Banner Watamula

AA   AA  
       
 

RITUALEN VRIJMETSELARIJ part1

   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 
Vrijmetselarij


Ritualen
by John Baselmans on Thursday, February 23, 1993 -2014 at 9:00am
       

OVERZICHT VAN RITUALEN GEPUBLICEERD

Voor een groot aantal rituaal-teksten die niet gepubliceerd zijn verwijzen wij u naar onze CD-Roms

Masonic Orders
Blauwe Graden:

Leerling (Grootoosten der Nederlanden)
Gezel (Grootoosten der Nederlanden)
Gezel (Le Droit Humain - Gemengde Vrijmetselarij)
Meester (Grootoosten der Nederlanden)

Emulation Ritual (engelstalig)

Entered Apprentice
Fellow Craft
Master Mason

M.M. Taylor's Ritual of Craft Masonry (engelstalig)

Entered Apprentice
Fellow Craft
Master Mason

West end Ritual of Craft Masonry

Entered Apprentice
Fellow Craft
Master Mason

Rite Français (franstalig)

Leerling
Gezel
Meester

Rite Opératif de Salomon (franstalig)

Rituel du Premier Degré
Rituel du Deuxième Degré
Rituel du Troisième Degré

Rite Français Moderne Rétabli (franstalig)

Rituel du Premier Grade
Rituel du Deuxième Grade
Rituel du Troisième Grade

Schrödersches Ritual (duitstalig)

Leerling
Gezel
Meester

Grande Oriente d'Italia (italiaans)

Rituale del Primo Grado
Rituale del Secondo Grado
Rituale del Terzo Grado

Gran Loggia Regolare d'Italia (italiaans)

Ceremonia d'Iniziazione
Ceremonia di Passagio
Ceremonia di Elevazione

Rito Escoces Antiguo Y Aceptado de la Gran Logia de España (spaanstalig)

Ritual de primer Grado
Ritual de Segundo Grado
Ritual de Tercer Grado

Toegevoegde Ritualen:

Installatie van een Voorzittend Meester (Emulation - Engels)
Installatie van een Voorzittend Meester (Taylors - Engels)
Rituel d'Installation du Vénérable Maître (Frans)

Rituale der Grosse Landesloge der Freimaurer in Deutschland

Johannis-Lehrlingsritual (I.º)
Johannis-Gesellenritual (II.º)
Johannis-Meisterritual (III.º)
Ritual der Schottischen Andreas-Lehrling-Gesellenloge (IV./V.º)
Ritual der Schottischen Andreas-Meisterloge (VI.º)
Ritual der Ritter vom Aufgang der Sonne in Osten und Jerusalem (VII.º)
Ritual der Ritter Von Westen (VIII.º)
Ritual von Vertrauten Bruder der Johannis-Loge (IX.º)
Ritual von Auserwählter Bruder, Vertraute der Andreasloge, Ritter von Purpurband (X.º)

Afdeling van de Meestergraad

Rituaal voor de Afdeling van de Meestergraad

Hoge Graden

Rituaal voor de graad van Souverein Prins van het Rozekruis

Toegevoegde Ritualen:

Installatie van een voorzitter en bestuursleden van een Kapittel

Ritualen van de Historische Graden

Rituaal voor de graad van Uitverkoren Meester Elu
Rituaal voor de graad van Schots Ridder of Ridder van St. Andries
Rituaal voor de graad van Ridder van de Degen en van het Oosten

Worshipful Society of Freemasons, Rough Masons, Wallers, Slaters, Paviors, Plaisterers and Bricklayers (The Operatives)

I° Indentured Apprentice
II° Fellow of the Craft
III° Fitter and Marker
IV° Setter Erector
V° Super Intendent
VI° Passed Master
VII° Grand Master

Ancient Order of Scottish Builders

Ritual of the First or Entered Builder's Degree
Ritual of the Second or Scarlet Men Degree
Ritual of the Third or Fellow Scottish Builders' Degree
Ritual of the Fourth or Blue Degree
Ritual of the Fifth Degree
Ritual of the Sixth or Master Builder's Degree

Royal Order of Scotland

Heredom of Kilwinning (nederlandstalig)
Heredom of Kilwinning (engelstalig)
Rosy Cross (nederlandstalig)
Rosy Cross (engelstalig)
Installation of Office-Bearers (engelstalig)

Heilig Koninklijk Gewelf

Rituaal voor de Verheffing van Ridder van het Heilig Koninklijk Gewelf (engels)

Toegevoegde Ritualen:

Rituaal voor de installatie van de Principes (nederlands)

Schotse Ritus

Rituaal voor de graad van Geheim Meester (21e eeuw)(4º)
Rituaal voor de graad van Geheim Meester (19e eeuw)(4º)
Rituale per la Loggia di Perfezione dei Maestri Segreti (4º, italiaans)
Rituaal voor de graad van Volmaakt Meester (5°)
Rituaal voor de graad van Geheimschrijver (6º)
Rituaal voor de graad van Provoost en Rechter (7º)
Rituaal voor de graad van Intendant der Gebouwen (8º)
Rituaal voor de graad van Uitverkorene der Negen (9º)
Rituale e Istruzionde per il Fratello Cavaliere dei IX (9º, italiaans)
Communicatiegraden 9º, 10º, 11º en 12º (NL - Le Droit Humain, 2005)
Rituaal voor de graad van Uitverkorene der Vijftien (10º)
Rituaal voor de graad van Verheven Uitverkorene (11º)
Rituaal voor de graad van Grootmeester Architect (12º)
Rituaal voor de graad van Ridder van het Koninklijk Gewelf (13º)
Rituaal voor de graad van Ridder van het Koninklijk Gewelf (13º, NL - Le Droit Humain, 2005)
Rituaal voor de graad van Volmaakt Uitverkoren Groot Schot (14º)
Rituaal voor de Graad van Groot Schot van het Heilig Graf, Groot Uitverkoren Verheven Metselaar (14º, NL - Le Droit Humain, 2005)
Rituaal voor de graad van Ridder van de Degen en van het Oosten (15º)
Rituaal voor de graad van Knight of the East, of the Sword or of the Eagle (15º, amerikaans, eind 20e eeuw)
Rituaal voor de graad van Prins van Jeruzalem (16º)
Rituaal voor de graad van Ridder van het Oosten en van het Westen (17º)
Ritual for the Knight of the East and West (17º, canadees)
Rituaal voor de graad van Ridder van het Rozekruis (18º)
Rituaal voor den 18en graad Rozekruis (Le Droit Humain - Gemengde Vrijmetselarij)
Ceremonies of a Chapter of Prince Rose Croix of Heredom (18º, engels)
Rituaal voor de graad van Groot-Hogepriester (19º)
Ritual for the Degree of Grand Pontiff (19º canadees)
Rituaal voor de graad van Grootmeester van de Symbolieke Loges (20º)
Rituaal voor de graad van Noachiet of Pruisisch Ridder (21º)
Rituaal voor de graad van Ridder van de Koninklijke Bijl, Prins van Libanon (22º)
Rituaal voor de graad van Overste van de Tabernakel (23º)
Rituaal voor de graad van Prins van de Tabernakel (24º)
Ritual for Prince of the Tabernacle (24º, american)
Rituaal voor de graad van Ridder van de Koperen Slang (25º)
Rituaal voor de graad van Heer van Mededogen (26º)
Rituaal voor de graad van Commandeur van de Tempel (27º)
Rituaal voor de graad van Ridder van de Zon, Prins Adept (28º)
Rituaal voor de graad van Ridder van Sint Andreas van Schotland (29º)
Rituaal voor de graad van Ridder Kadosh, Ridder van de Zwart-Witte Adelaar (30º)
Ceremony for Grand Elect Knight Kadosh (30º, amerikaans)
Rituaal voor de graad van Grootinspecteur-Inquisiteur-Commandeur (31º)
Ritual for Grand Inspector Inquisitor Commander (31º, amerikaans)
Ritual for Grand Inspector Inquisitor Commander (31º, schots)
Rituaal voor de graad van Sublieme Prins van het Koninklijk Geheim (32º)
Ritual for the Thirty-Second Degree: Sublime Prince of the Royal Secret (amerikaans)
Ritual for the Thirty-Second Degree: Sublime Prince of the Royal Secret (canadees, 1975)
Ritual for Sublime and Valiant Prince of the Royal Secret (32º, schots)
Rituaal voor de graad van Soeverein Groot-Inspecteur Generaal (33º)

York Ritus

Mark Master (Iowa, 2001)
Mark Master (Indiana 1952)
Past Master (Iowa, 2001)
Past Master (Indiana 1952)
Most Excellent Master (Iowa, 2001)
Most Excellent Master (Indiana 1952)
Royal Arch Mason (Iowa, 2001)
Royal Arch Mason (Indiana 1952)
Royal Master (Iowa, 2001)
Select Master (Iowa, 2001)
Super Excellent Master (Iowa, 2001)
Feast of Belshazzar: An Optical Amplification of the Super Excellent Master Degree (2002)
Order of the Red Cross (Iowa, 2001)
Order of the Knights of Malta (Iowa, 2001)
Knight Templars (Iowa, 2001)


Royal and Select Masters

Rituaal voor de verheffing tot Select Master
Rituaal voor de verheffing tot Royal Master
Rituaal voor de verheffing tot Most Excellent Master
Rituaal voor de verheffing tot Super Excellent Master
Rituaal voor de graad van Thrice Illustrious Master

Toegevoegde ritualen:

Installatie van een Meester

Merkmeesters

Rituaal voor de bevordering tot Merkmeester (nederlands)
Rituaal voor de Merkgraad (Le Droit Humain - Gemengde Vrijmetselarij)
Rituaal voor de bevordering tot Merkmeester (engels)
Rituaal voor de verheffing tot de Royal Ark Mariner-Graad (engels)
Rituaal voor de verheffing tot de Royal Ark Mariner-Graad (nederlands)

Toegevoegde ritualen:

Installatie van een Meester van een Merk-Loge (engels)

Installatie van een Zeer Achtbaar Merkmeester (Le Droit Humain - Gemengde Vrijmetselarij)
Installatie van een Commandeur van een R.A.M.-Loge (engels)

Orde van de Tempelridders

Rituaal voor de graad Ridder van de Tempel en van het Heilig Graf (nederlands)
Rituaal voor de graad Ridder van de Tempel en van het Heilig Graf (engels)
Rituaal voor de graad Knight Hospitaller of St. John of Jerusalem. Palestine, Rhodes and Malta (engels)

Toegevoegde ritualen:

Installatie van een Eminent Preceptor (engels)
Installatie van een Eminent Prior (engels)

Red Cross of Constantine

Rituaal voor de graad van Knight of the Red Cross of Constantine
Rituaal voor de graad van Knight of the Holy Sepulchre
Rituaal voor de graad van Knight of St. John the Evangelist

Toegevoegde ritualen:
Rituaal voor de Priest-Mason Degree of Viceroy
Rituaal voor de Princes-Mason Degree of Sovereign

Holy Royal Arch Knight Templar Priests

Rituaal voor de graad Holy Royal Arch Knight Templar Priest
Rituaal voor de installatie van een Hoge Priester

Order of the Secret Monitor

Secret Monitor
Prince
Supreme Ruler

Order of the Allied Masonic Degrees

St. Lawrence the Martyr
Knight of Constantinople
Grand Tiler of Solomon
Red Cross of Babylon
Grand High Priest
Installation of a Master in the Degree of St. Lawrence the Martyr

Order of Knight Masons

Knight of the Sword
Knight of the East
Knight of the East and West
Installation of Officers

York Rite Sovereign College of North-America

Ritual of Knight of York

Knights of York Cross of Honour

Initiation Ritual
Ceremony of Installation of Officers in a Priory

Societas Rosicruciana in Anglia

Zelator (1995)
Zelator (2005)
Theoricus (1994)
Theoricus (2005)
Practicus (1995)
Practicus (2005)
Philosophus (2005)
Adeptus Minor (2005)
Adeptus Major (2005)
Adeptus Exemptus (2005)
Magister
Magus

Societas Rosicruciana in Scotia

Zelator
Theoricus
Practicus
Philosophus
Adeptus Minor
Adeptus Major
Adeptus Exemptus
Magister
Magus

Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis

openings- en sluitingsceremonie voor bijeenkomsten
Zelator
Theoricus
Theoricus
Philosophus
Adeptus Minor
Adeptus Major
Adeptus Exemptus
Magister
Magus

Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte

Ritual

Masonic Order of Athelstan

Instruction of a Candidate

August Order of Light

Ritual for the First Degree
Passing of Garuda Ceremony
Ceremony of the Autumnal Equinox

Order of St. Thomas of Acon

Initiation Ritual
Installation Ritual of a Worthy Master

Ritus van Memphis-Misraïm

1º Apprentice
2º Companion
3º Master
4º Secret Master
5º Perfect Master
6º Intimate Secretary
7º Provost and Judge
8º Intendant of the Buildings
9º Master Elect of Nine
10º Illustrious Elect of Fifteen
11º Sublime Prince Elect
12º Grand Master Architect
13º Royal Arch
14º Grand Elect Perfect and Sublime Master
15º Knight of the East or the Sword
16º Prince of Jerusalem
17º Knight of the East and the West
18º Knight of the Rose Cross
19º Grand Pontiff
20º Knight of the Temple
21º Patriarch Noachite
22º Knight of the Royal Axe
23º Chief of the Tabernacle
24º Prince of the Tabernacle
25º Knight of the Brazen Serpent
26º Prince of Mercy
27º Commander of the Temple
28º Knight of the Sun, or Prince Adept
29º Knight of St. Andrew
30º Grand Elected Knight of Kadosh
31º Grand Inspector Inquisitor Commander
32º Sublime Prince of the Royal Secret
33º Sovereign Grand Inspector General
34º Knight of Scandinavia
35º Knight of the Temple
36º Sublime Negociant
37º Knight of Shota (Sage of Truth)
38º Sublime Elect of Truth (The Red Eagle)
39º Grand Elect of the Aeons
40º Sage Savaiste (Perfect Sage)
41º Knight of the Arch of Seven Colours
42º Prince of Light
43º Sublime Hermetic Sage (Hermetic Philosopher)
44º Prince of the Zodiac
45º Sublime Sage of the Mysteries
46º Sublime Pastor of the Huts
47º Knight of the Seven Stars
48º Sublime Guardian of the Sacred Mount
49º Sublime Sage of the Pyramids
50º Sublime Philosopher of Samothrace
51º Sublime Titan of the Caucasus
52º Sage of the Labyrinth
53º Knight or Sage of the Phoenix
54º Sublime Scalde
55º Sublime Orphic Doctor
56º Pontiff, of Sage of Cadmia
57º Sublime Magus
58º Sage, or Prince Brahmine
59º Sublime Sage, or Grand Pontiff of Ogygia
60º Sublime Guardian of the Three Fires
61º Sublime Unknown Philosopher
62º Sublime Sage of Eulisis
63º Sublime Kawi
64º Sage of Mythras
65º Guardian of Sanctuary - Grand Installator
66º Grand Architect of the Mysterious City - Grand Consecrator
67º Guardian of the Incommunicable Name - Grand Eulogist
68º Patriarch of Truth
69º Knight or Sage of the Golden Branch of Eleusis
70º Prince of Light, or Patriarch of the Planispheres
71º Patriarch of the Sacred Vedas
72º Sublime Master of Wisdom
73º Patriarch, or Doctor of the Sacred Fire
74º Sublime Master of the Stoka
75º Knight Commandel of the Lybic Chain
76º Interpreter of Hieroglyphics, of Patriarch of Isis
77º Sublime Knight or Sage Theosopher
78º Grand Pontiff of the Thebiad
79º Knight, or Sage of the Redoubtable Sada
80º Sublime Elect of the Sanctuary of Mazias
81º Intendent Regulator, or Patriarch of Memphis
82º Grand Elect of the Temple of Midgard
83º Sublime Elect of the Valley of Oddy
84º Patriarch or Doctor of the Izeds
85º Sublime Sage, or Knight of Kneph
86º Sublime Philosopher of the Valley of Kab
87º Sublime Prince of Masonry
88º Grand Elect of the Sacred Curtain
89º Patriarch of the Mystic City
90º Sublime Master of the Great Work
91º Grand Defender
92º Grand Catechist
93º Regulator General
94º Prince of Memphis, or Grand Administrator
95ºGrand Conservator
96º Grand and Puissant Sovereign of the Order
97º Deputy International Grand Master
98º International Grand Master
99º Grand Hierophant

Mystic Order of Veiled Prophets of the Enchanted Realm - Grotto

Ritual for Conferring the Order of Veiled Prophet
Installation Ceremonies

Order of Quetzalcoatl

Ritual for Artisan Degree
Ritual for Master Artisan Degree

Ancient Order of the Nobles of the Mystic Shrine

Ritual

Ancient Egyptian Order of Sciots

Initiation Ritual

Royal Order of Jesters

Initiation Ritual

Tall Cedars of Lebanon

Initiation
Sidonian Degree

Ancient Toltec Rite

Cloister Degree
Chapter Degree
Council Degree
Installation of Officers

National Sojourners

Order of Ceremonies

Heroes of '76

Initiation Ritual

Knights of the Palm-Tree

Initiation Ritual

Social Order of the Beauceant

Initiation
Installation of Officers

Order of DeMolay

Initiatory Degree
DeMolay Degree
Degree of Chevalier
Order of Knighthood
Order of Ebon

Order of the Builders

Apprentice Degree
Builders' Degree

Fraternal Order of Eyes

Ritual of the First or Left Eye Degree
Ritual of the Second or Right Eye Degree
Ritual of the Third or Master's Degree

National Order of Trailmasters

Inititation

Adoptive Rite

1° Adoptive Apprentice
2° Companion
3° Mistress
4° Perfect Mistress
5° Sublime Elect
6° Dame Ecossais
7° Grand Elect, or French Dame
8° Lady of the Dove
9° Lady of the Rose Cross
10° Adonaite Mistress
11° Perfect Venerable Adonaite Mistress
12° Crowned Princess, or Sovereign Mistress.

Order of the Eastern Star

Initiation
Queen of the South

Order of the Golden Chain

Initiation Ritual

Order of the Golden Circle

Initiation

Order of the Amaranth

Initiation

Heroines of Jericho

Master Mason's Daughter
True Kinsman
Heroine of Jericho

Royal Arch Widow

Initiation Ritual

Order of the True Kindred

True Kindred Degree
Installation Ceremonies

International Order of Job's Daughters

Initiation

Order of the Rainbow for Girls

Initiation
Ritual of the Grand Cross of Color

Order of Bees for Boyas and Girls

Initiation Ritual

Organization of Triangles

Ritual of the Hexagon Degree
Ritual of the Rose Degree
Ritual of the Six Point Candle Degree

Sunbeam Fraternity

Initiation Ritual

Daughters of Isis

Initiation
Initiation Daughters of Osiris and Isis

Ancient Arabic Order of Daughters of the Sphinx

Fraternal Degree
Queen Esther Degree
Sphinx Degree

Daughters of the Nile

Initiation

Daughters of Mokanna

Initiation

Ladies' Oriental Shrine of North America

Initiation

White Shrine of Jerusalem

Initiation

Rose of Seven Seals

Initiation

Vereniging van Vrouwen van Vrijmetselaren

Inwijdingsrituaal

Mechanics

Pink Degree
Scarlet Degree
Green Degree
Blue Degree
Red Knight Degree
White Degree

Junior Order of American Mechanics

Ritual of the First, or Degree of Virtue (1909)
Ritual of the Second, or Degree of Liberty (1909)
Ritual of the Third, or Degree of Patriotism (1909)

United American Mechanics

Ritual of the First, or Degree of Virtue (1958)
Ritual of the Second, or Degree of Liberty (1958)
Ritual of the Third, or Degree of Patriotism (1958)

Daughters of America

Initiation Ritual


Non-Masonic orders:


Achei Brith and the Shield of Abraham

Ritual in the Second Degree

Ahepa

Initiation Ritual

Daughters of Penelope - Initiation Ritual

Alaska Yukon Pioneers

Initiation Ritual

Alianza Hispano-Americana

Iniciacion

Amalgamated Association of the Iron, Steel & Tin Workers of America

Initiation Ritual

Amalgamated Association of Street and Electric Railway Employes of America

Initiation

American Labor Union

Initiation Ritual

American Legion

Initiation Ceremony

American Nobles

Initiation Ritual

American Patriotic League

Ritual

American War Mothers

Initiation Ritual

Ancient Egyptian Order Mystic Oriental Sons

Initiation

Ancient and Illustrious Order Knights of Malta

Knight of Malta

Black

Scarlet

Mark

Blue

Blueman Master Builder

White

Apron Green

Knight of the Green

Gold

Priestly Pass

Ancient Order of Druids

Primitive Degree Ritual

Royal Arch Degree Ritual

Ancient Order of Gleaners

Introductory (1st) Degree

Adoption (2nd) Degree

Ancient Order of Hibernians

Initiation Ritual

Ancient Order of Knights of the Mystic Chain

Degree of Knighthood
Degree of Mystery
Degree of Chivalry

Ancient Order of the Pyramids

Ritual of the Mysteries of Isis
Ritual of the Mysteries of Osiris

Ancient Order of United Workmen

Initiation Ritual
Juvenile Ritual

Anti-Horse Thief Association

Ritual

Anti-Thief Association

Ritual of the Ladies Auxiliary

Archers of the Egyptian Prince

Initiation Ritual

Arctic Brotherhood

Initiation Ritual

Argonauts

Ritual of the First and Second Degree

Artisans' Order of Mutual Protection

Initiation Ritual

Artus, Order of

Initiation Ritual

Ben Hur Life Association

Court Degree Initiation Ritual
Junior Ritual of the Ben Hur Junior Order

Benevolent Order of Deer

Ritual of the Degree of Fraternity
Ritual of the Degree of Purity
Ritual of the Degree of Service

Benevolent Protective Herd of Buffaloes of America

Ritual of the First or Secret Degree
Ritual of the Second or Prairie Degree
Ritual of the Third or Union Degree

Benevolent and Protective Order of Elks

Initiation
Initiation in the Supreme Emblem Club

Brotherhood of American Yeomen

Initiatory Ceremony

Brotherhood of Locomotive Firemen and Enginemen

Initiation Ritual

Brotherhood of Maintenance-of-Way Employees

Initiation Ritual

Brotherhood of Painters, Decorators and Paperhangers of America

Initiation Ritual

Brotherhood of Railroad Trainmen

Initiation Ritual

Brotherhood of Railway and Steamship Clerks, Freight Handlers, Express and Station Employes

Initiation Ritual

Brotherhood of Railway Clerks

Initiation Ritual

Brotherhood of St. Paul

Ritual of the First Degree or Order of Jerusalem
Ritual of the Second Degree or Order of Damascus
Ritual of the Third Degree or Order of Rome

Carolina Negro Farmers and Educational Co-Operative Union of America

Initiation Ritual

Colored Farmers’ National Alliance and Co-operative Union

Initiation Ritual

Concatenated Order of Hoo-Hoo

Initiation Ritual

Council of Malta

Initiation Ritual

Court of Honor

Initiation Ritual

Czecho-Slovak Protective Society

Initiation Ritual

Czechoslovak Society of America

Initiation Ritual

Danish Brotherhood

Initiation Ritual

Daughters of Norway, Order of

Initiation Ritual (norwegian)

Daughters of Union Veterans of the Civil War

Initiation Ritual

Delta Sigma Delta Fraternity, Supreme Chapter of

Initiation Ritual

Deutsche Orden der Harugari

Ritual of the Initiatory Degree
Ritual of the First Degree
Ritual of the Second Degree
Ritual of the Third Degree

Disabled American Veterans

Initiation Ritual
Initiation Ritual of the Auxiliary
Ritual of the Junior Meeting of the Auxiliary

Dramatic Order Knights of Khorassan

Initiation Ritual

Dramatic Order Knights of Omar

Initiation Ritual

Druggist-Ware Glass Blowers' League of the U.S.

Initiation Ritual

E Clampus Vitus

Initiation

Equitable Aid Union

Initiation

Equitable Fraternal Union

Ritual of the Adoption Ceremony for the Initiation of Men and Women
Ritual of the E.F.U. Ceremony for Initiation of Men Only

Farmers Allinace of America

Initiation Ritual

Federated Association of Wiredrawers

Initiation Ritual

Fenian Brotherhood

Initiation Ritual

Fleet Reserve Association

Initiation Ritual of the Ladies Auxiliary

Foresters

Ceremony of Initiation Ancient Order of Foresters
Initiation Ritual of the Companions of the Forest of America
Ritual of Initiation Independent Order of Foresters
Ritual of the Juvenile Foresters (IOF)
Ritual of Exaltation into the Royal Foresters (IOF)
Ceremonial of the Catholic Order of Foresters
Initiation Ritual Foresters of America

Fraternal Aid Union

Initiation Ritual

Fraternal Order of American Lions

Ritual for Subordinate Dens (all 3 Degrees)

Fraternal Order of Eagles

Initiatory Ceremony

Fraternal Order of the Free

Initiation Ritual

Fraternal Order of Lions

Ritual of the First Degree
Ritual of the Second Degree
Ritual of the Third Degree

Fraternal Order of Police

Initiation Ritual

Fraternal Tribunes

Initiation Ritual

Grand Army of the Republic

Initiation Ritual
Initiation Ritual of the Ladies of the Grand Army of the Republic

Grand and Noble Order of Button Busters

Apprentice
Journeyman

Grand Order of the Orient

Initiation Ritual

Grand United Order of Brothers and Sisters of Love and Charity of the United States and the Grand Republic of Liberia

Initiation Ritual

Grand United Order of Moses

Ritual of the Initiatory or First Degree
Ritual of the Deliverance or Second Degree
Ritual of the Beauty or Third Degree
Ritual of the Passover or Fourth Degree
Ritual of the Law or Fifth Degree

Grand United Order of Odd Fellows

Ritual of the Juvenile Society

Grand United Order of True Reformers

Ritual of the First or Faith Degree
Ritual of the Second, or Hope Degree
Ritual of the Third Degree of Degree of Charity
Ritual of the Fourth of Friendship Degree
Ritual of the Fifth or Loyal Degree
Ritual of the Sixth or Reformers' Degree

Great Order of the Crusaders of Purgatory

Ritual of the First Degree - Nex Vita

Great Southern Fraternal Union

Ritual of the First Degree of Adoption
Ritual of the Second or Advanced Degree
Ritual of the Third or Junior Degree
Ritual of the Fourth Degree

Homesteaders

Ritual of Adoption

Honorable Order of the Blue Goose, International

Initiatory Ceremony

I.C.S. Fraternity of the World

Ritual of the Matriculate Degree

Imperial Order of the Illustrious Deep

A Burlesque Initiation for Men

Improved, Benevolent, Protective Order of Elks of the World

Initiation Ritual

Improved Order of Heptasophs

Initiation Ritual

Improved Order of Lions

Initiation Ritual

Improved Order of Red Men

Adoption Degree

Warrior's Degree

Chief's Degree

Degree of Pocahontas

Haymakers' Degree

Degree of Anona

Brown's New Ritual : A Rib-Cracking Burlesque

Improved Order of Shepherds & Daughters of Bethlehem

Initiation Ritual

Independent Afro-American Relief Union

Initiation Ritual

Independent Order of B'nai B'rith

Initiation Ritual, UK, 1926

Independent Order of Odd Fellows

Inwijdende Graad: Graad der Reinheid
1e Logegraad: Graad der Vriendschap
2e Logegraad: Graad der Liefde
3e Logegraad: Graad der Waarheid
1e Kampementsgraad: Patriarch (1909)
1e Kampementsgraad: Patriarch (1996)
2e Kampementsgraad: Gulden Regel (1909)
2e Kampementsgraad: Gulden Regel (1996)
3e Kampementsgraad: Koninklijk Purper (1909)
3e Kampementsgraad: Koninklijk Purper (1996)
Rebekah-Graad
Rituaal voor de Graad van Patriarchs Militant (1954)
Rituaal voor de Graad van Patriarchs Militant (1997)
Rituaal voor de Uniformed Patriarchs
Ceremonies for Conferring the Grand Decoration of Chivalry on a Chevalier
Ceremonies for Conferring the Grand Decoration of Chivalry on a Lady
Rituaal voor de Ladies' Militant
Rituaal voor een Juvenile Lodge
Rituaal voor de installatie van een Kampement
Rituaal voor de installatie van officieren van een Kampement
Rituaal voor een begrafenisceremonie
Rituaal voor de Installatie van een Loge: Zitting met alleen Broederen
Theta Rho Girls' Club
Ladies of the Orient - Royal Zuana
zie ook Oriental Order of Humility

Independent Order of Rechabites - Salford Unity

Tent Ritual of the Salford Unity
Juvenile Tent Ritual of the Salford Unity

Independent Order of St. Luke

Ritual

Independent Order of Vikings

Intagnings Ceremoni

Independent Order of Workingmen

Ritual of the Initiatory Degree
Ritual of the First, or Workman's Degree
Ritual of the Second, or Master Workman's Degree
Ritual of the Third, or Friendship Degree

Industrial Workers of the World

Initiation Ritual

International Association of Machinists and Aerospace Workers

Ritual

International Association of Railway Employees

Ritual

International Association of Steam, Hot Water and Power Pipe Fitters and Helpers

Ritual

International Brotherhood of Boiler Makers, and Iron Ship Builders

Initiation Ritual

International Hod Carriers’ Building and Common Laborers’ Union of America

Initiation Ritual

International Longshoremen, Marine and Transportworkers' Association

Initiation Ritual

Iron Molders' Union of North America

Initiation Ritual

Knights and Daughters of Tabor see Twelve, International Order of,

Knights and Ladies of Honor

Initiation Ritual

Knights and Ladies of Security

Initiation

Knights and Ladies of the Golden Rule

Initiation

Knights of the Ancient Essenic Order

First Degree
Second Degree
Third Degree

Knights of Columbus

Admission
Formation
Knighthood

Knights of the Golden Eagle

Pilgrim
Knight
Crusader

Knights of Honor

Ritual of the Degree of Infancy
Ritual of the Degree of Youth
Ritual of the Degree of Manhood
Ritual of the First Degree of the Uniform Rank
Ritual of the Second Degree of the Uniform Rank : Knighting

Knights of Jerusalem

Ritual of the Apprentice Degree
Ritual of the Master's Degree

Knights of the Maccabees of the World

Rituaal van de eerste graad of Degree of Protection
Rituaal van de tweede graad of Degree of Friendship
Rituaal van de derde graad of Degree of Loyalty

Knights of Pythias

Page
Esquire
Knight
Uniform Rank - Rank of Loyalty
zie ook Dramatic Order Knights of Khorassan
zie ook Dramatic Order Knights of Omar
zie ook Nomads of Avrudaka
zie ook Order of Calanthe
zie ook Pythian Sunshine Girls
zie ook Princes of Syracuse

Knights of the Royal Arch

Initiation

Knights of St. Crispin

Initiation Ritual

Knights of Venus

Initiation
Degree of Perfection

Knights of Zion

Initiation

Knights of the Zoroasters, Sublime Order of the

Initiation Rituals (three degrees)

Know Nothing Lodges

Ritual of the First Degree Council
Ritual of the Second Degree Council
Ritual of the Third Degree Council

Ladies of the American Buffaloes

Initiation Ritual

Legion of Spanish War Veterans

Initiation

Lions of the World

Jungle Ritual

Loyal Americans of the Republic

Ritual of the Fraternal Degree

Loyal Guard

Initiation

Loyal Mystic Legion

Initiation

Loyal Orange Association

Orange Degree
Blue Degree
Royal Arch Purple Degree
Royal Scarlet Order

Loyal Order of the Golden Heart of the World

Ritual of the First Degree of Male Lodges

Loyal Order of Jonathan and David

First Degree Ritual
Second Degree Ritual
Third Degree Ritual

Loyal Order of the Moose

Initiation
Ritual of the Second Degree or Mooseheart Legion of the World
Ritual of the Degree of Purity
Ritual for the Advancement of Members to the Degree of Aid

Machinists and Blacksmiths Union

Initiation Ritual

Methodist Order of Knights

Ritual of the First or Page's Degree
Ritual of the Second or Esquire's Degree
Ritual of the Third or Knight's Degree
Ritual of the Fourth or Officer's Degree

Military Order of the Cootie

Incubation Ritual or First Degree
Transformation Ritual or Second Degree
Aggravation Ritual or Third Degree

Military Order of the Serpent

Ritual of the Degree of Khatapunan

Modern Woodmen of America

Initiation
Junior Ritual

Munchers of the Hard Tack

Ritual of the First Degree
Ritual of the Second Degree
Ritual of the Third Degree

Mystic Legion

Ritual of the Business Degree

Mystic Order of Ravens of the Universe

Initiation Ritual

Mystic Workers of the World

Initiation Ritual
Ritual of the Motive Degree

National Benevolent Society

Initiation Ritual
Ritual of the Sublime Degree of Benevolence

National Protective Legion of Waverly N.Y.

Initiation Ritual

National Window Glass Workers

Initiation Ritual

Native Sons of Oregon

Initiation Ritual

New England Order of Protection

Initiation Ritual

Nomads of Avrudaka

Samhita (Initiation Ritual)

Ohio State Protective Association

Initiation Ritual

Order of American Farmers and Mechanics

Ritual of the First Degree
Ritual of the Second Degree or the Degree of My Neighbor

Order of Bees

Ritual of the First Degree - Benevolence
Ritual of the Second Degree - Thrift
Ritual of the Third Degree - Co-operation

Order of the Black Cross / Order of Messiah

Ritual for the Messengers

Order of Calanthe

Ritual of the First Degree or Degree of Fidelity
Ritual of the Second Degree or Degree of Harmony
Ritual of the Third Degree or Degree of Love
Initiation Ritual of the Juvenile Department

Order of Columbus

Initiation Ritual

Order of the Iron Hall

Initiation Ritual

Order of the Iroquois

Initiation Ritual

Order Italian Sons and Daughters of America

Initiation

Order of the Maccabees

Initiatory Ceremony

Ordre Martiniste

Associé
Mystique
Supérieur Inconnu

Order of Mermaids and Neptunes

Initiation Ritual

Order of Owls

Ritual of the First Degree, Male Nest

Order of Red Eagles

Adoption Degree Red Eagles - Supreme Council

Order of Scottish Clans

Subordinate Ritual

Order of Seven Wise Men

Ritual of Grand Conclave Work

Order of Sleeping Car Conductors

Initiation Ritual

Order of Tonti

Initiation Ritual

Order of Tyrian Knights

Rank of Neophyte
Emerald Rank - Rank of Votary
Orange Rank - Rank of Knight

Order of White Knights

Ritual in the First Degree

Ordo Templi Orientis

0° Minerval
I° Man & Brother
II° Magician
III° Master Magician
IV° Perfect Magician & Companion of the Holy Royal Arch of Enoch
V° Sovereign Prince Rose-Croix
VI° Illustrious Knight Templar of the Order of Kadosch, and Companion of the Holy Graal
VII° Secret Instructions
VIII° Secret Instructions
IX° Secret Instructions

Oriental Order of Humility and Merry Haymakers

Initiation Ritual

Ritual of the 43rd Degree or Degree of Reflection and Meditation

Patriotic Order of Americans

Initiatory Ritual

Patriotic Order Sons of America

Ritual for the Red Degree (1891)
Ritual for the White Degree (1891)
Ritual for the Blue Degree (1891)
Initiation Ritual (1948)

Patriots of America

Initiation Ritual

Patrons of Husbandry - Grangers

1st Degree - Preparation
2nd Degree - Culture
3rd Degree - Harvest
4th Degree - Home
5th Degree - Pomona
Initiation Ritual of the Juvenile Granges

Patrons of Industry of North America

Initiation Ritual

Pinalesic Order of Sacred Cedars

Ceremony of Erection

Pioneers of Alaska

Initiation Ritual

Pioneers' Life Association

Initiation Ritual

The Praetorians

Ritual of the Praetorian Degree
Ritual of the Ladies' Degree

Princes of Bagdad

Initiation Ritual

Princes of Syracuse

Initiation Ritual

Progressive Endowment Guild of America

Initiation Ritual

Progressive & Protective Order Buffaloes of America

Initiatory Degree

Protected Homes of America

Initiation Ritual

Provident Fraternity

Initiation Ritual

Pythian Sunshine Girls

Initiation Ritual

Railway Conductors of America, Order of

Initiation Ritual
Initiation Ritual of the Ladies' Auxiliary

Resolute Sisters of Nemesis

A Burlesque Initiation for Women

Royal Antediluvian Order of Buffaloes

1st Degree (Initiation)
2nd Degree (Primo)
3rd Degree (Knight of the Order of Merit)
4th Degree (Roll of Honour)

Royal Arcanum

Initiation Ritual

Royal Circle of Friends of the World

Initiation Ritual

Royal Family of Heroes and Heroines of Friendship

Initiation Ritual

Royal Highlanders

Building a Tower
Fraternal Degree

Royal Neighbors of America

Initiation Ritual

Royal Templars of Temperance

Ritual

Royal Tribe of Joseph

Initiation Ritual

Scandinavian Brotherhood

Initiation Ritual

Scandinavian Fraternity

Initiation Ritual

Scandinavian Sisterhood

Ritual and Order of Business

Security Benefit Association

Initiation Ritual

Sheet Metal Workers' International Association

Initiation Ritual

Sisters of the Mysterious Ten

Ritual of the First Degree of the Sisters of the Mysterious Ten
Ritual of the Second or Mercy Degree of the Sisters of the Mysterious Ten
Ritual of the Third or Royal House or Queen Esther Degree of the Sisters of the Mysterious Ten

Sleeping Car Employes, Order of

Initiation Ritual

Sons and Daughters of King Solomon of South Carolina

Initiation Ritual

Sons and Daughters of Liberty

Initiation Ritual

Sons of Benjamin, Independent Order

Initiation Ritual

Sons of Hermann, Order of

Initiation Ritual

Sons of Italy, Order of

Initiation Ritual

Sons of Jacob, Independent Order

Ritual

Sons of Jonadab, Order of

Initiation Ritual

Sons of Norway, Order

Ritual for Første Grad
Initiation Ritual

Sons of St. George, Order of

Initiation Ritual

Sons of Temperance

Initiation Ritual
Ritual of the Love Degree
Ritual of the Degree of Purity
Ritual of the Degree of Fidelity
Enlistment Ceremonies of the Loyal Crusaders

Southern Woodmen

Ritual of the Adoption Degree

Sovereigns of Industry

Initiation Ritual

Star of Bethlehem

First Three Subordinate Degrees of the Independent United Order of the Star of Bethlehem

Twelve, International Order of, Knights and Daughters of Tabor

Ritual of the First Degree, Knights of Tabor
Ritual of the Second Degree - The Dalmon Lock, Knights of Tabor
Ritual of the Third or Key Knight's Degree, Knights of Tabor
Ritual of the Fourth Degree or Uniform Rank, Knights of Tabor
Degree of Adoption, Daughters of the Tabernacle
Degree of Advance, Daughters of the Tabernacle
Sealed Daughter's Degree, Daughters of the Tabernacle
Ritual of Saba Meroe, Daughters of Tabor

Twentieth Century Orient / Order of the Grand Orient

Initiation Ritual

Uncle Sam's Eagles

Initiation Ritual

Union League of America

Initiation Ritual

Union Saint-Jean-Baptiste d'Amérique

Initiation Ritual

United Ancient Order of Druids

Initiation Ritual
Royal Arch Chapter Ritual
Ritual of the Juvenile Branch

United Association of Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry

Initiation Ritual

United Brotherhood
See Fenian Brotherhood

United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America

Initiation Ritual
Ritual of the Ladies' Auxiliary Unions

United Commercial Travelers of America, Order of

Initiation Ritual

United Glass and Cermaic Workers of North America

Initiation Ritual

United Order of Ethiopia

Initiation Ritual

United Order of True Reformers

Initiation Ritual

United Sons of Vulcan

Initiation
Initiatory Ritual

Veterans of Foreign Wars

Initiation Ritual

Wise Men of America

Ritual of the Initiatory Degree
Ritual of the First Degree
Ritual of the Second Degree
Ritual of the Third Degree

Woodmen of the World

Ceremony of Introduction in the Protection Degree

Voor een groot aantal rituaal-teksten die niet op deze site gepubliceerd zijn verwijzen wij u naar onze CD-Roms

Alle Ritualen zijn geheel te lezen op onder genoemde website. Vele lugubere zaken vind men daar.Ook de rituelen in de rangen en standen tot de 99ste graad!

Bron:
http://www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/ritualen.html

 

Lees de boeken "De matrix van het systeem"
Deze boeken beschrijven wat er achter de vrijmetselarij zit:
Title: De MATRIX van het systeem deel 1.
ISBN 978-1-291-88840-9 
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Matrix1_download.pdf
File size 2.8 MB
Title: De MATRIX van het systeem deel 2.
ISBN 978-1-291-88841-6        
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Matrix2_download.pdf 
File size 3.7 MB 

 

All ritualen can be downloaded drom this page"

http://www.place4free.com/Downloads/Freebooks_interesting.htm

 

 

Simple rituals from a society called Freemason.

Piers Gaveston Society: The elite Oxford University club at the centre of claims David Cameron put his genitals in a dead pig

The secretive 'sex and drugs' club is in the news following the allegations

The Piers Gaveston Society has been described by high-society magazine Tatler as probably the “coolest” of the Oxford University drinking clubs.

The club, supposedly named after the favourite and supposed lover of King Edward II, is said to host wild parties which in the past have involved mass drug-taking and live sex shows, certainly mark it down as among the most debauched, in a crowded field.

Now, like the Bullingdon Club before it, it is in the news because of an alleged association with David Cameron – and lurid claims of an initiation ceremony allegedly involving a dead pig.

In their new book on Cameron, serialised in the Daily Mail, Lord Ashcroft and Isabel Oakeshott quote a former MP and “distinguished” contemporary from the prime minister’s time at Brasenose College, Oxford, between 1985-88. The source, now said to be an MP, reportedly claims that “the future PM inserted a private part of his anatomy into the animal’s mouth”.

The source even alleges there is photographic evidence of the ceremony, it is claimed. But when the authors contacted the person said to own the picture, they did not get a response, the Mail reports.
READ MORE: Downing Street stays silent over claims David Cameron put genitals in a dead pig's mouth while at Oxford University
David Cameron feud with Lord Ashcroft: PM 'indulged in drug taking and debauchery', billionaire donor claims in new book

Despite being named after Piers Gaveston, First Earl of Cornwall, who died at the hands of angry noblemen in 1312, the club was founded only in 1977.

It is highly secretive and is said to have only 12 members, all of them good-looking public schoolboys. Their motto is "Fane non memini ne audisse unum alterum ita dilixisse" - which roughly translated is: "Truly, none remember hearing of a man enjoying another so much."

Lord Ashcroft fell out with the Prime Minister after he was passed over for a leading role in the Coalition Government Lord Ashcroft fell out with the Prime Minister after he was passed over for a leading role in the Coalition Government Aside from quaffing champagne and eating caviar, the centrepiece of the ‘Piers Gav’ social calendar is its summer ball. Each member invites 20 guests, who are bussed out to a secret location for a party that on occasion has been described as “a well organised orgy”.

Guests – men wearing drag, women ‘hooker’ costumers – are bussed out to a secret location, often a country mansion, for an evening of bizarre rituals, drugs, pumping dancing music and sexual excess.

One year, party-goers were reportedly blindfolded and arrived at the venue to witness a live sex show, with drugs of all kinds alleged to have been freely available.

The degrees of excess have apparently waxed and waned over the years, however: one event in the early 2000s is said to have resembled a candlelit drum and bass rave in a damp field.

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/piers-gaveston-society-the-elite-oxford-university-club-at-the-centre-of-claims-david-cameron-put-his-genitals-in-a-dead-pig-10510602.html?cmpid=facebook-post

Freemason

 

 

Een typische lezing van een Freemason

Prinses Irene: Onze relatie met de natuur

Herzberglezing Het werken aan een betere wereld, in harmonie met de natuur, is ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat betoogde prinses Irene in de 26ste Abel Herzberglezing, een gezamenlijk initiatief van Trouw en de Rode Hoed.

Voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis zijn we getuige van een wereldwijde verstoring van de biologische fundamenten van de aarde. En wij als mensheid zijn daar medeverantwoordelijk voor. Wij voelen noch weten ons een onderdeel van de aarde en hebben ons buiten en boven de natuur geplaatst. Deze scheiding is een afschuwelijk misverstand dat ervoor gezorgd heeft dat wij een groot deel van de aarde en vele van haar levensvormen hebben vernield, en daarmee ook een deel van onszelf. Wij zijn natuur. We zijn van hetzelfde materiaal gemaakt als al de prachtige levensvormen die we met planeet aarde delen. En ik denk dat we niet begrijpen wat we onszelf aandoen wanneer we de biologische fundamenten van de aarde verstoren.

Kinderen zijn op een spontane manier verbonden met alles om hen heen in het avontuur van het ontdekken van mossen en dieren, bossen, regendruppels en spinnewebben. Die affiniteit, die verbinding, zo lijkt het, hebben veel volwassenen verloren. We spreken over mens en natuur. Dat is een misvatting die al vanaf de klassieke oudheid een belangrijke rol speelt in het westerse wereldbeeld en nog eens versterkt werd in de 17de eeuw door de school van Descartes, die een strikte scheiding maakte tussen lichaam en geest. Descartes en zijn navolgers gingen ervan uit dat de mens het enige wezen is dat een onstoffelijke geest in zich herbergt. Voor hen waren dieren machines, een soort marionetten. Inmiddels weten we wel beter. De wetenschap heeft aangetoond dat veel dieren een zekere vorm van zelfbewustzijn kennen en de inspirerende studies van Frans de Waal laten zien dat chimpansees en bonobo's empathisch gedrag vertonen.

Lawaai
De materialistische behoeften, de onnatuurlijke snelheid van ons leven en de entertainment-industrie bevorderen ons gebrek aan verbinding met de natuur. We hebben zoveel lawaai gecreëerd dat we haar niet meer horen. We nemen nauwelijks de tijd voor stilte en innerlijke reflectie, noch voor het genieten en verkennen van de natuur, het luisteren naar het geluid van de vogel, het ritselen van bladeren, of het bewonderen van de schoonheid en perfectie van een enkele bloem. Zo blijven we doorhollen op dezelfde weg. Gandhi zei zo mooi: 'What is the use of running when we are on the wrong path?'

Economische en politieke beslissingen zijn altijd verbonden met een innerlijke houding ten opzichte van het leven - een wereldbeeld. Kunnen we overschakelen van een wereldbeeld dat de mens centraal stelt, naar een wereldbeeld dat het welzijn van al het leven in beschouwing neemt? Hier ligt een persoonlijke uitdaging, die geen regering, geen politieke partij of instelling voor ieder van ons kan invullen. Echte verandering groeit haast altijd zoals een plant: vanuit de wortelzone naar boven. Begrijpelijkerwijs zal de politiek geen voorstander zijn van verandering als de wortels van de maatschappij niet aangeven dat te willen. En dan zijn er de verschillen in ¬belangen en de vaak conflicterende priori¬teiten, die vertragend werken.

In het bedrijfsleven is intussen wel van alles gaande; er is een groeiend bewustzijn van de noodzaak te investeren in sociale verandering en duurzaamheid. Ik hoor om mij heen in de zakenwereld uitspraken zoals: 'Het gaat er niet meer om óf we veranderen, de vraag is nu hoe doen we dat'. Technische oplossingen zijn nodig en er zijn wereldwijd prachtige methoden aan het ontstaan om minder vervuilend te werk te gaan en zuiniger te worden in energieverbruik. Ik zou dit de 'buitenkant' van duurzaamheid' willen noemen.

Er is ook verandering op een diepgaander niveau nodig. Als we praten over duurzaamheid, doen we dat dan vanuit een wereldbeeld dat uitgaat van een scheiding tussen mens en natuur of vanuit een wereldbeeld bewust van de wederzijdse relaties tussen al wat leeft, waarbij we deze begrijpen en aanvoelen en ook van daaruit willen handelen? Ik spreek in deze context graag over de 'binnenkant van duurzaamheid'. Is het niet interessant dat op het terrein van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen een scheiding is gemaakt tussen 'people, profit and planet'? Zou het niet volstaan te zeggen: 'planet', omdat dat begrip alle aspecten van duurzaamheid insluit? Waar slaat 'profit' op: opbrengst en winst voor de onderneming, voor de mensheid, of voor het welzijn van al wat leeft?

Welzijn voor al wat leeft
Mijn persoonlijk wereldbeeld is dat van een brede maatschappij die meer omvat dan alleen de menselijke samenleving. Een wereldwijde, onderling verbonden maatschappij van alle levensvormen en al wat is, inclusief de rivieren, de bergen, de dieren, de planten. Daarom is mijn visie van duurzaamheid: een duurzaam welzijn voor al wat leeft. Wij zijn deel van deze aarde. Daarmee zijn het welzijn van de aarde en het welzijn van onszelf met elkaar verbonden. Als we met de nodige zorg en op een duurzame wijze omgaan met de aarde, straalt dat af op ons persoonlijk welzijn, op onze gezondheid en innerlijke balans. En andersom: door zorgvuldig om te gaan met onszelf - lichaam en geest - zal dit afstralen op de natuur.

Het werk van de Duitse filosoof Martin Buber is gebaseerd op het onderscheid dat wij maken in onze kijk op de wereld: we kunnen de ander en het andere zien als 'het' of als 'Gij'. Zien we de ander als een 'het', dan handelen we vanuit een wereldbeeld van afgescheidenheid. Daarmee isoleren we onszelf en sluiten we ook een deel van onze innerlijke natuur af. Wanneer we ons wezenlijk verbonden voelen met onze omgeving, zien we de ander en het andere als een 'Gij'. Buber speekt in deze context over wederkerigheid. En in deze wederkerigheid maken we ook een diepe verbinding met ons eigen innerlijk. Mensen die geïsoleerd in de bergen leven, zeggen vaak dat het alleen leven in de natuur het innerlijk zuivert door de ruimte die er is voor reflectie, door de stilte die spreekt. Zij vinden dat dit een pad is naar hun natuurlijke zelf, naar hun diepste innerlijk. Daarin voelen ze zich verbonden met al dat is.

De wijze Zuid-Afrikaanse Zulu-professor Koka zei eens: 'Ik ben omdat de natuur is en omdat zij is ben ik'. Daarmee beschouwt hij de natuur als een 'Gij'.

De Japanse Zenmeester D. T. Suzuki schrijft in zijn essay 'Zen Buddhism and Psychoanalysis' dat welzijn neerkomt op het gevoelsmatig volledig verbonden zijn met mens en natuur, het overstijgen van afgescheidenheid en vervreemding, en het komen tot de ervaring van 'een-zijn' met alles wat bestaat en leeft - en tegelijkertijd toch jezelf te ervaren als een aparte entiteit. 'Welzijn', zo gaat hij verder, 'betekent volledig geboren zijn, om te worden wie je in potentie bent. Dit houdt in dat je openstaat voor de ervaring van vreugde en verdriet, of, in andere woorden, dat je ontwaakt uit de halfslaap waarin de mens gewoonlijk leeft, om volledig wakker te zijn. Welzijn betekent, uiteindelijk: je ego afleggen, afstand te doen van hebzucht en begeerte, en het eigen zelf ervaren in dit zijn.'

Mooi pad
Terugdenkend aan het 'Gij' van Martin Buber, en aan de vraag van Gandhi, is dit wel een heel mooi pad om te volgen, een pad dat ons naar een volstrekt andere samenleving zou leiden.
Het afgenomen gevoel van verbinding met onze leefomgeving heeft bijgedragen aan een diepe scheiding, een kloof tussen mensen en natuur en aan een kloof binnenin onszelf, die de toegang tot onze natuurlijke verbinding met al wat leeft, afsluit. En, zoals Suzuki ¬aangeeft, belemmert dat ons welzijn. Daarmee kunnen we zeggen dat achter de economische, financiële, klimaat-, sociale en ecologische crises een dieper gaande crisis schuilgaat. Misschien zouden we dit als een ethische crisis in het menselijk bewustzijn kunnen duiden.

Als we bedenken dat de mens deel is van de fundamentele natuur van het universum, zoals het taoïsme zo mooi verwoordt, dan bevinden we ons op het pad van 'inter-zijn', en van het 'Gij'. Wanneer wij dit begrijpen, en dit doorvoelen, dan kunnen wij handelen vanuit precies dat startpunt. Dan zullen we handelen en voelen als zijnde een deel van het grotere geheel, met respect voor het totale ecosysteem aarde. Onze beslissingen zullen dan in harmonie zijn met de natuur, gebaseerd op het wereldbeeld van gemeenschappelijkheid van al het leven. Dan handelen we als deelgenoten van het systeem aarde.
Ik zie dat juist jongeren hiervoor openstaan en in plaats van oude systemen nieuw leven in te willen blazen, vinden zij nieuwe technische oplossingen en ontwerpen die goed zijn voor mens en natuur. Het is een uitdagende en boeiende tijd, zeker ook voor de zakenwereld, waarbij nu serieus naar het idee van circulaire economie wordt gezocht. Geen makkelijke taak zowel op het persoonlijke vlak als het ecologische en zakelijke. Ik zie daarbij enerzijds een diepe angst voor de gevolgen die een dergelijke verandering met zich mee kan brengen, anderzijds is er het groeiende bewustzijn dat we eigenlijk alleen maar verder kunnen als we een pad bewandelen naar een beschaving gebaseerd op wederkerigheid en onderlinge verbondenheid met al wat leeft.

Het is heel interessant dat de encycliek Laudato si' van Paus Franciscus handelt over de noodzaak onze manier van denken te veranderen en dat hij het concept van de men¬selijke overheersing over de aarde uitdaagt, waarmee hij het eeuwenoude beeld dat de mens eigenaar van de natuur is doorbreekt.

Wat wordt van ons in deze tijd gevraagd? We moeten ons realiseren en ook accepteren dat aanzienlijk meer dan economische groei nodig is voor het welzijn van de mensheid. Ecologie en economie verwijzen beide naar een en hetzelfde begrip: 'oikos', het huis, het thuis, de familie. In de praktijk betekent dit: dat we economie en ecologie met elkaar kunnen en moeten verbinden. Door de definitie van economie niet langer strikt te beperken tot 'profit', tot winst, maar die ruimer op te vatten als een fundament voor het welzijn van al het leven, onderhouden we werkelijk een thuis, een familie. Economie gaat dan deel uitmaken van de ecologie van de grote gemeenschap van alle levensvormen. En dat is waarom de zakenwereld zo'n cruciale rol speelt op dit moment van transformatie.

Persoonlijk leiderschap
Daarnaast is er een behoefte aan persoonlijk leiderschap, vanuit een perspectief van ons authentieke zelf in al onze persoonlijke en professionele facetten. De individuele bijdrage wordt vaak onderschat en gezien als iets dat de kracht mist om een verschil te maken. Omdat al het leven onderling is verbonden, maken onze persoonlijke gedachten en keuzes wel degelijk een verschil. Ze hebben niet alleen een effect op ons persoonlijke leven, maar ook op onze buren, op onze gemeenschap, op de natuur zelf.

Ik denk hier aan Marcus Aurelius die eeuwen geleden zei: 'Vergeet niet dat het universum één levend organisme is met één enkele bron en één enkele ziel'.

Op het moment dat je begrijpt dat jij er zelf toe doet, dat jij ertoe doet in wat je denkt en in hoe je handelt, in wat voor keuzes je maakt, in hoe je omgaat met je relaties, in hoe je jezelf behandelt, op het moment dat je begrijpt dat ieder van ons is als een druppel water in de oceaan van het leven, dan begrijp je dat het ¬ieders persoonlijke verantwoordelijkheid is een heldere druppel te zijn die zal bijdragen aan de helderheid van de oceaan als geheel. Want in feite is het 'ik' ook altijd een 'wij'.

Ik zie dit als een vreugdevolle verantwoordelijkheid, omdat dit het leven en alles wat ieder mens doet de moeite waard maakt. En zo creëren we samen de toekomst.

Dat betekent niet dat de verandering van een antropocentrisch wereldbeeld naar een wereldbeeld van harmonieuze saamhorigheid van al wat leeft gemakkelijk is. Het is een wezenlijke verandering van mentaliteit en houding ten opzichte van het leven en de eigen rol daarin. We zouden onszelf moeten toestaan hier samen met zijn allen naar toe te groeien. Kleine individuele beslissingen zijn steeds weer aanknopingspunten. Want vergeet niet, bedrijven zullen sneller ecologisch verantwoord gaan produceren als wij als consument daarom vragen. Die verantwoordelijkheid ligt bij ieder van ons.

We leven in een fascinerend moment in de geschiedenis, een tijdperk dat ons uitdaagt nieuwe technische maar ook spirituele wegen te ontdekken, om te komen tot een levensstijl die in harmonie is met de natuur en onze innerlijke natuur. In mijn denken is het wel¬bewust aangaan van een inter-relatie met al het leven uiteindelijk de vervulling van ons menselijk potentieel.

Dan zijn we in harmonie met de 'primordial essence' - het wezen der dingen - of het leven zelf. We kunnen dit gezamenlijk doen. De gedachten en handelingen van elke persoon tellen mee. Naties, gemeenschappen en ieder van ons kan een leider zijn en een voorbeeld op dit pad van inter-zijn, een pad van harmonie met moeder en zuster aarde. Het pad dat als uitgangspunt heeft: 'Ik ben omdat de natuur is en omdat zij is ben ik'.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4146071/
2015/09/20/Prinses-Irene-Onze-relatie-met-de-natuur.dhtml

Irene

 

One of the rituals from our Freemasons who was long secret

Ritual1

ON THE BUSINESS OF PROVIDING HUMAN FLESH TO WEALTHY LUCIFERIANS

Folks, I know the pictures in this blog are extremely disturbing to look at. However, I think it is very important to document what we are seeing in this article as it validates much of what Kerth Barker has shared in one of his recent books entitled "Cannibalism, Blood Drinking and High Adept Satanism." Here is an excerpt from the book. Below please find more pictures and a link to the source article for the pics.

Excerpt from "Cannibalism, Blood Drinking and High Adept Satanism" by Kerth Barker
http://angelicdefenders.theshamecampaign.com/

"...He admitted that many of the aristocrats in Europe did have the disturbing habit of eating babies. But he carefully explained that his cannibal friends in New York and himself never did that sort of thing. They only ate adults, and these adults were treated well. They were not tortured and were killed in a humane way before their flesh was prepared for consumption.

He went on to explain that after the Civil War, Luciferian aristocrats in New York had begun the practice of privately having meals in which human flesh was served. Eventually there evolved a number of secret businesses to provide this service. The particular business that was described to me that night over dinner works like this.

Persons from around the world are lured to New York with the promise of work. These are poor persons, but in good health. Once they arrive in New York, they are taken to a remote warehouse where they are fattened up and periodically checked by medical doctors. The victims are told by the doctors that they have some type of rare communicable disease. Therefore they have to be kept isolated with others until they get better. Because they are given lots of good food, the victims tend to remain calm, believing that they are being well cared for. Furthermore, promises of welfare money are made. The victims are allowed simple amusements such as TV, books and board games. Once a victim is chosen to be slaughtered, he or she is terminated by a doctor. This is done by slitting the victim’s throat during a medical exam. Then the victim is taken to a kitchen where his or her corpse is appropriately butchered. A letter is sent to his or her family overseas. It claims that the victim has been killed in an accident of some kind. The letter informs the family that the victim’s body has been disposed of according to his or her religious beliefs. Money is sent as generous compensation to the families, who being poor tend to accept this explanation without question.

This aristocratic cannibal went on, during our vegetarian meal, to explain some other things about all this. He said that the business of providing human flesh for aristocratic cannibals had modernized over the years, but that it had maintained its basic business model. Only aristocratic and initiated Luciferians were offered this service. Potential customers would be shown a book of photographs of different victims who were available for consumption. The people in the photos would be nude and the photos would have been taken during medical exams. There would be a description of the person along with his or her name. The victim’s weight and size as well as other physical characteristics would be described. But also the victim’s religion, nationality, cultural background, hobbies and abilities would be described. There would be a description of the individual’s personality. The idea was that you were supposed to pick somebody you liked. Your future food should be someone whom you found admirable.

This business had various ways that the victim’s flesh could be prepared for eating. These would be stews, sausages and so forth. And this all sold for large amounts of money. But the customer was expected to buy a whole person. One couldn’t just buy a few sausages. One had to buy all the meat that had been harvested and prepared from the victim of one’s choice.

Wealthy Luciferian aristocrats would throw exclusive parties. And the guests at these parties would feast on the flesh of the chosen victim. The cannibals called themselves the Eaters, and they referred to their victims as the Eaten. A photo of the victim would be placed on the dining room table. Photos of the victim would be passed out among the guests as souvenirs. And when Eaters ate him or her, they would refer to the Eaten by name. For example they might say, “Jose is quite delicious. These Jose sausages are especially good.”

This aristocratic Luciferian cannibal explained to me that he and his cannibal friends felt that this type of cannibalism was a spiritual experience. They were intimately communing with the person whom they ate. So it wasn’t like the crude cannibalism of the two sisters or the arrogant baby-eating cannibalism of the European Satanists. This aristocratic cannibal with whom I spoke seemed quite sincere. I didn’t feel threatened by him and I believed that he felt that his form of cannibalism was for him a spiritual practice. After all, these cannibals were careful to not frighten their victims and they did generously compensate their families...."

Ritual2

Ritual3

Ritual4

Ritual5

Ritual7

 

Source Article:
Human Meats Are Being Sold All Around Inside China and Taiwan

Individual Lean meats Are now being Marketed Around Inside China and also Taiwan

Individuals meat are on the market all around in Tiongkok, they advertise various parts of your system and marketing their move and feet to one side and its idea the most pricey meat is meat of girls as opposed to other the human race and its idea they have solid lovely seems and most pricey part of a little daughter gals human body is their chest muscles muscles.

Monitor: This have to stop males and females have to continue being as opposed to this excessive
React of jungles by the human race usually speedily it will be the meeting and Individuals will be killing and consuming every other which will be no various act in response than the Pet dogs, infact possibly most of Pet dogs make sure you don't do no matter what as this this is why world have to ennd.

Bron:
http://birthofanewearth.blogspot.com/2014/08/on-business-
of-providing-human-flesh-to.html

 

 


 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.