Banner Watamula

AA   AA  
       
 

SEPTEMBER 2015 16/30

   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

September 30 at 05:59am

Love

 

September 30 at 05:55am

AIVD - Veiligheidsdienst Curacao

Heer Jopie Abraham
Zo lang dat Nederland de zeggenschap heeft over de Antillen heeft Nederland gespioneerd (EN NU NOG) Via het kabinet van de Gouverneur. Ik heb deze dossiers zelf mogen zien passeren als ik weer een vroeg bij de directeur was. Alles wat op onze eilanden gebeurd wordt in gecodeerde berichten DAGELIJKS door gebrieft en ALLES wordt besproken bij zowel de AIVD als enkele zeer belangrijke personen in nederland (denk maar aan jullie koning en de minister van justitie) In de tijd dat ik deze dingen zag wist men precies wat de ministers deden, wat ze zijn en waar ze eventueel geld naar het buitenland sluisde. Toen ik de directeur vroeg "Maar waarom worden deze mensen niet vervolgd en uit hun functie gezet" kreeg ik als antwoord: "Dan kunnen we op een enkele iedereen naar huis sturen" Is het geen geld, corruptie dan is het drugs.
Zelf sta ik onder curatele van zowel de Nederlandse AIVD als de curacaosche veiligheidsdienst sinds 2010 Elke stap die ik maar weet men van hoe laat ik ga slapen, mijn eten koop en alle telefoongesprekken!! Ook is mij een enkel ticket aan geboden naar "elders" want dat elders mag geen van de eilanden zijn noch Nederland! Dat is Nederland dat is de AIVD heer Jopie Abraham en daar kom je niet door heen noch zal men enig document laten zien. U weet in ieder geval dat ook u in de gaten bent gehouden en zie het als een "veilig gevoel".
Onze eilanden met het moederland is een van de grootst hypocriete gemeenschap op de wereld en dat zien we aan de zaak Demminck, Borst en Holleeder die alle 3 in dienst zijn van het koninklijkhuis.
geniet van uw pensioen en principes en regels gelden alleen voor die criminelen in de absolute top en hun huis die dit allemaal beschermd.


‘Ik had al het idee dat ik achtervolgd werd’

Interview Jopie Abraham

De Antilliaanse politicus krijgt geen inzage in zijn dossier bij de AIVD. Hij is boos op Plasterk.

Door onze redacteur Joep Dohmen
Amsterdam.

De Antilliaanse politicus Jopie Abraham (67) krijgt van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, PvdA) geen inzage in zijn dossier bij de inlichtingendienst AIVD. Plasterk erkent in een brief aan de voormalig minister van de Nederlandse Antillen en oud-bestuurder van Bonaire dat de AIVD informatie over hem verzameld heeft. Maar Abraham mag die omwille van de „nationale veiligheid” niet zien.

Toegang tot de eigen gegevens bij de AIVD is een wettelijk recht. Uitgezonderd zijn actuele gegevens en – onder meer – informatie over bronnen en werkwijze van de AIVD.

Deze krant meldde in 2013 dat de AIVD jarenlang politici op Bonaire bespioneerd heeft. Uit de publicatie werd duidelijk dat tussen 2005 en 2010 Ramonsito Booi, partijleider van de christen-democratische UPB, en gedeputeerde Burney El Hage gevolgd zijn. Zij onderhandelden met het Nederlandse kabinet over aansluiting bij Nederland.

Abraham, oud-partijleider van de Partido Demokrátiko Boneriano, wilde weten of de AIVD ook hem in de gaten gehouden heeft en vroeg zijn dossier op. Hij onderhandelde eveneens met Nederland. Sinds de opheffing van de Nederlandse Antillen in 2010 zijn Bonaire, Saba en Sint Eustatius bijzondere Nederlandse gemeente.

Het bespioneren van de Antilliaanse politici was een illegale operatie van de AIVD, verborgen gehouden voor het toenmalige Antilliaanse kabinet. De AIVD mocht op Antilliaans grondgebied alleen inlichtingen- en veiligheidsoperaties ontplooien indien hiervoor toestemming was verleend door de minister-president van de Antillen. Toenmalig premier Emily de Jongh-Elhage verklaarde tegenover NRC Handelsblad van niets te hebben geweten. Plasterk antwoordde in 2013 op Kamervragen van D66 en PvdA „niet in het openbaar” te kunnen reageren. De AIVD reageert zelf nooit op individuele zaken.

Hoe kwam u erbij om uw dossier bij de AIVD op te vragen?

„Ik had al langer een vreemd gevoel. Toen ik Statenlid was, verdwenen documenten uit mijn kantoor. Twee keer is er ingebroken. Ik vermoedde achtervolgd te worden. Twee jaar geleden bleek dat de AIVD onze politieke tegenstanders op Bonaire bespioneerd had. Later stelde mijn biograaf mij de vraag: ‘Zeg Jopie, ben jij niet ook in de gaten gehouden?’ ”

Minister Plasterk heeft u, ook na bezwaar, laten weten dat u uw dossier niet mag inzien. Als argument noemt hij onder meer de staatsveiligheid.

„In de periode dat de AIVD informatie over mij heeft verzameld, waren de Nederlandse Antillen een autonoom land. De toenmalige premier verklaarde dat de spionage onbekend was bij haar en haar diensten. Het was een illegale operatie. Dat heeft NRC ook in een onderzoek vastgesteld. Plasterk komt nu met oneigenlijke argumenten om de zaak in de doofpot te stoppen.”

Welke argumenten?

„Hij zegt bijvoorbeeld dat AIVD-bronnen gevaar lopen. Ik denk dat er voldoende mogelijkheden zijn om de documenten zo te bewerken dat de bronnen beschermd worden en ik wel zicht krijg op wat er over mij verzameld is.”

Plasterk weigert ook uw klacht – dat de AIVD niet rechtmatig heeft gehandeld tegenover u – door te sturen naar de commissie die toezicht houdt op de AIVD.

„De minister beroept zich op de procedure. Daarin staat dat een klacht niet in behandeling genomen hoeft te worden wanneer de gedragingen van de AIVD langer dan een jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden. Vreemd, want ik weet pas sinds 24 november 2014 dat de AIVD ook mij op de korrel had. Die dag liet Plasterk mij per brief weten dat er een dossier is. Dat Plasterk mijn klacht niet wil doorsturen, versterkt mijn argwaan. Ik zal daarom de commissie zelf een brief sturen.”

Hoe ernstig is het?

„Ik constateer dat op Bonaire politici van alle partijen in de gaten zijn gehouden. Dat gebeurde toen wij onderhandelden met Nederland over onze toekomstige positie in het koninkrijk. Mijn somberste beeld is dat de AIVD ook op andere eilanden politici onbevoegd heeft bespioneerd. Dat moet maar eens duidelijk worden.”
Jopie Abraham

De oud-partijleider van de Partido Demokrátiko Boneriano, krijgt omwille van de ‘nationale veiligheid’ geen inzage in zijn AIVD-dossier.


September 30 at 05:51am

Paralyzed Man Walks In 1st-Ever Proof Direct Brain Control Possible

A proof-of-concept study has just achieved monumental success: researchers in California got a paralyzed man’s legs to move, proving it’s possible to stimulate certain brain centers and make them work again.

They achieved this by using an electroencephalogram (EEG) machine, fashioned with wires. One end was connected to the brain centers in question. At the other, the signals sent by the brain arrived at electrodes attached to the paralyzed muscles. The result was an astounding success and is only the beginning of further research into brain control.

With the aid of the system, the man – a paraplegic with a spinal cord injury – was able to walk nearly four meters.

This proves that it’s not the years spent paralyzed that matters most, but the brainwaves still exerted by the brain, even when the connection to the limbs has been severed.

Brain

 

September 30 at 05:48am

POPE FRANCIS GIVES ILLUMINATI HAND SIGNS TO START HISTORIC ADDRESS BEFORE CONGRESS

(In Satanism, when making this sign the three fingers not used to make the circle are considered symbolic of the unholy trinity — horned God, Goddess, and offspring (Antichrist). The bent three fingers are shaped as three number six’s, or 666. Thus, we have 666, the sun deity (Lucifer), the Goddess (Mystery, Babylon the Great, Mother of Harlots), and the beast (Antichrist, 666), all in one unitary hand sign.)
IN AN IRONIC TWIST. HE LEFT OUT THE FACT THAT THE VATICAN IS THE WORLD’S RICHEST CORPORATION AND HAS INCALCULABLE RICHES WITHIN IT’S VAULTS.

“And I saw three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet.” Revelation 16:13 (KJV)

Pope Francis speaking before Congress this morning did something highly unusual for a “man of God”, he didn’t open up in prayer. He did not invoke God in any way, shape or form. Instead, he jumped right into preaching the Laodicean gospel of social justice. What a phenomenal opportunity to bring Jesus Christ to the spotlight as the entire free world was watching! But no, Jesus never even got an ‘honorable mention” from the “vicar of Christ“. Wow. I preached in church this past Sunday, and we wouldn’t even begin until we had prayed and asked for the Lord’s blessing. How much more should the Pope have done this? Take a look at the photo below and see the Pope starting his remarks by giving the Satanic Illuminati “OK” sign, and you’ll know why he didn’t bother to pray to God before speaking, he was already talking with his god. And you wonder why we call him the False Prophet?

After that stunning spiritual flop, Pope Francis then spoke about how much he wished to “enter into a dialogue” with the American people. This is where the rambling started, and the audience in attendance began to grow confused, not sure where to applaud or even if to applaud. At the 15:00 mark, he began to talk about out of control capitalism, and the evils of money. In an ironic twist. he left out the fact that the Vatican is the world’s richest corporation and has incalculable riches within it’s vaults.

At the 24:00 mark, he started promoting illegal immigration, and chastising America for not letting more illegals in over our borders. He called it a sin to not allow more illegals in, and that we should “reject a mindset of hostility” towards them. What part of the word “illegal” does the Pope not grasp? At this point he invoked the “golden rule” and got the obligatory standing ovation. It’s now the 30:00 mark, and I am still semi-patiently waiting for the “vicar of Christ” to give Jesus a shout out. Crickets., nothing but crickets.
POPE FRANCIS COMPLETELY IGNORED THE CATHOLIC PRIEST PEDOHILE SEX SCANDAL VICTIMS

“And the woman was arrayed in purple and scarlet colour, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and filthiness of her fornication: And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.” Revelation 17:4,5 (KJV)

Pope Francis make a fogged reference to the Catholic church priest sex scandals, and spent nearly 23 seconds talking about it. He said there should be “hope, forgiveness and rehabilitation” for the gay pedophile bishops who committed decades of vile sex crimes. He said NOTHING to the victims and their families. Not one word. The message the Pope sent is that the Catholic church has no desire to do one bit more than the law will force them to do. If I was a Catholic, at this point and for this reason alone, I would instantly abandon the wicked Vatican institution known as the Catholic church. Shameful and disgusting. Francis talks incessantly about “healing the world”, and he won’t even help to heal the victims that his own church created. Spoken like the lying, hypocritical False Prophet that he is.

At the 51:00 mark, Francis again invoked the memories of Abraham Lincoln and Martin Luther King, Jr. in an ongoing bid to call America to social justice. Still no references to God, Jesus Christ or to the Holy Spirit. The 4 Iranian hostages with one of them being a Christian pastor? Not a word. I guess they don’t count. He then closed his “sermon” by saying “God bless America”. Finally, the “vicar of Christ” mentioned God. Ugh.

 

September 30 at 05:43am

All European newborn Babies will be Microchipped from December 2016

On December 2016, through Europe newborn children will be compelled to take in a subcutaneous RFID chip.

Public clinics in the European Union are to be alerted. The chip in inquiry will be contributed with the report sheet on the newborn.

This chip will also be an impressive GPS sensor that will task with a micro- disposable battery every 2 years in state clinics. GPS chip grants an edge of error of 5 meters, as a statement that it is excellent.

It will be linked straight to a satellite, which will guide the networks. As forecasted, this chip will be essential for all kids born after May 2014 , but with a present confirmation date until May 2020.

Chip

 

September 30 at 05:36am

Don't tell me you didn't know this

 

Rhodes

 

September 29 at 05:53am

Vraag van het jaar

Wie kan mij vertellen waarom onze lokale politici zo vadsig en dik zijn en hun collega's in het buitenland veelal zo verzorgd en slank?

Politiek

 

September 29 at 05:41am

De ontdekking van de eeuw

Curacao is er achter gekomen dat vuurwapens via de barkjes binnen komen.
Wat een lichten hebben we toch!

Illegale vuurwapens binnen via fruitbarkjes

WILLEMSTAD -Illegale vuurwapens komen Curaçao binnen via fruitbarkjes uit Venezuela. Dat werd duidelijk gisteren tijdens een rechtszaak van een Venezolaanse man.

Die was in juni opgepakt bij een razzia in de Cocowijk. Volgens de Venezolaan staat Curaçao in zijn land bekend als een goede markt voor wapenverkoop. Zelf had hij twee wapens binnengesmokkeld en daar 400 dollar mee verdiend. De rechter veroordeelde hem tot 15 maanden gevangenisstraf.

Markt curacao

 

September 29 at 05:33am


Meat-eaters should be treated like smokers, says the vegan shadow environment secretary Kerry McCarthy

Labour's spokeswoman for the farming industry wants meat eaters to be targeted with public ad campaigns encouraging them to go vegetarian

Meat eaters should be treated in the same way as smokers and targeted with ad campaigns urging them to become vegetarians, according to Labour's new spokeswoman for the farming industry.

Kerry McCarthy, who has admitted she is a "militant" vegan, was appointed shadow environment secretary in Jeremy Corbyn's front-bench team, alarming countryside campaigners who warned that her veganism and strong opposition to hunting and the badger cull would harm Britain's farming industry.

She said that although progress had been made to improve animal welfare, ultimately people needed to give up meat or dairy if they really wanted to protect animals.

A graphic image from the 2007 Department of Health anti-smoking campaign. Kerry McCarthy wants similar ads directed at meat-eaters to warn of the impact to animal welfare

Public campaigns, such as those warning of the dangers of smoking, should be used to encourage people to give up meat, Ms McCarthy said.

But her views were dismissed as "verging on the cranky" by the Countryside Alliance, who have warned Mr Corbyn that Ms McCarthy's appointment has made distanced farmers even further from the Labour party.

Ms McCarthy has been a vegan for the last 20 years and was a vegetarian for 10 years before that. She has also campaigned against the Government's badger cull and fox hunting in her role as vice-president of the League Against Cruel Sports.

In an interview with vegan magazine Viva!life, she said: "I really believe that meat should be treated in exactly the same way as tobacco, with public campaigns to stop people eating it.

"Progress on animal welfare is being made at EU level … but in the end it comes down to not eating meat or dairy."

Jeremy Corbyn's decision to appoint a vegan in charge of Labour's dealings with farmers disappointed some in the industry

In another move that is likely to anger farmers, she said the low price of milk in the UK was "a supply and demand thing", adding: "Too much milk is being produced and if you live by the market you have to risk dying by the market."

Ms McCarthy said the use of EU farming subsidies to fund shooting and forestry had turned her into an even more radical vegan.

"The constant challenging of the environmental impact of livestock farming is making me more and more militant, not least that CAP payments are available for grouse shooting, controlling buzzards and forestry," she said.

She defended Mr Corbyn's decision to appoint someone with such strong opinions to the role, saying it was "important to have someone in the role who doesn’t see it as a stepping stone to a different post, but is really keen to get engaged in the issues."

She added: "There will be different viewpoints, there will be violent disagreements, but it’s about trying to listen to the evidence, approach things with an open mind – and I am very much prepared to do that."

Tim Bonner, from the Countryside Alliance, said: "Kerry McCarthy’s views on meat eating and livestock farming are completely out of step with the vast majority of people.

"Her ideas are verging on the cranky. This appointment is only going to make it more difficult for Jeremy Corbyn’s Labour Party to reconnect with rural Britain."

Ms McCarthy later sought to reassure the farming industry by clarifying her comments. She told Radio 4's Farming Today: The world is not going to turn vegan because I am in post.

"I have my own personal views on what I choose to eat, but I accept that we have a livestock industry in this country. What I want is for the industry to have the best welfare standards possible, to be sustainable as well as economically viable."

Kerry McCarthy

 

September 29 at 05:21am

De meerderheid

 

September 29 at 05:12am

Gary McKinnon: The hacker who exposed NASA's secret kept 'UFO Files'

Between February 2001 and March 2002 Gary McKinnon from North London, looking for evidence of free energy suppression and a cover-up of UFO activity and other technologies potentially useful to the public, hacked into 16 NASA computers as well as dozens of US Army, Navy, Air Force, and Department of Defense computers. The search for evidence of a UFO cover-up, however, landed McKinnon in trouble.

The Americans believed he had caused $800,000 (£487,000) worth of damage to computers between 2001 and 2002. On 16 October 2012, after a series of legal proceedings in Britain, Home Secretary Theresa May withdrew her extradition order to have him brought to the United States. She took the quasi-judicial decision on human rights grounds because of medical reports warning that McKinnon, who has Asperger syndrome and suffers from depressive illness, could kill himself if sent to stand trial in the US.

On 14 December 2012, the Director of Public Prosecutions, Keir Starmer, announced that McKinnon would not be prosecuted in the United Kingdom because of the difficulties involved in bringing a case against him when the evidence was in the United States. McKinnon is accused of committing the ‘biggest military computer hack of all time’, and if he had been convicted in US, could have faced up to 70 years in prison and up to $2 million in fines.

But what did McKinnon find?

McKinnon had heard that information about the existence of extraterrestrial visits was being hidden from the public, and that pictures from space were being altered at NASA’s Johnson’s space center; UFOs were allegedly being taken out of pictures.

When he hacked into Johnson’s systems, he found a high definition picture of a large cigar-shaped object hovering over the northern hemisphere. When he hacked into the systems of US Space Command, he found a log that listed non-terrestrial officers… which he believed was evidence that the US military has a secret battalion in space. Some of these logs were ship-to-ship transfers; the USSS LeMay and the USSS Hillenkoetter were the names he saw on the transfer logs – USSS stands for United States Space Ship.

He said, “I found a list of officers’ names … under the heading ‘Non-Terrestrial Officers’. It doesn’t mean little green men. What I think it means is not Earth-based. I found a list of ‘fleet-to-fleet transfers’, and a list of ship names. I looked them up. They weren’t US Navy ships. What I saw made me believe they have some kind of spaceship, off-planet”.

The US government, indifferent to the information McKinnon came across, continues to allege that he took down military computers, making the US vulnerable to attack soon after 9/11. McKinnon denies those claims, and says he had never acted with malicious intent. In 2009, he told the BBC, “I am not blind to criminality, but I was on a moral crusade. I was convinced, and there was good evidence to show, that certain secretive parts of the American government intelligence agencies did have access to crashed extra-terrestrial technology which could, in these days, save us in the form of a free, clean, pollution-free energy. I thought if someone is holding onto that, it is unconstitutional under American law. I didn’t think about jail sentences at the time”.

Is McKinnon being made a scapegoat?

In 2005, McKinnon told the Guardian, “Once you’re on the network, you can do a command called NetStat – Network Status – and it lists all the connections to that machine. There were hackers from Denmark, Italy, Germany, Turkey, Thailand… every night for the entire five to seven years I was doing this”.

Are the governments really suppressing antigravity, UFO-related technologies, free energy or what they call zero-point energy? Was McKinnon right in taking the illegal route to expose the secrets being kept?

http://ufothetruthisoutthere.blogspot.com/2015/09/gary-mckinnon-
hacker-who-exposed-nasas.html

hacker

 

September 29 at 05:01am


No Exoskeleton, No Brain Surgery: Paralyzed Man Walks Again Using Brain Waves

It’s days like this that make you proud to be human. Using the power of the patient's mind, scientists have enabled a man completely paralyzed in both legs to walk again. And this astonishing feat didn’t involve the help of an exoskeleton or robotic limbs, and no brain implants were required, making this a first for rehabilitation.

The patient was a 26-year-old man who had no motor (movement) function in his lower limbs due to a spinal cord injury sustained five years ago. He also lost sensation below his injury, although he could just about feel when his bladder was full.

Describing the results in the Journal of Neuroengineering and Rehabilitation, the team’s goal was to allow him to regain voluntary control of his legs using his brain, but without the need for invasive brain surgery. To achieve this, the researchers created a brain-computer interface system using an electroencephalogram (EEG) cap to read patterns of brain activity while he thought about walking.

Next, he underwent training to learn how to acquire brain control of an avatar’s walking within a virtual reality environment. Once he achieved this, he then had to build up strength in his leg muscles that had deteriorated through a lack of use, which involved electrical stimulation combined with weight shifting maneuvers.

After his muscles were reconditioned enough to stand, it was time for the really hard work to begin. Instead of going for gold straight away, the team first got him to practice walking movements while he was suspended a few centimeters off the ground. As he thought about walking, his brain signals (read by the EEG cap) bypassed his damaged spinal cord and were pinged to electrodes that had been positioned around his knees, providing muscular stimulation. Nineteen sessions later, the man had improved so much that he was ready to put his feet to the ground.

Wearing a system that supported his weight and helped prevent falls, he was able to successfully translate what he had learned and walked unsuspended. Over time, his control improved and he was able to walk several meters.

An undeniably incredible feat, but whether or not such a system could ultimately offer benefits to the wider population will rest on future trials involving more people. Obviously everyone is different, as are their injuries, but it is hoped that this technology could benefit many people. However, it might not be suitable in some circumstances.

“It can be speculated that a very severe traumatic brain injury in tandem with a spinal cord injury could prevent this brain-computer interface system from working,” An Do, one of the study’s lead researchers, told IFLScience.

There is also, as always, room for improvement, with the technology requiring tweaking and streamlining, which Do predicts will take a significant amount of time. Do also said that the team is working towards developing a simplified version as well as a system that would involve a brain implant, which could potentially offer improved control.
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/no-exoskeleton-no-
brain-surgery-paralyzed-man-walks-again-using-brain-waves

Mind control

 

September 28 at 05:48am

Waar is uw ware hulp?

Uw hulp

 

September 28 at 05:48am

AIVD Nederland misleid de bevolking.

Ruim 280 ISIS strijders zitten ALLEEN al in Nederland onder de vluchtelingen.

AIVD: geen signalen voor golf van IS-strijders in Nederland

Inlichtingendienst AIVD heeft geen signalen dat Islamitische Staat (IS) of andere jihadistische groeperingen structureel proberen handlangers via asielroutes naar Europa te sturen. Dat zegt een woordvoerder van de geheime dienst.

De afgelopen weken is herhaaldelijk gewaarschuwd - van Geert Wilders tot de paus - voor de intocht van IS-strijders als gevolg van de vluchtelingenstroom.

Ook de NCTV, die de terrorismebestrijding in Nederland coördineert, herkent deze ontwikkeling niet. Nationaal Coördinator Dick Schoof: 'Er is momenteel geen informatie die erop duidt dat zich in de migratiestromen vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika grote aantallen jihadisten bevinden die opzettelijk naar Europa worden gestuurd.'

PVV-leider Wilders zei vorige week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen dat 'IS tussen al die asielzoekers duizenden terroristen naar Europa smokkelt'. Wilders baseerde zijn uitspraak onder anderen op de Libanese minister van Onderwijs Elias Bou Saab. Volgens persbureaus schatte hij dat 2 procent - 1 op de 50 - vluchtelingen 'geradicaliseerd' is. Dat leidde Bou Saab af uit ervaringen met Syrische vluchtelingen in opvangkampen in Libanon: 'We zien het ook in onze kampen: 2 tot 3 procent is radicaal.'

Wilders vertaalde dat naar de stelling dat '2 op de 100 vluchtelingen een IS-strijder is'. IS zou ook claimen dat het '4.000 strijders' Europa heeft binnengesmokkeld. De uitspraken over die aantallen zijn echter gedaan door anonieme smokkelaars en de berichten zijn lastig te verifiëren.
Angst

Op een bijeenkomst van de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD, uitte Bram Moszkowicz van de partij Voor Nederland deze week in Leiden zijn angst voor 'onthoofdingen' als gevolg van de 'vluchtelingenstroom'. De ex-advocaat zei onder meer: 'Ik ben echt bang dat er tussen die mensen lieden zitten die het normaal vinden om mensen te onthoofden.' En: 'Ze gunnen ons het leven niet.'

De Nederlandse inlichtingendiensten herkennen deze toestroom van IS-strijders via vluchtelingenroutes niet. Wel zeggen ze dat het in 'individuele gevallen' mogelijk blijft dat de asielstroom wordt gebruikt door 'personen met plannen voor een terroristische aanslag'.

Bibi van Ginkel, terrorisme-expert van Clingendael, noemt de aannames van politici over de instroom van duizenden IS-strijders 'absurd'. Van Ginkel: 'Ik snap echt niet waarom je dat zou zeggen. Dan gooi je een heleboel dingen op een hoop. Dat is enkel interessant uit politieke overwegingen; om angst te creëren.'

Volgens Van Ginkel kiezen terroristen over het algemeen de weg van de minste weerstand. 'Dat is dit niet.' De toestroom van vluchtelingen veroorzaakt wel andere moeilijkheden, zegt ze. 'De screening door Nederlandse diensten bijvoorbeeld. De hooiberg is erg groot, daar zit de zwakke plek.' Inlichtingendiensten zouden de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beter kunnen bijstaan in het doorlichten van personen. 'En we moeten erover nadenken de deur niet te wijd open te zetten.' De IND heeft vorig jaar enkele Syrische vluchtelingen bestempeld als mogelijke oorlogsmisdadigers.
Te riskant

De claims van IS over binnengesmokkelde strijders zijn opzettelijke misleiding
Finn Borch Andersen, hoofd van de Deense veiligheidsdienst PET

In Denemarken belegde Finn Borch Andersen, hoofd van de veiligheidsdienst PET, deze week een persconferentie om uit te leggen dat er geen informatie is over groepen IS-strijders onder vluchtelingen. Afgelopen maand kwamen meer dan 12 duizend vluchtelingen naar Denemarken.

Volgens Andersen zijn de asielroutes te riskant voor mogelijke terroristen omdat de kans op ontdekking groot is. Politiediensten in diverse landen houden de routes in de gaten. Hij noemde de claims van IS over binnengesmokkelde strijders 'opzettelijke misleiding'.

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst BfV waarschuwde woensdag wel voor rekrutering van jonge vluchtelingen voor de 'jihad in Irak en Syrië'. Volgens het hoofd van de dienst, Hans-Georg Maassen, worden ze onder het mom van 'humanitaire hulp' misleid.

In Nederland doet dit fenomeen zich nog niet zichtbaar voor, aldus Schoof.
http://www.volkskrant.nl/binnenland/aivd-geen-is-strijders-onder-
asielzoekers-in-nederland~a4148490/

Vluchtelingen 3

 

September 28 at 05:36am

How to Clear a Stuffy Nose in 1 Minute

Over 85% of people can make their stuffy nose clear in less than 1 minute if their follow instructions correctly. This remedy was tested on more than 100,000 people.

This simple breathing exercise of how to clear a stuffy nose or get rid of nasal congestion was developed by Russian doctors practicing the Buteyko breathing method.

Buteyko Nose Clearing Exercise
1. Sit back, upright and relaxed on a dining room chair.
2. During this Nose Clearing Exercise keep your MOUTH CLOSED at all times even after the exercise is finished, if you open your mouth you have ruined the exercise and you’ll have to start again.
3. Mouth closed !!!
4. Breathe OUT though your nose (recommended) or your mouth if you have to.
5. Now HOLD your breath by pinching your nose.
6. Gently move your head back and forward (nodding)
7. At this point your Mouth is closed, you’re holding on the out breath and you’re nodding your head.

8. Keep going until you feel a slight discomfort and the need to breathe (DO NOT keep going to you go blue in the face and fall off your chair, this is not good for you)
9. At this point, let go of your nose and take a in breath in through your nose keeping your mouth closed.
10. That’s it, one big breath in and then breathe a bit slower and calmer for the next couple of minutes sitting very upright in your chair.
11. Repeat if necessary keeping your mouth closed at all times.
These Nose Clearing Tips are for people just with a stuffy nose, not chronic sinus problems or Nasal polyps.

Nose

 

September 28 at 05:26am

Synthetic telepathy “Artificial Telepathy”

Synthetic telepathy“Artificial Telepathy” is the art of electronically transfering thought directly to and from a brain. The primary objectives of www.mindcomputers.com are to expose technology that can provide point to point communication from one brain to another, to localize unwanted sources of telepathic communication, and to provide evidence that technologically implemented telepathy is possible.
Technology to block unwanted voices is being investigated. A key objective is to prove the existence of criminals who abuse existing synthetic telepathy technology. Further objectives include investigating other computational substrates than brain tissue. www.mindcomputers.com is also interested in marketing existing synthetic telepathy technology. For justice and medical purposes only.

synthetic telepathy

The experience of synthetic telepathy or“Artificial Telepathy” is really not that extraordinary. It’s as simple as receiving a cell-phone call in one’s head.
Indeed, most of the technology involved is exactly identical to that of cell-phone technology. Satellites link the sender and the receiver. A computer “multiplexer” routes the voice signal of the sender through microwave towers to a very specifically defined location or cell. The “receiver” is located and tracked with pinpoint accuracy, to within a few feet of actual location. But the receiver is not a cell phone. It’s a human brain.

Out of nowhere, a voice suddenly blooms in the mind of the target. The human skull has no “firewall” and therefore cannot shut the voice out. The receiver can hear the sender’s verbal thoughts. The sender, in turn, can hear all of the target’s thoughts, exactly as if the target’s verbal thoughts had been spoken or broadcast. For this reason, the experience could be called “hearing voices” but is more properly described as “artificial telepathy”.
Now, if artificial telepathy were entirely voluntary, like a conversation between friends sitting across the room from one other, it might be kind of cool. One could talk back and forth with one’s friend, exchanging verbal thoughts exactly as if speaking on the phone, but without ever using one’s voice or mouth. It’s a completely silent, subvocal form of speech. Between lovers, this would be beautiful.
The problem is that artificial telepathy provides the perfect weapon for mental torture and information theft. It provides an extremely powerful means for exploiting, harassing, controlling, and raping the mind of any person on earth. It opens the window to quasi-demonic possession of another person’s soul.

brain computer

When used as a “nonlethal” weapons system it becomes an ideal means for neutralizing or discrediting a political opponent. Peace protestors, inconvenient journalists and the leaders of vocal opposition groups can be stunned into silence with this weapon.
Artificial telepathy also offers an ideal means for complete invasion of privacy. If all thoughts can be read, then Passwords, PIN numbers, and personal secrets simply cannot be protected. One cannot be alone in the bathroom or shower. Embarrassing private moments cannot be hidden: they are subject to all manner of hurtful comments and remarks. Evidence can be collected for blackmail with tremendous ease: all the wrongs or moral lapses of one’s past are up for review.

mind
Like a perverted phone caller, a hostile person with this technology in hand can call at any time of day, all day long. Sleep can be disrupted. Prayers can be desecrated, religious beliefs mocked. Business meetings can be interrupted, thoughts derailed. Love can be polluted, perverted, twisted, abused. Dreams can be invaded, fond memories trashed.
The attacker cannot be seen or identified, the attack cannot be stopped, and the psychological damage is enormous. But there is no physical damage, not one single mark is left on the body and there is absolutely no proof that any crime or any violation ever took place! Everything that “happens” to the victim happens inside the victim’s head. What physical evidence is there to give the police? Without physical evidence, how can one photograph the “crime scene” or fingerprint the stalker? There are no footprints leading to or from the scene. Indeed, there is no physical scene at all, and no evidence that an attack ever took place.
Most people who experience this abusive form of “artificial telepathy” feel as if their mind has been raped. They find themselves hunted, stalked, harassed and abused by a person or persons who refuse to give their names, who defile one’s mind with the most foul and perverse language imaginable, and who refuse to hang up or go away. The caller or callers delight in the perverse and sadistic torture of their targets. Furthermore, they delight in violating the privacy of their targets, reading the target’s mind and commenting on everything the target thinks, in an effort to demonstrate as brutally as possible that the target has no privacy at all.
Imagine what a man might do if he found a ”cell phone” that allowed him to dial into the heads and the private thoughts of anyone on earth. The temptation to choose a target at random and start spying on or abusing that person would be enormous, almost irresistable. It could become a sick and twisted hobby, a guilty pleasure very quickly. Put into the hands of a secret police unit, the potential for abusing such technology is even more chilling.

Synthetic Telepathy system, would be intelligence gathering and interrogation. As a communication system, it would have a limited appeal as any nation with a similar setup could either listen in, or pretend to be the A.I. interface. As such, it raises important ethical and legal questions, especially the question of secrecy given that all major governments would be aware of the system. Given that no law permits this type of interrogation, its secrecy may be more to do with criminal activity on behalf of the security agencies, rather than national security.
Its All About The Transceiver!
To understand how this works, it is best to start with the target, then trace backwards and identify each of the required subsystems. If we look at the last diagram to the left, we can see that the key to this system is its ability to both listen and respond to the electrical activity of the brain implant from satellite.

Now, the natural reaction of a normal and intelligent person who undergoes the horrible experience of mind rape for the first time is to panic and reach for a real phone. They call family, contact their doctor or call police with a bizarre complaint that “someone is beaming voices into my head.”
But if the police are the ones behind the abuse, the victims aren’t going to get much help, are they? And if the police are not the perpetrators, then how are they to make an arrest? It’s much more convenient and easy to believe that the caller is a nutcase.
In short order, the victim of mind rape finds herself or himself undergoing the additional humiliation of being carted off to the psych ward, often being committed involuntarily by a loved one “for one’s own good.”
The more vehement the efforts to prove that the voice or voices in one’s head are “real”, the more smug become the smiles of the medical doctors, who gently insist that such technology does not exist, that the voices cannot possibly be real, and that one must take a powerful, down for a good long rest.

The experience of “hearing voices” — especially voices that give a running stream of negative abuse — will gain one automatic admission to the rubber room. Indeed, hearing voices is a classic example of schizophrenia. If you hear voices, you are, by definition, crazy.
Yet when released from the psych ward with an expensive supply of meds, “voice hearers” often find that the meds are ineffective — exactly as one would expect if their problem had nothing to do with brain chemistry and everything to do with a bio-electronic attack by unseen stalkers.
Voice hearers often puzzle psychiatrists, because many of them don’t fit the classic model of schizophrenia, which usually begins onset in the early twenties. The victims of Synthetic telepathy “artificial telepathy” are often well into their thirties or fourties and many have no prior history of serious mental illness or drug abuse. Many seem to be alert, healthy, and rational even while insisting that they can hear voices. They agree with the psychiatrists that, yes, they are depressed, but who wouldn’t be a bit depressed under such trying circumstances? To be stalked and verbally bullied every waking hour of the day is a form of mental torture.
Victims of mind rape quickly learn not to discuss their “psychological problems” with family and coworkers. It’s embarrassing, it’s bizarre, it gets very little sympathy and only serves to alarm most people. The only way that another person can “help” is to suggest that the mind rape victim see a psychiatrist, who will promptly double one’s dose of psych meds and antidepressants. The result is a very stiff medical bill, which only adds financial pain to the mix. And the verbal harassment continues.
As they learn to endure their daily torture, voice hearers can usually return to mainstream life, where they are able to carry on intelligent, coherent conversations, hold down jobs, and function quite normally. In fact, if they don’t discuss their “problem” they usually can’t be told apart from normal people on the street. Because they are normal people.

The growing number of voice hearers in our society is therefore well masked. Those who continue to insist that there is a “secret society of people beaming voices into our heads” are simply laughed into silence or labelled paranoid schizophrenics. They are completely discredited. In fact, many voice hearers have internalized the idea that they are mentally ill, and they struggle to understand how their “auditory hallucinations” could continue to seem so very, very real.
Naturally, many of these voice hearers are deeply confused. They turn to support groups, including such on-line communities as the Voice Hearers’ support group at Yahoo.com.
Anyone who doubts that “artificial telepathy” exists need only contact such a Voice Hearers community, where they will encounter people who continue to insist that they are being harassed by real people using an unknown or unexplained technology.

http://mind-computer.com/synthetic-telepathy-artificial-telepathy/

Mind

 

September 28 at 05:12am

70 metallic books that could change the Biblical story

This incredible discovery could prove to be the most important thing since the discovery of the Dead Sea Scrolls. The ancient collection of 70 tiny books bound with wire, could reveal some of the biggest secrets of the early days of Christianity.

As everything that challenged conventional thinking and science, the discovery of these artifacts has caused experts to have divided opinions and to question their authenticity. Located on these miniature pages are images, symbols and words that seem to refer to the Messiah and, possibly, to the crucifixion and resurrection. But most importantly, some of the books are sealed, arousing doubts among academics if these could actually be the lost collection of codices mentioned in the Book of Revelations in the Bible. Dr. Margaret Barker, former president of the Society for the Study of the Old Testament, said, "The Book of Revelations speaks of sealed books that were only open for the Messiah. There are other texts of the same period of history that speak of great wisdom that has been locked away in the sealed books. These contain a secret tradition passed by Jesus to his closest disciples.


The books were found in a cave situated in a remote part of Jordan known to be a location to where Christian refugees fled after the fall of Jerusalem. Other important and authentic documents of the same period have previously been discovered in the area.

Jordanian government officials are in talks at the highest levels to repatriate and safeguard the historical collection.

After the discovery by Jordanian Bedouin, this potentially "priceless treasure" was acquired by an Israeli who said he smuggled the books outside the border into Israel, where they remain.

After initial studies, metallurgical testing indicates that some of the books would go back to sometime near the first century after Christ. Some researchers believe this discovery to be one of the most important findings in history, crucial evidence from the beginning of the Christian era, prior to the writings of St. Paul.


These writings could contain, within their inscriptions, contemporary stories of the final days of Jesus' life. David Elkington, a British scholar of ancient religious history and archeology, and one of the few to examine the books, said that might well be "the greatest discovery in the history of Christianity." "It's exciting to think that we in the hands objects that may have been held by the early saints of the Church," he added.

Philip Davies, emeritus professor of biblical studies at the University of Sheffield, believes that this is an authentic historical findings. according to Davies, there is strong evidence that the books have a Christian origin because there are plaques showing a map of the holy city of Jerusalem. According to professor Davies, there is a cross in the foreground, and behind it is something which could be interpreted as a grave. The books seem to describe the crucifixion that takes place outside the walls of the city.

http://www.ewao.com/

Metal books

 

September 28 at 05:03am

World War 3

Electro-magnetic Warfare

“Everyone worries about nuclear weapons as the most serious threat to our survival. Their danger is indeed immediate and overwhelming. In the long run, however, I believe the ultimate weapon is manipulation of our electromagnetic environment, because it’s imperceptibly subtle and strikes at the core of life itself. Even if we survive the chemical and atomic threats to our existence, there’s a strong possibility that increasing electropollution could set in motion irreversible changes leading to our extinction before we’re even aware of them.

It often seems there must be some other reason why today’s power elite are so willing to bring the whole world to the brink of so many kinds of destruction.

p327. The Body Electric by Robert O Becker.

The End of the Grand Cosmic Year.

The Grand Cosmic Year of twenty-six thousand years is grinding to a close, and push is coming to shove for all life on earth. As the power elite forge ahead for global dominion and electro-magnetic control of our species, they will in their arrogance unleash titanic elemental forces that will bring cosmic order to the chaos they have so wantonly created. Our technological, tyrannical and unjust world will perish… just like Atlantis, and all ‘civilisations’ that have met their doom with the closing of the programme.

The blocking mechanisms

In the four years of the reset Dec 2012-2016, the geometric frequency fences of sun, moon and planets are energetically at their weakest, and can no longer corrupt cosmic information. Without the frequency fences to distort reality, the satanic cabal have to create jamming mechanisms of their own to sabotage our ascension timeline. This is what Haarp, Cern and the smart grid is all about. It’s all designed to energetically block the evolutionary, cosmic information available at the end of each Grand Cosmic Year. The awareness that leads to the ascension process.

The poisons

The wave of negativity created by their frequency machine Haarp, scalar wave technology, demonic wars, vaccinations, poisonous food, drinks, entertainment and smart grid, are all attempts to keep us vibrationally resonating in their matrix game. The more blood they can spill, the more children they can terrorise, the more animals they can slaughter, all add to the lowering of planetary frequency.

Their aim is to distract and terrorise us on every level of our being…it’s called traumatic mind control.

The frequency that engulfs us when we are frightened is a slow and poisonous field that binds us deeper into the matrix game and disrupts our evolution and ascension timeline. This is the reason our satanic handlers are throwing the negative at us, they know about the cycles of time and what is on offer, and they are trying to make damn sure we don’t escape from their electro-magnetic web. They are deliberately keeping down the resonance of everything that exists in our reality, exploiting our chemically driven lusts, our fears, hopes and dreams.

They are desperate that we will resonate on the information field available at this time, and awaken to their scam. But their greatest fear is that we will claim sovereignty over our own minds, and regain our cosmic consciousness…our 90% de-activated DNA.

Fast frequency

As the battlefield of duality grinds to a close and the old programme[matrix] ends, we have an opportunity to escape from the confines of the human ‘loosh’ farm. The speed of human resonance is the key to this whole horrible reality we are taking part in and, for those of us who want to get on the bus and leave the farm, we have to understand its perimeters. The programme or matrix which is created by our collective hive mind thinking, only works in three dimensions not four: that’s the ‘Key made of Air’ right there.

A warriors resonance

I’m a traveller in this reality, and am not trying to convince anyone of anything, but it seems to me that many of us are sharing an energetic information highway. Our perspectives are being turned around, and with it our lives, and our concepts of reality are bizarre to many people. We no longer resonate with our family and friends, and become alienated by our new perspective. We are in shock and awe as our view of the world disintegrates…and are often overwhelmed by the confusion and despair that goes with it.

And, as we go further with our understanding, we realise that third dimensional reality is animated fractal geometry. The resonance of the broadcast is decoded and interpreted into five sense reality by our antennae, the chakra system in our bodies. The five band spectrum defines the perimeters of our physical consciousness, the world of touch, taste, smell, light and sound.

What interests me, is how fast we have to speed up our frequencies to resonate faster than the five bands of power that creates the farm.

The last fifteen months of the reset.

Proud man, dress’d in a little brief authority, Most ignorant of what he’s most assur’d—
His glassy essence—like an angry ape
Plays such fantastic tricks before high heaven
As makes the angels weep. Shakespeare.

Life is a wild ride when you are awake and watch the players in the programme; the two sides of everything, battling it out…thinking they can win. And meanwhile the blood flows, hatred grows, and all life is full of woes. The re-run of an ancient movie is projected on the screen of life, the blood-fest and carnage of war, the causes, the loves, the tragedies, the villains and heroes. It gets boring after a while..It makes you realise that the creator of the programme doesn’t possess imagination…it leaves that to us.

Trauma based mind control and the ascension timeline

Our present incarnation in this reality is the last in this cycle. For many, it will be the most difficult in terms of trauma. The burning off of the dross of karma is very painful, but if we can trust in the innate goodness of ourselves, and our other self the planet, this lifetime can bring the ultimate spiritual gift. A golden lining to the dark cloud on our horizon.

When we observe the programme’s very primitive game of survival, we will realise, that under certain conditions, we are all capable of horrific violence especially if we have a cause. This is Impostor Consciousness operating in a Satanic Reality. In the next fifteen months if we want to ride the bus out of the farm, we have to become our own spiritual midwives.

The ride

The ‘shift’ is a personal frequency change, a movement in the assemblage point to a level that vibrates outside the energetic perimeters of the farm, the third dimension.

Resonation is everything, let your intuition guide you. Re-connect with your compromised DNA…the planet and its creatures, because all that is required to ride the bus is an open fearless heart…. and the innocence of a child. For in the blaze of glory that is our true nature, the farm dissolves and a new reality appears.

In the meantime before we take our great adventure, we are either a sign post for each other or a dead end. So spread your intuitive truth, and if you want to enter the game, be without emotion, and place your intent for cosmic justice… in the foreground of your consciousness.
http://www.riseearth.com/2015/09/electro-magnetic-warfare.html

WW3

 

September 27 at 05:48am

Lucille George-Wout, Marvelyne Wiels

De twee personen die van de gehele lokale politiek BEWUST een farce maken

Wout en Wiels

 

September 27 at 05:35am

Where do you get your protein ?

We have been sold the Protein Myth, quite successfully !

Protien

 

September 27 at 05:29am

Hitler en zijn halfbloed serpenten dochtertje.

Ze is nu het hoofd van Duitsland. Hitler is nooit is Duitsland gestorven, maar is door de U.S.A. militairen naar Zuid-Amerika gebracht. Het is jammer dat de meeste mensen het niet door hebben, om het gewoon niet geloven

Merkel Hitler

 

September 27 at 05:21am

Court witnesses testify, eyewitnesses confirm that Pope Francis raped, killed children

Article was based on today’s exclusive interview with Kevin Annett of the International Tribunal into Crimes of Church and State about this week’s litigation in the Brussels Common Law Court of Justice. Five judges and 27 jury members from six countries including the USA, considered evidence on over 50,000 missing Canadian, US, Argentine and European children who were suspected victims of an international child sacrificial cult referred to as the Ninth Circle.

Two adolescent women claimed that Pope Francis raped them while participating in child sacrifices. Eight eyewitnesses confirmed the allegations according to evidence presented this week at a Brussels Common Law Court of Justice. The Ninth Circle Satanic child sacrifice rituals were said to take place during the Springs of 2009 and 2010 in rural Holland and Belgium. http://www.salem-news.com/articles/march222014/itccs-case-proceeds.php

Pope Francis was also a perpetrator in satanic child sacrifice rites while acting as an Argentine priest and Bishop according to records obtained from the Vatican archives. A prominent Vatican official and former Vatican Curia employee obtained the sealed documents for use by the court. This was not the first time satanic activities were suspected to be at the Vatican according to this ABC news story. http://abcnews.go.com/Travel/chief-exorcist-rev-gabriele-amorth-devil-vatican/story?id=10073040

Another witness was set to testify that they were present during Pope Francis’ meetings with the military Junta during Argentine’s 1970's Dirty War. According to the witness, Pope Francis helped traffic children of missing political prisoners into an international child exploitation ring run by an office at the Vatican.

Evidence of a Catholic Jesuit Order document called the “Magisterial Privilege” was presented in court by the Chief Prosecutor. The record dated Dec. 25 1967 was said to show that every new Pope was required to participate in Ninth Circle Satanic ritual sacrifices of newborn children, including drinking their blood.

“Documents from Vatican secret archives presented to court clearly indicate that for centuries the Jesuits had a premeditated plan to ritually murder kidnapped newborn babies and then consume their blood,” the Chief Prosecutor told the five international judges and 27 jury members. “The plan was born of a twisted notion to derive spiritual power from the lifeblood of the innocent, thereby assuring political stability of the Papacy in Rome. These acts are not only genocidal but systemic and institutionalized in nature. Since at least 1773, they appear to have been performed by the Roman Catholic Church, Jesuits and every Pope.”

Two witnesses claimed that as children they were at child sacrifices with the former Pope Joseph Ratzinger. Since at least 1962 Ratzinger participated in child sacrifices as a member of the Knights of Darkness according to the Vatican records presented at court. Ratzinger was an S.S. Chaplain’s assistant at the German Ravensbruck Concentration Camp during World War II. The children to be killed were supplied from prisoners at the death camp. The Nazi Waffen S.S. Division Knights of Darkness was established by Hitler in 1933 and embraced ancient pagan occult beliefs in human sacrifice.

Dutch Therapist-ritual abuse survivor Toos Nijenhuis testified of her witness to child sacrifice in this video. “Survivors of these rituals describe newborn babies being chopped to pieces on stone altars and their remains consumed by participants” the Chief Prosecutor said.”During the 1960's the survivor-witnesses were forced to rape and mutilate other children and then cut their throats with ceremonial daggers.” https://www.youtube.com/watch?v=-A1o1Egi20c

According to witnesses Pope Francis, former Pope Joseph Ratzinger, Jesuit Superior General Adolfo Pachon and Anglican Archbishop of Canterbury Justin Welby were participants in the Ninth Circle Satanic child sacrifice cult rape and killing of children. Evidence also could link to cult ceremonies UK High Court Justice Judge Fulford, members of the British Royal Family including Prince Phillip, Dutch Cardinal Alfrink, Dutch Queen Wilhemina, her family and consort King Hendrick, Belgian Royals and Bilderberger founder Crown Prince Bernhard.

Documentation of The Canada Gazette Issue No. 232, December 26 1942, Ottawa was also presented to court. Evidently and unfortunately, the Canadian government and Privy Council Office in London granted to the Dutch royals, exception from all criminal, civil and military jurisdiction. What would make these global leaders exempt from justice?

The Chief Prosecutor presented alleged links between the British, Dutch and Belgian royal families to disappearances of Mohawk children at Canada’s Church of England’s Brantford Ontario Indian residential school. In 2008 a child mass gravesite was discovered at the Mohawk School. An ITCCS dig by archeologists was shut down when remains of a small child was uncovered.

Since then over 30 child mass grave sites have been located at Indian residential schools across Canada. The Catholic and Anglican Churches, United Church of Canada, Canadian government and Crown of England have refused ITCCS’ repeated requests for excavation of the mass grave sites. http://www.dailykos.com/story/2008/04/15/496538/-28-Mass-graves-of-Indian-Children-in-Canada#

“This week conclusive evidence was presented that the Catholic Church is perpetrating ongoing crimes against children,” the Chief Prosecutor stated. “The Catholic Church is the world’s largest corporation and appears to be in collusion with governments, police and courts worldwide.

The Ninth Circle Satanic child sacrifice cult was said to operate at Roman Catholic cathedrals in Montreal, New York, Rome and London according to evidence filed in court. Witnesses claimed child sacrifices took place at Carnarvon Castle in Wales, an undisclosed French Chateau and at Canadian Catholic and Anglican Indian residential schools in Kamloops, British Columbia and Brantford, Ontario. The Ninth Circle Satanic child sacrifice cult was believed to use privately owned forest groves in the US, Canada, France and Holland.

Yesterday the five international magistrates adjourned court for two weeks and considered continuing in closed sessions. This week’s closed court was held in an undisclosed location due to notification that the Vatican had released a Jesuit “hit squad” to disrupt proceedings.

Franciscus Benedickt

 

September 27 at 05:15am

Pope Francis At White House: “Koran And Holy Bible Are The Same”

On Wednesday the Bishop Of Rome addressed 11,000 ticketed guests on the South Lawn of the White House, during which he pontificated on the dire importance of exhibiting religious tolerance. During his hour-long speech, a smiling Pope Francis was quoted telling the White House guests that the Koran, and the spiritual teachings contained therein, are just as valid as the Holy Bible, and should therefore be respected as such.

“Jesus Christ, Jehovah, Allah. These are all names employed to describe an entity that is distinctly the same across the world. For centuries, blood has been needlessly shed because of the desire to segregate our faiths. This, however, should be the very concept which unites us as people, as nations, and as a world bound by faith. Together, we can bring about an unprecedented age of peace, all we need to achieve such a state is respect each others beliefs, for we are all children of God regardless of the name we choose to address him by. We can accomplish miraculous things in the world by merging our faiths, and the time for such a movement is now. No longer shall we slaughter our neighbors over differences in reference to their God.”

The pontiff drew harsh criticism last December after photos of the 78-year-old Catholic leader was released depicting Pope Francis kissing a Koran. The Muslim Holy Book was given to Francis during a meeting with Muslim leaders after a lengthy Muslim prayer held at the Vatican.

St. John Paul II has courted several controversies since being elected as Pope Benedicto XVI’s replacement in 2013. Francis has gone on record to say that homosexuals are not to be judged, Proselytism is a fallacy and has endorsed the usage of contraceptive by Catholics.

The Vatican will meet again with Muslim leaders in late October where they plan to talk about further steps that can be taken to spread understanding and awareness of the Islamic religion.

Pope_Francis

 

September 27 at 05:03am

How indoctrineted can a scientist be

Muslim Scientist Says World Is Flat And The Sun Revolves Around Earth Because Koran Says So

Islam

 

September 26 at 05:43am

Het koninklijkhuis opgeheven.

Pvda


September 26 at 05:35am

En ons druk maken over zwarte piet

Schokkend: 'Zwarte Piet stamt af van enge donkere demonen'
Jim Staley is een christen en heeft een pijnlijke film gemaakt over christelijke tradities en feestgelegenheden.

In een lange documentaire graaft Staley naar de oorsprong van feesten als Pasen, Kerstmis en Sinterklaas. De Nederlandse organisatie Weg uit Babylon vertaalde een stuk dat voor Nederland zeer belangrijk is. In 'Truth or Tradition' blijkt namelijk dat Zwarte Pieten in een ver verleden eigenlijk donkere duivels waren die kinderen de stuipen op het lijf moesten jagen.

Uit beelden blijkt dit ook te gebeuren want ook vandaag de dag viert men in sommige landen 'Sinterklaas' op deze manier. Vanaf minuut 18 komt het verhaal van Sinterklaas en zijn 'hulpjes' aan bod.

Klik hier voor Video

Sinterklaas

 

September 26 at 05:24am

United States Major General Blows The Whistle On What They Really Found On Mars

“The time to pull the curtain back on this subject is long overdue. We have statements from the most credible sources – those in a position to know – about a fascinating phenomenon, the nature of which is yet to be determined.”

The statement above comes from John Podesta (you can find the source for this quote, and more from Podesta on UFOs in this article), Chief of Staff for Bill Clinton and Counsellor to Barack Obama. It’s a powerful statement, because it’s true. We now have witness testimony from hundreds upon hundreds of high ranking, very credible people from within politics and government, military, and intelligence agencies saying that the UFO and extraterrestrial phenomenon is indeed real and deserves serious attention.

To view some of these statements from just a few of these ‘credible’ people, you can click here.

We also have official, declassified documentation to back up these statements, you can view some of those here.

If you put two and two together, it’s clear that:

“There is abundant evidence that we are being contacted, that civilizations have been contacting us for a very long time.” – Dr. Brian O’Leary, Former NASA astronaut and Princeton Physics Professor (source)

But it’s not just the UFO/extraterrestrial phenomenon that seems to be gaining more transparency. Strange things have been observed in space. Perhaps this is why the Russian government recently called for an international investigation regarding the missing film footage of the U.S. moon landings, or why a U.S. Defence physicist and the Deputy Manager of the Clemintine Mission to the moon recently blew the whistle on what’s really up there.

Major General Albert Stubblebine can be added to the long list. Although he did not participate in the Citizens Hearing On UFO disclsoure (where a number of military, political, academic, and government personnel testified to several former congressional members), his credentials speak for themselves.

subblebineGeneral Stubblebine is a retired United States Major General. He was also the Commanding General of the U.S. Army Intelligence and Security Command (INSCOM), and one of America’s most distinguished soldiers and chief of U.S. Army Intelligence, with 16,000 soldiers under his command.

He was a major proponent of “psychic” warfare and a key player in the “Stargate” project, which was a remote vewing program. Remote viewing can be defined in multiple ways. It’s the ability of individuals to describe a remote geographical location up to several hundred thousand kilometers away (sometimes even more) from their physical location.

The results of this project were declassified and published in the peer reviewed Journal of Scientific Exploration. (source) In this program, individuals successfully described physical objects that were nowhere near their physical location.

These programs were the inspiration behind the movie “Men Who Stare At Goats.”

Here’s what General Stubblebine had to say about Mars, perhaps thanks to some intel from the Remote Viewing Program?

“There are structures on the surface of Mars. I will tell you for the record that there are structures underneath the surface of Mars that cannot be seen by the Voyager cameras that went by in 1976. I will also tell you that there are machines on the surface of Mars and there are machines under the surface of Mars that you can look at, you can find out in detail, you can see what they are, where they are, who they are and a lot of detail about them.” (Dolan, Richard. UFOs And The National Security State: New York: Richard Dolan Press)(source 2)

I’ll let you think about that for a moment. Is it really that farfetched? With all of the recent UFO/extraterrestrial phenomenon disclosure happening within the past few years, is it really hard to fathom the existence of structures, bases, etc. on the Moon and on Mars?

www.collective-evolution.com/2015/09/23/united-states-major-general-
blows-the-whistle-on-what-they-really-found-on-mars/

Generaals

 

September 26 at 05:12am

En het misbruik van kinderen door geestelijken in de voormalige Antillen?

Paus: nooit meer seksueel misbruik

Paus Franciscus heeft woensdagmiddag tijdens een bijeenkomst met ongeveer driehonderd Amerikaanse bisschoppen gezegd dat seksueel misbruik van minderjarigen door rooms-katholieke geestelijken nooit meer mag voorkomen. Hij sprak in de kathedraal van St.Matthew in de Amerikaanse hoofdstad Washington.

Hij had ook troostende woorden voor zijn gehoor: "Ik weet hoeveel de pijn van de afgelopen jaren op u drukt en ik heb uw inzet om de slachtoffers bij te staan en herhaling van dit soort misdrijven te voorkomen, ondersteund", aldus de paus in zijn toespraak tot de geestelijken.

De route die Franciscus aflegde van het Witte Huis naar de kathedraal werd bevolkt door duizenden mensen.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/24529179/__Paus__nooit_meer_
misbruik__.html

Franciscus

 

September 26 at 05:05am

Bin Laden is “Alive and well in the Bahamas”, says Edward Snowden

Moscow| National Security Agency whistleblower Edward Snowden, has made a new controversial claim yesterday, saying that he possessed some classified information proving that Osama Bin Laden is still alive.

Snowden, who lives as a fugitive in Russia after leaking documents about the NSA’s surveillance programs has made some previously unreported allegations about the famous terrorist, Osama Bin Laden, during an interview with the Moscow Tribune.

According to him, not only is Bin Laden still alive, but he is living a lavish lifestyle in the Bahamas, thanks to regular payments from the CIA.

“I have documents showing that Bin Laden is still on the CIA’s payroll,” claims Edward Snowden. “He is still receiving more than $100,000 a month, which are being transferred through some front businesses and organizations, directly to his Nassau bank account. I am not certain where he is now, but in 2013, he was living quietly in his villa with five of his wives and many children.”

The terrorist leader Osama Bin Laden was supposedly killed by United States Navy SEALs on May 2 2011, is still alive in a luxurious Nassau suburb.

Mr. Snowden says the CIA orchestrated the fake death of the former leader of Al Qaeda, while he was actually transported with his family in an undisclosed location in the Bahamas.

“Osama Bin Laden was one of the CIA’s most efficient operatives for a long time,” claims the famous whistleblower. “What kind of message would it send their other operatives if they were to let the SEALs kill him? They organized his fake death with the collaboration of the Pakistani Secret services, and he simply abandoned his cover. Since everyone believes he is dead, nobody’s looking for him, so it was pretty easy to disappear. Without the beard and the military jacket, nobody recognizes him.”

Mr. Snowden says that the documents proving that Bin Laden is still alive will be integrally reproduced in his new book, expected to be released in September.

A subject of controversy, Snowden has been variously called a hero, a whistleblower, a dissident, a patriot, and a traitor, for his revelations of thousands of classified documents.

Edward Snowden was hired by an NSA contractor in 2013 after previous employment with Dell and the CIA. In the month of June of the same year, he revealed thousands of classified NSA documents to journalists.

The US government filed espionage charges against him shortly after his revelations were made public. He has been living under asylum in Moscow, after fleeing the US for Hong Kong in the wake of the leaks.

On July 28 2015, the White House has rejected a “We the People” petition of nearly 168,000 signatories, to pardon him.
http://worldnewsdailyreport.com/bin-laden-is-alive-and-well-in-the-
bahamas-says-edward-snowden/


Bin Laden

 

September 26 at 05:05am

Another NASA Scientist Has Been Killed – What’s Going On?

NASA Scientist Alberto Behar died in a plane crash in January (2015) in Los Angeles – making a total of 74 Scientist dead in 2 years.

Alberto Behar had helped to prove that there had once been water on Mars, having worked on two missions to Mars. He was also a robotics expert who researched how robots function in harsh environments (such as under water or inside volcanoes).

The unusually high number of scientist deaths in recent years has made people question whether this death was suspicious or not.
http://yournewswire.com/another-nasa-scientist-has-been-killed
-whats-going-on/

NASA Plain


September 25 at 05:45am

What's the differences

differences

 

September 25 at 05:41am

3 Books That Have Been Suppressed in America

"3 Books That Have Been Suppressed in America Program Books Book Cia Hundreds of “indispensable books…. Full of truths that Americans should really know” have been “undone” by various means, according to NY University media studies professor Mark Crispin Miller who appeared as a guest on Abby Martin’s “Breaking The Set” on RT. Although five books are currently in the series, only three were discussed in the interview. Although the first amendment prohibits the government from outright banning books, it has found ways of circumventing this restriction. The threat of legal litigation, reviewers who “freeze out” certain titles or write-off factual accounts as “conspiracy theory” are just some of the means that the federal government can keep books away from the public eye. The three books that had been discussed in the interview are just a few examples that Miller had mentioned and are part of a new series by Miller called “Forbidden Bookshelf” that aims to have works that are out of print “republished”. Available on Amazon, these are books that have mostly been “done in by powerful interests, by the CIA, by corporate” powers so that they remain unknown to the majority of Americans. The Phoenix Program The first book is written by Douglas Valentine first published in the early nineties. A crucial study of an enormous CIA covert program that had taken place in South Vietnam, the book details a terror program that had aimed to combine the forces of the police, military and intelligence to pacify the South Vietnamese population while supporting the American-backed regime. All in the name of fighting terror (Now where have we heard THAT one before?). Miller goes on to say, “The government uses the danger of terrorism to justify all kind of horrible infringements on our constitutional rights, so that it’s now okay to assassinate Americans with drones, it now okay to subject Americans to indefinite detention by the military. All of this was first put in place by the CIA in the Phoenix program, which accounts for the deaths of tens of thousands of civilians in South Vietnam who had been tortured and assassinated”. If there was any belief that the government’s intention had ever been noble in Vietnam, this book should be laid to rest….. Together with the phony belief that our freedoms have to be protected by sacrificing them. It has all been done before, and this is why nobody remembers it. The phoenix program could even be regarded as a template for the current War on Terror, according to the book’s author in a new author’s note, “Take heed reader: Phoenix has come to define modern American warfare as well as its internal “homeland security” apparatus. Indeed, it is the phoenix program that we find the genesis of the para-militarization of American police forces, in their role as adjuncts to the military and political security forces engaged in population control and suppression of dissent.” So THAT’s why they go around shooting and killing kids with toy guns, the disabled and homeless people. Gotta keep that population suppressed. Valentine’s book was originally given the go-ahead by the head of the CIA at the time, William Colby (who was also the most prominent defender of the program at the time before congress), and Valentine was allowed to interview CIA officers who had been involved with the program. The CIA later decided that this information would prove too damaging to the reputation of the agency, and they immediately rescinded access to his sources, and he had to fight them in court. When the book had actually been published, a CBS reviewer had come out condemning the book in a New York Times piece. This meant that Douglas Valentine’s career as a writer would be informally black-listed, his work unpublished. The Lords of Creation Written by Federick Lewis Allen in 1935, this book had predicted the capitalist expansion in the last 100 years. The rise of the Robber Barons and the consolidation of wealth into the hands of a few such as the Rothschild family are just some of the predictions he had made. It details the early history of the financiers like JP Morgan, and how they had profited from every boom and bust they had engineered for the country. The Blowback Christopher Simpson is well-known for writing about Operation Paperclip, and in Blowback he writes about the attempts of US agencies to recruit Nazis in the Cold War. Notably, he includes a new critique of the difficulties he had encountered in the government’s procedures in the declassification of documents. An attorney who was notorious for attempting to justify Bush’s torture program had nearly been placed in charge of the National Archives at the time. Ironically, this critique had originally been meant to be published by the National Archives in their report, but it was censored and so found its way to Blowback. Yup, America also works with fascists. From the War on Terror to the so-called GFC recovery that has only been a wealth redistribution from the middle to the rich, and even to government hypocrisy in working with heinous mass murderers in order to maintain hegemony, these books explain the history that has led to our most pressing current affairs. A man who does not learn from the past is doomed to repeat it, and we see clearly why these books have been swept under a rug, their authors maligned

In Europe this book is forbidden

Title: The Hidden world part 1. ISBN 978-1-326-03644-7
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Hidden1.pdf

Title:The Hidden world part 2. ISBN 978-1-326-03645-4
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Hidden2.pdf


September 25 at 05:34am

The world is in protest and where are our local people?

 


September 25 at 05:21am

Dit is het nederlandse leger wat opdracht heeft DIRECT de eilanden te verlaten als hun vijand BOE roept.

Nederlandse leger

 

September 25 at 05:17am

Red spot

This Man Died Days After This Red Spot Showed Up. When The Docs Figured Out Why? They Freaked
Posted by Magde on September 19, 2015 This Man Died Days After This Red Spot Showed Up. When The Docs Figured Out Why? They Freaked2015-09-20T14:43:51+00:00 under General, Health No Comment


Six months ago, a man in Kansas died a horrible death and the doctor couldn`t give any explainable reason for this. However, it turns out that his death was caused by a new lethal virus which is transmitted through ticks and is quickly spreading around the U.S.

This Man Died Days After This Red Spot Showed Up. When The Docs Figured Out Why They Freaked

It is commonly known that viruses cannot be treated with antibiotics, and this makes the situation even worse. This kind of virus has never been seen in the Western part of the earth before. It has similar genome to that of some diseases found in Eastern Europe, Africa and Asia, according to the infectious disease experts.

The disease was named Bourbon virus, because the man who died lived in Bourbon Country, Kansas. Scientists are studying intensively to discover what in the genome led to anorexia, immensely high fever, unbearable muscle pain, and eventually death.
http://www.healthyfoodteam.com/this-man-died-days-after-this-red
-spot-showed-up-when-the-docs-figured-out-why-they-freaked#
sthash.gcHK252b.dpuf

 

red spot

 

September 25 at 05:06am

Quantum teleportation over 100??km of fiber using highly efficient superconducting nanowire single-photon detectors

Hiroki Takesue, Shellee D. Dyer, Martin J. Stevens, Varun Verma, Richard P. Mirin, and Sae Woo Nam
Abstract

Quantum teleportation is an essential quantum operation by which we can transfer an unknown quantum state to a remote location with the help of quantum entanglement and classical communication. Since the first experimental demonstrations using photonic qubits and continuous variables, the distance of photonic quantum teleportation over free-space channels has continued to increase and has reached >100??km. On the other hand, quantum teleportation over optical fiber has been challenging, mainly because the multifold photon detection that inevitably accompanies quantum teleportation experiments has been very inefficient due to the relatively low detection efficiencies of typical telecom-band single-photon detectors. Here, we report on quantum teleportation over optical fiber using four high-detection-efficiency superconducting nanowire single-photon detectors (SNSPDs). These SNSPDs make it possible to perform highly efficient multifold photon measurements, allowing us to confirm that the quantum states of input
A record-breaking distance has been achieved in the bizarre world of quantum teleportation, scientists say.

The scientists teleported photons (packets of light) across a spool of fiber optics 63 miles (102 kilometers) long, four times farther than the previous record. This research could one day lead to a "quantum Internet" that offers next-generation encryption, the scientists said.

Teleporting an object from one point in the universe to another without it moving through the space in between may sound like science fiction pulled from an episode of "Star Trek," but scientists have actually been experimenting with "quantum teleportation" since 1998.

Quantum teleportation depends on capturing the fundamental details of an object — its "quantum states" — and instantly transmitting that information from one area to another to recreate the exact object someplace else.

Quantum teleportation relies on the strange nature of quantum physics, which finds that the fundamental building blocks of the universe can essentially exist in two or more places at once.

Specifically, quantum teleportation relies on an odd phenomenon known as "quantum entanglement," in which subatomic particles can become linked and influence each other instantaneously, regardless of how far apart they are. Scientists cannot distinguish the state of either particle until one is directly measured, but because the particles are connected, measuring one instantly determines the state of the other.

Currently, physicists can't instantly transport matter (say, a human), but they can use quantum teleportation to beam information from one place to another. In a recent experiment, scientists at the National Institute of Standards and Technology (NIST) were able to teleport photons farther across an optical fiber than ever before.

"What's exciting is that we were able to carry out quantum teleportation over such a long distance," study co-author Martin Stevens, a quantum optics researcher at the NIST in Boulder, Colorado, told Live Science.

The new distance record was set using advanced single-photon detectors made of superconducting wires of molybdenum silicide that were about 150 nanometers (or billionths of a meter) wide and cooled to about minus 457 degrees Fahrenheit (minus 272 degrees Celsius), or about 1 degree above absolute zero. The experiment involved a near-infrared wavelength commonly used in telecommunications, the researchers said.


"Only about 1 percent of photons make it all the way through 100 kilometers (60 miles) of fiber," Stevens said in a statement. "We never could have done this experiment without these new detectors, which can measure this incredibly weak signal."

The detectors used in this new experiment could record more than 80 percent of arriving photons, according to the scientists. In comparison, the previous record-holder had detectors that operated with about 75 percent efficiency at best. Moreover, the new experiment detected 10 times fewer stray photons than the previous record-holder.

Prior research did achieve quantum teleportation over longer distances over open air — a span of 89 miles (144 kilometers) between the two Canary Islands of La Palma and Tenerife, located off the northwest coast of Africa.

"However, the experiment at the Canary Islands involved a telescope on top of one mountain and a telescope on top of another mountain, with the telescopes pointed at each other at night, since background light during the day would interfere with the experiment," Stevens said. "If you wanted quantum teleportation in the real world — say, from one city to another — you might not necessarily have a direct line-of-sight between two locations, and you wouldn't want to be limited to working at night, so fiber optics might be more feasible."

Quantum teleportation could enable the development of a "quantum Internet" that allows messages to be sent more securely, Stevens said.

"A quantum Internet could allow you to establish communications channels that are much more secure than what we have with the standard encryption protocols we use everyday nowadays," Stevens said.

The researchers now plan to develop even better single-photon detectors to push distances for quantum teleportation even farther, Stevens said.

TeleportationsSeptember 24 at 05:46am

De vraag van heer Donker

Heer Arthur Donker vroeg zich zeer naïef af wat onze circus artiesten (politici en bisdom) doen bij de paus.
heer Donker het waren ALLE spelers die ik aangegeven heb bij het Vatikaan over de handelswijze van bisdom Willemstad. Het 164 pagina's tellend rapport, wat een half jaar geleden aan diverse Kardinalen, gezant Nederland en de Paus is verstuurd. Het heeft zijn werking dus gedaan. Verder weet men ook dat het Vatikaan het middelpunt is van vele oorlogen zelfs tegen hun eigen gelovigen! Verder is duidelijk dat buiten de Jezuïetenpaus achter de schermen een tweede Jezuïetenpaus (Adolfo Nicolás Pachón ) is en die de ware touwtjes in handen heeft.
Wil men meer weten lees de "Matrix" boeken en het boek "Geloof en het geloven" waar alles haarfijn uitgelegd wordt.
Als laatste kunt u een pas verschenen artikel lezen op deze blog "Watamula" over wat de Jezuïeten mee bezig zijn onder de kop "Jezuïetenpaus doet greep naar de wereldmacht"


Dat meerdere mensen eens hun ogen werkelijk gaan openen.

 

September 24 at 05:39am

Child abuse and the pope

For those of you out there who may somehow think the Pope is a nice man, this photograph speaks volumes. Look at how his minder is holding this little girl. Look at the expression on both their faces. And ask yourself what happens behind closed doors.

Pope

 

September 24 at 05:31am

The most powerfull people on earth

The Jesuit Vatican

Ptolemaic Papal bloodlines:

Orsini
Breakspear
Aldobrandini
Farnese
Somaglia

All controlled through the Jesuit Order and their Knights of Malta & Teutonic Knights all based in missile protected Borgo Santo Spirito in Rome.

Pepe Orsini – Italy
Henry Breakspear – Macau, China

This is the true power finally.

This is the Guelph and the Ghibelline power over mankind.

The Cecil family were controlled by the powerful Jesuit family known as the Pallavicini.

Maria Camilla Pallavicini is far more powerful than Queen Elizabeth II.

The Queen and Prince Philip are totally subordinate to the Papal Bloodline the Breakspear Family and their Jesuit UKHQ at 114 Mount Street.

Please go and study who funded Elizabeth I that astronomical amount of money to fight the Spanish, yes Pallavicini.

The most powerful man right now in the conspiracy over this World is a Roman by the name of PEPE ORSINI of the powerful Roman Papal Bloodline the Orsini also known as Orso and the ancient Maximus family.

There is no one more powerful than this figure who is really the Grey Pope.

The Papal Bloodlines are the secret shadow hieracy of the Jesuit Order even behind the Black Pope touted at the #1.

These powerful bloodlines are the Breakspear, Somaglia, Orsini, Farnese & Aldobrandini.

You’ll notice David Rothschild marrying into the Aldobrandini with the pretty, Princess Olimpia Aldobrandini.

Another real head of this is Henry Breakspear who resides now in Macau in China.

Many of the Papal Bloodline heads now live in Asia and India. What does that tell you?

The current Black Pope, Adolfo Nicholas was bought forward for the position due to the Jesuits bringing about of Asia as the next power player of the agenda.

Both this Black Pope and the white Pope aren’t of Papal Bloodline, they are both commoners.

I’ve named the most powerful families on the planet. I’ve named the Grey Pope the one inbetween the white and black but unseen

Saturnalian Brotherhood – The Real 13 Zoroastrian Bloodlines of the Illuminati

House of Borja
House of Breakspeare
House of Somaglia
House of Orsini
House of Conti
House of Chigi
House of Colonna
House of Farnese
House of Medici
House of Gaetani
House of Pamphili
House of Este
House of Aldobrandini

These Egyptian Ptolemaic Dynasty Rulers are in Full Control of the Company of Jesus, High Grey Council of Ten, and the Black Pope

This is some good info on the Black Pope:

The ‘Black Pope’, Superior Jesuit General (The President of the World), speaks at Loyola ‘Military Fortress’ University in his un-ratified 14th Amendment ‘Little Rome’ D.C United States Corporation.

A corporation under International Maritime Admiralty Law (Uniform Commerical Code) based upon Vatican Canon Law and perfected by the Roman Empire.

He lies about his power, he’s over the Pope as of 1814.

He only serves and works with the shadow Jesuits being the Papal Bloodline Orsini’s, Breakspear’s, Aldobrandini’s, Farnese’s, Somalgia’s.

Adolfo is not of Papal Bloodline, some Black Pope’s have been.

The next in power beneath the Jesuits is the Bourbon, King Juan Carlos of Spain. The Roman Monarch of the World, The King of Jerusalem and SMOM Military Navigator.

This is the true World’s power system right now.

Adolfo serves as a military General protecting the Zoroathrianism and Mithraism mystery schools.

The Jesuits were created by the Papal Bloodline Farnese during the reign of Farnese Pope Paul III.

Loyola was commissioned by Alessandro Cardinal Farnese.

The Borgia crime family created the Jesuits!!

After the terrible reign of Pope Alexander VI, the Romans were disgusted with the Spanish and vowed that there would never be another Spanish Pope. This animosity toward the Spanish was further aggravated by the Sack of Rome in 1527 in order to prevent the divorce of Henry VIII from Catherine of Aragon.

The Borgia answer to this Spanish animosity was the creation of the order of Jesuits—a quasi religious/military strike force whose members were totally dedicated to their Spanish leader who bore the military title of general.

Like the White Pope, the general is elected for life and the Jesuit dynasty is a parallel or pseudo Papacy….Of course, the general is content to run the show from behind the scenes so as not to arouse the age-old Italian hatred for the Spanish.

The Jesuit general is referred to as the ‘”Black” Pope at the Vatican because he always dresses in black.

The Jesuits were officially founding in 1540 by Pope Paul III. Ignatius LIEola became their first general.

Don Francis Borgia was the great-grandson of Pope Alexander VI, and co-founder of the Jesuits. On his mother’s side he was descended from King Ferdinand of Aragon.

The Spanish control the Vatican through the Jesuits.

For the past 500 years, the Spanish Inquisition has controlled the Vatican by means of the Jesuits. All the Jesuits answer to their general in Rome, and he in turn is content to run the show from behind the scenes, without any publicity or public acclaim so as not to arouse the age-old Italian hostility to the Spanish…

Lucifer

 

September 24 at 05:23am

Gaddafi's Last Speech!!!

In the name of Allah, the ...beneficent, the merciful...

For 40 years, or was it longer, I can't remember, I did all I could to give people houses, hospitals, schools, and when they were hungry, I gave them food. I even made Benghazi into farmland from the desert, I stood up to attacks from that cowboy Ronald Reagan, when he killed my adopted orphaned daughter, he was trying to kill me, instead he killed that poor innocent child. Then I helped my brothers and sisters from Africa with money for the African Union.

I did all I could to help people Understand the concept of real democracy, where people's committees ran our country. But that was never enough, as some told me, even people who had 10 room homes, new suits and furniture, were never satisfied, as selfish as they were they wanted more. They told Americans and other visitors, that they needed "democracy" and "freedom" never realizing it was a cut throat system, where the biggest dog eats the rest, but they were enchanted with those words, never realizing that in America, there was no free medicine, no free hospitals, no free housing, no free education and no free food, except when people had to beg or go to long lines to get soup.

No, no matter what I did, it was never enough for some, but for others, they knew I was the son of Gamal Abdel Nasser, the only true Arab and Muslim leader we've had since Salah-al-Deen, when he claimed the Suez Canal for his people, as I claimed Libya, for my people, it was his footsteps I tried to follow, to keep my people free from colonial domination - from thieves who would steal from us.

Now, I am under attack by the biggest force in military history, my little African son, Obama wants to kill me, to take away the freedom of our country, to take away our free housing, our free medicine, our free education, our free food, and replace it with American style thievery, called "capitalism" ,but all of us in the Third World know what that means, it means corporations run the countries, run the world, and the people suffer.

So, there is no alternative for me, I must make my stand, and if Allah wishes, I shall die by following His path, the path that has made our country rich with farmland, with food and health, and even allowed us to help our African and Arab brothers and sisters.

I do not wish to die, but if it comes to that, to save this land, my people, all the thousands who are all my children, then so be it.

Let this testament be my voice to the world, that I stood up to crusader attacks of NATO, stood up to cruelty, stoop up to betrayal, stood up to the West and its colonialist ambitions, and that I stood with my African brothers, my true Arab and Muslim brothers, as a beacon of light.

When others were building castles, I lived in a modest house, and in a tent. I never forgot my youth in Sirte, I did not spend our national treasury foolishly, and like Salah-al-Deen, our great Muslim leader, who rescued Jerusalem for Islam, I took little for myself...

In the West, some have called me "mad", "crazy", but they know the truth yet continue to lie, they know that our land is independent and free, not in the colonial grip, that my vision, my path, is, and has been clear and for my people and that I will fight to my last breath to keep us free, may Allah almighty help us to remain faithful and free.

-Mu'ummar Qaddafi.
May Allah 4give and grant you with Jannatul firdaus. Ameeen

Gadafi

 

September 24 at 05:11am

Hoe dom is de lokale politiek en hun omgekochte adviseurs?

PdVSA raffinaderij vervolgd om olievervuiling

WASHINGTON (AP) — De U.S. Virgin Islands zijn een rechtszaak begonnen tegen het Amerikaanse oliebedrijf Hess Corp. Het eilandstaatje claimt meer dan een miljard dollar van de maatschappij die in 2012 haar deuren sloot, terwijl het even daarvoor toezegde tot 2022 door te gaan met olieraffinage.

Binnen een paar uur na de aankondiging van de zaak, vroeg de oliegigant faillisement aan. De regering van de Maagdeneilanden zal de rechtszaak niet zelf voeren. Het heeft de Amerikaanse Lawfirm Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC de rechten gegeven om de zaak te financieren, waardoor die een kwart van de mogelijke schadevergoeding in eigen zak mag steken. De raffinaderij werd samen met het Venezolaanse PdVSA geëxploiteerd.

De raffinaderij staat sinds 1965 in St. Croix en werd in 1998 voor de helft verkocht aan PdVSA. De prijs voor de raffinaderij is hoog gebleken. Hess bouwde de installatie aan de grootste mangrove lagoon van het eiland. Door mismanagement in de behandeling van ruwe olie en de bijproducten is het grondwater enorm vervuild. Tot nu toe is er 43 miljoen liter gemorste olie herwonnen, maar de vervuiling bedraagt in totaal een viervoud van wat Exxon Valdez morstte in Alaska. ook betaalde de eigenaren nauwelijks belasting door gunstige regelingen op het eiland.
Volgens politici van de US Virgin Islands heeft Hess en PdVSA het eiland decennia lang in gijzeling gehouden, door te dreigen de deuren te sluiten als de overheid moeilijk zou doen. Toen de raffinaderij in 2012 daadwerkelijk dicht ging, werd dat een dag ervoor pas aangekondigd.

Ze hadden dit heel anders aangepakt als de raffinaderij ergens anders had gestaan, zegt senator Terrence Nelson. "Ze hebben ons gegijzeld vanwege de banen, gedreigd ons te verlaten als ze niet kregen wat ze wilden. De regering gaf ze eigenlijk alles, en toch zijn ze vertrokken."

PDVSA

 

September 24 at 05:02am

Obama Secret Service Agent: “It’s Worse Than People Know… and I’m Not Trying to Scare You Either”

You may have your suspicions about what’s going on behind closed doors at the White House.

But according to one of President Obama’s former body guards it’s much worse than we can even imagine.

Dan Bongino has protected numerous Presidents over his career, including President Obama. He has been within ear-shot of many a discussion in the Oval Office, but up until this administration has stayed out of the lime light. Apparently, however, the activities of this administration are so abhorrent that he could no longer keep quiet.

Bongino is so upset with what he witnessed that he is now running for Congress because he feels it’s the only way to take America back from the sycophants who have made every effort to enrich themselves with money and power at the expense of the American people.

How bad is it?

We’re in a lot of trouble.

The President sees government – and I think it’s because of his lack of experience and maybe community organizing in the past – as this shiny new toy.

For all the disagreements I had with Clinton, Carter and Bush there were always limits… there was that line you just didn’t cross… We cross it seemingly every day. We’re lost in the scandals…

The Jamie Dimon shakedown at Chase… the HHS scandal.. Kathleen Sebelius shaking down the health care industry for money… the IRS… it’s to the point where these scandals in and of themselves would be huge back-breaking scandals [but] are just lost in the scandal fog of this administration…

It’s worse than people know… and I’m not trying to scare you either.

***Editor’s Note: This is a replacement video. The video we originally used was closer to a full length version but is no longer available. This is a sampling of excerpts from the interview and consequently some of the quotes contained in the article may not be found in the video. For instance, Bongino’s “It’s worse than people know” quote is in the video, but it cuts off before he tells us that he is not trying to scare us, which was basically a culmination of his thought. -Dean Garrison, Editor, D.C. Clothesline

This is coming from someone who has stood next to Presidents for his entire career.

The implications are absolutely terrifying, especially considering how bad the publicly known scandals already are. Can you imagine what’s happening outside the view of Americans?

This is not about Republican or Democrat, it’s about liberty, pure and simple, and this administration has done more to damage our individual rights than any that has come before it.

Bongino expresses this succinctly when discussing the NSA scandal and the administration’s use of the information acquired by government snoops all over the country.

You give the government information and it will be abused. It is not a matter of if it’ll be abused, it’s only a matter of when…

When the line between the personal self and the public self… when that line is determined by the government that keeps your information in a trove for release any time they need it, how are you free?

..the bottom line is, having worked inside the government, it will be abused. It is only a matter of time.

We are all doing something wrong. The catch is not “if” we’re doing something wrong. It is “are your private wrongs impacting on my civil liberties?” If not, the government has no business in your life… it’s a red herring…

If you’re not doing something wrong? The question is only whether your private wrongs that have no effect on anyone else become exposed for the government’s benefit.

…It’s only a matter of time before someone slaps an email on your desk from fifteen years ago… and says ‘look what we got against you.’

Remember, when the key is held by someone else liberty means absolutely nothing. That personal and private self are being evaporated.

Make no mistake. They – and that especially includes this administration and/or agents acting under their directives and initiatives – will use everything they can against you when it suits them.

The prerogative has always been to destroy anything or anyone who threatens the establishment. We’ve seen it time and again with this, as well as past, White House administrations and Congressional membership.

Now, more than ever before, they will start targeting those who speak out against them and jeopardize their agenda.
http://www.dcclothesline.com/2013/11/06/obama-secret-service-agent-
worse-people-know-im-trying-scare-either/

Bongino

 

September 23 at 05:52am

De WARE reden

De WARE reden waarom dit "groepje" bij de paus was, was omdat er een aanklacht van ruim 164 paginas is ingediend bij het vatikaan. Deze is al maanden bezig met een onderzoek over deze "ziekelijke" mensen. Alles staat beschreven (incl aanklacht) in dit boek.

Title:Geloof en het geloven. ISBN 978-1-326-28453-4
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Geloof-en-
geloven-Download.pdf

Whiteman, Secco en Wiels

EN!!!

Duidelijk is de aanklacht aangekomen bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het vatikaan heer Jaime de Bourbon de Parme. Waarvan ik ook de bevestiging kreeg dat het in zijn bezit was om met de hoogste raad hierover te gaan overleggen. PERFECT!!!!

Jaime de Bourbon de Parme.

 

September 23 at 05:42am

Simple rituals from a society called Freemason.

Piers Gaveston Society: The elite Oxford University club at the centre of claims David Cameron put his genitals in a dead pig

The secretive 'sex and drugs' club is in the news following the allegations

The Piers Gaveston Society has been described by high-society magazine Tatler as probably the “coolest” of the Oxford University drinking clubs.

The club, supposedly named after the favourite and supposed lover of King Edward II, is said to host wild parties which in the past have involved mass drug-taking and live sex shows, certainly mark it down as among the most debauched, in a crowded field.

Now, like the Bullingdon Club before it, it is in the news because of an alleged association with David Cameron – and lurid claims of an initiation ceremony allegedly involving a dead pig.

In their new book on Cameron, serialised in the Daily Mail, Lord Ashcroft and Isabel Oakeshott quote a former MP and “distinguished” contemporary from the prime minister’s time at Brasenose College, Oxford, between 1985-88. The source, now said to be an MP, reportedly claims that “the future PM inserted a private part of his anatomy into the animal’s mouth”.

The source even alleges there is photographic evidence of the ceremony, it is claimed. But when the authors contacted the person said to own the picture, they did not get a response, the Mail reports.
READ MORE: Downing Street stays silent over claims David Cameron put genitals in a dead pig's mouth while at Oxford University
David Cameron feud with Lord Ashcroft: PM 'indulged in drug taking and debauchery', billionaire donor claims in new book

Despite being named after Piers Gaveston, First Earl of Cornwall, who died at the hands of angry noblemen in 1312, the club was founded only in 1977.

It is highly secretive and is said to have only 12 members, all of them good-looking public schoolboys. Their motto is "Fane non memini ne audisse unum alterum ita dilixisse" - which roughly translated is: "Truly, none remember hearing of a man enjoying another so much."

Lord Ashcroft fell out with the Prime Minister after he was passed over for a leading role in the Coalition Government Lord Ashcroft fell out with the Prime Minister after he was passed over for a leading role in the Coalition Government Aside from quaffing champagne and eating caviar, the centrepiece of the ‘Piers Gav’ social calendar is its summer ball. Each member invites 20 guests, who are bussed out to a secret location for a party that on occasion has been described as “a well organised orgy”.

Guests – men wearing drag, women ‘hooker’ costumers – are bussed out to a secret location, often a country mansion, for an evening of bizarre rituals, drugs, pumping dancing music and sexual excess.

One year, party-goers were reportedly blindfolded and arrived at the venue to witness a live sex show, with drugs of all kinds alleged to have been freely available.

The degrees of excess have apparently waxed and waned over the years, however: one event in the early 2000s is said to have resembled a candlelit drum and bass rave in a damp field.

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/piers-gaveston
-society-the-elite-oxford-university-club-at-the-centre-of-claims
-david-cameron-put-his-genitals-in-a-dead-pig-10510602.html?
cmpid=facebook-post

Freemason

 

September 23 at 05:33am

A Japanese Scientist Has Put An End On Dental Fillings

A new revolutionary discovery in the area of personal hygiene was made by the Japanese scientist Kazuo Jmagashi.

Thanks to this new toothpaste, it is very easy and painless to fulfill the holes and cracks on your tooth plus it will regenerate the tooth enamel without the need of going to the dentist.

In its composition it is similar to the tooth enamel and may be directly applied on the cracks on the tooth. This material is a result of many experiments with hydroxyapatite – main compound of the tooth.

In the beginning, the acid in this substance easily dissolves the surface of the damaged enamel. After three minutes, the paste crystallizes and the artificial substances incorporate in the structure of the natural tooth enamel. Plus this substance is very effective as an antibacterial medicine.

The tests which have been done by the Japanese dentists show that if you treat your teeth in this way, with this paste, there will be no difference between the healthy teeth and the broken ones. The difference may be seen only with a microscope.

http://www.myfitmagazine.com/a-japanese-scientist-has-put-an-end
-on-dental-fillings/

Tooth

 

September 23 at 05:29am

Vertegenwoordiger vaccinmaker Merck: “Ik zou mijn kinderen nooit laten vaccineren”


John Berchielli werkte in het verleden voor senator Richard Pan, de beleidsmaker achter de strenge vaccinatiewet SB277 die kinderen verplicht te worden ingeënt tegen een reeks ziekten. In een nieuwe video legt Berchielli uit wat de drijfveer is van zijn voormalige baas.

Hij zegt dat hij kerngezond was voordat hij op aanraden van zijn huisarts een vaccin kreeg toegediend. Door het vaccin is hij verlamd geraakt. Berchielli wist te achterhalen dat ieder jaar 20.000 mensen worden getroffen door het syndroom dat hij heeft. “Onze beleidsmakers nemen een wet aan die vaccinaties verplicht stelt, terwijl vaccinmakers niet kunnen worden aangeklaagd voor de bijwerkingen en schade die door hun vaccins wordt veroorzaakt,” zei hij.

Volgens hem is de nieuwe wet vooral een melkkoe voor de Universiteit van Californië in Davis, waar dr. Pan werkt. De universiteit ontwikkelt de vaccins en wordt vervolgens betaald om ze te testen en toe te dienen, aldus Berchielli.

Dr. Richard Pan is volgens hem een pion geworden die miljarden binnenhaalt voor de universiteit. “Het draait allemaal om geld, mensen,” zei hij, toevoegende dat de universiteit ook één van de belangrijkste donoren was van Pans politieke campagne.

In de video wordt ook Scott Cooper geïnterviewd. De man, die jarenlang voor vaccinmaker Merck werkte, zei dat hij zijn eigen kinderen nooit zou laten vaccineren. Hij zei dat zijn 24-jarige zoon nooit is gevaccineerd en zelden ziek is. Sterker nog: de jongen was altijd veel gezonder dan zijn leeftijdsgenoten. Vond je dit interessant? Denk er dan aan het artikel te delen op Facebook.

Cooper

 

September 23 at 05:25am

CERN volledig onder controle Jezuieten


[jezuïeten en cern] Wanneer je beseft dat CERN volledig onder controle staat van een satanische club en bizarre experimenten gaat uitvoeren dan is dat voor de meesten wel even slikken.

Zeker als blijkt dat er ook een verband is tussen CERN en de oranjes bij ons op de Nederlandse troon.


Je hebt twee soorten vaderlandse geschiedenis; de officiële zoals men graag wil dat je die gelooft en de echte die je vindt door zaken met elkaar in verband te brengen.

Als je kijkt in Wikipedia bij de allereerste koning van Oranje, Willem I, dan zie je het volgende:

Op 16 maart 1815 riep hij zichzelf uit tot koning der Verenigde Nederlanden en hertog van Luxemburg, waarna hij op 21 september 1815 in Brussel werd ingehuldigd als Koning Willem I.

Niets en zeker niet zoiets, gebeurt zomaar en er zal in de achtergrond gerust het nodige gekonkel hebben plaatsgevonden om deze Oranje op de Nederlandse troon te krijgen.

Inmiddels is ook steeds duidelijker dat helemaal niets gebeurt zonder goedkeuring van de geheime genootschappen die door Rome (de Jezuïeten/het Vaticaan of soms een combinatie van beiden) worden gecontroleerd.

Dat de kroning van Willem I met goedkeuring en instemming van Rome tot stand kwam, blijkt ook uit het volgende:

De Orde van de Nederlandse Leeuw is een van de oudste en hoogste Nederlandse civiele orden en werd op 29 september 1815 door koning Willem I ingesteld.

Het is dan ook absoluut geen toeval dat deze orde in het leven werd geroepen in hetzelfde jaar dat Willem I op de troon kwam.

Het wapen bestaat grotendeels uit het Maltezer Kruis, een symbool dat we ook tegenkomen bij beroemde ordes zoals de Knights of Malta (met soms onverwachte leden). De eed voor de ridders van de Knights of Malta is weer gebaseerd op de vreselijke eed van de Jezuïeten en zo zie je weer een verband met de geheime ordes van Rome.

Waar het dus alle schijn van heeft, is dat Willem I werd gekroond tot koning van Nederland in opdracht van Rome. Als blijk van zijn trouw en onderdanigheid aan datzelfde Rome richt deze kersverse koning in hetzelfde jaar dat hij de troon bestijgt een orde op die ook onder controle van Rome staat. Dit wordt uiteraard niet publiekelijk bekendgemaakt, maar zoals te doen gebruikelijk verraad de symboliek eigenlijk alles.

Via deze Nederlandse orde komen we dan weer uit bij CERN waar de afgelopen week een nieuwe voorzitter is gekozen.

In Genève is de Nederlandse hoogleraar experimentele natuurkunde Sijbrand de Jong unaniem gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Raad van CERN, het Europees onderzoeksinstituut voor deeltjesfysica. De Raad is het hoogste orgaan binnen CERN en bestaat uit afgevaardigden van de 21 lidstaten.

Dat is natuurlijk heel mooi en als je dan kijkt bij de Wikipediapagina van Sijbrand de Jong:

Ter gelegenheid van de Nederlandse Koningsdag in april 2015 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Een bekende naamgenoot en al dan niet familie van Sijbrand was kardinaal Johannes de Jong. Binnen de Orde van de Nederlandse Leeuw was kardinaal De Jong die in 1955 is overleden, een belangrijk iemand:

Kardinaal De Jong was Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw; deze hoogste civiele Nederlandse onderscheiding viel behalve aan zijn opvolger kardinaal Alfrink sindsdien vrijwel uitsluitend toe aan leden van de koninklijke familie, staatshoofden, Willem Drees, Kofi Annan, Konrad Adenauer, Winston Churchill, Ruud Lubbers en Joseph Luns.

Dit is het wapen van kardinaal Johannes de Jong:

Een wapen dat vrijwel identiek is aan het wapen van de huidige Jezuïetenpaus Franciscus uit de tijd dat hij nog kardinaal was.

De vreemdsoortige UFO-hoed die in beide wapens voorkomt, is een voorstelling van een zogenaamde Saturnushoed. Een bekend occult satanisch symbool.

Via de Jezuïetenpaus Franciscus die als kardinaal Bergoglia heette, komen we weer terecht bij een andere drager van het grootkruis van de Orde van de Nederlandse Leeuw:

Ter gelegenheid van haar huwelijk met Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg is met ingang van het tijdstip van de voltrekking van het huwelijk Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Maxima is een zeer goede bekende van Jorge Bergoglio alias Franciscus want zoals wij in een eerder artikel schreven:

Maxima heeft voor haar verloving Bergoglio omgekocht met een half miljoen Euro om haar geboorte en doopakte te veranderen zodat ze met Willem-Alexander kon trouwen. Blijkbaar waren deze documenten illegaal en moest haar identiteit gewijzigd worden.

De nauwe banden tussen het Nederlandse K-huis, de huidige paus en het criminele syndicaat Ndrangheta worden verder blootgelegd.

Deze maand wordt de intensiviteit van de experimenten bij CERN verder opgevoerd, waardoor wellicht portalen kunnen ontstaan naar andere dimensies zoals wij al eerder schreven:

Echter sinds de opwaardering van CERN hebben sommige mensen het zweet op hun hoofd staan. Is deze machine in staat om ons terug te werpen in tijd, back to Eden? Het angst aanjagende van CERN is dat hier een elektromagnetisch veld wordt gegenereerd die maar liefst 100.000 keer sterker is dan die van de aarde.

Op zich is het allemaal niet echt bevorderlijk voor een goede nachtrust, maar als dat hele circus ook nog eens onder controle staat van de machtigste satanische club op aarde dan wordt het pas echt zorgelijk.

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&
id=9781%3Aook-cern-volledig-onder-controle-jezuieten&catid=
69%3Aoccult&Itemid=81

Bergoglia

 

September 23 at 05:05am

Captured ISIS Leader Makes Terrifying Confession About Barack Obama


Captured ISIS leader Yousef al-Salafi has confessed that the Islamic State is being funded by the U.S. government. America has been suspicious of the Obama Administration’s treason without concrete evidence – until now. You’re shocked? Really?

What else is there to say? None of this is new, yet thousands and thousands of Americans will watch the video below in shock and disbelief. Then, they will continue to do what they do best… nothing. A few weeks ago, a post titled Obama Ushers In Armageddon to America, provided a list of the 45 Goals of the Soviet Union to bring about the complete destruction of the United States. The list was published in 1958 during the cold war. After looking at the post for all of 30 seconds, the reader can count the goals that are highlighted in BRIGHT RED, and should take notice that Obama and his band of clapping seals in today’s Democrat Party have already accomplished about 30 out of the 45 goals. There is no debate to be had, go look.

There have been many people like myself and countless others, from all walks of life, who did our homework on Obama years ago, and have been screaming our findings from the rooftops since long before the 2008 election, but our cries continue to fall on deaf ears. Lawmakers Have Come Forward Stating, “The Obama’s Are a Made-Up Family,” formed solely for the purpose of getting Obama into the White House. No matter how many times it gets brought to light that “Fundamentally Transforming” America Literally Follows the Communist Manifesto to the Tee, Obama has continued his tyrannical reign with impunity.

Politicians will be politicians, and that will never change. As such, they will say or do whatever is necessary to retain their coveted positions of power, which is why we see them pander to anyone, even groups like Black Lives Matter, Whose Protesters Are Actively Endorsing Killing Police. while Obama remains silent. Like any drug addict, politicians’ addiction to their power is understandable, however detestable it may be. What is NOT understandable, is the sickening level of ignorance the common every day American is content to live in.

Not one of Obama’s clapping seals who are voting in favor of the deal with Iran can name anything that the United States GAINS from the deal. Nothing. A recent poll revealed 1/3 of Americans Support a Military Coup of the Obama Administration to Oust Obama, so clearly Americans KNOW that Obama is a bad actor, but everyone wants someone else to handle it. Americans have become so damn self-absorbed, petty, and uninformed, that they have no clue that the barrel of Obama’s big government gun has them square in its sights. By the time the full effect of the Obama Presidency is felt, Americans will be in so much pain they won’t know what hit them. How have we become a nation so content with ignorance. It’s sickening.

How many more times does it need to be said before the sleeping giant awakens? Obama is NOT playing for the team that says America on the front. Do MILLIONS need to die before that simple fact is conceded, and people become willing to take action? Right now, the TREATY that is being unconstitutionally RAMMED down our throats even as I type this, is such an act of TREASON, that recently a Former Federal Prosecutor Has Said That Legally Speaking, There is NO DEBATE: Obama and Those in Congress Supporting the Deal Are Guilty of Treason. Open and shut. The end. Period.

Either we the people stop Obama, or Obama stops the American way of life forever. It’s quite possible we’ve passed the point of no return already. That’s not “rhetoric” either, so don’t go there. Anyone who has taken the time to be well informed, knows all too well that is not “rhetoric.” The links above highlight only a tiny fraction of what is going on. The Obama administration is engaged in SO many unconstitutional and illegal acts right now (even former Secret Serviceman Dan Bongino has said as much), that personally, I’ve given up trying to bring many of them to light simply because Americans can’t even get the basics down yet, much less the complicated things.

As Americans, we are signing our own death warrants, and we are selling our children and grandchildren into slavery, and we are whistling Dixie as we do it. It’s disgusting. As the end of Obama’s “scheduled” term in office closes in, watch for the police state to continue to squeeze our throats tighter and tighter. it would be best for people to make an effort to learn some of the Tactics US Citizens Could Use to Take Down the Oversized Military Police State. The following video is from that post. People need to wake up. Please.

Al-Salafi’s testimony to Pakistani officials is very damning for Obama and his hidden agenda to support ISIS and the destabilization of the Middle East and Europe.

The U.S. banking system has been allowed to filter funds to ISIS under the watchful eye of the Obama Administration.

An argument of ignorance on behalf of the Obama Administration is irrelevant. Our government has the resources to track and record every phone call and email in America every day. In the past, we have frozen billions of dollars belonging to terrorist countries at a moment’s notice.

The real question here is not, “what will congress do about it.” We already know they will do nothing. Boehner and McConnell sold out long ago.

The real question is, “how do we – the American people – take back our government before Obama succeeds in destroying us.”

http://beforeitsnews.com/politics/2015/09/captured-isis-leader-makes
-terrifying-confession-about-barack-obama-2743632.html

Treason


September 22 at 05:42am

Google Maps Has Been Tracking Your Every Move, And There’s A Website To Prove It

Remember that scene in Minority Report, where Tom Cruise is on the run from the law, but is unable to avoid detection because everywhere he goes there are constant retina scans feeding his location back to a central database? That’s tomorrow. Today, Google is tracking wherever your smartphone goes, and putting a neat red dot on a map to mark the occasion.

You can find that map here https://maps.google.com/locationhistory/b/0. All you need to do is log in with the same account you use on your phone, and the record of everywhere you’ve been for the last day to month will erupt across your screen like chicken pox.

We all know that no matter what ‘privacy’ settings you may try and implement, our information is all being collected and stored somewhere. That knowledge sits in the back of our minds, and is easy to drown out by shoving in some headphones and watching Adventure Time on repeat until everything stops being 1984. But it’s a sharp jolt back to reality when you see a two dimensional image marking your daily commute with occasional detours to the cinema or a friend’s house.

Looking at mine, I realized that a) I live my life in a very small radius, and b) there are places on my map that I don’t remember going. One of them I’ve apparently visited three times on different days. Once whilst “Biking” and twice while “Stationary”. All at times I wouldn’t usually be awake. I’m not sure what’s happening on Wood Street in North Melbourne, or why my phone apparently travels there without me, but I’m not going to rule out secret alien conspiracies.

Apparently this record only happens if you have ‘location services’ switched on in your phone; if you do and you’re finding you have no data, then it means that either you don’t exist or you’ve beaten the system. If it’s the latter, please teach me your ways; I know for a fact that I switched my phone’s location detection off, but apparently it somehow got switched back on.

Oh well. Perhaps this month I’ll take some inspiration from the runner who used Nike+ draw dicks – except this time when the dots are joined, they’ll just form a huge, unblinking eye. With occasional side trips to Wood Street.

Get creeped out by logging in here https://maps.google.com/locationhistory/b/0

Map google

 

September 22 at 05:31am

Germans found that Vitamin D increases the immune system by 3-5 times

Germans found that Vitamin D increases the immune system by 3-5 times and is BETTER than any vaccine at helping the immune system beat the h5n1 (bird flu) virus. See 2:20

Research from PubMed: In 1981, R. Edgar Hope-Simpson proposed that a 'seasonal stimulus' intimately associated with solar radiation explained the remarkable seasonality of epidemic influenza. Solar radiation triggers robust seasonal vitamin D production in the skin; vitamin D deficiency is common in the winter, and activated vitamin D, 1,25(OH)2D, a steroid hormone, has profound effects on human immunity. 1,25(OH)2D acts as an immune system modulator, preventing excessive expression of inflammatory cytokines and increasing the 'oxidative burst' potential of macrophages. Perhaps most importantly, it dramatically stimulates the expression of potent anti-microbial peptides, which exist in neutrophils, monocytes, natural killer cells, and in epithelial cells lining the respiratory tract where they play a major role in protecting the lung from infection. Volunteers inoculated with live attenuated influenza virus are more likely to develop fever and serological evidence of an immune response in the winter. Vitamin D deficiency predisposes children to respiratory infections. Ultraviolet radiation (either from artificial sources or from sunlight) reduces the incidence of viral respiratory infections, as does cod liver oil (which contains vitamin D). An interventional study showed that vitamin D reduces the incidence of respiratory infections in children. We conclude that vitamin D, or lack of it, may be Hope-Simpson's 'seasonal stimulus'-

Vitamine D

 

September 22 at 05:29am

De ene slaaf merkt de andere slaaf tot dezelfde TATOO order

"Sinds lange tijd is de mensheid verkracht door zich tatoos op hun lichaam aan te brengen. "versiersels" die aangeven tot welke groep ze slaaf zijn. Maar ook vergeten deze personen dat ze zichzelf verminken en weldegelijk rekening moeten houden dat ze in de toekomst grote gezondheidsproblemen tegen zullen komen.
Ja, een simpel plaatje op je lichaam kan de aanwakker zijn van kanker en meerdere ernstige ziektes.

Als een lichaam deze uiting van slavernij of aanhang van sektes of verering van goden dan zouden we zo geboren worden. Maar net zoals vee, krijgen vele personen een plaatje, teken, getal of tekst op hun lijven geklad en dat onder het mom van "kool he" met andere woorden "zie van welke slavenorde ik behoor.

TATOO de manier verzekerd te zijn van vele ziektes en een blijk van slaaf zijn.
Tot welke slavenorder behoor jij?"

Tattoo-chip

 

September 22 at 05:23am

Een typische lezing van een Freemason

Prinses Irene: Onze relatie met de natuur

Herzberglezing Het werken aan een betere wereld, in harmonie met de natuur, is ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat betoogde prinses Irene in de 26ste Abel Herzberglezing, een gezamenlijk initiatief van Trouw en de Rode Hoed.

Voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis zijn we getuige van een wereldwijde verstoring van de biologische fundamenten van de aarde. En wij als mensheid zijn daar medeverantwoordelijk voor. Wij voelen noch weten ons een onderdeel van de aarde en hebben ons buiten en boven de natuur geplaatst. Deze scheiding is een afschuwelijk misverstand dat ervoor gezorgd heeft dat wij een groot deel van de aarde en vele van haar levensvormen hebben vernield, en daarmee ook een deel van onszelf. Wij zijn natuur. We zijn van hetzelfde materiaal gemaakt als al de prachtige levensvormen die we met planeet aarde delen. En ik denk dat we niet begrijpen wat we onszelf aandoen wanneer we de biologische fundamenten van de aarde verstoren.

Kinderen zijn op een spontane manier verbonden met alles om hen heen in het avontuur van het ontdekken van mossen en dieren, bossen, regendruppels en spinnewebben. Die affiniteit, die verbinding, zo lijkt het, hebben veel volwassenen verloren. We spreken over mens en natuur. Dat is een misvatting die al vanaf de klassieke oudheid een belangrijke rol speelt in het westerse wereldbeeld en nog eens versterkt werd in de 17de eeuw door de school van Descartes, die een strikte scheiding maakte tussen lichaam en geest. Descartes en zijn navolgers gingen ervan uit dat de mens het enige wezen is dat een onstoffelijke geest in zich herbergt. Voor hen waren dieren machines, een soort marionetten. Inmiddels weten we wel beter. De wetenschap heeft aangetoond dat veel dieren een zekere vorm van zelfbewustzijn kennen en de inspirerende studies van Frans de Waal laten zien dat chimpansees en bonobo's empathisch gedrag vertonen.

Lawaai
De materialistische behoeften, de onnatuurlijke snelheid van ons leven en de entertainment-industrie bevorderen ons gebrek aan verbinding met de natuur. We hebben zoveel lawaai gecreëerd dat we haar niet meer horen. We nemen nauwelijks de tijd voor stilte en innerlijke reflectie, noch voor het genieten en verkennen van de natuur, het luisteren naar het geluid van de vogel, het ritselen van bladeren, of het bewonderen van de schoonheid en perfectie van een enkele bloem. Zo blijven we doorhollen op dezelfde weg. Gandhi zei zo mooi: 'What is the use of running when we are on the wrong path?'

Economische en politieke beslissingen zijn altijd verbonden met een innerlijke houding ten opzichte van het leven - een wereldbeeld. Kunnen we overschakelen van een wereldbeeld dat de mens centraal stelt, naar een wereldbeeld dat het welzijn van al het leven in beschouwing neemt? Hier ligt een persoonlijke uitdaging, die geen regering, geen politieke partij of instelling voor ieder van ons kan invullen. Echte verandering groeit haast altijd zoals een plant: vanuit de wortelzone naar boven. Begrijpelijkerwijs zal de politiek geen voorstander zijn van verandering als de wortels van de maatschappij niet aangeven dat te willen. En dan zijn er de verschillen in ¬belangen en de vaak conflicterende priori¬teiten, die vertragend werken.

In het bedrijfsleven is intussen wel van alles gaande; er is een groeiend bewustzijn van de noodzaak te investeren in sociale verandering en duurzaamheid. Ik hoor om mij heen in de zakenwereld uitspraken zoals: 'Het gaat er niet meer om óf we veranderen, de vraag is nu hoe doen we dat'. Technische oplossingen zijn nodig en er zijn wereldwijd prachtige methoden aan het ontstaan om minder vervuilend te werk te gaan en zuiniger te worden in energieverbruik. Ik zou dit de 'buitenkant' van duurzaamheid' willen noemen.

Er is ook verandering op een diepgaander niveau nodig. Als we praten over duurzaamheid, doen we dat dan vanuit een wereldbeeld dat uitgaat van een scheiding tussen mens en natuur of vanuit een wereldbeeld bewust van de wederzijdse relaties tussen al wat leeft, waarbij we deze begrijpen en aanvoelen en ook van daaruit willen handelen? Ik spreek in deze context graag over de 'binnenkant van duurzaamheid'. Is het niet interessant dat op het terrein van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen een scheiding is gemaakt tussen 'people, profit and planet'? Zou het niet volstaan te zeggen: 'planet', omdat dat begrip alle aspecten van duurzaamheid insluit? Waar slaat 'profit' op: opbrengst en winst voor de onderneming, voor de mensheid, of voor het welzijn van al wat leeft?

Welzijn voor al wat leeft
Mijn persoonlijk wereldbeeld is dat van een brede maatschappij die meer omvat dan alleen de menselijke samenleving. Een wereldwijde, onderling verbonden maatschappij van alle levensvormen en al wat is, inclusief de rivieren, de bergen, de dieren, de planten. Daarom is mijn visie van duurzaamheid: een duurzaam welzijn voor al wat leeft. Wij zijn deel van deze aarde. Daarmee zijn het welzijn van de aarde en het welzijn van onszelf met elkaar verbonden. Als we met de nodige zorg en op een duurzame wijze omgaan met de aarde, straalt dat af op ons persoonlijk welzijn, op onze gezondheid en innerlijke balans. En andersom: door zorgvuldig om te gaan met onszelf - lichaam en geest - zal dit afstralen op de natuur.

Het werk van de Duitse filosoof Martin Buber is gebaseerd op het onderscheid dat wij maken in onze kijk op de wereld: we kunnen de ander en het andere zien als 'het' of als 'Gij'. Zien we de ander als een 'het', dan handelen we vanuit een wereldbeeld van afgescheidenheid. Daarmee isoleren we onszelf en sluiten we ook een deel van onze innerlijke natuur af. Wanneer we ons wezenlijk verbonden voelen met onze omgeving, zien we de ander en het andere als een 'Gij'. Buber speekt in deze context over wederkerigheid. En in deze wederkerigheid maken we ook een diepe verbinding met ons eigen innerlijk. Mensen die geïsoleerd in de bergen leven, zeggen vaak dat het alleen leven in de natuur het innerlijk zuivert door de ruimte die er is voor reflectie, door de stilte die spreekt. Zij vinden dat dit een pad is naar hun natuurlijke zelf, naar hun diepste innerlijk. Daarin voelen ze zich verbonden met al dat is.

De wijze Zuid-Afrikaanse Zulu-professor Koka zei eens: 'Ik ben omdat de natuur is en omdat zij is ben ik'. Daarmee beschouwt hij de natuur als een 'Gij'.

De Japanse Zenmeester D. T. Suzuki schrijft in zijn essay 'Zen Buddhism and Psychoanalysis' dat welzijn neerkomt op het gevoelsmatig volledig verbonden zijn met mens en natuur, het overstijgen van afgescheidenheid en vervreemding, en het komen tot de ervaring van 'een-zijn' met alles wat bestaat en leeft - en tegelijkertijd toch jezelf te ervaren als een aparte entiteit. 'Welzijn', zo gaat hij verder, 'betekent volledig geboren zijn, om te worden wie je in potentie bent. Dit houdt in dat je openstaat voor de ervaring van vreugde en verdriet, of, in andere woorden, dat je ontwaakt uit de halfslaap waarin de mens gewoonlijk leeft, om volledig wakker te zijn. Welzijn betekent, uiteindelijk: je ego afleggen, afstand te doen van hebzucht en begeerte, en het eigen zelf ervaren in dit zijn.'

Mooi pad
Terugdenkend aan het 'Gij' van Martin Buber, en aan de vraag van Gandhi, is dit wel een heel mooi pad om te volgen, een pad dat ons naar een volstrekt andere samenleving zou leiden.
Het afgenomen gevoel van verbinding met onze leefomgeving heeft bijgedragen aan een diepe scheiding, een kloof tussen mensen en natuur en aan een kloof binnenin onszelf, die de toegang tot onze natuurlijke verbinding met al wat leeft, afsluit. En, zoals Suzuki ¬aangeeft, belemmert dat ons welzijn. Daarmee kunnen we zeggen dat achter de economische, financiële, klimaat-, sociale en ecologische crises een dieper gaande crisis schuilgaat. Misschien zouden we dit als een ethische crisis in het menselijk bewustzijn kunnen duiden.

Als we bedenken dat de mens deel is van de fundamentele natuur van het universum, zoals het taoïsme zo mooi verwoordt, dan bevinden we ons op het pad van 'inter-zijn', en van het 'Gij'. Wanneer wij dit begrijpen, en dit doorvoelen, dan kunnen wij handelen vanuit precies dat startpunt. Dan zullen we handelen en voelen als zijnde een deel van het grotere geheel, met respect voor het totale ecosysteem aarde. Onze beslissingen zullen dan in harmonie zijn met de natuur, gebaseerd op het wereldbeeld van gemeenschappelijkheid van al het leven. Dan handelen we als deelgenoten van het systeem aarde.
Ik zie dat juist jongeren hiervoor openstaan en in plaats van oude systemen nieuw leven in te willen blazen, vinden zij nieuwe technische oplossingen en ontwerpen die goed zijn voor mens en natuur. Het is een uitdagende en boeiende tijd, zeker ook voor de zakenwereld, waarbij nu serieus naar het idee van circulaire economie wordt gezocht. Geen makkelijke taak zowel op het persoonlijke vlak als het ecologische en zakelijke. Ik zie daarbij enerzijds een diepe angst voor de gevolgen die een dergelijke verandering met zich mee kan brengen, anderzijds is er het groeiende bewustzijn dat we eigenlijk alleen maar verder kunnen als we een pad bewandelen naar een beschaving gebaseerd op wederkerigheid en onderlinge verbondenheid met al wat leeft.

Het is heel interessant dat de encycliek Laudato si' van Paus Franciscus handelt over de noodzaak onze manier van denken te veranderen en dat hij het concept van de men¬selijke overheersing over de aarde uitdaagt, waarmee hij het eeuwenoude beeld dat de mens eigenaar van de natuur is doorbreekt.

Wat wordt van ons in deze tijd gevraagd? We moeten ons realiseren en ook accepteren dat aanzienlijk meer dan economische groei nodig is voor het welzijn van de mensheid. Ecologie en economie verwijzen beide naar een en hetzelfde begrip: 'oikos', het huis, het thuis, de familie. In de praktijk betekent dit: dat we economie en ecologie met elkaar kunnen en moeten verbinden. Door de definitie van economie niet langer strikt te beperken tot 'profit', tot winst, maar die ruimer op te vatten als een fundament voor het welzijn van al het leven, onderhouden we werkelijk een thuis, een familie. Economie gaat dan deel uitmaken van de ecologie van de grote gemeenschap van alle levensvormen. En dat is waarom de zakenwereld zo'n cruciale rol speelt op dit moment van transformatie.

Persoonlijk leiderschap
Daarnaast is er een behoefte aan persoonlijk leiderschap, vanuit een perspectief van ons authentieke zelf in al onze persoonlijke en professionele facetten. De individuele bijdrage wordt vaak onderschat en gezien als iets dat de kracht mist om een verschil te maken. Omdat al het leven onderling is verbonden, maken onze persoonlijke gedachten en keuzes wel degelijk een verschil. Ze hebben niet alleen een effect op ons persoonlijke leven, maar ook op onze buren, op onze gemeenschap, op de natuur zelf.

Ik denk hier aan Marcus Aurelius die eeuwen geleden zei: 'Vergeet niet dat het universum één levend organisme is met één enkele bron en één enkele ziel'.

Op het moment dat je begrijpt dat jij er zelf toe doet, dat jij ertoe doet in wat je denkt en in hoe je handelt, in wat voor keuzes je maakt, in hoe je omgaat met je relaties, in hoe je jezelf behandelt, op het moment dat je begrijpt dat ieder van ons is als een druppel water in de oceaan van het leven, dan begrijp je dat het ¬ieders persoonlijke verantwoordelijkheid is een heldere druppel te zijn die zal bijdragen aan de helderheid van de oceaan als geheel. Want in feite is het 'ik' ook altijd een 'wij'.

Ik zie dit als een vreugdevolle verantwoordelijkheid, omdat dit het leven en alles wat ieder mens doet de moeite waard maakt. En zo creëren we samen de toekomst.

Dat betekent niet dat de verandering van een antropocentrisch wereldbeeld naar een wereldbeeld van harmonieuze saamhorigheid van al wat leeft gemakkelijk is. Het is een wezenlijke verandering van mentaliteit en houding ten opzichte van het leven en de eigen rol daarin. We zouden onszelf moeten toestaan hier samen met zijn allen naar toe te groeien. Kleine individuele beslissingen zijn steeds weer aanknopingspunten. Want vergeet niet, bedrijven zullen sneller ecologisch verantwoord gaan produceren als wij als consument daarom vragen. Die verantwoordelijkheid ligt bij ieder van ons.

We leven in een fascinerend moment in de geschiedenis, een tijdperk dat ons uitdaagt nieuwe technische maar ook spirituele wegen te ontdekken, om te komen tot een levensstijl die in harmonie is met de natuur en onze innerlijke natuur. In mijn denken is het wel¬bewust aangaan van een inter-relatie met al het leven uiteindelijk de vervulling van ons menselijk potentieel.

Dan zijn we in harmonie met de 'primordial essence' - het wezen der dingen - of het leven zelf. We kunnen dit gezamenlijk doen. De gedachten en handelingen van elke persoon tellen mee. Naties, gemeenschappen en ieder van ons kan een leider zijn en een voorbeeld op dit pad van inter-zijn, een pad van harmonie met moeder en zuster aarde. Het pad dat als uitgangspunt heeft: 'Ik ben omdat de natuur is en omdat zij is ben ik'.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4146071
/2015/09/20/Prinses-Irene-Onze-relatie-met-de-natuur.dhtml

Irene


September 22 at 05:11am

When we get this drugs test on our islands?

Americans Want Congress Members To Pee In Cups To Prove THEY Aren’t On Drugs

While Congress pushes for drug tests for food stamp recipients, most Americans like the idea of drug testing members of Congress even better.

A YouGov poll found that 78% of U.S. citizens are in favor of requiring random drug testing for members of Congress. A full 62% said they “strongly” favor this, compared with only 51% who feel the same way about food stamp and welfare recipients.

The support for this move was bipartisan, as 86% percent of Republicans, 77% of Democrats and 75% of independents support the mandatory drug tests for members of Congress.

It would seem that more than Americans are worried about drugs, they are upset with the hypocrisy of U.S. lawmakers, who carry on this charade of a “War on Drugs” while using the very things they pass laws against.

A cargo ship which has been linked to anti-drug Kentucky Senator Mitch McConnell was stopped and searched before departing from Colombia recently, with approximately 90 pounds of cocaine found on board by the Coast Guard. But now, Senator McConnell is doubling down on his reputation as an “Anti-Drug Senator” by railing against legalized marijuana.

The Senate Minority Leader said that he is firmly “against legalizing marijuana,” even while this has put him at odds with his Democratic challenger Alison Lundergan Grimes.

McConnell acknowledged that marijuana is “not in the same category as heroin,” even if it is treated as such by the DEA. Still, he said that legalizing the plant could “completely transform your society in a way that I think certainly most Kentuckians would not agree with.”

“I don’t think an answer to this, honestly, is to go in a direction of legalizing any of these currently illegal drugs,” McConnell explained. “This whole movement in various parts of the country is a big mistake.”

This is rather ironic, as back in November that drugs found on the ship, the Ping May, were carried by the vessel operated by the Foremost Maritime Corporation. That’s a company owned by Mitch McConnell’s in-laws, the Chao family.

Free Thought explained that “this connection is not only relevant because of the family connection, but also because the Chao family has often made large donations to McConnell’s campaigns.”

“In fact,” they continue, “the Chao family has been funding McConnell since the late 1980s. Years later, in 1993, McConnell married Elaine Chao and secured the Chao family as one of his primary sources for investments.”

A gift worth somewhere between 5 and 25 million dollars from the Chao Family made McConnel one of the richest senators in the country in 2008.

The Foremost Maritime Corporation is currently operating 16 dry bulk cargo ships, most of which are currently still in service.

What makes this case even more interesting is that McConnell is well known as a staunch prohibitionist. In 1996, McConnell sponsored “The Enhanced Marijuana Penalties Act”, a bill designed to increase the mandatory minimum sentencing for people caught with marijuana.

Luis Gonzales, an official with the Colombian Coast Guard in Santa Marta told The Nation that the Ping May’s crew were questioned as part of the investigation, but that they have yet to file any charges in the case.

Do you think there is anything strange about McConnell’s war on weed, considering his family’s link to smuggled, black market cocaine?

Perhaps those who deal in black market, unregulated drugs are trying to keep drugs illegal to make sure they maximize their black market profits?

Whatever the case may be, the majority of Americans are fed up with U.S. lawmaker hypocrisy and are ready to hold them to account. Do you think mandatory drug testing for members of Congress is a good idea?

http://countercurrentnews.com/2015/09/americans-want-congress-
members-to-prove-they-arent/#

Urine test

 

September 22 at 05:01am

Don't Want Cancer? Sweat It Off

Cancer sucks. No, wait: cancer REALLY sucks. Most of us perceive cancer as a gruesome condition that slowly degrades health and dignity. Though enormous advances in cancer therapy have been made in the last 30 years, the best option remains: just don’t get it.

Cancer can be difficult to conceptualize: many common forms (in first-world countries, save lung cancer and cervical cancer) have no clear pathogen. To add confusion, the ones that do, like lung cancer, can still affect non-smokers who make it a point to avoid second-hand smoke. Since you can't really be "exposed" to most cancer, how do you prevent it? (or at least use tools within your control to reduce risk)

A few months ago Jordan Rapp asked me to pen an article or two. I've always had a pet interest in exercise physiology, though my training as a scientific apprentice (sounds a lot nicer than "PhD Candidate") is centered on cancer research. So when I was asked to combine the two I started mining the scientific literature. And this is what I found:

1) People who do aerobic exercise tend to develop less cancer than sedentary individuals
2) The best mechanism to explain #1 has implications for slowing aging as well

In 2009 a group in Great Britain published a meta-analysis of 40 case-controlled studies in peer-reviewed scientific journals (http://www.nature.com/bjc/journal/v100/n4/abs/6604917a.html) on exercise and cancer. When comparing the most active to the most sedentary individuals across studies, the authors found a 24% overall risk reduction for colon cancer - one of the most common cancer types!

Of particular interest was a study in 2009 that followed 2,560 men from eastern Finland and required them to record their daily activities and diet for 17 years! (http://bjsm.bmj.com/content/early/2009/07/28/bjsm.2008.056713.abstract) The authors discovered a "dose dependent effect" whereby greater amounts of exercise associated with a greater risk reduction to dying of cancer. The minimum exercise required to yield a significant reduction? 30 minutes of aerobic exercise daily.

I would like to point out that the aforementioned reports are correlation studies. They indicate that people who have at least 4-6 hours of aerobic exercise per week develop less cancer than their couch potato buddies. Exercise could inhibit cancer development, or some other factor (genetic or environmental) could influence both one’s propensity to exercise as well as other habits that might prevent cancer.

Why does this matter? Unless there is a mechanism linking the two and establishing causation, exercising more would NOT lessen one's risk for developing cancer. Just because the average ocean temperature and the number of pirate attacks worldwide have both increased in the last 30 years does not mean that the pirates are causing the oceans to warm, and it does not mean that fighting piracy is the same as fighting global warming.

So, a correlation has no teeth without causation. If exercise does prevent cancer, there must be a mechanism. I've seen several theories suggesting that exercise modulates cancer development by lowering hormone levels that promote gender-specific cancers (men: testosterone + prostate cancer, women: estrogen + breast cancer). But, that does not account for correlations of decreased risk of gender-neutral cancers like colon cancer (http://www.nature.com/bjc/journal/v100/n4/abs/6604917a.html).

In each body cell (minus red blood cells) our DNA is housed in structures called chromosomes. On the molecular scale, chromosomes look a bit like short pieces of rope that are capped on each end like a dog's chew toy. Those caps are called telomeres, and they tend to get shorter as we age. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21270748) Once they get short enough the rope begins to fray and tangle with other unraveling chromosomes (pieces of DNA), causing random recombination and genetic chaos inside a cell. Many cancers also show evidence of these events, and cancer can be induced in the lab by artificially stimulating these events. So, it has been proposed that cancer development and aging are intrinsically linked.

Correlation studies echo this a thousand times over, as I have stressed time and time again in my cancer Q&A blog: Cancer is an age-related disease! (http://ryongraf.com/ask-a-scientist-cancer-for-dummies-public-education-blog/why-are-cancer-rates-rising/)

Telomere length is quantifiable. In many scientific circles the telomere length of white blood cells is used as a molecular measure of age (as opposed to a time-based measure of age). It's very interesting that active people tend to lose telomeres more slowly than sedentary individuals. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21102320). Taken literally, endurance athletes age more slowly than the rest of humanity.

But could this be due to some gene affecting telomere length and propensity to exercise? In a study in 2008, a group of scientists at King's College in London investigated the telomeres of genetically identical twins that were NOT identical in their athletic habits. What really intrigued me is that the athletic twins consistently had longer telomeres than their sedentary siblings! Clearly, the observed difference cannot be genetic in origin. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18227361)

It has been anecdotally said by many that sport is the fountain of youth. On a molecular scale, it might actually be so! Chronologically, identical twins Adam and Brian might both be 30. On the inside, Adam's running habit might keep him younger than Brian's couch habit.

It's well established that aerobic exercise greatly reduces one's risk for cardiovascular disease. (http://circ.ahajournals.org/content/107/1/e2.full). Aerobic exercise also appears to have a cancer-suppressing effect as well. The vast majority of Americans will either die of cardiovascular disease or cancer in their lifetimes. Knowing this, it is essential that we bring this preventive therapy to our friends and family that have yet to embrace it. In a purely monetary equation, many groups have postulated that it would be MUCH less expensive to prevent chronic diseases like cancer than to treat it. As a society, would it not make sense to allocate our resources toward measures that promote athletic habits? But I digress…

Before I sign off, I'd like to stress that outdoor endurance athletes ARE at greater risk of skin cancers, so keep that sunscreen close! And no, sunscreen does not actually promote cancer development; that's all a big scare based on shaky data and internet fear mongerers who don't actually read scientific literature or understand statistics (http://ryongraf.com/ask-a-scientist-cancer-for-dummies-public-education-blog/can-sunscreen-cause-cancer/). In case it needed any re-iterating, an experimental study in Australia published in January 2011 determined that UV-A protecting sunscreen DOES significantly reduce risk for the nastiest of skin cancers: melanoma (http://ryongraf.com/2011/07/not-taking-it-for-granted-sunscreen-does-prevent-melanoma/).

So there you have it: aerobic exercise prevents cancer. And by "prevent" I mean "reduces the risk of developing cancer, or delays the age of disease onset." I realize that I'm preaching to the choir here, so please help me spread cancer awareness (the real kind) and get your friends and family off the couch! Or even better yet, if you hold a position of influence to shape physical education policy in your region, get involved!

Hyperthermia therapy

Hyperthermia therapy is a type of medical treatment in which body tissue is exposed to slightly higher temperatures to damage and kill cancer cells or to make cancer cells more sensitive to the effects of radiation and certain anti-cancer drugs. Techniques that may bring local tissues to quite high temperatures, such as radio frequency ablation, are not usually what is meant by "hyperthermia."[1] When combined with radiation therapy, it is called thermoradiotherapy. Whole-body hyperthermia has also been found to be helpful for depression.[2] It is also used in the treatment of Lymes disease.

Local hyperthermia has shown to be effective when combined with chemotherapy or radiation therapy for cancers such as breast, cervical, prostate, head and neck, melanoma, soft-tissue sarcoma and rectal cancer, among others. Whole-body hyperthermia is generally considered to be a promising experimental cancer treatment, but requires close medical monitoring of the patient, as side effects can be serious.

Hyperthermia is considered the "fourth leg" of cancer treatment. It was historically reserved for the most severe or recurrent cases of cancer. However, there is more evidence to support its use as a primary treatment, as is the practice in parts of Europe, including the Netherlands, Germany, and Austria. Regional hyperthermia is currently becoming more utilized in the United States and elsewhere, as devices come to market (e.g. BSD-500, BSD-1000, Celsius42, EHY-2000plus, EHY-3010 ML, EHY-1020 IL, Sonotherm 1000, ThermoChem HT-1000, 8 Medical Hyperthermia Pump, Beaumont Hyperthermia Pump). Whole body hyperthermia, using radiant heat chambers (e.g. Iratherm 2000, Enthermics RHS 7500, Aquatherm, Heckel HT 3000) is almost always used as an adjuvant therapy. The most effective uses are currently being studied. Circulatory means of achieving hyperthermia have been elusive, because of adverse events, but there have been several successful trials. In the United States, Ash used circulatory whole body hyperthermia to treat AIDS, with several studies culminating in an efficacy trial in 1997. AIDS work declined with the advent of modern drug therapy, and this circuit evolved under collaboration with Zwischenberger and Vertrees and a successful phase I study of whole body hyperthermia in metastatic lung cancer in 2004. More recently, Locker published a phase I trial of circulatory WBH for advanced sarcoma in Austria.

Hyperthermia


Local thermotherapy

Local (also local-regional) thermotherapy is a non-surgical and particularly gentle treatment method for cancer, and can produce remarkable success, in our experience.

The high increase in the temperature in the malignant cell tissue attacks the tissue in numerous ways. As is generally known, cell tissue shows super-increased metabolic activity (for faster cell division); however, the provision for this through the tumour's own capillaries is poor. This contradiction has fatal consequences for the tumour cells where the area is overheated, particularly if it occurs suddenly. Firstly, the cell-damaging heat cannot be conducted away from the location, and only to a limited degree. Secondly, the increase in temperature causes a lack of oxygen and nutrients in this tissue. Both of these factors undermine the tumour's conditions for life. This undersupply then inhibits the metabolic processes and consequently the division of the degenerate cells. The components are damaged by the heat and cannot be sufficiently repaired. These conditions predispose the cells to dying off. In addition, it has been scientifically proven that a temporary concentration of the body's own defence cells in the capillaries can be found in tissue subject to thermotherapy!

http://www.klinik-marinus.com/eng/thermotherapy.html

 

September 21 at 05:49am

Het oude probleem herhaalt zich

Waren het voor de tweedewereld oorlog de Joden die geweerd werden (met een reden) Nu hebben we de vluchtelingen van uit Syrië en de Islam/ISIS die zich daar in verschuilten.

Joden

 

September 21 at 05:41am

Priests accused of sex abuse relocated on Curacao

US priests accused of sex abuse get a second chance by relocating to South America

Children play soccer in front of the church where Father Paul Madden celebrates Mass, in the tiny, scruffy fishing village of Puerto Huarmey, Peru. Father Madden admitted to molesting a 13-year-old boy, and told GlobalPost he could never again work in the US.

RIO DE JANEIRO, Brazil — The Catholic Church has allowed priests accused of sexually abusing children in the United States and Europe to relocate to poor parishes in South America, a yearlong GlobalPost investigation has found.

Reporters confronted five accused priests in as many countries: Paraguay, Ecuador, Colombia, Brazil and Peru. One priest who relocated to a poor parish in Peru admitted on camera to molesting a 13-year-old boy while working in the Jackson, Mississippi diocese. Another is currently under investigation in Brazil after allegations arose that he abused disadvantaged children living in an orphanage he founded there.

All five were able to continue working as priests, despite criminal investigations or cash payouts to alleged victims. All enjoyed the privilege, respect and unfettered access to young people that comes with being clergy members.

In the US, Catholic leaders have come under intense pressure for concealing priests’ sex crimes, and for transferring perpetrators among parishes rather than turning them over to law enforcement. The scandal has cost the church billions of dollars and led to a sharp decline in new clergy.
Victim advocates say that relocating priests to poorer parishes overseas is the church’s latest strategy for protecting its reputation.

In response, in 2002 US bishops approved a “zero-tolerance” policy, under which priests who molest children are no longer allowed a second chance to serve in the clergy.

Victim advocates say that relocating priests to poorer parishes overseas is the church’s latest strategy for protecting its reputation.

“As developed countries find it tougher to keep predator priests on the job, bishops are increasingly moving them to the developing world where there’s less vigorous law enforcement, less independent media and a greater power differential between priests and parishioners,” said David Clohessy, spokesman for the Survivors Network of those Abused by Priests, or SNAP. “This is massive, and my suspicion is that it’s becoming more and more pronounced.”

Reporter Will Carless shows women documents from the lawsuit against admitted child abuser Father Paul Madden outside the small church in Puerto Huarmey, Peru, where Madden had just celebrated mass. The women were not aware of the priest's past before GlobalPost spoke with them.

The priests GlobalPost confronted on camera, far from the US and European churches where the sexual abuse allegations occurred, include:

Father Carlos Urrutigoity, accused of sharing beds with and fondling teenage boys in Scranton, Pennsylvania. The bishop of Scranton called him a “serious threat to young people,” but in Paraguay, reporters found him leading Mass in a major church. He had been promoted to second-in-command of the diocese of Ciudad del Este.
Father Francisco “Fredy” Montero, accused of abusing a 4-year-old girl in Minneapolis, Minnesota. He relocated to his native Ecuador, where he was placed in a succession of remote parishes — despite a dossier sent by the Archdiocese of Minneapolis to his new diocese, warning of Montero’s past.
Father Paul Madden, who admitted molesting a 13-year-old boy on a mission trip when he was stationed in Jackson, Mississippi. The diocese paid the victim’s family $50,000 and Madden moved to the diocese of Chimbote, Peru, where he still celebrates Mass each week.
Father Jan Van Dael, accused of molesting several young men in his native Belgium before moving to northeastern Brazil, where he started an orphanage for street kids. Van Dael is under investigation by Belgian and Brazilian authorities after accusations of abuse arose in Brazil, too.

Another priest we tracked down, Father Federico Fernandez Baeza, was indicted by a grand jury in 1987 on two second-degree felony charges of indecency with a child.

The priests we tracked headed south after sex abuse allegations were made against them in US and European dioceses.

A family in San Antonio, Texas accused Fernandez in a civil lawsuit of ritually raping two brothers over a two-year period. Prosecutors dropped the criminal case after the diocese of San Antonio reportedly paid the family more than $1 million. Fernandez flew to Colombia, where he continued a high-profile career in the church. We traced him to the city of Cartagena, where he’s a senior administrator and priest at a Catholic university.

After consulting with Fernandez’s office, university guards prohibited us from entering the campus, and Fernandez has not responded to requests for comment.

The priests told us they have been allowed to continue preaching unfettered, without facing internal investigations, despite Pope Francis’ pledges to clean up the church.

Last year, the pope sent a letter to every bishop in the world, ordering them to follow a global “zero tolerance policy” on child abuse. This year he created a commission tasked specifically with protecting children from church sex abuse.

Following repeated phone calls and emails, both the Vatican’s press office and the head of the commission, Cardinal Sean Patrick O’Malley, declined to provide comment for this story.

The cases GlobalPost found are exactly what the church and Cardinal O’Malley’s commission need to be focusing on, said Peter Saunders, an advocate for abuse survivors and a lay member of the church’s commission.

“Zero tolerance is meaningless unless it applies to the whole institution,” he said. “Arguably, some of the biggest problems are in the less well-off parts of the world, South America, Africa, the Far East. This is where we know many priests flee to in order to carry on their abuse, which is an absolute outrage.”

View the full investigation here.

Editor’s note: Due to an editing error, a previous version of this story suggested that the church reportedly paid settlement money to the prosecutors. The settlement went to the family of the victims.

http://www.globalpost.com/article/6650841/2015/09/16/us-priests-
accused-sex-abusive-get-second-chance-relocating-south-america

Childabuse

 

September 21 at 05:33am

Is dit de reden waarom ABN AMRO ook onze mevr Wiels beschermt

ABN-directeur verzweeg bijbaan bij Oranjes

Financieel directeur Kees van Dijkhuizen van ABN Amro heeft een nevenfunctie bij de koninklijke familie voor het publiek verborgen gehouden.

De bank wist van zijn bestuursfunctie bij de financiële holding van de koning en de Oranjes, maar stond hem bij wijze van grote uitzondering toe die niet aan de grote klok te hangen vanwege de ,,hoge sensitiviteit en privacy", zo meldt de Volkskrant zaterdag.

Het verzwijgen van de nevenfunctie is opmerkelijk omdat juist staatsbank ABN Amro begin dit jaar door de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) op de vingers werd getikt omdat de bank onvoldoende zicht zou hebben op nevenfuncties van de top.

Bron.telegraaf

Dijkhuizen

 

September 21 at 05:29am

NASA is afraid of color

With all the techniques we have pictures from out of space are always without color.
Where is NASA afraid of?
NASA - National Aeronautics and Space Administration has released more stunning images from New Horizons' historic flyby of Pluto, which show icy mountains, fog, and the dwarf planet's landscape dsramatically backlit by the sun.

Jupiter

 

September 21 at 05:12am

Autistic Boy With Higher IQ Than Einstein Discovers His Gift After Removal From State-Run Therapy

In yet another example of how an out-of-control Goliath state system can cause more harm than good, a teenage boy who was diagnosed with autism at a young age has risen to stellar heights after quitting the special ed system with the help of his concerned mother.

State therapy specialists claimed Jacob Barnett would never tie his shoes, read or function normally in society. But the boy’s mother realized when Jacob was not in therapy, he was doing “spectacular things” completely on his own.

She decided to trust her instinct and disregard the advice of the professionals. Instead of following a standardized special needs educational protocol, she surrounded Jacob with all the things that inspired passion for him – and was astonished at the transformation that took place.

Don’t fix what’s not broken

Following a diagnosis of autism at age two, Jacob was subjected to a cookie cutter special education system that focused on correcting what he couldn’t do compared to normal children. For years, teachers attempted to convince Kristine Barnett that her son would only be able to learn the most basic of life skills.

When exposed to the state system of educational therapy, Kristine noticed Jacob would withdraw deeply and refuse to speak with anyone. Even though she found it “terrifying to fly against the advice of the professionals,” she knew in her heart “that if Jake stayed in special ed, he would slip away,” Kristine relates in her memoir, The Spark: A Mother’s Story of Nurturing Genius.

So began a journey for Jacob that would lead to such unexpected achievement that the whole premise of standardized therapy for this ‘special needs’ child would be blown to bits.

A path of passion and discovery

After years of frustration and little progress, Kristine made a radical decision in the eyes of the special ed system — she took Jacob out of school and prepared him for kindergarten herself. As described in the New York Daily Times:

She let him explore the things he wanted to explore. He studied patterns and shadows and stars. At the same time, she made sure that he enjoyed “normal” childhood pleasures – softball, picnics – along with other kids his age.

“I operate under a concept called ‘muchness’,” Kristine said “which is surrounding children with the things they love – be it music, or art, whatever they’re drawn to and love.”

By the time Jacob reached the age of 11, he entered college and is currently studying condensed matter physics at Indiana University-Purdue University in Indianapolis. According to an email Professor Scott Tremaine wrote to Jacob’s family:

“The theory that he’s working on involves several of the toughest problems in astrophysics and theoretical physics … Anyone who solves these will be in line for a Nobel Prize.”

Jacob also has an IQ of 170 — higher than that of Einstein. He is history’s youngest astrophysics researcher, has spoken at a New York TED (Technology, Entertainment & Design) conference, and appeared on a variety of news interviews, including 60 Minutes and the Time magazine website.

Not bad for someone who was classified by state experts as so severely disabled that he would never tie his own shoes or learn to read. If Jacob had stayed within the system, the prediction may very well have come true.

http://wakeup-world.com/2013/06/04/autistic-boy-discovers-gift-after-
removal-from-state-run-therapy/

Jacob Bernett

 

September 21 at 05:05am

Jezuietenpaus doet greep naar de wereldmacht

[jezuietenpaus] Na honderden jaren van voorbereiding, is het bijna zover en staan de Jezuïeten in het Vaticaan klaar om de wereld te onderwerpen.

De reis van de huidige paus naar Amerika zal dan ook een historische worden en de volgende stap naar het rijk van satan.


De aankomende weken zullen allesbepalend worden voor de toekomst van onze wereld. Tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties zal voor het eerst echt fysiek een begin worden gemaakt met de nieuwe wereldregering.

Een wereldregering die grotendeels onder controle en supervisie van de Jezuïeten tot stand zal komen. Het is dan ook niet voor niets dat de eerste Jezuïetenpaus zijn opwachting gaat maken bij de VN.

De timing is perfect want overal op de wereld heerst totale chaos. De financiële markten, het Midden Oosten, het onhoudbare vluchtelingenprobleem, de dreiging van terroristen en een planeet die volgens “experts” ten onder gaat aan de door de mens veroorzaakte opwarming, overal heerst angst en chaos en iedereen wil een oplossing.

Dit alles is het resultaat van honderden jaren van plannen en manipuleren door de machtigste organisatie op deze aarde, de Jezuïeten.

Zij zijn de ultieme verbinding met satan en de nieuwe wereldregering die men voor ogen heeft, zal dan ook Lucifer als lichtend voorbeeld hebben. Nu de Jezuïeten ook de macht in het Vaticaan in handen hebben en de chaos in de wereld naar een hoogtepunt gaat, staat niets hen meer in de weg om nu ook de ultieme stap te maken.

Iemand die de historie en de duistere zaken van het Vaticaan door en door kent, is auteur en onderzoeker Leo Zagami.

In de onderstaande video waarin Zagami in Rome uitgebreid praat met Alex Jones is te horen dat de voorlaatste paus, Ratzinger, echt niet vrijwillig het veld heeft geruimd.

Degene die dit allemaal heeft bekokstoofd is kardinaal en Jezuïet Carlo Martini. De manier waarop dit is bewerkstelligd is de manier waarop alle katholieke priesters worden gechanteerd.

Aangezien het merendeel zich bezighoudt met pedofilie en satanisme is het uiteraard niet zo moeilijk voor een doorgewinterde Jezuïet om te zorgen dat Ratzinger verdwijnt.


Het zal al helemaal geen toeval zijn geweest dat op het moment dat deze paus, Benedictus XVI, zijn aftreden bekendmaakte, de bliksem insloeg op de St. Pieter.


Iets waar Zagami heel duidelijk over is, zijn de nauwe banden die Martini had met Israël. Het land waar hij na zijn dood begraven wilde worden.

Wat er in feite is gebeurd, is dat de katholieke kerk is geïnfiltreerd en overgenomen door Jezuïeten, Vrijmetselaars, Zionisten en satanisten. Dit betekent het einde van de kerk zoals die altijd heeft bestaan en daarom heeft Zagami ook een boek geschreven met de titel Paus Franciscus, de laatste paus?

Zoals wij al jaren geleden schreven:

Vanaf 1963 hoort ook het Vaticaan officieel bij de club van Satan. Dit is bekend geworden door een inmiddels overleden Jezuïeten priester Father Malachi Martin die een boek schreef over deze gebeurtenis.

Malachi Martin, ex-Jezuïet, priester en insider van het Vaticaan, schrijft in zijn boek “Windswept House: a Vatican Novel” dat er in 1963 een satanisch ritueel is geweest in de Sint Pieter basiliek te Rome. Tijdens deze gebeurtenis met de naam “Het op de troon plaatsen van de gevallen aartsengel Lucifer” werd satan formeel op de troon geplaatst in het Vaticaan. Gelijktijdig werden er in Amerika rituelen gehouden om deze “troonsbestijging” te bekrachtigen. Paus Paulus de Zesde, die van 1963 tot 1978 in funktie was, zou ooit hebben gezegd: “De rook van satan is de kerk binnengekomen en is rond het altaar”, waarmee hij doelde op het satanische ritueel. En hij kon het weten, gekozen een week vóór het ritueel...

De Kerk heeft zich in het geheim dus officieel onder de macht van Satan gesteld. Was zij voor 1963 al een occult bolwerk, na het ritueel is het met het Vaticaan volkomen de demonische kant opgegaan. Helaas weten vele oprechte priesters, bisschoppen en katholieken hier niets vanaf. Toch doet dat niets af aan het feit dat ze momenteel vastzitten in een occult bolwerk dat een sleutelrol speelt in de komende Nieuwe Wereld Orde.

Die tijd is nu gekomen want deze maand zal men de geboorte zien van de nieuwe wereldregering.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article
&id=9774:jezuietenpaus-doet-greep-naar-wereldmacht-&catid=
20:het-complot&Itemid=33

Paus

Je kunt alles over Jezuieten lezen in deze 800 paginas tellend boek

Title: De MATRIX van ons systeem deel 1. ISBN 978-1-291-88840-9
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Matrix1_download.pdf
File size 2.8 MB

Title: De MATRIX van ons systeem deel 2. ISBN 978-1-291-88841-6
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Matrix2_download.pdf
File size 3.7 MB

 

September 20 at 05:45am

Gaddafi's Grim Prophecy Comes True: Countless Refugees Swarm Europe

Millions of refugees storming European borders have definitely come as a surprise to Western politicians. They would not have, if the West only listened to what Libya's leader Muammar Gaddafi said months before he was brutally executed.

In fact, some of these people would not be seeking shelter in Europe if their homes were not destroyed as a result of short-sighted aggressive Western policies.

In March 2011, Gaddafi warned that without unified and stable Libya there would be no one to control countless migrants from Africa and the Middle East from fleeing to Europe. Unlike Western leaders, he apparently understood that millions, not thousands will come, should Tripoli fall.

"There are millions of blacks who could come to the Mediterranean to cross to France and Italy, and Libya plays a role in security in the Mediterranean," he told the France 24 television station.

Gaddafi's son Saif, once considered the heir apparent and now on death row awaiting execution, echoed the sentiment in the same interview.

"Libya may become the Somalia of North Africa, of the Mediterranean. You will see the pirates in Sicily, in Crete, in Lampedusa. You will see millions of illegal immigrants. The terror will be next door," he noted.

Another quote, attributed to Gaddafi, paints a vivid picture of what the late colonel expected to happen: "The Mediterranean will become a sea of chaos."

No one listened. Instead, the West launched a military intervention to oust Gaddafi and look at what has become of Libya. The country is torn apart by rivaling factions and radicals.

Just like Gaddafi prophesied, the Mediterranean still remains a sea of chaos as thousands of refugees crammed into boats head to the shores of Italy. For many this journey becomes the last one they will ever make.

The Arab Spring, supported by the West, and the US-led military interventions across the Middle East and beyond are largely considered the main factors, which caused the current exodus of refugees. If Western capitals fail to understand the real causes of the overwhelming influx of migrants, increasingly more people will be forced to risk their lives trying to find shelter outside their home countries.

http://sputniknews.com/world/20150917/1027135147/gaddafi-libya-
refugees-exodus-arab-spring.html#ixzz3mBOHdBRn

Gaddafi

 

September 20 at 05:29am

Hoe het Koninklijk huis langzaam maar zeker geld voor bezittingen kiest

'Nederlandse overheid machteloos bij verkoop KLM'

De Nederlandse Staat heeft bij de verkoop van KLM aan Air France verzuimd om een eerste optie op terugkoop te bedingen.

Dat meldt de Volkskrant vrijdag, die documenten daarover in handen kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Als het in financieel zwaar weer verkerende Air France besluit om dochteronderneming KLM van de hand te doen, dan komt KLM er alleen voor te staan. De overheid heeft dan niet het eerste recht om het bedrijf te kopen.

Door het niet opnemen van een terugkooprecht heeft de Staat volgens de Utrechtse econoom Hans Schenk de kans laten lopen in het geval van problemen serieuze invloed te krijgen op de toekomst ''van dit publieke belang".

In de jaren tachtig werd een dergelijke terugkoopoptie wel in aandeelhoudersovereenkomsten met KLM opgenomen. Bij de fusie van KLM met Air France in 2003 heeft de Staat daar afstand van gedaan.
Belang

Voor de fusie had de Nederlandse overheid nog een belang van 15 procent in KLM. Na ligt het belang in de Nederlandse tak op 6 procent.

Het ministerie zegt tegen de krant dat er inderdaad geen afspraken zijn gemaakt over het kopen van KLM, maar herkent zich niet in de term 'terugkopen'.
Schiphol

In de zomer uitten Kamerleden hun zorgen over de positie van KLM. Er waren twijfels over afspraken die de overheid met het bedrijf had gemaakt over de positie van KLM op Schiphol. Maar staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) benadrukte dat de positie van KLM op de Nederlandse luchthaven is geborgd.

Air France-KLM schrijft al tijden rode cijfers en heeft last van concurrentie door prijsvechters en luxe maatschappijen uit het Midden-Oosten. Ondertussen probeert het bedrijf te bezuinigen. Piloten van Air France hebben vorig jaar langdurig gestaakt en ze dreigen dat weer te doen.

http://www.nu.nl/beurs/4128352/nederlandse-overheid-machteloos
-bij-verkoop-klm.html

KLM

 

September 20 at 05:21am

WARNING There’s A New Deadly Disease Worse Than HIV2

Human Papilloma Virus, or commonly referred to as HPV, is accountable for the outbreak of a new deadly disease. It is predicted that this new epidemic, even deadlier than AIDS, will claim many lives. The following key points explain why HPV is deadlier than HIV.

1. The Condom Misconception
There’s a common misconception that condoms offer full protection against most sexually transmitted diseases, including HIV/Aids. But, according to new research, condoms cannot provide 100% protection against the Human Papilloma Virus (HPV), which can spread through skin-to-skin contact with infected areas of the skin not covered by the condom such as the male and female genitalia. This is especially serious for women because HPV is a silent killer that can be inactive, thus unnoticed for years before it attacks.

2. The HPV Nightmare
The most widespread STI in the United States, Human papilloma virus (HPV) is the name for a group of viruses that affect your skin and the moist membranes lining your body, for example, in your cervix, anus, mouth and throat. There are more than 100 types of HPV, many of which cause nasty looking warts.

3. A Prolific Virus
HPV is a common and highly contagious infection, with over three quarters of sexually active women acquiring it at some time in their lives. HPV is sexually transmitted, but skin-to-skin genital contact is also a well-recognized mode of transmission. This means that condoms cannot give full protection.

4. Contracting The Virus
HPV is mainly transmitted through sexual contact and most people are infected with HPV shortly after the onset of sexual activity. But HPV can be passed even when the infected individual has no signs or symptoms of the virus. In some cases it takes years for symptoms to appear, and rarely people never experience any symptoms during their life.

5. Links To Cancer
Cervical cancer is by far the most common HPV-related disease. Nearly all cases of cervical cancer, which is the leading cause of death in women, can be attributed to HPV infection. In fact, two types of the HPV, types 16 and 18, are responsible for almost 70% of all cervical cancer cases.

6. Danger To Women
Women are more susceptible to contracting the virus than men. Regarding HPV transmission rates, male-to-female transmission rates are 5% higher than female-to-male transmission rates.

Virus

 

September 20 at 05:17am


New bionic lens could give you perfect vision for the rest of your life

Wearing corrective eye glasses could soon be a thing of the past. The Ocumetics Bionic Lens, invented by Dr. Garth Webb of Ocumetics Technology Corp, claims to be a painless implant that could change impaired vision forever. In fact, Webb claims the lens will go beyond the standard 20/20 vision, giving patients the super power of seeing three times better.

vision enhancement, eye surgery, Dr. Garth Webb, Ocumetics Technology Corp, Ocumetics Bionic Lens, lasik

Presented last month at a cataract and refractive surgery conference, the Ocumetic Bionic Lens was created after eight years of research and experimentation. The project itself has cost a whopping $3 million in funding for research, international patents, and trials. Webb says that with his procedure, which takes just eight painless minutes, every person could have extraordinary eyesight.

Related: Australian Research Group Announces First Implantation of a Bionic Eye

Instead of working like a contact lens, the Bionic Lens acts similarly to cataract surgery, adhering to the eye’s natural lens. The procedure can be done in an out patient office, its steps simply having a saline solution with the lens flushed into the eye with a syringe. After 10 seconds, the folded lens opens up, and moves itself over the eye’s natural lens. Webb says that immediately after the procedure, vision is totally corrected, allowing patients to see farther and more clearly.

Patients with the bionic lens implanted would be safeguarded against cataracts in the future, strengthening the eye’s natural lens which is prone to decay. The procedure is also thought to be safer than invasive laser surgery, with the simple saline-flush process.

Lens


September 20 at 05:09am

Gelukkig een schrijver die ook neer zet wat hij ziet, voelt en beleeft.

Vrouwen Van Boven De 40 Zijn De Leukste Vrouwen. Dit Is De Tekst Die Op Internet Opschudding Veroorzaakt!

Schrijver Frank Kaiser schrijft veel voor de website Suddenly Senior, maar zijn column over vrouwen van boven de 40 wordt de afgelopen weken massaal gedeeld. En nadat we zijn column hebben gelezen, snappen we wel waarom!

Er zijn veel dingen in deze column die we herkennen en waar we het absoluut mee eens zijn. Zorg er alleen wel voor dat je de gehele tekst leest, want het beste staat aan het eind. Vergeet deze tekst na afloop niet te delen met je vrienden als je het er ook mee eens bent. Zijn column luidt als volgt:

Vrouwen van boven de 40 zijn de leukste vrouwen, en wel hierom:

– Een vrouw boven de 40 jaar maakt je in het midden van de nacht nooit wakker met de vraag: ‘wat denk je?’ Het kan haar toch niet schelen.

– Als een vrouw van boven de 40 geen voetbal wil zien, dan gaat ze niet klagend naast je op de bank zitten. Ze gaat ergens anders heen en doet iets wat zij leuk vindt.

– Vrouwen van boven de 40 zijn gul met complimenten, vaak zonder reden. Ze weten immers hoe het voelt om niet te worden gewaardeerd.

– Een vrouw van boven de 40 is elegant met knalrode lippenstift. Dat geldt niet voor jongere vrouwen. Een paar rimpeltjes maken een vrouw van boven de 40 meer sexy dan jongere vrouwen.

– Een vrouw van boven de 40 heeft genoeg zelfvertrouwen om je aan haar vriendinnen voor te stellen. Een jongere vrouw die een vriend heeft, kan soms haar beste vriendin ontlopen omdat ze haar man niet vertrouwt in de buurt van andere vrouwen.

– Een vrouw van boven de 40 kent zichzelf goed genoeg om zich goed in haar vel te voelen en te weten wat ze wil en van wie ze dat wil hebben. Het interesseert vrouwen van boven de 40 niets wat je van haar of van haar handelingen vindt.– Het maakt vrouwen van boven de 40 niet uit of je haar vriendinnen aantrekkelijk vindt, want ze weet dat haar vriendinnen haar man nooit van haar af zullen pakken.

– Vrouwen worden psychologisch sterker met de leeftijd. Je zonden hoef je niet meer op te biechten.

– Vrouwen van boven de 40 zijn eerlijk en oprecht. Ze zeggen meteen als je een idioot bent of je zo gedraagt. Zo weet je dus waar je aan toe bent.

Ik ben dol op vrouwen van boven de 40, om een heleboel verschillende redenen. Helaas geldt datzelfde niet voor mannen in dezelfde leeftijdsgroep. Voor elke formidabele, vindingrijke, mooi gekapte dame, is er een kale man met dikke bierbuik die denkt nog met een 22-jarige te moeten flirten. Namens deze mannen zeg ik tegen alle vrouwen: SORRY!

En tegen al die mannen die zeggen: ”Waarom zou ik een hele koe kopen als ik de melk gratis kan krijgen?” – Wel, oudere dames kennen een beter gezegde: waarom een heel varken kopen voor een kleine worst?!

http://viralmundo.nl/vrouwen-zijn-hierom-tegenstander-van-huwelijk/

Huwelijk

 

September 19 at 05:49am

U.S. Defence Physicist Spills The Beans On What’s Really Happening On The Moon

I’m skeptical about many things, including the notion that government always knows best, and that the people can’t be trusted with the truth. The time to pull the curtain back on this subject is long overdue. We have statements from the most credible sources – those in a position to know – about a fascinating phenomenon, the nature of which is yet to be determined. – John Podesta, Chief of Staff for Bill Clinton, Counsellor To Barack Obama (taken from Leslie Kean’s 2010 New York Times bestseller, UFOs: Generals, Pilots, And Government Officials Go On The Record, in which Podesta wrote the forward)

For more on Podesta and his comments on UFOs, you can read THIS article.

For a short list of these “statements” (out of hundreds upon hundreds) that Podesta is referring to, you can check out THIS article. There you will also find a few documents pertaining to UFOs.

Dr. John Brandenburg, PhD is a plasma physicist. He did his graduate work in California at Lawrence Livermore National Lab in controlled plasmas for fusion power, and has worked in energy, defence, and space research for a number of years. He is currently a consultant at Morningstar applied Physics LLC, and a part-time instructor of Astronomy, Physics, and Mathematics at Madison College.

He is the principle inventor of the MET (Microwave Electro-Thermal) plasma thruster using water propellant for space propulsion.

Brandenburg was involved in the Clementine Mission to the Moon, which was part of a joint space project between the Ballistic Missile Defence Organization (BMDO) and NASA. The mission discovered water at the Moon’s poles in 1994. He was the deputy manager of that mission. (Source: page 16 of 18)(source)(source)

It’s noteworthy to mention here that the Russian government recently called for an international investigation into the U.S. moon landings regarding missing artifacts (lunar rock) and the dissapearance of film footage. You can read more about that story HERE.

According to Brandenburg:

It was (the Clementine Mission) a photo reconnaissance mission basically to check out if someone was building bases on the moon that we didn’t know about. Were they expanding them? (source)

He also went on to state that after the completion of the Clementine Mission, they were analyzed by an elite defence department team with the highest security clearance:

They basically kept to themselves and just did their work, and we were told not to interfere with them… (source)

The mission was designed to investigate and map all corners of the moon.

This is a very brief background of someone who is clearly a well respected “academic” in his field. Not long ago, he joined a long and growing list of “academics” who are helping to pull back the curtain that’s been blinding the masses for what seems to be a very long time, even though this subject is still ridiculed by some in the academic world.

It was during the Clementine Mission, more specifically, the mapping of the Lunar Surface, that he began to suspect an extraterrestrial presence on the moon.

Of all the pictures I’ve seen from the moon that show possible structures, the most impressive is a picture of a miles wide recto-linear structure. This looked unmistakably artificial, and it shouldn’t be there. As somebody in the space defence community, I look on any such structure on the moon with great concern because it isn’t ours, there’s no way we could have built such a thing. It means someone else is up there. (source)

He’s also been quoted as saying:

We were aware there was a possibility of an unknown presence, possibly alien/extraterrestrial near the Earth … There I am sitting in a room of retired army and airforce generals and a few admirals, and we’re watching what looks like a firefight in space. The most senior general there … turned to me and said, “Where do you think they’re from?” and I said, “I don’t know sir, I’ve heard they’re from 40 light years from here.” (source)

Bradenburg was and still is a very respected academic. He did, however, open himself up to much criticism in 2012 when he suggested there was evidence of a thermonuclear war on Mars in the distant past. Since then, he has been heavily criticized, as has any one of the hundreds of credible witnesses that have now come forward to speak about the extraterrestrial reality.

With more and more people like coming forward, the stigma associated with such claims is slowly being mitigated, giving others the courage to share their stories. Here are a few quotes from other “academics,” taken from a very long list:

Intelligent beings from other star systems have been and are visiting our planet Earth. They are variously referred to as Visitors, Others, Star People, ETs, etc. … They are visiting Earth now; this is not a matter of conjecture or wistful thinking. – Theodor C. Loder III, PhD, Professor Emeritus of Earth Sciences, University of New Hampshire (source)

There is another way, whether it’s wormholes or warping space, there’s got to be a way to generate energy so that you can pull it out of the vacuum, and the fact that they’re here shows us that they found a way. (source) – Jack Kasher, Ph.D, Professor Emeritus of physics, University of Nebraska.

There is abundant evidence that we are being contacted, that civilizations have been visiting us for a very long time. That their appearance is bizarre from any kind of traditional materialistic western point of view. That these visitors use the technologies of consciousness, they use toroids, they use co-rotating magnetic disks for their propulsion systems, that seems to be a common denominator of the UFO phenomenon. (source) – Dr. Brian O’Leary, Former NASA astronaut and Princeton physics professor

http://www.collective-evolution.com/2015/09/16/u-s-defence-physicist-
spills-the-beans-on-whats-really-happening-on-the-moon/

Moon

 

September 19 at 05:44am

PICTURED 'Evidence aliens landed on Earth 1million years ago' being examined in Russia

ALIEN chasers say they have found a "fossilised UFO" which they claim could prove aliens came to earth over 1 million years ago.

At first glance it looks like, well…an oversized boulder, the same colour as the rest of the surrounding rocks, that has been heavily eroded to give a smooth disc-like appearance.

But an established team of paranormal researchers in Russia called Kosmopoisk are convinced that the rock's resemblance to the shape of a mythical flying saucer mean it must have originated in space.

Local reports in Russia said the area where it was found - Medveditskaya Ridge, in Zhirnovsky district, near near Volgograd, Russia, was reknowned for UFO sightings and paranormal activity.

The four-metre across cracked "disc" was found last week according to Russian website bloknot-volgograd after Vadim Chernobrov, a famous paranormal investigator in Russia, and his team set out to the area, where they said they had previously discovered smaller ones of one to two metres in size.

Translated from Russian, the website said it was now in the Zhirnovsky Museum where some examination has taken place, but further tests are due.

It added: "The results were quite controversial.

"Its age is about one million years.

"Examinations will continue.

"Work on the ground will be resumed.

"UFOlogists expect to continue to look for traces of the UFO in the Volgograd region."

Kosmopoisk (All-Russian Scientific Organization) was founded in 1980 by Russian science-fiction writer Alexander Kazantsev, ex-aerospace engineer Mr Chernobrov, and astronaut Georgy Beregovoy, to investigate mysteries of the universe.

It has been involved in bizarre experiments with time travel, searching for the Yeti, and looking at UFO hotspots.

Several readers of the story were less than convinced, with a number pointing out it was a former ocean bed and the stones were the result of years of erosion under the waves.

One said: "What is a UFO? This stone! You learn the history of the region! Here the sea was more than once."

Another uploaded a similar picture of the stones being found in a former ocean in China.

But Scott C Waring, editor of UFO Daily Sightings appears to agree with the groups initial findings that it came from outer space.

He said: "Do you see the whitish parts on this disk? Thats the metal tungsten that he describes. It has been found at some alleged UFO crash sites.

"Also this disk was measured to be over 1 million years old. It looks to me like the stone disks I've seen in Mars NASA photos, which leads me to conclude that this UFO is a military drone, but it was probably damaged during the Mars attack and got off course, crashing on Earth."

http://www.express.co.uk/news/science/605388/PICTURED-Evidence-
aliens-landed-on-Earth-1million-years-ago-being-examined-in-Russia

Stone ufo

 

September 19 at 05:36am

Medicijnen doodsoorzaak nummer 3: waarom delen dokters ze dan nog uit als Smarties?

In Groot-Brittannië worden ieder jaar 80 miljoen keer medicijnen voorgeschreven tegen angstgevoelens, slapeloosheid en depressie. Deze medicijnen zijn vaak niet alleen onnodig en ineffectief, ze kunnen de patiënten ook veranderen in verslaafden, veroorzaken bijwerkingen en zijn verantwoordelijk voor duizenden sterfgevallen.

Antipsychotica, die worden gegeven aan dementerende patiënten om ze stil te houden, verhogen het risico op hartziekte, diabetes en beroerte. Sommige antidepressiva zijn daarnaast gelinkt aan hartritmestoornissen.

Professor Peter Gøtzsche van de Universiteit van Kopenhagen zegt dat psychiatrische medicijnen in Groot-Brittannië doodsoorzaak nummer drie zijn, na hartziekte en kanker. De schade die deze middelen berokkenen wordt volgens hem zwaar onderschat.

Helpen niet

Het aantal zelfmoorden onder volwassenen en kinderen die antidepressiva nemen ligt bovendien 15 keer hoger dan het aantal dat is berekend door de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA. Toch negeren of ontkennen (huis)artsen de enorme schade die medicijnen veroorzaken.

Uit een studie in het BMJ bleek deze maand dat duizenden Britten met leerproblemen antipsychotica krijgen voorgeschreven. Deze medicijnen helpen deze patiënten niet, aldus Gøtzsche. Artsen schrijven ze op grote schaal voor omdat ze denken dat uit onderzoek is gebleken dat ze effectief zijn. Het bewijs blijkt echter gebaseerd op slecht onderzoek.

Slaappillen zijn na enkele weken al niet langer effect, maar toch blijven patiënten ze jarenlang slikken, legt Gøtzsche uit. Antidepressiva blijken niet effectiever te zijn dan een placebo, maar worden toch veelvuldig voorgeschreven. Ze worden uitgedeeld als Smarties voor aandoeningen als paniekstoornissen, eetstoornissen, obsessieve-compulsieve stoornis en menopauzale symptomen.

Normaal leven leiden

In Engeland worden antidepressiva alleen al 57 miljoen keer per jaar voorgeschreven. Patiënten blijven ze jaren achtereen slikken. Gøtzsche heeft een betere manier om aandoeningen zoals depressie te behandelen: mensen moeten een normaal leven gaan leiden, aan het werk gaan en relaties uitwerken.

Meer dan een miljoen Britten zijn verslaafd aan slaappillen, ook al wordt gewaarschuwd om ze niet langer dan vier weken te slikken. Veel patiënten die antidepressiva slikken krijgen last van ontwenningsverschijnselen als ze stoppen. De Britse gezondheidsdienst NHS doet niets om deze slachtoffers te helpen, aldus Gøtzsche.

Hij stelt dat 98 procent van alle huidige voorschriften voor psychiatrische medicijnen tegen angstgevoelens, slapeloosheid en depressie onnodig is. “Het is tijd voor een oorlog tegen psychiatrische medicijnen,” besluit Gøtzsche.

http://www.ninefornews.nl/medicijnen-doodsoorzaak-nummer-3-waarom
-delen-dokters-ze-dan-nog-uit-als-smarties/

Medicijnen doodsoorzaak

 

September 19 at 05:24am

Amazon Indians say there is a whole world inside our planet

The Macuxi Indians knew of the existence of the Hollow Earth almost one hundred years ago. But legends are true or is another incredible story of folklore?

What if the "Journey to the Center of the Earth" by Jules Verne's classic, really true? And there somewhere, a whole new world is waiting to be explored, a place where somehow, living beings inhabit the depths of our planet, a place that cultures and ancient civilizations knew existed, or that still it exists today.

The Macuxi Indians are Indians living in the Amazon, in countries like Brazil, Guyana and Venezuela. According to their legends, they are the descendants of the children of the Sun, the creator of fire and disease and protective of the "inner Earth."

Oral legends tell of an entry on Earth. Until 1907, the Macuxies entered a sort of cavern, and traveled 13 to 15 days until they reached the interior. It is there, "on the other side of the world, in the inner Earth" where giant creatures that are about 3-4 meters high living.

According to Macuxies were given the task of monitoring to outside the entrance and prevent outsiders from entering the "hollow Earth."

Legends say Macuxi people entering the mysterious cave for three days, only giants descend stairs, measuring about 80 centimeters each step. After the third day, they leave behind their torches, and continue their journey "inside" Earth illuminated by the lights that were already present in the caves. Giant lanterns, the size of a watermelon, shining like the sun. After 4-5 days of travel, those inside the cave lose weight and body mass, allowing them to move much faster.

The legends of the Macuxi say after 5 days inside the caverns, they would go by huge caverns whose roofs could not be seen, and one of the chambers of the cave system, there are four objects "like the sun", which are impossible to watch, whose purpose is unknown to the Macuxi village.

Within the Earth, there are places where trees are able to grow food. The Macuxi say cajúes fruits like, oak, mangos, bananas and some smaller plants are in 6-7 days into their journey. The farther the Macuxi people moved into the Earth, larger areas of vegetation observed. But not all areas are green and prosperous color. The Macuxi people say that some places are extremely dangerous and should be avoided, as those with boiling stone and streams "azoge."

Macuxi Oral traditions continue and say that after going through these giant cameras, having spent half the trip have to move carefully as the mysterious "air" can cause people to "fly or float" around. Continuing their journey, they reach a place within the Earth, where the Giants lived. There, the Macuxi explorers ate food giants such as apples the size of human heads, grapes the size of a human fist, and delicious and giant fish were captured by the giants and the Macuxi given as gifts.

A diagram of the center of the Earth as a giant fireball book 'Underworld' from the year 1678.

After stocking with offered by giant food, Macuxi explorers return "home" to the world "outside", helped by the giants of the inner world. It is said that the Macuxi are the "guardians" of the underworld, guards the entrance Inner Earth and its legends tell of a land in the interior of the earth, which is full of incredible power and wealth.

This legend, of course, is considered by many as just that, another ancestral history. But for the Macuxi, his "legend" was as real as it gets ready, and they were the protectors of the entrance to the British explorers came to the Amazon in search of gold and diamonds, venturing into the caves, and never to return .

Since the last meeting with them, the Macuxi giants say they would be punished for not complying with their obligations and the "legends" of the giants vanished over the years.

Could this is just another legend? Or is there something more mysterious Macuxi tribe and legends? It is said that the Hollow Earth exist in many ancient civilizations and cultures around the world.

The existence of giant creatures that inhabit our planet is another fact present in dozens of ancient cultures around the world, even present in religious texts such as the . Bible ? Is it possible that the Macuxi legends are real and that there is an entrance to the inner Earth somewhere in the Amazon

http://zonnews.com/shock/1618-amazon-indians-say-there-is-a-whole-
world-inside-our-planet.html

Center earth

 

September 19 at 05:17am

Maker onafhankelijke film over Nieuwe Wereldorde dood gevonden in woning

In een woning in Apple Valley in de Amerikaanse staat Minnesota zijn de lichamen gevonden van een meisje en haar ouders. De lichamen van David Crowley (29), zijn vrouw Komel (28) en hun vijf jaar oude dochter Rani werden zaterdag aangetroffen bij de voordeur.

Buren zeiden dat ze al sinds kerst niet meer hadden gesproken met het ogenschijnlijk gelukkige gezin. Buurman Collin Prochnow besloot poolshoogte te nemen omdat er veel pakketjes voor de deur van de Crowleys lagen. Hij dacht in eerste instantie dat het etalagepoppen waren. “Ze zagen er niet menselijk uit,” zei hij. Hoewel het lijkt te gaan om zelfmoord, heeft de politie de dood aangemerkt als ‘verdacht’.
Maker onafhankelijke film over Nieuwe Wereldorde dood gevonden in woning

In december werd Prochnow op een nacht wakker van het geluid van schoten, maar hij gaf het verder geen aandacht. David was vijf jaar werkzaam geweest in het leger. Hij deed mee aan een missie in Irak en hield van wapens.

David schreef en regisseerde Gray State, een onafhankelijke film waarin de militaire politie en FEMA-agenten Amerikanen doden om een ‘Nieuwe Wereldorde’ af te dwingen. In de film is de samenleving veranderd in een politiestaat, is de krijgswet afgekondigd en worden andersdenkenden in kampen gestopt.

De film werd gefinancierd door middel van crowdfunding. In oktober 2012 werd 61.332 dollar opgehaald, genoeg om met de productie te starten. “Verzet is overwinning,” zei Crowley. “Dat komt duidelijk naar voren in Gray State. Hoewel je het risico loopt te worden gedood als je je verzet, is verzet op metafysisch niveau van grote waarde.”

Crowley

 

September 19 at 05:04am

Plastic Rice

Be Careful What You Buy – Plastic Rice Is Spreading Across Asia

First there were artificial eggs from China and now plastic rice said to be exported to several Asian nations.
Social media platforms such as WhatsApp and Facebook have been circulating the news of the fake rice that has now believed to have entered Singapore.

Plastic rice sold on the Chinese market has reportedly found its way into various Asian countries, including India, Indonesia and Vietnam.

Consumers say that such rice is also found in many prominent brands. Many reported to have caused gastritis and other stomach related diseases after its consumption. Consumers say that these kind of rice is undetectable because its comes mixed with normal rice packs.

Health experts have warned that consuming such fake grains, laced with poisonous resin, could seriously damage the digestive system.
The fake rice is made by mixing potatoes, sweet potatoes and synthetic resin, according to the International Business Times. It’s long been circulating on the market in Taiyuan, Shaanxi and appears identical to natural rice.

The Malaysian Agriculture and Agro-based Industry Ministry likewise denied receiving any reports about the resin-laced grains, but said if it were to have gotten into Malaysia, it would most likely be sold at small shops rather than large supermarkets.

Plastic rice

 

September 18 at 05:45am

GEWELDIG!! het boek heeft zijn werk gedaan

Geloof en het gevoven

De top van Curaçao, de Minister President, Gevolmachtigde minister, Bisschop Secco en zijn begeleide zijn bij de paus moeten verschijnen.
Er waren al tekenen vanuit het Vaticaan na mijn boek en nu afwachten wat er gaat gebeuren.

Wat frappant is is dat alle hoofdspelers van dit boek zijn verschenen bij de paus!

Title:Geloof en het geloven. ISBN 978-1-326-28453-4
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Geloof-en-geloven
-Download.pdf

File size 6.0 MB

Vatikaan

 

September 18 at 05:36am

Migrants from Syria

Since a long time migrants from Syria are coming to Europe.
We see the terrible pictures to open our hearts but in fact we dig our own grave.
No, we do not help them by letting them in our countries.
But think about this; what is the reason Europe does not help them IN their own homelands?

As we know our complete civilization has to break down and by making people unhappy and treating them as beast the system has a reason to destroy everything what we have built up. That under a believe what they called Allah or Islam.
People be aware, this moment is the biggest turnaround in our human history.

migrants1

migrants2


September 18 at 05:23am

Pleegkind maakt een hartverscheurend verlanglijstje

Wacht tot je leest wat hij schrijft

Iedereen maakt weleens een verlanglijstje, of heeft ooit een verlanglijstje gemaakt. Het verlanglijstje van de meeste kinderen bestaat uit de laatste videogames, lego of poppen. Maar toen dit pleegkindje werd gevraagd om een verlanglijst te maken, was het resultaat heel anders.

Op zijn lijst staan dingen die de meesten onder ons zouden zien als noodzakelijkheden voor een gelukkige kindertijd, in plaats van het nieuwste speelgoed. Een foto van het verlanglijstje werd op Facebook gezet door een stichting die zich inzet voor mishandelde kinderen, en heeft sindsdien al tienduizenden mensen geraakt.

Het mishandelde kind zet onder meer zaken als “Ik wil eten en water” en “Sla me niet” op zijn lijst. Maar vooral nummer vijf op zijn lijst heeft veel mensen geraakt: Dat mama en papa geen ruzie maken. Ook wenst hij schone kleren, en dat zijn ouders niet dronken worden.

Veel mensen waren onder de indruk van de lijst, omdat het je in één keer wakker schudt: Wij wensen misschien de nieuwste smartphone, maar er zijn veel jonge kinderen die zich thuis niet eens veilig kunnen voelen. Dit jonge kind – dat nu gelukkig in een pleeggezin is – wenste niet het nieuwste computerspel maar wilde gewoon een tandenborstel, schone kleren en dat zijn ouders zijn huisdieren niet doodmaakten.

Het vierde punt op zijn lijstje vat het geheel heel goed samen: “I want love”. Want dat is wat ieder kind het meest nodig heeft: Liefde. Het kost niets om liefde te geven, maar het is meer waard dan het duurste speelgoed of de nieuwste spelcomputer.

Child wish

 

September 18 at 05:19am

TATTOOS, Child abuse

If you have Tattoos you should not be allowed to be a parent!!! Studies have proven that parents with tattoos beat and abuse their kids REGULARLY! Please if you know some one with children who has tattoos, call child services IMMEDIATELY!!!

Tattoo

 

September 18 at 05:11am

EARTHQUAKE and CERN

Exactly on the same time the CERN came on his highest point there was this earthquake.
9/17/15 #TSUNAMI STRIKES #CHILE AFTER POWERFUL 8.3 #EARTHQUAKE & STRONG AFTERSHOCKS

Earthquake

CERN2

 

September 18 at 05:01am

And so the first signs are there

Allah

 

September 17 at 05:46am

General Emil Strainu Confirms Reptilian ETs

Romanian General (retired), expert in radiolocation (radar technology) and Doctor in geophysical war.

Currently he occupies the following positions:

- "Advisor of the Romanian Parliament on unconventional issues and asymmetrical threats."

- “Director of The Special Situations and Research Center on UFOs and Psihotronics.”

- "Founder of the Association for the Study of Unidentified Aerospace Phenomena."

- Author of dozens of esoteric books.

General Emil Strainu is invited to the most important esoteric events in the world and he wrote dozens of books spreading the true knowledge. He speaks about extraterrestrials, intraterrestrials, and hundreds of other interesting subjects.

He always claimed that the reptilian extraterrestrials exist, that they have huge underground bases/cities, but nothing more. Each time he concluded: “I’m not going any further on this subject!”

After reading Aryan Hava's books "Inuaki, the reptilian inside me" (1 and 2), General Strainu contacted her because he had a mind-blowing story to tell and she was about to launch her third book on this subject: "Anunnaki Vs. Anunnaki" (or "An.unnak.ki versus An.unnak.ki"). This is how he ended up writing the book's preface.

In the introduction he speaks about a good friend of his who had seen two reptilian beings in an early morning (5:00 AM) in the Retezat Mountains (A group of Mountains in the Carpathians:
Imagem
His friend is a military figure as well, a high ranking officer specialized in commando warfare, which asked for his identity to remain undisclosed. He served in Iraq, Afghanistan, Africa and South America. Currently he is on another war theater in the Middle East. General Strainu also mentioned that his friend is not a fan of either Sci-Fi or Ufology. General Strainu stated that he trusts his friend above any doubt.

The events took place as follows:

The high ranking officer, lets call him Colonel X, was driving back from a short camping trip, which he took alone in the mountains. He was closing to Bucharest (Romania's capital city) when his car signalized that it was low on gas, so he pulled into a small rural gas station.

It was 5:00 - 5:10 AM, so nobody was around. Colonel X noticed a khaki Hummer with black windows parked outside the gas station with the engine on, but nobody around it.

After filling up his tank, he payed and headed back to his SUV. But then he noticed that the driver's door of the Hummer was opened and inside it he saw a reptilian being. The reptilian had no clothes but it was wearing military boots; he/it was entirely covered with green scales (just like a crocodile) and had a lizard-type crest on the head.
Imagem
The reptilian saw Colonel X, then he got out of the car unhindered, while still staring at him. He directed some sharp sounds at someone from inside the car, this time looking irritated, then got back at the wheel and quickly drove away. The car had no license plates, either on the front or back.

Colonel X appreciated the reptilian to be 2,00m (78,7 inches) high, with yellow eyes and cat type slits.

The Colonel looked around to see if someone else had witnessed the event, but he was alone. Then he noticed the gas station's video camera. Unfortunately, the salesman told him that the camera was "just for decoration" and had no practical use, other than scare any potential robbers. Thinking that this was a very well played hoax, he got back into the car and continued his journey.

After several miles he was still very ridden by the events, when he saw the same Hummer with all four doors opened. Further, outside the road, he noticed two dark green reptilians that seemed to be arguing.
The second reptilian was 15-20 cm (5,9 - 7,9 inches) higher than the first one. He wasn't wearing clothes or boots. He had lizard-type feet and unlike the first one, he had a tail.

On the street, trucks were passing by in both directions and the drivers were pointing at the creatures, but nobody pulled over. Then, Colonel X got his mobile phone out and took several photographs of the reptilians that were totally careless of this event.

After 3-5 minutes, the two reptilians got back into the car and drove back in the direction they initially came from, with high speed. The Colonel looked again at the pictures from his mobile phone and rushed for Bucharest in order to contact General Strainu and together decide what to do with the astonishing pictures.

Back in Bucharest, the phone was clearly showing 11 pictures, but all of them were completely green. Together with General Strainu, they headed to a phone service company that couldn't help them either. It was like the Colonel photographed a bright green light.

For two weeks they analyzed the story in great detail and searched for witnesses, but all efforts ended up in failure.

General Emil Strainu concluded:

"Only one thing is sure: we live in a world that we only THINK we know, having a false impression that we are its masters. In fact we are only subtenants in transit, on a planet that never belonged to us and having no idea what our purpose really is..."

Reptillian

 

September 17 at 05:33am

One Big Mistake You Do in Your Car That May Kill You

Each time you sit in your car and turn on the motor, you are putting your wellbeing and the health of those with you in peril. This is how… When you leave the auto outside, you generally shut the windows. In any case, regardless of the fact that you abandon it in a pleasant shade, it can amass 400-800 mg of benzene.

One Big Mistake You Do in Your Car That May Kill You

In the event that you stop the auto in the sun, in a temperature higher than 16 degrees Celsius, the level of benzene can achieve 2000-4000 mg, which is 40 times more than the allowed level.

By sitting in an auto that had shut windows, individuals breathe in the benzene, not realizing that this poison influences the kidneys, the liver and the bone tissue. Moreover, it takes a considerable measure of time and exertion for our life forms to dispose of it.

The autos’ manuals express that we ought to open the auto’s windows before turning on the A/C, yet they do not clarify why, with the exception of that it is useful for the auto’s performance.

Medical explanation:

The exploration’s aftereffects demonstrate that before it begins to cool the air, the aeration and cooling system launches all the warmed ventilate, and with it – the benzene, a poison that causes disease.

In this way, when you sit in your auto, regardless of the possibility that you do not notice any odor of a warmed plastic, open the windows for a couple of minutes and after that turn on the A/C. Also, when you turn on the auto, leave the windows open for a couple of more minutes.

Keep rehearsing this propensity while you are in your auto with a specific end goal to shield your life form from poisons, in light of the fact that the outcomes can be greatly disastrous.

AC

 

September 17 at 05:25am

Oorlogsverklaring Putin tegen Amerika (ISIS)

Poetin wil front tegen IS: "We roepen alle landen op zich bij ons aan te sluiten"

Oorlog in Syrië Rusland ijvert voor de oprichting van een internationale coalitie ter bestrijding van de terreur in Syrië. Voor de situatie daar en in andere crisislanden wijst de Russische president Vladimir Poetin met de beschuldigende vinger naar het Westen.

Poetin rakelt meteen een oud idee weer op. Volgens een Londense toonaangevende denktank is met de huidige strategie de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) niet te overwinnen. Want de terreurorganisatie blijkt stevig uit de kluiten gewassen. En zolang Assad aan de macht is, stappen de zogenaamde "gematigde soennieten" in Syrië niet aan boord.

"We steunen de regering in Syrië in haar verzet tegen de terroristische agressie en zullen ook de nodige technisch militaire steun blijven verstrekken", zei Poetin vandaag in de Tadzjiekse hoofdstad Doesjanbe. "We roepen alle landen op zich bij ons aan te sluiten", zei de Russische leider. De situatie noemde hij "heel erg".

'De huidige strategie zit er serieus naast'

Midden-Oosten-expert Emile Hokayem (IISS)

"Assad is tot samenwerking bereid"
Rusland heeft de laatste tijd herhaaldelijk aangedrongen om een internationale coalitie op te richten om de IS te bestrijden. Poetin wil ook de omstreden Syrische machthebber Bashar al-Assad en de "gezonde oppositie" van het land daarbij betrekken. Assad is tot samenwerking bereid, benadrukte Poetin. De Verenigde Staten hebben nogal wat twijfels over het initiatief en waarschuwen voor een militaire steun aan Assad.

Ook het Internationaal Instituut voor Strategische Studies (IISS) in Londen waarschuwde in een rapport voor een samenwerking met het Assad-regime. Met de huidige middelen is de IS niet te verslaan, de internationale coalitie is er niet in geslaagd doorslaggevende successen te boeken tegen IS.

"Huidige strategie zit er serieus naast"
Volgens IISS-expert voor het Midden-Oosten Emile Hokayem kan de de facto-splitsing van Syrië en Irak voorlopig niet ongedaan gemaakt worden. "De huidige strategie zit er serieus naast", benadrukte hij in Londen. IS is enkel te verslaan indien het Westen zich tegen Assad kant, stelt hij. Om de uitbreiding van de IS te verhinderen, is het Westen zowel op de Koerden alsook op de soennitische moslims aangewezen.

Daarom moet het Westen "politiek doen" wat nodig is om de Koerden aan zijn kant te houden. Daarbovenop is de hulp van soennitische moslims nodig om te voorkomen dat de terroristen zich verder in soennitische gebieden uitbreiden. "En als men soennitische Arabieren aan boord wil halen, heeft men een politieke en militaire oplossing nodig om het lot van Assad te bepalen", zei Hokayem.

Maar voor die "harde waarheid" hoedt het Westen zich. Aan de andere kant heeft de IS, die naar schatting over 25.000 strijders beschikt, zich als "erg flexibel en stabiel" bewezen, luidt het in het rapport. De sterke aanwezigheid in lokale en internationale media -denk maar aan de meedogenloze onthoofdingen van gijzelaars- maakt de groep voor potentiële jihadisten aantrekkelijk.

'Indien Rusland Syrië niet steunde, zou de situatie in het land nog erger zijn en zouden er nog meer vluchtelingen zijn

Beschuldigingen van de hand gewezen
Rusland zou wegens de steun aan Assad medeverantwoordelijk zijn voor de vluchtelingenstroom, maar die beschuldigingen van het Westen wees Poetin van de hand. Het zijn anderen die de situatie in Syrië, Irak, Afghanistan en andere landen hebben gedestabiliseerd. "Niet wij hebben daar de staatsinstellingen verwoest en een machtsvacuüm gecreëerd, dat nu door terroristen is ingenomen", zei hij.

"Indien Rusland Syrië niet steunde, zou de situatie in het land nog erger zijn (...), en zouden er nog meer vluchtelingen zijn", aldus Poetin. Hij beticht de VS ervan bij hun inmenging in interne aangelegenheden van andere landen doelbewust radicale groepen te gebruiken om onpopulaire regeringen ten val te brengen.

Het behoort tot het "gezond mensenverstand" om bij globale bedreigingen zoals bij de IS de krachten van de wereldgemeenschap te bundelen. Daarbij greep Poetin terug naar een vroeger voorstel van Rusland voor de oprichting van een gezamenlijk systeem voor Euro-Atlantische veiligheid. Ook de CSTO-landen zijn tot een constructieve samenwerking bereid. In de over veiligheidskwesties gespecialiseerde organisatie werken de ex-Sovjetrepublieken Wit-Rusland, Tadzjikistan, Kirgizië, Kazachstan en Armenië samen met Rusland. De CSTO zal voortaan voor de tussenkomst in crisisgebieden gemeenschappelijke vredestroepen ter beschikking stellen.

http://www.hln.be/hln/nl/33982/Islamitische-Staat/article/detail/2456671
/2015/09/15/Poetin-wil-front-tegen-IS-We-roepen-alle-landen-op-zich-
bij-ons-aan-te-sluiten.dhtml

Putin


September 17 at 05:18am

How Root Canals Can Severely Affect Your Health

When you hear the term ‘root canal’ the majority of us automatically resort to thoughts of the pain that we have either directly experienced or vicariously heard to be associated with the procedure. In the United States alone, over 25 million root canals are performed annually and as a result are seen as a common practice and safe technique to overcome certain dental issues. However, suppressed research dating as far back as the 1920’s shows that root canals may not be as safe as we are led to believe, and that they can in fact be detrimental to our health. Here is an incredibly informative video that Dr. Mercola has put together to fully summarize the issue.

Having never received the procedure myself, but knowing several family members and loved ones that have had multiple root canals performed on their teeth, the information presented in this video was more than eye-opening. Here are a couple of key parts that really stood out for me:

Mouth/ Teeth Health Is Integral To The Total Health Of Your Body
Not surprisingly, this video was not the first time that I had heard about the importance of oral health in relation to the overall health of your body. A body talk practitioner that I recently visited referred to our teeth as the electrical panel of the body, with each individual tooth holding an “electrical” connection to a different area of your body. As a result, any difficulties being experienced in that area of your body would also make themselves known in your teeth, and vice versa. That being the case, it becomes increasingly important that we fully inform ourselves of any and all procedures we plan to do on our teeth before we choose to carry them out.

The Role That Our Diet Plays
Whether you’ve had a cavity or not, we have all heard on countless occasions how sugar causes cavities. As Dr. Mercola points out in the video, the effects of sugars and processed foods go even further than the simple cavity, and even the seemingly simple cavity can become something a lot more severe. It’s therefore incredibly important that we truly watch what we eat. Regularly choosing what is readily available (such as fast foods) may save you time in the short run, but can cause some serious issues that will cost you more than time in the long run.

Information Suppression
The topic of information suppression is brought up quite regularly in the context of several articles that we have written and shared on this website. It therefore came as no surprise to hear Dr. Mercola bring it up when talking about the incredible work done by Dr. Price in regards to the dangers of root canals. With over 25 million root canals performed annually in the United States alone there is definitely a vested interest in their continued practice (and potentially even a vested interest in the side effects that Dr. Price’s work showed them to cause). The fact that the American Dental Association (ADA) not only denies his work, but also goes ahead to make claims in opposition to it, without any proper proof/ support is definitely suppression and manipulation at its best.

The Importance Of A Strong Immune System
We all know that a strong immune system is integral in both combating and preventing illness and disease. The fact that it plays such an integral role in how well we cope with the inevitable dangers associated with root canals makes it even more fundamental. Whether you have had a root canal or not, let this video serve a reminder to take care of your immune system. Ensure you are receiving all of the necessary vitamins and minerals daily to give your immune system everything it needs to combat everything as effectively as it possibly can.

The Alternatives
As Dr. Mercola points out in the latter portion of the video there are alternatives, both for taking care of existing root canal work and also in replacement of any potential work down the road. As seemingly unpleasant, expensive or unrealistic as some of these alternatives may seem, they are definitely worth becoming fully informed about. In the end an inconvenient or expensive partial, bridge or implant will pay off health wise (assuming it is determined to be the best alternative in your particular situation).

Please be sure to share this important information regarding root canals with your networks. Let’s give everyone the opportunity to become fully informed on the procedure that so many of us blindly trust.

Rootcanal

 

September 17 at 05:12am


How sick and frustrated are the American?

Muslim Student Will Not Be Charged For Homemade Clock Invention Teachers Mistook For Bomb

UPDATED: Wednesday, September 16, 2015 1:10 PM EST

President Obama has tweeted his support for Ahmed Mohamed, asking the teenager to come to the White House to show off his homemade clock.

UPDATED: Wednesday, September 16, 2015 12:45 PM EST

Ahmed Mohamed, the Muslim high school student whose engineering marvel alarmed teachers in what many are saying is a case of profiling, will not be charged for making a clock thought to be a bomb.

When the student was called out of the class and led into a room with four police officers, he recalled one of the adults saying, “Yup. That’s who I thought it was.”

The high school has suspended the teenager for three days. His father says the news and support he’s received from the online community has been overwhelming, but will benefit him in the future.

The father of a 14-year-old Texas high school student is up in arms after police led his son out of school in handcuffs when teachers complained about a “hoax bomb” that turned out to be, ahem, a homemade clock, according to the The Dallas Morning News.

Ahmed Mohamed, a freshman at McArthur High School in Irving, Texas, whose hobby is inventing, had hoped to impress his teachers on Monday when he brought a homemade clock in the form of a circuit-stuffed pencil-case, but found himself in police custody, the report says.

Ahmed told the Dallas paper that he felt particularly conscious of his Muslim heritage during police questioning, saying they asked him if he “tried to make a bomb,” although he repeatedly explained it was a clock.

The Council on American-Islamic Relations is concerned about “Islamophobia,” writes the outlet.

From The Morning News:

Ahmed’s clock was hardly his most elaborate creation. He said he threw it together in about 20 minutes before bedtime on Sunday: a circuit board and power supply wired to a digital display, all strapped inside a case with a tiger hologram on the front.

He showed it to his engineering teacher first thing Monday morning and didn’t get quite the reaction he’d hoped for.

“He was like, ‘That’s really nice,’” Ahmed said. “‘I would advise you not to show any other teachers.’”

The teen was suspended for three days and police and school officials have not commented on the matter. But his father, Mohamed Elhassan Mohamed, who immigrated to the U.S. from Sudan, told the news outlet that he believes his son was mistreated because of Islamophobia.

And with the national climate of intolerance in this nation, his claim isn’t far-fetched. Do you think the incident was sparked by a case of Islamophobia? Sound off below…

UPDATED: Wednesday, September 16, 2015 12:45 PM EST

Ahmed Mohamed, the Muslim high school student whose engineering marvel alarmed teachers in what many are saying is a case of profiling, will not be charged for making a clock thought to be a bomb.

When the student was called out of the class and led into a room with four police officers, he recalled one of the adults saying, “Yup. That’s who I thought it was.”

UPDATED: Wednesday, September 16, 2015 1:10 PM EST

President Obama has tweeted his support for Ahmed Mohamed, asking the teenager to come to the White House to show off his homemade clock.

clock

 

September 17 at 05:03am

There must be a good reason for this war

North Korea Just Threatened The US With Nuclear War

North Korean dictator Kim Jong-un has threatened the United States with nuclear armageddon after Pyongyang resumed production of atomic bomb fuel in its top secret laboratory.

The director of North Korea’s Atomic Energy Institute said the country was ready to counter any US hostility with ‘nuclear weapons any time’.

He said scientists had ‘made innovations day by day’ to ‘guarantee the reliability of the nuclear deterrent… as required by the prevailing situation’.

He said: ‘In the meantime, the US anachronistic hostile policy toward the DPRK that forced it to have access to the nuclear weapons has remained utterly unchanged and instead it has become all the more undisguised and vicious with the adoption of means openly seeking the downfall of the latter’s social system.’

The chilling declaration comes comes a day after Pyongyang said it is ready to launch satellites aboard long-range rockets to mark a key national anniversary next month.

A National Aerospace Development Administration director said the North has been making ‘shining achievements; in the space development field ahead of the 70th birthday of the Workers’ Party, saying scientists and technicians are pushing forward on a final development phase for a new earth observation satellite for weather forecasts.

‘Space development for peaceful purposes is a sovereign state’s legitimate right … and the people of (North Korea) are fully determined to exercise this right no matter what others may say about it,’ the director told Pyongyang’s official Korean Central News Agency. The world will ‘clearly see a series of satellites soaring into the sky at times and locations determined’ by the Workers’ Party.

The launches, if made, are certain to trigger an international standoff, with South Korea, Washington and other neighboring countries condemning past launches as disguised tests of the North’s long-range missile technology and Pyongyang making a furious response to the criticism.

http://capitalismisfreedom.com/north-korea-just-threatened-us-nuclear
-war/#ixzz3lvW5aU7y

Nuclear

 

September 16 at 05:46am

Prince Warns Young Artists: Record Contracts Are 'Slavery'


"Jay Z spent $100 million of his own money to build his own service. We have to show support for artists who are trying to own things for themselves," singer says of joining Tidal

Two days after Prince announced that he would release his new album HitNRun exclusively to Tidal, the singer revealed the reason he is sidestepping a record label and offering the LP directly through Jay Z's streaming service. "Record contracts are just like — I'm gonna say the word – slavery," Prince said. "I would tell any young artist... don't sign."

Speaking to a small group of reporters from the National Association of Black Journalists Saturday at his Paisley Park Studios in Minneapolis, Prince expressed concerns over the future of the music business, NPR reports. He also voiced his disapproval about how record labels turn artists into "indentured servitude," since the artists have little control or insight over how labels take their music and profit off it online, a claim David Byrne similarly laid against the major labels.

"Once we have our own resources, we can provide what we need for ourselves," Prince said of why he chose to team with Tidal. "Jay Z spent $100 million of his own money to build his own service. We have to show support for artists who are trying to own things for themselves."

According to the Minneapolis Star Tribune, Prince also debuted a pair of tracks from his September 7th-bound HitNRun, reportedly titled "Love Control" and "Shut This Down." Those tracks join the previously released first single "Hardrocklover." Prince also told the Paisley Park crowd that HitNRun would be released physically at some point.

This isn't the first time Prince has compared the music industry to slavery. In 1993, when Prince and Warner Bros. were warring over his record contract, the rocker frequently appeared in public and onstage with "slave" scrawled on his cheek. Prince would soon change his name to "the Artist Formerly Known As" and "the Love Symbol" in an effort to "emancipate" himself "from the chains that bind me to Warner Bros." Prince and the label later reconciled for 2014's Art Official Age.

As fractious Prince's relationship with record labels have been, his dealings with the Internet have been even more contentious. In 2007, Prince called upon the Web Sheriff to strip all images, videos and torrents involving the rocker off the web. That same year, Prince feuded with his own fansites over the use of his image, which resulted in a diss track called "PFUnk." More recently, Prince pulled all his music off streaming services before aligning with Tidal and deleted his Twitter and Facebook accounts.

It is not just the record labels that Prince has issues with: He also called out Clear Channel for the homogenization of FM radio.

http://www.rollingstone.com/music/news/prince-warns-young-artists-record
-contracts-are-slavery-20150809#ixzz3lrDpNaYh


Prince

 

September 16 at 05:37am

Artsen ontvangen 38 miljoen van farma voor gesponsorde activiteiten

Als een nieuw medicijn op de markt komt, begint de lobby van de farmaceutische industrie voor een richtlijn om het product aan de man te brengen. Ze plaatsen advertenties in bladen en zoeken medestanders voor het medicijn onder artsen. Uit nieuwe cijfers van de Stichting Transparantieregister Zorg blijkt dat artsen vorig jaar samen 38 miljoen euro ontvingen van de farmaceutische industrie voor lezingen, onderzoeksprojecten en andere gesponsorde activiteiten.

Het register houdt bij welke artsen, apothekers en 'verpleegkundigen met voorschrijfbevoegdheid' geld verdienen met diensten aan farmaceutische bedrijven. Bijverdiensten van 500 euro of meer worden vastgelegd. Uit het onderzoek blijkt dat iets minder dan 10 procent van deze doelgroep meewerkt aan gesponsorde activiteiten.

Diabetes vereniging ontving 4 ton aan sponsorgeld

Afgelopen jaar klusten artsen voor 5 miljoen euro meer bij dan in 2013. Het overgrote deel van de 38 miljoen euro komt niet direct bij artsen terecht, maar bij zorginstellingen waarvoor artsen werkzaam zijn. Dat was ook te zien in de aflevering van Zembla 'Bitterzoete suikermedicijnen'. Uit het jaarverslag van de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) blijkt dat de organisatie vier ton aan sponsorgeld ontving in 2013. Dat is zo’n 16 procent van hun inkomsten. Zembla meent dat een groot deel van dat geld afkomstig is van de farmaceutische industrie. Volgens voorzitter M. Smilde is het een schrijntje vergeleken met de andere inkomsten. "We bedruipen vooral onszelf", zegt ze in de aflevering. Kijk hieronder het fragment:

Ook blijkt uit de gegevens van het register dat internist Fred Storms in 2012 en in 2013 in totaal bijna 20.000 euro heeft ontvangen van verschillende farmaceutische bedrijven. Storms is adviseur bij DVN en volgens de patiëntenvereniging aangetrokken voor medische vragen van leden. "Maar wij hebben natuurlijk veel breder in het veld dat we adviezen van allerlei medici inwinnen", verklaart Smilde. Zembla benaderde Storms voor een reactie, maar hij wilde daar niet aan meewerken.

Belangenverstrengeling?

In sommige gevallen lijken verdiensten misschien dubieus, maar dat is niet altijd het geval, meent Frederik Schutte van de Stichting Transparantieregister Zorg. Relaties tussen artsen en farma wijzen niet per se op belangenverstrengeling. "Zo is er één arts die 82 duizend euro met onderzoeksprojecten zou hebben bijverdiend, doordat zijn ziekenhuis de contracten op naam van de hoofdonderzoeker zet. Dat geld is feitelijk bij de instelling terechtgekomen", zegt hij in de Volkskrant. "Op zich is het goed dat artsen samenwerken met de fabrikanten, want ze moeten snel weten of geneesmiddelen echt werken."

'Als arts vertegenwoordig je het belang van de patiënt'

Deborah Cohen van het vooraanstaande Britisch Medical Journal heeft wel zo haar bedenkingen over samenwerkingen tussen artsen en de farmaceutische industrie. "Ik vind het persoonlijk een probleem, en ik zeg dit als arts: Dat er mensen zijn die bereid zijn om producten positief te beoordelen en daarvoor worden betaald. Wiens belang dien je dan? Als arts moet het je om het belang van de patiënt gaan."

In 'Bitterzoete suikermedicijnen' uit ze haar kritiek over de wijze waarop farma omgaan met kritiek. Wanneer ze als wetenschapper haar bedenkingen uit over de werking van een medicijn, wordt ze vaak gelijk agressief bejegend, terwijl, zo zegt ze: "Wetenschap houdt in: vragen stellen en niet alles maar klakkeloos accepteren", aldus de Britse wetenschapper. "Eén van de eerste dingen die ik doe als ik onderzoeken zie, is kijken wie ze heeft gesponsord en gefinancierd, wie het onderzoek heeft uitgevoerd. […] We weten: Onderzoeken van farmaceutische bedrijven die gepubliceerd worden, zullen eerder positief zijn, dan onafhankelijke onderzoeken die misschien een eerlijker beeld van de werkelijkheid bieden."

Staar je niet blind op advertenties

Huisarts Bas Houweling doet een oproep aan zijn vakgenoten om goed op te letten door wie de onafhankelijk lijkende onderzoeken in vakbladen worden gesponsord. Farmaceuten hopen volgens hem via advertenties in medische bladen artsen aan zich te binden. "Het gevaar zit er in dat mensen op een gegeven moment zeggen: Ja er zal toch wel een kern van waarheid in zitten. Dit is niet de eerste keer dat ik het lees, want ik lees het elke keer." De huisarts vraagt zich überhaupt af waarom farmaceutische bedrijven een steeds groter budget aan marketing besteden. "Ik zou denken, als je een goede pil hebt, hoef je geen reclame te maken. Waarom? Als je een goede pil hebt, dan kom je toch vanzelf in de richtlijn terecht. Dit is allemaal oneerlijke concurrentie. Farmaceuten met een nieuw middel hebben veel geld beschikbaar om dit soort advertenties te plaatsen. En de oude middelen die uit het patent zijn, die kunnen geen reclame meer maken, dus die komen niet meer voor in het mooie plaatje."

http://journalistiek.npo.nl/dossiers/farmaceutische-industrie/370_34571-
artsen-ontvangen-38-miljoen-van-farma-voor-gesponsorde-activiteiten

Artsen

 

September 16 at 05:21am

Einstien

Einstien

 

September 16 at 05:12am

Syria: Germany, France break out of U.S. Alliance against Russia

Germany, Europe Fully Back Russian Involvement in Syria

Germany is surprisingly quitting the anti-Putin Alliance created by the United States: Germany now officially welcomes Moscow’s readiness to engage with Syria and launches an initiative to end the war with the Russians and the French. Thus, the stream of refugees is to be stopped. Germany put thousands of soldiers on standby.

Germany surprising quits Alliance with the United States, which wanted to prevent a participation of Russia in Syria.

Defence Minister Ursula von der Leyen told der Spiegel, they Welcome Russia’s President Vladimir Putin’s involvement in the fight against the extremist Islamic State. It is in the common interest, to combat the IS, she said.

A spokesman of the Foreign Ministry also said Germany would welcome a greater engagement of Russia in the fight against the IS. German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier even announced, with Russian Foreign Minister Lavrov and the French colleague Laurent Fabius, a push to start to end the civil war in Syria. Lavrov and Fabius are expected in Berlin on Saturday.

New strategy receives support of the Federal Government from Bavaria: CSU leaders agreed in finding a peace solution for Syria calls for closer cooperation with the Russian leadership. Without the participation of Russian President Vladimir Putin , the situation in Syria “is hopeless,” CSU Chief Horst Seehofer says the Mirror. Development Minister Gerd Müller is for an integration of Russia: «we need a joint diplomatic initiative of the United Nations with the participation of Russia, the United States, the EU and the regional powers», said Müller according to DPA. On Monday, the CSU Party Chairman wants to advise how could look a cooperation with Moscow.

Russian Foreign Minister Sergej Lavrov prompted the Department of Defense to the vote with the Russian military. Because forces of both sides are in action in and around Syria, the United States would have to resume the last operational coordination with Russia, Lavrov said in Moscow on Friday. So, «unintended incidents» should be avoided. Russia military maneuvers in the Mediterranean Sea were in accordance with international law. Lavrov also said the Moscow Government will also continue to deliver weapons to the troops by Syria’s President Bashar al-Assad, to support them in their fight against the extremist militia Islamic State (IS).

Russia had already begun a few weeks ago in addition to new military activities with a diplomatic offensive. Americans have not clearly recognize, whether they support the Russian advance. Washington wants to wait and see if the Russians actually succeed, to reassure the failing position. Therefore the Government has warned as a precautionary measure, that a Russian intervention could lead to more refugees.

The American “neo-cons” warn about cooperation with Russian President Vladimir Putin. US President Barack Obama has to not clearly admitted whether Russia’s “new initiative” in Syria has been discussed with the White House.

Secretary of State John Kerry had become surprisingly to a visit to Russia this spring too slowly, however Kerry has not, in regards to public disclosures, indicated a change in policy toward Russia and Assad.

It is well possible that the U.S. Government has reconsidered its position in the face of the new waves of refugees to Europe and is now willing to cooperate East with the Russians in the middle.

Steinmeier is trying for a long time behind the scenes to a mediation proposal and also in constant contact with his Russian colleague Lawrow. It seems to be clearest of all German Government leaders that the refugee crisis in Europe out of control device, if further fighting in the Middle East.

Austria and Spain already have some days signaled to keep the involvement of Russia in the struggle IS essential.

Defence Minister Ursula von der Leyen wants to expand the Mission of the Bundeswehr in the Iraq. The Bundeswehr is willing to continue the successful work in the Kurdish areas also with the Iraqi Central Government, the CDU-politician told der Spiegel on Saturday. First steps were already done. Germany have provided medical material, helmets and NBC protective masks. Up to 100 Bundeswehr soldiers train Kurdish fighters of nestled in the northern Iraq, among other things. In addition, weapons were delivered.

Thousands of soldiers has brought into Germany of Leyen for the refugee in call. Whether because of the refugees or due to evidence of a terrorist threat is done, is unclear. An equivalent statement had gone the previous day on the force, a Ministry spokeswoman said on Friday to a report of the «level». Up to 4000 members of the German armed forces were then always available and accessible. Last weekend, soldiers in the field had been nationwide, to help accommodate thousands of newly arrived refugees. The soldiers receive compensation for on-call times.

The German news source for this can be reached through the links. Machine translation was poor, I improved part of it, improving implied meaning which machine translators can’t do. Few Americans and Brits read German anymore. VT editors are going to be in Germany on and off over the nest two weeks. This is a vital time.

Russia

 

September 16 at 05:04am

'De toekomst van Scientology is grimmig'

Interview Dure cursussen die telkens duurder worden. Constant gebedel om forse donaties. Leden die zichzelf tienduizenden euro's diep in de schulden steken. Prominent ex-scientoloog Marty Rathbun kijkt er niet meer van op. De verhalen die uittreders van de Nederlandse Scientology Kerk donderdag en afgelopen weekend in Trouw vertelden over de organisatie, klinken hem maar al te bekend in de oren. Ze zijn de nagel aan Scientology's doodskist, zegt hij.

Voordat Rathbun de Scientology Kerk in 2004 verliet, was hij twee decennia lang de rechterhand van internationaal kerkleider David Miscavige. Nu probeert hij de buitenwereld te vertellen over de vermeende misstanden in de kerk en de Amerikaanse kerktop.

Over de strafcentra waar uit de gratie gevallen personeel wordt 'gerehabiliteerd', bijvoorbeeld. Zelf bracht Rathbun naar eigen zeggen vier dagen door in een strafhok voor hoge kerkfunctionarissen. Volgens meerdere ex-bewoners van dat strafhok kwam Miscavige af en toe op bezoek om klappen uit te delen.

Het strafhok was lang niet de eerste keer dat de kerk over de schreef ging, zegt Rathbun. Hij moest naar eigen zeggen al zijn vertrouwelijke therapiesessies met acteur Tom Cruise heimelijk op video vastleggen. Ook zou hem zijn opgedragen om actrice Nicole Kidman af te luisteren.

'Ze willen dat ik door het lint ga'
De kerk ontkent alles en voert regelmatig actie tegen Rathbun. Er is een anti-Rathbun-website en in Scientology's tijdschrift staan regelmatig vernietigende artikelen over de 'gewelddadige psychopaat'. Na zijn vertrek postte er wekenlang een aantal scientologen voor zijn deur. Nog steeds wordt hij af en toe opgewacht door groepjes scientologen die hem verwensingen toeschreeuwen.

Rathbun weet het heel zeker: zij zijn op pad gestuurd door Miscavige. "Ze willen me zozeer opfokken dat ik door het lint ga", zegt hij. "Dan kunnen ze aangifte doen van mishandeling." Dat plan lukte: op een van haar websites laat de kerk nu zien dat Rathbun zijn stem verheft en het groepje nat spuit met een tuinslang.

Jarenlang kon de kerk wegkomen met haar agressieve gedrag, meent hij. "Maar dankzij internet komt daar nu verandering in. Als je googelt op 'scientology' kom je direct uit op allerlei pagina's die vertellen over misstanden. De kerk verbiedt scientologen om dat te doen, maar zo'n gevecht kun je natuurlijk niet winnen."

De kerk claimt al jaren dat ze miljoenen aanhangers heeft en groeit als kool. "Scientology is nu volwassen', jubelde Miscavige ruim een jaar geleden tijdens een groot evenement. "En onze voetafdruk is enorm." De nieuwe gebouwen die ze in de daaropvolgende twaalf maanden zou openen, zou die voetafdruk 'alleen maar doen groeien'. Miscavige: "Nog nooit was Scientology zo goed geolied, zo capabel om wezens op te stuwen naar hogere sferen."

Onzin, zegt Rathbun. De kerk groeit helemaal niet. Sterker nog: ze krimpt. Hij en andere uittreders, zoals Scientology's voormalige pr-man Mike Rinder, schatten het wereldwijde aantal scientologen op maximaal 30 duizend. In het internationale ledenbestand staan volgens hen zo'n 30 duizend namen.

Rathbun: "Miscavige kent die cijfers. Hij weet dat een groot deel van Scientology's gebouwen leeg of bijna leeg is. Maar of het echt binnenkomt? Hij blíjft verkondigen dat de kerk explosief groeit."

Volgens de ex-scientologen die Trouw sprak is ook de Nederlandse tak al jaren aan het krimpen. Ze schatten diens huidige ledental op 100 tot 200 man. De Nederlandse woordvoerder wilde daar niet op reageren. Rathbun verwacht dat de kerk het de komende decennia moet hebben van haar huidige aanhangers en hun kinderen. "Er komen geen nieuwe leden meer bij. Mensen kijken wel uit."

Scientology zou haar imago kunnen oppoetsen, zegt hij. "Maar met Miscavige aan het roer gaat dat niet gebeuren. Hij en de rest van de kerktop zijn er heilig van overtuigd dat ze handelen in de geest van L. Ron Hubbard (de oprichter van de kerk, red). Aan de top leeft sterk het gevoel dat de kerk van alle kanten wordt aangevallen. Ze zien niet dat ze zelf de agressors zijn."

'Miscavige gelooft: de aarde gaat spoedig verloren'
Miscavige is volgens Rathbun de greep van een soort apocalyptisch denken. "Hubbard leefde al met de verwachting dat de wereld ieder moment kon ophouden te bestaan. De kerk neemt die gedachte heel serieus, want ze beschouwt alle teksten van Hubbard als heilige schriften. Maar Miscavige is er veel meer mee bezig dan anderen."

"Ik weet nog goed dat hij op een ochtend de bestuurszaal binnenkwam en zei: 'Jongens, ik ben nog eens door Hubbards persoonlijke documenten gegaan. Hij heeft opgeschreven hoe lang deze planeet nog zal bestaan. En het is een stuk korter dan jullie denken.'"

Rathbun weet niet welk apocalyptisch schouwspel Miscavige precies verwacht. "Hij heeft me verteld dat hij hoopt de aarde te ontvluchten als deze planeet ophoudt te bestaan. Dat zal maar een paar mensen lukken. Hij gelooft duidelijk dat er heel veel op het spel staat. Waarom richt hij anders van die strafcentra op?"

Afgelopen dagen publiceerde Trouw een tweeluik over de Nederlandse tak van Scientology. Lees hier deel 1 en deel 2 terug.

Onderstaand filmpje is gemaakt door Rathbun, tijdens een van de vele momenten waarop hij werd lastiggevallen door scientologen.

Is Scientology er voor het algemene belang?
Elders in Europa wordt de Scientology Kerk hard aangepakt. Belgische justitie beschouwt haar als een criminele organisatie en voert momenteel een groot proces. In Frankrijk is de kerk twee jaar geleden veroordeeld voor fraude.

De Nederlandse tak is ook verwikkeld in een juridische procedure, maar die draait om een fiscale kwestie. De kerk vindt dat ze recht heeft op een anbi-status: een fiscale erkenning dat haar activiteiten een 'algemeen belang' dienen. Als een organisatie zo'n status heeft, mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting.

De fiscus vindt echter dat Scientology met haar cursus- en therapieverkoop zo commercieel opereert dat ze vooral haar eigen belang dient. Volgens de kerk begrijpt de fiscus het helemaal verkeerd: ze verkóópt haar cursussen en therapiesessies niet, ze vraagt er slechts (minimum)donaties voor.

"Dat woord 'donatie' gebruikt ze heel bewust", zegt Rathbun. "Het geeft de indruk dat allemaal niet zo commercieel is. Onzin. Van vrijblijvendheid is geen sprake. Ik ken maar één scientoloog die niets hoefde te betalen voor cursussen en auditing: Tom Cruise." Het Gerechtshof in Den Haag doet binnenkort uitspraak over de belastingkwestie.


http://www.trouw.nl/tr/nl/36383/Scientology/article/detail/4135793/2015/09/14/
De-toekomst-van-Scientology-is-grimmig.dhtml

Rathbun

 

 

     
 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.