Banner Watamula

AA   AA  
       
 
De macht der adelen , en "UW" TRUST
   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

De macht der adelen , en "UW" TRUST


De macht van de ( vroegere ) adelen & de burgelijke “slavenstatus” ,
en uw "TRUST"

https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/2014/11/08/de-macht-van-de-
vroegere-adelen-uw-slavenstatus/

Hier omschrijf ik dat alle burgers , en al hun eigendommen simpelweg eigendom
zijn van de NIET EENS BESTAANDE staat der Nederlanden.

ja inderdaad de staat annex ' firma staat der Nederlanden bestaat niet eens
( meer ) , voor meer duidelijkheid hier over zie ;

https://www.youtube.com/watch?v=cDOtnGO_Bj8

En dat die zelfde staat der Nederlanden ” handelt in mensen , c.q.
eigendomsbewijzen van mensen .

Hoe komt dat etc. , maar eerst moet u eerst even iets meer weten over
familienamen , en de registratie daar van .

Over achternaam registratie , en de Napolitaanse tijd .

Slaven1

Hoe kan het nou , dat we zelfs namen van onze voorouders gaan
tegenkomen als ; Jan Gijsbertsz , Gerrit Jansz van ‘t Broek , etc.

Als je zelf b.v. Jansma als achternaam / familienaam hebt , en je
terug zoekt in je eigen familie stamboom ?

Dit komt om dat er voor de Napolitaanse tijd , die begon in de jaren
1795 tot 1799 er nog geen enkele regeling was voor familie / achternamen .

Behalve adellijke personen die er belang bij hadden , hun afstamming
via de achternaam te laten vastleggen .

Ze legden hun achternaam o.a. vast om hun geheime genootschappen
krachten bij te zetten , en bloedlijnen zuiver te houden .

Macht te hebben , en houden over het “gewone klootjesvolk” , dit duurt
tot op de dag van vandaag voort .

Sterker nog door “ZICHZELF” steeds verder te legaliseren breiden zij
hun machten , en bezittingen steeds verder uit over de ruggen van het
“gewone klootjesvolk” !

Behalve de z.g. adellijke personen had dus niemand een vaste
achternaam voor 1795

Omdat alleen een voornaam , voor de herkenning van de persoon vaak
niet voldoende was, werd daar dan een toevoeging aan gegeven die
aangaf welke Jan of Marie dan bedoeld werd .

De aard van deze toevoeging varieerde ook van regio tot regio .

In veel streken werd hier het zogenaamde patroniem toegepast, een
aanduiding die op de naam van de vader was gebaseerd .

Jan , de zoon van Willem , werd dan Jan Willems , of Jan , de zoon
van Hendrik werd Jan Hendriksz .

De z aan het eind van Jan Hendriks , stond dan voor Jan Hendriks zoon

In andere streken werd de naam van de boerderij of plaats waar men
woonde , of een aanduiding van een eigenaardigheid of het beroep
van de persoon in de naam mee genomen .

In Oost-Nederland werden vaak huis en grondstuk namen ,
als achternaam van de personen gebruikt .

Daar heette men naar de boerderij waar men woonde .

Zolang de boerderij van vader op zoon overgaat , lijkt dat op een
erfelijke geslachtsnaam

Maar de achternaam veranderde dan , als men verhuisde , bijvoorbeeld
om in te trouwen op een andere boerderij .

Om eenheid in de systemen te krijgen, werd in de Napolitaanse tijd
( 1799 – 1815 ) besloten dat iedereen die nog geen achternaam had
er één moest kiezen .

En dat voortaan achter / familienamen altijd van vader op kind zouden
overgaan .

In grote delen van de Lage Landen waren namen al min of meer
gefixeerd in de voorliggende periode .

zodat voor deze personen alleen de vastliggende schrijfwijze nieuw was .

Want maar al te vaak veranderde de familienaam door spellingen ,
schrijfwijze en spelfouten van de persoon die de geborene / gedoopte
inschreef in archieven .

Met name in het noorden van Nederland werden nog wel nieuwe
achternamen gecreëerd .

Uit protest , en omdat men dacht dat het toch maar van tijdelijke aard
zou zijn bedachten mensen belachelijke achternamen voor zichzelf en

hun familie .

Zo ontstonden er de rare familienamen als ; Naaktgeboren , Nageboorte ,
Houtworm , van der Billenbloot , en van der Pik etc.

De grapjassen hadden echter flinke pech , want met de invoering van
de burgelijke stand op 18 November 1811 ( thans GBA ) werd het dan
toch echt menens .

En zaten hun nazaten voor altijd met de rare familienaam opgescheept .

Ook werden gedurende geruime tijd nog ( familie naamlozen ) “vergeten
mensen” van een achternaam voorzien .

Vooral bij gehuwde vrouwen kwam het aanvankelijk wel voor dat men niet
precies wist welke achternaam in een akte moest worden vermeld ,

omdat bijvoorbeeld de vader en / of de eventuele broers al voor 1811

waren overleden .

En nog geen familienaam hadden gehad , of omdat ze te ver weg
woonden om precies te weten te komen welke achternaam zij hadden
aangenomen .

Delen van Limburg en Zeeuws-Vlaanderen die al eerder waren

ingelijfd bij Frankrijk , kregen al in 1795 een burgerlijke stand .

Vanaf 1811 ( of waar van toepassing 1795 ) was het zo dat een kind
altijd de achternaam van de vader kreeg .

Als er geen vader bekend was , of de vader wenste het kind niet te
erkennen .

Of als de moeder wenste de erkenning tegen te houden ,
kreeg het kind de achternaam van de moeder .

Indien er een “vondeling” werd gevonden , had de burgemeester van
de gemeente waarin de vondeling werd gevonden het voorrecht de
“vondeling” van een achternaam te voorzien .

Er MOEST toen ook al ( onder dwang van de machthebbers ) altijd
een aangifte van geboorte worden gedaan .

Dit was min of meer om de registratie wat bij te houden , er was bij
aanvang van de burgelijke standen nog geen “staats eigendomsrecht”
/ burgelijk persoon ( bp ) aan geboorteaangifte,s , geboorteakte,s
gekoppeld .

Er is sedert die tijd weinig tot niets voor de burger zichtbaar
verandenderd aan het burgelijke staand ( GBA ) systeem .

Echter is er wel degelijk het e.e.a. veranderd ,

Dit kwam omdat Willem I , Frederik , geboren als Willem Frederik
Prins van Oranje-Nassau , geboren in Den Haag , op 24 augustus 1772 .

Op 16 maart 1815 riep hij zichzelf n.l. uit tot koning der Verenigde
Nederlanden , en hertog van Luxemburg .

Na de nederlaag van Napoleon in de slag bij Leipzig in 1813 werd
hij ingehuldigd als z.g. ‘Soeverein Vorst’ der verenigde Nederlanden.

Slaven2

In hetzelfde jaar werd op het congre van Wenen door de Europese
mogendheden ( dit waren z.g. de adelen en stel maar gerust de
voorlopers van de NWO / Bilderbergers annex vrijmetselaars )
besloten om het hertogdom Luxemburg te promoveren tot
groothertogdom .

En Willem I te erkennen als eerste groothertog , en werd de
koningstitel bevestigd.

Hiermee was de nederlandse monarchie binnen Europa formeel
erkend.

Deze fungeerde als buffer voor zowel Frankrijk als het verenigd
koningkrijk .

Na de troonsafstand in 1840 noemde Willem I zich koning Willem

Frederik , graaf van Nassau.

Formeel dus allemaal voor opgezette acties van de adelen annex
de “voorlopers van de NWO / vrijmetselaars , Bilderbergerclan” .

Het “volk” heeft namelijk “ Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau”
nooit gekozen als koning !

Met deze min of meer voor de bevolking onrechtmatige daad ,
begon ook alle ellende , zoals plundering en afpersings praktijken
voor het volk van wat thans als “staat der Nederlanden” bekend staat .

Bijzonder belangrijke details zijn ;

Dat in het grondgebied van wat thans als “staat der Nederlanden”
bekend staat in 1813, alle burgers van dat gebied vrije soeverijne

burgers van vlees en bloed waren .

Het grondgebied van wat thans als “staat der Nederlanden” bekend
staat in
1813 , geen enkele cent aan staatschulden had .

Middels allerlei door hem zelf “SLUW” bedachte en door “zichzelf
gelegaliseerde” wetten , begon de op 16 maart 1815 , zichzelf tot koning
der Verenigde Nederlanden en hertog van Luxemburg uitgeroepen “
Willem Frederik Prins van
Oranje-Nassau” van alles te veranderen in het nadeel van de burger ,
en voordeel
van zichzelf , en zijn familie .

Grote stukken grondgebied , en vele paleizen maakte hij op stiekume
wijze tot zijn prive en of familiebezit .

Ook werden er stiekum in de loop der tijden heel wat wijzigingen aan
gebracht in het burger recht , en de burgelijke standen voorschriften van

de div. gemeentes .

Want wat de meeste mensen NIET weten

Iedere geborene word simpelweg “staatseigendom” middels de
“verplichte” opmaking van de geboorteakte .

hier naast een geboorteakte uit 1955 ,de ondertekening van de

aangever maakt de aangegevene tot “staats slaaf”

En word er tegerlijkertijd stiekum een z.g. “TRUST” aangemaakt ,
dit aanmaken van de “TRUST” gebeurt in het diepste geheim !

( Bijna ) niemand weet dit , en uiteraard MAG NIEMAND dit weten !

Want wat is Trust law ?

Karel Bagchus heeft het helemaal onderzocht , en gepubliceerd ,
met wat kleine aanpassingen ( extra uitleg ) heb ik het artikel overgenomen .

Bron van het orginele artikel ; https://vrijensoeverein.nl/trust_law_karel/
Trust law uitgelegd door Karel

Karel ; Ik ben de laatste tijd in TRUST law en geschiedenis gedoken ,
en ben er nu achter hoe we door de overheid en het vaticaan opgelicht
worden.

Waar wij in leven is de moderne versie van de inquisitie die hun zondaars

hun zonden laat afkopen.

Slaven3

Het Vaticaan (een TRUST) en de Romeinse Staat (een TRUST)
van Julius Caesar werden in 1302 opgericht met de pauselijke acte
Unam Sanctum

http://one-evil.org/content/texts_papal_bull_1302_unam_sanctam.html/

In die acte beweert het Vaticaan de executeur te zijn van het testament
van Jezus Christus (de bijbel) , en claimt namens deze het eigendom
van de planeet aarde met alles wat er los en vast op zit.

Het Vaticaan is nu een kerk, voorheen was het een secte.

In 1455 maakt Nicholas V de pauselijke acte Romanus Pontifex op.

http://one-evil.org/content/texts_papal_bull_1455_romanus_pontifex.html.

Deze acte claimt alle zielen op aarde en stelt elke ziel veilig in een TRUST.

Voor het gemak noem ik die de ZIEL.

Deze trust word tot op de dag van vandaag “voor ons” door het
Vaticaan beheerd.

Slaven4

In 1481 maakt Sixtus IV de pauselijke acte Aeterni Regis op.

http://one-evil.org/content/texts_papal_bull_1481_aeterni_regis.html.

Deze acte claimt alle mensen op aarde in TRUSTs die ik LICHAAM
zal noemen.

In 1537 maakt Paul III de pauselijke acte Convocation op ; http://one-evil.org/content/texts_papal_bull_1537_convocation.html.

Deze acte claimt alle aardse bezittingen in TRUST,s , die ik
BEZITTINGEN zal noemen.

Hierin wordt door het Vaticaan een bedrag gestort , en belegd
als vergoeding voor jouw aandeel in de grondstoffen van de aarde.
Als we geboren worden richt de Rooms-Katholieke kerk 3
TRUSTS voor je op ;

ZIEL, LICHAAM en BEZITTINGEN .

ZIEL blijft in de kluis van het Vaticaan .

LICHAAM en BEZITTINGEN worden doorgegeven aan de
Staat der Nederlanden NV , die deze inbrengt in een Cestui
Que TRUST genaamd ( in Karel zijn geval ) © HENDRIK CHARLES
BAGCHUS .

Merk daarbij op dat dat in italics geschreven is

Slaven5.

En hier komen we bij het geboortecertificaat / geboorteakte .

Heb je al gemerkt dat als je ergens met je geboortecertificaat
zwaait , dat dat bijna als knoflook voor vampiers is ?

Dat komt omdat dat het enige papier is waar hun handtekening

op staat .

Een handtekening is een belofte .

In dit geval de belofte een goed TRUSTEE te zijn voor de

TRUST ( en dit is afdwingbaar met geweld ).

Dat dit voor ons zo belangrijk is zal ik zo uitleggen.

Omdat op 7 jarige leeftijd er niets meer vernomen is van degene
op het geboortecertificaat , word deze volgens Admirality Law
geacht , overleden te zijn .

De Cestui Que TRUST © HENDRIK CHARLES BAGCHUS

wordt dan geregistreerd als “vermiste cargo”( vermiste lading ) ,

en ondergebracht in een nieuwe Cestui Que Vie TRUST

genaamd © HENDRIK CHARLES BAGCHUS ( dit keer dus
niet in schuine leestekens ).

Dit is de trust waarin ‘het leven’ van deze persoon bewaard wordt .

Als je op je 18e jaar een BSN nummer aanvraagt dan wordt

deze trust door ons ‘nieuw leven’ ingeblazen .

Maar omdat wij ons lichaam niet geclaimd hebben als de onze ,

blijft de Cestui Que trust buiten ons gezichtsveld .

We wisten / weten immers NIET eens dat er in het diepste geheim

een trust op ons is opgemaakt !

Wat is een TRUST ?


Een TRUST is een juridische constructie waarmee een waardevol
bezit ( slaaf , ziel ) door derden beheerd kan worden .

Toen de kruisridders massaal op oorlogspad gingen om rijkdom
te stelen bij een concurrerende religie kwam het vaak voor dat ze
“missing in action” raakten , en pas na jaren weer terug kwamen .

Om er voor te zorgen dat ondertussen hun kastelen niet in verval
raakten richtten zij een TRUST op voor het beheer van een ridder
zijn landgoed en financiele zaken .

In een trust spelen een aantal partijen een rol .
Betekenis ‘ trust ‘ volgens van DALE :

trust (de; m; meervoud: trusts) 1 aaneensluiting van bedrijven om
zo een monopoliepositie te verwerven

Slaven6

REQUESTOR ( Aanvrager )

Deze vraagt de oprichting van de TRUST aan .

Meestal is de REQUESTOR ook de BENIFICIARY ( de begunstigde )

BENIFICIARY
Dit is de begunstigde van de TRUST.

In nederlands ondernemingsrecht is dit de aandeelhouder .

Het is de BENIFICIARY die de EXECUTOR ( Curator ) aanstelt .

Het is dus de begunstigde die de curator aanstelt !

EXECUTOR ( Curator )

Dit is degene die de bevelen geeft aan alle andere mensen .

In nederlands ondernemingsrecht is dit de Directeur of Chief
Executive Officer (C.E.O.).

Deze behoort niet bij het personeel en zijn wil is wet.

De EXECUTOR kan ook BENIFICIARY (DGA: Directeur
Groot-Aandeelhouder) zijn.

ADMINISTRATOR( Beheerder )

De beheerder van een systeem of netwerk .

De administrator is verantwoordelijk voor een goede en
stabiele werking van het geheel .
Deze heeft vergelijkbare bevoegdheden als de EXECUTOR
( curator ) , echter is daar ondergeschikt aan .

De ADMINISTRATOR behoort wel tot het personeel .

De ADMINISTRATOR kan door de EXECUTOR ( curator )
ontslagen worden .

TRUSTEE
Deze titel klinkt heel aardig maar dit is het laagste van het laagste ,
de “hot patato” die niemand wil zijn .

De TRUSTEE is belast met het onderhoud van de in de TRUST
ingebrachte goederen .

Omdat de kasteelheren bij terugkomst van hun rooftochten graag weer
op de troon plaats wilden nemen is de rol van TRUSTEE met
geweld afdwingbaar .

Als de opzichter na terugkomst van de ridder niet uit het kasteel
vertrekt wordt deze er met geweld uitgezet .

Een TRUSTEE kan door de EXECUTOR of ADMINISTRATOR
ontslagen worden.

De reden dat de overheid zo zenuwachtig wordt van het zien van

een geboorteacte is omdat daar hun handtekening op staat, als
TRUSTEE !!!

Wat wij denken dat een ( natuurlijk ) Persoon is , blijkt toch iets anders
te zitten dan wij denken .

Wij denken aan een persoon als jij , of ik , of hij .

Maar een Persoon is een TRUST, een corporatie waar iedereen

in kan deelnemen .

De overheid is de TRUSTEE .

Zij hebben de belofte gedaan goed voor ons te zorgen .

Op het moment dat ik aangehouden word door een politie
agent , en ik mij als de persoon © HENDRIK CHARLES
BAGCHUS identificeer, dan wordt de politieagent ook die
persoon , in de rol van TRUSTEE .

Het is immers een publieke functie, oftewel een PUBLIC
SERVANT.

Direct daarop veranderd hij zijn rol naar ADMINISTRATOR
( beheerder ) .

Een Ambtenaar ( in functie ) is dus in principe ( loonslaaf )
beheerder van de CURATOR !!!!!

Bij afwezigheid van de EXECUTOR is hij gerechtigd de bevelen
te geven .

Omdat hij geen bevelen hoort neemt hij automatisch aan , dat
degene die zich ook als deze persoon geidentificeerd heeft dan
wel een (onbekende) TRUSTEE moet zijn .

En die rol is afdwingbaar dus als je niet doet wat de ADMINISTRATOR
( Politieagent , militair c.q. loonslaaf beheerder van de CURATOR )
tegen je zegt word je in een warenhuis ( POLITIECEL ,
CELLENCOMPLEX ) opgesloten.

( de vermiste cargo is dan gevonden en veilig opgeborgen ) of schiet
hij / zij je zelfs dood als je je verzet .

Omdat je gezondigd hebt moet je voorkomen bij de rechtbank .

Daar zitten allemaal mensen in zwarte jurken , omdat het priesters zijn .

De rechter is de ( OVERHEID ) , en dus de TRUSTEE van de persoon ,
in dit geval de © HENDRIK CHARLES BAGCHUS .

De bode maakt onder het Zaaknummer als naam een CONSTRUCTIVE
TRUST aan , waar hij zelf de REQUESTOR van is , en stelt de rechter
aan als TRUSTEE en ADMINISTRATOR van de RECHTZAAK .

De rechter stelt de aanklager aan als EXECUTOR .

De rechter vraagt nu naar “de gedaagde” zijn naam.

Zodra iemand zich met zijn naam identificeert wordt deze
BENIFICIARY ( Dit is de begunstigde van de TRUST ) van de
RECHTZAAK .

De rechter switcht nu van rol met de gedaagde .

De gedaagde neemt de titel TRUSTEE over en de rechter wordt

BENIFICIARY van de RECHTZAAK .
Als je je zonden opbiegt krijgt de aanklager van de rechter de titel
BENIFICIARY , en de titel EXECUTOR van de aanklager gaat naar
de gedaagde , die het vonnis namens de BENIFICIARY als EXECUTOR
moet uitvoeren.

Dit is een ‘knippen-en-scheren’ toneelstuk omdat zowel de rechter ,
de aanklager , de bode , en zelfs je eigen advokaat , zonder dat jij
dat weet , ( net zoals de nutsbedrijven ) een greep mogen doen in
het Cestui Que TRUST fund waar al jouw bezittingen in belegd worden .

Wij worden hier opgelicht op een schaal die voor ons onvoorstelbaar is .

Dit “afromen” gebeurt in opdracht van “Rome” !

En het vaticaan is de uiteindelijke begunstigde van een aanzienlijk
deel van de belasting , en boetes die wij geacht worden te betalen .

Het is de moderne Inquisitie die hedendaagse aflaten int.

Ik heb een keer gemerkt dat toen ik tegen een politieagent zei dat ik
de Executeur , en enige begunstigde ben van de persoon © HENDRIK
CHARLES BAGCHUS , hij toen heel voorzichtig werd.

Alleen begreep ik toen nog niet waarom .

Wij zijn soeverein en wij hebben het eigendom van de Persoon geclaimd .

Wij zijn dus behalve begunstigde BENIFICIARY , ook de EXECUTOR .

Wij zijn gewend ons te gedragen als TRUSTEE .

Als wij ons identificeren als EXECUTOR en enige BENIFICIARY , dan
kunnen wij hen de functie van TRUSTEE toebedelen , en hen verbieden
als ADMINISTRATOR op te treden .

Zodra zij erkennen een publieke functie te vervullen worden zij PUBLIC
SERVANT en werken zij als TRUSTEE voor de TRUST , waar wij
directeur van zijn !

GEBOORTEAANGIFTE !

Dit maakt de geborene namelijk tot de jurridische status van een
natuurlijk persoon ( NP ) , en onderhevig aan de door het staatshoofd ,
of diens dienaars ( ambtenaren ) / aangewezen wetten .

En men verstrekte hem / haar bij geboorte ook onmiddelijk een BSN
( Burger Sofi Nummer , welke in werkelijkheid het “Burgelijk SLAVEN
Nummer” is )

De hoofdregel is dat de geboorte aangifte MOET worden gedaan

door de vader .

En of zij die aangifte dus MOETEN DOEN gezien hun burgelijk
persoon jurridische status, dit nu willen of niet , zij zijn / worden
hiertoe “verplicht” middels een ooit opgemaakte wet !

Op straffe van …. ??????

Vader of de evt. andere aangever is immers ook al “burgelijk persoon
annex staats slaaf”

Even de wettelijke context over de geboorteakte ;

Bij de aangifte wordt een zogenaamde geboorteakte opgemaakt.

Deze akte is een officieel bewijs van de geboorte en vormt de basis
voor de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens ( GBA ) .

De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de aangever vragen , c.q.
zelfs dwingen ( als u weigert ) om de gegevens voor de geboorteakte
te verstrekken , en daarna te ondertekenen .

99,99 % van de mensen ( vaders ) die aangifte gaan doen van een
geboorte weten echter echt NIET wat ze ze doen , en wat de gevolgen
zijn van de geboorteaangifte en de ondertekening van de geboorteakte .

Ik zelf wist dit tot voor 2 maanden geleden ook totaal niet , een ambtenaar
behoort je namelijk ook goed voor te lichten over het hoe en wat je wel
niet ondertekend , en wat de vervolgen er van zijn .

Een ambtenaar van de burgerlijke stand is m.i. ook een bevoegd

opsporings ambtenaar ( BOA ) , gelijk aan een politieagent .

Elke bevoegd opsporings ambtenaar ( BOA ) is m.i. ook verplicht om
u er op te wijzen dat alles wat u zegt , en doet ook tegen u ( of diegene
die u vertegenwoordigt ) gebruikt kan , en zal worden .

Wat staat er over geboorteaangifte in het burgelijk wetboek ?

Art. 1:19e BW

( 1 ) Tot de aangifte van de geboorte is bevoegd de moeder.

( 2 ) Tot de aangifte is verplicht de vader.

( 3 ) Wanneer de vader ontbreekt of verhinderd is de aangifte te doen,
is tot aangifte verplicht:

( a ) ieder die bij het ter wereld komen van het kind aanwezig is geweest

( b ) de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgehad, of
indien zulks is geschied in een inrichting tot verpleging of verzorging

bestemd, in een gevangenis of een soortgelijke inrichting, het hoofd
van die inrichting of een door hem bij onderhandse akte bijzonderlijk

tot het doen van aangifte aangewezen ondergeschikte.

( 4 ) Voor een in het derde lid, onder b, genoemde persoon bestaat de

verplichting alleen indien een onder a genoemde persoon ontbreekt
of verhinderd is

( 5 ) Wanneer tot de aangifte bevoegde of verplichte personen ontbreken
of nalaten de aangifte te doen, geschiedt deze door of vanwege de
burgemeester van de gemeente alwaar de geboorteakte moet worden
opgemaakt.

( 6 ) De verplichting tot aangifte moet worden vervuld binnen drie dagen
na de dag der bevalling. Van een aangifte later dan de derde dag, bedoeld
in de eerste zin van dit lid, wordt door de ambtenaar van de burgerlijke
stand mededeling gedaan aan het openbaar ministerie.

( 7 ) De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de identiteit van de
aangever vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1
van de Wet op de identificatieplicht.

( 8 ) Bij de aangifte kan de ambtenaar van de burgerlijke stand zich doen
overleggen een door de arts of de verloskundige die bij het ter wereld
komen van het kind was, opgemaakte verklaring , dat het kind uit de als
moeder opgegeven persoon is geboren.

Is het kind buiten de tegenwoordigheid van een arts of verloskundige ter
wereld gekomen , dan kan hij zich door een zodanige hulpverlener nadien
opgemaakte akte doen overleggen.

( 9 ) Wordt geen gevolg gegeven aan het verzoek van de ambtenaar van

de burgerlijke stand om overlegging van een verklaring als bedoeld in het
achtste lid of is in die verklaring vermeld dat de identiteit van de moeder
onbekend is, dan is artikel 19b van toepassing.”

Lid 1: De moeder mag de geboorte van het kind aangeven, maar is

hiertoe niet verplicht.

Lid 2 ; spreekt mijns inziens voor zich.

Lid 3: Wanneer de vader ontbreekt (deze is bijvoorbeeld overleden) of
wanneer de vader verhinderd is (deze is bijvoorbeeld in het buitenland),
dan is een ander tot de aangifte van het kind verplicht:

Sub a ; spreekt voor zich.

Als bijvoorbeeld de zus van de moeder aanwezig was terwijl er geen vader
was, dan is de zus nu verplicht aangifte van het kind te doen.

Sub b: Wordt het kind bij de buurvrouw in huis geboren , dan is deze

verplicht aangifte van het kind te doen.

Wordt het kind geboren in een inrichting tot verpleging of verzorging, in

een gevangenis of een soortgelijke inrichting (bijvoorbeeld een TBS

Kliniek), dan is het hoofd hiervan verplicht tot aangifte van het kind.

Het hoofd is niet verplicht tot aangifte indien het hoofd door middel van
een onderhandse akte een ondergeschikte aanwijst die dan verplicht is

tot de aangifte van het kind.

Lid 4: Sub b van lid 3 is slechts van toepassing indien er niemand is die

aan sub a voldoet of als deze persoon verhinderd is (bijvoorbeeld in het

buitenland).

Lid 5: Als er geen bevoegde of verplichte persoon ‘bestaat’, of deze
geen aangifte doet, wordt aangifte gedaan door of vanwege (een
ondergeschikte in naam van) de burgermeester van de gemeente waar
de geboorteakte moet worden opgemaakt.

Is het kind in Rotterdam geboren , dan is de burgemeester van Rotterdam
(of een ondergeschikte) degene die aangifte van de geboorte doet .

Lid 6: De aangifte moet binnen drie dagen na de dag van bevalling
worden gedaan.

Bevalt de moeder op 01-01-2011 dan moet de aangifte uiterlijk op
04-01-2011 zijn gedaan.

(Drie dagen na de bevalling, de dag der bevalling telt niet mee).

Geschiedt aangifte later dan drie dagen na de bevalling (in het voorbeeld
elke dag na 04-01-2011), dan deelt de ambtenaar van de burgerlijke
stand dit mede aan het openbaar ministerie.

Lid 7: De ambtenaar stelt de identiteit van de aangever vast aan de

hand van een van de documenten genoemd in art. 1 Wet op de
identificatieplicht (WID).

Hiertoe zijn onder andere geschikt:

Nationaal paspoort ( art. 1 lid 1 sub 1 WID en art. 2 lid 1 sub a
Paspoortwet )

Diplomatiek paspoort ( art. 1 lid 1 sub 1 WID en art. 2 lid 1 sub
b Paspoortwet )

Dienstpaspoort ( art. 1 lid 1 sub 1 WID en art. 2 lid 1 sub c
Paspoortwet )

Reisdocument voor vluchtelingen ( art. 1 lid 1 sub 1 WID en art. 2
lid 1 sub d Paspoortwet )

Reisdocument voor vreemdelingen ( art. 1 lid 1 sub 1 WID en art. 2
lid 1 sub e Paspoortwet )

Andere reisdocumenten door Onze Minister vastgesteld (art. 1 lid 1
sub 1 WID en art. 2 lid 1 sub g Paspoortwet)

Reisdocument van het Europese deel van Nederland, de Nederlandse
identiteitskaart, geldig voor de landen die partij zijn bij de Europese
overeenkomst nopens het verkeer van personen tussen de Lid-Staten
van de Raad van Europa (art. 1 lid 1 sub 1 WID en art. 2 lid 2 Paspoortwet)

Lid 8: De ambtenaar van de burgerlijke stand kan een verklaring van
de aanwezige arts of verloskundige verlangen dat bewijst dat het kind
van de als moeder aangegeven persoon is geboren.

Was een arts of verloskundige niet aanwezig dan kunnen deze alsnog
een verklaring opstellen die dan overlegd kan worden.

Lid 9: Wordt er geen verklaring als bedoeld in lid 8 overlegd of staat
hierin dat de identiteit van de moeder onbekend is, dan is art. 1:19b
BW van toepassing.
Art 1:19b BW

“Indien de plaats of de dag van geboorte van het kind niet bekend is
dan wel indien de naam, met inbegrip van de voornamen van de moeder
niet bekend is, wordt de geboorteakte ten aanzien van deze punten
opgemaakt krachtens een bevel en overeenkomstig de aanwijzingen
van het openbaar ministerie.

Dit is mijns inziens duidelijk , het openbaar ministerie bepaalt de
gegevens die in de geboorteakte worden vermeld.

(Dit geschiedt bijvoorbeeld bij een vondeling die op de grens van twee
gemeenten wordt gevonden).
Korte samenvatting ;

In het voor hun ‘normale’ geval is de vader verplicht tot de aangifte van
het kind.

Indien een vader ontbreekt of verhinderd is, is een van de andere gevallen
van toepassing.

In ieder geval dient het “eigendomsrecht” van de pas geborene binnen
3 dagen na de geboorte , onder dwang te worden overgedragen aan
de “staat der Nederlanden” c.q. aan de hoogste vertegenwoordig(st)er
daar van , de Koning of de Koningin .

In dit korte stukje hier boven beschreef ik reeds vele strafbare feiten ,
c.q. maffiapraktijken gepleegd door c.q. door derden dwang laten
plegen i.o.v. De “ staat der nederlanden” .

Geen enkel mens is slaaf , of mag slaaf / eigendom zijn van niets en

niemand !

Hier over later meer , in de rechten van de mens / rechten van het kind .

Door Artikel 1 , en artikel 94 van de Nederlandse grondwet , zijn
internationale verdragen en wetten verheven boven de nederlandse grondwet .

Maar we gaan eerst even terug naar de status van het kind , c.q. de geborene .

Dit “kind” c.q. geborene is geboren als soeverijn mens van vlees en bloed , en

heeft direct na de geboorte al allerlei rechten , dus nog VOOR de
geboorteakte is word opgemaakt .
Verdrag inzake de rechten van het kind

Bron ; http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_inzake_de_rechten_van_het_kind

Het Verdrag inzake de rechten van het kind is gebaseerd op de
Universele verklaring van de rechten van de mens.

Het werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties op 20-11-1989 en werd van kracht op 02-09-1990 ,
na ratificatie door 20 lidstaten .

Het wordt meestal het Kinderrechtenverdrag genoemd.

In het verdrag wordt onder een kind verstaan, ieder mens jonger
dan 18 jaar , tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde
recht de meerderjarigheid eerder bereikt wordt.
Deelnemende landen .

De meeste landen ondertekenden het verdrag , zij het veelal onder
voorbehoud of met een interpreterende verklaring.

Belgie, Suriname en Nederland ondertekenden het op 26 januari 1990 ,
en ratificeerden het respectievelijk op 16 december 1991, 1 maart
1993 en 6 februari 1995.

De Nederlandse tekst verscheen in het Belgisch Staatsblad van
17 januari 1992 , dit omdat Nederland geen staat , maar formeel slechts
een firma is .

Hier over later meer , onder de UCC registraties .

Onder registratie nummer ; 0001008288 , en onder de registratienaam ;
“STATE OF THE NETHERLANDS ” is Nederland daar n.l. geregistreerd .

Maar wederom bedrog , de staat der nederlanden is formeel helemaal
geen staat , doch slechts een firma , gelijk firma Talpa , Phillips etc. ,
en staat geregistreerd bij het ucc in amerika .

Het UCC is een soort wereld kamer van koophandel .

Onder registratie nummer ; 0001008288 , en onder de registratienaam ;
“STATE OF THE NETHERLANDS ” is zij daar geregistreerd .

Zie ; http://www.sec.gov/cgi-bin/browseedgar?action=getcompany&State=
P7&owner=include&match=&start=320&count=40&hidefilings=0

Op pagina ;

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&
CIK=0001008288&owner=include&count=40&hidefilings=0

treffen we 8 registraties als Statement of acquisition of beneficial
ownership by individuals

Firma staat der nederlanden is dus “eigenaar van individuen / mensen” ,
c.q. mensen / slaven handel / houderij dus .

Filings

SC 13G/ADocuments[Amend]Statement of acquisition of beneficial
ownership by individuals
Acc-no: 0000893750-07-000011 Size: 12 KB2007-01-10SC 13G/
ADocuments[Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership
by individuals


Acc-no: 0001104659-06-074007 Size: 68 KB2006-11-13SC 13G/
ADocuments[Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership
by individuals


Acc-no: 0001008288-06-000004 Size: 8 KB2006-02-10SC 13G/
ADocuments
[Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals


Acc-no: 0000891836-05-000369 Size: 15 KB2005-08-22SC 13G/
ADocuments
[Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals


Acc-no: 0000891836-05-000068 Size: 15 KB2005-02-03SC 13G/
ADocuments
[Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals


Acc-no: 0000891836-04-000062 Size: 20 KB2004-02-12SC 13G/
ADocuments
[Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals


Acc-no: 0000891836-03-000512 Size: 21 KB2003-09-09SC
13GDocuments
Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals
Acc-no: 0000891836-03-000510 Size: 15 KB2003-09-09

Ik concludeer uit bovenstaande dus dat ik , en mijn medeburgers
door de firma annex staat der nederlanden , waaronder ook uw
dienst valt worden gehouden als eigendom c.q. slaven van
genoemde firma / staat .

Dit is in strijd met div. wetten en regels o.a. ; De Verklaring van
de Rechten van de Mens en de Burger 1789

Artikel 1 t/m 5

1 De mensen worden vrij en met gelijke rechten geboren en
blijven dit.

Maatschappelijke verschillen kunnen slechts op het algemeen
welzijn gebaseerd
worden.

2 Het doel van iedere politieke vereniging is het behoud van de
natuurlijke en onvervreemdbare rechten van de mens ; deze rechten
zijn de vrijheid , het bezit ,
de veiligheid en het verzet tegen onderdrukking .

3 De oorsprong van iedere soevereiniteit ligt wezenlijk bij het volk.

Geen instantie, geen individu kan gezag uitoefenen dat daar niet
uitdrukkelijk uit voortkomt .

4 De vrijheid bestaat daaruit , alles te kunnen doen wat een
ander niet schaadt .

Zo heeft de uitoefening van de natuurlijke rechten van ieder
mens alleen deze

grenzen die aan de andere leden van de maatschappij het genot
verzekeren van dezelfde rechten.

Deze grenzen kunnen alleen bij wet vastgelegd worden.

5 De wet heeft slechts het recht handelingen te verbieden, die
schadelijk zijn voor de maatschappij .

Alles wat niet door de wet verboden is , kan niet worden verhinderd
en niemand kan gedwongen worden te doen ,wat de wet niet verordent .

Gezien artikel 94 van de nederlandse grondwet in eenvoudig
Nederlands

Het is mogelijk dat nationale wettelijke voorschriften in strijd
zijn met internationale bepalingen.

Dan gaan de internationale bepalingen voor.

Wat wil de staat der nederlanden precies van u , en hoe zit het als u er onwetend in bent ?

Alles wat de nederlandse burger , of een nederlandse firma bezit is uiteindelijk eigendom van de staat .

Bij een motorvoertuig is het helemaal appeltje eitje voor ze , de nummers op de kentekenplaat die je zelf notabene moet kopen corresponderen met een document waar op alle gegevens van dat voertuig staan.

Iedereen is staatseigendom middels je geboorteakte , op het voertuig
document staat op elk velletje afzonderlijk ook vermeld rijkseigendom ,
of eigendom van de staat der nederlanden , de rest aan naamvermelding is
slechts vermeld als ‘ houderschap’.

Het leugentje wat rondverspreid word dat je als vrij mens geboren word en leeft ,
word graag in stand gehouden door de z.g. elite en RRRRRROVERheid , geboren
als vrij mens ja maar dat is slechts maximaal 3 dagen na je geboorte .

Je ouders zijn zoals boven al werd omschreven , namelijk ook al sinds hun aangifte
van geboorte op de div. gemeentehuizen ‘slaaf’ van de staat der Nederlanden ,
en ‘ VERPLICHT OP STRAFFE VAN’ jou bij je geboorte aan te geven aan de
burgelijke stand van je geboorte gemeente .

Hier aan kun je ( gedeeltelijk ) wel aan ontkomen , maar de “dienders der staat “ zullen het je zeker i.o.v. de adelen annex Bilderbergers zo lastig mogelijk gaan maken .

Hoe het in elkaar zit vertelt luca van de familie van dinter je in het volgend filmpje ; https://www.youtube.com/watch?v=DQkUw7sSDQk

Als u het met alle onrecht wat u en mij word aangedaan ook niet eens bent , en ook u geen slaaf / eigendom van de staat der nederlanden meer wilt zijn .

Er is wat aan te doen al is het alleen maar jurridisch / formeel , bezoek dan eens deze site ; http://www.ikclaimmijnnaam.nl

Het kost je heel weinig , ik claim mijn naam is eenonderdeel van "de vrije mens" , een vereniging zonder winstoogmerk die je graag verder helpt .

Minimaal 1000 nederlandse burgers gingen je al voor , in Belgie , en in Duitsland ook al velen .

Bent u nu dit alles weet , de volgende ‘ naam claimer’ ?

Tijdens het onderzoek naar de naam "van Egdom" kwam ik dus meer zeer interesante zaken tegen , interesanter zelfs dan het onderzoek naar de familienaam .

en deze feiten heb ik eens verder onderzocht , hoe verder ik zocht , hoe meer raakte ik overtuigd van de wereldwijde "fraude , uitbuiting , en afpersing van de gewone burger.

Ik dank Karel van de familie Bagchus , voor het uitgebreide onderzoek naar onze Trust,s

http://familievanegdom.123website.nl/422788869?b=11FCE139
7AF2A1BA824D2AC18C9ED3901BF8B493

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.