Banner Watamula

AA   AA  
       
 
Chemie-farmaceutische kartels, WWII en hun financiers!
   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

Cure

 

Farmaceutische cartels

 

Artsen krijgen veel meer sponsorgeld van farmaceuten
Transparantieregister Zorg komt maandag met cijfers

Artsen en zorginstellingen krijgen veel meer sponsorgeld van de farmaceutische industrie dan tot nu toe werd aangenomen. Vorig jaar betaalden fabrikanten 51,6 miljoen euro, 36 procent meer dan in 2014. Dat blijkt uit cijfers van het Transparantieregister Zorg, die maandag worden gepubliceerd.

Het register, uniek in de wereld, werd drie jaar geleden opgezet om betalingen van de industrie openbaar te maken. De forse toename aan bijverdiensten heeft deels te maken met een registratie-effect: nu farmabedrijven meer betalingen moeten melden dan voorheen, is het totale sponsorbedrag opeens een stuk hoger. Naast het geld voor spreekbeurten en advieswerk is nu bijvoorbeeld ook vastgelegd hoeveel artsen krijgen voor deelname aan nascholingen. Daarnaast vermeldt het register de financiële banden met fabrikanten van hulpmiddelen als pacemakers en protheses.

'Dat is wel érg veel geld', zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven, oud-huisarts, over de farmamiljoenen. 'Die betalingen leiden tot een maatschappelijke schade die veel groter is', zegt hij. 'Wie geld krijgt, wordt milder, en dat is een risico. Artsen die worden betaald, schrijven vaak duurdere medicijnen voor. Ze zouden zich niet moeten laten belonen door de industrie.'

Artsenorganisatie KNMG onderstreept dat een fractie van alle artsen, nog geen 7 procent, bijverdient. De KNMG wil pas reageren op de nieuwe cijfers na ze te hebben bestudeerd. Volgens Nefarma, de brancheorganisatie van geneesmiddelenfabrikanten, duidt de stijging van het totaalbedrag op een groeiende openheid over de samenwerking met farmabedrijven.

Er ging 8,6 miljoen euro naar 3.814 artsen. De best betaalde arts kreeg 127 duizend euro. De meeste artsen (2040) deden het afgelopen jaar maar één klus, koploper was een arts met 46 betaalde klussen in een jaar tijd.

Er ging 43 miljoen naar 1.129 zorgorganisaties. De best betaalde instelling kreeg 1,7 miljoen. De meeste instellingen (605) kregen maar een keer betaald, koploper was een zorginstelling met 148 betaalde diensten.

Bron: Transparantieregister Zorg.
Patiëntenvereniging aan infuus van medicijnfabrikant

Patiëntenverenigingen hebben chronisch te weinig geld en sommige nemen donaties aan van de farmaceutische bedrijven die medicijnen voor 'hun' ziekte op de markt brengen. Kunnen zulke clubs toch hun onafhankelijkheid bewaren? Lees hier verder.

Naast artsen en zorginstellingen zijn in het register voor het eerst ook de patiëntenverenigingen als ontvangers opgenomen. Geneesmiddelenfabrikanten betaalden patiëntenorganisaties vorig jaar 2,2 miljoen euro. Slechts vijftig van de ruim driehonderd patiëntenverenigingen kregen geld. Welke dat zijn, wordt pas vanmiddag duidelijk, als het register te raadplegen is.

Patiëntenverenigingen worden al jaren gesponsord door de farmaceutische industrie maar veel betalingen bleven geheim. Niet alle farmaceuten zijn er open over op hun website en patiëntenverenigingen melden het niet altijd in hun jaarverslag. Daardoor zijn patiënten er niet van op de hoogte. Vanaf maandag kunnen ze die informatie zelf nazoeken.

Betalingen aan patiëntenverenigingen zijn omstreden. De organisaties praten mee over behandelrichtlijnen en roeren zich in discussies over dure geneesmiddelen. Volgens critici hebben gesponsorde organisaties daarbij de schijn tegen. 'Er is geen betere advocaat voor de vergoeding van een medicijn dan een klagende patiënt', zegt Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. 'Gesponsorde verenigingen lobbyen net wat harder of houden hun mond als een medicijn onder vuur ligt.' Een patiëntenvereniging moet zich niet laten gebruiken als 'uithangbord', zegt ook Kamerlid Van Gerven.
Geld in ruil voor informatie

Wij geven geld en krijgen in ruil informatie

Volgens branche-organisatie Nefarma is van beïnvloeding geen sprake. 'Wij willen horen wat patiënten belangrijk vinden bij de behandeling van hun ziekte, dat is essentieel voor de ontwikkeling van geneesmiddelen', aldus een woordvoerster. 'Patiëntenorganisaties zijn de beste schakel. Wij geven geld en krijgen in ruil informatie.' Volgens Nefarma kunnen patiëntenverenigingen beïnvloeding voorkomen door meer sponsors te zoeken.

Voor grote organisaties bedraagt het farmageld slechts een paar procent van hun begroting. Maar de kleinere patiëntenverenigingen kunnen vaak niet meer zonder industriegeld. Ledenaantallen lopen flink terug en het ministerie van VWS heeft bezuinigd op subsidies. Patiëntenverenigingen krijgen nu nog maar 35 duizend euro per jaar.

'Van dat bedrag kun je geen professionele organisatie opbouwen', zegt Dianda Veldman, directeur van patiëntenfederatie NPCF. 'Fondsenwerving kost geld en deskundigheid en dat ontbreekt vaak. Zonder verdere inkomsten is een vereniging afhankelijk van vrijwilligerswerk van patiënten.'

Bron Volkskrant

farmabedrijven

 

Gif in kindervaccinaties


Het programma van de overheid
Sinds 1957 is er in Nederland een Rijksvaccinatieprogramma ingesteld. De overheid wil daarmee alle kinderen in Nederland "beschermen" tegen gevaarlijke infectieziekten. Inmiddels wordt het steeds meer mensen duidelijk dat de vaccinaties vaak veel gevaarlijker zijn dan de infectieziekten waar we voor worden ingeënt. De meeste kinderen hebben voor hun 18e levensjaar al zo’n 38 vaccinaties gekregen tegen onder andere Difterie, Kinkhoest, Mazelen en Polio. De overheid vertelt ons het volgende:

“Tegenwoordig komen vele infectieziekten, mede dankzij de beschikbaarheid van effectieve vaccins en goede vaccinatieprogramma's, nog maar zelden voor. Vanaf de jaren vijftig zijn, door grootschalige vaccinatiecampagnes, vele ziekten bijna of helemaal verdwenen in Nederland”.

Vanuit onze realiteit bezien
Toen in de jaren vijftig veel besmettelijke ziektes al op hun retour waren is men vanuit overheidswegen begonnen met de grootschalige vaccinatiecampagnes en vaccinatieprogramma's. Zo waren Difterie en Kinkhoest al achter de rug toen de inentingen begonnen. Ook de Mazelenepidemie was al voorbij toen er werd ingeënt. De overheid zegt dat Polio dankzij vaccinatie werd bedwongen. De Polio was echter al over toen de vaccinaties werden toegediend. Helaas blijkt uit de grafieken dat ons halve waarheden en leugens worden vertelt. Het zijn niet de vaccinaties die de besmettelijke ziektes hebben bestreden, maar dat laat men ons wel geloven. Daarom schrijft de overheid ook niet dankzij maar mede dankzij de beschikbaarheid van effectieve vaccins in hun teksten. Men dekt zichzelf al in.

De gratis en vrijwillige deelname
Ouders kunnen de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma gratis krijgen. De kosten worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). En wie betaalt de AWBZ? Iedereen met inkomsten in Nederland betaalt de AWBZ via de belastingdienst als een inkomensafhankelijke vaste premie. Wij betalen gezamenlijk minimaal 25 miljard euro aan kosten per jaar. Vaccinaties zijn dus alles behalve gratis. En wie verdient hier aan? Hoofdzakelijk de farmaceutische industrie. Zo rapporteerde Novartis als maker van het vaccin Mexicaanse griep in april 2010 een nettowinst van 2 miljard Euro over het afgelopen kwartaal.

Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is gelukkig niet verplicht. Dankzij vooraanstaande (onafhankelijke) medici, boeken, documentaires en internet, is er over vaccinaties inmiddels veel betrouwbare informatie voorhanden, welke aantoont dat vaccinaties op termijn gevaarlijk en soms dodelijk zijn voor onze gezondheid. Desalniettemin laat meer dan 95% van de ouders hun kind vaccineren. Wij vinden dat inmiddels onbegrijpelijk. Is het vanuit onwetendheid? Goedgelovigheid? Angst? Manipulatie? Conditionering? Onverschilligheid? Of komt het door de fluor die we binnen krijgen? De gifstoffen (E’tjes) in ons eten? Het verontreinigde leidingwater dat wij drinken? Of een mix van alle factoren bij elkaar?

Geen vaccinaties voor onze kinderen
We willen je uitnodigen om de onderstaande specificaties van de vaccinbijsluiters eens aandachtig te lezen. Oordeel zelf over hetgeen wij onze kinderen (en onszelf) van 0 tot 18 jaar aan hulpstoffen laten inspuiten. De vaccin testresultaten zijn vaak onvolledig en op korte termijn resultaten gebaseerd. Een baby-, peuter- of kinderlichaam kan overigens in vergelijking met een volwassen lichaam veel minder (gif) stoffen hebben. Binnen de Familie Blij zijn het afgelopen jaar enkele gezonde baby’s geboren. Op basis van de aanwezige kennis geven wij onze kinderen geen enkele vaccinatie. Wij hopen dat veel mensen ons voorbeeld durven te volgen in het belang en het welzijn van al onze kinderen. Iedereen die het beste met zijn kind voorheeft, ontkomt uiteindelijk niet aan de volgende vragen. 1). Wanneer nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor onze kinderen? 2). En wanneer zijn wij onverantwoordelijk bezig met onze kinderen?

De gebruikte hulpstoffen in DKTP-Hib, Pneu, BMR, DKTP, DTP, HPV vaccins voor kinderen
- Aluminiumfosfaat is een metaal. Bewezen toxische effecten op het zenuwstelsel en is tevens één van de mogelijke oorzaken van de ziekte van Alzheimer.
- Calciumchloride (dihydraat) is schadelijk bij inslikken en inademen. Het is een afvalproduct van bepaalde industriële procedés. Het tast vele metalen en bouwmaterialen aan. Het kan irritatie geven aan aderen, longen, maag-darmkanaal en ander weefsel. Het moet in elke vorm worden weggehouden van kinderen.
- Fenolrood (phenolsulfonphthalein), Ph indicator inkt. Genotoxisch. Mogelijke oorzaak van lever-, nier-, hart- en luchtwegbeschadiging.
- Formaldehyde (formaline) is zeer giftig. Verstoort het immuunsysteem. Kan chronische bronchitis en oogirritatie veroorzaken. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) hebben sinds 2004 bewezen dat deze stof kankerverwekkend is.
- 2-fenoxyethanol is giftig en de ether van fenol en etheenglycol (antivries). Irriterend voor ogen, huid en luchtwegen, veroorzaakt een ernstige verstoring van het centraal zenuwstelsel. In hoge dosering is het dodelijk.
- Kaliumfosfaat wordt gebruikt als voedingsadditief (E340) en kan hyperactiviteit, darmstoornissen en een onbalans in het natuurlijk calcium / fosforevenwicht veroorzaken.
- Kaliumchloride (E508) is een zout dat van nature in het lichaam voorkomt en speelt een rol bij het reguleren van het kloppen van het hart. Zowel een te hoge als een te lage extra dosering kaliumchloride kan gevaarlijk zijn voor het hart.
- Neomycine kan bij een te hoge dosis giftig werken op het gehoor en de nieren.
- Magnesiumsulfaat (E518) kan diarree en nieraandoeningen veroorzaken.
- Mannitol (E421) is zoet- en antiklontermiddel dat zuurheid, uitdroging, nierstenen, misselijkheid, duizeligheid, flauwvallen en andere nare gevolgen kan geven.
- Medium 199 is een complex medium dat Polysorbaat 80 en andere substanties bevat.
- Mononatrium glutamaat (MSG-E621) geeft hersenbeschadiging in het gebied van de hypothalamus, beschadiging van het hormoonstelsel, de vernietiging van hersencellen, problemen met voortplanting, leermoeilijkheden, hartritmestoornissen, verergert de symptomen van astma en kanker. Door peuters en kleuters aan MSG-E621 bloot te stellen wordt de kans op gezondheidsproblemen in hun leven zeer vergroot.
- Polysorbaat 80 (E433) wordt gebruikt in ijsjes, oogdruppels en antivries. De mogelijke bijwerkingen zijn: uitslag, jeuk, moeilijk ademhalen, gezwollen mond, gezicht, lippen of tong, troebel zicht, pijn in de borst, verward zijn, flauwvallen, onregelmatige hartslag en griepachtige symptomen als koorts, rillingen en een zere strot, aanvallen, bleke huid, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, overgeven, chronische moeheid, zwellingen in armen en benen, zuurstoftekort, spraakproblemen en gewichtstoename.
- Zoutzuur (E 507) wordt in zeer kleine hoeveelheden in zwembaden gebruikt. Mogelijke aantasting van het slijmvlies van de slokdarm en de maag. Beschadiging van de bloedvaten. Ook de ademhaling en de bloedsomloop kunnen worden aangetast.

De gebruikte hulpstoffen in griep- en pandemievaccins voor kinderen en volwassenen
- Aluminium hydroxide is een metaal. Bewezen toxische effecten op het zenuwstelsel en is tevens een van de mogelijke oorzaken van de ziekte van Alzheimer.
- Calciumchloride (dihydraat) is schadelijk bij inslikken en inademen. Het is een afvalproduct van bepaalde industriële procedés. Het tast vele metalen en bouwmaterialen aan. Het kan irritatie geven aan aderen, longen, maag-darmkanaal en ander weefsel. Het moet in elke vorm worden weggehouden van kinderen.
- Dinatriumfosfaat-dodecahydraat (E339) kan hyperactiviteit, darmstoornissen en verstoring van het natuurlijke calcium / fosforevenwicht geven.
- Dinatriumwaterstoffosfaat zijn witte of kleurloze kristallen die oogirritatie kunnen veroorzaken.
- Kaliumchloride (E508) is een zout dat van nature in het lichaam voorkomt en speelt een rol bij het reguleren van het kloppen van het hart. Zowel een te hoge als een te lage extra dosering kaliumchloride kan gevaarlijk zijn voor het hart.
- MF-59 bestaat uit Squaleen, Polysorbaat 80 en Sorbitaan Trioleaat (span 85) Deze cocktail zorgt ervoor dat het immuunsysteem geen onderscheid meer maakt tussen de ingespoten Squaleen en de lichaamseigen Squaleen waardoor zeer ernstige neurologische schade wordt veroorzaakt!
- Octoxinol 10 is als matig giftig geclassificeerd bij de onderzoeken op ratten. (Overgenomen uit de samenstellingslijst van Glaxo Smith Klein).
- Polysorbaat 80 (E433) wordt gebruikt in ijsjes, oogdruppels en antivries. De mogelijke bijwerkingen zijn: uitslag, jeuk, moeilijk ademhalen, gezwollen mond, gezicht, lippen of tong, troebel zicht, pijn in de borst, verward zijn, flauwvallen, onregelmatige hartslag en griepachtige symptomen als koorts, rillingen en een zere strot, aanvallen, bleke huid, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, overgeven, chronische moeheid, zwellingen in armen en benen, zuurstoftekort, spraakproblemen en gewichtstoename.
- Squaleen is een lichaamseigen stof en kan goed verwerkt worden mits oraal ingenomen. Ingespoten veroorzaakt (de cocktail MF-59) en Squaleen voor een forse aanzwengel-reactie van het immuunsysteem om Squaleen aan te vallen. Het immuunsysteem maakt daarbij echter geen onderscheid meer tussen de ingespoten Squaleen en de lichaamseigen Squaleen waardoor zeer ernstige neurologische schade wordt veroorzaakt!
- Sorbitaan-trioleaat (span 85) is een gevaarlijke werkzame stof in combinatie met Squaleen en Polysorbaat 80. Deze combinatie zorgt ervoor dat het immuunsysteem geen onderscheid meer maakt tussen de ingespoten Squaleen en de lichaamseigen Squaleen waardoor zeer ernstige neurologische schade wordt veroorzaakt!
- Thimerosal (kwik) wordt gebruikt als conserveringsmiddel. Neurotoxine veroorzaakt psychologische, neurologische en immunologische problemen. Veroorzaakt ontstaan van autisme en gerelateerde aandoeningen. Er is een enorme stijging in incidentie van autisme (1 op 67, waar het voorheen 1 op 20.000 was). Er is recent een massaclaim gevoerd door moeders van kinderen geboren met autisme.

Meer weten over de giftigheid van de gebruikte hulpstoffen?
Wil je meer weten over de giftigheid van Squaleen, Kwik (Thimerosal/Thiomersal), Aluminium, Formaldehyde, Beta-Propiolactone, Polysorbaat 80 (Tween 80), Polyethyleenglycolether en Octylphenol (Triton X-100) via de vele beschikbare professionele studies? Klik dan hier!

Vaccinatieafkortingen
- DKTP-Hib: combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Hib-ziekten. Dit vaccin bevat een acellulair kinkhoestvaccin.
- DKTP-Hib-HepB: combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten en hepatitis B. Dit vaccin bevat een acellulair kinkhoestvaccin.
- Pneu: vaccin tegen pneumokokken (7 typen).
- BMR: vaccin tegen bof, mazelen en rodehond.
- DKTP: vaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio.
- DTP: vaccin tegen difterie, tetanus en polio.
- MenC: vaccin tegen meningokokken groep C.
- HepB: vaccin tegen hepatitis B.
- HPV: vaccin tegen baarmoederhalskanker (humaan papillomavirus).

Tot slot over kindervaccinaties
Helaas zitten in alle vaccins (gif) producten die je immuun- en afweersysteem aantasten. Ze veroorzaken hersenbeschadigingen, kanker, allergieën, autisme en andere aandoeningen. Ons menselijk lichaam is wonderbaarlijk en kan veel hebben en afvoeren via onze ontlasting. Wij hopen dan ook van harte dat niemand ooit nadelige gevolgen heeft opgelopen of zal oplopen met vaccinaties. Tot ons grote verdriet is dat helaas een ijdele hoop. Ga ook op onderzoek uit en ontdek hoe het allemaal werkelijk zit. Op onze website vindt je meer aanverwante artikelen, filmpjes en boeken die je mogelijk verder kunnen helpen.

Enkele voorbeelden van vaccinatieschade
Enkele voorbeelden van vaccinatieschade
- Wie of wat verwoestte Williams leven? - Nieuwe Revu
- DKTP-prik schadelijker dan gedacht - Netwerk - AVRO
- Gezinnen die moeten leven met vaccinatieschade
- HPV-vaccin eist dodelijke slachtoffers http://www.vrijheids.net/?p=366
- Vaccineren Ja of Nee? De verborgen gevaren van vaccinaties
http://www.youtube.com/watch?v=Pmv_V3-Luis
- U zegt dat inenten tegen kinderziekten niet effectief is. Waarom?
http://nl.odemagazine.com/doc/0019/de-verantwoordelijkheid-ligt-bij-de-ouders/
- Bijna niemand staat er bij stil dat vaccins ernstige bijwerkingen kunnen hebben
http://www.klassiek-homeopaat.info/Artikelen/artikel-095.htm
- In de griepprikken zitten de volgende gifstoffen http://www.jankraak-taichitao.
nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1018
- Verzameling slachtoffers van vaccins http://jazeg.nl/
- "Ziek na inenting" - Google http://www.google.com/search?hl=nl&lr=lang_
nl&rls=en&as_qdr=all&num=20&q=%22ziek+na+inenting%22&start=
0&sa=N&filter=0

Download (PDF) bijsluiters voor artsen
Op de website van het Nederlands Vaccinatie Instituut (NVI) zijn de volledige bijsluiter voor artsen te downloaden. Hierna tref je de download linkjes aan van de RVP bijsluiters.
- bijsluiter DKTP-Hib http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h32118.pdf
- bijsluiter Pneu http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/Prevenar
/emea-combined-h323nl.pdf
- bijsluiter nr.1 BMR http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h22052.pdf
- bijsluiter nr.2 BMR http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/
mmrvaxpro/emea-combined-h604nl.pdf
- bijsluiter DKTP http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h34568.pdf
- bijsluiter DTP http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h17641.pdf
- bijsluiter HPVhttp://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/
cervarix/emea-combined-h721nl.pdf

Overige bijsluiters
- bijsluiter griepvaccin VAXIGRIP 2009-2010 http://db.cbg-meb.nl/IB-
teksten/h22306.pdf
- bijsluiter griepvaccin INFLEXAL V 2009-2010 http://db.cbg-meb.
nl/IB-teksten/h30339.pdf
- bijsluiter griepvaccin Fluarix 2009-2010 http://db.cbg-meb.nl/IB-
teksten/h22307.pdf
- bijsluiter griepvaccin Influvac 2009-2010 http://db.cbg-meb.nl/IB-
teksten/h22289.pdf
- bijsluiter pandemisch griepvaccin Focetria http://www.ema.europa.
eu/humandocs/PDFs/EPAR/focetria/emea-combined-h710nl.pdf
- bijsluiter pandemisch griepvaccin Pandemrix http://www.ema.europa.eu/
humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/emea-combined-h832nl.pdf

 

Medisch scheikundige geeft drie redenen waarom hij zijn kinderen niet laat vaccineren

vaccinIn plaats van een onbewezen hypothese te gebruiken om twijfelende ouders over de streep te trekken hun kind te laten vaccineren, zouden eigenlijk de voorstanders van het vaccineren de veiligheid en effectiviteit van die vaccinaties in twijfel moeten trekken. Een gezonde sceptische blik met betrekking tot een groot aantal vaccinaties die worden ‘opgedrongen’ aan het volk zou de gezondheid van hun kind erg ten goede kunnen komen.

Mijn achtergrond als medisch scheikundige leert me hoe te vertrouwen op bewezen onderzoek. Ik heb geleerd om minder gevoelig te zijn voor emotionele argumenten en meer gevoelig te zijn voor feiten die ondersteund worden door reproduceerbaarheid. Dit is een van de hoofdregels van de wetenschappelijke methode. Het verwijst naar het vermogen van een test of experiment om nauwkeurig gereproduceerd te worden. Als ouder heb ik de verantwoordelijkheid om mijn opleiding te gebruiken bij het nemen van beslissingen voor mijn gezin, zeker wanneer het gaat om potentieel gevaarlijke vaccinaties. Vanuit mijn eigen onderzoek heb ik kennis van verborgen feiten waarvan iedere ouder op de hoogte zou moeten zijn.

Hier zijn de drie voornaamste redenen waarom ik mijn eigen kinderen niet wil laten vaccineren:

Reden 1: gevaccineerd zijn betekent niet altijd immuun zijn
De bedoeling van een vaccinatie is dat deze de natuurlijke afweer van het lichaam opwekt. Doordat zwakke of dode geïnfecteerde middelen ingebracht worden, wordt er vanuit gegaan dat het lichaam een adequate immuunreactie zal creëren.

En terwijl dit idee meer dan tweehonderd jaar oud is, is het lang niet zo effectief als de farmaceutische bedrijven, artsen en overheidsinstellingen je willen doen geloven. Op z’n best geven vaccinaties ons immuunsysteem alleen een tijdelijke boost. Dat is omdat je immuunsysteem zo is geprogrammeerd dat het de aanvallende indringers, die door je biologische ingangen binnen zijn gekomen (zoals je neus, mond, ogen) herkent. Het werkt niet naar behoren wanneer er een infectie in je lichaam wordt gebracht met een naald!

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benadrukt dit feit in hun verslag genaamd ‘Immunization, Vaccines and Biologicals’. Ze schrijven dat ‘Kinderen onder de twee jaar niet consequent een immuniteit ontwikkelen na een vaccinatie’. Daarom kunnen vaccinaties ‘onder de radar vliegen’ van ons immuunsysteem. Dit verzwakt niet alleen het immuunsysteem, maar het maakt veel vaccinaties inactief en de geschiedenis bewijst dat dit het geval is…

Het poliovaccin
Polio is de meest gevreesde ziekte kinderziekte. Het heeft gedurende de menselijke geschiedenis vele verlammingen en doden veroorzaakt. De wereld maakte een dramatische verhoging van het aantal poliogevallen door in 1910. Epidemieën waren geen uitzonderlijke gebeurtenissen. Ze waren de drijvende kracht achter de grote race om een poliovaccin te ontwikkelen. Het vaccin werd ontwikkeld in 1953 en een orale versie volgde kort daarop.

Maar de vaccinaties kwamen te laat. Dankzij een betere hygiëne, zuiver water en gezonde voeding was het aantal polio-infecties al enorm gezakt, zoals gedocumenteerd in mijn boek Over-The-Counter Natural Cures. En dat is maar goed ook, want beide vormen vaccinaties waren een totale mislukking. Sterker nog, in plaats van polio te voorkomen… veroorzaakten ze het juist!

Medische tijdschriften overal ter wereld hebben deze uitkomsten laten zien. The Medical Journal of Australia ontdekte in 1951 al de relatie tussen profylactische inentingen en het begin van poliomyelitis (“the relation of prophylactic inoculations [polio vaccines] to the onset of poliomyelitis [polio]”).

En de trend heeft doorgezet…

In een artikel uit 2007 genaamd “Nigeria Fights Rare Vaccine-Derived Polio Outbreak”, liet Reuters zien hoe het vaccin zelf de uitbraak van polio in Nigeria, Tsjaad en Angola veroorzaakte.

En volgens The Indian Journal of Medical Ethics raakten alleen al in 2011 47.500 kinderen verlamd door het poliovaccinatieprogramma dat door Bill Gates was gelanceerd: van de kinderen die ziek werden door het vaccin gingen er twee keer zoveel dood als van degenen die geïnfecteerd werden door de ‘wilde’ polio!

Kinkhoest
Hetzelfde gebeurde in het geval van het kinkhoestvaccin. Tussen 1900 en 1935 waren de sterftecijfers als gevolg van kinkhoest gedaald tot 79% in de Verenigde Staten, terwijl het vaccin pas werd geïntroduceerd in 1940.

Vandaag de dag zijn degenen die ‘immuun’ zijn het meest vatbaar voor het krijgen van kinkhoest.

Onderzoekers van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), vergelijkbaar met het RIVM in Nederland, bepaalden in 2002 dat het aantal kinderen dat doodgaat aan kinkhoest aan het stijgen is, ondanks het recordaantal gevaccineerden. In 2009 erkende The Atlanta Journal-Constitution erkende deze trend ook. In dit artikel, getiteld ‘Kinkhoestvaccins niet zo krachtig als verwacht’ markeerde de publicatie een recente bundeling van 18 met kinkhoest geïnfecteerde studenten. 17 van deze studenten, dus 95% van de geïnfecteerden, waren gevaccineerd met een vijfvoudige dosis van een DTaP-vaccinatie.

Mazelen, de bof en rode hond
Met het mazelenvaccin is het niet anders. In 1957 werd de BMR-vaccinatie breed ingezet in een poging de mazelen, de bof en rode hond uit te roeien. Het Amerikaanse CDC beweerde dat het de bof zou doen laten verdwijnen in de Verenigde Staten nog voor het jaar 2010.

Maar in plaats van preventie van de bof en mazelen heeft het vaccin in werkelijkheid voor wijdverspreide epidemieën gezorgd. Uitbraken zijn de norm geworden. En degenen die het meest hebben geleden waren gevaccineerd en dus ‘immuun’…

Tussen 1983 en 1990 was er een toename van 423% van mazelengevallen onder gevaccineerde personen. In 2006 vond de grootste mazelenuitbraak plaats in twintig jaar. Van de mensen die geïnfecteerd raakten was 63% gevaccineerd. Dit toonde Neil Miller aan in ‘Vaccines: Are They Safe and Effective?’ Anderen vonden vergelijkbare resultaten.

In The Journal of Infectious Diseases schreven wetenschappers van de Vanderbilt University School of Medicine: ‘Ononderbroken mazelenuitbraak in een hooggevaccineerde populatie’.

In zijn boek How to Raise a Healthy Child In Spite of Your Doctor toonde de inmiddels overleden dr Robert Mendelsohn aan dat het 14x waarschijnlijker is dat gevaccineerde personen de bof krijgen dan ongevaccineerde personen.

Deze bizarre vaccinatiefiasco’s leidden bij het Departement van volksgezondheid van Iowa tot de conclusie dat ‘…ons meest belangrijke wapen om de gezondheid van de bevolking van de Verenigde Staten te beschermen tegen de bof, namelijk met 2 doses van het BMR-vaccin, onvoldoende bescherming biedt.

Zelfs The Mayo Clinic, een instituut waar reguliere geneeskunde regeert, stelt dat ‘Vaccinatiemislukkingen een toegenomen waarschijnlijkheid zijn geworden.’

Het griepvaccin
Het griepvaccin is bewezen net zo waardeloos te zijn…

In 2007 rapporteerde het Amerikaanse CDC dat het ‘geen of lage effectiviteit biedt’ tegen griep of griepachtige ziekten. De gegevens lieten zien dat het griepvaccin niet meer dan 14% beschermde van degenen die het ontvingen. En dit was geen uitzondering, het vaccin is zelden effectiever dan dat.

Zelfs The New York Times rapporteerde dat ‘Het griepvaccin, dat al meer dan veertig jaar wordt aanbevolen voor mensen van 65 jaar en ouder, zijn reputatie aan het verliezen is als een effectieve manier om het virus af te weren.’

Artsen die hun huiswerk doen, begrijpen dat vaccinaties ineffectief zijn. Dr Ira Goodman, een chirurg van Loyola Medical School is een van hen. Via emailcontact liet hij me weten dat hij tegen vaccineren is, simpelweg omdat ‘ze niet werken’!

De mislukking van de vaccinaties is eindelijk mainstream gegaan. Maar in plaats van toegeven dat ze geen bescherming bieden, pushen gezondheidsdiensten en de farmaceutische industrie voor MEER vaccinaties als oplossing. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de hoeveelheid regelrechte gifstoffen die deze experimentele brouwsels bevatten, deze zijn angstaanjagend.

Reden 2: vaccinaties stellen kinderen bloot aan gifstoffen
Volgens de informatiebladen uitgegeven door het CDC en FDA (vergelijkbaar met resp. het Nederlandse RIVM en het VWA) zitten vaccinaties boordevol met chemicaliën. Ze bevatten grote hoeveelheden chemicaliën, zware metalen en allergenen. Daarnaast bevatten ze ook diverse verwerpelijke ingrediënten zoals niercellen afkomstig van apen en geaborteerd foetusweefsel.

Formaldehyde is een van de vele chemicaliën die wordt aangetroffen in vaccinaties. En volgens de FDA is het zo dat ‘buitensporige blootstelling aan formaldehyde kanker kan veroorzaken’. Een ander ingrediënt in de cocktail is een chemische stof die bekend staat onder de naam 2-phenoxyethanol. Deze stof komt met de waarschuwing dat het ‘het centrale zenuwsysteem kan onderdrukken en braken en diarree kan veroorzaken, wat kan leiden tot uitdroging bij kinderen’.

En dat is slechts het tipje van de ijsberg…

Als aanvulling op kwik en aluminium bevatten veel vaccinaties ook antibiotica zoals neomycine, polymyxine B, streptomycine en gentamicine. Die medicijnen zijn niet eens toegestaan voor niet-geïnfecteerde kinderen!

Ondanks deze opkomende giftige dreiging stond er in het Parenting Magazine een artikel waarin dr Paul Offit stelde dat ‘In theorie zouden gezonde kinderen zelfs tot 100.000 vaccinaties in één keer moeten kunnen krijgen.’ Meent hij dit serieus?! Hij zal die theorie in ieder geval nooit testen op mijn kinderen! Ik vraag me af of hij zichzelf zo vaak zou willen steken om te bewijzen dat dat goed gaat…

Ik heb talrijke artsen ondervraagd via email en telefoon om uit te vinden of zij Dr Offit’s ideeën deelden. Dat deden ze niet. Dr Suzanne Humphries was onvermurwbaar in haar stelling: ‘Vaccinaties stellen kinderen bloot aan het risico van het krijgen van een vorm van een nierziekte genaamd nefrotisch syndroom. Dit kan veroorzaakt worden door een algemeen voorkomend ingrediënt: Bovine Serum Albumin. Artsen geven de kinderen dan gewoon steroïden om de symptomen te onderdrukken, zonder te weten wat de oorzaak is’.

Als ouders meer bewijs willen van de giftigheid dan kunnen ze de bijsluiter lezen van de vaccins. De bijsluiter van het DPT-vaccin van Sanofi Pasteur waarschuwt dat ‘Een overzicht van het Institute of Medicine (IOM) heeft bewijs gevonden voor een oorzakelijk verband tussen onderdelen van het tetanusvaccin en zowel brachialisneuropathie als het Guillain-Barré syndroom (beide aandoeningen gaan gepaard met pijn en verlies van zenuwfuncties)’. Makers van het Tripedia vaccine for DTP hebben vastgesteld dat dergelijke gevolgen zo frequent voorkomen dat ze hiervan een overzichtslijst hebben moeten maken. Mogelijke reacties:

wiegendood (Sudden Infant Death Syndrome (SIDS))
anafylactische reactie
cellulitis (een bacteriële huidinfectie)
autisme
stuiptrekkingen/epileptische aanvallen
hersenfunctiestoornissen
lage spierspanning en -kracht
schade aan de zenuwen
hyperventilatie/apneu.

Dit zijn ontzettend goede redenen om het al dan niet laten vaccineren van je kind nog eens goed te heroverwegen. Voorstanders van het vaccineren zullen je vertellen dat de voordelen ruimschoots opwegen tegen deze risico’s maar dat zou alleen maar waar zijn als vaccinaties de enige weg zouden zijn naar immuniteit…

Reden 3: Kinderen kunnen zelf op een natuurlijke manier immuniteit opbouwen
We lopen allemaal het risico op verschillende ‘biologische aanvallers’. Onzichtbare bedreigingen zijn overal… Een enkel gram ontlasting kan meer dan 10 miljoen virussen, 1 miljoen bacteriën, 1.000 parasitaire cysten en 1.000 parasitaire eitjes bevatten.

Het doel is om deze risico’s te minimaliseren door onze immuniteit op een natuurlijke manier te verhogen. In Over-The-Counter Natural Cures, heb ik aangetoond hoe aangeboren en aangepaste immuniteit zich op een natuurlijke manier gedragen bij biologische aanvallers. Maar je moet deze ‘poortwachters’ ondersteunen met de juiste voeding, hygiëne, goede riolering en natuurlijke medicijnen zoals bijvoorbeeld Andrographis (een natuurlijk Ayurvedisch kruid). Zoals het eenvoudigweg wassen van de handen het dodental onder kinderen met miljoenen omlaag heeft gebracht, zo helpen gezonde gewoonten blootstelling aan virussen en bacteriën te minimaliseren en ons natuurlijke immuunsysteem een boost te geven. De wetenschap die dit bevestigde won in 2011 de Nobelprijs!

Bruce Beutler en Jules Hoffmann ontdekten dat we zijn ‘geprogrammeerd’: speciale receptoren herkennen die vreemde indringers en als reactie hierop wordt ons immuunsysteem in een hogere staat van paraatheid gebracht. Ralph Steinman ontdekte daarna dat speciale cellen van het immuunsysteem de unieke capaciteit bevatten om het immuunsysteem zodanig te laten reageren dat alle biologische aanvallers van het lichaam worden opgeruimd. En dit alles gebeurt zonder vaccinaties!

Daling van ziekten niet door vaccinaties
Verder onderzoek heeft aangetoond dat de historische daling van infectieziekten, waar ouders nu tegen laten vaccineren, niet het resultaat is van inenting, zoals de artsen blindelings en foutief aannemen. De afname begon al jaren voordat de vaccinaties werden geïntroduceerd, met dank aan verbeterde leefomstandigheden, goede hygiëne, goede riolering en goede voeding die de natuurlijke immuniteit hebben verhoogd.

En waarom is het dat terwijl bijna 50 miljoen mensen stierven aan de Spaanse griep in 1918 het sterftecijfer 2 tot 5% was? Dat betekent dat 95 tot 98% van degenen die de griep kregen volledig herstelden. Dat zegt niets over de honderden miljoenen mensen die wel in contact kwamen met het virus maar het helemaal nooit kregen. Het verschil zit hem in het individuele immuunsysteem.

De conclusie is dat je leefgewoonten van grote invloed zijn, zoals aangetoond in de Nobelprijswinnende wetenschap. Werk daarmee om bescherming te krijgen!

Er is geen wondermiddel tegen infecties maar je hebt wel opties. Besef goed dát er echt geen wondermiddel is en dat ondanks de beste inspanning die je je kunt getroosten als het gaat om voeding, hygiëne en goede riolering het immuunsysteem nog steeds kan falen. Gelukkig kunnen dan in veel gevallen medicijnen helpen. Met al de wetenschappelijke snufjes die er voorhanden zijn ben ik in ieder geval niet van plan om de gezondheid van mijn kinderen te riskeren door een antieke vaccinatietheorie te volgen… noch ze de giftige brouwsels die deze bevatten te geven. Dat maakt me zeker geen religieuze idioot of complottheoreticus. Het betekent simpelweg dat ik een geïnformeerde en bezorgde ouder ben, met gezonde kinderen die niet afhankelijk zijn van risicovolle medicijnen of ‘kudde-immuniteit’. En aangezien kudde-immuniteit niets meer is dan een antieke theorie, en niet iets dat kinderen beschermt tegen infecties, zouden voorstanders van vaccinaties zich echt helemaal niet moeten bemoeien met mijn niet-gevaccineerde kinderen!

 

Mythes rondom vaccinatie

• Vaccinaties zijn veilig en effectief;
• Vaccinaties zijn in het algemeen onschadelijk en geven slechts zelden (ernstige) complicaties;
• Vaccinaties geven levenslang bescherming;
• Bij een te laag percentage gevaccineerden (kudde-immuniteit), ontstaat er gevaar voor epidemieën;
• Het gehele vaccinatiesysteem berust op wetenschappelijke feiten.

 

The Truth behind vaccinations!!!! YOU NEED TO READ THIS!

Vaccinations are not safe on the contrary they are very dangerous.

Before becoming a mom to my 2 girls, I worked in the medical field since 05. I worked with a bright Dr who had been a medical researcher. He did extensive research on this matter and the results were astounding. After 5 years of researching vaccinations Dave and I have decided not to vaccinate our children (none of our 3 kids get vaccinated). After meeting 3 different families with children who were born healthy and at their 6 month old cocktail of vaccinations became impaired, we decided that we would not risk the health of our children. It is our duty as parents to research what is the best for our children and their health. After all you have been entrusted with them and for lack of understanding about what vaccines really contain and how it affects the human body we are shooting into their little bodies the very things we are against. Are you against abortion? Well let me tell you that vaccinations contain aborted human fetus among many other things you are not aware of. I encourage all parents to truly do their homework on this subject. This is not a small issue…this is huge! Autism has increased at an alarming rate since vaccines were made mandatory. That is a FACT! I will post articles and links you can go to and research it on your own. A very trusted Dr to go to on this matter is Dr. Mercola. You can google him.

It is common modern practice to vaccinate children beginning in infancy, supposedly to protect them against a variety of diseases which “threaten” mankind. In truth, however, it is these very vaccines that are threatening the health and genetic integrity of the human race. Before the advent of vaccines, many childhood diseases such as measles, mumps and whooping cough were adequately handled by the immune systems of children raised in a drugless society. It was not until the beginning of mass immunization of children in the 1950’s that these same diseases appeared to cause grave injury or death. In fact, in 1950, before routine vaccinations became a reality, the United States had the third lowest infant mortality rate in the world. By 1986, the U.S. infant mortality rate dropped to 17th place and by 1995 the U.S. had fallen further to 24th place.

There is a vast difference between natural immunity acquired as nature intended it and the invasive immunization practice derived from vaccination. Immediately after birth, newborn infants who are breast fed, receive antibodies through their mother’s milk. When a child or adult gets a disease naturally, the virus or bacteria travels through the nose or mouth into the lungs and into the circulatory and lymphatic systems, providing antibody and cellular protection. In contrast, when concentrated pathogenic microorganisms are injected directly into the body, they bypass the natural defense system and disease sets in. This challenges the immune system, and immunity is often short-lived.

When one understands what exactly is in these vaccines and how they are made, one would wonder how vaccines could possibly be of any benefit to health. Vaccines are produced from either dead or live attenuated (weakened) disease microorganisms. In the dead vaccines, viruses or bacteria have been have been inactivated by heat, radiation or poisonous chemicals. However, there is no guarantee that all of the microorganisms have been killed. If just one microbe survives it can multiply very rapidly and actually create the disease. This has been known to happen. In fact, every case of polio during the 1980’s was caused by the polio vaccine.

Vaccines created from live attenuated viruses and bacteria are made from the pus of animals that have been infected with disease and then butchered. In these vaccines, the live virus must be weakened by passing the virus through animal tissue several times to reduce its potency for human use. The measles virus is passed through chick embryos, the polio virus through monkey kidneys, and the rubella virus through the dissected organs of an aborted human (yes human!) fetus. The weakened germ is then stabilized by adding drugs, antibiotics, and toxic disinfectants such as neomycin, streptomycin, aluminum hydroxide, formaldehyde, and thimerosal (a mercury derivative). Studies have shown that even microscopic dosages of some of these substances can lead to cancer, neurological damage, and death.

Because of the way vaccines are prepared, additional contaminants may pose more serious concerns. During the serial passage of viruses through the animal cells, foreign genetic material (animal RNA and DNA) is transferred from one host to another. This biological matter is then injected directly into the human body. According to some researchers, this could change our genetic makeup.

The vaccine development process also allows undetected animal viruses to jump the species barrier. This actually happened during the 1950’s and 1960’s when millions of people were infected with polio vaccines that were contaminated with Simian Virus #40 contracted from the monkey organs used to prepare the vaccines. This virus is a powerful immunosuppressor and trigger for the HIV virus. It is said to cause a condition similar to AIDS, and has been found in brain tumors, leukemia and other forms of human cancer.

Are vaccines effective in preventing disease? The evidence proves that they are not. According to the international mortality statistics, there was at least a 95% decline in the incidence and severity of these diseases before the introduction of their vaccines. Measles has apparently returned, with a death rate twenty times higher than before the measles vaccine became available. Before England passed a mandatory vaccination law in 1853, the highest death rate from smallpox in any two-year period was 2,000 cases. However between 1870 and 1872 alone, 45,000 people died from smallpox. Not surprisingly, deaths from smallpox fell dramatically after people began refusing the shots.

The DPT (Diphtheria, Pertussis, Tetanus) vaccine is perhaps the most controversial childhood vaccine. According to pediatrician Dr. Lendon Smith, nearly all doctors have seen whooping cough (pertussis) in children who have been fully vaccinated with this shot. Side effects for the DPT shot range from high fever, continuous high-pitched screaming, severe rashes, diarrhea, choking, apnea, seizures, mental and physical retardation, and in many cases, death. A study done by Dr. Michel Odent found that children receiving the pertussis vaccine were more than six times more likely to develop asthma than children not receiving the vaccine. Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) was virtually unheard of until this vaccine was routinely given. The Japanese noticed this relationship and began delaying DPT vaccination until two years of age at which time SIDS disappeared. In the U.S., SIDS deaths average 8,000 per year. American babies still receive their first DPT shot at two months of age.

Other known vaccine-related side effects are attention deficit disorder and hyperactivity, arthritis, hydroencephalopy (fluid buildup on the brain), multiple sclerosis, meningitis, ulcerative colitis, crohn’s disease and chronic fatigue syndrome. Some of these diseases may not surface for up to forty years. The Gulf War Syndrome has also been linked to vaccinations and drug experimentation done on soldiers. It is interesting to note that, while military personnel from several countries participated in this war, only the U.S. military suffers from this syndrome.

Authorities will often warn of dangerous epidemics pending in a fear-based campaign to get parents to vaccinate their children. In 1991, newspapers in Placitas, New Mexico warned of a dangerous whooping cough epidemic, but only three cases of whooping cough were discovered, all in children who were vaccinated.

Because of the extensive cases of vaccine-induced injury and death, and related lawsuits against the companies who produced the vaccines, The National Childhood Injury Act was created in 1986 to compensate families whose children had been injured or died from vaccines. From July, 1990 to March, 1994 more than 34,000 cases of injury were reported, including hundreds of cases of brain damage and over 700 deaths. These numbers represent only 10% of actual cases, since according to the FDA, 90% of doctors do not report vaccine reactions. Compensation comes from a federal fund, not from the vaccine manufacturers. It is funded by a percentage of the cost of each vaccine, paid for by the patient at the time the vaccine is given. This practice effectively exempts both the government and vaccine manufacturers from taking responsibility for vaccine damage.

In spite of all the evidence against the efficacy and safety of vaccines plans are in the works for a “super vaccine” or “magic bullet” vaccine containing raw DNA from forty different kinds of bacteria and viruses. This vaccine would be given to all newborn infants and time-released in the body throughout life.

By now, it should be clear that vaccination is not an effective form of immunization. Only nature is capable of immunizing the body. Injecting vibrant healthy bodies with virulent microorganisms is an assault to the immune system. In countries such as Sweden and Australia where vaccination is not mandatory, parents are free to make the choice to vaccinate their children without hassle. In the U.S., where most people are not told that they have a choice, it is possible to refuse immunization based on religious exemptions or personal convictions. Each state has its own policy for waiving vaccinations. For children and even adults who have been vaccinated, there are natural therapies that can build the immune system and, in many cases, reverse the damage done by vaccines.

For a simply presented, yet highly informative book on vaccines, I highly recommend Immunization, Theory vs. Reality, by Neil Z. Miller. As more people realize the truth about vaccines, perhaps we can eradicate this practice altogether, and ensure a safe, healthy future for our children.

This is an insert from an article on Time.com

“Spurred by claims that vaccinations can be linked to autism, increasing numbers of parents are raising questions about whether vaccines, far from panaceas, are actually harmful to children. When the immune system of a baby or young child is just coming online, is it such a good idea to challenge it with antigens to so many bugs? Have the safety, efficacy and side effects of this flood of inoculations really been worked through? Just last month the U.S. government, which has always stood by the safety of vaccines, acknowledged that a 9-year-old Georgia girl with a preexisting cellular disease had been made worse by inoculations she had received as an infant, which “significantly aggravated” the condition, resulting in a brain disorder with autism-like symptoms.”

The truth about vaccines and autism!

http://www.autismtruth.org/Archived/60minutes_112004.html

Vaccine Truth.

http://www.vaccinetruth.org/

The Hidden Truth about Vaccines.

http://informationliberation.com/?id=13924

Dr. Russell Blaylock ~ The Truth behind the Vaccine cover up.

http://www.wnho.net/vaccine_coverup.htm

Parents you have the legal right NOT to vaccinate your children! It is called a religious exemption. As a believer in the Lord Jesus Christ, after understanding what there vaccines are doing to a child’s immune system and what they contain (human fetus) among many other dangerous substances, I can’t reconcile my faith with such practice. They are contradictory to one another. Once again friends there is so much information out there on this matter. Do not listen to the FDA or the pharmaceutical companies. They make their money out of your choice to vaccinate! Go to people that have nothing to gain in informing you of the truth behind such practice.

Doctors speak out against vaccinations.

http://www.naturalnews.com/SpecialReports/VaccinesFullStory/v1/
VaccineReport-EN.pdf

Dr.Joseph Mercola interviews a top NY pediatrician .

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/11/14/Expert-
Pediatrician-Exposes-Vaccine-Myths.aspx

Principles you need to know before vaccinating .

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/02/09/6-
principles-you-should-know-before-making-an-informed-swine-
flu-vaccine-decision.aspx

MDs articles on vaccinations.

http://www.whale.to/vaccine/articles4.html

Microbiologist on deadly vaccines.

Chronic Diseases: Who is killing us and how?

http://youtu.be/lU12h6lWi9I

The Truth about the Polio Vaccine!

http://www.thinktwice.com/Polio.pdf

Aluminum & Vaccine Ingredients.

http://www.nvic.org/Doctors-Corner/Aluminum-and-Vaccine-
Ingredients.aspx

How Vaccines are made…

http://www.purehealingfoods.com/infoVaccines.php#Ingre

Vaccinnatie

 

Robert De Niro Threatened Into Silence After Backing Up a Controversial Anti-Vaccination Movie!

Robert De Niro is known as a man who values his privacy.

But the double Oscar winner opened up about his family in a rare personal statement as he defended his decision to screen a controversial anti-vaccination documentary at the Tribeca Film Festival.

“Grace and I have a child with autism and we believe it is critical that all of the issues surrounding the causes of autism be openly discussed and examined,” he said.

The actor’s son Elliot, who just turned 18, is thought to be the child the father-of-six is referring to.

“In the 15 years since the Tribeca Film Festival was founded, I have never asked for a film to be screened or gotten involved in the programming.” De Niro continues.

“However this is very personal to me and my family and I want there to be a discussion, which is why we will be screening VAXXED.

Waxxed

I am not personally endorsing the film, nor am I anti-vaccination; I am only providing the opportunity for a conversation around the issue.” he finished.

In February, 2013, while promoting the movie “Silver Linings Playbook” De Niro wept as he spoke about the challenges faced by fathers, like him, who have special needs children. And he stated that in fact, that was the reason why he chose to do the movie “Silver Linings Playbook”

“If you’re a father, you certainly understand what it’s like to go through the worry about your kids, especially if they’ve got issues like Bradley’s character has,” he explained.

Instead of being all arrogant and competing who is a conspiracy theorist and who allegedly got things right, why not be open about this global confusion and talk this problem out like grownups.

If we all sit down and observe the facts I believe we can come to a conclusion that settles this global argument. But we have to do this objectively and openly to any kind of idea.

Robert De Niro says exactly this. He wants to open the doors to a discussion. And if there’s nothing to be hidden, than why not?

However, just when you think that people would understand the need for discussion all hell breaks loose.

There has never been an assault against a documentary film in the history of America like the one we’ve just witnessed. The entire mainstream media waged a coordinated, simultaneous attack against the Tribeca Film Festival to censor a film none of them had even seen.

Robert De Niro and his wife spoke directly with U.S. Congressman Bill Posey for approximately one hour during which De Niro was given numerous assurances by Congressman Posey that the CDC whistleblower, Dr. William Thompson, really did confess to taking part in massive scientific fraud to conceal the links between vaccines and autism.

It was based in part on this assurance that De Niro originally backed the film’s screening at Tribeca.

“But hours later, somebody got to De Niro. Somebody powerful and connected whom we believe threatened Robert De Niro into silence. Maybe even death threated by the vaccine establishment.” says Natural News.

This mysterious conversation has not been revealed. De Niro has not released the names of those from the “scientific community” who threatened him, nor have the VAXXED filmmakers been offered any ability to respond to whatever accusations may have been falsely leveled against the film.

I personally am not anti-vaccinations. But, if there is nothing to be hidden than that’s exactly what should be done, nothing hidden or silenced. And no one is coming to any wrong conclusions. People just want to be able to see all the facts and discuss. People are just asking questions.What was really happening is that the person who financed this event told him to ban that documentary
It's the money who is talking and who is telling what is okay and what has to taking down
It's simple, and you see this also by Mr. De Niro Money is the boss and for sure the people who owns the money and these are the pharmaceutical firms.

De Niro

 

Uitgelekte vaccinatiestudie vindt vele doden “acceptable”

Onlangs lekte een geheim rapport van Glaxo Smith Kline (GSK) uit, wat eigenlijk uitsluitend bedoeld was voor overheden, waar, in een veiligheidsstudie naar het veel gebruikte Infanrix Hexa vaccin voor babies/kinderen, ondanks de opmerkelijk vele doden die daarbij vielen, dit toch als veilig werd beoordeeld.

Infanrix Hexa vaccin is een inoculatie die aan bijna alle zuigelingen in Nederland wordt gegeven en door het RIVM wordt aanbevolen. (En in 93 andere landen). Het gaat om een zgn combi-shot wat zou moeten beschermen tegen zes verschillende ziektes: difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Haemophilius Influenza B (HIB) en Hepatitis B. en word reeds op zeer jonge leeftijd toegediend 2 -3-6 maanden.

Het document in kwestie doet in detail verslag van de schadelijke effecten van dit vaccin, een verslag wat door de fabrikant uit data van verschillende Europese landen werd samengesteld.
Niet minder dan 825 verschillende soorten complicaties en schadelijke effecten worden genoemd, waarbij een zeer breed scala van schadelijke effecten aan bijna elk systeem en orgaan in het lichaam gerapporteerd werd: het bloed, het cardiovasculaire systeem, het zenuwstelsel, het immuunsysteem, de longen, de huid, maar ook de zintuigen (gezichtsvermogen, gehoor, ...), het bewegingsapparaat, de gewrichten, de urinewegen, de spijsvertering en het endocriene systeem.

Gedurende deze specifieke tijdsperiode (tussen 23 oktober 2009 en 22 oktober 2011), ontving GSK 1.742 meldingen van bijwerkingen, waarvan er 503 ernstige bijwerkingen waren die niet eerder geregistreerd waren en 56 ernstige bijwerkingen die wel al eerder bekend waren. Onder deze geregistreerde causa waren 36 sterfgevallen (over de twee-jarige periode), waarvan de meeste zich binnen drie dagen voordeden nadat het kind het Infanrix Hexa vaccin kreeg toegediend.

Volgens GSK bedroeg de ratio nadelige meldingen en uitgedeelde dosissen 14,6 per 100.000, maar vergeet niet dat het aantal dosissen die daadwerkelijk gebruikt / toegediend worden altijd vele malen lager is dan het aantal verkochte dosissen. Het is daarbij ook belangrijk erop te wijzen dat volgens officiële publicaties niet meer dan 1 tot 10% van zware vaccinatie gerelateerde effecten gemeld worden of als zodanig überhaupt in verband gebracht worden met de vaccinaties, zelfs als die effecten zich enkele uren na toedienen openbaren.

Het document vermeldt ook niet minder dan 37 "andere" sterfgevallen van kinderen die plaatsvonden sinds het vaccin werd gelanceerd in 2000, wat neerkomt op een minimum totaal van 73 kindersterfte gevallen.

Het is echter gewoon niet geloofwaardig om te beweren dat geen van deze "andere" ernstige bijwerkingen of sterfgevallen werden veroorzaakt door het vaccin, gezien het feit dat in de meeste gevallen de slachtoffers zeer jonge zuigelingen waren, babies die nog maar net hun eerste ademteug genomen hadden en in perfect goede gezondheid verkeerde voordat zij het vaccin ontvingen.

Voorts valt op dat het aantal ernstige bijwerkingen die gemeld werden in dit vertrouwelijke document totaal verschillend zijn met het aantal en soort welke in het GSK informatieblad bedoeld voor artsen en apothekers vermeld staan, en deze informatie in haar geheel ontbreekt in de bijsluiter bedoeld voor patiënten/ouders. Als zodanig zijn zowel artsen, verplegend personeel als ouders, die overigens niet automatisch de bijsluiter te zien krijgen, slecht geïnformeerd en zullen niet snel bijverschijnselen anders dan de gemelde "zeurderigheid" of rode vlekken rond de plek van vaccineren in verband brengen met de vaccinatie, zeker niet als die pas dagen later inzetten.

Wat zou er gebeuren als de lijsten met gruwelijke bijwerkingen uit dit document wel beschikbaar waren voor ouders en die zo daarin precies de toestand zouden kunnen herkennen van hun net gediagnostiseerde baby, en deze kunnen linken aan de recentelijk vaccinatie?

Als men verder aandachtig een aantal van de verslagen van vroege babie sterfte in dit lijvige GSK- document onder de loep neemt, blijkt dat een aantal van hen gerapporteerd werden aan de diverse nationale geneesmiddelenautoriteiten (in Frankrijk, Italië, Nederland, enz.). Het is dus duidelijk dat deze autoriteiten en ook artsen moeten erkennen dat het mogelijk is, zelfs waarschijnlijk, dat dergelijke sterfgevallen zijn gekoppeld aan dit vaccin.

Het document zelf spreekt in elk geval van een veel hoger dan verwacht aantal spontane doden binnen drie dagen na toedienen van de Infanrix Hexa injectie, en die data is slechts representatief voor 1 tot 10% van de werklijke aantallen en kan ook nog eens niet vergeleken worden met natuurlijk voorkomende sterfgevallen, omdat nagenoeg alle babies gevaccineerd worden. Het is dan ook de hoogste tijd om het publiek te informeren!

Een ander uiterst saillant detail wat blijkt uit de lijst van schadelijke effecten in de studie, zijn de door GSK waargenomen gevallen van autisme, "sudden death syndrome (SIDS) en "childabuse syndrome", waarvan gezondheids authoriteiten tot nu toe pertinent ontkennen dat deze ooit gelinkt kunnen worden aan vaccinaties.

Hoe kan het zijn dat het RIVM verklaart dat dit vaccin geen ernstige complicaties veroorzaakt en veilig is voor gebruik!

Ten slotte is het ongelooflijk om te zien dat GSK de criteria voor de ernst van de complicaties allemaal relatief ziet: bijvoorbeeld, GSK classificeert gebeurtenissen resulterend in neurochirurgie, reanimatie of verwijdering van een deel van de darm als "klein", terwijl dit soort procedures zeker nooit beschouwd kunnen worden als 'onbeduidend' in een heel jong kind!

Zowel GSK als overheidsinstellingen kunnen door ouders van de slachtoffers van deze wanpraktijken op basis van deze documentatie voor de rechter gesleept worden zodra zij deze complicaties bij hun babies waarnemen.


GSK: overall Safety Evaluation And Conlclusion:
The Company will continue to monitor cases of anaemia haemolytic autoimmune, thrombocytopenia, thrombocytopenic purpura, autoimmune thrombocytopenia, idiopathic thrombocytopenic purpura, haemolytic anemia, cyanosis, injection site nodule, abcess and injection site abscess, Kawasaki's disease, important neurological events (including encephalitis and encephalopathy), Henoch-Schonlein purpura, petechiae, purpura, haematochezia, allergic reactions (including anaphylactic and anaphylactoid reactions), cases of lack of effectiveness as well as fatal cases.

The benefit/risk profile of Infanrix hexa continues to be favourable.

Zie Vaccinatie pdf

 

De medicijnmaffia


Reportage uit Uitzending Brandpunt 24 november 2015
Hij is scherp en snoeihard in zijn oordeel over de farmaceutische industrie. De Deense hoogleraar Peter Gøtzsche. Volgens hem maakt de industrie meer slachtoffers dan de maffia in haar hoogtijdagen.
http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2015/afleveringen/24-11-2015/
fragmenten/de-medicijnmaffia

Peter GøtzscheThe Connection To Big Pharma and #Vaxxed Being Pulled Revealed. Allegedly.

We all know the story by now, Robert De Niro came out and announced to the world that he was the father of an Autistic child and was going to screen Vaxxed: From Cover Up To Catastrophe. We all cheered, cried and celebrated with this great man. Only to return 24 hours later and announce the film had been pulled and would not be shown at the Tribeca Film Festival after the “scientific community” had reached out to him. After this occurred, TruthKings was tipped off to take a look into the actual ownership of the Tribeca Film Festival.

A Journey To Wikipedia And The “Scientific Community”

I was told to take a trip thru Wikipedia and look at the other founding partners involved with Tribeca Film Festival. Please follow along, all of the names and companies are linked to their Wikipedia or to the Google source documents. From Wikipedia:

Craig M. Hatkoff is an American real estate investor and philanthropist from New York City. Along with Jane Rosenthal who is married to Hatkoff, and Robert De Niro, he co-founded the Tribeca Film Festival and the Tribeca Film Institute in 2002. His sister, Susan, is married to billionaire investor Alan Patricof.[5]

So the take from Wikipedia here is that Hatkoff and Rosenthal are married and billionaires. They represent 66% of the founding partners of Tribeca Film Festival, De Niro being the other founder. Now, their brother-in-law is billionaire investor/global hedge fund guy, Alan Patricof and this is where it gets interesting, allegedly.
Back to Wikipedia:

Alan Patricof is an American investor and one of the early pioneers of the venture capital and private equity industries. Patricof founded Apax Partners , which is today one of the largest private equity firms globally.

Now this is where it all comes together

A quick Google search of Apax Partners reveals a purchase of a company that specializes in vaccines and clinical trials, other biomedical companies with backgrounds in vaccinations, delivery of vaccinations, and clinical trials. We do not have the resources to follow the history of each company bought as Apax Partners is a $20-$40 billion dollar company, but there are ties to “Big Pharma” allegedly all throughout Google.

From another Googled page: Apax Partners Funds invest in Healthcare include: CoreValve, Biolipox, Newron, NicOx, IDM, Galapagos, Hybrigenics, Synt:em, neuro3d, Neurotech, Affymax, Compugen, D-Pharm, Zymogenetics, Lorantis, Medeus Pharma, Wilex, Astex, DBV Technologies, etc.

A lot of these companies can be found by simply googling “Apax Partner vaccines” .
So what does Patricof have to do with Tribeca you ask?

Back to his Wikipedia:

His son is Jonathan Cale Patricof , President of Tribeca Enterprises the company that owns and operates the Tribeca Film Festival.

Now allegedly this is your smoking gun, Tribeca Enterprises, run by Alan Patricof’s son, actually owns Tribeca Film Festival. For a bonus, look at the political affiliations listed on his Wikipedia, you really can’t make this stuff up.

wikifact

After doing a brief search of Tribeca Film Festival and its owners, this story allegedly looks a lot more like Robert De Niro was a victim himself, and Big Pharma once again found itself perfectly positioned allegedly with Apax Partners and the Queen of Big Pharma, Hilary Clinton.

 

FDA Admits: Ibuprofen, Aspirin and OTC Painkillers Can Cause Deadly Heart Attacks and Strokes!


Posted by biofood on September 10, 2015 FDA Admits: Ibuprofen, Aspirin and OTC Painkillers Can Cause Deadly Heart Attacks and Strokes!2015-09-10T23:24:39+00:00 under Health No Comment

FDA Admits: Ibuprofen, Aspirin and OTC Painkillers Can Cause Deadly Heart Attacks and Strokes!

This July, the FDA reported that there will be changes to the marks of each pharmaceutical in the non-steroidal mitigating medication (NSAID) class – a notice that those medications could bring about heart assaults and deadly strokes even in youngsters with no known cardiovascular danger components. The heart assaults could be activated after weeks of taking the pill.
Peter Wilson of Emory University who served on the master board that prompted the FDA on the decision, said, “There is great concern that people think these drugs are benign, and they are probably not. It supposed to be good for short-term relief, probably for younger person with no history of cardiovascular issues.”

Details about the risk is still unknown
Aside from ibuprofen, the FDA has obliged NSAIDs to convey cautioning names about the danger of heart assaults and strokes following 2005. From that point forward, new research has demonstrated that the danger was higher than already suspected. The outcomes were alarming – the examination has demonstrated that the danger increments inside of the initial couple of weeks of taking the medications, even in individuals with no past danger for coronary illness.

Higher measurements of the medications make higher dangers, and some solution quality dosages conceivably convey five times the danger of over-the-counter measurements. Individuals who take non-headache medicine NSAIDs taking after a heart assault are significantly more inclined to bite the dust throughout the next year than individuals who don’t take those medications.

According to the research, variety of drugs appears to have different degrees of cardiovascular risk. Alas, researchers are still not sure which drugs are more dangerous. This means that for the time being, all of them must be considered equally dangerous.
Wilson offered an unpleasant general guideline for evaluating the danger in light of medication dose. Over-the-counter NSAIDs seem to expand stroke and heart assault hazard by around 10 %, while low-measurements solution NSAIDs appear to build it by around 20 %. High-measurement remedy NSAIDs can expand the danger of a stroke and a heart assault by around 50 %.

There are no safe painkillers
Stroke and heart attack are not the only serious risks from NSAIDs. All of them, including aspirin, carry a serious risk of causing potentially fatal stomach bleeding, often without a warning. This is caused by the drugs’ function to block the action of the inflammatory chemicals that are known as prostaglandins. Prostaglandins provide many important functions in the body, one of them being the protection of the lining of the stomach from being corroded by digestive acids.

Prostaglandins also play an essential role in female fertility. That’s why NSAIDs can interfere with conception and lengthen or delay labor. If a person takes them during pregnancy, the NSAIDs can cause infants to experience delayed respiratory and circulatory development, which can lead to permanent health problems.

NSAIDs are also known to cause kidney damage.
Also there is a great risk if you take other painkillers. The called narcotic painkillers from the family opioid and can be very addictive and also they kill far more people than any other street drug.

For an example let see what Acetaminophen- an active ingredient in Tylenol is. Probably is the most often cause for liver damaging. Besides, studies recommend that it really blunts individuals’ ethical and enthusiastic thinking. As indicated by one study, individuals who had taken Tylenol depicted the passionate substance of different pictures as more nonpartisan and less candidly exceptional when contrasted with individuals who had taken a placebo, and they weren’t even mindful that their responses had changed. Another study found that individuals who take Tylenol encounter less enthusiastic agony from dismissal, while a third study recommended that the medication dulls the feeling of ire that prompts moral judgment.
Bruce Lambert of Northwestern University, who is a drug safety communication specialist, commented on the FDA’s new NSAID rules, and said, “One of the underlying messages for this warning has to be there are no completely safe pain relievers, period.”

http://www.healthylifetricks.com/fda-admits-ibuprofen-aspirin-and-otc-
painkillers-can-cause-deadly-heart-attacks-and-strokes/

Painkillers

 

 

Schade als gevolg van alledaagse medicijnen aangetoond

http://bit.ly/1UwCRP1

(Health Bytes) Alledaagse medicijnen verlagen de levensverwachting van honderdduizenden ouderen en vergroten de kans op dementie, zo blijkt uit Brits onderzoek. Hooikoortstabletten, pijnstillers en slaappillen vormen een tot voorheen onbekend gevaar voor de volksgezondheid wanneer ze in combinatie worden gebruikt, aldus de Britse wetenschappers.

MedicijnenChemie-farmaceutische kartels, WWII en hun financiers!

Duitse metaalmagnaten als Thyssen hielpen Hitler financieren

Hakenkruis

In onze eigen Belgische Kempen verhuizen op het einde van de negentiende eeuw sommige Duitse ondernemers binnen de metaalindustrie naar de Kempen. Ze ontvluchten de klachtenregen die ontstaat door de te hoge concentratie aan hinderlijke bedrijven in het Ruhrgebied. In de Lage Kempen in Limburg, een streek die door haar arme zandgronden in armoede leeft, worden de Duitse ondernemers met open armen ontvangen. In gemeenten als Balen, Lommel, Overpelt en Bocholt schoten metaalfabrieken als paddenstoelen uit de grond. Deze fabrieken smolten ertsen om er metalen zoals zilver, zink, lood, koper en arseen uit te winnen. Na de Eerste Wereldoorlog komen de meeste van deze Duitse bedrijven onder controle te staan van de Société Générale de Belgique en de Union Minière du Haut-Katanga. Door de Congolese rijkdommen groeit België snel uit tot een wereldmacht in de non-ferro-industrie. Na de onafhankelijkheid van Congo takelt de industrie af, maar niet zonder een erfenis in de Vlaamse bodem achter te laten. De in 1897 opgerichte arseenfabriek in de Reppel nabij Bocholt illustreert dit. In 1971 sluit de fabriek de deuren en verkoopt de Union Minière de terreinen aan de broers Eikenaar. Later blijkt dat er onder de bodem van de fabriek in Bocholt 530 ton arseen ligt. Dat deze eruit moet is voor iedereen duidelijk, maar hoe zit het heden met de industriële afval (arseen, chroom, enz…) van o.a. multinationals als Billiton, Shell... die het NATIONAAL-SOCIALISME SPRINGLEVEND HOUDEN, OOK IN BELGIE?!!
Iemand die denkt (en dat zijn er velen) dat Duitsland na de eerste wereldoorlog in staat zou zijn geweest om zonder hulp en zonder geld eventjes binnen een paar jaren tijd een geheel Nationaal Socialistisch Reich uit de grond te kunnen stampen en een enorme economie op te zetten (terwijl men volledig aan de grond zat), heeft het volledig mis. Dit is iets wat de officiële geschiedenis ons wel degelijk probeert te leren. In de jaren na het verdrag van Versailles waarbij Duitsland volledig aan de grond kwam te zitten, de Kaiser aftrad en men het land ?democratie? wilde opleggen, was het een grote instabiele chaos. Duitsland kon gaan betalen met grond, en de economie lag bijna volledig plat. Er waren vele Nationalistische groepen die in de clinch lagen met Communistische groeperingen. Vele privé legertjes werden ingezet, en de ?democratie? die men koste wat het kost wilde invoeren, en daarbij dus werd opgelegd, werd grootschalig geweigerd. Het land zat eigenlijk volledig aan de grond (op de elite na). Toch presteerde Duitsland het om binnen een paar jaar tijd zogenaamd ?ongezien? een geheel Nationaal Socialistisch voor-rijk uit de grond te stampen, inclusief de zware bewapening van extreem veel manschappen. Zomaar uit het ?niets? inclusief volledige oorlogsindustrie en een extreem gefinancierde propaganda-machine. En dan komen we opnieuw uit bij de rijkste families van geldzwendelaren die de aarde kent. Zeer bekende namen zoals de familie Bush en de familie Roosevelt, Rockefeller, Warburg en Rothschild duiken hier dan ook meteen weer op. Dit is natuurlijk met klem uit de geschiedenisboekjes gehouden, evenals de Zionistische connectie die er absoluut aan vast kleefde. Om de echte geschiedenis achter de opbouw van NS-Duitsland te beschrijven en dus de opkomst van Hitlers Derde rijk, beginnen we bij het chemische bedrijf I.G. Farben. Dit chemische bedrijf verkreeg een behoorlijke reputatie omdat het de NSDAP en de verdere opbouw van NS Duitsland financiërde. IG-Farben was het ware geesteskind van de Rothschild's (door de Warburg connectie), en vormde een zeer machtig kartel. Het werd ook wel 'de staat in een staat' genoemd. Het kende zelfs haar eigen spionagedienst (NW-7) waar de latere beruchte Gestapo direct mee te maken had. De chemiereus IG Farben nam ook de Holland-route naar de VS en maakte daar gebruik van de diensten van BBH, UBC gelinieerde BHS Bank in Rotterdam en Dillon Read. Net als Thyssen richtte ook zij daarvoor een eigen bankbedrijf in Nederland op: de Hollandsche Koopmansbank in Amsterdam (1923). Zij het, dat ook de Zweedse Enskildabank een flink aandeel bezat in de nieuwe onderneming. De HKB stond van meet af aan onder leiding van Gerhard Fritze. Hij was getrouwd met een telg uit de familie Ilgner en mogelijk mede daardoor raakte hij steeds dieper verzeild in IG Farben's activiteiten achter de schermen van de internationale politiek. Een ander lid van die familie (Max Ilgner) leidde namelijk de inlichtingenafdeling NW 7 van het driftig naar Lebensraum op zoek zijnde chemieconcern ook Prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld werkte hier als spion. Tot Max Ilgner vriendenkring behoorde prinses Armgard zur Lippe Biesterfeld, de moeder van prins Bernhard. Een connectie die niet alleen zoet vruchten zou afwerpen.

 

 

IG-Farben werd in 1925 neergezet als 'Interessen Gemeinschaft Farbenindustrie Aktien gesellschaft', welke werd georganiseerd in 1904 toen de zes grootste chemische bedrijven (Badische Anilin, Agfa, Bayer, Hoechst, Weiler-ter-Meer en Greisheim Electron) in Duitsland dit kartel begonnen te vormen. In 1929 verkreeg Fritze de Nederlandse nationaliteit. Voor die tijd was hij voor het gemak al eens tot Zweed getransformeerd om het toenaderingsproces tussen IG Farben en Enskilda wat soepeler te kunnen begeleiden. In Nederland hield hij vooral toezicht op de geldstroom tussen het Duitse moederbedrijf en het Amerikaanse filiaal Chemnyco. Dat filiaal stond onder leiding van Robert Ilgner, een tot Amerikaan genaturaliseerde broer van Max Ilgner, die bancair werd bijgestaan door de zo vertrouwde BBH en UBC gelinieerde BHS Bank in Rotterdam van Prescott Bush en Averill Harriman.

 

 

Naar verluidt speelde Fritze en Max geen onbelangrijke rol bij het aaneensmeden van de Nederlandse kroonprinses Juliana en de inmiddels voor NW 7 in touw zijnde prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld die vervolgens in het huwelijk trad met prinses Juliana en zodanig het Nederlands koningshuis als de Nederlandse staat kaapte voor de geruisloze voortzetting van het nazi regime vanuit Nederlands grondgebied uitgebreid met de Benelux en Europa. Bernhard nodigde vooraanstaande Nazi's uit op zijn bruiloft waar de Hitlergroet werd gedaan.

Nazi (multinationals) gijzelen het Nederlands Koningshuis sinds WW II voor de geruisloze voortzetting van het Nazi regime, uitgebreid via Benelux, vervolgens Europa, Amerika en de rest van de wereld met sluip-moordende genocide gevolgen, d.m.v. kanker en andere vergiftigings ziekten nu en "exlposief" in de nabije toekomst. Wij richten dan ook aan de Belgische federale overheid het verzoek te beslissen dat in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 januari 1944 door koning Leopold III voltooide "politiek testament" en wel op grond van de volgende feiten...

Verzoekschrift 31/01/13 met ontvangstbevestiging,

aanvullend verzoekschrift 19/04/13 met ontvangstbevestiging.

De leidende kracht evenals de financiële kracht kwam van de Rothschilds welke 'aanbevolen' werden door hun Duitse (Joodse) bankier Max Warburg van de MM Warburg Company. Hij was later hoofd van de Duitse geheime dienst gedurende de 1e wereldoorlog, en was daarnaast zelfs de persoonlijke financieel adviseur van de Kaiser. Toen aan het einde van de 1e wereldoorlog de Kaiser werd afgezet, werd Max Warburg de financieel adviseur van de nieuw gevormde overheid. Het was tevens Warburg die meedeelde in het verdrag van Versailles, welke Duitsland extreme schuldenlasten oplegde na de eerste wereldoorlog (en daar tegelijkertijd van profiteerde). IG-Farben had een organisatie met een waarde van ruim 6 miljard Mark en zo'n 500 firma's onder diens controle. Gedurende de periode van de Weimar Republiek begonnen een aantal hoge IG-Farben beambten aan een zeer nauwe samenwerking met Adolf Hitler door diens politieke invloed te subsidiëren. Ook andere industriëlen begonnen zichzelf te interesseren voor het succes van IG-Farben. Zo had Henry Ford in die tijd een Duitse markt geopend van Ford Motor Company waarbij 40% van de aandelen naar IG-Farben zelf gingen. IG-Farben richtte ook een onderneming op in de VS welke direct samenwerkte met Standard-Oil. Standard Oil van Rockefeller werd tevens groot aandeelhouder in IG-Farben. Ook Arthur Dean de directeur van American Banknote heeft een belangrijke rol gespeeld binnen het netwerk, daar hij directeur is geweest van American Ag & Chem Company van de Rockefellers, maar ook directeur van o.a. bedrijven als American Solvay en American Metal. Ook heeft hij een flinke vinger in de pap bij de Council on Foreign Relations, The Asia Foundation, Carnegie Foundation, International House en de Sloan Kettering Cancer Center. Op 4 Januari 1933 werd Hitler uitgenodigd bij de Schroeder bank door een groep industriëlen. Zij gaven hem het geld wat hij nodig had om zijn financiële problemen te kunnen overbruggen, in ruil voor de belofte om de vakbonden te breken. Bij deze ontmoeting waren John Foster Dulles (CFR) aanwezig, en Allan Dulles (Hij werd later hoofd van de CIA. Dit waren neven van Rockefeller. In 1936 ging de Schroeder bank in New York samen met de Rockefellers, welke tesamen ?Schroeder, Rockefeller & Company inc? van de grond trokken). Nadat Hitler aan de macht kwam, wees John D. Rockefeller zijn persoonlijke persagent aan Hitler toe om hem als een full-time adviseur bij te staan bij de herbewapening van Duitsland (dit was Ivy Lee, die tevens in de latere jaren ?20 het Sovjet Regime promootte voor het Amerikaanse publiek - Bron: ?Murder by Injection?, Eustace Mullins, hoofdstuk 10; The Rockefeller Syndicate). Standard-Oil bouwde vervolgens grote raffinaderijen in Duitsland, en heeft Duitsland de gehele oorlog voorzien van olie.

Landkaart


IG-Farben en de Vereinigte Stahlwerke zorgden samen met Wallstreet voor 95% van de explosieven voor NS Duitsland. Ook leverde Standard Oil en DuPont Tetra-Ethyl lood aan Duitsland. Dit is het bestanddeel wat toegevoegd moest worden aan vliegtuigbrandstof. Zonder dit bestandsdeel had de Luftwaffe nooit van de grond kunnen komen. Hiervoor werd een overeenkomst gesloten tussen Ethyl Gasoline Corporation, I.G. Farben en Montecatini (voor de productie van Tetrra-Ethyl lood - Italië) en tevens voor de vestiging van Ethyl G.m.b.H. in Duitsland. De directeuren van Ethyl Gasoline Corporation waren destijds; E.W. Webb, president en directeur; C.F. Kettering; R.P. Russell; W.C. Teagle, Standard Oil in New Jersey en beheerder van FDR's Georgia Warm Springs Foundation; F. A. Howard; E. M. Clark, Standard Oil in New Jersey; A. P. Sloan, Jr.; D. Brown; J. T. Smith; en W.S. Parish of Standard Oil in New Jersey.

DuPont fabriceerde zeer veel soorten munitie van lichte tot zware explosieven. Net als Henry Ford, leverde General Motors vrachtwagens aan Duitsland, en General Motors was daarbij de grootste leverancier. Onderhoudsafdelingen werden opgericht in ondermeer Zwitserland en Noord Afrika (voor de panzerdivisies van Rommel). Hier werden de legervoertuigen van NS-Duitsland opgeknapt en weer rijklaar gemaakt. Daarbij kwamen nog de twee bedrijven die tesamen het grootste gedeelte van de tanks bouwde en aanleverde voor Duitsland. Dit waren de bedrijven Opel (General Motors - onder de controle van J.P. Morgan en DuPont) en Ford A.G. (Ford Motor Company in Detroit). General Motors investeerde de opbrengsten opnieuw in de Duitse Industrie. Acoa en Dow Chemical werkten samen met de Duitse industrie qua overdracht van Amerikaanse technologie. De Duitse Opelfabriek die werd gebouwd door General Motors, leverde naast verschillende soorten Trucks, ook pantservoertuigen en vliegtuigmotoren voor de bommenwerper Junker 88A. Bendix Aviation voorzag Siemens & Halske A.G. van de nodige gegevens inzake vliegtuig instrumenten zoals automatische piloten. Na 1940 verstrekte Bendix Aviation volledige technische gegevens voor vliegtuig en diesel startmotoren, waarbij ze er flinke geldverstrekkingen in ruil voor terug kregen. Tevens voorzagen General Electric en IT&T NS-Duitsland van de nieuwste communicatie apparatuur. Ook Radar apparatuur werd verstrekt. Tevens waren IT&T en General Electric betrokken bij de bouw van de Focke-Wolfe (bommenwerper welke vele geallieerde schepen direct de grond in boorde). Tevens leverden ze onderdelen voor de V-1 raket en leverden per maand zo?n 50.000 ontstekingen voor granaten.

De directeuren van American IG (de Amerikaanse vestiging van IG-Farben) waren echte keiharde Amerikaanse zakenmensen, en hieronder bevonden zich figuren als Walter Teagle (President van Standard Oil in New York, en een naaste medewerker van Roosevelt) en tevens de bankier Paul Warburg (1 van de stichters van de Federal Reserve in de VS - zijn broer Max Warburg zat bij IG-Farben in Duitsland), Charles E. Mitchell (hoofd van de National City Bank in New York), Herman Metz (directeur van de warburg bank in Manhattan) en Edsel Ford (president van de Ford Motor Company). IG-Farben stortte 400.000 RM naar Hjalmar Schacht (de door Warburg en Hitler verkozen president van de Reichsbank) en Hess om de verkiezingen in 1933 te bekostigen. IG-Farben was dan ook op de voorgrond getreden voor militaire opbouw en ontwikkeling in NS-Duitsland.

Een donatie van 60.000 RM werd aan Hitler overgemaakt door de Duitse General Electric (A.E.G.). Tevens gaf de Joodse bankier Eberhard von Oppenheim een geldinjectie van 200.000 mark aan Hitler. Tijdens de zogeheten Kaiserhof vergadering in Mei 1932, kwamen Schmitz (I.G. Farben), Max Ilgner (American I.G.), Kiep (Hamburg-American Line) en Diem (Duitse Potash Trust) bij elkaar wat tijdens deze vergadering 500.000 mark opleverde, en welke vervolgens naar de Deutsche Bank gestort werd voor de verdere verdiensten van Rudolf Hess. Daarbij werd er ook 3 miljoen Reichsmark overgemaakt aan Hess om de NSDAP en Hitler te financieren middels een witwas account van de Delbruck Schickler Bank. Grote sommen geld werden verstrekt voor de verkiezingen van Adolf Hitler middels fondsen die hier speciaal voor werden verworven. Om deze gelden bij elkaar te krijgen werd er een vergadering gehouden op 20 februari 1933 in het huis van Hermann Goering, tesamen met Hjalmar H. G. Schacht (president van de Reichsbank). Deze laatste had deze historische ontmoeting dan ook geregeld, en was tevens lid van de Roundtable group van Cecil Rhodes/Alfred Milner (Bron: http://watch.pair.com/schacht.html). Hjalmar Schacht was daarnaast diep betrokken bij handelingen op Wallstreet in de Verenigde Staten, en het was tevens Max Warburg die Hitlers beslissing goedkeurde dat Hjalmar Schacht president van de Reichsbank werd (het document ?Schacht? voor deze functie, werd ondertekend door Hitler, von Hindenburg, evenals de acht leden van de hoogste raad van de Reichsbank, inclusief de Joden Mendelssohn, Warburg en Wasserman). Bij deze vergadering waren tevens aanwezig; Krupp von Bohlen (Duitse munitie/wapen fabrikant/Staalbaron, en werkzaam binnen het Ruhrgebied - in het begin van 1933 was hij het hoofd van de Reichsverband der Deutschen industrie), Dr. Albert Voegler (leidende kracht van de Vereinigte Stahlwerke, directeur van de aan Prescott Bush [UBC bank in New York] gelinieerde BHS Bank in Rotterdam, en een directeur van de Hamburg-American Line), von Loewenfeld, en Dr. Stein (hoofd van de Gewerkschaft Auguste Victoria - een mijn die toebehoorde aan I.G. Farben).

Overgrootvader en grootvader Bush hebben het goed uitgekiend. Via Brown Brothers & Harriman investeren ze in nazi-Duitsland, via de UBC gelinieerde BHS Bank in Rotterdam krijgen ze de bewapeningswinsten terug in de Verenigde Staten. De winsten lopen in 1934 op tot honderden miljoenen die ook naar Rotterdam en New York vloeien. In New York is Prescott Bush ondertussen managing director van UBC Bank die samen met de Bank voor Handel en Scheepvaart, in Rotterdam van Thyssen is. "De familie Bush wist zeer goed dat Brown Brothers het Amerikaanse geldkanaal naar nazi-Duitsland was en dat de Union Bank de geheime pijplijn was om het nazi-geld via Nederland opnieuw naar Amerika te brengen", schrijft John Loftus, voormalig procureur van het US Departement Nazi War Crimes.

Zo richtte Hitler een speech van twee en een half uur aan de zakenmensen, en nadat Hitler had gesproken betuigde Krupp von Bohlen de steun van de Industriëlen en de bankiers in de vorm van een politiek fonds van 3 miljoen Mark - wat meer dan genoeg bleek om aan de (zichtbare) macht te komen, daar er na de verkiezingen nog dik 600.000 Mark in het verkiezingsfonds bleef staan. I.G. Farben was de grootste contributeur van het fonds, en tevens deed A. Steinke (directeur van BUBIAG - Braunkohlen-u Brikett Industrie A.G. - verwant aan IG-Farben) nog eens een persoonlijke contributie van 200.000 Mark. De meest dominante figuren op Wallstreet welke keihard meedeelden in de opbouw van NS-Duitsland, waren ondermeer Gerard Swope (voortbrenger van de National Recovery Administration van Franklin Delano Roosevelt), Owen Young van de Federal Reserve Bank in New York, Paul Warburg (stichter Federal Reserve) en Clark Minor van International General Electric. De relatie tussen Gerard Swope, General Electric en de familie Roosevelt was dan ook opmerkelijk goed. Zo dus ook tussen hen en de financiëringen richting NS-Duitsland en tevens richting Rusland. En dat is dan ook niet verwonderlijk te noemen, omdat de familie Roosevelt één van de grootste aandeelhouders was binnen General Electric. Het was tevens Roosevelt (33e graads vrijmetselaar, lid van de Loge ?Ancient Arabic Order of Nobles and Mystics? onder de titel ?Ridder van Pythias?) die in precies hetzelfde jaar toen Adolf Hitler aan de ?macht? kwam in de V.S. eenzelfde economisch plan invoerde zoals Hitler die invoerde (?The New Deal? - een eigenlijke replica van het economisch bestel zoals Hitler die invoerde - let wel; ECONOMISCH BESTEL). De financiëringen werden volledig afgerond door de Joodse bankiers Warburg, Rothschild, Schiff, Khun & Loeb, J.H. Schröder Bank voor Europa, en op Walstreet (incl. dezelfde namen) W.A. Harriman & Co, National City Bank, Chase Manhattan (Rockefeller), Guaranty Trust (onder de controle van J.P. Morgan = Rothschild / Rockefeller kartel) en de Union Banking Corporation samen met de Bank voor Handel en Scheepvaart, in Rotterdam van Thyssen. Verder werd Hitler gefinancierd door de directe elite in Duitsland zelf, middels Gustav Krupp (in 1919 al), Carl Duisberg (IG farben), Ernst Tengelmann (directeur van de Ruhr kolenmijnen), Dr. Hjalmar Schacht (president van de Reichsbank - aangesteld door Warburg), Albert Voegler, Adolf Kirdorf, Kurt von Schröder en Hugo Stinnes (deze laatste riep fondsen in het leven om van de Volkischer Beobachter - de partijkrant van de NSDAP - een dagblad te maken). I.G. Farben, DAPAG en A.E.G. werden verder allen opgebouwd middels Amerikaanse leningen in de 20er jaren, en hadden zoals gezegd Amerikaanse directeuren en verkregen in de 30er jaren enorme Amerikaanse financiele ondersteuning. In 1924 verkeerde de Krupp industrie in flinke moeilijkheden, en dit bedrijf werd gered door een bedrag van $10 miljoen contante geldlening welke werd verstrekt door Hallgarten & Company en Goldman Sachs. De geplande herbewapening van Duitsland kon enkel van start gaan nadat Dillon Read & Co $100 miljoen aan Duitse obligaties op Wallstreet liet zweven.

Daarnaast zou Sir Henri Deterding (Royal Dutch Shell) tevens gelden hebben verstrekt aan Adolf Hitler. Ook zou hij al in 1921 contacten hebben gehad met Alfred Rosenberg (ondermeer Hoofd redacteur van de Volkischer Beobachter). Dit werd beweerd door de Biograaf Glyn Roberts in zijn boek ?The most powerful man in the world?. Hij stelde dat de Nederlands-Britse oliemagnaat Henri Deterding zeer gefascineerd was door Hitler, en hem niet minder dan 4 miljoen gulden doneerde. Hier is echter weinig hard bewijs voor gevonden, maar verbaast zou men niet moeten zijn wanneer dit het geval was. Toch was het Henri Deterning die later in Duitsland ging wonen toen Hitler aan het bewind kwam, en daar tevens zijn aandeel deed vergroten in de Duitse Petroleum markt. Ook de Franse firma van Schneider-Creuzot zou Hitler hebben gefinancierd. Als topman van Shell (die voor de Russische revolutie ook volop in Rusland actief was) had hij het netwerk en de middelen om Hitler en zijn NSDAP aan de macht te helpen. De Schneider groep is een firma van Franse bewapeningsfabrikanten welke zijn invloed heeft gehad in het bevorderen van het Fascisme in Hongarije. Het was overigens Paul Fauré, een Socialist en lid van de Chambre des Députés die deze bewering over de Franse Schneider groep deed. Er werden volgens een citaat uit de Franse krant ?LeJournal? 300.000 Zwitserse Gouden Franken door Hitler ontvangen, welke zouden zijn vervaardigd van intekengelden in Holland, onder de naam van een professor op een universiteit genaamd Von Bissing. Volgens Paul Fauré stond de Skoda fabriek in Pilsen onder de controle van de familie Schneider, en het waren volgens hem de directeuren van Skoda die deze subscripties aan Hitler overmaakten. Niettemin is de bevestiging voor deze bewering van Fauré niet echt terug te vinden in enige documentatie, maar nochtans zou men verbaasd moeten zijn wanneer dit geval ooit bevestigd wordt (zoals de Franse familie DuPont absoluut een expert is voor de wapenmunitie, en heeft meegedeeld in munitie-verstrekkingen voor NS Duitsland). Mussolini werd natuurlijk ook gefinanciërd, en wel door de Banca Commerciale Italiana met aan het hoofd Lodovio Toplitz (ook een meneer van Joodse afkomst - en dat mag gezegd worden!!). Een andere was Basil Zaharoff. Voor de leningen van Walstreet richting Benito Mussolini rekenen we hier Thomas W. Lamont (Guaranty Trust), welke het hoofd was van het bankiersnetwerk J.P. Morgan (Rothschild/Rockefeller Kartel). Lamont verstrekte Mussolini een lening van $100 miljoen dollar in 1926 (Bron: Mussolini and Fascism: The view from America - auteur: John P. Diggins. Thomas W. Lamont wordt bij uitstek gezien als de zakenman die het Italiaanse Fascisme sterk deed bevorderen). We zien ook hier weer de dubbele agenda met haar dubbele financiëringen direct terug, daar Guaranty Trust van Lamont/Morgan tevens centraal stond voor de financiëringen richting het Communisme. De directeur van Guaranty Trust was de vader van Corliss Lamont, welke een absolute Communist was. Maar zo kennen we natuurlijk ook Otto Kahn, de directeur van de American International Corporation, en van Kuhn, Loeb & Company, die zei; "Het Amerikaanse kapitaal dat in Italië wordt geïnvesteerd zal veiligheid, bevordering, kans en beloning ondervinden." Maar het was diezelfde Otto Kahn die tijdens een lezing in 1924 voor de Socialistische bond voor Industriële Democratie voorlegde, dat ?hun doelstellingen tevens ZIJN doelstellingen waren." Maar ook Basil Miles (Russische bureau van het Staats Departement) was actief voor de zakenmensen die het Bolsjewisme ondersteunden. Toch was het diezelfde Basil Miles die in februari 1923 in de Nation?s Business een pro-fascistisch artikel schreef met de naam; "Italy?s Blackshirts and Business." Basil Miles schreef; "Het succes van de Fascisten is een expressie van de Italiaanse jeugd." Miles hemelde het fascisme enorm op, en prees haar hoge achting voor haar zaken met Amerika. Naast de leningen die Guaranty Trust (Morgan) deed aan de fascisten van Mussolini, en de ondersteuning van Rockefeller richting Nationaal Socialistisch Duitsland, werd het Communisme in Rusland flink uitgebouwd door hetzelfde kartel. Zo steld ook Antony C. Sutton in zijn boek ?Western Technology and Soviet Economic Development?, dat het Morgan/Rockefeller kartel gewoon doorging met de opbouw van de Sovjet Unie, zowel militair als economisch. Dit is in feite iets wat Stalin na de oorlog dan ook toegaf; Dat tweederde voor de opbouw van het Communistische Rusland door Amerikaanse inzet werd gerealiseerd.

Tevens waren het leden van de Rhodes/Milner Roundtable group (of ?Cliveden Set? zoals Cloud Cockburn - een Communist - hen noemde) die Adolf Hitler ontmoetten voor dergelijke onderhandelingen. Het was de Roundtable group die ervoor zorgde dat Hitler niet gestopt werd in Oostenrijk, het Rijnland en Sudetenland. De financiering hiervoor werd rondgemaakt middels de door Warburg gecontroleerde Mendelsohn bank in Amsterdam, en de J. Henry Schroeder bank welke afdelingen had in Frankfort, New York en Londen. Een zeer belangrijke firma van de Schroederbank was de firma Sullivan & Cromwell wiens hogere ?partners? bestonden uit ondermeer John Foster Dulles (CFR, en een top directeur voor de Internationale Nikkel Co. welke overeenkomsten had met IG Farben zelf), en zijn broer Allen Dulles welke de directeur was binnen het bestuur van de J. Henry Schroeder bank (later werd hij hoofd van de CIA). Verder waren dit neven van de Rockefellers, en - volgens de onderzoeker en auteur Eustace Mullins - vertegenwoordigers van Khun, Loeb & Company.

De Vereinigte Stahlwerke

De Vereinigte Stahlwerke is zeer berucht geworden om diens productiviteit voor NS-Duitsland. August Thyssen had in Rotterdam de Bank voor Handel en Scheepvaart opgezet, om zijn staal imperium na de eerste W.O. te beschermen en zo het verdiende geld van de eerste W.O. van de August Thyssen Bank over te zetten naar de Rotterdamse Bank, nog voor het zogenaamde verdrag van Versailles. Zo heeft August Thyssen zijn staalimperium overgedragen aan zijn zoon Fritz Thyssen, welke ook de NSDAP financiërde. Fritz Thyssen ontmoette Adolf Hitler persoonlijk, en generaal Erich von Ludendorff, waarna hij 100.000 goud marken doneerde aan de NSDAP. Fritz Thyssen had in die tijd ook een Amerikaanse onderneming opgericht. Hij ontmoette in 1922 Averell Harriman (Investeringsbedrijf W.A. Harriman & Co, en tevens Skull&Bones lid) in Berlijn, waarbij Fritz Thyssen met hem overeen kwam om een Thyssen Bank op te richten in New York. Zo dienden de zaken-partners van Harriman als directeur, tesamen met de agent van Thyssen, H.J. Kouwenhoven. Thyssen had nu dus drie banken; In Nederland, Duitsland en de VS. H.J. Kouwenhoven reist in 1924 naar de VS om daar met Averell Harriman en George Walker de UBC (Union Banking Corporation) op te zetten (de UBC was direct gelinieerd aan de Bank voor Handel en Scheepvaart in Rotterdam van Thyssen), op exact het zelfde adres als Harriman & Co (van dit adres gingen de gelden tevens naar het Communisme). In 1925 krijgt het August Thyssen imperium een lening van 12 Miljoen Dollar, en zo anderhalf jaar later nog eens 5 Miljoen. Deze lening werd verstrekt door de Amerikaanse bank Dillon - Read & Co. Zijn bank werd ondermeer door Rockefellers Standard-Oil, Ford, General Electric, DuPont en ITT gebruikt om Hitler te financiëren. Het Vice-presidentschap van Harriman & Co werd door George Walker overgedragen aan zijn schoonzoon Prescott Bush (Grootvader van George W Bush jr. - tevens Skull&Bones lid), waarna Harriman & Co in zee ging met een Brits/Amerikaanse investeringsmaatschappij genaamd Brownbrothers (1 Januari 1931). W.A. Harriman & Co werd Brownbrothers & Harriman, en verkreeg vervolgens een enorm aandeel in de Consolidated Silesian Steel Corporation (Poolse mijnindustrie). Partners van de Brownbrothers & Harriman firma waren dus Prescott Bush en Thatcher M. Brown. Maar ook Robert A. Lovett stapte over van Brownbrothers. Zijn vader was weer de advocaat van E.H. Harriman, spoorwegbaas, en had samen met Prescott?s vader in de raad voor oorlogsindustrie gezeten. Brownbrothers zelf, had al een aardige naam opgebouwd in de Amerikaanse burgeroorlog. Brownbrothers, met vestigingen in Engeland en de V.S. vervoerde in die tijd op hun schepen 75% van de katoen, welke door slavenarbeid werd vervaardigd (van het Zuiden naar Engeland). Ook Gouverneur Montagu Collet Norman (Gouverneur van de Bank van Engeland - en wie controleerd de Bank van Engeland?) was een voormalig partner van Brownbrothers, en zijn vader was zelfs de baas van Brownbrothers tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Binnen de Britse klasse stond Montagu Collet Norman dan ook bekend als één van de grootste Hitler supporters. Maar ook Thatcher Brown was een intieme vriend van Sir Montagu C. Norman, de directe partner van Prescott Bush (Bush leidde de Amerikaanse vestiging van Brownbrothers in New York, terwijl Thatcher Brown dezelfde firma in Londen leidde). Montagu C. Norman was zelfs een goede vriend van Warburg. Een deel van de winsten van het nieuwe Brownbrothers & Harriman bedrijf werden geïnvesteerd in de SS. Niettemin werd er in 1933 in Berlijn een overeenkomst bereikt om alle handel tussen Duitsland en Amerika volledig te kunnen coördineren, middels onderhandelingen waar Hitler zelf, zijn minister van Economische zaken, Hjalmar Schacht en John Foster Dulles in meedeelden. Dit alles in overleg met Max Warburg en Kurt von Schröder. Hier kwam het resultaat uit rollen, dat Oliver Harriman (hoofd van ?Harriman International Co.? en neef van Averell Harriman) een syndicaat vormde van 150 bedrijven om de zaken tussen Duitsland en Amerika goed af te kunnen handelen. In 1934 ging Samuel Pryor (hij had ook met de UBC gelinieerde BHS Bank in Rotterdam en American Ship & Commerce Corporation te maken), de voorzitter van Remmington Arms (de wapenfabrikant) een overeenkomst aan met I.G. Farben. Het merendeel van de wapens waarmee de Duitsers werden uitgerust waren van Amerikaanse makelij, en het is tevens bekend dat de Jugend Sturm (voorloper van de Hitler Jugend) al in de jaren twintig met Amerikaanse pistolen werd uitgerust.

In de jaren twintig waren het Bert Walker en Averell Harriman die de controle verkregen over de Hamburg-American line (een scheepvaartbedrijf) in onderhandeling met Wilhelm Cuno. Wilhelm Cuno was hier de directeur van, en tevens een Duitse politicus welke Kanselier werd gedurende de Weimar Republiek in 1923 (ook Wilhelm Cuno doneerde zoals eerder werd gezegd, flinke sommen geld aan de NSDAP). De Hamburg-American line zat verder vast aan de MM Warburg bankiers, en het was dit scheepvaartbedrijf wat een enorme rol is gaan spelen in de verschepingen van wapens en munitie naar Duitsland. Ook de bedrijven Holland-American Trading Corporation en de Seamless Steal Corporation vielen onder het roer van de UBC gelinieerde BHS Bank in Rotterdam. Daarbij werd er door American Ship and Commerce Corporation (van Prescott Bush/Harriman) mede gedeeld dat Max Warburg de aangewezen vertegenwoordiger moest zijn binnen de raad van Hamburg-America (line). Bush en Harriman vreesden een antipathie in Amerika jegens hun zaken met NS-Duitsland, want de anti-propaganda tegen Hitler was in het buitenland flink toegenomen. Max Warburg stuurde Harriman op deze eis een brief, waarin Max Warburg stelde dat de Hitler beweging goed was voor Duitsland. Hij zei in 1933; "Voor de laatste jaren gingen de zaken aanzienlijk beter dan wij hadden voorzien, maar een tegenaanval (anti-Hitler propaganda en demonstraties) maakte zich zeer gevoelig in de laatste maanden. Wij lijden eigenlijk ook onder de zeer actieve propaganda die tegen Duitsland gevoerd word, welke door een aantal onplezierige omstandigheden worden veroorzaakt. Deze gebeurtenissen zijn een natuurlijk gevolg door de zeer opgewonden verkiezingscampagne (van Hitler), maar werden buitengewoon overdreven in de buitenlandse pers. De overheid (van Duitsland) heeft vastberaden besloten om openbare orde en vrede te handhaven. Ik ben er in dit opzicht dan ook volledig van overtuigd dat er geen reden is voor enig alarm, of voor wat dan ook."

-- Max Warburg, at M.M. Warburg and Co., Hamburg, to Averill Harriman, c/o Messrs. Brown Brothers Harriman & Co., 59 Wall Street, New York, N.Y., March 27, 1933 (geciteerd uit het boek George Bush: The Unauthorized Biography --- by Webster G. Tarpley & Anton Chaitkin)
Twee dagen later (na de brief van Max Warburg aan Harriman) zond Erich Warburg (de zoon van Max Warburg) een telegram naar zijn neef Frederick M. Warburg (de directeur destijds van Harriman Railroad) waarin hij dringend vroeg "al zijn invloed te gebruiken, om alle anti-NS activiteiten tegen Duitsland in Amerika een halt toe te roepen, inclusief de onvriendelijke propaganda in de buitenlandse pers." Frederick M. Warburg zond een bericht terug waarin hij duidelijk stelde dat er ?geen verantwoordelijke groepen waren die een boycot overwogen inzake Duitse goederen, maar dat dit eerder om een aantal zeer opgewonden individuen zou gaan (die een anti-campagne tegen Hitler en Duitsland hadden opgezet).? Twee dagen daarna voerde de "American Jewish Committee" welke onder de controle stond van Warburg en de B?nai B?rith, een formele en officiele gezamenlijke verklaring uit van beide organisaties, dat een "Amerikaanse boycot tegen Duitsland niet werd aangemoedigd" en adviseerde tevens dat "gezamenlijke massa-bijeenkomsten (zoals demonstraties) en gelijkgeaarde agitaties niet tegen Nationaal Socialistisch Duitsland zouden moeten worden aangewend." Met deze ?campagne? welke de antipathie jegens NS-Duitsland af probeerde te zwakken gingen de American Jewish Committee en de B?nai B?rith gedurende de dertiger jaren gewoon door (bron; EIR, Lyndon LaRouche). Emil Helfferich, de chef die over de subsidies ging, verstrekt door Standard Oil en tevens over die van de Hamburg-American Line van Bush, Harriman en Hitler, bekende na de oorlog dat de SS bewakers die in Auschwitz hadden gediend, werden betaald via een bank-account van Standard-Oil. Emil Helfferich en Karl Lindemann (directeur die samenwerkte met Bush/Harriman) waren gemachtigd om ?Standard-Oil cheques? uit te schrijven voor SS-hoofd Heinrich Himmler. Daarbij ging er in 1936 een bericht uit van de Warburg Bank naar het Bush-Harriman kartel, welke geschreven was door Emil Helfferich. Hierin stond te lezen dat het de bedoeling was dat de samenwerking tussen de Hamburg American Line en Bush-Harriman gewoon zou voortduren zoals daarvoor aan de orde was (zoals dit was voordat Hitler aan de ?macht? kwam). Helfferich zond een employee richting New York om Averell Harriman te ontmoeten, waarna het Harriman/Bush kartel antwoordde; "Ik ben blij te vernemen dat Mr. Helfferich heeft verkozen om de relaties tussen de Hamburg-American Line en onszelf op dezelfde basis voort te laten duren, zoals hiervoor." Dit antwoord werd naar Rudolf Brinkmann gestuurd, de employee van Max Warburg destijds op de Warburg Bank. In 1937 vertrok Max Warburg zelf bij I.G. Farben, zogezegd omdat Max Warburg ?Joods? was (terwijl Max Warburg zoals men beweerd, zelfs door NS-Duitsland werd vereerd als de meest ?rechtschapen Ariër? - vanwege de grote gelden). Hij vertrok naar Amerika waar hij in 1946 overleed. Rudolf Brinkmann begon de Warburg Bank onder zijn eigen naam - maar onder de controle van hetzelfde netwerk - voor NS-Duitsland te leiden. Alleen de naam werd anders, maar niet de werkwijze en ook niet het beheer. Duitsland verkreeg in 1939 namelijk nog altijd de steun van Paul Warburg middels American I.G., waar hij samen met Charles Mitchell (National City Bank - later werd deze bank ontmaskerd als een Rothschild bank), Carl Bosch, de Rockefeller bank, Herman Schmitz en Max Ilgner (de neef van Schmitz) het roer stevig in handen hield. Het was tevens Schmitz die in het geheim de meest vertrouwde adviseur van Hitler werd, en dit was zo geheim, dat de pers opdracht kreeg om hen nooit tegelijk op de foto te nemen. Schmitz werd een erelid van de Reichstag, en zijn medewerker Carl Krauch werd de belangrijkste adviseur van Hermann Goering. Het was tevens Paul Warburg die na de eerste oorlog bij het verdrag van Versailles aanwezig was als de financieel adviseur van president Woodrow Wilson (die het plan op tafel legde voor een Volkerenbond, de eerdere versie van een Verenigde Naties).

De Bushes (Skull&Bones) en trawanten financiërden dus NS Duitsland via Brownbrothers & Harriman, en via onderandere de UBC-bank van Bush gelinieerd aan de Nederlands BHS van Thyssen kregen ze de winsten terug in de VS, waardoor zij NS Duitsland met een gesloten beurs en enorme winsten zeer groot maakten. Na de oorlog werd Prescott Bush senator in Connecticut (Vestiging van de Yale University / Skull&Bones), en de favoriete golfpartner van President Eisenhower. Het is daarbij zeer interessant te noemen dat de zogeheten opzet van het Derde Rijk binnen de officiële geschiedenisboeken een zeer objectief punt had; En dat was de totale vernietiging van het internationale Joods/Marxistische bankkartel geleid door Rothschild, terwijl de krachtigste hand van hetzelfde Rothschild kartel (MM Warburg en Zionisten) achter de opbouw zat van datzelfde Derde Rijk. En dat is iets wat men niet terug vind in de officiële verhaal. Op die manier konden dezelfde Joodse/Anglo-amerikaanse bankiers ongezien hun gang gaan, en zouden zij nooit verdacht worden in de ogen van de publieke opinie. Daarbij had de anti-Joodse propaganda ook te maken met een samenwerking van NS Duitsland en het Zionisme (Het Zionisme verkreeg aardig grote privileges in NS Duitsland in die tijd, en dan wel voor het doel alle Joden aldaar zo snel mogelijk richting Palestina te krijgen - iets waar Duitsland in die tijd maar wat graag aan mee werkte - hier komen we dadelijk op terug). Deze connecties zijn natuurlijk uit de geschiedenisboeken gehouden.
De opbouw voor een oorlog had namelijk een geheel andere inzet dan velen denken, en die was - zoals vele serieuze onderzoekers hiervan overtuigd zijn - om achter de schermen tot de slotsom voor de ?Verenigde Naties? te kunnen komen (de absolute eerste peiler voor het stichten van een toekomstige New World Order). Een hele grote gecontroleerde zwendel dus, met vele dubbele agenda?s en met maar één enkele winnaar; de absolute machts elite. En dubbele agenda?s hadden de heren zeer zeker tegenover hen die onder hun macht vertoefden. Het was zelfs Rockefeller die middels een brief aan de New York Times in 1941 stelde; "Wij moeten het Britse Rijk koste wat het kost tot het einde aantoe bijstaan." terwijl Hitler zelfs de banden met Engeland wilde behouden, en zelfs wilde verstevigen wat uiteindelijk ook gebeurde via een in Londen valselijk opgemaakt Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Rockefeller?s Standard Oil (Royal Dutch Shell) een grootmagnaat was in de opbouw van NS Duitsland, en hen de gehele oorlog middels grondstoffen bleef ondersteunen.

Hitlerkabinet en Nazi regime na WW II geruisloos voortgezet vanuit Nederlands grondgebied, Benelux en vervolgens Europa...

Op 10 augustus 1944 vond in het Maison Rouge Hotel in het Franse Straatsburg een geheime ontmoeting plaats.

Nazi-functionarissen gaven een elitegroep Duitse industriëlen opdracht om zich voor te bereiden op een ‘krachtig Duits rijk’.

Met andere woorden: het Vierde Rijk.

Na de bijeenkomst werd een rapport aan Britse functionarissen en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gestuurd. In het rapport was te lezen hoe de industriëlen de Duitse economie opnieuw zouden moeten opbouwen door de nazipartij te helpen geld door Zwitserland te sluizen.

Koningin Wilhelmina van Nederland

Het rapport na de geheime ontmoeting was opgesteld door een Franse spion. De bijeenkomst werd geleid door SS-Obergruppenführer Dr. Scheid. Hij bekleedde een hoge positie binnen de SS. Overigens was Jozias van Waldeck-Pyrmont, volle neef van de Nederlandse koningin Wilhelmina, eveneens Obergruppenführer binnen de SS. (Hitler kabinet en Nazi regime zijn dan ook geruisloos voortgezet vanuit Nederlands grondgebied! NCF)

Scheid gaf de industriëlen opdracht contact te leggen met buitenlandse firma’s. Ze moesten na de oorlog grote sommen geld gaan lenen van andere landen. Slechts enkele industriëlen werden uitgenodigd voor een tweede besloten vergadering, die werd voorgezeten door Dr. Bosse van het ministerie van Bewapening. Daar werden geheimen gedeeld met de elite van de elite.

Bosse had een stappenplan ontwikkeld voor de implementatie van het Vierde Rijk. Eerst zouden de corporaties de nazipartij, die op de achtergrond verder zou gaan, moeten financieren. Daarna zou de overheid grote sommen geld moeten geven aan Duitse industriëlen. Vervolgens zouden Duitse bedrijven een geheim netwerk vormen van buitenlandse dochterondernemingen die zogenaamd militair onderzoek zouden doen.

Het geld zou via twee banken in Zürich worden doorgesluisd naar de buitenlandse netwerken. De nazi’s stuurden al jaren geld naar de neutrale landen. De oorlog bleek voor Duitsland uiteindelijk zeer winstgevend te zijn geweest.


In 1951 werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de Europese Unie, opgericht. De EGSK was de eerste supranationale organisatie en daarmee begon de erosie van nationale soevereiniteit, een proces dat tot op de dag van vandaag doorgaat.

In 1954 werden hiervoor de Bilderberg-conferenties opgericht

 

 

In 1957 ondertekenden de zes leden van het EGSK het Verdrag van Rome, het verdrag ter oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Het verdrag maakte de weg vrij voor andere machtige supranationale instituties waaronder het Europees Parlement en de Europese Commissie.
(Nazi achtergrond van‘EU’ NCF)

Het geheime rapport is in 2011 vrijgegeven door de Britse Nationale Archieven. Bron: Dailymail.co.uk

Verdrag van Rome opgesteld door Robert Rothschild.
De Belgische Nazi collaberateur, socialist Paul-Henri Spaak die tijdens de oorlog samen met Robert Rothschild die na het slagen van zijn examen in april 1937 toegetreden is tot zijn kabinet, verbleven samen met de Belgische en Nederlandse regering als ook Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld en het Nederlands Koningshuis in Engeland in ballingschap. Nazi Prins Bernhard (Bilderbergoprichter video) wou stadswachter van Hitler worden, wat uiteindelijk ook gebeurde. Wilhelmina heeft met haar vlucht naar Londen op 13 mei 1940 haar eed op alle fronten geschonden. Zo overtrad zij artikel 21 uit de grondwet, dat verbood dat de zetel van de regering buiten het rijk zou worden geplaatst. Door de grondwet te overtreden had de Nederlandse regering zichzelf in feite in 1940 opgeheven en officieel geruisloos overgedragen aan Hitlers kabinet met als rijkscommissaris voor de nieuwe Nazi staat Arthur Seyss-Inquart.

De Belgische Koning Leopold III wilde hieraan niet deelnemen. Dit was de rede waarom in mei 1940, bij de inval van België door nazi-Duitsland, Leopold III erop stond om persoonlijk het opperbevel over het Belgische leger te voeren. Zijn functie als staatshoofd vond hij hieraan ondergeschikt. Omdat hij weigerde naar het buitenland te vluchten, kwam het tot een breuk met de regering van Hubert Pierlot. Dit gegeven vormde de kiem van de latere Koningskwestie. Het laatste en dramatische gesprek tussen de koning en zijn ministers vond plaats in Wijnendale op 25 mei. Na de capitulatie op 28 mei 1940 werd hij krijgsgevangengenomen door de Duitsers.

Op 5 september 1944 werd in Londen een door mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten gebaseerd, valselijk Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst gesloten, wat Harinxma thoe Slooten valselijk ondertekende namens de Regering van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en dhr. Paul-Henri Spaak namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen en namens de Regering van Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg, waaruit geen enkele rechtskracht kan worden ontleend. Als het moederverdrag vals is dan zijn alle dochterverdragen als vervolg daarop ook vals. Als gevolg daarvan hebben de Nazi’s zich na de Tweede Wereldoorlog vanuit de Benelux kunnen voortzetten. Om dat te voorkomen is Koning Leopold III gedurende de Tweede Wereldoorlog juist in België gebleven.

Hij voelde dit aankomen en heeft daarom in januari 1944 een "politiek testament" geschreven, dat gepubliceerd moest worden in het geval hij niet in België zou zijn als de geallieerde troepen het land zouden bevrijden (zelf schreef hij "bezetten").

In het testament eiste hij excuses van de regering in ballingschap voor de gebeurtenissen van 1940 en verwierp hij de verdragen die zij in Londen gesloten had. Dit betekent dat Koning Leopold III daarmee postuum het nieuw Benelux-Verdrag heeft verworpen.

13 maart 1945

Koningin Wilhelmina, die geen Staatshoofd meer was, zette in Eede (Zeeuws Vlaanderen) weer voet op Nederlandse bodem (Bron: Wikipedia).

4 april 1945 tot 24 juni 1945

Dr. E. (Jan) de Quay (KVP/RKSP) wordt door Koningin Wilhelmina benoemd tot Nederlands minister van oorlog, wat wettelijk niet kan, want vanaf 18 mei 1940 had Adolf Hitler de regeringsbevoegdheden van Nederland overgenomen (Bron: Parlement & Politiek)

26 april 1945:

Eisenhower nam het initiatief voor een ontmoeting tussen 'zijn vertegenwoordigers' enerzijds en aan Duitse kant Seyss-Inquart en Blaskowitz. De Duitsers vermoedden dat het doel van de ontmoeting zou zijn te praten over een Duitse capitulatie en besloten werd dat Blaskowitz niet zou gaan. Een eerste bespreking had plaats op 28 april 1945 in een school in Achterveld bij Hoevelaken. Seyss-Inquart stuurde zijn plaatsvervanger Schwebel; aan Geallieerde kant waren Montgomery's chef-staf, de Guignand, en de organisator van de voedselhulp generaal Galloway aanwezig. (Bron: De Tweede Wereldoorlog)

27 april 1945:

Hitler is op 27 april 1945 samen met Eva Braun gevlucht uit zijn bunker in Berlijn, zijn plek zou zijn waargenomen door acteurs en look a likes van Hitler. Vervolgens zou hij zijn gevlucht naar Tonder in Denemarken vandaaruit naar Travemunde in Duitsland en toen is hij doorgevlogen naar Spanje. Vanuit daar konden ze met hulp van generaal Franco vanuit de Canarische eilanden met een duikboot vluchten naar Argentinië. Samen met ongeveer 50 vertrouwelingen van Hitler zou hij in zuid Argentinië aangekomen zijn. Er zijn verklaringen van een Duitse piloot dat hij op 28 april 1945 Hitler en zijn vrouw Eva Braun uit Berlijn heeft weggevlogen (Bronnen: Plazilla, Paradigma, Belang van Limburg).

Het moge u duidelijk zijn dat toen Hitler op 26 april 1945 vernam dat Eisenhower op 28 april 1945 een eerste bespreking in een school in Achterveld bij Hoevelaken zou hebben om te praten over de Duitse capitulatie Hitler daags erop op 27 april 1945 is gevlucht. Dit was bij de Duits generaal Blaskowitz en Rijkscommissaris Seyss-Inquart bekend. Daarom waren Blaskowitz en Seyss-Inquart op 28 april 1945 ook niet op die eerste bespreking aanwezig.

28 april 1945

Seyss-Inquart was bij het overleg om te praten over de Duitse capitulatie niet aanwezig omdat die in het geheim een afspraak had met prins Bernhard. In de dagboek aantekeningen van prof. dr. J. E. de Quay staat daarover letterlijk het volgende geschreven: “Om 11 uur was hij er. Reed meteen weg voor onderhoud met Seijs-Inquart...zoals hij met een woord tegen mij zei. Om vier uur prins terug. Deed verslag van historische bezoek aan hoofdkwartier bij het Canadeesche leger, waar Schwebel aanwezig was. Deze was geblinddoekt door de lijn gebracht. Er was uitsluitend gesproken over voedsel. Morgen zal men beginnen met het droppen uit vliegtuigen.” (Bron: dagboekaantekeningen van prof. dr J. E. de Quay). Het behoeft geen toelichting dat Prins Bernhard met Seijs-Inquart hebben gesproken over de vlucht van Hitler en zijn vrouw Eva Braun en hun plannen m.b.t. tot de zelfmoord op 30 april 1945 van een dubbelganger van Hitler met in zijn testament dat hij Admiraal Dönitz heeft aangewezen als zijn opvolger.

30 april 1945

Er was eerst een voorbereidende bijeenkomst op zaterdag 28 april, waaraan alleen de Duitse generaal Schwebel deelnam plus een Duitse ambtenaar. Seyss-Inquart kwam op maandag 30 april met de generaals Schwebel en Reichelt (chef-staf van de Duitse militaire bevelhebber over bezet Nederland generaal Blaskowitz),generalkommissar Friedrich Wimmer en ambtenaar Liese (van de Liese-Aktion) en zeven hoge Nederlandse ambtenaren, onder wie secretaris-generaal Hans Hirschfeld en de hoge ambtenaar Louwes, die over voedseldistributie gingen. Prins Bernhard nam ook deel en er waren twee Russische waarnemers.

Onder leiding van luitenant-generaal Walter Bedell Smith, Amerikaan, vertegenwoordiger van generaal Eisenhower, namen aan de onderhandelingen deel de volgende generaals:

Harry Crerar, de opperbevelhebber van het Canadese legerkorps
Sir Francis de Guingand, Brit, chef-staf van Montgomery
Sir Alexander Galloway, Brit, van Montgomery's 21st Army Group
Andrew Geddes, Brits RAF air-commodore, belangrijk organisator van de voedseldropping waaronder die van Operatie Manna op 29 april 1945
Charles Foulkes, de Canadese bevelhebber in Nederland, die op 5 mei 1945 de capitulatie van de Duitsers in Wageningen in ontvangst nam
Hugh Webb Faulkner, Brits schout-bij-nacht
George Kitching, Canadees, vice-chef-staf van generaal Crerar
Sir Kenneth Strong, Brit, uit Reims, chef van de inlichtingenafdeling van het geallieerde hoofdkwartier SHAEF
Iwan Susloparow, Rus, namens de Sovjet-Unie
Sir Edgar Williams, Brit, chef-staf inlichtingen van Montgomery.

Daarnaast namen nog deel volgens de plaquette in Achterveld de officieren kapitein Gooding, mogelijk brigadegenraal Galbride, lt-kol P.H. Tedman (Canadees), lt-kol J. Weidemann (Can.), kol. I. Zenkovitsch (SU).

Er werd niet alleen afgesproken dat er verruimde voedseltransporten zouden plaatsvinden, maar ook werden er regelingen getroffen voor het openstellen van het gehele luchtruim boven Nederland plus het vrijmaken van de Nieuwe Waterweg en de waterweg via Dordrecht en dat vanuit het dan geneutraliseerde Rhenen per dag 1000 ton levensmiddelen over de weg aangevoerd zou worden. De relatieve zwaarte van de delegatie van geallieerde zijde was bedoeld om meteen de capitulatie te regelen, wat echter niet geheel lukte. Het behoeft geen toelichting dat Hitler onder deze gecreëerde openstelling van het luchtruim boven Nederland gemakkelijk met een vliegtuig naar Spanje heeft kunnen vluchten.

Bedell Smith werd tijdens de onderhandelingen kwaad op Seyss-Inquart toen deze koppig deed. Hij zei toen Seyss-Inquart niet over een Nederlandse capitulatie wilde spreken: "En als u door uw koppigheid nog meer verliezen aan mensenlevens veroorzaakt bij de geallieerde troepen of de Nederlandse burgers, zult u uw straf moeten ondergaan, en u weet wat dat zal betekenen. U zult worden opgehangen." - "Dat laat me koud", zei Seyss-Inquart. "Dat zal het inderdaad", riposteerde Bedell Smith. Na het overleg trachtte generaal Schwebel buiten Seyss-Inquart alsnog over te halen toch in te gaan op de onderhandelingen over capitulatie, en ging terug naar Bedell Smith die er welwillend tegenover stond (Bron: Wikipedia).

Het behoeft geen toelichting dat Seyss-Inquart koppig deed tegenover Bedell Smith. Hij wist namelijk dat Hitler op 27 april 1945 was gevlucht en dat een dubbelganger op 30 april 1945 zelfmoord zou gaan plegen. Om die reden zijn na de zelfmoord van zijn dubbelganger de lijken overgoten met benzine en in brand gestoken, waarbij de sporen zijn uitgewist.

Dat Hitler op 30 april 1945 geen zelfmoord heeft gepleegd en het om een ander persoon gaat is uit later onderzoek feitelijk bewezen. De schedel-met-kogelgat die tot nu toe aan Adolf Hitler werd toegeschreven, blijkt van een onbekende Duitse vrouw te zijn. Dat melden diverse Engelse media zondag op basis van Amerikaans onderzoek.

Een museum in Moskou bewaarde jarenlang de schedel van Hitler. Zijn half verbrande lichaam werd in 1945 begraven, nadat hij op 30 april 1945 samen met Eva Braun zelfmoord pleegde door een cyanidepil te slikken en zich vervolgens door het hoofd te schieten. Daarna zouden de beide lichamen zijn overgoten met benzine en in brand gestoken, om te voorkomen dat Russische troepen er misbruik van zouden maken. Sommige historici twijfelden aan deze versie van Hitlers’ dood, omdat dit zijn heldenrol nog eens zou bevestigen. Een door de Russen gevonden schedelfragment, inclusief kogelgat, bij de bunker van de nazileider gold lange tijd echter als overtuigend bewijs. Dat was een jaar nadat de lichamen al door de Russen naar Moskou waren overgebracht en daar onderzocht. Tot 1970 werden die bewaard en pas toen door de KGB verbrand tot as.

Wetenschappers van de universiteit van Conneticut kregen in september 2009 de mogelijkheid om het bot te onderzoeken. Ze verzamelden niet alleen DNA-monsters, maar trokken ook conclusies op basis van het uiterlijk van het schedelfragment. De onderzoekers kregen een uur de tijd voor hun onderzoek. „Het bot leek erg dun”, verklaarde hoofdonderzoeker Nick Bellantoni in de Engelse krant The Guardian. „Mannelijk bot is normaal gesproken dikker. Bovendien corresponderen de schedelnaden met die van een persoon jonger dan 40 jaar.” De DNA-test bewees vervolgens definitief dat het schedelfragment niet afkomstig kan zijn van Hitler.

 

 

„De precieze oorzaak van zijn dood blijft daardoor onduidelijk.” Ook is het stuk bot niet afkomstig van Eva Braun. „Waarschijnlijk is het wel van een vrouw tussen de 20 en de 40 jaar, maar er zijn geen aanwijzingen dat Braun zich door het hoofd heeft geschoten of dat iemand anders dat heeft gedaan. De schedel kan van iedereen zijn geweest”, aldus Bellantoni. Hiermee is het bewijs geleverd dat Hitler niet in de bunker is overleden (Bron: Reformatorisch Dagblad).

Dit geeft ook een verklaring voor het feit dat terwijl Seyss-Inquart nog in Achterveld over details confereerde, de Führer zelfmoord pleegde, na per testament Admiraal Dönitz te hebben aangewezen als zijn opvolger, waarop hij concludeerde dat capitulatie onvermijdelijk was (Bron: De Tweede Wereldoorlog).

2 mei 1945

De Protocollen van Achterveld werden in Wageningen ondertekend (Bron: Wikipedia)

2 en 3 mei 1945

Admiraal Dönitz, de in het testament de opvolger van Hitler was, ontbood Seyss-Inquart naar Flensburg te komen; deze had een dag eerder Dönitz geïnformeerd over zijn contact met Bedell-Smith. Van Dönitz kreeg hij de opdracht zijn contacten voort te zetten maar wegens slecht weer kon de boot in de nacht van 3/4 mei niet uitvaren(Bron: De Tweede Wereldoorlog).

4 mei 1945

Om 9 uur kwam adjudant majoor Molenaar bij minister van Oorlog Jan De Quay binnen met het bericht dat de Duitsers in Nederland, Denemarken en NW Duitsland hadden gecapituleerd (Bron: dagboekaantekeningen van prof. dr J. E. de Quay). Direct daarna, dezelfde dag nog, werd Seyss-Inquart in Hamburg gearresteerd en overgebracht naar Delden om verhoord te worden door generaal Crerar, de commandant van het eerste Canadese leger, die zijn hoofdkwartier toen nog op kasteel Twickel had. Seyss-Inquart werd bewaakt door Canadese soldaten en gevangen gezet in een tent bij de watertoren, tot groot genoegen van de Deldense bevolking, die belangstellend kwam kijken. (Bronnen: Scholieren, Europese Bibliotheek). Op deze wijze moest naar de Nederlandse bevolking toe de indruk worden gegeven dat Nederland was bevrijd, met de voorkennis en wetenschap dat nadien het Hitler-kabinet en daarmee de Nazi’s vanuit Nederland zijn doorgegaan omdat Adolf Hitler niet dood was en tot 1962 heeft geleefd (Bron: Paradigma).

5 mei 1945

Rijkscommissaris Seyss-Inquart moest in Nederland (Delden) zijn om (onder dwang!) Jan Donner (de grootvader van Piet Hein Donner) te benoemen tot lid van de Hoge Raad. Hij was de enige persoon die daartoe bevoegd was omdat Adolf Hitler nog in leven was en Jan Donner op 13 maart 1944 ontslag heeft genomen als raadsheer, zonder afstand te nemen van het beleid van de Hoge Raad tijdens de bezetting (Bron: Europa Nu). Adolf Hitler heeft na zijn spectaculaire ontsnapping namelijk nog 17 jaar gewoond op een ranch in San Carlos de Bariloche (Patagonia), waar hij in 1962 om 15:00 uur in het bijzijn van zijn lijfarts Otto Lehmann is overleden (Bron: Paradigma).

Na de Tweede Wereldoorlog:

Op 5 mei 1945

wordt in Nederland gevierd dat Duitsland op 5 mei capituleerde in West-Nederland. Op die datum zou in Hotel De Wereld te Wageningen de capitulatie zijn getekend tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes, in het bijzijn van Prins Bernhard. De overeenkomst werd op 6 mei getekend in de naast Hotel de Wereld gelegen Aula van de toenmalige Landbouwhogeschool. Prins Bernhard was daarbij niet aanwezig. De akte zelf, aanwezig in het Gemeentearchief Wageningen, is gedateerd Wageningen 5 mei 1945.

In werkelijkheid betrof het slechts een overeenkomst over de technische uitwerking voor Duitse troepen in Nederland van de capitulatie op 4 mei van Duitse troepen in noordwest-Europa. (bron: Wikipedia). Hiermee is het bewijs geleverd dat door toedoen van Prins Bernhard niemand namens het Nederlands Staatshoofd en/of Regering de capitulatie van Duitsland (het Hitler-kabinet) heeft ondertekend en ook niemand bij de ondertekening door de niet gemachtigde Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes aanwezig is geweest. Dit kon ook niet want Adolf Hitler was nog in leven en Rijkscommissaris Seyss-Inquart die op deze dag Jan Donner (ARP) als raadsheer bij de Hoge raad heeft benoemd in Nederland (Delden) was.

Op 6 mei 1945

om 18:00 uur stemde opperbevelhebber generaal Dwight D. Eisenhower namens de geallieerde strijdkrachten in met een complete onvoorwaardelijke overgave. Dit met de wetenschap dat Nederland nog bezet was omdat Adolf Hitler in leven was en Rijkscommissaris Seyss-Inguart in Nederland verbleef.

Op 7 mei 1945

na de vermeende dood van Adolf Hitler en in overeenstemming met zijn laatste wil en testament, werd Dönitz benoemd tot Hitlers opvolger als Staatsoberhaupt (staatshoofd) met de titel van rijkspresident en opperbevelhebber van de strijdkrachten. Op 7 mei 1945 beval hij Alfred Jodl de Duitse overgave te tekenen in Reims, Frankrijk. Dönitz bleef aan het hoofd van de Flensburgregering, zoals het bekend kwam te staan, totdat het ontbonden werd door de geallieerden op 23 mei 1945 (Bron: Wikipedia). Omdat Adolf Hitler tot 1962 nog in leven was en Nederland niet was bevrijd omdat Rijkscommissaris Seyss-Inquart op deze dag nog in Nederland verbleef, betekent dat Nederland nooit bevrijd is geweest.


Op 24 juni 1945

benoemde koningin Wilhelmina het eerste naoorlogse kabinet. Dit betekent dat Adolf Hitler vóór 24 juni 1945 koningin Wilhelmina moet hebben aangesteld als opvolger van de gevangen genomen Seyss-Inquart. Dit mocht nooit uitkomen. Om die reden is Seyss-Inquart daarna overgeplaatst naar Bad Mondorf in Luxemburg waar alle oorlogsmisdadigers voorlopig werden verzameld voor een van de eerste vooronderzoeken die later tot het Neurenbergproces leidden (Bron: Scholieren).Seyss-Inquart bevond zich onder de 22 oorlogsmisdadigers die tijdens het Proces van Neurenberg werden berecht; hij werd op 1 oktober 1946 op drie van de vier aanklachten schuldig bevonden en op 16 oktober 1946 ter dood gebracht (Bron: Wikipedia)

Nederland is nooit officieel teruggegeven door de Duitsers met als gevolg dat Het Hitlerkabinet geruisloos heeft kunnen voortbestaan vanuit Nederlands grondgebied, daaropvolgend Benelux, Europa … Ook de Nederlandse Koningin Beatrix is hier het slachtoffer van en wordt gegijzeld door het nalatenschap van haar voorgangers. Zij dient hieraan dan ook een HALT te roepen !!!

Zoals gewoonlijk werd de belangrijkste motor achter de opbouw van het Reich en de oorlog zelf middels de Anglo-Amerikaanse en Joods / Zionistische bankierstalenten in de geschiedenis dus een complete ?cover-up? voor de publieke opinie. Ze plaatsten zichzelf op die manier voor de publieke opinie zogenaamd in het vizier van NS-Duitsland en werden volledig ?begrepen? alszijnde de ?tegenhanger? van Adolf Hitler omdat ze zogenaamd ?Joods? of ?Amerikaans? waren. De geschiedenisboeken worden nu eenmaal keer op keer geschreven door de overwinnaar, en daar staat dan ook elke keer weer het bekende verhaaltje in beschreven. Zeer bekende ?Nazi-jagers? zoals Simon Wiesenthal hebben namelijk nooit de ?jacht geopend? op Bush, Harriman, Brownbrothers, Rockefeller, DuPont, Rothschild en Warburg, maar ook Nederland dat sinds 1940 mede door toedoen van Nazi Bernhard van Lippe-Biesterfeld gegijzeld wordt voor het geruisloos voortzetten van het Hitlerkabinet en het Nazi regime waarvoor Nazi Arthur Seyss-Inquart (Duitse stadhouder van nazi Nederland) na de oorlog ter dood werd veroordeeld op het Nuernberg-tribunaal om dit Nazi geheim te kunnen garenderen. In de Neurenberg processen was ook de naam MM Warburg absoluut aanwezig op de lijst van ?oorlogsmisdadigers?. Warburg is echter nooit veroordeeld. Terwijl Warburg één van de grootste krachten was achter de opbouw van NS-Duitsland en het regime van Adolf Hitler. Lagere rangen welke bijvoorbeeld binnen IG-Farben onder hun verborgen superieuren hadden gediend werden weldegelijk veroordeeld. Hitler ontving naast de hierboven genoemde steun, via dit netwerk indirect gelden van Krupp, Kennedy en Rothschild. De directe verbinding tussen Hitler en Wallstreet was daarbij Hjalmar H. G. Schacht, de president van de Reichsbank welke meedeelde in de nieuwe opbouw van Duitsland. Zijn vader werkte weer in het Berlijnse kantoor van de Equitable Trust Co. van New York (onder controle van Morgan). Daarnaast is het zeer opmerkelijk te noemen dat ?Joodse? bankiershuizen zoals die van Rothschild / Warburg na de oorlog volledig de draad oppikten om verder samen te werken met bankiers die Adolf Hitler in zijn strijd directe steun verleenden. Zo is het ook bekend dat de Chase Manhattan bank van Rockefeller officieel vrijwel direct samen ging met het ?Joodse? Warburg kartel. Maar ook Morgan is ondanks alles nog steeds direct verwant aan Rothschild, en het was zelfs Rothschild die (ondermeer via Schiff - Kuhn & Loeb) Morgan groot heeft gemaakt, maar ook Rockefeller en Harriman (railroads). Morgan en zo ook Brownbrothers zijn terug te herleiden naar de slavenhandel, openden vestigingen in Engeland, kwamen onder de Rothschilds, en openden vestigingen in de V.S. (New York).

De geschiedenis van het bedrijf J.P. Morgan begon toendertijd binnen George Peabody & Company - dit bedrijf vestigde zichzelf onder die naam in 1835 in Londen - en begon al in 1814 onder de naam Peabody, Riggs and Company met big business in het Amerikaanse Georgetown, waarbij zij operatief werden in de slavenhandel. Daarbij was dit bedrijf in die tijd al een directe zakenpartner van de Brownbrothers (het oudste bankiershuis in de V.S.). Brownbrothers werkt vandaag de dag onder drie namen; Brownbrothers & Harriman (nog steeds!!) in New York, Brown Shipley and Company in Engeland en Alex Brown and Son of Baltimore (deze naam herinnert dus aan de tijden van de slavenhandel).

Nadat Peabody in Londen was aangekomen, had hij een ontmoeting met Rothschild, en deze zei tegen Peabody dat de Engelse aristocratie niet zo vreselijk gesteld was op Rothschild, daar ze zijn uitnodigingen telkens weigerden. Hij vroeg vervolgens of Peabody zichzelf als een verkwistend gastheer wilde vestigen, waarbij Rothschild alle rekeningen zou betalen. Peabody ging hierop in, en Peabody zelf werd naast de populairste gast, vervolgens een zeer goede naam in Londen. Bij het diner gegeven door Peabody op de ?vierde Juli? in Engeland om de onafhankelijkheid van de V.S. te vieren, werd hij enorm populair onder de Engelse aristocratie, die op hun beurt grapjes zaten te maken over Rothschild bij een glas wijn, geschonken door Peabody. De Engelse aristocratie had niet in de gaten dat elke druppel drank die ze nuttigden door Rothschild was betaald. Peabody werd daarnaast een enorme succesvolle zakenman aan beide kanten van de Atlantische oceaan, en werkte samen met het Huis Rothschild die hem in de schaduw steunde. Peabody?s agent in Amerika was een firma in Boston genaamd Beebe, Morgan and Company. Deze werd gerunned door Junius S. Morgan (de vader van John Pierpont [J.P.] Morgan). Dit bedrijf ging als ?agent? in de 60er jaren van de 19e eeuw in Londen volledig samen als partner in George Peabody and Company, waarbij het bedrijf van Morgan zelf, nauwe banden aanging met de Rothschilds.

Later zij de baron Kurt von Schröder; "De invloed van de grote banken op de Duitse industrie werd zo groot, dat er bijna geen stukje van de Duitse industrie was dat niet onder hun controle stond." Zoals Kurt von Schröder dit zei, staat dit in een rapport van een regeringscommissie uit de Verenigde Staten, over een onderzoek naar de Dresdner bank in 1945 - 1946.

Een aantal Amerikaanse bedrijven die Adolf Hitler (en via het Federal Reserve System van Rothschild/Warburg) financiërden zijn;

Chase National Bank (Rockefeller) *

National City Bank (Rockefeller) *

Standard Oil (Rockefeller) *

General Aniline and Film

Sterling Products

Radio Corporation of America (RCA)

Ford Motors

General Motors

International Telephone and Telegraph (ITT)

IBM

Alcoa (het Mellon-Davis-Duke monopolie)

Hearst newspaper syndicate

Readers Digest magazine

Du Pont

The Saturday Evening Post

Sullivan and Cromwell law firm (Allen Dulles = CIA)

Texas [Oil] Company *
Davis Oil Company


SKF Industries(*) - De Rockefellers hebben tevens samen met de Rothschild's naast het Nationaal Socialisme ook het Communisme op zeer grove wijze gefinanciërd.

Dezelfde geldmagnaten en industriëlen achter het Communisme

Dezelfde geldmagnaten en industriëlen (nog altijd) achter het Communisme Open de boeken?. En je zult versteld staan als je ziet hoeveel Amerikaans geld werd weggenomen van de schatkist der Verenigde Staten voor het welzijn van Rusland. Zoek uit, welke zaken werden verricht voor de Staatsbank van Sovjet Rusland, door zijn correspondent, de Chase Bank van New York?."

- Congressman Louis T. Mc Fadden (Chairman, House Banking Committé) Dr. Bella Dodd, een ex-Communiste en leider van de Communistische Partij voor Amerika (CPUSA) in de 30er en 40er jaren (ze bekeerde zichzelf aan het einde van haar leven tot de Katholieke kerk), sprak naderhand vaak over ondermeer de Communistische infiltratie binnen de Katholieke kerk (als insider kon ze dat heel erg goed weten, en ze spreekt in haar boek "School of Darkness" dan ook nadrukkelijk over 1100 Communisten die in het geheim Katholiek ?priester? werden in de jaren ?30), en sprak verder ook over hoe ze als ware idealiste langzaam maar zeker de ware aard van het Communisme begon te doorgronden. En vooral toen haar werd verteld, dat wanneer (tijdens de tweede wereldoorlog) de directe communicatie met Moskou onmogelijk zou worden geacht, ze naar New York moest bellen (de Waldorf Towers), waar vandaan ze vervolgens 1 van de 3 mensen zou spreken die ?alles afwisten van de binnenste agenda van het Communisme?. Volgens haar waren deze mensen alle drie stuk voor stuk extreem rijke Amerikaanse Kapitalisten (multi-miljonairs). Daarbij was het adres van het hoofdkwartier van de partij (35 E. 12th Street) verdeeld over negen verdiepingen, en (zo stelde ze) werden ze alle negen gebruikt voor CPUSA zaken. De 6de verdieping (ook onder hun ?beheer?) werd gebruikt voor de Joodse krant de Freiheit, en tevens door de Jewish Commission. Ze zei later; "Ik denk dat het Communistische komplot eerder een onderdeel is van een veel groter komplot?." Ze vreesde later nog steeds voor haar leven en was bang dat ze teveel zou vertellen van hetgeen ze wist. In haar boek "School of Darkness" stelt ze dat het Comminisme in feite een hoax was, voortgebracht door financierders uit New York en Londen, om ?de gewone man? onder controle te stellen, wereld tirannie te bevorderen en een Fascistische wereldoverheid voort te kunnen brengen. En hier heeft ze stellig gelijk in gehad. De oorlogsjaren werden een prachtige samenwerking tussen de Communistische partij aldaar en de kapitalistische elite, waarbij dezelfde elite figuren een Communistisch propaganda bureau financierde (Russian Institute) welke op hetzelfde adres te vinden was als de CFR van Rockefeller. Hier mengden grote namen als Whitney, Vanderbilt, Lamont en Morgan zichzelf met de Communisten. Bijna de gehele administraties van president Roosevelt en Truman werden gedomineerd door Communisten en mensen met Communistische sympathieën (!!!!). Verder stelde Bella Dodd dat het Communisme een ?vreemde geheime sekte? is welke het doel heeft, de complete (religieuze) Westerse beschaving te vernietigen. Bella Dodd hielp in die tijden tevens mee om het Congress of American Women van de grond te trekken (de voorloper van de Feministische beweging welke gezorgd heeft voor een omwenteling in de ?natuurlijke orde? in de verhoudingen van man en vrouw). Het Sovjet Communisme (net als vele andere soorten van ?Communisme? van vandaag de dag) was een ?apparaat? in handen van de grootkapitalisten, de Maffia en de Internationale (privé) bankiers. Ook de CPUSA zelf had connecties met de geheime politie van Stalin middels het Brother-Sun netwerk (waar de CPUSA in operatie actief voor was). Via dit netwerk zouden geallieerde atoom-geheimen zijn gestolen en voorts zijn overgedragen richting de Sovjet Unie. Grote subsidies richting de CPUSA kwamen vanuit Moskou, en vooral in de vroege jaren. Daarna sluisde de Joods/Russische miljonair en industrieel Armand Hammer (tevens een Rockefeller agent van het concern Occidental Petroleum) Sovjet gelden richting die organisatie. De CPUSA had tevens sinds 1924 een overeenkomst met de Maffia. Dit werd ondermeer verteld door Maurice Malkin (een ex-leider van de CPUSA - en tevens van Joodse origine), welke gediend had in de Russische Communistische onderwereld. Hij werd extreem veroordeeld en aangevallen toen hij dit in een getuigenis voor het Congres naar voren bracht (Malkin?s broer was een toegewijd Marxist en werd later omgebracht onder het regime van Stalin).

De Rockefeller's waren (natuurlijk!!) ook zeer diep betrokken bij de promotie en investeringen van de Communistische Revolutie. De Marxistische ideologie was niet hetgeen ze interesseerde, maar men wilde het ondermeer gebruiken vanuit zakelijke interesse. Standard Oil Company werkte absoluut samen met Royal Dutch Shell om de controle te verkrijgen over de lucratieve Europese markt. Rockefeller financiërde Lenin met enorme bedragen om de Communistische Revolutie in 1905 te bewerkstelligen. Jacob Schiff zijn bankier, heeft ook de Japanners gefinanciërd in hun oorlog tegen Rusland. Schiff zorgde ook voor de gelden die naar Trotsky en Stalin gingen. Zoals eerder werd gezegd is Karl Marx absoluut te associëren met het Huis Rothschild. Karl Marx en Frederick Engels zijn door het Huis Rothschild gefinanciërd doormiddel van fondsen ten tijden dat zij 'Das Kapital' en 'Het Communistisch Manifesto' schreven. Ook Leon Trotsky kwam voort uit deze kringen. Trotsky huwde de dochter van de bankier Abram Zhivotovsky welke een zeer nauwe samenwerking had met het Huis Rothschild. Rockefeller zag in het Communisme het ultieme monopolie. Niet alleen qua macht over de overheid maar een bijna 'eeuwigdurende' wat de absolute progressie was van zijn Standard Oil monopolie. De Rockefellers gaven financiële steun aan het Communisme toen de Tsaar in Rusland hen de toegang tot de Russische olievelden had geweigerd. Op deze olievelden werd op dat moment al door Royal Dutch Shell Co. gepompt, maar Rockefeller wilde tevens zijn Standard Oil in Rusland vestigen. Royal Dutch Shell werd mede beheerd door de Rothschilds en de Nobel brothers. Dezelfde namen blijven echter terug komen wanneer we kijken naar de financiële structuur die het Communisme hebben grootgemaakt, en diens revoluties hebben bekostigd; Hier schrijven we duidelijk de namen Jacob Schiff, Felix Warburg, Otto H. Kahn, Mortimer L. Schiff, Jerome J. Hanauer, Kuhn, Loeb & Company, Rockefeller, Guaranty Trust (Lamont van J.P. Morgan) en Brownbrothers & Harriman. Het State department decimal file (861.00/5339) dat zelfs de titel draagt ?Bolsjewisme en Judaïsme? (gedateerd op 13 november 1918) geeft eveneens de namen Isaac Seligman, Guggenheim en Max Breitung weer. Ook Speyer & Co komt in het rapport naar voren. Maar er is nog meer. Zo is er ook een ondervragings rapport uit 1938 van de NKVD (Stalinistische geheime politie), waarbij Christian Rakovsky (Communistisch Revolutionair) werd ondervraagt, daar hem doodstraf door executie zou staan te wachten voor een mislukte poging om Stalin omver te werpen. Rakovsky was een revolutionair leider van een (Trotsky) groep die overheidsfunctionarissen aanviel. Lenin stelde hem in 1919 aan voor de overheid in de Oekraïne, en in 1925 stelde Stalin hem aan als Russische ambassadeur voor Parijs. Rakovsky behoorde echter tot de machtige revolutionaire groep van Leon Trotsky (deze verkregen hun orders van de Rothschilds). Velen van deze groep werden in 1937 doodgeschoten na de Stalinistische zuiveringen binnen de Communistische partij. Rakovsky werd bij nacht en ontij op 26 januari 1938 aan een ondervraging onderworpen door de naaste agent van Stalin (Gavriil Kus?min - bekend als Gabriel). Naast zijn aanwezigheid - inclusief een verborgen geluidstechnicus - was ook Dr. Jose Landowsky aanwezig (deze werd door de NKVD ingeroepen voor ?het losmaken van de tongen van gevangenen? - maar daarentegen werd hij letterlijk ziek van de vele martelingen waar hij getuige van was geweest). De ondervraging van Rakovsky was echter geheel anders, en zeer zeker mild te noemen. Hij kreeg een (te) lichte drug in zijn drinken, waarvan Dr. Landowsky niet verwachtte dat het veel effect zou hebben. De ondervraging duurde van middernacht tot 7:00 uur in de ochtend, en werd gedaan in het Frans. Gavriil Kus?min gaf daarna aan Landowsky het bevel om de ondervraging in het Russisch te vertalen en er twee kopiën van te maken. Landowsky zelf, was zeer ondersteboven van de ondervraging en maakte vervolgens nog een extra kopie voor zichzelf - een riskante zaak overigens. Hij schreef later; ?Ik verontschuldig mijzelf niet dat ik hier het lef voor heb gehad.? (Begrijpelijk, daar zijn vader - een Tsaristische kolonel - door de Bolsjewieken dood werd geschoten tijdens de revolutie in 1917). Een Spaanse vrijwilliger vond het document later op het dode lichaam van Dr. Landowsky in een hut aan het front in Petrograd gedurende de Tweede wereldoorlog. Vervolgens nam hij het mee naar Spanje waarna het in 1949 gepubliceerd werd onder de naam ?Sinfonia en Rojo Mayo?. Het gehele document werd in 1968 gepubliceerd in het Engels in eenboek onder de naam ?Red Symphony: X-Ray of Revolution?. Dit document was er dus eigenlijk niet voor om publiekelijk geopenbaard te worden, daar het een aantal zeer interessante zaken verteld over de ?ware heersers van de wereld?, en vele andere dubieuze zaken. Rakovsky spreekt hier over een geheime machtsgroep die zowel het Communisme als het Nationaal Socialisme groot heeft gemaakt, de Romanov?s (Tsaristische familie) in het geheim bestrijdde (middels de Revolutie) en tevens van gelden voorzag, en zo een ?synthese? wilde bewerkstelligen middels een dialektisch plan. Rakovsky spreekt van ?HEN/ZIJ? wanneer hij het over die geheime machtsgroep heeft, en geeft voor zover hij kan (of wil) vertellen enkel en alleen de ?familienamen? van HEN door. Hij zei vervolgens dat hij niet wist welke personages uit die familienamen precies tot ?HEN/ZIJ? behoorden. Hij spreekt verder over Hitler, Stalin, Trotsky, Lenin enz. Let wel; Dit document is een zeer belangrijke te noemen voor een JUISTE kijk op de ECHTE geschiedenis. Daarbij is het een zeer opmerkelijk document (niet alleen om de grootse onthullingen van Rakovsky) omdat het stamt van voor de Tweede wereld oorlog (1938), in een tijd dat Duitsland in de volle bloei stond van het Nationaal Socialisme. Rakovsky vertelde over de grote geldverstrekkers van de revolutie, maar tevens over de dubieuze rol die Internationale bankiers gespeeld hebben in zowel het Communisme als het Nationaal Socialisme. Rakovsky stelde eerder in de ondervraging; "In 1929, toen de Nationaal Socialistische Partij een crisis in haar groei begon te ervaren en de financiele middelen ontoereikend waren, stuurden ?ZIJ? hun ambassadeur erheen. Ik weet zelfs zijn naam; het was één van de Warburgs. In directe onderhandelingen met Hitler gingen ze akkoord met de financiering van de Nationaal Socialistische Partij. En de laatstgenoemde ontving in een paar jaar tijd miljoenen dollars, die werden verzonden van Wallstreet, en miljoenen Marken van Duitse financiers door Schacht; het onderhoud van de S.A. en SS en ook de financiering van de verkiezingen die plaats vonden, welke Hitler aan de macht bracht, werden gedaan door de Dollars en de Marken die door ?HEN? werden gezonden."

Zo stelde Gavriil Kus?min (degene die de ondervraging leidde) een stukje verder in de ondervraging; "Als, zoals je bevestigd, het ?ZIJ? waren die hem [Hitler] Führer maakte, dan hebben zij de macht over hem en moet hij hen gehoorzamen."
Rakovsky; "In navolging van het feit dat ik wat haastig was, drukte ik mijzelf niet correct genoeg uit en u begreep mij niet. Als het waar is dat ZIJ Hitler financierden, dan betekent dit niet dat ze hun bestaan en hun bedoelingen aan hem [Hitler] bekend maakten. De ambassadeur Warburg presenteerde zichzelf onder een valse naam, en Hitler raadde nog niet eens zijn ras; Hij [Warburg] loog ook over wiens vertegenwoordiger hij was. Hij vertelde hem dat hij door de financiele cirkels van Wallstreet werd gestuurd welke geïnteresseerd waren in het financieren van de Nationaal Socialistische beweging met het doel een bedreiging te creëren tegen Frankrijk, wiens overheden een financieel beleid nastreven die een crisis in de Verenigde Staten veroorzaakt."

Dit Rakovsky document (Red Symphony -- klik op de link om dit pdf.file te downloaden) is zeer zeker de moeite van het lezen waard, en het zal menigeen een juiste blik kunnen laten werpen op de verborgen agenda van beide wereldoorlogen.

Veel later is Averell Harriman (Skull&Bones / financiërder voor N.S. Duitsland - Harriman werd groot gemaakt door Rothschild) verantwoordelijk geweest voor het verschepen van hele fabrieken naar Rusland. Sommige onderzoekers beweren ook dat Harriman toezag op de overdracht van nucleare geheimen en plutonium. Averell Harriman was samen met Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt en Joseph Stalin op de Moskou Conferenties die tussen '42 en '47 plaats vonden om de 'opening van een tweede front' te bespreken. Deze conferenties werden gehouden voor de zogenaamde totstandkoming van het lend-lease project om de overdracht van voedsel, wapentuig etc. rond te maken. De aangestuurde macht van het huis Rothschild door de namen Kuhn, Schiff en Warburg waren met het Rockefeller complex de grootste geldverstrekkers om het Communisme groots te doen zegevieren, en daarbij als een zeer krachtige stroming de wereld in te brengen. Deze investeringsreuzen stonden overigens op zeer goede voet, met Colonel Mandell House (CFR), welke ondermeer de geheime werkwijze in zijn boek 'Intimate papers' heeft beschreven over hoe men 'problemen moet creëren om een 'oplossing' te verkrijgen die de punten van de agenda 'staven'... De Chase National Bank (nu de Chase Manhattan Bank, tevens 1 van de beheerders van de Federal Reserve banken), was de financiële kracht achter de Russische overheid vanaf de Bolsjevistische revolutie. Deze bank werd (en word nog) beheerd door Rockefeller. De Chase National Bank heeft in 1926 de Russische overheid een enorme macht gegeven door hen ondermeer 30 miljoen Dollar aan krediet te geven. Stalin zelf, heeft in 1944 bevestigd dat tweederde van de Sovjet Industrie door Amerikaanse hulp en gelden werd opgezet. Dezelfde figuren die nu nog steeds aan de touwtjes trekken en notabene bekend staan naast de beruchte Anglo-Amerikaanse tak als ?wel edele? steenrijke Joodse families, zorgden ervoor dat Duitsland groot werd gemaakt voordat de oorlog uitbrak, en dat Duitsland de verdere jaren een economie had waar ze oorlog mee kon voeren (zowel vanuit verdediging als aanvallend). Daarnaast werd hetzelfde spelletje gespeeld voor de Communisten in Rusland. Daarbij schreef de Russische generaal Arsene DeGoulevitch in zijn boek "Czarism and the Revolution" dat het ?echte? geld voornamelijk vanuit Engelse en Amerikaanse kringen kwam, welke voor een lange tijd de Russische revolutie steun verleenden. DeGoulevitch die zijn informatie van een andere Russische generaal ontving, zei dat de Russische revolutie in elkaar werd gezet door de Engelsen, om precies te zijn, door sir George Buchanan en Lord Alfred Milner (van de Cecil Rhodes Round Table group, waarvan leden ook Adolf Hitler benaderden. Ook Hjalmar Schacht, de bankier van Hitler welke voor die functie verkozen werd door Hitler en Warburg, was lid van deze groep). Hij zei; "In privé gesprekken werd mij verteld dat er meer dan 21 miljoen roebels werd gespendeerd door Lord Milner inzake het financieren van de Russische revolutie." Ook Vladimir Lenin zelf, wist dat hij niet zelf de controle voerde over hetgeen geschiedde (natuurlijk!!). Hij schreef eens; "De staat functioneert niet zoals wij wensen. Hoe functioneert het? De auto gehoorzaamd niet. Een man is aan het stuur en lijkt het te besturen, maar de auto rijd niet in de gewenste richting. Het beweegt zich zoals een andere kracht het wenst." Hier zien we dus weer de macht van dezelfde families binnen de broederschap. En het is zeker niet mis te noemen wat deze elite-macht door de geschiedenis heen heeft veroorzaakt om ongezien tot een zichzelf steeds meer uitbreidende (wereld)macht (NWO) te kunnen komen. Zonder deze ?Babylonische? (Illuminati) broederschap van ondermeer internationale topbankiers die nu nog steeds het heft in handen hebben (en machtiger zijn als ooit tevoren), geen tweede wereldoorlog, geen NS Duitsland, en geen Sovjet Communisme. En zo ook anno vandaag, geen Zionisme. Het geld wat zij opstreken aan de tweede wereldoorlog hadden zij niet nodig om ?nog rijker? te worden. Deze lieden kunnen zichzelf echt ALLES permitteren. Ook voor die tijd. Het gaat hier om macht en controle. En die slag hebben ze wederom gewonnen. Het is voor zover we zien eigenlijk nooit anders geweest, dan dat meerdere machten werden gecreëerd om oorlogen tegen elkaar te voeren, waarbij die machten in feite gefinanciërd werden door dezelfde geesten. Wanneer iemand voor zijn ?land gaat vechten? heeft diegene dus een ?vijand?. Het doel is voor diegene simpel; Hij strijd tegen een zichtbare vijand die zijn land wil ?veroveren?. Voor diegene is het doel van die oorlog dus ?verdediging door strijd?. Of deze vedediging nu bestaat uit een eerste aanval of niet. (in het geval van Hitler, heeft het zelfs te maken met een grootschalige uitlokking om Duitsland in een oorlog te krijgen. Hitler deed net als Stalin en Lenin de dingen toch weer eventjes anders dan dat men achter de schermen aanvankelijk verwacht had)

Dat is voor hem de eenvoudige agenda, en voor hem de eenvoudige waarheid. Maar is dit dan de ?werkelijke? agenda? Simpel gezegd; Nee. Wanneer diegene zou weten dat zijn ?vijanden? ook uit dezelfde bronnen worden gefinancierd evenals zijn eigen strijd voor zijn land of natie, dan wordt het verhaal natuurlijk een flink stukje anders. Dan betekent het heel eenvoudig dat de inzet voor oorlog op alle fronten een geheel andere doelstelling dient, en dus een verborgen agenda. Diegene zou dus gaan inzien dat zijn inzet om ?te sterven? voor die natie helemaal niets te maken heeft met het idee dat hij hier zelf van heeft, maar dat zijn leven (en dat van zijn ?vijand?) systematisch wordt ingezet voor een bloedige machtsuitbreiding voor en door enkelen, die geen zier geven of hij keihard sneuveld en daarbij een gezin achter laat in die dubbel gefinancierde strijd. Voor die ongeziene groep is de gewone burger niets meer dan een product, een slaaf of een nietige mier die men onder de voetzool vertrapt. Met zo?n inzicht wordt ?oorlog? voor een ieder een volstrekt zinloos iets, en kan men stellen dat diegenen die achter de grote propaganda-machine zitten van ?vechten voor je vaderland? of vechten voor wat voor soort ?Nationaal/Internationaal ideaal? middels militaire strijd, dan ook de directe vijanden zijn van elke goedgeaarde burger van welk land en welke natie dan ook. Daarbij zorgen dezelfde figuren iedere keer weer dat men ?bedreigd wordt? middels de dreiging van oorlog zodat men geen andere uitweg heeft dan zichzelf en dierbaren te verdedigen middels gebundelde kracht (en wie verleend hiervoor weer de financieringen ). Een ieder word volledig gek gemaakt door deze machtswellustelingen, en de middelen daarvoor lijken onuitputtelijk. De Majoor Generaal Smedley Darlington Butler (1881-1940) stelde eens heel duidelijk;"Oorlog is enkel een zwendel. Een zwendel is het beste te omschrijven, denk ik, als iets wat niet is wat er voor de meerderheid van de mensen op lijkt dat het is. Enkel een kleine binnenste groep weet waar het om draait. Het wordt geleidt ten voordele van zeer weinigen en ten koste van de massa?s." Een agenda die geruisloos is voortgezet via Nederlands grondgebied als paard van Troje binnen Europa en de Bilderbergconferenties

De Anarchist Lysander Spooner (1808-1887) stelde het eens zeer duidelijk en precies op de volgende wijze;

"This business of lending blood money is one of the most thoroughly sordid, cold blooded, and criminal that was ever carried on, to any considerable extent, amongst human beings. It is like lending money to slave traders, or to common robbers and pirates, to be repaid out of their plunder. And the man who loans money to governments, so called, for the purpose of enabling the latter to rob, enslave and murder their people, are among the greatest villains that the world has ever seen."

Laat ons duidelijk zijn wanneer er over joodse bankiers wordt gesproken, word hierbij een selecte groep bedoeld DIE HET JUDAÏSME HEBBEN GEADOPTEERD EN MISBRUIKT VANUIT WELLICHT POLITIEKE REDENEN. HET GAAT HIER OM EEN UITERST KLEINE KLIEK VAN ZEER INVLOEDRIJKE MENSEN!! Dus niet het joodse volk in het algemeen die uiteindelijk net als ons misleid en misbruikt worden, zij hebben hier niets mee te maken!! Velen staan onder invloed van het Zionisme, wat niet betekend dat elke aanhanger van het Zionisme een onbetrouwbaar persoon is. Er is een groot verschil tussen de burgers en de invloedrijke stromingen waar wij met zijn allen van geboorte tot ons graf onder gebukt gaan, “ ook het het Joodse volk die hun jongeren zien sneuvelen voor de zelfde leugens in de zelfde oorlogen, net als Palestijnen, Amerikanen, Europeanen en vele anderen… Mede door de haat die ze voor elkaar voelen DANKZIJ DE ENORM GEFINANCIËRDE PROPAGANDA NETWERKEN. Het gaat niet om de Joodse burgers! LATEN WIJ DIT GOED ONTHOUDEN! Ook zij zijn slachtoffers die onze steun en begrip nodig hebben!


Nieuwe Wereld Orde - Nazi en Bilderberg oprichter Prins Bernhard
https://youtu.be/SYApxFAbx3E

NCF: The Bush, Nazi and Auschwitz connection
https://youtu.be/pOHkYKPt6gI

Bilderberg Group: The Secret Rulers of the World
https://youtu.be/HBypAFQ3ZCk

EUF: Hitlers Escape to Argentina where he lived in until 1962
https://youtu.be/IrMupQXG6HE

 

Met een zeer speciale dan aan NCF
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/ww-ii-en-
haar-geldmagnaten

 

 

Zwitserse overheid erkent in een baanbrekend rapport de werking van homeopathie

De Zwitserse overheid heeft een lange en erkende traditie van neutraliteit, en om die reden mogen de verslagen van deze overheid over omstreden onderwerpen wellicht serieuzer bekeken worden dan die van de overheden die sterker beïnvloed worden door economische en politieke ontwikkelingen.

Gezien het feit dat twee van de vijf grootste farmaceutische bedrijven van de wereld hun hoofdvestiging in Zwitserland hebben, zou men kunnen concluderen dat dit land een groot belang bij, en een voorkeur voor reguliere geneeskunde zou hebben. Maar een dergelijke veronderstelling is toch niet juist.

Het rapport van de Zwitserse overheid over homeopathische geneeskunde van eind 2011, vertegenwoordigt de meest uitvoerige evaluatie van homeopathische geneeskunde die ooit door een regering tot stand gekomen is en is recentelijk in boekvorm in het Engels (Bornhoft en Matthiessen, 2011) gepubliceerd. Dit voor een doorbraak zorgende rapport bevestigde dat de homeopathische geneeskunde zowel efficiënt als voordelig is en dat de homeopathische behandelingen in het Zwitserse plan voor volksverzekering opgenomen kunnen worden.

Het onderzoek van de Zwitserse overheid naar homeopathie, aanvullende en natuurlijke geneeswijzen (CAM) is niet alleen door de grote behoefte van zorggebruikers voor alternatieve geneeskunde tot stand gekomen, maar eveneens door het grootschalige gebruik hiervan door artsen. Ongeveer de helft van de Zwitserse bevolking heeft ooit een CAM behandeling ondergaan en waardeert deze behandeling.

Verder beschouwt ongeveer de helft van Zwitserse artsen de natuurlijke geneeswijzen als efficiënt. Misschien is wel het meest opvallende dat 85 procent van de Zwitserse bevolking wil dat natuurlijke geneeswijzen opgenomen wordt in de zorgverzekering. Het is daarom niet verrassend dat de meer dan 50 procent van de Zwitserse bevolking aan wie de vraag is gesteld, een ziekenhuis verkiest dat in natuurlijke geneeswijzen voorziet, boven een conventioneel ziekenhuis.

Begin 1998 heeft de Zwitserse regering besloten om de nationale gezondheidsverzekering te verbreden. Met als doel om enkele aanvullende alternatieve medicijnen in de verzekering op te nemen met inbegrip van homeopathische geneeskunde, traditionele Chinese geneeskunde, kruidengeneeskunde, antroposofische geneeskunde, en neurale therapie.

Deze vergoeding was van tijdelijke aard terwijl de Zwitserse overheid ondertussen een uitgebreide studie naar deze behandelingen opstartte om te kijken of ze efficiënt en voordelig waren. De voorlopige vergoeding voor deze natuurlijke geneeswijzen is in 2005 beëindigd. Maar als resultaat van deze nieuwe studie begon het Zwitserse programma van de gezondheidsverzekering opnieuw homeopathie en alternatieve behandelingen te vergoeden.

In feite, als gevolg van een nationaal referendum met tweederde van de voorkeursstemmen voor het opnemen van homeopathie en een selecte groep alternatieve medicijnen in het Zwitserse nationale plan voor gezondheidsverzekering, is de alternatieve geneeskunde een onderdeel van de Zwitserse grondwet geworden. (Dacey, 2009; Rist, Schwabl, 2009).

Het rapport “De Evaluatie van de Gezondheidstechnologie” van de Zwitserse overheid waarin onder andere de homeopathische geneeskunde aan bod komt, is het meest uitvoerige overheidsrapport over dit onderwerp dat ooit is gemaakt. Dit verslag heeft niet alleen de essentie van het bewijsmateriaal van de dubbelblinde placebo-gecontroleerde klinische studies herzien, maar heeft hiernaast de effectiviteit in de praktijk, de veiligheid en de kosteneffectiviteit van homeopathische geneeskunde geanalyseerd. Dit verslag heeft tevens een uitvoerige herziening van de preklinische studies tot stand gebracht. (fundamentele fysisch-chemische studies, studies met plantengeneesmiddelen, ‘in vitro’ studies)

Dit rapport evalueerde ook de systematische beoordelingen, meta-analyses en epidemiologisch onderzoek. Dit brede overzicht is een voorzichtige evaluatie van de studies, zowel in termen van de kwaliteit van het ontwerp en functionaliteit (zogenaamde “interne validiteit”) als van de geschiktheid van beiden voor de manier waarop homeopathie normaal gepraktiseerd wordt (zogenaamd “externe validiteit”).

Het onderwerp van externe validiteit is van bijzonder belang omdat sommige wetenschappers en artsen met weinig of geen kennis van homeopathische geneeskunde, onderzoek op dit gebied verrichten. (sommige studies hebben een homeopathische medicijn getest dat zelden wordt gebruikt voor een bepaalde aandoening, terwijl andere studies medicijnen hebben gebruikt die normaal niet geïndiceerd zijn voor gebruik door specifieke patiënten).

Wanneer zulke studies onvermijdelijk hebben laten zien dat homeopathische geneeskunde niet effectief is, zal de accurate en reële conclusie moeten luiden dat de studies opgesteld zijn om de ineffectiviteit van homeopathie aan te tonen… of simpelweg, de studie was een proefverkenning die resultaten van een nieuwe behandeling probeerde te evalueren. (Verkennende proeven van deze soort zijn niet bedoeld om homeopathie stelselmatig te bewijzen of te weerleggen maar enkel om die specifieke behandeling te evalueren voor een persoon met een specifieke aandoening.)

Na de beoordeling van het pre-klinische basisonderzoek en de klinische studies van hoge kwaliteit, bevestigde het Zwitserse rapport dat homeopathische hoge potenties regulerende effecten teweegbrengen (normaliserende effecten) en specifieke mutaties in cellen of levende organismen. In het rapport staat ook dat 20 van de 22 systematische beoordelingen van klinisch onderzoek naar het testen van homeopathische medicijnen in elk geval een trend bespeuren ten gunste van homeopathie. (Bornhöft, Wolf, von Ammon, et al, 2006)

Het Zwitserse rapport vond een bijzonder sterke hoeveelheid bewijs om de homeopathische behandeling te steunen van de bovenste luchtwegen-infecties en van luchtwegen-allergieën. Het rapport noemde 29 studies over de bovenste luchtweginfecties en allergische reacties, waarvan er 24 positieve resultaten vermelden ten gunste van homeopathie.

Zes uit zeven gecontroleerde studies die homeopathische behandelingen vergeleken met conventionele medische behandelingen lieten zien dat homeopathie effectiever was dan de conventionele medische ingrepen. Al deze resultaten van homeopathische behandelingen kwamen zonder de gebruikelijke bijwerkingen die bij conventionele medische behandelingen wel optreden. Bij een evaluatie van alleen de willekeurige placebo gecontroleerde proeven, hebben 12 van de 16 studies positieve resultaten ten ondersteuning van homeopathie aangetoond

Homeopathy

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.