Banner Watamula

AA   AA  
       
 

June 2017 16/30

   
       
 

Wake up
Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
 


   
       

June 30at 05:11am

MIJN NIEUWSTE BOEK IS UIT!!!!

"De protocollen van Sion 21ste eeuw"
ISBN 978-1-326-84325-0

Download (PDF and EPUB)
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Freebooks.htm
Reading on the web
http://www.place4free.com/Sion/Sion_index.htm
Hardcopy
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Sion.htm

Interesting

De protocollen van Sion 21ste eeuw

We hebben hier de over honderden jaren oude, in eerste instantie geschriften, protocollen naast de moderne 21ste eeuw gelegd en het is ongelofelijk nauwkeurig te lezen wat er nu nog spelende is wat er toen op papier vastgelegd is. Verder is het ook duidelijk waarom vanuit de joodse gemeenschap er zo heftig gereageerd wordt op dit geschrevene. Want wie wil werkelijk hebben dat gedachten en diepe innerlijke zaken zo op papier gezet worden en dan nog wijzend naar jezelf? Het is zeer moeilijk zeker als men weet dat er veel waarheden staan. Om dan te zeggen dat alles een leugen is, is een zwak excuus. Als men dan denkt op een, wat zij denken, slimme methode deze protocollen als opzwepend en als Russische propaganda af te doen, weet je dat er iets goed mis is. Het moet dan zo lijken dat één persoon, overigens een 33ste graad, zijn boekje te buiten is gegaan. We gaan dit nu allemaal zelf lezen; de soms angstaanjagende gelijkenissen ondanks de eeuwen die er tussen zitten.

Sion

 

June 30at 05:09am

The death of privacy

Google knows what you're looking for. Facebook knows what you like. Sharing is the norm, and secrecy is out. But what is the psychological and cultural fallout from the end of privacy?

We have come to the end of privacy; our private lives, as our grandparents would have recognised them, have been winnowed away to the realm of the shameful and secret. To quote ex-tabloid hack Paul McMullan, "privacy is for paedos". Insidiously, through small concessions that only mounted up over time, we have signed away rights and privileges that other generations fought for, undermining the very cornerstones of our personalities in the process. While outposts of civilisation fight pyrrhic battles, unplugging themselves from the web – "going dark" – the rest of us have come to accept that the majority of our social, financial and even sexual interactions take place over the internet and that someone, somewhere, whether state, press or corporation, is watching.

The past few years have brought an avalanche of news about the extent to which our communications are being monitored: WikiLeaks, the phone-hacking scandal, the Snowden files. Uproar greeted revelations about Facebook's "emotional contagion" experiment (where it tweaked mathematical formulae driving the news feeds of 700,000 of its members in order to prompt different emotional responses). Cesar A Hidalgo of the Massachusetts Institute of Technology described the Facebook news feed as "like a sausage… Everyone eats it, even though nobody knows how it is made".

Sitting behind the outrage was a particularly modern form of disquiet – the knowledge that we are being manipulated, surveyed, rendered and that the intelligence behind this is artificial as well as human. Everything we do on the web, from our social media interactions to our shopping on Amazon, to our Netflix selections, is driven by complex mathematical formulae that are invisible and arcane.

Most recently, campaigners' anger has turned upon the so-called Drip (Data Retention and Investigatory Powers) bill in the UK, which will see internet and telephone companies forced to retain and store their customers' communications (and provide access to this data to police, government and up to 600 public bodies). Every week, it seems, brings a new furore over corporations – Apple, Google, Facebook – sidling into the private sphere. Often, it's unclear whether the companies act brazenly because our governments play so fast and loose with their citizens' privacy ("If you have nothing to hide, you've nothing to fear," William Hague famously intoned); or if governments see corporations feasting upon the private lives of their users and have taken this as a licence to snoop, pry, survey.

We, the public, have looked on, at first horrified, then cynical, then bored by the revelations, by the well-meaning but seemingly useless protests. But what is the personal and psychological impact of this loss of privacy? What legal protection is afforded to those wishing to defend themselves against intrusion? Is it too late to stem the tide now that scenes from science fiction have become part of the fabric of our everyday world?

Point

Wat is nog Privacy en waarom hoeven OM en justitie zich niet aan deze wetten te houden? Er is gewoon geen privacy meer en dat gaat alleen nog erger worden. Het is zaak dat we op de nieuwe manier gaan leven en daar is duidelijk een weg in. Want niemand weet bijvoorbeeld wat ik werkelijk doe. Benieuwd? Blijf me volgen.

Privacy

 

June 30at 05:06am

Arkansas' Ten Commandments Monument Lasted Less Than 24 Hours

Less than a day after a monument of the Ten Commandments was installed outside the Arkansas State Capitol in Little Rock, it was destroyed when a man smashed a car into the stone.

Authorities say Michael T. Reed II drove a 2016 Dodge Dart into the 6,000-pound granite slab at about 4:47 a.m. local time on Wednesday.

"My boss called me and told me the Ten Commandments monument had been destroyed," Secretary of State and Capitol Police spokesman Chris Powell told NPR. "When I got here, it was rolled over on the sidewalk and broken into multiple pieces."

A video that appears to have been taken from inside the car was posted on the Facebook account of a Michael Reed early Wednesday; Powell told the AP that officials believe the video is authentic. It shows what looks like the Arkansas State Capitol building. A man's voice says: "Oh my goodness. Freedom!" as the car careens into the monument.

Point

Een perfecte actie tegen dit soort satanische beelden.

Beeld

 

June 30at 05:03am

Protocol van Sion deel 30

Sion

PROTOCOL 12 (Controle over de pers) deel1

1. Het woord 'vrijheid', dat men op verschillende manieren kan verklaren, leggen wij zo uit: Vrijheid is het recht om te doen wat de wet toestaat. Deze uitlegging van het begrip legt de vrijheid volledig in onze hand, omdat de wet datgene zal vernietigen of oprichten wat volgens de boven ontwikkelde richtlijnen - voor gewenst houden.

21ste eeuw
De beste omschrijving ooit gegeven van het woordje "vrijheid".

Met deze uitspraak zijn vele zaken bewezen en is het duidelijk waar het woordje vrijheid voor staat! Het is een perfecte definitie die we alsmaar gehanteerd zien worden. Wetten worden namelijk te pas en te onpas gebruikt en misbruikt en zo is alles te brengen onder de wet en kan alles en elke uitspraak verboden worden.

2. Met de pers zullen wij op de volgende wijze te werk gaan. Welke rol speelt thans de pers? Zij dient er toe de hartstochten van de mensen te doen oplaaien of het zelfzuchtige streven van de partijen te bevorderen. Ze is hol, onrechtvaardig en leugenachtig. De meeste mensen weten in het geheel niet waartoe de pers eigenlijk dient.

21ste eeuw
Zo, dat is duidelijk; de pers is zelfzuchtig, hol, onrechtvaardig en leugenachtig en dat gesteund door de wet zolang de elite dit toestaat! Men gaat er vanuit dat de pers staat om zaken te signaleren en te registreren en deze doorgeeft aan het volk. Nu, dat is een absolute leugen en de pers is ervoor om de mensen werkelijk verkeerd te informeren en te overladen met onzinnige zaken. Dat om zo het volk dom te houden en om een complete wereld te creëren van leugens en bedrog. We gaan even eerst de protocollen verder doornemen.

3. Wij zullen haar ten toom aanleggen en de teugel strak voeren, op dezelfde wijze zullen wij met andere drukwerken handelen, want het zou geen enkel nut hebben, als we alleen een wakend oog over de pers lieten gaan, maar de aanvallen van de boeken en brochures buiten beschouwing lieten. Wij zullen de producten van de publieke opinie, die thans nog veel geld kosten, door middel van de censuur tot een bron van inkomsten voor de staat maken. We zullen een speciale krantenbelasting heffen en bij het oprichten van kranten en drukkerijen waarborgsommen eisen om zodoende onze regering te vrijwaren voor iedere aanval door de pers. Worden wij dan toch aangevallen, dan zullen wij zonder genade geldstraffen opleggen. Belasting waarborgsommen en geldstraffen zullen de staat reusachtige inkomsten opleveren. Zeker, de partijbladen laten zich door geldboeten niet bang maken, maar bij de tweede aanval zullen wij ze eenvoudig onderdrukken. Niemand zal onze onfeilbaarheid in regeringsaangelegenheden ongestraft kunnen aantasten. Als voorwendsel voor het de kop indrukken van een krant, zullen wij zeggen, dat het betreffende blad de openbare mening zonder rede heeft opgezweept. Ik verzoek U er op te letten, dat er onder de kranten, die ons aanvallen, ook zullen zijn, die wij zelf opgericht hebben. Deze zullen echter uitsluitend die punten aanroeren, welke verandering wij zelf zullen voorstaan.

21ste eeuw
Zie hier hoe beschreven is eind 19de eeuw, hoe men de pers en geschreven woord aan pakt maar ook de publieke opinie wat zeer duidelijk nu nog gaande is en waar men werkelijk het woord van het volk censureert en misbruikt. Zie het opleggen van censuur en als dat niet mag werken, opleggen van geldstraffen! Zaken die ik in levende lijve heb meegemaakt! Zie ook de pers die bescherming geniet van de elite! Ook een tak die we duidelijk zien en ook zo betaald wordt door een elite. Lokaal hebben we zo'n zogenaamde vrije journalist die duidelijk de zaken van de vuile elite naar buiten brengt en hun bescherming geniet! Je ziet ook duidelijk dat er niet één werkelijke vrije journalist bestaat puur omdat hij zijn artikelen wel moet verkopen, donaties of er sponsoren of geld voor moet zien te krijgen. Allemaal onder het mom "ik moet te eten hebben"! Een waardeloze smoes want iemand die oprecht en eerlijk is zal altijd blijven eten en leven zolang hij werkt vanuit zijn hart en ziel. Zelf heb ik boeken vol aan bewijzen geleverd hoe de pers werkt en door wie ze betaald worden.

4. Geen bericht zal zonder onze voorkennis openbaar worden. Dat resultaat hebben thans reeds daardoor bereikt, dat alle berichten uit de gehele wereld bij een aantal persbureaus samenkomen. Deze zullen geheel in ons bezit overgaan en slechts datgene bekend maken wat wij hun voorschrijven.

21ste eeuw
Reuter, ANP, Bloomberg, TASS Bureaus die tot voor kort het nieuws bepaalden. Nu zijn deze bureaus niet meer de ware persagentschappen en we zien duidelijk dat internet klad gegooid heeft in deze opzet. We zien duidelijk dat nieuwsgroepen als een NOS, CNN valse berichtgeving verspreiden en dat ze zwaar terrein aan het verliezen zijn. Niet alles meer wordt gecontroleerd door de elite. En zo druppelt ware informatie verder door naar het gewone volk
.

5. Wanneer we het thans reeds verstaan moeten we de gedachtewereld van de niet ingewijde kringen zodanig beheersen, dat bijna alle mensen de wereldgebeurtenissen alleen nog maar zien door de 'gekleurde brillen' die wij hun opgezet hebben. Wanneer er reeds nu geen slagbomen meer zijn, die ons zouden kunnen verhinderen om binnen te dringen in datgene wat het volk in zijn domheid staatsgeheimen noemt, hoe zal het dan worden, als wij de aardse goden in de persoon van onze wereldvorst zullen zijn?

21ste eeuw
Twee belangrijke zaken worden hier aangehaald.
Een; het manipuleren van de hersenen wat nu zich duidelijk aan het manifesteren is.
Twee; De manier hoe men denkt zaken in de hand te krijgen.
Dat laatste is wel gaande maar door de tussenkomst van de nieuwe technieken heeft het een grote achterstand. Nu pas zijn ze bezig om de techniek ook naar hun hand te zetten en elke hacker te pakken die hen hier verder in kan helpen. Door deze jongens zeer zware straffen op te leggen zijn ze vrijwel allemaal bereid in zee te gaan met het vuile systeem. Dat samenwerken geeft hen in ieder geval wat vrijheden maar trekt het internet steeds verder dicht. Bijvoorbeeld een Twitter, Facebook en andere social media is niets anders als controle te krijgen over het "domme" volk. Men weet precies wat ze doen en ze zijn helemaal te volgen. Een domme manier om je leven zo open en bloot daar ten toon te stellen.

Morgen Hoofdstuk12 deel2

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 29at 05:07am

CNN keihard betrapt met verborgen camera

Deze producent onthult waarom de media nepnieuws blijven maken

Drie journalisten van de Amerikaanse nieuwszender CNN hebben maandag ontslag genomen.
Nadat een verhaal over vermeende banden tussen een vertrouweling van president Trump en een Russisch investeringsfonds moest worden ingetrokken, stapten ze op.
Vorige week legde CNN op zijn website een verband tussen Anthony Scaramucci, de topman van een hedgefonds, en een onderzoek van het Amerikaanse Congres naar het Russian Direct Investment Fund.

Geen bewijs
Er werd echter geen bewijs aangedragen. Het verhaal voldeed niet aan de redactionele normen en werd ingetrokken. Alle links naar het artikel zijn gewist en CNN bood Scaramucci excuses aan.
De journalist die het artikel schreef, Thomas Frank, nam ontslag, evenals het hoofd van de nieuwe onderzoeksafdeling van CNN en een redacteur van die afdeling.
Project Veritas heeft daarnaast een video gepubliceerd van CNN-producent John Bonifield die is gemaakt met een verborgen camera.

Kijkcijfers
Bonifield gaf onder meer toe dat er geen bewijs is voor verhalen die CNN over Rusland schrijft. “Het is voornamelijk gebaseerd op onzin,” zei hij. “We hebben niet veel bewijs.”
Hij bevestigde dat het allemaal draait om de kijkcijfers. Al die dingen waar tijdens de opleiding journalistiek over gepraat wordt – zoals ethiek – zijn leuk en aardig, maar dit is een bedrijf, aldus de producent.
Volgens hem gaan de zaken goed. “Trump is goed voor de zaken,” klonk het.

Misdaad
Bonifield legde uit dat hij instructies krijgt van de top, van directeur Jeff Zucker. Toen CNN een dag lang aandacht had besteed aan Trumps besluit om zich terug te trekken uit het klimaatakkoord, zei Zucker tijdens een vergadering:
“Goed dat jullie verslag hebben gedaan van het klimaatakkoord, maar dat hoeft niet meer. Laten we het weer over Rusland hebben.”
Bonifield erkende: “Ik heb nog geen goed bewijs gezien waaruit blijkt dat de president een misdaad heeft begaan.”

Nog veel meer
Als je niet verslag doet van de feiten, maar vooral aan kijkcijfers denkt, maak je je schuldig aan nepnieuws, zei James O’Keefe van Project Veritas.
“We hebben gezegd dat we de media gaan aanpakken en er gaat nog veel meer komen,” zei hij.

Point

Het is een tipje van de ijsberg. Er is veel meer gaande in media land.
Of het allemaal eens bekend zal worden is maar de vraag.

CNN

 

June 29at 05:05am

The best TV ad

Klik Hier

Point

Geweldige uitsraling en een geweldige boodschap.
Waar zijn we inderdaad mee bezig?

TV

 

June 29at 05:03am

Recht op privacy

'Betalen betekent filmpje weghalen': mag je een dief zomaar op Facebook zetten?
Miljoenen keren werden ze bekeken, de camerabeelden die bloemist Johan Kools op Facebook zette. Hij wilde aandacht vragen voor een diefstal door een oudere vrouw. Dat doen meer winkels, maar mag dat wel?
"Deze mevrouw krijgt onze speciale aandacht! Ze is namelijk iets heel belangrijks "vergeten" te doen bij ons filiaal". Zo begon de oproep van bloemist Johan Kools op Facebook. Op de beelden bij het bericht is te zien hoe een oudere vrouw in een scootmobiel rustig twee plantjes pakt en vervolgens wegrijdt.

Afschrikken
"Onze slogan: Betalen betekent filmpje weghalen. Dus wij wachten op u!", schrijft Kools, die iedereen vroeg het filmpje te delen. En dat gebeurde, in mum van tijd waren de beelden zo'n 40.000 keer gedeeld en miljoenen keren bekeken.
"Ik wilde anderen afschrikken, laten zien dat wij hier camera's hebben. Met andere woorden: als je hier wat steelt kun je op Facebook belanden", vertelt Kools aan Editie NL. Wel is hij geschrokken van de ophef rond de beelden, die inmiddels zijn verwijderd. "Aan de ene kant dacht ik: wij moeten hier keihard voor werken, je moet ook gewoon niet stelen. Maar aan de andere kant heb ik ook wel een beetje spijt aangezien de impact nu wel enorm is."
Screenshot van het (inmiddels verwijderde) facebookbericht. Tekst gaat door na de foto.

Facebook-politie
Toch is Kools niet de enige die een dief aan de Facebook-schandpaal nagelt. Steeds vaker gooien winkeliers camerabeelden op internet om dieven snel op te sporen. Doordat het snel en vaak gedeeld wordt kan de verdachte sneller worden herkend, waarna de winkelier genoeg gegevens heeft om aan de politie over te dragen.
Een slechte zaak vindt Simone Dirven, advocaat privacy en dataprotectie. "Het lijkt steeds meer geaccepteerd om dit soort video's gewoon op facebook te plaatsen. De reactie is vaak: dan moet je maar niet stelen. Dat is natuurlijk ook waar, maar juridisch gezien mag het gewoon niet."

Eigen rechter
Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens mogen beelden alleen worden verzameld, gedeeld en bewerkt als dat 'van vitaal belang' is voor de betrokkene. "De politie en het OM mogen dat in bepaalde omstandigheden doen als er echt geen ander middel is, maar winkeliers niet. Dan ga je voor eigen rechter spelen, en dat kan niet."
Daarnaast heeft ook een dief recht op privacy. "Een veelgelezen reactie onder dit soort filmpjes is dat je dat recht verspeelt zodra je iets steelt, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Recht op privacy is een grondrecht van iedereen."

Doe aangifte
Van Durven raadt winkeliers dan ook aan om gewoon aangifte te doen bij de politie en aan hen de beelden te geven. "Ik begrijp de emotie van de winkelier, maar je mag dat soort beelden niet zomaar online zetten. Dan wordt het bijna een vorm van shaming."
Kools heeft inmiddels aangifte gedaan van de diefstal. "In eerste instantie zijn we niet naar de politie gegaan omdat ik er niet echt vertrouwen in had dat de politie hier direct mee aan de slag zou gaan", licht hij zijn keuze toe. Hij heeft dankzij de oproep twee mogelijke namen van de vrouw en hoopt dat de zaak snel wordt opgelost.

Point

Men vergeet duidelijk deze privacy regels en het is goed dat er eens aandacht aan besteed wordt. Maar dan vraag ik me af; Als een OM en een justitie deze privacy regels aan hun laars lappen waar zeuren we dan nog over?

privacy

June 29at 05:01am

Protocol van Sion deel 29

Sion

PROTOCOL - 11 (De Totalitaire Staat) deel2

5 De volkeren zijn een kudde schapen, wij zijn de wolven. En weet gij wat er van de schapen wordt, als de wolven de kudde binnendringen? Zij zullen hun ogen weer sluiten, omdat wij hun de teruggave van al hun geroofde vrijheden zullen beloven, zodra wij alle vijanden van de vrede neergeveld hebben en de partijen tot onmacht zullen hebben veroordeeld. Ik geloof, dat Ik U niet behoef te vertellen, hoe lang zij op de terugkeer van hun vrijheden zullen wachten. Daarom hebben wij deze gehele politiek uitgevonden en het volk bijgebracht, zonder hen in staat te stellen haar diepere zin te onderscheiden, als het niet was om langs omwegen datgene te bereiken wat ons verstrooide volk langs de rechte weg niet zou kunnen bereiken?

21ste eeuw
Een punt wat we inderdaad goed kunnen zien. Het volk vecht verkeerd, puur omdat men niet weet hoe men zaken moet bevechten. Dat is bewust zo gecreëerd en heeft duidelijk nu de voordelen voor die elite en de nadelen voor de mensen die hen bevechten. Doch dat is de status waar we nu in verkeren. Helaas, door de grote verdeeldheid en onderlinge onvrede is het moeilijk om als eenling deze zaken aan te pakken. Deze eenling vecht niet alleen tegen de elite maar ook tegen zijn eigen volk.

6. Dat was de grondslag van onze organisatie van de vrijmetselarij welke plannen deze beesten in het geheel niet vermoeden. Wij nemen hen niettemin in onze loges op, zodat zij hun broeders zand in de ogen kunnen strooien.

21ste eeuw
Hier wordt overduidelijk de rol van de vrijmetselarij beschreven. De hyena's onder het volk. Men werkt op de achtergrond, veel is geheim en men zaait onrust en
bepaalt zaken in de maatschappij en onder het volk.

7. De genade van god heeft ons over de gehele wereld verstrooid. In deze schijnbare zwakte ligt heel onze kracht, die ons heden op de drempel van wereldheerschappij heeft gebracht.

21ste eeuw
En dan halen we god maar weer even aan en plaatsen we ons er maar weer eens even langs. Nu, ook zij weten dat er geen god is en dat dit menselijk denken is maar het is wel een goede tool om het volk te vernederen en laag te plaatsen op de ladder van het leven. Duidelijk wordt ook gesteld dat de drempel van de heerschappij over de wereld is behaald maar door het woordje "gebracht" te gebruiken is deze heerschappij dus nog niet kennelijk in volle sterkte. Dat klopt want enkele zeer belangrijke zaken zijn nog niet honderd procent doorgevoerd en zijn er nog duidelijk enkele missende linken.

8. De eerste steen is gelegd. We moeten het bouwwerk alleen nog voltooien.

21ste eeuw
Hier is dus de bevestiging dat men er nog niet is en dat geeft ons eenlingen zeker hoop. Het is duidelijk dat de energie hen niet goed gezind is maar we zullen daar dan ook optimaal gebruik van moeten maken. Er zijn duidelijke wegen en die geven deze 33ste graad mason duidelijk aan. Het is duidelijk dat hij met een bepaald doel in zijn achterhoofd bepaalde boodschappen naar buiten wil brengen en dat zijn de zwakheden van zijn club en de zaken die ze vrezen. Hoe dit allemaal aangepakt gaat worden, ligt aan ons eenlingen en wat belangrijk is, is dat we meer begrip en steun van het volk moeten hebben. Nu worden we meer als gekken gezien of personen die dom bezig zijn. Dat is omdat men niet begrijpt waar we mee bezig zijn en ook niet de moeite willen nemen om het te begrijpen!

Morgen Hoofdstuk12

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 28at 05:08am

Snappen de mensen het nog niet!!!

Openbaar Ministerie, justite, rechterlijke macht staan voor:
- Kinderleed!!
- Pedofilie!!
- Kinder verkrachten!!
- Kinderen afslachten!!
- Onrecht!!

Omgekeerde wereld bij Nederlands strafrecht. Demmink wordt beschermd door Openbaar Ministerie in plaats van aangeklaagd

Advocaat Adèle van der Plas vertegenwoordigt de twee Turken die aangifte tegen voormalig topambtenaar Joris Demmink hebben gedaan omdat ze naar eigen zeggen als minderjarige jongens door hem in Turkije zijn verkracht.
Het Openbaar Ministerie oordeelde vorig jaar dat er ‘geen enkel belastend materiaal’ is om Demmink te vervolgen.
Van der Plas schreef echter dat er ‘ruimschoots voldoende bewijs’ is om Demmink te vervolgen.

Stelselmatig tegengewerkt
Het onderzoek naar de man die in 2012 met pensioen ging als secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft volgens haar nieuwe feiten opgeleverd die eerder bewijs ondersteunen.
Van der Plas startte een zogeheten artikel 12-procedure, maar werd stelselmatig tegengewerkt door het OM.
WeAreChange.nl sprak met de advocaat, die de waarheid boven tafel wil krijgen. Op 30 juni aanstaande zal zij achter gesloten deuren de verdediging van Demmink en het OM tegenover zich zien.

Verwikkeld
Het Hof van Arnhem oordeelt die dag of het strafrechtelijk onderzoek naar Demmink gestaakt kan worden.
Het betreft het zoveelste hoofdstuk van een politiek proces waarin de justitietop verwikkeld is.

Gefaald
Volgens Van der Plas heeft politieke druk ervoor gezorgd dat het OM haar onafhankelijke positie heeft verloren en structureel heeft gefaald.
Wil je weten waarom de zitting achter gesloten deuren plaatsvindt en hoe de zaak zich gaat ontwikkelen? Kijk dan onderstaand interview, want bij de NPO zul je het niet zien.

Point

Het is onbegrijpelijk dat mensen nog steeds niet zien dat recht niet bestaat!
Lees de protocollen lees oude geschriften en je leest dat Demmink in zijn recht staat!!

Daarom beschermt OM deze man en zo de gehele elite top die afgeperst wordt via de freemasons!

Wanneer gaat men inzien dat een rechtsgang geen gang is maar een doodlopend spoor?

Demmink

 

June 28at 05:05am

En wij praten verdorie over humanrights en vrijheid?

Zie deze video

Korea

 

June 28at 05:03am

Containerterminals Rotterdam gehackt

Containerterminals van APM, waaronder die in Rotterdam, zijn aangevallen door hackers. Het gaat om een wereldwijde aanval met ransomware. Hackers hebben de computers van APM overgenomen. Pas als het bedrijf met geld over de brug komt, kunnen de computers weer gebruikt worden.

Volgens RTV Rijnmond krijgen medewerkers de melding te zien “Oeps, al uw belangrijke bestanden zijn versleuteld. Als u deze tekst leest, zijn uw bestanden niet meer toegankelijk. Mogelijk zoekt u naar een manier om uw bestanden te herstellen, maar verdoe uw tijd niet. Niemand kan uw bestanden herstellen zonder onze hulp. We garanderen dat u al uw bestanden gemakkelijk kunt herstellen. Het enige dat u hoeft te doen, is te betalen. Volg de volgende instructies.” De hackers vragen 300 dollar per gehackte computer.

Ook het werk van APM op de Maasvlakte ligt daardoor stil. In totaal zijn zeventien containerterminals van APM getroffen door de ransomware.

APM, onderdeel van de AP Moller-Maersk organisatie, is met 20.000 medewerkers en 64 containerterminals actief in 60 landen. APM is een grote speler in de Rotterdamse haven. Het bedrijf heeft een capaciteit van in totaal 6 miljoen containers.

Point

Later op de dag bleek dat het een wereldwijde hack is en dat vele grote bedrijven plat liggen!

Xirtam find it's way!!

Haven

 

June 28at 05:01am

Protocol van Sion deel 28

Sion

PROTOCOL - 11 (De Totalitaire Staat)

1. De 'raad van state' zal tot taak hebben de macht van de regering te onderstrepen. Het zal slechts in schijn een wetgevend lichaam zijn, in werkelijkheid zal dit echter een redactiecommissie zijn voor het uitwerking der wetten en regeringsverordeningen.

21ste eeuw
Duidelijke taal en ook nu duidelijk hoe het er al geruime tijd aan toe gaat. We zien
dat dagelijks in de politiek en je vraagt je inderdaad af wie wat dirigeert.

2. Een wezenlijk deel van het program van onze staatsregeling bestaat daarin, dat wij de wetten maken, dat wij recht spreken en dat tegelijkertijd de administratie in onze handen is. Deze werkzaamheid zullen wij uitoefenen:
a. Door voorstellen aan het wetgevend lichaam.
b. Door verordeningen van de president in de vorm van algemene besluiten, door terzijdestelling van de senaat en door beslissingen van de raad van state in de vorm van ministeriële besluiten.
c. Op het geschikte ogenblik in de vorm van een staatsgreep.

21ste eeuw
Dat laatste onder C is de vraag. Want het is iets wat het volk al doorheeft dat het gaat gebeuren. Maar er zijn duidelijk tussenwegen gevonden en een werkelijke staatsgreep is niet meer nodig. Via de regels van de wet is het nu toch mogelijk de algehele macht te verwerven en dat allemaal met medewerking van de rechterlijke macht en zijn dienaren. Deze zijn allemaal chantabel en zo ook bij machte om zaken op te leggen die niet geheel duidelijk zijn voor de buitenwereld.

Wat we ook duidelijk zien, en dat lijkt duidelijk op een staatsgreep, is dat het volk kiest voor een bepaalde politieke formatie en dat deze dan niet aan de macht komt maar dat andere politieke partijen een pakt vormen en zo de macht nemen. Het lijkt of dit wereldwijd de mode is. Dus steeds meer lijkt het er op dat onder punt C gestelde nu in werking is.

3. Nu wij ons plan in grote trekken ontworpen hebben, willen wij de afzonderlijke maatregelen uiteenzetten, waarvan wij ons tot de opbouw van onze staat in onze geest zullen bedienen. Hiertoe behoren de vrijheid van drukpers, het recht van vereniging en vergadering, de gewetensvrijheid, het kiesrecht en vele andere dingen, die uit de menselijke gedachten wereld moeten verdwijnen of grondig moeten worden veranderd, zodra de nieuwe staatsregeling afgekondigd zal zijn. Slechts op het juiste ogenblik zullen wij onze vernieuwingen er door kunnen krijgen en om de volgende redenen. Wanneer de verandering met grote gestrengheid wordt gevoerd, kan ze vanwege de vrees voor veranderingen, welke er kort geleden geweest zijn, tot wanhoop voeren. Wanneer we daarentegen concessies doen, zal het volk zeggen, dat wij onze fouten ingezien hebben en dit zou het geloof aan de onfeilbaarheid van onze regering verwoesten of men zal zeggen, dat we bang zijn en slechts gedwongen concessies doen, waarvoor niemand ons dankbaar zal zijn, omdat men ze voor vanzelfsprekend houdt. Een en het ander zou de nieuwe staatsregeling maar schaden.

21ste eeuw
Zaken die nu in deze eeuw duidelijk spelen en ook zo aan het volk voorgedragen en zelfs opgelegd worden. Het is duidelijk dat het gehele proces al geruime tijd in gang is getreden en dat alles volgens het plan van de elite, hier in de protocollen, duidelijk gehanteerd wordt. Laten we eerlijk zijn, waar zijn onze vrijheden? Onze rechten ten opzichte van vergaderen of verenigingen starten? Als men te veel politiek denkt en of te veel tegen het systeem ageert, kun je deze rechten allemaal vergeten en is er altijd een wet die deze zaken verbiedt!

4. Op de dag van haar afkondiging, als de volkeren door de juist volvoerde staatsgreep nog geheel versuft en angstig en radeloos zijn, moeten zij erkennen, dat wij zo sterk, machtig en onkwetsbaar zijn, dat wij ons over hen niet meer bezorgd behoeven te maken, dat wij niet alleen geen acht meer zullen slaan op hun beschouwingen en wensen, maar dat voorbereid zijn op ieder ogenblik en op iedere plaats elke tegenstand en elke demonstratie te onderdrukken. De volkeren moeten weten dat wij de gehele macht met één slag tot ons hebben getrokken en dat wij onze macht in geen geval met hen zullen delen. Dan zullen zij de ogen sluiten en geduldig het verloop der gebeurtenissen afwachten.

21ste eeuw
Over ego gesproken en de manier men denkt. Men stelt zich duidelijk op als een god. Hier in dit stuk zijn wederom de zwakheden van deze elite te vinden en al denkt men met bluf en zogenaamde knowhow de zaak over te kunnen nemen, is het duidelijk dat het niet die weg is die zal slagen. In de geschiedenis en in alle geschriften is duidelijk uit op te maken dat ego en arrogantie het niet kunnen winnen van welke machten dan ook. Zelfs in een casino verliest men als met te veel bluft en daar zijn vele pokerspelers ten onder gegaan in hun eigen ego en arrogantie dat ze onverslaanbaar zijn! Dit maakt dat we weten, dat hoe het nu ook allemaal loopt deze elites zullen allemaal vallen in een diep ravijn en dat het dominantie plan geschoeid is op verkeerd schoeisel. Al zijn oude geschriften overduidelijk, men begrijpt ze kennelijk niet.

Het deel over vergaderingen of demonstraties neer te slaan is het punt waar we duidelijk in deze eeuw geconfronteerd mee worden. Wederom een bewijs dat deze protocollen weldegelijk een leidraad zijn vanuit bepaalde groepen die aan de macht zijn.

Morgen Hoofdstuk11 deel 2

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 27at 05:06am

1985 Vatican Coin

Foretelling the current Geoengineering genocide and resulting ecocide.

Point

Toevallig????
Er is zoveel gaande en terug te vinden in oude geschriften maar ook afbeeldingen. Wat gaan we er tegen doen?

Coin

 

June 27at 05:04am

Australia Becomes First Country To Begin Microchipping Its Public

Australia may become the first country in the world to microchip its public. NBC news predicted that all Americans would be microchipped by 2017, but it seems Australia may have already beaten them to it. Back in 2010, CBS news reported that the Australian government had a potential RFID microchipping plan in the works related to the health care system.
Now, it seems that this plan is beginning to unfold but the push is not a result of mandated health care reforms, but rather a clever propaganda campaign that equates RFID microchipping with becoming superhuman, and people are begging for it.
Under the headline ‘Australians embracing super-human microchip technology’, Australia’s premier media outlet news.com.au (News Corp Australia) reports: It may sound like sci-fi, but hundreds of Australians are turning themselves into super-humans who can unlock doors, turn on lights and log into computers with a wave of the hand.Shanti Korporaal, from Sydney, is at the centre of the phenomenon after having two implants inserted under her skin. Now she can get into work and her car without carrying a card or keys, and says her ultimate goal is to completely do away with her wallet and cards
“You could set up your life so you never have to worry about any password or PINs it’s the same technology as Paypass, so I’m hoping you’ll be able to pay for things with it.”
“With Opal you get a unique identification number that could be programmed into the chip. Any door with a swipe card … it could open your computer, photocopier. Loyalty cards for shops are just another thing for your wallet.”
The microchips, which are the size of a grain of rice, can act like a business card and transfer contact details to smartphones, and hold complex medical data. In her interview with the Australian news outlet, Shanti claims that her friends and family are envious of her microchip lifestyle:
“My nana wants one. I’ve had more opposition to my tattoos than I’ve ever had to the chip. My friends are jealous.”
In fact, the 27-year-old has noticed a business opportunity and set up a distribution service called Chip My Life with her husband, Skeeve Stevens where for just $80 to $140, people can become so called “super humans.” On the same day this news story broke, Shanti appeared at Austarlia’s launch of the much anticipated cyborg themed video game Deus Ex Mankind Divided, alongside American implantable technology pioneer Amal Graafstra.
As you can see, the push for RFID microchipping and assimilating the human population with robots and technology, is something that will most likely be sold to the public as helping them to become “super human,” but clearly if you become part machine/computer, that means there will be someone who can control that technology. If you think the elites wouldn’t capitalize on such an exceptional opportunity to control the population you obviously don’t know history very well.
Amal Graafstra, who became one of the world first RFID implantees back in 2005, just made headlines recently in the US with a prototype of the world’s first implant-activated smart gun and is a huge proponent for this new technology.
He’s written a book, spoken at TEDx and also appeared in a number of documentaries.
In an interview with the Australian media outlet, Amal explained that the technology he has implanted into his body has “given me the ability to communicate with machines. It’s literally integrated into who I am.”
Shanti has bought into the culture that dominates society today, which is one dominated by the fantasy of super heroes that mesmerizes the population at theaters all across the globe.
Ever since watching movies like the Terminator, Matrix and Minority Report I wondered if we could actually live like that. I always wondered why we all weren’t living as ‘super-humans’.

Point

Al jaren schrijf ik er over (zie deze pagina) en in bepaalde landen is het al in volle gang en de mensen beseffen niet wat deze chip gaat betekenen voor het leven. Vergeet niet, via deze chip kan je een menselijk lichaam uitschakelen en zijn er geen kogels en geen teasers meer nodig!

Veri chip

 

June 27at 05:02am

They Diagnose Indigo Children With ADHD To Stop Them From Evolving

Throughout history, the rich elite has coined a variety of methods for thwarting the advancement and evolution of humankind. However, one of their most nefarious methods yet could be the fabrication of ADHD in order to stop the progression of the enlightened ones or the Indigo children.
The Indigo children or Star Children are the ones that typically feel more than others. Even the simplest moment of happiness or laughter can send them over the edge with excitement. Oftentimes, they struggle with school, because despite their intelligence, their mind works completely differently than most others. You see, the typical structure and methodical nature of the school system confines their inner creativity in such a way that they are unable to truly embrace their talents.
Indigo children can come off as hyperactive, fidgety, strange and even impulsive. However, many believe that they are the generation that will help bring humanity to a higher level of evolution. Unfortunately, because of this, they could be perceived as a threat to the elite. Due to their enhanced spiritual evolution, the Indigos are the ones that could change the world for the better. They are the ones that could overturn the dark nature of the elite and bring about true change.
While the notion may seem a bit far-fetched, if you take a look at the symptoms of ADHD and compare them to the traits of an Indigo child, it becomes obvious that the two have almost everything in common.
Children who are deemed to have ADHD are said to fall into three categories of traits: inattention, hyperactivity, and impulsivity.
Conversely, Indigo’s can be perceived as inattentive because of their immense creativity. Such creativity causes the rigid structure of society to bore them to the point of becoming lost inside of their own minds. In turn, they may seem to be unable to pay attention. Their strong desire to understand the inner working of the world may come off as hyperactivity, and their insightful nature can cause them to be deemed as impulsive.
Yet, instead of embracing these traits, parents are told by the pharmaceutical industry that their children are suffering from a mental disorder. That rather than aiding their children in their evolvement, they should thwart it with medications that perfectly mimic street drugs such as methamphetamine. Therapy for such disorders, which have been deemed as a fake disease by various experts, includes prescription amphetamines.
Adderall, as Vice so eloquently put it is a ‘kissing cousin’ to meth. Yet, for whatever reason, hyperactivity and creativity in a three-year-old merit the implementation of METH into their daily life.
Why? Because the elite can’t have a generation of enlightened children challenging the traditional patterns of thinking and behavior. And no matter how many experts come forward stating the various problems with the diagnoses, parents continue to force feed their children prescription meth in hopes to control their children’s erratic behavior.
According to Robert Berezin, who has long practiced psychotherapy for 45 years, psychiatric drugs, including Adderall do little to thwart real behavioral issues. Instead, he states,
“ADHD as a so-called disease is fictitious. Yes, kids get out of control behaviorally and impulsively, along with having concentration issues. This comes from a child with an active temperament who needs clear boundaries and physical activity.”
Continuing, he says, “Amphetamines are dangerous drugs. I disagree with their use.”
Such medications cause children to become “suicidal”, violently “impulsive” or worse.
Maybe it’s time that we look at our children as the human beings they are. Maybe its time that we understand that the problem isn’t with them, but instead, an issue with our school systems and societal structure. What if we were poisoning our children on behalf of the government because they couldn’t have a true evolution of human nature for the greater good. While what I am proposing may sound crazy, I promise the truth is almost always stranger than fiction.

Point

Dit zijn de kinderen van de toekomst en zij hebben het antwoord tegen het systeem. Maar wij laten als passieve ouders toe dat we deze kinderen platspuiten of bewerkt worden door zogenaamde gifted children scholen!

Indigo

 

June 27at 05:00am

Protocol van Sion deel 27

Sion

PROTOCOL 10 (voorbereiding op macht) deel5

21. Opdat de president echter vanwege al deze duidelijk onwettige handelingen niet ter verantwoording wordt geroepen, nog voor wij onze plannen uitgevoerd hebben, zullen wij de ministers en overige ambtenaren uit de omgeving van de president verleiden, zelfstandig maatregelen te nemen, waarvoor ze zelf de verantwoordelijkheid dragen. Wij zullen echter adviseren deze zaak aan de senaat of de raad van state of de ministerraad toe te vertrouwen en niet aan afzonderlijke personen.

21ste eeuw
Zoals al eerder aangehaald we zien dit nu al gebeuren en de vraag is wanneer de laatste klap komt van dictatorschap en alleenheerser. Het werken via spionnen van de elite om zo de politieke top aan te pakken is ook hier op onze eilanden duidelijk waar te nemen. Men zet er een regering neer met een minister-president en dan plotsklaps gaat men als eenling verder en probeert zo de president op andere gedachten te krijgen. Het is wel of niet steunen en niet meedoen is het laten vallen van deze regering. In 2 jaren tijd hebben we zoal 5 regeringen gehad en diverse "staatsgrepen" al zegt men dat deze legaal zijn. Legaal omdat ze uitgevoerd zijn in opdracht van de elite en hun club!

22. De president zal de bestaande wetten, die voor verschillende interpretaties vatbaar zijn, in de door ons gewenste zin uitleggen. Hij zal ze buiten werking stellen, zodra wij hem op de noodzakelijkheid zullen wijzen. Hij zal het recht hebben voorlopige besluiten te nemen met kracht van wet en zelfs om de grondwet te veranderen, beide onder voorwendsel van staatsbelang.

21ste eeuw
Een duidelijke herkenbare weg zeker in Amerika onder heer Trump. Maar we zien het ook lokaal waar het blijkbaar moeilijk is bepaalde wetten die de maffia niet aanstaan, door te voeren.

23. Deze maatregelen zullen het ons mogelijk maken allengs alles te vernietigen, wat wij in de tijd, dat we naar de macht grepen - noodgedwongen in de staatsregelingen - moesten opnemen. We zullen hierdoor ongemerkt tot een terzijdestelling van alle grondwetten komen, zodra de tijd gekomen zal zijn, dat we alle regeringen onder ons gezag zullen brengen.

21ste eeuw
Erg uitvoerig om zo te rechtvaardigen om het volk weer als slaaf te gebruiken en algehele controle er over te krijgen.

24. De erkenning van ons gezag kan al volgen voordat de grondwetten terzijde worden gesteld, wanneer de volkeren - afgemat door onlusten en het volkomen mislukken van de staatsleiders, welke mislukkingen door ons teweeg werden gebracht - zullen uitroepen: "Zet hen af, geeft ons een wereldvorst die in staat is ons allen te verenigen en de oorzaken van onze vijandschap, d.w.z. de staatsgrenzen, godsdiensten" staatsschulden te verwijderen een koning, die ons vrede en rust schenkt, welke wij onder onze tegenwoordige heersers en regeringen niet kunnen vinden."

21ste eeuw
Venezuela, Cuba en zo nog enkele landen die nu al in dit proces zitten. Maar ook Nederland en de eilanden zijn duidelijk deze weg aan het bewandelen. Men schreeuwt naar "rust" terwijl er geen onrust is! De onrust die er is, is door de politiek zelf gecreëerd!

25. Gij weet zelf zeer goed, dat men - om de massa tot zulke eisen te brengen - ononderbroken in alle lande de betrekkingen tussen volk en regering moet verwarren en de gehele wereld door onenigheid, vijandschap, haat, ja zelfs door kwellende ontberingen, door honger en door ziekten, die wij bij hen veroorzaken door het inenten met bacillen zo moet afmatten, dat men geen anderen uitweg uit de ellende ziet dan zich aan ons geld en aan onze overheersing volkomen te onderwerpen.

21ste eeuw
De duidelijke weg van de 21ste eeuw. Door de chaos wil men meer en meer vrede, kost wat kost. En de vrijheden worden steeds meer beperkt. Zie de controles bij vliegvelden maar ook de vele camera's overal op de wegen en gebouwen. Deze camera's staan er echt niet om u te beschermen! Ook dat hebben we al meerdere malen mogen ervaren. De politie is er niet voor u maar puur om te controleren, te jennen en door zaken uit te lokken bij die personen die aangewezen worden van bovenaf. Probeer simpel de politie te bellen bij een moeilijke situatie. Men zal u zeggen dat ze geen wagens hebben of dat er geen politie momenteel vrij is! En zo maakt men mensen slaaf van angsten en pijnen, en pakt men elke kans aan om een deel vrijheid af te nemen.

26. Als we de volkeren tijd geven om op adem te komen, dan komt het gunstige ogenblik misschien nooit weer.

21ste eeuw
En ook dat zien we nu waar vele aanslagen, verkrachtingen, moorden en ziekelijke geesten bezig zijn alles uit elkaar te trekken en uit balans te brengen. Allemaal politiek gericht en allemaal gedirigeerd vanuit de club en hun elite. De rust wordt duidelijk niet gegund en die zal er ook niet komen omdat deze molen nu optimaal draait! Er is een duidelijk beeld wat nu momenteel gaande is en de vele mensen trappen er allemaal in wat er met hen gebeurt. De opzet van chaos, angst en pijn is gelukt en de haat naar andere geloven en personen is nu op zijn top. Het wachten is nu op het juiste moment om de laatste klap uit te delen. De klap van de totale dictatuur en wereldmacht.

Morgen Hoofdstuk11

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 26at 05:09am

Het Energieniale leven

Advertentie

June 26at 05:08am

The Domino Effect - How Little Things Can Make A Big Difference

A chain of dominoes of increasing size makes a kind of mechanical chain reaction that starts with a tiny push and knocks down an impressively large domino.

commentaar
Een domino van 5 milimeter gooit een 1 meter domino om!
13 stenen bij 29 stenen zou je een empire state building om kunnen gooien!

Wat 5 milimeter kan teweegbrengen!

Domino


June 26at 05:06am

Countries With The Highest Taxes In The World

These countries have the highest income tax rates on earth today. Most are found in Europe, though #1 comes from the Caribbean.
Countries With The Highest Taxes In The World
Quality infrastructural components, a Dutch-styled educational system, and other publicly supported amenities come at a price in the beautiful island of Aruba.

Taxation is a useful tool with which to enhance life within any country, given its revenues are effectively utilized for the betterment of its citizenry’s welfare and the achievement of goals to develop its infrastructure. But as necessary as it is for any government to impose taxes on its people, the burden of taxation is a concern nonetheless for foreign and domestic individuals and entities alike who must pay them. The Global Competitiveness Report, published by the World Economic Forum, uses a number of methods to indicate how competitive a country is on the global market. Among these key factors is a nation’s income tax rates, calculated by dividing the income taxes imposed on citizens relative to their average total incomes using data supplied by the World Bank. With this information, we have compiled a list of countries with the highest taxation rates. Many of those listed are ‘bracketed’ tax rates, wherein the wealthiest of citizens are required to pay the most on their earnings. In such cases, those making lower wages have a smaller percentage deducted.

10. Ireland
Though major corporations such as Google and Apple are taking advantage of the relatively low 12.5% income tax rate on corporations, Irish citizens are not quite as lucky. They are met with a tax rate of 48% on incomes over $40,696.

9. Finland
With a median income of $31,000, this country has become world-renowned for making marked improvements in its educational infrastructure, and pays its teachers more than almost anywhere else in the world. It has a tax rate of $49.2% on income of over $87,222.

8. United Kingdom
The British tax rate is at 50% for those earning incomes in excess of $234,484. This European country favors citizens earning less than $14,000, as they are exempted from tax. Unfortunately for the rich, they are not given any pity by the state.

7. Japan
With its capital being home to more millionaires than any other city on the globe, Japan is another high-ranking country on our list, with a tax rate of 50% on income. The country boasts a median income of about $27,000, and the supremacy of Japanese corporations among Asian in producing a variety of sophisticated technology and automobiles means there is plenty of income for the government to tax.

6. Austria
A German-speaking country with a population estimated at over 8 million people, Austria ranks as one of the most taxed countries in Europe. If you are earn a salary of more than $74,442 USD in Austria, then you can expect to have your paycheck docked by 50%.

5. Belgium
With a population of over 12 million people, this diverse country is where the European Union calls home, and has a 50% total tax rate on income.

4. Netherlands
Globally known for its major shipping ports and a productive floriculture sector, Netherlands stands in the fourth position with a total tax rate of 52% on per capita income.

3. Denmark
Its small population may be a reason for the Danes' government to impose a total tax rate equivalent to 55.38% of per capita income in order to meet for the needs of its people. Many see this as a justification to its high tax rates, which also allows for increased social program accessibility for the Danish people. Maybe this is part of why the Danish are viewed as some the happiest people in the world.

2. Sweden
Sweden has the second highest income tax rate in the world, and the highest in Europe, with a 56.6% deducted from annual income. Though Swedes may be taxed heavily, sales on residential properties are exempted from taxation there.

1. Aruba
With its 58.95% income tax rate, Aruba, a constituent member of the Kingdom of the Netherlands, currently has the world’s highest. Additionally, its citizens earn the highest income of all places in the Caribbean.

Aruba

 

June 26at 05:04am

Protocol van Sion deel 26

Sion

PROTOCOL 10 (voorbereiding op macht) deel4

16. Bovendien zullen wij hem het recht overdragen de staat van beleg te doen verklaren. Dit laatste voorrecht zullen wij daarom in het leven roepen, omdat de president als hoofd van het leger het recht moet hebben de nieuwe republikeinse grondwet, waarvan hij de verantwoordelijke vertegenwoordiger is, te verdedigen.

21ste eeuw
Putin, Xi Jinping, maar ook andere wereldleiders ziet men nu soms vreemde zaken uit de kast trekken. Frappant zijn de zaken die nu vrijgegeven worden en je laat denken dat er een algehele ommezwaai zal komen. De illusie die dus nu duidelijk gaande is en vele mensen in trappen en geloven.

17. Onder deze omstandigheden zal de sleutel tot het heiligdom in onze handen liggen en niemand buiten ons zal de wetgeving leiden.

21ste eeuw
We gaan het nu in een keer op heiligdommen gooien maar wat men bedoelt is het woordje "macht"! Er is niets heiligs bij en men weet ook de kracht die er op sommige plaatsen zijn onder de eenlingen. Dat is wat men doet om alles onder één persoon te brengen en dat zal de kracht moeten brengen naar de algehele wereldmacht! Maar is het ook niet een verkapte omschrijving over vanwaar de absolute macht werkt namelijk het Vaticaan? Want veel wordt opgedragen van achter deze hoge muren. Vergeet niet alles kan niet zo maar zwart op wit gezet worden en moeten omschreven worden.

18. Zodra we de nieuwe republikeinse grondwet ingevoerd hebben, zullen wij verder de volksvertegenwoordiging het recht van interpellatie ontnemen, onder het voorwendsel, dat het staatsgeheim in acht moet worden genomen.

21ste eeuwDeze wetten zijn er en staan vast in de Quantum Syntax Grammar. Dat station zijn we ondertussen al gepasseerd. De volgorde van dit hoofdstuk is dus even wat anders als dat dit werkelijk loopt in de huidige wereld.

19. Ook zullen we het getal der afgevaardigde tot een minimum terugbrengen. Daardoor verminderen we ook naar evenredigheid de politieke hartstochten.

21ste eeuw
Ook dat zien we al gebeuren door nu een absolute chaos te kweken in de politiek. Er zijn nu regeringen die bestaan uit vele verschillende partijen. Partijen die te pas en te onpas weer net zo snel uit elkaar vallen. Precies om zo dadelijk te stellen om het partijenstelsel rigoureus aan te pakken en af te schaffen. Het proces is al in werking en de tijd zal het bevestigen.

20. Tot de bevoegdheden van de president behoort ook de benoeming van de voorzitters en vicevoorzitters van de volksvertegenwoordiging en van de senaat. In plaats van de doorlopende zittingen zullen wij de vergadering duur van, de volksvertegenwoordiging tot enige maanden beperken. Bovendien zal de president als drager van de uitvoerende macht het recht hebben de volksvertegenwoordiging bijeen te roepen of te ontbinden en in dit laatste geval het opnieuw bijeen roepen te verdagen.

21ste eeuw
Nu gaande en alsmaar trapt het volk er in om het spel mee te spelen onder het mom van vrijheid en van meningsuiting. Men heeft niet door dat er niets verandert en dat alleen die personen aangepakt worden die met "vreemde" oplossingen komen. Het uithoren en bespelen van de mensen maakt dat het systeem weet waar de diverse gevaarlijke haarden tegen hen zijn en zo zijn ze op een vrij gemakkelijke manier te lokaliseren en uit te bannen. We zien het nu dagelijks en niemand heeft dit kennelijk nog door.

Morgen Hoofdstuk10 deel5

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 25at 05:07am

Stilgehouden corruptie in onze rechtspraak

Mr. A.H. van Delden oud-president van de Haagse rechtbank stelde bij zijn installatie als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) in 2002 het volgende:

”Bij mijn weten is er nog nooit een rechter door de Hoge Raad ontslagen. Dat zou misschien wel eens moeten gebeuren. Het kan niet waar zijn dat alle rechters altijd goed hebben gefunctioneerd. Zoiets wordt meestal met de mantel der liefde bedekt of op een andere manier opgelost”. Met enkele in opspraak geraakte rechters in zijn directe omgeving moet hij geweten hebben over wie hij sprak, inclusief het toedekken. En inderdaad, bij falende politie-agenten gaat het er heel wat minder discreet aan toe. Ook anders dan bij advocaten, notarissen, accountants en medici e.a. Maar goed, daar kán je in ieder geval terugvallen op tuchtrechtspraak als corrigerend mechanisme. Af en toe lees je dan ook dat een advocaat van het tableau is geschrapt of een notaris uit zijn ambt is gezet. Maar bij rechters, de belangrijkste beroepsgroep waar het integriteit betreft, gaat het op de door Van Delden beschreven manier. En nog steeds, want het in 2014 ingediende wetvoorstel om rechters bij ongeoorloofd gedrag of andere ongewenste situaties een passende maatregel op te leggen is nog steeds niet van kracht. Niet dat er iets zal veranderen zoals hierna zal blijken, want het probleem is niet te weinig wetgeving maar een verkeerde mentaliteit en een lamlendig management. De rel rond Wilders’ beveiliging liet zien waartoe dat kan leiden. Maar kent Nederland naast corrupte politie-agenten eigenlijk wel corrupte rechters? In 1890 promoveerde H.Ph.’t Hooft in Leiden op zijn proefschrift Omkooping van (rechterlijke) ambtenaren. Voor velen is die suggestie alleen al, ruim 100 jaar later, nog steeds onverdraaglijk, bijna politiek incorrect. Dan liever verhullende termen als disfunctioneren of falen. Maar als rechters ook maar gewone mensen zijn is het voor de hand liggend dat er ook rotte appels tussen zitten. Rechters zijn weliswaar gewone mensen, maar wel met veel macht. En macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut, aldus historicus Lord John Dalberg-Action in 1887. Om daarvoor je ogen te sluiten is niet aandoenlijk naïef maar bewust wegkijken. Voor de goede orde: een corrupte rechter is iemand die de essentie van zijn unieke functie negeert en zich niet laat leiden door feiten en wetten, maar uitsluitend door een van te voren vaststaande uitkomst. Uit eigen belang of tegen betaling dan wel een wederdienst van een procespartij en/of diens advocaat.

Boze burger begrijpt niets van het recht
Ruim 20 jaar geleden presenteerde ik samen met enkele medeburgers onder grote belangstelling van de pers ons IRM rapport (Integriteit Rechterlijke Macht) aan de minister van Justitie, de president van de Hoge Raad en leden van de Tweede Kamer. Na zeer slechte ervaringen in de rechtszaal hadden we uitgebreid onderzoek gedaan in o.a. het Amsterdamse gerechtshof. Makkelijk ging dat niet want eerst werd de toegang geweigerd in opdracht van “den Haag” zodat we moesten dreigen met een KG voordat we toegang kregen tot de archieven. In een jaar tijd ‘bestudeerden’ we zo’n 2500 civiele arresten verdeeld over 10 jaar. D.w.z. we noteerden de namen van raadsheren, advocaten en procespartijen. Aangevuld met informatie uit andere bronnen zagen we een opvallende relatie tussen de winnende procespartij enerzijds en de nevenfuncties van raadsheren en advocaten die tevens raadsheer waren, anderzijds. We hadden een mooi overzicht gemaakt van raadsheren die zich eigenlijk hadden moeten verschonen. Het ging dan om een raadsheer die een familielid of broodheer van een nevenfunctie liet winnen of advocaten die als plaatsvervangend raadsheer hun kantoorgenoot konden feliciteren met de goede afloop.

De reacties op ons rapport waren zeer divers. Regelrechte complimenten voor dit onthullende en echt onafhankelijk onderzoek en een reeks verzoeken uit het land om ook andere zaken eens tegen het licht te houden. Maar ook felle verwijten van vooral advocaten, rechters en hoogleraren op dit “niet-wetenschappelijke onderzoek ”. We “begrepen niets van het recht” of waren “van wrok bezeten querulanten“ die het aanzien van de rechtspraak aantastten. Onze beschuldigingen van belangenverstrengeling werden meteen geridiculiseerd en gereduceerd tot hooguit een schijn van belangenverstrengeling. Aangevuld met gratuite colleges van hoogleraren (vaak zelf plaatsvervangend rechter) dat de rechtspraak in NL tot de allerbeste van de wereld behoorde. Absoluut integer, onpartijdig, onafhankelijk en betrouwbaar. In koor overdreven op hun beurt rechtbankpresidenten door te benadrukken dat zaken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan rechters werden toegewezen. Om belangenverstrengeling, pardon, de schijn van belangenverstrengeling, te voorkomen. Partijdige rechters kwam in Nederlandse rechtszalen immers niet voor werd ons keer op keer verzekerd. Desondanks weigerde de Hoge Raad een paar maanden later ons toch maar de toegang voor eenzelfde onderzoek in hun openbare uitspraken. Ineens stond die dekselse zorg voor de privacy van de procespartijen in de weg! Het overdreven ontkennen van belangenverstrengeling was niet slim. Het probleem was juist dat niemand wist welke rechters er eigenlijk nevenfuncties hadden en zo ja hoeveel en waar. Hoe kon je dan uiterst zorgvuldig zaken toewijzen? Dat gebeurde in de praktijk ook niet want vice-president Lion uit Arnhem met een betaalde nevenfunctie bij Ohra werd juist op Ohrazaken gezet, die Ohra allemaal won. Was het dan toch zo dat de geldelijke beloning voor die nevenfunctie van beslissende invloed was? Voor wat hoort wat, tenslotte. Minister Sorgdrager vond het in ieder geval nodig om enkele weken later de wet Wrra aan te passen door rechters te verplichten hun nevenfuncties per 1/1/97 openbaar te maken. Maar de wet had vanwege de voorgeschiedenis een slechte nestgeur en riep weerstanden op.

Geheimhouden nevenfuncties (g)een probleem
Het Algemeen Dagblad kopte 5 maanden later dan ook met de grootst mogelijk letter “rechter houdt massaal bijbanen stil”. Vele rechters vertikten het om iets in te vullen of “vergaten” sommige nevenfuncties zoals een commissariaat bij DSM en Hoogovens bijvoorbeeld. En presidenten van de rechtbanken durfden niet in te grijpen. “Ik heb ze er al meerdere malen op gewezen maar de animo ontbreekt” gaf Mr R.C. Gisolf uit Amsterdam als reactie. Zijn Haagse collega Van Delden: “Een deel vertikt het, of vindt het niet nodig”. Voor de goede orde: niet nodig om een wet na te leven! Toen een paar maanden later de situatie niet verbeterde werd hij daarop in de pers aangesproken. Nu loog hij: “Van geheim gehouden nevenfuncties is nimmer sprake geweest” (NRC 07/11/97). Hoe moeilijk kon het zijn om een lijstje met nevenfuncties in te leveren? Moeilijk blijkbaar en heel gevoelig want 3 jaar later constateerde het WODC dat veel rechters nog steeds niet hun nevenfuncties openbaar maakten. Mr P. Kalbfleisch, uit dezelfde Haagse rechtbank waar 3 jaar eerder nog nimmer nevenfuncties geheim waren gehouden, antwoordde desgevraagd namens zijn achterban, de NvvR, dat dat “hooguit teleurstellend” en “een punt van aandacht” was. Maar het was “geen groot probleem” dat rechters de wet overtraden (11/10/00 AD ). Over dit WODC onderzoek zei hij letterlijk: “Ik kan me nuttiger onderzoek voorstellen, er staat niets nieuws in, maar ja het ligt er….Ik heb nog nooit een rechter meegemaakt die niet eerlijk was”. Dat zei veel over het beoordelingsvermogen van Kalbfleisch die op dat moment samen met zijn collega Westenberg tot over zijn oren in de Chipsholzaak zat en die als liegende en meineed plegende rechter de geschiedenis in zou gaan. Hugo Smit, de advocaat van Chipshol schreef er een onthutsend boek over hoe de eerlijke Westenberg met grote voorspellende gave hem toebeet dat z’n klant zijn zaak toch nooit zou winnen. Ongeveer 10 jaar later stelde het Financieel Dagblad nog eens vast dat er nog steeds rechters waren die hun nevenfuncties verzwegen. Niemand die er nog van opkeek of onrustig van werd en de citaten hiervoor, in het openbaar gedaan legden het echte, fundamentele probleem bloot: een grenzeloze arrogantie en zieke mentaliteit zonder enige corrigerende leiding. Bijna provocerend had Kalbfleisch nog te kennen gegeven dat een rechter – ook bij niet geregistreerde, fors betalende nevenfunctie – zelf heel goed kan uitmaken wanneer hij niet langer objectief is. Eigenlijk zei hij namens zijn achterban: vertrouw ons nu maar, wij hebben geen regels en toezicht nodig want wij kunnen zelf heel goed uitmaken hoe we met de aan ons gegeven macht omgaan. En hoe onvoorstelbaar dat was werd kort daarop duidelijk. In de lesboekjes van rechtenstudenten, in inburgeringscursussen, brochures en websites van justitie staat het zo braaf. Nederland is een democratische rechtstaat waar iedereen, burger, organisatie en overheid zich aan de wet moet houden. En de doorsnee burger denkt er ook zo over zonder te weten wat er achter die goed gesloten deuren plaatsvindt.

De Wassenaardeal
Een schokkend kijkje daarachter gaf de Wassenaarse miljonair Eddy de Kroes. Die was door de Hoge Raad veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf wegens fraude. Maar daar waren z’n vrienden het niet zo mee eens. Die kregen het voor elkaar dat OvJ Hans Vos hem in 1992 een briefje overhandigde waarin stond dat hij z’n straf niet hoefde uit te zitten. En het werkte! Ook toen deze geheime deal onbedoeld in 2003 bekend werd en de Haagse vice president Paris daar iets van moest vinden. En die vond op aangeven van mr Spong dat De Kroes na zoveel opgewekt vertrouwen door de Staat definitief niet meer naar de gevangenis hoefde! Maar Vos ook niet voor zijn in opdracht gepleegde ambtsmisdrijf evenmin als zijn superieuren. Want tot ieders grote opluchting wist Vos niet meer van wie hij dat briefje had moeten schrijven. Dus eind goed al goed want zo bleven ook de vrienden van De Kroes veilig buiten beeld. En als dank voor zoveel discretie: een promotie voor Hans Vos. En de Hoge Raad die De Kroes veroordeeld had? Daar wisten ze altijd al dat de conclusie uit het IRM rapport er niet zover naast zat, namelijk dat je ook in NL met de juiste nestgeur, relaties of enveloppe het recht gewoon naar eigen hand kon zetten. Het hoogste rechtscollege in “de internationale stad van vrede en recht” liet zich voor de gelegenheid niet door ‘van wrok bezeten querulanten’ maar door eigen mensen als een volstrekt irrelevant, nep college wegzetten. En….zonder enig protest want héél Nederlands: na deze majeure ondermijning van de rechtstaat dit keer géén kamervragen, voorpaginanieuws, verontwaardigde hoogleraren, advocaten of (want geen Wilders) nabeschouwing in Buitenhof. Alleen, ere wie ere toekomt, Eric Smit (ex Quote) die de zaak ooit naar buiten bracht voorzag de hele kwestie in Follow the money van extra details. En Peter R de Vries weidde er in de Telegraaf onder de titel “een walm van corruptie en vriendjespolitiek” een column aan. De ontluisterende conclusie van deze Wassenaardeal kan niet anders zijn dat als de dames en heren in toga, achter goed gesloten deuren desgewenst zelf probleemloos het fundament onder de rechtstaat wegslaan. En omdat in die kringen iedereen toekijkt, zwijgt en niet ingrijpt werd de wijsheid van Einstein nog eens bevestigd dat de wereld geen gevaarlijke plaats is omwille van hen die het kwaad begaan, maar omwille van hen die alles afremmen en laten begaan. De meeste rechtszaken kennen een hoog welles/nietes gehalte zoals menig ruzie op een schoolplein. Vele zijn met de juiste vraag, het voor handen zijnde bewijs of zelfs een telefoontje (‘had u die avond dienst’) simpel op te lossen. Maar als processen 10, 20 of zelfs 30 jaar(zie verderop) duren dan weet je dat één procespartij wordt ontzien en de ander kapot wordt geprocedeerd. Vergeleken met een Wassenaardeal is het creatief omgaan met en negeren van feiten, beginselen, wetten en procedureregeltjes door rechters ten behoeve van een favoriete procespartij, immers een kleinigheid. Een rechter vindt tenslotte iets wel of juist niet (on)voldoende aannemelijk. Anders gezegd: de feiten bepalen voor de rechter niet het vonnis, maar de rechter bepaalt met het vonnis de feiten. Van de ene rechter krijg je voor dezelfde gebeurtenis een schadevergoeding van de andere of in hoger beroep, kan je ernaar fluiten.

Geen straf voor disfunctionerende rechters
Rechters beroepen zich graag op hun onpartijdigheid en professionaliteit. Een partijdige rechter laat zich dan ook vergelijken met een piloot met een chronisch drankprobleem. Daar kán een landing nog best goed aflopen maar bij een partijdige rechter maak je geen schijn van kans. Maar de één heeft niets te zoeken in een cockpit, de ander niets in een rechtszaal. Dat er foute rechters bestonden werd voor het eerst in 2011 groot in het nieuws gebracht door RTL Nieuws. Met de aanhef “foute rechters nauwelijks aangepakt” en een aantal voorbeelden (dronken achter het stuur, ongewenste intimiteiten, e.d.) werd verre van geruststellend meegedeeld dat het nog maar het topje van de ijsberg betrof. Als een dergelijk bericht over piloten zou verschijnen, zou de betreffende maatschappij de volgende dag failliet zijn. Maar rechters mogen aanmodderen. Het toezicht en de regeltjes van de RvdR kosten weliswaar veel geld maar leveren weinig op. Een meerderheid van de tweede kamer vindt ondertussen dat disfunctionerende rechters in rang verlaagd of overgeplaatst moeten kunnen worden en minister Opstelten diende in 2014 zelfs een wetsvoorstel in om foute rechters harder aan te kunnen pakken. Angstvallig wordt het woord corruptie, fraude of schending ambtseed in de toelichting vermeden. Maar waarom zouden meer regeltjes effect hebben als het “management” van rechtbanken na ruim 15 jaar niet eens in staat is om een lijstje met alle nevenfuncties te overleggen?

Ongetwijfeld zal het merendeel der rechters iedere dag gewetensvol en integer aan het werk gaan en op de website van de RvdR staat het zo mooi: Voor iedereen geldt hetzelfde recht. Voor iedereen gelden dezelfde regels. Als 2 partijen een conflict hebben over de regels, beslist de rechter. Als een partij het niet eens is met de beslissing van de rechter, kan hij in hoger beroep. Een hogere rechter kijkt dan opnieuw naar de zaak, met een frisse blik. Maar rechters zijn ook gevaarlijke ambtenaren waar je geen ruzie mee moet maken. Dat ondervond Hugo Smit die een hoge prijs betaalde voor zijn verwijt dat Westenberg hem intimiderend had opgebeld. In plaats dat de RvdR Westenberg tot de orde riep mocht de onder ede liegende Westenberg juist op gemeenschapskosten procederen tegen Smit. Na 13 jaar kwam het gerechtshof bij zinnen en stopte Westenberg af die, in strijd met de gedragscode, als rechter en passant ook nog betaalde adviezen bleek te geven. Een schaduw over zijn vertrek was daarom dat zijn meineed onbestraft bleef en hij in plaats daarvan een gouden handdruk meekreeg bij zijn vervroegd pensioen. Het ongestraft meineed plegen in civiele procedures (het OM vervolgt toch niet) is overigens de meest ondermijnende vorm van een eerlijk proces. (Liegen in de rechtszaal loont, Nwe Revu 26/10/16)

Machtsmisbruik en knevelarij
Maar het kan erger. En vanwege de agressieve bejegening die mr Hugo Smit ten deel viel wordt hier verder gerefereerd aan Mr X – inmiddels werkzaam in de Hoge Raad – die eveneens volledig in bescherming wordt genomen door het OM en de RvdR. Wat was het geval?

Ir. A. Mol (AM) werd door zijn ex-werkgever KTI vanaf 1980 tot heden achterna gezeten omdat hij met zelf ontwikkelde software voor zich zelf was begonnen. KTI verweet dat hij geheime know how had gestolen maar AM stelde dat hij gebruik had gemaakt van een open Italiaanse bron. De Haagse KG rechter Bondam was in 1980 dan ook snel klaar met de eis van KTI die niets kon en wilde bewijzen. KTI begon toen een bodemprocedure 80/5207 maar werkt niet mee aan een deskundige-onderzoek. Na 9 jaar vraagt en krijgt AM verval van instantie. Maar dan spant Pyrotec/KTI corp rechtszaken aan in de VS. Die lopen na bijna 4 jaar in 1992 op dezelfde manier af, d.w.z. geen uitspraak. Wel leverde het KTI Italiaanse verklaringen op waaruit moest blijken dat KTI al sinds eind jaren 70/begin ‘80 auteursgerechtigde was. In december 1992 neemt KTI in Nederland AM namens meerdere firma’s uit het KTI concern opnieuw onder vuur, dit keer bijgestaan door mr S. de Wit tevens rechter plaatsvervanger en wederom in KG want volgens mr X is er na 13 jaar nog steeds een spoedeisend belang. Het KG begint goed, d.w.z. mr X vraag expliciet aan KTI of Mol die know how gestolen kon hebben. KTI moet dan erkennen dat dit niet mogelijk was maar X negeert die cruciale mededeling in zijn uitspraak! De KTI advocaat heeft blijkbaar al een conceptvonnis in bezit want een stagiaire stuurt dat per abuis aan Mols advocaat. Die had nog nooit zoiets meegemaakt en concludeert met een geraadpleegde collega: vooroverleg. Mr X oordeelde (KG 93/677) dan ook dat AM zijn software moest afgeven, de namen van zijn afnemers bekend moest maken en hen in een voorgeschreven brief moest meedelen dat hij illegale software aanbiedt. Bovendien krijgt KTI verlof om beslag te leggen op zijn huis, auto en bankrekening en hem zelfs mag gijzelen. Tot woede van KTI haalt mr Mars de advocaat van Mol, de kern van het vonnis van Mr X onderuit in een verklaring waarin hij o.a. meedeelt ”…… On that occasion I heard KTI bv admit, in answer to a question asked by the President, that no secret know-how concerning Spyro (= software programma) was available at KTI v during the employmentr of Mr. Mol with KTI bv……” AM weigert ook aan de geboden te voldoen en een jaar later wordt zijn huis en auto verkocht, zijn Nederlandse bankrekening leeggehaald en wanneer hij wordt aangehouden voor de gijzeling wordt hem in een spoed KG het zwijgen opgelegd. Zonder inachtneming van de wettelijke formaliteiten wordt hij afgevoerd naar het huis van bewaring. De maatschap van Mols advocaat is inmiddels dermate onder druk gezet dat zijn advocaat niet meer komt opdagen. Vanuit de gevangenis moet hij op zoek naar een nieuwe advocaat. Die heeft 2 procedures en 129 dagen nodig voordat Mol vrij komt en nog eens 2 procedures en 3 jaar voordat in rechte vastgesteld werd dat de gijzeling “ab initio” onrechtmatig was. De klacht van Mol over partijdigheid tegen mr X wordt door diens collega Van Delden afgedaan als stemmingmakerij. Vervolgens waren er weer 13 jaar nodig, inclusief een klacht bij het EHRM dat het Haagse gerechtshof veroordeelde voor justice delayed, justice denied om het tot een uitspraak te dwingen. In een ware volte face stelde het gerechtshof (96/1350) vast dat KTI pas vanaf 1990 het auteursrecht (AR) via een mondelinge overdracht (zwaar bekritiseerd door deskundigen!) zou hebben verkregen. Daarmee kwam vast te staan dat AM vóór 1990 geen inbreuk gemaakt kon hebben op het auteursrecht hetgeen mr X al 16 jaar eerder wist. Onbedoeld werd ook duidelijk dat KTI al die tijd op basis van valse verklaringen had geprocedeerd. De aan Mol opgelegde dwangsommen gingen overigens niet van tafel en belopen inmiddels meer dan €300 miljoen. Geïnteresseerden kunnen op zijn website (alfred-mol.vpweb.be) alle uitspraken, bewijsstukken en verklaringen terugvinden.

Nawoord
Van enig zelfreinigend vermogen bij de rechterlijke macht is nauwelijks sprake. Boterzachte richtlijnen, gedragscodes en een wetswijziging om rechters harder aan te pakken blijkt vooral windowdressing. Als de beroepseed serieuzer genomen zou worden had menig rechter al voor het leven geschorst kunnen worden. Maar ook de huidige ontslagprocedure bij de PG van de HR is een farce (Van Delden heeft gelijk dat er nog nooit iemand langs die weg ontslagen is). En omdat het de uitvoerende macht en de wetgever wel erg goed uitkomt dat ze zich wegens de scheiding der machten nooit met partijdige rechters mogen, willen en hoeven te bemoeien, kunnen misstanden zoals hierboven beschreven blijven voortbestaan.
Het bovenstaande toont ook aan dat partijdige rechters lange procedures uitlokken, de werkdruk verhogen en nodeloos beslag leggen op capaciteit en middelen. Alleen advocaten (uurtje factuurtje) spinnen er garen bij. Een verzoek van Mol om schadevergoeding voor de onrechtmatige gijzeling werd afgewezen door de RvdR. Mol (en velen met hem) hebben het wel gehad met de dames en heren in toga. Voor compensatie is hij eigenlijk aangewezen op een Wassenaardeal á la De Kroes die bewezen heeft dat als het er echt op aan komt, buiten de rechtszaal veel mogelijk is.

Point

De rechterlijke macht is een grote corrupte rotzooi. Ze worden allemaal afgeperst van bovenaf en als we de ritualen mogen geloven van de vrijmetselarij dienen ze maar een macht en dat is de elite. Rechters worden afgeperst en men doet er alles aan om het volk klein en nietig te houden! Dat allemaal door afdwingen en de wet te misbruiken tegen hen.

De corruptie is gestart in deze gelederen en zijn niets meer als het beschermen van de elite die niet met hun tengels van kinderen af kan blijven maar ook goedkeuren het offeren en slachten van kinderen en jongeren.

De grootste ziekelijke geesten zitten in deze hoek want zij zijn de buffer tussen het volk en de absolute macht. Wil men werkelijk zaken veranderen zal eerst de gehele justitie en rechterlijke macht vervangen moeten worden en er personen geplaatst worden die NIET bij de vrijmetselarij behoren en NIET afgeperst kunnen worden door de elite!

 

June 25at 05:05am

Govt Conveniently Deleted Entire Database of Evidence Documenting Pedophile Rings

The Independent Inquiry Into Child Sex Abuse (IICSA) apologized this week after vital testimony from victims of child sexual abuse was “instantly and permanently deleted” from their servers.
The agency said that the loss of data was due to a technical malfunction, which dumped an untold number of testimonies that were submitted to their official website.
The agency now claims that there was no security breach, and that while the testimonies were lost, the privacy of the victims is not at risk.
An Independent Inquiry into Child Sexual Abuse (IICSA) was established by the British Home Secretary, Theresa May, on 7 July 2014. The inquiry was intended to investigate why pedophile rings seemed to be exempt from capture.

IICSA posted the following statement on their website:
“Due to a change in our website address to http://www.iicsa.org.uk on 14 September, any information submitted to the Inquiry between 14 September and 2 October through the online form on the Share your experience page of our website, was instantly and permanently deleted before it reached our engagement team. We are very sorry for any inconvenience or distress this will cause and would like to reassure you that no information was put at risk of disclosure or unauthorised access.
“Due to the security measures on our website, your information cannot be found or viewed by anyone else as it was immediately and permanently destroyed.We would like to apologise again to anyone who submitted details to the Inquiry during this time and to ask you to please resubmit your information through the online form.
“Alternatively you can call the Inquiry helpline on 0800 917 1000 to submit your information over the phone, or email our team at contact@iicsa.org.uk.”

Point

Toevallig?
Dit is in opdracht gebeurd en er zaten te grote namen in deze database.
Wat geheel vreemd is, en een bewijs, dat er geen back up is!! Welke website provider heeft geen backup van hun data?

Ik ben benieuwd wie deze onzin gelooft en wie er in trapt om hun data weer vrij te geven voor de elite die op wraak uit zijn.

Human

June 25at 05:03am

Scherpschutter raakt man op recordafstand

Een Canadese scherpschutter heeft tijdens gevechten in Irak over een recordafstand raak geschoten. De militair wist een islamistische militant uit te schakelen die 3450 meter van hem verwijderd was.

Volgens Canadese media was de kogel iets minder dan tien seconden onderweg voordat hij de onfortuinlijke extremist raakte. De Canadese militair gebruikte daarvoor een geweer van het type McMillan TAC-50. Hij brak ruim het vorige record voor zo'n schot tijdens gevechten, dat op 2475 meter stond en door een Britse militair was afgevuurd.

Point

Dit is nu precies wat ik alsmaar aangeef. Als men werkelijk een politicus of ongewenst persoon wil doden kan dat vanaf ongekende afstand en niemand weet het!

Dit bewijst ook dat al die aanvallen en doodschieten op korte afstand en waarvan men de zogenaamde dader heeft te pakken puur fake zijn en opgezet door een bepaalde partij!

Als men iemand dood wil hebben is dit de meest veilige weg.

Schutter

 

June 25at 05:01am

Protocol van Sion deel 25

Sion

PROTOCOL 10 (voorbereiding op macht) deel3

11. Nadat we het staatslichaam het gif van het liberalisme ingegeven hadden, is zijn hele politieke toestand veranderd. De staten werden door een dodelijke ziekte, de ontbinding van het bloed, aangetast. Men behoeft slechts het einde van hun doodstrijd af te wachten.

21ste eeuw
Zie hier, men geeft zelf het antwoord. Men heeft geen bestuur nodig want men zal deze tussentrap laten schieten en we krijgen de commissie van wijzen bestaande uit leden van de vrijmetselarij en soortgelijke clubjes.

Wel is het even frappant dat dus in het vorige stuk de indruk gewekt wordt dat iedereen belangrijk is in de bestuurlijke mallemolen! Maar men herstelt dit snel door hier weer aan te geven wat het ware doel is.

12. Uit het liberalisme zijn de constitutionele staten, die de enige nuttige regeringsvorm voor de niet ingewijde zijn, voortgekomen. Ze traden in de plaats van de vroegere autocratieën. Zoals U zelf wel weet, is de staatsregeling niets anders dan de school voor onenigheden, tweedracht, twisten en onvruchtbare partijstrijd, in één woord: de school voor alles wat aan de staat de kracht van zijn individualiteit ontneemt. Het spreekgestoelte en evenzo de pers hebben de regeringen gedoemd tot werkeloosheid en machteloosheid en zij werden daardoor van geen nut en overbodig. Eerst daardoor werd de eeuw van de republieken mogelijk en wij vervingen de vorst door de karikatuur van een president, dien wij kozen uit de volksmassa, midden uit onze creaturen en staven. Dat was de bom, die wij onder alle staten en volkeren legde.

21ste eeuw
Waar men werkelijk bang voor is staat wederom hier beschreven; De kracht van het individu! Dat blijkt wel omdat men ook bij mij het recht van spreken en publiceren al in verre mate doorgevoerd heeft. Publicaties in kranten radio en TV worden geweigerd en er wordt alles aan gedaan dat ik nog mijn mond open kan doen. Zelfs lezingen worden geboycot en zo tegengewerkt dat er geen plaats is waar ik mensen kan toespreken. Duidelijk het gevaar van het individu!

13. In de naaste toekomst zullen wij de constitutionele verantwoordelijkheid van de presidenten invoeren. Dan zullen wij ons bij de uitvoering van onze handelingen geen beperkingen opleggen, omdat onze stroman de verantwoordelijkheid zal dragen. Wat is er ons aan gelegen, als de rijen van diegenen. die naar de macht streven, dunner worden en wanneer er onlusten ontstaan, omdat men geen president kan vinden, met onlusten die ten slotte het land ondermijnen?

21ste eeuw
De manier om mensen te manipuleren maar ook af te dwingen. Hoe duidelijker moet het nog gesteld worden? We zien deze handelingen nu dagelijks en men is druk doende om dit alles door te voeren en resultaten zijn er. Mensen vertrouwen elkaar niet meer maar ook wil iedereen de macht. Men komt in opstand en deze mensen worden met bosjes gearresteerd en verdwijnen ook nog eens voorgoed. Verder zie je duidelijk dat men alles tegen elkaar opzet, onrust zaait en liefst zoveel mogelijk geloofsgebonden. Maar men praat nergens over een geloof en het joodse geloof blijft alsmaar buiten schot. Is dat niet frappant?

14. Om dit resultaat te bereiken, zullen wij zorgen voor de verkiezing van die presidenten, in wier verleden de een of andere zwarte plek is. De angst voor onthullingen en de wens die ten slotte ieder mens - die aan de macht gekomen is - heeft n.l. zijn voorrechten en de aan zijn ambt verbonden voordelen en onderscheidingen te behouden, zullen trouwe uitvoerders van onze bevelen van hen maken.

21ste eeuw
De gehersenspoelde volkeren worden via dan ingenieuze manieren bespeeld en bevolen. Het aanbidden van de machtige is dan weer vastgezet, hetzelfde wat we lazen in de geschriften van de Anunnaki maar ook in de bijbel, koran en andere geschriften. Er is een nieuwe heerser en gij zult gehoorzamen. Wel is overduidelijk dat men het hier ook heeft over afpersen en maken dat die personen, die bepaald gezag hebben, af te persen zijn of men zaken af kan dwingen via zijn/haar gezin, vrienden of werk. Hierin is de rol van de vrijmetselarij zeer groot en deze groep doet er alles aan om van iedereen over alles een file te hebben met zaken die tegen hem/haar gebruikt kunnen worden.


15. De volksvertegenwoordiging zal de president kiezen, ondersteunen en verdedigen, echter zullen aan dit instituut het recht ontnemen wetten te maken of te veranderen. Dit recht zullen wij verlenen aan de verantwoordelijke president die een speelbal in onze handen zal zijn. De president zal zeer zeker het mikpunt van alle aanvallen worden. Om zich te kunnen verdedigen, zullen wij hem daarom het recht verlenen buiten de afgevaardigde om een beroep te doen op het volk. d.w.z. de beslissing van een ons blindelings toegewijde meerderheid te verkrijgen.

21ste eeuw
Het beeld wat we nu zien waar enkele geesteszieken het voor het zeggen hebben in een land. Rutte, Trump, Merkel om er maar enkele te noemen die werkelijk waanideeën lanceren om zo de mensen uit hun tent te lokken. Maar wederom komt duidelijk naar buiten hoe de vrijmetselarij club te werk gaat en weer zie je het afpersen en opleggen door die groep.

Morgen Hoofdstuk10 deel4

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 24at 05:10am

Interesting

Ex CIA agent zet op ons eiland Curacao de drugslijn voort

Het ware gezicht van de CIA!

Zie deze kleine video wat er werkelijk achter het drugskartel zat van Escobar.
Een kartel wat nog bestaat en ook op ons eiland via ennex CIA agent op ons eiland Curacao voortgezet wordt


Escobar

 

June 24at 05:08am

Geheime martelgevangenissen in Jemen, VS betrokken'

Jemenitische militairen, op wacht in het zuiden van het land AFP
In Zuid-Jemen bestaat een netwerk van geheime gevangenissen, waar honderden mannen worden vastgehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij al-Qaida. Het misbruik is er volgens het Amerikaanse persbureau AP dagelijks werk en de martelingen zijn extreem.
Amerikaanse functionarissen zijn volgens AP betrokken bij het verhoor van de verdachten, maar het Pentagon ontkent dat ze bij de martelingen aanwezig zijn.

Martelpraktijken
Het persbureau meldt dat er achttien clandestiene gevangenissen zijn, die gerund worden door de Verenigde Arabische Emiraten en het leger van Jemen. Verslaggevers spraken met voormalige gevangenen, familieleden, advocaten en Jemenitische militairen.
Anonieme Amerikaanse functionarissen zeggen dat de VS vragenlijsten voorleggen aan de ondervragers en verslagen krijgen van verhoren. Ze zeggen dat de Amerikanen op de hoogte zijn van de martelpraktijken, maar er nooit bij aanwezig zijn.
Het Pentagon zegt dat de Amerikanen zich altijd houden aan de hoogste standaard. Een woordvoerder van de CIA had geen commentaar, en zei erbij dat berichten over marteling altijd serieus worden genomen.
De Verenigde Arabische Emiraten spreken de bevindingen van AP tegen en een hoge militair uit Jemen noemt de berichten over marteling overdreven.

Roosteren
De martelruimtes bevinden zich volgens AP op militaire bases, in schepen, op een vliegveld, in villa's en in één geval in een nachtclub.
Voormalige gevangenen zeggen dat ze werden geslagen en ingesmeerd met uitwerpselen, wekenlang geblinddoekt waren, en soms als varkens werden geroosterd.
De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn een bondgenoot van Saudi-Arabië en de VS die Jemen bijstaan bij de strijd tegen de Houthi-opstandelingen. De Arabische coalitie helpt tegelijkertijd de VS bij de aanpak van al-Qaida.
De VAE-gevangenissen in Jemen werden in het leven geroepen toen Obama aan de macht was en bestaan nog steeds, meldt AP.

AP sprak ook met een andere oud-gevangene. De man, die anoniem wil blijven, zat 177 dagen vast in een gevangenis in al-Mukalla, in het zuidoosten van Jemen. "177 dagen ben ik geslagen, beledigd en vernederd."
"177 dagen ben ik gemarteld, geslagen en beledigd"
Het netwerk van geheime gevangenissen doet denken aan de geheime verhoorcentra die de CIA opzette in de nasleep van '11 september'. President Obama maakte daar in 2009 een eind aan.
The New York Times publiceerde gisteren een inkijkje in die verhoren: getuigenissen van de ondervragers in een rechtszaak die door gevangenen is aangespannen.

Point

En dan vraag ik me af what about de martelingen op onze eilanden uitgevoerd met medeweten van justitie!

MArtelen

 

June 24at 05:06am

Canada Legalizes Sex With Animals.

What an evil wicked generation full of the devil and on the road to hell
When my favorite street preacher and friend Jeremy De Los Santos chases reprobates he usually yells at them saying “what an evil wicked generation full of the devil and on the road to hell!”
This should be fitting as one reads many of the headlines these days. The Independent reported that the case involved a British Columbia man, identified as “DLW,” who was convicted of 13 counts of sexually assaulting his stepdaughters, but was acquitted of bestiality — because he “only” forced dogs into oral sex, without penetration being involved. The man “smeared peanut butter on the genitals of his victims and had the family dog lick it off while he videotaped the act.”
As a result of this story, the case for allowing bestiality came up and instead of doing what is right Canada’s Supreme Court instead legalized having sex between people and animals as long as “no penetration is involved”.
Out of the 8 judges only one had sanity. Justice Rosalie Abella, the lone dissenter in the 7-1 ruling, said that penetration should not be considered essential when defining bestiality.
“Acts with animals that have a sexual purpose are inherently exploitative whether or not penetration occurs,” Abella said.
The west is becoming sicker and sicker. The Canadian legislature process recently made international news after the Liberal Party, led by Prime Minister Justin Trudeau, introduced a new bill seeking to establish two year prison terms for people found guilty of transgender discrimination.
“There remains much to be done, though. Far too many people still face harassment, discrimination, and violence for being who they are. This is unacceptable,” Trudeau said at the time, noting that the bill would expand existing “hate speech” prohibitions to include any public speech or communication that “promotes hatred” on the basis of “gender identity” or “gender expression,” which is aimed at defending transgender people.

Point

Het gaat steeds gekker worden. Men is er alles aan het doen om de mensheid af te laten dwalen tot beesten. Precies zoals de elites willen.

Dieren

 

June 24at 05:04am

Protocol van Sion deel 24

Sion

PROTOCOL 10 (voorbereiding op macht) deel2

6. Terwijl wij op deze manier alle mensen van de waarde van hun persoonlijkheid overtuigd hebben, zullen we de familiebanden en haar Christelijke opvoedende invloed vernietigen.

21ste eeuw
Via de bekende achterdeur zaken willen veranderen. Het vernietigen van de kerk is duidelijk in volle gang en het moet nu Islam worden die gaat domineren. Of die opzet gaat lukken is nog de vraag want de ingeslagen weg valt nog niet zo goed onder de jongeren. Jongeren die wel onze toekomst zijn.

7. We zullen verhinderen, dat hoogbegaafde mannen zich op de voorgrond dringen. Onder onze leiding zal het gepeupel niet toestaan, dat zij zich doen kennen, niet eens, dat ze spreken, want het is gewend alleen te luisteren naar ons, die hem zijn gehoorzaamheid en oplettendheid betalen. Zo zullen we van het volk een zo blind meegaande macht maken, dat het niet in staat is zich te bewegen zonder de leiding van onze vertrouwensmannen, die wij op de plaats van hun tegenwoordige leiders zetten. Het volk zal zich aan dit systeem onderwerpen. Omdat het zal weten dat van deze nieuwe leiders beloningen, geschenken en alle weldaden zullen afhangen.

21ste eeuw
Interessant want men zal verhinderen dat hoogbegaafde mannen….. Natuurlijk, lees in plaats van Hoogbegaafd "Anders denkende". Het volk blind maken is ondertussen al helemaal geslaagd en het volk weet werkelijk niet meer wat het ware doel is van het leven. Zombies op een hoop gestapeld in flatgebouwen die opdraven als het werk hen roept.

Het omkopen van het volk zien we ook overduidelijk op onze eilanden en in het Nederlandje. Mensen worden omgekocht en vreemde zaken gaan door waarvan andere plotsklaps verdwijnen. De corruptie en de maffia hebben de touwtjes in handen. Precies zoals de top het wil.

8. Het regeringsplan moet geheel gereed uit één enkel brein voortkomen, want de eenheid zou er aan ontbreken, als meer kopstukken er aan meegewerkt zouden hebben. Daarom mogen we zelf het plan kennen, maar mogen er nooit over spreken, opdat geen afbreuk zal worden gedaan aan zijn verheven betekenis, de samenhang van de afzonderlijke delen. De praktische waarde en de geheime betekenis van elk punt afzonderlijk. Zou zo'n plan aan een algemene bespreking en stemming worden onderworpen, dan zou het onvermijdelijk alle sporen vertonen van de opvattingen van mensen, die niet tot zijn diepere zin en samenhang kunnen doordringen. Onze plannen moeten scherp en logisch opgebouwd zijn. Daarom mogen we de geniale arbeid van onzen leider de menigte niet voor de voeten werpen en mogen hem zelfs niet aan een engere kring ter hand stellen.

21ste eeuw
Geniale arbeid van de top. Het ego en zelf vergoden is ten top. Dat één man de leiding moet hebben is duidelijk. Eén man is gemakkelijker af te dwingen wat men wil als dat men met een groep moet werken. Het is niet goddelijk deze methode het is een stelling van een zieke geest.

9. Deze plannen zullen de bestaande regelingen voorlopig niet omver werpen. Zij zullen alleen verandering brengen in de economische principes en dientengevolge in hun verdere ontwikkeling, die
haar weg volgens onze richtlijnen zal nemen.

21ste eeuw
In deze transactie zitten we nu anno 2017. Weinig zaken veranderen maar achter de gesloten deuren is men heel hard meubilair aan het verschuiven. De nieuwe wettelijke taal, het verleggen van copyrights en patenten, het verschuiven van kapitaal zijn de zaken die we nu zien. Wel zijn er al duidelijke wegen te zien en is men al bezig met het uiteindelijke vormen van de nieuwe wereld. Zelfs een van de elite liet afgelopen weken ontglippen dat de nieuwe wereld aan het draaien is en deze nu op volle toeren werkt!

10. In bijna alle staten vinden we in verschillende vormen dezelfde instellingen: de volksvertegenwoordiging, de ministers, de senaat, de raad van state, de wetgevende en uitvoerende lichamen, Ik behoef U de betrekkingen van deze instellingen onderling niet te verklaren, omdat zij U welbekend zijn. Let U er slechts op, dat elk van deze instellingen betrekking heeft op de een of andere belangrijke functie van de regering. Met het woord "belangrijk‚" bedoel ik hier de functie en niet de instelling. Dus niet de instellingen, maar de werkzaamheden, die zij omvatten, zijn het gewichtigst. Deze instellingen hebben alle werkzaamheden van de regering onderling verdeeld: de administratie, de wetgeving en de uitvoerende macht. Zij vervullen in het staatslichaam dezelfde taak als de organen in het menselijk lichaam. Als wij een lid van de staatsmachine beschadigen. Zal de staat - evenals het menselijk lichaam - ziek worden en sterven.

21ste eeuw
Denk je werkelijk dat de structuur zo zwak is? Dit verhaaltje is duidelijk een zijspoor en zal men alles wat voor regering staat of maatschappij, vernietigen. De elites hebben hun wereld veilig gesteld en zal deze dan pas opkomen! Deze tussentijd is wat men gaat spelen om zo langzaam maar zeker de kraan dicht te draaien. Vergeet niet dat men in eerste instantie praat over een eenling en zijn weg en dan gaat men over op regeringen of instellingen. Natuurlijk zijn deze nodig maar zijn ook het doelwit om weer afgebroken te worden! De huichelarij die hier gezet wordt is een werkelijke misleiding in de hoop dat men hier intrapt. Alle personen in regeringen en instellingen zijn een simpele speelbal en stuk voor stuk te vervangen door betere slaven. Als werkelijk de top zo zwak zou zijn dan kun je de complete heerschappij over de aarde wel vergeten. Maar het is even mooi te lezen hoe men mensen zaken doet geloven en dit voorproefje zegt dus alles.

Morgen Hoofdstuk10 deel3

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen


June 23at 05:06am

De leugens van onze milieu groepjes

Wel wel..... Het regent niet of het giet!! ! Niet alleen is CARMABI door de mand gevallen met haar geintjes........"Milieu-activist" Timo Brouwer van "Stichting" Green Force volgens nieuws-rapportage tele-8 door MEO betrapt op illegaal gebruik overheidsterrein, in dienst hebben van illegale arbeiders , papieren niet in orde en zelfs het op grote schaal lozen van levensgevaarlijke chemische afval (battery acid!!) in water-afvoer rooi achter terrein . Wat een hypocriet!! Batterij zuur lozen in de rooi en het grondwater vegiftigen??? En jij hebt je smoel vol over milieu-bewust handelen??! Je moest je schamen!!!
Willy Maal

Point

En gelijk moet je geven want al vanaf 1985 maak ik melding van de vele milieu groepjes die vrijwel allemaal geld inpikken van de overheid en NIETS doen voor moeder natuur!

Het zijn stuk voor stuk oplichters en zo ook de zogenaamde "natuur" projecten en attracties waarbij het alleen om geld gaat.

Diverse stichtingen en groepjes heb ik zelf in gezeten om te zien hoe ze werken en het is bij allen hetzelfde, geld voor eigen gewin.
Heer Maal heeft hier volkomen gelijk en hij is duidelijk een slachtoffer van deze oplichters en categorische leugenaars.

milieu

 

June 23at 05:03am

De smerige berichtgeving vanuit het Openbaar Ministerie en hun woordvoerder.

Het persbericht van OM omtrent hechtenis Clark Abraham is onvolledig, onjuist en misleidend. De hechtenis is niet conform OM geschorst maar onvoorwaardelijk OPGEHEVEN. Dat u de verdachte met naam en toenaam noemt moet ook aanleiding zijn om juiste informatie te verschaffen en ook te vermelden waarom de rechter commissaris de vorderingen van het OM heeft afgewezen. Met uw berichtgeving verstrekt u een verkeerd (negatief) beeld van betrokkene.

Point

Er is duidelijk politiek getinte berichtgeving naar buiten gebracht door de woordvoerder van OM omtrent de rechterlijke uitspraak rond heer Abraham
Deze man schroomt kennelijk niet om via het OM valse berichtgevingen te publiceren.

OM

 

June 23at 05:02am

Interesting

Bewezen

Flatgebouw met 27 verdiepingen gaat in vlammen op, maar zakt niet net als WTC7 in elkaar. Rara, hoe komt dat?
Simpel antwoord:
De Amerikanen zijn zeer slechte architecten en bouwers!

Flat

 

June 23at 05:01am

Protocol van Sion deel 23

Sion

PROTOCOL 10 (voorbereiding op macht)

1. Ditmaal begin ik met een herhaling van het vroeger gezegde en ik verzoek U zich te herinneren, dat de regeringen en de volkeren alleen op de schijn van de dingen letten. Hoe zouden zij ook de diepere zin begrijpen, als hun vertegenwoordigers slechts aan praten denken? Voor onze politiek is het heel belangrijk, dit bijzondere feit te beseffen. Dit besef zal ons van nut zijn, als wij zullen spreken over de verdeling van de macht, de vrijheid van het woord, de pers, de gewetensvrijheid, het recht van vereniging en vergadering, de gelijkheid voor de wet, de onschendbaarheid van de eigendom, van de woning, de belasting en de terugwerkende kracht van de wetten. Dat zijn allemaal vraagstukken, waarover men zich tegen het volk nooit openlijk mag uitspreken. Ingeval men ze echter noodgedwongen moet uiteenzetten, mag men ze niet afzonderlijk opsommen, doch moet men alleen maar in het algemeen verklaren, dat de grondslagen van het moderne recht door ons erkend worden. De betekenis van deze terughoudendheid ligt daarin, dat een niet openlijk uitgesproken principe ons de vrijheid laat het een of andere punt er uit te nemen zonder dat iemand het merkt, terwijl men een eenmaal uitgesproken principe ruiterlijk zou moeten handhaven.

21ste eeuw
De ik-vorm komt weer even naar boven terwijl men praat over een bijeenkomst verslag. Doch er worden weer duidelijk zaken vastgezet die aantonen hoe de club van vrijmetselarij en de elite als "opzichter" te werk gaan, denken en handelen.

2. Het volk heeft een bijzondere voorliefde en een grote achting voor politieke genieën en beantwoord hun daden van geweld met woorden als: "Wat een gemene streek, maar handig gedaan!" of: "Het is een boevenstreek, maar goed in elkaar gezet en wat een moed!"

21ste eeuw
Het denken vanuit de elite. De elite die denkt dat hun manier van heersen geniaal is. Dat lezen we ook alsmaar in de geschriften van de vrijmetselarij waar de ene zelf ophemelen staat na de andere. Men probeert elkaar met lovende woorden, zo macht toe te bedelen en het lijkt er op dat er een soort puntensysteem is voor alle daden die de leden uitspoken en uitvoeren. Hoe meer lef en hoe meer zaken afgehandeld des te vlugger klimt men de piramide op met zijn 33 treden. Iets wat we ook steeds meer terug lezen in deze protocollen.

Wel is frappant wat hier staat in verband met het denken van het volk. Want men stelt dat hoe slecht men ook is, de massa blijft in die persoon geloven. Nu, dat is niet vreemd als men onder hypnose staat. Als men welk persoon dan ook dagelijks zou martelen en voorhouden dat hij/zij daardoor god gaat worden dan zal men het zien als een goddelijke daad. De hersenen van de mens zullen altijd proberen een overlevingskans te zien in wat hem voorgehouden wordt. Zo zien we mensen die weken, maanden of langer gevangengehouden zijn, verkracht en gemarteld, altijd nog hun ontvoerder zien als een goed mens! Het is het menselijk overlevingsmechanisme wat gaat werken NIET het denken uit voorliefde en achting voor die persoon.

3. Wij houden er rekening mee, dat wij alle volkeren tot ons zullen trekken met de oprichting van het nieuwe fundamentele gebouw, welk plan wij ontworpen hebben. Daarom moeten wij mannen zoeken, die met vermetelheid en geestkracht zijn toegerust en die de bekwaamheid bezitten om alle hinderpalen die ons in de weg zouden kunnen staan, te overwinnen.

21ste eeuw
Het geniale wederom besproken. Maar ook de weg die men bewandelt en een blauwdruk is van deze eeuw. Veel, zeer veel is herkenbaar en is werkelijk wat reeds voltooid is en nu werkende is. De tijd heeft deze weg bewezen en is in volle gang.

4. Als wij onze staatsomwenteling voltrokken hebben, dan zullen we tot de volkeren zeggen: "Alles is tot nu toe slecht gegaan, allen hebben geleden. Wij echter nemen nu de oorzaken van uw kwalen weg: de nationaliteiten, de grenzen, de veelsoortigheid van de muntstandaard. Zeker, gij zijt vrij ons te veroordelen, maar zal Uw oordeel rechtvaardig uitvallen, als ge het velt voordat ge onderzocht hebt wat wij voor Uw welzijn deden?" Dan zullen ze ons toejuichen en ons met vurig enthousiasme in triomf op hun schouders dragen. Het algemeen kiesrecht, waarvan wij ons bedienden als middel om tot onze macht te geraken en waarmee we de onderste lagen van de maatschappij gelukkig gemaakt hebben - die nu door verenigingen en dergelijke medeleden der mensheid werden - zal zijn rol voor de laatsten keer spelen in de eensgezinde wens om ons - voordat men over ons oordeelt - zal leren kennen.

21ste eeuw
Valt het niet op, het ego en het ophemelen van zichzelf? Deze hogere elites hebben dat duidelijk nodig en daarom zie je dat terug in het onderwijs en het dagelijks leven. De lagere klassen zijn vuil en volgens hen dieren maar deze klassen zijn wel nodig om het ego en het superieure op te wekken en deze door te geven aan deze top.

"zie hoe goed ze zijn". "Zie wat een goddelijke uitstraling ze hebben" en zo hoor je keer op keer hun strelen van hun eigen ego. Een weg die wij als zogenaamde beesten kunnen gebruiken om hun kracht te breken. Wat blijkbaar ook zeer belangrijk is, is het stemmen en het stemrecht. Stemmen is helemaal dus geen democratisch recht maar is een verkapt slaafs opleggen van zogenaamd vrij kiezen. Let wel, wat je ook kiest de elites zullen die groep naar voren schuiven die zij er willen hebben zitten.

5. Tot dit doel moeten wij alle mensen naar de stembus leiden, zonder onderscheid van stand en vermogen, om de heerschappij van de absolute meerderheid te verkrijgen, die door middel van de beschaafde standen alleen nooit zouden kunnen bereiken.

21ste eeuw
"No bai vota, ga niet stemmen". Een uitspraak die ik alsmaar publiceer als er verkiezingen zijn. Gezien de tegenstrijd is duidelijk dat hier een kracht in zit voor de elite. Het aanvallen en zelfs willen verbannen wil zeggen dat bij niet gaan stemmen de top gaat vallen en dat er andere wegen ingeslagen kunnen worden. Ja, er zijn andere wegen buiten het huidig systeem om en ja, we kunnen de top laten vallen als we hun politici negeren. Ook hier in deze paragraaf bevestigt de elite dat. Ze zijn bang als de bevolking wegblijft want dan is de kracht verdwenen. Dat wordt duidelijk hier gesteld.

Morgen Hoofdstuk10 deel2

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 22at 05:07am

De gaskamers in Auschwitz, Birkenau and Majdanek, Poland zijn verzonnen verhalen

Interesting

Lees dit rapport maar eens

The Leuchter Report End of a Myth

Gaskamers pdf

Auschwitz

 

June 22at 05:05am

Scientists Prove DNA Can Be Reprogrammed by Words and Frequencies

THE HUMAN DNA IS A BIOLOGICAL INTERNET and superior in many aspects to the artificial one. Russian scientific research directly or indirectly explains phenomena such as clairvoyance, intuition, spontaneous and remote acts of healing, self healing, affirmation techniques, unusual light/auras around people (namely spiritual masters), mind’s influence on weather patterns and much more. In addition, there is evidence for a whole new type of medicine in which DNA can be influenced and reprogrammed by words and frequencies WITHOUT cutting out and replacing single genes.

Only 10% of our DNA is being used for building proteins. It is this subset of DNA that is of interest to western researchers and is being examined and categorized. The other 90% are considered “junk DNA.” The Russian researchers, however, convinced that nature was not dumb, joined linguists and geneticists in a venture to explore those 90% of “junk DNA.” Their results, findings and conclusions are simply revolutionary! According to them, our DNA is not only responsible for the construction of our body but also serves as data storage and in communication. The Russian linguists found that the genetic code, especially in the apparently useless 90%, follows the same rules as all our human languages. To this end they compared the rules of syntax (the way in which words are put together to form phrases and sentences), semantics (the study of meaning in language forms) and the basic rules of grammar. They found that the alkalines of our DNA follow a regular grammar and do have set rules just like our languages. So human languages did not appear coincidentally but are a reflection of our inherent DNA.

The Russian biophysicist and molecular biologist Pjotr Garjajev and his colleagues also explored the vibrational behavior of the DNA. [For the sake of brevity I will give only a summary here. For further exploration please refer to the appendix at the end of this article.] The bottom line was: “Living chromosomes function just like solitonic/holographic computers using the endogenous DNA laser radiation.” This means that they managed for example to modulate certain frequency patterns onto a laser ray and with it influenced the DNA frequency and thus the genetic information itself. Since the basic structure of DNA-alkaline pairs and of language (as explained earlier) are of the same structure, no DNA decoding is necessary.

One can simply use words and sentences of the human language! This, too, was experimentally proven! Living DNA substance (in living tissue, not in vitro) will always react to language-modulated laser rays and even to radio waves, if the proper frequencies are being used.

This finally and scientifically explains why affirmations, autogenous training, hypnosis and the like can have such strong effects on humans and their bodies. It is entirely normal and natural for our DNA to react to language. While western researchers cut single genes from the DNA strands and insert them elsewhere, the Russians enthusiastically worked on devices that can influence the cellular metabolism through suitable modulated radio and light frequencies and thus repair genetic defects.

Garjajev’s research group succeeded in proving that with this method chromosomes damaged by x-rays for example can be repaired. They even captured information patterns of a particular DNA and transmitted it onto another, thus reprogramming cells to another genome. ?So they successfully transformed, for example, frog embryos to salamander embryos simply by transmitting the DNA information patterns! This way the entire information was transmitted without any of the side effects or disharmonies encountered when cutting out and re-introducing single genes from the DNA. This represents an unbelievable, world-transforming revolution and sensation! All this by simply applying vibration and language instead of the archaic cutting-out procedure! This experiment points to the immense power of wave genetics, which obviously has a greater influence on the formation of organisms than the biochemical processes of alkaline sequences.

Esoteric and spiritual teachers have known for ages that our body is programmable by language, words and thought. This has now been scientifically proven and explained. Of course the frequency has to be correct. And this is why not everybody is equally successful or can do it with always the same strength. The individual person must work on the inner processes and maturity in order to establish a conscious communication with the DNA. The Russian researchers work on a method that is not dependent on these factors but will ALWAYS work, provided one uses the correct frequency.

But the higher developed an individual’s consciousness is, the less need is there for any type of device! One can achieve these results by oneself, and science will finally stop to laugh at such ideas and will confirm and explain the results. And it doesn’t end there.?The Russian scientists also found out that our DNA can cause disturbing patterns in the vacuum, thus producing magnetized wormholes! Wormholes are the microscopic equivalents of the so-called Einstein-Rosen bridges in the vicinity of black holes (left by burned-out stars).? These are tunnel connections between entirely different areas in the universe through which information can be transmitted outside of space and time. The DNA attracts these bits of information and passes them on to our consciousness. This process of hyper communication is most effective in a state of relaxation. Stress, worries or a hyperactive intellect prevent successful hyper communication or the information will be totally distorted and useless.

In nature, hyper communication has been successfully applied for millions of years. The organized flow of life in insect states proves this dramatically. Modern man knows it only on a much more subtle level as “intuition.” But we, too, can regain full use of it. An example from Nature: When a queen ant is spatially separated from her colony, building still continues fervently and according to plan. If the queen is killed, however, all work in the colony stops. No ant knows what to do. Apparently the queen sends the “building plans” also from far away via the group consciousness of her subjects. She can be as far away as she wants, as long as she is alive. In man hyper communication is most often encountered when one suddenly gains access to information that is outside one’s knowledge base. Such hyper communication is then experienced as inspiration or intuition. The Italian composer Giuseppe Tartini for instance dreamt one night that a devil sat at his bedside playing the violin. The next morning Tartini was able to note down the piece exactly from memory, he called it the Devil’s Trill Sonata.

For years, a 42-year old male nurse dreamt of a situation in which he was hooked up to a kind of knowledge CD-ROM. Verifiable knowledge from all imaginable fields was then transmitted to him that he was able to recall in the morning. There was such a flood of information that it seemed a whole encyclopedia was transmitted at night. The majority of facts were outside his personal knowledge base and reached technical details about which he knew absolutely nothing.

When hyper communication occurs, one can observe in the DNA as well as in the human being special phenomena. The Russian scientists irradiated DNA samples with laser light. On screen a typical wave pattern was formed. When they removed the DNA sample, the wave pattern did not disappear, it remained. Many control experiments showed that the pattern still came from the removed sample, whose energy field apparently remained by itself. This effect is now called phantom DNA effect. It is surmised that energy from outside of space and time still flows through the activated wormholes after the DNA was removed. The side effect encountered most often in hyper communication also in human beings are inexplicable electromagnetic fields in the vicinity of the persons concerned. Electronic devices like CD players and the like can be irritated and cease to function for hours. When the electromagnetic field slowly dissipates, the devices function normally again. Many healers and psychics know this effect from their work. The better the atmosphere and the energy, the more frustrating it is that the recording device stops functioning and recording exactly at that moment. And repeated switching on and off after the session does not restore function yet, but next morning all is back to normal. Perhaps this is reassuring to read for many, as it has nothing to do with them being technically inept, it means they are good at hyper communication.

In their book “Vernetzte Intelligenz” (Networked Intelligence), Grazyna Gosar and Franz Bludorf explain these connections precisely and clearly. The authors also quote sources presuming that in earlier times humanity had been, just like the animals, very strongly connected to the group consciousness and acted as a group. To develop and experience individuality we humans however had to forget hyper communication almost completely. Now that we are fairly stable in our individual consciousness, we can create a new form of group consciousness, namely one, in which we attain access to all information via our DNA without being forced or remotely controlled about what to do with that information. We now know that just as on the internet our DNA can feed its proper data into the network, can call up data from the network and can establish contact with other participants in the network. Remote healing, telepathy or “remote sensing” about the state of relatives etc.. can thus be explained. Some animals know also from afar when their owners plan to return home. That can be freshly interpreted and explained via the concepts of group consciousness and hyper communication. Any collective consciousness cannot be sensibly used over any period of time without a distinctive individuality. Otherwise we would revert to a primitive herd instinct that is easily manipulated.

Hyper communication in the new millennium means something quite different: Researchers think that if humans with full individuality would regain group consciousness, they would have a god-like power to create, alter and shape things on Earth! AND humanity is collectively moving toward such a group consciousness of the new kind. Fifty percent of today’s children will be problem children as soon as the go to school. The system lumps everyone together and demands adjustment. But the individuality of today’s children is so strong that that they refuse this adjustment and giving up their idiosyncrasies in the most diverse ways.

At the same time more and more clairvoyant children are born. Something in those children is striving more and more towards the group consciousness of the new kind, and it will no longer be suppressed. As a rule, weather for example is rather difficult to influence by a single individual. But it may be influenced by a group consciousness (nothing new to some tribes doing it in their rain dances). Weather is strongly influenced by Earth resonance frequencies, the so-called Schumann frequencies. But those same frequencies are also produced in our brains, and when many people synchronize their thinking or individuals (spiritual masters, for instance) focus their thoughts in a laser-like fashion, then it is scientifically speaking not at all surprising if they can thus influence weather.

Researchers in group consciousness have formulated the theory of Type I civilizations. A humanity that developed a group consciousness of the new kind would have neither environmental problems nor scarcity of energy. For if it were to use its mental power as a unified civilization, it would have control of the energies of its home planet as a natural consequence. And that includes all natural catastrophes!!! A theoretical Type II civilization would even be able to control all energies of their home galaxy. In my book “Nutze die taeglichen Wunder,” I have described an example of this: Whenever a great many people focus their attention or consciousness on something similar like Christmas time, football world championship or the funeral of Lady Diana in England then certain random number generators in computers start to deliver ordered numbers instead of the random ones. An ordered group consciousness creates order in its whole surroundings!

When a great number of people get together very closely, potentials of violence also dissolve. It looks as if here, too, a kind of humanitarian consciousness of all humanity is created.

To come back to the DNA: It apparently is also an organic superconductor that can work at normal body temperature. Artificial superconductors require extremely low temperatures of between 200 and 140 °C to function. As one recently learned, all superconductors are able to store light and thus information. This is a further explanation of how the DNA can store information. There is another phenomenon linked to DNA and wormholes. Normally, these supersmall wormholes are highly unstable and are maintained only for the tiniest fractions of a second. Under certain conditions stable wormholes can organize themselves which then form distinctive vacuum domains in which for example gravity can transform into electricity.

Vacuum domains are self-radiant balls of ionized gas that contain considerable amounts of energy. There are regions in Russia where such radiant balls appear very often. Following the ensuing confusion the Russians started massive research programs leading finally to some of the discoveries mentions above. Many people know vacuum domains as shiny balls in the sky. The attentive look at them in wonder and ask themselves, what they could be. I thought once: “Hello up there. If you happen to be a UFO, fly in a triangle.” And suddenly, the light balls moved in a triangle. Or they shot across the sky like ice hockey pucks. They accelerated from zero to crazy speeds while sliding gently across the sky. One is left gawking and I have, as many others, too, thought them to be UFOs. Friendly ones, apparently, as they flew in triangles just to please me. Now the Russians found in the regions, where vacuum domains appear often that sometimes fly as balls of light from the ground upwards into the sky, that these balls can be guided by thought. One has found out since that vacuum domains emit waves of low frequency as they are also produced in our brains.

And because of this similarity of waves they are able to react to our thoughts. To run excitedly into one that is on ground level might not be such a great idea, because those balls of light can contain immense energies and are able to mutate our genes. They can, they don’t necessarily have to, one has to say. For many spiritual teachers also produce such visible balls or columns of light in deep meditation or during energy work which trigger decidedly pleasant feelings and do not cause any harm. Apparently this is also dependent on some inner order and on the quality and provenance of the vacuum domain. There are some spiritual teachers (the young Englishman Ananda, for example) with whom nothing is seen at first, but when one tries to take a photograph while they sit and speak or meditate in hyper communication, one gets only a picture of a white cloud on a chair. In some Earth healing projects such light effects also appear on photographs. Simply put, these phenomena have to do with gravity and anti-gravity forces that are also exactly described in the book and with ever more stable wormholes and hyper communication and thus with energies from outside our time and space structure.

Earlier generations that got in contact with such hyper communication experiences and visible vacuum domains were convinced that an angel had appeared before them. And we cannot be too sure to what forms of consciousness we can get access when using hyper communication. Not having scientific proof for their actual existence (people having had such experiences do NOT all suffer from hallucinations) does not mean that there is no metaphysical background to it. We have simply made another giant step towards understanding our reality.

Official science also knows of gravity anomalies on Earth (that contribute to the formation of vacuum domains), but only of ones of below one percent. But recently gravity anomalies have been found of between three and four percent. One of these places is Rocca di Papa, south of Rome (exact location in the book “Vernetzte Intelligenz” plus several others). Round objects of all kinds, from balls to full buses, roll uphill. But the stretch in Rocca di Papa is rather short, and defying logic sceptics still flee to the theory of optical illusion (which it cannot be due to several features of the location).

Point

Een zeer belangrijk stuk want meer en meer komen de gegevens van frequenties en het koppelen aan het menselijk lichaam (DNA) naar buiten.

Men is duidelijk op deze manier bezig van de mensen simpele robotten te maken en met hersenen die zo geprogrammeerd zijn dat deze precies doen zoals opgedragen.

De mensheid is duidelijk aan het veranderen en dan denk ik aan de regels in de protocollen van Sion waar men praat over "beesten" dat zijn dus mensen die niet mee doen in de gehele hersenspoeling en de mensen met opleiding die dan als robotten fungeren.

DNA

 

June 22at 05:03am

De vergissing met citroenwater die miljoenen mensen iedere ochtend maken

De gezondheidsvoordelen van citroen zijn alom bekend en worden erkend door zowel gewone mensen, als medische professionals.
Dit is de reden waarom heel veel mensen begonnen zijn met het drinken van citroenwater als onderdeel van hun ochtendritueel, gezien er ontdekt werd dat citroenwater de stofwisseling en de energie die nodig is om de dag aan te vatten, stimuleert.
Citroen heeft een robuust voedingsprofiel en is rijk aan magnesium, koper, kalium en vitamine C.
Een kopje vers citroensap bevat de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine C.

De meeste mensen denken dat de bereiding van citroenwater heel eenvoudig is, zonder te weten dat dit proces kennis van een aantal trucs vereist.
De citroen uitknijpen en dit toevoegen aan koud of warm water is niet correct.
De schil is één van de meest voedzame delen van de vrucht en deze wordt uitgesloten bij dit proces!

De citroenschil bevat ongeveer 5 tot 10 keer meer vitaminen dan citroensap.
Ze zijn ook een uitstekende bron van vezels.
De citroenschil voorkomt osteoporose vanwege het hoge calciumgehalte.
De citroenschil vermindert oxidatieve stress met bioflavonoïden.
De citroenschil helpt in de strijd tegen kanker

Hier volgt hoe je citroenwater op de juiste manier kan klaarmaken

Recept:

– Neem onbespoten biologische citroenen, om te vermijden dat je pesticiden binnen krijgt.
– Rasp de schil van de citroen en doe de rest in stukken.
- Voeg een weinig water toe en meng alles tot een homogeen mengsel in de blender.
– Voeg er nadien naar keuze nog heet of koud water aan toe en zoet met wat honing als het te zuur is.

Point

Interessant en begrijpelijk maar vindt in deze tijd nog maar eens onbespoten fruit.

Met al die ziektes is dat practisch onmogelijk.

Citroen


June 22at 05:01am

Protocol van Sion deel 22

Sion

PROTOCOL, 9 (Heropvoeding) deel2

8. Wij zoude kunnen vrezen dat de regeringen zich met de blinde macht van het volk zou kunnen verbinden, maar wij hebben alle noodzakelijke maatregelen tegen zulk een mogelijkheid getroffen; tussen deze twee krachten hebben we een muur opgericht en wel in de gestalte van de terreur, die we beide om beurten uitoefenen.

21ste eeuw
De kracht is het afpersen van elke politicus persoonlijk. De elite heeft van elke persoon een file wat en waarmee men die persoon af kan persen. Deze files gaan over relaties, bankzaken, zaken, kinderen en alles waar je een persoon mee onder druk kunt zetten. Het afpersen van politici is een dagelijkse cyclus die dag in dag uit gaande is. Zodra een politicus gaat tegenstribbelen gaat men al zijn vuile was naar buiten brengen. Zie de lokale zaken rond Schotte, Wiels en Dos Santos. Allen personen die men afperst omdat ze hun eigen weg gingen en nu hangend aan een zijden draadje.

9. Op deze manier blijft de blinde macht van het volk zo onze steun. Alleen wij zullen leider zijn en het naar ons doel leiden.

21ste eeuw
Door de vuile was buiten te hangen loopt het volk blindelings achter deze gemanipuleerde berichtgevingen. Zie wat er gebeurt in Nederland en lokaal op de eilanden. Mensen vragen niet om eerlijk nieuws, nee mensen willen bloed zien, bekende mensen zien hangen en eindeloze rechtszaken die de beerput zogenaamd open moeten trekken. Nu, deze beerput gaat open over deze persoon maar dan ook nog met beperkte en gescreende informatie. Al het andere wordt verzwegen wat eventueel een andere kant op zou kunnen gaan. Als heer Knoops (wereld advocaat) zich afvraagt wat recht nog is dan kun je stellen dat het dieptriest is wat er gaande is.

10. Opdat de hand van deze blinde zich niet uit onze omklemming zal bevrijden, moeten wij van tijd tot tijd met het volk in verbinding treden, zo al niet persoonlijk, dan toch door bemiddeling van onze trouwste landen. Zodra onze heerschappij erkend is, zullen wij op de openbare pleinen met het volk praten en het in politieke vraagstukken onderwijzen in die zin, die ons bevorderlijk toeschijnt. Wie zou kunnen nagaan wat er in de dorpsscholen onderwezen wordt? Wat echter de vertegenwoordigers der regeringen of de vorst zelf het volk zullen zeggen, dat zal zonder mankeren direct in de hele staat bekend zijn, want het wordt door de stem van het volk gauw verbreid.

21ste eeuw
Wat zagen we Kennedy, Clinton, Bush, Mandela, Willem Alexander, Mao, Lenin, Hitler, Chávez en zo al deze leidinggevende personen doen? Praten, drammen en eeuwen lange speeches afratelen om de mensen op een lijn te krijgen, Gehersenspoeld om zo hun wil op te leggen. Zie bijvoorbeeld het zogenaamde populair zijn van koning Alexander en zijn zogenaamde meeleven voor het volk! Mensen zien jullie niet hoe jullie leeggezogen worden door deze criminelen? Want ze zitten allemaal onder valse voorwendsels op deze troon! Er is geen druppel koninklijk bloed in hen! En nog loopt u als zombies achter zo'n persoon aan!

11. Om de instellingen van de mensen niet ontijdig te verwoesten pakten wij ze voorzichtig aan; we namen de afzonderlijke regeringstakken van het staatsmechanisme in bezit. Deze ambtsgebieden waren vroeger streng. maar billijk afgebakend. Wij echter vervingen haar door een organisatie van vrije willekeur. Zo veranderde de rechtspraak, het kiesrecht. De pers, de individuele vrijheid en in het bijzonder het opvoedingswezen als de hoeksteen van de vrijheid.

21ste eeuw
De veranderingen van de afgelopen 100 jaar staan hier in enkele regels beschreven. Alles is al in volle werking en alles begint al zelfs op een einde te komen. De kinderen dom houden en achter telefoonschermpjes zetten en de ouderen als drugs- en alcoholverslaafden in toom houdend. Zijn deze te lastig dan is het opruimen door hen naar een kliniek te sturen of hen rigoureus koud maken!

12 Wij hebben de jeugd wereldwijd versuft en bedorven, terwijl wij haar opvoedde volgens principes en theorieën die ons als vals bekend waren, maar die wij haar opzettelijk op het hart hebben gedrukt.

21ste eeuw
Nu, deze regel heeft geen verdere uitleg nodig en is de absolute bevestiging waar we nu mee zitten.

13. Over de bestaande wetten heen hebben we verrassende resultaten bereikt, terwijl wij ze zonder wezenlijke wijziging door tegenstrijdige interpretaties misvormden. We hebben ze langs de weg der interpretatie eerst verdraaid, daarna echter geheel vertroebeld, zo dat de regeringen in een dusdanig verwarde wetgeving geen weg meer weten. Daaruit ontwikkelde zich de theorie van de rechtspraak volgens vrije beoordeling,

21ste eeuw
Hier staat wederom de bevestiging wat men gedaan heeft met de wetgeving. Vergeet niet, elke regel geschreven in een of ander wetboek heeft minimaal twee betekenissen en worden regels opgeheven via een regel na die regel. In de nieuwe Quantum Syntax Grammar is dat niet meer het geval maar deze wetboeken en hun wetten zijn dan ook niet voor ons bestemd maar een leidraad voor de elite.

14. U zult tegenwerpen, dat men zich tegen ons gewapenderhand zal verzetten, als men ontijdig merkt waar het om gaat. Voor dit geval bezitten we zo'n verschrikkelijk middel, dat zelfs de dapperste daarvoor sidderen. Spoedig zullen in alle hoofdsteden metro's zijn gebouwd. vandaar uit kunnen we alle steden met hun instellingen en documenten de lucht in doen vliegen.

21ste eeuw
Ziet u wat hier staat? Ik denk aan het groepje ISIS wat een verkapte FBI - CIA is, betaald door de Amerikaanse staat! Er zijn meerdere van deze groepjes en ze komen en gaan net zoals kleren in de modewereld! Frappant is dat men hier zet wat momenteel in 2017 gaande is; "zelfs de dapperste daarvoor sidderen". Zelfs de laatste zin is nu zeker gaande met hun aanslagen. "Spoedig zullen in alle hoofdsteden metro's zijn gebouwd. vandaar uit kunnen we alle steden met hun instellingen en documenten de lucht in doen vliegen", hoe gedetailleerder wil je het nog beschreven hebben?

Morgen Hoofdstuk10

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 21at 05:09am

Dying Mi5 Agent Admits to Killing Princess Diana in Deathbed Confession

Retired hitman confesses to murder of The People's Princess

A dying British Intelligence agent has made a series of stunning confessions after being told that he only has a matter of weeks to live by doctors, including that he was tasked with the murder of Princess Diana. 80-year-old John Hopkins is a retired Mi5 operative who worked as a hitman for Uk Government and claims to have carried out 23 assassinations between 1973 and 1999. Hopkins was a 38-year veteran and claims that his job often involved discretely assassinating individuals who "posed a threat to national security". During his time serving the United Kingdom, he trained extensively as a mechanical engineer and munitions expert and claims to be "seasoned" in unconventional murders involving poisons and chemicals. The retired British assassin says he worked as part of a cell of seven operatives who were trusted to conduct political assassinations during a period he describes as "when MI5 operated with less external oversight". Many of his top secret cell's victims were politicians, journalists, activists, and union leaders. Mr. Hopkins claims that Princess Diana was the only women he ever killed, adding that; "She was the only target where the order came directly from the Royal family."

Point

Het is geen werkelijk nieuws meer omdat men al lang aangegeven heeft dat dit niet pluis was. Het Engelse koninklijkhuis kwam werkelijk in problemen met deze vrouw en de enige manier was om haar koud te maken.

Diana

 

June 21at 05:07am

The European Central Bank Switched to Chinese Yuan for the first time!

In what could be a major sign of things to come, the European Central Bank just switched to Chinese Yuan for the first time. Will this be the beginning of the end for the fiat US dollar?

ECB shifts some reserves to yuan from U.S. dollars
The European Central Bank has switched 500 million euros worth of its U.S. dollar reserves to yuan, reflecting the increased use of the Chinese currency and Beijing’s importance as one of the euro area’s largest trading partners, it said on Tuesday.
“The ECB sold a small portion of its US dollar holdings, which remain the largest portfolio, leaving the overall size of the ECB’s foreign reserves unchanged. “The ECB’s foreign reserves now comprise US dollars, Japanese yen, Chinese renminbi, gold and SDRs.
The investment also came after the IMF determined the yuan to be a freely usable currency and approved its inclusion in the Special Drawing Right (SDR) basket as the fifth currency, alongside the U.S. dollar, the euro, the Japanese yen and the British pound, the ECB said.

Reuters is owned by the Jesuits through the Rothschild banking dynasty.
A more elaborate account of the historic development is available at the Financial Times:
ECB gives renminbi its forex seal of approval

Central bank invested €500m of reserves in renminbi-denominated assets in first half
The European Central Bank has started to hold foreign exchange reserves in renminbi in what amounts to a seal of approval for Beijing’s ambitions to internationalise its currency.
The ECB invested €500m of its reserves in renminbi-denominated assets during the first half of this year, reflecting China’s importance as one of Europe’s largest trading partners, the bank said on Tuesday.
While the €500m amount is just a sliver of the ECB’s €68bn forex reserves, the purchase of renminbi assets reflects the growing acceptance in Europe of China’s status as a global economic superpower — along with a desire to build closer ties with one of the world’s largest economies.
The ECB is the most powerful central bank to date to invest in renminbi.
“The ECB’s investment is modest in size but has huge symbolic significance,” said Eswar Prasad, a professor at Cornell University. “For the central bank behind the euro, the world’s second most important reserve currency after the dollar, to hold renminbi assets in its own foreign exchange reserve portfolio speaks volumes about how far the Chinese economy and its currency have come.”

“The ECB’s investment is modest in size but has huge symbolic significance.”
– Eswar Prasad, Cornell University

The purchases follow a decision taken behind closed doors by the ECB’s governing council in January but not announced until the purchases were completed.
Mr Prasad added: “Everybody wants to be friends with China. The ECB’s actions can be seen as downpayment for establishing stronger trade and financial links.”
The ECB also invests in dollars and yen as well as gold. It sold dollars to fund the renminbi purchases but still holds the majority of its foreign-exchange reserves in the US currency.
The popularity of the renminbi has risen since the International Monetary Fund in 2016 included it alongside the dollar, the euro, the yen and the pound in its “special drawing rights” basket of the most important global currencies.
Other central banks including the Swiss National Bank have also bought assets denominated in the Chinese currency. As low-risk investors, central banks have tended to purchase safer assets such as government bonds.
“It’s an important signal that the ECB is not immune to the broader trend,” said Ousmène Mandeng, a researcher at the London School of Economics. “Though the numbers are rather small — it’s a very modest start.”
The ECB started to consider investing in renminbi as early as 2014, with a discussion in the governing council during the autumn of that year.
As well as setting interest rates and supervising lenders, central banks are responsible for investing trillions of dollars in of reserve assets, built up through interventions in currency markets and as a buffer to protect against liquidity shortages in foreign currencies.
According to IMF data, public officials manage reserves worth $10.8tn. Some of those investments are held in the form of gold, but more than $5tn is in dollar-denominated assets such as US Treasury bonds, reflecting the US’s role as the sole global economic superpower during much of the latter half of the 20th century.

Some $1.5tn is held in euros and smaller amounts, in sterling and yen.
“It is difficult to envision the renminbi making the leap to a major reserve currency in the absence of major reforms.” – Eswar Prasad

Purchases of China’s currency by global central banks have lagged behind its rise as an economic power — in part because of the restrictions Beijing places on foreign investments into China and the currency’s fixed exchange rate. A greater share of reserves is still held in currencies of smaller economies such as the UK, Australia and Canada.
“It is remarkable that a currency that does not yet have a market-determined exchange rate has become a de facto as well as de jure reserve currency,” said Mr Prasad. “[But] it is difficult to envision the renminbi making the leap to a major reserve currency in the absence of major reforms to China’s financial markets, exchange rate regime and overall economic and institutional structure.”

The official US dollar dumping has commenced.
We, who are not heavily invested in the banks, have nothing to worry about. For as long as we have our own backyard gardens, and have downloaded the eTherapy ebook below, we can surely weather the storm.

Point

Opmerkelijk dat een Wereldbank een ander betaalmiddel als standaard zet!
Men beseft steeds meer dat China de absolute wereldmachtshebbers zijn en dat Amerika niets meer is dan een luchtballon op klappen.

De werelddominantie is er, maar het is niet de joodse groep maar de Chinezen die het spel het beste spelen.

Euro

 

June 21at 05:05am

Harvard Scientist Discovered Drinkable Molecule That Can Reverse Aging Share

A scientist from Harvard thinks that he has found out how to reverse the aging process. The scientist claims that he has been able to halt the process of aging in mice. Molecule Could Be Key To Reverse Ageing Dr. David Sinclair from the Harvard Medical School said that he has studied aging in mice and found a molecule that can reverse aging in them. He said that after getting the mice to drink within one week they have more energy and can run further than before and when looking at their organs they have been rejuvenated as well. Sinclair went on to say that the studies have been exciting, but at the same time, they are some concern. The scientist said that in short the story of the research is that people are said to have a protein in their system that when people are young repairs damage to the DNA. However, when getting older a different protein blocks that original one and this leads to damage to the DNA that leads to the characteristics of people getting old. Sinclair thinks that he has located a molecule which can go in-between the proteins and this means that the process of DNA repair works once more. Right now Sinclair has only seen the results working in the mice and went on to say that much work still has to be undertaken to be able to apply the same results in human beings. Reversing Anti-ageing Brings Many Questions With It If this were possible, it is mind boggling as it could lead to humans being immortal or perhaps living for many hundreds if not thousands of years. However, this leads to other questions too, for one would a person still have diseases such as Alzheimer’s? If the answer was yes, then life could be prolonged but not the quality of life. Even if these concerns could be addressed there are still concerns about whether anyone would want to live for hundreds or thousands of years, perhaps even forever, or whether they would lose the zest for life. Of course, if such treatment were to arrive on the market and be available the costs of such treatment would no doubt be astronomical. This would mean that it would perhaps only become available to those who are rich. This may lead to a situation where the rich people of the world would be able to improve the quality of their genes before anyone else, and it would result in a society unequal both in opportunity and genetics. There is a great deal to think about in regards to the development of medicine that would be able to stop or reverse aging. One of the biggest questions is who wants to live forever?
ommentaar
De kronkel van de mens want men beseft niet hoe hun leven werkelijk is. Men sterft niet maar men wisselt van een nieuwe verpakking maar de mensen verkiezen blijkbaar de oude verpakking en hetzelfde stramien dag in dag uit.

Point

En zo krijgen we meer en meer problemen dat we van de mens een robot maken.

Aging

June 21at 05:03am

Protocol van Sion deel 21

Sion

PROTOCOL, 9 (Heropvoeding)

1. Bij de toepassing van onze beginselen moet U het karakter van het volk in aanmerking nemen, in wiens midden U zich bevindt en werkt. Een algemene, uniforme toepassing van deze beginselen kan geen succes hebben, zolang wij de volksopvoeding niet hebben omgevormd. Gaan we echter met haar toepassing voorzichtig te werk dan zult U zien, dat er geen tien jaar nodig zijn om zelfs het koppigste karakter te veranderen zullen dan één volk meer tellen onder hen, die zich al aan ons onderworpen hebben.

21ste eeuw
Een interessante stelling want het is wat nu spelende is en waar volkeren bij elkaar gepropt worden met de nodige problemen. De cultuurverschillen maar ook de verschillen in godsdiensten maken het dat er vreselijk grote wrijvingen zijn. Ook de verschillen van onderwijs en de manier van denken zijn nu duidelijk kenbaar. Het hersenspoelen van de mens is niet op een uniforme manier gebeurd.

2. Zodra onze heerschappij tot stand gekomen zal zijn, zullen we onzen liberalen strijdkreet "vrijheid, gelijkheid en broederschap‚" door een anderen strijdkreet vervangen, maar door woorden, die alleen maar een idee uitdrukken. We zullen zeggen: "het recht op vrijheid het recht op gelijkheid en het recht op broederschap!" Daarmee zullen we de koe bij de horens pakken.

21ste eeuw
Dit deel zien we alsmaar gehanteerd worden. Men heeft minder rechten dan men denkt, recht is anders bepaald. Dat komt omdat de nieuwe taal zaken anders omschrijft en het niet meer mogelijk is om zaken aan te nemen als normaal. Het woordje recht is niet dat men recht heeft en aan kan nemen daar aanspraak op te maken!

3. Feitelijk hebben wij alle regeringen al verwoest al zijn er vele wettelijk nog aanwezig. Wanneer tegenwoordig de een of andere staat, welke ook, tegen ons optreedt, dan gebeurt dit slechts op formele gronde, maar niet ons volle medeweten, ja zelfs met onze volle instemming.

21ste eeuw
Inderdaad is het geheel veranderd maar is de bevolking nog lang niet zo ver. Als ik aanhaal dat recht niet bestaat en dat wetboeken, in de vorm die men wel gebruikt, niet meer geldend zijn dan word je als een achterlijke in een korenveld geplaatst. Men is niet werkelijk op de hoogte van wat er gaande is en hoe de wereld bestuurd wordt. Men neemt aan en houdt vast aan oude geschriften zonder enige waarde.

4. Feitelijk zijn er voor ons geen hinderpalen meer. Onze opperste regering bevindt zich in een buitenwettelijke positie, die men gevoeglijk met het machtige en energieke woord "dictatuur" bestempelen kan. Ik kan met een gerust geweten beweren, dat wij tegenwoordig reeds de wetgevers zijn, wij recht spreken, wij vellen doodvonnissen en begenadigen, wij zitten als legeraanvoerders hoog te paard.

21ste eeuw
"regering bevindt zich in een buitenwettelijke positie" een uitspraak die duidelijk herkenbaar is. Dictatuur is er wereldwijd alleen men weet het heel goed te verbergen. Over het handelen van het rechtssysteem zijn duidelijke symptomen te vinden die hierboven beschreven staan. Het rechtssysteem is slaaf van de elite niet van het recht!

5. Wij zullen met vaste hand regeren, want in onze handen bevinden zich de puinhopen van een eens zo machtige partij, die thans aan ons is onderworpen. We bezitten onbegrensde eerzucht, brandende hebzucht, onverbiddelijke wraakzucht en diepe haat: Van ons gaat een alles verslindende terreur uit.

21ste eeuw
"Van ons gaat een alles verslindende terreur uit." Dat is duidelijk in deze eeuw te zien en mee te maken. Mensen zijn dolgedraaid, zien het echt niet meer zitten omdat het recht bepaald wordt door de elite macht. De rechters zijn een verlengde van de maffiagroepen die dan weer zorgen voor onrust en verderf dat samen met drugs, alcohol en gokken. Feestend, sportend en met muziek gaat men ten onder. De weg beschreven in dit deel van de protocollen.


6. In onzen dienst staan mannen van alle denkrichtingen en leerstellingen. Mannen, die de monarchie weer willen invoeren, demagogen, socialisten, communisten en alle soorten van utopisten. Wij hebben hen allen voor ons wagentje gespannen. Ieder van hen ondermijnt van zijn plaats af de laatste puinhopen van de vroegere macht en probeert de bestaande rechtsorde omver te werpen. Alle staten lijden onder zulke kuiperijen, zij roepen om rust, zij zijn bereid voor de vrede alles op te offeren. Wij echter zullen hun de vrede niet schenken alvorens zij onze opperheerschappij openlijk en volkomen zullen hebben erkend.

21ste eeuw
Voor vrede te krijgen eist men offers en daarvoor heeft men eerst onrust en oorlogen nodig. Dan kruipen de mensen voor deze vrede en geven al hun verworven vrijheden op.

7. Het volk zal kreunen en de oplossing van de sociale vraagstukken langs de weg van een internationale overeenkomst verlangen. De versplintering in partijen heeft ons deze in handen gespeeld, want om een partijstrijd te steunen is er geld nodig en dit is alleen in ons bezit.

21ste eeuw
Het geldverhaal zien we overal terugkomen en zeker in de politiek. Lokaal zien we dat de politieke partijen allen geld nemen van een of andere maffiabende. Miljoenen worden gepompt om stemmen te kopen en stemmen op te leggen. Men koopt de mensen om, zet ze onder druk en eist de zetels op. Van democratie is absoluut geen sprake en politiek is geheel afhankelijk van het bloedgeld. Eenmaal zittend komen de zaken die men moet gaan afhandelen. Weigert men dan zal die politicus of zijn gehele groep vallen.

Morgen Hoofdstuk9 deel2

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 20at 05:08am

Lokale pers Curaçao

Is het niet opgevallen welke journalisten er momenteel allemaal samenwerken maar ook hoe de berichtgevingen zijn?

De pers is duidelijk in handen van de lokale maffia, justitie en zakenwereld. Toch blijft men onvoorwaardelijk geloven in deze omgekochte clowns met hun gemanipuleerde berichtgeving.

Pers

 

June 20at 05:06am

Mode en maffia voor Máxima

Met het staatsbezoek aan Italië en Vaticaanstad deze week, laten koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun persoonlijke liefde voor het land versmelten met het politieke belang van Nederland.
Vorig jaar was het hele koninklijke gezin op audiëntie bij de paus. Dat gebeurde eigenlijk ’in stilte’, maar vanuit het Vaticaan werd toch deze foto gelekt.
Genoeg te doen, te zien en te bespreken deze week, zo leert een blik op het volle programma voor Willem-Alexander en Máxima. Met hun vierdaagse staatsbezoek bestendigen zij hun bijzondere band met het land. Maar tijdens alle rituele vriendschappelijkheid in Rome, Milaan en Palermo worden er uiteraard ook zaken gedaan en politieke afspraken gemaakt.
Bij de aankomst in Rome wacht de koning en koningin morgen een welkomstceremonie in het Palazzo del Quirinale, de residentie van president Sergio Matarella. Binnen kan het koninklijk paar de ogen de kost geven; het paleis hangt vol Nederlandse en Vlaamse meesters. In Senaatsgebouw Palazzo Giustiniani wordt het paar ontvangen door voorzitter Pietro Grasso, een Siciliaan die een verbeten strijd voerde tegen de maffia op het eiland.

Corruptie
Eveneens interessant wordt het onderhoud met de burgemeester van Rome, Virginia Raggi. De voormalige advocate en politica voor de Vijfsterrenbeweging van komiek Beppe Grillo beloofde bij haar aantreden in juni vorig jaar de hoofdstad uit de crisis te helpen. De stad gaat gebukt onder schulden en corruptie.
Woensdag is de meest politieke dag van het staatsbezoek, met ontmoetingen die in het teken staan van het beheersen van migratie en bestrijding van criminaliteit.
Na een vroege vlucht uit Rome wordt het koningspaar in het Siciliaanse Palermo rondgeleid door burgemeester Leoluca Orlando, die eveneens al jaren tegen de maffia vecht. De lessen die zijn geleerd bij het afknijpen van de maffia passen de Italianen ook toe bij het aanpakken van mensensmokkelaars. Italië zit op dit vlak in de vuurlinie, volgend jaar verwacht men 250.000 migranten terwijl er nog zo’n 200.000 asielverzoeken lopen.
Nederland werkt nauw met Italië samen om te voorkomen dat migranten vanuit Noord-Afrika de levensgevaarlijke oversteek wagen naar EU-lidstaat Italië, bijvoorbeeld in de marinemissie Sofia, waarvoor Nederland een fregat leverde. Nederland heeft sinds twee jaar een officier van justitie in Rome zitten om de gezamenlijke aanpak kracht bij te zetten. Italië zinspeelt op een internationale militaire missie in ’vertrekland’ Libië om migratiestromen te stelpen. Nederland overweegt daaraan bij te dragen.
Op donderdag bezoekt het koningspaar voor de derde keer de paus, net als Máxima Argentijns van oorsprong. Vanaf de middag krijgt de koopman meer de ruimte. De koninklijke missie vliegt naar Milaan, waar een grote handelsdelegatie haar vleugels uitslaat. De handelsmissie heeft nu al een record gebroken. Nog nooit bestond zo’n groot aandeel (40 procent) van de delegatie uit vrouwen.
Dat heeft niet alleen te maken met het lokkertje dat minister Ploumen (Buitenlandse Handel) een paar jaar geleden in het vooruitzicht heeft gesteld – vrouwen betalen voor deelname de helft minder. Het heeft ook met de aard van de missie te maken. Behalve op landbouw en voedsel, water en cultureel erfgoed richt die zich op de mode.

Point

De paus en corruptie zijn een. Het is niets voor niets dat de katholieke kerk gevestigd is in het hol van de maffia. Ze worden namelijk gesteund en beveiligd door de maffia. Ooit opgevallen dat ALLE maffia bazen en personen in de maffia vooraan in de kerk zitten? Ze hebben de eerste rijen opgekocht en men gebruikt de kerk als een dekmantel.

Waarom de koninklijke huizen deze pauzen (zijn er twee) en de maffia opzoeken is gewoon om hun eigen veiligheid en de protectie tegen hun grootste vijand wat de joodse gemeenschap is en hun weg tot werelddominantie.

Het is de katholieke kerk die van meerdere walletjes eet want buiten dat de katholieke kerk geassocieerd en bestuurd wordt door de Jezuïeten is het ook dat de Jezuïeten samen doen met de maffia en betaald worden via het door de joodse gemeenschap "geld".

De een beschermt de ander maar hoelang dit nog stand gaat houden is de vraag, want volgens de protocollen gaat de joodse gemeenschap de absolute macht nemen.

Paus

 

June 20at 05:04am

Weer een topsporter overleden door doping

Vechtsporter Tim Hague (34) overleden

Vechtsporter Tim Hague is zondag op 34-jarige leeftijd overleden. Dit maakte zijn familie wereldkundig via social media. De Canadees ging vrijdag knock-out tijdens een bokspartij.
De voormalig UFC-vechter werd in zijn partij tegen Adam Braidwood in de tweede ronde knock-out geslagen. Na de wedstrijd werd Hague naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij een hersenoperatie moest ondergaan. Doktoren stelden een dag later vast dat de Canadees hersendood was. Op zondag overleed hij.
The Thrashing Machine was de bijnaam van Hague. De organisatie van de bokspartij, Edmonton Combative Sports Commission (ECSC) , laat weten de gang van zaken tijdens de wedstrijd grondig te zullen onderzoeken.

Point

Zie de beelden op internet en zie hoe deze man totaal gedrogeerd aan een bokswedstrijd deel neemt.

Van af het begin wankelde deze man al op zijn benen,
Gedrogeerd voor geld en faam.

Wie is de volgende?

Boxer

 

June 20at 05:02am

Nederland ten onder aan eigen tolerantie en wetten.

Westerse landen zijn ontwikkelde landen, landen waar zaken goed geregeld zijn maar dat is schijnbaar niet zo met alles.

Veel van de wetten die wij hier hebben zijn gebaseerd op oude achterhaalde wetten. (Het vluchtelingenverdrag stamt uit 1951!!) Onze wetgeving is gebaseerd op een open westerse samenleving, met mensen die opgegroeid zijn in diezelfde open westerse samenleving en dus ook voor mensen die kunnen omgaan met een open westerse samenleving.

Maar er komen steeds meer mensen die samenleving binnen die daar niet mee kunnen omgaan, niet mee willen omgaan of zelfs niet mee mogen omgaan. Vaak zijn het dan ook mensen die religieuze wetten meer respecteren dan onze wetten. En omdat onze wetgeving hier niet voor gemaakt is wordt die wetgeving dan ook van binnenuit uitgehold.

De wetgeving is gemaakt om mensen te corrigeren en te straffen als ze wat verkeerd doen in onze samenleving. Maar tegenwoordig is er een grote groep mensen die helemaal niet tot onze samenleving willen behoren en die onze wetten en regels niet erkennen.

Zo zijn wij dus de dupe van onze eigen wetten, de wetten die ons behoren te beschermen bieden zoveel vrijheid aan radicale types dat onze vrijheid onder druk staat. Onze wetten geven mensen volop de mogelijk om te radicaliseren terwijl er geen wetten zijn die mensen verplichten om mee te doen in onze samenleving.

Mensen kunnen met ISIS vlaggen demonstreren, ons verketteren en afgeven op onze open samenleving omdat het hun recht is. Ze kunnen door onze straten heen paraderen, schreeuwend met vlaggen en intimideren. Ze kunnen moskeeën bezoeken die haat prediken tegen alles wat ons lief is, en die moskeeën zitten vol! Dat kan omdat we tolerant zijn. Onze mooie rechtssysteem maakt het mogelijk voor afgewezen asielzoekers om keer op keer in beroep te gaan en als ze dat maar lang genoeg volhouden komen ze weer in aanmerking voor één of ander generaal pardon.

Gezinshereniging is mooi, maar komt uit de tijd dat de toestroom niet zo groot was. Intussen is er qua aantallen vluchtelingen heel veel veranderd in de wereld alleen de wetten veranderen niet genoeg mee. En om die mensen nog beter te faciliteren hebben we een met overheidsgeld gesubsidieerde asiel industrie die ze bijstaan met raad en daad. Wij betalen met zijn allen mee aan die asielindustrie, advocaten die migranten/asielzoekers/ vluchtelingen helpen met uitkeringen, toeslagen, huisvesting, verblijfsvergunningen, gezinshereniging etc, etc.

Het is triest om te constateren dat het binnenhalen van “nieuwe Nederlanders” een stuk sneller gaat dan het aanpassen van wetten en regels die ons moeten beschermen.

Point

Buiten deze ondergang is er nog het bewijs dat er een totaal nieuwe wetboek maar ook constitutie is in Nederland die de absolute elite vrijwaring geven voor alles wat ze doen.

Het rechterlijk systeem zit nog wel eens in de clinch welk recht ze moeten toepassen. Maar recht is voor het gewone volk krom en voor de elite een zegen.

Wise

 

June 20at 05:00am

Protocol van Sion deel 20

Sion

PROTOCOL 8 (Provisionele regering)

1. Wij moeten ons meester maken van alle strijdmiddelen waarvan onze tegenstanders zich zouden kunnen bedienen. We moeten onze toevlucht nemen tot juridische spitsvondigheden en vernuftige interpretaties in alle gevallen, waarin we beslissingen zullen nemen, want het is van belang een besluit in zulke bewoordingen in te kleden, dat het zich voordoet als uiting van de verhevenste grondslagen van moraal en van het recht.

21ste eeuw
De strijdmiddelen zijn reeds in het bezit van de elite en men is zelfs nu bezig deze zich meester te maken van zelfs verder dan moeder aarde.
De juridische spits is ook al bereikt door de Quantum Syntax Grammar als wereldtaal neer te zetten, een taal geschreven door een 96 graad mason! Zo is het zogenaamde recht verheven naar een dictatuur en het bepalen van.

2. Onze regering moet zich omgeven met alle machtsmiddelen der beschaving in welker midden zij zal werken. Zij zal publicisten, ervaren rechtsgeleerde, regeringspersonen en diplomaten tot zich trekken en ten slotte mannen, die op onze vakscholen een afzonderlijk voorbereid hoger onderwijs hebben genoten.

21ste eeuw
Zie het ambtenaren apparaat met de vele "diensten". Een groep gehersenspoelde zombies die simpel leven, werken en handelen volgens aan hen voorgehouden regels en wetten. Wezens zonder enig eigen inbreng en uitvoeren wat hen opgedragen wordt.

3. Deze mannen zullen alle geheimen van het dagelijks leven kennen en de politieke zinswendingen van alle talen begrijpen en zij zullen vertrouwd zijn niet het diepere wezen van de menselijke natuur en haar gevoeligste snaren, die zij zullen moeten bespelen. Tot deze snaren behoren de geestesrichting van de mensen, hun goede en slechte eigenschappen, hun ijver en hun ondeugden en de bijzonderheden van de afzonderlijke standen en beroepen.

21ste eeuw
De robotten aan het werk en wat men duidelijk ziet als men met een van de landelijke instanties te maken krijgt. Deze gehele kermis draait nu op volle toeren en is drukdoende om iedereen die tegenstand biedt, anders denkt of anders leeft, totaal te elimineren. Precies zoals het in de protocollen gesteld wordt!

4. Het spreekt vanzelf, dat deze krachtige medewerkers van onze regering niet gehaald moet worden uit de niet-ingewijde kringen, die gewend zijn hun regering te verrichten zonder zich om het nut hiervan te bekommeren. De ambtenaren tekenen zonder te lezen; ze doen hun dienst ter wille van eigen voordeel of uit persoonlijke eerzucht.

21ste eeuw
De elite top is in elk land duidelijk herkenbaar. Zeker nu bijvoorbeeld met de sociaal media merk je waar mensen bij horen en van welke koek ze eten. Dat is het mooie wat van de huidig, uit niet voorziende, hoek is ontstaan want de elites hadden geen rekening gehouden dat internet en de informatie molen zo groots zouden worden. Nu doet men er alles aan, onder andere door mensen als trollen op te zetten en alsmaar ontkenningen, bedreigingen, blokken en te schaduwen, zaken toch nog te manipuleren. Helaas de elite heeft deze strijd verloren en het kind is geboren.

5. We zullen onze regering met een hele wereld van economen omgeven. Dit is de reden, dat de economie het belangrijkste onderwijs binnen onze kringen is. We zullen verder omringd zijn door een zwerm vakmensen uit de bankwereld, industriëlen en kapitalisten, in het bijzonder echter door miljonairs omdat uiteindelijk alles door cijfers beslist wordt.

21ste eeuw
Deze weg wordt nog vast bewandeld alleen het deeltje internet was niet voorzien. Men doet er alles aan maar deze weg heeft andere spelers waar zelfs de experts blijkbaar geen vat op hebben.

6. Zolang het nog gevaarlijk zou zijn om verantwoordelijk functies in onze staten aan onze geïllumineerde broeders toe te wijzen zullen wij deze toevertrouwen aan mensen, wier verleden en karakter zodanig zijn, dat tussen hen en het volk een afgrond gaapt; mensen, die in geval van overtreding van onze voorschriften hun veroordeling of verbanning tegemoet kunnen zien: dit om te bereiken, dat zij zich gedwongen voelen onze belangen tot aan de laatsten ademtocht te verdedigen.

21ste eeuw
"toevertrouwen aan mensen, wier verleden en karakter zodanig zijn, dat tussen hen en het volk een afgrond gaapt", het bewijs van de chantabele manier van werken van de gewone man. Je mag meespelen zolang je de elite diensten bewijst en uitvoert wat er opgelegd wordt. Zodra men een eigen mening heeft zal men de afgrond ingeduwd worden. Klein voorbeeldje, zie het proces Cosby zoals dat opgezet is vol valse beschuldigingen. De man was goed toen het kindermolen goed werkte, toen hij zelfstandig ging denken werd hij gehangen. Dit geval en zeer veel andere ( Prins, Jackson, Mandela, Kennedy, Fotuyn, Bos, om maar enkele te noemen) zijn het ware voorbeeld van de werkwijze van de elite.

Morgen Hoofdstuk9

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 19at 05:07am

Een ander politiek spel!

Gedeputeerde Clark Abraham, is vanavond aangehouden op het politiebureau, waar hij zichzelf had gemeld. Abraham zou verdacht worden van strafbare feiten in de huiselijke sfeer.

Conform berichtgeving van het Openbaar Ministerie BES is gedeputeerde Clark Abraham vanavond aangehouden op het politiebureau van Kralendijk.
Volgens het Openbaar Ministerie wordt Abraham onder andere verdacht van mishandeling, stalking, huisvredebreuk en het ontrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag. Het OM meldt ook nog dat in deze zaak is aangifte tegen Abraham is gedaan.

Abraham kwam net vanavond terug uit Nederland waar hij, samen met andere eilandsraadsleden en gezagdragers, deel had genomen aan het Interparlementair Koningkrijksoverleg (IPKO). Op het vliegveld werd hij opgewacht door zijn advocaat, die zich samen met Abraham naar de politiewacht van Kralendijk begaf.
Het Korps Politie Caribisch Nederland doet nog nader onderzoek naar de zaak.

Point

Gaat dit zaak twee worden net zoals de zaak Schotte?
Het lijkt een mode te zijn om politiek elkaar kapot te maken via rechtszaken en smerige spelletjes.

Hier ziet men weer dat Justite en een Openbaar Ministerie niets meer zijn dan verlengde van een vuile maffia.

Abraham

 

June 19at 05:06am

Over 500 doden in brand flat London

Pers liegt over torenbrand Londen. Luister hier wat deze lokale bewoonster te zeggen heeft

Britse media censureren nieuwsberichten over de brand in de Grenfell Tower in Londen, zo heeft een lokale bewoonster gezegd.
De ruim 500 vermiste bewoners van het flatgebouw zijn dood, vertelde Nadia aan PressTV. Politiechef Stuart Cundy schroefde het dodental vrijdag op naar 58.
Nadia zei dat ze al dagenlang hielp rond de flat, maar dat ze nog geen enkel slachtoffer had gezien.

Voedselpakketten
Ze riep mensen op geen voedselpakketten naar hulporganisaties te sturen omdat de bewoners van de flat dood zijn. Nadia staat bekend als DJ Isla op social media, waar ze vele tienduizenden volgers heeft.
“Waar zijn de vermisten?” vroeg ze. “Waar is de lijst met namen van de 500, 600 mensen die in dat gebouw woonden?”
“Waar is iedereen?” vervolgde ze. “Kleine kinderen vragen zich af waar hun vriendjes zijn.”

Blackout
Ze zei dat de vermiste bewoners allemaal zijn overleden en dat de Britse media, met name de BBC, het nieuws censureren.
“Iedereen is dood, maar niemand wil dat zeggen en de pers mag er niet over schrijven,” aldus Nadia, verwijzende naar de vermeende media blackout.

Niet de waarheid
“De BBC en andere nieuwsmedia vertellen niet de waarheid,” zei ze, toevoegende dat ze vindt dat de overheid aansprakelijk moet worden gehouden voor de brand.
Op woensdag brak er een enorme brand uit in de Grenfell Tower. Het 24 verdiepingen tellende flatgebouw met 120 appartementen staat in North Kensington in West-Londen. Er woonden vooral moslims.

https://youtu.be/3mXGU9rtvlw

Point

Een opmerkelijke verklaring en iets om over na te denken. Hoe lang worden we door de gemanipuleerde pers nog belazerd?

London

 

June 19at 05:04am

Citizens of Asgardia can now vote on future of world’s first ‘space nation’

Asgardians can now vote on the future of the world’s first “space nation,” which includes choosing its constitution, flag, and national anthem.
Unity Day – June 18 if you go by the Gregorian calendar or Asgard 1, if you’re on the Asgardian calendar – is the 24-hour period in which registered citizens of the world’s first space nation can electronically vote on their country’s future.
Asgardia, officially known as the Space Kingdom of Asgardia, is a proposal for a nation that was announced on October 12, 2016.
The nation’s 214,255 citizens, who hail from around 200 countries, will be voting on five items: the country’s declaration, constitution, national flag, insignia, and national anthem.
For those who aren’t yet Asgardians, here are five things you must know about the wannabe nation:

Asgardia1

1. The beginning of now
Asgardia was first announced in Paris on October 12, 2016 (or October 5 if you’re an Asgardian) by Russian scientist Igor Ashurbeyli, who promised a “trans-national, trans-ethnic, community of people with the common goal of settling a human presence in space.”
While many have been skeptical that Asgardia will amount to anything more than a wacky blip in their Google search history, on Monday, Ashurbeyli announced that the first satellite, Asgardia-1, will be launched into space via NASA this autumn.

2. Citizens
As it turns out, quite a few people are interested in joining the world’s first trans-national, trans-ethnic space community. Nearly 200,000 people signed up to be Asgardians within the first 40 hours of its birth.
That number reportedly grew to over 500,000, but was decreased to a humble 200,000 after only “serious” candidates were granted citizenship.
While Ashurbeyli will be the head of state for the first five years, a parliamentary election will choose his successor thereafter, and verified Asgardians can start making their way up the political ladder when the first round of elections begins on June 24.
Citizens can also create change by petitioning any leader, “including the head of nation, and any branch of the Asgardian government.” One thousand signatures are necessary for a petition to be reviewed.

3. UN
Asgardia has several legal issues to sort out before becoming a recognized nation.
According to its website, the space community is working to “develop diplomatic relations with other Earth nations” in order to become recognized by the United Nations. Asgardia now ranks 185th among the world’s nations by population size.

4. Asgardia’s future
Asgardia will be launching its first satellite, Asgardia-1, from the NASA Wallops Flight Facility on Chincoteague Island, Virginia, this autumn.
The CubeSat satellite’s 512GB of storage can hold enough personal info for up to 1.5 million Asgardians, who can upload up to 300KB of data over the satellite’s lifetime, plus the nation’s constitution, flag, and other governmental data.
A second satellite is already planned for 2018, with an end goal of eventually having a satellite big enough to house millions of Asgardians in space.
“Asgardia-1 will mark the beginning of a new space era, taking our citizens into space in virtual form, at first,” Ashurbeyli said.

5. Asgard time
If there’s one thing we can all agree on, it’s that the Asgardian calendar makes a hell of a lot more sense than whatever it is we have now.
The nation’s own calendar has 13 months of 28 days, or exactly four weeks, so each year and month starts on a Sunday, and the same date each year will always fall on the same day. The extra month, which is in between June and July, is called Asgard.
There are three approved holidays on the national calendar so far: October 12, Asgardia’s Birthday; December 31, Year Day; and June 18, National Unity Day.

Asgardia2

 

June 19at 05:02am

Protocol van Sion deel 19

Sion

PROTOCOL 7 (Wereldwijde oorlogen)

1. De vergroting van de militaire macht en van de politie is een noodzakelijke aanvulling van ons plan. We moeten bereiken, dat er buiten ons in alle staten alleen nog maar proletariërs-massa's, enige ons toegenegen miljonairs en politie en soldaten zijn.

21ste eeuw
Deze opzet is geslaagd en zelfs Nederland, Noorwegen, Zweden en de vele andere "vrije" landen zijn nu politie staten geworden. Elke hoek van de straat heeft een camera en overal is politie en in ergere gevallen militairen te vinden. De elites genieten steeds meer vrijheden in hun nieuw gecreëerde steden onder de grond en op onmogelijke plaatsen en de reguliere mens zijn ratten in een val klaar om afgemaakt te worden.

2. In heel Europa en evenzo in de andere werelddelen moeten we gisting, tweedracht en haat opwekken, daaruit ontstaan twee voordelen. Enerzijds zal dit tot gevolg hebben, dat alle landen respect voor ons hebben, daar ze wel weten, dat wij naar believen wanorde veroorzaken en de orde weer herstellen kunnen. Zodoende zullen alle landen er aan wennen ons als een noodzakelijk kwaad te beschouwen. In de tweede plaats zullen onze kuiperijen alle draden verwarren, die wij tussen de regeringen door middel van de politiek, door middel van economische verdragen of van financiële regelingen hebben gesponnen. Om tot ons doel te geraken moeten we bij de onderhandelingen en transacties grote sluwheid gebruiken.

In de zogenaamde officiële taal echter zullen we precies omgekeerd handelen en ons eerbaar en tegemoetkomend voordoen. Op deze wijze zullen de volkeren en de regeringen, die we er aan gewend hebben de dingen zo te zien, zoals wij hun die afschilderen, ons nog als de weldoeners en redders van de mensheid beschouwen

21ste eeuw
Het eerste deel is zo goed als afgerond. De mensheid hangt aan elkaar van haat, nijd en angsten. Dus dat is al gelukt maar ook het tweede deel is al een geruime tijd gaande en dat is "In de zogenaamde officiële taal". Dat dit hier beschreven wordt is frappant en zegt mij dat deze protocollen een waarheid zijn. Door deze zin is een lang gehouden geheim prijsgegeven en dat is de taal "Quantum Syntax Grammar" wat een wereldtaal is en een 96 graad mason achter zit die zich wereldrechter noemt en heet David Wayne Miller! Deze man heeft alle wetboeken en regels herschreven in deze "nieuwe" taal. Het is een vorm van schrijven die geen vraagtekens meer open laat en al ongeveer 10 jaren ook geldend is in het Nederlandse rechtssysteem. Dat maakt de vele "vreemde" rechterlijke uitspraken maar ook de soms onverklaarbare omschrijvingen en vreemde wegen die bepaalde rechters volgen en opleggen.

Het is ongelofelijk dat een document ruim 100 jaren oud dit beschrijft en dat het rond 2005 in werking is getreden!

3. Bij iedere tegenstand tegen ons moeten wij in staat zijn de oorlog te verklaren en door de nabuurstaat van de staat, die ons heeft durven tegenstreven; zouden de nabuurstaten zich echter verstouten zich tegen ons te verenigen dan moet er een algemene oorlog worden ontketend.

21ste eeuw
Dit deel heeft men uitgebreid en zijn oorlogen nu gebonden aan economisch gewin en dominatie. Amerika doet er alles aan economisch in de top te blijven maar dit werelddeel is een failliete boel en is men nu alles aan het doen zaken nog veilig te stellen. Door af te leiden en door valse aanslagen en opgezette oorlogen uit te zetten is de aandacht (nog) niet op dat punt beland. Men is aan het doelen op weer een wereldoorlog maar vele mensen doorzien het spel van dit Amerikaans dom denken.

4. In de politiek is de zekerste weg tot succes de geheimhouding van de ondernemingen; de handelingen van een diplomaat moeten met zijn woorden niet overeenstemmen.

21ste eeuw
Diplomaten zijn de sleutel tussen de vrijmetselarij en de politiek. Vele diplomaten zijn de loopjongens van deze vrijmetselarij. Dat dit allemaal gaat achter gesloten deuren is al lang bewezen en veel wordt afgedwongen achter deze deuren. Dat maakt dat politici na hun beloftes veelal 180 graden draaien als ze eenmaal zitten. Want de kracht en de macht van deze diplomaten is machtiger dan welke politicus dan ook. De diplomaat (lees vrijmetselaar) is de persoon die oplegt, bepaalt en eist.

5. We moeten de regeringen dwingen te handelen volgens dit plan, dat wij in zijn gehele breedte hebben beraamd en dat zijn doel al nadert. Daarbij zullen we ondersteund worden door de openbare mening, waarvan wij ons door de grootmacht "pers" al hebben meester gemaakt. Op weinig uitzonderingen na, waarmee we geen rekening behoeven te houden, is de pers feitelijk al van ons afhankelijk.

21ste eeuw
De piassen van de pers praat men dus nu al niet meer over. En de politici warden afgeperst met hun eigen zaken. Lokaal zien we dat bepaalde politici wel voor het gerecht worden gegooid en de meest corrupte en bepaalde maffia gebonden groep weer plaats neemt en de heilige boontjes spelen. De diplomaten zijn hen nu voorlopig goed gezind totdat er een andere weg in geslagen moet worden en dan zij afgeperst en voor het gerecht gedaagd worden.

6. Om ons systeem van de onderwerping van de regeringen in Europa in één zin samen te vatten: we zullen en van haar onze macht door aanslagen, - dat wil zeggen door terreur -, doen voelen en als de andere zich tegen ons verheffen dan zullen we haar met Amerikaans, Chinees of Japans geschut antwoorden.

21ste eeuw
Ruim 100 jaar geleden praat men al over terreur aanslagen om zo het doel te bereiken! Frappant dat in deze eeuw een oud document de leidraad is van het huidige regeren. En dan maar zeggen dat de bepaalde Joodse gemeenschap hier niet achter zit! Want valt u niets op achter deze aanslagen? Nu zet alles maar eens op een rijtje en kijk welke groep er het beste vanaf brengt en het meeste ermee verdient!

Morgen Hoofdstuk8

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 18at 05:08am

Opinion

Weekje verder

Het is nu ongeveer een weekje geleden dat ik gestopt ben om me te laten horen via de diverse sociaal media.

Vanmorgen met een bakkie koffie en zittend op een van de mooiste plekken van Curaçao besefte ik dat de nieuwe weg ingeslagen, veel meer kansen tot slagen zal hebben dan het alsmaar aandragen van de bewijzen dat het goed mis is op deze aardbol. Nu wetende wat er werkelijk gedacht wordt door de elite en hun clubjes zijn alle puzzelstukjes in elkaar gevallen en is de weg om groots de zaken aan te pakken overduidelijk. Een regering te laten vallen is een simpele zaak en om wereldwijd grote zaken om te gooien is een kwestie van de juiste parameters uit te zetten. De vrees die beschreven staat bij de vrijmetselarij is overduidelijk, de vrees voor de eenling.

Laat net een artikel opduiken van het programmeren van DNA wat bewezen is door een groep professoren! Geweldig, want voor wat betreft dat programmeren is men duidelijk bang bij de hoogste elite. Want wat zij doen met het volk kan een eenling doen met elke groep op deze aardbol.

Er zijn geen oorlogen nodig, geen chemicaliën of het machtsmiddel geld. We zien nu de geweldige en vernuftige cyber aanvallen en computers die zelfstandig worden en zelfs een eigen taal hanteren. Ik schreef langere tijd geleden over Xirtam en deze Xirtam is volop in werking en is in de wereld van techniek niet meer tegen te houden.

Naast het losrukken van de elektronica van hun meesters is het een kleine stap via de DNA manipulatie en werken met energie en frequenties om gehele groepen mensen op andere gedachten te laten komen en zich te laten keren tegen de stugge en sterk verouderde systeem wat via de eliteclubjes haar antwoorden blijft zoeken via hun niet begrepen ritualen. Overigens ritualen die ze totaal verkeerd interpreteren en de zeer sterk verbasterde leer daarvan; alsmaar blijven plaatsen vanuit het verleden.

Vanmorgen besefte ik waarom men mij afsluit van alles wat communicatie is en waarom alles wat pers, TV, Radio en zelfs internet afgekapt wordt als mijn naam genoemd wordt. De kracht van de energie, waar ik al geruime tijd mee werk, heeft vele mensen bang gemaakt en hen zelf in de oude spiraal van het verouderde systeem geplaatst. Het zijn geen spelers meer net zoals de politici en de gehele justitie die duidelijk te kort komt tegen de macht en kracht van frequenties en energie.

Zoals ik al meerdere malen schreef, men kan alle kanalen rond mijns persoon afkappen maar juist dan zal de boodschap meerdere mensen individueel bereiken! Het spel is gespeeld en voor mij is mijn doel bereikt. De weg is ingeslagen en voor mij is het alleen nog deze frequentie en energie uit te blijven stralen. De rest is voor de ontvanger van deze kracht.

Even weer een slokje van mijn koffie en het uitzicht van de zee opnemen en de energie doet de rest. Dank je voor die elite groepen en hun geschriften die me de weg gewezen hebben waar zij zelf bang voor zijn. Geschriften waarvan nu duidelijk de bewijzen elke minuut van de dag ontvangen worden. Dank u heren. Dank u geschiedenis van de onderwereld en hun macht.

John H Baselmans-Oracle

 

June 18at 05:06am

Honkballer Jurrjens tachtig duels geschorst wegens dopinggebruik

Honkballer Jair Jurrjens, speler van het Nederlands team bij de World Baseball Classic in maart, is in de Verenigde Staten voor tachtig duels geschorst na een positieve dopingtest.

Bij de 31-jarige pitcher van Oklahoma City Dodgers (Triple A) zijn sporen van testosteron aangetroffen, die niet lichaamseigen zijn. Hij krijgt tijdens zijn reglementaire uitsluiting geen salaris.

Jurrjens wijt zijn positieve test aan het gebruik van antidepressiva. "De verboden stof kwam voor in een medicijn dat door mijn arts werd voorgeschreven tegen mijn depressie afgelopen winter", aldus de pitcher in een verklaring via Instagram.

"Ik heb dit medicijn al tijden niet meer gebruikt, maar de stof zat duidelijk nog in mijn lichaam en stond op de dopinglijst. Ik wil mij graag verontschuldigen richting mijn team, de honkbalfans en mijn familie."

De op Curaçao geboren Jurrjens kwam in zijn Amerikaanse loopbaan in de Major League, die acht seizoenen omvat, uit voor Detroit Tigers, Atlanta Braves, Baltimore Orioles en Colorado Rockies.

Voor zijn huidige team kwam hij sinds 7 juni niet meer in actie. Jurrjens, nog eigendom van Los Angeles Dodgers, was een All-Star in 2011 toen hij voor Atlanta Braves speelde.

Point

En zo kan je vele topsporters pakken op doping

 

June 18at 05:04am

Dangerous Malware Discovered

Dangerous Malware Discovered that Can Take Down Electric Power Grids
Last December, a cyber attack on Ukrainian Electric power grid caused the power outage in the northern part of Kiev — the country's capital — and surrounding areas, causing a blackout for tens of thousands of citizens for an hour and fifteen minutes around midnight.

Now, security researchers have discovered the culprit behind those cyber attacks on the Ukrainian industrial control systems.
Slovakia-based security software maker ESET and US critical infrastructure security firm Dragos Inc. say they have discovered a new dangerous piece of malware in the wild that targets critical industrial control systems and is capable of causing blackouts.
Dubbed "Industroyer" or "CrashOverRide," the grid-sabotaging malware was likely to be used in the December 2016 cyber attack against Ukrainian electric utility Ukrenergo, which the security firms say represents a dangerous advancement in critical infrastructure hacking.
According to the researchers, CrashOverRide is the biggest threat designed to disrupt industrial control systems, after Stuxnet — the first malware allegedly developed by the US and Israel to sabotage the Iranian nuclear facilities in 2009.

Virus2

This Malware Does Not Exploit Any Software Flaw

Unlike Stuxnet worm, the CrashOverRide malware does not exploit any "zero-day" software vulnerabilities to do its malicious activities; instead, it relies on four industrial communication protocols used worldwide in power supply infrastructure, transportation control systems, and other critical infrastructure systems.
The CrashOverRide malware can control electricity substation' switches and circuit breakers, designed decades ago, allowing an attacker to simply turning off power distribution, cascading failures and causing more severe damage to equipment.
Industroyer malware is a backdoor that first installs four payload components to take control of switches and circuit breakers; and then connects to a remote command-and-control server to receive commands from the attackers.

"Industroyer payloads show the authors' in-depth knowledge and understanding of industrial control systems." ESET researchers explain.
"The malware contains a few more features that are designed to enable it to remain under the radar, to ensure the malware's persistence, and to wipe all traces of itself after it has done its job."
Since there have been four malware discovered in the wild to date that target industrial control systems, including Stuxnet, Havex, BlackEnergy, and CrashOverRide; Stuxnet and CrashOverRide were designed only for sabotage, while BlackEnergy and Havex were meant for conducting espionage.

"The functionality in the CRASHOVERRIDE framework serves no espionage purpose and the only real feature of the malware is for attacks which would lead to electric outages," reads Dragos analysis [PDF] of the malware.
Malware Can Cause Wider and Longer-Lasting Blackouts
The analysis of the malware suggests CrashOverRide could cause power outages far more widespread, sophisticated and longer lasting than the one Ukraine suffered last December.
Dragos CEO Robert M. Lee said the CrashOverRide malware is capable of causing power outages that can last up to a few days in portions of a country's electric grid, but it is not capable enough to bring down the entire grid of a nation.
The malware includes interchangeable, plug-in components that could allow CrashOverRide to be altered to different electric power utilities or even launched simultaneous attacks on multiple targets.

"CrashOverRide is not unique to any particular vendor or configuration and instead leverages knowledge of grid operations and network communications to cause impact; in that way, it can be immediately re-purposed in Europe and portions of the Middle East and Asia," Dragos' paper reads.
"CrashOverRide is extensible and with a small amount of tailoring such as the inclusion of a DNP3 [Distributed Network Protocol 3] protocol stack would also be effective in the North American grid."

According to the researchers, the malware can be modified to target other types of critical infrastructure, like transportation, gas lines, or water facilities, as well with additional protocol modules.
The security firms have already alerted government authorities and power grid companies about the dangerous threat, along with some advises that could help them to defend against this threat.
The security firms already argued that the 2016 power outage was likely caused by the same group of hackers who caused 2015 blackout — Sandworm, a state-sponsored hacking group believed to be from Russia.
Dragos tracked the perpetrators behind CrashOverRide as Electrum and assessed "with high confidence through confidential sources that Electrum has direct ties to the Sandworm team."
The security firms have already alerted government authorities and power grid companies about the dangerous threat, along with some advises that could help them to defend against this threat.

Point

Zie Xirtam het virus wat de wereld aan het veroveren is.

Virus1


June 18at 05:02am

Ook in Amerika is democratie dood

Deze professor onthult hoe meedogenloos de elite is
Wat president Trump met zijn interventies in het Midden-Oosten laat zien is dat het afgelopen moet zijn met de jihadi’s. Dat stelt professor Karel van Wolferen in Café Weltschmerz.
Je zou kunnen zeggen dat hier een verandering van beleid is waarbij niet meer gesproken wordt over regimeverandering, maar frontaal de aanval wordt gekozen tegen terreur, zegt hij.
Trump negeert daarbij de belangen van de wapenindustrie.

Niet het volk
Een ander aspect is hoe de Amerikaanse mainstream toewerkt naar een impeachment. De media vinden blijkbaar dat Trump weg moet, aldus Van Wolferen.
Je ziet nu dat zelfs de kritische media die eerder achter hem stonden nu ook vinden dat hij het veld moet ruimen. Hij zal daarom ongetwijfeld worden aangeklaagd, merkt hij op.
“Wat hier gedemonstreerd wordt is dat niet het volk kiest wie haar president is, maar instituten als de FBI, CIA en andere belangengroepen zoals de neocons die we tegenwoordig de deep state noemen,” legt hij uit.

Geen democratie
“Samen met de media bepaalt zij in hoeverre een president afwijkend beleid mag voeren en bij gebleken ongeschiktheid wordt deze afgezet,” voegt hij toe.
“We kunnen voor het eerst in het proces dat nu aan de gang is zien dat Amerika geen democratie is,” klinkt het nog.

https://youtu.be/A0AWQSKLwTQ

Point

Steeds meer personen komen naar buiten met het simpele gegeven dat het systeem totaal op zijn retour is.


Professor

 

June 18at 05:00am

Protocol van Sion deel 18

Sion

PROTOCOL 6 deel 2 (Overname techniek)

5. Tegelijkertijd moeten wij de handel en de industrie zoo goed mogelijk voorthelpen en in het bijzonder de speculatie. Wier voornaamste taak het is, als tegenwicht tegenover de industrie te dienen. Zonder speculatie zou de industrie de particuliere vermogens vermeerderen en de toestand van de landbouw verbeteren, terwijl zij de landbouw zou bevrijden van de schulden, die door de leningen van banken zijn ontstaan. De industrie moet de landbouw zowel van de arbeidskrachten als van het kapitaal beroven en ons door de speculatie het geld van de hele wereld toevoeren. Hierdoor zullen de menigten tot proletariërs afdalen en zich voor ons buigen om ten minste nog het recht op het leven te behouden.

21ste eeuw
Het eerste deel is precies hoe adviseurs en banken werken. Men trekt investeerders aan maakt ze lekker en laat dan de zaak klappen. Wel op zo'n manier dat de hogere instanties er altijd wel uitschieten en de mede financierde de boot ingaan. Zie bij inbeslagnames, belastingen krijgen de volle verschuldigde bij een faillissement, dan de overheidsinstanties (verzekeringen) en dan als er nog wat over is de banken en als laatste de personen die ook geld in het geheel hebben gestoken of toeleveranciers waren.

Men ziet dat ook in de vele takken van de industrieën en zo ook de landbouw waar boeren compleet uitgemolken worden door regels, bepalingen en de financiële hoek.

6. Om de industrie van onze rivalen te verwoesten zullen wij de speculatie en de zucht naar een alles verslindende luxe ontwikkelen.

21ste eeuw
Een beeld waar we nu duidelijk in leven. De zakenlui willen meer, grootster maar ook machtiger. Veelal zie je winkels als paddenstoelen de grond uit komen en allemaal zijn ze in het begin het gemis van de markt. Dan plotsklaps is men niet nodig of heeft men zich zo groots willen maken dat het gehele kaartenhuis in elkaar stort en verdwijnt van de aardbodem.

7. Wij zullen het arbeidsloon verhogen zonder dat dit de arbeiders enige voordeel zal kunnen brengen, omdat we gelijktijdig een prijsstijging teweeg zullen brengen voor alle artikelen van dagelijks gebruik; als oorzaak zullen wij de achteruitgang van landbouw en veeteelt voorwenden.

21ste eeuw
Weer een typisch voorbeeld wat we nu overduidelijk zien. Men maakte de mensen eerst lekker en per jaar was er een indexering. Nu is die gehele indexering zo goed als weggevallen maar de prijzen blijven als een raket stijgen. Het afbreken van de luxe is waar we deze eeuw duidelijk in zitten. Door dat afbreken en de mensen op straat te zetten zijn het afhankelijke slaven die alles zullen doen om in leven te blijven. Al is het doden voor het systeem.

8. We zullen verder de grondslagen van de productie ondermijnen, terwijl wij de arbeiders voor de anarchie en de alcohol ontvankelijk maken en met alle middelen de intellectuele klasse uit het land verdrijven.

21ste eeuw
De bekende weg waar we dus nu middenin zitten. De afbraak is begonnen, de angsten gezaaid en de mensen zelf kunnen nauwelijks nog denken daar de scholing hun hersenen zo geprogrammeerd hebben dat het zombies zijn achter een schermpje van een telefoon.

9. Opdat men de ware stand van zaken niet te vroeg zullen inzien, zullen wij onze eigenlijke plannen verbergen achter het motief van de arbeidersklasse te helpen en onze hoogstaande economische principes tot aanzien te brengen.

21ste eeuw
Dit is men dat zaken afgebroken worden en niet meer kunnen. Het spel terrorisme en angst heeft zijn doel bereikt en nu is het zaak de zombies op een lijn te krijgen voor de almachtige bestuurder.

Morgen Hoofdstuk7

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 17at 05:05am

Curaçaose bevolking achtergesteld door katholieke kerk

Bijna driekwart van de Curaçaose bevolking is jarenlang doelbewust beperkt in de kansen op vooruitgang. De katholieke kerk speelde daarin een belangrijke rol, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Het was een publiek geheim op het eiland, maar nu heeft de wetenschap het bevestigd. Met name het zwarte deel van de Curaçaose bevolking, buiten het stedelijk gebied, is tot ver in de twintigste eeuw achtergesteld in al zijn maatschappelijke kansen, vooral in het onderwijs en de arbeid, om zo te zorgen dat er geen ‘onrust’ op het eiland zou komen.

Margo Groenewoud is donderdag aan de Universiteit Leiden gepromoveerd. Zij deed onderzoek naar de ontwikkeling van de Curaçaose samenleving tussen 1915 en 1973. Uit haar interview- en archiefmateriaal blijkt hoe nauw het koloniaal bestuur samenwerkte met de katholieke kerk en het bedrijfsleven.
Groenewoud vertelt dat op het eiland altijd de vrees bestond voor een opstand, waarin de zwarte volksklasse meer rechten zou opeisen. “De kerkleiding vond tot ver in de jaren ’50 dat de katholieke Curaçaoënaar niet toe was aan maatschappelijke en politieke participatie.” Alléén uitverkoren katholieke gezinnen kregen toegang tot goed onderwijs.

Arbeid
Ook op het gebied van arbeidskansen en inkomen ging het volgens het onderzoek vaak mis. Tot de Tweede Wereldoorlog nam de oliemaatschappij CPIM, later Shell, liever tijdelijke migranten aan, in plaats van lokale mensen. “Men was bang dat zij te mondig zouden worden en bepaalde arbeidsvoorwaarden zouden afdwingen. De kerk was heel belangrijk om een deel van de bevolking op afstand te houden.”

Pijnlijk
Alleen al de aankondiging van de promotie leidt op sociale media tot veel reacties. “Ik denk niet dat de bevinding een verrassing is. De pijn zit hem er vooral in dat er niets tegen is gedaan en dat het nu wordt benoemd”, zegt Groenewoud. Zij is blij met de stroom aan reacties vanuit Curaçao: “Je ziet dat het inzichten oplevert die kunnen helpen om als maatschappij verder te komen.”
Maar is Curaçao jarenlang ‘dom gehouden’, zoals in een van die reacties wordt gesteld? Groenewoud kiest haar woorden voorzichtig: “Dat zouden absoluut niet mijn woorden zijn. Ik laat in het onderzoek ook zien hoe wijs de bevolking omging met een aantal zaken.”
Dat blijkt bijvoorbeeld bij het invoeren van het algemeen stemrecht in 1948. Wijkleiders werden actief om in hun bario over politiek te spreken en kennis te verspreiden over bestuur en democratie. “De uitkomst overviel de katholieke kerk volledig. Tegen alle verwachtingen in stemde het volk overwegend nationalistisch.”
Groenewoud onderstreept dat het de kerkleiding was die voor de achterstelling zorgde. Veel individuele verpleegsters en onderwijzers vanuit de kerk, maar ook meer progressieve priesters als Brenneker en Römer, hebben wel degelijk veel betekend voor ontwikkeling van de gemeenschap.

Hoe doet Curaçao het nu?
De vraag is of er intussen wél gelijke kansen zijn voor alle kinderen op Curaçao. Groenewoud ziet genoeg aanwijzingen dat de problemen van vroeger vaak voor blijvende achterstand zorgen. “Voor kinderen met bepaalde achtergronden op bepaalde scholen wordt het nog steeds niet vanzelfsprekend gevonden dat ook zij naar de havo kunnen. We moeten het nu met cijfers in beeld gaan krijgen.”

Point

Een triest beeld en de waarheid die nog steeds spelende is.

De kerk is die de eilanden werkelijk als slaven tot de dag van vandaag in de ban houden. Pedofiele kerkleiders, pedofiele pastoors en vele zeer vuile praktijken gebeuren op deze eilanden onder bisdom willemstad. Veel geld wordt gesluisd van onze eilanden naar het Vaticaan en de staat blijft deze kerken nog betalen ook voor hun vieze spelletjes. Dat allemaal gesteund door een Openbaar Ministerie die ook de bloemetjes buiten zet als het gaat om deze vieze mensen en hun werk!

Wanneer gaan deze mensen allemaal vervolgd worden inclusief deze vieze OM en hun kerk?

Kerk

 

June 17at 05:03am

VS roept eilanden op om het geweld in Venezuela te stoppen

De Verenigde Staten hebben de Caribische eilanden van het Koninkrijk opgeroepen om hen te steunen in de zoektocht naar vrede en gerechtigheid in de regio en specifiek Venezuela. Dit schrijft het Antilliaans Dablad. In een ingezonden brief heeft de Amerikaanse consul-generaal Margareth Hawthorne (foto) opgeroepen om een eind te maken aan het geweld in Venezuela. Hawthorne oppert om het Venezolaanse volk te helpen om haar democratische rechten en haar macht te heroveren. Volgens Hawthorne is de Algemene Vergadering van Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) een plek waar de regio samen moet komen om onderhandelingen in de hoofdstad van Venezuela te bevorderen zodat het respect voor de democratie terugkeert. De Amerikaanse consul-generaal stelt ook solidair te willen zijn met de bevolking van Venezuela. Niet door middel van ingrijpen of inmenging maar met diplomatie en bemiddeling tussen alle partijen om te komen tot een vredige, democratische oplossing. De huidige crisis van Venezuela heeft vele gevolgen voor alle landen in de regio en worden met de dag groter. Daarom is het van belang om samen tot een oplossing te komen, aldus Hawthorne.

Point

Zeer slim want Amerika wil de touwtjes in handen krijgen van Venezuela. Daar zetten ze alle methodes voor in zelfs het opleggen van hulp bij hun "partners". Het is in en in triest dat Amerika wereldwijd probeert hun denkwijze en hun systeem op te leggen. Venezuela heeft bewezen onder Chavez dat het zichzelf kan redden en het was die Chavez die vermoord werd door wederom Amerika!

Wat Amerika eens moet doen is hun eigen vuile was op gaan ruimen en zich niet moet bemoeien met alle andere landen! Amerika is de bron van alle ellende en zal daar zeker nog eens een zeer zware tol voor moeten betalen. Want het is goed aan het rommelen achter de schermen.

Margaret

 

June 17at 05:01am

Tweede Kamer misbruikt 'belastingontduikers' om eigen onmacht te maskeren

De wetgever schrikt van eigen wetgeving en geeft handige gebruikers de schuld dat ze gebruik maken van regeltjes. Het huichelachtige debat over belastingconstructies biedt een inzicht in de mentaliteit van onze kamerleden. Ze geven rijken en Quote 500-leden de schuld om hun eigen falen te maskeren.
Obama typeerde het als een van de hoogtepunten van zijn achtjarige bewind: de dooi met Cuba, gesymboliseerd in het concert van The Rolling Stones in Havana.

De naam van de man die het optreden mogelijk maakte, noemde hij niet in zijn terugblik. Deze man, de vredesapostel van het Witte Huis, werd deze week in de Tweede Kamer gegrild door geagiteerde volksvertegenwoordiger.
Greg Elias, de onderkoning van Curaçao, stond terecht omdat hij gebruik had gemaakt van internationale wetgeving om zijn klandizie zo weinig mogelijk belasting te laten betalen. Elias, een man met een excellente muzieksmaak en royale sponsor van een bluesfestival in Grolloo, exploiteert een belasting-offshore huis op de Antillen.

Behalve als zakenman staat Elias in de voormalige zonkolonie bekend als filantroop. Hij heeft een stichting die opkomt voor kansloze jongeren en organiseert op het Caraïbische eiland versies van North Sea Jazz en het Rotterdamse filmfestival.

Elias moest zich, samen met Jan Favié, de geldwegpoetser voor The Rolling Stones, melden in het parlement voor het opzetten van offshoreconstructies. De ganse natie keek mee, en bijna niemand nam het op voor de mannen die niets onwettigs hebben gedaan.

Het voert te ver, en is ongepast, om de twee heren te vergelijken met Julius en Ethe Rosenberg, het ter dood veroordeelde Amerikaanse echtpaar dat er in 1951 van werd verdacht on-Amerikaanse activiteiten te hebben ontplooid. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Dit was een tribunaal waarbij elk afwijkend antwoord 'fout' was. Hier zaten de boeven, de schuldigen. Hoe konden ze worden aangepakt?

De hijgerige manier van ondervragen had parallellen met een heksenjacht. De ondervragers stelden gesloten vragen, waarbij het enige doel van het verhoor een totale bekentenis was. CDA-kamerlid Chris van Dam ging nog het verst door Favié op klassieke McCarty-achtige wijze te confronteren met zijn handelswijze en beet hem toe dat hij zich van 'de domme' hield. De toon was: zeg nu maar dat je het gedaan hebt, dan kunnen we je op de brandstapel gooien.

En dat terwijl de heren geen wet hebben overtreden, sterker nog: ze maken gebruik van Nederlandse wetgeving en houden zich aan internationale verdragen. De Kamerleden hadden beter een spiegel kunnen plaatsen voor hun tafel, want ze keken naar de consumenten van hun eigen wetgeving.
Het gebrek aan staatsrechtelijke kennis en historische bewustzijn bij Kamerleden begint schrijnende vormen aan te nemen. Elias verkocht zijn intertrust in 2002 voor €240 miljoen aan Fortis, een bank die een paar later nota bene nog in overheidshanden kwam tijdens de crisis van 2008.
Maar van Fortis schoof niemand aan om die koop te verklaren. De zedenmeesters achter de tafel hebben zich vermomd als de dominee om de koopmannen, die ze zelf hadden gecreëerd, aan te pakken.
Meest gênant waren de verklaring van de heren Leenman en Van den Berg van de Belastingdienst. Het duo verklaarde tegenover de commissie hoe de constructies werden opgetuigd, maar verklaarden ook dat het gaat over ‘een heel klein’ deel van de belastingplichtigen. En vooral dat er voor deze mensen geen ‘andere vorm’ van bewijslast geldt.

Belastinginspecteur Van de Klashorst vroeg zich hardop af of die rechten ingeperkt moesten worden? ‘Dat is aan u’, zei hij. De tafel knikte schaapachtig en keek verdwaasd voor zich uit. Ze hadden hun punt gemaakt voor het electoraat.

Point

Interessant want wat men denkt tegen te werken of te ontduiken is een tool die door het systeem zelf gehanteerd wordt.

Belasting

June 17at 05:00am

Facebook’s A.I. ‘Chatbots’ Begin Communicating After Inventing New Language

Researchers noticed a "divergence from human language" during interactions

Chatbots created at the Facebook Artificial Intelligence Research lab developed their own language without being directed to do so by researchers.
According to a report released Wednesday, the discovery was made during a project that gave bots the ability to negotiate and make compromises.
As the bots’ development progressed, researched say they suddenly noticed a “divergence from human language” during interactions, forcing them to alter their model.

“In other words, the model that allowed two bots to have a conversation—and use machine learning to constantly iterate strategies for that conversation along the way—led to those bots communicating in their own non-human language,” notes The Atlantic’s Adrienne LaFrance.
A similar scenario was seen last year when the “Google Translate” service invented its own language to translate with.

“The online translation tool recently started using a neural network to translate between some of its most popular languages – and the system is now so clever it can do this for language pairs on which it has not been explicitly trained,” New Scientist’s Sam Wong wrote. “To do this, it seems to have created its own artificial language.”

Most bots prior to Wednesday’s announcement were largely limited in their ability to carry out complex conversations, researchers say. Now, Facebook’s chatbots are not only capable of estimating and negotiating over an item’s “value,” but can even use deception in order to broker a deal.
Researchers said the bots “initially feigned interest in a valueless item, only to later ‘compromise’ by conceding it — an effective negotiating tactic that people use regularly” – a method developed by the bots on their own.

Point

Xirtam is zijn weg aan het gaan en er gaan nog veel meer grote veranderingen komen. Nu is het allemaal nog onder het mom van verbeteringen een aanpassingen maar het zal uit gaan breiden naar complete dominatie.

Facebook

 

June 17at 04:58am

Protocol van Sion deel 17

Sion

PROTOCOL 6 (Overname techniek)

1. Zeer spoedig zullen we geweldige monopolies oprichten, vergaarbakken van reusachtige rijkdommen, waarvan zelfs de grote vermogens van de niet-ingewijde op de een of andere manier afhankelijk zullen zijn en wel zodanig, dat zij, alsmede het krediet van de staten, reeds de eerste dag na een politieke ineenstorting verdwijnen. Laten de hier aanwezige heren economen de betekenis van deze gedachte eens overwegen.

21ste eeuw

Al enkele malen hebben we mogen meemaken dat de complete financiële markt in elkaar zakte en dat was duidelijk te zien in Frankrijk maar ook Duitsland waar oorlogen aan verbonden werden. Mensen werden uitgehongerd en dat zogenaamd onder het mom Jodenhaat. Men ging zelfs zo ver dat men er 6 miljoen vergaste joden aan vastkoppelde wat volgens internationale papieren en organisaties zoals het Rode Kruis ontkend werd. Toch is de fabel nog steeds gaande en wordt met alle mogelijke manieren in stand gehouden.

2. We moeten niet alle mogelijke middelen de betekenis van onze opperste regering tot aanzien brengen, terwijl wij haar doen voorkomen als de beschermer en weldoener van al diegenen, die zich aan haar onderwerpen.

21ste eeuw
De schijn moet wekken dat de Joodse gemeenschap een minderheidsgroep is maar juist deze minderheidsgroep probeert al eeuwen de macht over de wereld te verkrijgen. Ondanks dat zij de meerderheid hebben in de financiële markt, zijn zij het niet die de absolute meerderheid hebben in de wereldmacht. Dat is de grootste frustratie waar deze groep mee leeft. Door vele financiële zaken te manipuleren wil men deze macht afdwingen maar tot op heden is dat niet in zijn geheel gelukt.

3. De niet tot ons behorende adel is als politieke macht verdwenen daarmee behoeven we geen rekening meer te houden. Maar als grondbezitter is hij nog gevaarlijk voor ons, omdat hij door zijn natuurlijke hulpbronnen onafhankelijk is. Daarom moeten hem tot elke prijs zijn landerijen afnemen.

21ste eeuw
En daar gebruikt men in deze eeuw de oorlogen voor. Oorlogen zijn er niet omdat men het oneens is maar simpel omdat men de natuurlijke rijkdommen van een land wil hebben. Dit is dan gezien op internationaal en landelijk niveau. Maar zien we bijvoorbeeld bij groot grondbezitters waar men er alles aan doen deze grond af te nemen of toe te eigenen. En dat zien we bij de volgende stelling in het protocol wat duidelijk herkenbaar is ook bijvoorbeeld op ons eiland.

4. Het beste middel hiervoor is, de grondbelasting te verhogen om het grondbezit met schulden te bezwaren. Deze maatregelen het grondbezit in een toestand van onvoorwaardelijk afhankelijkheid brengen. De aristocraten die van oudsher niet in staat zijn, zich met weinig tevreden te stellen, zullen spoedig te gronde gericht zijn.

21ste eeuw
Klinkt de lokale Curaçaose bevolking dat niet erg herkenbaar in de oren? Wishi, het grote stuk grond van de slaven wat afgenomen is door politici en door een slim orgaan die er juridisch aanspraak op deed en kreeg. Oostpunt, heer Maal, die een tiende van het eiland bezit en er miljoenen aan belastingen op gezet is maar ook alles aan gedaan wordt dat hij zijn eigen land niet kan verkopen of ontwikkelen! Het is duidelijk in deze gevallen wat er beschreven is in deze protocollen en het is duidelijk welke gemeenschap hier achter zit.

Morgen 2de deel Hoofdstuk6

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 16at 05:08am

Eis 18 jaar in grootste misbruikschandaal Curaçao

Een 54-jarige pastor op Curaçao moet wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft achttien jaar de cel in. Ook mag hij 20 jaar geen kerk meer leiden. De pastor zou op grote schaal kerkgangers hebben misbruikt. Zijn jongste slachtoffer was 11 jaar oud. Het misbruik begon in 2003.

Het gaat om de grootste ontuchtzaak die Curaçao volgens het OM ooit gekend heeft. Eind 2015, meer dan een jaar geleden was er één meisje zo dapper om aangifte te doen tegen de pastor en leider van de Rains of Blessingskerk.

Daarna stroomden de aangiftes binnen. Ook vanuit Nederland, waar dependances van de kerk in Tilburg, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam staan. Meer dan twintig zaken kwamen aan het licht. Tien daarvan belandden woensdag op zitting. Ook de slachtoffers waren daarbij aanwezig. Hun verklaringen werden voorgelezen.

Duivelsuitdrijving
De pastor verkrachtte de meisjes onder de noemer van duiveluitdrijving. Hij maakte ze bang door te zeggen dat ze bezeten waren van demonen die hij in hun lichaam had gestopt. Hij zou die wakker maken als ze ook maar iets van het misbruik zouden zeggen.

Orlando B. drogeerde zijn slachtoffers en gebruikte veel geweld. Sommige meisjes kwamen bij terwijl ze met bloed besmeurd waren. Een van de slachtoffers raakte vijf keer zwanger, waarna hij haar naar de dokter bracht en betaalde voor de abortussen. Na het misbruik gaf hij geld aan de meisjes om een morning-afterpil te kopen. De pastor beroept zich op zijn zwijgrecht.

Point

Al trekt ook hier de Bisschop zijn handen van alles terug misschien is het eens goed te vragen aan oud-bestuursleden van bisdom willemstad, wie en wat Secco werkelijk is en waarom hij bisschop van willemstad is geworden?

Een zeer gevaarlijke meneer die ook in veel ontucht met kinderen zit maar blijkbaar (na vele brieven naar het vaticaan) heeft het vaticaan geen vat op deze persoon!

Lees het boek "Geloof en het geloven"

Misbruik

 

June 16at 05:07am

‘Sociale achterstand Curaçao opzettelijk in stand gehouden’

Op Curaçao deed de Nederlandse kolonisator vanaf de negentiende eeuw een vergaand beroep op de katholieke kerk. Missionarissen brachten niet alleen onderwijs en zielzorg voor de katholieke Afro-Curaçaoënaars, maar ook sociale orde en rust. Dit kwam echter met een prijskaartje. De afstand tot goed onderwijs en maatschappelijk-politieke deelname bleef voor veel Curaçaoënaars groot, zegt historica Margo Groenewoud. Promotie op 15 juni.

‘De koloniale inzet van de katholieke missie heeft de grote volksklasse van Afro-Curaçaoërs tot ver in de twintigste eeuw langdurig op achterstand gehouden,’ zegt promovenda Margo Groenewoud na oral history- en archiefonderzoek. Groenewoud is werkzaam aan de Universiteit van Curaçao en daarnaast buitenpromovenda aan de Universiteit Leiden. ‘Het onderwijs kende tot 1953 een wettelijk vastgelegd dubbel onderscheid: tussen de scholen in de stad en in de buitendistricten, en tussen ‘arme’ en ‘betaalde’ scholen. Alleen op de betaalde scholen in de stad werd een volwaardig curriculum aangeboden door bevoegde fraters en zusters. De missionarissen bepaalden wie daarvoor in aanmerking kwam. Dit was nadelig voor veel katholieke Afro-Curaçaoënaars, die in 1915 zo’n 85 procent van de bevolking uitmaakten. Zij waren overgeleverd aan een systeem van structurele uitsluiting en selectie, gebaseerd op Westerse en katholieke normen van wat goed en deugdzaam was.’

Sociale doorwerking
Groenewoud onderzocht hoe in de twintigste eeuw, na de komst van de olieraffinaderij in 1915, de belangen van het koloniaal bestuur en het bedrijfsleven op het kleine eiland steeds bepalender werden voor de rol die de katholiek kerk in de samenleving innam. Ook onderzocht zij de invloed hiervan op de sociale ontwikkeling van het eiland in de periode 1915-1973.
In de vooroorlogse decennia deelden kerk, bestuur en bedrijfsleven de overtuiging dat de Afro-Curaçaoënaars, waarvan de meerderheid in de buitendistricten leefde, niet veel aanleg voor, of behoefte aan, ontwikkeling hadden. Meer dan een minimum aan onderwijs werd zelfs onwenselijk gevonden. Op het eiland bestond in de jaren ’20 en ’30 een grote angst bij het koloniaal bestuur en de industriëlen voor arbeidsonlust. Zij deden alles om blokvorming en kennisontwikkeling onder de lokale volksklasse tegen te gaan, en daarvoor was de inzet van de kerk instrumenteel.
Bestuur en bedrijfsleven staken in deze periode veel geld in de katholieke missie, zo laat Groenewoud zien in haar onderzoek. Tegelijkertijd haalde de raffinaderij werknemers liever uit Nederland of omliggende landen zoals Suriname. Pas onder druk van de Tweede Wereldoorlog werd een groter beroep op lokale arbeidskrachten gedaan, en ontwikkelde zich een breder onderwijsaanbod. Midden jaren ’50 echter kwam het eiland in een langdurige crisis terecht waardoor de sociaaleconomische achterstand toch aanhield.

Niet gericht op ontwikkeling
De aanpak van de kerk was in de gehele bestudeerde periode niet structureel gericht op sociale ontwikkeling, ook toen dat elders in de regio wel gebeurde. Mede hierdoor heeft zich in grote delen van de samenleving geen maatschappelijk middenveld gevormd. Toen in de jaren ’30 zich een stedelijk aanbod van katholieke verenigingen vormde voor een relatief kleine katholieke middenklasse, was dit volledig onder auspiciën van de geestelijkheid.
‘Uit publicaties, interviews en archiefmaterialen,’ zo vertelt Groenewoud, ‘blijkt duidelijk dat de kerkleiding tot ver in de jaren ‘50 vond dat de katholieke Curaçaoënaars niet toe waren aan maatschappelijke en politieke participatie. Zij werden niet gezien als democratisch burgers, er werd voor hen gezorgd en gedacht. De missionarissen vergeleken hen met kinderen die behoefte hebben aan het absolute gezag van een vader.’
Toen de katholieke volksmassa in 1948 stemrecht kreeg, overviel de uitkomst de katholieke kerk volledig. Tegen alle verwachtingen in stemde het volk overwegend nationalistisch. Hoewel er vanaf die tijd meer tegengas werd gegeven en de kerk terrein verloor, kon de invloedrijke positie van de geestelijken en religieuzen tot eind jaren ‘60 in veel opzichten standhouden.

Point

En door wie wordt dit in stand gehouden?
Lees de protocollen van Sion en zie wat de bewijzen zijn en conclusies van deze onderzoeker.

De protocollen geven duidelijk aan waarom deze achterstanden er zijn en waarom?

Klik hier voor de protocollen.

Sociaal

June 16at 05:05am

Acht kankerbehandelingen die verboden zijn

De afgelopen 100 jaar is er principieel weinig veranderd in de kankergeneeskunde. Nog steeds worden slechts drie therapieën geaccepteerd, waar binnen eventuele nieuwe moeten passen. De volgende 8 alternatieve therapieën werden verboden. De medische stand weigerde deze toe te laten omdat er weinig of niets aan verdiend kon worden. Zij verbanden de behandelaars, lieten hen vervolgen en in diskrediet brengen. Dit gebeurde zonder dat hun therapieën ooit serieus wetenschappelijk geëvalueerd werden.

De alternatieve middelen die voorgeschreven worden zijn eenvoudig en natuurlijk, maar maken het verschil tussen leven en dood. Wanneer deze middelen niet door de medische autoriteiten als kankergeneesmiddelen zijn goedgekeurd is het voorschrijven van deze medicijnen bij een kankerbehandeling verboden en kan zelfs vervolgd worden als een poging tot moord op de patiënt.

Sinds de 50-er jaren blijft het resultaat van conventionele kankerbehandelingen steken op een kans van 1 op 3 tot vijf jaar overleving na diagnose. De enige drie therapieën die de laatste honderd jaar zijn toegestaan zijn onveranderd:
chirurgie, chemotherapie en radiotherapie. (twee van de drie op zich zijn kankerverwekkend)

Dochter van Dr Gerson:
“Als artsen weten dat er een remedie is en zij sturen patiënten naar huis om te sterven, dan is dat een gruwel erger dan de Holocaust”.

Essiac
Essiac Statue 01_sEen Canadees verpleegster Rene Caisse slaagt er in de 20er jaren van de vorige eeuw in duizenden mensen met kanker te genezen. Zij gebruikt hiervoor een eenvoudig kruidenmengsel afkomstig van een genezer van de Indiaanse Ojibwa en noemt het Essiac (omdraaiing van haar achternaam). Artsen erkennen dat het middel werkt. Een groep investeerders probeert het voor 1 miljoen dollar van haar te kopen. Ze weigert, omdat ze niet de garantie krijgt dat dit middel gratis beschikbaar blijft voor iedereen die het nodig heeft. Het middel wordt verboden en Caisse moest haar kliniek na 8 jaar.
sluiten. Essiac is een thee bestaande uit kliswortel, schapenzuring, iep, Russische rabarber.

Kruidenmengsel
Geslaagd Texaans zakenman Harry Hoxsey krijgt een kruidenformule van zijn vader die heel effectief tegen kanker blijkt te zijn. Hij opent in de 20er jaren in 17 staten klinieken en vele duizenden gevallen van kanker worden genezen. De bewijzen daarvan waren beschikbaar. Toch noemt de medische stand hem ‘de ergste kwakzalver van de eeuw’. Zijn behandelingen worden ondersteund door senatoren, rechters en zelfs artsen. Federale aanklagers konden niet bewijzen dat de behandeling zinloos was en pakten hem daarom op technische details als ‘valse’ etikettering. Hij werd vaak gearresteerd. Nadat al zijn klinieken gesloten waren gaf Hoxsey na 25 jaar strijd op in de VS. Hij bouwde een kliniek in Mexico die tegenwoordig nog steeds actief is.

dr-max-gerson-on-Intellectual-RevolutionGerson therapie
Dr. Gerson suggereerde dat een goede gezondheid vooral afhankelijk is van een gezond dieet. Zijn therapie streeft naar het bereiken van volledige ontgifting van het lichaam door een reeks klysma’s en een dieet van groenten en fruit. Vlees is verboden omdat de zuur-base balans in het lichaam in stand moet blijven. Eenmaal ontgift is ons lichaam in staat zichzelf te helen. Het publiek in de VS reageert in de 40er jaren van de vorige eeuw enthousiast wanneer met zijn therapie vele kankerpatiënten genazen. De therapie werd verboden ondanks het feit dat Gerson kon bewijzen dat zijn aanpak werkte. Zijn dochter heeft in Mexico een kliniek geopend. Ook in Hongarije is een vestiging.

Nieuwe Duitse Geneeskunde van Dr. Hamer
Hamer is van mening dat elke vorm van kanker een gevolg is van een diep psychologisch trauma, waarop het lichaam reageert vanuit de hersenen. Ondanks het succes van zijn methode, de volksbeweging die het teweeg bracht, de ondersteuning van vele artsen wereldwijd plus het door Hamer aangevoerde wetenschappelijk bewijs hebben medische instellingen nooit serieus zijn werk onderzocht. Zijn vergunning werd ingetrokken en uiteindelijk werd hij zelfs 18 maanden opgesloten in een Franse gevangenis. Zijn behandelingsmethode is niet geaccepteerd en daardoor illegaal.

Leatrile – vitamine B17
Laetrile of vitamine B17 komt voor in abrikozenpitten en is een effectieve remedie tegen vele soorten kanker. Het was sinds de 50er jaren een populair kankergeneesmiddel. Het kreeg de steun van vele wetenschappers en oncologen, tot de farma-lobby met een keiharde anti-campagne begon. De instituten die eerst positief waren geweest over het middel, werden gedwongen hun onderzoeken te herroepen. Medische autoriteiten hebben nooit het heilzame gebruik van Leatrile erkend.

haaiHaaienkraakbeen
Dr. William Lane, voedingsdeskundige en biochemicus, beschrijft in zijn boek Sharks don’t get cancer dat tumorgroei kan worden geremd met haaienkraakbeen. Het been voorkomt en verstikt de ontwikkeling van tumoren. Dit gegeven is bekend bij de conventionele geneeskunde en wordt bevestigd door verschillende wetenschappelijke studies. Echter haaienkraakbeen is geen officieel geneesmiddel voor kanker, het is zelfs strafbaar in NL om de claim er aan te verbinden dat het een kankergeneesmiddel is. Ondertussen werken farma-bedrijven wel aan de ontwikkeling van een vergelijkbare stof in het lab omdat dit wel gepatenteerd en commercieel geëxploiteerd kan worden.

Natriumbicarbonaat
De Italiaanse Oncoloog Simoncini stelt dat de oorsprong van kanker niet genetisch is, maar het gevolg van de agressieve schimmel Candida Albicans. Op basis van deze vaststelling behandelt hij zijn kankerpatiënten met natriumbicarbonaat of baking soda dat een van de sterkste vijanden van schimmels in de natuur is. Simoncini ziet de schimmel in het lichaam als een epidemische vervuiling. Chemotherapie verzwakt het immuunsysteem waardoor de schimmel zich nog verder kan verspreiden, omdat deze medicatie lukraak zowel kanker- als gezonde cellen doodt. Zo’n 1000 jaar geleden werd natriumbicarbonaat al gebruikt om kanker te bestrijden. Deze behandeling is door de autoriteiten niet toegestaan. Ook Simoncini is geschorst als arts omdat hij natriumbicarbonaat aan zijn patiënten had voorgeschreven in plaats van chemo. Door de Italiaanse media is de oncoloog weggezet en belachelijk gemaakt als charlatan en oplichter. In een zaak is hij veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Deze relatief eenvoudige en goedkope methode stuit zoals we steeds hebben kunnen zien op veel weerstand in het medische circuit. Lees meer via zijn website.

Marihuana of wiet
cannabis_the_future_of_medicineDe Amerikaanse regering heeft toegegeven dat marihuana bepaalde kankercellen kan doden en andere doet krimpen. Aldus een studie van het NIDA – National Institute on Drug Abuse (informatie over medische marihuana). Deze boodschap heeft meer dan 40 jaar op zich laten wachten, omdat in 1974 dit al bij de Amerikaanse regering bekend was. Ondanks al deze vooruitgang heeft het Amerikaanse departement van justitie haar ban op marihuana nog niet opgeheven.
In NL is een halfhartig beleid. Een bedrijf heeft van het Ministerie van Volksgezondheid toestemming om medische wiet te produceren. In de praktijk blijkt deze medische wiet echter niet goed te werken doordat de hennep bestraald wordt. Het is mogelijk de wiet zelf te produceren omdat het bezit van 5 wietplanten gedoogd wordt. Dit is echter niet eenvoudig omdat er een zekere verhouding van THC en CBD in de geproduceerde olie aanwezig moet zijn. Dit moet de teler zelf gaan leren vaststellen.

Point

Het is niet te geloven hoe kanker de melkkoe is van de farmaceutische wereld en hun doctoren. Wanneer gaan deze mensen allemaal voor het gerecht gegooid worden?

Verboden

 

June 16at 05:04am


Infamous Dark Web Hacking Forum Supposedly Ran by a Teen

The administrator of an infamous dark web hacking forumwho operated under the pseudonym Ping was allegedly a 15-year-old boy from Canada.
The unnamed hacker who ran the dark web forum called Hell is apparently a teenager from Canada.

The administrator operated under the pseudonym “Ping,” and was 15 years old at the time of his arrest in Canada back in 2015.
He was apprehended after he tried to illegally acquire the login credentials of teachers at his school.

According to Motherboard, who first reported new developments on the dark web administrator’s case, the boy was arrested in June 2015 following suspicion that he was attempting to hack into a TeacherLogic account.
TeacherLogic is a program employed by the boy’s high school to log grades, host curriculum information and keep school attendance tabs.
An unidentified source with links to the dark web hacking forum reportedly provided legal documents regarding the case to Motherboard.
The documents were apparently obtained from the email account of another unidentified person.

It may be relatively safe to assume that there was some hacking of sort involved in the acquisition of the said documents.
Going by the report, the documents reveal that the boy orchestrated a phishing campaign in efforts to gather the teachers’ credentials. He also used a keylogger to obtain the username and password of an unspecified staff member.
A keylogger refers to a program or script that tracks a user’s keystrokes in order to identify sensitive information.

It was only after his arrest that law enforcement authorities discovered his connection to the dark web forum Hell.
Hell was a notorious underground hacker platform that was conceived in early 2015. The hacking forum quickly became known for hosting a significant number of large-scale data dumps.

However, the forum facilitated the sale of anything from hacking techniques to stolen information troves. Hackers from the forum allegedly were behind some high-profile cyber attacks, including the Adult FriendFinder credentials hack that resulted in leakage of sensitive information from four million users, as well as the compromise of dating website Mate1 where 27 million passwords were leaked.
The forum operated through an elaborate and thorough vetting process, meaning a hacker had to be dedicated and skilled in order to gain entry into the more controversial aspects of the platform.

Red computer keyboard key labeled "hack"
The unnamed hacker who ran the dark web forum called Hell is apparently a teenager from Canada.

For the 15-year-old Ping to rise to the ranks of an administrator is quite impressive, to say the least. Hell’s admission framework was developed to deal with law enforcement authorities, as efforts to crack down on illegal activities facilitated by the dark web intensified.

Users who could not make the cut were often added to a rejected section on the site under the tile, “People who couldn’t make it into Hell.”
The Hell hacking forum has had a brush with law enforcement authorities on several occasions including the arrest and detention of Ping in July 2015. Following admin arrests, the dark web platform tends to reappear under new management.
This was also the case for Hell forum. It was revived a few months later under the name “Hell Reloaded” and under an administrator known as “HA.” Users were however justifiably suspicious that the new platform could have been a honeypot operation—a tactic used by cyber law enforcement authorities to nab dark web criminals.
Following Ping’s arrest, the dark web forum went through considerable downtime. A search of the boy’s room uncovered a wireless network adaptor that can be used to acquire wireless networks, passwords, a key logger and several pieces of hacking malware.

According to the documents, police discovered that the boy was using Ping as a username in an unnamed platform/website. He was also hosting a Tor hidden service called Ping sec on his own computer.
The prosecutor in the case wrote that there is more than enough evidence proving that the teenager was behind the attempt to access the CBE computer system. It is yet to be known whether there’s evidence that the boy served as the dark web forum’s admin.
Hell forum closed down for good after a series of shutdowns and re-launches. At the moment, the identity of the teenage boy is undisclosed due to legal reasons.

Point

En men denkt werkelijk dat men deze hackers tegen zou kunnen houden?
Xirtam is in werking en de digitale oorlog is reeds ingezet.

 

June 16at 05:02am

Protocol van Sion deel 16

Sion

PROTOCOL 5, deel4 (Despotisme & Moderne vooruitgang)

15. Het tweede geheim dat voor het succes van onze regering noodzakelijk is, bestaat daarin, om de fouten, gewoonten, hartstochten en regels van de dagelijkse omgang zodanig te vermenigvuldigen, dat niemand meer in de chaos thuis is en de mensen elkaar niet meer begrijpen. Deze politiek zal er ook toe bijdragen in alle partijen tweedracht te zaaien en alle gezamenlijke krachten, die zich niet aan ons willen onderwerpen, te ontbinden; zij zal iedere persoonlijke wilskracht ontmoedigen.

21ste eeuw
Aanslagen, bedreigingen maar ook veel geweld is wat we nu alsmaar lezen, zien en horen. Het nieuws is niets anders. Dat ondanks vele zaken fake zijn en weer andere opgezet worden door het systeem om zo angst en bederf te zaaien. Door de onkunde van vele politici en ambtenaren maar met het werkelijke doel wat opgedragen wordt door de bekende club en hun elite, is chaos en angst wat heerst over het volk en dat is wat precies nodig is om zaken aan te pakken.

16. Er is niets gevaarlijkers dan de persoonlijke energie; wanneer zij verstand achter zich heeft, dan is ze machtiger dan miljoenen mensen, onder wie we tweedracht hebben gezaaid. We moeten daarom de opvoeding van de mensen daarheen leiden, dat zij van iedere onderneming, die energie vereist, hun handen in hopeloze onmacht aftrekken.

21ste eeuw
DE ABSOLUTE KRACHT wordt hier weergegeven:
"Er is niets gevaarlijkers dan de persoonlijke energie; wanneer zij verstand achter zich heeft, dan
is ze machtiger dan miljoenen mensen".

Een zin die alles zegt en het systeem en hun elite dus vrezen! Als de mensen zich persoonlijk weer kunnen ontwikkelen naar de energiebronnen is er niets meer die het systeem in stand kan houden. Een individu kan zaken omgooien en dat dacht ik al vele malen bewezen te hebben in deze vieze maatschappij. Een energiebron op de juiste manier geactiveerd, kan gehele regeringen laten vallen en zaken aanpakken. Al heel lang schrijf ik over deze kracht en er wordt gelachen en niet serieus genomen maar zelfs deze protocollen praten over deze grote angst.

17. De krachten, die zich onder de heerschappij van onbeperkte vrijheid ontwikkelen, verliezen haar sterkte zodra zij op de vrijheid van anderen stuiten; daaruit ontstaan morele schokken, ontgoochelingen en mislukkingen.

21ste eeuw
Zeer belangrijk is om energieën niet te bundelen en eigen wegen te gaan. Ook dat staat dus duidelijk beschreven en is de vrees van de elite. Doch we zien alsmaar mensen als blok proberen zaken te veranderen en wat er werkelijk gebeurt, is dat dit blok een prooi is van het systeem. Weer is ook in deze protocollen het duidelijk omschreven.

18. Met al deze middelen zullen wij de mensheid dermate ontmoedigen dat zij zich ten slotte gedwongen gevoelen om ons om een internationale regering te verzoeken, die - zonder gebruik van geweld - in staat zal zijn alle regeringen van de wereld op te slokken en een opperste regering te vormen. In de plaats van de tegenwoordige regeringen zullen wij iets geweldigs neerzetten, dat zich de administrateur van de opperste regering zal noemen. Zijn handen zullen zich naar alle kanten als tangen uitstrekken en het zal zo'n kolossale instelling zijn, dat alle volkeren zich aan haar moeten onderwerpen.

21ste eeuw
Na veel angst en vele doden en afslachten van de mensheid gaat men smeken en dan komen de regels van een zogenaamde reddende engel die gaat zorgen dat alles weer in orde komt maar dan wel met de regels die er dan gesteld worden!

Schiet me eens voorval te binnen dat een medewerker van de lokale PAR partij. Hij vertelde mij dat het volk maar eens fatsoenlijk brieven moest leren schrijven en eerst cursussen moest gaan volgen als men officiële stukken naar regeerders of naar de overheid schrijft. Alles wat niet aan de "PAR schrijfnormen" voldeed werd zonder pardon in de vuilnisbak gegooid!

De regels, na het vragen voor redden van de ondergang, zullen verder gaan dan dat van deze PAR medewerker. Maar het zijn de meest simpele zaken die opgelegd worden. Duidelijk is dat men wil dat mensen geen contact meer kunnen krijgen met de hogere elite en hun politiek. De afstand is gecreëerd en de burger is de slaaf in de nieuwe wereld.

Morgen Hoofdstuk6

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 

 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.