Banner Watamula

AA   AA  
       
 
DECEMBER 2014
   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 
14:32 December 08th 2014 

Den Haag ontwaakt ivm kinderleed

20 november 2014 stuurde ik naar de lokale politiek, internationale organisaties en de Nederlandse regeerders en 1ste en 2de Kamer en alle lokale en internationale pers een rapport over het kinderleed op onze eilanden.
"The pyramid that justifies child suffering, trafficking and abuse"
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Pyramide-english.pdf
"De piramide die kinderleed,-handel,-misbruik rechtvaardigt"
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Piramide-dutch.pdf

Lokaal werd er vanuit de politiek totaal niet gereageerd en de lokale pers waren zeggen en schrijven 2 internet dagbladen die het plaatste. Maar internationaal en zeker vanuit politiek Nederland kreeg ik van vele Kamerleden en de Secretariaten diverse reacties. Er waren ook verschillende persoonlijke brieven/mails van fractieleiders.

Vanmorgen bereikte mij een keurige brief van heer Plasterk samen met een brief naar de voorzitter van de tweede Kamer der Staten-Generaal en het rapport: Plan van Aanpak Kinderrechten
“Eerste Aanzet” 20 november 2014. Waaruit blijkt dat Den Haag actie gaat ondernemen tegen het kinderleed op onze eilanden. Het is een eerste stap, een kleine stap want veel moeten we zelf gaan doen. Gelukkig, Den Haag heeft ingezien dat onze kinderen op de eilanden ook een kans moeten krijgen.

 

07:10 December 09th 2014

Heer dr. R.H.A Plasterk
Directie Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500EA Den Haag
Kenmerk: 2014-0000629915

Curacao: 09-12-2014
Betreft Uw brief over kinderleed

Geachte heer Plasterk

Allereerst mijn dank voor uw brief en antwoorden 5 december 2014. Het is toe te juichen dat er een actieplan opgezet is samen met de eilanden en Nederland. Maar toch wil ondergetekende even wat zaken duidelijk maken, want na het wederom lezen van het actieplan en de acties van een task force blijken de volgende zaken niet juist.

1. Ondergetekende is reeds 33 jaren bezig om kinderleed aan te pakken door 54 kinderen in huis te nemen samen met zijn overleden vrouw.
- In 2010 schreef hij het boekje "Geboren voor een cent" en hij werd door lokale politici bedreigd.
- Eind 2010 overhandigde ondergetekende het rapport "Kinderleed verleden tijd" aan de toenmalige
premier heer Schotte. Deze beloofde veel maar deed weinig.
- Mei 2014 kwam ondergetekende met het rapport over de kern van kinderleed "De piramide die
kinderleed, -handel, -misbruik rechtvaardigt." Dus de brief naar u was niet om een 25 jaren
Rechten van het Kind te vieren.

2. U haalt het UNICEF rapport aan "Koninkrijkskinderen". Wat in onze ogen een farce is omdat pas in 2010 door heer Schotte toestemming werd gegeven voor een onderzoek. Alle vorige regeringen weigerden medewerking! Het onderzoek mocht uitsluitend gedaan worden bij aangewezen instanties vanuit de politiek! Iedereen die in het veld werkte, huisartsen en wijkverpleging die midden in de ellende werkten, werden geweken en kregen zelfs geen contact met UNICEF onderzoekers op de eilanden! Ondergetekende heeft toen bij UNICEF international een klacht ingediend, daar de cijfers gemanipuleerd waren en onderzoekers onder druk stonden van de lokale politiek. Uit ons eigen onderzoek van mensen uit het veld blijkt dat +/-73% van de kinderen op alleen Curaçao, te maken hebben met enige vorm van kinderleed! 73% heer Plasterk.

3. De rol van Nederland in de internationale kinderhandel. Wat ondergetekende persoonlijk mee maakte was de toenadering van een belangrijke freemason die contact had met uw koninklijk huis en ons benaderde voor kinderen die geen moeder of vaderlijke band meer hadden om die naar Indonesië te sturen voor heropvoeding! Daarnaast vertelde dit paar dat deze "handel" ook hier op Curaçao gaande was met buitenlandse kinderen. Er werd samengewerkt met de Nederlandse Koninklijke Marine. "Think Alpha" kwam naar boven.


-1-
Wat is de ware stand van zaken?

a. We hebben een politiek die er alles aan doet om kinderhandel en kinderleed te verzwijgen. Natuurlijk want kinderhandel/leed is terug te voeren naar vele politieke acties. Wat geef je als voorbeeld als zijnde minister-president met nog restanten witte poeder onder je neus voor TV11 verschijnt? Het is diezelfde minister die in al zijn politieke campagnes met kinderen werkt!

b. Mensen die voor kinderen opkomen worden bedreigd of tegengewerkt en er zijn er zelfs die "verdwijnen".

c. We hebben 2 wijken Fuik/ Montañe Rey en Marie Pampoen waar de drugs vanuit de wereld aan land komt en waar de top van de criminele clubjes zich gevestigd hebben om te zorgen dat de grote heren veilig blijven. De grotere partijen gaan via containers (haven) verder naar Rotterdam en Antwerpen.
De lokale markt wordt voorzien via kleine criminelen veelal in Souax, Seru Fortuna en Marchena. In die wijken worden kinderen opgeleid als zijnde drugskoeriers en vele meisjes als hoeren en poppetjes voor hun helden met zakken vol geld en snelle wagens.

c. We hebben de vele resorts die voor vele lokale mensen hermetisch zijn afgesloten maar waar wel zeer regelmatig drugs en seksfeesten (ook met minderjarigen) zijn. Dat allemaal beschermd door de bewaking voor aan de toegangspoort. Schrijft men hier justitie daar op aan wordt er gezwegen in alle talen.

d. We hebben een RK geloof waar al 2 pastoors vermoord zijn. Dat was echt niet omdat ze het woord god verkochten. Alles om deze mysterieuze moorden wordt in het geheim afgewerkt en bewijzen snel verbrand (crematie van persoon). Bij aangiftes van ongeregeldheden op RK scholen of bij de kerk met kinderen wordt alsmaar afgedaan als zijnde niet belangrijk, verjaard of je wordt totaal genegeerd.

e. Daarnaast hebben we de vele religieuze groepjes en stichtingen waarvan ik al vele jaren melding maakte bij diverse ministers en OM; van verwaarloosde, misbruikte en zelfs gestorven kinderen in deze gemeenschappen op ons eiland Curaçao. Geen respons zeker geen aandacht.

f. Daarnaast hebben we een justitie, OM en rechterlijke macht die absoluut niet weet om te gaan met kinderen in nood en zeker niet als ze misbruikt zijn geweest. Persoonlijk maakte ondergetekende mee dat rechters over en over de kinderen bleven ondervragen over de handelingen en dat met publiek in de rechtszaal. Zo hebben we 2 kinderen die totaal psychisch wrak werden door toedoen van deze rechters.

g. In de huidige werkelijkheid is het praktisch onmogelijk om zaken te regelen voor de lokale jeugd daar die door alle instanties tegengewerkt worden. Zo blijven scheepsladingen vol met goederen in het buitenland omdat men lokaal er exorbitante regels op na houdt.
-2-

Het rapport

Wat ondergetekende op valt in het rapport en in uw task force is dat wederom er een pleister op een etterende wond wordt geplakt zodat het van buiten er weer wat vriendelijker uit ziet. Het lijkt meer op het zoveelste rapport om veel subsidiegeld te vangen en zo weer net te doen alsof er aan gewerkt wordt. Wederom mist ondergetekende de aanpak vanuit de bron. Natuurlijk, want de bron moet gezocht worden onder de mensen achter de hoge muren/kerken en resorts, die veel geld maken met het witte goud en duistere handel. De gewone kleine criminelen moet met veel risico's het allemaal aan de man brengen via gangs, prostitutie en via kinderhandel(arbeid). Wijlen heer Wiels was dicht bij die bron en dat kostte hem zijn leven. Door het verzwijgen door justitie van de waarheid, gaat alles weer gewoon door als vanouds.

Ondergetekende wil sluiten met uw laatste zin over initiatieven vanuit de samenleving en wat hij samen met zijn overleden vrouw hebben gedaan. Heer Plasterk, al het werk werd beloond met dat zijn vrouw aan zeer zware stress en suiker is overleden en dat ondergetekende bijna dagelijks bedreigd wordt uit vele hoeken van ons eiland en zelfs door uw veiligheidsdienst onder curatele is gezet. Want een mondige burger opkomend voor kinderen, die dan ook nog de bron aan wil pakken, zal moeten zwijgen. En ondergetekende is niet de enige.

Ondanks dat alles zal ondergetekende doorgaan. U weet nu in ieder geval waar u het kinderleed aan moet pakken en dat kan niet gedaan worden door pleisters te plakken maar door het gezwel uit te snijden.

Met een vriendelijke groet,
John H Baselmans-Oracle

-3-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.