Banner Watamula

AA   AA  
       
 
Nederland Narcostaat
   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

 

 

Nederland narcostaat

Nederland dreigt ontwricht te worden door de toenemende macht van de drugsmaffia. Een tornado van cocaïne is vanuit Zuid-Amerika onderweg, de online drugshandel floreert en de zucht naar drugs neemt alleen maar toe. Alle zeilen moeten worden bijgezet om drugs-BV Nederland halt toe te roepen.

’De drugscriminaliteit is de sluipmoordenaar van onze democratie’, schrijven bezorgde Brabantse burgemeesters in februari in een brandbrief aan Den Haag. Ze zijn de liquidaties, beschietingen van woningen, bedreigingen van bestuurders, veldslagen tussen motorbendeleden en ontvoeringen meer dan zat.

Internationaal

Strafprocessen tegen criminelen duren te lang en professionals bij gemeentes en opsporingsinstanties zijn volgens de bestuurders onvoldoende uitgerust om drugs-BV Nederland effectief te bestrijden. Ze willen een strijdkas van 150 miljoen euro, duizenden agenten en vooral een kwaliteitsimpuls bij politie en Openbaar Ministerie.

Binnenlandse aangelegenheden, zo lijkt het, maar het probleem is internationaal en gaat veel verder dan een kat-en-muisspel tussen de autoriteiten en wat plaatselijke drugsboeven. De belangen voor de nationale en internationale drugsmaffia zijn te groot geworden. Nederland is in Europa, maar ook ver daarbuiten uitgegroeid tot een onmisbare schakel in de drugshandel. Mede vanwege de Rotterdamse haven. De afzetmarkt groeit door een toename van het drugsgebruik in Europa.

Drugshandel is nog steeds de belangrijkste criminele activiteit. Volgens Europol zijn er in Europa zo’n 5000 criminele organisaties die internationaal actief zijn. Hun aantal groeit, en is inmiddels een kwart meer dan vier jaar geleden. Zo’n 35 procent van deze groeperingen houdt zich bezig met het vervaardigen en verhandelen van harddrugs, pillen en wiet, met bij elkaar een geschatte jaaromzet van ruim 24 miljard euro.

Beschamend

Elke vier jaar komt de internationale politieorganisatie Europol met het rapport Dreigingsbeeld van Zware en Georganiseerde Criminaliteit. De regeringen van de Europese landen, zo zegt Europol, stemmen hun beleid wat betreft de misdaadbestrijding mede af op deze rapportages.

De ’editie’ van 2017 schetst een bijna beschamend beeld van de rol van Nederland op het internationale speelveld en wijst op de gevaren die op de loer liggen.
Bij alle drugsvarianten staat Nederland op kaarten pikzwart afgebeeld als meest belangrijke doorvoer- of productieland. Bijvoorbeeld bij het vervaardigen en distribueren van hennep. Het rapport bestempelt Nederland als ’main distribution hub’ oftewel belangrijkste distributiepunt. De wiet gaat vanuit Nederland naar alle andere landen in de EU. Alleen Albanië en Tsjechië zorgen voor enige concurrentie.

Wietkwekerijen

De Nationale Politie becijferde eind 2015 dat alleen de oogst van de wietkwekerijen in Noord-Brabant een miljard euro genereert. De landelijke export zou goed zijn voor zo’n 2,5 miljard. Europol waarschuwt dat door nieuwe technologieën in de sector de productie en export zullen toenemen.

Helemaal alarmerend is de productie van synthetische drugs als xtc, MDMA-poeder en amfetamine. Het kleine Nederland is als pillenstamper en poedermaker koploper in de wereld. De synthetische drugs gaan niet alleen naar EU-landen, maar ook naar Australië en de Verenigde Staten. Met soms miljoenen pillen per lading.

De criminele organisaties achter de pillenindustrie zijn volgens Europol enorm vermogend, modern en flexibel. Ze passen zich als een kameleon constant aan de markt aan en experimenteren met de productie van nieuwe soorten drugs. In 2017 werden 61 drugslabs gevonden. In het laboratorium dat in februari in het Brabantse Leende werd ontdekt, het grootste ooit, vond de politie grondstoffen voor de productie van 4000 kilo MDMA of zes miljoen xtc-pillen. ’Xtc-koks’ gebruikten ketels van vele honderden liters.

Synthetische drugs

„De productie heeft industriële proporties aangenomen”, zegt criminoloog Cyrille Fijnaut. Fijnaut is gespecialiseerd in georganiseerde criminaliteit en deed tal van onderzoeken voor de overheid, zoals voor de commissie-Van Traa in de jaren negentig.

Zuid-Nederland is de bakermat voor de productie van synthetische drugs. „Eigenlijk is het raar dat Nederland nog steeds koploper is. De technologie is niet zo heel moeilijk. Kennelijk zijn onze producenten erg betrouwbaar en leveren ze goede kwaliteit. En erg belangrijk: de straffen in ons land zijn aan de lage kant. Strafrechtelijk optreden heeft hierdoor een onvoldoende verstorend, laat staan een verlammend, effect op deze criminele industrie.”

Nog een waarschuwing van Europol. Europa kan een tornado van cocaïne verwachten in de komende jaren. En Nederland vormt met België en in mindere mate Spanje de trechter voor Europa als het gaat om de import. In het afgelopen jaar werd in Rotterdam en Antwerpen 40 ton coke onderschept. Een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden.

Cocavelden

Colombia is gestopt met het bestrijden van cocavelden en de cocaboeren in Zuid-Amerikaanse landen mogen meer coca telen. Nederlandse misdaadbendes doen zaken met alle serieuze criminele organisaties in Europa: het gros van de coke gaat via Nederland naar andere landen.

Online-drugshandel is tegenwoordig het toverwoord. Postbedrijven als PostNL en DHL zijn ongewild onmisbare ’facilitators’ van de drugsindustrie geworden. Nederland loopt voorop als het gaat om de verkoop van drugs via internet. Door de drugs op de post te doen is de pakkans voor verkopers aanzienlijk kleiner. Bovendien hoeft de koper zich niet in een schimmig circuit te begeven.

Eerder berekende het Britse onderzoeksbureau Rand Europe al dat Nederland verantwoordelijk is voor bijna tien procent van de wereldwijde online-verkoop van drugs. De synthetische drugs komen vooral uit Nederland en gaan de hele wereld over.

Tor-netwerk

De verkoop verloopt via het Tor-netwerk of Dark Web, waarop kopers en verkopers zich anoniem kunnen begeven. Ze gebruiken daarbij het elektronische betaalmiddel Bitcoin. Volgens Europol bedroeg het aantal vaste gebruikers van deze netwerken in januari al 1,7 miljoen mensen en zal deze groep alleen maar stijgen.

De afzetmarkt voor de Nederlandse pillen- en wietboeren groeit en groeit. Meermalen werden internetfora offline gehaald door opsporingsinstanties, maar zij keren probleemloos terug. Een definitief antwoord op de online verkoop is nog niet gevonden. Europol wijst op de explosieve handel in drugs via sociale media waarop foto’s worden gedeeld, zoals Instagram.

„De online handel is zeker een factor van belang, maar we moeten niet doen alsof deze handel niet te bestrijden is”, zegt criminoloog Cyrille Fijnaut. „Achter de digitale wereld zit een gewone tastbare, reële wereld. De drugs moeten worden geproduceerd en uiteindelijk ook verpakt en opgehaald worden. Daar ligt de kans voor opsporingsdiensten. En laat de pakketdiensten drugshonden inzetten.”

Doorvoerhaven

Volgens de Van Dale is de definitie van narcostaat een ’staat waar grootschalige productie van en/of handel in narcotica plaatsvindt’. Kijkend naar de functie van doorvoerhaven die Nederland heeft en de leidende positie bij de productie van synthetische drugs en hennep, is Nederland zonder meer een narcostaat te noemen.

Fijnaut: „Ik noem in lezingen Nederland wel eens het Colombia van West-Europa. Qua productie van drugs en doorvoerfunctie kun je dat zeker zeggen. Maar Nederland is geen maffiastaat als indertijd Colombia of delen van Mexico. De misdaad heeft hier geen grip op de legale economie. De integriteit van de overheid staat nog overeind. Maar Nederland moet wel erg oppassen op zijn reputatie internationaal. Die dreigt schade op te lopen.”

Fijnaut onderschrijft de gevaren die Europol schetst en waarschuwt er nadrukkelijk voor dat Nederland alle zeilen moet bijzetten. Met name door de exploderende cocaïnehandel zijn er organisaties ontstaan die net als multinationals opereren, verliezen van tientallen miljoenen euro’s probleemloos kunnen verwerken en soms beschikken over meerdere moordploegen om tegenstanders uit de weg te ruimen. De wereldwijde organisaties zetten soms eigen communicatienetwerken op, hebben corrupte contacten in de havens en doen zelfs aan contraspionage om de recherche een stap voor te zijn.

Machtsposities

„Je moet voorkomen dat criminele groeperingen in illegale markten machtsposities opbouwen in termen van mankracht, infrastructuur, kennis, kapitaal en ’support’, oftewel steun vanuit de bovenwereld”, zegt Fijnaut. „Zware misdaad moet je klein en kort houden. Hiervoor zijn indringende en grootschalige strafrechtelijke onderzoeken nodig, maar ook moeten de lokale bestuurders weerbaarder worden.”
Chef landelijke recherche Wilbert Paulissen deelt die zorgen en zegt dat Nederland ’scherp moet blijven’. „We hebben te maken met een diepgeworteld, mondiaal probleem. Uiteindelijk draait het allemaal om vraag en aanbod.” Hij erkent dat hier enorme hoeveelheden drugs worden geproduceerd. „Dat zien we aan de recordvangsten van de laatste tijd.” Desgevraagd geeft hij aan criminoloog Fijnaut „te kunnen volgen” als die het strafklimaat te mild noemt.

En de politiek? VVD-Kamerlid Foort van Oosten laat weten ’dat er een keiharde strijd geleverd moet worden tegen de ondermijnende (drugs)criminaliteit.’ „Van de overheid en politiek mag verwacht worden dat alle zeilen worden bijgezet, want wij kunnen niet tolereren dat onze havens misbruikt worden door criminelen.” Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) spreekt van ’alarmerende berichten’. „Nederland is dé harddrugsproducent en -handelaar van de wereld aan het worden. Het tij moet worden gekeerd. Dat vraagt om ruimte voor creatieve acties waarbij de politie en het OM samenwerken met de lokale overheden en Belastingdienst.”

Drugsepidemie

Het drugsgebruik in Nederland en de rest van Europa stijgt volgens het ’Drugsrapport 2016’ van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving. Er zijn lichte stijgingen te zien bij het gebruik van de meeste drugssoorten. Vooral synthetische drugs kennen een opleving. Het rapport constateert ook dat de drugs sterker zijn geworden. Volgens het Trimbos Instituut had in 2015 bijna 3 procent van de volwassenen xtc geslikt: zo’n 380.000 personen. Het gebruik stijgt sinds 2009 jaar na jaar. Xtc blijft bij uitgaande jongeren een favoriete ’uitgaansdrug’, maar heeft het middel stevige concurrentie gekregen van de nieuwe stof 4-fluoramfetamine (4-FA).

Drugsland

Dank aan Telegraaf

 

Xtc-handel maakt ongrijpbare Brabantse misdaadfamilies tot wereldspelers

Misdaadfamilies in Noord-Brabant zijn vanwege hun gesloten cultuur en loyaliteit lastig te bestrijden, blijkt uit een onderzoek in het kader van het Programma Politie en Wetenschap. De kans dat de families van generatie op generatie criminelen voortbrengen is zeer groot. Repressief optreden werkt niet, concluderen de onderzoekers.
Medewerkers van EMMA (Experts in Media en Maatschappij) en de universiteit van Tilburg hebben zeven criminele familienetwerken in Noord-Brabant in kaart gebracht. Hun activiteiten geven de ontwikkeling weer die de georganiseerde misdaad in Brabant in de laatste decennia heeft doorgemaakt.
De families waren van oudsher bezig met vermogensmisdaden, tot ze in de jaren tachtig van de vorig eeuw ontdekten dat er ook veel geld te verdienen was met drugshandel. In de jaren negentig richtten ze zich op wietteelt en xtc-productie, maar de jongste generatie concentreert zich weer op de wietteelt.

Gesloten wereld
De xtc-handel maakte wereldspelers van de Brabantse misdaadfamilies. Ze richtten hun eigen laboratoria op en werden wereldwijde groothandelaars. Door de jaren heen leerden ze steeds beter hoe ze de overheid op afstand konden houden, of juist voor hun eigen gewin konden inzetten.
In de families heerst een zwijgcultuur, schrijven de onderzoekers. De gesloten wereld van de familienetwerken levert betrouwbare contacten, maar ook huwelijkspartners en vrienden.
Ook de vrouwen blijken vaak een strafblad te hebben. Ze hebben volgens de onderzoekers een bijzondere voorkeur voor mannen die een forse criminele staat van dienst hebben.

De familienetwerken kosten de samenleving veel geld, concluderen de schrijvers van het rapport. Ze richten met hun misdaden aanzienlijke schade aan, en leveren de overheid ook heel veel werk op.
Aanhouding en strafoplegging werken niet, blijkt uit de rapportage; de overdracht van generatie op generatie is daarmee niet tegen te gaan. Overheidsinstanties moeten versterkt worden met private partijen om weerstand te bieden aan de misdaadfamilies.
Gewone burgers moeten beter bestand raken tegen intimidatie, voegen de onderzoekers eraan toe. Bovendien vereist elke familie maatwerk, een simpele oplossing is er niet, besluit het rapport.

Point

Zo dus Brabant is een gevaar? Wat moet de elite top dan niet zijn onder hun koningshuis die de wereld opium onder zich hebben?
Of zijn die ook "lastig" aan te pakken?

XTC

 

Heeft het Nederlandse en Britse opium(heroïne)monopolie zich verlegd richting de NAVO?

In het artikel over de drugshandel van de Oranje’s tijdens en na het VOC tijdperk werd al duidelijk dat de opiumhandel (heroïne is een opium extract) tot het begin van de vorige eeuw door Nederland gedomineerd werd. De Britten waren overigens ook sterk in deze handel. Kijken we naar de huidige tijd, dan lijkt heroïne nog steeds een belangrijke bron van inkomsten te zijn. Het is alleen allemaal wat meer in mistigheid gehuld geraakt. Het heeft er alle schijn van dat de VS de dominante positie in deze handel overgenomen heeft, maar dat zij haar NAVO partners daarin erg nodig heeft. Ook lijken de oorlogen die we de afgelopen jaren hebben gezien belangrijker te zijn geweest voor deze opium/heroïne-handel, dan we wellicht hebben durven vermoeden. Zo is er na de aanslagen op 911 een war on terror gestart, maar ondanks dat de vermeende kapers van de vliegtuigen uit Saoedi Arabië kwamen (15 Saoedi’s, 2 uit de Verenigde Arabische Emiraten, 1 uit Egypte en 1 uit Libanon), is er nooit een inval gedaan in Saoedi Arabië. Daarentegen richtte de ‘war on terror’ zich in volle kracht tegen Afghanistan. Wat moesten de Westerse troepen daar? Onderstaande grafiek geeft misschien een beetje opheldering.

Leest u in dit artikel op Globalreseach.ca hoe belangrijk Afghanistan blijkbaar was voor een monopolie in de opium/heroïne handel. Waar we zagen dat de VOC feitelijk de grondlegger was van de methode van het verslaafd maken van hele volksstammen aan de opium, lijkt deze handel nu grotendeels in handen te zijn van de CIA. En wie denkt aan de CIA denkt waarschijnlijk meteen aan alle oorlogen die we de afgelopen decennia hebben gezien, waarbinnen Nederland in de NAVO natuurlijk een prominente rol heeft gespeeld.

Opium1

De VOC en de Oranje’s haalden in hun Indische koloniën steeds hetzelfde trucje uit. De arme bevolking werd geronseld en verslaafd gemaakt aan de heroïne. Om hun verslaving te kunnen bekostigen bouwden ze een schuld op bij de werkgever, die hen gretig voorzag van het verslavende middel. Hierdoor bleven de koelies afhankelijk van hun werk en afhankelijk van hun drugs. Meestal verdienden ze te weinig voor hun levensonderhoud en ging het grootste deel van hun salaris op aan drugs (die natuurlijk gekocht werd bij diezelfde werkgever). De Nederlandse Cocaïne Fabriek (NCF) zette begin vorige eeuw de drugshandel voort in navolging van de Nederlandse Handels Maatschappij (NHM), wat weer de opvolger was van de VOC. De Oranje’s hadden hierin een prominente rol, net als de ABN bank (nu ABN-Amro). De drugs daar geproduceerd werd gretig geleverd aan soldaten in de beide wereldoorlogen. Ook Hitler’s soldaten werden voorzien.

Onderstaande grafiek, afkomstig van de website Bloomberg.com, toont de belangrijkste doorvoerroutes van heroïne richting Europa. Daarin zien we hoe de heroïne via een paar belangrijke routes richting Nederland en België stroomt. Natuurlijk mag zo’n mainstream website niet helemaal het achterste van haar tong laten zien, want nergens op de site wordt getoond hoe de heroïne vanuit Afghanistan naar de VS komt. Dit terwijl de hoeveelheid verbouwde opium in Afghanistan volgens bovenstaande tabel bijna 3000% gestegen is sinds 2001. Duidelijk is in ieder geval dat Nederland en België een spil in het web vormen. Alle route-pijltjes op de kaart komen daar immers uit. Zitten de Oranje’s misschien nog steeds zwaar in die opiumhandel? Zijn de haven van Rotterdam, luchthaven Schiphol en de haven van Antwerpen misschien de belangrijke transit-punten?

Opium2

De huidige spanning met Turkije lijkt niet echt gunstig voor de heroïne handel. Turkije lijkt tot nu toe een belangrijke rol gespeeld te hebben in de doorvoer van heroïne. De Balkan-route van de heroïne verloopt voornamelijk door Turkije en dan via Servië en Kroatië. Het is handig dat de NAVO alliantie de grip op die Balkan-route heeft gekregen via de Joegoslavië-oorlog in de jaren negentig. Daar werd samengewerkt met Kroatische neonazi groeperingen om de tot dan toe in vrede met elkaar levende bevolking tegen elkaar op te hitsen en het land onder Europees-Amerikaanse bewind te brengen.

Turkije is dus een belangrijk doorvoerland voor de heroïne. Dat was nog handig toen Turkije een rustige en onderdanige NAVO-partner was. Nu lijkt Turkije te moeten groeien in macht en zet het de westerse opium-partners onder druk door de doorvoer droog te leggen. Erdogan beweert dat de “smokkel” in handen is van terreurgroepen als PKK en DHKP-C en dus gooit hij de deur op slot. Daardoor zou meer en meer transport via zee verlopen, zo zou blijken uit een recente grote vangst in de haven van Antwerpen. Logischer lijkt het dat Erdogan het opium-monopolie van de NAVO-alliantie mag proberen te breken en naar zich toe zal trekken. In die zin kan hij met opium iets vergelijkbaars doen als met de vluchtelingenstroom uit Syrië. In het geval van de vluchtelingen kan hij dreigen met het openzetten van de kraan; in het geval van opium met het dichtgooien van de kraan. Deze opiumkraan, die waarschijnlijk (net als in het VOC-tijdperk) nog steeds een belangrijke inkomstenbron vormt voor de oorlogsmachine, is dus misschien wel een belangrijk middel om de NAVO-dominantie (die NAVO waar Turkije nu officieel nog lid van is, maar dat zal vermoedelijk niet lang meer duren) te ondermijnen.

Dat Nederland verdachte is aangaande de drugssmokkel via de Balkan-route zou af te lezen kunnen zijn aan de relaties die we hebben gezien van met name 1 persoon binnen de koninklijke kringen. Mabel Wisse Smit (de weduwe van de “verongelukte” prins Friso) had eind jaren ’80 een relatie met drugsbaron Klaas Bruinsma. Ook werkte Mabel voor George Soros, de bekende (regime change) filantroop. Tijdens de Joegoslavië oorlog zou Mabel Wisse Smit gewerkt hebben voor een vanuit Amerika betaalde ‘denktank’: de Internationale Crisis Groep (ICG), een machtige lobbyorganisatie. In die tijd zou Mabel vanuit haar ‘liefdadigheidswerk’ betrokken zijn geweest bij de zeer lucratieve wapenhandel naar voormalig Joegoslavië. Haar naam circuleert op het internet tezamen met twee wapenhandelaren voor Bosnië; Mohammed Sacirbey en CIA-agent Abdullah Bin Laden (herkent u die achternaam?). De relatie met Klaas Bruinsma riekt naar drugshandel en de vermeende wapenhandel in de Joegoslavië oorlog is interessant als we dat beschouwen in het licht van de opium-routes. Was dat misschien de reden dat Nederland zo’n belangrijke rol had in de VN operatie in Srebrenica? Dat blijft natuurlijk koffiedik kijken, maar je zou kunnen zeggen dat er een luchtje aan zit.

Opmerkelijk in dit lijntje richting Mabel Wisse Smit is dat “vriendje” Klaas Bruinsma in 1991 werd doodgeschoten. Volgens de officiële bronnen zou Bruinsma door Martin Hoogland doodgeschoten zijn. Hoogland heeft de moord op Bruinsma altijd ontkend en werd voornamelijk veroordeeld op basis van een verklaring van kroongetuige Steve Brown. Volgens misdaadjournalist Bas van Hout zou Bruinsma echter zijn doodgeschoten door Branko Marianovic, die zou hebben gehandeld uit wraak, omdat Bruinsma zijn broer Alexander Marianovic zou hebben vermoord. Branko Marianovic zou hebben gehandeld uit ‘Servische bloedwraak’ voor de dood op zijn broer. Je zou je af kunnen vragen of Klaas Bruinsma misschien een voor Nederland belangrijk rol vervulde in de drugshandel. Was Bruinsma misschien de handelaar in de jaren ’80/’90 die de rol vervulde die daarvoor nog door het VOC, de NHM (Nederlandse Handels Maatschappij) en de NCF (Nederlandse Cocaïne Fabriek) ingevuld werd? Heeft Servië misschien geprobeerd met de moord op Bruinsma de Nederlandse monopolie over de handelsroute via Joegoslavië (de Balkan-route) te breken? Bruinsma droeg immers de titel van Nederlands drugsbaron en werd beschouwd als de ‘vader’ van de Nederlandse drugshandel. Het is in ieder geval een duistere ondoorzichtige wereld en de link met Mabel Wisse Smit (die zich in het huis van Oranje nestelde) is daarin op zijn minst opmerkelijk te noemen.

Een ding is duidelijk: De opiumhandel is nog zeer levendig en draagt waarschijnlijk nog voor een belangrijk deel bij aan het in toom houden van hele volksstammen. Leuke bijkomstigheid daarin is dat het vermoedelijk nog net zoveel doekoes bijdraagt aan de imperialistische oorlogsvloot als dat dit deed in het VOC tijdperk. Het lijkt er sterk op dat de handel een belangrijk onderdeel vormt van de NAVO-inspanningen, gezien de opiumteelt, in Afghanistan. Niets is wat het lijkt.

Bron Beyond the matrix

opium3

 

Verboden

Opinion

De cocaïne moet veilig gesteld worden
NEDERLAND GRIJPT IN

Met grote koppen lezen we dat Nederland ingegrepen heeft en dat ze er voor gaan zorgen dat er op Curaçao 28 april een eerlijke verkiezing gehouden wordt!

Valt u niet wat op? Nederland en een eerlijke verkiezing?
Wat hebben we de laatste maand niet allemaal gelezen over de Nederlandse verkiezing? Verkiezingen waarbij stembureaus fraude hebben gepleegd, er stembiljetten in vuilniscontainers zijn beland en dat stemmen niet geteld zijn! Dat om zo de grootste coke partij van Nederland VVD veilig te stellen, om zo hun koning te dienen van de nodige witte poeder die al eeuwen hun handel is en hun voornaamste bron van inkomsten is, als we de papieren mogen geloven hierover.

Uit diverse meldingen vanuit het veld weten we dat Nederland veel coke verscheept en verhandelt via de voormalige Antilliaanse eilanden, maar kennelijk wel in het bijzonder Curaçao. De containerlijn Willemstad - Rotterdam is de meest lucratieve cokelijn van de wereld. Via deze weg worden er jaarlijks miljarden dollars aan het witte goud verscheept en verhandeld. Coke wat dan verder gaat naar onder andere Antwerpen en in Nederland lokaal de Biesbosch.

Altijd is dit goed gegaan zolang de oude vertrouwde partijen maar het roer lokaal in handen hadden. PNP – MAN – PAR – DP – Pais deden altijd netjes wat Nederland opdroeg. Er werd altijd netjes naar de andere kant gekeken, tot zelfs tot justitie toe, die altijd toevallig geen zaak zag in de vele aangiftes die deze richting kwamen.

Maar sinds enkele jaren moet de handel nu gedeeld worden omdat de Zuid Amerikaanse tegenhangers ook veel geld zien zitten om via het Nederlands grondgebied coke te verhandelen via hun Turkse “vrienden”! En zo kwam er een tegenblok wat de Nederlandse Cocaïne handel schaadt!

Nu dat de “tegenstanders” ook nog eens politiek de macht aan het verkrijgen zijn en zo de Nederlandse eeuwenoude toevoer kunnen afsluiten maar ook nog wetende via de weggehaalde gegevens bij de VDC, begint Nederland te zweten en er moet dus ingegrepen worden. De oude partijen moeten kost wat kost hun oude plaatsen hier weer terug innemen. Al gaat dat gepaard via manipulatie vanuit Nederland.

Zoals Nederland in hun eigen land hebben ingegrepen tijdens de laatste verkiezing tegen PVV, zal Nederland ook ingrijpen op onze eilanden. De miljarden coke business moet weer naar de oude garde met als hoofd het koninklijkhuis waar duidelijke foto’s en documentatie over bestaat wat hun ware inkomsten en handel is.

Nederland is de Narcotica staat die de wereld voorziet van coke en door simpel de CIA rapporten door te nemen vind je vele bevestigingen van waar het land Nederland werkelijk voor staat. Een land dat leeft van de coke beschermd door de elite en hun justitie.

Dat Nederland, die overigens de moord op heer Fortuyn en heer Wiels op hun naam hebben staan, gaat zorgen dat wij eerlijke verkiezingen gaan krijgen! Nu ik kan alleen maar zeggen Heil H…..

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237

 

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Murder Illuminati - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.