Banner Watamula

AA   AA  
       
 

Nikola Tesla, het verborgen interview

   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

Nikola Tesla, het verborgen interview.

Interview met Nikola Tesla – 116 jaar aan het zicht onttrokken

Tesla1


Nikola Tesla, het verborgen interview.

2015 © vertaling WantToKnow.nl/.be

Tesla2

Dit interview met Nikola Tesla wordt in 1899 gehouden, maar is zelden gepubliceerd. Tesla neemt geen blad voor de mond en toont het volop aan de gang zijnde complot in de wetenschap aan, de onderdrukking van de etherfrequenties en de introductie van een nepwetenschap om deze te verbergen, evenals de onderdrukking van het werk van Tesla en Tesla zelf. Op deze dag in 1899 wordt Nikola Tesla geïnterviewd door journalist John Smith. Tesla: “Alles is Licht, door een van de stralen van het Licht wordt het lot van alle naties bepaald, iedere natie heeft zijn eigen straal in de grote lichtbron, die wij zien als de Zon.”

Uit dit interview met de grootste uitvinder en ziener van de moderne tijd ontvouwt een nieuwe visie van de mensheid, die wij, lichtkrijgers van het eerste en het laatste uur, een eeuw later hebben gecreëerd. Een deel van dit interview is gewijd aan Tesla’s kritiek op Einsteins relativiteitstheorie. In de nieuwe theorie van de Universele Wet staat beschreven waarom Einsteins relativiteitstheorie onjuist is en waarom er geen vacuüm (void) bestaat. Alles is energie..!

Journalist: Meneer Tesla, aan u kleeft de glorie van een man die bij de kosmische processen betrokken is geraakt. Wie bent u?

Tesla: Dit is een goede vraag meneer Smith en ik zal proberen om u een juist antwoord te geven.

Journalist: Men zegt dat u uit Kroatië komt, uit het gebied Lika, waar mensen met de bomen, de rotsen en de sterrenhemel leven. Ze zeggen dat het dorp waar u bent geboren is vernoemd naar de bergbloemen en dat uw geboortehuis naast het bos en de kerk lag.

Tesla: Dat is allemaal juist. Ik ben trots op mijn Servische origine en mijn Kroatische vaderland.

Tesla3

Futuristen zeggen dat de twintigste en eenentwintigste eeuw werden geboren in het hoofd van Nikola Tesla. Men zingt lofzangen over de door hem ontwikkelde inductiemotor en het roterende magnetische veld. Hun schepper wordt ‘de jager die het licht uit de diepten van de aarde in zijn net heeft gevangen’ genoemd, ‘de krijger die het vuur uit de hemel heeft veroverd’. Een atoom wordt voor de eerste keer gebroken in het laboratorium van Nikola Tesla. Hij creëert een wapen dat trillingen als aardbevingen kan veroorzaken. Hij ontdekt zwarte kosmische stralen. Vijf rassen zullen in de Tempel van de toekomst tot hem bidden, omdat ze het grote geheim leren dat Empedocles elementen kunnen worden besproeid met de levenskrachten van de ether.

Tesla: Het klopt, dat zijn een paar van mijn belangrijkste ontdekkingen. Maar ik ben een verslagen man. Ik heb niet het grootste bereikt, dat wat ik had willen bereiken.

Journalist: Wat had u dan willen bereiken, meneer Tesla?

Tesla: Ik had de hele Aarde willen verlichten. Er is genoeg elektriciteit op de Aarde om een tweede Zon te worden. Er had een ring van licht rondom de evenaar kunnen ontstaan, zoals er ringen rondom Saturnus zijn. De mensheid is niet klaar voor zoiets groots en goeds. Ik had de wereld kunnen veranderen. In Colorado Springs heb ik de Aarde met elektriciteit doordrenkt. We kunnen ook andere energieën voeden, zoals positieve mentale energie. Het zit in de muziek van Bach en Mozart, en de gedichten van grote dichters.

In de diepten van Aarde zijn energieën van vreugde, vrede en liefde. De bloemen die groeien op Aarde zijn een expressie hiervan, alles wat onze Aarde tot een thuis maakt. Ik heb jaren gespendeerd aan het zoeken naar de manier waarop mensen worden beïnvloed door deze energieën. De schoonheid en geur van rozen kunnen als geneesmiddel worden gebruikt en de stralen van de Zon kunnen als voedsel dienen. Leven heeft ‘n oneindig aantal vormen. De wetenschap zou het leven moeten vinden in alle materie. Er zijn drie dingen die wat dat betreft essentieel zijn. Het enige wat ik doe is daar naar zoeken. Ik geef niet op.

Journalist: Wat zijn deze drie essentiële dingen?

Tesla: Het eerste essentiële ding is voeding. Met welke energie kunnen we de hongerigen op Aarde voeden? Welke wijn kan worden gebruikt om dorst te lessen, zodat iedereen vreugde in zijn hart ervaart en we allemaal beseffen dat we Goden zijn?

Het tweede is de vernietiging van het kwaad, de beëindiging van al het lijden. In deze eeuw heeft een aardse epidemische ziekte het universum ziek gemaakt.

Het derde punt is de vraag of er in het universum een overdaad aan licht is. Ik heb een ster ontdekt die volgens alle astronomische en wiskundige wetten kan verdwijnen en niets zal veranderen. Deze ster bevindt zich in ons sterrenstelsel. Haar licht kan zodanige dichtheid hebben dat het past in een bol die kleiner is dan een appel, maar zwaarder is dan ons hele sterrenstelsel. Volgens de religie en de filosofie kan een mens in zijn leven een Christus, Boeddha of Zoroaster worden. Maar hoe kan ieder wezen als Christus, Boeddha of Zoroaster worden geboren? Dat antwoord probeer ik te vinden.

Tesla4

Nicola Tesla (1856 – 1943) was zijn tijd ver vooruit, zo blijkt steeds weer.

Ik weet dat berekeningen met zwaartekracht belangrijk zijn om in machines te kunnen vliegen, maar ik wil helemaal geen apparaten bouwen die kunnen vliegen. Ik wil het bewustzijn terug leren krijgen, zodat we op eigen vleugels kunnen vliegen… Verder probeer ik om vrije energie uit de lucht te vangen. De belangrijkste bron van energie. Wat als een lege ruimte wordt gezien is slechts de manifestatie van nog-niet-ontwaakte materie. Er is geen lege ruimte op deze planeet, noch in het heelal. De zwarte gaten waar alle astronomen over praten zijn de krachtigste bronnen van energie en leven.

Journalist: Iedere ochtend komen er vogels bij uw raam op de drie-en-dertigste verdieping van uw Valdorf-Astoria hotel.

Tesla: Een mens wordt sentimenteel van vogels, dat komt door hun vleugels. Die hadden wij vroeger ook, echte zichtbare!

Journalist: U bent niet gestopt met vliegen sinds die dagen van uw jeugd in Smiljan!

Tesla: Ik wilde proberen te vliegen van ons dak, maar ik viel. Kinderberekingen kunnen fout zijn.

Journalist: Bent u ooit getrouwd geweest? We weten hier niets over. Op foto’s in uw jonge jaren ziet u er knap uit.

Tesla: Nee, ik ben nooit getrouwd. Er zijn twee paden. Je kunt erg veel van een vrouw houden. Vrouwen kunnen voor mannen een voedende bron zijn en diens vitaliteit en geest versterken. Ongetrouwd blijven doet hetzelfde met andere mensen. Ik koos voor dit laatste.

Journalist: Uw bewonderaars klagen erover dat u kritiek heeft op de relativiteitstheorie van Einstein. Het vreemde is, dat u beweert dat materie geen energie bevat. Maar alles is toch doordrenkt met energie?

Tesla: Eerst is er energie, dan materie. Materie is uit oorspronkelijke eeuwige energie ‘Licht’ gecreëerd. Het Licht straalt en alles in het universum, de sterren, planeten, de mens en alles op de aarde wordt erdoor gecreëerd. Materie is de uitdrukking van oneindig aantallen vormen van licht. Energie is ouder dan materie.

Er zijn vier wetten in onze Schepping.

De eerste wet: de bron van het verbijsterende duistere plot is met onze geest niet te vatten of met wiskundundige berekeningen te beschrijven. In dat plot past het hele universum.

De tweede wet: de voortdurende spreiding van de onverklaarbare duisternis, dat de ware aard van het Licht is en de transformatie naar het Licht.

De derde wet: de noodzaak van het Licht om materie te worden.

De vierde wet: er is geen begin en geen einde. De voorgaande drie wetten zijn altijddurend, de creatie is eeuwig.

Journalist: In uw vijandigheid tegenover de relativiteitstheorie gaat u zo ver, dat u er op uw verjaardagsfeestjes over praat.


Tesla5

‘The Magnifying Transmitter’ van Tesla

Tesla: Het gaat helemaal niet om een gekromde ruimte. Het is de menselijke geest, die de oneindigheid en eeuwigheid niet kan bevatten! Als relativiteit duidelijk werd begrepen door zijn Schepper, dan zou hij onsterfelijkheid kennen, ook fysiek. We zijn allemaal deel van het Licht. Het Licht is muziek. Licht komt via mijn zes zintuigen binnen: ik zie, hoor, voel, ruik, voel en denk het. Als ik zeg ‘ik denk licht’ bedoel ik daarmee mijn zesde zintuig. Deeltjes van Licht zijn geschreven muzieknoten. Een bliksemschicht kan een hele sonate en duizend bliksembollen een concert zijn.

Een wetenschapper moet dat niet met wiskunde verwarren. Getallen en vergelijkingen zijn slechts symbolen van de muziek van de sferen. Als Einstein deze geluiden had gehoord, zou hij het niet over relativiteitstheorie hebben. De geluiden zijn berichten voor de ziel dat het leven zin heeft, dat het universum in perfecte harmonie is. De schoonheid van het universum is de oorzaak en het gevolg van de hele Schepping. Deze muziek is de eeuwige cyclus van stellaire hemels. De kleinste ster is een compositie en ook onderdeel van de hemelse symfonie. De hartslagen van de mens maken deel uit van de symfonie op Aarde.

Newton leerde ons dat het geheim uit geometrische rangschikking en bewegingen van hemellichamen bestaat. Hij erkende dat de hoogste wet van harmonie in het universum tot uitdrukking komt. Gekromde ruimte is chaos en chaos brengt geen muziek voort. Einstein is een boodschapper uit de tijd van geluid en woede.

Tesla6

Journalist: Hoort u deze muziek ook echt?

Tesla: Ik hoor deze muziek voortdurend. Mijn spirituele oor is net zo groot als de hemel die we boven ons zien. Mijn eigen oren heb ik door radar ‘groter’ gemaakt. Volgens de theorie van de relativiteit zullen twee lijnen elkaar ontmoeten in de oneindigheid. Daardoor zal Einsteins kromme recht worden gemaakt. Een geluid dat is gecreëerd zal voor altijd blijven bestaan. Voor een mens dooft het geluid uit, maar in de stilte die volgt blijft het bestaan en dat is de grootste kracht van de mens.

Ik heb niets tegen Einstein persoonlijk. Hij is een vriendelijke man en hij heeft vele belangrijke dingen gedaan. Sommige dingen zullen onderdeel worden van de muziek. Ik zal hem schrijven en uitleggen dat er zoiets als ether bestaat en dat de deeltjes van de ether ervoor zorgen dat het universum en het oneindige leven in harmonie blijven.

Journalist: Vertel me alstublieft onder welke condities een engel de Aarde adopteert?

Tesla: Er zijn tien condities. Let goed op.
Een eerste vereiste is een hoog bewustzijn van je missie en het werk dat je te doen hebt. Een eik weet dat hij een eik is, de struik naast hem weet dat hij een struik is. Toen ik twaalf jaar was, wist ik al zeker dat ik in mijn leven de Niagara Falls zou zien. Van de meeste van mijn ontdekkingen wist ik in mijn jeugd al dat ik ze zou doen, hoewel niet helemaal duidelijk.
De tweede eigenschap is doorzettingsvermogen. Zo heb ik alles afgemaakt, ben nooit halverwege gestopt.

Journalist: Wat is de derde voorwaarde die nodig is Mr. Tesla?

Tesla: Begeleiding van alle vitale en spirituele energieën. Zuivering van de effecten en de noden die een mens heeft. Ik heb niets verloren, alleen gewonnen. Ik heb van iedere dag en nacht genoten. Noteer maar, Nikola Tesla was een gelukkig man!
De vierde vereiste is om je fysiek aan te passen aan het werk.

Journalist: Wat bedoelt u daarmee?

Tesla: Als eerste, het lichaam van de mens is een perfect werkende machine. Ik ken de circuits van mijn lichaam en ik weet wat er wel en niet goed voor is. Veel van het voedsel dat andere mensen innemen is niet goed voor mijn lichaam. Soms denk ik dat de chefs in de wereld tegen me samenspannen. Voel mijn hand maar eens.

Journalist: Die voelt koud.

Tesla: Ja. Ik kan mijn bloedsomloop controleren en ook andere processen in en rondom mij. Waarom wordt je daar bang van?

Journalist: Dat komt door het verhaal dat werd geschreven door Mark Twain over een mysterieuze vreemdeling, het boek over Satan, dat schijnbaar geïnspireerd is op u.
He is also known as Phosphóros (‘he who brings light’: also known as Heosphoros) The Greek god of the morning star. He was represented as a naked, winged youth hurrying ahead of his mother Eos, or the Sun-God Hélios, WITH A TORCH IN HIS HAND. In Latin he was called Lucifer.

Tesla7

Ook bekend als ‘Phosphóros’ (‘hij die licht brwengt'; ook bekend onder de naam ‘Heosphoros’) de Griekse god van de morgenster. Hij werd afgebeeld als een naakte, gevleugelde jongeman, die voor zijn moeder Eos uit snelde. de zonnegod Hélios. MET EEN FAKKEL IN DE HAND.. In het Latijn werd hij ‘Lucifer’ genoemd..!

Tesla: Het woord ‘Lucifer’ is minder heftig. Mark Twain houdt van grapjes maken. Toen ik jong was en ziek kon ik door zijn boeken te lezen beter worden. Toen ik hem later ontmoette en dat aan hem vertelde raakte hij geëmotioneerd en begon te huilen. We zijn vrienden geworden en hij heeft mijn laboratorium vaak bezocht. Hij vroeg mij op een dag om hem de machine te laten zien welke door aanraking gevoelens van extase kon veroorzaken. Het was een van die uitvindingen met entertainment waarde, die ik ook soms leuk vind om te maken.

Ik waarschuwde Twain deze gevoelens niet vast te houden. Hij luisterde niet en hield aan. Het eindigde als een soort raket, hij werd afgevuurd en het zag er erg grappig uit. Maar ik behield mijn ernst. Maar, om het fysieke circuit goed te krijgen is ook de droom erg belangrijk. Als ik lang en hard ergens aan heb gewerkt, kan ik door een uurtje slaap weer volledig opknappen. Ik heb geleerd de slaap onder controle te krijgen. Ik kan in slaap vallen wanneer ik wil en van te voren een bepaalde duur afspreken. Als ik ergens aan bezig ben en iets niet begrijp geef ik mezelf de opdracht om in mijn dromen naar oplossingen te zoeken.

De vijfde conditie is het geheugen. Bij de meeste mensen zijn de hersenen houder van het geheugen en alle kennis die is opgedaan gedurende het leven. Mijn hersenen zijn met veel belangrijkere dingen bezig. Mijn hersenen pikken op wat op dat moment van belang is. Dat is overal rondom aanwezig en hoeft alleen maar opgepakt te worden. Alles wat we ooit hebben gezien, gehoord, gevoeld en gelezen volgt ons in de vorm van lichtdeeltjes. Deze lichtdeeltjes gehoorzamen mij en zijn mij trouw. In mijn jeugd las ik mijn lievelingsboek Faust en ik kan het nog reciteren. Al mijn uitvindingen heb ik jarenlang in mijn hoofd gevisualiseerd en vastgehouden voordat ik ze in de buitenwereld realiseerde.

Journalist: U hebt vaak gesproken over de kracht van visualisatie.

Tesla: Ik denk dat ik al mijn uitvindingen te danken heb aan de kracht van visualisatie. Wat ik heb meegemaakt gedurende mijn leven, mijn uitvindingen, zijn allemaal echt voor mijn ogen, zo echt als de tafel hier voor mij. In mijn jeugd wist ik niet goed wat ik met dit talent kon doen, maar later besefte ik dat ik deze kracht moest voeden. Door visualisatie kon ik verbeteringen doorvoeren in mijn uitvindingen, moeilijke problemen oplossen en ingewikkelde vergelijkingen tot een goed einde brengen. Dit talent kan mij in Tibet de titel van Hoge Lama opleveren. Mijn visus en gehoor zijn perfect en beter dan van andere mensen. Ik kan de donder van honderden kilometers ver horen en kleuren in de lucht ontdekken die niemand anders kan zien. Ik had dit als kind al, maar heb het later ook bewust verder ontwikkeld.

Journalist: In uw jeugd bent u verschillende keren erg ziek geweest?

Tesla: Ja. Ziekte is vaak het gevolg van verstoorde levenskracht. Het kan ook te maken hebben met accumulatie van toxinen in het lichaam of de geest. Soms met een mens moet van tijd tot tijd lijden om beter te worden. Maar de oorzaak van de meeste ziektes ligt in de geest. Daarom kan ook de oplossing worden gevonden in de geest. In mijn studententijd kreeg ik cholera. Ik werd beter omdat mijn vader mij toestond eindelijk techniek te mogen studeren. Techniek zou mijn leven worden.

De geest kan voorbij de drie dimensies op Aarde zien. Ik heb dit mijn hele leven kunnen doen. Het was voor mij net zo echt als alles wat we nu om ons heen zien. Op een dag liep ik als kind met mijn oom langs een rivier. Ik zei: zo direct zal er een forel springen uit de rivier en ik zal met een steen de forel raken. Dat gebeurde vervolgens. Mijn oom werd bang, riep ‘Bade retro Satan’s!’ Hij had gestudeerd en sprak Latijn.

Ik woonde in Parijs toen ik mijn moeders overlijden zag. In mijn visioen verschenen in de lucht prachtige wezens, met veel muziek en mooie kleuren. Een van de wezens had een sterke moeder-natuur en keek naar mij met een blik van eindeloze liefde. Het visioen vervaagde en op dat moment wist ik dat mijn moeder zou overlijden.

Tesla8

Journalist: En wat is de zevende conditie?

Tesla: Kennis van de mentale en vitale energie en hoe deze te transformeren in wat we willen bereiken, waarmee we controle krijgen over al onze gevoelens. Hindoes noemen het Kundalini Yoga. Deze kennis kan worden aangeleerd of bij je geboorte al aanwezig zijn. Het meeste was bij mijn geboorte al aanwezig. De vitale energie staat in verbinding met de seksuele energie. De vrouw is de grootste dief van deze energie. Ik was me hiervan bewust en paste wel op. Ik heb van mezelf gemaakt wat ik wilde worden, een bedachtzame spirituele machine.

Journalist: En wat is de negende voorwaarde, meneer Tesla?

Tesla: Terwijl je dingen doet denk aan de reden waarom je hier op Aarde bent. Sommige mensen moeten worstelen met een ziekte, met ontberingen, of met de maatschappij, die met hun domheid, onbegrip en vervolging alleen maar afbraak doet. Er zijn veel gevallen engelen op aarde.

Journalist: Wat is de tiende?

Tesla: Dat is de belangrijkste. Schrijf maar op: Nikola Tesla speelde zijn hele leven. Hij speelde en hij genoot ervan!

Journalist: Meneer Tesla! Gaat dit over uw leven en uw werk? Was het maar een spel?

Tesla: Jazeker. Ik genoot van het spelen met elektriciteit! Ik krimp altijd ineen als ik het verhaal hoor over de Griekse man die het vuur stal. Het verschrikkelijke verhaal over de adelaar die van zijn lever kwam eten. Heeft Zeus niet genoeg bliksem en donder, dat hij iets kon missen? Het is een misverstand… Bliksem is het mooiste speelgoed dat bestaat. Vergeet dat niet in uw verhaal te vermelden: Nikola Tesla was de eerste man die de bliksem ontdekte.

Journalist: Meneer Tesla, u praat toch over engelen en hun aanpassing aan de Aarde?

Tesla: Doe ik dat? Dit is precies hetzelfde. Je kunt dit schrijven: Nikola Tesla had de moed om de privileges van Indri, Zeus en Peron op zich te nemen. Stel jezelf een van hen voor, das om en pak aan, witte handschoenen, terwijl ze zich klaarmaken om een bliksemschicht te laten neerdalen, vuur en aardbevingen rondzaaien, ten koste van de elite van New York!

Journalist: Lezers houden ervan humor te lezen. Maar ik raak in de war, als u uw uitvindingen die voor veel mensen zoveel betekend hebben omschrijft als alleen maar spel. Mensen zullen hun wenkbrauwen fronzen.

Tesla: Beste meneer Smith, het probleem is dat de meeste mensen te serieus zijn. Ze zullen veel gelukkiger zijn en langer leven als ze niet zo serieus zijn. Een Chinees gezegde luidt dat ernst het leven bekort. Maar laten we het weer hebben over wat men belangrijk vindt.

Tesla9

Journalist: Iedereen wil dolgraag uw filosofie kennen.

Tesla: Het leven kent ritme dat moet worden begrepen. Ik voel dat ritme en ik handel ernaar. Ik wentel er in rond en het ritme is mij dankbaar geweest. Het heeft mij kennis gegeven. Alles wat leeft is met elkaar verbonden: de mensen en de sterren, amoeben en de zon, het hart en de bloedsomloop van een oneindig aantal werelden. Deze banden zijn onbreekbaar, maar ze kunnen tam zijn en gunstig te stemmen en nieuwe relaties kunnen worden opgebouwd, zonder de oude te schenden.

Kennis komt uit de ruimte; onze visie is perfect. We hebben twee ogen: een aardse en een spirituele. Uitgroeien tot één oog is aanbevolen. Het universum leeft in al haar verschijningsvormen, als een denkend dier. Stenen zijn ook denkende voelende wezens, net zoals planten, dieren en mensen. Een ster die schittert, vraagt om naar gekeken te worden en als we niet egocentrisch zijn kunnen we de boodschap begrijpen. De ademhaling, ogen en oren van de mens moeten zich richten op de ademhaling, de ogen en oren van het Universum.

Journalist: Uw woorden doen mij denken aan Boeddhistische teksten en het Taoïstische Parazulzusa.

Tesla: Precies! Dit betekent dat er kennis, waarheid is die de mens altijd heeft gekend. Mijn ervaring is dat het Universum slechts één substantie heeft, één opperste energie met een oneindig aantal manifestaties van het leven. Het beste is, dat met de ontdekking van het ene geheim, het volgende wordt onthuld. We zijn vaak blind en doof. Maar als we ons emotioneel binden aan manifestaties, komen ze vanzelf naar ons toe. Er zijn veel appels, er is maar één Newton. Hij vroeg slechts om die ene appel die voor hem op de grond viel.

Journalist: Wat is elektriciteit voor u?

Tesla: Alles is elektriciteit. Eerst was er het Licht, de eeuwige bron van waaruit alle materie komt, alle vormen worden verspreid die het Universum en de Aarde met alle aspecten van het leven vertegenwoordigen. Zwart is het ware gezicht van het Licht, maar we kunnen dit niet zien. De opmerkelijke genade voor de mens en andere wezens. Deeltjes bezitten licht, warmte, nucleaire, straling, chemische, mechanische en een onbekende energie. Het heeft de macht om de aarde draaiende te houden. Het is de ware hefboom van Archimedes.

Journalist: Mr. Tesla, u hebt het altijd en alleen maar over elektriciteit.

Tesla: Ik ben elektriciteit. Of, als je wil, ik ben elektriciteit in menselijke vorm. Ook jij bent elektriciteit, maar jij realiseert je dat niet.

Journalist: Kunt u daarom misschien een miljoen Volt door uw lichaam jagen?

Tesla: Zal een tuinier zich laten aanvallen door zijn planten? Dat zou waanzin zijn. Het lichaam van een mens en zijn hersenen zijn gemaakt van grote hoeveelheden energie, iedereen heeft een andere hoeveelheid, dat maakt een mens ‘ik’. De hersenfunctie en dood zijn gemanifesteerd in licht. In mijn jeugd hadden mijn ogen een zwarte kleur, nu zijn ze blauw, naarmate de tijd verstrijkt worden ze lichter en lichter. Wit is de kleur van de hemel. Op een morgen landde er een witte duif in mijn raam. Ik gaf haar wat te eten. Ze wilde me laten weten dat ze stervende was. Uit haar ogen schoten lichtflitsen. Ik had nog nooit zoveel licht in de ogen van een wezen gezien, als in de ogen van die duif.

Journalist: Mensen die werken in uw laboratorium spreken over lichtflitsen, vlammen en bliksems die ontstaan als u boos wordt.

Tesla: Dat is een psychische ontlading en een teken dat ik moet oppassen. Het licht heeft mij altijd geholpen. Wil je weten hoe ik het roterende magnetische veld en de inductiemotor heb ontdekt, die me beroemd maakten toen ik 26 jaar was? Op een zomeravond keek ik naar de zonsondergang. Duizenden vlammende kleuren draaiden om elkaar heen. Ik herinnerde me de verzen van Faust en begon met reciteren. Toen, als in een mist, zag ik het ronddraaiende magnetische veld en de inductiemotor. Ik zag ze in de zon!

Journalist: Het personeel van uw hotel heeft me verteld dat u zich tijdens onweer en bliksem terugtrekt in uw kamer en praat tegen uzelf.

Tesla: Ik praat tegen de donder en bliksem.

Journalist: In welke taal, meneer Tesla?

Tesla: Meestal in mijn moederstaal. Deze taal kent de juiste woorden en juiste geluiden.

Tesla10

Journalist: Mensen die dit lezen zullen u dankbaar zijn als u dit uitlegt.

Nikola Tesla control the mental systemTesla: Geluid komt niet alleen uit de donder en de bliksem, maar, in getransformeerde vorm in de felheid van de kleuren. Een kleur kun je horen. Een taal bestaat uit woorden, uit kleuren en geluiden. Elke donder en elke bliksem zijn uniek, ze hebben een naam. Sommigen noem ik bij naam, een naam van iemand die me nabij staat of voor wie ik grote bewondering heb.

In de helderheid van de lucht en de donder leven mijn moeder, zus, broer Daniel, dichter Jovan Jovanovic Zmaj en andere personen uit de Servische geschiedenis. Namen zoals AsIsaiah, Ezechiël, Leonardo, Beethoven, Goya, Faraday, Poesjkin. Bliksem en donder stoppen niet, de hele nacht brengen ze kostbare regen naar de Aarde. Er is bliksem en donder, zij zijn de helderste en meest krachtige, die nooit zullen verdwijnen. Ze komen altijd terug en ik herken ze uit duizenden.

Journalist: Is voor u wetenschap en dichtkunst hetzelfde?

Tesla: Je kunt het zien als de twee ogen van de mens. Men leerde William Blake dat het universum is ontstaan uit de verbeelding en doorgaat zolang er een laatste man op aarde bestaat. Creatieve energie is gelijk aan de lichtenergie.

Journalist: Is verbeelding voor u meer reëel dan het leven zelf?

Tesla: Verbeeldingskracht geeft geboorte aan het leven. Ik heb het gevoed door mijn gedachten; ik heb geleerd om mijn emoties, dromen en visioenen te controleren. Ik heb dit talent altijd gekoesterd. Mijn lange leven heb ik in extase doorgebracht. Dat was de bron van mijn geluk. Het hielp me al die jaren met mijn werk, dat genoeg werk voor vijf levens was. Het was voor mij het beste om veel ’s nachts te werken, vanwege het licht van de sterren en mijn hechte band de sterren.

Journalist: U vertelde me net dat ook ik, net als ieder levend wezen, het Licht ben. Eerlijk gezegd, snap ik het niet echt.

Tesla: Je hoeft het niet te begrijpen meneer Smith, alsje het maar gelooft. Alles is Licht. Elke natie heeft zijn eigen straal in de grote lichtbron die wij als de Zon zien. En vergeet nooit, niemand gaat dood, iedereen transformeert in het Licht en blijft bestaan. Het geheim bestaat hieruit dat de deeltjes licht terugkeren naar hun oorspronkelijke staat.

Journalist: Dat lijkt op resurrectie!

Tesla: Ik noem het liever terugkeer tot de oorspronkelijke staat. Jezus Christus en ook anderen kenden dit geheim. Ik ben nu op zoek naar een manier om de menselijke energie te preserveren. Vormen van Licht, soms zelfs hemels licht. Ik zoek hiernaar, voor de mensheid, niet voor mezelf. Ik heb er vertrouwen in dat mijn ontdekkingen het leven van de mensen makkelijker en beter kunnen maken, dat ze geleid worden naar spiritualiteit en moraliteit.

Journalist: Denkt u dat tijd kan worden afgeschaft?

Tesla: Niet helemaal, omdat het eerste kenmerk van energie een transformerende functie heeft. Energie is in eeuwigdurende transformatie, zoals de wolken van de Taoisten. Maar het is mogelijk dat mensen hun bewustzijn preserveren na hun Aardse leven. In iedere hoek van het Universum is levensenergie, één ervan is onsterfelijkheid, dat buiten de mens ligt te wachten op hem.


Tesla11

(Klik voor lead naar dit boek)

Het Universum is spiritueel; wij zijn dat voor de helft. Het Universum is meer moreel, wij kennen zijn natuur niet en kunnen onze levens niet compleet harmoniseren. Ik ben geen wetenschapper en wetenschap is misschien de beste manier om een antwoord te vinden op de vraag die me achtervolgt, die mijn dagen en nachten in vuur omzetten.

Journalist: Wat is er aan de hand?

Tesla: Hoe je ogen oplichten!… Wat ik wil weten is dit: wat gebeurt er met sterren die uitdoven? Sterren vallen als stofdeeltjes in deze of andere werelden. Zal de Zon als nieuw licht herboren worden of met de kosmische wind voor eeuwigheid versnipperd zijn? Ik begrijp dat dit in de structuur van het Universum is ingebouwd, maar zal een van deze sterren, deze Zonnen, gepreserveerd kunnen worden?

Journalist: Maar, meneer Tesla, u realiseert zich toch wel dat dit noodzaak is en bij de constitutie van deze wereld hoort!

Tesla: Soms is het hoogste doel van een man om een vallende ster te vangen. De man begrijpt dat zijn leven aan hem werd gegeven als gevolg hiervan en hij zal gespaard worden. Uiteindelijk zal hij in staat zijn om de sterren te vangen!

Journalist: En wat zal er dan gebeuren?

Tesla: De Schepper zal lachen en zegt: “De ster valt alleen zodat jij haar achterna gaat en probeert te pakken.”

Tesla12

Journalist: Is dit alles niet in strijd met de kosmische pijn, waarover u zo vaak publiceert in uw geschriften?

Tesla: Nee, want we zijn op Aarde… Kosmische pijn is een ziekte waarvan de overgrote meerderheid van de mensheid zich niet bewust is. Kosmische pijn ligt ten grondslag aan vele andere ziekten, lijden, kwaad, ellende, oorlogen en alles wat het menselijk leven absurd en afschuwelijk kan maken. Deze ziekte kan niet volledig genezen, maar bewustzijn ervan zal het minder ingewikkeld en ernstig maken.

Steeds wanneer een van mijn dierbaren pijn heeft, voel ik ook fysieke pijn. Dit komt omdat onze lichamen zijn gemaakt van hetzelfde materiaal en onze zielen met onbreekbare strengen zijn verbonden. We kunnen soms door onbegrijpelijke droefheid overvallen worden, omdat ergens aan de andere kant van de wereld een kind of royaal mens is gestorven. Het hele Universum is soms perioden ziek van zichzelf en ziek van ons.

Wanneer een ster verdwijnt of een komeet verschijnt, kan dat ons meer beïnvloeden dan we ons kunnen voorstellen. Onze gevoelens en gedachten kunnen bloemen sterker laten geuren of in stilte doen uiteenvallen. Van deze waarheid moeten we ons zelf bewust worden om van de kosmische pijn te genezen. De sleutel van genezing zit in onze harten en evenzeer, in het hart van wat we het Universum noemen.

Met een speciale dank aan:
http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/nikola-tesla-het-verborgen-interview/

 

 

Een andere versie van het vertaalde interview

De kwintessens in Nikola Tesla’s eigen woorden

In 1899 had Nikola Tesla (1856 – 1943) in zijn voormalig laboratorium in Colorado Springs (USA) een onthullend interview met een journalist van het tijdschrift “Immortality” (Onsterfelijkheid) genaamd John Smith, waarin Tesla onder meer verklaarde waarom de relativiteitstheorie van Albert Einstein (1879 - 1955) onjuist is. Gedurende meer dan een eeuw was dit het meest onderdrukte interview met hem. In ongeveer 2011 werd het artikel herontdekt, en het werd het sindsdien gepubliceerd op een groeiend aantal websites. Zoek gewoon maar even op “Nikola Tesla interview 1899”, en je vindt veel van deze publicaties.

Vraag: Mijnheer Tesla, aan u kleeft de glorie van een man die bij de kosmische processen betrokken is geraakt. Wie bent u?
Tesla’s antwoord: Dit is een goede vraag mijnheer Smith, en ik zal proberen om u een juist antwoord te geven.
Vraag: Men zegt dat u uit Kroatië komt, uit het gebied Lika, waar mensen met de bomen, de rotsen en de sterrenhemel leven. Ze zeggen dat het dorp waar u bent geboren is vernoemd naar de bergbloemen en dat uw geboortehuis naast het bos en de kerk lag.
Tesla’s antwoord: Dat is allemaal juist. Ik ben trots op mijn Servische afkomst en mijn Kroatische vaderland.
Vraag: Futuristen zeggen dat de twintigste en eenentwintigste eeuw werden geboren in het hoofd van Nikola Tesla. Men zingt lofzangen over de door hem ontwikkelde inductiemotor en het roterende magnetische veld. Hun uitvinder wordt ‘de jager die het licht uit de diepten van de aarde in zijn net heeft gevangen’ genoemd, ‘de krijger die het vuur uit de hemel heeft veroverd’. Een atoom wordt voor de eerste keer gebroken in het laboratorium van Nikola Tesla. Hij creëert een wapen dat trillingen als aardbevingen kan veroorzaken. Hij ontdekt zwarte kosmische stralen. Vijf rassen zullen in de Tempel van de Toekomst tot hem bidden, omdat ze van hem het grote geheim hebben geleerd dat de Elementen van Empedocles kunnen worden “bewaterd” met de Levenskrachten van de Aether.
Tesla’s antwoord: Het klopt, dat zijn een paar van mijn belangrijkste ontdekkingen. Maar ik ben een verslagen man. Ik heb niet het grootste bereikt, dat wat ik had willen bereiken.
Vraag: Wat had u dan willen bereiken, mijnheer Tesla?
Tesla’s antwoord: Ik had de hele planeet willen verlichten. Er is hier genoeg elektriciteit om een tweede Zon te worden. Er had een ring van licht rondom de evenaar kunnen ontstaan, net als de ring om Saturnus. De mensheid is nog niet klaar voor zoiets groots en goeds. Ik had de wereld kunnen veranderen. In Colorado Springs (Colorado, USA) heb ik onze planeet met elektriciteit doordrenkt. We kunnen haar ook met andere energieën bewateren, zoals met positieve mentale energie. Dat zit bijvoorbeeld in de muziek van Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) en Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791), en in de gedichten van grote dichters. In het binnenste van onze planeet, daar is de energie van Vreugde, Vrede en Liefde. De bloemen die groeien op haar korst zijn hier een expressie van, evenals het eten dat we uit haar mogen ontvangen, alles wat deze planeet tot ons thuis maakt. Ik heb jaren gespendeerd aan het zoeken naar de manier waarop mensen worden beïnvloed door deze energie. De schoonheid en geur van rozen kunnen als geneesmiddel worden gebruikt en de stralen van de zon kunnen dienen als voedsel. Leven heeft een oneindig aantal vormen, en het is de plicht van wetenschappers om deze te vinden in elke vorm van materie. Er zijn drie dingen die wat dat betreft essentieel zijn. Het enige wat ik doe is daar naar zoeken. Ik weet dat ik zal ze niet vinden, maar ik zal hen niet opgeven.
Vraag: Wat zijn deze drie essentiële dingen?
Tesla’s antwoord: Eén ervan is voeding. Welke stellaire of terraanse energie kan de hongerigen op deze planeet voeden? Welke wijn bewatert alle dorstigen, zodat zij vreugde in hun hart ervaren en beseffen dat zij goden zijn?
Een andere is de vernietiging van de macht van het kwaad en het lijden gedurende een mensenleven. Dit komt soms als een epidemie voor in de diepten van de ruimte. In deze eeuw heeft de ziekte zich verspreid van onze planeet in het Universum.
Het derde punt is: Is er een overdaad aan licht in het Universum? Ik heb een ster ontdekt die volgens alle astronomische en wiskundige wetten kan verdwijnen, en dat dan niets lijkt te wijzigen. Deze ster bevindt zich in ons sterrenstelsel. Haar licht kan zodanige dichtheid hebben dat het past in een bol die kleiner is dan een appel, maar zwaarder is dan ons zonnestelsel. Religies en filosofieën leren dat de mens als Christus, Boeddha en Zoroaster kan worden. Wat ik probeer te bewijzen gaat nog verder, en is bijna onbereikbaar. Dat is: Wat te doen in het Universum zodat ieder wezen wordt geboren als Christus, Boeddha of Zoroaster. Ik weet dat alles wat je nodig hebt om te vliegen gevoelig is voor zwaarte, en mijn bedoeling is niet om vliegende apparaten (vliegtuigen of raketten) te maken, maar om een individu te leren het bewustzijn te herwinnen van de eigen vleugels.
Verder probeer ik om de energie die de lucht bevat op te wekken. De lucht bevat de belangrijkste bronnen van energie. Wat als lege ruimte wordt gezien is slechts de manifestatie van nog-niet-opgewekte materie. Er is geen lege ruimte op deze planeet, noch in het Universum. De zogenaamde “zwarte gaten”, waar astronomen over praten, zijn de meest krachtige bronnen van energie en leven.
Vraag: Iedere ochtend komen er vogels bij uw raam van uw kamers op het drie-en-dertigste niveau van het Waldorf-Astoria Hotel in New York City (USA).
Tesla’s antwoord: Een mens wordt sentimenteel van vogels, dat komt door hun vleugels. Die hadden wij vroeger ook, echte en zichtbare!
Vraag: U bent niet gestopt met vliegen sinds die dagen van uw jeugd in Smiljan (Kroatië)!
Tesla’s antwoord: Ik wilde vliegen van het dak en ik viel: de berekeningen van kinderen kunnen fout zijn. Vergeet niet dat de jeugd de vleugels heeft bij alles in het leven!
Vraag: Bent u ooit getrouwd geweest? We weten hier niets over. Op foto’s uit uw jonge jaren ziet u er knap uit.
Tesla’s antwoord: Ja (ik was een knappe jonge man). Ik ben niet getrouwd. Er zijn twee zienswijzen: veel genegenheid of helemaal geen. Het centrum dient om het menselijk ras te verjongen. Vrouwen kunnen voor sommige mensen de vitaliteit en de geestkracht voeden en versterken. Ongetrouwd blijven doet hetzelfde voor andere mensen. Ik koos het tweede pad.
Vraag: Uw bewonderaars klagen erover dat u kritiek hebt op de relativiteitstheorie. Ze vinden het ook vreemd dat u beweert dat materie geen energie bevat. Maar alles is toch doordrenkt met energie, dus ook materie?
Tesla’s antwoord: Eerst is er energie, dan materie.
Vraag: Mijnheer Tesla, is het net als wanneer je zegt dat je geboren bent uit je vader, en niet door je vader?
Tesla’s antwoord: Precies! Hoe zit het met de geboorte van het Universum? Materie is gecreëerd uit de oorspronkelijke en Aethernale energie die we kennen als Licht. Het straalde, en verscheen als een ster, de planeten, mens en alles op deze planeet en in het Universum. Materie is een uitdrukking van oneindig veel vormen van Licht, want energie is ouder dan materie.
Er zijn vier Wetten van de Schepping. De eerste Wet is dat de oorsprong van dit alles het verbijsterende, duistere (com-) plot is dat ons verstand te boven gaat en evenmin wiskundig kan worden gevat. In dat geheime plan past het gehele Universum. Volgens de tweede Wet verspreidt de Duisternis, wat de ware aard is van het Licht, zich vanuit het onverklaarbare, en wordt het omgezet in Licht. De derde Wet stelt de noodzaak van Licht om materie te worden. De vierde Wet stelt dat er geen begin en geen einde is, wat betekent dat de drie voorgaande Wetten altijd plaatsvinden, wat resulteert in Aethernale (onophoudelijke) Schepping.
Vraag: In uw vijandigheid tegenover de relativiteitstheorie gaat u zo ver, dat u spreekbeurten houdt tegen diens bedenker op uw verjaardagsfeesten.
Tesla’s antwoord: Onthoud dit: het is niet gekromde ruimte, maar het menselijke verstand dat oneindigheid (in de ruimte) en Aetherniteit (oneindigheid in de tijd) niet kan bevatten! Als relativiteit duidelijk werd begrepen door diens bedenker, dan zou hij onsterfelijkheid verkrijgen, zelfs fysiek, als hij wil.
Ik maak deel uit van het Licht, en het is muziek. Het Licht vult mijn zes zintuigen: Ik zie het, ik hoor het, ik voel het, ik ruik het, ik raak het aan en ik denken het. Het te denken is voor mij mijn zesde zintuig. Deeltjes van Licht zijn als geschreven noten. Een bliksemschicht kan een hele sonate zijn. Duizend bliksemschichten vormen een concert. Voor dit concert heb ik de bliksembol gecreëerd, die op de ijzige toppen van de Himalaya kan worden gehoord.
Over Pythagoras en wiskunde dit: een wetenschapper kan mag geen inbreuk maken op deze twee. Getallen en vergelijkingen zijn tekenen die de Muziek der Sferen markeren. Als Einstein deze geluiden had gehoord, dan zou hij zijn relativiteitstheorieën niet hebben bedacht. Deze geluiden zijn de berichten naar het verstand dat het leven betekenis heeft, dat het Universum bestaat in perfecte harmonie, en dat haar schoonheid de oorzaak en het gevolg is van de Schepping. Deze muziek is de Aeternale cyclus van stellaire hemelen.
De kleinste ster heeft een compositie voltooid en ook een deel van de Celestijnse symfonie. De menselijke hartslagen maken deel uit van de symfonie op deze planeet. Isaac Newton (1642 - 1727) leerde dat het geheim zit in de geometrische rangschikking en de bewegingen van hemellichamen. Hij erkende dat de opperste Wet van Harmonie bestaat in het Universum. De gekromde ruimte is chaos, en chaos is geen muziek. Einstein is de boodschapper van de tijd van het lawaai en woede.
Vraag: Hoort u deze muziek ook echt?
Tesla’s antwoord: Ik hoor deze muziek voortdurend. Mijn spirituele oor is net zo groot als de hemel die we boven ons zien. Ik heb mijn natuurlijk gehoor versterkt via de radar. Volgens de relativiteitstheorie zullen twee parallelle lijnen elkaar raken in de oneindigheid. Zal daar Einsteins gekromme ruimte dan ook weer recht worden?
Tesla’s antwoord (vervolg):Een geluid dat is gecreëerd zal voor altijd blijven bestaan. Voor een mens kan het geluid verdwijnen, maar in de stilte blijft het bestaan. Hierin ligt de grootste kracht van de mens.
Nee, ik heb niets tegen de heer Einstein. Hij is een aardig persoon en heeft veel goede dingen gedaan, waarvan sommige onderdeel zullen worden van de Muziek. Ik zal hem schrijven en proberen uit te leggen dat de Aether bestaat, en dat het diens deeltjes zijn die het Universum in harmonie houden, en het leven in de Aetherniteit.
Vraag: Vertel me, alsjeblieft, wat zijn de voorwaarden waaraan een engel zich dient aan te passen op deze planeet?
Tesla’s antwoord: Ik heb daarvoor tien condities. Let goed op, en leg het goed vast.
Vraag: Ik zal al uw woorden documenteren, dierbare mijnheer Tesla.
Tesla’s antwoord: Een eerste vereiste is een hoogontwikkeld besef van jouw missie en het werk dat gedaan moet worden. Het moet, ook al is het slechts vaag, al in het begin aanwezig zijn. Laten we niet vals bescheiden zijn; een eik weet dat hij een eik is, de struik naast hem weet dat hij een struik is. Toen ik twaalf jaar was wist ik al zeker dat ik in mijn leven de Niagarawatervallen in de USA zou zien. Van de meeste van mijn ontdekkingen wist ik in mijn jeugd al dat ik ze zou doen, hoewel dat toen nog niet helemaal duidelijk was voor mij.
De tweede voorwaarde is doorzettingsvermogen. Zo heb ik alles wat ik begonnen ben afgemaakt, voor zover dat in mijn vermogen lag, en nooit ben ik uit eigen beweging voortijdig gestopt.
Vraag: Wat is de derde voorwaarde, mijnheer Tesla?
Tesla’s antwoord: Begeleiding van alle vitale en spirituele energieën in het werk. Dit betekent de zuivering van de effecten en ook van de noden die een mens heeft. Ik heb niets verloren, alleen gewonnen. Ik heb van iedere dag en nacht genoten. Noteer maar: “Nikola Tesla was een gelukkig man!”
De vierde vereiste is dat jij jouw fysieke “montage” aanpast via werk.
Vraag: Wat bedoelt u daarmee, mijnheer Tesla?
Tesla’s antwoord: Ten eerste, het onderhoud van jouw “montage”. Het lichaam van de mens is een perfecte machine. Ik ken de kringlopen van mijn lichaam en wat daar goed voor is. Het eten dat bijna alle mensen eten is schadelijk voor mij, en gevaarlijk. Soms denk ik dat de koks in de wereld tegen me samenspannen.
Voel mijn hand maar eens.
Vraag: Die voelt koud.
Tesla’s antwoord: Ja. De bloedsomloop kan worden beheerst en ook vele processen in en rondom ons.
Waarom word je daar bang van, jonge man?
Vraag: Dat komt door het verhaal door Mark Twain (1835 – 1910) over een mysterieuze vreemdeling, een vertelling over Satan, waarvan [naar wordt beweerd] u de inspiratiebron bent.
Tesla’s antwoord: Het woord ‘Lucifer’ is meer charmant. Mark Twain maakt graag grapjes. Als kind ben ik eens genezen door het lezen van zijn boeken. Toen ik hem later hier ontmoette en dat aan hem vertelde raakte hij zo ontroerd dat hij begon te huilen. We zijn vrienden geworden en hij heeft mijn laboratorium vaak bezocht. Hij vroeg mij op een dag om hem een machine te laten zien welke door aanraking een gevoel van gelukzaligheid kon veroorzaken. Het was één van die uitvindingen voor louter vermaak, die ik soms ook leuk vind om te maken.
Ik waarschuwde de heer Twain deze niet onder deze trillingen te blijven. Hij wilde niet luisteren en bleef langer. Het eindigde met hem, terwijl hij zijn broek vasthield, worden weggeschoten in een bepaalde kamer als een raket. Het was duivels grappig, maar ik bleef ernstig.
Maar om de fysieke circuits aan te passen is, naast voedsel, dromen erg belangrijk. Na lang en vermoeiend werk, dat bovenmenselijke inspanning vroeg, was ik na slechts één uur slaap weer volledig hersteld. Ik verwierf het vermogen om de slaap te besturen, om in slaap te vallen en te wakker worden op het moment ik dat vooraf had aangegeven. Als ik iets doe wat ik niet helemaal begrijp, dan dwing ik mezelf om erover na te denken in mijn droom, om zo een oplossing te vinden.
De vijfde conditie is het geheugen. Bij de meeste mensen zijn de hersenen houder van het geheugen en van alle kennis die is opgedaan gedurende het leven. Mijn hersenen zijn met veel belangrijkere dingen bezig. Mijn hersenen pikken op wat op dat moment van belang is. Dat is overal rondom aanwezig en hoeft alleen maar opgepikt te worden. Alles wat we ooit hebben gezien, gehoord, gevoeld en gelezen, dat volgt ons in de vorm van lichtdeeltjes. Deze lichtdeeltjes gehoorzamen mij en zijn mij trouw. In mijn jeugd las ik mijn lievelingsboek “Faust”, geschreven door Goethe (1749 – 1832), in het Duits en nu ik kan het reciteren. Al mijn uitvindingen heb ik jarenlang in mijn hoofd gevisualiseerd en vastgehouden voordat ik ze uiteindelijk realiseerde.
Vraag: U hebt vaak gesproken over de kracht van visualisatie.
Tesla’s antwoord: Ik denk dat ik al mijn uitvindingen te danken heb aan de kracht van visualisatie. Wat ik heb meegemaakt gedurende mijn leven, mijn uitvindingen, zijn allemaal echt voor mijn ogen, zo echt als de tafel hier voor mij. In mijn jeugd was ik hier een beetje bang voor, omdat ik niet wist wat het was, maar later heb ik geleerd om dit vermogen te gebruiken als een uitzonderlijk talent en gave. Ik koesterde het, en bewaakte het angstvallig. Door visualisatie kon ik verbeteringen doorvoeren in mijn uitvindingen, moeilijke problemen oplossen en ingewikkelde vergelijkingen tot een goed einde brengen. Dit talent had mij in Tibet de titel van hoge Lama kunnen opleveren (als ik daar zou zijn geboren). Mijn zicht en gehoor zijn perfect, en beter dan van andere mensen. Ik kan de donder van honderden kilometers ver horen en kleuren in de lucht ontdekken die niemand anders kan zien. Ik had dit als kind al. Later heb ik dit bewust verder ontwikkeld.
Vraag: In uw jeugd bent u verschillende keren erg ziek geweest? Is een ziekte een vereiste voor aanpassing?
Tesla’s antwoord: Ja. Het is vaak het gevolg van uitputting of een gebrek aan levenskracht, en ook is het in veel gevallen nodig voor de zuivering van het lichaam en het verstand vanwege de giftige stoffen die zich daar ophopen. Soms moet een mens van tijd tot tijd lijden om beter te worden. Maar de oorzaak van de meeste ziektes ligt in het denken. Daarom kan ook de oplossing worden gevonden in het denken. In mijn studententijd kreeg ik cholera. Ik werd beter omdat mijn vader mij toestond eindelijk techniek te mogen studeren. Techniek zou mijn leven worden.
Ik zie helderziendheid niet als een ziekte, maar het vermogen van het verstand om door te dringen tot voorbij e drie dimensies van de fysieke werkelijkheid. Ik heb dit mijn hele leven al, en ik heb het ontvangen net als alle andere verschijnselen om ons heen. Op een dag liep ik als kind met mijn oom langs een rivier. Ik zei: “Zo direct zal er een forel opspringen uit de rivier en ik zal met een steen de forel raken.” Dat gebeurde vervolgens. Mijn oom was verbaasd, maar ook bang, en riep “Vade retro satana” (wat betekent: Ga weg achter mij, satan). Hij had gestudeerd en sprak Latijn.
Ik woonde in Parijs toen ik mijn moeders overlijden zag. In mijn visioen verschenen in de lucht prachtige wezens, met veel muziek en mooie kleuren. Eén van de wezens had mijn moeders figuur en keek naar mij met een blik van eindeloze liefde. Omdat het visioen verdween wist ik dat mijn moeder was overleden.
Vraag: En wat is de zevende conditie, mijnheer Tesla?
Tesla’s antwoord: Weten hoe mentale en vitale energie te transformeren in wat we willen, en het bereiken van beheersing over alle gevoelens. Hindoes noemen het Kundalini Yoga. Deze kennis kan worden geleerd, wat vele jaren vraagt, of het is er al vanaf de geboorte. Ik had het grotendeels al vanaf mijn geboorte. Deze kennis is ook nodig om bewust te kunnen werken met seksuele energie, die, na Licht, de meest voorkomende energie in het Universum is. De vrouw is de grootste dief van deze energie, en dus van spirituele kracht. Ik heb dat altijd geweten en hield deze energie voor mezelf. Vanuit mezelf creëerde ik wat ik wilde: de mentale en spirituele machine.
Uitleg: De bewuste beheersing en transformatie van energie in het algemeen is de zevende voorwaarde, en de bewuste accumulatie en transformatie van seksuele energie is de achtste voorwaarde.
Vraag: De negende voorwaarde, mijnheer Tesla?
Tesla’s antwoord: Doe, indien mogelijk, alles op deze dag, dit moment (oftewel “Nu is het de tijd!”). Vergeet niet wie wij zijn en waarom wij op deze planeet zijn. We zijn buitengewone mensen die worstelen in ons leven met ziekte, met ontbering of met een maatschappij die ons pijn doet met zijn domheid, onbegrip, vervolging en andere problemen waarmee het land vol zit, zoals moerasinsecten nergens aanspraak op maken na het einde van hun werk. Er zijn veel gevallen engelen op deze planeet.
Uitleg: Gewone mensen nemen geen verantwoordelijkheid voor de problemen die worden veroorzaakt door hun acties. Gewone mensen stellen ook graag iets uit en negeren problemen zo lang mogelijk. Buitengewone mensen, daarentegen, nemen juist de volledige verantwoordelijkheid op zich en nemen ook meteen het heft in eigen hand. Buitengewone mensen zijn hemelse engelen die op de één of andere manier beland zijn op deze planeet. Vanwege hun domheid kunnen gewone mensen het leven voor bijzondere mensen een flinke uitdaging maken.
Vraag: Wat is de tiende?
Tesla’s antwoord: Deze is zeer belangrijk. Schrijf op dat mijnheer Tesla speelde. “Nikola Tesla speelde heel zijn leven en hij genoot ervan!”
Vraag: Mijnheer Tesla! Gaat dit over uw leven en uw werk? Dat het een spel was?
Tesla’s antwoord: Ja, beste jongen. Ik speel erg graag met elektriciteit! Ik krijg altijd kippenvel als ik dat oude verhaal hoor van Prometheus die het vuur van Zeus stal. Het is een afschuwelijk verhaal, eindigend met een adelaar die in zijn lever pikt. Had Zeus dan niet genoeg donder en bliksem? Of wordt de betekenis van dit verhaal misschien verkeerd begrepen? Prachtig speelgoed van bliksem kan worden gevonden. Vergeet niet in de tekst te markeren: “Nikola Tesla was de eerste man die bliksem creëerde.”
Vraag: Mijnheer Tesla, u praat toch over engelen en hun aanpassing aan de Aarde?
Tesla’s antwoord: Doe ik dat? Dit is precies hetzelfde. Je zou dit kunnen schrijven: “Nikola Tesla had de moed om zich de voorrechten van Indri, Zeus en Peron toe te eigenen.” Stel jezelf één van deze goden voor in een zwart avondpak met bolhoed en witte katoenen handschoenen, zich voorbereidend om bliksem, vuur en aardbevingen te bezorgen aan de elite van New York City!
Vraag: Lezers houden van humor in ons tijdschrift. Maar u verwart mij door te stellen dat uw bevindingen, die enorme voordelen voor alle mensen hebben, slechts een spel waren. Velen zullen hun wenkbrauwen fronzen.
Tesla’s antwoord: Geachte heer Smith, het probleem is dat mensen te ernstig zijn. Als ze dat niet waren, dan zouden ze gelukkiger zijn en zouden ze ook veel langer leven. Een Chinees spreekwoord zegt dat de ernst leven bekort. Tijdens een bezoek aan de herberg deed Li T’ai Pe (701 – 762; ook wel bekend als “De Onsterfelijke Dichter”) alsof hij een bezoek bracht aan het Keizerlijk Paleis. Maar om de lezers geen fronsen te bezorgen, laten we teruggaan naar wat zij belangrijk vinden.
Vraag: Zij zouden heel graag uw filosofie willen weten.
Tesla’s antwoord: Het leven is een ritme dat moet worden begrepen. Ik voel dat ritme en ik stuurde en verwende het. Het was mij erg dankbaar en gaf me de kennis die ik nu heb. Alles wat leeft is met elkaar verbonden via diepgaande en prachtige relaties: mens en de sterren, amoeben en de zon, het hart en de omloop van een oneindig aantal werelden. Deze banden zijn onbreekbaar, maar ze kunnen worden getemd en gekalmeerd, om zo te kunnen beginnen met het creëren van nieuwe en andere relaties in de wereld, die niet in strijd zijn met oude.
Kennis komt uit de ruimte; ons zicht is diens meest perfecte stel. We hebben twee ogen: het aardse en het spirituele. We moeten ernaar streven om hen te laten samensmelten tot één oog. Het Universum, levend in al haar verschijningsvormen, is als een denkend wezen. Een steen is ook een denkend en voelend wezen, net als planten, dieren en de mens. De ster die schittert vraagt om bekeken te worden, en dat we niet te geobsedeerd met onszelf zijn om diens taal en boodschap te begrijpen. Met zijn ademhaling, zijn ogen en oren, moet de mens harmoniseren met de ademhaling, ogen en oren van het Universum.
Vraag: Als u dit zegt, lijkt het me alsof ik boeddhistische teksten, of de woorden van het Taoïstische traktaat “Parazulzusa” hoor.
Tesla’s antwoord: Je hebt gelijk! Dus er is algemene kennis en waarheid die de mens altijd heeft bezeten. Volgens mijn gevoel en ervaring is er slechts één substantie en één allerhoogste energie in het Universum, met een oneindig aantal manifestaties van leven. Het beste van alles is de ontdekking van deze geheime natuur, die vervolgens alle andere geheimen blootlegt. Men kan ze niet verbergen, want ze zijn overal om ons heen, maar we zijn blind en doof voor hen. Als we onszelf emotioneel verbinden met hen, dan komen ze uit zichzelf naar ons toe. Er zijn een heleboel appels, maar één kwam tot Newton. Hij vroeg om slechts één appel, en die viel voor hem op de grond.
Vraag: Een vraag die misschien aan het begin van dit interview wordt geplaatst. Wat is elektriciteit voor u, dierbare mijnheer Tesla?
Tesla’s antwoord: Alles is elektriciteit. In eerste instantie is er het Licht, dat is de Oneindige Bron, dat vervalt tot substanties en zichzelf verspreidt in alle levensvormen die aanwezig zijn op deze planeet en in de rest van het Universum. Zwart is het ware gezicht van Licht, maar we kunnen dit ware gezicht niet zien. Dit is een uitzonderlijke genade voor de mens en andere wezens. Een lichtdeeltje bevat allerlei soorten energie: licht, warmte, nucleaire, straling, chemische, mechanische, en tot nog toe onbekende energie. Het bezit het vermogen om onze thuisplaneet van energie te voorzien voor de voltooiing van één omloop. Het is de ware hefboom van Archimedes (van Syracuse).
Vraag: Mijnheer Tesla, u bent te bevooroordeeld in de richting van elektriciteit!
Tesla’s antwoord: Ik ben elektriciteit. Of, anders gezegd, ik ben elektriciteit in menselijke vorm. Ook jij bent elektriciteit, mijnheer Smith, maar jij realiseert je dat niet.
Vraag: Is het daarom voor u mogelijk om een miljoen volt door uw lichaam te laten gaan?
Tesla’s antwoord: Stel je een tuinman die wordt aangevallen door zijn planten. Dit zou echt wel gek zijn. Het lichaam en de hersenen van de mens zijn opgebouwd uit veel soorten energie; voor mij is het meeste elektriciteit. De energie die anders is bepaalt het “ik” of de “Ziel” van de mens. In andere wezens definieert het hun essentie. De “ziel” van een plant is niet de “ziel” van mineralen en dieren. Hersenfuncties en ook de dood worden gemanifesteerd in het Licht. In hun jeugd waren mijn ogen zwart, nu zijn ze blauw, en naarmate de tijd verstrijkt en de spanning van de hersenen sterker wordt, zullen ze meer wit worden. Wit is de kleur van de hemel. Op een ochtend landde een witte duif door mijn raam, die ik voerde. Hij wilde me laten weten dat hij stervende was. Uit zijn ogen kwamen stralen van licht. Nooit had ik in de ogen van enig schepsel zo veel licht gezien, als in de ogen van die duif.
Vraag: Mensen die werken in uw laboratorium spreken over lichtflitsen, vlammen en bliksemschichten die ontstaan als u boos wordt of in gevaar bent.
Tesla’s antwoord: Het is een psychische ontlading of een waarschuwing om alert te zijn. Het Licht was altijd aan mijn zijde. Weet je hoe ik het roterend magnetisch veld en de inductiemotor ontdekte, die me beroemd maakten toen ik zesentwintig jaar oud was? Op een zomeravond in Boedapest keek ik naar de zonsondergang samen met mijn vriend Sigetijem. Duizenden stromen van vuur draaiden rond in duizenden vlammende kleuren. Ik herinnerde me Faust en reciteerde zijn verzen en vervolgens, als in een mist, zag ik een draaiende magnetisch veld, en een werkende inductiemotor. Ik zag ze in de zon!
Vraag: Het hotelpersoneel vertelt het verhaal dat op het moment van onweer u zich terugtrekt in uw kamer en dat u dan tegen uzelf praat.
Tesla’s antwoord: Ik praat tegen de donder en bliksem.
Vraag: Daar tegen? In welke taal, mijnheer Tesla?
Tesla’s antwoord: Meestal in mijn moederstaal. Deze taal, zeker in de dichtkunst, bevat de juiste woorden en juiste geluiden.
Vraag: De lezers van dit tijdschrift zullen u zeer dankbaar zijn als u dit zou willen toelichten.
Tesla’s antwoord: Het geluid bestaat niet alleen in de donder en bliksem, maar, na transformatie, ook in helderheid en kleur. Een kleur kan worden gehoord. Taal bestaat uit woorden, wat betekent dat het uit geluiden en kleuren is opgebouwd. Iedere donder en bliksem is anders en heeft zijn eigen naam. Ik noem een aantal van hen bij de namen van degenen die dicht bij mij in mijn leven waren, of van degenen die ik bewonder. In de noordelijke hemel en donder leven mijn moeder, zus, broer Danilo, een dichter, en de draakgedaanten uit de Servische geschiedenis. Namen zoals Jesaja, Ezechiël, Leonardo, Beethoven, Goya, Faraej, Poesjkin en al het onblusbare betekenen een kudde van strengen van donder en bliksem die de gehele nacht niet stopt, en die kostbare regen laat wederkeren naar het land of naar fletse bossen en menselijke nederzettingen. Er is donder en bliksem, en zij zijn de helderste en krachtigste die niet verdwijnen. Ze komen terug en ik herken ze uit duizenden.
Vraag: Is voor u wetenschap en dichtkunst hetzelfde?
Tesla’s antwoord: Je kunt het zien als de twee ogen van de mens. Men leerde William Blake (1757 – 1827) dat het Universum is ontstaan uit de verbeelding en doorgaat zolang er een laatste man op aarde bestaat. Creatieve energie is gelijk aan de lichtenergie.
Vraag: Is verbeelding voor u meer reëel dan het leven zelf?
Tesla’s antwoord: Verbeelding geeft geboorte aan het leven. Ik heb mijn gedachten gevoed, ik heb geleerd om mijn emoties, dromen en visioenen te besturen. Ik heb ze altijd gekoesterd, door ze te voeden evenals hun enthousiasme. Heel mijn leven lang heb ik doorgebracht in extase. Dat was de bron van mijn geluk. Het hielp me in al die jaren mijn werk te dragen, dat genoeg was voor vijf levens. Het is het beste om ’s nachts te werken, omdat dan het sterrenlicht en de gedachten nauw verwant zijn.
Vraag: U vertelde me net dat ook ik, net als ieder levend wezen, het Licht ben. Eerlijk gezegd, snap ik het niet echt.
Tesla’s antwoord: Waarom zou ik duidelijk moeten zijn, mijnheer Smith? Het volstaat om het te geloven. Alles is Licht. In één straal ervan ligt het lot van de volken, omdat ieder volk zijn eigen straal heeft van de grote lichtbron die we zien als de zon. En vergeet niet: niemand die hier was is echt dood gegaan. Ze transformeerden naar het Licht, en als zodanig bestaan ze nog steeds. Het geheim is dat deze lichtdeeltjes terugkeren naar hun oorspronkelijke staat.
Vraag: Dat is de wederopstanding!
Tesla’s antwoord: Ik noem het liever: terug keren naar een voorgaande energie. Het delen van dit inzicht was het doel van de Bijbelse Christus, en ook van een aantal anderen die dit geheim kenden. Ik onderzoek hoe menselijke energie te behouden. Het is één van de aspecten van het Licht, soms zo recht als hemels licht. Ik ben hier niet naar op zoek voor mijn eigen belang, maar voor het welzijn van allen. Ik geloof dat mijn bevindingen het leven van mensen gemakkelijker en draaglijker maken, en dat ze hen mogen leiden naar meer spiritualiteit en moraliteit.
Vraag: Denkt u dat tijd kan worden afgeschaft?
Tesla’s antwoord: Niet helemaal, omdat het eerste kenmerk van energie een transformerende functie heeft. Energie is in eeuwigdurende transformatie, zoals de wolken van de Taoïsten. Maar het is mogelijk dat mensen hun bewustzijn preserveren na hun Aardse leven. In iedere hoek van het Universum is levensenergie, één ervan is onsterfelijkheid, dat buiten de mens ligt te wachten op hem.
Het Universum is spiritueel; wij zijn dat slechts voor de helft. Het Universum is meer moreel dan wij, wij kennen diens natuur niet en weten niet hoe ons leven ermee te harmoniseren. Ik ben geen wetenschapper, en wetenschap is misschien de beste manier om een antwoord te vinden op de vraag die me altijd achtervolgt, en die mijn dagen en nachten in vuur verandert.
Vraag: Wat is er aan de hand?
Tesla’s antwoord: Hoe de ogen oplichten! Wat ik wil weten is: wat gebeurt er met een ster die valt en een zon die uitgedoofd? De sterren vallen als stof of zaad in deze of andere werelden, en de zon is verspreid in onze gedachten, in het leven van vele wezens in wat zal worden herboren als nieuw licht, of wordt verspreid in de ruimte tot in het oneindige door de wind. Ik begrijp dat het noodzakelijk is, en dat het is opgenomen in de structuur van het Universum. De kwestie is echter dat minimaal één van deze sterren, en dus één van die zonnen, ook al is het de minste, blijft bestaan.
Vraag: Maar, mijnheer Tesla, u realiseert zich toch wel dat dit noodzakelijk is en bij de constitutie van deze wereld hoort!
Tesla’s antwoord: Wanneer het een mens duidelijk wordt dat het zijn hoogste doel is om naar een vallende ster te rennen om deze te proberen te vangen, dan zal hij begrijpen dat zijn leven hiervoor aan hem werd gegeven en aldus zal worden gered. Sterren zullen uiteindelijk vangbaar zijn!
Vraag: En wat zal er dan gebeuren?
Tesla’s antwoord: De Schepper zal lachen en zeggen: “De ster viel alleen zodat jij haar achterna ging en haar probeerde te pakken.”
Vraag: Is dit alles niet in strijd met de kosmische pijn, waarover u zo vaak publiceert in uw geschriften?
Tesla’s antwoord: Het zijn geen tegenpolen, omdat we op deze planeet zijn. Het is een ziekte, en de overgrote meerderheid van de mensen is zich niet bewust van het bestaan ervan. Vandaar dat er vele andere ziekten, het lijden, kwaad, ellende, oorlogen, en alles wat het menselijk leven een absurde en afschuwelijke toestand maakt. Deze ziekte kan niet volledig worden genezen, maar ons bewustzijn ervan kan het minder ingewikkeld en hachelijk maken.
Wanneer één van mijn goede en lieve mensen gewond was, dan voelde ik ook fysieke pijn. Dit komt omdat onze lichamen zijn gemaakt van soortgelijk materiaal, en omdat onze Zielen zijn verbonden met onbreekbare strengen. Een onbegrijpelijke droefheid die ons overweldigt betekent soms dat ergens aan de andere kant op deze planeet een kind of een goedhartig iemand is gestorven.
Het gehele Universum is in bepaalde perioden ziek van zichzelf en van ons. De verdwijning van een ster en het verschijnen van kometen heeft meer invloed op ons dan we ons kunnen voorstellen. De relaties tussen de wezens op deze planeet zijn nog sterker, en vanwege onze gevoelens en gedachten zal de bloem nog mooier geuren of zal in stilte vervallen. Deze waarheden moeten we opnieuw en opnieuw leren om te genezen. De remedie vinden we in onze harten, en evenzeer in de harten van de wezens die we het Universum noemen.


Interview Tesla English version

In 1899 Tesla gave this interview which has rarely ever been published for over 100 years.
In it Tesla’s pulls no punches and reveals the great conspiracy of science that was well under way, the suppress the ether and the introduce a new fake science to conceal it as well as suppress the work of Tesla Himself.


Once, in 1899, Nikola Tesla had an interview with a certain journalist John Smith, when Tesla said “Everything is the Light“. In one of its rays is the fate of nations, each nation has its own ray in that great light source, which we see as the Sun. In this interview this greatest inventor and seer of modern time unravels a new vision of humanity which we, the light warriors of the first and the last hour have created a century later. A must read for every Ascended Master from the PAT.Part of this interview is dedicated to Tesla’s critics on Einstein’s theory of relativity that discards the ether as energy. I have proved in the new Theory of the Universal Law why Einstein’s theory of relativity is entirely wrong and why there is no vacuum (void), and that everything is energy. Thus I confirm Tesla’s ideas as expressed in this interview.

George, May 7, 2015

Journalist: Mr. Tesla, you have gained the glory of the man who got involved in the cosmic processes. Who are you, Mr. Tesla?

Tesla: It is a right question, Mr. Smith, and I will try to give you the right answer to it.

Journalist: Some say you’re from the country of Croatia, from the area called Lika, where together with the people are growing trees, rocks and starry sky. They say that your home village is named after the mountain flowers, and that the house, where you were born, is next to the forest and the church.

Tesla: Really, all it true. I’m proud of my Serbian origin and my Croatian homeland.

Journalist: Futurists say that the Twenty-and Twenty First Century was born in head of Nikola Tesla. They celebrate conversely magnetic field and sing hymns to Inductions engine. Their creator was called the hunter who caught the light in his net from the depths of the earth, and the warrior who captured fire from heaven. Father of alternating current will make the Physics and Chemistry dominate half the world. Industry will proclaim him as their supreme saint, a banker for the largest benefactors. In the laboratory of Nikola Tesla for the first time is broken atom.


There is created a weapon that causes the earthquake vibrations. There are discovered black cosmic rays. Five races will pray to him in the Temple of the future, because they had taught a great secret that Empedocles elements can be watered with the life forces from the ethers.

Tesla: Yes, these are some of my most important discoveries. I’m a defeated man. I have not accomplished the greatest thing I could.

Journalist: What is it, Mr. Tesla?

Tesla: I wanted to illuminate the whole earth. There is enough electricity to become a second sun. Light would appear around the equator, as a ring around Saturn.

Mankind is not ready for the great and good. In Colorado Springs I soaked the earth by electricity. Also we can water the other energies, such as positive mental energy. They are in the music of Bach or Mozart, or in the verses of great poets. In the Earth’s interior, there are energy of Joy, Peace and Love. Their expressions are a flower that grows from the Earth, the food we get out of her and everything that makes man’s homeland. I’ve spent years looking for the way that this energy could influence people. The beauty and the scent of roses can be used as a medicine and the sun rays as a food.

Life has an infinite number of forms, and the duty of scientists is to find them in every form of matter. Three things are essential in this. All that I do is a search for them. I know I will not find them, but I will not give up on them.

Journalist: What are these things?

Tesla: One issue is food. What a stellar or terrestrial energy to feed the hungry on Earth? With what wine watered all thirsty, so that they can cheer in their heart and understand that they are Gods?

Another thing is to destroy the power of evil and suffering in which man’s life passes! They sometimes occur as an epidemic in the depths of space. In this century, the disease had spread from Earth in the Universe.

The third thing is: Is there an excess Light in the Universe? I discovered a star that by all the astronomical and mathematical laws could disappear, and that nothing seems to be modified. This star is in this galaxy. Its light can occur in such density that fits into a sphere smaller than an apple, a heavier than our Solar System. Religions and philosophies teach that man can become the Christ, Buddha and Zoroaster. What I’m trying to prove is wilder, and almost unattainable. This is what to do in the Universe so every being is born as Christ, Buddha or Zoroaster.

I know that gravity is prone to everything you need to fly and my intention is not to make flying devices (aircraft or missiles), but teach individual to regain consciousness on his own wings … Further; I am trying to awake the energy contained in the air. There are the main sources of energy. What is considered as empty space is just a manifestation of matter that is not awakened.

No empty space on this planet, nor in the Universe.. In black holes, what astronomers talk about, are the most powerful sources of energy and life.

Journalist: On the window of your room in hotel “Valdorf-Astoria”, on the thirty-third floor, every morning, the birds arrive.

Tesla: A man must be sentimental towards the birds. This is because of their wings. Human had them once, the real and visible!

Journalist: You have not stopped flying since those distant days in Smiljan!

Tesla: I wanted to fly from the roof and I fell: Children’s calculations could be wrong. Remember, the youth wings have everything in life!

Journalist: Have you ever married? It is not known that you have affection for love or for a woman. Photos from the youth show you were handsome man.

Tesla: Yes. I did not. There are two views: a lot affection or not at all. The center serves to rejuvenate human race. Women for certain people nurtures and strengthen its vitality and spirit. Being single does the same to other people. I chose that second path.

Journalist: Your admirers are complaining that you attacking relativity. The strange is your assertion that the matter has no energy. Everything is imbued with energy, where it is?

Tesla: First was energy, then matter.

Journalist: Mr. Tesla, it’s like when you said that you were born by your father, and not on you.

Tesla: Exactly! What about the birth of the Universe? Matter is created from the original and eternal energy that we know as Light .It shone, and there have been appear star, the planets, man, and everything on the Earth and in the Universe. Matter is an expression of infinite forms of Light, because energy is older than it. There are four laws of Creation. The first is that the source of all the baffling, dark plot that the mind cannot conceive, or mathematics measure. In that plot fit the whole Universe.

The second law is spreading a darkness, which is the true nature of Light, from the inexplicable and it’s transformed into the Light. The third law is the necessity of the Light to become a matter of Light. The fourth law is: no beginning and no end; three previous laws always take place and the Creation is eternal.

Journalist: In the hostility to the theory of relativity you go so far, that you hold lectures against its Creator at your birthday parties..

Tesla: Remember, it is not curved space, but the human mind which cannot comprehend infinity and eternity! If relativity has been clearly understood by its Creator, he would gain immortality, even yet physically, if he is pleased.

I am part of a light, and it is the music. The Light fills my six senses: I see it, hear, feel, smell, touch and think. Thinking of it means my sixth sense. Particles of Light are written note. O bolt of lightning can be an entire sonata. A thousand balls of lightning is a concert.. For this concert

I have created a Ball Lightning, which can be heard on the icy peaks of the Himalayas. About Pythagoras and mathematics a scientist may not and must not infringe of these two. Numbers and equations are signs that mark the music of the spheres. If Einstein had heard these sounds, he would not create theories of relativity. These sounds are the messages to the mind that life has meaning, that the Universe exists in perfect harmony, and its beauty is the cause and effect of Creation. This music is the eternal cycle of stellar heavens.

The smallest star has completed composition and also, part of the celestial symphony. The man’s heartbeats are part of the symphony on the Earth. Newton learned that the secret is in geometric arrangement and motion of celestial bodies. He recognized that the supreme law of harmony exists in the Universe. The curved space is chaos, chaos is not music. Einstein is the messenger of the time of sound and fury.

Journalist: Mr. Tesla, do you hear that music?

Tesla: I hear it all the time. My spiritual ear is as big as the sky we see above us. My natural ear I increased by the radar. According to the Theory of Relativity, two parallel lines will meet in infinity. By that Einstein’s curved will straighten. Once created, the sound lasts forever. For a man it can vanish, but continues to exist in the silence that is man’s greatest power.

No, I have nothing against Mr. Einstein. He is a kind person and has done many good things, some of which will become part of the music. I will write to him and try to explain that the ether exists, and that its particles are what keep the Universe in harmony, and the life in eternity.

Journalist: Tell me, please, under what conditions Angel adopt on the Earth?

Tesla: I have ten of them. Keep good records vigilant.

Journalist: I will document all your words, Dear Mr. Tesla.

Tesla: The first requirement is a high awareness of its mission and work to be done. It must, if only dimly, exist in the early days. Let us not be falsely modest; Oak knows that it is oak tree, a bush beside him being a bush. When I was twelve, I have been sure I will get to Niagara Falls. For most of my discoveries I knew in my childhood that I will achieve them, although not entirely apparent … The second condition to adapt is determination. All that I might, I finished.

Journalist: What is the third condition of adjustment, Mr. Tesla?

Tesla: Guidance for all the vital and spiritual energies in labor. Therefore purification of the many effects and needs that man has. I therefore have not lost anything, but just gained.

So I enjoyed every day and night. Write down: Nikola Tesla was a happy man… The fourth requirement is to adjust the physical assembly with a work.

Journalist: What do you mean, Mr. Tesla?

Tesla: First, the maintenance of the assembly. Man’s body is a perfect machine. I know my circuit and what’s good for him. Food what nearly all people eat, to me it is harmful and dangerous. Sometimes I visualize that chefs in the world are all in conspiracy against me … Touch my hand.

Journalist: It was cold.

Tesla: Yes. Bloodstream can be controlled, and many processes in and around us. Why are you frightened young man?

Journalist: It’s a story that Mark Twain wrote a mysterious stranger, that wonderful book of Satan, inspired by you.

Tesla: The word “Lucifer” is more charming. Mr. Twain likes to joke. As a child I was healed once by reading his books. When we met here and told him about, he was so touched that he cried. We became friends and he often came to my lab. Once he requested to show him a machine that by vibration provokes a feeling of bliss. It was one of those inventions for entertainment, what I sometimes like to do.

I warned Mr. Twain as not to remain under these vibrations. He did not listen and stayed longer. It ended by being, like a rocket, holding pants, darted into a certain room. It was a diabolically funny, but I kept the seriousness.

But, to adjust the physical circuit, in addition to food, dream is very important . From a long and exhausting work, which required superhuman effort, after one hour of sleep I’d be fully recovered. I gained the ability to manage sleep, to fell asleep and wake up in the time which I have designated. If I do something what I do not understand, I force myself to think about it in my dream, and thus find a solution.

Tesla: The fifth condition of adjustment is memory. Perhaps in the most people, the brain is keeper of knowledge about the world and the knowledge gained through the life. My brain is engaged in more important things than remembering, it is picking what is required at a given moment. This is all around us. It should only be consumed. Everything that we once saw, hear, read and learn, accompanies us in the form of light particles. To me, these particles are obedient and faithful.

Goethe’s Faust, my favorite book, I learned by heart in German as a student, and now it can all recite. I held my inventions for years ‘in my head “, and only then I realized them.

Journalist: You often mentioned the power of visualization.

Tesla: I might have to thank to visualization for all that I invented. The events of my life and my inventions are real in front of my eyes, visible as each occurrence or the item. In my youth I was frightened of not knowing what it is, but later, I learned to use this power as an exceptional talent and gift. I nurtured it, and jealously guarded. I also made corrections by visualization on most of my inventions, and finish them that way, by visualization I mentally solve complex mathematical equations. For that gift I have, I will receive rank High Lama in Tibet.

My eyesight and hearing are perfect and, dare to say, stronger than other people. I hear the thunder of a hundred fifty miles away, and I see colors in the sky that others cannot see. This enlargement of vision and hearing, I had as a child. Later I consciously developed.

Journalist: In youth you have several times been seriously ill. Is it a disease and a requirement to adapt?

Tesla: Yes. It is often the result of a lack of exhaustion or vital force, but often the purification of mind and body from the toxins that have accumulated. It is necessary that a man suffers from time to time. The source of most disease is in the spirit. Therefore the spirit and can cure most diseases. As a student I got sick of cholera which raged in the region of Lika. I was cured because my father finally allowed me to study technology, which was my life. Illusion for me was not a disease, but the mind’s ability to penetrate beyond the three dimensions of the earth.

I had them all my life, and I have received them as all other phenomena around us. Once, in childhood, I was walking along the river with Uncle and said: “From the water will appear the trout, I’ll throw a stone and it is cut.” That’s what happened. Frightened and amazed, his uncle cried: “Bade retro Satan’s!” He was an educated and he spoke in Latin …

I was in Paris when I saw my mother’s death. In the sky, full of light and music floated are wonderful creatures. One of them had a mother’s character, who was looking at me with infinite love. As the vision disappeared, I knew that my mother died.

Journalist: What is the seventh adjustment, Mr. Tesla?

Tesla: The knowledge of how the mental and vital energy transform into what we want, and achieve control over all feelings. Hindus call it Kundalini Yoga. This knowledge can be learned, for what they need many years or is acquired by birth. The most of them I acquired by birth. They are in the closest connection with a sexual energy that is after the most widespread in the Universe. The woman is the biggest thief of that energy, and thus the spiritual power.

I’ve always knew that and was alerted. Of myself I created what I wanted: a thoughtful and spiritual machine.

Journalist: A ninth adjustment, Mr. Tesla?

Tesla: Do everything that any day, any moment, if possible, not to forget who we are and why we are on Earth. Extraordinary people who are struggling with illness, privation, or the society which hurts them with its stupidity, misunderstanding, persecution and other problems which the country is full of a swamps with insects, leaves behind unclaimed until the end of the work. There are many fallen angels on Earth.

Journalist: What is the tenth adaptation?

Tesla: It is most important. Write that Mr. Tesla played. He played the whole of his life and enjoyed it.

Journalist: Mr. Tesla! Whether it relates to your findings and your work? Is this a game?

Tesla: Yes, dear boy. I have so loved to play with electricity! I always cringe when I hear about the one also the Greek who stole fire. A terrible story about studding, and eagles peck at his liver. Did Zeus did not have enough lightning and thunder, and was damaged for one fervor? There is some misunderstanding…

Lightning are the most beautiful toys that can be found. Do not forget that in your text stand out: Nikola Tesla was the first man who discovered lightning.

Journalist: Mr. Tesla, you’re just talking about angels and their adaptation to the Earth.

Tesla: Am I? This is the same. You could write this: he dared to take upon himself the prerogatives of Indri, Zeus and Peron. Imagine one of these gods in a black evening suit, with the bowler hat and wearing white cotton gloves prepares lightning, fires and earthquakes to the New York City elite!

Journalist: Readers love the humor of our paper. But you confuse me stating that your findings, which have immense benefits for the people, representing the game. Many will frown on it.

Tesla: Dear Mr. Smith, the trouble is that people are too serious. If they were not, they would be happier and much longer would have lived. Chinese proverb says that the seriousness reduces life. Visiting the inn Tai Pe guessed that he visits the Imperial Palace. But that the newspaper readers would not have frowned, let’s get back to things which they consider important.

Journalist: They would love to hear what your philosophy is.

Tesla: Life is a rhythm that must be comprehended. I feel the rhythm and direct on it and pamper in it. It was very grateful and gave me the knowledge I have. Everything that lives is related to a deep and wonderful relationship: man and the stars, amoebas’ and the sun, the heart and the circulation of an infinite number of worlds. These ties are unbreakable, but they can be tame and to propitiate and begin to create new and different relationships in the world, and that does not violate the old.

Knowledge comes from space; our vision is its most perfect set. We have two eyes: the earthly and spiritual. It is recommended that it become one eye. Universe is alive in all its manifestations, like a thinking animal.

Stone is a thinking and sentient being, such as plant, beast and a man. A star that shines asked to look at, and if we are not a sizeable self-absorbed we would understand its language and message. His breathing, his eyes and ears of the man must comply with breathing, eyes and ears of the Universe.

Journalist: As you say this, it seems to me like I hear Buddhist texts, words or Taoist Parazulzusa.

Tesla: That’s right! This means that there is general knowledge and truth that man has always possessed. In my feeling and experience, the Universe has only one substance and one supreme energy with an infinite number of manifestations of life. The best thing is that the discovery of a secret nature, reveals the other.

One cannot hide, there are around us, but we are blind and deaf to them. If we emotionally tie ourselves to them, they come to us themselves. There are a lot of apples, but one Newton. He asked for just one apple that fell in front of him.

Journalist: A question that might be set at the beginning of this conversation. What was Electricity for you, Dear Mr. Tesla?

Tesla: Everything is Electricity. First was the light, endless source from which points out material and distribute it in all forms that represent the Universe and the Earth with all its aspects of life. Black is the true face of Light, only we do not see this. It is remarkable grace to man and other creatures. One of its particles possesses light, thermal, nuclear, radiation, chemical, mechanical and an unidentified energy.

It has the power to run the Earth with its orbit. It is true Archimedean lever.

Journalist: Mr. Tesla, you’re too biased towards electricity.

Tesla: Electricity I am. Or, if you wish, I am the electricity in the human form. You are Electricity; too Mr. Smith, but you do not realize it.

Journalist: Is it thus your ability to allow fails of electricity of one million volts trough your body?

Tesla: Imagine a gardener who is attacked by herbs. This would indeed be crazy. Man’s body and brain are made from a large amount energy; in me there is the majority of electricity. The energy that is different in everyone is what makes the human “I” or “soul”. For other creatures to their essence, “soul” of the plant is the “soul” of minerals and animals.

Brain function and death is manifested in light. My eyes in youth were black, now blue, and as time goes on and strain the brain gets stronger, they are closer to white. White is the color of heaven. Through my window one morning, landed a white dove, which I fed. She wanted to bring me a word that she was dying. From her eyes the light jets were coming out. Never in the eyes of any creature had I not seen so much light, as in that pigeon.

Journalist: Personnel in your lab speak about flashes of light, flames and lightning that occur if you are angry or into kind of risk.

Tesla: It is the psychic discharge or a warning to be alert. The light was always on my side. Do you know how I discovered the rotating magnetic field and induction motor, which made me became famous when I was twenty-six? One summer evening in Budapest, I watched with my friend Sigetijem sunset.

Thousands of fire was turning around in thousands of flaming colors. I remembered Faust and recited his verses and then, as in a fog, I saw spinning magnetic field, and induction motor. I saw them in the sun!

Journalist: Hotel service telling that at the time of lightning you isolate into the room and talk to yourselves.

Tesla: I talk with lightning and thunder.

Journalist: With them? What language, Mr.Tesla?

Tesla: Mostly my native language. It has the words and sounds, especially in poetry, what is suitable for it.

Journalist: Readers of our magazine would be very grateful if you would interpret that.

Tesla: The sound does not exist only in the thunder and lightning, but, in transformation into the brightness and color. A color can be heard. Language is of the words, which means that it is from the sounds and colors. Every thunder and lightning are different and have their names. I call some of them by the names of those who were close in my life, or by those whom I admire.

In the sky brightness and thunder live my mother, sister, brother Daniel, a poet Jovan Jovanovic Zmaj and other persons of Serbian history. Names such AsIsaiah, Ezekiel, Leonardo, Beethoven, Goya, Faraday, Pushkin and all burning fires mark shoals and tangles of lightning and thunder, which does not stop all night bringing to the Earth precious rain and burning trees or villages.

There is lightning and thunder, and they are the brightest and most powerful, that will not vanish. They are coming back and I recognize them among the thousands.

Journalist: For you, science or poetry is the same?

Tesla: These are the two eyes of one person. William Blake was taught that the Universe was born from the imagination, that it maintains and it will exist as long as there is a last man on the Earth. With it was a wheel to which astronomers can collect the stars of all galaxies. It is the creative energy identical to the light energy.

Journalist: Imagination is more real to you than life itself?

Tesla: It gives birth to the life. I have fed by my taught; I’ve learned to control emotions, dreams and visions. I have always cherished, as I nurtured my enthusiasm. All my long life I spent in ecstasy. That was the source of my happiness. It helped me during all these years to bear with work, which was enough for the five lives. The best is to work at night, because the stellar light, and close bond.

Journalist: You said that I am, like every being, the Light. This flatter me, but I confess, I do not quite understand.

Tesla: Why would you need to understand, Mr. Smith? Suffice it to believe it. Everything is light. In one its ray is the fate of nations, each nation has its own ray in what great light source we see as the sun. And remember: no one who was there did not die. They transformed into the light, and as such exist still. The secret lies in the fact that the light particles restore their original state.

Journalist: This is the resurrection!

Tesla: I prefer to call it: return to a previous energy. Christ and several others knew the secret. I am searching how to preserve human energy. It is forms of Light, sometimes straight like heavenly light. I have not looked for it for my own sake, but for the good of all. I believe that my discoveries make people’s lives easier and more bearable, and channel them to spirituality and morality.

Journalist: Do you think that time can be abolished?

Tesla: Not quite, because the first feature of the energy is that it transforms. It is in perpetual transformation, as clouds of Taoists. But it is possible to leverage the fact that a man preserves consciousness after the earthly life. In every corner of the universe exist energy of life; one of them is immortality, whose origin is outside of man, waiting for him.

The universe is spiritual; we are only half that way. The Universe is more moral than us, because we do not know his nature and how to harmonize our lives with it. I am not scientist, science is perhaps the most convenient way to find the answer to the question that always haunt me, and which my days and nights turned into fire.

Journalist: What’s the matter?

Tesla: How are your eyes brightened!… What I wanted to know is: what happens to a falling star as the sun goes out? Stars fall like dust or seed in this or in other worlds, and the sun be scattered in our minds, in the lives of many beings, what will be reborn as a new light, or cosmic wind scattered in infinity.

I understand that this is necessary included in the structure of the Universe. The thing is, though, is that one of these stars and one of these suns, even the smallest, preserves.

Journalist: But, Mr. Tesla, you realize that this is necessary and is included in the constitution of the world!

Tesla: When a man becomes concuss; that his highest goal must be to run for a shooting star, and tries to capture it; shall understand that his life was given to him because of this and will be saved. Stars will eventually be capable to catch!

Journalist: And what will happen then?

Tesla: The creator will laugh and say: ”It fall only that you chase her and grab her.”

Journalist: Isn’t all of this contrary to the cosmic pain, which so often you mention in your writings? And what is it cosmic pain?

Tesla: No, because we are on Earth … It is an illness whose existence the vast majority of people are not aware of. Hence, many other illnesses, suffering, evil, misery, wars and everything else what makes human life an absurd and horrible condition. This disease cannot be completely cured, but awareness shall make it less complicated and hazardous. Whenever one of my close and dear people were hurt, I felt physical pain. This is because our bodies are made as of similar material, and our soul related with unbreakable strands. Incomprehensible sadness that overwhelmed us at times means that somewhere, on the other side on this planet, a child or generous man died.

The entire Universe is in certain periods sick of itself, and of us. Disappearance of a star and the appearance of comets affect us more than we can imagine. Relationships among the creatures on the Earth are even stronger, because of our feelings and thoughts the flower will scent even more beautiful or will fall in silence.

These truths we must learn in order to be healed. Remedy is in our hearts and evenly, in the heart of the animals that we call the Universe.

Tesla interview

Read complete interview in the newspaper

 

 

     
 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.