Banner Watamula

AA   AA  
       
 
Verboden stuk
   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
   

HET VERBODEN STUK

 

Verboden


De cocaïne moet veilig gesteld worden
NEDERLAND GRIJPT IN

Met grote koppen lezen we dat Nederland ingegrepen heeft en dat ze er voor gaan zorgen dat er op Curaçao 28 april een eerlijke verkiezing gehouden wordt!

Valt u niet wat op? Nederland en een eerlijke verkiezing?
Wat hebben we de laatste maand niet allemaal gelezen over de Nederlandse verkiezing? Verkiezingen waarbij stembureaus fraude hebben gepleegd, er stembiljetten in vuilniscontainers zijn beland en dat stemmen niet geteld zijn! Dat om zo de grootste coke partij van Nederland VVD veilig te stellen, om zo hun koning te dienen van de nodige witte poeder die al eeuwen hun handel is en hun voornaamste bron van inkomsten is, als we de papieren mogen geloven hierover.

Uit diverse meldingen vanuit het veld weten we dat Nederland veel coke verscheept en verhandelt via de voormalige Antilliaanse eilanden, maar kennelijk wel in het bijzonder Curaçao. De containerlijn Willemstad - Rotterdam is de meest lucratieve cokelijn van de wereld. Via deze weg worden er jaarlijks miljarden dollars aan het witte goud verscheept en verhandeld. Coke wat dan verder gaat naar onder andere Antwerpen en in Nederland lokaal de Biesbosch.

Altijd is dit goed gegaan zolang de oude vertrouwde partijen maar het roer lokaal in handen hadden. PNP – MAN – PAR – DP – Pais deden altijd netjes wat Nederland opdroeg. Er werd altijd netjes naar de andere kant gekeken, tot zelfs tot justitie toe, die altijd toevallig geen zaak zag in de vele aangiftes die deze richting kwamen.

Maar sinds enkele jaren moet de handel nu gedeeld worden omdat de Zuid Amerikaanse tegenhangers ook veel geld zien zitten om via het Nederlands grondgebied coke te verhandelen via hun Turkse “vrienden”! En zo kwam er een tegenblok wat de Nederlandse Cocaïne handel schaadt!

Nu dat de “tegenstanders” ook nog eens politiek de macht aan het verkrijgen zijn en zo de Nederlandse eeuwenoude toevoer kunnen afsluiten maar ook nog wetende via de weggehaalde gegevens bij de VDC, begint Nederland te zweten en er moet dus ingegrepen worden. De oude partijen moeten kost wat kost hun oude plaatsen hier weer terug innemen. Al gaat dat gepaard via manipulatie vanuit Nederland.

Zoals Nederland in hun eigen land hebben ingegrepen tijdens de laatste verkiezing tegen PVV, zal Nederland ook ingrijpen op onze eilanden. De miljarden coke business moet weer naar de oude garde met als hoofd het koninklijkhuis waar duidelijke foto’s en documentatie over bestaat wat hun ware inkomsten en handel is.

Nederland is de Narcotica staat die de wereld voorziet van coke en door simpel de CIA rapporten door te nemen vind je vele bevestigingen van waar het land Nederland werkelijk voor staat. Een land dat leeft van de coke beschermd door de elite en hun justitie.

Dat Nederland, die overigens de moord op heer Fortuyn en heer Wiels op hun naam hebben staan, gaat zorgen dat wij eerlijke verkiezingen gaan krijgen! Nu ik kan alleen maar zeggen Heil H…..

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237

 


BOYCOT FACEBOOK

Kreeg net een waarschuwing dat ik dit artikel moet deleten van Facebook.
Mensen voelen zich kennelijk aangesproken

 

FB


Als aanvullende verklaring

Een fragment uit het boek "De matrix van het systeem" (deel 2)

Dit als ondersteuning van het stuk geschreven vrijdag 31 maart 2017 genaamd "De cocaïne moet veilig gesteld worden NEDERLAND GRIJPT IN"
Achter alles wat vanuit Nederland komt is Cocaïne de hoofd motor. Nederland heeft nooit haar macht uit handen gegeven in deze handel en wordt gesteund door de Amerikaanse CIA en de Engelse kroon (Zie artikel op Watamula blog).
Cocaïne is de belangrijkste stof in de elite wereld. Een elite wereld die er zo verslaafd aan is dat ze absoluut niet zonder meer kunnen.
Wil men de elite verslaan zorg dat er geen cocaïne meer is op deze wereld.

Hoofdstuk 8 deel 2

8-9 Oranjes en naar verluidt hun drugsconnecties

Bewijzen kunnen we het nooit, want de machtigen der machtigste zijn onschendbaar. Maar toch bereiken ook het gewone volk berichten dat het niet pluis is en zien ze zelf dat er soms rare kronkels uitgehaald worden om deze mensen te beschermen. En dan zien we filmbeelden en foto’s die je wel te denken zetten. Ook komen er af en toe in kranten en bladen en op internet berichtjes die dan toch veel zeggen. Wat we eigenlijk allemaal al weten en ook duidelijk naar buiten komt, als we zien de connecties hier op de Antilliaanse eilanden, is dat het Huis van Oranje blijkbaar connecties heeft in een goed georganiseerde opium divisie. Het lijkt op slecht denken over de van Amsbergers, maar ze doen en zijn meer dan alleen staatshoofd spelers.

8-9a De volgende stukjes kwamen op mijn pad

“Met connecties over de gehele wereld, met name de oude koloniën, zoals bijvoorbeeld Suriname en de Antillen zien we dat drugs een prominente rol spelen in hun leven. Zie bijvoorbeeld de gastenlijsten, en in het bijzonder de lijst van gasten, tijdens het huwelijk van Alexander en Maxima. Daar komen wel hele duistere gasten op voor, mensen die naar horen zeggen, zwaar en diep in de cocaïne en drugshandel zitten.”
Even wat aanhalingen gemaakt door het huis zelf.
“Willem Alexander verspreekt zich weer eens op 17 juli 2011” met de betiteling ‘Beetje Dom’. Maar was het wel zo stom/dom.”
“Waarom poseerden de toenmalige kroonprins en zijn vrouw samen met Surinaamse criminelen tijdens het Wereldkampioenschap voetbal in Zuid Afrika?”
“Het was niet het opdringen en zeker niet ‘niets vermoeden’.Deze Koninklijke mensen worden toch beveiligd op de kosten van de belastingbetaler? Direct bij decreet worden twee onnozele gecontroleerde schrijvende misdaadreporter(s) in bescherming genomen en als ‘nietsvermoedend’ versleten. Men had het eenvoudig niet door, onze vertegenwoordigers van het Nederlandse volk. Het gezelschapje op de bewuste foto waren goede bekenden van elkaar. Erger nog, deze uit Suriname afkomstige mensen werkten naar horen zeggen voor het ‘Koninklijk huis’! De waarheid was niet zoals men ons liet geloven en dat er een connectie was, was duidelijk op de foto te zien.”

8-9b Aanhaling 1

“Piet W. is opgepakt en werd verlinkt. Hij liet zich fotograferen met de ‘oranjes’. Een paar maanden daarvoor was zijn lading cocaïne ontdekt. Iets moest duidelijk gemaakt worden. Piet W. doet dat niet voor de publiciteit. Het prinselijk paar blijkbaar wel, ze weten van toeten noch blazen en bovendien zijn ze onschendbaar zoals ons alsmaar voorgehouden wordt.”
“Nederland Maffiastaat wordt gedicteerd door een Groot Criminele Orde, afgekort GCO. De vertakkingen zitten in de gehele maatschappij inclusief, zoals men zelf kan zien, naar het Huis van Oranje, de politiek, de hoge en de lage ambtenarij, de vastgoedwereld, de bankwereld, energie- en grondstoffen, recreatie, hotelwezen. Overal worden drugsgelden witgewassen. De mogelijke connectie Koningshuis en drugs is niet verwonderlijk en zeker niet vreemd, gezien het verleden. Er liggen eeuwenoude banden tussen de ‘oranjes’ en de drugslijnen en dan praten we over de Opium in Nederlandsch Indië en Cocaïne via de Nederlandsche Cocaine Fabriek en niet te vergeten de lijn Curaçao. Bovendien zijn zij ingezetenen van ons land, die nooit door de ‘Koninklijke Marechaussee’ zullen worden gefouilleerd bij binnenkomst en vertrek. Zo weten we ook niet wat er mogelijk aan boord van het regeringsvliegtuig zit.”
Opmerkelijk is het volgende berichtje van het Openbaar
Ministerie. Misschien word je dan duidelijk dat er een lijn Suriname/ Mozambique / Nederland ligt, en dan praten we nog niet over de Antillen!
Website Openbaar Ministerie;
Het scenario zou als volgt kunnen zijn; “De GCO heeft bijna volledige controle over de drugslijnen in onze monarchie. Dit weet ook justitie en ‘veiligheidsdienst’. Ook de banken zijn daarvan op de hoogte, want de handel in drugs is alleen maar succesvol door het;
1. Illegaal te houden.
2. Via ‘legale’ banken in het legale circuit te pompen (Antillen connectie).”
“Het ene staat niet los van het ander. De GCO moet zo nu en dan, een aantal nieuw aangetreden dienders omkopen, maar daar spenderen ze geen cent aan. Er wordt voor de gelegenheid een nieuw lijntje opgetuigd, zoals in het geval hier eerder beschreven met de Surinaamse vrienden van het toen komende nieuwe staatshoofd, welke vervolgens wordt verlinkt. Een ton cocaïne is onderschept wat dan als een succes overal te lezen is. De mogelijkheid is er dat er nog eens een ton weggesluisd zou kunnen zijn naar de GCO, die met de ‘wegsluizers’ de winst delen. Op deze manier wordt een concurrent weggewerkt, een paar ambtenaren van omgekocht. Een manier van handelen wat we regelmatig zien op onze eilanden. Deze Piet W. liet zich op de foto kieken in juli 2010 met onze ‘voorname’ lieden. De onderschepping van die ton cocaïne was begin 2010 en je vraagt je af, wat die Piet bezielde, terwijl zijn handel al achterover was gedrukt. Het hoeft uiteraard niet zo te zijn, maar het fijne krijgen we niet te horen en de puzzel is zelf wel op te lossen door gebrek aan ware informatie.”
“Het belachelijke commentaar van een misdaadjournalist, als dat ze totaal overrompeld waren door de fotograaf, is je reinste kolder. De Oranje Bode heeft duidelijk de identiteit van de criminelen weggepoetst, met alle registers even opentrekken en komt de Media code even om de hoek. Niets horen we van de kant van het Koninklijk huis. Je kunt wel schuilen onder het mom van ‘onschendbaar’ maar houdt dat in dat men onbeperkt tegen alle wetten en regels, die de onderdanen opgelegd worden, mag handelen? Dan praten we niet meer over een democratie maar een duidelijke dictatuur waar dan Argentinië weer goed van pas in komt!”
“Zo was er ook een klein berichtje te vinden waar de volgende naam stond. C. B. , geb. 8/7/1950, wonende Rabbit Hill Road, te Sint Maarten. Hij gebruikt o.a. voor Stichting Beheer Onroerend Goed Biesboschmuseum. We weten dat veel drugs vanuit de Antillen komen en deze valse naam schijnt veel gebruikt te worden vanuit deze eilanden. Naar verluidt zijn er ook wekelijks grote partijen per containers die via Rotterdam binnen komen of soms voor de verandering via Antwerpen. En toen kwam het volgende op mijn pad waar geschreven werd dat de Biesbosch de volgende stap is.”

Coke

8-9c Lees dit stukje maar eens

“De Biesbosch, Hilweg, Werkendam.
Via Binnenschepen wordt cocaïne aangevoerd naar de beroepsvaart rustplaats, tussen Hollandsdiep en Nieuwe Merwede bij het gat van de vissen, en is in het natuurgebied de Biesbosch onroerend goed aangekocht, welke op naam staat van Stichting Beheer Onroerend Goed Biesboschmuseum, in de buurt van het Biesbosch museum om ‘s Nachts de cocaïne met een fluisterboot naar een inham van de Hilweg te vervoeren voor verder transport over land dwars door de polder het Land van Heusden en Altena en de polder De Bommelerwaard. De fluisterboot is een authentieke rietaak, voorzien van een door zonne-energie aangedreven motor.”
“De mogelijke aan- en doorvoer drugsrouten en de betrokken leveranciers / firma’s. Buiten de eigen vloot aan zeewaardige zeiljachten en binnenschepen, maakt de Nederlandse maffia gebruik van gerenommeerde firma’s voor transport van drugs. Veelal zijn deze firma’s aanbevolen door de allerhoogste (gechanteerde) functionarissen in de maatschappij. Uit opgedane ervaring bleken, naar horen zeggen, dat deze firma’s door reeds eerder ontvangen gunsten ontvankelijk blijken te zijn om criminele contacten aan te gaan. Rond 1999 werden enkele broers, in opdracht van Ndragetha, het noodzakelijk contact te leggen met M. (groot container vervoersbedrijf). Vanuit Nederland werd contact gezocht met de managers van M. Kopenhagen. Na afspraak voor een bespreking vertrok de Commissaris naar Kopenhagen om afspraken te kunnen maken voor blijkbaar een wereldwijd drugstransport middels de schepen van M. . De commissaris verbleef in het hotel Nyhavn te Kopenhagen en voerde enige besprekingen met 2 personen van het top management van M. . Eén van die mensen bezit de Nederlandse nationaliteit en was reeds een bekende uit de Rotterdamse haven. De tweede persoon had vermoedelijk een Deense nationaliteit.
Aanvankelijk vond de bespreking plaats in het hoofdkantoor van M. aan de kade in Kopenhagen, doch later werd de bespreking voortgezet op een speciaal daarvoor afgehuurde toeristenboot, waarmee de gesprekpartners een tocht door de haven van Kopenhagen hebben gemaakt. Uiteindelijk werd medewerking toegezegd met betrekking tot containertransporten. Nadat de bewuste persoon van een zeer invloedrijk Nederlands persoon een lijstje met namen had gekregen die wel gevoelig zouden zijn voor drugstransporten, legde deze omstreeks 2001 contact met het hoofdkantoor van dit bedrijf in Châtel St Denis te Zwitserland. Het bleek ene heer E.H. van A te zijn met een hoofdkantoor in Zwitserland. Na een bespreking met deze E.H. nam deze man telefonisch contact op met de invloedrijke persoon welke de bewuste persoon als referentie had opgegeven. Blijkbaar vond er een bereidheid plaats om A voor de drugstransporten te gebruiken.”
“In de tijd van B. en voor de IRT affaire van M. van T. is bekend dat S.K. E. voor honderden miljoenen aan drugs transporteerde, waarbij de invoer van deze drugscontainers door o.a. de FIOD man C. J. werd geregeld. Ook de namen van Hoofdinspecteur CID F. van P. , alsmede het ‘koningskoppel’ Chef CID K. L. en J. van V. duiken hierbij op. Ze werden uiteindelijk veroordeeld tot 4 en 6 maanden cel, wegens ontvangen bedragen en meineed. C. J. werd met gigantische bedragen betaald, waarna deze diverse sportinstituten in o.a. B., Velp en Leusden uit de grond stampte.
Een bekende N. H. verzorgde hierbij de fiscale administratie.”

8-9d Aanhaling 2

Wat hier frappant is, is dat de CID wordt vernoemd, wat een groep is die zich via de kleine kamertjes veelal de kinderporno / pedonetwerken in stand houdt. En dan valt de volgende passage op: In het jaarverslag 1995 op 27 augustus 1996 werd duidelijk vermeld dat ‘wij niet willen dat de BVD een verlengstuk wordt van de politie’. Bij de presentatie van het ‘Dreigingsbeeld Mensensmokkel’ op 29 mei 2001 schrijft minister van justitie Benk Korthals echter dat de BVD verder wordt uitgebreid.” We zien dus dat CID zijn werk doet via de BVD wat wereldwijd al zo het geval is.”
“Er kwam een strijd tussen twee groepen waarvan de ene connecties had met Colombia en de andere met Italië (Ndrangheta).” Deze informatie was frappant omdat men blijkbaar ook op onze eilanden zo te werk gaat. Containervervoersbedrijven en overslag bedrijven, weten we al heel lang dat deze gebruikt worden om grote transporten van drugs, wapens en goederen vlekkeloos te laten verlopen. Het is dan mooi te lezen dat het niet uit maakt waar je zit, maar dat er alsmaar dezelfde manieren worden aangewend en zelfs de bekende spelers opduiken.
We gaan na dit zeer lange hoofdstuk meteen verder in waar we al wat gewroet hebben en dat is het kinderleed. We hebben al kunnen lezen dat onze jetset nergens voor schroomt en zich ook nergens voor schaamt. De vreemde ‘huizen’ zijn al besproken maar ook zien we dat alles beschermd wordt door wetjes en regels. Dat is de manier om mensen de waarheid te ontnemen. Is het niet via afpersing dan is het via het gerecht, en als dat niet lukt dan verklaren we iemand voor gek en als laatste redmiddel: we eindigen zijn/haar leven.

Het gehele werk is gratis te downloaden via deze 2 links
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Matrix1_download.pdf
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Matrix2_download.pdf

Coke2

 BOYCOT

DOOR DAT DIT ARTIKEL OVERAL GEWEERD WORDT PLAATS IK HET NOGMAALS OP MIJN DIVERSE WALLS!!

SVP deel het zoveel mogelijk want de bedreigingen zijn niet mis en het is de bittere waarheid die nu naar buiten is gekomen.


 

CENSUUR

Zo juist kreeg ik te horen dat het ingezonden stuk bij KKC en heer Isings niet geplaatst wordt omdat er het woordje "Heil" staat!
Blijkbaar kent deze krant en heer Isings niet de betekenis van het woord en zoals de uitleg werd gegeven verwarde men het met de uitdrukken "Sieg Heil" Wat een uitspraak was van Nazi Duitsland.

Ik had ook kunnen schrijven "Heil(ig) (Bijvoeglijk n.w.: HEILIG!) Holland" en dan had iedereen het geliked of zelfs gelachen!

Voor de mensen die niet weten wat Heil betekent hier de definitie:

heil
het heil zelfst.naamw.Uitspraak: [h?il] toestand waarin je je gelukkig voelt en al je wensen vervuld zijn Voorbeeld: `heil en zegen`Antoniem: onheil Synoniemen: geluk, voorspoed zijn heil zoeken bij (verwachten gelukkig te worden d...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/heil

Heil
Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] geluk, gelukstaat; zaligheid; ik wensch u - en zegen; het eeuwig -; aanhef der brieven bij de ouden, Cicero aan Atticus, heil!
~AND, (B.
~ANT), m. Zaligmaker; Jezus Christus, de - der menschheid.
~BEDE, v. (-n).
~BEGEERIG, [bijvoegelijk naamwoord]
~BOT, v. (-ten), soort vi...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0011.htm

heil
•voordeel.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/heil

HEIL
1) Ave 2) Baat 3) Behoud 4) Geestelijk welzijn 5) Geluk 6) Geluk bij een ongeluk 7) Genezing 8) Gezegentoestand 9) Groet 10) Indonesische groet 11) Nut 12) Overwinningsgroet 13) Redding 14) Salus 15) Saluut 16) Salve 17) Slamat 18) Toevlucht 19) Troost 20) Verlossing 21) Voordeel 22) Voorspoed 23) Weldaad 24) Welvaart 25) Welzijn 26) Wens 27) Wens ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HEIL/1

heil
[Nederlands] Goeds
Gevonden op https://quizlet.com/126624993/nederlands-flash-cards/

heil
welzijn, voorspoed; redding, verlossing (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/heil

heil
welzijn, redding
Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

heil
[Vergeten woorden] (o.) voorteken van de goden: heil schouwen voortekenen waarnemen en duiden [in onheil, heilig, heilzen, reeds vroeg verhaspeld met heil (v.) ‘heelheid, gezondheid’ tot heil (o.) ‘geluk, voorspoed, welzijn’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

heil
[Vergeten woorden] (v.) heelheid, gezondheid [van heel ‘ongeschonden, onverdeeld’, reeds vroeg verhaspeld met heil (o.) ‘voorteken’ tot heil (o.) ‘geluk, voorspoed, welzijn’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

 

Stop

 Enkele commentaren


KKC is blijkbaar niets meer als een ordinair platvorm

Dit zijn dusver de commentaren die KKC laat staan zonder dat ik nog verder kan reageren.

Mensen zwaar aan de drugs, valse namen en zelf in de vieze handel zittend die nu opengetrokken is
Als laatste stuk het bewijs van mijn wereldpaspoort en de mogelijkheid deze aan te vragen bij de United Nations
Het is triest dat een krant dit allemaal toe laat. Tijd dat we definitief stoppen met deze platvormen nog stukken te sturen.

Verschiet niet van deze commentaren, praten we nog niet over de dreigmails en scheldpartijen via andere kanalen.

Baselmans, you’re delusional and quite a fucking moron. KYS, you filthy hippy scum.
Sander | 1 april 2017 om 14:38 |

baselmans je begint echt een griezel te worden..
achtervolgings waanzin? je gelooft in alle complot theorien.
en je verkondigt onzin…
Kiko | 1 april 2017 om 14:31 |

Looney Tunes
redactie curacao | 1 april 2017 om 14:26 |

ik begrijp niet dat jullie deze psychiatrische patiënt nog een platform bieden.
je kunt dit soort onzin toch niet serieus nemen? of wel?
De onzin zat | 1 april 2017 om 14:57 |

Onzin en onzinnige schrijvers verdedigen KKC ? Dacht dat jullie wijzer waren.
Onzin is en blijft onzin zelfs al wordt het door een vriendje van het KKC opperhoofd geschreven.
joop savaneta | 1 april 2017 om 11:47 |

Wat een lul verhaal! Hoe kun je zo een stompzinnig schrijven uit je pen krijgen. Je zou haast denken dat mijnheer Baselmans zelf te veel cocaïne heeft gesnoven.
John H Baselmans-Oracle | 1 april 2017 om 13:09 |

Heer Joop
Zullen we beide een haar test doen en kijken wie er het meest verslaaft is aan drugs?
Frits | 1 april 2017 om 09:46 |

Baselmans je bent een grote nul. Een sukkel van de bovenste plank. Lever je NL paspoort in en voeg je bij die klootzakken in de regering dan zit je bij je soortgenoten.
John H Baselmans-Oracle | 1 april 2017 om 13:08 |

Heer Frits
Als u werkelijk geïnformeerd was moet u weten dat ik het Nederlanderschap heb terug gegeven in 2011 aan uw koning Alexander.
Dat maakt dat ik sinds dien soeverein ben en een wereldpaspoort heb van de United Nations.
Dat maakt dat ik geen slaaf ben van welke organisatie ook en dat ik niet mee doe aan de criminele activiteiten van uw koning die u wel steunt als Nederlandse burger
De onzin zat | 1 april 2017 om 13:18 |

Ook dit is onzin, een niet bestaand paspoort. Niks wereldburger maar een grote fantast. sodemieter toch eens op met alle onzin uit die dikke duimen.
Ieder dorp heeft een dwaas en op Curacao heet hij Baselmans. Om je dood te schamen voor zo een nederlandse dwaas.
Tom | 1 april 2017 om 14:01 |

Baselmans
nu val je inderdaad definitief door de mand. Je fantaseert met al je ingezonden stukken en boeken er maar een beetje op los. Een wereldpaspoort van de UN bestaat helemaal niet. En als je je paspoort hebt ingeleverd bij de Koning ( hahaha, wat met hij er mee?) dan geeft dat consequenties voor je verblijf binnen het koninkrijk. Dus gezwets van een dronken aardbei.


 

THE WORLD PASSPORT

Passport Cover The mandate for the WORLD PASSPORT is Article 13(2) of the Universal Declaration of Human Rights:

Everyone has the right to leave any country, including one's own, and to return to one's country.

The World Passport is a 30 page Machine Readable Travel Document (MRTD*) with alphanumeric code line, scanned-in passport photo and "ghost" security paper with embedded logo, the data page laminated, in 7 languages:
English, French, Spanish, Russian, Arabic, Chinese and Esperanto.

http://www.worldservice.org/docpass.html?s=1

Passport

 

Ben er definitief klaar mee.

Na de diverse censuur op mijn ingezonden stukken worden deze ALLEEN nog maar gepubliceerd op mijn walls en op mijn Watamula blog die de laatste weken tegen de 30.000 mensen per dag aan bezoekers heeft.

Als de zogenaamde vrije pers censuur gaat opleggen op zaken die niet geschreven zijn is het tijd om deze boevenbende te verlaten.

Voor al mijn trouwe lezers zie deze wall of blijf lezen via mijn watamula blog

http://www.place4free.com/Watamula/Watamula.htm

Een fijn weekeinde

 

 

 

 

 

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.