Banner Watamula

AA   AA  
       
 

MAART 2015

   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

15:12 March 26th 2015

AMIGOE VROEG ME OM EEN MEER UITGEBREIDER STUK EN DAT WERD DIT

Bisdom Willemstad de hoek van de goddelijke leugens

In de uitzending van de Evangelische Omroep afgelopen zaterdag 21 maart zagen we enkele slachtoffers van kindermisbruik onder de vlag van het Bisdom Willemstad met als huidige kerkelijke verantwoordelijke leider bisschop Secco.

De toenmalige kinderen werden misbruikt. Maar ook heden ten dagen hebben we misbruik onder onze heilige pastoors en heiligen op onze eilanden. Op Bonaire staat zelfs nog een standbeeld ter ere van de fraters van Tilburg die later bleken vele kinderen veel leed te hebben bezorgd. Er is zelfs nog een frater Candidus ereburger van Bonaire. Was dat als dank voor het misbruiken van de kinderen onder zijn toezicht, wat later bewezen is? Maar ook lokaal hebben we nog in dit jaar mogen zien dat er pastoors per direct op langdurige tot eindeloze vakanties worden gestuurd waarvan we allemaal weten waarom dat gedaan wordt. In de tijd van bisschop Ellis werden er al in de diepe nachtelijk uurtjes in samenwerking met de toenmalig hoofd van kinder- en zedenpolitie, pastoors en fraters verscholen en daags daarna de wereld in geschoten weg van de plaats van delict.

Het interview met de Evangelische Omroep.
Onze bisschop Secco stond te stuntelen. De leugen was er al voor het interview begon. Namelijk hij was zogenaamd ivm het overlijden van zijn broer in Italië, maar plotsklaps verscheen hij in de wandelgangen! "Komt u maar door" zei hij stuntelig tegenover de filmende cameraploeg. Voor de camera wist hij niet wat te zeggen om zijn grootste leugens te verbergen. Ook waren er in eerste instantie geen meldingen volgens hem! Dat hoorde ik die dag later nog ergens anders. Nu, dat was de grootste leugen die deze bisschop uitkraamde want persoonlijk heb ik een onderhoud gehad met tussenkomst van een kardinaal vanuit het vaticaan die bisschop Secco verplichtte met mij te praten. 45 minuten lang heb ik diverse zaken met hem doorgenomen tot zelfs een aanzoek van een van zijn reeds overleden pastoors om met hem naar bed te gaan in ruil voor dat ik dan in mijn huis mocht blijven wonen. Ik weigerde en het bisdom vermeed elk contact en verkocht alles zonder mijn medeweten. Zelfs de makelaar werd verboden contact met me op te nemen! Op het einde van het gesprek zou er wat onderzoek gedaan worden en ik zou te horen krijgen hoe de onderzoeken verlopen waren. Mooi niet dus, ik wacht nu al 2 jaren op antwoord van deze bisschop. Wel werd mij in de wandelgangen terug naar de voordeur door deze bisschop T-shirts aangeboden voor de arme kindertjes op Bandabou en ik hoefde maar te laten weten hoeveel ik er nodig had!
Omkopen? Afkopen? Slecht geweten?
Dit gehele gesprek werd later op de sociale media ontkend en ik werd door een medewerker van het bisdom Willemstad zelfs bedreigd dat ik leugens verkondigde!

Ondertussen is alles wederom naar het vaticaan gegaan en wachten we hun reactie af.

Ontkennende Openbaar Ministerie
"Er waren nog nooit aangiftes gedaan in verband met de kerk en ontucht". Dat was wat de woordvoerder van het Openbaar Ministerie dezelfde dag via de sociale media liet weten! Het Openbaar Ministerie zou zich moeten schamen omdat er vele aangiftes bij hun liggen. Ze geven zo toe dat zij de kerk bewust beschermen! Dat zie je ook in het handelen en afhandelen van de justitie/politie waar fraters en pastoors in de nachtelijke uurtjes tot op de dag van vandaag, het land uitgesluisd worden. Dat mocht ik vernemen van de ex kinder- en zeden hoofd van politie die opdracht kreeg van hogerhand, de kerkelijke lieden in veiligheid te stellen en de papieren/aangiftes te vernietigen!
- Dan praten we ook over de diverse aangiftes van een persoon die langs een pastorie woont in Willemstad en regelmatig in de nachtelijke uren schreeuwende kinderen hoorde! (dit is een recent voorval). Ook deze aangiftes waren volgens de woordvoerder van OM nooit binnengekomen! Wel is deze pastoor enkele maanden geleden pardoes verdwenen van dit eiland.
- Aangiftes van pedofielen wonende in het dorpje Soto.
- Maar ook aangiftes van 2 moeders waarvan hun kinderen overleden bij een kerkelijke instelling en waar later beide moeders moesten vluchten van het eiland omdat ze bedreigd werden.

Hoe lost bisdom Willemstad zaken op?
We ontkennen en gaan dreigen. Zo schuilt het bisdom zich achter hun vuile zaken. In een uitgebreid verslag van de Amigoe 25 maart 2015 blijkt dat het bisdom de weg kiest om de zaak in twijfel te brengen en zelfs te ontkennen en het probleem proberen te overstemmen met leugens over rechten en geen rechten van uitzenden. Ook dat haalde de EO zeer terecht aan in hun commentaar die ze gaven in dezelfde Amigoe. Inderdaad is het betreurenswaardig dat een bisdom nauwelijks aandacht besteedde aan de twee slachtoffers die hun verhaal deden maar alsmaar probeert mensen de grond in te boren.

De werkwijze werd nog eens extra bevestigd toen er op de sociale media en pers naar buiten kwam dat het bisdom de aangiftes zien als zijnde "mogelijk vals gemanipuleerde aangiftes". Let wel, een van deze aangiftes is reeds door Nederland bestempeld als waar en er is zelfs een tegemoetkoming uitgekeerd en excuus aangeboden door het vaticaan! Dus hoe kan een bisschop met zijn bisdom Willemstad dan verkondigen dat de aangiftes "vals/gemanipuleerd" zijn? In deze permanente leugen trappen mensen ook nog in. Deze vieze manier om slachtoffers te kleineren is een normale handelswijze van een huidig bisdom Willemstad en hun bisschop.

Ook dat hebben we mogen ervaren toen we ons uit wilden schrijven uit deze Rooms Katholieke kerk. Mijn vrouw en ik werden bedreigd door de pastoors waar we de aanvraag deden. Ik bezit zelfs nog een schrijven van het bisdom waar men beweerde dat dit uitschrijven onmogelijk was! Wederom bij navraag bij het vaticaan bleek dat we ons weldegelijk uit konden schrijven! Het was wederom een leugen van bisdom Willemstad. Later werd ik goed behandeld door de pastoor van mijn oude Nederlandse gemeente Waalre maar de pastoor van Sta Cruz in Aruba, verwenste mijn vrouw in de hel! De hel wordt nog wel eens bijgeroepen bij de aangiftes en de diverse brieven die bij bisdom Willemstad gedeponeerd werden door mij. Men wordt bedreigd, dan wordt men persoonlijk aangevallen en als laatste genegeerd zoals in diverse gevallen die ik hen voorlegde.

Dan roep ik bij deze op massaal dit bisdom te overspoelen met gevallen van misbruik, moord en het verzwijgen en geen openbaarheid van zaken in ons democratisch land. Bisschop Secco "wij zijn geen Rusland, China en zijn geen zuid Amerikaanse kerkelijke slaven. We hebben als burger recht op wat uw personeel met goedkeuring van u en uw meerdere uitspookt met onze kinderen!

Verder lees ik op vele plaatsen reacties van afschuw.
MAAR WAT DOEN WIJ ALS BURGER HIERAAN?
Zeer weinige mensen gaan over tot actie en wie heeft het vaticaan hierover al geschreven? Jammer dat wij als Curaçaose gemeenschap alles toelaten en zo ook met onze kinderen laten sollen. Allemaal in de naam van god.

Als laatste heb ik begrepen dat Andres Casimiri met meldpunt "Kreensha Kibrá Kòrsou" is gestart. Het is in ieder geval een begin om de beerput van de kerk en hun volgelingen open te gooien. Laten we hem hierin steunen en hopen dat het vaticaan in gaat zien dat we hier weinig geloof hebben in het rooms-katholiek geloof.

Als laatste aanbeveling aan bisschop Secco wil ik hem wijzen op het rapport wat bij de VN-Kinderrechtencomité in Genève is ingediend. Hier worden alle zaken omtrent kerk en ontucht met minderjarigen uitvoerig gerapporteerd.

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 864-3595

 

14:04 March 25th 2015

Bisdom Willemstad de hoek van de goddelijke leugens

In de uitzending van de Evangelische Omroep afgelopen zaterdag zagen we enkele slachtoffers van kindermisbruik onder de vlag van het Bisdom Willemstad met als kerkelijke verantwoordelijke leider bisschop Secco.

De toenmalige kinderen werden misbruikt maar ook heden ten dagen hebben we misbruik onder onze heilige pastoors en heiligen op onze eilanden. Op Bonaire staat zelfs nog een standbeeld ter ere van de fraters van Tilburg die later bleken vele kinderen veel leed te hebben bezorgd en dan nog als ereburger van Bonaire frater Candidus. Maar ook lokaal hebben we nog in dit jaar mogen zien dat er pastoors per direct op langdurige tot eindeloze vakanties worden gestuurd waarvan we allemaal weten waarom dat gedaan wordt. In de tijd van bisschop Ellis werden er al in de diepe nachtelijk uurtjes in samenwerking met de toenmalig hoofd van kinder- en zedenpolitie pastoors en fraters verscholen en daags daarna de wereld in geschoten weg van de plaats van delict.

Maar onze bisschop Secco stond te stuntelen en wist niet meer wat te zeggen om zijn grootste leugen te verbergen. Ook waren er in eerste instantie geen meldingen volgens hem! Hetzelfde wat trouwens later het Openbaar Ministerie beweerde via hun woordvoerder! Nu, dat was de grootste leugen die deze bisschop uitkraamde want persoonlijk heb ik een onderhoud gehad met tussenkomst van een kardinaal vanuit het vatikaan die bisschop Secco verplichtte met mij te praten. 45 minuten lang heb ik diverse zaken met hem doorgenomen tot zelf een aanzoek van een van zijn reeds overleden pastoors om met hem naar bed te gaan in ruil voor dat ik dan in mijn huis mocht blijven wonen. Ik weigerde en het bisdom vermeed elk contact en verkocht alles zonder mijn medeweten. Op het einde van het gesprek zou er wat onderzoek gedaan worden en ik zou nog wat te horen krijgen. Mooi niet dus, ik wacht nu al 2 jaren op antwoord van deze bisschop. Wel werd mij in de wandelgangen terug naar de voordeur door de bisschop aangeboden T-shirts voor de arme kindertjes op Bandabou en ik hoefde maar te laten weten hoeveel ik er nodig had! Omkopen? Afkopen? Slecht geweten?
Ondertussen is alles wederom naar het vatikaan gegaan en wachten we hun reactie af.

Hoe lost bisdom Willemstad zaken op? We ontkennen en gaan dreigen. Zo schuilt het bisdom achter hun vuile zaken. We lazen in het AD van vrijdag de volgende zaken:
"De EO zou zonder toestemming het voorgesprek hebben opgenomen en Redoblado overhandigde de ploeg na afloop een brief waarin stond dat er geen toestemming was om het interview met hem uit te zenden."
NU KOMT HET!!
Het bisdom verklaarde het beeld recht te willen zetten dat men geen openheid van zaken geeft of niet zou optreden. (citaten AD)

Dan roep ik bij deze op massaal dit bisdom te overspoelen met gevallen van misbruik, moord en het verzwijgen en geen openbaarheid van zaken in ons democratisch land. Bisschop Secco "wij zijn geen Rusland, China en zijn geen zuid Amerikaanse kerkelijke slaven. We hebben als burger recht op wat uw personeel met goedkeuring van u en uw meerdere uitspookt met onze kinderen!

Verder lees ik op vele plaatsen reacties van afschuw.
MAAR WAT DOEN WIJ ALS BURGER HIERAAN?
Zeer weinige mensen gaan over tot actie en wie heeft het vatikaan hier over al geschreven? Jammer dat wij als Curaçaose gemeenschap alles toelaten en zo ook met onze kinderen laten sollen. Allemaal in de naam van god.

John H Baselmans-Oracle

Bisdom Willemstad

 

06:45 March 21th 2015

Holleeder

Holleeder is een simpele "uitvoerder" wat vanuit de top en de "hogere" in de maatschappij wordt opgedragen. Hij is een van de vuile mensen die oa een Demminck, Koninklijkhuis (Borst), politiek (Teeven) moeten beschermen. Hij is zeker geen psychopaat maar een simpel mens die totaal in de tang zit van de absolute top. Deze man kan alle namen noemen die met politieke moorden te maken hebben alleen hij zal ze NOOIT vrijgeven.

Belastende verklaringen zussen Holleeder - ‘Hij is een psychopaat’

NRC Binnenland

Er hebben zich drie nieuwe getuigen gemeld die belastende verklaringen hebben afgelegd over de rol van Willem Holleeder bij onderwereldmoorden. Het gaat om Sonja en Astrid Holleeder, de twee zussen van Willem. De derde getuige is Sandra Klepper, weduwe van crimineel Sam Klepper en een ex-vriendin van de Heinekenontvoerder. De drie vrouwen voelden zich met de dood bedreigd en hebben daarom hun verhaal gedaan.

Astrid Holleeder, die in de loop der jaren tegen wil en dank een vertrouwensband opbouwde met haar broer, vertelt vanmiddag haar verhaal in NRC Handelsblad. Uiteindelijk heeft zij van het vertrouwen van haar broer gebruik gemaakt om zoveel mogelijk informatie te verzamelen die voor hem belastend is. “Ik heb dubbelspel gespeeld. Dat voelt niet goed, maar ik kan niet anders. Ik geef hem levenslang.”

Astrid omschrijft haar broer als een gewetenloze, zelfzuchtige, manipulatieve, moorddadige verrader.

“Willem is een psychopaat. Hij schept er genoegen in mensen te vernietigen.”

Voor het eerst belastende verklaringen uit nabije omgeving Holleeder

Astrid, haar zus Sonja en hun vriendin Sandra Klepper doen vandaag hun verhaal in NRC Handelsblad en De Telegraaf. Het is voor het eerst dat drie mensen uit de zeer nabije omgeving van Holleeder uit eigen wetenschap over hem verklaren. De drie vrouwen zeggen over informatie te beschikken die Holleeder linkt aan de moorden op Wim Endstra, Cor van Hout, Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Voor de laatste twee moorden is Holleeder in december aangehouden.

Holleeders advocaat Stijn Franken geeft geen commentaar op de nieuwe ontwikkelingen.

Sonja Holleeder en Sandra Klepper staan vanochtend met een interview in dagblad De Telegraaf. De twee vrouwen verloren allebei hun echtgenoot in de Amsterdamse onderwereldoorlog. Sam Klepper werd in 2000 doodgeschoten, Cor van Hout in 2003. Sonja:

“Willem maakte ons leven tot een hel. Mijn broer dreef ons met zijn gedrag gewoon in handen van de politie. Om aan te geven hoe krankzinnig hij is geworden: hij bracht het als een gunst dat ik zelf mocht kiezen wie van mijn twee kinderen hij als eerste zou doodschieten.”

Sandra Klepper vult aan:

“Hij ziet kinderen van mensen die hij liet liquideren als een potentieel toekomstig gevaar.”

De onthulling over de nieuwe getuigen komt aan de vooravond van de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Morgen buigt de rechtbank in Amsterdam zich over de vraag of de voorlopige hechtenis van Holleeder moet worden verlengd. Holleeder wordt door het Openbaar Ministerie al gezien als de opdrachtgever van de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Ook wordt Holleeder gezien als een van de leiders van een criminele organisatie.

Het is nog niet duidelijk of Holleeder op grond van het nieuwe bewijsmateriaal ook vervolgd gaat worden voor andere onderwereldmoorden. Vanwege de ontwikkelingen in het onderzoek zit Holleeder sinds vorige week in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. In dat zeer strenge gevangenisregime is het onmogelijk om te communiceren met de buitenwereld.

Vanmiddag in NRC Handelsblad het interview met Astrid Holleeder: Mijn broer Willem Holleeder is een psychopaat

 

Holleeder

 

14:25 March 13th 2015

Putin and his Russia together with China are the people who can save us from the killing of human by western countries.

Russia Saves the World from a One World Dictatorship of Bankers and Their Military

F. William Engdahl | Friday, March 13, 2015, 14:25 Beijing

Russia’s Remarkable Renaissance

Something remarkable is taking place in Russia, and it’s quite different from what we might expect. Rather than feel humiliated and depressed Russia is undergoing what I would call a kind of renaissance, a rebirth as a nation.

This despite or in fact because the West, led by the so-called neo-conservatives in Washington, is trying everything including war on her doorstep in Ukraine, to collapse the Russian economy, humiliate Putin and paint Russians generally as bad. In the process, Russia is discovering positive attributes about her culture, her people, her land that had long been forgotten or suppressed.

My first of many visits to Russia was more than twenty years ago, in May, 1994. I was invited by a Moscow economics think-tank to deliver critical remarks about the IMF. My impressions then were of a once-great people who were being humiliated to the last ounce of their life energy. Mafia gangsters sped along the wide boulevards of Moscow in sparkling new Mercedes 600 limousines with dark windows and without license plates.

Lawlessness was the order of the day, from the US-backed Yeltsin Kremlin to the streets. “Harvard boys” like Jeffrey Sachs or Sweden’s Anders Aaslund or George Soros were swarming over the city figuring new ways to rape and pillage Russia under the logo “shock therapy” and “market-oriented reform” another word for “give us your crown jewels.”

The human toll of that trauma of the total collapse of life in Russia after November 1989 was staggering. I could see it in the eyes of everyday Russians on the streets of Moscow, taxi-drivers, mothers shopping, normal Russians.

Today, some two decades later, Russia is again confronted by a western enemy, NATO, that seeks to not just humiliate her, but to actually destroy her as a functioning state because Russia is uniquely able to throw a giant monkey wrench into plans of those western elites behind the wars in Ukraine, in Syria, Libya, Iraq and well beyond to Afghanistan, Africa and South America.

Rather than depression, in my recent visits to Russia in the past year as well as in numerous discussions with a variety of Russian acquaintances, I sense a new feeling of pride, of determination, a kind of rebirth of something long buried.

Sanctions Boomerang take the sanctions war that the Obama administration has forced Germany, France and other unwilling EU states to join. The US Treasury financial warfare unit has targeted the Ruble. The morally corrupt and Washington-influenced Wall Street credit rating agencies have downgraded Russian state debt to “junk” status. The Saudis, in cahoots with Washington, have caused a free-fall in oil prices. The chaos in Ukraine and EU sabotage of the Russian South Stream gas pipeline to the EU, all this should have brought a terrified Russia to her knees. It hasn’t.

As we have earlier detailed, Putin and an increasing number of influential Russian industrialists, some of the same who a few years ago would have fled to their posh London townhouses, have decided to stand and fight for the future of Russia as a sovereign state. Oops! That wasn’t supposed to happen in a world of globalization, of dissolution of the nation-state. National pride was supposed to be a relic like gold. Not in Russia today.

On the first anniversary of the blatant US coup in Kiev that installed a hand-picked regime of self-professed Neonazis, criminals, and an alleged Scientologist Prime Minister Andriy Yansenyuk, hand-picked by the US State Department, there was a demonstration in downtown Moscow on February 22.

An estimated 35,000 to 50,000 people showed up—students, teachers, pensioners, even pro-Kremlin bikers. They protested not against Putin for causing the economic sanctions by his intransigence against Washington and EU demands.

They protested the blatant US and EU intervention into Ukraine. They called the protest “Anti-Maidan.” It was organized by one of many spontaneous citizen reactions to the atrocities they see on their borders. Internet satirical political blogs are making fun of the ridiculous Jan Paski, until last week the fumbling US State Department Press Spokesperson.

Not even an evident False Flag attempt in the London Financial Times and Western controlled media to blame Putin for “creating the climate of paranoia that caused” Boris Nemtsov’s murder is being taken seriously. Western “tricks” don’t work in today’s Russia.

And look at US and EU sanctions. Rather than weakening Putin’s popularity, sanctions have caused previously apolitical ordinary Russians to rally around the president, who still enjoys popularity ratings over 80%. A recent survey by the independent Levada Center found 81 percent of Russians feel negatively about the United States, the highest figure since the early 1990s “shock therapy” Yeltsin era. And 71 percent feel negatively about the European Union.

The renaissance I detect is evident in more than protests or polls, however. The US-instigated war in Ukraine since March 2014 has caused a humanitarian catastrophe, one which the US-steered German and other western media have blocked out of their coverage.

More than one million Ukrainian citizens, losing their homes or in fear of being destroyed in the insane US-instigated carnage that is sweeping across Ukraine, have sought asylum in Russia. They have been welcomed as brothers according to all reports.

That is a human response that has untold resonances among ordinary Russians. Because of the wonders of YouTube and smart phone videos, Russians are fully aware of the truth of the US war in eastern Ukraine. Russians are becoming politically sensitive for the first time in years as they realize that some circles in the West simply want to destroy them because they resist becoming a vassal of a Washington gone berserk.

Rather than bow to the US Treasury’s Ruble currency war and the threat that Russian banks will be frozen out of the SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) international interbank clearing system, something likened to an act of war, on February 16, the Russian government announced that it had completed its own banking clearing network in which some 91 domestic credit institutions have been incorporated. The system allows Russian banks to communicate seamlessly through the Central Bank of Russia.

That is inside Russia among banks that otherwise were vulnerable even domestically to a SWIFT cut. Russia joined the Brussels-based private SWIFT system as the Berlin Wall crumbled in 1989. Today her banks are the second largest users of SWIFT. The new system is inside Russia.

Necessary, but not sufficient, to protect against SWIFT cutoff. The next step in discussion is joint Russia-China interbank clearing independent of SWIFT and Washington. That is also coming.

The following day after Russia’s “SWIFT” alternative was announced as operational, Chinese Vice Foreign Minister Cheng Guoping said China will build up its strategic partnership with Russia in finance, space and aircraft building and “raise trade cooperation to a new level.”

He added that China plans to cooperate more with Russia in the financial area and in January Russia’s First Deputy Prime Minister Igor Shuvalov said that payments in national currencies, de-dollarization, were being negotiated with China. China realizes that if Russia collapses, China is next. Failing empires try desperate measures to survive.

Russians also realize that their leaders are moving in unprecedented ways to build an alternative to what they see as a morally decadent and bankrupt American world.

For most Russians the disastrous decade of poverty, chaos and deprivation of the Yeltsin era in the 1990’s was reminder enough what awaits should Russia’s leaders again prostitute themselves to American banks and corporations for takeover, Hillary Clinton’s infamous “reset” of US-Russian relations she attempted when Medvedev was President.

Russians see what the US has done in neighboring Ukraine where even the Finance Minister, Natalia Jaresko, is an American, a former State Department person.

Russia and its leaders are hardly trembling behind Kremlin walls. They are forging the skeleton of a new international economic order that has the potential to transform the world from the present bankruptcy of the Dollar System.

Moscow and Beijing recently announced, as I discussed in a previous posting, their project to create a joint alternative to the US credit rating monopoly of Moody’s, S&P and Fitch. President Putin’s travel agenda in the past year has been mind-boggling. Far from being the international paraiah Washington and Victoria Nuland hoped for, Russia is emerging as the land which has the courage to “just say No!” to Washington.

Russia’s president has been in Cyprus where possible basing for the Russian navy was discussed, in Egypt where General al-Sisi warmly welcomed the Russian leader and discussed significant economic and other joint cooperation. Late last year Russia and the BRICS states agreed to form a $100 billion infrastructure bank that makes the US-controlled World Bank irrelevant. The list grows virtually every day.

The special human side for me, however, the most heartening feature of this Russian renaissance is in the generation which is today in their late thirties to early forties—young, highly intelligent and having experience of both the depravity of Soviet communist bureaucracy but as well of the hollow world of US-led so-called “free market capitalism.” I share some examples from the many Russians I have come to know in recent years.

What is unique in my mind about this generation is that they are the hybrid generation. The education they received in the schools and universities was still largely dominated by the classical Russian science. That classical Russian science, as I have verified from many discussion with Russian scientist friends over the years, was of a quality almost unknown in the pragmatic West.

An American Physics professor from MIT who taught in Moscow universities in the early 1990s told me, “When a Russian science student enters first year university, he or she already has behind them 4 years of biology, 4 of chemistry, of physics, both integral and differential calculus, geometry…they are starting university study at a level comparable to an American post-doctoral student.”

They grew up in a Russia where it was common for young girls to learn classical ballet or dance, for all children to learn to play piano or learn a musical instrument, to do sports, to paint, as in classical Greek education of the time of Socrates or Germany in the 1800s. Those basics which were also there in American schools until the 1950s, were all but abandoned during the 1980s. American industry wanted docile “dumbed-down” workers who asked no questions.

Russian biology, Russian math, Russian physics, Russian astrophysics, Russian geophysics—all disciplines approached their subject with a quality that had long before disappeared from American science. I know, as I grew up during the late 1950’s during the “Sputnik Shock,” where we were told as high school pupils we had to work doubly hard to “catch up to the Russians.”

There was a kernel of truth, but the difference was not lack of American students working hard. In those days we worked and studied pretty hard. It was the quality of Russian scientific education that was so superior.

Teaching of the sciences especially, in Russia or the Soviet Union, had been strongly influenced by the German education system of the 1800s, the so-called Humboldt Reforms of Alexander von Humboldt and others.

The strong ties in Russian education with classical 19th Century German culture and science went deep, going back to the time under Czar Alexander II who freed the serfs in 1861, following the example of his friend, Abraham Lincoln.

The ties were deepened to German classical culture later under Czar Alexander II prior to the 1905 Russo-Japanese War when the brilliant Sergei Witte was Transport Minister, then Finance Minister and finally Prime Minister before western intrigues forced his resignation.

Witte translated the works of the German national economist Friederich List, the brilliant opponent of England’s Adam Smith, into Russian. Before foreign and domestic intrigues manipulated the Czar into the disastrous Anglo-Russian Entente of 1907 against Germany a pact which made England’s war in 1914 possible, the Russian state recognized the German classical system as superior to British empiricism and reductionism.

Many times I have asked Russians of the 1980s generation why they came back to Russia to work after living in the USA. Always the reply more or less, “The US education was so boring, no challenge…the American students were so shallow, no idea of anything outside the United States…for all its problems, I decided to come home and help build a new Russia…”

Some personal examples illustrate what I have found: Irina went with her parents to Oregon in the early 1990s. Her father was a high-ranking military figure in the USSR. After the collapse he retired and wanted to get away from Russia, memories of wars, to live his last years peacefully in Oregon.

His daughter grew up there, went to college there and ultimately realized she could be so much more herself back in Russia where today as a famous journalist covering US-instigated wars in Syria and elsewhere including Ukraine, she is making a courageous contribution to world peace.

Konstantin went to the USA to work as a young broadcast journalist, did a master’s degree in New York in film and decided to return to Russia where he is making valuable TV documentaries on dangers of GMO and other important themes.

Anton stayed in Russia, went into scientific and business publishing and used his facility with IT to found his own publishing house. Dmitry who taught physics at a respected German university, returned to his home St Petersburg to become a professor and his wife also a physicist, translates and manages a Russian language internet site as well as translating into Russian several of my own books.

What all these Russian acquaintances, now in their late 30s or forties share is that they were born when the remnants of the old Soviet Russia were still very visible, for better and for worse, but grew to maturity after 1991.

This generation has a sense of development, progress, of change in their lives that is now proving invaluable to shape Russia’s future. They are also, through their families and even early childhood, rooted in the old Russia, like Vladimir Putin, and realize the reality of both old and new.

Now because of the brazen open savagery of Washington policies against Russia, this generation is looking at what was valuable. They realize that the stultifying bureaucratic deadness of the Soviet Stalin heritage was deadly in the USSR years. And they realize they have a unique chance to shape a new, dynamic Russia of the 21st Century not based on the bankrupt model of the now-dying American Century of Henry Luce and FD Roosevelt.

This for me is the heart of an emerging renaissance of the spirit among Russians that gives me more than hope for the future. And, a final note, it has been policy among the so-called Gods of Money, the bankers of London and New York, since at least the assassination in 1881 of Czar Alexander II, to prevent a peaceful growing alliance between Germany and Russia. A prime aim of Victoria Nuland’s Ukraine war has been to rupture that growing Russo-German economic cooperation.

A vital question for the future of Germany and of Europe will be whether Germany’s politicians continue to kneel to the throne of Obama or his successor or define their true interests in closer cooperation with the emerging Eurasian economic renaissance that is being shaped by President Putin’s Russia and by President Xi’s China.

Ironically, Washington’s and now de facto NATO’s “undeclared war” against Russia has sparked this remarkable renaissance of the Russian spirit. For the first time in many years Russians are starting to feel good about themselves and to feel they are good in a world of some very bad people. It may be the factor that saves our world from a one world dictatorship of the bankers and their military.


F. William Engdahl is strategic risk consultant and lecturer, he holds a degree in politics from Princeton University and is a best-selling author on oil and geopolitics, exclusively for the online magazine “New Eastern Outlook”.

www.informationclearinghouse.info/article41185.htm

 

15:17 March 13th 2015

Van: Raak van A.A.G.M.

Verzonden: vrijdag 13 maart 2015 15:17
Aan: Vragen-Griffie
CC: Eelco Eikenaar
Onderwerp: Aanvullende vragen van het lid Van Raak (SP) over de banden op Curaçao tussen bestuur en gokindustrie

Aanvullende vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de nauwe banden op Curaçao tussen het bestuur en de (illegale) gokindustrie

1 Waarom meent u dat de mogelijke invloed van de (illegale) gokindustrie op het bestuur een ‘autonome aangelegenheid’ is van het land Curaçao? (1 Welke verantwoordelijkheid ziet u hier voor de Rijksministerraad om goed bestuur te verzekeren op Curaçao? Op welke wijze hebt u in dit verband de regering van Curaçao aangesproken op haar verantwoordelijkheid voor goed bestuur?

2 Welke (strafrechtelijke) onderzoeken lopen op dit moment naar of zijn in het verleden gedaan naar Francesco Corallo, Rodolfo ‘Rudy’ Pizziolo, Jacobo ‘Cocochi’ Prins, Robbie dos Santos en George Jamaloodin? (2

3 Hoeveel en welke bedrijven en organisaties voor Sports Betting zijn vanuit Curaçao actief vanuit de speciale economische freezones (‘e-zones’) op het eiland? Welke bedragen gaan er in deze bedrijven om, welke winsten worden hier gemaakt, onder wiens toezicht en verantwoordelijkheid vallen deze bedrijven en organisaties en welke belastingen worden over de omzetten en winsten geheven?

4 Welke politici (ministers en volksvertegenwoordigers) die sinds 10 oktober 2010 zitting hebben of hebben gehad in de regering of in het parlement van Curaçao hebben gewerkt voor of hebben betaalde opdrachten uitgevoerd voor één van de bedrijven op het eiland die actief zijn in de casino- en/of loterijwereld, of hebben een positie gehad in het toezicht op de casino’s en loterijen (zoals in de Gaming Control Board en de Fundashon Wega Number Korsou)?

5 Welke politici en politieke partijen op Curaçao hebben de afgelopen vijf jaar geld ontvangen van bedrijven of ondernemers in de (illegale) gokindustrie (de casino’s en loterijen), welke bedragen zijn hiermee gemoeid en hoe is het toezicht op de besteding van deze bedragen verlopen?

6 Klopt het dat de politieke partij MFK van Gerrit Schotte een eigen loterij voert als partijfinanciering en/of fundraising? Welke bedragen gaan hierin om, welke belastingen worden hierover geheven en welke regels voor partijfinanciering zijn hiervoor van toepassing?

7 Welke directe of indirecte geldelijke belangen heeft de huidige minister van Economische Zaken van Curaçao in de verschillende (illegale) loterijen, waaronder ook de sms- loterijen en de online casino’s die opereren vanuit de zogenoemde ‘e-zones’?

8 Klopt het dat de regering van Curaçao voornemens is de illegale sms-loterijen van UTS en Robbie’s Lottery te legaliseren? Wat is daarover uw oordeel?

9 Wat zijn de huidige omzetten en opbrengsten uit de illegale sms-loterijen voor overheidsbedrijf UTS en/of aanverwante bedrijven?

10 Welke zijn de relaties tussen de (sms)loterijen op Curaçao en het accountancybureau KPMG, bijvoorbeeld via het overheidstelecombedrijf UTS en/of aanverwante bedrijven? Welke activiteiten voert KPMG uit voor UTS en de verschillende (illegale) loterijen en hoe vindt toezicht plaats op deze activiteiten? Waarom worden de audits, jaarverslagen en rekeningen binnen dit overheidsbedrijf geheim gehouden?

11 Hoe verklaart u de opvallende jaarlijkse omzetten van bijna een miljard gulden in de Curaçaose casino’s en loterijen?

12 Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het algemeen overleg van 31 maart over de staat van het bestuur op Aruba, Curaçao en Sint Maarten?

(1 Beantwoording op 2 maart 2015 van Kamervragen van het lid Van Raak (SP) van 9 februari 2015. 2015Z02196
(2 http://www.kkcuracao.info/?p=107414

 

ZOU "DE MATRIX VAN ONS SYSTEEM" TOCH ZIJN WEG GEVONDEN HEBBEN!

 

Ronald Raak

 

17:32 March 13th 2015

Briefje aan heer Raak


Heer Raak

Het is fijn en goed te zien dat u eindelijk eens de vragen gaat stellen over de intellectuele moordenaars van heer Wiels. Zoals ik dat in het boek naar u gestuurd een jaar geleden "de matrix van het systeem" heb aangegeven.

De vragen zijn precies over de "grote 3" P - K - M
De middelste is de partner die in Amerika woont en de opdrachtgever is en gefinanacieerd werd door M en als grote "don" onze allermachtigste Pizziolo.

Jammer dat u mijn boek niet geloofde maar dat gelukkig mevr Cramm KKC wel de zaken ging uitzoeken en wederom dezelfde zaken publiceerde in haar gokblog.
Och soms moet er een omweg zijn om Den Haag te mobiliseren :-)

Ik weet ondertussen dat u me niet terug zal schrijven maar hoop wel dat u alle informatie gepubliceerd in alle 14 boeken u wel zullen helpen om deze gehele maffia open te breken.

Wel moet ik u waarschuwen, zoals heer Goedgedrag (oud gouverneur en heer Piar (oud PG) mij deden, "pas op voor de heer P hij is de heerser van deze 6 eilanden en is onaantastbaar!"

Heer Raak succes met uw missie.

Met een zonnige groet,
John H Baselmans-Oracle

 

06:43 March 13th 2015

CAMPO ALEGRE het park van de dames en seks.


Maar waarom krijgt het personeel exorbitante salarissen uitgekeerd?
Er lopen vele bekende persoonlijkheden over het terrein van deze uitgangsgelegenheid die af en toe wel eens verdwijnen in een kamertje. De fessen whisky vliegen als zoete broodjes over de toonbank en de waiters doen hun uiterste best. Bij het solliciteren wordt er een mega salaris geboden en dat kan oplopen tot 5-6 duizend gulden in de maand! Maar er wordt meteen bij gezegd dat er gezwegen worden wat er op dat terrein gebeurd en dat er meer geschonken wordt als alleen alcohol. Het is de plaats van het witwassen, de plaats van seks, maar ook de plaats waar legaal drug verstrekt wordt en de plaats waar de justitie hun ogen dicht knijpt. Dat omdat het geheel staat onder de grootste "Don" van het eiland met een bisdom Willemstad als de voormalige oprichter nog steeds ergens met een link naar deze gelegenheid.

De bescherming is enorm want er gebeurd daar veel en daarom zetten we het personeel onder megasalarissen en meteen de boodschap dat ze absoluut moeten zwijgen! Anders......! Dit systeem zien we meer bij grote projecten maar volg de "don" en men zal ze stuk voor stuk bloot kunnen leggen.

Campo Alegre

 

16:25 March 03th 2015

WAT DEED WILLEM ALEXANDER IN ROME ALS ZIJNDE PROTESTANT MET 2 JEZUÏETEN PAUZEN??

Amigoe 12 -03-2015

KOPENHAGEN — Koning Willem-Alexander is trots dat zijn vrouw koningin Máxima katholiek is gebleven.
Hij gelooft niet in een geloofsovergang ‘omdat het moet’.
Dat had hij erg gevonden.
“De overstap van katholiek naar protestant lijkt misschien niet de grootst mogelijke sprong, maar als je het alleen maar doet omdat het moet, ben je niet eerlijk”, aldus de koning in een vraaggesprek met Deense media.
Hij benadrukte in het gesprek dat religie een privézaak is, waar de staat buiten staat.
Dat Máxima geen geloofsovergang maakte toen ze met hem trouwde, was dan ook geen enkel probleem. “Het is simpelweg een natuurlijk en afzonderlijk element in ons leven”, aldus de koning over het geloof.

Willem Alexander

 

16:25 March 03th 2015

Bericht vanuit Nederland

Wederom kreeg ik een bericht vanuit Nederland dat een persoon door 9 politiemensen is opgepakt en voor 6 maanden is opgesloten in een psychiatrische inrichting omdat hij te veel berichten naar buiten bracht over de vrijmetselarij, kinderen offeren en de vuile spelletjes in het huidig systeem door onze absolute top in deze clubjes.

Net zoals Hans Willems die goed gedocumenteerd de hele lastercampagne van het juridisch systeem heeft beschreven en later zogenaamd zelfmoord pleegde.
De CD's spreken duidelijke taal en ook zijn aantekeningen.


CD Willems1

 

CD Willems2

 

09:12 March 02th 2015

World

- We know its definitely one rotten system. We have all the prove its not right what is going on around the world.
- We know who are behind this all
- We know how they work and how they think.

But what we do against this all?
We are playing their games, their songs, their way of thinking.

 

Earth

 

20:55 March 01th 2015

Realize that life is not what you are in, right now, in this system.

Life is one energy a hearth and soul and being one.
Do you feel that?

 

Matrix

 

 

 

 

 

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.