Banner Watamula

AA   AA  
       
 

DE WERELD WORDT GEREGEERD EN GEDOMINEERD DOOR PEDOFIELEN

   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

PedofilieD

De wereld wordt gedomineerd door pedofielen (video)

Er is een wereldwijd web waarmee in dit geval niet het internet wordt bedoeld, maar het wereldwijde web van pedofielen.

Het is als een ziekelijk gezwel dat zich heeft genesteld in vooral de hoge kringen zoals de "koninklijken" en invloedrijke overheidsfunctionarissen.


Als er zo'n wereldwijd web is dan betekent dat ook dat er een permanente aanvoer van nieuwe kinderen moet zijn.

Zoals David Icke zegt, “Als je verzekert wilt zijn van de aanvoer van “verse kinderen” dan zorg je dat je diegene contoleert die de kinderen controleren”.

Waar je dan uitkomt zijn instellingen zoals Jeugdzorg in ons land en vergelijkbare instanties in andere landen. Daardoor zie je ook in eigenlijk alle landen de trend om kinderen weg te halen bij hun ouders voor de meest absurde redenen.

Dit wereldwijde web waar we over spreken, vormt in de kern weer onderdeel van een groter wereldwijd web dat controle wil over de totale mensheid.

De kern daarvan wordt gevormd door elite pedofielen zoals ze zichzelf graag zien en/of satanisten.

Dit en meer wordt uitgelegd door David Icke in de onderstaande video waarbij hij ook niet schroomt om bekende mensen zoals vader George Bush te noemen als een beruchte pedofiel.

Net zo min als hij schroomt om Lord Mountbatten, de mentor van de Prinsen Philip en Charles, te noemen als een notoire pedofiel. Dat niet alleen, het was diezelfde Lord Mountbatten die de toen nog onbekende DJ en later BBC coryfee Jimmy Savile introduceerde in koninklijke kringen in de jaren negentig.

Hij werd niet alleen boezemvrienden met prins Philip, maar ook met prins Charles. Je moet je dus afvragen hoe een niet zo bijzondere DJ ineens boezemvrienden wordt met het grootste deel van de koninklijke familie.

De reden was dat Savile niet alleen een beruchte pedofiel was, maar ook leverancier van kinderen voor de rijken en machtigen in Engeland, waaronder de “koninklijken”. Dat was de reden dat hij werd beschermd door dik en dun en kon doen en laten wat hij wilde en iedereen uitlachte.

Niet alleen was Savile een leverancier van kinderen, ook deinsde hij niet terug voor moord zoals wij in een eerder artikel schreven.

Wanneer het Engelse publiek echt zou weten hoe diep de koninklijke familie in het pedofielennetwerk zit, zou er morgenochtend een revolutie zijn.

Naast de "koninklijken" zijn er uiteraard de politici en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Wij willen dan ook iedereen aanraden om de documentaire hieronder afkomstig van de Australische televisie te bekijken. Het laat een schokkend beeld zien van hoe hooggeplaatste mensen in Engeland volkomen straffeloos jarenlang jonge kinderen hebben kunnen misbruiken. Bedenk dat er jaarlijk 250.000 kinderen verdwijnen in Engeland. Weg, foetsjie....

Hoe ook Engeland een soort eigen Joris Demmink had in de vorm van een adjunct directeur van de geheimedienst, MI6. Sir Peter Telford Hayman was de één na hoogste in rang bij de veiligheidsdienst en had daardoor uiteraard een vrijbrief om te doen en laten wat hij wilde met jonge kinderen en lastige onderzoeken te stoppen voordat ze te dichtbij kwamen.

In de documentaire wordt Hayman ook aangewezen door een van de slachtoffers, Richard Kerr.

Ook wordt in de documentaire de zaak van de verdwenen en hoogstwaarschijnlijk vermoorde Martin Allen behandeld, waarover wij eerder een uitgebreid artikel hebben geschreven.

Kijk en huiver en bedenk dat alles wat je daar ziet op identieke wijze zich ook afspeelt in ons land en op vele plaatsen in de rest van de wereld.

PedofielA

60 Minutes Australia: Special Investigation Spies Lords and Predators
https://youtu.be/TGwTeR8Y8Qw

 

Germany and EU to Legalize Pedophilia and with it, Child Pornography as well

Booklets from a subsidiary of the German government’s Ministry for Family Affairs encourage parents to sexually massage their children as young as 1 to 3 years of age. Two 40-page booklets entitled “Love, Body and Playing Doctor” by the German Federal Health Education Center (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung – BZgA) are aimed at parents – the first addressing children from 1-3 and the other children from 4-6 years of age.

“Fathers do not devote enough attention to the clitoris and vagina of their daughters. Their caresses too seldom pertain to these regions, while this is the only way the girls can develop a sense of pride in their sex,” reads the booklet regarding 1-3 year olds. The authors rationalize, “The child touches all parts of their father’s body, sometimes arousing him. The father should do the same.”

Why do some people still vote for these scumbags? Next time we must all vote our local NATIONALIST (extreme right) Political Party to restore normality.

Canadian author and public speaker Michael O’Brien who has written and spoken extensively about the crisis of culture in the West spoke to LifeSiteNews.com about the shocking and extremely disturbing phenomenon. It is, he said, “State-encouraged incest, which in most civilized societies is a crime.” The development is, he suggests, a natural outcome of the rejection of the Judeo-Christian moral order.

“The imposed social revolution that has swept the western world is moving to a new stage as it works out the logical consequences of its view of man’s value,” said O’Brien. “It is merely obeying its strictly materialist philosophy of man. If man is no more than a creature created for pleasure or power. If he is no more than a cell in the social organism, then no moral standards, no psychological truths, no spiritual truths can refute the ‘will to power’ and the ‘will to pleasure’.”

The pamphlet advises parents to permit young children “unlimited masturbation” except where physical injury becomes apparent. It advises: “Children should learn that there is no such thing as shameful parts of the body. The body is a home, which you should be proud of.” For ages 4-6, the booklet recommends teaching children the movements of copulation.

Another product of the BZgA is a song book aimed at children of four and slightly older which includes several songs espousing masturbation. The song-book entitled “Nose, belly and bum” includes one song with the following lyrics: “When I touch my body, I discover what I have. I have a vagina, because I am a girl. Vagina is not only for peeing. When I touch it, I feel a pleasant tingle.”

“The wiser and deeper position of most civilizations recognized that children need a period of innocence,” commented O’Brien. “Now the state, the German state, is encouraging destruction of this state of innocence,” he added. “This is consistent with the materialist philosophy that sees all moral norms and all truths about human nature as repressive. Pleasure and their distorted concept of freedom are their only guiding principles.”

According to the Polish daily newspaper Rzeczpospolita, the BZgA booklet is an obligatory read in nine German regions. It is used for training nursery, kindergarten and elementary school teachers. Ironically it is recommended by many organizations officially fighting pedophilia, such as the German Kunderschutzbund. BZgA sends out millions of copies of the booklet every year.

“A society such as Germany’s which is already in steep decline, indeed into degeneration, will only inherit the whirlwind of violence and further levels of degradation of their own people,” warned O’Brien.

“It has happened before in Germany. It has happened in other nations. Different causes but the same dynamic, the rejection of the moral order of the created universe results in radical evil. The German state intervention in family life is a new level of auto-destruction,” said O’Brien.

Rzeczpospolita reports that the Eckhardt Scheffer of BZgA claimed that before releasing the manual the organization consulted parents, educators and child psychologists. 93% of whom gave a positive evaluation.

Even for a Western nation, Germany’s billboards and television ads push the limits of public pornography. Last year LifeSiteNews.com reported that a very popular teen magazine in Germany publishes nude photos of teens in sexual positions which would be in almost any other nation illegal child pornography.

With a licentiousness as the new morality of the secular materialist establishment and homeschool a forbidden practice, parents in Germany may well wonder what will transpire in public education.

“Will those children who are not liberated by their parents have special classes in their schools where they’re introduced to these practices,” asked O’Brien rhetorically. “If the state intervenes in this way, what won’t it intervene in?”

O’Brien concluded his comments quoting G.K. Chesterton: “When men cease to believe in God, they do not thereafter believe in nothing, they then become capable of believing anything.”

http://redicecreations.com/article.php?id=33923

Child


Pedofiele en satanische netwerken het machtigste spinnenweb ter wereld

Het totale politieke wereldsysteem wordt gemanipuleerd door pedofiele en satanische netwerken.

Uiteindelijk allemaal één netwerk wat wereldwijd operationeel is tot op het niveau van lokale gemeenschappen.

David Icke heeft gisteren een uitgebreid artikel geschreven over hoe pedofilie in Engeland is verweven met mensen in topposities en overheden. Hij schrijft daarbij wel dat het niet alleen een probleem van Engeland is, want de situatie is identiek in andere landen.

Daarom volgt hier een stuk uit het artikel en met name dat deel dat van belang is ook voor ons land. Want, als er een pedofilie top tien van landen zou bestaan, dan is er een grote kans dat Nederland met stip op nummer één staat:

"Dit is niet alleen een verhaal over Engeland, omdat dezelfde pedofiele en satanische netwerken in het geheim het totale politieke systeem over de hele wereld manipuleren en dat zeker ook op plaatsen zoals Noord Amerika. De Bush familie zit er tot over hun nek in.

Wat zelfs mensen die “open minded” zijn niet kunnen begrijpen, is de onvoorstelbaar grote schaal waarop dit gebeurt. Het misbruiken van kinderen, moord en menselijke offering wereldwijd en hoe dit het cement is dat de wereldelite bijelkaar houdt, op lokaal gebied, op nationaal gebied en op internationaal gebied.

Voor het grotere beeld moet je dan ook de vraag stellen: “Waarom pedofilie?”. Ik kan dat gemakkelijk beantwoorden, maar je moet er wel voor openstaan om dit te accepteren en de mensen die hiertoe in staat zijn vormen uiteraard niet de meerderheid.

De mensen die zich bezighouden met deze satanische pedofiliepraktijken zijn bezeten door “pure kwaadaardigheid” en dus geven zij hier uitdrukking aan. Dat is waarom pedofilie zo fundamenteel verbonden is met satanisme, in ieder geval één van de redenen is.

Het satanisch ritueel zorgt voor het totaal bezitten van het “voertuig” en pedofilie drukt dat bezit uit om de bezittende entiteit in staat te stellen zich te voeden met de levenskracht van het kind tijdens het seksueel misbruik. Ik heb dezelfde netwerken van pedofielen, satanisten en geheime genootschappen aangetroffen in ieder land dat ik heb onderzocht en dat zijn er niet weinig.

De netwerken, die uiteindelijk één zijn, opereren wereldwijd en tot op het niveau van de lokale gemeenschappen. Zonder uitzondering ontdek je dat op alle niveaus leden van dit geheime, pedofiele, satanische netwerk sleutelposities bezetten op ondermee het gebied van politiek, overheid, forensische instituten, wetshandhaving en de rechterlijke macht. Ik zeg niet dat iedereen in die posities zo is natuurlijk, omdat zich ook daar veel echt fatsoenlijke mensen bevinden.

De netwerken echter in het wereldwijde spinnenweb dekken zich af door te zorgen dat iedere claim over hun activiteiten, en dat is niet alleen pedofilie, wordt “onderzocht”, vervolgens afgedaan en weggemoffeld door leden van het netwerk bij de politie en op andere niveaus van wetshandhaving. Mocht een zaak toch naar de rechtbank gaan, dan zorgen ze dat hun eigen “veilige” mensen worden benoemd voor een dergelijke zaak om het deksel stevig op de doofpot te houden.

Leden van het netwerk of ring zoals het ook wel wordt genoemd, in alle belangrijke posities dekken elkaar af. De enige manier om deze mensen ooit veroordeeld te krijgen is als binnen het politieke en wettelijke systeem fatsoenlijke en goedbedoelende mensen de dijken er omheen zullen breken en daarmee hen de invloed ontnemen".

Tot zover David Icke. De situatie zoals David die beschrijft gaat zeker op voor ons land. Totdat die dijken zullen worden gebroken blijven mensen als Ben en Leonie van den Brink een bijna wanhopige strijd voeren tegen een systeem waar ze niet doorheen komen.

Het wordt dan ook hoog tijd dat die fatsoenlijke en goedbedoelende mensen binnen de systemen hun verantwoordelijkheid nemen om te helpen zorgen dat deze nachtmerrie eindelijk stopt.


Waar zijn deze kinderen gebleven?

In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn 78 kinderen zoekgeraakt en niemand geeft enige uitleg.

Zij waren in handen van het Amerikaanse Department of Human Services (DHS), vergelijkbaar met onze Jeugdzorg.

Op diverse fronten rijzen nu vragen hoe zoiets in 's hemelsnaam mogelijk is. Naar nu blijkt gebeurt het niet alleen in Oklahoma, maar door het gehele land.

Nergens is te achterhalen wat er met deze kinderen is gebeurd; ze lijken wel opgelost in lucht. De verantwoordelijke instantie, DHS, zegt dat ze geen fouten hebben gemaakt en dat er in het geheel niets aan de hand is. Geen fouten en alleen al in Oklahoma 78 kinderen zoek?

De DHS komt met een verklaring waarin ze zeggen dat deze kinderen zijn “weggelopen” of, zoals ze dat daar noemen, “runaways” zijn en dat ze niet zijn ontvoerd.

Al deze kinderen stonden onder toezicht van de DHS ten tijde van hun verdwijning. Wat als deze kinderen waren verdwenen als ze gewoon bij hun ouders en onder hun verantwooderlijkehid hadden gestaan en dit was gebeurd? Dan was de onderste steen boven gehaald om uit te vinden wat er aan de hand was. Nu dit voorvalt terwijl ze onder toezicht van de staat staan wordt er helemaal niets ondernomen. Waarom niet?

Te bedenken dat waarschijnlijk de meeste van deze kinderen bij hun ouders vandaan zijn gehaald omdat deze niet goed voor hen zouden zorgen. In dit proces zijn ook de rechtbanken betrokken. Dus, waarom worden deze niet ingelicht als er kinderen zijn verdwenen?

Allemaal vragen die ondermeer ook worden gesteld door Dave Hodges. Iemand die ook zelf vroeger heeft gewerkt in de geestelijke (jeugd)gezondheidszorg en die verder stelt dat als de DHS niet gerund wordt door een compleet stel idioten, hier simpelweg sprake is van zware criminaliteit.

Volgens hem klopt de manier waarop ze omgaan met deze vermiste kinderen (ook administratief) niet. Er is bij niemand iets gemeld en volgens Hodges had er in alle gevallen van vermissing een (crimineel) onderzoek moeten volgen naar wat er precies was gebeurd.

Doordat er niets van dat alles is gebeurd, tegen hun eigen procedures in (procedures die Hodges kent vanuit zijn verleden), vermoedt hij dat er een diepere achterliggende criminele reden aan ten grondslag ligt, omdat dit eerder is gebeurd.

Dat wat we nu zien met de DHS is volgens Hodges niets nieuws. De zogenaamde “seks rings”, netwerken van kinderhandel en misbruik, gebruiken heel vaak overheids- of goede doeleninstellingen als dekmantel. Hierdoor zijn ze voor het oog gewoon zichtbaar als iets heel anders dan waarvoor ze in werkelijkheid worden gebruikt. In het Engels noemen, “They are hidden in the plain light of day”.

Als voorbeeld noemt hij de beroemde Penn State Case, waarbij een centrale rol was weggelegd voor de footbalcoach Jerry Sanduski. Volgens hem denkt het merendeel van de Amerikanen dat met de arrestatie en de veroordeling van Sanduski deze zaak was opgelost.

Niets is minder waar. De zaak Sanduski werd heel snel afgerond om verder onderzoek te voorkomen, want dan was men terechtgekomen bij de werkelijke omvang van dit soort pedofilie en seksueel misbruik. Dan was men erachter gekomen dat deze netwerken nog steeds volledig opereren, voor zoals ze noemen “fun and profit”. Het “plezier” van de rijken en machtigen en de “winst” voor de handelaren.

Dat deze lijnen naar de top lopen is algemeen bekend, zowel in Amerika, Engeland en vooral ook ons eigen land. Volgens Hodges geeft het geval van de 78 vermiste kinderen in Oklahoma de Amerikaanse bevolking nu feitelijk de kans om een (onafhankelijk) diepgaand onderzoek te eisen, waardoor misschien eindelijk dit soort perverse praktijken een halt kan worden toegeroepen.

Volgens de website missingkids.com verdwijnen er ieder jaar wereldwijd 800.000 kinderen, dat zijn er 2.185 per dag. Dag in, dag uit. De zich onaantastbaar wanende pedofielen en hun handlangers lachen de wereld uit. Ondertussen woekert deze epidemie verder. Overal worden de kinderen “gescoord”. Op eigen bodem, maar ook in de onuitputtelijke voorraden van Azië en landen als Brazilië.

Gelukkig begint er nu wereldwijd eindelijk meer aandacht te komen voor de praktijken van dit uitschot en zullen zij niet eeuwig weten te ontkomen.

Bronnen:

Dave Hodges
Activist Post

PedofielB


The David Icke Videocast: Child Abuse And The Elephant In The Living Room
https://youtu.be/IhYpkYV602k


Savile ook medeplichtig aan moord? (Update Madeleine McCann)

Jimmy Savile was (gelukkig sinds oktober 2011 dood) misschien wel de grootste kindermisbruiker ooit, maar een en ander is nog veel extremer dan dat.

Kinderen die hij leverde aan een voormalig Minister President van Engeland moesten sterven omdat ze anders konden getuigen tegen de monsters die hen misbruikten.

Update: 24-1-2013:

Michael Shrimpton weigert in onderstaand interview om de naam bekend te maken van de hooggeplaatste functionaris van de EU die verantwoordelijk zou zijn voor het sexueel misbruik van de Britse ontvoerde Madeleine McCann. Deze naam lijkt nu bekend.

Via een tip kwamen wij terecht op een Engelstalig Blog waar men meer over deze zaak schijnt te weten. Volgens deze bron is Madeleine nog steeds in leven en dreigt datzelfde Blog dat wanneer Madeleine niet per omgaande terug wordt bezorgd bij de ouders zij de namen van een aantal perverse pedofiele politici zullen bekendmaken uit diverse landen, waaronder Nederland.

Er staat letterlijk het volgende te lezen:

"Er werd eerder bekendgemaakt dat op 7 augustus de Metropolitan Police in Londen een email heeft gestuurd waarin zij bevestigen dat Madeleine McCann op 3 maart 2007 in Praia de Luz in Portugal op vijfjarige leeftijd werd ontvoerd in opdracht van een pedofiele organisatie uit België.

Er is ons verteld dat de manier waarop deze organisatie werkt is dat de “client” drie foto’s krijgt van kinderen waaruit hij er één kan kiezen. Het is deze hooggeplaatste functionaris in Brussel die Madeleine McCann heeft uitgekozen. Dan staat er verder dat de redactie had besloten deze naam niet bekend te maken, maar omdat men nu via de voicemail een aantal doodsbedreigingen heeft ontvangen ze dit nu wel doen.

Dan wordt er vervolgens gisteren dit bekendgemaakt:

Het walgelijke individu die dit heeft gedaan is Jose Manuel Barrosso, de President van de Europese Commissie. Het pedofiele ontvoeringsnetwerk wordt gerund vanuit de Europese Commissie. De huidige situatie is dat de DVD (Deutsche Verteidigungs Dienst, meer uitleg over deze organisatie in onderstaand origineel artikel) weigert om het kind vrij te laten, hoewel Britse bronnen bevestigen dat ze nog steeds in leven is.

Er is een boodschap overgebracht naar de DVD dat als ze dit kind nog meer kwaad zullen aandoen (boven op het onvoorstelbare leed dat dit meisje al is toegebracht) dit extreme consequenties zal hebben. Dit bericht dient om wakker te schudden en is een waarschuwing dat dit kind onmiddellijk dient te worden terugbezorgd bij haar ouders en dat het gebruik van dit kind als gijzelaar in wat voor onderhandelingen ook met de Britse autoriteiten, beschouwd zal worden als een gruweldaad die nog verder gaat dan de 'normale' gruweldaden waar de DVD voor bekendstaat.

Alle betrokkenen dienen zich bewust te zijn van de consequenties: wij gaan door met verdere onthullingen in deze zaak. Dit zal perverse politici compromitteren in Nederland, Portugal, Spanje, België en Italië alsmede individuen binnen de structuren van de Europese Unie".

Het Tap Blog wordt volgens de beheerder grotendeels geschreven door leden en is inmiddels bekendgeworden als een mediakanaal waar de meest verrassende onthullingen worden gedaan.

Bron:

Tap Blog

Origineel artikel: 23-1-2013:

Deze onderbouwde beschuldigen zijn afkomsting van een advocaat en voormalig rechter uit Londen. Niet alleen beschuldigt hij Jimmy Savile van medeplichtigheid aan moord maar zo ook de Engelse oud Minister President Edward Heath. Wie is deze advocaat met de naam Michael Shrimpton?

Officiëel is hij overdag advocaat, maar hij houdt zich ook met veel andere zaken bezig. Hij is ondermeer specialist op het gebied van Nationale Veiligheid, Strategische Inlichtingen en Counter Terrorism (contra terrorisme). Hij heeft uitstekende contacten binnen veiligheidsdiensten, waaronder de Russische. Hij is een veiligheidsanalist, traint geheimagenten aan de Amerikaanse Militaire Universiteit en heeft een groot eigen netwerk van contacten. Hij verdedigde in 2000 de beroemde Chileense dictator en generaal Pinochet, is regelmatig te gast bij Alex Jones, schrijft af en toe artikelen op de website Veterans Today en is auteur van het boek 'Spy hunter'.

In het onderstaande radio-interview onthult Michael Shrimpton hoe één en ander in zijn werk ging en hoe het kwam dat een politicus als Edward Heath volledig gemanipuleerd kon worden en ook door wie. Hij wijst aan diegenen die de volledige regie hadden over de pedofiele activiteiten en de daaruit voortvloeiende moorden: de Duitsers. Hier volgt een stuk uit een eerder artikel wat uitlegt wat Shrimpton bedoelt als hij spreekt over "de Duitsers".

Als je leest/hoort de term "de Duitsers" dan moet je niet denken aan de regering, maar aan een voor velen onbekende Duitse geheimedienst: De Deutsche Verteidigungs Dienst, afgekort DVD. Deze dienst is heel oud en haar oorsprong gaat terug tot ver voor de Tweede Wereldoorlog. Het zijn de mensen achter deze dienst die de opkomst en installatie van Adolf Hitler hebben georganiseerd en gefinancierd. Het instituur staat voor Duitsland en de ambities die ze altijd al hebben gehad, totale wereldmacht. Nog steeds.

Degenen die deze dienst controleren zijn geen Nazi’s, maar behoren waarschijnlijk tot de meest machtigen op deze aarde. Niemand weet precies wie of wat er achter de DVD schuilgaat. Officiëel is de DVD in het leven geroepen ergens in de jaren 1943/44 door Admiraal Canaris. Dit gebeurde op het moment dat men wist dat Duitsland de oorlog ging verliezen. Het hoofdkwartier werd geïnstalleerd in Dachau. Alle belangrijke zaken zoals documenten, goud en officieren werden verhuisd van Berlijn naar Dachau. Canaris c.q. de DVD was vastbesloten om de vrede te winnen en tot nu toe is dat aardig gelukt.

De DVD is machtig, héél machtig. Zij is geïnfiltreerd in praktisch ieder land ter wereld en overal op sleutelposities kom je agenten van de DVD tegen. De DVD heeft de wereldhandel in cocaïne en heroïne grotendeels in handen evenals de grote pedofielennetwerken. Organisaties zoals de Bilderberg en de Trilaterale Commissie gebruiken de DVD om zichzelf te maskeren. De meeste leden van die clubs hebben hier echter geen flauw benul van.

De organisatie van de DVD is dan weer één van de operationele eenheden van de Jezuïeten, zoals ook de CIA en de Mossad.

Van 1970 tot 1974 was Edward Heath Minister President van Engeland. Al voor de Tweede Wereldoorlog was hij gerekruteerd door de DVD als een Duitse spion. Dat was niet zo moeilijk want Heath viel op kleine jongetjes. Hiermee zat hij voorgoed in de (chantage)tang. Het is dan ook geen toeval dat Heath en zijn assistent (Cabinet Secretary) John Hunt grotendeels verantwoordelijk waren voor de toetreding van Engeland tot de Europese Gemeenschap (Voortzetting van de Tweede Wereldoorlog in een ander jasje). Hunt, eveneens pedofiel, was een zwager van de bekende aardsbisschop van Canterbury Basil Hume. Deze laatste was overigens geen pedofiel.

Tijdens het premierschap van Edward Heath komt ook Jimmy Savile weer om de hoek kijken. Eén van de redenen dat de BBC ster volkomen ongestoord zijn gang kon gaan was omdat hij een belangrijke schakel was in de bevoorrading van kinderen. Zo ook in het geval van Edward Heath. Hier verschijnt ook Jersey weer ten tonele. Tijdens de oorlog was dit eiland bezet door de Duitsers en toen aan het einde ervan de Duitse soldaten wegtrokken, bleef er een eenheid van de DVD achter.

We hebben al eerder uitgebreid geschreven over het weeshuis Haut de la Garenne op Jersey en hoe de kinderen ervan en ook andere werden gebruikt als 'voorraad' voor de elite pedofielen. Over hoe de dappere politieman Lenny Harper een ongelijke strijd voerde om de waarheid boven tafel te krijgen en hoe ook hem het zwijgen werd opgelegd.

Kind aan huis in Haut de la Garenne was ook Jimmy Savile. De reden, afgezien die voor eigen genoegens ongetwijfeld, was dat hij daar kinderen vandaan meenam voor Edward Heath. Deze kleintjes werden vervolgens aan boord gebracht van het jacht van Heath, The Morning Cloud. Na te zijn misbruikt door Heath en eventuele vrienden werden de jongelingen vermoord en overboord gegooid. Dat is ook de reden dat hoewel de politieman Harper dacht dat de kinderen in of rondom Haut de la Garenne waren begraven, hun stoffelijk overschot daar nooit is gevonden.

Wanneer kinderen worden misbruikt door mensen in posities zoals Edward Heath dan moeten ze worden vermoord in het belang van de “nationale veiligheid”. De kinderen zijn veelal op een leeftijd dat ze hun misbruikers herkennen en dat risico wordt te groot geacht en daarom wist Savile dat ieder kind dat hij afleverde op de boot van Heath afgeslacht zou worden, hun laatste dodentocht op deze aarde. Dat maakt hem naast één van de grootste kindermisbruikers ooit, ook rechtstreeks medeplichtig aan talloze kindermoorden.

Naast deze onthullingen vertelt Shrimpton nog meer in het onderstaande interview. Zo is het inmiddels beroemde en verdwenen Engelse meisje Madeleine McCann volgens hem misbruikt door een hooggeplaatste official uit de Europese Comissie in Brussel. En precies zoals dat ging met de jongens bij Edward Heath, werd ook zij vermoord en om dezelfde reden. Tevens heeft hij interessante uitspraken als het gaat om de moord (want ja, dat was het) op prinses Diana.

Als een soort toegift aan het eind van het interview vertelt hij dat de moorden in Sandy Hook volgens hem uitgevoerd zijn door de DVD die daarbij gebruikmaakten van leden van een Mexicaans drugskartel. Het zijn deze laatsten die volgens hem de dodelijke schoten in Newtown hebben gelost.

PedofielC

Michael Shrimpton Exposes Ted Heath (and others)
https://youtu.be/QNelt33QP_8

Met speciale dank aan http://niburu.com

 

Koningshuis vuistdiep in de PEDOCRATIE

De Demmink verhoren zijn op Twitter omgedoopt tot #pedoverhoor. De omvang van deze zaak laat zich nog raden maar, de macht wankelt in de pedocratie van Nederland, dat is de meest voordehandliggende conclusie die je voorlopig moet trekken. De naam Demmink was door de Telegraaf in 1993 al met pedofilie in verband gebracht en ook de naam van Joris Demmink kwam kwam voor in de Rolodex waaraan het politieonderzoek in 1997 zijn naam dankte. Ondanks dat de gevonden feiten er niet om logen is het gehele onderzoek abrupt beëindigd. De hele zaak werd van hogerhand gefrustreerd en is vervolgens in de doofpot beland.
De alternatieve media kon die doofpot echter niet ongemoeid laten en dus bleef het rumoerig omtrent de persoon Demmink. Steeds meer werd duidelijk dat de Nederlands justitie werd geleid door minstens één crimineel, maar het kwam nooit tot een hoorzitting en, zonder veroordeling blijft enig daderschap onbewezen. Het daderschap van Demmink kon dus nooit worden aangetoond zolang hij secretaris generaal van justitie was. De positie van Demmink is door de ministers en staatsecretarissen van justitie altijd beschermd met het excuus dat de aantijgingen meerdere malen zijn onderzocht en dat er nooit iets gevonden is. Ondanks alle rumoer rond Demmink werd dit door de kamer nooit serieus onderzocht en nu komen de harde feiten naar boven.

In de media is de zaak Demmink altijd afgeschilderd als het materiaal van complotdenkers. Dat blijkt volledig terecht. Nederland is ten prooi gevallen aan een elitaire club die van seks met kinderen houdt. Dit gebeurd al decennia lang en, als je kijkt wat er met dit land gebeurt, dan lijkt het nu te worden bewezen in een rechtszaal dat bestuurlijk Nederland absoluut geen plek heeft in de volksvertegenwoordiging verdient. Nederland is een PEDOCRATIE. Dit land wordt bestuurd door pedofielen die mekaars seksuele activiteiten allemaal als een soort zwaard van Damocles boven het hoofd hangen. Het beleid in dit land komt mede tot stand door de afpersing die dit strafbare gedrag automatisch in de hand werkt.
Ook het koningshuis komt niet ongeschonden uit de strijd. Prins Claus en zijn zoon Friso zijn vandaag in de rechtszaal opgegraven, zodat we konden leren over de hobby die zij deelden met de rest van de PEDO-LIGA. De gehele Nederlandse staat is chantabel en, dat is ook al eerder gebleken toen Claus in het begin van de jaren 80 in de VS was geweest. Het artikel “Linksgestrickt” laat geen spaan heel van de illusie dat Claus een aardige, zachte, hetero Prinz was. Nu blijkt Claus met die vriendelijke glimlach kinderen misbruikt te hebben en, dat toont aan dat dit land al heel lang in grote bestuurlijke problemen verkeert. Het kabinet heeft hemel en aarde moeten bewegen om de toen vermeende homoseksuele praktijken van Claus in de doofpot te krijgen en, deze affaire wordt in verband gebracht met CIA chantage en de plaatsing van kruisraketten in Nederland. Iedereen raakt besmeurd met de pedofilie van de staat.

Dit land is plotseling te smerig om aan te pakken omdat deze smet zich als een olievlek gaat uitbreiden. Er is nooit iets gedaan aan de handel in kinderen, dit was een elitaire hobby en we hebben geen idee hoeveel kinderen het leven hiervoor hebben moeten laten. Van één kind weten we bijna zeker dat hij het niet heeft overleefd. Manuel Schadwald is geronseld in Berlijn en naar Nederland gebracht. Hij is in Nederland verdwenen en, als je de verhalen mag geloven, aan boord van een zeilboot, net buiten de Nederlandse kust gestikt in het lid van een Nederlandse politieke figuur. Dat soort ongelukjes gebeuren als en stelletje hooggeplaatste pedo’s zich klem zuipen en vol snuiven. Manuel Schadwald is op 12 jarige leeftijd uit Berlijn verdwenen, gestikt in de lul van een lul en opgeruimd. NEXT!!!!
Dit soort daden zijn zo immoreel dat niemand zich kan voorstellen dat het nog erger kan. Het kan nog veel erger, als je alleen maar kijkt naar de wereldwijd opduikende verhalen van wat Satanistische sekten met kinderen doen. We leven in een wereld waar kinderen worden verbruikt door groepen volwassenen op de meest sadistische wijzen. De bewijzen bevinden zich in de getuigenverslagen van de slachtoffers die dit soort avonturen overleeft hebben, we kunnen ons alleen niet voorstellen dat het ook echt gebeurt. Het staat ook niet in de krant, de omroepen doen geen onderzoek en Hollywood maakt er weleens een film over. Dan behoren dit soort verhalen plotseling tot de realiteit van de fictie en is de wereld gelukkig beter. Als iemand dit voor een film kan bedenken, dan kun je er gerust op zijn dat het in een ernstigere vorm echt bestaat.

De verhalen die als complottheorie worden weggezet blijken plotseling meer waarheid te bevatten dan de geaccepteerde informatiekanalen ons ooit hebben laten weten. Onder druk van de alternatieve media is Demmink nu aan het vallen. De alternatieve media heeft nooit opgegeven dit onrecht aan de kaak te stellen. De journalisten met budgetten hebben nooit meer aangedurfd te kijken naar de zaak Demmink en hebben meegeholpen het lid op de doofpot te houden. Die deksel is vandaag open gegaan en, die pot moeten we ondersteboven houden tot het laatste eruit is. Deze zaak is slechts het begin van een serie processen waaruit uiteindelijk zal blijken hoe ontzettend corrupt dit land is.
Vandaag hebben we gehoord dat pedofilie als een ziekte zich heeft genesteld in het centrale zenuwstelsel van dit land. Het is niet alleen Demmink, er zijn heel wat kopstukken genoemd maar, er zullen er nog veel meer namen volgen. De namen die niet zullen worden genoemd, die verdienen nog steeds onze aandacht want, men heeft dit geweten. In de wandelgangen van het Binnenhof zal bekend zijn geweest wie wat op zijn kerfstok had en hoe je daar politiek beter van kon worden. Zeker als je Demmink de hand boven het hoofd gaat houden ben je vrij je aan de wet te onttrekken en de gevolgen daarvan zijn zichtbaar in Nederland.

De politiek heeft het misbruik van kinderen binnen eigen gelederen gedoogd en, dat maakt ze medeplichtig aan de gepleegde vergrijpen. Deze mensen zijn stuk voor stuk niet te vertrouwen in het bestuur van dit land. Alle besluiten die deze mensen hebben genomen zijn met een andere motivatie tot tand gekomen dan men van de volksvertegenwoordiging verwacht. Het is dus uit voor de politiek. Het zijn kindermisbruikers, ook al hebben ze niet actief deelgenomen. Ze hebben hiervan geweten en niets gedaan. Ze hebben niet hun achterban geïnformeerd, uit persoonlijke motieven waar zelfs angst een motivatie kan zijn. Als je bang bent om dood te gaan, dan moet je niet doen alsof je voor je achterban je kop op het hakblok zou leggen en, daarmee diskwalificeert iedere politieke partij zich van het mogen produceren van volksvertegenwoordigers.
Nu kunnen we misschien ook iets beter begrijpen waarom we in de Euro zijn belandt en vervolgens direct bestolen zijn. Nu kunnen we makkelijk zien waarom we stapje voor stapje de controle over eigen land verliezen aan de EU. We zijn niet vertegenwoordigd maar verkocht als vee binnen de pedocratie, aangevoerd door het koningshuis. Daarom wordt er ook zo voorzichtig met de Oranjes omgegaan. Daarom krijg je geen boete voor het gooien van een waxinelichthoudertje maar twee en een half jaar opsluiting. Daarom moeten de complottheorieën uit het klaslokaal bestreden worden want, als die kinderen al meer weten dan de leraar kan vertellen, dan is er iets heel erg mis in Nederland.

Kinderen die op school te horen krijgen dat Osama Bin Laden verantwoordelijk is voor het instorten van de ‘Twin Towers’, die raadplegen met gemak het internet en komen met vragen terug waar nog geen enkel officieel kanaal een antwoord op heeft. Gebouw 7 is door geen vliegtuig geraakt en was zelfs extra stevig omdat hier diensten in gehuisvest waren die van daaruit zouden opereren in het geval van crisis. Je hoeft niet lang te zoeken op “Building 7”, om de BBC reporter met het gebouw nog op de achtergrond, te zien en horen vermelden dat dit gebouw is ingestort. 10 minuten later stortte het gebouw plotseling in elkaar terwijl het door geen vliegtuig was geraakt. Kinderen weten dat het officiële rapport de complottheorie is en, dat wil men in het onderwijs tegen gaan.
Voor de elite breekt een tijd van enorme crisis aan. Ze kunnen dit niet meer onder de pet houden maar, ze kunnen ook niet toegeven. Een volksopstand zou het gevolg kunnen zijn. Hoe dieper je nadenkt over al die mensen die kapot zijn gemaakt door de staat, met de wetenschap dat dit soort lieden daar de aanjagers van zijn van, iets dat zo crimineel is dat met 1000 jaar gevangenisstraf niet te betalen is, hoe beter je je kunt voorstellen in wat voor een toestand we terechtgekomen zijn dankzij de getuigenissen van Koos van Woudenberg en Raphael Beth.

Dus Nederland, we zitten in een crisis. We moeten ons verzetten tegen de regelgever die de door hem gemaakte regel aan zijn laars lapt. We moeten onderkennen dat we worden geregeerd door criminelen van het smerigste soort en daar iets aan doen. De getuigenissen waren schokkend en live te volgen via Twitter @WeAreChangeRdam. Dat gaat de rest van de week nog door, nog vier dagen #pedoverhoren krijgen we voor onze kiezen en daarna zal iemand in Den Haag moeten reageren.
De volksvertegenwoordiging blijkt in ieder geval helemaal geen recht van spreken te hebben als het juist en onjuist gaat. Ondanks dat we dit al jaren weten, heeft Den Haag zich nu als zo ontzettend fout bewezen. We moeten nu eerst het totale ontslag van de tweede kamer accepteren en de paspoorten van alle hooggeplaatste ambtenaren innemen.
Deze hele zaak moet nu tot op de bodem worden uitgezocht middels een volkstribunaal want, nu moeten alle lijken uit de kast en het is na deze zaak niet meer wenselijk om daar de ambtelijke wegen voor te bewandelen. De zaak Demmink is het einde van de politieke elite, het einde van een EU-lidmaatschap en misschien een opstart naar een referendum democratie zoals de Zwitsers hebben in de republiek der Nederlanden. En ja, natuurlijk gaat Nederland zijn eigen geld uitgeven dat door het volk gemaakt, gebruikt en beheerd moet worden. Op weg naar betere tijden met de laatste nekslag voor de nog steeds heersende aristocratie.

Beatrix rutte

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.