Banner Watamula

AA   AA  
       
 

April 2017 16/30

   
       
 

Wake up
Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
April 30at 05:09am

Opinion


Het witte goud is veilig gesteld

Zoals ik gisteren al stelde in het stuk “Verkiezingen 2017 achter gesloten deuren” moest er alles aan gedaan worden om het witte goud, via de Italiaanse kanalen, veilig te stellen.
Het mocht niet gebeuren dat Zuid-Amerika deze lijn ging overnemen want deze zouden dan ander condities stellen aan het koninklijkhuis als dat deze gewend zijn vanaf hun cocaïnefabriek in Amsterdam.

Wat er werkelijk is gebeurd, is nog even een vraag want mensen achter in het stembureau gelederen moeten nog gaan praten. Maar duidelijk is dat er veel gemanipuleerd, afgeperst en veel geld gestoken is om de Zuid-Amerikaanse lijn de loef af te steken.

De Italiaanse hoek denkt nu dat de macht weer in handen is maar de oorlog is nu pas begonnen. Is het niet direct onder een politieke vlag doch de liquidaties en de vele vreemde acties zullen exploderen en zullen de Zuid-Amerikaanse coke dealers deze lijn niet zo snel prijs geven. Het is niet uitgesloten dat er meerdere politieke moorden komen. Een ding zal men vanuit Zuid-Amerika niet loslaten en dat is de gokwereld die nog meer oplevert via deze eilanden dan hun witte goud.

Het witte goud zal toch aangekocht moeten worden via Zuid-Amerika maar de vinger in de gokwereld en in het bijzonder internet gokken is te belangrijk en te machtig. Vergeet niet dat is de toekomst.

De oorlog is lokaal begonnen en men kan denken door enkele lokale spelers, via juridisch steekspel, lam te leggen maar er is veel meer achter deze lokale politieke personen en die zijn ook juridisch niet aan te pakken door een corrupt Nederland.

Let the show begin, because that's where the people voted for.


John H Baselmans-Oracle

 

April 30at 05:07am

Wat is er gebeurd?

Dit is wat gebeurd op het dubbel rif. Het BAM platvorm gebruikt 4 staalkabels met 4 grote ankers. Om op positie te komen spant men de kabels en zo komt men op de juiste positie. Echter alles wat de kabel tegen komt word weg gemaaid. Dit zijn de diepere foto,s op het tweede rif. Op het eerste rif heeft men een groot anker versleept (te lui om op te tillen?. Dus als gevolg een diep sleepspoor en alles is verwoest. Dank Bam, geweldig dat men is deze tijd dit goedkopen systeem nog gebruikt. Want menig modern boorschip blijft op positie zonder kabels in open zee.
BAM International

View

Onze lokale milieu groepen worden betaald door de staat en zo praten en handelen als de staat. Ze denken aan het grote geld. ik heb in allemaal eens gezeten en niet een is er werkelijk voor moeder natuur. Zie maar ze komen altijd NA als er iets gebeurd is, daarvoor houden ze hun ogen, oren en mond dicht. Het enige wat open staat is hun bankrekening.

Men weet bij dit soort projecten dat er bovenop gezeten moet worden en dagelijks controle moet zijn. Nee nu achteraf gaat men schreeuwen! Simpel om ziek van te worden.

Koraal1

Koraal2

 

April 30at 05:06am

De wereld wordt gedomineerd door pedofielen

Er is een wereldwijd web waarmee in dit geval niet het internet wordt bedoeld, maar het wereldwijde web van pedofielen.

Het is als een ziekelijk gezwel dat zich heeft genesteld in vooral de hoge kringen zoals de "koninklijken" en invloedrijke overheidsfunctionarissen.

Het gele stuk is te lezen op deze pagina

http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Pedofielen.htm

Pedofilie

 

April 30at 05:03am

Niet vergeten

We mogen dit niet vergeten want veel is er nog steeds gaande in de wereld van kinderleed.

http://boinnk.nl/136958/de-piramide-die-kinderleed-handel-misbruik-rechtvaardigt/

Kindermisbruik

 

April 30at 05:00am

Verkeerd

Verkeerd

 

April 29at 05:08am

Opinion

Verkiezingen 2017 achter gesloten deuren

We weten allemaal dat de gouverneur van Curaçao, en op de verdere eilanden, slaaf zijn van Nederland en de koning. Wat de koning wil zal geschieden en zo ook de verkiezingen op ons eiland.

Achter gesloten deuren is al bepaald wie er moet winnen en is er zelfs als toezichthouder besloten hoe deze verkiezingen te manipuleren. Al is het stemmen nu pas net begonnen zullen er stembiljetten verdwijnen en zullen vele stemmen niet geteld worden.

Opdracht vanuit de hoogste kamer.

We hebben het bij de laatste verkiezing gezien in Nederland en dezelfde methode zal gebruikt worden hier op Curaçao. Men zal en moet kost wat kost de Italiaanse maffia veilig stellen en zo de levering van het witte goud aan Nederland, die wekelijks via containers vanuit ons eiland richting Rotterdam vertrekken. Deze mag niet overgenomen worden door een andere maffia groep. Ondanks dat het volk anders wil en welk vakje ook rood maakt, het is al bepaald vanuit het fort wie er gaan zitten. Democratie is er niet en de koning en zijn pionnen (lees gouverneur en kabinet) hebben zaken veilig te stellen en dat zelfs met hulp vanuit het "onbekende".

De vraag is; wie van de stemmentellers of van de bureaus gaan praten?
Wie heeft het lef toe te gaan geven dat er opdracht is gegeven dat er gemanipuleerd wordt?
We wachten af en we zullen zien. Er staat te veel op het spel en bij wie zal het geweten gaan spreken?

Verkiezingen 2017 de verkiezingen van omkopen en manipulatie

John H Baselmans –Oracle

http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Opinion/Watamula_
Opinion1009.htm

 

April 29at 05:06am

Interesting

Procesverbaal?

Ben benieuwd of heer Amparo dos Santos ook een procesverbaal krijgt voor het fotograferen met stembiljet in het kieslokaal.

Procesverbaal

 

April 29at 05:04am

Thank you

Thank you

 

April 29at 05:02am

Venezuela stapt uit de Organisatie van Amerikaanse Staten

Venezuela stapt uit de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), na een lidmaatschap van meer dan 65 jaar. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Delcy Rodriguez, aangekondigd. 'De terugtrekking van Venezuela uit de OAS is onvoorwaardelijk. Ze heeft te maken met de waardigheid van ons volk', aldus de minister.

View

Was dat onder Chavez ook niet zo?
Wat doen ze nog bij die organisatie

Venezuela

 

April 29at 05:00am

20 Medications Known to Cause Memory Loss

Here is a list of medications known to have memory loss as a possible side effect:

for Parkinson’s — scopolamine, atropine, glycopyrrolate
for epilepsy — phenytoin or Dilantin
painkillers — heroin, morphine, codeine
sleeping pills — Ambien, Lunesta, Sonata
benzodiazepines — Valium, Xanax, Ativan, Dalmane
quinidine
naproxen
steroids
antibiotics (quinolones)
antihistamines
interferons
high blood pressure drugs
insulin
beta blockers (especially those used for glaucoma)
methyldopa
antipsychotics — Haldol, Mellaril
tricyclic antidepressants
lithium
barbiturates — Amytal, Nembutal, Seconal, phenobarbital
chemotherapy drugs

View

Pakken we nog een medicatie

 

April 28at 05:09am

Interesting

I don't vote

No vote

 

April 28at 05:07am

Alle ingezonden stukken online

Vanaf vandaag zijn al mijn ingezonden stukken online terug te vinden via deze pagina:

http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_
Opinion/Watamula_OpinionIndex.htm

We gaan nog door om de zeer oude handgeschreven stukken terug te tracen en deze ook te plaatsen

Hand

 

April 28at 05:05am

Meeste klachten seksueel misbruik over Fraters van Tilburg

TILBURG - Bij de commissie Deetman die seksueel misbruik in de katholieke kerk onderzocht, is het meest geklaagd over de Fraters van Tilburg. Er kwamen in totaal 120 meldingen binnen over deze orde. Vooral internaten zoals Huize Nazareth in Tilburg, De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel en De La Salle in Boxtel werden genoemd door slachtoffers. Dat blijkt uit het wetenschappelijke rapport van de commissie Deetman.

De commissie kwam ook een zestal strafzaken op het spoor van de Fraters van Tilburg. In het rapport worden ook minstens 25 Brabantse dorpen en steden genoemd met instellingen waar misbruik voorkwam. Plaatsen waar toezicht faalde en bestuurders ontoereikend handelden, volgens de commissie Deetman. Hieronder een overzicht van de meest opvallende zaken uit de rapportage:

Fraters van Tilburg
120 meldingen gingen over misbruik bij de fraters. Maar hoeveel 'plegers' er waren kon de commissie niet achterhalen omdat er te weinig informatie is. Afgelopen jaren zijn de fraters vaak in verband gebracht met seksueel misbruik. Het aantal van 120 is het eerste concrete cijfer rond dit misbruik. Dat hoge aantal is niet vreemd. De fraters vormden de grootste congregatie in Brabant. De orde werd opgericht in 1844 in Tilburg en was vooral actief in het onderwijs en jeugdwerk. Zo oefenden de fraters bijvoorbeeld de voogdij uit over kinderen. De fraters waren verankerd in de Brabantse samenleving en hadden hun zwaartepunt in bisdom Den Bosch. In 1963 hadden de fraters in totaal 92 scholen en in totaal 29 kloosters in ons land. In Brabant alleen al ging het om kloosters in Boxtel, Cuijk, Deurne, Eindhoven, Goirle, Grave, Den Bosch, Loon op Zand, Oisterwijk, Oss, Reusel Sint Michielsgestel en Tilburg. In sommige plaatsen waren er meerdere vestigingen, zoals Tilburg waar er op zes locaties een instelling van de orde zat.

Internaten en blindeninstituut
De commissie Deetman legde alle klachten over de fraters bij elkaar en splitste ze over de verschillende huizen. Over Huize Nazareth in Tilburg kwamen de meeste meldingen binnen: dertien meldingen. Daarna volgden De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel met twaalf meldingen, blindeninstituut Sint Henricus in Grave (twaalf meldingen) en Sint Nicolaas in Oss (negen meldingen) en voogdij-instituut De La Salle in Boxtel (twaalf meldingen). Over de Ruwenberg kwamen bijvoorbeeld klachten binnen over betasten en voyeurisme. Of concretere klachten als die van een frater die kleine jongens op schoot nam en op de mond zoende maar ook over 'hand- en zuigwerk'. In Grave wordt gesproken over handtastelijkheden en tegen jongens oprijden.

Archieven en gedragsregels
De commissie kreeg volledige medewerking van de archivaris van de orde in Tilburg maar merkte wel dat het archief onoverzichtelijk is. Er zou ook al veel vernietigd zijn. Er zat ook niets in over de zes strafzaken die wel elders bewaard zijn. De commissie kwam ook een reeks aangescherpte gedragsregels tegen, die indirect kunnen verwijzen naar incidenten met minderjarigen. Maar de commissie schrijft dat ze tegen het probleem aanliepen van te weinig archiefstukken en te weinig tijd om alles tot op de bodem uit te zoeken. De commissie Deetman maakte op uit de stukken dat ze zich bewust waren van de gevaren van misbruik. Fraters kregen bijvoorbeeld in 1949 al het advies om niet met kinderen te stoeien, naast ze te gaan zitten, om afstand te bewaren, nooit kinderen alleen laten nablijven. Dat advies werd dus niet altijd opgevolgd.

Masturbatie en hand in de broek
In het rapport staan zes incidenten beschreven uit de jaren '50 die leidden tot strafzaken bij de rechtbank. Zo wordt een incident beschreven van een onderwijzer in Tilburg. Hij werd in 1950 gearresteerd wegens wederzijdse masturbatie met vier jongens van tussen de tien en twaalf jaar oud, uit zijn klas. De rechter veroordeelde hem tot één jaar voorwaardelijk en zijn onderwijsbevoegdheid werd afgepakt. Hij mocht wel bij de fraters blijven en werd redacteur van een jeugdtijdschrift.

Ook een incident van een onderwijzer in Oss staat in het rapport. In 1954 had de frater van 27 jaar oud, de geslachtsdelen van een jongen betast. De frater werd veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk. Hij raakte zijn onderwijsbevoegdheid kwijt en trad na jaren uit. Verder wordt een zaak beschreven van een 6-jarige jongen uit Eindhoven. Een frater van 32 zat met zijn hand steeds in de broek van de jongen en bij anderen deed hij dat ook. Hij kreeg een voorwaardelijke straf. De commissie kreeg contact over deze strafzaken met slechts één slachtoffer waardoor de omvang niet goed kan worden vastgesteld. De commissie schrijft ook dat ze moeilijk een beeld krijgen van het soort misbruik en de ernst. Het ging zelden om anaal of oraal contact, schrijft de commissie. Het misbruik verdween geleidelijk, na een terugloop van het aantal leerlingen en de sluiting van grote instellingen als de Ruwenberg (1969).

Broeders van Huijbergen
Net zoals de Fraters van Tilburg waren de Broeders van Huijbergen actief in het onderwijs. Zo zette deze orde het Mgr. Frenckencollege op in Oosterhout, maar ook een lts in Ossendrecht en een school in Haaren en Breda. Van deze orde zijn tussen de 34 en 37 plegers bekend geworden, van wie een naam of kloosternaam bekend is bij de slachtoffers. Ook een rector is genoemd. Het ging vooral om onderwijzers, surveillanten en ziekenverplegers. Vorig jaar kwam een Bredanaar al met beschuldigingen naar buiten over misbruik. Verder spoorde de commissie drie veroordelingen op bij de rechtbank in Breda. In de jaren '60 zijn zeker drie broeders van Huijbergen door de rechter in Breda veroordeeld voor misbruik van kinderen. Ook meisjes werden soms slachtoffer, onder wie een meisje van tien of elf jaar oud. Er is een geval bekend van een ontuchtpleger die overgeplaatst werd en dus een tweede kans kreeg maar gewoon door ging. De commissie spoorde zo negentien overplaatsingen op in onder meer Huijbergen en Bergen op Zoom. Dat waren overplaatsingen zonder aanleiding maar die dus mogelijk met ontucht te maken hebben. Soms wordt een broeder zelfs drie keer verplaatst. Ze konden blijven lesgeven omdat de onderwijsbevoegdheid vaak niet werd ingetrokken na een veroordeling. Toch is er in zeker vijf gevallen sprake van een gedwongen uittreding, dat kwam ook voor.

Broeders van Liefde
Een andere orde die ook al vaak genoemd is in de media: de Broeders van Liefde. en dan met name hun instelling internaat Eikenburg in Eindhoven kwam vaak in het nieuws. 21 'plegers' werden in beeld gebracht. Van hen was een viertal berucht. Vier broeders werden vaak genoemd door diverse slachtoffers. De beruchte vier mannen waren verantwoordelijk voor tachtig procent van alle misbruik-gevallen. Het ging om onder andere een surveillant en portier die ontucht pleegden op de slaapzaal. Een groepsleider viel pupillen lastig in douchehokjes en een koster die na overplaatsing terugkeerde en weer de fout in ging. Ook geweldsincidenten deden zich hier voor. Het bleef niet beperkt tot Eikenburg. De broeders hadden scholen in Etten, Tilburg (twee) en Kaatsheuvel (twee) maar de aantallen meldingen die hierover binnen kwamen daar waren zeer klein.

Broeders van Saint Louis in Oudenbosch
Ook deze orde was actief in het onderwijs sinds de 19e eeuw. Er zijn bij de commissie 29 namen van ontuchtplegers genoemd maar er kwamen ook bijnamen binnen. Daarom denkt de commissie dat het mogelijk 45 plegers waren. Vrijwel alle slachoffers waren jongens. Er zijn vier veroordelingen bekend voor een strafrechter. Ook hier waren veel verplaatsingen van broeders, wat de commissie ziet als een indirecte aanwijzing voor wangedrag.

Broeders van Maastricht
Een actieve orde in Brabant maar toch ging ongeveer de helft van de 60 meldingen over de internaten van deze orde en die waren er niet in Brabant. De andere helft ging over scholen buiten Brabant. Afgezien van enkelen dan. In Brabant was er het doofstommeninstituut in Sint-Michielsgestel maar hierover kreeg de commissie nauwelijks meldingen. Dat is een ander verhaal bij de Brabantse scholen van de Broeders van Maastricht. De congregatie was op zijn hoogtepunt in de jaren '50. Er waren in het jaar 1952 jaar alleen al op de dagscholen meer dan 20 duizend leerlingen. In Brabant ging het om de volgende aantallen: Op de dagscholen in Helmond zaten 1497 leerlingen, in Veghel zaten 846 leerlingen en in Waalwijk 771 leerlingen. In dat jaar (1952) wordt een onderwijzer gearresteerd op de Sint Petrussschool in Waalwijk op verdenking van ontucht. Een 12-jarige leerling had over hem geklaagd. In het rechtbankdossier staat daarover het volgende: de jongen verklaart daarover dat de leraar: 'zeker wel vijftig keer vies met hem heeft gedaan en in de periode september - november 1952 zeker wel zes keer aan zijn plassertje heeft getrokken en daaraan heeft gevoeld'. De broeder kreeg acht maanden gevangenisstraf waarvan vier maanden voorwaardelijk. Deze leraar mocht vervolgens niet meer terugkeren in het onderwijs.

Priester van het Heilig Hart van Jezus
Deze orde was actief in het jeugdwerk, het zogenoemde Sint Franciscus Liefdewerk. Er waren afdelingen in Asten, Helmond en Bergen op Zoom en Liesbos bij Breda. Daar waren incidenten. Ook het kleinseminarie Christus Koning in Helmond wordt genoemd, maar cijfers worden niet gegeven. Er waren hier in totaal ongeveer 48 plegers binnen deze orde, denkt de commissie. In 1965 waren er 900 leden.

Congregatie van het Heilige Sacrament
In Stevensbeek had deze congregatie twee lokaties in gebruik: internaat Eymardville en DSS. 18 meldingen kwamen er binnen over deze instituten. Zo kwam er over een pater -een leraar godsdienst - 5 klachten binnen. De pater gaf ook seksuele voorlichting en sprak met de commissie. Hij vertelde de commissie dat hij achteraf gezien 'minder intiem'had moeten omgaan met de jongens.

Zusters van Liefde
Over de instellingen in Schijndel en Tilburg kwamen veertien meldingen. Probleem bij de commissie was wel dat er vier ordes zijn die zich zo noemen en dat leidde tot verwarring. Soms was het wat concreter;.in blindeninstituut De Wijnberg Grave kwam een mishandeling en seksueel misbruik naar voren van een 7-jarige jongen. De dader was een zuster.

Franciscanen in Megen
Een orde die ook wordt genoemd door slachtoffers waren de Franciscanen maar die hadden weinig huizen in Brabant. Er was een seminarie in Megen. Bij de Franciscanen zaten jongens tussen de 12 en de 18 jaar. Op het Gymnasium Sint Anthonius waren er incidenten in de jaren 50 en '60, vooral op de kamer of op kantoor. De commissie kreeg hierover vier gevallen binnen. Er worden in totaal landelijk bij deze orde 26 paters en zes broeders genoemd, op een aantal van1400 leden van deze orde' (in 1961).

Broeders van de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes
De commissie hoorde van incidenten op dagscholen in Dongen, Geldrop, Valkenswaard, Den Bosch en Vught. De broederorde maakt in eigen verslagen die in de archieven zitten, melding van die ontuchtzaken. Zeker 10 meldingen belandden bij de commissie. De commissie vermeldt bij deze broeders een mogelijke verklaring voor hun wangedrag : net als bij andere ordes was er een tijdje een snelle groei in het aantal leden. Dat waren vaak ongeschoolde boeren en knechten die niet tegen hun taak opgewassen waren en soms ontspoorden.

Jezuïten in Velp
Deze orde had een opleiding in Velp bij Grave: noviciaat Mariëndaal. Elders bij de orde zijn de namen van 31 mogelijke plegers genoemd. Velp wordt niet in verband gebracht met ontucht. Ook dat was het geval: niet overal wordt misbruik gemeld.

Duizenden priesters en religieuzen
De commissie Deetman probeert in het lijvige rapport van 860 bladzijden zo veel mogelijk de situatie vanaf 1945 in een context te plaatsen. Zo wordt ook vermeld dat er in 1967 opvallend veel geestelijken waren in ons land: 13.500 priesters en 40.000 broeders en zusters. Eén op de 100 katholieken was zelfs een geestelijke. Meer achtergronden en analyses in het boek: 'Seksueel Misbruik van minderjarigen in de rooms-katholieke kerk' Er is een uitgebreide wetenschappelijke editie die bestaat uit twee boeken: deel één bevat de onderzoeksresultaten en deel twee de achtergrondstudies. Er is ook een handelseditie maar daarin zijn de namen en plaatsen minder uitgebreid uitgewerkt. Uitgeverij is Balans in Amsterdam.

View

Niet verwonderlijk als je alleen al ziet wat ze hier gedaan hebben op de eilanden.
En dan praten we nog niet over de vele meldingen die bisdomm willemstad achter heeft gehouden en of de mensen afgeperst en totaal genegeerd hebben.
Het is in en in triest dat er niets werkelijk gedaan wordt tegen deze kinderverkrachters.
Erger nog hier onder het huidig bisdom is het nog steeds gaande maar dan onder de zuidamerikaanse heilige boontjes gesteund door een pedofile bisschop.

Tilburg

 

April 28at 05:04am

Cocaïnebaron knipt enkelband door en vlucht

Een van de grootste cocaïnecriminelen van Nederland ooit heeft zijn enkelband doorgeknipt en is gevlucht. Tot enorme frustratie van politie en justitie is Cetin G. uit Schiedam, in december veroordeeld tot twaalf jaar cel, spoorloos. Het is opnieuw een blamage rond het elektronisch toezicht.

De ontsnapping wordt bevestigd door een woordvoerster van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM). „Hij heeft zich onttrokken aan zijn elektronisch toezicht en we weten niet waar hij is. Er loopt nu een opsporingsonderzoek naar hem”, aldus Elsbeth Kleibeuker. De Landelijke Eenheid, die de strafzaak tegen G. leidde, is woedend.

Er worden maar zelden straffen van boven de tien jaar opgelegd voor de invoer van cocaïne. Er zijn ook weinig criminelen die het presteren om 15.000 kilo coke te smokkelen. Cetin G. (46) is daarom een uitzonderlijke crimineel.

Het internationale onderzoek ’Murdoch’ waarin voor G. een hoofdrol was weggelegd, duurde ruim twee jaar. De zaak behoort tot de grootste cocaïnezaken uit de Europese geschiedenis.

View

Blunder?

Kom op dit is justitie die zelf zwaar in de drugs zit.
Het is normaal dat je je baas helpt niet waar?

Cetin

 

April 28at 05:02am

Koning bleef hopen op teken van Friso

Koning Willem-Alexander heeft regelmatig naast het bed van zijn broer prins Friso gezeten, hopend op een teken dat zijn toestand vooruitging toen hij in coma lag. „Maar op een gegeven moment is het ook wel duidelijk dat er geen progressie meer is, dat er weinig hoop meer is”, zegt de koning in een gesprek met Wilfried de Jong, dat woensdagavond wordt uitgezonden bij de NOS en RTL. De zenders hebben enkele fragmenten al gepubliceerd.

Volgens Willem-Alexander waren er af en toe positieve signalen bij Friso, „maar dan zeiden ze: neem het als een geschenk, niet als hoop”. Friso werd in februari 2012 bedolven onder een lawine tijdens het skiën, lag anderhalf jaar lang in coma en overleed in augustus 2013.

View

Moet het niet zijn:
"Koning blijft hopen op teken van Friso"
Want even goed lezen en is er toch een boodschap.

Friso

 

April 27at 05:08am

Happy Cocaine (Kings) day

Cocaine

 

April 27at 05:07am

Interessant

Interesting

OOK MINISTER DIJSSELBLOEM KAN ACHTER DE TRALIES VERDWIJNEN

Gerechtshof-president mr. A.R. van der Winkel legt even uit dat ook Ministers als Dijsselbloem bij strafbare feiten achter de tralies kunnen worden gezet! In zijn woorden stelt deze strafrechter: ieder die een strafbaar feit begaat kan daar voor gestraft worden.

DE WET GELDT VOOR IEDEREEN OOK VOOR EEN MINISTER. ALDUS DEZE RECHTER Gerechtshof-president mr. A.R. van der Winkel

 

April 27at 05:06am

Wat betekende het ijzeren kruis van de NAZI's?

Als je gaat graven in de geschiedenis van NAZI Duitsland dan kom je veel dingen tegen die de 'officiële' (door het Vaticaan goedgekeurde) lezing van de 'geschiedenis' weerleggen.

De NAZI/NDSAP partij is opgericht vanuit de Thule vereniging. Dat was een occulte sub-orde binnen de Vrijmetselarij. De Thule vereniging was de bron van de verdefelijke Arische ubermensch ideologie en de roep om een New World Order. De Thule vereniging was ook de bron van het hakenkruis dat door de NAZI's werd geadopteerd als nationaal symbool.
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_thule05.htm

Van het Vaticaan moeten we geloven dat de hoogste onderscheiding binnen het derde rijk, het ijzeren kruis, als 'toevalligheid' is ontstaan tijdens een NSDAP vergadering. Alle hooggeplaatse NAZI' liepen rond met dat symbool.
https://youtu.be/COrY7ITQUQg

Als je verder terug gaat in de geschiedenis van het Vaticaan dan blijkt dat er uit de kruistochten vier ridderordes zijn ontstaan: De Knights Hospitalers (later hernoemd als Souvereign Order of the Knights of Malta),
https://youtu.be/oVJzXfko3wg

de Knights Templars (later hernoemd als de Vrijmetselarij orde).
https://youtu.be/0WxjTzT_VdM

De andere twee ridderordes worden niet of nauwelijks genoem in de geschiedenis. De derde ridderorde heette de Teutonic Knights, oftewel de "Teutonic Order". Het logo van de Teutonic knights is ... een zwart kruis op een witte achtergrond: het 'ijzeren' kruis heet dus eigenlijk: "Cross of the Teutonic Knights".

Het waren ten minste drie ridderorders die tijdens de 2e wereldoorlog namens het Vaticaan gezamelijk genocide pleegden op de mensheid. De machtsstructuur van NAZI duitsland was een 'rebranding' van de Teutonic Knights, net zoals de andere ridderordes door de eeuwen heen ook van naam veranderd zijn. De Teutonic Knights zijn nog steeds bekend als:

The Teutonic Knighs of the Iron Cross!
http://www.imperialteutonicorder.com/

Sinds de ondetekening van het Verdrag van Lissabon is via een daarin opgenomen voetnoot in Nederland en Europa de doodstraf van kracht voor alle politieke dissidenten en tegenstanders van de EU en haar 'nationale' overheden. De 'overheid' bereid een nieuw genocide voor op de bevolking. Laat je niet misleiden door het feit dat er nu een andere marketing methode wordt gebruikt voor het tot stand brengen van de New World order, en de nieuwste Inquisitie Holocaust op politieke tegenstanders en andere 'ongelovigen'.
http://wariscrime.com/new/lisbon-treaty-disagree-and-you-are-dead/

Kruis

 

April 27at 05:04am

Interesting

Snowden: AIVD en MIVD zijn ondergeschikt aan de VS

De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD doen precies datgene wat de Amerikaanse NSA van ze vraagt. De Amerikanen zien de Nederlanders als "ondergeschikten" die altijd "onbegrensde toegang" bieden.

Dat zegt de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden, die voor zowel de NSA als de CIA werkte, in een interview dat Nieuwsuur met hem had in Moskou. "Jullie diensten werken in feite voor de Amerikanen. Ze voeren gewoon uit wat wij ze vragen", zegt Snowden tegen verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal.

Nieuwsuur is een programma van NTR en NOS.

Snowden: "De relatie met vrijwel alle Europese diensten is goed. Maar de Amerikanen vrezen er maar enkele, bijvoorbeeld de Franse geheime dienst. De Nederlandse diensten worden veel minder gerespecteerd. De Amerikanen waarderen de AIVD en de MIVD niet vanwege hun capaciteiten, maar vanwege de altijd soepele medewerking."

In het gesprek met Nieuwsuur gaat Snowden verder uitvoerig in op de surveillancecapaciteiten van de AIVD en de MIVD, die het kabinet wil uitbreiden.

Veel te veel data

De klokkenluider spreekt ook over zijn toekomst, over de beschuldiging dat hij voor de Russische geheime dienst zou werken en over de roep om strengere anti-terreurwetten na de aanslagen in Parijs.

Snowden staat bekend als fervent tegenstander van de massale afluisterpraktijken van de Amerikanen. Tegen Nieuwsuur zegt hij: "Niemand zegt dat we niet moeten afluisteren, maar de vraag is hoe we dat moeten doen. De Fransen hebben vorig jaar een van de uitgebreidste wetten op dit gebied aangenomen en toch konden ze de aanslagen in Parijs niet voorkomen. Het probleem van 'mass surveillance' is dat je mensen begraaft onder veel te veel data."

Reactie ministerie

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken laat weten dat de commissie die toezicht houdt op de veiligheidsdiensten (de CTIVD) naar aanleiding van eerdere beweringen al eens heeft bevestigd dat "de veiligheidsdiensten zich aan de wet houden".

View

En dit wordt allemaal gestuurd via de CID. Het contract dat elk land op de wereld moet tekenen anders ben je een vijand.

Snowden

 

April 27at 05:01am

Voices of Depopulation

I have come to Believe that a Great Culling is In Our Future. Before You Dismiss this Statement as the Words of a Lunatic, Maybe We Should See if there Is Any Corroborating Evidence from People in Positions of Authority, both Past and Present.

SERVERAL GLOBALISTS IN THEIR OWN WORDS;

"Society has no business to permit degenerates to reproduce their kind"
~ Theodore Roosevelt ~

"Malthus has been vindicated; reality is finally catching up with Malthus. The Third World is overpopulated, it’s an economic mess, and there’s no way they could get out of it with this fast-growing population. Our philosophy is: back to the village."
~ Dr. Arne Schiotz, World Wildlife Fund Director of Conservation ~

“A total world population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal."
~ Ted Turner, in an interview with Audubon magazine ~

“There is a single theme behind all our work–we must reduce population levels. Either governments do it our way, through nice clean methods, or they will get the kinds of mess that we have in El Salvador, or in Iran or in Beirut. Population is a political problem. Once population is out of control, it requires authoritarian government, even fascism, to reduce it…." “Our program in El Salvador didn’t work. The infrastructure was not there to support it. There were just too many people…. To really reduce population, quickly, you have to pull all the males into the fighting and you have to kill significant numbers of fertile age females…." The quickest way to reduce population is through famine, like in Africa, or through disease like the Black Death….
~ Thomas Ferguson, State Department Office of Population Affairs ~

"In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill…. But in designating them as the enemy, we fall into the trap of mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself."
~ Alexander King, Bertrand Schneider - Founder and Secretary, respectively, The Club of Rome, The First Global Revolution ~

"A cancer is an uncontrolled multiplication of cells; the population explosion is an uncontrolled multiplication of people.... We must shift our efforts from the treatment of the symptoms to the cutting out of the cancer. The operation will demand many apparently brutal and heartless decisions."
~ Stanford Professor Paul Ehrlich in The Population Bomb ~

"I believe that human overpopulation is the fundamental problem on Earth Today" and, "We humans have become a disease, the Humanpox."
~ Dave Foreman, Sierra Club and co founder of Earth First! ~

"Today, America would be outraged if U.N. troops entered Los Angeles to restore order. Tomorrow they will be grateful! This is especially true if they were told that there were an outside threat from beyond, whether real or promulgated, that threatened our very existence. It is then that all peoples of the world will plead to deliver them from this evil. The one thing every man fears is the unknown. When presented with this scenario, individual rights will be willingly relinquished for the guarantee of their well-being granted to them by the World Government."
~ Dr. Henry Kissinger, Bilderberger Conference ~

"We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order."
~ David Rockefeller ~

"If I were reincarnated I would wish to be returned to earth as a killer virus to lower human population levels."
~ Prince Phillip, Queen Elizabeth's husband, Duke of Edinburgh, leader of the World Wildlife Fund ~

"the resultant ideal sustainable population is hence more than 500 million but less than one billion."
~ Quoting: Club of Rome, Goals for Mankind ~

"I suspect that eradicating small pox was wrong. It played an important part in balancing ecosystems."
~ Quoting: John Davis, editor of Earth First! Journal ~

Stones

 

April 26at 05:09am

Acclimatiseren

Er zijn ministers die al aan het acclimatiseren zijn als ze verantwoordelijk gesteld worden voor hun daden.

Minister

 

April 26at 05:07am

NIET Uitstappen!

Interesting

Als je onverwacht een briefje van 50 euro onder je ruitenwisser ziet zitten?
NIET Uitstappen!

Gewetenloze dieven worden steeds vindingrijker. Op bedriegelijke wijze maken ze mensen geld afhandig via valse websites, maar men schuwt er ook niet voor om bij hoogbejaarden aan te bellen en die eventueel onder dreiging van geweld, waardevolle spullen en/of geld afhandig te maken. Ze deinzen er ook niet voor terug om fysiek geweld te gebruiken, zelfs bij een bejaard persoon.

Een favoriet artikel of object voor dieven zijn auto's. Maar omdat de electronische beveiligingssystemen ieder jaar weer beter worden, wordt het steeds lastiger om een auto te kunnen stelen. Op zich een goede zaak, ware het niet dat deze criminelen andere manieren bedenken om je auto te jatten.

Geld1

Zoals met papiergeld.

Stel je voor, je stapt in je auto en ziet plots een briefje van 50 onder je ruitenwisser zitten. Je vraagt je af aan welke goede fee je dat te danken hebt? En stapt vervolgens uit om het te pakken...

En dat was de grootste fout die je ooit had kunnen maken: uitstappen!

Want terwijl jij uit bent gestapt en je motor gewoon door laat draaien, springt er snel een dief achter het stuur en gaat er met je auto vandoor. In het ergste geval rijden je aan of echt overhoop.

Het is de jonge moeder Kyri Viehman in de Verenigde Staten overkomen. Gelukkig ontdekte ze het papiergeld pas toen ze al aan het rijden was. Als klap op de vuurpijl bleek het ook nog vals geld met een lelijke boodschap erop geschreven: "Je dacht zeker dat dit echt was".

Geld2

 

April 26at 05:06am

CERN Destroyed Our Universe Says the Smartest Kid in the World

THIS Is The Smartest Kid In The World And He Thinks CERN Destroyed Our Universe…

We are living inside a Universe that’s so complex that if we can grasp what’s happening for a moment, we’ll fall down on our knees and cry in surrender to its marvelous beauty!

Science just barely starts to scratch the surface to the nature of reality and still, its discoveries are more shocking than we were able to imagine. It proves of quantum entanglement, unified field of consciousness, free energy, superhuman abilities, singularity, parallel universes and alternate realities.

All of this is so mind boggling that you would never think a kid can understand. But maybe we need a kid, someone who is brave enough to think about crazy ideas and theories because most of the world we live in today was built upon such.

Max Laughlin is not just any kid. He is probably the smartest kid in the world. When he had only 13 years he invented a Free Energy Device, something that could potentially power the whole world for free. He became famous across the world for his brilliant ideas and points of view on interesting topics like the nature of The Universe and Alternate Realities.

But now he has a theory that CERN destroyed our Universe and we live in another Universe that was parallel and closest to it. He thinks the famous Mandela Effect is a result of that. Max explains it all beautifully in this video:

What do you think about this kid and his theory about CERN? Let us know in the comments section and thanks for stopping by.

CERN is the European Organization for Nuclear Research. The name CERN is derived from the acronym for the French Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, a provisional body founded in 1952 with the mandate of establishing a world-class fundamental physics research organization in Europe.

Klick here for Video

View

Beschreven zoals in het boek "Dimensies"

CERN

 

April 26at 05:03am

‘Unacceptable for a Christian’

Italian ‘orgy & pimping’ priest faces defrocking

An Italian Catholic priest – who is at the center of a scandal alleging he staged orgies, had up to 30 lovers and produced home porn videos – will most likely lose his job regardless of an investigation’s findings, the Bishop of Padua said.
The scandal involving Father Andrea Contin, a 48-year-old priest at the church of San Lazzaro in Padua, broke in December 2016. Since then media have released some very unholy details of his clerical life.
“I am incredulous and pained by the accusations [against Contin],” Padua's bishop, Claudio Cipolla, said at a press conference on Thursday, as cited by the Local. He added that his position was like “a father of a son who has fallen into disgrace.”
“Even if, at the end of this affair, there are no legal consequences, we have a duty by canon law to take disciplinary action,” he said, adding that Pope Francis has been informed about the affair.
The Bishop has been traveling to diocesan missions in Latin America, but had to return earlier than initially planned “since the widening of the Paduan events, to address more directly the situation,” according to Italian media. In early January it was reported that the priest had been suspended from his clerical duties pending the investigation.
The decision to defrock the priest was not the result of the hype in the media, which were releasing new details of Contin’s orgies, but the result of “direct investigation and verification that these events mean Don Contin is not fit to carry out his mission [of priesthood],” even if the priest repents, Cipolla said.
Contin’s actions are “unacceptable for a priest, for a Christian and even for a man,” he said, adding that Catholic priests take a vow of celibacy, which is done “at an adult age, when we have control of our choices, in order to best serve our communities.”
In the meantime, another priest, Father Roberto Cavazzana, who admitted to taking part in and “occasionally” filming orgies, will likely retain his position. Cavazzana’s case is “different,” since “his involvement was only partial and occasional – though not acceptable for a priest,” Cipolla said.

‘Briefcase full of vibrators, sex toys & masks’

Meanwhile, media keep releasing new details about the priest’s activities. In January, one of the priest’s alleged sexual partners, a woman, told Italian media that he “always carried a briefcase full of vibrators, sex toys, masks and bondage equipment,” the Local reported.
One woman said that Contin encouraged her to have sex with a horse in addition to beating her in the rectory on several occasions.
The priest reportedly had up to 30 lovers, according to Italian media. With some of his female partners he allegedly traveled on vacations. One such trip was to a French resort for nudists and swingers in the town of Cap d’Agde.
A 49-year-old church volunteer told Il Mattino di Padova newspaper in early January that the two were having sex in the rectory “at all hours: morning, afternoon, night.”
“There were a lot of women hovering around him,” she told the newspaper.

View

Er is veel gaande achter de gesloten deuren en de hoge muren.
Toch horen we steeds meer en zijn er mensen die er mee naar buiten durven te komen.

Priest

 

April 26at 05:01am

Past Present And Future Exist All At Once – Unravelling Secrets Of Quantum Physics


First version of this article was originally published on January 22, 2015
A. Sutherland – MessageToEagle.com – With the discovery of the crucial, though, unexpected link between space and time, Einstein realized that these two things could no longer be thought of as separate things.
They are fused together and form the continuum (manifold) of space-time, viewed as a four-dimensional vector space.
Suddenly, he realized something unbelievable, namely that our understanding of past, present and future and the sharp difference we see between them – may only be an illusion.
“The distinction between past, present and future is only a stubbornly persistent illusion,” he said.
At first, he wasn’t particularly thrilled with the unified spacetime idea and dismissed new four-dimensional geometry proposed by Hermann Minkowski, as “superfluous” pedantry but he eventually accepted the idea and so must we.

Perception of time and space

As Arthur Schopenhauer expressed, “the most insignificant present has over the most significant past the advantage of reality” and such a belief cannot be so easily dismissed.
Naturally, this illusion – our understanding of past, present and future – is very convincing for us, but it’s still an illusion, we live with every day, every moment, continuously.
Centuries ago, St. Augustine of Hippo, one of the world’s most influential thinkers was also occupied with the phenomenon of time and space.
“How can the past and future be, when the past no longer is, and the future is not yet?” he asked.
“As for the present, if it were always present and never moved on to become the past, it would not be time, but eternity.”

Essentially the same question we are pondering today.

Most of us are convinced that reality means the events of the present moment.
It’s our fundamental belief since we were children because the only we understand is the reality of the moment.
We divide time into past, present and future and it seems essential to our experience of reality – our reality – as anything, says Paul Davies, a Professor of Natural Philosophy at the University of Adelaide, Australia.

Past1

Past present and future exist all at once

But what if our perception of time and space has simply deceived us?
Much of what we thought we knew about our universe-that the past has already happened and the future is yet to be, that space is just an empty void, that our universe is the only universe that exists-just might be wrong, says famous physicist Brian Greene.
In our day-to-day lives, we experience time as a continuous flow. But it can also be useful to think of time as a series of snapshots, or moments, and every event can be thought of as the unfolding of moment, after moment, after moment.

And “if we picture all these moments, or snapshots, line them up, every moment here on Earth, every moment of Earth orbiting the Sun, and every moment throughout the entire universe, we would see every event that has ever happened or will ever happen, from the birth of our universe at the Big Bang, some 14-billion years ago; to the formation of stars in the Milky Way galaxy; to the creation of Earth, four and a half billion years ago; to the time of the dinosaurs; to events happening on Earth today, like me working in my office,” Greene explains.

Don’t you have a strange feeling that someone out there is so incredibly advanced technologically that he can observe all those movements (snapshots) in the entire universe when they take place simultaneously?
And when we seriously consider the simple but essential concept of “now we begin to understand that both past and future must be real because they could be your now, which means past, present and future – are all equally real and all exist.

View

Beschreven zoals in het boek "Dimensies"

Past2

 

April 25at 05:07am

Opinion

Corrupte maffia politiek

We weten het al vele tientallen jaren, de politiek is een verlengde van de vieze maffia en dat onder controle van een elite groepje wat zich noemt vrijmetselarij.

We hebben de laatste jaren nog nooit zoveel regeringen gehad en dat komt omdat de diverse maffia groepen niet meer met elkaar samen willen werken en de complete drugs- gok- en witwashandel geheel in handen willen hebben. Men duldt geen verdeling van de taart momenteel.

Ondertussen kan de bevolking fluiten naar welke belofte dan ook en de beloftes die gedaan worden zijn nog tot dusver nooit verwezenlijkt door deze politieke criminelen.

Maar wat ook duidelijk wordt, is wie de “soldaten” zijn voor deze maffia politiek. Zeker is in elke verkiezingstijd te zien welke bepaalde personen dag en nacht burgers aanvallen, bedreigen en zelfs zo ver gaan om rechtszaken aan te spannen, om hun idool of partij, waarvan zij eten, te beschermen door dik en dun.

Vieze zaken worden over en weer geschreven en de burger wordt alles voor de voeten geworpen om zo maar niet te stemmen op, voor hen, corrupte tegenpartij. Maar de vraag is welke politieke partij is niet corrupt, heeft geen banden met de maffia en is vrij van de vele vormen van drugs? Nu, dan blijft er volgens mij niets over en is er ook geen reden om te gaan stemmen. Want elke stem die je uitbrengt is er een die eens is met de maffia!

Vergeet niet, de “soldaten” die mensen bedreigen, afpersen en proberen monddood te maken zijn die personen die veel te verbergen hebben en diep in deze ongure wereld zitten. U kent allemaal het spreekwoord toch; Wiens brood men eet, diens taal men spreekt.

Dus maak je niet druk als je aangevallen wordt, zet die persoon op een lijst en kijk hoe op het einde van deze verkiezingen weer de slaven van de partijen opduiken die je dan weer tot een volgende verkiezing niet meer hoort. Dan denk ik weer aan de woorden van een PAR lid; John, kun jij voor ons zaken schrijven die wij jou als PAR aandragen? De vieze wereld van de maffia.

Politiek is de maffia die behoort de corruptie in het land in stand te houden.

John H Baselmans-Oracle

http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Opinion/Watamul
_Opinion1007.htm

 

April 25at 05:06am

Topic

Waar praten we nog over

Mijn hart draait 10 keer om en hier heb ik geen woorden voor.
Het enige wat me te binnen schiet is; dat we als mensen ons moeten schamen.

Praten

 

April 25at 05:04am

A History of Zionism and the Creation of Israel


Introduction - What is Zionism?

Zionism is the Jewish national movement. "Zionism" derives its name from "Zion," (pronounced "Tzyion" in Hebrew) a hill in Jerusalem. The word means "marker" or commemoration. "Shivath Tzion" is one of the traditional terms for the return of Jewish exiles. "Zionism" is not a monolithic ideological movement. It includes, for example, socialist Zionists such as Ber Borochov, religious Zionists such as rabbi Kook, extreme nationalists such as Jabotinski and cultural Zionists exemplified by Asher Ginsberg (Ahad Ha'am). Zionist ideas evolved over time and were influenced by circumstances as well as by social and cultural movements popular in Europe at different times, including socialism, nationalism and colonialism, and assumed different "flavors" depending on the country of origin of the thinkers and prevalent contemporary intellectual currents...

For the complete article click here

Zion6

 

April 25at 05:02am

Amsterdamse (89) cel in voor doden partner

De rechtbank in Amsterdam heeft een 89-jarige vrouw veroordeeld tot vier jaar celstraf wegens het doodsteken van haar echtgenoot. Hoewel Antonia M. tijdens de rechtszaak ontkende begin 2015 haar man Evert Bieshaar (88) te hebben doodgestoken, kan volgens de rechtbank niemand anders dan de verdachte de daad hebben gepleegd.

M. stelde tijdens de inhoudelijke behandeling, twee weken geleden, dat ze op de bewuste dag tijdens het koken van soep een harde klap hoorde. Toen ze ging kijken, zou haar echtgenoot volgens haar zijn gevallen. Ze voelde geen hartslag meer en was teruggekeerd naar haar pan met soep.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de vrouw echter haar ernstig zorgbehoevende man neergestoken. Het gebruikte mes werd volgens justitie nadien afgewassen en teruggezet in het keukenblok. De opgelegde vier jaar celstraf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

View

Het is in en in triest wat de Nederlandse justitie hier doet. Kennelijk geldt het niet meer dat alles bewezen moet worden maar kan men mensen aanwijzen en op een vermoeden en wat duistere aanwijzingen een hoogbejaarde vrouw nog vastzetten.

Justitie is duidelijk niets meer dan een corrupt instituut.

Cel

 

April 25at 05:01am

Facebook officially verifies an Illuminati page in a bizarre move to endorse an 'elite collective of leaders'

'Blue tick' verification is normally reserved for official celebrity and brand pages
But Facebook has now chosen to verify a page claiming to be the Illuminati
The page has 380,000 likes and claims: 'We are always watching out for you'
The group has a website where they sell a 'first testament of the Illuminati'

A Facebook page which claims to be run by the Illuminati has been officially verified.
The social network's 'blue tick' verification is normally reserved for official celebrity and brand pages.
But Facebook have chosen to endorse the Illuminati page, which has over 380,000 likes and boasts in its page description: 'We are always watching out for you.'

A Facebook page which claims to be run by the Illuminati (pictured) has been officially verified. The social network's 'blue tick' verification is normally reserved for official celebrity and brand pages

The Facebook page announced its verified status to members over the weekend.
'The Illuminati is grateful for Facebook's dedication to our goals,' it said.
'Many pages claim to represent us but are not authorised by our organisation.
'Some have attempted to defraud our members by demanding payment for membership – a practice prohibited by our council.'
Despite the group's rejection of membership fees and donations on its website, members can still buy 'Illuminati' merchandise.

The organisation has its own website (pictured) where users can find out more about the goals of the Illuminati group
Those on the group's mailing list recently received an email from the Illuminati's 'Department of Distribution', or DIDOS for short.
The email offers Illuminati branded merchandise such as t-shirts, pendants and jewellery shaped after the infamous All-seeing eye.
Buyers can even purchase an Illuminati talisman for $60 (£48).
The organisation has its own website where users can find out more about the goals of the Illuminati group.

WHO ARE THE ILLUMINATI?

Prime Minister Theresa May used this 'hand signal' after Andrea Leadsom pulled out of the Tory leadership contest outside the Houses of Parliament on July 11 which some suggested was a symbol of the Illuminati
The Illuminati are a secret society who was founded in the late 1700s in Munich, Bavaria, named after the Latin word for 'Enlightenment'.
The secret society has been blamed for a range of events by crazed conspiracy theorists.
Some theorists have linked the organisation with the Battle of Waterloo; the French Revolution; the assassination of Presidents Lincoln and Kennedy.
Others believe that the Illuminati control Hollywood and have a membership which includes senior political leaders.
These include Justin Bieber, Lady Gaga, Theresa May and Angela Merkel, according to conspiracy theorists.
According to one conspiracy theory site, there are only 6,000 members worldwide with a ruling council consisting of five Americans, five western Europeans, one Russian and one Indian.
The Illuminati claim they want to overthrow current governments and introduce their own New World Order.
The organisation have been accused of being devil worshipers and conspiracy theorists claim that the Illuminati manifest their power by showing their symbols such as triangles, pyramids and the number 666.
Conspiracy theorists believe the Illuminati want to rule the world with a single government which they control and introduce a single currency.
The more far-fetched theorists claim the Illuminati control groups such as the Bildeberg group as well as the United Nations.
They are also accused of having control of the Free Masons and other secret organisations.

The site offers a book called the 'Illuminatiam' - a self-proclaimed 'first testament of the Illuminati.'
The book can be purchased on Amazon for £8 ($10) but is also available for free as a pdf download from the site.
'Illuminatiam introduces time-tested mental processes that many attribute to increasing wealth, overcoming hardships, and finding happiness,' the group says.
'Learn of the power that gives authority to kings and queens but lives hidden inside every human.
'Join the thousands of people from all walks of life who’ve read the Illuminatiam and committed themselves to the betterment of the human species.
The Illuminati is a mysterious group that conspiracy theorists believe secretly control the world.
According to the verified Facebook page: 'The Illuminati is an elite collective of leaders, business authorities, and other influential members of this planet.
'The organization unites superiors of the world in an unrestrictive and private domain - free of political, religious, and geographical boundaries - to further the prosperity of the human species as a whole.'

View

Zeer slim zo krijgt men extra informatie binnen van mensen die denken meer te leren van deze pagina.

Illuminati

 

April 24at 05:08am

Aqualectra heeft lak aan hun klanten

Wat lazen we afgelopen zaterdag"
"Afgelopen week is een van de vier stilstaande machines weer geactiveerd maar een andere machine is daarvoor in de plaats nu in onderhoud.
Deze machine is volgende week weer beschikbaar.
Eén machine is naar Frankrijk verscheept om te worden gerepareerd."
Herinnert u nog mijn ingezonden stuk:
Maart 2017
Wat we niet mogen weten vanuit Aqualectra
Afgelopen weekeinde kwam ik wat mensen tegen met wie ik een zeer interessant gesprek kreeg. Ze bleken de buitenlandse experts te zijn die hier onze generatoren op de Dokweg moeten reviseren.
"We zijn dure krachten" vertelde een van hen. "Het is niet te begrijpen dat we de eerste dagen niets konden doen omdat domweg de materialen er niet allemaal waren. Verder was het vreemd dat de eerste 2-3 jaren er wel onderhoud was, omdat dat onder de garantie viel, maar daarna blijkbaar er weinig onderhoud gepleegd werd op deze machines".
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Opinion/Watamula_
Opinion995.htm

Men heeft kennelijk geen know how in huis om fatsoenlijk onderhoud te plegen.
Onbekwaam personeel klungeld aan machines die ze blijkbaar niet weten hoe die werken.
Het is in en in triest dat zoveel geld verspeeld wordt door dit bedrijf en dan ook nog door durft te berekenen naar de klanten toe.
Is het niet eens tijd om schoonschip daar te maken?

John H Baselmans-Oracle

 

April 24at 05:06am

Court Rules Living Off The Grid Is Illegal

For many it’s a live long dream to get “off the grid” and live self-sufficiently. But unplugging from municipal services has been ruled illegal by a court in Cape Coral, Florida.
Special Magistrate Harold S. Eskin ruled that Robin Speronis is not allowed to live on her own private property without being hooked up to the city’s water system.
He admitted that she had the right to live without utility power, but said that her alternative power sources must always first be approved by the city.
Speronis has been taking a stand for years not against the city of Cape Coral. Back in November of 2013 a code enforcement officer attempted to evict her for “living without utilities.”
The city’s argument is that the International Property Maintenance Code was “violated” by her reliance on rain water rather than paying the city for water. The IPMC also would make it a crime for her to use solar panels instead of being tied into the electric grid.
“It was a mental fistfight,” Todd Allen, Speronis’ attorney said regarding Eskin’s review of the case. “There’s an inherent conflict in the code.”
Allen says that at this point the argument is just that Speronis must “hook up” to the grid, even if she doesn’t use utilities from it.
Speronis explains that she has won on two of three counts already, but there is still a big fight ahead of her.
“But what happens in the courtroom is much less important than touching people’s hearts and minds,” she explained.
“I think that we are continuing to be successful in doing just that and I am so pleased — there is hope! The next morning, as I took my two hour walk, there was a young man unknown to me, who drove by me, tooted his horn and said, ‘Robin, congratulations on your victory yesterday, keep up the fight and God bless you.’ That is beautiful.”
The local Press-News newspaper said that Eskin “admitted that the code might be obsolete.”
“Reasonableness and code requirements don’t always go hand-in-hand… given societal and technical changes that requires review of code ordinances,” Eskin told the paper.
He argues, however, that he has an obligation to enforce the code. Still, he acknowledges that some of the charges against her are unfounded.
“I am in compliance,” Speronis said in an interview with the local News-Press. “I’m in compliance of living… you may have to hook-up, but you don’t have to use it. Well, what’s the point?”
Speronis has long been living “off the grid.” The city didn’t seem to even notice until she publicly discussed her home with Liza Fernandez, a local news reporter. After that appearance, a code enforcement officer designated her home as “uninhabitable” and gave her an eviction notice.
In March, at a code compliance hearing before Eskin, Speronis was a no-show. Local WTSP 10 news reports that “her company, Off-the-Grid Living Inc. is a litany of violations. Out of 48 violations, Speronis had been previously found guilty of 45. There’s been no appeal or movement to comply.”
“We will continue to use due process and legal measures available to enforce the codes of the city,” Connie Barron, spokeswoman for the city of Cape Coral said. “The building official has pulled the certificate of occupancy… this was the next step we decided to take to bring the property into compliance. Legally, she cannot be in the house.”
Barron acknowledges that it is “unusual for the city to escalate a case to this level.”
“Even if they board the house up, I’m not leaving,” Speronis explained. “They did the best they could when they took my dogs and arrested me. It fell apart because I’m unshakable.”
The International Property Maintenance Code is still being used by cities throughout the United States and Canada. While it stands, it holds that even if you have power and running water, you can be evicted from your home if you remain “off the grid.”

View

The International Property Maintenance Code (IPMC) is a model code that regulates the minimum maintenance requirements for existing buildings. The IPMC is a maintenance document intended to establish minimum maintenance standards for basic equipment, light, ventilation, heating, sanitation and fire safety.

Zie document hier (IPMC.pdf)
Het is steeds gekker aan het worden. Je mag niet in je eigen huis wonen als je niet aangesloten bent op water en electra net!

Dit maakt dat je nergens meer mag leven zonder water en electra van bijvoorbeeld Aqualectra!

Interessant want als ik hen niet kan betalen word ik toch ook zondermeer afgesloten?

Hme

April 24at 05:05am

"De werkelijke slachtoffers van de sancties tegen Rusland zijn de Europeanen."

De sancties die de EU tegen Rusland in het leven riep na het annexeren van de Krim moesten de Russische economie op de knieën dwingen. Het tegenovergestelde gebeurde echter: de sancties kwamen als een boemerang terug. Europa leedt miljardenschade en Rusland zette de situatie naar haar hand.

Als reactie daarop besloten de Russen om de import van bepaalde voedingsproducten uit de EU te bannen. 74% van de export van agrarische producten mocht Rusland niet meer binnen!
De export van voedselproducten van de EU naar Rusland was tot op dat moment nog goed voor 12 miljard euro!
De Europese boeren leden tezamen miljardenverliezen en bekwamen een hulppakket ter waarde van een luttele €500 miljoen een druppel op een hete plaat!

De Russische sancties, samen met het exportverbod van producten voor de olie- en defensie-industrie dat Europa zichzelf oplegde, zorgde al voor een verlies 43 miljard euro!
Ook de Russen voelden de negatieve effecten van de sancties: de prijzen van groenten, fruit, kazen en vlees stegen enorm.
Maar waar de Europese boeren nog steeds niet bekomen zijn van de sancties, heeft men in Rusland van de nood een deugd gemaakt.
De Russen hebben gewoon andere leveranciers gezocht en produceren nu ook veel meer zelf: in drie jaar werd in Rusland voor $4 miljard extra voedsel geproduceerd als gevolg van de sancties!
President Poetin is tevreden, hij zei recent dat het embargo op Europese voedingsproducten goed is voor de Russische economie en zo lang moet blijven duren als mogelijk

Ook eerste minister Medvedev is positief Russische bedrijven hebben gevraagd om de sancties niet op te heffen om wille van de vele opportuniteiten die ze gecreëerd hebben.
Voorlopig gelden de Russische sancties tot eind dit jaar, waarna ze voor de zoveelste keer verlengd kunnen worden.
Steeds meer Europese politici zien in dat de sancties vooral een negatief effect hebben op de Europese economie, niet op de Russische. Vandaag nog zei voormalig voorzitter van de Europese Commissie Romano Prodi het volgende

De werkelijke slachtoffers van de sancties waren de Europeanen. Ik heb altijd gezegd dat het niet in het Europese belang was om sancties te hebben, nu zeggen ook de Amerikanen het.
Maar zelfs al worden de sancties nu opgeheven, de economische schade is onherstelbaar groot. De producten die de Russen nu zelf maken of ergens anders kopen gaan ze niet meteen terug hier afnemen. En hoe langer de sancties duren, hoe groter de schade.

View

Rusland zal geen nacht wakker liggen met dit belachelijk spel. Het is inderdaad je eigen mensen afstraffen.

De politiek is werkelijk op zijn domst bezig en speelt bepaalde mensen alle kaarten in handen.

Russia

 

April 24at 05:03am

Beoordelen en veroordelen

Door iemand anders te beoordelen definieer je jezelf
Wij zijn mensen, allemaal verschillend en uniek. We hebben allemaal onze eigen gedragspatronen, een bepaalde persoonlijkheid en een belangrijk innerlijk dat aanwijzingen verklapt over wie we werkelijk zijn. Helaas maakt dit het makkelijker voor ons om aan anderen te twijfelen en onszelf toe te staan over anderen te oordelen. Maar in werkelijkheid is het zo dat iemand wanneer hij een ander beoordeelt meer over zichzelf verklapt dan hij eigenlijk wil zeggen over de ander.

Ik respecteer jou zoals je bent en ik beoordeel je niet
Het is moeilijk om het gemak waarmee we anderen beoordelen te ontkennen. We kunnen net zoveel verscheidene mensen ontmoeten als de hoeveelheid schade die we aan kunnen richten door over deze mensen te praten zonder ze eerst beter te leren kennen. En ook wanneer we ze wel kennen, maar niet goed naar ze luisteren.
Het is nu eenmaal zo dat mijn smaken verschillen van die van jou; ik gedraag me sowieso niet precies zoals jij je in mijn plaats zou gedragen en het is ook heel aannemelijk dat bepaalde dingen niet dezelfde invloed hebben op mij als ze zouden hebben op jou.
Daarom worden gezonde relaties in stand gehouden door middel van respect en tolerantie, ook de relaties die alleen zakelijk zijn. We moeten mensen accepteren zoals ze werkelijk zijn.
Als iemand ooit tegen je heeft gezegd dat je bijzonder bent, dan had deze persoon gelijk. Jij bent bijzonder vanwege de eigenaardige manier waarop je de wereld bekijkt en erin leeft.
Wanneer je iemand beoordeelt, komt dit dus neer op het feit dat je niet begrijpt wie deze persoon is. We weten niet wat iemand allemaal heeft meegemaakt, wat hem heeft gemaakt tot de persoon die hij op dit moment is en hoe erg het hem kan kwetsen om zonder geldige reden bekritiseert te worden.

Ik vind mezelf leuk zoals ik ben en ik wil niet dat iemand mij beoordeelt
Mensen zeggen vaak dat je om iemand anders te kunnen begrijpen even in zijn schoenen moet gaan staan, maar wanneer we iemand beoordelen, doen we dat helemaal niet.

“Je weet wat mijn naam is, maar niet wat mijn verhaal is. Je hebt gehoord wat ik allemaal heb gedaan, maar niet waar ik allemaal ben geweest. Je weet waar ik ben, maar niet waar ik heen ga. Je hebt me zien lachen, maar je weet niet hoeveel ik geleden heb. Beoordeel mij niet.”
-Anoniem-

We voelen ons onbegrepen, ontmoedigd en soms lijdt zelfs ons zelfvertrouwen eronder. We willen graag dat andere mensen positief over ons denken, dat ze zich zorgen over ons maken en ons accepteren. We hebben behoefte aan mensen die van ons houden en die onze uniciteit meer waarderen dan andere secundaire dingen.

Wanneer we anderen beoordelen, definiëren we onszelf
We hebben het al gehad over het gegeven dat je wanneer je anderen kwaad doet ook jezelf kwaad kunt doen en daarom is het dus net zo belangrijk om te weten wie anderen zijn als om ervoor te zorgen dat anderen weten wie jij bent. Het geheim hierin is dat anderen ons leren kennen aan de hand van onze handelingen.

Als je dus de gewoonte hebt om vaak over anderen te oordelen, dan zal je hierom bekend gaan staan en er ook voor worden beoordeeld. Maar het kan net zo goed zijn dat dit helemaal niet het geval is en dat je het gevoel hebt dat je onterecht wordt beoordeeld.
De persoon die jou op dit moment beoordeelt, geeft hiermee waarschijnlijk echter meer weg over zichzelf dan over jou. En als het je echt blijft storen, probeer je dan te herinneren dat je iemand die jouw pad blijft beoordelen altijd even je schoenen kunt lenen.

“De zelfingenomen schreeuwen oordelen uit over anderen om het lawaai van de dansende skeletten in hun eigen kast te verbergen.”
-John Mark Green-

 

Met anderen veroordelen, veroordeel je jezelf. Je begrijpt de ander omdat het een stukje onbegrip van jezelf is die gaat veroordelen. weet dat iedereen anders is en laat deze in eigen waarde met respect.

View

Even om over na te denken

 

April 23at 05:10am

Democracy

The Dutch Caribbean ABC-Islands have been technically invaded to be annexed and occupied under the disguise of a so-called democracy.

Nothing will stand the Dutch-dictorial recolonization efforts in the way. With the upcoming elections on April 28, 2017, the Dutch rulers have decided to grant the governor permission to form the new government, ignoring the democratic values.

The local community has awakened and the Dutch can not allow the winner of the elections to form the new government. Already the autonomy was undermined by the colonial rulers, by letting NGO’s and other private entities (called institutions) decide how the economy will be re-developed.

A so-called 3-men controlling mechanism, dubbed as CFT was to control the islands financial decisions. After most of Curacao’s resources, such as the airport (CAP), harbor (CDM) and tourism sector (CHATA/CTB)) were given to foreign bases private entities, the governments of the islands now have to beg for money to develop their educational system in order to reduce crime.

Since the Dutch started this process of confiscation, crime rates have risen to unbearable heights, because education rights were not prioritized during the invasion. For some odd reason, local politicians and police officers are found dead after they had served the Royal Dutch Crown.

After fighting for the autonomous state within the constitution, well-known politician, Betico Croes of Aruba crashed his car into a tree on the eve of the establishment of the new democratic construction. Also a top judge was found dead under mysterious circumstances. He was the father of Joran van der Sloot, best known for the Natalee Holloway case, which is now locked up in a Peruvian prison.

In Curacao, Helmin Wiels was shot in the back five times by unknown gunmen. All the participants in this case are buried at the cemetaries. In Bonaire a high ranking police officer was shot down for his involvement regarding the Dutch constitutional process.

At the moment the Isla oil refinery is the last resource of income for Curacao. The new government must undo the agreement (MUO) established with the Chinese investors to exploit the oil refinery. The Chinese offered to contribute to the educational process and sports incentives to support the development of the local society.

The CTB/Chata are the ones supporting the tourism invasion, as the local government has no ministry to represent this most important and surely tax evading sector. The Curacao beaches have been invaded by tourists and local fishermen are summoned to leave the areas. The CTB collected room taxes instead of the islands tax collector.

Air Berlin (AB) is stopping its flights to the island of Curacao, because the (KLM lobbied) aviation business helped the Curacao Tourism Bureau (CTB) to avoid paying the agreed fees to the German operator, being one of the reasons the carrier was forced to leave Curacao. The other reason for AB to stop its flights to Curacao, was all the cocaine smugglers being detained in German prisons.

Curacao is ruled by fascist-capitalist-invaders that do not care about the local people as long as they can flow their profits away and avoid paying taxes. The hostile-occupation scheme is developed the modern colonization tool to re-establish a Dutch culture on the ABC-islands.

During the upcoming elections, the political parties MAN and PAR represent the Dutch economic annexation incentives for the local people to capitulate all local their resources to the traitors and fake Dutch rulers.

View

Een duidelijk stuk en dicht bij de waarheid.
Mooi dat meer en meer ingezien wordt wat er werkelijk achter politiek zit.
En o ja, de miljarden waren een slimme zet om de laatste resources in handen te krijgen, olie en gas.

Buiten drugs, handel en witwassen via slinks opgezette offshore was gokken nog een van de laatste handel die ingepikt moest worden via accountants, banken en linke projecten.

Curacao

 

April 23at 05:08am

Importan

Gewoon fluoride in drinkwater

Volgens Aqualectra is het niet waar dat er nu geen fluoride meer aan het drinkwater wordt toegevoegd. Dit is in tegenspraak met uitspraken die interim-minister Sisline Girigoria van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) vorige week tijdens een persconferentie van de Raad van Ministers zou hebben gedaan.

fluoride,,Fluoride is per direct uit het drinkwater”, zo citeert de Amigoe in haar editie van 15 april de GMN-minister, die namens de MP van Marilyn Moses deel uitmaakt van het interim-kabinet-Pisas. Girigoria zou daarmee gevolg geven aan een motie die half maart door de Staten werd aangenomen. Dat nam wat tijd omdat eerst een aantal zaken geregeld moesten worden, zoals een goed functionerende tandartsenbus, het opnemen van een halfjaarlijkse controle bij de tandarts in de basisverzekering ziektekosten en het beschikbaar zijn van fluortabletten voor mensen die dat nodig hebben ter bescherming van hun gebit.

Direct na de Statenvergadering in maart liet Aqualectra-directeur Darick Jonis in gesprek met het Antilliaans Dagblad al weten dat de nieuwe meerderheid in de Staten de belofte om ‘per direct’ fluoride uit het drinkwater te verwijderen niet via een motie kan waarmaken. Aqualectra kan alleen op basis van een landsverordening handelen en een dergelijke wet komt tot stand na een proces van maanden via adviesorganen en de Staten. Zoals deze krant destijds al berichtte, wordt de toevoeging van fluoride aan het drinkwater op Curaçao geregeld via het Landsbesluit kwaliteit drinkwater en artikel 12 van de Landsverordening drinkwater. Voor een verandering of stopzetting van de dosering moet er een nieuwe of aangepaste wetgeving van kracht worden.
De motie die in maart werd aangenomen door de Staten stelt dat de regering van Curaçao bij Aqualectra erop aan moet dringen om onmiddellijk te stoppen met de toevoeging van fluoride aan het drinkwater. Dit omdat toch nog steeds ongeveer 95 procent van de bevolking gebitsproblemen heeft. De regering moet ‘binnen zes weken’ tandheelkundige zorg regelen voor alle mensen die vallen onder de basisverzekering en tegelijkertijd een campagne beginnen om de bevolking bewust te maken van het belang van een goed verzorgd gebit.
Desgevraagd ontkende Aqualectra gisteren, uit monde van woordvoerster Sharo Bikker, dat gestopt is met het toevoegen van fluoride aan het drinkwater. ,,Dat klopt niet. Het is niet waar”, reageert Bikker.
Minister Girigoria was gisteren niet bereikbaar voor een reactie.

View

Rudolf de Wit zoals ik al vele malen eerder aan gaf de politiek liegt en bedriegt! Natuurlijk drinkt men nog gewoon fluoride en zijn de huidige politici niets meer dan categorische leugenaars.

Jammer dat men hen nog gelooft en denkt dat ze het goed menen. Het is alleen propaganda en fluoride zal gewoon met bakken in het drinkwater worden verwerkt. Er is meer nodig dan een motie en dat moet het comité ook weten en daarom is het jammer dat jullie met deze misinformatie komen.

Fluor

De valse voorlichting vanuit de politiek maar blijkbaar ook de diverse clubjes.

 

April 23at 05:06am

Interesting

No bai vota snapt men niets van

Ik heb enkele antwoorden gegeven over een post van no bai vota waar enkele trollen duidelijke die zelf diep in het vuile systeem zitten niet willen hebben dat deze boodschap naar buiten komt. Bij deze de diverse antwoorden naar mensen toe die al jaren bezig zijn mijn mond te snoeren:

- Wijs stemmen kan niet met dit corrupt systeem met hun middeleeuwse politiek. De enige die wijs zijn zijn die mensen die NIET stemmen en werken aan een compleet nieuwe democratie.

- Heb dit uitvoerig beschreven en het wordt al in enkele landen gehanteerd. Het werkt maar wordt hier tegen gehouden door de corrupte en een vuile maffia die allemaal met zo'n onzinnige uitspraken zoals we ook hier weer kunnen lezen.
Er is een weg en die weg is te gaan en dan hebben wij als burger weer een leven zonder deze vieze maffia. Maar wat is er heer Gumbs de mensen verkiezen om slaaf te zijn en te verzuipen in deze corruptie zolang hun maar mee kunnen pikken.

Er is een weg door niet te gaan stemmen en die weg is zoals niet ik verzonnen heb maar er bestaat volgens de regels wetten en verdragen die internationaal vastliggen.


- In een paradijs zijn er rechten van de mensen die nageleefd worden. Dit eiland is verstrengeld in de maffia en een Nederland die grote belangen heeft in die maffia. Het witte goud is waar alles om draait en er is geen democratie. Er is een weg en die weg heb ik al jaren klaar liggen waar elke burger gaat krijgen waar hen voor kiezen. Nu krijgt de burger wat er opgedrongen wordt door vieze spelletjes met corrupte verslaafde regeerders! Dat is waar u nu weer voor kiest.

Alles is vastgelegd door juristen en advocaten die het gaan aanvechten en laat mijn verstand niet goed zijn heer Roli dan moet u toch wel helemaal achterlijk zijn als u dus deze gestudeerde mensen achterlijk noemt! Want alles ligt klaar en dat via de wetten en verdragen die rond de wereld gelden en ook van kracht zijn op deze eilanden. Dat men het niet aandurft is omdat er vreselijke belangen zijn en vele mensen gaan sneuvelen en vast komen te zitten. Daarom zijn jullie allemaal bang en hangen jullie als slaven aan dit vies kiessysteem wat achterhaald is en bewezen is niet meer functioneert.

De tijd zal het leren en het systeem wat ik heb geïntroduceerd is al werkende in enkele landen maar hoe kan je corrupte lafaards dit in laten zien.

- Het bewijs staat in de verdragen en u bent hier zaken door elkaar aan het halen om het bewust belachelijk te maken omdat u blijkbaar ook eet en leeft van het maffia bloedgeld.

Ik heb de verdragen aangehaald ik heb de groep mensen klaar staan en ik heb de rechtsgang helemaal door advocaten en juristen vastgelegd dat men vertikt dit aan te pakken omdat men liever bloedgeld wil hebben is het probleem van dit eiland wat niets meer is als een maffia via 5 groepen die om macht en ego snakken.


- Giggiola Lucia Marin Het stemmen op dit eiland voldoet NIET aan de internationale verdragen en dat is niet doormij naar buiten gebracht maar door een juristen helemaal vastgelegd. En de bevolking kan er gebruik van maken als ze niet vast zouden houden aan het vele bloedgeld via corruptie. Misschien dat u eens gaat lezen ipv dom schreeuwen.


- Geert Huisman O u leest mijn boeken niet, u kent geen Nederlands? En ze zijn allemaal gratis te downloaden! En als u internet heeft staat alles op 3 websites en blogs dus.... simpel u kletst maar wat en plat gezegd lult om te lullen.


Maar ik ben blij dat u openlijk toegeeft dat u aan geeft dat u niet leest maar me wel aanvalt dat ik niet de bewijzen openbaar maak! Heerlijk deze corrupte hoek. De weg na NO BAI VOTA is helemaal beschreven maar het is jammer dat u niet kan, wil of vertikt te lezen en zo deze informatie dus niet voor u is.

DE MOOISTE OPMERKING


Ed Gumbs Klinkklare onzin, een weg van niet stemmen. Suc6.

Ed Gumbs omdat het u niet uit komt maar we weten juridisch is het mogelijk mits we meer als 50% niet stemmers hebben.

View

Deze mensen die me overal volgen en valse voorlichting geven naar buiten hebben zelf kennelijk een dikke vinger in deze vieze politiek. De politiek van corruptie en drug gesteund door de maffia. Steeds wordt het plaatje duidelijker. Wat onherroepelijk duidelijk is is dat die personen die nu diep in corruptie zitten en er een graantje van mee pikken met deze soort aanvallen komen.

Zo openbaart zich steeds meer de corruptie.

NO BAI VOTA

no bai vota

 

April 23at 05:04am

Demminkgate continues....

Let wel we praten over dezelfde lijn in Cambodja
Vergeet niet er is ook een lijn vanuit Nederland met Indonesie waar de Nederlandse vrijmetselarij kinderen vandaan halen en weer andere naar toe sturen! Allemaal via het project Omega.


Demmink

 

April 23at 05:02am

Switzerland Follows Iceland in Declaring War Against the Banksters

“If you want to continue to be slaves of the banks and pay the cost of your own slavery, then let bankers continue to create money and control credit.” – Josiah Stamp
Iceland has gained the admiration of populists in recent years by doing that which no other nation in the world seems to be willing or capable of doing: prosecuting criminal bankers for engineering financial collapse for profit.
Their effective revolt against the banking class, who drove the tiny nation into economic crisis in 2008, is the brightest example yet that the world does not have to be indebted in perpetuity to an austere and criminal wealthy elite. In 2015, 26 Icelandic bankers were sentenced to prison and the government ordered a bank sale to benefit the citizenry.

Inspired by Iceland’s progress, activists in Switzerland are now making an important stand against the banking cartels and have successfully petitioned to bring an initiative to public referendum that would attack the private banks where it matters most: their power to lend money they don’t actually have, and to create money out of thin air.

Switzerland will hold a referendum to decide whether to ban commercial banks from creating money.
The Swiss federal government confirmed on Thursday that it would hold a plebiscite, after more than 110,000 people signed a petition calling for the central bank to be given sole power to create money in the financial system.
The campaign – led by the Swiss Sovereign Money movement and known as the Vollgeld initiative – is designed to limit financial speculation by requiring private banks to hold 100pc reserves against their deposits. [The Telegraph]

Switzerland is in a key position to play a revolutionary role in changing how global banking functions. In addition to being the world’s safest harbor for storing wealth, it is also home to the Bank for International Settlements (BIS), a shadowy private company owned by many of the world’s central banks, and acting as a lender to the central banks. The BIS is the very heart of global reserve banking, the policy that enables banks to lend money that does not actually exist in their bank deposits, but is instead literally created electronically from nothing whenever a bank extends a line of credit.
Reserve banking is the policy that guarantees insurmountable debt as the outcome of all financial transactions.
The Sovereign Money initiative in Switzerland aims to curb financial speculation, which is the intended and inevitable result of reserve banking, the tool that makes financial adventurism possible by supplying the banks with endless quantities of fiat money.
Limiting a bank’s ability to produce money from nothing would be a direct blow to the roots of the banking cartel, and would cripple their ability to manipulate the world economy. Here’s how it works, in rather simplified terms:

…if we had access to the same computer terminals the banks have, we could magic in or out of existence all the imaginary stuff we are trained to think of as important – money – in whatever quantities we liked.
This is how it works: when they print quite a lot of this stuff there is a boom. When they print too much of it, there is inflation (actually, the printing of money is inflation). When they stop printing it or simply hold on to it, there is a depression. [Source]

In Switzerland, 90% of all money in circulation is electronic, and for this, The National Bank of Switzerland has become the direct target of the Sovereign Money Campaign. Swiss law has in the past required required banks to back all currency creation with collateral assets like physical silver or gold, however in recent decades the climate has changed, and, “due to the emergence of electronic payment transactions, banks have regained the opportunity to create their own money.”
The grassroots campaign said in a public statement regarding the intentions of the referendum, “banks won’t be able to create money for themselves any more, they’ll only be able to lend money that they have from savers or other banks.”
Swiis-National-BankThis is an interesting twist in the human saga of man vs. banks, and while it remains to be seen if the referendum passes or not, it must be pointed out that it does have its own problems, articulated by Sam Gerrans:

… it does say that the central bank should be given sole right to create money. This would essentially leave the creation of money in the same hands as those who control the Federal Reserve or the Bank of England rather than allow them to farm out the process. But at least it shows that people are beginning to wake up to where the true power lies.
In the unlikely event that this grass-roots movement in Switzerland should get its way and its proposed legislation be enacted, and then begin to morph into something which really does threaten the banking elite, we must not be surprised if Switzerland is shortly discovered to be harboring weapons of mass destruction, or to have masterminded 9/11, or to be financing Islamic State.

Part of the cultural conditioning of our time is an ingrained, presumed dependency on sacred cow institutions like banking. Just like it is impossible for most Americans to envision a world without Democrats and Republicans, it is difficult for most people to imagine a world without predatory global banking.
Yet, there are a number of other possibilities for trading, storing wealth, and facilitating development in the world. This is not the only economic system we can imagine, and as Iceland has proven, people can regain control of their collective wealth, so perhaps this revolution will foment further in Switzerland, presenting a chance to at least bring greater awareness to the truth about central banking.

Swiss

 

April 22at 05:09am

Interesting

Maffia

Hoe dichter wij bij 28 april 2017 komen, hoe meer het woord maffia gebruikt wordt om de groep van 12, en dan met name de heer Gerrit Schotte van de MFK neer te zetten als een stroman van de maffia. Veelal komt dit geschreeuw van mensen die beter behoren te weten. Sta mij toe u even in de tijd terug te nemen om ‘maffia’ op onze eilanden nader toe te lichten. Op 28 februari 2000 plaatste een lokale Nederlandse krant onder de kop “Groot deel van Aruba was in bezit van maffia”, het volgende: ‘Drie leden van de Italiaanse maffia zijn door een rechter in het Canadese Toronto veroordeeld tot celstraffen van 10 tot 18 jaar. QUOTE: “De drie vormden de kern van een bende die handelde in cocaïne en heroïne in Noord-Amerika en Europa. De groep zou begin jaren negentig 60 procent van het onroerend goed op Aruba in bezit hebben gehad”, UNQUOTE. Geachte lezer, lees goed! ZESTIG PROCENT!!! En men had het slechts over één Siciliaanse familie die eind jaren zestig naar Canada was geëmigreerd. Het is algemeen bekend dat er meerdere ‘Siciliaanse families’ op Aruba operatief waren. Dus het percentage was uiteindelijk veel hoger dan de genoemde 60%. Dit betekent dat heel veel inwoners van Aruba, wetend of niet-wetend, direct of indirect, hun dagelijks brood verdienden dankzij de maffia en/of hun stromannen. Was het op Curaçao echt zoveel beter? Echt niet. En wie waren die stromannen? Schrijvers Danny Ilegems en Raf Sauviller in hun boek “BLOEDSPOREN – een reis naar de mafia” (ISBN 9025411932 – 1995) schreven o.a. het volgende hierover: “Die stromannen zijn overigens belangrijke exponenten van de Arubaanse economie”. Twee van de verdachte Arubaanse stromannen hebben in latere jaren twee juweeltjes van Resort Hotels op Curaçao neergezet ten tijde dat de PAR aan de macht was (2006 – 2010). Wat moeten wij nou hiervan denken? Ik weet het niet. Als ik de PAR was zou ik wel een toontje lager zingen en goed nadenken voordat ik anderen beticht stromannen van de maffia te zijn. Wordt het niet hoogtijd dat alle partijen ophouden met politieke tegenstanders door het slijk te sleuren en op het persoonlijke vlak aan te vallen?

Rudy L. Sprock

View

Heer Rudy L. Sprock vergeet het boek "Curaçao maffia eiland" waar alle lokale maffia wordt besproken. En het boek "Help de Antillen verzuipen" Waar de gehele PAR maffia wordt beschreven

 

April 22at 05:07am

Justitietopman geschorst om seksrel is fraudebestrijder

De topman van het Openbaar Ministerie die is geschorst omdat hij wordt verdacht van betaalde seks met een minderjarige is de tweede man van de fraudebestrijdingseenheid van justitie.
Het gaat om Vincent L., plaatsvervangend hoofdofficier van het Functioneel Parket van het OM. Dit is een gespecialiseerd team dat in het hele land grote fraudezaken doet.

’Hij is geschorst’
Justitie in Amsterdam leidt het onderzoek naar de ontucht met een jongen van rond de 16 jaar oud. Woordvoerder Evert Boerstra van het parket in de hoofdstad wil niet zeggen of de fraude-hoofdofficier achter tralies heeft gezeten nadat aan het licht kwam waar hij van wordt verdacht. ,,Het enige dat ik kan zeggen is dat hij geschorst is.”
L. kwam in 2007 bij het Functioneel Parket, daarvoor was hij fiscaal jurist. Zes jaar later werd hij de landelijk coördinerend officier van justitie. Een jaar geleden kreeg hij opnieuw promotie en werd hij hoofdofficier van deze bijzondere tak van justitie.

Geruchtmakende zaken
De afgelopen jaren bracht dit parket een aantal geruchtmakende zaken naar de rechter. Zo werden directieleden van woningcorporaties veroordeeld wegens wantoestanden en moest het Russische telecombedrijf Vimpelcom honderden miljoenen euro’s betalen om een strafzaak te schikken.

View

Justitie is een grote vuile beerput waar alles wat niet mag beschermd moet worden voor de elite.

Zo kan een koning offeren en de elite spelen met kinderen en afslachten en misbruiken.

Allemaal beschermd door de justitie en hun slaven dit lokaal en in Nederland.

Rechtbank

 

April 22at 05:05am

Global recession

While markets are forecasting only a 10 percent chance of a global recession, Danish investment firm Saxo Bank puts the odds at over 60 percent.

“Our main global macro outlook still maintains that recession is more likely than not in the near future (12 to 18 months) based on the global credit impulse having peaked simultaneously with global inflation,” chief economist at Saxo Bank Steen Jakobsen told CNBC.

Recently, Jakobsen wrote in a note that while his company doesn’t predict a recession, its economic model does see a significant slowdown as “the large credit impulse from China and Europe in the early part of 2016 has not reversed to negative.”

“While the market at large sees less than a 10 percent chance of recession, we at Saxo – together with our friends at South Africa’s Nedbank – see more than a 60 percent chance,” he said in the note.

While Saxo sees Europe as the primary driver for global growth, others are unlikely to follow the lead.

“One thing is absolutely clear: Asia is not going to contribute anything in 2017 to growth. China is at a total standstill,” Jakobsen told CNBC.
“They don’t know what to do with [US President Donald] Trump, and I think Trump again showed his hand over the weekend that he is not to be relied on in terms of a set-out path for how they conduct themselves,” he added.
Moreover, Jakobsen is skeptical the US stock rally will continue, as it has been based on the hope of Trump’s stimulus, and not on real events.
“A dominant part of the equity analysts sees a significantly higher S&P, but it’s based on hope. Hope to me belongs in church on a Sunday,” said the economist.

View

Het verhaaltje van recessie en economie is een grote leugen en wordt systematisch gestuurd. In dit stuk zien we dat er dus veel mis is in deze berichtgeving.

Beurs

 

April 22at 05:03am

Mobiele telefoon de oorzaak was voor een goedaardige hersentumor

Een rechter in Italië heeft geoordeeld dat een mobiele telefoon de oorzaak was voor een goedaardige hersentumor.

Dat meldt The Guardian. De werkgever van Romeo moet van de rechter een vergoeding van 500 euro per maand betalen.

Met de uitspraak is de 57-jarige Roberto Romeo in het gelijk gesteld. Hij beweerde dat zijn goedaardige hersentumor werd veroorzaakt door verplicht telefoongebruik op het werk. Hij belde 15 jaar lang drie tot vier uur per werkdag.

Het is voor het eerst dat een rechter de connectie maakt tussen telefoongebruik en een hersentumor, aldus de advocaat van Romeo.

De meeste medische onderzoeken concluderen dat straling van telefoons geen effect heeft op de gezondheid van mensen. Sommige wetenschappers stellen dat dit niet aan te tonen is, omdat mobiele telefoons nog relatief kort bestaan.

Toch stelt de rechter dat de mobiele telefoon van Romeo oorzaak was voor zijn tumor. Hoewel de tumor goedaardig is, moest het gehoororgaan van Romeo worden verwijderd. Hij kan aan één kant hierdoor niet meer horen.

View

We weten dit al jaren en uitvoerig heb ik het gahad op deze pagina's

CELLTOWERS and CHEMTRAILS
Frequency
Radiation

Eindelijk is er dan een rechterlijke uitspraak en kan het legaal aanpakken van deze apparaten begonnen worden.

Telefoon

 

April 22at 05:01am

Bewijs dat magnesium botbreuken kan voorkomen

Magnesium zou de sleutel kunnen zijn om ervoor te zorgen dat een van de oorzaken van invaliditeit bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen zeer makkelijk te voorkomen is, aldus nieuw onderzoek onder leiding van academici van de universiteiten van Bristol en Oost-Finland.

Botbreuk

 

April 21at 05:08am

Interesting

Helmin Wiels vermoord door politiek en gokwereld van Curaçao

Dick Drayer (NOS verslaggever) de titel van je stuk had moeten zijn:
HEER WIELS VERMOORD DOOR DE CURACAOSCHE ELITE
Kennelijk is iedereen vergeten de aanwijzing heer Wiels zelf gaf.
Projectontwikkelaars, Accountants en Banken!!
WAAROM PRAAT HIER NIEMAND OVER?
- Wat was de rol van zusje Wiels? Werkend bij de ABN?
- Waarom verloor KPMG zeer grote klanten net in deze tijd?
- En waarom noemt het grootse project van Curacao zich "Koninklijke"?

"Jamaloodin vluchtte vorig jaar naar Venezuela"!!!!
Jij als NOS verslaggever moet ook weten dat je niet kan vluchten naar een Venezuela want dat je toch uitgeleverd wordt!!
Als Jamaloodin had willen vluchten had hij wel een ander land uit moeten kiezen die niet uitlevert aan de corrupte justitie.

 

April 21at 05:06am

Topman OM verdacht van ontucht

Een hoge leidinggevende binnen het Openbaar Ministerie is geschorst omdat hij wordt verdacht van ontucht met een minderjarige. De man zou tegen betaling ontucht hebben gepleegd met een jongen van rond de zestien jaar. Dat bevestigen Haagse bronnen aan De Telegraaf.

Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de man, onder leiding van het OM Amsterdam. De man blijft geschorst tot er een beslissing is genomen om hem al dan niet te vervolgen, laat het OM donderdag weten. Het is nog niet duidelijk wanneer dit zal zijn.

View

Deze man is een van de vele en hij wordt nu gehangen omdat hij blijkbaar niet met de vuile was mee wil doen.

Justitie

 

April 21at 05:05am

OM: intern verslag onderzoek dood Sharleyne is staatsgeheim

De vader van Sharleyne Remouchamps (8) uit Hoogeveen krijgt geen inzage in interne stukken van het Openbaar Ministerie over het onderzoek naar haar dood.

Het zogeheten OM-journaal, het verslag van de zaaksofficier van justitie voor een intern overleg, is bestempeld als staatsgeheim. Dat is door hoofdofficier Jan Eland van het OM Noord-Nederland meegedeeld aan advocaat Sébas Diekstra. Hij is namens Victor Remouchamps, de vader van Sharleyne, een procedure begonnen om inzage te krijgen in de stukken over het onderzoek naar de dood van het kind.Sharleyne werd juni 2015 rond half twee in de nacht dood gevonden onder de flat in Hoogeveen, waar zij op tien hoog met haar moeder woonde.

Het OM besloot na een paar maanden om het onderzoek naar haar dood te sluiten en de moeder van het meisje niet te vervolgen. Onlangs kwam het gerechtshof, na een klacht van de vader, tot de conclusie dat het meest aannemelijk lijkt dat Sharleyne van de flat is gegooid. Van het hof moet het OM de moeder alsnog vervolgen voor doodslag of poging tot moord. Er volgt nieuw onderzoek. Als dat is afgerond, wordt de strafzaak gehouden.
Iets te verbergen

Haar vader wil ook nog steeds weten hoe het OM destijds tot het besluit is gekomen om het onderzoek te sluiten. Advocaat Diekstra vindt dat hij op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur recht heeft op alle informatie die tot die beslissing hebben geleid. ,,Het gebeurt vaker dat stukken het stempel staatsgeheim krijgen. In dit geval vind ik dat onbegrijpelijk. Het gaat om notities van de zaaksofficier die na de dood van Sharlyene met het onderzoek belast was. Dit verslag kan meer inzicht geven in de afweging om bepaalde stappen wel of niet te nemen. Het gaat ons niet om persoonlijke overwegingen van de officier. Die delen in het verslag mogen ze gerust zwart maken.”

Zolang het complete stuk geheim wordt gehouden, blijft volgens de advocaat de indruk ontstaan dat het OM iets te verbergen heeft. ,,Wellicht zijn fouten gemaakt die niet aan licht mogen komen.” Diekstra gaat bezwaar maken tegen het besluit om het verslag niet openbaar te maken. Als het bezwaar wordt afgewezen, stapt hij naar de bestuursrechter. Het OM wil niet reageren.

View

Het "verbergen" cq "geheim" is omdat dit kind slachtoffer is van spelletjes met kinderen door de elite! En dat moet afgeschermd worden door een corrupt OM en justitie.

Sharleyne

 

April 21at 05:04am

Are We Living in a Computer Simulation? Elon Musk Thinks So.

Elon Musk and others, including astrophysicist Neil deGrasse Tyson, believe that there is a significant chance that our world is just an elaborate simulation created by an advanced civilization. However, it seems just as likely that they are wrong.

Simulation Hypothesis
While many people take reality at face value, others believe the far more intriguing theory that we are living in a computer simulation. It’s a concept straight out of “The Matrix” (though its origin reaches much further back), and one of its supporters is Tesla and SpaceX CEO Elon Musk.
During an interview at Code Conference 2016, Musk said, “There’s a one in billions chance we’re in base reality.” This essentially means that he believes that more likely than not (by a lot), the world that we know is just a very sophisticated computer simulation. Neil deGrasse Tyson feels similarly, putting our odds of living in a simulation at around 50/50.

Musk elaborated on the idea during the interview:
The strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, is the following: 40 years ago, we had Pong, two rectangles and a dot…That is what games were. Now, 40 years later, we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it’s getting better every year. And soon we’ll have virtual reality, augmented reality. If you assume any rate of improvement at all, the games will become indistinguishable from reality.

The contemporary version of the simulation hypothesis was introduced by Nicholas Bostrom, a British philosopher, in 2003. Simply put, the hypothesis states that there is a likelihood that advanced future civilizations would run equally advanced computer simulations of past civilizations. So, much like we play video games about ancient populations, they might do something similar, just much more technologically advanced. Some people even think that the events of the 2017 Oscars are proof of this theory.

The Matrix…Unraveled

While the idea of a simulated universe was officially described by Bostrom and recently brought to headlines by Musk and Tyson, it is not a new idea. This concept has been around for decades, and if you count its predecessor, the idea that everything around you is just a dream, the concept is much, much older than that.

However, even though the idea is old and debated heavily by both scientists and philosophers, it might not hold much actual weight.
For starters, a simulation is, by definition, an “imitation of a situation or process.” And so, if we were living in a simulation, how would we exist and interact with our physical world as we know it? Unless our physical interactions with food, humans, air, and the like are all elaborate programs to trick the brain in every which way to perceive the physical as such, the concept in and of itself is inherently flawed. Once a “simulated” object becomes physical, then does it, conceptually, stop being a simulation?

Another argument against the notion of a simulated reality is the limitations of computing. No matter how powerful quantum computers grow to be over the years, decades, and centuries, using them to create a real physical world, or “simulation,” might still be a technological impossibility. Unless information technology is radically and rapidly changed, it just might never be possible.
Essentially, unless life as we know it completely changes and the way that computers operate is turned on its head, the only way that the type of simulation Musk is talking about would be possible is through some higher level of reality. Some even argue that, because human beings aren’t expected to survive on planet Earth for that much longer (relatively speaking), a civilization could never advance to the point that such a simulation would be possible.
Ultimately, there is no definitive evidence confirming either side of this theory. There are possibilities, and within each possibility, there are scientific limitations.

If Musk and his fellow believers turn out to be correct, there could be multiple existing levels of reality and parallel technologies that we could somehow learn about one day. But, then there’s the equally plausible chance that there is one base reality, and we’re living in it. If this is the actual universe (or part of the Multiverse, but that’s another conversation entirely), then all of the scientific principles that we know of apply, which means a simulated universe would be an impossibility.
Again, neither is known for sure, so unless new information surfaces, you’ll probably want to assume what you see in life is what you get.

Please read this article
Xirtam

Matrix

 

April 21at 05:00am

Pepsi admits its soda contains cancer-causing ingredients

When the Center for Environmental Health released test results showing that Pepsi intentionally covered up the presence of high levels of 4-Mel in its popular soft drinks in 2013, the company denied both the presence of this chemical in its beverages and the fact that it was dangerous. 4-Mel, which is short for 4-Methylimidazole, is a compound that is formed in the manufacturing of caramel coloring, and is a known carcinogen.

Since then, the drinks maker has fought against complying with California state requirements to place a cancer warning label on the beverages that contain the ingredient, which include not only Pepsi, but also Diet Pepsi and Pepsi One.
Now, a settlement in a class action lawsuit against Pepsi has gained preliminary approval from a federal judge in California. As part of the proposed settlement, Pepsi has agreed to ensure its caramel coloring’s 4-Mel levels do not exceed 100 parts per billion in products that are being shipped for sale within the U.S. They will also be required to test the soda using specific protocols.

The soft drink giant also agreed to these measures in a different lawsuit that was settled in a California state court last year. The new settlement, however, expands the reach of these measures from California to the entire country.
Pepsi failed to warn consumers that its drinks contain known carcinogens
The lawsuit accused Pepsi of failing to warn people that its beverages contain 4-Mel, which California has officially recognized as a cancer-causing chemical.
A 2014 Consumer Reports test showed that the 4-Mel in Pepsi exceeded the permitted level of 29 micrograms per bottle or can, which would mean that they were in violation of common law and consumer protection statutes in the state of California.

In particular, this violates California’s Proposition 65, which has been in place since 1985, and requires manufacturers to provide consumers with clear warnings when their products will expose them to toxic or cancer-causing chemicals.

The state’s Office of Environmental Health Hazard Assessment set the cutoff at 29 micrograms because that level creates a risk of cancer of one in 100,000.
Citing a 2013 Mintel and Leatherhead Food Research report, Consumer Reports said that caramel coloring is the world’s most widely used food coloring. At the time, Pepsi tried to say that because Prop 65 refers to exposure per day rather than exposure per can, and that the average amount of diet soda that its drinkers consume daily is less than a can, there was no need to place a warning on it. Consumer Reports disagreed, however.
“No matter how much consumers drink they don’t expect their beverages to have a potential carcinogen in them. And we don’t think 4-MeI should be in foods at all. Our tests of Coke samples show that it is possible to get to much lower levels,” toxicologist Dr. Urvashi Rangan said.
Is drinking soda really worth risking cancer and obesity?

It simply does not make sense for people to expose themselves unnecessarily to an ingredient that merely serves to color their food, and consumers have the right to be aware of what they are putting in their bodies. The popularity of books like Food Forensics serves to illustrate the growing desire by Americans to know what ingredients their food products contain.
The cancer-causing caramel coloring in Pepsi is not the only reason consumers should steer clear of it. Soft drinks are also believed to be behind the nation’s obesity epidemic. A UCLA study found that adults who consumed one sugary drink such as a soda every day had a 27 percent higher likelihood of being classified as overweight than those who did not drink such beverages. Moreover, drinking just one soda each day adds up to a total of 39 pounds of sugar each year! That means that regular soda drinkers can cut their risk of obesity and cancer in one fell swoop simply by giving up the habit for good.
pepsi

View

Als men nu niet gaat denken dat het Pepsi alleen is die deze troep in de mensen pompen.

Veel is er wat niet meer veilig is en er wordt zeer veel verwerkt om zo neven industrieën draaiende te houden dat allemaal onder de vleugels van de farmaceutische wereld.

 

April 20at 05:09am

Opinion

De corrupte wereld van de CAB (Curaçao Atletiek Bond)

Met veel bombarie is de Carifta Games overal in de pers beschreven.
Wat ons voorgehouden werd waren de winnaars en de blijde gezichten van een beperkt groepje jongeren. Maar wat is er werkelijk gebeurd op deze spelen?

We weten al jaren dat de grote talenten in de atletiek veelal uit de streek Bandabou komen. Vele Bandabousche jongeren halen het gehele jaar door de meeste prijzen weg op de diverse nationale atletiekwedstrijden.
Maar nu was er een internationaal evenement Carifta Games genaamd.
Er werd druk getraind door onze Bandbousche jongeren die ook allemaal uitverkoren waren in de trainingen in Cuba. Het ging geweldig en er zou een vervolg internationale training komen. Plotsklaps kregen de Bandabousche jongeren de eerste klap in hun gezicht, de vervolg training in Miami zat er niemand vanuit Bandabou bij en op 2 kinderen na waren ALLE geselecteerde jongeren in een keer van de vereniging Troepial! Er werd niet meer gekeken naar het kunnen van de jonge atleten maar naar welke club ze zaten! Wat niet opmerkelijk is want in de bond zitten leden van deze vereniging op de meest belangrijke plaatsen!

Toen kwam er de Carifta Games en wat gebeurde daar werkelijk:
- De jonge atleten van Bandabou werden op alle fronten geboycot of zo misleid dat ze huilend het veld verlieten door de gemene spelletjes die gespeeld werden via de bond en de daar aan gekoppelde vereniging die zijn oorsprong heeft in de stad.
- De begeleider/trainer van de Bandabousche jongeren werd ergens achter in het stadion geplaatst zodat hij zijn pupillen niet kon zien, laat staan fysiek aanwezig zijn! Hem werd zijn coachen en begeleiden afgenomen omdat er een stads persoon in de picture moest komen.
- Er werd valse voorlichting gegeven omtrent schoeisel. Kinderen die getraind hadden tot de dag voor de spelen met spikes werd dat schoeisel net voor de wedstrijd afgekeurd en ze moesten op gympies doorgaan!
- VIP kaarten werden onder andere verdeeld onder “vriendjes/ouders” van deze bond en hun club maar niet één kaart was vrijgekomen voor Bandabou.
- Bij een van de meest succesvolle atleet werd zijn 2 beste onderdelen (waarvan hij nationaal kampioen in was) afgenomen en mocht hij daarin niet uitkomen. Mentaal een vreselijke klap als je weet dat je op 5 onderdelen op de lijst stond. Er werd protest aangetekend en doordat het bestuursvriendje geblesseerd raakte moest de jongen uit Bandabou alsnog deze routine afhandelen wat een psychisch onmogelijke zaak was.
- Verschillende Bandabousche atleten hebben werkelijk door een hel moeten gaan omdat ze achtergesteld werden in diverse onderdelen. Andere mochten zonder enige reden niet meer mee doen aan deze games, plaats makend voor de elite van uit de stad.

Het was overduidelijk dat de beste atletiek jongeren uit Bandabou niet hun kunnen mochten laten zien omdat men duidelijk als bond niet wil hebben dat kinderen uit deze streek de “stadse” kinderen zouden verslaan! Let wel, de meeste prijzen gaan het gehele jaar door naar jonge atleten vanuit Bandabou! Vele van deze topsporters hebben geen kans gekregen om hun sportief kunnen te laten zien! De boycot van de stadse bond en hun elite club is nu weldegelijk bewezen

Ik heb mijn diepste respect voor de jongeren uit Bandabou die na vele tranen en het psychisch kapot maken en door ongelijke behandeling, toch met geheven hoofd het veld hebben verlaten met een coach die zijn pupillen veelal niet mocht begeleiden!

Het is vreselijk dat de vieze wereld zelfs doorgedrongen is in de lokale sport en dat bonden zo gemeen zijn naar de kinderen toe. De CAB moet hun ogen uit hun kop schamen dat ze hun eigen topatleten vanuit Bandabou zo vernederd en geboycot hebben puur om hun eigen stadse kinderen uit hun elite club in de picture te krijgen.

He, atletenan di Bandabou bosonan ta nos kampion!

John H Baselmans –Oracle

CAB

ingezondenstuk 1006

 

April 20at 05:07am

Jamaloodin en Dos Santos opdrachtgevers

Het Openbaar Ministerie ziet loterijbaas Robbie dos Santos en oud-minister van Financiën George Jamaloodin als mogelijke opdrachtgevers van de moord op Helmin Wiels. Dat heeft officier van justitie Gert Rip vanmiddag gezegd in de behandeling van de zaak Maximus.

Ook zei hij dat het OM denkt dat oud-minister van justitie Elmer Wilsoe, Wiels naar de plek waar hij is doodgeschoten, Marie Pampoen, heeft gelokt. Daar werd Wiels vervolgens doodgeschoten door ‘Monster’. Monster werd vanmorgen per helicopter vanuit Bonaire overgevlogen naar Curacao.

De inhoudelijke behandeling van Maximus waarbij het vooral gaat over de rol Burney ‘Nini’ Fonseca als tussenpersoon gaat vanmiddag verder. Mogelijk krijgt Fonseca vanmiddag ook al te horen welke straf het OM tegen hem eist.

View

Wat een zwetsverhaal!

Wat een dwaling en hoe is het mogelijk dat OM incl justitie zo omgekocht kunnen worden en vals mensen aanwijzen.

De enige ware opdrachtgever is de grote man van een lokaal accountantsbureau zoals heer Wiels zelf aan gaf in zijn laatste interview.

 

April 20at 05:05am

VLAG VN (VERENIGDE NATIES) MET 33 SECTIES

Waky Waky !!!!!

Een andere organisatie, waarvan sommigen beweren dat deze satanische banden met de Illuminati heeft, is de Verenigde Naties.

Bij de VN zien we het nummer 33 terug. Als je de vlag van de VN bekijkt (google maar eens ernaar), zie je dat de wereld in 33 secties opgedeeld is, omringd door olijftakken.

View

Toeval of heeft het een diepere betekenis? Als het geen toeval is, orkestreren de huidige machthebbers belangrijke gebeurtenissen en organisaties zodanig dat ze samenvallen met specifieke nummers die in esoterische kringen als invloedrijk, krachtig en magisch worden beschouwd.

Bij een receptie van de lokale UN en 60 jarig bestaan werd ik na de bla bla woorden in de tang genomen door de gehele vrijmetselarij bende van de antillen. ALLE leden van die club hadden duidelijk zeggenschap in de lokale UN en nog een mooi detail er werd merendeels gesproken over het in te voeren wereldpaspoort.

Je weet ook VN en UN zijn één club.

VN

 

April 20at 05:03am

New tech allows researchers to bypass fingerprint scanner on smartphone

The new technique called MasterPrint expiates the flaw of partial fingerprint-based authentication systems

It’s a common perception that we’re kind of safe by setting up fingerprints scanners on our smartphones. After all, what are the chances that someone in the world has the same fingerprint, and will try to break into our smartphones, right? Well, things are about to change after the researchers from Michigan State University, and New York University have developed a ‘masterprints’ technique capable of fooling the fingerprint reader.
The researchers have decided to expose the vulnerabilities in fingerprint scanners in the paper that was published in IEEE Transactions on Information Forensics & Security. In the paper, they claim to have created a set of the so-called “masterprints” and were able to bypass the scanners in about 65% of the time.
As they claim, the prints were developed in a way that takes advantage of the sensors on most devices. The sensors in question have a flaw in design, and most of them are designed to only match partial scans, instead of every one of the ridges on your finger.
Also, since there are often more than one fingerprints recorded on the device, there are also a lot more of parts that the master prints can copy and therefore fool the device. This is good news for hackers and spy agencies who had trouble cracking devices protected by fingerprint scanners, but a very, very bad news for those who use these scanners for their security.
One of the authors of this study, NYU’s Nasr Memon, has stated that “There’s a much greater chance of falsely matching a partial print than a full one, and most devices rely only on partials for identification.”
However, the researchers have still only tried the master prints in computer simulations, so there’s no reason to panic just yet. Despite this, Memon has stated that this kind of tech is improving and advancing at the very high pace and that shortly, hackers could potentially develop a glove with five different master prints, that would probably allow them to access more than half of the iPhones.

So far, the Apple company has not yet responded to these findings. They have, however, left a comment on their website, in which they say that there’s a 1 in 50,000 probability of a match when it comes to combining separate parts of fingerprints to fool the Touch ID system.
Also, this is not the first time that the fingerprint scanners have been successfully bypassed. Last year, Michigan State University has successfully bypassed the sensors on Huawei Honor 7, as well as Galaxy S6. Still, the advancement of these methods might pose a problem in the future, but for now, it’s not perceived as a real threat.

View

En zo is veel al te omzeilen maar ook technisch ongedaan te maken.

Vingerafdruk

http://www.place4free.com/Downloads/Books/Interesting/The_
Protocols_of_the_Learned_Elders_of_Zion.pdf

 

April 20at 05:01am

Doodstraf 'stiekem' opgenomen in Verdrag van Lissabon

Volgens professor Schachtschneider van de universiteit van Nürnberg, Duitsland, is via een achterdeurtje de doodstraf opnieuw ingevoerd in de EU-landen die het Verdrag van Lissabon hebben ondertekend. In een kleine voetnoot van het Verdrag staat namelijk vermeld dat het Handvest van de EU, waarin staat dat er geen doodstraf in de EU is, zal worden nageleefd, behalve in het geval van oorlog, rellen en grote sociale onrust (lett: 'ontreddering' of 'omwenteling').
Volgens Schachtschneider is het ronduit schandalig dat zo'n belangrijke uitzondering is vastgelegd in een voetnoot (van een voetnoot, notabene!). Alleen iemand die het Verdrag met een vergrootglas bestudeert, kan het ontdekken.

Hoewel er op dit moment geen oorlog is in Europa, zou een handige politicus -in de voetsporen van George Bush- na bijvoorbeeld terroristische aanslagen, kunnen verklaren dat Europa in een 'oorlog tegen terreur' is verwikkeld. En wat relletjes en sociale onrust betreft: door de enorme economische problemen hebben we de afgelopen maanden al diverse gewelddadige rellen in bijvoorbeeld Griekenland (EU-lid) en een aantal oost-Europese landen gezien, en zelfs in Duitsland en Frankrijk. Wat zal er gebeuren als de economie écht kompleet instort, en protesten, rellen e.d. zich over Europa gaan verspreiden?
Conclusie: de gestadige verandering van de Europese Unie in een fascistische superstaat is niet langer slechts een dreigende mogelijkheid, maar harde realiteit, die te vinden is in de voetnoten van het Verdrag van Lissabon. Al eerder bleek dat via het Verdrag allerlei afgewezen zaken, zoals het door Nederland verworpen Europese volkslied en officiële invoering van de algemene Europese vlag, tóch zijn ingevoerd. Net als de mogelijkheid voor een permanente Europese president.
Het is echter de vraag of het de burgers van de EU ook nog maar íets uitmaakt, nu overduidelijk is dat hun stem in bijvoorbeeld referenda, wederom in de vuilnisbak is verdwenen

View

Veel is beschreven waar we geen weet van hebben.
Jaren geleden zijn er totale nieuwe grondwetten geschreven en de overgang heeft niemand in de gaten gehad. Maar zo zijn vele patenten en zeer belangrijke zaken op een slinkse wijze in handen gekomen van mensen die weten deze woordspelingen uit te voeren.

Lissabon

 

April 19at 05:02am

Kuwas overgebracht naar Bonaire

Elvis Kuwas (foto), alias het Monster, de moordenaar van Wiels, is vanuit Nederland overgebracht naar de gevangenis op Bonaire. Direct TV bracht gisteren beelden naar buiten van Kuwas die geboeid uit het vliegtuig stapt. Kuwas werd herkenbaar, met onbedekt gelaat, door zwaarbewapende politieagenten met bivakmutsen afgevoerd. De reden voor het overbrengen van de veroordeelde heeft mogelijk te maken met de zaak Maximus die later deze week inhoudelijk wordt behandeld. Het Openbaar Ministerie geeft geen commentaar op de overbrenging van het ‘Monster’.

View

O ja is hij de moordenaar?
Heel erg voor deze jongen die zijn leven compleet kapot gemaakt ziet worden door een corrupte justitie.

Ik hoop dat de dag hij vermoord wordt (want dat gaat gebeuren) de gehele justitie doorgelicht gaat worden en de verantwoordelijken allen berecht worden
Ik heb alle bewijzen (vanaf dag één doorgegeven) de namen van de moordenaars (waar ze sliepen) de naam van de betaler van deze job en justitie wijst onschuldigen aan!

Waarom? Omdat de opdrachtgever de justitie bij hun ballen heeft! Een machtige man gesteund door Nederland en hun koning waar voor hij werkte!

Kuwas

China official says U.S. should stop using Dalai Lama to stir trouble

 

April 19at 05:04am

The United States should stop using the Dalai Lama to create trouble for China, a senior Chinese official in charge of Tibet affairs told an influential state-run newspaper.

It would bring no benefit to the U.S. but damage Sino-U.S. ties instead, the Global Times reported late Friday, citing Zhu Weiqun, head of the ethnic and religious affairs committee of the top advisory body to China's parliament.
The Global Times, a tabloid known for writing strongly-worded, hawkish and nationalist editorials, is published by the ruling Communist Party's flagship paper.

China says the Dalai Lama, who fled into exile in India after a failed uprising against Chinese rule in 1959, is a violent separatist. The Dalai Lama denies espousing violence and says he only wants genuine autonomy for Tibet.
In response to recent written questions from the U.S. Senate Committee on Foreign Relations, the newly appointed Secretary of State Rex Tillerson gave an affirmative answer when asked if he would commit to receiving and meeting the Dalai Lama.

Tillerson also said he would continue to encourage dialogue between Beijing and representatives of the Tibetan government-in-exile and the Dalai Lama, India-based news service thetibetpost.com reported on Thursday.
It is impossible for the Chinese government to "have a dialogue" with the illegal group that is aiming to split China, and Tillerson's remarks show he is a "complete amateur" on Tibet-related questions, Zhu told the Global Times.
China will not change its policy to support the development of the Tibetan society, nor will it stop protecting its sovereignty over the region, he said.

Lama

 

April 19at 05:02am

Interesting

Ook nederland is zich aan het roeren

Zie dit interessante artikel.

Neem je STEM in eigen beheer en geef deze niet weg. Stemmen heeft totaal geen zin! Er is namelijk helemaal geen valide reden voor.

Lees de mythes van het stemmen op: http://bit.ly/2lmJkX8
Het bewegen als EENHEID IN DIVERSITEIT heeft wel zin. Een eenheid van, voor en door de mensen.

Een apolitieke Beweging is in opkomst dankzij de inzet van: http://bit.ly/1Sd8DDm Want: Met miljoenen burgers bepalen WIJ weer zelf wat er gaat gebeuren!

 

April 19at 05:00am

Star Trek's Faster Than Light Drive May Actually Work

In the "Star Trek" TV appearances and movies, the U.S.S. Enterprise's warp device lets the ship to travel faster than light, an ability which is, as Mr. Spock might respond to it as, "highly illogical." Nevertheless, there's actually a loophole in the famous Einstein's general theory of relativity that may perhaps let a ship to go across vast spaces in less time than it would take light. So that loophole is, it’s not the star-ship that's moving even faster then light, it's the space around the star-ship. Actually, researchers at NASA are presently working on the first applied field test on the way to verifying the probability of warp drives and faster-than-light travel. Perhaps the warp drive in "Star Trek Into Darkness," which is also one of my favourite Star Trek movie, is possible after all.

According to the famous Einstein's general theory of relativity, an entity with mass can never go as fast as or faster than the speed of light. The original "Star Trek" sequence passed over this "universal speed limit" in support of a ship that might zip around the galaxy in a time of days instead of years. They tried to describe the ship's faster-than-light abilities by running the warp device with a "matter-antimatter" engine. Antimatter was a standard subject of study in the 1960s, when Original Star Trek series maker Gene Roddenberry was first writing the series. Once matter and antimatter strike, their mass is transformed into kinetic energy in observance with Einstein's mass-energy equality formulation, E=mc2. Or you can say, matter-antimatter impact is a hypothetically powerful foundation of energy and fuel, but according to the Einstein’s theory even that wouldn't be sufficient to push a star-ship to faster-than-light speeds. However, thanks to "Star Trek" that the term “warp" is now basically synonymous with faster-than-light travel.

So is warp drive possible?

Many years after the original "Star Trek" appearance had vanished off the air; ground-breaking physicist and confirmed Trek fan Miguel Alcubierre claimed that perhaps a warp drive is possible after all. It just wouldn't work exactly the way "Star Trek" supposed it did. Objects with mass can't travel faster than the speed of light. But suppose, as an alternative of the ship travelling through space, the space was actually moving around the ship? Space doesn't have any mass at all. And we identify that it's stretchy: space has been increasing or in proper words expanding at a determinate rate forever since the Big Bang. We understand this from witnessing the light of distant stars, over time, the wavelength of the stars' light as it touches Earth is extended in a procedure termed as "redshifting." According to the Doppler Effect, this means that the cause of the wavelength is travelling further away from the eyewitness in this case Earth. So we know from detecting redshifted light that the fabric of space is flexible.

Alcubierre by means of this understanding traced an escape in the "universal speed limit." In his theory, the star-ship actually never travels faster than the speed of light, as an alternative, space ahead of the ship is contracted whereas space behind it is expanded, letting the star-ship to move across distances in less time than light would take. The star-ship itself rests in what Alcubierre called a "warp bubble" and, inside that bubble, never goes faster than the speed of light in any case. Since Alcubierre issued his paper "The Warp Drive: Hyper-fast travel within general relativity" in 1994, numerous physicists and science fiction authors have worked with his theory, counting "Star Trek" itself. Alcubierre's warp drive concept was retroactively combined into the "Star Trek" myths by the 1990s TV sequence "Star Trek: The Next Generation." In a way, at that moment, "Star Trek" produced its own slight grandfather paradox: However eventually its theory of faster-than-light travel was seriously defective, the series recognized a vocabulary of light-speed travel that Alcubierre finally formalized in his own warp drive concepts.

A ring-shaped warp drive machine could move a football-shape starship (as shown in the center) to actual speed faster than light. The idea was first suggested by Mexican physicist Miguel Alcubierre. Image Credit: Harold White
The Alcubierre warp drive concept is still theoretic at the present. "The truth is that the best ideas sound crazy at first. And then there comes a time when we can't imagine a world without them." That's a speech from the 100 Year Star-ship organization, a think tank keen to creating Earth what "Star Trek" would call a "warp-capable civilization" in less than a century. The main phase on the way to a practical warp drive is to verify that a "warp bubble" is even possible, and it can be artificially formed. That's precisely what physicist Harold "Sonny" White and a group of scientists at NASA's Johnson Space Center in Texas are trying to achieve right now.

Rendering to Alcubierre's theory, one might generate a warp bubble by relating negative energy, or energy produced in a vacuum. This procedure depends on the Casimir effect, which states that a vacuum is not essentially just a void; as an alternative, a vacuum is essentially full of shifting electromagnetic waves. Altering these waves generates negative energy, which probably alters space-time, generating a warp bubble. To find out if space-time alteration or distortion has happened in a lab experiment, the scientists shine two extremely directed lasers: one over the site of the vacuum and one through normal space. The scientists will then relate the two beams, and if the wavelength of the one going over the vacuum is stretched out, i.e. red shifted, at all, they'll know that it travelled through a warp bubble.

A ring-shaped warp drive machine could move a football-shape starship (as shown in the center) to actual speed faster than light. The idea was first suggested by Mexican physicist Miguel Alcubierre.

Startrek

 

 

April 18at 05:09am

Frantic scramble by Caribbean for oil, gas

From all appearances, several countries in the 15-nation Caribbean Community are rushing to sign offshore oil exploration agreements with big name Western oil companies, hoping to find oil and switch economic dependence away from traditional sectors, such as bananas and tourism.
In recent years, governments in Grenada and Barbados, for example, have made exploration deals with mega companies such as Spain-based Repsol and MX Oil PLC and Tullow Oil of the United Kingdom among others. The Bahamas and Belize are doing likewise.

Governments are all worried that changes in the global economy could leave their countries in the lurch as the former lifeline banana export sector has all but collapsed, displacing dozens of families and forcing hundreds to seek alternative employment.

Additionally, regional officials complain that the international Financial Action Task Force appears to be placing greater scrutiny on the regional offshore banking sector than on countries such as Switzerland that have similar systems, causing uncertainty among Caribbean governments.

The result is the current rush to encourage international firms to begin exploratory work offshore, especially in countries near Trinidad, which has been an oil producer for more than 100 years.
Countries are also encouraged by the fact that less than two years ago, Guyana, just south of Trinidad and bordering the oil producers Venezuela, Brazil and Suriname, discovered significant amounts of oil and gas, thanks to exploratory work done by Texas-based ExxonMobil.
One of the five wells Exxon has drilled is said to be worth an astonishing $70 billion, with an estimated 1.4 billion barrels of oil and an unknown amount of natural gas. Several other firms, Repsol and Tullow included, also have concessions and expect to begin actual exploration in the coming months.
The oil find has forced Guyana to begin frantic preparations to switch from dependence on traditional industries such as gold, bauxite, rice, sugar and timber production, with Exxon planning to begin oil and gas production by 2020. Current laws apply only to exploration and have no provisions to cover production, local content and other areas.

But even as Guyanese officials are scrambling to keep pace, Jamaica in the far north—but not too far from the Gulf of Mexico—might well be the next member of the bloc to find oil.

Local fishermen recently pointed engineers from Tullow to oil floating on the surface off the coast just when the company was preparing to quit because of poor indications of the presence of hydrocarbons in the exploratory area, The Gleaner newspaper quoted Tullow spokesman Jerome Kelly explaining incident.

“At the time, fishermen whom we engage with closely when we are doing our offshore activities said that there were some reports of slicks of oil in the area,” Kelly said. “Usually, such tips show evidence of refined or ship pollutants. But not that time. In this case, the sample seemed like natural crude oil.”
The encouragement from the oil slick pointed out to the company by fishermen has prompted Tullow to conduct additional surveys on nearly 500 square miles of additional sea space in early March using 2D technology.
“The survey will start in March, and the median length would see it last five to 10 days,” said Kelly. “The live oil was of a tiny amount, so it doesn’t say how much is underground, nor does it say where that oil has come from, and that is why we are doing the survey.”
Should Jamaica find oil, it could dramatically transform an economy largely dependent on tourism, one struggling to revive its once booming bauxite sector and one grappling with strident poverty levels in its inner cities.


View

Ik kan me nog herinneren hoe ik door de lokale politiek en mensen die belangen hebben in de gas en olie mij probeerden de mond te snoeren toen ik met de bewijzen kwam dat er olie en gas onder onze eilanden zit.
Men deed er alles aan om me stil te krijgen dat terwijl Heren Ansari, Tromp en Ys de papieren aan het tekenen waren.

Nu jaren verder is het algemeen bekend en heeft Nederland snel gezorgd om door 3 miljard zgn te schenken de rechten te hebben over de gasvoorraden!
De olie is verkwanseld aan Venezuela die geen cent er voor zal betalen aan de staatskas en dat via de 3 heren contract!

Het is simpel geduld en afwachten tot dat alle waarheden naar boven komen.
Ondertussen blijf ik zaken open gooien waar wij burgers niets van mogen weten. Staatsgeheim noemen ze dat!

Vlaggen

 

April 18at 05:08am

De wereld van het grote geld onthullingen van een insider

Het boek Protocollen van de wijzen van Zion
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Interesting/
The_Protocols_of_the_Learned_Elders_of_Zion.pdf

Boek

https://youtu.be/I6vvPvg8jXc

Insider

 

April 18at 05:04am

Goede doelen

Om even na over te denken

Inkomsten

 

April 18at 05:02am

Longhorn: Tools used by cyberespionage group linked to Vault 7

First evidence linking Vault 7 tools to known cyberattacks.
Spying tools and operational protocols detailed in the recent Vault 7 leak have been used in cyberattacks against at least 40 targets in 16 different countries by a group Symantec calls Longhorn. Symantec has been protecting its customers from Longhorn’s tools for the past three years and has continued to track the group in order to learn more about its tools, tactics, and procedures.

The tools used by Longhorn closely follow development timelines and technical specifications laid out in documents disclosed by WikiLeaks. The Longhorn group shares some of the same cryptographic protocols specified in the Vault 7 documents, in addition to following leaked guidelines on tactics to avoid detection. Given the close similarities between the tools and techniques, there can be little doubt that Longhorn's activities and the Vault 7 documents are the work of the same group.

Who is Longhorn?
Longhorn has been active since at least 2011. It has used a range of back door Trojans in addition to zero-day vulnerabilities to compromise its targets. Longhorn has infiltrated governments and internationally operating organizations, in addition to targets in the financial, telecoms, energy, aerospace, information technology, education, and natural resources sectors. All of the organizations targeted would be of interest to a nation-state attacker.
Longhorn has infected 40 targets in at least 16 countries across the Middle East, Europe, Asia, and Africa. On one occasion a computer in the United States was compromised but, following infection, an uninstaller was launched within hours, which may indicate this victim was infected unintentionally.

View

In hoeverre zitten deze anti virus programma’s niet achter deze vieze zaken?
Want we weten bijvoorbeeld van Norton dat ze in hun programmatuur spionage mogelijkheden hebben zitten.

Met simpele programmaatjes is de gehele historie maar ook alle mails enz na te gaan in elke computer die Norton heeft geïnstalleerd.

Symantec

 

April 17at 05:09am

HET MOET NU ONDERHAND DUIDELIJK ZIJN!!!!!!

IEDEREEN die gaat stemmen as 28 april is deel / medeplichtig aan de vieze maffia praktijken op dit eiland.

IEDEREEN die naar de stembus gaat, wil op de een of andere manier profiteren van deze maffia.

Het is nu toch duidelijk dat de huidige politiek of de Nederlandse/Italiaanse maffia is OF aan de andere kant de Zuid-Amerikaanse maffia!

Gaat u stemmen, u stemt op een van deze maffia groepen!!

No vota

 

April 17at 05:07am

Pabien YGC - Yves Guillaume Cooper Je hebt het eindelijk door

Opinion

PAR en de vuile ander clubjes zoals PNP, PAIS, DP, MAN werken voor de Nederlandse elite die als slaaf alles doen wat er vanuit moederland opgedragen wordt. De diverse staatsgrepen zijn vanuit den Haag (lees de gouverneur) gedirigeerd en uitgevoerd door deze clubjes.

Nederland wil zijn gas en olie beschermen waarvoor zij 3 miljard hebben laten zien (Nee niet betaald) want er is geen cent werkelijk losgekomen! Er is geschoven om zo te doen lijken dat we geholpen zijn door de Nederlandse drugselite en hun koning aan het hoofd.

De drugslijn is al honderden jaren waarvoor Nederland deze eilanden misbruikt en zeer grote projecten die drugs sturen naar Nederland en hun koning worden zelfs door de veiligheidsdiensten beschermd. Ook zo het vele witwassen van het vele bloedgeld!

De zogenaamde "goede doelen en evenementen" zijn niets meer dan wassen van dit rode bloedgeld. komend vanuit de onderwereld.

PAR is de Italiaanse maffia die samenwerkt met Nederland, die ook de bescherming geniet van deze maffia (zie telegraaf artikel en mijn boeken). Het is de elite aangestuurd door freemasons die van deze eilanden een totale chaos maken. Want wat we nu zien, is dat OM geen tijd meer heeft voor de burger en zelfs uitsluit dat je nog werkelijk aangifte kan doen tegen deze maffia! Justitie gedirigeerd door Nederland en beschermd en in handen van de Italiaanse drugsmaffia!

 

April 17at 05:05am

Nieuwe stukken

Wat is er gaande op Antarctica?

Een grote ijsvlakte aan de zuidkant van onze planeet. Een nauwelijks begaanbaar gebied, met een gemiddelde wintertemperatuur van –50°, waar nagenoeg niks groeit en niemand permanent woont. Toch verblijven er, volgens officiële cijfers, jaarlijks duizenden mensen. Wat denkt men daar in ’s hemelsnaam te vinden? Uit verhalen in de alternatieve media blijkt dat er op Antarctica meer plaatsvindt dan via officiële kanalen wordt toe gegeven. Er zou sprake zijn van antieke ruïnes en een geheime Nazi-basis die beschikt over zeer geavanceerde buitenaardse technologie. De werkelijkheid is daarom wellicht vreemder dan science fiction. Een overzicht van een aantal claims over wat er op de Zuidpool achter de schermen gaande is.

- Wat is er gaande op Antartica

Nederland narcostaat

Nederland dreigt ontwricht te worden door de toenemende macht van de drugsmaffia. Een tornado van cocaïne is vanuit Zuid-Amerika onderweg, de online drugshandel floreert en de zucht naar drugs neemt alleen maar toe. Alle zeilen moeten worden bijgezet om drugs-BV Nederland halt toe te roepen.

’De drugscriminaliteit is de sluipmoordenaar van onze democratie’, schrijven bezorgde Brabantse burgemeesters in februari in een brandbrief aan Den Haag. Ze zijn de liquidaties, beschietingen van woningen, bedreigingen van bestuurders, veldslagen tussen motorbendeleden en ontvoeringen meer dan zat.

- Nederland Narcoticastaat

View

Wat zit er werkelijk achter deze narcotica?
Het Nederlandse koninklijk huis wat al lang een eigen cocainefabriek beheert.

Aandeel

 

April 17at 05:03am

Georganiseerde misdaadfamilies: hardnekkig en moeilijk te bestrijden

Criminele families in Noord-Brabant. Een verkenning van generatie-effecten in de georganiseerde misdaad

Nieuwe publicatie in de reeks Politiewetenschap van het Programma Politie en Wetenschap.

Er zijn criminele families actief in de georganiseerde misdaad. De kans dat zij van generatie op generatie leden met een strafblad voortbrengen blijkt zeer groot. Dat geldt voor de mannen én de vrouwen. De overdracht van crimineel leiderschap is minder vanzelfsprekend. Het runnen van een criminele groep vraagt kennis en kunde die niet zomaar door kan worden gegeven. Dit blijkt uit een onderzoek van EMMA – Experts in Media en Maatschappij en Tilburg University naar zeven familienetwerken in Noord-Brabant. Elk van deze families heeft minstens één kopstuk in de georganiseerde misdaad voortgebracht. De onderzoekers gingen na hoe die familieverbanden in elkaar steken, in welke mate criminaliteit wordt overdragen en hoe dat te verklaren valt. Georganiseerde misdaadfamilies zijn een hardnekkig probleem. De families leven in een gesloten wereld, een lokale subcultuur waarin ze steeds terugvallen op oude vrienden, betrouwbare familie én nieuwe liefdes.

In dit verkennende onderzoek worden de beschreven familieverbanden geplaatst binnen de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke context van Noord-Brabant. Hierbij wordt een historisch perspectief gebruikt, niet alleen van de families, maar ook van ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor Noord-Brabant en mogelijk van invloed op criminele gelegenheidsstructuren. Daarvoor heeft onder meer archiefonderzoek plaatsgevonden, dossieranalyse van afgesloten opsporingsonderzoeken, zijn politieregistraties bestudeerd en interviews gehouden met politiemensen en hulpverleners die, vanaf de jaren zeventig, betrokken zijn geweest bij de aanpak van criminele families.

De activiteiten van de families weerspiegelen de ontwikkeling van de zware misdaad in Noord-Brabant. Van oudsher waren ze bezig met allerlei vermogenscriminaliteit. In de jaren tachtig breidden ze uit met drugshandel en in de jaren negentig met wietteelt en XTC-productie. Vooral het laatste opende voor criminele leiders in de zeven familienetwerken de poort naar internationaal succes. Ze werden wereldwijde groothandelaars in XTC-pillen en lieten die ook in hun eigen laboratoria of in opdracht produceren. De jongste generatie ‘misdaadondernemers’ richt zich meer op wietteelt. De families hebben door de jaren heen geleerd hoe ze de overheid van zich af moeten houden. Of hoe ze instanties juist voor hun karretje kunnen spannen. Dat gaat meestal gepaard met intimidatie. In hun directe woonomgeving profiteren ze van een zwijgcultuur, maar vaak genieten de criminele kopstukken er ook status. De gesloten subcultuur is belangrijk omdat die de vertrouwde contacten levert die nodig zijn voor succesvolle criminele activiteiten. Het is ook de plek waar de partners en vrienden worden gezocht en gevonden. Brandschoon zijn die zelden. Zo leggen de vrouwen een opvallende voorkeur aan de dag voor mannen die al een fors strafblad hebben opgebouwd.

Dit soort criminele families is voor de samenleving een zware kostenpost. Niet alleen vanwege de misdaden die ze plegen en de schade die dat veroorzaakt, maar ook omdat de overheid er een hoop werk aan heeft, vaak al jarenlang. Het doorbreken van overdrachtspatronen is zeer lastig. Alleen repressief optreden werkt niet. Om deze families niet te laten gedijen is een bundeling van krachten van vele overheidsinstanties en private partijen nodig, maar ook gewone burgers moeten weerbaarder worden. Het is duidelijk dat simpele oplossingen niet bestaan. Elke familie vereist maatwerk en een zeer lange adem om hun gedrag om te buigen of toch ten minste in te perken.

View

Het is moeilijk te bestrijden daar de absolute top van deze criminelen allemaal bescherming krijgen vanuit het Nederlands koninklijkhuis.

Vergeet niet zowel de cokehandel als de pedofolie moet in de top beschermd worden want dan zouden er grote mensen kunnen vallen als dat werkelijk open getrokken zou worden.

Het is de elite die de criminaliteit in handen hebben maar het zijn ook de elite via onder andere justitie en vrijmetselarij die zorgen dat er geen vingers wijzen naar hen. Zie wat er gebeurt met de zaak Demminck, Fortuyn, Borst maar ook Holleeder die op vreemde wijze wel over beschermd wordt!

Waarom? Omdat laatstgenoemde een schakel is tussen de onderwereld en de elite.

 

April 17at 05:01am

Amerikanen saboteerden Koreaanse lancering

De mislukte lancering van een Noord-Koreaanse raket is te wijten aan de inspanningen van Amerikaanse hackers. Dat zegt de voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken Sir Malcolm Rifkind.

Volgens de Britse oud-politicus hebben Amerikaanse geheime diensten al eerder cyber-aanvallen gebruikt om Noord-Koreaanse proeven met ballistische raketten te saboteren. Er zouden ‘sterke aanwijzingen’ zijn dat het bewind van Trump ook achter de spectaculaire flop van afgelopen nacht steekt, zegt hij in The Sun.

Rifkind zei wel dat Noord-Korea, ondanks het falen van afgelopen nacht, een serieuze nucleaire dreiging vormt. “Ze hebben ook heel wat succesvolle proeven gedaan. Het is een geavanceerd land.”

View

En zo hebben hackers de wereld in handen. Xirtam is volle sterkte bezig en de vraag is waar zal dit naar toe leiden.

Alles wat elektronica is, is te manipuleren maar wie is er de absolute top in en in hoeverre gaat de techniek zelfstandig werken.

Rifkind

 

April 16at 05:11am

PAR steekt eigen clubhuis in brand

Getuigen hebben gezien, en ondertussen verklaard, dat een PAR lid, die de vuile was moet doen, zelf het PAR sede in brand heeft gestoken. Het is niets nieuws vanuit deze partij waarvan we weten dat er mensen zijn die vele vieze zaken moeten uitvoeren om zo indruk te wekken dat het geheel anders is en andere spelers zijn!

PAR maakt duidelijk gebruik van dit soort personen en men heeft ook mij in het verleden gecontacteerd zodat ik de PAR waarheid zou verkondigen via mijn ingezonden stukken.

Een vieze manier van politiek voeren. Maar er moet ook veel beschermd worden vanuit de Nederlandse hoek.

PAR

 

April 16at 05:09am

Moeder bommetje

Amerika moet eens opscheppen, dit is de moeder onder de bommen!

Bom1

Dan komt Rusland met de vader bom

Bom2

8200 kg springstof, 4 maal groter als de Amerikaanse moederbom!

 

April 16at 05:07am

Komende verkiezingen kunnen het einde betekenen van het Koninkrijk

We dreigen de strijd tegen de onderwereld te verliezen
Nederland moet maar troepen sturen, riep premier William Marlin van Sint Maarten. Reden is de instelling van een ‘integriteitskamer’, die moet helpen om corruptie en omkoperij op het eiland aan te pakken. Veel lokale politici willen dat nu met alle geweld zien te voorkomen. Op Curaçao ging premier Gilmar Pisas nog een stap verder, toen hij uitriep dat Nederland maar met een vuurpeloton moest komen. Reden was ook hier ingrijpen door ons land, omdat de tijdelijke regering Pisas een heuse coup wilde plegen, door geplande verkiezingen ongedaan te maken. Premier Pisas is recent aan de macht gekomen, nadat parlementariërs waarschijnlijk zijn omgekocht. Daarmee is opnieuw Gerrit Schotte aan zet gekomen, de oud-premier die is veroordeeld tot drie jaar cel, omdat hij zich liet omkopen door gokbaas Francesco Corallo. Die nu ook zelf is opgepakt op Sint Maarten, vanwege een grote fraude en witwaszaak in Italië – van honderden miljoenen euro – waarbij ook politici zijn omgekocht rondom premier Berlusconi. Op 28 april zijn er nu toch verkiezingen op Curaçao.

Het is nu echt anders
In de meer dan tien jaar dat ik in de Tweede Kamer woordvoerder ben voor Koninkrijksrelaties is er altijd geruzie en gedoe geweest met de eilanden. Volgens het ijzeren principe dat bestuurders op de eilanden zich leenden voor fraude en corruptie en Nederland de rommel weer moest opruimen, waarna wij door diezelfde politici werden beschuldigd van kolonialisme. Maar nu is het toch echt anders, omdat we nu de strijd tegen de onderwereld dreigen te verliezen. Sint Maarten en Curaçao zijn allebei in de greep van een internationale gokmaffia, die de eilanden gebruikt voor hun illegale gokpraktijken en om vele miljoenen aan crimineel geld wit te wassen. Schotte is weliswaar veroordeeld tot drie jaar cel en de rechter heeft hem ook verboden om nog een politieke positie te bekleden. Maar de oud-premier dit nog steeds niet in de gevangenis, maar wel in het parlement, waar zijn partijgenoten ook fysieke intimidatie niet schuwen. Met steun van het grote geld van de gokmaffia dreigt Schotte toch weer voldoende steun te kunnen kopen om deze verkiezingen te winnen.

Onderzoek onder- en bovenwereld
De verhouding tussen de onder- en bovenwereld op de Antillen is altijd wankel geweest, omdat de eilanden klein zijn en de financiële belangen groot. Sint Maarten en Curaçao hebben een grote financiële sector: banken, accountants en fiscalisten, veelal deskundigen uit Nederland. Die zich laten inhuren door grote multinationals die de belastingen willen ontwijken, maar met evenveel plezier werken voor de maffia die crimineel geld wil witwassen. Om die onderwereld aan te pakken heb ik samen met VVD-collega Bosman gevraagd om een onderzoek naar de gokindustrie op de eilanden, een internationaal onderzoek dat op dit moment samen met de Verenigde Staten en Italië wordt uitgevoerd. En met succes: steeds meer zaken op de eilanden worden nu onderzocht en steeds meer politici opgepakt. Zoals George Jamaloodin, oud-minister van financiën onder Schotte, die in maart werd gearresteerd in Venezuela, voor fraude en corruptie tijdens zijn ministerschap. Ook bij Gerrit Schotte zelf en bij diens oud-minister Charles Cooper zijn begin deze maand opnieuw huiszoekingen gedaan, ook in verband met fraude en omkoping.

De grens van het Koninkrijk
Van 19 tot en met 21 april – een week voor de verkiezingen van 28 april – staat op Curaçao een rechtszaak gepland over de moord op Helmin Wiels, de populaire politicus die in mei 2013 werd vermoord, nadat hij had aangekondigd onthullingen te willen doen over de gokmaffia. George Jamaloodin is één van de verdachten in dit onderzoek naar de opdrachtgevers van de moord, evenals zijn halfbroer en gokbaas Robbie dos Santos, die eveneens is veroordeeld voor fraude en corruptie. Ik hoop dat deze rechtszaak meer licht zal werpen op de verbondenheid tussen de politiek en de gokmaffia. Maar ook nog los van deze politieke moord zou het voor de mensen op Curaçao duidelijk moeten zijn waar deze politici voor staan en welke belangen zij dienen. Op initiatief van de VVD en de SP is Nederland nu de strijd aangegaan met de onderwereld, met een onderzoek naar de invloed van de gokmaffia. Ook zelf doen we onderzoek, om te zien hoe de maffia deze eilanden in zijn greep houdt. Maar deze strijd kunnen we niet winnen als de kiezers op Curaçao die frustreren, door de marionetten van de maffia weer aan de macht helpen.

De verkiezingen op Curaçao zijn ook een referendum over het Koninkrijk. Als de kiezers op 28 april opnieuw kiezen voor de partijen die zich laten leiden door de gokmaffia, raken de grenzen van het Koninkrijk in zicht. Alleen de kiezers op Curaçaose kunnen een breuk voorkomen.

View

Duidelijk een uitspraak van een politicus die niet weet wat er in hun eigen land gaande is.

Heer Raak even u beter laten informeren want waar waren ook al die 3 miljard voor? Denkt u werkelijk dat het een "schenking" was?

 

April 16at 05:05am

Billionaires Begin Buying Islands and Bunkers as They Prepare for Nuclear War

Super wealthy Elites are preparing for World War

Billionaires are buying up bunkers in preparation for WW3 Billionaires and super-wealthy tech moguls have begun buying up island property and underground bunkers as they start preparing for WWIII. Silicon Valley events are reportedly dominated with talk of the impending apocalypse, with many preparations having already started as the threat of an all-out nuclear world war looms closer each day. There are also reports of a boom in "apocalypse insurance" being taken out by billionaires that have bought land and property in New Zealand. The Sun reports: Dinner party conversations in Silicon Valley are now dominated by talk of society crumbling amid nuclear war and what steps the billionaire elites are taking to avoid the fallout, reports the New Yorker. Reddit founder Steve Huffman, 33, admits he and former CEO Yishan Wong have both had corrective eye surgery in preparation for the breakdown in western civilization. He said: “If the world ends — and not even if the world ends, but if we have trouble — getting contacts or glasses is going to be a huge pain in the ass.” The New Yorker also spoke with Larry Hall, the CEO of the Survival Condo Project, which is a 15 story nuclear warhead silo turned into luxury doomsday properties. In 2008, Hall paid $300,000 for the silo and spent nearly $20million refurbishing it for anxious wealthy investors. He has now sold all the private apartments – 12 including one for himself – for $3million each. New Zealand is one of the most popular places in the world for tech moguls to buy ‘apocalypse insurance’. A record number of Americans reportedly bought property in the far-flung island nation in the seven days after Donald Trump’s shock election win. LinkedIn co-founder Reid Hoffman told the magazine “saying you’re ‘buying a house in New Zealand’ is kind of a wink, wink, say no more.” Another popular choice for technology giants to buy is Hawaii.
Tech billionaire Larry Ellison has bought 98 per cent of Hawaiian island Lanai larry hall s survival condo pictured being developed is located in kansas and caters for wealthy survivalists


Larry Hall’s Survival Condo, pictured being developed, is located in Kansas and caters for wealthy survivalists

Bill 3

The former Soviet nuclear warhead silo now has 12 luxury apartments which have all been sold to rich investors

Bill2

Facebook founder Mark Zuckerberg has bought a 750-acre property on the island of Kauai, reports Forbes.

Bill 1

The young billionaire reportedly bought two properties on the land for a whopping $100 million where he plans to build one giant home. Co-founder of software giant Oracle Larry Ellison owns 98 percent of Hawaii’s sixth-largest island Lanai. Ellison, who is the fifth richest person in the world, also bought the Lanai’s own airline which provides commuter flights around the island. PayPal co-founder and billionaire tech investor Peter Thiel owns a giant oceanfront home in Maui. The high-profile Trump supporter bought the property for $27million which is the biggest real-estate deal in Maui’s history. Another member of the Silicon Valley elite, Michael Dell, has built a sprawling compound known as The Castle on top of a hill in Austin, Texas. In 1997, the CEO of Dell Technologies started to develop the property which is known for its high walls and state of the art security.


April 16at 05:03am

Wisdom Teeth Dental Scam & Why You Need Your Wisdom Teeth

The truth is, I am writing this article about the importance of wisdom teeth while all of mine have been extracted. They have been gone for years. I am pretty sure many of yours have been long gone as well. I didn’t know any better. We trust our dentists to do the best job possible while often not even questioning their methods. I should’ve questioned and should’ve researched myself. But now I can share my research and finding with you so you can make the decisions for yourself and not just listen to your dentist just because he tells you so. Many of us have been told that wisdom teeth need to be extracted just because they are not really needed. According to the dentists, they are just unnecessary teeth that just inconveniently crowd out mouths.

What are wisdom teeth
Wisdom teeth, also called the Third Molars, are the furthest back teeth. They usually come in when you are in your late teens or early twenties. According to a report published in the American Journal of Public Health, more than 67 % of preventative wisdom teeth removals are unnecessary. Out of 10 million wisdom teeth extractions in America each year, only 20 proved to be necessary. You have to understand that the old tale about wisdom teeth causing all kind of illnesses, is simply not true. Let’s look at it realistically, it’s a big money maker (around a billion dollars a year) for the dental industry.

In the 1900s, Dr. Weston A. Price did extensive research on the connection between oral health and diseases. He discovered native tribes, with their traditional diets, that were almost 100 percent free of tooth decay. He came to the conclusion that dental and overall health lie in nutrition. Fortunately, this discovery is practiced by holistic dentists nowadays whom understand that when you supply enough nutrients to the jaw bone during its development, all 32 teeth will have proper space in your mouth without crowding. This means that proper nutrition is the key behind trouble free wisdom teeth.
Dr. Weston Price also discovered that once these tribes started consuming sugar and white flour, their perfect healthy teeth, quickly deteriorated.

Why You Need Your Wisdom Teeth
Our teeth are vital, living organs within and connected to the body as a whole. Wisdom teeth are connected (according to acupuncture meridians) to our small intestine and the front of our pituitary gland. In fact, 46 percent of the motor and sensory nerves in your brain’s cerebral cortex are interconnected to your mouth and face. So any time a tooth is removed, it disturbs and breaks an acupuncture meridian that flows through the area of that tooth. The meridian acupuncture system, known in Traditional Chinese Medicine for more than 5000 years, shows the vital relationship between your teeth and your joints, spinal segments, vertebrae, organs and endocrine glands.

Wisdom teeth extractions can be dangerous.
Did you know that between 57,000 and 175,000 people after wisdom teeth extractions have had permanent tingling, prickling or numbness caused by nerve damage. This, again, proves the point that all of our teeth are connected via nervous system pathways to every part of our body. Though it is a common surgery for a lot of Americans, wisdom tooth extraction involves very serious risks which can lead to sudden death. (here)
So for all these reasons, I do not recommend removing wisdom teeth unless there is a good reason to do so. According to Jay Friedman, a California-based dental consultant, more than two-thirds of all wisdom tooth extractions are medically unnecessary, and that most patients would be perfectly fine if they just left their wisdom teeth alone. (source)

Teeth

 


 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 

 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.