Banner Watamula

AA   AA  
       
 

November 2017 16/30

   
       
 

Wake up
Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
 


   
       

November 30 at 05:08am

Hedenmorgen 29-11-2017 vond ik een CD met de volgende afbeelding in mijn bus.
Heeft iemand dit al meer gezien en zo ja waar?

Wiels

Ook eerder kwam dit schema naar boven

Een overzicht maffia Curacao en liquidatie heer Wiels

Schema

Klik op image voor leesbare versie

 

November 30 at 05:07am

ONDERZOEKSPLICHT VOOR BITCOINMAKELAAR

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft gisteren een interessant vonnis gewezen in een kortgedingprocedure tussen ING en een bitcoinmakelaar. ING had haar dienstverlening aan deze bitcoinmakelaar stopgezet en de bitcoinmakelaar kwam hiertegen in het geweer.

Wat was er aan de hand?
Wie voor zijn klanten bitcoins aan- en verkoopt, loopt daarmee het risico dat hij – bewust of onbewust – meewerkt aan witwassen. Dat is althans de stelling van de ING, die van een van haar klanten eiste dat deze bitcoinmakelaar niet langer contant geld accepteerde van zijn klanten, en daarnaast een Know Your Customer-procedure in het leven zou roepen.

Aan het verzoek van ING werd door de bitcoinmakelaar niet, althans niet in voldoende mate, voldaan en ING zegde met een beroep op de algemene bankvoorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst haar dienstverlening aan de bitcoinmakelaar op. De bitcoinmakelaar laat het er niet bij zitten en stapt naar de voorzieningenrechter.

Wat vind de rechter
De rechtbank Amsterdam stelt in de eerste plaats vast dat transacties in bitcoin een hoog risicoprofiel hebben en wijst op de waarschuwingen van de Nederlandse Bank. Op grond van de Wet financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is ING in dergelijke gevallen verplicht een verscherpt onderzoek te doen naar de herkomst van de gelden die zij onder zich krijgt.

Dat onderzoek heeft ING dus uitgevoerd, en op grond van dat onderzoek heeft ING van de bitcoinmakelaar gevraagd niet langer contant geld te accepteren en daarnaast een Know Your Customer-procedure te hanteren.

Aan deze verzoeken heeft de bitcoinmakelaar niet, althans niet tijdig gehoor gegeven, terwijl dat volgens de rechtbank wel een redelijk verzoek van ING was. De bitcoinmakelaar heeft het vertrouwen van de ING daarmee geschonden en om die reden is de voorzieningenrechter van mening dat ING een gerechtvaardigd belang had bij de beëindiging van de dienstverlening.

Point

Zelf het corrupte gerecht doet er alles aan om alternatieven betalingsmiddelen te dwarsbomen.
Geen wonder want ze hebben allemaal dezelfde "afperser"

Bitcoin

 

November 30 at 05:06am

Jeugdwet al jaren in la verdwenen

Het was rond het jaar 2002 in de maak: een jeugdwet om de rechten van het kind te verankeren in de geest van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van
Het Kind (IVRK). Maar het voorstel is in een la verdwenen en nooit meer bekrachtigd.

Daarmee voldoet Curaçao nog steeds niet aan vereisten van het verdrag waaraan ‘staten die partij zijn’, zoals Curaçao, moeten voldoen.

Point

Er bestaat lokaal geen kinderbescherming

Al vele jaren vecht ik dat kinderen niet beschermd zijn
54 kinderen hebben mijn vrouw en ik opgevangen en het was alsmaar een doffe ellende met de instanties.
Het zijn theetantes die ook in de picture willen staan maar geen werkelijke knowhow hebben.
Veel heb ik beschreven in het boekje" Geboren voor één cent" en zie dit krantenstuk maar weer wat er nu in Aruba gaande is.
Het kind is op deze eilanden een lustobject en een kind heeft geen rechten. Zolang als er geen ware professionals met alle bevoegdheden gezet worden op deze plaats kan de kerk en pedofiele personen en ouders aan de drugs, doen wat ze willen met kinderen!

Vergeet niet dat dit alles beschermd wordt via de vrijmetselarij die op Aruba hoogtij mee maakt en deze vrijmetselarij in de hoogste graden gebruiken kinderen om te offeren voor hun eigen kracht.
Dit is in hun ritualen terug te lezen.
Net zoals de koning een baby geofferd heeft op Curacao met al zijn topmasons hier op Curacao!! Dat om hem de koninklijke kracht te geven om een volk te leiden.(rituaal 33 graad)

En dat allemaal in 2017

Kinderbescherming

 

November 30 at 05:04am

Tientallen meldingen van seksueel misbruik bij Jehova's Getuigen

Bij een stichting die is opgericht om seksueel misbruik door Jehova's Getuigen aan de kaak te stellen, zijn in een week tijd 46 meldingen binnengekomen. Dat zegt Frank Huiting, een van de oprichters. Hij noemt het aantal meldingen schokkend.
Ruim een week geleden kondigde Huiting de stichting aan. Volgens de initiatiefnemers worden slachtoffers niet gehoord binnen de gesloten gemeenschap en wordt daders de hand boven het hoofd gehouden.
Die ervaring heeft Huiting ook. Hij groeide op in de besloten gemeenschap van Jehova's Getuigen. Hij werd vanaf zijn zevende jarenlang misbruikt. Toen Huiting zijn ouders vertelde wat hem was overkomen, besloten ze geen aangifte te doen. Hij vertelde een week geleden dat een ouderling dat had afgeraden. "Dan komen er koppen in de krant en dat willen we niet."

Op de goede weg
Naar aanleiding van zijn verhaal kreeg hij veel reacties, zegt hij tegen RTV Noord. "Die zijn over het algemeen heel positief. Ik krijg vaak te horen dat het dapper is en ook heel nodig dat dit verhaal naar buiten komt. We zijn op de goede weg."
De afgelopen week hoorden medewerkers van de stichting verhalen aan van andere mensen die zijn misbruikt door Jehova's Getuigen. "Het feit dat er zo veel meldingen binnen zijn gekomen, zegt eigenlijk al genoeg. Er zijn zeker honderden gevallen in Nederland die eigenlijk naar buiten zouden moeten komen." Maar volgens Huiting durven veel mensen niet te praten.

Luisterend oor
Reclaimed Voices, de stichting die Huiting met anderen oprichtte, is vooral bedoeld als luisterend oor. De medewerkers willen dat slachtoffers zich uitspreken. Ook hopen ze dat ze aangifte doen van het misbruik. De stichting biedt zelf geen professionele hulp. Dat wordt overgelaten aan de professionals, zegt Huiting.
"Mensen hebben soms jarenlang met dit geheim rondgelopen. En het feit dat ze naar buiten komen, kan voor hen al een opluchting zijn. Dat is ook mijn ervaring. Daarnaast willen we ze ook adviseren om professionele hulp te zoeken. Ook buiten de geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld bij een maatschappelijk werker, psycholoog of een huisarts. Ga alsjeblieft praten."

Een vuist maken
De organisatie wil zoveel mogelijk meldingen van seksueel misbruik verzamelen om "een vuist te maken richting het bestuur van Jehova's Getuigen Nederland" en richting de overheid. "We willen de overheid zover krijgen dat er een onderzoek wordt gedaan naar deze misstanden. En niet om de strijd aan te gaan, maar echt om het slachtoffer centraal te stellen."
Een woordvoerder van het landelijk bestuur van de Jehovah's Getuigen meldde vorige week open te staan voor een gesprek met de stichting. Maar volgens Huiting zijn ze nog een beetje terughoudend. "We hebben een open brief geschreven. Dat is ook een uitnodiging om in gesprek te gaan met het bestuur."

NOS

Point

En wanneer wordt werkelijk de gehele kerk aangepakt!

Frank

 

November 29 at 05:05am

Opinion

Gevoel volgen

De groten der aarde hebben allemaal wat gemeen en dat is dat ze hun gevoel volgen en er voor gaan op dat wat zij binnen hebben gekregen te verwezenlijken of te zorgen dat het aangepakt wordt. Of deze toppersoon nu een succesvolle zakenman is of een politicus of welk beroep dan ook, het volgen en uitvoeren wat het gevoel aangeeft maakt dat zij boven de doorsnee mens staan. Er zijn geen grootse geheimen en ook niet dat je een mega aan scholen moet volgen. Mooier nog, juist die mensen in de absolute top hebben nauwelijks of gericht scholing gehad. Het zijn niet de scholen die een persoon daar neer zetten. Het is de innerlijke kracht, gevoel, energie die deze personen op die plaats laten belanden wat zij voor ogen hebben.

Nu komen we op die mensen die dan NIET via gevoel werken of beter gezegd die niet via gevoel mogen leven. Gevoel is namelijk een taboe in de maatschappij. De overgrote meerderheid op deze aardbol is het niet toegestaan om via gevoel te werken. Er zijn namelijk wetten, regels en richtlijnen hoe de mens moet leven. Het werk moet gedaan worden zoals opgedragen en er wordt absoluut niet geaccepteerd dat je zaken zelf in brengt! Je moet de orders, wetten en regels uitvoeren zoals het groepje aan de top (verkregen door gevoel) het je op legt!

Vanaf 1954, de dag van mijn geboorte, werk ik met gevoel. Scholen zijn niet de plaats voor mij om zaken te leren en heb een leven zover gehad waar alles wat ik wilde doen en wilde zijn, ben geworden en heb gedaan. Het inzetten voor de medemens, kinderen en dierenwereld is nog steeds mijn prioriteit nummer één. Vastgelopen zaken openbreken is een van mijn goals en dat niet via de reguliere weg maar door een alternatieve route waar de schuldigen zichzelf de das om doen.

Mijn gehele leven wordt er gewerkt met gevoel en zijn het niet mijn hersenen die, beïnvloed zijn door de vele negatieve zaken op deze aardbol, bepalen wat goed en fout is. Zo wordt alles op papier gezet wat mijn gevoel aan geeft, ook zo dit stuk, maar wordt er door mij ook naar gehandeld. Als er een moord is en het gevoel geeft aan dat het op een bepaalde manier is gebeurd dan wordt dat gepubliceerd, gedocumenteerd en vastgelegd. Als zaken krom zijn dan wordt dat vermeld en wordt aangetoond en op gewezen dat de vele uitspraken tegenstrijdig zijn. Maar zo ook als iemand overlijdt en het een raar gevoel geeft en duidelijk aan geeft, er moet even dieper naar gekeken worden.

Zo het geval nu van de halve marathonloper waar in een keer via een persbericht een opvallende lijn stond van “werkend bij een lokale bank vertrekkend naar buitenland“ en juist op dat punt aangekomen krijgt deze persoon een hartstilstand! Het gevoel klapte er meteen uit dat het niet pluis was en dat er een toxische onderzoek moet komen! Na het vermelden ervan was de wereld weer te klein en werd ik aangevallen dat ik geen respect heb en overal spoken zie. Mijn gevoel zegt, en alles wijst er op, deze man is vergiftigd.

Mijn gevoel heeft me inderdaad in vele problemen gebracht omdat hij keihard en simpel zegt wat er gaande is. NOOIT heeft mijn gevoel het mis gehad en dat zagen we al in zaken die opgelost zijn als bv de Spelonk zaak maar ook de zaken die volop gaande zijn en dan even de moord Wiels zaak die duidelijk een opzettelijke zware juridische dwaling is.

Mijn gevoel trek ik nooit in twijfel omdat deze puur en de waarheid is. Al wil men mij de mond snoeren, verboden opleggen en zelfs opruimen, ik zal blijven vastleggen wat mijn gevoel aangeeft en wat er werkelijk achter de deuren gaande is. Na het vastleggen zijn de bewijzen ook in mijn bezit en vanaf 1954 is er nog niet een zaak, een voorval waarbij mijn gevoel het mis had.

Volg je gevoel al wordt het verboden in de wereld waarin wij leven.

John H Baselmans-Oracle

 

November 29 at 05:04am

Opinion

Het is frappant

Personen en politici wonend 8700 km verder aan de andere kant van de oceaan, weten het allemaal precies hoe het op onze eilanden aan toe gaat. Als je hen dan vraagt of ze de informatie krijgen via hun veiligheidsdienst of kabinet van de koning dan wordt dit ontkend. Als je dan de Kamervragen in ziet en de “bronvermelding” leest dan praat je ook over broninformatie van personen die ook weer in Nederland wonen en is er verder een internet knipselkrant en een redactie waar deze Kamervragen en conclusies op worden gebaseerd! Informatie vanuit de eilanden door personen die intern politiek op de hoogte zijn worden als leugenaars neergezet en verzwegen.

Hoe diep zit Nederland en hun politiek dan in de moordzaak Wiels, processen Schotte en aanhang en de coke handel waar allemaal miljarden beschermd moeten worden van Nederlandse bank, projectontwikkelaar (CIA) en accountant!

Beter een vals bericht gebaseerd op leugens en bedrog en in elkaar gesmeed door personen allemaal wonend en werkend in Nederland dan een waarheid vanuit de bron / onze eilanden naar buiten brengen.

John H Baselmans-Oracle

 

November 29 at 05:02am

Nederland ook groot in onlinedrugshandel

Drugshandel via verborgen delen van het internet is weliswaar beperkt, maar Nederland speelt er een belangrijke rol in. Na Duitsland en het Verenigd Koninkrijk neemt ons land de derde plaats in.

Dat staat in een rapport van Europol en het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD) in Lissabon.
Tussen 2011 en 2015 werd vanuit Nederland voor 17,9 miljoen euro aan drugs verkocht via onder meer de in juli opgerolde marktplaats Alphabay op het zogeheten dark web. Duitsland voert de lijst aan met 26,6 miljoen. In het Verenigd Koninkrijk ging het om ruim 20 miljoen. België neemt de vierde plek in met 4,7 miljoen euro.

Ecstasy
Ecstasy en amfetamine brachten in Nederland 8,8 miljoen euro op, cannabis 3,7 miljoen en cocaïne 2,6 miljoen.
De onlinedrugshandel weet zich snel weer te organiseren als er een marktplaats offline is gehaald, aldus Europol-topman Rob Wainwright. Samenwerking en informatie-uitwisseling op Europees niveau is essentieel om deze dreiging tegen te gaan, zegt hij.

Telegraaf

Point

De koninklijke drugsfabriek is nog steeds in volle gang. Het gaat nu op modernere manieren in de distributie maar de container aanvoer via Rotterdam is nog steeds via onder andere Curacao.

Niets voor niets moest Alexander met spoed naar st Maarten want enkele personen moesten veilig gesteld worden.

En nu is den Haag aan het proberen de volle controle te krijgen over die lijnen die (nog) niet in Nederlandse handen zijn.

Europol

 

November 29 at 05:01am

Hoe lang nog?

Hoe lang moet dit soort offeren nog doorgaan?

Vergeet niet ook om topposities te krijgen in Nederland zal en moet je aan deze ritualen meedoen!

Offeren

 

 

November 28 at 05:07am

Liquidatie heer Wiels

De aangiftes zijn gedaan 2 weken na de moord en er is gesproken over dat men niet durfde deze man aan te pakken daar Nederland al ingegrepen had.
Ik heb namen en toenamen de laatste jaren al vrijgegeven.
- En ja ik was bezig met heer Wiels met een zeer grote zaak waar UTS het middelpunt was.
- En ja, heer Wiels heeft nog 2 dagen voor zijn dood vele antwoorden van mij schriftelijk gekregen.
- En ja, heer Wiels en ik hadden regelmatig contact over vele zaken en de vele corruptiezaken die ik hem voorlegde.
- En ja, ik heb heer wiels nog laten weten dat hij het bewuste bedrijf achter UTS moest laten varen daar deze een vreselijk gevaar was voor hem.
- En ja, ik heb de namen van de moordenaars die betaald werden en na de moord heer Wiels nog 2 mensen hebben vermoord op dit eiland in opdracht van....

Ik blijf dit herhalen zolang de waarheid en de ware moordenaars en opdrachtgever achter de tralies zijn beland en meer dan aangiftes doen kan ik momenteel niet doen. Ik moet wachten tot het laatste proces geweest is en dan gaat de dwaling vrijgegeven worden. Een ernstige dwaling waar een OM en een justitie door Nederland en afgeperste recherche, maar een spannend verhaal hebben gespeeld.
Heer Wiels gaf duidelijk aan wie hem bedreigde en hij noemde drie takken van de maatschappij want namen durfde/kon hij niet te geven daar het extra gevaar zou zijn voor hem.

Maar vul maar in:
Een accountantsbureau lokaal/Nederland.....
Een project lokaal......
En een bank lokaal/Nederland.....

Je praat over een miljardenhandel met veel coke, veel gokken en witwassen.November 28 at 05:06am

Hardloper Bremer sterft tijdens Marathon

De KLM-marathon is gisteren geëindigd in mineur.
De 50-jarige Rob Bremer werd vlak voor de finish onwel en stierf aan een hartstilstand.
Bremer was financieel directeur bij United Trust van Gregory Elias.
Hij had onlangs ontslag genomen om naar Australië te emigreren. De festiviteiten na afloop van de marathon zijn stopgezet, ook de prijsuitreiking ging niet door.

Point

Zou er een toxische onderzoek gedaan worden?

KLM

 

November 28 at 05:05am

Hier gaat het om

Al jaren is het gaande en al jaren is er een ongekende strijd in het hebben en beheren van dat. Na de data centra zijn nu de pure data aan de beurt
Wereldwijd wil men niet in zee gaan met de lokale maffia en dat is niet vreemd. Dit omdat er al veel data op straat ligt en bijvoorbeeld VDC data in colombiaanse handen is.

Wat is niet mooier als je alle data voor je neus hebt op een centraal punt waar het het eiland af gaat?

We beseffen blijkbaar niet waar de huidige maffia mee bezig is maar de bijeenkomsten voor het hotel San Marco hebben vruchten afgeworpen dat is duidelijk.

techniek

 

November 28 at 05:03am

De Naam voornamelijk

Verschil van mens en burger = jij /U
Mens is voornamelijk (voornaam) in publiekrecht !
Burger is familienaam (persoon) in privaatrecht !
Voornamelijk voornaamwoorden zijn: ik, jij, hij en zij
familienaam in persoon is U.
De beleefdheid vraag is dan ook wie bent U?
of bent U m/v/ achternaam?
De keus word dan bij degenen neergelegd die u benaderd.
of van uit uw positie bij benadering zakelijk.
Voor de bevestiging van de vraagstelling naar de zakelijk handelend natuurlijk persoon, zijnde het gebruik van uw bevoegtheid als vrij mens, in persoon van achternaam als familienaam te handelen art 1:1 BW
Tutoyeren kan als je weet dat je geen zaken hebt, als wel niet aan wenst te gaan je blijft dan (voornamelijk) ik en jij aan houden en geeft ook bij bevragen de handelsnaam familienaam niet! (Frans tutoyer van tu = jij en toi = jou) is iemand aanspreken met jij, je of jou. Men gebruikt dus géén "u", de beleefdheidsvorm. ... Het Nederlands kent ook de woorden jijen, jouen en jijjouwen, die alle dezelfde betekenis hebben.
Voornamelijk bent u een vrij soeverein mens in uw publiekrecht
zo Willem Alexander voornamelijk Soeverein is en alle voor hem ook voornamelijk benoemd werden en genoemd werden.
Ook hij vind het prettiger niet zakelijk bij familie naam aan gesproken te worden. Zo ook is hij dan publiekrechtelijk. zo hij zelf dan ook uitleg gaf tijdens het gesprek voor zijn koningschap en hij u alle verwees naar de akte van verlate 1581

Nu 20 maal binnen 1 uur bekeken en geen like? Voor hen die het kennelijk niet begrijpen zullen die het verschil tussen publiek rechtelijk mens in hun mensen recht en hun bevoegtheid zakelijk te handelen als burger in persoon contractrecht civiel (persoon komt van het latijn "het Masker" = maskeren in het zijn van acteur in fictie van je werkelijkheid) nooit begrijpen. voornamelijk = het je recht: publiekrecht. IN persoon heb je een contract en alleen dan contractueel recht. Het masker burger heeft "geen mensen recht" dat is privaatrecht en geen publiekrecht.

IN PERSOON VAN FAMILIE NAAM HANDELEN IN BURGERRECHT! begint bij boek 1 titel 1 art 1 of wel art 1:1 BW >> Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht
Boek 1. Personen- en familierecht
Titel 1. Algemene bepalingen
Artikel 1
1.
Allen die zich in Nederland bevinden, zijn >>vrij<< en >>bevoegd<< tot het genot van de burgerlijke rechten.
2.
Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, >>worden niet geduld.<< EN OOK IN DAT ZAKELIJK HANDELS RECHT IS HET CONTRACT IN JOU VRIJHEID VAN JOU WILSVERKLARING ALS MENS VAN BELANG IN DIT RECHT HET HANDELS CONTRACT TOT STAND TE BRENGEN! In dit recht handelen word dan ook rechtshandelen.
Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Titel 2. Rechtshandelingen
Artikel 33
Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte >>wil<< die zich door een >>verklaring<< heeft geopenbaard.

Je verklaart dus in jouw vrijheid zelf je wil JA ik wil of NEE ik wil niet handelen in dwang tegen die wil is wederrechtelijk en onrechtmatig en daar mee strafbaar in strafrecht! De gronden van vernietiging in die misleiding bedrog en dwang, vind je hier in art 3:44 BW
Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen
Titel 2. Rechtshandelingen
Artikel 44
1.
Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden is tot stand gekomen.
2.
Bedreiging is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen. De bedreiging moet zodanig zijn, dat een redelijk oordelend mens daardoor kan worden beïnvloed.
3.
Bedrog is aanwezig, wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, door het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep. Aanprijzingen in algemene bewoordingen, ook al zijn ze onwaar, leveren op zichzelf geen bedrog op.
4.
Misbruik van omstandigheden is aanwezig, wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ofschoon hetgeen hij weet of moet begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden.
5.
Indien een verklaring is tot stand gekomen door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden van de zijde van iemand die geen partij bij de rechtshandeling is, kan op dit gebrek geen beroep worden gedaan jegens een wederpartij die geen reden had het bestaan ervan te veronderstellen.

Met dank aan Mike Silverberg

 

November 27 at 05:04am

De laatste kamer

Op 15 juli 2005 worden op Bonaire twee broers vermoord aangetroffen bij de vuurtoren Spelonk. Ze zijn op afschuwelijk wijze om het leven gebracht. De Bonairiaanse gemeenschap is geschokt. De drie mannen die ervoor worden opgepakt, worden tot in hoogste instantie voor deze moorden veroordeeld. Maar de veroordeling van twee van hen roept bij sommigen veel twijfel op.
Als in 2012 het Knoops’ Innocence Project wordt gevraagd onderzoek te doen naar hun onschuld, ontspint zich een unieke rechtszaak met een onverwachte ontknoping. De Spelonk-zaak zal de geschiedenis ingaan als een van de aangrijpendste dwalingszaken ooit.
In De laatste kamer laat topadvocaat Geert-Jan Knoops de lezer kennismaken met de ontluisterende wereld van gerechtelijke dwalingen, waarin hij is gespecialiseerd. Op spannende en meeslepende wijze beschrijft hij de wereld van onmacht, duisternis en hoop, die verbonden is aan het lot van mensen die onterecht achter de tralies zitten.

Point

Laten we hopen dat alle waarheden in staan. De afspraken achter gesloten deuren en het niet vervolgen van die politie en recherche die veel bewijsmateriaal hebben vervalst, valse verklaringen lieten tekenen en valse handtekeningen zette.
Praten we nog niet over de martelingen en het verbod dat we kregen om iets naar buiten daar over te brengen en deze mensen aan te klagen.

 

Knoops

 

November 27 at 05:03am

100%

Afgelopen weekeinde heb ik 100% bespaard bij zwarte vrijdag-zaterdag en zondag koopjes.
IK BEN THUIS GEBLEVEN!!!!

 

November 27 at 05:02am

De convenant der Illuminati/Elite

Waarom worden kerken en paleizen vaak ‘versierd’ met demonische figuren was een vraag van mij aan een stadsgids die mij een rondleiding gaf de oude binnenstad van Aken? Nou, die demonische figuren op de hoeken van kerken en kathedralen werden gebruikt om overtollig water af te vloeien, kreeg ik als antwoord op mijn vraag.

Natuurlijk een geheel onbevredigend antwoord op mijn vraag, een antwoord dat mij zelfs in verbazing achterliet, starend naar de vele draconische figuren op alleen al de kathedraal van Aken, want van iemand die als gids fungeert en claimt extra informatie te hebben over architectuur en dergelijke oude gebouwen zou je toch een uitgebreider antwoord verwachten. Ik probeerde de dame in kwestie alsnog wat extra informatie te ontfutselen maar dat bleek tevergeefs, ze wist echt helemaal niks over deze vreemde gewelddadige figuren op het huis van God.
demonenkerktorenAls je echter oude gebouwen eens goed bekijkt blijkt dat deze demonische figuren geen uitzondering zijn, eerder regel. Je komt ze werkelijk overal tegen, in alle beschavingen. Kleine reptielachtige demonen, slangachtige, gigantisch grote slangachtige draken in het verre Oosten, de staande reptielachtige figuren in Egypte en Zuid Amerika, over de hele wereld zijn deze afbeeldingen te vinden. Als je navraag doet bij geschiedkundigen dan krijg je vaak als antwoord dat het sages en mythes zijn die afgebeeld werden om te bewaren voor het nageslacht maar er zijn ook mensen die er een andere verklaring aan geven.
Deze mensen vertalen de beelden als waarschuwingen van onze voorouders die wel wisten wat wij niet weten, althans, de meeste van ons niet weten. Er is een strijd gaande tussen goed en kwaad, een strijd die al millennia duurt. Het kwaad heeft de overhand en dat is te merken. Als je onze samenleving bekijkt op wereld schaal dan kun je als buitenstaander niet anders dan constateren dat wij een vreselijk a-sociaal ras zijn. Wij leven op een planeet die iedereen kan voorzien van de nodige elementaire behoeftes maar in plaats van de rijkdommen te verdelen en ook daadwerkelijk iedereen mee te laten delen in de weelde die moeder Aarde ons aandraagt leeft slechts een klein deel van de wereldbevolking in relatieve luxe en het overgrote deel in absolute armoede met de dood vaak als gevolg. Wij mensen zijn van nature niet zo, wij kunnen het niet aanzien dat anderen lijden en sterven van de dorst en honger. Dat heeft een oorzaak en die oorzaak is onze zielloze leiding.
Laat onze samenleving zo opgebouwd zijn dat van onder naar boven overal hiërarchische structuren te vinden zijn. De een heeft de leiding over dat clubje ( burgemeester in een stad bijvoorbeeld ), de ander die daar weer boven staat heeft de leiding over een grotere club ( bijvoorbeeld een president van een land ) en daarboven staan weer anderen die leiding geven. De vraag is hoever deze hiërarchie reikt en wie nu uiteindelijk de leiding hebben over de hele wereld. Terugkomend op de zielloossheid waarmee onze wereld geleid wordt kan ik niet anders dan constateren dat de absolute top ook geen ziel kan bezitten, anders zouden zij dit niet toelaten. Wie zijn deze mensen, wie zijn hun voorvaderen en hoe kan het dat verschillende generaties van deze mensen op de hoogste posities ter wereld terechtkomen en kwamen?
Zijn die zogenaamde sages en mythes dan toch meer als enkel spannende verhalen voor het slapen gaan? Zit er meer waarheid in dan mensen vermoeden? Ik denk van wel.
Lees dit convenant eens goed en zet daarnaast eens de gebeurtenissen van de afgelopen decennia en zeker van de afgelopen jaren. Zien jullie de parallellen ook? En wat vinden jullie van de rest?

Convenant der Illuminati/Elite, vertaling:

Een illusie zal het zijn, zo groot, zo omvangrijk dat het buiten hun perceptie zal vallen. Zij die het wel zien zullen als idioten bestempeld worden.
Wij zullen aparte partijen vormen wat zal voorkomen dat ze de verbanden tussen ons zien. Wij zullen ons gedragen alsof wij niet verbonden zijn om de illusie in leven te houden. Ons doel zal druppel voor druppel behaald worden opdat er geen wantrouwen kan ontstaan. Dit zal tevens ervoor zorgen dat ze de veranderingen niet zien terwijl ze gebeuren. Wij zullen altijd boven het relatieve veld van hun ervaring staan omdat wij het geheim kennen van het absolute.
Wij zullen altijd samenwerken en zullen verbonden blijven door ons bloed en geheimhouding. Hij die spreekt zal de dood vinden.
Wij zullen hun levensspanne kort houden en hun hersencapaciteit zwak terwijl wij het doen voorkomen dat wij het tegenovergestelde nastreven. Wij zullen onze kennis, wetenschap en technieken zo subtiel inzetten dat ze nooit in de gaten krijgen wat er aan de hand is.
Wij zullen zachte metalen gebruiken, verouderingsversnellers en toevoegingen in voedsel en drinken, ook in de lucht. Ze zullen overspoeld worden door gif, overal waar ze gaan of staan.
De zachte metalen zullen hen het verstand doen verliezen. Wij beloven hen geneesmiddelen te vinden maar zullen hen nog meer gif toedienen via de geneesmiddelen. Het gif zal geabsorbeerd worden door hun mond, hun huid, ze zullen hun hersenen vernietigen en reproductieve systemen.
Hun kinderen zullen dood geboren worden en wij zullen de informatie geheim houden. Het gif zal verstopt zitten in hun eten, drinken, de lucht, zelfs hun kleren.
Wij zullen gewiekst moeten zijn in het toedienen van het gif want ze zien veel.
Wij zullen ze aanleren dat het gif goed is met grappige plaatjes en leuke deuntjes.
Zij die als vraagbaken dienen zullen in onze dienst zijn om ons gif aan de man te brengen. Ze zullen onze producten zien in films waardoor ze er gewend aan raken zonder ooit de echte effecten van onze producten te kennen.
Bij de geboorte van hun kinderen zullen wij ze injecteren met gif, gevuld met metalen dat hun hersenen zal aantasten in de overtuiging dat het goed voor hen is. Wij zullen vroeg beginnen, als de hersenen nog jong zijn, wij zullen hun kinderen verleiden met wat ze het liefst hebben, suiker, snoepgoed.
Als hun tanden aangetast raken door het suiker zullen wij ze nog meer metalen toedienen dat hun hersenen vernietigt en hun toekomst steelt. Als hun leervermogen aangetast raakt zullen wij medicijnen aanbieden die nog meer schade zullen berokkenen en andere ziektes doen ontstaan waarvoor wij nog meer medicijnen voorschrijven. Wij zullen ze voor onze ogen zwak en gewillig maken door onze macht. Ze zullen opgroeien met depressies, langzaam en steeds dikker wordend zullen ze toevlucht tot ons zoeken en wij zullen ze nog meer medicijnen voorschrijven en verkopen.
Wij zullen hun aandacht richten op geld en materiële goederen opdat zij nooit contact zullen krijgen met hun eigen ik, hun innerlijk. Wij zullen hen afleiden met ontucht, brood en spelen zodat zij nooit één zullen zijn met de eenheid van al dat is. Hun gedachten zullen de onze zijn en zij zullen precies doen wat wij zeggen. Als iemand weigert zullen wij technieken op hen loslaten die hen gedachten doen veranderen. Wij zullen angst als ons wapen gebruiken.
Wij zullen hun overheden maken en opposities binnen deze overheden, wij zullen beide kanten manipuleren.
Wij zullen steeds ons doel verborgen houden maar ons plan gewoon uitvoeren. Ze zullen de arbeid voor ons verrichten en wij zullen leven in overvloed van hun inspanningen. Onze families zullen nooit paren met hen want ons bloed moet zuiver blijven, dat is onze manier. Wij zullen ze elkaar doen vermoorden als ons dit uitkomt.
Wij zullen hen apart houden van de eenheid door dogma’s en religie. Wij zullen alle aspecten van hun leven controleren en ze vertellen wat ze moeten doen en hoe. Wij zullen hen aardig en rustig leiden waardoor ze gaan denken dat ze zichzelf besturen en leiden. Wij zullen vijandigheid tussen hen door onze facties stimuleren. Wanneer een licht onder hen zal glanzen, zullen wij het door spot, of dood doven, welke ons het best past.
Wij zullen ervoor zorgen dat ze elkaar naar het leven staan en hun eigen kinderen vermoorden. Wij zullen dit bewerkstelligen door het creëren van haat als onze partner en boosheid als onze vriend. De haat zal hen verblinden en nooit zullen ze in de gaten krijgen dat door hun conflicten wij als hun leiders zullen opstaan. Ze zullen bezig zijn met elkaar vermoorden. Ze zullen in bloed baden en hun buren vermoorden zolang als wij dit willen.
Wij zullen grote voordelen behalen uit deze strijd want ze zullen ons niet zien want ze kunnen ons niet zien.
Wij zullen door blijven gaan met het uitbuiten van hun oorlogen en hun doden.
Wij zullen dit telkens weer herhalen tot wij ons doel bereikt hebben.
Wij zullen door blijven gaan met het inboezemen van angst door beelden en geluiden.
Wij zullen alle middelen gebruiken die wij tot onze beschikking hebben en zijzelf zullen deze middelen voor ons maken door hun arbeid.
Wij zullen zorgen dat ze zichzelf en hun buren haten. Wij zullen steeds de absolute waarheid voor hen verborgen houden, dat wij allen één zijn. Dit mogen ze nooit te weten komen. Ze mogen nooit weten dat kleur een illusie is, ze moeten steeds denken dat ze niet allen gelijk zijn. Stap voo stap zullen wij ons doel bereiken.
Wij zullen hun land overnemen, hun bronnen en hun welvaart om totale controle over ze uit te kunnen voeren.
Wij zullen hen misleiden door het accepteren van wetten die het beetje vrijheid dat ze kennen helemaal zal doen verdwijnen.
Wij zullen een geldsysteem implementeren waardoor ze voor altijd gevangen zullen zijn samen met hun kinderen in schulden en lasten. Als ze samen gaan werken zullen wij ze beschuldigen van misdaden en de wereld een ander verhaal vertellen want wij bezitten de media.
Wij zullen de media gebruiken als controle over de informatievoorziening en hun sentiment op onze manier.
Als ze zich tegen ons verzetten zullen wij ze vertrappen als insecten want ze zijn minder dan dat. Ze kunnen niks ondernemen want ze hebben geen wapens.
Sommigen van hen zullen wij rekruteren om onze plannen uit te voeren, wij zullen hen het eeuwige leven beloven maar het eeuwige leven zullen zij nooit bezitten want ze zijn niet van onze soort. De gerekruteerden zullen wij ingewijden noemen, zij zullen geïndoctrineerd worden om valse rites en passages tot hogere sferen te geloven.
Leden van deze groep zullen denken dat ze één zijn met ons, nooit de waarheid kennende. Ze mogen deze waarheid nooit leren want ze zouden zich tegen ons kunnen keren. Voor hen werk zullen wij hen belonen met Aardse zaken en mooie titels maar nooit zullen ze net zoals ons worden, onsterfelijk, nooit zullen zij het licht ontvangen en de sterren kunnen bereizen.
Zij zullen nooit de hogere sferen bereiken want het vermoorden van hun eigen soort zal de passage naar de sfeer van het licht tegen houden. Dit zullen zij nooit weten. De waarheid zal recht in hun gezicht te zien zijn, zo dichtbij dat ze er niet op zullen kunnen focussen totdat het te laat is.
O ja, zo groot zal de illusie van vrijheid zijn dat ze nooit in de gaten krijgen dat zij onze slaven zijn. Als wij klaar zijn zal de realiteit die wij voor hen geschapen hebben hen bezitten. Deze realiteit zal hun gevangenis zijn. Ze zullen in een zelf waan idee leven. Als ons doel bereikt is zal een nieuw tijdperk van dominantie beginnen.
Hun gedachte zullen gebonden zijn door hun religie en geloof, de geloven die wij gemaakt hebben voor hen. Als zij ooit uitvinden dat zij onze gelijken zijn zullen wij uitsterven. Dit mogen ze nooit te weten komen.
Als ze er ooit achter komen dat ze ons samen wel aankunnen en actie ondernemen zijn win verloren.
Ze mogen nooit te weten komen wat wij gedaan hebben want als dit gebeurt zullen wij geen plek om te vluchten meer kunnen vinden want hat zal makkelijk zijn ons te herkennen als het doek is gevallen. Onze actie zal geopenbaard hebben wie wij zijn, ze zullen ons dan op kunnen jagen want niemand zal ons nog onderdak bieden.
Dit is de geheime convenant waarnaar wij zullen leven voor de rest van onze huidige en toekomstige levens want deze realiteit zal vele generaties en levens overspannen.
Dit convenant is bezegeld met bloed, ons bloed. Wij degenen die van de Hemel naar de Aarde kwamen.
Dit convenant mag nooit, nooit bekend worden. Het mag nooit opgeschreven of uitgesproken worden want als dit gebeurt zal de bewustwording hierdoor de furie opwekken van de Schepper en zullen wij terug geworpen worden in de dieptes vanwaar wij vandaan komen voor alle tijden of de oneindigheid zelf.

Demonen

 

November 26 at 05:08am

Opinion

Mond open, schuldig bevonden

Lang heb ik me afgevraagd hoe een rechter en het gehele gerecht werkt en hoe wordt bepaald of iemand schuldig is of niet.

Via een gesprek met een oud-Procureur Generaal werd me kort maar krachtig uitgelegd dat een rechter punten toe kent aan uitspraken en bewijsvoeringen. “Een zaak is moeilijker aan te tonen, als men weinig aanvoert en zegt, dat de persoon schuldig is. Een persoon die voor de rechter staat en er worden dozen vol ‘bewijzen’ opengetrokken en besproken, is het gemakkelijk dat er uit te nemen wat belastend kan zijn om de voortgeschoven persoon te belasten. Een rechter gaat plus en minpunten geven en op het einde van de pleidooien en bewijzenlast wordt er gekeken of het naar schuldig (+) of onschuldig (-) uitslaat. Doordat een verdachte doorgaans, via advocaten, veel te zeggen heeft en veel loslaat valt deze veelal snel door de mand.”

Woorden van een oud-Procureur Generaal die daarmee heel veel zegt en zeer veel duidelijk maakt. Een advocaat van een schuldige die met dikke dossiers komt, heeft vele kansen dat woorden, regels tegen zijn cliënt kunnen worden gebruikt. Verder liet de oud-PG weten dat rechters echt niet alle bewijslast en papieren doornemen daar het veelal een onbegonnen zaak is! Zelf kreeg ik de tip van: “Hou je pleidooi kort met zo min mogelijk woorden die tegenstrijdig kunnen zijn en maak het niet veel langer dan 2 tot 3 A4tjes! Bij het eerste vel zal het oordeel al geveld zijn volgens de PG en de 2 verdere vellen zal het veelal voor deze rechter(s) allemaal bevestigen!”

En dan zie ik de vele veroordelingen, dwalingen en vele vreemde uitspraken van de rechterlijke macht.
Ik zie de stapels papieren bewijzen, contra bewijzen en de vele verklaringen en onderzoeken en dan denk ik aan deze Procureur Generaal en krijg de bevestiging dat inderdaad de puntentelling en de 3 A4tjes een grote rol spelen in dit kromme recht. De rechters pikken een voorgeschoven verdachte uit en zoeken naar bevestigingen dat het dan ook die persoon moet zijn. Alle andere mogelijkheden worden daardoor op een zijspoor gezet en zijn dan in de oordeel van de rechters, niet meer van belang. We zien dat duidelijk in de vele huidige zaken tegen diverse personen.

Recht is krom en is gebaseerd op een oordeel van personen met beperkingen, genaamd mens die menen rechter te kunnen spelen.

John H Baselmans-Oracle

 

November 26 at 05:06am

Opinion

De tweede Nederlandse Coupe

"Nederland beveelt: 'Zet premier Sint-Maarten uit ambt!' Aan de rel rond de verstrekking van hulpgeld van Nederland aan Sint-Maarten lijkt voorlopig geen einde te komen. De afgezette premier van het eiland, William Marlin, weigert stug om op te stappen."

Nederland doet voor de tweede keer een coupe plegen op onze eilanden!
Was het de eerste keer dat ze de heer Schotte op een zeer vieze manier af lieten zetten nu is het st Maarten waar de Nederlandse coke lijn veilig gesteld moet worden! Bij de heer Schotte was er het gevaar dat de Colombiaanse coke lijn samen met de Palestijnen de gouden handel over zouden nemen. Nu is het dat er wederom niet al te goede vrienden van de Nederlandse coke maffia wel eens de zaken in handen konden krijgen dit maal op st Maarten.

We zien daarom zeer bekende oude mensen van oude partijen in een keer op plaatsen gezet worden onder de bescherming van de kroon.

Het is ongelofelijk dat de wereldpolitiek niet in wil zien wat Nederland op deze eilanden aan het spelen is en dat zowel de coupe Schotte als nu de coupe Marlin uitgevoerd kunnen worden. Duidelijk is dat het zogenaamde statuut absoluut niet rechtsgeldig is en dat de wetten zo geschreven zijn dat dit allemaal maar doorgang kan vinden.

John H Baselmans-Oracle


November 26 at 05:04am

Sprookjes verboden?

Nederland heeft een lijst van ongewenste sprookjes.

Sprookjes

 

November 26 at 05:02am

A.M.A.Z.I.N.G. RTC Call with Jared Rand" by ChangeComing! - 11.19.17

Entry Submitted by ChangeComing! at 8:54 AM EST on November 19, 2017 Suddenly -- on an unscheduled RTC Call last night with Tank, Fisher, ...

Reports: US Marine Expeditionary Unit (MEU) Lands at Langley! 2200 Marines!

Reports are beginning to surface that a Marine Expeditionary Unit (MEU) landed at Langley on Saturday.

A Marine expeditionary unit (MEU, pronounced "Mew"), is the smallest Marine air-ground task force (MAGTF) in the United States Fleet Marine Force. Each MEU is an expeditionary quick reaction force, deployed and ready for immediate response to any crisis, whether it be natural disaster or combat missions.

A Marine expeditionary unit is normally composed of: a reinforced Marine infantry battalion (designated as a Battalion Landing Team) as the ground combat element, a composite medium tiltrotor squadron forms the aviation combat element, a combat logistics battalion provides the logistics combat element, and a company-size command element serves as the MEU headquarters group.

Troop strength is about 2,200 and usually commanded by a colonel, and is deployed from amphibious assault ships. Currently, a Marine expeditionary unit embarks Marines and equipment onto the amphibious warfare ships of an Expeditionary Strike Group (ESG) which also includes escort ships and submarines to protect them from air, surface, and submarine threats. For further protection and strong air support, such an ESG is often deployed along with one or more carrier battle groups.

WITNESSES

According to persons who reside near Langley, a large contingent of Marines arrived at CIA Headquarters in tilt-rotor aircraft and when the Marines deplaned, they were armed and moved quickly into CIA Headquarters!

Those witnesses also say that a significant number of tilt-rotor aircraft can be clearly seen on the grounds of CIA Headquarters, parked on the grass around the building.

This is not normal.

Never before has anything like this ever been seen taking place at CIA Headquarters and speculation is now running rampant as to what is actually taking place.

Conspiracy Theorists are claiming the President of the United States is moving to take out rogue elements in the Intelligence Community, at the request of his new CIA Director. It is rumored that these rogue elements have been undermining the Administration since before it took office last January, and may be connected to some well publicized "incidents" which suddenly resumed taking place this year, (mass shootings / violent protests) after a brief respite once the Obama Administration left office.

Moreover, there is not one word of Marines landing at Langley, appearing in _any_ US mass-media outlet.

UPDATE 5:51 AM EST --

The number of SEALED INDICTMENTS presently on US District Court Dockets across the United States has reached an astonishing 1800 as of Friday, November 17. These Sealed Indictments began appearing on US District Court Dockets on October 31.

There have never been this many Sealed Indictments showing on federal court Dockets at the same time . . . ever.

The existence of so many sealed Indictments has lead others to suggest that large groups of federal officials - perhaps including elected officials - are facing mass arrest over a number of corruption-related activities such as "pay-to-play" the UraniumOne conspiracy, Pedophile Rings and other criminal activities, and these troops may be needed to keep order once the high officials start being taken under arrest!

This is especially interesting given revelations late last week, that an FBI Informant allegedly has VIDEO of Clinton Foundation people being given suitcases full of cash from Russians, prior to the approval of the UraniumOne deal which sold twenty percent of US Uranium manufacturing to Russia's state-owned ROSATOM corporation.

The existence of video showing cash payoffs has sent a slew of people from the former Administration into fits of anxiety that their schemes are uncovered and many of them are going to prison for what they did. Desperate people can sometimes do desperate things and if those people are high-ranking federal officials, God only knows what they might have in the works to try to save themselves.

Marines

 

November 26 at 05:01am

Nazi Artifacts Uncovered In a Hidden Room By Argentinian Police

A large amount of Nazi relics have been uncovered in Argentina, leading people to believe the old stories of Hitler’s escape to South America to be true.
Argentine police have seized a cache of Nazi artifacts from a hidden room inside an art collector’s suburban Buenos Aires home. Inside the secret chamber, which reportedly celebrated the Third Reich, police found more than 75 items believed to have been brought into the country by high-ranking Nazi officials fleeing justice at the end of World War II. Investigators are calling the seizure the largest of its kind.
Police found the trove of artifacts while investigating artworks of suspicious origin at a gallery in the northern suburb of the Argentine capital. Working with Interpol, the international police force, federal investigators tracked down the collector, and searched his house on June 8.

Nazi1

“After investigating, we were able to discover those objects that were hidden behind a bookcase.” Marcelo El Haibe, the federal police commissioner for the protection of cultural heritage told the New York Times, “Behind the bookcase there was a wall, and after that a door.”

Nazi2

“Our preliminary investigation indicates that these are original pieces,” Argentine security minister Patricia Bullrich told Spiegel Online, explaining that some of the items are even pictured with Adolf Hitler in a series of accompanying photographs.
Among the artifacts recovered are a bust of Adolf Hitler, magnifying glasses in a swastika-embossed case, a dagger, as well as harmonicas and other toys emblazoned with swastikas and Nazi symbols, which would have been used for the indoctrination of children. Police also discovered chilling medical equipment used for measuring heads, a tool employed as part of the regime’s eugenics program to demonstrate racial superiority.

A magnifying glass may be the most historically intriguing item in the haul, as police believe it was owned by Hitler himself. Photo negatives found among the artifacts appear to show Hitler holding the same glass. “We have turned to historians, and they’ve told us it is the original magnifying glass” used by Hitler, said the head of Argentina’s federal police Nestor Roncaglia.
The owner of the property, who has yet to be named, was not arrested, but he was issued with a criminal court summons, according to Spiegel Online.

CNN

Point

En zo zijn er nog vele plaatsen waar dit soort zaken te vinden zijn. Wel mooi is dat het juist Argentinie is waar men dit ontdekte. De plaats waar Hitler naar toe vluchtte.

 

November 25 at 05:07am

Nederland in hun bloten kont

Lees de derde regel eens heel goed (De Gouverneur is het hoofd.....) en de taak van de gouverneur!!!!!
Ziet u het??
En zo zijn de Antillen kolonieen van Nederland om zo de koninklijke cokaine veilig te stellen.
Steeds meer komt er naar boven en steeds meer wordt het duidelijk wat de ware rol is van Nederland in deze wereld. Dank u heer Marlin u laat samen met heer Wiels zien wat de ware Nederlanders zijn.

Rijksministerraad wil premier Sint Maarten weg

De Gouverneur van Sint Maarten moet alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat premier Marlin wordt afgezet. Tot die tijd kan Nederland geen steun verlenen aan het door orkaan Irma getroffen eiland.
Dat zegt staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) over het besluit dat vrijdag is genomen in de Rijksministerraad om Gouverneur Holiday een ’aanwijzing’ te geven „die ertoe strekt te bevorderen dat de minister-president van Sint Maarten wordt ontslagen en opgevolgd”.
De Gouverneur is het hoofd van de regering van Sint Maarten en heeft als taak de algemene belangen van het Nederlands Koninkrijk te vertegenwoordigen en te verdedigen.
„Het is een harde maatregel, maar de basisregel is dat als er geen vertrouwen meer is van het parlement, iemand moet opstappen”, aldus Knops.

Hulp
Knops noemt Marlin een voorbeeld van „een bestuurder die eigen belang stelt boven dat van de bevolking” omdat de door Nederland toegezegde steun voor Sint Maarten door hem vertraging oploopt. „Zolang hij blijft zetten is dit proces opgeschort.”
Ook zegt Knops dat als deze kwestie niet wordt opgelost „het heel goed kan zijn dat ik dit weekend niet naar Sint Maarten ga zoals de planning was”. Wel vergezelt hij de Koning bij zijn bezoek volgende week aan het eiland Saba voor de viering van Saba Day, waarbij voorafgaand gezamenlijk Sint Eustatius wordt aangedaan en na afsluitend ook alsnog Sint Maarten.

Ondeugdelijk bestuur
Op 2 november 2017 werd een motie van wantrouwen ingediend tegen minister-president Marlin en vijf van zijn zes ministers. Het kabinet werd daarop demissionair in afwachting van een interim-kabinet. Op 10 november nam het parlement nog een motie van wantrouwen tegen de premier aan.
Maar alsnog verzocht Marlin vervolgens de Gouverneur niet hem meteen te vervangen. Volgens Knops is daarmee de deugdelijkheid van het bestuur in het geding gekomen en is ingrijpen „noodzakelijk in het kader van de waarborgfunctie van het Koninkrijk”.
De hoop is dat de Gouverneur grotere invloed op de minister-president en de overige leden van de ministerraad van Sint Maarten kan uitoefenen, wat leidt tot het onmiddellijk ontslag van de heer Marlin.
Telegraaf

Marlin

 

November 25 at 05:06am

Boekje Spelonk

Alles was beschreven in mijn boekje "Pechgehad" toen waarheidsbevindingen het las en doorstuurde naar heer Knoops.

Bijde jongens zijn vrijgekomen nadat er een deal gemaakt is met justitie. Er mochten geen lokale ziekelijke politie en rechercheurs vervolgd of aangeklaagd worden. Ben benieuwd of heer Knoops het ware verhaal heeft gezet wat heer Ricardo en ik jaren voor gevochten hebben.

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Pech_
gehad2010_Download.pdf

spelonk

 

November 25 at 05:04am

Convicted Mass Murderer Charles Manson Dies Aged 83

Infamous serial killer Charles Manson has died after a brief hospitalization, authorities say. He died Thursday in a hospital in Bakersfield, California.
A spokeswoman for the California Department of Corrections and Rehabilitation confirmed news of Manson’s passing, assuring the press her outfit will very soon put out an official statement on his passing.
The head of the Manson Family was found guilty in 1971 of orchestrating the murders of seven people, including actress Sharon Tate. He was reported to have sought to start a ‘race war’, which he dubbed ‘Helter Skelter’ after The Beatles’ song of the same name.
Manson was sentenced to death, a sentence which was later amended to life imprisonment in Corcoran State Prison after California discontinued the death penalty.
Ohio-born Manson formed a cult known as the “Manson Family” around himself in the late ’60s. Manson assembled a group of runaways and outcasts known as the Manson Family. In the summer of 1969, he directed his mostly young, female followers to murder seven people in what prosecutors said was part of a plan to incite a race war.
Among the victims was the actor Sharon Tate, the pregnant wife of the film-maker Roman Polanski. She was stabbed 16 times by cult members.
Manson and his followers Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten and Charles “Tex” Watson were convicted of murder and sentenced to death.
All avoided execution when a US Supreme Court ruling temporarily banned the death penalty in 1972.
Before the murders he also spent time as a singer-songwriter on the LA music scene. Several recordings of his music have been released over the years to capitalize on his notoriety – most recently, it was revealed that some of Manson’s prison recordings were set for another release.

Point

Was hij werkelijk wel zo gek als dat ze hem afschilderde? Want vergeet niet waanzin zit zeer dicht bij over intelligentie

Charles

 

November 25 at 05:02am

Bill Gates gaat aan ‘slimme stad’ in Arizona werken

Arizona - Alsof hij het computerspelletje SimCity speelt, gaat Bill Gates zijn eigen stad bouwen.
Belmont wordt een ‘slimme stad’ in Arizona voor bijna 200.000 mensen die een hightechleven willen leiden, zo meldt het Algemeen Dagblad. Het is een onafzienbare dorre vlakte van 100 vierkante kilometer ten westen van de stad Phoenix waar
Gates zijn oog op heeft laten vallen voor de bouw van zijn droom: een slimme stad met ruim 80.000 huizen, waar de winkels zichzelf bevoorraden, bewoners zich verplaatsen met zelfrijdende auto’s en dikke datakabels alles met iedereen verbinden.
Een investeringsmaatschappij van Gates, Belmont Partners, heeft inmiddels 80 miljoen dollar (68 miljoen euro) uitgetrokken voor de aankoop en eerste ontwikkeling van de stad van de toekomst, die qua grootte vergelijkbaar moet worden met een stad als Breda.
De investering is een schijntje voor een van de rijkste mensen op aarde.
De oprichter van Microsoft heeft een geschat vermogen van 90 miljard dollar.
Belmont is geen speeltje van een verveelde miljardair of een speeltuin voor de nieuwste technische snufjes.
Sinds Gates gas terugnam bij Microsoft wil hij de wereld verbeteren.
De filantroop heeft ook de financiële middelen om echt het verschil te maken.
En hij boekt resultaat.
Zo stond hij aan de wieg van de bijna totale uitroeiing van polio en vecht hij tegen malaria en hiv.
De groei van de wereldbevolking is een volgend project van Gates.
54 procent van de wereldbevolking woont in stedelijk gebied en de Verenigde Naties verwachten dat in 2050 twee derde van de mensheid in steden woont.
Door de voorspelde groei van de wereldbevolking komen er de komende 33 jaar 2,5 miljard stedelingen bij.
Belmont moet laten zien hoe efficiënt nieuwe steden ingericht kunnen worden als er met een schone lei wordt begonnen.
Bestaande steden met hun ouderwetse infrastructuur zouden niet geschikt zijn voor een massale toeloop.
Wanneer de eerste spade voor Belmont de grond ingaat is nog niet bekend.

Point

Het begin is gemaakt een wereld in een wereld en zo krijgen we een land wat moet gaan bestaan uit intelligente mensen!

Belmont

 

November 24 at 05:10am

Opinion

Bekentenis vanuit het veld

Via deze weg wil John H Baselmans-Oracle geboren 20 mei 1954 te Waalre Nederland een volledige bekentenis afleggen wat hij meegemaakt, gezien, gehoord heeft en in betrokken is geweest rond de justitiële; corruptie, wirwar, afpersingen en handelingen vanuit justitie, politie en de rechterlijke macht.

Sinds 1982 woont bovengenoemde op het eiland Curaçao en sinds 1979 was hij bevriend met zijn toekomstige vrouw komend vanuit Curaçao. Zij was kind van een zeer beruchte, gevreesde maar ook hooggeplaatste justitiële familie. Een familie waarvan kinderen vele bij politie en justitie werk hadden en dat ging van recherche, hoofdcommandant, chef, VDC, wachtcommandant en hoofdcommissaris. Familieleden die allemaal te maken kregen met alles wat er in de voormalige Antillen met criminelen, machtige families en vooral de zwaar opkomende maffia te maken heeft.

In deze schoonfamilie heeft ondergetekende zelf mogen zien hoe justitie denkt, handelt en werkt en hoe vele scheve zaken krom en recht getrokken worden om bepaalde personen te beschermen. Zeer machtige families hadden de gehele justitie en politie macht in handen. Volgens uitspraken van schoonpa bleek dat ook hij sommige families boven andere moest zetten en beschermen om zo hun zaken door te laten kunnen voeren en af te dekken.

Doordat ondergetekende lang met schoonpa optrok en zelfs tot zijn laatste dag verzorgde heeft hij vele bekentenissen, verhalen en voorvallen van hem gehoord. Er waren maar weinig mensen die deze man niet kenden en dat omdat zijn vader lang vanuit Nederland de scepter zwaaide in de politie macht als hoofdcommandant. Ook omdat de schoonvader van ondergetekende vanaf zijn 16de al bij de politie kwam omdat hij van pa de motor gestolen had en pa hem veroordeelde dat zoonlief daarom de politie ook in moest voor straf vanaf deze leeftijd. Daarnaast, nadat pa stierf, was een halfbroer die hoofdcommissaris werd en zo was er buiten hoge posten nog enkele andere familieleden die ook op andere eilanden de politie in waren gegaan.

Uit de vele uren dat ondergetekende samen was met schoonpa bleek hoe politie en justitie werken. Zelfs later na zijn pensioen bleef deze man tot de laatste dag actief voor de politie. Procesverbalen werden nog steeds door hem uitgewerkt al kon hij de laatste jaren nog moeilijk typen en hij ondergetekende opdroeg om deze uit te typen! Veel later bleek dat het buiten de wet was en dat ondergetekende niet gemachtigd was om proces-verbalen uit te typen! Maar werd alsmaar duidelijker hoe deze man altijd gewerkt heeft want hij stond ver boven de wet.

Alsmaar herhaalde hij de zin “De beste politiemensen zijn de grootste criminelen” en “Met boeven vang je boeven” 2 lijfspreuken die ondergetekende vele malen heeft moeten aanhoren. Daarnaast was er bij met hem rondrijden en aankomend op een stuk grond waar hij vertelde “waterputten zijn er om lijken op te ruimen” en “lastige criminelen verdwijnen in waterputten” “Ja nu kan dat niet meer” was dan zijn volgende zin.

Zijn vader was een van de beruchtste en gevreesde hoofdcommandant en dat toen nog onder Nederlands gezag. Pa deinsde nergens voor terug en trok eerst zijn geweer, loste een schot en vroeg na het schot, wel of niet raak, wat er gaande was. Zo was zoon volgens eigen zeggen ook. Deze vertelde over de vele aanhoudingen en wat er gebeurde in cellen en wat er met lastige personen werd uitgehaald en dat is volgens hem ook nog in de huidige tijd.

De elite pakte deze man anders aan en was een vorm van “wederzijds respect”! “Voor wat, hoort wat” werd duidelijk tot de laatste dag van zijn leven gehanteerd. Als ondergetekende mee ging naar zo’n hooggeplaatste familie dan waren de woorden weloverwogen en ja schoonpa wist elk Nederlands woord juist te plaatsen en juist te gebruiken.

Hij wist hoe deze personen op hoge plaatsen te benaderen, bespelen en te ge- misbruiken! Ja want “ik weet wat van jou maar ik zeg niets zolang je mij helpt” was het motto van hem! Vele gesprekken heeft ondergetekende gehoord tussen schoonpa (als ordehandhaver) en deze elite. Frappant was dat er altijd een justitiële/wettelijke oplossing was. Zelfs bij misbruik van de kerk werd het altijd met stijl geregeld tussen de politie en de Bisschop. De RK kreeg altijd hun 24 uren (of nacht) dat ze moesten zorgen dat de misbruiker verdween van de eilanden.

Hetzelfde was bij de elite families maar ook bij de politie onderling, waar zaken mis waren gegaan en personen hun leven verloren of met blijvend letsel aan overhielden. Dan moest er “beschermd” worden! Schoonpa vertelde ondergetekende eens toen er weer een situatie was; “Als je iemand in elkaar slaat maak dat hij je niet meer herkent en je ook niet aan kan wijzen!” Woorden waarvan ondergetekende schrok, zeker toen even later ook weer de waterput ter sprake kwam!

Soms had ondergetekende het gevoel dat hij midden in een maffia zat maar dan tussen de uniformen en de mooie glanzende strepen en versiersels zag ondergetekende dat het over politie en justitie ging.

“Als je een slag slaat, doe het één tot maximaal 2 maal” een andere zin die ondergetekende veel moest horen “een goede slag moet veel opleveren en de rest van je leven financieel dekken”. Ook hier was even een brok in mijn keel want ondergetekende gaat geen bank overvallen of zaken achterover drukken om zijn leven goed te kunnen leven. “Politie en justitie hebben bij één of hooguit twee goede slagen, geen clou en is niet na te trekken” hij vervolgde “dat weet ik uit ervaring”.

Toch werd later duidelijk dat “handel” in een politiekorps heel belangrijk was/is. Vele in beslag genomen zaken verdwijnen dan ook natuurlijk. Geld, drugs, wapens en alles wat van nut kan zijn wordt niet vernietigd maar wordt weer in omloop gebracht onder “kennissen en vrienden”. We zien dat in de gehele justitiële macht maar ook bv bij de gevangenis.

Via schoonpa kreeg ondergetekende de volledige cursus hoe politie, justitie en rechterlijke macht werken. Hij vertelde ondergetekende de artikelnummers die andere wetten nietig verklaren. Ondergetekende hoorde de vele zaken aan van hoe de elite weten buiten schot te blijven maar ook hoe ze elke handel veilig kunnen stellen. Ook de maffia was vele malen ter sprake gekomen wat een interessante hoek was want de politie moest wel dealen met de maffia anders zouden de agenten en gestreepte personen inclusief rechters de kogel krijgen! “Dienst, wederdienst” was daar ook een duidelijk motto.

Veel werd er besproken en “geregeld” in veelal casino’s. Het waren wel bepaalde casino’s waar de cijfers veelal perfect vielen! Ook waren er de vele gesprekken en bijeenkomsten opvallend met een glas whisky en soms wat dominostenen.

De vele jaren met zijn schoonfamilie en dan in het bijzonder zijn schoonvader, tot diens dood, waren niet saai en ondergetekende was beland in de wereld achter de justitie, politie en rechterlijke macht. Vele gesprekken gingen over hoe men zaken binnen haalde en alsmaar was duidelijk dat je ver van de drugs moest blijven! Het woord drugs was taboe daar deze niet de weg is om zaken te regelen. Gokken, edelmetalen, waarde papieren, beleggingen, ruwe stenen en in- en verkoop is de handel waar de top zich mee bezig houdt.

Waarom drugs niet? Nu, schoonpa wist dat er een CIA agent lokaal erg actief was (en nog is) en dat samen met de Italiaanse maffia tak. Deze tak was en is goede vriend met het gehele justitiële apparaat en dat weer gekoppeld met de nodige mensen in de politiek die hun vrijwaring moeten blijven garanderen.

Naargelang schoonpa ouder werd kwamen er vele namen maar ook gevallen naar buiten en werd ondergetekende duidelijk waarom vele families bang voor hem waren. Dat wel vanuit de criminele hoek maar ook zeker in de elite top. “Ik weet van jou meer dan jij van mij” was een sterk middel om zaken gedaan te krijgen en dat zien we nu ook in de zaken Tromp, Ys en Romer.

Ook een belangrijke les die alsmaar ondergetekende voorgehouden werd was; “Zorg dat je van al je tegenstanders of spelers het nodige weet waarvan zij vrezen dat het naar buiten komt”. Zo had schoonpa dus zijn zaken en leven veilig gesteld. Tot zijn laatste dagen vertelde hij ondergetekende nog de verhalen die hij wist en meegemaakt had met zelfs nu nog zittende gasten in het justitieel apparaat. Of het nu een PG, hoofd van dienst of advocaat of OM, VDC was, hij bleef zaken aanhalen.

Als we iemand tegen kwamen was er een vrij lang gesprek of een kort maar krachtig en weloverwogen gesprek. Mooi was dan als we wegliepen of wegreden en ondergetekende het ware verhaal achter die persoon hoorde. Ondergetekende vroeg wel eens of hij mensen kende waar hij niets van wist en dan lachte hij en vervolgde zijn verhaal.

In het verleden heeft ondergetekende al vrijgegeven de contacten die hij had met de veelal Nederlandse zogenaamde “experts” en “hulpverleners” (zo zal ondergetekende ze maar noemen); De rol die een Gouverneur maar in het bijzonder het Kabinet van die Gouverneur. Want deze hoek is niets meer dan een spionage van wat er hier op de eilanden gebeurt.

Via de bewuste schoonvader werd ondergetekende geduwd tussen deze mensen en zo heeft ondergetekende zich lang bewogen midden in de vele misstanden die doorgespeeld werden via deze kanalen naar Nederland. VDC is meer een lokaal speeltje en AIVD covert Nederland maar het ware spel is bij het Kabinet van de Gouverneur die alles doorspeelt naar het Kabinet van de Nederlandse Koning! Vele raadsheren in die tijd heeft ondergetekende gesproken en veel persoonlijk meegemaakt hoe de lokale politiek gemanipuleerd werd, en nog wordt, vanuit deze Nederlandse hoek.

Na de dood van schoonvader is ondergetekende uit deze diepe ellende gestapt en was het voor hem ook duidelijk dat Nederland de lokale politiek stuurt en bepaalt. Dat was duidelijk te zien toen heer Schotte ongevraagd aan de macht kwam en er via vuile constructies hem het leven moeilijk gemaakt werd en nog wordt door vieze rechtszaken die allemaal politiek getint zijn.

Het lot Wiels was zwaarder daar deze man te veel een te groot Nederlands undercover bedrijf wilde aanpakken. Doordat heer Wiels ook schreeuwde tegen het gokken was het een mooie cover om hem zogenaamd, via het gokken en de maffia, de kogel te geven. De kogel is gevuurd in opdracht van een Nederlands miljardenbedrijf wat zelfs werkte voor de Nederlandse Koning!

Door de overgebleven contacten en die mensen die eens om informatie vroegen via de schoonvader van ondergetekende of direct via ondergetekende, blijkt dat er justitieel alles aan gedaan wordt om de moord van heer Wiels, aangewezen personen te veroordelen. Verder in de zaak Schotte worden zaken aangevoerd waarvoor men eigenlijk de gehele politiek en vele medewerkers voor zouden kunnen veroordelen.

De zaak Tromp zegt precies hoe justitie onder druk staat en bevestigt de verhalen van ondergetekende overleden schoonvader die hem veel over de elite families vertelde. Vergeet niet, het is de Joodse gemeenschap die het geld in handen heeft. Hun mannetjes moeten zorgen dat het geld safe moet blijven staan via buitenlandse banken!

Wat frappant was dat in het laatste levensjaar van schoonvader zijn macht ook afzwakte en hij ondergetekende vertelde “De generatie vanwaar ik alles weet is aan het verwateren zo ook mijn knowhow over de nieuwe generatie”. Juist in dat jaar weigerde ook de grootste bankdirecteur mij voor een expositie! Schoonpapa was duidelijk onder de indruk en wist dat zijn laatste jaren geteld waren en vertelde mij “Het wordt tijd dat ik mijn blauwe pil in ga nemen die in de kluis ligt”. Maanden daarna nam hij deze pil en verdween van het toneel.

Zijn greep over zijn mensen was verdwenen maar een schat aan informatie is aan ondergetekende verteld, uitgelegd en laten zien. Hij liet ondergetekende zien de ware wereld bij justitie, de spelletjes, de ware regels en het elitespel; “Ik weet meer van jou dan jij van mij”.

Ondergetekende kreeg alle informatie en er is geen familie waar schoonpapa het niet eens heeft over gehad. Ondergetekende kent de vele lijnen die de diverse maffia groepen gebruiken, weet welke “afgeschermd” worden door het justitiële apparaat, weet de zogenaamde Nederlandse “experts” die informatie moesten en nu nog moeten inwinnen onder het mom van financiële controle en “bestuurlijke hulp” vanuit Nederland.

De kracht en macht die deze man had was enorm en de wegen zijn duidelijk beschreven en met ondergetekende doorgenomen. Het wederzijds “respect” en “tolerantie” was puur “voor wat hoort wat”!

Voor alle duidelijkheid; zelf heeft ondergetekende NOOIT aan een criminele actie mee gedaan en werd hij er buiten gehouden door zijn schoonvader daar deze vond dat ondergetekende eens dit naar buiten moest brengen. Wat is de ware justitie en elite op deze eilanden! “Als ze jouw vast zetten voor een domme actie is alles voor niets geweest” Nu, jaren na zijn overlijden, is het tijd om de bronnen van ondergetekende vrij te geven daar ook zijn tijd nog beperkt is. Persoonlijk heeft ondergetekende NIETS tegen de wet gedaan en ondergetekende werd nooit gevraagd en geloofd dat hij vele contacten had in deze vuile wereld. De vele rechercheurs, spionnen en zogenaamde experts aten, dronken en waren bij ondergetekende dagelijks over de vloer. Ondergetekende staat en stond niet onder ede, heeft geen contracten getekend en ook geen zwijgverbod ooit gekregen en kan dus vrij spreken. De vele gemanipuleerde proces-verbalen om “lastige” mensen langere tijden op te sluiten zijn door ondergetekende overleden schoonvader gedicteerd aan hem daar schoonvader zelf nauwelijks nog kon typen! Het was zijn wil en ondergetekende was toen niet van in kennis dat er vele onschuldigen via deze proces-verbalen opgesloten zitten. Pas het laatste jaar waren het de woorden “John, deze uitgetypte verbalen hebben vele lastige gasten even opgeruimd. Men kan ze niet eindeloos in putten gooien, want dan waren de putten geen putten meer! En de tijden zijn duidelijk veranderd en dan zou zelfs ik veroordeeld worden”.

Ondergetekende is benieuwd wat er ligt in de 5 putten in zijn oude knoek maar hem kennende zullen die wel clean zijn.

In waarheid opgemaakt;
23 november 2017
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Curaçao

 

November 24 at 05:09am

Weer een bewaarder gepakt

Bewaarders van de SDKK-gevangenis hebben gisteren een eigen collega aangehouden en overgeleverd aan de politie. De 36-jarige man had drugs in zijn tas verstopt. Hij werd ontdekt door een drugshond van de gevangenis. De politie deed daarop huiszoeking in Souax, waar de gevangenbewaarder woont en vond daar marihuana, hasj en XTC-pillen.

Point

Zoals al meerdere malen in aangiftes naar buiten gebracht.
En wederom is er weer een bewaarder die zwaar de mist in gaat. praten we nog niet over wapens en andere handel via deze bewaarders en nog helemaal niet over het vele overheidsgeld wat verdwijnt!


Mewaarder

 

November 24 at 05:07am

Staat de pet boven de wet?

„Staat de pet boven de wet? Kan politiegeweld ongestraft blijven?” Dat vraagt advocaat Gerald Roethof zich donderdag af in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, tijdens de zaak tegen de twee agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez 2,5 jaar geleden.

Roethof staat de ex-vriendin en moeder van de minderjarige zoon van Henriquez bij. Deze tiener is vrijdag voor het eerst ook in de rechtbank aanwezig.

Voor het inhoudelijke behandeling van het proces is twee weken uitgetrokken, donderdag is naar verwachting de laatste dag tot de uitspraak op 21 december. Het Openbaar Ministerie liet eerder deze week weten de agenten wel schuldig te achten maar eiste geen straf.

Henriquez overleed juni 2015 nadat hij op een Haags muziekfestival was gearresteerd. Hij riep tegen agenten dat hij een wapen bij zich had en wees daarbij naar zijn kruis.

Point

En waar is het recht? Vergeet het want zoals ik in mijn opinie schreef recht is voor de elite.

Mitch

 

November 24 at 05:05am

CIA, FBI, British and U.S. officials are child sex criminals, pedophiles

Cathy O'Brien -Exposes mindcontrol, MK Ultra and pedophile officials at the white house
http://www.youtube.com/results?search_query=Cathy+O%27Brien+
exposes+mind+control
http://www.equalparenting-bc.ca/testimonials/obrien-cathy-mkultra.htm
http://www.henrymakow.com/000683.html
http://www.gnosticliberationfront.com/project_monarch.htm
http://snippits-and-slappits.blogspot.se/2010/01/mk-ultra-and-mind-control-in-white.html

SATANISM AND THE CIA part-1
Listen to this woman before CIA removes the movie. Her children was ritual abused in occult satanic rituals. No authority would help her because of the occult satanic circumstances surrounding the matter. The authorities took her car, her job, her money, all her assets, they took everything from her. They wanted to silence her.
http://www.youtube.com/watch?v=XSEA7OWo24g

Dutch Injustice: When Child Traffickers Rule A Nation
http://www.youtube.com/watch?v=nmeYiR-yyS4&feature=player_embedded

Joris Demmink Child Molester Hearing Washington
http://www.youtube.com/watch?v=8JXpJUmCRb8
http://www.youtube.com/watch?v=oONS7eIR0E4

Of course they removed the videos of Joris Demmink's pedofil hearing in Washington
But here Joris Demmink is.
Joris Demmink Child Molester

JORIS DEMMINK allegedly had a role in a child abuse scandal. He is Director General at the Dutch Ministry of Justice.
http://aangirfan.blogspot.se/2010/01/child-abuse-drugs-and-blackmail-in.html

Joris Demmink petition online for an legal prosecution
http://petities.nl/petitie/burgerinitiatief-onderzoek-joris-demmink

Dutch Paedophile network includes top judges
http://unitednationsoffilm.com/?p=2432

Former Prime Minister of Canada, Pierre Trudeau is a pedophile according to Cathy O'Brien
She says: "It was in Mackinaw Island that I first met then- Prime Minister of Canada, Pierre Trudeau, a professed Jesuit. Through conversations that I overheard between him and Governor Romney, I learned how the CIA and the Catholics were merging their information for NWO controls."
http://www.whale.to/b/brien2.html
http://www.canadahistory.com/sections/politics/pm/pierretrudeau.htm

Christopher Charles Ingvaldson, was arrested for possession of child pornography..
Ingvaldson was a former close friend of Liberal MP Justin Trudeau, the son of the late Canadian Prime Minister, Pierre Trudeau.
http://devilintheflesh.net/2012/06/07/a-vancouver-connection

CIA, FBI and U.S. government linked to child prostitution
http://www.healthyworldmessage.com/archive.php?view=html&id=132
http://www.healthyworldmessage.com/archive.php?view=html&id=117
http://sherrikane.com/sherrikane.com/_SEX_SCANDAL_EXPOSES_CIA_FBI
http://beforeitsnews.com/doj-cia-fbi-covering-up-child-trafficking
http://www.jesus-is-savior.com/Evils%20in%20Government/boys_town_abuse.htm
http://www.francesfarmersrevenge.com/stuff/archive/oldnews2/boystown
http://www.beyondweird.com/ufos/Bruce_Walton_The_Underground
http://www.tomflocco.com/fs/PhotographerTied.htm
http://www.franklincase.org/index.php?option=com_content&view
http://www.american-buddha.com/franklincoverup.12.htm
http://www.ibtimes.com/another-british-pedophilia-scandal
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2224167/Former
http://www.flyingsnail.com/Dahbud/rpubsbad.html
http://www.newsfollowup.com/children.htm
http://www.prisonplanet.com/articles/ missing content, Thanks Alex Jones (ABC networks)
http://www.infowars.com/articles/ missing content, Thanks Alex Jones (ABC networks)
http://www.wnd.com/2007/03/40775

Penn State 'paedophile' Jerry Sandusky's youth charity set to close in the wake of his child sex abuse scandal
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2063531/Penn-State-
scandal-Paedophile-Jerry-Sanduskys-youth-charity-set-close.html

It looks like the biggest loser in the Jerry Sandusky Penn State sex scandal may be his Second Mile charity.
http://fitperez.com/tag/pedophilia/#.UMnTvIZVDXs

PSU's Jerry Sandusky 'found his victims' at Second Mile group home
http://www.post-gazette.com/stories/local/state/psus-jerry-
sandusky-found-his-victims-at-second-mile-group-home-322651

While Jerry Sandusky sits in prison awaiting his sentencing, more allegations are surfacing that he might have actually been part of a pedophile ring.
http://fitperez.com/tag/pedophilia/#.UMnTvIZVDXs

Sandusky Part of Illuminati Pedophile Network
http://atrueott.wordpress.com/2011/11/15

Jim served wants to abolish the laws and restrictions to which sex offenders are subjected.
http://evil-unveiled.com/Jim_Freeman
http://www.subvertednation.net/jew-honored-to-be-part-
of-global-child-pornography-ring

HOW THE SECRET SOCIETIES PAEDOPHILE RINGS WORK
http://mccannexposure.wordpress.com/2009/12/30/how-the-secret-
societies-paedophile-rings-work

Lists of British officials child sex criminals
http://mightierthanvsword.blogspot.se/2010/04/list-88.html
http://www.ccs-rochford.co.uk/spivey/?p=6339

Ex-councillor Toren Smith avoids jail over child porn
A former south London councillor who admitted making indecent images of children has been spared a jail term avoids jail.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-13346647
http://www.streathamguardian.co.uk/news/8186268.
Councillor_resigns_after_arrest_over_porn_allegations

Senior clerk Phillip Lyon, working for Tony Blair -arrested for child pornography
Senior clerk Phillip Lyon, working for Tony Blair, was arrested after vice cops raided his Commons office. Lyon, 37, is accused of making indecent images of children. The dramatic raid followed a probe into an internet kiddie porn ring. Stunned cops found the trail led straight to the heart of Government.
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/152606/.html
http://www.guardian.co.uk/politics/2002/nov/21/houseofcommons.uk3

Are pedophiles runningb Blair’s war machine?
http://www.counterpunch.org/2003/01/29/are-pedophiles-running-blair-s-war-machine

Senior members of Tony Blair's government investigated for paedophilia and the "enjoyment" of child-sex pornography
http://www.propagandamatrix.com/alleged_pedophiles.html

Blair silences the press from publishing child pornographers and paedophiles investigation
In 1999, an international investigation of child pornographers and paedophiles run by Britain's National Criminal Intelligence Service, code named Operation Ore, resulted in 7,250 suspects being identified in the United Kingdom alone. Some 1850 people were criminally charged in the case and there were 1451 convictions. Almost 500 people were interviewed "under caution" by police, meaning they were suspects. Some 900 individuals remain under investigation. In early 2003, British police began to close in on some top suspects in the Operation Ore investigation, including senior members of Blair's government. However, Blair issued a D-Notice, resulting in a gag order on the press from publishing any details of the investigation.
http://www.tpuc.org/blair-covering-up-paedophile-scandal

Peter Ball arrested by Police investigating child abuse. He is a friend to Prince Andrew
The Right Reverend Peter Ball, a “loyal friend” of Prince Charles – has been arrested by Police investigating child abuse in the Church of England. A church which is headed by our Monarch! And Prince Andrew and his paedophilic friend. NOW, we have Prince Charles giving refuge to a PAEDOPHILE PRIEST! Ball, of Langport, Somerset, resigned as Bishop in 1993, only two years after he was appointed. He quit after receiving a police caution for committing an act of gross indecency against a trainee teenage monk. Shortly afterwards he was given sanctuary by the Prince of Wales who personally invited him to live in Manor Lodge, in the village of Aller, Somerset, a Duchy of Cornwall property.
http://earthlinggb.wordpress.com

Jimmy Savile pedophile a friend to prince Charles
http://www.google.se/search?hl=sv&q=jimmy%20savile%20princ

Jimmy Savile was a pedophile
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2222878/Jimmy-Savile-
scandal-Inside-paedophiles-Glencoe-lair-20-suffered-abuse.html
http://edition.cnn.com/2012/10/16/opinion/savile-scandal-hooper/index.html

Jimmy Savile investigation closed down
"I find it extraordinary that the decision to close down the Jimmy Savile investigation could have been taken without the knowledge of the director general, who is the editor-in-chief, because this was not any run-of-the-mill investigation. "It was one of the highest importance, involving some very grave criminal allegations about someone who had been a BBC employee for decades."
http://tvnz.co.nz/entertainment-news/paedophile-ring-claims-deepen-savile-bbc-scandal-5158874

investigation into sexual abuse claims against Jimmy Savile was dropped
http://www.bbc.co.uk/news/uk-20038436

Jimmy Savile: BBC scrapped investigation after Newsnight came 'under pressure' from senior managers
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/jimmy-savile/9624583/
Jimmy-Savile-BBC-scrapped-investigation-after-Newsnight-came-under-pressure-from-senior-managers.html
http://www.americanthinker.com/blog/2012/10/a_bbc_pedophilia_scandal

The Penn State scandal is part of a worldwide Illuminati pedophile network
http://www.henrymakow.com/penn_state_scandal_is_bigger_t.html

In his testimony before Judge Urbom, Bonacci specifically said that Congressman Barney Frank (D-MA) had participated in a sex-party with children
http://politicalvelcraft.org/2011/04/07/remember-call-boy-barney-frank

MI5 and MI6
https://www.sis.gov.uk
https://www.mi5.gov.uk

Bohemian Grove -an occult summer camp for the elite
Still think your government wouldn't be involved in this kind of satanic activity? Ever heard of Bohemian Grove and the Cremation of Care ceremony?
http://pedophileringilluminati.blogspot.se/2009/10/bohemian-grove.html

Woman Sees Human Sacrifice
http://www.youtube.com/watch?v=F626Lsrdwg4

Ritual Abuse, Secretive Organizations and Mind Control Conference
http://ritualabuse.us

CIA able to keep its secrets on child porn, fraud, other misconduct
http://aftermathnews.wordpress.com/category/elite-pedophile-rings

MURDEROUS PEDOPHILE RING LINKED TO GOVERNMENT
http://aangirfan.blogspot.se/2012/11/murderous-pedophile-ring-linked-to.html

Bohemian grove: Presidents and global elite performing occult ritual cremation of care, sacrificing to Moloch
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GHFoUZEjuNM#!
http://www.youtube.com/watch?v=FVtEvplXMLs
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=sO_8dzG6aOw&feature=endscreen
http://nwoobserver.wordpress.com/2009/12/21/bohemian-grove-presidents-and-global
-elite-performing-occult-ritual-cremation-of-care-sacrificing-to-moloch/
http://www.infowars.com/bg1.html
http://www.cremationofcare.com/illu_bohemian_grove.htm
http://www.nytimes.com/2010/07/28/us/28land.html?pagewanted=all
http://nstarzone.com/BOGROVE.html

CHILD-TRAFFICKING & SEX SCANDAL EXPOSES CIA/FBI JUSTICE DEPARTMENT COVER-UP OF CRIME NETWORK by Sherri Kane & Leonard G Horowitz
http://www.equalparenting-bc.ca/testimonials/gosch-johnny.htm

Secrets of the CIA's Global Sex Slave Industry
http://www.illuminati-news.com/2007/0617a.htm
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1959691/pg1
http://www.youtube.com/watch?list=UUkGLRvh6Dr4XOlzQy4kq
ebA&v=3zlVfzr1onQ&NR=1&feature=endscreen
http://www.equalparenting-bc.ca/issues/frankilin-scandal-conspiracy-silence.htm

Barbara Hartwell Vs. CIA Defending Liberty & God-given Unalienable Individual Rights
http://barbarahartwellvscia.blogspot.se/2011/05/child-trafficking-
sex-scandal-exposes.html

More Powerful then NIXON (The Demmink Gate) (1)
Unknown to the American public is the man Joris Demmink, the most powerful man of the Royal Kingdom of the Netherlands. He find´s himself in the center of a scandal that is far more powerful, evil and far reaching then the Watergate Scandal ever became. This documentary is about a Dutch nightmarish tale of corruption, abduction, child pornography and murder.
http://www.youtube.com/watch?v=LLYmH5-dEgk

CIA's darkest secret
http://varldenshistoria.se/krig/nord-och-sydamerika/cias-morkaste-hemlighet

Bohemian grove - the occult annual meeting of the ruling class
youtube.com/results?search_query=bohemian+grove+ritual+video
https://www.google.se/#safe=active&q=bohemian+grove+illuminati+ritual
https://www.google.se/bohemian grove ruling elite
bohemian grove illuminati ritual ruling elite tony blair

Page about government torture of children and ritual abuse
http://22faces.com

Point

We weten al geruime tijd dat er vanuit de CIA vele smerige zaken gebeuren alleen doen ze dat dan via de organisatie CID als het over kinderen gaat.

CIA

 

November 23 at 05:08am

FRAILON PIETER ZIT AL TIEN JAAR 'ONSCHULDIG' VAST OP CURAÇAO:

''DIT IS EEN ONEERLIJKE STRIJD''

Frailon Pieter zou in 2006 de topcrimineel Tico Martha op straat hebben doodgeschoten. Hij werd veroordeeld tot 24 jaar cel. Advocaten Geert-Jan en Carry Knoops zijn overtuigd van zijn onschuld en doen er alles aan om hem vrij te krijgen. In de RTL-serie Onschuldig?! wordt de zaak gevolgd.

GETUIGEN
Er zijn veel aanwijzingen dat Frailon Pieter de moord niet heeft gepleegd. Eerder hebben Antilliaanse advocaten al twee herzieningsverzoeken ingediend, maar deze werden telkens afgewezen. Eén vrouw werd in Frailons zaak als kroongetuige opgeroepen en zij beweert te hebben gezien dat Frailon de man door zijn hoofd heeft geschoten. De kroongetuige heeft haar verklaring enkele jaren later ingetrokken, maar dat was niet voldoende om de zaak te heropenen. Tot grote frustratie van Frailons vorige advocaat Esther Cheri.
''Ze had spijt van haar leugens en wilde dat rechttrekken. In een nieuwe verklaring vertelde ze dat ze helemaal niets had gezien.''

ANDERE GETUIGEN
Er zijn verschillende mensen die kunnen bevestigen dat de kroongetuige heeft gelogen. Advocaat Geert-Jan Knoops vertelt dat er ook nog veel andere getuigen van de schietpartij zelf zijn, maar die zijn nooit opgeroepen door de rechtbank.
''Er waren veel meer mensen die het schieten hebben gezien, maar die zijn allemaal niet gehoord.''

ONSCHULDIG
Frailon heeft ook een alibi: hij zat met vrienden in de auto onderweg naar Santa Rosa. Hij was op het moment van de moord dus niet bij Bandera Grill, waar Tico werd doodgeschoten. De advocaten spraken hem voor het eerst in 2015 en waren gelijk overtuigd van zijn onschuld.
''Hij is een oprechte en serieuze spreker. Wat hij vertelde, konden we verifiëren. Als je het gevoel hebt dat iets niet klopt, ben je bereid om daar verder onderzoek naar te doen.''

FAMILIE
De moeder van Frailon heeft hartklachten sinds haar zoon in de gevangenis zit. Ze bezoekt haar zoon vaak, maar heeft het ontzettend zwaar met zijn gevangenschap en de strijd om zijn naam te zuiveren.
''Het doet me veel pijn om mijn kind achter tralies te zien. Hij eet soms slecht en slaapt slecht en heeft het erg zwaar. En wij hierbuiten lijden ook onder zijn straf.''

23 NIEUWE GETUIGEN
Geert-Jan en Carry Knoops dienen een derde herzieningsverzoek in en dragen maar liefst 23 nieuwe getuigen aan. Daarbij zijn er ook twee mannen die kunnen bevestigen dat Frailon op het moment van de moord niet op het plaats delict was.

MACHTELOOS
Ondanks de nieuwe getuigen, volgt er niet eens een nieuw onderzoek. Tot grote shock van de advocaten: ''Dit heeft niets te maken met recht. Dit is zorgelijk aan alle kanten. We weten één ding zeker: een onschuldige man blijft vastzitten. En dat in een rechtsstaat. Dat is shockerend en zeer ernstig. Dit is een gevoel van machteloosheid, dat we met zijn allen hebben.''

ONEERLIJKE STRIJD
Onderzoeker Lucio Ricardo droeg de zaak ooit aan bij de advocaten Knoops en kan het besluit ook niet geloven. Hoe kunnen ze niets doen? ''Iedereen die de zaak gevolgd heeft, weet dat deze man onschuldig is.'' De advocaten geven de strijd niet op. Op dit moment werken ze aan een nieuw herzieningsverzoek. Ook Lucio blijft hoop houden.
''Ze sluiten mensen op om te kunnen zeggen dat een zaak is opgelost. Maar ik blijf positief. Ik heb vertrouwen in mijn advocaten. Er zijn zo veel punten die ze aan kunnen vechten en ik heb er alle vertrouwen in dat ze daarin zullen slagen. Het is een oneerlijke strijd.''

https://www.rtl.nl/video/9f2fbe74-7073-3b6d-b69f-e76a9947b799/

RTL

Point

Het Antilliaans recht kent geen recht en is gekoppeld veelal aan de maffia en een ziekelijk corrupt systeem.

Daarnaast is men bang dat er betaald moet gaan worden en als ergste reden is dat men geen gezichtsverlies wil lijden!

De corrupte en afgeperste rechters zijn niets meer dan een verlengde van dit ziekelijk systeem.

Knoops

 

November 23 at 05:06am

Staten willen pensioen

Statenvoorzitter William Millerson wil dat de regering het pensioen van Statenleden gaat regelen. Het eerdere wetsvoorstel voor 10-10-10 werd vernietigd door de gouverneur, omdat die overdreven riant werd gevonden.

Parlementsleden betalen overigens wel premie voor hun pensioen, maar een regeling ontbreekt.

Point

Weer hetzelfde liedje, andere groep, dezelfde troep!
Politici zitten er zonder uitzondering voor hun eigen belang en niet voor het landsbelang, dat wordt hier wederom bewezen.

Pensioen, overmatig salaris, reisjes, oh oh oh wat denken ze weer aan zichzelf.
Criminaliteit stijgt, economie verslechtert en de politici denken alleen aan zichzelf!
Tijd om echt eens te gaan werken voor hun riante betaling en te bewijzen dat ze ook echt iets doen voor het land apart van hun zelfverheerlijking en zelfverrijking.

staten

 

November 23 at 05:03am

Actress dead

Actress Who Proved She Was Raped by Hollywood Elite at Golden Globes, Found Dead Police claim Django Unchained star 'committed suicide' after reporting rape
Django Unchained actress Misty Upham died shortly after proving she was raped at Golden Globes Actress Misty Upham was found dead in Seattle woodland shortly after providing DNA evidence to support her claim that she was raped by an elite Hollywood executive at the Golden Globe Awards.The 32-year-old Django Unchained star's body was found by her uncle 11 days after she went missing from her Auburn, Washington home.King County medical examiner's office has ruled that they are "unable to determine" the manner Upham's death, but her relatives claim that she was not suicidal and plummeted to her death while running away from police.The coroner's report stated that she had died from "blunt-force injuries to her head and torso."Police, on the other hand, ruled that she "committed suicide" by jumping off a cliff into the ravine down below where she was found.The 32-year-old actress died in the Seattle suburb of Auburn on the day before her relatives filed a missing person's reports with police in October 2014.The case of the mysterious death of the "August: Osage County" actress was soon forgotten and swept under the carpet.No charges were filed again the Hollywood executive after their victim died and they went back to living their lavish lifestyle.Just recently, however, Charles Upham, Misty Upham's father, has spoken out about the rape of his daughter at the Golden Globes and exposed the horrifying problem that Hollywood has with sexual abuse.At the time of her death, Charles Upham has said he does not believe his daughter committed suicide. "She has said suicidal things in the past but never followed through,"She doesn't believe in killing herself. "She believes that is a sin and she would never do that."According to the Daily Mail, in the days after the discovery of Misty's body, her family came out with claims that the 32-year-old woman fell to her death by accident while running away from police.Upham's parents alleged that the Native American actress had been mistreated and that the Auburn Police Department did not take her disappearance seriously.The local police have denied the Upham family's allegations. In a statement posted on Facebook, relatives say she fled her apartment when officers from Auburn PD came knocking. She then plummeted to her death while trying to get out of view from the road.Prior to this incident, they allege that she was "taunted and teased" by law enforcement officials picked when picked her up from her apartment and placed her in an "involuntary transport to ER" while handcuffed. "She was cuffed and placed in a police car. Some of the officers began to taunt and tease her while she was in the car. "Because it was dark they couldn't see that we, her family, were outside our apartment just across the street witnessing this behavior."They were tapping on the window making faces at her. "Misty was crying and she told them you can't treat me like this I'm a movie actress and I will use my connections to expose you."Then another officer walked up to her asked 'are you a movie star?, then why don't complain to George Clooney!"Now, as shocking revelations have come to light regarding Hollywood elites such as Harvey Weinstein and Kevin Spacey, Mr. Upham has decided to come forward and blow the whistle on what really happened to his daughter.He said that he feels compelled to speak up after the "recent backlash with regard to Harvey Weinstein’s sexual allegations is blowing up like a NAPA Valley firestorm leaving a trail of victims in its wake." "My daughter, Misty Upham, was a victim of rape by a Weinstein Executive in 2013 at the Golden Globe Awards. "The rapist forced her into the men’s room and had his way while other men in formal wear cheered him on as if he were chugging a beer in a contest. "As Misty made the walk of shame back to the event, the Exec was given high fives, bragging rights, and another notch in his Weinstein Co. belt. "What should have been an auspicious occasion for Misty turned into a nightmare of pain, humiliation, fear, and anxiety?"Maybe now, in our current climate of realization of the true depravity in the entertainment industry, may we see finally see her rapist brought to justice.In a perfect world, maybe her suspicious death would also be properly reinvestigated.

Point

Niets verwonderlijk als er te veel negatieve geluiden komen vanuit de ziekelijke pedofolie kern.

actress

 

November 23 at 05:01am

Bush, Clinton, C.I.A, Cocaine, Crack and U.S. governmental drug dealing

The ruling elite is mafia. George Bush, Jeb Bush, Bill, Hillary Clinton is the mafia. They run the cociane industry.
They should be in prison.

Text: Carl Grinde Date: 12 December 2012
Text also shared from linked pages
Updated February 8 2016

U.S. government are drug dealing criminals and fascists
There is much to read about how the U.S. government, Cliton's, Bush's and CIA's criminal drug dealing. The U.S. government is a cocaine mafia. They invade poor countries, fund local militia and use military conflicts to hide the drug trade.
When Bill Clinton was governor in Arkansas he helped the CIA to establish themselves there with criminal activities. The Mena airport has been used by the CIA for secret drug operations for a long time.

Bill clinton, Hillary Clinton, CIA, Cocaine smuggling, JeB Bush, George Bush
the secret life of bill clinton
Jeb Bush, VP George Herbert Walker Bush and CIA Drug Smuggler Barry Seal
Jeb Bush Barry seal murder
George Bush Barry seal cocaine
Gary Webb—Murdered by CIA?
http://www.lookingglassnews.org/viewstory.php?storyid=5923
http://www.madcowprod.com/2006/05/02/mystery-of-5-5-ton-coke-flight-deepens
http://narco133.rssing.com/chan-10578909/all_p5.html

C.I.A (Cocaine.Import.Agency) ...The Drug Affair (part 2)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3xOtGNTubtE#!

CIA Bush Clinton Cocaine
http://www.voxfux.com/features/cia_bush_drug_trafficking_murder_pt1.html
http://whatreallyhappened.com/RANCHO/POLITICS/MENA/mena.php
http://www.angelfire.com/ca3/jphuck/BOOK3Ch5.html
youtube.com/results/the+mena+connection+bush+clinton
http://www.serendipity.li/cia.html
http://www.dldewey.com/columns/menaf.htm

C.I.A and N.S.A
https://www.cia.gov
http://www.nsa.gov

Illuminati is itanimulli backwards
Go to Google and write itanimulli.com and press enter. You come to NSA.gov.
http://www.google.com

Mena airport Arkansas CIA cocaine smuggling
The Mena Connection CIA, Bush, Clinton, Iran Contra and cocaine smuggling
http://mena.pamrotella.com
http://whatreallyhappened.com/RANCHO/POLITICS/MENA/mena_summary.html

US Government dealing Cocaine in Mena Arkansas Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=bZ-TSOpnauU

Bill and Hillary Clinton's Whitewater scandal -stealing tax money
The whitewater scandal happened when Bill Clinton was governor in Arkansas. He and his wife Hillary Clinton stole a lot of tax dollars to save them from a financial crisis.
http://gopcapitalist.tripod.com/clinton-scandals.html
http://www.encyclopediaofarkansas.net/encyclopedia/entry-detail.aspx?entryID=4061
http://www.consortiumnews.com/archive/bullet2.html
http://politicianscandal.com/854/whitewater-scandal-the-75-million
http://prorev.com/hillary.htm
http://www.davidstuff.com/political/foster.htm
http://www.giltroy.com/hillaryclintonbook/photogallery.htm
http://ac-journal.org/journal/pubs/2011/winter/ACJ_2011-003_Denise_Fixing_Hillary.pdf
http://www.apfn.org/apfn/mena.htm
http://www.whatreallyhappened.com/RANCHO/POLITICS/MENA/walsh_gets_
evidence.html
http://pdr.autono.net/hub.html
http://www.americanretiredpersons.com/InsuranceServices/clinbdct.htm

Hillary subpoenaed before a federal grand jury—a first for a First Lady.
http://www.presidentprofiles.com/Kennedy-Bush/The-First-Term-Arkansas-revisited.html

The Clinton Body Count
There are several websites currently displaying the list of those who knew too much about the Clintons for their own good:
http://www.arkancide.com

Clinton's A-Z
U -is for the UN to which Clinton constantly sucked up and, some say, wishes to be Secretary General of.
http://www.renewamerica.com/columns/fabrizio/040623

"The biggest drug smuggler in American History was a CIA Agent."
http://www.idfiles.com/cia-linked-to-seal-death.htm

A to Z of Clinton Scandals
http://www.fourwinds10.net/siterun_data/history/american/news.php?
q=1293211039

Mena Operation - drug smuggler Barry Seal worked for CIA and DEA
http://www.thenationalpatriot.com/2011/10/04/immolation-lane

The Mena Connection - Exposing the CIA, Bush, Clinton, Iran Contra, And Drug Running
http://www.youtube.com/watch?v=_yQYRjOwpTg&feature=share

CIA drug dealing
http://www.american-buddha.com/911.ciawallstreetruppert.htm

The CIA, the Contras and Crack Cocaine
http://www.albionmonitor.com/9612a/ciacontra.html
http://rationalrevolution.net/war/cia_drug_connection_under_reagan.htm
http://www.fpif.org/reports/the_cia_contras_gangs_and_crack
http://www.justice.gov/oig/special/9712/appa.htm

CIA cocain

CIA DRUG TRAFFICKING
http://www.deepblacklies.co.uk/cia_drug_trafficking.htm

Celebrating a Golden Anniversary: 50 Years of Drug Dealing by the CIA
http://www.serendipity.li/cia/fifty.html

The Contras, The CIA and Drugs the Inside Story
youtube.com/results?The Contras, The CIA and Drugs the Inside Story
http://www.youtube.com/watch?v=zKXZfwG43pU

crack cocaine, contras, a guerrilla force backed by the Reagan administration
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB2/nsaebb2.htm

The CIA, Contras linked to Drugs
http://www.motherjones.com/politics/1998/08/total-coverage-cia-contras-and-drugs

C.I.A (Cocaine.Import.Agency) ...The Drug Affair (part 1)
http://www.youtube.com/watch?v=jQ9fgi7IZSk

Cocaine Politics: Drugs, Armies, and the CIA in Central America, Updated Edition
http://www.amazon.com/Cocaine-Politics-Central-America-Updated/dp/0520214498/ref=pd_sim_b_17

The big white lie: The CIA and the Cocaine/Crack Epidemic
http://www.amazon.com/The-Big-White-Lie-Epidemic/dp/156025064X/ref=pd_sim_b_50

Dark Alliance: The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion
http://www.amazon.com/Dark-Alliance-Contras-Cocaine-Explosion/dp/1888363932

CIA, State and Justice Departments teamed up to destroy drug investigation
Deep Cover: The Inside Story of How DEA Infighting, Incompetence and Subterfuge Lost Us the Biggest Battle of the Drug War Deep Cover, a New York Times non-fiction bestseller, is a first-hand account of how the CIA, State and Justice Departments teamed up to destroy a DEA undercover sting operation that threatened to expose US government ties to drug-financed governments in Mexico, Panama and Bolivia. Written by the man 60 Minutes called "America's top undercover cop"Michael Levine
http://www.amazon.com/Deep-Cover-Infighting-Incompetence-Subterfuge/dp/0595092640/ref=pd_sim_b_5

American War Machine: Deep Politics, the CIA Global Drug Connection, and the Road to Afghanistan
http://www.amazon.com/American-War-Machine-Connection-Afghanistan/dp/0742555941/ref=pd_sim_b_3

Drugs, Oil, and War: The United States in Afghanistan, Colombia, and Indochina
http://www.amazon.com/Drugs-Oil-War-Afghanistan-Indochina/dp/0742525228/ref=pd_sim_b_4

The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade
The first book to prove CIA and U.S. government complicity in global drug trafficking, "The Politics of Heroin" includes meticulous documentation of dishonesty and dirty dealings at the highest levels from the Cold War until today. Maintaining a global perspective, this groundbreaking study details the mechanics of drug trafficking in Asia, Europe, the Middle East, and South and Central America. New chapters detail U.S. involvement in the narcotics trade in Afghanistan and Pakistan before and after the fall of the Taliban, and how U.S. drug policy in Central America and Colombia has increased the global supply of illicit drugs.
http://www.amazon.com/The-Politics-Heroin-Complicity-Global/dp/1556524838/ref=pd_sim_b_2

Whiteout: The CIA, Drugs and the Press
The authors present documentation they claim reveals a litany of misdeeds of the CIA--from the recruitment of Nazi scientists after World War II to the arming of opium traffickers in Afghanistan. "All of this is extremely well-documented, " says "Kirkus."
http://www.amazon.com/Whiteout-The-CIA-Drugs-Press/dp/1859842585/ref=pd_sim_b_4

Kill the Messenger: How the CIA's Crack-Cocaine Controversy Destroyed Journalist Gary Webb
http://www.amazon.com/Kill-Messenger-Crack-Cocaine-Controversy-Journalist/dp/B005SNE3NY/ref=pd_sim_b_1

The Politics of Cocaine: How U.S. Foreign Policy Has Created a Thriving Drug Industry in Central and South America
http://www.amazon.com/The-Politics-Cocaine-Thriving-Industry/dp/155652949X/ref=pd_sim_b_7

Compromised: Clinton, Bush and the CIA
Compromised is the true story of Bill Clinton’s political sell-out to the CIA.
http://www.amazon.com/Compromised-Clinton-Bush-Terry-Reed/dp/1561712493/ref=pd_sim_b_4

The Immaculate Deception: Bush Crime Family Exposed
http://www.amazon.com/The-Immaculate-Deception-Family-Exposed/dp/0922356807/ref=pd_bxgy_b_img_y

Family of Secrets: The Bush Dynasty, America's Invisible Government, and the Hidden History of the Last Fifty Years
http://www.amazon.com/Family-Secrets-Americas-Invisible-Government/dp/1608190064/ref=pd_sim_b_7

The Secret Team: The CIA and Its Allies in Control of the United States and the World
http://www.amazon.com/The-Secret-Team-Control-Edition/dp/1616082844/ref=pd_sim_b_3

The Killing Game: Selected Writings by the author of Dark Alliance
http://www.amazon.com/The-Killing-Game-Selected-Writings/dp/1583229329/ref=pd_sim_b_4

"Useful Terror for Freedom Fighters”
http://www.amazon.com/Freeing-World-Death-Essays-American/dp/1567513069/ref=pd_bxgy_b_img_z

Killing Hope: U.S. Military and C.I.A. Interventions Since World War II--Updated Through 2003
http://www.amazon.com/Killing-Hope-Military-Interventions-II-Updated/dp/1567512526/ref=pd_bxgy_b_img_z

All narcotics, cocaine and drug dealing might soon become legal.

They have a plan for a "free trade zone" or a "borderless one world market" very soon.
That would fit perfect with the U.S. government, the MI5, MI6 and the illuminati's global cocaine trade.
The EU and US also has a plan for a transatlantic free trade zone within a few years.

Clinton body count
http://www.everwonder.com/david/suspicious.html
http://rcjustice.tripod.com/pres.html
http://www.zpub.com/un/un-bc-body.html
http://www.sodahead.com/united-states/clinton-clinton-everywhere-and-not-a-word-of-truth/blog-333765/?page=2
http://www.angelfire.com/la2/prophet1/cdw3.html
http://www.stewwebb.com/hillary_clinton_murders_from_iran_contra.htm

Bush Clinton body count
http://www.newsfollowup.com/bushfortune.htm

Bill and Hillary Clinton Rose firm Cocaine
http://www.gargaro.com/clintonconvicts.html

Vince Foster killed- Former white House councelor, and colleague of Hillary Clinton at Little Rock's Rose law firm
http://whatreallyhappened.com/RANCHO/POLITICS/FOSTER_COVERUP/
foster.php
http://www.bigeye.com/vfoster.htm
http://rense.com/general70/formerambassadorsays.htm
http://www.worldaffairsbrief.com/keytopics/VinceFoster.shtml
http://www.stewwebb.com/vince_foster_dead_because_of_connections_

to_hillary_clinton.htm
http://prorev.com/foster.htm
http://www.dailymail.co.uk/news/article-508210/The-man-knew-The-truth-death-Hillary-Clintons-close-friend-Vince-Foster.html
http://www.youtube.com/watch?v=rCiiB1_OGUE
http://www.youtube.com/watch?v=CSU31K6kD14

Mary Mahoney murdered -she was to go public with her story of sexual harassment in the White House.
Mary Mahoney - A former White House intern was murdered July 1997 at a Starbucks Coffee Shop in Georgetown. The murder happened just as she was to go public with her story of sexual harassment in the White House.
http://www.alamo-girl.com/03159.htm

CIA CNN Cocaine
http://deadlinelive.info/2011/11/02/crack-sentence-cuts-begin-thousands-may-go-free

CIA Cocaine exposed by Michael Rupert
youtube.com/results? CIA Cocaine exposed by Michael Rupert

Blacks Were Targeted for CIA Cocaine It Can Be Proven By Michael C. Ruppert
http://www.fromthewilderness.com/free/pandora/blacks-targeted.html

Mena Barry Seal Assassination Investigation 2 20 1986 NBC
youtube.com/results?search_query=Mena+Barry+Seal+Assassination
http://www.youtube.com/watch?v=cGrHy198STk

Hillary Clinton Rose law firm Cocaine
http://www.terrorism-illuminati.com/content/snow-job-cia-cocaine-and-bill-clinton

Clinton's Mena Arkansas, drugs, money and murder
http://etherzone.com/1998/reich3.html

Bill Clinton Arkansas Connections
http://prorev.com/connex.htm

funders for Hillary Clintons presidential campaigns
http://www.stephens.com

How Reagan Armed the Mujahadeen in Afghanistan
http://www.democracynow.org/2004/6/10/ghost_wars_how_reagan_armed_the

The Impact Of CIA-Supplied Stingers To Mujahideen
http://www.youtube.com/watch?v=Du5CpAPxrsw

Drug War Profiteers Offer To Buy ALL State Owned Prisons In 48 States
I think it's obvious that they are going to legalize narcotics. Then will prices fall. What will the drug dealers live on then? Yes, prison industry of course. They will guard dangerous people like me. Those who speak against their government and companies.
http://www.youtube.com/watch?v=_LlzgdD7E4g&feature=share

Point

And then I think what about our local CIA person with his project?

CIA drugs

 

November 22 at 05:08am


DARPA Seeks to Create Software Systems That Could Last 100 Years

Program aims to generate applications capable of adapting to change, without extensive reprogramming

As modern software systems continue inexorably to increase in complexity and capability, users have become accustomed to periodic cycles of updating and upgrading to avoid obsolescence—if at some cost in terms of frustration. In the case of the U.S. military, having access to well-functioning software systems and underlying content is critical to national security, but updates are no less problematic than among civilian users and often demand considerable time and expense. That is why today DARPA announced it will launch an ambitious four-year research project to investigate the fundamental computational and algorithmic requirements necessary for software systems and data to remain robust and functional in excess of 100 years.

The Building Resource Adaptive Software Systems, or BRASS, program seeks to realize foundational advances in the design and implementation of long-lived software systems that can dynamically adapt to changes in the resources they depend upon and environments in which they operate. Such advances will necessitate the development of new linguistic abstractions, formal methods, and resource-aware program analyses to discover and specify program transformations, as well as systems designed to monitor changes in the surrounding digital ecosystem. The program is expected to lead to significant improvements in software resilience, reliability and maintainability.

“Technology inevitably evolves, but very often corresponding changes in libraries, data formats, protocols, input characteristics and models of components in a software ecosystem undermine the behavior of applications,” said Suresh Jagannathan, DARPA program manager. “The inability to seamlessly adapt to new operating conditions undermines productivity, hampers the development of cyber-secure infrastructure and raises the long-term risk that access to important digital content will be lost as the software that generates and interprets content becomes outdated.”

Current applications execute on a software stack comprising many different layers of abstraction, providing various services and structures. Access to these layers is mediated through different kinds of interfaces, all typically specified as secondary documentation supplied along with the application program interface. Because this documentation is typically defined informally, it provides only a partial, incomplete understanding of the system as a whole and requires substantial manual effort and reasoning.

“Ensuring applications continue to function correctly and efficiently in the face of a changing operational environment is a formidable challenge,” said Jagannathan. “Failure to respond to these changes can result in technically inferior and potentially vulnerable systems. Equally concerning, the lack of automated upgrade mechanisms to restructure and transform applications leads to high software maintenance costs and premature obsolescence of otherwise functionally sound software.”

The premise on which BRASS operates is that an entirely new clean-slate approach to software design, composition and adaptation is required. This approach aims to enable the expression and discovery of new kinds of specifications, program analyses and formal methods that precisely capture the relationship between computations and the resources they use, and algorithmic transformations that enable applications to adapt to changes without the need for extensive programmer involvement.

According to Jagannathan, BRASS could lead to the construction of families of programs all generally preserving high-level functionality but with different implementations that are optimized for different sets of resources and expose opportunities for cost reduction.

Point

En zo hebben we buiten Xirtam nu ook Darpa wat een zelf ontwikkelend intelligentie systeem is.

Darpa

 

November 22 at 05:06am

Straling

Alice kan niet tegen straling: 'Het wordt steeds moeilijker, wifi is overal'
Wilt u alstublieft uw smartphone in de vliegtuigstand zetten? Helemaal uit is natuurlijk ook goed.’’ Peter, de man van Alice Lentjes (62), vraagt het beleefd. Natuurlijk is zijn verzoek geen verrassing, want Alice lijdt aan Elektro Hyper Sensiviteit. Ze kan niet tegen elektromagnetische straling. Wifi is daarom ook uit den boze in huize Lentjes.

De woning van Peter en Alice Lentjes is stralingsarm. Voor sommige ramen hangt afschermvitrage, sommige muren zijn geschilderd met speciale koolstofverf die afschermt en in sommige muren zit, onder het stucwerk, een beschermende laag. Ze kan er klachtenvrij wonen.
,,De kwaliteit van mijn sociale leven is enorm naar beneden gegaan. Het wordt ook steeds moeilijker. Overal is draadloos internet aanwezig, het aantal zendmasten is gigantisch, alleen in Nederland al meer dan 40.000 masten. Door mijn ziekte ben ik vrienden kwijtgeraakt. Want ik kan er niet meer naartoe. En het is gewoon vervelend om elke keer te vragen de wifi uit te schakelen. Mijn werk moest ik ook al opzeggen.’’

Wat zijn uw klachten als u wordt blootgesteld aan elektromagnetische stralingsvelden?
,,Slapeloosheid, spierkrampen, oorsuizen, bloeddrukdaling, mist in het hoofd en vooral een dodelijke vermoeidheid.’’

Wat kunt u nog wel?
,,Gelukkig is er afschermkleding beschikbaar zodat ik wel gewoon een boodschap kan doen. Maar echt heel lang buiten zijn in stralingsrijke omgevingen lukt niet. Waar ik nog pijnloos van kan genieten zijn fiets- en wandeltochten in natuurgebieden. Als het maar ver van zendmasten is.’’

Worden uw klachten wel serieus genomen? EHS is geen erkende ziekte.
,,Dat is een probleem. Mijn omgeving weet wat de straling met mijn gezondheid doet. Maar ik moet het nog vaak uitleggen. Mensen kijken er vreemd tegenaan. Het is gewoon heel vervelend dat de overheid zegt: er is geen bewijs dat uw klachten te maken hebben met straling. Terwijl er wetenschappers zijn, niet de minste, die waarschuwen voor het bombardement aan draadloze velden en de gevolgen daarvan voor de gezondheid. In sommige landen als bijvoorbeeld Zweden is het wel een erkende ziekte. Daar wordt het serieus genomen.’’
DG


Point

Het gaat steeds erger worden en zelf merk ik ook dat in de stad de straling vreselijk is.
Vermoeid uitgeput kom je dan thuis en kost het moeite om weer bij te komen.

straling

 

November 22 at 05:04am

How The CIA Used Charles Manson To Debunk Entire 60's Hippie Movement

Murders may have been a covert operation by CIA
The Hippie movement was seen as an economical and sociological threat to both the government and its Vietnam war effort.
On the 9th August 1969, at the age of 26, 8-month pregnant Sharon Tate along with 4 of her high society friends was brutally murdered at the Hollywood home she shared with Film Director Roman Polanski.
It is widely believed that these were ritualistic killings ordered by the notorious Charles Manson and carried out by his followers the Manson Family.
However, government whistleblower Charles August Schlund III (better known as Chuck Schlund), suggests that these murders may have, in fact, been a covert operation carried out by the CIA …(SCROLL DOWN FOR VIDEO)Schlund, (now deceased) came across the ‘Don Bolles Papers’ during the ’70’s which, amongst other things, gave information on the CIA’s involvement in the Manson family Murders.
Schlund actually filed a lawsuit against George W. Bush, for unlawful attempts, upon his person, to suppress this information, though this never went to trial
Schlund claims that the CIA’s prime objective, at the time, was to to debunk the ‘hippie’ movement which was proving to be an economical and sociological threat to both the government and its Vietnam war effort.
“The war was going badly and the American people were protesting in ever-greater numbers with pictures of pretty flower girls on TV nightly, protesting. The CIA needed a way of showing the American people that these pretty little flower girls were really Satanists and evil and that the government was right and just in the war.
To do this the government needed to conduct a massive covert operation to convince the American people that these little flower girls were evil, and the free love and peace they talked of was really to cover-up evil.” Schlund suggests that Charles Manson was, in fact, a social experiment and that the CIA had not only been supplying drugs to the Manson family but also funding their living.
It’s no secret that the CIA regularly experimented with Drugs in an attempt at mass mind control.
MKULTRA is one of their most famous projects and Manson was in prison at the time they were known to be using inmates at Vacaville prison in the MKULTRA experiments.
Tex Watson (family member and one of the convicted Tate-LaBianca Murderer) claimed that in the months leading up to the murders the Manson family had all been taking a drug called ‘Orange Sunshine’ which was manufactured and distributed exclusively by a group known as “The Brotherhood of Eternal Love” where one of the dealers Ronald Stark had known connections to the CIA.
John Lennon's Anti-War stance most certainly made him a CIA prime target, which most probably the result of his untimely death.
There is no doubt the Manson family were under some sort of mind control; In the book, Helter Skelter, Manson’s prosecutor Vincent Bugliosi talks, in-depth, of Manson’s mind control abilities, and claims they are comparable with those used by the US military… Again suggesting that he may have been a product of the CIA.
Journalist Gary Webb has also exposed the CIA for their drug dealings.
If Schlunds claims were true that the CIA objective was to debunk the hippie movement the aftermath of the Tate-LaBianca Murderer certainly suggested they had reached their objective.As Vincent Bugliosi told the Observer newspaper in 2009 “The Manson murders sounded the death knell for hippies and all they symbolically represented… They closed an era.
The 60s, the decade of love, ended on that night, on 9 August 1969.
”Even though there is no physical evidence of the ‘Don Bolles Papers’ there is physical evidence for ‘Operation Northwood’
This document shows the CIA proposal to the Kennedy administration to commit acts of terror on US citizens in an attempt to blame Cuba thus justify a war; Neon Nettle also recently reported on the confession of a 78-year-old CIA agent claiming to have carried out 37 associations included Marilyn Monroe.
With all this evidence we need to keep an open mind on what Schlund claimed.
(It appears Schund wasn’t the only one who believed the CIA were responsible for these deaths.

Point

Er zit veel meer achter deze man en duidelijk was zijn mond niet te snoeren. Puur omdat hij blijkbaar meer wist van de krachten die er zijn.

CIA

 

November 22 at 05:02am

Computers Reach 50 Quantum Bit Processing Milestone

But Will They Ever Compete With Human Intelligence?

Can computers ever compete with human intelligence?
The rise of the computers has been something no-one 50 years ago could have possibly predicted.

Computers now control many parts of our lives, an email system crashing for a day would mean a loss of a working day for many companies, having huge side-effects for business and trading.

Quantum computing has long been touted as being one of those technologies that are 20 years away, and always will be. But 2017 could be the year that the field sheds its research-only image.
Whereas classical computers encode information as bits that can be in one of two states, 0 or 1, the ‘qubits’ that comprise quantum computers can be in ‘superpositions’ of both at once. This, together with qubits’ ability to share a quantum state called entanglement, should enable the computers to essentially perform many calculations at once. And the number of such calculations should, in principle, double for each additional qubit, leading to an exponential speed-up.
As computers are now faster than ever, it is time to ask the question – will robot intelligence ever equal that of the human?
In many ways, computers are far more intelligent than humans. Even the minuscule chips that run your mobile phone will have made more calculations today that you ever could if you sat down with a pen and paper, does this mean that the micro-chip is more intelligent than you are?

Human intelligence is less impressive and can do less maths problems per hour than your average calculator, but it can do different, more intricate calculations.
A human being can accurately pick up on an emotion from a fellow being by simply reading their facial expression. This simple act is something we do without realizing, but it displays a kind of intelligence that AI has not been able to compete with.
A robot can do vast maths problems but they have not been able to accurately read human feelings and emotions, the very things that make us human – yet.
At the IEEE Industry Summit on the Future of Computing in Washington D.C. on Friday, IBM announced the development of a quantum computer capable of handling 50 qubits (quantum bits).
This breakthrough puts IBM on the cutting edge of quantum computing research, as a 50-qubit machine is so far the largest and most powerful quantum computer ever built.
There are companies who specialize in making realistic robots – ones that can almost mimic a human. They have been programmed to react to your face and your speech, but they can never know how deep human emotions run, far deeper than any super-computer.
Stephen Hawking himself has even warned about the dangers of developing artificial intelligence for the benefit of humans.

Point

Sneller en nog sneller maar men vergeet de kracht van de mens zelf.


Quantum

 

November 21 at 05:07am

GZE op zwarte lijst Peking

Guangdong Zhenrong Energy zit in de financiële problemen en staat op de zwarte lijst in Peking. De Chinese overheid neemt het bedrijf nu waarschijnlijk over. Dat is wellicht te laat voor de exploitatie van de Isla-raffinaderij. Het leasecontract met het Venezolaanse PdVSA loopt af in 2019. GZE zou die lease overnemen, maar kan levert tot dusver niet de documenten om te bewijzen dat zij dat financieel ook kunnen. GZE heeft nog twee weken de tijd. De regering Rhuggenaath houdt rekening met een scenario zonder de Chinezen en is nu op zoek naar alternatieven voor de overname.

Point

De oplichtersclub valt door de mand maar bedenk wel, de weg die PAR nu zal bewandelen zal naar een gevaarlijkere hoek uitwijken. Er zijn veel belangen, veel geld en erger nog velen die zitten te azen. Als we denken aan de groene "ziektes".

GZE

 

November 21 at 05:05am

Prins Bernhard bezit 590 panden

Prins Bernhard, de tweede zoon van prinses Margriet, bezit in totaal 590 panden in Nederland. Dat blijkt uit een inventarisatie van Het Parool.

De krant bericht zaterdag over een onderzoek naar het vastgoedbezit van Bernhard jr. Daaruit blijkt dat hij alleen al in Amsterdam 349 panden bezit, onder meer via bv's.

Bernhard zit in woningen, winkelcentra en kantoren. Het Parool berichtte al eerder over de grote vastgoedeigenaren in de hoofdstad, vooral uit oogpunt van de steeds krapper wordende Amsterdamse woningmarkt.

Point

Wat is er mis mee om zo een stad naar je hand te zetten. Als een van de absolute elite is alles mogelijk en als de oranjes niet mogen wat er in andere koninklijke huizen volop wordt gedaan, dan zullen ze buiten de boot vallen. En.... vergeet niet vele huizen waren al in het bezit van pa.

Bernhard

 

November 21 at 05:02am

Oud-rechter: Slachtoffers moeten Dutroux vergeven

Een Belgische oud-rechter heeft zich de woede van velen op de hals gehaald door slachtoffers van kindermoordenaar Marc Dutroux op te roepen hem te vergeven. Volgens Christian Panier moeten de nabestaanden „veerkrachtig” zijn en wordt het „tijd om Dutroux te vergeven wat hij heeft gedaan”.

DUTROUX ONDER VOORWAARDEN VRIJ?
Panier bood eerder onderdak aan Dutroux’ ex-vrouw en medeplichtige Michelle Martin. De oud-rechter is niet vies van provocerende uitspraken. Vorige maand stelde hij in een tv-debat ook al dat het tijd werd om Dutroux onder voorwaarden vrij te laten. Martin is al enkele jaren op vrije voeten.
Dutroux werd in 1996 opgepakt en acht jaar later veroordeeld voor ontvoering, verkrachting en moord. Slechts twee van zijn zes slachtoffertjes werden levend uit zijn keldergevangenis bevrijd. Toch stelt Panier dat het tijd wordt dat nabestaanden van de slachtoffers Dutroux vergeven. Panier verklaart dat hij dat in ieder geval wel zou kunnen, zelfs als een van de slachtoffers zijn eigen kind was geweest.

VERGEVEN? NOOIT!
In een reactie tegenover Sudpresse liet Jean-Denis Lejeune, vader van de vermoorde Julie Lejeune, in niet mis te verstane woorden blijken daar absoluut niet over na te willen denken: „Ik heb van u geen adviezen of lessen te krijgen over vergiffenis schenken of wat dan ook. De feiten waren veel te ernstig. Het was geen ongeluk. Vergeven? Nooit.”

Point

Met deze uitspraak heeft een Belgische rechter toegegeven dat ook hij in deze club zit en meent niets fout te doen. Ook zie je duidelijk wat er achter de elite zit en kost wat kost toch in bescherming wordt genomen.

Dutroux

 

November 21 at 05:01am

Hollywood Elites Use ‘Blood Of Babies’ To Get High

Hollywood elites use “the blood of babies to get high” according to Keanu Reeves, who warns that “these people believe the more innocent the child, and the more it suffered before it died, the better the high.“
“The revelations that are coming out of Hollywood now, I’m telling you, they are just the tip of the iceberg,” Keanu Reeves said in Milan, Italy, where he unveiled three motorbikes that he designed for a company that he co-founded in 2007.
Explaining that he is “building to a future” where he is “free from Hollywood’s shackles“, the John Wick star spoke with revulsion about “the place of the child in Hollywood“.
“Children are revered, they are put on pedestals, but they are also tortured, raped, murdered, and consumed in various ways. They are currency. And I’m sad to say this practice seems to be becoming more and more open in those circles in recent years.“
Keanu Reeves, whose younger sister suffered from leukemia, finds it “inconceivable” that anybody could “be so selfish as to destroy a young person’s life for your own personal pleasure.”
“But that is the sort of person running Hollywood,” said Reeves, who donated 70% of his earnings from the Matrix trilogy to hospitals treating children with cancer. “These people are sociopaths, pure and simple.”
“They see it as the ultimate high. They say it gives them life. The more the child suffered, the more fear and hormonal adrenaline it had in its system at the time of death, the stronger the effect on the people who consume that blood. They live for this stuff.“
According to Reeves, the number of Hollywood elites who engage in the ritual abuse of children and the practice of drinking their blood is not insignificant.
“Some of these guys carry around bottles of blood. They call it ‘red wine.’ But they don’t hide it.“
“From what I understand there is a supply chain that delivers young children on the regular. I’ve heard them refer to times of famine, times of feast.“
“For a long time I thought it was a joke, or coded language. I didn’t think it could be what it seemed to be,” said Reeves, who explained “but then I got invited to a well-known mogul’s mansion and he had two dead babies in his fridge. A white one and a brown one. I freaked out, I broke this guy’s things, I broke his nose.

“I called the police and they said I sounded crazy.“
Despite being one of the most bankable Hollywood stars, Reeves has remained an outsider, often giving away huge amounts of money to charitable causes, or those less well-off. His best friend, River Phoenix, died young. His wife, Jennifer Symes, delivered a stillborn child in 1999 and then died 18 months later.
Keanu has seen enough death in his life. He doesn’t want to glory in the death of babies, or participate in the sick rituals practiced by Hollywood elite.
“I just hope with all the dirt coming out of Hollywood now, people will start to wake up and realize the extent of what is going on there. People can’t be expected to take it all in at once.”

“Until then, these people will keep getting away with it.“
Keanu remains the only Hollywood star who doesn’t own a mansion, and has dedicated the last few years to developing Arch, the custom motorbike business he co-founded, stating that he sees his future “away from Hollywood“, and “working with my hands.”
“Sometimes I dream about Hollywood burning to the ground,” said Reeves.

Point

Het drinken van bloed en misbruiken van kinderen staat duidelijk beschreven in de diverse ritualen. Het is zogenaamd om in een hogere staat te komen en moeten ook gedaan worden om koning te worden.

Zo heeft Alexander hier op Curacao de ritualen gedaan en een baby geofferd en bloed gedronken om zo koning te mogen worden.

Keanu

 

November 20 at 05:04am

Heer Rutte ontvangt mevrouw Gates

Point

Om ontvangen te worden in het torentje van heer Rutte moet je minimaal wat miljarden op je bankrekening hebben staan.

Geld opent alle deuren.

Gates

 

November 20 at 05:03am

Fasting for Three Days can Regenerate the Entire Immune System of Humans

Researchers at the University of Southern California have announced that fasting for as little as three days, can regenerate the entire human immune system for a very healthy living.
The researchers described their study as “remarkable and a major breakthrough” in finding natural methods to boost the immune system.
In the past, fasting diets have been criticized by nutritionists for being unhealthy. However, this new study by the Americans suggests that starving the body kick-starts stem cells into producing new white blood cells, which fight off infection. The researchers said their discovery could be particularly beneficial for people suffering from damaged immune systems, such as cancer patients on chemotherapy. Elderly people, too, are said to benefit greatly from the study.
As people grow, their immune system becomes weak, making it harder for them to fight off even common diseases. As per this study, fasting could help them get their immune system back on track.
Fasting for 72 hours also protects cancer patients against the toxic impact of chemotherapy. Chemotherapy saves lives, but it also causes significant collateral damage to the immune system. The results of this study suggest that fasting may mitigate some of the harmful effects of chemotherapy.
Detailing the study, the researchers said fasting “flips a regenerative switch” that prompts stem cells to create brand new white blood cells, essentially regenerating the entire immune system.
Lead researcher of the study Professor Valter Longo, who serves as professor of Gerontology and the Biological Sciences at the University of California, said the study proved that fasting could indeed help the human body to produce a new immune system.
It gives the ‘OK’ for stem cells to go ahead and begin proliferating and rebuild the entire system. And the good news is that the body got rid of the parts of the system that might be damaged or old, the inefficient parts, during the fasting. Now, if you start with a system heavily damaged by chemotherapy or ageing, fasting cycles can generate, literally, a new immune system.” Professor Longo said.
At the Experimentation stage of the study, some people were asked by the researchers to regularly fast for between two and four days over a period of six months.
The researchers then found that the fasting helped to produce a new immune system, as well as reducing the enzyme PKA, a hormone which increases cancer risk and tumor growth that is linked to ageing.
Professor Longo expressed how the research team became surprised upon realizing the outcome of their experiment: “What we started noticing in both our human work and animal work is that the white blood cell count goes down with prolonged fasting. Then when you re-feed, the blood cells come back. So we started thinking, well, where does it come from?”
The study said prolonged fasting not only forces the body to use stores of glucose and fat, but it also breaks down a significant portion of white blood cells. During each cycle of fasting, this depletion of white blood cells induces changes that trigger stem cell-based regeneration of new immune system cells.
“We could not predict that prolonged fasting would have such a remarkable effect in promoting stem cell-based regeneration of the hematopoietic system. When you starve, the system tries to save energy and one of the things it can do to save energy is to recycle a lot of the immune cells that are not needed, especially those that may be damaged,” Professor Longo added.
With the study having been experimented already, more clinical trials will be able to determine other factors. If that is done, one can see a physician for an appropriate fasting recommendation.

Anonymous

Point

In de energie wereld is veel mogelijk en een van de zaken komt nu eindelijk naar buiten.

Anonymous

 

November 20 at 05:02am

St. Eustatius’ new solar park

St. Eustatius’ new solar park, which can supply the whole island with electricity during the day until after sunset, will be officially put into use today.


Thanks to the park, the use of diesel generators which until recently produced all electricity for Statia, can now be reduced by almost 50 per cent.
The Ministry of Economic Affairs and Climate funded the solar park with a subsidy of over US $14.1 million. This corresponds to almost $7,900 for each of the 1,800 households and companies which will benefit from the Dutch Government’s investment.
In addition to the solar panels, the park has an innovative battery storage of 2.6/ 5.9 megawatts that can keep the grid stable without use of the diesel generators.
On sunny days between 8:00am and 8:00pm, the solar park will be responsible for the entire electricity production. Around midday the park produces more than 200 per cent of the electricity demand. The produced surplus is stored and utilized later in the day. At night diesel generators take over the production of power.
This way, on an annual basis the solar park provides 46 per cent of Statia’s electricity demand. The park has a nominal output of 4.15 megawatts.
Thanks to the sunny climate the plant can produce almost twice as much power as would be possible in the European Netherlands. With an expected annual production of 6.4 gigawatts Statia will be home to the second largest solar park in the Netherlands. The largest park is Sunport Delfzijl in the northeast of the European Netherlands.

Point

En dan klungelen we maar door met onze Aqualectra die vertikt om de nieuwere technieken in te voeren puur omdat er te weinig op te verdienen valt.

Solar

 

November 20 at 05:00am

'Baas der bazen' Riina ruimde al zijn tegenstanders uit de weg

"Heren, jullie begaan een grote vergissing." Dat zei Salvatore 'Toto' Riina, de meestgezochte en machtigste maffiabaas van de twintigste eeuw, bij zijn arrestatie in 1993.
Riina's ongekende meedogenloosheid luidde uiteindelijk zijn val in. Vandaag overleed hij op 87-jarige leeftijd in het gevangenisziekenhuis van de Italiaanse stad Parma, na een lang ziekbed.

Clan uit Corleone
Totdat agenten hem uit zijn auto haalden op straat in Palermo, was het Riina gelukt om ruim 23 jaar uit handen van de politie te blijven, zonder ook maar één stap buiten Sicilië te zetten. In die tijd maakte hij van de maffiaclan uit zijn geboortedorp Corleone het belangrijkste misdaadsyndicaat van het land. Zelf werd hij 'capo dei capi', de baas der bazen.
Riina bouwde zijn machtspositie vanaf de jaren 50 op met een campagne van dood en verderf. Hij vermoordde zijn eerste slachtoffer toen hij 19 was. Na een gevangenisstraf van zes jaar werd hij opgenomen in de bende van Luciano Leggio, die in 1958 de leiding nam over de clan in Corleone door de toenmalige don te liquideren. Na Leggio's arrestatie in 1974 werd Riina de baas.
Het Siciliaanse dorp Corleone werd wereldberoemd dankzij The Godfather. Het is de geboorteplaats van hoofdfiguur en maffiabaas Vito Corleone. Het verhaal heeft echter niets te maken met het leven van Riina. Het boek van Mario Puzo waarop de film is gebaseerd, verscheen lang voordat Riina de baas werd van de Siciliaanse maffia.
Riina voerde vanaf het begin een nietsontziende strijd om de macht binnen de maffia. Niet voor niets kreeg hij de bijnaam La Belva, Het Beest. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor 150 moorden.
Door het (laten) vermoorden van andere bazen kreeg hij de controle over steeds meer maffiabendes, die voorheen los van elkaar opereerden. Dankzij die consolidatie wist hij van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia, het machtigste misdaadimperium van Italië te maken. Zijn zaken met Turkse heroïnehandelaren en Colombiaanse cocaïnekartels leverden een fortuin op.
Riina heeft de Cosa Nostra om zeep geholpen.
Maffia-expert Attilio Bolzoni
Maar met zijn rücksichtslose optreden maakte hij ook veel vijanden. Verschillende hooggeplaatste maffiosi braken de omerta (zwijgplicht) om tegen Riina en consorten te getuigen. Het begin van het einde voor de macht van de Siciliaanse maffia.
"Riina zal de geschiedenis ingaan als de man die de Cosa Nostra om zeep heeft geholpen", zegt maffia-expert Attilio Bolzoni tegen persbureau AFP. "Met zijn strategie van bloedbaden op Sicilië en in Italië, eerst met kalasjnikovs en later met bommen, maakte hij de onzichtbare maffia zichtbaar."
De brute moorden op onderzoeksrechters Falcone en Borsellino halverwege 1992 leidden tot een kentering in de publieke opinie. Waar voorheen werd gezwegen over de maffia, spraken de Sicilianen zich nu openlijk uit. Nog geen zes maanden later zat Salvatore Toto Riina achter slot en grendel. Voorgoed.

Point

De vraag is dan direct: Wat doet men dan met de vele gevluchte top van deze Italiaanse maffia waarvan er diverse op onze eilanden verblijven.

Riina

 

November 19 at 05:08am

Opinion

Weet de weg

Hoeveel mensen zijn kwaad, en dat was ik ook, als er weer een rechterlijke uitspraak is uitgesproken waarvan je denkt dat het doorgestoken kaart is of de rechterlijke macht corrupt is.

We zien dat personen met peperdure advocaten nog vrij veel de dans ontspringen en het recht tarten tot op de scheidingslijn. Maar recht, wie heeft het recht geschreven en waarvoor is het geschreven? Recht moet het “kwade” in toom houden en mensen het recht geven hun gelijk te halen als zij het als onrecht zien. Recht is geschreven door een select groepje wat de regels zo zet dat ze gebruikt kunnen worden om krom te veroordelen en recht uit te spreken. Maar die personen die de regels stellen zijn deze zelf wel zo recht? En is het niet duidelijk dat naast elke regel geschreven in een wetboek een parallel regel is, of te wel een andere interpretatie, als dat men werkelijk bedoelde toen men de regels vastlegde?

We zien zeer regelmatig dat hoge pieten en vermogende mensen in de gemeenschap overal net langs komen en net weer de dans ontspringen en toch weer schoon blijven. Grote maffia bazen, politici en zeker mensen met dikke buidels hebben veel minder te vrezen dat ze veroordeeld worden want hun advocaten weten altijd wel via een of andere regel de zaak te seponeren of die wending te geven dat men het aangevochten onrecht als recht gaan zien. Recht wordt besproken dan veelal achter gesloten deuren. Bij alle “b” regels die gelden, daar elke zin een tweede betekenis heeft en niet altijd door een vervolg regel weer is ingedekt, is het zo dat rechters veelal tegen de muur staan terwijl ze weten wat de ware toedracht is. De wet laat het toe. Deze ongeschreven weg wordt zeer veel gebruikt en die mensen die hem jaren lang zelf gebruikt hebben, zoals de mensen aan de top, kunnen er gretig gebruik van maken. Zij weten de “b” regel en zij weten wat net bij de wet is toegelaten zolang je maar niet in een “loop” komt waar elke regel elkaar dekt.

Het recht zien we regelmatig uitgesproken en vele mensen zijn het met het gerecht niet eens. Klopt, want het recht is oorspronkelijk ook niet geschreven dat Jan en alleman recht kan halen. Recht is geschreven om de top een vrijwaring te verschaffen dat zij ongehinderd door kunnen gaan en hun doel kunnen bereiken.

Lokaal zien we dat in vele zaken en we schreeuwen allemaal, ook ik, dat het recht krom is en de rechterlijke macht corrupt is. Zo zien we het ook voor onze ogen gebeuren en zo ervaren wij het als burger niet alles mogend weten. Doch recht gaat precies zijn weg die de top gemaakt heeft. We zien het nu duidelijk bijvoorbeeld in de Tromp files en de uitspraak van de rechters die heer Tromp (ex- nationaal bankdirecteur) geen schoonheidsprijs geven maar het wel via de mazen van de wet allemaal mogelijk maakt. Met daarnaast een dosis dreigen dat er namen gaan vallen als hij veroordeeld gaat worden helpt ook nog blijkbaar en zo maak je dat je van alles ver weggehouden wordt en kan gaan denken aan een rustige oude dag. Samen met de olie en gas contracten en je pensioen veilig gesteld!

Heer Tromp zat in de absolute top, weet de wegen en weet de “b” route. Hij weet welke niet geschreven regels te gebruiken zijn en dat zowel belasting technisch als in het recht. Hij weet en kent de route omdat hij ze daar direct en indirect zette! Hij zat op de stoel die vele “b” routes open kon houden omdat er lokaal geen knowhow is en de mensen die het kunnen gebruiken ook het voordeel er van in zagen. Duidelijk is dat heer Tromp de weg niet verloren is en heeft hij met zijn slimme advocaten geweldig gebruik gemaakt van wat het recht werkelijk is. Een mooier voorbeeld heer Tromp heeft u ons niet kunnen geven net zoals enkele nu zittende politici die dagelijks mis-gebruik maken van deze “b” route.

John H Baselmans-Oracle

 

November 19 at 05:07am

Emsley Tromp vrijgesproken

Het gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft vandaag
(voormalig) president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, Emsley Tromp, integraal vrijgesproken van het opzettelijk onjuist doen van aangiften van de inkomstenbelasting. Weliswaar waren de aangiften volgens het gerecht onjuist ingevuld, maar er is onvoldoende bewijs dat Tromp dit opzettelijk heeft gedaan.
Het openbaar ministerie had drie weken geleden tegen Tromp een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 10 miljoen Antilliaanse gulden geëist.
Een vraag die aan de beslissing tot vrijspraak voorafging, was of het openbaar ministerie zijn vervolgingsrecht had verspeeld. Volgens de verdediging is er namelijk sprake van een politiek proces. Naar het oordeel van het gerecht is dat niet aannemelijk geworden.

Point

Dat krijg je als je de regeltjes tussen de regels kent.

Openbaar ministerie Curaçao is niets meer en niets minder dan een politieke partij die de maffia dient!
DE man die de mazen maakte en nu gebruikt en zo is hij via de wet niet aan te pakken beschermd door de maffia vanuit nederland de coke en gas moeten veilig gesteld blijven
'Ministerio Publiko tabata suak foi den nan rekisitorio i no por a spera mihó. Kaso Safiro tei bira un sla duru pa fiskalnan ulandes kendenan a uza prensa na Ulanda pa influenshá e kaso kontra di Emsley Tromp. For di 27 di òktober momento ku Tromp a baha trapi ku su abogado, Vigilante a alertá riba e presentashon debil i suak di Ministerio Publiko. Nos a risibí hopi krítika pa e portada aki ku awe a resultá di ta bèrdat. Ministerio Publiko mester keda leu ku su influensha den prensa, tantu na Kòrsou komo na Ulanda i konsentrá mas tantu riba kontenido di nan trabou!'
Tromp weet de mazen en die heeft hij van zijn nederlandse baas zoals ik al jaren schrijf. Tromp is niet te pakken omdat hij de mazen zelf heeft gemaakt en dat weten de rechters ook. Dat weet u ook. Maar OM is die politiek voert om een vieze PAR en hun maffia veilig te stellen het gaat om miljarden gas en coke

OM
November 19 at 05:06am

There’s a New Nation in Space — and You Can Apply for Citizenship Right Now

The world’s very first space nation launched this week, but despite the fact that 300,000 members applied for citizenship over the last year, no people were on board.
The “nation” launched early Sunday from NASA’s Wallops Flight Facility in Virginia, CNET reported this week, as “an Orbital ATK Antares rocket carrying a CubeSat named Asgardia-1.”
The satellite is the size of a milk carton and called the “Space Kingdom of Asgardia.” The creators lauded the launch as establishing the first nation to have all of its territory in space, though no countries have acknowledged its statehood.
For now, the primary benefit of “citizenship” is being able to store data on Asgardia-1 while it’s in orbit. Even so, the satellite nation has terms and conditions and is subject to Austrian copyright law, so it is not free of earthly constraints.
In fact, the creators intend to bring human forms of governance to the new space nation, noting on their website the virtues of democracy and promoting parliamentary elections. They also have a proposed constitution and laws and intend to elect 12 cabinet ministers and a head of state.
Only those who support the constitution will have the right to upload data to the satellite. Asgardia will have taxes, though only businesses will be forced to contribute. Individual taxes will apparently be voluntary. The website explains that “people can decide what amount of tax they would like to pay.”
The country will also have passports, IDs, a national bank, business regulations, and a cryptocurrency called SOLAR.
According to Asgardia’s website, the nation “was created with three top goals in mind: to ensure the peaceful use of space, to protect the Earth from space hazards, and to create a demilitarized and free scientific base of knowledge in space.”
It also seeks to “create a mirror of humanity in space, but without Earthly division into states, religions, and nations,” though it’s unclear how it will be free of states by establishing a state.
The founder, Dr. Igor Ashurbeyli, “is a thinker and visionary who has been contemplating Asgardia as a first space nation as long as he’s been alive,” the website notes. He is a scientist and businessman of Russian-Azerbaijani descent and is currently serving a five-year term as “Head of the Nation.”
Asgardia’s long-term plans include establishing actual human settlements in space, on the moon, and “perhaps even more distance colonies,” CNET reports.
For now, the satellite housed in a Cygnus spacecraft is slated to dock at the international space station on Tuesday. In a month, it will climb to a higher altitude and enter an orbit.
People from all countries can apply for citizenship by simply creating a login and accepting the constitution and terms and conditions.

Point

Voor die mensen die wat anders willen.

Space

 

November 19 at 05:04am

Toevallig?

Trump

 

November 18 at 05:05am

Venezolaanse strop dreigt voor Curaçao en Aruba

Venezuela staat op instorten en dat dreigt Aruba en vooral Curaçao hard te raken. Beide eilanden zetten stevig in op de olie-industrie, die op zijn beurt sterk afhankelijk is van het land dat bankroet dreigt te gaan. Gaat het mis, dan draait Nederland mogelijk op voor de kosten.

De afgelopen dagen werden Venezuela en staatsoliebedrijf PDVSA door kredietbeoordelaars tot wanbetaler bestempeld. PDVSA is de haperende motor van een economie die door wanbestuur en een aanhoudend lage olieprijs nauwelijks functioneert. De bevolking lijdt honger, terwijl dictator Nicolás Maduro uit alle macht zijn positie zeker probeert te stellen.

25%
Volgens een overheidsteam wordt de capaciteit van de Isla-raffinaderij mogelijk voor slechts 25% benut.
PDVSA huurt de olieraffinaderij op Curaçao en heeft via de Amerikaanse dochter Citgo ook een overeenkomst met Aruba. Dat zorgt voor investeringen, huurpenningen en werkgelegenheid. Maar de aanvoer van Venezolaanse olie naar Curaçao stokt, en de modernisering van de Arubaanse raffinaderij vordert moeizaam.
Arubaanse raffinaderij wordt gemoderniseerd
Het staatsoliebedrijf is een belangrijke speler op de eilanden, onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Volgens voorzitter Willem Jonckheer van de lokale Kamer van Koophandel houdt PDVSA op Curaçao direct en indirect zo'n 3500 mensen aan het werk. Dat is ruim 2% van de bevolking. Jonckheer stelt dat PDVSA voor een instroom van zo'n $400 mln per jaar zorgt, op een bbp van omgerekend zo'n $3 mrd.

De Arubaanse raffinaderij wordt momenteel omgebouwd door Citgo. Minister van economische zaken Richard Arends stelt dat de raffinaderij uiteindelijk tot 15% van het bbp voor zijn rekening gaat nemen. Direct en indirect betekent dat ongeveer 3000 banen, zo'n 3% van de bevolking.
Beide eilanden hebben op het oog een groot economisch belang bij het openblijven of -gaan van de raffinaderijen als stabiele bron van inkomsten. Daarvoor is Curaçao in ieder geval tot 2019, en Aruba nog veel langer, afhankelijk van het Venezolaanse staatsoliebedrijf.
Twijfels over Chinees alternatief
Curaçao dacht vorig jaar een vervanger te hebben gevonden voor de wankele huurder PDVSA. Maar de laatste tijd rijzen steeds meer twijfels over de financiële en technische slagkracht van de Chinese reddende engel Guangdong Zhenrong Energy, onder meer in een verontrustend rapport van onderzoekers van EY. Om een deugdelijk businessplan op te stellen, zijn bovendien documenten nodig die alleen PDVSA kan verstrekken, en dat wil niet vlotten.

Investeringen raken uit zicht
Als PDVSA niet aan zijn schuldverplichtingen kan voldoen, is het de vraag of het wel huurpenningen kan overmaken, laat staan dat het kan investeren in de broodnodige modernisering van de raffinaderijen. De werkzaamheden op Aruba liepen al vertraging op.
De Arubaanse minister Arends stelt dat de werkzaamheden 'binnen de marges van de afspraken' vorderen. Bovendien benadrukt hij dat bij de onderhandelingen met Citgo uitvoerig is vastgesteld dat het bedrijf op geruime juridische afstand van het moederbedrijf staat. Arends: 'Ze zijn erg professioneel, en ze betalen heel secuur en netjes.'

Toezichthouder bezorgd
Toch leidde de vertraging al tot bezorgde observaties van het College Aruba financieel toezicht (Cft). In zijn laatste rapportage stelt het college dat meerdere voor 2017 begrote inkomsten in het geding zijn, en daarmee dreigt Aruba niet aan begrotingsafspraken te kunnen voldoen.
Het college wil niet reageren op de gevolgen van de Venezuela-crisis voor Aruba en Curaçao. Wel meldt een woordvoerder dat het 'de ontwikkelingen scherp in de gaten houdt en rekening houdt met diverse scenario’s. Het Cft is bovendien regelmatig in gesprek met de regeringen van Aruba en Curaçao, waarbij de situatie met betrekking tot de beide raffinaderijen uiteraard ook aanbod komt.'

Toerisme geraakt
Ook het toerisme op Curaçao heeft te lijden onder de crisis in Venezuela, zegt KvK-voorzitter Jonckheer. Venezolanen waren, na Nederlanders, met een aandeel van 30% de tweede toeristenmarkt. De afgelopen jaren is hun aantal, ooit 100.000 per jaar, gehalveerd. 'En het waren kooptoeristen,' stelt Jonckheer, 'maar nu hun munt, de bolívar, zo laag staat, is het moeilijk om hier inkopen te doen.'

Volgens minister van economische zaken Richard Arends wordt ook op Aruba de toeristische sector geraakt door de problemen in Venezuela: ‘Daar zien wij de eerste directe impact’. Toerisme is goed voor 75%-80% van de economie. Venezolanen zijn nog steeds de op een na grootste groep, waar op Curaçao de Amerikanen nu op de tweede plaats staan.

Nederland heeft niets te zeggen
Steeds duikt de vraag op wie uiteindelijk bij zal springen als het financieel mis gaat met Curaçao of het diep in de schulden zittende Aruba. In een interview met het FD stelde voormalig toezichthouder Age Bakker dat Nederland garant staat voor een deugdelijk bestuur. 'Het niet nakomen door een eiland van zijn betalingsverplichtingen is daar een voorbeeld van. Niet uit te sluiten valt dat naar Den Haag zal worden gekeken als de eilanden in gebreke blijven.'
Tweede Kamerleden André Bosman (VVD) en Ronald van Raak (SP) volgen de situatie op de voet. Bosman: 'Er wordt veel hoop gevestigd op de raffinaderijen, iconen uit het verleden die stonden voor economische welvaart. Maar hun succes is sterk afhankelijk van buitenlandse investeerders, en je moet je afvragen of dit de ontwikkeling van de toekomst is.'

Grote gifbelt
Hoe dan ook zitten Aruba en Curaçao met zwaar vervuilde industrieterreinen. Van Raak: 'Het is een heel groot dilemma. Openhouden is wat betreft economie en milieu eigenlijk niet mogelijk, maar sluiten ook niet, want dan hangt de grote gifbelt als een molensteen om de nek van het landsbestuur.'

Voor Isla op Curaçao belopen de schoonmaakkosten volgens ramingen $1 mrd. Als onderdeel van de deal met Citgo nam Aruba de kosten voor de sanering van zijn raffinaderij over, voor honderden miljoenen.
Sluiten van de raffinaderijen ligt politiek gevoelig op beide eilanden. En als Venezuela er bovenop komt, dan liggen de fabrieken die speciaal ingericht zijn op het verwerken van de zware Venezolaanse olie weer uiterst strategisch. De vraag is of Aruba en Curaçao zo lang kunnen wachten.

FD

ISLA

 

November 18 at 05:03am

Mooie boodschap

Bejaarde betaalt zijn boodschappen met kleingeld - de reactie van de cassière gaat nu heel het internet over!

“Toen ik -tijdens mijn lunchpauze- even in de supermarkt moest zijn en bij de kassa kwam om af te rekenen, stond er een oude meneer voor me. Zijn boodschappen werden gescand. Verontschuldigend keek hij me aan toen hij moest betalen en haalde een hand vol kleingeld uit zijn jaszak tevoorschijn.

Doordat ik achter hem stond, werd hij blijkbaar zenuwachtig en raakte de tel kwijt. ‘Het spijt me,’ mompelde hij. Zijn stem en handen trilden. De cassière stelde de man op zijn gemak en vroeg hem om het muntgeld op de band te leggen. ‘Geen probleem, meneer. Zullen we het samen doen?' Hij bleef zich maar verontschuldigen, terwijl we hem geruststelden. Toen de man uiteindelijk betaald had, schuifelde de oude man weg.

?Ik keek naar de cassière en dankte haar voor haar hulp en geduld met de man. Ze schudde haar hoofd en ze: ‘U hoeft me niet te bedanken, mevrouw. Wat is er toch mis met de wereld, we zijn vergeten hoe we van elkaar moeten houden…"

Dit is een prachtig waargebeurd verhaal en laat zien dat het belangrijk is om soms gewoon de tijd te nemen en niet te haasten. Ben je het eens met deze boodschap? Deel het dan met jouw familie en vrienden!

Bejaarde

 

November 18 at 05:01am

A Zen master explains why “positive thinking” is terrible advice

Have you ever been told to just “think positive” and your problems will go away?
Or that to achieve your goals in life, all you have to do is visualize it with positive intent?
It’s a philosophy that’s been popular for decades thanks to books like How to win Friends and Influence People and Think and Grow Rich.
But is it really helping us live more meaningful and fulfilling lives? Not exactly.
In fact, according to spiritual guru, Osho, it might just be one of the biggest “bullshit philosophies” there is.
Why “positive thinking” won’t help you out

When asked what he thinks of the “positive thinking” movement, Osho believes that it’s doing more harm than good. Why? Because it means we’re denying reality and being dishonest to ourselves:

“The philosophy of positive thinking means being untruthful; it means being dishonest. It means seeing a certain thing and yet denying what you have seen; it means deceiving yourself and others.”
“Positive thinking is the only bullshit philosophy that America has contributed to human thought – nothing else. Dale Carnegie, Napoleon Hill, and the Christian priest, Vincent Peale – all these people have filled the whole American mind with this absolutely absurd idea of a positive philosophy.
And it appeals particularly to mediocre minds…
Dale Carnegie’s book, How to Win Friends and Influence People, has been sold in numbers just next to the Christian Bible. No other book has been able to reach that popularity.
The Christian Bible should not be a competitor in fact, because it is more or less given free, forced on people. But Dale Carnegie’s book people have been purchasing; it has not been given to you free. And it has created a certain kind of ideology which has given birth to many books of a similar kind. But to me it is nauseating.
… Dale Carnegie started this whole school of positive philosophy, positive thinking: Don’t see the negative part, don’t see the darker side. But by your not seeing it, do you think it disappears? You are just befooling yourself. You cannot change reality. The night will still be there; you can think that it is daytime for twenty-four hours, but by your thinking it, it is not going to be light twenty-four hours a day.
The negative is as much part of life as the positive. They balance each other.”

He also used this opportunity to throw shade at the enormously popular book Think and Grow Rich:

“About Napoleon Hill I remember… he himself was a poor man. That would have been enough proof to disprove his whole philosophy. He became rich by selling the book, Think and Grow Rich.
But it was not positive thinking that was making him rich – it was fools around the world who were purchasing the book, it was his work, his labor, his effort. But in the very beginning days, when his book came out, he used to stand in bookstores to persuade people to purchase the book.
And it happened that Henry Ford came in his latest model car and went into the bookshop to find something light to read. And Napoleon Hill did not want to miss this chance. He went forwards with his book and he said, “A great book has just been published – you will be happy with it. And it is not only a book, it is a sure method of success.”
Henry Ford looked at the man and said, “Are you the writer of the book?”
Napoleon Hill said proudly, “Yes, I am the writer of the book.” And he can be proud: that book he has written is a piece of art. And to create a piece of art out of crap is real mastery.
Henry Ford, without touching the book, just asked one question, “Have you come in your own car or on the bus?”
Napoleon Hill could not understand what he meant. He said, “Of course, I came on the bus.”
Henry Ford said, ”Look outside. That is my private car, and I am Henry Ford. You are befooling others; you don’t have even a private car and you write a book called Think and Grow Rich! And I have grown rich without thinking, so I don’t want to bother with it. You think and grow rich! – and when you grow rich then you come to me. That will be the proof. The book is not the proof.”
And it is said that Napoleon Hill never could gather up the courage to meet this old man, Henry Ford, again, even though he became a little richer. But compared to Henry Ford he was always a poor man and was bound to remain a poor man, always. But Henry Ford’s logic was clear.
No. I do not believe in any philosophy of positive thinking.”

The half-truth is dangerous

Osho says that forcing yourself to think positive all the time is simply denying the reality of our lives, and it will eventually come around and bite us:
“You ask me: Am I against positive philosophy? Yes, because I am also against negative philosophy.
I have to be against both because both choose only half the fact, and both try to ignore the other half.
And remember: a half-truth is far more dangerous than a whole lie, because the whole lie will be discovered by you sooner or later. How long can it remain undiscovered by you? A lie, of course, is a lie; it is just a palace made of playing cards – a little breeze and the whole palace disappears.
But the half-truth is dangerous. You may never discover it, you may continue to think it is the whole truth. So the real problem is not the whole lie, the real problem is the half-truth pretending to be the whole truth; and that is what these people are doing.”

The negative ideas of your mind have to be released, not repressed

Osho goes onto say that it’s harmful to repress negative emotions:
“The negative ideas of your mind have to be released, not repressed by positive ideas. You have to create a consciousness which is neither positive nor negative. That will be the pure consciousness.
In that pure consciousness you will live the most natural and blissful life…
You don’t like a person, you don’t like many things; you don’t like yourself, you don’t like the situation you are in. All this garbage goes on collecting in the unconscious, and on the surface a hypocrite is born, who says, “I love everybody, love is the key to blissfulness.” But you don’t see any bliss in that person’s life. He is holding the whole of hell within himself.
He can deceive others, and if he goes on deceiving long enough, he can deceive himself too. But it won’t be a change. It is simply wasting life – which is immensely valuable because you cannot get it back.
Positive thinking is simply the philosophy of hypocrisy – to give it the right name. When you are feeling like crying, it teaches you to sing. You can manage if you try, but those repressed tears will come out at some point, in some situation. There is a limitation to repression. And the song that you were singing was absolutely meaningless; you were not feeling it, it was not born out of your heart.”

Facebook

 

November 17 at 05:07am

Sugar tax

Elke dag frisdrank en 3 keer per week fastfood, terwijl je heel weinig sport. Zo leven veel Curaçaose jongeren. Tijd voor een suikertaks zegt de minister.

Point

Je moet toch werkelijk dom zijn als minister dat je denkt obesitas op te kunnen lossen door suiker duurder te maken!

Zelf dik lijvend en wel doorvoed gaat zo'n minister de meest onzinnige zaken erbij halen om het ware probleem te omzeilen.

Als minister Romer zich eens laat informeren en zelf eens wat rapporten zou gaan lezen dan zou ze weten dat Obesitas wat meer is als suiker!
Mevrouw minister denk eens aan al uw suikerpatienten!!

Could the precursors to diabetes cause obesity, and not the other way around?
https://www.ted.com/talks/peter_attia_what_if_we_re_wrong_about_diabetes?
utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=tedspread


Hoe dom kan een minister zijn?


November 17 at 05:05am

Situaties die we ook op onze eilanden zien.

Want wat is geluk?
Is het niet het NU moment?

voetbalNovember 17 at 05:03am

I see they are missing two of my 65 books

Tianjin, Binhai Library

biblo

November 17 at 05:02am

Wikipedia : Nepotisme is het begunstigen van eigen familieleden of vrienden door autoriteiten of door en binnen (grote) bedrijven, bijvoorbeeld door ze in hoge functies te benoemen of door ze opdrachten te gunnen. Het kan gezien worden als een vorm van corruptie. Het populaire synoniem voor nepotisme is vriendjespolitiek.

Minister Zita Jesus Leito heeft in 2016 (via de RdK) haar echtgenoot voorgedragen als adviseur van de MDPT team. Het maandsalaris van dhr. Leito schijnt schrikbarend hoog te zijn. Dit terwijl het land in een zware economische crisis verkeert. Dit deed zij vorig jaar als leider van de PAR en "verse" coalitiepartner in kabinet Whiteman. In ruil hiervoor moest zij haar mond houden over afzetten van Marvelyne Wiels ( toen nog GevMin in Nederland ). De PAR werd doodgewoon monddood gemaakt. Dit zorgde toentertijd voor veel ophef binnen de partij en zorgde o.a. ook voor veel frictie tussen de VZ ( Braam ) en de leider....

In de KVK zijn er 3 bedrijven geregistreerd onder de naam van dhr. Edward Ricardo Jesus : Sterk Holding BV ( 128177 ), Sterk International Management ( 128179 ) en Sterk International Advisory ( 128178 ). Twee bedrijven staan geregistreerd onder huis adres van Minister Zita Jesus Leito zelf...
Na het schandaal bij UTS ( zus van Zita in RVC en ook als beleidsmedewerker van Minister Leito zelf ) zou je kunnen denken dat Minister Leito nu wel de eer aan haar zelf houdt en haar ontslag als Minister indient. De 3 heilige P's van wijlen PAR oprichter Miguel Pourier zijn immers overtreden : Plaka, Poder, Posishon....

Point

Als men over deze zaken gaat vallen wat dan de mega drugs zendingen met als mede aandeelhoudster van dat bedrijf een huidige minister.
En waar zijn dan alle meldingen van omkopen, afpersen en bedreigen van de juridische top en ga zo maar door!

En dan AD en Amigoe wie zitten daar achter? Denk je werkelijk dat ze de ware vuile was willen publiceren.

Verder Drayer en vriendje Cooper welke zaken brengen hun werkelijk naar buiten? Beide worden ze betaald door de maffiamedia!

 

November 16 at 05:06am

Duitsland laat Nederland een poepie ruiken

Telegraaf

Duitsland zet Nederland voor schut

Als heerlijk vakantieland en betrouwbare EU-partner heeft Nederland een goede naam in Duitsland. Maar die reputatie krijgt bij onze oosterburen zware krassen nu ons land er al een week lang louter als louche belastingparadijs voor multinationals als Apple en Nike wordt afgeschilderd.

Film Duitsland

Point

Vele landen hebben de gluiperige nederlandse zakenwereld door. Want als je koning hoofd is van de grootste wereld coke lijn en vele zaken achter de dikke deuren afspelen met de nodige mazen van een wet en regelgeving, wat moet je dan met dat soort ziekelijke personen.

Duitsland heeft het hier perfect neer gezet.

 

November 16 at 04:09am

Een opvallende post

Wel lachen toch? Een hele concertzaal vol met lui van een organisatie die volgens velen fictie is. Ook grappig zijn de symbolen die deze makkers gebruiken en dat je dit overal ter wereld tegenkomt. Verder spreken die jongens mekaar stiekem, spreken niet over hun lidmaatschap of het feit dat ze de belangen clubleden altijd zullen verkiezen boven de maatschappelijke belangen of de wet.

Ach, je moet er niet over zeuren. Het zijn van die jongens die zich dolgraag bij een motorclub hadden aangesloten maar ervoor gekozen hebben die jongens illegaal te noemen. De leden van deze club heb je op school zien staan, ze deden niet mee, konden niet meekomen en werden waarschijnlijk gepest tot ze hun rechtenstudie hadden afgerond. Tijdens die studie zijn ze lid geworden van een studentenvereniging met naam, waarin al soortgelijke huisregels golden. "De club eerst, daar varen we allemaal wel bij!"

Verder leuke gasten hoor, ze masseren beleid in en zorgen dat ze er beter van worden ten koste van de meerderheid. Het lijken af en toe ondernemers maar ze hebben succes dankzij de corruptie die zij trouw hebben gezworen. Leuke gasten en, er zijn nog veel ergere clubjes die vaak met een soort kruisbestuiving met elkaar verbonden zijn. Verder niets aan de hand, echt niet. De hele top van de AIVD is lid en, die jongens weten echt wel een geheimpje te bewaren. Nee, leuk dat die mannen af en toe ff bij mekaar komen om het clublied te zingen en na afloop een biertje te drinken. Superleuke foto jongens! Volgend jaar weer?

Point

Vele die hier zitten weten niet wat er werkelijk gaande is in deze organisatie. Als men dat wist waren er niet een zaal vol van deze personen. Wat er werkelijk gebeurd kan je vinden in de absolute top en die zal niets vrij geven ook niet de gedachtengang achter deze "feestjes".

Freemason

 

November 16 at 05:03am

Wat bewoog Hitler om mason te worden

Point

Zoals ik al in vele boeken aan gaf en nog blijf zeggen, wil je zaken aanpakken moet je het van binnen uit doen. Maar Hitler had ook nog andere gedachte's en werkte wel degelijk aan een totaal andere aarde. Nieuwe wereld, deze nieuwe wereld was al veel eerder gaande en is vanuit vele geloven al meerderemalen geprbeerd.
Wil je meer weten over de gedachtegang van Hitler lees de artikelen geplaatst rechts in deze blog.

Hitler

 

November 16 at 05:02am

Reporter Udo Ulfkotte, Who Exposed Governments Creating Fake News War Propaganda, Found Dead

Udo Ulfkotte, a German journalist and whistleblower who spoke out against fake news from government and intelligence sources, has died from a heart attack at the age of 56. He was an assistant editor for German mainstream media newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung, and he lived in many Middle Eastern countries during his career, including Iraq, Iran, Afghanistan, Saudi Arabia, Oman, United Arab Emirates, Egypt and Jordan.
As Ulfkotte became increasingly upset at news reports sourced from false government information, he began publishing a magazine called Whistleblower, which reports on topics not covered by the German media. He also wrote multiple books on the subject during the 2000s.
Ulfkotte is best known to international viewers from select appearances on Russia Today, specifically an October 2014 interview about his book Bought Journalists, in which he discussed the epidemic of propaganda in mainstream media news reports and the increased anti-Russia sentiment being generated. He also discussed the heavy influence on international news from American, Israeli and other Western intelligence agencies.

Ulfkotte described his experience saying “I’ve been a journalist for about 25 years and I was educated to lie, to betray and not to tell the truth to the public,” referring to his career in mainstream media. He also noted that he was “fed up” with the propaganda and said he was speaking out, despite admitting having heart trouble on television.

I’ve had three heart attacks, I have no children, so if they want to bring me to court or to prison, so it’s worth for the truth.
The interview only has 166,000 views on the official RT channel; however, it has likely been seen millions of times because the video has been uploaded by many other YouTube channels and Facebook pages. The interview is often shared as a detailed example of mainstream media’s disinformation campaigns.


His comments were one of the earlier warnings about anti-Russia propaganda which came before the recent escalation that features American media claiming Russian officials influenced the 2016 US election in favor of Donald Trump. He went on to condemn the anti-Russia propaganda related to the Ukraine crisis, telling RT “seeing right now within the last months how the German and American media tries to bring war to the people in Europe to bring war to Russia, this is a point of no return.” Ulfkotte also apologized for his role in the past because he felt “ashamed” for some of the news reporting in his name.

I’m going to stand up and say it is not right what I have done in the past, to manipulate people, to make propaganda against Russia and it is not right what my colleagues do and have done in the past, because they are bribed, to betray the people not only in Germany all over Europe.
The reason I’m writing this book [Bought Journalists] is that I am very fearful of a new war in Europe and I don’t like to have this situation again, because war is not never coming from itself. There’s always people behind it to push for war and this is not only politicians, this is journalists too.” He then noted the problem is “especially” in German media saying “my colleagues who day by day write [propaganda] against the Russians, who are in trans-Atlantic organizations, and who are supported by the United States to do so.
Ulfkotte went on to describe his personal experience with American influencers and intelligence agencies.

“I was bribed by the Americans not to report exactly the truth. I was invited by the German Marshall Fund of the United States to travel to the US. They paid for all my expenses and put me in contact with Americans they’d like me to meet,” he said. “I became an honorary citizen of the state of Oklahoma in the US just because I wrote pro-American. I was supported by the CIA. I have helped them in several situations and I feel ashamed for that too.”
Many journalists based in different countries are involved in the same practice of working with American and European intelligence agencies to varying degrees, Ulfkotte also added.

Most of the journalists you see in foreign countries, they claim to be journalists and they might be. But many of them, like me in the past, are so-called ‘non-official cover.’ It means you work for an intelligence agency. You help them if they want you to, but they will never say they know you.
Ulfkotte also discussed the specific progression of how mainstream media journalists are sought out and eventually approached by government agents. The unofficial working relationships between these journalists and intelligence agencies usually begin as a friendship, to prep the journalist before proposing the cooperation.

“They work on your ego, make you feel like you’re important, and one day one of them will ask you ‘Will you do me this favor?'” he explained.
Udo Ulfkotte referenced one instance where he was asked to print a news report based on intelligence which he could not verify, and he noted the conclusion of the article was already determined. The propaganda effort was part of building the campaign by Western countries to remove Libya’s Muammar Gaddafi from power.

“One day the BND (German foreign intelligence agency) came to my office at the Frankfurter Allgemeine in Frankfurt. They wanted me to write an article about Libya and Colonel Muammar Gaddafi. They gave me all this secret information and they just wanted me to sign the article with my name,” Ulfkotte told RT. “That article was how Gaddafi tried to secretly build a poison gas factory. It was a story that was printed worldwide two days later.”
Udo Ulfkotte has also been part of the increased controversy in Germany about how to handle the growing refugee crisis, as migrants from the Middle East and Africa flee war zones and poverty. Facebook temporarily blocked his page in July 2016 after he bought an ad for his new book titled Boundless Criminal, which exposes alleged cover-ups by authorities and mainstream media to hide crimes committed by migrants. The message he received from the social network read that the content of the posting “violated its guidelines,” likely because of a perceived anti-immigrant and anti-Muslim message.
“I don’t claim every migrant to be a criminal, that would absolutely not be correct, but we have not checked which people that we in our country,” Ulfkotte told RT when asked about his positions.

Prior to the current crisis, Ulfkotte had expressed concerns about the “Islamization” of Germany for 15 years, writing multiple books on the subject.
Germany received almost one million asylum seekers in 2015 and may have reached similar numbers in 2016. Many of the refugees have come from Syria and Iraq after fleeing their hometowns because of the Islamic State and other groups

Point

Niet het nieuwste nieuws want deze man is al in februari vermoord geworden door die mensen die niet wilde hebben dat er goed wat mis is in de nieuwswereld.

Elfkotte

 

 

 

 


 
HOME


- De laatste post

2017

- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.