Banner Watamula

AA   AA  
       
 

Ingezonden / Public opinion

   
       
 

Hand

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       

Februari 2017

 

De farce fluoride

Zoals ik al eerder schreef er is niets gewonnen NIETS zal veranderen
"Loze belofte Staten

Aqualectra kan niets met motie; is slechts 'mooi gebaar'
Alles wijst erop dat de motie die afgelopen dinsdag in de Staten is aangenomen om fluoride 'per direct' uit het drinkwater te verwijderen een belofte is die de nieuwe meerderheid in de Staten niet kan waarmaken."
Uit navraag blijkt dat Aqualectra echter alleen op basis van een landsverordening - een wet - kan handelen en een landsverordening ka niet per direct - of zelfs zoals onafhankelijk Statenlid Gassan Dannawi vol overtuiging stelt 'binnen zes weken' - ingaan.

Een landsverordening moet immers een lang proces van maanden doorlopen langs verschillende adviesorganen en uiteindelijk ook de Staten.
In gesprek met deze krant laat Aqualectra-directeur Darick Jonis weten dat het nutsbedrijf niet nkan handelen op basis van neen motie, maar alleen op basis van een landsverordening.

De motie is een mooi gebaar, maar daar kan Aqualectra niets mee", stelt de directeur van het nutsbedrijf dan ook."Voor verdere artikelen Klik HIER

 

 

 
HOME- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- WATAMULA BLOG

- WATAMULA VIDEO'S

       
 

THE HIDDEN WORLD vertaling van:"De matrix van het systeem"


The hidden world

 

Title: The hidden world part 1. ISBN 978-1-326-03644-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Hidden1_download.pdf
File size 2.9 MB

 

 

Title: The hidden world part 2. ISBN 978-1-326-03645-4
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Hidden2_download.pdf
File size 3.6 MB

 

LATEST BOOK

Dimensies. De andere kant van de wereld

Dimensies

Title: Dimensies-De andere kant van de wereld ISBN 978-1-365-87087-3
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Dimensies_Download.pdf
File size 1.1 MB

 

   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.