Banner Watamula

AA   AA  
       
 
FEBRUARI 2012
   
       
       
       
 

Logo panic

Don't fight the system.
Go in the system and take them down on their own faults.

Alle acties komend uit wraak of ego zullen mislukken.
Alleen acties vanuit een hart en ziel zullen slagen.

In deze blog geef ik mijn zienswijze van de huidige wereld weer. 
Ik beroep me op het recht die geldt vanuit het Universum, namelijk: Het recht van respect naar elke energievorm in het Universum. In de menselijke wetten is het omschreven in het UVRM als zijnde: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren
zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. In de reeds niet meer geldende Nederlandse grondwet staat het beschreven als zijnde: Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
   
       
 
 
   
       
 
Manipuleren van de pers, Ook op ons eiland?
by John Baselmans on Wednesday, February 29, 1993 -2014 at 19:44pm

Zie deze film

CIA

Klinkt dit niet u bekend?

Ook hier heeft de pers niets te zeggen en staat onder de invloeden van de lokale Maffia, annex Freemasonry, annex regering!

 

Swinton was voormalig hoofd van de staf van de New York Times, eens een van Amerika’s meest geliefde krantenmannen, ook wel ‘de decaan van zijn beroep’ genoemd. In 1953 vroeg men hem een toast uit te brengen voor de New York Press Club. Swinton legde toen een monumentale verklaring af, die voor velen verbijsterend en onthutsend was:

‘Intellectuele hoeren’
‘Er is op dit moment van de wereldgeschiedenis in Amerika niet zoiets als een onafhankelijke pers. Jullie weten het en ik weet het. Niemand van jullie durft zijn oprechte mening op te schrijven. En als je dit zou doen, weet je bij voorbaat dat het nimmer in druk zou verschijnen.

Ik word wekelijks betaald om mijn oprechte mening buiten de krant te houden waaraan ik verbonden ben. Anderen onder jullie worden betaald met gelijke salarissen voor gelijke dingen en zou er iemand van jullie zo dwaas zijn om toch zijn oprechte mening naar voren te brengen, dan kan hij naar een andere baan gaan zoeken.

Als ik mijzelf zou toestaan mijn oprechte mening in een artikel in mijn krant te publiceren, zou ik binnen 24 uur ontslagen zijn. De bezigheden van de journalisten bestaan eruit om de waarheid te vernietigen, grondig te liegen, te corrumperen, kwaad te spreken, te kruipen voor de mammon, en zijn land en loopbaan te verkopen voor zijn dagelijks brood. Jullie weten het en ik weet het en hoe dwaas is het dan te toasten op een onafhankelijke pers? Wij zijn het gereedschap en de vazallen van rijke mensen achter de schermen. We zijn dansende marionetten, zij trekken aan de touwtjes en wij dansen ...

 

LOKAAL

Dan hebben wij nog de lokale pers die hoog en laag blijven beweren dat ze objectief en eerlijk schrijven. Kijk, met deze leugens heeft de politiek een sterk punt want er bestaat geen vrijheid van menigsuiting en geen vrije pers op het eiland. Toen ik een dagelijkse gratis krant wilde starten met zuivere artikelen werd het onmogelijk gemaakt om hem lokaal te drukken er was geen ruimte meer op de persen. Na mijn aanvraag volgde 3 nieuwe kranten waar kennelijk WEL ruimte voor was!

 

Hoeveel klappen wilt u nog ontvangen?
by John Baselmans on Wednesday, February 29, 1993 -2014 at 07:41am

 

Al tientallen jaren zien we dat de politiek marionetten zijn van hogere mensen. In de tijd Godeth, Liberia-Peeters, IJs maar ook in de laatste regering Elhage zagen we dat men als politicus niets hoefde te doen maar het land toch bleef draaien. Nu hebben we een regering die de poppenkast speelt dat deze voor het volk is. Niets maar ook werkelijk niets is er bijna twee jaren lang gedaan en elke politicus is zijn eigen ego aan het op poetsen.

Wat zien we nog steeds, de burgers worden niet gehoord en de burgers dienen nergens voor. Onze statenvoorzitter heer Asjes laat bijna dagelijks zien wie zijn baas is en dat hij als een opgepoetste marionet zaken op legt onder vreemde, scheefgetrokken regels en wetten. Niemand die deze mensen aan kan en deze mensen het veld in sturen. Als men hard schreeuwt zoals heer Wiels en als men mensen oplicht zoals vele leden van het Kabinet Schotte heeft men het recht de kiezers buitenspel te zetten. Die kiezers die allemaal voor een andere regering hebben gekozen maar door werkelijk gebruikmaken van de mazen in de regels mensen op plaatsen gezet zijn door de lokale Freemasonry.

Men wil nog steeds niet inzien dat wij kiezers niets te vertellen hebben. De oppositie zwijgt en loopt wat te huilen dat er geen democratie is maar zelf kwamen zij uit deze dictator hoek. Nu zijn het weer de milieu organisaties die lopen te huilen, want ze menen met vierduizend man alle rechten te hebben.

Beste mensen, de rechten zijn in handen in een klein groepje mensen die bepalen dat dit eiland af moet zakken naar een tweede Haïti! Alsmaar denkt men het beste en geïndoctrineerd door het positief denken van Kabinet Schotte blijft men geloven in het goede!

Hoeveel klappen wilt u nog ontvangen om te zien dat een klein select groepje de politiek stuurt en ons kiezers dagelijks in de koude laat staan? Hoe lang nog sluit u nog uw ogen?

 

Korsou FreeMasonry (M FK)

 

Kabinet Schotte de marionetten van FreeMasonry
by John Baselmans on Thuesday, February 28, 1993 -2014 at 10:34am

 

- The New World order (Ingaande 1993 -2014 overeenkomsten zijn getekend)
- Skulls and Bones (Opleiding Yale, Engeland van toekomstige wereldleiders en sleutelpersonen)
- Bohamian Grove (Waar jaarlijks rituelen verzorgd worden, offeren van kinderen, om aan te geven hoe één ze zijn)
- FreeMasonry (Verlengstuk in elk land om te infiltreren in de lokale politiek)
- Vrijmetselarij Curaçao (Onderdeel Nederland en Nederland geen beslissingen laat nemen)
- Kabinet Schotte (Pias van de vrijmetselarij en die hun zaken uitvoert)

 

Reden van deze stelling.

- Geen nieuw ziekenhuis - zal uitgesteld blijven worden
- Geen uitvoeren van rechterlijke uitspraken ISLA
- Screeningen die vervalst en niet verder uitgevoerd worden
- Geen democratie in parlement
- Geen mede zeggingschap in welke beslissingen dan ook
- Ontslag, intimidatie, bedreigingen naar mensen die op sleutelplaatsen zitten
- Ophitsen van de bevolking tegen elkaar
- Boven wetten en regels te denken te staan.
- De burgers manipuleren via media (Radio-TV-Kranten)
- Valse voorlichting geven en mensen de indruk geven dat er naar hen geluisterd wordt
- Op buitenlandse politiek druk zetten en eigen mening opdringen
- Leden van deze regering die een zwaar verleden hebben, belastingschulden en veroordelingen

 

U zult zeker nog meer zaken tegenkomen die terug te vinden zijn bij bovengenoemde organisatie. Vele onverklaarbare handelingen, vreemde uitlatingen/samenwerkingen maar ook zaken die ook bij u vraagtekens opwekken. Zaken die niet zuiver zijn of onverklaarbaar.

Ik vraag alleen; Kijk ook eens om u heen wat er bij U allemaal gebeurt?

  
1993 -2014 einde van de wereld (Curaçao)?
by John Baselmans on Thuesday, February 28, 1993 -2014 at 08:38am

Er wordt veel geschreven en gefilmd over het einde van de wereld. De Maya kalender houdt op en we weten niet hoe verder. Maar als men enkele kleine video's even zou gaan kijken zal december 1993 -2014 niet het einde van de wereld zijn maar het begin van een macht waar vele wereldleiders heel wat jaren aan gewerkt hebben. De wereld gaat één worden en de vele documenten zijn al getekend. Wat zullen we ons druk maken op ons heerlijk eilandje Curaçao?

Okay, de wereld wordt één en landen zullen onder een supermacht vallen. Als we van het eiland af willen zijn we verplicht een Verichip te implanteren (is ook lokaal al sprake over). De eisen van de luchtvaart worden steeds nauwer (zie wat Amerika enkele maanden geleden ons oplegde). Andere landen gaan mee beslissen wat hier gebeurt (zie hoe heer Schotte naarstig vriendjes zoekt in de meer communistische landen) en we worden compleet geregeerd door anderen (zie wat Nederland nu al de BES eilanden oplegt en al de Amerikaanse dollar bv heeft ingevoerd). De controle van de mens zal via chips en camera's gaan. Bijvoorbeeld Engeland heeft voor elke 14 bewoners een zogenaamde veiligheidscamera geplaatst! Onze creditcards, telefoongesprekken, e-mails worden reeds bijgehouden en gefiled. Dat voor het geval als we buiten ons boekje gaan dat we dan snel opgeruimd kunnen worden via onze geïmplanteerde Verichip. Het gaat verder want het aantal inwoners van de aarde moet terug naar 2 miljard en wat mag blijven leven moeten wel die mensen zijn die te gebruiken zijn in het verdere bestaan van de mensheid. Hitler en enkele voorgangers, wilden een superras kweken. Nu ruim 60 jaren later gaat men het weer uitvoeren.

Goed Curaçao, wat hebben wij daar mee te maken? Alles, want ook wij zijn drukdoende via oude regeringen en nu kabinet Schotte met een schreeuwige heer Wiels om de zaken te regelen zoals onze supermacht het wil. Nederland liet pas per ongeluk vallen dat er gaat iets gebeuren op de Antillen. Hoe dat gebeurd heb ik aan willen tonen in de diverse stukken hiervoor geplaatst. U leest daar dat The New World Order met Skulls and Bones hun tengels via de FreeMasonry bij de regeringen infiltreren (bewijzen getoond) om zo zaken langzaam maar zeker doorvoeren naar de burger toe. In het stuk "feiten" schreef ik al hoe belabberd ons eilandje er aan toe is en we geen fatsoenlijk onderwijs meer hebben, geen nieuw ziekenhuis gaat komen en de ISLA door zal blijven roken. Zelfs rechterlijke uitspraken worden genegeerd en Nederland blijft zogenaamd geloven in het goede. Kortom, kabinet Schotte heeft de opdracht gekregen zijn volk uit te moorden! Alles wijst erop dat we moeten verdwijnen van dit eiland en kennelijk denken die mensen die bijvoorbeeld aangesloten zijn bij de FreeMasonry en de huidige regeerders dat zij de uitverkorene zijn. Laat ze denken. Hun dag van "delete" zal ook komen want niemand wordt gespaard.

Nogmaals, waar ik het nu over heb is reeds jaren aan de gang en we zien dat weinig of niets vanuit onze regeringen gedaan werd en wordt. Zelfs ons statuut heeft geen waarde meer want andere documenten zijn al geldend. Dat blijkt wel daar een Gouverneur en Nederland zogenaamd niets meer kunnen doen en machteloos toekijken hoe corrupte en bedenkele personen nu aan de macht staan. Die worden bestuurd door de hogere order die uitmaken hoe het met ook onze eilanden verder gaat.

Sciencefiction, woorden van een gek? Kan zijn, maar als men werkelijk alle zaken op een rijtje zet en de connectie ziet dat wij een regering hebben die verbonden is aan de FreeMasonry annex New World Order/Bilderberg en Bones and Skulls kunt u begrijpen waarom er;
- Geen recht meer is
- Communistische zaken opgelegd worden.
- Geen democratie meer is op onze eilanden
- Geen gezondheidszorg meer is
- Dat onze eilandjes afglijden internationaal in honger en pijn (Haiti).

Als men dat ziet is het niet moeilijk dan na te tracen wie er achter zitten. Wat ik vraag is, open uw ogen en zie wie werkelijk de ISLA in stand houdt, geen ziekenhuis laat bouwen, gezondheidszorg afpakt, beloftes niet nakomt en ons bedreigt zodra we het niet eens zijn.

Dan ook nog via pers en alle communicatie kanalen ons proberen te hersenspoelen dat we een grote toekomst tegemoet gaan! We moeten positief zien (de leuze van de New World Order).
Mensen wordt wakker, we zullen samen sterk moeten zijn om deze machtshebbers niet de kans te geven om totale controle over ons te hebben. Machtshebbers die lokaal onder kabinet Schotte ons vernederen en zeker niet veel goeds met ons voor hebben. Ook wij hebben net zoveel recht om te leven als elk ander wezen op deze aarde.

 

Interview Kinderleed, Paradise 27 Febr 1993 -2014
by John Baselmans on Monday, February 27, 1993 -2014 at 18:13pm

Met dank aan Radio Paradise die als enige pers het aandurfde over kinderleed te praten en UNICEF die nog maar moet komen met de ware cijfers

Klik op link voor interview.
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Interview/Paradise_Feb272012.mp3

 

Einde oorlog?
by John Baselmans on Monday, February 27, 1993 -2014 at 14:51pm

Wat zien we op Curaçao? Partijen die elkaar aanvallen, persoonlijk worden en ook nog bedreigingen uiten. Veelal onder valse namen en valse berichtgeving. Waar het om gaat op deze blog is dat we zaken aan het licht brengen waarvan men denkt dat ze te gevaarlijk zijn maar ook nog niet kunnen omdat van hogerhand zaken opgelegd worden die alleen zij mogen doen.

Maar wij burgers hebben meer kracht dan we denken. Het bedreigen, belachelijk maken, verzwijgen wil zeggen dat de juiste gevoelige snaar is geraakt en dat zij er geen oplossing voor hebben volgens hen. Bij het plaatsen van de vele artikelen bleek dat meerdere malen de gevoelige snaar geraakt werd. Waar het om ging werd opengetrokken. Duizenden mensen bezoeken nu dagelijks deze blog en mensen die ooit eens wat meegemaakt hadden schreven mails, belden op en gaven nog meer informatie. Vele informatie die ondertussen gedeponeerd is op die plaatsen waar het moet zijn.

Als burgers hebben wij niet door dat de ISLA binnen enkele maanden verleden tijd kan zijn en dat er mensen zitten in de top die voor ons het beste willen. Geen organisaties zijn die bepalen waar zij het meeste geld mee kunnen verdienen en waar gezondheid en goed leven een prioriteit zal zijn. Maar wanneer gaat het volk inzien dat ze machtiger zijn dan de zogenaamde machtige die bang zijn, moeten bedreigen en moeten schuilen?

Wanneer gaat het volk spreken? Of is het volk die macht die wil dat ze uitgemoord, vernederd en als slaven behandeld moeten worden. Alleen maar om er over te praten maar niet om er naar te handelen. Samen zouden we een verschil kunnen maken maar willen we wel een beter leven?

 

Hebben onze regeerders het goed voor met ons?
by John Baselmans on Monday, February 27, 1993 -2014 at 06:21am

Lees dit artikel wat regeerders al 40 jaren wisten!

Maar lees na het artikel vooral het "Het uiteindelijke addertje" waar je kan lezen wat WERKELIJK gaande is voor vele jaren lang! Geld, macht en mensen onnodig in gevaar brengen mensen en kinderen voor 40 jaren lang!

 

Spaarlampen, zuinigheid voor gezondheid?
Geschreven door Nexus dinsdag, 25 oktober 2011 14:25

Photo 3

De afgelopen jaren hebben mensen wereldwijd een overstap gemaakt van de traditionele
gloeilampen naar de zuinigere spaarlampen. Op zich een goede zaak want wij kunnen niet
zuinig genoeg met energie omspringen. Maar, er zitten toch wat addertjes onder het gras en
belangrijke waarschuwingen m.b.t. het omgaan met spaarlampen blijven meestal achterwege.
De spaarlampen, en ik heb het dan niet over de ledlampen, bevatten bijna allemaal kwik.
Iedereen die een beetje op de hoogte is weet dat kwik levensgevaarlijk kan zijn wanneer het
niet op de juiste wijze behandeld wordt. Maar bij de kwik blijft het niet, er loeren nog meer
gevaren om de hoek.

Om duidelijk te maken hoe gevaarlijk spaarlampen kunnen zijn laat ik jullie enkele schokkende
afbeeldingen zien van iemand die een lampje wilde verwisselen, een spaarlamp kapot liet vallen
en er per ongeluk in stapte.

Photo 4


Welke regering loopt te schreeuwen over energie?

Lees het complete artikel op:

http://www.place4free.com/Energieniaal/Energiniaal.htm

 

Korsou FreeMasonry (M FK)

 

UNICEF en kinderleed Curaçao
by John Baselmans on Sunday, February 26, 1993 -2014 at 08:01am

Ondertussen weten we dat UNICEF een onderzoek gestart is naar het kinderleed op Curaçao. Maar in hoeverre wil men gaan onderzoeken en hoever zal men medewerking verlenen?

Na ruim 30 jaren bezig geweest te zijn met kinderleed is een ding duidelijk; Kinderleed wordt in stand gehouden door de vele instanties en de overheid! Het is verwonderlijk dat we met alle stichtingen en het vele geld uitgeven, blijkbaar meer kinderleed hebben dan 30 jaren geleden! Eerder is in het boekje 'Geboren voor een cent' aangehaald dat tussen de 70 tot 82% van de kinderen te maken hebben en nog hebben met kinderleed. Verbaal, mentaal en psychisch! Deze cijfers kwamen recent uit het veld. Jaren daarvoor waren me vele zaken bekend via mijn overleden vrouw en collega's die als hoofden der school opereerden op het eiland.

Maar even verder gaan over "willen" en "medewerking". Het is altijd zo geweest dat als men van de schoolbesturen achter kwam dat er onderwijskrachten lieten vallen dat het zo slecht gesteld was met de kinderen in hun klas, werden (en nu nog) deze leerkrachten ontslagen of overgeplaatst naar een plaats waar voorgoed hun mond gesnoerd werd! Vele zaken mochten en mogen niet naar buiten komen anders kwam de naam van de school in het geding en misschien wel discredit naar enkele mensen toe.

Kinderleed mag niet opgelost worden en dat zien we bij de alsmaar nieuwe en reeds vastgeroeste stichtingen die nauwelijks de power hebben om kinderleed aan te pakken. Als een kind bijvoorbeeld in nood het lef heeft deze stichtingen te bellen voor hulp is het voorgevallen dat dit kind te horen krijgt "Bel meneer/mevrouw die en die maar op tel nummer … Wel tussen die en die tijd bellen!" Dan begrijp je dat een kind echt niet meer weer om hulp gaat vragen. De instanties werken zeker niet samen, eerder tegen elkaar en het kind blijft het kind van de rekening!

Onderwijzers worden ontslagen en bij die mensen die kinderleed rapporteren worden deze zaken van verzwegen! Maar ook die scholen waarvan we weten dat er onderwijzers zijn die zelf niet van de kinderen af kunnen blijven of foto's maken van naakte kinderen spelen nu nog! Dat allemaal beschermd door instanties die het te druk hebben met zichzelf en hun naam. Daarom zal kinderleed niet verminderen en opgelost worden maar verder in het slop geraken.

Als kinderen werkelijk geholpen mogen worden zullen juist de mensen in het veld, onderwijzers, wijkverpleging, artsen, gehoord moeten worden. Van hen kan men vernemen wat het werkelijke probleem is met onze kinderen. En dan, ja dan is er een objectief beeld te vormen hoe het staat met onze kinderen op het eiland.

Nee, stichtingen, schoolbesturen en politici willen niet weten wat er gaande is en dat bleek wel toen onze persoonlijke ervaringen van ruim 30 jaren kinderleed alsmaar geprobeerd werd te verzwijgen toen het in boekvorm uit kwam. Tot op heden heb ik begrepen dat de stem van het volk en de ware mensen die dagelijks het kinderleed mee maken en zien, niet gehoord zijn geweest. Mijn vraag aan UNICEF is; Wil UNICEF wel echt werkelijk weten wat er gaande is met onze kinderen op Curaçao? Dan zult u het veld in moeten gaan en die mensen, die dagelijks met leed te maken hebben, moeten horen.

 

Korsou FreeMasonry (M FK)

 

Als u werkelijk wil HOREN en ZIEN waar Freemasonry voor staat
by John Baselmans on Saturday, February 25, 1993 -2014 at 17:38pm

Veel is geschreven over de Freemasonry op deze blog.
Gewoon om te laten zien wie achter en boven onze regeringen staat.
Nogmaals, u hoeft mij niet te geloven maar als u werkelijk uw hoofd in het zand wil steken, zo zal het zijn.
Maar dan bent u een van die mensen die mee doet aan deze duistere praktijken en onze kinderen geen ware toekomst gunnen!


Het is de overkoepelende organisatie die wel besloten hebben dat er miljarden mensen moeten verdwijnen!

BENT U EEN VAN DIE MENSEN?

Wilt u het fijne van dit alles weten ga naar de volgende webpaginas en bekijk de statements van deze grote personen die een voor een gestorven zijn door toedoen van deze mensen.

 

http://www.johnbaselmans.com/Films/Film2a_frame.htm

 

http://www.johnbaselmans.com/Films/Film2b_frame.htm

 

Phot 5

 

Feiten
by John Baselmans on Saturday, February 25, 1993 -2014 at 08:25am

Uit de vele publicaties weten we onderhand dat:
- De New World Order takken heeft naar Bilderberg en de Freemasonry (Vrijmetselaar)
- De top van de New World Order, inclusief andere loges, komen uit de loge Skulls and Bones
- Skulls and Bones jaarlijks kinderen offeren
- Wereldleiders, sterren en groten uit de wereld statements hebben gemaakt dat wij burgers op moeten passen voor deze Freemasonry want ze gaan moorden, verdwijningen en manipulaties niet uit de weg
- De bij de lokale Freemasonry heer Schotte senior zit en trots zijn oorkonde toont.
- De drie puntjes op de hand van heer Schotte junior vanuit de Freemasonry komen
- Er vreemde uitreiking was van een nog vreemdere titel aan heer Schotte junior bij een van onze universiteiten
- Het juist de Freemasonry was die mij vroeg te stoppen met kinderleed
- Het ook de Freemasonry was die mij vroeg om me eens rustig te gaan houden

Is het daarom dat:
- 8 maffiagroepen gebroederlijk op een eiland leven
- Het onderwijs bewust steeds minder wordt.
- De gezondheidszorg niet meer bestaat
- Er steeds meer moorden zijn en de criminaliteit goede tijden beleeft
- Dat we steeds minder keuze hebben in onze winkels wat voedsel betreft
- Dat het lokale drinkwater vergiftigd is met Chloor en Fluor
- De financiële sector gouden tijden mee maakt terwijl wereldwijd een recessie gaande is
- Miljarden verdwijnen via dit eiland dankzij hulp van de financiële sector
- Kinderen nog steeds verkracht worden en dat er geen werkelijk sancties zijn
- De rechterlijke macht niets meer kan doen tegen de vele ongure zaken
- Vonnissen niet meer uitgevoerd worden.
- Dat mensen bedreigd worden op hun werk, geïntimideerd en verkracht worden door hun meerdere
- Er geen respect meer is naar het volk toe en bewust rassenhaat gekweekt wordt

Het zijn wel John F Kennedy, Michael Jackson, Prinses Diana, Martin Luther King, Charlie Chaplin, Pim Fortuin en vele andere die ons alsmaar gewaarschuwd hebben voor deze loges. Wanneer gaan we zien dat de Freemasonry de macht is die ook blijkbaar op ons eiland bepaalt en zorgt dat wij onderdrukt blijven, vernederd en ons verlagen met rassenhaat.

Het blijkt wel dat de lokale Freemasonry ook nog trots is dat zij een onderdeel zijn van een wereldwijde organisatie die kinderen offert, mensen doodt en mensen vernedert en mee doet aan vele verdwijningen rond de wereld. Er zijn leden in deze Freemasonry die geloven dat ze juist opkomen voor de minderbedeelden en kinderen. Maar door simpel de verklaringen van ex leden te horen en over de symbolen en hun rituelen te lezen (zie bron) is er duidelijk uit op te maken dat de grote namen boven genoemd, die allen vermoord zijn, niet voor niets deze waarschuwingen uitdragen. En zo ook verscheidene waarschuwingen naar mijn kant zijn gekomen vanuit deze organisatie!

We zitten kennelijk hier middenin, hoelang nemen we dit nog?

Bron:
http://www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/ritualen.html

Photo 6

Oorkonde gevonden op internet 2 maal logo Freemasonry met de naam Hendrik Schotte

Photo 7

De drie puntjes zoals op de 
hand van heer Schotte jr. staan.
Leider MFK
Symbool 'drie puntjes' 
wat je overal in de 
papieren terug ziet komen 
bij de Freemasonry.   
Is het zo dat de Nederlandse/lokale Freemasonry 
onze regering oplegt wat er met ons moet gebeuren?
MFK (met de symbolen van Freemasonry) is dat KFM?
Korsou FreeMasonry 

Een Free Masonry wat wereldwijd staat voor: offeren, 
politiek manipulaties en het controleren van de mensheid!

Geloof mij niet!
Zie de vele verklaringen op diverse websites 
beluister ook de statements van de vermoorde mensen uit onze gemeenschap. Let wel toevalligheden bestaan niet in een leven!

 

Openbrief/vragen aan de Vrijmetselarij
by John Baselmans on Friday, February 24, 1993 -2014 at 08:12am

Vrijmetselarij Curaçao
Provinciaal Grootmeester Curaçao 23-02-1993 -2014
S.P. Martis
Curaçao


Heer Martis

Na jaren van onderzoek gedaan te hebben als MKK (Movimentu Kontra Korupshon) heeft ondergetekende enkele vragen die hij graag aan uw loge wil stellen.

Vraag 1
Is het u bekend dat uw organisatie Vrijmetselarij / Freemasonry een wereldwijd onderdeel is van de New World Order?

Vraag 2
Is het u bekend dat uw organisatie contacten onderhoudt met die mensen die opdrachten geven andere mensen te liquideren? Deze uitspraken zijn te vinden in de laatste redevoering van John F. Kennedy. Maar ook in redevoeringen/gesprekken van Michael Jackson, Pim Fortuin en Martin Luther King. Zij en vele anderen haalden uw organisatie Vrijmetselarij / Freemasonry herhaaldelijk aan.

Vraag 3
Is het u bekend dat uw organisatie nauwe banden onderhoudt met "Skulls and Bones" in Yale Engeland die jaarlijks levende kinderen offeren? Die organisatie waar jongeren opgeleid worden voor wereldleider.

Vraag 4
Reeds 30 jaren vechten we (nu als MKK) tegen kinderleed en enkele jaren geleden bracht ondergetekende het boekje "Geboren voor één cent" uit. Na deze uitgave werden we regelmatig bedreigd. We werden door mensen gewaarschuwd dat een "machtige organisatie" er alles aan zou doen om ons het leven onmogelijk te maken. Weken later werden we door enkele leden van uw organisatie vanuit Nederland en Curaçao benaderd en werd letterlijk gevraagd of ondergetekende na het uitbrengen van de Papiamentstalige versie van dat boekje genaamd "Mi bida no bal niun sèn" ging stoppen met kinderleed! Het leven zou voor ons anders lastig gaan worden!
Is u dat bekend?

Vraag 5
Na het beantwoorden van bovengenoemde vraag met een "nee" bleef er contact met uw leden maar gebeurde er vreemde zaken. Zo werd in Nederland de KRO, NCRV, VPRO en enkele andere grote omroepen van "hogerhand" opgelegd niets van ondergetekende te publiceren en alle interviews te canselen! Ook ging een mogelijk bezoek aan de Koningin niet door. Een half jaar later ging het gesprek bij het bezoek van het Koninklijk huis op Curaçao met ondergetekende ook niet door. Later bleek dat enkele leden van uw loge wederom erg actief waren geweest.
Is dit u bekend?

Vraag 6
Ook lijkt het heel duidelijk, gezien het handelen van Heer Schotte, dat deze een pion is van uw loge. Zo, om de grote veranderingen van het land Curaçao door te voeren (zijn eigen veel gebruikte woorden) en dat alles, naar horen zeggen, in opdracht van de hogere in uw loge. Dit omdat het wel om gas, olie, porno, veel geld en drugs gaat.
Is dit alles u bekend?

Heer Martis, ondergetekende kan zich niet voorstellen dat u met uw Vrijmetselarij niets van deze zaken af weet. Dat u nog met een zuiver geweten kan opkomen voor minderbedeelden en kinderen is voor ondergetekende dan ook een raadsel. Wetende dat deze zaken allemaal achter de schermen gebeuren. Bewijzen zijn er ten overvloede, zelfs filmpjes, verklaringen van wereldsterren en oude en nieuwe wereldleiders! De laatste jaren met de vele vreemde lokale politieke zaken maar ook de geheimzinnige verdwijningen van mensen op onze eilanden zouden ook u aan het denken gezet moeten hebben.

Ondergetekende hoopt van u antwoorden te mogen ontvangen op boven gestelde vragen en ondergetekende hoopt vanuit zijn hart en ziel, dat uw loge niet betrokken is bij deze ongure zaken. Toch kan ondergetekende zijn gedachten niet loskoppelen van uw loge puur om de vele persoonlijke vreemde zaken die we hebben meegemaakt en dat alleen omdat we voor de rechten van de kinderen opkomen. Dan is het vreemd dat net juist leden van uw loge (Nederland en Curaçao) ondergetekende vragen te stoppen met het opkomen voor kinderen en kinderleed. Iets wat juist uw loge pretendeert te beschermen.

Met een vriendelijke Bandabousche groet;
Movimentu Kontra Korupshon
John H. Baselmans


c.c. Grootsecretariaat, Prinsessegracht 27

 

De ware leiders
by John Baselmans on Thursday, February 23, 1993 -2014 at 12:15pm

Lang hebben we het verzwegen en alsmaar was het dat je niet de bron kon geven omdat het "te link" is. Het is een machtige organisatie en we willen het niet weten wie de werkelijke politiek runt op onze eilanden.

Er waren voorgangers internationaal die maakten dat vele bewijzen naar buiten kwamen over de link; "The New World Order" - "Freemasonry" (Vrijmetselarij Nederland/Antillen) en het runnen van een land. De ritualen (zo noemen zij hun rituelen) waren veelal geheim maar ook die zijn terug te vinden en wereldwijd nu op internet gepubliceerd. Maar wie zijn de mogelijke machtige mensen op ons eiland? Ik maak hierbij duidelijk de aantekening, dat de oudste uitgangspunten van de loge waren om mensen bij te staan en te helpen. En dat wil zeggen dat personen hieronder vernoemd, hopelijk onder deze uitgangspunten verbonden zijn. Maar wat verstaat men momenteel onder helpen en hoever kun je de macht dragen die daarmee vrij komt? Wereldwijd is het duidelijk dat deze loge zich verheven heeft boven de mensheid en wie doen mogelijk daaraan mee? De volgende namen staan op hun website; (http://www.vrijmetselarij.nl/OrdevanVrijmetselaren/Provincialegrootloges/
Caribischgebied/tabid/734/language/en-GB/Default.aspx)

Bestuur

Provinciaal Grootmeester
S.P. Martis

Gedeputeerd.Provinciaal Grootmeester
G.O. Thomson

1e Provinciaal Grootopziener
A.A. Kraft van Ermel

2e Provinciaal Grootopziener
R.E. Minguel

Provinciaal Grootredenaar
C. de Weever Jr.

Provinciaal Grootsecretaris
A.C.J. Renardus

Provinciaal Grootthesaurier
H.A. Parisius

Provinciaal Grootdekker
F.W. Engelhardt

Provinciaal Grootceremoniemeester
M.S. Brooks

Ze zijn onder de volgende loges

Loges

De Vergenoeging nr.22
Willemstad Curaçao
P.O.Box 3417

Phoenix nr.227
Willemstad Curaçao
P.O.Box 452

Union Lodge nr.266
St.Maarten
P.O.Box 385

Ignis Fratenitatis nr.296
Kaya Harmonia - Korsou
Willemstad


Zoals u ziet zijn het veelal fake adressen die overal te vinden zijn op hun websites. Wel heeft elke naam een eigen Nederlands (nl) email adres.

Wat de harde kern is blijft nog onduidelijk omdat die veelal wereldwijd in de financiële sector gezocht moet worden. Naar horen zeggen blijkt dat bankdirecteuren,grote industriëlen, machtige zakenlieden, veelal op zeer belangrijke plaatsen zitten in de vele zijtakken van deze organisatie.

Wat ook duidelijk is, is dat diegenen die getekend hebben bij de loges de drie puntjes op hun hand hebben. Die drie puntjes zeggen iets over hun betrokkenheid bij de loge. Voor zover na te gaan was, dat de lokale loges opereerden vanuit " De Tempel" (Punda, is nu opgeheven). Later achter de schietbaan bij Emmastad. Maar ook vanuit landhuis "Zeezicht" Otrabanda (naast het ziekenhuis). Maar men komt ook wel eens bij elkaar op Grote berg waar diverse leden gespot zijn zo ook bij de "Kamer van Koophandel" in Punda.

Verder is het aan u wat u gaat doen. Maar als grote namen wereldwijd ons waarschuwen voor deze loges zoals Kennedy, Jackson, Diana en Lennon en dan ook nog eens vermoord zijn, zoals meerderen die dat naar buiten brachten, moet men toch wel eens stil gaan staan wat hier gaande is. Met daarbij ook nog eens de verbintenis met "Skulls and Bones" in Yale, wil dat zeggen dat wij als burgers marionetten zijn van een verziekt systeem dat werkt met symbolen van de duivel en ook niets uit de weg gaat als zij op hun pad zaken tegenkomen die hen niet zint. Zij menen de absolute macht te hebben over mensen maar ook over de wereld!

Steeds meer laat deze organisatie ook op de Antillen zien dat ze weldegelijk de touwtjes in handen hebben. Ze hebben het honderden jaren in alle stilte kunnen uitvoeren. Maar kabinet Schotte was wel even een beetje te opvallend en te revolutionair! Heer Schotte liet veel aanhalingen vrij die te associëren zijn met deze sekte.

De connectie is nu overduidelijk en we kunnen als burgers geen steun gaan zoeken bij andere politieke partijen daar ze ALLEMAAL in deze cirkel zitten! En wat we nu duidelijk zien is zowel justitie als de gehele rechterlijke macht sterk onder druk staan van die mensen die nu bepalen wat hier op dit eiland moet gebeuren.

Wij burgers zijn een vrij verklaard volk wat te pas en te onpas gedwongen kan worden zaken te doen die zij ons opleggen.

Hoe lang laat u dat anno 1993 -2014 nog toe?

Photo 8

 

Ritualen van de Freemasonry 
by John Baselmans on Thursday, February 23, 1993 -2014 at 08:06am


Orde van Vrijmetselaren 
          onder het Grootoosten der Nederlanden 
          

De grootste orde van vrijmetselaars in Nederland is die onder het Grootoosten der Nederlanden. Onder het Grootoosten der Nederlanden ressorteren in totaal 162 loges. Naast de 145 loges in Nederland zijn er ook loges in de Nederlandse Antillen (3)

- Willemstad (Curacao) De Vergenoeging 22
- Willemstad (Curacao) Phoenix 227
- Sint Maarten (Sint Maarten) Union Lodge 266

Aruba (2), Suriname (3), Zuid-Afrika (1), Thailand (1) en Zimbabwe (7). Het aantal leden van de Orde was op 1 januari 2008 6.378. Van deze leden zijn 5.792 lid van een Nederlandse loge.

Het Grootoosten der Nederlanden werd in 1756 gesticht door tien van de op dat moment bestaande Nederlandse loges, waarvan sommigen werkten onder de jurisdictie van de Engelse of Schotse Grootloge.

In de Vrijmetselarij wordt overvloedig gebruik gemaakt van ritualen, vastliggende teksten, vol van symboliek, om bepaalde gebeurtenissen meer diepgang te geven. Deze ritualen vormen één van de geheimen van de Vrijmetselarij. Publicatie van deze teksten wordt door vrijmetselaarsorganisaties fel tegengewerkt. In het verleden heeft de Deense Grootloge met succes uitzending van een televisieprogramma, waarin delen van inwijdingsritualen nagespeeld werden, weten tegen te houden. De grootste Nederlandse vrijmetselaarsorde, het Grootoosten heeft met een kort geding gedreigd om teksten van ritualen van deze site te verwijderen. Na ruim twee maanden heeft het Grootoosten eindelijk bewijzen overlegd dat zij daadwerkelijk auteursrechthebbende zijn van enkele stukken. Als reactie hierop hebben wij enkele ritualen van onze site verwijderd. Na een aanpassing, een aantal passages is nu geparafraseerd, zijn verschillende van deze ritualen weer terug op deze site. Al sinds het begin van de Vrijmetselarij zijn publicaties verschenen met daarin (delen van) gebruikte ritualen. Op deze site hebben Onderzoeksgroep Squin de Florian en Stichting Argus tot nu toe één van de meest volledige verzamelingen van (integrale) teksten van ritualen bijeengebracht en voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Daarnaast zijn deze teksten en tientallen andere ritualen ook op enkele CD-Roms uitgebracht.

De belangrijkste vorm van ritualen gebruikt door Vrijmetselaars zijn de inwijdingsritualen. Dat zijn de ritualen waarmee een kandidaat in de Vrijmetselarij wordt ingewijd, of een Vrijmetselaar in een hogere graad of een andere orde wordt ingewijd. In deze teksten staan symbolische achtergronden die in deze graad of orde worden gebruikt, maar ook bijvoorbeeld de geheime wachtwoorden, tekens en aanrakingen. Naast deze inwijdingsritualen wordt nog een aantal ritualen gebruikt, de zogenaamde 'toegevoegde ritualen'. Dat zijn bijvoorbeeld ritualen bij de opening van het werkjaar, de benoeming van een voorzitter of bijvoorbeeld een rouwrituaal. De teksten van de verschillende ritualen liggen in vrij grote mate vast; de verschillende loges kunnen in zeer beperkte mate de ritualen een eigen invulling geven. In Nederland zijn slechts enkele loges die een eigen versie van ritualen mogen gebruiken. Dat geldt met name voor de Arnhemse Loge De Oude Landmerken en de Haagse Loge Hiram Abiff. In Rotterdam is een loge die geheel in het Engels werkt en gebruik maakt van een Engels rituaal, het zogenaamde 'Emulation Ritual'.

Voor alle ritualen ga naar de volgende pagina. (RITUALEN KLIK HIER)

Bron:
http://www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/ritualen.html

Binnenkort zal ik de namen vrij geven van de vrijmetselarij op de Antillen

 

TOEVAL bestaat niet
by John Baselmans on Wednesday, February 22, 1993 -2014 at 18:06pm

 

Photo 9

Allemaal toevalligheden? De drie puntjes die zeggen dat er getekend is bij deze loge! Een ministerpresident zonder enige opleiding: - Connecties met de Freemasonry - Uitspraken via deze man gedaan door deze loge - Handelswijze van deze man als deze loge

Masonry Free Korsou

 

Is de Freemasonry - Vrijmetselarij 
een ver van ons bed show?
by John Baselmans on Wednesday, February 22, 1993 -2014 at 15:50pm

Er zijn al wat aanwijzingen geplaatst op deze blog die aangeven dat de eilandelijke politiek meer is dan enkele kleine jongens spelend vanuit een maffiagroepje. In het boek 'Curaçao maffia eiland' werd duidelijk dat meerdere maffiagroepen langs elkaar leefden op een klein rotsje in de blauwe zee.

Vreemd was het dat nergens een duidelijke link was waarom zulke gewelddadige groepen juist hier wel met elkaar kunnen leven. De financiële groep samen met de drugswereld, porno en handel in mensen en kinderen. Gebroederlijk bij elkaar zonder noemenswaardige ongeregeldheden.

Komt nog bij dat we op een enorme gas en oliebel zitten die lang verzwegen is in opdracht van Nederland om zo geen argwaan te wekken dat men hier nog geïnteresseerd zou zijn in deze eilanden. Even Bonaire warm maken en zo neerzetten dat ze een gemeente willen zijn van Nederland en klaar is het; Nederland heeft zijn eilandje voor de vaste kust van Venezuela. Ook Curaçao werd nog snel bij het geheel getrokken, want dit eiland wilde toch niet echt onafhankelijk worden!

Maar even terug naar onze gezellig plunderende maffiagroepen die toch op een of andere manier in het gareel gehouden worden. Schieten deze maffialeden in bijvoorbeeld Amerika, Italië en Israel elke buitenstaander of concurrentie dood, hier doen ze samen handelen in…… ja in wat? En wie houdt hen in het gareel?

Lang was dat ook voor mij een open vraag totdat deze regering aan de macht kwam. De MFK kwam op in enkele maanden en zeer veel geld werd gestoken in het omkopen van burgers en hun stemmen. Er werd een pakt getekend met de duivel en we gingen positief het land ombouwen! De leuzen, het MFK logo, de drie puntjes en de symbolen verraadden waar en hoe de eilandelijke politiek in elkaar zat en nog zit. Het onzorgvuldig naar buiten komen en grove fouten maken in hun handelswijze gaven de oorsprong aan van onze lokale politiek.

Nu is die oorsprong wereldwijd van een en dezelfde organisatie. Maar je verwachtte het niet op een onbeduidende rots die meer beduidend was dan dat we vermoedden. De olie en gas en de gunstige ligging was zelfs voor een wereld organisatie zoals de 'New World Order' belangrijk genoeg om te zorgen dat hun loge ook die macht heeft als op vele plaatsen op dit eiland. Afpersen van mensen, mensen onder druk zetten, maar ook rechterlijke uitspraken negeren en vele vreemde verdwijningen zijn tekenen van deze loge en zo was het totaalbeeld compleet.

Ik vraag u niet mij te geloven maar lees de artikelen en hoor de speeches die hier verschijnen. Toch mag je aannemen dat John F Kennedy, John Lennon, Prinses Diana, Michael Jackson en Pim Fortuin niet voor niets gestorven zijn! Vreemd genoeg allemaal net nadat zij wereldkundig bekend maakten dat we op moeten passen voor een Freemasonry annex Vrijmetselarij! Geloof me niet maar zet wat zaken eens op een rijtje:
- Het logo MFK
- De drie puntjes
- De uitspraak dat er een totaal nieuw eiland gevormd wordt
- Handelswijze van de diverse regeringen
- De geheime olie- en gascontracten
- Belabberd onderwijs
- Zakkende dekking pensioenen
- Slechte financiële situatie

Nogmaals, geloof mij niet maar ik hoop dat u uzelf gelooft! Helaas het is geen ver van mijn bed show meer en ook u bent een van de spelers.

 

A simple one dollar bill
by John Baselmans on Wednesday, February 22, 1993 -2014 at 15:33pm

Photo 10

Photo 11

Allemaal toevalligheden? Symbolen die overal terug komen ook bij op de hand van onze ministerpresident (drie puntjes) Maar ook in het logo van MFK? "Mazon" (Mason) is de lokale benaming.

Masonry Free Korsou

Meer bewijzen zullen volgen waar Curacao onder valt.


Het ritueel waar jaarlijks levende kinderen geofferd worden 
by John Baselmans on Wednesday, February 22, 1993 -2014 at 10:48am
Photo 12

Voor film klik hier

Het eerste gedeelte van deze video geeft aan wie waar achter zitten. Let wel, De Freemasonry - Vrijmetselarij is een onderdeel van The New World Order! Het tweede gedeelte zijn live beelden van het jaarlijkse ritueel van 'Skulls Bones' opleiding Yale Engeland, waar de grote van de organisatie bijelkaar komen en een kind levend geofferd wordt aan hun uil!

Meer bewijzen zullen volgen waar Curacao onder valt.

 

KOMT DIT U NIET BEKEND VOOR? Deel 4
by John Baselmans on Wednesday, February 22, 1993 -2014 at 09:04am
Photo 13

Meer zal ik later tonen.

 

Vele groten zijn gestorven zie hier 
de speech van J.F.Kennedy 
by John Baselmans on Wednesday, February 22, 1993 -2014 at 08:35am

JFK gaf aan wat er met ons aan het gebeuren is en het ongeloof blijft

ondanks de vele die al hiervoor gestorven zijn

 

KOMT DIT U NIET BEKEND VOOR? Deel 3
by John Baselmans on Wednesday, February 22, 1993 -2014 at 07:26am

Photo 14

Alle afbeeldingen komen uit het boek van de Freemasonry - Vrijmetselarij!

Meer zal ik later tonen.

 

KOMT DIT U NIET BEKEND VOOR? Deel 2
by John Baselmans on Tuesday, February 21, 1993 -2014 at 21:09pm

Photo 16

Onze bewuste 3 puntjes

Photo 17

De zon en de handen (symbolen van de "New World Order")

Photo 18

"Bone and Sculps" (Het opleidingscentrum voor deze loge) inclusief de 3 puntjes

 

Alle afbeeldingen komen uit het boek van de Freemasonry - Vrijmetselarij!

Meer zal ik later tonen.

 

KOMT DIT U NIET BEKEND VOOR?
by John Baselmans on Tuesday, February 21, 1993 -2014 at 15:17pm

Photo 19

Onze regeringen, onze pers, al die mensen die op de feiten gedrukt worden zullen er alles aan doen om zaken belachelijk te maken, ontkennen en te onderdrukken. Mensen die zaken naar buiten brengen die bedreigd worden maar ook mensen die meer weten die zelfs overal geweerd worden. Werk van de grootste organisatie die mensen wereldwijd onderdrukken en de mensheid bepalen! Freemasonry - Vrijmetselarij! We zien het op internet maar ook bij de lokale pers die bepaalde mensen weren! En dan maar blijven zeggen alles gaat de positieve kant op?

 

Freemasonry - Vrijmetselarij
by John Baselmans on Tuesday, February 21, 1993 -2014 at 15:17pm

De organisatie die reeds langere tijden de wereld aan het verzieken en bepalen is. Een organisatie die aan satan gekoppeld is met kinderoffers en ziekelijke rituelen. Maar ook de opdrachten uitvoeren die bepaald worden door de New World Order. Zoals ik al eerder schreef, J.F. Kennedy waarschuwde Amerika voor deze organisatie in zijn laatste speech voordat hij doodgeschoten werd. Want vergis je niet, er is wel in hun gelederen bepaald dat ruim 5 miljard mensen moeten sterven en zij zijn wereldwijd netwerken aan het leggen om hun eigen mensen te beschermen.

Hun regels, hun manier van werken is niets meer dan, en is gekoppeld aan, het opruimen van lastige mensen en het uitdunnen van de wereldbevolking. Vanaf rond 1600 zijn deze mensen steeds meer in opspraak gekomen en we zien dat vele symbolen, vele handelswijze terug te linken zijn aan hun organisatie.

Ook op Curaçao hebben we met deze organisatie te maken maar wat erger is, de politiek handelt zoals deze organisatie het bepaalt! Freemasonry - Vrijmetselarij de organisatie waar reeds overleden wereldleiders voor waarschuwde is duidelijk actief op ons eiland.

Ik stelde al eens dat er grote maffiagroepen aanwezig zijn op het eiland en heb daar honderden pagina's aan besteed maar wie zijn die mensen die deze maffiagroepen allemaal netjes langs elkaar laten opereren en waarom is het eiland Curaçao voor Amerika en Europa zo belangrijk? Door met bovenstaande gegevens en de schaarse gegevens van deze gesloten organisatie door te lichten, samen met de contacten die ik met enkele van deze mensen zonder erg had, bleek dat ons eiland een sleutel is voor Zuid Amerika om de Freemasonry - Vrijmetselarij ook te laten infiltreren in de vele Zuid Amerikaanse landen.

Gestorven wereldleiders, bekende artiesten en groten der aarden allemaal gestorven, lieten stuk voor stuk boodschappen achter met de waarschuwing en voorbeelden waar de Freemasonry - Vrijmetselarij
werkelijk voor staat. Een organisatie met een kern die komt uit de "Bones and Skuls" organisatie waar kersverse intellectuelen en toekomstige leiders opgeleid worden in het besturen en dirigeren van een land. Niet via politiek maar via terreur en onmenselijke acties. Diegenen die eruit wilden stappen konden niets meer vrijgeven want zij werden elke mogelijkheid tot praten onmogelijk gemaakt tot de dag van hun moord. Alle Amerikaanse presidenten en vele westerse leiders en Koninklijke huizen zijn verbonden aan deze orde! En wat ik lang niet durfde vrij te geven maar alsmaar door liet schemeren, ook de Curaçaose leiders waren en zijn duidelijk de marionetten van deze Freemasonry - Vrijmetselarij!

J.F.Kennedy waarschuwde ons en zijn laatste speech is te horen en te zien op http://www.johnbaselmans.com/Films/Truth.htm
Zolang mogelijk zal ik blijven schrijven hierover, maar het is aan u wat u hiermee doet. Want de hele weg en de hele gang van zaken in de politiek op dit eiland is terug te leiden naar deze organisatie.

 

Niet zuivere politiek Curaçao
by John Baselmans on Monday, February 20, 1993 -2014 at 14:21pm

We weten al geruime tijd dat de politiek niet zuiver is en dat er "meer" gaande is. Dat het een maffia is, is duidelijk maar ik bleef me afvragen wat weer achter deze maffia zit en waarom dat wereldwijd geaccepteerd wordt. Ik schreef al even eerder over de New World Order die de wereld bepaalt en waar zeer machtige mensen uitmaken wat er met ons gaat gebeuren. Zij bepalen zoals onder andere het uitmoorden van duizenden mensen in de "Twin towers" in New York. Duidelijke documentaires laten zien wat het werkelijke verhaal is. U kunt alles zien op de link http://www.johnbaselmans.com/Films/Truth.htm Klik op de film "Killuminati" en u ziet dan wat de gehele toedracht is van het september 11.

Maar wat heeft dit nu met Curaçao te maken? Ondertussen weten we dat er een connectie bestaat tussen de eilandelijke politiek en de lokale "Freemasons" (Vrijmetselaars). Dat de "Freemasons" weer de connectie is met "The New World Order" werd duidelijk naar buiten gebracht in de laatste speech van president J.F. Kennedy. Die aangaf dat de wereld op moest passen voor de Freemasons (zie documentaire "John F. Kennedy last speech" op dezelfde link hierboven vernoemd). Duidelijk is dat onze vrijmetselaars loge niets meer is dan een verlengde van de New World Order die uitmaakt wat er met landen moet gebeuren.

Kennedy werd vermoord maar zo ook grote namen als Pim Fortuin en Prinses Diana. Puur omdat deze mensen niet mee deden en tegen deze order waren. Vele bewijzen zijn in diverse documentaires terug te vinden en gelukkig wordt het steeds moeilijker dat men de waarheid kan verschuilen.

Nogmaals, de grote kracht achter de politiek komt uit een beweging die ook hier in het geheim vele zaken besluiten. En sterk samenwerken via Nederland om de olie en gas veilig te stellen maar ook om mensen het stilzwijgen op te leggen die misschien teveel los kunnen laten.

Onze vrijmetselarij is een verlengde van de Nederlandse tak die weer direct staat onder de wereldorganisatie met als hoofd de New World Order. Een organisatie die nergens voor terugdeinst en ook op ons eiland zorgt dat vele ongure zaken verzwegen worden. Want geld en olie zijn wel die zaken waar de wereld om draait.

Hoe lang ik dit nog kan schrijven is onduidelijk. Wel is, dat enkele mensen die samenwerken met de diverse wereldwijde takken van de vrijmetselarij, zeer regelmatig op dit eiland zijn. Als deze buitenlandse personen hier zijn en bij elkaar komen samen met gestationeerde mensen vanuit Nederland zittend in commissies op dit eiland, zie je dat zaken gaan gebeuren. Vergis je niet, hetzelfde wat FOL hier ook doet vanuit Amerika. Een FOL die echt niet er is om die enkele kilo's drugs te vangen maar wel de controle hebben over vele zaken op dit eiland. Wat ook duidelijk aangegeven wordt in de diverse "cables" die vrijgekomen zijn. The New World Order via de Vrijmetselarij Curaçao is duidelijk bezig zaken aan het veranderen. Die veranderingen die heer Schotte ons alsmaar voorhoudt met die mensen die de marionetten zijn van deze loge.


Denk maar eens over na, de manier hoe de politiek en pers werken. Alles wat te precair is wordt afgedaan met het ontkennen en de mens monddood maken! Komt dat u niet bekend voor? Is het ook niet de werkwijze en regel nummer één van de New World Order annex Vrijmetselarij annex regeringen Curaçao?

Wanneer gaan we onze ogen openen?

 

Curaçao en de "New World Order"
by John Baselmans on Sunday, February 19, 1993 -2014 at 17:19pm

Een glimlach op uw gezicht en een sceptisch denken dat het nu wel te ver gaat op dit eiland.

Maar geef me even enkele minuten de kans om wat zaken op een rijtje te zetten.
U weet we zitten midden in een wereld die vernieuwd moet worden. "The New World Order" is al geruime tijd bezig om voor de mensheid te bepalen wie nog waar mag leven. Geld was het gemakkelijkste om mensen te binden en als we gewoon de Amerikaanse dollar zien weten we dat deze groep zeer machtig is. Vele van hun symbolen zijn in het papieren geld verwerkt. De New World Order bepaald de wereld! Zij zijn diegenen die uitmaken wat er met ons gaat gebeuren, wie er honger moet lijden en wie zal sterven. Vele presidenten hebben het al aangekondigd en alle tekenen wijzen alsmaar op die bestaande macht. De moorden gepleegd in opdracht van heer Bush in New York was een klein voorproefje om op grotere schaal mensen op te ruimen en oorlogen aan te wakkeren. Israel die gesponsord wordt om moorden te blijven plegen en zo zijn vele documentaires die het bestaan van deze "New World Order" aantonen.

Maar wat doen wij als Curaçao? Wat zal het ons een zorg zijn of Amerika zo hun eigen mensen uitmoorden en elders op de wereld? Wij zijn niet belangrijk en wij komen langs alles! Ja?

De huidige politiek even in het kort; We hebben geen werkend rechtssysteem meer en rechterlijke uitspraken zijn voor hogere personen niet geldend. We hebben geen democratie meer maar gaan sterk neigen naar een dictatuur! Het volk wordt werkelijk ziek gehouden, minder medicijnen en eindeloos gekeuvel over een nieuw ziekenhuis. Mensen die met alles ruzie zoeken en groepen mensen tegen elkaar opzetten. En zo zijn vele zaken die veel gelijkenis tonen met de rest van de wereld.

Ik weet dat ik dit misschien allemaal te simpel omschrijf en het ligt soms iets complexer. Maar ik hoop iedereen de ogen te openen. Nu gaan we verder; Onze heer Schotte, waar is hij mee bezig? Een snotaap die geen waardige studie heeft afgemaakt en wel minister president is van een land. Vader Schotte, die naar horen zeggen, kennelijk lid is van de Orde van Vrijmetselarij (Freemasons). En wel met zijn zoon, met drie puntjes op zijn hand, die toevallig een land totaal wil omgooien!

Goed, neem de symbolen van de "New World Order". Neem de symbolen van de Vrijmetselarij (Freemasons). Ga even vergelijken op internet en men ziet dat er duidelijk verband is tussen deze twee groepen. Verband is voorzichtig uitgedrukt want ze werken duidelijk op dezelfde manier! De werkwijze van de "New World Order" lijkt als een kopie van de Vrijmetselarij! Een Vrijmetselarij die hier op Curaçao ook zit en wat altijd een zeer gesloten groep elite is waar men weinig van te weten komt!

Eens heb ik die drie puntjes aangehaald en er waren vele verschillende interpretaties daarover. Drugs, criminele groepen maar ook werd eens een "sekte" aangehaald! Nu is de Vrijmetselarij geen sekte maar een groep mannen (let wel alleen mannen net zoals bij de New World Order) die pretenderen samen de wereld te verbeteren, dat als een groep! Dat is te lezen op hun websites.


Maar wat is verbeteren? Mensen opruimen zoals de New World Order doet?

Goed, ik laat u even met deze informatie en zou zeggen ga eens kijken wat hier staat en wat u op Curaçao ziet gebeuren. "We zijn duidelijk in een grote verandering bezig". Woorden die heer Schotte meerdere malen zelf gebruikt! Maar het is wel een verandering die niet goed is voor ons maar goed voor een kleine gemeenschap van ons eiland. Ik denk dat u eerst zelf wat verder moet gaan bekijken, laten bezinken en gaan inzien wat er WERKELIJK gaande is ook op ons eiland. De rest geef ik later vrij.

 

Weg dierentuin
by John Baselmans on Sunday, February 19, 1993 -2014 at 09:14am

Zou het echt waar zijn en zou het een van de eerste zaken zijn die onze minister Constantia werkelijk aan gaat pakken?

De dierentuin is al heel veel jaren een aanfluiting. Vele malen zijn daarvan meldingen binnen gekomen over dierenleed en over het niet verzorgen van de dieren. Vele dieren leven in onverzorgde te kleine hokken. Een aanfluiting voor het eiland en werkelijk het bewijs dat wij bevolking duidelijk niets van dieren moeten hebben. We schieten liever alle dieren dood om ze op te eten dan dat we voor hen opkomen. Veelal laten we de dieren aan hun lot over.

Onze dierentuin, een doorn in het oog van vele mensen die eens op dit eiland komen. Ze zien dan deze kommer en kwel en walgen ervan. En dan, dan komt onze minister en gaat op deze plaats een dam maken! Niet elegant gebracht, maar het helpt wel om een einde te maken aan het dierenleed en aan de wateroverlast. Veel water waar een groot deel van dit eiland last van heeft bij een enkel regenbuitje.

Maar mevrouw Constantia heeft uw brein niet eens wat verder gedacht? Deze plaats zou een plaats kunnen blijven waar mensen met hun kinderen kunnen komen en genieten van de mooie zeer oude bomen, planten en de speeltuin met zijn verkeerstuin. Zou het met uw innerlijke vermogens niet mogelijk zijn die dam zo in te plannen dat de plaats gebruikt blijft worden als een rustgevende ontmoetingsplaats in een drukke stad? Is het niet zo in te plannen dat de dam zo gelegd wordt dat we wel onze natuur behouden en wij als burgers ons 'plekkie' behouden?

Het is een geweldig idee de dieren weg te doen en aan deze ellende voorgoed een einde te maken. Maar we hopen wel dat de mensen die daar veel komen hun rustplek niet afgenomen wordt. Er is geen technisch hoogstandje voor nodig om dat beetje natuur te behouden in de stad.

 

Huichelarij
by John Baselmans on Saturday, February 18, 1993 -2014 at 14:17pm

Je wordt er gewoon misselijk van als je ziet hoe mensen kunnen huichelen. Als we alleen al de laatste dagen zien. Whitney Houston trekt weg van deze aarde. Alles wordt er aan gedaan dat men maar niet denkt dat het weer de drugs is. Deze vrouw zat onder de drugs en is bezweken aan de druk die haar platenbazen en haar geldmakers zetten op haar en dat met drugs! Buiten hun relatie problemen en een dosis air zie je dat deze mensen er op een bepaalde tijd een einde maken aan hun leven. Geen wonder want geen mens kan deze druk aan en zeker niet als drugs nog het middel is wat je op de been moet houden. Hoe bekend je ook bent, het maakt niet uit, je bent in de klauwen van die mensen die de grote miljoenen willen opstrijken via deze personen. Nu staat iedereen te janken want een groot persoon is heen gegaan. Groot persoon? Die vrouw die aan de crack was en onder zware omstandigheden moest presteren?

Maar we gaan door, onze prins Friso die meende meer te zijn dan andere skiërs. Hij ging er opuit met zijn vriendje familie van de eigenaar om even te laten zien dat hij meer kan. Maar wat is er werkelijk achter de schermen? Onze prins Friso is verwikkeld in zeer veel ongure zaakjes en zit in de Bilderberg groep die enkele jaren bepaalde dat vele mensen van deze aarde moeten verdwijnen! Is zijn vriendje dan misschien geen vriendje en is er wat meer gebeurd dan een ordinair skiongeluk? We zullen het ook niet binnenkort te weten komen want alles wordt in de juiste banen geleid net zoals bij elke ster of hooggeplaatste op deze wereld. Hij is nu in een coma omdat hij het benauwd heeft. Wel eens nagegaan wat dat zou kunnen zijn?

Maar dan hebben we de goedgelovige slijmballen die een Withney en een Friso tot goden verheffen en alsmaar een god aanhalen dat het wel goed komt of dat het verlies wel door god rechtgetrokken wordt. Welnu, god bestaat niet en hij zal weinig kunnen doen. En als we niet zo glibberig waren zouden al deze waardeloze uitspraken niet meer bestaan. Het zijn allemaal gewone mensen zoals jij en ik en niets meer. En ik vraag me af waarom god dan niet naar Afrika gaat en de hongersnood oplost of de vele oorlogen stopt! Waarom lopen die mensen, die nu janken om twee vreemde snuiters in de mensheid, niet te janken voor de dagelijks duizenden dode mensen via oorlogen en honger? Is daar minder publiciteit (lees geld) mee te halen en te verdienen?

Werkelijk, de huichelarij druipt ervan af en het is walgelijk te zien dat mensen, pers en de hele media de hele dag deze zaken verslaan terwijl er wel wat beter zaken te verslaan zijn dan van een crackdode en een skiongeluk waar meer achter zit.

Maar ja, waar kun je geld mee maken? Zeker niet met die onbekende slachtoffers in Afrika maar wel met een goddelijk Withney en een goddelijk Friso.

Waar gaan we naar toe met al deze huichelarij? Wij zouden het kunnen stoppen als we niet zo gretig waren naar dit soort nieuws.

 

Een vreemde hobby
by John Baselmans on Saturday, February 18, 1993 -2014 at 11:24am

Met de jaren zijn er vele reacties geweest en vele mensen die reageerden als een stier op een rode doek op mijn schrijven in boeken en stukken. We zien alsmaar, jaar in jaar uit, diverse namen opduiken waarvan je weet dat het valse namen zijn. Moet wel, want als je zo'n onzin uitkraamt en als je alles aanvecht wat maar naar buiten wordt gebracht zonder respect moet er wel wat zijn.

Ruim een jaar vraag ik al om aan te geven waar ik mis zit met mijn waarnemingen en wat ik alsmaar op papier zet. Niet een reactie is ooit binnengekomen. Kan ook niet, want alles wat geschreven is heeft een vrij lange weg gegaan voor het op papier wordt gezet.

Maar onze ontkenners, persoonlijke aanvallers trekken me ergens wel. Niet hun belachelijke, veelal kinderachtige beredeneringen. Maar meer waarom mensen onder een valse naam anderen belachelijk moeten maken en zelfs soms naar het bedreigen toe neigen.

Ik zoek graag zaken uit en waar ik in bijt laat ik niet meer los. En zo heb ik sinds enkele jaren bij mijn vele hobby's er een hobby bij. Wie is die persoon en waarom reageert hij zo? Is mijn vraag die ik stel als ik weer eens een onbekende naam zie.

Goed, uitzoeken wie achter die fakenaam zit is een peulenschilletje en daar zijn genoeg hobbyisten die dat al reeds doen. Soms een simpel telefoontje laat me al weten wie die fakenaam is. Heel veel is het al een persoon die onder meerdere fakenamen opereert en soms onder valse adressen. Maar nogmaals, dat is mijn minste probleem. Die tips stromen dagelijks binnen.

Die persoon hebben we en dan gaan we kijken wat werkelijk achter zijn gedrag zit. Zijn werk, zijn werkgever, politiek overtuiging en zijn wandel in de maatschappelijke bende. Nu, lang hoef je niet te zoeken als het een 'bekende' is maar soms is het leuk als er weer eens een nieuwe persoon opduikt uit het niets. Wat blijkt na even speuren dat het weer de connectie heeft met de oudere garde in de valse namen groep.

Waarom ze zich verschuilen is alsmaar duidelijk want de beerput waar deze mensen in zitten is onmenselijk diep. Al deze fake namende personen hebben duidelijk zeer veel te verbergen en dan praten we echt niet over een belastingschuldje van een Jamaloodin of El Hakim. We praten dan dat we terechtkomen in de kern van ons probleem op dit eiland en dat zijn die gasten die werken uit naam van de maffia. Hun bedrijfjes beschermend en hun zaken verdoezelend want anders gaan er klappen vallen in die regionen aangedaan door hun tegenstanders.

Elke maal als er weer een 'fakenamer' een commentaar geeft moet ik lachen en dan denk ik dame/heer hoe lang gaat het nog duren dat ook u prooi wordt van uw tegenpartij? Het is een leuke hobby en zeker eens aan te bevelen

Wat tips:
- Let op de manier van schrijven.
- Let op waar deze 'fakenamer' alsmaar op reageert.
- Let op de manier hoe zij mensen benaderen.
Met deze simpele gegevens zult u vele mensen terug kunnen vinden. U zult verschieten wie werkelijk achter deze alles ontkenners zitten. Succes met uw nieuwe hobby

 

Banko di amigu maar geen banko di naturalesa
by John Baselmans on Fryday, February 17, 1993 -2014 at 11:45am

Onze banko di amigu is al ruim 2 jaar bezig een verwoestend spoor achter te laten op Rooi Catootje. Laat deze bank dan wel een bank zogenaamd voor de mensen te zijn. Althans dat beweert hijzelf maar deze bank is duidelijk geen vriend van de natuur!

Alles wat niet past in wat de architect heeft aangegeven wordt met de grond gelijk gemaakt! Niets maar ook niets is overgebleven van de weelderige natuur die Rooi Catootje eens bezat. Op hun terrein is alles weggehaald en zelfs de oude zuilcactussen horen niet in het westerse geld denken van deze bank. Nee, we kappen alles en zetten zo dadelijk dure bomen neer en planten die passen in het westers denken van een ziekelijk systeem.

Maar of het niet genoeg is! Ze hebben nu ook de hand gelegd aan de rooi die mooie bomen had wat het blok beton tenminste wat naar de achtergrond drukte. Nee, als geldschieter mag je ook bepalen dat alles om je heen met de grond gelijk gemaakt mag worden. Alles is kaal en het laatste sprietje wordt nu ook zorgvuldig weggehaald. Dat allemaal omdat we het lelijk betonnen monster goed moeten kunnen zien.

Dan kijk ik naar hun buren die een geweldig mooi moderne bibliotheek hebben neergezet en alles gespaard hebben qua natuur. Alles mooi ingepast in het geheel. Een oud landhuis samen met ernaast een hypermodern gebouw in een natuurlijke omgeving. Kijk, die mensen en die architect weten wat werkelijk design is en dan zie je dat bij onze 'amigu bank' werkelijk enkele klungels aan de gang zijn geweest die niet weten te dealen met wat er al is. Mensen die uit een boekje een gebouw plukken en dan dat zonder enig na te denken plaatsen waar dan ook ter wereld.

Schande banko di amigu, u heeft hier duidelijk getoond dat de natuur van Curaçao niets waard is voor u. U gaat zeker zo dadelijk met wat plastic boompjes (figuurlijk) de zaak weer recht te trekken. Schande, meer kan ik hier niet over schrijven. Banko die anti natuur!

 

De rattenvangers van Curaçao
by John Baselmans on Fryday, February 17, 1993 -2014 at 10:15am

Waar gaan we naar toe? We zitten zwaar in het slop als land en we komen geen stap verder, eerder een sprong achteruit.

Het is triest te zien dat mensen volop feesten maar vergeten dat ze zo dadelijk hun grote schulden niet meer kunnen betalen! Geld wordt verslonden tussen de vechtende politici en de burger weet niet meer de touwtjes aan elkaar te knopen. Curaçao is op weg naar de status van Haïti en Dominicaanse republiek. We hebben een groep politici en zakenlui die werkelijk het land leeg stelen. En we hebben een grote groep van de bevolking die geen uitweg meer weet te vinden.

Met dit reddeloos en radeloos volk zie je de criminaliteit als een pijl omhoog schieten en we hebben een steeds grotere rassenhaat. Mensen menen te mogen doen wat van hogerhand als voorbeeld gegeven wordt.

We horen de vele beloftes maar niets komt uit en niets wordt ondernomen. Mensen worden belazerd maar ook de buitenlandse regeerders trappen in de gladde maffiapraatjes van de huidige regering. Mensen zien niets anders dan vechtende, stelende en schreeuwende politici maar als er weer een buitenlands persoon komt dan zien we het vet van onze gasten afdruipen. Zelfs de Nederlandse politici lijken te vallen voor de charmes van de huidige slijmballen. Of moeten we zeggen dat de Nederlandse politici ook onder de maffia druk staan van deze mensen? Net zoals de justitie en het gehele rechtssysteem onder de druk staan van die mensen.

Curaçao is duidelijk in de ban van de maffia en we zien nu dagelijks dat steeds meer mensen door gaan hebben waar deze mensen mee bezig zijn. De nutteloze projecten, duistere afspraken maar ook de vele misstanden laten duidelijk zien dat de maffia het heft in handen hebben.

Wat doen wij als bevolking? We feesten door, zuipen ons leplazarus en spuiten ons vol met een of ander drug. Dan is een hel zelfs een paradijs! Want diegenen die nu nog zeggen dat hier niets gaande is spelen mee met deze maffiagroep of ze zijn zo zwaar aan de alcohol, drug of medicijnen dat ze niet weten welke dag ze leven.

Onze ratten van de gemeenschap die wel een geheel land kapot maken en mensen bewust de afgrond in duwen. Het geld van het land raakt op, maar wat erger is, de democratie bestaat niet meer en mensen worden als vuil behandeld.

Waar is de rattenvanger van Curaçao?

 

De wereld van ongeloof
by John Baselmans on Thursday, February 16, 1993 -2014 at 15:00pm

Wat mensen allemaal niet doen om hun eigen vuile zaakjes te beschermen. We zien het in de politiek, gezondheidszorg en in het dagelijks leven. Zodra men zaken naar buiten brengt die het daglicht niet mogen zien wordt men snel voor alles uitgemaakt en zaken worden belachelijk gemaakt. Vroeger was je een heks of een charlatan.

Doch wat mooi is, is dat de vele zaken vanuit het boek 'Curaçao Maffia Eiland' steeds meer uitkomen.
Zaken als een;
- Corrupte maatschappij
- Rechters onder druk
- Falende justitie
- Falende/corrupte politiek
- Artsen die God spelen
- Medische terrorisme
- Falende internet beveiligingen

Zaken die we nu stuk voor stuk zien gebeuren. Juist die zaken waar mensen als een stier op een rode doek reageren als men die aan kaart. Terwijl we zien dat de bewijzen steeds meer tevoorschijn komen. De maatschappij laat alsmaar zien en toont aan dat het goed mis is. Zodra een persoon in gaat zien wat met hem persoonlijk gaande is, komen de zaken vanzelf voor hem tevoorschijn.

We zien minister vechten om hun hachje te beschermen maar ook zakenlieden, die niet al te zuiver zijn, schreeuwen het hardst dat alles verzonnen is en vele zaken uit de duim zijn gezogen. Juist de meest hard roepers hebben het meeste te verbergen. Wel zijn dan die gasten die zeker door de mand vallen. De grote zwijgers hebben de meeste kans door de mazen te glippen al zullen ook zij zaken verspelen en merken dat hun leven elke minuut in de gaten gehouden wordt.

Om het stuk over internet was veel te doen en dan ziet men dat de grootste schreeuwers zaken ontkennen. Juist die mensen die zelf dagelijks de fout in gaan. Veelal onder valse namen maar zeker met een sterk verleden. Internet en alles waar uw computer aan vast zit is een open boek en op dit eiland hebben we twee professionals die in elke computer kunnen komen. Of het nu een bank is of uw privé pc-tje achter een zogenaamde firewall. Deze 2 mensen maakt het niets uit, wie, wat, waar zit. Gegevens zijn voor hen een open boek.

Maar internationaal zijn grotere mensen bezig met vele grotere "jobs" en voor hen is alles een peulenschilletje. Ze lachen om de beveiligingen want één poort is altijd open en altijd binnen te komen met de meest kleine files. Niet ik heb die gave en totale kennis, maar wel de mensen die me regelmatig laten zien dat voor hen de cyberwereld een open boek is. Maar goed, men hoeft zaken niet te geloven tot de dag dat er kinderporno op uw computer staat, niet wetend dat het er ooit gezet is. En dan schreeuwt men moord en brand en is het die ander die het gedaan heeft. Ja, die ander die ook nu te pas en te onpas in welke computer kan komen. Deze mensen werken voor grote bedrijven maar ook voor mensen die dik betalen en ze doen wat dan van hen verlangd wordt. Zo kan de justitie maar ook machtige mensen aan gegevens komen die moeilijk anders te achterhalen zijn. Maar een 'welcome factor' is ons nieuwe data center dat een lust gaat worden voor verschillende mensen die het slecht voor hebben. Bankgegevens zijn dan geheel vrij voor diegenen die er wat anders mee voor hebben. Dat is waarom we zo onze best doen om kost wat kost een datacenter in de tropen te bouwen.

Nee, u hoeft me niet te geloven, doe het zeker niet. Maar wees eens fair en vertel me één zaak die niet uitgekomen is of aan het uitkomen is, beschreven in het boek 'Curaçao Maffia Eiland'. U hoeft niets te geloven maar als u blijft ontkennen, geldt de graadmeter ook voor u, omdat ook u wat te verdoezelen heeft of ergens midden in zit. De grootse schreeuwlelijkerds en grootste ontkenners zijn juist diegenen die veelal midden in de duistere, vuile zaakjes zitten.

Dank u, voor een open boek te zijn.

 

Medicijnen tekort op Curaçao
by John Baselmans on Thursday, February 16, 1993 -2014 at 08:26am
Toen ik dat las was mijn dag in een keer goed. Want minder of geen medicijnen zou betekenen minder doden, minder ziektes en minder mensen die als slaven naar hun pilletjes grijpen. Maar ook veel meer onkosten in de gezondheidszorg en premies!

Dus eindelijk doet mevrouw Constantie iets goed met haar lakse overheid! Zo zullen mensen minder ziek worden en zullen vele kosten bespaard worden. De farmaceutische wereld speelt nu op het gemoed van de burgers die in paniek raken. Geen medicijnen wil voor hen wel zeggen ziek worden. Misschien erger nog, doodgaan, niet waar? Wat triest is dat medicijnen juist ziek maken en onnodig mensen laten sterven! Er bestaat niet één medicijn die geen bijwerkingen heeft en niet één medicijn wat doet wat het zou moeten doen! De medicijnenhandel is de grootste maffia die er bestaat en speelt op de gewetens en gemoederen van de mens. Maar de triljoen dollar business is niets meer dan enkele grote industrieën zeer groot en machtig maken.

Al duizenden jaren weet men dat men niet ziek hoeft te zijn en dat met zeer eenvoudige middelen ziektes bedwongen kunnen worden. De mensen die dat alsmaar aantonen werden en worden als gevaarlijk bestempeld. Natuurlijk gevaarlijk voor de inkomens van deze multinationals! Maar genezen kan gedaan worden door je eigen lichaam en die heeft geen hulp nodig. Kanker AIDS, suiker, noem maar op, is zelf aan te werken en zelf terug te dringen naar de normale proporties zoals ze in elk menselijk lichaam voorkomen. Helaas de mens wil dat niet en houdt vast aan een grote industrie die dan nutteloos zou worden. Mensen worden dagelijks volgepompt met medicijnen, vergiftigd water en vergiftigd voedsel! We moeten ziek worden want ziek zijn is geld maken. Artsen blij, apothekers blij en de grote farmaceutische bazen blij.

Geweldig mevrouw Constantia dat u zo vooruitstrevend bent en medicijnen gaat uitbannen. U bent het eerste land op de wereld die deze strijd durft aan te gaan.

Voor meer informatie zie de film "Mercolacoms Death by Medicine". (klik op link) http://www.johnbaselmans.com/Films/Health.htm

 

 

Welke politicus is nog te vertrouwen?
by John Baselmans on Wednesday, February 15, 1993 -2014 at 13:24pm

Heer Jamaloodin: Belastingschulden. Heer El Hakim: Fraude en belastingschulden. Grote koppen in de krant en we hebben een zogenaamde klokkenluider die wist papieren te versturen via E-mail die dat allemaal moeten bewijzen!

Triest is dat onze zogenaamde klokkenluider, naar horen zeggen, in opdracht werkte en niet uit persoonlijke overtuigingen, zoals een echte klokkenluider dat doet. Het is ook niet moeilijk te raden vanuit welke hoek deze persoon opereerde. Een echte waardige klokkenluider gaat het niet in valse E-mails deponeren bij de pers. Maar hij maakt melding op die plaatsen waar dat hoort en waar hij meent dat ermee gewerkt wordt! Waarom ik het schrijf is omdat deze persoon dan ook wel eens de belastingspapieren van de andere politici naar boven kon halen. En waarom en waar zijn alle meldingen gebleven van de vele misstanden die de overige politici allemaal in het verleden en heden kennelijk hebben uitgespookt?

Waarom net de heren Jamaloodin en Hakim uitgezocht werden uit de grote lijst is ook niet moeilijk te raden. Zij zijn blijkbaar duidelijk niet de vriendjes van die groep die in het verleden vele ongure zaken op hun namen gezet hebben. Want zoals we weten, zijn er zeer veel politici die handelingen achter hun naam hebben staan die niet door de beugel kunnen. Zoals; Getekende contracten in het buitenland, vele zaakjes in het buitenland, wegsluizen van zeer veel geld, vriendjes grote bedragen toebedelen via vele louche projecten. Zo zouden we alleen daarmee al een krant kunnen vullen. Waarom heeft onze zogenaamde klokkenluider daar niets over losgelaten toen hij toch in het systeem bezig was bij meneertje belastingen? Of was hij bang dat hij daar zijn opdrachtgevers tegen zou komen?

Onze zogenaamde klokkenluider is een ordinaire verrader van het volk! Deze persoon is niets meer dan iemand die kennelijk in opdracht van de oude garde vuiligheid van de huidige regeerders naar buiten moest brengen. We weten allemaal dat we voor elke politicus wel iets kunnen vinden wat niet geheel juist is gegaan! En waar trek je de streep? Daarom kan ik niet meegaan in deze vuile praktijken. Ik zou dan willen zeggen; Laten we ALLE politici doorlichten maar dan ook vanaf 1980! Dan gaan we zien welke politicus boven aan staat op de lijst der minst betrouwbare politici. Maar wie durft dit aan? Welke werkelijke klokkenluider kan ons burgers hierover inlichtingen geven? Het moet wel iemand zijn met een sterk hart, want er zullen vele zaken naar boven komen. Ik denk niet dat een fatsoenlijk mens dat aan zou kunnen, gezien de oneindig diepe beerput die we hebben op dit eiland.

Laat me niet lachen, klokkenluider, het is een ordinaire verrader en hoort in het rijtje thuis van de vele politici die ook onbetrouwbaar zijn!


Bronbescherming, wat is dat en in hoeverre kan men 
een bron beschermen?
by John Baselmans on Wednesday, February 15, 1993 -2014 at 11:17am

debezorgdeburgercur#gmail.com

Bronbescherming, wat is dat en in hoeverre kan men een bron beschermen?

Het Antilliaans Dagblad meent dat een bron te beschermen is en dat men moeilijk kan achterhalen wie achter bepaalde IP adressen zit of achter een E-mail adres van bijvoorbeeld G-mail of Yahoo.

In het verleden heb ik al daar een artikel over geschreven. Ik was namelijk een weddenschap aangegaan met een van mijn mensen dat soms internet informatie moeilijk te achterhalen is. Hij gaf me een opdracht om rond 10 uur, 2 dagen later, een E-mail account aan te maken bij G-mail onder een vals IP adres en een valse naam. Zo gevraagd zo gedaan. 2 dagen later kreeg ik 14 minuten na het maken van dit account een heel rapport met alle IP adressen die gekoppeld waren naar dat bewuste G-mail adres! Het was inderdaad mijn aangemaakt account!

Ik vroeg aan hem; G-mail is toch het best beschermd in adresgegevens? Hij lachte en zei dat het moeilijkste was om het valse IP adres te achterhalen. Maar na het uitfilteren van de honderden adressen die rond 10 uur waren aangemaakt op de G-mail servers was het een peulenschilletje de verdere gegevens op te vragen! Zo is het gemakkelijk na te gaan wie wat doet met zijn E-mail adres op welke server dan ook.

Het is niet moeilijk om binnen enkele minuten aan te geven wie dit E-mailadres aangemaakt heeft, wie het gebruikt en wie hier achter zit, op welke plaats dan ook op deze aardbol. Deze mensen die dit kunnen doen zijn mensen die overal in komen en weten te gaan in de gegevens van elke computer! Kijk, het kost een centje maar voor niets gaat de zon op, niet waar? Maar dat het Antilliaans Dagblad dan gaat beweren dat zij hun bronnen beschermen en het adres printen in hun krant wil hetzelfde zeggen; Ik zeg niet dat het Jan Jansen was!

Het is gewoon lachwekkend hoe zelfs zogenaamde allesweters zo de mist ingaan als het over techniek gaat. Alles wat online is of het nu een bank is, welk systeem dan ook, is op een vrij eenvoudige manier in te komen of de gegevens te achterhalen! Wat ik al eerder vertelde, het is aan het bedrijf zelf hoe snel ze ingrijpen. En als je bijvoorbeeld in het systeem van CIA gaat zul je maar enkele minuten de tijd hebben totdat ze weten wie bezig is. Maar ook dan nog zijn daar weer andere manieren om die tijd te verlengen. Kortom, dank je wel Antilliaans Dagblad voor het vrijgeven van het E-mailadres, datum en aangevend dat er attachments bij zaten. Dat maakt voor diegenen die willen weten wie dit was het wel heel erg gemakkelijk.

Mensen, alles wat u online doet, wordt en is gemakkelijk te controleren. Het zetten van files op welke computer dan ook is een peulenschil voor diegenen die dagelijks hiermee bezig zijn. We zien dat nu weer in Nederland waar Bavaria, ING en Phillips de grootste problemen hebben met hun systemen. Puur omdat ze zo lek zijn als een zeef. Elk systeem heeft een opening en daar is altijd in te komen. Laat de programma's hiervoor geschreven maar hun werk doen en dan is ook uw bankrekeningnummer ooit eens geschreven op uw computer te achterhalen! Want op elke harddisk blijft alle informatie voor altijd staan hoever u hem ook scramble, delete, schoonwist of wat u ook doet met uw schijf. Dat hebben we laatst eens mogen zien bij een onderzoek van een moordzaak waar het Nederlands Forensisch Instituut met gegevens kwamen die niemand naar boven kon halen. De schijf was gewist, vernietigd en zwaar beschadigd. De gegevens die we kregen zijn nu een geluk voor de verdachten.

Een computer is een open boek net zoals Yahoo, Gmail, FBI, CIA, NASA en wie, waar dan ook.


"Mi ta bezig"
by John Baselmans on Tuesday, February 14, 1993 -2014 at 18:54pm

Het is toch ongelooflijk dat een Nederlandse delegatie lachwekkend op een blog schrijft dat hen opgevallen is dat onze minister president alsmaar zijn stopwoorden "mi ta bezig" gebruikte!

Kijk, dat kan vele dingen betekenen, namelijk:
- Deze man doet werkelijk niets!
- Men moet hem geloven dat hij iets doet en niemand ziet hem iets werkelijk doen!
- Deze man heeft een splaakgeblek!
- Deze man kent zijn talen niet en gooit zelfs tegenover internationale mensen zijn talen door elkaar!
- Deze man weet dat hij ongeloofwaardig is maar probeert zijn hachje te redden.
- Deze man kan geen betere woorden vinden want zijn opleidingen rijken niet zover!

Och, we weten allemaal zeker dat onze minister president "bezig is" en dat is met het omkopen van kiezers via zijn bario plan. Ook heeft hij het druk met het uitsmeren van de vele duistere zaken over de vele duistere posten.

Gelukkig, dat weet Nederland ook en daarom was het mooi te lezen dat men weet dat onze minister president "mi ta bezig" is.

 

Heer Wiels geeft iedereen de schuld!
by John Baselmans on Tuesday, February 14, 1993 -2014 at 15:34pm

Wat is het toch heerlijk om een ander de schuld te geven. Heer Wiels, de koning der koningen in andere mensen op hun nummer te zetten! Zelfs zijn groepje meelopers is niet beter. Waarom ik dit schrijf is omdat er alsmaar anderen naar voren worden geschoven om zo hun eigen hachje te verdoezelen. Mensen waarvan we weten dat ze stuk voor stuk in het verleden ook niet pluis waren en soms nog zijn! We zien nu dat deze heilige boontjes hun werk doen onder koning Wiels. Die dan durft te beweren met zijn schreeuwerige toon dat zijn mensen clean zijn! Misschien gaan ze elke dag onder de douche maar dat is dan het enige clean zijn wat ik kan bedenken. Voor het volk komen ze zeker niet op en zeker niet voor hun medemens. Rassenhaat, bedreigen en verraad is alsmaar gaande en heer Wiels blijft de vinger maar wijzen op iedereen behalve op zichzelf.

Wat kun je naar buiten brengen als je zelf niet aan regels houdt en als je zelf geen respect toont naar de medemens toe. Schuilend achter zijn zogenaamde landstaal scheldt hij iedereen voor rot en probeert hij een heer Chávez te immiteren op een TV of schreeuwend voor de radio.

Heer Wiels, een man die we snel moeten vergeten en mij doet denken aan die dictators die wel de wereld op zijn kop hebben gezet maar allemaal stuk voor stuk met de staart tussen hun benen verdwenen zijn van deze wereld. Vergeten door de bevolking en die mensen die met hen mee gingen, schamend in een klein donker kamertje waar ze zich nu nog voor hun kop slaan dat ze zo blind waren.

Ook dat heer Wiels, is zeker die andere zijn schuld? Toch niet eens beter om eens voor de spiegel te gaan staan? Pas op, want u zult verschieten voor die tweeslachtig persoon dat u gaat zien. Een persoon die zeker niet voor het volk op komt maar alleen met zijn eigen frustratie aan het vechten is! U bent zelf het probleem, niet de banken, blanken en al die anderen die niet met u mee lopen. Het is u die vele zaken tot een zeer slecht einde brengt en alsmaar afgaat als een gieter nationaal en internationaal en dat zult u allemaal zien als u voor de spiegel gaat staan. Maar laten we geen woorden meer vuil maken aan deze man die alles beter weet maar helaas dagelijks zelf in de fout gaat.


De slimme reclamemakers
by John Baselmans on Tuesday, February 14, 1993 -2014 at 13:53pm

Na de tweede wereldoorlog kwamen vele landen snel uit hun slop en werd alles nog beter opgebouwd. Er waren gouden tijden en de welvaart was overweldigend.
Mensen werkten hard om ook zo mee te kunnen genieten van het vele goeds wat er allemaal in de handel kwam. Maar na een bepaalde tijd werd er naar verhouding veel verdiend maar gaven de mensen te weinig uit. Men wist maar niet of er weer magere jaren zouden komen. De reclamebureaus kwamen als paddenstoelen uit de grond en de vele advertenties verschenen in kranten, eerste TV's en de radio. De reclame had de media ontdekt. Zeer slimme reclames werden gemaakt en iedereen moest melk drinken of cola en spinazie was het middel om sterk te worden. En als stoere bink moest je zeker een sigaret tussen de lippen hebben. Later moest je in een Levis lopen, of merkkleding, merk schoenen, die haardracht hebben met dat bepaalde geurtje. En zo vlogen ook de Nintendos over de toonbank, iets later de Ipod, Iphone en nu de Ipads! We moeten ze wel hebben anders lig je eruit en ben je niet meer bij de tijd en een afgeschreven mens!

De reclame heeft de macht over de gehele wereld. Met een product is een wereld te veroveren, vergiftigen maar ook te onderdrukken. Zie wat de huidige kerst nog maar is maar kijk ook naar karnaval, Valentijnsdag, Pasen, Nieuwjaar? Noem al die zogenaamde feesten maar op die we wel moeten vieren anders zit je mis in deze maatschappij. Een Vader- of Moederdag vergeten is een moordzaak en als men geen aandacht besteedt aan een verjaardag, tjee dat is helemaal uit den boze.

Bij al deze feesten gaat het niet meer om de wens die je dan uitspreekt, maar het cadeau wat eraan gekoppeld is. Bijvoorbeeld, een simpel bloemetje bij Valentijnsdag is niet genoeg en een lekkere pakkerd is maar kaal en ongezellig! Kerst, idem dito, de show om Kerst heeft deze gelegenheid totaal laten verbasteren. Net zoals onze Sinterklaas die niet meer welkom is met een handje pepernoten. Nee, hoe groter het cadeau des te beter Sinterklaas hij is!

Mensen zijn robotten geworden door wat de commercie hen oplegt met hun trilioendollar business in de reclame. De reclames zijn zo slim in elkaar gezet en in een spotje kunnen vele zaken jou doen laten beslissen dat je ook dat artikel moet hebben!

Zelf heb ik 35 jaren in de reclame gezeten en stond altijd frappant hoe mensen als schapen reageerden en blindelings zich laten leiden door wat mooie woorden en beelden. Kassa voor de winkelier en banken maar vele zorgen voor de klant die met z'n tweeën dag en nacht moeten zwoegen om het geld weer bij elkaar te krijgen om al die overbodige luxe af te betalen.

Reclame is de meest machtige media op de wereld en wij mensen lopen als lammetjes achter de loze beloftes aan, slechte artikelen en oplichterij van een Phillips, Sony, Motorolla, Apple, Microsoft en ga zo maar door. We eten wat Unilever ons wil laten eten. Bavaria, Heineken, Pepsi of Coca cola wil hebben dat wij drinken wat zij willen. Sportdrankjes met puur gif, maakt niet uit, we geven het een moderne naam even een mooi spotje en onze kinderen zijn verzekerd van vele ziektes op den duur. Ziektes is geld, eten en drinken is nog meer geld allemaal dankzij de slimme reclamemakers die weten mensen zaken te laten kopen waar ze ermee in de problemen komen en ziek van worden!

Reclame, het blind en lam maken van de huidige mensheid. Triest maar waar en ik spreek uit ervaring want ik heb zelf 35 jaren lang eraan mee gedaan.

Vergeet niet, het zijn diezelfde reclamemakers die ook onze politiek naar buiten brengen en er voor doen zorgen dat het lijkt dat deze politiek de enige ware mensen zijn!

 

De leugens van de politiek
by John Baselmans on Moday, February 13, 1993 -2014 at 21:51pm

We zouden op Barber een sportcomplex krijgen, veld en hal. Met veel tam tam is er een veldje schoongeschraapt en wat blijkt. Het veld staat nog steeds op de naam van twee families! Het geld is op en besteed aan andere zaken in de stad! En de politiek is nergens meer te vinden!

Ook bij het Bario plan was Barber aan de beurt. Jankend liepen de heren/dames van het bario plan die avonden weg van de ellende die ze hoorden! Ellende die dagelijks spelen in en rond ons dorp! Vele beloftes zijn gedaan door de regeringen, bezoeken van de regering inclusief de Koningin aan Barber waren niets meer dan een show. Gewoonweg een walgelijke vertoning waar men wederom de kindertjes liet staan in de stekende hete zon! Om maar te laten zien hoeveel we op hebben met onze hogere gasten. Maar iedereen is vertrokken en we horen niets meer van het bario plan. Wij komen zelfs niet meer voor op hun lijst! We zien niets meer gebeuren bij het geschraapte veldje, geld is foetsie! Ook zien we niets meer gedaan worden aan de ellende rond ons dorp of zelfs op geheel Bandabou! De politiek hangt van pure leugens aan elkaar!

En dan vindt men gek dat mensen niet meer op komen dagen of dat mensen mee willen werken om zaken op te bouwen. De mensen worden al tientallen jaren bedrogen door hun eigen leiders! Leugenaars, stuk voor stuk die zelfs clubjes dwarszitten maar ook zorgen dat het weinige geld wat voor Bandabou zogenaamd gereserveerd was weer verdwenen is.

Triest dat wij als bevolking alsmaar de leugens moeten slikken. Jammer is dat niet eens een regering, een man of vrouw eens op gaat komen voor het grootste gedeelte van Curaçao wat Bandabou heet! Deze mensen hebben kennelijk nog steeds geen rechten. Zij moeten het blijven doen met derderangs scholen, belabberde gezondheidszorg, zelden een ambulance en amper politie! Laat staan fatsoenlijk vervoer of winkels.

Nee, Bandabou is goed als de Koningin weer komt en onze kindertjes weer nodig zijn om vlaggetjes vast te houden. En dan gaan wij zeggen: 'Kabinet Schotte en toekomstige politici, DOE HET ZELF!'

 

Politiek, wat moeten we ermee?
by John Baselmans on Moday, February 13, 1993 -2014 at 20:30pm

Er zijn mensen die denken dat we zonder politiek geen leven hebben, anderen weten nog niet eens wie wat en waar zitten in de politiek. Maar is politiek wel nodig? Nu, wij als eiland Curaçao hebben al meerdere malen bewezen dat politiek niet nodig is. Het land gaat wel door en "duistere" machten weten alles toch wel op een rail te houden.

Kijk naar het verleden; Maria Liberia-Peters, Camelia-Romer, Ben Komproe, Louisa Godeth, om maar enkele te noemen. Het landje Curaçao was eindeloos stuurloos en zonder duidelijke richting van besturen. Bij Louisa-Godeth werd het helemaal duidelijk; Een land heeft geen premier en kabinet nodig, het gaat toch allemaal wel door! Wie zou daar nu achter zitten?

We zijn vele premiers en kabinetten verder en we zien nu weer dat een lagere schoolklant zelfs premier kan worden. Zochten we vroeger onze heil in het onderwijs en hun kleuterjuffrouwen, nu zoeken we het onder de lagere school afgestudeerden!

Waarom hebben we nog een UNA, middelbare school of verder buitenlandse studies? Als men gestudeerd heeft wil dat op dit eiland zeggen, dat je niets voor de bevolking mag betekenen! Hoe lager je opleiding, hoe onbeschofter de mond, des te meer kans maak je dat je het gaat redden in de politiek. Dus, wat is de politiek dan nog? Zeker niet geloofwaardig, betrouwbaar en zeker niet van enige betekenis. Waarom luisteren we dan nog naar deze kleuterklas met hun ontevreden, ongestudeerde en zogenaamde positieve gasten? Of hebben ze de grootste hap van de bevolking al in hun greep door bedreigingen en onderdrukken en zeker niet als laatste, loze beloftes? We gaan het zien bij de nieuwe verkiezingen hoeveel mensen / kinderen deze afgelopen jaren zijn omgekocht en afgedwongen voor het stemmen op de huidige maffia. Want hoe we het ook wenden of keren, de huidige regering is er niet gekomen omdat wij burgers er voor gestemd hebben maar puur door mazen in de kieswet en reguliere wet die kan maken dat lagere schoolgasten, mensen met een verleden, mensen die dreigen en bedriegen en zelfs een volk verraden aan de macht kunnen komen en blijven!

Wie zouden hier verandering in kunnen brengen? We kijken allemaal naar Nederland en zelfs onze oppositie stuurt smeekbrieven naar Nederland maar we begrijpen niet dat wij als burgers zeer gemakkelijk deze machtshebbers kunnen afzetten! Rechtszaken hebben geen nut want er is geen recht! Maar wij, het volk van Curaçao, kan 'nee' zeggen tegen de huidige regeerders. En als men 'nee' zegt en 'nee' doet door gezamenlijk te stoppen met werken en alles lam te leggen zullen en kunnen deze tirannen niet langer hun werk doen. Nu denken de machtige de macht te hebben omdat ze de bevolking omkopen en bedreigen. Maar een onwillig, bedrogen volk kan zelfs de grootste tiran in de wereld afzetten! Dat hebben we meerdere malen kunnen zien we bij vele voorgangers rond de wereld.

Pak je boeltje kinderklas en laat gestudeerde wel opgevoede mensen het land besturen. Wij zijn te lang vele jaren bestuurloos geweest, het is genoeg! Laten we voor onze kinderen, minder bedeelden en zwakkeren opkomen en gezamenlijk deze kleuterklas naar huis sturen!

 

U dient het volk, het volk niet u heren en dames politici!
by John Baselmans on Moday, February 13, 1993 -2014 at 10:56am

Onze minister Jamalodin heeft het kennelijk moeilijk met zijn functie. Hij meent dat er geen regels zijn voor hem. Nu, hij is niet de enige want deze problemen hebben meerdere politici zoals bijvoorbeeld heer Asjes die ook al duidelijk jaren lang laat blijken dat hij langs God staat.

Maar als u denkt dat u meer bent dan een ander, is de weg naar beneden later zeker pijnlijker. Als mensen hun job doen en ook ministers moeten controleren, bijvoorbeeld bij een luchthaven, is het crimineel, mensonterend en respectloos dat men die persoon gaat dreigen met ontslag. Ik vraag me dan ook af of zo'n gedupeerde werknemer geen aanklacht bij OM kan doen voor bedreiging van een ambtenaar in functie? Ik heb het altijd al raar gevonden dat we politici zien als onschendbaar. Want ze zijn niet onschendbaar en kunnen weldegelijk strafrechtelijk vervolgd worden als ze andere mensen bedreigen. Hoe hoog je ook denkt te staan, wil niet zeggen dat men niet op het matje geroepen kan worden voor uitleg. Triest is dat vele regeerders op het eiland alsmaar menen dat ze boven het volk staan. Zo behandelen ze dus hun eigen mensen. Namelijk als slaven en als vuil. Men hoeft dat niet te nemen en het zou eens goed zijn als men de huidige maar ook vorige leiders eens duidelijk gaat maken dat ze wel er zitten om een volk te dienen. Niet dat het volk hen dient!

Waarom hier de rollen omgekeerd zijn is omdat de vele politici de weelde niet aan kunnen en zo arrogant en vol psychische problemen op een stoel zitten die ze niet meester zijn. We hebben het al eerder eens over gehad dat de politiek op een niveau van de lagere school ligt en die handelswijze zien we duidelijk in de huidige en vorige politieke acties.

Ik houd het er dan ook op dat de huidige politiek gedreven wordt door psychopaten met een vreselijke arrogantie. Hoe we daar van afkomen? Simpel, ze zijn niet langer welkom als onze vertegenwoordigers. Ga maar arrogantje spelen in je eigen huis maar niet in ons land. Een land waar veel te veel mis is en waar u niets aan doet.

Nogmaals; U dient het volk, het volk niet u heren en dames politici!


U bent mijn familie
by John Baselmans on Sunday, February 12, 1993 -2014 at 20:33pm
7 miljoen jaar begon de evolutie van de mens. Dat gebeurde allemaal in Afrika en wel in het gedeelte wat nu Ethiopië genoemd wordt. 1.8 miljoen jaar geleden gingen de eerste mensen aan de wandel en trok wat door Afrika. Zijn Latijnse naam was Homo Erectus. Maar al deze soorten mensen verdwenen. Ongeveer 200.000 jaar geleden kwamen de eerste Homo Sapiens op de wereld (Afrika), wat 'Wijze Mensen' betekent. Zeker tot 130.000 jaren vanaf nu bleef Afrika het enige continent waar mensen leefden. Toen ging men aan de wandel en Israel werd de eerste uitvlucht, gevolgd door Zuid China en nog veel later kregen we de Neanderthaler die richting Europa ging (ongeveer 40.000 jaar geleden). En zo zijn de laatste eilanden rond de wereld nog geen 400 jaar geleden bevolkt door mensen. Als laatste plaats was Antartica die pas in 1911 werd bereikt door de eerste mens!

Waarom ik dit allemaal aan haal is dat we op het eilandje Curaçao een groep mensen hebben die het eiland Curaçao als hun eigendom zien. Dat terwijl ze hierheen gebracht zijn als slaven die op doorvoer waren. Slaven vanuit Afrika waar hun oorsprong is. Maar wat blijkt nu, het is ook de oorsprong van mijn voor- voorouders en ook die van mijn buurman, overbuurman en van alle mensen wonend op dit eiland! Mooier nog, we zijn allemaal van dezelfde voorouders en de een is wat lichter, geler of donkerder uitgevallen tijdens de evolutie dan de ander! Als we werkelijk gaan kijken wie de eerste bewoners waren van Curaçao en alle rechten hebben, dan zouden we de oude indianen die vanuit Venezuela hier gehangen hebben, hun gebied terug moeten geven! Maar ook die indianen zijn pas ongeveer 13.000 jaren geleden gekomen in Zuid Amerika!

Maar goed, onze hardroepers die menen de oorsprong te zijn van de mens en nu ook nog claimen dat het eiland waar zij gebracht zijn hun eiland is, kunnen het dus wel schudden. Het blijkt gewoon dat er geen rechten zijn! Laten we nu eerlijk zijn, ik ben als blanke een verre zoon van u!

Mensen hebben om te overleven altijd in groepen moeten leven. Vele zijn gestorven zelfs uitgestorven, maar de oeroorsprong waaruit de mens ontstaan is, is ieders oorsprong en ieders begin van het leven. Dus broer en zus wanneer gaan we eens als Homo Sapiens 'Wijze Mensen' weer samenleven?

 

Thankful
by John Baselmans on Sunday, February 12, 1993 -2014 at 18:37pm

"I'm thankful to all those who said 'NO' because of them I did it myself"

Albert Einstein

 

Ombuiging naar het positief denken
by John Baselmans on Sunday, February 12, 1993 -2014 at 09:48am

De mooie woorden van een regering die niet gekozen is door het volk maar door wat mazen in het geheel nu riant aan de macht is. Pronkend dat we de jongste premier hebben. Dat wel met niet meer dan een lagere school opleiding en een gekregen papiertje van een of andere universiteit die hem in bescherming neemt. Is positief want dat wil zeggen dat iedereen kans heeft om baas van een land te worden!

Maar we gaan positief verder want dat moeten we nu als burger. Mens, denk nu eens positief!
Okay, we zijn in de carnavalsroes en iedereen is weer vrij en blij. Weer weken, geen werk bij een baas maar hangen en zuipen op straat. Maar het is positief want een keer per jaar is toch het grootste gedeelte van het volk één met elkaar. Dat het onder invloed is van veel drank en drug past precies in de lijn zoals de regering het wil. Want mensen onder invloed zijn makkies en nemen alles voor lief aan, wat we ook duidelijk zien. Ze zijn gemakkelijk met drank en drugs om te kopen. Kijk maar eens hoeveel mensen deze dagen niet meer weten of er nog wel een dagelijks leven bestaat?

Maar we gaan positief verder. De straten worden, let wel alleen op de route, helemaal opgeknapt! Kijk, das nu positief! Helaas kan niet eindeloos over die enkele wegen blijven rijden! Eens moet je afslaan en klapt je wagen wel weer in een of andere krater! Maar niet kniezen want deze regering doet nog veel meer.

Nog wat positiefs. We geven onze minderbedeelden extra kortingen op de eerste levensbehoefte. Mooi en zeker toe te juichen maar welke korting op wat? Kennelijk is dat nog niemand duidelijk.

Positief denken, ja we moeten het nu van opperbevelhebber 'señor' Schotte en we doen dat dan ook want het is een bevel! We gaan even verder kijken wat voor positiefs we niet allemaal nu hebben. We hebben een glijbaan gekregen! Hiep hiep hoera. O ja, vergeet niet, het krot van een wijkgebouw op Tera Cora dat een nieuwe verflaag heeft gekregen! Hoe we daar moeten gaan zitten, bijeenkomen of mensen moeten uitnodigen is nog even de vraag. Kom nou, wie kniest daar nu over? Het ziet bij hard langsrijden best mooi uit!

We denken verder positief want op Barber krijgen we een sporthal! Mooi niet, want niets is geregeld en het geld is op! We hebben nu een kaal geschoren stuk land wat blijkbaar van twee families is en nog onteigend moet worden! Niet negatief zien Baselmans want het idee dat er eens wat voor de jeugd zou komen was even leuk en de ministers waren tenminste even met veel tam tam in ons dorp! Weg sporthal, weg droom.

Maar we zijn positief hoor heren politici want onze kinderen in de stad zijn vandaag naar het kindercarnaval gegaan. Ja, de kinderen op Bandabou tellen niet mee en mogen hier met legen magen staren naar een bibberend beeld hoe "rijke" kinderen alles hebben en zij niets!

Maar we zijn positief señor Schotte want we weten ook op Bandabou dat uw gladde praatjes en leugens weer eens zullen verdwijnen en dan hopen we dat er ooit eens een politiek komt die weet dat Bandabou, kinderen en minderbedeelden ook een deel zijn van uw maatschappij. Tot zo lang wachten wij en denken "laten wij positief blijven onder elkaar". Met die gedachte weten we te overleven net zoals vele voorouders die als slaven werkten op het land en na lange tijd menen nu van een vrijheid te genieten.

We blijven positief, al vragen we af over en met wat?

 

Drugs en macht
by John Baselmans on Sunday, February 12, 1993 -2014 at 08:06am
Nu denkt u even dat mensen die drugs verkopen de machtige zijn of misschien wel de grote bazen in die wereld maar daar wil ik het niet over hebben. We kennen allemaal het verhaal, dus we kunnen aannemen dat diegenen die deze wereld gekozen hebben weten waar ze mee bezig zijn.

Ik praat over drugs en macht onder onze wereldsterren, onze leiders, onze grote zakenlieden. Mensen, allemaal onder zeer grote druk en die 24 uur per dag in de gaten gehouden worden maar ook 24 uren per dag moeten presteren. Je ziet ze vallen; Jackson, Houston, Jobs en ga zo maar door. Ook grote namen in de politiek en in het bedrijfsleven vertrekken met bosjes of ze worden op een gegeven moment langs de kant gezet als men te ver buiten het boekje gaat.

Drugs in vele vormen; Als medicijnen (wat in het Engels wel "drugs" heet), peppillen of aanverwanten, alcohol, of de zware drugs als heroïne en cocaïne. De laatst vernoemde is een gewild product bij de wereldleiders, politiek en grote zakenmensen met de snelle jongens onder hen. Presteren, niet ziek worden en zorgen dat je gezien blijft worden. Vele reizen makend, elk feestje/receptie aflopend en overal voorop staan als een zogenaamde energieke man of vrouw!

Maar hoe ver ga je? Waar is je limiet en wat kan je lichaam aan? In hoeverre kun je nog "normaal" beslissingen nemen? Wat normaal is, want bij elke vorm van drugs en het gebruik daarvan zijn je hersenen niet optimaal meer. Daarom heb je mensen om je heen nodig om dit alsmaar in de gaten te houden, te corrigeren en zorg te dragen dat het niet te veel op gaat vallen. Fouten die ik eens gezien heb (lokaal) dat er een wit poeder nog onder de neus zat, kan niet gebeuren zou je denken. Maar ze zijn er, ook hier! Het is gewoon normaal want overal gebeurt het rond de wereld! Zonder drugs in welke vorm dan ook, kan geen een mens de werelddruk aan in die functies die verlangen dat je voor het bedrijf of land bent.

Drugs wat in de onderste lagen van de bevolking strafbaar is en waar men op mensen als beesten jagen maar wel wereldwijd geaccepteerd is in de hogere lagen onder het mom dat hun druk op het leven te hoog is! Een stelling die nergens op slaat en werkelijk de klassenverschillen aangeeft in het maatschappelijk systeem.

Doch, hoe ver ga je? En laat je toe in ruil voor macht en aandacht om je lichaam af te breken. Blokje voor blokje, totdat het lichaam zegt, het is genoeg geweest.

Weg leven weg macht.


Veranderingen
by John Baselmans on Saturday, February 11, 1993 -2014 at 09:21am

Vanmorgen ontving ik de vraag; Of er nog veranderingen komen in de positieve zin op ons eiland.
Zeker komen er veranderingen, we zien nu al elke dag! Een dag zonder veranderingen is een dag niet geleefd! Of ze positief zijn? Natuurlijk zijn ze positief want anders verander je iets niet!

Het positief zien is zoals je het ziet, voor ieder verschillend, die bezig is de omgeving naar zijn hand te zetten. Het wil niet zeggen dat er dan nog een tweede, derde of vierde persoon blij is met die veranderingen. We zien dat alsmaar op ons eiland waar in elke regeringsperiode complete migraties zijn van mensen die even onder de wimpels van de dan heersende macht hun zaakjes kunnen regelen. Ook nu zie je steeds meer dat mensen die oo zo hard schreeuwden tegen de huidig zittende groep toch stilletjes aanschuiven. Heerlijk aanschuiven bij die mensen waar het meeste te verdienen valt. Mensen die zo tegen de omschakeling waren, zelfs reportages maakten, stukken schreven en van alle daken schreeuwden dat wat er nu zit niet deugt, kloppen nu aan of ze ook mee mogen doen in de potverdeling. Maar naargelang de machtshebbers blijven zitten en steeds meer macht zich toe eigenen zie je dat er meer en meer mensen gaan slijmen net zoals een heer Godeth die meer heil ziet in de huidige manier van besturen.

De veranderingen zijn er volop en we zien dat buiten die veranderingen vele zaken spelen. De bedrieglijke vorm van informatie naar buiten brengen zet vruchten af. Vele mensen gaan twijfelen, of ze toch niet negatief bezig zijn!

Het woordje "negatief" zien we daar opduiken waar mensen kritisch naar buiten komen en waar personen niet mee doen aan de positieve haleluya stroom van de huidige coalitie. Steeds meer mensen beginnen te twijfelen en de hersenspoeling doet al ruimschoots zijn werk. Veranderingen zijn er zeker voor de gehersenspoelde meelopers en die zijn ook nog voor hen positief! Natuurlijk, zij zien hun bankrekening oplopen en veilig gesteld.

Maar als ik dan zoals vanmorgen, weer voor een huisje sta met huilende kinderen, een moeder helemaal in paniek want het was de zoveelste dag zonder water, stroom en geen eten, dan schrik je wakker en zie je dat we worden bedwelmd door een vuile manier van mooie woorden maar dat de werkelijkheid schrikbarend is! We hollen achteruit! Maar dan nog is het positief voor diegenen die dit veroorzaken.

 

De frustratie van een volk wat nooit heeft leren communiceren.
by John Baselmans on Friday, February 10, 1993 -2014 at 19:19pm

Communicatie, we kennen het vanuit de dierenwereld, moeder natuur en onder de mensen. Zonder communicatie is er geen eenheid in het geheel en diegene die in de natuur niet weet te communiceren, valt al snel af.

Dagelijks maken we het mee; Scheldende mensen en mensen die meteen persoonlijk worden of weglopen. Een volk wat meent op eigen benen te kunnen staan. Maar de fundamenten van mens zijn en onafhankelijk zijn vallen en staan wel met het kunnen praten en incasseren. Haal maar eens een punt aan waar deze mensen een andere kijk op hebben. Ga dan daarmee een discussie aan. Mocht dat laatste lukken, zul je zien dat het een scheldpartij wordt wat we veelal nu op TV en radio horen maar ook kunnen lezen op een Twitter of Facebook. Ze hebben een eigen mening, maar weten hun eigen mening niet te verdedigen. Datzelfde zien we op zeer veel plaatsen; Bij de snack, op straat maar ook in de politiek. Juist de politiek is een orgaan waar door praten en discussiëren een standpunt ingenomen gaat worden om zo tot besluiten te komen.

Nee, we kappen af, zijn kwaad, gaan dreigen of lopen weg! Dat is de communicatie van een volk wat meent mee te kunnen draaien in de wereld. Hoe gaan deze mensen het doen als een van de andere landen gaan zeggen dat het een of ander internationaal niet kan? Gaat men dan ook hard roepen dat ze op moeten rotten, dat Afrika het ontstaan van de mens op hun naam heeft staan? Of dat men koloniaal of racistisch bezig is?

Als je een land wil zijn is het eerste vereiste dat men weet te communiceren, praten, overleggen, water bij de wijn doen en als aller belangrijkste, respect te blijven tonen voor diegene die tegenover je zit met een ander standpunt. Zolang een volk dat niet kan, zullen ze ook niet capabel zijn een land te besturen laat staan hun mensen dat te bieden wat nodig is voor een wereldwijde standaard.

Het frappante is dat die lokale mensen die geleerd hebben te praten en te discussiëren worden door hun eigen mensen net zo behandeld als diegenen die als "buitenlander" gezien worden. Het is duidelijk dat men gewoonweg geen mondige mensen duldt in deze eilandelijke cultuur.

Jammer is dat in die vele jaren wel een volk heeft lopen schreeuwen maar niet afgekeken heeft hoe men de mensen verder te woord staan. Met loze beloftes, ja knikken en met wat papiertjes tekenen kan men geen land besturen. Besturen van een land doet men door confrontaties aan te gaan via woorden, ideeën met elkaar uitwisselen en samen een blok maken hoe en wat te doen om jouw volk te beschermen. Nu knikken we ja, lopen weg en schelden wat en geven we nog een trap na dat men een kolonialist is. Vergetend dat men zeer veel zou kunnen leren en bewerkstelligen als men als volwassen volleerde wijze mensen zaken door zouden nemen. Dat zonder persoonlijke intriges maar met wijze woorden die aangeven wat jij als land zou kunnen betekenen voor het geheel.

Nu staan we al in een relatief zeer korte periode bekend als een land met vele beloftes, niet betrouwbaar en van twee kanten etend. Een eilandje zonder hart en zonder ziel, niet kunnen discussiëren en alleen vloekend en tierend te paard gaan. Zaken zoals velen rond ons nu dit eiland zien te wijten aan het niet weten de monden open te doen op de juiste manier.

Een volk wat niet weet te praten zal zijn eigen ondergang moeten accepteren. (JandE)


Eindeloos geklets
by John Baselmans on Friday, February 10, 1993 -2014 at 13:36pm

Wat we ook lezen in de kranten, naar de TV kijken of de radio aanzetten. Het is overal hetzelfde; Eindeloos geklets, gesteggel en elkaar afvallen wat en wie verkeerd doet. We moeten elkaar tegenwerken want anders zouden ongure zaken nog wel eens naar boven kunnen komen. En waar niet meer gesteggeld kan worden gaan we de mensen persoonlijk aanvallen of we gaan hen op hun taal aanspreken. Waarom is dit niet in het Papiaments geschreven? Of waarom praat jij Engels of Spaans? Als er totaal niets gevonden kan worden gaan we zelfs over naar racisme en het verleden. Vergetend dat we allemaal van die ene plek komen uit Afrika waar de oorsprong kennelijk ligt van de mensheid! De eerste mens was kennelijk een bruine met witte strepen, een gele kop en wat groene ogen! Mensen, we kletsen en steggelen ons wat af maar we vergeten dat er belangrijkere zaken zijn. Of…. Mogen die belangrijkere zaken niet naar boven komen? Waarom komt de politiek niet verder? Waarom dwaalt ons rechtssysteem? En waarom is er nog veel te veel ellende op deze simpele rots?

Vragen die maar een kleine greep zijn uit het geheel. We willen niet veranderen en er zijn werkelijk enkele terroristen die iedereen terroriseren om zo monddood te maken. Mensen die zelf nooit iets gepresteerd hebben en nu zorgen dat de ondergang van een land soepel verloopt. Maar diezelfde terroristen die niet weten dat zij allemaal op die lijst staan van hun eigen ondergang. Want zoals ik reeds eerder schreef, er zullen grote veranderingen komen en vele nu zo harde schreeuwers die nu op mensen jagen zullen zelf gejaagd gaan worden. Ondanks hun vele fakenamen denkend dat ze zelf veilig zijn, zullen ze allemaal door de mand vallen (vallen nu al) en gaan merken wat het is als men liegt, bedriegt en mensen afperst.

Tijd is aan het verstrijken en zelfs de grootste tiran heeft zijn prijs moeten betalen. Tijd, wij hebben het oneindig en we zullen wachten tot die tijd verstreken is. Aan elke eindeloos geklets komt een einde. Tijd!

 

Klokkenluiders, maaiveld en raddraaiers
by John Baselmans on Friday, February 10, 1993 -2014 at 07:28am

Woorden die nog wel eens willen vallen en waar men lokaal vele benamingen voor weet te verzinnen.
Voor de een is een klokkenluider wat hij/zij naar buiten brengt wat niet kan in de maatschappij of niet pluis is. Dan zijn het die personen die boven het maaiveld uitsteken en alsmaar zaken naar buiten brengen. Zaken waarvan men weet dat ze al jaren bestaan maar altijd toegelaten zijn. Dan heb je onze raddraaiers en die zijn een koppijn voor velen. Deze hebben overal aanmerkingen op maar komen ook nog met zaken naar buiten die niet naar buiten mogen komen.

Ziet u het verschil nog? Nu, knap! Zeker als men de lokale definitie aanhoudt kan ik u vertellen dat we nog steeds helaas geen klokkenluiders hebben! Die mensen die zich boven het maaiveld uitsteken worden zorgvuldig als raddraaiers dagelijks hun hoofden geschoren! Kortom, we leven in een dictatuur die al heel wat jaren bezig is. Ja, verschillende jaren want niet alleen deze huidige politiek groep is goed in afpersen en bedreigen. Maar dit fenomeen kennen we al zeker 13/14 jaren en het heeft alleen schrikbarende normen aangenomen.

Mensen verdwijnen maar er zijn ook gehele gezinnen die het eiland moesten verlaten omdat het voor hen geen leven meer was. Die mensen die het dan nog volhouden worden van alle kanten bedreigd maar ook zaken in de schoenen geschoven die onterecht zijn. En zo zien we dat mensen die bij de drie bovengenoemde categorieën ook wel eens zelfmoord plegen omdat de druk onmenselijk is waar ze in terechtkomen. Enkele gevallen hebben we al de laatste jaren mee mogen maken. Dan snel afgedaan dat er relatieproblemen waren of interne zakelijke problemen.

Waar we naar toe gaan is dat steeds minder mensen nog werkelijk durven hun mond open te doen. Je ziet steeds meer het machtsvertoon als iemand een eerlijk en open ingezonden stuk plaatst met zijn mening en dan lokaal totaal de grond ingeboord wordt, bedreigd wordt en zijn leven geheel zal veranderen omdat hij het lef had om over enkele zaken te schrijven. Nee, klokkenluiders hebben we helaas niet daar men niet weet wat een klokkenluider werkelijk is. We hebben enkel wat koppen boven het maaiveld! Jip, maar voor hoe lang nog? Buiten eerder genoemde, schreeuwlelijkerds zijn er genoeg maar dan in die zin dat er niets meer is dan onzinnig lucht verplaatsen waar we niets mee op schieten.

Toch is er hoop want wat is er gaande! Er zijn ook stille individuen, een zeer kleine groep die de politieke wegen op het eiland veelal links laat liggen en die ook geen gebruik meer maakt van justitie. Simpel omdat politiek en justitie duidelijk een verband hebben op dit eiland. Deze mensen zijn verder dan menig burger denkt. Want vergis je, je niet. Niets voor niets worden rechterlijke uitspraken niet nageleefd. Mensen geweerd worden in rechtszaken en dat er al verdragen (denkende bv aan de luchtvaart enz.) in een keer niet meer voldoen. Er is nog veel meer gaande en dat is zonder dat er geschreeuwd wordt en zonder dat er enig kop even over het grasveld uitkijkt.

De oppositie heeft laten zien dat ze duidelijk een verlengde is van de huidige politiek en dat kan ook niet anders want ze hebben vele jaren voor de regeringsperiode hetzelfde gedaan als wat de huidige regering doet. Zakken vullen, belangrijke plaatsen bemachtigen en zorgen dat er dikke salarissen voor de rest van hun leven veiliggesteld zijn. Zo erg was het, dat zelfs de Gouverneur meerdere malen moest ingrijpen. Nu, hoe kunnen dan die personen nu gaan zeggen wat de andere politici fout doen! Eigenlijk zouden ze allemaal lekker bij elkaar kunnen gaan zitten en dan samen de pot verdelen. U weet wel, die miljarden die binnen zijn gekomen en zo snel mogelijk verdeeld moet worden onder de "armen"! Niets anders dan wat altijd gebeurd is. Zij weten ook hoe je dat het beste kunt doen; Hoe ze moeten liegen, bedriegen, vervalsen en bedreigen. Zie maar aan de vet overbetaalde commissariaten waar ze stuk voor stuk in zitten.

Kortom we kunnen zeggen, er gebeurt niets en dat klopt want de coalitie kan niets doen. Toch wij burgers kunnen stuk voor stuk veranderingen teweeg brengen. Er is geen klokkenluider nodig, geen maaiveld en geen raddraaiers. Er worden vele zaken buiten de politiek zeer eenvoudig maar efficiënt opgelost. Het is al gaande zoals ik schreef en de klok tikt, tik, tak, tik. Goed, ik laat het hier bij maar die mensen die weten waar ik over praat zullen nu glimlachen want ook zij zijn diegenen die lokaal klokkenluider genoemd worden, maaiveld uitstrekken en raddraaier zijn. We zien elkaar snel.

Moeder Teresa schreef eens:
"Do not wait for leaders; do it alone, person to person."

 

Opgevallen
by John Baselmans on Thursday, February 9, 1993 -2014 at 16:30pm

Is het u niet opgevallen dat kabinet Schotte alleen maar met landen in contact treedt die onder de derde wereldlanden vallen?

Is het misschien om vast te leren en te wennen hoe men daar te werk gaat en hoe men het volk leeg zuigt terwijl men zelf in een riante stoel zit bewerend dat we "een" zijn en het allemaal goed hebben?

 

Laten we positief zijn.

by John Baselmans on Thursday, February 9, 1993 -2014 at 08:02am
Het motto wat we alsmaar horen als ongure zaken naar boven komen. We moeten de zaken aanpakken. We moeten gaan zorgen dat we het eiland Curaçao goed op de wereldkaart zetten. Laten we gezamenlijk er alles aan doen om als geweldig land uit de bus te komen. En we moeten allemaal aan werken dat we iedereen een faire kans geven en ook maken dat we elkaar verdragen.

We horen het onderhand dagelijks en we hebben van die "gehersenspoelde" fantasten die nu werkelijk erin geloven. Hoe meer we afhankelijk gaan worden van het politiek denken en de indoctrinaties van onze regering, hoe meer we vanzelf gaan menen dat het beter gaat. Een zeer oud gegeven wat al duizenden jaren gehanteerd wordt om zo een onderdrukt volk te laten doen geloven dat ze het goed hadden/hebben.

We zien dat in vele communistische landen maar ook aan ons buurlandje Venezuela waar mensen met tranen in de ogen lopen te verkondigen hoe goed hun land is. Dat terwijl deze mensen net rond kunnen komen met een hongerloontje, maar de groteren wel bulken van het geld met alle rijkdommen daar aan vast. Rusland is ook zo'n land waar lang het communisme bestond als een ideaal en waar iedereen een minimum had en mee moest leven. Daarnaast zijn er de miljardairs die lachend alles op hun rekening zetten en nu nog alles bezitten!

Positief zijn is iets heel goed en ik denk dat we dat ook moeten zijn. Maar een politiek positivisme is gewoon mensen blind maken en doen geloven dat hun politieke weg de enige weg is. We zien het op dit eiland duidelijk doordat er geen tegenspraak geduld wordt. Ook aan de vele overheidszaakjes die onder enkele families vallen, net zoals dat gedaan wordt in de communistische landen!

Het positivisme wat momenteel de lucht in gebazuind wordt is om mensen die werkelijk positief zijn maar nog helder van geest zijn, de kop in te drukken. Zijnde dat zij de raddraaiers en negatieveilingen zijn! Een duidelijk voorbeeld van het geheel compleet anders te interpreteren en te vertalen zo om hun eigen ongure zaakjes veilig te stellen.

Laten we positief zijn, maar niet zoals de politiek het ziet maar zoals een gezond mens het weet te benaderen; Opbouwend, samenwerkend, kritiek verwerkend, open-minded en verder met een gezonde geest.

 

Slapen

by John Baselmans on Wednesday, February 8, 1993 -2014 at 16:52pm

Ik vraag me af, slapen onze politici 's avonds nog wel goed?
U weet, ik ben een sociaal mens en heb het ook echt te doen met deze mensen.
Ze hebben het toch zwaar!

Laten we eerlijk zijn hoe kun je zoveel duistere zaken blijven beschermen?
Hoe is het mogelijk dat je een volk zo blind en lam slaat dat je ze doet geloven in deze duistere zaken?
Het moet toch een hele toer zijn de dagelijkse leugens nog te onthouden lokaal en internationaal.
Nu, lokaal geloven de mensen blindelings de leugens. Deze worden afgekocht met een aalmoes van een salaris. Maar internationaal zie en hoor je steeds meer dat onze regering belachelijk gemaakt wordt door zijn domme en arrogante manier van naar buiten komen. De internationale leiders hebben allemaal een brede glimlach als ze onze premier de hand schudden. Je ziet hen denken; "Jochie, je bent je diplomatieke pamper vergeten aan te doen"!

Internationaal worden we als landje steeds belachelijker gemaakt en denken Zuid Amerikaanse landen al dat dit eilandje snel over zal gaan naar El comandante Chávez! We maken ons zelf werkelijk belachelijk met ook nog eens een schreeuwlelijk die heel hard schreeuwt maar totaal nog geen één belofte is nagekomen, buiten het beeld omgooien van Peter Stuyvesant!

En zo zakken we af naar de laagste 3de rang van een eiland wat internationaal absoluut niet meer als "vol" wordt gezien.

Mijn vraag aan de politici is dan ook;

Kunt u nog wel slapen met dit alles op uw kerfstok of heeft u totaal geen geweten meer?

 

Hoe lang nog?

by John Baselmans on Wednesday, February 8, 1993 -2014 at 16:48pm
Wij burgers moeten onze monden houden.
Wij burgers mogen wel betalen (belastingen en allerlei toeslagen) maar mogen niets terug eisen.
Wij burgers moeten de vernederingen van onze politici slikken.
Wij burgers moeten ons schamen voor de kinderlijke manier waarop we internationaal gezien worden.
Wij burgers moeten maar voor lief aannemen dat we gedegradeerd zijn naar een derderangs Zuid Amerikaans land.
Wij burgers moeten nemen dat er geen fatsoenlijke gezondheidszorg meer is.
Wij burgers moeten nemen dat we zo dadelijk dagelijks zonder stroom komen te zitten.
Wij burgers moeten nemen dat we internationaal overal nu buitengesteld worden omdat ons "eilandje" zich niet aan internationale regels houdt.
Wij burgers moeten nemen dat dagelijks ons drinkwater vergiftigd wordt.
Wij burgers moeten de vuile was doen voor de maffia die de politiek in hun klauwen heeft.
Wij burgers hebben geen bescherming meer van een rechterlijke macht daar ook deze niets meer te vertellen heeft.
Wij burgers….

Wij burgers moeten het niet langer pikken maar zeggen: WE DOEN NIET MEER MEE!

 

Wat is kinderleed?

by John Baselmans on Wednesday, February 8, 1993 -2014 at 07:23am

Al geruime tijd komt kinderleed al wat meer naar boven op ons eiland. We maken zelf hele shows rond en om kinderleed. Dan zien we plaatjes van kinderen geheel toegetakeld en kinderen vol blauwe plekken huilend in een hoekje. Ook is er een geweldig thema, seks met kinderen, waar iedereen vol aandacht naar luistert en dan daarna even denk "dat is erg" en dan snel wegloopt en alles bij het oude laat.

Het "bewerken" van kinderen is erg want een kind wat geslagen wordt zal er altijd iets aan over houden. Dat hebben we pas kunnen lezen in een publicatie van iemand die het kennelijk kan weten. Maar we zijn ook drukdoende om alle gevallen van seksueel misbruik op te sporen. Niet dat er iets veranderd nee, onze bisschop Secco doet het gemakkelijker, hij wimpelt alles weg dat het verjaard is of niet te achterhalen!

Maar kinderleed gaat verder, want we praten nauwelijks over de seks met vader, moeder, tante of nicht! Dat is te moeilijk en we zouden wel eens kunnen stuiten op zeer bekende namen. Maar bij kinderleed wordt ook niet gedacht aan de vele kinderen die dagelijks gedumpt worden in tehuizen, kinderopvang of crèches! Kinderen die nauwelijks weten wie hun vader of moeder zijn. Kinderen die niet weten dat er een thuis is en de gehele dag bij andere mensen vertoeven.

Maar, wat denkt u van het verbale geweld? Het schreeuwen tegen kinderen, kinderen kleineren en hen zo monddood maken. Kinderen hebben niets te zeggen en niets te willen. Ook dat is kinderleed! Jammer genoeg zijn al die salonstichtingen niet toerijkend om het kinderleed problemen aan te pakken. Mensen misschien wel met goede wil, maar met weinig inzicht, macht en know-how. Kinderen kunnen dan nu wel bellen of naar buiten komen en wat dan? Verliezen ze dan hun laatste sprankel hoop omdat weer een of ander goedwillend persoon meent dat het zo moet.

Kinderleed is een taboe op ons eiland. Als men er over praat wordt er nauwelijks iets aangegrepen. Ook weer in de huidige regeringsperiode waar niets gedaan wordt om de stichtingen te reorganiseren en kundige mensen aan te trekken. We rommelen maar door want och, het is toch maar een kind!

 

Hoe houden we de kinderen dom? (Onderwijs Curacao)
by John Baselmans on Tuesday, February 7, 1993 -2014 at 13:36pm
Dat gaat op een slinkse wijze op ons eiland. We zorgen dat de scholen zwaar onder elk peil zijn en geven de kinderen een beperkte leer stof. Al vele jaren zien we, en ik spreek uit ervaring doordat mijn overleden vrouw 25 jaren hoofd der school is geweest op dit eiland, dat het peil lager en lager wordt.
De scholen zijn veelal krotten en de kinderen moeten maar zien hoe ze verder kunnen in het leven. Nu hoef je niet veel te kennen om de criminele wereld in te gaan en zo zullen ook vele kinderen in die circuits gaan begeven.

Het onderwijs is een aanfluiting en alsmaar is het veranderen op veranderen. Alleen de zeer sterke kinderen die veelal bijgespijkerd en mondiger gemaakt worden door hun ouders hebben een reële kans. Of men moet duizenden guldens neertellen om op privé scholen te mogen vertoeven. Dan zie je een totaal ander kind ontwikkelen. Op de betalende scholen zijn de kinderen veelal "bij de tijd", "mondiger" en weten wat er gaande is in en rond de wereld. Op de lokale scholen zie veelal schuchtere kinderen, bang en niet voor een eigen mening uit te durven komen. Ook dan nog eens teruggeplaatst omdat er niet elke dag altijd eten is voor elk kind!

Dan nog durven mensen te zeggen dat het lokale onderwijs voldoet aan de eisen en goed is. Dan vraag ik aan die mensen; Waar heeft u en uw kinderen op school gezeten? Het is in en in triest dat men weet dat onderwijs zeer beroerd is en er doorgaans geen fatsoenlijk meubilair is. Dat bijvoorbeeld gehandicapte kinderen op straat staan omdat ze geen school meer hebben omdat een regering vindt dat ze maar mee moeten draaien in deze armzalige manier van onderwijs. Het is gewoon schofterig dat de lokale kinderen NIET de rechten en kansen krijgen als de mede vet betalende kinderen waar pa en ma een grote geldbuidel hebben! Het is niet te geloven dat mensen hun ogen sluiten voor de zaken als kinderleed terwijl gemiddeld 75% van de kinderen te maken hebben met een of andere vorm van kinderleed!

Mensen die beweren dat het onderwijs op ons eiland op peil is moeten eens gaan praten met de schoolhoofden en de ware verhalen aanhoren hoe men systematisch alles wat het leren van kinderen op dit eiland de kop ingedrukt wordt! Al heel veel jaren is men "domme" kinderen aan het kweken en examens worden jaarlijks naar beneden bijgesteld! Die hoofden die hun kinderen ook die kansen willen geven als al die rijke mede kinderen, krijgen nul op hun rekwest bij schoolbesturen en de politiek.

Zie wat er met onze Universiteit gebeurt! Zie wat er op middelbare scholen gaande is waar mensen en leerlingen die te mondig zijn verwijderd of de kop ingedrukt worden! Onderwijs op Curaçao is indoctrinatie, haat en nijd verspreiden en de kinderen zo dom mogelijk houden! Want het zou kunnen zijn dat er eens een te slim mens op dit eiland gaat zeggen wat er werkelijk met hun gebeurt!

Onderwijs Curaçao staat voor systematisch dom houden van onze kinderen die onze toekomst zijn!

 

Conspiracy theory
by John Baselmans on Tuesday, February 7, 1993 -2014 at 12:11pm
We horen er veel van en ik zelf schrijf al vele jaren over dit onderwerp. Vele zaken zijn pas te zien als men zich los weet te rukken van de indoctrinatie en slavernij van het totale systeem.

Als men over deze zaken schrijft ben je snel een fantast en worden er bewijzen gevraagd. Als je dan zaken aan draagt dan worden deze belachelijk gemaakt en ook naar het belachelijke toe getrokken. Natuurlijk, want het is moeilijk te verkroppen dat vrijwel iedereen op deze aarde mee doet aan de slavernij en indoctrinatie van de vele maatschappijen en het totale systeem.

Lang heb ik zelf ongelovig rondgelopen en alsmaar opengestaan voor vele zaken. Pas door actief mee te gaan in de vele zaken kwam duidelijk naar boven dat men niet veel mag. Maar zolang je binnen bepaalde paden bleef zijn er nog niet zo'n grote problemen.

Met het uitbrengen "Curaçao maffia eiland" heb ik ruimschoots aandacht besteed aan de zaken die op ons eiland spelen. Iedereen doet mee in de vuile pap. Ze moeten wel. Jij, ik en iedereen doet ongemerkt en ongewild mee aan de vuile spelletjes van de maatschappij. Allemaal om mee te delen in de grote taart. Ook na dat boek werd mij voor de voeten geworpen dat ik spoken zag maar ook aan Conspiracy theorieën complex leed. Ik moest lachen en lach nog omdat je duidelijk ziet dat het juist van die mensen komen die midden in alles mee doen en oo zo bang zijn voor hun eigen hachje.

Wij allemaal zitten er middenin maar hoever wil je gaan? Over lijken zoals de grote heren en dames het doen? Over veel pijn zoals de politiek het brengt. Of met zo min mogelijk schade en alsmaar even naast de lijn kijkend hoe anderen met grote voeten trappen in de spookverhalen en waanideeën van een ziekelijk systeem.

Onze grote leiders die veel opspraak maakten met hun manier van een land/wereld leiden waren allemaal de top van wat nu achter gesloten deuren gebeurt. Mao, Hitler, Bush en noem ze maar op voerden uit wat nu stilletjes gebeurt.

Denkt u nu werkelijk dat er een voedsel tekort is? Denkt u nu werkelijk dat ziektes moeten bestaan? Denkt u nu werkelijk dat uw water uit de kraan gezond is? Denkt u werkelijk dat de politiek het goed met u voor heeft? Denkt u werkelijk dat de kerk aan uw zieltje denkt? Nu, dan bent u blind. Heeft u ooit eens werkelijk om u heen gekeken?

Al honderden jaren worden rampen kunstmatig uitgelokt. Haalden de rampen niet het beoogde doel dan werd er een oorlog gestart. En enkele jaren geleden lieten we wat vliegtuigjes in twee torens boren om zo een wereldwijde haat tegen een grote groep mensen op de wereld te ontketenen. De hele zaak draait om haat, macht en heel veel geld. Geld wat als men het goed gaat bekijken niets meer is dan iedereen slaaf te maken van die groten. Jij krijgt net genoeg om rond te komen maar maak niet dat je teveel hebt anders staat het systeem (belasting) al op je stoep om je terug te duwen in de onderste lagen. Waardeloos geld wat zelfs op de dollar biljetten staat van Amerika.

De conspiracy theory is er lang en steeds meer komen er zaken naar buiten en is al lang aan het verplaatsen in andere hoeken. Ja, onze Koningin (in dit geval Alexander) zit er ook bij. Maar ook de grote zakenlui die af en toe op ons eiland vertoeven. Want zij moeten uitvoeren en de regeringen zo sturen wat de top der top heeft besloten. Besloten is dat er miljarden mensen moeten verdwijnen. Met het N1H1 virus en het uit laten breken van AIDS is het niet gelukt. Maar andere methodes zijn al uit de la getrokken. We gaan een ondergang van de wereld krijgen! Nee, niet in 1993 -2014 omdat een Maya kalender niet verder gaat puur omdat we de ander 7 stenen missen! Nee, we gaan krijgen dat we door water (drinkwater), voedsel wat we nemen, langzaam maar zeer zieker en zwakker worden! De multinationals in eten en drinken zitten in het geheel en doen mee om de mensheid langzaam maar zeker de das om te doen.

Waarom worden werknemers werkend bij de waterplants op bepaalde tijden gewaarschuwd thuis geen water te drinken? Zo ook krijgen bepaalde werknemers bij multinationals te horen bepaalde zaken absoluut niet te eten omdat het "niet te vertrouwen is". En zo is het al een geruime tijd ingezet om de gigantische groei van de mensheid te stoppen. Zie hoeveel mismaakte mensen op de wereld komen in India en Indïe maar ook in China. Iemand ooit bij stilgestaan wat daar al geruime tijd gaande is? Vergeet niet financieel en economisch is China vele malen groter dan Amerika en de westerse landen samen. Nee, dat lees je niet in de financiële rapporten maar het zijn de Chinezen die de wereld werkelijk financieel in handen hebben. Noem een plaats op de wereld waar geen groep Chinezen wonen. U zult die nauwelijks vinden.

Kortom, we slapen en volgen als lamme schapen enkele machtigen der machtigen. Zij weten dat we zuipen als een ketter, vreten desnoods Mac Donalds karton en drinken het heldere kraanwater vol schadelijke stoffen.

Conspiracy theory, het is er al lang maar helaas we worden niet wakker en lachen weer als er een artikeltje verschijnt over deze zaken. Lachen is gezond maar hoe lang bent u nog in staat zogenaamd gezond te zijn?

 


Carnaval
by John Baselmans on Tuesday, February 7, 1993 -2014 at 07:32am

Voor dat u begint te schreeuwen, ik gun iedereen zijn pleziertjes. En als rasechte Brabander weet ik wat carnaval is.

Maar feesten, weken lang, ten koste van het eiland en de economie is wel triest.
César riep het alsmaar "Geef het volk brood en spelen"! Nu, dat nemen wij als eilandje wel erg letterlijk op. We vreten ons vol aan de vele ongezonde zaken en zuipen ons dagelijks zat aan de goedkope whisky en rum. Bij dat alles hoort natuurlijk een feest want er moet een reden zijn voor dit liederlijk gedrag. Februari Carnavals maand! En we feesten dagelijks ons rot.

We betrekken in dit liederlijk zuipfestijn ook onze kinderen, want jong geleerd oud gedaan toch? En zo zien we kinderen zich uitsloven om Prins en Pancho te worden. Dan gaan we onze tumba koning zoeken om hem belachelijk te maken om in de tropen een cape om te hangen en een bolo di suku op zijn kop te laten dragen, zijnde een kroon! Als volwassene moet je je toch belachelijk voelen als je met zo'n ding wekenlang op je kop moet lopen.

Dan gaan we onze jump-ups krijgen en zuipen we ons elke avond lazarus.
Gaan we de diverse optochten langs wel met oordopjes, anders ben je voor je leven doof! Dat omdat men de volumeknop gewoon op hard laat staan! Moet iedereen maar die dopjes dragen, toch? Wetten maken en uitvoeren zijn er niet en zouden impopulair zijn. Die schamele regels die er zijn kunnen kennelijk door de politie niet gehanteerd worden omdat ze zelf waarschijnlijk al zo lazarus zijn en ze zo toch niets meer horen!

En zo gaan we nog wat afscheid nemen van het feesten en zijn zeer veel mensen compleet blut. De laatste leningen worden opgehaald bij de banken om toch ook die laatste avonden mee te kunnen maken. Want je mag niet verstek gaan, anders zal Pedro van de snack wel denken dat je een armoedzaaier bent!

Ook na al het feesten is het ziekteverzuim nog een week schrikbarend hoog. En moeten de bedrijven maar zien hoe ze hun klanten helpen en hun rekeningen te betalen eind van de maand. Maar vergeet niet, het salaris moet er wel weer zijn want anders heb je de poppen aan het dansen.

Met al die energie die van dag één gestoken wordt jaarlijks in deze belachelijke vertoning zou men een land eens werkelijk op kunnen krikken en zorgen dat eens zaken goed gaan draaien. Maar we verkiezen wat César ons voorhield om "brood en spelen" te nemen in plaats van verantwoordelijkheid.

Triest en een zeer slecht voorbeeld voor onze kinderen die nu al ingegoten krijgen hoe het niet moet gaan in een maatschappij.

Brood en spelen een triest aanblik.

 

Vrijheid van meningsuiting
by John Baselmans on Monday, February 6, 1993 -2014 at 16:40pm

We hebben onze monden vol van deze woorden en dagelijks wordt ergens over dit onderwerp geschreven of gepraat. Maar we zien dat er geen tolerantie meer naar elkaar toe is en er is ook geen manier meer om met elkaar zaken uit te praten. Veelal zijn er meteen rechterlijke dreigingen, grote sommen schadevergoeding en ook nog aangiftes van een aantasting in hun eer. Wat ook het frappante is, is dat het veelal die mensen zijn die zelf niet het fatsoen en lef hebben om eerst die persoon te contacten, laat staan zaken uit te praten. Veelal schuilen deze mensen zich achter een grote mond, veel geschreeuw of duistere zaakjes waar ze kennelijk zelf in verwikkeld zijn. Heeft men niets te vrezen, waarom dan geen confrontatie aangaan met die persoon?

Respect naar elkaar toe moet er zijn. Al kunnen woorden soms verkeerd overkomen. Je toont dan werkelijk je karakter als men erover gaat praten en probeert uit te komen op een nette verstandelijke manier. Helaas respect, nette manier of praten is op ons eiland blijkbaar een onmogelijke zaak. Mensen hebben uitschuifbare tenen en menen meteen naar machtsmiddelen te moeten grijpen om zo zoveel mogelijk in de openbaarheid te komen.

Men ziet dat er zoveel geschreven wordt, zoveel beweerd en soms zeer harde woorden de wereld worden ingeschoten. En als je dan op een correcte manier weet af te handelen, pas dan kun je zeggen dat je karakter hebt en confrontaties niet uit de weg gaat.

Wederzijds respect is als men bij een zaak, waarvan men denkt niet goed behandeld te zijn, contact neemt, confrontatie durft aan te gaan en als wijze mensen tot een oplossing weet te komen. Nu, deze drie zaken kennen we nauwelijks op ons eiland. Helaas, het is een over en weer schelden en dreigen voor de ogen van anderen en van onze kinderen. Puur om de macht te laten zien dat men het niet pikt. Zo zien we statenleden weglopen, de politiek schelden, maar ook burgers alsmaar vechten, schreeuwen en kleinerend tegenover elkaar staan.

Vrijheid van meningsuiting kan soms hard aankomen en soms ook verkeerd geïnterpreteerd worden en dan is het zaak als volwassen mensen te reageren en vragen waarom die persoon dat heeft geschreven of wat gedaan heeft. Praten als volwassenen, met respect naar elkaar toe, zal altijd tot een oplossing leiden. Het zouden vele zaken soepeler laten lopen, de tenen ingetrokken blijven en we zouden met elkaar al onze kostbare energie kunnen steken in het gezamenlijke doel en dat zou toch moeten zijn; Een goed leven creëren voor onze kinderen, kleinkinderen en nu nog ongeborenen.

Praten, confrontatie en eruit komen, wanneer worden we weer volwassen?

 

Wie speelt nu de domme?
by John Baselmans on Monday, February 6, 1993 -2014 at 14:04pm

We lezen steeds meer dat de politieke leiders van heden dom zijn!
Hun intelligentie is beneden peil en ze manipuleren de mens!

Wat gebeurt er?
- We krijgen steeds slechter onderwijs.
- We worden steeds verder weg gehouden van de zaken die werkelijk spelen.
- We worden via het systeem en de rechterlijke macht steeds verder onderdrukt.
- We geloven in hun domme praatjes.
- We kijken/horen naar hun domme verklaringen op TV of via de radio.
- We nemen alles aan wat de politiek en de staat ons voorschotelen.

Wie is nu hier dom?
Want in dit geval staat voor "we" wel de mensen die onder deze regeringen leven!
- De bevolking pikt het dat ze als schapen om de tuin geleid worden.
- De bevolking neemt het dat ze fabeltjes voor gehouden worden.
- De bevolking neemt de dubieuze uitspraken van het rechtssysteem.
- De bevolking neemt het steeds belabberde wordende onderwijs en de beperkte kennis die nog onderwezen wordt.
- De bevolking laat toe de indoctrinaties en de afpersingen via een politiek.
- De bevolking neemt het en staan als kleine kinderen wat te schreeuwen maar ondernemen niets.
Kortom, de bevolking pikt alles wat de "domme" politici hen voorschotelen!

Wie beoordeelt nu wie?
De domme politiek de domme mensen of de domme mensen de domme politiek?

Wie zijn nu de domme?

 

ORGANISE
by John Baselmans on Monday, February 6, 1993 -2014 at 08:23am

 

photo 20

 


Interviews
by John Baselmans on Monday, February 6, 1993 -2014 at 06:18am

Hierbij plaats ik twee interviews die ik afgelopen weken heb gehad bijde heren

Mariano Luis Heyden

Edgar Leito


We zouden het eiland kunnen verbeteren voor onze kinderen en voor onze mensen die hulp nodig hebben. Maar willen we wel een beter eiland?

 

Shell/ISLA debacle
by John Baselmans on Sunday, February 5, 1993 -2014 at 20:06pm

In 1983 was mijn eerste ingezonden stuk over de Shell, de stank en de verontreiniging. De reacties waren niet mis en de meesten beweerden dat er toch niets tegen in te brengen is. Nu zijn we ruim 29 jaren verder en inderdaad is er niet veel veranderd. Erger nog, de situatie is verslechterd! In de vele jaren van vechten tegen deze vervuiler hebben we vele clubjes, organisaties en personen zien komen en gaan. De een wist het nog beter dan de andere en iedereen is voor zich bezig.

Dat is de stand van vandaag, iedereen vecht voor zich aan een en hetzelfde doel; Een schonere lucht en eventueel een verdwijnende raffinaderij. Maar wat zie je, het ene clubje wil niet samenwerken met het andere. Weer een ander eist dat je academisch bent en weer een ander gelooft in het totaal platgooien van de "plant" en er een sprookje te gaan bouwen. Allemaal mooi. Toch zijn er ondertussen vele regeringen gepasseerd en niet één regering heeft werkelijk actie ondernomen! Zelfs de pakken rechterlijke uitspraken zijn blijkbaar waardeloos en gelden niet op het ISLA terrein. Vele mensen menen dat het genoeg is geweest maar komen werkelijk niet verder.

Op een gegeven moment heb ik gesteld dat het probleem ISLA binnen een jaar op te lossen is maar dat er wat voor gedaan moet worden. Zeker dat er eens samen gewerkt moet worden. In het verleden hebben we al vele successen mogen boeken door het niet lokaal aan te pakken maar via andere wegen. Die "andere wegen" staan verschillende clubjes niet aan. Men is waarschijnlijk bang dat een ander met de eer gaat strijken. Ben je dan bezig voor het doel of ben je bezig je ego te strelen?

Toen ik jaren geleden de contracten zag die ondertekend door heer IJs, heer Tromp samen met heer Ansari was duidelijk wat er speelde. Dat met medeweten van Nederland en Venezuela, waarbij Curaçao praktisch buiten schot stond. Dat verklaart ook waarom alle vonnissen naast zich neer gelegd worden en dat een huidige regering niets kan doen dan slijmen en hopen op een goede afloop. Deze contracten werden alsmaar ontkend. Sinds kort kreeg ik van een zeer hoge instantie hierover de bevestiging. Iets wat ik al jaren over bezig ben.

Om de zaak ISLA voor het eiland op te lossen is één jaar voldoende! Maar willen we wel werkelijk een oplossing? Blijkbaar niet, want iedereen vecht liever voor hun eigen. Algemeen belang, nee persoonlijke belangen en daarom zal de ISLA nog verder blijven roken. De huidige en komende regeringen blijven rekken en regeltjes zoeken om aan de rechterlijke uitspraken en de regels te ontkomen/uit te stellen.

Jammer, want er wordt wel beweerd dat jaarlijks 18 mensen sterven en vele ziek worden. Dat allemaal door toedoen van mensen die weigeren samen te werken.

 

Interne brieven Vaticaan vergeven van corruptie.
by John Baselmans on Sunday, February 5, 1993 -2014 at 8:38am

Interne brieven Vaticaan vergeven van corruptie. (Volkskrant 26-1-1993 -2014)


Als ik dit lees denk ik aan het hoofdstukken die ik geschreven heb in mijn boeken; Curaçao Maffia Eiland en het Energieniale leven. Allemaal gaande over ons bisdom dat na het heen gaan van mgr. Ellis totaal omgeslagen is naar macht en vertoon van overdreven kerkelijke gebruiken. Gaat de kerk wereldwijd juist steeds verder bij de mensen staan, dat pretenderen ze om zo nog hun eigen zieltje te redden, op Curaçao en andere voormalige Antilliaanse eilanden wordt de afstand immens groot gemaakt. De Rooms Katholieke kerk is al lang niet meer wat het is geweest en dat hebben wij aan de levende lijve mogen ontvangen. Oude beloftes, zelfs op papier gezet door de vorige bisschop, worden nu afgewimpeld dat die niet bestonden. Gesprekken zijn bijna onmogelijk aan te vragen en moeten afgedwongen worden via het Vatikaan en er wordt vreselijk heimelijk gedaan over hoeveel de Curaçaose staat, ook op andere eilanden, aan geld steekt in de kerk op de eilanden!

Je wordt bedreigd vanuit Bisdom Willemstad als je niet meer bij het RK wilt horen en je wilt uitschrijven.
De misstanden stapelen zich alsmaar verder op. We weten al geruime tijd dat het RK niets meer is dan een verlengstuk van de politiek. Dat zien we duidelijk op deze eilanden waar een bisschop meent zich te moeten bemoeien met de plaatselijke politiek. In plaats dat hij eens alle kindermisbruik gaat onderzoeken, en "vreemde zaken", wimpelt hij die weg als zijnde "dat het voor zijn tijd is"!

Corruptie is dan het enige antwoord op dat alles en dat kun je duidelijk zien op onze eilanden. Het in de macht houden van grote groepen mensen, geld aftroggelen via collectes en zaniken over donaties en restauraties van kerken. En zo werkt het RK al zeer veel jaren rond de wereld. Zolang het geld maar blijft vloeien is alles okay.

We zien het nu in Griekenland waar mensen in zeer zware armoede leven maar waar de kerken projecten laten uitvoeren die zeer veel geld kosten. Nu de nood het hoogst is gaat men vele kerken restaureren en is men zelfs aan het uitbreiden. Zo om de "lage bevolking" voor een habbekrats hun gebouwen te laten opknappen. Uitbuitend zoals ze al eeuwen hebben gedaan en nog steeds doen. Dat allemaal onder het mom van een God en een Jezus Christus die de mensen zogenaamd bijstaan. Ja, bijstaan als het geld maar in hun zakken komt.

Praat me niet over de kerk. Meer staat geschreven in de twee boeken eerder vernoemd en het krantenartikel hieronder aangehaald.

Link volkskrant
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3139559/
1993 -2014/01/26/Interne-brieven-Vaticaan-vergeven-van-corruptie.dhtml

Link Boeken
Curacao Maffia Eiland
Energiniale leven

 

Valse hoop
by John Baselmans on Saturday, February 4, 1993 -2014 at 20:31pm

Als de anderen aan de macht komen zal het anders gaan.
De anderen zijn aan de macht en niets is veranderd.

Maar als nu, bij de volgende verkiezing, de andere partij aan de macht komt gaat het beter worden!
Weer jaren verder, anderen aan de macht, niets verandert.

Maar… vergeet niet, als nu die andere partij gaat zitten zullen we zien dan gaat het veranderen!
Weer zitten er anderen en wederom verandert er niets!

Maar pas op… als 10-10-10 er doorheen is dan zal er een transparant beleid zijn en zullen we grote veranderingen zien!
10-10-10 is gekomen en de veranderingen zien we niet, alleen maar nog moeilijkere tijden maken we mee.

Maar… als de regering Schotte weg gaat dan pas gaan we meemaken, dan gaat het eiland veranderen!
Wacht even… Heer Schotte zit nu nog een kleine 2 ½ jaar en dan gaan we veranderingen krijgen?
En als heer Schotte zo sterk in het zadel blijft zitten als hij nu zit? Zijn we weer 6 ½ jaar verder!
Maar dan, ja dan gaat het beter worden!

O, u wacht totdat de regering valt en de juiste mensen aan de slag gaan! Welnu, wie zouden en wie moeten dat dan worden? Want we hebben nauwelijks de ware sterke politieke mensen op dit eiland!

Zou het niet eens beter zijn dat wij als bevolking niet meer zouden wachten op het uitkomen van sprookjes? Zou het niet verstandiger zijn eens samen een land te gaan opbouwen zonder die sprookjesfiguren die al tientallen jaren werkelijk niets gepresteerd hebben, ons voor de gek houden en alleen zorgen voor hun eigen?

Wie houdt wie nu voor de gek?


He Swa!
by John Baselmans on Saturday, February 4, 1993 -2014 at 13:01pm

Ik kijk niet om.
He, makamba! Weer blijf ik gewoon verder gaan met waar ik mee bezig ben.
Dan hoor ik een hoop gescheld.
Zonder notitie te nemen van deze persoon, vertrekt hij.

Vraag ik me af waar is het respect gebleven?
Waar zijn de fatsoensnormen?
Hoe gaat dit verder zich ontwikkelen als men nu al zo een medemens aanspreekt?

 

"Onze monden worden gesnoerd"
by John Baselmans on Saturday, February 4, 1993 -2014 at 06:02am

De uitspraak die we steeds meer horen. We zitten met een regering die werkelijk tegen de lijn aan werkt van het communisme. Geen wonder omdat men werkt volgens de regels van een maffia. We zien het in de voormalige Oostbloklanden, Rusland en China. Je kunt er niet onderuit dat ook wij op dit eiland geregeerd worden door enkele piassen van de maffia.

Maar waarom de huidige oppositie nu zo moet schreeuwen is niet geheel duidelijk.
- Wat deden zij in het verleden?
- Waren zij het niet die overal hun mannetjes hadden zitten, mensen lieten verpieteren en arrogant naar de bevolking toe deden?
- Was het niet de huidige oppositie die veel geld wegsluisde, duistere contracten tekende en hun maatjes overal het alleenrecht gaven?
- Was het niet de huidige oppositie die ook duidelijke banden had met een "hogere macht"?
- En was het niet de huidige oppositie die alsmaar lak had aan de bevolking en werkelijk alles aan deed om iedereen te kleineren?

Wat is er dan nu anders?
En waarom moet die oppositie nu staan te trappelen van onmacht, omdat ze gepakt worden op hun eigen manier van werken?
Waarom is het nu slechter geworden dan voorheen volgens hen?

Mensen, de politiek is de speelbal van hogere personen die hun zaken veilig stellen. Nu is het een andere partij en je ziet duidelijk andere mensen die de hielen likken van de huidige regeerders. Hopende ook mee te mogen delen in de taart. Bij de vorige regeringen was het niet anders, alleen hadden we wat minder harde schreeuwers. Nu hebben we harde schreeuwers die ons vertellen dat ze tegen corruptie zijn maar ook nog beweren dat zij het zo goed voor hebben met het volk. Nu, daar ligt het verschil met de huidige oppositie want zelfs die loze woorden konden deze mensen niet uit hun strot krijgen. Dat het leugens zijn, weten we allemaal. Maar ja dat is het spel van de politiek.

 

Het is ergens anders altijd slechter!
by John Baselmans on Friday, February 3, 1993 -2014 at 14:39pm

Photo 21

 

 

Criminaliteit
by John Baselmans on Friday, February 3, 1993 -2014 at 13:02pm

We hebben er onze monden van vol en we zien dagelijks dat het goed mis gaat op dit eiland. We zien zelfs nu een minister van justitie die niet meer weet waar te beginnen laat staan zaken op te lossen.

Maar hoe komt het dat er zoveel criminaliteit is en wat gaan we er aan doen?
Er is momenteel:
Geen voorbeeld
Vechtende politiek
Vechtende ouders
Drugs
Porno
Verdwijningen
Moorden
Geen justitie
Onderdrukte rechters
Geen sancties
Kortom geen leiding en totaal geen voorbeeld!

Onze kinderen onze ouders en onze politici vechten dagelijks. De kranten staan er vol van en de tenen zijn onmetelijk uitschuifbaar! We zijn een volk geworden met een "kort lontje". Bij het minste geringste slaan, schieten of schelden we erop los en als we geen snel gelijk krijgen is er geen praten meer maar staan we voor rechters die niets meer kunnen doen dan gehoorzamen wat er van bovenaf opgelegd wordt.

Nu kunnen we de vinger allemaal wijzen naar elkaar en we kunnen ook gaan zeggen waar de fout ligt maar is het niet zo dat we allemaal zo geprikkeld zijn en dat alles meteen negatief naar buiten moet komen? De kranten, de TV en waar dan ook zien we veelal negatieve berichtgeving. Bijvoorbeeld in de politiek luistert men niet en weet men elkaar niet meer met woorden te bevechten. Nee, men loopt weg als kleine kinderen of men houdt een confrontatie tegen door de vergadering er uit te schrappen of een agendapunt eruit te halen.

Mensen kunnen niet meer verstandelijk praten en denken. De huidige mens is geladen, geprikkeld en neemt het niet meer en gaat meteen in de aanval! Wat er zal moeten gebeuren is dat onze hogere mensen een voorbeeld moeten gaan geven. Dat kan door eerlijke openlijke discussies te gaan voeren op bijvoorbeeld een TV, waar voor- en tegenstanders elkaar op een fatsoenlijke manier met woorden bevechten. Dat met respect voor ieders standpunt. We moeten de mensen, burgers, kinderen laten zien dat praten een wapen is. Vechten, fysiek is geen optie en weglopen in zulke gevallen is voor zwakke mensen.

Voorbeeld zou een goed begin zijn. Maar dan zouden we ook een justitie moeten hebben die laat zien dat ze karakter hebben en zaken kunnen behandelen zonder politiek in te mengen. Wat hebben we aan een OM die niet objectief bezig is . Wat hebben we aan rechters die onder druk staan van duistere "zware" mensen. Dat werd laatst bevestigd door ex-rechters die werkelijk deze druk niet meer aan konden en het eiland weer verlieten. Wat hebben we dan aan lokale rechters die helemaal beïnvloedbaar en voor beoordeeld zijn? Waar blijft "vrouwe justitia" op dit eiland?

Dan als laatste maar zeker niet het minste is de opvoeding van de huidige kinderen. Ouders hebben veelal geen tijd meer voor hun kinderen. Kinderen die al als baby's gedumpt worden op een kinderopvang, want er moet geld binnenkomen veelal voor die luxe wagen of een te groot huis (buitenwereld maatschappij). Er zijn geen gesprekken meer met kinderen en een kind met een eigen mening wordt veelal hardhandig duidelijk gemaakt dat men dat als ouders niet duldt. Praten wordt al vanaf het begin de kop ingedrukt en een eigen mening is al helemaal niet welkom. Zo zien onze kinderen precies hoe het niet moet!

Waar we nu zijn met ons eiland is waar al vele landen al in afgezakt zijn, een volk wat niet kan praten/discussiëren en een andere mening niet duldt. Sterk onder invloed van enkel duistere zeer machtige mensen. We grijpen dan maar naar wapens, drugs of lichamelijk geweld om zo gehoord te worden en wij als bewoners van dit eiland stonden erbij en keken ernaar.

Respect, discussiëren en samen eruit komen maakt een volk wat groot kan zijn. Doet u Mee?

 

"Ergste hongersnood Somalië achter de rug"
by John Baselmans on Friday, February 3, 1993 -2014 at 7:42am

Dat stond vandaag met een grote kop in de Telegraaf. Triest dat er nog hongersnood moet zijn terwijl er eten verspild wordt in onze westerse maatschappij. Het is juist die maatschappij die honger veroorzaakt en zorgt dat mensen sterven. Bewust worden er oorlogen en opstanden uitgelokt en wordt eten mondjesmaat verstuurd naar die landen. Zeker die mensen niet die kracht geven om zelf aan het werk te gaan of die mogelijkheid te bieden die wij nog op ons eiland hebben.

Maar hoe lang nog? Want de tekenen op onze eiland zijn hetzelfde als dat we hebben in een Haiti! De machtigen worden machtiger en de Maffia heeft het heft in handen. Oppositie kan geen blok meer vormen omdat ze zelf in deze zaken verstrengeld zitten. Wie kan de pot verwijten dat hij zwart ziet als hijzelf niet schoon is?

Deze foto is een voorproefje naar de kant die wij als land ook uit gaan als wij als bevolking niet op gaan komen voor onze kinderen. Dan kunnen we alleen maar zeggen dat we dom zijn geweest en kortzichtig te werk gingen. Dan wel te laat en kunnen onze kinderen gaan bedelen voor een handje rijst. Iets wat overigens NU AL gaande is op dit eiland.


Photo 22

 

Onze kinderen en minderbedeelden op Curacao.
by John Baselmans on Friday, February 3, 1993 -2014 at 7:35am

Ik ben een pessimist, een doemdenker, eentje die alleen maar rotzooi schopt. Kijk, die mensen die dat zeggen en denken zijn werkelijke mensenkenners en zijn veelal te plaatsen onder die groep die zeer veel te verbergen heeft.

Veel is er te verbergen en dan praten we nog niet wat de politiek ons voor schotelt. Deze mensen zijn categorische leugenaars en weten een volk werkelijk te bestelen maar ook op te lichten. Een van de 'kindjes' van heer Schotte was op volle toeren en dat is zijn 'bario plan'. Wel is het vreemd dat er zoveel tegenwerking is en dat zelfs zijn coalitiegenoten hem laten zinken op zijn drijvend vlot.

Nu is weer de directeur gegaan want ook hij had kennelijk door dat hij gebruikt werd voor de 4 jarige politieke campagne van heer Schotte en zijn partijmaatjes. O, zijn contract was afgelopen. Iedereen blij en een project wat onze minderbedeelden en kinderen moest helpen staat weer op de schop. Niemand is nu te bereiken en ook zij hadden de ondergang al lang aan zien komen. Vele mensen uit de buurten met goede bedoelingen worden weer in de kou gezet. Ook het vertrouwen heeft weer een flinke deuk opgelopen. Maar erger nog, veel geld is aan dure reisjes verkwist om zo zogenaamd samen te werken met een land dat zelf niets op poten kan zetten en hangt en leeft van de criminaliteit.

Steeds meer gaat blijken dat kabinet Schotte de weg in slaat van zijn grote voorbeelden heer Chavez, Castro en een groot deel van de Haitiaanse bevolking die al op dit eiland leven! Waar we in beland zijn is een dictatuur en dat zagen we gisteren in de bestuursvergadering waar men verre van democratisch nog te werk gaat.

Erg is dat de bevolking dit slikt en het voor lief neemt! 'We kunnen niets doen', een veel gehoorde kreet maar niet beseffend dat juist de bevolking zeer veel kan doen!

Laten we als burgers naar buiten komen als een geheel, als een blok deze communistische leiders verdrijven desnoods naar het land van herkomst.

 

OOK OP CURACAO
by John Baselmans on Thursday, February 2, 1993 -2014 at 14:28pm


Mijn hart stond stil en mijn pijn was erger dan eens te voren.
Bij het zien van deze foto besefte ik dat dit op deze paar vierkante kilometer ook op ons eiland Curacao bijna DAGELIJKS gebeurt!

Nu kunnen we lang en breed gaan praten over abortus maar dat is een eindeloos over en weer gepraat. Daarom deze foto die ik zag bij een vriend van mij en waarbij ik besefte dat wij mensen gedaald zijn lager dan de dieren.

Mensen zijn we niet meer als we ons niet kunnen gedragen en als we zo omspringen met het menselijk leven.

Deze zielen hebben het leven nooit mee mogen maken maar duidelijk is dat die moeders die deze wezens baarden geen menselijk instinkt meer hebben.

Ik stop met woorden, deze foto zegt genoeg.
DIT IS OOK OP CURACAO!


Photo 23 
India, Naveen Kumar 

 

 

Een opmerkelijke mail 
by John Baselmans on Thursday, February 2, 1993 -2014 at 08:06am


Thursday februari 2, 1993 -2014

Hallo john een mailtje van mij XJ

Ik weet, lang heb ik niets van me laten horen maar zag dat je nog steeds hard vecht voor ons. Ook viel me op dat er veel ongelovige mensen zijn die niet willen zien wat er met die verdwenen meisjes gebeurt.
Daarom in het kort mijn verhaal.

Je weet ik ben enkele keren weggelopen van jullie huis. Je hebt me eens gevonden in een tjolhuis maar later wist je niet meer waar ik was. Ik wil dat nu even met je delen.

'S avonds ging ik veel weg als jullie lagen te slapen dan werd ik opgehaald door mijn vriend in een snelle wagen. We gingen stappen en hij gaf me alsmaar cadeautjes en mooie kleren. Toen ik weggelopen was droeg ik een pruik, had hele moderne kleren aan en was erg opgemaakt. Hij vond dat mooi. Ik sliep in kamertjes in Wishi maar ook in de wijk bij Barbarabeach (weet de naam niet meer) en in Seru Fortuna.
We hadden veel plezier en vele vrienden bezochten mij en hielden van mij. Ik was met verschillende jongens naar bed gegaan en veel later bleek dat mijn vriend daar geld voor kreeg! Ik ben er nog boos om. Ik mocht soms zijn auto rijden maar werden wel eens aangehouden 's nachts door de politie. Alles kon want vele politieagenten kende mijn vriend en er werd altijd even gesmoesd en dan mochten we gaan. Ik nam zelf toen nog geen drugs maar later moest wel eens wat pakjes afgeven aan ook die politieagenten!

Ik heb veel meegemaakt de tijd dat ik op het eiland was en ik heb bij die jongens was. Daarna toen ik naar Nederland vertrok kwam ik bij een andere groep terecht. Maar ik weet nu dat deze jongens vele meisjes omkopen met mooie dingen, feestjes en ze later weg sturen omdat hun chick werk voor hun moeten gaan doen. Natuurlijk durven ze niet terug te komen of de waarheid te vertellen. Deze jongens dreigen met de dood en zelf ben ik al 6 keer in een ziekenhuis beland omdat ik niet deed wat ze me vertelde. Ik was dan gevallen of wat gevochten maar kon/mocht nooit de waarheid zeggen.

Het gaat nu redelijk met me maar ik hoop dat je met deze mail iets kan doen.
Veel liefs X

 

Medische problemen en onvermogen 
by John Baselmans on Thursday, February 2, 1993 -2014 at 07:35am

We lezen de laatste tijd veel over de problemen rond het SEHOS en de belabberde service die verleend wordt door de medische wereld. Gelukkig zijn er nog enkele goed voor hebbende artsen maar die zijn op een hand te tellen. Ook hun zijn afhankelijk van de leugenachtige praktijken van een mevrouw Constantia.

Nu lazen we laatst een bericht wat mooi aan gaf welke stappen mevrouw Winklaar kan ondernemen voor hun kleinkind wat overleden is door nalatenschap van een eerste hulp in het SEHOS. Precies volgens het boekje werd alles op papier gezet hoe en wat te doen. Heel mooi, maar uit ervaring als MKK is gebleken dat geen van die instanties genoemd in die opsomming iets zullen doen tegen de medische wereld! Want een medische raad houdt altijd op dit eiland de handen boven de hoofden van de medici. Justitie zal niet veel doen omdat ook zij weten met welke leugens de medische wereld gaan komen en daarom zelfs niet aan die zaken beginnen.

Op het eiland Curaçao zijn medici heilige koeien, meeestal goden, die elkaar beschermen. Geen wonder want als bijvoorbeeld de misstappen van 'de heren' naar buiten gaan komen zouden er vele rechtszaken al op de rol staan praten we nog niet over de andere in het veld!
- De handel in tweedehands oud prothese materiaal.
- Het niet ingrijpen bij zaken.
- Het afhandig proberen van 25 duizend gulden bij een stervende patiënt zijn gevallen die spelen.
- Dubbele declaraties terwijl de specialist niet geweest is.
- Niet verschijnen, weglopen bij een operatie.
- Experimenteren op patiënten die later overlijden.
Om maar enkele te noemen.

Als men deze beerput gaat opentrekken zouden we een aparte OM en rechtszaal moeten bouwen.
Mijn advies luid dan ook maak zoveel mogelijk uw geval bekend in het openbaar. Kaart het aan bij de instanties maar deze zullen niets doen. Dure rechtszaken hebben geen zin daar men niet zal winnen van een leugenachtige medische wereld, die in uiterste gevallen onder beroepsgeheim gaat schuilen.

Verwerk je pijn, maar laat iedereen jouw pijn weten.
Succes

 

 

Het geheime bankgenootschap anno 1993 -2014 
by John Baselmans on Wednesday, February 1, 1993 -2014 at 16:26pm

Mensen maken klokkenluiders belachelijk maar waarom komen steeds meer zaken naar boven ook in en rond de wereld waar ook Curacao bij betrokken is met hun banken?

Dit artikel komt van NU nl
Woensdag 1 februari 1993 -2014,
http://www.nuzakelijk.nl/column/2729561/geheime-bankgenootschap-
anno-1993 -2014.html

Bankiers en politici. Een eeuwenoud huwelijk, maar het bruidspaar vertoont zich zelden in het openbaar. Is dit A. Schimmig. B. Geheim. C. Normaal of D. Een gedachtespinsel?

Of in andere termen: wat hebben de huidige bankencrisis, het Griekse debacle, de Italiaanse misère, een Amerikaanse Minister van Financiën en de bemoeienissen van de ECB met elkaar gemeen? De invloed van zakenbank Goldman Sachs!

Complottheorie of werkelijkheid? Geen idee, maar kijk naar deze uitzending van Brandpunt, en lees daarna even mee.

Henry Paulson was ruim 21 jaar in dienst van Goldman Sachs en uiteindelijk CEO van deze zakenbank. Als Minister van Financien USA (2006-2009) hielp hij de belangrijkste concurrent (Lehman Brothers) van zijn oud-werkgever niet, waarop Lehman Brothers failliet ging. De reddingsboei werd enkele dagen later wél geworpen naar Morgan Stanley én…….. uiteraard Goldman Sachs.

Mario Draghi, huidig president van de Europese Centrale Bank, was in de periode 2002-2005 vicevoorzitter van Goldman Sachs International voor Europa. Hij was onder andere belast met ‘soevereine landen’.

De afdeling die vlak voor zijn komst Griekenland nog had geholpen met het vervalsen van de boekhouding over de staatsschuld met behulp van Credit Default Swaps. De Griekse bedenkster (Antigone Loudiadis) van deze ingenieuze financiële producten was al jaren in dienst van Goldman Sachs.

Mario Monti, huidig premier en Minister van Economie en Financiën van Italie, was vanaf 2005 internationaal adviseur van Goldman Sachs tot aan zijn benoeming tot leider van de Italiaanse regering.

Volgens de zakenbank was het zijn taak om advies uit te brengen over Europese aangelegenheden en op grote dossiers op het gebied van internationaal overheidsbeleid. Mario Monti had de opdracht door te dringen tot het centrum van de Europese macht om daar de belangen van Goldman Sachs te behartigen.

Lucas Papademos was vicepresident van de Europese Centrale Bank van 2002 tot 2010 en is sinds november 2011 premier van Griekenland. Van 1994 tot 2002 was hij echter gouverneur van de Griekse centrale bank.

In die functie heeft hij een onopgehelderde rol gespeeld in de operatie waarbij de overheidsboekhouding met medewerking van Goldman Sachs werd vervalst. Daarnaast blijkt de beheerder van de Griekse staatsschuld Petros Christodoulos een voormalig trader van Goldman Sachs in Londen te zijn.

En bij de redding van Ierland was Peter Sutherland (beheerder van Goldman Sachs International) achter de schermen zeer betrokken.

Samenvattend: Een oud-vennoot van Goldman Sachs leidt de ECB, een vroegere adviseur van deze zakenbank staat nu aan het hoofd van de Italiaanse regering en een naaste medewerker van die bank is nu aan de macht in Griekenland.

Toeval? Oordeelt u vooral zelf! Ik heb mijn mening al gevormd…..

Frank Wijn is oprichter van Wijn Bancair Advies en werkte 18 jaar bij diverse financiële instellingen. Zijn motto: maak klanten minstens zo slim als de bankier, liefst slimmer. En maak bankzaken transparanter, liefst goedkoper! Volg Frank ook op Twitter.com/frankwijn1

Curacao maffia eiland! Wanneer gaan mensen wakker worden?

http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Maffia_eiland_download.pdf

 

Justitie en politie samen met de maffia 
by John Baselmans on Wednesday, February 1, 1993 -2014 at 12:20pm

VRAAG
Een aspirant politie agent die samen met een inspecteur de wacht liep, werd opgeroepen voor een
vechtpartij . Toen beide politie aankwamen had de inspecteur met zijn klop orde willen brengen.
De inspecteur bleef op een van de vechterbazen door slaan, dit alhoewel hij op de grond lag en zich
niet verdedigde tegen het geweld van de politie. Het optreden van de inspecteur beviel de
aspirant niet en hij merkte toen op dat het beter is dat de inspecteur hiermee stop daar het
misbruik van machtsvertoon is.

Het sachtoffer heeft later een officiele aanklacht ingediend bij het openbare ministerie.

Nu wordt de aspirant politie ontslagen vanwege zijn optreden en opmerking in dit specifieke geval.
Het is bekend dat politieagenten meerdere malen zeer agressief optreden tegen het volk bij een of
ander onregelmatigheden.

Mijn vraag:.

Waar kan ik deze handeling plaatsen in de mafia wereld. Moet de politie het volk bang maken zodat ze niet durven te protesteren of wat denk je hierover?

 

ANTWOORD
De politie en OM zijn de tentakels van de maffia. Zolang deze instanties werken naar de node van de maffia is het goed want dan kan men ongehinderd zaken doen die niet mogen. Hier hebben we zo'n zwakke justitie en politie en zien we dat jonge meisjes bijna wekelijks verdwijnen en men weet wat er gaande is. Ook moordpartijen worden verzwegen en worden zeer grote vieze transacties verzwegen.

Bij een corrupt zwaar geïntimideerde politie macht is het voor de maffia goed zaken doen. Van mijn schoonvader wist ik, zoals hij zelf vertelde als ex hoofdinspecteur, dat de grootste boeven bij de politie zitten. Men moet het volk onderdrukken, neerslaan en alles wat naar buiten kan komen over de maffia de kop indrukken.

Zo heb ik gesproken met een Nederlandse onderzoeker van de zaak Holloway en hij vertelde mij persoonlijk dat het vies spel was en dat er zeer veel achter zit. Zaken die Nederland maar ook de mensen niet mogen weten. Deze man is na enkele weken gevlucht van Aruba want hij wilde niet mee doen aan deze vieze praktijken.

Wil je een land onder de duim houden is het beste dat je justitie en politie in je macht hebt en dat gebeurt op onze eilanden.

In het geval wat u aanhaalt is het zo dat je als aspirant nooit tegen je meerdere mag getuigen en word je zelf vernederd als je zaken naar buiten gaat brengen.

We zitten midden in de maffia alleen niemand wil het weten maar je ziet bijna dagelijks dat "vreemde" zaken gebeuren. Signaleer die zaken en hoe meer mensen dat doen des te minder kracht krijgt die maffia. Want de enige kracht die de maffia heeft is ANGST opleggen verder niets.

John

 


Verdwenen jonge dames
by John Baselmans on Wednesday, February 1, 1993 -2014 at 9:00am

Februari een nieuwe maand en al meteen zijn we dat wederom jonge meisjes verdwijnen op dit eiland. Vele meisjes verdwijnen naar het buitenland. Dit speelt al lang en heb het ook met kinderen van mij mee gemaakt. Het zijn de "loverboys" hier op het eiland die eerste klas tickets, vals paspoort hun weg sturen samen met wat drugs. eentje van mijn kinderen ben ik in Breda weer tegen gekomen en mijn andere dochter in Amsterdam. Justitie deed niets! Het is een handel waar veel geld in om gaat want deze meisjes vervallen in de prostitutie en in de drugs. Vergis je niet deze verdwijningen zijn er maar enkele. Wekelijks zijn er wel meisjes die gaan en dan wil de familie er geen bekendheid aan geven bang voor represailles. En onze minister weet het en weet ook in welke buurten ze opereren!! Maar doet niets want weer zal een beerput open gaan.

John

 


 

 
HOME


- De laatste post

2017


- December 2017 16/31
- December 2017 01/15
- November 2017 16/30
- November 2017 01/15
- October 2017 16/31
- October 2017 01/15
- September 2017 16/30
- September 2017 01/15
- Agust 2017 16/31
- Agust 2017 01/15
- July 2017 16/31
- July 2017 01/15
- June 2017 16/30
- June 2017 01/15
- May 2017 16/31
- May 2017 01/15
- April 2017 16/30
- April 2017 01/15
- March 2017 16/31
- March 2017 01/15
- Februari 2017 16/28
- Februari 2017 01/15
- Januari 2017 16/31
- Januari 2017 01/15


2016

- December 2016 16/31
- December 2016 01/15
- November 2016 16/30
- November 2016 01/15
- October 2016 16/31
- October 2016 01/15
- September 2016 16/30
- September 2016 01/15
- August 2016 16/31
- August 2016 01/15
- July 2016 16/31
- July 2016 01/15
- June 2016 16/30
- June 2016 01/15
- May 2016 16/31
- May 2016 01/15
- April 2016 16/30
- April 2016 01/15
- March 2016 16/31
- March 2016 01/15
- Februari 2016 15/29
- Februari 2016 1/15
- Januari 2016 16/31
- Januari 2016 1/15

2015

- December 2015 16/31
- December 2015 01/15
- November 2015 16/30
- November 2015 1/15
- October 2015 16/31
- October 2015 1/15
- September 2015 16/30
- September 2015 1/15
- August 2015 16/31
- August 2015 01/15
- July 2015
- June 2015
- May 2015
- April 2015
- March 2015
- Februari 2015
- Januari 2015

2014

- December 2014
- November 2014
- Oktober 2014
- September 2014
- Augustus 2014

2012

- Mededeling 2012
- June 2012
- April 2012
- Maart 2012
- Februari 2012
- Januari 2012

2011

- December 2011
- November 2011
- Oktober 2011
- September 2011
- Augustus 2011
- Juli 2011

- ALL FREE BOOKS

- BURGER PANEL 2015

- INGEZONDEN STUKKEN

- PROTOCOLLEN SION

- WATAMULA VIDEO'S

FILES - Afrika - Amazon - Antartica - Archonten - Aruba - Brain Control - Brainwash - Black Pope - Boston Globe files - Cancer - CELLTOWERS and CHEMTRAILS - Chemie-Farmaceutische kartels - Child Sex - Child Traffickers - CIA and Drugs part1 - CIA and Drugs part2 - CIA and Pedophile - Clinton Pizza gate - Colonia Dignidad - Core readings - Corrupt Nederland 1 - Corrupt Nederland 2 - Curacao maffia eiland - Demmink, Dutroux, Westminster - Demmink2 - Diana - DNA - Doping voetbal - Drone papers 1 - Drone papers 2 - Drone papers 3 - Drone papers 4 - Drugs - Els Borst - EuroNarcos - Evita Peron - False Flag - Flat - Round Earth - Fraude Goede doelen - Frequency - Gezond eten - Hackers - Helmin Wiels - Hitler ALIVE after WWII - Hitler ALIVE THE LIE - Hitler Story never told - Hollow Earth - Holocaust HOAX - Identity - Illuminati - Khazarian Mafia - Knights Templar - Lee Harvey Oswald - Land besturen - Leugens OM - Maffia Groepen - Martelingen Gevangenis - Martelingen Renwang - Montauk Project - Mind Weapons - Narcotica Nederland - Nazi Reich - Neset Temirci - No Bai Vota - Obama children - Oranje dossier - Oranje Opium - Organ Harvesting - Orgonite - Panama Papers - Pedofolie - Pedofoliele
Koninklijkhuis
- Pim Fortuyn - Pope and Islam - Protest Dolphins - Radiation - Real life cartoons - Remove RFID chip - Rife 1 - Rife 2 - Root Canals - Semler school - Slaven - Soeverijn - Slimme meters - Soeverijn - Telegraaf - Tesla - Theo van Gogh moord - The Human problem - Utopia - Vaccine - Verboden artikel - VeriChip - Vrijmetselarij 300 jaar - Vrijmetselarij History - Vrijmetselarij Orde - Vrijmetselarij Ritualen 1 - Vrijmetselarij Ritualen 2 - Vrijmetselarij Ritualen 3 - Weather Manipulation - Weather Manipulation Curacao - Weather Manipulation Patent - Wijze les - World Corruption - X files de ware - XIRTAM - Zaak Hogan - Zaak Holloway - Zelfmoorden - Zika - Zion history - 1900-2000 - Index
       
 
 

 

 

LATEST BOOK

Verboden Publicaties


Title: Verboden Publicaties
ISBN 978-0-244-61655-7
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Verboden_download.pdf

File size 1.0 MB

 

 


 


   
       
 

 

Wilt u werkelijk weten hoe ons eiland Curaçao bestuurd wordt 
en hoe wij burgers onderdrukt worden.
Lees de volgende vrij te downloaden boeken.

Boek 1 boek2 boek 3 boek 4 boek 5 boek 6 boek7 boek8

boek9 boek9 Hidden1 Hidden 2 Geloof en het geloven Dieptepunt Namen Drugs

Sion Verboden

 

- Klik op icon boek -

   
       
       

We are not responsible for the posts of the members
Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received,
but if you get no response to your e-mail within 3 days please write/submit again.