertig jaar een dubbel zo hoog bedrag, in zestig jaar het drievoudige en de schuld zelf blijft altijd nog onbetaald.

21ste eeuw
Het systeem der joodse banken en hun financiële markt. Het is nog steeds gaande maar daar is dus de beurzen en het beleggen nog bijgekomen. In die wereld worden de biljarden gemaakt al zijn het simpele getallen en is er niets meer gedekt door waarde materiaal goud of geld. Het gehele financiële circus is niets anders dan een ballon die dikker en dikker wordt. De vraag is tot hoever zullen de constructies (rubber) het uit kunnen houden?

Morgen Hoofdstuk 20 deel 7

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 22at 05:08am

WAARSCHUWING BONAIRE

Zojuist enkele "gluiperds" van vrijmetselaars gedelete van mijn wall. Deze mensen die hier lokaal bij ons persoonlijk kinderen zonder vaste banden wilden hebben om deze te verschepen naar andere landen om zogenaamd hen te helpen! Momenteel zijn ze bezig om weer een loge op te richten op Bonaire onder het mom zogenaamd het goede te verkondigen. Pas op met datgene wat zij zien wat "goed" is!

Baby

 

July 22at 05:06am

Nederland schendt al 30 jaar mensenrechten in eigen land

Op 5 juli hebben de Vrouwenpartij en Trots Op Nederland de Nederlandse Staat bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens aangeklaagd voor schending van het Europese Verdrag. De partijen hebben vier serieuze klachten ingediend bij het Europese Hof, waaruit onder andere blijkt dat Nederland al ruim 30 jaar mensenrechten schendt in eigen land.
De voorzitter Monique Sparla van de VP hoopt dat ‘het parlement de moed heeft om de burger haar grondrechten terug te geven’

In het Klaagschrift staat keiharde kritiek op het functioneren van de Nederlandse Rechtsstaat.
“…in Nederland wordt inmiddels al meerdere decennia lang naleving van het EVRM door de overheid substantieel onvoldoende wordt gecontroleerd, schendingen onvoldoende worden vastgesteld. Dit geldt voor alle drie de machten in Nederland, zowel de wetgever, het bestuur als de rechtsprekende macht. Het belang van alle mensen die nu/na nu in Nederland verblijven, is dan ook gediend met een grondige, juiste beoordeling van de vier klachten in…”

Botsing met Kiesraad en Raad van State

De problemen hebben zich voorgedaan voor en na de verkiezingen. De Vrouwen Partij werd uitgesloten van deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 door de Kiesraad, omdat zij de waarborgsom van meer dan 11.000 euro niet betaalde en geen ondersteuningsverklaringen inleverde. Zij gingen in beroep bij de Raad van State, omdat het niet kunnen deelnemen in strijd is met de grondrechten van burgers. De Kieswet, die sinds 1989 beide zaken verplicht stelt, is nooit aan de grondrechten getoetst. Dit komt door de invoering van artikel 120 Grondwet in 1983. Regering en parlement (de wetgever) hebben in 1989 (en in 2004) een wijziging van de Kieswet niet gecheckt met het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

De Raad wees het beroep af op 10 februari, maar een van de betrokken rechters namens de Raad van State, mr. Slump wilde in tweede instantie gewoon doorgaan met de zitting, hoewel hij gewraakt was door de Vrouwen Partij. (Wraking betekent dat de VP bezwaar maakte tegen Slump als oordelend rechter vanuit de codex van rechters en Artikel 6 EVRM.). Slump behandelde tijdens deze zitting zelf de wraking, die tegen hem was ingesteld. Dit is juridisch onjuist.

Vervolgens was er op diezelfde vrijdagmiddag een zogenaamde tweede wrakingszitting geleid door mr. Wortmann. Hierin moest een beslissing genomen worden over de wraking van mr. D.A.C Slump. In deze zitting werd mr. Slump in het gelijk gesteld. Ook deze zitting was niet in de haak.

Het is de plicht van de wrakingskamer, op grond van nationaal recht en het EVRM, om te onderzoeken of deze twee kernmededelingen door de gewraakte rechter mr. Slump daadwerkelijk zijn gezegd. Dat onderzoek is door de wrakingskamer niet verricht. Daardoor is de tweede wrakingszaak juridisch niet correct en zou er geen zitting hebben mogen plaatsvinden. Daarmee is de uitspraak van de Raad van State, waardoor de VP niet aan de 2e Kamerverkiezingen kon deelnemen, onrechtmatig.
Vier klachten tegen Nederlandse staat

Klacht 1 –
De Vrouwen Partij heeft niet de rechtsbescherming gekregen die art. 13 EVRM eist.

Klacht 2 –
Het Parlement heeft nagelaten in/na 1988 nieuwe Kieswetsartikelen te toetsen aan het EVRM. Hierdoor hebben wetsartikelen bestaan die in strijd zijn met het EVRM. De wetgever heeft die plichten sinds 1988 volledig geschonden. Ook met betrekking tot andere wetten dan de Kieswet.

Klacht 3 –
De Kiesraad heeft bij de vaststelling van het besluit om Vrouwen Partij uit te sluiten van deelname aan Tweede Kamerverkiezingen art. 1 EVRM geschonden.

Klacht 4 –
Het parlement heeft met de vaststelling/instandhouding van art. 120 Grondwet art. 1 EVRM, art.1 Protocol 15 EVRM en het EVRM – rechtsbeginsel ‘Rule of Law ‘ geschonden. Sinds de vaststelling in 1983 van art 120 Grondwet kan hierdoor al ruim dertig jaar schending van mensenrechten (vermeld in de Grondwet en het EVRM) plaatsvinden zonder dat de rechter hiertegen iets kan ondernemen.

Point

Hoe lang ben ik er al niet over bezig en eindelijk worden deze zaken internationaal aangekaart!

Klacht

 

July 22at 05:04am

Plaza verkocht voor 16,2 miljoen gulden

‘Naam hotel straks Waterford Doubletree’
De veiling van het Plaza Hotel heeft 16,2 miljoen gulden (9 miljoen dollar) opgebracht. Dat is conform de inzetprijs die Girobank had bepaald voor de openbare verkoop. Een internationale groep wordt eigenaar van het gebouw.

Maar
welke partij het gebouw nu precies heeft gekocht en welke keten het hotel gaat exploiteren, werd gisteren niet duidelijk. ,,De bedrijven die het hotel zullen managen worden binnenkort opgericht”

Point

Het is duidelijk, via Miami heeft een duistere groep het hotel gekocht!
In de wandelgangen gaat het om een zeer bekende lokale maffiagroep die via een slimme constructie en namen dit hotel weer in handen krijgt.
Geld is er genoeg en dit koopje is volgens insiders de moeite waard. ,,De bedrijven die het hotel zullen managen worden binnenkort opgericht”.

Plaza

 

July 22at 05:02am

Protocol van Sion deel 51

Sion

PROTOCOL, 20 (Financieel programma) Deel 5

21. De samentrekking van de industrie in handen van het kapitaal, die de kleine bedrijven vernietigde, zoog het alle productieve volkskracht en daarmee ook de rijkdom van de staten op.

21ste eeuw
Een spel wat nu nog gespeeld wordt. Vreemd te lezen dat het hier in het nadeel van de staat is als men juist voor het beste van de staat wil. Hier wordt dus gesproken in een andere vorm en is het niet vanuit de elite.

22. Tegenwoordig houdt de geldcirculatie geen rekening meer met het zielen aantal en kan daarom geen rekening houden met de behoeften van de arbeiders. De uitgifte van nieuw geld moet gelijken tred houden met de groei van de bevolking, waarbij ook de kinderen meegeteld moeten worden, daar ook voor hen van de dag hunner geboorte af geld nodig is. De reorganisatie van de geldcirculatie is een levensvraag voor de hele wereld.

21ste eeuw
Dit achterhaald systeem is er dus niet meer en de miljoenen worden in waardepapier uitgezet om zo de schulden te dekken. Overigens een verloren plan wat de elite heel goed uit aan het komen is.

23. U weet, dat de goud standaard verderfelijk werd voor de staten, die deze aanvaardden want hij kan de behoefte aan geld niet bevredigen, te minder nog toen wij ons best deden zoveel mogelijk goud aan de omloop te onttrekken.

21ste eeuw
Een weg die duidelijk is ingeslagen. Het is zelfs geweest dat goud gedumpt werd en in één nacht door een superrijke alles opgekocht werd. Het goud is nog steeds laag maar het is een bewuste stand van het goud. Wil men waar geld maken is ruwe stenen en diverse edelmetalen nog de beste optie.

24. Onze regering moet een standaard invoeren, die op de arbeidskracht berust waarbij het om het even is of het geld uit papier of uit hout bestaat. We zullen het geld uitgeven naar de doorsnee behoefte van de onderdanen en de hoeveelheid geld bij iedere geboorte vermeerderen en bij ieder sterfgeval verminderen. Elke provincie, elke gemeente moet deze berekeningen overnemen.

21ste eeuw
Hier staat duidelijk het contract beschreven zoals de staat geld leent op jouw kinderen op het moment ze geboren zijn. Het volk is slaaf gekoppeld via dat document van lening voor hun leven via een belastingsysteem!

25. Opdat de afzonderlijke overheden op tijd in het bezit van de door hen benodigde gelden komen, zullen de bedragen en de dag van de verzending door de regering bij verordening worden vastgesteld. Zodoende zal de bevoorrechting door de ministeries van de ene overheid ten nadele van de andere terzijde worden gesteld.

21ste eeuw
De handel in mensen staat hier duidelijk beschreven. Snapt u nu de plicht van geboorteaangifte en dag van sterven?

Morgen Hoofdstuk 20 deel 6

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 21at 05:06am

Zo worden Nederlanders onder druk van de CIA voorgelogen

Onthullingen over fake news beginnen hun tol te eisen.

Hoe meer de westerse media schrijven over Russische beïnvloeding, hoe meer schade ze zichzelf berokkenen.
De Amerikaanse zender CNN verspreidde nepnieuws over vermeende banden tussen president Trump en het Kremlin, bedreigde Reddit-gebruikers die de draak staken met de zender en in filmpjes van Project Veritas gaven CNN-producers toe dat hun nieuws veelal ‘onzin’ is.
Al deze onthullingen over nepnieuws en propaganda blijken nu ook hun weerslag te hebben op de kijkcijfers.

Misleid
Op prime time doen herhalingen van Yogi Bear, Full House en Friends het in Amerika inmiddels zelfs nog beter dan de shows van Anderson Cooper en Don Lemon op CNN.
Nu er steeds meer propagandaoorlogen worden gevoerd lijkt het ons een goed idee om mensen eraan te herinneren hoe we worden misleid als we naar het nieuws kijken.
Wijlen Udo Ulfkotte wordt wel gezien als de eerste prominente journalist die openlijk heeft toegegeven dat hij moedwillig propaganda verspreidde voor de Amerikaanse spionagedienst CIA.

Geweten
De oud-redacteur van een grote Duitse krant trad recentelijk in de openbaarheid omdat zijn geweten aan hem begon te knagen.
Ulfkotte werkte lange tijd voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung en plaatste nieuwsartikelen die door de CIA werden aangeleverd onder zijn eigen naam.
Het doel van deze verzonnen artikelen was om landen tot oorlog te drijven.
Dr. Ulfkotte, die adviseur van de regering van bondskanselier Helmut Kohl was, zei dat de CIA routinematig journalisten en grote westerse media corrumpeert.

Gelogen
Journalisten die niet meewerken worden ontslagen en kunnen vervolgens nergens meer aan de bak.
Ulfkotte heeft door de jaren heen naar eigen zeggen heel wat propaganda moeten publiceren. Zo ook het verhaal dat de Libische leider Moammar Gaddafi in 2011 gifgasfabrieken zou hebben gebouwd.
Ulfkotte zei spijt te hebben dat hij jarenlang heeft ‘gelogen’ tegen het volk.
“Ik moest artikelen onder eigen naam publiceren die waren geschreven door agenten van de CIA en andere inlichtingendiensten, met name de Duitse geheime dienst,” zei hij.

Bananenrepubliek
“We hebben het volk verraden, niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa,” vervolgde hij.
“Ik wil dit niet meer, ik ben klaar met de propaganda. We leven in een bananenrepubliek en niet in een democratisch land met persvrijheid,” klonk het.
In gesprek met RT zei Ulfkotte: “Ik ben 25 jaar journalist geweest. Ik heb geleerd te liegen, te bedriegen en het volk niet de waarheid te vertellen.”
“Nu de Duitse en Amerikaanse media het Europese volk proberen klaar te stomen voor een oorlog met Rusland, is er wat mij betreft een grens overschreden en heb ik besloten op te staan en te zeggen dat het niet goed is wat ik heb gedaan,” legde hij uit.

Eerste plaats
“Ik heb mensen gemanipuleerd en propaganda tegen Rusland verspreid. Mijn collega’s worden omgekocht om mensen te misleiden, niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa,” aldus Ulfkotte.
Maanden achtereen stond Ulfkotte’s onthullende boek op de eerste plaats van een heel aantal bestsellerlijsten, waaronder die van Amazon en Der Spiegel.
Toen Ulfkotte’s boek verscheen zakten de bezoekersaantallen van Duitse media-websites dramatisch in elkaar en de abonneecijfers raakten in een vrije val die nog lang niet is gestopt.
Duitsers haakten massaal af bij hun mainstream media.

Verzweeg
Veel Duitse kranten, waaronder het door Ulfkotte bekritiseerde Bild, maakten in 2014 en 2015 een verlies van honderden miljoenen euro’s en staan inmiddels op omvallen.
Het onderwerp van Ulfkotte’s kritiek, de media, deed zelf badinerend over Ulfkotte’s boek en in Nederland verzweeg men het gewoonweg.
Ulfkotte zou ‘de zaak flink overdreven hebben’, was de communis opinio van de gekochte journalisten.
Maar toen ook de Oekraïne-crisis, vluchtelingencrisis en het geweld van asielzoekers duidelijk maakten hoezeer hij gelijk heeft, draaide de stemming in de media. Der Spiegel begon als eerste bij te draaien.

Geheim
En ook verschillende Duitse top-journalisten hebben toegegeven dat de regering rechtstreeks bepaalt wat er in het nieuws komt en wat niet.
Uitgever Tom Zwitser legde uit dat de media vroeger in het geheim door de CIA werden aangestuurd.
Tegenwoordig gebeurt dat openlijk; de schaamte is verdwenen, aldus Zwitser. Vroeger was het soms nog best moeilijk om journalisten om te kopen, tegenwoordig hoeft dat niet eens meer.
Dr. Ulfkotte is niet de enige journalist die dit soort uitspraken doet.

Manipuleren
Een ander goed voorbeeld is onderzoeksjournalist en oud-verslaggever van CBS News Sharyl Attkisson.
In onderstaande opzienbarende TED-lezing laat ze zien hoe bewegingen die worden gefinancierd door de overheid en bedrijven mediaberichten op zeer effectieve wijze manipuleren en verdraaien.
Drievoudig Emmy Award-winnaar Amber Lyon werkte jarenlang voor CNN.
Ze heeft op tv gezegd dat journalisten vaak worden betaald door overheden voor selectieve berichtgeving en om informatie over bepaalde gebeurtenissen te verdraaien.

Ultieme lobby
Enige tijd terug schreef Owen Jones voor de Britse krant The Guardian een column over het schrale medialandschap in het Westen.
“Groot-Brittannië heeft geen vrije pers,” stelde Jones. “De media zijn in handen van een heel klein clubje politiek gemotiveerde magnaten die er via adverteerders of persoonlijke netwerken een eigen agenda op na houden.”
“De media zijn de ultieme politieke lobby voor onze elite,” legde hij uit.

Gekleurde verslaggeving
“Uit gedetailleerd onderzoek van de Cardiff-universiteit is gebleken dat de BBC gekleurde verslaggeving brengt over corporaties en het establishment,” zei Jones nog.
Voor de inlichtingencommissie in de Amerikaanse Senaat verklaarde voormalig CIA-officier William B. Bader over de tentakels van de spionagedienst in de mediawereld:
“Je hoeft bijvoorbeeld Time Magazine niet te manipuleren omdat er mensen van de CIA in het bestuur zitten.”

Nederland
En in Nederland is het niet veel beter. De elites bepalen wat er op tv, in de krant en op de radio komt. Media zijn slechts een doorgeefluik, stelt communicatiewetenschapper Tabe Bergman van de Xi’an Jiaotong-Liverpool University in China.
Bergman heeft onderzoek gedaan naar de Nederlandse media en kwam tot de conclusie dat die in handen zijn van een kleine groep elites die vooral denken aan geld.

File the case dutch propaganda pdf

Fake

 

July 21at 05:04am

Google voice search records and keeps conversations people have around their phones – but the files can be deleted

Google could have a record of everything you have said around it for years, and you can listen to it yourself.

The company quietly records many of the conversations that people have around its products.

The feature works as a way of letting people search with their voice, and storing those recordings presumably lets Google improve its language recognition tools as well as the results that it gives to people.

But it also comes with an easy way of listening to and deleting all of the information that it collects. That’s done through a special page that brings together the information that Google has on you.

It’s found by heading to Google’s history page and looking at the long list of recordings. The company has a specific audio page and another for activity on the web, which will show you everywhere Google has a record of you being on the internet.

The new portal was introduced in June 2015 and so has been active for the last year – meaning that it is now probably full of various things you have said, which you thought might have been in private.

"Everyone should cover up their laptop webcams right now, says FBI director"

The recordings can function as a kind of diary, reminding you of the various places and situations that you and your phone have been in. But it’s also a reminder of just how much information is collected about you, and how intimate that information can be.

You'll see more if you've an Android phone, which can be activated at any time just by saying "OK, Google". But you may well also have recordings on there whatever devices you've interacted with Google using.

On the page, you can listen through all of the recordings. You can also see information about how the sound was recorded – whether it was through the Google app or elsewhere – as well as any transcription of what was said if Google has turned it into text successfully.

But perhaps the most useful – and least cringe-inducing – reason to visit the page is to delete everything from there, should you so wish. That can be done either by selecting specific recordings or deleting everything in one go.

To delete particular files, you can click the check box on the left and then move back to the top of the page and select “delete”. To get rid of everything, you can press the “More” button, select “Delete options” and then “Advanced” and click through.

The easiest way to stop Google recording everything is to turn off the virtual assistant and never to use voice search. But that solution also gets at the central problem of much privacy and data use today – doing so cuts off one of the most useful things about having an Android phone or using Google search

google

 

July 21at 05:02am

CIA agent confesses to blowing up WTC7 on 9/11

79-year-old retired CIA agent, Malcom Howard, has made a series of astonishing claims since being released from hospital in New Jersey on Friday and told he has weeks to live. Mr. Howard claims he was involved in the “controlled demolition” of World Trade Center 7, the third building that was destroyed on 9/11.

Mr. Howard, who worked for the CIA for 36 years as an operative, claims he was tapped by senior CIA agents to work on the project due to his engineering background, and early career in the demolition business.

Trained as a civil engineer, Mr. Howard became an explosives expert after being headhunted by the CIA in early 1980s. Mr. Howard says has extensive experience in planting explosives in items as small as cigarette lighters and as large as “80 floor buildings.”

The 79-year-old New Jersey native says he worked on the CIA operation they dubbed “New Century” between May 1997 and September 2001, during a time he says the CIA “was still taking orders from the top.” Mr. Howard says he was part of a cell of 4 operatives tasked with ensuring the demolition was successful.

Mr. Howard says the World Trade Center 7 operation is unique among his demolitions, as it is the only demolition that “we had to pretend wasn’t a demolition job”. He claims he had no problem going through with the deception at the time, because “when you are a patriot, you don’t question the motivation of the CIA or the White House. You assume the bigger purpose is for a greater good. They pick good, loyal people like me, and it breaks my heart to hear the shit talk.”

[John Kerry Admits WTC 7 Was Brought Down By Controlled Demolition]

But even he admits that now, looking back, “Something wasn’t right.”

“No good has come from this. This isn’t the America we envisioned.”

Explaining how the building was bought down, Mr. Howard says, “It was a classic controlled demolition with explosives. We used super-fine military grade nanothermite composite materials as explosives. The hard part was getting thousands of pounds of explosives, fuses and ignition mechanisms into the building without causing too much concern. But almost every single office in the Building 7 was rented by the CIA, the Secret Service, or the military, which made it easier.”

Mr. Howard explains that WTC 7 was “loaded with explosives in strategic places” in the month leading up to the day that changed the course of American history. On September 11th, while the North and South towers burned, fuses were ignited in World Trade Center 7, and nanothermite explosions hollowed out the building, destroying the steel structure, removing the reinforcements, and allowing the office fires to tear through the rest of the building, hollowing it out like a shell.

World Trade Center 7 collapsed into its own footprint at 5:20pm, seven hours after the destruction of WTC 1 and 2. The building shocked witnesses by coming down at the speed of freefall, indicating that it encountered zero resistance on the way down.

Mr. Howard and his colleagues had done their job.

“When the building came down, it was such a rush. Everything went exactly to plan. It was so smooth. Everybody was evacuated. Nobody was hurt in WTC 7. We were celebrating. We kept watching replays of the demolition, we had the whiskey and cigars out, and then all of a sudden the strangest thing happened. We all started to worry that it looked a bit too smooth. We watched the tape again and again and again and we started to get paranoid. It looked like a controlled demolition. We thought shit, people are going to question this. And then we heard that people from the street were reporting that they heard the explosions during the afternoon. When we were told that the BBC botched their report and announced to the world that the building collapsed 20 minutes before it actually did… At that point we really thought the gig was up.”

According to the official 9/11 report issued by the government, WTC 7 collapsed due to “uncontrolled fires” that were caused by debris that floated over from WTC 1 and 2, which had been hit by passenger planes. If the official narrative was true, WTC 7 would be the first tall building in the world to ever collapse due to uncontrolled fires, and the only steel skyscraper in the world to have collapsed into itself, due to “office fires.”

Mr. Howard and his colleagues feared the public would see through the official narrative and rise up against the government, demanding to be told the truth.

“There were so many loose ends, so much evidence left behind. We thought the public would be all over it. We thought there would be a public uprising that the media couldn’t ignore. They’d be funding investigations and demanding to know why they were being lied to. We thought they’d find chemical composites in the area that would prove Building 7 was blown up.

“We thought there would be a revolution. It would go all the way to the top, to President Bush. He’d be dragged out of the White House.

“But none of that happened. Almost nobody questioned anything. The media shot down anyone who dared question anything they were told.”

Follow the money

Mr. Howard claims he has “no direct knowledge” about the destruction of North and South Towers of the World Trade Center, explaining that “CIA operations are very specific” and that it is common to be working on a larger project while only understanding a small piece of the puzzle.

[9/11: Larry Silverstein Designed New WTC-7 One Year Before Attacks]

But he has advice for investigators seeking to understand the entire puzzle and work out who was behind the most devastating attack on American soil in history.

“Follow the money.”

“When you want to find out who is behind something, just follow the money. Look at the trades made just before 9/11. These are the guys that knew what was coming. The sons of CIA agents, government officials. Close relatives of the most powerful men in America. Cheney, Rumsfeld. They all got rich. It wasn’t just the contracts awarded to their friends in the construction business and the wars and the kickbacks.”

“It was insider trading.”

Many countries including Britain, France, Germany, Italy, Japan and Monaco launched insider trading investigations in the wake of the 9/11 attacks, believing that if they could prove Al-Qaeda operatives profited on the stock market then they could prove the terror organization was behind the attacks.

And all the evidence pointed to heavy insider trading around 9/11.

Italy’s foreign minister, Antonio Martino, said: “I think that there are terrorist states and organizations behind speculation on the international markets.” German central bank president, Ernst Welteke, said his researchers had found “almost irrefutable proof of insider trading.”

Even CNN reported that regulators were seeing “ever-clearer signs” that someone “manipulated financial markets ahead of the terror attack in the hope of profiting from it.”

Mr. Howard says that a serious study of who profited on the stock market from 9/11 would “tear the heart out of the oligarchy in America.”

“There is only one organization that spans the entire world, and let me tell you now, it isn’t and it never was al-Qaeda.”

It’s the CIA.

“There could never be a real investigation. The entire shadow government, as you call them now, are implicated.”

The 79-year-old, spending his final weeks at home, said he doesn’t expect to be taken into custody following his confession because “then they’d have to go after everyone else. They will just use the media to attack me. They are all on the payroll to suppress everything around 9/11.”

911

 

July 21at 05:00am

Protocol van Sion deel 50

Sion

PROTOCOL, 20 (Financieel programma) Deel 4

16. De vervanging van een deel van baar geld door waardepapier heeft precies zo'n storing veroorzaakt. De gevolgen van dit feit zijn reeds voldoende voelbaar.

21ste eeuw
Deze storing is nog steeds gaande en is juist de opzet van de elite die zichzelf wel verrijkt met goud, edelmetalen en -stenen. Zij zullen hun geld niet vastzetten in waardeloos papier. Wat vast staat op papier is om hun tegenstanders te kunnen bewerken en bespelen.

17. We zullen ook een rekenkamer instellen. De regering zal daardoor ieder ogenblik een nauwkeurig overzicht over de inkomsten en uitgaven van de staat ter beschikking hebben. Uitgezonderd is slechts de nog niet afgesloten rekening over de lopende maand en de nog niet overgelegde afrekening over de vorige maand.

21ste eeuw
Ook deze rekenkamer is er nog steeds met dien verschillen dat rekeningen ooit jaren later goed worden gekeurd. Dat laat zien dat de rekenkamer een farce is en een papieren instantie is die nergens voor dient! Het is er om zaken te verdoezelen en op papier zo te laten lijken dat alles onder controle is.

18. De enige persoon, die geen voordeel heeft van de plundering van de staatskas, is haar eigenaar, de vorst. Daarom zal de door hem uitgeoefende controle de verspilling en verkwisting van staatsgelden onmogelijk maken.

21ste eeuw
Reken maar dat de koning niet kijkt wat er met de staatskas gaande is daar deze al lang leeg is in werkelijkheid. Alles is veilig gesteld en alles staat daar waar het volk niet aan kan komen. Het is juist vanuit deze hoek waar het meeste gestolen en weggesluisd wordt.

19. De representatieve plichten, die de vorst van zijn kostbare tijd beroven zullen wij afschaffen opdat hij genoeg tijd voor zijn staats bezigheden over heeft. Zijn macht zal niet meer afhankelijk zijn van de gunstelingen, die de troon alleen om de pracht en de praal willen omgeven, maar uitsluitend voor hun eigen voordeel zorgen en niet voor dat van de staat.

21ste eeuw
Met vorsten is het niet alleen de oranjes enzovoorts bedoeld maar ook de diverse dictators! Nu zit er momenteel niet veel verschil meer in, buiten dat men op een slimme manier het volk bespeelt maar waar de vrijmetselarij naar toe wil gaan is dat er een dictator komt voor elke regio op deze aarde en die gaat dan de zaken in handen nemen.

20. Terwijl wij het geld uit de, circulatie haalden, hebben wij een economische crises in het leven geroepen. Reusachtige bedragen werden zo aan de staten onttrokken en deze zagen zich gedwongen, dezelfde kapitalen, die door ons werden opgehoopt, als leningen van ons aan te nemen. Deze leningen betekenen een zware last voor de staten, die er nu rente voor moeten betalen en schuldenaars zijn.

21ste eeuw
Dit geval is duidelijk uit de hand gelopen en is er meer geleend dan dat er aan geld is. De slimme constructies zijn overal te zien en men gelooft nog in sprookjes als men het over beurzen en beleggen heeft. De hoge elites geloven maar in een ding en dat is edelmetalen en -stenen! Daar zien we nu de ware verschuivingen plaatsvinden en is het interessant te zien hoe dat spel gespeeld wordt.

Morgen Hoofdstuk 20 deel 5

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 20at 05:09am

Ruim 500 koorknapen mishandeld en misbruikt

Meer dan vijfhonderd koorknapen van het beroemde
kathedraalkoor in de Duitse stad Regensburg zijn de afgelopen decennia mishandeld en misbruikt door priesters en leraren.
Dat concludeert de advocaat die in opdracht van het bisdom onderzoek deed naar de zaak, die daarmee nog veel groter is dan gedacht.

Point

En waar blijft bisdom willemstad DIE NU NOG kinderen en jonge tieners misbruikt

Bisschop

 

July 20at 05:07am

Handwritten Draft of The Bible Discovered Proves Complete Work of Fiction

An ancient manuscript of the Bible has been discovered, proving that it is a work of fiction.
The text was found at the University of Cambridge, UK, and had been mislabeled, meaning it had gone undetected for many years.
The King James Bible, thought to be one of most widely read texts in the world, is said to be extracts from the time of Jesus and the true ‘Word of God’, but this find proves that it was chopped and changed much later than that, meaning it is a fictional working.

King2

Once examined, the work shows how bits of the book were changed, added in and left out, to produce the ‘polished’ result we have today.
A simple change or omission when the text was assembled would have changed the whole course of what we consider ‘Christianity’ to be.
Whole sections with notable people and events were left out, diminishing any credibility.
The ‘finished article’ we have today is simply the work of human scholars who were employed to put together the best bits, and the human touch is obvious.

Professor Miller who found the text said:
“Some of them, being typical academics, either fell down on the job or just decided not to do it. It really testifies to the human element of this kind of great undertaking.”
While Christians would have you believe that the Bible is the divine word of God sent from heaven, the truth is that the book is the product of human work, put together by scholars who simply had a job to do.
Watch the great video below that dives head first into the furors:

Sources
http://www.nytimes.com/2015/10/15/books/earliest-known-
draft-of-king-james-bible-is-found-scholar-says.html

http://www.salon.com/2015/10/28/let_there_be_light_handwritten_draft_of
_king_james_bible_reveals_the_secrets_of_its_creation_partner/

Point

Veel heb ik al hierover beschreven en nu komt de wetenschap met deze geloofs farce.
De bijbel is niets meer als een verhalenboek en dat is nu bewezen.

King1

 

July 20at 05:05am

Volledige regeneratie van botten, pezen, gewrichten en totale pijnverlichting binnen een week!

Medische deskundigen wijzen erop dat een verkeerde houding een grote impact heeft op de incidentie van pijn in de rug, benen en gewrichten.

In dit artikel zullen we u een recept geven dat zal helpen om de pijn te verlichten en uw botten zal versterken. Indien u last heeft van pijn in de gewrichten, pijn in de rug, polsen, benen en nek, dan is dit recept is ideaal voor u.

Neem 150 gram eetbare gelatine, kunt u het vinden in elke winkel.
In de avond, meng twee volle eetlepels gelatine (5 g), met een kwart kopje koud water en laat het ’s nachts staan zonder koeling. Gelatine zal veranderen in gelei.

In de ochtend, drink het mengsel in combinatie met sap, melk, yoghurt, of thee.

Gelatine helpt bij gewrichtspijn, pijn in de rug, polsen, benen en nek, en na 7 dagen van de behandeling, zal de toestand aanzienlijk verbeteren.

De behandeling moet een maand duren, en na een half jaar worden herhaald. Dit zal het natuurlijk “smeren” van de gewrichten herstellen.
Waarom is gelatine zo goed voor de gewrichten?

Gelatine is een hoge kwaliteitsgeneesmiddel en biedt een breed scala van voordelen voor de gezondheid:

Versterkt de gewrichten en het hart
stimuleert de vetverbranding
Verbetert het geestelijke vermogen
Verbetert de teint
Biedt elasticiteit, versterkt pezen en ligamenten
Voorkomt osteoporose en artrose
Verbetert de huid en haar structuur
Krachtig effect bij de behandeling van dysplasie

Deze behandeling zal de pijn en stijfheid binnen 7 dagen elimineren.

In een maand zult u zich veel beter voelen, en de pijn zal volledig verdwijnen.

Point

Veelal zijn het simpele middelen die veel kunnen doen.

Gelatine

 

July 20at 05:03am

Protocol van Sion deel 49

Sion

PROTOCOL, 20 (Financieel programma) Deel 3

11. Alleen de troonopvolger zal door de staat onderhouden worden. De overige leden van de koninklijke familie moeten in de staatsdienst of in een ander beroep gaan, om een recht op een inkomen te verkrijgen. Het voorrecht tot de koninklijke familie te behoren, geeft niemand het recht om op staatskosten te leven.

21ste eeuw
Ook hier is dus de klad ingekomen en is het juist het tegenovergestelde want de gehele familie plukt rijkelijk vanuit de staatskas.

12. Op het verwerven van eigendom en erfenis zal een progressieve zegelbelasting worden geheven. Voor iedere overdracht van eigendom, hetzij in baar geld, hetzij in andere waarde die niet gezegeld is, moet de vroegere eigenaar van de dag van de overeenkomst af tot aan de dag van de ontdekking van de belastingontduiking een procentuele belasting betalen. De overdracht akten moeten wekelijks aan de plaatselijke belasting instantie voorgelegd worden onder opgave van de voor- en familienaam en woonplaats van de oude en nieuwen eigenaar. De door de overheid te registreren koop is alleen van een bepaald bedrag af noodzakelijk; bedrijven in artikelen voor het dagelijks gebruik zullen slechts aan een kleine, procentuele zegelbelasting onderhevig zijn.

21ste eeuw
Een systeem wat nog steeds gaande is en met alle lust gehanteerd wordt. De belastingplicht maar ook spionage is ten top. Of het nu je eigendom is, je blijft eindeloos belastingen betalen over je eigendommen. Wat ook gebleken is, is dat alles onder de staat valt en zelfs elk geboren mens ingeschreven staat als een bedrijf en dat op die naam miljoenen geleend wordt. Zo is iedereen een leenobject van de staat!

13. Rekent U uit hoeveel de opbrengst van deze belastingen de ontvangsten van de niet tot ons behorende staten zal overschrijden.

21ste eeuw
De staat maakt veel geld met geld wat er niet is. Maar via de belastingen kunnen ze dat nog eens extra opschroeven en is alles in een land momenteel een zeepbel die any time kan knappen.

14. De staat moet een bepaald reservefonds bezitten; alles wat boven deze ruggensteun uitgaat, moet weer in omloop worden gebracht. Met deze overschotten zullen openbare werken worden uitgevoerd. De ter hand neming van zulke met staats middelen uitgevoerde werken zal de arbeidersklasse vast met de staat en de vorst verbinden. Een deel van deze gelden zal voor prijzen voor uitvindingen en prestaties op het gebied der productie besteed worden.

21ste eeuw
Even een interessant woordje want hier staat "uitvindingen"! Iets wat frappant is want zelden wordt er melding gemaakt van de mega bedragen die weggesluisd worden naar zogenaamde geheime operaties en wat al ook geruime tijd spelende is, zijn de steden voor de elite onder de grond! Het grootste deel wat aan geld binnen komt, gaat naar deze projecten dat samen met een geldverslindende defensie.

15. Buiten deze bedragen mag geen geld in de staatskas achtergehouden worden, want het geld is voor de circulatie bestemd en iedere belemmering in de circulatie van het geld kan de gang van de staatmachine storen. Het geld is de olie voor het raderwerk van de staat. Ontbreekt de olie, dan hapert het mechanisme.

21ste eeuw
Nu, deze radar werkt perfect want er wordt alsmaar meer geld gepompt in de projecten waar wij niets van mogen weten maar ook de nodeloze oorlogen die ook weer eens meer geld opbrengen doordat er wapens gemaakt en verkocht moeten worden. De radar is duidelijk voor de elite en niet, zoals gesteld, voor het volk.

Morgen Hoofdstuk 20 deel4

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 19at 05:06am

De weg die men niet mag weten

Judge Anna von Reitz from Big Lake Alaska

http://annavonreitz.com/

Point

Er zijn wegen om je los te maken van het systeem. Ze hoeven niet zo moeilijk te zijn maar je moet die wel zorgvuldig uitvoeren. Succes.

vlag

 

July 19at 05:04am

Rotterdamse haven inmiddels zo crimineel als een narcostaat

Criminelen die de Rotterdamse haven gebruiken om drugs het land in te smokkelen gaan steeds gehaaider te werk. Dat zegt Jan Janse, de chef van de Rotterdamse zeehavenpolitie, zaterdag tegen De Telegraaf.

De politie arresteerde dit jaar al dertig zogenoemde ‘uithalers’. Dat zijn criminelen die de drugs uit containers halen. Volgens Janse “krijgen de criminelen van alle kanten hulp, onder andere van corrupte contacten in de haven.”

Ook werd vorig jaar werd voor het eerst een smokkelaar in de kraag gegrepen die een zeer ervaren hacker bij zich had. “De laptop van de hacker was zo goed beveiligd dat forensisch specialisten er zestien maanden over hebben gedaan om de gegevens eruit te krijgen. Die gegevens worden nu onderzocht”, aldus Janse.

De criminelen gaan volgens Janse zo ver dat ze zelfs exacte kopieën maken van terreinwagens die in de haven worden gebruikt door beveiligingsbedrijven. Ze worden hierbij geholpen door iemand van zo’n bedrijf. Jansen zegt zich “grote zorgen te maken over de hulp die criminelen van alle kanten krijgen.”

Point

Iets wat ik in diverse stukken naar buiten heb gebracht en waar elke week zeker een lading coke bij zit van ons grote project voor de koning van nederland. Puur omdat hij zijn vriendje is wordt dit alles met de grootste zorgvuldigheid afgeschermd.

Escobar

 

July 19at 05:02am

Spain's hologram protest

Thousands join virtual march in Madrid against new gag law

'You will only be allowed to express yourself if you become a hologram'

Late last year the Spanish government passed a law that set extreme fines for protesters convening outside of government buildings.

In response to the controversial Citizen Safety Law, which will take effect on July 1, Spanish activists have staged the world's first ever virtual political demonstration.

After months of massive flesh-and-blood protests against the so-called 'gag law', thousands of holograms last night marched in front of the Spanish parliament in Madrid.

Organised by the group Holograms for Freedom, ghost-like figures holding placards took aim at the imminent draconian measures, arguing that holographic people are now afforded greater freedoms than their real-life counterparts.

The 'NoSomosDelito' (meaning: 'We are not crime') movement - composed of more than 100 different organisations - called upon sympathisers around the world to participate in the landmark even by simply webcamming their face via the campaign website.

More than 2,000 virtual images were sent and used in the hour-long hologram demonstration, El Pais reported.

Under the Citizens Safety Law, it is illegal to gather in front of government buildings without permission from authorities; this includes everything from universities to hospitals.

Organisers of unauthorised demonstrations could be fined up to €600,000, with further €600 fines for disrespecting police officers, and €30,000 for filming or photographing them.

In a video promoting the protest, a spokeswoman said: "With the passing of the Gag Law, you won't be allowed to assemble in public spaces without risking a fine.

"Ultimately, if you are a person, you won't be allowed to express yourself freely. You will only be able to do it if you are a hologram."

Spokesman Carlos Escano told Spanish newspaper El Mundo: "Our protest with holograms is ironic.

"With the restrictions we're suffering on our freedoms of association and peaceful assembly, the last options that will be left to use in the end will be to protest through our holograms."

Video
https://youtu.be/knHf_QphXyY

Point

Om te genieten wat er mogelijk is als je maar de kleine lettertjes kan lezen. De mazen van de wet!

Hologram

 

July 19at 05:00am

Protocol van Sion deel 48

Sion

PROTOCOL, 20 (Financieel programma) Deel 2

6. Een progressieve belasting zal hogere baten afwerpen dan een voor allen gelijke belasting, die ons echter thans van pas komt om onlust en ontevredenheid onder de volkeren wekken.

21ste eeuw
Belastingen zijn het speeltje van de elite. Gaan de mensen te hard schreeuwen dan trekt men de percentages omhoog en als men persoonlijk iemand wil hangen, trekt men zijn aangiftes in twijfel en men zet hem vast wegens verduisteringen van belastinggelden. Het is een waar speeltje van de top en we zien de ellende dagelijks.

7. De macht, waarop onze koning zal steunen, zal bestaan in het evenwicht van de staatshuishouding en uit de waarborg voor de vrede. Tot dit doel is het noodzakelijk, dat de bezittende wat van hun inkomsten opofferen om de goede gang van de staatsmacht te verzekeren. De uitgaven van de staat zullen door diegenen bestreden worden, die dit het gemakkelijkst kunnen dragen.

21ste eeuw
Een speeltje dus van de heren elite. Uit eigen ervaring heb ik mogen meemaken dat mensen die theoretisch miljoenen af moesten dragen het zo weten te spelen dat ze miljoenen vangen uit deze staatskas! Het is mogelijk omdat ook bewezen is dat het oude belastingsysteem niet meer bestaat en aan te vechten is. De rijken maken daar al lang gebruik van maar nu zien we de OPPT en enkele andere papieren openlijk verschijnen, ook voor jan en alleman.

8. Zulke maatregelen zullen de haat van de armen tegen de rijken wegnemen omdat de armen dan zullen inzien, dat de rijken de voor de staat noodzakelijke hulpbronnen en de steunpilaren van vrede en welvaart zijn en dat slechts de rijken de middelen voor het gedijen van de staat ter beschikking stellen.

21ste eeuw
Deze opzet is dus duidelijk niet gelukt en de belastinghaat tussen rijk en arm is juist ten top gestegen. Mensen pikken het niet meer en de constructies om belastingen te negeren zijn nog nooit zoveel geweest. In deze hoek van het protocol is het duidelijk misgegaan.

9. Opdat de hogere klassen over de nieuwe belastingen niet al te veel klagen, zullen wij hun nauwkeurige rapporten uitbrengen over de besteding van de gelden, uitgezonderd natuurlijk de bedragen, die op de uitgaven van de troon en de administratie betrekking hebben.

21ste eeuw
En dit zou een van de redenen kunnen zijn van de onvrede. Men heeft zelfs de top onderling willen belazeren en dat is een duidelijke teken dat dit via de joodse banken gebeurt. Een groep geldwolven die zich zeker niet in de boeken laat kijken. En ik denk dat het daar ook fout is gegaan.

10. Onze vorst zal geen privé vermogen hebben, omdat toch alles, wat zich in de staat bevindt, hem toebehoort. Twee verschillende vermogens van de koning zouden met elkaar in tegenspraak zijn, omdat de omstandigheid dat hij privé vermogen zou bezitten, zijn recht op het eigendom, dat zich in het bezit van anderen bevindt, zou opheffen.

21ste eeuw
Zo en hier gaan de koninklijke huizen wel erg goed de fout in. Duidelijk heeft de elite groep hier water bij de wijn moeten doen. Want als we naar de oranjes kijken hebben ze geld zowel privé als van de staat en dan nog de vele vingers in diverse zaken als bedrijven maar ook drugs en maffia. De 33ste graad mason heeft dus niet genoeg aanhang gekregen om deze plannen door te voeren.

Morgen Hoofdstuk 20 deel3

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 18at 05:09am

Verontwaardiging

Grote verontwaardiging op Curaçao, over de straf voor pastoor Orlando B. Precies een week geleden kreeg hij 9 jaar cel omdat-ie tienermeisjes en jonge vrouwen heeft misbruikt. Hulpverleners vinden die straf veel te laag en ze gingen daarom de straat op. Dat is bijzonder want seksueel misbruik is een groot taboe op het eiland....

Point

En bisdom Willemstad dumpt deze priesters in onze wijken! En de pedofiel beschermer van een Bisschop doet er alles aan om deze mensen te beschermen van hun daden.
Het zijn echt niet alleen de zogenaamde clubjes waar deze RK bisschop beweert niets over te zeggen heeft.
Bij zijn eigen dienaars zijn vele voorbeelden van sexueel misbruik

U kun dat lezen in het boek Geloof en Geloven dat met de vele bewijzen.
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Geloof-en-geloven-Download.pdf

Geloof

 

July 18at 05:07am

Topic

Weer zo'n dopingsslachtoffer!

"JOHOR BAHRU - Het Nederlandse fotomodel Dennis Verbaas uit Lisse trouwt volgende maand met de dochter van de sultan van de Maleisische staat Johor."
Maar dan deze opmerkelijke bekentenis!!
"Dennis was een zeer talentvolle voetballer bij FC Lisse, totdat hartritmestoornissen hem in 2006 noopten te stoppen."

Dennis

 

July 18at 05:05am

Interesting

Hokjes

Wat is het met de mens dat ze altijd in een vakje willen passen, iets zijn of een stempel op hun voorhoofd hebben?

Ik ben de energie bron John H Baselmans-Oracle de naam is me gegeven door mijn ouders en bepaald door mijn komaf van mijn voorouders. Ik ben niets wat in welk hokje ook past want energie is het geheel niet een deel.

Core

 

July 18at 05:03am

Protocol van Sion deel 47

Sion

PROTOCOL, 20 (Financieel programma) Deel 1

1. Nu zullen wij spreken over het financiële program, dat ik bewaard heb tot het slot van mijn voordracht, omdat dit onderwerp het moeilijkste en het meest beslissende is in onze plannen. Voordat ik begin zou ik U, willen herinneren aan wat ik reeds eerder terloops aanhaalde, n.l. dat alles zich slechts in een kwestie van cijfers zal oplossen.

21ste eeuw
Het is hier nu duidelijk dat het een voordracht is van een persoon die zijn visie vast heeft gezet. Later zal blijken dat hij een 33ste graad mason is wat verklaart de manier van denken en de manier van handelen. Dit deel kan interessant worden daar het gaat om hoe men mensen als slaven wil besturen en inpalmen dat allemaal door het macht van het geld.

2. Zodra onze heerschappij gekomen is, zal onze autoritaire regering alleen reeds uit drang naar zelfbehoud vermijden, het volk te hoge belastingen op te leggen, want zij zal nooit vergeten, dat zij de rol van de vader en beschermer te spelen heeft. Niettemin moeten de nodige middelen verkregen worden, daar het beheer van de staat veel kost. Daarom moet de kwestie van het evenwicht in de staatshuishouding met bijzondere zorg behandeld worden.

21ste eeuw
Het woordje belasting is al lang een woord wat uit leugens en bedrog bestaat. Men laat het volk opdraaien voor alle onkosten van het land en men zet er nog wat percentages op om zelf er nog wat beter van te worden door exorbitante salarissen en bonussen aan te koppelen. Laten we verder gaan lezen hoe ze ons willen verkopen en hoe, nu achteraf gezien, men aardig in geslaagd is.

3. Onze regering zal van de wettelijk vastgelegde fictie uitgaan, dat alles wat zich in het gebied van de staat bevindt, eigendom van de koning is, een veronderstelling, die zonder meer in de daad kan worden omgezet. De regering zal daarom overgaan tot het onteigenen van de vermogens in baar geld, zodra zij dat voor de regeling van de geldomloop noodzakelijk acht. Daaruit volgt, dat het beste middel de invoering van een progressieve vermogensbelasting is. Op deze manier kunnen belastingen zonder onbillijke verdrukking of benadeling worden geheven volgens een met de grootte van het vermogen overeenkomend percentage. De rijken moeten inzien, dat zij verplicht zijn een deel van hun overvloed ter beschikking van de staat te stellen, omdat deze hun de zekerheid van het resterende vermogen en een eerlijke winst waarborgt. Ik zeg uitdrukkelijk 'eerlijk', want de controle over het eigendom zal de roof onder het mom van wettelijkheid onmogelijk maken.

21ste eeuw
We beginnen dus al meteen scheef want wat gebleken is, is dat de rijken rijker worden en de armen armer. De belastingen zijn duidelijk niet zo verdeeld dat de grootste inlegger de rijken zijn. We zien dat in de laatste Panama papers waar vele rijke Nederlanders kapitalen wegsluizen zonder dat de Nederlandse belasting er iets van kan nemen. Men mist per jaar, volgens de experts, miljarden aan inkomsten en dat allemaal met goedkeuring van de staat, is gebleken! De regels zijn zo dat de rijken het geld mogen behouden zonder er belastingen over af te dragen. Het is zelfs zo dat de rijken nauwelijks bijdragen en de juiste wegen kennen om zo belastinggelden te ontdoen van de staatskas! De gehele opzet is zoals hierboven beschreven dus voor hen helemaal niet geldend en is dus een sprookje wat het volk moet geloven. Ondertussen is dat sprookje ook doorgedrongen bij het volk en de slaven die jaarlijks de nodige procenten af moeten dragen aan de staat.

4. De sociale verandering moet van boven komen, want de tijd daarvoor is rijp en zij is als waarborg voor de vrede noodzakelijk.

21ste eeuw
De veranderingen zijn van boven gekomen maar niet door inleg van boven! Door smerige constructies zijn er fondsen gecreëerd die leeg zijn maar wel zogenaamd in grote cijfers lopen. Fondsen die vastgezet zijn op papier en dat papier heeft niet meer waarde dan toiletpapier. De vrede is dan ook ver te zoeken en de vraag is; wanneer klapt deze luchtballon?

5. Het opleggen van belastingen aan de armen legt de kiem voor de revolutie en is schadelijk voor de staat, die zodoende op de jacht naar het kleine het grotere voordeel prijsgeeft. Afgezien daarvan vertraagt de vermogensbelasting het tempo van aangroeien der privé vermogens, waarvan wij de vermeerdering tot nu toe opzettelijk bevorderd hebben opdat zij een tegenwicht vormen tegen de sterkte van de regeringen en haar financiën.

21ste eeuw
De kleine man moet klein gehouden worden. Weet je de weg niet in het belastingparadijs ben je slaaf van een geldslurpend systeem. Onze eilanden maken miljarden door cijfertjes te manipuleren. Niets voor niets zien we regelmatig superjachten verschijnen en landen learjets met de meest vermogende mensen. Deze komen echt niet voor de witte baaien en de oude vervallen gebouwen!

Morgen Hoofdstuk 20 deel2

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen


July 17at 05:06am

Bank krijgt tik op vingers van de rechter

Een lokale commerciële bank heeft woensdag in de rechtbank een stevige tik op zijn vingers gekregen. Een trouwe klant van de bank verloor zijn werk en kon zijn hypotheek niet meer te betalen en ook andere leningen, waaronder zijn creditkaart kwamen onder druk te staan. De man wilde daarover in gesprek met de bank, maar die weigerde mee te denken. Uiteindelijk verkocht de bank zijn huis op een veiling met een ton verlies. Die ton wilde de bank ook nog eens terugvorderen. De rechter vindt dat dat het risico is voor de bank, nu de klant alles heeft gedaan om een veiling te voorkomen.

Point

Wie zal die bank toch niet zijn?
Duidelijk is dat banken buiten hun boekje gaan en zelfs de hypotheek niet kunnen terugvorderen als je puur wettelijk kijkt!

Hypotheek

 

July 17at 05:04am

Protest tegen seksueel misbruik en geweld tegen kinderen

Zaterdag 15 juli debatteerde Curaçao openlijk over een geweldig taboe op het eiland. Vanavond in het 20.00 uur journaal op NPO1 (14.00 uur Curacaotime)

Point

Eindelijk de mensen worden wakker na 7 jaar geleden het boekje "geboren voor een cent" uitgebracht te hebben!!!
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Een_cent_free_version.pdf

EEn cent

 

July 17at 05:02am

WEER EEN DOPINGSGEVAL?
Oud-international Sylvia Nooij (32) overleden

9 july 2017
De voormalig voetbalster van ADO Den Haag kreeg een epileptische aanval en heeft die niet overleefd.

Voetbalster Sylvia Nooij is zaterdag op 32-jarige leeftijd overleden. De zesvoudig international kreeg een epileptische aanval en heeft die niet overleefd, zo meldt de NOS.

De verdedigster voetbalde voor de Amsterdamse clubs DCG en Buitenveldert en bij Ter Leede in Sassenheim. Na de invoering van de eredivisie stapte ze in 2007 over naar ADO Den Haag. Twee jaar later kwam ze voor het eerst uit voor het Nederlands Elftal in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Canada. Tijdens haar carrière bij de club uit Den Haag won ze een landstitel en twee keer de KNVB-beker. Ze was ook werkzaam als jeugdtrainer bij ADO.

In de voetbalwereld wordt verslagen gereageerd op haar onverwachte overlijden.

Point

Weer een dopingsgeval?
Ook al ben je niet meer actief bezig de rotzooi heb je nog wel nodig om af te kikken.
Ze noemen dat "aftrainen" maar het is meer "afkikken"

Nooij

 

July 17at 05:00am

Protocol van Sion deel 46

Sion

PROTOCOL 19 (Heersers & Mensen)

1. Ofschoon wij niemand toestaan zich met politiek te bemoeien, toch zullen we de rapporten en voorstellen aan de regering aanmoedigen, die een verbetering van de toestand van het volk betreffen. Op deze wijze zullen wij de misstanden onder of de ideeën van onze onderdanen leren kennen. De laatste zullen wij dan uitvoeren of afwijzen op een manier, die het onverstand van de bedenkers van deze ideeën in het licht zal stellen.

21ste eeuw
Doet me denken aan woorden van een oud- gouverneur op dit eiland; "Signaleer en rapporteer". Heb lang gedacht dat dit een goede zaak was en vele van de wereld vanuit het systeem kwamen voor informatie. Het was ooit zo dat mensen achter de schermen verboden werden nog contact met me te hebben, simpel omdat men de informatie niet mocht weten. Een van de zaken was de betrokkenheid van Willem Alexander en zijn lokale CIA vriend op dit eiland die zorgt (nu nog) dat containers cocaïne verscheept worden van Curaçao naar Rotterdam! Getuigen werden allemaal aan de galg gehangen op één na!

2. Opstanden zijn niets anders dan het blaffen van een kleine hond tegen een olifant. Is een regering, niet alleen met betrekking tot haar politie, maar ook in sociaal opzicht goed georganiseerd, dan blaft de hond alleen tegen de olifant, omdat hij diens sterkte niet kent. Het is voldoende door een voorbeeld de betekenis van deze sterkte te bewijzen en de hond zal direct ophouden te blaffen en met de staart kwispelen, zodra hij de olifant ziet.

21ste eeuw
En zo is het zaak niet een opstand te creëren maar de strijd aan te gaan zoals zij zelf ten strijde gaan. Via de achterdeur! Het is zaak dat men niet weet van waar bepaalde zaken komen. Men ziet nu veel te veel mensen, die gegroepeerd zijn, aangepakt worden en alles afgenomen worden. Eenlingen die men duidelijk vreest onder de elite, die kunnen die zaken omgooien. Hackers, alleen denkers en handelingen vanuit de achterkamer is de weg om een systeem totaal corrupt te maken als een virus in een computer. Dat virus is ondertussen geplant en is volop werkende. De nieuwe revolutie is reeds geruime tijd gaande zonder dat de elite en hun club hier erg in hebben. De elite groep heeft het te druk met hun ego maar ook met de persoonlijke kwesties omdat ze de kracht van een eenling vrezen. Maar dat die eenling al lang zijn tentakels heeft uitgestrekt en in vastgezet, heeft men niet in de gaten. Men ziet de vele zaken die spelen allemaal als incidenten en niet als een afbraak van hun eigen imperium. Het mooie is dat hoe meer dat men nu deze zaken gaat aanvechten hoe slimmer de elektronische tegenstander wordt. Vandaar dat ik hier de sluier wat op wil lichten.

3. Om de politieke misdadiger de schijn van de held te ontnemen zullen wij hem op dezelfde beklaagdenbank zetten als dieven, moordenaars of andere gemene misdadigers. Dan zal de openbare mening beide categorieën van misdadigers in haar voorstellingswereld met elkander verwarren en met dezelfde verachting behandelen.

21ste eeuw
De oude methode waar een elite zich aan vasthoudt. Werd men vroeger openlijk gehangen of later doodgeschoten, nu nagelt men hen juridisch aan een schandpaal. Het werkt kennelijk niet want vele gaan gewoon door en men weet nauwelijks waar de kern zit die dit allemaal mooi registreert! De macht van de elite is hen door de vingers aan het glippen omdat men te oude gebruiken er op na houdt en niet weet met energie om te gaan. Het aan de schandpaal nagelen heb ik meerdere malen zelf mogen ervaren maar helaas is dat een achterhaalde methode en heeft de massa het ondertussen door. Vele zaken zijn zo herkenbaar aan het worden dat je je gewoon gaat vervelen. De geschriften zijn nooit gelezen met een updated oog en daar gaat men de strijd door verliezen.

4. Wij hebben ons moeite getroost - en ik geloof met succes - om de bevolking er van af te houden politieke misdadigers op deze manier te behandelen. Met deze bedoeling hebben wij door de pers, door openbare redevoeringen en door goed samengestelde leerboeken de geschiedenis van het martelaarschap - dat de oproerlingen om zo te zeggen voor het publiek welzijn op zich genomen hebben - geprezen. Deze lofzang heeft de aanhangers van het liberalisme vermeerderd en duizenden mensen in de rijen van onze kudde gebracht.

21ste eeuw
Een deel wat meer een hoop was dan dat werkelijk is gebeurd. De laatste honderd jaren zijn duidelijk anders gelopen als dat in deze paragraaf is gesteld. Toch zijn er kernpunten die duidelijk geprobeerd zijn en bewijst toch maar dat deze protocollen een duidelijke leidraad is voor de elite en hun club. Zoals ik al juist stelde, men leest alles nog via een oude bril en met weinig kennis. Nu zeg ik niet dat ik alle kennis heb maar ik zie wel de energie die achter elk geschreven stuk zit en dat maakt dat ik elke regel kan plaatsen in de huidige tijd. Tijd, zoals we ondertussen weten, is een menselijke beperking net zoals afstand en dimensies. En daar gaat de gehele club de mist mee in. Want je kunt offeren en smeken zoveel je wil om macht maar je moet wel zien waar je die macht vanuit kunt halen en hoe mee te werken. Die kennis is duidelijk verloren gegaan en is nu op een laag niveau. U weet wel heren, de ware kracht zit bij die eenling, die eenling die u vreest.

Morgen Hoofdstuk20

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

July 16at 05:09am

Mijn nieuwste boek "VERBODEN PUBLICATIES" Is nu uit!!
ISBN 978-0-244-91960-3


http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Verboden.htm


Gratis te downloaden in Pdf en Epub

 

July 16at 05:07am

Censuur door justitie

Nieuwe woordvoerder Justitie probeert journalisten te beperken vragen te stellen. Meteen wordt de politie er bij geroepen.
Pers op Curacao anno 2017 nog steeds niet vrij?

Point

Er is geen vrijheid en de justitie is niets meer dan een groep die zich boven elk verdrag en wet stelt.

Het gehele justitieel apparaat is niets anders dan een maffia bende die onschuldigen aan wijst en er alles aan doet haar vieze zaken te verbergen door ze niet te beantwoorden en zelfs af te straffen als je ze aan kaart.
Bijvoorbeeld pedofiele wordt in stand gehouden juist door de justitiële groep!

 

July 16at 05:05am

Curaçao neemt vluchtelingen tijdelijk op

Curaçao gaat politieke vluchtelingen tijdelijk asiel verlenen. Dat zegt minister van Justitie Quincy Girigorie na een bezoek van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Curaçao heeft het internationale Vluchtelingenverdrag niet ondertekent, maar mag vluchtelingen niet zomaar terugsturen. Op dit moment verblijven er enige tientallen vluchtelingen op Curaçao zonder documentatie. Volgens Girigorie kan Curaçao vluchtelingen niet permanent opnemen omdat er al grote problemen zijn met huisvesting en werkgelegenheid voor de eigen bevolking.

Point

Is inderdaad een vals voorwendsel.
Is opgelegd van hogerhand. Vergeet niet heer Girigorie is een puppet van Nederland!

 

July 16at 05:03am

Autoriteiten verbieden al 30 jaar succesvolle kankerbehandeling

Dit is het schokkende relaas van een Duitse internist die ondanks keihard bewijs van zijn succesvolle manier om kanker te bestrijden zijn vergunning verloor omdat hij weigerde zijn ontdekkingen over kanker te herroepen. En ook nog eens twee maal een gevangenisstraf kreeg.

De arts verloor niet alleen zijtuebingenn medische vergunning, maar ook zijn vrijheid in 1997 toen Dr. Hamer werd veroordeeld tot 19 maanden gevangenis omdat hij drie mensen, zonder artsenvergunning, gratis medische informatie had gegeven. Maar dat vonden de autoriteiten niet genoeg. Op 9 september 2004 werd Hamer in zijn woning in Spanje gearresteerd. Op basis van een Europees uitleveringsbevel werd hij uitgeleverd aan Frankrijk en daar veroordeeld tot drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij werd veroordeeld en verantwoordelijk bevonden aan de dood van Franse burgers omdat zijn publicaties in het Frans te krijgen waren. Hij had nooit een van deze personen gesproken.

Hamer ging echter onverdroten met zijn levenswerk door. Hij heeft meer dan 40.000 gevallen geanalyseerd. Ondertussen is zijn werk bekend geworden als Germaanse Nieuwe Geneeskunde (GNG).

De pers en het medisch establishment deinsden er niet voor terug om hem en zijn werk aan te vallen. Journalisten van de roddelpers en medische “deskundigen” schilderen Dr. Hamer af als charlatan, als zelf verheerlijkte wonderheler, een sekteleider, een onzinnig buitenstaander of een dwaze crimineel, die kankerpatiënten de ‘levensreddende’ conventionele behandelingen ontzegde.

Dr. Hamer ontdekte dat elke ziekte ontstaat door een shock of trauma die ons volledig verrast.

Op het moment dat het onverwachte conflict ontstaat, slaat de schok in een specifiek hersengebied. De hersencellen die de conflictinslag ontvangen, zenden een biochemisch signaal naar de bijhorende lichaamscellen en veroorzaken de groei van een tumor (weefseltoename) of een weefselafname of functieverlies, afhankelijk in welk deel van de hersenen de schok ‘inslaat’.
Elke ziekte verloopt in twee fasen:
1. een conflict-actieve fase, die wordt gekenmerkt door emotionele stress, koude extremiteiten, geen eetlust en slapeloosheid en dan, vooropgesteld dat wij het conflict oplossen,
2. een genezingsfase, dit is de periode waarin de psyche, de hersenen en het overeenkomstige orgaan de herstelfase doorstaat, een vaak moeilijk proces met vermoeidheid, koorts, ontsteking, infectie en pijn.
Dr. Hamer benoemde op deze manier “De Vijf Biologische Wetten van de Germaanse Nieuwe Geneeskunde”. In de loop der jaren was hij in staat zijn ontdekkingen te staven aan de hand van meer dan 40.000 casussen. Het resultaat van zijn wetenschappelijke programmaverloop
werk is de opstelling van een “Psyche-Hersenen-Orgaan” tabel, die de ziekte aangeeft, de inhoud van het biologische conflict die haar veroorzaakt, waar de overeenkomstige laesie kan worden gezien op een hersenscan, hoe de ziekte zich manifesteert in de conflict-actieve fase en wat men in de genezingsfase kan verwachten.

Ziekten zoals kanker verliezen hun angstaanjagende imago en worden erkend als wat Hamer noemt ‘zinvolle speciale biologische overlevingsprogramma’s’ waarmee ieder mens wordt geboren.

Het is het lichaam dat zichzelf geneest, echter wat de conventionele geneeskunde (CG) ziet als ziekte is voor Hamer in feite het genezingsproces. Hij werkt in tegenstelling tot de CG met oorzaak en gevolg, waarbij de analyse van de oorzaak ook daadwerkelijk van belang is. De CG is meer symptoom gericht.

Elke ziekte maakt deel uit van onze biologische overlevingsprogramma’s. Alles in onze biologische natuur is gericht op behoud van leven. We zijn niet uitgerust met programma’s die ons willen vernietigen. Ook kanker vormt daarop geen uitzondering.

“Alleen de patiënt kan zijn symptomen ‘behandelen’, omdat alleen hij zijn conflict kan oplossen en alleen hij genezing teweeg kan brengen!”
Dr. Hamer: “Een persoon, die gezond eet, heeft minder kans op biologische conflicten. Dat spreekt vanzelf. Dat komt veel overeen met het feit dat rijke mensen minder kankers krijgen dan arme, omdat de rijken vele conflicten kunnen oplossen door eenvoudigweg hun chequeboek te pakken en een cheque uit te schrijven.
Maar het is onmogelijk kanker (of enige andere ziekte) door een dieet te voorkomen,omdat zelfs een gezond dieet conflicten niet kan verhinderen. In de Natuur zal een sterk, gezond dier natuurlijk minder kankers krijgen dan een zwak of oud dier. Maar dat betekent niet dat ouderdom dus kanker veroorzaakt.”

Hippocrates
De Germaanse Nieuwe Geneeskunde (GNG) van Hamer verwerpt de ideeën over kwaadaardige kankercellen of destructieve microben en identificeert “infectieziekten” en kankertumoren als natuurlijke biologische noodmaatregelen die al miljoenen jaren in de praktijk plaatsvinden, bedoeld om het organisme te redden en niet, zoals wordt geleerd, om het te vernietigen.
De angst van de medische wetenschap en de farmacie voor de ontdekkingen van Hamer is enorm. Kijk naar de manier waarop Hamer het leven onmogelijk gemaakt wordt en de weigering om zijn werk te toetsen.
Tot op heden (zie document 12 maart 2008) weigert de Universiteit van Tübingen, ondanks uitspraken van de rechtbank in 1986 en 1994, om Dr Hamers wetenschappelijke werk te toetsen. Ook de reguliere geneeskunde weigert om de GNG te bevestigen, ondanks de vele verificaties door zowel artsen als beroepsverenigingen.

schema

De GNG is een nieuwe zienswijze in de geneeskunde, maar ook een nieuwe filosofie van het bewustzijn. Het is het besef dat ons organisme een onuitputtelijke creativiteit bezit en opmerkelijke zelfgenezende vermogens. Het is ook de erkenning dat elke lichaamscel een biologische wijsheid in zich draagt, die wij met alle levende wezens delen. Generaties lang hebben de medische autoriteiten het menselijke denken tot slaaf gemaakt en gevangen gehouden met angst voor ziekten.
De Vijf Biologische Wetten geven ons de kans, ons opnieuw met de Natuur te verbinden en ons vertrouwen te herwinnen in haar creatieve, intelligente kracht. Dankzij Dr Hamers onfeilbare integriteit en zijn toegewijd onderzoek tijdens de afgelopen dertig jaar, kunnen wij ons nu van deze angst bevrijden. (Bron)

GNG in een notendop
De allereerste stap in de GNG therapie is de patiënt de biologische betekenis van een symptoom, bijvoorbeeld kanker, leren begrijpen in relatie met de psychische oorzaak. Een hersenscan en een grondige medische voorgeschiedenis zijn noodzakelijk om te bepalen of een patiënt nog in de conflict-fase (conflictactief) is of al in de genezingsfase zit.

Als de patiënt nog conflictactief is dan ligt de focus op het vinden van het oorspronkelijke conflict en op het vinden van een strategie om dit op te lossen. Vervolgens wordt de patiënt voorbereid op de symptomen van de genezing en eventuele complicaties. Deze symptomen zijn heel voorspelbaar! Voor het eerst in de geschiedenis van de geneeskunde geven de ontdekkingen van Hamer ons een betrouwbaar systeem dat ons in staat stelt om de ontwikkeling en de symptomen van elke ziekte te begrijpen en te voorspellen.
hamer Dr. Ryke Geerd Hamer, geboren in 1935 in Friesland (Duitsland), studeerde geneeskunde en theologie aan de Universiteit van Tübingen. Op zijn 22e behaalde hij zijn academische graad in de theologie en kreeg vier jaar later zijn diploma als arts. De daarop volgende jaren werkte hij aan verschillende universiteitsklinieken in Duitsland. In 1972 voltooide dr. Hamer zijn specialisatie in de interne geneeskunde en begon aan de Universiteitskliniek in Tübingen te werken als internist voor kankerpatiënten. Tegelijkertijd runde hij een privépraktijk, samen met zijn vrouw dr. Sigrid Hamer die hij tijdens zijn studies in Tübingen had ontmoet. Hij bleek ook een buitengewoon talent te hebben voor het uitvinden van medische hulpmiddelen. Hij woonde tot zijn dood op zondagavond 2 juli 2017 in Sandefjord, Noorwegen.

Het rapport klik hier

Hamer


July 16at 05:01am

Protocol van Sion deel 45

Sion

 

PROTOCOL 18 (Gevangenname van tegenstanders)

1. Wanneer wij het voor noodzakelijk zullen houden om verscherpte politiemaatregelen te nemen- het gevaarlijkste gif voor het aanzien van de staat - zullen wij met behulp van bekwame redenaars kunstmatig onlusten en uitingen van ontevredenheid te voorschijn roepen. Deze redenaars zullen bij velen instemming vinden. Dit echter zal ons als voorwendsel dienen om huiszoekingen en bewaking te laten uitvoeren door onze vertrouwenslieden, die wij in de niet-ingewijde politie geplaatst hebben.

21ste eeuw
Een regel die duidelijk hier beschreven is die nu te pas en te onpas uitgevoerd wordt. Men denkt werkelijk dat je een persoonlijk bezit bent van de staat. Dit is theoretisch ook want de staat heeft op jouw naam veel geld staan maar dat het zo duidelijk voortaan naar buiten komt en letterlijk bewezen wordt, is toch wel opmerkelijk. Veel geheimhouding is daar niet meer bij. Weer haalt men de rechters aan die de valse uitspraken en opleggingen moeten bekrachtigen.

2. Daar de meeste opruiers als het ware uit liefde voor de kunst der samenzwering handelen, zullen wij ons om hen niet bekommeren, zo lang zij niet tot de daad overgaan. Wij zullen ons er toe beperken, hen door spionnen in het oog te doen houden. Men moet in aanmerking nemen, dat het aanzien der regering verdwijnt, wanneer zij zo vaak samenzweringen tegen zich ontdekt. Want dit sluit de bekentenis van de onmacht of, wat nog erger is, van het eigen onrecht in. Gij weet, dat wij het aanzien van de niet-ingewijde vorsten ondermijnden door talrijke aanslagen, welke wij door onze vertrouwenslieden, als blinde schapen van onze kudde, lieten uitvoeren; met behulp van een paar liberale frasen kan men hen gemakkelijk tot een misdaad verleiden, vooral wanneer men er een politiek tintje aangeeft. Wij zullen de regeringen dwingen haar onmacht te bekennen door het feit, dat zij openlijk beschermingsmaatregelen nemen; want daardoor zullen wij hun aanzien verwoesten.

21ste eeuw
Deze infiltratie heeft Hitler in zijn boek "Mein kampf" ook duidelijk beschreven. In het begin waren er personen bij zijn bijeenkomsten die kwamen om rotzooi te scheppen onder de mensen. Hij heeft dat slim opgelost door een groep ex-soldaten in te huren die iedere onruststoker uit het pand sloeg. Er werd geen oproer in zijn lezingen getolereerd en dat had duidelijk werking in zijn succes om het volk te bereiken. Ook nu zie je dat vele bijeenkomsten eindigen in een totale ravage en die zijn duidelijk opgezet door mensen van buitenaf. Het is dus duidelijk dat deze methode nog steeds gehanteerd wordt al is het dan nu via elektronische weg waar "trollen" zaken proberen te verzieken en naar het negatieve om te gooien. Ook het uitlokken van geweld of door valse verklaringen is men nog altijd bezig om zaken af te schermen.

3. Onze vorst zal door een onzichtbare wacht beschermd worden want nooit mogen wij ook maar de gedachte laten bovenkomen, dat hij niet in staat zou zijn iedere opstand neer te slaan of dat hij zich daarvoor zou moeten verbergen. Wanneer wij zo'n gedachte zouden toestaan zoals men dat deed en nog doet, dan zouden wij daarmee het doodvonnis voor onzen vorst - en zeker voor zijn dynastie - ondertekenen.

21ste eeuw
De weg van totale tirannie en zien we duidelijk hoe de koninklijke huizen en de diverse presidenten met een leger aan mensen om hen heen beschermd worden. Simpel één sluipschutter kan zo'n heerser ongedaan maken! Een duidelijk voorbeeld is het ombrengen van Kennedy maar ook van Fortuyn. Dus een leger helpt niet en is dat alles dus een simpele show om macht tentoon te stellen! Eén geweer één man en het einde is er voor elke tiran, heerser of koning ter wereld!
Eén geweer, één man!

4. Onder strenge bewaring van de uiterlijke schijn zal onze vorst zijn macht slechts gebruiken tot het welzijn van het volk, nooit echter tot zijn eigen voordeel of dat van zijn huis. Neemt hij deze houding in acht, dan zal zijn macht geëerbiedigd en door zijn onderdanen zelf gerespecteerd worden. Zij zullen hem vereren met de gedachte, dat het welzijn van iedere burger en van de maatschappelijke orde van hem afhangt. Een bescherming van de koning door zichtbare machtsmiddelen zou de erkenning van de zwakheid van zijn heerschappij zijn.

21ste eeuw
Nu, dat voorbeeld zien we duidelijk bij Willem Alexander wat niets meer is dan een pias maar wel het volk zo weet te doen geloven dat hij de reddende koning is. Hoe gehersenspoeld is dan niet het Nederlandse volk? Maar is het ook niet een vorm van angst? Want men weet drommels goed dat deze personen de macht niet zo snel op zullen geven en zelfs hun eigen volk laten creperen als het nodig is. Als je als koninklijkhuis het zwaarste vergif in je land verhandeld (Cocaïne) puur om geld en macht en samenwerkt met een ex- CIA agent om dit allemaal binnen te krijgen wat ben je dan voor een mens? Je bent dan echt niet de koning van het beschermen van je volk maar de koning van het geld en macht.

5. Onze vorst zal, wanneer hij zich onder het volk begeeft, steeds door een aantal schijnbaar nieuwsgierige mannen en vrouwen omgeven zijn, die schijnbaar toevallig de eerste rijen innemen en de overige mensen onder voorwendsel tot handhaving der orde op een bepaalde afstand van hem zullen houden. Dit goede voorbeeld zal voor de mensen aanleiding zijn zich op de achtergrond te houden. Zou de een of andere adressant zich door de menigte willen dringen om zijn aangelegenheid naar voren te brengen, dan moeten de eerste rijen het verzoekschrift overnemen en voor zijn ogen aan de vorst overreiken. Iedereen zal dan weten, dat alle verzoeken hem bereiken en dat hij zich met alle kwesties bezighoudt. De macht van de vorst geniet alleen dan aanzien, als het volk kan zeggen: "Als de koning het maar wist", of "De koning zal het horen."

21ste eeuw
Een duidelijk beeld wat we zeer regelmatig zelf hebben mogen ervaren maar dan is de koning toch zeer gemakkelijk te bereiken via zijn eigen club want vanuit de vrijmetselarij komen de zaken wel bij hem! Ook dat is mij meerdere malen gelukt en heb toen alle zogenaamde buffers omzeild. De leden van de vrijmetselarij hadden het pas laat door en de informatie was al op de juiste plaats. Buffers zijn te omzeilen en zijn zeker niet waterdicht. Maar in het gestelde in deze paragraaf praat men meer en meer over een dictator en niet meer over een lid van een koninklijkhuis of koning zelf.

6. Met de instelling van een officiële garde verdwijnt het geheimzinnige aanzien van de macht. Iedereen, die over een zekere stoutmoedigheid beschikt; heeft dan praatjes, en de oproerling, die zich van zijn kracht bewust is, loert slechts op de gelegenheid een aanslag te plegen. Aan de volkeren hebben wij het weliswaar geheel anders gepredikt, maar wij weten, welke kwade gevolgen de openlijke beschermingsmaatregelen voor hen hadden.

21ste eeuw
Het spel der elite is een rookgordijn opvoeren en zo de toegang onmogelijk maken. Doch de ingang is NOOIT de voordeur maar er zijn ook zijdeuren en daar kun je vrij eenvoudig gebruik van maken. De meeste van deze mensen zijn te herkennen aan hun overdreven vriendelijkheid en bereidwilligheid. Zo om meer informatie van je los te krijgen om dan later het mes tussen je ribben te plaatsen.

7. Wij zullen misdadigers bij de eerste min of meer gegronde verdenking in hechtenis nemen. De vrees voor een vergissing mag er niet toe leiden, dat mensen, die van een politiek misdrijf verdacht zijn, ontvluchten, want deze daden zullen wij werkelijk onverbiddelijk bestraffen. Het kan misschien geoorloofd zijn bij gewone misdrijven op de beweegredenen in te gaan; geen verontschuldiging echter is er voor personen, die zich met politieke- vraagstukken bezig houden, waarvan niemand, met uitzondering van de regering, iets kan begrijpen. Niet eens alle regeringen zijn in staat de ware staatskunst te begrijpen.

21ste eeuw
Een zeer hoogmoedig en weer duidelijk arrogante gedachte die in deze eeuw niet werkelijk stand heeft weten te houden. Al zijn er nog landen waar men deze traditie denkt te kunnen hanteren. In de meeste gevallen zijn deze stellingen al doorbroken en achterhaald. Verder is het ook duidelijk dat in de huidige tijd juist de grootste boeven veelal een baan of post hebben in de politiek. De maffia heeft duidelijk zijn weg gevonden en er is ondertussen veel gaande in de wereldpolitiek. Of de elite groep en de daaraan gekoppelde vrijmetselarij nog alle touwtjes in handen hebben, is te betwijfelen gezien de soms noodsprongen die deze hoek maakt. Regeren is geen kunst meer maar meer het elkaar onmogelijk maken. Ook dat zien we daar de formatie van een regering niet meer gaat om de landelijke weg te volgen maar weer wie welke macht krijgt die hij/zij kan misbruiken. Om de touwtjes in handen te houden moeten de corrupte rechters en waardeloze vodjes papier in vorm van statuten en verdragen de zaak regelen. Men is werkelijk overgegaan naar een dictatuur van bovenaf. Alles er onder kan aanrommelen maar het land zal bestuurd worden zoals de top het wil.

Morgen Hoofdstuk19

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 

 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.