Banner Watamula

AA   AA  
       
 
1000 jarig Reich
   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

 

 

Het 1000 jarig REICH is nooit verdwenen

Sterker nog het "voortsmeulende NAZI vuur" laait weer op!

Informatie over dit onderwerp is ontleend van;
http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/04/waar-je-niets-over-leest-het-fascistische-ontstaan-van-de-europese-gedachte/

En

http://wuzondergumgum.forum2go.nl/post68793.html?highlight=#68793/

Nazi1


Want waar je absoluut ( bijna ) niets over leest, is de fascistische annex Nazi gedachte over het ontstaan van de huidige Europese Unie!
Want ondanks dat Adolf Hitler niet de eerste in de geschiedenis is die 1 groot Europees rijk wildde.


Kon hij nog wel eens voor een groot deel gelijk krijgen, telkens als hij het had over zijn "1000 jarig REICH".

Nazi2

Hitlers nazi gedachten leven immers nu nog steeds voort.
Zoals we al schreven Adolf was zeker de eerste niet die er een poging toe deed, we doen zomaar een paar grepen uit de lijst van pogingen er toe.
De Romeinen poogden het, Napoleon deed een poging, Keizer Wilhelm etc.
Maar net zoals dat de soldaatjes van de "roofridders" uit de middeleeuwen, ook nog steeds hetzij in andere gedaante voortleven.
Zij zijn n.l. nu niet meer gekleed in harnassen zoals toen, maar nu dragen zij uniformen, en zijn veelal ook gewoon in burger kledij.
Ik bedoel er maar mee te zeggen de "hedendaagse zichzelf steeds meer legaliserende ROOFRIDDERS" nu gewoon in Den Haag, en Brussel zitten!
Hun soldaatjes zijn, alle overheid, en semi overheids diendertjes, zoals belastingbeambten, parkeercontroleurs, politiebeambten etc.
Want wat kun je als simpele burger tegen de soldaatjes van " de hedendaagse zichzelf steeds meer legaliserende ROOFRIDDERS" uitrichten, wanneer zij het befehl hebben om zich op jou te concentreren?

Niets toch?

Zo als bovenstaand voorbeeld voortleeft, leeft ook Hitlers wens over zijn 1000 jarig Reich nog steeds voort!

Hiervan zijn bewijzen, bewijzen die voor u en mij angstvallig achtergehouden worden!
De Europese Unie is gebaseerd op de nazi-plannen zoals gepubliceerd in Berlijn in 1942.

Bat Ye’or heeft een uitzonderlijk snel verschenen boek geschreven, die de moderne “politieke trends en strategieën analyseert welke leiden tot grote veranderingen in de westerse beschaving, incl. Amerika.
“Rodney Atkinson is een voormalig adviseur van ministers, en een internationaal geprezen auteur van zes boeken over politieke economie en de crisis die door de Europese superstaat.
Hij is de oprichter van de internationale cross partij website Freenations, zijn boeken zijn verkocht in meer dan 50 landen.”

Een kort overzicht:
“De nazi’s en fascisten staan aan de wieg van de Europese Unie, en hun invloed is vandaag de dag bijzonder groot.”

Je weet pas echt iets over een politieke instelling door het soort mensen die het steunen.

Door die wetenschap alleen al, is de fascistische oorsprong van de Europese Unie moeilijk meer te ontkennen.

Ik noem hier de namen van de prominente nazi’s en fascisten uit de jaren 1930 en 1940.

Die prominente politieke leiders werden van Europese landen, en van de Europese Unie zelf.

Waar ze geholpen hebben om de Europese staat op te richten, die ons vandaag de dag regeert.

Concept van de Europese Unie is uitgedacht door de Nazi’s.

De huidige Europese Unie komt overeen met de plannen en het ontwerp voor een Europese Economische Gemeenschap, zoals die destijds ontwikkeld is door leidende nationaalsocialisten onder voorzitterschap van Dr. Walter Funk, deze was Naziminister voor economie en president van de Duitse Reichsbank.

In de zomer van 1942, toen de nazi-legers geheel Europa, en een groot deel van de Sovjet Unie onder de voet hadden gelopen.

Kwam de Reichsbank al met plannen voor een na oorlogse monetaire unie.

De centrale Reichsbank, in samenwerking met het Ministerie van Economie, ontvouwde een plan voor een monetaire unie voor een groot deel van Europa met de Deutsche Reichsmark als dominerende valuta.

Nazi3

Het Duitse Nazi plan voor de Europese economische en monetaire eenwording is beschreven in een boek, dat in hetzelfde jaar in Berlijn werd gepubliceerd onder de titel ; “Europäische Wirtschaftsgemeinschaft”.

Het boek bevat essays, geschreven door belangrijke industriëlen, bankiers en economen van het Derde Rijk en is uitgegeven door de Berlijnse Industrie und Handelskammer in samenwerking met de Economische Hogeschool in Berlijn (Wirtschafts-Hochschule).

“De Nazi blauwdruk voor een verenigd Europa komt verbluffend veel overeen met de structuur van de huidige Europese Unie, zoals wij die nu kennen.”
Mogelijk is slechts het enige verschil dat de Nazi's "de Reichsmark" wilden als europees betaalmiddel, omdat ze zelf niet op het woordje "EURO" kwamen.
En er vanwege hun militaire ( over ) macht ook weinig met andere machtshebbers? hoogwaardigheidsbekleders te onderhandelen viel.
Duits befehl uit Berlijn, was immers befehl!

Zou om een dwaalspoor aan te leggen Berlijn nu vervangen zijn door "Brussel / Strassbourg"?

Dat is de conclusie van een artikel, verschenen in de International Currency Review, een specialistisch blad dat vrijwel alleen binnen de bankwereld wordt gelezen.

Aan het boek hebben onder andere meegewerkt de eerder genoemde Walter Funk, die een beschrijving gaf van het economische karakter van het nieuwe Europa ;

Dr. Emil Woermann, professor aan de Universiteit van Halle, die het toekomstige landbouwbeleid beschreef.

Dr. Anton Reithinger, werkzaam bij IG Farben, hij gaf een exposé van het nieuwe industriële Europa.

Staatsecretaris Gustav Koenings, die een beschrijving van een Europees verkeersbeleid gaf.

Dr. Bernhard Benning, directeur van de Reichs-Kreditanstalt A.G., hij werkte de economische politiek van de Nazi’s uit : het vraagstuk van de Europese wisselkoersen en het komen tot één Europese munt.

Verder bevat het boek essays over een verenigde arbeidsmarkt, een verenigde agrarische markt en algemene principes van Europese samenwerking.

Opvallend is ook dat de auteurs Groot-Brittannië liever buiten het verenigde Europa wilden houden, en ook plannen hadden voor een Europese Centrale Bank.
Die dan door Duitsland gedomineerd zou worden.

De EU is het soms een hersenspinsel , een kreet van de huidige van de huidige machthebbers?

Of zijn de huidige machthebbers gewoon heel simpel "verkapte NAZI's "?

En is de volgende kreet van van toepassing?

Nog een opvallend feit van overeenkomsten in het boek is dat concurrentie moet worden tegengegaan, het is vrij baan voor de grote industrieën.
Die het voor het zeggen krijgen in de Nazi visie op het Verenigde Europa.
Alle betalingen tussen de lidstaten zouden verlopen via deze Europese Bank, die ook garant zou staan voor grote exportkredieten.
Ook zou deze bank bepaalde rechten hebben over het financieel beheer van de afzonderlijke centrale banken, van de lidstaten.
Kortom, wilden ze toen ook al van Europa een federale superstaat creëren waarin de souvereiniteit van de afzonderlijke lidstaten praktisch zou zijn afgeschaft.
Het Verdrag van Maastricht doet denken aan het Duitse denken van de vorige eeuw ; waar nationale belangen dienen voor te gaan voor de belangen van grotere en dus boven de staten agerende politieke eenheden.
Er zijn sterke vermoedens dat men heeft geprobeerd het in 1942 uitgegeven boek van de aardbodem te doen laten verdwijnen.
Van de massale uitgave tijdens de Nazi periode zijn er nu nog voor zover bekend slechts 7 á 8 edities over, en dan ook nog veelal alleen nog maar in een kopievorm.
Waar zijn de vele orginele exemplaren van waar uit gekopieerd is dan gebleven?
Immers net na de tweede wereldoorlog had men nog geen eens kopieermachines!
Eén van de kopieen bevind zich in het British Museum.

En één in de Staatsbibliotheek te Berlin.

Wij vonden na enig speuren voor u de volgende aanvullende informatie ;
Het boek ; Das wirtschaftliche Gesicht des neuen Europa : Vortrag zur Ero¨ffnung der vom Verein Berliner Kaufleute und Industrieller... veranstalteten Vortragsreihe "Europa¨ische Wirtschaftsgemeinschaft" am 15. Januar 1942
In de Duitse taal geschreven door ; door Walther Funk
Uitgever ; Otto von Holten te berlijn 1942.
Schijnt op meerdere plaatsen in Europeesche bibliotheken voorhanden te zijn.
Bron van deze wijsheid is ;

http://www.worldcat.org/title/wirtschaftliche-gesicht-des-neuen-europa-vortrag-zur-eroffnung-der-vom-verein-berliner-kaufleute-und-industrieller-veranstalteten-vortragsreihe-europaische-wirtschaftsgemeinschaft-am-15-januar-1942/oclc/247006514&referer=brief_results#borrow

1 ) International Institute of Social History (IISG) te Amsterdam, 1019 AT Netherlands

2 ) NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies te Amsterdam, 1016 CJ Netherlands

3 ) Erasmus University Rotterdam - Universiteitsbibliotheek te Rotterdam, 3062 PA Netherlands

4 ) Staats- und Universitätsbibliothek Bremen SuUB Bremen te Bremen, 28359 Germany

5 ) Deutsche Nationalbibliothek te Frankfurt am Main, D-60322 Germany

6 ) Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW), Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel te Kiel, D-24105 Germany

Recentelijk is er ook een boek verschenen, het heet de Nazi achtergronden van Brussel / de EU.

U kunt dat boek gratis online bekijken d.m.v. de onderstaande 10 links ;

De naziachtergronden van Brussel.

Introductie ; http://www.relay-of-life.org/nl/pdf-files/eu_book_nl_chap00.pdf

Hoofdstuk 1 ; http://www.relay-of-life.org/nl/pdf-files/eu_book_nl_chap01.pdf

Hoofdstuk 2; http://www.relay-of-life.org/nl/pdf-files/eu_book_nl_chap02.pdf

Hoofdstuk 3; http://www.relay-of-life.org/nl/pdf-files/eu_book_nl_chap03.pdf

Hoofdstuk 4 ; http://www.relay-of-life.org/nl/pdf-files/eu_book_nl_chap04.pdf

Hoofdstuk 5 ; http://www.relay-of-life.org/nl/pdf-files/eu_book_nl_chap05.pdf

Hoofdstuk 6 ; http://www.relay-of-life.org/nl/pdf-files/eu_book_nl_chap06.pdf

Hoofdstuk 7 ; http://www.relay-of-life.org/nl/pdf-files/eu_book_nl_chap07.pdf

Hoofdstuk 8 ; http://www.relay-of-life.org/nl/pdf-files/eu_book_nl_chap08.pdf

Aanhangsel ; http://www.relay-of-life.org/nl/pdf-files/eu_book_nl_aanhangsel.pdf

http://www.odvn.nl/nazi_fascisten.html

Verder;

Waarom waren de Joden het slachtoffer in WO2?
Waarom pampert Duitsland, en de huidige EU de moslimcultuur?
Zijn er geheime "aardolie" afspraken met moslimstaten, en het toelaten van Moslims op Europees gebied/

Pluis de biografie van Heinrich Himmler maar eens uit!
Eigenlijk was Adolf Hitler alleen maar een katvanger om de klappen op te vangen, Heinrich Himmler was een veel groter brein in de Nazi machine!
Het zal u verbazen wat u tegenkomt, van keltische heksentaferelen, mensenoffers tot geheime keltische kastelen wat clubhuizen voor SS ers waren!

Epiloog:

Een extra fragment uit het boek van de Duitse ex neonazi Ingo Hasselbach de “Führer Ex.
” We citeren we hier uit een boek “Führer Ex”, geschreven door Ingo Hasselbach, een voormalige Duitse Neo Nazi die nauw betrokken was bij de samenwerking tussen de Franse en de Duitse nazi’s.

In hun hulp aan Saddam Hoessein in de Golfoorlog, en tussen de Duitse nazi’s en Kroatische fascisten die in Kroatië om Joegoslavië op te heffen in de jaren 1990.
In de laatste poging hadden ze de indirecte steun van het Duitse leger, en de Duitse regering ( die natuurlijk de belangrijkste financiers van president Tudjman waren ).
Deze vorm van samenwerking bewijst nog meer afdoende van wat op deze website al is blootgelegd.

Dat het “Duitse Europa” zowel Tsjecho-Slowakije als Joegoslavië heeft verdeeld in precies dezelfde kleinburgerlijke nationalistische en religieus extreme staatjes,die in 1940 het nazisme en het fascisme schiep in die landen.

Dat proces heeft hetzelfde resultaat moord, etnische zuivering, en de vervolging van de Serviërs, zigeuners en joden.

En een terecht laten staan, niet van de supporters van het fascisme en het nazisme.
Maar van hun tegenstanders, waarvan we getuige zijn in het proces tegen Milosevic in het “Hof” in Den Haag.

Wat betreft de betrokkenheid van de moderne Nazi bij de Golfoorlog, er zijn al lang bestaande Duitse banden met de Ottomaanse islam.
Turkije die een Duitse bondgenoot was in de Eerste Wereldoorlog.
En de rol van Duitsland in het opzetten van een officieren opleiding / school in Bagdad.

IG Farben - Nachkriegspläne
http://www.profit-over-life.org/books/books.php?book=39

 

 

 


 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.