Banner Watamula

AA   AA  
       
 

March 2017 16/31

   
       
 

Wake up
Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       

March 31at 05:11am

Opinion

Waarom heer Pisas 180 graden draaide?

Interim-kabinet trekt Landsbesluit in

Minister president Pisas: ‘Vanwege grote verdeeldheid’
De interim-regering-Pisas heeft het omstreden Landsbesluit om de verkiezingen uit te stellen weer ingetrokken. Dat maakte interim-premier Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) gisteren bekend tijdens een nationale rede.
Het Landsbesluit werd afgelopen maandag bij de gouverneur ingediend en diende de eerder uitgeroepen verkiezingen uit te stellen. De gouverneur heeft dit Landsbesluit aan de Rijksministerraad ter vernietiging voorgelegd. De Koninkrijksregering vergadert hier vandaag over.
Reden voor het weer intrekken van het Landsbesluit was volgens Pisas de verdeeldheid die binnen de Curaçaose gemeenschap heerst.
,,We hebben dit besluit genomen om de rust en vrede in dit land te garanderen, waardoor de regering verder kan gaan met het implementeren van haar taken ten behoeve van dit land. Dit besluit dient ter voorkoming van verdere verwoesting van dit land, waarbij dromen van onze kinderen worden vernietigd.”

Point

De waarheid waarom heer Pisas 180 graden draaide?

Heer Pisas wordt bedreigd door de gevaarlijkste organisatie op deze aardbol.
Deze organisatie bepaalt wereldwijd hoe de politiek zich moet gedragen en wat te doen. Nee, het is geen maffia maar het is zeker zwaarder dan welke wereldmaffia dan ook.

Heer Pisas is bedreigd geworden via de freemasons in opdracht van de kerk. Een kerk die vanuit het Vatikaan oplegt wat wel en niet kan.
De freemasons zijn de pionnen van deze kerk de zogenaamde “ridders” die zich verschuilen achter een genootschap en hun ritualen. Het zijn de jezuïeten die de wereld in hun handen hebben. Heer Pisas heeft ze nu duidelijk mee mogen maken en moest 180 graden draaien om te blijven leven. Het spel wat heer Schotte al kent via zijn eigen vader maar het niet meer mag spelen omdat men hem duidelijk niet op die plaats wil zien. Bang voor zijn leven schuift men nu andere naar voren en dat was in dit geval heer Pisas.

Heer Pisas, welkom in de ware wereld en de politici (lees heiligen) achter de politiek, de ware leiders van de landen op deze wereld. Lees even nog goed de verklaring van heer Secco misschien gaan dan uw ogen open.

Pisas

 

March 31at 05:09am

Aanbieden tekening van heer E.M. Römer aan mevrouw Römer

Gisteren was het voor mij een grote eer om de tekening van heer E.M. Römer aan te bieden aan mevrouw Römer. Het was zeer speciaal om dit mee te mogen maken.

Edgar Romer

 

March 31at 05:06am

The LHC Just Discovered A New System of Five Particles

In Brief
Today, CERN announced an exceptional new discovery that was made by the LHCb, which unveiled five new states all at once.
The team notes that this revelation improves our understanding of quantum theory in general and, most notably, gives us new clues about the earliest moments of our universe.

A Unique Find
The Large Hadron Collider (LHC), the latest addition to CERN’s accelerator complex, is the most powerful particle accelerator ever built. It features a 27 kilometer (16 mile) ring made of superconducting magnets and accelerating structures built to boost the energy of particles in the chamber. In the accelerator, two high-energy particle beams are forced to collide from opposite directions at speeds close to the speed of light.
The energy densities that are created when these collisions occur cause ordinary matter to melt into its constituent parts—quarks and gluons. This allows us to interrogate the basic constituents of matter–the fundamental particles of the Standard Model.

It is a project of massive, unparalleled proportions.
More than 10,000 scientists and engineers are currently working together to help us learn about the fundamental properties of physics using the LHC. To date, these men and women have brought about some impressive discoveries. The LHC team is responsible for the discovery of the Higgs Boson, potentially disproving the existence of the paranormal, and discovering a host of new particles.
And today, a paper proved that these discoveries aren’t slowing down.
The Large Hadron Collider beauty experiment (LHCb) collaboration just announced the discovery of a new system of five particles all in a single analysis. Discovering a new state is a feat in itself – but discovering five new states all at once is exceptional. Especially since there’s such an overwhelming level of statistical significance – i.e. this isn’t just a fluke.

Excitement Abounds
Each of the five particles were found to be excited states of Omega-c-zero, a particle with three quarks. These particle states are named, according to the standard convention, Oc(3000)0, Oc(3050)0, Oc(3066)0, Oc(3090)0 and Oc(3119)0
Now, the researchers need to determine the quantum numbers of these new particles, and their theoretical significance. This will all add to our understanding of the correlation between quarks, and multi-quark states, which will further the way we comprehend our universe and quantum theory in general.
Ultimately, CERN called this “a hotbed of new and outstanding physics results.” And it’s just the beginning. More experiments and results are on their way.
This is why the importance of international collaborations cannot be overstated. The LHC is the largest international scientific collaboration in history (scientists from more than 85 countries are involved in the LHC and its experiments at the European laboratory CERN). As such, perhaps it is no surprise that it is leading to a new era in physics and opening new doors in our understanding of the universe, in fact, it could even prove the existence of higher dimensions.
Over the coming months and years, the LHC will use its amazing amount of energy to open up the “dark sector of physics,” revealing currently unknown particles and helping solve some of our greatest cosmic mysteries (such as dark matter, parallel dimensions, and what happened during the earliest moments of the Big Bang). With new updates coming to the LHC, the team promises “even more impressive” physics opportunities.

CERN2

 

March 31at 05:03am

Interesting

Toevallig

En deze organisatie zorgde dat bepaalde personen vervoerd werden vanuit de plaats te Londen waar de aanslag was.

De vrijmetselarij of te wel freemasons zijn meer als een organisatie die tussen het Vaticaan en de mensen staat.

Ze zorgen dat vele evenementen uitgezet worden om de mensen er van te overtuigen dat het zo nu werkelijk aan het lopen is.

De bevolking trapt er in en het doel wordt langzaam maar zeker bereikt waar mensen tegen elkaar opgezet worden en zo elkaar gaan uitmoorden.
Beschreven in hun ritualen en de weg die ze behoren te volgen.

Helicopter

 

March 31at 05:01am

Electroencephalographic Recordings

Electroencephalographic Recordings During Withdrawal of Life-Sustaining Therapy Until 30 Minutes After Declaration of Death

Abstract

Background: The timing of the circulatory determination of death for organ donation presents a medical and ethical challenge. Concerns have been raised about the timing of electrocerebral inactivity in relation to the cessation of circulatory function in organ donation after cardio-circulatory death. Nonprocessed electroencephalographic (EEG) measures have not been characterized and may provide insight into neurological function during this process. Methods: We assessed electrocortical data in relation to cardiac function after withdrawal of life-sustaining therapy and in the postmortem period after cardiac arrest for four patients in a Canadian intensive care unit. Subhairline EEG and cardio-circulatory monitoring including electrocardiogram, arterial blood pressure (ABP), and oxygen saturation were captured. Results: Electrocerebral inactivity preceded the cessation of the cardiac rhythm and ABP in three patients. In one patient, single delta wave bursts persisted following the cessation of both the cardiac rhythm and ABP. There was a significant difference in EEG amplitude between the 30-minute period before and the 5-minute period following ABP cessation for the group, but we did not observe any well-defined EEG states following the early cardiac arrest period. Conclusions: In a case series of four patients, EEG inactivity preceded electrocardiogram and ABP inactivity during the dying process in three patients. Further study of the electroencephalogram during the withdrawal of life sustaining therapies will add clarity to medical, ethical, and legal concerns for donation after circulatory determined death.

Résumé

Enregistrements électroencéphalographiques pendant le retrait du maintien des fonctions vitales et jusqu’à 30 minutes après la constatation du décès.Contexte: Le moment de la détermination circulatoire de la mort à des fins de don d’organes présente un défi médical et éthique. Des préoccupations ont été soulevées concernant le moment de l’inactivité électrocérébrale en relation à l’arrêt de la fonction circulatoire dans le contexte de don d’organes après la mort cardio-circulatoire. Les mesures électroencéphalographiques (EEG) brutes n’ont pas été caractérisées et pourraient fournir des indices sur la fonction neurologique pendant ce processus. Méthodologie: Nous avons analysé des données électrocorticales en relation à la fonction cardiaque après le retrait du maintien des fonctions vitales et dans la période postmortem, après l’arrêt cardiaque, chez 4 patients hospitalisés dans une unité canadienne de soins intensifs. Nous avons recueilli le tracé EEG sous la lisière des cheveux et la surveillance cardio-circulatoire incluant l’électrocardiogramme, la tension artérielle (TA) et la saturation en oxygène. Résultats: L’inactivité électrocérébrale a précédé la cessation du rythme cardiaque et de la TA chez 3 patients. Nous avons observé une différence significative de l’amplitude de l’EEG entre la période de 30 minutes avant et la période de 5 minutes après l’arrêt de la TA dans ce groupe de patients, mais nous n’avons pas observé d’état bien défini à l’EEG immédiatement après l’arrêt cardiaque. Conclusions: Chez une série de 4 patients, l’inactivité à l’EEG a précédé l’inactivité électrocardiographique et l’arrêt de la TA pendant le processus de la mort chez 3 patients. Des études ultérieures sur l’électroencéphalogramme pendant le retrait du maintien des fonctions vitales aideront à clarifier les préoccupations médicales, éthiques et légales concernant le don d’organes après la détermination circulatoire de la mort.
Foto brein

What's really warming the world

Point

Steeds meer ziet men dat "global warming" niets meer is dan een farce. De aarde heeft altijd periodes gehad van warmte en koude en is een curve die nog steeds gaande is.

Men heeft global warming opgeblazen om veel geld daarin te laten verdwijnen. Waar naar toe is een raadsel al is er wel een vermoeden.

Warming

 

March 30at 05:08am

Opinion

Curaçao in de ban van ECHELON en GWEN

Al geruime tijd maak ik melding van dat het goed mis is hier op ons eiland. Nee, ik heb het even niet over de politiek maar over wat ons werkelijk allemaal ongewild aan het overkomen is.

Op Westpunt hebben we drie bollen staan en bij navraag bij diverse instanties blijkt dat niemand met zekerheid weet wat er werkelijk gedaan wordt op deze plaats. De laatste maal liet ik al weten dat men vanuit de controlerende landsradio wel erkende dat er vele apparaten staan die men niet mag keuren laat staan vragen wat het doet. "We mogen er alleen langslopen en net doen of ze niet bestaan. We weten werkelijk niet wat deze apparaten doen laat staan waarvoor ze dienen!" Dat waren de woorden van een medewerker van deze instantie.

Maar mensen praten en je moet maar net de juiste persoon tegenkomen. En zo gebeurde het, na lang geduld en blijven volhouden, dat op een dag ik een persoon ontmoette die daar gewerkt heeft en die er vol van was wat er werkelijk gaande is op Westpunt.

Hij vertelde eerst dat het deels spionage materiaal vanuit Amerika is om Venezuela in de gaten te houden. Wat later vielen twee namen "ECHELON” en “GWEN" en deze moest ik eerst even opzoeken wat dit precies inhield. Wat blijkt de Amerikanen spelen vieze spelletjes op onze eilanden en buiten dat deze bollen spioneren doen ze ook experimenten uitvoeren met hoge/lage frequenties en met diverse elektromagnetische pulsen.
Ik zet even hier de verklaringen van deze twee woorden:

ECHELON is de naam waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zich gezamenlijk inspannen om wereldwijd satellietcommunicatie af te luisteren. De verkregen informatie wordt Signals Intelligence (SIGINT) genoemd. De gezamenlijke inspanning is gebaseerd op de in 1948 gesloten United Kingdom-USA Communications Intelligence Agreement, beter bekend als het UKUSA-akkoord.

GWEN AN/URC-117 Ground Wave Emergency Network
The Ground Wave Emergency Network (GWEN) was a command and control communications system intended for use by the United States government to facilitate military communications before, during and after a nuclear war. Specifically, the GWEN network was intended to survive the effects of an electromagnetic pulse from a high-altitude nuclear explosion and ensure that the United States President or his survivors could issue a launch order to Strategic Air Command bombers by radio
hoge en lage frequenties.

Waar ik al lang over schreef en waar ik al lang door had wat hier gaande was plus de experimenten die ik met mijn eigen ogen heb gezien, is nu bevestigd door een ex-medewerker die genoeg heeft van deze leugens en de gevaren waar wij in gekomen zijn door deze 3 bollen en experimentele apparatuur. Curaçao is een experimenten zone voor zeer gevaarlijke apparatuur met als doel Zuid Amerika totaal te ontregelen.
Hoeveel mensen moeten nog opstaan om aan te tonen dat we gewoon experimentele ratten op een eiland zijn?
John H Baselmans-Oracle

Westpunt

 

March 30at 05:06am

Secco spreekt zich uit voor verkiezingen

Bisschop Luis Secco heeft zich in een openbare brief uitgesproken voor de verkiezingen. De baas van de Katholieke Kerk op Curaçao en andere eilanden, zegt dat kleine groepen in de samenleving niet de macht van de staat naar zich toe moeten trekken voor individueel belang. Het is om die reden dat het volk zijn democratisch recht moet gebruiken om te gaan stemmen. Dat zijn we verplicht aan onze voorouders die voor het stemrecht hebben gestreden, aldus de bisschop.

Point

Wat doet heer secco zelf met zijn pedofiele kerk?
Hij kan niet anders omdat hij betaald en beschermd wordt door de politiek.

Secco

 

March 30at 05:04am

Mystery Island: Por-Bajin

A 1,300 year-old island in Siberia shocked Vladimir Putin “I have never seen anything like it…”

An ancient fortress called Por-Bajin–or Por-Bazhyn, Por-Bazhyng—has historians and Putin—among many others—completely baffled. No one is quite sure why the mystifying, 1,300-year-old fortress was built on a distant Siberian island, nor why it was abandoned.

Experts have mixed views.
Russian president Vladimir Putin visited the mysterious island with Prince Albert of Monaco and said that: “I have been to many places, I have seen many things, but I have never seen anything of the kind.”
Discovered a century ago, the mysterious fortress located in distant Siberia called Por-Bajin continues to misty experts and world leaders.

The first impression—while looking at the mystery island—is a rectangular fortress or prison in ruins.
Built some 1,300 years ago, no one is sure what the rectangular-shaped island and its labyrinthine ruins were used for, nor why it was abandoned.
Scientists and historians cannot agree on a single theory. Some believe that the isolated fortress was created in the distant past to attract people there—and not a prison—and was probably used as a monastery, a religion retreat or even as an ancient astronomical observatory.

For video click here

Meaning ‘clay house’ in the Tuvan language, Por-Bajin sits between the Sayan and Altain ranges and is located nearly 4,000 kilometers from Moscow.
The island’s location was first uncovered in 1891, and ever since experts have failed to understand its true purpose.

In 2007, experts decided to visit the island and take a closer look. Scientists discovered clay tablets of human feet, ancient drawings on the walls and MASSIVE gates.
It is believed that the mystifying island was created during the period of the Uighur Khaganate (744-840 AD) however no one knows the exact reason why it was built.

Por Bajin1

Por-Bajin on the map of Uighur Kaganate. Picture: Irina Arzhantseva

Furthermore, what baffles experts even more is that fact that island was built in an extremely solitary place, and is located a great distance away from bigger settlements and ancient trade routes.
The more experts investigate the more mysterious it gets. Scientists have concluded that based on the way the island was built and taking in count the materials used, ancient Chinese architectural tradition is present.
Even though Por-Bajin is believed to date back at least 1,300 years, many of the walls are intact and extremely well-preserved. The main structure on the island—positioned in the inner courtyard—is separated into two parts and is covered by a tiled roof walkway which is held by 36 massive wooden columns placed on stone bases.

The Island, its design, its purpose, and practically everything about it is a mystery.
Experts have no idea why it was built, but an even greater mystery is why it was abandoned.

Scientists have noticed that there is a lack of heating on the island, even though it is located in Siberia and endures periods of extremely harsh weather. The Island is located over 7,000 above sea level.
As noted by the Siberian Times, “…what puzzles the experts, however, is the lack of rudimentary heating systems, particularly given that Por-Bajin sits at 2,300metres above sea level and endures harsh Siberian weather.”
Some experts are convinced that the ancient ruins are reminiscent of China’s ‘Forbidden City’.

Professor Heinrich Härke, a specialist in early medieval archaeology said that the layout of the site, similar to an imperial ‘Forbidden City’, and the techniques used for the wall and roof construction are reminiscent of Tang Dynasty ritual architecture of AD 618–907. This has led many to conclude that perhaps Chinese architects and builders were directly involved in the construction of this complex.

However, not everyone agrees.
The island was even visited by Russian president Vladimir Putin, who was accompanied by Prince Albert of Monaco.
Commenting on the mysterious island, Mr. Putin said that: “I have been to many places, I have seen many things, but I have never seen anything of the kind.”

Por Bajin2

 

March 30at 05:02am

Investigation Launched As Human Sacrifice Is Caught On Tape At CERN

An investigation has been opened at CERN (European Organization for Nuclear Research) following released footage of an alleged human sacrifice An investigation has been launched at CERN (European Organization for Nuclear Research) following footage released of an alleged human sacrifice ritual that took place in the laboratory in Geneva. The disturbing leaked video, which has since gone viral, shows hooded figures taking part in a ritualistic stabbing of a woman. SCROLL DOWN FOR VIDEO YNW reports: The administration at the European Organization for Nuclear Research – or CERN – has opened an internal investigation into footage of a human sacrifice ritual that was filmed on the grounds of the laboratory in Geneva and published online. The video, which has been viewed hundreds of thousands of times, reveals multiple hooded figures in black cloaks taking part in a mock stabbing of a woman who is lying on the ground. According to the video upload, the ritual human sacrifice took place on August 10 and was filmed in a main square of the CERN grounds, near the Large Hadron Collider, in front of a six-foot-tall statue of the Hindu goddess Shiva. The video is filmed from the perspective of a secret viewer watching from a window above the square. As the ceremony reaches its climax, the secret viewer lets out a string of expletives and flees, leaving the camera still running. “These scenes were filmed on our premises but without official permission or knowledge,” a spokeswoman told Agence France-Presse, adding that an “internal investigation” was underway. Asked to detail the security procedures surrounding access to the campus, the spokeswoman said: “IDs are checked systematically at each entry to the site whether it is night or day.” The strict security at the world’s largest particle physics laboratory has led investigators to believe the cloaked figures, as well as the secret viewer, must have been CERN accredited scientists or engineers. A spokeswoman was not at liberty to comment regarding the possible identity of those responsible. Geneva police told Your News Wire they have been in contact with CERN about the video but have not been asked to conduct an official investigation. CERN hosts the world’s largest particle collider as well as the world’s largest single machine. The scientists are carrying out some of the world’s most elaborate particle research, including an enormously powerful proton smasher trying to find previously undiscovered particles. Some theorists claim the way the particles are smashed ‘opens new portals,’ while some others believe CERN is being used as a portal to allow Satan to return to Earth.

Point

CERN is een gevaarlijk apparaat wat niet alleen gebouwd is voor experimenten in de zwarte gaten.

Buiten deze experimenten zijn er proeven op terreinen waar men niets los over wil laten.

De energiewereld is een wereld die de mens niet meester is laat staan waar men mee bezig is. Dat maakt de CERN een zeer gevaarlijk experiment.
Dat er vreemde zaken gebeuren is niets nieuws want denk even aan de diverse vreemde natuurrampen.

 

March 29at 05:10am

Verkiezingen Curaçao gaan door, bepaalt gouverneur

De Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, is van oordeel dat het van groot belang is voor de ontwikkeling van het democratische bestel van Curaçao dat de verkiezingen van 28 april 2017 doorgang vinden. Curaçao is een democratische rechtsstaat waarin de Staatsregeling van Curaçao in acht dient te worden genomen.

Ook de Staten zijn gebonden aan de principes van de democratische rechtsstaat, zoals verankerd in de Staatsregeling. Gelet op de fundamentele betekenis van de bevoegdheid tot ontbinding van de Staten door de regering en in het licht van de checks en balances in ons staatsbestel, doet de intrekking van het besluit tot ontbinding door het huidige interim-kabinet ernstig afbreuk aan de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur.
Het is daarom dat de Gouverneur het Landsbesluit van 27 maart 2017, waarbij de verkiezingen worden geannuleerd, ter vernietiging heeft voorgedragen aan de regering van het Koninkrijk.

Het interim-kabinet Pisas heeft op 27 maart 2017 een ontwerp-Landsbesluit dat strekt tot intrekking van het Landsbesluit van 12 februari 2017, waarbij de verkiezingen voor 28 april 2017 zijn uitgeschreven, ter vaststelling voorgelegd aan de Gouverneur van Curaçao.

Daarbij beroept het interim-kabinet zich op de motie van de Staten van 3 maart 2017, waarbij de Staten de regering hebben opgeroepen om het Landsbesluit van 12 februari 2017 in te trekken en om alle rechtsgevolgen daarvan ongedaan te maken.

Op grond van artikel 21 van het Reglement voor de Gouverneur van Curaçao stelt de Gouverneur een landsverordening of landsbesluit niet vast, wanneer hij de verordening of het besluit in strijd acht met het Statuut, een internationale regeling, een rijkswet of een algemene maatregel van rijksbestuur, dan wel met belangen, waarvan de verzorging of waarborging aangelegenheid van het Koninkrijk is.

De Gouverneur heeft, in haar hoedanigheid van Koninkrijksorgaan, met toepassing van artikel 21 van het Reglement voor de Gouverneur, de regering van het Koninkrijk ervan in kennis gesteld dat zij het landsbesluit niet zal vaststellen. Daarom heeft zij dat landsbesluit voorgelegd aan de regering van het Koninkrijk. Zij is van oordeel dat het landsbesluit in strijd is met de rechtszekerheid en met de deugdelijkheid van bestuur.
De bevoegdheid van de regering om tot ontbinding van de Staten over te gaan op grond van artikel 53 van de Staatsregeling van Curaçao is ongeclausuleerd. In artikel 53 van de Staatsregeling kan geen rechtsplicht voor de regering worden gelezen om slechts tot ontbinding over te gaan als de Staten

Point

En zo dat de staatsgreep vanuit Den Haag sterker is als die van een paar personen die de kleine regeltjes lezen!
Den Haag zal er alles aan doen om de democratie, opgesteld door hen, om te zetten in een dictatorschap.
Zij bepalen wie hier mogen zitten en zij zijn de motor achter veel ellende die al jaren slepende is.

Het spel wordt gespeeld zoals Nederland het wil!! Dit alles heeft EEN grote regisseur en dat is NEDERLAND! Heer Schotte doet precies wat men wil en wat er moet gebeuren, VERDEELDHEID! En dat om de maffia geheel bloot te leggen. Ik denk dat we nu wel weten dat PAR - MAN - PNP en hun kornuiten voor staan. Zij zijn de Italiaanse maffia tegenpool van Schotte en zijn Zuid Amerikaanse maffia.

Zaken waar ik 8 jaar geleden al helemaal beschreven heb en ik toen met de kogel bedreigd werd!! Nu acht jaar later wordt mijn boek Curaçao maffia eiland, verfilmd en die film is nu aan het draaien.

Heer Schotte speelt een zeer gevaarlijk spel en de vraag is; Hoe zal hij dit er levend van af brengen? Hij is aan het spelen met twee partijen.

Gouverneur

Tweede bericht

Gouverneur grijpt in

De gouverneur van Curaçao werkt niet mee aan het plan van de nieuwe interim-regering om de verkiezingen tegen te houden of uit te stellen. In een verklaring laat zij weten dat vrije verkiezingen een voorwaarde zijn voor de democratische rechtsstaat. De poging van de regering-Pisas moet gezien worden als strijdig met het Statuut, de grondwet van het Koninkrijk. Ze heeft de wet inmiddels ter vernietiging voorgedragen aan de Koninkrijksregering in Den Haag.

De poging van de regering-Pisas moet gezien worden als strijdig met het Statuut, de grondwet van het Koninkrijk.

Point

Het statuut is door de Europees gerecht al eerder niet geldend verklaard en de Nederlandse grondwet is nog maar te bezien in hoeverre deze geldend is op deze eilanden. Heer Schotte weet dit ook en ben benieuwd hoe hij deze leugen van de gouverneur (lees de koning) gaat aanpakken.

 

March 29at 05:09am

Zeggen en begrijpen

zeggen


March 29at 05:07am

RTL laat hun ware gezicht zien

Dr. Phil Exposes Elite Government Pedophile Ring On Mainstream TV

Dr. Phil exposed the crimes of an elite government pedophile ring to millions of viewers across the United States on Tuesday, after interviewing a former child sex slave called ‘Kendall’.
Kendall, who was repeatedly sexually abused as a young child, detailed her life growing up as a sex slave to an elite pedophile ring to a stunned audience.
As more and more Americans are beginning to wake up to the fact that high-level government officials routinely sexually abuse children, Dr. Phil helped bring the issue to the attention of an even bigger audience.

Kendall explains that she was born to be a sex slave, as her parents intentionally had her for the trafficker she calls her “owner.” Kendall says that her parents sold her at birth to an elite pedophile ring that serviced some of the world’s power elite, describing her first memories as being passed around groups of rich and prominent men and women for them to “take turns” with her for sadistic sexual pleasure.

Making her first public appearance after escaping from the man she calls her “owner,” Kendall describes being forced to participate in actions that shock the conscience. She explains that she was forced to rape children as young as 5- years-old, and even admits to having been forced to kill a baby by the human trafficker she describes as her “owner.”

Kendall says that she can tell the difference between kids born into sexual slavery and ones that have been kidnapped, as the ones born into it are more docile and less upset as it is the only reality they have ever known.
When Dr. Phil asks how old she thinks she was when she was first raped, Kendall explains that it was “before I could talk – I was used to it by the time I was 2.”
She says she doesn’t even know her actual age, as she has been a sex slave her entire life, being trafficked around the globe to be molested and raped by the societal elites – including high ranking law enforcement official, major sports franchise owners and even high level U.S. politicians.
She describes having birthed 3 children while in captivity, all of which have been taken from her by her owner/trafficker, and are believed by Kendall to now be child sex slaves themselves.

“I was allowed to get pregnant, because men paid for that,” Kendall said.
Kendall notes that the pedophiles she came into contact with over the years were extremely wealthy – often “pillars of the community” – with some even owning private islands or large pieces of land.

“They would buy us just to hunt us,” she said.
She recalls one of her most fearful memories was that of the pedophiles hosting a “hunting party” on one of their large private plots of lands, making numerous children run and hide in fear, as they were the “prey” to be hunted. The pedophiles would then hunt the children as they ran and hid in fear – raping and torturing them when they were captured.
The activities described by this woman are so profoundly disturbing they can be almost hard to believe, but Dr. Phil confirms that his team not only investigated Kendall’s case for four months, but also consulted with law enforcement experts who confirmed her story. Dr. Phil said he “100% believes” that she is telling the truth.
In a damning indictment of the power-elite, Kendall described how the pedophile politicians would adorn her in designer clothes, well groomed hair and makeup to give the appearance of class and sophistication. She explains that she and other children were often hung from cages suspended from the ceiling, and that they were often drugged before being transported in the darkness of night.
She claims that she was trafficked to pedophile politicians, and taken to political parties attended by high-level politicians who used her for their personal pleasure. The politicians always took great care to hide what they were doing, according to Kendall, who confirmed that there are many elite U.S. politicians that have been engaged in raping children for many years — a reality that has consistently been covered up and completely hidden from voters.
Perhaps the reason these crimes have been so steadfastly hidden from public view, is that high-level law enforcement officials have also been implicated as being part of the elite pedophile network.
This is just the latest case to emerge in what is now being called #PedoGate. #PedoGate refers to an international pedophile ring composed of politicians and other high profile societal elites.

Phil1For video click here

Point

Deze dr. Phil deed een gehele uitzending wijden aan de pedofiele netwerken in de politiek en onder de elite.

RTL gooide deze man per direct uit zijn uitzending die al jaren op de nederlandse buis te zien was.

Duidelijk is dat Nederland dus een groot aandeel heeft aan deze pedofiele netwerken en dat RTL duidelijk er tot hun oren in zit.

Niet vreemd als we het boek lezen van "De matrix van het systeem" waar zelfs het koninklijkhuis duidelijk mee doet aan deze pedofiele netwerken en de reden is waarom Holleeder en Demminck beschermd worden en dat Fortuyn en Borst het moesten bekopen met de dood.

Phil2

 

March 29at 05:04am

Mariniers zijn ’t zat

Den Helder - Bij het Korps Mariniers hebben afgelopen jaren meerdere leden zich schuldig gemaakt aan niet-integer gedrag. De marine bevestigt meerdere incidenten die tot nu toe onbekend waren.

De zaken werden bij De Telegraaf gemeld door collega’s die zich groen en geel ergeren. Ze vinden het onverteerbaar dat mariniers er vaak mee wegkomen. Het gaat vooral om drankgelagen onder diensttijd en de gevolgen daarvan zoals vernielingen. Maar ook om seksuele uitspattingen. Beide waren aan de orde in 2015 tijdens een feest na de wintertraining in Noorwegen.

Gedurende een overtocht met de veerboot van Newcastle naar IJmuiden, een paar maanden later, werden mariniers zo dronken dat ze de volgende dag niet meer in staat waren hun voertuigen terug naar Doorn te rijden. Op advies van de marechaussee werden daar anderen voor ingeschakeld. Volgens de marine zijn waar mogelijk tuchtrechtelijke straffen opgelegd.


Point

Ook op onze eilanden hebben we te maken met een zooitje ongeregeld.
Als men vroeger de basis belde als er iets mis was werd er meteen ingegrepen en de persoon aangesproken. Maar de laatste tien jaren word je als melder van misstanden veelal niet meer gehoord en is het onmogelijk een meerdere te spreken.

Zo kan je wel de jongens de schuld geven maar men moet eens meer naar de leiding gaan kijken in deze poppenkast! Zij zijn het die het allemaal toelaten en alleen mooi weer spelen als er weer iemand komt met een sterretje of streepje meer.

Noorwegen

 

March 29at 05:02am

“Gevaar voor democratie”:

Russisch parlementslid wil vrijmetselaars uit het machtssysteem verdrijven

Het Russische parlementslid Vitaly Milonov wil een strafrechtelijk onderzoek instellen naar de vrijmetselaars. Hij stelt dat de organisatie zich schuldig maakt aan illegale politieke activiteiten.
De vrijmetselaars worden in Rusland geleid door Andrei Bogdanov, die het tijdens de presidentsverkiezingen van 2008 opnam tegen Dmitri Medvedev.
Bogdanov heeft al laten weten de politicus, die de vrijmetselaars en andere geheime genootschappen ziet als gevaar, te zullen aanklagen.

Verstoren
Volgens Milonov zijn de vrijmetselaars van plan de democratische processen in het land te verstoren.
“De vrijmetselaarsloges verhullen hun plannen om het beleid in veel landen te beïnvloeden niet,” aldus het parlementslid.
De vrijmetselaars staan met name in Moskou en Sint-Petersburg sterk. Ook in andere steden zijn ze actief, zei Milonov.

Verdrijven
Hij wil de vrijmetselaars verdrijven uit het Russische machtssysteem.
Het is volgens hem belangrijk onderscheid te maken tussen de vrijmetselaars en verschillende christelijke ordes, zoals de Tempeliers.

Echte dreiging
“Er is sprake van een echte dreiging,” zei hij. “De vrijmetselaars zijn niet zo lief en onschuldig als ze zich soms voordoen.”
“Het gaat hier om een transnationale onderneming die een bepaald doel voor ogen heeft,” klonk het.
De vrijmetselaars verspreidden zich aan het begin van de 18e eeuw door Europa. Begin jaren 1730 hielpen Britse vrijmetselaars bij het opzetten van de eerste loges in Sint-Petersburg.
Die brachten de aristocratie, adellijken, handelaren en leden van de Russische keizerlijke familie bij elkaar.

Point

Men wil niet weten wat de kracht is van deze vrijmetselaars.
Zij zijn de sleutel tussen het vatikaan en de landelijke politiek.

Vitaly

 

March 28at 05:08am

Opinion

Eigen schuld

Zoals u weet heb ik ongeveer 2 weken geleden ongewenst bezoek gehad van drie jongeren die duidelijk niet op zoek waren naar geld en sieraden, zaken die we niet hebben, maar mij wilde ontmoeten zonder een fatsoenlijke afspraak te maken en dat vergezeld met wapens. Nadat de politie snel ingegrepen had en nadat alles gelukkig goed afliep maakte ik daar melding van op mijn Watamula blog en op enkele plaatsen op internet.

Vele reacties kwamen binnen en ook veel mensen die zagen dat het mis is op het eiland. Men wordt overvallen, in elkaar geslagen en of er wordt ingebroken en dat terwijl er nauwelijks wat te halen valt bij vele mensen op dit eiland.

Nu 2 weken verder is er één commentaar wat me alsmaar bij blijft en dat is deze: “John, het is je eigen schuld dat er mensen zijn die je willen lynchen want je schrijft al vele jaren te pittige stukken”. Eerst besefte ik niet geheel wat daar stond en dacht van “ja er zullen mensen zijn die de waarheid niet willen lezen en er zullen er ook bij zijn die zich persoonlijk aangevallen voelen”. Doch na een tijdje en de gehele message nog eens gelezen te hebben, besefte ik dat het er meer om ging in deze boodschap en dat ik het heel normaal moet vinden dat je gelyncht wordt als je eerlijk en open bepaalde zaken aan de kaak stelt!

De wereld is duidelijk totaal op zijn kop;
- Je moet dus normaal vinden dat jongeren je proberen een lesje te leren puur omdat er zaken door mij aan de kaak gesteld worden!
- Het is normaal dat mijn actie deze reactie teweeg brengt en dat het goed te praten is dat je “gestraft” wordt simpel omdat je zaken op papier zet.
- Het is tegenwoordig dus gewoon dat er een “recht” is dat men je op komt zoeken en je een lesje komt leren omdat het hen niet bevalt.
Kortom; Ik had maar als slaaf alles moeten pikken en mijn ogen moeten sluiten voor de vele vieze zaken die er spelen op dit eiland. Dat maakt dat alles goedgepraat wordt en acceptabel is omdat ik erom vraag!

De huidige jeugd is veelal een jeugd gedreven door geld en drugs. Zij weten nog nauwelijks het verschil tussen de werkelijkheid en hun schijnwereld. Ze zijn bezeten en schreeuwen om aandacht. Aandacht die ze alleen krijgen als ze opgepakt worden en in het gevang komen. Dan hebben ze een reden om zich af te zetten tegen de maatschappij. Op die manier blijft er over een dat een drugsverslaafde zich sterk gaat voelen met een wapen en verschillende “brothers” rond hem heen die verdwijnen de seconde dat ze merken dat het te link wordt. Zielige wezens zonder enig stukje menselijkheid en totaal verpest door het drugssysteem die deze criminelen nodig heeft om vele zaken te verzieken.

De wereld staat inderdaad op zijn kop. Goed is kwaad en eerlijkheid is overgenomen door list en bedrog. We zien het in de maatschappij, de manier van zaken doen maar ook in de vele geloven, clubjes en op straat.

Doe niets goed want goed wordt gestraft en die straf is dus blijkbaar terecht. Je doet mee of je wordt gelyncht en als ultieme oplossing is er nog een kogel die op je wacht als je helemaal niet wil mee doen met deze vieze wereld. Geef mij de kogel want ik zal NOOIT mee doen aan deze wereld; De wereld van bedrog, list, bedreigen en moorden.

John H Baselmans-Oracle

 

March 28at 05:06am

Horus vs Jesus

Horus

 

March 28at 05:04am

DARPA: We’re Moving to Merge Humans and Machines

In Brief
The U.S. Department of Defense is researching several ways to enhance humans using technology, from strength-enhancing exoskeletons to quick-processing brain implants.
With AI already proving more adept than humans at a number of tasks, merging biological and machine intelligence might be humanity's only hope of keeping up.

If You Can’t Beat Them…
Without a doubt, computers and machines are besting humans in many ways thanks to developments in artificial intelligence (AI). AIs have beaten their human counterparts at everything from games like Go and poker to driving safely and treating illnesses. Clearly, intelligent machines are increasingly becoming better than humans at so many things, and as the old saying goes, if you can’t beat them…merge with them.
Given that AI is expected to surpass humankind at an unprecedented rate, that just might be the best thing we can do, and it’s the idea behind Elon Musk’s neural lace, an unconventional and highly controversial brain-computer interface. That we’re even considering such a device highlights this necessity for a symbiosis between humans and machines. This week, speaking at the World Government Summit in Dubai, the Tesla and SpaceX CEO and founder raised this point once again: “I do think there is a path to having some sort of merger of biological intelligence and machine intelligence.”

Musk explained:
To some degree, we are already cyborgs. You think of the digital tools that you have, the applications that you have. You can ask a question and instantly get an answer from Google. You already have a digital tertiary layer. I say ‘tertiary’ because you think of the animal brain or the primal brain, and then the cortex, the thinking brain, and then your digital self as the third layer.

Hasta la Vista?
The potential for this human-machine merger isn’t lost on DARPA, the research arm of the U.S. Department of Defense. “There are a couple of very interesting things happening as we speak facilitating humans and machines working together in a very different way,” said Justin Sanchez, director of DARPA’s Biological Technologies Office, in an interview with Computer World.

Indeed, we are already seeing this to a certain extent with the latest developments in exoskeleton technology. We now have smart exoskeletons that help paralyzed people walk again or improve the strength and endurance of the average person. “I think the recent science and technology developments we’re making at DARPA, as well as the embracing of physiology and A.I., is enabling us to set up the conditions for profound changes on how humans and machines can work together,” Sanchez added. “We are giving our physiology the opportunity to work with machines in a different way.”
DARPA researchers are developing implantable devices that can perform computing functions similar to a desktop or laptop computer. Sanchez even noted that they have researchers working on the possibility of a human-computer interface using devices and chips that needn’t be implanted in the body. Another potential technology is a pair of smart contact lenses that allow soldiers to see what a drone sees from above.
Of course, while the technological possibilities are already here, there are other things that need to be considered, such as what these enhanced capabilities would mean for humanity in general. “We deeply feel that we can’t do this work in a vacuum,” Sanchez said. “We need to consider all aspects … the moment we try to even start thinking about science and technology in this space. There’s a responsibility that goes along with this.”

Point

Naast de ingeplanteerde RIFD chip gaan we steeds meer naar de robotten toe en naar computers die zelf kunnen denken. Xirtam is al lang gaande alleen de mensen willen het nog niet geloven.

Men plaatst het alsmaar onder toekomst maar in de ware wereld is toekomst "NU"

Darpa

 

March 28at 05:02am

10 Foods Made in China That Are Filled with Plastic, Pesticides, and Cancer-Causing Chemicals

Recently I was reading an article about a fake rice being produced in China. The rice is being made out of plastic believe it or not and no one is doing anything about it. Naturally, as a health advocate and researcher of food and how food is processed I thought to myself, this is going WAY too far.
Plastic rice? Ingesting even small amounts of plastic is horrible for the digestive system and hormones. The BPA (chemical) in plastic mimics estrogen and this hormone skyrockets in the body when BPA is ingested. Ingest plastic rice and you’re basically asking to die young of breast cancer.

Every once in a while I would hear something crazy from China like this and was always wary of food from China for this reason. You have to think, not only is the food being shipped from the other side of the world (just think of what could happen during that time and possible exposure or contamination) but beyond that look at what certain Chinese companies are doing to food. Making it fake, and as cheap as humanly possible. China is using their innovative methods that they use to make cheap technology products, toys and other consumer products, and applying that mindset to food, which is absolutely dangerous.

1.Tilapia Fish:

Tilapia is commonly fish-farmed in China. These fish are some of the worst, most toxic and unhealthy fish that you can come across. A tilapia fish will eat anything, comparable to a bottom-feeder fish and fish farming is a small pool of waste water that the fish live in. It’s one of the worst fish purchases you could buy and it’s commonly known that in China the seafood farmers won’t even let their children eat the seafood that they farm. That should tell you something! 80% of the Tilapia in America comes from China.

2. Cod Fish:

Cod is another type of fish that is farmed in China. This fish is not healthy and lives in its own waste. Currently just over 50% of American Cod comes from China.

3. Chinese Apple Juice:

Believe it or not approximately 50% of the apple juice sold in the United States comes from China. China is the LARGEST pesticide producing country in the world and they haven’t even begun to address pesticide or chemical residue on foods. I recommend completely avoiding apple juice, for yourself and your children. Fruit juice is too ri ch in sugar and is better mixed with vegetable juice for your blood sugar levels.

4. Processed Mushrooms:

U.S. inspectors have found tainted mushrooms from China. Some manufacturers in China go so far as to label these processed mushrooms organic to increase their profits. If you do a google search you’ll find that there are many “mystery mushrooms” in China, completely fake. 34% of processed mushrooms are from China. Do your best to know your source, buy local and true organic!

5. Chinese Garlic:

U.S. inspectors have also found tainted garlic from China. Garlic from China is sprayed with chemicals more than abundantly and this garlic leaves a bad aftertaste, that of a chemical concoction. 31% of Garlic sold in the US is from China.

6. Chicken:

In 2013 the US Department of Agriculture approved the sale of Chinese chicken in America. Many food safety experts are concerned with the quality of this chicken as China is a country where avian influenza and food-borne illness are common. Beyond that, China produces more pesticides than any other country in the world and is polluted by not only that but mass production and industry.

7. Plastic Rice:

As I mentioned previously in this article, fake plastic rice is being produced. It is believed that it is actually made from potatoes and a fake synthetic resin. When boiled the rice stays hard and doesn’t cook like regular rice. It is believed that long-term effects of this food could be cancerous.

8. Mud (Sold As Black Pepper):

A vendor in China collected mud and sold it as black pepper, and also took flour and sold it as white pepper. Call it whatever you want and sell away! The Chinese don’t have a lot of due diligence in their food and safety regulatory systems. Not that these are always great, just look at America! We have standards but very low standards at best.

9. Industrial Salt:

Industrial salt is unfit for human consumption yet it was sold as table salt for 13 years! Industrial salt can cause both mental and physical issues, hypothyroid problems as well as reproductive system disorders.

10. Green Peas:

Yet another crazy out of this world scenario… I need a t-shirt that says “Only in China,” at this point. Fake green peas in China were found in 2005, and may be still produced today. These fake peas were created with soybeans, green dye, and sodium metabisulfite (a chemical that is used as bleach and as a preservative). This dye is banned to use on produce because it may cause cancer, as well as inhibit the body’s natural ability to absorb calcium. These green peas also didn’t soften when boiled and the water turned an unnatural green color. So, avoid green peas from China.

In my humble opinion food from China is some of the worst food you can get on the planet. As I have mentioned, China produces more pesticides than any other country in the world, meaning your food is most likely to be laced with pesticides. It is one of the most polluted regions in the entire world. 70% of rivers are polluted, the air is toxic and the sheer volume production of products there leaves a lot of toxic chemicals and by-products as waste that leak into the environment.

Take this one fact, the air in Beijing China is so polluted that breathing it actually does as much damage to the lungs as smoking 40 cigarettes a day, says a new study as of 2015. From China? just avoid it.

How can you tell if your apple juice, garlic or mushrooms are from China? it’s difficult to tell. This is why I recommend shopping locally at your farmers’ market and getting to know your farmer or supplier. Ask questions at your health food or grocery store, ask questions and spend time reading and researching. Use your cell phone to google it in the store if you are unsure!

Point

Het gaat goed in de voedigsindustrie nog even en alles is kunst wat we eten.

China

 

March 27at 05:09am

Opinion

Een gelukkig mens

Gisteren middag liep ik wat in mijn omgeving van ons huis en in een zandpad stond aan de rechterkant een klein Curaçaos bouwsel waar een oudere man voor een deur zat vanwaar men denkt dat deze deur nooit open en dicht gaat. Een huisje in het niets en zo te zien was er geen water en elektra laat staan telefoondraden die naar het bouwsel gingen.

Ik begroette de man en we kwamen heel snel tot een praatje. We hadden het wat over de knoek, het beetje regen dat we nu hebben en zijn geiten en kippen die om hem heen liepen.

Op mijn vraag hoe lang hij al op bandabou woonde vertelde hij met trots dat hij al 66 jaren lang hier in deze omgeving woonde. Dan weer dat huisje en dan weer dit huisje. Op een gegeven moment kwamen we bij het onveilig wonen op sommige plaatsen en de man keek me aan van of ik het over Rusland had. “Onveilig? Nu, ik maak dat hier niet mee”. Ik veranderde van gesprekstof en vroeg hem over hoe hij het vond dat heer Pisas nu onze minister-president was. Weer keek hij me ongelovig aan en hij antwoordde “Wie is die man, ik ken hem niet” Ik vertelde hem, hij is onze nieuwe minister-president. “O fijn voor hem maar wat kan hij doen aan het water wat niet wil vallen en het eten voor mijn geiten en kippen?” Dat antwoord moest ik hem schuldig blijven. We gingen nog wat door over de zaken en bendes in de stad en weer keek de beste man me ongelovig aan. Hij geloofde niet dat er iets mis was op Curaçao.

De man, leunend achterover, met een klein flesje whisky in een bruin zakje bleek duidelijk zich totaal niet te interesseren van wat er buiten zijn woonplek gebeurt. Niet druk makend over wat er gaande is en zich niet interesseren wat er gebeurt buiten zijn afrastering. Na 45 minuten stond ik op en vervolgde mijn wandeling en kwam terug op de asfaltweg die naar ons huis loopt.

Tijdens de terug wandeling besefte ik wat voor een gelukkig mens ik ontmoet had. Een man die doet wat hij denkt te moeten doen en leeft zijn leven hoe het hem ingegeven wordt. Waar maken we ons druk om? De politiek volgt toch de weg die hen opgedragen wordt en de wereld blijft draaien met of zonder onze bemoeienissen.

Ik ga morgen weer verder op les bij deze man want hij heeft duidelijk zijn levenslessen geleerd.

John H Baselmans-Oracle

 

March 27at 05:07am

Topic

Het eilandelijk probleem

Hier ligt nu de kern van het eilandelijk probleem. Mensen omgekocht en levend van de maffia zillen er alles aan doen om alles te saboteren.
Mensen die goed willen worden als criminelen behandeld en hun leven onmogelijk gemaakt.

De verdeeldheid is groot en de elite lacht want de maffia kan onbeperkt hun weg gaan.

NOS1

NAS2

 

March 27at 05:04am

Plaatselijke politiek

Politiek1

Solliciteren naar een job

Politiek2

Bij een operatie

 

March 27at 05:02am

They Thought She Was Crazy: Doctor Extracts RFID Chip From Sex Trafficking Victim

“I have a tracker in me,” read the cryptic note, found in triage by a greenhorn doctor — scribbled by a woman in the emergency room.
She claimed to have been implanted with a GPS tracking device of some kind — an assertion not unheard of, but never the less unusual.
Dr. A, anonymous for safety concerns, rolled his eyes — ordinarily, such a note would be a sure indicator of mental illness, for which a psychiatrist would need to be summoned.
But this woman appeared lucid. Sane. Not at all paranoid or delusional.

And she had an incision.
So an x-ray was performed, and medical personnel gathered to view the results. But they stood breathless in disbelief — indeed, while they didn’t find a GPS tracker,
“Embedded in the right side of her flank is a small metallic object only a little bit larger than a grain of rice,” Dr. A recounted for Marketplace’s Dan Gorenstein. “But it’s there. It’s unequivocally there. She has a tracker in her. And no one was speaking for like five seconds — and in a busy ER that’s saying something.”
“It was a small glass capsule with a little almost like a circuit board inside of it,” the 28-year-old doctor.
Shock turned fast to concern when the doctors grasped what the presence of the object signaled about the 20-something woman’s life — and why she’d handed over the bizarre note.
“It’s an RFID chip. It’s used to tag cats and dogs, And someone had tagged her like an animal, like she was somebody’s pet that they owned.”
In fact, the unnamed woman had been treated as a pet — a possession — by her boyfriend, who sold her for sex and pocketed the money she brought back.
She was one of an innumerable amount of victims of human trafficking — a colossal problem in every corner of the globe, including the United States — where Dr. A has residency at a hospital in a ‘major American city,’ Marketplace discreetly noted.
That modern day slavery is alive and unfortunately booming, even in the U.S., might jar the somnambulant masses — after all, schools rightly cover the nation’s history of antebellum slavery quite thoroughly. But human trafficking and exploitation constitutes a modern iteration of baneful practice.
“Very plainly,” Katherine Chon, director of the newly created Office on Trafficking in Persons at the U.S. Department of Health and Human Services, told Gorenstein, “human trafficking is when one person takes advantage of another person for some profit.”
Sex isn’t the only reason people buy other people — human trafficking sadly staffs a number of industries with forced laborers, from the menial and repetitive tasks of manufacturing, to domestic service.
Under threat of violent punishment — or worse — victims often endure horrific trauma and find it difficult, if not impossible, to alert others to their circumstances for assistance.

That’s where Dr. A and healthcare workers can step in — though law enforcement typically handles allegations of trafficking, observant medical staff might notice psychological and physical signs police would miss. Plus, spending even a brief time in private consultation with a doctor or nurse gives a victim the golden opportunity to speak up.
However, even the best training doesn’t prevent the majority of human trafficking victims from interacting normally — with the public none the wiser. Cagey perpetrators employ a number of tricks to keep from being caught — apparently including the implantation of tracking devices.
“I can guarantee you that I’ve placed my hands and I’ve examined and I’ve spoken to more trafficking victims than I know I have,” Massachusetts General Hospital emergency room doctor, Wendy Macias, told Gorenstein.
With so many victims slipping by unnoticed, the case of the woman with the tracking device should be ‘so disturbing,’ it sounds the alarm for everyone in the healthcare industry, Dr. Dale Carrison at the University Medical Center in Las Vegas explained.
“That was a big wake up call for me personally that ‘Uh-oh we’re going to another level now,’” he said. “And I need to get the word out to all my colleagues, don’t blow this off.”
RFID chips have long been theorized to be potential tools of a totalitarian State — essentially acting as a bar code would to track people’s every move. So disputatious are the devices, in fact, one Nevada lawmaker introduced a bill last month to ban mandatory implantation in humans of RFID chips — violators would be charged with a Class C felony for the alarming transgression.
That dystopian science fiction became reality in an x-ray sent chills down the traditionally-skeptical medical community’s backs.
“There’s so many sci-fi movies where they stick a device in somebody,” Dr. Carrison noted. “Well guess what? It’s real. It happened.”

Point

De RIFD chip heeft duidelijk zijn intrede gedaan.
Mensen kunnen nu gemakkelijk gecontroleerd worden maar ook geëlimineerd .
Want weinig weten wat deze chip werkelijk kan doen.

RIFD

 

March 26at 05:01am

A) Botsing Curaçao en Nederland dreigt

Al op de eerste dag dat Gerrit Schotte de macht terug heeft op Curaçao laat hij weten die voorlopig niet meer los te laten. Zijn MFK-partijgenoot en nieuwe premier Gilmar Pisas kondigde vrijdagavond aan naar het Europese Hof te stappen om de afgekondigde verkiezingen van 28 april af te blazen.
Daarmee koerst de kersverse regering Pisas direct af op een harde botsing met de gouverneur op Curaçao en met de Nederlandse regering. Gouverneur Lucille George-Wout schreef de verkiezingen uit na de val van het vorige kabinet Koeiman. Minister Plasterk (Koninkrijksrelaties) staat achter dat besluit.

Premier Pisas eist echter dat alle voorbereidingen voor de stembusgang worden gestaakt. Eerst wil hij een uitspraak van het Europese Hof. Hij heeft dat verzoek ook naar gouverneur George-Wout gestuurd. ,,Nu gaan we zien of de gouverneur bij het kruisje tekent’’, zei Pisas vrijdag tijdens een manifestatie in Willemstad.

De nieuwe premier voert exact uit wat de voor corruptie veroordeelde MFK-leider Schotte wenst. Officieel hoeft de gisteren geïnstalleerde interim-regering alleen op de winkel te passen. Maar de vroegere politieman en vertrouweling van Schotte neemt met drie weken regeren geen genoegen.

B) Uitstel verkiezingen

Nieuwe regering dient verzoek in bij Europees Hof en gouverneur
Het nieuwe kabinet-Pisas dat
gisteren is beëdigd, heeft een verzoek ingediend bij het Europees Hof om de aankomende verkiezingen van 28 april tegen te houden.
In dat kader worden alle beslissingen die met de Statenverkiezingen verband houden stopgezet, in afwachting van de behandeling van het verzoek.
Dat heeft de kersverse interim-premier Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) gisteravond op het Wilhelminaplein bekendgemaakt.

Tevens is bij gouverneur Lucille George-Wout een soortgelijk verzoek ingediend.

,,Nu gaan we zien of de gouverneur bij het kruisje tekent of niet”, aldus de nieuwe ministerpresident.

C) Alle moties door RvM geaccordeerd

Alle moties die eerder deze maand in de Staten zijn aangenomen - in totaal tien - zijn gisteren door de nieuwe RvM geaccordeerd.
Dat heeft Amparo dos Santos, leider van KdNT gisteravond bekendgemaakt.
Het betreft onder andere een motie om fluoride uit het water te verwijderen, om de receptregel af te schaffen en om mensen die van water zijn afgesloten weer op het net aan te sluiten.

,,Komende week wordt hier meteen werk van gemaakt”, zo beloofde Dos Santos.

Ook de interim-premier Gilmar ‘Pik’ Pisas liet weten dat inmiddels instructies zijn gestuurd naar de directeur van Aqualectra, Darick Jonis, om de minderbedeelde personen die van water zijn afgesloten, meteen weer aan te sluiten.

Point

De kleine lettertjes die nu in een keer een grote betekenis gaan krijgen. Het spel is in volle gang en het is mooi te zien hoen men te werk gaat.
De bevolking eet gretig mee van de gratis pasteitjes en laat zich zo omkopen. Buiten dat pikken ze mee wat er mee te nemen is in de voordeeltjes die nu uitgedeeld worden en het is niemand een zorg dat het bloedgeld is wat men aan neemt.

De maffia heeft, is het niet via de oude garde, alles nu in controle via hun opponent maffia groep vanuit Zuid Amerika. Tweede Haïti is een feit geworden en nu kijken wat Amerika achter de rug van Nederland gaat doen.

Pisas

 

March 26at 05:04am

“Fraude” zit gestructureerd in het overheid en veroorzaakt de chronische onbehoorlijk bestuur op Curaçao.

De Katholieke kerk is te sterk verbonden met de politiek. Dit verbondenheid wordt in stand gehouden door een spinnenweb van frauderende politici, samen zijn ze marionetten van een netwerk van georganiseerde misdaad.

Nationale Volkspartij (NVP) of Partido Nashonal di Pueblo (PNP)
De Nationale Volkspartij (NVP) of Partido Nashonal di Pueblo (PNP) is een van de oudste nog bestaande politieke partij van Curaçao met een katholieke signatuur.
De partij werd opgericht op 19 april 1948 door Moises Frumencio da Costa Gomez. Met het oprichting van de NVP scheidde da Costa Gomez zich daarmee af van de Curaçaosche Katholieke Partij, vanwege de naar zijn mening te sterke verbondenheid van de partij met de kerk. Met da Costa Gomez, stond NVP aan de basis van de totstandkoming van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in 1954.

Gomez Plein
Moises Frumencio da Costa Gomez werd op 5 april 1938 Statenlid en reeds op 3 juni van datzelfde jaar heeft hij zijn eerste initiatief wetsvoorstel ingediend. Het initiatief had tot doel het uitbreiden van onze “jonge” democratie. Hierna volgde er verschillende wijzigingen die hebben geleid tot het verwezenlijken van het eerste deel van zijn droom, namelijk: (interne) autonomie. Algemeen kiesrecht werd in 1948 een realiteit. Interim-regeling werd in 1951 realiteit, en autonomie, zoals wij die kennen in het Statuut, werd in 1951 realiteit en in 1954 geformaliseerd.

Dòktor’s achternaam was niet altijd da Costa Gomez
Gedurende de eerste jaren van zijn leven was Dòktor officieel Moises Frumencio Bikker. Bikker was de achternaam van zijn moeder Braulia Bikker. Pas toen hij een tiener was, op 16 jarige leeftijd, werd hij (en zijn andere broers en zussen) door zijn vader, Pedro Claris da Costa Gomez, erkend en droeg vanaf dat moment de achternaam da Costa Gomez.

Dòktor was de Hitler van Curaçao volgens Partido Demokrat
Het is begrijpelijk aan te nemen dat Dòktor, ondanks zijn triomfen v.w.b. het algemeen kiesrecht en autonomie, niet door de gehele bevolking werd geapprecieerd. Minder begrijpelijk is dat Dòktor door zijn vijanden op een gegeven moment werd vergeleken met Adolf Hitler. In de pers en onder andere het partijblad Democraat van 22 juni 1949, beschuldigde Partido Demokrat Dòktor van Nazi politiek, knokploegen, Hitlerjugend. Ook stelde de Partido Demokrat dat ‘in de kunuku de eenvoudige mensen kaarsen brandden voor de portretten van Dòktor”. Een soort verheerlijking à la Hitler.

60 jaar Statuut 1955-1969
Van de invoering van het Statuut naar de opstand van 30 mei 1969
Politiek is het tijdvak 1955-1969 gekenmerkt door problemen bij het toepassen van het Statuut en de gebeurtenissen rond 30 mei 1969.
In de jaren 1955-1960 werden de eerste ervaringen met de nieuwe rechtsorde opgedaan. In de Nederlandse Antillen dwongen twee politieke aangelegenheden tot een verduidelijking van de inhoud van het Statuut. Deze twee aangelegenheden staan in de Antilliaanse politieke geschiedenis bekend als de kwestie van der Meer (1956) en de kwestie De Wit (1957-1959). Het resultaat van beide kwesties was dat duidelijk gesteld werd dat de gouverneur als landsorgaan geen bevoegdheid meer had.

In deze periode werd ook voor het eerst door de Koninkrijksregering een Algemene Maatregel van Rijksbestuur tot stand gebracht. Het hield in dat het bestuurscollege van Curaçao van zijn bevoegdheden vervallen werd verklaard, “wegens grovelijke verwaarlozing van de huishouding van het Eilandgebied” De bevoegdheden van het bestuurscollege werden overgedragen aan gezaghebber Gorsira.

De periode vanaf de beëindiging van de onder curatele stelling van Curaçao tot aan 30 mei 1969 liet een betrekkelijke rust zien in de verhoudingen die op het Statuut gebaseerd waren. De revolte van 30 mei 1969 op Curaçao zou een ommekeer teweegbrengen in het Nederlandse beleid in de Koninkrijksrelaties. Nederland ging meer nadruk leggen op een versnelde onafhankelijkheid van de gebieden in de West.
Op sociaal-economisch gebied ontwikkelden de verhoudingen zich steeds meer in de richting van sterkere afhankelijkheid van Nederlandse hulp en daarmee ook van een groeiende Nederlandse betrokkenheid met het lokaal gevoerde beleid. Gevolg van de economische achteruitgang in de Nederlandse Antillen gepaard gaande met toenemende werkloosheid.

Doe enen ander niet……….
Doktoor Moises Frumencio da Costa Gomez, had dit heel vaak gezegd.
Tegen wie moest Doktoor dit zo vaak herhalen?
Het lijkt erop dat zelfs het standbeeld van Doktoor Moises Frumencio da Costa Gomez nog steeds hetzelfde is blijven zeggen. Overduidelijk is het in dit geval dat hij de frauderende politici van de Staten van Curaçao bedoeld. Professor dr. A. F. Paula kwam tot hetzelfde conclusie in zijn rapport “Historisch onderzoek naar de eigendomssituatie van plantage Gato.”
“concluderend kan worden opgemerkt dat de overheid over de jaren heen debet is geweest aan grove nalatigheid door haar administratie niet op gedegen wijze te actualiseren naar aanleiding van het grondruil die plaats vond op 7 oktober 1868. Deze nalatigheid heeft in grote mate bijgedragen aan het ontstaan en het voortduren van onduidelijkheid en controverse inzake de eigendomssituatie van de plantage Gato vanaf de jaren 1970?.
djeronimoblog

Point

Dit alles draait om de Italiaanse macht die lang deze eilanden teisterde. Veel is in handen van de Italiaanse macht en men moet er als politicus aan hun eisen voldoen.

Je hebt als politicus twee keuzes;
- Je voert uit en je mag blijven zitten.
- Je gaat een eigen weg volgen en je wordt
er uitgegooid.
Iets wat we de laatste jaren heel duidelijk kunnen zien omdat er sinds 2010 de tweede maffia groep sterk is opgekomen en langzaam maar zeker de macht op eist.

Het is nu een komen en gaan en ook politici die zich alsmaar afscheiden. Dat is niet omdat ze het ergens niet mee eens zijn, het is simpel omdat de maffia groep hen bepaalde zaken laat uitvoeren.

Staten

 

March 26at 05:05am

San Andreas Fault Could Cause Coast To Instantly Sink Below Sea Level

Add “sinking below sea level” to California’s list of natural disaster worries. Portions of the Golden State could be at risk of abruptly dropping into the sea during a severe earthquake like the “Big One” scientists have been predicting for years, according to a study published Monday.

By assessing seismic activity, scientists have estimated in the past that a massive earthquake should strike California along the 800-mile San Andreas Fault line once every 150 years, meaning the hotspot should see one very soon. Now they’ve forecast that — along with the devastation the earthquake itself would cause — portions of the state could very possibly plummet below sea level.

“It’s something that would happen relatively instantaneously,” Matt Kirby, a California State University, Fullerton professor who worked on the study, told Reuters. “Probably today if it happened, you would see seawater rushing in.”
The study, published in the journal Scientific Reports by researchers from Cal State Fullerton and the United States Geological Survey, analyzed data that showed previous earthquakes caused portions of the Long Beach coastline to sink suddenly by 1 1/2 to 3 feet. Should something similar happen today, the area could end up below sea level.

Point

Dat er grote veranderingen gaan komen is duidelijk en dat ook geografisch.
Het wachten is op dat moment

Californie

 

March 26at 05:07am

Scientists in Amsterdam Just Destroyed Breast Cancer Tumors in 11 Days Without Chemo

Research presented by Professor Nigel Bundred at the European Breast Cancer Conference in Amsterdam revealed that they had tested the effectiveness of a pair of drugs known as Herceptin (a.k.a trastuzumab) and Lapatinib.

The two drugs are commonly used in breast cancer treatment already, but this is the first time they had been combined together and used before surgery and chemotherapy. What they found was they were able to eliminate some types of breast cancer in just 11 days.

Funded by Cancer Research UK, they aimed to use these drugs to combat a protein called HER2 (human epidermal growth factor receptor 2) which affects the growth and division of cancer cells. It’s also more likely to return than other cancer types.

What also makes this treatment so appealing is the fact that it eliminates the need for chemotherapy and surgery. The temporary side effects like hair loss, vomiting and fatigue are also avoided, making treatment less impactful on the body. Chemo is not entirely effective, nor is it the right choice for a lot of patients, so any alternatives are welcomed.

STUDY RESULTS

257 women with HER2 positive breast cancer were selected for the study, with half being put on the drug combo and the other half were the control group. What they found was that of those on the drug, 11% had no cancer cells remaining within two weeks and 17% of cases featured dramatically shrunken tumors.

Compared to the control group who were only given Herceptin, they were found to have 0% with no trace of cancer cells and only 3% showed a drop in tumor size. Clearly, the two drugs combined have a major effect on breast cancer cells as opposed to being used on their own.

The problem currently, however, is that Herceptin’s licensing makes it only available for use alongside chemotherapy and not alone. The results of this study may help to change that though.

Although there’s still a lot of work to be done, hopefully, this is a major step in the fight against one of the world’s deadliest diseases. With medical advancements improving every year, it’s entirely possible this could happen sooner than we think!

Point

Het farce kanker wordt eindelijk aangepakt.
Steeds meer komen er bewijzen dat kanker vrij eenvoudig te genezen is en dat men er geen dure apparaten en medicijnen voor nodig zijn.
Kanker is een ordinaire handel en de zogenaamde experts die alsmaar lintjes en oorkondes krijgen zijn niets meer dan ordinaire oplichters.

Bundred

 

March 25at 05:06am

Overgangskabinet begint met feestje

De nieuwe regering met MFK-signatuur begint haar korte regeerperiode met een feestje. Vanmiddag kun je vanaf twee uur gratis parkeren in Punda. Na de installatie bij de gouverneur is er een publieke borrel op het Wilhelminaplein. Het overgangskabinet van Pik Pisas is tijdelijk. Het premierschap ook. Naar verluidt zou Charles Cooper alsnog premier kunnen worden als hij zijn belastingen betaald heeft of een regeling daarvoor heeft getroffen.

Point

Feestend ten onder en het land totaal naar de verdommenis brengen is het motto van de huidige politiek.

Dat komt allemaal goed uit voor de regerende maffia partijen die momenteel een zware oorlog aan het uitvechten zijn.

Hoe lang kunnen we dit als eiland nog dragen en hoe zullen we ooit uit deze corruptie kunnen komen zolang grotendeels van de bevolking er zelf aan mee werkt en ook weer vanmiddag feest gaat vieren

Feestje

 

March 25at 05:05am

These 21 Caribbean Nations Have Been Named Major Money Laundering Countries

News Americas, NEW YORK, NY, Fri. Mar. 24, 2017: The US has named 21 Caribbean countries among a wider global list of Major Money Laundering Countries of 2016. The US State Department this week released the countries in its 2017 International Narcotics Control Strategy Report on Money Laundering and Financial Crimes. The countries making the list are:

1: Antigua and Barbuda
The US report says that money laundering, narcotics trafficking, gaming, and firearms trafficking are major sources of illicit funds in Antigua and Barbuda. It added that funds are laundered through the purchase of real estate, vehicles, vessels, and jewelry as well as through a variety of businesses. The State Department also slammed the country’s Citizenship By Investment Program (CIP), calling it ”among the most lax in the world.”

2: Aruba
Aruba, the US State Department says is a transshipment point for drugs from South America bound for the United States and Europe, and for currency flowing in the opposite direction. Bulk cash smuggling represents a risk due to the location of Aruba between North and South America. Money laundering, according to the report, is primarily related to proceeds from illegal narcotics trafficked by criminal organizations and occurs through real estate purchases and international tax shelters. There is no significant black market for smuggled goods on Aruba.

3: Bahamas
The US claims The Bahamas is a major sources of laundered proceeds are drug trafficking, firearms trafficking, gaming, and human smuggling. The report says “Money laundering trends include the purchase of real estate, large vehicles, boats, and jewelry, as well as the processing of money through a complex web of legitimate businesses and IBCs registered in the offshore financial sector.” Researchers added that drug traffickers and other criminal organizations take advantage of the large number of IBCs and offshore banks registered in the Bahamas to launder money, despite transaction reporting requirements.

4; Barbados
Narcotics trafficking, money laundering, and firearms trafficking are major sources of illicit funds in Barbados, the US report states. “In addition to the use of financial institutions, money is laundered through the purchase of real estate, vehicles, vessels, and jewelry as well as through a variety of businesses, the report added.

5: Belize
Belize, was slammed by the US State Department as being “vulnerable to money laundering due to the lack of enforcement of its laws and regulations, strong bank secrecy protections, geographic location, and weak investigatory and prosecutorial capacity.” The report added that the sources of money laundering in Belize are drug trafficking, tax evasion, securities fraud, and conventional structuring schemes.

6: British Virgin Islands
In the BVI, the US reports says potential misuse of BVI corporate vehicles remains a concern since criminal proceeds laundered in the BVI derive primarily from domestic criminal activity and narcotics trafficking.

7: Cayman Islands
According to the US, most money laundering in the Cayman Islands is related to foreign criminal activity and involves fraud, tax evasion, and drug trafficking. “Money laundering in the Cayman Islands is primarily related to foreign criminal activity and involves fraud, tax evasion, and drug trafficking, largely cocaine,” the State Department report stated.

8: Cuba
While no exact sources of money laundering was found in Cuba, the US report claims that Cuba’s geographic location puts it between drug supplying and drug consuming countries and as such, the government of Cuba should increase the transparency of its financial sector and expand its capacity to fight illegal activities while increasing the transparency of criminal investigations and prosecutions.

9: Curacao
The US claims money laundering in Curacao is primarily related to proceeds from illegal narcotics. The State Department report says money laundering organizations take advantage of the availability of U.S. dollars, offshore banking and incorporation systems, to launder through real estate purchases, international tax shelters, wire transfers, and cash transport among Curacao, the Netherlands, and other Dutch Caribbean islands.

10: Dominica
In The Commonwealth of Dominica, the US says money laundering cases involve external proceeds from fraudulent investment schemes, advance fee fraud schemes, and the placement of Euros related to questionable activities conducted in other surrounding jurisdictions. The State Department report also said domestic money laundering is chiefly linked to narcotics activities while slamming the country’s Citizenship By Investment Program as “vulnerable,” making it susceptible to abuse by criminal actors.

11: Dominican Republic
In The Dominican Republic, (DR), the US report says corruption within the government and the private sector, the presence of international illicit trafficking cartels, a large informal economy, and weak financial controls make the country vulnerable to money laundering threats. The US says the major sources of laundered proceeds stem from illicit trafficking activities, tax evasion, and financial fraud, particularly transactions with forged credit cards.

12: Grenada
In Grenada, the US government says money laundering is principally connected to smuggling and narcotics trafficking by local organized crime rings. Illegal proceeds are laundered through a variety of businesses, as well as through the purchase of real estate, boats, jewelry and cars.

13: Guyana
The US says, the primary sources of laundered funds in Guyana is believed to be narcotics trafficking and corruption. However, the laundering of proceeds from other illicit activities, such as human trafficking, contraband, illegal natural resource extraction, and tax evasion, is substantial, the State Department report added. Common money laundering typologies include the use of fictitious agreements of sale for non-existing precious minerals to support large cash deposits at financial institutions; cross border transport of small volumes of precious metals, declared as scrap or broken jewelry to avoid scrutiny by the relevant officials and the payment of relevant taxes and duties; using gold; and the use of middle and senior aged cash couriers for the cross border transport of large sums of U.S. dollars, the report added.

14: Haiti
In Haiti, the US says most of the identified money laundering schemes involve significant amounts of U.S. currency held in financial institutions outside of Haiti or non-financial entities in Haiti, such as restaurants and other small businesses. The report points out that a great majority of property confiscations to date have involved significant drug traffickers convicted in the United States. Illicit proceeds are also generated from corruption, embezzlement of government funds, smuggling, counterfeiting, kidnappings for ransom, illegal emigration and associated activities, and tax fraud, The State Department says.

15: Jamaica
In Jamaica, the US says money laundering is primarily related to proceeds from illegal narcotics, financial scams, and extortion and is largely controlled by organized criminal groups. The US State Department also said “there are dozens of violent Jamaican gangs on the island. Jamaica continues to experience a large number of financial crimes related to cybercrime and advance fee fraud (lottery scams), which primarily target U.S. citizens.”

16: Sint Maarten
The US says money laundering in Sint Maarten, centers around criminal profits that occur through business investments and international tax shelters. The State Department slammed the island’s government as “weak” adding that it continues to be vulnerable to integrity-related crimes.

17: St. Kitts and Nevis
The US State Department says St. Kitts and Nevis remains susceptible to corruption and money laundering because of the high volume of narcotics trafficking around the islands. “The growth of its offshore sector coupled with unusually strong bank secrecy laws also remains problematic,” the report added, while slamming the country’s Citizenship by Investment Program as “afflicted by significant deficiencies in vetting candidates and conducting due diligence on passport and citizenship recipients after they receive citizenship.”

18: St. Lucia
Money laundering in St. Lucia, according to the US government, is linked primarily to drug trafficking. “Illicit drug trafficking by organized crime rings and the laundering of drug proceeds by domestic and foreign criminal elements remain serious problems for St. Lucia. It is believed financial institutions unwittingly engage in currency transactions involving international narcotics trafficking proceeds,” the State Department report said.

19: St. Vincent and the Grenadines
The US says St. Vincent and the Grenadines remains vulnerable to money laundering and other financial crimes as a result of drug trafficking and its offshore financial sector. “The set of islands remains a small but active offshore financial center with a relatively large number of IBCs. United States currency is often smuggled into the country via couriers, go-fast vessels, and yachts,” the State Department report said, while added that money laundering on the island is principally affiliated with the production and trafficking of marijuana in SVG, as well as the trafficking of other narcotics from within the Caribbean region.

20: Suriname
Money laundering in Suriname, according to the US report, is closely linked to transnational criminal activity related to the transshipment of cocaine, primarily to Europe and Africa. Most of the laundered proceeds, according to the report, are primarily invested locally in casinos, real estate, foreign exchange companies, car dealerships, and the construction sector. The report also slammed public corruption in the country, which it says contribute to money laundering.

21: Trinidad and Tobago
In Trinidad & Tobago, the US government says proceeds from drug trafficking, illegal arms sales, fraud, tax evasion, and public corruption are the most common sources of laundered funds and are derived from both domestic and international criminal activity. “Narcotics trafficking organizations and organized crime entities, operating locally and internationally, control the majority of illicit proceeds moving through the country,” the State Department report says, while adding that money laundering also occurs outside the traditional financial system.

Point

En we zijn zo integer en op onze lange tenen getrapt als je zegt dat ze corrupt zijn. De eilanden worden beheerd door de maffia.

Laundry

 

March 25at 05:03am

New Research Confirms That The “Global Warming Hiatus” Is a Myth

In Brief
Independent data pulled from a combination of satellites, robotic floats, and ocean buoys has confirmed a 2015 study that disproved the "global warming hiatus."
This confirmation bolsters the already sound argument that climate change is not slowing down, emphasizing our need to find clean-energy alternatives to fossil fuels.

Mountains of Evidence
While the evidence supporting global warming is plentiful, those looking to deny it have had very few fact-based arguments in their arsenal. One of those arguments has been an apparent slowdown in the increase of ocean temperatures during a period around the turn of the century, from 1998 to 2012, which has become known as the “global warming hiatus.”
Though the reason behind the phenomenon was unclear, this hiatus was generally accepted by the scientific community. Then, in 2015, researchers from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) published a controversial paper in the journal Science that made sense of the slowdown by proving that it never actually happened. They proposed that the tools used to measure the surface temperature in the decades before the hiatus actually delivered warmer readings than modern tools, giving the false impression of decreased rates of warming.
After they corrected for this “cold bias,” the NOAA researchers concluded in their 2015 study that ocean temperatures had risen 0.12 degrees Celsius (0.22 degrees Fahrenheit) each decade since 2000, almost double the previously estimated 0.07 degrees Celsius (.13 degrees Fahrenheit). These revised figures are in line with the rate of increase seen in the three decades prior.
Now, a team of researchers from the University of California, Berkeley, and Berkeley Earth, a non-profit research institute focused on climate change, has confirmed that controversial paper. They’ve published their findings in the journal Science Advances.
Those researchers looked at independent data from a combination of satellites, robotic floats, and ocean buoys to test NOAA’s claims. By looking at just one type of data at a time, rather than trying to make judgment calls based on readings from a variety of instruments, they were able to get several unbiased data sets, and each set — whether from just the buoys, just the satellites, or just the floats — confirmed NOAA’s findings.
“Our results mean that essentially NOAA got it right, that they were not cooking the books,” said lead author Zeke Hausfather, a graduate student in UC Berkeley’s Energy and Resources Group.

No Relief in Sight

In the debate over climate change, the slightest hint of evidence that global warming isn’t happening or that researchers are skewing data can be used by deniers as an argument against the entire problem, muddling the issue and preventing action. This independent confirmation of NOAA’s study disproving the hiatus helps shore up one perceived point of weaknesses in the mountain of evidence that manmade climate change is real.
“In the grand scheme of things, the main implication of our study is on the hiatus, which many people have focused on, claiming that global warming has slowed greatly or even stopped,” Hausfather said. “Based on our analysis, a good portion of that apparent slowdown in warming was due to biases in the ship records.”
With this good news comes bad: climate change isn’t slowing down. Species are on the brink of extinction, and one global superpower may soon take a major step back in the fight against global warming. Thankfully, other governments, organizations, and individuals are stepping up to develop clean-energy alternatives to the fossil fuels at the core of this worldwide problem.

References: Eurekalert, NASA, Scientific American

Global

 

March 25at 05:01am

Giro 555 voor meer schiettuig

Het handelen van de Zuid-Sudanese regering is de belangrijkste oorzaak van de hongersnood in het land, staat in een rapport van de Verenigde Naties. Het onderzoek is vertrouwelijk, maar persbureau Reuters heeft het ingezien.
De regering besteedt de enige inkomsten die het land heeft grotendeels aan wapens, terwijl de hongersnood voornamelijk het gevolg is van de conflicten in het land.

Voortdurend geweld
Zuid-Sudan bestaat nog geen zes jaar, na een lange onafhankelijkheidsstrijd. Maar het conflict was met de onafhankelijkheid niet opgelost. Er is nog veel geweld en de voortdurende operaties van het regeringsleger hebben bijgedragen aan de hongersnood, zegt de VN. Bovendien weigert de regering hulpverleners toegang tot het land. Sinds 2013 is een kwart van de bevolking gevlucht, wat de situatie nog verder verergert.
De regering doet weinig om de problemen op te lossen. Ondanks de politieke, humanitaire en economische crisis koopt de regering nog steeds wapens voor het leger, de Nationale Veiligheidsdienst en andere strijdkrachten.

Olie
97 procent van het geld dat Zuid-Sudan verdient, komt uit olie. Een groot deel daarvan zijn opbrengsten van olie die nog niet eens is opgepompt, een soort voorverkoop. Ten minste de helft, maar waarschijnlijk meer van dat geld, gaat op aan wapens en andere beveiligingszaken, staat in het VN-rapport.
De Verenigde Naties zeggen dat delen van Zuid-Sudan kampen met hongersnood. 5,5 miljoen mensen zijn getroffen, de helft van de bevolking. De VN sprak eerder al van een totale catastrofe. "Moeders en kinderen gaan naar gevaarlijke moerassen en eten daar waterplanten om hun honger te stillen", zei minister Ploumen vorige week.

Ook in Somalië, Jemen en het noordoosten van Nigeria worden miljoenen mensen met de hongerdood bedreigd. Nederland heeft 2 miljoen euro vrijgemaakt voor noodhulp en giro 555 is geopend.

Point

En zo gaat veel geld naar geheel iets anders als waarvoor men het gegeven heeft.

Sudan

 

March 24at 05:08am

Advocatenkantoor declareert dubbel

Kort geding FCW Legal/George Lichtveld brengt meer aan het licht

Advocatenkantoor FCW Legal heeft voor honderdduizenden guldens
juridische kosten gedeclareerd bij de overheid, terwijl het met de meeste ministeries een retainer-contract heeft lopen. Daarin zijn in principe alle juridische kosten al gedekt.

Lichtveld ontdekte dat hetzelfde ook bij andere ministeries het geval is.
Zo heeft het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) een retainer- contract van 300.000 gulden getekend, maar werd er ook gefactureerd; in 2012 alleen al voor 80.000 gulden.
Alle keren ondertekent de minister.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spant wat Lichtveld betreft echter de kroon.
Daar wist FCW Legal voor een ontslagzaak 337 uren in rekening te brengen voor 400 gulden per uur, exclusief belasting en 7 procent kantoorkosten.

Point

En zo bedreigt men elkaar en komt toch langzaam maar zeker de waarheid naar boven. De waarheid van de vele vieze spelletjes vanuit het justitieel apparaat en hun advocaten.

FWC

 

March 24at 05:06am

Zaak OM tegen George afgedaan

Woensdag 22 maart 2017 heeft het Gerecht uitspraak gedaan in de rectificatiezaak tussen het Land Curaçao/Openbaar Ministerie en Norbert George. De rechter heeft in zijn vonnis overwogen dat in de pers al uitgebreid aandacht is besteed aan het feit dat de rechter van oordeel was dat er geen feitelijke grondslag is voor George zijn bewering dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt voor het naar buiten brengen van informatie. De rechter oordeelt voorts dat vrijwel niemand, althans vrijwel niemand van de mensen die deze kwestie gevolgd hebben en/of openstaan voor objectiviteit, op basis van de gewraakte Facebook-berichten van George nog voor waar zal aannemen dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt "pa saka informashon”.
Daarnaast overweegt de rechter dat ook George ter zitting van 7 maart 2017 heeft gezegd dat hij, hoewel hij afgaand op wat hij eerder vernam aanvankelijk anders meende en mocht menen, er inmiddels van uitgaat dat het Openbaar Ministerie geen betalingen doet aan journalisten om nieuws naar buiten te brengen.

Daarmee heeft de door het Land/OM gewenste rectificatie volgens de rechter plaatsgevonden en is er geen reden meer de dwangsom te verhogen. Naar het oordeel van het gerecht heeft het OM gekregen wat het wilde – en wat gerechtvaardigd was – namelijk de door de rechter en inmiddels ook ter zitting door George geuite vaststelling dat er geen grond is aan te nemen dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt om informatie naar buiten te brengen.
Met deze uitspraak acht het Openbaar Ministerie de onjuistheid van de beweringen van George in voldoende mate vastgesteld en gerectificeerd en is deze kwestie daarmee voor het Openbaar Ministerie afgedaan.

Point

Eindelijk gerechtigheid en wederom bewezen dat het Openbaar Ministerie niets meer is als een tak van de justitie die graag mensen afperst en onder druk zet. Zeker als men hun gaat wijzen op hun persoonlijke aanvallen en hun ongure praktijken.

 

March 24at 05:04am

There was a fourth BLACK PYRAMID at Giza

According to a Danish naval captain and explorer, there was a fourth BLACK PYRAMID at Giza. During the 1700’s, Frederic Norden made extensive notes, observations, and drawings of everything around him, including people, pharaonic monuments, architecture, installations, maps, etc., All of which was published in the posthumous Voyage d’Egypte et de Nubie.
We all have been completely fascinated by the Ancient Egyptians and their extensive history and incredible architectural achievements thousands of years ago.

Egypte1

Whenever you talk about ancient Egypt, you cannot avoid thinking about the Pyramids located at the Giza plateau and the mysteries behind these fascinating ancient structures.
“…There are four of them; that deserve the greatest attention of the curious,; for tho we see seven or eight others in the neighborhood, they are nothing in comparison to the former…”
While today we know there are three main pyramids at the Giza plateau, the truth is that according to ancient texts there was a FOURTH pyramid located at Giza plateau, made of “…of a stone more black than the common granite, and at least as hard…”

Egypte2

During the 1700’s, Frederic Norden, a Danish naval captain, and explorer, made extensive notes, observations, and drawings of everything around him, including people, pharaonic monuments, architecture, installations, maps, etc., All of which was published in the posthumous Voyage d’Egypte et de Nubie.
In this fascinating ancient book, the Danish explorer describes a FOURTH Giza main Pyramid, specifically drawing it on the map.
On page 120 of his book Voyage d’Egypte et de Nubie (Travels in Egypt and Nubia) Norden describes the mysterious Pyramid:
“The principal pyramids are at the east, south-east of Gize …..There are four of them; that deserve the greatest attention of the curious,; for tho we see seven or eight others in the neighborhood, they are nothing in comparison to the former. ……. ……..The two most northerly pyramids are the greatest and have five hundred feet perpendicular height. The two others are much less, but have some particularities, which occasion their being examined and admired.”
It is s without coating, closed and resembles the others, but without any temple like the ?rst. It has however, one particular deserving remark; which is, that its summit is terminated by a single great stone, which seems to have served as a pedestal…the fourth pyramid has been made, upwards above the middle, of a stone more black than the common granite, and at least as hard. Its summit is of a yellowish stone. I shall speak elsewhere of its top, which terminates in a cube. It is, moreover, situated out of the line of the others, being more to the west…it makes a series with the three others.”

Egypte3

Early illustration shows the Pyramid actually existed:
Researchers and Egyptologists, however, tend to dismiss the notion of a fourth BLACK Pyramids at Giza suggesting that he could have mistakenly taken one of the so-called ‘stallite’ pyramids of Menakure as a fourth Pyramid.
However, this is contradictory as Norden precisely describes the Pyramid being made of a stone BLACKER and HARDER than granite. The satellite pyramids are all made of sandstone.
Interestingly, the description and illustrations of Norden are of superb quality, and they position the fourth, black pyramid at some distance from the three pyramids of Giza.
In his book, Norden also describes and indicates the existence of seven (possibly even eight) lesser pyramids at the Giza plateau.

Point

Weer een gegeven die lang achter gehouden werd.
Waarom? Omdat deze 4de pyramide een belangrijke schakel was en blijkbaar te veel bewijs bevatte dat er ware verhalen over deze bouwsels naar buiten zouden komen.

Wel is vreemd het getal 4 wat niet geheel te rijmen is met de kracht van de energie.

De 4de was er duidelijk maar dan mis ik nog een die de sleutel is in de energiewereld.

Zou deze dan nooit gebouwd zijn of is deze zeer snel na het verval gewist?

 

March 24at 05:02am

Similar to Morphine

The Best Natural Painkiller that Grows in Your Backyard
From injury to disease, pain is a very common ailment or symptom that can take down the toughest of the tough. It’s so prevalent that we are seeing a major epidemic with opiate dependency. Unfortunately, with so many needing to find relief, it’s leading to a large portion of our population becoming dependent on a chemical bandage, often just masking the problem, rather than fixing the cause.

Unfortunately, it’s getting so widespread that the medical field view many of those in real need as “seekers”. So, instead of getting relief from tangible pain, people are being turned away. As a result, they are finding it illegally, and pain clinics and rehabs are popping up all over, trying to combat the addiction.
Wild Lettuce as a Healthy Alternative

Milk1

Lactuca Virosa is the scientific term for it, and many people have used it in place of addictive prescription pain medicine. It’s a leafy and tall plant, with small yellow buds, and could be grown right out your door. More commonly found in North America and England, it’s a cousin to the lettuce we typically see at the grocery store. It’s also referred to as bitter lettuce, or more appropriately for the purpose discussed here, opium lettuce.
The reason it’s referred to as opium lettuce, is due to the pain relieving and sedative effects that it has been known to produce through a white substance found in the stem and leaves.
This milky substance is called lactucarium. And, while it doesn’t contain any opiates, it has similar side effects when used – it acts directly on the central nervous system (CNS) to lessen the feeling of pain, just like morphine. lettuce-opium-sticky-extract-of-wild-lettuce
Even though it seems to be the best kept secret, it has a history of being used as an alternative to pain relief.

Milk2

Historical Use
Back in the 19th century, wild lettuce was already being used by some as a substitute to opium. But, it was in the 70’s that it started to gain significant popularity by those wanting a more natural remedy. Individuals were starting to use it for both pain relief, as well as recreational purpose.
In the earlier days, people using wild lettuce prepared it a couple different ways. One way was to cook the plant in a pan of water and sugar mix, until it reduced to a thick syrup-like consistency. While this was an effective form, it was quite bitter even with the sugar added. The most common form however, was drying the stem and leaves to use as an herbal tea.
The tea remains popular today. But, it’s also being dried for smoking, or vaporizing. If you don’t care to grow it yourself, it can also be purchased as a dried herb, extract, or resin substance.

Milk3

Other Benefits
Here are the more popular reasons people are gravitating towards this natural pain killer and medicinal plant:

Migraines – People who use it for this purpose claim that they experience fewer migraines than they did prior to starting the herb.
Insomnia – A frequent use of wild lettuce is by people who have trouble sleeping. It produces a relaxed and euphoric feeling, helping a person fall asleep easier, without the addictive qualities of commonly prescribed sleeping aids.
Anxiety – Wild lettuce can act as a mild sedative, allowing people with anxiety to find a reprieve from the stress it causes.
Asthma and Cough – Wild lettuce has antitussive properties, which alleviates or suppresses a cough. Also, asthmatic patients who have used opiates notice more episodes if they go through opiate withdrawal. So, the use of wild lettuce instead of prescription opiates, could be a better option for them.

Point

Toch vreemd dat we zo weinig horen van natuurlijke middelen en er alles aan gedaan wordt om dit soort zaken te verzwijgen.

Wat is geld en macht toch machtig.

 

March 23at 05:09am

Opinion

Wat we niet mogen weten vanuit Aqualectra

Afgelopen weekeinde kwam ik wat mensen tegen met wie ik een zeer interessant gesprek kreeg. Ze bleken de buitenlandse experts te zijn die hier onze generatoren op de Dokweg moeten reviseren.

“We zijn dure krachten” vertelde een van hen. “Het is niet te begrijpen dat we de eerste dagen niets konden doen omdat domweg de materialen er niet allemaal waren. Verder was het vreemd dat de eerste 2-3 jaren er wel onderhoud was, omdat dat onder de garantie viel, maar daarna blijkbaar er weinig onderhoud gepleegd werd op deze machines”.

Men vervolgde “Het is ook frappant dat bij het constateren van een defect ventiel er meteen 12 van die peperdure dingen gekocht werden! Normaal neem je er drie en dan heb je voor jaren lang een reserve”.

Het gesprek ging door en buiten dat het financieel voor hen onbegrijpelijk was en dat ons water en electra astronomische bedragen kosten, vervolgden zij met een verhaal wat werkelijk alle oren laat klapperen.

“Weet je, bij onderhoudsbeurten wordt bijna alles gedemonteerd en dan weer stapsgewijs gemonteerd. Jullie hebben een van de meest geavanceerde / duurste apparaten daar staan die ons bedrijf verkoopt en ze zouden lang mee kunnen gaan mits het onderhoud goed gedaan wordt. Maar wat maakten wij mee? We waren een van de generatoren aan het demonteren en we kwamen wat onderdelen tegen die vervangen moesten worden. Nu, veel van de onderdelen waren er maar wat bleek, de aandrijfas bleek grote slijtage te hebben ondergaan en deze slijtage mag op zijn hoogst maar 0,55 millimeter zijn maar deze as bleek al 1,2 millimeter (al meende ik te horen het getal zelfs 12.2 m/m) te zijn ingesleten. Dat wil zeggen dat hij dan totaal opnieuw bewerkt moet worden. Iets wat een aardige cent kost maar wel hoognodig is. Na het vertellen dat de stang bewerkt moest worden en de directie de prijs hoorde, werd ons opdracht gegeven deze as niet te laten reviseren en dat hij maar weer gemonteerd moest worden! Een vreemde beslissing, want bij een nog grotere slijtage kunnen er zware ongelukken gebeuren en de kosten astronomisch”

De mannen waren duidelijk onder de indruk dat zij als experts naar Curaçao worden gehaald en zeer veel geld gestopt wordt in onnodige zaken en dat een main onderdeel het nog maar even uit moet houden!

“Ik garandeer u, binnen de kortste tijden zal Aqualectra weer moeten gaan schakelen omdat de generatoren het zullen begeven en verder hopen we dat er geen grote ongelukken gaan gebeuren.”

Ik hoorde het verhaal aan en mijn gedachten waren steeds van “Dit is werkelijk zoals men hier te werk gaat, namelijk lappen en niet werkelijk onderhouden”.

Na nog wat over het eiland gesproken te hebben ging ik weg en gaan we wachten op de grote boem op de Dokweg omdat blijkbaar het onderhoud niet uitgevoerd is zoals het behoort te zijn en dat allemaal om en rond geld. Wat dan ook frappant is, wie zal dan aangewezen worden als zijnde de schuldige? Voor mij is het na dit gesprek duidelijk; het management van Aqualectra maakt er werkelijk een potje van.

John H Baselmans-Oracle
MKK Curacao

 

March 23at 05:06am

Zie de nieuwe pagina's met zeer interessante informatie

Khazarian Mafia

Khazarian

Wijze les

wijze les

 

March 23at 05:04am

Verdachten vrij na vormfout politie

De drie mannen die verdacht worden van gewelddadige overvallen op Westpunt zijn vrij door een vormfout van de politie. Die bracht ze een uur te laat bij de rechtbank. Twee van hen worden ook verdacht van de mishandeling en beroving van twee Duitse toeristen, vorige week. Zij zijn direct na hun vrijlating weer opgepakt. Volgens het OM betekent vrijlating door een vormfout niet dat ze niet berecht worden. Dat staat er los van.

Point

Dit moeten we toeval noemen of wordt de drug nu niet aangeleverd aan bepaalde personen?

Duidelijk is nu toch wel dat politie en justitie samenwerken met criminelen. Het is in en in triest dat dit kan gebeuren en de vraag is dan ook "wanneer gaat men politie en justitie aanpakken?'

Politie

 

March 23at 05:03am

Your YouTube habits can be tracked by third parties

Israeli expert shows Even when they promise anonymity and encryption, video host sites can’t entirely hide users’ activities from governments, advertisers, hackersBY TIMES OF ISRAEL STAFF March 16, 2017, 5:29 am

Hackers, intelligence agencies and advertisers could be tracking your online video-watching habits, even when the sites in question, such as YouTube, provide encryption and promise anonymity, according to research by a Ben Gurion University cyber-security expert.


“It’s important to know that video encryption is not as secure as we once thought,” said Ran Dubin, a doctoral student at the Beersheba university’s Department of Communication Systems Engineering.
In a statement from the university announcing the discovery, Dubin described his method: “We built a simple yet robust machine-learning algorithm that can identify which video you watched — within a predetermined set of videos — with a high degree of accuracy. The algorithm is based on an in-depth study of how video services work, how video content is encoded and how a video player requests information to play it.”

According to the statement, “Dubin was able to use this algorithm to determine if someone had watched a specific video from a set of suspicious, terror-related videos. Intelligence agencies could access this technology for tracking terrorists or other suspicious individuals. Internet marketing companies could track the number and make-up of viewers watching an ad.”
The vulnerability is unlikely to be fixed, he said. “Google, YouTube’s parent company, is not likely to patch the gaps, since it would be prohibitively expensive to create a traffic obfuscation mechanism for every user’s every video request.”

Dubin presented the research at a recent Black Hat Europe cyber-security gathering in London.

The ability to track online video habits can have positive outcomes, Dubin noted. Besides the need for law enforcement and counter-terrorism to track suspected criminals and potential terrorists, tracking the videos being accessed can help internet service providers assess the quality of video-streaming experienced by their customers without compromising a video host site’s encryption.

“While internet service providers want to ensure they are providing high quality streaming, encryption has made accessing information much more challenging,” said Dubin. “This tracking algorithm could help.”

Point

Alles wat online is is eigendom van iedereen! Althans zo denken er velen over. Zo is alles na te trekken en weet men precies wat en hoe je gedrag is. Men hoeft er geen grote fratsen voor uit te halen omdat het op de servers al zo opgeslagen wordt. Het is een kwestie in de server te komen en de data binnenhalen.

You Tube

 

March 23at 05:01am

Vitamine weg uit groenten

De kwaliteit van onze andijvie, bloemkool en wortelen holt achteruit. In de afgelopen twintig jaar is de aanwezigheid van vitaminen en mineralen in de zogeheten vollegrondsgroente fors teruggelopen, soms met meer dan vijftig procent.

Dat komt voor een belangrijk deel door het injecteren van mest in al onze landbouwgrond. Dat gebeurt zo agressief dat er daardoor simpelweg te veel schadelijke stoffen in de bodem komen. Dat zeggen verschillende organisaties, waaronder de Stichting Milieubewuste Veehouderij, het adviesbureau Team Ecosys en Aquarius Alliance, een samenwerkingsverband van boeren en wetenschappers. Ook de landbouwuniversiteit van Wageningen is van mening dat deze praktijk de samenstelling van het bodemleven schaadt.

Kanker
Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat onze groente nauwelijks nog een nuttige stof als selenium bevat. (Mineralen worden door groente uit de grond gehaald. Vitamines worden aangemaakt uit mineralen.) Het is in elk geval zo laag dat het niet meer te meten is. Dat komt omdat de bodem in feite dood is.

"Een op de drie Nederlanders krijgt tegenwoordig kanker. Dat is veel hoger dan waar ook ter wereld", constateert Paul Blokker van de Vereniging tot behoud van boer en milieu. "Als we zo doorgaan komt de volksgezondheid in gevaar" , waarschuwt Blokker.

"De gemiddelde Nederlander heeft een gebrek aan zink, ijzer, selenium, koper, magnesium. En heeft een fors tekort aan vitamine A. In veel groente zit tegenwoordig geen vitamine C meer. Dan hebben we het over vollegronds groenteteelt, zoals bloemkool, wortelen en andijvie", waarschuwt Blokker.
"Het is er de afgelopen vijftien jaar uitgejast. Onze kasgroente, zoals tomaten en paprika, is nog wel steeds voedzaam, maar ook daar zit onvoldoende selenium in. In de hele wereld loopt het aantal mineralen en vitaminen in de voeding terug.

Maar in Nederland gaat het sneller dan elders." Blokker wijst met zijn beschuldigende vinger naar de veranderende bodem. Het verandert de gewassen. "Waarom neemt diabetes in Nederland explosief toe?" vraagt hij zich af. "Omdat we ondervoed zijn. Diabetes is hard op weg om volksziekte nummer een te worden."

In ons land zien we verder dat het percentage van mensen met overgewicht vanaf 1993, het jaar waarin de mestinjecties werden verplicht, sterk toeneemt. Van 1981 tot en met 1993 steeg dit met ongeveer 0,3% per jaar. Vanaf 1993 steeg het aantal mensen met overgewicht met 0,9% per jaar. Dat is drie keer zoveel. "Het is niet zo dat mestinjectie overgewicht veroorzaakt, maar dat door mestinjectie en door afname in het bodemleven de onbalans in planten van vitaminen, mineralen en spoorelementen is vergroot. Zo zijn met name zink, mangaan en chroom nodig voor de bloedsuikerregulatie."

De grondonderzoeklaboratoria in Nederland, zoals het BLGG en ALNN, bevestigen dat de aanwezigheid van mineralen qua gehalte beneden het streefniveau uitkomt.

Point

Het gaat goed, nog even en we eten alleen nog maar plastic

Groenten

 

March 22at 05:07am

Justitie Curaçao heeft nog geen benul

De vier slachtoffers van zaterdag
Twee dagen na de viervoudige liquidatie bij Parera op de toegangsweg naar Punda heeft de politie nog geen clou van wat er die zaterdagavond is gebeurd. Sterker korpschef Mauricio Sambo beklaagt zich openlijk over het feit dat zich nauwelijks getuigen hebben gemeld in de eerste uren na de moord op de 32-jarige Reegi Angelista, de 39-jarige Elery Cijntje, de 48-jarige Harold Francisca en Purcival Brooks, die 54 jaar oud was.

Point

Letterlijk zegt Sambo: "Het kan niet zo zijn dat in zo'n druk gebied als Parera op zaterdagavond, dat zo weinig mensen zich hebben aangemeld als getuigen." Een statement die voor allerlei uitleg vatbaar is. Bij voorbeeld: veel omstanders kennen de daders en zien de problemen al voor zich als zij de informatie delen met de politie.

De politie en de justitiële macht hebben geen "benul" van wat er werkelijk gaande is DE LAATSTE JAREN op Curaçao.

"Dom houden" is het motto en net doen of we niets weten anders zouden de ogen wel eens naar die kant kunnen gaan waar ze niet naar toe mogen gaan!
Vergeet niet, het is deze "macht" die bepaalt of je crimineel bent of niet!
Verder, de bewoners zijn gek om aan te geven wat er werkelijk is gebeurd dat zou ook hun kop kunnen kosten! Overigens weet je van deze zaken af moet je tegenwoordig in levende lijve je melden bij de justitiële criminele organisatie. Zodat zij jou je mond kunnen snoeren.

Anoniem bellen, bestaat niet! Het op papier zetten mag niet!!
Wat denkt de politie/justitie wel niet?

Justitie

 

March 22at 05:05am

Cocaïne is een ‘Haagse ziekte’ onder politici, zegt psychiater Bram Bakker

Voormalig PVV-woordvoerder Michael Heemels is volgens psychiater Bram Bakker niet de enige die een probleem had met de combinatie van cocaïne en alcohol.
De afgelopen tien jaar heeft de psychiater meerdere malen “politici van landelijke bekendheid” over de vloer gehad, vertelt Bakker maandag bij Pauw. Daar zat ook Heemels aan tafel om te praten over zijn verslaving.
“Dit is de Haagse ziekte”, aldus de psychiater. “Dit had de woordvoerder van Jesse Klaver ook kunnen overkomen.”
Hij vervolgt:

“Het is een hele ongezonde cocon waarin deze mensen opereren, waar grenzeloosheid de norm is. Die mensen verheerlijken dat ze zeven keer 24 uur campagne voeren, maar dat heeft natuurlijk een enorme prijs.”

Parlementair verslaggever Xander van der Wulp reageerde enigszins verbaasd op de opmerkingen van de psychiater. Volgens Van der Wulp zijn de politici van tegenwoordig juist ‘enorm fit’ vergeleken met vroeger. “Een politicus met een glas wijn bij de lunch is een bezienswaardigheid”, aldus de journalist.
Volgens Bakker zijn de gevallen er echter zeker, en komt het door de cocaïne dat drankgebruik minder opvalt. “Wat je over het hoofd ziet, is dat het gebruik van cocaïne de kans dat je als dronken in beeld komt verkleint. Cocaïne wordt echt als antikatermiddel ingezet.”

Als er inderdaad meer politici zijn die zo nu en dan een lijn coke snuiven, weten ze dat goed te verbergen. Er zijn niet erg veel gevallen van cocaïnegebruik bekend in de Tweede Kamer. Wel zijn er in 2006 door de online studentenzender CampusTV cokesporen gevonden op een damestoilet in de Tweede Kamer.

Point

Is niet alleen in Nederland. Het id algemeen bekend dat dit rond de wereld gaande is ook op onze eilanden. Er zijn mensen die ook hier zwaar gebruik maken van dit witte goud.

Zelfs is het ooit te zien als je goed naar de TV beelden kijkt!

Cocaine

 

March 22at 05:03am

Meerderemalen stemmen

Er gaan redelijk aannemelijke berichten rond dat er fraude is gepleegd U als mensen dient daar in te handhaven als u daar duidelijk bewijsbare aanwijzingen voor hebt. voor AMBTENAREN GELDT ER ZELFS EEN PLICHT ART 162 strafvordering Let op mensen we zijn vrij soevereinen mensen onder de wet! DE WET staat boven die regelgeving van die publiek verenigingen zij bestaan alleen bij de machtigingen van de stemmers te mogen handelen onder de wet in ambtseed die niet te overtreden en niet over te gaan tot schendingen van het recht. de wet is eenvoudig en ieder word "geacht" de wet te kennen. niet doden niet stelen niet dwingen simpeler kan het niet. je hebt geen verbintenis met die verenigingen als je niet gestemd hebt. breken ze hun ambtseed verbreken ze het vertrouwen dat bij machtiging in het stemmen is gegeven en zijn ze wederrechtelijk en onrechtmatig handelend dus starfbaar in aangifte! het volk dient dan ook zelf zijn recht te handhaven in de vrijheid van ons begrip in westerse beschaving volgens internationaal recht art 30 UVRM onvoorwaardelijk. Nederlands strafrecht is je vrijheid gegarandeerd op art 284 sr privaatrechtelijk wederrechtelijk handelen en 365 op publiekrechtelijk wederrechtelijk handelen deze links of rechts om leiden naar art 273f sr de mensen moeten dan wel aangifte van de schendingen van hun recht doen dat via stalking art 285 b SR gedaan word op hun recht zo ook beschreven in art 285 SR voor mensen die belangstelling hebben in hun "vrijheid" en hun "recht" als wel hoe zij dat kunnen handhaven met de wet!!!! is hier een goede site dit even na te kijken op de voorgenoemde wets artikelen.

https://www.youtube.com/watch?v=7X2A_SY3H1w
https://www.youtube.com/watch?v=xuVQSpzKnNU
http://www.ad.nl/dossier-verkiezingen-tweede-kamer/puinhoop-met-stembiljetten-enlsquo-dit-mag-nooit-meer-gebeurenenrsquo~acfeefc3/

Point

De Nederlandse verkiezingen staan bol van de fraude en vieze praktijken die zijn gehanteerd om maar te winnen.

VVD was dus kennelijk de opperbaas hierin en zie deze filmpjes en artikelen maar eens als bewijs.

 

March 22at 05:01am

Laptop van geheim agent met plattegrond van Trump Tower gestolen

De Amerikaanse geheime dienst heeft vandaag meegedeeld dat een laptop gestolen werd uit de wagen van een van hun agenten in New York City. Op het toestel staat gevoelige informatie.

Op gezag van politiebronnen meldt ABC News dat op de laptop plattegronden staan van de Trump Tower, informatie over het onderzoek naar het gebruik van een private e-mailserver door Hillary Clinton en andere gevoelige informatie die betrekking heeft op de nationale veiligheid.
The New York Daily News schrijft dat de autoriteiten al twee dagen op zoek zijn naar de computer die gisterochtend uit het voertuig van de agent werd gestolen in de wijk Brooklyn. Enkele andere voorwerpen die ook gestolen werden, waaronder munten en een zwarte tas met het logo van de geheime dienst, werden later teruggevonden.

CBS News citeert politiebronnen die beweren dat sommige documenten op de computer ook belangrijke informatie bevatten over paus Franciscus.
Hoewel er op de laptop geen informatie te vinden is over het Witte Huis of buitenlandse regeringsleiders, kunnen de gegevens op het toestel de nationale veiligheid wel in het gedrang brengen, zo vertelt een agent aan Daily News. "Er staan gegevens op die erg gevoelig zijn. Ze zijn echt geweldig in paniek."
CNN citeerde vandaag ook een bron binnen de geheime dienst die meedeelde dat de man die vorige week over het hek van het Witte Huis klom minstens vijftien minuten ongestoord rondliep op het domein voor hij bij de kraag werd gevat.

Point

Toevallig? Nu geloof maar van niet,

Er wordt alles aan gedaan om deze man aan de kant te zetten en dat gaat ook lukken.

Een kogel is altijd te plaatsen in een hoofd en hij zal niet de eerste zijn.
Daarnaast is de weg van vergiftiging wat momenteel veel gebeurt in de maffia wereld.

Het is een spel, gevaarlijk spel en politiek is niets anders dan de pias te zijn van de ware macht.

Tower

 

March 21at 05:11am

Steeds meer mensen ziek door overdaad aan geluid

Geen muziek, geen piepjes van de smartphone en geen geruis van het dagelijks verkeer. Mensen zijn er bang voor. Bang voor een oorverdovende stilte. En dat is opmerkelijk, vooral als je bedenkt dat steeds meer mensen ziek worden van een overdaad aan geluid.

Zeker, het is een merkwaardige paradox in deze tijd van ernstige overprikkeling: terwijl er sprake is van geluidsverslaving, zakken steeds meer mensen door hun geestelijke hoeven omdat zij al het geluid niet meer kunnen verdragen.

Verslaving

Maar misschien is het ook wel logisch. Want, zoals bij elke verslaving, zorgt nu juist de overdaad voor een totale ontregeling van lichaam en geest. Het portier van de auto is nog niet gesloten of de knop van de radio is alweer aangezet. De deur van het huis is nog maar net dichtgevallen of de televisie wordt aangezet om maar geen eng verlaten gevoel te ervaren.

En wanneer het mobieltje langer dan slechts een paar minuten geen teken van leven geeft, is er al een angstig vermoeden dat de verbinding met de buitenwereld is afgesloten.

Wijnberg

 

March 21at 05:09am

Ziek van al het lawaai,maar doodsbang voor de stilte

Geen muziek, geen piepjes van de smartphone en geen geruis van het dagelijks verkeer. Mensen zijn er bang voor. Bang voor een oorverdovende stilte. En dat is opmerkelijk, vooral als je bedenkt dat steeds meer mensen ziek worden van een overdaad aan geluid.

Geluidsverslaving
Zeker, het is een merkwaardige paradox in deze tijd van ernstige overprikkeling: terwijl er sprake is van geluidsverslaving, zakken steeds meer mensen door hun geestelijke hoeven omdat zij al het geluid niet meer kunnen verdragen.

Maar misschien is het ook wel logisch. Want, zoals bij elke verslaving, zorgt nu juist de overdaad voor een totale ontregeling van lichaam en geest. Het portier van de auto is nog niet gesloten of de knop van de radio is alweer aangezet. De deur van het huis is nog maar net dichtgevallen of de televisie wordt aangezet om maar geen eng verlaten gevoel te ervaren.
En wanneer het mobieltje langer dan slechts een paar minuten geen teken van leven geeft, is er al een angstig vermoeden dat de verbinding met de buitenwereld is afgesloten.
Als je elke dag moet leven met extreme angsten

Bang voor stilte
Opvallend in mijn eigen psychologische praktijk is hoe mensen reageren op stilte. Zelf vind ik het wel prettig als er een gespreksstilte valt, vooral omdat ik dan even rustig de tijd kan nemen om alles wat al gezegd is in mij op te nemen.
Maar de meeste patiënten worden meteen wat onzeker en gespannen en reageren met opmerkingen als ‘Sorry, ik weet het even niet’ of ‘Heb ik iets verkeerds gezegd?’ en ‘Mijn verhaal is misschien wel zo onduidelijk dat jij er ook weinig van kan zeggen’.

Uitknop
Ook gebeurt het nogal eens dat een patiënt gaat ratelen om maar geen stilte te hoeven ervaren. Vervolgens moet ik dan omstandig uitleggen dat de geest juist stilte nodig heeft om te kunnen ontspannen. En dat belangwekkende gedachten en gevoelens dan als vanzelf opkomen.
Soms zeg ik ook: ‘Goede muziek is niet een onophoudelijke reeks noten achter elkaar, maar kenmerkt zich juist door de betekenisvolle rustmomenten tussen de noten in’.
Grappig is het hoe verschillend mannen en vrouwen reageren op contactuele stilte. De vrouw kletst alle contactgaten dicht. En de man zou het liefst op de uitknop drukken om haar stil te krijgen.

Point

Stilte is iets waar de mens in deze tijd nauwelijks nog tegen kan. Door het vele lawaai weet men niet meer hoe de natuur werkt en wat deze inhoudt voor ons bestaan. Het is mooi te lezen dat er eindelijk onderzoek naar gedaan is en dat men duidelijk ziet dat de mens een slaaf is van herrie en drukte. De stadsmens is een stress wezen wat niet meer weet te leven met de natuur.

 

March 21at 05:06am

Colombiaanse autoriteiten leiden media rond in ‘narco-museum’

De haven van Tumaco (Colombia) ligt vol met cocaïnesmokkel gebruikte duikbootjes

Een dozijn duikboten, torpedo’s en ander zeevarend materieel. De haven van het Colombiaanse Tumaco, in het zuidwesten van Colombia, aan de Pacifische Oceaan, ligt vol met in beslag genomen boten die ooit zijn gebruikt in de drugshandel.

Duikboot1

Point

Is mijn vraag; wanneer worden de lokale duikbootjes eens in de gaten gehouden? Want hier is ook veel gaande onder op de oceaan bodem

Duikboot2

 

March 21at 05:04am

Anne Frank Hoax: Finally, an Admission

THE COPYRIGHT to the book The Diary of Anne Frank is owned by the Anne Frank Fund of Basel, Switzerland. Because Anne Frank died of typhus in 1945, any book written by her would have entered the public domain in 2015. To prevent that (so they can keep profiting from sales), the Fund has admitted that much of the text was interpolated after the end of World War 2 by Otto Frank, who was Anne Frank’s father. (ILLUSTRATION: Otto Frank, collage artist and salesman extraordinaire.)

Of course, this has been known in certain circles for quite some time. Parts of the text, although attributed to Anne Frank, show a distinctly different handwriting. Also, parts of the text were originally written with ink from a ballpoint pen, and those first came into popular use in 1951. There has long been a number of tell-tale clues that The Diary of Anne Frank isn’t what it purports to be, but rather is largely fictional and written by someone other than Anne Frank.

But the Jews in charge of that book have never before admitted this obvious fact — until now. And the reason they’re doing it now is money. From now on, you’ll be hearing how Otto Frank, being very well-informed about his daughter’s experiences, was merely acting as her ghost-writer, putting in nothing other than what actually happened. The Jews won’t give up any more than they have to, in order to keep this financial resource productive for themselves.
The Wikipedia entry on the matter relates “In 2015 the Anne Frank Foundation made an announcement, as reported in the New York Times, that the diary was co-authored by Otto Frank. According to Yves Kugelmann, a member of the board of the foundation, their expert advice was that Otto had created a new work by editing, merging, and trimming entries from the diary and notebooks and reshaping them into a ‘kind of collage,’ which had created a new copyright. Agnès Tricoire, a lawyer specializing in intellectual property rights, responded by warning the foundation to ‘think very carefully about the consequences.’ She added ‘If you follow their arguments, it means that they have lied for years about the fact that it was only written by Anne Frank'”

I wonder what all those judges in Germany are thinking now. For many years, they’d been deciding civil and criminal defamation cases involving The Diary of Anne Frank in favor of Otto Frank, who claimed that the book was the work of his daughter alone — and who wailed he was being defamed and harmed by revisionist historians who said that she wasn’t. And now it turns out that the revisionists were right all along. All the time. And Otto Frank, who won every case, should have lost every case. The German courts did the wrong thing over and over again for almost half a century.

Point

Het duistere verhaal van een Anne Frank waar een hele show omheen is verzonnen. Maar langzaam maar zeker komt het ware verhaal naar buiten.

Anna

 

March 21at 05:02am

Verbod op kwik in vullingen bij kinderen

Tandartsen in de EU-landen mogen vanaf volgend jaar juli geen kwik meer gebruiken in vullingen bij kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Het Europees Parlement steunde dinsdag in ruime meerderheid een wet die dit regelt.
Tegen 2030 zou het giftige zware metaal helemaal taboe moeten zijn in amalgaamvullingen. Een eerder voorstel om dat eind 2022 in te laten gaan bleek niet haalbaar. In EU-landen als Nederland, Duitsland, Zweden en Frankrijk zijn tandartsen al zeer spaarzaam met kwik.
Van de 75 ton kwik die jaarlijks in de EU wordt gebruikt gaat een kwart naar de tandheelkunde. De dinsdag aangenomen wetgeving zorgt voor een verdere beperking van de import en voorziet op termijn in een kwikverbod bij productieprocessen. Ook aan de opslag van vloeibaar kwik komt een eind.

'Grote overwinning'

Europees parlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) sprak van 'een grote overwinning voor de volksgezondheid en het milieu'.

Point

Eindelijk is er een doorbraak en deze vuile kwik vullingen. Wanneer gaat het overal verdwijnen in de tandartspraktijken?

 

Tandarts

 

March 20at 05:08am

Opinion

Waarom krijgt heer Schotte (nog) niet de kogel?

We zijn in de tijd beland dat men eerst schiet en dan vraagt. De Zuid Amerikaanse methode is nu overgewaaid naar onze eilanden en heeft de Italiaanse methode van met criminelen omgaan, verdrongen.

Heer Wiels was in 2013 geen slachtoffer van een of andere bende noch van de reguliere maffia. Hij kreeg de kogel omdat hij niet voldeed aan de absolute elite en top die alles bepalen en regelen in de politiek. Heer Helmin Wiels ging een te eigen weg volgen en zo was ook bijvoorbeeld heer Betico Croes van Aruba een slachtoffer van diezelfde groep.

We zien nu duidelijk vreselijk grote verschuivingen in de politiek. Niet alleen hier maar ook internationaal. Maar we zien ook een heer Schotte vele fratsen uithalen om de reguliere groep het politieke leven moeilijk te maken. Niets gebeurd er met deze clowns en alles wordt in een comedie gewikkeld via processen. Heer Schotte kan zich dit veroorloven omdat hij gesteund wordt door de absolute elite top. Zijn hele weg is al uitgestippeld en de elite weet als enige de reden van dit spel. Dat maakt waarom deze man door engelen, god en alles wat beschermend is, tot dusver in bescherming wordt genomen.

Laten we eerlijk zijn, je kunt een kogelvrij vest dragen en 4 tot 6 mensen om je heen hebben staan met wapens, maar één simpele sluipschutter kan met één kogel deze man het leven ontnemen! Deze mensen zijn simpel in te huren en de job zal clean gedaan worden! Ze zijn regelmatig in een hotel in Punda en doen zeer regelmatig hun job op dit eiland. Heel duidelijk is dat deze “gasten” geen strobreed in de weg gelegd worden. Justitie is op de hoogte van hun namen en wanneer ze hier in het hotel zijn!

Maar het schot wordt voorlopig (nog) niet gelost omdat het (nog) niet mag gebeuren! Heer Schotte is een geschenk uit de hemel voor de elite groep. Hij doet precies wat ze hem opdragen en van zijn kant, hij geniet van de macht en het spel. Voor hoelang, is de vraag want zodra het doel van de elite bereikt is zullen ze hem zeker sturen naar de eeuwige jachtvelden, net zoals zijn voorgangers.

Nu zou je als heer Schotte zeggen van; “dan rek ik mijn opdracht zo lang als mogelijk en zo lang zal ik dan nog zeker leven” maar zo werken de elite niet. Aan alles zit een tijd en een prijs verbonden. De kogel ligt duidelijk klaar en dat is zeker met het spel wat er gespeeld wordt. De vraag is wanneer zal deze geladen worden en afgevuurd?

Bij heer Croes en Wiels was het op een verrassend moment. We zullen zien.

John H Baselmans-Oracle

 

March 20at 05:06am

Topic

Vier doden bij schietpartij op Curaçao

Op Curaçao zijn zaterdagavond bij een schietpartij in de wijk Berg Altena vier doden gevallen. Dat melden lokale media op het eiland. Er werd geschoten vanuit een rijdende auto. Alle slachtoffers zouden jonge mannen zijn.
Volgens lokale media was één slachtoffer ter plekke dood. De andere drie slachtoffers overleden op weg naar het ziekenhuis en in het ziekenhuis.
In 2013 werden voor hetzelfde winkeltje op kerstavond drie mensen neergeschoten. Berg Altena is een wijk in Willemstad, in de buurt van het toeristische centrum.

snek

Bendeoorlogen

Het eiland wordt geteisterd door vaak drugsgerelateerde bendeoorlogen met tal van liquidaties. In juli vorig jaar werden ook al in één weekend vier mannen neergeschoten, waarvan drie op de parkeerplaats van het grote bordeel Campo Alegre. Ook heeft een ruzie tussen twee rappers al aan meerdere mensen het leven gekost.

vier

Point

Het stuk in de Telegraaf is weer eens een mooi verhaal wat nergens op slaat. We praten hier niet over een bendeoorlog maar over de wisseling van de macht in de drugswereld.

Lang is geweest dat de Italiaanse maffia alles in handen had wat gokken en drugs was. Maar sinds 2010 is er een nieuwe speler in het spel gekomen en dat is de Zuid Amerikaanse maffia. Hun manier van werken is anders en is precies zoals ze het in Colombia en Zuid Amerika doen. Bij slecht betalen of leugens verkopen krijg je eerst de kogel en dan worden er vragen gesteld!

De Italiaanse maffia was van afpersen en je wereld om je heen kapot maken maar dat duurt te lang volgens de Zuid Amerikanen. Zij schieten en gaan dan verhaal halen bij de familie die dan maar al te graag over de brug komen.

Het is duidelijk dat justitie het al lang goed vindt en zelfs een handje helpt. Ja, ze weten dat de huurmoordenaars hier zijn, ze laten het toe en weten welk hotel ze doorgaans zitten. Allemaal met namen en toenamen doorgegeven maar er wordt niets mee gedaan.

Het zal wel zijn omdat het schriftelijk is gebeurd en het dan geregistreerd moet worden. Een andere verklaring is er niet voor te vinden.

Als nog extra update:
Het waren 4 personen op die plaats die vermoord zijn maar er waren 3 elders waar nergens een melding van te vinden is omdat deze stil gehouden worden.

 

March 20at 05:04am

George Jamaloodin Persbericht

IN DE KWESTIE JAMALOODIN – Het Openbaar Ministerie is te Kwade trouw, betracht machtsmisbruik en is onsportief

Willemstad, 18 maart 2017: De heer George Jamaloodin heeft kennisgenomen van het persbericht van het Openbaar Ministerie waarin melding wordt gemaakt van zijn aanhouding in Venezuela. Deze aanhouding vond plaats op verzoek van het Openbaar Ministerie. De heer Jamaloodin acht zowel het verzoek om zijn aanhouding alsook de wijze waarop dat wereldkundig is gemaakt getuigen van kwade trouw, machtsmisbruik en onsportiviteit.

Kwade trouw
Bij brief van 7 september 2016 van officier van justitie mr. J. Beliën gericht aan raadsman Wilsoe heeft openbaar ministerie de wens geuit de heer Jamaloodin te willen verhoren in het kader van een drietal onderzoeken en bovendien voornemens was hen in het kader daarvan in hechtenis te nemen [Bijlage I].
Hierop volgde enkele uitwisselingen. Bij e-mail bericht van 8 februari 2017 [Bijlage 2] heeft raadsman Wilsoe voor het laatst het volgende voorstel gericht aan het openbaar ministerie:

“Geachte heer Belien,
Met referte aan uw schrijven, d.d. 7 september 2016, kan ik u thans, namens de heer Jamaloodin berichten, dat hij, tot zijn spijt, langer in het buitenland moet verblijven dan hij voornemens was en/of had kunnen voorzien.
Hij heeft mij, derhalve, verzocht om u te berichten dat, teneinde de kwesties als vermeld in uw eerdergenoemde brief alsnog zo snel mogelijk tot een afronding te leiden, hij zich beschikbaar houdt om via Skype u daarover te woord te staan.
Mijnerzijds wil ik daaraan toevoegen dat, gelet op de efficiëntie waarmee de zitting met de rechter-commissaris op 29 september 2016 plaats heeft gevonden, ik het volste vertrouwen heb dat zulks niet alleen binnen de wettelijke kaders past maar dat het bovendien naar ieders tevredenheid kan geschieden”
Op dit voorstel van Jamaloodin ‘s raadsman antwoorde de officier van justitie als volgt [Bijlage IV]:

“Geachte heer Wilsoe;
Dank voor uw aanbod, maar ik zou eigenlijk niet weten wat ik met verdachte zou moeten bespreken.
Bovendien bevindt hij zich in een buitenland; als opsporingsambtenaar staat het mij niet vrij om zonder rechtshulpverzoek een gesprek met een verdachte voeren.
Met vriendelijke groet
Joris Beliën”

Uit dit antwoord blijkt ten eerste dat het openbaar ministerie, kennelijk niet langer belang hechte aan het verhoren van de heer Jamaloodin, maar ook dat er geen rechtshulpverzoek was uitgegaan naar Venezuela of waar dan ook.
Thans blijkt de officier van justitie hetzij heeft nagelaten om de waarheid te spreken, dan wel dat toen de omstandigheden gewijzigd waren en men nu wel weer de heer Jamaloodin wenst te horen, dit bewust verzweeg. Hiervoor is geen rechtvaardiging te bedenken anders dan dat het openbaar ministerie zoveel mogelijke schade wenst te berokkenen aan Jamaloodin’s reputatie. Immers, waarom is aan de raadsman niet gevraagd of de heer Jamaloodin alsnog naar Curacao zou willen komen voor verhoor? Het openbaar ministerie heeft nota bene minder dan een jaar geleden beaamt dat hij vrij is om te reizen.

Machtsmisbruik
Vrijheidsbeneming, ook voor verhoor, is een uiterste middel waarnaar slechts moet worden gegrepen wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt. Dus, aanhouding, voorarrest en in verzekering stelling behoren volgens het geldig internationaal recht een laatste redmiddel te zijn waartoe men pas overgaat als het doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Rule 6.1 van de United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures, de zgn. “Tokyo Rules”, luidt dan ook:
“pre-trial detention shall be used as a means of last resort in criminal proceedings, with due regard for the investigation of the alleged offence and for the protection of society and the victim”.
Nu dat de heer Jamaloodin bereid en beschikbaar was om te worden verhoord, eventueel via Skype, getuigd het van machtsmisbruik om zijn aanhouding in Venezuela te verzoeken en bovendien middels een persbericht daar ruchtbaarheid aan te geven.

Onsportief
De heer Jamaloodin verdenkt het openbaar ministerie van onsportiviteit in deze. Deze stap komt immers vlak nadat het openbaar ministerie bekend is geworden dat de heer Jamaloodin een internationale rechtszaak heeft aangespannen tegen het Koninkrijk wegens zijn behandeling in het Maximus-onderzoek. Omdat het openbaar ministerie zich niet dient te verantwoorden tegenover een internationaal rechtsorgaan en vreest niet weg te zullen kunnen komen met de praktijken die de lokale rechters wel hebben getolereerd, besloot zij op deze wijze wraak te nemen tegen de heer Jamaloodin.
De heer Jamaloodin laat zich echter niet afschrikken en zal zich met alle rechtsmiddelen verweren om zijn onschuld gestand te doen.

George Jamaloodin
Valencia, Venezuela
18 di Mart 2017

Point

Dat er veel meer gaande is duidelijk en waarom wordt er alleen een hoekje aangepakt van de vuile politiek? Het is overduidelijk dat het Openbaar Ministerie en de gehele justitie gederigeerd worden door een bepaalde vuile groep.

Jamaloodin


March 20at 05:02am

5 Signs The Matrix Of Control Is Rapidly Evolving

“As the Matrix in the movie was used to facilitate the exploitation of humans, so the current ideological Matrix was created for, and serves to exploit us, turning us into unthinking workers and consumers—slaves of the ruling elite who themselves are trapped in the Matrix… few of us are able to escape the Matrix. We do not even know it exists.”
The matrix is a metaphor for a society bound to increasingly direct and indirect controls, limitations, and penalties. It is a web of influence that forces individuals to act and react in accordance with stated and unstated rules of which individuals do not create.
An awakening has undoubtedly been unfolding in recent years, and many more people are becoming aware of just how deeply controlled our lives are; however, at the same time, the matrix itself is evolving, and the programs and plots in place to clamp down on our conscious development are growing more restrictive with each passing year.
Consider the following examples of how the matrix is evolving around us:

1. The Great Leap Forward of the Technocracy
We are being pushed headlong into a technocratic future, where humanity will be trumped by a scientific dictatorship which invades every aspect of our private lives.
Our cashless future is almost here. AI is in control of the financial markets. Robots are taking over jobs, taking over the task of state murder, and becoming sex partners. Smart phones track our every move and record our conversations. Our homes are infested with smart devices, the Internet of Things, which now provide direct surveillance for the government. Our brains are scanned in public and our identities stolen with biometrics.

2. A Cultural Revolution is Underway
The circus and actual reality are now indistinguishable from one another, and even our president is a reality TV star. Biological identity is being trumped by a confusing morass of socially preferred pronouns. Public discourse is impossible, as rational thought and polite debate aren’t dramatic enough to hold our attention. Violence and intolerance are cheered on as people videotape fights rather than break them up. Porn culture has broken out into the mainstream, and debauchery is praised. People are more polarized than ever, preferring echo chambers and group-think to individual ideas and genuine self-expression.

3. Permanent Warfare is the Health of the State – No Questions Asked
No matter how hard he digs at his memory, Winston is uncertain whether a time existed when Oceania was not at war with someone. ~George Orwell, 1984
Since 9/11, the Orwellian permanent war has firmly entrenched itself in public consciousness, and now so very few even bother to address the possibility of a world at peace. War is paramount to our economy, and without it, the economy would crash. There is no debate when it comes to military expenditures, and no forum to redress or renounce grievances related to putting so many of our resources into the destruction of others. There is no body count of our soldiers, of our enemies, or even of the innocents caught in the crossfire. It just doesn’t matter anymore.

4. Government Does What it Wants with No Redress
Members of the government and the elite are clearly above the law, and the law is now apparently in place for the plebs, the slaves, to obey.
The elite are free to financially plunder and conquer any nation. The government aids and abets real terrorism by covertly funding and arming our manufactured enemies. Pedophilia and sex-trafficking by the elite are coming into the light; however, mainstream media gives these types of criminals a pass, refusing to seriously investigate any allegations of such terrible crimes. An unconstitutional police state now does whatever it wants, and every day we see more police brutality and more usurpations of individual rights by the alphabet agencies created by the state to harass and plunder the people. There is no recourse for those who’ve been victimized by industrial crimes which destroy and pollute our environment.
Government does what it wants.

5. The Pharmacological Annihilation of the Individual Moves into Overdrive
In light of a growing epidemic of opioid addiction and overdoses, it is being revealed that doctors and pharmaceutical companies are making a killing by turning people into dependents of the pharma state. Anxiety and depression are more rampant than ever, and one in six Americans is on psychiatric drugs. Stress is being amped up in every way possible, and the individual is lost at sea in the medical industrial complex which prohibits natural cures and medicines while pushing pills on the public.

Final Thoughts
Some liken the matrix system to a fish tank, where outsiders create the stage on which we play out our lives, and we never fully realize that our world is created and governed by a hidden hand. Others relate better to the metaphor presented in the movie, The Matrix, where humans are used as batteries, to fuel the livelihoods of overlords, and are kept acquiescent by a detailed and indulgent false reality.
Either metaphor does well in conceptualizing contemporary life, but without recognition of the hidden chains which confine our progress and steer our development, we have no hope of ever realizing true freedom on this glorious earth. As in Plato’s cave, if we only focus on the manufactured shadow reality, we miss the big picture, and along with it, the opportunity to live a joyous, meaningful and unrestricted life.
The matrix has all of us, and it has just evolved.

Point

Misschien eens interessant dit artikel te gaan lezen wat er werkelijk gaande is
xirtam

Matrix

 

March 20at 05:00am

The Oldest Book In The World
Reveals Lessons That Are More Relevant Now Than Ever

According to the records the oldest book in existence is- The Etruscan Gold Book which was discovered early last century whilst digging a canal off the Strouma river in Bulgaria. This book is thought to be 2,676 years old and is made of pure 24 carat gold.

However there is an older book in existence, and while it is not the oldest text known to exist, it is the first written on paper (papyrus) and dates from 2414-2375 BC making it over 4000 years old.

Instruction of Ptahhotep is of Ancient Egyptian origins and was written by Ptahhotep, a vizier who worked under King Isesi of the Egyptian Fifth Dynasty. The book is full of wisdom which is just as important now as when written, here is some of the lessons it contains transcribed from the original by Battiscombe G. Gunn.

The Ethics of Argument

If thou find an arguer talking, one that is well disposed and wiser
than thou, let thine arms fall, bend thy back, be not angry
with him if he agree (?) not with thee. Refrain from speaking evilly;
oppose him not at any time when he speaketh. If he address thee as one
ignorant of the matter, thine humbleness shall bear away his
contentions.

If thou find an arguer talking, thy fellow, one that is within thy
reach, keep not silence when he saith aught that is evil; so shalt thou
be wiser than he. Great will be the applause on the part of the
listeners, and thy name shall be good in the knowledge of princes.

If thou find an arguer talking, a poor man, that is to say not
thine equal, be not scornful toward him because he is lowly. Let him
alone; then shall he confound himself. Question him not to please
thine heart, neither pour out thy wrath upon him that is before thee;
it is shameful to confuse a mean mind. If thou be about to do that
which is in thine heart, overcome it as a thing rejected of princes.

Following The Heart

Follow thine heart during thy lifetime; do not more than is
commanded thee. Diminish not the time of following the heart; it is
abhorred of the soul, that its time [of ease] be taken away. Shorten
not the daytime more than is needful to {47} maintain thine house.
When riches are gained, follow the heart; for riches are of no avail if
one be weary.

Leadership

If thou be a leader, cause that the rules {49} that thou hast
enjoined be carried out; and do all things as one that remembereth the
days coming after, when speech availeth not. Be not lavish of favours;
it leadeth to servility (?), producing slackness.

If thou be a leader, be gracious when thou hearkenest unto the
speech of a suppliant. Let him not hesitate to deliver himself of that
which he hath thought to tell thee; but be desirous of removing his
injury. Let him speak freely, that the thing for which he hath come to
thee may be done. If he hesitate to open his heart, it is said, ‘Is it
because he (the judge) doeth the wrong that no entreaties are made to
him concerning it by those to whom it happeneth?’ But a well-taught
heart hearkeneth readily.

How To Treat Your Wife

If thou wouldest be wise, provide for thine house, and love thy
wife that is in thine arms. Fill her stomach, clothe her back; oil is
the remedy of her limbs. Gladden her heart during thy lifetime, for
she is an estate profitable unto its lord. Be not harsh, for
gentleness mastereth her more than strength. Give (?) to her that for
which she sigheth and that toward which her eye looketh; so shalt
thou keep her in thine house….

The Test Of Friendship

If thou wouldest seek out the nature of a friend, ask it not of
any companion of his; but pass a time with him alone, that thou injure
not his affairs. Debate with him after a season; test his heart in an
occasion of speech. When he hath told thee his past life, he hath made
an opportunity that thou may either be ashamed for him or be familiar
with him. Be not reserved with him when he openeth speech, neither
answer him after a scornful manner. Withdraw not thyself from him,
neither interrupt (?) him whose matter is not yet ended, whom it is
possible to benefit.

There are a total of 42 sections which Ptahhotep talks about in The Teachings Of Ptahhotep you can get the full copy with intro and other transcriptions HERE
https://archive.org/stream/theinstructionof30508gut/pg30508.txt

Book


March 19at 05:07am

Contrasten

Gisteren vierde Aruba feest.

En hun vrijheidsstrijder heer Croes heeft tenminste nog nakomelingen in zijn strijd.

Anders is het op Curacao waar Helmin Wiels verraden is door zijn eigen partij en zijn mensen om hem heen.

Hij is voor niets gestorven omdat niemand zijn strijd heeft doorgezet

Croes Wiels

 

March 19at 05:05am

De farce fluoride

Zoals ik al eerder schreef er is niets gewonnen NIETS zal veranderen

"Loze belofte Staten
Aqualectra kan niets met motie; is slechts ‘mooi gebaar’
Alles wijst erop dat de motie die afgelopen dinsdag in de Staten is aangenomen om fluoride ‘per direct’ uit het drinkwater te verwijderen een belofte is die de nieuwe meerderheid in de Staten niet kan waarmaken."

Uit navraag blijkt dat Aqualectra echter alleen op basis van een landsverordening - een wet - kan handelen en een landsverordening ka niet per direct - of zelfs zoals onafhankelijk Statenlid Gassan Dannawi vol overtuiging stelt ‘binnen zes weken’ - ingaan.

Een landsverordening moet immers een lang proces van maanden doorlopen langs verschillende adviesorganen en uiteindelijk ook de Staten.
In gesprek met deze krant laat Aqualectra-directeur Darick Jonis weten dat het nutsbedrijf niet nkan handelen op basis van neen motie, maar alleen op basis van een landsverordening.

De motie is een mooi gebaar, maar daar kan Aqualectra niets mee”, stelt de directeur van het nutsbedrijf dan ook."

Fluor


March 19at 05:03am

‘London Bridge is down’

Operational codeword for the Queen’s death leaked

Extensive plans for managing the immediate aftermath of the death of Britain’s longest-reigning monarch have been revealed.
When George VI passed away, the news was delivered with the words “Hyde Park Corner.”

According to the Guardian, the code words used to announce the passing of Queen Elizabeth II will be “London Bridge is down.”
Sir Christopher Geidt, the Queen’s private secretary and a former diplomat who was given a second knighthood in 2014, will be the first official to deliver the news of her death.

The prime minister will be awoken, if they are not already up, by civil servants who will say “London Bridge is down,” a codeword aimed at keeping switchboards at Buckingham Palace from learning the news.
The Foreign Office Global Response Centre, which is based at an undisclosed address in London, will deliver the news to 15 governments outside the UK where the Queen is head of state, as well as the 35 Commonwealth states where the monarch has been a symbolic leader since 1945, the newspaper reports.While the BBC has been the first to break the news of royal deaths since the 1930s, the news will on this occasion be delivered as a newsflash to the Press Association, and the global media thereafter.
The death of Queen, who has reigned for more than 63 years, will be reported to the public much faster than it took to announce the death of George VI. The King was found dead at 7:30am on February 6, 1952, but the BBC did not announce his passing until 11:15am.The news of the Queen’s death will dominate the headlines for days and months, with news organisations already stacking up stories to run in the aftermath.
The Times, for example, has already racked up stories for 11 days worth of coverage.

Broadcasters ITN and Sky News have reportedly been rehearsing the announcement of the Queen’s death, referring to her with the pseudonym ‘Mrs Robinson,’ and signed contracts with royal experts to speak exclusively on their channels.

One expert told the Guardian: “I am going to be sitting outside the doors of the Abbey on a hugely enlarged trestle table commentating to 300 million Americans about this.”
The BBC will have the ‘radio alert transmission system’ (Rats) activated, a cold-war era alarm designed to set off in case of national emergency.
Britain’s commercial radios will start flashing “obit lights,” which alert DJ’s in the studio to play appropriate songs in the run up to the news being announced.

Point

We zullen zien want voorlopig zal men deze vrouw niet dood verklaren. Dat zagen we bij Friso, Castro en onder andere Mandela.
Men moet eerst de zaken goed regelen en dan worden de berichten verspreid.

London

 

March 19at 05:01am

NASA Observes Object Coming Out Of A Blackhole For The First Time Ever

Commonly held belief and scientific proof holds true that black holes suck matter in rather than spewing them out. But NASA has just found some curious evidence around a supermassive black hole named Markarian 335.
Two of NASA’s telescopes, including the Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR), observed what is believed to be a black hole’s corona launching away from the supermassive black hole. That event was then followed by a large pulse of X-Ray energy.
This is the first time we have been able to link the launching of the corona to a flare,” Dan Wilkins, of Saint Mary’s University, said. “This will help us understand how supermassive black holes power some of the brightest objects in the universe.

Black hole

Fiona Harrison, the chief investigator at NuSTAR, admits that the energy source is “mysterious”. According to Fiona, the ability to record the event would in theory be able to provide clues about the black hole’s (Markarian 335) size and structure as well as information as to the nature of black holes.

Point

Langzaam maar zeker krijgen we te horen dat veel van de energie afhangt.
In verklaringen zien we meer en meer dat het dus de energie is waar alles om draait.

Het is een kwestie van tijd (die niet bestaat) voordat de mens de geheimen van het leven gaat doorzien.

Of weet men het wel maar wil men deze gegevens niet vrijgeven?

 

March 18at 05:08am

Topic

Anti-Cariben-ideetjes VVD kunnen ijskast in

Grootste of niet, de VVD kan haar wens Curaçao, Aruba en Sint Maarten het Koninkrijk uit te duwen voorlopig in de ijskast parkeren.

Dat is een van de conclusies die kan worden verbonden aan de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing. Die hoeft vanuit Caribisch standpunt bekeken om meerdere redenen niet ongunstig uit te pakken voor de verhoudingen tussen de vier landen en evenmin voor de wijze waarop politiek Den Haag met Bonaire, Sint Eustatius en Saba omspringt.

De liberalen van premier Mark Rutte zullen voor de vorming van een kabinet niet om het CDA en D66 heen kunnen. Die partijen voelen er helemaal niets voor om aan de huidige staatkundige verhoudingen te sleutelen; tenzij een van de Caribische landen zelf besluit het Koninkrijk te verlaten, maar daar moet dan wel een meerderheid van de bevolking zich voor uitspreken. Van het plan van de VVD en de SP om het Statuut bij het afval te zetten en het Koninkrijk om te vormen tot een vrijblijvend gemenebest zal in elk geval in de komende regeertermijn evenmin iets terechtkomen.

Point

Allemaal de rijnste onzin want Nederland MAG en KAN de eilanden niet zomaar afstoten!

Het is Amerika die bepaalt wat Nederland moet doen.

 

March 18at 05:06am

Mark Rutte mogelijk winnaar door fraude

Hertelling nodig?

Na de uitslagen van de EXITPOLL die gisteravond op tv bekend werden gemaakt is flinke discussie onstaan op social media. Om 21:00 uur werd de voorlopige EXITPOLL gepubliceerd en om 21:30 de definitieve EXITPOLL die nagenoeg helemaal gelijk was aan de voorlopige. Terwijl er in sommige steden zoals Nijmegen nog tot 22:25 gestemd werd vanwege de lange wachtrijen omdat de stembiljetten op waren werd op RTL4 al de definitieve EXITPOLL bekend gemaakt waaruit de VVD als grote winnaar naar boven kwam. Veel kiezers denken dat er fraude is gepleegd.

Verkiezingsfraude ofwel het opzettelijk vervalsen van de verkiezingsprocessen of uitslagen. Hoe groot is de kans dat dit gebeurt in ons eigen Nederland? Op social-media als Twitter en Facebook verschijnen steeds meer foto’s van mensen die beweren dat er fraude is gepleegd.

Point

Er is duidelijk fraude gepleegd en dat op zeer grote schaal.
Vergeet niet VVD is de partij die de cocaine moet beschermen voor het koninklijkhuis en men was als de dood dat PVV meer stemmen zou ontvangen puur omdat dan er andere kaarten op tafel zouden komen te liggen.
Men zal nooit deze fraude verder kunnen achterhalen mits men elk stem controleert en de lijsten van opkomst erbij gaat nemen.

Buiten dat er veel stemmen beland zijn in de vuilniscontainer zijn er ook vieze spelletjes gespeeld met de zogenaamde machtigingen.

VVD de coke partij is in bescherming van het koninklijkhuis en die dulden geen andere (sektes) groepen om zich heen

 

March 18at 05:04am

Politie onderschept miljoenen geheime berichten

De politie heeft toegang gekregen tot 3,6 miljoen versleutelde berichten van een communicatienetwerk voor criminelen. Met het ontsleutelen van de berichten is bewijsmateriaal beschikbaar gekomen voor strafrechtelijke onderzoeken naar liquidaties, drugshandel en witwassen.
Dat meldt het Openbaar Ministerie vandaag. Volgens het OM kan de informatie leiden tot ‘grote, beslissende doorbraken in strafzaken’. De chef van de Landelijke Eenheid noemt het een ‘mokerslag’ voor de georganiseerde misdaad.
De 3,6 miljoen versleutelde berichten zijn verzonden met aangepaste Blackberry-telefoons. Deze apparaten zijn populair in de georganiseerde misdaad. De gegevens zijn afkomstig van servers in Canada, die vorig jaar op verzoek van de Nederlandse politie in beslag zijn genomen.

Investigation

PGP
De servers werden beheerd door Ennetcom, het Nederlandse bedrijf dat deze Blackberry-telefoons verkocht. De telefoons zijn voorzien van Pretty Good Privacy (PGP), een populaire en vertouwde encryptiemethode. Maar omdat de politie de encryptiesleutels in handen kreeg, kon het de berichten op de server ontsleutelen.
Het is onduidelijk hoe de politie de encryptiesleutels heeft verkregen, behalve dat het OM zegt dat de sleutels tijdens het onderzoek ‘in handen zijn gekomen van de politie’. Mogelijk heeft Ennetcom of een derde partij die de versleuteling beheert de encryptiesleutels van de ruim 40.000 Blackberry-telefoons op een centrale plek opgeslagen.

Wat is PGP?
PGP is een populaire versleutelingsmethode die niet alleen door criminelen, maar ook door bijvoorbeeld journalisten, klokkenluiders en dissidenten wordt gebruikt. De geheime berichten zijn alleen te lezen voor de ontvanger als hij ook de juiste sleutel heeft.
Voor zover bekend is de encryptie van PGP niet gekraakt. Het OM heeft de sleutels gevonden waarmee de berichten konden worden ontsleuteld.

NFI
De politie zegt nauw te hebben samengewerkt met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) om de versleutelde berichten in te zien. “Met behulp van de forensische zoekmachine Hansken kon de grote hoeveelheid informatie snel en efficiënt worden doorzocht”, zegt het OM. In totaal gaat het om 7 terabyte aan data.
Het NFI heeft eerder aangetoond versleutelde berichten op PGP-Blackberry’s te kunnen ontsleutelen. Dat gebeurt door de telefoon aan een apparaat te koppelen die deze geheime berichten uit kan lezen.
Het onderzoek naar Ennetcom is voortgekomen uit onderzoeken naar liquidaties. In deze zaken werd opvallend vaak gebruikgemaakt van de PGP-Blackberry’s.

Blackberry-telefoons
De aangepaste BlackBerry-telefoons werden door Ennetcom verkocht voor rond de 1500 euro. Kopers van de telefoon kregen bij de inbeslagname van de servers in april vorig jaar een melding op hun telefoon te zien.
In die melding werd gebruikers die zich zouden kunnen beroepen op een wettelijk verschoningsrecht, zoals advocaten, artsen, notarissen of geestelijken, gevraagd zich te melden. Op deze oproep is geen enkele reactie gekomen, zo stelt het OM.

Point

Je moet toch werkelijk naief zijn als je dit soort programma's gelooft.
Alles is te kraken alles is in te komen en alles wat je digitaal neer zet is weer terug te vinden in welke vorm dan ook.

Heel erg dat men zo naief is en niet weet wat electronica en in het bijzonder computers /telefoons inhoudt

Backberry


March 18at 05:02am

Bitcoin’s “creator” races to patent technology with gambling tycoon

A computer scientist and an online gambling fugitive have joined forces in a land grab for intellectual property related to bitcoin and blockchain.
The man who last year made global headlines by claiming to be Satoshi Nakamoto, the creator of bitcoin, is working with a fugitive online gambling entrepreneur to file scores of patents relating to the digital currency and its underlying technology, blockchain.
Craig Wright, the Australian computer scientist who made the Satoshi claim, has the backing of Calvin Ayre, a wealthy Canadian entrepreneur, according to people close to Wright and documents reviewed by Reuters. Ayre has been indicted in the United States on charges of running online gambling operations that are illegal in many U.S. states – an accusation he rejects.
Wright’s expertise combined with Ayre’s support make a potentially formidable force in shaping the future of bitcoin and blockchain, the ledger technology that underlies digital currencies. Wright and his associates have lodged more than 70 patent applications in Britain and have plans to file many more, according to documents and emails reviewed by Reuters and sources with knowledge of Wright’s business. The patents range from the storage of medical documents to WiFi security, and reflect Wright's deep knowledge of how bitcoin and blockchain work.
EXPERT: A video grab of Craig Wright taken from a BBC television interview in May 2016. COURTESY OF THE BBC/VIA REUTERS TV

“The bitcoin blockchain can be scaled up to replace all existing payment system networks to become the world's single global economic infrastructure.”

Their total compares with 63 blockchain-related patents filed globally last year and 27 so far this year by multinationals from credit card companies to chipmakers, according to Thomson Innovation.
Neither Wright nor Ayre would comment for this story on their business relationship, details of which are revealed here for the first time, or their goals. But their interest in bitcoin and blockchain highlights two key trends.
First, an increasing number of entrepreneurs believe blockchain, which can circumvent the need for big financial intermediaries, will challenge traditional payment systems. Various banks are investing large sums to explore how blockchain could revolutionise payment systems and cut costs. Bitcoin involves sending payments directly, securely and potentially anonymously between two people's digital wallets, whereas all mainstream transactions, including those using intermediaries like Paypal and credit card lenders, run through banks and usually require named accounts and verification.
Second, blockchain has the potential to defy authorities trying to enforce borders and national regulations – and it already does so in areas such as online gambling. In internet chatrooms some online gamblers say that using bitcoin enables them to disguise their identity and transactions.
The confidentiality conveyed by the currency is one source of its popularity. Bitcoin hit a record high this week, partly because of speculation that the first bitcoin exchange-traded fund is set to receive U.S. regulatory approval. After a sharp rise this year, the cryptocurrency reached more than $1,200 per bitcoin.
Ayre said last year that he saw a “growing convergence” of bitcoin and online gambling, according to the website CalvinAyre.com. Documents reviewed by Reuters show Wright’s links to online gambling go back decades and that bitcoin grew out of code originally developed with gambling in mind. Early bitcoin code, seen by Reuters and analysed by a computer coding consultant with no ties to Wright or any blockchain-related project, contains unimplemented functions related to poker.
Wright’s vision for bitcoin, though, goes much further than gambling, according to his research papers and interview transcripts. It remains unclear whether he is Satoshi Nakamoto or not, and even whether Satoshi is one person or a group of people. But some of the documents, including two folders of computer code for early versions of bitcoin, support Wright’s claims that he was closely involved in the development of the cryptocurrency before it became public in 2009.
Whatever Wright's original role, he has suggested bitcoin could have widespread applications. In a paper from November 2015, also reviewed by Reuters, he wrote: “The bitcoin blockchain can be scaled up to replace all existing payment system networks to become the world's single global economic infrastructure.”
The paper is unpublished, but it gives an insight into the global scope of his plans for the technology. While it's far from clear the two will be successful in their patent applications, bitcoin and patent experts say Wright's project represents the single largest filing of bitcoin-related intellectual property they've seen. "It's certainly bullish," said Justin Hill, a patents expert with law firm Olswang. "With the ambition comes the risk."

Bitcoin1

ANTIGUA CONNECTION
Reuters has previously reported that Wright was filing patents through a company called EITC Holdings, which is based in Antigua.
Ayre lives in Antigua, and EITC Holdings is headed by associates of Ayre, according to one source close to Wright and one with direct knowledge of his business, as well as corporate documents reviewed by Reuters. Australian Stefan Matthews, who began working for Ayre in 2011, was a director of EITC Holdings until at least late 2016. It isn't clear if he's still associated with the company. Canadian Robert MacGregor, another long-term Ayre associate, was a director of EITC Holdings until mid-April 2016. The documents do not disclose the shareholders of the company.
Matthews and MacGregor appear with Wright in a June 2015 photograph seen by Reuters. Neither man responded to requests for comment. Sources familiar with the company said they had gone to some lengths to avoid their roles in EITC being discovered.

“I see a growing convergence of Bitcoin, online gaming, virtual reality and gamification technologies.”
Calvin Ayre, entrepreneur

In September, Ayre posted on his Facebook page that Wright was his “crazy/smart friend.” Photos on Ayre's Facebook page show him and Wright boating and swimming together in what Ayre identifies as Indian Arm, a fjord near Vancouver, the previous month. A spokesman for Ayre, Ed Pownall, said Ayre was living in Antigua while trying to clear his name and was not doing “any interviews at the moment, on legal advice.” Pownall added that Ayre “wanted you to know the information about him is incorrect.” He declined to specify what information he was referring to.
The range of patent applications lodged by Wright and colleagues is wide. Five, registered on Dec. 14, were made by EITC Holdings with the bland description “computer-implemented method and system,” public filings show. One, registered on Dec. 28, was described as “Determining a common secret for two blockchain nodes for the secure exchange of information” - apparently a way to use the blockchain to exchange encrypted data. Other applications by Wright and his associates relate to sports betting and a blockchain-based operating system for simple electronic devices.
Emails from Wright to Ayre’s associate Matthews, reviewed by Reuters, set out plans to file 150 patents. A person with direct knowledge of Wright’s businesses said he and associates ultimately aim to file closer to 400. None has been approved so far and it’s not clear whether the patents would be enforceable if granted, but Wright’s associates have been quoted as saying the patents could be sold “for upwards of a billion dollars.”
They face stiff competition from other players who are spending significant sums to explore blockchain’s potential. About 70 banks (and Thomson Reuters) have joined a company called R3, which is examining whether blockchain could cut costs in the way financial markets execute transactions. A spokesperson for R3 did not respond to requests for comment.
PwC, a consultancy, said more than $1.5 billion was invested in blockchain companies in 2016.
Whoever wins this intellectual property race, the rush to patent applications poses a threat to the original conception of bitcoin as a technology available to all.
“What was started by Satoshi as an open source project is going to be far from an open project by the time all the commercial projects weigh in,” said Nigel Swycher, CEO of London-based Aistemos, an IP analytics company. “People will try to use patents as one of many ways to protect their interests.”

THE CODER
Details about Wright’s links to the online gambling industry have emerged from previously unpublished information from the Australian Tax Office (ATO), which is investigating Wright over his claims for tax credits relating to bitcoin ventures. In 2014 Wright told the ATO that he had been producing software for online casinos and other gambling businesses when he was writing computer code that later helped to develop bitcoin.
A 2015 video, reviewed by Reuters, shows Wright being interviewed by three ATO officials. Wright is clad in a waistcoat and tie, fielding questions about his complex businesses and claims for tax breaks. At one point he is quizzed about his work for Bodog, the online gambling network set up by Ayre. Wright clams up and says he cannot disclose any details because of “contractual obligations.”
The ATO declined to comment on Wright, saying that its investigation into him was continuing.
A person close to Wright told Reuters that Wright began working for Bodog in 2010. Ayre had set up Bodog in the 1990s. It expanded into entertainment and proved so lucrative that Ayre featured in the 2006 “billionaires” issue of Forbes magazine.
Ayre chose to base his gambling business in Costa Rica. But much of its revenue came from players in the United States, where online gambling was and is illegal in many states. In February 2012, the U.S. Attorney’s Office in Maryland indicted Bodog, Ayre and four other people (Wright not among them) for allegedly conducting an illegal gambling business between 2005 and 2012. They were also indicted for moving funds from overseas to pay winnings to gamblers in the United States.
The Maryland attorney’s office said the case was “still pending.”

Bitcoin2

klik on image

MOVE TO BRITAIN
Wright’s involvement with bitcoin was initially lucrative. He worked on computer code with an American cybersecurity consultant named David Kleiman, and by 2011 the pair had amassed 1.1 million bitcoins, worth more than $1 billion at today's prices. Their activities were described by Wright in his interviews with the ATO, of which Reuters has reviewed the transcripts. Kleiman died in 2013.
Wright lost money when an online currency exchange ran into difficulties, according to documents reviewed by Reuters. Wright left Australia and relocated his business ventures to Britain.
In 2015, associates of Ayre began setting up companies which are now involved with Wright and bitcoin and blockchain. In September 2015, EITC Holdings, the Antiguan company that has filed scores of patents, was incorporated, originally under the name NCrypt Holdings.
That month, two companies - The Workshop Technologies and The Workshop Ventures - were incorporated in Britain with Ayre’s associate MacGregor as their sole director. According to the person with direct knowledge of the patent filings, Wright now works for The Workshop Technologies and MacGregor is his boss. The Workshop Technologies did not respond to requests for comment.

In May 2016, MacGregor presented Wright to the world as the creator of bitcoin through a coordinated media campaign with the BBC, the Economist and GQ magazine. However, when the cameras rolled, Wright failed to convince experts he really was Satoshi - and the bitcoin world dismissed him as a crank.
The publicity misfire led people with knowledge of Wright to speculate at the time that he would stop making bitcoin and blockchain patent applications. Wright did drop from public view. But he continued to produce papers, handwritten notes and voice recordings about patent applications, many of which have been reviewed by Reuters, for colleagues at The Workshop Technologies to convert into patents, according to the person with direct knowledge of Wright’s businesses.
In September last year, a relaxed-looking Wright resumed making visits to the company’s premises in central London, according to the source, who saw him there several times.
In Antigua, meanwhile, Ayre began construction in October of a $25 million call centre, saying it was part of his vision for bitcoin and online gaming. Speech notes provided by Ayre’s spokesman, Pownall, show that Ayre said at a launch event: “I see a growing convergence of Bitcoin, online gaming, virtual reality and gamification technologies, and progressive countries like Antigua are poised to take advantage of this convergence by developing a truly global services industry.”
According to an overview document and presentation slides reviewed by Reuters, in 2015 Wright planned to propose to the Antigua government that the island adopt bitcoin as its official currency. It is unclear which government department Wright approached, or indeed whether he made the proposal as planned. Requests for comment from three ministries in the Antiguan government produced no response.
“Bitcoin is not just a currency,” Wright wrote in his proposal for Antigua to adopt bitcoin. “It's a new backbone and commercial foundation for the internet.”

Point

Bitcoin is een electronische munteenheid waar het reguliere banksysteem geen vat op heeft.

Dat is de reden waarom het verboden is op vele plaatsen en dat men het niet mag gebruiken als betaalmiddel.

Vreemd genoeg is er niets tegen te doen want ruilen mag! Dus ruil ik mijn goederen tegen deze electronische eenheid.

Bitcoin3

 

March 17at 05:07am

Topic

Aangifte altijd in persoon; Niet meer via mail, sms of brief

Iedereen kan aangifte doen van een strafbaar feit. Uitgangspunt is dat men persoonlijk aangifte doet bij de politie (of bij de Landsrecherche in de zaken waarin de Landsrecherche wordt ingezet), omdat de opsporingsambtenaar de gelegenheid dient te hebben daar vragen over te stellen, bijvoorbeeld naar de toedracht en details of naar andere omstandigheden die het onderzoek kunnen helpen.

Het afgeven of deponeren van een brief op één van de kantoren van het Openbaar Ministerie op Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden, het sturen van een mail, van een sms of van een WhatsApp bericht naar een medewerker van politie of justitie is geen aangifte en wordt niet (langer) als zodanig in behandeling genomen.

Voor beleidslijn klik hier

Point

Openbaar Ministerie speelt onder een hoedje met de criminelen cq maffia!

Is het u opgevallen, Openbaar Ministerie zal er alles aan doen om het de mensen steeds moeilijker te maken zo niet onmogelijk.

We gaan met deze regels steeds meer terug naar de steentijd.
Ook bewijst het dat het Openbaar Ministerie er niet is voor de burger maar voor de criminelen en dan zeker die hoog in de top zitten tot justitie toe.
Want hoe ben je als burger beschermd als je bij de politie of recherche binnenstapt en een aangifte doet over cocaïne handel van vele miljoenen?
Waar is de bescherming nog van de aangever?

Het is duidelijk dat Openbaar Ministerie samen speelt met de onderwereld en er alles aan doet om zo gesloten te werken naar de burger toe.
Recht is krom en recht is er om gebruik te maken voor de criminelen, dat met behulp van het gehele justitiële apparaat die zelf tot diep in de vuile beerput zit.
Duidelijk is is dat het Openbaar Ministerie niets meer is als een bescherming van de maffia.

Hof

 

March 17at 05:05am

VVD: apart paspoort voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten


Oud bericht 27 november 2013
Inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten moeten een aangepast Nederlands paspoort krijgen. Aan de buitenkant van de pas moet duidelijk worden, bijvoorbeeld door de kleur van de kaft, uit welk land binnen het Koninkrijk de bezitter afkomstig is. VVD-Kamerlid André Bosman gaat dat vandaag voorstellen in de Tweede Kamer.
Tijdens de behandeling op woensdag kwam het plan nog niet meteen compleet uit de verf, maar coalitiepartner PvdA ziet het al niet zitten: 'Zoals ik het uit de media begrijp, is het discriminatie', aldus Roelof van Laar.
Bosman wil ermee bereiken dat meteen duidelijk is dat iemand afkomstig is uit Aruba, Curaçao of Sint Maarten, die zelfstandige landen zijn binnen het Koninkrijk. Dat past in het verlengde van de nieuwe wet die beoogt kansarme Antillianen uit Nederland te weren. Die wet stelt strenge voorwaarden aan vestiging in Nederland voor inwoners van de drie andere Koninkrijkslanden.
Curaçao zou bijvoorbeeld een paspoort kunnen krijgen dat aan de buitenkant donkerblauw is, in plaats van het donkerrood van Nederland. Aruba kan een lichtblauwe pas krijgen, net als de vlag van het land. In de kleurstelling moet de eigen identiteit herkenbaar zijn, aldus Bosman.
Willen de landen per se het Nederlandse paspoort behouden, dan is dat voer voor een debat over de eigen identiteit die de Caribische landen binnen het Koninkrijk nu wel opeisen, aldus Bosman. Het andere paspoort dat hij voorstelt, geeft overigens dezelfde rechten als een 'gewoon' Nederlands paspoort.

Reactie Plasterk
D66 liet al weten het voorstel 'pijnlijk en ongepast' te vinden. Kamerlid Wassila Hachchi: 'Mensen binnen ons Koninkrijk zijn allemaal Nederlander. De VVD bereikt niets met dit plan, behalve verdeeldheid zaaien.'
Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) zei ook tegen het voorstel te zijn. 'We hebben één nationaliteit en één koninkrijk en daarbij hoort een paspoort. Het past niet om daarbinnnen onderscheid te maken.'

Point

Dat er zelfs over nagedacht wordt zegt al genoeg.

Paspoort

 

March 17at 05:03am

Yahoo! Hack!

How It Took Just One-Click to Execute Biggest Data Breach in History

Yahoo! Hack! How It Took Just One-Click to Execute Biggest Data Breach in the History
In the digital world, it just takes one click to get the keys to the kingdom.
Do you know spear-phishing was the only secret weapon behind the biggest data breach in the history?
It’s true, as one of the Yahoo employees fell victim to a simple phishing attack and clicked one wrong link that let the hackers gain a foothold in the company's internal networks.

You may be familiar with phishing attacks — an attempt to steal user credentials or financial data — while, Spear-phishing is a targeted form of phishing in which attackers trick employees or vendors into providing remote-access credentials or opening a malicious attachment containing an exploit or payload.

Here's how the Yahoo's massive data breach was traced back to human error and who were the alleged masterminds behind this hack.
On Wednesday, the US government charged two Russian spies (Dmitry Dokuchaev and Igor Sushchin) and two criminal hackers (Alexsey Belan and Karim Baratov) in connection with the 2014 Yahoo hack that compromised about 500 million Yahoo user accounts.

While the indictment provided details on the 2014 Yahoo hack, the FBI officials recently gave a fresh insight into how the two officers from the Russian Federal Security Service (FSB) hired two hackers to gained initial access to Yahoo in early 2014.

Yahoo

Here's How the Yahoo Hack Initiated:
The hack began with a "Spear Phishing" e-mail sent to a "semi-privileged" Yahoo employees and not the company's top executives early in 2014.
Although it is unclear how many Yahoo employees were targeted in the attack and how many emails were sent by the hackers, it only takes one employee to click on either a malicious attachment or a link, and it gave attackers direct access to Yahoo's internal networks.

Once in, Alexsey Belan, who is already on the FBI's Most Wanted Hackers list, started poking around the network and, according to the FBI, discovered two key assets:

Yahoo's User Database (UDB) – a database containing personal information about all Yahoo users.
The Account Management Tool – an administrative tool used to edit the database.

Belan used the file transfer protocol (FTP) to download the Yahoo database, containing usernames, phone numbers, security questions and answers, and, what's worse, password recovery emails and a cryptographic value unique to each Yahoo account.
Recovery emails and unique cryptographic values enabled Belan and fellow hacker Baratov to access the accounts of certain users requested by the Russian spies, Dokuchaev and Sushchin.
Since the Account Management Tool did not allow for simple text searches of usernames, the hackers began identifying targets based on their recovery email address.

Yahoo Hack FBI most wanted russian hackers
Once identified, the hackers then used stolen cryptographic values called "nonces" to generate forged access cookies for specific user accounts, giving both the FSB agents and Belan access to users’ email accounts without the need for any password.
According to the FBI, those cookies were generated many times between 2015 and 2016 to access "more than 6,500 Yahoo accounts," out of the roughly 500 million accounts.

Victims Targeted by the Russian Spies:
According to the indictment, among other foreign webmail and Internet-related service providers, the Russian spies accessed the Yahoo accounts belonging to:

An assistant to the deputy chairman of Russia.
An officer in Russia's Ministry of Internal Affairs.
A trainer working in Russia's Ministry of Sports.
Russian journalists.
Officials of states bordering Russia.
U.S. government workers.
An employee of a Swiss Bitcoin wallet company.
A U.S. airline worker.

FBI special agent John Bennett told a news conference that Yahoo first approached the bureau in 2014, regarding the hack and was "great partners" during its investigation.

However, the company took two years to go public in December 2016 with details of the data breach and advised hundreds of millions of its customers to change their passwords.

Baratov was arrested on Tuesday by the Toronto Police Department, while Belan and the two FSB officers are in Russia. The United States has requested all the three to be handed over to face charges, but the US has no extradition treaty with Russia.

Hackers

Point

Het gaat goed met de hackers al worden er alsmaar gepakt de wereld achter internet is niet meer te stoppen.
Xirtam
.

 

March 17at 05:01am

Pedophiles in Australia’s Catholic Church

Sexually Abused 4,445 Children, Pays US$213 Million to Victims as Compensation

These days, the Roman Catholic Church is synonymous with child sexual abuse. We owe nobody an apology for saying this. It’s the truth.
Cases of child sexual abuse and subsequent cover-ups committed during the 20th and 21st centuries by Catholic priests, nuns, and members of the Roman Catholic Order have led to numerous allegations, investigations, trials and convictions. The abused include boys and girls, some as young as 3 years old, with the majority between the ages of 11 and 14. It is beyond imagination that these so-called men and women of God have molested innocent children in this widespread way.

The abuse is a worldwide problem in the church. There aren’t accurate statistics to determine the number of children these pedophiles in the church have abused worldwide because of the extent. From 2001 to 2010, the Holy See, which serves as the central governing body of the Catholic Church, considered sex abuse allegations involving approximately 3,000 priests dating back up to fifty years. Cases worldwide reflect patterns of long-term abuse and of the church hierarchy regularly covering up reports of alleged abuse.
Diocesan officials and academics knowledgeable about the Roman Catholic Church have revealed that sexual abuse by the pedophiles in the church is generally not discussed, and thus is difficult to measure. In 2014, the Vatican said 3,420 credible accusations of sexual abuse committed by priests had been referred to its institution over the past 10 years, and that 824 clerics were defrocked as a result.

Abuse1


However, a new investigation carried out in Australia has shed light on the damning practice of Catholic priests and nuns in the country. According to the report, the Catholic Church paid US$213 million to victims of sex abuse committed by priests in Australia over decades.

In 2002, a critical investigation by The Boston Globe in the United States led to worldwide media coverage of child sexual abuse in the Roman Catholic Church. By 2010, much of the reporting focused on abuse in Europe.
In 2012, Australia also announced it was to investigate the abuses by the church. By 2013, the Australian Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse commenced hearings on alleged Catholic Church sex abuse of children – mostly boys.

In mid-February 2017, the commission issued a report revealing:
“Catholic Church authorities made total payments of [AU]$276.1 million [US$213million] in response to claims of child sexual abuse received between 1 January 1980 and 28 February 2015, including monetary compensation, treatment, legal and other costs.”

Of the 4,445 cases the church received between January 1980 and February 2015 in the country, the report said the church managed to identify 1,880 alleged perpetrators, who included 597 (32% ‘religious brothers,’ 572 (30%) priests, 543 (29%) lay people, and 96 (5%) religious sisters or nuns. According to the report, 90% of abusers were male while the abused were also mostly boys.

According to the commission, sex abuse victims received AU$91,000 in compensation. The report by the commission also stated that the Christian Brothers group admitted during the hearing that both the highest total payment and the largest number of total payments is $48.5 million. It was paid in relation to 763 payments at an average of approximately $64,000 per payment. The Christian Brothers is a worldwide religious community within the Catholic Church.

Furthermore, the commission said the Jesuits had the highest average total payment at an average of approximately $257,000 per payment (of those Catholic Church authorities who made at least 10 payments). The Jesuit is an order of religious men in the Roman Catholic Church.
Critics, including those in the Catholic Church who want justice for the victims, say the system of payments is unfair and not all victims receive the same opportunities or compensation.
The Church’s Truth Justice and Healing Council chief executive, Francis Sullivan candidly admitted to local media that not all victims have equal opportunities or compensation.

“Even though the church has paid $270 million and it took a long time to get its act together to do that, there’s no doubt the system of paying people and compensating them is best done independently of the church through a national redress scheme. Some congregations pay far more than others. Some dioceses pay far more than others. It’s still not a fair system,” he added.
“It’s a picture of great unfairness and inequity between survivors across Australia depending on where they placed their claim,” Helen Last, Chief Executive Officer of In Good Faith Foundation, which represents 460 abuse victims also told the Reuters news agency in an interview.

Abuse2

Point

We kunnen het maar niet genoeg publiceren. De vuiligheid achter de RK kerk is vreselijk. Lokaal wimpelt Bisschop Secco alles naar het rijk der fabelen. Maar dat kan niet anders als je er zelf diep in zit.

 

March 16at 05:08am

Opinion

De grootste illusie

“De regering is in handen van het volk”.
De leuze die we nu overal horen en zien. Er worden zelfs besluiten genomen tegen alle wetten en regels in! Dat, om het volk om te kopen en te doen laten geloven dat zij (weer) de macht in hadden hebben! “Weer” staat tussenhaakjes omdat nog nooit in de geschiedenis het volk het voor het zeggen had. Het volk is altijd politiek slaaf geweest en dat zal ook niet veranderen zolang we gekoppeld zijn aan deze manier van politiek voeren.

Het is erg triest dat mensen met ogen open en met, waarvan men aan mag nemen, een gezond verstand geloven dat het tij gekeerd is. Klopt, er is wat gekeerd en dat is de machtsovername door de Zuid Amerikaanse maffia van de Italiaanse maffia!

Door met drugsgelden te smijten en door veel zwart geld onder de mensen te brengen, zal alles ontwrichten. Iets wat we nu al zien aan hoe de mensen zich gedragen en hoe de economie aan het lopen is. Bedrijven worden gesloten die totaal leeggezogen zijn en de jeugd denkt alleen maar aan drugs en het grote geld.

Vergeet het, de leiding van een land zal nooit in handen komen van het volk, het volk laat zich bedriegen, belazeren en misbruiken en dat via omkopen en vele leugens en beloftes via deze politieke (maffia)mensen.

John H Baselmans

Bek

March 16at 05:07am

Topic

Media stilte

Drugs containers Seru Loraweg

Container

 

March 16at 05:04am

Werkgevers mogen hoofddoek verbieden

Werkgevers mogen hun personeel verbieden om een hoofddoek of een ander religieus symbool te dragen op de werkvloer. Dat heeft het Europees Hof van Justitie dinsdag geoordeeld. Het hof volgt hiermee het advies dat de advocaat-generaal vorig jaar gaf.
Een bedrijf mag een werkneemster verbieden een hoofddoek te dragen op het werk. Dat is geen discriminatie, maar dan moet het verbod wel zijn gebaseerd op een bedrijfsreglement waarin de onderneming het zichtbaar dragen van enig politiek, filosofisch of religieus teken verbiedt.
De zaak draait om een moslima die als receptioniste werkte bij de Belgische onderneming G4S. Samira Achbita werd in 2006 ontslagen toen ze na drie jaar in dienst een hoofddoek ging dragen. De wens van een werkgever om tegenover zijn klanten neutraliteit te willen uitstralen is legitiem, aldus het hof, met name wanneer dat geldt voor de werknemers die contact met klanten hebben.
Het Belgische Hof van Cassatie had de zaak voorgelegd aan het hof in Luxemburg.

Point

"Om een hoofddoek of een ander religieus symbool te dragen op de werkvloer"
Nu ben ik benieuwd hoeveel kruizen en new age symbolen verboden gaan worden bij de werkgevers.
Verbieden van hoofddoek kan voortaan dus niet het enige verbod zijn!

Hoofddoek

 

March 16at 05:02am

CDC document bombshell reveals list of all vaccine excipients

Including “African Green Monkey Kidney Cells” and fibroblast cells from aborted human fetuses … see the complete list

Almost no one has any real idea what’s found in vaccines. When they allow themselves to be injected with vaccines, they’re oblivious to the fact that they are being injected with aborted human fetus cell lines or African Green Monkey kidney pus cells harvested from infected, disease primates. (See proof from the CDC, below.)
Yet, astonishingly, the CDC openly admits to all this (and more). In a PDF posted on the CDC website entitled “Vaccine Excipient & Media Summary,” the CDC lists all the excipients currently used in vaccines being injected into adults and children across the United States. The CDC’s list, current as of January 6, 2017, was “extracted from manufacturers’ package inserts,” according to the CDC.
The complete list is found in this CDC document (PDF). In case the CDC removes it — because they’ve been known to suddenly “memory hole” documents they don’t want the public to see — we’ve also posted a copy at the Natural News servers (PDF).
The WI-38 cell line is widely known to be “derived from lung tissue of an aborted white (caucasian) female fetus,” as even the pro-vaccine Wikipedia website admits. As the Coriell Institute for Medical Research explains about the MRC-5 cell line / WI-38:
The MRC-5 cell line was developed in September 1966 from lung tissue taken from a 14 week fetus aborted for psychiatric reason from a 27 year old physically healthy woman. The cell morphology is fibroblast-like. The karyotype is 46,XY; normal diploid male. Cumulative population doublings to senescence is 42-48. G6PD isoenzyme is type B.
The human fetal tissue cells have become such an issue of outrage that even the Vatican has issued a statement concerning their use, in which they address, “vaccines containing live viruses which have been prepared from human cell lines of fetal origin, using tissues from aborted human fetuses as a source of such cells.” You can find the Vatican’s response at this link, in which they discuss the moral and ethical issues of “The principle of licit cooperation in evil.”

Below, you’ll find the complete list published by the CDC, de-duplicated and sorted alphabetically. Notice that these ingredients include toxic metals (aluminum salts), bizarre animal cells from humans, monkeys, cows, pigs and chickens, ingredients derived from GMOs, the radioactive element barium, artificial coloring chemicals, excitotoxins such as glutamate, chemical cleansing agents (Triton X-100), dangerous bacterial strains (E.coli), toxic chemicals such as glutaraldehyde, thimerosal (mercury) and much more.The complete list of vaccine excipients published by the CDC, current as of January 6, 2017
betapropiolactone
CTAB (cetyltrimethylammonium bromide)
formalin
L-cystine
2-phenoxyethanol
a continuous line of monkey kidney cells
acetone
African Green Monkey kidney (Vero) cells
alcohol
aluminum hydroxide
aluminum phosphate
aluminum salts
amino acid supplement
amino acids
amino acids solution
aminoglycoside antibiotic
ammonium sulfate
ammonium sulfate aluminum phosphate
amorphous aluminum hydroxyphosphate sulfate
amphotericin B
anhydrous lactose
anti-foaming agent
arginine
ascorbic acid
asparagine
baculovirus and cellular DNA
baculovirus and Spodoptera frugiperda cell proteins
barium
benzethonium chloride
beta- propriolactone
beta-propiolactone
bovine albumin
bovine calf serum
bovine serum
bovine serum albumin
calcium carbonate
calcium chloride
calf bovine serum
Calf serum
calf serum and lactalbumin hydrolysate
carbohydrates
casamino acids
casamino acids and yeast extract-based medium
casein
castor oil
cell culture media
cellulose acetate phthalate
cetyltrimethlyammonium bromide
chick embryo cell culture
chicken fibroblasts
chlortetracycline
citric acid
citric acid monohydrate
CMRL 1969 medium supplemented with calf serum
complex fermentation media
concentrated vitamin solution
CRM197 carrier protein
CY medium
cystine
D- fructose
D- glucose
defined fermentation growth media
deoxycholate
dextran
dextrose
dibasic potassium phosphate
dibasic sodium phosphate
dimethyl-beta-cyclodextrin
dimethyl-beta-cyclodextrin. glutaraldehyde
disodium phosphate
disodium phosphate dihydrate
D-mannose
DNA
dried lactose
Dulbecco’s Modified Eagle Medium
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium
E. coli
Eagle MEM modified medium
EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid)
egg protein
egg proteins
ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)
FD&C Yellow #6 aluminum lake dye
Fenton medium containing a bovine extract
ferric (III) nitrate
fetal bovine serum
formaldehyde
Franz complete medium
galactose
gelatin
gentamicin sulfate
glutamate
glutaraldehyde
Glycerin
guinea pig cell cultures
HEPES
hexadecyltrimethylammonium bromide
histidine
histidine buffered saline.
host cell DNA
host cell protein
human albumin
human diploid cell cultures (MRC-5)
human diploid cell cultures (WI-38)
human embryonic lung cell cultures
human serum albumin
human-diploid fibroblast cell cultures (strain WI-38)
hydrocortisone
hydrolyzed casein
hydrolyzed gelatin
hydrolyzed porcine gelatin
inorganic salts
iron ammonium citrate
isotonic sodium chloride
kanamycin
L-250 glutamine
lactalbumin hydrolysate
lactose
L-histidine
lipids
L-tyrosine
M-199 without calf bovine serum
Madin Darby Canine Kidney (MDCK) cell protein
magnesium stearate
magnesium stearate. gelatin
magnesium sulfate
maltose
MDCK cell DNA
Medium 199 without calf serum
microcrystalline cellulose
mineral salts
modified culture medium containing hydrolyzed casein
modified Latham medium derived from bovine casein
modified Mueller and Miller medium
modified Mueller and Miller medium (the culture medium contains milk- derived raw materials [casein derivatives])
modified Mueller’s growth medium
modified Mueller-Miller casamino acid medium without beef heart infusion
modified Mueller’s media which contains bovine extracts
modified Stainer-Scholte liquid medium
monobasic potassium phosphate
monobasic sodium phosphate
monosodium glutamate
monosodium L-glutamate
monosodium phosphate
MRC-5 cells
MRC-5 cells (a line of normal human diploid cells)
MRC-5 diploid fibroblasts
MRC-5 human diploid cells
Mueller Hinton casein agar
Mueller’s growth medium
neomycin
neomycin sulfate
non-viral protein
nonylphenol ethoxylate
normal human diploid cells
octoxynol-10 (TRITON X-100)
octylphenol ethoxylate (Triton X-100)
ovalbumin
ovalbumin neomycin
phenol
phenol red
phenol red indicator
phosphate buffer
phosphate-buffered saline solution
plasdone C
polacrilin potassium
polydimethylsiloxane
polygeline (processed bovine gelatin)
polymyxin
polymyxin B
polymyxin B sulfate
polysorbate 20
polysorbate 20 (Tween 20)
polysorbate 80
polysorbate 80 (Tween 80)
potassium aluminum sulfate
potassium chloride
potassium glutamate
potassium phosphate
potassium phosphate dibasic
potassium phosphate monobasic
potassium phosphate potassium chloride
protamine sulfate
protein other than HA
recombinant human albumin
saline
semi-synthetic media
semi-synthetic medium
sodium bicarbonate
sodium borate
sodium carbonate
sodium chloride
sodium citrate
sodium citrate dehydrate
sodium deoxycholate
sodium dihydrogen phosphate dihydrate
sodium EDTA
sodium hydrogenocarbonate
sodium hydroxide
sodium metabisulphite
sodium phosphate
sodium phosphate dibasic
sodium phosphate monobasic monohydrate
sodium phosphate-buffered isotonic sodium chloride
sodium phosphate-buffered isotonic sodium chloride solution
sodium pyruvate
sodium taurodeoxycholate
sorbitan trioleate
sorbitol
soy peptone
soy peptone broth
squalene
Stainer-Scholte medium
sterile water
succinate buffer
sucrose
sugars
synthetic medium
thimerosal
thimerosal (multi- dose vials)
thimerosal (multi-dose vials)
tris (trometamol)-HCl
Triton X-100
uracil
urea
VERO cells
vero cells (a continuous line of monkey kidney cells)
vero cells [DNA from porcine circoviruses (PCV) 1 and 2 has been detected in RotaTeq. PCV-1 and PCV-2 are not known to cause disease in humans.]
vitamins
Watson Scherp casamino acid media
Watson Scherp media containing casamino acid
WI-38 human diploid lung fibroblasts
WI-38 human diploid lung fibroblasts MRC-5 cells
xanthan [Porcine circovirus type 1 (PCV-1) is present in Rotarix. PCV-1 is not known to cause disease in humans.]
yeast extract
yeast protein
a-tocopheryl hydrogen succinate
ß-propiolactone
No one can refute any of this because it’s admitted by the CDC itself.

Point

En we blijven maar spuiten en de kinderen van alles geven om zogenaamd gezond te zijn.
De mens heeft zijn eigen afweer en alles wat een lichaam niet aan kan is artificieel en is een vijand van het lichaam.
Dat men dan de mens gebruikt om het menselijk lichaam te verleiden is duidelijk en waar nog meer gebruiken we het menselijk lichaam voor?

CDC

  
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 

 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.