Banner Watamula

AA   AA  
       
 

Oktober 2017 16/31

   
       
 

Wake up
Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
 


   
       

October 31 at 05:07am

Hoe duidelijker voorbeeld moeten we nog hebben?

ISLA
Foto facebook

 

October 31 at 05:07am

“Onderkoning” Curaçao voor de rechter

In Willemstad staat Emsley Tromp deze week voor de rechter. De oud-directeur van de Centrale bank van Curacao en Sint Maarten wordt verdacht van een miljoenenfraude. De zaak tegen de “onderkoning”, zoals ie op het eiland wordt genoemd is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar witwassen en corruptie.
Emsley Tromp bestuurde sinds 1991 de Centrale bank van Curaçao en Sint Maarten en groeide uit tot een van de machtigste mensen op de Nederlandse Antillen, maar werd recent ontslagen. De strafeis van het Openbaar Ministerie is opvallend. Er wordt een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist en een taakstraf van 240 uur. Ook kiest het OM voor een forse geldboete. Tromp zou maar liefst tien miljoen Antilliaanse guldens moeten betalen, omgerekend bijna vijf miljoen euro.

Verzekeraar Ennia
Een andere zaak waarin de naam van Tromp wordt genoemd is de overname in 2007 van verzekeraar Ennia, een van de grootste verzekeraars op de Antillen. Het bedrijf kwam dat jaar in handen van de Iraans-Amerikaanse zakenman Hunshang Ansary. Volgens journalist Vasco van der Boon van het Financieele Dagblad heeft Ansary 570 miljoen euro onttrokken aan Ennia, zegt van der Boon. “Meer dan driekwart van de reserves, van die op zich solide verzekeraar, besteedde Ansary aan vestzak-broekzaktransacties met zijn eigen dochterondernemingen.”
Het geld zou gebruikt zijn voor investeringen in twee bedrijven van Ansary. Emsley Tromp heeft deze transacties volgens Van der Boon goedgekeurd. De Centrale Bank van Curacao en Sint-Maarten is verantwoordelijk voor het toezicht op financiële instellingen. Maar door de transactie is de dekkingsgraad van Ennia in het geding. Veel inwoners van het Sint Maarten zijn verzekerd bij deze maatschappij en maken zich zorgen over de liquiditeit. Is er genoeg geld in kas om de schade te dekken? EenVandaag vroeg Ennia om een reactie, maar de verzekeraar liet na onze email niets meer horen.

Politiek
In Nederland wordt de rechtszaak met grote interesse gevolgd vanuit de Tweede Kamer. SP’er Ronald van Raak vindt dat: “ er door verzekeraar Ennia financieel gesjoemeld wordt, De dekkingsgraad, het vermogen om uiteindelijk verzekeringsgeld te kunnen uitkeren, slaat eigenlijk nergens op”.
VVD-kamerlid Bosman vindt het daarnaast zorgelijk dat Nederlandse bedrijven zaken doen met partijen op de Nederlandse Antillen. Hij neemt KPMG als voorbeeld. “Over KPMG maak ik me echt wel zorgen. Zo is er een apart onderdeel KPMG – Carib, maar dat is wel een onderdeel van het hele KPMG. Ik maak me zorgen dat het toezicht lang niet altijd even scherp is.”
KPMG reageerde hierop als volgt: “KPMG Dutch Caribbean is een onderdeel van KPMG International. Binnen dit netwerk gelden stringente spelregels, onder meer op het gebied van kwaliteit. Deze worden door KPMG International periodiek getoetst.”

zie docu hier
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/onderkoning-curacao-voor-de-rechter/

Point

Het heeft ruim 9 jaren geduurd eer dat men deze Tromp/Ansari zaak aan durfde die toentertijd gelanceerd werd in verband met de olie (olie dom geheim, Augustus 2008).

Grote namen als Tromp, Ys en Ansari speelden toen op en werden allemaal met bewijs doorgegeven aan de diverse instanties. In die tijd werd er alles aan gedaan om mij belachelijk te maken dat er geen olie contracten/ samenwerkingen waren tussen deze heren! Er werden zelfs hele pagina advertenties met ontkenningen geplaatst! Wel was het Tromp, Ansari en heer Ys met als bescherming KPMG die alle gas en olie in de toenmalige Antillen veiligstelde!

Nu 9 jaar later ontwaakt OM en zijn het ook nog eens Nederlandse politici die "vrezen' ivm de KPMG maffia die de eilanden allemaal in hun broekzak hebben via de Italiaanse maffia. Wonderwel blijft heer Ys nog buiten schot!
Uiteindelijk komen al mijn aangiftes via “zogenaamde ander onderzoekers” naar boven maar wonderwel zie ik veel van mijn gedocumenteerd materiaal (foto’s-contracten en rapporten) terug komen. Bewijzen wat in die tijd allemaal zogenaamde "onzin" en “onbruikbaar” was!
Geduld is het soms maar eens komt de ware beerput geheel open.

Centrale Bank

 

October 31 at 05:07am

KPMG kampt met dubbele petten oud-topaccountant in fraudezaak Curaçao

KPMG probeert in Nederland schoon schip te maken, maar in Curaçao bijvoorbeeld lukt dat de accountantsorganisatie even niet. Daar zit KPMG in de belangenkluwen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) met verzekeraar Ennia opgezadeld met een probleem. En dat probleem heet Ralph Palm.

Sleutelposities
Zijn naam viel de afgelopen dagen in het strafproces tegen CBCS-president Emsley Tromp bijna net zo vaak als de naam van de verdachte zelf. Het Openbaar Ministerie (OM) wijst op de vele rollen die Palm speelt bij de verdachte transacties van Tromp. Maar ook de centralebankpresident en zijn advocaten benadrukken voor de rechtbank in Willemstad de sleutelposities van Ralph Palm.
De kern van de belastingfraude waarvoor het OM Tromp nu in eerste instantie vervolgt - er zijn meer strafzaken tegen hem in de maak -, vormt zijn privé-pensioenvehikel: de stichting ET Pensioenen. Tromp gebruikte belastingvrij en buiten het zicht van de Curaçaose fiscus in die stichting opgespaarde gelden als huishoudpot en financieringsmaatschappij. Volgens het OM gebeurt dat in strijd met de wet en pleegde Tromp zo miljoenenfraude.

'Palm heeft er ook zo een'
Tromps advocaat Niels van der Laan vroeg zijn cliënt tijdens het proces of hij nog iemand kent met precies zo’n privé-pensioenconstructie als Tromp. ’Uhm,’ antwoordde de centralebankpresident met al dan niet gespeelde aarzeling, ’ik vind het niet zo netjes om naar anderen te wijzen, maar ja, Ralph Palm heeft er ook zo een.’
Daarmee was de verdachte pensioenconstructie van Tromp opeens niet meer 'one of a kind', maar 'two of a kind', concludeert het OM in haar repliek. Dit zal allereerst een probleem voor Palm zelf zijn. Want hij kan vrezen dat het OM of op zijn minst de fiscus nu ook zijn pensioenconstructie tegen het licht zullen gaan houden.

Voorziter en 'lead partner'
Maar dit is ook een probleem voor KPMG. Palm was namelijk in elk geval tot voor kort lange tijd een van de meest vooraanstaande accountants van KPMG op de Antillen. Tot in 2000 was hij voorzitter van KPMG in de Nederlandse Antillen. Daarna bleef hij jaren 'lead partner' van KPMG Tax & Legal Services.
In 2011 eert de stichting Publicaties KPMG Meijburg Caribbean Palm met het vriendenboek Amazing!. In KPMG-publicaties uit 2016 wordt Palm nog omschreven als verbonden aan de organisatie. Bij KPMG en Palm viel afgelopen dagen niet te horen of zij nog steeds een band hebben, of wanneer de relatie mogelijk is beëindigd.

Penningmeester voor Tromp
Zeker is wel dat Palm als KPMG-accountant ook jaren voorzitter was van de raad van commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), terwijl Tromp daar president was. Palm persoonlijk was ook belastingadviseur van de CBCS en de belastingadviseur van Tromp privé. Palm was sinds de jaren negentig tot halverwege 2016 penningmeester van de stichting ET Pensioenen - het vehikel waarmee Tromp volgens het OM fraudeerde.
Wie was de controlerend accountantsorganisatie van de centrale bank in de periode dat Palm voorzitter van de raad van commissarissen van die centrale bank was? Tot vijf jaar geleden was dat KPMG, waarvan Palm achtereenvolgens voorzitter en 'lead partner' was.

Ceo van Ennia
Palm is nu ceo van Ennia. Van die Antilliaanse verzekeraar zijn volgens De Nederlandsche Bank de financiële buffers onder het oog van de CBCS uitgehold door haar grootaandeelhouder. Tijdens dat uithollen was KPMG de controlerend accountant van Ennia.
Met de justitie-inval bij Ennia vorige week en de aangekondigde nieuwe strafonderzoeken naar Tromp is KPMG verzekerd van toekomstige aandacht voor een dubbele petten van een van haar meest gevierde medewerkers op de Antillen.
Bij Palm staat een nog onbeantwoorde vraag om commentaar uit.
FD

Point

Men vergeet een zeer grote man die naar men intern zegt de touwtjes in handen heeft en dat is de heer Grootens.

Men schuift alles op heer Palm maar de ware sleutel achter de gehele KPMG caribean is heer Grootens volgens deze insiders.
Helaas zal deze buiten elk schot gehouden worden daar dan het imperium gaat vallen.

En zoals al eerder aangehaald waar blijven de ogen op heer Ys, de motor achter een corrupte PAR?

De Italiaanse maffia heeft nog sterk via de PAR de touwtjes in handen ondanks er koppen vallen in deze regionen!

KPMG

 


October 31 at 05:07am

Horen welke freqenties om ons heen zijn?

Ga naar deze website en hoor de tonen (boven 16.000 hrz)in de zeer hoge frequenties
http://www.szynalski.com/tone-generator/

Tone

 

October 30 at 05:07am

MAN VERDIENT 45.000 EURO STATIEGELD MET ÉÉN LEGE FLES

Wanneer je weer eens krap bij kas zit kun je altijd nog wat geld bij elkaar verzamelen door lege flessen in te leveren. Dit wist een 36-jarige drankenhandelaar uit het Duitse Keulen maar al te goed, alleen had hij wel wat meer nodig dan een paar kwartjes om zijn zaakjes weer op orde te krijgen. Daarom besloot hij een flessenautomaat, die hij vanwege zijn werk nog in de kelder had staan, te manipuleren waardoor hij met een lege fles tienduizenden euro’s wist binnen te halen.

Met behulp van een magnetische sensor wist de man te voorkomen dat zijn fles, waar 25 eurocent statiegeld op zat, werd ingeslikt en daardoor kon hij telkens weer dezelfde fles in de automaat stoppen. Het manipuleren van de automaat kostte hem zo’n 5.000 euro maar dit bedrag wist hij moeiteloos terug te verdienen. In totaal haalde de man 177.451 keer dezelfde fles door de machine waardoor hij uiteindelijk 44.362,75 euro wist in te zamelen. Doordat ze in Duitsland t.o.v Nederland geen statiegeldbonnetjes hebben maar een landelijke statiegeldsysteem kon hij met zijn drankenwinkeltje gewoon een factuur uitschrijven en bleef hij onopgemerkt.

Helaas voor de drankenhandelaar werd hij verraden door een anonieme tipgever en moest voor de rechter verschijnen. Aangezien de flessenautomaat in de kelder van de man stond stelde de rechter: “Dus je hebt daar de hele dag niets anders gedaan dan flessen in de automaat stoppen?” Daarop antwoordde de man: “Ik heb er uiteindelijk maar een radio naast gezet, anders werd het zo ontzettend saai.” De drankenhandelaar werd uiteindelijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van tien maanden wegens commerciële fraude.

Focus

Point

Je kan maar slim wezen. Jammer genoeg kan men dan hun enthousiasme niet bij zich houden en vallen dan toch door de mand.

bottle

 

October 30 at 05:06am

Koninklijkhuis en drugs

Nederland verdiende als kolonisator niet alleen geld met specerijen, maar ook met opium. Daarmee betaalde het zijn koloniale oorlogen.

In de Maand van de Verzwegen Geschiedenis betoog ik dat dat óók in de geschiedenisboeken moet komen.

Nederland runde eeuwenlang een drugskartel (en betaalde er zijn oorlogen mee)

Opium1

Voor het gehele verhaal en foto's klik hier

 

October 30 at 05:04am

'Oranjes verbonden met sekte Scientology'

Nieuwste rel rondom het Koningshuis? Of een opgeblazen verhaal vanroddelblad Privé? Het blad schrijft dat prinses Máxima in de ban is van desekte Scientology. De link tussen de Koninklijke familie en decontroversiële Scientology Kerk is de tandarts Hans Beekmans uit Laren. Hij is niet alleen lid vanScientology, maar ook tandarts aan het hof. Beekmans verzorgt de gebittenvan diverse leden van de Koninklijke familie.

Privé schrijft dat Máxima tijdens gebitscontroles geïnteresseerd is geraaktin de leer van de Amerikaan L. Ron Hubbard. Een leer die ertoe moet leidendat je je geest bevrijdt van aardse en buitenaardse invloeden (thetans). Metbehulp van peperdure cursussen zou je uiteindelijk de status van 'clear'kunnen bereiken.

Voor het koningshuis zouden geheime Scientology-bijeenkomsten zijn gehoudenen zouden ook door kroonprins Willem-Alexander zijn bijgewoond, zo schrijftPrivé.

De Rijksvoorlichtingsdienst wil niet op het artikel reageren. Wel zegt deRVD dat tandarts Beekmans, in tegenstelling tot het artikel in Privé, nietis ontslagen. De dienst zegt dat de geruchten via een brief zijn verspreid.Van wie die brief komt, kon of wilde de woordvoerder van de RVD niet zeggen.

Hans Beekmans heeft een relatie met de executive director van ScientologyNederland, Maria Koster. Dat hij zelf ook een prominent lid is van deScientology Kerk, wordt bevestigd door John Leemhuis. Hij was tot voorkortkernlid van de organisatie en werd in Nederland ook wel 'Mister Scientology'genoemd.

Tijdens een studiogesprek bij internetzender FTV zegt Leemhuis: "Die tandarts was altijd aan het pochendat hij de beste tandarts van Nederland is en voor het Koninklijk Huiswerkt. Bij evenementen werd hij vaak op het podium gehaald en opgehemeld. Ikbegrijp wel waarom. Hij is dik miljonair. Scientology wil die man z'n geld."Leemhuis kan niet bevestigen dat leden van het Koningshuis ook lid zijn vanScientology, dan wel zij hun leer aanhangen. Hij heeft hen nooit ook nooitgezien bij de sekte. 'Dat zou ook niet op die manier gaan. Zo slim zijn zewel. Wel is mij bekend dat Scientologyhet doel heeft om te infiltreren in hogere organisaties'.

Point

Waar zitten de oranjes niet in waar men mensen kan manipuleren en uitzuigen en misbruiken? Het zou misschien eens goed zijn het boek "De matrix van het systeem" te lezen en te zien waar de elite hun kracht vandaan halen.

Matrix

 

October 30 at 05:02am

Het heelal zou niet mogen bestaan, zeggen wetenschappers na bizarre vondst

Ons universum zou eigenlijk helemaal niet mogen bestaan. De meest toonaangevende wetenschappers in de wereld proberen uit te dokteren waarom ons heelal zichzelf niet vernietigde toen het pas was ontstaan. Dat is immers wat volgens de wetenschap had moeten gebeuren.
In het begin van het heelal was er, volgens het standaardmodel, evenveel materie als antimaterie. Het probleem daarmee is dat beide elkaar opgeheven zouden hebben, waardoor er niets van de materie zou zijn overgebleven die ons vandaag omringt.
Onderzoekers zijn als krankzinnigen op zoek naar een verschil tussen materie en antimaterie dat kan verklaren waarom het heelal er nog altijd is. Maar ze hebben een reeks mogelijkheden getest - bijvoorbeeld dat ze een verschillende massa of elektrische lading hebben - en hebben geen verschil gevonden.
"Al onze observaties leiden tot een complete symmetrie tussen materie en antimaterie, wat betekent dat het universum eigenlijk niet zou mogen bestaan", zegt Christian Smorra, auteur van een nieuwe studie van het CERN. "Er moet hier ergens een asymmetrie zijn, maar we begrijpen gewoonweg niet wat het verschil is."

Magnetisme
In zijn studie werd met de gigantische deeltjesversneller van het CERN nagegaan of materie en antimaterie een verschillend magnetisme hebben. Maar ook het magnetisch moment, dat bepaalt hoe een deeltje op een externe kracht reageert, blijkt quasi identiek.
De studie, die verschenen is in het wetenschappelijke vakblad Nature, stelt dat het magnetisch moment voor een anti-proton 2.792 847 344 1 (uitgedrukt in eenheid van nucleair magneton) bedraagt, tegen 2.792 847 350 voor een proton, zo staat op de website van het CERN. Er is dus nauwelijks onderscheid.
Dat bevestigt de gangbare theorie dat anti-materie het precieze spiegelbeeld van materie is, maar levert dus geen verklaring op waarom de kosmos nog steeds bestaat.

Massa
De onderzoekers hopen de anti-protonen weldra in nog meer detail te kunnen bestuderen, en te bekijken of er wel een aanwijsbaar verschil is als ze nog nauwer naar het mysterie kijken.
Maar andere wetenschappers bestuderen andere fundamentele eigenschappen van het deeltje, zoals bijvoorbeeld de massa, oppert Stefan Ulmer van het CERN. Mogelijk zit het verschil in het feit dat antimaterie omgekeerde zwaartekracht heeft. "Er is zeker een onderscheid", besluiten de wetenschappers.

Independent

Point

Men blijft gissen en zoeken terwijl de antwoorden voor hun neus hangen.


CERN

 

October 29 at 05:08am

This is Sophia

Ze is eigenlijk maar een robot, maar toch is ze staatsburger geworden van Saudi-Arabië. Sophia, de sprekende robot met een menselijk gezicht, reageerde overigens meteen zelf op de primeur.

Point

Hoe ver gaan we en wat zal de toekomst ons brengen. Men praat over robotten 200 maal slimmer en robotten die zelf denken.

Denk ik aan Xirtam die al geruime tijd bezig is en geen stoppen meer bij is.
Welke kant zal de robot gaan?

Sophi

ZIe video sophia

 

October 29 at 05:07am

Nederlandse ammunitie voor terroristen

"Special Cargo Services, Breguetlaan 9, Oude Meer (Schiphol Airport), The Netherlands.

Te lezen op de ammunitie van Bert Koenders' "gematigde rebellen" in Syrië. Onze regering steunt terroristen. U en ik betalen daaraan mee. Hoe duidelijk wil je het hebben.

Point

Hoe heilig is Nederland? Het is wijzen naar andere maar zelf diep in de troep zittend of het nu drugs of wapens zijn.

Menutie

Menutie1

Menutie2

Menutie3

Menutie4

Menutie5

 

October 29 at 05:05am

Hoe moeilijk is het om je recht te halen na seksuele intimidatie?

In de bekentenissengolf die de #MeToo-beweging al heeft voortgebracht, zegt nu ook journalist Jelle Brandt Corstius te zijn verkracht. Maar, voegt hij meteen toe, het hele verhaal doen, kan hij niet. Hoe moeilijk is het om je recht te halen na seksuele intimidatie of misbruik?
'In het prille begin van mijn televisiecarrière ben ik tijdens mijn werk gedrogeerd, en gedwongen tot orale seks', schrijft Brandt Corstius op de voorpagina van Trouw. De naam van de dader laat hij ongenoemd, op de details van het voorval gaat hij niet in. Want hij kan zijn verhaal niet kwijt zonder een smaadzaak te riskeren, schetst Brandt Corstius zijn dilemma. 'Ik kan het niet vertellen.'
Hoe moeilijk is het om als slachtoffer van seksuele intimidatie of misbruik je verhaal te doen? En in hoeverre kun je je recht halen? We zetten de mogelijkheden op een rij; hier kun je als slachtoffer terecht.

1) Vertrouwenspersoon
Vooral bij seksuele intimidatie is er veel angst over wat er gebeurt na zo'n klacht
Ongeveer de helft van de werkgevers heeft een vertrouwenspersoon, schat de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Soms is dat iemand van binnen de organisatie, anders een professional van buitenaf. Werknemers kunnen bij deze persoon hun verhaal doen als ze te maken hebben gehad met seksuele intimidatie op de werkvloer.
'De vertrouwenspersoon gaat samen met de werknemer op zoek naar een oplossing', zegt Inge te Brake, bestuurder van de LVV. Dat kan een stap naar de leidinggevende zijn, al zien veel slachtoffers hiervan af. 'Vooral bij seksuele intimidatie is er veel angst over wat er gebeurt na zo'n klacht', aldus Te Brake. 'Vaak wordt met een beschuldigende vinger naar het slachtoffer gewezen.'
Of een stap naar de werkgever zin heeft, verschilt per organisatie, ziet Te Brake. 'Als een organisatie haar vertrouwenspersoon serieus neemt, heeft die wel degelijk slagkracht. In dat geval doet de leiding wat met een specifieke klacht of pakt ze de signalen die de vertrouwenspersoon binnenkrijgt serieus op.'
Te vaak gebeurt het nog dat bedrijven alleen voor de vorm een vertrouwenspersoon aanstellen en vervolgens diens adviezen in de wind slaan, stelt Te Brake vast. Of erger: soms wordt er gedreigd met ontslag wanneer een vertrouwenspersoon zich in een personeelskwestie mengt. 'Daarom willen wij dat vertrouwenspersonen wettelijk worden beschermd.'

2) Meldpunt
Ook buiten de werksfeer kunnen slachtoffers van seksueel wangedrag terecht met hun verhaal
Ook buiten het werk kunnen slachtoffers van seksueel wangedrag terecht met hun verhaal. Zo is er de luisterlijn Sensoor, waar mensen (ook met andere grieven) via chat, mail of telefoon een luisterend oor kunnen vinden. Dat is anoniem en vooral bedoeld om iemand in de gelegenheid te stellen zijn of haar persoonlijk relaas te doen. Sensoor biedt geen therapie of (juridisch) advies.
Voor hulp die verder reikt dan een luisterend oor kunnen slachtoffers aankloppen bij een van de vijftien locaties van het Centrum Seksueel Geweld, waar hulpverleners samenwerken met de politie. Het centrum richt zich in de eerste plaats op mensen die in de afgelopen zeven dagen een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt. 'Die eerste week is heel relevant', zegt Iva Bicanic, klinisch psycholoog en landelijk coördinator van het centrum. 'Daar liggen kansen die je optimaal wilt benutten. Denk aan het veiligstellen van sporen van de dader, behandeling van soa's of voorkomen van zwangerschappen en acute psychologische hulp.'
Zo'n tweeduizend slachtoffers - vooral van verkrachting - zag het centrum vorig jaar binnenkomen, van wie ruim achthonderd in de eerste week na het voorval. Deze slachtoffers deden aanzienlijk vaker aangifte: 35 tot 60 procent, tegenover een landelijk gemiddelde van 10 procent. Een indicatie dat de integrale aanpak van het centrum zijn vruchten afwerpt, ziet Bicanic. 'De meeste mensen gaan na een verkrachting liever naar huis en proberen het te vergeten. Heel invoelbaar, maar wij raden echt aan om meteen naar ons centrum te komen.'

3) Rechter
De meeste slachtoffers zijn achteraf blij dat ze aangifte hebben gedaan van verkrachting

Margreet de Boer, advocaat
Als slachtoffer kun je proberen je recht te halen bij de rechter. Je kunt een (cel)straf eisen voor de dader in een strafzaak of via een civiele procedure een schadevergoeding of contactverbod afdwingen. Een logische route in geval van een ernstig misdrijf als verkrachting, zegt Margreet de Boer, advocaat bij Van Kempen c.s. Alleen, in de praktijk valt het vaak niet mee om je claim hard te maken.
Toch wil De Boer aangifte van verkrachting niet ontmoedigen, integendeel. 'Mijn ervaring is dat als mensen goed voorbereid zijn op het strafproces, de meesten achteraf blij zijn dat ze aangifte hebben gedaan, ook als het niet tot een veroordeling heeft geleid.' Dat de dader wel twee keer nadenkt voordat hij of zij zich weer vergrijpt, biedt een zekere genoegdoening. 'Een van belangrijkste drijfveren om aangifte te doen is voorkomen dat iemand nogmaals zoiets doet.'
Bij een minder ernstig vergrijp, waarvan niet altijd duidelijk is of het een strafbaar feit betreft, loont eerder een stap naar een klachtencommissie. Die onderzoekt een klacht en doet uitspraak, vaak in de vorm van een advies aan de directie, aldus De Boer. 'Die zal vervolgens maatregelen nemen, variërend van een berisping, overplaatsing tot ontslag.'

4) Media
De publiciteit is een krachtig middel om misbruik of intimidatie aan de kaak stellen, maar de drempel ligt hoog
De weg die veel slachtoffers de laatste twee weken kozen, was de media. Niet zo gek, want ook de Weinstein-affaire, de zaak die de #MeToo-campagne het zetje gaf, kwam aan het licht via de Amerikaanse pers.
Veel media, de Volkskrant incluis, bieden lezers de kans per mail of telefoon hun verhaal te doen. De afgelopen week publiceerden kranten tal van persoonlijke relazen van (vooral) vrouwen over misbruik en intimidatie. Enkele vermeende daders zijn sinds vorige week op non-actief gezet na beschuldigingen aan hun adres in de media.
De publiciteit is een krachtig middel om misbruik of intimidatie aan de kaak stellen, zeker als slachtoffers collectief een veronderstelde dader aanwijzen. Zo'n publieke aanklacht kan meer belastende verklaringen ontlokken, zoals bij Weinstein het geval was. Tegelijkertijd is de drempel voor naming and shaming hoog. Slachtoffers moeten zich realiseren dat redacties aan de slag gaan met hun verhaal. Ze zullen weerwoord halen bij de veronderstelde dader, spitten in het verleden en andere bronnen raadplegen. Het verhaal van Brandt Corstius op de voorpagina van Trouw is in dit opzicht een uitzondering.
Ook kan een beschuldigde terugslaan met een smaadzaak, een doembeeld dat Brandt Corstius naar eigen zeggen heeft weerhouden de daders naam te noemen. Ook advocaat De Boer adviseert terughoudendheid. 'Zeker zolang een strafzaak nog hangt, is het onverstandig om via de media iemand bij naam te beschuldigen.'
Volkskrant

Point

Er is simpel geen recht en zeker niet als er de organisatie CID achter zit die er alles aan zal doen om je het zwijgen op te leggen als het om elite of hooggeplaatste personen gaat.

 

October 29 at 05:04am

Duitsers beschadigen massaal RFID chip op ID kaart

Duitsers beschadigen massaal hun op afstand uitleesbare chip (RFID) van hun ID kaart door hem even in de magnetron te leggen volgens Trueactivist.com. Deze week is een 29 jarige Duitser daarvoor zelfs gearresteerd op de luchthaven van Frankfurt, nadat de politie had geconstateerd dat hij zijn ID een dergelijke behandeling gegeven had.

De man wordt beschuldigd van het illegaal aanpassen van officiële documenten en het knoeien met overheidseigendommen.
Volgens the Washington Post, heeft een onderzoek uit 2014 uitgewezen dat bijna 40 percent van de Duitsers de toegenomen digitalizering en de rol van de spionagediensten ziet als een bedreiging.

RFID chip niet groter dan een suikerkorrel

Een soortgelijke aanklacht is in NL ook mogelijk, omdat de Nederlandse overheid er van uitgaat dat het paspoort eigendom is van de Staat der Nederlanden en alleen in bruikleen gegeven wordt gedurende een zekere tijd (artikel 4 Paspoortwet). Nederlandse paspoorten zijn ook uitgerust met een RFID chip. Deze chip bevat onder andere alle gegevens die op de houderspagina staan weergegeven, aangevuld met extra (niet zichtbare) gegevens, waaronder een tweetal biometrische kenmerken van de houder: een gelaatsscan en twee vingerafdrukken (linker en rechter wijsvinger)
Wanneer de chip in je paspoort stuk gaat heb je een probleem. Volgens artikel 54 Paspoortwet kan je paspoort worden ingenomen als “het zodanig is beschadigd dat daarin opgenomen beveiligingskenmerken zijn aangetast, gegevens niet meer leesbaar zijn of een deel ervan ontbreekt.” Je reis naar het buitenland kan ook in NL zomaar op het vliegveld eindigen.
De angst van de Duitsers voor deze chip is niet ongegrond,want wat als dit soort geavanceerde technologie (de nieuwe generatie RFID-chips kunnen aan- en uitgeschakeld worden) bij mensen ingebracht wordt? Zou een mens ook op afstand bestuurbaar zijn? Het idee is misschien komisch, maar wel mogelijk.
In ieder geval hoeft de burger niet alles te accepteren wat de overheid aan privacy aantastende maatregelen invoert. De magnetron blijkt een ongekend voordeel te hebben (naast alle gezondheidsnadelen) en de Duitsers gaan ons voor.

Vellekoop

Point

Controle op controle nog even en we zijn robotten met een antenne op onze hoofden. Biep biep.

RFID

 

October 28 at 05:05am

OM Curaçao eist 4,75 miljoen euro van oud-bankdirecteur Tromp

Emsley Tromp, de woensdag ontslagen president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, moet wegens belastingfraude een boete betalen van omgerekend 4,75 miljoen euro. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Willemstad geëist. Het OM wil ook een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en een taakstraf van 240 uur.

Point

Lekker als OM maar te pas en te onpas dit soort boetes op kan leggen met medewerking van de afgeperste en corrupte rechterlijke macht!
Wie is het volgend slachtoffer? Jamalodin, Schotte, Wilsoe en noem ze maar op!!

Justitie blijkt zelf de rotte appel te zijn in het geheel. Als men wil heren justitie kan ik u namen geven van bedrijven, projecten en cokehandelaren die miljarden maken en u zich niet druk om maakt of deze een andere kijk hebben op het belastingsysteem. Want kent uw eigen wetten heren er zitten minimaal 2 kanten aan elke wetsregel!

OM

 

October 28 at 05:04am

Grote stilte rondom de inval van Justitie bij Ennia

Het Team Bestrijding Ondermijning, TBO heeft gisterochtend een huiszoeking verricht in het kantoor van Ennia. De huiszoeking vond plaats vanwege een ander strafrechtelijk onderzoek waarin Ennia niet als verdachte is aangemerkt. Tijdens de huiszoeking zijn documenten, computers en digitale gegevens in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het OM wil niet zeggen waar het onderzoek overgaat en wie daarin verdachte is.

Point

Natuurlijk is er grote stilte want wie zal heer Ansari negatief in het nieuws willen brengen.

Het rommelt al een tijd in deze verzekeringshoek en niet voor niets is er een samenwerking met Sambil. De hoek van de illegale zaken volgens insiders.

Ennia

 

October 28 at 05:03am

Indexering Salarissen & Lonen is Geen Onderdeel van Arbeidsafspraken?

De Rechten van de Werknemers op Curacao worden met handen en voeten bestreden. Werk is een basisrecht om als mens te ontwikkelen. Op Curacao worden we als Slaven, met en/of zonder werk, behandeld.
De huidige PAR regering drijft een koers in de politiek, gericht zodat werkelozen zich niet kunnen ontwikkelen, maar werkenden evenmin de kans krijgen om een Deugdelijk Leven op te Bouwen. Het indexeren van salarissen is een luxe geworden en dit is geen onderdeel van geldende arbeidsafspraken?
Volgens een onlangs gepubliceerd rapport van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) zijn de Kosten voor Levensmiddelen met ruim 25% gestegen, maar tegelijkertijd werden de salarissen keihard bevroren. Daarnaast is het Hoogste Inkomen in bedrijven ruim 20x dat van het Laagste Inkomen?
De Vakbonden moeten beter optreden en de Staten moeten volledig geinformeerd worden, met betrekking tot de deplorabele arbeidsomstandigheden waarin mensen verkeren. De inkomsten verdeling op Curacao is op deze wijze een onderdeel van een dehumanisatie proces geworden, waarbij hebzuchtinge “Kapitalistisch Getinte Belasting Ontwijkende” entiteiten het voortouw nemen om grote winsten te boeken.
Schrijnende verhalen en voorbeelden worden systematisch gecensureerd door de volksvertenwoordigers en corrupte media. Dat kinderen die ongewassen en met honger naar school gaan spant De Kroon. Maar ook gezinnen die in auto’s slapen en huiskamers die ‘s avonds alleen door televisie verlicht worden is aan de orde van de dag. Dit is dus een groot maatschappelijk probleem wat de PAR/MAN niet wilen oplossen?

De ontsporing is het gevolg en resultaat van ongelijke scholingskansen, die deze structurele armoede, maar ook de hoge werkeloosheid veroorzaken. Dit lijdt allemaal tot buitensporige (jeugd)criminaliteit en economische deportatie van de landskinderen richting Europa! Daar vind het grootste gedeelte van de Curacaose bevoling wel werk en wordt dan niet als lui bestempeld!
Bij de overheids-nv’s kunnen de vet betaalde directeuren beter opstappen in plaats van dat het personeel aan de kant geschoven wordt. De bezoekende entiteiten moeten ook lokale burgers in dienst gaan nemen in plaats van gebruik te maken van onderbetaalde gastarbeiders die met behulp van mensen smokkelaars op Curacao belanden.

De PAR en de MAN nemen het alsmaar op voor derden die totaal niet aan de algemene ontwikkeling op Curacao bijdragen. Zij krijgen wel allemaal belastingvoordelen toebediend die lokalen niet mogen verwerven.
Dit fascistisch beleid behoort afgestraft te moeten worden, maar kranten zoals het AD glorifiseren deze rovende en plunderende netwerken, waarbij Den Haag er nog een schepje bovenop gooit om de misdadig verborgen discriminatie compleet te maken. De grootste bijdragende boosdoener in dit proces is “Dos Mundos” die de brug slaan voor de indringende kolonisten die de invasie en bezetting mogelijk maken.

De “Gewapende diensten zoals de Landmacht, het Korps Mariniers, RST en de Koninklijke Marine beschermen dit falende beleid. Wie er wat aan probeert te veranderen of er wat van zegt wordt door een “CIA Fire Sale” programma’ kapot gemaakt en aan de kant geschoven, of zoals Schotte door meervoudige NL’se rechters veroordeeld. Zo, niet wordt men zoals bij Wiels de hoek om gegooid! Wat nu dan?

bhmz

Point

Zowel PAR als MAN zijn de partijen die zwaar onder de maffia zitten. Het blijkt alsmaar duidelijk dat zij NIET hun weg gaan maar de weg van de corruptie en het witte goud. Sterk afhankelijk en gezet door de Nederlandse elite.

Slavery

 

October 28 at 05:02am

If money...

Church


October 27 at 05:09am

Opinion

Accountants, banken en projectontwikkelaars

De drie gevaarlijksten op dit eiland volgens heer Wiels.

En gelijk had heer Wiels en gelijk heeft hij gekregen gezien deze stelling want al is hij al enkele jaren geleden doodgeschoten in opdracht van deze elite, zijn werk gaat door en de zaken nemen precies de wending zoals hij het voorzien had. Zijn dood heeft niet tegengehouden met waar hij zijn leven aan gaf en dat was eens de grote corruptie en vele maffia praktijken bloot te leggen.

Nu vallen de grote die er achter deze corrupte zaken zitten.
- Een wereldbedrijf KPMG valt uit elkaar en probeert zaken te redden via een neven bedrijf Bearingpoint.
- UTS en hun gokken is totaal uit elkaar gespat en is nu op het randje van faillissement.
- De Nationale Bank staat te wankelen en discutabele personen moeten deze bank nog redden.
- Praten we nog niet over de banken zoals een Giro en andere die alsmaar van eigenaar wisselen en eigenlijk ten dode zijn opgeschreven. Die banken die nog wat draaien teren blijkbaar nog op de laatste witwas praktijken die Nederland nu ook de kans ziet om deze aan te pakken.
- De vieze witwasconstructies zijn openbaar geworden en worden nu stukje voor stukje aangepakt.
- Verzekeringsmaatschappijen die overgenomen zijn door duistere mensen, veelal vanuit Venezuela, staan ook op wankelen.
- En we zien dat de lokale maffia, die drugs en gok related zijn, andere mensen naar de voorgrond schuiven om zo de oude Don’s wat meer bewegingsvrijheden (vrijwaring) te geven.

Blijft er nog een tak over en dat zijn de projectontwikkelaars die heer Wiels expliciet ook over had. Deze tak is nu nog het minste in de kijker maar gaat ook door de mand vallen met hun honderdtallen miljoenen die gespat worden op de eilanden! Al doet de koning van Nederland er alles aan om deze hoek (zijn leverende tak) te beschermen en zelfs bij te staan, toch zijn er al ogen gericht op deze royal resorts en bouwwerken.

Buiten dat zag je duidelijk bij de natuurramp op st Maarten dat de koning wel overduidelijk belangen heeft op dit eiland! Er werden persoonlijke “vrienden” beschermd door zijn leger. Een leger die niets anders te doen had de eerste dagen dan “zaken” veilig te stellen en die personen veilig te verplaatsen naar veilige oorden.

Heer Wiels, uw missie is bijna voltooid en uw opzet is bijna in zijn geheel gelukt. Veel wordt er de laatste tijd opengetrokken en wordt, zonder dat het velen weten, aangepakt. Jammer is dat door de ook corrupte justitie onschuldigen aangewezen en veroordeeld zijn voor uw dood. Maar we weten beiden dat de waarheid ook in deze zaak eens naar boven gaat komen. Dan gaan ook deze vuile praktijken in justitie en dat gehele apparaat in de beerputmallemolen.

U heeft uw leven gegeven maar het is niet voor niets geweest en het wachten is op de definitieve slag waar de absolute beerput open zal gaan en grote projectontwikkelaars (CIA beschermd of niet) en hun beschermde justitie gaan vallen.

John H Baselmans-Oracle

 

October 27 at 05:07am

Soms liggen prioriteiten geheel anders of is het laatste geld wegsluizen?

Chippie

 

October 27 at 05:05am

Is dit de reden waarom UTS 3/5 deel van hun personeel kan ontslaan?

UTS

 

October 27 at 05:04am

Het Nederlandse Narcos team is ingezworen door de narcos koning zelf.

NArcos

 

October 27 at 05:03am

Pedophilic statement Mr Feldman

The people who are threatening you are the CID
That organization will kill you.
I'm in the same situation here on Curacao
My advice; put everything in a video (complete statement) and let your legal advisers put it on the web as soon as something is happening with you.
They will put you behind bars and take your life but we need that statement as an example for others!
Don't wait for an original movie, act fast your time is short now.
I send you all the strength you need.
John Baselmans, politic prisoner of the Dutch colony.

See statement here

 

 

October 26 at 05:04am

Opinion

Smerige corrupte justitie en het daar omheen gebouwde apparaat.

In onze eerste jaren werd ons alsmaar geleerd eerlijk en oprecht te zijn en de mensheid te helpen in positieve zin. Onrecht moet gestraft worden en eerlijkheid beloond. Nu, vele jaren later blijkt dat we in een wereld wonen die compleet anders is dan dat me geleerd is.

Ben je een grote crimineel en druk je veel geld achterover, vermoord je mensen en je hebt de juiste mensen rond je (lees justitie) dan word je van alle kanten beschermd en mag je andere mensen veel leed toebrengen.

Zoals we duidelijk zien is recht krom en wordt het recht gesproken door kennelijk een club die zelf niet weet wat en welke regel nog toepasbaar is. Het is een omgekeerde wereld en we zien dan ook dat mensen die goed doen hun wereld afgebroken wordt door een rechterlijk apparaat en hun corrupte dienaren rond hen. Organisaties als een VDC, OM, Justitie , politie of een CID kunnen werkelijk vrij van wetten en regels mensen zo ver het leven zuur maken dat er vele van hun bezwijken en een totaal vernietigend leven over houden waar ze liever dood dan levend zijn.

Via een systeem worden vele eerlijke mensen alles afgenomen en worden de wereld ingeschopt zonder nog enige kansen laat staan rechten voor een leven, huis en bestaan.

Zelf ben ik ook meerdere malen uitgemaakt voor een “luis in de pels”, is mijn vrijheid volgens het systeem ontnomen (curatele veiligheidsdienst) en staat er een enkel ticket op mijn naam zonder bestemming ingevuld!

Wat steeds meer opvalt zijn de enkelingen die toch door weten te breken en zelfs op landelijk niveau zaken hebben weten te veranderen. Niet dat ze dan nog lang leven maar ze laten een schat aan informatie achter over zoals de ware werkwijze van een justitie en hun rechterlijke macht. Dit orgaan, wat voor recht behoort te staan, is niets anders dan een buffer tussen de ware criminelen en de bevolking. Opvallend zijn de uitspraken van diverse topadvocaten die na veel procederen achter zijn gekomen dat de rechterlijke macht NIET integer is zelfs zwaar beïnvloedbaar en partijdig! Wie zien dat in gevallen die we al aangevochten hebben maar we zien het ook in grote lokale zaken als de zaak Wiels, Schotte maar ook nu de zaak Wilders.

Heer Wilders heeft gelijk, hij krijgt geen eerlijke kans om zijn recht aan te vechten want de rechters zijn gechanteerd. Zie de zaken Demmink, Borst en Fortuyn waar de rechterlijke macht alles aan doet om hun vuile was achter de deuren te houden van het gerecht! Lokaal hetzelfde spel en oud-gediende laten nog wel eens een woordje vallen wat er werkelijk besloten werd in de interne vergaderingen achter die loden deuren.

Dat het goed mis is, is duidelijk want een nieuwe PG heer Bos, die elk contact uit de weg gaat, maar ook de justitie die over de honderd aangiftes heeft laten verdwijnen en zwijgt in alle talen omdat er veel cocaïne en zeer veel geld nog verscheept/gewassen moet worden. Dat zijn de redenen waarom justitie gevangen zit in hun eigen beerput van pedofilie, drugs, gokken en maffia. Integriteit bestaat niet en er is geen gerecht waar recht te halen is.

Recht is de weg om onrecht recht te praten en te beschermen.
Eerlijkheid wordt bestraft en onrecht is een goede business.


John H Baselmans-Oracle

 

October 26 at 05:03am

Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Nieuwe Minister van Justitie en Veiligheid Nederland
De nieuwe Demmink?

Grapperhaus

 

October 26 at 05:02am

Vegas shooter's brother arrested for child porn

tephen The brother of S Paddock has been arrested on child pornography charges, reports TMZ.
The website says Bruce Paddock was taken into custody on Wednesday morning in North Hollywood at an assisted living home.

According to the report, police were tipped that there was child porn on his computer and obtained a search warrant. The investigation began months before his brother Stephen killed 58 people and injured over 500 others on 1 October.
TMZ says before the shooting, police were unable to locate Bruce, and were notified he lived at an assisted living facility after the tragedy. Bruce is not the same brother who has made TV rounds, that man was Eric Paddock.

Point

Achter deze praktijken zit de organisatie CID
Broerlief zal wel zaken naar buiten gebracht hebben en dat wordt veelal via porno en in sommige gevallen drugs zo de kop ingedrukt

Broer

 

October 26 at 05:01am

“They’ll Have to Rewrite the Textbooks:”

Scientists Discover the Missing Link — Lymphatic Vessels — Connecting Brain and Immune System

Until recently, no one could find a connection between the brain and the immune system because no one could find any lymphatic vessels in the brain. For centuries, scientists and medical practitioners were convinced that the brain (part of the central nervous system) was kept safe from pathogens, since it lacked a direct connection to the lymphatic system (which performs important immune functions).
However, a team of researchers at the University Of Virginia School Of Medicine have done the unthinkable: they have discovered a new series of lymphatic vessels in the body that connect the brain to the immune system.

Lymphatic system clears the body of toxins
The lymphatic vessels carry immune cells, including the white blood cells, and rid the human body of dead blood cells, toxins and waste. These vessels may have gone undetected until now since they were hiding in the meninges (the layer of tissue that covers the brain) – the membrane that is frequently discarded when the brain is prepared for analysis.
Dr. Jonathan Kipnis, lead researcher and director of University of Virginia’s Center for Brain Immunology and Glia, commented:
“I really did not believe there are structures in the body that we are not aware of. I thought the body was mapped. I thought that these discoveries ended somewhere around the middle of the last century. But apparently they have not.”

Central nervous lymphatic system
The discovery of the central nervous system lymphatic system not only challenges the basic assumptions in neuroimmunology, it has the potential to revolutionize future treatment of patients suffering from neuroinflammatory and neurodegenerative diseases associated with immune system dysfunction such as autism, Alzheimer’s and multiple sclerosis. Dr. Kipnis added:
“Instead of asking: ‘How do we study the immune response of the brain?’ ‘Why do multiple sclerosis patients have the immune attacks?’ now we can approach this mechanistically. Because the brain is like every other tissue connected to the peripheral immune system through meningeal lymphatic vessels. It changes entirely the way we perceive the neuroimmune interaction.
All neurological diseases have an immune component
“We always perceived it before as something esoteric that can’t be studied. But now we can ask mechanistic questions. We believe that for every neurological disease that has an immune component to it, these vessels may play a major role. It’s hard to imagine that these vessels would not be involved in a neurological disease with an immune component.
“For example, take Alzheimer’s disease. In Alzheimer’s, there are accumulations of big protein chunks in the brain. We think they may be accumulating in the brain because they’re not being efficiently removed by these vessels.”

Direct connection between the brain and immune system
The discovery was made possible by Dr .Antoine Louveau, a researcher in Dr. Kipnis’ lab. The lymphatic vessels were detected after Dr. Louveau mounted a mouse’s meninges on a single slide — rather than slicing them up, which is how they’re normally studied — in order to study the mouse’s brain as a whole, under high-powered microscopes.
A microscopic examination revealed immune cells spread across the meninges in vessel-like patterns; further testing confirmed them to be lymphatic vessels. Later, the team was able to show how the lymphatic vessels carry immune cells from the cerebrospinal fluid, along veins in the sinuses, and into nearby deep cervical lymph nodes — a direct connection between the brain and the immune system.
While the discovery of the new lymphatic vessels leads to more questions than answers, Kevin Lee, the chair of the Department of Neuroscience at the University of Virginia (who wasn’t involved in the research) is buoyant. Recalling the first time Dr. Kipnis showed him their results, Lee remarked:

This new discovery could be a game changer for many
“I just said one sentence: ‘They’ll have to rewrite the textbooks’. There has never been a lymphatic system for the central nervous system, and it was very clear from that first singular observation — and they’ve done many studies since then to bolster the finding — that it will fundamentally change the way people look at the central nervous system’s relationship with the immune system.”
An estimated 8% of the U.S. population suffers from one of the 80 to 100 currently recognized autoimmune disorders. With more than 5 million Americans suffering from Alzheimer’s and over 3.5 million living with an autism spectrum disorder, this new discovery could be a game changer.

AltHealthWorks

 

October 26 at 05:00am

The Crazy Side Effect Of Getting Tattoos That No One Knows About

You're almost never in a room with someone who doesn't have a tattoo …
It's 2016, and having tattoos has become more common than being bare-skinned. I myself have several tattoos including a three-quarter sleeve on my left arm. I got my first tattoo when I turned 18 and really only stopped a few years ago. So, why did I stop when getting tattoos is so fun?

My wake-up call:
After becoming trained in functional medicine, a means of seeking the root cause of a client's symptoms or chronic conditions through extensive analysis, I decided to get a full workup done. This included a stool analysis and routine blood work to learn more about my health. I wasn't expecting to see anything alarming, but when I received the results of my blood tests, I cried. I thought I was living a healthy lifestyle, but my blood work revealed liver enzymes that were that of someone in liver failure. I was terrified.
What scared me even more was that generally I felt pretty good. Aside from having some moderate hiving on my skin (not just in the areas of my tattoos) and a history of anxiety, I had never had any major health concerns.

Heavy metal — in my liver:
When uncovering more details through a hair analysis for heavy metals, we found that my body's toxic load was through the roof. Because I had written off toxic personal products and processed foods years ago, I decided to stop getting tattoos and go through a heavy-duty detox process. This included swearing off alcohol, using herbal chelation, and incorporating liver support herbs like milk thistle and dandelion to support removal of the heavy metals in my system. My liver enzymes returned to normal after only a few months.
In the following months and years, in my practice we saw many others who, like me, shared an extremely overburdened liver in correlation to their number of tattoos. Unfortunately metals like mercury, iron, arsenic, lead, and cadmium help to give tattoo ink its color and permanency factor. Carbon black and polycyclic aromatic hydrocarbons, a sootlike product and a known pollutant, are often the main ingredients in black ink.

Toxic tattoos—what to avoid:
Exposure to these metals and toxins can place an extreme burden on the liver and the other detox organs. Studies show that the polycyclic aromatic hydrocarbons have been found stored in the lymph nodes of tattooed people causing them to actually turn black. Many of the heavy metals, like lead and mercury, are also considered to be neurotoxins that can affect cognitive function and cause brain fog, fatigue, and many other symptoms. While the damage of these toxins individually to our health is well-studied, the research on the long-term effects of tattoos is still in its infancy.
If you choose to get tattoos, speak to your tattoo artist about the safest, most nontoxic products available. Some color inks use vegetable-based pigment from spices like turmeric instead of a high dose of heavy metal. While these products do exist, your artist may have to special-order them.
If you suspect that you've been exposed to high levels of toxins or heavy metals, seek the professional help of a functional medicine practitioner to help you safely detox. Our skin is our body's largest organ. Just like clean eating, what we put on our skin is equally important. It goes straight to our bloodstream and throughout our entire body — it's easy to block or forget about this, but it'll affect your health just as much as what you eat.

mindbodygreen

Point

Dan wordt er nog niet gesproken over de vele punten op je lichaam die connected zijn met je organen en verder goed verlopen van je gezondheid.

Yoga

 

October 25 at 05:09am

World's Youngest Leader Bans George Soros from Austria: 'Rothschild Next'

Sebastian Kurz keeps his promise to destroy the New World Order
Austria's new leader Sebastian Kurz, who's been dubbed "the World's youngest leader", has kept his promise to "destroy the New World Order" and has already started by eliminating George Soros.Kurz has informed Soros that his Open Society Foundation has 28 days to cease and desist operations in Austria for "attempting to undermine the democracy of the nation", or face legal action.At 31-years-old, Sebastian Kurz is Austria’s youngest ever leader and after winning the Austrian leadership, he vowed to take down the unelected ruling oligarchy in his nation.He told colleagues that action must be taken immediately after news broke that George Soros has donated $18 billion of his $24 billion dollar fortune to his Open Society Foundation. "The situation has become critical," Kurz said."Soros has thrown everything he has behind his push for global control."Misinformation and media manipulation has already increased exponentially overnight. "We have no room for complacency."Kurz, a self-described truther, says he was "truly awoken" by the 9/11 film Loose Change, and has now declared that he can "see right through" the Soros agenda, and that "there no way on Earth he will make Austria one of his victims."The "red-pilled" Austrian chancellor is, of course, referring to the number of national economies Soros has crashed in order to gain excessive personal profit and political influence. READ MORE: Newly Elected Austrian Leader Reveals Plans to 'Crush' the New World OrderAsked why he was banning George Soros’s Open Society Foundations, Kurz said, "Because it’s 2017. "I have sworn an oath to protect my people from those who threaten our country for their own personal gain."Those who think they can circumnavigate our democracy must be stopped."Soros has recently released 75% of his vast fortune to push his political and social agenda, causing shockwaves around the globe, with many democratically elected leaders expressing fear that the sheer weight of his billions, used to buy politicians and journalists, may make him an almost unstoppable force.Kurz shares these concerns which is why he has taken fast action. "The specter of Soros is the greatest challenge humanity is facing in the world in 2017. "He is like a giant leach, sucking blood right from the face of humanity, relentlessly jamming his funnel into anything that smells like money, using this money to corrupt politicians, journalists, and the public sector, and attempting to create the world in his image."The people of Austria have rejected the New World Order, and it is my duty and my privilege to uphold their will."The brave chancellor said that dealing with Soros will send out a warning for others that walk a similar path. "George Soros is just the first of many."Let this be a message to those who put their own agenda ahead of what is good for my people."Today we will deal with Soros."Tomorrow: The Rothschilds."At 31, Kurz is young even by the standards of Europe’s recent youth movement, which saw Macron enter the Elysee Palace at the age of 39 and Christian Lindner, 38, lead Germany’s liberal Free Democrats (FDP) back into the Bundestag.Kurz and Lindner showed that young new faces can inject dynamism into old establishment parties that have lost their way with voters. Shortly after winning the election, he promised his people to rid Austria of the New World Order, saying: "I can promise you that I will fight with all my strength and all my commitment for change in this country, and I want to invite you all to come along this path together with me."

Neon Nettle

Point

De dood van Oosterijk

Met de komst van Sebastian Kurz zal Oosterijk op de zwarte lijst komen te staan bij de wereldbanken en de machtige families.
Door nu Soros naar huis te sturen en later Rothschild zal hij net zo vermoord worden als Kennedy, Gaddafi en andere leiders die van deze families af wilden.
Om tegen de Joodse elite te vechten weet je dat je het met de dood moet bekopen.

De vraag is wanneer deze jonge leider zijn leven zal verliezen.
Vergeet niet Hitler probeerde met veel macht en een grote groep mensen deze elite aan te pakken zelfs hij heeft het niet kunnen volbrengen.

Ja, hij is blijven leven maar dat door een zeer hoge prijs daar voor te geven. Vergeet niet de grote families zijn aan veel macht en geld gekomen door dat Hitler alles aan hen verloor.

Austria

 

October 25 at 05:08am

120 child sex traffickers arrested, 84 kids rescued in FBI sting

An FBI officer speaks to an underage sex trafficking victim in Denver.© fbi / YouTube
A three-month-old baby and her five-year-old sister were among 84 sexually exploited juveniles rescued by the FBI during a nationwide sting. Some 120 child sex traffickers were arrested, with the agency releasing raw footage of the operation.
Coordinated operations also took place in Canada, the UK, Thailand, Cambodia, and the Philippines.

The FBI announced the results of the 11th round of Operation Cross Country, which took place between October 12 and October 15, in a statement Wednesday.
The 120 child sex traffickers were arrested across the country during four days of operations in hotels, casinos, and truck stops, as well as on street corners and internet websites. Half of the total arrests were made in Georgia.
Among the 84 underage victims recovered by FBI-led task forces were an infant and her five-year-old sister in Denver. A family friend allegedly made a deal with an undercover agent to sell the children for sex for $600.

The individual has been arrested and Child Protective Services contacted.
“The threat of child sex trafficking is something the FBI works on every single day,” said Calvin Shivers, special agent in charge of the Denver Division.
“Operation Cross Country gives us the opportunity to shine a light on this threat and to educate the public.”The FBI also released raw footage from the sting, offering a glimpse of the scale of operations, including a clip of an agent speaking to an alleged female victim from Russia.
Another case detailed by the FBI in El Paso was the recovery of a 16-year old female victim after an undercover agent responded to an online ad, arranging to meet a 21-year-old woman. The woman offered a fee of $200 to engage in sexual intercourse with her and another female, the 16-year-old victim.
The woman, and another female who drove the minor to the agent’s location, was arrested.

RT

Point

Het zal moeilijk zijn dit te stoppen omdat het elite werk is en beschermd wordt door justitie wereldwijd. Het is triest en de vraag blijft wat kunnen we daar aan doen? Zolang de CID hier een dikke vinger in heeft om mensen die het melden in de shit te trekken is er weinig hoop.

Traffick

 

October 25 at 05:06am

WiFi Experiment

WiFi Experiment Done By A Group Of 9th Grade Students Got Serious International Attention. THIS Is Why…
Researchers from England, Holland and Sweden have shown great interest in the experiment done by 5 girls from northern Jutland in 9th grade.
They did an experiment for a biology test, so brilliant, that it has attracted international attention among acknowledged biologists and radiation experts.

The girls got really surprised by the sudden attention from all around the world.
“It has been such a rollercoaster ride. I still cannot believe it”, says Lea Nielsen, one of the girls.
“It’s totally overwhelming and exciting. It’s just not something you experience every day”. added Mathilde Nielsen, another girl from the group.
It all started because they found it difficult to concentrate during the school day:
“We all think we have experienced difficulty concentrating in school, if we had slept with the phone next to our head, and sometimes also experienced having difficulty sleeping”, explains Lea Nielsen.

So here is what they did:
They took 400 cress seeds and placed them in 12 trays. Then, they placed 6 trays in 2 separate rooms at the same temperature. They gave the same amount of water and sun to all the trays for 12 days.
However, 6 of the trays were put next to two [Wi-Fi] routers. Such routers broadcast the same type of radiation as an ordinary mobile.
After 12 days what the result spoke was clear: cress seeds next to the router did not grow, and some of them were even mutated or dead.

“It is truly frightening that there is so much affect, so we were very shocked by the result”, says Lea.
Olle Johansson, a renowned professor at the Karolinska Institute in Stockholm, is one of the impressed researchers.
He will now repeat the experiment with a Belgian research colleague, Professor Marie-Claire Cammaert at the Université libre de Bruxelles.

According to him, this is absolutely brilliant:
“The girls stayed within the scope of their knowledge, skilfully implemented and developed a very elegant experiment. The wealth of detail and accuracy is exemplary, choosing cress was very intelligent, and I could go on”, he says.

He is not slow to send them an invitation to go on the road:
“I sincerely hope that they spend their future professional life in researching, because I definitely think they have a natural aptitude for it. Personally, I would love to see these people in my team!”
But the experiment proved something really huge. Something the majority of the world does without knowing the consequences.
“None of us sleep with the mobile next to the bed anymore. Either the phone is put far away, or it is put in another room. And the computer is always off”, says Lea.
If your bed is close to a WiFi Router we strongly advise to change the bed’s or the router’s location. And when it is time to sleep, leave the technology where its place is.

The unexposed cress

unexposed

The exposed cress

Exposed

Point

Een beter bewijs kan men toch niet hebben

 

October 25 at 05:05am

Rechter VS maakt broncode DNA-software openbaar in belang van rechtszaak

Een rechter in New York heeft de broncode voor software die DNA analyseert openbaar gemaakt. Onder wetenschappers en advocaten bestaan zorgen dat de software fouten bevat, waardoor onschuldige mensen naar de gevangenis zijn gestuurd.
Dat meldt ProPublica. De software, Forensic Statistical Tool (FST), werd gebruikt in het misdaadlaboratorium van New York. Met de software kan een mix van twee of meerdere soorten DNA geanalyseerd worden, waarmee kan worden vastgesteld of het DNA van een verdachte of een slachtoffer ergens aanwezig is.

Wetenschappers en advocaten vrezen echter dat er fouten in de software zitten, waardoor incorrect is vastgesteld of het DNA van een verdachte in een aangetroffen mix van DNA zit. Daardoor zouden mogelijk onschuldige mensen veroordeeld zijn.

De rechter besloot tot het openbaar maken van de broncode in een rechtszaak. Door de broncode openbaar te maken, kunnen eventuele fouten in de software gevonden worden.

In deze zaak werd de software gebruikt om vast te stellen hoe waarschijnlijk het is dat de verdachte bepaalde wapens bezat. De broncode was al beschikbaar gemaakt voor de advocaten van de verdachte in deze zaak. Zij mochten echter geen van hun bevindingen delen met anderen.

De politie van New York gebruikt de software sinds begin dit jaar niet meer.

DNA3

 

October 24 at 05:07am

Nederland wil hun cokelijn veiligstellen

St. Maarten completely in control

It does not happen very often that St. Maarten gets help from an unexpected source on the other side of the ocean. In the middle of the discussions about the conditions the Dutch government has attached to financial assistance for the reconstruction of the island after Hurricane Irma, such help came last week from Flora Goudappel, a professor in European law.
Her opinion – published in the quality newspaper Trouw last Thursday – will give our government some additional ammunition in its discussions with The Hague. Goudappel’s message: St. Maarten is in control of everything. St. Maarten has to ask for help and then the other countries in the kingdom have to deliver based on their abilities, Goudappel says. For European relief funds St. Maarten can also act independently, the professor argues.
Remarkably, Goudappel observes, the opinions about the future of St. Maarten are predominantly presented from a Dutch point of view, preferably based on economic analyses. “The reactions regarding the island sum up like this: inlijven (incorporate) or afstoten (repel). These verbs indicate that their authors assume that this is supposedly an action from the Netherlands. That is not correct: the citizens of St. Maarten decide about their future within the kingdom.”
Goudappel furthermore notes that St. Maarten has the right to self-determination, as established in article 1 of the United Nations charter. This right has been given to the population in (predominantly) decolonization processes. The population of St. Maarten decides whether it is satisfied with the current status within the kingdom – not the Netherlands. “It is not the former colonizer who decides about the fate of its former colony, but the former colony itself,” Goudappel writes.
The whole kingdom has a say in the follow up to any decision by the citizens of St. Maarten. That has to be a unanimous decision of the four countries in the kingdom – the Netherlands, Curacao, Aruba and St. Maarten. This applies to the choice for independence as well as to a choice for a different status within the kingdom, Goudappel says.
If such a decision would lead to a change of the current situation, the Kingdom Charter must be amended. “On this topic the four countries in the kingdom are equal and they all have to negotiate and agree,” Goudappel says. “This is therefore about the kingdom as a whole, not about a one-sided wish of the Netherlands. Whether it is economically interesting to keep St. Maarten within the Kingdom or not, the population has the say about it, not the Netherlands alone.”
Goudappel also examined the question who is going to release funds for the reconstruction. The professor says that there are two options: on a national or a European level.
This is where Goudappel’s opinion becomes really interesting. She refers to article 36 of the Kingdom Charter that regulates mutual help and assistance. The article does not only apply to the Netherlands, but also to Curacao and Aruba.
Says Goudappel in her opinion: “There are no indications, also not in the history of the law, that conditions could be attached to this. Even better: the article says that it may not lead to meddlesomeness (‘bemoeizucht’). St. Maarten has to ask for help and then the other countries have to deliver based on their abilities to do so.”
St. Maarten can in principle act independently for European relief funds, Goudappel notes. For the European Union, St. Maarten is one of the overseas countries and territories. This means that a part of European legislation applies to St. Maarten and that the country has access to many, but not all, European funds.
The French part of the island is a part of the European Union and it has direct access to all European funds, including the Solidarity Fund; that is the largest European fund, earmarked for emergency assistance and reconstruction. The so-called Echo-Fund is for non-European countries and it does not apply to St. Maarten.
Options for direct emergency assistance are mentioned in the regulations for the overseas countries and territories about the European Development Fund. St. Maarten can apply to that fund on its own; it does not need the Netherlands to do so. The European Commission has recently announced that St. Maarten, just like the French part of the island, is allowed to call on the Solidarity Fund. This can also be done without permission from the Netherlands.

Goudappel’s conclusion: “St. Maarten is completely in control.”
What stands out in Goudappel’s observations? Not that St. Maarten has free reign where European funding is concerned. We knew that already. No, what stands out is the hot potato The Hague is trying to shove down the government’s throat: the conditions that must be met in exchange for receiving reconstruction assistance.
It never made any sense in the first place, but Goudappel has now established beyond a reasonable doubt that there is no basis for making these demands in the Kingdom Charter. It is therefore about time that the kingdom government starts playing by the rules.
Today

En dan dit
Sint-Maarten accepteert Nederlandse voorwaarden voor noodhulp niet!

Point

Nederland is VERPLICHT om te helpen en al is het een corrupte regering in st Maarten nog kan je aan die hulp geen voorwaarden stellen.
Het vuile spel van Nederland en dat puur voor de Coke handel die veiliggesteld moet worden voor hun koning.

 

October 24 at 05:06am

Minister of VROMI presses on with flagpole project

Point

Je eiland is weggevaagd en er zijn weinig voorzieningen maar de VROMI minister maakt zich druk om een vlaggenmast!
Is er niets beters te doen regering sint Maarten?

flag

 

October 24 at 05:05am

Twee volkstribunalen in Nederland

Volkstribunaal.net en Het Volkstribunaal van het OgenOOtschap
2 volkstribunalen en bijde veroordelen te pas en te onpas mensen.
Wederom zie je dat al deze zaken meer ego related zijn dan werkelijk voor het volk zijn.

Er kan geen samenwerking zijn zolang dit soort clubjes vele zaken verpesten dan werkelijk aanpakken.

 

October 24 at 05:03am

Enorme cyberaanval in de maak

Cybercriminelen bereiden een enorme aanval voor. Daarvoor waarschuwt beveiliger Check Point. De daders hebben heel veel apparaten gekaapt. Ze kunnen die overnemen en inzetten als ’leger’ (botnet) wanneer ze tot de aanval willen overgaan.

Volgens Check Point zijn meer dan een miljoen organisaties wereldwijd inmiddels getroffen. Het wordt mogelijk een grotere aanval dan die van het Mirai-netwerk. Dat legde eind vorig jaar het internet in de Verenigde Staten grotendeels plat door een gecoördineerde aanval met tientallen miljoenen gekaapte babyfoons, printers en bewakingscamera’s.

De systemen van Check Point vingen eind september de eerste signalen op dat er iets aan de hand was. Ze zagen een malware die gaten in de beveiliging van slimme camera’s misbruikte. Het ging om camera’s van allemaal verschillende merken. Vervolgens bleek dat de malware afkomstig was van andere slimmere apparaten. Anders gezegd: de hackers gebruikten gekaapte apparaten om andere apparaten te besmetten. ,,We zitten nu in de stilte voor een zware storm. De volgende cyberorkaan komt eraan”, aldus Check Point.

Telegraaf

Point

Xirtam doet zijn werk en zolang men het maar ziet als individuele aanvallen is het Xirtam die zich sterk kan maken.

Good job boys.

Aanval

 

October 23 at 05:04am

Opinion

Totale controle

Curaçao is sterk een politiestaat aan het worden en dat onder de huidige corrupte justitie en politieapparaat.

Minister Zita Jesus-Leito is nu de tweede minister die het zo ver gaat maken dat we overal gecontroleerd kunnen worden! Want gelooft u haar onzinnig verhaal over gestolen wagens? Elke crimineel weet heel simpel om deze chip en plaat onklaar te maken! Dus deze chip is NIET om een gestolen wagen terug te vinden! Natuurlijk worden er wagens gestolen als justitie en politie nergens te vinden zijn. "The brothers" worden beschermd en worden zelden gepakt laat staan berecht.

Het hoort namelijk bij het huidige leven om massa chaos te creëren die nu wereldwijd gaande is. We hebben ook onze moorden, schietpartijen, alleen weten we dat het onderlinge maffia afrekeningen zijn en geen terroristen. Geloof me, we krijgen ook nog eens zo'n aanslag om alleen kracht bij te zetten om het gehele eiland een totale dictatuur te maken.

Onze vorige minister van justitie is al begonnen om op elke hoek van de straat camera's te plaatsen en niemand weet werkelijk wat deze camera's doen laat staan waar onze persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Nu, deze gegevens komen in een datacenter wat eigendom is van ja, de grootste Italiaanse maffiagroep!

Onze nieuwe minister gaat verder want we worden al via onze portable telefoons precies nagegaan waar we zijn, lopen, werken en verblijven en via de bankgegevens worden onze aankopen bijgehouden en vastgelegd hoe ons betalingsgedrag is. Deze informatie komt vanuit de VDC en werd me eens mooi voorgehouden wat ik de laatste 6 maanden uitspookte, op visite ging, naar bed ging en boodschappen deed!

Het schepje boven op zijn de nummerborden met een RFID chip erin en dat met de smoes om onze gestolen wagens sneller terug te vinden.

Nu mensen dat is het grootste bullshit verhaal wat deze domme minister naar buiten kon brengen. Als je even RFID Chips In License Plates gaat googelen dan zie je wat deze chip werkelijk doet;
Men kan bekeuringen uit gaan geven omdat we te snel van punt A naar punt B zijn gegaan.
Men kan je gehele rijgeschiedenis zo oproepen .
Men weet precies waar je bent en wanneer er in je huis ingebroken kan worden!
En zo kan je een hele lijst vinden van de nadelen van deze gechipte plaat!

Want denkt u werkelijk dat de politie alleen gebruik gaat maken van deze gegevens?
Het systeem is vrij eenvoudig te hacken en elke crimineel met een laptop en internet verbinding kan zien waar u bent met uw wagen. Verder heeft u niet de beschikking om uw eigen wagen te tracen! Met het huidige politieapparaat ziet u dan hoe uw wagen wegglipt voordat deze logge en corrupte organisatie deze trace gaat doen!

Zeg NEE tegen deze platen want uw privacy zal nog verder verdwijnen en de criminelen kunnen nog gemakkelijker nagaan wat uw levenspatroon is. Het gaat om algemene controle en NIET over uw veiligheid en uw wagen!

John H Baselmans-Oracle

Voor het onklaar maken van deze chip ga naar deze pagina die u dat simpel uitlegt.
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_RFID.htm

Plate


October 23 at 05:03am

Uitspraak PG heer Bos

Heer Bos ik citeer:
AD zaterdag 21-10-2017
"PG: Burgers moeten vaker naar voren treden met info
Op Sint Maarten lijkt er sprake te zijn van een trendbreuk: burgers zijn steeds vaker bereid zich bij de autoriteiten te melden met belangrijke informatie over criminele zaken.
Procureurgeneraal Roger Bos hoopt dat die trend zich ook op Curaçao ontwikkeld."

Point

Mijn commentaar

Heer Roger Bos
Al vele jaren zijn er diverse mensen die zaken aangeven zoals drugstransporten, geld wassen, moorden maar ook pedofilie en verdwijningen.
Uit eigen ervaring blijkt dat de aangever veelal bestempeld wordt als "gevaarlijk persoon" en wordt deze zelfs onder curatele gezet en het leven onmogelijk gemaakt (eigen ervaring).

Als u van plan bent zo elke burger aan de schandpaal te nagelen door hun te vragen eerlijk te zijn terwijl uw dienst corrupte praktijken, maffia en drugs moord zaken verbergen, denk dan niet dat mensen verder hun leven inleveren voor uw eigen corrupte dienst.

Bos

 

October 23 at 05:01am


Problemen die oude zielen ervaren

#1 Je wordt makkelijk emotioneel leeggezogen
1 van de problemen die oude zielen ervaren is: Mensen komen graag naar jou toe als oude ziel, voor hun problemen te bespreken en om jouw advies te vragen. Dit komt omdat een oude ziel vol met wijsheid zit, maar dit heeft ook een negatieve kant, namelijk dat je wordt leeggezogen en belast met alle hevige emoties van de mensen die naar je toe komen.

#2 Je wordt makkelijk mentaal leeggezogen
Een ander probleem dat een oude ziel ervaart is: Doordat je altijd klaar staat voor andere en de wereld om je heen beter wil maken, opzoek bent naar de echte waarheid, diepere kennis wil ontdekken zowel innerlijk als alles wat om je heen gebeurd. Loop je jezelf weleens voorbij en dit put je mentaal uit.

#3 Je hoort/ hoorde er niet bij
Omdat je anders bent dan andere omdat je de wereld van een totaal ander punt bekijkt dan de ‘normale/ doorsnee’ mens kun je weleens gezien worden als een buitenbeentje, je hoort of hoorde er niet helemaal bij, veel mensen (dit gebeurd vaak bij kinderen) vinden/ vonden je maar raar en wilde je niet accepteren, maar tegelijkertijd hoeven oude zielen er ook niet bij te horen.

#4 Te eerlijk
Oude zielen zijn zo eerlijk dat ze vaak te recht voor zijn raap zijn en zo eerlijk dat ze zelfs kwetsend kunnen zijn en niet iedereen is hiervan gediend. Maar de reden dat een oude ziel dit doet komt diep, diep van binnen, daar hebben oude zielen het verlangen om eerlijk en betrouwbaar door het leven te gaan. Uiteraard is het niet de bedoeling dat je liegt, maar soms is een andere woordkeuze of een ander moment een betere keus.

#5 Waar is je thuis
Sommige oude zielen voelen zich niet thuis hier op aarde, ook al heb je het nog zo naar je zin, je verlangt naar een terugkeer, maar een terugkeer waarheen? Ik denk een terugkeer naar het hiernamaals. Maar je zult je tijd toch nog af moeten wachten ..

Point

Dit is een tekst die ik op Facebook vond en ik een beetje over mijn nek ging toen ik al die "spirituele" commentaren zag.

Als we deze mensen moeten geloven dan is de wereld vol oude zielen en snappen ze totaal niets van de energie wereld.


October 23 at 05:00am

2007 CIA stationed Snowden as a technical assistant in Geneva, Switzerland.

The Guardian reported Snowden had clearance to access a “wide array of classified documents” in Geneva and that led him to “begin seriously questioning the rightness of what he saw.” This included how the CIA recruited banker(s) into the CIA for their scams.

Tracks the REAL CIA to Switzerland supported by Rothschilds TOP BANK, The BIS. When you track the money it goes directly to #1 the ROTHSCHILDS CRIME SYNDICATE in London that controls Wall Street & NYC & Tel Aviv (the Ashke-NAZI pagan cabal) + #2 SWISS BANKSTERS & BIS (in Basel) the Rothschilds Catholic-Jesuit-Templar branch of the SYNDICATE!

Karen Hudes, in this video, who is likely a disinformation agent, tries to coverup the Rothschilds the Crime Syndicate activities by deflecting blame to the Swiss & Catholics. But she inadvertently documents the Swiss Rothschilds CRIME SYNDICATE CENTER where the TOP ROTHSCHILDS BANK is housed and where the REAL CIA is headquarters. Hudes provides a valuable service by helping expose a part of the Rothschilds Crime Syndicate usually hidden from Americans & Europeans — The Swiss part of the Syndicate.
The fact is both Rothschilds factions work together to ROB HUMANITY! The British-Swiss Rothschilds Bankster Crime Syndicate tools work together to IMPOVERISH & ENSLAVE HUMANITY! The Ashke-NAZIS work with the Catholic-Vatican-Swiss branch to rob all wealth from 99+% of humanity and it goes into ROTHSCHILDS MOB VAULTS!
1. Switzerland is located in central Europe
2. Switzerland is the only neutral nation on Earth
3. Switzerland is the only sovereign nation on Earth
4. Switzerland is home to Onyx Interception SPY System
5. Switzerland is home to Holy See (i.e., the Holy C-I-A)
6. Switzerland is home to Bank for International Settlements (BIS) that funds CIA and funded Hitler
7. Switzerland is intimately tied to dictators (e.g., Hitler, Mussolini, Jong-Un, etc.)
8. Switzerland was originally founded by the Knights Templar Mercenaries and Order of Saint John
9. Snowden became disillusioned while serving the CIA in Geneva, Switzerland
10. Switzerland never prosecutes CIA & banker crimes and is the most secretive nation in the world.

See video America

 

October 22 at 05:09am

Een interessante vraag

Wanneer is iets goed, wanneer is iets niet goed, waar is een eenduidig antwoord te vinden?

Antwoord

Wat is goed en wat is niet goed?
Het is de massa die ingeprent wordt wat goed en kwaad is. Zie de vele geloven en de vele politieke leiders. Allen denken dat ze het goed doen en allen geloven dat ze de goede richting volgen.
Zoals ik al schrijf, goed wordt bepaald door de massa en je past je daarin aan of je gaat naar een andere plaats of groep die wel aan jouw beeld van goed voldoet.

In de vele dimensies is duidelijk te zien dat alle zaken zeer dicht bij elkaar liggen en zelfs op een lijn. Men dacht dat moeder Teresa goed deed en dat Hitler slecht was in werkelijkheid deden ze beiden hetzelfde!

Ja, een vreemd voorbeeld maar zo zijn miljoenen voorbeelden te noemen.
Goed en kwaad is een bepaling die je zelf zet en daar kan je mee leven of je gaat veranderen.

Groet John

 

October 22 at 05:08am

CHIP IN STRIJD TEGEN AUTODIEFSTAL

Auto’s op Curaçao krijgen nummerplaten met een chip. Als het aan minister Zita Jesus-Leito van Verkeer en Vervoer ligt althans. Het nieuwe nummerbord is bedoeld om de strijd aan te gaan tegen autodiefstal. Enige probleem: het kost 6 miljoen gulden en dat geld is er niet. Jesus-Leito vraagt daarom steun van de Staten voor haar voorstel. In de eerste 9 maanden van dit jaar werden al 325 auto’s gestolen, 85 meer dan in heel 2016.

Point

Wat een lachertje!!!
Bord er af geen chip of even een foil om de chip geen tracking meer.

 

October 22 at 05:06am

Dit noemen ze normale lucht.

En zie image 3 waar een object duidelijk te zien is. Dit gebeurt momenteel allemaal boven ons huis.
Verklaring Meteo
https://cloudatlas.wmo.int/irisation-or-iridescence.html

lucht1

lucht2

lucht3

Nog meer vreemde foto's ditmaal genomen door Leonardo Vieira Alves

wolk1

wolk2

wolk3

En dan nog een vreemd voorwerp

object

 

October 22 at 05:05am

The Tear Drop “A Gift From the People of Russia to the USA” – And Why You Weren’t Told About It

I got to admit – I didn’t even know this memorial existed. However, it took me two seconds to realize why – it received zero publicity. Now why do you suppose that? Why hasn’t the media expressed their gratitude? Name me another country that’s done more? This is a stunning memorial which pales into insignificance whatever the real terrorist gangsters are trying to do at ground zero. The very thought of Larry Silverstein & Frank Lowy having anything to do with the memorial for 9/11 victims is positively gut-wrenching!
gmmuk.com

Tear

Point

Een van de mooiste beelden die ooit gemaakt is.
Het symboliseert alles wat de wereld is.

 

October 21 at 05:04am


Child3

Child Traffickers Are Using Airlines for Sex and 
Organ Trade, and… Terrorism! 
Help CHILDREN ON TOUR prevent child trafficking!

by Rob Waterlander Cild8

Across the world, a terrible hidden trade is fueling the trafficking of children for sex, organ harvesting, and even terrorism!

Children On Tour
(COT) has discovered that the Unaccompanied Minor services offered by international airlines can easily be exploited by child traffickers who use them to transport child victims globally. This is likely to someday explode into a significant scandal that will expose this black market trade that currently hides in plain sight.


The loopholes

The public is little aware of a loophole in the system that allows anyone to drop off a child at an airport and hire an unaccompanied minor (UM) service to expedite the child, who may be as young as 5 years of age (some Asian airlines allow even younger kids), through security and onto an aircraft. At the child’s final destination, the child is escorted by another UM service handler, expedited through customs and handed off to whatever individual’s name is recorded as the ‘receiver’ in the UM paperwork. There is no authority in place to check the validity of identification or the passports of those dropping off and picking up the child; there is no database in place to screen for whether an individual dropping off/picking up the child has a criminal record or is suspected of human trafficking; nor are there guarantees to verify that a child’s parents are the ones who booked such a service.

The only requirement stipulated by most airlines is that a UM-form is filled out and that the ID document of the person dropping off the child at the departures area, as well as the person receiving the child at the arrival airport, merely matches the name supplied on this UM-form. It can literally be anyone! The address to which the child is going isn’t recorded or even required on the UM-form, which may hamper law enforcement when trying to trace a potential victim of child trafficking after arriving by aircraft.
The UM services are the perfect package deal for child traffickers to move their commodity smoothly, easily and completely unseen.

Child 2

The causes

The trafficking of children for sex or organ harvesting is a sick and depraved business run not only by hardened criminals whose motivation is simply greed, but the UM services are also used by people who want to harm Western society on the whole. Recently COT received information that radicalized children who have become a threat to society itself are being trafficked by and for terrorist organizations. The West must cut off this transport of recruits before these children develop into tomorrow's suicide attackers. While the West stands united in maintaining and protecting our shared values in the face of terrorism, we also have a responsibility to demand that our leaders tackle this threat in EVERY way possible. Will the citizens of the Western democracies tolerate this threat against our children until the day comes that those children are turned against us?


States obligations and the responsibility of airlines

Airlines and the International Air Transport Association (IATA) are aware of the loopholes in the UM services that turn children into an easily transported commodity. The UN Convention against Transnational Organized Crime and the supplementing Palermo Protocol, aimed at preventing, suppressing and punishing “People Trafficking,” came into effect in the year 2000. The Palermo Protocol urges countries to adopt all possible measures to prevent commercial carriers from being used in the commission of child trafficking. Despite being signed by 117 countries, no signatory state has required airlines to implement initiatives to deter child traffickers. Airlines, however, have a responsibility to do so on their own.

Principle 5(e) of the UNICEF Children’s Rights and Business Principles states: “The corporate responsibility to respect includes: Seeking to prevent and eliminate the risk that products and services could be used to abuse, exploit or otherwise harm children in any way." This principle therefore calls for action by airlines to stop child trafficking within their operations.

To compel such action by airlines, countries could impose a “duty of care” on airlines that would require them to prevent, with all possible means, third parties from using their services to traffic children. The intentional trafficking of children is already penalized to a point, but international criminal law could also be further developed to spur airlines into action if it would penalize the (unintentional) facilitation of child trafficking.

Up to now there has simply not been the proper focus on this issue by airlines. These corporations seem to turn a blind eye to what is happening! Someday this might blow up in their faces when airlines and countries find themselves are confronted with a civil case of an Unaccompanied Minor who is trafficked and harmed because of the known loopholes within airline UM services, or the day a young jihadi becomes responsible for blowing up your shopping mall, school or football stadium in Europe or the United States.

Child3

 

We as COT suggest simple solutions to prevent UMs from being trafficked as much as possible:

- Establishment of a database that stores:
*A minor’s passport + notarized birth certificate
*Notarized municipal records of the person dropping off, and the person picking up, any child (pref anyone younger than 18) who is traveling without their parents/unaccompanied.
*Passports of the adult dropping off, and the adult picking up.
*These records should be checked and copied by an airport authority before releasing the child who is approved to fly and before they leave the airport with the adult who is picking them up.
- Creation of a simple “UM app” used by all airlines that connects the information in the database with the authorities.

States and airlines: It’s time to act, protect and respect!

Child4

What COT has done to fight child trafficking

For the last six years Children on Tour has been working to raise awareness of these issues and the thousands of children worldwide whose futures have been stolen from them by child traffickers. And now we need your help! Please support our campaign and break the silence so that we may see these children protected.

COT has been striving to further these goals by working with government agencies and non-governmental organizations that are at the forefront of combatting human trafficking. COT regularly consults with a former agent of the U.S. Department of Homeland Security’s Immigration and Customs Enforcement agency in Washington DC, and has developed a dialogue with Europol Director Rob Wainwright. Together they have provided a platform to petition even more professionals engaged in combatting child trafficking. COT continues to establish links with the Ministries of Justice and the police across many nations. Authorities in most countries cannot continue to claim that they are unaware of the loopholes and abuses our research has uncovered.

COT has also been working to establish a dialogue with the European Union's Commission for Home Affairs and the EU's Anti Trafficking Coordinator. Although we have yet to receive a promised response to our initial contacts, we remain optimistic that we can develop a constructive dialogue with these EU offices in the near future.

child5

child6

child7


Our request

COT continues to endeavor to advance the issue of UM reform onto the political agendas throughout Europe. COT’s strategy also depends on promoting public awareness and garnering public pressure to achieve international review and implementation of the Palermo Protocol and to convince airlines to respect what is stated in Principle 5(e) of “The Children’s Right and Business Principles.” We therefore ask you to support us and join our campaign in any way you can.

Please consider sharing our information, helping us with funding, or even connecting us with the people who can help in governmental and non-governmental positions or in the media or publishing sectors. We also ask people to support our future petitions and letter writing campaigns in order to demonstrate to elected officials that the public wants action to close these gaps and loopholes.

The life of a child who is trafficked defies imagination. Wherever these kids are originally from, please try to see them as “our” children, coming from our streets and our communities.
We should not let them remain invisible as their lives are being taken away from them. Neither can we allow networks of people who would perpetrate such criminal activity to hide in our midst, unopposed. If we are aware of child trafficking for sex or organ trade, it will usually involve a child we did not know personally. However, when a child as young as nine years of age has become a jihadi, suddenly the damage that child can do to our friends and loved ones becomes incalculable. All children’s lives are worth saving.

We at COT are dedicated to our cause, and we are confident you will feel the same.


Visit our website today:

CHILDRENONTOUR.ORG

Facebook page

https://www.facebook.com/UnaccompaniedMinor/

Voor de gehele paina klik hier

 

October 21 at 05:03am

De Dinah Veeris CBD+-olie is nu legaal verkrijgbaar op Curaçao.

Aangezien dit middel door de Inspectie voor de Volksgezondheid op grond van zijn samenstelling en/of medische aanprijzing als geneeskrachtig wordt aangegeven, kan de olie voorlopig alleen bij de apotheek worden aangeschaft.

Point

We zijn altijd vele jaren later maar het is dan nu zo ver. Pabien Dinah met je grote stap en de aanhouder wint.

Dinah

 

October 21 at 05:02am

Heer Raak heeft mijn stukken goed gelezen

RONALD VAN RAAK – Fraude zit KPMG in de genen; pleidooi voor een boycot
Waarom blijven Laetitia Griffith (VVD) en Jolande Sap (GroenLinks) zo stil?
20-10-2017, 14:47 Tags: Curaçao, Francesco Corallo, jolande sap, kpmg, Laetitia Griffith, Sint Maarten
Fraude en corruptie, het lijkt bij KPMG in de genen te zitten. Zelfs de bouw van het eigen hoofdkantoor in Amstelveen kon niet zonder dat miljoenenfraude werd gepleegd. KPMG biedt haar klanten werk op maat. Dat kan zijn gerommel met de boeken, zoals bij woningcorporatie Vestia, of misleidende cijfers, zoals bij het ondertussen failliete Imtech. Omkoping in het buitenland (Ballast Nedam) en het betalen van steekpenningen (SBM Offshore), of grootschalige fraude (zoals bij vleesverwerker Weyl). In de regel komt de accountant weg met een schikking, waardoor er nooit werkelijk lessen worden geleerd. Ook in de Kamer kom ik KPMG voortdurend tegen als de zaken financieel mislopen. Onlangs nog, toen we de stekker uit het bevolkingsregister moesten trekken. Een verschrikkelijk duur ICT-project, waar honderd miljoen euro werd weggegooid, onder het toeziend oog van KPMG. Het bedrijf kan financieel advies geven en allerlei constructies doorvoeren en die ook nog controleren. Sterker nog: je kunt KPMG zelfs onderzoek laten doen naar fraude! Al die petten knellen, zeker in de Caraïben, waar ik bij veel schandalen steeds de naam van KPMG tegenkom. We moeten nu zien te voorkomen dat dit bedrijf een rol krijgt in de financiële wederopbouw van Sint Maarten.

Schimmige netwerken
De Sint Maartense gokbaas Francesco Corallo zit op dit moment vast in Italië, in dat land wordt hij verdacht van omkoping van invloedrijke politici rondom de oud-premier Berlusconi. De accountant van Corallo was: KPMG. Dit omkopen van politici verliep via de Fortisbank, die werd gecontroleerd door: alweer KPMG. Dat de accountant de boeken lijkt te doen van allerlei gokbazen is niet verbazingwekkend. KPMG speelt eveneens een belangrijke rol in veel overheidsbedrijven op de eilanden, ook in het Curaçaose telecombedrijf UTS. Dat maakte wereldwijd illegaal gokken mogelijk, waarbij veel crimineel geld wordt witgewassen. De grootste verzekeraar op de eilanden is ENNIA, veel mensen hebben hier een hypotheek of een pensioen, of een verzekering voor de zorg of tegen schade. De Iraanse oliemiljardair Hushang Ansary heeft een flinke greep gedaan in de kas van het bedrijf, van vele honderden miljoenen. ENNIA wordt gecontroleerd door: KPMG. De invloed van KPMG op Sint Maarten en Curaçao is groot, in de financiële en de juridische wereld, maar zeker ook in de politiek. Deze werelden lijken verbonden via schimmige netwerken. Regelmatig hoor ik spreken van een Grupo sopi (soepgroep), opgericht door mensen van KPMG, waar bankiers en toezichthouders boven een soepje zaken zouden doen met politici.

Begerige blikken
Soms lijken we het wel eens te vergeten: KPMG is een accountant. Dit is een bedrijf dat jaarrekeningen moet controleren, juist om fraude en corruptie te voorkomen. In de praktijk lijkt het een bedrijf waar boeven maar al te graag een beroep op doen. Op initiatief van de SP en de VVD is een paar jaar terug een onderzoek gestart naar de verbondenheid tussen de bovenwereld en de onderwereld op Sint Maarten en Curaçao, met name tussen de politiek en de (illegale) gokindustrie. De regering heeft besloten om dat onderzoek de komende jaren voort te blijven zetten en daar ook flink wat mensen en middelen voor beschikbaar te stellen. Ik vrees dat we in die onderzoeken de naam KPMG nog vaker zullen tegenkomen. De accountant heeft natuurlijk ook zelf de taak om eventuele misstanden in het eigen bedrijf te onderzoeken, maar daarover hoor ik nooit iets. Als ik commissaris was van KPMG, zou ik niet rusten voordat alle boeven uit het bedrijf waren gezet. Maar ik ben helaas geen commissaris van KPMG. Laetitia Griffith (VVD) en Jolande Sap (GroenLinks) zijn dat wel. Graag wil ik een beroep doen op deze oud-collega-Kamerleden. Om de stilte te doorbreken en serieus onderzoek te doen.

De regering is nu bezig met een hulpfonds van honderden miljoenen euro, voor de wederopbouw van het getroffen Sint Maarten. Consultants hebben ongetwijfeld hun begerige blikken al op dit fonds laten vallen. Zeker die van KPMG, dat graag bij dit soort projecten betrokken wil zijn. Maar dat zouden we nu eens niet moeten doen. De regering stelt hoge eisen aan de integriteit van de uitvoerders, om te voorkomen dat het geld in de verkeerde handen komt. Dan lijkt me een boycot van KPMG op zijn plaats.

Point

Heer Raak heeft veel van mijn woorden gebruikt. Al zullen deze politici dit in alle toonaarden ontkennen, het even nalezen van deze blog en mijn boeken zullen het bevestigen. Maar goed dat hij het wederom naar buiten brengt want het kan niet vaak genoeg herhaald worden wat er werkelijk gaande is en wat er werkelijk is gebeurd in de moord Wiels.

Raal

 

October 20 at 05:07am

Luxe bootje

Dit schip vaart al jaren rond maar is tot nu toe altijd onbekend gebleven. Volgens S, die 2 jaar heeft mee gevaren aan boord, wordt er alles aan gedaan om geheim te blijven. “Want de groepen hechten veel waarde aan hun privacy” zegt S. Al bleek uit het interview dat deze vrouw duidelijk onder druk stond om niets te verklappen. Ze was erg zenuwachtig en koos heel bewust haar woorden uit over wat ze wel en niet kon vertellen.

Het schip kost zo’n 65 miljoen per jaar, om het werkend te houden. Kan je na gaan wat de kosten zijn voor deze appartementen. Er zijn maar weinig mensen op de wereld die genoeg geld hebben om elk jaar weer zo’n gigantisch bedrag uit te kunnen geven. Als je denkt dat er op dit schip alleen maar voetballers, acteurs en zangeressen zitten heb je het mooi mis. Messi, Leonardo DiCaprio en JayZ (en dan noem ik maar een heel klein deel van de lijst op) worden met alle macht tegen gehouden. Ze zijn NIET welkom. Grote groepen aan boord houden dit met alles wat ze maar kunnen tegen, terwijl je zou denken dat iedereen wel een keertje met JayZ of Beyonce aan boord zou willen zitten.

Toen S nog eens goed nadacht vond ze het wel een heel bizarre gebeurtenis en begonnen er ergens belletjes te rinkelen. Al die namen bij elkaar…. dat is de BILDERBERG GROEP. Dat verklaart ook direct waarom sterren als Messi geweigerd worden, en alleen maar belangrijke politici aan boord mogen komen. De lijst van de eigenaren is geheim, maar het grootste gedeelte van de mensen aan boord is Amerikaans. Wat opvalt dat Nederland ook zijn plekje heeft weten te vinden aan boord, net zoals Duitsland, Engeland en zelfs België.

Niet veel later toen het bericht over dit schip voor het eerst uitkwam, doken de eerste vragen ook op over Willem Alexander. Hij was wel erg vaak het land uit, en niemand wist waar hij was. Niet veel later verschenen er dan ook artikelen via de MAINSTREAM MEDIA dat onze “koning” piloot voor de KLM is. Een erg doorzichtige manier om zijn afwezigheid te verbloemen natuurlijk. Tegelijkertijd zijn er ook verschillende reisschema’s te vinden van andere politieke wereldleiders die toevallig allemaal tegelijk weg zijn, of elkaar op een zelfde punt ontmoeten. Voor de klimaat top in Parijs was Angela Merkel bijvoorbeeld al 3 dagen EERDER vertrokken uit eigen land. Tegelijkertijd was ook Willem Alexander aan het “vliegen” als piloot…..

Hoe kunnen we er niet bij stil staan dat onze koning dagen lang niet beschikbaar is en dus aan boord is van dit BILDERBERG COMPLEX. Waar hebben de ‘onderdrukkers’ het over? Wat bespreken ze daar?????

Nog opvallender is wel dat altijd zodra Willem Alexander terug is hij Rutte bij zich op gesprek vraagt. Zo goed als wekelijks hebben zij een besloten afspraak achter slot en grendel. Nooit mag daar iemand bij zijn, totdat er 1 keer een fotograaf was die heel snel een paar foto’s mocht nemen. Hierdoor kunnen ze laten zien en doen alsof er niets geheim aan is. De fotograaf wilde graag anoniem blijven, maar gaf aan woorden als geld, Irak en schip opgevangen te hebben. En dat nadat Willem Alexander weer net terug kwam van zijn paar dagen cruise schip. TOEVAL? IK DENK HET NIET.

Wat we hier uit kunnen concluderen is dat het op het BILDERBERG SCHIP, zoals ik het eigenlijk liever noem, maar blijft gaan over totale heerschappij en hoe ze het beste geld bij elkaar kunnen blijven scheppen. Nederland hoort allang weg te zijn uit Irak, omdat daar op oorlogsgebied niets meer voor ons te doen is. Niet veel later, na dit gesprek wat de fotograaf opving, is er besloten om toch weer soldaten naar Irak te sturen voor een aantal maanden aan het einde van dit jaar.

Als de Bilderberg groep zo door gaat, verdubbelen ze hun vermogen alleen maar en moeten we straks alleen maar NOG MEER oppassen met wat we doen. Ze controleren ons al op alle mogelijke manieren, maar met meer geld kunnen zij nog meer technologie aanschaffen die ons dag en nacht controleren en beïnvloeden.

WANNEER WORDEN WE NOU IS WAKKER? EN WANNEER IS ER IEMAND DIE EEN VERKLARING EIST VAN ONZE KONING OVER ZIJN ‘VERMISSINGEN’?!

Bou

Point

Een schreeuw vanuit het duister en zal er wat veranderen. De kaarten worden al anders geschud. Het spel wordt al anders gespeeld en vele "wakkere" mensen leven te ver in het verleden.

Boot

 

October 20 at 05:05am

Het probleem bij anders denken

Pen

 

October 20 at 05:03am

De oorzaak van kanker, waarom is het geheim gehouden?

De Nobelprijswinnaar Dr Otto Warburg H., heeft zijn leven gewijd aan de studie naar de oorzaak van kanker. Dr Warburg was een van de toonaangevende biologen van de 20e eeuw en ontdekte dat de oorzaak van kanker een te hoog zuurgehalte in het lichaam is, dat betekend dat het pH niveau in het lichaam onder het normale niveau van 7,365, is. Warburg onderzocht het metabolisme van tumoren en de ademhaling van cellen en ontdekte dat kankercellen zich het best handhaven en gedijen bij een lagere pH, zo laag als 6,0, veroorzaakt door melkzuur en verhoogde CO2. Hij is er stellig van overtuigd dat er een directe relatie bestaat tussen pH en zuurstof. Hogere pH, wat alkalisch heet en een hogere concentratie zuurstof moleculen betekend, terwijl lagere pH, wat zuur, lagere zuurstofconcentraties inhoudt, dezelfde zuurstof die nodig is om gezonde cellen te behouden.

In 1931 werd Dr Warburg bekroond met de Nobelprijs voor de Geneeskunde voor deze belangrijke ontdekking. Hij verklaarde: dat “kankerweefsel zuur is, terwijl de gezonde weefsels alkalisch zijn. Water splitst in H + en OH-ionen, wanneer er een overschot is van H +, het is zuur; Als er een overschot van OH ionen is, dan is het alkalisch “.

In zijn werk Het Metabolisme van Tumoren heeft Warburg aangetoond dat “alle vormen van kanker gekenmerkt worden door twee basisvoorwaarden: acidose en hypoxie (zuurstofgebrek). Gebrek aan zuurstof en acidose zijn twee kanten van dezelfde medaille: waar je er een hebt, je ook de andere. Alle normale cellen hebben een absolute vereiste voor zuurstof, maar kankercellen kunnen leven zonder zuurstof, een regel zonder uitzondering. Ontneem een cel 35% van de zuurstof gedurende 48 uur en deze kan kwaadaardig worden.”

Dr Warburg heeft duidelijk gemaakt dat de oorzaak van kanker zuurstoftekort is, wat een zure toestand in het menselijk lichaam creëert. Dr Warburg heeft ook ontdekt dat kankercellen anaërobe zijn(ademen geen zuurstof in) en kunnen niet overleven bij de aanwezigheid van hoge niveaus van zuurstof, zoals wordt gevonden in de alkalische conditie.

healthbytes

Point

Kanker is te genezen en er zijn vele methodes die werken lees de pagina's maar eens hier rechts op het menu.

Kanker

 

October 20 at 05:02am

Anti-corruption blogger killed by huge bomb in Malta

Daphne Caruana Galizia, Malta’s best-known investigative journalist, was killed on Monday when a powerful bomb blew up her car, police said, in a case that stunned the small Mediterranean island.

Caruana Galizia, 53, ran a hugely popular blog in which she relentlessly highlighted cases of alleged high-level corruption targeting politicians from across party lines.
“There are crooks everywhere you look now. The situation is desperate,” she wrote in a blog published on her site just half an hour before an explosion tore into her car.
Locals said Caruana Galizia had just left her house and was on a road near the village of Bidnija in northern Malta when the bomb detonated, sending her car flying into an adjacent field.
Maltese Prime Minister Joseph Muscat, who faced accusations of wrong-doing by Caruana Galizia earlier this year, denounced her killing, calling it a “barbaric attack on press freedom”.
He announced that the U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI) had agreed to help local police investigate the killing and was flying experts to the island as soon as possible.
“I will not rest until I see justice done in this case,” he said in a statement, calling for national unity.

Around 3,000 people held a silent, candle-lit vigil on Tuesday evening in Sliema, just outside Valletta.
The hashtag Je Suis Daphne circulated widely among social media users on the island of 400,000 people, the European Union’s smallest state.
“Everyone knows Caruana Galizia was a harsh critic of mine, both politically and personally, but nobody can justify this barbaric act in any way,” Muscat said. “The only remedy for anyone who felt slandered was through the courts.”
Muscat sued Caruana Galizia after she wrote blogs earlier this year saying his wife was the beneficial owner of a company in Panama, and that large sums of money had been moved between the company and bank accounts in Azerbaijan.
Both Muscat and his wife denied the accusations.

Looking for a vote of confidence to counter the allegations, Muscat called snap elections in June which he easily won. Recently, Caruana Galizia’s outspoken blog had turned its fire on opposition politicians.
Malta Television reported that Caruana Galizia had filed a complaint to the police two weeks ago to say she had received threats. It gave no further information.

“POLITICAL MURDER”
Opposition leader Adrian Delia said the blogger was the victim of a “political murder”.
“Caruana Galizia revealed the Panama Papers and was the government’s strongest critic,” he said, calling for a independent probe of her killing.
“We will not accept an investigation by the Commissioner of Police, the Army commander or the duty magistrate, all of whom were at the heart of criticism by Caruana Galizia,” he said.
WikiLeaks founder Julian Assange said he would offer a 20,000 euro ($23,578.00) reward for information leading to the conviction of Caruana Galizia’s killers, and European politicians expressed dismay at her death.
Frans Timmermans, first vice president of the European Commission, tweeted that he was “shocked and outraged”, adding that “if journalists are silenced our freedom is lost”.
Manfred Weber, head of the conservative bloc in the European Parliament, said the killing marked “a dark day for democracy”.
Caruana Galizia took aim at politicians and senior officials from across Malta, seeing the island as a hotbed of corruption.
“Malta’s public life is afflicted with dangerously unstable men with no principles or scruples,” she wrote last year.
Her family asked that the magistrate assigned to investigate the case, Consuelo Scerri Herrera, be substituted because of an alleged conflict of interest, court documents showed. Herrera had sought libel damages after Caruana Galizia attacked her in her blog.

Reuter

Point

En zo ruimen we iedereen op die te veel naar buiten brengt. Denkt men nu werkelijk dat het wat uit maakt? Het is een dwalend spoor ongeorganiseerd en vol met wraak en daarom gebeuren er dit soort dingen.

Daphne

 

October 19 at 05:04am

GZE wil noodplan

Isla/PdVSA werkt op geen enkele wijze mee

"Wij willen een bijdrage leveren aan het welzijn en de ontwikkeling van Curaçao. We leggen niets op. Het hele doel is: helpen. Helpen bij het verhogen van de levensstandaard en helpen bij het verlagen van de prijzen.
De bestaande 4.000 tot 5.000 banen worden gegarandeerd en tijdens de bouw van de nieuwe raffinaderij kan de piek met de vraag naar arbeidsplaatsen mogelijk wel 10.000 bedragen.

Op de plek waar de bestaande raffinaderij is gevestigd ontstaat
na de sloop en ontmanteling 550 hectare grond, wat de economische motor kan worden voor Curaçao.
Vergelijk met Dubai, Singapore en Hong Kong."

Point

Is het dan alleen PDVSA die doorheeft wat GZE aan het doen is?
Als je alleen het aangehaalde stukje leest zie je dat het gewoon een sprookje is wat echt niet om en over Curacao gaat.
Verder is er maar een derde lachende en dat is Greentown die de grootste verraders zijn in deze gehele kwestie en aast op de 550 ha grond!
Mensen ga wakker worden lees deze blok over de diverse oplichters in deze zaak.

Sprookje

October 19 at 05:03am

Het 30e Hitlerkabinet

Het Kabinet-69 komt er aan. Er is door vier partijen een regeer-dictaat in elkaar geknutseld, nu moeten ze de dienaren des konings nog selecteren om parlement en kiezers in het gareel te houden.U weet dat in “het koninkrijk” geen sprake is van een democratie, maar van een olichargische monarchie. Kapitaal, wetgeving en handhaving in één hand, het doet niet ter zake wie in een kabinet zit, wie in het parlement zit, want de 8e regering van “oranje-nassau” zat er al. Ter herinnering nog even het schema:

Kabinet3

In feite is iedere troonswisseling een staatsgreep, maar dat heeft niemand meer in de gaten.
Sinds de eerste staatsgreep van erfprins Willem Frederik, de zoon van de gedeserteerde stadhouder Willem V, zitten we opgescheept met een onwettige reeks regeringen. Het is slechts de 5e regering die als zodanig wordt erkend, uiteindelijk zijn de Nazi’s met geweld aan de macht gekomen en hebben zich door een terreurbewind 5 jaar weten te handhaven.
Sommigen houden een ander schema aan. De eerste regering na de heldhaftige desertie van Wilhelmina op 13 mei 1940, was die van Reichcommissar Seys-Inquart namens zijn baas Adolf Hitler. Dat wordt het eerste Hitlerkabinet genoemd. Sinds het einde van de oorlog zijn er 29 kabinetten voorbij gekomen, het in aanbouw zijnde 3e kabinet Rutte is dan logischerwijs het 30e Hitlerkabinet.
Alleen het Derde Rijk is overgedragen (teruggegeven) aan The Crown, op 6 mei 1945 beklonken met de handtekening van de Canadese opperbevelhebber in Nederland, generaal Foulkes. Canada is een Britse kroonkolonie en Foulkes tekende namens zijn land. Door de staatsgreep van Wilhelmina in 1945 is de oude bestuurslaag er weer tussen geschoven en deed men of er niets was gebeurd.
Wij houden het er op, dat het oranje-fascisme een goede plaatsvervanger van het Duitse fascisme is. Het verschil zit in de perceptie en jarenlange indoctrinatie van het genetisch gemanipuleerde oranje-volk: “Hitler-kabinet” klinkt erger. De eerste actie van Seys-Inquart was het ontbinden van het parlement en dat sprak Wilhelmina ook wel aan, getuige haar bedoeling om Nederland als een soort zakencomplex aan te sturen met door haar benoemde managers, zoals de beruchte verzetsprinz “Observator” Bernhard Zur Lippe B(ilderberg), een gedeserteerde SS-dubbelspion en notoir vrouwenjager. Mevrouw de Ranitz hield de Nederlanders voor, dat na de bevrijding een nieuwe tijd zou aanbreken. Een citaat uit haar redevoering van 24 april 1943:
Er zal aanvankelijk een regeering noodig zijn, die met krachtige hand het bewind voert, echter met vermijding van alles wat zweemt naar dicta­tuur. Ter handhaving van orde en rust, en niet in de laatste plaats ter bescher­ming van allen, die van goeden wille zijn, zal de staat van beleg aan­vankelijk noodzakelijk zijn.
De onwettige Moeder van het Verzet zag het wel zitten voor haar dochter en schoonzoon: nergens last van en niet gehinderd door enige kennis van zaken, laat staan landsbelang. Dat woord komt in de vocabulaire in die kringen niet voor.
Hoe het ook zij, Kabinet-69 legt verantwoording af aan het regeringshoofd en niet aan het kiezersvolk, zoals een Hitlerkabinet alleen de belangen van der Führer in Berlijn behartigde. Men is als dienaar des “konings” een beetje afhankelijk van de acteertalenten van parlementariërs. Links of rechts, rood of paars, christen of socialist: allemaal, stuk voor stuk een zuiveringseed afgelegd aan een ongekozen staatshoofd met vakantiegevoel. Een minderwaardig vak, politicus. Je moet je verlagen tot uitschot en dat via een eed aan een geïmporteerde olie- en opium miljardair bevestigen. Hoe diep een politicus in de nog warme oranjestront wil zakken is zo wel duidelijk

.Kabinet1

In het parlement zit dus de facto uitsluitend klapvee: “Leve de koning, houzee!”
Door dit geraffineerde systeem maakt het niets uit wat er wordt gezegd. De kiezer heeft zich monddood laten maken, de politiek neemt het met behulp van een compleet gecorrumpeerde media en staatsomroep over. Zo kan het gebeuren, dat er constant wordt verkondigd dat de lasten worden verlaagd, terwijl in de praktijk snel zal blijken, dat het omgekeerde waar is. Met veel tamtam en bombarie verkondigen dat de BTW omhoog kan omdat de inkomstenbelasting worden verlaagd.

Kabinet2

Laat dan maar zitten, die “aanpassing”, zou je dan zeggen…..
Maar het zal er wel op neer komen, dat ALLE Nederlanders meer BTW gaan betalen en slechts ENKELE (werkende) Nederlanders een belastingvoordeel blijken te hebben. Een kabinet geeft alleen voordelen weg aan de staat, daar zijn ze voor ingehuurd. Zoals gezegd: je moet een leugenachtig toneelstukje opvoeren, samen met de oppositie en alles komt op staatspootjes terecht.
Het meest beschamende hoofdstuk van het regeer-dictaat past evenwel een Hitlerkabinet. Wij dienen “het wilhelmus” op waarde te schatten. Kinderen te indoctrineren en ouderen verplichten op te staan en mee te zingen. Wij zijn van Duitschen bloed en moeten koning Philips de Zesde van Spanje eren. Men gaat uitleggen dat “we dat anders moeten zien”. Maar dat willen we niet, wij willen met dit deuntje niets te maken hebben. Diezelfde koning van Spanje die de naar zelfbeschikking strevende Catalanen doodsbedreigingen stuurt en datzelfde Spanje wat sinds de eenwording dan nog wel een deuntje als volkslied heeft, maar men is het over de tekst nooit eens kunnen worden. Goed voorbeeld doet goed volgen.

E.J. Bron

Point

Steeds meer komen er stukken naar buiten daar toch zeer interessante zaken beschreven staan. Toch denken velen nog dat de politiek iets kan doen aan het besturen van een land. Dat maakt dat men in dit geval een heer Rutte als een 2de Hitler zien en zo ook de vele andere politici. Wat werkelijk gaande is is dat heer Rutte zo in de knel zit dat hij zijn leven vreest en alles doet wat hem van hogerhand opgelegd wordt. Het is niet de politiek die zegt wie waar kan gaan zitten en het is niet de politiek die besluiten neemt. Zie de vele debatten maar ook de vergaderingen en onderlinge besprekingen en dan merk je dat men alleen een gestuurd protocol aan het afhandelen is.

 

October 19 at 05:02am

Teleportation Could Be Possible Using Quantum Physics

Quantum physics could, theoretically, be used to fulfill the age old desire to teleport. However, any practical use is a an extremely long way off, with scientists only managing single particles so far.
In the video below, minutephysics explain how teleportation could be theoretically possible using quantum physics. Quantum teleportation uses quantum entanglement — a situation where one set of particles is dependent on the state of another. In principle, if scientists create specific sets of particles that are capable of being rearranged into whatever they wish to teleport, they can send partial information about one end of the entanglement — encoded as a quantum state — and thereby produce it in the other end. As an analogy: imagine taking a scan of what you want to transport, sending it to the other entangled particles, and rebuilding it from that.

While being able to transport anything large, like a cat — the example the video uses — is a long way off, scientists have managed to transport a single photon or electron about 100km. The difficulty lies in creating two entangled sets of particles and subsequently transporting one of them without it becoming disentangled.
This is linked to scientists achieving direct counterfactual quantum communication for the first time recently, which operates using the Zeno effect (freezing the situation by observing it) rather than entanglement. In the experiment, scientists successfully transported information using the phase of light.

Mondeaal nieuws

Point

Langzaam zeer langzaam komt men er achter dat er tussen nu en de andere kant geen tijdverschil is. Wanneer gaat men inzien hoe dimensies werken.

Teleportatie

 

October 19 at 05:01am

Infamous Serial Killer Charles Manson Is On the Verge of Death

Throughout the years, various rumors have come and gone regarding Charles Manson. And while many of those have included that he was seriously ill, it appears that this time, he actually is quite ill.

According to various reputable news sources, mass-murderer Charles Manson was taken from his California prison cell to a hospital in Bakersfield, California.
After he was taken to the hospital, the Los Angeles Times reported that Manson was Due to privacy laws, the hospital was unable to confirm his health, however, Krissi Kokhobashvili, a spokeswoman for the Calfornia Department of Corrections explained, "It does happen that sometimes inmates are treated at local hospitals," when she was asked about his status.
The Sun also reported that Manson was sick and that he had been taken to a hospital due to intestinal bleeding. While Manson had refused surgery, it appears that he changed his mind shortly thereafter, before medics decided he was unfit for surgery.

The 82-year has been incarcerated for quite some time, and a source close to his situation told TMZ that his “health was failing.” Of course, due to his age, and incarceration, it is likely that he may not make it.
And while the rumor mill has been spouting this for years, it seems that this time it is actually likely.

WORLD NEWS

Point

Een man vol mysterie en vele zaken die we nooit te weten komen wie er werkelijk achter hem zit.

Charles

 

October 18 at 05:06am

Opinion

Anne Faber, het is anders

Direct tijdens de verdwijning werd ik meerdere malen benaderd hoe ik deze verdwijning zag. Er was een vreemd gevoel wat ik al direct aangaf. Dat ze dood was, was duidelijk vanaf de eerste dag en dat ze niet op de bewuste plaats lag waar ze haar spullen vonden was ook overduidelijk. Het is duidelijk dat er alles aan gedaan wordt om ons op een dwaalspoor te zetten.

Zelf ben ik er niet erg diep ingesprongen omdat er om mij heen vele andere zaken waren die meer energie nodig hadden dan verwacht.

Toch werd er mij later nog eens gevraagd of ze iets met het offerfeest (St. Michaels dag / Walpurgisnacht ) te maken heeft gehad. Er kwam duidelijk een signaal dat dit absoluut NIET het geval is.

Nu, na de bekentenis van een weggelopen crimineel en de gegevens van een offernacht genaamd St. Michaels dag / Walpurgisnacht wijzen alle zaken naar een bepaald ritueel. Hetzelfde wat in de moordzaak Vaatstra meer en meer naar boven komt. Maar Anne was vermoord de dag dat ze de fietstocht maakte, niet tijdens een offering!

Ondanks dat er vele vingers wijzen naar een offeren zegt de energie totaal wat anders en zijn er verschillende zaken door elkaar aan het lopen;
Ja, er zijn offeringen geweest in die buurt! Niet één maar meerdere.
Ja, Anne is vermoord maar dat vóór de bewuste nacht (zelfde dag als fietstocht)
Er is een buitenlander in het spel die hier de grootste daad verrichtte. Moest hij misschien leveren en kon niet aan de opdracht voldoen?
Wordt dat achtergehouden daar men in Nederland wel eens een anti buitenlanders gevoel kan gaan krijgen.
Levering? Anne en V teken?

Michael Panhuis is een “aangepaste” naam en een verwarde persoon die aangewezen is als zijnde een schuldige. Helaas deze man heeft niets met deze zaak te maken maar kon geweldig goed gebruikt worden voor een cover. Hij had de juiste papieren daarvoor.

Hebben we nog het V teken wat Anne gaf via een selfi. Het is inderdaad het vrijmetselarij teken en ze is daarmee in aanraking gekomen op dat moment! Het was iemand waarvan ze wist dat het een mason was! Of ging het er om dat er niet geleverd kon worden?

En hier houdt mijn energie even op daar de 2 zaken niet te rijmen zijn.
Vermoord door een buitenlands persoon simpel voor lust of niet nakomen levering en de angstige V van Anne van iemand die ze kende en een teken is wie haar benaderde. Anne had connecties met de vrijmetselarij, dat is vrijwel zeker.

Anne is zelf GEEN slachtoffer van een rituaal zoals ik al vanaf het begin aangaf! Ze was al eerder gedood (zelfde dag). Dat is voor mij absoluut zeker! De vrijmetselarij en buitenlander is een vast gegeven en is niet met elkaar te rijmen in dit geval mits men over leveren praat. Ook is er een detail dat alsmaar opkomt; Waar men het lichaam gevonden heeft is NIET de plaats waar men Anne vermoord heeft en de spullen zijn pas dagen na haar dood verspreid en op vindplaatsen gedumpt!

Waarom al deze moeite daar vele slachtoffers van ritualen simpel voorgoed verdwijnen en NOOIT bovenwater komen omdat er een vast draaiboek daarvoor is.

Was Anne misschien een “lid” “schakel” van de vrijmetselarij?

John H Baselmans-Oracle

Faber

 

October 18 at 05:05am

Guilty

A German court has found Ursula Haverbeck, also known as ‘Nazi Grandma’, guilty of inciting hatred by saying that Holocaust is fiction and there were no gas chambers in the Auschwitz concentration camp. The octogenarian was handed a six-month jail sentence.

Haverbeck, a notoriously fervent denier of the mass killings of Jews during Holocaust, received yet another conviction, this time for claiming at an event in Berlin in January last year that Holocaust did not happen and nobody was gassed in the infamous death camp in Auschwitz, that claimed lives of 1.1 million people between 1940 and 1945, mostly Jews.
Haverbeck who pleaded not guilty, alleged that she was citing from a book when speaking at the event. However, upon studying the half-a-minute footage, the court determined that it “was her own speech” and found her guilty. Her lawyer’s argument that prosecuting her violates Haverbeck’s right to free speech, failed to score any points with the judge. Moreover, while on trial, the accused repeated the statement, Der Spiegel reports.
An author for Neo-Nazi magazines, Haverbeck has never minced words in expressing her more-than-controversial beliefs no matter the consequences.
Next month, she is set to stand trial on similar charges in the town of Detmold, where she is appealing the eight-month jail sentence the court handed to her last September. The charges revolving around her letter to Detmold’s mayor in which she insisted that Auschwitz was a plain labor camp. The letter was timed with the trial of a former SS guard at the Auschwitz death camp, Reinhold Hanning, tried in Detmold. The court eventually sentenced Hanning to five years behind bars “for accessory to murder in 170,000 cases.”
In August, Haverbeck lost an appeal in the district court of Verden in Lower Saxony, which increased her jail term from 10 months to two years without parole. The court found her guilty of inciting to Holocaust denial.
Under German law, incitement of hatred constitutes not only encouraging hatred or violence to a particular group of people, but also approving of, denying or downplaying Nazi crimes. Those found guilty by the court face up to five years in prison. However, Haverbeck is yet to serve any jail time, as the decisions in her cases are still pending.

Haverbeck has also received two fines and a suspended sentence for sedition.

RT

Point

De ware rechtsspraak moet nog komen en zodra het internationaal gaat dan zullen er andere papieren verschijnen en dan kan het niet meer door joodse rechters in het belachelijke getrokken worden. Recht is krom maar de weg die mevr Haverbeck gaat is verbijsterend. More to come!

Haverbeck

 

October 18 at 05:03am

Een ouwe deken en dan......

De man die de taxatie doet is ademloos wanneer hij ziet met wat voor deken de man aan komt lopen. Het is namelijk een deken van zo’n tweehonderd jaar oud en is waarschijnlijk wel zo’n half miljoen euro waard. Dan te bedenken dat deze man dit al die jaren gewoon op zijn bank had liggen. Hij had dus al die jaren al heel veel geld op de bank, maar als hij het deken nu verkoopt kan hij hier dus pas echt wat mee doen. Het zal je maar overkomen dat je een nietszeggend deken wegbrengt en ineens een half miljoen euro rijker bent.

Point

Nu mijn oude lap hier op de porch is niet zoveel waard en deze man kan er verzekerd van zijn dat er flink geboden gaat worden.

Deken

 

October 18 at 05:01am

The Occult Meanings of Birthday: Why You Should Stop Celebrating Your Birthday

Picture of a Black and Red Birthday Cake
To innerstand what a birthday is really about, you need to study the legal definitions of the word birth and use the art of homophone to find other words related to the word birth. Furthermore, you need to study the occult (hidden) meanings of the birth certificate. After doing these things, you should come to the conclusion that a birthday is an event for celebrating the birth of a corpse, a dead baby or a still-born child.
Here is an excerpt from an article I wrote titled The Law and You: How the Birth Certificate is Used to Take Away Your Natural Rights that explains why a birth certificate is a death certificate:

In my book titled Word Magic: The Powers & Occult Definitions of Words, I said that a birth certificate is actually a death certificate. Bill confirms this by saying that the Births, Deaths, Marriages, and Relationships Registration Act 1995 defines the word birth using these exact words: “includes a still-birth”. Here is a screenshot of the interpretation section of that registration act:
Picture of Births, Deaths, Marriages, and Relationships Registration Act 1995
In the legal system, when the word include is used in an interpretation or definition, it excludes everything else that is not in that interpretation or definition. In other words, the phrase “includes a still-birth” means that it only includes a still-birth and nothing else. The “product” of a still-birth is a still-born child, which is a child incapable of living or dead. Therefore, the hidden meaning of a birth certificate is a certificate of a dead child or a death certificate.
By agreeing to sign a birth certificate/death certificate, your parents have agreed to turn you into a still-born child/dead child. A dead child does not have natural rights and cannot own property. This is why the government can take away your property and punish you for not paying taxes.

The Occult Meanings of the Words Birth, Ship and Vessel
Phonetically, the word birth sounds almost the same as the word berth. As a noun, the word berth is defined as “a shelflike sleeping space, as on a ship, airplane, or railroad car” or “the space allotted to a vessel at anchor or at a wharf”. As a verb, the word berth is defined as “to allot to (a vessel) a certain space at which to anchor or tie up” or “to bring to or install in a berth, anchorage, or moorage”.
Two words you need to pay attention to in the previous paragraph are ship and vessel. The word ship is defined as “a vessel, especially a large oceangoing one propelled by sails or engines”. As for the word vessel, it is defined as “a craft for traveling on water, now usually one larger than an ordinary rowboat; a ship or boat” or “a person regarded as a holder or receiver of something, especially something nonmaterial”.
Phonetically, the word vessel sounds almost exactly like the word vassal, which is defined as “(in the feudal system) a person granted the use of land, in return for rendering homage, fealty, and usually military service or its equivalent to a lord or other superior; feudal tenant” or “a servant or slave“.
The previous paragraph is an example of how the art of homophone is used to trick you to agree to be something you are not. This art of using words to trick you to do something is known as word magic. To learn more about word magic, read this informative and empowering article about words and magic spells.
To connect the dots, you are the ship/vessel/vassal that has been turned into a slave using the birth/berth certificate, which is a certificate of manifest used by the doctor to record the date of your birth/berth. To berth a ship/vessel is to secure it inside a dock. Phonetically, the word dock sounds like the word doc, which is the informal version of the word doctor. Hence, the word doctor/doc. The doctor’s job is to deliver the baby (ship/vessel) onto the dock/doc. This is why the room for birthing babies is called a delivery room. In other words, you (the baby) is a “product” of a ship/vessel/vassal.
All commercial ships are registered corporations. Every registered corporation has a name, which is used to identify the corporation. Black’s Law Dictionary 6th edition defines the word name using these exact words: “The designation of an individual person, or of a firm or corporation“. How does this relate to you, you may ask? It relates to you because you have a name too. This name is recorded on your birth/berth certificate. To be more specific, the name on your birth/berth certificate is a legal name of a registered ship/vessel/corporation owned by the Crown of the Vatican.

 

Why a Citizen is a Member of a Ship
One important thing you need to know about corporations is that they are not limited to ships and names. In legal terms, governments can also be called corporations. Like governments, countries are corporations too. This is why the state of being a citizen of a “country” is called citizenship.
When you split the word citizenship into two words, it transforms into the words “citizen-ship”, meaning a “citizen of a ship”. At a deeper level, countries represent ships. This is why every country has a flag to represent its territory and identity, just like how a ship has a flag to represents its identity. Do you still need more evidence showing that countries represent ships?
For more evidence, let us investigate the occult (hidden) definitions of the word passport. Dictionary.com defines the word passport using these exact words: “an official document issued by the government of a country to one of its citizens and, varying from country to country, authorizing travel to foreign countries and authenticating the bearer’s identity, citizenship, right to protection while abroad, and right to reenter his or her native country” or “a document issued to a ship, especially to a neutral merchant ship in time of war, granting or requesting permission to proceed without molestation in certain waters”.
To find the hidden definitions of the word passport, we need to split it into two words, transforming it into the words “pass-port”. The word pass is defined as “to move past; go by”. As for the word port, it is defined as “a city, town, or other place where ships load or unload” or “Law. any place where persons and merchandise are allowed to pass, by water or land, into and out of a country and where customs officers are stationed to inspect or appraise imported goods”.
To connect the dots, a passport is a document issued by a government that allows a person/vessel/vassal to pass a port, so that he can go into a country/ship. One of the reasons why you need a passport is because the government sees you as a slave. The evidence of this can be found in the definition of the word vassal. A slave is a person who has no natural rights. Because of this, he needs to ask permission to go into another country/ship. If he is granted permission, he will be given a permission slip by the government, which is known as a passport.
Let us turn our attention back to the relationship between a corporation and a country. A corporation is an artificial person and therefore is a dead entity. The word corporation can be abbreviated to the word corp. Phonetically, the word corp sounds like the word corpse, which is defined as “a dead body, usually of a human being”.
When you agree to be a citizen of a country/ship/vessel/corporation, you agree to owe allegiance to the DEAD! You also agree to support the dead and their legal system, which is a system that deals with artificial persons, also known as corporations/corps. To innerstand why the legal system deals with the dead, read my empowering article titled The Occult Definition of Mortgage: Why You Should Never Get a Mortgage.

jarig1

Why a Birthday is a Magic Ritual for Celebrating the Birth of a Corpse
By now you should start to innerstand why a birthday is an event for celebrating the birth of a corpse, a dead baby or a still-born child. Every time you celebrate your birthday, you unknowingly consent to participate in a magic ritual for worshiping the dead. Furthermore, you unknowingly agree to be a dead person, which is a corporation/corp/corpse that has no natural rights. Without natural rights, the government can legally claim jurisdiction over your body and punish you for breaking its so-called laws.
The act of celebrating your birthday/”berthday” is evidence that you support the dead instead of the living. If you want more evidence of this, study the occult meaning of the word cake. To find the occult meaning of the word cake, you need to use a Latin dictionary to search for the Latin definition of the word placenta. In Latin, the word placenta means “cake” or “kind of flat cake“.
In English, the word placenta means “the organ in most mammals, formed in the lining of the uterus by the union of the uterine mucous membrane with the membranes of the fetus, that provides for the nourishment of the fetus and the elimination of its waste products”.

jarig3

Picture of Placenta and Bloody Cake
Another evidence to back up my claim that a birthday is a day for celebrating the dead is candles. Why do you think they teach you to light candles and stick them on a cake during your birthday? It is because the cake is a symbol of the dead!
When it comes to a corpse, people light candles to guide the soul of the corpse through the darkness, so it can find its way home. Another reason why people light candles is to keep evil spirits away, so they can not take possession of the corpse and reanimate it.

jarig2

Pictures of Candles During a Memorial Service
When you light candles during your birthday ceremony and stick them on your birthday cake, your actions tell the Dark Forces that you CONSENT to be a participant of the birthday ceremony, which is a ritual for celebrating the dead.
Every time you eat a cake during your birthday, you unknowingly consent to energetically participate in cannibalism and eating a dead baby. Why is that you may ask? Because the cake represents the placenta, which is the afterbirth material. In their sick world of legal fictions, the afterbirth material can be defined as a still-born child, which is a child incapable of living or dead. It is all about using symbols and the power of words and numbers to trick you to agree to live in the land of the dead.

Omnithought

Point

Hier staan we veelal niet bij stil als er een verjaardag is. Maar besef maar eens waar je mee bezig bent.

jarig4

 

 

October 17 at 05:07am

Conditions apply:

Dutch ready to force the issue / St. Maarten has until October 31 to agree

THE HAGUE – A Dutch fund – with hundreds of millions of euros – for the reconstruction of St. Maarten will only become available after the government of Prime Minister William Marlin agrees to two conditions from the Netherlands. Outgoing Minister Ronald Plasterk made this announcement on Friday after a meeting of the Kingdom Council of Ministers, John Samson reports on Caribisch Netwerk.
If it were up to the Netherlands, the Royal Marechaussee takes over border control as soon as possible; according to The Hague, the island is unable to stop criminality and illegal immigration at the border. The Netherlands also demands the establishment of an integrity chamber. That institution must have the authority to independently investigate whether politicians and civil servant stick to the law.
St. Maarten disagrees with both demands. The government fears that this way it will give up its autonomy to the Netherlands.
The Integrity Chamber the Netherlands demands has been a sore point for quite some time for Prime Minister Marlin. In practice, the Netherlands can decide about the appointment of the supervisors; these people will also have to report to the Dutch ministers. Prime Minister Marlin is convinced that the Netherlands will get a bigger say in the island’s affairs this way.
Several reports show that the underworld and local politics are intertwined, Samson writes. (This is however incorrect: the so-called integrity reports state explicitly that the researchers have found no proof for this. – Ed.). According to Marlin corrupt or dubious persons do not get in a position of power anymore because of the screening process. “St. Maarten has enough institutions, legislation and resources at its disposal.”
The Netherlands want to establish an integrity chamber – with or without St. Maarten’s cooperation. Whether the Dutch will manage to pull this off depends on an important advice from the Council of State about a decision by the Kingdom Council of Ministers. St. Maarten has appealed this decision.
But still something else could happen in the next couple of weeks. The Netherlands informed St. Maarten on Friday that it has until October 31 to agree to the plans for the integrity chamber. And the government also has until that date to agree to the demand let the Royal Marechaussee executes border control.
If the autonomous country St. Maarten does not voluntarily agrees to the two demands Dutch ministers in the Kingdom Council of Ministers have the power to force the issue by invoking article 51 of the Kingdom Charter. Plasterk discussed these plans with representatives from St. Maarten, Aruba and Curacao on Friday but he declined to elaborate.
In two weeks there is another meeting of the Kingdom Council of Ministers. By that time the new Dutch government – the Rutte III cabinet – will have been installed. It is not yet known who will succeed Plasterk. Mark Rutte remains Prime Minister and he supports the Dutch demands.

SMX-talks

Point

En zoals ik al stelde, st Maarten wordt via een natuurramp totaal onder toezicht gesteld vanuit Nederland en via een geldlijke aalmoes afgedwongen om deze toe te staan!

Nederland wil de absolute macht hebben op de drugslijnen en hun baronnen die deze vertegenwoordigen.
Vergeet niet st Maarten is het middelpunt van de wereldwijde besprekingen tussen de narcotica groepen en zo ook het koninklijkhuis.

Conditions

 

October 17 at 05:06am

Texas schools bring back corporal punishment for bad behaviour

Staff can beat disobedient students with a wooden paddle - but only children whose parents consent to the policy will receive physical punishment
Three schools in Texas are reintroducing corporate punishment for bad behaviour.
Staff will be able to use a wooden paddle to beat disobedient students in Three Rivers Schools District, which educates children from four to 18 at its elementary, junior and senior high schools.
The child will receive one paddling for each misdemeanour, such as not following rules in the classroom or not obeying teachers.
When parents enrol their children, they will be asked whether they consent to the use of corporal punishment. Only children whose parents agree will receive it.

“If the parent is not comfortable with it, that's the end of the discussion”, Three Rivers Independent Schools District Superintendent Mary Springs told the Corpus Christi Caller-Times.
The policy was pitched to the board by the elementary school’s campus behaviour co-ordinator, Andrew Amaro. He hopes it will be a more effective deterrent for the four to 12-year-olds in his care than simply a detention.
Mr Amaro was paddled as a schoolboy and says it worked on him, he said.

“It was an immediate response for me. I knew that if I got in trouble with a teacher and I was disrespectful, whatever the infraction was, I knew I was going to get a swat by the principal.”
Only certain members of staff – behaviour co-ordinators and the principal – will be permitted to use the paddle.
Three Rivers’ six-strong board of trustees approved the policy unanimously.
The school will track the number of paddlings doled out, in order to evaluate the policy.
"We will look at how many discipline referrals were made compared to last year and how many times [corporal punishment] was administered," said Ms Springs.
"If it reduces the number of discipline referrals, then that is a good thing."
The National Association of School Psychologists defines corporal punishment as "the intentional infliction of pain or discomfort and/or the use of physical force upon a student with the intention of causing the student to experience bodily pain so as to correct or punish the student's behaviour”.


In 2016, the then-US Secretary of Education John B King Jr. wrote to state leaders asking them to ban corporal punishment in schools, after an investigation found that 110,000 American schoolchildren receive it every year.
In the short term, being physically punished makes students more aggressive and defiant, defeating the policy’s aim, King wrote. Moreover in the long term, such students are more likely to suffer mental health issues and substance abuse.
“No school can be considered safe or supportive if its students are fearful of being physically punished.”
"School-sponsored corporal punishment is not only ineffective, it is a harmful practice, and one that disproportionally impacts students of colour and students with disabilities," Mr King wrote.
"This practice has no place in the public schools of a modern nation that plays such an essential role in the advancement and protection of civil and human rights."
Current Secretary of Education Betsy DeVos has not revealed her stance.
Fifteen US states, predominantly the southern ones, permit corporal punishment, according to NPR. Twenty-eight states and the District of Columbia prohibit it, while seven neither permit or prohibit it.

Independet.co

Point

We gaan terug in de tijd en wij mensen zijn totaal mislukt in de missie die er werkelijk is.

Straf

 

October 17 at 05:04am

Politie runde online marktplaats voor drugs

Driebergen-Rijssenburg - Het is de Nederlandse politie en Openbaar Ministerie, in samenwerking met onder andere de FBI, gelukt om de illegale online marktplaats Hansa Market over te nemen en neer te halen. Op deze grote website, alleen vindbaar op het dark web, kon men anoniem drugs bestellen. Dat werd donderdag duidelijk tijdens de bekendmaking van resultaten van een groot internationaal onderzoek. Er zijn diverse aanhoudingen verricht en er is beslag gelegd op zeker 2 miljoen euro aan bitcoins.
De internationale actie richtte zich specifiek op het neerhalen van de ondergrondse, op één na grootste illegale online marktplaats, Hansa Market. Deze website was alleen vindbaar op het dark web, de plek op het internet die alleen toegankelijk is via een anonieme browser en waar klanten en verkopers van bijvoorbeeld wapens of drugs elkaar treffen. Op Hansa Market werd veel drugs verkocht.
Meer over Hansa Market en het dark web onderaan dit artikel.
Plan was om deze website volledig zelf in handen te krijgen. Dit in de hoop dat kopers en verkopers van drugs - na het sluiten van de destijds populaire site Alpha Bay - hun toevlucht zouden nemen op Hansa Market. Niet wetende dat Hansa Market inmiddels in beheer van de politie was...

Zo werd Hansa Market neergehaald:
„De ondergang van Alpha Bay is geheim gehouden om het onderzoek naar Hansa Market ongestoord te laten verlopen”, zo omschrijft de politie een belangrijke stap in de operatie. „De ondergrondse marktplaats voor drugs bleek te worden gehost op servers in Litouwen. Onmiddellijk na de aanhouding van de beheerders zijn deze servers en bijbehorende infrastructuur in beslag genomen. Vervolgens is er een kopie van de website weer online gezet die via Nederlandse servers online werd gegooid. De dark web site kon gewoon bezocht worden door kopers en verkopers, die niet zagen dat het beheer van Hansa Market was overgenomen door politie en OM in Nederland.

Telegraaf

Point

En zo zien we dat Justitie zelf zwaar in de drugs zit, dat onder het mom van "drugsbestrijding".
Bedenk even waar de vele miljarden blijven uit drugs vangsten en waarom CIA de grootste werelddrugsdealer is!

Darkweb

 

October 17 at 05:03am

Recht op een eerlijk proces

Op grond van artikel 6 EVRM heeft iedereen die strafrechtelijk wordt vervolgd recht op een eerlijk proces. Het tweede lid van artikel 6 EVRM is een specifiek onderdeel van dit recht op een eerlijk proces en betreft de zogenaamde onschuldpresumptie. De onschuldpresumptie – ook wel het vermoeden van onschuld – houdt kortgezegd in dat degene die wordt vervolgd, voor onschuldig wordt gehouden ‘totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.’ Dit betekent dat rechters en ambtenaren zich dienen te onthouden van uitlatingen die impliceren dat zij menen dat iemand schuldig is, nog voordat degene door een rechter schuldig is bevonden. Rechters dienen onbevooroordeeld aan een zaak te beginnen, waarbij het aan de officier van justitie is om te bewijzen dat een strafbaar feit is gepleegd. NIEMAND MAG VOOR EIGEN RECHTER SPELEN. OFFICIER OM NIET EN DE POLITIE OOK NIET!

Rijksoverheid

Point

En wie gelooft dit nog?

We hebben het Amreikaans systeem waar men ongewenste burgers aanwijst en die moeten maar gaan bewijzen dat het niet zo is

Recht

 

October 16 at 05:04am

Wie gelooft nog in deze bosbrand?

Santa Rosa, CA fires show Molten Aluminum running down the sidewalk as highly flammable pine trees still have green leaves on them. Cars melted into the street with green vineyards just feet away. Granite counter tops, Porcelain toilets, Stone & Brick fireplaces all turned to dust. Auto Glass is vaporized (2600 F melting pt) Something very unnatural happened here. Normal Wild fires dont do this.. but Directed Energy Weapons (DEWs) do!!

Point

Er klopt duidelijk iets niet in dit verhaal want hoe kunnen bomen groen blijven en hout blijven staan en metaal en stenen verpulveren?

fire1

fire2

fire3

fire4

fire5

 

October 16 at 05:03am

Arnhem haalt slot van ondergrondse afvalcontainer

Alle afvalcontainers die in Arnhem onder de grond zitten, kunnen binnenkort open zonder pas. Daarmee voldoet de gemeente aan een uitspraak van de rechter. Die oordeelde onlangs dat de gemeente geen informatie van gebruikers mag opslaan via de afvalpas.

Sinds 2014 moeten Arnhemmers hun vuilniszakken in ondergrondse containers gooien. Die container kan alleen open met een speciale pas.
Een inwoner van Arnhem maakte meteen bezwaar tegen dat systeem, omdat de gemeente op die manier bij kan houden waar, wanneer en hoeveel vuilnis hij weggooit zonder dat daar een reden voor is. Ook kan uit zijn gegevens afgelezen worden wanneer hij bijvoorbeeld met vakantie is.

Zijn actie heeft succes. Elke ondergrondse container, in Arnhem staan er meer dan duizend, wordt de komende weken omgezet. Naar verwachting kunnen alle bakken medio volgende maand zonder pasje open. Op de container komt een sticker met daarop de melding dat de container geopend kan worden zonder pas.

Omroepgelderland

Point

Men blijft het proberen

Arnhem

 

October 16 at 05:01am

China is Planning to Visit Mars By 2020 And Beat NASA to Set Up the First Manned Moon Base

China has finally announced that it plans to visit Mars by 2020, along with being one of the first nations to walk on the "far side" of the moon. In an unusual video discussion with the BBC, Wu Weiren, a high-ranking official in the China National Space Administration (CNSA) who worked as chief of China's moon and Mars missions, publicized that China is presently working on a certain Mars probe exploration mission. Wu said “We will orbit Mars, land and deploy a rover — all in one mission. We could have started our Mars mission earlier but finally the country has given its approval."
What’s even more interesting is that, China also aims to effectively colonize the moon by establishing a manned base. Wu explained "Our short-term goal is to orbit the moon, land on the moon and take samples back from the moon. Our long-term goal is to explore, land, and settle. We want a manned lunar landing to stay for longer periods and establish a research base. It's quite challenging to land there, but according to research there might be water or ice because of the lack of sunlight, so we'd very much like to check that out."
Seems like the movie “The Martian” has made quite an impression on China. Contrary to what you are thinking, Wu also said that China is very much hopeful to cooperate with space agencies from other countries such as NASA in the US – much like in film The Martian, where China's space agency presents its Taiyang Shen space rocket booster to direct rescue supplies to NASA astronaut Mark Watney, who is trapped on Mars with decreasing resources.
In this whole situation China is not the bad guy neither is the US but US Congress has already passed a spending bill in 2011 particularly restricting NASA from working in China, due to a high risk of spying.
Wu said "We would like to co-operate with the US, especially for space and moon exploration. We have urged the US many times to get rid of restrictions so scientists from both countries can work together on future exploration."
According to Reuters, a senior Chinese space official Xu Dazhe, the chief of the China National Space Administration, said at a press conference on 22 April that The Martian film displays that the US would not be adverse to working with China.
Xu said "When I saw the US film The Martian, which envisages China-US cooperation on a Mars rescue mission under emergency circumstances, it shows that our U.S. counterparts very much hope to co-operate with us."
"However, it's very regrettable that, for reasons everyone is aware of, there are currently some impediments to cooperation. I believe that on this matter, China is more and more open, and I hope our American friends can take note."
As some people might think, this is not a race because overall, this all is going to be a huge step in human history regardless of who goes first.

Businessinsider

Point

En zo is NASA een farce en zijn er andere landen die wel de ruimte in gaan zonder show en met ware voertuigen.
OF
Is NASA en Amerika zaken aan het verschuilen en moeten we hun 50 jarig verhaal maar bllijven slikken.

China


October 16 at 05:00am

Is the obeity crisis hiding a bigger problem?

As a young surgeon, Peter Attia felt contempt for a patient with diabetes. She was overweight, he thought, and thus responsible for the fact that she needed a foot amputation. But years later, Attia received an unpleasant medical surprise that led him to wonder: is our understanding of diabetes right? Could the precursors to diabetes cause obesity, and not the other way around? A look at how assumptions may be leading us to wage the wrong medical war.

TED

See this
https://embed.ted.com/talks/peter_attia_what_if_we_re_wrong_about_diabetes

TED

 

 
HOME


- De laatste post

2017

- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.