Banner Watamula

AA   AA  
       
 

MAY 2015

   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

May 31 at 7:30am

De law professor heeft het helemaal bij het rechte end!!

Pedofilie is niet een misdaad maar een ziekte. Deze vrouw zegt hier iets waar ze zelf geen weet van heeft. Pedofilie is een gevolg van mensen die over gehersenspoeld zijn en niet meer weten wat goed of fout is. Zo hebben we militairen die menen een land te moeten verdedigen en andere mensen te moeten vermoorden omdat ze zgn de vijand zijn! Zo heb je weer andere die menen dat ze onbeperkt drugs kunnen nemen omdat ze dat nodig hebben en dan heb je artsen die door peperdure medicijnen en therapieën voor te schrijven menen mensen te genezen!

Allemaal spinsels van een gehersenspoelde gemeenschap. Ja professor Kaplan u heeft uw eigen wereld en om ons heen goed omschreven. Pedofilie is een ziekte.

http://www.phillymag.com/news/2014/10/06/pedophilia-
not-a-crime-rutgers-margo-kaplan/

 

May 31 at 6:33pm

Het is pijnlijk het is in en in triest maar dit lees je over kinderleed in Aruba terwijl Curacao net doet of er niets aan de hand is!!

(Met heel veel dank aan Amigoe)

Aruba naar VN voor kinderrechtenrapport
maandag, 25 mei 2015

ORANJESTAD — Om de drie à vier jaar stelt een Arubaanse kinderrechtencommissie een rapport op over de situatie omtrent kinderrechten. Dat rapport komt nu ter verdediging voor op een treffen bij de Verenigde Naties (VN) in Genève, Zwitserland. Jeugd-minister Paul Croes is het hoofd van de Arubaanse delegatie en sprak Amigoe hierover.
door onze verslaggever
Linda Reijnders

De Arubaanse delegatie maakt op haar beurt weer deel uit van een afvaardiging van het Koninkrijk met staatsecretaris Martin van Rijn. “Ook ministers uit Curaçao en St. Maarten nemen deel”, vertelt Croes. Morgen en woensdag zal het kinderrechtencomité van de VN vragen stellen met betrekking tot opvang, zorg, bescherming, vorming, onderwijs en participatie van kinderen en jongeren op Aruba, laat de minister weten. “Het zullen zeer technische en juridische vragen zijn. Daarna volgen aanbevelingen. Het is een procedure die voor elk land geldt dat is aangesloten bij de VN.” Naast de minister gaat de voorzitter van Task Force Kinderrechten en tevens vertegenwoordiger van Directie Sociale Zaken, Sacha Geerman, mee. Ook Olivia Croes van Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) en Marushka Tromp, afdelingshoofd van het Bureau van het ministerie van Sociale Zaken, maken deel uit van de delegatie.

Nieuwe invulling

Voor het Koninkrijk is vorig jaar een Taskforce Kinderrechten ingesteld die binnen het jaar een plan moet rondmaken dat de kinderrechtensituatie binnen de landen van het Koninkrijk verbetert. Croes erkende eerder al dat er een probleem is op Aruba voor wat betreft verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik van kinderen. Ook Unicef rapporteerde in 2012 naar aanleiding van een onderzoek naar de rechten en situatie van het Arubaanse kind: ‘Aruba heeft de potentie en is al op weg, maar de politiek en de sociale sector moeten nu beslissingen nemen’. Dat lijkt nu dus te gebeuren, mede ook doordat de minister een nieuwe invulling heeft gegeven aan de kinderrechtencommissie die het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) uitvoert. Tussen 2009 en 2013 was de commissie, bestaande uit overheidsmensen, slapende. Rapportages kwamen vanuit DBB. Croes heeft nu commissieleden aangesteld vanuit diverse instanties die met kinderen te maken hebben zodat integraal gewerkt kan worden. Het betreft vertegenwoordigers van onder andere de Voogdijraad, Directie Wetgeving, Directie Sociale Zaken, Directie Volksgezondheid, Sostenemi en het Openbaar Ministerie.

Bijna driekwart kinderen in tehuis slachtoffer seksueel misbruik
dinsdag, 26 mei 2015

ORANJESTAD — Kindertehuis Imeldahof zet zich hard in om haar 36 kinderen intensief te helpen, begeleiden en verzorgen. De kinderen, waarvan 72 procent slachtoffer van seksueel misbruik, dragen een enorme bagage met zich mee en het opgelopen trauma zie je terug in hun gedrag. Directeur Nathalia Hernandez legt tijdens een persconferentie uit hoe de situatie is en vertelt over de hulp die geboden en gevraagd wordt vanuit de samenleving.

“De noodvraag is hoog. Deze kinderen hebben hulp nodig om straks weer sterk terug te kunnen keren in de maatschappij”, vertelt Hernandez. Er zijn zaken waar het kindertehuis gewoonweg niet op wil inkrimpen en daarom organiseert het tehuis aanstaande zondag een evenement om fondsen te werven. De directeur is blij met de reeds geboden hulp uit de samenleving, maar er blijven zaken die aandacht nodig hebben.

Vertrouwen winnen

Het gedrag van de kinderen komt voort uit hoe ze zelf behandeld zijn en de begeleiders werken eraan om het gevoel van veiligheid en het uitdrukken van emoties weer terug te halen. “Ze moeten weer het gevoel hebben dat zij ergens welkom zijn. Weer vertrouwen opbouwen. En dat kan alleen wanneer er intensieve begeleiding is vanuit Imeldahof en school. Er moet goed gekeken worden wat er achter het gedrag van een kind zit”, aldus de directeur. Daarom is professionele hulp van belang, zo stelt zij. Van de 36 kinderen is volgens haar bijna driekwart seksueel misbruikt, meestal binnen de eigen familie. Twaalf kinderen zitten alleen overdag in het kindertehuis, de rest blijft dag en nacht.

Het Childfest dat zondag op touw staat, wordt mede georganiseerd door stagiaire Vivian Carter van de Universiteit van Aruba (UA). Het doel is om bewustzijn te creëren voor de situatie van kinderen die slachtoffer zijn van misbruik. Het is belangrijk om deze kinderen de kans te geven zich op dit feest van hun positieve kant te laten zien tijdens een talentenshow, maar ook om aan te tonen dat bescherming urgent is. Er zijn diverse sportdemonstraties, kinderactiviteiten en eten en drinken. Met de opbrengst wil Imeldahof een computerkamer voor de kinderen financieren en de speeltuin afmaken.

 

May 29 at 10:06am

My latest interview

Interview Holloway

https://youtu.be/IdIZIL2Lslg

 

May 19 at 6:21am

PERFECT!

De Afrikaanse schrijfster Fatou Diomé heeft een ronduit indrukwekkend statement gemaakt voor de Afrikaanse bootvluchtelingen op de Middellandse zee. Op de Franse televisie veegde ze de vloer aan met de Frans-Nederlandse opiniemaker Thierry Baudet, en leverde een vernietigende kritiek op de Europese Unie. In de studio durfde niemand nog te verroeren. Na de uitzending op 24 maart, gaat het filmpje nu wereldwijd viraal.

'De mensen wiens lichamen aanspoelen op onze kusten, en ik kies mijn woorden zorgvuldig, als ze blank waren geweest, zou de hele aarde beven. Maar het zijn zwarten en Arabieren die sterven, en hun levens zijn minder waard.'

'De Europese Unie met haar marine en haar economie kan de migranten redden uit de Atlantische oceaan en de Middellandse zee als ze zou willen. Maar ze leunt achterover en wacht tot de migranten sterven. Alsof ze de verdrinkingsdood gebruikt om migranten af te schrikken om naar Europa te komen. Maar laat me je dit vertellen: dat ontmoedigt niemand… Omdat iemand die migreert uit overlevingsdrang, omdat het huidige leven dat hij of zij moet leiden weinig waard is, niet bang is om te sterven.'

Vrijheid van de machtigen en de rijken'

De schrijfster en universiteitsprofessor neemt het niet dat Europa haar wel wil ontvangen voor haar universitaire titels, maar dat haar broer die in de bouw wil komen werken, niet welkom is. 'Het Schengen-visum waar u het over hebt - u zult me laten uitspreken! - dit visum geeft me de kans om uitgenodigd te worden om op universiteiten te spreken. Maar mijn broer wil u niet, als die op een dag misschien ook naar Europa wil komen om in de bouw te werken. Dat idee maakt de Europese landen schizofreen. U kunt de migranten niet opsplitsen in nuttige en giftige individuen.'

Dat Europeanen mensen uit Afrika op hun continent willen houden, maar zelf overal ter wereld rijkdom gaan zoeken, gaat er bij Diomé niet in. 'U spreekt niet over de Europeanen die naar Afrika gaan. Dat is de vrijheid die de machtigen hebben, degenen die het geld bezitten en de juiste paspoorten. U gaat naar Senegal, Mali, elk land in de wereld… Overal waar ik naartoe ga ontmoet ik Fransen, Duitsers en Nederlanders. Ik zie ze overal ter wereld omdat ze het juiste paspoort hebben. Met jouw paspoort kan je overal ter wereld komen en je gedragen alsof je de baas bent met je pretentieuze houding. Stop de hypocrisie. We zullen allen rijk zijn of gezamenlijk vergaan.'

Bron: Nieuwsblad.be

https://youtu.be/AZk6xopE6IM

 

May 25 at 10:41am

Why we can't find Natalee Holloway

Why all investigators are quiet?
Why several people dead and many disappeared?

https://www.youtube.com/watch?v=yPV-u-TgOeo&feature=youtu.be

Holloway

 

May 24 at 11:31am

Mijn Nieuwe boek is uit

GELOOF EN HET GELOVEN

De wereld achter het geloof
Het dictatoriaal gedrag van bisdom Willemstad, Curaçao.

In dit boek wil ik ingaan op de handel en wandel van heer Secco als bisschop van de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius en Saba, samen eens genaamd "Antillen" en zijn bestuur die naar buiten komt als bisdom Willemstad. Dat onder regie van het Vatikaan. In dit boek gaan we het gehele bisdom Willemstad inclusief het Vatikaan openleggen en ik laat u vele brieven, correspondentie over deze zeer gevaarlijke hoek van de maatschappij lezen. Let wel, de huidige lokale bisschop is een Jezuïet net zoals zijn leider en de paus achter de schermen jezuïeten zijn.

Het boek bevat het gehele 160 pagina's tellende aangifte die verstuurd is naar Paus Franciscus (RK), Paus Adolfo Nicolas (Jezuïeten) klachten commissie bisschoppen vatikaan, 4 kardinalen, politiek Nederland.

Ook vindt u alle brieven en ingezonden stukken die geplaatst of tegengehouden zijn door de lokale pers. Men kan nu niet meer zeggen
"Wir haben es nicht gewusst"
(We hebben het niet geweten).

Gratis download is te vinden via de link:
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Geloof
-en-geloven-Download.pdf

Geloof en het geloven

 

May 19 at 6:05pm

En zo zou je alleen een website kunnen vullen met deze ziekelijke gasten.

Priester

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/australische-priester-
misbruikte-iedere-jongen-op-school

 

May 18 at 2:34pm

Laten we hopen dat er werkelijk wat naar buiten gaat komen.

"De matrix van ons systeem"

Scientology

http://www.volkskrant.nl/media/is-going-clear-nagel-aan-doodskist-
scientology~a4031048/

 

 

grondwet

07:03 May 16th 2015

Goeden avond dames en heren


Voor de uitvinding van de drukpers, 1452 , speelde persvrijheid geen rol. Immers er bestonden daarvoor geen massacommunicatie middelen. De krant ontstond pas rond1600 , radio rond 1914 en T.V. rond 1930.
Willem van Oranje(1533-1584)was dan ook de eerste revolutionair, die de belangrijkheid van de drukpers inzag en via pamfletten zijn beleid door het hele land propageerde.
Het was echter de Franse Revolutie (1795),die door heel Europa, ideologische omwentelingen introduceerde, dat in Nederland leidde tot het invoeren van de verklaring van “De rechten van de mens”.
Daarin luidde art.4; “ Dat het een ieder geoorloofd is zijn gedachten en gevoelens aan anderen openbaar te maken door drukpers of op enige andere wijze.”
Door de uitvindingen van meer massacommunicatiemiddelen zoals kranten en de dreiging die er van democratie en emancipatie uitging voor de elitaire bovenlaag werd om hun belangen te blijven beschermen, de huidige beknotte versie van de persvrijheid in art 7 van de grondwet en art.8 in onze staatsregeling ingevoerd. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig, om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.. In de staart zit natuurlijk het vennijn.
Behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Niemand weet wat dat precies inhoudt. Wanneer is bijvoorbeeld een bedreiging, belediging, discriminatie wettelijk strafbaar. ??

De culturele geschiedenis van de persvrijheid op Curaçao kent vele dieptepunten. Één daarvan is de door de D.P. ingevoerde 30% heffing op suikerwaren, met vrijstelling op suiker, om zo doende de benodigde aandelen in de Beurs-en Nieuwsberichten van Pinedo te verkrijgen die een snoep fabriek had. Daardoor konden de journalisten de Wit (1958)ontslagen worden en moesten ze door gebrek aan een werkvergunning het eiland verlaten. Door politieke druk werd ik ook met mijn blad VITO uit drie offset drukkerijen gegooid en moest naar een kleine boekdruk drukkerij verhuizen. Een ander dieptepunt zijn mijn diverse aanhoudingen en tien dagen voorarrest voor het verspreiden van pamfletten op de Helfrich plein(1967) en mijn uiteindelijke veroordeling tot 4 maanden isolatie cel voor in Vito gepubliceerde artikelen (1969) waar tot voor dertig mei geen aangifte over was gedaan. Het constant bedreigen van de pers met rechtszaken is een contemporaine dieptepunt.

Gelukkig is volgens het Statuut de waarborg van de persvrijheid een Koninkrijks-aangelegenheid anders was het nog erger geweest.

Ik ben gedurende mijn levensloop door talrijke media geinterviewd en het belangrijkste wat mij opviel was de on-geschooldheid van de lokale journalist en het tweede hun omkoopbaarheid. Wij kennen dan ook geen universitaire journalisten opleiding en onze journalisten worden slecht betaald.
Volgens mij is persvrijheid in het huidige economisch bestel met zijn marktgericht denken een achterhaald begrip.
Natuurlijk zijn de hoofdredacteuren,c.q. redactie formeel nog onafhankelijk. De pers is echter allang geen bevrijding middel meer en niet voor 100% onafhankelijk.. Het systeem heeft via o.a. de advertenties de pers geïncorporeerd. Ondanks de bescherming door de wet, wordt de pers steeds meer beïnvloed door politieke, religieuze en vooral economische belangen die media en journalisten kopen. Frente Obrero had in 1982 tegen 250 gulden per maand twee journalisten op onze loonlijst. Regelmatig worden journalisten beloond met commissariaten bij regerings- N.V., met nieuwe auto’s, zachte leningen en uitbundige feesten waarbij allerlei gadgets tot en met laptops worden uitgedeeld.

Persvrijheid is verworden tot het uiten van de mening van de eigenaren van de media, voor zover toegestaan door de adverteerders en de regering cq politieke partijen.

Ik heb bij verschillende media op Curaçao meegemaakt dat ik alles mocht zeggen behalve kritiek op de grote adverteerders zoals de Shell en Banko Maduro. Ik had een veel gelezen gratis colum in het Antilliaans Dagblad toen een Nederlander hier de eigenaar van was. Dezelfde dag dat een Curacaoenaar met een lening van Banko Maduro hier eigenaar van werd ben ik ontslagen. Het schijnt dat dit 1 van de voorwaarden van de lening was.
Het is dan ook steeds meer de elitaire bovenlaag, die in de pers, hun moraal,ethiek en cultuur promoveert en als een niet bestaande universele norm presenteert. Deze elite wil een apathische,passieve en gehoorzame massa, die alleen belangstelling heeft voor brood en spelen,vlag en volkslied .
Het is hun zelfs gelukt om bij de bezitloze die bijna niets te vrezen heeft van criminaliteit deze tot prioriteit te maken van ons regeringsbeleid in plaats van armoedebestrijding, gezondheidszorg en onderwijs..

Het wordt tijd, dat wij als lezers, luisteraars, kijkers moeten gaan bepalen wat in de media verschijnt en niet de eigenaar en de adverteerder. Wij moeten beginnen met legale en democratische middelen binnen het systeem zelf veranderingen af te dwingen. De collectieve vrije wil, samen gebundeld via bewustwordingsprocessen, is door niets tegen te houden. Wij moeten beslissen wat er in de media komt door eventueel massaal bepaalde media en/of de producten of service van bepaalde grote adverteerders te boycotten. Wij moeten wetenschappelijke, objectieve, actuele informatie en ontspanning in onze media eisen. Het moet afgelopen zijn dat stelselmatig, protesterende en controversiële stemmen, geboycot en gecensureerd worden.Zoals met mij is gebeurd nadat ik een journalist bekritiseerde die een commissariaat van een regerings- N.V. had aangenomen. De media moet een openbare lijst publiceren van hun adverteerders en de door hun betaalde ruimte en/of zendtijd. De ideologische visie van een media moet bekend zijn. Er moet een opleiding voor journalisten komen en zij moeten beter betaald worden. Er moet een orde van journalisten komen die het functioneren van een journalist kan beoordelen.
. Een journalist moet verboden zijn om een bijbaantje of een commissariaat te hebben. Just for the record mijn eindconclusie is dat internet en de sociale websites als facebook in de toekomst door hun proactieve mogelijkheden en grotere democratie de plaats van onze huidige media zal innemen. So why worry over een gepasseerd station.

https://youtu.be/nVDNneHlPqM

Artikel 7: Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod - Hoofdinhoud
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (2008)
Hoofdstuk 1: Grondrechten

1.
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2.
De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3.
Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4.
De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Artikel 8 Staatsregeling Nederlandse Antillen

1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren.

2. De verantwoordelijkheid van schrijvers, uitgevers, drukkers en verspreiders en de waarborgen, in het belang der openbare orde en zedelijkheid tegen het misbruik van de vrijheid van drukpers te nemen, worden geregeld bij landsverordening.

 

22:23 May 08th 2015

 

MCB

 

Het is niet te geloven!!

Wereldwijd is Mc Donalds op zijn retour en zijn net 700 vestigingen van Mc Donalds gesloten omdat bewezen is dat dit bedrijf wereldwijd mensen voedsel bied wat ver onder de maat is en zeer sterk gemanipuleerd is!

http://worldtruth.tv/mcdonalds-to-close-700-stores/


Nu hebben we onze grote Maduro en Curiels Bank die juist met deze keten in zee gaat voor 3 jaar!
Hoe harteloos kunnen bedrijven zijn? Kennelijk heeft MCB grote belangen in de Mc Donalds om mensen alle ziektes toe te wensen zoals we overal kunnen lezen. Het zou juist sieren als we als Curaçao Mc Donalds zouden verbannen zoals vele landen ter wereld.
Wat is geld toch machtig

DIT IS WERKELIJK HARTELOOS!

 

Matrix

 

21:51 May 08th 2015

WELCOME to The Matrix. You’ve lived here all your life.

(Express UK) Everything you have ever done or will do could simply be the product of a highly-advanced computer code.

Every relationship, every sentiment, every memory could have been generated by banks of supercomputers.

This was the terrifying theory first proposed by British philosopher Nick Bostrom.

The shocking hypothesis was penned four years after Andrew and Lana Wachowski wrote and directed The Matrix, a film set in a dystopian future in which humans are subdued by a simulated reality.
Every relationship, every sentiment, every memory could have been generated by banks of supercomputers

GETTY • WARNER BROS – Every relationship, every sentiment, every memory could have been generated by banks of computers
In his paper, Dr Bostrom suggested a race of far-evolved descendants could be behind our digital imprisonment.

The futuristic beings – human or otherwise – could be using virtual reality to simulate a time in the past or recreate how their remote ancestors lived.

Sound crazy? Well, it turns out NASA thinks Dr Bostrom might be right.
The Standard Model of Physics does not yet hold an explanation for the force of gravity

GETTY- The Standard Model of Physics does not yet hold an explanation for the force of gravity Source: Express UK

“Many theorists have spent a lot of time trying to figure out how you explain this” — Rich Terrile, director at NASA

Rich Terrile, director of the Centre for Evolutionary Computation and Automated Design at NASA’s Jet Propulsion Laboratory, has spoken out about the digital simulation.

“Right now the fastest NASA supercomputers are cranking away at about double the speed of the human brain,” the NASA scientist told Vice.

“If you make a simple calculation using Moore’s Law [which roughly claims computers double in power every two years], you’ll find that these supercomputers, inside of a decade, will have the ability to compute an entire human lifetime of 80 years – including every thought ever conceived during that lifetime – in the span of a month.
“In quantum mechanics, particles do not have a definite state unless they’re being observed.

“Many theorists have spent a lot of time trying to figure out how you explain this.

“One explanation is that we’re living within a simulation, seeing what we need to see when we need to see it.

“What I find inspiring is that, even if we are in a simulation or many orders of magnitude down in levels of simulation, somewhere along the line something escaped the primordial ooze to become us and to result in simulations that made us – and that’s cool.”

The idea that our Universe is a fiction generated by computer code solves a number of inconsistencies and mysteries about the cosmos.
Professor Fermi known for achieving the first controlled nuclear reaction, leads a lecture

GETTY – Professor Fermi known for achieving the first controlled nuclear reaction, leads a lecture
Enrico Fermi outside an atomic energy plant in Newport in October 1957

AP – Enrico Fermi outside an atomic energy plant in Newport in October 1957
The first is the Fermi Paradox – proposed by physicist Enrico Fermi during the 1960s – which highlights the contradiction between the apparent high probability of extraterrestrial civilisations within our ever-expanding universe and humanity’s lack of contact with, or lack of evidence for, these alien colonies.

“Where is everybody?” Mr Fermi asked.

It could simply be that Earth and mankind truly is the centre of the universe.

Another mystery explained by Dr Bostrom’s Matrix-like theory is the role of Dark Matter.

US theoretical cosmologist Michael Turner has called the hypothetical material “the most profound mystery in all of science”.

Dark Matter is one of many hypothetical materials used to explain a number of anomalies in the Standard Model – the all-encompassing theory science has used to explain the particles and forces of nature for the last 50 years.

The Standard Model of particle physics tells us that there are 17 fundamental particles which make up atomic matter.
A scientist works within the ATLAS control room, part of the Large Hadron Collider facility

GETTY – A scientist works within the ATLAS control room, part of the Large Hadron Collider facility
Scientists hope to prove the existence of Dark Matter within the CERN accelerator

GETTY – Scientists hope to prove the existence of Dark Matter within the CERN accelerator
The Higgs boson, which was first theorised by scientists during the 1960s, is amongst these 17 fundamental particles.

In summer 2012, scientists at CERN observed what is now believed to be the elusive “God particle”.

But the Standard Model is as-yet unable to explain a number of baffling properties of the universe – including the fact that the universe is expanding at an ever-increasing speed.

Dark Matter is believed to be a web-like matter that binds visible matter together.

If it exists, it would explain why galaxies spin at the speed they do – something which remains unexplained based only on what we can currently observe.

The Standard Model does not yet hold an explanation for the force of gravity.

The as-yet unproven existence of Dark Matter could be explained by a virtual universe.

But not everybody is convinced about The Matrix explanation.

Professor Peter Millican, who teaches philosophy and computer science at Oxford University, thinks the virtual reality explanation is flawed.

“The theory seems to be based on the assumption that ‘superminds’ would do things in much the same way as we would do them,” he said.

“If they think this world is a simulation, then why do they think the superminds – who are outside the simulation – would be constrained by the same sorts of thoughts and methods that we are?

“They assume that the ultimate structure of a real world can’t be grid like, and also that the superminds would have to implement a virtual world using grids.

“We can’t conclude that a grid structure is evidence of a pretend reality just because our ways of implementing a pretend reality involve a grid.”

Professor Millican does believe there is worth in investigating the idea.
“It is an interesting idea, and it’s healthy to have some crazy ideas,” he told The Telegraph.

“You don’t want to censor ideas according to whether they seem sensible or not because sometimes important new advances will seem crazy to start with.

“You never know when good ideas may come from thinking outside the box.

“This Matrix thought-experiment is actually a bit like some ideas of Descartes and Berkeley, hundreds of years ago.

“Even if there turns out to be nothing in it, the fact that you have got into the habit of thinking crazy things could mean that at some point you are going to think of something that initially may seem rather way out, but turns out not to be crazy at all.”

Source: Express UK

 

09:48 May 08th 2015


Mass Exodus Has Begun - CEO's Bugging Out! 500+ Retiring CEO's Another Sign Of Something Ominous To Come?

By Stefan Stanford - All News Pipeline - Live Free Or Die
In a follow-up to Susan Duclos' recent story "Movement To The Bunkers: 'They Know It Is Coming' - Elite Actively Practicing Bug-Out Scenario," we have embedded the scribd document below that contains the names of over 500 CEO's of large companies that have either retired from their CEO positions in 2015, late 2014 or plan on doing so within the next month or so as we begin to see a mass exodus from the business world has begun.

With the US dollar poised to soon lose its' world reserve currency status and the US and global economies teetering on the edge of destruction, a brand new Wall Street Journal/NBC News poll reveals that 96% of Americans believe there will be more civil unrest and possible race wars in cities across the country this summer, is this another reason why so many CEO's have chosen to 'retire' now? The list below of CEO's 'getting out of Dodge' is like a 'Who's Who' of the corporate business world in America. Are these retirements just a coincidence or another sign of something ominious coming? From Michael Snyder of The Economic Collapse Blog.:

Only 4 percent of people that believe that everything will be just fine. In this day and age, it is virtually impossible to get 96 percent of Americans to agree on anything. So the fact that just about everyone agrees that we are going to see more civil unrest should really tell you something. The anger that has been building under the surface for so many years in this country has finally started to erupt. If you have been following my website for a while, you know that this is something that I have been warning about for a very long time. Many people may have thought that I was exaggerating when I talked about the civil unrest that was coming to American cities. But I was not exaggerating at all. In fact, if anything I was downplaying it. In the years to come, we are going to see things happen in our cities that are going to absolutely shock the world.

Gawker's Phase Zero's William Arkin has an excellent new story out called "The Secret Mountain Our Spies Will Hide In When Washington Is Destroyed" which uncovers a secret mountain bunker 100 miles outside of Washington DC in Virginia that leads us to ask, how many more of these secret bunkers are out there that have yet to be discovered? Do these billionaires and multi-millionaires have 'inside information' that the rest of us do not have access to? With all of this information now coming forth, we think that it's very interesting that the Pentagon has also chosen now to be the time that they move much of their HQ and equipment back into their cold war era Cheyenne Mountain bunkers.

The list below goes on like a 'Who's Who' in the corporate business world. Every day more names are being added to the list. What do these people know that we don't know? Several videos below on the elite's underground lairs as well as more up-to-date info and questions asked about Jade Helm 15.

The Exodus Has Begun - CEO's Are Bugging Out! by All News Pipeline

Back in December of 2014, Susan Duclos took a look at the underground lairs the elite were preparing for themselves.

In this next video Professor Doom2 shares with us how Jade Helm 15 is training to take down the nation. Did these CEO's who are suddenly retiring know about all of this coming and did this knowledge 'help' them to make their decisions?

The images below are of the secretive mountain bunker in Virginia. How many more bunkers such as this have been secretly prepared by the elite for their ultimate escape from the coming doom they've helped bring to the world?

bunker

List of corporate leaders from major corporations/institutions retiring in Late 2014, 2015:
Paul Otellini - Intel Corporation CEO
Don Thompson - McDonald's CEO
Bob Iger - Disney CEO
John Rishton - Rolls Royce CEO
Takanobu Ito - Honda CEO
Dr. Norbert Reithofer - BMW CEO
Ferdinand Piech Volkswagen Chairman
Kurt Kuehn - UPS CFO
Patrick Pichette - Google CFO
Dan Mead - Verizon Wireless CEO
Dan Mason - CBS Radio Pres/CEO
Dan Neary - Mutual of Omaha CEO
Bob Stevens - Lockheed Martin Chairman/CEO
Brady Dougan – Credit Suisse, CEO
Javier Arrigunaga – Citigroup Inc’s Banamex Unit - CEO
Gregg Steinhafel - Target CEO
Scot Rank - Wal-Mart Mexican Operation (Walmex), CEO
Richard Fisher - Federal Reserve Bank of Dallas CEO
Charles I Prosser – Federal Reserve Bank of Philadelphia CEO
Patrick Donahoe - United States Postal Service Postmaster General & CEO
Bill Wheeler - MetLife, Inc. President/CEO
Louis Chenevert, United Technologies CEO
Bryan Stockman, Mattel ,Chairman/CEO
Mitchell Klipper - Barnes & Noble's CEO
Nigel Travis – Dunkin Brands, Chairman/CEO
Kevin Sheehan -Norwegian Cruise Lines, CEO
Gale C Ellsworth - Trailways Transportation System, CEO
Steve Chapman – Ruan Transportation CEO
Brian Domeck - Progressive Corporation, CFO
Takashi Hatchoji – Hitachi America Ltd. Chairman of Board
Joe Magnacca – RadioShack CEO
Keith Wandell, Harley-Davidson CEO
Michael J Kowalski, Tiffany & Co. CEO
Don Mattrick - Zynga CEO
Tad Smith - Madison Square Garden, President/CEO
J.H. "Jay" Campbell Jr. Associated Grocers, President/CEO
Rick Dreiling, Dollar General Corporation, Chairman & CEO
Larry Dale - Orlando-Sanford International Airport CEO
Michael Brower – The American Council of Renewal Energy (ACORE) CEO
Charles D Davidson - Noble Energy Inc, Chairman/CEO
Richard Rosenblum - Hawaiian Electric CEO
John Terwilliger - Houston Energy, CEO
Anthony Alexander - FirstEnergy CEO
Michael Zheng – Altona Energy CEO
Gregory Boyce – Peabody Energy CEO
Jeffrey W Shaw – Southwest Gas Corporation CEO
Jack Truong – Electrolux North America CEO
Stephen Swad - Rosetta Stone, CEO Rodney O. Martin, Jr. – Voya Financial
Russell Scheirman - VAALCO President/CEO
John Seffrin - American Cancer Society - CEO
Joe Robles, USAA Pres/CEO
Jim Everett - YMCA CEO
Mary Adams - United Way Monterey County CEO
Deborah Bayle - United Way of Salt Lake President/CEO
Diana Baker - United Way Suncoast CEO
Sara Schastok - Evanston United Way CEO
Leslie Ann Howard – United Way Dane County CEO
Gary Rodkin - ConAgra CEO
John V. Faraci - International Paper Chairman & CEO
Carey Lykins - Citizens Energy Group Pres/CEO
Floyd Keels -Santee Electric Cooperative (SEC) CEO
Lee Launer Jr - Fidelity & Guaranty CEO
Udo Rieder - Erickson Inc CEO
Tip Osterthaler - SES Government Solutions President/CEO
Thomas G. Hoback - Indiana Rail Road CEO
Art Leahy - L.A. County Metro CEO
Peter Meldrum – Myriad Genetics Laboratory
John McAdam - F5 Networks CEO
Richard Kinder - Kinder Morgan Inc Founder & CEO
Daniel R Daigneault - The First Bancorp CEO
Charlie Collura - Healthcare & Municipal Employees Credit Union Pres/CEO
Sherwood Moody, Claremont Savings Bank CEO
Michael J Gillfillan- AloStar Bank CEO
Tom Holloway - Bank of Edwardsville, President/CEO
Fred Green - Charter Bank Eau Claire
Craig Ingham - Mt. McKinley Savings Bank CEO
Dennis Hall - IH Mississippi Valley Credit Union President/CEO
Tommy Smith - Tenn Titans CEO
Ronald O. Briggs - St Francis Memorial Hospital President/CEO
Thomas N Hansen - Seattle Children's Hospital Research Foundation, CEO
Tim Rice - Cone Health CEO
Dr Ed Benz - Dana-Farber Cancer Institute CEO
Sandy Haryasz - Page Hospital CEO
Bill Leaver - UnityPoint Health CEO
Jim Pernau - Edgerton Hospital CEO
John Bluford - Truman Medical Centers CEO
Gary Olsen - St. Luke's Hospital CEO
Michael Bullitt - Healthsouth Rehabilitation Hospital CEO
James W Connolly - Ellis Medicine CEO
Dr. Glenn Steele Jr., Geisinger Health System (GHS) Pres/CEO
Russell Knight - Mercy Medical Hospital, President/CEO
Steve Bucholz - Nonin Medical, President/CEO
Peter E Person, MD, MBA - Essentia Health CEO
Steven G Anderson - Cryolife, Inc. Founder/Executive Chairman
Ellen Rautenberg, Public Health Solutions, President & CEO
John Hagen - Pasco Economic Development Council Pres/CEO
Steve Klein - Snohomish County PUD General Manager/CEO
David Weiss - Greater Cleveland BBB CEO
Mary Adams - United Way Monterey CEO
Rob Kautz - Sugar Bowl Resort (Tahoe) CEO
Joe Clayton - Dish CEO
Carrie Martz - Martz Parsons CEO
Andy Tompkins - Andy Tompkins CEO
Sandra Bruce - Presence Health CEO
Linda Brown - The Doctors Clinic, CEO
John Richels - Devon Energy CEO
Fred Anderson - New Hampshire Electric Cooperative CEO
David Davison - American Savings Foundation Pres/CEO
Michael C. Arnold - Ryerson Pres/CEO
Rich Moorhead - Monarch Mountain CEO
Stephen M Smith - John Wiley & Sons CEO
Jon Whitmore - ACT in Iowa City CEO
John Gilbertson - AVX chairman/CEO
Michael Creel -Enterprise Products Partners LP CEO
Jeff Kleinpeter - Kleinpeter Farms Dairy CEO
John Comstock - Cherokee Regional Medical Center, President/CEO
Rich Umbdenstock - American Hospital Association CEO
James Xinis - Calvert Memorial Hospital CEO
Nancy Feldmen - UCare CEO
Gary P Miller - St. Alexius Health CEO
Kathy Apple - National Council of State Boards of Nursing (NCSBN) CEO
David Scott - HP Storage Head, Former 3Par CEO
Jim Heeter - Greater Kansas City Chamber of Commerce President/CEO
John Lippman - Claremont Savings CEO
James Conlon Bangor Savings CEO
Ron Burniske - Chartway Federal Credit Union CEO
Rich Moorhead - Monarch Mountain CEO
Glenn McFarlane - YBGR CEO
Wayne Schell - Health Security Service (HSS) CEO
Gene Michalski - Beaumont Health System, President/CEO
Danny Arnold - Orange County REMC GM & CEO
Dr Ann Roggenbuck - North County Healthcare CEO
John Harney - University of Colorado Hospital Pres/CEO
Brent A Marsteller - Cabell Huntington Hospital President/CEO
Joe Topper - Allentown's CrossAmerica Partners CEO
Fred Green - Head of Charter Bank Eau Claire CEO
First Mountain Bank – John G “Jack” Briner Chairman/CEO
First Mountain Bank – Dennis R Saunders CFO
Joyce Magno-Somerset Credit Union, President/CEO
Stuart Fauber - The Greater Lynchburg Community Trust President/CEO
Brenda Coates - Peoria Housing Authority CEO
Tom Long - MillerCoors CEO
Mike Biediger - Lexington Medical Center President/CEO
Stephen P. Dexter - Thomas Health System Pres and CEO
Uli Hacksell - Acadia Pharmaceuticals CEO Jim Daily - Porter Medical Center CEO
David W Pritchard - KaloBios Pharmaceuticals, Inc. Pres/CEO
John E. Burke PHD, Accreditation Association for Ambulatory Health Care (AAAHC) CEO
Hatim Tyabji - Best Buy CEO
David Henry - Kimco CEO
Michael Darcy - Gateway Foundation CEO
Jorge Carrasco - Seattle City Light
Linda Levy - theatreWashington Pres & CEO
Richard Kinder - Kinder Morgan Inc
Tom Franz - Greater Phoenix Leadership CEO
Steve Sakuma - Sakuma Brothers CEO
Mike Reitz - Blue Cross Louisiana CEO
Mike Bolous - Presidents Council, State Universities of Michigan
Patrick Pichette - Google CFO
Ralph Stayer - Johnsonville Sausage CEO
Gregory Boyce - Peabody CEO
Craig Culver - Milwaukee's MGIC Investment Corp
Ben Richmond - Louisville Urban League CEO
Bill Dinsmoor, Nebraska Medicine Health System
Jerry Moeller - Stillwater Medical Center CEO
Michael Carpenter - Ally Financial Inc CEO
Patrick McPharlin - MSU Federal Credit Union CEO
Jim Schrimpf - Corporate Central CU
Terry Boston - PJM Interconnection CEO
Rose Lincoln Hamilton - The Greater Tacoma Community Foundation Pres & CEO
Steve Johnson - USA Cycling CEO
G Steven Farris - Apache Corporation
James Xinis - CEO Calvert Memorial Hospital
Andy Tompkins - Kansas Board of Regents CEO
Bob Anderson - Horizon House CEO
Gary D Radine - Delta Dental system CEO
Kathleen Schmatz - Auto Care Association CEO
Deborah Cannon - Houston Zoo CEO
Jim Fell Hamilton Area CEO
Brian White - San Diego County Employees Retirement Association CEO
Marshall Farnell - Spokane County, CEO
William A. Catto - Vermont Mutual Insurance Group CEO
Nesibitt - CIBC CEO
Mark Doak - Davis Health System, Pres/CEO
Carey Lykins - Citizens Energy Group, Pres/CEO
Jerry Maycock – AGL Energy Limited (AGL), Managing Director/CEO
Steve Elridge - Umatilla Electric Cooperative, General Manager/CEO
Gary Gates – Omaha Public Power District (OPPD), CEO
Trudy Rautio - Carlson Hospitality CEO
Thomas M Prescott - Align Technology Pres/CEO
Mike Giancola Orange County CEO
Ted A Beattie - Shedd Aquarium Pres/CEO
Jorgen Bul Rasmussen - Carlesberg Group Pres/CEO
Gary T Steele - Landec Corporation CEO
Tom Goemaat - Shawmut CEO
Nancy Davenport-Ennis - NPAF, PAF CEO
Janet Bornancin - TREE Fund President/CEO
John Cassaday - Corus Entertainment Pres/CEO
Simon Dow - CEO Guinness Partnership CEO
Ash Sahi - CSA Group Pres/CEO
Gerald A Strobel - Ecology & Environment, Inc
David Lumley - Spectrum Brands CEO
Trudy Rautio- Carlson, Pres/CEO
Brent A. Marsteller, Cabell Huntington Hospital Pres./CEO
Peter Thoreen - UnityPoint Health and UnityPoint Health – St. Luke's CEO
Edward J. Graham - South Jersey Industries CEO
Diana Oblinger - EDUCAUSE Pres/CEO
Paul Beeston - Toronto Blue Jays Pres/CEO
Brent Callinicos Uber CFO
David Barger - JetBlue CEO
Sandy Woods - Nevada County Faigrounds CEO
Murray Kopelow, MD - Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME)
William G. Sutton, CAE - Leasing and Finance Association (ELFA) Pres/CEO
Jeff Belskus - Hulman & Co CEO
Paula Dorion-Gray - Dorion-Gray Retirement Planning CEO
Donald E. Morel, Jr. West Pharmeceutical Service
Robert J. Weil, McClatchy Operations VP CEO
Randy J Snyder - Wesco Aircraft Pres/CEO
Art Peck - Gap Inc, CEO
Carol Meyrowitz, TJX Chairman & CEO
Tom Welch - Grange Insurance Pres/CEO
Martin J Gavin - Connecticut Children Medical Ctr - Pres/CEO
Chris Borovansky - Stanislaus County Fair - CEO
Warren King - Austrailian Minister of Defence CEO
Jim Kennnedy - Ohio Mutual Insurance Group CEO
Ronald A Ott - Fitzgibbon Hospital CEO
Kasa?naaluk Marie N. Greene - NANA Regional Corporation Pres/CEO
Pam West - Vital FCU
Pat Halloran - Orpheum Pres/CEO
Dan Behm - Open Systems Technologies CEO
Carol Berster - Peter Becker Community CEO
Andrew Kireta Sr, Copper Development Association (CDA) Pres & CEO
Peter D. Meldrum, Myriad Genetics Inc Pres/CEO
Mark Sebba - Net-A-Porter.com
Bill Cunitz, Pilgrim Place Pres/CEO
Randy Bugos - YMCA of Coastal Georgia Pres/CEO
G. Steven Farris - Apache Corp VP/CEO
Doug Shaw - Monotype Imaging Holdings, Inc CEO
Bill Sullivan - Agilent Technologies CEO
Denny Coleman - St. Louis Economic Development Partnership, CEO
Doug Viehland - Accreditation Council for Business Schools & Programs CEO
Peter Balint - Dryvit Systems Pres/CEO
Ken MacKenzie - Amcor CEO Larry Minnix, LeadingAge CEO Zem Neill - Camp Fire First Texas President/CEO
Michael P Kercheval – International Council of Shopping Centers (ICSC ) President/CEO James Gallogy - LyondellBasell CEO
Frank Robinson - Botanical Garden President/CEO
Randy J Snyder - Wesco Aircraft President/CEO Eston Glover, Jr, Pennyrile Electric's, President/CEO
Leonard Bell M.D. - Alexion Chairman & CEO
R Jordan Gates - Expeditors International of Washington, Pres/CEO
John Gilkey – SAIF Corp, CEO
Fred C Sears II, Delaware Community Foundation, President/CEO
Ron Sapsford - Ontario Medical Association, CEO Marilyn L. Sperling – Greylock Federal, President/CEO Philip Bowman - Smith Group, CEO
Greg Wight - Algoma Central Corp, CEO John Gustavson, Canadian Marketing Association (CMA), CEO
Bob Lineharn - Christchurch City Holdings Limited (CCHL), CEO Steve A. Larson - PE, Baxter & Woodman, CEO Mike Kessler – Young Marines, CEO Barry G Caldwell – STAAR Surgical, CEO Ian C Strachan – Transocean Ltd., CEO Tony Truesdale – Vitamin Shoppe, CEO Citrix Systems – Mark Templeton, CEO David Thodey – Telstra CEO Wally Darnielle - Plains Cotton Cooperative
Craig Culver – Culver’s Restaurants Founder & CEO
Jerry McCarthy - Northeast Arc CEO
Barry Vaughn - The Suddath Companies President/CEO
Thomas F Mulligan - Western World Insurance Group President/CEO Michael H. Cox, Ph.D., FACSM- Central Maine Orthopaedics (CMO), CEO
Ann Muscat, PHD, Catalina Island Conservancy, President/CEO
Terry Belmont - UC Irvine Medical Center, CEO
Don Gilbert - Vermont Gas Systems, President/CEO
David Johnson - Bert Nash Community Mental Health Systems CEO Richard J. Geswell - Crohn's & Colitis Foundation of America President & CEO
Dr. Ted Edlich - Total Action for Progress (TAP) CFO
Jerry N Johnson - Washington Suburban Sanitary Commission (WSSC) General Manager/CEO
Dr. Robert Breunig - Museum of Northern Arizona (MNA) President/CEO
Patrick Coyne - Deleware Investments CEO
Steve Sakuma - Sakuma Brothers Farms CEO
Kathryn Conroy – Children/Hedge Funds Care (HFC), Executive Director/CEO
Grady Wilkinson – Sacred Heart Rehabilitation Center, President/CEO
John Patenaude - Pennichuck Corp CEO
Marc Mattson – Texas Heart Institute CEO
David W Pritchard - KaloBios Pharmaceuticals, President/CEO
Carsten Trads - Clarity CEO
Darwin Copeman - Jewelers Mutual Insuance Co, President/CEO
John A. Bardis - MedAssets, Chairman & CEO
Benjamin T Griffith - South Jersey Federal Credit Union, President/CEO
Roger Wood - Dana Holding, President/CEO
Hugh Ralston - Ventura County Community Foundation, President./CEO
David Jeff Billhart - New Hampshire Dept of Transportation (NHDOT), Acting Commissioner/CEO
Randy Ferrell - Fauquier Bankshares Inc., CEO
Iris Taylor, PhD, RN - DMC Detroit Receiving Hospital CEO
Peter Dawson - Royal & Ancient, CEO
Sveinung Svarte - Athabasca Oil Sands, CEO
Peg L Smith - American Camp Association
Pamela Carter - Cummins Inc, Executive
Arlene Wilgosh - Winnipeg Regional Health Authority, President/CEO
Frank Strazzarino Jr - Greater Redding Chamber of Commerce
Daniel Berry - Magnet, President/CEO
Ray Angell - RBC Heritage Classic Foundation, General Volunteer Chairman
Jeff Williams - Glanbia Foods, President/CEO
Tony Reidy - TasCOSS CEO
Daniel R Freehan - Cash America International Inc, President/CEO
James Wilkinson - Pittsburgh Symphony CEO
Dave Petrie - Cancarb, President./CEO
Gloria Gray, Children & Families of Iowa, CEO
Hal Kvisle - TransCanada Corp, President/CEO
K. Leon Moyer - Univest Corporation & Trust, CEO
Boys & Girls Club of Wisconsin Rapids Area - Rob Wefel CEO
Vern Kimball - Calgary Stampede, CEO
Linda M Valentine, Mature Services CEO
Susanne R Wegrzyn - National Club Association, President/CEO
Connie Holland - Milestones Area Agency on Aging
Mike Kraft - Superior-Douglas County Family YMCA
Chris Koch - World Shipping Council (WSC), President/CEO
Joseph Rigby - Pepco Holdings, President/CEO
Timothy Leuliette - Visteon CEO
Nemir Kirdar - Investcorp CEO
Rodney O'Neal - Delphi Automotive, President/CEO
Randy Eisenbach - Printronix CEO
Brian Domeck - Progressive Corporation, CFO
Jeff Robertson - Lakeview Health System CEO
Jay Haladay - Viewpoint Construction Software CEO
John Sztykiel - Spartan Motors, Inc., President/CEO
Eric Calhoun - Richardson Properties, President/CEO
Tony Rothschild - Common Ground, President/CEO
Jean-Paul Chifflet - Credit Agricole SA CEO
David M Brain - EPR Properties CEO
Timothy Fallon - Columbus Foods CEO
Michael Sack - Hallmark Health System
Manuel Medina-Mora - Citigroup Inc (C.N.) Mexico - Heads Consumer Banking
Tom Flavin - Coachella Valley Economic Partnership CEO
Joanne Pastula - Junior Achievement of San Diego, President/CEO
Frank Nask - Broward Health CEO
Mitchell Etess - Mohegan Tribal Gaming Authority
Thomas Watjen - Unum Group CEO
Michael Cahill - Options Clearing Corp - CEO
Mike Maroone - AutoNation, COO
Dale Schumacher - Tampa Bay Federal Credit Union (FCU), President/CEO
Michael Weiss - Express CEO
Sizwe Nxasana - Firstrand CEO
Darryl Cardoza - Hill Physicians Medical Group, CEO
Gene Michalski - Beaumont Health CEO
Catherine Herring - Communicating Arts Credit Union, Co-Founder/CEO
Bill Herring - Communicating Arts Credit Union, Co-Founder/CEO
Dave Beran - Altria Group, President/CEO
Gary Perkins - Children's Hospital & Medical Center CEO
Gary J Martin - Municipal Employees Credit Union of Baltimore, CEO
James Connolly - Ellis Medicine, President/CEO
S.D. Shibulal - Infosys, CEO
John Webb - Trezevant CEO
Tim Avery - Scott Valley Bank, President/CEO
Joseph Radelet - Big Sisters of the Greater Miami Valley CEO
Michael Strohm - Waddell & Reed CEO & COO
Joe Wilczek - Franciscan Health System CEO
Colin Franklin - Coventry Building Society, Deputy CEO
James Mikovch - Community National Bank of NW Pennsylvania, President/CEO
Michael Cascone Sr - VyStar Credit Union Founder
Kathy Wilcox - Wilcox Memorial Hospital CEO
Craig Chamberlain - Marine Federal Credit Union, President/CEO
Debbie Schenk - Mechanics Bank President./CEO
Alan D Martin - Iroquois Federal Savings & Loan Association, President/CEO
Mike West - South Sound YMCA, President/CEO
John Procario - American Transmission Co., President/CEO
Victor R. Santoro - PacWest Bancorp CEO
Jeffery P Howells - Tech Data Corporation, Executive VP/CFO
Bob Restrepo - State Auto Financial Corp, President/CEO
Harvey Berger – Ariad Pharmaceuticals, Founder/CEO
Steve Elridge - Umatilla Electric Cooperative General Manager/CEO
Mark Furlong - BMO Financial Group, CEO/Group Head
Richard Roy - Uni-Select, President/CEO
William McConnell - Park National Bank, CEO/Director
Dave Maus - Public Service Credit Union, CEO
Mariano Costamagna - Fuel Systems Solutions, Inc., CEO
Gary Easterling - United Federal Credit Union - President/CEO
Susan Katz - Harper Children, President/Publisher
Yedidya Ya'ari - Rafael Advanced Defense Systems, CEO
Dennis Hall - I.H. Mississippi Valley Credit Union, President/CEO
Michael Bernstein - Polyconcept, CEO
Rupert B Matthews - Kingstree Federal Savings & Loan, President/CEO
Carl Tanner - Liphatech CEO
Phyllis Hiraki - Community Healthcare CEO
Bruce Howell - Prospera Credit Union, President/CEO
John Winter - B.C. Chamber of Commerce, CEO
Chris Garabedian - Sarepta Therapeutics CEO
Alexis Lukianov - NuVasive CEO
Gaye Stockman - Mesquite Regional Business, Inc.
Charles Cannon - Rubber Manufacturer Association, President/CEO
Judith Smith - HandsOn Jacksonville , President/CEO
Darrell Bryan - Clipper Navigation, President/CEO
Douglas Rice - Hotel Technology Next Generation (HTNG), Executive VP/CEO
John S Dubis - St Elizabeth Healthcare President/CEO
Mike Hall - Alliance Holdings GP, L.P., President/CEO
Craig Carlock - The Fresh Market, Inc., President/CEO
Jeff Karp – Power Construction, CEO
Dave Osborn - Anheuser-Busch Employees Credit Union, President/CEO
Walter Herlihy - Repligen CEO
Thomas Linneman – Cheviot Savings Bank, President/CEO
Ian Dinwoodie – Xaar CEO
John Byrnes – Lincare, Inc. CEO
Tony Zingale - Jive Software CEO
Bill Oesterle - Angie’s List, CEO
Jeffrey Frisby – Triumph Group, CEO
Bennett K Hatfield, Patriot Coal Corp, CEO
Jason Brewer – Perth Glory, CEO
Quinton Hildebrand - Mackay Sugar, CEO
Lonnie D Schnell – Talon International Inc., CEO
Stephen Thames – Citizens Medical Center, CEO David Green - Harvard Apparatus Regenerative Technology, Inc. CEO
Richard St.Julien - ForceField Energy, Chairman/CEO
Neil Hood - Central Districts Cricket Association CEO
Dmitriy Anchunov - InterZet Deputy CEO
Marian Mason Christian County Chamber of Commerce, President/CEO
Steve Clemente - Neebo, President/CEO
Scott Di Valerio - Outerwall CEO
David Thomas, Louisiana Citizens Property Insurance Corp, CEO
Greg Miller - Larry H. Miller Group, CEO
George John - Rocket Fuel CEO
Scott Steffey - Career Education Corporation, President/CEO
Aaron Kushner - Freedom Communications, Co-owner chairman/CEO
Rodney Heubbers - University Health System CEO
Mark Hutchison - Vocation CEO
Jeff Kautz - Perkins Investment Management CEO/CIO
Robert Ross - St. Luke's Cornwall Hospital, CEO
Peter Sands - Standard Chartered PLC, CEO
Lance Crosby - SoftLayer CEO
Jeff Gardner - Windstream Founder/President/CEO
Jolie Logan - Darkness to Light, President/CEO
Adrienne Goolsby - Richmond Redevelopment & Housing Authority, CEO
Oivind Lorentzen - Seacor Holdings CEO
David Jiang - PineBridge Investments CEO
Mike Parker - Young's Seafood - Deputy CEO
Sophocles Zoullas - Eagle Bulk Shipping CEO
Ian Jarvis - Translink CEO
Peter George - Epcylon Technologies, Inc CEO/BOD
Graham Boylan - Cage Warriors CEO
Gary Gotchnik - Fortune Bay Resort Casino CEO
Mark Besen - Windward Behavioral Care (formerly Haven Recovery) CEO
Robert Aston Jr. TowneBank, Chairman/CEO
Herbert Couacaud - New Mauritius Hotels CEO
Delores Horvath - Medina Memorial Hospital President/CEO
John D. O'Neil - St Vincent Health System President/CEO
Keith Safian - Phelps Memorial Hospital Center CEO
Mr. Mohadddes - Iteris, Inc. CEO/BOD
Diana Hendel - Long Beach Memorial Medical Center CEO
Beth Hughes - Presence St. Joseph Medical Center CEO
Fred Price - Dekalb Health CEO
Marc Crossman - Joe's Jeans Inc (454)
Joseph Ghossoub - MENACOM Group, Chairman/CEO
Robert Garrett Jr. - Forward Industries, Inc. CEO
Peter Kim, Hudson Clothing
Dr. Ralph Prows, Oregon Health Co-Op, President/CEO
Jim Berk - Participant Media CEO
Roger Crook - Deutsche Post DHL CEO of Global Forwarding Freight
Joanne Morrell - The Kansas Children's Discovery Center, CEO
Jeff Lehrich - Palmetto Primary & Specialty Care Physicians CEO
Kevin Cashen - Bay Bank CEO
David Beckel - Rockdale Resources Corp, CEO
Pete Pederson – Grayling CEO
Rulon Stacey – Fairview Health Services CEO
Kimball Thomson – BioUtah Co-Founder/CEO
Corporate Leadership Retirement/Departures late 2014
Alan Mulally - Ford Motor Co. CEO
Larry Ellison - Oracle Founder & CEO
Gerry Cahill - Carnival Cruise Lines
William J Logue – FedEx Corporation
Frank Blake – Home Depot, President/CEO
John Cahill - Kraft CEO
Mike Jeffries - Abercrombie & Fitch CEO
Greg Wasson - Walgreens CEO
John Castellani - PhRMA CEO
Louis Chenevert - United Technologies
Glenn L Wilson – AmeriServ Financial, Inc. CEO
Mohamed El-Erian - PIMCO CEO
Mark Frissora – Hertz, Chairman/CEO
Fritz van Paasschen - Starwood Hotels & Resorts, CEO
Jim Atchison – Seaworld Entertainment Inc, CEO
Margaret Kelly - Re/Max Founder & CEO
Mike O’Dell – Pep Boys, President/CEO
Graziano de Boni - Giorgio Armani North American CEO
Sascha Bopp – Crate & Barrel CEO
Glen Murphy – GAP CEO
Chris Tsakalakis - StubHub, President/CEO
Thad Woodward – North Carolina Bankers Association (NCBA) President/CEO
Steve Davis - Bob Evans Farms, CEO
Dee Likes - Kansas Livestock Association, CEO
John LoFrumento - American Society of Composers Authors & Publishers (ASCAP) CEO
Collin Matthew – Heathrow International Airport CEO
Pierre Blounin-Manitoba Telecom Service (MTS), CEO
Yishan Wong, Reddit CEO
Robert Rutkowski – Clearsign Combustion Corp. CEO
Ralph Shrader - Booz Allen Hamilton Holding Corporation CEO
Malcolm W Sherman - Delta International Oil & Gas, CEO
John H. Skinner, Ph.D - SWANA Ex Dir/CEO
Michael Cahill - Options Clearing Corp - CEO
Dick Swope – Sam Swope Auto Group
Craig Martin - Jacob's Engineering CEO
Jeff Solberg, GROWMARK CEO
Kenneth Wessler - Strand-Capital Performing Arts President/CEO
Tom Waltermire - Team NEO CEO
Jim Crissey - Southern Regional Medical Center
Susan Lubowsky Talbott - Wadsworth Atheneum Museum CEO
Richard Sarles - Metro GM
William Skoglund - Old Second CEO
Carolyn Logan - Salix Pharma
Marvin Pestcoe - ParnterRE LTD CEO John Wohadlo – Advance Financial Credit Union Dr. Henry Yu Lin, NQ Mobile, Chairman/CEO Jason Paret –Bath Community Hospital CEO
D. Hunt Ramsbottom – Rentech CEO
Neill Davis – Francesca Holdings Corp, CEO
Robb McDaniels – Ingrooves Founder/CEO
Shaygan Kheradpir - Juniper Networks Inc. CEO

 

Putin

15:35 May 06th 2015


Russia, China, India, Brazil and South Africa (BRICS) announce their own International Reserve Bank

Russia and China are once again saying, “Take that, America.”

President Vladimir Putin approved a new $100 billion reserve fund over the weekend that will specifically aid the BRICS nations: Brazil, Russia, India China and South Africa.

It’s another step by the BRICS to build an alternative so they don’t have to go to the United States or the International Monetary Fund for any financial help.

BRICS leaders first agreed on the new fund — seen by many as a power play against the west — at a conference last July. The BRIC countries make up 40% of the world’s population and about 20% of the world’s economic activity.

The reserve fund will help BRICS countries with cash problems. It will get most of its seed funding from China, which will contribute $41 billion. Russia, India and Brazil will put in $18 billion each, and South Africa will give $5 billion. The timing is critical as many emerging market nations and businesses are struggling to pay their debt for various reasons.

China is also moving forward with its own investment bank, the Asian Infrastructure Investment Bank, which America isn’t supporting financially.

That bank has quickly become a thorny issue for President Obama. European nations, such as Britain and Germany, defied U.S. requests to withhold membership, and chose to back China’s bank.

Last week Obama said he’s “all for” China’s investment bank, but wants to make sure it’s operated properly before the U.S. joins. But both the bank and the fund appear to be an effort by the BRICS reduce reliance on U.S. and western Europe for investment.

IMF Director Christine Lagarde said last October that she sees the new BRIC reserve fund as complementary to the IMF, not a rival. The IMF’s total reserves amount to about $1 trillion, according to an IMF spokesperson.

“I don’t see it, as some people have said, competing with the IMF,” Lagarde said at a press conference. “We will be working and partnering with this arrangement if it endures.”

Source
- See more at: http://banoosh.com/russia-china-india-brazil-south-africa-brics-announce-international-reserve-bank/#sthash.Gjv7ijez.dpuf

 

07:11 May 06th 2015

Rechter

Activist Abulkasim al-Jaberi moet voor de rechter komen voor zijn uitspraken vorig jaar bij een demonstratie tegen Zwarte Piet. Hij riep daar "fuck de koning, fuck de koningin, fuck het koningshuis". Volgens het Openbaar Ministerie weigert de man een opgelegde boete van 500 euro te betalen. Daarom ziet het OM zich genoodzaakt hem te dagvaarden.

Een woordvoerder van het OM zegt dat Jaberi wordt verdacht van het opzettelijk beledigen van de koning en van de koningin. Zijn advocaat Willem Jebbink vindt dat bizar. "Kennelijk mag je bij een demonstratie in een democratische rechtsstaat niet een stevig standpunt innemen."

Hij vindt dat politie en nu het Openbaar Ministerie zich schuldig maken aan bangmakerij. "Ze snappen niets van de vrijheid van meningsuiting. Het is een heel slecht signaal als je hiervoor wordt opgepakt en wordt vervolgd."

http://nos.nl/artikel/2034228-vervolging-voor-fuck-de-
koning-uitspraak.html

http://www.volkskrant.nl/binnenland/eerdere-gevallen-
van-majesteitsschennis~a4003848/

Hoe kan je opgepakt worden voor koningsschennis als heer Alexander niet aan kan tonen dat hij koning is?
Ik hoop dat de advocaat van deze man dit aan gaat voeren en voorgoed deze onzin aan pakt. Verder is er nog een regel wat zegt "vrijheid van meningsuiting" wat dus klaarblijkelijk een loze regel is in de wet.

 

19:44 May 05th 2015

These are the most perfect words ever spoken.

Nigeria

 

08:06 May 05th 2015

We weten dat het koninklijkhuis gebonden is aan de heroïne en coke handel.

Ze zijn ook zo al met vele "vrienden" vastgelegd op de gevoelige plaat. Suriname en New Guinea waren de oude routes. We kunnen dat lezen in vele oude publicaties. Nu weten we en dat is ook vastgelegd dat de grootste vriend van Alexander de grootste drugsdealer is van de Antillen en hij mocht zelf vooraan zitten bij de trouwpartij van deze wat zich noemt koninklijk bruidspaar.

En toen dook dit op wat een gemanipuleerde foto is maar wel erg toepasselijk in wat er gaande is want wat liet deze koning schrijven "Koning wil vaker op bezoek op eilanden". Begrijpelijk want de banden moeten "nauw" blijven.

Koning Willem-Alexander is van plan het Caribische deel van het koninkrijk vaker te bezoeken dan voorheen gebruikelijk.

Dat zei hij zaterdag in Oranjestad aan het slot van zijn reis naar Aruba en Bonaire.

Die bezocht hij samen met koningin Máxima voor twee speciale evenementen: Dia di Rincon, de feestdag van het oudste dorp van Bonaire, en SAIL op Aruba. Dat stond in het teken van 200 jaar Koninkrijk.

Willem-Alexander zei op deze nieuwe weg door te willen gaan. Geen twee weken durende reis naar alle zes eilanden, zoals bij het kennismakingsbezoek in 2013, maar een korte visite ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis of een feestdag op één van de Caribische eilanden.

Op die manier doet hij zijn bij de inhuldiging gedane belofte gestand koning te willen zijn voor alle delen van het koninkrijk.

In navolging van het koningspaar was prinses Beatrix zaterdag ook voor één evenement naar het Caribisch gebied afgereisd. Op Curaçao opende ze een oorlogstentoonstelling.

http://www.nu.nl/binnenland/4042419/koning-wil-vaker-bezoek-eilanden.html

Alexander

 

08:00 May 04th 2015

Waar halen deze Nederlandse politici toch deze onzin vandaan?


De marine die hier gestationeerd is heeft als opdracht heel snel te vertrekken als Venezuela "boe" roept!

'Situatie in Venezuela nauwgezet gevolgd'


ORANJESTAD -

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders worden de ontwikkelingen in Venezuela nauwgezet gevolgd. Dit in verband met de veiligheid van de bewoners van het Caribisch deel van het koninkrijk. Koenders zei dat maandagmiddag (lokale tijd) op Aruba.

De eilanden Curaçao, Aruba en Bonaire liggen maar enkele tientallen kilometers van Venezuela. Daar is de bevolking door president Nicolas Maduro opgeroepen zich te mobiliseren tegen „kapitalistische staatsgrepen en Amerikaans imperialisme'âÇÄ'. Ook de aanwezigheid van Amerikaanse militaire vliegtuigen op de eilanden is door Venezuela regelmatig bekritiseerd.

Volgens Koenders blijft er „geïnvesteerd worden in de relatie met Venezuela” en wordt er alles aan gedaan om te handelen in het belang van de bewoners van alle landen in het koninkrijk.Volgens Koenders is „goed nabuurschap de basis van de relatie tussen het Koninkrijk en Venezuela”. Koenders bezoekt tot en met 11 meiâÇÄ Aruba, Curaçao en St. Maarten. Daarna gaat hij naar Cuba, Guatemala en Mexico.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24004724/__Koenders_
volgt_Venezuela__.html

 

18:54 May 02th 2015

Teleurstelling

Bij een post van heer Abraham op zijn wall, met een zeer goed doordachte tekst, plaatste ik een tekst waarvan ik dacht dat die het Boneriaanse volk wakker zou maken.

Reeds 33 jaren woon ik op Curaçao en voor zeer veel jaren kwam ik met mijn vrouw en kinderen elk weekeinde op Bonaire in een appartement richting zoutpannen aan zee(EEG Boulevard). Heerlijke dagen en een geweldige sfeer. TOTDAT de coke makambas en onderwereld zich vestigde op dit geweldig eiland en we helaas niet meer de hartelijkheid vonden die we altijd gehad hadden gekregen van de lokale bevolking. Geld ging de vriendelijkheid overwoekeren. Bonaire werd Nederland en Bonaire huilde dag en nacht. Veel ellende veel armoede en de lachende decadente Nederlanders die niet wisten wat ze moesten doen om op te vallen.
Ik schreef in die tijd het boekje "Makamba" wat veel gelezen werd op de eilanden.

Helaas nu in 2015 verkocht Bonaire haar ziel wederom aan een illegale koning en zijn vrouw. Door feesten en door populair te doen vergat praktisch elke Boneriaan zijn / haar ellende en verkochten hun ziel aan de maffia. Nu dat ik dat aanhaalde op heer Abrahams wall is de vete niet naar de makambas maar persoonlijk naar mij overgeslagen. Puur omdat ik met enkele woorden kennelijk vele lokale Bonerianen wakker heb gemaakt.

Ik hou van mijn volk en mijn volk zijn de lokale eilandbewoners op Aruba, Curaçao en Bonaire waar ik dagelijks voor vecht en zelf een curatele achter mijn naam heb door gekregen! Ik mag helaas als politieke gevangene het eiland Curaçao nog maar 1 maal verlaten MAAR NOOIT meer terug komen! Hetzelfde is geldend in mijn geboorteland Nederland waar ik ook niet meer welkom ben en geweerd wordt. DAT lieve mensen omdat ik reeds 25 jaren vecht voor jullie kinderen en het kinderleed op de eilanden!

Ik ben teleurgesteld als juist ik aangepakt wordt en tirades moet lezen van mensen die totaal klaarblijkelijk gehersenspoeld zijn.
Ik ben teleurgesteld dat de klokkenluider alsmaar de schoppen moet krijgen en alsmaar als vuile vis wordt uitgemaakt.
Ik ben teleurgesteld dat ik wel mag vechten voor jullie kinderen maar jullie als volwassenen liever feesten met de personen die JULLIE onderdrukken en vernederen.

Jammer en pijnlijk allemaal te lezen. Maar zoals ik al schreef de tijd zal jullie in laten zien en tot dan blijf ik vechten voor een niet slaafse toekomst voor jullie kinderen. Wil je meer weten wat ik doe luister de 13 radio interviews maar eens met Mamita Fox de vrouw die ook uw eiland lief heeft.

Veel feestplezier en hopelijk eens eenmaal inzicht wie werkelijk u omkopen
john van de familie baselmans-Oracle
(de ware naam die ik als soevereine mens van vlees en bloed heb)

 

 

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.