Banner Watamula

AA   AA  
       
 

ORGONITE

   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 
Orgonite1

Orgonite: krachtig-natuurlijke energie, gratis voor iedereen!

‘Orgone’ via Orgonites:
krachtig-natuurlijke energie, gratis voor iedereen!

Dit artikel gaat over het opzienbarende Orgonite-spektakel… Toen we er onlangs voor het eerst van hoorden, de blokjes en blokken ‘Orgonite’ zagen, waarmee de speciale ‘Orgon-energie’ wordt geactiveerd, waren er behoorlijk wat vragen bij ons. Maar al gauw, na het verrichten van een degelijk stuk desk-research, bleek dat we hier een uitzonderlijk fenomeen bij de hand hebben! Waarom komt deze informatie nu pas onder ogen..? Laten we ons eerst eens verdiepen in de feitelijke vraag, wat ‘Orgonite’ is en wie het bedacht. Orgonite kan worden gemaakt in elke simpele gewenste vorm, van sieraad tot binnenhuis kunstwerk

Orgonite2

Orgon, Orgonite en Dr. Wilhelm Reich
Een simpele mix van kunsthars, aluminium- en kopervijlsel, kristallen en metaaldraad, zijn in staat om de Orgonite-technologie in gang te zetten. Deze uiterst simpele technoligie, is door Dr. Wilhelm Reich (1897 – 1957), psycho-analyst en in dit opzicht Sigmund Freud’s tijdgenoot, bedacht; hij kwam op het idee om de levensenergie ‘Orgon’ te stimuleren en te bundelen op één bepaalde plaats, door het gebruik van diverse hulpmiddelen.

Reich besteedde hier nogal wat tijd aan. In verschillende culturen spreken we over ‘Orgone’ als ‘chi’, ‘prana’, ‘ki’ of ‘mana’.Hij ontdekte dat deze energie werd vastgehouden door ORGANISCHE materialen, die in de Orgonite worden gerepressenteerd door het hars, maar vooral door de edelstenen en kristallen. Daarnaast ontdekte hij dat deze Orgon-energie werd gereflecteerd door metalen. In de Orgonite worden deze metalen gerepresenteerd door aluminium- en koper.

Op 6 Juli 1953 deed Dr. Wilhelm Reich een experiment in de buurt van zijn woonplaats Maine, op verzoek van een boer, die zijn hulp ingeroepen had om regen te genereren met een apparaat dat Reich had ontwikkeld; de boer was namelijk radeloos over de verwoestende maar vooral aanhoudende droogte, die Maine teisterde. Maar Reich beloofde dat hij binnen 24 uur voor regen zou zorgen..! En dr. Wilhelm Reich hield woord, het ging regenen binnen de 24 uur die hij had voorzegd. Reich had voor het eerst een apparaat gebruikt dat we een ‘Cloudbuster’ zouden gaan noemen. Dr. William Reich stond met dit experiment voorbeeld voor de hitsong ‘Cloudbusting’ van Kate Bush in de jaren 1980. In de videoclip van deze song speelde acteur Donald Sutherland een rol. Maar deze clip was dus gebaseerd op een ware gebeurtenis.

Orgonite3

De sokkels van de huidige ‘cloudbusters’ hebben het vermogen om de negatieve, aangetrokken Orgone te muteren in positieve Orgone. Daarmee is het bouwsel dus feitelijk ‘Orgonite’ geworden.

Dit apparaat werd de meest bekende en de meest indrukwekkende uitvinding die Wilhelm Reich had gedaan, rondom het fenomeen Orgone. Hoewel hijzelf het de ‘Cloudbuster’ dus noemde, zou je het feitelijk meer een ‘harmonisator’ kunnen noemen. Deze uitvinding bestond eruit dat een aantal metalen (meestal koper) pijpen met stromend water verbonden dienen te zijn. Hierdoor kun je het zg. ‘dodelijke, negatieve orgone’ (DOR) uit de lucht verwijderen en dit in het stromende water laten ‘weglekken’. Maar de ‘cloudbuster’ van Reich was nog niet in staat om de DOR te transformeren in positief of OR. Maar de ‘harmonisator’ cloudbusters van tegenwoordig zijn dus WEL in staat de DOR te transformeren, door de sokkel waarin de pijpen zijn vastgezet. (foto) De pijpen trekken dus de DOR uit de lucht, waarna het blok waarin de pijpen staan opgesteld, de Orgonite, zorgt voor transformatie van de DOR.

Arrestatie en gevangenneming
Direct ná het experiment werd Dr. Wilhelm Reich gearresteerd door de FDA, de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit voor het ‘experimenteren met Orgon-energie’.. Reich’s claim dat deze energie de mensheid kon helpen om kanker te genezen, door middel van zijn uitvinding, de ‘Orgon-stapelaar’ was waarschijnlijk ook de reden dat hij moest verdwijnen. De Amerikaanse overheid vernietigde zijn machines en verbrandde zijn boeken..! En Dr. Wilhelm Reich stierf op 3 November 1957 in een gevangenis van Lewisburgh..!

In zijn testament bepaalde Reich dat zijn ongepubliceerd werk pas in het jaar 2007 geopenbaard zou mogen worden en tot die tijd diende te worden geheim gehouden. 50 Jaar ná zijn dood zou de mensheid, zoals hij het verwoordde: ‘pas klaar zijn voor zijn concepten’.. Nou daar staan we dan met z’n allen, wat gaan we doen met deze kennis..? Ga je hem ook gebruiken? Als je naar de positieve ervaringen van iedere gebruiker luistert, dan dus beter vandaag dan morgen!! Hier een 3 kwartier durende documentaire waarin het werk van Dr. Wilhelm Reich wordt gepresenteerd.

Orgonite4

Het vervolg van Reich’s ontdekkingen
Ondanks het feit dat de Amerikaanse overheid Reich’s vindingen vernietigde en veel van zijn studiewerk verbrandde, zoals dat bij Nicola Tesla het geval was, begin 1900, zo bleef er veel over de Orgone-experimenten bewaard, vooral doordat het proces relatief simpel is.

In 1986 hebben wetenschappers van de Universiteit van Marburg in Duitsland, de resultaten gepubliceerd van een blind onderzoek, waarin duidelijk naar voren kwam, dat een verblijf van 30 minuten in een Orgone-accumulator in constante, positief psychische-fysiologisch effecten sorteerde, die niet werden waargenomen bij de controle-groep. Deze controlegroep nam plaats in een identieke kist die in de wanden alleen fiberglas bevatte, dus zonder de staalwol die nodig is om de Orgone te ‘vangen’. De conclusie van het onderzoek was dan ook, dat het positieve effect dat Dr. Reich in zijn tests had aangetoond, feitelijk bestaat.

Diagram van de werking van de Orgonite-kisten die Wilhelm Reich bedacht voor het stimuleren van de levensenergie van het menselijk lichaam.

Orgonite5

Dr. Wilhelm Reich’s werk werd in de zestiger jaren voortgezet door verschillende Russische wetenschappers zoals Dr. Nikolai Kozyrev en ook zij bewezen wetenschappelijk de aanwezigheid van deze onzichtbare energievorm om ons heen. Kozyrev’s werk was echter geheim tot de val van de Sovjet Unie in 1991. Verder onderzoek verricht door wetenschappers die in de voetsporen traden van Reich en Kozyrev hebben de Westerse wetenschap langzaam aan gedwongen uiteindelijk officieel het concept van een universele en onzichtbare energie te accepteren. Orgone wordt in deze kringen weleens ‘zwarte materie’ genoemd, of ‘vacuüm flux’ of ‘nulpunt-energie’.

Orgonite6

Dr. Reich had vastgesteld dat als hij verschillende lagen fiberglas (een organisch materiaal) en staalwol (een anorganisch materiaal) op elkaar stapelde, dat hij daarmee Orgone/etherische-energie aantrok, van zowel de levensbevordelijke positieve vorm (welke Reich ‘OR of POR’ noemde) als de schadelijke negatieve etherische energie (‘deadly orgone of DOR’).
Vervolgens zorgt de Orgonite, het apparaat dat deze vormen van Orgone aantrekt, voor een transformatie van de negatieve Orgone en bekrachtiging van de positieve Orgone. Reich maakte grote kisten, genaamd accumulators of Oracs, waarbij hij de eenvoudige lagen techniek gebruikte. Hij was in staat om zijn patiënten van verschillende klachten af te helpen, door hun in die kisten gedurende een bepaalde tijd te laten plaatsnemen.

Orgonite, de apparaten die Orgone cumuleren
In 2000 ontdekte het echtpaar Don en Carol Croft, dat zij door het mengen van polyesterhars (organisch) met metalen spaanders (anorganisch) en deze vervolgens te gieten in kleine mallen, hetzelfde resultaat verkregen als de accumulators die dr. Wilhelm Reich in zijn experimenten. Carol Croft zag het belang van hun vinding en mede door haar gave om energie te zien, stopte ze een klein kwartskristal in het mengsel, waardoor de werking sterk toenam. Kwartskristallen hebben de eigenschap om etherische-energie te verzamelen, te transformeren en uit te stralen. Maar ze doen dit vooral op een coherente manier, waardoor ze in de Orgonite-blokken en – blokjes de opgewekte POR, positieve Orgone-energie, versterken op een eenduidige wijze.
Feitelijk waren deze twee mensen de uitvinders van de ‘apparaatjes’ die de Orgone-energie bewerken tot positieve bronnen van levenskracht. De kleine turbo’s blijken een sensatie voor veel mensen..

In het schema links hierboven, zie je hoe simpel deze orgonite-versterkers werken. Deze kleine orgonite-blokjes zijn tegenwoordig eenvoudig overal te koop voor redelijke prijzen. Maar het is vrij eenvoudig om ze zelf ook te maken.

Op deze wijze zijn de Orgonite-blokjes een uiterst significante verbetering van Reich’s vroegere werk met Orgon-versterkers. De door Reich vervaardigde ‘Oracs’ trekken ook negatieve, zelfs dodelijke Orgon-energie aan, naast de positieve. Daarbij deden deze ‘Oracs’ niets om de negatieve Orgone om te zetten naar een voordelige vorm, wat Orgonite dus continue en vanuit haar wezenlijke opzet WEL doet. Orgonite wordt in vele vormen gemaakt van kunsthars met metalen en kristallen. De vorm van de Orgonite is feitelijk niet heel essentieel, maar heeft wel zijn eigen vorm van uitstraling. Een stevige Orgonite kan een heel huis opschonen van negatieve energie! Elke vorm voldoet daarbij, waarbij je kunt uitgaan van ‘hoe groter, des te werkt ie!’.. De cone-vormen zijn prachtig om in huis te plaatsen.

Orgonite7

Kleine muffin-achtige modellen van Orgonite zijn ideaal om in je broekzak mee te dragen, of op andere plaatsen van je lichaam te plaatsen. Bijvoorbeeld dáár waar je klachten hebt. Een kleine Orgonite zal bijdragen tot het versterken van je energieveld en daarmee van je lichamelijke en geestelijke welzijn, zo zijn de ervaringen van mensen die er mee werken en een positief gemoed is daarbij niet één van de onbelangrijkste zaken..! Belangrijk is dat deze Orgonites in staat zijn om schadelijke, etherische delen van elektro-magnetische velden te neutraliseren en te keren naar positiviteit. Dus alle huiselijke storingen door bijv. computers, draadloze telefoons, mobiele telefoons, draadloze spelcomputers, magnetronovens, etc. kunnen met de Orgonites worden getransformeerd!

Een simpele ‘Orgonite’. Een blokje van kunsthars dat is gevuld met metaalkrullen.

Orgonite8

Don en Carol Croft hebben, nadat ze gemerkt hebben wat de effecten waren om van ‘DOR’ weer ‘OR’ te maken, van negativiteit dus weer positiviteit, kleine vormen van Orgonite gelegd bij alle bronnen van ‘DOR’ in hun directe omgeving. Er trad een intens reinigende en helende werking van de omgeving op. Zij hebben hierover gepubliceerd en hun lezers aangemoedigd hetzelfde te doen in hun eigen omgeving. Dit is door vele duizenden mensen gedaan en wordt nog steeds gedaan over de hele wereld, en jij kunt hierop geen uitzondering zijn! Een van de véle succesvolle voorbeelden van goed gedocumenteerd gebruik van kleine Orgonite-blokjes vind je hieronder.

Orgonite en positief denken!
Orgonite heeft ook effect op ons denken. Het was Paracelsus die over onze gedachten zei: ‘Onze gedachten zijn eigenlijk magnetische uitstralingen, welke ontsnappen uit ons brein en penetreren in andermans hoofden en verder, met een reflectie van onze levens en onze geheimen’. Orgonite zet negatieve gedachten om in meer positievere gedachten, of je kunt ook zeggen dat het moeilijker is om lang negatief te zijn in de buurt van Orgonite omdat het de negatief-depressieve gedachtenvormen transformeert.

Orgone, orgonite en het menselijk lichaam.
Ons lichaam heeft een uiterst verfijnde energiestructuur, die we kennen via de omschrijving van bijvoorbeeld de chakra’s, de ‘wielen van licht’ waar ‘Chakra’ in het Sanskriet voor staat. Ook aan acupunctuur kunnen we zien dat deze helingmethode werkt op de energiebanen van ons energetische lichaam. De chakra’s, de energieknooppunten in ons lichaam, transformeren en geleiden energie door ons fysieke lichaam. Deze stroom houdt ons lichaam niet alleen lévend, maar vooral ook gezond!

Maar wanneer een mens wordt of is blootgesteld aan trauma’s, fysiek, psychisch, emotioneel, spiritueel, dan zal het lichaam daar vaak met angst op gereageerd hebben. Het gevolg is een verkramping van het energie-systeem, vaak op één specifieke plaats in het lichaam. Meestal houdt het lichaam deze contractie/verkramping vast, omdat het niet weet dat de traumatische ervaring voorbij is.. Maar deze contractie veroorzaakt wel stuwing van de natuurlijke energetische stroom in ons lichaam. Hierdoor ontstaat een verstoorde balans en verzwakking van het hele systeem. Ziekte krijgt de kans om zich te manifesteren in het lichaam. Een mens kan door dit proces dus onbewust een soort energie-prop creëren die de vrije stroom van energie doet stagneren of zelfs helemaal doet stoppen.

Feitelijk kun je het vergelijken met het harnas van een ridder..! Het harnas beschermt de ridder tegen mogelijke (verdere) aanvallen, maar lekker soepel gaat het allemaal niet meer, als je –zoals gebeurde- als ridder zelfs op je paard getakeld dient te worden..

De angsten die zorgden voor de trauma’s, vinden hun oorsprong dus in het verleden, maar ze werken dus keihard (vaak letterlijk) door in het heden. Het ‘harnas’ is een natuurlijk gecreëerde structuur in het energetische lichaam, maar het is stijf en blokkeert een ‘vrije stroom’. Dit trauma kan een klein plekje zijn in het lichaam, maar het is ook mogelijk dat de traumatische ervaring dusdanig groot was, dat deze zelfs het hele lichaam blokkeert..!

Maar het probleem is dus feitelijk in alle gevallen gelijk. Het harnas beperkt de vrije ‘beweging’ van energie. Als een dam of dammetje in de rivier, die de rivier (gedeeltelijk) afsluit. In die gebieden waar geen verse energie meer kan vloeien, wordt een klimaat geschapen voor ziekte. Uiteindelijk zal deze ‘ziekte’ ervoor zorgen dat het lichaam sterft. Dat is wat Dr. Wilhelm Reich benoemde met de beperkte doorvoer van energie via DOR, Deadly Orgone Energy.

Orgonite9

Maar Orgonite is in staat deze DOR te transformeren. Reich ontdekte dat ALLE metalen in staat zijn om Orgone aan te trekken, zowel positieve als negatieve Orgone. Maar metalen laten ook ONMIDDELLIJK deze energie weer los. In een orgonite zitten daarom duizenden kleine metaaldeeltjes die Orgone (OR) als DOR aantrekken en deze ook onmiddellijk weer loslaten. Maar al die metaaldeeltjes wisselen dus ook naar ELKAAR deze Orgone uit, waardoor deze als het ware wordt gevangen. Maar dit gebeurt ook zó vaak, dat het dodelijk DOR, als het ware wordt LOSGESCHUDT..!! Hierdoor wordt het weer neutrale Orgone, vrije vloeiende energie. En de metalen pijpen in de ‘Cloudbusters’ zijn er slechts om te zuigende kracht te vegroten om OR en DOR binnen te halen.

Het dragen van een Orgonite of er een in je huis hebben is dus een energetische transformator in je energieveld. Het zal ervoor zorgen dat je geharnaste energievelden worden schoongemaakt! En natuurlijk hangt het effect van deze Orgonites af van de intensiteit en de leeftijd van je gepantserde energieblokkades. Het kan dus meteen effect hebben, of langer duren, waardoor het lijkt alsof er niets gebeurt! Maar het WERKT ALTIJD!

Ook wanneer je in een omgeving werkt die een boel negatieve energie bevat, zoals kantoorgebouwen die vaak rigide, strak en levenloos zijn.. Maar zelfs als het gaat om mensen in je buurt die je niet mogen en je zelfs negatieve emoties sturen en/of er veel technische apparatuur is, vooral elektrische gevoed, die schadelijke energie uitstralen.

In relatie tot deze technische apparaten, dien je te beseffen dat deze elektro-magnetische golven twee delen hebben; de fysieke elektromagnetische energie die we meten met een Hertz-meter EN het etherische deel van de golf, die we vaak scalair noemen of een ‘staande golf’. Deze scalaire golven in elektromagnetische smog, vernietigen de levenskrachtenergie van biologische wezens, zoals mens, dier en planten.

Volgens sommige fysici is Orgonite in staat om deze scalaire golven te transformeren naar een frequentie die positief is voor biologische wezens. Er dient feitelijk nog veel onderzoek te worden gedaan indeze richtgin en het is werkelijk schandalig dat overheden niet meer interesse tonen in deze wijze van ‘genezen’, maar op het gebied van gezondheidszorg, feitelijk bezig zijn om te dweilen met de kraan open

Het is duidelijk dat Orgonite een positief effect heeft op het menselijke lichaam, zowel in fysieke zin als in energetische zin. Levensenergie die vrij kan vloeien creëert geluksgevoelens, balans en harmonie. Maar op het moment dat deze energie wordt gelimiteerd, onderdrukt, beteugelt of iets dergelijks, dan treedt onbalans op; deze zorgt voor disharmonie en gevoelens van ongelukkig zijn. Er heeft zich een gepantserde structuur gevormd. Omdat alles in het universum levend is en bewust, gaat dit opgesloten energetische veld een bewustzijn krijgen en een ‘eigen leven’ leiden en zoals alles in het universum wil het overléven..! Het zijn sjamanen die deze velden kunnen zien in je aura als donkere energievelden. Ze verschijnen voor de innerlijke ogen’ van de sjamaan als een levende entiteit, een parasiet als het ware, geassocieerd met het trauma dat deze mens in het verleden heeft meegemaakt.

Gepantserde energiestructuren kunnen ook ontstaan door fysieke, traumatische gebeurtenissen, zoals een gewelddadige dood of langdurig emotioneel misbruik in huis. Deze negatieve energiestructuren kunnen heel lang om iemand heen hangen. Wanneer een energetisch middel, zoals de Orgonite, wordt geplaatst, zal dit onmiddellijk effect hebben op dit veld en/of velden.
Volgens sommige mensen zijn Orgonites ook in staat om negatieve entiteiten te verdrijven uit het huis. Deze worden over het algemeen gekarakteriseerd door hun streven om hun wil op te willen leggen aan de bewoners van een huis. Dit kunnen deze bewustzijnsvormen doen, doordat ze bijvoorbeeld boosheid bij zich dragen, of door hun wil om de bewoners van een huis te controleren. Vaak leven ze ook op de energie van de levende bewoners van een huis, mens en dier.
Dit zijn allemaal vormen van beperkte, gepantserde energieën die aanwezig zijn in deze entiteiten. En natuurlijk willen zij blijven bestaan op de subtiele niveau’s waar ze aanwezig zijn en hebben ze daardoor de pest in apparaten als de Orgonites, die hun ‘bewapening’ onklaar maakt.

Ervaringen
Het is dus noodzakelijk dat we in harmonie met de natuur gaan leven, want alleen al onze intentie om onze wil op te leggen, creëert respectloosheid en disharmonie. De cloudbuster van Dr. Wilhelm Reich is feitelijk totaal anders dan de huidige ‘chembusters’, omdat de laatste een basis hebben van Orgonite, dat dus de DOR, de negatieve Orgone neutraliseert. Bij de ‘cloudbuster’ van Reich in het jaar 1953 was dit NIET het geval..! Een ‘Orgonite’ is feitelijk een stukje kunsthars, met metaalkrullen en kristal of kristalletjes. Het object is in staat om onze leefomgeving langzaam maar zeker ten goede te veranderen..!

Het is natuurlijk vaak een subjectieve observatie maar veel mensen voeleen, ná het plaatsen van de Orgonites, dat de lucht ‘lichter’ wordt, meer geladen met vitale energie. Sommige groentes en planten die de jaren daarvóór slecht floreerden, komen nu ineen in hun kracht te staan. Oogsten worden groter dan ze waren zónder Orgonite..! Veel mensen die gevoelig zijn voor energetische sferen, melden dat een plaatsing van een ‘Orgonite’ een enorme positieve ‘kick’ geeft aan de omgeving waar ze geplaatst zijn/worden. Over het algemeen wordt melding gemaakt van een sterke, positieve verandering in de energie rondom het huis/kantoor.

Mensen die ‘nare’ buren hebben, maken melding van een verbeterde situatie, zelfs in het gedrag van deze buren; agressief en/of onsympathiek gedrag verdwijnt.. Mensen die gewend zijn om met kristallen te werken, spreken over het kalmerende gevoel dat ze krijgen, wanneer ze een Orgonite in de handen hebben (gehad). Veel van de waarnemingen zijn terug te voeren op de claim van de Orgonite-gebruikers, dat Orgonites in staat zijn de negatieve of DOR-energieën ten positieve te keren. Dus niet neutraliseren, maar volledig te keren. Hier zijn enkele ervaringen die we van internet haalden. Het blijkt keer op keer dat het aanwezig zijn van een positief (!) Orgone-veld, verbazingwekkende effecten kan hebben op het welzijn van mens en natuur.

* “Onlangs kocht ik een Orgonite-amulet van deze website . Nadat ik dit amulet 2,3 dag had gedragen, verdwenen enorme eeltplekken die ik onder mijn voeten had. Ik heb al zo’n 12 jaar last van deze eelt-ontwikkeling, maar niets werkte om deze plekken te ‘genezen’. Ik heb eelt-therapieën geprobeerd, die je bij drogist en apotheek kunt halen, zelfs laser-therapie geprobeerd, maar niets hielp. Mijn dokter zei dat het bijzonder grote eeltgroei was; zoiets had hij nog niet vaak gezien. (Link HIER)

* “Ik heb geëxperimenteerd met verschillende Orgonite-stukken; deze gebruikte ik ook bij Reiki-zelfbehandeling; zowel zónder als met de blokjes Orgonite. Met de Orgonite-blokjes was het héél duidelijk een veel krachtiger ervaring dan zónder. Mijn behandelingen die ik later met mijn cliënten deed, waren ook veel krachtiger.
Ik ontdekte bij mezelf, dat mijn eigen helderheid en gecentreerdheid duidelijk was versterkt. Ik kreeg ook meer levendiger dromen! Er werd door mij zelfs healing-werk uitgevoerd in mijn dromen; dit had ik nog nooit voorheen gedaan..! (HIER de link)

* “Begin 2008 hadden we een huis onderzocht waar veel negativiteit hing, inclusief de waarschijnlijke aanwezigheid van een poltergeist. De eigenaar vroeg ons of we hem konden helpen, nádat duidelijk was dat er inderdaad sprake was van veel en intense negativiteit in het betreffende huis. Ik stelde voor om deze ‘heilige handgranaten’ te proberen om te kijken wat voor effect deze zouden hebben. Hoewel het huis zo’n 12 meter lang was, en dit Orgonites een bereik zouden hebben van maar 10 meter, kwamen er de volgende dag al berichten van de bewoners van het huis, dat de activiteiten sterk tot helemaal waren afgenomen, zodra we deze apparaatjes hadden geplaatst. Dit is inmiddels 6 maanden geleden en deze activiteiten zijn nooit meer waargenomen door de bewoners.” (HIER de link)
Een van de vele indrukwekkende verhalen rondom de werking!

Mark Bennet is een gerespecteerd journalist en fotograaf. Hij ontving in Februari 2008 via de post een grote doos Orgonite van een vriend. Mark Bennet vond het verhaal van zijn vriend intrigerend en besteedde flink wat tijd aan het effect van deze klomp hars met ingegoten kristallen en metalen op de groei van planten. Hij vond verschillende websites waarin melding werd gemaakt van de groei van groentetuinen met behulp van Orgonite. Het resultaat bleek verbluffend: in tegenstelling tot de controlegroep bleek de oogst in sterk contrast te staan met de oogst van het land dat met Orgonite was ‘bewerkt’.

Een mooie Orgonite, gemaakt met verschillende metalen en edelsteentjes. Veel mensen maken deze kleine juweeltjes zelf en beleven zo al plezier aan de Orgonites..

Orgonite10

Maar Mark had behoefte aan zijn eigen bewijs; hij begon met een simpele kiemtest met Alfalfa-kiemen onder invloed van Orgonite en een controlegroep waar Orgonite niet werd toegepast. De tests werden herhaald en metingen werden gedaan, teneinde fouten uit te sluiten. Het bleek dat de Orgonite een 3-voudig krachtige groei van de Alfalfa-kiemen had veroorzaakt. Vervolgens vond Mark Bennet het tijd om vrienden die in het bezit waren van tuinen en volkstuinen, van Orgonite te voorzien.

Zijn vriend M.Rogers uit Shoreham had de bollen Orgonite gebruikt om een aantal buitenlandse vruchtplanten, die het maar niet wilden doen in zijn kas, zoals druiven en gojo-bessen te ‘ondersteunen’. Zijn reactie: “De gewassen zijn nu aan het tieren en ik was werkelijk verbluft over de grootte van de oogst, vergeleken met de vorige seizoenen. Terwijl andere planten, waar geen Orgonite gebruikt was, aan hun retour bezig waren, aan het einde van het seizoen, daar bleken de Orgonite-geholpen planten nog volop in kracht te staan!”

Een andere vriend, P. Barker uit Brighton gebruikte Orgonite om zijn snijbiet te hulp te schieten. Deze groeiden de vorige seizoenen té hard vanuit de snelle ontkieming op de tuinaarde. Barker was rigoureus met zijn methode: hij maakte twee bedden in zijn volkstuin, waarvan één met Orgonite en de andere zónder. Beide groentebedden werden biologisch behandeld, geen onkruidverdelgingsmiddelen en geen kunstmest werd gebruikt.

Zijn commentaar: “In het begin was ik lichtelijk verbaasd over de verschillen in de beide gewassen. In de bedden stonden verschillende wortelgewassen. Pastinaak, en verschillende snijbietsoorten en ook vroege worteltjes. Het tuinbed met de Orgonite-blokjes in de hoeken, produceerde een behoorlijk hogere oogst, dan de bedden zonder de blokjes. Uiteindelijk had ik zoveel oogst, dat ik veel weg gaf, het was gewoon téveel voor mijn gezin alleen.. En het mooiste van alles vond ik de oogst van de zelf-gezaaide tomaten, tussen de bedden in. Normaal lukt het je absoluut niet, in ons klimaat, om buiten tomaten te kweken, maar dit bleek een onverwachte bonus..!”

Met een speciale dank aan

http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/orgonite-
krachtig-natuurlijke-energie-gratis-voor-iedereen/

 
 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.