Banner Watamula

AA   AA  
       
 

MAART 2016 01/15

   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 

March 15at 05:08am

Mijn Laatste post op social media (niet in deze blog)

Afgelopen vrijdagmiddag ontmoette ik een bijzonder persoon. Een jongeman waarmee ik uren heb zitten praten en waar het gesprek bij me nog dagenlang doorwerkte en woorden tot me doordrongen die lieten zien dat het na de vele jaren genoeg is geweest. Genoeg omdat ik in al mijn boeken duidelijk heb beschreven wat er mis is op deze aardbol en mijn energie te steken in mensen die klagen maar zelf niets doen om wat te veranderen.

We lezen nu dagelijks over de maffia een woord dat in 2010 nog taboe was en ik publiekelijk veroordeeld werd omdat ik leugens verkocht. Nu zien we het ene na het andere proces wat bevestigt dat het eiland bestuurd wordt door de maffia. We lezen nu over de vieze spelletjes die uitgespookt worden met kinderen. Dat door smerige clubjes en een geloof wat druipt van hypocrietie en leugens. Ook toen werd ik aan de schandpaal gezet. We zien hoe het rechterlijk systeem in handen is van de maffia. Maar ook van de kerk en in het bijzonder van de club die alles bepaalt.

Maar afgelopen vrijdag kreeg ik antwoord op het geheel en dat was wat mij laat beslissen om een omwenteling in mijn leven te gaan maken. Ik las dat deze persoon ondanks hij gevangen zat vrij was en zijn vrijheid ook zo beleefde en dat doet me denken wat de huidige maatschappij met me doet. Men zet mij weliswaar gevangen in mijn huis maar ook alles werd me ontnomen. Mijn kinderen zie ik niet meer, mijn "vrienden" zijn verdwenen en mijn eerste vrouw samen met mijn grootste steun en toeverlaat zijn gestorven. Ik heb nog maar een persoon over die van me houdt in de vreselijke jaren die zijn ontstaan door mijn signaleren en rapporteren van zeer veel vieze gevallen. Mijn eerlijkheid werd beloond met een curatele en mijn leven werd systematisch afgebroken.

Afgelopen vrijdag veranderde dit en ik zie nu hoe vrij ik ben en wat ik kan doen zonder dat ik moet leven zoals het systeem dat wil. Ik stap uit het systeem, ik ga mijn weg volgen volgens mijn levenswijsheid en het Energieniale leven en daar horen geen facebook of kranten meer bij. Ik ga alleen nog maar tekenen, praten en schrijven met mensen die mij accepteren zoals ik ben. En met deze wil ik praten en filosoferen over die ervaringen die ik opgedaan heb bij het leven zoals het systeem het mij oplegde. Ik blijf mijn boeken schrijven vanuit mijn geloof en vanuit mijn ervaringen in het leven.
Dit was de laatste post buiten nog algemene aankondigingen van boeken, tekeningen en eventueel lezingen. Het gaat u allen goed en ik blijf hopen dat ook bij u eens de ogen gaan openen.

Veel liefs John H Baselmans-Oracle

NAWOORD
OP DEZE BLOG ZAL IK DAGELIJKS BLIJVEN POSTEN

Eye

 

March 15at 05:05am

The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans

The Jewish Cheka was a secret police force created through the NKVD on December 20, 1917, after a decree issued by Vladimir Lenin, and was subsequently led by Felix Dzerzhinsky. The Cheka rounded up all those who were under suspicion of not supporting the Jewish Bolshevik government; including Civil or military servicemen suspected of working for Imperial Russia; families of officers-volunteers (including children); all clergy; workers and Chekapeasants and any other person whose private property was valued at over 10,000 rubles. The Cheka practiced torture and methods included being skinned alive, scalped, “crowned” with barbed wire, impaled, crucified, hanged, stoned to death, tied to planks and pushed slowly into furnaces or tanks of boiling water, or rolled around naked in internally nail-studded barrels. Women and children were also victims of Cheka terror. Women would sometimes be tortured and raped before being shot. Children between the ages of 8 and 13 were imprisoned and executed. Cheka was actively and openly utilizing kidnapping methods and with it was able to extinguish numerous people especially among the rural population. Villages were also bombarded to complete annihilation. The Cheka is a direct predecessor of the KGB formed 9 years clear of WWII in 1954. Jewish revisionist Zionism had already constructed a further manifestation of this organisation in Jewish occupied Palestine 5 years earlier called Mossad.

Cheka


March 15at 05:01am

KONING JORIS HEEFT NEDERLAND NOG STEEDS IN EEN IJZEREN GREEP….

Nederland behoort tot de meest corrupte landen ter wereld. Nergens wordt de corruptie duidelijker dan in het geval van Joris Demmink. Doorsnee mensen zullen zich afvragen hoe het kan dat iedere keer die Joris Demmink weer in het nieuws komt en er dan vervolgens weer helemaal niets gebeurt?
Lees het volgende maar eens:
Harm Nanne Brouwer heeft een indrukwekkende staat van dienst. Bedrijfsjurist bij Philips, rechter Roermond, hoofdofficier van Friesland, rechtbankpresident Utrecht, voorzitter van het College Procureurs-Generaal (topman van het OM), rechter Amsterdam en nu de voorzitter van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Harm’s carrière is een toonbeeld van stuivertje wisselen tussen het OM en de rechterlijke macht. Harm heeft dus overal vriendjes, zowel onder rechters en (hoofd)officieren van Justitie. Dat de rechterlijke macht “onafhankelijk” van het OM is, is dus maar een fabel, die alleen al bewezen wordt door de carrière van Harm. De grootste vriend van Harm is Joris Demmink. Aan Joris heeft Harm zijn glorieuze carrière grotendeels te danken. Joris is namelijk nog een grotere meneer dan Harm. Hij is de voormalige secretaris-generaal van Justitie. Dan ben je de baas van het ministerie van Justitie én het OM. Je benoemt rechters en hoofdofficieren van Justitie en hebt een dikke vinger in de pap over wie je “baas op papier” wordt, ofwel de minister van Justitie. Want je moet er als secretaris-generaal wel van op aan kunnen dat jouw baas op papier jouw vuile was binnenhoudt. Dat hebben ze dan ook allemaal keurig gedaan, van Piet Hein Donner tot Ernst Hirsch Ballin tot Ivo Opstelten. Joris voelt zich zo machtig dat hij tegen onderdanen zegt: Ik ben de wet!

Bovenstaande is afkomstig uit een artikel, geschreven door Wim Dankbaar, waarin hij verder zegt:

Maar behalve dat Joris (denkt dat hij) de wet is, is hij ook een “vette pedofiel”, die maar niet van minderjarige “lekkere jongetjes” kan afblijven, net zoals zijn ex collega Joost Tonino. De kwalificatie “vette pedofiel” is overigens een citaat van journaliste Mylene de la Haye. Zij zegt ook dat “heel Den Haag” dat weet. Maar heel Den Haag doet er niets aan. Toch gek als je bedenkt dat heel NL op zijn achterste poten staat over Benno L. en Robert M. Dat Joris de wet is klopt dus wel, want als hij lekkere jongetjes verkracht, kan hij er blijkbaar voor zorgen dat hij niet vervolgd wordt.

Als u denkt dat dat alles is, heeft u het mis. Want hoe zijn Harm en Joris nu zulke goede maatjes geworden? Welnu, de reden is dat zij partners in crime zijn. Samen hebben zij geregeld dat de moordenaars van Marianne Vaatstra een heimelijke vrijgeleide kregen. Ja, de brute verkrachters en keeldoorsnijdende moordenaars van Marianne Vaatstra zijn door Joris en Harm nog hetzelfde weekend stiekem afgevoerd. Anderen zijn met rust gelaten om een veilig heenkomen naar Irak te zoeken. Dan begrijpt u ook dat Harm als OM baas nooit iets deed om de aangiftes van verkrachting tegen Joris te onderzoeken.

Dit kan toch niet waar zijn? Dit is toch absurd? Nou, die vraag moet in feite aan Joris en Harm gesteld worden. En dat is ook gedaan. Dit was het antwoord:

Geachte heer Dankbaar,

De heer Brouwer zal niet reageren op uw e-mail.

Vriendelijke groet,

Hilde Bos

Secretaris CTIVD

Demminck

March 14at 05:12am

Twee boeken die iedereen moet lezen
http://www.adames.nl/product/eens-een-boef/
http://www.adames.nl/product/dader/

Boef Dader

 

March 14at 05:08am

Hoe gehersenspoeld is het Openbaar Ministerie?
Of moet ik zeggen "hoe omgekocht/afgeperst"?

‘Babel kroon op werk OM’ De uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg in de zaak Babel is de kroon op het werk van het Openbaar Ministerie. Dat gaf woordvoerder Norman Serphos van het Openbaar Ministerie in een reactie...

Je moet toch werkelijk gehersenspoeld zijn en zelf in de top van de maffia zitten wil je deze leugen zelfs namens OM naar buiten te brengen!
OM heeft gefaald en zoals heer Schotte al aanhaalde: "In dit land heeft iedere man en iedere vrouw het recht om zich tot drie rechterlijke instanties te wenden. In dit geval heeft vandaag het Gerecht in Eerste Aanleg gesproken. We hebben nog het recht om in hoger beroep te treden en zodra je dat doet begint alles opnieuw.”

Zoals ik gisteren al direct berichtte, heer Schotte is nog lange niet definitief veroordeeld en de maffia heeft nu alles in handen om mensen af te persen te bedreigen en zaken om te gooien naar hun hand.

Hoe sterk zijn advocaten zijn, is nu de vraag en het zou mooi zijn als een mr. Knoops dit over zou gaan nemen. Want dan zijn alle kaarten weer op tafel maar wel geschud naar de hand van de maffia.

Schotte


March 14at 05:04am

Erdogan is een vrijmetselaar en farao-afstammeling

Turkye

President Erdogan van Turkije is een vrijmetselaar en farao-afstammeling, zo vindt de maker van onderstaand filmpje. Hij legt uit hoe de vrijmetselarij de wereld runt en geïnfiltreerd is in alle overheden, legers en religie. Oordeelt u zelf.

 

Klik hier voor video

 

March 13at 05:16am

BEVESTIGING aanklacht leugens Serphos.

Vandaag ontving ik een officieel schrijven van PG Schram dat de aanklacht over de leugens van heer Serphos, woordvoerder OM, bekeken worden.

Tenminste staat nu op papier dat er een aanklacht is.

Dat is een positieve wending in de aangiftes, die tegen diverse zaken spelende in de SDDK gevangenis, en volgens OM niet kwijt kunnen en wij als MKK de bewijzen hebben dat er minstens 6 aangiftes (volgens ook een medewerkster van OM) niet meer te vinden waren!

We wachten verder af en het is in ieder geval een positief teken.

Openbaar Ministerie

 

March 13at 05:09am

Brief naar Openbaar Ministerie heer Schram


Parket Procureur-Generaal van Curaçao Curaçao: 29-2-2016
Wilhelminaplein 14-16
Willemstad, Curaçao
Tav Heer G. Schram


Betreft: Leugens verkondigd door OM-woordvoerder Norman Serphos


Geachte heer Schram

Langs deze weg wil ondergetekende John H. Baselmans-Oracle wonende op Dokterstuin 237, te Curaçao, officieel een aanklacht indienen tegen uw OM-woordvoerder Norman Serphos.

Wat er is gebeurd:

Op 25 februari 2016 verscheen er in het Algemeen Dagblad van Nederland een artikel over de brandbrief die ging over vele ongeregeldheden in uw SDDK gevangenis. Een brief die ondergetekende verstuurd heeft vanuit MKK (Movimentu Kontra Korupshon) naar de Tweede Kamer en Minister President van Nederland (zie pdf file ontvangstbewijzen Kamer en Rutte) maar ook lokaal naar de Minister President van Curaçao als zijnde kennisgeving.

Meldingen van 4 SDDK bewaarders die met MKK contact opgenomen hebben. Samengevat in een compleet dossier waar alle meldingen staan wat er allemaal mis is in deze SDDK gevangenis. Dit dossier bevat ook aangiftes over het tijdsbestek juni 2014 begin 2016. Deze verschillende aangiftes zijn gedaan bij uw parket, de gevangenis zelf en inspectie geneesmiddelen. Na verloop van tijd deed de persoon die de aangiftes had afgeleverd navraag hoe het stond met deze aangiftes. Het ging om aangiftes die hij afgeleverd had en daar stempels voor heeft gekregen bij uw loket. Het werd na 10 minuten zoeken duidelijk dat mevrouw H.Matthes deze niet kon vinden. Ze vroeg aan deze persoon de gestempelde aangiftes en maakte er snel kopieën van om zo die alsnog weer te filen!

Het is de normaalste zaak dat aangiftes niet meer teruggevonden kunnen worden op uw dienst en we hebben dat probleem regelmatig gezien. Ook de al eerdere 53 aangiftes vanaf 1998 over deze gevangenis "verdwenen" allemaal. Toen ik in 2009 daar melding van maakte heeft ondergetekende een gesprek gehad met de toenmalige minister van justitie heer David Dick en toenmalige Procureur Generaal heer Piar. In dat 1 uur en 15 minuten durend gesprek werd mij duidelijk verteld door beide heren dat alle over de 50 aangiftes waren verdwenen in een "lade" daar zij NIETS konden doen aan de situatie in de gevangenis met de reden dat deze bestuurd werd (en blijkbaar nu nog) door de bonden en hun corrupte bewaarders! Een opmerkelijke uitspraak waar ik later nog de nodige gesprekken over gehad heb met diverse heren.

Nu zijn we beland in 2016 en de situatie is volgens de huidige 4 klokkenluiders niet veel veranderd. Puur omdat er veel tegenwerking is en er nog vele rotte appels zijn onder de bewaarders. Ook blijkt dat het laatst verschenen rapport genaamd "Raad van rechtshandhaving veiligheid van de gedetineerden" wat verstuurd is naar Nederland, vol leugens bevat en vele zaken nog steeds niet zijn opgelost. De aanpassingen zijn NIET gedaan maar wel als afgehandeld gerapporteerd. Praten we nog niet over het veel overheidsgeld dat dagelijks verdwijnt in de zakken van bewaarders in vorm van goederen die uit de gevangenis worden gesmokkeld maar ook goederen die nog steeds te koop zijn door de gedetineerden. Dat tot wapens toe, geleverd door bewaarders! Deze aangiftes zijn dus wederom "verdwenen" als we uw baliemedewerkster mevrouw H.Matthes mogen geloven. Over al deze zaken werd melding gemaakt in onze brandbrief die lokaal door onder andere de Amigoe maar ook in Nederland door vele grote kranten inclusief ANP verscheen.

Een lokaal dagblad die zich kennelijk voor het karretje liet spannen om onze brandbrief in twijfel te trekken daar zij in eerste instantie geen melding over deze zaak maakte. Pas toen iedereen deze brief gepubliceerd had kwam deze en stelde volgens MKK verdachte vragen (zie de mails ....1 en 2). Heer ... wilde weten wie achter MKK zat en "bewijzen en namen". Toen ik dat niet vrijgaf ter bescherming van de 4 klokkenluiders was heer .... kennelijk voor de zoveelste keer kwaad ....... (zie file AD.pdf).

Zelfs heer Bosman werd erbij gehaald in dat verhaal. Deze heb ik na het verschijnen van het zogenaamde commentaar, meteen gecontacteerd en kreeg direct antwoord (zie file mail Bosman.pdf). Verder werd er beweerd dat MKK zich beroept op zogenaamde "ene individuele bron" en werd door het slijk gehaald (zie waterdicht systeem.pdf). U moet weten dat ik inderdaad altijd alleen naar buiten kom als MKK en dat we niet geregistreerd staan daar dat wettelijk NIET verplicht is. Dat allemaal ter bescherming van onze groep mensen die dagelijks vele misstanden uitzoekt en rapporteert. Dat is de reden dat we allemaal "nog" leven. Onze groep bestaat momenteel uit 12 mensen waarvan twee juristen en een advocaat die lokaal- en wereldrecht praktiseert. Verder zijn de mensen allemaal personen op zeer kwetsbare plaatsen en als hun namen naar buiten zouden komen is hun baan, zoals u ook moet weten, maar ook hun leven niet veilig.

De rol van uw OM-woordvoerder Norman Serphos

Opmerkelijk was in het bewuste kranten artikel de uitspraak van uw medewerker OM-woordvoerder Norman Serphos die publiekelijk verklaarde dat uw aangiftesysteem waterdicht is! (zie waterdicht systeem.pdf). Heer Serphos gaat regelmatig goed in de fout door burgers persoonlijk aan te vallen en zelfs te bedreigen maar dat hij een geheel volk leugens voor gaat houden is zeer bedenkelijk en tekenend zoals kennelijk ons rechtssysteem momenteel werkt.

Ik stuur u hierbij als bewijs 6 aangiftes, niet alleen over SDDK, (file verloren aangiftes 1tm6.pdf) die zijn verdwenen volgens uw eigen medewerkster mevrouw H.Matthes en kennelijk terecht zijn gekomen in de bewuste lade waar uw voorganger heer Piar en zijn toenmalige minister van justitie het met ondergetekende al uitvoerig over heeft gehad. Wilt u overigens de persoon ontmoeten, die u zeker nog op uw veiligheidscamera's terug kunt vinden, heeft hij toegezegd indien nodig samen met mij bij u langs te komen met de originele stukken.

Het vertrouwen in justitie is werkelijk gedaald tot het absolute nulpunt daar OM-woordvoerder Norman Serphos, samen met een krant die op vergelding uit is, onwaarheden verkondigt naar de burgers toe waarvan wij als MKK, zoals altijd, alle bewijzen in ons bezit hebben.


Het is duidelijk dat het Openbaar Ministerie nog steeds geen vat heeft op deze SDDK gevangenis en dat de meest corrupte bewaarders beschermd worden door bonden maar ook kennelijk door uw dienst.

Ik verwacht niet dat er een rectificatie komt vanuit de kant van OM-woordvoerder Norman Serphos daar deze al vanaf dag één werkzaam op uw dienst oorlog voert tegen mijns persoon over een kwestie die terug gaat toen uw huidige medewerker nog woordvoerder was bij het Antillenhuis in Den Haag.

Wel zou het u en uw dienst sieren als u eens eerlijk naar de burger naar buiten gaat komen en niet alles wil afdekken met leugens en bedrog en in sommige gevallen bedreigingen door uw medewerker.


Met een vriendelijke groet;
John H. Baselmans-Oracle

 

March 13at 05:03am


Eyewitnesses Testify: Pope Francis Raped and Killed Children; Sealed Vatican Documents Expose Their Satanic Rituals

The trial is unfolding:

This article was based on today's exclusive interview with Kevin Annett of the International Tribunal into Crimes of Church and State on this week's litigation in the Brussels Common Law Court of Justice.

Five judges and 27 jury members from six countries including the USA, considered evidence on over 50,000 missing Canadian, US, Argentine and European children who were suspected victims of an international child sacrificial cult referred to as the Ninth Circle.


Two adolescent women claimed that Pope Francis raped them while participating in child sacrifices. Eight eyewitnesses confirmed the allegations according to evidence presented this week at a Brussels Common Law Court of Justice.

The Ninth Circle Satanic child sacrifice rituals were said to take place during the Springs of 2009 and 2010 in rural Holland and Belgium.

Pope Francis was also a perpetrator in satanic child sacrifice rites while acting as an Argentine priest and Bishop according to records obtained from the Vatican archives.

A prominent Vatican official and former Vatican Curia employee obtained the sealed documents for use by the court. This was not the first time satanic activities were suspected to be at the Vatican according to this ABC news story.

Another witness was set to testify that they were present during Pope Francis' meetings with the military Junta during Argentine's 1970's Dirty War. According to the witness, Pope Francis helped traffic children of missing political prisoners into an international child exploitation ring run by an office at the Vatican.

Evidence of a Catholic Jesuit Order document called the “Magisterial Privilege" was presented in court by the Chief Prosecutor. The record dated Dec. 25 1967 was said to show that every new Pope was required to participate in Ninth Circle Satanic ritual sacrifices of newborn children, including drinking their blood.

“Documents from Vatican secret archives presented to court clearly indicate that for centuries the Jesuits had a premeditated plan to ritually murder kidnapped newborn babies and then consume their blood," the Chief Prosecutor told the five international judges and 27 jury members.

"The plan was born of a twisted notion to derive spiritual power from the lifeblood of the innocent, thereby assuring political stability of the Papacy in Rome. These acts are not only genocidal but systemic and institutionalized in nature. Since at least 1773, they appear to have been performed by the Roman Catholic Church, Jesuits and every Pope.”

Two witnesses claimed that as children they were at child sacrifices with the former Pope Joseph Ratzinger. Since at least 1962 Ratzinger participated in child sacrifices as a member of the Knights of Darkness according to the Vatican records presented at court. Ratzinger was an S.S. Chaplain's assistant at the German Ravensbruck Concentration Camp during World War II.

The children to be killed were supplied from prisoners at the death camp. The Nazi Waffen S.S. Division Knights of Darkness was established by Hitler in 1933 and embraced ancient pagan occult beliefs in human sacrifice.

Dutch Therapist-ritual abuse survivor Toos Nijenhuis testified of her witness to child sacrifice:

“Survivors of these rituals describe newborn babies being chopped to pieces on stone altars and their remains consumed by participants” the Chief Prosecutor said."During the 1960's the survivor-witnesses were forced to rape and mutilate other children and then cut their throats with ceremonial daggers."

According to witnesses Pope Francis, former Pope Joseph Ratzinger, Jesuit Superior General Adolfo Pachon and Anglican Archbishop of Canterbury Justin Welby were participants in the Ninth Circle Satanic child sacrifice cult rape and killing of children.

Evidence also could link to cult ceremonies UK High Court Justice Judge Fulford, members of the British Royal Family including Prince Phillip, Dutch Cardinal Alfrink, Dutch Queen Wilhemina, her family and consort King Hendrick, Belgian Royals and Bilderberger founder Crown Prince Bernhard.

Documentation of The Canada Gazette Issue No. 232, December 26 1942, Ottawa was also presented to court. Evidently and unfortunately, the Canadian government and Privy Council Office in London granted to the Dutch royals, exception from all criminal, civil and military jurisdiction. What would make these global leaders exempt from justice?

The Chief Prosecutor presented alleged links between the British, Dutch and Belgian royal families to disappearances of Mohawk children at Canada's Church of England's Brantford Ontario Indian residential school. In 2008 a child mass gravesite was discovered at the Mohawk School. An ITCCS dig by archeologists was shut down when remains of a small child was uncovered.

Since then over 30 child mass grave sites have been located at Indian residential schools across Canada. The Catholic and Anglican Churches, United Church of Canada, Canadian government and Crown of England have refused ITCCS' repeated requests for excavation of the mass grave sites.

"This week conclusive evidence was presented that the Catholic Church is perpetrating ongoing crimes against children," the Chief Prosecutor stated. "The Catholic Church is the world's largest corporation and appears to be in collusion with governments, police and courts worldwide."

The Ninth Circle Satanic child sacrifice cult was said to operate at Roman Catholic cathedrals in Montreal, New York, Rome and London according to evidence filed in court.

Witnesses claimed child sacrifices took place at Carnarvon Castle in Wales, an undisclosed French Chateau and at Canadian Catholic and Anglican Indian residential schools in Kamloops, British Columbia and Brantford, Ontario. The Ninth Circle Satanic child sacrifice cult was believed to use privately owned forest groves in the US, Canada, France and Holland.

Yesterday the five international magistrates adjourned court for two weeks and considered continuing in closed sessions. This week's closed court was held in an undisclosed location due to notification that the Vatican had released a Jesuit "hit squad" to disrupt proceedings.

Francis

 

March 12at 05:16am

Hoe werkt men in de maffiawereld?

95 ordners op een rij, de zaak Babel in een eerste rechtszaak.
Vol trots toonde het Openbaar Ministerie 5 maart de ordners in de rechtszaak Babel. Een boekenkast vol gegevens, bewijzen en getuigenverklaringen. Zowel bereikbaar voor het Openbaar Ministerie maar ook voor de tegenpartij. Precies zoals de tegenpartij het wilde.
Want wat doet men in deze wereld?

De maffia heeft vele mensen onder druk staan. Is het niet financieel dan wel via de gezinnen, vrouw of kinderen. Maar het kan ook via het werk of via kanalen in het gerecht. De eerste zaak is altijd de belangrijkste in de ogen van die personen die andere mensen willen laten bloeden. Men gooit dan alles open en wil zoveel mogelijk bewijs naar buiten brengen en aanhalen want hangen zullen ze. Dat zagen we ook vanuit een dom handelend Openbaar Ministerie die deze kardinale fout maakte in bovengenoemde zaak. Ze gooide alles open en legde alles vast in de 95 ordners. De maffia weet dat en maakt zich niet druk om de eerste veroordeling. Het is om zoveel mogelijk gegevens te vergaren. Ook ditmaal trapte onze lokale Openbaar Ministerie er helemaal in. Zij denken nu de veroordeelden voor goed hun monden gesnoerd te hebben.

Helaas is Openbaar Ministerie niet zo snugger geweest om de getuigen maar ook de onnodige informatie zo veel mogelijk achter te houden voor de volgende zitting in een hoger beroep. De tegenpartij heeft nu alles in handen en is het een kwestie van tijd en lezen om de zwakke schakels zo te plaatsen dat men zijn cliënten vrij kan krijgen. Lukt dat misschien nog niet in een hoger beroep dan zal het in de daaropvolgende gerechtelijke stap zijn.

De werkwijze van een maffia en hun advocaten is alsmaar duidelijk. Deze is de gegevens te krijgen van de diverse schakels die tegen hen gebruikt worden. Wederom heeft het Openbaar Ministerie gefaald en heeft nu onnodig mensen in gevaar gebracht maar ook vele onnodige gegevens bij een eerste zitting vrijgegeven. Daarmee hebben ze de tegenpartij geweldig mee geholpen. En zo kun je zien dat er een zoethoudertje is geweest naar, in hun ogen, de domme bevolking toe die in gerechtelijke fabeltjes geloven.

Heer Schotte en zijn advocaten lachen, want wederom is hun opzet gelukt. Nee, de definitieve klap en het laten hangen van onschuldige personen is nu in gang gezet, precies zoals de maffia wereldwijd werkt. Dat dankzij een Openbaar Ministerie die niet verder denkt als aan politieke successen, opgelegd door een groep die hieruit voordeel wil halen.

De maffia heeft wederom gezegevierd.

Schotte3

 

March 12at 05:09am

Schotte en echtgenoot veroordeeld

Heer Schotte is veroordeeld hij 3 jaar gevangenis en zijn vrouw 18 maanden. Let wel het vonnis is niet direct uitvoerbaar!

Een proces wat een geweldige schow was vol fouten en een lachertje voor die die weten wat er achter de deuren gebeurd.

Alles zal allemaal verworpen gaan worden in een hoger beroep of bij een Hoger gerecht. OM heeft te veel steken laten vallen en die zal advokaat Peterson gaan gebruiken. Zie een soortgeklijke zaak van Elhage en Booi waar de maffia advocaat Knoops hun vrij kreeg en zelfs naam zuiverde.

Schotte kan lachen OM heeft zijn fouten gemaakt nu afwerken en aanpakken.

 

March 12at 05:02am

Veroordeelde ex-premier Curaçao opende centrale bank voor casinobaas

Corruptie, witwassen en vervalsen heeft voormalig minister-president van Curaçao Gerrit Schotte vrijdag een veroordeling tot drie jaar onvoorwaardelijke celstraf opgeleverd. De rechtbank acht bewezen dat Schotte minimaal $213.447 aannam van de Italiaanse casino-exploitant Francesco Corallo. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Buiten het ten laste gelegde smeergeld kreeg Schotte volgens het OM $1.048.630 extra toegestopt door Corallo. Dit is volgens de aanklagers het 'topje van de ijsberg' aan steekpenningen voor de leider van de politieke partij Movementu Futuro Kòrsou (MFK).

Ongebruikelijke transacties

Volgens het OM was Schotte van 2007 tot 2013 betrokken bij 2.225.786 NAF ($ 1236753) aan ongebruikelijke transacties. Vanwege opvallende contante stortingen op de rekening van Schotte, buiten zijn giraal gestorte salaris, deed zijn bank vijftig zogenoemde mot-meldingen — melding ongebruikelijke transacties — bij de autoriteiten.

De MFK-voorman werd in 2010 de eerste premier van een onafhankelijk Curaçao. De aanklagers noemen hem 'een marionet'. 'Corallo trok aan de touwtjes'. De gokbaas was ‘zelfs betrokken bij de oprichting van de politieke partij MFK,' aldus de officieren van justitie.

'Maffia'

Corallo bezit casino's en onroerend goed op de Antillen. Het OM sneert dat 'Corallo geen maffiabaas genoemd schijnt te mogen worden'. 'Maar feit is dat het districtsdirectoraat anti-maffia van het openbaar ministerie in Rome een onderzoek naar Corallo doet in verband met het wegsluizen van enige tientallen miljoenen euro's'. Volgens de Nederlandse ambassadeur in Rome is Corallo betrokken bij internationale drugshandel en 'een belangrijk lid van de Siciliaanse maffia’.

Als tegenprestatie voor Corallo's smeergeld opende Schotte volgens het OM de poort van de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) voor een naaste medewerker van de gokbaas, Rudolf Baetsen. Schotte droeg hem voor als voorzitter van de commissarissen van CBCS. ‘Een wel heel invloedrijke positie’, aldus het OM.

Volgens zijn cv heeft Baetsen na zijn middelbare school alleen nog als opleiding een bachelor gevolgd aan de Haagse Hotelschool. Toch mailt Schotte als premier op 22 maart 2011, met een cc aan Corallo, dat Baetsen de machtige CBCS-post verdient. Ook de ministerraad van Curaçao stemt daarna in met de voordracht van de rechterhand van de beweerde maffiabaas. Na ophef hierover ziet Baetsen 1 april 2011 alsnog van zijn benoeming af.

Goedkeuring van Corallo nodig

De couppoging van Corallo bij de centrale bank illustreert volgens het OM hoe ver de misdaad onder Schotte in het machtscentrum doordrong. Justitie trof in de computer van Schotte een ‘agreement’ met Corallo uit juni 2010 aan. Volgens die deal had Schotte voor elke politieke benoeming goedkeuring van Corallo nodig.

‘Partijen verplichten zich om alle beslissingen over MFK gezamenlijk te nemen, in het bijzonder maar niet gelimiteerd tot het aanwijzen van personen op kieslijsten van MFK, het aanwijzen van personen die namens MFK een publieke functie, ministerspost, staatssecretarisschap, adviseurschap of consultantfunctie gaan bekleden.' Als Schotte zonder goedkeuring van de casinobaas handelde, kon Corallo volgens een ‘promissory note’ meteen een lening aan Schotte van $700.000 opeisen.

Schottes partner Cicely van der Dijs krijgt als medeplichtige 9 maanden onvoorwaardelijke celstraf. Zij is verbonden aan tankstationbedrijf Vanddis, waarover volgens het OM omstreden betalingen van Corallo aan Schotte liepen.

DNB

De Nederlandsche Bank, die van het kabinet 'intensief' moet samenwerken met de CBCS, geeft geen commentaar.

Zwijgrecht

Schotte en Van der Dijs beriepen zich op hun zwijgrecht tijdens de berechting in de strafzaak met de codenaam Babel. Hun advocaat stelt dat zij slachtoffers van een politiek proces en een complot van de oud-kolonisator zijn. Nederland zou niet kunnen verkroppen dat Curaçao onafhankelijk is geworden.

Aan het begin van zijn pleidooi citeerde de advocaat Malcolm X, de Amerikaanse militante strijder voor gelijke rechten. Schotte zou ook een soort vrijheidsstrijder zijn. Volgens de verdediging staan in Curaçao twee bevolkingsgroepen tegenover elkaar. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en CBCS-president Emsley Tromp staan in die visie aan de andere kant.

‘Het is geen publiek geheim dat er tussen het OM en de regering Schotte grote spanningen zijn ontstaan door de pertinente weigering (..) om, ondanks rapportages, diverse goed onderbouwde aangiften, requisitoiren van het Nederlandse OM - afdeling Arnhem, berichten gestaafd met documenten in de media en zelfs een rechterlijk vonnis, de corrupte president van de CBCS te vervolgen,’ aldus de advocaat van Schotte, Eldon ‘Peppie’ Sulvaran.

Orco Bank

De advocaat heeft ook tevergeefs betoogd dat het OM bij de vervolging van zijn cliënt onrechtmatig verkregen bewijs heeft gebruikt. De transactiegegevens en de MOT-meldingen van de bank van Schotte, de Orco Bank, zijn volgens de advocaat door machinaties in handen van het OM gekomen.

De Nederlandse advocaat Gerard Spong heeft namens Corallo tot een week geleden gedreigd met smaadprocessen tegen de Nederlandse SP-parlementariër Ronald van Raak en tegen het blog Knipselkrant Curaçao omdat zij zijn cliënt met de maffia associeerden.

Schotte2

 

March 11at 05:08am

SNAP JIJ HET NOG???

Vanmorgen een brief van Plasterk we moeten het zelf maar uitzoeken met onze gevangenis.
Vanmiddag Amigoe Plasterk en Navarro praten over oa de SDDK gevangenis!!


Palasterk1
Klik hier voor leesbare versie

Plasterk2

Klik hier voor leesbare versie

 

March 11at 05:05am

Als u deze tekens op uw huis-poort ziet staan

Pas op want dat wil betekenen dat men uw huis hebben gekozen om in te breken.

Inbreken

March 11at 05:02am

MMS Methods for Life Threatening Using DMSO

Regarding life-threatening situations the goal would be to more quickly get MMS circulating in the blood while trying to stay under the nausea barrier.

One way to achieve this is by adding DMSO to the activated MMS so that it can act as a carrier for sending MMS directly into the skin and muscles of the body and thus into the blood of the body.

Experience and testing has proved that DMSO is carried directly to any cancer in the body and it then penetrates the cells of the cancer. This is not theory, but has been proved through testing. In this case when the DMSO is carrying MMS the theory is that it will carry the MMS into the cancerous cells killing the virus that causes the cell to be cancerous.

That part is, of course, theory. However, many cancers have been cured as many people have phoned me so stating that their cancer is gone.

WARNING: Do This Test First:
A few people are allergic to DMSO or have very weak livers and can have bad problems with DMSO. Wash your arm carefully and dry it. Then add one drop of DMSO to one spot on your arm and rub it in. Give it about 15 minutes to soak in and then wait several hours. If there is no pain in your liver area you are probably safe in using DMSO which will be the case in 99 people out of 100. To be safe, wait another 24 hours to make sure there is no reaction to the DMSO.

In this case, I found by testing that after three minutes of stirring the MMS and the acid as is normal, the DMSO should be added to the mix immediately without further delay. Otherwise much of the power of the MMS is wasted or lost. I suggest stirring the activated MMS with the DMSO for only 15 seconds. Then immediately rub it onto a large area of the body like a leg or arm. This may get as much as 5 times more MMS through the skin and into the blood stream. And of course, using a larger area of the body can also get more MMS into the blood stream.

Taking MMS as described below is an accelerated skin treatment technique that pushes MMS into the plasma of the blood in addition to the normal oral doses of MMS. Exact steps follow:

1. Make a dose of MMS by activating 10 drops of MMS with 50 drops of lemon juice or 10% citric acid. Swirl or stir it for several seconds and wait for 3 minutes.

2. Add one teaspoon of DMSO and stir it for about 15 seconds, no longer.

3. Immediately rub it on to a leg or arm or belly. Do not wait any time at all as the solution is quickly losing strength as time passes. For example, a three minute wait would be too long.

You can use a plastic sack with your hand inside to rub the solution onto your body, or you can just use a bare hand or hands. If you noticing any burning sensation you can add a teaspoon full of water to the area that is burning and rub it in. Keep that up until there is no more burning sensation. You can rub olive oil and aloe vera juice on the skin after the application. Use a different part of the body each time you apply the MMS/DMSO mixture.

4. Do this once every other hour the first day, and once every hour the second day, and third day, and then quit for 4 days and start the same thing the next week, but never stop taking the MMS by mouth.

DMSO is a well-known carrier substance used widely by doctors since 1955 as a way to carry medications directly into the skin. It is available in drugstores in most states, and also on the Internet. Do a search for DMSO.


March 10at 05:12am

Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs 2016

Sinds het boek "Curacao Maffia Eiland" (Title: Curacao maffia eiland ISBN 978-1-4478-9049-2
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_
eiland_download.pdf
)
heb ik vele lijnen besproken over de drugs en witwassen en hoe de maffia de drugs- gokwereld
op deze eilanden bezitten.

Met namen en toenamen zijn alle aangiftes gedeponeerd bij de toenmalige Gouverneur heer Goedgedrag. Deze Gouverneur is samen met nederland op de hoogte van deze drugstransporten en het witwassen van miljarden!

Nu, 6 jaren later komt Amerika met een vernietigend rapport en is het duidelijk dat alles beschreven, bewezen is. De vraag is alleen: Wie gaat dit aanpakken? Amerika kan alleen Nederland onder druk zetten en verder kan men niets doen. En dan is nog de vraag is Amerika willend ook hun lijn aan te pakken (Miami) en niet enkele personen pakken maar het geheel?

Alles lijkt een spel en Amerika is een van de spelers net zoals Nederland de hoofdspeler is. Wat kan men doen tegen een wereldorganisatie?
Het zal niet verder komen dan dat enkele kleintjes gepakt worden terwijl de jonge generatie nu al deze wereld in handen heeft. Het is een wereld van drugs, gokken en IT.

Maffia
AD
Verenigde Staten: Curaçao groot witwasland
Willemstad - In het jongste verslag (2016) van het ‘Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs’, van de Amerikaanse State Department over de internationale drugshandel, wordt Curaçao genoemd in een opsomming van de 68 grootste witwaslanden ter wereld. Country

USA
Report: Dutch Caribbean
Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs
2016 International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)


A. Introduction

The Dutch Caribbean consists of the six entities of the former Netherlands Antilles: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustatius, and Saba. In 2010, the Netherlands Antilles dissolved as a political unit. Curaçao and Sint Maarten acquired the same “autonomous country” status within the Kingdom of the Netherlands as Aruba, which became an autonomous entity in 1986. The three smallest islands, Bonaire, St. Eustatius and Saba (BES), became part of the country of the Netherlands in a status similar to municipalities.

Aruba, Bonaire, and Curaçao (often referred to as the ABC Islands) are located 30 to 40 miles north of Venezuela and continue to serve as northbound transshipment points for cocaine originating from the Guajira Peninsula in Colombia and from the Maracaibo, Venezuela area. Cocaine is primarily transported via fishing boats and inter-coastal freighters for transshipment to the United States, other Caribbean islands, Africa, and Europe. Sint Maarten, the Dutch half of the island of the same name (the French side is called Saint Martin), is located in the Eastern Caribbean and is a transshipment hub for cocaine, heroin, and marijuana destined for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands as well as Europe.

B. Drug Control Accomplishments, Policies, and Trends

1. Institutional Development

Aruba, Curaçao, and Sint Maarten have a high degree of autonomy over their internal affairs, with the right to exercise independent decision-making in a number of counternarcotics areas. The Kingdom of the Netherlands is responsible for the islands’ defense and foreign affairs, and assists the Governments of Aruba, Curaçao, Sint Maarten, and the BES islands in their efforts to combat narcotics trafficking through its support for the RST (Dutch acronym for “Special Police Task Force”). The RST maintains its headquarters in Curaçao and has its largest presence there.

In 2012, both Curaçao and Sint Maarten adopted the BOP (Dutch acronym for “law on special investigative techniques”), which governs the use of techniques such as electronic surveillance and the infiltration of criminal organizations by the police on those islands. The BOP was already in effect in Aruba. No new counternarcotics programs were initiated in 2015. Although the BOP law has been authorized, local authorities are reluctant to use it to infiltrate criminal organizations because it is relatively new.

The Netherlands extended the 1988 UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, the 1961 UN Single Convention on Narcotic Drugs, the UN Convention against Transnational Organized Crime, the 1971 UN Convention on Psychotropic Substances and the 1981 Netherlands-U.S. Mutual Legal Assistance Treaty to the former Netherlands Antilles and Aruba. Additionally, the former Netherlands Antilles and Aruba adopted the Agreement Regarding Mutual Cooperation in the Tracing, Freezing, Seizure and Forfeiture of the Proceeds and Instrumentalities of Crime and the Sharing of Forfeited Assets, which was signed by the Kingdom of the Netherlands in 1994.

Aruba

Aruba’s police force, the Korps Politie Aruba (KPA), continues to evolve into a regional leader in the fight against narcotics trafficking and international criminal organizations. The KPA is at the forefront in collecting and sharing intelligence with regional law enforcement partners. Despite systemic problems of prison overcrowding and insufficient resources, the KPA continues to investigate trafficking organizations effectively. The Organized Crime Unit of the KPA conducted several successful investigations in 2015, which led to over 92 kilograms (kg) in cocaine seizures and the confiscation of over $120,000 in drug related proceeds, along with the arrest of multiple subjects.

Curaçao

Curaçao has vastly improved its effectiveness and efficiency in addressing endemic drug-related crime, violence, and corruption. In January 2015, the Korps Politie Curaçao (KPC) appointed a new police chief who has greatly enhanced the leadership and stability of the KPC, which in turn has led to successful counter narcotics operations. The KPC has made dramatic strides in aggressively countering the narcotics trade in Curaçao. The local price per kilogram of cocaine has increased due to increased narcotics seizures in Curaçao.

Sint Maarten

Sint Maarten is co-located on a single island with French St. Martin. This division provides unique challenges for law enforcement investigations. Colombian and Dominican-based drug-trafficking organizations have expanded their operations into Sint Maarten believing that law enforcement is less prevalent than in their respective countries. However, regional law enforcement agencies have increased cooperation. In 2015, authorities successfully investigated several trafficking groups that were transporting hundreds of kilograms of cocaine from Sint Maarten to the United States and Europe. These investigations included unprecedented cooperation from the Korps Politie Sint Maarten (KPSM), RST, French, Dutch, British and U.S. authorities. In addition, the KPSM, in cooperation with U.S. authorities, seized approximately 200 kg of cocaine arriving on commercial air carriers, over 450 kg of marijuana, significant cash and assets from Dominican and Colombian based trafficking groups operating in Sint Maarten, and arrested multiple subjects.

Kingdom Relations Minister Ronald Plasterk commissioned a private firm in 2014 to write report on public integrity issues in Sint Maarten. The report found that “governance challenges facing Sint Maarten are real and substantial” and noted significant gaps to prevent corruption. Based on the findings of the report, the Kingdom government instituted a public integrity screening process of all incoming Ministers beginning with the 2014 Parliamentary elections.

Bonaire, St. Eustatius, Saba

The National Office for the Caribbean in the Netherlands assumes the responsibilities of law enforcement, security, and other administrative functions on behalf of the Government of the Netherlands for Bonaire, St. Eustatius, and Saba islands.

C. National Goals, Bilateral Cooperation, and U.S. Policy Initiatives

The objectives of U.S. counternacotics policy in the Dutch Caribbean are to promote counternarcotics cooperation between law enforcement and military partners, and to reduce illicit drug trafficking. The U.S. Drug Enforcement Administration works with their island counterparts to advance joint investigations, both within the Dutch Caribbean and the United States.

The Kingdom of the Netherlands maintains support for counternarcotics efforts through participation in the Caribbean Region Agreement to suppress illicit maritime and air trafficking and by continuing to support U.S. Air Force Forward Operating Locations in Curacao and Aruba. U.S. military aircraft conduct counternarcotics detection and monitoring flights over the southern Caribbean Sea. In addition, the Royal Netherlands Navy regularly conducts counternarcotics operations in the region and is a member of Joint Interagency Task Force South (JIATF-S). In 2015, nine JIATF-S cases were supported by the Royal Netherlands Navy, including the seizure of 2.8 metric tons (MT) of cocaine and the disruption of 1.45 MT in cocaine shipments. Nearly six MT of marijuana were also seized during the year. The volume of seized and disrupted shipments of all illicit drugs increased by nearly 300 percent in 2015 from the previous year.

The United States continues to support demand reduction programs with local schools, community-based youth organizations, and the Curaçao National Baseball League.

D. Conclusion

Five years into the dissolution of the Netherlands Antilles, Curacao and Sint Maarten are still establishing counternarcotics organizational structures among their various agencies. It is imperative that both islands embrace regional cooperation and intelligence sharing efforts. Both Curaçao and Sint Maarten can look to Aruba as an example of how this is accomplished.

Cocaine


March 10at 05:07am

Eisen in de zaak "Bientu":

· The Money Game NV boete 3.5 miljoen gulden.
· Jamarooma Lotteries NV 1 miljoen gulden boete.
· Administratiekantoor Dollar NV 8 miljoen gulden boete.

· Tegen Robbie dos Santos is door het OM geëist 4 jaar cel waarvan 1 jaar voorwaardelijk. 2 jaar proeftijd. Verbeurd verklaring cashgelden. Verbeurd verklaring alle bank en bellegingstegoeden. En het OM kondigt aan een ontnemingszaak in deze zaak.

Op 1 april doet het Gerecht uitspraak in deze zaak.

Wat zijn die paar miljoenen voor een eis als het gaat over ettelijke honderden miljoen. De familie zal lachen en het bewijs dat OM onder deze maffia valt is duidelijk geleverd.

OM

 

March 10at 05:01am

Bitcoin CEO Found Dead In Her Singapore Home After Suspected Suicide At Age 28

The American CEO of an exchange for the troubled bitcoin digital currency has been found dead after a suspected suicide at her home in Singapore.

Bitcoin

Wisconsin native, Autumn Radtke, 28, was discovered inside her apartment on February 28 and officials in the Southeast Asian city state are now waiting for toxicology test results to determine the exact cause of death.

Douglas Adams, the non-executive chairman of First Meta confirmed that his colleague had passed away in a statement which said the company was ‘shocked and saddened by the tragic loss of our friend and CEO Autumn Radtke.’

The death of Radtke is the latest piece of bad news to hit the crisis-ridden bitcoin currency following the collapse of the Japanese-based Mt Gox exchange last week after $400m went missing and the closure of the Flexcoin bank yesterday in Canada after computer hackers robbed $600,000.
Bitcoin CEO Found Dead In Her Singapore Home After Suspected Suicide At Age 28

Tragic: Autumn Radtke, a 28-year-old American CEO of bitcoin exchange firm First Meta, was found dead in her Singapore apartment on Feb. 28

Bitcoin2

 

March 09at 05:06am

Exclusive: Whistleblower reveals massive secret underground base beneath Denver International Airport

For the first time, a whistleblower from within the DIA complex confirms the existence of a massive deep underground military facility located beneath the airport

DENVER (INTELLIHUB) — The Denver International Airport (DIA) is nestled on a vast 53 square mile complex and is owned and operated by the City of Denver. As I pointed out in my appearance on the Travel Channel series American Declassified, DIA is the largest airport in the United States in terms of land mass garnered and the second largest airport in the world to Saudi Arabia’s King Fahd International Airport.

The airport serves over 50 million passengers a year and is now incorporating a massive new project called “Airport City” an aerotropolis which has been presented publicly by the Mayor of Denver, Michael Hancock.

Interestingly, the new aerotropolis will incorporate an expansive business district with new lodging as well as an agricultural and technical district within the confines of the airport property to attract more revenue to Denver’s growing economy. Hancok “respectively” declined an interview with Intellihub News for this article.

The concept is innovative, a first for an airport in America and is likely to become the envy of other airports around the world.

According to Airport City Denver’s official website:

In 2010, DIA and the City and County of Denver took a major step in DIA’s evolution to fulfill its gateway role by inviting firms from around the world to submit proposals to assist DIA in planning, assessing and creating an Airport City at DIA as the core of and competitive accelerator for the emerging Denver aerotropolis.

Later that year, DIA selected MXD Development Strategists (MXD) and its collaborative team including Design Workshop, CH2M Hill, Dr. John Kasarda, Integrity Parking, Transcore and Ambient Energy to prepare the Denver International Airport City Development Strategy.

However, local residents and others have been questioning the new construction in and around the airport property as several red flags have been raised. In fact, since the first construction phases of the airport started in the early 1990's, there have been several indicators that something else may be taking place on or under the grounds of the 53 square mile complex.
The Facility

Some speculate that a deep underground military facility, part of the Continuity of Government (COG) program, exists on the site. A massive underground city to be used by our government in the event that Washington and or other central government command hubs are compromised.

According to some investigative reports, including one headed up by the former Governor of Minnesota, Jesse Ventura, the underground city that lies beneath the airport quite possibly connects to other deep underground military installations throughout the country.

Now, a source from within the airport has revealed, for the first time, a series of astonishing claims regarding the underground facility, providing details previously unknown to airport staff and the general public.

The following are details regarding a deep underground military installation located on the grounds of the DIA as provided by my source:

Level 1 of the airport is inset into the ground to protect from vibrations coming from underneath. The base board characteristics lead on to this technical design. The employees have been told the reason for this is to protect from vibrations from the public train that leads back and forth to all concourses, A, B, and C.
The airport’s gate and door numbers correspond to emergency action and response plans that indicate specific details to people “in the know”.

The design of the airport is built to throw people off as levels are labeled differently on each in some cases and grading changes make it difficult to pinpoint your actual elevation. This was a security feature added by the designers.

Due to lawsuits (or potential staged events) in the “United Airlines, Inc.” section of one of the basement levels at DIA, an infectious bio-hazard or fungal outbreak has instigated quarantined off areas of the underground, as they are now inaccessible to the airport staff and personnel. The quarantined section of the underground was confirmed by the source to be located in Concourse B’s East side lower levels.

The landfill located off of Tower Rd. two miles west of the Jeppesen Terminal was added onto in the early 2000's despite the airports appeal to the District Court against the landfill in 2002, claiming it was a FAA safety hazard. The landfill has a functioning element to it but is “mocked-up” to look like a landfill hidden in plain sight.

There is a militarized intermediary entrance located in the “United Airlines” section of the underground. The actual door number was reveled by my source with great hesitation. The actual door code is “BE64B” unknown until now to the general public.

A swift door will also allow access to the intermediary entrance of the facility if you have the proper “speed-pass” clearance on a Department of Defense (DOD) level. This door was also a secret to the general public until now. The actual door number is “T-47 M” located on the level 4 exterior. Update: Airport Staff, “I just went in to T47-M… nothing goes down, no steps, no elevator”.

The dirt in parts of the train tunnels looks unnatural, and “if anyone steps on it they know”, said my source.

Gates can “lock-down” certain sections of the airport in the event of an emergency.

A nearly 3 mile long tunnel heads out from the intermediary entrance “BE64B“, to a full-blown Department of Defense (DOD) sanctioned militarized entrance nestled in a set of 5 buildings 120' beneath the surface located Northeast of the Jeppesen Terminal.

All VIP activity typically originates under the Northwest section of “Concourse C”

The information provided by the whistleblower does indeed beg the following question. Does the DOD have any ties to areas of the airport owned and (or) operated by domestics airline carriers?
Department of Defense Ties To Domestic Airline Carriers

New information uncovered by Intellihub News investigators concludes that, yes indeed the DOD has ties to a commercial airline carrier that operates out of the Denver International Airport.

Documents requested under a 2004 Freedom of Information Act (FOIA) request by the Investigative Report Workshop reveal that “United Airlines, Inc” is involved in a DOD “Air Transportation Program” likely connected to COG. This contract would allow United Airlines to fly VIP’s, sitting Senators, Congressmen, and top elected officials including Head’s of State to-and-from the main COG hub located on DIA grounds.

According to the Investigative Report Workshop, “The Department of Defense audits commercial air carriers it contracts with to fly DOD employees. The Workshop and PBS FRONTLINE sent a FOIA request to learn about United Airline’s maintenance procedures. Last year, we had sent the same request for another company and the audits proved to be very informative. This time, however, we received about 94 mostly blank pages.”
The Dirt Came From Somewhere

According to my source from inside, a massive pile of dirt was added to an existing landfill in the area despite the FAA’s request that it was dangerous to travelers and could pose a radar issue causing a potential disaster. This addition to that landfill was pressed hard and was supposed to take place over a 40-60 year period, but instead took place over the course of about 4 years. The pile of dirt, which is masked as a landfill in-plain-sight, now exceeds 300' in altitude.

An excerpt from the FAA appeal reads:

In the Hazard Determination and Affirmation, the FAA found that the Tower Road landfill at its proposed height “would be in the radar line of sight and vehicles [i.e., dump trucks and graders] operating at the landfill may cause radar reflection and consequently create false targets. JA 7.

The Determination and Affirmation themselves provide no evidentiary basis for the “false target” finding. Indeed, we can find at most only two pages in a 462-page record to support it. The FAA’s aeronautical study reports that Airways Facility radar technicians have “identified the potential for false targets. At the current elevation of 5,423' AMSL [above mean sea level], the landfill is below the radar line-of-sight. At the new height of 5,542' AMSL, the large dump trucks, graders, and other heavy equipment create the potential for reflecting the radar and causing false targets…. The impact in this circumstance would be an erroneous position indication for the aircraft.”

Conclusion

The Denver Airport (Location) is part of a Continuity of Government Program and does indeed house an underground facility.

Denver

 

March 09at 05:04am

Study: Radiation Therapy May Make Cancers 30x More Malignant

Following on the heels of recent revelations that x-ray mammography may be contributing to an epidemic of future radiation-induced breast cancers, in a new article titled, "Radiation Treatment Generates Therapy Resistant Cancer Stem Cells From Aggressive Breast Cancer Cells," published in the journal Cancer July 1st, 2012, researchers from the Department of Radiation Oncology at the UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center report that radiation treatment actually drives breast cancer cells into greater malignancy.

The researchers found that even when radiation kills half of the tumor cells treated, the surviving cells which are resistant to treatment, known as induced breast cancer stem cells (iBCSCs), were up to 30 times more likely to form tumors than the nonirradiated breast cancer cells. In other words, the radiation treatment regresses the total population of cancer cells, generating the false appearance that the treatment is working, but actually increases the ratio of highly malignant to benign cells within that tumor, eventually leading to the iatrogenic (treatment-induced) death of the patient.

Last month, a related study published in the journal Stem Cells titled, "Radiation-induced reprogramming of breast cells," found that ionizing radiation reprogrammed less malignant (more differentiated) breast cancer cells into iBCSCs, helping to explain why conventional treatment actually enriches the tumor population with higher levels of treatment-resistant cells. [i]

A growing body of research now indicts conventional cancer treatment with chemotherapy and radiation as a major contributing cause of cancer patient mortality. The primary reason for this is the fact that cancer stem cells, which are almost exclusively resistant to conventional treatment, are not being targeted, but to the contrary, are encouraged to thrive when exposed to chemotherapy and radiotherapy.

In order to understand how conventional treatment drives the cancer into greater malignancy, we must first understand what cancer is....

cancer lymphocyte
What Are Cancer Stem Cells, And Why Are They Resistant To Treatment?

Tumors are actually highly organized assemblages of cells, which are surprisingly well-coordinated for cells that are supposed to be the result of strictly random mutation. They are capable of building their own blood supply (angiogenesis), are able to defend themselves by silencing cancer-suppression genes, secreting corrosive enzymes to move freely throughout the body, alter their metabolism to live in low oxygen and acidic environments, and know how to remove their own surface-receptor proteins to escape detection by white blood cells. In a previous article titled "Is Cancer An Ancient Survival Program Unmasked?" we delved deeper into this emerging view of cancer as an evolutionary throw-back and not a byproduct of strictly random mutation.

Because tumors are not simply the result of one or more mutated cells "going rogue" and producing exact clones of itself (multi-mutational and clonal hypotheses), but are a diverse group of cells having radically different phenotypal characteristics, chemotherapy and radiation will affect each cell type differently.

Tumors are composed of a wide range of cells, many of which are entirely benign.

The most deadly cell type within a tumor or blood cancer, known as cancer stem cells (CSCs), has the ability to give rise to all the cell types found within that cancer.

They are capable of dividing by mitosis to form either two stem cells (increasing the size of the stem population), or one daughter cell that goes on to differentiate into a variety of cell types, and one daughter cell that retains stem-cell properties.

This means CSCs are tumorigenic (tumor-forming) and should be the primary target of cancer treatment because they are capable of both initiating and sustaining cancer. They are also increasingly recognized to be the cause of relapse and metastasis following conventional treatment.

CSCs are exceptionally resistant to conventional treatment for the following reasons

CSCs account for less than 1 in 10,000 cells within a particular cancer, making them difficult to destroy without destroying the vast majority of other cells comprising the tumor.[ii]


CSCs are slow to replicate, making them less likely to be destroyed by chemotherapy and radiation treatments that target cells which are more rapidly dividing.

Conventional chemotherapies target differentiated and differentiating cells, which form the bulk of the tumor, but these are unable to generate new cells like the CSCs which are undifferentiated.

The existence of CSCs explains why conventional cancer treatment has completely missed the boat when it comes to targeting the root cause of tumors. One reason for this is because existing cancer treatments have mostly been developed in animal models where the goal is to shrink a tumor. Because mice are most often used and their life spans do not exceed two years, tumor relapse is very difficult, if not impossible to study.

The first round of chemotherapy never kills the entire tumor, but only a percentage. This phenomenon is called the fractional kill. The goal is to use repeated treatment cycles (usually six) to regress the tumor population down to zero, without killing the patient.

What normally occurs is that the treatment selectively kills the less harmful populations of cells (daughter cells), increasing the ratio of CSCs to benign and/or less malignant cells. This is not unlike what happens when antibiotics are used to treat certain infections. The drug may wipe out 99.9% of the target bacteria, but .1% have or develop resistance to the agent, enabling the .1% to come back even stronger with time.

The antibiotic, also, kills the other beneficial bacteria that help the body fight infection naturally, in the same way that chemotherapy kills the patient's immune system (white blood cells and bone marrow), ultimately supporting the underlying conditions making disease recurrence more likely.

The reality is that the chemotherapy, even though it has reduced the tumor volume, by increasing the ratio of CSCs to benign daughter cells, has actually made the cancer more malignant.

Radiotherapy has also been shown to increase cancer stem cells in the prostate, ultimately resulting in cancer recurrence and worsened prognosis.[iii] Cancer stem cells may also explain why castration therapy often fails in prostate cancer treatment.[iv]
Non-Toxic Natural Substances Which Target and Kill CSCs

Natural compounds have been shown to exhibit three properties which make them suitable alternatives to conventional chemotherapy and radiotherapy:

High margin of safety: Relative to chemotherapy agents such as 5-fluorouracil natural compounds are two orders of magnitude safer
Selective Cytotoxicity: The ability to target only those cells that are cancerous and not healthy cells
CSCs Targeting: The ability to target the cancer stem cells within a tumor population.

The primary reason why these substances are not used in conventional treatment is because they are not patentable, nor profitable. Sadly, the criteria for drug selection are not safety, effectiveness, accessibility and affordability. If this were so, natural compounds would form an integral part of the standard of care in modern cancer treatment.

Research indicates that the following compounds (along with common dietary sources) have the ability to target CSCs:

Radiation

 

March 09at 05:02am

Waarom wordt ons dit niet verteld? Een drankje dat 10.000 keer sterker is dan Chemotherapie!

We blijven chemotherapie toepassen, hoewel er geen noodzaak voor is! Deze drank redt levens en dit is bewezen in honderden studies, maar weinig mensen weten dat de drank zo geweldig is. Mensen kunnen het gewoon niet geloven, waarschijnlijk omdat het een zeer toegankelijke en goedkoop voedsel is, maar het is echt zo. Wist u dat de combinatie van citroen en zuiveringszout sterker dan chemotherapie kan zijn?

De combinatie van citroen en zuiveringszout is bewezen een sterker “killer” van kanker te zijn dan chemotherapie, maar liefst 10.000 keer sterker. Waarom vertelde niemand vertelde ons hier iets over? Nou, omdat er geen winst valt te behalen uit gezonde mensen.

Ze spenderen niets. Zo simpel is het. Miljarden en miljarden dollars die de farmaceutische industrie krijgt in hun budget zouden niet langer bestaan.

Lemon is een bewezen anti-carcinogeen. Op het organisme produceert het een sterk alkalisch milieu waarin cysten en tumoren eenvoudigweg niet kunnen bestaan. Specifiek, cysten en tumoren voeden stoffen die zuur creëren in het lichaam, en zolang het lichaam zuur is, kan een tumor groeien. Maar zodra je stopt met de stroom van de zuurgraad in het lichaam van de tumor, heeft deze geen voedsel en stagneert.

Daarom is soda gecombineerd met citroen een uitzonderlijke strijder tegen kanker vanwege het feit dat hun effect heel alkalisch is. Met name het combineren met koffie moet worden vermeden en natuurlijk alle andere bestanddelen van het lichaam die een zure omgeving creëren en het resultaat is zeker gerechtvaardigd.

Dit prachtige feit, ontdekt in 1923 door een Duitse wetenschapper genaamd Otto Heinrich Warburg, die voor zijn behandeling voor kanker zelfs de Nobelprijs kreeg, maar toch, mogen de mensen de waarheid niet kennen.

Wat werd ontdekt door Dr. Warburg?

‘En als je 35% zuurstof onttrekt, kunnen kankercellen ontstaan in slechts twee dagen. Dus is de oorzaak van kanker vandaag verzuurde organismen en cellen zonder zuurstof.Dr. Warburg ontdekte dat kanker het resultaat is van een anti-fysiologische levensstijl. Anti-Phuspt diëten (met voedsel dat verzurend werkt) en lichamelijke inactiviteit van het lichaam creëren een zure omgeving met weinig zuurstof. De zuurgraad van de cel verdringt de zuurstof uit de cellen en het ontbreken van zuurstof in de cellen leidt tot een zure omgeving. ‘Als je een te hoge zuurgraad hebt, mis je automatisch zuurstof in het lichaam; als je zuurstof ontbreekt, zal uw organisme verzuren. De zure omgeving is een omgeving zonder zuurstof, sprak Dr. Warburg.

In zijn werk “Het metabolisme van tumoren,” toonde Dr. Warburg aan dat alle kankerverwekkende vormen aan twee basisvoorwaarden voldeden: De zuurgraad van het bloed en hypoxie (gebrek aan zuurstof). Hij vond dat de tumorcellen anaërobe zijn(ademen geen zuurstof) en kunnen niet overleven in de aanwezigheid van hoge zuurstofconcentraties.

Tumorcellen kunnen overleven door de tussenkomst van glucose in de omgeving zonder zuurstof. Daarom is kanker niets anders dan een afweermechanisme, die onze cellen gebruiken om te overleven in een zure omgeving zonder zuurstof. Wat beïnvloedt de verzuring van het lichaam en het optreden van kanker? Het antwoord is heel eenvoudig: voedsel. De meeste mensen tegenwoordig, in tegenstelling tot twintig jaar geleden, eten voedsel dat verzuren van het lichaam bevorderd, zodat het niet verwonderlijk is dat het voorkomen van deze ziekte systematisch is toegenomen.

Wat te eten in kleinere hoeveelheden?

– Geraffineerde suiker en alle derivaten daarvan. Dit is het ergste, omdat er geen eiwitten, vetten, vitaminen, mineralen in zitten en niet alleen geraffineerde koolhydraten, die schade toebrengen aan de alvleesklier. De pH is 2,1 (erg zuur).

– Vlees (alle soorten), dierlijke producten – melk en kaas, room, yoghurt etc.

– Geraffineerd zout, geraffineerd bloem en alle derivaten daarvan, zoals pasta, cakes, koekjes en dergelijke. Brood, boter, cafeïne, alcohol, alle industrieel verwerkt en ingeblikt voedsel, die conserveringsmiddelen, kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen, stabilisatoren, etc. bevatten

– Antibiotica en in het algemeen alle drugs.

Waarvan meer te eten?

– Baking soda en citroen

– Fruit

– Alle rauwe groenten. Sommige zijn zuur van smaak, maar in het lichaam veranderen ze en worden alkalisch.

– Amandelen. Deze zijn zeer alkalisch.

– Volle granen: de enige alkaliserende graan is gierst. Alle andere granen zijn licht zuur, maar de ideale voeding moet een bepaald percentage van zuurgraad hebben. Alle granen moeten gekookt worden gegeten.

– Honing. Heeft een zeer hoge alkaliteit.

– Chlorofyl. Groene planten bevatten chlorofyl dat is zeer alkalisch.

– Water. Dit is belangrijk voor de productie van zuurstof. Blijf altijd goed gehydrateerd, drink kleine slokjes water gedurende de dag.

Wat nog meer

– Beweging. Bewegen helpt om de alkaliniteit van het lichaam vast te houden omdat het zuurstof door het lichaam pompt. Een sedentaire levensstijl is het vernietigen van het organisme.
Chemotherapie is de dood!

Hoewel de industrie meer dan voldoende kennis heeft van de onderzoeken gedaan door wetenschappers, wordt kanker behandeld met chemotherapie.

Chemotherapie betekent vaak de dood. Het aanzuren van het lichaam zodanig dat het lichaam de laatste alkalische reserves in het lichaam bereikt om de zuurgraad te neutraliseren door het opofferen van mineralen (calcium, magnesium, kalium) die zijn ingebed in de beenderen, tanden, nagels en haar en als resultaat zien we door chemotherapie de fysieke veranderingen bij patiënten.

Chemotherapie verzuurt het lichaam zo veel dat het de verspreiding van kanker bevorderd in plaats celvernietiging. Daarom, als u lijdt aan deze ziekte, begin met het alkaliseren van het lichaam, waarin zuiveringszout dat je kunt kopen in elke winkel zeer behulpzaam is.

Het is bekend in de wereld van alternatieve geneeskunde als een zeer goede en effectieve kanker killer, voornamelijk vanwege de alkalische eigenschappen.

Otto

 

March 08at 05:08am


Lichaam van arts die vaccins aan autisme verbond, gevonden drijvend in de rivier


Het levenloze lichaam van een arts die patiënten hielp die bijwerkingen van vaccins ervaren werd gevonden in de North Carolina rivier.

Een visser vond het lichaam van Dr. James Jeffery Bradstreet in de Rocky Broad rivier in Chimney Rock, North Carolina, afgelopen vrijdagmiddag.

Bradstreet had een schotwond in de borst, die “zelf toegebracht leek,” volgens afgevaardigden, “meldde WHNS.

In een persbericht, kondigde de Rutherford County Sheriff’s Office aan, “Duikers van het Henderson County Rescue Squad reageerden ter plekke en haalden een pistool uit de rivier.”

Een onderzoek naar zijn dood is aan de gang, en de resultaten van een autopsie zijn naar verluidt ook aanstaande.

Dr. Bradstreet runde een eigen praktijk in Buford, Georgia, die was gericht op “de behandeling van kinderen met Autisme Spectrum Stoornis, PPD, en verwante neurologische en ontwikkelingsstoornissen.”

Naast de verschillende remedies, voerde Dr. Bradstreet’s Wellness Center naar verluidt “kwiktoxiciteit” behandelingen uit, waarvan wordt gedacht dat zware metalen een leidende factor zijn in de ontwikkeling van autisme tijdens de kindertijd.

Dr. Bradstreet ondernam pogingen om de oorzaak van de ziekte aan te wijzen nadat zijn eigen kind de aandoening na een routine vaccinatie had ontwikkeld.

In aanvulling op de behandeling van patiënten, had Bradstreet ook aangeboden als getuige-deskundige in de federale rechtbank namens-vaccin gewonde families op te treden en was oprichter en voorzitter van het International Child Development Resource Center, dat op een bepaald moment in dienst was van de veel-geminachte autisme expert Dr. Andrew Wakefield als “research director.”

De omstandigheden rond de dood van Bradstreet worden des te meer curieus gemaakt door een recente multi-agency inval onder leiding van de FDA op zijn kantoor.

“De FDA moet nog onthullen waarom agenten het kantoor van de dokter doorzochten, naar verluidt een voormalige predikant die al meer dan 10 jaar controversieel is,” aldus de Gwinnett Daily Post.

Ondanks het feit dat zijn familie het publiek vraagt af te zien van speculatie, concluderen velen toch dat de dood van de dokter een onderdeel is van een samenzwering.

 

March 08at 05:05am

En documentaire hoe je samen een geweldige gemeenschap kan op bouwen.


Ook beschreven in dit boek.
Title: Utopia (Uit de cyclus van het energieniale leven) ISBN 978-1-329-51188-0
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Utopia_download.pdf

Voor video klik hier

 

March 08at 05:01am


90-jarige vrouw weigert chemotherapie. Wat ze wél deed is ontzagwekkend.


Als de diagnose kanker wordt vastgesteld is dat een verwoestende boodschap voor de patiënt en zijn omgeving. Ondanks de voortdurende vooruitgang in de moderne geneeskunde, treft kanker nog steeds een schokkend groot aantal mensen en kost deze ziekte miljoenen levens per jaar. Bijna alle behandelingen zijn zwaar en ingrijpend, en de overlevingskansen zijn zeer verschillend per kankersoort. De ziekte heeft grote emotionele gevolgen voor de patiënten en hun families.

Ken je de levenswijsheid: “Als het leven je citroenen geeft, maak er dan limonade van,” deze uitdrukking past heel goed in dit verhaal.
De 90-jarige Norma ontdekte, twee dagen voor haar man overleed, dat ze kanker had. Maar toen deze enorme berg vol citroenen in haar schoot werd gestort, besloot ze direct hoe ze hier mee om zou gaan. Lees hier haar indrukwekkende verhaal.
Dit is de prachtige 90-jarige Norma, die uit Michigan in Amerika komt. In 2015 had ze de slechtste week van haar leven toen haar man Leo, toen 67 jaar oud, overleed, twee dagen nadat ze erachter kwam dat ze een tumor in haar baarmoeder had.
Artsen ontdekten de tumor nadat ze bloed in haar urine vonden tijdens een routinecontrole.
Ze gaven haar direct een lijst van behandelingen (chirurgie, radiotherapie, chemotherapie) en vroegen haar met welke behandeling ze wilde beginnen.
Norma zat er verslagen bij en antwoordde met een zo duidelijk mogelijke stem : “Ik ben 90 jaar oud, ik ga op reis.”
Ze vertelde haar zoon en dochter dat ze geen enkele behandeling wilde proberen, en zij steunden haar beslissing.
De artsen waren verrast, maar ze toonden begrip voor haar beslissing en zeiden: “Als artsen zien we iedere dag om ons heen wat kanker doet met onze patiënten. De intensieve behandelingen, de ziekenhuisbezoeken, de verschrikkelijke bijwerkingen. Eerlijk gezegd is er geen garantie dat u de eerste operatie om de tumor te verwijderen zou overleven. U doet precies wat ik zou hebben gedaan als ik me in dezelfde situatie bevond. Heb een geweldige reis! ”
Norma’s familie wilde niet dat ze alleen zou reizen, dus sprongen ze in een camper en gingen op avontuur.
Ze zijn overal in Amerika geweest, naar alle plaatsen die Norma wilde bezoeken. Ze reisden ook naar het buitenland, zelfs naar China.
Op dit moment voelt Norma zich goed en heeft geen pijn. Het feit is dat zij kanker heeft. Maar in de tussentijd geniet ze van het leven.
Ze heeft veel ellende en verdriet meegemaakt, maar ze begint iedere dag met een positieve houding.
Ze heeft duidelijk nog trek in al het lekkers dat het leven te bieden heeft.
Alle hulde aan jou, Norma!


 

March 07at 05:09am

Dat belachelijk hoofdbandje

Sinds vele jaren draag ik een zwarte hoofdband. Veelal als er discussies zijn of mensen schieten woorden te kort gaat men mij belachelijk maken rond deze hoofdband. Men haalt er alles bij om het maar naar het belachelijke te trekken om zo van welk onderwerp dan ook af te wijken.

In het verleden werd me wel eens bij interviews vriendelijk verzocht deze band af te doen. Daar in tegen zijn er soms "helden" die heel vriendelijk maar schuchter vragen: Waarom ik die band draag.
Dan is mijn antwoord: Het is mijn geloof in het Energieniale leven.
Dan vervolg ik veelal met het volgende; u draagt toch ook een kruis op uw borst of draagt ook wel een of ander symbool om uw geloof in wat dan ook kenbaar te maken.

De vraag om mijn band af te doen werd me eens gesteld door een van de bewakers bij het gerecht. Bij dat te weigeren werd me de toegang tot het gerechtsgebouw ontzegd. Toen ik de toenmalige PG daar direct van op de hoogte bracht, ik had namelijk een afspraak met hem, stormde deze man naar buiten en plotsklaps gingen alle deuren voor mij open er werd me nooit meer gevraagd om deze band af te doen in dat gebouw.

Helaas weten weinig instanties hier op het eiland dat zij mij niet kunnen weigeren om deze band. Deze mensen moeten allemaal weten dat bij het internationaal maar ook lokaal recht het toegestaan is deze band te dragen volgens mijn geloofsovertuiging. Men kan mij niet verplichten deze band af te doen en mij op mijn geloof te weigeren. Verder denk ik dan ook even aan een identiteitsbewijs, rijbewijs maar ook paspoort waar ik met deze band behoor te staan volgens hun eigen geschreven wetten.
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (2008)
- Hoofdstuk 1: Grondrechten
Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
- Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens,
artikel 9: Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
- Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
Artikel 2: Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Artikel 18: Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.
- Internationaal Jeugdrecht
Artikel 14: Vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst

Voortaan als u mij en mijn geloof belachelijk wil maken denk even na voordat u daarmee begint. Ook dat recht is beschreven in vele artikelen die in de wetboeken staan: Zie, Dossier: Wet- en regelgeving tegen discriminatie en verder de mensenrechtenregels in de vele getekende overeenkomsten. Elk mens op deze aarde heeft het recht te geloven waar hij of zij in wil geloven.

John H Baselmans-Oracle

John


March 07at 05:07am


“I’m going to defeat the Illuminati with my bare hands”

Russian President Vladimir Putin is said to have uttered these bold words in front of a recent gathering inside the Kremlin. This statement is a response to Jacob Rothschild’s calling him a “traitor to the New World Order.”

Born and raised within the sphere of political influence, Putin is a bonafide member of the New World Order.. As a KGB agent he is exposed to the ways of the underworld.

But he is foremost a Russian who when called to save his country by a repentant Boris Yeltsin, he obliged so with flying colors.

Putin Played Critical Role After The Pre-Planned Collapse Of The USSR
Putin and Iran Do a Game Changer
The Reign of Western Oligarchy is Finally Over

He forced the migration of oligarchs into Rothschild’s City of London after the latter were found to have been leeching Russian resources in favor of the Khazarian Mafia. He has kicked out embedded Nazionist agents cloaking as NGOs through strict legislation and enforcement.

Companies like McDonald’s are being required to improve their products and services or be kicked out from his motherland. He has rallied the nation to withstand the effects of economic sanctions by strengthening domestic resources like organic farming and repel the deliberate attacks on the ruble and gas prices by purchasing tons of gold bars and sealing the biggest energy deal with China.

Russia closes McDonald’s restaurants for ‘sanitary violations’
Russia Aims to Become the Largest Non-GMO Food Exporter Post 2020
Russia Continues Financial Offensive

Judging from all his geopolitical decisions and actions so far, we can safely say that he’s definitely on the right track especially in Syria and Iran.

By convincing Syria to destroy its chemical arsenal with a commitment of protecting the Arab country at all cost, Putin has averted the globalist plan to lay a pipeline across Syria that would further empower the enemy of humanity.

Just yesterday, 1,093 more terrorist camps including those “housing experienced instructors” were destroyed via 302 air force sorties.

By forcing Iran and Washington to sit on the negotiation table, Israel’s Likud Party and the rest of the Nazionist factions are put on a defensive corner of geopolitics.

Of course, these BRICS leaders still want to exercise some level of control on their population, but they are not deterring anyone on the road to individual freedom either. They are just laying the groundwork for a collective effort to a better future, something that the next generations can build upon.

A level playing field in the realm of economics and geopolitics is what they are aiming for. It is up to us to remove the motivation for human exploitation completely.

Those who have redefined the word Illuminati from being enlightened to “exceptionalists”, i.e. the privileged few who believe that certain rules don’t apply to them, must be fully neutralized.

One of the significant sources of funds for the fascist Nazionist Jesuit Khazarian Mafia is the healthcare industry which registered a whopping $3.09 trillion in 2014, and is projected to soar to $3.57 trillion in 2017, in the US alone.

We can help take down the Dark Cabal by avoiding drugs, defeat any viral attack and scaremongering easily by knowing how to build our own comprehensive antiviral system. Find more about it here.

Putin

 

March 07at 05:03am

UK spying laws: Government introduces law requiring WhatsApp and iMessage to be broken

The draft Investigatory Powers Bill, or Snoopers' Charter, keeps a provision that weakening of security will only happen in cases where it is ‘practicable’, but that could still allow the Government to outlaw many of the most popular chat services as they currently exist

The Government is pushing through a bill that will cripple WhatsApp and iMessage as they currently exist.

The bill has been re-drafted after it was criticised by every parliamentary committee responsible for scrutinising it, but many of the most controversial powers remain.

The new draft of the Investigatory Powers Bill includes a clause that forces technology companies to weaken their security when spies need it to. That includes the removal of end-to-end encryption, the technology that allows services like WhatsApp, iMessage and FaceTime to allow people to communicate securely.r

The Government said that it had re-written the law to respond to concerns about the weakening of encryption, and that it would no longer force them to weaken encryption. It will only force companies to weaken security that they themselves applied, for instance.

But the new law could still force companies to install backdoors in their security, undermining the technology used in many of the most popular chat apps.

Charities including Privacy International criticised the bill, arguing that no changes had been made to guarantee people's security.

"It would be shameful to even consider this change cosmetic," said Gus Hosein, the executive director of Privacy International. "The Bill published today continues to adhere to the structure and the underlying rationale that underpinned the draft IP Bill, despite the criticism and lengthy list of recommendations from three Parliamentary Committees.

"The continued inclusion of powers for bulk interception and bulk equipment interference - hacking by any other name - leaves the right to privacy dangerously undermined and the security of our infrastructure at risk. Despite this, the Home Office stands by its claim that the Bill represents "world-leading" legislation. It is truly world-leading, for all the wrong reasons."

The bill also requires that internet companies keep information on everything their users have looked at for an entire year. That information can then be accessed by the Government.

The new changes to the draft bill widen the situations where those powers can be used. Law enforcement will now be able to access internet usage records for pursuing “investigative leads”, after concerns that police would not be able to get hold of them for missing people inquiries and other investigations.

The ban on encryption only requires companies to remove the security features when it is deemed “practicable”. Technology companies have repeatedly complained that it isn’t clear what that restriction means.

Whatsapp

 

March 06at 05:13am


Eerlijk zijn is negatief zijn


Toen ik in 1954 geboren werd kreeg ik al snel te horen van mijn ouders dat als je eerlijk bent je het ver zou brengen in deze wereld. Dat heb ik in mijn oren geknoopt en die regel hanteer ik nog de dag van vandaag. Dat eerlijk zijn was niet altijd gemakkelijk en zou in mijn leven denk ik in sommige situaties beter zijn geweest als ik er maar een leugen had verzonnen. Door mijn eerlijkheid heb ik een voordeel, ik hoef nooit na te denken hoe ik een bepaald verhaal moet vertellen of zaken aan moet halen. Ik hoef niet op te letten dat ik me verpraat en ik kan simpel keer op keer hetzelfde zeggen zonder dat ik in de fout ga door een leugen die ik anders zou kunnen vertellen.

Maar meer en meer besef ik dat de wereld juist draait om leugens. Na de honderdtallen aangiftes en de vele mensen waar ik mee samen gewerkt heb en enkele nog werk, blijkt dat men meer en meer zaken verdraait en leugens aan zaken koppelt om zo er zelf het beste van langs te komen. Door vele gladde leugens te verkondigen om zo je naam zuiver te houden verschuilt men zich altijd achter anderen.

Wat me de laatste jaren opvalt is dat leugens gekoppeld worden aan het woord positief. Ja, meer en meer hoor je dat je negatief bent als je eerlijk je mening geeft. Je bent negatief omdat je niet iemand de wereld in prijst die juist vele mensen belazert. Je moet iets "mooi" en "geweldig" vinden terwijl je het oude troep vindt! En je moet meekletsen en meepraten omdat anders het gesprek te negatief bevonden wordt.

De omgekeerde wereld is gaande. Het is duidelijk dat zodra je de waarheid zegt ben je een negatieveling en moet je liefst per direct dit eiland verlaten of op zijn minst je mond voorgoed houden. Het is toch steeds gekker aan het worden dat er mensen zijn die positieviteit koppelen aan leugens. Want ooo wee als je je ware mening of visie geeft, eerlijk vanuit je hart en ziel. Duidelijk is dat deze 180 graden wending vanuit Amerika nu de andere westerse landen aan het infecteren is. Duidelijk is dat men over zaken moet liegen wilt men positief bestempeld worden. Duidelijk is dat men met leugens moet komen over zaken waarvan het tegenbewijs in handen is.

Mensen die menen dat je negatief bent omdat je de waarheid zegt of schrijft zijn veelal mensen die eens over hun eigen leugens na moeten gaan denken en gaan inzien dat hun leugens niets meer zijn dan het bekennen dat er iets heel goed mis is met hen. Mensen gehuld in leugens zullen eens door de mand vallen en dan gaan we kijken hoe positief hun leven werkelijk was. Eerlijkheid is inderdaad niet altijd gemakkelijk maar ik waardeer die mensen die open en eerlijk naar mij toe komen. Dat noem ik positief.

John H Baselmans-Oracle

Negative

 

March 06at 05:06am

Harvard Goes To The Himalayas – Monks With ‘Superhuman’ Abilities Show Scientists What We Can All Do

It’s fascinating to consider just how many ancient teachings tell us that humans have the capacity to gain extraordinary powers through various techniques. Some of these techniques, known as siddhis in the yoga tradition (from the Sanskrit, meaning “perfection”), include meditation, static dancing, drumming, praying, fasting, psychedelics, and more.

In Buddhism, for example, the existence of advanced powers is readily acknowledged; in fact, Buddha expected his disciples to be able to attain these abilities, but also to not become distracted by them.

A Professor of Buddhist and Tibetan Studies at the University of Michigan, Donald Lopez Jr., describes the many abilities ascribed to Buddha:

With this enlightenment, he was believed to possess all manner of supernormal powers, including full knowledge of each of his own past lives and those of other beings, the ability to know others’ thoughts, the ability to create doubles of himself, the ability to rise into the air and simultaneously shoot fire and water from his body. . . . Although he passed into nirvana at the age of eighty-one, he could have lived “for an aeon or until the end of the aeon” if only he had been asked to do so. (source)

Again, there are numerous historical anecdotes of people with, as the Institute of Noetic Sciences calls them, ‘extended human capacities.” Since this article is focused on Buddhist monks, here is another example from the lore as written by Swami Rama in Living with the Himalayan Masters:

I had never before seen a man who could sit still without blinking his eyelids for eight to ten hours, but this adept was very unusual. He levitated two and a half feet during his meditations. We measured this with a string, which was later measured by a foot rule. I would like to make it clear, though, as I have already told you, that I don’t consider levitation to be a spiritual practice. It is an advanced practice of pranayama with application of bandeaus (locks). One who knows about the relationship between mass and weight understands that it is possible to levitate, but only after long practice. . .

He (also) had the power to transform matter into different forms, like changing a rock into a sugar cube. One after another the next morning he did many such things. He told me to touch the sand – and the grains of sand turned into almonds and cashews. I had heard of this science before and knew its basic principles, but I had hardly believed such stories. I did not explore this field, but I am fully acquainted with the governing laws of science. (source)

A lot of these stories exist within the literature and lore, but they are just stories, up to the readers to decide if they hold any actually credibility. Of course, one who subscribes to various ancient teachings would be more inclined to believe that these are more than just stories and tales. With science shedding light on the possible truths of ancient mysticism, it’s not implausible to think that, at one time, these abilities were more common knowledge.

Today, there have been a number of studies within the realms of parapsychology that have yielded statistically significant results, especially when examining the findings that’ve come from quantum physics. This is why Max Planck, the theoretical physicist who originated quantum theory, stated that he “regards consciousness as fundamental” and that he regarded “matter as derivative from consciousness.” He also wrote that “we cannot get behind consciousness” and that “everything that we talk about, everything that we regard as existing postulates consciousness.” And the Dalai Lama has supported this viewpoint:
Keep Evolving Your Consciousness
Inspiration and all our best content, straight to your inbox.

Broadly speaking, although there are some differences, I think Buddhist philosophy and Quantum Mechanics can shake hands on their view of the world. We can see in these great examples the fruits of human thinking. Regardless of the admiration we feel for these great thinkers, we should not lose sight of the fact that they were human beings just as we are. (source)

R.C. Henry, Professor of Physics of Physics and Astronomy at John Hopkins University, explains things further:

A fundamental conclusion of the new physics also acknowledges that the observer creates the reality. As observers, we are personally involved with the creation of our own reality. Physicists are being forced to admit that the universe is a “mental” construction. Pioneering physicist Sir James Jeans wrote: “The stream of knowledge is heading toward a non-mechanical reality; the universe begins to look more like a great thought than like a great machine. Mind no longer appears to be an accidental intruder into the realm of matter, we ought rather hail it as the creator and governor of the realm of matter. Get over it, and accept the inarguable conclusion. The universe is immaterial-mental and spiritual. (source)

For a selected list of downloadable peer-reviewed journal articles reporting studies of psychic phenomena, mostly published in the 21st century, you can click HERE.
Harvard And The Himalayan Monks

During a visit to remote monasteries in the 1980s, Harvard Professor of Medicine Herbert Benson and his team of researchers studied monks living in the Himalayan Mountains who could, by g Tum-mo (a yoga technique), raise the temperatures of their fingers and toes by as much as 17 degrees. It is still unknown how the monks are able to generate such heat. (source)

And it doesn’t stop there — the researchers also studied advanced meditators in Sikkim, India, where they were astonished to find that these monks could lower their metabolism by 64 percent.(source)

In 1985, the Harvard research team made a video of monks drying cold, wet sheets with body heat alone. Monks spending winter nights 15,000 feet high in the Himalayas is also not uncommon.

These are truly remarkable feats, and not the first time science has examined humans who can do extraordinary things. We published an article a couple of months ago showing that factors associated with consciousness can influence our autonomic nervous system. You can read more about that in the article linked below, as it is heavily sourced and provides links to several papers that clearly indicate how factors associated with consciousness can influence our biology.

Monks

 

March 06at 05:01am

Gift

 

March 05at 05:02am

1200 kilo heroïne ontdekt in bedrijf Rotterdam
ROTTERDAM -

In een bedrijfspand in Rotterdam heeft de politie eerder deze week 1200 kilo heroïne in beslag genomen. Twee verdachten, een Rotterdammer en een man uit Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee, zijn in het pand aangehouden, meldde de politie donderdag.

Agenten gingen het gebouw aan de Passerelstraat bij de Coolhaven binnen na tips. De partij drugs is woensdagavond, onder zware beveiliging, vernietigd. Die spreekt van één van de grootste drugsvangsten in de regio.

Heroine

 

March 05at 05:02am

Voetbal International

Matchfixing in Tilburg?: 'Er zitten er een paar aan de drank en drugs.'

In het betaald voetbal is praktisch iedereen aan stimulerende middelen die zelfs door de clubartsen ZELF gespoten worden. Praten we nog niet over het verder drugsgebruik. Deze zaken heb ik allemaal ZELF mogen meemaken toen ik zeer nauwe banden had met diverse Nederlandselftal spelers. De tijd van Cruyf, Neeskens en verdere ploeggenoten. Toen ik dit enkele malen gemeld heb werd ik aangevallen als zijnde dat ik AIDS had maar mijn statement blijft staan "Al heel lang zijn voetballers NIET ZUIVER".

Spuiten

 

March 05at 05:02am

Sugar

 

March 04at 05:12am

He pap
Proficiat met je 88ste verjaardag.


Zoals je weet houdt Veiligheidsdienst Curaçao me gevangen op dit eiland gesteund door de Nederlandse AIVD die me ook hebben laten weten dat ze me de toegang zullen weigeren. Erger nog hun hebben mijn verleden gewist. De tijd dat ik geboren ben tot de tijd van mijn vertrek in 1982 is nergens meer terug te vinden volgens gemeente en landelijke ambtenaren. Dat wil zeggen dat we elkaar al 9 jaren niet in elkaars armen hebben mogen voelen.

Maar we hebben hoop dat er nog ooit mensen met een hart en ziel zullen komen die waarheden beschermen boven leugens en persoonlijke vetes

In ieder geval zullen ze zeker nog lange tijd mijn zaken moeten aanhoren want je weet ik ga ouder worden als jij
smile emoticon

Fijne dag en een omhelzing van je zoon en pak nog een bakske koffie.
Hou van je

John H Baselmans-Oracle

Vader

 

March 04at 05:08am

Deze moeder verloor haar kind omdat ze een fout maakte op Facebook. Houd je ogen open!

Het internet en zijn sociale netwerken kunnen zowel een vloek als een zegen zijn. Dat moest deze moeder op een pijnlijke manier ondervinden. Iedereen zou haar verhaal moeten kennen en er de juiste conclusies uit trekken. Het gaat allemaal om het welzijn van kinderen.

Pedofilie1

Stel dat je op Facebook zit en je krijgt een vriendschapsverzoek van een vreemde. Zoals ik zij, je kent hem of haar tenslotte helemaal niet. Maar de profielfoto ziet er goed uit en het spreekt je op een of andere manier toch aan. Dus aanvaard je het verzoek. Gewoon zomaar. Wat kan er mislopen … ?!?

Alles is zeer snel vergeten, want je hebt natuurlijk veel belangrijkere zaken te doen: je dochter (of zoon) gaat voor de eerste keer naar school. Je bent zo trots op je kind hoe zich helemaal zelf klaarmaakte voor haar grote dag en je plaatst de beste foto’s op Facebook. Eronder schrijf je zoiets als “Wat een dag! Ongelooflijk hoe groot mijn lieveling is geworden.” Dan tag je de foto zelfs met de naam van de school en upload je het op Facebook. Enkele klikken – en klaar. Maar de gevolgen zijn beangstigend.

Want wat er dan gebeurt is ondenkbaar: de vreemde die je een paar dagen geleden aan je vriendenlijst toevoegde, heeft de foto al lang bewaard, geüpload naar een online catalogus en naar honderden mannen in de wereld verzonden! Hij schrijft eronder:

“Jongbloed, Amerikaans meisje. Amper 6 jaar oud! Slechts 5.000 dollars!”

Je hebt er geen idee van dat dit gebeurt, want het speelt zich allemaal achter je rug af. Maar de horror begint pas echt als je je kind enkele weken later van de school wil ophalen – maar er is niemand! Je kijkt overal, met de tranen in de ogen vraag je iedereen: Heb je mijn kind gezien?

Wat er nu gebeurt met het kleintje is iets dat je wellicht niet zal willen weten. En dit alles zou niet gebeurd zijn als je deze ernstige vergissing niet gemaakt had. En zelfs als je geluk hebt en je kind wordt gespaard, blijft het walgelijke gevoel dat de foto van je kind in een catalogus voor pedofielen eindigt. Dus: STOP VREEMDEN TOE TE VOEGEN OP FACEBOOK! Het is beter om een vriend minder te hebben dan deze horror te moeten meemaken.

De gruwelijke gevolgen van onschuldige foto’s delen op internet!

Pedofilie2

Pedo’s stalken Brabants meisje (13) tot op schoolplein ‘Meest smerige fantasieën over onze dochter’

Een 13-jarig Nederlands meisje is via internet uitgegroeid tot een wereldwijd lustobject voor pedofielen, die haar sinds september vorig jaar ook persoonlijk belagen op school en bij haar huis. Ze gaat onder begeleiding naar school, komt verder niet veel buiten en zit niet meer op hockey. Op sociale media is ze ook niet meer actief.

,,De impact die dit alles heeft op een meisje van dertien, is enorm”, zegt haar vader. ,,Niet sporten, niet doen wat al je leeftijdgenootjes wel kunnen doen. Onze dochter is daar mentaal erg door geraakt.”

Tijdens een rechtszaak vorige week tegen een voormalige leerkracht van een basisschool in het Brabantse dorp Vessem, waar het meisje geheel niet vandaan komt, deed de vader voor het eerst zijn verhaal. De oud-onderwijzer stond terecht omdat hij zich digitaal had begeven in kinderporno-kringen en foto’s van het meisje had bewerkt tot pornografische afbeeldingen.

In een slachtofferverklaring zette de vader uiteen dat zijn dochter geen normaal leven meer heeft. Ze fungeert als icoon voor pedofielen, vooral uit Nederland en Duitsland, die digitaal haar foto’s bekijken. Maar ook in Australië, Engeland, Mexico en de Verenigde Staten zijn er mannen die zichzelf trots een ‘volgeling’ van het meisje noemen. De ouders ontdekten dat er zelfs een pornografisch computerspel bestaat met het meisje in de hoofdrol.

,,De mannen uiten de meest smerige fantasieën over onze dochter. Ik durf te stellen dat iedere pedofiel die op internet actief is, haar kent”, zegt de vader, die aanvankelijk laconiek reageerde toen hij merkte dat zijn foto’s op internet rondgingen.

In 2005 plaatste hij voor het eerst familiefoto’s op Flickr, een website voor het delen van foto’s en videofragmenten. Van lieverlee kreeg hij reacties van mannen die vroegen om blootfoto’s van zijn dochter of die smerige teksten onder de geplaatste foto’s zetten. ,,Ik was naïef. Ik blockte die mannen, maar liet me mijn hobby niet afpakken. Maar langzamerhand kwam er vaker vervelende aandacht. Ik plaatste de foto’s niet meer openbaar, maar alleen zichtbaar voor vrienden en familie. Het werd daarna stiller, we dachten dat de rust was weergekeerd.”

,,Maar vorig jaar september veranderde dat allemaal. Ik ontving op mijn twitter-account een bericht van een tipgever met een link. Of ik daar eens wilde kijken – en dat onze dochter gevaar liep. Ik keek en schrok enorm. Op allerlei websites waarop je je relatief anoniem kunt bewegen, waren hele discussies aan onze dochter gewijd. Het bleek ook dat ze alle foto’s van de afgelopen jaren hadden. Er zat ergens een lek. Onze dochter bleek onbekende mensen als vrienden te hebben geaccepteerd op haar instagram-account. Ze was gek op One Direction en iedere pedofiel die zich voordeed als een tiener die ook gek op die band was, accepteerde ze. Daardoor hadden mannen alle foto’s die op instagram en facebook stonden, kunnen downloaden.”

,,Maar dat was niet het ergste. Er waren ook mannen die stelden dat, nu onze dochter ouder werd, het tijd werd om iets te ondernemen. Nu was ze nog maagd. Als ze haar wilde hebben voordat ze ontmaagd was of vrouwelijke vormen zou krijgen, was het tijd om tot actie over te gaan.”

,,Er waren mannen naar haar school gegaan. Trots toonden ze bewijsfoto’s. Ze stonden voor het huis, fietsten achter haar aan, of zetten hun fiets tegen de hare, om haar bij het losmaken van haar slot aan te kunnen spreken. Het begon twijfelend, maar je zag duidelijk een steeds verdergaand gedrag. Dat zag de tipgever ook en daarom waarschuwde hij.”

,,De viespeuken hadden haar school ontdekt omdat die de nieuwe klasindelingen op internet had geplaatst. Haar naam googelen en je wist haar lesschema. Dat ging op dezelfde manier met de hockeyclub, met eigenlijk alles. Niemand was zich bewust van het risico.”

Wat volgde, was aangifte bij de politie. ,,Maar de politie zat in een lastig parket. Mannen die geilen op foto’s die niet pornografisch zijn en die je zelf geplaatst hebt: dat is niet strafbaar. Maar toen agenten de sites bezochten en zagen welk risico onze dochter liep, beseften ze dat er wat moest gebeuren. De school werd ook gewaarschuwd. Onze dochter kreeg dagelijks begeleiding van en naar school. De politie ging voor de school posten en reed vaker langs, om eventuele pedofielen te ontdekken. Wij namen verder ook maatregelen om haar veiligheid te waarborgen. We schrapten alle sociale media van onze kinderen. En we spraken met iedereen die nog wel sociale media gebruikte af dat er geen foto’s meer van onze kinderen geplaatst mogen worden. Ook de school heeft deze regel nu ingevoerd.”

,,Als je de websites bekijkt – iets wat wij niet meer doen omdat het woestmakend is – lees je dat deze mannen een heel verkeerd beeld van de werkelijkheid hebben. Zij zijn goed en de rest van de wereld is gek en begrijpt niets van pedofilie. Ze vinden dat ik de vrijheid van meningsuiting belemmer en een grondrecht schend. Vervelend is dat een deel van deze mannen zichzelf geen pedofiel noemt, maar dat ze geobsedeerd van onze dochter zijn, ongeacht haar leeftijd. Dit betekent dat we dus altijd op onze hoede moeten blijven.”

Pedofilie3


March 04at 05:05am

23 jaar onderzoek: “Kankerpatiënten die chemotherapie weigeren leven tot vier keer langer”

Kankerpatiënten die een behandeling ondergaan sterven eerder dan patiënten die er niets aan laten doen, zo claimde de inmiddels overleden dr. Hardin B. Jones van de Universiteit van Californië in Berkeley.

“Mijn studies hebben onomstotelijk aangetoond dat onbehandelde kankerpatiënten tot wel vier keer langer in leven blijven dan individuen die worden behandeld,” zei de prominente kankeronderzoeker. “Mensen die een behandeling weigeren leven gemiddeld nog 12,5 jaar. Mensen die een medische ingreep of ander soort behandeling accepteren, leven gemiddeld nog drie jaar!”

“Er is geen twijfel over mogelijk dat het opereren van kankerpatiënten meer kwaad dan goed doet,” zei hij. Over radiotherapie zei hij: “In de meeste gevallen maakt het geen enkel verschil of de machine aanstaat of niet.”

Minder operaties en chemotherapie
25 jaar onderzoek: "Kankerpatiënten die chemotherapie weigeren leven tot vier keer langer"

Dr. Jones heeft gedurende zijn carrière 23 jaar lang onderzoek gedaan naar kanker. Hij reisde de hele wereld af op zoek naar gegevens over de slopende ziekte en presenteerde zijn bevindingen aan de American Cancer Society en diverse universiteiten.

Dr. Jones pleitte voor minder operaties en chemotherapie. Hij wees erop dat er vandaag de dag net zoveel mensen sterven aan kanker als in de 20e eeuw. “Bij kankerpatiënten die een goede fysieke conditie hebben en hun weerstand verhogen, is de kans groot dat het lichaam zelf in staat is om kanker te bestrijden,” legde hij uit.
Reinste onzin

“Het is je reinste onzin dat de ontdekking van kankersymptomen in een vroeg stadium de overlevingskans van een patiënt verhoogt,” aldus dr. Jones. “Er is geen enkele wetenschapper of studie die dat bewezen heeft.”

Iemand met borstkanker die zich niet laat behandelen leeft vier keer langer dan een borstkankerpatiënt die zich wel laat behandelen: “Een operatie of chemotherapie verhoogt de levensverwachting van een kankerpatiënt niet, maar datzelfde slachtoffer zal een stuk langer in leven blijven als hij of zij de behandeling weigert.”

 

March 04at 05:02am

Kanker de financiële melkkoe

Kanker is de melkkoe om veel geld weg te sluizen naar plaatsen die totaal niets met kanker te maken hebben.
Lokaal weten we dat de kankerbestrijding niet wil hebben dat je in hun financiële boeken kijkt en het lijkt wel het geheim van fort knox als je simpel om een financieel jaarverslag vraagt.
Nu hebben we net de "Ride for the roses" achter de rug en wordt er geschreven dat er een half miljoen binnen is gehaald! Heeft ooit iemand nagevraagd daar die 5 ton blijven?
Kanker weten we allemaal is zeer eenvoudig te genezen maar men blijft het in stand houden om zo miljarden uit mensen hun zakken te trekken om dan dit geld onverantwoord wordt besteed aan walgelijke zaken die NIETS met kanker te maken hebben.
Al deze kankerclubjes en hun evenementen zijn niets meer als covers om veel geld te laten verdwijnen. Om te genezen van kanker zijn maar enkele tientjes nodig en de wil van die persoon met kanker om het zelf aan te pakken.

For the roses

 

March 03at 05:09am

Donald Trump de nieuwe generatie wereldleiders?

Het verlengde van de Freemasons en uitvoerend wat de Illuminati agenda aangeeft beschreven in de ritualen van deze vuile mason groep.

Trump

Bederf, haat en nijd zijn daaraan de grondslag gelegd en dat wordt nu verspreid via de nieuwe generaties politici.
We zien het bij Wilders (die beschermd wordt door deze groep) en we zien het op plaatsen waar we nu veel onvrede hebben.
Men probeert hem te vergelijken met Hitler maar Hitler had door dat deze hele mason groep opereerde onder de joodse gemeenschap dat terwijl Trump zijn geld en zijn KKK de hoofdaandeelhouders zijn juist via de joodse gemeenschap.
Trump is de man die nu de algehele chaos moet vastleggen en zo Amerika de afgrond in gaat waar men in Europa Afrika al mee bezig was.

 

 

Een opmerkelijke video komend en verspreid door de CID en zeer opmerkelijk is daar Tromp kennelijk niet geheel via de freemasons opdrachten werken en dan word je accused. Zeer Interessant!

 

March 03at 05:05am

Notulen Ombudsman en documenten VDC op straat

De bewijzen zijn er overduidelijk en gaan verder want alle informatie is in handen van de Colombiaanse maffia. Incl de Nederlandse gegevens die bij VDC stonden. Dat Nederland er niets aan wil doen is omdat hun bang zijn dat men er achter gaat komen dat zeer gevoelige afluister materiaal van veelal het Fort en paleis gouverneur vrij zijn gekomen. EN DAT BEWIJS HEB IK. Verder laat Nederland maar slapen de Colombiaanse maffia is druk doende hun macht uit te breiden en de door Nederlandse Italiaanse maffia ivm coke transporten, zullen meer en meer verdwijnen en dat is dat heer RP erg zenuwachtig is momenteel.


"De KKC-blog 'Lotgevallen van Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)' lijkt de flitscarrière van agent Michael Römer in de weg te staan. Selfie Facebook Römer (2011), net voor zijn VDC-promoties. Romer zou recent hebben gesolliciteerd als Hoofd Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT).

"Onder VDC crisimanager Micheal Römer (foto) werd de VDC-informatie en de accescontrol van de Veiligheidsdienst Curacao (VDC) gekopieerd in opdracht van toenmalige Minister President Gerrit Schotte"

Dat er ten tijde van de regering Schotte documenten bij de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) zijn verduisterd, zoals al eerder door klokkenluider Winklaar werd gemeld, blijkt nu uit documenten van de Ombudsman en van de VDC."
Deze documenten zijn in het bezit van deze krant.

Uit de documentatie van de VDC blijkt bovendien dat oud-minister van Financiën George Jamaloodin en oud-premier Gerrit Schotte (beiden MFK) een nauwe band hadden met VDC-functionaris Lawrence Pietersz, die onder meer geldbedragen vroeg van Jamaloodin.
In 2012 werd al gezegd dat er documenten van de VDC zouden zijn gelekt, maar uit de notulen van de Ombudsman blijkt nu dat op zaterdag 29 oktober 2011 informatie van de VDC onder het toeziend oog van huidig hoofd Michael Römer en waarnemend hoofd Frank Calmero is gekopieerd en meegenomen.
De notulen zijn van een gesprek tussen VDC-medewerker E. Winklaar en Ombudsman Alba Martijn dat drie jaar geleden, op 23 januari 2012, heeft plaatsgevonden.

Winklaar was sinds 2005 netwerkbeheerder bij de Veiligheidsdienst van Curaçao. Hij benaderde Martijn op 20 januari 2012 via mail met het verzoek om een afspraak. Die afspraak vond drie dagen later plaats.
"VDC Dipol Gerrit Schotte -Vice Presidente Colombia Angelino Garzo´n-AD20110803"

"Op 3 augustus 2011 vond een gesprek plaats tussen premier Schotte en Vice Presidente Colombia Angelino Garzo´n (links) en 2 Dipol agenten (rechts). Hierbij werd een accoord gesloten over ‘afspraken op het gebied van bestrijding van corruptie, georganiseerde misdaad en drugsoverlast’ "

Uit zijn verklaringen blijkt dat hij op 20 september 2011 door Calmero en Römer werd opgedragen om zich om 14.00 uur bij hotel Breezes te melden, waar hij een gesprek heeft gehad met drie personen die vermoedelijk van de Veiligheidsdienst van Colombia waren, zo staat in de notulen.

Volgens dit trio zou alles in opdracht van toenmalig premier Gerrit Schotte (MFK) plaatsvinden. Aan Winklaar werden vragen gesteld over het netwerk, de omvang hiervan, de server en de screening van de ministers.
Iets meer dan een maand later, om precies te zijn op zaterdag 29 oktober, werd Winklaar om 07.30 uur thuis opgehaald door een beveiligingsambtenaar die hem naar de Veiligheidsdienst heeft gebracht.

,,Om ongeveer 08.10 uur arriveerden Calmero en Römer”,

zo vertelt Winklaar in zijn gesprek met Martijn. De twee functionarissen wilden even alleen vergaderen. Na tien minuten meldde Winklaar dat hij niet lang kon blijven omdat hij andere verplichtingen had met zijn familie.

,,Ik begreep op dat moment dat er nog twee andere mensen aanwezig zouden zijn”,

aldus de voormalig netwerkbeheerder die op dat moment op de beveiligingscamera zag dat mensen het kantoorgebouw naderden.

,,Het waren Nederlands-Europese mannen en ik herkende één van de mannen als Benno die voor Forensics Services werkt.”

De beveiliging had de gegevens van de mannen overgenomen, maar in opdracht van Calmero moesten deze gegevens vernietigd worden, aldus Winklaar.
Römer zou Winklaar vervolgens hebben opgedragen zijn wachtwoord van het systeem af te geven en dat hij de waarheid moest spreken over wie er gelekt zou hebben.

,,Ik werd tijdens dit gesprek opgedragen mee te werken opdat alle in het bestand van de VDC opgeslagen vertrouwelijke informatie kon worden weggesluisd en opgeslagen op de gegevensdragers van de twee aanwezige heren”,

aldus Winklaar tijdens het gesprek met de Ombudsman.

,,Alle informatie van de server van de Veiligheidsdienst werd gekopieerd en de harddisk van de access control werd gedupliceerd door de Nederlandse mannen. Terwijl men bezig was zei Römer steeds ‘nu komen we alles te weten wat er verkeerd is gegaan met de screening’.”

Naar eigen zeggen is Winklaar vanaf 07.40 uur tot 16.40 uur als verdachte verhoord en behandeld.

,,De beveiligingsman werd tijdens het verhoor weggestuurd. Men wenste geen getuigen.”

Ook in de auto naar het huis van Winklaar, bleef Römer hem intimideren – zo blijkt uit het gesprek.

,,Ta pa boso falta Hulanda no ta duna nos sen mas paso ta boso a lek!” (Het is jullie schuld dat Nederland ons niet langer geld geeft, want jullie hebben gelekt!).

De zogenaamde lek waar Römer naar verwijst, was enkele maanden later – in mei 2012 – de reden voor oud-premier Schotte om een totale operationele shutdown uit te roepen bij VDC.

Schotte noemde de veiligheidsdienst een lek mandje en wees hierbij regelmatig met een beschuldigende vinger richting de oppositie. De shutdown was volgens de toenmalige premier nodig om er – in samenwerking met zusterdiensten zoals de AIVD in Nederland – de bezem door te halen en er weer een vernieuwde en moderne organisatie van te maken.

In zijn toesprak op 4 mei 2012 in de Staten – dat live werd uitgezonden – gaf Schotte een relaas over de gebeurtenissen rond de VDC, sinds de befaamde ‘screening’ van zijn ministerploeg (en waarbij hij en enkele MFK-ministers niet goed uitkwamen).

Hij ging onder meer in op de ‘illegale toegang’ die iemand zich had verschaft tot de VDC-kluis en het lekken van het screeningsmemo van 27 oktober 2010. Schotte sprak toen van een complete herstructurering van de veiligheidsdienst.

Een herstructurering die onder leiding van Römer plaatsvond die als crisismanager werd aangesteld.

Met dank aan KKC en AD
Bron: http://www.kkc-curacao.com/dossiers/dossier-veiliheids-dienst-curacao-vdc/

 

March 03at 05:01am

Hoe zet je het totaal rechtssysteem in hun hemd
Een waargebeurd geval

Bij de politierechter: een verdachte die het overal dubbel en dwars mee eens is

Bij de politierechter komen elke dag zaken langs die niet wereldschokkend zijn, maar vaak wel herkenbaar. Zoals deze zaak.

De 32-jarige verdachte beent met grote passen de rechtszaal binnen. Niet timide of onderdanig zoals anderen, nee, ronduit enthousiast. Alsof hij uren heeft staan wachten in de rij voor de achtbaan en het nu eindelijk zijn beurt is. Hij heeft er zin in. Hij springt zowat in de stoel die pal tegenover de rechter staat, hij buigt zich voorover richting de microfoon en zegt dan oorverdovend: ”GOEDEMORGEN!!!”
Gretig bekennen
De meeste verdachten die de politierechter ziet verschijnen, hebben niets met de zaak te maken. Ze zijn door een bizar toeval als verdachte aangemerkt of ze hebben het allemaal niet zo kwaad bedoeld of wat dan ook. Maar deze niet. De uit de kluiten gewassen kerel uit Etten-Leur lijkt juist te zijn gekomen om er absoluut zeker van te zijn dat zijn daden bestraft worden. Terwijl de rechter de hem ten laste gelegde feiten voorleest, bekent hij alvast gretig.

”KLOPT! JA, KLOPT PRECIES, KLOPT PRECIES!”

De rechter kijkt op uit het dossier. Ze vermoedt misschien een lolbroek tegenover zich. Maar de verdachte is bloedserieus. Hier en daar komt hij zelfs, nog altijd zeer luid sprekend, met aanvullende details. Maar altijd in zijn eigen nadeel. Altijd ter bevestiging van zijn schuld. Klopt, hij heeft in de nacht van 7 september in Oudenbosch twee fietsen uit een fietsenzaak gejat. En ja, hij heeft in januari twee scooters gestolen in Zevenbergen. “KLOPT PRECIES!” Had ie niet moeten doen. Dat weet hij zelf ook wel. Na de laatste diefstal is hij daarom direct naar de politie gereden. Het zat hem niet lekker. Hij bekent alles.

Gedurende de zitting blijkt dat de man een IQ van 62 heeft. Dat is laag. Zeer laag. Er is bovendien schizofrenie bij hem vastgesteld en volgens psychologen is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Tot voor kort woonde hij op een camping. Nu woont hij bij de GGZ. Dat gaat goed. Hij gebruikt zelfs geen cocaïne en amfetamine meer. Daar draaide hij helemaal van door, van dat spul. ”DAT WAS NIKS,” brult de man door het microfoontje.

Over zijn schuld kan onmogelijk twijfel bestaan. Over zijn straf wel. Een geldboete is zinloos. De man heeft geen cent. Een taakstraf lijkt de officier van justitie logischer. ”Maar,” zo vraagt hij zich hardop af, ”is de verdachte wel in staat om te werken of...”

Rechter

 

March 02at 05:11am

Since yesterday myFacebook account is hacked

But the most remarkable posting is this one!
PL2

FBwall

 

March 02at 05:08am

De cholesterol-mythe: “De grootste misleiding in de geschiedenis van medicijnonderzoek”

Uit onderzoek blijkt dat hoge cholesterolniveaus niet leiden tot meer hart- en vaatziekten. Onderzoeksjournalist Daan de Wit stelt dat de huidige visie op cholesterol is gebaseerd op gebrekkige en achterhaalde wetenschap.

In zijn boek Weet wat je eet haalt hij het werk van een aantal wetenschappers aan die aantonen dat de heersende kijk op cholesterol en het ontstaan van hart- en vaatziekten ernstige gebreken vertoont.

Steeds meer hartspecialisten hebben spijt van de adviezen die ze tientallen jaren hebben gegeven. De Amerikaanse chirurg Peter Attia heeft het onderwerp cholesterol tot in detail bestudeerd en heeft er gedegen over gepubliceerd: “Er is geen goed of slecht cholesterol. Al het cholesterol is goed.”
Flinterdun bewijs

En hij staat niet alleen. Dr. Ernest Curtis zag dat hartpatiënten allerlei verschillende niveaus van cholesterol hadden: hoog, laag en ertussen in. Het leek allemaal niet uit te maken. Hij besloot op onderzoek uit te gaan en ontdekte tot zijn schrik dat het bewijs flinterdun was.

De Nederlandse arts Remko Kuipers deed in 2011 onderzoek naar de rol van verzadigd vet bij hart- en vaatziekten. Hij concludeerde: “De inname van verzadigd vet door voeding zorgt voor een kleine toename van het totale cholesterol, zonder dat de kans op hart- en vaatziekten toeneemt.”

De Amerikaanse Vanderbilt-hoogleraar George Mann sprak van ‘de grootste misleiding in de geschiedenis van het medicijnonderzoek’.
‘We hadden het bij het verkeerde eind’

Uit onderzoek over een periode van 20 jaar naar ouderen in Honolulu is gebleken dat lage cholesterolwaarden in verband staan met vroegtijdig overlijden. Uit Oostenrijks onderzoek blijkt dat een laag cholesterol ook slecht is voor de gezondheid van jongeren.

Sinds vorig jaar worden de voedingsrichtlijnen langzaam maar zeker aangepast. “Dit is de juiste beslissing,” aldus de Amerikaanse cardioloog Steven Nissen. “We hadden het bij het verkeerde eind, met de voedingsrichtlijnen. Tientallen jaren lang.”

cholesterol

 

March 02at 05:03am


Zwitserse overheid erkent in een baanbrekend rapport de werking van homeopathie

De Zwitserse overheid heeft een lange en erkende traditie van neutraliteit, en om die reden mogen de verslagen van deze overheid over omstreden onderwerpen wellicht serieuzer bekeken worden dan die van de overheden die sterker beïnvloed worden door economische en politieke ontwikkelingen.

Gezien het feit dat twee van de vijf grootste farmaceutische bedrijven van de wereld hun hoofdvestiging in Zwitserland hebben, zou men kunnen concluderen dat dit land een groot belang bij, en een voorkeur voor reguliere geneeskunde zou hebben. Maar een dergelijke veronderstelling is toch niet juist.

Het rapport van de Zwitserse overheid over homeopathische geneeskunde van eind 2011, vertegenwoordigt de meest uitvoerige evaluatie van homeopathische geneeskunde die ooit door een regering tot stand gekomen is en is recentelijk in boekvorm in het Engels (Bornhoft en Matthiessen, 2011) gepubliceerd. Dit voor een doorbraak zorgende rapport bevestigde dat de homeopathische geneeskunde zowel efficiënt als voordelig is en dat de homeopathische behandelingen in het Zwitserse plan voor volksverzekering opgenomen kunnen worden.

Het onderzoek van de Zwitserse overheid naar homeopathie, aanvullende en natuurlijke geneeswijzen (CAM) is niet alleen door de grote behoefte van zorggebruikers voor alternatieve geneeskunde tot stand gekomen, maar eveneens door het grootschalige gebruik hiervan door artsen. Ongeveer de helft van de Zwitserse bevolking heeft ooit een CAM behandeling ondergaan en waardeert deze behandeling.

Verder beschouwt ongeveer de helft van Zwitserse artsen de natuurlijke geneeswijzen als efficiënt. Misschien is wel het meest opvallende dat 85 procent van de Zwitserse bevolking wil dat natuurlijke geneeswijzen opgenomen wordt in de zorgverzekering. Het is daarom niet verrassend dat de meer dan 50 procent van de Zwitserse bevolking aan wie de vraag is gesteld, een ziekenhuis verkiest dat in natuurlijke geneeswijzen voorziet, boven een conventioneel ziekenhuis.

Begin 1998 heeft de Zwitserse regering besloten om de nationale gezondheidsverzekering te verbreden. Met als doel om enkele aanvullende alternatieve medicijnen in de verzekering op te nemen met inbegrip van homeopathische geneeskunde, traditionele Chinese geneeskunde, kruidengeneeskunde, antroposofische geneeskunde, en neurale therapie.

Deze vergoeding was van tijdelijke aard terwijl de Zwitserse overheid ondertussen een uitgebreide studie naar deze behandelingen opstartte om te kijken of ze efficiënt en voordelig waren. De voorlopige vergoeding voor deze natuurlijke geneeswijzen is in 2005 beëindigd. Maar als resultaat van deze nieuwe studie begon het Zwitserse programma van de gezondheidsverzekering opnieuw homeopathie en alternatieve behandelingen te vergoeden.

In feite, als gevolg van een nationaal referendum met tweederde van de voorkeursstemmen voor het opnemen van homeopathie en een selecte groep alternatieve medicijnen in het Zwitserse nationale plan voor gezondheidsverzekering, is de alternatieve geneeskunde een onderdeel van de Zwitserse grondwet geworden. (Dacey, 2009; Rist, Schwabl, 2009).

Het rapport “De Evaluatie van de Gezondheidstechnologie” van de Zwitserse overheid waarin onder andere de homeopathische geneeskunde aan bod komt, is het meest uitvoerige overheidsrapport over dit onderwerp dat ooit is gemaakt. Dit verslag heeft niet alleen de essentie van het bewijsmateriaal van de dubbelblinde placebo-gecontroleerde klinische studies herzien, maar heeft hiernaast de effectiviteit in de praktijk, de veiligheid en de kosteneffectiviteit van homeopathische geneeskunde geanalyseerd. Dit verslag heeft tevens een uitvoerige herziening van de preklinische studies tot stand gebracht. (fundamentele fysisch-chemische studies, studies met plantengeneesmiddelen, ‘in vitro’ studies)

Dit rapport evalueerde ook de systematische beoordelingen, meta-analyses en epidemiologisch onderzoek. Dit brede overzicht is een voorzichtige evaluatie van de studies, zowel in termen van de kwaliteit van het ontwerp en functionaliteit (zogenaamde “interne validiteit”) als van de geschiktheid van beiden voor de manier waarop homeopathie normaal gepraktiseerd wordt (zogenaamd “externe validiteit”).

Het onderwerp van externe validiteit is van bijzonder belang omdat sommige wetenschappers en artsen met weinig of geen kennis van homeopathische geneeskunde, onderzoek op dit gebied verrichten. (sommige studies hebben een homeopathische medicijn getest dat zelden wordt gebruikt voor een bepaalde aandoening, terwijl andere studies medicijnen hebben gebruikt die normaal niet geïndiceerd zijn voor gebruik door specifieke patiënten).

Wanneer zulke studies onvermijdelijk hebben laten zien dat homeopathische geneeskunde niet effectief is, zal de accurate en reële conclusie moeten luiden dat de studies opgesteld zijn om de ineffectiviteit van homeopathie aan te tonen… of simpelweg, de studie was een proefverkenning die resultaten van een nieuwe behandeling probeerde te evalueren. (Verkennende proeven van deze soort zijn niet bedoeld om homeopathie stelselmatig te bewijzen of te weerleggen maar enkel om die specifieke behandeling te evalueren voor een persoon met een specifieke aandoening.)

Na de beoordeling van het pre-klinische basisonderzoek en de klinische studies van hoge kwaliteit, bevestigde het Zwitserse rapport dat homeopathische hoge potenties regulerende effecten teweegbrengen (normaliserende effecten) en specifieke mutaties in cellen of levende organismen. In het rapport staat ook dat 20 van de 22 systematische beoordelingen van klinisch onderzoek naar het testen van homeopathische medicijnen in elk geval een trend bespeuren ten gunste van homeopathie. (Bornhöft, Wolf, von Ammon, et al, 2006)

Het Zwitserse rapport vond een bijzonder sterke hoeveelheid bewijs om de homeopathische behandeling te steunen van de bovenste luchtwegen-infecties en van luchtwegen-allergieën. Het rapport noemde 29 studies over de bovenste luchtweginfecties en allergische reacties, waarvan er 24 positieve resultaten vermelden ten gunste van homeopathie.

Zes uit zeven gecontroleerde studies die homeopathische behandelingen vergeleken met conventionele medische behandelingen lieten zien dat homeopathie effectiever was dan de conventionele medische ingrepen. Al deze resultaten van homeopathische behandelingen kwamen zonder de gebruikelijke bijwerkingen die bij conventionele medische behandelingen wel optreden. Bij een evaluatie van alleen de willekeurige placebo gecontroleerde proeven, hebben 12 van de 16 studies positieve resultaten ten ondersteuning van homeopathie aangetoond

Homeopathy


March 01at 05:07am

Pedofiellen netwerken wereldwijd georganiseerd

Een titel die eigenlijk over twee onderwerpen gaat, dus ik heb ze even gescheiden gepubliceerd zoals je onderaan het artikel kunt zien. In het vorige artikel van 26 februari kwam het onderwerp ‘pedofilie in de top’ ook aan bod en naar aanleiding van de moord op opperrechter Scalia en de vermeende betrokkenheid bij het pedofilie-netwerk, maakte ik een zijsprong naar de Nederlandse Baybasin/Demmink zaak. In de afgelopen dagen kwam er nog meer naar buiten via onder andere James Corbett waarin namen als Jeffrey Epstein, de Clintons, Prins Andrew (allemaal al eerder genoemd in zijn vorige documentaire die ik destijds heb vertaald en ondertiteld), maar ook Donald Trump genoemd worden. Die beerput gaat steeds meer stinken maar daar begint nu echt de deksel vanaf te springen. Zie hier zijn videoverslag van gisteren. (Engels).

Vervolgens schreef Gordon Duff gisteren een update met betrekking tot dit onderwerp over Scalia; hij zou inderdaad betrokken zijn bij een wereldwijd netwerk, tot in Europa (o.a. België en Nederland) aan toe. Ronduit walgelijke praktijken! Het verbaast mij niets als hier de wereldwijde cirkel rond gaat komen, omdat het allemaal met elkaar te maken heeft. Zie hier deze update. (Engels)

Ook plaatste ik een update bij het stukje over de Baybasin/Demmink- zaak en die moet toch eindelijk zeker onder de aandacht gebracht worden bij het Nederlandse volk. De interviewer Jan Roos van PowNed (Geen Stijl) sprak onlangs met advocaat Adèle van der Plas en het is werkelijk schokkend wat daarin naar boven komt over het ministerie van Justitie. De strijd die deze dappere Van der Plas al jaren voert tegen de overheid is van een schandalig kaliber, waar we allemaal tegen in opstand zouden moeten komen. Kijk alsjeblieft zelf even naar dat interview en trek je eigen conclusie.

Dan kom ik op het tweede onderwerp, naar aanleiding van herhaaldelijke vragen op welke manieren hersenspoeling, een vorm van mind control, plaatsvindt. We hebben er vaak geen idee van hoe subtiel dat gebeurt en dan vooral in ‘taal’ en manieren van uitdrukken. Dat wordt juist heel bewust ingezet en als je er niet opmerkzaam op bent, bouw je op die manier overtuigingen op die feitelijk heel ver van ons innerlijk vandaan staan. Daarom blijf ik altijd zeggen dat je zelf moet onderzoeken en voelen hoe iets resoneert. Om eens te beschrijven hoe dat principe werkt en wordt gebruikt in het nieuws heb ik daar een apart artikel aan gewijd voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn. Als je het namelijk weet, kun je op zijn minst zelf bepalen of je je daardoor wilt laten leiden of beter, ‘misleiden’ en dat is en blijft een basisrecht van de mens.

 

March 01at 05:05am

Meisje ligt op de operatietafel voor orgaandonatie. Dan knijpt ze opeens in haar moeders hand

Het meisje werd neergeschoten bij een massale schietpartij.

Eergisteren berichtte De Dagelijkse Standaard al over de vreselijke schietpartij die werd aangericht in het Amerikaanse Michigan. Een doorgedraaide taxichauffeur schoot in totale willekeur mensen neer, waarbij meerdere doden vielen.

Één van de slachtoffers was de 14-jarige Abigail Kopf. Omdat ze zich had opgegeven als orgaandonor, lag Abigail na de schietpartij in het ziekenhuis om haar organen operatief te laten verwijderen. De tiener was hersendood verklaard, en de artsen bereidden de operatie voor. Abigails moeder houdt de hand van haar dochter vast, voordat de operatie begint.

Dan gebeurt het ongelooflijke: plotseling knijpt Abigal in haar moeders hand. Het meisje geeft een teken van leven, en blijkt dus niet hersendood te zijn. Wanneer haar moeder vraagt of ze haar kan horen, knijpt Abigail weer. En wanneer de dokter vraagt om haar duim op te steken, steekt Abigail beide duimen omhoog. Ze kon dus niet alleen horen wat de mensen om haar heen zeiden, ze begreep ook wat ze bedoelden.

Natuurlijk werd de operatie snel afgelast. In plaats daarvan werd Abigail razendsnel naar de intensive care gebracht om haar leven te redden. Haar familie vertelt:

“De prognose van onze dochter is onzeker, en ze vecht nog steeds voor haar leven.”

Hopelijk komt er snel verbetering in de toestand van Abigail. Voor haar familie was het kleine wonder in het ziekenhuis enorm hoopgevend – het is maar goed dat ze nog net op tijd in de hand van haar moeder wist te knijpen!

 

March 01at 05:02am

The Male Face Of Sexual Slavery


Bekunda Sunday still remembers the pride in his mom’s voice when he told her he’d landed a job in Kenya. He was 24 and studying tourism in Kampala, the capital of next-door Uganda. Struggling for money, he couldn’t believe his luck when a stranger named Charles offered him a job in his brother’s factory in Nairobi. He hung up on his mom and jumped into his new friend’s car with another Ugandan boy his age named Sam.

Two days later, Sunday says, he watched, trembling and wearing nothing but underpants, as a man tied Sam to a chair and asphyxiated him with a plastic bag. Sam had tried to escape, his executioner explained. No one would try after that. They were sex slaves now.

Sunday’s story, though rare, isn’t unique. While most people assume that only women are victims of sex trafficking, it turns out that a small yet silent group of men are often victims of this inhumane trade, according to human rights officials. And in East Africa, where the porn and sex-work industries are booming today, demand for young men is on the rise — meaning cases like Sunday’s are multiplying. According to Kenya’s National Crime Research Centre, the number of people forced into human trafficking, of both genders, has grown; 23 percent of foreigners trafficked into Kenya are male. Many are forced to work on coffee or tea plantations, but, as the report notes, the second most common use of forced labor is sex exploitation.

After being stripped down and beaten up, Sunday recalls, he was locked into an individual room for three months and forced to sleep with men and women.

To be sure, women and young girls are still the most common target — they make up about 98 percent of sex-trafficked people, according to the International Labor Organization. Getting specific data on men worldwide is extremely difficult. “Male sex trafficking is highly underreported because victims are too afraid of being shamed if they speak up,” says Radoslaw Malinowski, CEO of the nonprofit group Awareness Against Human Trafficking. That’s especially true if they have been raped or forced to have sex with other men, which is a strong social taboo in countries like Uganda, Kenya and Tanzania.

But the lack of social awareness of this topic is what made Sunday so trusting in the first place. He didn’t doubt Charles when the trafficker picked up six other young boys and girls, nor did he second-guess the man when he said they would cross into Kenya through an illegal border pass. Fear struck only when the wide-eyed students walked into a large two-floor house in Nairobi and saw three large bouncer-looking men in the living room. One of them said, “Take your clothes off.” And Sunday knew he was in trouble.

After being stripped down and beaten up, Sunday recalls, he was locked into an individual room for three months and forced to sleep with men and women. He would often be told to follow a script while his captors filmed. He managed to escape after being told he had been sold to a man in the U.K. and driven back to Uganda to get his paperwork for the trip abroad. He jumped out of the car as they were stopping for food in Kampala and went straight to the police station. Officers promised to help; two years later, Sunday has lost all hope of seeing Charles behind bars.

For its part, the Ugandan National Counter Human Trafficking Taskforce says Sunday’s case is still open, and the unit’s coordinator, Moses Binoga, denies the accusations, explaining that “human traffic is a very complex crime which involves the participation of very many players.” Meanwhile, regional governments are trying to curb trafficking with new policies and further police training. Rwanda, for one, enacted tougher penalties for traffickers and, according to police reports, has rescued more than 150 victims since 2011. Kenya has set up a Counter-Trafficking in Persons Advisory Committee to raise money and fund law enforcement training, educational campaigns and protection for survivors who decide to stand up and testify against their enslavers.

Yet, for 150 reported cases of trafficking in 2013 in Uganda, 146 suspects were arrested but only four of them were convicted. And right now, there aren’t any programs to help men specifically, experts say. Malinowski argues that putting sex traffickers out of business will also require decriminalizing the industries they profit from, arguing that East Africa’s laws against prostitution and porn are doing more harm than good.

The first step to stopping this cycle of exploitation, though, experts say, is to help male victims tell their stories and warn others of similar risks. When Sunday eventually returned home, he found out his mother had passed away; meanwhile, he was diagnosed with posttraumatic stress disorder and several sexually transmitted infections. His extended family, he says, begged him not to go public for fear he would shame them. But he says he’s had no choice: “I owed it to the ones I left behind.”

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.