Banner Watamula

AA   AA  
       
 

June 2017 01/15

   
       
 

Wake up
Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
 


   
       

June 15at 05:07am

Curacao Media is Dangerous and Corrupt

Despite the fact that the media suffers from varying degrees of psychosis and regularly regurgitates transparent propaganda, that the rest of the world finds deeply amusing, the blinded and numbed society is still sitting in front of their televisions or behind their computers each night impatiently awaiting breaking news about the latest political “horror show”.

The “Santos and Schotte-Gate’s” continue to dominate the headlines, with AD and other corrupted papers giving themselves a hearty handshake and a slap on the back for their “evilness” telling it like the colonial invaders want it to be!

Such gleeful stupidity can really only be found from these generators of the absurd. Yet with teenage and criminal fear reported as the “pressing issues” of the day by the mainstream media, citizens are missing out on a host of “under-reported”, or simply unreported important issues.

Welcome to the pleasure dome, where capitalists are systematically raping the local community, while plundering their rightful assets for them to show off in front of their evil and satanic masters. But what on that, the media gives us more things to celebrate, like the “tremendous deals” made with the colonial invaders, conspired by PAR.

The Zionist networks have only one thing on the ethnic cleansing agenda, and that is to invade, annex and re-occupy the colonial Caribbean islands, where Dutch pirates once roamed to steal other society’s assets. The Zionist entities migrate towards the Caribbean, while the former slave population is deceptively deported to the EU.

The blacklisted Canadian banks on the island of Curacao thrive on the money laundering schemes, and compromise the accounts of anyone involved in unmasking the greedy “developers”. With eco-terrorism disguised as tourism representing the name of the game, the evil covert missions can be accomplished for now.

The cultural heist stands on top of the list, to forge the “created lies” deep down the throats of their opponents. However, the “ethnic-cleansing-program” is part of the global “human-engineering agenda” that was established to crush their beloved “enemies”.

Jobs, jobs, jobs. Or actually, profits, profits, profits for the Dutch collaborators, not to mention the innocent victims of their crimes committed against humanity. Stupid, dangerous and corrupt, we think the latter.

Het kan niet genoeg gezet worden. Curacao is werkelijk in handen van de maffia die beschermd wordt door de vrijmetselarij groep als we de protocollen van Sion mogen geloven.

 

June 15at 05:06am

Nu ook de bovenwereld om is, breekt bitcoin record na record

De wisselkoersen van de belangrijkste cryptovaluta stijgen de laatste weken nog duizelingwekkender dan normaal. Ze worden nu ook door overheden en grote bedrijven erkend.

Een manager van een locatie waar bitcoins gegenereerd (‘gemined’) worden, controleert de apparatuur. De koers van de digitale munt stijgt snel. Foto The Washington Post
Volgers van digitale munten als de bitcoin en ethereum zijn inmiddels wel gewend aan een koersschommelingetje hier of daar. De laatste jaren stuiterde de wisselkoers van vooral de bitcoin regelmatig met honderden dollars per dag omhoog of omlaag. Toch is de waardestijging de laatste weken nog duizelingwekkender dan normaal.
In één maand tijd steeg de bitcoin met ruim 50 procent tot rond de 2.700 dollar. Eerder deze week brak de cryptovaluta heel eventjes door de grens van 3.000 dollar heen. Het kleine broertje van de bitcoin, ethereum, steeg de afgelopen maand zelfs meer dan 300 procent en schommelt nu rond de 375 dollar.
Vanwaar deze hausse? Dat is bij munteenheden die zowel in de boven- als onderwereld veel worden gebruikt altijd lastig met zekerheid te stellen. Het heeft er alle schijn van dat de recente koerssprongen vooral komen doordat de bovenwereld de munteenheden snel omarmt. Met name politieke ontwikkelingen in Japan en Rusland zijn goed nieuws voor de bruikbaarheid en dus de waarde van de munten. Japan besloot onlangs stappen te zetten om te zorgen dat digitale munteenheden wettig betaalmiddel worden in het land.
De Russische president Vladimir Poetin hintte onlangs tijdens een topconferentie in Sint-Petersburg op mogelijkheden voor ethereum in Rusland. Bij een ontmoeting met ethereumbedenker Vitalik Buterin zei Poetin dat hij digitale munten ziet „als fundering voor gloednieuwe verdienmodellen”. Over welke verdienmodellen dat zijn, weidde hij niet uit. Maar zijn erkenning voedde wel allerlei optimistische berichten van analisten en techmedia over bredere bruikbaarheid van digitale munten.
Ethereum is een jonge munteenheid die vooral populair is vanwege toepassingen van de onderliggende technologie, blockchain genaamd. Dat is het technisch zeer geavanceerde boekhoudregister waarmee transacties in de munt worden bijgehouden. De belofte van blockchain-technologie is dat het register ook gebruikt kan worden om bijvoorbeeld vastgoedtransacties vast te leggen, om contracten mee te registreren en misschien wel om notarisachtige diensten te verlenen.
De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos volgens de believers, de economische implicaties mogelijk enorm. Ethereum is technisch zó ontworpen dat de blockchain heel geschikt is voor het registreren van andere zaken dan alleen transacties in ethereum zelf.

Blockchain in een paar minuten uitgelegd:
Ook de Singaporese overheid flirt openlijk met ethereum. Maandag maakte de regering bekend dat het experimenteert met een manier om een digitale staatsmunt te creëren met behulp van de blockchain van ethereum. Ook grote bedrijven als Microsoft en Toyota gaven ethereum onlangs een boost door te melden dat zij die blockchain willen gebruiken voor nieuwe toepassingen.

Ethereum groter dan bitcoin?
Ethereum maakt door alle beloftes de laatste maanden een enorme groei door: de totale marktwaarde is met zo’n 36 miljard dollar nog wel fors lager dan die van de bitcoin (45 miljard), maar investeerders speculeren volop dat ethereum groter zal worden.
Net zo traditioneel als de koersschommelingen, zijn de waarschuwingen voor een zeepbel die op knappen staat. Ook nu klinken die volop. Critici wijzen erop dat veel toepassingen van blockchaintechnologie hun nut nog moeten bewijzen. Zij hebben in elk geval gelijk dat veel projecten nog in een zeer experimenteel stadium zijn. Zakenbank Goldman Sachs waarschuwde dinsdag dat de bitcoin overgewaardeerd lijkt.
Maar of de believers daarmee afgeschrikt zijn? Dat lijkt niet waarschijnlijk. Zij wijzen erop dat dergelijke waarschuwingen ook klonken toen de cryptovaluta nog maar enkele dollars waard was.

De financiele wereld op zijn kop. De twee grootste internet banken maken vreselijke winsten buiten de wereldbank om.

Bitcoin

 

June 15at 05:04am

Multidimensionaal universum in ons brein ontdekt.

Na het lezen hiervan zul je nooit meer op dezelfde manier naar je hersenen kijken

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de werking van het menselijk brein ons verstand ver te boven gaat. Het neemt de wereld niet waar in twee of drie dimensies.
Het menselijk brein onderscheidt in de visuele wereld tot wel 11 verschillende dimensies. Deze indrukwekkende ontdekking kan helpen verklaren waarom zelfs moderne apparaten als MRI-scanners moeite hebben om uit te leggen wat er in ons hoofd omgaat.
MRI-scanners geven hersenactiviteit weer als driedimensionaal beeld. Als het brein in 11 dimensies werkt, is zeggen dat een MRI-scan hersenactiviteit verklaart hetzelfde als zeggen dat de schaduw van een speldenknop het hele universum verklaart, en nog een aantal andere dimensies.

Reconstructie
Wetenschappers van de Technische Universiteit van Lausanne in Zwitserland deden de ontdekking terwijl ze aan het Blue Brain Project werkten.
Het doel van dat project is om een accurate reconstructie van het menselijk brein te maken, schrijft Newsweek.
Ze voerden simulaties uit waarbij ze algebraïsche topologie toepasten. “Algebraïsche topologie is als een telescoop en microscoop tegelijk,” legde hoofdonderzoeker Kathryn Hess uit.

Verborgen structuren
“Je kunt ermee inzoomen op netwerken om verborgen structuren – bomen in het bos – te vinden en tegelijkertijd open ruimtes – kale plekken – te vinden,” voegde ze toe.
Hess en haar collega’s ontdekten dat het brein visuele informatie verwerkt door multidimensionale neurologische structuren aan te maken, die uiteenvallen op het moment dat ze worden begrepen.
Deze structuren hebben tot 11 verschillende dimensies en vormen zich in open ruimtes. Op het moment dat ons brein de visuele informatie begrijpt, verdwijnen de structuren en gaten weer.

Multidimensionaal zandkasteel
Dat er hoog-dimensionale gaten in het brein ontstaan wanneer het informatie verwerkt, betekent dat neuronen op een extreem georganiseerde manier reageren op stimuli,” aldus onderzoeker Ran Levi.
Het is alsof het brein reageert op stimuli door een toren van multidimensionale blokken te bouwen en vervolgens weer af te breken. Levi sprak van een multidimensionaal zandkasteel.

Tientallen miljoenen
“We hebben een wereld ontdekt die we ons niet voor konden stellen,” zei Henry Markram, directeur van het Blue Brain Project.
“Ieder stukje brein bevat tientallen miljoenen van deze objecten, tot wel zeven dimensies,” voegde hij toe. “In sommige netwerken troffen we structuren met tot wel 11 dimensies aan.”

Na dit stuk is het misschien interessant mijn nieuwste boek "Dimensies" te lezen.

Voor de gratis download klik hier.

Universum

 

June 15at 05:02am

Protocol van Sion deel 15

Sion

PROTOCOL 5, deel3 (Despotisme & Moderne vooruitgang)

11. Het wezenlijke probleem van onze regering is de publieke opinie door kritiek te verzwakken, de mensen het denken af te leren, omdat het weerleggen tegenstand uitlokt en de geest door holle frasen zonder zin en begrip op zijwegen te leiden.

21ste eeuw
Deze methode zien we duidelijk in deze tijd gebeuren. Om het domme volk te laten zwijgen is simpel alles ontkennen. Ook wordt er vreselijk veel onzin naar buiten gebracht vanuit de politiek waar je werkelijk niets aan hebt. Leugens en zinloze berichten maken het dat je maar zegt "laat maar zitten". Iets wat we ook zien bij overheidskantoren en alles wat ambtenaar is. We worden overal naar toe gestuurd en niemand komt met een oplossing voor het probleem. Op het einde van het verhaal worden zaken afgenomen of ontzegd omdat je niet binnen een gestelde periode de zaken geregeld hebt!

12. Te allen tijde hebben de volkeren en de individuen woorden voor daden genomen want zij vergenoegen zich met de schijn en letten er zelden op of de beloften in het openbare leven ook vervuld worden. Daarom zullen onze regelingen een aantrekkelijk uiterlijk hebben, dat met welbespraaktheid en weldaden de vooruitgang zal aantonen.

21ste eeuw
Beloftes blijven alsmaar komen en het afhandelen van deze beloftes is altijd nog ver te zoeken. De reden? Nu, die hebben we dus nu gelezen.

13. We zullen ons de liberale beschouwingen van alle partijen en richtingen toe-eigenen en ze overbrengen op onze sprekers, die zo lang moeten spreken tot alle toehoorders afgemat zijn en afkeer voelen.

21ste eeuw
Het uren lang geklets. Het niets zeggen en alles zonder werkelijke woorden en handelen is een methode die we al lang mee mogen maken. Als men onzin hoort doet men onzin. Als men loze woorden eindeloos aan moet horen is het duidelijk dat men je aan het hersenspoelen is. Een soort massa hypnose waarvan men in de hogere lagen alsmaar gebruik van maakt.

14. Om zich van de openbare mening meester te maken, moet men deze door alles geheel en al in de war brengen, terwijl men van alle kanten op de meest verschillende manieren onderlinge tegenstrijdige beschouwingen tot uitdrukking brengt, totdat men geen weg meer weet in de doolhof en ten slotte tot het inzicht komen, dat het, het beste is, in politieke kwesties er helemaal geen mening meer op na te houden. Op dit terrein heeft het volk niets te maken, het is voorbehouden voor hen, die de leiding hebben. Dat is het eerste geheim.

21ste eeuw
Kletsen totdat men het niet meer ziet zitten en dan met een oplossing komen die de kip is met de gouden eieren! Dwalen en aannemen zijn de wegen die nu gaande zijn. 1000 stellingen 1000 wegen en zo is de verdeeldheid optimaal. Meningen zijn zeker in de politiek niet welkom en ook dat maak je dagelijks mee zodra je je in zaken gaat mengen. Het volk moet dom blijven en dat is wat zeker nu duidelijk te zien is. Koop het volk af met feesten, wat giften en loze beloftes en laat ze omkomen in hun drank en drugs.

Morgen deel 4

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 14at 05:09am

Industroyer, het virus dat stroomnet kan platleggen

Een nieuw ontdekt computervirus kan stroomnetwerken platleggen. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van het Slowaakse beveiligingsbedrijf ESET, die het virus 'Industroyer' hebben gedoopt.
In december legden hackers het stroomnetwerk van de Oekraïense hoofdstad Kiev deels plat. ESET vermoedt dat daarbij deze malware is gebruikt, maar durft dat niet met zekerheid te zeggen.
Het virus is in staat om allerlei soorten industriële systemen aan te vallen, bijvoorbeeld oliecentrales, transportnetwerken of zelfs sluizen, maar de versie die door ESET is aangetroffen, is specifiek ontworpen om stroomnetten plat te leggen. Daarbij kunnen de aanvallers op afstand bepalen wanneer distributiesystemen in hoogspanningsnetten worden platgelegd.

Nederland
Mogelijk zijn ook Nederlandse netwerken kwetsbaar. Veel energienetten gebruiken de systemen waarop het virus zich richt. Of dat in Nederland ook zo is, is nog niet duidelijk. "En zelfs als dat niet zo is, kan het virus eenvoudig worden aangepast", zegt directeur Dave Maasland van de Nederlandse tak van ESET.
Het Cyber Security Centrum van de Nederlandse overheid sluit niet uit dat het Nederlandse energienet kwetsbaar is. "We gaan dit onderzoek gebruiken om bedrijven te informeren op welke manier ze zich kunnen beschermen", aldus het NCSC in een schriftelijke reactie.
Volgens netbeheerder Tennet is de kans dat een Nederlandse energiecentrale wordt gehackt een stuk kleiner dan in Oekraïne. "Het stroomnet is niet rechtstreeks aan internet gekoppeld", aldus een woordvoerder. "En we zijn een stuk beter beveiligd dan de Oekraïeners."

Degene die dit heeft ontwikkeld, heeft er heel veel tijd en geld in gestopt.
Dave Maasland, ESET
Volgens het beveiligingsbedrijf hebben de aanvallers veel moeite gedaan om te leren hoe industriële systemen werken. "Degene die dit heeft ontwikkeld, heeft er heel veel tijd en geld in gestopt", aldus Maasland. "Het is een zeer gecoördineerde hack-aanval", zegt hij.
ESET wijst geen verdachte aan die achter de verspreiding van de malware zit. "Maar als je bedenkt hoe moeilijk het is geweest om dit te maken, dan zit er waarschijnlijk een overheid achter", aldus Maasland. Eerder wezen onderzoekers Russische hackers aan als schuldigen.

Gevaarlijk
Volgens het beveiligingsbedrijf gaat het om het ernstigste beveiligingsprobleem voor de industrie sinds Stuxnet, een computervirus dat waarschijnlijk door de Amerikaanse overheid is gemaakt om Iraanse nucleaire installaties te beschadigen.
"De impact van dit wapen is mogelijk nog vele malen groter dan dat virus", zegt beveiligingsonderzoeker Rickey Gevers. "Dit is het tweede grote cyberwapen dat kan worden ingezet tegen industriële systemen."
ESET zegt te hopen dat energieleveranciers en andere beheerders van industriële systemen maatregelen nemen om te voorkomen dat het virus zijn gang kan gaan.

Industroyer

June 14at 05:08am

Artist Creates INVISIBLE ‘Art’ and Collectors are Paying Millions

Art enthusiasts admire Newstrom’s invisible paintings and sculptures at the Schulberg Gallery in New York.

27-year-old artist Lana Newstrom says she is the first artist in the world to create invisible “art.” In this documentary, CBC Radio traveled to her empty studio to learn more about Lana and her unusual artistic process.

According to Newstrom, “Just because you can’t see anything, doesn’t mean I didn’t put hours of work into creating a particular piece”.

“Art is about imagination and that is what my work demands of the people interacting with it. You have to imagine a painting or sculpture is in front of you,” says Newstrom. Paul Rooney, Lana’s agent, believes she might be the greatest artist alive working today: “When she describes what you can’t see, you begin to realize why one of her invisible works can fetch upwards of a million dollars.” said Rooney.

Expositie

Learn more about Lana Newstrom and her invisible art here:

A screen shot of Newstrom’s website. As expected, the works being exhibited are invisible:

Prijslijst

 

June 14at 05:06am

We can destroy Israel in ‘less than 12 minutes’: The Pakistani Joint Chiefs of Staff

We can destroy Israel in ‘less than 12 minutes

The Pakistani Joint Chiefs of Staff has claimed that the Republic Islamic of Pakistan is capable of destroying the 'Jewish nation' in less than 12 minutes, the latest of a long series of threats against what it deems as the “Zionist regime.”
“If Israel tries to invade our sacred sites in Palestine, we will raze the Zionist regime in less than 12 minutes,” said Zubair Mahmood Hayat , The Pakistani Joint Chiefs .
In 1947, Israel’s founder, David Ben Gurion sent a telegram to Muhammad Ali Jinnah in an attempt to establish diplomatic relations with Pakistan. The telegram was initially ignored and to date, Pakistan still refuses to recognise Israel as a state.

Ben Gurion was allegedly quoted in The Jewish Chronicle in 1967 on his view of Pakistan:
The world Zionist movement should not be neglectful of the dangers of Pakistan to it. And Pakistan now should be its first target, for this ideological state is a threat to our existence. And Pakistan, the whole of it, hates the Jews and loves the Arabs. This lover of the Arabs is more dangerous to us than the Arabs themselves. For that matter, it is most essential for the world Zionism that it should now take immediate steps against Pakistan.
Whereas the inhabitants of the Indian peninsula are Hindus whose hearts have been full of hatred towards Muslims, therefore, India is the most important base for us to work from against Pakistan. It is essential that we exploit this base and strike and crush Pakistanis, enemies of Jews and Zionism, by all disguised and secret plans.
This famous quote has never been verified and many Israeli academics dispute its authenticity. However, it is a well-known fact that Israel is not favoured by Pakistan. If you don’t believe me, just take a look at the recent blog published on The Express Tribune about Israel.
Over the years, I have heard many arguments regarding the Palestine-Israel conflict. From holding Hamas and Fatah accountable for internal bickering between the West Bank and Gaza Strip, to blaming all Arabs for being arrogant towards south-east Asians as a whole – therefore the Palestinians deserve the unrest and the injustice. And above all the arguments
is the one that takes the lead; Jews have the biblical right to a land that was promised to them by God.To explain these reasons to a Palestinian living off UN handouts in a refugee camp in Lebanon or Jordan would be an insult and borderline insensitive. Imagine having your culture and livelihood taken from you and being expelled from your land. Or, to be degraded daily by the Israel Defence Force in checkpoints strewn across the occupied West Bank and have your child shot by Israeli extremist settlers in Nablus.
Human rights violations are rife despite Israel portraying itself as the beacon of freedom in the eyes of the international community. Israel would have you believe that Palestinians are all terrorists and it’s only defending its citizens from suicide bombers and Islamic extremists.

The reality however is very different.
There is a wide misconception that the clash over the holy land is solely between Muslims and Jews. There are over 300,000 Palestinian Christians in the disputed territories, along with many more living abroad. They too are discriminated against equally as their Muslim counterparts. Israel uses sophisticated lobbying from institutions such as the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) to portray Palestine as the aggressor.
Then comes the question, ‘Would it be in Pakistan’s interest to recognise Israel, like countries who already have such as Egypt and Jordan?’
If not for economic stability, then maybe to increase its list of allies?

I would have to say no.
Not because of the Muslims versus Jews debate, or the ties many people have to the third most holiest site in Islam, Al-Aqsa Mosque, but based more on a human level.
If it was the other way around and Palestinians were occupying a land by killing innocent civilians and begrudging them their basic human rights in the 21st century, I would reiterate my decision regardless of religion or race.
We cannot let our names represent an apartheid regime and ethnic cleansing of Palestinian people. We should push for peace in one of the most complex conflicts of our time, and simultaneously hold Israel accountable for its actions – something which the UN repeatedly fails to do.
I must also emphasise that I’m not anti-semetic and I don’t agree that Jews are our enemies either. Zionism and Judaism are two very different concepts. To simplify things, all monotheistic beliefs are from the same maker which renders the fight over religion pointless; hate will only brew more hate.
This is a fight for human rights who everyone has the right to defend.
Pakistan itself has a tainted slate when it comes to human rights. But it wouldn’t get any closer to making amends by forming an alliance with Israel either. And as for improving Pakistan’s image externally, well maybe we should focus on procuring a change from within first and then worry about what image others have of us.Dit is niet toegestaan omdat israel een speeltje is van de freemasons en gebruikt wordt om hun vieze wereld te scheppen.

Lees de protocollen van Zion maar die op dit perfect aansluiten en verklaren waarom dit soort plaatsen beschermd worden.

Israel

 

June 14at 05:05am

Minder chemisch stinken

Zwitserland staat op het punt als eerste land een verbod te krijgen op deodoranten die aluminiumchloride bevatten. Die kunnen namelijk kanker veroorzaken.
In september vorig jaar ontdekten Zwitserse wetenschappers dat deze deodoranten tumorgroei bevorderen.
Aluminiumchloride zit in het merendeel van de deodoranten en helpt tegen zweet en lichaamsgeuren. In Zwitserland gaat het om 90 procent van de merken.

Wetsvoorstel
De Zwitserse Nationale Raad heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat het gebruik van aluminiumchloride kan verbieden en geld beschikbaar maakt voor onderzoek naar de link met borstkanker.
Het wetsvoorstel is ingediend door parlementslid Lisa Mazzone (Groene Partij). Zij claimt dat er na het onderzoek van de Universiteit van Genève voldoende twijfel is rond de veiligheid van aluminiumchlorideEindelijk worden die nepluchtjes aangepakt.
Ook is eindelijk bewezen dat het niet helemaal gezond is wat je alsmaar op je lijf spuit.
Zwitserland loopt in vele zaken voorop zullen andere landen gaan volgen?

Spuiten

 

June 14at 05:03am

Protocol van Sion deel 14

Sion

PROTOCOL 5, deel2 (Despotisme & Moderne vooruitgang)

6. Korten tijd zou een wereldomvattende vereniging van alle volkeren ons onder haar macht kunnen brengen; maar in dit opzicht lopen we geen gevaar, want wij zijn beschermd door hun diepgaande onenigheid, wiens wortels niet meer uitgetrokken kunnen worden.

Gedurende twintig eeuwen hebben we de persoonlijke en nationale belangen van de niet ingewijde met elkaar in strijd gebracht en geloof- en rassenhaat gekweekt. Daarom zal geen regering ergens hulp vinden, omdat iedereen geloven zal, dat een verbond tegen ons haar eigen belangen zou kunnen schaden. Wij zijn reeds te sterk; met ons moet men rekening houden. De regeringen kunnen tegenwoordig nog niet de onbetekenendste overeenkomst sluiten zonder dat wij niet heimelijk in het spel zijn.

21ste eeuw
En hier praat men over dat de Jezuïeten de nieuwe wereld aan het stichten zijn. Iets wat al even aan het gaan is en toch al vormen aan het aannemen is. Doch er is duidelijk een tegenwerking en waar soms zaken al geclusterd zijn, zijn er weer andere plaatsen die uiteenvallen. Hier zie je dan duidelijk dat er een "ander" kapitaal achter zit en dat lijkt duidelijk van de Joodse elite groep te komen! Het handje kussen aan de ene kant is dus het afleiden naar de andere kant toe. En zo moeten de burgers het dan niet meer begrijpen wat er werkelijk gaande is in deze wereldtop.

7. Per me reges regnant, door mij regeren de koningen. Onze profeten hebben verkondigd, dat wij door God zijn uitverkoren om over de hele wereld te heersen. God zelf heeft ons de gave geschonken om dit werk te volbrengen. Wanneer het vijandelijke kamp vernuftig was, dan zou het met ons kunnen vechten. De strijd zou onbarmhartig zijn, zoals de wereld er nog nooit een aanschouwd heeft. De genialiteit van de volkeren is echter achtergebleven.

21ste eeuw
Hier komen we op het punt waar de elite en de absolute top zich alsmaar op beroepen; "de uitverkorene van god". Juist en daar is de ingang van het neerhalen van deze elite. Want nog geen protocolnummer terug was men absoluut tegen een geloof en moest die kost wat kost de massa ontnomen worden. Maar nu stelt men zich als dienaar op van een god! Goed om te lezen want dit wil zeggen dat de ritualen van bijvoorbeeld de vrijmetselarij en het Jodendom duidelijk menselijke hiaten hebben waar men ego en arrogantie in terug kan vinden. De twee zeer zwakke punten van elke heerser, elke groep die meent de baas te zijn over de mensheid.

Laat het volk in hun ogen niet geniaal zijn, er zijn bronnen die wel deze genialiteit bezitten en weten hoe het de elite moeilijk te maken via hun eigen wapens.

8. Het hele raderwerk van de regeringsmachine hangt af van een motor, die in onze hand is en deze motor is het goud. De wetenschap van de staathuishoudkunde, door onze wijzen uitgevonden, toont sinds lang de macht van het goud over de tronen aan.

21ste eeuw
Okay, de elite denkt dus de "motor" van het regeren in handen te hebben. En dat dit alles bekrachtigd is door het bezitten van goud. Nu, laat dit nu ook een gedachtegang zijn van de Anunnaki en van oudere beschavingen. En ook hier lijkt het er op dat er dus zwakke punten zijn waar de elite meent via bluf naar buiten te kunnen komen. Het is niet de macht die zij bezitten. Het is de gezamenlijke kracht van de joodse gemeenschap die het maakt dat ze nog alles kunnen beslissen en bepalen. Het heeft niets met kunde te maken en zeker niet met goud. Goud, is al gebleken dat het van de ene op de andere dag niets waard kan zijn en als goud de waarde heeft van een ordinaire rots staan we op dat punt dus al gelijk. En kennis is er en inzicht ook, alleen vele weten (nog) niet dat men deze bezit.

9. Om de vrije hand te hebben, moet het kapitaal het monopolie van handel en industrie bezitten: dit wordt ook al door een onzichtbare hand in alle lande van de wereld verwerkelijkt. Dit voorrecht zal de industriëlen een politieke macht geven, maar het volk onderdrukken.

21ste eeuw
Hier hebben we het zwakste punt van de elite. Men denkt door het kapitaal te beslissen dat men de mensheid bezit. Hier zien we ook vreselijke grote verschuivingen want waren het de joodse elite en het Vaticaan die het kapitaal bezitten van de wereld en dit steeds meer verschuift naar China, Rusland en soms heel kleine staten op de wereld. De schijn van de absolute macht wordt nog hoog gehouden en er zijn joodse families die triljoenen hebben maar is dat nog werkelijk zo of spelen ze een geslepen spel?

10. Op het ogenblik is het van meer belang het volk te ontwapenen dan het in de oorlog te voeren; het is van meer belang, de opgezweepte hartstochten tot ons voordeel uit te buiten dan ze tot bedaren te brengen, van meer belang, zich meester te maken van de gedachten van anderen en er zich van te bedienen dan ze ter zijde te stellen.

21ste eeuw
Dit deel is nog een toekomst omdat we nu in deze eeuw juist op het punt zijn de mensen tegen elkaar op te zetten en veel geld te maken door oorlogen uit te vechten die nergens om gaan. Dit deel is nog toekomst maar het is een logisch vervolg op de eerdere gestelde zaken.

Hier zien we duidelijk de duivel met de twee gezichten en de manier hoe de Jezuïeten al te werk gaan, namelijk toegeven, meegaan en slijmen als we het doel maar bereiken op welke manier dan ook!

Morgen deel 3

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen


June 13at 05:10am

Opini

Het is geen opgeven

Vandaag, na 2 dagen geleden gestopt te zijn met de sociaal media, blijf ik berichten en mails krijgen waarom ik opgegeven heb?

Zwijgen

Nu, ik kan je vertellen dat ik de laatste ben die zal opgeven! Ik ben alleen een andere weg ingeslagen en vecht zaken aan alleen nog op dezelfde manier zoals het systeem ons bevecht. Na jaren lang de geschriften en ritualen doorgenomen te hebben is mij duidelijk geworden dat vechten zoals we op de vele sociaal media zien precies is wat het systeem wil. Men weet de raddraaiers en de mensen hun gedachten die over en weer geplaatst worden. De opzet van al de vormen van sociaal media is een ware overwinning aan het worden voor de wereldmachten.

Gezien ik nu duidelijk de weg zie die ingeslagen moet worden, op een Jezuïeten/ vrijmetselarij manier de zaken aanpakken, is het mogelijk als eenling veel teweeg te kunnen brengen. Iets wat in diverse geschriften naar boven komt, waar men praat over het grootste gevaar namelijk "die eenling die de meeste macht heeft".

De strijd gaat door maar nu dus op een andere wijze.
Een vriendelijke groet,

John H Baselmans-Oracle

Hand

ZIE AL MIJN OPINIE STUKKEN OP DEZE PAGINA

 

June 13at 05:08am

Kinderen krijgen verkeerde hulp van jeugdzorg bij gemeente

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg krijgen kinderen vaak de verkeerde hulp en moeten ze lang wachten op hulp. Dat constateren Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, gehandicaptenkoepel VGN en de orthopedagogische vereniging VOBC, meldt Trouw woensdag. De harde kritiek is samengebundeld in een manifest. Alle vormen van jeugdhulp worden sinds 2015 geregeld door de gemeente. Zorg dichter bij het kind brengen zou preventief werken. Volgens de organisaties zijn gemeenten nu vooral bezig met bureaucratische zaken zoals controle. Daarnaast zouden gemeenten zich niet houden aan afspraken om bij specialistische jeugdhulp regionaal samen te werken. Elke gemeente heeft nu haar eigen aanpak.

Niets doen is geen optie maar zoals het in Nederland gaat is het helemaal verschrikkelijk. Zogenaamde gemeentelijke experts bepalen wat er met uw kind moet gebeuren. Dan lijkt het er meer op dat het een handel is in kinderen voor de elite. Begrijpelijk want de elite hebben vele kinderen nodig voor hun genoegen maar ook hun ritualen. Zoals mijn vrouw eens benaderd zijn om kinderen te leveren voor de vrijmetselarij spelletjes.

Misschien eens goed om controle op de medewerkers te verrichten in plaats van de ouders/kinderen.Deze organisaties zijn een verlengde van de vrijmetselarij die kinderen zien als lustobjecten maar ook als offer wezens! Het is vreselijk wat deze instanties weten te verdoezelen via hun tehuizen en hun clubjes. Wie werkelijk de dupe zijn is het kind.

Ik beschreef het in het boekje "Geboren voor een cent"
Hier te downloaden

Kinderen


June 13at 05:06am

Hackers stelen Twitter-accounts journalisten om nepnieuws te verspreiden

De Twitter-accounts van activisten en journalisten in diverse landen worden door hackers gestolen, om er vervolgens nepnieuws mee te verspreiden.
De aanval lijkt al enige tijd gaande, maar werd nu pas opgemerkt door Access Now. Deze groepering houdt zich bezig met het verdedigen van digitale rechten.
Diverse journalisten en activisten hebben zich bij Access Now gemeld vanwege diefstal van hun Twitter-account. De slachtoffers komen uit Venezuela, Bahrein en Myanmar. De aanvallers zouden ook in andere landen actief zijn, maar deze worden niet bij naam genoemd.

DoubleSwitch
Hackers proberen met de zogenaamde DoubleSwitch-aanval de inloggegevens van een Twitter-account te achterhalen via phishing. Als dat gelukt is, veranderen ze het wachtwoord en het bijbehorende e-mailadres. Ook de accountnaam wordt aangepast.
Vervolgens wordt er een nieuw account aangemaakt onder de originele accountnaam. Dat account krijgt dezelfde profielfoto en profielinformatie als het originele account. Volgens Access Now verspreiden de aanvallers via die accounts misleidende informatie en nepnieuws.
Het nieuwe account met de originele naam heeft niet dezelfde volgers als het originele account, maar het zorgt wel voor verwarring. Er zijn geen berichten binnengekomen over aanvallen met dezelfde tactiek op andere sociale media als Instagram en Facebook.Is dat zo? Of is het niet dat de huidige journalisten zelf het nepnieuws op het internet zetten.

Ik denk dat Access Now meer gekoppeld is aan het systeem en zo zaken wil manipuleren.

De hackers weten wat ze doen en fake nieuws lijkt mij een vreemde hack.

Twitter

 

June 13at 05:04am

De Nederlandse staat is een geldafpakmachine

Nederland heet een vrij land te zijn. Maar eigendommen van burgers worden als ‘belasting’ onder dreiging van opsluiting op grote schaal geconfisqueerd. Toch blijft belastingoproer uit. Hoe komt dat?
De overheid pakt zo’n 45 procent af van alles wat burgers en bedrijven samen in één jaar verdienen. Dat is nogal wat. Voor de Tweede Wereldoorlog gaf de staat niet meer dan 10 procent van het nationaal inkomen uit.
Sindsdien is de staat van beschermer van het individu de voornaamste belager van zijn geld geworden. Dit is een van de paradoxale gevolgen van democratie. Een meerderheid kan besluiten dat zij een deel van de eigendommen van de minderheid wil hebben. Als iemand zijn belasting niet betaalt, komt de deurwaarder het halen, desnoods met hulp van de politie, onder dreiging van geweld en opsluiting.
Deze grootschalige geldafpakkerij beknot de vrijheid op ongekende wijze. Een belastingopstand kan het logisch gevolg zijn, maar die komt er niet. Waarom niet? Waarschijnlijk omdat burgers te veel te verliezen hebben, mensen inmiddels gewend zijn geraakt aan hoge belastingen, en Nederland in vergelijking met het gros van de andere landen geen onaangenaam land is om te wonen. Dus leggen veel mensen zich tandenknarsend bij de hoge belastingen neer.

Ook niet-belastingbetalers mogen stemmen
Het was een Britse koning die duizend jaar geleden door belastingbetalende edelen als eerste soeverein werd gedwongen om afstand te doen van zijn absolute macht en hun een stem te geven in de bestemming van hun belastinggeld. Met kleine stapjes, en af een toe een revolutionaire grote stap, heeft inmiddels iedereen in de westerse wereld – meestal vanaf 18 jaar – stemrecht. Het paspoort bepaalt of iemand mag stemmen.
Veel kiezers krijgen meer geld via het Haagse afpakcircuit dan dat zij eraan betalen. Zij dragen dus niet bij aan ’s lands schatkist, maar hebben wel de mogelijkheid om, via een meerderheid in het parlement, hun wil op te leggen. En dat doen ze ook. Het incasseren van belastingen gebeurt bewust op versluierde wijze. Zo worden werkgevers en bedrijven ingezet als incassokantoren. Zij houden loonbelastingen, premies, btw en accijnzen in en sluizen die door naar Den Haag.
Als de overheid loonbelasting wil innemen, hoort ze aan te kloppen bij de werknemer zelf. Maar als dat zou gebeuren, dan zouden werknemers hun brutosalaris en meer op hun bankrekening gestort moeten krijgen. Als zij daarvan 35 procent tot meer dan de helft met een transactie naar Den Haag moeten overmaken, wordt het bewustzijn van de belastingbetaler over de hoogte van te betalen belastingen veel groter.
In een land als Zwitserland krijgen burgers een factuur met daarop de belastingen die ze moeten betalen. Om die soms zeer hoge rekening te kunnen betalen, moeten zij een deel van hun salaris apart zetten. Hierdoor zijn de Zwitsers erg bewust van de geldafpakkerij door de staat. Of het een gevolg is of niet, feit is dat de belastingen fors lager zijn.

Allemaal in overheidsdienst
Behalve geldafpakmachine is de overheid ook de grootste werkgever. Niet alleen werken één miljoen Nederlanders direct voor de overheid, via onderaannemers, opdrachten en subsidies zijn miljoenen werknemers en ondernemers direct of indirect ontvanger van belastinggeld. Alleen al in de zorg werken 1,4 miljoen mensen.

Dat partijen die vóór de grootschalige geldafpakkerij zijn veel steun krijgen, is nauwelijks verwonderlijk. Zo lang zovelen voor hun inkomen afhankelijk zijn van belastingopbrengsten, zal de zogenaamd vrije Nederlandse staat een dwingende geldafpakmachine blijven.Is het laatste deel u opgevallen? Ik citeer: "zal de zogenaamd vrije Nederlandse staat een dwingende geldafpakmachine blijven"

Dus wat is er gaande? Zijn de nieuwe wetten en regels in Quantum Syntax Grammar in een keer geldend?

Zeer interessant wat Elsevier hier vrij heeft gegeven.

Elsevier

 

June 13at 05:02am

Protocol van Sion deel 13

Sion

PROTOCOL 5, deel1 (Despotisme & Moderne vooruitgang)

"Despotisme" is een regeringsvorm waarbij één persoon (de despoot) of een kleine groep personen absolute macht heeft.

1, Welken regeringsvorm kan men geven aan een maatschappij waarin de omkoopbaarheid overal doorgedrongen is, waarin men slechts met handige streken en bedrieglijke middelen vermogen verwerft, waarin de tuchteloosheid heerst, waarin de moraal slechts wordt beschermd door bestraffing en strenge wetten, maar niet door vrijwillig aangenomen principes, waarin de gevoelens voor vaderland en godsdienst door wereld-burgerlijke beschouwingen worden verstikt? Welken anderen regeringsvorm kan men aan zulke samenlevingen geven als die van het despotisme, welke ik u later zal beschrijven?

21ste eeuw
Duidelijk wordt hier gesteld hoe een regering er nu uit ziet. Omkoopbaar en vastgekoppeld aan ego en macht. Personen met weinig kennis maar wel omkoopbaar zijn en te manipuleren. Zaken die we nu rond de aardbol zien en meemaken. Het is precies zoals men het in het draaiboek heeft staan want zo kan men door deze onkunde en zwakke leiders gemakkelijk zaken naar eigen hand zetten via de bekende vrijmetselarij groep.

2. We zullen een stevige centralisatie van de regering in het leven roepen om alle sociale krachten bij ons te verenigen. Door nieuwe wetten zullen we het politieke leven van onze onderdanen regelen als het raderwerk van een machine. Deze wetten zullen langzamerhand alle vrijheden en concessies, die door de volkeren werden aangehouden weer terugnemen. Op deze wijze zal onze heerschappij zich ontwikkelen tot een oppermachtig despotisme, dat te allen tijde en op alle plaatsen in staat zal zijn de mensen, die zich verzetten of ontevreden zijn, het zwijgen op te leggen.

21ste eeuw
Vanuit de chaos gaat men dan een persoon opwerpen die de absolute heerschappij heeft over dat land. Een persoon die naar de pijpen danst van de elite en zorgt dat de zaken zoals gesteld, doorgevoerd worden. Nu zien we deze heersers wel opkomen maar kennelijk heeft de elite toch niet deze mensen heel goed onder controle op dit moment. Personen als Chávez maar ook duidelijk Mandela gingen op een bepaald moment hun eigen weg. Net zoals Gaddafi, Kennedy die allemaal vermoord moesten worden omdat ze niet meer naar de top luisterden en hun kans waar zagen om machtig te worden.

3. Men zal ons tegenwerpen, dat zulk een despotisme niet in overeenstemming is met de huidige ontwikkeling van de beschaving. Ik zal het tegendeel bewijzen.

21ste eeuw
Toch het opleggen van wat er moet gebeuren zie je steeds meer opduiken en ondanks dat ze niet direct van een dictator komen worden toch zaken langzaam maar zeker ingevoerd.

4. Zolang de volkeren in de vorsten de zuivere uitvloeiing van de 'Goddelijken' wil zien, onderwerpen ze zich zonder morren aan het absolutisme, maar sedert het ogenblik, dat wij hun de gedachte aan hun eigen rechten ingoten, beschouwden zij de vorsten slechts als eenvoudige stervelingen. De goddelijke genade viel van de hoofde der koningen af en toen wij de volkeren het geloof in God hadden ontnomen, werd de vorstelijke macht op straat gegooid, zij werd als het ware publiek eigendom, waarvan wij ons meester maakten.

21ste eeuw
Het slaafse naar een Koning, Koningin of president zien we duidelijk en er is duidelijk de kracht die de elite heeft op de burger. Men gelooft nog in een sprookjeswereld met prinsen en prinsessen en daar maakt de top duidelijk gebruik van. Wel zie je dat er een grotere groep aan het komen is om dit sprookje tot een einde te brengen wat de keerzijde is van deze elite en dus duidelijk gepland is als je deze protocollen moet geloven.

5. Verder: De kunst om zowel de massa's als de mensen afzonderlijk te regeren met voorgewende theorieën en frasen, met sociale maatregelen en andere vernuftige middelen, waarvan zij niets begrijpen, vormt eveneens een deel van ons regeringswijsheid en berust op de juiste ontleding van de begrippen, op een nauwkeurige beschouwing en op zo'n fijn bevattingsvermogen, dat wij op dit gebied geen gelijkwaardige tegenstanders hebben; evenmin kunnen zij zich niet met ons meten op het gebied van de politieke plannen of met betrekking tot onze eensgezindheid.

Alleen de Jezuïeten zouden ons op deze punten kunnen evenaren, maar het gelukte ons hen in de ogen van de gedachteloze menigte in waarde te doen dalen, omdat zij een zichtbare organisatie vormen, terwijl wij met onze geheime organisatie op de achtergrond blijven. Wat betekent overigens de vorst voor de wereld? Is het haar niet hetzelfde of hij nu het hoofd van de Katholieken is of de vorst uit het geslacht van Sion? Maar ons laat deze vraag niet onverschillig.

21ste eeuw
Het eerste deel van deze paragraaf is werkelijk een opper staaltje van ego en arrogantie. De manier hoe men denkt dat men almachtig is, is overduidelijk hier te lezen. Het geeft dan ook aan hoe kwetsbaar ook deze elite groep is en dat er mogelijkheden zijn om deze groep het zwijgen op te leggen. De arrogantie zal hen parten gaan spelen want ook voor hen geldt dat er altijd een optie open is waar een zwak punt e vinden is.

Het tweede deel is interessant want de Jezuïeten zijn duidelijk de tegenstanders van de zionisten cq joodse gemeenschap. Dat is wat we hier duidelijk uit kunnen opmaken. Men ziet de Jezuïeten duidelijk als de grootste vijand en men heeft niet door dat de Jezuïeten een zeer slim spel spelen wat ik al eerder aanhaalde; If you can't fight them, join them. De messteken komen later. Zo zien we duidelijk dat de rijken der rijken regelmatig toch het Vaticaan bezoeken en dat ze elkaars handen kussen. Wat er werkelijk speelt is de machtsstrijd tussen beide en men vergeet de lachende derde!

Morgen deel 2

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

June 12at 05:09am

Wie is de moordenaar en de opdrachtgever?

Al jaren geef ik aan wie achter vele moorden zitten en worden de namen bekend gemaakt. Alle namen staan vernoemd in dit boek. Maar zowel OM als jantje publiek horen liever cowboy verhalen gekoppeld aan leugens.

Namen

Klik hier voor het boek te downloaden

 

June 12at 05:07am

Lekkage Openbaar Ministerie

Vandaag staat Gerrit Schotte opnieuw voor de rechter. Drie jaar gevangenisstraf en vijf jaar geen politieke functie was de straf in Eerste Aanleg. Nu, in Hoger Beroep, is de dagvaarding hetzelfde gebleven, maar doet de bekende strafpleiter Geert-Jan Knoops de verdediging van Schotte en zijn vrouw, Cicely van der Dijs.

Wat de uitkomst ook moge zijn, Schotte is hoe dan ook de verliezer....
http://deachterkantvancuracao.blogspot.com/2017/06/schotte-is-hoe-dan-ook-de-grote.htmlDe lek(ken) vanuit OM is via een bekend kanaal gegaan. Iemand die pretendeert een vrije journalist te zijn en eerlijke verslagen maakt.
Maar niets is minder waar want als men de stukken leest is duidelijk dat alles een politieke vergelding is en daar hebben heren Sulvaran en Peterson gelijk in.

Jaren heb ik deze personen van heel dicht bij mogen mee maken en het nieuws wordt gemaakt van knipsels met dan een dosis lekker opzwepende berichten en conclusies! Niet gestaafd aan waarheid laat staan bewijs.
Helaas zijn er steeds meer personen de dupe van deze werkwijze en ik heb gelukkig dit doorzien en weet nu uit welke hoek de vele zogenaamde "lekkages" komen vanuit justitie.

Laten we hopen dat echtpaar Knoops deze vieze journalastieke beerput kan openen om zo een eerlijk proces te krijgen.

De ware politiek wordt gestreden binnen justitie met hulp van wat kneedbare journalisten.

Knoops

 

June 12at 05:05am

HHB knoeit met datumetiketten

De general manager van groothandel HHB van Hector Henriquez is aangehouden op verdenking van knoeien met etiketlabels van versproducten. Die kregen een nieuwe sticker met een datum in de toekomst. Gisteren werd er meer dan 35.000 kilo vlees in beslag genomen. De houdbaarheidsdatum lag tussen 2011 en 2013. Dinsdag werd het bedrijf ook al bezocht. Toen bleek dat op het terrein een illegale bakkerij draaide, die brood maakte voor de SDKK-gevangenis. Bij de verrassingscontrole gisteren werden containers gevonden waarin zowel vlees, garnalen als auto-onderdelen waren opgeslagen.Wat opvallend is dat al die actievoerders nu nergens te vinden zijn.
Bij de Goisco inbeslagname was er een complete show nu gaat het om een megavangst en BEWUST mensen ziek maken en belazeren nu zwijgt men in alle talen!

Worden de actievoerders onder de tafel misschien wat toegeschoven?

 

June 12at 05:03am

Doping onder voetbal

Verbaasde Roberto Carlos pikt beschuldiging over dopinggebruik niet

Roberto Carlos bereidt juridische stappen voor tegen een arts die hem beschuldigt van dopinggebruik. De voormalige linksback spreekt alle aantijgingen met klem tegen.
Uit een documentaire die de Duitse omroep ARD zaterdagavond uitzond, zou blijken dat Roberto Carlos tot de clientèle behoorde van dokter Julio César Alves, die al verschillende keren is beschuldigd van het op illegale wijze ondersteunen van topsporters.
Alves zou Roberto Carlos onder meer in 2002 hebben bijgestaan, het jaar waarin de linksback de wereldtitel veroverde met Brazilië. In de uitzending van de ARD wordt de arts geïnterviewd door undercoververslaggevers die zich bij de dokter meldden voor prestatiebevorderende middelen.
'Ik behandelde Roberto Carlos', zei Alves. 'De speler van de nationale ploeg. Hij kwam al op zijn vijftiende bij me en was toen nog een slungelige jongen. Ik heb zijn dijbenen ontwikkeld. Ik was degene die Roberto Carlos' dijbenen maakte tot wat ze nu zijn.'
De inmiddels 44-jarige Roberto Carlos heeft via Braziliaanse media een verklaring gegeven, waarin hij aangeeft zich totaal niet te herkennen in de beschuldigingen. 'Ik heb die dokter nog nooit ontmoet. Mijn advocaten zijn er al mee bezig. Ik zou nooit op die manier voordeel willen behalen ten opzichte van mijn collega's.'
Roberto Carlos voegt eraan toe dat hij bij al de clubs die hij diende verschillende dopingtests heeft moeten ondergaan en dat het gebruik van een verboden middel eenvoudig zou zijn ontdekt.Duidelijk heeft deze man veel te verbergen en is vreselijk bang.
Als je gaat dreigen met juridische stappen over doping dan is duidelijk dat hij er midden in zit. Dit zagen we in het Wielrennen en ook Atletiek waar een hoop gedreigd werd en uiteindelijk allemaal schuldig van doping waren.

Voetbal is het grootste dopingsparadijs van de sport en elke dag worden de topatleten via masseurs, doctoren en specialisten "opgepept" voor de volgende show!

Bewijzen zijn er ten over en getuigen ook als ik zo de gevallen hoor die door doping hun sportcarrière vroegtijdig moesten afbreken!

Stuk voor stuk wrakken. Maar zij kunnen het nog navertellen vele zijn al gestorven aan zogenaamd hart falen!

Doping

 

June 12at 05:01am

Protocol van Sion deel 12

Sion

PROTOCOL 4 (Materialisme vervangt Religie)

1. Iedere republiek doorloopt verschillende ontwikkelingsfasen. De eerste komt overeen met de eerste dagen van razernij van een met blindheid geslagen mens, die naar rechts en links waggelt. De tweede fase is die van de demagogie, waaruit de anarchie ontstaat; deze leidt tot het despotisme en niet naar een wettig, door verantwoordelijkheid gebonden despotisme, doch naar een despotisme, dat verborgen en onzichtbaar, maar toch voelbaar is. Het staat in het algemeen onder leiding van een geheime organisatie, die des te gewetenlozer handel, als zij in het verborgen werkt met verschillende agenten, wier veelvuldige wisseling niet alleen onschadelijk, maar bovendien ook voordelig is, omdat dit de organisatie ontheft van de besteding van haar geldmiddelen ter beloning van langjarige diensten.

21ste eeuw
Is hier de CIA en hun ISIS beschreven? Maar ook bijvoorbeeld justitie en hun Openbaar Ministerie?

2. Wie en wat zou een onzichtbare macht ten val kunnen brengen? Juist hierin ligt de kracht van onze heerschappij. De zichtbare vrijmetselarij heeft slechts ten doel, onze bedoelingen te verbergen. Het krijgsplan van onze onzichtbare macht, ja zelfs haar zetel zullen voor de wereld altijd onbekend blijven.

21ste eeuw
Hier hebben we de bevestiging dat de vrijmetselarij duidelijk de "tussen organisatie" is tussen de elite en de burgers. Zij zijn het die de lakens uitdelen zoals hen aangegeven en opgelegd worden door de absolute top. Deze top heeft duidelijk zitting in de hoogste graden van deze organisatie en de leden in de lagere graden van de vrijmetselarij weten absoluut niet waar men mee bezig is. Als je de ritualen leest zie je duidelijk dat de 33 graden duidelijk van elkaar gescheiden zijn. Graad 1 mag leren van graad 2 maar niets weten van graad 3 en dat gaat zo door tot de top! Men moet zich bezighouden met zijn eigen graad en de graad waar men voor leert, verder is het nemen, slikken en doen wat er opgedragen wordt. De bovenste graden, 30 en 32 graad, zijn meer op bestuurlijk niveau bezig en de 33 en 34 graad (deze graad praat men nergens over) zijn die de zaken bepalen en opleggen. Alles is in een waas en geheim gesluierd en er mag niet veel naar buiten komen van deze organisatie. Wel is het duidelijk dat in de hoogste top juist de Joodse gemeenschap weer om de hoek komt kijken en dat van die zijde de vele opdrachten binnenkomen en uitgezet worden.

3. De vrijheid zou onschadelijk kunnen zijn en in de staten, zonder gevaar voor de welvaart der volkeren, kunnen worden toegepast, indien zij zou berusten op het geloof aan God en de broederschap van de mensen en indien zij zich verre zou houden van het denkbeeld van de gelijkheid, welke in strijd is met de wetten der schepping, waarin het principe van de ondergeschiktheid is vastgelegd. Door zulk een geloof beheerst, zou het volk onder toezicht van de geestelijkheid vreedzaam en bescheiden aan de hand van zijn zielenherders verder gaan en zich onderwerpen aan de door de Goddelijke voorzienigheid getroffen verdeling van de aardse goederen. Om deze reden moeten wij onvoorwaardelijk het geloof verwoesten, het fundamentele bewustzijn van God en de Heiligen Geest uit de ziel van de Christenen rukken en het geloof vervangen door materiële overwegingen en behoeften.

21ste eeuw
Hier zien we duidelijk dat godsdienst duidelijk gekoppeld is aan macht en heersen. Godsdienst is niets meer als het onderdanig maken van mensen en hen doen geloven in het machtige, het hogere en het afhankelijk zijn van de heerser. Nadat mensen zijn gaan geloven is de verwoesting gekomen en die zien we nu ook heel duidelijk dat het gaande is in deze tijd. Zo verliezen de mensen hun houvast en worden ze onzeker en is de kans heel groot dat ze dan gaan geloven in een of andere heerser of persoon aan de top. Ook dat is duidelijk te zien als er verkiezingen zijn en mensen als loopse teven rond politici hangen. Maar we zien het ook verder dat mensen vastklampen aan een sportidool of popster. Allemaal hopend dat deze mensen hen de weg laten zien in de huidige maatschappij. De persoonsverheerlijking maar ook het eren van personen is een normaal beeld bij de mens. Men heeft inderdaad een "leider" nodig al is het een sportfiguur, politicus of een persoon die voor hen iets te betekenen heeft.

Geloof is dus politiek gezien en gezien vanuit de elite een boze weg en moet verdwijnen. Dat is ook waarom men veelal de Joodse gemeenschap niet hoort praten over een geloof. Jood zijn is geen geloof maar is een ras als het hen uitkomt. Maar o wee als men gaat zeggen dat de Joden met hun orthodoxe synagogen het Jodendom een geloof is! En hier zien we dus de kern van de hedendaagse heersers die geloof verafschuwen maar wel gekoppeld zijn aan hun geloof het Jodendom die al zeer oud is en diep terug gaat in de tijd.

Duidelijk is is dat men zich het meeste keert tegen het Christendom wat gekoppeld wordt aan materialisme! Vreemd terwijl men het materialisme duidelijk ziet onder de Joodse gelederen met hun geld, bezit en erven op erven in de meest hoge families. Hier zie je dus wat men wil uitroeden doet men zelf en slaat dan ook op hun eigen groep.

4. Om de volkeren geen tijd te laten tot nadenken en beschouwingen moeten wij hun gedachten afwentelen op handel en bedrijf. Dan zullen zij slechts op hun eigen voordeel bedacht zijn en daarbij de gemeenschappelijke vijand niet opmerken.

21ste eeuw
Men wil dus geloof afschaffen en dat gaat momenteel meer onder het mom dat je je moet laten bekeren naar een Islamitisch geloof en hun Islam. Iets wat ook al duizenden jaren op en neer aan het gaan is. Steeds moet de mensheid voor een ander geloof kiezen en wordt deze ertoe gedwongen. Doch veelal is dit een spel om mensen bezig te houden en zoals gesteld wordt dat mensen niet te diep na gaan denken over andere zaken.

5. Maar om de vrijheid van de volkeren volledig te kunnen ontbinden en vernietigen, moet men de speculatie tot fundament van de nijverheid maken; zodoende zullen de schatten, die de nijverheid aan de bodem onttrekt, niet in handen van de industriëlen blijven, maar door speculatie in onze zakken vloeien.

21ste eeuw
Iets wat we ook nu in deze eeuw duidelijk zien waar mensen allemaal onderhand 2 baantjes hebben om nog rond te komen en om nog een huis te kunnen bezitten. De prijzen en onkosten zijn zo opgeschroefd dat de mensen alleen nog maar moeten werken dag en nacht om de onkosten te betalen. Een richting die dus hierboven duidelijk aangehaald wordt en waar men nu diep in zit. De mensen eerst lekker maken, diep in de onkosten laten komen en dan de kraan dichtdraaien. Zo heb je iedereen als slaaf voor je werkend en het geld belandt in de zakken van de elite die deze zaken bepalen.

6. De verbitterde strijd om de macht in het economisch leven zal een ontgoochelde, koude en harteloze samenleving in het leven roepen. Deze samenleving zal absoluut afkerig zijn van de hogere staatskunst en van de godsdienst. De zucht naar het goud zal haar enige leidraad zijn. Met het goud zal ze een waren eredienst uitoefenen wegens de materiële voordelen, die het verschaffen kan. Dan zullen de onderste klassen van de samenleving in onzen strijd tegen de intellectuele klassen - onze concurrenten in de strijd om de macht - ons volgen, niet om goed te doen, zelfs niet om rijkdommen te veroveren, maar uitsluitend en alleen uit haat tegen de bevoorrechten.

21ste eeuw
Een duidelijk beeld wordt hier gegeven waar we nu inzitten. De zakenwereld gaat over lijken en elke cent telt. Menselijkheid is er niet meer en zeker geen begrip meer. Dan is er een godsdienst die dan zogenaamd menselijk is en zodra je hen het vertrouwen hebt gegeven, gaan ook deze je kaalplukken of nemen wat je als laatste nog bezit of binnen krijgt. Goud is duidelijk te vinden in de Rooms Katholieke kerken en het Vaticaan is een goudklomp wat een doorn in het oog is van de absolute elite. Het is de kerk die nog het enige tegenwicht is van deze elite en hun Joodse gemeenschap. Maar kun je niet winnen dan word je vrienden en dat zien we de laatste tijd waar de hoofdleer van de Jezuïeten duidelijk naar buiten komt; vriendjes zijn maar wel met de messen achter in elkaars rug.

Ondertussen kleden de diverse godsdiensten de mensen uit die in het geloof verstrikt zijn geraakt. Ledengeld, bijdrages van soms de helft van je maandelijks inkomen worden geëist en zo kleedt men de lagere klassen helemaal uit en maakt hen totaal afhankelijk van een of andere priester en zijn God, Boeddha of Allah. De laatste centen worden ontnomen en de kerken, moskeeën en tempels worden grootser en grootser. En dan komt de elite en verandert alles weer in een chaos en de oorlogen vliegen rond de aarde en weer worden dan zaken ingenomen en verdwijnen voorgoed bij deze elites in hun kelders.

Morgen hoofdstuk 5

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 11at 05:08am

Important

IT'S GENOEG GEWEEST

Duizenden pagina's geschreven in 64 boeken!
12 jaren FB en verdere sociale media, er is genoeg geschreven!
IK STOP!! en ga verder met mijn eerste liefde.
Mensen lezen niet, willen niet begrijpen en blijven dom ratelen over reeds achterhaalde zaken.
Geen berichten meer, geen verloren energie naar mensen toe die niets beters willen.
FB en verdere sociale media is voor mij afgelopen en wat ik te zeggen heb zal nog via mijn blog gaan.
Mensen die werkelijk lezen nemen die moeite.
Het gaat u allen goed.

John H Baselmans-Oracle

 

June 11at 05:06am

Niet begrepen

De mensen hebben de kracht van een eenling niet begrepen.
De elite vreest niet de massa want deze is aan te pakken.
De elite vreest de kracht van een eenling.
Zie de protocollen.

Pissed

 

June 11at 05:04am

De platte aarde gekte ontrafeld

Tegenwoordig lees je niets anders meer op het internet. Het loopt er bijna van over. De aarde zou plat zijn. Diegene die dat geloven, komen met 100-den “bewijzen” af.

Ze hebben echter één iets vergeten. Ze zijn vergeten om Eric Dubay, de man die de theorie nieuw leven ingeblazen heeft, onder de loep te nemen.

Hieronder lees je waar de theorie vandaan komt, en waarom die werkelijk werd gelanceerd.

Over de hele geschiedenis van die theorie gaan we het hier niet uitgebreid hebben. Kort samengevat:

Het begon ca 6000 jaar geleden met de Sumerische beschaving. Op deze website lezen we: “The Sumerians regarded the universe as consisting of heaven and earth. The Sumerian term for universe is an-ki, which translates to “heaven-earth.” Earth was seen as a flat disk surrounded by a hollow space. This was enclosed by a solid surface which they believed was made of tin. Between earth and heavens was a substance known as lil, which means “air” or “breath.” The moon, sun, stars, and planets were also made of lil, but they were also luminescent. Completely surrounding the an-ki was the primeval sea. The sea gave birth to the an-ki, which eventually gave rise to life.”

Probleem met dat geloof is dat het slechts een geloof is. Het is geen wetenschap.

Vanaf de 16de eeuw werd die theorie weer opgerakeld door een zekere LUDOWICKE MUGGLETON (1609-1698). De rest van die geschiedenis kan je hier lezen. Het komt er eigenlijk op neer dat de hele geschiedenis van die theorie sinds de 16de eeuw doorspekt is door vrijmetselarij, ook wel freemasonry genoemd.

Eric Dubay had, of heeft nog, een oom: James Mays. Volgens deze website zou die oom een vrijmetselaar (geweest) zijn.

De Flat Earth Society, opgericht door Eric Dubay, is een genootschap die zwaar gefinancierd is door de CIA.

De laatste die toegaf dat deze planeet bolvormig is, was het Vaticaan. Op deze website lezen we:

The Catholic Church grew up alongside Western European Culture. At the time of Christanity’s formation, most culturally aware people understood that the Earth was a stationary sphere at the center of a set of crystal planetary spheres inside another sphere of stars. It had all been figured out by the Greeks centuries before, particularly by a man named Ptolemy. The model had also been approved by Aristotle, and eventually proved to be a good fit with the Christian theology of the Middle Ages. There were problems with the model. Some planets changed course in their orbits, but the mechanistic minds of medieval scholars came up with solutions that they called “equant circles”, smaller circles that allowed planets to appear to move faster and slower in their orbits around the Earth.

Then, in 1543, Copernicus published “De revolutionibus orbium coelestium”, a treatise that proposed a simpler explanation of planetary orbits by placing the sun near the center, not the Earth. It was based on an idea by an other ancient Greek, Aristarchus, who had largely been forgotten. Copernicus’s model was not perfectly heliocentric, but it was a vast improvement on the Ptolemaic system. However, it did not gain wide acceptance. There was too much invested in the motionless Earth notion that both the Bible and ordinary observation supported.

In the early 1600s, Galileo started fooling around with a telescope, discovering that Venus had phases like the moon, which had mountains and craters. When he looked at Jupiter, he was stunned to find tiny moons orbiting around it. Ptolemy said there was no space between the spheres, so how could these things work? He was forced to adopt a heliocentric system full of empty space.

Galileo got an even more hostile reception when he published his observations in 1610, but none more severe than that of Holy Mother Church. By his assertions, Galileo was undermining the order of the heavens and diminishing the importance of Earth, and of Man. His eccesiastical advocate, Robert Cardinal Bellermine, urged Galileo to treat heliocentrism as a theory, a mathematical trick to explain appearances, but Galileo wanted to be able to publish what he knew to be true. The Roman Inquisition tried him in February 1610. It was a draw. Heliocentrism was condemned, but the book, while removed from circulation, was not actually banned.

Pope Gregory XV died, and the new pope, Urban VIII, seemed more friendly at first, but then became distracted by court intrigues, finally turning colder toward Galileo. Purportedly, Urban ordered Galileo to include Urban’s arguments against heliocentrism in any book on the subject. Galileo published “The Dialogue” in 1632, a discussion between a Copernican, a stuffy Ptolemaicist, and a witty moderator. It was a popular hit, then it was banned because it appeared to mock the pope. In 1633, Galileo was tried and found “vehemently suspect of heresy”, and was remanded to house arrest for the rest of his life.

These events started other scientists re-examining their presumptions and slowly ushering in the Age of Enlightenment. In 1758 the Catholic Church dropped the general prohibition of books advocating heliocentrism, but not the sentences of Galileo, The Dialogue, or Copernicus’ works. By 1835, the books had disappeared from the Index of Forbidden Books. In 1990, Cardinal Ratzinger (our current pope) defended the Church against Galileo, saying the Church had been protecting society and ethics from the implications of Galileo’s work. But in 1992, Pope John Paul II took Galileo’s side, saying the Church had been too devoted to Biblical literalism. And in 2000, JPII issued a formal apology to Galileo. So far, Galileo has not responded, but a lot of academics are angry with Pope Benedict XVI.”

Echter, heliocentrisme is volgens mij ook niet helemaal juist. Hieronder een video die volgens mij wel juist is:

(Onderstaande zijn sterke vermoedens, dwz er zijn niet meteen bewijzen te vinden in het openbaar. Ze zijn er wel, maar dan zal je inbreker moeten spelen. Vermoedelijk in de verborgen archieven van het Vaticaan)

De leiding van CIA zijn bijna allemaal vrijmetselaars oftewel freemasons.

De top van de freemasons staan onder controle van de Jezuïeten. Ook wel de Jesuit Order genoemd. De vroegere naam was Society of Jesus. Deze staan vandaag onder leiding van Arturo Sosa.

De huidige paus Fransicus is niet toevallig ook een Jezuïet. Dat is een bewezen feit.

Alles over flat earth
Ga naar deze pagina

Flat

 

June 11at 05:02am

Protocol van Sion deel 11

Sion

PROTOCOL 3 (Overwinningsmethode) deel 4

16. Toen het volk zag, dat men het in naam van de vrijheid de meest verschillende rechten en concessies gaf, verbeeldde het zich de baas te zijn en trok de macht tot zich. Natuurlijk stootte het, zoals iedere blinde, op onoverkomelijke hindernissen. Het ging op zoek naar een leider en daar het niet meer tot het vroegere bewind wilde terugkeren, legde het zijn macht voor onze voeten neer. Herinnert U zich maar de Franse Revolutie, welke wij de naam van 'de grote' gegeven hebben. De geheimen van haar voorbereiding zijn ons welbekend, want zij was het werk van onze handen. Sinds dat ogenblik hebben wij de volkeren van de ene ontgoocheling in de andere geleid, opdat zij zich van ons zouden afwenden en hun toevlucht zouden zoeken bij de koning die wij voor de wereld gereed houden.

21ste eeuw
Een duidelijk voorbeeld zoals het nu gaande is om de mensen van de ene naar de andere ellende te brengen. Daarnaast een dosis fake nieuws en de chaos is compleet! Men ziet duidelijk nu dat het mis is en men zoekt een weg. Vele, bijna iedereen, gebruiken daarbij toch weer middelen die van het systeem afkomen en proberen zo het leven te veranderen. Het slimme van het gehele systeem is dat ze de mensen geen alternatieve methodes hebben aangeleerd! Door het hersenspoelen op scholen en in de maatschappij zien mensen maar een beperkte weg en gaan die dan bewandelen.

Een voorbeeldje; Hoeveel lees je niet over de manier van alternatief leven en het niet meer betalen van belastingen, huren en schulden bij een bank? Nu, men gaat dan te werk om met schrijven van brieven, dat dit alles illegaal is en men stopt met betalen. Mooi, het werkt enkele jaren want zo lang kun je het rekken, maar dan heeft het systeem via vele rechtszaken je geheel in de tang en ben jij of die halve gare of die wanbetaler die tegen het systeem schopt! Nu, dat wil het systeem het is een weg van het systeem en in deze moderne tijd denkt men dat het wijzen op de kleine lettertjes en de hiaten van de wetten dat men het kan winnen van het systeem.

De werkelijkheid is anders en vele mensen draaien dan ook totaal door en hebben geen leven, precies zoals het systeem het hebben wil.

17. Tegenwoordig zijn wij als internationale macht onkwetsbaar, want zodra men ons in een staat aanpakt, ondersteunen de andere staten ons.

21ste eeuw
Zeer mooie uitspraak en dat zien we inderdaad bij de vele hoge clubjes als de VN, UN en de federaties die er zijn. Het is onmogelijk een van deze partijen aan te pakken via de reguliere weg. Doch enkele hadden het door zoals Gaddafi, Castro en Chávez. Mensen die vermoord zijn omdat ze een antwoord hadden op deze machten en ze waren zelfs zo sterk dat ze deze machten onder druk konden zetten. Maar door de eenheid die er was, werd er een einde gemaakt aan deze manieren van verzet. Dat door simpel deze mensen op te ruimen. De maffiaweg is dan de weg die afgelopen wordt.

18. De onuitputtelijke gemeenheid van de volkeren werkt onze onafhankelijkheid in de hand, zij het dan ook, dat de volkeren voor het geweld op de knieën kruipen maar bij zwakheden en fouten onverbiddelijk en bij misdaden toegeeflijk zijn, zij het dan ook, dat zij de tegenstrijdigheden van de vrijheid niet willen aannemen, zij het dan ook, dat zij tegenover de gewelddadigheid van een onverschrokken despoot gedwee zijn tot het martelaarschap toe. Zij verdragen van hun tegenwoordige vorsten en ministers alle misbruiken, voor de kleinste waarvan zij twintig koningen onthoofd zouden hebben.

21ste eeuw
Het volk tegen bepaalde groepen opzetten is nu nog in volle gang. Door de CIA een ISIS te laten creëren is een van de nieuwste terreurgroepen bezig om mensen op hun knieën te krijgen in diverse landen. Door fake aanslagen moeten landen gaan vrezen en moet men zaken zogenaamd om gaan gooien! Let wel, het omgooien is hoe de elite het wil hebben.

19. Hoe kan men dit verschijnsel verklaren, deze inconsequente gedragslijn van de massa's tegenover schijnbaar gelijksoortige gebeurtenissen? Het kan verklaard worden uit het feit, dat deze dictators het volk door hun vertegenwoordigers laten influisteren, dat, indien zij niettegenstaande de staat schade toebrengen, dit geschiedt om een hoger doel na te jagen, namelijk voor het welzijn van het volk, ten gunste van de broederschap, eensgezindheid en gelijkheid. Het spreekt vanzelf, dat, men het volk niet vertelt. dat deze samenvoeging tot één grote eenheid zich pas onder onze heerschappij zal voltrekken. En zo zien we hoe het volk de rechtvaardige veroordeelt en de schuldige vrijspreekt, terwijl het zich inpraat, dat het alles mag doen wat het belieft. Onder zulke omstandigheden verwoest het volk iedere stabiliteit en verwekt het bij iedere stap een wanorde.

21ste eeuw
De vrijbrief voor de regeerders is er zeer duidelijk. Iets wat we ook zien in de vele politieke acties lokaal en internationaal. Het mooie is dat men hier praat over "influisteren" wat duidelijk aangeeft dat de politiek moet doen wat er vanuit hogerhand wordt opgedragen. En dan denk ik even aan de joodse machthebbers maar ook de clubjes waarin deze mensen zich bevinden! Dat er spelletjes gespeeld worden is overduidelijk en dat politici niet handelen volgens door hen bepaalde weg is ook duidelijk te zien. Door loze beloftes en door soms 180 graden omdraaien in een standpunt of handelen, weet je dat deze persoon afgeperst is en zwaar onder druk staat. Het gehele gedrag van deze politici en mensen die moeten leiden in bedrijven, laat zien dat ze onder druk staan, afgeperst worden en misbruikt.

Een zeer mooi voorbeeld is een openbaar ministerie en de vele juristen, rechters in hun rechtbanken. Allemaal mensen die af te persen zijn en zitten omdat ze daar gezet zijn door de elite! Duidelijk in hun uitspraken zijn de hoeken waar vanuit ze afgeperst worden. Door hun veelal "dubbele" leven zijn deze mensen allemaal chantabel, is het niet voor drugs dan voor porno met kinderen, pedofilie en zelfs het ombrengen van baby's om maar bij de club te horen.

20. Het woord vrijheid brengt de menselijke samenleving in strijd met alle machten, zelfs met de natuur en met God. Daarom zullen wij, als wij de heerschappij veroverd hebben, dit woord in het woordenboek van de mensheid doorhalen, omdat dit het symbool is van het dierlijke geweld, dat de mensen in wilde beesten verandert. Maar in ieder geval: deze dieren slapen in, zodra zij door het bloed verzadigd zijn en dan laten ze zich gemakkelijk boeien. Wanneer men hun echter geen bloed geeft, slapen ze niet in en zullen ze vechten.

21ste eeuw
Vrijheid, het magische woord. Doch als je gaat vragen wat voor de mens vrijheid betekent dan kan men het niet goed definiëren en blijft men steken op; genoeg geld hebben en een baan waar geen bazen boven hen zijn. Dus het systeem en haar elite hebben goed werk gedaan om mensen te laten geloven dat zaken in hun systeem vrijheid is!

De laatste 2 regels zijn zeer interessant want hier gaat men diep op in hoe men mensen aan het lijntje houdt om hen zo stil te houden. Dit is iets wat momenteel een beetje uit de hand aan het lopen is en waarop het systeem zijn grip aan het verliezen is. Mensen worden opstandiger omdat ze menen dat er geen vrijheden meer zijn. Maar de elite weet de schijn nu niet meer totaal waar te kunnen maken en sommige boeien zijn losgeraakt.

Morgen hoofdstuk 4

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 10at 05:09am

Geliefd loket voor rijke Nederlanders

Gregory Elias
Vrijdag verhoort de Tweede Kamer Gregory Elias, weldoener en trustadviseur die miljonairs helpt bij belastingconstructies.
„Als je echt een beetje geld hebt en je wilt geen gezeur met de fiscus, dan ga je naar Greg.”
Een multimiljonair, hoog genoteerd op de rijkenlijst Quote 500 legde het eens – off the record – zo uit. „Als je echt een beetje geld hebt en je wilt geen gezeur met de fiscus, dan ga je naar Greg.”
Hij bedoelde: rijke mensen die geen belasting willen betalen zouden Gregory Elias op Curaçao moeten zien in te schakelen. Hij is, in zekere kringen, de bekendste financieel adviseur voor zeer vermogende Nederlanders. Juridisch geschoold, creatief en uiterst discreet. Het is om deze reputatie dat de ‘parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies’ zo in Elias geïnteresseerd is.
Vrijdagmiddag zal de 64-jarige trustadviseur voor deze onderzoekscommissie van de Tweede Kamer moeten verschijnen om onder ede te worden gehoord. De zogeheten ‘mini-enquête’ naar de vermeende sleutelrol die Nederland in internationale belastingontwijking speelt is woensdag begonnen en duurt tot en met volgende week. Van de 27 getuigen en deskundigen die de commissie onder leiding van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft opgeroepen, is Greg Elias verreweg de grootste naam.

Panama Papers
Woensdag, bij het verhoor van een aantal belastingambtenaren bleek al dat een rijke Nederlander die zijn vermogen stalt in een trustconstructie voor de fiscus geldt als „rode vlag” in de opsporing van belastingontduiking. En zeker als die trust via de Antillen is opgetuigd. Volgens Het Financieele Dagblad duikt de naam van Elias ruim driehonderd keer op in de documenten die de aanleiding waren van deze mini-enquête: de vorig jaar april uitgelekte Panama Papers van het Panamese advieskantoor Mossack Fonseca.
Gregory Elias is al veertig jaar actief in de trustsector op Curaçao. Dat land, autonoom maar nog altijd onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, is al decennialang interessant voor fiscale ontwijkingsroutes.
Na een studie notarieel recht in Amsterdam keerde Elias in de jaren zeventig terug naar zijn geboorte-eiland. Daar was hij een van de oprichters en directeuren van Intertrust, nu een van de voornaamste trustkantoren van Nederland. In 2002 nam de Nederlandse vermogensbank Fortis MeesPierson Intertrust over. Elias verdiende er een fortuin mee; volgens Quote is hij nu goed voor ruim 45 miljoen euro. Behalve voor zijn eigen clientèle heeft Elias zich altijd sterk gemaakt voor de fiscale industrie van Curaçao als geheel. Zo was hij lange tijd voorzitter van de Vereniging Offshore Belangen.
Gregory Elias (tweede van rechts) op het International Film Festival Rotterdam 2017, met (van links naar rechts) zakelijk directeur van het festival Janneke Staarink, koning Willem-Alexander, festivaldirecteur Bero Beyer en actrice Lisa Cortes. Aanleiding voor de foto is de premiere van de film Double Play. Foto ANP

Financiële affaires
In 2007 zette Elias een nieuwe trustmaatschappij op, United Trust. Die haalde meerdere keren het nieuws rond financiële affaires van vermeende klanten, zoals voormalig SNS-bankier Buck Groenhof (vorig jaar veroordeeld) en recent Emsley Tromp, de president van de Centrale Bank van Curaçao die wordt vervolgd voor belastingfraude.
Adviezen en diensten van trustkantoren zijn niet per se onwettig. Maar doel voor de cliënt is toch zo min mogelijk belasting te betalen in het land van herkomst. Of, zoals United Trust dat op de eigen website omschrijft: om belastingen te „optimaliseren”. Vooral hier zal de ondervragingscommissie benieuwd naar zijn.
Naast zijn trustdiensten is Elias actief als weldoener voor sociale en culturele doelen. Zo heeft zijn ‘Fundashon Bon Intenshon’ een voetbalschool voor arme kinderen gesticht en is Elias al jaren de grote man achter de Curaçaose pendanten van het North Sea Jazz-festival en het Rotterdamse Film Festival.
Op die manier wist Elias grote sterren naar zijn eiland te halen. De voormalige muzikant en componist – als drummer schreef Gregory Elias ooit mee aan de hit ‘Why Tell Me Why’ van Anita Meyer – wist vorig jaar de Rolling Stones te strikken voor een historisch eerste optreden in de Cubaanse hoofdstad Havana. Dat deden ze pro bono. Elias betaalde de productie. Die kostte naar verluidt alsnog meer dan 5 miljoen euro.


June 10at 05:07am

Tweede artikel Elias


Gregory Elias ontkent aantijgingen naar aanleiding van ‘Panama Papers’
Gregory Elias, directeur van een groot trustkantoor op het eiland, ontkent met klem dat hij veelvuldig gebruik heeft gemaakt van het Panamese bedrijf Mossack Fonseca. Dat zou volgens de vorig jaar uitgelekte Panama Papers rijke klanten helpen met het onttrekken van vermogens aan het oog van de fiscus. Het op Curaçao gevestigd advieskantoor van Elias wordt 312 keer genoemd in de Panama Papers. Vandaag betitelde Elias dat voor de parlementaire ondervragingscommissie in Den Haag die onderzoek doet naar belastingontwijking als „pertinent onjuist” en „heel vervelend”. Slechts een handjevol van zijn klanten is volgens hem in contact geweest met Mossack Fonseca, en dat gebeurde niet door zijn toedoen. Elias is de eerste persoon die als ’getuige’ gehoord wordt in de parlementaire mini-enquête naar belastingontwijking. De parlementaire commissie sprak tot dusver uitsluitend met ’deskundigen’, zoals medewerkers van de Belastingdienst. Elias staat volgens de Telegraaf bekend als „de onderkoning van Curaçao” en als iemand bij wie rijke Nederlanders die geen belasting willen betalen graag aankloppen. Volgens hem is dat beeld onterecht. „Dat speelt niet.”Praat men nog niet over zijn stichting Bon Intenshon en naar horen zeggen, de vele gure zaakjes op het eiland Curacao.

Natuurlijk moet deze man ontkennen hij kan slecht zeggen "Ja het klopt"

Elias

 

June 10at 05:05am

89 bolletjes cocaïne

Tilburger poept 89 bolletjes cocaïne uit; politie legt internationale smokkelroute bloot

Agenten hebben dinsdag een 40-jarige Tilburger aangehouden die bezig was om ingeslikte bolletjes cocaïne uit te poepen. De politie denkt dat ze met de aanhouding van de man en drie andere Tilburgers een internationale smokkelroute vanuit de Antillen heeft blootgelegd.
De politie is al enkele weken bezig met het onderzoek naar de potentiële drugssmokkel vanuit de Antillen naar Nederland. Uit informatie bleek dat er een bolletjesslikker deze kant op zou komen. Aan de hand van de persoonlijke informatie van de verdachte kon de politie hem opsporen.

Betrapt
De man werd dinsdag rond twaalf uur aangehouden toen bleek dat hij zich ophield in een Tilburgs hotel. Agenten forceerden zijn kamerdeur en betrapten hem toen hij net probeerde om de bolletjes uit te poepen. In het ziekenhuis bleek later dat hij minstens 89 cocaïnebolletjes in zich had. Ieder bolletje bevatte ongeveer zeven gram pure cocaïne.

Na de aanhouding van de bolletjesslikker zijn ook twee 39-jarige en een 45-jarige Tilburger aangehouden die de drugs in ontvangst zouden nemen. De politie is ook enkele woningen binnengevallen waar de mannen stonden ingeschreven of regelmatig waren. Daar werden nog meer drugs en een onbekend geldbedrag gevondenDagelijks gaan er zo'n 50 koeriers van Curaçao alleen al naar Nederland! En nu doet men of men de coke lijn heeft opgerold. Nu, de dealers achter deze lijn zie ik hier op curaçao nog steeds vrij rondlopen en vanmiddag weer hun mensen volladen met deze bollen in het airport hotel.

Cocaine

 

June 10at 05:03am

Reality Does Not Exist Unless We Are Looking

Reality Does Not Exist Unless We Are Looking And It And The Future Decides The Past – Quantum Physics Reveals

Famous physicist Niels Bohr once said – “If quantum mechanics hasn’t profoundly shocked you, you haven’t understood it yet.”

This is so true because quantum laws tend to contradict common sense. Quantum experiments constantly show us there is so much we still don’t understand about the world around. One subject that is truly bizarre, is the nature of what we define as reality.
Reality Does Not Exist Unless We Are Looking And It And The Future Decides The Past – Quantum Physics Reveals

Reality does not exist unless we look at it.
Quantum experiments have revealed that reality does not exists unless we are looking at it. During the experiment scientists discovered that time went backwards. Cause and effect appear to be reversed. The future caused the past.
Does this make your head spin? Don’t worry, because you are not the only. Scientists are just as astonished as most of us.

John Wheeler’s Delayed-Choice Thought Experiment
Quantum physicists study subatomic particles, which are the essential building blocks of reality. All matter, including ourselves are made up of them. But, the laws governing the tiny microscopic world seem to be different to those dictating how larger objects behave in our own macroscopic reality.
A team of physicist from the Australian National University conducted John Wheeler’s delayed-choice thought experiment, which involves a moving object that is given the choice to act like a particle or a wave. The goal with the Wheeler’s experiment was to determine at which point does a photon decide when to be one or the other?
Common sense says the object is either wave-like or particle-like, independent of how we measure it.

Past Present And Future Exist All At Once – Unravelling Secrets Of Quantum Physics

Superposition Phenomenon – Can You Be In Two Places At Once?
In Higher Dimensions We Could See Past, Present And Future Events Simultaneously

Quantum2

More About Quantum Physics
Quantum physics on the other hand predicts that whether you observe wave like behavior (interference) or particle behavior (no interference) depends only on how it is actually measured at the end of its journey.
Instead of using light, researcher decided to apply helium atoms, which are “heavier” than light photons, in the sense that photons have no mass, whereas atoms do.
The results were astonishing. Scientists expected the atom to behave just like light, meaning that it would take on both the form of a particle and/or a wave., but this is not what happened.

The research team trapped a collection of helium atoms in a suspended state known as a Bose-Einstein condensate, and then ejected them until there was only a single atom left.
The single atom was then dropped through a pair of counter-propagating laser beams, which formed a grating pattern that acted as crossroads in the same way a solid grating would scatter light.
A second light grating to recombine the paths was randomly added, which led to constructive or destructive interference as if the atom had travelled both paths. When the second light grating was not added, no interference was observed as if the atom chose only one path.
However, the random number determining whether the grating was added was only generated after the atom had passed through the crossroads.

The Future Decides The Past
If one chooses to believe that the atom really did take a particular path or paths then one has to accept that a future measurement is affecting the atom’s past, said Associate Professor Andrew Truscott from the ANU Research School of Physics and Engineering.
“The atoms did not travel from A to B. It was only when they were measured at the end of the journey that their wave-like or particle-like behavior was brought into existence,” Professor Truscott said.
This means that the arrow of time seemed to work in reverse and the future caused the past! “It proves that measurement is everything. At the quantum level, reality does not exist if you are not looking at it,” Professor Truscott explained.

Komen we weer op het boek Dimensies wat door mij geschreven is.
Klik hier

Quantum1

 

June 10at 05:01am

Protocol van Sion deel 10

Sion

PROTOCOL 3 (Overwinningsmethode) deel 3

11. De volkeren hebben het verleerd, zonder onze wetenschappelijke raadgevingen te denken. Daarom zien zij de betekenis niet in van bepaalde dingen, die wij, ons voorbehouden tot het ogenblik, waarop ons uur gekomen zal zijn: dat namelijk al op de lagere scholen de enige ware wetenschap moet worden onderwezen, de wetenschap van de socialen opbouw van de staat en van de plaats van de mens in de maatschappij, welke wetenschap de arbeidsverdeling en bijgevolg de onderscheiding van de mensen naar stand en beroep bevordert. Iedereen moet onvoorwaardelijk weten, dat er ingevolge de veelsoortige werkzaamheid van de mensen, er geen gelijkheid is, dat de mensen voor de wet niet in gelijke mate verantwoordelijk kunnen zijn, dat de verantwoordelijkheid van hem, die door zijn handelingen een hele klasse benadeelt, niet dezelfde kan zijn als de verantwoordelijkheid van hem, die door een misdaad alleen zijn eigen eer kwetst.

21ste eeuw
De duidelijke opzet om het volk dom te houden staat hier al duidelijk in de eerste regel! Ook gaat men hier openlijk op in dat de zogenaamde ware wetenschap onderwezen moet worden wat niets anders is dan een gemanipuleerde leerschool waar vele zaken achtergehouden worden en vele zaken onbespreekbaar zijn. Duidelijk staat hier ook dat de onderklasse zich als slaaf moet gedragen! Wat zien we in onze huidige leersystemen? Juist, kinderen die de informatie moeten nemen die hun voorgeschoteld krijgen en moeten slikken wat de leraren en professoren hen voorkauwen! Voldoet men niet aan het klakkeloos innemen van deze informatie en de toetsen en de examens niet maakt volgens deze standaard, wordt de kans om geld te verdienen nihil en is men een buitenbeentje van die maatschappij. Slaaf van het systeem vanaf je geboorte! Doe je het niet heb je geen kansen meer! Men krijgt dan snel de stempel van buitenbeentje of misdadiger!

12. De ware wetenschap van de maatschappelijke opbouw, in welke geheimen wij anderen niet zullen inwijden, zal bewijzen, dat de verschillende werkzaamheden tot een bepaalde kring beperkt moeten blijven opdat uit de wanverhouding tussen opvoeding en arbeid geen onverdraaglijke onbillijkheid zal ontstaat. In de erkenning van deze leer zullen de volkeren zich vrijwillig onderwerpen aan de regerende macht en de door haar ingestelde sociale staatsorde. Bij de huidige stand der wetenschap en bij de richting, die wij haar gegeven hebben, gelooft het volk blindelings in alles wat gedrukt is en vertrouwt men de volk-misleiders, waarmee wij hen dankzij hun onwetendheid opgescheept hebben en staat het vijandig tegenover die klassen, die het voor hoger aanziet, terwijl het de betekenis van de afzonderlijke roeping niet begrijpt.

21ste eeuw
Houd de mensen dom en ze zullen gehoorzamen. Door informatie dus achter te houden en het volk niet al te wijs te maken blijft de elite zo aan de macht. De hoofdgedachte is duidelijk; houd het volk dom en houd hen bezig met haat en vijandigheid te verspreiden.

13. Deze haat zal nog toenemen door de economische crisis, waardoor het beurshandel, de industrie en het bedrijf ten slotte lam gelegd wordt. Met behulp van het goud, dat geheel in onze handen is, zullen wij met alle verborgen middelen een algemene economische crisis in het leven roepen en hele legers arbeiders in alle landen van Europa gelijktijdig op de straat gooien. Deze massa's zullen zich dan bloeddorstig storten op hen, die ze in hun eenvoud van jongs af aan benijden en die ze dan eindelijk van hun eigendom kunnen beroven.

21ste eeuw
Wederom wordt er gesproken over haat en hoe deze verder te misbruiken in de weg die opengelegd wordt. Men ziet nu vele bloederige tafrelen en wat hier ruim 100 jaar geleden beschreven staat is nu in volle gang rond de wereld. Mensen nemen het niet maar vallen ondertussen van een vrij stabiele wereld in een wereld vol onzekerheden, geen werk en veel pijn.

14. Ons zal men geen kwaad doen, omdat ons het ogenblik van de aanval bekend zal zijn en wij maatregelen getroffen zullen hebben om de onzen te beschermen.

21ste eeuw
Het beschermen van de elite is duidelijk. Men weet natuurlijk als eerste als er iets goed mis is. Een mooi voorbeeld is hier lokaal onze gouverneur die dagelijks alle vertrouwelijke informatie van het eiland doorbrieft naar het kabinet van de koning. Zo weet de hoogste instantie in Nederland wat er hier spelende is en kan veelal eerder ingrijpen. Dit gebeurt ook op landelijk en wereld niveau waar de elite weten wat hen staat te wachten. Het vluchten naar ondergrondse steden is ook wat Hitler deed in zijn tijd. Maar ook nu wordt dit gedaan door diverse elite die menen het recht van leven te hebben terwijl men andere uitmoordt. Is het niet door het vergiftigen via lucht dan via voedsel en watervoorzieningen.

15. We hebben bewezen dat de vooruitgang alle volkeren aan het rijk van het verstand zal onderwerpen. Zo zal onze heerschappij zijn: zij zal met rechtvaardige gestrengheid alle oproer onderdrukken en alle liberale opvattingen uit de regelingen van het staatkundig leven verdringen.

21ste eeuw
Mooi is te lezen dat men het heeft over "het rijk van verstand" maar men wil daarmee zeggen het rijk van de meest rijken van deze aarde. Met verstand zul je echt niet in de top van de elite wereld komen. Die zijn daar niet welkom. Je moet slim, geslepen en je moet een dikke buidel hebben voordat je recht kan hebben om in de top te zitten. Zelfs de rijken van deze tijd moeten zich onderwerpen aan de elite hoe verstandelijk ze ook zijn! Gates en Zuckerberg zijn niets voor niets rijk en het is echt niet omdat ze het gouden ei hebben uitgevonden dat ze nu op deze plaatsen rondhangen. De ware rijken der wereld zitten veel hoger in deze piramide.

Morgen deel 4

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen


June 09at 05:08am

Illegale bakkerij bij Henriquez B

Bij een controle bij Hector Henriquez B is een illegaal opererende bakkerij opgerold die brood aan de gevangenis leverde. De bakkerij is meteen op last van de autoriteiten gesloten. Bij datzelfde bedrijf is ruim 1000 kilo aan etenswaar in beslag genomen om vernietigd te worden omdat de uiterste vervaldatum al was verstreken. Er is bijvoorbeeld een partij garnalen gevonden die tot 23 november 2011 houdbaar was en pitabrood met een vervaldatum van juli 2013. Dit meldt het Antilliaans Dagblad. Bij de controle is het team ook gestuit op drie illegale werknemers. Hector Henriquez B. Was eerder in het nieuws vanwege een partij van 22.000 kilo vlees die tijdens een controle van het Ministerie van Economische Ontwikkeling is aangetroffen.

Zie ingezonden stuk hier onder

Brood

June 09at 05:06am

De eerlijkheid rond de SDKK gevangenis

Heel toevallig komt nu eruit dat blijkbaar achter de illegale bakkerij van de firma HHB een heer Navarro zit! De ex-minister van justitie die jaren geprobeerd heeft mij en onze groep MKK het leven onmogelijk te maken doordat we vele van zijn ongure praktijken aangekaart hebben. Dat volgens interne rapporten en verklaringen van personeel van deze SDKK gevangenis.

Een ex-minister van justitie die blijkbaar dus achter vele vuile was zit rond deze lokale SDKK gevangenis en afgeschermd wordt door een heer Floran als zijnde directeur van deze instantie. De wapenhandel, gesjoemel met waardebonnen, corrupte bewaarders, vervalsen van rapportages, martelen en veel goederen die verdwijnen die voor de gevangenen bedoeld zijn en betaald zijn uit de landskas maar nooit bij de gevangenen zijn gekomen, om maar enkele zaken te noemen. Geen wonder de openlijke aanvallen van deze heren naar ons toe maar ook de vergeldingsacties naar personeelsleden waarvan heer Floran en de toenmalige minister vermoeden dat deze de klokkenluiders zijn.

Men gaat goed in de fout en de corruptie in de gevangenis en hun voormalige minister van justitie met zijn directeur zijn nu blijkbaar naar buiten gekomen.
Eerlijkheid duurt het langst heren Navarro en Floran, de rest zal zeker nog volgen mits de pers er werk van wil gaan maken.

John H Baselmans-Oracle

Hand

June 09at 05:04am

'Antilliaanse verzekeraar Ennia financieel uitgehold door eigenaar'

Ennia, de grootste verzekeraar van de Nederlandse Antillen, is financieel uitgehold door zijn eigenaar, de Iraans-Amerikaanse zakenman Hushang Ansary.

Dit blijkt uit een geheim rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) dat is ingezien door Het Financieele Dagblad (FD). Het Engelstalige document dateert van juni 2015.
Ennia, dat een hoofdkantoor op Curaçao heeft, besteedde de afgelopen jaren zeker driekwart van zijn reserves aan twee omstreden overeenkomsten met eigenaar Ansary, meldt de krant.
Zo'n 570 miljoen euro zou door de rijke zakenman uit de middelen van Ennia zijn gehaald om te investeren in andere bedrijven binnen de ondernemingsgroep die Ansary bezit. Het zou gaan om een zogenoemde vestzak-broekzak-transactie, waarbij winst feitelijk binnen de eigen onderneming blijft.
Uit het rapport van DNB zou nu blijken dat tienduizenden polishouders van de verzekeraar nu met mogelijk onvoldoende gedekte verzekeringen zitten, zonder dat zij hiervan op de hoogte zijn.

DNB
De verzekeraar valt onder de verantwoordelijkheid van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Het 'leegtrekken' van Ennia gebeurde onder het toeziend oog van CBCS, schrijft het FD.
Hoewel DNB het rapport heeft geschreven, houdt de Nederlandse centrale bank geen toezicht op Curaçao en daarmee ook niet op Ennia. DNB oefent wel integriteitstoezicht uit op een bijkantoor van Ennia op een van de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Bevoegdheden
DNB plaatste vraagtekens bij de integriteit van collega-toezichthouder CBCS. Het zou daar zo'n puinhoop zijn geweest, dat de centrale bank van Nederland extra bevoegdheden heeft gevraagd en gekregen om op te treden op CBCS-grondgebied.
Als DNB twijfel
t aan de financiële positie van een bank of verzekeraar met een bijkantoor in de BES, dan kan de centrale bank inmiddels rechtstreeks informatie opvragen bij het hoofdkantoor op Curaçao of Sint Maarten. Dit moet het toezicht op de bijkantoren effectiever maken.
Overigens kan DNB de toezichthouder CBCS niet dwingen om maatregelen te nemen.Een oud bericht maar kenmerkend hoe heer Ansari werkt en zijn olie veilg aan het stellen is op deze eilanden.

Heren Ys en Tromp hebben de ondergang van deze grote bedrijven ingezet door met deze man in zee te gaan via oliecontracten. Vergeet niet, heer Ansari bezit ook Banco di Caribe.

Het oliecontract heeft zijn vruchten afgeworpen en in hoeverre komen de lokale heren langs deze vieze spelletjes.

Is daarom heer Martina nu verdwenen bij Ennia?


Ennia

 

June 09at 05:02am

Perfect

Een opmerkelijk voetbalincident voorafgaand aan Australië-Saudi-Arabië. De bezoekende ploeg van bondscoach Bert van Marwijk negeert de minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de terroristische aanslag in LondenHeel goed!! Het zijn hypocrieten die mee doen aan deze farce.

Voetbal

June 09at 05:00am

Protocol van Sion deel 9

Sion

PROTOCOL 3 (Overwinningsmethode) deel 2

6. Onder onze leiding werd de adel verwoest, die de natuurlijke beschermer en de voedster van het volk was en wiens belangen onafscheidelijk met de welvaart van het volk waren verbonden. Nadat tegenwoordig de voorrechten van de adel teniet zijn gedaan, is het volk onder het juk van rijk geworden woekeraars en parvenu's gekomen, die hen onbarmhartig onderdrukken.

21ste eeuw
Hier leest men hoe de adelen, wat de tussengroep was tussen het volk en de elite, langzaam maar zeker de macht ontnomen werd. We zien dat nu gebeuren bij de zogenaamde "middenstand" en de kleine zakenlui die allemaal stuk voor stuk ten prooi vallen aan de top. De top koopt alles op of maakt je geheel dood en dat om ook dat laatste stukje macht af te nemen van het volk.

7. Wij zullen de arbeider lijken als de bevrijders uit zijn onderdrukking, terwijl wij hem uitnodigen, toe te trede tot onze legers van socialisten, anarchisten en communisten. Deze groepen helpen wij steeds voort, waarbij wij de schijn aannemen dat wij hen willen helpen uit een gevoel van broederschap en humaniteit, met deze door onze socialistische vrijmetselarij verkondigde principes.

21ste eeuw
Hier staat precies wat je alsmaar leest in de ritualen van de vrijmetselarij. Men speelt een broederschap, men helpt elkander en men is humaan. Eens dat vertrouwen verkregen te hebben, krijg je een mes in je rug en ben je voor je leven vastgekoppeld aan een satan die je zaken op gaat leggen en zaken moet uitvoeren. Deze "zaken" worden via ritualen bekrachtigd en daar is bloed, kinderen en jonge mensen voor nodig om deze ritualen uit te voeren. De dag dat je mee moet doen aan deze ritualen in de hogere graden is men deel van deze satanische groep die de voorkamer is van de ware elite.

8. De adel, die volgens wettelijk recht de arbeidskracht van de arbeiders opeiste, had er belang bij dat de arbeiders goed gevoed, gezond en krachtig waren. Ons belang vergt daarentegen de verslechtering van de toestand der arbeiders.

21ste eeuw
Het is duidelijk hoe men te werk gaat en we ook weer zien rond de wereld. Men hongert de mensen uit om zo de adelen (lees middenstand) op de knieën te krijgen.

9. Onze macht berust op de voortdurende honger en zwakte van de arbeider, omdat hij daardoor aan onzen wil wordt onderworpen en noch kracht noch energie zal hebben om zich tegen onzen wil te verzetten. De honger verleent aan het kapitaal meer rechten over de arbeider dan destijds de wettelijke macht van de koningen aan de adel kon verlenen. Door nood, afgunst en haat zullen wij de massa's leiden en ons van haar handen bedienen om alles te vermorzelen wat zich tegen onze plannen verweert.

21ste eeuw
Het duidelijke plan wat ze dus keer op keer hanteren en we weer nu in deze tijd zien. De kracht ligt dus bij de arbeiders en die vreest men maar door simpel de arbeiders verslaafd te laten blijven aan eten, spelen, drank en drugs heeft men de massa in de hand en kan deze gemanipuleerd worden.

10. Zodra het ogenblik van de kroning van onzen wereldvorst (antichrist?) gekomen zal zijn, zullen diezelfde handen alles wegvagen wat ons nog in de weg staat.

21ste eeuw
De laatste genadeslag die we alsmaar zien. Men doet dit nu via terroristen en dan het recht om een land totaal te vernietigen. Doch zien we ook duidelijk dat het alsmaar gaat om het gestolen land van Israël en het plaatsen van joden op een plaats waar ze via de gehele geschiedenis geen recht op hebben. Ja, even heel simpel gezet maar dat hele Israël / Palestina gebeuren is de reden voor zeer veel oorlogen en doden. Duidelijk is dat de joodse gemeenschap uit is op de absolute macht, die ze al bezitten maar willen uitbreiden tot over de gehele wereld. In de staat Israël ligt volgens de joden de absolute macht maar men heeft zich vergist want de macht laat zich niet zien en gebruiken, als deze in ziekelijke handen komt en dat zien we nu gebeuren.

Morgen deel 4 van dit protocol

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 08at 05:09am

Nederland in top drugsgebruik Europa

Jonge Nederlanders gebruiken relatief veel drugs vergeleken met andere Europeanen. In de leeftijdsgroep 15-34 jaar was het gebruik van ecstasy (mdma) en amfetamine in 2015 het hoogste in Europa. Wat betreft cocaïne- en cannabisgebruik staat Nederland respectievelijk tweede en zesde op de ranglijst.
Dat blijk uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van het Europese Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA). Voor het eerst zijn daarin landenrapporten opgenomen.

Fors meer dan nummer twee Ierland
Gemiddeld 6,6 procent van de mannen en vrouwen van 15 tot 34 gebruikte ecstasy, fors meer dan nummer twee Ierland. Van de mannen in die leeftijdsgroep was dat zelfs 8,5 procent. Ook in het amfetaminegebruik (ruim 3 procent) is het verschil met de nummer twee, Estland, groot.
Er duiken steeds meer nieuwe en krachtige synthetische drugs op, zo waarschuwt het in Lissabon gevestigde kenniscentrum. Vorig jaar waren het er 66. Verder stijgt het aantal drugsrelateerde sterfgevallen. In 2015 waren dat er 8441 in de onderzochte landen, zo’n 6 procent meer dan een jaar eerder. Wat betreft het aantal drugsdoden staat Nederland in de middenmoot, met ruim zestien per miljoen inwoners.

Minstens 24 miljard euro in drugsmarkt
In de Europese drugsmarkt wordt jaarlijks minstens 24 miljard euro omgezet. EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Binnenlandse Zaken) wees op de noodzaak de georganiseerde misdaad te bestrijden en het belang van drugsbestrijding voor de volksgezondheid.

Als containers vol met cocaïne wekelijks van onze eilanden afgeleverd worden in de Rotterdamse haven beschermd door het koninklijkhuis dan is het niet verwonderlijk dat Nederland hoog op de drugslijst staat.

Drugs

 

June 08at 05:07am

Leven wij in een hologram?

Deze nieuwe video toont het eerste bewijs

Sommigen geloven dat ons universum een gigantisch hologram is. Eerder dit jaar is een studie gepubliceerd met daarin mogelijk het eerste bewijs hiervoor.
Het zou betekenen dat de wereld om ons heen een complexe projectie is. De bevindingen zijn een belangrijke stap voorwaarts in het achterhalen van de waarheid, aldus een nieuwe video van Life Noggin.
In de jaren negentig stelden theoretisch natuurkundigen Gerard ’t Hooft en Leonard Susskind voor het eerst dat ons universum een ‘zeer complex hologram’ is.

3D-film
Natuurkundigen proberen al lange tijd de kwantummechanica met de relativiteitstheorie te verenigen.
Sommigen menen dat het holografisch principe kan helpen om dat probleem op te lossen, merkt Life Noggin op.
Je kunt het vergelijken met een 3D-film: het lijkt alsof de film diepte heeft, maar je zit naar een plat scherm te kijken.

Variaties
Ditzelfde zou gelden voor het universum. De auteurs van de nieuwe studie onderzochten de kosmische achtergrondstraling, die niet overal in het heelal gelijk is.
Wetenschappers van de Universiteit van Southampton ontdekten dat variaties in de achtergrondstraling verklaard kunnen worden aan de hand van het holografisch principe.
“Ik denk dat we in een hologram leven en dat we over pakweg 50 jaar heel anders zullen aankijken tegen de natuurkunde, net zoals we nu anders aankijken tegen de natuurkunde uit de 20e eeuw,” zei hoofdonderzoeker Kostas Skenderis.

Stap voorwaarts
Het zou gaan om het eerste bewijs voor het universum als hologram. Dat is nog niet genoeg om te stellen dat het holografisch principe klopt, maar het is zeker een belangrijke stap voorwaarts, aldus Life Noggin.
“Eén ding is zeker, er is meer onderzoek nodig.”

https://youtu.be/CrrIC4jdVg8

Lees het boek Dimensies waar ik uitgelegd heb wat er wekelijk in onze wereld aan de gang is en hoe deze in elkaar steekt.

"Dimensies" ISBN 978-1-365-87087-3

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/
Books/Dimensies_Download.pdf

Hologram

 

June 08at 05:05am

20 Million Muslims March Against ISIS

And The Mainstream Media Completely Ignores It

In one of the largest organized marches in the history of the world, tens of millions of Shia Muslims made an incredibly heartening statement, by risking their lives to travel through war-stricken areas to openly defy ISIS. This massive event that would have undoubtedly helped to ease tensions in the West was almost entirely ignored by corporate media.

Women, men, elderly, and children made their way to the city of Karbala on Sunday and Monday last week for the holy day of Arbaeen. Arbaeen is the event which marks the end of the 40-day mourning period following Ashura, the religious ritual that commemorates the death of the Prophet Mohammad's grandson Imam Hussein in 680 AD.

As the Independent reports, massive crowds paid homage to the shrines of Imam Hussein and his half-brother Abbas in Karbala, where they were killed in a revolt against the Umayyad ruler Yazeed in the 7th century AD when they refused to pledge allegiance to Yazeed's Umayyad caliphate.

Registering only as a blip on the Independent, this most amazing feat was conducted in spite of ISIS, as well as the sacred annual pilgrimage.

As the UK paper notes, the march comes as nearly 80 people, many of them pilgrims returning from commemorating Arbaeen in Karbala, were killed in the latest Isis attack in the area.

Isis has declared Shia Muslims apostates and targeted them in its bloody campaign to establish a hardline caliphate across Iraq and Syria, according to the Independent.

The brave men, women, and children marched on, knowing that an ISIS suicide bomber had just struck near Karbala the week prior.

In recent years, this march has taken on a dual purpose. Where it was once a march for Arbaeen, it now also encompasses the Shia resistance and protest against ISIS terrorists.

'I came walking from Basra with my wife and three sons … This is the third time. We started walking 13 days ago and reached Karbala on Sunday night,' said Pilgrim Jaber Kadhem Khalif.

According to the Independent, the 40-year-old said his prayers would go to the Hashed al-Shaabi paramilitary group that has tens of thousands of men deployed on the front lines to fight ISIS.

Umm Ali, who came without her husband, as he is currently fighting ISIS on the front lines, said, 'I came with my son and two daughters. I came from Samawa to Najaf by car, then from Najaf to Karbala on foot, to make a plea for my husband's safety.

'We ask God to support us against Daesh [ISIS] members, to help us liberate Mosul and urge our politicians to remember the people who have sacrificed so much.'

In spite of this pilgrimage being one of the most massive marches in the world, the West conveniently ignored it. Arbaeen is magnitudes larger than the Hajj pilgrimage to Mecca — yet Mecca is the only event that ever receives headlines in the West. Given the recent revelation that the Shia Muslims are also marching against Daesh, one can't help but wonder why this isn't all over American news.

According to the Independent, organizers of the annual Arbaeen procession in U.K. have previously spoken of their frustration over the lack of mainstream media coverage of the event.

'Unfortunately [some] media outlets have gone for stories that to some extent can be divisive. If a group of Muslims does something good, it's not mentioned or the religion is not mentioned. But if someone does something [negative], it is on the front page and their religion is mentioned,' Mohammed Al-Sharifi, a volunteer at last year's event told the Independent.

Many of the stories on Muslims in the U.S. that make it on to the mainstream are those that stoke divide. When a Muslim hero saves hundreds of lives by jumping on a bomb — which actually happened in July — the mainstream and the Islamophobic alternative media is mum.

Those who would judge 1.6 billion people by the actions of just a few are creating a narrative in which innocent lives are put in danger.

Throughout history, most mainstream religions have perpetuated extreme violence upon the world. To attempt to paint Islam as the problem is no better than labeling all Catholics murders for the inquisition.

But peace and empathy are enemies to the establishment who need you to hate others. When the establishment can paint things as black and white, it is easier for you to be controlled. Consequently, this is the exact mission of ISIS.

As the Free Thought Project's Jay Syrmopolous points out, if there is one thing that Islamic fundamentalists and Islamophobic fascists agree on, it's that there should be no 'gray zone;' only black and white.

The gray zone is the zone of peaceful coexistence. Eliminating the gray zone – and rendering a world as black & white as the flag of the Islamic state is the ultimate goal of fundamentalists on all sides.

In fact, a recent ISIS publication, titled Extinction of the Grayzone made clear that the strategy has been at play for the past 14 years.

'The grayzone is critically endangered, rather on the brink of extinction. It's endangerment began with the blessed operation of September 11th, as these operations manifested two camps before the world for mankind to choose between, a camp of Islam… and a camp of kufr – the crusader coalition.'

The way to truly defeat ISIS is by rendering their fear and divisive tactics impotent. We need to show ISIS, and those being manipulated by their tactics, that tolerance and freedom are far more powerful than bigotry and hate — which is why, coincidentally, not a single American mainstream outlet reported on the tens of millions of Muslims marching against ISIS.

Please share this story with your friends and family who may find themselves subject to the fear mongering in the media of Muslim violence. You can bow down to the will of ISIS by allowing their hate-filled rhetoric and divisive tactics to cloud your mind with fear and hatred. Or, you can rise up and stand against those who would drive a wedge through the heart of humankind. The choice is yours.

UPDATE: We've received plenty of backlash from folks who are denying the anti-ISIS sentiment in this march and we'd like to clarify our point. No one is denying that this is an annual pilgrimage that is centuries old. In fact, if you read the article, that is clearly explained.

That being said, we understand how the original title: 20 Million Muslims March Against ISIS and The Mainstream Media Completely Ignores It, can be misconstrued as implying the entire march was planned in opposition to ISIS, which is not the case. We have updated the title to better reflect the sentiment of this article — which, coincidentally, is exactly the same.ISIS kan men niet onder de moslims rekenen daar ze gewoon een gezwel zijn van de CIA.

Ook de radikale aanhangers zijn op hol geslagen zombies.
Het is goed dat de ware moslim naar buiten komt en de wereld laat zien dat de ware moslims gewoon niets anders en beter zijn dan wij zogenaamde westerlingen.

Het is triest dat geloven zo tegen elkaar opgezet worden maar kijk eens wat er vanuit het vaticaan geregistreerd wordt.

Moslim

 

June 08at 05:03am

Protocol van Sion deel 8

Sion

PROTOCOL 3 (Overwinningsmethode)

1. Ik kan U verzekeren, dat wij thans nog maar weinige schreden van ons doel zijn verwijderd. Nog maar een korte tijd en de cirkel van de symbolische slang, die het zinnebeeld van ons volk is, zal gesloten zijn. En zodra de cirkel zich sluit, zullen alle staten van Europa daarin als in een bankschroef geklemd zijn.

21ste eeuw
En zo is het gebeurd, de Europese gemeenschap, de VN en de diverse verdere organisaties hebben de landen in hun tang en men kan er niet meer onderuit daar ze financieel allemaal vastgeplakt zitten aan de absolute elite die het geld beheert. De cirkel is gesloten en nu de duimschroeven aan draaien.

2. Spoedig zal de weegschaal van de grondwettelijke instellingen uit haar evenwicht geraken want wij zullen haar ononderbroken uit haar evenwicht brengen, net zoo lang tot de balans van de weegschaal versleten is. De overheden dachten, dat ze die stevig genoeg hadden geconstrueerd en wachtten altijd tot de weegschaal weer in evenwicht zal komen. Maar de draagbalken van de steiger, deze regerende personen, worden door hun ambtenaren gehinderd, terwijl dezen zich door hun onbeperkte en onverantwoordelijke macht tot domheden laten meeslepen. Deze macht hebben zij te danken aan de terreur, die in de paleizen heerste. Daar de vorsten niet meer onmiddellijk met hun volk in verbinding staan; kunnen zij het ook geen opheldering meer geven of zich beschermen tegenover hen, die naar de macht hongeren. Zodra wij de scherpzinnige macht van de vorsten en de blinde macht van het volk van elkaar gescheiden hebben, hebben zij iedere betekenis verloren, want eenmaal gescheiden, zijn zij even machteloos als de blinde zonder stok.

21ste eeuw
Mooi dat men het heeft over de weegschaal en hun grondwetten. Mooier is het omdat maar weinige weten dat de meeste grondwetten rond de wereld allemaal herschreven zijn en de oude grondwetten niet meer van toepassing zijn! Een informatie die terloops eens vrijgegeven is door een wereldrechter en zijn freemasons groep.

Mooi is te zien de beschrijving van de "vorsten, leiders" die niet meer met het volk in verbinding staan en zich verheffen boven het volk. Ook dat wordt duidelijk hier beschreven dat het een weg is die de elite bewust heeft vastgelegd en bewandelt. Men gaat er vanuit dat het volk machteloos is de dag dat ze hun koningen, leiders hebben verloren of althans niet meer kunnen bereiken. Een spel wat men duidelijk ziet dat deze nu gespeeld wordt. Veel laat men over aan de onkunde en de domme ambtenaar en regeringen die de ware weg niet weten en maar handelen zoals ze denken dat het moet gebeuren en het in de boeken en voorschriften staat. Nu is ook duidelijk dat voorschriften en wetten niet dekkend zijn in het handelen want veel is heel duidelijk niet beschreven en waren opdrachten vanuit hogerhand.

3. Om de eerzuchtigen tot misbruik van hun macht te verleiden, hebben wij alle krachten tegen elkaar opgezet, terwijl wij hun liberaal streven in de richting van de onafhankelijkheid voerde. Tot dit doel hebben wij tot iedere onderneming aangespoord, hebben wij alle partijen van wapens voorzien, hebben wij de heersende macht tot mikpunt van alle eerzucht gemaakt. Wij hebben van de staten arena's voor hun partijstrijd gemaakt. Nog korten tijd slechts en wanorde en ineenstorting zullen overal haar intrede doen.

21ste eeuw
Een beeld waar we dus nu duidelijk in zitten en gehanteerd wordt door de leidinggevende clubjes. Zelfs op dit eiland waar ik leef is het overduidelijk te zien dat het regeren een wassen neus is en er personen zijn die de ware macht hebben. Deze "tussen machthebbers" zijn op deze eilanden veelal de maffia die in toom gehouden wordt door de elite daar deze elite veel geld kan halen en sluizen via deze personen. Er is een duidelijke samenwerking en zodra alles veilig is gesteld kan zoals beschreven de zaken in elkaar storten want er zijn geen capabele leiders die het kunnen tegenhouden daar deze allemaal al op een zijspoor zijn gezet.

4. Onvermoeibare kletsers hebben zitting in de volksvertegenwoordigingen en die in toernooien van redenaars veranderd. Brutale journalisten en onbeschaamde schrijvers van smaadschriften vallen doorlopend de regeringsambtenaren aan. Het misbruik van macht leidt tenslotte tot ineenstorting van de grondwettelijke instellingen en onder de slagen van de razend geworden massa stort alles tot puinhopen ineen.

21ste eeuw
Het duidelijk beeld wat gaande is in deze eeuw. Het zijn vele personen die menen overal verstand van hebben en denken dat ze een politiek leider kunnen zijn. Maar ook journalisten en zogenaamde vrije personen denken te weten wat er werkelijk schuilt achter een land leiden en besturen. Men ziet lokaal ook duidelijk dat het volk zwaar verdeeld is en tegen elkaar opgezet wordt en dat is wat de elite perfect uitkomt, namelijk het onderdrukken van de persoonlijke kracht.

5. De volkeren zijn door de armoede veel vaster aan de harde arbeid geketend dan eens door slavernij en lijfeigenschap. Hiervan konden zij zich op de een of andere manier van bevrijden, maar van de ellende kan men zich niet losmaken. De rechten; die wij in de staatsregelingen hebben opgenomen, zijn voor de massa slechts schijnbare rechten, geen reële. Alle zogenaamde rechten van het volk leven slechts in het rijk van de fantasie; in de praktijk worden zij nooit verwerkelijkt. Wat kan het de over zijn werk gebogen, door zijn lot neergedrukte proletariër baten, als kletsers het recht hebben te spreken, als journalisten het recht hebben om naast ernstige dingen ook allen mogelijke onzin neer te schrijven?

Wat betekent voor het volk een grondwet, waarvan het geen andere voordelen heeft dan de kruimels die wij hen over de tafel toewerpen opdat men op onze vertegenwoordigers stemt? De republikeinse rechten zijn voor de arbeider een bittere hoon, daar de dwang van de dagelijkse arbeid hem verhindert, om er van te genieten en ze beroven hem alleen maar van de zekerheid op een vast loon, afhankelijk als dit is van de werkstakingen van de ondernemers en de kameraden.

21ste eeuw
Armoede, honger en geen werk is wat we nu ook weer steeds meer horen en zien. Er zijn geen werkelijke oplossingen meer daar alles wat oplossing is duidelijk afgeschermd wordt en niet als een mogelijkheid kan worden aangedragen.

Ook hier leest men duidelijk dat "rechten" een schijn zijn en "rechten" niets meer zijn dan fantasieën en een fata morgana. Ook wordt hier duidelijk gesteld dat wetten niets voorstellen en een samengeraapte blok aan regels zijn die geen vaste kern bevatten en niets betekenen. Recht is krom en dat wordt duidelijk hier neergezet. Mensen praten ongelofelijk veel maar ondernemen nauwelijks wat omdat ze niet meer weten welke weg te kiezen.

Morgen 2de deel van hoofdstuk 3

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 07at 05:08am

Opinie

Moorden van kinderen

Sociale media, onbeperkt buitenlanders en alle geloven en rassen op een kluitje gooien. En dan raar vinden dat er ziekelijke geesten zich vergrijpen aan kinderen en tieners? Zelfs de elite en de Katholieke heiligen kunnen hun handen niet thuis houden en bij de elite zijn er gasten die baby's moeten verkrachten en afslachten.

Waarom staat men dan vreemd van te kijken dat er nu een golf van verdwenen kinderen is?
Kinderen

Mensen, ga wakker worden de wereld heeft zijn punt bereikt.

Het punt van de totale afgang van de mensheid, terug naar het dierlijke.
Beschreven in de protocollen van Zion.

John H Baselmans-Oracle

Hand
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula
_Opinion/Watamula_Opinion1034.htm

 

June 07at 05:06am

‘Satan-deeltje’ ontdekt in oude data van CERN

Hadden we onlangs al het God-deeltje ontdekt, nu blijkt ook het Satan-deeltje te bestaan. Wetenschappers die werken met de deeltjesversneller van CERN vonden het nieuwe elementaire deeltje in oude data.
De Large Hadron Collider ligt op dit moment stil, in verband met reparaties. Maar de CERN-onderzoekers hebben werk genoeg. Ze zijn nog altijd bezig met het analyseren van de ongeveer 666 frilobyte aan data die de deeltjesversneller de afgelopen jaren heeft gegenereerd. En dat werpt zijn vruchten af, zo blijkt.

Exotische eigenschappen
Bestudering van het Satan-deeltje heeft aangetoond dat het exotische kwantumfysische eigenschappen heeft. Waar het God-deeltje (ook wel ‘higgsboson’ genoemd) massa aan alle andere deeltjes geeft, ontneemt het Satan-deeltje de andere deeltjes hun ‘gewicht’ juist. Quarks, leptonen en bosonen die met een Satan-deeltje in aanraking komen, verdwijnen in het oneindige niets.
Natuurkundigen hebben berekend dat Satan-deeltjes elkaar aantrekken. Daarbij kunnen volgens computersimulaties wormgaten ontstaan die alles in de nabije omgeving (ook mensen) in een tot nog toe onbekende dimensie 'zuigen'. De energie die daarmee gepaard gaat is zo enorm dat de temperatuur in deze dimensie volgens experts ‘hels’ moet zijn.

Riskant experiment
God-deeltjes en Satan-deeltjes schuwen elkaar van nature. Een vervolgexperiment moet op korte termijn aantonen hoe een God-deeltje reageert wanneer het in contact wordt gebracht met een Satan-deeltje. Bange burgers in de hele Europese Unie willen het experiment laten verbieden, omdat ze verwachten dat het volledige universum erdoor vernietigd zal worden.
De theoretisch natuurkundigen van CERN wuiven die angst weg. Als er al iets vernietigd wordt, menen ze, zullen dat hooguit kleine stukjes van het universum zijn.Riskant!
Zo, dus men gaat toegeven dat men in een vreemde dimensie aan het wroeten is.

CERN


June 07at 05:04am


The Vatican’s Dirtiest, Darkest Secrets

Nazism, blood money, murder, population control, the Vatican Bank is now regarded as an institution full of blood money - but just how dark are the secrets hidden from view?

Vatican bank

The Vatican Bank, simply by existing, threw the Holy Bible out of the window with the baby and the bath water. By founding the Vatican Bank in 1942 and charging interest on loans, Christian values were broken, secular laws ignored and many people suffered.

It started when the Vatican Bank partnered with Italy’s fascist dictator Mussolini; recognizing the regime, the people blindly followed the Vatican and Mussolini in joining forces with Hitler during World War Two. What came next was the ultimate sin…

1. The Vatican Bank Hid Nazi Gold
Thanks to the Nazis, many suffered at the hands of the brutal regime. In particular, were the Jews and Roma. Some 750,000 were executed in a mass slaughter in Croatia after fascists take control in April 1941. The then Ustaše pillaged and looted the belongings of the dead, hoarding millions worth in gold teeth, gems and jewellery. The staggering sum was said to be between $80 to $90 million.
The newly created Vatican Bank acted for the Nazis, storing the looted gold bars and jewellery of the dead. Holocaust survivors attempted to sue the Vatican in 1999, but failed because of the sovereignty of the Holy See that gave immunity to all prosecution.

2. The Vatican-Mafia Connection
The Devil’s work didn’t stop at the end of World War Two. It continued. In 1957, a plan was hatched to launder money for the US and Italian mafias. Again, the Vatican Bank was a central figure that picked up a 15 percent commission for their troubles.
Michele Sindona, the Italian lawyer who transferred the blood money into the Vatican Bank later was made a financial advisor by Pope Paul VI himself. Soon, both became very rich.

3. The Masons and the Vatican
Allegedly printed in the Italian press at the time, secret rites taking place in the P-2 Lodge.
Although being a member of a masonic lodge meant being excommunicated, it didn’t stop 121 church representatives from joining. Not surprisingly, the members were all officials of the Vatican Bank and were closely associated to Propaganda Due (P2).
P2, uncovered during an investigation into Sedona, held a 1,000-strong high-ranking political membership, which also included not only Vatican officials but CIA, mafia, and future Italian leader Silvio Berlusconi. Their goal: achievement of an authoritarian state.
After P2 was exposed to the public in 1981, public uproar followed – that a secret society planned to rule over them.

4. The Murder of Pope John Paul I
The shortest serving Pope in the history of the Vatican, Pope John Paul I died only 33 days into his office.
Circumstances are still questionable as a post-mortem never took place. What we do know is that Pope John Paul I died hours after firing Jean-Marie Villot, the Cardinal Secretary of State, for being a member of P2.
It was also known how Pope John Paul I was vehemently opposed to the Vatican Bank.

5. Blood Money is God’s Money
Giorgio Ambrosoli died of several gunshot wounds just outside his Milan home. It’s 1979, and Ambrosoli was working as an appointed liquidator of one of Sindona’s banks. He was about to reveal his findings of the Vatican Bank’s money laundering network with the mafia when he was gunned down.
Although the Vatican Bank is under close scrutiny these days, there are no instances of prosecution for any wrong doing. Only in 2016, over 190 financial transactions were flagged as suspicious with four of them totalling in over $2 million. In the last 2 years, accounts frozen for suspicious activities have amounted to over $21.5 million.Achter de muren van het Vaticaan is het zeker niet pluis. Maar we zien het lokaal in de kerken en bij een bisdom die spelen en misbruiken van kinderen nog steeds beschermen en goedpraten.

Het geloof is ziek en de mensen achter dat geloof zijn duidelijk gewetenloze mensen met een ziekelijke geest.

Vaticaan

 

June 07at 05:02am

Protocol van Sion deel 7

Sion

PROTOCOL 2 (Economische oorlogen)

1. Voor onze doeleinde moet het tot elke prijs vermeden worden, dat door oorlogen land wordt gewonnen; iedere oorlog wordt dus op het economisch terrein overgebracht en de volkeren zullen de macht van onze overheersing erkennen. Deze stand van zaken levert de tegenstanders uit aan onze internationale vertegenwoordigers, die over miljoenen ogen beschikken, welke door geen landsgrenzen worden tegengehouden. Dan zal ons internationaal recht het nationale recht terzijde stellen en de volkeren net zo beheersen als het burgerlijk recht in de verschillende staten de betrekkingen tussen de onderdanen onderling regelt.

21ste eeuw
Interessant want ook dit is gaande in deze eeuw. De grenzen blijven maar praktisch alle landen zijn gekoppeld aan het hogere en gehoorzamen via verdragen aan de top. We zien dat al ook gebeuren in het recht wat los staat van het lokale recht en zo vreemde situaties creëert die voor vele onbegrijpelijk zijn.

2. De ambtenaren, die wij met inachtneming van hun geschiktheid tot slaafse gehoorzaamheid - zullen uitzoeken, moeten van de hogere staatskunst niets begrijpen. Op deze wijze zullen ze gemakkelijk tot pionnen in ons schaakspel kunnen worden gemaakt en zullen ze geheel afhankelijk zijn van onze wijze en geniale raadgevers, die van jongs af aan werden opgevoed om de hele wereld te regeren. zoals U inmiddels weet, hebben deze vakmensen van ons de kennis van de regeerkunst geput uit onze politieke plannen, uit de lessen van de geschiedenis en uit de studie van alle opmerkenswaardige gebeurtenissen.

De volkeren trekken uit de historie geen praktisch nut, maar zij laten zich leiden door de zuivere theoretische kennis, die zij zich eigen hebben gemaakt en die niet werkelijk tot resultaten kan leiden. Wij behoeven ons om degenen die niet tot onze gelederen behoren niet te bekommeren. Laten zij nog maar een tijdje voortleven in de hoop op een nieuwe toekomst of in de herinnering aan de vergane glorie. Laten zij zichzelf maar wijs maken, dat het geloof aan de theoretische wetten, dat wij hun ingepompt hebben, van de grootste betekenis is.

Tot dit doel versterken wij ononderbroken door middel van onze pers het blinde vertrouwen in deze wetten. De intellectuelen zullen trots op hun kennis zijn en haar net zoo toepassen als onze vertegenwoordigers hun wijs maken, met de bedoeling hun geest te leiden in de richting. Die voor ons noodzakelijk is.

21ste eeuw
Zeer duidelijk herkenbaar zeker het eerste deel van deze paragraaf want hoeveel domme politici maar ook ambtenaren zitten niet op de vele posten, slaafs doen wat hen opgedragen wordt en zeker geen vragen stellend.

Deel twee van deze paragraaf zegt duidelijk dat wetten er alleen maar zijn om slaven er in te laten geloven. We zien dat ook duidelijk in de verschillen in rechterlijke uitspraken als het gaat om een laag geplaatste persoon of een van die mensen die dicht bij de elite zit. Een duidelijke zaak is bijvoorbeeld Demmink die onschendbaar is maar ook de leden van het koninklijkhuis die wel alles doen wat voor ons burgers verboden is maar gewoon door kunnen gaan met hun slachten van mensen en handel in de cocaïne om maar wat zaken te noemen.
Deel drie zegt duidelijk de rol van de pers en dat zien we ook in de huidige maatschappij zeer duidelijk. De pers met haar gemanipuleerde berichten zorgt voor de misinformatie en het deel hersenspoelen zodat men niet gaat zien wat er werkelijk gaande is.

3. Gelooft U maar niet, dat onze beweringen slechts holle frasen zijn. Kijkt U maar eens naar het succes, die Darwin, Marx en Nietzsche ons opgeleverd hebben. De ontbindende invloed van deze leerstellingen moeten ons tenminste duidelijk zijn.

21ste eeuw
Geloven in deze materie is al geen optie meer. We zien duidelijk dat het allemaal gaande is en dat er duidelijk een weg gevolgd wordt die zeer dicht bij dit alles loopt. Bewijs ten overvloede zeker als we het plaatsen in de 21ste eeuw.

4. Het is voor ons noodzakelijk om met de ideeën, karakters en de moderne geestesrichtingen van de volkeren rekening te houden teneinde noch in de politiek noch in de regering fouten te begaan. Ons systeem, zal aangepast moeten worden aan de geaardheid van de verschillende volkeren, waarmee wij in aanraking komen, dan alleen zal het succes hebben, als de praktische toepassing uitgaat van de resultaten, die uit het verleden en tevens uit het heden voortkomen.

21ste eeuw
Een punt wat nu overduidelijk speelt als we kijken naar de Islam en de diverse andere volkeren en hun geloven die zich nu aan het vermengen zijn. Het brengt nu grote problemen wat natuurlijk is want de een wil de andere weg opdringen of afdwingen en dan ga je komen in elkaars culturen, geloven en manier van denken. Want vele delen op de wereld hebben een andere manier van hersenspoelen meegemaakt en die gaan nu elkaar kruisen.

5. In de hedendaagse staten is de pers een grote macht waarmee men de openbare mening beheerst. Haar taak is het, te wijzen op de zogenaamde noodzakelijke eisen, en bekendheid te geven aan de klachten van het volk, om ontevredenheid op te wekken en tot uitdrukking te brengen.

21ste eeuw
De pers is de sleutel van de veranderingen en het spoelen van menselijke hersenen. Het is via de pers dat veel doorgedrukt wordt en zodra de pers het goed vindt gaat het publiek het ook als goed zien. En zo zien we dat grote zaken via de pers omgegooid worden en mensen er klaar gemaakt voor worden. Mensen chippen, het afnemen van vrijheden maar ook het slaafs opstellen wordt vastgelegd door de pers en de nodige vernieuwde apparatuur doet de rest.

6. De pers belichaamt de zogenaamde vrijheid. Maar de staten hebben er geen kans toe gezien zich deze macht ten nutte te maken en dus is zij in onze handen gevallen. Door de pers verwierven wij onzen invloed, maar bleven daarbij toch op de achtergrond.

21ste eeuw
Duidelijk is hier dat de pers de spreekbuis van de duivel is en zijn ziekelijke systeem. Vanuit de pers doet de freemasons en hun clubjes de zaken regeren en dicteren en dat zien we dagelijks duidelijk. Dan praten we over een vrije pers en zelfs journalisten die zich vrije nieuwsmensen noemt! Een belachelijke uitspraak en stelling daar dit niet bestaat. Zelfs de vrije pers staat onder het commando van hogerhand. Doe je niet mee dan geen leven.

7. Dank zij de pers hebben wij in onze handen het goud opgehoopt, ofschoon ons dit stromen van bloed en tranen in onze gelederen kostte. Ieder offer van onzen kant weegt voor god (satan) echter even zwaar als duizenden offers van de overige mensheid.

21ste eeuw
Zo, duidelijk wordt hier de streep getrokken. De pers is de aandrager van de macht van de elite! Maar ook duidelijk is, is dat de pers offers heeft gekost en dat is begrijpelijk want er moet veel omgekocht worden wil men bepaalde programmeringen en gedachten doorvoeren. Alles heeft zijn prijs, ook in de wereld van satan.

Morgen 3de hoofdstuk

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 06at 05:10am

Misschien een teken van God

Bisschop Luis Secco is zaterdag onwel geworden tijdens de mis. Na controle in het ziekenhuis mocht hij zondag weer naar huis. De artsen konden niets vinden. Luis Secco is geboren in 1947 in Italië en werd als Bisschop van Willemstad benoemd in 2011.

Laten we zeggen "God straft diegenen die toelaten met kinderen te spelen"

Secco

 

June 06at 05:08am

Cheick Tioté has died

The former Newcastle midfielder Cheick Tioté has died after reportedly suffering a heart attack while training with his club in China.
The Ivory Coast international joined Chinese Super League side Beijing Enterprises in January having spent seven years at St James’s Park. The 30-year-old was reported to have collapsed at the training ground on Monday and taken to a local hospital, where he was pronounced dead.
“I can confirm that my client Cheick Tioté sadly passed away today after collapsing in training with his club Beijing Enterprises,” said his agent Emanuele Palladino in a statement. “We cannot say any more at the moment and we request that his family’s privacy be respected at this difficult time. We ask for all your prayers.”Alsmaar ziet men in de topsport de tol die betaald moet worden omdat men verplicht mee te doen aan doping en het laten oppeppen van de sporters.
Vele meldingen zijn er maar die worden alsmaar weggehouden en niet onderzocht.

Wanneer komt het groot voetbal dopingschandaal eens bovenwater en zal doping ook verbannen worden in het voetbal.
Helaas er zijn miljarden gemoeid en een paar dode spelers, och wat maakt het uit!

Voetballer

 

June 06at 05:06am

Fidget spinners

Volgens onderzoek bevatten fidget spinners een dodelijke hoeveelheid lood
Ze zijn dus niet alleen vervelend, ook nog eens dodelijk. Tamara Rubin, een lood vergiftigingsspecialist, heeft een aantal van deze spinners onderzocht en wat zij vond is volgens haar schokkend nieuws.
De fidget spinners die zij onderzocht bevatte concentraties van lood en kwik die honderd maal boven de veiligheidsgrens liggen.
Als milieuactivist en lood vergiftigingsspecialist heeft zij toegang tot speciale apparaten waarmee ze levels van lood kan constateren in objecten. Specialisten zeggen dat 90 ppm (parts per million) lood en kwik veilig is voor kinderen. Wat vond zij in een van de drie onderzochte spinners? Een hoeveelheid van 1.000 ppm.
Ze dacht: “laat ik eens een duurdere versie testen, misschien zal die dan wel meevalen.” Niks is minder waar. De fidget spinner van Yomaxer bevatte 45.000 ppm. Niet zo veilig dus.

Lekker gezond voor onze kinderen! Hoe meer lood hoe meer problemen met de gezondheid! Komt allemaal wel weer goed uit!

Fidget

 

June 06at 05:05am

DNC Hacks

US Officials Allegedly Asked Russian Guy to Confess to DNC Hacks in Exchange for Delicious US Dollars

Yevgeny Nikulin claims he was offered a pleasant life in America if he pretended that he hacked the DNC
File this one under: What the hell is going on?
Russian national Yevgeniy Nikulin was arrested in October, 2015, by Czech authorities in cooperation with the FBI, and charged with stealing information from LinkedIn, Dropbox and other companies.
He's currently sitting in a prison cell in Prague, awaiting his fate.
The United States wants to extradite him—but so does Russia. The Russians want him for a relatively minor crime—the theft of $3,450 from a Moscow resident.
Earlier this week the Prague Municipal Court ruled that Nikulin could face extradition to either the US or Russia, but Nikulin has appealed the ruling because he really, really doesn't want to be sent to the United States.

Apparently the US government has plans for him:
Nikulin's defense lawyers have said the U.S. charges were based on one FBI agent, and suggested the U.S. was seeking him for political reasons — to use him as a pawn in the investigation into alleged Russian hacking in the U.S. election.
He claimed in the courtroom that he was twice approached by U.S. authorities — in November and in February — in the absence of his previous lawyer. He said they urged him to falsely testify that he was cooperating in the hacking attack on the Democratic National Committee ordered by Russian authorities. He said U.S. authorities would, in exchange, give him money and a life in the United States.
"I rejected doing it," Nikulin said.

Let's be honest: All parties involved have good reasons to lie about this case. Nikulin obviously doesn't want to be shipped to the US—regardless of the crimes he's been accused of—and we imagine he has nothing to lose by claiming that the extradition request is politically motivated.
But was he really offered a deal by the feds if he confessed to hacking the DNC? We wouldn't be surprised. And the FBI has a long track record of using these kind of tactics to tie up loose ends.
We guess the moral of this story is: The DNC hacking allegations have become so absurd that they've even found their way into the extradition case of a 29-year-old trapped in Prague.

The other moral of this story: Never cut deals with the FBI

Deals maken is je eigen doodvonnis tekenen! Hoe dan ook je bent op die manier slaaf van het systeem je leven lang. CIA, FBI en de vele veilgheidsdiensten zijn een corrupte boel en willen alleen misbruik maken van je kennis die zij niet hebben.

Rus

 

June 06at 05:03am


Protocol van Sion deel 6

Sion

27. Niet alleen ter wille van ons eigen voordeel, maar ter wille van onzen plicht om de overwinning weg te dragen, moeten wij aan het principe van geweld en arglist vasthouden. Deze op berekening berustende leerstelling is net zoo krachtig als de middelen waarvan zij zich bedient. Niet alleen door deze middelen, maar ook door de niets ontziende gestrengheid van onze leer zullen wij zegevieren en alle regeringen aan onze opperheerschappij onderwerpen. Het besef, dat het onbuigzaam zal zijn, is voldoende om iedere weerspannigheid te doen ophouden.

21ste eeuw
Men ziet geweld werkelijk als een oplossing en via geweld kan men vele mensen opruimen en laten verdwijnen. Allemaal met een reden en allemaal goed te praten via hun inzichten. Men ziet wetten steeds verder aangescherpt worden en de vrijheden van de mens worden per dag ingeperkt. Zie bijvoorbeeld het reizen via een vliegtuig. Men stapte eerst op alsof men met de bus ging. Nu zijn er zoveel controles en men wordt zo opgepakt dat het lijkt of je vee bent wat naar een slachthuis gaat! Dat allemaal door een vals spel wat men terrorisme noemt waar de spelers wel de FBI, CIA en andere agentschappen zijn die voor terroristen spelen. Tot de dag van vandaag is er NIET EEN terroristische aanslag geweest maar zijn het interne spelletjes van het systeem.

28. Wij waren de eersten, die het volk eenmaal de woorden vrijheid gelijkheid en broederschap toewierpen, woorden, die sindsdien zoo dikwijls door onwetende papegaaien werden nagebrabbeld, die, door deze lokstem van overal vandaan werden aangetrokken als de welvaart van de wereld, de ware persoonlijke vrijheid, die eens zo goed tegen de druk van het gepeupel beschermd was, alleen maar verstoorden. Mensen, die zichzelf voor verstandig, hielde, beseften de verborgen zin van deze woorden niet, voelde niet de tegenstrijdigheid daarin. Zij zagen niet, dat er in de natuur geen gelijkheid is, dat de natuur de ongelijkheid van het verstand, van het karakter, van het vernuft in afhankelijkheid van haar wetten heeft geschapen. Deze mensen hebben niet begrepen, dat de massa een blinde macht is, dat de door haar gekozen parvenu's in de politiek net zoo blind zijn als de massa zelf, dat de ingewijde, ook als hij een domkop is, regeren kan, terwijl de niet ingewijde, al is hij een genie, van de politiek niets begrijpt. Dit alles is de niet-ingewijde ontgaan.

21ste eeuw
Vrijheid, het magische woord wat NIET bestaat in de vorm het ons voorgehouden wordt! Het staat ook hier duidelijk beschreven en het is een zuivere weergave zoals het is. Toch lees je ook dat er een vorm van vrijheid is maar wij als domkoppen het niet zien en begrijpen! Klopt er is een vrijheid en die is er in een vorm dat men zelf kan creëren. Maar het wordt duidelijk gesteld in deze paragraaf en opmerkelijk dat men dit gegeven vrij geeft.


29. Op deze grondslagen berustten intussen de dynastieke regeringen. De vader droeg de geheimen van de politiek aan zijn zoon over en zo dat zij zelfs aan de andere leden van de regerende familie niet bekend werden, opdat niemand het geheim zou verraden. In de loop der tijde ging de betekenis van de mondelinge overdracht der staatskunst verloren en dit verlies droeg tot het succes van onze zaak bij.

21ste eeuw
Hier wordt ook weer prijsgegeven waar men bang voor is maar daar meteen een antwoord geeft om wat er tegen te doen. Door slinkse wijze weet men het negatieve om te wenden in het positieve naar het systeem en machtshebbers toe en dat laat zien welke weg men gebruikt om tot hun doel te komen.

30. Onze slagwoorden vrijheid, gelijkheid en broederschap brachten met behulp van onze geheime agenten hele legioenen in onze rijen, die onze slagen met geestdrift droegen. Intussen waren deze woorden de wormen, die aan de welvaart knaagde, terwijl zij overal de vrede, de rust en de eensgezindheid verstoorde en de grondslagen van de staten ondermijnde. Wij zullen later zien, dat dit tot onze zegepraal heeft geleid. Onder andere maakte dit het ons mogelijk de belangrijkste troef uit te spelen, namelijk de privileges te vernietigen, die een levensvoorwaarde zijn van de niet-ingewijde adel en die de enige bescherming vormen, die de naties tegenover ons hebben.

21ste eeuw
Via de freemasons weet men zaken te leiden zoals men het uiteindelijk wil hebben. De kracht van geweld maakt dat deze sterke groep een blijft want men weet wat er gaat gebeuren als men niet aan de verwachtingen voldoet. We zien dat sterk in de lokale politiek waar de ene staatsgreep naar de ander wordt uitgevoerd en van politiek een kleuterklas maakt. Met gebruik maken van geweld (de maffia) weet men zaken af te dwingen.

Het tweede deel van deze paragraaf zegt ook weer veel want men heeft de mens bepaalde privileges gegeven en deze worden ook veel gebruikt maar als men genoeg materiaal heeft tegen die personen dan wordt het tegen hen gebruikt! Maar zo doet men het ook met het volk. Zoals we nu in de Europese landen ziet waar men langzaam maar zeker alles terugdraait naar middeleeuwse begrippen, wetten en regels. De wetboeken zijn nog nooit zo dik geweest en er is altijd een regel waarop men mensen kan veroordelen, oppakken en wegwerken. Het corrupt juridisch systeem is nog nooit zo duidelijk geweest.

31. Op de puinhopen van de bloed- en geslacht-adel hebben wij de adel van het vernuft en het geld opgericht. Tot het voornaamste kenteken van deze nieuwe aristocratie verklaarde wij de rijkdom, die van ons afhankelijk is en de wetenschap, met onze wijzen die de richting bepalen.

21ste eeuw
Door bepaalde mensen rijkdom te geven kan men zo deze mensen manipuleren, afdwingen en toe zetten om het volk zo te bespelen dat het goed uitkomt voor de elite. We zien dat nu ook waar soms uit het niets superrijken op staan via zogenaamde geslaagde handel voeren. Maar de rijken die opstaan vanuit een andere hoek zoals drugs of ongure handel hebben veelal geen lang leven of wordt er alles aan gedaan hen het leven onmogelijk te maken en het kapitaal weer af te nemen. Het spel wat dagelijks gaande is.

32. Onze zegepraal werd overigens nog gemakkelijker gemaakt door de omstandigheid, dat wij in de omgang met de mensen, die ons onontbeerlijk toeschenen, en altijd de gevoeligste kanten van de menselijke geest beroerden, zoals bijvoorbeeld de ontvankelijkheid voor weldaden, berekening,
begeerte en onverzadigbaarheid in de materiële behoeften; elk van deze menselijke zwakheden is geschikt om de energie te verstikken, terwijl hierdoor de wil van de mensen dienstbaar wordt gemaakt aan hen, die hen van hun energie beroven.

21ste eeuw
Het mis- gebruik van de zwakheden van de mens komt de elite goed uit. Inderdaad een van de grootste zwakheden is het materialisme en de drang van de mens om alles om zich heen te hebben. Buiten dat is er een ego en het snakken naar macht en daar kan het systeem werkelijk alles op aanpakken. De zwakheden van de mens staan vast en is altijd te mis- gebruiken.

33. Het begrip vrijheid maakte het mogelijk om de massa's ervan te overtuigen dat de regering alleen maar de rentmeester is van de eigenaar van het land, dus van het volk zelf en dat men deze bestuurder even gemakkelijk kan verwisselen als een paar afgedragen handschoenen. De afzetbaarheid van de volksvertegenwoordigers bracht deze in onze macht; hun verkiezing hangt van ons af.

21ste eeuw
En hier hebben we een van de kernen. Ik citeer "De afzetbaarheid van de volksvertegenwoordigers bracht deze in onze macht; hun verkiezing hangt van ons af". Hier ziet men dat politiek niets meer is dan mensen bezig houden en een poppenspel. Men zit er omdat men nodig is en zodra de weg is gelegd komen er andere. Ik hoorde dit van diverse oud-politici die merkten dat ze niets te zeggen hadden en gewoon een speelbal waren van de hogere! Deze geluiden hoor je ook vanuit justitie en van die mensen die eens een hoge job bekleed hebben. Politiek is een cover voor achter de schermen zaken te verwezenlijken.


Morgen 2de hoofdstuk

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 05at 05:09am

Zogenaamde vrije journalisten

Ja als je samen gaat werken als zgn onafhankelijke journalist met een door de staat betaalde journalist (NOS) dan zet je toch wel vraagtekens??????????

Drayer-Cooper

 

June 05at 05:07am

Tweede Kamer gaat Quote 500-lid Greg Elias grillen

Een parlementaire commissie van de Tweede Kamer begint volgende week een reeks ondervragingen van enkele trust-bazen en andere betrokkenen in de belastingontwijkindustrie. Waaronder ‘koning van Curaçao’ Greg Elias, bekend als de man die de Rolling Stones naar Cuba haalde, en de zaakwaarnemer in Nederland van diezelfde band, Jan Favie.

Zo’n ‘parlementaire ondervragingscommissie’ is na een parlementaire enquête het zwaarste onderzoeksmiddel van het parlement. Directe aanleiding van deze mini-enquête is de onthulling van de Panama Papers. Maar gelet op de getuigen die zich dienen te melden, zal de nadruk liggen op de binnenlandse belastingontwijkindustrie, die van Nederland het grootste belastingparadijs ter wereld heeft gemaakt.

Getuigen worden onder ede gehoord en zijn verplicht mee te werken. Daarnaast worden een reeks deskundigen gehoord, vooral medewerkers van de Belastingdienst, maar ook enkele journalisten, wetenschappers, activisten, medewerkers van De Nederlandsche Bank en van het Openbaar Ministerie. Ook die deskundigen moeten komen en staan onder ede, legt PvdA-Kamerlid en voorzitter van commissie Henk Nijboer uit aan Quote. 'De onderzoeksopdracht is uit te zoeken hoe het zit met het stallen van vermogens in het buitenland, wie zijn daar bij betrokken en wat is de rol van de trustsector hierin.'

Het vermoedelijke klapstuk is dag 3, vrijdag 9 juni. Dan dient Gregory Elias zich te melden in het Haagse. Elias is mede-oprichter van het inmiddels beursgenoteerde trustkantoor Intertrust, en zette na de verkoop daarvan een nieuw trustbedrijf op, United Trust, met kantoren te Willemstad en Amsterdam. Trustkantoren beheren voor grote bedrijven en rijke particulieren brievenbus-bv’s. Trustkantoren zorgen ervoor dat voldaan wordt aan de zogenoemde ‘substance’ eisen. Simpel gezegd: laten lijken alsof een brievenbus-bv een echt bedrijf is.

Deze trustkantoren spelen een belangrijke rol in belastingparadijs Nederland, ze zijn mede de reden dat Nederland (en de Antillen) zo enorm populair zijn bij mensen en bedrijven die de fiscus proberen af te schudden. Elias is dus een hele grote in deze branche. Zijn klantenbestand loopt uiteen van Marcel Boekhoorn tot Buck Groenhof. Recent haalde hij een enorme stunt uit door de Rolling Stones naar Cuba te halen. Curaçao is namelijk één van de slechts twee landen met een belastingverdrag met Cuba. Buitenlandse en Cubaanse investeerders weten nu dus waar ze moeten zijn als ze willen investeren op het tot voor kort zeer gesloten eiland. De Nederlandse zaakwaarnemer van U2 en de Rolling Stonges, Jan Favie, is ook opgeroepen als getuige.

Nog wat spectakel valt misschien te verwachten van enkele andere trustbazen en medewerkers van gespecialiseerde advocatenkantoren. Zo is Bartjan Zoetmulder van Loyens & Loeff opgeroepen maandag 12 juni te verschijnen. ‘LoLo’ een advocatenkantoor dat rijke mensen helpt belasting te ontwijken. Daarna volgt een directeur van Vistra, een roemrucht trustkantoor met klanten als de Formule 1, en enkele hele vage vastgoedbedrijven. Ook moet een directeur van Intertrust voorkomen, evenals een van Citco, het op Curaçao opgerichte grootste trustkantoor ter wereld.

Uit de adviseurshoek dienen zich mensen te melden van gespecialiseerde consultancy’s als PwC, Infintax, Graham Smith & Partners, Mazars en Alea Management. De sessie wordt afgesloten door Frank Elderson, ‘directeur toezicht pensioenfondsen, toezicht horizontale functies en integriteit, juridische zaken en nationale resolutie-autoriteit bij De Nederlandsche Bank’. Ook belastingontwijker voor het MKB Toine Manders dient zich de laatste dag te melden. Over zijn voormalige werkzaamheden leest u hier meer.

Nijboer wil niet zeggen of er nog getuigen zijn waar hij in het bijzonder naar uitkijkt. 'Elk verhoor is belangrijk om tot het juiste inzicht te komen.' Of er nog mensen zijn die hebben getracht onder verhoor uit te komen, wil hij niet vertellen. 'Mensen die we oproepen zijn verplicht om te komen en verplicht om de waarheid te vertellen. Dus ze komen. Ik ga niet in op reacties van getuigen.' Nijboer verwacht dat na de verhoren een stuk duidelijker zal zijn hoe belastingontwijking en het wegsluizen van geld werkt.In hoeverre dit onderzoek iets vrij zal geven is nog maar de vraag.
Men ziet duidelijk dat hier niet alles pluis is en dat ook de "bon intention" een weg is van dumpen.

Praten we nog niet over de festivals.

Maar zal heer Elias alles opengooien? Vergeet het. Er zijn te veel nevenactiviteiten waar ook hier niet over gesproken wordt.

Elias

 

June 05at 05:05am

The meaning of "False Flag"

False flag is wat we alsmaar zien. zogenaamde terroristen die onschuldigen vermoorden. Maar een ware terrorist zal echt niet gaan voor enkele mensen maar zal een stadion of evenement nemen en zorgen dat er honderden mensen vermoord worden. Zelfs 9/11 was een false flag ondanks dat daar 2.996 mensen zijn vermoord. Je kan alsmaar duidelijk dezelfde acteurs opduiken en er zijn filmpjes te zien hoe zelfs de false flag aanvallen geregisseerd worden.

Wat men wil bereiken is dat mensen gaan schreeuwen om protectie en zo kan het systeem de mensen weer verder hun vrijheden afnemen. Zie al de belachelijke controles bij het vliegen. Als een terrorist wil blaast hij zo'n vliegtuig toch wel op! Maar die paar honderd mensen die dan sterven is niet wat een ware terrorist wil.

Het ware terrorisme moet nog steeds komen! Deze fake aanslagen worden gedaan via speciale eenheden die hier voor opgeleid zijn en waarvan de Islamieten de schuld krijgen. Islamieten opgeleid door een CIA en diverse clubjes.

False Flag

 

June 05at 05:03am

Meisje (10) wurgt vijf dieren op kinderdagverblijf in Heerlen

De politie van Heerlen verdenkt een minderjarig meisje ervan meerdere dieren om het leven te hebben gebracht bij een kinderdagverblijf in Heerlen.
Een woordvoerder heeft een bericht van dagblad De Limburger bevestigd.
Meer details over de zaak kan de politie uit privacyoverwegingen niet geven. De politie is in overleg met het Openbaar Ministerie en hulporganisaties wat er met het betrokken meisje moet gebeuren.

Volgens De Limburger heeft het 10-jarige meisje twee eenden, een kip, een konijn en een cavia gewurgd.

De eigenaars van het kinderdagverblijf ontdekten de dode dieren zaterdagochtend. Daarna werd de politie gebeld die snel het meisje wist te vinden.

Dode kip
Het voorval is vastgelegd door een beveiligingscamera. "Op de beelden is te zien hoe het meisje heel rustig haar best doet om de nachtverblijven open te maken. Ook wat ze met de dieren heeft gedaan staat op camera", zegt directeur Marion Schelberg van het kinderdagverblijf.
Te zien is hoe het kind over het hek klimt, dieren doodt en onder meer achteloos een dode kip weg slingert.

Foute film
De directeur heeft zaterdag aangifte gedaan van de fatale dierenmishandeling. "We zijn heel erg geschokt. De aanblik is afschuwelijk, het is net of je naar een foute film zit te kijken. Het zijn vrij grote dieren", aldus Schelberg.
Volgens haar was er nog een tweede meisje bij, maar zijn de dieren doodgemaakt door het andere kind. "Het meisje woont hier vlakbij. Er moet een enorme problematiek achter zitten als je zo jong al zoiets doet."Het gaat goed mis met de jeugd. Zijn het niet de voorbeelden die men ziet is het de vele inbreng via de techniek die kinderen geheel hersenspoelen. Er is geen gevoel meer laat staan van wat er goed of fout is.

Ook situaties thuis, agressie en frustratie kunnen deze zaken voortbrengen maar dan denk ik ook aan de vele frequenties die geen goed doen op een kinds leven.

We gaan deze zaken nog meer zien en dit is nog maar het begin.

Politie

 

June 05at 05:01am

Protocol van Sion deel 5

Sion

21. Alleen een onafhankelijk heerser kan zijn breed opgezette plannen volvoeren en invloed uitoefenen op het raderwerk van de staatsmachine. Daaruit volgt, dat de regering van een land, wil zij nuttig en succesvol zijn, alleen in de handen van één enkele verantwoordelijke man mag berusten. Zonder absoluut despotisme is er geen beschaving, zij is niet het werk van de massa, maar alleen van haar leider, wie deze ook mag zijn.

21ste eeuw
Een zeer belangrijke uitspraak! Want hier zegt men dat één persoon alles om kan gooien en de reden daarvoor zal later openbaar gemaakt worden in dit protocol.

22. De massa is barbaars en zij bewijst dit bij iedere gelegenheid. Zodra de massa de vrijheid tot zich trekt, verandert deze al heel gauw in anarchie, die de hoogste trap van het barbarendom is.

21ste eeuw
Het bewijs zien we nu waar mensen elkaar afslachten en er werkelijk geen respect meer naar elkaar toe is. De mensen zijn beesten geworden en handelen ook als beesten.

23. Zie deze door de alcohol versufte en door het wijn genot stompzinnig geworden dieren, die het recht hebben verworven om onbeperkt te zuipen gelijktijdig met de vrijheid, wij niet mogen dulden, dat diegenen onder ons tot dit lage niveau afdalen.

21ste eeuw
Een duidelijk beeld en we voegen er nog bij de drugs en vele gif wat in omloop is. Mensen zijn zo ver gedaald dat ze zich werkelijk als beesten gedragen en steeds meer gaan deze protocollen hier beschreven gelijk krijgen.

24. De volkeren zijn door de alcohol versuft, versuft is hun jeugd door de studie van de klassieken en door vroegtijdige uitspattingen, waartoe ze door onze handlangers in de rijke huizen, zoals b.v. huisonderwijzers, dienstbode, opvoedsters, door onze handelsbedienden en ook door onze vrouwen in de orde van vermaak worden verleid. Tot de laatsten reken ik ook de dames van gezelschap, die de liederlijkheid en de luxe van die vrouwen vrijwillig nabootsen.

21ste eeuw
Ook het duidelijk beeld van nu. Daar komt nog bij de vele apparaten die mensen zombies maken en mensen niet meer laten nadenken. Alles staat vast alles is al geregeld en de verveling is weer net zo groot als in de tijd der adelen en hun liederige feesten.

25 Ons parool is: geweld en arglist. Uitsluitend het geweld zegeviert in de politiek, in het bijzonder dan, als zij verborgen is in het voor een staatsman onontbeerlijk talent. Geweld moet de basis zijn,list en huichelarij regel voor de regeringen, die niet geneigd zijn haar kroon aan de vertegenwoordigers van de een of andere nieuwe macht te verliezen.

21ste eeuw
Een duidelijk beeld zoals het nu ook gaat. Men zet overal geweld uit en komt met beloftes die nooit nagekomen kunnen worden daar het niet toegestaan is vanuit de elite. Geweld is wat nu de wereld bepaalt en geweld is waar de massa voor zwicht. Het overduidelijk nu waarneembaar en gaande.

26. Dit euvel is het enige middel om tot het doel, tot het goede te geraken. Daarom mogen wij ons niet laten afhouden van omkoping, bedrog en verraad, zodra dit voor ons doel dienstig kan zijn. In de politiek moet men de ander zijn eigendom zonder dralen afnemen, als men dit door middel van onderwerping en macht kan bereiken. Onze staat, die de weg van de vreedzame, verovering volgt, zal bewerkstelligen, dat de verschrikkingen van de oorlog worden vervangen door de minder opvallende, maar met de veel meer afdoende terechtstellingen, die voor de instandhouding van de terreur, als middel om tot het doel van de blinde gehoorzaamheid te geraken, noodzakelijk zal zijn.
Rechtvaardige, maar onbuigzame gestrengheid is het belangrijkste machtsmiddel van een staat.

21ste eeuw
Hier is de huidige eeuw duidelijk beschreven want men pretendeert tegen oorlogen te zijn maar een CIA zet wel een ISIS neer en moordt hun eigen mensen uit. Frustraties en werkelijk ziekelijke geesten die zorgen dat de mensen geen weg meer weten. Dan komt de zogenaamde vrede en wordt de mensheid via slinkse wijze vergiftigd, gebombardeerd met frequenties en opgesloten in Fema kampen waar de lijkkisten al klaar liggen als het massale opruimen moet beginnen. Mensen worden via gerecht opgesloten voor de meest onbenullige zaken of omdat men net op de verkeerde plek was.

Morgen vervolg van deze protcollen

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

June 04at 05:10am

Topic

Aanslag Vatikaan?

Was het een terroristische aanslag of was er een "ongeluk" dicht bij het Vatikaan?

Vatikaan 1

Vatikaan2

 

June 04at 05:08am

Fiscus loopt miljarden mis door belastingontwijking

De schatkist heeft de afgelopen jaren miljarden gemist aan inkomsten doordat Nederlandse bedrijven op slinkse wijze de fiscus wisten te omzeilen. Dat blijkt uit een rapport van de FNV over belastingontwijking dat vandaag wordt gepresenteerd.

In het rapport worden met naam en toenaam bedrijven genoemd die onder meer gelden verschoven naar andere landen waar een lager belastingtarief geldt. De FNV is woedend. “Deze bedrijven maken gebruik van onze complete infrastructuur en de sociale voorzieningen, maar zijn te beroerd om daar volledig aan mee te betalen”, zegt Aldert Boonen. Hij is als econoom verbonden aan de FNV en tevens lid van de SER (de Sociaal Economische Raad).

Kamerlid Van Weyenberg van D66 is zich hiervan bewust. Zowel in Brussel als in Den Haag wordt al jaren aan het tegengaan van belastingontwijking gewerkt. “Maar ons werk is helaas nooit af”, aldus van Weyenberg. Volgens FNV-man Boonen zijn de “slimme jongens van de Zuidas” steeds aan het werk om methoden te bedenken voor belastingontwijking.Laat hen deze kant uitkomen. Vele Nederlanders die hier groot doen van niet afgedragen geld.
De maffia eilanden doen het goed.

Belasting

 

June 04at 05:07am

2017 Bilderberg Meeting

Chantilly VA, USA 1-4 June

CHAIRMAN
Castries, Henri de (FRA), Former Chairman and CEO, AXA; President of Institut Montaigne

PARTICIPANTS

Achleitner, Paul M. (DEU), Chairman of the Supervisory Board, Deutsche Bank AG
Adonis, Andrew (GBR), Chair, National Infrastructure Commission
Agius, Marcus (GBR), Chairman, PA Consulting Group
Akyol, Mustafa (TUR), Senior Visiting Fellow, Freedom Project at Wellesley College
Alstadheim, Kjetil B. (NOR), Political Editor, Dagens Næringsliv
Altman, Roger C. (USA), Founder and Senior Chairman, Evercore
Arnaut, José Luis (PRT), Managing Partner, CMS Rui Pena & Arnaut
Barroso, José M. Durão (PRT), Chairman, Goldman Sachs International
Bäte, Oliver (DEU), CEO, Allianz SE
Baumann, Werner (DEU), Chairman, Bayer AG
Baverez, Nicolas (FRA), Partner, Gibson, Dunn & Crutcher
Benko, René (AUT), Founder and Chairman of the Advisory Board, SIGNA Holding GmbH
Berner, Anne-Catherine (FIN), Minister of Transport and Communications
Botín, Ana P. (ESP), Executive Chairman, Banco Santander
Brandtzæg, Svein Richard (NOR), President and CEO, Norsk Hydro ASA
Brennan, John O. (USA), Senior Advisor, Kissinger Associates Inc.
Bsirske, Frank (DEU), Chairman, United Services Union
Buberl, Thomas (FRA), CEO, AXA
Bunn, M. Elaine (USA), Former Deputy Assistant Secretary of Defense
Burns, William J. (USA), President, Carnegie Endowment for International Peace
Çakiroglu, Levent (TUR), CEO, Koç Holding A.S.
Çamlibel, Cansu (TUR), Washington DC Bureau Chief, Hürriyet Newspaper
Cebrián, Juan Luis (ESP), Executive Chairman, PRISA and El País
Clemet, Kristin (NOR), CEO, Civita
Cohen, David S. (USA), Former Deputy Director, CIA
Collison, Patrick (USA), CEO, Stripe
Cotton, Tom (USA), Senator
Cui, Tiankai (CHN), Ambassador to the US
Döpfner, Mathias (DEU), CEO, Axel Springer SE
Elkann, John (ITA), Chairman, Fiat Chrysler Automobiles
Enders, Thomas (DEU), CEO, Airbus SE
Federspiel, Ulrik (DNK), Group Executive, Haldor Topsøe Holding A/S
Ferguson, Jr., Roger W. (USA), President and CEO, TIAA
Ferguson, Niall (USA), Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University
Gianotti, Fabiola (ITA), Director General, CERN
Gozi, Sandro (ITA), State Secretary for European Affairs
Graham, Lindsey (USA), Senator
Greenberg, Evan G. (USA), Chairman and CEO, Chubb Group
Griffin, Kenneth (USA), Founder and CEO, Citadel Investment Group, LLC
Gruber, Lilli (ITA), Editor-in-Chief and Anchor “Otto e mezzo”, La7 TV
Guindos, Luis de (ESP), Minister of Economy, Industry and Competiveness
Haines, Avril D. (USA), Former Deputy National Security Advisor
Halberstadt, Victor (NLD), Professor of Economics, Leiden University
Hamers, Ralph (NLD), Chairman, ING Group
Hedegaard, Connie (DNK), Chair, KR Foundation
Hennis-Plasschaert, Jeanine (NLD), Minister of Defence, The Netherlands
Hobson, Mellody (USA), President, Ariel Investments LLC
Hoffman, Reid (USA), Co-Founder, LinkedIn and Partner, Greylock
Houghton, Nicholas (GBR), Former Chief of Defence
Ischinger, Wolfgang (INT), Chairman, Munich Security Conference
Jacobs, Kenneth M. (USA), Chairman and CEO, Lazard
Johnson, James A. (USA), Chairman, Johnson Capital Partners
Jordan, Jr., Vernon E. (USA), Senior Managing Director, Lazard Frères & Co. LLC
Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies
Kengeter, Carsten (DEU), CEO, Deutsche Börse AG
Kissinger, Henry A. (USA), Chairman, Kissinger Associates Inc.
Klatten, Susanne (DEU), Managing Director, SKion GmbH
Kleinfeld, Klaus (USA), Former Chairman and CEO, Arconic
Knot, Klaas H.W. (NLD), President, De Nederlandsche Bank
Koç, Ömer M. (TUR), Chairman, Koç Holding A.S.
Kotkin, Stephen (USA), Professor in History and International Affairs, Princeton University
Kravis, Henry R. (USA), Co-Chairman and Co-CEO, KKR
Kravis, Marie-Josée (USA), Senior Fellow, Hudson Institut
Kudelski, André (CHE), Chairman and CEO, Kudelski Group
Lagarde, Christine (INT), Managing Director, International Monetary Fund
Lenglet, François (FRA), Chief Economics Commentator, France 2
Leysen, Thomas (BEL), Chairman, KBC Group
Liddell, Christopher (USA), Assistant to the President and Director of Strategic Initiatives
Lööf, Annie (SWE), Party Leader, Centre Party
Mathews, Jessica T. (USA), Distinguished Fellow, Carnegie Endowment for International Peace
McAuliffe, Terence (USA), Governor of Virginia
McKay, David I. (CAN), President and CEO, Royal Bank of Canada
McMaster, H.R. (USA), National Security Advisor
Mexia, António Luís Guerra Nunes (PRT), President, Eurelectric and CEO, EDP Energias de Portugal
Micklethwait, John (INT), Editor-in-Chief, Bloomberg LP
Minton Beddoes, Zanny (INT), Editor-in-Chief, The Economist
Molinari, Maurizio (ITA), Editor-in-Chief, La Stampa
Monaco, Lisa (USA), Former Homeland Security Officer
Morneau, Bill (CAN), Minister of Finance
Mundie, Craig J. (USA), President, Mundie & Associates
Murtagh, Gene M. (IRL), CEO, Kingspan Group plc
Netherlands, H.M. the King of the (NLD)
Noonan, Peggy (USA), Author and Columnist, The Wall Street Journal
O’Leary, Michael (IRL), CEO, Ryanair D.A.C.
Osborne, George (GBR), Editor, London Evening Standard
Papahelas, Alexis (GRC), Executive Editor, Kathimerini Newspaper
Papalexopoulos, Dimitri (GRC), CEO, Titan Cement Co.
Petraeus, David H. (USA), Chairman, KKR Global Institute
Pind, Søren (DNK), Minister for Higher Education and Science
Puga, Benoît (FRA), Grand Chancellor of the Legion of Honor and Chancellor of the National Order of Merit
Rachman, Gideon (GBR), Chief Foreign Affairs Commentator, The Financial Times
Reisman, Heather M. (CAN), Chair and CEO, Indigo Books & Music Inc.
Rivera Díaz, Albert (ESP), President, Ciudadanos Party
Rosén, Johanna (SWE), Professor in Materials Physics, Linköping University
Ross, Wilbur L. (USA), Secretary of Commerce
Rubenstein, David M. (USA), Co-Founder and Co-CEO, The Carlyle Group
Rubin, Robert E. (USA), Co-Chair, Council on Foreign Relations and Former Treasury Secretary
Ruoff, Susanne (CHE), CEO, Swiss Post
Rutten, Gwendolyn (BEL), Chair, Open VLD
Sabia, Michael (CAN), CEO, Caisse de dépôt et placement du Québec
Sawers, John (GBR), Chairman and Partner, Macro Advisory Partners
Schadlow, Nadia (USA), Deputy Assistant to the President, National Security Council
Schmidt, Eric E. (USA), Executive Chairman, Alphabet Inc.
Schneider-Ammann, Johann N. (CHE), Federal Councillor, Swiss Confederation
Scholten, Rudolf (AUT), President, Bruno Kreisky Forum for International Dialogue
Severgnini, Beppe (ITA), Editor-in-Chief, 7-Corriere della Sera
Sikorski, Radoslaw (POL), Senior Fellow, Harvard University
Slat, Boyan (NLD), CEO and Founder, The Ocean Cleanup
Spahn, Jens (DEU), Parliamentary State Secretary and Federal Ministry of Finance
Stephenson, Randall L. (USA), Chairman and CEO, AT&T
Stern, Andrew (USA), President Emeritus, SEIU and Senior Fellow, Economic Security Project
Stoltenberg, Jens (INT), Secretary General, NATO
Summers, Lawrence H. (USA), Charles W. Eliot University Professor, Harvard University
Tertrais, Bruno (FRA), Deputy Director, Fondation pour la recherche stratégique
Thiel, Peter (USA), President, Thiel Capital
Topsøe, Jakob Haldor (DNK), Chairman, Haldor Topsøe Holding A/S
Ülgen, Sinan (TUR), Founding and Partner, Istanbul Economics
Vance, J.D. (USA), Author and Partner, Mithril
Wahlroos, Björn (FIN), Chairman, Sampo Group, Nordea Bank, UPM-Kymmene Corporation
Wallenberg, Marcus (SWE), Chairman, Skandinaviska Enskilda Banken AB
Walter, Amy (USA), Editor, The Cook Political Report
Weston, Galen G. (CAN), CEO and Executive Chairman, Loblaw Companies Ltd and George Weston Companies
White, Sharon (GBR), Chief Executive, Ofcom
Wieseltier, Leon (USA), Isaiah Berlin Senior Fellow in Culture and Policy, The Brookings Institution
Wolf, Martin H. (INT), Chief Economics Commentator, Financial Times
Wolfensohn, James D. (USA), Chairman and CEO, Wolfensohn & Company
Wunsch, Pierre (BEL), Vice-Governor, National Bank of Belgium
Zeiler, Gerhard (AUT), President, Turner International
Zients, Jeffrey D. (USA), Former Director, National Economic Council
Zoellick, Robert B. (USA), Non-Executive Chairman, AllianceBernstein L.P.

CHANTILLY, 31 MAY 2017
The 65th Bilderberg Meeting will take place from 1-4 June 2017 in Chantilly, Virginia, USA. As of today, 131 participants from 21 countries have confirmed their attendance. As ever, a diverse group of political leaders and experts from industry, finance, academia and the media has been invited. The list of participants is available here.
The key topics for discussion this year include:
The Trump Administration: A progress report
Trans-Atlantic relations: options and scenarios
The Trans-Atlantic defence alliance: bullets, bytes and bucks
The direction of the EU
Can globalisation be slowed down?
Jobs, income and unrealised expectations
The war on information
Why is populism growing?
Russia in the international order
The Near East
Nuclear proliferation
China
Current events

Founded in 1954, the Bilderberg Meeting is an annual conference designed to foster dialogue between Europe and North America. Every year, between 120-140 political leaders and experts from industry, finance, academia and the media are invited to take part in the conference. About two thirds of the participants come from Europe and the rest from North America; approximately a quarter from politics and government and the rest from other fields.
The conference is a forum for informal discussions about major issues facing the world. The meetings are held under the Chatham House Rule, which states that participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s) nor any other participant may be revealed.
Thanks to the private nature of the meeting, the participants are not bound by the conventions of their office or by pre-agreed positions. As such, they can take time to listen, reflect and gather insights. There is no desired outcome, no minutes are taken and no report is written. Furthermore, no resolutions are proposed, no votes are taken, and no policy statements are issued.
BilderbergHoeveel babies zullen er dit keer geofferd worden bij ritualen en hoeveel kinderen zullen er niet misbruikt / verkracht worden?

 

June 04at 05:05am

Een perfecte vraag

Ursula

June 04at 05:03am

Protocol van Sion deel 4

Sion

16. Uit het voorbijgaande kwaad, dat wij nu moeten stichten, zal het goede te voorschijn komen van een onwankelbare regering, die de regelmatige loop van het nationale leven, wiens raderwerk door het liberalisme werd verstoord, zal herstellen. Het doel heiligt de middelen. Laten wij bij onze plannen minder aandacht besteden aan het goede en het zedelijk hoogstaande dan aan het
noodzakelijke en het nuttige.

21ste eeuw
"kwaad, dat wij nu moeten stichten" zo, duidelijker kun je het niet stellen en de weg is dus ook zeer duidelijk nu te zien. Het kwade is nodig en het kwade is in regie van bovenaf! Duidelijk is ook het doel. Het gaat niet om het goede en het zedelijke maar men praat over noodzakelijk en nuttig! Heel frappant want dat doet me denken aan de geschriften waar men het over de duivel heeft en de gedachten vanuit deze hoek. Is het hier Lucifer die spreekt of een groep die de absolute macht wil blijven behouden?

17. Voor ons ligt een plan, waarop - zoals bij een krijgsplan - de weg is aangegeven dien wij niet mogen verlaten zonder gevaar te lopen het werk van eeuwen in de war te sturen.

21ste eeuw
Men is vastbesloten en duidelijk is dat alle touwtjes in handen zijn van deze elite groep. Het in de war sturen zal duidelijk zijn vanuit de hoek die deze elite vreest en ja die hoeken zijn er.

18. Om tot ons doel te geraken moeten wij de gemeenheid de veranderlijkheid en de wankelmoedigheid van de massa begrijpen en haar onbekwaamheid om de voorwaarde van haar eigen bestaan en haar eigen welvaart in te zien en te waarderen. Men moet inzien, dat het volk niet oordelen kan en dan weer naar rechts, dan weer naar links luistert. Een blinde kan een blinde niet
leiden zonder hem in de afgrond te storten. Daarom kunnen de uit het volk omhoog geklommen afstammelingen van het gepeupel, al zijn ze ook nog zo begaafd, door hun gebrek aan inzicht en gevoel voor de hoge politiek, de menigte niet leiden zonder de hele natie in het verderf te storten.

21ste eeuw
De weg van de Jezuïeten; don't fight them, join them and take what you need from them. De gedachte van wat het volk is, is ook frappant. Het volk is blind en men gaat de afgrond in. De grootheidswaanzin is dus ten top. Want als men zo denkt laat men duidelijk een van de wegen zien waarmee men deze top aan kan pakken.

19. Alleen een persoonlijkheid, die van jongs af aan voor de alleenheerschappij is opgevoed, kan de woorden begrijpen die uit het politieke alfabet worden gevormd.

21ste eeuw
Een logisch vervolg van paragraaf 18

20. Een volk, dat aan zichzelf, dat wil zeggen aan de parvenu's uit zijn midden, is overgelaten, stort zich, door de twist van naar de macht hongerende partijen en de daaruit voortkomende wanorde, in het verderf. Is het de massa mogelijk, om rustig en zonder kleingeestige jaloezie te oordelen of de landszaken te behartigen, die niet met persoonlijke belangen verward moeten worden? Kan zij zich weren tegenover vreemde vijanden? Dat is onmogelijk. Een plan, dat in even zoveel stukken wordt gescheurd als de massa koppen telt, verliest zijn uniformiteit; het wordt onbegrijpelijk en onuitvoerbaar.

21ste eeuw
Men gaat door om "het volk" te omschrijven maar vergis je niet men spreekt ook vanuit zichzelf! Want waar zijn de persoonlijke belangen het grootst en wie hebben niet de meeste vijanden? Doch de daaropvolgende zin beschrijft de kracht van deze elite. Grote groepen of massa is oncontroleerbaar en daarom is de absolute top een relatief kleine groep die hecht is in elke vorm van negatieve zaken die op hen af komen.

Vervolg morgen

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen


June 03at 05:09am

Kamer stemt in met opnemen recht op eerlijk proces in Grondwet

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft vanmiddag ingestemd met het in de Grondwet opnemen van het recht op een eerlijk proces.
Hofvijver in Den Haag

Het kabinet reageert met dit voorstel op aanbevelingen van de Staatscommissie Grondwet U verlaat Rechtspraak.nl (rijksoverheid.nl) uit 2010. Behalve het recht op een eerlijk proces - en daarbij het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter - moet ook de bepaling ‘De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten' vóór artikel 1 komen te staan. Deze bepaling dient dan als een algemene leeswijzer van de gehele Grondwet.

Toetsingsverbod
De Rechtspraak is voorstander van het expliciet in de Grondwet opnemen van het recht op een eerlijk proces. Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak is echter van mening dat dit pas echt waarde krijgt als Nederlandse rechters wetten mogen toetsen aan de Grondwet. Nederland is een van de weinige rechtsstaten ter wereld waarin rechters dat niet mogen. In de Grondwet staan fundamentele mensenrechten, zoals het recht op vrije meningsuiting, godsdienstvrijheid en het recht op leven. Nederlandse rechters mogen wetten alleen toetsen aan internationale verdragen. Frits Bakker: 'De Grondwet wordt voor Nederlanders pas een levend document als er rechtstreeks rechten aan kunnen worden ontleend. De Grondwet moet het kloppend hart van de rechtsstaat worden, zoals dat in veel andere landen het geval is.'

Procedure
Voor een wijziging van de Grondwet geldt een andere, zwaardere procedure dan bij wijziging van gewone wetten. Het wetsvoorstel moet in 'eerste lezing' door de Tweede en Eerste Kamer met een gewone meerderheid worden aangenomen. Vervolgens moet een nieuwe Tweede Kamer in tweede lezing het voorstel met 2/3 meerderheid aannemen. Pas als de Eerste Kamer vervolgens het voorstel ook met 2/3 meerderheid aanneemt, is de wijziging van de Grondwet een feit.Wet?
Eerlijkheid?
Hoe dom kan men zijn?
Wetten zijn er voor de burgers NIET voor de elite en hun vrienden!

Binnenhof

 

June 03at 05:07am

Aruba in de belangstelling van de internationale mafia

Ex-PDVSA magnaat Roberto Rincón (links), veroordeeld wegens fraude en witwassen, ex-intelligence hoofd Hugo Carvajal (onder), verdacht van internationale drugs en wapenhandel en de Arubaanse Minister Mike de Meza
Geschiedenis herhaald zich weer? In de jaren zestig, wist Aruba zich op de lijst te plaatsen, van landen die koffie exporteerde terwijl er geen één koffie boom op Aruba groeide.

Een slimme Arubaanse handelaar zag de kans om koffie vanuit Aruba te exporteren. En de koffie werd vanuit Colombia naar het eiland gesmokkeld.
Deze handel gebeurde waar de autoriteiten van beide landen bij zijn, maar gewoonweg “just look the other way”. Het product wordt in een andere soort verpakking in Colombia verpakt en dan naar Aruba vervoert en Aruba exporteert het vanuit Aruba naar andere landen.

En op deze manier omzeilde Colombia alle verplichtingen van de quota-regels voor het exporteren van koffie die vastgelegd staan bij de Internationale Organisatie van Export van Koffie. Dit is een slimme manier van onderhandelen en goed verdienen. En hieruit haalden beide landen profijt. Dat waren goede tijden en toen hadden ze het niet over “Win Win” situatie ….
Anders dan het complot die Bloomberg nu mee naar buiten komt vorige week. Deze handeling maakt de situatie nog ingewikkeld en serieuzer. Hier hebt je te maken met een land waar internationale sancties zijn opgelegd, en een land waar een binnenlandse oorlog jaren gaande is en heel veel mensen leven heeft gekost.

Het plan is uiteindelijk niet uitgevoerd, doordat de raffinaderij Valero op dat moment niet kon worden geactiveerd om de ruwe olie vanuit Syrië te verwerken. Wat eigenlijk op dat moment wel is gebeurd is tot op heden nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, dat het plan niet kon worden uitgekristalliseerd.

Volgens Bloomberg heeft deze prominente persoon die bij deze deal betrokken was, heel duidelijk aangegeven aan tafel te hebben gezeten met bewindslieden van Aruba om deze Syrië deal door te laten gaan en uit te voeren.

Even ons geheugen op frissen, en dan gaan we terug naar de foto die toen naar buiten is gekomen waar bewindslieden van Aruba aan tafel lekker zaten te dineren en tegelijkertijd gingen de onderhandelingen door met personen zoals Ruperti (Chavista) en andere zware criminelen zo als El Pollo Carvajal en Roberto Rincón. Op dat moment was er een al den hele commotie rond deze foto.

Na de onderhandelingen met Ruperti, zijn ze doorgegaan met onderhandelingen met Rincón, totdat deze deal ook weg viel doordat Rincón aangehouden werd door USA.

Toen leek het alsof de onderhandelingen met Rincon naar de filistijnen zijn gegaan. Zou het hierdoor zijn dat Citgo ineens als een alternatief boven water kwam? Ja je moet wat.

We blijven ons afvragen, hoe is het mogelijk nadat het avontuur met Syrië in het water was gevallen, toch nog communicaties en contacten door gingen met alleen maar Venezolaanse delinquenten rond PDVSA. Hierover maakt het volk zich nog meer zorgen. Hoe bestaat het dat ondanks alle negatieve berichten rond deze delinquenten , de bewindslieden van Aruba toch nog kiezen om deze gasten langer toestemmingen te geven om op het eiland te verblijven. Zelfs toen het probleem met El Pollo Carvajal is ontstaan waren deze bewindslieden nog steeds in onderhandeling en contact met deze gasten. Op zo’n moment vragen we ons af is het bewust voor gekozen deze gasten die hun eigen mensen biljoenen hebben beroofd, en mee hebben geholpen hun land leeg te plunderen zodat hun eigen mensen op de dump voor hun voedsel moeten gaan graaien, als vriend te houden? Hebben de Arubaanse bewindslieden ook hiervoor bewust gekozen?

Frappant is wel dat zelfs de haven van Aruba een safehaven lijkt te zijn voor internationale criminelen. Want het lijkt alsof alles gebeurd met goedkeuring van Arubaanse autoriteiten. Is het nu deze soort gasten die we met open armen binnen halen op Aruba?

Dhr. Ruperti is degene die bekend is in Venezuela en die de juridische kosten heeft betaald voor de twee “narcosobrino” van de President van Venezuela die vluchten organiseren vanuit Maiquetia waar drugs werd vervoerd. En waarvan de president ontkend hiervan op de hoogte te zijn. President Maduro wordt ook beschuldigd 11 miljoen $ als steekpenning te hebben ontvangen voor het president campagne van Chavez toen de tijd en ook nog van Odebrecht, een bedrijf die een slechte reputatie heeft in heel Latijns America.
En minister president Mike Eman ging juist bij deze president op bezoek gaan in Miraflores en om vervolgens ook nog een MOU te ondertekenen voor het rehabiliteren van de raffinaderij op Aruba.

Tot wanneer blijven bewindslieden van het kabinet Aruba zaken doen met deze soort gasten? In plaats van afstand te nemen lijkt het alsof de toenadering alleen maar groter wordt naar deze soort mensen toe.

Vragen die naar boven komen is, waarom is de deal toen met Syrië in water gevallen? Was het omdat USA of Nederland zich mee ging bemoeien? En Aruba op de vingers werd getikt. Sinds de problemen in Syrië intensiveren en deze deal niet door ging is het product van Syrië heel veel gedaald . Van 500.000 ton olie p/dag, produceren ze tegenwoordig een kleine 30.000 ton p/dag. Dat is niet raar voor een land als Syrië waar een civiele oorlog jaren aan de gang is en waarbij mensen voor hun leven proberen te vluchten.

Na het Syrië Complot komen we nu op wat houd de Citgo-deal nou eigenlijk in? Wat staat er allemaal in de 2000 pagina contract die zo geheimzinnig alleen ter inzage was voor parlamentariërs? Is het zo dat er nog steeds personen zoals Ruperti nog steeds met open armen worden ontvangen? Hoeveel van die soort mensen hebben we nog rond lopen op Aruba die ten koste van het volk handen vol met geld verdienen in een land dat naar de afgrond glijdt.

Kan ook best zijn dat het een gewoonte is geworden dat als je als politicus aan de macht komt het eigenlijk een soort privileges is geworden om ten kosten van het Arubaanse volk rijk wordt. En dan moeten we ons afvragen, zijn bewindslieden op Aruba zo brutaal geworden dat ze niets meer interesseren, ondanks de eed die ze hebben aflegt voor de vertegenwoordiger van de koning dat je het land naar alle eerlijkheid zou besturen, gewoon negeren ?
Het is triest voor woorden, maar het is hoog tijd om schoonschip te maken op Aruba. It’ s now or never.En het is ook op Curacao gaande waar de nieuwe regering vele miljoenen laat verdwijnen via de chineese kanalen. Zie nu weer de mogelijke aankoop van het Plaza hotel door onze bekende Chinese groep!

Aruba

 

June 03at 05:05am

Barcode zion

Vergeet niet Israel met de daarom heen het Joodse "geloof" zijn de kern van veel wereldse problemen! Niet de terroristen, Islam en de vele andere zogenaamde bronnen. De kern van veel ellende moeten we zoeken onder de Joodse gemeenschap met vele leugens en veelafpersen. Zie de protocollen maar eens van Zion.

 

June 03at 05:03am

California Votes To Ban Drug Company Gifts To Doctors

The gifting system perpetuated by big pharma is inarguably contributed to the national painkiller epidemic, where now an estimated 91 people die every day from opioid overdose.

California Senate has voted to ban drug manufacturers from incentivizing doctors with gifts. This was accompanied by evidence that over $1.4 billion was spent last year on gifts to Californian doctors, including expensive meals and airline tickets.

“While we have witnessed the cost of drugs rise over the past decade, industry profits have also grown significantly. We should be all standing for seniors and taxpayers to drive down the cost of prescription drugs.” said California Sen. Mike McGuire (D).

Senate sent the bill to Assembly in a vote of 23-13. The new law was modeled after a law enacted in Vermont in 2009, which required pharmaceutical companies to publicly disclose all money given to doctors and other medical staff. Eight other states and the District of Columbia have also passed laws to limit drug company gifts.

Sen. McGuire represents the district west of Sacramento. He said, ”Throughout the state, some of our largest hospitals and medical centers have realized the importance of limiting gifts from the pharma industry to doctors — it’s time the state of California bans these types of gifts and incentives, which will put patients above profits.”

Sen. McGuire says that in 2014, California doctors received more payments and incentives than any other state in the country. According to RT.com, a study by the University of California-San Francisco “found that doctors who receive pharma gifts are two to three times likely to prescribe name-brand drugs at higher costs than generic drugs.”

California
Still, opponents of the bill say that pharma profits are important because they drive medical research forward. They also worry that doctors will be less likely to participate in clinical trials. The bill allows doctors to get a salary for clinical trials and receive up to $250/year in meals from pharmaceutical companies.
The gifting system perpetuated by big pharma is inarguably contributed to the national painkiller epidemic, where now an estimated 91 people die every day from opioid overdose. Last year, unsealed court documents obtained by STAT showed a “crusade” since the 1990s by the makers of OxyContin, Abbott Laboratories and Purdue Pharma, to sell opioids by incentivizing physicians.

Medicijnen heten niets voor niets "drugs". Maar het omkopen van artsen ook lokaal gebeurt dagelijks door de artsenbezorgsters. Grote premies, reizen en vele cadeautjes zijn normaal ook op onze eilanden.

Medicijnen

 

June 03at 05:01am

Protocol van Sion deel 3

Sion

11. Iedere beslissing van de massa hangt van toevalligheden af, ze heeft geen flauw begrip van de geheime kunst der politiek, neemt daardoor heel dwaze beslissingen en legt zodoende de kiem van de anarchie in de regering.

21ste eeuw
Ook hier ziet men duidelijk hoe dom men het volk in schat. Men zet, buiten dat de massa een afstammeling en gedragingen hebben als beesten, ook nog de stempel dom. Alle wijsheid zit bij de elite, die overigens veelal in de Joodse gemeenschap gezeteld is, en men beweert dat deze elite ook alleen daar te vinden is daar men niemand anders toe laat. Iets wat ook hier in deze protocollen naar boven zal komen. Men wil duidelijk de club beschermen.

12. Politiek heeft met moraal niets gemeen, Een heerser, die zich door de moraal laat leiden, handelt niet politiek en zijn gezag berust op zwakke grondslagen. Wie heersen wil moet gebruik maken van list en huichelarij. Hoogstaande eigenschappen van een volk, zoals oprechtheid en rechtschapenheid, zijn in de politiek alleen maar een zonde, want zij stoten de koningen gemakkelijker van hun troon dan zelfs de machtigste vijand. Zulke eigenschappen mogen dan al kenmerken van het volk zijn, wij echter mogen ze in geen geval tot richtsnoer nemen.

21ste eeuw
De huidige regeringen zijn duidelijk geschoeid op deze regel "Wie heersen wil moet gebruik maken van list en huichelarij". Dat is iets wat we in deze eeuw en de daar voorgaande eeuw duidelijk kunnen zien en alsmaar mee maken. Men mag het geen maffia noemen maar het is duidelijk de weg van de maffia zoals men nu bezig is met regeren van de vele landen.

13. Ons recht ligt in het geweld. Het woord recht is een leeg, ondefinieerbaar begrip. Het zegt alleen maar : Geef mij, wat ik wil, opdat ik daardoor kan bewijzen dat ik de sterkere ben.

21ste eeuw
Hier is een van de belangrijkste uitspraken die men naar buiten brengt in dit geschrift. Ten eerste "recht is geweld". Ten tweede "Het woord recht is een leeg, ondefinieerbaar begrip". Het eerste deel is geweldig tegenstrijdig met wat men ons als burger voorhoudt. Want men spreekt zogenaamd recht om geweld af te straffen. Dus wordt hier duidelijk gesteld dat recht geweld is en geweld alleen met geweld is aan te pakken (Oorlogen dus). Maar het tweede deel is interessanter want hier gaat men duidelijk in dat wetboeken niets betekenen niets zijn en van geen toepassing zijn op de elite maar alleen voor het domme volk! Alle wetboeken zijn dus niets meer dan lege ondefinieerbare woorden die nergens op slaan en alleen de mensen bezig houden en zorgen dat ze niet tot de top door kunnen dringen!

De laatste zin "Geef mij, wat ik wil, opdat ik daardoor kan bewijzen dat ik de sterkere ben" zegt letterlijk dat de absolute top boven de wet staat en ze onschendbaar zijn. Iets wat we zowel bij een koninklijkhuis als bijvoorbeeld een zaak als Demmink zien om het even in deze tijd te zetten.

14. Waar begint het recht, waar eindigt het? In een staat, waar de macht slecht georganiseerd is, waar de wetten en de regering ten gevolge van de talloze rechten, die het liberalisme in het leven heeft geroepen, onmachtig zijn geworden, vind ik een nieuw recht: namelijk door mij volgens het recht van de sterkere op de hele bestaande rechtsorde te storten en ze omver te werpen, de hand op de wetten te leggen, alle instellingen om te vormen en de baas te worden over hen, die aan ons hun rechten - die zij zich door geweld hadden verschaft - hebben overgedragen en van hun macht vrijwillig - uit liberalisme - afstand hebben gedaan.

21ste eeuw
Men gaat er nog even op in door en dat maakt het nog interessanter. Men praat hier duidelijk om boven de wet te staan en dat omdat men sterker is! Dat sterk zijn is niet het sterk zijn lichamelijk maar het sterk zijn in het bezitten van de vele mineralen, goud en stenen. Hier blijkt ook duidelijk dat de regeerders en de gehele politiek dus vallen onder deze top.

15 Terwijl tegenwoordig alle machten wankelen zal onze macht sterker zijn dan elke andere, omdat zij zolang onzichtbaar zal blijven totdat zij door geen enkele list meer kan worden ondermijnd.

21ste eeuw
Zaken die nu spelen. Want men wankelt van alle kanten en men ziet dat, ondanks het wankelen, alles doorgaat in bepaalde zaken. Er zijn delen die veilig gezet zijn en men zorgt er voor dat de touwtjes toch in handen blijven. Dat komt omdat de absolute top weet hoe deze touwtjes te bedienen. Al lijkt het een ongecontroleerde bende, niets is daarvan waar want men speelt via de regels die de top zelf gesteld en gezet heeft.

Vervolg morgen

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 02at 05:08am

Het eiland van de oplichters en de maffia

Miljoenen door ex-bankier Garcia ontrokken aan Venezolaanse banken
De naamloze vennootschap Giro Holdings op 2 maart 2017 failliet verklaard
Voormalig Girobank-directeur Eric Garcia heeft de aankoop van deze voormalige staatsbank kunnen realiseren door miljoenen ‘te onttrekken’ aan in faillisement verkerende Venezolaanse banken.

Dit schrijft het Antilliaans Dagblad. Garcia was jarenlang curator van deze banken en heeft deze gelden ‘op onrechtmatige wijze’ uit deze Venezolaanse banken gehaald om een overname in Girobank te financieren. Het gaat om 24 miljoen dollar, oftewel ruim 43 miljoen gulden. De 24 miljoen dollar gelden nu als een vordering op Giro Holdings.

De naamloze vennootschap Giro Holdings werd op 2 maart 2017 failliet verklaard. Dat is nu bij Hofvonnis herbevestigd. Ook nu geldt dat dit geen gevolgen heeft voor klanten van Girobank.

Gisteren lazen we het stuk boven in het AD

Gaan we weer!
Maar steeds meer komt er boven water al is er nog veel meer gaande!

Garcia

 

June 02at 05:06am

Aangifte

Een reiziger uit Curaçao deed laatst aangifte op Schiphol van een horloge dat hij in Nederland had gekocht. De man wilde de btw terugvragen. Dat was de moeite waard: het horloge had een waarde van €542.000! Bij aankomst op Curaçao vergat de man echter aangifte te doen. Omdat we onze collega’s hadden getipt, werd het horloge toch gevonden. De man krijgt zijn horloge pas terug als hij de invoerrechten én de boete betaalt.€542.000 voor een horloge! Eerlijk verdiend en eerlijk aangegeven.
Mensen gaat eens wakker worden
Curacao maffia eiland

Horloge

 

June 02at 05:04am

Smadelijk commentaar liken op Facebook? Dat kost u dan 3.600 euro

Een duimpje is zo gegeven. Een boete ook: het liken van een smaadreactie op Facebook heeft een Zwitserse man een voorwaardelijke boete van ruim 3.600 euro opgeleverd. Het liken staat gelijk aan verspreiding van laster.

Een 45-jarige man uit Zürich leest zo'n twee jaar geleden op Facebook een bericht over dierenactivist Erwin Kessler. Kessler is iemand die het grote gebaar niet schuwt en de rituele slachtpraktijken van joden lang geleden al eens vergeleek met nazipraktijken. Kessler wordt in het bericht neergezet als antisemiet, racist en fascist. De man uit Zürich gaf één keer commentaar en drukte zes keer op de like-knop bij andere commentaren.

Een Zwitserse rechter heeft nu bepaald dat hij dit niet had mogen doen, zo schrijft de krant Tages Anzeiger. Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan het verspreiden van laster. Het is voor het eerst - in ieder geval in Europa - dat alleen het liken van een bericht gelijk al wordt gezien als verspreiding. De voorwaardelijke boete bedraagt 4000 Zwitserse franc (ruim 3600 euro).
Kort door de bocht
De Zwitserse rechtbank is wel erg kort door de bocht gegaan met zijn eigen invulling van de context
Dirk-Jan de Bruin van PIT Legal

Dirk-Jan de Bruin van PIT Legal, gespecialiseerd in ict-recht, vindt dit 'erg ver' gaan. 'Ik vraag me af of je wel kan stellen dat het liken van een commentaar gelijk staat aan het verspreiden van een positief waardeoordeel. De rechtbank vindt van wel. Met andere woorden: zeg je met een like automatisch dat je het er helemaal mee eens bent? Ik weet dat niet.' Of iets strafbaar is, hangt volgens De Bruin echt van de context af. 'De Zwitserse rechtbank is wel erg kort door de bocht gegaan met zijn eigen invulling van die context.'
De Bruin verwijst naar een eerdere zaak die in Nederland speelde: columnist Bert Brussen kwam in 2011 in de problemen vanwege het retweeten van een bericht op Twitter waarin Geert Wilders bedreigd werd. Uiteindelijk seponeerde het OM de zaak omdat uit de context bleek dat Brussen het bericht niet had geplaatst om te dreigen, maar juist om het dreigen aan de kaak te stellen. Kortom: de context speelt altijd mee in de afweging tussen enerzijds de vrijheid van meningsuiting en anderzijds de vraag in hoeverre de laster of opruiing schadelijk is.

Vorige maand nog sloeg de balans in de Sylvana Simons-zaak naar de andere kant door: 22 mensen werden door de Amsterdamse rechtbank vervolgd voor opruiing en racistische belediging. De zwaarste veroordeling was voor de maker van het videofilmpje waarin het hoofd van Simons gefotoshopt is op de hoofden van mensen die door de Ku Klux Klan gelyncht en opgehangen worden.

Ridicuul
Christiaan Alberdingk Thijm, partner van Bureau Brandeis en gespecialiseerd in internetrecht, zegt dat het volstrekt onwenselijk is om het liken op deze manier aan te pakken. 'Je moet rekening houden met de vluchtigheid van media als Twitter en Facebook. Een like is zo gegeven. We moeten niet in de ridicule situatie terechtkomen dat je bij iedere retweet of like een disclaimer moet zetten waarin je zegt wat je ermee bedoelt. Ik heb de indruk dat de rechter hier wel erg formalistisch te werk is gegaan.'


Werkelijk natte vinger werk en dit maakt wel dat het gehele juridische systeem een farce is waar gekeken wordt hoe de wind waait! Recht is krom en dat is weer bewezen.

Duim

 

June 02at 05:02am

Massale fraude en misdaad in de farmaceutische industrie

Schokkende voorkeur van minister Schippers

Waar een minister zich op de vlakte dient te houden over haar persoonlijke voorkeuren, lapte Edith Schippers deze regel volledig aan haar laars in haar toespraak voor het anti-kwakcongres. De schandalige wijze waarop ze met name natuurgeneeskunde afschildert als een behandelwijze voor wanhopige patiënten, is gewoon schokkend..

Laten we daarom eens wat feiten op een rij zetten.. Wat te denken van al die miljardenboetes die de farmaceutische industrie continue opgelegd krijgt, ondanks het leger van uiterst geraffineeerde advocaten dat ze heeft rondlopen om hen uit de gevarenzone te houden. Deels vergeefs, maar deels succesvol! Want wij zien alleen maar de boetes en vanzelfsprekend niet die zaken die worden geseponeerd en/of totaal onbekend blijven..

Het aantal slachtoffers van reguliere medicijnen bedraagt zo’n 300.000 slachtoffers per jaar; mensen die stierven naar aanleiding van ‘medicijnen-op-voorschrift’, alleen al in de Verenigde Staten jaarlijks.. Slachtoffers van een plots overlijden blijken steeds vaker zwaar onder de zware medicijnen te zitten. In Amerika is de sterfte door misbruik van medicijnen zelfs doodsoorzaak nummer één. Gegevens rondom deze sterftegevallen stonden niet ‘zomaar’ in de kranten.. Ze kwamen naar voren bij het proces tegen Conrad Murray, de lijfarts van Michael Jackson.

En natuurlijk blijven deze heftige gegevens niet tot de VS beperkt! Want ook in ons land en omringende landen is het aantal sterfgevallen door medicijnen sterk toegenomen, aldus toxicoloog Jan Tytgat van de Katholieke Universiteit in Leuven (B). Hij voert op verzoek van het Belgische gerecht geregeld lijkschouwingen uit op mensen die zonder aanwijsbare reden overleden zijn. Hij stelde vast dat steeds meer slachtoffers onder de slaapmiddelen, kalmeermiddelen, stimulantia, antidepressiva en antipsychotica zitten. Enkele aanvullende cijfers in dit kader?

Frankrijk: Per jaar belanden zo’n 140.000 personen in het ziekenhuis door ongewenste bijwerkingen van farmaceutische medicijnen.

Nederland: Ieder jaar belanden er ruim 40.000 mensen in het ziekenhuis omdat ze verkeerde medicijnen of een gevaarlijke combinatie of dosis van pillen slikken. Ruim 1200 patiënten overleven een dergelijke misser niet. 1800 mensen blijven last houden, ook na ontslag uit het ziekenhuis.

België: Geen gegevens beschikbaar (te vergelijken met het ontbreken van officiële statistieken aangaande medische fouten ? Men weet niet wat er waar fout gaat, hoe vaak en in welke omstandigheden, om de heel eenvoudige reden dat er nog geen systematisch onderzoek werd gedaan).

Heel Europa: Jaarlijks sterven 194.500 Europeanen aan de medicijnen die hen hadden moeten genezen (niet geupdate cijfers 2009): het gebruik van verkeerde geneesmiddelen, het verkeerd gebruik van de juiste geneesmiddelen, over- en onderdosering, niet-gebruik en ongewenste nevenwerkingen. Dat berekende de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) in hun rapport ‘Targeting adherence’ : http://www.pgeu.eu/policy/5-adherence.html
Fraude en misdaad in de farmaceutische industrie..

Vanuit de gedachte dat achter elke boete die door een overheid wordt opgelegd, een ernstig vergrijp schuilgaat, dat willens en wetens gepleegd is, zijn de onderstaande feiten schrikbarend.. In de serie ‘Altijd Wat Wijzer’ van de NCRV, is een uitzending te zien over alle strapatzen van de farmaceutische industrie en hun producten: medicijnen. Hoeveel winst wordt er gemaakt? En is het wel verstandig om onze medicijnen te laten maken door commerciële instellingen?

Omzet farmaceutische INDUSTRIE : US$ 300.000.000.000,- en aan fraude-boetes betaalden dezelfde farmaceuten het krankzinnige bedrag van: US$ 11.000.000.000,- Waaronder:

Novartis : US$ 420.000.000
Pfizer : US$ 2.300.000.000
GSK : US$ 3.000.000.000

We hopen dat je er niet vanuit gaat, dat deze farmaceuten zich deze boetes ‘zomaar’ laten aanleunen.. Want natuurlijk kennen ook zij -en vooral zij- de wettelijke regels omtrent het verkopen van farmaceutische middelen. Je kunt er dus gevoegelijk van uitgaan, dat vóór het tot deze boete-schikkingen kwam, deze industriële bedrijven álles in het werk gesteld zullen hebben, om te frauderen, tussen de mazen van de wetsregels dóór. En dát ze alle juridische advieskosten zullen hebben geaccepteerd van raadgevende advocatenkantoren, om de pakkans te verkleinen van een nauwkeurig uitgestippeld fraudebeleid. En ‘last but not least’: besef alsjeblieft dat deze industrie wel degelijk WILLENS EN WETENS deze fraude OPZETTELIJK uithaalt..

‘We eten er goed van hoor..’
Bedrijven worden beloond voor het zo lang mogelijk ‘beter maken‘-proces bij mensen, maar ze worden niet beloond voor de mensen die zij beter gemaakt hébben. Dat is feitelijk vreemd, want daardoor is het die bedrijven er veel aan gelegen dat proces van ‘beter-maken’ maar te rekken en te rekken.. En wist je dat het jaarlijkse marketingbedrag, van de farmaceutische industrie ALLEEN al in Nederland (in 2008, ruim 5 jaar geleden dus) een slordige € 1.300.000.000 bedroeg? Kijk naar deze korte TROS-Radar uitzending over ‘Corruptie in de farmaceutische industrie’:

Oud nieuws maar nog steeds gaande

Schippers

 

June 02at 05:00am

Protocol van Sion deel 2

Sion

6. Het vrijheid-idee is niet te verwerkelijken, want niemand is in staat om er het juiste gebruik van te maken. Men behoeft het volk slechts korte tijd zichzelf te laten regeren en het zelfbestuur verandert al heel gauw in teugelloosheid. Van dit ogenblik af ontstaan er twisten, die spoedig tot sociale oorlogen leiden; de staten gaan in vlammen op en hun hele grootheid valt tot as ineen.

21ste eeuw
Een stelling die inderdaad waar is. Mensen weten ten eerste niet wat werkelijke vrijheid is en als ze vrijheid mee maken dan weet men het niet te behouden of er mee te werken. De verdere stelling over het regeren is wat we nu overduidelijk zien waar rond de wereld vele regeringen zijn die totaal niet weten wat regeren is. Men denkt vrij te zijn maar men beseft niet dat de vrijheid die zij zien juist het tegenovergestelde is. Niemand is meer vrij en iedereen rommelt maar wat aan maar dan via wetten, regels en vreemde verdragen. Het ondergaan van deze vrijheden is alsmaar rond de wereld te zien en daarom is deze stelling duidelijk bewezen dat deze gaande is.

7. Of een staat zich nu al uitput onder de werking van zijn eigen schokken of dat zijn binnenlandse twisten hem aan vreemde vijanden overleveren, in ieder geval kan hij als reddeloos verloren worden beschouwd: hij is in onze macht. De heerschappij van het kapitaal, dat geheel in onze handen is, komt hem dan voor als een reddingsboei, waaraan hij zich goedschiks of kwaadschiks moet
vastklampen, wil hij niet ten onder gaan.

21ste eeuw
Hier staat de eerste link naar de absolute macht. Al de rellen alle mismanagement van een land komt ten goede van de absolute macht! Dat is wat men goed uit komt want door mensen die ontevreden zijn, zijn mensen wel een gemakkelijke prooi voor deze absolute heersers. Men gaat mensen lokken door met het zogenaamde kapitaal te komen en de daaraan gekoppelde redding. Maar in werkelijkheid is er geen redding alleen men schaart achter dit systeem der machtigen en is slaaf van hun regels, hun systeem. Deze machtigen zijn dan "de reddingsboei" en zo zijn we in deze eeuw op het punt dat iedereen slaaf is van de banken en hun geld.

8. Wanneer iemand volgens liberaal standpunt zulke overwegingen voor immoreel zou houden, dan vraag ik hem: Als iedere staat twee vijanden heeft een in zijn eigen boezem en een vreemde, en wanneer het hem veroorloofd is om zonder enige morele consideratie tegen een vreemde vijand alle strijdmiddelen te gebruiken, b.v. door hem de aanval- en verdediging plannen niet bekend te maken of hem 's nachts of met overmachtige strijdkrachten aan te pakken, waarom zo - vraag ik - zouden we zulke middelen, tegenover de veel gevaarlijker vijand die de sociale orde en de welstand verstoort, immoreel zijn?

21ste eeuw
Deze vraag is de vraag van de duivel persoonlijk! Men praat hier om via welke weg dan ook de macht te pakken te krijgen en dan denk ik aan de uitspraak van de Jezuïeten die precies dezelfde uitspraak hebben. Een uitspraak die ook de vrijmetselarij hoog in het vaandel heeft en dat is ; Als men niet kan winnen van de tegenpartij, infiltreer, praat mee en steek hem dan een mes achter in zijn rug! Een regel die in vele oude geschriften voorkomt.

9. Kan iemand met gezond verstand hopen om de volksmassa's met succes te leiden door vermaning of overreding, wanneer aan het volk, dat slechts oppervlakkig denkt, de vrijheid tot tegenspraak is gegeven, die - ofschoon zij zinloos is - het volk verleidelijk voorkomt?

21ste eeuw
Mooie vraag en het antwoord is hierin al gegeven. Men weet men denkt dat er geen overleg kan zijn omdat het volk niet kan denken! Dat is zo gekweekt vele eeuwen door en het bewijs zal later ook in deze protocollen gegeven worden.


10. Deze mensen laten zich uitsluitend leiden door hun bekrompen verlangens, hun bijgelovige beschouwingen, hun gebruiken en overleveringen en hun intuïtieve principes; zij zijn de speelbal van de strijdende partijen, die zich zelfs tegen de verstandigste. Overeenkomst zouden verzetten.

21ste eeuw
Zie hier hun denken het denken van de elite en hun goud! Zij handelen ons op via deze gulden regel en nu anno de 21ste eeuw is dit hun richtlijn en denkwijze.

Vervolg morgen

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

June 01at 05:09am

Protocol van Sion deel 1

Elke dag gaan we een deel plaatsen van de protocollen van Sion.
De blauwdruk, geschreven door enkele joodse personen, hoe de wereld wordt geregeerd en opgesplitst zoals het nu gaande is en de leiders en politiek aan te houden hebben gestuurd via de freemasons en de verdere clubjes..

Sion

Voorwoord

De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een
geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking van de plannen van Adam Weishaupt. De Illuminatie vormen de geheime kracht achter de Protocollen en zijn daarmee tevens de leidende kracht achter de nagestreefde wereldheerschappij. Wie enig inzicht heeft in de samenzwering-kunst van de Illuminatie, zal in staat zijn de Protocollen in het licht van vandaag te beoordelen. Lees de protocollen en stel door hun inhoud de echtheid vast! Schijnbaar is de aaneenschakeling van paragrafen droge literatuur.
In werkelijkheid zijn ze de boeiendste en tevens de meest ontstellende geschriften die denkbaar zijn. Lees de Protocollen langzaam en laat elke paragraaf goed tot u doordringen. Vergelijk de richtlijnen met het verleden en het heden. Vergeet ook niet dat wanneer men in de Protocollen over God spreekt, dit niet de God van de Joden of de Christenen is, maar niemand minder dan lucifer, oftewel satan zelf. De Protocollen van de wijzen (of Ouderen) van Sion (soms geschreven als Zion) is geen antisemitische tekst, aangezien juist de niet-Joden als minderwaardig worden bejegend. Het is wel gebruikt als middel om mensen tegen de Joden op te zetten door het te doen blijken alsof de Protocollen van de Wijzen van Sion de blauwdruk is van een Joodse samenzwering tot het verkrijgen van wereldmacht. Deze tekst is met opzet zo geschreven alsof het een Joods/Zionistisch document is om er voor te zorgen dat de aandacht niet gaat naar degenen die er wel achter zitten.
En dat zijn de Illuminatie... wie anders?

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION

(Nederlandse vertaling uit 1933 en herzien in spelling) (tussen haakjes achter het protocol nummers is toegevoegd ter verduidelijking, dit staat niet in het originele document)

De aanduiding "21ste eeuw"

Voordat we gaan beginnen om u te laten zien dat deze protocollen wel nageleefd worden, door zaken aan te halen die nu in onze 21ste eeuw spelen of gespeeld hebben, wil ik duidelijk stellen wie ook deze protocollen geschreven heeft of wie deze bij elkaar geplaatst heeft duidelijk een geschrift heeft neergezet wat aangeeft wat de mensheid mee moet maken en hoe men over het mensenras denkt.

Ik wil met u deze protocollen per deeltje doornemen en u laten zien dat het geen "gestolen roman" of "onzin" is gebruikt maar werkelijke taal gebruikt is die een groep mensen dus niet zint. Een groep vanuit de Joodse gemeenschap die ook in de Holocaust ge- misbruik van maakt en mensen afdwingt zaken of te verzwijgen of te vervalsen. Zoals we weten, in de Holocaust is ook veel vervalst en verkeerd "gebruikt". De minuut je het gaat aankaarten heb je de gehele Joodse gemeenschap op je nek wat wil zeggen dat er dus werkelijk iets goed mis is in de vele verklaringen en geschrevene. Dat terwijl je door officiële papieren en verklaringen aan kan tonen dat de gehele Holocaust een overtrokken zwaar opgeblazen verhaal is. Ik zeg NIET dat er geen ernstige zaken zijn gebeurd in deze oorlogen maar veel is compleet verkeerd neergezet in boeken om zo er mis- gebruik te maken van de situatie.

Maar terug naar de protocollen. Het is duidelijk dat men er alles aan doet vanuit de Joodse gemeenschap om deze uitspraken oftewel gedachtegang te ontkennen en zelfs dwingt om ze te verzwijgen. Zeer opvallend is dat het in deze protocollen ook beschreven wordt hoe dat aangepakt wordt. Het is precies zoals men nu, ruim 100 jaren verder, weer bezig is! Door mensen als "niet serieus" en zelfs "gek" te verklaren is het duidelijk dat deze protocollen er zijn en ook nageleefd worden!

We gaan de oude protocollen per deeltje plaatsen nu in de 21ste eeuw. Zo wordt meteen het bewijs geleverd dat er werkelijk deze gedachtegang is onder deze gemeenschap en dat ze druk doende zijn om de uitvoering daarvan te versnellen. Men heeft haast, dat is duidelijk het moet allemaal gebeuren juist in deze tijd.

PROTOCOL 1 (De hoofddoctrine)

1. Laten we elk gepraat vermijden, maar iedere gedachte afzonderlijk onderzoeken en de
toestand door vergelijkingen en de gevolgtrekkingen onder de loep te nemen. Ik zal ons systeem zowel volgens ons gezichtspunt uiteenzetten als volgens de opvatting van hen die niet tot onze gelederen behoren.

21ste eeuw
Het begin is al meteen raak, hier wordt gezet dat alles vanuit een "ik" vorm wordt geschreven "Ik zal ons systeem….". Wat vreemd is als je de vele aantijgingen leest dat het gaat om diverse personen die deze protocollen hebben geschreven! Wat ook een punt is, is dat men praat in eerste instantie over een "verslag" van een bijeenkomst. Hoe kan je dan schrijven dat "Ik zal……" een vreemd begin en zeker even iets om bij na te denken.

2. Het staat vast, dat de mensen met slechte instincten veel groter in aantal zijn dan die met goede. Daarom bereikt men betere resultaten als men de mensen met geweld en bangmakerij regeert dan met geleerde uiteenzettingen.

21ste eeuw
Het eerste gedeelte is ver in mee te gaan al praat men hier over "instincten" net alsof het een aangeboren iets is. Maar zie dat woord "instinct" even in de vorm van "mensen met slechte bedoelingen" dan zijn we beland waar we nu in zitten. Het huidige systeem heeft niets goeds voor en dat wordt wel duidelijk verder in deze tekst.

Het tweede deel is waar men al lang de mensenmassa mee regeert. Geweld is een gewone zaak en geweld is het middel wat overal terug te vinden is zeker nu in de huidige eeuw. Dat geleerden niet de toekomst is, is niet omdat deze niet de zaak zouden kunnen regeren maar omdat er dan te ver te diep op zaken ingegaan wordt. Men heeft "domme" mensen nodig die volgen maar die ook doen wat er opgedragen wordt.

3. leder mens streeft naar de heerschappij; iedereen zou graag dictator worden, als hij er de kans toe zag en slechts weinigen zijn bereid hun eigen belang aan het gemeenschappelijk welzijn op te offeren.

21ste eeuw
De gedachtegang van de bewuste groep. Het is net zoals de belastingdienst eens vertelde "iedereen licht de belastingdienst op, iedereen doet dat"! Een stelling die dus eerlijkheid niet erkent en er vanuit gaat dat iedereen een leugenaar is. Iets wat we bij justitie ook zien.

4. Wie heeft de roofdieren, die men mensen noemt, in toom gehouden? Wie heeft hen tot nog toe geleid? Vanaf het begin van de sociale orde hebben zij zich onderworpen aan het ruwe en blinde geweld; later aan de wet, dat niets anders is dan datzelfde geweld, alleen in andere vorm. Ik trek hieruit de conclusie, dat volgens de natuurwet het recht in het geweld ligt.

21ste eeuw
Een beschrijving van hoe de mens zich onderwerpt aan de absolute macht en waarbij men vanuit blijft gaan hoe de mens bestuurd en regeert moet worden. De mens wordt gelijkgetrokken met het dier. Verder is weer in een keer die "ik" die een conclusie trekt en niet zoals het is de commissie die samen is gekomen. De conclusie van geweld is het dierlijk denken van "de sterkste is de baas van het roedel" ook geldend is bij de mens. Iets wat we nog steeds zien in deze eeuw al zijn het niet de lichamelijk sterken maar de sluwe en meest geslepen die dat recht zich hebben toegeëigend.

5. De politieke vrijheid is geen feit, alleen maar een idee. Men moet dit idee kunnen verwerkelijken, zodra men de volksmassa door het lokaas van een denkbeeld op zijn hand moet brengen, indien zij de bedoeling hebben om de heersend partij omver te werpen. Dit vraagstuk is gemakkelijk op te lossen, als de tegenpartij haar macht put uit het idee van vrijheid - het zogenaamd liberalisme - en ter wille van dit idee iets van haar macht prijsgeeft. Op dat ogenblik zal onze leer triomferen zodra de teugels van het bewind zijn los geraakt, dan worden ze krachtens de natuurwet direct door andere handen gegrepen, omdat het blinde geweld van de massa geen dag zonder leider kan; de nieuwe macht treedt dan eenvoudig in de plaats van de vroegere macht, die door het liberalisme van zijn kracht werd beroofd. In onzen tijd is de macht van het goud in de plaats gekomen van de
heerschappij der liberale regeringen. Er was echter een tijd, dat men aan God geloofde.

21ste eeuw

Een gedachtegang hoe de politiek werkt en wat voor een rol het heeft. Het pretenderen van vrijheden en dan tijdens verkiezingen onbeperkte beloftes doen die niet nageleefd kunnen worden omdat het niet toegestaan is in het geheel. Maar de kracht moet er zijn wie het geloofwaardigste is en het volk doet laten denken dat ze een vertegenwoordiger hebben van hun eisen en wil. Men stelt hier ook duidelijk dat alles is in handen van het hogere. Nee, geen god want ook deze is maar een farce in het gehele menselijk leven, maar men dekt alles in door het belangrijkste van het systeem in handen te hebben en dat is in dit geval goud maar in het algemeen en in deze eeuw de verdere natuurlijke grondstoffen die de rijken rijk maken. Goud (Natuurlijke bronnen) zijn in handen van de absolute heersers en zo is ook duidelijk dat men het water daar onder laat vallen. In deze tijd mag je geen water meer opvangen en worden zelfs hele meren en waterbronnen opgeëist door de machtigen der aarde. Deze blijven erg op hun hoede om deze natuurlijke bronnen te behouden en zo nodig uit te breiden. Men ziet dat nu in Amerika en al langere tijd in Afrika.

Vervolg morgen

Alle tot dusver gepubliceerde protocollen zijn HIER terug te lezen

 

June 01at 05:07am

Jews

It was not Hitler who was the enemy but the elite jews for example Rothschild and there clubs who are still now the world problem.
Till today its the freemasons and there jews who rule the world.

Zion is in uitvoering en ontkennen heeft geen nut daar men al op het einde van het traject is. Alle plannen en protocollen zijn in uitvoering gebracht of lopen nog steeds.

Hitler1

 

June 01at 05:05am

The Day the Holocaust Began In America

Ask not how it could happen; ask why it doesn’t happen more often. I have heard eyewitness accounts of NAZI concentration camps just after liberation in 1945.

I have seen haunting photos of bulldozers piling-up mountains of naked human corpses. In NAZI Germany, this was all legal.

The NAZIs simply passed laws that legalized murder and nobody challenged them because dissent was impossible.

California now legalizes murder under Senate Bill 277 – and too few challenge it because dissent is nearly impossible.

vaccine-nazi-women

You’ll know it’s a Holocaust once you realize how powerless you are to challenge it.
Holocaust is not a German phenomenon; it’s a human phenomenon. Last century, it happened in the land of Schiller, Goethe and Beethoven, and today, it happens in the land of football, beer, and gambling.
Humanity has made no progress since 1945. In the name of unbridled capitalism, we Americans have kept the world at war since 1945, which means there’s been no progress in the understanding of one’s fellow man.
And fascism now comes home to roost.
But our American brand of fascism differs from German-style fascism; theirs grew out of poverty and desperation, while ours, curiously enough, emerges from corporate prosperity.
But in the final analysis, all totalitarian regimes are based on the same thing – the raw power of the state to kill with impunity.

The State of California now asserts the raw power to inject your children – with whichever chemicals, bacteria, and viruses they deem necessary – and you have no right to “informed consent,” which means (1) no right to be apprised of the risk and (2) no ability to opt-out.
And despite the obvious fact that all vaccines carry an appreciable degree of risk, the state refuses to apprise you of those risks precisely because you have no right to opt-out. That’s why they call it “mandatory” vaccination.
The doctrine of “informed consent” pertains only to elective medical procedures; but where the procedure is mandatory, as with SB 277, “informed consent” goes out the window.
Mandatory vaccination is much like “selective service” – your child is drafted, against your will, and forced to join the Army and carry a rifle to fight the War on Measles – and you must accept the risk that your child may get shot down in the defense of the nation.
And when they begin with mandatory childhood anti-cancer vaccination, don’t be surprised to see Congress issuing gold stars to parents whose children have fallen in the War on Cancer.
SB277 offers no “informed consent” to children for the same reason that selective service offers no “informed consent” to soldiers drafted into the military, i.e., in both instances, everybody knows that death or great bodily harm is a distinct possibility.
But when America fights ideological wars, e.g., War on Terrur, War on Measles, etc., “informed consent” is abolished in the name of the greater good whose right to security and comfort are paramount to an individual’s right to life.
Today’s doctors don’t care whether you consent to mandatory medical procedures any more than NAZI doctors cared about whether the Jews consented to mandatory medical procedures – because in both instances, “forcible” means they force it upon the individual – against the individual’s will – regardless of whether he or she consents.
When they gassed people in the concentration camps, NAZI law required that only medical doctors could pull the lever releasing the deadly Zyklon-B gas.
NAZI law assigned to doctors the actual task of killing because, under NAZI law, the act of mass murder in the gas chamber was conveniently deemed to be a “medical procedure.”
More curious still, in America, we purposely avoid calling vaccination a “medical procedure” specifically because, in order to achieve high vaccination rates, we allow any Tom, Dick or Harry to administer vaccines.
And don’t forget, in America, you have no right to sue for vaccination-gone-wrong, so there’s really no need to bother having a trained medical professional administer the vaccines.
If an unskilled vaccinator pierces the wrong portion of your deltoid muscle, (upper arm), and paralysis ensues, then – oh well! You cannot sue for “negligent needle placement” any more than you can sue for ASD or GBS.
SB277 is for us the proverbial “handwriting on the wall” that too many Jews missed back in NAZI Germany. And sadly, for the keenly aware among us – who see that handwriting on the wall – where are they to go?
To which nation shall they emigrate? The sad truth is, there’s nowhere to go because Obama’s vaccine mandate has gone global.
And when they start herding anti-vaxxers into FEMA Camps, there will be no Gen. George S. Patton and no Third Army to come to our rescue…
Remember, it didn’t begin with gas chambers in NAZI Germany; it began when people grew desensitized, intolerant of opposing views, mindlessly obedient to authority, and totally willing to follow orders instead of their own conscience.
It begins when folks willingly turn a blind eye to injustice – so long as their own paycheck continues uninterrupted.
Fascism lay not around the corner – it’s here. Right now. The American Holocaust has begun.
No, you won’t see any swastikas. We don’t need to build Dachaus and Auschwitzes because the mass media builds concentration camps in the mind – which are far more effective for controlling humans and getting them to march in lockstep.
No, we won’t wake-up one morning and suddenly find ourselves in gray, wool uniforms, goose-stepping off to work; but this is not the point.
The point is: what happens to the individual who dissents? In Nazi Germany, he or she was physically destroyed, like Sophie Scholl, a 22-year old college student, brutally beheaded by NAZIs. (“Denken Sie daran, die weiße Rose.”)
Today in America, the process is more subtle; but the end always justify their means.
We all know it’s true – this is no longer the dreamland America in which we were born or in which we once believed. And to make matters worse, there’s a population explosion, which serves only to lessen our commitment to the sanctity of individual liberties and human life.
Add to that, a perpetual gov’t budget crisis, with far less resources for individual rights, and the feedback loop begins in earnest. Fascism only encourages more fascists.
Nowadays, our lawmakers deceive the public as if it were the natural prerogative of their office.
Today, we live in a brave, new Orwellian world where the individual exists for the state and the well-being of the greater good justifies each and every immoral act the state hurls towards the individual.
Aldous Huxley Brave New World and George Orwell’s 1984 are available on Amazon.com
We have reached a time in our country – similar to what life must have been like in 1930s NAZI Germany – except we don’t realize it because American Fascism wears the smiling disguise of liberal democracy.
The state makes you believe that you live in the best of all possible worlds – so long as the state remains in total control over every aspect of your life.
The state dispenses life, liberty, and happiness – so long as everyone accepts that the state is paramount to the individual, that the greater good is paramount to human conscience, and that the state has the raw power to kill with impunity.
Too few young people today remember the Holocaust. Those who do not remember the past are condemned to repeat it. But those of us who DO remember it are condemned to sit by helplessly and watch everyone else repeat it.

Ignorance is not strength – it’s just sad. War is not peace – war is over if you want it. And freedom is not slavery – unless you go along with it. Live vaccine free! #ResistNow

Vele zaken van de tijd van Hitler gaan door puur omdat het nooit gestopt is en de weg is zoals de elite werken. Zie de protocollen maar eens van Zion die hier te downloaden zijn.

Vaccinatie

 

June 01at 05:03am

The beginning of the end

Artificial womb could allow babies to develop outside the mother’s uterus
https://youtu.be/bPufQqnzEug

Womb

 

June 01at 05:01am

5G internet door heel Nederland een geschenk of uw eigen digitale gevangenis?

g5-transhumanisme-singulariteitEr komt supersnel internet voor het hele land. Net als gas, water en licht promoveert het kabinet draadloze toegang tot het wereldwijde web tot basisbehoefte. Dat is wat de Telegraaf kopt vandaag. Wie wil er nu geen sneller internet? De Telegraaf meldt [citaat] Niet alleen moet er overal en altijd draadloos internet zijn, ook moet die verbinding van uitstekende kwaliteit zijn. Iedereen moet overal tegelijkertijd filmpjes kunnen kijken op zijn mobiel en ook futuristische hoogstandjes als zelfrijdende auto’s kunnen niet zonder superinternet. De uitvoering van 5G, de opvolger van het huidige 4G-netwerk, is aan de telecomaanbieders. Dit valt op te maken uit de nota die minister Kamp (Economische Zaken) vandaag publiceert. Of 5G ook hogere kosten betekent, is nog ongewis. De telecomwereld verwacht dat dit wel zal loslopen. Veel investeringskosten zijn al bij het uitrollen van 4G gemaakt. In de regio Rotterdam en Den Haag wordt tot aan 2050 zo’n 50 miljard geïnvesteerd om de regio om te bouwen. Het AD meldt [citaat] De Metropoolregio, het samenwerkingsverband van Den Haag, Rotterdam en 21 omliggende gemeenten, groeit aan de hand van deze routekaart uit tot de koploper in de derde industriële revolutie, beweren zij stellig. Ook in dit project is het 5G netwerk een hoofdrolspeler. Dat is nog al wat: ‘de derde industrieële revolutie’! Waar zal men op doelen?

Met 5G komt de toekomst met rasse schreden op ons af. Want het gaat allang niet meer om nog sneller filmpjes kunnen downloaden, maar om slimme huishoudapparatuur, de navigatie van drones en zelfrijdende auto’s en meedenkende verkeerslichten. Althans, dat is wat u moet weten als het aan de Telegraaf ligt. Dat klinkt allemaal namelijk nog best alsof we in de realisatie van een sciencefiction film belanden. Back to the future in ons eigen Nederland! Fantastisch toch? Maar heeft u dan ook nagedacht over de gevaren van al deze fantastische technologie waarvoor dat 5G netwerk nodig is? Dan heb ik het nog even niet over de frequenties waarop deze netwerken functioneren en de mogelijk schadelijke effecten op uw brein. Nee, dan heb ik het over een netwerk dat fulltime de gelegenheid biedt om elke stap van u te monitoren, elk gesprek te volgen, uw lichaamstemperatuur en hartslag en emotie te lezen, dat al uw gesprekken af kan luisteren en uw telefooncamera als alziend-oog beschikbaar heeft. Dan heb ik het over een volledige dekking in spionage op u als mens. Helaas weet ik dat dit u niet overtuigt. De gemiddelde Nederlander vindt namelijk dat we best in George Orwells 1984 kunnen leven, omdat ze nu eenmaal “niets te verbergen hebben”. Ik moet met sterkere argumenten komen.

Om u te kunnen overtuigen dat het ‘internet der dingen’ en het 5G netwerk niet zo’n rooskleurige toekomst betekent als u denkt, moet ik verwijzen naar het evangelie van de ‘singulariteit’ van Google’s technisch topman, uitvinder en fylosoof Ray Kurzweil. De singulariteit is het moment waarop het internet en de technologische vooruitgang volledig samengesmolten is met de biologie van de mens en de natuur (en de kosmos zo u wilt). Binnen uw leven gaat u het nog mee maken dat de capaciteit en functionaliteit van uw Aple MacBook de afmetingen van een bloedcel heeft en in uw lichaam past. Binnen enkele jaren kunen we ons brein connecten met het internet en kennis en rekencapciteit in ‘the cloud’ kopen. Er zal de komende decennia een samensmelting van mens en machine plaatsvinden. De mens wordt langzaam geprepareerd voor samensmelting met technologie. Uiteindelijk moet dit in 2045 leiden tot de onsterfelijkheid van het lichaam en het kunnen leven in digitale realiteiten die niet van echt te onderscheiden zijn. Dit als gevolg van nanotechnologie die de sterfelijke en zwakke elementen uit ons lichaam vervangt en de originele biologie uiteindelijk helemaal zal overnemen. De film Transcendence laat dit goed zien. Dit alles komt uit de mond van iemand die verantwoordelijk is voor miljarden investeringen door Google en de oprichting van meerdere universitaire projecten zoals de Singulariteits Universiteit: Ray Kurzweil.

En als de komende decennia in dat teken staan, dan kunt u zich misschien voorstellen dat u als cyborg erg gevoelig zult zijn voor de informatie die rechtstrreeks in uw hersenen ge-upload kan worden. Waar we nu nog spreken van ‘mind control’-achtige zaken via NLP technieken in de media en subliminale programmering of beïnvloeding via HAARP, belanden we straks in een wereld waarin u direct aanstuurbaar wordt. Dus de Telegraaf kan wel zeggen dat het 5G netwerk handig is voor drones, zelfrijdende auto’s enzovoort, maar het echte doel is misschien wel het menselijk brein. Vaccinatie programma’s bereiden onze hersenen al voor op deze transhumanistische fase (luister naar deze radiouitzending). En als de nano-kristallen in de nabije toekomst (of nu al) uw lichaam via de lucht kunnen infiltreren (als een soort virus) om vervolgens neurologisch netwerk te targetten, dan geschiedt deze versmelting van de mens met het internet zonder dat u het doorheeft. Kortom: hoe meer internetbandbreedte hoe meer interactie met de mens-machine waarin u zich ongemerkt of bewust zult laten veranderen. De jongere generatie zal er deels zelf voor kiezen (omdat het carrière perspectieven zal bieden) en deels voorbereid worden via vaccinaties; de oudere generatie zal ongemerkt geïnfecteerd worden via vaccinaties. Ook zal de mogelijkheid zich ontpoppen dat we deze nano-deeltjes inademen of via de huid (regen) binnenkrijgen. Klinkt dat als een idiote gedachte? Voor alsnog lijkt het nog noodzakelijk om voor interactie met het brein een feitelijke zender ontvanger onder de schedel te plaatsen, maar de ontwikkeling van ‘neural dust’ levert al een directe interactie tussen mens en machine (internet) op, op receptor niveau (zie deze presentatie). Dat betekent dat je binnen afzienbare tijd zult gaan zien dat studenten hun kennis via een brein connectie in ‘the cloud’ downloaden en dat augmented reality onze audio-visuele waarneming zal gaan overlappen. Draadloze interactie met het menselijk brein is dus nog maar een kleine stap in de technologische ontwikkeling. U kunt het zien als een mooie technologische ontwikkeling; een nieuwe stap in de evolutie van de mens of als een technologie die van het draadloos internet een potentiële digitale gevangenis maakt. Als de staat ergens in investeert is het meestal in haar eigen voordeel.

Bekijk hieronder hoe de evangelisten van het transhumanisme en de singulariteit de wereld proberen lekker te maken met de ongekende mogelijkheden van deze technologische vooruitgang, zonder het allergrootste gevaar te noemen: afhankelijkheid van kunstmatige intelligentie en een machtssysteem gecontroleerd door de beheerders van de netwerken en de mainframes (centrale computers). Zet het u aan het denken? Probeer er dan eens over na te denken wat u zelf kunt doen om deze ontwikkelingen te keren.
https://youtu.be/7P7ee5TF7LAWij zijn gemaakt van energie en we belasten onze lichaam vreselijk met deze frequenties.

Het is een kwestie van tijd dat we vele nieuwe ziektes op zien duiken waarvan men naar zal gissen waar ze vandaan komen.

G5

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 

 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.